PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 11. jednání datum konání:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 11. jednání datum konání: 13.04.2015"

Transkript

1 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 11. jednání datum konání: Přehled přijatých usnesení ze dne: Číslo usnesení Název Předkladatel 0172/RM11/2015 Výlep plakátů pro akci Kouzelný Krumlov /RM11/2015 oiop - Jmenování komise pro otevírání obálek a hodnotící komise v rámcibc. Martina Kubice veřejné zakázky "Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov - vnitřní vybavení objektů - zvuková zařízení" 0174/RM11/2015 oiop - výběr nejvýhodnější nabídky - VZ "Revitalizace areálu klášterů Bc. Martina Kubice Český Krumlov - vnitřní vybavení objektů - kompletní vybavení expozic, řemeslných a provozních dílen" 0175/RM11/2015 oiop - Jmenování komise pro otevírání obálek a hodnotící komise v Bc. Martina Kubice rámci veřejné zakázky "Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov - Restaurování movitého historického mobiliáře a obrazů" 0176/RM11/2015 oiop - Jmenování komise pro otevírání obálek a hodnotící komise v rámcibc. Martina Kubice veřejné zakázky "Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov - Mobilní pódium a související technika - ground support a další systémová nosná technika" 0177/RM11/2015 oiop - Jmenování komise pro otevírání obálek a hodnotící komise v rámcibc. Martina Kubice veřejné zakázky "Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov - vnitřní vybavení objektů mobiliářem II" 0178/RM11/2015 oiop - Jmenování komise pro otevírání obálek a hodnotící komise v rámcibc. Martina Kubice veřejné zakázky "Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov - vnitřní vybavení objektů informačními a komunikačními technologiemi (ICT)" 0179/RM11/2015 Schválení Dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo "Revitalizace areálu klášterů - Bc. Martina Kubice oprava a rekonstrukce areálu bývalého kláštera sv. Kláry" 0180/RM11/2015 Schválení Dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo "Revitalizace areálu klášterů - Bc. Martina Kubice oprava a rekonstrukce bývalého kláštera minoritů" 0181/RM11/2015 Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o vydání díla s nakladatelstvím a Bc. Martina Kubice vydavatelstvím VEDUTA 0182/RM11/2015 Nákup a instalace spojovací techniky pro kamerový systém Bc. Jan Šítal 0183/RM11/2015 Vlak Lustig - Vlak svobody smlouva o poskytnutí finanční podpory Bc. Soňa Petráková, MBA 0184/RM11/2015 Jmenování hodnotící komise Programu pro podporu zahraniční spoluprácebc. Soňa Petráková, města Český Krumlov v roce 2015 MBA 0185/RM11/2015 Zpráva o hospodaření města k Jitka Karlíčková 0186/RM11/2015 Program podpory sportu ve městě Český Krumlov pro rok 2015 Mgr. Zdeňka Kráková 0187/RM11/2015 Program podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže ve městě Český Mgr. Zdeňka Kráková Krumlov pro rok /RM11/2015 Program podpory sociálních a souvisejících služeb města Český Krumlov Bc. Ingrid Pechová v roce /RM11/2015 Podání žádosti o příspěvek na vytvoření pracovní příležitosti v rámci Bc. Ingrid Pechová veřejně prospěšných prací 0190/RM11/2015 Uzavření smlouvy za užívání autobusového nádraží v Českém Krumlově s Ing. Jan Sládek dopravcem Lukášem Cvejnem 0191/RM11/2015 RP Domoradice - jih + změna č.8 ÚPO města Český Krumlov dodatek smlouvy o dílo na zpracování těchto územně plánovacích dokumentací Ing. Jana Hermanová

2 0192/RM11/2015 Výměna oken ZŠ Linecká v Městské památkové zóně Český Krumlov, Ing. Petr Pešek Plešivec - VII. etapa Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky 0193/RM11/2015 Výstavba a rekonstrukce chodníků v ul. Věncova a Křížová, Český Ing. Petr Pešek Krumlov Zadání VZMR na stavební práce 0194/RM11/2015 Chodník a autobusová zastávka Třída Míru - nádraží - Český Krumlov Ing. Petr Pešek Smlouva o právu provést stavbu 0195/RM11/2015 Plavecký bazén Český Krumlov - Solární ohřev bazénové vody Ing. Petr Pešek Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky 0196/RM11/2015 Skládka TKO Pinskrův Dvůr, Český Krumlov - Rekultivace - 1. a 2. Ing. Petr Pešek etapa, Rozšíření skládky TKO - 3. etapa Předběžné oznámení veřejného zadavatele 0197/RM11/2015 Změna pojištění hotovosti Ing. Dagmar Balcarová 0198/RM11/2015 Plavecký bazén Ing. Dagmar Balcarová 0199/RM11/2015 Dodatek ke smlouvě - Nemocnice Č. Krumlov a.s. Ing. Dagmar Balcarová 0200/RM11/2015 Zrušení předkupního práva k domu Parkán č. p. 125 Ing. Dagmar Balcarová 0201/RM11/2015 Prodej části p.p.č.1104/1 v k.ú. Český Krumlov Ing. Dagmar Balcarová 0202/RM11/2015 Pronájem skladu (bývalé garáže) na sídl. Mír Ing. Dagmar Balcarová 0203/RM11/2015 Nájemní vztahy k bytům Ing. Dagmar Balcarová 0204/RM11/2015 Revitalizace Jelení zahrady, Český Krumlov - sadové úpravy: vydání Mgr. Radim Rouče rozhodnutí o poskytnutí dotace a uzavření smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR 0205/RM11/2015 Konsolidace IT infrastruktury a rozvoj služeb TC ORP Český Krumlov - Mgr. Radim Rouče schválení zadávací dokumentace veřejné zakázky 0206/RM11/2015 Uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě č. 508/515/2011 ze dne Mgr. Radim Rouče se společností VITA software, s.r.o. 0207/RM11/2015 Jednací řád rady města Mgr. Radim Rouče Projednané informace na programu jednání dne: Různé II. Různé I. Materiály odložené z programu jednání dne: Návrh na změnu ÚPO města Český Krumlov, v lokalitě u zámecké zahrady - nad Důlní ulicí Cena města Český Krumlov za rok 2014 Revitalizace a navýšení počtu vyhrazených parkovacích míst v pěší zóně města Český Krumlov. Ing. Jana Hermanová Bc. Soňa Petráková, MBA Ing. Jan Sládek Usnesení č. 0172/RM11/2015 výlep plakátů za cenu 1 Kč na základě platné smlouvy o nájmu pozemku se společností VERBA KRUMLOV s.r.o., IČ: pro akci Kouzelný Krumlov 2015 v počtu 29 ks plakátů v termínu od do včetně Usnesení č. 0173/RM11/2015 složení komise pro otevírání obálek a komise pro posouzení a hodnocení nabídek (hodnotící komise) v rámci podlimitní veřejné zakázky na dodávky, zadávané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pod názvem "Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov - vnitřní vybavení objektů - zvuková zařízení", dle přílohy č. 2 a dle přílohy č. 3 2) jmenuje a) členy komise pro otevírání obálek a náhradníky členů komise pro otevírání obálek v rámci podlimitní veřejné zakázky na dodávky, zadávané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pod, 11. jednání, dne Strana 2/13

3 názvem "Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov - vnitřní vybavení objektů - zvuková zařízení" dle přílohy č. 2 b) členy komise pro posouzení a hodnocení nabídek (hodnotící komise) a náhradníky členů komise pro posouzení a hodnocení nabídek (hodnotící komise) v rámci podlimitní veřejné zakázky na dodávky, zadávané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pod názvem "Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov - vnitřní vybavení objektů - zvuková zařízení" dle přílohy č. 3 Usnesení č. 0174/RM11/2015 1) bere na vědomí změnu zadávací dokumentace veřejné zakázky na dodávky zadávané v rámci otevřeného nadlimitního řízení pod názvem "Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov - vnitřní vybavení objektů kompletní vybavení expozic, řemeslných a provozních dílen", zpracované dle zákona č. 137/2006, o veřejných zakázkách v platném znění, spočívající v prodloužení lhůty pro podání nabídek, dle důvodové zprávy. 2) schvaluje v souladu s doporučením hodnotící komise výběr nejvýhodnější nabídky v rámci nadlimitní veřejné zakázky zadávané v otevřeném řízení pod názvem "Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov - vnitřní vybavení objektů - kompletní vybavení expozic, řemeslných a provozních dílen", kterou je nabídka společnosti GEMA ART GROUP a.s. se sídlem Haštalská 760/27, Praha, IČ: a uzavření smlouvy o dílo dle přílohy č. 5 Usnesení č. 0175/RM11/2015 složení komise pro otevírání obálek a komise pro posouzení a hodnocení nabídek (hodnotící komise) v rámci nadlimitní veřejné zakázky na služby, zadávané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pod názvem "Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov - Restaurování movitého historického mobiliáře a obrazů", dle přílohy č. 2 a dle přílohy č. 3 2) jmenuje a) členy komise pro otevírání obálek a náhradníky členů komise pro otevírání obálek v rámci nadlimitní veřejné zakázky na dodávky, zadávané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pod názvem "Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov - Restaurování movitého historického mobiliáře a obrazů" dle přílohy č. 2 b) členy komise pro posouzení a hodnocení nabídek (hodnotící komise) a náhradníky členů komise pro posouzení a hodnocení nabídek (hodnotící komise) v rámci nadlimitní veřejné zakázky na služby, zadávané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pod názvem "Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov - Restaurování movitého historického mobiliáře a obrazů" dle přílohy č. 3 Usnesení č. 0176/RM11/2015 složení komise pro otevírání obálek a komise pro posouzení a hodnocení nabídek (hodnotící komise) v rámci obou částí podlimitní veřejné zakázky na dodávky, zadávané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pod názvem "Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov - Mobilní pódium a související technika - ground support a další systémová nosná technika", dle přílohy č. 2 a dle přílohy č. 3 2) jmenuje, 11. jednání, dne Strana 3/13

4 a) členy komise pro otevírání obálek a náhradníky členů komise pro otevírání obálek v rámci obou částí podlimitní veřejné zakázky na dodávky, zadávané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pod názvem "Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov - Mobilní pódium a související technika - ground support a další systémová nosná technika" dle přílohy č. 2 b) členy komise pro posouzení a hodnocení nabídek (hodnotící komise) a náhradníky členů komise pro posouzení a hodnocení nabídek (hodnotící komise) v rámci obou částí podlimitní veřejné zakázky na dodávky, zadávané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pod názvem "Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov - Mobilní pódium a související technika - ground support a další systémová nosná technika" dle přílohy č. 3 Usnesení č. 0177/RM11/2015 složení komise pro otevírání obálek a komise pro posouzení a hodnocení nabídek (hodnotící komise) v rámci všech částí nadlimitní veřejné zakázky na dodávky, zadávané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pod názvem "Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov vnitřní vybavení objektů mobiliářem II.", dle přílohy č. 2 a dle přílohy č. 3 2) jmenuje a) členy komise pro otevírání obálek a náhradníky členů komise pro otevírání obálek v rámci všech částí nadlimitní veřejné zakázky na dodávky, zadávané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pod názvem "Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov - vnitřní vybavení objektů mobiliářem II." dle přílohy č. 2 b) členy komise pro posouzení a hodnocení nabídek (hodnotící komise) a náhradníky členů komise pro posouzení a hodnocení nabídek (hodnotící komise) v rámci všech částí nadlimitní veřejné zakázky na dodávky, zadávané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pod názvem "Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov - vnitřní vybavení objektů mobiliářem II." dle přílohy č. 3 Usnesení č. 0178/RM11/2015 složení komise pro otevírání obálek a komise pro posouzení a hodnocení nabídek (hodnotící komise) v rámci podlimitní veřejné zakázky na dodávky, zadávané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pod názvem "Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov - vnitřní vybavení objektů informačními a komunikačními technologiemi (ICT)", dle přílohy č. 2 a dle přílohy č. 3 2) jmenuje a) členy komise pro otevírání obálek a náhradníky členů komise pro otevírání obálek v rámci podlimitní veřejné zakázky na dodávky, zadávané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pod názvem "Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov - vnitřní vybavení objektů informačními a komunikačními technologiemi (ICT)" dle přílohy č. 2 b) členy komise pro posouzení a hodnocení nabídek (hodnotící komise) a náhradníky členů komise pro posouzení a hodnocení nabídek (hodnotící komise) v rámci podlimitní veřejné zakázky na dodávky, zadávané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pod názvem "Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov - vnitřní vybavení objektů informačními a komunikačními technologiemi (ICT)" dle přílohy č. 3 Usnesení č. 0179/RM11/2015, 11. jednání, dne Strana 4/13

5 a) výběr nejvhodnější nabídky uchazeče spol. POHL cz, a.s. se sídlem Roztoky, Nádražní 25, PSČ , IČ: v rámci jednacího řízení bez uveřejnění zadávaného pod názvem Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov oprava a rekonstrukce areálu bývalého kláštera sv. Kláry vícepráce č. 2, na základě přílohy č. 2-3, ve znění dle přílohy č. 4. b) uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo "Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov oprava a rekonstrukce areálu bývalého kláštera sv. Kláry, evid. č. 256/2014/oIOP ve znění pozdějších dodatků se společností POHL cz, a.s., sídlem Roztoky, Nádražní 25, PSČ , IČ v rámci veřejné zakázky na stavební práce" Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov oprava a rekonstrukce areálu", pro část 2 - bývalý areál kláštera sv. Kláry" dle přílohy č. 5 Usnesení č. 0180/RM11/2015 a) výběr nejvhodnější nabídky uchazeče Společnosti pro revitalizaci areálu klášterů Český Krumlov, jednající jménem spol. Vidox s.r.o. jakožto vedoucího člena společnosti, se sídlem Radniční 133/1, České Budějovice, IČ: , v rámci jednacího řízení bez uveřejnění zadávaného pod názvem Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov oprava a rekonstrukce areálu bývalého kláštera minoritů vícepráce č. 2, na základě přílohy č. 2-3, ve znění dle přílohy č. 4. b) uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo "Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov oprava a rekonstrukce areálu bývalého kláštera minoritů, ze dne , evid. č. 255/2014/oIOP, ve znění pozdějších dodatků se Společností pro revitalizaci areálu klášterů Český Krumlov, jednající jménem spol. Vidox s.r.o. jakožto vedoucího člena společnosti, se sídlem Radniční 133/1, České Budějovice, IČ: , v rámci veřejné zakázky na stavební práce "Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov oprava a rekonstrukce areálu", pro část 1 - bývalý areál kláštera minoritů" dle přílohy č. 5 Usnesení č. 0181/RM11/2015 postupem podle čl. IV odst. 5 Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Český Krumlov a jím zřízenými příspěvkovými organizacemi a pravidel Integrovaného operačního programu uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o vydání díla uzavřené dne , ev. č. 807/2014/oIOP, s Bohumírem Němcem (nakladatelství a vydavatelství VEDUTA) ŽL č. j. Ž /97/1222, evidenční č , se sídlem: Vlastimila Rady 1445/10, České Budějovice na zhotovení odborné monografie s pracovním názvem Kláštery minoritů a klarisek V Českém Krumlově: Historie, architektura, umění a zbožnost, dle důvodové zprávy a přílohy č. 2 Usnesení č. 0182/RM11/2015 postupem podle čl. 4 bod 5 Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Český Krumlov a jím zřízenými příspěvkovými organizacemi uzavření smlouvy s MKDS BESY, Kvapilova 9/958, Praha 5, IČ na nákup a montáž spojovací techniky pro městský kamerový systém podle přiložené nabídky č. 15NA00005 pro město Český Krumlov. Usnesení č. 0183/RM11/2015, 11. jednání, dne Strana 5/13

6 smlouvu o poskytnutí finanční podpory Old Way Production s.r.o., IČ: na úhradu neinvestičních nákladů spojených s projektem "Vlak Lustig - Vlak svobody 2015" ve výši Kč dle důvodové zprávy a přílohy č. 2 Usnesení č. 0184/RM11/2015 1) jmenuje hodnotící komisi Programu podpory zahraniční spolupráce města Český Krumlov v roce 2015 dle přílohy č. 2 Usnesení č. 0185/RM11/2015 1) bere na vědomí zprávu o hospodaření města k Usnesení č. 0186/RM11/2015 a) poskytnutí neinvestiční dotace z Programu podpory sportu ve městě Český Krumlov pro rok 2015 z opatření 1 dle přílohy č. 2 a důvodové zprávy: - Shotokan Karate klub Český Krumlov (IČ ) ve výši ,- Kč - Sportovní klub Tenis Centrum Český Krumlov (IČ ) ve výši ,- Kč - Miroslav Kelner, Vrábče, Koroseky 7 (IČ ) ve výši ,- Kč b) poskytnutí neinvestiční dotace z Programu podpory sportu ve městě Český Krumlov v roce 2015 z opatření 2 dle přílohy č. 4 a důvodové zprávy: - Miroslav Kelner, Vrábče, Koroseky 7 (IČ ) ve výši ,- Kč - Tělovýchovná jednota Sokol Český Krumlov (IČ ) ve výši ,- Kč - Lawn Tennis Club Český Krumlov, z.s. (IČ ) ve výši ,- Kč - Sportovní klub Tenis Centrum Český Krumlov (IČ ) ve výši 4.800,- Kč 2) bere na vědomí vyjádření komise sportovní k Programu podpory sportu ve městě Český Krumlov pro rok 2015, opatření 4 dle přílohy č. 8 a důvodové zprávy 3) doporučuje ZM a) schválit poskytnutí neinvestiční dotace z Programu podpory sportu ve městě Český Krumlov pro rok 2015 z opatření 1 dle přílohy č. 2 a důvodové zprávy - Volejbalový sportovní klub Český Krumlov /VSK/ (IČ ) ve výši ,- Kč - Sportovní klub Badminton Český Krumlov (IČ ) ve výši ,- Kč - Českokrumlovský plavecký klub Český Krumlov (IČ ) ve výši ,- Kč - MS VZS ČČK Český Krumlov (IČ ) ve výši ,- Kč, 11. jednání, dne Strana 6/13

7 - Lawn Tennis Club Český Krumlov, z.s. (IČ ) ve výši ,- Kč - FK Slavoj Český Krumlov, o.s. (IČ ) ve výši ,- Kč - FBC Český Krumlov (IČ ) ve výši ,- Kč - Hokejový klub mládeže HCM Slavoj Český Krumlov (IČ ) ve výši ,- Kč - SK Vltava Český Krumlov (IČ ) ve výši ,- Kč b) schválit poskytnutí neinvestiční dotace z Programu podpory sportu ve městě Český Krumlov pro rok 2015 z opatření 2 dle přílohy č. 4 a důvodové zprávy - Klub sportovních potápěčů Český Krumlov (IČ ) ve výši ,- Kč - FK Slavoj Český Krumlov, o. s.(ič ) ve výši ,- Kč - Českokrumlovský plavecký klub Český Krumlov (IČ ) ve výši ,- Kč - Sportovní klub Badminton Český Krumlov (IČ ) ve výši ,- Kč - MS VZS ČČK Český Krumlov (IČ ) ve výši ,- Kč - FBC Český Krumlov (IČ ) ve výši ,- Kč - Hokejový klub mládeže HCM Slavoj Český Krumlov (IČ ) ve výši ,- Kč - SK Vltava Český Krumlov (IČ ) ve výši ,- Kč c) schválit poskytnutí neinvestiční dotace z Programu podpory sportu ve městě Český Krumlov pro rok 2015 z opatření 3 dle přílohy č. 6 a důvodové zprávy - SK Vltava Český Krumlov (IČ ) ve výši ,- Kč - Volejbalový sportovní klub Český Krumlov /VSK/ (IČ ) ve výši ,- Kč - FK Slavoj Český Krumlov, o.s. (IČ ) ve výši ,- Kč Usnesení č. 0187/RM11/2015 poskytnutí neinvestiční dotace z Programu podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže ve městě Český Krumlov pro rok 2015 z opatření 1 dle přílohy 2, 3, 4 a důvodové zprávy těmto organizacím: Krumlovské maminky, Český Krumlov (IČ ), Mateřské centrum Míša 2015 ve výši 7.100,- Kč Junák svaz skautů a skautek ČR, středisko Holubov Kremže (IČ ), Obnova a činnost skautského oddílu v Českém Krumlově ve výši ,- Kč KoCeRo, komunitní centrum Rovnost o. p. s. Český Krumlov (IČ ), Cesta za poznáním ve výši 6.000,- Kč KoCeRo, komunitní centrum Rovnost o. p. s. Český Krumlov (IČ ), Nuda není pro nás ve výši 7.700,- Kč Dům dětí a mládeže, Český Krumlov, Linecká 67 (IČ ), Den dětí ve výši ,- Kč Sdružení pro rozvoj ZUŠ v Českém Krumlově o.s. ( ), Víkendová soustředění žáků ZUŠ ve výši 8.600,- Kč Oblastní spolek ČČK Český Krumlov (IČ ), Okresní studijní středisko ČČK (OSS) 2015 ve výši 5.000,- Kč, 11. jednání, dne Strana 7/13

8 Oblastní spolek ČČK Český Krumlov (IČ ), Den plný prevence 2015 ve výši 5.000,- Kč Oblastní spolek ČČK Český Krumlov (IČ ), Družstva Mladých zdravotníků okresní kolo soutěže ve výši 5.000,- Kč 2) doporučuje ZM schválit poskytnutí neinvestiční dotace z Programu podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže ve městě Český Krumlov pro rok 2015 z opatření č.1 dle přílohy 2, 3, 4 a důvodové zprávy těmto organizacím: Základní škola Český Krumlov, Linecká 43 ( ), Táhneme za jeden provaz ve výši ,- Kč Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s., T. G. Masaryka 114, Český Krumlov (IČ ), Elektronický a tištěný časopis dětí a mládeže Časák ICM ve výši 9.400,- Kč Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s., T. G. Masaryka 114, Český Krumlov (IČ ), Kurz animovaného filmu 6.ročník ve výši ,- Kč Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s., T. G. Masaryka 114, Český Krumlov (IČ ), Letní tábor Čeřín 2015 Prázdniny v pohybu ve výši ,- Kč Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s., T. G. Masaryka 114, Český Krumlov (IČ ), Multikultura aneb společně proti předsudkům ve výši ,- Kč Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s., T. G. Masaryka 114, Český Krumlov (IČ ), Výtvarné projekty pro neorganizované děti a mládež ve výši ,- Kč ICOS Český Krumlov, o.p.s., Náměstí Svornosti 2, Český Krumlov (IČ ), Volnočasové aktivity Rodinného centra Krumlík v roce 2015 ve výši ,- Kč ICOS Český Krumlov, o.p.s., Náměstí Svornosti 2, Český Krumlov (IČ ), Kamarád v životě podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže prostřednictvím dobrovolnického programu ve výši ,- Kč Usnesení č. 0188/RM11/2015 poskytnutí neinvestiční dotace z Programu podpory sociálních a souvisejících služeb města Český Krumlov pro rok 2015 dle přílohy 1,2 a 3 těmto organizacím: - Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, z.ú. (IČ ), Sociální služba osobní asistence v centru Arpida v roce 2015 ve výši Kč ,- - I MY, o.p.s. (IČ ), Poskytování terénní rané péče v Č. Krumlově ve výši Kč ,- - Nemocnice Český Krumlov, a.s. (IČ ), Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče ve výši Kč ,- - Sbor církve bratrské v Českých Budějovicích (IČ ), Podpora činnosti nízkoprahového zařízení pro osoby v krizi ve výši Kč ,- - Sdružení Spirála (IČ ), Pobyty pro děti a mládež s poruchami komunikace ve výši Kč ,- - Střep - Středisko poradenství a péče o osoby se zdravotním postižením, o.s. (IČ ), Střep tlumočnická služba Č.K ve výši Kč ,- - Theia - krizové centrum, o.p.s. (IČ ), Theia - poradenství Český Krumlov 2015 ve výši Kč ,- 2) doporučuje ZM, 11. jednání, dne Strana 8/13

9 schválit poskytnutí neinvestiční dotace z Programu podpory sociálních a souvisejících služeb města Český Krumlov pro rok 2015 dle přílohy 1,2 a 3 těmto organizacím: - Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. (IČ ), NZDM Bouda v roce 2015 ve výši Kč ,- - Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. (IČ ), Streetwork pro města Český Krumlov a Kaplice ve výši Kč ,- - Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. (IČ ), Terénní sociální služba Viktorie ve výši Kč ,- - Czech One Prague, s.r.o. (IČ ), Udržení a zkvalitnění služby domova pro seniory Wágnerka ve výši Kč ,- - Domov důchodců Horní Planá (IČ ), Podpora zabezpečení stávající sociální služby Domova důchodců Horní Planá ve výši Kč ,- - Domov pro seniory Kaplice (IČ ), Podpora provozuschopnosti poskytované sociální služby ve výši Kč ,- - Domy s pečovatelskou službou, o.p.s. (IČ ), Sociální rehabilitace a fyzioterapie pro klienty odlehčovací služby ve výši Kč ,- - Domy s pečovatelskou službou, o.p.s. (IČ ), Akademie 3. věku ve výši Kč ,- - Domy s pečovatelskou službou, o.p.s. (IČ ), Aktivizační služby pro seniory ve výši Kč ,- - FOKUS České Budějovice, o.s. (IČ ), Komunitní tým - individuální podpora lidí s duševním onemocněním v ORP Český Krumlov ve výši Kč ,- - FOKUS České Budějovice, o.s. (IČ ), Sociálně terapeutické dílny FOKUS ČB ve výši Kč ,- - Hospic sv. Jana N. Neumanna (IČ ), Hospicová péče a péče o osoby s demencí pro občany města Český Krumlov v roce 2015 ve výši Kč ,- - ICOS Český Krumlov, o.p.s. (IČ ), Bezplatná právní poradna pro osoby v krizi v roce 2015 ve výši Kč ,- - ICOS Český Krumlov, o.p.s. (IČ ), Osobní asistence pro osoby se zdravotním postižením nad 18 let věku a seniory ve výši Kč ,- - ICOS Český Krumlov, o.p.s. (IČ ), Dobrovolnické centrum Český Krumlov - dobrovolnické programy v sociální oblasti v roce 2015 ve výši Kč ,- - ICOS Český Krumlov, o.p.s. (IČ ), Podpora rodinného centra Krumlík v roce 2015 ve výši Kč ,- - KoCeRo - komunitní centrum Rovnost, o.p.s. (IČ ), Šance pro změnu ve výši Kč ,- - KoCeRo - komunitní centrum Rovnost, o.p.s. (IČ ), Učme se v Autoškole ve výši Kč ,- - Oblastní spolek Českého červeného kříže Český Krumlov (IČ ), Ošacovací středisko a hygienické zázemí pro osoby v krizi ve výši Kč ,- Usnesení č. 0189/RM11/2015 podání žádosti o příspěvek na vytvoření pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací na dva zaměstnance na Úřad práce České republiky, krajské pobočky České Budějovice, kontaktní pracoviště Český Krumlov dle důvodové zprávy, 11. jednání, dne Strana 9/13

10 Usnesení č. 0190/RM11/2015 uzavření smlouvy o poskytování služeb souvisejících s užíváním AN v Českém Krumlově mezi městem Český Krumlov a dopravcem Lukášem Cvejnem, K Šeberovu 506, Praha 11, IČ v předloženém znění. Usnesení č. 0191/RM11/2015 dodatek č. 2 smlouvy o dílo č. 350/63/2007 v rozsahu dle přílohy č.2, jehož předmětem jsou jednak úpravy NÁVRHU RP Domoradice - jih a NÁVRHU změny č.8 ÚPO Č.Krumlova, vyvolané dílčí změnou řešení dopravního napojení nové lokality bydlení na stávající komunikace, jednak nezbytná úprava obou územně plánovacích dokumentací dle novely stavebního zákona č. 183/2006 Sb., ve znění zákona č.350/2012 Sb. Usnesení č. 0192/RM11/2015 a) v souladu s doporučením hodnotící komise výběr nejvhodnější nabídky na zhotovitele stavebních prací díla "Výměna oken ZŠ Linecká v Městské památkové zóně Český Krumlov, Plešivec - VII. etapa", kterou je nabídka uchazeče Roman Langer, IČ b) uzavření smlouvy o dílo s touto společností v předloženém znění dle přílohy č. 3. Usnesení č. 0193/RM11/2015 1) bere na vědomí změnu termínu pro podání nabídek veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce "Výstavba a rekonstrukce chodníků v ul. Věncova a Křížová, Český Krumlov", dle důvodové zprávy. Usnesení č. 0194/RM11/2015 uzavření smlouvy o právu provést stavbu "Chodník a autobusová zastávka Třída Míru - nádraží - Český Krumlov" s konkrétní fyzickou osobou ve znění dle přílohy č. 2. Usnesení č. 0195/RM11/2015, 11. jednání, dne Strana 10/13

11 a) v souladu s doporučením hodnotící komise výběr nejvhodnější nabídky na zhotovitele stavebních prací díla "Plavecký bazén Český Krumlov - Solární ohřev bazénové vody", kterou je nabídka uchazeče "ZITAS spol. s r.o.", IČ: , b) uzavření smlouvy o dílo s touto společností v předloženém znění dle přílohy č. 3. Usnesení č. 0196/RM11/2015 v souladu s 86 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s Vyhláškou č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky předběžné oznámení veřejného zadavatele nové veřejné zakázky na stavební práce Skládka TKO Pinskrův Dvůr, Český Krumlov - Rekultivace - 1. a 2. etapa, Rozšíření skládky TKO - 3. etapa, zadávané v rámci otevřeného podlimitního řízení, ve znění dle přílohy č. 2. Usnesení č. 0197/RM11/2015 uzavření dodatku k pojistné smlouvě č ( 2/2015/OSM) ze dne uzavřené se společností Kooperativa Pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, IČ , pro pojištění hotovosti v rozsahu dle důvodové zprávy 2) schvaluje ukončení pojistné smlouvy č (601/627/05) ze dne uzavřené s Českou pojišťovnou, a.s. uplynutím sjednané doby v souladu s podmínkami smlouvy Usnesení č. 0198/RM11/2015 1) ukládá OI zahájit práce na zpracování investičního záměru postupné obnovy plaveckého bazénu a rozšíření o venkovní koupání v Českém Krumlovědle důvodové zprávy Usnesení č. 0199/RM11/2015 uzavření dodatku č. 7 v předloženém znění, kterým se mění a doplňuje smlouva o úhradě nákladů za užívání společných prostor v budově čp. 424 Nad Nemocnicí, Český Krumlov, uzavřená dne mezi městem Český Krumlov jako uživatelem a společností Nemocnice Český Krumlov, a.s. jako vlastníkem. Usnesení č. 0200/RM11/2015 1) doporučuje ZM schválit zrušení věcného práva předkupního váznoucího na domě v ul. Parkán č. p. 125 a na parc. č. 99 (zastavěná plocha a nádvoří), jejíž součástí dům je, v k. ú. a obci Český Krumlov, část obce Vnitřní Město, 11. jednání, dne Strana 11/13

12 Usnesení č. 0201/RM11/2015 1) doporučuje ZM neschválit záměr prodeje části pozemku parc.č1104/1 v k.ú. Český Krumlov z územního hlediska Usnesení č. 0202/RM11/2015 1) oznamuje záměr pronajmout prostory o výměře cca 35 m2 na pozemku parc. č. 219/119 k.ú. Přísečná - Domoradice (vedle objektu Urbinská 182) na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc za nájemné Kč 7.000,-- ročně konkrétní fyzické osobě za účelem zřízení skladových prostor 2) schvaluje uzavření smlouvy o nájmu prostor o výměře cca 35 m2 na pozemku parc. č. 219/119 k.ú. Přísečná - Domoradice (vedle objektu Urbinská 182) na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc za nájemné Kč 7.000,-- ročně konkrétní fyzické osobě za účelem zřízení skladových prostor za podmínky, že nebudou během zveřejnění záměru dle bodu 1) usnesení podány žádné námitky či připomínky Usnesení č. 0203/RM11/2015 a) prodloužení nájemních vztahů stávajícím nájemcům bytů o 3 měsíce od do : č. 5, 30 Lipová čp. 161; č. 4, 8, 20, 27 Vyšehrad čp. 182, Český Krumlov. b) prodloužení nájemních vztahů stávajícím nájemcům bytů od do konce roku 2015: č. 13, 17, 18, 21 Za Tavírnou čp. 108; č. 22, 34 Lipová čp. 161; č. 15, 16, 22 Vyšehrad čp. 182, Český Krumlov. Usnesení č. 0204/RM11/2015 1) bere na vědomí vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace na realizaci akce "Revitalizace Jelení zahrady, Český Krumlov - sadové úpravy", reg. č. IS SFZP , ve znění dle přílohy č. 2. 2) schvaluje uzavření Smlouvy č o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na realizaci akce "Revitalizace Jelení zahrady, Český Krumlov - sadové úpravy, ve znění dle přílohy č. 3. Usnesení č. 0205/RM11/2015, 11. jednání, dne Strana 12/13

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 3. jednání datum konání: 02.02.2015

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 3. jednání datum konání: 02.02.2015 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 3. jednání datum konání: 02.02.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 02.02.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0038/RM3/2015 Schválení změny organizačního řádu - pravomoc

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 32. jednání datum konání:

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 32. jednání datum konání: PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 32. jednání datum konání: 18.11.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 18.11.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0562/RM32/2014 Jmenování členů správních a dozorčích rad

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 15. jednání datum konání:

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 15. jednání datum konání: PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 15. jednání datum konání: 13.06.2016 Přehled přijatých usnesení ze dne: 13.06.2016 Číslo usnesení Název Předkladatel 0321/RM15/2016 Smlouva o pronájmu I. nádvoří Státního hradu

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Zastupitelstvo města 4. jednání datum konání: 30.04.2015

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Zastupitelstvo města 4. jednání datum konání: 30.04.2015 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 4. jednání datum konání: 30.04.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 30.04.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0026/ZM4/2015 Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Zastupitelstvo města 2. jednání datum konání:

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Zastupitelstvo města 2. jednání datum konání: PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 2. jednání datum konání: 28.04.2016 Přehled přijatých usnesení ze dne: 28.04.2016 Číslo usnesení Název Předkladatel 0015/ZM2/2016 Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 15. jednání datum konání: 02.06.2014

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 15. jednání datum konání: 02.06.2014 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 15. jednání datum konání: 02.06.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 02.06.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0253/RM15/2014 Slavnosti pětilisté růže 2014 - zábor veřejného

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 20. jednání datum konání: 29.06.2015

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 20. jednání datum konání: 29.06.2015 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 20. jednání datum konání: 29.06.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 29.06.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0394/RM20/2015 Rekonstrukce místních komunikací a vybraných

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 2. jednání datum konání:

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 2. jednání datum konání: PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 2. jednání datum konání: 19.01.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 19.01.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0011/RM2/2015 Bezplatný výlep plakátů pro akci 1. reprezentační

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 31. jednání datum konání: 10.11.2014

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 31. jednání datum konání: 10.11.2014 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 31. jednání datum konání: 10.11.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 10.11.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0540/RM31/2014 Výlep plakátů - Advent a Vánoce v Českém Krumlově,

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 8. jednání datum konání: 31.03.2014

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 8. jednání datum konání: 31.03.2014 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 8. jednání datum konání: 31.03.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 31.03.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0130/RM8/2014 oiop - VZ na stavební práce - Revitalizace areálu

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 19. jednání datum konání:

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 19. jednání datum konání: PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 19. jednání datum konání: 08.08.2016 Přehled přijatých usnesení ze dne: 08.08.2016 Číslo usnesení Název Předkladatel 0410/RM19/2016 SK Badminton - Smlouva o vzájemné spolupráci

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 17. jednání datum konání:

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 17. jednání datum konání: PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 17. jednání datum konání: 18.07.2016 Přehled přijatých usnesení ze dne: 18.07.2016 Číslo usnesení Název Předkladatel 0373/RM17/2016 Výroční zpráva Centra pro pomoc dětem a mládeži

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 21. jednání datum konání: 13.07.2015

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 21. jednání datum konání: 13.07.2015 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 21. jednání datum konání: 13.07.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 13.07.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0418/RM21/2015 oiop - schválení výběru nejvýhodnější nabídky

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 29. jednání datum konání: 20.10.2014

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 29. jednání datum konání: 20.10.2014 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 29. jednání datum konání: 20.10.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 20.10.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0510/RM29/2014 oiop - schválení uzavření dodatku č. 5 ke

Více

PROTOKOL HODNOCENÍ - zápis z jednání hodnotící komise

PROTOKOL HODNOCENÍ - zápis z jednání hodnotící komise PROTOKOL HODNOCENÍ - zápis z jednání hodnotící komise Program podpory sociálních a souvisejících služeb Číslo výzvy: Termín a místo jednání:.3.0, začátek v 9:00, konec ve 4:30, zasedací místnost Městského

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Zastupitelstvo města 4. jednání datum konání: 30.04.2015

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Zastupitelstvo města 4. jednání datum konání: 30.04.2015 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 4. jednání datum konání: 30.04.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 30.04.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0026/ZM4/2015 Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 33. jednání datum konání: 01.12.2014

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 33. jednání datum konání: 01.12.2014 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 33. jednání datum konání: 01.12.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 01.12.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0577/RM33/2014 Výjimka ze stavební uzávěry Rybářská pro výměnu

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 27. jednání datum konání:

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 27. jednání datum konání: PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 27. jednání datum konání: 21.10.2013 Přehled přijatých usnesení ze dne: 21.10.2013 Číslo usnesení Název Předkladatel 0503/RM27/2013 Nákup vánočních balíčků pro seniory v zařízeních

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 20. jednání datum konání: 04.08.2014

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 20. jednání datum konání: 04.08.2014 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 20. jednání datum konání: 04.08.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 04.08.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0371/RM20/2014 Výroční zpráva Domů s pečovatelskou službou,

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 39. jednání datum konání:

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 39. jednání datum konání: PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 39. jednání datum konání: 30.11.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 30.11.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0694/RM39/2015 II. reprezentační ples města Český Krumlov

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 12. jednání datum konání: 05.05.2014

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 12. jednání datum konání: 05.05.2014 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 12. jednání datum konání: 05.05.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 05.05.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0205/RM12/2014 Úprava okolí Hornobranského rybníka - zahájení

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 27. jednání datum konání:

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 27. jednání datum konání: PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 27. jednání datum konání: 14.11.2016 Přehled přijatých usnesení ze dne: 14.11.2016 Číslo usnesení Název Předkladatel 0540/RM27/2016 Ocenění za mimořádnou reprezentaci města Bc.

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 9. jednání datum konání: 16.03.2015

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 9. jednání datum konání: 16.03.2015 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 9. jednání datum konání: 16.03.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 16.03.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0114/RM9/2015 Poskytnutí neinvestičního příspěvku SDRUŽENÍ

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 26. jednání datum konání:

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 26. jednání datum konání: PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 26. jednání datum konání: 29.09.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 29.09.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0469/RM26/2014 Schválení dodatku č. 3 o nájmu č. 20080154

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 5. jednání datum konání: 16.02.2015

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 5. jednání datum konání: 16.02.2015 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 5. jednání datum konání: 16.02.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 16.02.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0061/RM5/2015 Žádost o projednání připojení se k mezinárodní

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 35. jednání datum konání: 19.10.2015

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 35. jednání datum konání: 19.10.2015 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 35. jednání datum konání: 19.10.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 19.10.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0612/RM35/2015 Stavební úpravy objektu Nám. Svornosti čp.

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 19. jednání datum konání: 22.06.2015

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 19. jednání datum konání: 22.06.2015 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 19. jednání datum konání: 22.06.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 22.06.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0383/RM19/2015 oiop - schválení uzavření dodatku č. 3 ke

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 24. jednání datum konání:

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 24. jednání datum konání: PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 24. jednání datum konání: 15.09.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 15.09.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0440/RM24/2014 oiop - schválení uzavření dodatků k SOD se

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 31. jednání datum konání: 14.09.2015

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 31. jednání datum konání: 14.09.2015 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 31. jednání datum konání: 14.09.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 14.09.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0549/RM31/2015 Schválení bezplatného výlepu plakátů - SVS

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 30. jednání datum konání: 03.11.2014

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 30. jednání datum konání: 03.11.2014 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 30. jednání datum konání: 03.11.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 03.11.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0524/RM30/2014 Rozpočtová opatření č. 101-110 Ing. Jiří Pavlíček

Více

PROTOKOL HODNOCENÍ - zápis z jednání hodnotící komise

PROTOKOL HODNOCENÍ - zápis z jednání hodnotící komise PROTOKOL HODNOCENÍ - zápis z jednání hodnotící komise Program podpory sociálních a souvisejících služeb Číslo výzvy: 1 Termín a místo jednání: 2.2.2014, zasedací místnost Městského úřadu, Kaplická 439,

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 20. jednání datum konání: 05.08.2013

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 20. jednání datum konání: 05.08.2013 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 20. jednání datum konání: 05.08.2013 Přehled přijatých usnesení ze dne: 05.08.2013 Číslo usnesení Název Předkladatel 0363/RM20/2013 Rekonstrukce víceúčelového hřiště - sídliště

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 41. jednání datum konání:

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 41. jednání datum konání: PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 41. jednání datum konání: 14.12.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 14.12.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0739/RM41/2015 VZ Modernizace kamerové systému městského

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 31. jednání datum konání:

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 31. jednání datum konání: PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 31. jednání datum konání: 19.12.2016 Přehled přijatých usnesení ze dne: 19.12.2016 Číslo usnesení Název Předkladatel 0623/RM31/2016 Výběrové řízení - výlepové plochy, prodloužení

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Zastupitelstvo města 3. jednání datum konání:

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Zastupitelstvo města 3. jednání datum konání: PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 3. jednání datum konání: 27.03.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 27.03.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0019/ZM3/2014 Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 11. jednání datum konání:

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 11. jednání datum konání: PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 11. jednání datum konání: 02.05.2016 Přehled přijatých usnesení ze dne: 02.05.2016 Číslo usnesení Název Předkladatel 0197/RM11/2016 Schválení bezplatného výlepu plakátů pro akci

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 18. jednání datum konání: 30.06.2014

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 18. jednání datum konání: 30.06.2014 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 18. jednání datum konání: 30.06.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 30.06.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0319/RM18/2014 Schválení zahraniční služební cesty - Sulmona

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 22. jednání datum konání: 01.09.2014

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 22. jednání datum konání: 01.09.2014 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 22. jednání datum konání: 01.09.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 01.09.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0420/RM22/2014 Výlep plakátů za 1 Kč 0421/RM22/2014 oiop

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 30. jednání datum konání:

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 30. jednání datum konání: PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 30. jednání datum konání: 02.12.2013 Přehled přijatých usnesení ze dne: 02.12.2013 Číslo usnesení Název Předkladatel 0574/RM30/2013 Rozpočet města pro rok 2014 Ing. Jiří Pavlíček

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 14. jednání datum konání: 18.05.2015

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 14. jednání datum konání: 18.05.2015 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 14. jednání datum konání: 18.05.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 18.05.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0265/RM14/2015 oiop - dodatek č. 1 - VZ "Revitalizace areálu

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 26. jednání datum konání:

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 26. jednání datum konání: PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 26. jednání datum konání: 14.10.2013 Přehled přijatých usnesení ze dne: 14.10.2013 Číslo usnesení Název Předkladatel 0481/RM26/2013 Setkání prezidentů ČR a Rakouska v Českém

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Zastupitelstvo města 4. jednání datum konání:

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Zastupitelstvo města 4. jednání datum konání: PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 4. jednání datum konání: 27.06.2013 Přehled přijatých usnesení ze dne: 27.06.2013 Číslo usnesení Název Předkladatel 0052/ZM4/2013 Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 23. jednání datum konání: 16.09.2013

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 23. jednání datum konání: 16.09.2013 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 23. jednání datum konání: 16.09.2013 Přehled přijatých usnesení ze dne: 16.09.2013 Číslo usnesení Název Předkladatel 0426/RM23/2013 Kouzelný Krumlov 2013 - vyúčtování akce Mgr.

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 26. jednání datum konání: 17.08.2015

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 26. jednání datum konání: 17.08.2015 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 26. jednání datum konání: 17.08.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 17.08.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0492/RM26/2015 Poskytování soc. služeb - dluhové poradenství

Více

MĚSTO ČESKÝ KRUMLOV PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 14. jednání datum konání:

MĚSTO ČESKÝ KRUMLOV PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 14. jednání datum konání: MĚSTO ČESKÝ KRUMLOV PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 14. jednání datum konání: 20.05.2013 Přehled přijatých usnesení ze dne: 20.05.2013 Číslo usnesení Název Předkladatel 0233/RM14/2013 Závěrečný účet města Český

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Zastupitelstvo města 3. jednání datum konání:

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Zastupitelstvo města 3. jednání datum konání: PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ Zastupitelstvo města 3. jednání datum konání: 30.05.2013 Přehled přijatých usnesení ze dne: 30.05.2013 Číslo usnesení Název Předkladatel 0033/ZM3/2013 Zpráva o plnění usnesení

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 35. jednání datum konání:

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 35. jednání datum konání: PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 35. jednání datum konání: 15.12.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 15.12.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0629/RM35/2014 Plavecký bazén - Výměna ohřívačů vody TUV

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 10. jednání datum konání: 30.03.2015

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 10. jednání datum konání: 30.03.2015 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 10. jednání datum konání: 30.03.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 30.03.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0150/RM10/2015 oiop - jednací řízení bez uveřejnění - Revitalizace

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 28. jednání datum konání: 04.11.2013

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 28. jednání datum konání: 04.11.2013 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 28. jednání datum konání: 04.11.2013 Přehled přijatých usnesení ze dne: 04.11.2013 Číslo usnesení Název Předkladatel 0525/RM28/2013 Zemská výstava 2013 - smlouva o dělení příjmů

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 25. jednání datum konání:

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 25. jednání datum konání: PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 25. jednání datum konání: 31.10.2016 Přehled přijatých usnesení ze dne: 31.10.2016 Číslo usnesení Název Předkladatel 0509/RM25/2016 Českokrumlovský kulturní kalendář (KUK) -

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 15. jednání datum konání: 01.06.2015

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 15. jednání datum konání: 01.06.2015 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 15. jednání datum konání: 01.06.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 01.06.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0299/RM15/2015 Výběrové řízení na ředitele/ku Městské knihovny

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Zastupitelstvo města 6. jednání datum konání:

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Zastupitelstvo města 6. jednání datum konání: PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 6. jednání datum konání: 16.11.2016 Přehled přijatých usnesení ze dne: 16.11.2016 Číslo usnesení Název Předkladatel 0085/ZM6/2016 Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 1. jednání datum konání: 13.01.2014

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 1. jednání datum konání: 13.01.2014 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 1. jednání datum konání: 13.01.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 13.01.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0001/RM1/2014 oiop - schválení uveřejnění oznámení předběžných

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 2. jednání datum konání: 20.01.2014

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 2. jednání datum konání: 20.01.2014 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 2. jednání datum konání: 20.01.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 20.01.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0015/RM2/2014 oiop - VZ na stavební práce - posun termínu

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 21. jednání datum konání: 18.08.2014

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 21. jednání datum konání: 18.08.2014 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 21. jednání datum konání: 18.08.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 18.08.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0392/RM21/2014 oiop - objednání repliky Krumlovské Madony

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 38. jednání datum konání: 16.11.2015

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 38. jednání datum konání: 16.11.2015 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 38. jednání datum konání: 16.11.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 16.11.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0662/RM38/2015 Bezplatný výlep plakátů pro akci Českokrumlovský

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 29. jednání datum konání: 18.11.2013

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 29. jednání datum konání: 18.11.2013 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 29. jednání datum konání: 18.11.2013 Přehled přijatých usnesení ze dne: 18.11.2013 Číslo usnesení Název Předkladatel 0543/RM29/2013 Žádost o poskytnutí finanční podpory Umělecké

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Zastupitelstvo města 5. jednání datum konání:

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Zastupitelstvo města 5. jednání datum konání: PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 5. jednání datum konání: 29.05.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 29.05.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0051/ZM5/2014 Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 16. jednání datum konání:

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 16. jednání datum konání: PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 16. jednání datum konání: 27.06.2016 Přehled přijatých usnesení ze dne: 27.06.2016 Číslo usnesení Název Předkladatel 0347/RM16 - Filmové natáčení v centru města - Bavorská televize

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/29/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 12. jednání datum konání:

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 12. jednání datum konání: PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 12. jednání datum konání: 20.04.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 20.04.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0208/RM12/2015 oiop - VZMR - Revitalizace areálu klášterů

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 7. jednání datum konání:

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 7. jednání datum konání: PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 7. jednání datum konání: 07.03.2016 Přehled přijatých usnesení ze dne: 07.03.2016 Číslo usnesení Název Předkladatel 0081/RM7/2016 Městská knihovna v Českém Krumlově - účetní

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 4. jednání datum konání: 17.02.2014

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 4. jednání datum konání: 17.02.2014 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 4. jednání datum konání: 17.02.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 17.02.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0045/RM4/2014 Změna organizační směrnice č. OS/3/2012 0046/RM4/2014

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Zastupitelstvo města 5. jednání datum konání:

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Zastupitelstvo města 5. jednání datum konání: PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 5. jednání datum konání: 29.05.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 29.05.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0051/ZM5/2014 Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 20. jednání datum konání:

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 20. jednání datum konání: PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 20. jednání datum konání: 29.08.2016 Přehled přijatých usnesení ze dne: 29.08.2016 Číslo usnesení Název Předkladatel 0430/RM20/2016 Schválení spolupráce s vysokou školou CEVRO

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 17. jednání datum konání: 15.06.2015

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 17. jednání datum konání: 15.06.2015 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 17. jednání datum konání: 15.06.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 15.06.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0333/RM17/2015 oiop - VZ na dodávku mobiliáře II. - výběr

Více

z jednání konaného Zodpovídá. Ing. Smrčka

z jednání konaného Zodpovídá. Ing. Smrčka č. 154 Rada města schvaluje na základě Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Česká Třebová ze dne 03.02.2014 přímé zadání veřejné zakázky malého rozsahu na službu Zabezpečení úklidu

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

MĚSTO ČESKÝ KRUMLOV. Přehled úkolů

MĚSTO ČESKÝ KRUMLOV. Přehled úkolů KS_STAR (Mgr. Dalibor Carda) Zpracování ZM3/II Uk 00239/2014 Úkol z ZM3/II, č.usnesení 0024/ZM3/2014/II, ze dne 17.12.2014, bod 1,VĚC: Hotel Vyšehrad Zastupitelstvo města nesouhlasí s nabídkou společnosti

Více

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2014 konané dne 12. únor 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2014 konané dne 12. únor 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2014 konané dne 12. únor 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/03/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA

ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA Dne: 3. června 2015 Přítomni: 4 Omluven: Huszár 1. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 483 v k.ú. Horní Planá v souvislosti se stavbou

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 23/2012 konané dne 7.listopadu 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 23/2012 konané dne 7.listopadu 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 23/2012 konané dne 7.listopadu 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/23/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 33. jednání datum konání: 05.10.2015

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 33. jednání datum konání: 05.10.2015 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 33. jednání datum konání: 05.10.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 05.10.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0582/RM33/2015 oiop - veřejná zakázka malého rozsahu na zajištění

Více

MĚSTO ČESKÝ KRUMLOV PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 17. jednání datum konání: 17.06.2013

MĚSTO ČESKÝ KRUMLOV PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 17. jednání datum konání: 17.06.2013 MĚSTO ČESKÝ KRUMLOV PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 17. jednání datum konání: 17.06.2013 Přehled přijatých usnesení ze dne: 17.06.2013 Číslo usnesení Název Předkladatel 0297/RM17/2013 oiop - VŘ na stavební

Více

USNESENÍ 13. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE

USNESENÍ 13. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE USNESENÍ 13. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 30.3.2015 Usnesení 162/2015 Rada města schvaluje program dnešní schůze rady města: 1. Kontrola usnesení (tajemník) 2. Rozpočtová opatření () 3. Vybavení

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2012 konané dne 15. února 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2012 konané dne 15. února 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2012 konané dne 15. února 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/03/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 9. jednání Rady města Žatce konané dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 9. jednání Rady města Žatce konané dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 9. jednání Rady města Žatce konané dne 26.9.2016 Usnesení č. 299 /16-323 /16 299/16 Schválení programu 300/16 Kontrola usnesení 301/16 Odměna ředitelky PO Kamarád LORM 302/16 Informace

Více

64. VÝPIS Z USNESENÍ

64. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 64. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 07.10.2008 901/2008-64. RM V a) bere na vě d o m í Zápis ze škodní komise ze dne 03.09.2008, b) s c h

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 14/2013 konané dne 10. července 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 14/2013 konané dne 10. července 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 14/2013 konané dne 10. července 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/14/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 31. jednání datum konání: 09.12.2013

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 31. jednání datum konání: 09.12.2013 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 31. jednání datum konání: 09.12.2013 Přehled přijatých usnesení ze dne: 09.12.2013 Číslo usnesení Název Předkladatel 0594/RM31/2013 Koncepce podpory kultury města Český Krumlov

Více

U S N E S E Í R 1312/06-09

U S N E S E Í R 1312/06-09 U S N E S E Í z 58. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 16. června 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Změna rozpočtu roku 2009 rozpočtové

Více

Rada města Kraslic. Soupis usnesení

Rada města Kraslic. Soupis usnesení Město Kraslice Náměstí 28. října 1438, 358 20 Kraslice Soupis usnesení z 90. schůze Rady města Kraslic, která se uskutečnila mimo řádný termín dne 10.09.2014 v 15:00 hodin v malé zasedací síni Městského

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 19/2013 konané dne 18. září 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 19/2013 konané dne 18. září 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 19/2013 konané dne 18. září 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/19/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

72. VÝPIS Z USNESENÍ

72. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 72. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 16.12.2008 1127/2008 72. RM V a) s c h v a l u j e pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu

Více

Usnesení 20. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 26. srpna 2015

Usnesení 20. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 26. srpna 2015 Usnesení 20. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 26. srpna 2015 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 390/20/15 schvaluje program 20. schůze rady městského

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í. z 101. schůze Rady města Slavičín konané dne

V Ý P I S U S N E S E N Í. z 101. schůze Rady města Slavičín konané dne V Ý P I S U S N E S E N Í z 101. schůze Rady města Slavičín konané dne 3.6.2014 Usnesení č. 101/1766/14 Závěrečný účet hospodaření a schválení účetní závěrky města Slavičín k 31.12.2013 p ř e d k l á d

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 3. jednání datum konání: 25.01.2016

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 3. jednání datum konání: 25.01.2016 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 3. jednání datum konání: 25.01.2016 Přehled přijatých usnesení ze dne: 25.01.2016 Číslo usnesení Název Předkladatel 0014/RM3/2016 Mezinárodní kampaň "Vlajka pro Tibet" 0015/RM3/2016

Více

Zápis č. 13/2016. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 12. července 2016 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 13/2016. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 12. července 2016 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 13/2016 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 12. července 2016 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Omluveni: Bc. Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Tomáš Háp Bc. Radek Šenkýř

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í. z 95. schůze Rady města Slavičína konané dne

V Ý P I S U S N E S E N Í. z 95. schůze Rady města Slavičína konané dne V Ý P I S U S N E S E N Í z 95. schůze Rady města Slavičína konané dne 11.3.2014 Usnesení č. 95/1665/14 Poskytnutí provozní dotace z rozpočtu města MěN poskytnutí provozní dotace Městské nemocnici Slavičín

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 182 Rada města souhlasí s umístěním antény WIFI pro bezdrátový internet na budově čp. 205 v Ústecké ul. v České Třebové, na základě žádosti Petra Štarmana, IČ 48608840, Komenského 729, 560 02 Česká

Více

Usnesení č.66/ Navrhuje ZM neschválit prodej části pozemku p.č v k.ú. Konice manželům Š.

Usnesení č.66/ Navrhuje ZM neschválit prodej části pozemku p.č v k.ú. Konice manželům Š. Usnesení č.66/2014 Rada města Konice dne 8.9. 2014: 1. Doporučuje ZM schválit investiční akci na vypracování projektové dokumentace na akci Rekonstrukce objektu č.p. 690 Charita. 2. Navrhuje ZM neschválit

Více

Přehled žádostí o zařazení sociální služby do základní sítě kraje

Přehled žádostí o zařazení sociální služby do základní sítě kraje Přehled žádostí o zařazení sociální služby do základní sítě kraje Příloha č. 3 IČO Název poskytovatele Identifikátor Druh služby 26681471 Centrum D8 o.p.s. 3478916 odborné sociální poradenství 62209256

Více

Výpis usnesení z 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Želechovice nad Dřevnicí konaného dne

Výpis usnesení z 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Želechovice nad Dřevnicí konaného dne 1 Výpis usnesení z 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Želechovice nad Dřevnicí konaného dne 25. 3. 2015 Typ zasedání: řádné Přítomno celkem 12 zastupitelů: Špendlík, Novotná, Vajdák, Balajka, Pištěk,

Více

Informace o přijatých usneseních z 35. schůze Rady města Šluknov konané dne 19. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 35. schůze Rady města Šluknov konané dne 19. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Navýšení dotace v rámci dotačního řízení Jihočeského kraje pro poskytovatele sociálních služeb v roce 2016 (ke dni ) identifikátor služby

Navýšení dotace v rámci dotačního řízení Jihočeského kraje pro poskytovatele sociálních služeb v roce 2016 (ke dni ) identifikátor služby Název posktovatele IČ ID identifikátor služb Druh služb 1 AC Facilit, s.r.o. 24240931 7825745 domov se zvláštním režimem 1023000 75500 1098500 2 Alzheimercentrum Prácheň o.p.s. 25156349 4542627 domov se

Více

Schválená částka dotace v Kč. Číslo usnesení RMZ/ZMZ. 1 ABAPO, s.r.o ABAPO osobní asistence /12Z/

Schválená částka dotace v Kč. Číslo usnesení RMZ/ZMZ. 1 ABAPO, s.r.o ABAPO osobní asistence /12Z/ Přehled schválených a vyplacených dotací ze Sociálního fondu statutárního města Zlína (v souladu s uzavřenými smlouvami o poskytnutí v roce 2016) - registrované sociální služby a primární podpora rodin

Více