POZVÁNÍ NA CESTU 1.díl. metodické pokyny k obrázkům

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POZVÁNÍ NA CESTU 1.díl. metodické pokyny k obrázkům"

Transkript

1 POZVÁNÍ NA CESTU 1.díl metodické pokyny k obrázkům

2 METODICKÉ POKYNY K OBRÁZKŮM Na pracovních listech jsou obsaženy vedlejší úkoly a otázky, které by děti měly zpracovat na druhé straně listu, pokud není uvedeno jinak. 01 Lukáš píše Teofilovi Pracovní list využijte až po přečtení textu a seznámení se s postavami. - Potom se děti podepíší a zařadí se tak do vyprávění, které je bude tento rok provázet. - Děti by měly být tímto úkolem postaveny před podobný problém, jako Lukáš, který při psaní evangelia musel vycházet z různých zdrojů a musel je vhodně poskládat za sebou, aby tím sdělil, co zamýšlel. Skládaný text úkolu je L 9,18-22 Pomůcky: psací potřeby, Bible 02 Předpověď a narození Jana Křtitele Úkol nechte děti zpracovat po přečtení textu, aby se dovedly vžít do Zachariášovy situace. Bude to potřeba pro porovnání s následujícím příběhem. - Odpovědí na otázku může být např. předpověď narození Izáka a Samsona. - Potom, co nakreslí anděla, si s nimi o andělech popovídejte - jsou-li to okřídlení nadpřirození tvorové, ufoni, apod. Můžete se k tématu vrátit ve 3. vyprávění Pomůcky: psací potřeby, pastelky nebo fixy, Bible 03 Navštívení Marie a její chvalozpěv Úkol nechte děti zpracovat po přečtení textu. Porovnejte s nimi, jak se jim podařilo zachytit odlišnost přijetí zpráv o neočekávaném narození dítěte s minulým pracovním listem. - Děti můžou chvalozpěv pouze přeložit do dnešní mluvy nebo využít biblických slov i vět jinak poskládaných a tím vytvořit píseň novou. Pokud byste měli ještě čas, můžou se pokusit píseň zhudebnit (a opět, buď využijí známou melodii nebo vymyslí svou vlastní, podle svých schopností). Pomůcky: psací potřeby, pastelky nebo fixy, Bible

3 04 Ježíšovo narození Úkol nechte děti zpracovat před přečtením textu. Děti by si měly všimnout použití významově protikladných slov, ze kterých jsou složeny obě postavy vládců a měly by poznat různou podstatu jejich vlády. - Na druhou stranu ať děti nakreslí betlémskou scénu v dnešním prostředí, které je podle nich na stejné úrovni jako chlév v době kolem začátku našeho letopočtu. Josefa, Marii a případně i další postavy, ať oblečou do současného oděvu. Řešení křížovky: JESLE UTRPENÍ KŘÍŽ BÍDA OPUŠTĚNOST x LÁSKA POKORA PRAVDA MILOSRDENSTVÍ ŽIVOT PUTOVÁNÍ OHLEDUPLNOST BETLÉM Tajenky: JEŽÍŠ SPASITEL PÝCHA KRUTOST MEGALOMANSTVÍ OTUPĚLOST NENÁVIST TITULY ZHOUBA NÁSILÍ x MOC PENÍZE STRACH ARMÁDA ŘÍM AUGUSTUS CÍSAŘ Pomůcky: psací potřeby, pastelky nebo fixy 05 Simeon a Anna Úkol nechte děti zpracovat po přečtení textu. Můžete jej využít buď pro jednotlivce nebo skupiny (podle počtu dětí) jako soutěž. Hlavním cílem je, aby se s Biblí lépe seznámily, naučily se v Bibli vyhledávat odkazy a byly schopné ptát se po smyslu biblických textů a co znamenají pro dnešek. Vyluštění: zkratky starozákonních knih rozkryjete tak, že použijete v každém slově vždy páté písmeno odzadu Ž- 72 násobky 9ti Iz - 7, 14 dělení horních čísel prostředními Jr - 23, 5-6 odečtením horní řady od spodní Oz - 11, 1 lichá čísla 1-17 Mi - 5, 2 levá čísla dělená prostředními Za - 9, 9 dělením pravého čísla levým nebo dolního čísla prostředním Pomůcky: psací potřeby, Bible, případně knížečka s významy jmen

4 06 Dvanáctiletý v chrámě Úkol nechte děti zpracovat po přečtení textu. Postupujte podle pravidel hry, která jsou napsaná na pracovním listě. - U otázky dospělosti se snažte děti přivést k tomu, že se nejedná o samá práva, výsady a výhody, ale že je tu důležitá odpovědnost, vědomé hledání cesty životem. - Nad druhou otázkou diskutujte jak se liší moudrost od znalostí, chytrosti, mazanosti. A také co znamená moudrost před Bohem? - Vymyslí děti ještě jiné příklady než krále Šalomouna? Pomůcky: hrací kostka, figurky ze hry Člověče nezlob se, psací potřeby 07 Jan Křtitel Úkol nechte děti zpracovat před nebo po přečtení textu podle jejich stáří. - Na pracovním listě je představen tzv. úklid podle receptu Jana Křtitele, který by měl dětem naznačit jakým způsobem by se měly nad sebou čas od času zamýšlet. - U dalšího úkolu je důležité, abyste děti navedli k tomu, že změna ve způsobu života, kterou pokání představuje,musí přinést užitek také ostatním lidem. Pomůcky: psací potřeby 08 Zatčení Jana Křtitele a Ježíšův křest Úkol nechte děti zpracovat před přečtením textu. Potom můžou děti porovnat své roztřídění s tím, co je uvedeno v Bibli (není však čerpáno pouze z textu přiřazeného k tomuto pracovnímu listu). - Holubice se výrazně objevuje na Noemově arše a není pouze symbolem Ducha Svatého, ale také zástupné oběti, která byla prováděna po narození dítěte, zvláště v nemajetné rodině. Pomůcky: psací potřeby, pastelky 09 Pokušení na poušti Úkol nechte děti zpracovat po přečtení textu. Na obrázcích jsou vyobrazeni: Adam s touhou po bohorovnosti a neschopností přiznat si odpovědnost za svůj hřích. Jákob, který podlehl touze sobecky předběhnout bratra, vzít mu to, co mu právem náleželo a co by mu měl s bratrskou láskou přát. Král David, který podlehl touze po Betsabe, vdané ženě, a dal zabít jejího muže, aby svůj hřích zakryl. Král Šalomoun, který přes svou moudrost a slavné skutky, podlehl svodům svých mnoha manželek z cizích národů a začal se klanět jejich modlám a uctívat je. Pomůcky: psací potřeby, pastelky

5 10 Kázání v Nazaretě Úkol nechte děti zpracovat po přečtení textu. Na kartičky nechte děti napsat slova ze seznamu, která se nějak vztahují k Vámi vybraným příběhům/ tématům, podle počtu hráčů, v libovolném množství (k jedné hře lze využít kartičky z více pracovních listů). Tuto hru můžou hrát jednotlivci nebo skupiny. Nejdříve napište na stejný počet papírků kolik je jednotlivých hráčů/ skupin: a) jakýkoli biblický příběh, který by děti měly z předchozích let znát, nebo b) velké biblické téma, např. odpuštění, láska, hřích apod. V tomto případě musejí děti vymyslet biblický příběh, který toto téma podle nich nejlépe ilustruje a musejí ho napsat na papírek k vylosovanému tématu. Rozhodněte se podle stáří a znalostí dětí. Nechte děti, aby si vylosovaly z klobouku příběh/téma. Hráči nesmí vědět, co si kdo vylosoval, jaké kartičky potřebují ostatní hráči. Na stůl rozložte promíchané kartičky podobně jako u pexesa, také obrácené rubem nahoru. Zvolte, kdo začne obracet kartičky první. Pokračujte ve směru hodinových ručiček tak dlouho, až na stole nezůstane žádná kartička nebo do chvíle, kdy si jeden z hráčů ve třech kolech za sebou nevezme otočenou kartičku (v tu chvíli začne další fáze hry). Při každém tahu hráč obrátí libovolnou kartičku a rychle rozmyslí, hodí-li se mu k jeho tématu. V případě, že se hodí, vezme si ji k sobě na hromádku. Pokud se nehodí, opět ji otočí a pokračuje spoluhráč. Po ukončení této fáze hry nechte dětem chvíli na rozmyšlenou a aby si seřadily kartičky podle pořadí, jak je zapojí do svého vyprávění. Vyprávět začne ten, kdo obracel kartičky jako první. a) Řečník by měl převyprávět svými slovy příběh, který dostal napsaný na papírku (bez předchozího vyhledání a přečtení v bibli) a měl by zdůvodnit, proč k němu vybral právě tyto kartičky. Vyhraje ten, kdo vhodně použije do příběhu všechny kartičky a řekne co nejpřesněji vylosovaný příběh. b) U velkého tématu uvede řečník jeho název a ukáže kartičky, které k němu získal. Ostatní mají co nejdříve uhodnout, jaký příběh má řečník na mysli. Každý spoluhráč má 2 pokusy. V případě, že nikdo příběh neuhodne, vypravuje ho řečník s tím, že si vypomáhá kartičkami. Pokud příběh uhodne někdoze spoluhráčů, vypravuje ho on. V této variantě se nehraje o vítězství. Seznam slov, která by měly obsahovat kartičky: život, smrt, láska, pravda, naděje, víra, soucit,poslání, uzdravení, pokání, odpuštění, násilí, síla, cesta, sláva, oběť, samota, oko, vězení, dům, loď, šaty, zrno, majetek, strom, chléb, voda, víno, ovoce, hostina, duch, bratr, otec, rodina, žena, otrok, ubožák, král, ovce, ryba, dobrý, zlý, nemocný, nalézt, ztratit, osvětlit, zabít, skončit, opustit, prodat, vyrůst, dlužit, pokoušet, otevřít, narodit, mluvit, slyšet, vidět, jít Pomůcky: psací potřeby, nůžky nebo řezák, pravítko a karton na podložení

6 11 Povolání rybářů Úkol nechte děti zpracovat po přečtení textu. Můžete s dětmi diskutovat o strategiích různých osobností jak se proslavit, jak ovlivnit co nejvíce lidí, jaké suity odborníků si kolem sebe shromažďují na rozdíl od Ježíše, kterému záleželo na osobním setkání, na nezatíženosti chytráctvím a touhou přidat k jeho práci ještě svůj díl. Potom, co si vyberou své pomocníky, se dětí zeptejte, zda vůbec Ježíšovi záleželo na profesích svých učedníků, jestli je nemohl vybírat podle jiného klíče a napadá-li děti podle jakého. - Bude dobře, když si děti připomenou, jak se jmenují všichni apoštolové, protože se v evangeliích jmenovitě mluví pouze o několika. Pomůcky: psací potřeby, Bible 12 Je s ním moc odpuštění Úkol nechte děti zpracovat po společném přečtení textu. Apokryfy si po jejich napsání přečtěte a popovídejte si o nabízených variantách. Případně přidejte i svoji verzi. Bude se uzdravený člověk těšit z odpuštění a z přátelství těch, kdo ho spouštěli na nosítkách, bude za to vděčný do konce života? Bude následovat Ježíše a zajímat se o jeho učení nebo to zůstane jako ukončená událost a vrátí se ke svým zvykům, k ustálenému koloběhu viny a trestu? Využije možnosti svobody nebo s ní nebude umět naložit? Apod. - U druhého úkolu by děti měly dojít ke slovu: ODPUŠTĚNÍ Pomůcky: psací potřeby, Bible 13 Blaze chudým, běda bohatým Úkol nechte děti zpracovat po přečtení textu. - U hlavního úkolu by si děti nemusely vědět rady, co nakreslit do přízemí. Proto uvedu příklady tzv. nehmotných darů: např. úsměv, ochota naslouchat, porozumění. Příklady k první vedlejší otázce: podobenství O boháčovi a stodolách L12, O posledním soudu Mt25, Pomůcky: psací potřeby, fixy nebo pastelky

7 14 Dát se pohnout milosrdenstvím Úkol po levé straně je rozdělen na tři fáze, podle kterých se řiďte. - Úkol po pravé straně zpracujte s dětmi až po výkladu příběhu. Rozdělte příběh na tolik částí, kolik je dětí a nechte každé vybrat si nebo vylosovat jednu z nich (např. lupič mlátí a okrádá kupce, jde kolem něj levita, jde kolem něj kněz, milosrdný samaritán mu dává napít a ošetřuje jej, veze jej do hospody). Tu potom musí zpracovat jako animaci,tzn. rozkreslit pohybující se postavy nebo jejich části do jednotlivých políček. Aby si děti zjednodušily práci a měly nepohybující se postavy či jejich části ve všech políčkách stejné, můžou si je překopírovat pomocí okeního skla (na pruh s prvním nakresleným okénkem se přiloží druhý a na skle proti světlu se potřebné části překreslí). Děti by měly používat vzhledem k velikosti okének naostřené tužky nebo tenké fixy. Pomůcky: nůžky, pravítko, řezák, kartonna kterém by se dalo řezat, lepidlo na papír, pastelky nebo fixy včetně černého 15 Mrtví vstávají a chudým se zvěstuje evangelium Úkol nechte děti zpracovat po přečtení textu. Měl by je přivést k tomu, o co se snažíme od začátku Lukášova vyprávění, tj. dozvědět se, kým je Ježíš; tedy o to samé, co zajímalo Jana Křtitele, když za Ježíšem poslal své dva učedníky (je tím, na koho Izrael čekal po staletí?). Odpověď zní: Sleduj jeho skutky, jakým způsobem se staví k životu, k lidem okolo sebe; skládej jeho příběhy a rozhodni to sám, člověče. - Důležité je, upozornit děti, že v těchto příbězích nejde pouze o zázraky, ale o Boží přítomnost - Imanuel - Bůh s námi. Můžete se nějakým způsobem vrátit k Izaijášovu proroctví. Pomůcky: nůžky, lepidlo na papír, tvrdší papír A4 16 Ježíš a hříšnice Úkol nechte děti zpracovat po přečtení textu. Případně tento úkol můžete zadat starším dětem k samostatnému zpracování tímto způsobem: dokreslete do mezer v textu obrázky toho, co si myslíte, že je tam vynecháno a potom svoji verzi příběhu porovnejte s Biblí. Obrázky budou pouze schematické, obtížnější slova (jako láska, víra) můžou děti vyjádřit symboly. - Druhý úkol povede k vyluštění věty MILOVAT OPRAVDU SVOBODNĚA RADOSTNĚ NEMŮŽEME BEZ ODPUŠTĚNÍ, která by měla asi nejlépe shrnovat poselství probíraného příběhu. Pomůcky: psací náčiní, Bible

8 V I. Slovo se stalo tělem Úkol nechte děti zpracovat po přečtení textu. Tentokrát budou úkoly trochu těžší, použitelné spíše pro starší děti. Příklady řešení první části úkolu: VÍRA - Uzdravení setníkova otroka L7, 1-10 SPÁSA - Zacheus L19, 1-10 ODPUŠTĚNÍ- Uzdravení ochrnutého L5, Pomůcky: psací náčiní, Bible V II. Útěk do Egypta a vraždění neviňátek Úkol nechte děti zpracovat po přečtení textu. -Odpověď na otázku je, že všichni vyjmenovaní nebyli zachráněni Hospodinem proto, aby si po zásluze odpočali, ale proto, aby následně splnili určitý úkol, poslání. Pomůcky: psací náčiní, pastelky nebo fixy

9 17 Podobenství o rozsévači Úkol nechte děti zpracovat po přečtení textu. Rozepište si do políček tabulky, jak které zrno dopadlo. (T-trní,S-slunce,N-nohy, P-ptáci, K-kamení, Ú- úroda). Těch, která se ujala a přinesla úrodu, tam umístěte 5 nebo tolik, kolik dětí bude hrát hru. Děti se vás budou ptát na souřadnice a vy jim budete říkat co si tam mají zakreslit, jako u hry Námořní bitva. (můžou se inspirovat obrázky pod jejich tabulkami) Hrací pole: A B C D E F G H I U druhého úkolu budete opakovat dětem větu: K DOTO MUP O ROZ UMÍNEB UD E NIK O MUNI C ŘÍ KATAS ED NESIA NAP ÍŠ EVĚ TUČAS SE TÍNE NÍČA SEMS KLIZ NĚ, což je věta: Kdo tomu porozumí, nebude nikomu nic říkat a sedne si a napíše větu čas setí není časem sklizně, s jinak dělenými slovy. Cizokrajnost věty můžete podpořit výrazným rytmickým přednesem. Větu budete opakovat tak dlouho, dokud neporozumí všechny děti a nezařídí se podle toho, nebo do chvíle, než je to úplně přestane bavit. Zahrajte si s dětmi další hru, kde si názorně předvedete větu: Kdo má uši k slyšení, slyš. Učitel by měl dětem vyprávět nějaký příběh, kde by byl hlavní hrdina (třeba Teofil) vyzýván, aby něco udělal (jednoduché věci, které můžou děti dělat s ním, např. sedni si, zvedni pravou ruku, zakloň hlavu, apod.). Děti by měly reagovat na tyto výzvy pouze v případě, kdy byly uvedeny větou: Lukáš mu řekl (ala hra Simon says ). Pokud ihned nezareagují nebo pokud zareagují na příkaz bez: Lukáš mu řekl - vypadávají ze hry. Vyhraje ten, kdo zůstane poslední. Pomůcky: psací náčiní

10 18 Utišení bouře a uzdravení posedlého Úkol nechte děti zpracovat před čtením textu. Budou pak moci hádat příběh, kterým se budete tentokrát zabývat. Na obrázku se vyskytují 4 různě dlouhé okruhy čísel, které mají propojit. Okruhy začínající vždy větším číslem 1. - Druhou otázku s dětmi řešte až po čtení. Pomůcky: nejlépe černý fix, může být i ostatní psací náčiní 19 Vzkříšení dcery Jairovy Úkol nechte děti zpracovat po výkladu textu. Věta, kterou by děti měly vyplnit prázdná políčka v horní tabulce, by měla znít: ČINU NESMÍ CHYBĚT VZTAH, ZÁZRAKU SLOVO A STRACHU ODPOVĚĎ MILOSTI Bude-li to pro děti příliš těžké, můžete jim poradit, aby si kreslily šipky přímo k písmenům v dolní tabulce. - Vzkříšení se vyskytuje např. u Eliáše, kde vyprosil život pro syna vdovy ze Sarepty, Ježíš křísí z mrtvých Lazara Důležité! Dětem řekněte, aby si příště přinesly něco malého k snědku (co se dobře dělí, sušenky apod.), viz pracovní list č. 20 Pomůcky: psací náčiní, Bible 20 Nasycení pěti tisíců Úkol nechte děti zpracovat po přečtení textu. 1. Po čtení či převyprávění příběhu rozdělte děti do skupin tak, aby spolu neseděli kamarádi a nechte je, aby si spolu povídaly; nyní jim zadejte úkol, který budou muset dělat dohromady (nakreslit portréty dětí ze své skupiny a ke každému napsat ještě 3 zajímavosti). 2. Před jídlem, které bude následovat, každý řekne nebo zazpívá modlitbu, kterou zná. Každá skupina by měla vymyslet svou vlastní modlitbu či písničku a přednést ji těm ostatním. 3. Vy si vyndejte z tašky jídlo, které jste si sami přinesli a které se dobře rozděluje. Rozdejte však pouze takové množství, aby každý z přítomných dostal jen malý kousek. Pokud si děti s sebou přinesly něco malého k jídlu, jak jste je o to před týdnem požádali, mělo by je napadnout, že by se mohly s ostatními podělit také. Pokud je to nenapadne, vyzvěte je k tomu. Pomůcky: psací náčiní, pastelky nebo barevné fixy, sušenky nebo něco podobného k jídlu

č. 7 Školní rok 2000/2001 březen

č. 7 Školní rok 2000/2001 březen č. 7 Školní rok 2000/2001 březen Drazí, začíná příprava na Velikonoce, postní doba. O postu se dnes dost mluví, jak je užitečný pro tělo i pro duši. Ten velikonoční půst by však měl mít především rozměr

Více

Bronislava Hyvnarová. Dějiny křesťanství. pro děti. Metodický materiál pro učitele včetně výsledků pracovního sešitu

Bronislava Hyvnarová. Dějiny křesťanství. pro děti. Metodický materiál pro učitele včetně výsledků pracovního sešitu Bronislava Hyvnarová Dějiny křesťanství pro děti Metodický materiál pro učitele včetně výsledků pracovního sešitu Obsah Úvod 3 Dějiny církve v Dětské sobotní škole 4 1. Východiska 4 2. Cíle 5 3. Obsah

Více

6. Slavení eucharistie ČERVEN 2015. Materiály pro přípravu ve farnostech: Katecheze pro děti II. stupně. Katecheze pro mládež Katecheze pro dospělé

6. Slavení eucharistie ČERVEN 2015. Materiály pro přípravu ve farnostech: Katecheze pro děti II. stupně. Katecheze pro mládež Katecheze pro dospělé 6. Slavení eucharistie ČERVEN 2015 Materiály pro přípravu ve farnostech: Katecheze pro děti I. stupně Katecheze pro děti II. stupně Katecheze pro mládež Katecheze pro dospělé Obsah: 6. 1. Uvedení do tématu

Více

Táborový program pro školáky k biblické knize Ester

Táborový program pro školáky k biblické knize Ester Táborový program pro školáky k biblické knize Ester (9-13 let) Přehled témat na jeden týden O B S A H Sešit "Hodinky zlatokopů" (lekce na každý den k tématu) s povolením kopírování pro vlastní potřebu

Více

č. 1-2 Školní rok 2002/03 září, říjen

č. 1-2 Školní rok 2002/03 září, říjen č. 1-2 Školní rok 2002/03 září, říjen Milé katechetky a katecheté, každý biskup přijal v den svého svěcení úkol katechizovat. Vy, kteří jste pocítili ochotu mu v tom pomáhat a být jeho spolupracovníky,

Více

Revoluce víry. Papež František - Rio de Janeiro. podklady pro práci ve společenství mládeže

Revoluce víry. Papež František - Rio de Janeiro. podklady pro práci ve společenství mládeže Revoluce víry Papež František - Rio de Janeiro podklady pro práci ve společenství mládeže Sekce pro mládež ČBK, 2013 Milí mladí přátelé a vy, kdo mladé lidi doprovázíte na jejich cestě víry. Dostáváte

Více

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Předmluva Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Můžeme se stát snadno a rychle křesťanem? Ano i ne. Na jedné straně není snadné proniknout do oné šíře a hloubky

Více

HOMILIE 2012. Římskokatolická farnost Veverská Bítýška

HOMILIE 2012. Římskokatolická farnost Veverská Bítýška HOMILIE 2012 Římskokatolická farnost Veverská Bítýška Výběr homilií z roku 2012 Homilie 2012 Obsah Půjdu hledat jeho skutečnou tvář... 4 Stojím tam s tebou, abys to všechno zvládl... 5 Bůh přichází nenápadně...

Více

Katecheze pro děti (1. a 2. stupeň ZŠ)

Katecheze pro děti (1. a 2. stupeň ZŠ) Materiál pro přípravu dětí, mládeže a manželů (rodin) na Národní pouť rodin ve Žďáru nad Sázavou v sobotu 30. 8. 2014 Katecheze pro děti (1. a 2. stupeň ZŠ) Témata: 1. práce a slavení 2. předávání víry

Více

Osnovy k výuce náboženské výchovy římskokatolické církve v 1. 9. ročníku základní školy. Osnovy k výuce náboženské výchovy

Osnovy k výuce náboženské výchovy římskokatolické církve v 1. 9. ročníku základní školy. Osnovy k výuce náboženské výchovy 27 2004 Osnovy k výuce náboženské výchovy římskokatolické církve v 1. 9. ročníku základní školy (pro nepovinný předmět náboženství v základních školách) Osnovy k výuce náboženské výchovy římskokatolické

Více

O S N O V Y NÁBOŽENSKÉ VÝCHOVY PRO ZŠ

O S N O V Y NÁBOŽENSKÉ VÝCHOVY PRO ZŠ KATECHETICKÁ SEKCE PASTORAČNÍ KOMISE ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE O S N O V Y NÁBOŽENSKÉ VÝCHOVY PRO ZŠ TÉMATA, STANOVENÍ PŘEDPOKLADŮ A CÍLŮ VYUČOVACÍCH HODIN hodinová dotace 1 až 2 hodiny týdně Pro základní

Více

Připravujeme se na slavnost sv. Cyrila a Metoděje. Prožíváme Rok víry: Katecheze o Vyznání víry (s. 7 9)

Připravujeme se na slavnost sv. Cyrila a Metoděje. Prožíváme Rok víry: Katecheze o Vyznání víry (s. 7 9) Předáváme, co jsme poznali Praktická příloha revue Cesty katecheze č. 1/2013 Nedílnou součástí každého čísla revue Cesty katecheze je od roku 2011 tzv. praktická příloha. V letošním ročníku bude mít nový

Více

SPRÁVCOVSTVÍ LIVING WORD MISSIONS. www.livingwordmissions.org

SPRÁVCOVSTVÍ LIVING WORD MISSIONS. www.livingwordmissions.org SPRÁVCOVSTVÍ LIVING WORD MISSIONS SPIS TREŚCI I. SPRÁVNÁ PERSPEKTIVA II. BŮH CHCE, ABY JEHO SLUŽEBNÍCI MĚLI ÚSPĚCH - 5. Mojž. 28 III. NEBEZPEČÍ SPOJENÉ S ÚSPĚCHEM IV. KLÍČ K BIBLICKÉMU ÚSPĚCHU V. PRAKTICKÉ

Více

SLOVA ŽIVOTA. Bratrská jednota baptistů

SLOVA ŽIVOTA. Bratrská jednota baptistů SLOVA ŽIVOTA 2015 Bratrská jednota baptistů Slova života jsou určena pro vnitřní potřebu Bratrské jednoty Baptistů. ISBN 978-80-260-7171-6 Úvod Ve válečné době, kdy baptisté byli nedobrovolně rozděleni

Více

KRISTUS JAKO MOŽNÝ PEDAGOGICKÝ IDEÁL V KATOLICKÉM A PROTESTANTSKÉM MYŠLENÍ. Bc. Silvie Šobáňová

KRISTUS JAKO MOŽNÝ PEDAGOGICKÝ IDEÁL V KATOLICKÉM A PROTESTANTSKÉM MYŠLENÍ. Bc. Silvie Šobáňová KRISTUS JAKO MOŽNÝ PEDAGOGICKÝ IDEÁL V KATOLICKÉM A PROTESTANTSKÉM MYŠLENÍ Bc. Silvie Šobáňová Diplomová práce 2014 ABSTRAKT Tato diplomová práce se v teoretické části zabývá analýzou osobnosti Ježíše

Více

Katecheze pro mládež. Materiál pro přípravu dětí, mládeže a manželů (rodin) na Národní pouť rodin ve Žďáru nad Sázavou v sobotu 30. 8.

Katecheze pro mládež. Materiál pro přípravu dětí, mládeže a manželů (rodin) na Národní pouť rodin ve Žďáru nad Sázavou v sobotu 30. 8. Materiál pro přípravu dětí, mládeže a manželů (rodin) na Národní pouť rodin ve Žďáru nad Sázavou v sobotu 30. 8. 2014 Katecheze pro mládež Témata: 1. práce a slavení 2. předávání víry v rodině 3. mezigenerační

Více

Výchovné a vzdělávací strategie využívané v předmětu Náboženství

Výchovné a vzdělávací strategie využívané v předmětu Náboženství Výchovné a vzdělávací strategie využívané v předmětu Náboženství I. Strategie směřující ke kompetenci k učení zařazujeme do výuky problémové vyučování na začátku vyučovací jednotky vždy společně s žáky

Více

Jak číst Bibli s porozuměním

Jak číst Bibli s porozuměním Jak číst Bibli s porozuměním Výtah z knihy, v lednu 2013 vypracoval Michael Buban. ISBN: 978 80 7255 270 2 Obsah Jak číst Bibli s porozuměním...1 Slovo úvodem...1 Předmluva...1 1. Úvod: Potřeba výkladu...1

Více

Časopis sboru Církve bratrské v Havířově Roč.12, číslo 7/2009 náklad/číslo: 22 Kč

Časopis sboru Církve bratrské v Havířově Roč.12, číslo 7/2009 náklad/číslo: 22 Kč Časopis sboru Církve bratrské v Havířově Roč.12, číslo 7/2009 náklad/číslo: 22 Kč ČEHO JSEM NIKDY NELITOVAL NEDĚLNÍ MODLITEBNÍ CHVÍLE POZNÁMKY K PROROCKÝM KNIHÁM TÁBOR ETHERNA ANGLIČTINA AŤ ZŮSTÁVÁME VĚRNI,

Více

Materiály pro přípravu ve farnostech:

Materiály pro přípravu ve farnostech: 3. Eucharistie a solidarita BŘEZEN 2015 Materiály pro přípravu ve farnostech: Katecheze pro děti I. stupně Katecheze pro děti II. stupně Katecheze pro mládež Katecheze pro dospělé Obsah: 3. 1. Uvedení

Více

Mladé ženy 1. Vydala Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů

Mladé ženy 1. Vydala Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů PŘÍRUČKA 1 Mladé ženy 1 Vydala Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů Poznámky a návrhy Uvítáme vaše poznámky a návrhy týkající se této příručky. Zašlete je, prosím, na adresu: Office of the Seventy

Více

Duchovní cvičení P. Elias Vella. 22. 10. 27. 10 2011 klášter Želiv. Učednictví cesta k následování Krista. 22. 10. Sobota

Duchovní cvičení P. Elias Vella. 22. 10. 27. 10 2011 klášter Želiv. Učednictví cesta k následování Krista. 22. 10. Sobota Duchovní cvičení P. Elias Vella 22. 10. 27. 10 2011 klášter Želiv Učednictví cesta k následování Krista 22. 10. Sobota Nestačí o Ježíši něco vědět, je důležité se s ním setkat. Každé setkání s kýmkoli

Více

Desatero KatecheticKá příručka 2013

Desatero KatecheticKá příručka 2013 Desatero Katechetická příručka 2013 2 3 6 16 27 37 47 57 69 81 91 99 108 Úvodní slovo Jak s přípravkou pracovat Preambule Tomáš Trusina První přikázání Matěj Opočenský Druhé přikázání Elen Plzáková Třetí

Více

Přišli jsme se mu poklonit.

Přišli jsme se mu poklonit. Duchovní příprava mladých lidí na XX. světový den mládeže v Kolíně nad Rýnem (11.) 15. 21. srpna 2005 Přišli jsme se mu poklonit. (Mt 2,2) Připravil P. Jan Balík sekretariát Sekce pro mládež ČBK Asociace

Více

METODIKA VÝUKY GLOBÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

METODIKA VÝUKY GLOBÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ METODIKA VÝUKY GLOBÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Vytvořeno v rámci projektu "Globální vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Plzeňském kraji" Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.08/04.0003 Autorka metodiky:

Více

nový život Bible 1. studie Blok A Bible jako knihovna PřečTi si: Žalm 119,9-16 klíčový verš: Židům 1,1...kdysi mluvil Bůh k otcům v prorocích...

nový život Bible 1. studie Blok A Bible jako knihovna PřečTi si: Žalm 119,9-16 klíčový verš: Židům 1,1...kdysi mluvil Bůh k otcům v prorocích... BiBlický studijní kurz Tato studie patří: 1. studie PřečTi si: Žalm 119,9-1 Bible Blok A Bible jako knihovna dosaženého vzdělání. například Mojžíš byl vzdělán v moudrosti starověkých egypťanů, národa,

Více

č. 3 Školní rok 2004/05 listopad

č. 3 Školní rok 2004/05 listopad TÉMÁTKO Katecheta člověk modlitby č. 3 Školní rok 2004/05 listopad Katecheta, jak ho známe, je člověk, který učí druhé znát Boha a vše, co s Bohem souvisí. Předpokladem této činnosti ovšem je, že sám Boha

Více

FARNÍ LIST KAPLICKA č.3/10 BŘEZEN 2010

FARNÍ LIST KAPLICKA č.3/10 BŘEZEN 2010 FARNÍ LIST KAPLICKA č.3/10 Měsíčník těchto farností římskokatolické církve: Kaplice Malonty Omlenice Blansko Dolní Dvořiště Rožmitál na Šumavě Rychnov nad Malší Pohorská Ves Pohoří na Šumavě Cetviny P.

Více

KŘESŤANSKÉ KULTURNÍ DĚDICTVÍ

KŘESŤANSKÉ KULTURNÍ DĚDICTVÍ Příručka pro pedagogy základních a středních škol KŘESŤANSKÉ KULTURNÍ DĚDICTVÍ Využití křesťanského dědictví: modul B Bible kostely kláštery rituály symboly mnich VYUŽITÍ KŘESŤANSKÉHO DĚDICTVÍ Modul B:

Více

Ovoce pyšného srdce. úvodník 07/2012. úvodník. napsali vyučování. narozeniny oznámení

Ovoce pyšného srdce. úvodník 07/2012. úvodník. napsali vyučování. narozeniny oznámení 07/2012 úvodník napsali vyučování Z naděje se radujte, v soužení buďte trpěliví, v modlitbách vytrvalí. Římanům 12:12 narozeniny oznámení Ovoce pyšného srdce úvodník Řekl sis:»hle, pobil jsem Edómce.«Proto

Více