PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 11. jednání datum konání:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 11. jednání datum konání: 13.04.2015"

Transkript

1 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 11. jednání datum konání: Přehled přijatých usnesení ze dne: Číslo usnesení Název Předkladatel 0172/RM11/2015 Výlep plakátů pro akci Kouzelný Krumlov /RM11/2015 oiop - Jmenování komise pro otevírání obálek a hodnotící komise v rámcibc. Martina Kubice veřejné zakázky "Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov - vnitřní vybavení objektů - zvuková zařízení" 0174/RM11/2015 oiop - výběr nejvýhodnější nabídky - VZ "Revitalizace areálu klášterů Bc. Martina Kubice Český Krumlov - vnitřní vybavení objektů - kompletní vybavení expozic, řemeslných a provozních dílen" 0175/RM11/2015 oiop - Jmenování komise pro otevírání obálek a hodnotící komise v Bc. Martina Kubice rámci veřejné zakázky "Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov - Restaurování movitého historického mobiliáře a obrazů" 0176/RM11/2015 oiop - Jmenování komise pro otevírání obálek a hodnotící komise v rámcibc. Martina Kubice veřejné zakázky "Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov - Mobilní pódium a související technika - ground support a další systémová nosná technika" 0177/RM11/2015 oiop - Jmenování komise pro otevírání obálek a hodnotící komise v rámcibc. Martina Kubice veřejné zakázky "Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov - vnitřní vybavení objektů mobiliářem II" 0178/RM11/2015 oiop - Jmenování komise pro otevírání obálek a hodnotící komise v rámcibc. Martina Kubice veřejné zakázky "Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov - vnitřní vybavení objektů informačními a komunikačními technologiemi (ICT)" 0179/RM11/2015 Schválení Dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo "Revitalizace areálu klášterů - Bc. Martina Kubice oprava a rekonstrukce areálu bývalého kláštera sv. Kláry" 0180/RM11/2015 Schválení Dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo "Revitalizace areálu klášterů - Bc. Martina Kubice oprava a rekonstrukce bývalého kláštera minoritů" 0181/RM11/2015 Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o vydání díla s nakladatelstvím a Bc. Martina Kubice vydavatelstvím VEDUTA 0182/RM11/2015 Nákup a instalace spojovací techniky pro kamerový systém Bc. Jan Šítal 0183/RM11/2015 Vlak Lustig - Vlak svobody smlouva o poskytnutí finanční podpory Bc. Soňa Petráková, MBA 0184/RM11/2015 Jmenování hodnotící komise Programu pro podporu zahraniční spoluprácebc. Soňa Petráková, města Český Krumlov v roce 2015 MBA 0185/RM11/2015 Zpráva o hospodaření města k Jitka Karlíčková 0186/RM11/2015 Program podpory sportu ve městě Český Krumlov pro rok 2015 Mgr. Zdeňka Kráková 0187/RM11/2015 Program podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže ve městě Český Mgr. Zdeňka Kráková Krumlov pro rok /RM11/2015 Program podpory sociálních a souvisejících služeb města Český Krumlov Bc. Ingrid Pechová v roce /RM11/2015 Podání žádosti o příspěvek na vytvoření pracovní příležitosti v rámci Bc. Ingrid Pechová veřejně prospěšných prací 0190/RM11/2015 Uzavření smlouvy za užívání autobusového nádraží v Českém Krumlově s Ing. Jan Sládek dopravcem Lukášem Cvejnem 0191/RM11/2015 RP Domoradice - jih + změna č.8 ÚPO města Český Krumlov dodatek smlouvy o dílo na zpracování těchto územně plánovacích dokumentací Ing. Jana Hermanová

2 0192/RM11/2015 Výměna oken ZŠ Linecká v Městské památkové zóně Český Krumlov, Ing. Petr Pešek Plešivec - VII. etapa Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky 0193/RM11/2015 Výstavba a rekonstrukce chodníků v ul. Věncova a Křížová, Český Ing. Petr Pešek Krumlov Zadání VZMR na stavební práce 0194/RM11/2015 Chodník a autobusová zastávka Třída Míru - nádraží - Český Krumlov Ing. Petr Pešek Smlouva o právu provést stavbu 0195/RM11/2015 Plavecký bazén Český Krumlov - Solární ohřev bazénové vody Ing. Petr Pešek Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky 0196/RM11/2015 Skládka TKO Pinskrův Dvůr, Český Krumlov - Rekultivace - 1. a 2. Ing. Petr Pešek etapa, Rozšíření skládky TKO - 3. etapa Předběžné oznámení veřejného zadavatele 0197/RM11/2015 Změna pojištění hotovosti Ing. Dagmar Balcarová 0198/RM11/2015 Plavecký bazén Ing. Dagmar Balcarová 0199/RM11/2015 Dodatek ke smlouvě - Nemocnice Č. Krumlov a.s. Ing. Dagmar Balcarová 0200/RM11/2015 Zrušení předkupního práva k domu Parkán č. p. 125 Ing. Dagmar Balcarová 0201/RM11/2015 Prodej části p.p.č.1104/1 v k.ú. Český Krumlov Ing. Dagmar Balcarová 0202/RM11/2015 Pronájem skladu (bývalé garáže) na sídl. Mír Ing. Dagmar Balcarová 0203/RM11/2015 Nájemní vztahy k bytům Ing. Dagmar Balcarová 0204/RM11/2015 Revitalizace Jelení zahrady, Český Krumlov - sadové úpravy: vydání Mgr. Radim Rouče rozhodnutí o poskytnutí dotace a uzavření smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR 0205/RM11/2015 Konsolidace IT infrastruktury a rozvoj služeb TC ORP Český Krumlov - Mgr. Radim Rouče schválení zadávací dokumentace veřejné zakázky 0206/RM11/2015 Uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě č. 508/515/2011 ze dne Mgr. Radim Rouče se společností VITA software, s.r.o. 0207/RM11/2015 Jednací řád rady města Mgr. Radim Rouče Projednané informace na programu jednání dne: Různé II. Různé I. Materiály odložené z programu jednání dne: Návrh na změnu ÚPO města Český Krumlov, v lokalitě u zámecké zahrady - nad Důlní ulicí Cena města Český Krumlov za rok 2014 Revitalizace a navýšení počtu vyhrazených parkovacích míst v pěší zóně města Český Krumlov. Ing. Jana Hermanová Bc. Soňa Petráková, MBA Ing. Jan Sládek Usnesení č. 0172/RM11/2015 výlep plakátů za cenu 1 Kč na základě platné smlouvy o nájmu pozemku se společností VERBA KRUMLOV s.r.o., IČ: pro akci Kouzelný Krumlov 2015 v počtu 29 ks plakátů v termínu od do včetně Usnesení č. 0173/RM11/2015 složení komise pro otevírání obálek a komise pro posouzení a hodnocení nabídek (hodnotící komise) v rámci podlimitní veřejné zakázky na dodávky, zadávané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pod názvem "Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov - vnitřní vybavení objektů - zvuková zařízení", dle přílohy č. 2 a dle přílohy č. 3 2) jmenuje a) členy komise pro otevírání obálek a náhradníky členů komise pro otevírání obálek v rámci podlimitní veřejné zakázky na dodávky, zadávané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pod, 11. jednání, dne Strana 2/13

3 názvem "Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov - vnitřní vybavení objektů - zvuková zařízení" dle přílohy č. 2 b) členy komise pro posouzení a hodnocení nabídek (hodnotící komise) a náhradníky členů komise pro posouzení a hodnocení nabídek (hodnotící komise) v rámci podlimitní veřejné zakázky na dodávky, zadávané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pod názvem "Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov - vnitřní vybavení objektů - zvuková zařízení" dle přílohy č. 3 Usnesení č. 0174/RM11/2015 1) bere na vědomí změnu zadávací dokumentace veřejné zakázky na dodávky zadávané v rámci otevřeného nadlimitního řízení pod názvem "Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov - vnitřní vybavení objektů kompletní vybavení expozic, řemeslných a provozních dílen", zpracované dle zákona č. 137/2006, o veřejných zakázkách v platném znění, spočívající v prodloužení lhůty pro podání nabídek, dle důvodové zprávy. 2) schvaluje v souladu s doporučením hodnotící komise výběr nejvýhodnější nabídky v rámci nadlimitní veřejné zakázky zadávané v otevřeném řízení pod názvem "Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov - vnitřní vybavení objektů - kompletní vybavení expozic, řemeslných a provozních dílen", kterou je nabídka společnosti GEMA ART GROUP a.s. se sídlem Haštalská 760/27, Praha, IČ: a uzavření smlouvy o dílo dle přílohy č. 5 Usnesení č. 0175/RM11/2015 složení komise pro otevírání obálek a komise pro posouzení a hodnocení nabídek (hodnotící komise) v rámci nadlimitní veřejné zakázky na služby, zadávané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pod názvem "Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov - Restaurování movitého historického mobiliáře a obrazů", dle přílohy č. 2 a dle přílohy č. 3 2) jmenuje a) členy komise pro otevírání obálek a náhradníky členů komise pro otevírání obálek v rámci nadlimitní veřejné zakázky na dodávky, zadávané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pod názvem "Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov - Restaurování movitého historického mobiliáře a obrazů" dle přílohy č. 2 b) členy komise pro posouzení a hodnocení nabídek (hodnotící komise) a náhradníky členů komise pro posouzení a hodnocení nabídek (hodnotící komise) v rámci nadlimitní veřejné zakázky na služby, zadávané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pod názvem "Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov - Restaurování movitého historického mobiliáře a obrazů" dle přílohy č. 3 Usnesení č. 0176/RM11/2015 složení komise pro otevírání obálek a komise pro posouzení a hodnocení nabídek (hodnotící komise) v rámci obou částí podlimitní veřejné zakázky na dodávky, zadávané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pod názvem "Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov - Mobilní pódium a související technika - ground support a další systémová nosná technika", dle přílohy č. 2 a dle přílohy č. 3 2) jmenuje, 11. jednání, dne Strana 3/13

4 a) členy komise pro otevírání obálek a náhradníky členů komise pro otevírání obálek v rámci obou částí podlimitní veřejné zakázky na dodávky, zadávané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pod názvem "Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov - Mobilní pódium a související technika - ground support a další systémová nosná technika" dle přílohy č. 2 b) členy komise pro posouzení a hodnocení nabídek (hodnotící komise) a náhradníky členů komise pro posouzení a hodnocení nabídek (hodnotící komise) v rámci obou částí podlimitní veřejné zakázky na dodávky, zadávané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pod názvem "Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov - Mobilní pódium a související technika - ground support a další systémová nosná technika" dle přílohy č. 3 Usnesení č. 0177/RM11/2015 složení komise pro otevírání obálek a komise pro posouzení a hodnocení nabídek (hodnotící komise) v rámci všech částí nadlimitní veřejné zakázky na dodávky, zadávané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pod názvem "Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov vnitřní vybavení objektů mobiliářem II.", dle přílohy č. 2 a dle přílohy č. 3 2) jmenuje a) členy komise pro otevírání obálek a náhradníky členů komise pro otevírání obálek v rámci všech částí nadlimitní veřejné zakázky na dodávky, zadávané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pod názvem "Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov - vnitřní vybavení objektů mobiliářem II." dle přílohy č. 2 b) členy komise pro posouzení a hodnocení nabídek (hodnotící komise) a náhradníky členů komise pro posouzení a hodnocení nabídek (hodnotící komise) v rámci všech částí nadlimitní veřejné zakázky na dodávky, zadávané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pod názvem "Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov - vnitřní vybavení objektů mobiliářem II." dle přílohy č. 3 Usnesení č. 0178/RM11/2015 složení komise pro otevírání obálek a komise pro posouzení a hodnocení nabídek (hodnotící komise) v rámci podlimitní veřejné zakázky na dodávky, zadávané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pod názvem "Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov - vnitřní vybavení objektů informačními a komunikačními technologiemi (ICT)", dle přílohy č. 2 a dle přílohy č. 3 2) jmenuje a) členy komise pro otevírání obálek a náhradníky členů komise pro otevírání obálek v rámci podlimitní veřejné zakázky na dodávky, zadávané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pod názvem "Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov - vnitřní vybavení objektů informačními a komunikačními technologiemi (ICT)" dle přílohy č. 2 b) členy komise pro posouzení a hodnocení nabídek (hodnotící komise) a náhradníky členů komise pro posouzení a hodnocení nabídek (hodnotící komise) v rámci podlimitní veřejné zakázky na dodávky, zadávané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pod názvem "Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov - vnitřní vybavení objektů informačními a komunikačními technologiemi (ICT)" dle přílohy č. 3 Usnesení č. 0179/RM11/2015, 11. jednání, dne Strana 4/13

5 a) výběr nejvhodnější nabídky uchazeče spol. POHL cz, a.s. se sídlem Roztoky, Nádražní 25, PSČ , IČ: v rámci jednacího řízení bez uveřejnění zadávaného pod názvem Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov oprava a rekonstrukce areálu bývalého kláštera sv. Kláry vícepráce č. 2, na základě přílohy č. 2-3, ve znění dle přílohy č. 4. b) uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo "Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov oprava a rekonstrukce areálu bývalého kláštera sv. Kláry, evid. č. 256/2014/oIOP ve znění pozdějších dodatků se společností POHL cz, a.s., sídlem Roztoky, Nádražní 25, PSČ , IČ v rámci veřejné zakázky na stavební práce" Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov oprava a rekonstrukce areálu", pro část 2 - bývalý areál kláštera sv. Kláry" dle přílohy č. 5 Usnesení č. 0180/RM11/2015 a) výběr nejvhodnější nabídky uchazeče Společnosti pro revitalizaci areálu klášterů Český Krumlov, jednající jménem spol. Vidox s.r.o. jakožto vedoucího člena společnosti, se sídlem Radniční 133/1, České Budějovice, IČ: , v rámci jednacího řízení bez uveřejnění zadávaného pod názvem Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov oprava a rekonstrukce areálu bývalého kláštera minoritů vícepráce č. 2, na základě přílohy č. 2-3, ve znění dle přílohy č. 4. b) uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo "Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov oprava a rekonstrukce areálu bývalého kláštera minoritů, ze dne , evid. č. 255/2014/oIOP, ve znění pozdějších dodatků se Společností pro revitalizaci areálu klášterů Český Krumlov, jednající jménem spol. Vidox s.r.o. jakožto vedoucího člena společnosti, se sídlem Radniční 133/1, České Budějovice, IČ: , v rámci veřejné zakázky na stavební práce "Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov oprava a rekonstrukce areálu", pro část 1 - bývalý areál kláštera minoritů" dle přílohy č. 5 Usnesení č. 0181/RM11/2015 postupem podle čl. IV odst. 5 Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Český Krumlov a jím zřízenými příspěvkovými organizacemi a pravidel Integrovaného operačního programu uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o vydání díla uzavřené dne , ev. č. 807/2014/oIOP, s Bohumírem Němcem (nakladatelství a vydavatelství VEDUTA) ŽL č. j. Ž /97/1222, evidenční č , se sídlem: Vlastimila Rady 1445/10, České Budějovice na zhotovení odborné monografie s pracovním názvem Kláštery minoritů a klarisek V Českém Krumlově: Historie, architektura, umění a zbožnost, dle důvodové zprávy a přílohy č. 2 Usnesení č. 0182/RM11/2015 postupem podle čl. 4 bod 5 Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Český Krumlov a jím zřízenými příspěvkovými organizacemi uzavření smlouvy s MKDS BESY, Kvapilova 9/958, Praha 5, IČ na nákup a montáž spojovací techniky pro městský kamerový systém podle přiložené nabídky č. 15NA00005 pro město Český Krumlov. Usnesení č. 0183/RM11/2015, 11. jednání, dne Strana 5/13

6 smlouvu o poskytnutí finanční podpory Old Way Production s.r.o., IČ: na úhradu neinvestičních nákladů spojených s projektem "Vlak Lustig - Vlak svobody 2015" ve výši Kč dle důvodové zprávy a přílohy č. 2 Usnesení č. 0184/RM11/2015 1) jmenuje hodnotící komisi Programu podpory zahraniční spolupráce města Český Krumlov v roce 2015 dle přílohy č. 2 Usnesení č. 0185/RM11/2015 1) bere na vědomí zprávu o hospodaření města k Usnesení č. 0186/RM11/2015 a) poskytnutí neinvestiční dotace z Programu podpory sportu ve městě Český Krumlov pro rok 2015 z opatření 1 dle přílohy č. 2 a důvodové zprávy: - Shotokan Karate klub Český Krumlov (IČ ) ve výši ,- Kč - Sportovní klub Tenis Centrum Český Krumlov (IČ ) ve výši ,- Kč - Miroslav Kelner, Vrábče, Koroseky 7 (IČ ) ve výši ,- Kč b) poskytnutí neinvestiční dotace z Programu podpory sportu ve městě Český Krumlov v roce 2015 z opatření 2 dle přílohy č. 4 a důvodové zprávy: - Miroslav Kelner, Vrábče, Koroseky 7 (IČ ) ve výši ,- Kč - Tělovýchovná jednota Sokol Český Krumlov (IČ ) ve výši ,- Kč - Lawn Tennis Club Český Krumlov, z.s. (IČ ) ve výši ,- Kč - Sportovní klub Tenis Centrum Český Krumlov (IČ ) ve výši 4.800,- Kč 2) bere na vědomí vyjádření komise sportovní k Programu podpory sportu ve městě Český Krumlov pro rok 2015, opatření 4 dle přílohy č. 8 a důvodové zprávy 3) doporučuje ZM a) schválit poskytnutí neinvestiční dotace z Programu podpory sportu ve městě Český Krumlov pro rok 2015 z opatření 1 dle přílohy č. 2 a důvodové zprávy - Volejbalový sportovní klub Český Krumlov /VSK/ (IČ ) ve výši ,- Kč - Sportovní klub Badminton Český Krumlov (IČ ) ve výši ,- Kč - Českokrumlovský plavecký klub Český Krumlov (IČ ) ve výši ,- Kč - MS VZS ČČK Český Krumlov (IČ ) ve výši ,- Kč, 11. jednání, dne Strana 6/13

7 - Lawn Tennis Club Český Krumlov, z.s. (IČ ) ve výši ,- Kč - FK Slavoj Český Krumlov, o.s. (IČ ) ve výši ,- Kč - FBC Český Krumlov (IČ ) ve výši ,- Kč - Hokejový klub mládeže HCM Slavoj Český Krumlov (IČ ) ve výši ,- Kč - SK Vltava Český Krumlov (IČ ) ve výši ,- Kč b) schválit poskytnutí neinvestiční dotace z Programu podpory sportu ve městě Český Krumlov pro rok 2015 z opatření 2 dle přílohy č. 4 a důvodové zprávy - Klub sportovních potápěčů Český Krumlov (IČ ) ve výši ,- Kč - FK Slavoj Český Krumlov, o. s.(ič ) ve výši ,- Kč - Českokrumlovský plavecký klub Český Krumlov (IČ ) ve výši ,- Kč - Sportovní klub Badminton Český Krumlov (IČ ) ve výši ,- Kč - MS VZS ČČK Český Krumlov (IČ ) ve výši ,- Kč - FBC Český Krumlov (IČ ) ve výši ,- Kč - Hokejový klub mládeže HCM Slavoj Český Krumlov (IČ ) ve výši ,- Kč - SK Vltava Český Krumlov (IČ ) ve výši ,- Kč c) schválit poskytnutí neinvestiční dotace z Programu podpory sportu ve městě Český Krumlov pro rok 2015 z opatření 3 dle přílohy č. 6 a důvodové zprávy - SK Vltava Český Krumlov (IČ ) ve výši ,- Kč - Volejbalový sportovní klub Český Krumlov /VSK/ (IČ ) ve výši ,- Kč - FK Slavoj Český Krumlov, o.s. (IČ ) ve výši ,- Kč Usnesení č. 0187/RM11/2015 poskytnutí neinvestiční dotace z Programu podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže ve městě Český Krumlov pro rok 2015 z opatření 1 dle přílohy 2, 3, 4 a důvodové zprávy těmto organizacím: Krumlovské maminky, Český Krumlov (IČ ), Mateřské centrum Míša 2015 ve výši 7.100,- Kč Junák svaz skautů a skautek ČR, středisko Holubov Kremže (IČ ), Obnova a činnost skautského oddílu v Českém Krumlově ve výši ,- Kč KoCeRo, komunitní centrum Rovnost o. p. s. Český Krumlov (IČ ), Cesta za poznáním ve výši 6.000,- Kč KoCeRo, komunitní centrum Rovnost o. p. s. Český Krumlov (IČ ), Nuda není pro nás ve výši 7.700,- Kč Dům dětí a mládeže, Český Krumlov, Linecká 67 (IČ ), Den dětí ve výši ,- Kč Sdružení pro rozvoj ZUŠ v Českém Krumlově o.s. ( ), Víkendová soustředění žáků ZUŠ ve výši 8.600,- Kč Oblastní spolek ČČK Český Krumlov (IČ ), Okresní studijní středisko ČČK (OSS) 2015 ve výši 5.000,- Kč, 11. jednání, dne Strana 7/13

8 Oblastní spolek ČČK Český Krumlov (IČ ), Den plný prevence 2015 ve výši 5.000,- Kč Oblastní spolek ČČK Český Krumlov (IČ ), Družstva Mladých zdravotníků okresní kolo soutěže ve výši 5.000,- Kč 2) doporučuje ZM schválit poskytnutí neinvestiční dotace z Programu podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže ve městě Český Krumlov pro rok 2015 z opatření č.1 dle přílohy 2, 3, 4 a důvodové zprávy těmto organizacím: Základní škola Český Krumlov, Linecká 43 ( ), Táhneme za jeden provaz ve výši ,- Kč Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s., T. G. Masaryka 114, Český Krumlov (IČ ), Elektronický a tištěný časopis dětí a mládeže Časák ICM ve výši 9.400,- Kč Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s., T. G. Masaryka 114, Český Krumlov (IČ ), Kurz animovaného filmu 6.ročník ve výši ,- Kč Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s., T. G. Masaryka 114, Český Krumlov (IČ ), Letní tábor Čeřín 2015 Prázdniny v pohybu ve výši ,- Kč Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s., T. G. Masaryka 114, Český Krumlov (IČ ), Multikultura aneb společně proti předsudkům ve výši ,- Kč Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s., T. G. Masaryka 114, Český Krumlov (IČ ), Výtvarné projekty pro neorganizované děti a mládež ve výši ,- Kč ICOS Český Krumlov, o.p.s., Náměstí Svornosti 2, Český Krumlov (IČ ), Volnočasové aktivity Rodinného centra Krumlík v roce 2015 ve výši ,- Kč ICOS Český Krumlov, o.p.s., Náměstí Svornosti 2, Český Krumlov (IČ ), Kamarád v životě podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže prostřednictvím dobrovolnického programu ve výši ,- Kč Usnesení č. 0188/RM11/2015 poskytnutí neinvestiční dotace z Programu podpory sociálních a souvisejících služeb města Český Krumlov pro rok 2015 dle přílohy 1,2 a 3 těmto organizacím: - Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, z.ú. (IČ ), Sociální služba osobní asistence v centru Arpida v roce 2015 ve výši Kč ,- - I MY, o.p.s. (IČ ), Poskytování terénní rané péče v Č. Krumlově ve výši Kč ,- - Nemocnice Český Krumlov, a.s. (IČ ), Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče ve výši Kč ,- - Sbor církve bratrské v Českých Budějovicích (IČ ), Podpora činnosti nízkoprahového zařízení pro osoby v krizi ve výši Kč ,- - Sdružení Spirála (IČ ), Pobyty pro děti a mládež s poruchami komunikace ve výši Kč ,- - Střep - Středisko poradenství a péče o osoby se zdravotním postižením, o.s. (IČ ), Střep tlumočnická služba Č.K ve výši Kč ,- - Theia - krizové centrum, o.p.s. (IČ ), Theia - poradenství Český Krumlov 2015 ve výši Kč ,- 2) doporučuje ZM, 11. jednání, dne Strana 8/13

9 schválit poskytnutí neinvestiční dotace z Programu podpory sociálních a souvisejících služeb města Český Krumlov pro rok 2015 dle přílohy 1,2 a 3 těmto organizacím: - Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. (IČ ), NZDM Bouda v roce 2015 ve výši Kč ,- - Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. (IČ ), Streetwork pro města Český Krumlov a Kaplice ve výši Kč ,- - Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. (IČ ), Terénní sociální služba Viktorie ve výši Kč ,- - Czech One Prague, s.r.o. (IČ ), Udržení a zkvalitnění služby domova pro seniory Wágnerka ve výši Kč ,- - Domov důchodců Horní Planá (IČ ), Podpora zabezpečení stávající sociální služby Domova důchodců Horní Planá ve výši Kč ,- - Domov pro seniory Kaplice (IČ ), Podpora provozuschopnosti poskytované sociální služby ve výši Kč ,- - Domy s pečovatelskou službou, o.p.s. (IČ ), Sociální rehabilitace a fyzioterapie pro klienty odlehčovací služby ve výši Kč ,- - Domy s pečovatelskou službou, o.p.s. (IČ ), Akademie 3. věku ve výši Kč ,- - Domy s pečovatelskou službou, o.p.s. (IČ ), Aktivizační služby pro seniory ve výši Kč ,- - FOKUS České Budějovice, o.s. (IČ ), Komunitní tým - individuální podpora lidí s duševním onemocněním v ORP Český Krumlov ve výši Kč ,- - FOKUS České Budějovice, o.s. (IČ ), Sociálně terapeutické dílny FOKUS ČB ve výši Kč ,- - Hospic sv. Jana N. Neumanna (IČ ), Hospicová péče a péče o osoby s demencí pro občany města Český Krumlov v roce 2015 ve výši Kč ,- - ICOS Český Krumlov, o.p.s. (IČ ), Bezplatná právní poradna pro osoby v krizi v roce 2015 ve výši Kč ,- - ICOS Český Krumlov, o.p.s. (IČ ), Osobní asistence pro osoby se zdravotním postižením nad 18 let věku a seniory ve výši Kč ,- - ICOS Český Krumlov, o.p.s. (IČ ), Dobrovolnické centrum Český Krumlov - dobrovolnické programy v sociální oblasti v roce 2015 ve výši Kč ,- - ICOS Český Krumlov, o.p.s. (IČ ), Podpora rodinného centra Krumlík v roce 2015 ve výši Kč ,- - KoCeRo - komunitní centrum Rovnost, o.p.s. (IČ ), Šance pro změnu ve výši Kč ,- - KoCeRo - komunitní centrum Rovnost, o.p.s. (IČ ), Učme se v Autoškole ve výši Kč ,- - Oblastní spolek Českého červeného kříže Český Krumlov (IČ ), Ošacovací středisko a hygienické zázemí pro osoby v krizi ve výši Kč ,- Usnesení č. 0189/RM11/2015 podání žádosti o příspěvek na vytvoření pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací na dva zaměstnance na Úřad práce České republiky, krajské pobočky České Budějovice, kontaktní pracoviště Český Krumlov dle důvodové zprávy, 11. jednání, dne Strana 9/13

10 Usnesení č. 0190/RM11/2015 uzavření smlouvy o poskytování služeb souvisejících s užíváním AN v Českém Krumlově mezi městem Český Krumlov a dopravcem Lukášem Cvejnem, K Šeberovu 506, Praha 11, IČ v předloženém znění. Usnesení č. 0191/RM11/2015 dodatek č. 2 smlouvy o dílo č. 350/63/2007 v rozsahu dle přílohy č.2, jehož předmětem jsou jednak úpravy NÁVRHU RP Domoradice - jih a NÁVRHU změny č.8 ÚPO Č.Krumlova, vyvolané dílčí změnou řešení dopravního napojení nové lokality bydlení na stávající komunikace, jednak nezbytná úprava obou územně plánovacích dokumentací dle novely stavebního zákona č. 183/2006 Sb., ve znění zákona č.350/2012 Sb. Usnesení č. 0192/RM11/2015 a) v souladu s doporučením hodnotící komise výběr nejvhodnější nabídky na zhotovitele stavebních prací díla "Výměna oken ZŠ Linecká v Městské památkové zóně Český Krumlov, Plešivec - VII. etapa", kterou je nabídka uchazeče Roman Langer, IČ b) uzavření smlouvy o dílo s touto společností v předloženém znění dle přílohy č. 3. Usnesení č. 0193/RM11/2015 1) bere na vědomí změnu termínu pro podání nabídek veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce "Výstavba a rekonstrukce chodníků v ul. Věncova a Křížová, Český Krumlov", dle důvodové zprávy. Usnesení č. 0194/RM11/2015 uzavření smlouvy o právu provést stavbu "Chodník a autobusová zastávka Třída Míru - nádraží - Český Krumlov" s konkrétní fyzickou osobou ve znění dle přílohy č. 2. Usnesení č. 0195/RM11/2015, 11. jednání, dne Strana 10/13

11 a) v souladu s doporučením hodnotící komise výběr nejvhodnější nabídky na zhotovitele stavebních prací díla "Plavecký bazén Český Krumlov - Solární ohřev bazénové vody", kterou je nabídka uchazeče "ZITAS spol. s r.o.", IČ: , b) uzavření smlouvy o dílo s touto společností v předloženém znění dle přílohy č. 3. Usnesení č. 0196/RM11/2015 v souladu s 86 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s Vyhláškou č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky předběžné oznámení veřejného zadavatele nové veřejné zakázky na stavební práce Skládka TKO Pinskrův Dvůr, Český Krumlov - Rekultivace - 1. a 2. etapa, Rozšíření skládky TKO - 3. etapa, zadávané v rámci otevřeného podlimitního řízení, ve znění dle přílohy č. 2. Usnesení č. 0197/RM11/2015 uzavření dodatku k pojistné smlouvě č ( 2/2015/OSM) ze dne uzavřené se společností Kooperativa Pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, IČ , pro pojištění hotovosti v rozsahu dle důvodové zprávy 2) schvaluje ukončení pojistné smlouvy č (601/627/05) ze dne uzavřené s Českou pojišťovnou, a.s. uplynutím sjednané doby v souladu s podmínkami smlouvy Usnesení č. 0198/RM11/2015 1) ukládá OI zahájit práce na zpracování investičního záměru postupné obnovy plaveckého bazénu a rozšíření o venkovní koupání v Českém Krumlovědle důvodové zprávy Usnesení č. 0199/RM11/2015 uzavření dodatku č. 7 v předloženém znění, kterým se mění a doplňuje smlouva o úhradě nákladů za užívání společných prostor v budově čp. 424 Nad Nemocnicí, Český Krumlov, uzavřená dne mezi městem Český Krumlov jako uživatelem a společností Nemocnice Český Krumlov, a.s. jako vlastníkem. Usnesení č. 0200/RM11/2015 1) doporučuje ZM schválit zrušení věcného práva předkupního váznoucího na domě v ul. Parkán č. p. 125 a na parc. č. 99 (zastavěná plocha a nádvoří), jejíž součástí dům je, v k. ú. a obci Český Krumlov, část obce Vnitřní Město, 11. jednání, dne Strana 11/13

12 Usnesení č. 0201/RM11/2015 1) doporučuje ZM neschválit záměr prodeje části pozemku parc.č1104/1 v k.ú. Český Krumlov z územního hlediska Usnesení č. 0202/RM11/2015 1) oznamuje záměr pronajmout prostory o výměře cca 35 m2 na pozemku parc. č. 219/119 k.ú. Přísečná - Domoradice (vedle objektu Urbinská 182) na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc za nájemné Kč 7.000,-- ročně konkrétní fyzické osobě za účelem zřízení skladových prostor 2) schvaluje uzavření smlouvy o nájmu prostor o výměře cca 35 m2 na pozemku parc. č. 219/119 k.ú. Přísečná - Domoradice (vedle objektu Urbinská 182) na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc za nájemné Kč 7.000,-- ročně konkrétní fyzické osobě za účelem zřízení skladových prostor za podmínky, že nebudou během zveřejnění záměru dle bodu 1) usnesení podány žádné námitky či připomínky Usnesení č. 0203/RM11/2015 a) prodloužení nájemních vztahů stávajícím nájemcům bytů o 3 měsíce od do : č. 5, 30 Lipová čp. 161; č. 4, 8, 20, 27 Vyšehrad čp. 182, Český Krumlov. b) prodloužení nájemních vztahů stávajícím nájemcům bytů od do konce roku 2015: č. 13, 17, 18, 21 Za Tavírnou čp. 108; č. 22, 34 Lipová čp. 161; č. 15, 16, 22 Vyšehrad čp. 182, Český Krumlov. Usnesení č. 0204/RM11/2015 1) bere na vědomí vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace na realizaci akce "Revitalizace Jelení zahrady, Český Krumlov - sadové úpravy", reg. č. IS SFZP , ve znění dle přílohy č. 2. 2) schvaluje uzavření Smlouvy č o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na realizaci akce "Revitalizace Jelení zahrady, Český Krumlov - sadové úpravy, ve znění dle přílohy č. 3. Usnesení č. 0205/RM11/2015, 11. jednání, dne Strana 12/13

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 3. jednání datum konání: 02.02.2015

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 3. jednání datum konání: 02.02.2015 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 3. jednání datum konání: 02.02.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 02.02.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0038/RM3/2015 Schválení změny organizačního řádu - pravomoc

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 31. jednání datum konání: 10.11.2014

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 31. jednání datum konání: 10.11.2014 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 31. jednání datum konání: 10.11.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 10.11.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0540/RM31/2014 Výlep plakátů - Advent a Vánoce v Českém Krumlově,

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Zastupitelstvo města 4. jednání datum konání: 30.04.2015

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Zastupitelstvo města 4. jednání datum konání: 30.04.2015 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 4. jednání datum konání: 30.04.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 30.04.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0026/ZM4/2015 Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 33. jednání datum konání: 01.12.2014

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 33. jednání datum konání: 01.12.2014 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 33. jednání datum konání: 01.12.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 01.12.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0577/RM33/2014 Výjimka ze stavební uzávěry Rybářská pro výměnu

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 15. jednání datum konání: 02.06.2014

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 15. jednání datum konání: 02.06.2014 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 15. jednání datum konání: 02.06.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 02.06.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0253/RM15/2014 Slavnosti pětilisté růže 2014 - zábor veřejného

Více

PROTOKOL HODNOCENÍ - zápis z jednání hodnotící komise

PROTOKOL HODNOCENÍ - zápis z jednání hodnotící komise PROTOKOL HODNOCENÍ - zápis z jednání hodnotící komise Program podpory sociálních a souvisejících služeb Číslo výzvy: Termín a místo jednání:.3.0, začátek v 9:00, konec ve 4:30, zasedací místnost Městského

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 20. jednání datum konání: 05.08.2013

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 20. jednání datum konání: 05.08.2013 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 20. jednání datum konání: 05.08.2013 Přehled přijatých usnesení ze dne: 05.08.2013 Číslo usnesení Název Předkladatel 0363/RM20/2013 Rekonstrukce víceúčelového hřiště - sídliště

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 31. jednání datum konání: 14.09.2015

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 31. jednání datum konání: 14.09.2015 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 31. jednání datum konání: 14.09.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 14.09.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0549/RM31/2015 Schválení bezplatného výlepu plakátů - SVS

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 18. jednání datum konání: 30.06.2014

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 18. jednání datum konání: 30.06.2014 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 18. jednání datum konání: 30.06.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 30.06.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0319/RM18/2014 Schválení zahraniční služební cesty - Sulmona

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 5. jednání datum konání: 16.02.2015

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 5. jednání datum konání: 16.02.2015 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 5. jednání datum konání: 16.02.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 16.02.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0061/RM5/2015 Žádost o projednání připojení se k mezinárodní

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 19. jednání datum konání: 22.06.2015

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 19. jednání datum konání: 22.06.2015 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 19. jednání datum konání: 22.06.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 22.06.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0383/RM19/2015 oiop - schválení uzavření dodatku č. 3 ke

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 15. jednání datum konání: 01.06.2015

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 15. jednání datum konání: 01.06.2015 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 15. jednání datum konání: 01.06.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 01.06.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0299/RM15/2015 Výběrové řízení na ředitele/ku Městské knihovny

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 22. jednání datum konání: 01.09.2014

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 22. jednání datum konání: 01.09.2014 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 22. jednání datum konání: 01.09.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 01.09.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0420/RM22/2014 Výlep plakátů za 1 Kč 0421/RM22/2014 oiop

Více

MĚSTO ČESKÝ KRUMLOV. Přehled úkolů

MĚSTO ČESKÝ KRUMLOV. Přehled úkolů KS_STAR (Mgr. Dalibor Carda) Zpracování ZM3/II Uk 00239/2014 Úkol z ZM3/II, č.usnesení 0024/ZM3/2014/II, ze dne 17.12.2014, bod 1,VĚC: Hotel Vyšehrad Zastupitelstvo města nesouhlasí s nabídkou společnosti

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/29/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

340/2006-102. RM V n e s c h v a l u j e žádost o posílení rozpočtu ZŠ 5. května na rok 2006 na dofinancování platu jednoho správního zaměstnance,

340/2006-102. RM V n e s c h v a l u j e žádost o posílení rozpočtu ZŠ 5. května na rok 2006 na dofinancování platu jednoho správního zaměstnance, RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 102. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 18.04.2006 333/2006-102. RM V bere na vě domí plnění usnesením č. 51/2006-92. RM b), 334/2006-102. RM V

Více

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA

ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA Dne: 3. června 2015 Přítomni: 4 Omluven: Huszár 1. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 483 v k.ú. Horní Planá v souvislosti se stavbou

Více

OZNAMENI O VYBERU NEJVHODNEJSI NABIDKY

OZNAMENI O VYBERU NEJVHODNEJSI NABIDKY OZNAMENI O VYBERU NEJVHODNEJSI NABIDKY Druh zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení Název veřejné zakázky: Obvazový materiál Druh veřejné zakázky: Podlimitní veřejná zakázka na dodávky Evidenční

Více

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

27. VÝPIS Z USNESENÍ

27. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 27. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 11.09.2007 798/2007 27. RM V doporuč uje ZM přijmout toto usnesení: ZM neschvaluje návrh na pořízení

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing.

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing. Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice: Zapsala: Město Ostrov Usnesení ze 17. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v mimořádném termínu dne 29. července 2011 od 10:00 hod. ve velké zasedací místnosti

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009 USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009 RM schvaluje: 1. Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku parc. č. 1476/9 v k. ú. Tišnov části areálu letního kina v Tišnově o výměře cca 1 250

Více

USNESENÍ č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 26/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Radek Šenkýř, Tomáš Háp Kontrola usnesení

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U ZÁPIS USNESENÍ 24. ČERVNA 2015 R A D A M Ě S T A N E J D K U 17. SCHŮZE Přítomni: Ing. Vítek, p. Tóth, Ing. Růžička, p. Mlateček, Omluveni: p. Cingroš, Hosté: Bc. Trtík, JUDr. Čihák Zapisovatel: Ing. Vítek

Více

ze 109. schůze Rady města Rumburk, konané dne 28. března 2013

ze 109. schůze Rady města Rumburk, konané dne 28. března 2013 ze 109. schůze Rady města Rumburk, konané dne 28. března 2013 1. Schválení programu Usnesení č. 1674/2013 Rada města Rumburka projednala a schválila program 109. schůze rady města. 2. Kontrola plnění usnesení

Více

36. VÝPIS Z USNESENÍ

36. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 36. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 08.01.2008 1/2008-36. RM V s c h v a l u j e restrukturalizaci Městské policie Dvůr Králové nad Labem

Více

Informace o přijatých usneseních Zápis ze 74. schůze Rady města Šluknov konané dne 29. dubna 2013 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních Zápis ze 74. schůze Rady města Šluknov konané dne 29. dubna 2013 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých usneseních. z 24. schůze Rady města Rumburk, konané dne 16. července 2015

Informace o přijatých usneseních. z 24. schůze Rady města Rumburk, konané dne 16. července 2015 z 24. schůze Rady města Rumburk, konané dne 16. července 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 374/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 24. schůze Rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 8. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 23.02.2015

Město Horažďovice. Usnesení z 8. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 23.02.2015 Město Horažďovice Usnesení z 8. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 23.02.2015 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 12/2011 konané dne 18. května 2011

USNESENÍ ze schůze RM č. 12/2011 konané dne 18. května 2011 USNESENÍ ze schůze RM č. 12/2011 konané dne 18. května 2011 01/12/2011 RM bere na vědomí Zprávu o hospodaření Městského kulturního střediska Tišnov k 30.04.2011. 02/12/2011 RM konstatuje nespokojenost

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2011 konané dne 21. prosince 2011. 1. Technický bod ( schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání)

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2011 konané dne 21. prosince 2011. 1. Technický bod ( schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2011 konané dne 21. prosince 2011 1. Technický bod ( schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2011 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014

U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014 U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014 I. Rada města schvaluje : - zapisovatele: Bc. Lucii Vyžrálkovou, Ing. Pavla Vavřinu - rozpravu ke každému bodu programu

Více

111. VÝPIS Z USNESENÍ

111. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 111. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 08.03.2010 212/2010 111. RM V s c h v a l u j e nový termín pro zaplacení poloviny dluhu ve výši 4.236,30

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 29.10.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 29.10.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 29.10.2014 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Mgr. Karel Střeleček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 11 rady města konané 19.03.2014. Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr.

Město Králíky. Zápis z jednání č. 11 rady města konané 19.03.2014. Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 11 rady města konané 19.03.2014 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Jan Mlynář Mgr. Vlastimil

Více

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 14. řádné jednání Rady města, konané dne 9.6.2014 kancelář starosty 1. (18) Správní budova místního hospodářství města Červený Kostelec 2. (19)

Více

110. VÝPIS Z USNESENÍ

110. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 110. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 22.02.2010 175/2010 110. RM V a) schvaluje zajištění servisních služeb pro produkt Taskpool (Helpdesk),

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 56. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. ledna 2002 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty na MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20. 3. Kontrola

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 54/14rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 55/14rm souhlasí s přihlášením

Více

23. VÝPIS Z USNESENÍ

23. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 23. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 10.07.2007 663/2007 23. RM V a) s c h v a l u j e Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z grantového

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

89. VÝPIS Z USNESENÍ

89. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 89. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 29.06.2009 1782/2009 89. RM V a) schvaluje výpůjčku 16 kusů nádob na tříděný odpad od společnosti EKO-KOM,

Více

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. Zastupitelstvo města schvaluje: USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. program dnešního jednání v předloženém znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

Usnesení. z 15. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 15.6.2015 od 11.30 hodin v kanceláři starosty města

Usnesení. z 15. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 15.6.2015 od 11.30 hodin v kanceláři starosty města Usnesení z 15. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 15.6.2015 od 11.30 hodin v kanceláři starosty města! upravené! RaM po projednání schválila: Usnesení č. 226/15: Rada města schválila program jednání

Více

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 Usnesení s termínem č.: 1025 KC Kaskáda 19.11. 1095 ONI 31.01.2015 229 KC Kaskáda 30.11. R A D A M Ě S T A I. schvaluje

Více

U S N E S E N Í. 2. Bytové záležitosti (tisk R/939, R/939A, R/939B) Usn. č. R 1916/04-14

U S N E S E N Í. 2. Bytové záležitosti (tisk R/939, R/939A, R/939B) Usn. č. R 1916/04-14 U S N E S E N Í z 87. schůze Rady města Kojetína, konané dne 23. dubna 2014, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Bytové záležitosti (tisk R/939,

Více

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í č. 15 z 15. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 21. 07. 2015

U S N E S E N Í č. 15 z 15. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 21. 07. 2015 U S N E S E N Í č. 15 z 15. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 21. 07. 2015 I. Rada města schvaluje: - zapisovatele: Ing. Bc. Lucii Vyžrálkovou, Ing. Pavla Vavřinu - rozpravu ke každému bodu

Více

Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav Tóth

Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav Tóth Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluveni: Zápis z jednání č. 02 rady města konané 16.01.2013 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Bc. Jan Mlynář Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav Tóth Město Králíky

Více

Zpracovatel: Město Český Krumlov

Zpracovatel: Město Český Krumlov AKČNÍ PLÁN PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ ORP ČESKÝ KRUMLOV Zpracovatel: Město Český Krumlov Obsah OBSAH...2 ÚVODNÍ SLOVO...3 PŘEHLED PRIORIT, OPATŘENÍ A AKTIVIT...4 PRACOVNÍ SKUPINA PRO SENIORY A ZDRAVOTNĚ

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 23.02.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 23.02.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 23.02.2015 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Ing. Jiří Cais Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Usnesení. z 9. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 5. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny.

Usnesení. z 9. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 5. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny. Usnesení z 9. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 5. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1. Nabídka úrazového pojištění starosta 2. Nabídka úrazového pojištění

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 10. řádné jednání Rady města, konané dne 13.4.2015 kancelář starosty 1. (1) Snížení energetické náročnosti objektu zdravotního střediska 2. (2)

Více

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4704/2014 spisová značka 4701/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 114. zasedání dne 1. října 2014 R M 1 / 1 1 4 / 1 4 program zasedání Rady města Chropyně č. 114. 1. Kontrola

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 01.03.2011

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 01.03.2011 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 01.03.2011 R/206/2011-9. Rada města Dvůr Králové nad Labem V 1.1. harmonogram všech úkonů včetně zpracování

Více

Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji. Informace o veřejných zakázkách a způsobu předkládání nabídek

Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji. Informace o veřejných zakázkách a způsobu předkládání nabídek Informace o veřejných zakázkách a způsobu předkládání nabídek 1. Kde uchazeč získá informace o vyhlášených veřejných zakázkách? 2. Kde uchazeč získá zadávací dokumentaci? 3. Kde uchazeč získá informace

Více

U S N E S E N Í. 44. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 44. zasedání Rady MČ Brno Židenice - 1 - Příloha k zápisu 44. zasedání Rady MČ Brno Židenice konaného dne 1.9.2008 U S N E S E N Í 44. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 44/2008 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 17. července 2012 (RM č. 20)

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 17. července 2012 (RM č. 20) VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 17. července 2012 (RM č. 20) Jedna se pouze o výpis z usnesení dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisu,

Více

707/2014 Rada města Lanškroun v souladu s čl. IV. mandátní smlouvy pro správu nemovitosti ze dne

707/2014 Rada města Lanškroun v souladu s čl. IV. mandátní smlouvy pro správu nemovitosti ze dne VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 22.12.2014 705/2014 Rada města Lanškroun opravila usnesení č. 552/2014 ze dne 20.10.2014 tak, že nahrazuje text nájemní smlouvu na dobu určitou dva roky

Více

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 ZM schvaluje: odprodej části pozemku pp.168/5 o výměře cca 300 m 2 v k. ú. Mikovice Českému zahrádkářskému

Více

Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013. 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č.

Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013. 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č. Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č. 579/21 1. schválit prodej obecní vymezené jednotky č. 579/21, v bytovém domě

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev.

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015 Specifikace výzev Leden 2015 Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Výzvy prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost Aktualizace 23.1.2015

Více

161 1121-1122 1797/1, 1808/2, 1814/1 1835/20, 277 89 624, 171, PSČ

161 1121-1122 1797/1, 1808/2, 1814/1 1835/20, 277 89 624, 171, PSČ č. 161 Rada města schvaluje Stanovisko vlastníka pozemku ve věci odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů pod vedením VVN 1121-1122 distribuční soustavy na pozemcích Města Česká Třebová ppč. 1797/1,

Více

U S N E S E N Í č. 12 z 12. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 26. 5. 2015

U S N E S E N Í č. 12 z 12. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 26. 5. 2015 U S N E S E N Í č. 12 z 12. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 26. 5. 2015 I. Rada města schvaluje: - zapisovatele: Ing. Pavla Vavřinu - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť, - za správnost

Více

USNESENÍ z 11. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 11. 4. 2013

USNESENÍ z 11. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 11. 4. 2013 USNESENÍ z 11. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 11. 4. 2013 UR/11/1/2013 Program 11. schůze Rady Olomouckého kraje 1. b e r e n a v ě d o m í upravený program 11. schůze Rady Olomouckého kraje

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 450/09-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23.06.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 450/09-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23.06.2015. U S N E S E N Í z 21. schůze Rady města Kojetína, konané dne 16. září 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Zřízení kogenerační jednotky v

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 24. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Azylové domy Celkové finanční zdroje v letech 2011-2014 1 Údaje ze žádostí poskytovatelů sociálních služeb

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. Regenerace centra obce Rybníky

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. Regenerace centra obce Rybníky Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů k podlimitní

Více

Usn.č. 20/01 1) Usn.č. 20/02 1)

Usn.č. 20/01 1) Usn.č. 20/02 1) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) ze 20. zasedání konaného dne 15. 7. 2015 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli **********************************************************************************************

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 28.11.2006

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 28.11.2006 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 28.11.2006 46/2006 3. RM V schvaluje Nařízení obce č. 2/06 jímž se vydává Nařízení o záměru zadat zpracování

Více

Ing. Jan Bureš, Milan Matějka Ing. Jitka Samáková, Ing. Petr Nedvěd, Ing. V. Palivec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek

Ing. Jan Bureš, Milan Matějka Ing. Jitka Samáková, Ing. Petr Nedvěd, Ing. V. Palivec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice: Zapsala: Město Ostrov Usnesení z 19. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 20. září 2010 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB. 2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB. 2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011 2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011 PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV Zpracovatel: Verze: 2. 12.

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Martina

Více

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytové jednotky č. 107 v domě s pečovatelskou službou,

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 68. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 19.08.2013

Město Horažďovice. Usnesení z 68. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 19.08.2013 Město Horažďovice Usnesení z 68. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 19.08.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 8. řádné jednání rady městské části, konané dne 3. 3. 2009 v 8:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Hůrková, Kobylková, Vejvodová,

Více

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012 65/2012-RADA/2878-65. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 65/2012-RADA/2879-65. Rada města předložený program jednání RM 65/2012-RADA/2880-65. Rada města -oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

30. VÝPIS Z USNESENÍ

30. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 30. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 25.10.2007 903/2007 30. RM V doporučuje ZM přijmout následující usnesení: ZM schvaluje pořízení změny

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Usnesení č. 794 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 11. 08. 2008. Usnesení č. 795 Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 13 k pojistné

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 229/15rm schvaluje program dnešní schůze rady města 230/15rm schvaluje poskytnutí

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

3. Smlouva o výpůjčce žací traktor zn. John Deer LTR 180 schvaluje 02/98/10 Majetkové záležitosti - byty schvaluje 03/98/10 Projekty

3. Smlouva o výpůjčce žací traktor zn. John Deer LTR 180 schvaluje 02/98/10 Majetkové záležitosti - byty schvaluje 03/98/10 Projekty Jednání Rady města Broumova č. 98 ze dne 19. července 2010. Přítomni: JUDr. Růčková, pan Uzel, pan Marek, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : Bc. Franc, Mgr. Schejbalová Pozdní příchod: pan

Více

Usnesení. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OKST

Usnesení. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OKST Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 96. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 02.12.2013 od 17:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 7 členů rady

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 184/2014. č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 184/2014. č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek č.j.: 184/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek Rada městské části I. r u š í II. 1. Směrnici k zadávání

Více

107. VÝPIS Z USNESENÍ

107. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 107. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 27.06.2006 553/2006-107. RM V souhlasí se zněním smlouvy mezi TSm Dvůr Králové nad Labem a WING 49 CZ obč.

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Návrhy opatření pro město Zábřeh. Odbor sociálních věcí

Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Návrhy opatření pro město Zábřeh. Odbor sociálních věcí Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015 Kontrola plnění usnesení 15/009/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. Komise

Více

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne 31.3.2015

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne 31.3.2015 Číslo jednání: JedNR3-10/2015 Datum jednání: 31.03.2015 Schválení programu rady 31-03-2015 (USN-R3-254/2015) Program: 1. Zahájení 2. Kontrola usnesení 3. Návrh: Schválení programu rady 31-03-2015 (309/NR3/2015)

Více