, Hradec Králové. MUDr. Pavel Urbánek, Ph.D. Útvar krizového řízení, Fakultní nemocnice Brno

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "27. 28.11.2008, Hradec Králové. MUDr. Pavel Urbánek, Ph.D. Útvar krizového řízení, Fakultní nemocnice Brno"

Transkript

1 5. ročník konference Medicína katastrof -traumatologické plánování a příprava , Hradec Králové Organizace urgentních příjmů ve FN Brno aktivace a svolávání týmů MUDr. Pavel Urbánek, Ph.D. Útvar krizového řízení, Fakultní nemocnice Brno

2 Příjmové vakuum termín často užívaný v souvislosti s návazností přednemocniční neodkladné péče a časné nemocniční neodkladné péče PRÁZDNOTA před vstupem - komunikační PRÁZDNOTA na vstupu -organizační

3 Běžný provoz FN Brno traumacentrum (nově ve FNB) ostatní urgentní příjmy kardiologické stavy -angioloinka neurologické stavy iktová jednotka neurochirurgie ostatní kliniky a oddělení kam jsou přiváženy urgentní stavy zdravotnickou záchranou službou

4 Krizové stavy Odbor krizové připravenosti MZ ČR, definoval zdravotnický záchranný řetězec, jehož jednotlivé články se podílejí na likvidačních a záchranných pracích specifikovaných v tzv. krizových zákonech : prvním článkem je laická první pomoc, druhým odborná přednemocniční neodkladná péče zajišťovaná zdravotnickou záchrannou službou, třetím je odborná nemocniční neodkladná péče, nejslabší článek řetězce!

5 Navrhované řešení ve FN Brno - DUP Kvalitní datové propojení ZZS a FN Brno, jasně definovaný systém předávání informací mezi ZZS a FNB komunikační protokol. Jediné kontaktní místo ve FNB - Dispečink urgentních příjmů které informaci ZZS zpracuje podle předem definovaných kriterií: Příjmový protokol urgentního příjmu. Systém avíza, svolávání a řízení urgentních příjmů. Systém avíza, svolávání a řízení a krizových stavů. Protokol spuštění traumatologického plánu (TP) nemocnice! Protokol spuštění evakuačního plánu (EP) nemocnice!

6 Komunikace v PNP a časné NNP orientační schéma (cílový stav) MUDr. Pavel Urbánek, Ph.D., ÚKŘ FNB Život ohrožující stav - Tísňová výzva Hlasová komunikace Zdravotnické operační středisko (ZOS) aplikace S.O.S: Příjem výzvy vyhodnocení závažnosti a pozice Vyslání vhodného prostředku Hlasová či datová komunikace Výjezdové prostředky kraje (RLP/LZS/RZP): Zhodnocení stavu po vyšetření (po příjezdu) Požadavek na cílové zařízení směrování pacienta Hlasová či datová komunikace P N P Zdravotnické operační středisko (ZOS) aplikace S.O.S. : Příjem požadavku na směrování pacienta Vyhodnocení celkové situace (jiné požadavky na stejné zařízení, včetně LZS jiných krajů?) Avízo cílovému zařízení (stav a čas příjezdu) Hlasová či datová komunikace Dispečer urgentního příjmu (UP) FNB či jiného zdravotnického zařízení (ZZ) aplikace EMOF (ZZ) : Příjem požadavku na přijetí pacienta Vyhodnocení evidované příjmové a lůžkové kapacity ZZ o Potvrzení příjmu pro ZZS Avízo cílovému oddělení (počet, stav a čas příjezdu) o Svolání týmu dle rozpisu o Ověření přijetí výzvy o Avízo operačním či katetrizačním sálům o Avízo diagnostickému komplementu o Informace či aktivace managementu N N P Hlasová či datová komunikace Členové týmů, komplementu a vedení FNB (ZZ) : Informace o příjmu pacienta (SMS, pager) o Potvrzení příjmu výzvy či informace o Nástup do příjmových prostor o Příprava pracovišť (CT, sály,.) o Zasedání krizového štábu (KŠ)

7 Standardní klienti systému SOS Datová komunikace ZZS a FNB Klienti s WWW prohlížečem Databázový server aplikace SOS Výměna dat SQL WWW Server Pouze HTTPS provoz DUP Funkční on-line datová komunikace Podmínkou -trvalé internetové připojení INTRANET ZZS JMK PC Dispečinku urgentních příjmů (DUP) Připojení k WWW serveru ZZS JmK Přihlašovací formulář Zařazení do seznamu INTRANET FN Brno

8 Architektura řešení komunikace ZZS JmK Databázový server WWW server DUP FN Brno Informační systém S.O.S Zápis telefonického hlášení Přidělení cílové nemocnice

9 Oznámení nového případu Po přidělení cílové nemocnice operátorem KOS je případ oznámen vizuálně i akusticky na pracovišti nemocnice. Obsluha pak potvrdí nebo zamítne (výjimečně) přijetí s případným odůvodněním či doplňující zprávou. V návaznosti na přijetí případu je možné rozeslat upozornění na nový případ personálu nemocnice.

10 Emergency Office (EMOFF) ve FN Brno EMOFF je protipólem sytému S.O.S. zdravotnické záchranné služby (ZZS) na straně nemocnice. Zajišťuje informační tok směřující od pracovníků ZZS v terénu až po pracovníky příjmových oddělení bez přerušení a bez informačního šumu. Je určen pro každodenní rutinní datovou komunikaci nemocnice a ZZS běžný provoz. Umožňuje výše zmíněným, rutinní praxí prověřeným způsobem, spustit odpovídající stupeň traumatologického plánu nemocnice! Je celoplošně rozšířen jako nástroj krizového plánování a řízení v JmK.

11 Dispečink urgentních příjmů (DUP) FN Brno Proškolený operátor (nepřetržitý 24 hodinový provoz) přijme dle komunikačního protokolu směrování pacienta na některé z pracovišť FNB výzvu vyhodnotí z pohledu příjmového protokolu pracovní diagnóza a závažnost stavu aktivuje adekvátní síly a prostředky definovaný počet a typ pracovníků a pracovišť FNB, aktivace proběhne automaticky po zvolení odpovídající varianty, rozešle výzvu (SMS) pracovníkům, zadaným pro daný den a dané oddělení (úsek). vyzvaný pracovník ihned výzvu potvrdí dostaví se na místo určení dle příjmového protokolu, příjmová místa registrují příchod pracovníků prostřednictvím čipových karet jednotlivce.

12 Aktivace cestou EMOFF ve FN Brno Systém aktivace, svolávání a řízení Fakultní nemocnice Brno ZZS JmK Informační systém S.O.S DUP : Informační systém FNB EMOF(ZZ) FNB Avízo konkrétnímu oddělení urgentní příjem 1. Avízo urgentního příjmu jednotlivce 2. Rozhodnutí o stupni TP dle toho počty svolávaných Aktivace TP výzva všem zaměstnancům ve službě SMS!! HPZ okamžitý nástup do zaměstnání, potvrďte! Aktivace TP výzva zaměstnancům mimo službu (povolání z domova) Zápis telefonického hlášení

13 Tabulky pro dispečera v EMOFF Tvoří vedoucí jednotlivých pracovišť dle vzoru Typ postižení (pracovní Dg.) Interní Chirurgické Neurologické Závažnost stavu (NACA) Koho povolat -kdo přijímá (složení týmu a počty) Lékaři Sestry Pomocný personál Koho avizovat připravenost (CT, laboratoř, sál )

14 Aktivace TP cestou DUP FN Brno Hlášení většího množství pacientů současně operátor aktivuje větší množství pracovníků ve službě, opět dle nastavení příjmového protokolu. Při hromadném postižení zdraví (HPZ) traumatologický plán spuštěn a postupováno opět dle předem připraveného TP protokolu. Aktivace zdravotnických i nezdravotnických profesí FNB. Bezpečnostní opatření. Vyžádání součinnosti dalších organizací. Mediální rozhraní a další programované kroky. Stejné pracoviště spouští vpředem definovaných situacích i např. evakuační plán FN a řeší ostatní krizové situace.

15 Tabulky pro DUP v EMOFF při HPZ Jsou tvořeny opět dle návrhu vedoucích jednotlivých pracovišť dle jejich malých TP Typ postižení (pracovní Dg.) typ TP Mechanické Termické CBRN Počty postižených a závažnost stavu (NACA) Různý stupeň TP nemocnice Koho povolat -kdo přijímá (složení týmu a počty) Lékaři Sestry Pomocný personál Koho avizovat připravenost (CT, laboratoř, sál )

16 Postup rozhodovacího procesu dispečera EMOFF Dispečink urgentních příjmů Běžný provoz Krizové stavy

17 Postup rozhodovacího procesu dispečera Běžný provoz Bohunice (pracoviště medicíny dospělého věku) Dětská nemocnice (pracoviště dětské medicíny) Porodnice (pracoviště reprodukční medicíny)

18 Základní schéma EMOFF pro DUP EMOFF Dispečink urgentních příjmů Běžný provoz Krizové stavy Chirurgické stavy Bohunice pracoviště medicíny dospělého věku Mechanické postižení Dětská nemocnice pracoviště dětské medicíny Mechanické postižení Porodnice Traumatologický plán Mechanická postižení Evakuační plán CBRN II. stupně Pandemický plán Chirurgické stavy Urgentní gynekologické stavy I. stupně Evakuace Bohunice I. stupně I. stupně Termická postižení III. stupně porod Evakuace Porodnice II.stupně ostatní Evakuace Dětská nemocnice 2 5 pacientů II. stupně 2 5 pacientů 2 5 pacientů 5-10 pacientů 2 5 pacientů 5-10 pacientů Interní trauma Mechanická postižení Termická postižení 5 10 pacientů 5 10 pacientů Interní trauma Termické postižení Termické postižení Mechanická postižení III.stupně Termická postižení 2 5 pacientů 2 5 pacientů Interní trauma 2 5 pacientů 2 5 pacientů Interní stavy Koronární příhody Interní stavy Neurologické stavy ORL Gastroenterologie infekční ostatní Ostatní CMP Neurologické stavy Ostatní Ostatní ORL Infekční KC Oční Psychiatrie

19 Postup rozhodovacího procesu dispečera Bohunice pracoviště medicíny dospělého věku Chirurgické stavy Interní stavy Ostatní Mechanické postižení Koronární příhody Neurologické stavy CMP ORL Gastroenterologie Ostatní Infekční 2 5 pacientů NACA 14 až pacientů NACA 4až pacientů KC Termické postižení Ostatní Psychiatrie Oční 2 5 pacientů 2 5 pacientů 2 5 pacientů 2 5 pacientů 5-10 pacientů 5 10 pacientů

20 Rozhodovací schéma dispečera DUP chirurgie traumata Běžná chirurgie mechanická termická NACA 4-6 NACA 1-3 NACA 1-3 NACA 1-3 NACA 4-6 NACA pacienti NACA pacienti NACA 4-6

21 Obsah tlačítek svolávání/avizování Dispečer DUP - svolávání týmů typ postižení/stav typ postižení/stav typ postižení/stav typ postižení/stav týmy polytrauma sdružená poranění těžké mnotrauma kraniotrauma tým OUP L + 2S L + 2S L + 2S L + 2S tým KÚCH 2L + 2S 2L + 2S 1L + 1S 1L tým NCHK 1L 1L 1L tým NK 1L 1L 1L tým radiologie 1L + 1RA 1L + 1RA 1RA 1L + 1RA tým COS 1LA+1SA+2SC 1LA+1SA+2SC?1LA+1SA+2SC?1LA+1SA+2SC tým laboratoře 1 laborant 1 laborant 1 laborant 1 laborant konziliář ORL dle potř. dle potř. dle potř. dle potř. konziliář OrtK dle potř. dle potř. dle potř. dle potř. konziliář PORCH dle potř. dle potř. dle potř. dle potř.

22 Dispečer

23 Dispečer Bohunice

24 Dispečer chirurgické stavy

25 Dispečer mechanické postižení

26 Děkuji za pozornost

Hromadné postižení zdraví a krizová připravenost. MUDr. Pavel Urbánek, Ph.D. Předseda sekce MEKA, OS UM a MK, ČLS JEP Útvar krizového řízení, FN Brno

Hromadné postižení zdraví a krizová připravenost. MUDr. Pavel Urbánek, Ph.D. Předseda sekce MEKA, OS UM a MK, ČLS JEP Útvar krizového řízení, FN Brno Hromadné postižení zdraví a krizová připravenost MUDr. Pavel Urbánek, Ph.D. Předseda sekce MEKA, OS UM a MK, ČLS JEP Útvar krizového řízení, FN Brno Přírodní katastrofy zemětřesení hurikány tsunami povodně

Více

Ověření zásad traumatologického plánování v praxi

Ověření zásad traumatologického plánování v praxi V. ročník konference MEDICÍNA KATASTROF a 8. konference SVLFVL ČLS JEP 27.-28.11.2008 Hradec Králové Ověření zásad traumatologického plánování v praxi Petr Hubáček Neodkladná péče 3 etapy 1. Přednemocniční

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Vladimír Janda, DiS. FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Specializace ve zdravotnictví Vladimír Janda, DiS.

Více

Hromadné postižení zdraví postup řešení zdravotnickou záchrannou službou v terénu

Hromadné postižení zdraví postup řešení zdravotnickou záchrannou službou v terénu Česká lékařská společnost J.E. Purkyně Společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof Doporučený postup č. 18 Hromadné postižení zdraví postup řešení zdravotnickou záchrannou službou v terénu Aktualizace:

Více

Modul 5 - Využití informačních technologií pro oblast krizového řízení ve zdravotnickém zařízení

Modul 5 - Využití informačních technologií pro oblast krizového řízení ve zdravotnickém zařízení Celostátní konference -Krizová připravenost zdravotnických zařízení Modul 5 - Využití informačních technologií pro oblast krizového řízení ve zdravotnickém zařízení Ing. Monika Kudrlová prosinec 2014 Základní

Více

Physio-Control defibrilátory a systémy pro KPR

Physio-Control defibrilátory a systémy pro KPR Společnost Medsol s.r.o. Vám nabízí špičkové produkty a služby předních světových výrobců zdravotnické techniky, informačních systémů a spotřebního materiálu. Naší specializací jsou systémy a technologie

Více

Modul 3 Krizová připravenost zdravotnického zařízení

Modul 3 Krizová připravenost zdravotnického zařízení Celostátní konference -Krizová připravenost zdravotnických zařízení Modul 3 Krizová připravenost zdravotnického zařízení Část 3.1. Plán krizové připravenosti Ing. Marika Bejdáková prosinec 2014 Modul 3.

Více

12. Brněnské dny přednemocniční neodkladné péče

12. Brněnské dny přednemocniční neodkladné péče Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, p.o. ve spolupráci s ALFA-HELICOPTER, spol. s r.o. pořádají 12. Brněnské dny přednemocniční neodkladné péče Mikulov, 4. 5. dubna 2013 12. Brněnské dny

Více

Medicína Katastrof 2006 14. 15. 11. Hradec Králové

Medicína Katastrof 2006 14. 15. 11. Hradec Králové Medicína Katastrof 2006 14. 15. 11. Hradec Králové Systém traumatologické přípravy v kraji Vysočina Ing. Tomáš Halačka halacka.t@kr-vysocina.cz tel. 564602814 obsah: 1. Laická zdravotnická první pomoc

Více

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru URGENTNÍ MEDICÍNA MZ ČR URGENTNÍ MEDICÍNA

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru URGENTNÍ MEDICÍNA MZ ČR URGENTNÍ MEDICÍNA Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru 1 Cíl specializačního vzdělávání... 2 2 Vstupní podmínky a průběh specializačního vzdělávání... 2 3 Učební plán... 3 3.1 Učební osnova základního modulu...

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Věstník Ročník 2015 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 4 Vydáno: 20. BŘEZNA 2015 Cena: 74 Kč OBSAH: 1. Zveřejnění seznamu subjektů, kterým byl pro rok 2014 vydán souhlas s distribucí transfuzních

Více

Medicína katastrof Brno 2014

Medicína katastrof Brno 2014 www.fnplzen.cz Medicína katastrof Brno 2014 6. února 2014 IX. Mezinárodní kongres Kontaktní místo ve zdravotnickém zařízení akutní lůžkové péče Co nám zákon přinesl, aneb opravdu šok pro nemocnici? Ing.

Více

Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie

Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie Technická specifikace předmětu plnění veřejné zakázky Plzeňský kraj Obsah 1 Úvod... 5 2 Okolí

Více

ZZS v České republice, dostupnost lékaře v přednemocniční neodkladné péči

ZZS v České republice, dostupnost lékaře v přednemocniční neodkladné péči ZZS v České republice, dostupnost lékaře v přednemocniční neodkladné péči Dne 6. března 2014 uspořádala Česká lékařská komora v Poslanecké sněmovně konferenci s názvem 24hodinová dostupnost lékařské péče.

Více

Zdravotnická záchranná služba

Zdravotnická záchranná služba VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO INŽENÝRSTVÍ Zdravotnická záchranná služba Jiří Šindler Ostrava 2014 Šindler J., 2014 ISBN 978-80-248-3502-0 Tato kniha ani žádná

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška, kterou se provádí zákon o zdravotnické záchranné službě Citace: 240/2012 Sb. Částka: 82/2012 Sb. Na straně (od-do):

Více

Urgentní příjmy Vstupní brána do nemocnice

Urgentní příjmy Vstupní brána do nemocnice Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky seminář 25.9.2014 Urgentní příjmy Vstupní brána do nemocnice MUDr. Petr Hubáček, MBA Neodkladná péče 3 etapy 1. Přednemocniční péče (ZZS) 2. Neodkladná nemocniční

Více

Subjekty zajišťující v regionu opatření při výskytu VNN ve zdravotnickém zařízení poskytovatele zdravotních služeb

Subjekty zajišťující v regionu opatření při výskytu VNN ve zdravotnickém zařízení poskytovatele zdravotních služeb Č.j.: KHSV/ 16258/2014/JI/Ř/Říha Směrnice pro jednotný postup při vzniku mimořádné události podléhající mezinárodním zdravotnickým předpisům (2005) v souvislosti s výskytem vysoce nakažlivé nemoci ve zdravotnickém

Více

[Krizová připravenost zdravotnictví]

[Krizová připravenost zdravotnictví] 0 Číslo: 1/2013 3. ročník Čtvrtletník se věnuje krizovému řízení a plánování ve všech složkách IZS, organizacích působících ve zdravotnictví a dalších subjektech, které vytvářejí, příp. se spolupodílejí

Více

SUBJEKTY ZAJIŠŤUJÍCÍ OPATŘENÍ PŘI VÝSKYTU VNN VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

SUBJEKTY ZAJIŠŤUJÍCÍ OPATŘENÍ PŘI VÝSKYTU VNN VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB S M Ě R N I C E PRO JEDNOTNÝ POSTUP PŘI VZNIKU MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI PODLÉHAJÍCÍ MEZINÁRODNÍM ZDRAVOTNICKÝM PŘEDPISŮM (2005) V SOUVISLOSTI S VÝSKYTEM VYSOCE NAKAŽLIVÉ NEMOCI VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE

Více

Ročník 2007. Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Částka 8 Vydáno: PROSINEC 2007 Cena:??? Kč OBSAH:

Ročník 2007. Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Částka 8 Vydáno: PROSINEC 2007 Cena:??? Kč OBSAH: Ročník 2007 Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 8 Vydáno: PROSINEC 2007 Cena:??? Kč OBSAH: 1. Vzor informovaného souhlasu sterilizace vejcovodů..................................................

Více

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J.E.PURKYNĚ SPOLEČNOST URGENTNÍ MEDICÍNY A MEDICÍNY KATASTROF Zpráva o činnosti výboru Společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof ČLS JEP v období 2007 2010 Vzhledem k

Více

Modernizace a inovace podmínek pro měření kvality

Modernizace a inovace podmínek pro měření kvality Zadávací dokumentace k veřejné zakázce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané v otevřeném řízení dle 27 a násl. zákona Modernizace

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011 2011 - Rok první Společnost krizové připravenosti zdravotnictví České lékařské společnosti J. E. Purkyně ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011 (ROK PRVNÍ) Zpracovala: Mgr. Šárka Nováková a kolektiv 1 Společnost

Více

Genevieve Barrier: Emergency medical services for treatment of mass casualties (Záchranná služba při hromadných neštěstích)

Genevieve Barrier: Emergency medical services for treatment of mass casualties (Záchranná služba při hromadných neštěstích) 1 Genevieve Barrier: Emergency medical services for treatment of mass casualties (Záchranná služba při hromadných neštěstích) Critical Care Medicine 1989, Vol.17, No.10, s.1062-67) Francouzský systém záchranné

Více

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace Sociální Péče 799/7A, 400 11 Ústí nad Labem IČO: 00 82 90 13

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace Sociální Péče 799/7A, 400 11 Ústí nad Labem IČO: 00 82 90 13 Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace Sociální Péče 799/7A, 400 11 Ústí nad Labem IČO: 00 82 90 13 Zpráva o činnosti ZZS ÚK p.o. za r. 2013 1 OBSAH 1. PROFIL ORGANIZACE

Více

SMĚRNICE MINISTERSTVA VNITRA

SMĚRNICE MINISTERSTVA VNITRA Věstník vlády pro orgány krajů, okresní úřady a orgány obcí Ročník 1 Vydán dne 13. prosince 2001 Částka 9 OBSAH: 9. Směrnice Ministerstva vnitra č.j.: PO-4536/IZS-2001 ze dne 12. prosince 2001, kterou

Více

Cvičíme pro zábavu? Zkušenosti z FN Olomouc

Cvičíme pro zábavu? Zkušenosti z FN Olomouc 7. ročník konference Medicína katastrof Hradec Králové 25.-26. listopadu 2010 Cvičíme pro zábavu? Zkušenosti z FN Olomouc Petr Hubáček Fakultní nemocnice Olomouc FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC univerzitní,

Více

NÁRODNÍ KARDIOVASKULÁRNÍ PROGRAM

NÁRODNÍ KARDIOVASKULÁRNÍ PROGRAM NÁRODNÍ KARDIOVASKULÁRNÍ PROGRAM Na vypracování programu se podílely: Česká kardiologická společnost Česká společnost kardiovaskulární chirurgie Česká internistická společnost Česká společnost pro hypertenzi

Více

Vzdělávací program oboru URGENTNÍ MEDICÍNA

Vzdělávací program oboru URGENTNÍ MEDICÍNA 154 VĚSTNÍK Vzdělávací program oboru Urgentní medicína l ČÁSTKA 5 Vzdělávací program oboru URGENTNÍ MEDICÍNA 1 Cíl specializačního vzdělávání... 155 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 155.1

Více