PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 11. jednání datum konání:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 11. jednání datum konání: 13.04.2015"

Transkript

1 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 11. jednání datum konání: Přehled přijatých usnesení ze dne: Číslo usnesení Název Předkladatel 0172/RM11/2015 Výlep plakátů pro akci Kouzelný Krumlov /RM11/2015 oiop - Jmenování komise pro otevírání obálek a hodnotící komise v rámcibc. Martina Kubice veřejné zakázky "Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov - vnitřní vybavení objektů - zvuková zařízení" 0174/RM11/2015 oiop - výběr nejvýhodnější nabídky - VZ "Revitalizace areálu klášterů Bc. Martina Kubice Český Krumlov - vnitřní vybavení objektů - kompletní vybavení expozic, řemeslných a provozních dílen" 0175/RM11/2015 oiop - Jmenování komise pro otevírání obálek a hodnotící komise v Bc. Martina Kubice rámci veřejné zakázky "Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov - Restaurování movitého historického mobiliáře a obrazů" 0176/RM11/2015 oiop - Jmenování komise pro otevírání obálek a hodnotící komise v rámcibc. Martina Kubice veřejné zakázky "Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov - Mobilní pódium a související technika - ground support a další systémová nosná technika" 0177/RM11/2015 oiop - Jmenování komise pro otevírání obálek a hodnotící komise v rámcibc. Martina Kubice veřejné zakázky "Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov - vnitřní vybavení objektů mobiliářem II" 0178/RM11/2015 oiop - Jmenování komise pro otevírání obálek a hodnotící komise v rámcibc. Martina Kubice veřejné zakázky "Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov - vnitřní vybavení objektů informačními a komunikačními technologiemi (ICT)" 0179/RM11/2015 Schválení Dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo "Revitalizace areálu klášterů - Bc. Martina Kubice oprava a rekonstrukce areálu bývalého kláštera sv. Kláry" 0180/RM11/2015 Schválení Dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo "Revitalizace areálu klášterů - Bc. Martina Kubice oprava a rekonstrukce bývalého kláštera minoritů" 0181/RM11/2015 Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o vydání díla s nakladatelstvím a Bc. Martina Kubice vydavatelstvím VEDUTA 0182/RM11/2015 Nákup a instalace spojovací techniky pro kamerový systém Bc. Jan Šítal 0183/RM11/2015 Vlak Lustig - Vlak svobody smlouva o poskytnutí finanční podpory Bc. Soňa Petráková, MBA 0184/RM11/2015 Jmenování hodnotící komise Programu pro podporu zahraniční spoluprácebc. Soňa Petráková, města Český Krumlov v roce 2015 MBA 0185/RM11/2015 Zpráva o hospodaření města k Jitka Karlíčková 0186/RM11/2015 Program podpory sportu ve městě Český Krumlov pro rok 2015 Mgr. Zdeňka Kráková 0187/RM11/2015 Program podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže ve městě Český Mgr. Zdeňka Kráková Krumlov pro rok /RM11/2015 Program podpory sociálních a souvisejících služeb města Český Krumlov Bc. Ingrid Pechová v roce /RM11/2015 Podání žádosti o příspěvek na vytvoření pracovní příležitosti v rámci Bc. Ingrid Pechová veřejně prospěšných prací 0190/RM11/2015 Uzavření smlouvy za užívání autobusového nádraží v Českém Krumlově s Ing. Jan Sládek dopravcem Lukášem Cvejnem 0191/RM11/2015 RP Domoradice - jih + změna č.8 ÚPO města Český Krumlov dodatek smlouvy o dílo na zpracování těchto územně plánovacích dokumentací Ing. Jana Hermanová

2 0192/RM11/2015 Výměna oken ZŠ Linecká v Městské památkové zóně Český Krumlov, Ing. Petr Pešek Plešivec - VII. etapa Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky 0193/RM11/2015 Výstavba a rekonstrukce chodníků v ul. Věncova a Křížová, Český Ing. Petr Pešek Krumlov Zadání VZMR na stavební práce 0194/RM11/2015 Chodník a autobusová zastávka Třída Míru - nádraží - Český Krumlov Ing. Petr Pešek Smlouva o právu provést stavbu 0195/RM11/2015 Plavecký bazén Český Krumlov - Solární ohřev bazénové vody Ing. Petr Pešek Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky 0196/RM11/2015 Skládka TKO Pinskrův Dvůr, Český Krumlov - Rekultivace - 1. a 2. Ing. Petr Pešek etapa, Rozšíření skládky TKO - 3. etapa Předběžné oznámení veřejného zadavatele 0197/RM11/2015 Změna pojištění hotovosti Ing. Dagmar Balcarová 0198/RM11/2015 Plavecký bazén Ing. Dagmar Balcarová 0199/RM11/2015 Dodatek ke smlouvě - Nemocnice Č. Krumlov a.s. Ing. Dagmar Balcarová 0200/RM11/2015 Zrušení předkupního práva k domu Parkán č. p. 125 Ing. Dagmar Balcarová 0201/RM11/2015 Prodej části p.p.č.1104/1 v k.ú. Český Krumlov Ing. Dagmar Balcarová 0202/RM11/2015 Pronájem skladu (bývalé garáže) na sídl. Mír Ing. Dagmar Balcarová 0203/RM11/2015 Nájemní vztahy k bytům Ing. Dagmar Balcarová 0204/RM11/2015 Revitalizace Jelení zahrady, Český Krumlov - sadové úpravy: vydání Mgr. Radim Rouče rozhodnutí o poskytnutí dotace a uzavření smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR 0205/RM11/2015 Konsolidace IT infrastruktury a rozvoj služeb TC ORP Český Krumlov - Mgr. Radim Rouče schválení zadávací dokumentace veřejné zakázky 0206/RM11/2015 Uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě č. 508/515/2011 ze dne Mgr. Radim Rouče se společností VITA software, s.r.o. 0207/RM11/2015 Jednací řád rady města Mgr. Radim Rouče Projednané informace na programu jednání dne: Různé II. Různé I. Materiály odložené z programu jednání dne: Návrh na změnu ÚPO města Český Krumlov, v lokalitě u zámecké zahrady - nad Důlní ulicí Cena města Český Krumlov za rok 2014 Revitalizace a navýšení počtu vyhrazených parkovacích míst v pěší zóně města Český Krumlov. Ing. Jana Hermanová Bc. Soňa Petráková, MBA Ing. Jan Sládek Usnesení č. 0172/RM11/2015 výlep plakátů za cenu 1 Kč na základě platné smlouvy o nájmu pozemku se společností VERBA KRUMLOV s.r.o., IČ: pro akci Kouzelný Krumlov 2015 v počtu 29 ks plakátů v termínu od do včetně Usnesení č. 0173/RM11/2015 složení komise pro otevírání obálek a komise pro posouzení a hodnocení nabídek (hodnotící komise) v rámci podlimitní veřejné zakázky na dodávky, zadávané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pod názvem "Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov - vnitřní vybavení objektů - zvuková zařízení", dle přílohy č. 2 a dle přílohy č. 3 2) jmenuje a) členy komise pro otevírání obálek a náhradníky členů komise pro otevírání obálek v rámci podlimitní veřejné zakázky na dodávky, zadávané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pod, 11. jednání, dne Strana 2/13

3 názvem "Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov - vnitřní vybavení objektů - zvuková zařízení" dle přílohy č. 2 b) členy komise pro posouzení a hodnocení nabídek (hodnotící komise) a náhradníky členů komise pro posouzení a hodnocení nabídek (hodnotící komise) v rámci podlimitní veřejné zakázky na dodávky, zadávané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pod názvem "Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov - vnitřní vybavení objektů - zvuková zařízení" dle přílohy č. 3 Usnesení č. 0174/RM11/2015 1) bere na vědomí změnu zadávací dokumentace veřejné zakázky na dodávky zadávané v rámci otevřeného nadlimitního řízení pod názvem "Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov - vnitřní vybavení objektů kompletní vybavení expozic, řemeslných a provozních dílen", zpracované dle zákona č. 137/2006, o veřejných zakázkách v platném znění, spočívající v prodloužení lhůty pro podání nabídek, dle důvodové zprávy. 2) schvaluje v souladu s doporučením hodnotící komise výběr nejvýhodnější nabídky v rámci nadlimitní veřejné zakázky zadávané v otevřeném řízení pod názvem "Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov - vnitřní vybavení objektů - kompletní vybavení expozic, řemeslných a provozních dílen", kterou je nabídka společnosti GEMA ART GROUP a.s. se sídlem Haštalská 760/27, Praha, IČ: a uzavření smlouvy o dílo dle přílohy č. 5 Usnesení č. 0175/RM11/2015 složení komise pro otevírání obálek a komise pro posouzení a hodnocení nabídek (hodnotící komise) v rámci nadlimitní veřejné zakázky na služby, zadávané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pod názvem "Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov - Restaurování movitého historického mobiliáře a obrazů", dle přílohy č. 2 a dle přílohy č. 3 2) jmenuje a) členy komise pro otevírání obálek a náhradníky členů komise pro otevírání obálek v rámci nadlimitní veřejné zakázky na dodávky, zadávané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pod názvem "Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov - Restaurování movitého historického mobiliáře a obrazů" dle přílohy č. 2 b) členy komise pro posouzení a hodnocení nabídek (hodnotící komise) a náhradníky členů komise pro posouzení a hodnocení nabídek (hodnotící komise) v rámci nadlimitní veřejné zakázky na služby, zadávané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pod názvem "Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov - Restaurování movitého historického mobiliáře a obrazů" dle přílohy č. 3 Usnesení č. 0176/RM11/2015 složení komise pro otevírání obálek a komise pro posouzení a hodnocení nabídek (hodnotící komise) v rámci obou částí podlimitní veřejné zakázky na dodávky, zadávané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pod názvem "Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov - Mobilní pódium a související technika - ground support a další systémová nosná technika", dle přílohy č. 2 a dle přílohy č. 3 2) jmenuje, 11. jednání, dne Strana 3/13

4 a) členy komise pro otevírání obálek a náhradníky členů komise pro otevírání obálek v rámci obou částí podlimitní veřejné zakázky na dodávky, zadávané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pod názvem "Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov - Mobilní pódium a související technika - ground support a další systémová nosná technika" dle přílohy č. 2 b) členy komise pro posouzení a hodnocení nabídek (hodnotící komise) a náhradníky členů komise pro posouzení a hodnocení nabídek (hodnotící komise) v rámci obou částí podlimitní veřejné zakázky na dodávky, zadávané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pod názvem "Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov - Mobilní pódium a související technika - ground support a další systémová nosná technika" dle přílohy č. 3 Usnesení č. 0177/RM11/2015 složení komise pro otevírání obálek a komise pro posouzení a hodnocení nabídek (hodnotící komise) v rámci všech částí nadlimitní veřejné zakázky na dodávky, zadávané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pod názvem "Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov vnitřní vybavení objektů mobiliářem II.", dle přílohy č. 2 a dle přílohy č. 3 2) jmenuje a) členy komise pro otevírání obálek a náhradníky členů komise pro otevírání obálek v rámci všech částí nadlimitní veřejné zakázky na dodávky, zadávané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pod názvem "Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov - vnitřní vybavení objektů mobiliářem II." dle přílohy č. 2 b) členy komise pro posouzení a hodnocení nabídek (hodnotící komise) a náhradníky členů komise pro posouzení a hodnocení nabídek (hodnotící komise) v rámci všech částí nadlimitní veřejné zakázky na dodávky, zadávané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pod názvem "Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov - vnitřní vybavení objektů mobiliářem II." dle přílohy č. 3 Usnesení č. 0178/RM11/2015 složení komise pro otevírání obálek a komise pro posouzení a hodnocení nabídek (hodnotící komise) v rámci podlimitní veřejné zakázky na dodávky, zadávané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pod názvem "Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov - vnitřní vybavení objektů informačními a komunikačními technologiemi (ICT)", dle přílohy č. 2 a dle přílohy č. 3 2) jmenuje a) členy komise pro otevírání obálek a náhradníky členů komise pro otevírání obálek v rámci podlimitní veřejné zakázky na dodávky, zadávané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pod názvem "Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov - vnitřní vybavení objektů informačními a komunikačními technologiemi (ICT)" dle přílohy č. 2 b) členy komise pro posouzení a hodnocení nabídek (hodnotící komise) a náhradníky členů komise pro posouzení a hodnocení nabídek (hodnotící komise) v rámci podlimitní veřejné zakázky na dodávky, zadávané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pod názvem "Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov - vnitřní vybavení objektů informačními a komunikačními technologiemi (ICT)" dle přílohy č. 3 Usnesení č. 0179/RM11/2015, 11. jednání, dne Strana 4/13

5 a) výběr nejvhodnější nabídky uchazeče spol. POHL cz, a.s. se sídlem Roztoky, Nádražní 25, PSČ , IČ: v rámci jednacího řízení bez uveřejnění zadávaného pod názvem Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov oprava a rekonstrukce areálu bývalého kláštera sv. Kláry vícepráce č. 2, na základě přílohy č. 2-3, ve znění dle přílohy č. 4. b) uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo "Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov oprava a rekonstrukce areálu bývalého kláštera sv. Kláry, evid. č. 256/2014/oIOP ve znění pozdějších dodatků se společností POHL cz, a.s., sídlem Roztoky, Nádražní 25, PSČ , IČ v rámci veřejné zakázky na stavební práce" Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov oprava a rekonstrukce areálu", pro část 2 - bývalý areál kláštera sv. Kláry" dle přílohy č. 5 Usnesení č. 0180/RM11/2015 a) výběr nejvhodnější nabídky uchazeče Společnosti pro revitalizaci areálu klášterů Český Krumlov, jednající jménem spol. Vidox s.r.o. jakožto vedoucího člena společnosti, se sídlem Radniční 133/1, České Budějovice, IČ: , v rámci jednacího řízení bez uveřejnění zadávaného pod názvem Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov oprava a rekonstrukce areálu bývalého kláštera minoritů vícepráce č. 2, na základě přílohy č. 2-3, ve znění dle přílohy č. 4. b) uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo "Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov oprava a rekonstrukce areálu bývalého kláštera minoritů, ze dne , evid. č. 255/2014/oIOP, ve znění pozdějších dodatků se Společností pro revitalizaci areálu klášterů Český Krumlov, jednající jménem spol. Vidox s.r.o. jakožto vedoucího člena společnosti, se sídlem Radniční 133/1, České Budějovice, IČ: , v rámci veřejné zakázky na stavební práce "Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov oprava a rekonstrukce areálu", pro část 1 - bývalý areál kláštera minoritů" dle přílohy č. 5 Usnesení č. 0181/RM11/2015 postupem podle čl. IV odst. 5 Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Český Krumlov a jím zřízenými příspěvkovými organizacemi a pravidel Integrovaného operačního programu uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o vydání díla uzavřené dne , ev. č. 807/2014/oIOP, s Bohumírem Němcem (nakladatelství a vydavatelství VEDUTA) ŽL č. j. Ž /97/1222, evidenční č , se sídlem: Vlastimila Rady 1445/10, České Budějovice na zhotovení odborné monografie s pracovním názvem Kláštery minoritů a klarisek V Českém Krumlově: Historie, architektura, umění a zbožnost, dle důvodové zprávy a přílohy č. 2 Usnesení č. 0182/RM11/2015 postupem podle čl. 4 bod 5 Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Český Krumlov a jím zřízenými příspěvkovými organizacemi uzavření smlouvy s MKDS BESY, Kvapilova 9/958, Praha 5, IČ na nákup a montáž spojovací techniky pro městský kamerový systém podle přiložené nabídky č. 15NA00005 pro město Český Krumlov. Usnesení č. 0183/RM11/2015, 11. jednání, dne Strana 5/13

6 smlouvu o poskytnutí finanční podpory Old Way Production s.r.o., IČ: na úhradu neinvestičních nákladů spojených s projektem "Vlak Lustig - Vlak svobody 2015" ve výši Kč dle důvodové zprávy a přílohy č. 2 Usnesení č. 0184/RM11/2015 1) jmenuje hodnotící komisi Programu podpory zahraniční spolupráce města Český Krumlov v roce 2015 dle přílohy č. 2 Usnesení č. 0185/RM11/2015 1) bere na vědomí zprávu o hospodaření města k Usnesení č. 0186/RM11/2015 a) poskytnutí neinvestiční dotace z Programu podpory sportu ve městě Český Krumlov pro rok 2015 z opatření 1 dle přílohy č. 2 a důvodové zprávy: - Shotokan Karate klub Český Krumlov (IČ ) ve výši ,- Kč - Sportovní klub Tenis Centrum Český Krumlov (IČ ) ve výši ,- Kč - Miroslav Kelner, Vrábče, Koroseky 7 (IČ ) ve výši ,- Kč b) poskytnutí neinvestiční dotace z Programu podpory sportu ve městě Český Krumlov v roce 2015 z opatření 2 dle přílohy č. 4 a důvodové zprávy: - Miroslav Kelner, Vrábče, Koroseky 7 (IČ ) ve výši ,- Kč - Tělovýchovná jednota Sokol Český Krumlov (IČ ) ve výši ,- Kč - Lawn Tennis Club Český Krumlov, z.s. (IČ ) ve výši ,- Kč - Sportovní klub Tenis Centrum Český Krumlov (IČ ) ve výši 4.800,- Kč 2) bere na vědomí vyjádření komise sportovní k Programu podpory sportu ve městě Český Krumlov pro rok 2015, opatření 4 dle přílohy č. 8 a důvodové zprávy 3) doporučuje ZM a) schválit poskytnutí neinvestiční dotace z Programu podpory sportu ve městě Český Krumlov pro rok 2015 z opatření 1 dle přílohy č. 2 a důvodové zprávy - Volejbalový sportovní klub Český Krumlov /VSK/ (IČ ) ve výši ,- Kč - Sportovní klub Badminton Český Krumlov (IČ ) ve výši ,- Kč - Českokrumlovský plavecký klub Český Krumlov (IČ ) ve výši ,- Kč - MS VZS ČČK Český Krumlov (IČ ) ve výši ,- Kč, 11. jednání, dne Strana 6/13

7 - Lawn Tennis Club Český Krumlov, z.s. (IČ ) ve výši ,- Kč - FK Slavoj Český Krumlov, o.s. (IČ ) ve výši ,- Kč - FBC Český Krumlov (IČ ) ve výši ,- Kč - Hokejový klub mládeže HCM Slavoj Český Krumlov (IČ ) ve výši ,- Kč - SK Vltava Český Krumlov (IČ ) ve výši ,- Kč b) schválit poskytnutí neinvestiční dotace z Programu podpory sportu ve městě Český Krumlov pro rok 2015 z opatření 2 dle přílohy č. 4 a důvodové zprávy - Klub sportovních potápěčů Český Krumlov (IČ ) ve výši ,- Kč - FK Slavoj Český Krumlov, o. s.(ič ) ve výši ,- Kč - Českokrumlovský plavecký klub Český Krumlov (IČ ) ve výši ,- Kč - Sportovní klub Badminton Český Krumlov (IČ ) ve výši ,- Kč - MS VZS ČČK Český Krumlov (IČ ) ve výši ,- Kč - FBC Český Krumlov (IČ ) ve výši ,- Kč - Hokejový klub mládeže HCM Slavoj Český Krumlov (IČ ) ve výši ,- Kč - SK Vltava Český Krumlov (IČ ) ve výši ,- Kč c) schválit poskytnutí neinvestiční dotace z Programu podpory sportu ve městě Český Krumlov pro rok 2015 z opatření 3 dle přílohy č. 6 a důvodové zprávy - SK Vltava Český Krumlov (IČ ) ve výši ,- Kč - Volejbalový sportovní klub Český Krumlov /VSK/ (IČ ) ve výši ,- Kč - FK Slavoj Český Krumlov, o.s. (IČ ) ve výši ,- Kč Usnesení č. 0187/RM11/2015 poskytnutí neinvestiční dotace z Programu podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže ve městě Český Krumlov pro rok 2015 z opatření 1 dle přílohy 2, 3, 4 a důvodové zprávy těmto organizacím: Krumlovské maminky, Český Krumlov (IČ ), Mateřské centrum Míša 2015 ve výši 7.100,- Kč Junák svaz skautů a skautek ČR, středisko Holubov Kremže (IČ ), Obnova a činnost skautského oddílu v Českém Krumlově ve výši ,- Kč KoCeRo, komunitní centrum Rovnost o. p. s. Český Krumlov (IČ ), Cesta za poznáním ve výši 6.000,- Kč KoCeRo, komunitní centrum Rovnost o. p. s. Český Krumlov (IČ ), Nuda není pro nás ve výši 7.700,- Kč Dům dětí a mládeže, Český Krumlov, Linecká 67 (IČ ), Den dětí ve výši ,- Kč Sdružení pro rozvoj ZUŠ v Českém Krumlově o.s. ( ), Víkendová soustředění žáků ZUŠ ve výši 8.600,- Kč Oblastní spolek ČČK Český Krumlov (IČ ), Okresní studijní středisko ČČK (OSS) 2015 ve výši 5.000,- Kč, 11. jednání, dne Strana 7/13

8 Oblastní spolek ČČK Český Krumlov (IČ ), Den plný prevence 2015 ve výši 5.000,- Kč Oblastní spolek ČČK Český Krumlov (IČ ), Družstva Mladých zdravotníků okresní kolo soutěže ve výši 5.000,- Kč 2) doporučuje ZM schválit poskytnutí neinvestiční dotace z Programu podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže ve městě Český Krumlov pro rok 2015 z opatření č.1 dle přílohy 2, 3, 4 a důvodové zprávy těmto organizacím: Základní škola Český Krumlov, Linecká 43 ( ), Táhneme za jeden provaz ve výši ,- Kč Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s., T. G. Masaryka 114, Český Krumlov (IČ ), Elektronický a tištěný časopis dětí a mládeže Časák ICM ve výši 9.400,- Kč Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s., T. G. Masaryka 114, Český Krumlov (IČ ), Kurz animovaného filmu 6.ročník ve výši ,- Kč Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s., T. G. Masaryka 114, Český Krumlov (IČ ), Letní tábor Čeřín 2015 Prázdniny v pohybu ve výši ,- Kč Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s., T. G. Masaryka 114, Český Krumlov (IČ ), Multikultura aneb společně proti předsudkům ve výši ,- Kč Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s., T. G. Masaryka 114, Český Krumlov (IČ ), Výtvarné projekty pro neorganizované děti a mládež ve výši ,- Kč ICOS Český Krumlov, o.p.s., Náměstí Svornosti 2, Český Krumlov (IČ ), Volnočasové aktivity Rodinného centra Krumlík v roce 2015 ve výši ,- Kč ICOS Český Krumlov, o.p.s., Náměstí Svornosti 2, Český Krumlov (IČ ), Kamarád v životě podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže prostřednictvím dobrovolnického programu ve výši ,- Kč Usnesení č. 0188/RM11/2015 poskytnutí neinvestiční dotace z Programu podpory sociálních a souvisejících služeb města Český Krumlov pro rok 2015 dle přílohy 1,2 a 3 těmto organizacím: - Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, z.ú. (IČ ), Sociální služba osobní asistence v centru Arpida v roce 2015 ve výši Kč ,- - I MY, o.p.s. (IČ ), Poskytování terénní rané péče v Č. Krumlově ve výši Kč ,- - Nemocnice Český Krumlov, a.s. (IČ ), Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče ve výši Kč ,- - Sbor církve bratrské v Českých Budějovicích (IČ ), Podpora činnosti nízkoprahového zařízení pro osoby v krizi ve výši Kč ,- - Sdružení Spirála (IČ ), Pobyty pro děti a mládež s poruchami komunikace ve výši Kč ,- - Střep - Středisko poradenství a péče o osoby se zdravotním postižením, o.s. (IČ ), Střep tlumočnická služba Č.K ve výši Kč ,- - Theia - krizové centrum, o.p.s. (IČ ), Theia - poradenství Český Krumlov 2015 ve výši Kč ,- 2) doporučuje ZM, 11. jednání, dne Strana 8/13

9 schválit poskytnutí neinvestiční dotace z Programu podpory sociálních a souvisejících služeb města Český Krumlov pro rok 2015 dle přílohy 1,2 a 3 těmto organizacím: - Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. (IČ ), NZDM Bouda v roce 2015 ve výši Kč ,- - Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. (IČ ), Streetwork pro města Český Krumlov a Kaplice ve výši Kč ,- - Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. (IČ ), Terénní sociální služba Viktorie ve výši Kč ,- - Czech One Prague, s.r.o. (IČ ), Udržení a zkvalitnění služby domova pro seniory Wágnerka ve výši Kč ,- - Domov důchodců Horní Planá (IČ ), Podpora zabezpečení stávající sociální služby Domova důchodců Horní Planá ve výši Kč ,- - Domov pro seniory Kaplice (IČ ), Podpora provozuschopnosti poskytované sociální služby ve výši Kč ,- - Domy s pečovatelskou službou, o.p.s. (IČ ), Sociální rehabilitace a fyzioterapie pro klienty odlehčovací služby ve výši Kč ,- - Domy s pečovatelskou službou, o.p.s. (IČ ), Akademie 3. věku ve výši Kč ,- - Domy s pečovatelskou službou, o.p.s. (IČ ), Aktivizační služby pro seniory ve výši Kč ,- - FOKUS České Budějovice, o.s. (IČ ), Komunitní tým - individuální podpora lidí s duševním onemocněním v ORP Český Krumlov ve výši Kč ,- - FOKUS České Budějovice, o.s. (IČ ), Sociálně terapeutické dílny FOKUS ČB ve výši Kč ,- - Hospic sv. Jana N. Neumanna (IČ ), Hospicová péče a péče o osoby s demencí pro občany města Český Krumlov v roce 2015 ve výši Kč ,- - ICOS Český Krumlov, o.p.s. (IČ ), Bezplatná právní poradna pro osoby v krizi v roce 2015 ve výši Kč ,- - ICOS Český Krumlov, o.p.s. (IČ ), Osobní asistence pro osoby se zdravotním postižením nad 18 let věku a seniory ve výši Kč ,- - ICOS Český Krumlov, o.p.s. (IČ ), Dobrovolnické centrum Český Krumlov - dobrovolnické programy v sociální oblasti v roce 2015 ve výši Kč ,- - ICOS Český Krumlov, o.p.s. (IČ ), Podpora rodinného centra Krumlík v roce 2015 ve výši Kč ,- - KoCeRo - komunitní centrum Rovnost, o.p.s. (IČ ), Šance pro změnu ve výši Kč ,- - KoCeRo - komunitní centrum Rovnost, o.p.s. (IČ ), Učme se v Autoškole ve výši Kč ,- - Oblastní spolek Českého červeného kříže Český Krumlov (IČ ), Ošacovací středisko a hygienické zázemí pro osoby v krizi ve výši Kč ,- Usnesení č. 0189/RM11/2015 podání žádosti o příspěvek na vytvoření pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací na dva zaměstnance na Úřad práce České republiky, krajské pobočky České Budějovice, kontaktní pracoviště Český Krumlov dle důvodové zprávy, 11. jednání, dne Strana 9/13

10 Usnesení č. 0190/RM11/2015 uzavření smlouvy o poskytování služeb souvisejících s užíváním AN v Českém Krumlově mezi městem Český Krumlov a dopravcem Lukášem Cvejnem, K Šeberovu 506, Praha 11, IČ v předloženém znění. Usnesení č. 0191/RM11/2015 dodatek č. 2 smlouvy o dílo č. 350/63/2007 v rozsahu dle přílohy č.2, jehož předmětem jsou jednak úpravy NÁVRHU RP Domoradice - jih a NÁVRHU změny č.8 ÚPO Č.Krumlova, vyvolané dílčí změnou řešení dopravního napojení nové lokality bydlení na stávající komunikace, jednak nezbytná úprava obou územně plánovacích dokumentací dle novely stavebního zákona č. 183/2006 Sb., ve znění zákona č.350/2012 Sb. Usnesení č. 0192/RM11/2015 a) v souladu s doporučením hodnotící komise výběr nejvhodnější nabídky na zhotovitele stavebních prací díla "Výměna oken ZŠ Linecká v Městské památkové zóně Český Krumlov, Plešivec - VII. etapa", kterou je nabídka uchazeče Roman Langer, IČ b) uzavření smlouvy o dílo s touto společností v předloženém znění dle přílohy č. 3. Usnesení č. 0193/RM11/2015 1) bere na vědomí změnu termínu pro podání nabídek veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce "Výstavba a rekonstrukce chodníků v ul. Věncova a Křížová, Český Krumlov", dle důvodové zprávy. Usnesení č. 0194/RM11/2015 uzavření smlouvy o právu provést stavbu "Chodník a autobusová zastávka Třída Míru - nádraží - Český Krumlov" s konkrétní fyzickou osobou ve znění dle přílohy č. 2. Usnesení č. 0195/RM11/2015, 11. jednání, dne Strana 10/13

11 a) v souladu s doporučením hodnotící komise výběr nejvhodnější nabídky na zhotovitele stavebních prací díla "Plavecký bazén Český Krumlov - Solární ohřev bazénové vody", kterou je nabídka uchazeče "ZITAS spol. s r.o.", IČ: , b) uzavření smlouvy o dílo s touto společností v předloženém znění dle přílohy č. 3. Usnesení č. 0196/RM11/2015 v souladu s 86 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s Vyhláškou č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky předběžné oznámení veřejného zadavatele nové veřejné zakázky na stavební práce Skládka TKO Pinskrův Dvůr, Český Krumlov - Rekultivace - 1. a 2. etapa, Rozšíření skládky TKO - 3. etapa, zadávané v rámci otevřeného podlimitního řízení, ve znění dle přílohy č. 2. Usnesení č. 0197/RM11/2015 uzavření dodatku k pojistné smlouvě č ( 2/2015/OSM) ze dne uzavřené se společností Kooperativa Pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, IČ , pro pojištění hotovosti v rozsahu dle důvodové zprávy 2) schvaluje ukončení pojistné smlouvy č (601/627/05) ze dne uzavřené s Českou pojišťovnou, a.s. uplynutím sjednané doby v souladu s podmínkami smlouvy Usnesení č. 0198/RM11/2015 1) ukládá OI zahájit práce na zpracování investičního záměru postupné obnovy plaveckého bazénu a rozšíření o venkovní koupání v Českém Krumlovědle důvodové zprávy Usnesení č. 0199/RM11/2015 uzavření dodatku č. 7 v předloženém znění, kterým se mění a doplňuje smlouva o úhradě nákladů za užívání společných prostor v budově čp. 424 Nad Nemocnicí, Český Krumlov, uzavřená dne mezi městem Český Krumlov jako uživatelem a společností Nemocnice Český Krumlov, a.s. jako vlastníkem. Usnesení č. 0200/RM11/2015 1) doporučuje ZM schválit zrušení věcného práva předkupního váznoucího na domě v ul. Parkán č. p. 125 a na parc. č. 99 (zastavěná plocha a nádvoří), jejíž součástí dům je, v k. ú. a obci Český Krumlov, část obce Vnitřní Město, 11. jednání, dne Strana 11/13

12 Usnesení č. 0201/RM11/2015 1) doporučuje ZM neschválit záměr prodeje části pozemku parc.č1104/1 v k.ú. Český Krumlov z územního hlediska Usnesení č. 0202/RM11/2015 1) oznamuje záměr pronajmout prostory o výměře cca 35 m2 na pozemku parc. č. 219/119 k.ú. Přísečná - Domoradice (vedle objektu Urbinská 182) na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc za nájemné Kč 7.000,-- ročně konkrétní fyzické osobě za účelem zřízení skladových prostor 2) schvaluje uzavření smlouvy o nájmu prostor o výměře cca 35 m2 na pozemku parc. č. 219/119 k.ú. Přísečná - Domoradice (vedle objektu Urbinská 182) na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc za nájemné Kč 7.000,-- ročně konkrétní fyzické osobě za účelem zřízení skladových prostor za podmínky, že nebudou během zveřejnění záměru dle bodu 1) usnesení podány žádné námitky či připomínky Usnesení č. 0203/RM11/2015 a) prodloužení nájemních vztahů stávajícím nájemcům bytů o 3 měsíce od do : č. 5, 30 Lipová čp. 161; č. 4, 8, 20, 27 Vyšehrad čp. 182, Český Krumlov. b) prodloužení nájemních vztahů stávajícím nájemcům bytů od do konce roku 2015: č. 13, 17, 18, 21 Za Tavírnou čp. 108; č. 22, 34 Lipová čp. 161; č. 15, 16, 22 Vyšehrad čp. 182, Český Krumlov. Usnesení č. 0204/RM11/2015 1) bere na vědomí vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace na realizaci akce "Revitalizace Jelení zahrady, Český Krumlov - sadové úpravy", reg. č. IS SFZP , ve znění dle přílohy č. 2. 2) schvaluje uzavření Smlouvy č o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na realizaci akce "Revitalizace Jelení zahrady, Český Krumlov - sadové úpravy, ve znění dle přílohy č. 3. Usnesení č. 0205/RM11/2015, 11. jednání, dne Strana 12/13

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 3. jednání datum konání: 02.02.2015

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 3. jednání datum konání: 02.02.2015 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 3. jednání datum konání: 02.02.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 02.02.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0038/RM3/2015 Schválení změny organizačního řádu - pravomoc

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 20. jednání datum konání: 29.06.2015

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 20. jednání datum konání: 29.06.2015 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 20. jednání datum konání: 29.06.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 29.06.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0394/RM20/2015 Rekonstrukce místních komunikací a vybraných

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Zastupitelstvo města 4. jednání datum konání: 30.04.2015

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Zastupitelstvo města 4. jednání datum konání: 30.04.2015 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 4. jednání datum konání: 30.04.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 30.04.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0026/ZM4/2015 Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 15. jednání datum konání: 02.06.2014

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 15. jednání datum konání: 02.06.2014 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 15. jednání datum konání: 02.06.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 02.06.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0253/RM15/2014 Slavnosti pětilisté růže 2014 - zábor veřejného

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 31. jednání datum konání: 10.11.2014

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 31. jednání datum konání: 10.11.2014 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 31. jednání datum konání: 10.11.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 10.11.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0540/RM31/2014 Výlep plakátů - Advent a Vánoce v Českém Krumlově,

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 8. jednání datum konání: 31.03.2014

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 8. jednání datum konání: 31.03.2014 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 8. jednání datum konání: 31.03.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 31.03.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0130/RM8/2014 oiop - VZ na stavební práce - Revitalizace areálu

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 29. jednání datum konání: 20.10.2014

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 29. jednání datum konání: 20.10.2014 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 29. jednání datum konání: 20.10.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 20.10.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0510/RM29/2014 oiop - schválení uzavření dodatku č. 5 ke

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 21. jednání datum konání: 13.07.2015

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 21. jednání datum konání: 13.07.2015 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 21. jednání datum konání: 13.07.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 13.07.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0418/RM21/2015 oiop - schválení výběru nejvýhodnější nabídky

Více

PROTOKOL HODNOCENÍ - zápis z jednání hodnotící komise

PROTOKOL HODNOCENÍ - zápis z jednání hodnotící komise PROTOKOL HODNOCENÍ - zápis z jednání hodnotící komise Program podpory sociálních a souvisejících služeb Číslo výzvy: Termín a místo jednání:.3.0, začátek v 9:00, konec ve 4:30, zasedací místnost Městského

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Zastupitelstvo města 4. jednání datum konání: 30.04.2015

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Zastupitelstvo města 4. jednání datum konání: 30.04.2015 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 4. jednání datum konání: 30.04.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 30.04.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0026/ZM4/2015 Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 33. jednání datum konání: 01.12.2014

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 33. jednání datum konání: 01.12.2014 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 33. jednání datum konání: 01.12.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 01.12.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0577/RM33/2014 Výjimka ze stavební uzávěry Rybářská pro výměnu

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 20. jednání datum konání: 04.08.2014

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 20. jednání datum konání: 04.08.2014 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 20. jednání datum konání: 04.08.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 04.08.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0371/RM20/2014 Výroční zpráva Domů s pečovatelskou službou,

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 12. jednání datum konání: 05.05.2014

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 12. jednání datum konání: 05.05.2014 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 12. jednání datum konání: 05.05.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 05.05.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0205/RM12/2014 Úprava okolí Hornobranského rybníka - zahájení

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 9. jednání datum konání: 16.03.2015

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 9. jednání datum konání: 16.03.2015 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 9. jednání datum konání: 16.03.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 16.03.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0114/RM9/2015 Poskytnutí neinvestičního příspěvku SDRUŽENÍ

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 5. jednání datum konání: 16.02.2015

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 5. jednání datum konání: 16.02.2015 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 5. jednání datum konání: 16.02.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 16.02.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0061/RM5/2015 Žádost o projednání připojení se k mezinárodní

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 31. jednání datum konání: 14.09.2015

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 31. jednání datum konání: 14.09.2015 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 31. jednání datum konání: 14.09.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 14.09.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0549/RM31/2015 Schválení bezplatného výlepu plakátů - SVS

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 19. jednání datum konání: 22.06.2015

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 19. jednání datum konání: 22.06.2015 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 19. jednání datum konání: 22.06.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 22.06.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0383/RM19/2015 oiop - schválení uzavření dodatku č. 3 ke

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 22. jednání datum konání: 01.09.2014

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 22. jednání datum konání: 01.09.2014 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 22. jednání datum konání: 01.09.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 01.09.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0420/RM22/2014 Výlep plakátů za 1 Kč 0421/RM22/2014 oiop

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 35. jednání datum konání: 19.10.2015

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 35. jednání datum konání: 19.10.2015 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 35. jednání datum konání: 19.10.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 19.10.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0612/RM35/2015 Stavební úpravy objektu Nám. Svornosti čp.

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 20. jednání datum konání: 05.08.2013

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 20. jednání datum konání: 05.08.2013 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 20. jednání datum konání: 05.08.2013 Přehled přijatých usnesení ze dne: 05.08.2013 Číslo usnesení Název Předkladatel 0363/RM20/2013 Rekonstrukce víceúčelového hřiště - sídliště

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 30. jednání datum konání: 03.11.2014

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 30. jednání datum konání: 03.11.2014 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 30. jednání datum konání: 03.11.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 03.11.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0524/RM30/2014 Rozpočtová opatření č. 101-110 Ing. Jiří Pavlíček

Více

PROTOKOL HODNOCENÍ - zápis z jednání hodnotící komise

PROTOKOL HODNOCENÍ - zápis z jednání hodnotící komise PROTOKOL HODNOCENÍ - zápis z jednání hodnotící komise Program podpory sociálních a souvisejících služeb Číslo výzvy: 1 Termín a místo jednání: 2.2.2014, zasedací místnost Městského úřadu, Kaplická 439,

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 18. jednání datum konání: 30.06.2014

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 18. jednání datum konání: 30.06.2014 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 18. jednání datum konání: 30.06.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 30.06.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0319/RM18/2014 Schválení zahraniční služební cesty - Sulmona

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 23. jednání datum konání: 16.09.2013

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 23. jednání datum konání: 16.09.2013 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 23. jednání datum konání: 16.09.2013 Přehled přijatých usnesení ze dne: 16.09.2013 Číslo usnesení Název Předkladatel 0426/RM23/2013 Kouzelný Krumlov 2013 - vyúčtování akce Mgr.

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 14. jednání datum konání: 18.05.2015

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 14. jednání datum konání: 18.05.2015 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 14. jednání datum konání: 18.05.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 18.05.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0265/RM14/2015 oiop - dodatek č. 1 - VZ "Revitalizace areálu

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 26. jednání datum konání: 17.08.2015

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 26. jednání datum konání: 17.08.2015 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 26. jednání datum konání: 17.08.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 17.08.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0492/RM26/2015 Poskytování soc. služeb - dluhové poradenství

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 10. jednání datum konání: 30.03.2015

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 10. jednání datum konání: 30.03.2015 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 10. jednání datum konání: 30.03.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 30.03.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0150/RM10/2015 oiop - jednací řízení bez uveřejnění - Revitalizace

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 28. jednání datum konání: 04.11.2013

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 28. jednání datum konání: 04.11.2013 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 28. jednání datum konání: 04.11.2013 Přehled přijatých usnesení ze dne: 04.11.2013 Číslo usnesení Název Předkladatel 0525/RM28/2013 Zemská výstava 2013 - smlouva o dělení příjmů

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 21. jednání datum konání: 18.08.2014

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 21. jednání datum konání: 18.08.2014 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 21. jednání datum konání: 18.08.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 18.08.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0392/RM21/2014 oiop - objednání repliky Krumlovské Madony

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 15. jednání datum konání: 01.06.2015

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 15. jednání datum konání: 01.06.2015 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 15. jednání datum konání: 01.06.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 01.06.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0299/RM15/2015 Výběrové řízení na ředitele/ku Městské knihovny

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 1. jednání datum konání: 13.01.2014

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 1. jednání datum konání: 13.01.2014 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 1. jednání datum konání: 13.01.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 13.01.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0001/RM1/2014 oiop - schválení uveřejnění oznámení předběžných

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/29/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 2. jednání datum konání: 20.01.2014

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 2. jednání datum konání: 20.01.2014 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 2. jednání datum konání: 20.01.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 20.01.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0015/RM2/2014 oiop - VZ na stavební práce - posun termínu

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 38. jednání datum konání: 16.11.2015

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 38. jednání datum konání: 16.11.2015 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 38. jednání datum konání: 16.11.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 16.11.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0662/RM38/2015 Bezplatný výlep plakátů pro akci Českokrumlovský

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 4. jednání datum konání: 17.02.2014

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 4. jednání datum konání: 17.02.2014 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 4. jednání datum konání: 17.02.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 17.02.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0045/RM4/2014 Změna organizační směrnice č. OS/3/2012 0046/RM4/2014

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 29. jednání datum konání: 18.11.2013

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 29. jednání datum konání: 18.11.2013 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 29. jednání datum konání: 18.11.2013 Přehled přijatých usnesení ze dne: 18.11.2013 Číslo usnesení Název Předkladatel 0543/RM29/2013 Žádost o poskytnutí finanční podpory Umělecké

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 17. jednání datum konání: 15.06.2015

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 17. jednání datum konání: 15.06.2015 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 17. jednání datum konání: 15.06.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 15.06.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0333/RM17/2015 oiop - VZ na dodávku mobiliáře II. - výběr

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2014 konané dne 12. únor 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2014 konané dne 12. únor 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2014 konané dne 12. únor 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/03/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

MĚSTO ČESKÝ KRUMLOV. Přehled úkolů

MĚSTO ČESKÝ KRUMLOV. Přehled úkolů KS_STAR (Mgr. Dalibor Carda) Zpracování ZM3/II Uk 00239/2014 Úkol z ZM3/II, č.usnesení 0024/ZM3/2014/II, ze dne 17.12.2014, bod 1,VĚC: Hotel Vyšehrad Zastupitelstvo města nesouhlasí s nabídkou společnosti

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2012 konané dne 15. února 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2012 konané dne 15. února 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2012 konané dne 15. února 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/03/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA

ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA Dne: 3. června 2015 Přítomni: 4 Omluven: Huszár 1. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 483 v k.ú. Horní Planá v souvislosti se stavbou

Více

MĚSTO ČESKÝ KRUMLOV PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 17. jednání datum konání: 17.06.2013

MĚSTO ČESKÝ KRUMLOV PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 17. jednání datum konání: 17.06.2013 MĚSTO ČESKÝ KRUMLOV PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 17. jednání datum konání: 17.06.2013 Přehled přijatých usnesení ze dne: 17.06.2013 Číslo usnesení Název Předkladatel 0297/RM17/2013 oiop - VŘ na stavební

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 33. jednání datum konání: 05.10.2015

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 33. jednání datum konání: 05.10.2015 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 33. jednání datum konání: 05.10.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 05.10.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0582/RM33/2015 oiop - veřejná zakázka malého rozsahu na zajištění

Více

64. VÝPIS Z USNESENÍ

64. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 64. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 07.10.2008 901/2008-64. RM V a) bere na vě d o m í Zápis ze škodní komise ze dne 03.09.2008, b) s c h

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 19/2013 konané dne 18. září 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 19/2013 konané dne 18. září 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 19/2013 konané dne 18. září 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/19/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 23/2012 konané dne 7.listopadu 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 23/2012 konané dne 7.listopadu 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 23/2012 konané dne 7.listopadu 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/23/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 1015 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemků stpč. 3368 o výměře 6m 2 a ppč. 219/3 o výměře 369 m 2 v katastrálním území a obci Česká Třebová, v textu dle návrhu. Náklady

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 31. jednání datum konání: 09.12.2013

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 31. jednání datum konání: 09.12.2013 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 31. jednání datum konání: 09.12.2013 Přehled přijatých usnesení ze dne: 09.12.2013 Číslo usnesení Název Předkladatel 0594/RM31/2013 Koncepce podpory kultury města Český Krumlov

Více

72. VÝPIS Z USNESENÍ

72. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 72. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 16.12.2008 1127/2008 72. RM V a) s c h v a l u j e pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu

Více

36. VÝPIS Z USNESENÍ

36. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 36. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 08.01.2008 1/2008-36. RM V s c h v a l u j e restrukturalizaci Městské policie Dvůr Králové nad Labem

Více

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 3. jednání datum konání: 25.01.2016

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 3. jednání datum konání: 25.01.2016 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 3. jednání datum konání: 25.01.2016 Přehled přijatých usnesení ze dne: 25.01.2016 Číslo usnesení Název Předkladatel 0014/RM3/2016 Mezinárodní kampaň "Vlajka pro Tibet" 0015/RM3/2016

Více

2.1 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci Zateplení tělocvičny ZŠ J. Vohradského

2.1 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci Zateplení tělocvičny ZŠ J. Vohradského Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis č. 22/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 5. listopadu 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 22/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 5. listopadu 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 22/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 5. listopadu 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Radek Šenkýř, Tomáš Háp 22. zasedání Rady

Více

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. Zastupitelstvo města schvaluje: USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. program dnešního jednání v předloženém znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2014 konané dne 9. července 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2014 konané dne 9. července 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2014 konané dne 9. července 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/15/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

USNESENÍ č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 26/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Radek Šenkýř, Tomáš Háp Kontrola usnesení

Více

Informace o přijatých usneseních z 35. schůze Rady města Šluknov konané dne 19. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 35. schůze Rady města Šluknov konané dne 19. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 26/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Radek Šenkýř, Tomáš Háp 26. zasedání Rady

Více

Informace o přijatých usneseních z 36. schůze Rady města Šluknov konané dne 14. prosince 2015 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 36. schůze Rady města Šluknov konané dne 14. prosince 2015 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

ZÁPIS Z 6. SCHŮZE RADY MĚSTA

ZÁPIS Z 6. SCHŮZE RADY MĚSTA ZÁPIS Z 6. SCHŮZE RADY MĚSTA Dne: 7.ledna 2015 1. dodatek č.1 Dohody vlastníků provozně souvisejících kanalizací uzavřené mezi Městem Horní Planá a společností ALPS s.r.o., IČ: 28068939. 2. zakoupení osobního

Více

15. VÝPIS Z USNESENÍ

15. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 15. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 24.04.2007 432/2007 15. RM V d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit smlouvu o poskytnutí dotace

Více

121. VÝPIS Z USNESENÍ

121. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 121. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 14.01.2014 R/1/2014-121. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. úpravu pojistné smlouvy č. 5830851989

Více

U S N E S E N Í č. 12 z 12. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 26. 5. 2015

U S N E S E N Í č. 12 z 12. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 26. 5. 2015 U S N E S E N Í č. 12 z 12. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 26. 5. 2015 I. Rada města schvaluje: - zapisovatele: Ing. Pavla Vavřinu - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť, - za správnost

Více

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12 Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12 U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva města Vizovice dne 11. 03. 2013 Zastupitelstvo města Vizovice přijalo na svém zasedání dne 11. 03. 2013 následující

Více

U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014

U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014 U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014 I. Rada města schvaluje : - zapisovatele: Bc. Lucii Vyžrálkovou, Ing. Pavla Vavřinu - rozpravu ke každému bodu programu

Více

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 Usnesení s termínem č.: 1025 KC Kaskáda 19.11. 1095 ONI 31.01.2015 229 KC Kaskáda 30.11. R A D A M Ě S T A I. schvaluje

Více

RO č. 71 2010 09-30 strana č.1

RO č. 71 2010 09-30 strana č.1 Přehled přijatých usnesení z 71. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 30. 9. 2010 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zodp Termín 71 2013 Bere na Kontrolu přijatých usnesení z 70.schůze rady ze

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2011 konané dne 21. prosince 2011. 1. Technický bod ( schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání)

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2011 konané dne 21. prosince 2011. 1. Technický bod ( schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2011 konané dne 21. prosince 2011 1. Technický bod ( schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2011 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4704/2014 spisová značka 4701/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 114. zasedání dne 1. října 2014 R M 1 / 1 1 4 / 1 4 program zasedání Rady města Chropyně č. 114. 1. Kontrola

Více

Informace o přijatých usneseních ze 43. schůze Rady města Šluknov konané dne 2. dubna 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních ze 43. schůze Rady města Šluknov konané dne 2. dubna 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 16.09.2015.

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 16.09.2015. U S N E S E N Í z 23. schůze Rady města Kojetína, konané dne 14. října 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015 Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015 223/19/15 Rada obce Doubrava program 19. schůze Rady obce Doubrava konané dne 12. 10. 2015 1. Zahájení a procení záležitosti 2.

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing.

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing. Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice: Zapsala: Město Ostrov Usnesení ze 17. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v mimořádném termínu dne 29. července 2011 od 10:00 hod. ve velké zasedací místnosti

Více

Informace o přijatých usneseních Zápis ze 74. schůze Rady města Šluknov konané dne 29. dubna 2013 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních Zápis ze 74. schůze Rady města Šluknov konané dne 29. dubna 2013 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 10. řádné jednání Rady města, konané dne 13.4.2015 kancelář starosty 1. (1) Snížení energetické náročnosti objektu zdravotního střediska 2. (2)

Více

Informace o přijatých usneseních z 18. schůze Rady města Šluknov konané dne 8. června 2015 v kanceláři starostky Program jednání: OVS OSM ORŽP

Informace o přijatých usneseních z 18. schůze Rady města Šluknov konané dne 8. června 2015 v kanceláři starostky Program jednání: OVS OSM ORŽP Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usn.č. 20/01 1) Usn.č. 20/02 1)

Usn.č. 20/01 1) Usn.č. 20/02 1) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) ze 20. zasedání konaného dne 15. 7. 2015 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli **********************************************************************************************

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012 65/2012-RADA/2878-65. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 65/2012-RADA/2879-65. Rada města předložený program jednání RM 65/2012-RADA/2880-65. Rada města -oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 79. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 14.11.2005 U S N E S E N Í 79. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 79/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

Kontrola usnesení: Úkoly uložené 17. schůzí Rady obce

Kontrola usnesení: Úkoly uložené 17. schůzí Rady obce Přehled přijatých usnesení z 19. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 9. 11. 2011 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zod Termín Kontrola usnesení: Úkoly uložené 16. schůzí Rady obce Hukvaldy,

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Usn. RM č. 290/09. Dotazy a odpovědi na dotazy členů RM. 2. bez usnesení.

Usn. RM č. 290/09. Dotazy a odpovědi na dotazy členů RM. 2. bez usnesení. Město Ostrov Usnesení z 10. řádného jednání Rady města Ostrov konaného v řádném termínu dne 28. dubna 2009 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Usn. RM č. 290/09 Kontrola plnění usnesení

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 11 rady města konané 19.03.2014. Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr.

Město Králíky. Zápis z jednání č. 11 rady města konané 19.03.2014. Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 11 rady města konané 19.03.2014 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Jan Mlynář Mgr. Vlastimil

Více

Usnesení z 9. řádného jednání Rady města Ostrov

Usnesení z 9. řádného jednání Rady města Ostrov Usnesení z 9. řádného jednání Rady města Ostrov konaného dne 24. dubna 2007 od 13.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Ostrov Usn. RM č. 294/07 Kontrola plnění usnesení RM 1. RM bere na vědomí kontrolu plnění

Více

Usnesení. z 15. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 15.6.2015 od 11.30 hodin v kanceláři starosty města

Usnesení. z 15. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 15.6.2015 od 11.30 hodin v kanceláři starosty města Usnesení z 15. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 15.6.2015 od 11.30 hodin v kanceláři starosty města! upravené! RaM po projednání schválila: Usnesení č. 226/15: Rada města schválila program jednání

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení z 29. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskutečnilo v pondělí 5.10.2015 ve 13:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 29. jednání datum konání: 31.08.2015

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 29. jednání datum konání: 31.08.2015 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 29. jednání datum konání: 31.08.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 31.08.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0518/RM29/2015 Smlouva o úschově (Česká republika - Úřad

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více