PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 11. jednání datum konání:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 11. jednání datum konání: 13.04.2015"

Transkript

1 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 11. jednání datum konání: Přehled přijatých usnesení ze dne: Číslo usnesení Název Předkladatel 0172/RM11/2015 Výlep plakátů pro akci Kouzelný Krumlov /RM11/2015 oiop - Jmenování komise pro otevírání obálek a hodnotící komise v rámcibc. Martina Kubice veřejné zakázky "Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov - vnitřní vybavení objektů - zvuková zařízení" 0174/RM11/2015 oiop - výběr nejvýhodnější nabídky - VZ "Revitalizace areálu klášterů Bc. Martina Kubice Český Krumlov - vnitřní vybavení objektů - kompletní vybavení expozic, řemeslných a provozních dílen" 0175/RM11/2015 oiop - Jmenování komise pro otevírání obálek a hodnotící komise v Bc. Martina Kubice rámci veřejné zakázky "Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov - Restaurování movitého historického mobiliáře a obrazů" 0176/RM11/2015 oiop - Jmenování komise pro otevírání obálek a hodnotící komise v rámcibc. Martina Kubice veřejné zakázky "Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov - Mobilní pódium a související technika - ground support a další systémová nosná technika" 0177/RM11/2015 oiop - Jmenování komise pro otevírání obálek a hodnotící komise v rámcibc. Martina Kubice veřejné zakázky "Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov - vnitřní vybavení objektů mobiliářem II" 0178/RM11/2015 oiop - Jmenování komise pro otevírání obálek a hodnotící komise v rámcibc. Martina Kubice veřejné zakázky "Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov - vnitřní vybavení objektů informačními a komunikačními technologiemi (ICT)" 0179/RM11/2015 Schválení Dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo "Revitalizace areálu klášterů - Bc. Martina Kubice oprava a rekonstrukce areálu bývalého kláštera sv. Kláry" 0180/RM11/2015 Schválení Dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo "Revitalizace areálu klášterů - Bc. Martina Kubice oprava a rekonstrukce bývalého kláštera minoritů" 0181/RM11/2015 Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o vydání díla s nakladatelstvím a Bc. Martina Kubice vydavatelstvím VEDUTA 0182/RM11/2015 Nákup a instalace spojovací techniky pro kamerový systém Bc. Jan Šítal 0183/RM11/2015 Vlak Lustig - Vlak svobody smlouva o poskytnutí finanční podpory Bc. Soňa Petráková, MBA 0184/RM11/2015 Jmenování hodnotící komise Programu pro podporu zahraniční spoluprácebc. Soňa Petráková, města Český Krumlov v roce 2015 MBA 0185/RM11/2015 Zpráva o hospodaření města k Jitka Karlíčková 0186/RM11/2015 Program podpory sportu ve městě Český Krumlov pro rok 2015 Mgr. Zdeňka Kráková 0187/RM11/2015 Program podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže ve městě Český Mgr. Zdeňka Kráková Krumlov pro rok /RM11/2015 Program podpory sociálních a souvisejících služeb města Český Krumlov Bc. Ingrid Pechová v roce /RM11/2015 Podání žádosti o příspěvek na vytvoření pracovní příležitosti v rámci Bc. Ingrid Pechová veřejně prospěšných prací 0190/RM11/2015 Uzavření smlouvy za užívání autobusového nádraží v Českém Krumlově s Ing. Jan Sládek dopravcem Lukášem Cvejnem 0191/RM11/2015 RP Domoradice - jih + změna č.8 ÚPO města Český Krumlov dodatek smlouvy o dílo na zpracování těchto územně plánovacích dokumentací Ing. Jana Hermanová

2 0192/RM11/2015 Výměna oken ZŠ Linecká v Městské památkové zóně Český Krumlov, Ing. Petr Pešek Plešivec - VII. etapa Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky 0193/RM11/2015 Výstavba a rekonstrukce chodníků v ul. Věncova a Křížová, Český Ing. Petr Pešek Krumlov Zadání VZMR na stavební práce 0194/RM11/2015 Chodník a autobusová zastávka Třída Míru - nádraží - Český Krumlov Ing. Petr Pešek Smlouva o právu provést stavbu 0195/RM11/2015 Plavecký bazén Český Krumlov - Solární ohřev bazénové vody Ing. Petr Pešek Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky 0196/RM11/2015 Skládka TKO Pinskrův Dvůr, Český Krumlov - Rekultivace - 1. a 2. Ing. Petr Pešek etapa, Rozšíření skládky TKO - 3. etapa Předběžné oznámení veřejného zadavatele 0197/RM11/2015 Změna pojištění hotovosti Ing. Dagmar Balcarová 0198/RM11/2015 Plavecký bazén Ing. Dagmar Balcarová 0199/RM11/2015 Dodatek ke smlouvě - Nemocnice Č. Krumlov a.s. Ing. Dagmar Balcarová 0200/RM11/2015 Zrušení předkupního práva k domu Parkán č. p. 125 Ing. Dagmar Balcarová 0201/RM11/2015 Prodej části p.p.č.1104/1 v k.ú. Český Krumlov Ing. Dagmar Balcarová 0202/RM11/2015 Pronájem skladu (bývalé garáže) na sídl. Mír Ing. Dagmar Balcarová 0203/RM11/2015 Nájemní vztahy k bytům Ing. Dagmar Balcarová 0204/RM11/2015 Revitalizace Jelení zahrady, Český Krumlov - sadové úpravy: vydání Mgr. Radim Rouče rozhodnutí o poskytnutí dotace a uzavření smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR 0205/RM11/2015 Konsolidace IT infrastruktury a rozvoj služeb TC ORP Český Krumlov - Mgr. Radim Rouče schválení zadávací dokumentace veřejné zakázky 0206/RM11/2015 Uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě č. 508/515/2011 ze dne Mgr. Radim Rouče se společností VITA software, s.r.o. 0207/RM11/2015 Jednací řád rady města Mgr. Radim Rouče Projednané informace na programu jednání dne: Různé II. Různé I. Materiály odložené z programu jednání dne: Návrh na změnu ÚPO města Český Krumlov, v lokalitě u zámecké zahrady - nad Důlní ulicí Cena města Český Krumlov za rok 2014 Revitalizace a navýšení počtu vyhrazených parkovacích míst v pěší zóně města Český Krumlov. Ing. Jana Hermanová Bc. Soňa Petráková, MBA Ing. Jan Sládek Usnesení č. 0172/RM11/2015 výlep plakátů za cenu 1 Kč na základě platné smlouvy o nájmu pozemku se společností VERBA KRUMLOV s.r.o., IČ: pro akci Kouzelný Krumlov 2015 v počtu 29 ks plakátů v termínu od do včetně Usnesení č. 0173/RM11/2015 složení komise pro otevírání obálek a komise pro posouzení a hodnocení nabídek (hodnotící komise) v rámci podlimitní veřejné zakázky na dodávky, zadávané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pod názvem "Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov - vnitřní vybavení objektů - zvuková zařízení", dle přílohy č. 2 a dle přílohy č. 3 2) jmenuje a) členy komise pro otevírání obálek a náhradníky členů komise pro otevírání obálek v rámci podlimitní veřejné zakázky na dodávky, zadávané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pod, 11. jednání, dne Strana 2/13

3 názvem "Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov - vnitřní vybavení objektů - zvuková zařízení" dle přílohy č. 2 b) členy komise pro posouzení a hodnocení nabídek (hodnotící komise) a náhradníky členů komise pro posouzení a hodnocení nabídek (hodnotící komise) v rámci podlimitní veřejné zakázky na dodávky, zadávané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pod názvem "Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov - vnitřní vybavení objektů - zvuková zařízení" dle přílohy č. 3 Usnesení č. 0174/RM11/2015 1) bere na vědomí změnu zadávací dokumentace veřejné zakázky na dodávky zadávané v rámci otevřeného nadlimitního řízení pod názvem "Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov - vnitřní vybavení objektů kompletní vybavení expozic, řemeslných a provozních dílen", zpracované dle zákona č. 137/2006, o veřejných zakázkách v platném znění, spočívající v prodloužení lhůty pro podání nabídek, dle důvodové zprávy. 2) schvaluje v souladu s doporučením hodnotící komise výběr nejvýhodnější nabídky v rámci nadlimitní veřejné zakázky zadávané v otevřeném řízení pod názvem "Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov - vnitřní vybavení objektů - kompletní vybavení expozic, řemeslných a provozních dílen", kterou je nabídka společnosti GEMA ART GROUP a.s. se sídlem Haštalská 760/27, Praha, IČ: a uzavření smlouvy o dílo dle přílohy č. 5 Usnesení č. 0175/RM11/2015 složení komise pro otevírání obálek a komise pro posouzení a hodnocení nabídek (hodnotící komise) v rámci nadlimitní veřejné zakázky na služby, zadávané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pod názvem "Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov - Restaurování movitého historického mobiliáře a obrazů", dle přílohy č. 2 a dle přílohy č. 3 2) jmenuje a) členy komise pro otevírání obálek a náhradníky členů komise pro otevírání obálek v rámci nadlimitní veřejné zakázky na dodávky, zadávané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pod názvem "Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov - Restaurování movitého historického mobiliáře a obrazů" dle přílohy č. 2 b) členy komise pro posouzení a hodnocení nabídek (hodnotící komise) a náhradníky členů komise pro posouzení a hodnocení nabídek (hodnotící komise) v rámci nadlimitní veřejné zakázky na služby, zadávané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pod názvem "Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov - Restaurování movitého historického mobiliáře a obrazů" dle přílohy č. 3 Usnesení č. 0176/RM11/2015 složení komise pro otevírání obálek a komise pro posouzení a hodnocení nabídek (hodnotící komise) v rámci obou částí podlimitní veřejné zakázky na dodávky, zadávané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pod názvem "Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov - Mobilní pódium a související technika - ground support a další systémová nosná technika", dle přílohy č. 2 a dle přílohy č. 3 2) jmenuje, 11. jednání, dne Strana 3/13

4 a) členy komise pro otevírání obálek a náhradníky členů komise pro otevírání obálek v rámci obou částí podlimitní veřejné zakázky na dodávky, zadávané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pod názvem "Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov - Mobilní pódium a související technika - ground support a další systémová nosná technika" dle přílohy č. 2 b) členy komise pro posouzení a hodnocení nabídek (hodnotící komise) a náhradníky členů komise pro posouzení a hodnocení nabídek (hodnotící komise) v rámci obou částí podlimitní veřejné zakázky na dodávky, zadávané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pod názvem "Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov - Mobilní pódium a související technika - ground support a další systémová nosná technika" dle přílohy č. 3 Usnesení č. 0177/RM11/2015 složení komise pro otevírání obálek a komise pro posouzení a hodnocení nabídek (hodnotící komise) v rámci všech částí nadlimitní veřejné zakázky na dodávky, zadávané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pod názvem "Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov vnitřní vybavení objektů mobiliářem II.", dle přílohy č. 2 a dle přílohy č. 3 2) jmenuje a) členy komise pro otevírání obálek a náhradníky členů komise pro otevírání obálek v rámci všech částí nadlimitní veřejné zakázky na dodávky, zadávané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pod názvem "Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov - vnitřní vybavení objektů mobiliářem II." dle přílohy č. 2 b) členy komise pro posouzení a hodnocení nabídek (hodnotící komise) a náhradníky členů komise pro posouzení a hodnocení nabídek (hodnotící komise) v rámci všech částí nadlimitní veřejné zakázky na dodávky, zadávané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pod názvem "Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov - vnitřní vybavení objektů mobiliářem II." dle přílohy č. 3 Usnesení č. 0178/RM11/2015 složení komise pro otevírání obálek a komise pro posouzení a hodnocení nabídek (hodnotící komise) v rámci podlimitní veřejné zakázky na dodávky, zadávané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pod názvem "Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov - vnitřní vybavení objektů informačními a komunikačními technologiemi (ICT)", dle přílohy č. 2 a dle přílohy č. 3 2) jmenuje a) členy komise pro otevírání obálek a náhradníky členů komise pro otevírání obálek v rámci podlimitní veřejné zakázky na dodávky, zadávané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pod názvem "Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov - vnitřní vybavení objektů informačními a komunikačními technologiemi (ICT)" dle přílohy č. 2 b) členy komise pro posouzení a hodnocení nabídek (hodnotící komise) a náhradníky členů komise pro posouzení a hodnocení nabídek (hodnotící komise) v rámci podlimitní veřejné zakázky na dodávky, zadávané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pod názvem "Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov - vnitřní vybavení objektů informačními a komunikačními technologiemi (ICT)" dle přílohy č. 3 Usnesení č. 0179/RM11/2015, 11. jednání, dne Strana 4/13

5 a) výběr nejvhodnější nabídky uchazeče spol. POHL cz, a.s. se sídlem Roztoky, Nádražní 25, PSČ , IČ: v rámci jednacího řízení bez uveřejnění zadávaného pod názvem Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov oprava a rekonstrukce areálu bývalého kláštera sv. Kláry vícepráce č. 2, na základě přílohy č. 2-3, ve znění dle přílohy č. 4. b) uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo "Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov oprava a rekonstrukce areálu bývalého kláštera sv. Kláry, evid. č. 256/2014/oIOP ve znění pozdějších dodatků se společností POHL cz, a.s., sídlem Roztoky, Nádražní 25, PSČ , IČ v rámci veřejné zakázky na stavební práce" Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov oprava a rekonstrukce areálu", pro část 2 - bývalý areál kláštera sv. Kláry" dle přílohy č. 5 Usnesení č. 0180/RM11/2015 a) výběr nejvhodnější nabídky uchazeče Společnosti pro revitalizaci areálu klášterů Český Krumlov, jednající jménem spol. Vidox s.r.o. jakožto vedoucího člena společnosti, se sídlem Radniční 133/1, České Budějovice, IČ: , v rámci jednacího řízení bez uveřejnění zadávaného pod názvem Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov oprava a rekonstrukce areálu bývalého kláštera minoritů vícepráce č. 2, na základě přílohy č. 2-3, ve znění dle přílohy č. 4. b) uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo "Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov oprava a rekonstrukce areálu bývalého kláštera minoritů, ze dne , evid. č. 255/2014/oIOP, ve znění pozdějších dodatků se Společností pro revitalizaci areálu klášterů Český Krumlov, jednající jménem spol. Vidox s.r.o. jakožto vedoucího člena společnosti, se sídlem Radniční 133/1, České Budějovice, IČ: , v rámci veřejné zakázky na stavební práce "Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov oprava a rekonstrukce areálu", pro část 1 - bývalý areál kláštera minoritů" dle přílohy č. 5 Usnesení č. 0181/RM11/2015 postupem podle čl. IV odst. 5 Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Český Krumlov a jím zřízenými příspěvkovými organizacemi a pravidel Integrovaného operačního programu uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o vydání díla uzavřené dne , ev. č. 807/2014/oIOP, s Bohumírem Němcem (nakladatelství a vydavatelství VEDUTA) ŽL č. j. Ž /97/1222, evidenční č , se sídlem: Vlastimila Rady 1445/10, České Budějovice na zhotovení odborné monografie s pracovním názvem Kláštery minoritů a klarisek V Českém Krumlově: Historie, architektura, umění a zbožnost, dle důvodové zprávy a přílohy č. 2 Usnesení č. 0182/RM11/2015 postupem podle čl. 4 bod 5 Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Český Krumlov a jím zřízenými příspěvkovými organizacemi uzavření smlouvy s MKDS BESY, Kvapilova 9/958, Praha 5, IČ na nákup a montáž spojovací techniky pro městský kamerový systém podle přiložené nabídky č. 15NA00005 pro město Český Krumlov. Usnesení č. 0183/RM11/2015, 11. jednání, dne Strana 5/13

6 smlouvu o poskytnutí finanční podpory Old Way Production s.r.o., IČ: na úhradu neinvestičních nákladů spojených s projektem "Vlak Lustig - Vlak svobody 2015" ve výši Kč dle důvodové zprávy a přílohy č. 2 Usnesení č. 0184/RM11/2015 1) jmenuje hodnotící komisi Programu podpory zahraniční spolupráce města Český Krumlov v roce 2015 dle přílohy č. 2 Usnesení č. 0185/RM11/2015 1) bere na vědomí zprávu o hospodaření města k Usnesení č. 0186/RM11/2015 a) poskytnutí neinvestiční dotace z Programu podpory sportu ve městě Český Krumlov pro rok 2015 z opatření 1 dle přílohy č. 2 a důvodové zprávy: - Shotokan Karate klub Český Krumlov (IČ ) ve výši ,- Kč - Sportovní klub Tenis Centrum Český Krumlov (IČ ) ve výši ,- Kč - Miroslav Kelner, Vrábče, Koroseky 7 (IČ ) ve výši ,- Kč b) poskytnutí neinvestiční dotace z Programu podpory sportu ve městě Český Krumlov v roce 2015 z opatření 2 dle přílohy č. 4 a důvodové zprávy: - Miroslav Kelner, Vrábče, Koroseky 7 (IČ ) ve výši ,- Kč - Tělovýchovná jednota Sokol Český Krumlov (IČ ) ve výši ,- Kč - Lawn Tennis Club Český Krumlov, z.s. (IČ ) ve výši ,- Kč - Sportovní klub Tenis Centrum Český Krumlov (IČ ) ve výši 4.800,- Kč 2) bere na vědomí vyjádření komise sportovní k Programu podpory sportu ve městě Český Krumlov pro rok 2015, opatření 4 dle přílohy č. 8 a důvodové zprávy 3) doporučuje ZM a) schválit poskytnutí neinvestiční dotace z Programu podpory sportu ve městě Český Krumlov pro rok 2015 z opatření 1 dle přílohy č. 2 a důvodové zprávy - Volejbalový sportovní klub Český Krumlov /VSK/ (IČ ) ve výši ,- Kč - Sportovní klub Badminton Český Krumlov (IČ ) ve výši ,- Kč - Českokrumlovský plavecký klub Český Krumlov (IČ ) ve výši ,- Kč - MS VZS ČČK Český Krumlov (IČ ) ve výši ,- Kč, 11. jednání, dne Strana 6/13

7 - Lawn Tennis Club Český Krumlov, z.s. (IČ ) ve výši ,- Kč - FK Slavoj Český Krumlov, o.s. (IČ ) ve výši ,- Kč - FBC Český Krumlov (IČ ) ve výši ,- Kč - Hokejový klub mládeže HCM Slavoj Český Krumlov (IČ ) ve výši ,- Kč - SK Vltava Český Krumlov (IČ ) ve výši ,- Kč b) schválit poskytnutí neinvestiční dotace z Programu podpory sportu ve městě Český Krumlov pro rok 2015 z opatření 2 dle přílohy č. 4 a důvodové zprávy - Klub sportovních potápěčů Český Krumlov (IČ ) ve výši ,- Kč - FK Slavoj Český Krumlov, o. s.(ič ) ve výši ,- Kč - Českokrumlovský plavecký klub Český Krumlov (IČ ) ve výši ,- Kč - Sportovní klub Badminton Český Krumlov (IČ ) ve výši ,- Kč - MS VZS ČČK Český Krumlov (IČ ) ve výši ,- Kč - FBC Český Krumlov (IČ ) ve výši ,- Kč - Hokejový klub mládeže HCM Slavoj Český Krumlov (IČ ) ve výši ,- Kč - SK Vltava Český Krumlov (IČ ) ve výši ,- Kč c) schválit poskytnutí neinvestiční dotace z Programu podpory sportu ve městě Český Krumlov pro rok 2015 z opatření 3 dle přílohy č. 6 a důvodové zprávy - SK Vltava Český Krumlov (IČ ) ve výši ,- Kč - Volejbalový sportovní klub Český Krumlov /VSK/ (IČ ) ve výši ,- Kč - FK Slavoj Český Krumlov, o.s. (IČ ) ve výši ,- Kč Usnesení č. 0187/RM11/2015 poskytnutí neinvestiční dotace z Programu podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže ve městě Český Krumlov pro rok 2015 z opatření 1 dle přílohy 2, 3, 4 a důvodové zprávy těmto organizacím: Krumlovské maminky, Český Krumlov (IČ ), Mateřské centrum Míša 2015 ve výši 7.100,- Kč Junák svaz skautů a skautek ČR, středisko Holubov Kremže (IČ ), Obnova a činnost skautského oddílu v Českém Krumlově ve výši ,- Kč KoCeRo, komunitní centrum Rovnost o. p. s. Český Krumlov (IČ ), Cesta za poznáním ve výši 6.000,- Kč KoCeRo, komunitní centrum Rovnost o. p. s. Český Krumlov (IČ ), Nuda není pro nás ve výši 7.700,- Kč Dům dětí a mládeže, Český Krumlov, Linecká 67 (IČ ), Den dětí ve výši ,- Kč Sdružení pro rozvoj ZUŠ v Českém Krumlově o.s. ( ), Víkendová soustředění žáků ZUŠ ve výši 8.600,- Kč Oblastní spolek ČČK Český Krumlov (IČ ), Okresní studijní středisko ČČK (OSS) 2015 ve výši 5.000,- Kč, 11. jednání, dne Strana 7/13

8 Oblastní spolek ČČK Český Krumlov (IČ ), Den plný prevence 2015 ve výši 5.000,- Kč Oblastní spolek ČČK Český Krumlov (IČ ), Družstva Mladých zdravotníků okresní kolo soutěže ve výši 5.000,- Kč 2) doporučuje ZM schválit poskytnutí neinvestiční dotace z Programu podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže ve městě Český Krumlov pro rok 2015 z opatření č.1 dle přílohy 2, 3, 4 a důvodové zprávy těmto organizacím: Základní škola Český Krumlov, Linecká 43 ( ), Táhneme za jeden provaz ve výši ,- Kč Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s., T. G. Masaryka 114, Český Krumlov (IČ ), Elektronický a tištěný časopis dětí a mládeže Časák ICM ve výši 9.400,- Kč Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s., T. G. Masaryka 114, Český Krumlov (IČ ), Kurz animovaného filmu 6.ročník ve výši ,- Kč Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s., T. G. Masaryka 114, Český Krumlov (IČ ), Letní tábor Čeřín 2015 Prázdniny v pohybu ve výši ,- Kč Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s., T. G. Masaryka 114, Český Krumlov (IČ ), Multikultura aneb společně proti předsudkům ve výši ,- Kč Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s., T. G. Masaryka 114, Český Krumlov (IČ ), Výtvarné projekty pro neorganizované děti a mládež ve výši ,- Kč ICOS Český Krumlov, o.p.s., Náměstí Svornosti 2, Český Krumlov (IČ ), Volnočasové aktivity Rodinného centra Krumlík v roce 2015 ve výši ,- Kč ICOS Český Krumlov, o.p.s., Náměstí Svornosti 2, Český Krumlov (IČ ), Kamarád v životě podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže prostřednictvím dobrovolnického programu ve výši ,- Kč Usnesení č. 0188/RM11/2015 poskytnutí neinvestiční dotace z Programu podpory sociálních a souvisejících služeb města Český Krumlov pro rok 2015 dle přílohy 1,2 a 3 těmto organizacím: - Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, z.ú. (IČ ), Sociální služba osobní asistence v centru Arpida v roce 2015 ve výši Kč ,- - I MY, o.p.s. (IČ ), Poskytování terénní rané péče v Č. Krumlově ve výši Kč ,- - Nemocnice Český Krumlov, a.s. (IČ ), Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče ve výši Kč ,- - Sbor církve bratrské v Českých Budějovicích (IČ ), Podpora činnosti nízkoprahového zařízení pro osoby v krizi ve výši Kč ,- - Sdružení Spirála (IČ ), Pobyty pro děti a mládež s poruchami komunikace ve výši Kč ,- - Střep - Středisko poradenství a péče o osoby se zdravotním postižením, o.s. (IČ ), Střep tlumočnická služba Č.K ve výši Kč ,- - Theia - krizové centrum, o.p.s. (IČ ), Theia - poradenství Český Krumlov 2015 ve výši Kč ,- 2) doporučuje ZM, 11. jednání, dne Strana 8/13

9 schválit poskytnutí neinvestiční dotace z Programu podpory sociálních a souvisejících služeb města Český Krumlov pro rok 2015 dle přílohy 1,2 a 3 těmto organizacím: - Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. (IČ ), NZDM Bouda v roce 2015 ve výši Kč ,- - Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. (IČ ), Streetwork pro města Český Krumlov a Kaplice ve výši Kč ,- - Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. (IČ ), Terénní sociální služba Viktorie ve výši Kč ,- - Czech One Prague, s.r.o. (IČ ), Udržení a zkvalitnění služby domova pro seniory Wágnerka ve výši Kč ,- - Domov důchodců Horní Planá (IČ ), Podpora zabezpečení stávající sociální služby Domova důchodců Horní Planá ve výši Kč ,- - Domov pro seniory Kaplice (IČ ), Podpora provozuschopnosti poskytované sociální služby ve výši Kč ,- - Domy s pečovatelskou službou, o.p.s. (IČ ), Sociální rehabilitace a fyzioterapie pro klienty odlehčovací služby ve výši Kč ,- - Domy s pečovatelskou službou, o.p.s. (IČ ), Akademie 3. věku ve výši Kč ,- - Domy s pečovatelskou službou, o.p.s. (IČ ), Aktivizační služby pro seniory ve výši Kč ,- - FOKUS České Budějovice, o.s. (IČ ), Komunitní tým - individuální podpora lidí s duševním onemocněním v ORP Český Krumlov ve výši Kč ,- - FOKUS České Budějovice, o.s. (IČ ), Sociálně terapeutické dílny FOKUS ČB ve výši Kč ,- - Hospic sv. Jana N. Neumanna (IČ ), Hospicová péče a péče o osoby s demencí pro občany města Český Krumlov v roce 2015 ve výši Kč ,- - ICOS Český Krumlov, o.p.s. (IČ ), Bezplatná právní poradna pro osoby v krizi v roce 2015 ve výši Kč ,- - ICOS Český Krumlov, o.p.s. (IČ ), Osobní asistence pro osoby se zdravotním postižením nad 18 let věku a seniory ve výši Kč ,- - ICOS Český Krumlov, o.p.s. (IČ ), Dobrovolnické centrum Český Krumlov - dobrovolnické programy v sociální oblasti v roce 2015 ve výši Kč ,- - ICOS Český Krumlov, o.p.s. (IČ ), Podpora rodinného centra Krumlík v roce 2015 ve výši Kč ,- - KoCeRo - komunitní centrum Rovnost, o.p.s. (IČ ), Šance pro změnu ve výši Kč ,- - KoCeRo - komunitní centrum Rovnost, o.p.s. (IČ ), Učme se v Autoškole ve výši Kč ,- - Oblastní spolek Českého červeného kříže Český Krumlov (IČ ), Ošacovací středisko a hygienické zázemí pro osoby v krizi ve výši Kč ,- Usnesení č. 0189/RM11/2015 podání žádosti o příspěvek na vytvoření pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací na dva zaměstnance na Úřad práce České republiky, krajské pobočky České Budějovice, kontaktní pracoviště Český Krumlov dle důvodové zprávy, 11. jednání, dne Strana 9/13

10 Usnesení č. 0190/RM11/2015 uzavření smlouvy o poskytování služeb souvisejících s užíváním AN v Českém Krumlově mezi městem Český Krumlov a dopravcem Lukášem Cvejnem, K Šeberovu 506, Praha 11, IČ v předloženém znění. Usnesení č. 0191/RM11/2015 dodatek č. 2 smlouvy o dílo č. 350/63/2007 v rozsahu dle přílohy č.2, jehož předmětem jsou jednak úpravy NÁVRHU RP Domoradice - jih a NÁVRHU změny č.8 ÚPO Č.Krumlova, vyvolané dílčí změnou řešení dopravního napojení nové lokality bydlení na stávající komunikace, jednak nezbytná úprava obou územně plánovacích dokumentací dle novely stavebního zákona č. 183/2006 Sb., ve znění zákona č.350/2012 Sb. Usnesení č. 0192/RM11/2015 a) v souladu s doporučením hodnotící komise výběr nejvhodnější nabídky na zhotovitele stavebních prací díla "Výměna oken ZŠ Linecká v Městské památkové zóně Český Krumlov, Plešivec - VII. etapa", kterou je nabídka uchazeče Roman Langer, IČ b) uzavření smlouvy o dílo s touto společností v předloženém znění dle přílohy č. 3. Usnesení č. 0193/RM11/2015 1) bere na vědomí změnu termínu pro podání nabídek veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce "Výstavba a rekonstrukce chodníků v ul. Věncova a Křížová, Český Krumlov", dle důvodové zprávy. Usnesení č. 0194/RM11/2015 uzavření smlouvy o právu provést stavbu "Chodník a autobusová zastávka Třída Míru - nádraží - Český Krumlov" s konkrétní fyzickou osobou ve znění dle přílohy č. 2. Usnesení č. 0195/RM11/2015, 11. jednání, dne Strana 10/13

11 a) v souladu s doporučením hodnotící komise výběr nejvhodnější nabídky na zhotovitele stavebních prací díla "Plavecký bazén Český Krumlov - Solární ohřev bazénové vody", kterou je nabídka uchazeče "ZITAS spol. s r.o.", IČ: , b) uzavření smlouvy o dílo s touto společností v předloženém znění dle přílohy č. 3. Usnesení č. 0196/RM11/2015 v souladu s 86 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s Vyhláškou č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky předběžné oznámení veřejného zadavatele nové veřejné zakázky na stavební práce Skládka TKO Pinskrův Dvůr, Český Krumlov - Rekultivace - 1. a 2. etapa, Rozšíření skládky TKO - 3. etapa, zadávané v rámci otevřeného podlimitního řízení, ve znění dle přílohy č. 2. Usnesení č. 0197/RM11/2015 uzavření dodatku k pojistné smlouvě č ( 2/2015/OSM) ze dne uzavřené se společností Kooperativa Pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, IČ , pro pojištění hotovosti v rozsahu dle důvodové zprávy 2) schvaluje ukončení pojistné smlouvy č (601/627/05) ze dne uzavřené s Českou pojišťovnou, a.s. uplynutím sjednané doby v souladu s podmínkami smlouvy Usnesení č. 0198/RM11/2015 1) ukládá OI zahájit práce na zpracování investičního záměru postupné obnovy plaveckého bazénu a rozšíření o venkovní koupání v Českém Krumlovědle důvodové zprávy Usnesení č. 0199/RM11/2015 uzavření dodatku č. 7 v předloženém znění, kterým se mění a doplňuje smlouva o úhradě nákladů za užívání společných prostor v budově čp. 424 Nad Nemocnicí, Český Krumlov, uzavřená dne mezi městem Český Krumlov jako uživatelem a společností Nemocnice Český Krumlov, a.s. jako vlastníkem. Usnesení č. 0200/RM11/2015 1) doporučuje ZM schválit zrušení věcného práva předkupního váznoucího na domě v ul. Parkán č. p. 125 a na parc. č. 99 (zastavěná plocha a nádvoří), jejíž součástí dům je, v k. ú. a obci Český Krumlov, část obce Vnitřní Město, 11. jednání, dne Strana 11/13

12 Usnesení č. 0201/RM11/2015 1) doporučuje ZM neschválit záměr prodeje části pozemku parc.č1104/1 v k.ú. Český Krumlov z územního hlediska Usnesení č. 0202/RM11/2015 1) oznamuje záměr pronajmout prostory o výměře cca 35 m2 na pozemku parc. č. 219/119 k.ú. Přísečná - Domoradice (vedle objektu Urbinská 182) na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc za nájemné Kč 7.000,-- ročně konkrétní fyzické osobě za účelem zřízení skladových prostor 2) schvaluje uzavření smlouvy o nájmu prostor o výměře cca 35 m2 na pozemku parc. č. 219/119 k.ú. Přísečná - Domoradice (vedle objektu Urbinská 182) na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc za nájemné Kč 7.000,-- ročně konkrétní fyzické osobě za účelem zřízení skladových prostor za podmínky, že nebudou během zveřejnění záměru dle bodu 1) usnesení podány žádné námitky či připomínky Usnesení č. 0203/RM11/2015 a) prodloužení nájemních vztahů stávajícím nájemcům bytů o 3 měsíce od do : č. 5, 30 Lipová čp. 161; č. 4, 8, 20, 27 Vyšehrad čp. 182, Český Krumlov. b) prodloužení nájemních vztahů stávajícím nájemcům bytů od do konce roku 2015: č. 13, 17, 18, 21 Za Tavírnou čp. 108; č. 22, 34 Lipová čp. 161; č. 15, 16, 22 Vyšehrad čp. 182, Český Krumlov. Usnesení č. 0204/RM11/2015 1) bere na vědomí vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace na realizaci akce "Revitalizace Jelení zahrady, Český Krumlov - sadové úpravy", reg. č. IS SFZP , ve znění dle přílohy č. 2. 2) schvaluje uzavření Smlouvy č o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na realizaci akce "Revitalizace Jelení zahrady, Český Krumlov - sadové úpravy, ve znění dle přílohy č. 3. Usnesení č. 0205/RM11/2015, 11. jednání, dne Strana 12/13

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 22. jednání datum konání: 27.07.2015

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 22. jednání datum konání: 27.07.2015 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 22. jednání datum konání: 27.07.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 27.07.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0444/RM22/2015 oiop - schválení uzavření dodatku č. 5 k SoD

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 3. jednání datum konání: 02.02.2015

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 3. jednání datum konání: 02.02.2015 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 3. jednání datum konání: 02.02.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 02.02.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0038/RM3/2015 Schválení změny organizačního řádu - pravomoc

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 15. jednání datum konání: 01.06.2015

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 15. jednání datum konání: 01.06.2015 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 15. jednání datum konání: 01.06.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 01.06.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0299/RM15/2015 Výběrové řízení na ředitele/ku Městské knihovny

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 20. jednání datum konání: 05.08.2013

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 20. jednání datum konání: 05.08.2013 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 20. jednání datum konání: 05.08.2013 Přehled přijatých usnesení ze dne: 05.08.2013 Číslo usnesení Název Předkladatel 0363/RM20/2013 Rekonstrukce víceúčelového hřiště - sídliště

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 18. jednání datum konání: 30.06.2014

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 18. jednání datum konání: 30.06.2014 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 18. jednání datum konání: 30.06.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 30.06.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0319/RM18/2014 Schválení zahraniční služební cesty - Sulmona

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 5. jednání datum konání: 16.02.2015

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 5. jednání datum konání: 16.02.2015 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 5. jednání datum konání: 16.02.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 16.02.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0061/RM5/2015 Žádost o projednání připojení se k mezinárodní

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 22. jednání datum konání: 01.09.2014

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 22. jednání datum konání: 01.09.2014 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 22. jednání datum konání: 01.09.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 01.09.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0420/RM22/2014 Výlep plakátů za 1 Kč 0421/RM22/2014 oiop

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 19. jednání datum konání: 22.06.2015

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 19. jednání datum konání: 22.06.2015 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 19. jednání datum konání: 22.06.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 22.06.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0383/RM19/2015 oiop - schválení uzavření dodatku č. 3 ke

Více

89. VÝPIS Z USNESENÍ

89. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 89. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 29.06.2009 1782/2009 89. RM V a) schvaluje výpůjčku 16 kusů nádob na tříděný odpad od společnosti EKO-KOM,

Více

111. VÝPIS Z USNESENÍ

111. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 111. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 08.03.2010 212/2010 111. RM V s c h v a l u j e nový termín pro zaplacení poloviny dluhu ve výši 4.236,30

Více

v souladu s ustanovením 102 odst. (3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

v souladu s ustanovením 102 odst. (3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů U S N E S E N Í z 13. schůze Rady města Český Těšín konané dne 15. února 2012 upravené v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Více

Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 102. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 2. prosince 2013 usnesením č. 2013/3777 1) schválila program 102. schůze rady města, konané dne 02.12.2013. usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem

Více

Usnesení RM č. 17/2015-RADA ze dne 18.06.2015

Usnesení RM č. 17/2015-RADA ze dne 18.06.2015 17/2015-RADA/872-17. Rada města ověřovatelem zápisu RM Petra Procházku 17/2015-RADA/873-17. Rada města předložený program jednání RM 17/2015-RADA/874-17. Rada města - usnesení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 7. 1. 2014

USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 7. 1. 2014 USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 7. 1. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

M A G I S T R Á T M Ě S T A LIBEREC INFORMACE. pro jednání zastupitelstva města dne 29. 1. 2015

M A G I S T R Á T M Ě S T A LIBEREC INFORMACE. pro jednání zastupitelstva města dne 29. 1. 2015 M A G I S T R Á T M Ě S T A LIBEREC INFORMACE pro jednání zastupitelstva města dne 29. 1. 2015 Plnění usnesení rady města za měsíc listopad a prosinec 2014 Předkládá: Ing. Jindřich Fadrhonc, tajemník MML

Více

Přítomni: Omluveni: Program:

Přítomni: Omluveni: Program: - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Přítomni: Omluveni: Program: Z á p

Více

K a r l o v a r s k ý k r a j se sídlem v Karlových Varech Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 06 USNESENÍ

K a r l o v a r s k ý k r a j se sídlem v Karlových Varech Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 06 USNESENÍ K a r l o v a r s k ý k r a j se sídlem v Karlových Varech Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 06 USNESENÍ z 9. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo dne 23. února 2015 v budově Krajského

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 08.09.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

30. VÝPIS Z USNESENÍ

30. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 30. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 25.10.2007 903/2007 30. RM V doporučuje ZM přijmout následující usnesení: ZM schvaluje pořízení změny

Více

USNESENÍ z 32. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 29. října 2008

USNESENÍ z 32. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 29. října 2008 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. USNESENÍ z 32.

Více

Rada města usnesením č. 2013/3551 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 96. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2013/3551 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 96. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 96. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 7. října 2013 usnesením č. 2013/3550 1) schválila program 96. schůze rady města, konané dne 07.10.2013. usnesením č. 2013/3551 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

USNESENÍ z 8. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 09. 03. 2015

USNESENÍ z 8. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 09. 03. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 8. schůze

Více

USNESENÍ ZE 4. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 14. 2. 2012

USNESENÍ ZE 4. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 14. 2. 2012 USNESENÍ ZE 4. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 14. 2. 2012 USNESENÍ Č. 92/2012 Návrh rozpočtového opatření č. 1 Statutárního města Liberec na rok 2012 souhlasí s návrhem rozpočtového opatření č.

Více

USNESENÍ z 6. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 17. března 2010

USNESENÍ z 6. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 17. března 2010 USNESENÍ z 6. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 17. března 2010 USNESENÍ RK/6/310/2010 při výkonu působnosti Valné hromady společnosti Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a. s.,

Více

USNESENÍ. z 9. schůze Rady města Hranic, dne 11. 5. 2015

USNESENÍ. z 9. schůze Rady města Hranic, dne 11. 5. 2015 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 9. schůze Rady města Hranic, dne 11. 5. 2015 Usnesení 294/2015 - RM 9 ze dne 11. 5. 2015 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise. PhDr. Vladimír Juračka Usnesení

Více

340/2006-102. RM V n e s c h v a l u j e žádost o posílení rozpočtu ZŠ 5. května na rok 2006 na dofinancování platu jednoho správního zaměstnance,

340/2006-102. RM V n e s c h v a l u j e žádost o posílení rozpočtu ZŠ 5. května na rok 2006 na dofinancování platu jednoho správního zaměstnance, RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 102. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 18.04.2006 333/2006-102. RM V bere na vě domí plnění usnesením č. 51/2006-92. RM b), 334/2006-102. RM V

Více

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE V Ý P I S U S N E S E N Í z 24. zasedání dne 12.12.2011 1. Plnění usnesení RZK a ZZK 1109/R24/11 bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského

Více

ZÁPIS ZE 126. SCHŮZE RADY MĚSTA

ZÁPIS ZE 126. SCHŮZE RADY MĚSTA ZÁPIS ZE 126. SCHŮZE RADY MĚSTA Dne: 8.ledna 2014 Rada města BERE NA VĚDOMÍ: 693. seznam dlužníků nájemného a služeb spojených s užíváním bytu v bytech obce a doporučuje požádat Úřad práce o stanovení

Více

USNESENÍ. z 4. schůze Rady města Hranic, dne 9. 2. 2015. 1. schvaluje program schůze rady města Hranic s doplněním uvedeným v zápise.

USNESENÍ. z 4. schůze Rady města Hranic, dne 9. 2. 2015. 1. schvaluje program schůze rady města Hranic s doplněním uvedeným v zápise. MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 4. schůze Rady města Hranic, dne 9. 2. 2015 Usnesení 115/2015 - RM 4 ze dne 9. 2. 2015 Zahájení, schválení programu program schůze rady města Hranic s doplněním uvedeným v zápise.

Více

Usnesení. 4073 Schválení ověřovatelů zápisu 88. schůze RM Karviné konané dne 08.10.2014

Usnesení. 4073 Schválení ověřovatelů zápisu 88. schůze RM Karviné konané dne 08.10.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 88. schůze Rady města Karviné konané dne 08.10.2014 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 4073 Schválení

Více