Botschaft. Září 2009 PhDr.Lenka Krbcová Mašínová, předsedkyně Fokusu Ústí nad Labem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Botschaft. Září 2009 PhDr.Lenka Krbcová Mašínová, předsedkyně Fokusu Ústí nad Labem"

Transkript

1

2 Vydáno v rámci projektu: ČESKO-NĚMECKÁ VÝSTAVA A WORKSHOPY "Výtvarné umění v životě duševně nemocných aneb Kreslím tak rychle jak dokážu" Veröffentlicht im Rahmen des Projektes: DEUTSCH-TSCHECHISCHE AUSSTELLUNG UND WORKSHOPS "Bildende Kunst im Leben psychisch kranker Menschen - Ich zeichne so schnell wie ich es schaffe" Projekt byl podpořen v rámci Programu Cíle 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko Das Projekt wurde im Rahmen des Programmes Ziel 3 zur Förderung der grenzübergreifenden Zusammenarbeit zwischen dem Freistaat Sachsen und der Tschechischen Republik gefördert. Partner projektu / Projektpartner: Stadt Chemnitz, Markt Chemnitz, Deutschland, Tel: , Chemnitzer Kunstfabrik, Neefestraße 82, Chemnitz, Deutschland, Tel , Die Chemnitzer Kunstfabrik ist eine Einrichtung des solaris Förderzentrums für Jugend & Umwelt ggmbh Sachsen.

3 Poselství Díla skrývající se pod označením art brut nás navracejí k pozapomenuté podstatě umění, k bezelstné tvůrčí spontánnosti a nevykalkulované autorské výpovědi. Umělci zastoupení na výstavě nenapodobují profesionální umění, ale jsou daleko více než jím, "dotčeni" vezdejším světem, s nímž jejich duše nekoresponduje tak přirozeně, ale ani tak povrchně, jako duše většiny z nás. Jejich díla často vynikají právě svou neokázalostí a pronikavou smysluplností jedinečných původních výtvorů, jež vznikají z důvodů ryze nitěrných a dokonce často nechtějí být uměním. Spolu s nimi se prostřednictvím výstavy ocitáme v jakémsi průniku umění a života, v němž mnozí z těchto, i světově uznávaných umělců, žijí uzavřeni uprostřed vlastní mytologie. Zde se pak naplno projevuje jejich fascinace systémem, logikou a řádem, tedy právě hodnotami, jichž se jim ve vlastním životě často nedostává. V tvorbě nalézají vnitřní uspokojení Září 2009 PhDr.Lenka Krbcová Mašínová, předsedkyně Fokusu Ústí nad Labem Botschaft Die Werke, die sich hinter der Bezeichnung art brut verbergen, bringen uns zurück zum vergessenen Wesen der Kunst, zur arglosen gestalterischen Spontaneität und zur nichtkalkulierten Aussage des Autors. Die Künstler, die auf der Ausstellung vertreten sind, ahmen professionelle Kunst nicht nach. Weit mehr werden sie von der hiesigen Welt berührt. Mit dieser Welt korrespondiert ihr Geist nicht so natürlich, aber auch nicht so oberflächlich, wie bei den meisten von uns. Ihre Werke zeichnen sich oft gerade durch ihre Prunklosigkeit und durchdringenden Sinn der einmaligen Werke aus, die aus rein inneren Gründen entstanden sind und sogar oft keine Kunst sein möchten. Gemeinsam mit diesen Werken befinden wir uns mit der Ausstellung an einem gewissen Schnittpunkt der Kunst und des Lebens, an dem viele dieser, auch weltweit bekannten Künstler, inmitten ihrer eigenen Mythologie eingeschlossen leben. Hier drückt sich dann voll ihre Faszination für System, Logik und Ordnung aus, also gerade Werte, die sie im eigenen Leben oft nicht haben. In der gestaltenden Arbeit finden sie innere Befriedigung September 2009 PhDr. Lenka Krbcová Mašínová, Vorsitzende des Vereins Fokus Ústí nad Labem Fokus Ústí nad Labem je nezisková organizace, která poskytuje služby pro občany s duševním onemocněním. Posláním organizace je pomáhat lidem v návratu do společnosti, obhajovat jejich práva a prosazovat zájmy. Organizace klientům poskytuje sociální služby, služby zaměstnávání a reaguje individuálně na jejich potřeby rozvíjením komunitního systému péče na Ústecku. Na společenském trhu působí od roku Kunstfabrik Chemnitz (Umělecká továrna Saská Kamenice) je jako zařízení součástí sdružení solaris Förderzentrum für Jugend & Umwelt ggmbh Sachsen (solaris rozvojové centrum pro děti a životní prostředí, neziskové s.r.o Sasko). Jsme mimoškolním zařízením pro vzdělávání mládeže a zaměřujeme se na sociální umění. Najdete u nás dobře vybavené malířské a grafické dílny, prostory pro divadelní a hudební tvorbu, moderní média, k dispozici je i zařízení pro tisk. Společně zde pracují mladí lidé s handicapem i ti zcela zdraví. Fokus Ústí nad Labem ist eine gemeinnützige Organisation, die Leistungen für Mitmenschen mit psychischer Erkrankung anbietet. Die Berufung der Organisation ist es Menschen bei ihrer Rückkehr in die Gesellschaft zu helfen und für ihre Rechte und Interessen einzutreten. Die Organisation bietet den Klienten soziale Leistungen und Beschäftigung an und geht durch die Entwicklung eines Gemeindefürsorgesystems (Sozialpflege) in der Region Ústí nad Labem auf ihre individuellen Bedürfnisse ein. Fokus Ústí nad Labem ist seit dem Jahr 1992 tätig. Kunstfabrik Chemnitz Die Chemnitzer Kunstfabrik ist eine Einrichtung des solaris Förderzentrums für Jugend & Umwelt ggmbh Sachsen. Wir sind eine außerschulische Jugendbildungeinrichtung und unser Spezialgebiet ist die Soziale Kunst. Dazu stehen uns gut ausgestattete Werkstätten für Malerei, Grafik, Theater, Medien,Musik und eine Druckerei zur Verfügung. Integrativ arbeiten behinderte und nicht behinderte junge Menschen zusammen.

4 ART BRUT ART BRUT Umělec Jean Dubuffet uvedl pojem ART BRUT syrové, neznetvořené umění zřejmě poprvé v roce Označil tímto pojmem spontánní umělecké formy vyjadřování duševně nemocných, outsiderů společnosti, excentriků, autodidaktiků a osob, které rebelují proti kultuře nebo které se nacházejí mimo ni. (Lucienne Peiry, 1999) Od roku 1994 pracují v Chemnitzer Kunstfabrik (Umělecká továrna Saské Kamenice) v ateliérech malířství a grafiky, tisku, divadla a hudby, volně dle mota, že KAŽDÝ ČLOVĚK JE UMĚLCEM (Joseph Beuys, 1982), lidé s postižením společně se školáky, gymnazisty nebo studenty, kteří se zajímají o umění. Účinek konfrontace prací lidí srdce s pracemi racionálních lidí je vždy osvěžující. S neuvěřitelnou silou a tvůrčí energií, vitalitou a radostí ze života zde vznikají zcela výjimečným způsobem umělecká díla stylu Art Brut. A toto umění Art Brut, neboli umění vzniklé z okamžité inspirace, pohnutky" je v Chemnitzer Kunstfabrik doprovázeno jak umělecky, tak odborně, přestože nikdo neudává žádná témata nebo motivy a ani nezasahuje do tvůrčího procesu, ale ponechává mu veškerou svobodu. Všichni se mohou rozvíjet ve volných ateliérech, bez skupinového tlaku nebo přeškolování. Plátna jsou napnuta, malířské náčiní k dispozici, keramická hlína připravena krátce řečeno podmínky pro tvorbu zde jsou. Je jasné, že ne každý, kdo přijde do Chemnitzer Kunstfabrik, tvoří vždy zvesela. Někteří pracují fázovitě, jiní naopak neustále s uměleckou energií, která se jednou týdně uvolní. Přitom nejde o slávu a štěstí pozitivní recepce prostřednictvím naší společnosti. Jde tu jednoduše o radost z vlastního uměleckého vyjadřování. Je jasné, že v Chemnitzer Kunstfabrik umělecké práce převyšuje sociální zisk, pocit sounáležitosti ve svobodném prostředí, věnování se bez jakéhokoli mentorování. Ruku v ruce jde skutečné vzájemné učení se až k sociální kompetenci sociální zacházení rovného s rovným. Časem zde prošli svým vývojem působiví umělci Art Brut, kteří v daných tvůrčích prostorách v pravém slova smyslu vyrostli. Jejich pracem a dílům bude zanedlouho věnován první katalog. Der Künstler Jean Dubuffet prägte den Begriff ART BRUT rohe, unverbildete Kunst wohl erstmals Er bezeichnete damit die spontanen künstlerischen Ausdrucksformen von Geisteskranken, Außenseitern der Gesellschaft, Exzentrikern, Autodidakten und Personen, die gegen die Kultur rebellieren oder außerhalb von ihr stehen. (Lucienne Peiry, 1999) Frei nach dem Motto, das jeder MENSCH EIN KÜNSTLER (Joseph Beuys, 1982) sei, arbeiten seit 1994 in der Chemnitzer Kunstfabrik in den Ateliers für Malerei und Grafik, Druck, Theater und Musik behinderte Menschen gemeinsam mit kunstinteressierten Schülern, Gymnasiasten oder Studenten. Wie erfrischend wirkt immer wieder das "Bauch-Tun" der einen auf das "Kopf-Tun" der anderen. Mit unglaublicher Kraft und schöpferischer Energie, Lebendigkeit und Lebensfreude entstehen so ganz besondere Art Brut-Kunstwerke. Und: Art Brut oder "Stehgreifkunst" wird in der Chemnitzer Kunstfabrik künstlerisch-fachlich begleitet und gibt dabei weder Themen und Motive vor noch greift sie in den Schaffensprozess ein, sondern lässt ihm jede Freiheit. Alle können sich in freien Ateliers, ohne Gruppenzwang oder Verschulung entfalten. Leinwände werden gebaut, Malutensilien zur Verfügung gestellt, Ton bereitet - kurz Bedingungen für Kreativität geschaffen. Klar, dass nicht jeder, der in die Chemnitzer Kunstfabrik kommt, kontinuierlich lustvoll schafft. Manche arbeiten phasenweise, andere wiederum ständig mit einer künstlerischen Energie, die sich wöchentlich einmal entlädt. Dabei geht es nicht um Ruhm und das Glück positiver Rezeption durch unsere Gesellschaft. Es ist einfach Freude am eigenen künstlerischen Ausdruck. Klar steht vor den künstlerischen Arbeiten der soziale Gewinn, das Gemeinschaftsgefühl in freier Umgebung, das sich Widmen in der Chemnitzer Kunstfabrik - ohne jede Bevormundung. Wirkliches Voneinanderlernen bis hin zu sozialer Kompetenz gehen einander her - ein sozialer Umgang in Augenhöhe. Mit der Zeit haben sich beeindruckende Art Brut-Künstler herausgebildet, die mit den gegebenen Gestaltungsspielräumen im wahrsten Sinne des Wortes gewachsen sind. Ihren Arbeiten wird in Kürze ein erster Werkkatalog gewidmet sein. Dr. Bertram Kurze Dr. Bertram Kurze

5 Zdeněk Košek se narodil v Duchově. Malíř, typograf a ilustrátor. Absolvoval rok studia na Střední grafické škole v Praze, dále se vyvíjel jako autodidakt. Patnáct let pracoval jako sazeč v ústecké Severografii. Malovat začal kolem roku Realizoval přes dvě desítky samostatných výstav. K nejvýznamnějším patří výstavy v Muzeu města Ústí nad Labem /1994/, v Galerii Albis v Ústí nad Labem /1995 a 1999/, v Galerii Aula na Fakultě výtvarného umění VUT v Brně /2006/. V zahraničí poprvé vystavoval samostatně v ABCD, la galerie v Montreuil u Paříže /2005/, v témže roce v Cavin- Morris Gallery na Manhattanu v New Yorku; dále doma v Institutu fran aise de Praque /s Janko Domsićem/. Největší přehlídkou autorovy tvorby byla jeho souborná výstava Osobní skutečnosti Zdeňka Koška v chrámu sv. Vojtěcha v Ústí nad Labem v roce 2007 a výstava jeho obrazů tamtéž v roce 2008 /spolu s Hanou Fouskovou/. V roce vznikaly jeho Meteorologické obrazce, kterými se Zdeněk Košek vřadil do světových souvislostí uměleckého projevu označovaného jako art brut. Poprvé je představil na Světovém kongresu psychoterapeutů v roce 2000 v Paříži, kde je objevil filmový režisér Bruno Decharme. Ten zařadil Koškovy meteorologické projekty do své rozsáhlé sbírky zaměřené na art brut. V tomto kontextu prezentoval Koškovu osobnost prakticky po celém světě. Zdeněk Košek je uznávaným představitelem art brut i na domácí půdě. Je soustavně zařazován do přehlídek českého art brut pořádaných v zahraničí, ale i doma, na příklad na representativní přehlídce Art Brut v Galerii výtvarného umění v Chebu a Muzeu výtvarného umění v Olomouci /2008/. Naposledy byly zařazeny jeho meteorologické obrazce do projektu Monument transformace v městské knihovně v Praze /2009/. Společnost od A do Z 50 x 70 cm olej / lepenka GE text Pokoj v Chemičce 80 x 55 cm olej / karton GE text Boj o myšlení 60 x 90 cm ojej / sololit GE text Zdeněk Košek Geboren am in Duchcov. Maler, Typograph und Illustrator. Er absolvierte ein Jahr an der Oberschule für Grafik in Prag, dann lernte er aber weiter als Autodidakt. Fünfzehn Jahre hat er als Schriftsetzer in der Severografie in Ústí nad Labem gearbeitet. Zu malen begann er ungefähr im Jahr Zdeněk Košek hat über zwanzig selbständige Ausstellungen veranstaltet. Zu den bedeutendsten gehören die Ausstellungen im Museum der Stadt Ústí nad Labem /1994/, in der Galerie Albis v Ústí nad Labem /1995 und 1999/ und in der Galerie Aula an der Fakultät für bildende Künste VUT in Brünn /2006/. Im Ausland hat er das erste mal selbständig in ABCD, la galerie in Montreuil bei Paris /2005/ ausgestellt und im selben Jahr in Cavin- Morris Gallery in Manhattan in New York; weiter dann im Institut fran aise de Prague /mit Janko Domsićem/ in der Tschechischen Republik. Die umfangreichste Vorführung der Werke des Autors Zdeněk Košek war seine Ausstellung des gesammelten Werkes Persönliche Tatsachen des Zdeněk Košek in der Kirche des Heiligen Adalbert in Ústí nad Labem im Jahr 2007 und die Ausstellung seiner Bilder am selben Ort im Jahr 2008 /gemeinsam mit Hana Fousková/. In den Jahren entstanden seine meteorologischen Gebilde, durch die sich Zdeněk Košek zu den weltweit bekannten Stil, der art brut benannt wurde, reihte. Zum ersten Mal zeigte er diese Bilder auf dem Psychotherapeutischen Weltkongress im Jahr 2000 in Paris, wo sie der Filmregisseur Bruno Decharme entdeckte. Dieser ordnete Košek s meteorologische Projekte in seine umfangreiche Sammlung über art brut ein. In diesem Kontext präsentierte er Košek s Persönlichkeit praktisch in der ganzen Welt. Zdeněk Košek ist ein bedeutender Vorsteller von art brut auch in seiner Heimat. Er wird ständig in Vorführungen des tschechischen art brut im In- und Ausland präsentiert. Zum Beispiel auf der repräsentativen Vorstellung von art brut in der Gallerie für bildende Künste in Cheb und im Museum der bildenden Künste in Olomouc (2008). Die letzte Vorführung der meteorologischen Bilder fand im Rahmen des Projektes Monument der Transformation in der Stadtbücherei in Prag (2009) statt. Zdeněk Košek

6 Radek Deák se narodil v roce 1984 a dosud žije v Teplicích. Je absolventem gymnázia v Litoměřicích. Pochází z umělecké rodiny. Matka je učitelkou výtvarné výchovy v ZUŠ Teplice. Dědeček byl známý pražský malíř Vladimír Soukup. Moje obrazy jsou většinou laděny do surrealismu a symbolismu. Často se v nich objevují obdobné motivy jako např. oči, stromy, nebo třeba pařáty. Oči jsou okno do duše a velmi mnoho o člověku vypovídají. Prozrazují třeba smutek, radost, nemoc, euforii, zděšení, nářky.atd. Buďte i vy bedlivými pozorovateli všeho kolem sebe. Stromy vyjadřují vztah k přírodě a všemu kolem nás, co uklidňuje. Pařáty znamenají fakt, že jsme všichni v něčích spárech a neustále nás někdo ovlivňuje, nebo ovládá naše smýšlení a úsudek jako např: televize a autority, příbuzní a přátelé, nebo třeba všudypřítomný dav. Pestrost barev znázorňuje bohatě pestrý a zajímavý život kolem nás, který nám připravuje nejedno překvapení. Samostatné výstavy: Opařany2000, Teplice2003, Litoměřice 2004, Praha 2007, Jeseník 2008 (90 děl- dosud nejrozsáhlejší výstava). Radek Deák wurde im Jahr 1984 geboren und lebt bis heute in Teplitz. Er absolvierte das Gymnasium in Leitmeritz. Er stammt aus einer Künstlerfamilie. Seine Mutter ist Lehrerin der Kunsterziehung an der Grundschule in Teplitz. Sein Großvater war der bekannte Prager Maler Vladimír Soukup. Meine Bilder sind meistens im surrealistischen und symbolischen Sti geschaffenl. Oft kommen dieselben Motive vor, z.b. Augen, Bäume oder auch Krallen. Augen sind das Fenster in die Seele und sagen viel über den Menschen aus. Sie verraten Traurigkeit, Freude, Krankheit, Euphorie, Entsetzen, Klagen u.a. Seien auch Sie aufmerksame Beobachter des Geschehens um sie herum. Bäume sagen über die Beziehung zur Natur und um alles Beruhigende um uns herum aus. Krallen bedeuten die Tatsache, dass wir alle von verschiedenen Sachen gefesselt sind und dass wird immerwährend von Sachen beeinflusst werden, oder dass unsere Meinungen und Einsichten beherrscht werden, z.b. vom Fernsehen und von Autoritäten, Verwandten und Freunden oder auch von der allgegenwärtigen Mehrheit und Masse. Das Mosaik der Farben stellt das farbenreiche und interessante Leben um uns dar, das uns manche Überraschung bereitet. Vesmírná mapa 21x30 cm pastelky a tuš / papír GE text Čtyři díly zmateného světa 30x21 cm pastelky a tuš / papír GE text Současná politická scéna ČR 21x30 cm pastelky a tuš / papír GE text Selbstständige Ausstellungen: Opařany 2000, Teplice 2003, Leitmeritz 2004, Praha 2007, Jeseník 2008 (90 Werke bisher die umfangreichste Ausstellung). Radek Deák

7 Jiří Štěpánek se narodil v Ústí nad Labem, v městě, obklopeném vrcholky Českého středohoří a v tomto městě se i cítí být doma. V dětství jsem chtěl být ledasčím-pilotem dopravních letadel, veterinářem, na střední škole zase architektem. Po prvním roce studia ČVUT jsem byl místo toho poprvé hospitalizován v Kosmonosech s podezřením na těžkou neurózu. Měl jsem problémy snad se vším, s učením, vztahem k mámě a hlavně s bujnou fantazií. První obraz jsem namaloval na chodbě jednoho žižkovského činžáku v roce 1988, když jsem čekal na svou kamarádku Kristýnu, až se vrátí z práce domů. Měl jsem v batohu sadu temperových barev a na chodbě visela sololitová nástěnka s domovním řádem, pěkně orámovaná. Bez ponětí o kompozici, perspektivě, anatomii se mi před očima vyvíjel sled symbolů a výjevů, charakterizujících předchozí rok mého života, maloval jsem, až byl obraz až na několik detailů (které jsem domaloval později) hotov. Dalších deset let jsem mnoho nocí zkoušel malbu a kresbu, většinou figurální kompozice či portréty, zasazené do fantaskních krajin, vesmíru a podobně. Fantazie se mi rozvinula do té míry, že sotva jsem napnul a našepsoval plátno, už jsem obraz na bílé ploše viděl, jak bude asi vypadat. Tuším, že mé malování spočívá ve vizionářských projevech mé nemoci. V současné době beru prášky, které toto prožívání brzdí, a proto má potřeba malovat není v mém životě to hlavní. Mým snem je dát se natolik do pořádku, abych mohl chodit do nějakého zaměstnání a malování měl jen jako koníčka. Jiří Štěpánek Ich wurde am in Ústí nad Labem geboren, in einer Stadt, die von den Bergen des Böhmischen Mittelgebirges umgeben ist und wo ich mich zu Hause fühle. In der Kindheit wollte ich verschiedene Berufe ausüben Pilot von Verkehrsflugzeugen, Tierarzt, auf der Mittelschule dann Architekt. Nach dem ersten Studienjahr auf der Technischen Universität wurde ich aber stattdessen das erste Mal in Kosmonosy hospitalisiert mit Verdacht auf schwere Neurose. Ich hatte Probleme mit Allem mit dem Lernen, mit der Beziehung zur Mutter aber vor allem mit einer zu ausschweifenden Phantasie. Das erste Bild malte ich auf dem Gang eines Hochhauses in Žižkov im Jahr 1988, als ich auf meine Freundin Kristýna wartete, bis sie von der Arbeit nach Hause kam. Ich hatte im Rucksack einen Satz Temperafarben und auf dem Gang hing eine Sololitwandtafel mit der Hausordnung, dazu noch in einem schönen Rahmen. Ohne Ahnung von Komposition, Perspektive und Anatomie entstanden vor mir eine Folge von Symbolen und Szenen, die das vorhergehende Jahr meines Lebens charakterisierten. Ich hatte gemalt, bis das Bild bis auf einige Details fertig war (diese hatte ich dann später ergänzt). Während der kommenden zehn Jahre habe ich viele Nächte versucht zu malen und zu zeichnen, meistens figurale Kompositionen oder Portraits, die in Phantasielandschaften, dem Weltall u.ä. platziert waren. Meine Phantasie hat sich bis zu so einem Grad entwickelt, dass ich kaum die Leinwand grundiert hatte, das fertige Bild schon auf der Fläche sah. Ich ahne, dass mein Malen in den Visionsäußerungen meiner Krankheit liegt. In jetziger Zeit nehme ich Medikamente, die diese Empfindungen bremsen, und deshalb ist das Bedürfnis zu Malen nicht das Hauptsächliche in meinem Leben. Mein Traum ist es wieder so in Ordnung zu werden, dass ich auf Arbeit gehen kann und das Malen nur als Hobby haben würde. Cesta do Uranopolis 72 x 102 cm olej / plátno GE text Vzpomínka na Michaila Vrubela 101 x 73 cm olej / plátno GE text Jiří Štěpánek

8 Mojmíra Dejmková rozená Modlíková. Narodila jsem se v Ústí nad Labem. S bratrem jsme dvojčata. K malování jsem se dostala díky Fokusu Ústí nad Labem. Od šesti let jsem tancovala rytmiku, balet a společenské tance. Nakonec jsem se dostala na cestu aranžérky, kde jsem vydržela do mateřské dovolené. Ráda maluji zátiší, dětské motivy, karikatury, květiny, slunce. Ráda bych se věnovala modernímu umění. Mám dvě děti, jsou mojí velkou radostí. Mojmíra Dejmková, geboren Modlíková. Ich wurde am in Ústí nad Labem geboren. Wir sind mit meinem Bruder Zwillinge. Ich habe dank Fokus Ústí nad Labem angefangen zu malen. Ab sechs Jahren habe ich Rhythmik, Ballet und Gesellschaftstanz trainiert. Ich habe dann aber als Arrangeurin gearbeitet, bis zum Mutterschaftsurlaub. Ich male gerne Stillleben, Kindermotive, Karikaturen, Blumen, Sonnen. Ich würde mich gerne moderner Kunst widmen. Ich habe zwei Kinder, sie sind eine große Freude für mich. Podzim 77 x 60 cm tempera / papír GE text Obličej 71 x 111 cm tempera / papír GE text Zlo a radost 43 x 38 cm tempera / papír GE text Mojmíra Dejmková

9 Jana Boučková se narodila v Ústí nad Labem. O malování a kreslení jsem se začala zajímat velmi brzy a to díky matce Věře Boučkové, dlouholeté učitelce výtvarné výchovy a aktivní výtvarnici. V roce 1984 jsem maturovala na SPŠCH. Pracovala jsem celých 15 let jako účetní. Onemocněla jsem v roce 2005 a od té doby jsem v částečném invalidním důchodu. Práce ve Sdružení Fokus, ať již v kavárně Bárka či v Centru psychosociálních služeb mi přináší velké uspokojení a klid v duši. Maluji a kreslím ráda květiny a na oblázky i krajiny. Mám ráda jasné a zářivé barvy. Zajímá mne historie, záhady a tajemno. Jana Boučková wurde am in Ústí nad Labem geboren. Für Malen und Zeichnen habe ich mich schon sehr früh interessiert und das dank meiner Mutter Věra Boučková, die viele Jahre Lehrerin der Kunsterziehung war und eine aktive bildende Künstlerin ist. Im Jahr 1984 habe ich an der Fachschule für Chemie mein Abitur abgeschlossen. Ich habe über 15 Jahre als Buchhalterin gearbeitet. Im Jahr 2005 bin ich erkrankt und seitdem beziehe ich Teilinvalidenrente. Die Arbeit im Verein Fokus, ob im Kaffee Bárka oder im Zentrum der psychosozialen Fürsorge, bringt mir große Befriedigung und innere Ruhe. Ich male gerne Blumen und manchmal Landschaften auf schöne runde Steine. Ich mag helle leuchtende Farben. Ich interessiere mich für Geschichte, mystische und geheimnisvolle Sachen. Květina I. 30x21 cm pastelky / papír GE text Květina II. 30x21 cm pastelky / papír GE text Květina III. 30x21 cm pastelky / papír GE text Jana Boučková

10 Eva Panská se narodila v Roudnici nad Labem. K malování jsem se dostala, už v útlém věku, kdy mě inspirovala moje teta, která se malování věnuje dodnes jako malířka skla a porcelánu. A pokračovalo to studiem učebního oboru malířka skla a porcelánu. Posléze jsem začala studovat keramiku na střední škole. Dále jsem se rozvíjela na kurzu malby a kresby u profesora Martina Kuriše. Můj životní cíl nebyl jen malování či kresba, ale i modelování či tvorba na hrnčířském kruhu. Tuto zkušenost jsem získala díky Fokusu Ústí nad Labem, v jejich keramické dílně pod vedením terapeutky Moniky. Dále se můj cíl ubíral i směrem fotografování. Nevím jestli jsem kdy měla svůj osobitý vzor, ale mým prvním vzorem byla určitě moje teta. Dále získáváním zkušeností se zvyšovaly i nároky a tak se mi začala líbit tvorba spoustu malířů např. Kandinski, Dalí. Pochod pierotů 29,7 x 21 cm akvarel / papír GE text Cobain za mlada 40 x 30 cm akvarel / papír GE text Autoprtrét v zrcadle 30 x 14 cm pastelky / papír GE text Eva Panská wurde am in Roudnice nad Labem geboren. Zu malen begann ich schon als kleines Kind, als mich meine Tante, die sich dem Malen als Glasund Porzellanmalerin bis heute widmet, inspirierte. Und es ging dann mit dem Studium des Ausbildungsfaches Glas- und Porzellanmalerin weiter. Dann begann ich Keramik an der Mittelschule zu studieren. Ich besuchte auch Mal- und Zeichenkurse beim Professor Martin Kuriš. Mein Lebensziel war nicht nur Malen und Zeichnen, aber auch Modellieren und die Arbeit an der Töpferscheibe. Diese Erfahrungen erlangte ich dank dem Verein Fokus Ústí nad Labem, in der Töpferei unter der Leitung der Therapeutin Monika. Ich habe mich auch mit Photographie befasst. Ich weiß nicht, ob ich je ein persönliches Vorbild hatte, aber mein erstes Vorbild war bestimmt meine Tante. Je mehr Erfahrungen ich hatte, umso höhere Anforderungen hatte ich auch und so begannen mir die Werke von vielen Malern, z.b. Kandinski, Dali, zu gefallen. Eva Panská

11 Luboš Kropáček se narodil v Praze. K malování jsem se dostal již v útlém věku, kdy mě inspirovala moje maminka a praděda, který již v té době nežil, svými obrazy. A dále to pokračovalo studiem výtvarné výchovy na základní škole v Chabařovicích. Dále jsem se rozvíjel na kurzu malby a kresby u profesora Martina Kuriše.Můj životní cíl nebyl jen malování či kresba, ale chtěl bych se stát designérem.můj osobitý vzor je Vincent van Gogh. Tatra 42 x 62,5 cm pastelky / papír GE text Chlapec ve městě 62 x 45 cm pastelky / papír GE text Spící žena v listí 30 x 21 cm pastelky / papír GE text Luboš Kropáček wurde am in Prag geboren. Ich habe von klein auf angefangen zu malen. Es haben mich meine Mutter und mein Urgroßvater, der in der Zeit nicht mehr lebte, mit ihren Bildern inspiriert. Und dann konnte ich viel an der Kustgrundschule in Chabařovice gestalten. Danach habe ich mich in Mal- und Zeichenkursen beim Professor Martin Kuriš entwickelt. Mein Lebensziel ist nicht nur Malen und Zeichnen, ich möchte Designer werden. Mein persönliches Vorbild ist Vincent van Gogh. Luboš Kropáček

12 Thomas Flach se narodil roku 1986 v Karl-Marx-Stadt, žije v Chemnitz. Láska k umění se ve mně probudila ve věku 8 let. Moji první a jedinou jedničku jsem dostal tenkrát na hodině němčiny za kresbu ptačí budky všimněte si ironie okolností. A tak se to táhlo mými školními lety jako červená nitka, která mi přinesla jedinou myšlenku navštěvuji gymnázium pouze kvůli hodinám výtvarného umění. Čím jsem byl starší, tím více jsem chtěl malovat a kreslit. V polovině 2008 jsem se dozvěděl o Chemnitzer Kunstfabrik (chemnitzké umělecké továrně), kterou od té doby pravidelně navštěvuji. O umělci se toho dá více zmínit již jen málo. S výjimkou jeho vášně pro filmy stejně jako Mozartovu či Beethovenovu hudbu. A kromě toho je schopen, tak jako do každého rozhovoru patří dobrá anekdota, přispět ze svého nevyčerpatelného zásobníku kreslené série "The Simpsons" a "Futurama". Lajka 80 x 60 cm akryl a olej / plátno Laika Acryl und Öl / Leinwand Augsburský Puppenthomas 170 x 90 cm olej / plátno Der Augsburger Puppenthomas Öl / Leinwand Orel 42 x 60 cm tužka na papíře Adler Graphit auf Papier Autoportrét 40 x 30 cm akryl / plátno Selbstportrait Acryl / Leinwand Thomas Flach se narodil roku 1986 ve městě Karl-Marx-Stadt, žije v Chemnitz. Die Liebe zur Kunst entdeckte Thomas im Alter von 8 Jahren. Damals erhielt er seine erste und einzige 1 im Deutschunterricht auf das Zeichnen eines Vogelhauses - man bemerke die Ironie des Sachverhaltes. Dies muss eine willkommene Abwechslung in seinem Schulalltag gewesen sein, da das Malen latainischer Buchstaben für ihn auf Dauer zu einer ziemlich langweiligen Beschäftigung wurde. So zog es sich wie ein roter Faden durch seine schulische Laufbahn, die ihm die einzige Einsicht brachte: "Ich besuche die Schule nur des Kunstunterrichtes wegen." Je älter Thomas wurde, desto mehr wollte er malen und zeichnen. Schließlich wurde er 2008 auf die Chemnitzer Kunstfabrik aufmerksam, welche seitdem zu einem festen Bestandteil seines Arbeitsalltages geworden ist. Darüber hinaus gibt es eher wenig über den Künstler zu berichten. Mit Ausnahme seiner Leidenschaft für Filme sowie zur Musik von Mozart und Beethoven. Außerdem ist er in der Lage, in so gut wie jedes Gespräch eine passende Anekdote aus seinem schier unerschöpflichen Fundus der Zeichentrickserien "The Simpsons" und "Futurama" beizusteueren. Thomas Flach

13 Ramona Ahnert se narodila 13. října 1960 v Karl-Marx-Stadt (Chemnitz). Již ve 4. roce života musela do léčebného ústavu do Wechselburgu a zůstala tam 14 let. Teprve když přišla v roce 1978 do Chemnitzu-Altendorfu, se z ní stal nový člověk a znovu se naučila se smát. Se svojí rodinou a mladší sestrou má pravidelný kontakt. Jako dítě velice živé a veselé, začala Ramona Ahnert objevovat svoji kreativní stránku jako dospělá v Kunstfabrik Chemnitz. Její umělecká tvorba se vyznačuje dvěma podstatnými prvky: vytrvalost a velice přesná schopnost pozorování. Takto vznikly akribicky celé série televizí (na kartónu) nebo teploměrů (z keramiky). Pokud se nějaký předmět dostane do středu jejího zájmu, je podrobně analyzován a zčásti umělecky odcizen. Její veškerá fantazie se ukazuje ve vesele namalovaných různých bankovkách. Nebo lidi, kteří ji zřejmě oslovili: silně a kontrastně pastózně nanesenými barvami, překračující formáty nebo vědomě do nich zasazené - takto maluje Ramona Ahnert. Její díla jsou citově silně zabarvená a jiskrná a člověk by mohl říci, že má před sebou klasický pop art. Tato díla zrcadlící čirou životní radost a vnitřní sílu pocházejí od umělkyně, která ráda jezdí parními lokomotivami, miluje spořádané životní poměry a jejíž ruce umějí mnohým přinášet radost. Bez názvu 61 x 83,5 cm kvaš / papír ohne Titel Guache auf Papier Bez názvu 62,5 x 40 cm kvaš / papír ohne Titel Guache auf Papier Bez názvu 45,5 x 69,5 cm kvaš / papír ohne Titel Guache auf Papier Ramona Ahnert wurde am 13. Oktober 1960 in Karl-Marx-Stadt (Chemnitz) geboren. Bereits ab dem 4. Lebensjahr musste sie in die Heilanstalt nach Wechselburg und blieb dort 14 Jahre lang. Erst seit sie 1978 nach Chemnitz-Altendorf kam, ist sie ein anderer Mensch geworden... und lernte wieder das Lachen. Zur Familie und ihrer jüngeren Schwester hat sie regelmäßigen Kontakt. Als Kind sehr lebendig und lebenslustig, begann Ramona Ahnert ihre kreative Seite als Erwachsene in der Kunstfabrik Chemnitz zu entdecken. Ihr künstlerisches Schaffen zeichnen zwei wesentliche Elemente aus: Beharrlichkeit und eine sehr genaue Beobachtungsgabe. So entstanden akribisch ganze Serien von Fernsehern (auf Karton) oder Thermometern (aus Keramik). Ist ein Gegenstand, ein Motiv einmal in den Mittelpunkt ihres Interesses gerückt, wird er genau analysiert und teils künstlerisch entfremdet. Ihre ganze Phantasie offenbart eine lustig gemalte Serie von verschiedenen Geldscheinen. Oder von Menschen, die sie offenbar beeindruckt haben: Kräftig kontrastierend in pastos aufgetragenen Farben, Formate sprengend oder bewusst in sie gesetzt, malt Ramona Ahnert. Gefühlsstark und poppig sind ihre Werke und man könnte meinen, man hätte klassische Pop Art vor sich. Pure Lebensfreude und innere Kraft spiegeln diese Arbeiten von einer Künstlerin wider, die gern mit Dampfloks fährt, geordnete Lebensverhältnisse liebt und deren helfende Hände vielen Freude machen. Ramona Ahnert

14 Katrin Schilde se narodila 30. září 1959 v Limbachu. Vyrůstala pod ochranou rodičů v přátelském prostředí rodného domu, navštěvovala kreativní mateřskou školu, později školu zvláštní. Od roku 1975 pracuje v chráněné dílně a od roku 1997 bydlí v domě s doprovodem. Katrin Schilde miluje květiny, pohádky, hudbu - od klasické po country - a ráda se dívá na filmy. Obdivuje: "...především pohádkové filmy jako je Kocour v botách." Od roku 1993 začala v chemnitzké Kunstfabrik odkrývat svůj malířský talent: "Nadchly mě Hundertwasserovy barvy!". Od té doby sem dochází ráda a pravidelně. Katrin Schilde začínala nejprve na malých formátech strukturovat plochy s nepravidelnými mřížkovými sítěmi a pak je barevně uchopovala "...z linií se stávaly obrazy." V průběhu doby byly podmaněny velké formáty, rozvážně a přesně pokrývána plátna mozaikovými konstrukcemi. Dílům Katrin Schilde dominují teplé a světlé barvy, které láskyplně nanáší štětcem. Při tvůrčím procesu se zdá, že se otevírají překrásné světy pocitů - " když jsem na tom dobře, chci mít na plátně jen světlé barvy". Pro svá díla nalézá snové názvy jako "...okna staletého kostela", inspirována svým pohádkovým světem nebo svým působivým prožíváním. Světy obrazů Katrin Schilde variují jen jí rozdělovanými barevnými plochami a přece je každé jednotlivé dílo výrazem do sebe uzamčené logiky a abstrakce - abstrakce, která se ruší názvy obrazů a zdá se být bez tíže. Pro malířku je důležitý každý obraz jak při svém vzniku tak potom, její oči se lesknou a vyjadřují nezkrotnou pýchu a sebevědomí, když svá díla pozoruje... Katrin Schilde wurde am 30. September 1959 in Limbach geboren. Behütet aufgewachsen in einem aufgeschlossenen Elternhaus, besuchte sie den Kreativkindergarten, später eine Sonderschule. Seit 1975 arbeitet sie in einer Geschützten Werkstatt und lebt seit 1997 betreut wohnend. Katrin Schilde liebt Blumen, Märchen, Musik - von Klassik bis Country - und sieht gerne Filme. Sie schwärmt:"...besonders Märchenfilme, wie den Gestiefelten Kater." Bereits 1993 hatte sie in der Chemnitzer Kunstfabrik begonnen, ihr malerisches Talent zu entdecken: "Die Hundertwasser-Farben haben mich begeistert!" Seither kommt sie gern und regelmäßig hierher. Katrin Schilde begann zunächst auf kleinen Papierformaten, die Flächen mit unregelmäßigen Gitternetzen zu strukturieren und dann farbig zu fassen "...aus Linien werden Bilder." Größere Formate werden im Lauf der Zeit erobert, Leinwände bedächtig und konsequent mit mosaikartigen Konstruktionen überzogen. Warme und helle Farben dominieren Katrin Schildes Schöpfungen, die sie mit dem Pinsel liebevoll aufträgt. Wunderbare Gefühlswelten scheinen sich beim Schaffensprozess zu öffnen "Bin ich gut drauf, will ich auf der Leinwand nur helle Farben haben." Und sie erfindet traumhafte Bildtitel für ihre Werke, aus ihrer von Märchen inspirierten Welt oder aus dem sie beeindruckendem Erleben, wie "...die Fenster einer jahrhundertealten Kirche vor." Katrin Schildes Bildwelten variieren nur mit den von ihr verteilten Farbflächen und doch ist jedes einzelne Werk Ausdruck einer in sich schlüssigen Logik und Abstraktion eine Abstraktion, die mit den Bildtiteln aufgelöst und schwerelos zu werden scheint. Der Künstlerin ist jedes Bild sowohl beim Entstehen als auch danach wichtig, ihre Augen glänzen und drücken unbändigen Stolz und Selbstbewußtsein aus, wenn sie ihre Werke betrachtet... Spící babička, z pohádky o Červené karkulce 138 x 202 cm akryl / plátno Großmutter schlafend, aus dem Märchen Rotkäppchen Acryl auf Leinwand Bunte 138 x 153 cm akryl / plátno Bunte Träume der Königskinder Acryl auf Leinwand Katrin Schilde

15 Peter Hungar se narodil 10. července 1957 v Lipsku. Vyrůstal se dvěma staršími sestrami, navštěvoval zvláštní školu a po mnoho let pracoval jako pomocná síla vedle jiného do roku 1991 u Robotronu. Od roku 2002 je zaměstnán v chráněných dílnách v Chemnitzu. Jeho otec byl malířem, matka dětskou zdravotní sestrou. Peter Hungar se v roce 1982 oženil, má syna. Jeho velkou vášní je hudba Nicol a dalších populárních hvězd, živé koncerty a korespondence ve fan klubech. Dále se zajímá především o "...staré zámky a kostely". Proto byla jeho největším přáním k 50. narozeninám návštěva drážďanské Frauenkirche. Peter Hungar dnes žije u své matky. V roce 1993 ho Peter Domke, v té době vykonávající náhradní vojenskou službu, po jednom"...pěkném krizovém obraze..." vybídl navštívit chemnitzkou Kunstfabrik (uměleckou továrnu). Od té doby se jeho umělecké já velmi rozvinulo, přičemž se střídají období plná fantazie a největší kreativity s dalekosáhlou abstinencí. Následně kreslil excesívně tužkou na papír celé eposy. Tak vznikla zvířata, rozvětvená nebo surrealisticky deformovaná, představující předměty denní potřeby jako nábytek nebo hudební nástroje - nebo lidské bytosti s fantaskně mnohočetnými pohlavními orgány. Později přenesl umělec scénická zobrazení na velká plátna akrylovými barvami. Zvláštní je, že proto vždy zhotoví předobraz. Akribicky je komponováno zvláštní "bájesloví" nebo celé příběhy pomocí odcizení doplňkových barevně silně kontrastujících jednorozměrných pozadí. Umělcovy obrazy pozorovatele sugestivně vtáhnou a okouzlí intimitou a monumentalitou, fikcí a skutečností. Jeho práce ukazují zcela vlastní pohled na svět, kterým, kulturně velmi interesován, zpracovává velká témata jako "peklo", "vládní nestvůra" a malá jako "kůň v obchodě s porcelánem" stejně jako zážitky z cest "casino v Monaku". Díky ucelenému konceptu chemnitzké Kunstfabrik došlo ke kontaktu s mladým filmovým tvůrcem Janem Soldatem. Tak v roce 2007 vznikl "Komisař Kresch", cenami ověnčený krátký film, s monology okamžité inspirace Petra Hungara jako komisaře. Ať jako malíř či "herec" - bere se v hraní rolí vážně a rozvíjí přitom zcela nové, subtilní dílo - malířské a jazykové. Peter Hungar wurde am 10. Juli 1957 in Leipzig geboren. Mit zwei älteren Schwestern aufgewachsen, besuchte er die Sonderschule und arbeitete viele Jahre als Hilfsarbeiter u.a. bis 1991 bei Robotron. Ab 2002 ist er Mitarbeiter in einer Geschützten Werkstatt in Chemnitz. Sein Vater war Maler, seine Mutter Kinderkranken-schwester heiratete Peter Hungar und hat einen Sohn. Seine große Leidenschaft gehört der Musik von Nicole und anderen Schlagerstars, Live-Konzerte und Fanbriefwechsel inclusive. Daneben interessieren ihn besonders "...alte Schlösser und Kirchen". So war sein größter Wunsch zum 50. Geburtstag ein Besuch der Dresdner Frauenkirche. Peter Hungar lebt heute bei seiner Mutter regte ihn der Zivildienstleistende Peter Domke nach einem...schönen Krisenbild... an, in die Chemnitzer Kunstfabrik zu kommen. Seither ist das Künstlerische bei ihm sehr gefördert worden. Dabei wechselten Zeiten voller Fantasie und höchster Kreativität mit weitgehender Abstinenz. Zunächst zeichnete er exzessiv mit Bleistift ganze Epen auf Papier. So entstanden Tiere, verzweigt oder surrealistisch deformiert, Gebrauchsgegenstände wie Möbel oder Musikinstrumente darstellend oder Menschen mit fantastisch vervielfältigten Geschlechtsorganen. Später übertrug der Künstler szenische Darstellungen auf große Leinwände mit Acrylfarben. Das Besondere ist, dass er hierfür immer Vorzeichnungen anfertigt. Akribisch werden seltsame Fabelwesen oder ganze Geschichten mittels Verfremdung additiv vor farblich kräftig kontrastierenden, eindimensionalen Hintergründen komponiert. Die Bilder des Künstlers ziehen den Betrachter suggestiv an und bestechen durch Intimität und Monumentalität, Fiktion und Wirklichkeit. Seine Arbeiten zeigen eine ganz eigene Weltsicht, in der er große Themen wie die Hölle, das "Regierungsungeheuer" und die kleinen wie das Pferd im Porzellanladen" wie auch Reiseerlebnisse "Spielcasino Monaco" als kulturell sehr Interessierter mit verarbeitet. Durch das ganzheitliche Konzept der Chemnitzer Kunstfabrik kam es zum Kontakt mit dem jungen Filmemacher Jan Soldat. So entstand 2007 Kommissar Kresch, ein preisgekrönter Kurzfilm mit Stehgreifmonologen des Peter Hungar als Kommissar. Ob als Maler oder Schauspieler - er nimmt sich ernst in Rollenspielen und entwickelt dabei ganz neue, subtile Schöpfungen - zeichnerisch und sprachlich. Bez názvu 21 x 29,7 cm tužka / papír Ohne Titel Bleistift auf Papier Dva hroši 140 x 158 cm disperzní barva / plátno Die zwei Flußpferde Dispersionsfarbe auf Leiwand Die Hölle 122 x 81 cm akryl / plátno Die Hölle Acryl auf Leinwand Bez názvu 21 x 29,7 cm tužka / papír Ohne Titel Bleistift auf Papier Peter Hungar

16 Michael Laurus se narodil 6. srpna 1977 v Schlemě. Po návštěvě zvláštní školy v Chemnitzu, radostně sestavuje v chráněné dílně elektronické součástky a žije od roku 2002 ve skupině chráněného bydlení. Michael Laurus přichází do Chemnitzer Kunstfabrik od roku Již od dětství rád kreslil, jeho nezkrotná tvořivá, excesivní energie od té doby proudí. Bez námahy vydatně vyplňuje pomocí akrylových barev obrovská plátna během několika málo hodin. Bez předchozího předkreslování je organizace obrazu vytvářena prostřednictvím silně vykreslených linek. Takto vystavěné kompozice jsou vyplněny barvami, jejichž tónové hodnoty silně variují od sotva viditelných do extrémně silných kontrastů. Takto vznikají plošné obrazové atrakce, které jsou pro Michaela Lauruse typické. Tato radost z experimentování je jasně zřetelná při míchání barev a nových malířských technikách. Od nedávna zdůrazňuje Michael cíleně pomocí štětce své barevné plochy tečkami nebo čarami. Použité barvy jsou harmonicky sladěné. Dynamika je ovládána, barva je důležitá, ne však detail. V obrazech Michaela Lauruse se nezrcadlí tematické inspirace, ale tělesné výbuchy pocitů. Michael se v běžném životě artikuluje komplikovaně, své výrazné práce nepojmenovává, a přesto se s nimi identifikuje, vyžaduje pozornost a uznání. Zda při tancování miluje hip hop nebo scooter nebo při plavání (jako účastník paraolympiády) tak při malování Michael se rád fyzicky vyčerpá. Bez názvu 138 x 202 cm akryl / plátno Ohne Titel Acryl auf Leinwand Bez názvu 185 x 89 cm akryl / plátno Ohne Titel Acryl auf Leinwand Bez názvu 100 x 140 cm akryl / plátno Ohne Titel Acryl auf Leinwand Michael Laurus wurde am 6. August 1977 in Schlema geboren. Nach dem Besuch einer Förderschule in Chemnitz, baut er in einer Geschützten Werkstatt mit "...viel Spaß" Elektronikteile zusammen und lebt seit 2002 in einer Außenwohngruppe. Michael Laurus kommt seit 1999 in die Chemnitzer Kunstfabrik. Als Kind bereits gerne malend, sprüht seither seine unbändig kreative, exzessive Energie. Raumgreifend füllt er mühelos mit Acrylfarben innerhalb weniger Stunden riesige Leinwände. Ohne Vorzeichnungen sind die Bildorganisationen mittels stark gerichteter Linien von ihm entwickelt. Die so gebauten Kompositionen werden mit Farben "gefüllt", deren Tonwerte stark variieren - von kaum sichtbaren bis zu extrem starken Kontrasten. So entstehen die für Michael Laurus typischen flächigen Bildabstraktionen. Deutlich ist diese Freude am Experimentieren mit Farbmischungen ("Mischa") und neuen Maltechniken zu spüren. Neuerdings akzentuiert er mit dem Pinsel gezielt seine farbigen Flächen mit Punkten oder Strichen. Harmonisch sind die von ihm eingesetzten Farben aufeinander abgestimmt. Die Dynamik ist beherrscht, die Farbe ist ihm wichtig, nicht das Detail. Körperliche Gefühlsausbrüche und keine Themeninspirationen spiegeln die Bildwerke von Michael Laurus wider. Sich im täglichen Leben kompliziert artikulierend, benennt er seine ausdrucksstarken Arbeiten nicht und doch identifiziert er sich mit ihnen, fordert Aufmerksamkeit und Anerkennung. Ob beim Tanzen er liebt Hip Hop oder Scooter oder beim Schwimmen (als Teilnehmer der Behinderten Olympiade) wie bei der Malerei verausgabt sich Michael Laurus körperlich. Michael Laurus

17 David Brylok se narodil 20. července 1989 v Karl-Marx-Stadt. Žije v péči své matky, má ještě starší sestru, která studuje psychologii. Do roku 1997 navštěvoval zvláštní mateřské školky, později zvláštní školu pro duševně postižené v Chemnitzu. David Brylok tam ztratil radost z učení a tvoření. Teprve přechod na školu Janusze Korczaka to změnil. David zpívá ve školním sboru, angažuje se v chlapeckém sdružení a rád cestuje, nejraději do Izraele. V Chemnitzer Kunstfabrik se stal ihned nápaditým díky své produktivní, excesivní malířské vášni, kdy desítky papírů během několika málo hodin pomocí štětce a barev radostně vyplní. Jako nejmladší umělec Art Brut je od té doby aktivně podporován. David Brylok své umění neustále zlepšuje pracoval nejprve na papíru, později na plátně a také novými technikami, jako například tiskem. Abstraktně a divoce používá cílevědomě štětec, špachtli nebo tiskací válec, při své práci uvolní veškeré napětí. Používá komplementární barvy, jako kdyby nikdy nedělal nic jiného, také u něho je radostné tvoření zcela bezprostřední. Při své práci je tak hrdý a veselý! K jeho vnitřním světům které například registrují analyticky nejpřesnější autobusy a tramvaje, linky a cíle - přistoupilo umění, jakožto extensivní vyjadřovací forma. David Brylok wurde am 20. Juli 1989 in Karl-Marx-Stadt (Chemnitz) geboren. Bez názvu 63 x 88 cm akryl / papír Ohne Titel Acryl auf Papier Bez názvu 63 x 88 cm akryl / papír Ohne Titel Acryl auf Papier Bez názvu 63 x 88 cm akryl / papír Ohne Titel Acryl auf Papier Bez názvu 63 x 88 cm akryl / papír Ohne Titel Acryl auf Papier Bei seiner Mutter umsorgt lebend, hat er noch eine ältere Schwester, die Psychologie studiert. Bis 1997 besuchte er einen Förderkindergärten, später eine Förderschule für geistig Behinderte in Chemnitz. David Brylok verlor dort die Freude am Lernen und kreativ sein. Erst der Wechsel in die Janusz-Korczak-Schule änderte dies. Er musiziert im Schulchor, engagiert sich in der Jungen Gemeinde und reist gerne, besonders nach Israel. In der Chemnitzer Kunstfabrik fiel er sofort durch seine produktive, exzessive Malwut auf, dutzende Blätter werden innerhalb weniger Stunden lustvoll mit Pinsel und Farbe gefüllt. Als jüngster Art Brut-Künstler wird er seither aktiv gefördert. Erst auf Papier malend, steigerte David Brylok sein Können auf Leinwänden und arbeit seit jüngstem mit neuen Techniken, wie dem Druck. Abstrakt und wild setzt er zielsicher Pinsel, Spachtel oder Druckwalze ein, spannungsreich sich in seinen Arbeiten entladend. Komplementäre Farben werden eingesetzt, als hätte er nie etwas anderes getan, auch bei ihm ist das lustvolle Tun ganz unmittelbar. Wie stolz und freudig ist er am Werk! Zu seinen inneren Welten die z. B. analytisch genauestens Busse und Straßenbahnen, Linien und Ziele registrieren ist die Kunst als extensive Ausdrucksform getreten. David Brylok

18 SEZNAM VYSTAVENÝCH PRACÍ / ART BRUT 2009 / ČESKÉ ZASTOUPENÍ Jana Boučková Květina I / pastelky / A4 Květina II / pastelky / A4 Květina III / pastelky / A4 Květina IV / pastelky / A4 Radek Deák Medvídek nebo opička / pastelky / A4 Teplo energie / mastné křídy Gioconda / A4 Součastná politická scéna ČR / pastelky a tuš / A4 Labyrint světa / pastelky / A4 Tříoký strom / pastelky a tuš / A4 U moře / olej / A4 Čtyři díly zmateného světa / pastelky a tuš / A4 Město s kanalizací / pastelky a tuš / A4 Transformátor barev ve zlatavý dým / pastelky a tuš / A4 O mě / monotip / A4 Kapky naděje / monotip / A4 Mojmíra Dejmková Zlo a radost / tempera / 43 x 38 cm Podzim / tempera / 60 x 77 cm Obličej / tempera / 71 x 111 cm Zdeněk Košek Pokoj v Chemičce / olej na kartonu / 80 x 55 cm Boj o myšlení / olej na sololitu / 60 x 90 cm Společnost od A do Z / olej na lepence / 50 x 70 cm Zápasníci / olej na sololitu / 75 x 93 cm Zápas ideologií / olej na lepence / 70 x 100 cm Ulice s kočkou / olej na plátně / 90 x 65 cm Autoportét se zelenýma očima / ofsetová barva na lepence / 53 x 49 cm Ladislav Kropáček Tatra / pastelky / 45 x 62,5 cm Spící žena v listí / pastelky / 30 x 21 cm Chlapec ve městě / pastelky / 62 x 45 cm Jachta / pastelky / 40 x 29,5 cm Eva Panská Cobain za mlada / akvarel / 40 x 30 cm Pochod pierotů / akvarel / A4 Autoportrét v zrcadle / pastelky / 30 x 14 cm Dvojí tvář / propisovačka a tužka / 84 x 48 cm Jiří Štěpánek Cesta do Uranopolis / olej / 72 x 102 cm Vzpomínka na Michaila Vrubela / olej / 101,5 x 73 cm SEZNAM VYSTAVENÝCH PRACÍ / ART BRUT 2009 / NĚMECKÉ ZASTOUPENÍ David Brylok Ohne Titel / Acryl auf Papier / bez názvu / akryl na papíře / 63x88cm Ohne Titel / Acryl auf Papier / bez názvu / akryl na papíře / 63x88cm Ohne Titel / Acryl auf Papier / bez názvu / akryl na papíře / 63x88cm Ohne Titel / Acryl auf Papier / bez názvu / akryl na papíře / 63x88cm Katrin Schilde Blick aus dem Königsschloß mit Häusern und Landschaft, Bäumen und Feldern / Acryl / Pohled na královský zámek s domy a krajinou, stromy a poli / akryl / 101 x 152 cm Ein Werk von Hundertwasser / Acryl auf Leinwand / Hundertwasserovo dílo / akryl na plátně / 136 x 202 cm Großmutter schlafend, aus dem Märchen Rotkäppchen / Acryl auf Leinwand / Spící babička, z pohádky o Červené Karkulce / akryl na plátně / 138 x 202 cm Michael Laurus Ohne Titel / Acryl auf Leinwand / bez názvu / akryl na plátně / 89 x 185 cm Ohne Titel / Acryl auf Leinwand / bez názvu / akryl na plátně / 138 x 202 cm Ohne Titel / Acryl auf Leinwand / bez názvu / akryl na plátně / 140 x 100 cm Peter Hungar Die zwei Flußpferde / Dispersionsfarbe auf Leinwand / Dva hroši / disperzní barva na plátně / 140 x 158 cm Ohne Titel / Bleistift auf Papier / bez názvu / tužka na papíře / 21 x 29,5 cm Ohne Titel / Bleistift auf Papier / bez názvu / tužka na papíře / 21 x 29,5 cm Ohne Titel / Bleistift auf Papier / bez názvu / tužka na papíře / 21 x 29,5 cm Ohne Titel / Bleistift auf Papier / bez názvu / tužka na papíře / 21 x 29,5 cm Regie und Bühne / Dispersionsfarbe auf Leinwand / Režie a scéna / disperzní barva na plátně / 141 x 161 cm Ramona Ahnert Ohne Titel / Guache auf Papier / bez názvu / kvaš na papíře / 32,5 x 46,5 cm Ohne Titel / Guache auf Papier / bez názvu / kvaš na papíře / 33,5 x 46,5 cm Ohne Titel / Guache auf Papier / bez názvu / kvaš na papíře / 34 x 48,5 cm Ohne Titel / Guache auf Papier / bez názvu / kvaš na papíře / 34 x 48,5 cm Thomas Flach Augsburger Puppenthomas / Graphit auf Papier / Augsburgský Puppenthomas / grafit na papíře / 70 x 100 cm Bildnis eines Schlafenden / Graphit auf Papier / Portrét spícího / grafit na papíře / 42 x 60 cm Der Adler / Graphit auf Papier / Orel / grafit na papíře / 42 x 60 cm Das Baumschiff / Graphit auf Papier / Stromová loď / grafit na papíře / 42 x 60 cm Die Handstudien / Graphit auf Papier / Studie ruky / grafit na papíře / 30 x 42 cm Der Ikarus / Graphit auf Papier / Ikarus / grafit na papíře / 42 x 60 cm Studie Fridolin / Graphit auf Papier / Fridolin / grafit na papíře / 15 x 21 cm Das tribilllianiche kaninichen / Akryl auf Leinwand / tribilllianský králilík / akryl na plátně / 160 x 80 cm Selbstportrait / Akryl auf Leinwand / Vlastní portét / akryl na plátně / 30 x 40 cm Laika / Acryl und Öl auf Leinwand / Laika / akryl a olej na plátně / 60 x 80 cm Der Augsburger Puppenthomas / Öl auf Leinwand / Augsburgský Puppenthomas / olej na plátně / 90 x 180 cm Fehlersystematik / Tempera auf Leinwand / Systematika chyb / tempera na plátně / 40 x 40 cm

SYMPOSIUM13. Český Krumlov

SYMPOSIUM13. Český Krumlov EGON SCHIELE ART CENTRUM I Š i r o k á 7 1, 3 8 1 0 1 Č e s k ý K r u m l o v I www.schieleartcentrum.cz Český Krumlov SYMPOSIUM13 MARGIT GREINÖCKER I TOMÁŠ HAVLÍK I STANISLAVA KONVALINKOVÁ I ARTUR MAGROT

Více

Glas - Kunst - Orte. Grußwort Pozdravné slovo 4 Generalkonsul Josef Hlobil 6 OB Kurt Seggewiß 8 Initiatorin Karin Holl

Glas - Kunst - Orte. Grußwort Pozdravné slovo 4 Generalkonsul Josef Hlobil 6 OB Kurt Seggewiß 8 Initiatorin Karin Holl 2 0 J a h r e B a y e r i s c h - B ö h m i s c h e K u l t u r - u n d W i r t - 2 0 l e t s c h a f t s t a g e B a v o r s k o - č e s k ý c h W e i d e n k u l t u r n í c h a h o s p o - d á ř s k

Více

ROMA-GENERATION 2.0 VOM VERFOLGTEN VOLK ZU EUROPÄISCHEN BÜRGERN ROMSKÁ GENERACE 2.0 OD PRONÁSLEDOVANÉHO NÁRODA K EVROPSKÝM OBČANŮM

ROMA-GENERATION 2.0 VOM VERFOLGTEN VOLK ZU EUROPÄISCHEN BÜRGERN ROMSKÁ GENERACE 2.0 OD PRONÁSLEDOVANÉHO NÁRODA K EVROPSKÝM OBČANŮM ROMA-GENERATION 2.0 ROMA-GENERATION 2.0 VOM VERFOLGTEN VOLK ZU EUROPÄISCHEN BÜRGERN September 2013 Februar 2015 ROMSKÁ GENERACE 2.0 OD PRONÁSLEDOVANÉHO NÁRODA K EVROPSKÝM OBČANŮM Září 2013 únor 2015 RomaTrial

Více

SKLÁŘSKÉ SYMPOZIUM GLASSYMPOSIUM

SKLÁŘSKÉ SYMPOZIUM GLASSYMPOSIUM SKLÁŘSKÉ SYMPOZIUM GLASSYMPOSIUM 20. 25. 5. SKLÁRNA/GLASHÜTTE AGS SVOBODA Gemeinsam mehr erreichen. Společně dosáhneme více. SKLÁŘSKÉ SYMPOZIUM GLASSYMPOSIUM VYSOČINA 2012 20. 25. 5. SKLÁRNA/GLASHÜTTE

Více

Příběhy Sudet. Geschichten aus dem Sudetenland

Příběhy Sudet. Geschichten aus dem Sudetenland Příběhy Sudet Geschichten aus dem Sudetenland 2013 Centrum pro komunitní práci (Zentrum für kommunale Arbeit) ISBN 978-80-87809-02-0 Příběhy Sudet Geschichten aus dem Sudetenland Obsah Úvod 6 Sociologická

Více

Böhmen. Čechy (1890 1923) (1890 1923) Polička Kindheit und Jugend. Polička dětství a mládí

Böhmen. Čechy (1890 1923) (1890 1923) Polička Kindheit und Jugend. Polička dětství a mládí Čechy (1890 1923) Böhmen (1890 1923) Něco z naší Vysočiny, něco věčně pravdivého, na čem je možné spočívat s jistotou. To je ono tajemství, jež jsem si odvezl do ciziny od nás, to jest víra v člověka.

Více

well MĚJTE SE SEIEN SIE Když je víno ještě mladé ...14 ...10 CESTA NA KONEC SVŰTA...36 ...24

well MĚJTE SE SEIEN SIE Když je víno ještě mladé ...14 ...10 CESTA NA KONEC SVŰTA...36 ...24 Váš osobní výtisk / Ihr persönliches Exemplar Číslo/Folge: 06/2007 Ročník/Jahrgang: III. PUTOVÁNÍ S CHUTÍ RETSINY REISEBERICHT MIT RETINA- GESCHMACK...14 MĚJTE SE SEIEN SIE well...10 Když je víno ještě

Více

6. 10. August /srpna 2012 Campus Raabs /Kampus v Raabsu

6. 10. August /srpna 2012 Campus Raabs /Kampus v Raabsu Die grenzüberschreitende Jugenduniversität Niederösterreichs & der Region Vysočina Přeshraniční univerzita pro mládež v Dolním Rakousku & na Vysočině 6. 10. August /srpna 2012 Campus Raabs /Kampus v Raabsu

Více

Zima / Winter 2013. Rozhovor se Zdeňkem Zelenkou Zdeněk Zelenka und sein neues Wintermärchen

Zima / Winter 2013. Rozhovor se Zdeňkem Zelenkou Zdeněk Zelenka und sein neues Wintermärchen Zima / Winter 2013 Rozhovor se Zdeňkem Zelenkou Zdeněk Zelenka und sein neues Wintermärchen 66. PLES V RADIUM PALÁCI 66 GALA-BALL 2014 Zimní motiv Hana Gerzanicová OBSAH INHALT Přilétla královna z ledové

Více

V ZAHRADÁCH ZDRAVÍ WILLKOMMEN IN DEN GÄRTEN DER GESUNDHEIT. Číslo/Folge: 04-2009 Ročník/Jahrgang: V.

V ZAHRADÁCH ZDRAVÍ WILLKOMMEN IN DEN GÄRTEN DER GESUNDHEIT. Číslo/Folge: 04-2009 Ročník/Jahrgang: V. CZ / D Váš osobní výtisk - Ihr persönliches Exemplar Procházka v tanečním rytmu... Spaziergang im Tanzrhythmus Zpívající legenda na Sanssouci... Eine singende Legende im Sanssouci Na lázně nejste nikdy

Více

DUCH ZAKLADATELŮ DER GEIST DER GRÜNDER INDUSTRIEGESELLSCHAFT UND GESELLSCHAFTLICHE EMANZIPATION PRŮMYSLOVÁ SPOLEČNOST A SPOLEČENSKÁ EMANCIPACE

DUCH ZAKLADATELŮ DER GEIST DER GRÜNDER INDUSTRIEGESELLSCHAFT UND GESELLSCHAFTLICHE EMANZIPATION PRŮMYSLOVÁ SPOLEČNOST A SPOLEČENSKÁ EMANCIPACE DUCH ZAKLADATELŮ PRŮMYSLOVÁ SPOLEČNOST A SPOLEČENSKÁ EMANCIPACE KONFERENCE V ÚSTÍ NAD LABEM 7.-9. ŘÍJNA 2005 DER GEIST DER GRÜNDER INDUSTRIEGESELLSCHAFT UND GESELLSCHAFTLICHE EMANZIPATION KONFERENZ IN

Více

STUDIJNÍ OPORA K PŘEDMĚTU CIZÍ JAZYK II. NĚMECKÝ JAZYK I.-IV.

STUDIJNÍ OPORA K PŘEDMĚTU CIZÍ JAZYK II. NĚMECKÝ JAZYK I.-IV. STUDIJNÍ OPORA K PŘEDMĚTU CIZÍ JAZYK II. NĚMECKÝ JAZYK I.-IV. Typ studijního programu: bakalářský Studijní obor: podnikání Jména autorů PhDr.Janusz Karpeta OSTRAVA 2014 CIZÍ JAZYK II. Cizí jazyk II., Německý

Více

LISTY LÁZNÍ JÁCHYMOV / DAS BLATT DES BADES JOACHIMSTHAL

LISTY LÁZNÍ JÁCHYMOV / DAS BLATT DES BADES JOACHIMSTHAL AQUAVIVA zima Winter 2010-2011 LISTY LÁZNÍ JÁCHYMOV / DAS BLATT DES BADES JOACHIMSTHAL Hotel Bûhounek získal prestiïní ocenûní Das Kurhotel Bûhounek erhielt einen begehrten Preis Samuel Palán Pfiál bych

Více

Euroregion Krušnohoří / Erzgebirge e. V. / internet: www.softex.cz 1/2002

Euroregion Krušnohoří / Erzgebirge e. V. / internet: www.softex.cz 1/2002 Euroregion Krušnohoří / Erzgebirge e. V. / internet: www.softex.cz 1/2002 10 let Euroregionu Krušnohoří Česko - saský hudební festival Aktivně pro evropské regiony - Jens Gabbe Návrh pěšího výletu 10 Jahre

Více

LISTY LÁZNÍ JÁCHYMOV / DAS BLATT DES BADES JOACHIMSTHAL

LISTY LÁZNÍ JÁCHYMOV / DAS BLATT DES BADES JOACHIMSTHAL AQUAVIVA P o d z i m H e r b s t 2 0 0 9 LISTY LÁZNÍ JÁCHYMOV / DAS BLATT DES BADES JOACHIMSTHAL Jáchymov slaví podzim hudbou Jáchymov feiert den Herbst mit Musik Kryoelixír elixír plný Krásy, Ryzího zdraví

Více

10. Jahrestag des bildnerischen Workshops SALVE Prachatice

10. Jahrestag des bildnerischen Workshops SALVE Prachatice 10. výročí výtvarného workshopu SALVE Prachatice Na prvopočátku byla výborná myšlenka zrealizovat a zároveň dát život mezinárodnímu výtvarnému sympoziu SALVE Prachatice. Nad tímto sympoziem převzala záštitu

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY NĚMECKÝ JAZYK

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY NĚMECKÝ JAZYK KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2014/2015 NĚMECKÝ JAZYK Zpracoval: CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Schválil: Ministerstvo školství, mládeže

Více

VYUŽIJTE VŠECH VÝHOD VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU MACHEN SIE SICH ALLE VORTEILE UNSERES TREUEPROGRAMMES ZU NUTZE

VYUŽIJTE VŠECH VÝHOD VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU MACHEN SIE SICH ALLE VORTEILE UNSERES TREUEPROGRAMMES ZU NUTZE Léto/ Sommer 2014 LETNÍ KULTURNÍ LAHŮDKY KULTURELLE HIGHLIGHTS DES DIESJÄHRIGEN SOMMERS VYUŽIJTE VŠECH VÝHOD VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU MACHEN SIE SICH ALLE VORTEILE UNSERES TREUEPROGRAMMES ZU NUTZE ADVENT,

Více

Grußwort von Hans Martin Bury... 4 Proslov Hanse Martina Buryho. Grußwort von Otto Pick... 6 Proslov Otto Picka. Einführung...

Grußwort von Hans Martin Bury... 4 Proslov Hanse Martina Buryho. Grußwort von Otto Pick... 6 Proslov Otto Picka. Einführung... INHALT/ OBSAH Grußwort von Hans Martin Bury.................................... 4 Proslov Hanse Martina Buryho Grußwort von Otto Pick........................................... 6 Proslov Otto Picka Einführung.....................................................

Více

10 Jahre Tandem. Mgr. Dana Kuchtová. Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch. ministryně školství, mládeže a tělovýchovy

10 Jahre Tandem. Mgr. Dana Kuchtová. Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch. ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Když ministr školství, mládeže a tělovýchovy a jeho německá kolegyně podepsali v roce 1996 při příležitosti 1. česko-německého setkání mládeže

Více

DIPLOMARBEIT. Titel der Diplomarbeit. Der tschechische Emil. Zur Rezeption der Kinderromane Erich Kästners in Tschechien und ihre Übersetzungen

DIPLOMARBEIT. Titel der Diplomarbeit. Der tschechische Emil. Zur Rezeption der Kinderromane Erich Kästners in Tschechien und ihre Übersetzungen DIPLOMARBEIT Titel der Diplomarbeit Der tschechische Emil. Zur Rezeption der Kinderromane Erich Kästners in Tschechien und ihre Übersetzungen Verfasserin Mag. Dr. phil. Gerda Faerber angestrebter akademischer

Více

ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY 16.-17. KVĚTNA ERÖFFNUNG DER KURSAISON AM 16.-17. MAI

ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY 16.-17. KVĚTNA ERÖFFNUNG DER KURSAISON AM 16.-17. MAI Jaro / Frühjahr 2015 ZA ODPOČINKEM DO KRUŠNÝCH HOR / AKTIVE ERHOLUNG IM ERZGEBIRGE ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY 16.-17. KVĚTNA ERÖFFNUNG DER KURSAISON AM 16.-17. MAI OBSAH INHALT 4-5 ZAJÍMAVOSTI INTERESSANTES

Více

nikgeschichte, D-09596 Freiberg, Tel.: +49- (0)-3731-39-3406, Fax: -2832, E-Mail: montanregion@iwtg.tu-freiberg.de

nikgeschichte, D-09596 Freiberg, Tel.: +49- (0)-3731-39-3406, Fax: -2832, E-Mail: montanregion@iwtg.tu-freiberg.de AKCE V EUROREGIONU MASSNAHMEN IN DER EUROREGION nikgeschichte, D-09596 Freiberg, Tel.: +49- (0)-3731-39-3406, Fax: -2832, E-Mail: montanregion@iwtg.tu-freiberg.de J Dne 23. května 2002 se v Mostě konal

Více

Adventní koncert euroregionu v Postoloprtech

Adventní koncert euroregionu v Postoloprtech NFOPRESS S Zpravodaj Euroregionu Krušnohoří / Erzgebirge Berichterstatter der Euroregion Erzgebirge / Krušnohoří 4/2014 ZIMA / WINTER Cena Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge předána Příprava nového programu

Více

galerie Goller, Selb [2009]

galerie Goller, Selb [2009] galerie Goller, Selb [2009] Hans-Joachim Goller, Kulturdezernent a. D., Galerist, Selb, 10. 05. 2009 Václav Fiala, Klatovy, ČR Ausstellung in der Galerie Goller Selb Anrede Vor nahezu drei Jahren zeigten

Více

DĚTI DĚTEM VON KINDERN FÜR KINDER

DĚTI DĚTEM VON KINDERN FÜR KINDER DĚTI DĚTEM VON KINDERN FÜR KINDER NĚMECKÁ ŠKOLA V PRAZE & DĚTSKÁ HEMATOLOGIE A ONKOLOGIE FN MOTOL DEUTSCHE SCHULE PRAG & KINDERHÄMATOLOGIE & ONKOLOGIE KRANKENHAUS MOTOL DĚTSKÁ TRANSPLANTAČNÍ JEDNOTKA PRAHA

Více

VÍTE, JAKÝ JE ROZDÍL MEZI SPA A WELLNESS?

VÍTE, JAKÝ JE ROZDÍL MEZI SPA A WELLNESS? I M P E R I A L Číslo/Folge: 3/2010 Ročník/Jahrgang: VI Na cestách s Pentalog Tour: Kutná Hora a Řezno Mit Pentalog Tour auf Reisen: Kutná Hora und Regensburg Imperial Design Symposium 2010 Karlovarská

Více

12/11 1/12. Wien Marketing

12/11 1/12. Wien Marketing 12/11 1/12 Wien Marketing Prosinec / Dezember 2011 Brno 6. 12. PŘEDNÁŠKA / VORTRAG Rakouská knihovna v přednáškách Wissenschaftskolleg Österreich-Bibliothek Jaroslav Šebek: Rakouský katolicismus a cesta

Více

VITAL t dny plné relaxace. VITAL Relaxing-Wochen punkteten beim Großen Preis

VITAL t dny plné relaxace. VITAL Relaxing-Wochen punkteten beim Großen Preis AQUAVIVA j a r o f r ü h l i n g 2 0 1 1 LISTY LÁZNÍ JÁCHYMOV / DAS BLATT DES BADES JOACHIMSTHAL VITAL t dny plné relaxace bodovaly ve Velké cenû VITAL Relaxing-Wochen punkteten beim Großen Preis Hotel

Více

Jana Navrátilová. Němčina za 24 dnů. intenzivní kurz pro samouky + audio CD

Jana Navrátilová. Němčina za 24 dnů. intenzivní kurz pro samouky + audio CD Jana Navrátilová Němčina za 24 dnů intenzivní kurz pro samouky + audio CD Edika Brno 2012 Němčina za 24 dnů intenzivní kurz pro samouky + audio CD Jana Navrátilová Odborná korektura: Helmut Wanka Obálka:

Více