KAPKA s motem Ke kapce kapička, chytrá bude hlavička zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků 1.mateřské školy Františkovy Lázně

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KAPKA s motem Ke kapce kapička, chytrá bude hlavička zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků 1.mateřské školy Františkovy Lázně"

Transkript

1 Školní vzdělávací program KAPKA s motem Ke kapce kapička, chytrá bude hlavička zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků 1.mateřské školy Františkovy Lázně čj. Projednáno pedagogickou radou dne: Vydal: Iva Kožíšková, ředitelka školy

2 Obsah: 1. Identifikační údaje o mateřské škole 2. Obecná charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání 3.1. věcné podmínky 3.2. životospráva 3.3. psychosociální podmínky 3.4. organizační chod školy 3.5. řízení školy, personální podmínky 3.6. spolupráce s rodiči 3.7. další spolupráce 4. Organizace vzdělávání 5. Charakteristika vzdělávacího programu 6. Vzdělávací obsah 7. Evaluační systém 8. Přílohy 1. Identifikační údaje o škole 1. Mateřská škola Františkovy Lázně, Česká 350, Františkovy Lázně, příspěvková organizace S právní subjektivitou od , IČO Statutární zástupce: Iva Kožíšková, ředitelka školy, jmenovaná do funkce Zřizovatel: Město Františkovy Lázně Kontakt: ústředna, vedoucí školní jídelny ředitelna mobilní telefon Telefony tříd: Lísteček a Sluníčko Beruška a Pastelka Obecná charakteristika školy Mateřská škola je s celodenním provozem v klidném prostředí lázeňského města, nedaleko základní školy. Je přízemní, složena z 5-ti pavilonů. Čtyři pavilony jsou jednotlivé třídy s kompletním vybavením a vlastním vchodem, pátý pavilon je hospodářský s vlastní školní kuchyní. Všechny pavilony jsou spojeny propojovacími chodbami. Celý areál je umístěn uprostřed rozsáhlé školní zahrady. Mateřská škola má 4 třídy věkově smíšené a více než 30-ti letou tradici, neboť byla založena v roce Pro snazší orientaci jsou jednotlivé pavilony barevně odlišeny a pojmenovány 1. Lísteček zelený pavilon 2. Sluníčko žlutý pavilon 3. Beruška červený pavilon 4. Pastelka modrý pavilon 5. Hospodářský (správní pavilon) Děti svoji mateřskou školu pojmenovaly PRAMÍNKY. Pramínek s barevnými kapkami pak zdobí znak mateřské školy.

3 Školní vzdělávací program nese název KAPKA s mottem: Ke kapce kapička, chytrá bude hlavička 3. Podmínky vzdělávání 3.1 Věcné podmínky Prostorové uspořádání vyhovuje potřebám mateřské školy i všem legislativním normám. Každá třída má své kompletní zázemí, pátým pavilonem je správní - hospodářský pavilon, kde se nachází školní kuchyně, prádelna, ředitelna, sborovna, kancelář vedoucí školní kuchyně, sklady, jedna provozovna a byt domovníka. Pro zdravý rozvoj dětí je dle možností a platných norem mateřská škola vybavena nábytkem, hračkami, herními prvky ve třídách i na školní zahradě. Dětem je nabízena vlastní volba využití hraček, stavebnic, výtvarných a pracovních aktivit v různých koutcích a skupinách, vše je dětem dostupné v otevřených skříňkách v prostorách jednotlivých tříd a heren. Třídy jsou dostatečně vybaveny, škola disponuje vlastní pedagogickou odbornou knihovnou, knihovnou pro děti, CD a DVD knihovnou, kabinetem rozumové výchovy, tělesné výchovy, dostatečným materiálem k tvořivým nápadům a námětům (Raadce předškolního vzdělávání, Kafomet). Naším záměrem je: výměna oken a zateplení budovy školy (zažádáno o dotaci) výměna kuchyňských linek v přípravných kuchyňkách jednotlivých tříd vč. oprav rozvodu vody, výměna obložení a podlah dlouhodobým záměrem pak i rekonstrukce elektrických rozvodů v budově vybavení školní zahrady 3.2. Životospráva Vhodnou výživou působíme preventivně proti nemocem, zajišťujeme náhradu spotřebované energie, podporujeme výkonnost organizmu, doplňujeme objem a hodnotu stravy podávané v rodině. Při přípravě a podávání jídla se mateřská škola řídí závaznými vyhláškami o školním stravování, spotřebním košem. Děti mají na jídlo dostatek času, jí v klidném, nestresujícím prostředí, do jídla nejsou nucené. Dopolední i odpolední svačiny jsou průběžné, oběd společný. Děti jsou vedeny k tomu, aby postupně přijímaly jídla zdravé výživy, přiměřené množství jídla, poznávají suroviny, mohou si část svačinek připravit samy (namazat, prostřít, uklidit po sobě). Celodenně je dětem nabízen pitný režim (čaj, ovocné šťávy, voda) a dostupné je též ovoce. Pitný režim je též zajištěn při pobytu na školní zahradě. Nosit a konzumovat v mateřské škole potraviny donesené z domova je zakázáno. Uspořádání života dětí v MŠ je stanoveno tak, aby uspokojovalo dětskou potřebu jistoty a řádu, vytvořilo stereotypy potřebné pro vznik zdravého životního stylu. V jednotlivých třídách je co největší prostor pro spontánní hru, volný pohyb jak v prostorách tříd, tak na školní zahradě. Děti mají zajištěn celodenní pitný režim, správnou životosprávu a dostatečný pobyt na čerstvém vzduchu. Správná organizace zajišťuje prolínání činností, postupnou změnu činností, dostatek času na jednotlivé činnosti i jejich realizaci a dokončení. Naším záměrem je: vést děti k zdravému životnímu stylu 3.3. Psychosociální podmínky Všechny třídy jsou heterogenní, což usnadňuje rychlejší a bezproblémovou socializaci dítěte, bezproblémové zapojení dítěte do skupiny, vybírání činností dle vlastních schopností dítěte, předávání poznatků a zkušeností dětí, zvyšování sebevědomí, odpovědnosti. Pestrost sociálního prostředí významně přispívá k rozvoji schopnosti empatie, kooperace, smyslovému vnímání, koordinaci pohybu, tvořivosti a fantazie, přirozené nápodobě dětí starších a vyspělejších, ochraně a pomoci mladším. Cíleně a promyšleně využíváme sebeučení dětí a učení dětí navzájem. Třídní programy tvoří učitelky podle ŠVP, podle potřeb dětí a podmínek jednotlivých tříd. V jednotlivých třídách je maximálně 27 dětí a děti jsou ve věku zpravidla od 3 let do 7 let (děti s odkladem školní docházky).všichni zaměstnanci mají k dětem postoj partnerský, řídíme se pravidlem, že učitelka není středem dění ani pouhým dozorem, ale je s dětmi a mezi nimi a svými odbornými přístupy a metodami usnadňuje dětem dělat to co chtějí, a nenásilnou formou směřuje k jejich učení, k naplnění kompetencí dětí předškolního věku. Respektujeme dětskou individualitu a naším cílem je nabídnout tolik činností, aby každé dítě mohlo být úspěšné. Děti však nepřetěžujeme, dáváme jim možnost spolurozhodovat o činnostech a aktivitách. Všechny děti mají rovnocenné postavení. Společně s dětmi utváříme jasná pravidla, která se snažíme dodržovat a respektovat, aby se ve třídě vytvořil kolektiv dobrých kamarádů. Vyhýbáme se negativním slovním komentářům, podporujeme děti v samostatných podkusech, reagujeme

4 pozitivním oceněním. Denní režim střídá dětské aktivity s potřebným odpočinkem, respektuje individuální potřeby spánku či odpočinku s pohádkou, pro starší a nespící děti pak náhradní program (školní aktivity). Upřednostňujeme pohyb, prevenci tvorbou vhodného mikroprostředí, snažíme se ve spolupráci s rodiči děti chránit před přenosem infekčních onemocnění. Vytváříme co nejlepší podmínky pro volný pohyb i pohyb výchovný a vzdělávací a to s využitím dalších pohybových aktivit. Samozřejmě s maximální bezpečností dětí. Pro spontánní hru, která je potřebou a hlavní činností dětí je vyčleněn největší prostor, nejvíce času a zajištěny dostatečné materiální podmínky. Herny mají pomyslné zóny koutky pro rozvoj různých druhů her. Stavby si děti mohou ponechat, dokončit i v jinou dobu či den. Hračky a stavebnice jsou v kontejnerech, poličkách i hracích koutcích dostupné všem. Děti jsou vedené tak, aby si hračky braly sami dle potřeby, ale po ukončení hry je také uklidily na své místo. Hračky jsou přizpůsobeny věku i druhu hry, bezpečné a s hygienickými požadavky se slučující. V každé třídě fungují pravidla, která jsou stanovena dětmi a učitelkami, vyvěšena ve třídě i šatně a respektována dětmi, učitelkami i rodiči. Učitelka využívá hru dětí k pozorování, poznávání vývoje dětí, citlivě ji stimuluje. Děti také mají možnost vytváření improvizovaných kostýmů, práce s různými materiály, nářadím a náčiním, práci s přírodninami, pozorování, zkoumání a experimentu Organizační chod školy Rodiče přivádí své dítě obvykle mezi 6.00 a 8.00 hodinou a odvádí mezi až hodinou. Děti, které odchází po obědě si rodiče vyzvedávají mezi a hodinou. Vše záleží na potřebách a domluvě rodičů s učitelkou ve třídě. Pavilony se po 8. hodině uzamykají, rodiče proto pozdější příchod hlásí učitelce a do budovy vchází po zazvonění a otevření učitelkou či jiným zaměstnancem školy. Provoz mateřské školy je od 6.00 do hodin V ranních a odpoledních hodinách (scházení a rozcházení dětí) je v provozu vždy jedna třída třída Beruška. Týká se doby zpravidla od 6.00 do 6.30 hodin a od do hodin. Ráno se děti schází ve třídě Beruška, následně si své věci do své třídy přenesou. Po 6.30 hodině jsou již otevřeny všechny třídy. V případě, že děti ve svých třídách ještě nejsou, převedou je rodiče spojovací chodbou na třídu, ve které je provoz což je v jejich třídě vyznačeno. Odpoledne po hodině si děti přenášejí v košíčkách své věci na třídu s konečným provozem a jejich pavilon je uzamčen. Všechny mimořádné změny jsou vyznačeny na pavilonech, případně ve třídách Řízení školy Mateřská škola je řízena ředitelkou školy, která je do funkce jmenována zřizovatelem. Zástupce ředitele škola nemá, pouze je určena jedna učitelka k zastupování ředitelky v době její nepřítomnosti. Škola pracuje s rozpočtem školy i se státními penězi, využívá sponzorských darů, dotací. Pedagogové se v rámci potřeb školy i potřeby vlastní dále vzdělávají. Řízení školy je demokratické a předpokládá vzájemnou spoluúčast mezi vedením školy, pedagogy, provozem a rodiči. Ředitelka školy zpracovala systém vnitřních předpisů, které stanovují jednoznačně pravidla činnosti mateřské školy. V organizačním řádu školy a v pracovních náplních jsou vymezeny kompetence jednotlivých pracovníků a jejich základní úkoly. Velký důraz je kladen na týmovou práci, vzájemnou spolupráci a respektování. Ředitelka maximálně podporuje profesionalizaci celého týmu, reaguje na požadavky a vývoj současné společnosti. Tvorba ŠVP je výsledkem celého týmu školy a vychází z evaluace. Vzdělávání zajišťuje 8 pedagogických pracovníků, z toho je 7 plně kvalifikovaných, jedna učitelka si doplňuje vzdělání pedagogiky předškolních dětí na pedagogické škole v Obratani. Školnice a vedoucí školní jídelny se dvěma kuchařkami připravují 3 jídla denně, dvě uklizečky zajišťují pořádek v mateřské škole a domovník drobné opravy a péči o školní zahradu. Záměry: - uvědomit si, že o tom, jak se bude dítě v mateřské škole cítit, rozhodují vztahy všech, kteří se na jeho vzdělávání podílejí. Jinými slovy to znamená: Spokojené dítě- spokojený rodič spokojený učitel Spolupráce s rodiči Spolupráce s rodiči je založena na oboustranné důvěře a otevřenosti, porozumění i respektu. To vše se zřetelem na zájmy dítěte. Rodiče mají možnost spolupodílet se na dění v mateřské škole. Učitelky dostatečně informují rodiče o plánovaných činnostech, výchovné práci a kulturních akcích v MŠ. Mezi společné akce patří jako již tradičně podzimní a jarní dílny, schůzky rodičů spojené s nabízenými přednáškami, besídky vánoční a ke dni matek či otců, rozloučení s předškoláky Komunikační proces probíhá verbálními i nonverbálními formami, prostřednictvím webových stránek, informativních schůzek, nástěnek v šatnách dětí, na vývěsní tabuli školy, průběžnou každodenní komunikací.

5 Naším záměrem je dosáhnout vždy takového vztahu s rodičem, aby pro rodiče nebylo problémem jednat s pedagogem a požádat jej o radu a pomoc Další spolupráce Škola má úspěšnou spolupráci se základní školou ve městě, dětskou knihovnou, uměleckou školou, klubem seniorů, několika dětskými divadelními soubory. Velmi dobrá spolupráce je i se zřizovatelem. Záměrem je tyto spolupráce dále rozvíjet a prohlubovat, využívat k dalším formám vzdělávání dětí, ale též k reprezentaci naší školy 4. Organizace vzdělávání Zápis do mateřské školy probíhá většinou v dubnu, přihlášky si rodiče mohou vyzvednout zpravidla 1 týden před vyhlášeným termínem zápisu. O této skutečnosti jsou rodiče včas informováni na stránkách školy nebo na tabuli školy vývěsní skříňce, či stránkách města. Do mateřské školy jsou přijímány zpravidla děti od 3 let. Ve třídách jsou společně děti všech tří vzdělávacích ročníků. Mladší děti jsou do MŠ přijímány pouze tehdy, pokud je kapacita školy volná a za předpokladu schopnosti dítěte dodržovat povinnosti dítěte stanovené v čl Školního řádu. Děti jsou rozděleny do 4 věkově smíšených tříd následovně: 1. třída Lísteček 2. třída Sluníčko 3. třída Beruška 4. třída Pastelka Děti jsou po celou dobu docházky do mateřské školy v jedné třídě. Organizace vzdělávání je řízena časovým rozvrhem výchovně vzdělávacích činností Orientační časový rozvrh: hodin scházení dětí, přecházení do svých tříd, hra, průběžné zapojování do činností dle TVP hodin hygiena, průběžná svačina hodin pokračování v činnostech dle TVP, ranní cvičení, hygiena, příprava na pobyt venku hodin pobyt venku hodin příchod z PV, příprava na oběd, oběd, hygiena hodin postupné ukládání ke spánku, pohádka, relaxační hudba hodin spánek, odpočinek, nespící děti postupně vstávají a je jim nabízena pracovní činnost jako např. pracovní listy, cviky pro grafomotoriku, výtvarné činnosti, příprava na ZŠ hodin postupné vstávání, hygiena, odpolední svačina hodin činnosti dle TVP, hry, rozcházení dětí, přechod do třídy s konečným provozem Ve čtvrtek od 8.30 do hodin je přihlášeným nadaným dětem nabízen program v ZUŠ F.L. Tento program nabízí výtvarné, hudební, pohybové dovednosti, keramický kroužek. Tento nadstandardní program zajišťuje ZUŠ a je hrazen rodiči této organizaci. Do tohoto programu ještě patří dramatický kroužek v odpoledních hodinách ve středu, kam si rodiče své děti přivádějí. V průběhu celého školního roku chodíme ven, výjimkou je inverzní počasí a teploty pod 10 st.c. V jarních až podzimních měsících využíváme pobyt venku na školní zahradě i při odpoledních činnostech. Všechny čtyři třídy pracují ve stejném režimu. 5. Charakteristika vzdělávacího programu Mateřská škola pracuje podle Rámcového vzdělávacího programu předškolního vzdělávání a vzdělávací obsah je následně zpracován podle Kurikula podpory zdraví v mateřské škole (PaedDr. Eliška Vencálková, PhDr. Miluše Havlínová, Csc. a kol. - vydal Portál Praha r. 2008), vše v souladu s očekávanými výstupy dětí předškolního věku.

6 Cíle aby si děti osvojily věku přiměřené schopnosti a dovednosti tak, aby při odchodu do základní školy byly fyzicky, sociálně, citově i rozumově připravené na roli školáka při využití logopedických zkušeností pedagogů, za spolupráce s logopedem a rodiči dojít ke správné výslovnosti dítěte, k dostatečné slovní zásobě a gramatické správnosti systematické získávání dovedností v oblasti hygieny a sebeobsluhy dodržování dohodnutých pravidel chování, pravidel soužití aby děti chápaly zdraví jako hodnotu důležitou pro kvalitu jejich života i celého prostředí, ve kterém žijí aby se přiměřeně svému věku naučily vážit si zdravého prostředí, které je obklopuje, naučily se jej chránit a pečovat o něj aby si osvojily dovednosti, vědomosti, postoje a návyky, které v budoucnu povedou k jejich zdravému životnímu stylu výchova k respektu a vzájemné toleranci K čemu chceme dojít Nejdůležitější pro nás jsou zdravé, šťastné a spokojené děti, které bez problémů zvládnou přechod z mateřské školy do školy základní, budou samostatné v hygieně, sebeobsluze, zvládnou se o sebe postarat. Znají co je správné a co ne, dokáží odhadnout rizika ohrožující jejich zdraví a bezpečnost, mají zdravé sebevědomí, umí se prosadit, ale dokáží se i přizpůsobit, dokáží dobře komunikovat, dodržovat pravidla. Záměry Dále rozvíjet spolupráci se základní školou vzájemnými návštěvami dětí, společnými akcemi, výměnou zkušeností mezi pedagogy, pro talentované děti i nadále se základní uměleckou školou nabízet doplňující program, dále rozvíjet spolupráci s dětskou knihovnou programy k různým příležitostem, předčtenářskou gramotnost. Ve spolupráci se zřizovatelem a sponzory postupně vybavit jednotlivé třídy novými televizory, DVD přehrávači či výpočetní technikou, která ve třídách úplně chybí Jaké metody a formy práce používáme pozorování, prožitkové učení komunitní, diskuzní kruh, rozhovor, dotazníky námětové, spontánní, smyslové, pohybové hry a činnosti, konstruktivní hry výtvarné, pracovní, hudební činnosti, grafomotorika jazykové, matematické a další činnosti respekt k přirozeným dětským potřebám pokusy a experimenty výlety, vycházky, exkurze, divadelní představení tradice školy i měst kooperativní učení Formou frontální, hromadnou, skupinovou i individuální prací s dětmi dosahovat očekávaných výstupů a kompetencí dětí předškolního věku

7 6. Vzdělávací obsah Téma ŠVP: KAPKA Motto: Ke kapce kapička, chytrá bude hlavička Školní vzdělávací program má 6 bloků - tématických částí I. Kdo jsem já a kam patřím II. III. IV. Jak se mění příroda kolem nás Já a moje zdraví Kouzelný svět pohádek, fantazie a lidových tradic V. Kdo s námi žije na zemi VI. Než půjdu do školy

8 7. Evaluační systém Hodnocení školy vyplývá z výsledků evaluace předchozího období a je zaměřeno na tyto oblasti: I. naplňování cílů programu II. kvalita podmínek, způsob zpracování a realizace vzdělávacího obsahu III. práce pedagoga včetně autoevaluace IV. výsledky vzdělávání Dodržujeme následující postup: I. předmět evaluace (co budeme sledovat a nač se zaměříme) II. techniky evaluace ( formy a metody, způsob vyhodnocování) III. časový plán (frekvence a termíny vyhodnocování) IV. odpovědnost pedagoga (za co je pedagog zodpovědný) Škála hodnocení je číselná. Ohodnocení 1-5, přičemž 5 vyjadřuje maximální kvalitu 1 nikdy, 2 výjimečně 3 občas 4 často 5 pravidelně Techniky hodnocení: diskuze, dotazníky, monitoring, analýza, portfólia, pozorování, porovnávání výsledků s plánovanými cíli 1. HODNOCENÍ NA ÚROVNI ŠKOLY Hodnocení probíhá 2x ročně, na konci školního roku je zakončeno evaluační zprávou, na jejímž základě přehodnocujeme a upravujeme ŠVP. Využíváme informace pedagogů, provozních zaměstnanců, rodičů i dětí. Zpracovávají pedagogové, ředitelka a projedná pedagogická rada. Hodnotí se organizační podmínky, materiální podmínky, psychohygienické podmínky, personální podmínky, ekonomické podmínky. Dále hodnotíme vlastní pedagogickou práci, rozvoj odborných znalostí a dovedností. Využíváme hodnotící materiály EVVO a autoevaluační dotazníky, které dosud vyhovují. Učitelky je mají k dispozici v průběhu celého školního roku pro snazší orientaci a zaměření se na zlepšování kvality další práce. 2. HODNOCENÍ NA ÚROVNI TŘÍDY Hodnotí se výchovně vzdělávací proces TVP v jednotlivých třídách, zpracovávají obě učitelky v časovém horizontu 1x týdně či 1x za 2 týdny, hodnotí i děti. Hodnotí se plnění očekávaných výstupů, soulad TVP se ŠVP a RVP PV, vhodnost výběru tématických částí, podmínky vzdělávání, výsledky vzdělávání, rozvoj dětí, hodnocení a sebehodnocení pedagogů. 3. V PEDAGOGICKÉ EVALUACI HODNOTÍME: Co se zdařilo a čeho jsme dosáhli, co jsme vyzkoušeli, jaké metody a postupy jsme použili a s jakým výsledkem, co se nezdařilo a proč a jakou další cestu zvolit pro další práci, jakých rámcových cílů a očekávaných výstupů jsme dosáhli, zda byly vhodně zvoleny dílčí cíle k dosažení RC, jak děti reagovaly, čím přispěly. 4. ZÁZNAMY O DĚTECH Každá třída dále vede záznamy o dětech, které jsou dokladem rozvoje dětí za celé období docházky do mateřské školy. I zde je využíváno tabulek. Zaznamenávají se všechny pokroky dětí s ohledem k věku dítěte a zpracovává se plán vzdělávání dítěte pro další období s přihlédnutím k individuálnímu vývoji. Za tyto záznamy zodpovídají učitelky v jednotlivých třídách, 2x za období školního roku kontrolu záznamů provede ředitelka. Záznamy o dítěti na vyžádání učitelky rodiči předloží k nahlédnutí.

9 8. Přílohy Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu 1.mateřské školy Pramínky, Česká 350, Františkovy Lázně s názvem: Zdraví je jen jedno, není nám to jedno - zdraví a prevence zdraví zpracovaná: kolektivem mateřské školy garantem materiálu: Hana Molodovcovou a Iva Kožíšková

10 Příloha č. 2 ke Školnímu vzdělávacímu programu 1.mateřské školy Pramínky, Česká 350, Františkovy Lázně s názvem: Pojďte s námi do přírody - ekologie a život v přírodě zpracovaná: kolektivem mateřské školy garantem materiálu: Hana Molodovcovou a Iva Kožíšková

11 Příloha č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu 1.mateřské školy Pramínky, Česká 350, Františkovy Lázně s názvem: Ve zdravém těle zdravý duch, tak se kámo, tak se tuž! - tělovýchovné dovednosti zpracovaná: kolektivem mateřské školy garantem materiálu: Jiřina Švecová a Iva Kožíšková

12 Příloha č. 4 ke Školnímu vzdělávacímu programu 1.mateřské školy Pramínky, Česká 350, Františkovy Lázně s názvem: Správně mluv, ať jsi holka nebo kluk! - jazykové dovednosti, náprava řeči zpracovaná: kolektivem mateřské školy garantem materiálu: Romana Francková a Iva Kožíšková

13 Příloha č. 5 ke Školnímu vzdělávacímu programu 1.mateřské školy Pramínky, Česká 350, Františkovy Lázně s názvem: Cestujeme bezpečně - dopravní výchova zpracovaná: kolektivem mateřské školy garantem materiálu: Jana Sehnoutková a Iva Kožíšková

14 Příloha č. 6 ke Školnímu vzdělávacímu programu 1.mateřské školy Pramínky, Česká 350, Františkovy Lázně s názvem: Povídám, povídám, pohádku... -předčtenářská gramotnost, pohádky, lidové tradice a zvyky zpracovaná: kolektivem mateřské školy garantem materiálu: Vilma Fantová a Iva Kožíšková

15 Příloha č. 7 ke Školnímu vzdělávacímu programu 1.mateřské školy Pramínky, Česká 350, Františkovy Lázně s názvem: Kamaráde, pojď si hrát - rodina, kolektiv, multikultura zpracovaná: kolektivem mateřské školy garantem materiálu: Jitka Zámečníková a Iva Kožíšková

16

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Strakonice, A. B. Svojsíka 892 Č.j. 21/2012 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Putování se sluníčkem od podzimu do léta Motto: Dítě vždycky může naučit dospělého

Více

Školní vzdělávací program Všichni jsme kamarádi Mateřská škola Zlín, Milíčova 867, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program Všichni jsme kamarádi Mateřská škola Zlín, Milíčova 867, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Všichni jsme kamarádi Mateřská škola Zlín, Milíčova 867, příspěvková organizace Ve Zlíně Malenovicích 25. 8. 2014 Datum účinnosti od 1. 9. 2014 Projednáváno na pedagogické radě

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Č.j. 776/ 2007 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Ledeč nad Sázavou Výchozím materiálem při tvorbě ŠVP byl pro nás RVP PV, zkušenosti z praxe, odborné publikace a materiály ze seminářů. ŠVP je platný

Více

Putování světem poznání

Putování světem poznání Č.j. 03/2012 Mateřská škola HALENKOV, okres Vsetín Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Putování světem poznání Mateřská škola Halenkov, okres Vsetín, Halenkov 603, 756 05 Halenkov Platnost

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Ostrava Krásné Pole, Družební 336, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v mateřské škole Perlička vypracovaný na základě RVP PV pod

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI ZKRÁCENÁ VERZE Vydala dne 1. 9. 2009: Jaroslava Bergerová, ředitelka školy Č. j. MŠT/225A/2009 Platnost dokumentu: od 1. 9. 2009 do 31.

Více

Školní vzdělávací plán Mateřská škola Milešov

Školní vzdělávací plán Mateřská škola Milešov Školní vzdělávací plán Mateřská škola Milešov objevování a zkoumání okolního světa Aktualizace : k 27.8.2012 1 Údaje : Název školy : Základní škola a mateřská škola Velemín Telefon : 416 59 71 15 Zřizovatel

Více

D O M E Č E K. Školní vzdělávací program mateřské školy Čtyřlístek

D O M E Č E K. Školní vzdělávací program mateřské školy Čtyřlístek Mateřská škola Čtyřlístek, Třinec, Oldřichovice 670, příspěvková organizace - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více

PLAVBA MOŘEM DĚTSTVÍ

PLAVBA MOŘEM DĚTSTVÍ Základní škola a Mateřská škola Litvínov, Ruská 2059, okres Most tel. číslo: 476 111 170; www.zsruska.cz; zsruska@zsruska.cz Mateřská škola PARNÍK, Soukenická 981, Litvínov PLAVBA MOŘEM DĚTSTVÍ Školní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ I z malé obyčejné housenky se rozvine krásný motýl Mateřská škola Motýlek Pardubice, Josefa Ressla 1992 Platnost od 1. 9. 2008 Aktualizace k 31. 8. 2010,

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Praha 9 Černý Most, Paculova 1115, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Datum zpracování : 30.07 2015 Platnost ŠVP : 3 roky Č.j. 1/2015 ŠD 1 Obsah:

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014-2015

ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ VŠECHNO, CO POTŘEBUJI OPRAVDU ZNÁT, JSEM SE NAUČIL V MATEŘSKÉ ŠKOLE VEŘEJNÁ ELEKTRONICKÁ ČÁST. PŘÍLOHY JSOU SOUČÁSTÍ ÚPLNÉ VERZE. ŠKOLNÍ ROK 2014-2015

Více

POZNÁVÁME SVĚT A SEBE SE SKŘÍTKY DUHOVÉHO STROMU

POZNÁVÁME SVĚT A SEBE SE SKŘÍTKY DUHOVÉHO STROMU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA OBDOBÍ 1. 9. 2013 31. 8. 2016 POZNÁVÁME SVĚT A SEBE SE SKŘÍTKY DUHOVÉHO STROMU MATEŘSKÁ ŠKOLA SUDOMĚŘICE, OKRES HODONÍN OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Hrajeme si a poznáváme svět Mateřská škola Panenské Břežany Motto: Svět je plný vody, země, zvířat,rostlin, hraček, lidí, věcí..a o těch si budeme povídat celý rok přeci Zpracovala:

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12

Mateřská škola Oáza v Praze 12 Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování světem her a poznávání Číslo jednací: samostatná evidence 2013/14 Aktualizován: 1. 9. 2014

Více

Mateřská škola, Hradec Králové Věkoše, K Sokolovně 349. MATEŘSKÁ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ VĚKOŠE K SOKOLOVNĚ 349 příspěvková organizace

Mateřská škola, Hradec Králové Věkoše, K Sokolovně 349. MATEŘSKÁ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ VĚKOŠE K SOKOLOVNĚ 349 příspěvková organizace Mateřská škola, Hradec Králové Věkoše, K Sokolovně 349 MATEŘSKÁ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ VĚKOŠE K SOKOLOVNĚ 349 příspěvková organizace Platnost: od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2018 (na základě evaluace jsou možné

Více

Mateřská škola L. Kuby 48. platnost od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2017. projednán a schválen na pedagogické poradě dne: 25. 8. 2014

Mateřská škola L. Kuby 48. platnost od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2017. projednán a schválen na pedagogické poradě dne: 25. 8. 2014 Školní vzdělávací program pro předškollníí vzdělláváníí Mateřská škola L. Kuby 48 platnost od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2017 projednán a schválen na pedagogické poradě dne: 25. 8. 2014 Vypracovala: Bc. Zámečníková

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015 Mateřská škola Ke Kašně Ke Kašně 334, Praha 4 Písnice, 142 00 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015 SPOLEČNOU HROU POZNÁVÁME KROK ZA KROKEM SVĚT A ŽIVOT KOLEM NÁS Projednán na pedagogické

Více

MY JSME RÁDI NA SVĚTĚ

MY JSME RÁDI NA SVĚTĚ Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání č.j.89/2011 MY JSME RÁDI NA SVĚTĚ Mateřská škola Čtyřlístek Jeronýmova 772 Kolín IV. Schválen pedagogickou radou 29.8.2011 Nabyl právní moci 1.9.2011

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání na období 2012-2014 Mateřská škola Novoborská Praha 9, Novoborská 611 Školní kurikulum podpory zdraví v Mateřské škole Novoborská Obsah: 1) Představení

Více

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Potůčky, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Potůčky Inovace ŠVP pro PV s platností: od 01. 04. 2010. Vypracovaly: Marta

Více

pro předškolní vzdělávání Motto:

pro předškolní vzdělávání Motto: pro předškolní vzdělávání Motto: Žij vyrovnaně-trochu se uč a trochu přemýšlej a každý den trochu maluj a kresli a zpívej a tancuj a hraj si a pracuj. Robert Fulghum Obsah ŠVP pro PV 1. Identifikační údaje

Více

ROK JE DLOUHÝ COPÁNEK

ROK JE DLOUHÝ COPÁNEK ROK JE DLOUHÝ COPÁNEK Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MOTTO: Jaro léto podzim zima to je celý rok stejně letos, jako loni tak i napřesrok Platnost dokumentu: od 1.9.2015 Aktualizace

Více

Země je náš kamarád. Mateřská škola Vsetín, Luh I 1832. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Země je náš kamarád. Mateřská škola Vsetín, Luh I 1832. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Vsetín, Luh I 1832 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Země je náš kamarád Motto: Jen si děti všimněte, co je krásy na světě Aktualizace dne 27. 8. 2014 Č. j MŠ/ 206 /2014

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Kytička Dobrovského 1217 413 01 Roudnice nad Labem ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VOLÁME VÁS KAMARÁDI, MÁME SE TU VŠICHI RÁDI Zpracovala: Bc. Zuzana Francová OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ŠKOLE...

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í MŠ B Ř E Z H R A D 1 Obsah: 1. Identifikační údaje ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 1.1. Název

Více

Naše kamínky. Školní vzdělávací program MŠ Nechvalice. ŠVP Naše kamínky byl vydán dne 20.6.2007 pod č.j. 51/2007 s platností od 1.9.

Naše kamínky. Školní vzdělávací program MŠ Nechvalice. ŠVP Naše kamínky byl vydán dne 20.6.2007 pod č.j. 51/2007 s platností od 1.9. Naše kamínky Školní vzdělávací program MŠ Nechvalice ŠVP Naše kamínky byl vydán dne 20.6.2007 pod č.j. 51/2007 s platností od 1.9.2007 Aktualizace provedena dne 28.8.2013 pod č.j. 32/2013 Mateřská škola

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA Dr. E. Beneše Dr. E. Beneše 694 278 01 Kralupy nad Vltavou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ HRAJEME SI CELÝ ROK Zpracovali: Mgr. Pavla Kicková Jitka Králová Eva Chleborádová

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice. Barevný svět kolem nás po celý rok

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice. Barevný svět kolem nás po celý rok Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice Barevný svět kolem nás po celý rok Vydala: Mgr. Ivana Jelínková razítko a podpis Datum: 1. 7. 2013

Více

Pojď si s námi hrát, poznávat a mít rád

Pojď si s námi hrát, poznávat a mít rád Základní škola a Mateřská škola Loděnice Mateřská škola Loděnice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Pojď si s námi hrát, poznávat a mít rád MOTTO: Největší odměnou je pro děti čas, který

Více