KAPKA s motem Ke kapce kapička, chytrá bude hlavička zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků 1.mateřské školy Františkovy Lázně

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KAPKA s motem Ke kapce kapička, chytrá bude hlavička zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků 1.mateřské školy Františkovy Lázně"

Transkript

1 Školní vzdělávací program KAPKA s motem Ke kapce kapička, chytrá bude hlavička zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků 1.mateřské školy Františkovy Lázně čj. Projednáno pedagogickou radou dne: Vydal: Iva Kožíšková, ředitelka školy

2 Obsah: 1. Identifikační údaje o mateřské škole 2. Obecná charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání 3.1. věcné podmínky 3.2. životospráva 3.3. psychosociální podmínky 3.4. organizační chod školy 3.5. řízení školy, personální podmínky 3.6. spolupráce s rodiči 3.7. další spolupráce 4. Organizace vzdělávání 5. Charakteristika vzdělávacího programu 6. Vzdělávací obsah 7. Evaluační systém 8. Přílohy 1. Identifikační údaje o škole 1. Mateřská škola Františkovy Lázně, Česká 350, Františkovy Lázně, příspěvková organizace S právní subjektivitou od , IČO Statutární zástupce: Iva Kožíšková, ředitelka školy, jmenovaná do funkce Zřizovatel: Město Františkovy Lázně Kontakt: ústředna, vedoucí školní jídelny ředitelna mobilní telefon Telefony tříd: Lísteček a Sluníčko Beruška a Pastelka Obecná charakteristika školy Mateřská škola je s celodenním provozem v klidném prostředí lázeňského města, nedaleko základní školy. Je přízemní, složena z 5-ti pavilonů. Čtyři pavilony jsou jednotlivé třídy s kompletním vybavením a vlastním vchodem, pátý pavilon je hospodářský s vlastní školní kuchyní. Všechny pavilony jsou spojeny propojovacími chodbami. Celý areál je umístěn uprostřed rozsáhlé školní zahrady. Mateřská škola má 4 třídy věkově smíšené a více než 30-ti letou tradici, neboť byla založena v roce Pro snazší orientaci jsou jednotlivé pavilony barevně odlišeny a pojmenovány 1. Lísteček zelený pavilon 2. Sluníčko žlutý pavilon 3. Beruška červený pavilon 4. Pastelka modrý pavilon 5. Hospodářský (správní pavilon) Děti svoji mateřskou školu pojmenovaly PRAMÍNKY. Pramínek s barevnými kapkami pak zdobí znak mateřské školy.

3 Školní vzdělávací program nese název KAPKA s mottem: Ke kapce kapička, chytrá bude hlavička 3. Podmínky vzdělávání 3.1 Věcné podmínky Prostorové uspořádání vyhovuje potřebám mateřské školy i všem legislativním normám. Každá třída má své kompletní zázemí, pátým pavilonem je správní - hospodářský pavilon, kde se nachází školní kuchyně, prádelna, ředitelna, sborovna, kancelář vedoucí školní kuchyně, sklady, jedna provozovna a byt domovníka. Pro zdravý rozvoj dětí je dle možností a platných norem mateřská škola vybavena nábytkem, hračkami, herními prvky ve třídách i na školní zahradě. Dětem je nabízena vlastní volba využití hraček, stavebnic, výtvarných a pracovních aktivit v různých koutcích a skupinách, vše je dětem dostupné v otevřených skříňkách v prostorách jednotlivých tříd a heren. Třídy jsou dostatečně vybaveny, škola disponuje vlastní pedagogickou odbornou knihovnou, knihovnou pro děti, CD a DVD knihovnou, kabinetem rozumové výchovy, tělesné výchovy, dostatečným materiálem k tvořivým nápadům a námětům (Raadce předškolního vzdělávání, Kafomet). Naším záměrem je: výměna oken a zateplení budovy školy (zažádáno o dotaci) výměna kuchyňských linek v přípravných kuchyňkách jednotlivých tříd vč. oprav rozvodu vody, výměna obložení a podlah dlouhodobým záměrem pak i rekonstrukce elektrických rozvodů v budově vybavení školní zahrady 3.2. Životospráva Vhodnou výživou působíme preventivně proti nemocem, zajišťujeme náhradu spotřebované energie, podporujeme výkonnost organizmu, doplňujeme objem a hodnotu stravy podávané v rodině. Při přípravě a podávání jídla se mateřská škola řídí závaznými vyhláškami o školním stravování, spotřebním košem. Děti mají na jídlo dostatek času, jí v klidném, nestresujícím prostředí, do jídla nejsou nucené. Dopolední i odpolední svačiny jsou průběžné, oběd společný. Děti jsou vedeny k tomu, aby postupně přijímaly jídla zdravé výživy, přiměřené množství jídla, poznávají suroviny, mohou si část svačinek připravit samy (namazat, prostřít, uklidit po sobě). Celodenně je dětem nabízen pitný režim (čaj, ovocné šťávy, voda) a dostupné je též ovoce. Pitný režim je též zajištěn při pobytu na školní zahradě. Nosit a konzumovat v mateřské škole potraviny donesené z domova je zakázáno. Uspořádání života dětí v MŠ je stanoveno tak, aby uspokojovalo dětskou potřebu jistoty a řádu, vytvořilo stereotypy potřebné pro vznik zdravého životního stylu. V jednotlivých třídách je co největší prostor pro spontánní hru, volný pohyb jak v prostorách tříd, tak na školní zahradě. Děti mají zajištěn celodenní pitný režim, správnou životosprávu a dostatečný pobyt na čerstvém vzduchu. Správná organizace zajišťuje prolínání činností, postupnou změnu činností, dostatek času na jednotlivé činnosti i jejich realizaci a dokončení. Naším záměrem je: vést děti k zdravému životnímu stylu 3.3. Psychosociální podmínky Všechny třídy jsou heterogenní, což usnadňuje rychlejší a bezproblémovou socializaci dítěte, bezproblémové zapojení dítěte do skupiny, vybírání činností dle vlastních schopností dítěte, předávání poznatků a zkušeností dětí, zvyšování sebevědomí, odpovědnosti. Pestrost sociálního prostředí významně přispívá k rozvoji schopnosti empatie, kooperace, smyslovému vnímání, koordinaci pohybu, tvořivosti a fantazie, přirozené nápodobě dětí starších a vyspělejších, ochraně a pomoci mladším. Cíleně a promyšleně využíváme sebeučení dětí a učení dětí navzájem. Třídní programy tvoří učitelky podle ŠVP, podle potřeb dětí a podmínek jednotlivých tříd. V jednotlivých třídách je maximálně 27 dětí a děti jsou ve věku zpravidla od 3 let do 7 let (děti s odkladem školní docházky).všichni zaměstnanci mají k dětem postoj partnerský, řídíme se pravidlem, že učitelka není středem dění ani pouhým dozorem, ale je s dětmi a mezi nimi a svými odbornými přístupy a metodami usnadňuje dětem dělat to co chtějí, a nenásilnou formou směřuje k jejich učení, k naplnění kompetencí dětí předškolního věku. Respektujeme dětskou individualitu a naším cílem je nabídnout tolik činností, aby každé dítě mohlo být úspěšné. Děti však nepřetěžujeme, dáváme jim možnost spolurozhodovat o činnostech a aktivitách. Všechny děti mají rovnocenné postavení. Společně s dětmi utváříme jasná pravidla, která se snažíme dodržovat a respektovat, aby se ve třídě vytvořil kolektiv dobrých kamarádů. Vyhýbáme se negativním slovním komentářům, podporujeme děti v samostatných podkusech, reagujeme

4 pozitivním oceněním. Denní režim střídá dětské aktivity s potřebným odpočinkem, respektuje individuální potřeby spánku či odpočinku s pohádkou, pro starší a nespící děti pak náhradní program (školní aktivity). Upřednostňujeme pohyb, prevenci tvorbou vhodného mikroprostředí, snažíme se ve spolupráci s rodiči děti chránit před přenosem infekčních onemocnění. Vytváříme co nejlepší podmínky pro volný pohyb i pohyb výchovný a vzdělávací a to s využitím dalších pohybových aktivit. Samozřejmě s maximální bezpečností dětí. Pro spontánní hru, která je potřebou a hlavní činností dětí je vyčleněn největší prostor, nejvíce času a zajištěny dostatečné materiální podmínky. Herny mají pomyslné zóny koutky pro rozvoj různých druhů her. Stavby si děti mohou ponechat, dokončit i v jinou dobu či den. Hračky a stavebnice jsou v kontejnerech, poličkách i hracích koutcích dostupné všem. Děti jsou vedené tak, aby si hračky braly sami dle potřeby, ale po ukončení hry je také uklidily na své místo. Hračky jsou přizpůsobeny věku i druhu hry, bezpečné a s hygienickými požadavky se slučující. V každé třídě fungují pravidla, která jsou stanovena dětmi a učitelkami, vyvěšena ve třídě i šatně a respektována dětmi, učitelkami i rodiči. Učitelka využívá hru dětí k pozorování, poznávání vývoje dětí, citlivě ji stimuluje. Děti také mají možnost vytváření improvizovaných kostýmů, práce s různými materiály, nářadím a náčiním, práci s přírodninami, pozorování, zkoumání a experimentu Organizační chod školy Rodiče přivádí své dítě obvykle mezi 6.00 a 8.00 hodinou a odvádí mezi až hodinou. Děti, které odchází po obědě si rodiče vyzvedávají mezi a hodinou. Vše záleží na potřebách a domluvě rodičů s učitelkou ve třídě. Pavilony se po 8. hodině uzamykají, rodiče proto pozdější příchod hlásí učitelce a do budovy vchází po zazvonění a otevření učitelkou či jiným zaměstnancem školy. Provoz mateřské školy je od 6.00 do hodin V ranních a odpoledních hodinách (scházení a rozcházení dětí) je v provozu vždy jedna třída třída Beruška. Týká se doby zpravidla od 6.00 do 6.30 hodin a od do hodin. Ráno se děti schází ve třídě Beruška, následně si své věci do své třídy přenesou. Po 6.30 hodině jsou již otevřeny všechny třídy. V případě, že děti ve svých třídách ještě nejsou, převedou je rodiče spojovací chodbou na třídu, ve které je provoz což je v jejich třídě vyznačeno. Odpoledne po hodině si děti přenášejí v košíčkách své věci na třídu s konečným provozem a jejich pavilon je uzamčen. Všechny mimořádné změny jsou vyznačeny na pavilonech, případně ve třídách Řízení školy Mateřská škola je řízena ředitelkou školy, která je do funkce jmenována zřizovatelem. Zástupce ředitele škola nemá, pouze je určena jedna učitelka k zastupování ředitelky v době její nepřítomnosti. Škola pracuje s rozpočtem školy i se státními penězi, využívá sponzorských darů, dotací. Pedagogové se v rámci potřeb školy i potřeby vlastní dále vzdělávají. Řízení školy je demokratické a předpokládá vzájemnou spoluúčast mezi vedením školy, pedagogy, provozem a rodiči. Ředitelka školy zpracovala systém vnitřních předpisů, které stanovují jednoznačně pravidla činnosti mateřské školy. V organizačním řádu školy a v pracovních náplních jsou vymezeny kompetence jednotlivých pracovníků a jejich základní úkoly. Velký důraz je kladen na týmovou práci, vzájemnou spolupráci a respektování. Ředitelka maximálně podporuje profesionalizaci celého týmu, reaguje na požadavky a vývoj současné společnosti. Tvorba ŠVP je výsledkem celého týmu školy a vychází z evaluace. Vzdělávání zajišťuje 8 pedagogických pracovníků, z toho je 7 plně kvalifikovaných, jedna učitelka si doplňuje vzdělání pedagogiky předškolních dětí na pedagogické škole v Obratani. Školnice a vedoucí školní jídelny se dvěma kuchařkami připravují 3 jídla denně, dvě uklizečky zajišťují pořádek v mateřské škole a domovník drobné opravy a péči o školní zahradu. Záměry: - uvědomit si, že o tom, jak se bude dítě v mateřské škole cítit, rozhodují vztahy všech, kteří se na jeho vzdělávání podílejí. Jinými slovy to znamená: Spokojené dítě- spokojený rodič spokojený učitel Spolupráce s rodiči Spolupráce s rodiči je založena na oboustranné důvěře a otevřenosti, porozumění i respektu. To vše se zřetelem na zájmy dítěte. Rodiče mají možnost spolupodílet se na dění v mateřské škole. Učitelky dostatečně informují rodiče o plánovaných činnostech, výchovné práci a kulturních akcích v MŠ. Mezi společné akce patří jako již tradičně podzimní a jarní dílny, schůzky rodičů spojené s nabízenými přednáškami, besídky vánoční a ke dni matek či otců, rozloučení s předškoláky Komunikační proces probíhá verbálními i nonverbálními formami, prostřednictvím webových stránek, informativních schůzek, nástěnek v šatnách dětí, na vývěsní tabuli školy, průběžnou každodenní komunikací.

5 Naším záměrem je dosáhnout vždy takového vztahu s rodičem, aby pro rodiče nebylo problémem jednat s pedagogem a požádat jej o radu a pomoc Další spolupráce Škola má úspěšnou spolupráci se základní školou ve městě, dětskou knihovnou, uměleckou školou, klubem seniorů, několika dětskými divadelními soubory. Velmi dobrá spolupráce je i se zřizovatelem. Záměrem je tyto spolupráce dále rozvíjet a prohlubovat, využívat k dalším formám vzdělávání dětí, ale též k reprezentaci naší školy 4. Organizace vzdělávání Zápis do mateřské školy probíhá většinou v dubnu, přihlášky si rodiče mohou vyzvednout zpravidla 1 týden před vyhlášeným termínem zápisu. O této skutečnosti jsou rodiče včas informováni na stránkách školy nebo na tabuli školy vývěsní skříňce, či stránkách města. Do mateřské školy jsou přijímány zpravidla děti od 3 let. Ve třídách jsou společně děti všech tří vzdělávacích ročníků. Mladší děti jsou do MŠ přijímány pouze tehdy, pokud je kapacita školy volná a za předpokladu schopnosti dítěte dodržovat povinnosti dítěte stanovené v čl Školního řádu. Děti jsou rozděleny do 4 věkově smíšených tříd následovně: 1. třída Lísteček 2. třída Sluníčko 3. třída Beruška 4. třída Pastelka Děti jsou po celou dobu docházky do mateřské školy v jedné třídě. Organizace vzdělávání je řízena časovým rozvrhem výchovně vzdělávacích činností Orientační časový rozvrh: hodin scházení dětí, přecházení do svých tříd, hra, průběžné zapojování do činností dle TVP hodin hygiena, průběžná svačina hodin pokračování v činnostech dle TVP, ranní cvičení, hygiena, příprava na pobyt venku hodin pobyt venku hodin příchod z PV, příprava na oběd, oběd, hygiena hodin postupné ukládání ke spánku, pohádka, relaxační hudba hodin spánek, odpočinek, nespící děti postupně vstávají a je jim nabízena pracovní činnost jako např. pracovní listy, cviky pro grafomotoriku, výtvarné činnosti, příprava na ZŠ hodin postupné vstávání, hygiena, odpolední svačina hodin činnosti dle TVP, hry, rozcházení dětí, přechod do třídy s konečným provozem Ve čtvrtek od 8.30 do hodin je přihlášeným nadaným dětem nabízen program v ZUŠ F.L. Tento program nabízí výtvarné, hudební, pohybové dovednosti, keramický kroužek. Tento nadstandardní program zajišťuje ZUŠ a je hrazen rodiči této organizaci. Do tohoto programu ještě patří dramatický kroužek v odpoledních hodinách ve středu, kam si rodiče své děti přivádějí. V průběhu celého školního roku chodíme ven, výjimkou je inverzní počasí a teploty pod 10 st.c. V jarních až podzimních měsících využíváme pobyt venku na školní zahradě i při odpoledních činnostech. Všechny čtyři třídy pracují ve stejném režimu. 5. Charakteristika vzdělávacího programu Mateřská škola pracuje podle Rámcového vzdělávacího programu předškolního vzdělávání a vzdělávací obsah je následně zpracován podle Kurikula podpory zdraví v mateřské škole (PaedDr. Eliška Vencálková, PhDr. Miluše Havlínová, Csc. a kol. - vydal Portál Praha r. 2008), vše v souladu s očekávanými výstupy dětí předškolního věku.

6 Cíle aby si děti osvojily věku přiměřené schopnosti a dovednosti tak, aby při odchodu do základní školy byly fyzicky, sociálně, citově i rozumově připravené na roli školáka při využití logopedických zkušeností pedagogů, za spolupráce s logopedem a rodiči dojít ke správné výslovnosti dítěte, k dostatečné slovní zásobě a gramatické správnosti systematické získávání dovedností v oblasti hygieny a sebeobsluhy dodržování dohodnutých pravidel chování, pravidel soužití aby děti chápaly zdraví jako hodnotu důležitou pro kvalitu jejich života i celého prostředí, ve kterém žijí aby se přiměřeně svému věku naučily vážit si zdravého prostředí, které je obklopuje, naučily se jej chránit a pečovat o něj aby si osvojily dovednosti, vědomosti, postoje a návyky, které v budoucnu povedou k jejich zdravému životnímu stylu výchova k respektu a vzájemné toleranci K čemu chceme dojít Nejdůležitější pro nás jsou zdravé, šťastné a spokojené děti, které bez problémů zvládnou přechod z mateřské školy do školy základní, budou samostatné v hygieně, sebeobsluze, zvládnou se o sebe postarat. Znají co je správné a co ne, dokáží odhadnout rizika ohrožující jejich zdraví a bezpečnost, mají zdravé sebevědomí, umí se prosadit, ale dokáží se i přizpůsobit, dokáží dobře komunikovat, dodržovat pravidla. Záměry Dále rozvíjet spolupráci se základní školou vzájemnými návštěvami dětí, společnými akcemi, výměnou zkušeností mezi pedagogy, pro talentované děti i nadále se základní uměleckou školou nabízet doplňující program, dále rozvíjet spolupráci s dětskou knihovnou programy k různým příležitostem, předčtenářskou gramotnost. Ve spolupráci se zřizovatelem a sponzory postupně vybavit jednotlivé třídy novými televizory, DVD přehrávači či výpočetní technikou, která ve třídách úplně chybí Jaké metody a formy práce používáme pozorování, prožitkové učení komunitní, diskuzní kruh, rozhovor, dotazníky námětové, spontánní, smyslové, pohybové hry a činnosti, konstruktivní hry výtvarné, pracovní, hudební činnosti, grafomotorika jazykové, matematické a další činnosti respekt k přirozeným dětským potřebám pokusy a experimenty výlety, vycházky, exkurze, divadelní představení tradice školy i měst kooperativní učení Formou frontální, hromadnou, skupinovou i individuální prací s dětmi dosahovat očekávaných výstupů a kompetencí dětí předškolního věku

7 6. Vzdělávací obsah Téma ŠVP: KAPKA Motto: Ke kapce kapička, chytrá bude hlavička Školní vzdělávací program má 6 bloků - tématických částí I. Kdo jsem já a kam patřím II. III. IV. Jak se mění příroda kolem nás Já a moje zdraví Kouzelný svět pohádek, fantazie a lidových tradic V. Kdo s námi žije na zemi VI. Než půjdu do školy

8 7. Evaluační systém Hodnocení školy vyplývá z výsledků evaluace předchozího období a je zaměřeno na tyto oblasti: I. naplňování cílů programu II. kvalita podmínek, způsob zpracování a realizace vzdělávacího obsahu III. práce pedagoga včetně autoevaluace IV. výsledky vzdělávání Dodržujeme následující postup: I. předmět evaluace (co budeme sledovat a nač se zaměříme) II. techniky evaluace ( formy a metody, způsob vyhodnocování) III. časový plán (frekvence a termíny vyhodnocování) IV. odpovědnost pedagoga (za co je pedagog zodpovědný) Škála hodnocení je číselná. Ohodnocení 1-5, přičemž 5 vyjadřuje maximální kvalitu 1 nikdy, 2 výjimečně 3 občas 4 často 5 pravidelně Techniky hodnocení: diskuze, dotazníky, monitoring, analýza, portfólia, pozorování, porovnávání výsledků s plánovanými cíli 1. HODNOCENÍ NA ÚROVNI ŠKOLY Hodnocení probíhá 2x ročně, na konci školního roku je zakončeno evaluační zprávou, na jejímž základě přehodnocujeme a upravujeme ŠVP. Využíváme informace pedagogů, provozních zaměstnanců, rodičů i dětí. Zpracovávají pedagogové, ředitelka a projedná pedagogická rada. Hodnotí se organizační podmínky, materiální podmínky, psychohygienické podmínky, personální podmínky, ekonomické podmínky. Dále hodnotíme vlastní pedagogickou práci, rozvoj odborných znalostí a dovedností. Využíváme hodnotící materiály EVVO a autoevaluační dotazníky, které dosud vyhovují. Učitelky je mají k dispozici v průběhu celého školního roku pro snazší orientaci a zaměření se na zlepšování kvality další práce. 2. HODNOCENÍ NA ÚROVNI TŘÍDY Hodnotí se výchovně vzdělávací proces TVP v jednotlivých třídách, zpracovávají obě učitelky v časovém horizontu 1x týdně či 1x za 2 týdny, hodnotí i děti. Hodnotí se plnění očekávaných výstupů, soulad TVP se ŠVP a RVP PV, vhodnost výběru tématických částí, podmínky vzdělávání, výsledky vzdělávání, rozvoj dětí, hodnocení a sebehodnocení pedagogů. 3. V PEDAGOGICKÉ EVALUACI HODNOTÍME: Co se zdařilo a čeho jsme dosáhli, co jsme vyzkoušeli, jaké metody a postupy jsme použili a s jakým výsledkem, co se nezdařilo a proč a jakou další cestu zvolit pro další práci, jakých rámcových cílů a očekávaných výstupů jsme dosáhli, zda byly vhodně zvoleny dílčí cíle k dosažení RC, jak děti reagovaly, čím přispěly. 4. ZÁZNAMY O DĚTECH Každá třída dále vede záznamy o dětech, které jsou dokladem rozvoje dětí za celé období docházky do mateřské školy. I zde je využíváno tabulek. Zaznamenávají se všechny pokroky dětí s ohledem k věku dítěte a zpracovává se plán vzdělávání dítěte pro další období s přihlédnutím k individuálnímu vývoji. Za tyto záznamy zodpovídají učitelky v jednotlivých třídách, 2x za období školního roku kontrolu záznamů provede ředitelka. Záznamy o dítěti na vyžádání učitelky rodiči předloží k nahlédnutí.

9 8. Přílohy Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu 1.mateřské školy Pramínky, Česká 350, Františkovy Lázně s názvem: Zdraví je jen jedno, není nám to jedno - zdraví a prevence zdraví zpracovaná: kolektivem mateřské školy garantem materiálu: Hana Molodovcovou a Iva Kožíšková

10 Příloha č. 2 ke Školnímu vzdělávacímu programu 1.mateřské školy Pramínky, Česká 350, Františkovy Lázně s názvem: Pojďte s námi do přírody - ekologie a život v přírodě zpracovaná: kolektivem mateřské školy garantem materiálu: Hana Molodovcovou a Iva Kožíšková

11 Příloha č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu 1.mateřské školy Pramínky, Česká 350, Františkovy Lázně s názvem: Ve zdravém těle zdravý duch, tak se kámo, tak se tuž! - tělovýchovné dovednosti zpracovaná: kolektivem mateřské školy garantem materiálu: Jiřina Švecová a Iva Kožíšková

12 Příloha č. 4 ke Školnímu vzdělávacímu programu 1.mateřské školy Pramínky, Česká 350, Františkovy Lázně s názvem: Správně mluv, ať jsi holka nebo kluk! - jazykové dovednosti, náprava řeči zpracovaná: kolektivem mateřské školy garantem materiálu: Romana Francková a Iva Kožíšková

13 Příloha č. 5 ke Školnímu vzdělávacímu programu 1.mateřské školy Pramínky, Česká 350, Františkovy Lázně s názvem: Cestujeme bezpečně - dopravní výchova zpracovaná: kolektivem mateřské školy garantem materiálu: Jana Sehnoutková a Iva Kožíšková

14 Příloha č. 6 ke Školnímu vzdělávacímu programu 1.mateřské školy Pramínky, Česká 350, Františkovy Lázně s názvem: Povídám, povídám, pohádku... -předčtenářská gramotnost, pohádky, lidové tradice a zvyky zpracovaná: kolektivem mateřské školy garantem materiálu: Vilma Fantová a Iva Kožíšková

15 Příloha č. 7 ke Školnímu vzdělávacímu programu 1.mateřské školy Pramínky, Česká 350, Františkovy Lázně s názvem: Kamaráde, pojď si hrát - rodina, kolektiv, multikultura zpracovaná: kolektivem mateřské školy garantem materiálu: Jitka Zámečníková a Iva Kožíšková

16

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

Třídní vzdělávací program

Třídní vzdělávací program Žlutá třída Třídní vzdělávací program Název třídy: Žlutá Třídní učitelky: Ladislava Nováková, Bc. Nikola Radová Analýza skupiny: Počet dětí:28 Věkové složení:2,5-7 Předškolní děti:4 Odkladové děti:2 Mladší

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ 1. Identifikační údaje o škole 2. Charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání 3.1 Materiální podmínky 3.2 Životospráva 3.3 Psychosociální podmínky 3.4 Organizace 3.5

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

PROVOZNÍ ŘÁD I. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ

PROVOZNÍ ŘÁD I. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ PROVOZNÍ ŘÁD Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb (dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a dalších předpisů v pozdějším znění)

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Jak inovovat ŠVP. Zora Syslová

Jak inovovat ŠVP. Zora Syslová Jak inovovat ŠVP Zora Syslová OBSAH 1. Inovace ŠVP východiska, význam 2. Problémy spojené s tvorbou ŠVP 3. Obsah ŠVP a jeho inovace - podmínky - integrované bloky ŠVP - evaluace práce v MŠ 4. Revize RVP

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

I. Údaje o zařízení. Adresa: Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Vrčeň 137, 335 41 Vrčeň

I. Údaje o zařízení. Adresa: Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Vrčeň 137, 335 41 Vrčeň I. Údaje o zařízení Adresa: Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Vrčeň 137, 335 41 Vrčeň Telefon: 378 609 695 mateřská škola 378 609 619 školní jídelna E-mail: ms@vrcen.cz www.stránky:

Více

Mateřská škola Bohuslavice Bohuslavice 99. Provozní řád

Mateřská škola Bohuslavice Bohuslavice 99. Provozní řád Mateřská škola Bohuslavice Bohuslavice 99 Provozní řád Základní škola a Mateřská škola, Bohuslavice, okres Šumperk, příspěvková organizace I. Údaje o zařízení Základní škola a Mateřská škola, Bohuslavice

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Horní Bradlo ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Motto: Správně vidíme jen srdcem, co je důležité, je očím neviditelné. Antonie De Saint-Exupéry Zpracovala: Mgr. Jitka Matěnová Dne

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-573/14-T. Mateřská škola Bruntál, Okružní 23

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-573/14-T. Mateřská škola Bruntál, Okružní 23 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-573/14-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 62352768 Identifikátor 107 620 146 Právní forma Zastoupená Zřizovatel

Více

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, MŠ Mlýnská

Více

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny.

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny. Výroční zpráva Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace tel.: 482 322 095 e-mail: ms.gagarinova@volny.cz www.skolkaliberec.cz Provoz zahájen 15. 2. 2011 Školní rok 2012/2013

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Brno, Hochmanova 25. Hochmanova 25, 628 00 Brno. Identifikátor školy: 600 106 756

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Brno, Hochmanova 25. Hochmanova 25, 628 00 Brno. Identifikátor školy: 600 106 756 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola, Brno, Hochmanova 25 Hochmanova 25, 628 00 Brno Identifikátor školy: 600 106 756 Termín konání inspekce: 1 3. listopad 2003

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Přepeře,okres Semily příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NÁZEV: PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY TÉMATA ŠKOLNÍHO PLÁNU PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY SKŘÍTEK VODNÍ OBLASTI počasí, změny počasí, vodní

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA Údaje o škole Zřizovatel: Obec Roztoky Název organizace: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY Adresa: V Zahrádkách 230.

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010 Příloha č. 1 Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS Brno, Koperníkova 2/4 držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2001 ROČNÍ PLÁN školní rok 2009/2010 15 z 59 Obsah : 1. Charakteristika

Více

EVALUAČNÍ SYSTÉM. Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy. Vnější evaluace a hodnocení

EVALUAČNÍ SYSTÉM. Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy. Vnější evaluace a hodnocení EVALUAČNÍ SYSTÉM Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy Cílem evaluace je komplexní zkvalitňování práce mateřské školy a získání zpětné vazby, prospěch a pohoda dítěte, vytváření podmínek k

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice 1 Obsah 1. Identifikace ŠD 3 2. Charakteristika ŠD 4 3. Materiální, ekonomické a personální podmínky 4 1.

Více

Mateřská škola Mokré Lazce, příspěvková organizace Hájová 271, MOKRÉ LAZCE, 747 62

Mateřská škola Mokré Lazce, příspěvková organizace Hájová 271, MOKRÉ LAZCE, 747 62 KONTAKTNÍ ÚDAJE Forma: Statutární zástupce: IČO: Bankovní spojení: Zřizovatel: Mateřská škola Mokré Lazce, příspěvková organizace Hájová 271, MOKRÉ LAZCE, 747 62 Helena Hružíková 709 81 671 KB Opava, č.ú.

Více

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Třída plná pohody ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD J ŠTULÍKA 39, ZVOLE Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy

Více

ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ

ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍVZDĚLÁVÁNÍ na období od 1. 3. 2013 do 31. 8. 2013 Mateřská škola Karviná Ráj U Mateřské školy 2/360 ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ,, Každý den trochu zpívej, tancuj

Více

Identifikační údaje organizace:

Identifikační údaje organizace: Identifikační údaje organizace: Název: Základní škola a Mateřská škola Zvole, okr.praha-západ Ulice: J. Štulíka 39 Obec: Zvole PSČ: 252 45 Kraj: Středočeský IČO: 71 00 79 03 E-mail: zszvole@seznam.cz Web:

Více

Dana Bařinová ředitelka mateřské školy

Dana Bařinová ředitelka mateřské školy Dana Bařinová ředitelka mateřské školy Jsme v provozu od 6. 00 hodin do 16. 30 hodin. Není to však doba, po kterou musí dítě pobývat v mateřské škole. Rodiče se s třídními učitelkami domlouvají o aktuální

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Louny, Kpt. Nálepky 2309. Kpt. Nálepky 2309, 440 01 Louny. Identifikátor školy: 600 082 598

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Louny, Kpt. Nálepky 2309. Kpt. Nálepky 2309, 440 01 Louny. Identifikátor školy: 600 082 598 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Louny, Kpt. Nálepky 2309 Kpt. Nálepky 2309, 440 01 Louny Identifikátor školy: 600 082 598 Termín konání inspekce: 30. listopadu,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37 Manětínská 37, 323 00 Plzeň Identifikátor školy: 600 069 036 Termín konání inspekce: 8. a 9. března 2006

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SLUNÍČKO. Projednán na pedagogické poradě dne 28.8.2014 od 1.9.2014 do další aktualizace.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SLUNÍČKO. Projednán na pedagogické poradě dne 28.8.2014 od 1.9.2014 do další aktualizace. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SLUNÍČKO Projednán na pedagogické poradě dne 28.8.2014 od 1.9.2014 do další aktualizace. Platnost 1 MATEŘSKÁ ŠKOLA SLUNÍČKO MOTTO: Děti jsou sluncem

Více

Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace

Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace MOTTO: PLNÉ ÚLY, SPOUSTA HER, DO DRUŽINY ZAVÍTEJ! IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Údaje o

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy

ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy 1 ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy Vydává: Mgr. Jiří Slouka, ředitel školy Vypracovala: Ivana Fabíková, vedoucí učitelka Účinnost od 10.

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-1119/15-S. Družstevní 422, 257 51 Bystřice msbystrice@seznam.

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-1119/15-S. Družstevní 422, 257 51 Bystřice msbystrice@seznam. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-1119/15-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČ 75034492 Identifikátor 600041875 Právní forma Zastoupená Zřizovatel

Více

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Ve školním roce 2014/25 se Mateřská škola Vlkava připojila jako partnerská školka do programu ZDRAVÁ ABECEDA (více na www.zdravaabeceda.cz). Jde o projekt zaměřený na

Více

Barevné putování se Sluníčko

Barevné putování se Sluníčko Modrá třída Třídní vzdělávací program Barevné putování se Sluníčko Motto: Sluníčko rádo čaruje,barvičkami svět maluje modrá třída 2012/2013 Třídní učitelky: Marta Römanová, Romana Zapachová Analýza skupiny:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Tyršova 446 příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Provozní řád školy Č.j.: /2014 Číslo směrnice: /2014 Vypracovala: Schválila: Mgr. Hana Procházková, vedoucí

Více

Cestujeme se sluníčkem

Cestujeme se sluníčkem Mateřská škola Strakonice, Lidická 625 Odloučené pracoviště ul. Stavbařů 213 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Cestujeme se sluníčkem Zřizovatel: MěÚ Strakonice Adresa: Mateřská škola

Více

Název: Objevujeme svět kolem nás

Název: Objevujeme svět kolem nás Název školy: Mateřská škola Vodňany, Smetanova 204, Č. j. D4/2014 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Název: Objevujeme svět kolem nás Motto: Nemůžeme dělat velké věci, ale jen malé věci

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Naše pohodová školička v průběhu ročních období,

Naše pohodová školička v průběhu ročních období, Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola Elpis, Brno, Koperníkova 2/4 www.skolaelpis.cz tel. 545245630 e-mail: elpis@telecom.cz Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání,

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Mateřská škola Třebíz Třebíz 6

Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Č.j. : /15 Skartační znak: A 10 Spisový znak: A.1.5. Účinnost od : 12. 1. 2015 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘEBÍZ Třebíz 6 2. Datum vzniku:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Chobotská 1757. Brandýs n. L. St. Boleslav, Chobotská 1757

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Chobotská 1757. Brandýs n. L. St. Boleslav, Chobotská 1757 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Chobotská 1757 Brandýs n. L. St. Boleslav, Chobotská 1757 Identifikátor školy: 600 051

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MATEŘSKÁ ŠKOLA, DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, DRTINOVA 1 444 PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Je zpracován v souladu zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 14/2005 Sb., o předškolním

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola a mateřská škola Řenče, příspěvková organizace Řenče 44, 334 45 Obsah: 1. Cíle vzdělávání 2. Délka a časový plán zájmového vzdělávání 3.

Více

ŠVP PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZŠ HRADIŠTKO

ŠVP PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZŠ HRADIŠTKO ŠVP PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZŠ HRADIŠTKO okres Praha západ MOTTO: Školní družina místo pro radost 1 OBSAH 1.CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍ DRUŽINY... 3 2.CÍLE ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 Cíle výchovně vzdělávací

Více

Pokusné ověřování - Základní škola a Mateřská škola Chrastava, Vítkov VÚP Praha, červen 2008

Pokusné ověřování - Základní škola a Mateřská škola Chrastava, Vítkov VÚP Praha, červen 2008 Ověřování možnosti spojení činnosti mateřské školy a školní družiny v době před začátkem ranního vyučování a v době před koncem provozu mateřské školy a školní družiny Druhá průběžná zpráva o výsledku

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Ústecký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Dobkovice, okres Děčín

Česká republika Česká školní inspekce. Ústecký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Dobkovice, okres Děčín Česká republika Česká školní inspekce Ústecký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Dobkovice, okres Děčín 407 03 Dobkovice 83 Identifikátor školy: 600 076 121 Termín konání

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-1039/14-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-1039/14-S INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-1039/14-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČO 24 255 378 Soukromá Základní škola a Mateřská škola B-English s. r. o. Na Příkopě 11/8,

Více

Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o.

Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o. Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. J.: 1/9/2014 Vypracoval: Vydal: Ing. Petra Hanzalová, vychovatelka pověřená vedením ŠD Mgr. Jarmila Líčeníková, ředitelka

Více

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Příloha č.1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU MŠ POBĚŽOVICE č.j.: MŠ/130/12 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Obsah: 1. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami /dále SVP/

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, příspěvková organizace Evaldova 25, 787 01 Šumperk

Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, příspěvková organizace Evaldova 25, 787 01 Šumperk ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNÍČKO ŠUMPERK, EVALDOVA 25, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE odloučené pracoviště Gen. Krátkého 28 Mateřská škola Gen. Krátkého 28 je 2 třídní MŠ, pro děti ve věku od 3

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1. Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 140 270

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1. Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 140 270 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1 Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140 270 Termín konání inspekce:

Více

Školní družina plní roli partnera rodiny a školy v oblasti zájmového vzdělávání. Podílí se na smysluplném využití volného času dětí a žáků.

Školní družina plní roli partnera rodiny a školy v oblasti zájmového vzdělávání. Podílí se na smysluplném využití volného času dětí a žáků. Školní družina plní roli partnera rodiny a školy v oblasti zájmového vzdělávání. Podílí se na smysluplném využití volného času dětí a žáků. Rozvíjí specifické nadání dětí, jejich přirozený hudební, výtvarný

Více

Kdo chce poznat celý svět, půjde s námi tam i zpět

Kdo chce poznat celý svět, půjde s námi tam i zpět Kdo chce poznat celý svět, půjde s námi tam i zpět Třídní vzdělávací program Platnost: 1.9.2015-31.8.2018 Vypracovala: Jarmila Karnovská Bc. Anna Žemlová OBSAH 1 Představení školy... 3 2 Charakteristika

Více

Provozní řád Základní školy Tochovice pro školní rok 2014/2015

Provozní řád Základní školy Tochovice pro školní rok 2014/2015 1 ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TOCHOVICE TOCHOVICE 76 262 81 TOCHOVICE IČO: 71007202 E-mail:zstochovice@atlas.cz, zsmstochovice@seznam.cz Tel.: 318 682 754 www.zstochovice.cz

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

5. 11. Pracovní činnosti

5. 11. Pracovní činnosti 5. 11. Pracovní činnosti Obsah stránka 5.11.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.11.2. Začlenění průřezových témat 2 5.11.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.11.4. Formy a metody práce 3 5.11.5.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace MATEŘSKÁ ŠKOLA DUHA OSLAVANY Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Účinnost: od 1.9.2015 Schválila: Bc. Hana Kűfhaberová ředitelka školy 1 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Více

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH. na období 2012 2015

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH. na období 2012 2015 KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH na období 2012 2015 Brno, květen 2012 Obsah : I.. Úvodní informace II. Charakteristika školy III. Hlavní cíle školy 1. Oblast výchovně vzdělávací A: Předškolní vzdělávání

Více

Mateřská škola Sluníčko, Praha 9 Újezd nad Lesy, Polesná 1690, 190 16, IČO: 75113961, tel.:281011521, e-mail: huttova@mspolesna.

Mateřská škola Sluníčko, Praha 9 Újezd nad Lesy, Polesná 1690, 190 16, IČO: 75113961, tel.:281011521, e-mail: huttova@mspolesna. I. Informace o zařízení: PROVOZNÍ ŘÁD Směrnice pro škol.r. 2014/2015 Název školy Mateřská škola SLUNÍČKO Adresa školy Polesná 1690, Praha 9 Újezd nad Lesy Telefon 281011521 E-mail huttova@mspolesna.cz

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát. Mateřská škola Votice. Sadová 565, 259 01 Votice. Identifikátor školy: 600 041 794

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát. Mateřská škola Votice. Sadová 565, 259 01 Votice. Identifikátor školy: 600 041 794 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Votice Sadová 565, 259 01 Votice Identifikátor školy: 600 041 794 Termín konání inspekce: 1. a 2. prosinec 2004 Čj.: Signatura:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ Školní rok 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Rok plný pohádek do roku 2014 Mateřská škola pracovala

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Liberecký inspektorát České školní inspekce. Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Liberecký inspektorát České školní inspekce. Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIL-77/11-L Název právnické osoby Mateřská škola Ohrazenice, okres Semily vykonávající činnost školy: Sídlo: Ohrazenice 92, 511 01 Turnov

Více

Č. j.: 061-286/98-1041 Inspektorát č 6 - Ústí nad Labem INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Hajmová Jaroslava Městský úřad Louny ŠÚ Louny

Č. j.: 061-286/98-1041 Inspektorát č 6 - Ústí nad Labem INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Hajmová Jaroslava Městský úřad Louny ŠÚ Louny Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 061-286/98-1041 Inspektorát č 6 - Ústí nad Labem Signatura: vf3as103 Okresní pracoviště Chomutov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Mateřská škola Louny,

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Zarámí 88, 760 01 Zlín INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-477/14-Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Zarámí 88, 760 01 Zlín INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-477/14-Z Zarámí 88, 760 01 Zlín INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIZ-477/14-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy Mateřská škola Uherský Brod Újezdec, Nádražní 282, okres Uherské Hradiště Sídlo Nádražní 282,

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Božena Drtinová

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Božena Drtinová Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 035 118/99-1032 Signatura: vc3as112 Oblastní pracoviště č.02 Střední Čechy Okresní pracoviště: Mělník INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Mateřská škola Školní 226 277 31

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ŠŘ - 3/11

ŠKOLNÍ ŘÁD ŠŘ - 3/11 / Mateřská škola Olešná ŠKOLNÍ ŘÁD ŠŘ - 3/11 1) Název-Mateřská škola Olešná,26764 Olešná 7'1 Zřizovatel-Obec Olešná IČO 75033241 Te1.311572152 E-mail ms.olesnaseznam.cz Kapacita 20dětí Provozní doba 6,30-15,30h.

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Jaro, léto, podzim, zima, celý rok nám bude prima

Jaro, léto, podzim, zima, celý rok nám bude prima Mateřská škola, Ústí nad Labem, Škroupova 307/7, příspěvková organizace Strana : 1 Mateřská škola, Ústí nad Labem, Škroupova 307/7, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně. PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-304/09-J Název školy: Mateřská škola Markvartice Adresa: Markvartice 42, 675 22 Stařeč Identifikátor: 600 121 208 IČ: 70995184

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany 1. Identifikační údaje ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany Předkladatel: ŠD při Základní škole a mateřské škole Božičany Božičany 76 362 26 IČ 69 98 31 60 IZO 102 988 978

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 27/28 MORAVSKÉ KNÍNICE Září 28 Zpracovala: Alena Matějíčková

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Brno, V Aleji 2, příspěvková organizace. 620 00 Brno. Identifikátor školy: 600 107 299

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Brno, V Aleji 2, příspěvková organizace. 620 00 Brno. Identifikátor školy: 600 107 299 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Brno, V Aleji 2, příspěvková organizace 620 00 Brno Identifikátor školy: 600 107 299 Termín konání inspekce: 15. a 16. březen

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

PROVÁDĚCÍ PLÁN pro školní rok 2014-2015

PROVÁDĚCÍ PLÁN pro školní rok 2014-2015 Základní škola praktická azákladní škola speciální Králíky Nábřežní 130, Králíky 561 69 www.zspkraliky.cz IČO 61235105 zspkraliky@zspkraliky.cz tel., fax: 465 631 186 PROVÁDĚCÍ PLÁN pro školní rok 2014-2015

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA PAPÍRENSKÁ ČESKÉ BUDĚJOVICE Mateřská škola Papírenská ul.23.37007 České Budějovice a odloučené pracoviště Mateřská škola Šafaříkova ul. 14. 37007 České Budějovice.

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-1405/14-S. Mateřská škola Malé Kyšice

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-1405/14-S. Mateřská škola Malé Kyšice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-1405/14-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy Mateřská škola Malé Kyšice Sídlo E-mail právnické osoby IČO 72041447 Identifikátor 69100972 Právní forma Zastoupená

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD) Obsah Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín,... 2 pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)... 2 Charakteristika ŠD... 2 Materiální podmínky... 2 Ekonomické podmínky... 3 Personální podmínky...

Více

EVALUACE A AUTOEVALUACE

EVALUACE A AUTOEVALUACE EVALUACE A AUTOEVALUACE Cílem evaluace je ověřovat a zlepšovat kvalitu veškeré činnosti včetně podmínek školy. Učitelka hodnotí především svoji práci ( zvolené formy, prostředky s ohledem na reakci dětí).

Více

Mateřská škola OSTRAVA, Na Jízdárně 19a, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD

Mateřská škola OSTRAVA, Na Jízdárně 19a, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola OSTRAVA, Na Jízdárně 19a, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Zpracovaný ředitelkou Mateřské školy Na Jízdárně 19a, Ostrava dne 1.9.2007 v souladu s 30 odst. 3 Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-632/14-A. Trávníčkova 1747, 155 00 Praha 5 - Stodůlky

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-632/14-A. Trávníčkova 1747, 155 00 Praha 5 - Stodůlky INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIA-632/14-A Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČO 750 308 11 Mateřská škola PALETKA, Praha 13, Trávníčkova 1747 Trávníčkova 1747, 155

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 053 116/99-1002 Signatura: be3as106 Oblastní pracoviště č. 5 Karlovy Vary Okresní pracoviště Sokolov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Identifikátor ředitelství: IZO: Ředitelka

Více

22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8

22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8 22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8 I. Úvodní ustanovení 1. Základní škola speciální a Praktická škola vydává podle zákona č. 49/2009 Sb. (školský zákon)

Více