POZVÁNÍ NA CESTU 1.díl. metodické pokyny k obrázkům

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POZVÁNÍ NA CESTU 1.díl. metodické pokyny k obrázkům"

Transkript

1 POZVÁNÍ NA CESTU 1.díl metodické pokyny k obrázkům

2 METODICKÉ POKYNY K OBRÁZKŮM Na pracovních listech jsou obsaženy vedlejší úkoly a otázky, které by děti měly zpracovat na druhé straně listu, pokud není uvedeno jinak. 01 Lukáš píše Teofilovi Pracovní list využijte až po přečtení textu a seznámení se s postavami. - Potom se děti podepíší a zařadí se tak do vyprávění, které je bude tento rok provázet. - Děti by měly být tímto úkolem postaveny před podobný problém, jako Lukáš, který při psaní evangelia musel vycházet z různých zdrojů a musel je vhodně poskládat za sebou, aby tím sdělil, co zamýšlel. Skládaný text úkolu je L 9,18-22 Pomůcky: psací potřeby, Bible 02 Předpověď a narození Jana Křtitele Úkol nechte děti zpracovat po přečtení textu, aby se dovedly vžít do Zachariášovy situace. Bude to potřeba pro porovnání s následujícím příběhem. - Odpovědí na otázku může být např. předpověď narození Izáka a Samsona. - Potom, co nakreslí anděla, si s nimi o andělech popovídejte - jsou-li to okřídlení nadpřirození tvorové, ufoni, apod. Můžete se k tématu vrátit ve 3. vyprávění Pomůcky: psací potřeby, pastelky nebo fixy, Bible 03 Navštívení Marie a její chvalozpěv Úkol nechte děti zpracovat po přečtení textu. Porovnejte s nimi, jak se jim podařilo zachytit odlišnost přijetí zpráv o neočekávaném narození dítěte s minulým pracovním listem. - Děti můžou chvalozpěv pouze přeložit do dnešní mluvy nebo využít biblických slov i vět jinak poskládaných a tím vytvořit píseň novou. Pokud byste měli ještě čas, můžou se pokusit píseň zhudebnit (a opět, buď využijí známou melodii nebo vymyslí svou vlastní, podle svých schopností). Pomůcky: psací potřeby, pastelky nebo fixy, Bible

3 04 Ježíšovo narození Úkol nechte děti zpracovat před přečtením textu. Děti by si měly všimnout použití významově protikladných slov, ze kterých jsou složeny obě postavy vládců a měly by poznat různou podstatu jejich vlády. - Na druhou stranu ať děti nakreslí betlémskou scénu v dnešním prostředí, které je podle nich na stejné úrovni jako chlév v době kolem začátku našeho letopočtu. Josefa, Marii a případně i další postavy, ať oblečou do současného oděvu. Řešení křížovky: JESLE UTRPENÍ KŘÍŽ BÍDA OPUŠTĚNOST x LÁSKA POKORA PRAVDA MILOSRDENSTVÍ ŽIVOT PUTOVÁNÍ OHLEDUPLNOST BETLÉM Tajenky: JEŽÍŠ SPASITEL PÝCHA KRUTOST MEGALOMANSTVÍ OTUPĚLOST NENÁVIST TITULY ZHOUBA NÁSILÍ x MOC PENÍZE STRACH ARMÁDA ŘÍM AUGUSTUS CÍSAŘ Pomůcky: psací potřeby, pastelky nebo fixy 05 Simeon a Anna Úkol nechte děti zpracovat po přečtení textu. Můžete jej využít buď pro jednotlivce nebo skupiny (podle počtu dětí) jako soutěž. Hlavním cílem je, aby se s Biblí lépe seznámily, naučily se v Bibli vyhledávat odkazy a byly schopné ptát se po smyslu biblických textů a co znamenají pro dnešek. Vyluštění: zkratky starozákonních knih rozkryjete tak, že použijete v každém slově vždy páté písmeno odzadu Ž- 72 násobky 9ti Iz - 7, 14 dělení horních čísel prostředními Jr - 23, 5-6 odečtením horní řady od spodní Oz - 11, 1 lichá čísla 1-17 Mi - 5, 2 levá čísla dělená prostředními Za - 9, 9 dělením pravého čísla levým nebo dolního čísla prostředním Pomůcky: psací potřeby, Bible, případně knížečka s významy jmen

4 06 Dvanáctiletý v chrámě Úkol nechte děti zpracovat po přečtení textu. Postupujte podle pravidel hry, která jsou napsaná na pracovním listě. - U otázky dospělosti se snažte děti přivést k tomu, že se nejedná o samá práva, výsady a výhody, ale že je tu důležitá odpovědnost, vědomé hledání cesty životem. - Nad druhou otázkou diskutujte jak se liší moudrost od znalostí, chytrosti, mazanosti. A také co znamená moudrost před Bohem? - Vymyslí děti ještě jiné příklady než krále Šalomouna? Pomůcky: hrací kostka, figurky ze hry Člověče nezlob se, psací potřeby 07 Jan Křtitel Úkol nechte děti zpracovat před nebo po přečtení textu podle jejich stáří. - Na pracovním listě je představen tzv. úklid podle receptu Jana Křtitele, který by měl dětem naznačit jakým způsobem by se měly nad sebou čas od času zamýšlet. - U dalšího úkolu je důležité, abyste děti navedli k tomu, že změna ve způsobu života, kterou pokání představuje,musí přinést užitek také ostatním lidem. Pomůcky: psací potřeby 08 Zatčení Jana Křtitele a Ježíšův křest Úkol nechte děti zpracovat před přečtením textu. Potom můžou děti porovnat své roztřídění s tím, co je uvedeno v Bibli (není však čerpáno pouze z textu přiřazeného k tomuto pracovnímu listu). - Holubice se výrazně objevuje na Noemově arše a není pouze symbolem Ducha Svatého, ale také zástupné oběti, která byla prováděna po narození dítěte, zvláště v nemajetné rodině. Pomůcky: psací potřeby, pastelky 09 Pokušení na poušti Úkol nechte děti zpracovat po přečtení textu. Na obrázcích jsou vyobrazeni: Adam s touhou po bohorovnosti a neschopností přiznat si odpovědnost za svůj hřích. Jákob, který podlehl touze sobecky předběhnout bratra, vzít mu to, co mu právem náleželo a co by mu měl s bratrskou láskou přát. Král David, který podlehl touze po Betsabe, vdané ženě, a dal zabít jejího muže, aby svůj hřích zakryl. Král Šalomoun, který přes svou moudrost a slavné skutky, podlehl svodům svých mnoha manželek z cizích národů a začal se klanět jejich modlám a uctívat je. Pomůcky: psací potřeby, pastelky

5 10 Kázání v Nazaretě Úkol nechte děti zpracovat po přečtení textu. Na kartičky nechte děti napsat slova ze seznamu, která se nějak vztahují k Vámi vybraným příběhům/ tématům, podle počtu hráčů, v libovolném množství (k jedné hře lze využít kartičky z více pracovních listů). Tuto hru můžou hrát jednotlivci nebo skupiny. Nejdříve napište na stejný počet papírků kolik je jednotlivých hráčů/ skupin: a) jakýkoli biblický příběh, který by děti měly z předchozích let znát, nebo b) velké biblické téma, např. odpuštění, láska, hřích apod. V tomto případě musejí děti vymyslet biblický příběh, který toto téma podle nich nejlépe ilustruje a musejí ho napsat na papírek k vylosovanému tématu. Rozhodněte se podle stáří a znalostí dětí. Nechte děti, aby si vylosovaly z klobouku příběh/téma. Hráči nesmí vědět, co si kdo vylosoval, jaké kartičky potřebují ostatní hráči. Na stůl rozložte promíchané kartičky podobně jako u pexesa, také obrácené rubem nahoru. Zvolte, kdo začne obracet kartičky první. Pokračujte ve směru hodinových ručiček tak dlouho, až na stole nezůstane žádná kartička nebo do chvíle, kdy si jeden z hráčů ve třech kolech za sebou nevezme otočenou kartičku (v tu chvíli začne další fáze hry). Při každém tahu hráč obrátí libovolnou kartičku a rychle rozmyslí, hodí-li se mu k jeho tématu. V případě, že se hodí, vezme si ji k sobě na hromádku. Pokud se nehodí, opět ji otočí a pokračuje spoluhráč. Po ukončení této fáze hry nechte dětem chvíli na rozmyšlenou a aby si seřadily kartičky podle pořadí, jak je zapojí do svého vyprávění. Vyprávět začne ten, kdo obracel kartičky jako první. a) Řečník by měl převyprávět svými slovy příběh, který dostal napsaný na papírku (bez předchozího vyhledání a přečtení v bibli) a měl by zdůvodnit, proč k němu vybral právě tyto kartičky. Vyhraje ten, kdo vhodně použije do příběhu všechny kartičky a řekne co nejpřesněji vylosovaný příběh. b) U velkého tématu uvede řečník jeho název a ukáže kartičky, které k němu získal. Ostatní mají co nejdříve uhodnout, jaký příběh má řečník na mysli. Každý spoluhráč má 2 pokusy. V případě, že nikdo příběh neuhodne, vypravuje ho řečník s tím, že si vypomáhá kartičkami. Pokud příběh uhodne někdoze spoluhráčů, vypravuje ho on. V této variantě se nehraje o vítězství. Seznam slov, která by měly obsahovat kartičky: život, smrt, láska, pravda, naděje, víra, soucit,poslání, uzdravení, pokání, odpuštění, násilí, síla, cesta, sláva, oběť, samota, oko, vězení, dům, loď, šaty, zrno, majetek, strom, chléb, voda, víno, ovoce, hostina, duch, bratr, otec, rodina, žena, otrok, ubožák, král, ovce, ryba, dobrý, zlý, nemocný, nalézt, ztratit, osvětlit, zabít, skončit, opustit, prodat, vyrůst, dlužit, pokoušet, otevřít, narodit, mluvit, slyšet, vidět, jít Pomůcky: psací potřeby, nůžky nebo řezák, pravítko a karton na podložení

6 11 Povolání rybářů Úkol nechte děti zpracovat po přečtení textu. Můžete s dětmi diskutovat o strategiích různých osobností jak se proslavit, jak ovlivnit co nejvíce lidí, jaké suity odborníků si kolem sebe shromažďují na rozdíl od Ježíše, kterému záleželo na osobním setkání, na nezatíženosti chytráctvím a touhou přidat k jeho práci ještě svůj díl. Potom, co si vyberou své pomocníky, se dětí zeptejte, zda vůbec Ježíšovi záleželo na profesích svých učedníků, jestli je nemohl vybírat podle jiného klíče a napadá-li děti podle jakého. - Bude dobře, když si děti připomenou, jak se jmenují všichni apoštolové, protože se v evangeliích jmenovitě mluví pouze o několika. Pomůcky: psací potřeby, Bible 12 Je s ním moc odpuštění Úkol nechte děti zpracovat po společném přečtení textu. Apokryfy si po jejich napsání přečtěte a popovídejte si o nabízených variantách. Případně přidejte i svoji verzi. Bude se uzdravený člověk těšit z odpuštění a z přátelství těch, kdo ho spouštěli na nosítkách, bude za to vděčný do konce života? Bude následovat Ježíše a zajímat se o jeho učení nebo to zůstane jako ukončená událost a vrátí se ke svým zvykům, k ustálenému koloběhu viny a trestu? Využije možnosti svobody nebo s ní nebude umět naložit? Apod. - U druhého úkolu by děti měly dojít ke slovu: ODPUŠTĚNÍ Pomůcky: psací potřeby, Bible 13 Blaze chudým, běda bohatým Úkol nechte děti zpracovat po přečtení textu. - U hlavního úkolu by si děti nemusely vědět rady, co nakreslit do přízemí. Proto uvedu příklady tzv. nehmotných darů: např. úsměv, ochota naslouchat, porozumění. Příklady k první vedlejší otázce: podobenství O boháčovi a stodolách L12, O posledním soudu Mt25, Pomůcky: psací potřeby, fixy nebo pastelky

7 14 Dát se pohnout milosrdenstvím Úkol po levé straně je rozdělen na tři fáze, podle kterých se řiďte. - Úkol po pravé straně zpracujte s dětmi až po výkladu příběhu. Rozdělte příběh na tolik částí, kolik je dětí a nechte každé vybrat si nebo vylosovat jednu z nich (např. lupič mlátí a okrádá kupce, jde kolem něj levita, jde kolem něj kněz, milosrdný samaritán mu dává napít a ošetřuje jej, veze jej do hospody). Tu potom musí zpracovat jako animaci,tzn. rozkreslit pohybující se postavy nebo jejich části do jednotlivých políček. Aby si děti zjednodušily práci a měly nepohybující se postavy či jejich části ve všech políčkách stejné, můžou si je překopírovat pomocí okeního skla (na pruh s prvním nakresleným okénkem se přiloží druhý a na skle proti světlu se potřebné části překreslí). Děti by měly používat vzhledem k velikosti okének naostřené tužky nebo tenké fixy. Pomůcky: nůžky, pravítko, řezák, kartonna kterém by se dalo řezat, lepidlo na papír, pastelky nebo fixy včetně černého 15 Mrtví vstávají a chudým se zvěstuje evangelium Úkol nechte děti zpracovat po přečtení textu. Měl by je přivést k tomu, o co se snažíme od začátku Lukášova vyprávění, tj. dozvědět se, kým je Ježíš; tedy o to samé, co zajímalo Jana Křtitele, když za Ježíšem poslal své dva učedníky (je tím, na koho Izrael čekal po staletí?). Odpověď zní: Sleduj jeho skutky, jakým způsobem se staví k životu, k lidem okolo sebe; skládej jeho příběhy a rozhodni to sám, člověče. - Důležité je, upozornit děti, že v těchto příbězích nejde pouze o zázraky, ale o Boží přítomnost - Imanuel - Bůh s námi. Můžete se nějakým způsobem vrátit k Izaijášovu proroctví. Pomůcky: nůžky, lepidlo na papír, tvrdší papír A4 16 Ježíš a hříšnice Úkol nechte děti zpracovat po přečtení textu. Případně tento úkol můžete zadat starším dětem k samostatnému zpracování tímto způsobem: dokreslete do mezer v textu obrázky toho, co si myslíte, že je tam vynecháno a potom svoji verzi příběhu porovnejte s Biblí. Obrázky budou pouze schematické, obtížnější slova (jako láska, víra) můžou děti vyjádřit symboly. - Druhý úkol povede k vyluštění věty MILOVAT OPRAVDU SVOBODNĚA RADOSTNĚ NEMŮŽEME BEZ ODPUŠTĚNÍ, která by měla asi nejlépe shrnovat poselství probíraného příběhu. Pomůcky: psací náčiní, Bible

8 V I. Slovo se stalo tělem Úkol nechte děti zpracovat po přečtení textu. Tentokrát budou úkoly trochu těžší, použitelné spíše pro starší děti. Příklady řešení první části úkolu: VÍRA - Uzdravení setníkova otroka L7, 1-10 SPÁSA - Zacheus L19, 1-10 ODPUŠTĚNÍ- Uzdravení ochrnutého L5, Pomůcky: psací náčiní, Bible V II. Útěk do Egypta a vraždění neviňátek Úkol nechte děti zpracovat po přečtení textu. -Odpověď na otázku je, že všichni vyjmenovaní nebyli zachráněni Hospodinem proto, aby si po zásluze odpočali, ale proto, aby následně splnili určitý úkol, poslání. Pomůcky: psací náčiní, pastelky nebo fixy

9 17 Podobenství o rozsévači Úkol nechte děti zpracovat po přečtení textu. Rozepište si do políček tabulky, jak které zrno dopadlo. (T-trní,S-slunce,N-nohy, P-ptáci, K-kamení, Ú- úroda). Těch, která se ujala a přinesla úrodu, tam umístěte 5 nebo tolik, kolik dětí bude hrát hru. Děti se vás budou ptát na souřadnice a vy jim budete říkat co si tam mají zakreslit, jako u hry Námořní bitva. (můžou se inspirovat obrázky pod jejich tabulkami) Hrací pole: A B C D E F G H I U druhého úkolu budete opakovat dětem větu: K DOTO MUP O ROZ UMÍNEB UD E NIK O MUNI C ŘÍ KATAS ED NESIA NAP ÍŠ EVĚ TUČAS SE TÍNE NÍČA SEMS KLIZ NĚ, což je věta: Kdo tomu porozumí, nebude nikomu nic říkat a sedne si a napíše větu čas setí není časem sklizně, s jinak dělenými slovy. Cizokrajnost věty můžete podpořit výrazným rytmickým přednesem. Větu budete opakovat tak dlouho, dokud neporozumí všechny děti a nezařídí se podle toho, nebo do chvíle, než je to úplně přestane bavit. Zahrajte si s dětmi další hru, kde si názorně předvedete větu: Kdo má uši k slyšení, slyš. Učitel by měl dětem vyprávět nějaký příběh, kde by byl hlavní hrdina (třeba Teofil) vyzýván, aby něco udělal (jednoduché věci, které můžou děti dělat s ním, např. sedni si, zvedni pravou ruku, zakloň hlavu, apod.). Děti by měly reagovat na tyto výzvy pouze v případě, kdy byly uvedeny větou: Lukáš mu řekl (ala hra Simon says ). Pokud ihned nezareagují nebo pokud zareagují na příkaz bez: Lukáš mu řekl - vypadávají ze hry. Vyhraje ten, kdo zůstane poslední. Pomůcky: psací náčiní

10 18 Utišení bouře a uzdravení posedlého Úkol nechte děti zpracovat před čtením textu. Budou pak moci hádat příběh, kterým se budete tentokrát zabývat. Na obrázku se vyskytují 4 různě dlouhé okruhy čísel, které mají propojit. Okruhy začínající vždy větším číslem 1. - Druhou otázku s dětmi řešte až po čtení. Pomůcky: nejlépe černý fix, může být i ostatní psací náčiní 19 Vzkříšení dcery Jairovy Úkol nechte děti zpracovat po výkladu textu. Věta, kterou by děti měly vyplnit prázdná políčka v horní tabulce, by měla znít: ČINU NESMÍ CHYBĚT VZTAH, ZÁZRAKU SLOVO A STRACHU ODPOVĚĎ MILOSTI Bude-li to pro děti příliš těžké, můžete jim poradit, aby si kreslily šipky přímo k písmenům v dolní tabulce. - Vzkříšení se vyskytuje např. u Eliáše, kde vyprosil život pro syna vdovy ze Sarepty, Ježíš křísí z mrtvých Lazara Důležité! Dětem řekněte, aby si příště přinesly něco malého k snědku (co se dobře dělí, sušenky apod.), viz pracovní list č. 20 Pomůcky: psací náčiní, Bible 20 Nasycení pěti tisíců Úkol nechte děti zpracovat po přečtení textu. 1. Po čtení či převyprávění příběhu rozdělte děti do skupin tak, aby spolu neseděli kamarádi a nechte je, aby si spolu povídaly; nyní jim zadejte úkol, který budou muset dělat dohromady (nakreslit portréty dětí ze své skupiny a ke každému napsat ještě 3 zajímavosti). 2. Před jídlem, které bude následovat, každý řekne nebo zazpívá modlitbu, kterou zná. Každá skupina by měla vymyslet svou vlastní modlitbu či písničku a přednést ji těm ostatním. 3. Vy si vyndejte z tašky jídlo, které jste si sami přinesli a které se dobře rozděluje. Rozdejte však pouze takové množství, aby každý z přítomných dostal jen malý kousek. Pokud si děti s sebou přinesly něco malého k jídlu, jak jste je o to před týdnem požádali, mělo by je napadnout, že by se mohly s ostatními podělit také. Pokud je to nenapadne, vyzvěte je k tomu. Pomůcky: psací náčiní, pastelky nebo barevné fixy, sušenky nebo něco podobného k jídlu

Vánoční příběh. Anděl sdělil Marii, že bude mít

Vánoční příběh. Anděl sdělil Marii, že bude mít Kviz č. 1 Vánoční příběh Vánoční příběh o narození Pána Ježíše jsi určitě slyšel. Vyber správná slova napsaná pod příběhem a podle smyslu větu doplň. Anděl sdělil Marii, že bude mít a dá mu jméno. Marie

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

NÁVOD. SPOJUJ SLŮVKA téma: DŮM. vzdělávací hra ve 2 variantách od 7 let

NÁVOD. SPOJUJ SLŮVKA téma: DŮM. vzdělávací hra ve 2 variantách od 7 let NÁVOD SPOJUJ SLŮVKA téma: DŮM vzdělávací hra ve 2 variantách od 7 let Dílky s obrázky a anglickými slovíčky, které popisující obsah těchto obrázků jsou jednoduchou a atraktivní formou výuky pro nejmladší.

Více

Příprava hry. Průběh hry

Příprava hry. Průběh hry Ve Vikings: Warriors of the North se hráči ujímají rolí vikingských jarlů, kteří bojují o nadvládu nad severem a korunu Konunga. Moc získá ten, kterému se jako prvnímu podaří vyloupit všechny vesnice a

Více

Klasické náměty ve výtvarném umění

Klasické náměty ve výtvarném umění Narození Ježíše Krista VV-1 Náměty DUM č. 3 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice Narození Ježíše

Více

A12. mladší žáci. PoznejBibli. O: Napiš jméno muže a ženy a název budovy, kde pracoval:

A12. mladší žáci. PoznejBibli. O: Napiš jméno muže a ženy a název budovy, kde pracoval: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Zachariáš a Alžběta Zachariáš a Alžběta byli velmi smutní. Moc si přáli mít

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše Bible pro děti představuje Narození Ježíše Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Více

Habermaaß-hra 4530. Terra Kids Země světa

Habermaaß-hra 4530. Terra Kids Země světa CZ Habermaaß-hra 4530 Terra Kids Země světa Terra kids Země světa Vzrušující poznávací hra pro 2-4 cestovatele ve věku od 8 do 99 let. Herní nápad: zaměstnanci Haba Ilustrace: Albert Kokai Délka hry: cca.

Více

Hry a rošťárny pro kluky a holky

Hry a rošťárny pro kluky a holky Hry a rošťárny pro kluky a holky Vyšlo také v tištěné verzi www.fragment.cz Hry a rošťárny pro kluky a holky e-kniha Vybrala a uspořádala Hana Janoušková Ilustroval Antonín Šplíchal Copyright Fragment,

Více

Úloha 1 prokletá pyramida

Úloha 1 prokletá pyramida Úloha 1 prokletá pyramida a) V celé dolní řadě Baltíkovy plochy vyčarujte pouštní písek (z předmětu 148). Baltík si stoupne na povrch této pouště (tj. na políčkovou pozici X=0, Y=8), dojde až ke středu

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

Nejznámější vánoční událost uvádí evangelium svatého Lukáše. Ve druhé kapitole spojuje Ježíšovo narození s dějinami světa zprávou o sčítání lidí.

Nejznámější vánoční událost uvádí evangelium svatého Lukáše. Ve druhé kapitole spojuje Ježíšovo narození s dějinami světa zprávou o sčítání lidí. Nejznámější vánoční událost uvádí evangelium svatého Lukáše. Ve druhé kapitole spojuje Ježíšovo narození s dějinami světa zprávou o sčítání lidí. Cesta do Betléma má v dějinách své místo. Stalo se v oněch

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015 10. neděle po svátku Trojice 9. srpna 2015 evangelium podle Jana 14 Ježíš řekl: 1 Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. 2 V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak

Více

LIBIDO. Perverzní desková hra

LIBIDO. Perverzní desková hra LIBIDO Perverzní desková hra Popis hry Libido je jednoduchá, zato však velmi perverzní desková hra. Staňte se nadrženými ztracenými existencemi, snažícími se ukojit své bezbřehé libido ve světě, v němž

Více

FAZOLE KOSTKOVÁ HRA POPIS

FAZOLE KOSTKOVÁ HRA POPIS od Uweho Rosenberga Hráči: 2-5 hráčů Věk: 10+ Herní doba: 45 min FAZOLE KOSTKOVÁ HRA POPIS I pěstitelé fazolí si po těžké celodenní dřině na poli chtějí užít trochu zábavy s kostkami. Zde se jim naskýtá

Více

ODDVILLE hra pro 2 4 hráče od 10 let

ODDVILLE hra pro 2 4 hráče od 10 let ODDVILLE hra pro 2 4 hráče od 10 let Obsah hry: 64 karet budov/mincí 1 karta startovního náměstí 16 karet dělníků (4 od barvy) 36 figurek (9 od barvy) 1 deska zdrojů 12 karet postav (3 od jené gildy) Hráči

Více

POVLTAVSKÉ SETKÁNÍ BALTÍKŮ - 9.ročník - 17.10. a 18.10. 2014

POVLTAVSKÉ SETKÁNÍ BALTÍKŮ - 9.ročník - 17.10. a 18.10. 2014 POVLTAVSKÉ SETKÁNÍ BALTÍKŮ - 9.ročník - 17.10. a 18.10. 2014 1. Úloha výcvik samuraje (24 bodů) a. Každý samuraj se musí učit. V této úlozu probíhá jeho výcvik. Na ploše se najednou objeví nápis stejný

Více

Jazyková výchova. Materiál slouží k procvičení abecedy. Předpokládá se, že žáci již umí abecedu zpaměti.

Jazyková výchova. Materiál slouží k procvičení abecedy. Předpokládá se, že žáci již umí abecedu zpaměti. Šablona č. Ii, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Český jazyk a literatura Jazyková výchova Abeceda Řazení slov podle abecedy Ročník 2. Anotace Materiál slouží k procvičení

Více

Dobble HRA PLNÁ DIVOKÉ ATMOSFÉRY A RYCHLÝCH REFLEXŮ 2 AŽ 8 HRÁČŮ DOPORUČENÝ VĚK 6 A VÍCE LET. Pravidla

Dobble HRA PLNÁ DIVOKÉ ATMOSFÉRY A RYCHLÝCH REFLEXŮ 2 AŽ 8 HRÁČŮ DOPORUČENÝ VĚK 6 A VÍCE LET. Pravidla Dobble HRA PLNÁ DIVOKÉ ATMOSFÉRY A RYCHLÝCH REFLEXŮ 2 AŽ 8 HRÁČŮ DOPORUČENÝ VĚK 6 A VÍCE LET Pravidla Co je to Dobble? Dobble, to je více než 50 symbolů na 55 kartách. Na jedné je vždy 8 různých symbolů

Více

Jan Křtitel. 1. Izrael

Jan Křtitel. 1. Izrael Jan Křtitel 1. Izrael 2. Šema Izrael Lk 1, 5-8 Za dnů judského krále Heroda žil kněz, jménem Zachariáš, z oddílu Abiova; měl manželku z dcer Áronových a ta se jmenovala Alžběta. Oba byli spravedliví před

Více

Kázání v Kolovratech CÍRKEV BRATRSKÁ ŘÍČANY

Kázání v Kolovratech CÍRKEV BRATRSKÁ ŘÍČANY Kázání v Kolovratech 16.10.2016 CÍRKEV BRATRSKÁ ŘÍČANY Texty ke kázání Jonáš 1 (celá kapitola) Jonáš 4 (celá kapitola) Hlavní body Bůh má vše pod kontrolou Předobraz Krista Historická osoba Povolání Útěk

Více

Duch svatý, chvála a uctívání

Duch svatý, chvála a uctívání Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, ho musí uctívat v duchu a v pravdě. Jan 4,24 (B21) Cíle tohoto kázání: Lépe pochopit, kdo je Duch svatý Více poznat, co říká Bible Silněji motivovat k chvále a uctívání

Více

Habermaaß-hra 4646. Chutná nebo nechutná?

Habermaaß-hra 4646. Chutná nebo nechutná? CZ Habermaaß-hra 4646 Chutná nebo nechutná? Chutná nebo nechutná? Hra podporující exekutivní funkce pro 2 4 hráče ve věku od 4 do 99 let. Využívá Fex-efekt na zvýšení stupně obtížnosti hry. Autoři: Markus

Více

Hrací karty Čte-Sy-Rád

Hrací karty Čte-Sy-Rád Hrací karty Čte-Sy-Rád 1. Kvarteto Počet hráčů: 3 6 Obsah hry: 32 karet (8 různých barev a žánrů, v každém žánru a barvě 4 karty) + 1 speciální karta Černého Petra Cíl hry Cílem hry je nasbírat co nejvíce

Více

28. ŘÍJEN. Výzva /V Prostoru/

28. ŘÍJEN. Výzva /V Prostoru/ 28. ŘÍJEN Výzva /V Prostoru/ 28. ŘÍJNA 1918 27. října 1918 vyjádřila vídeňská vláda ochotu jednat o mírových podmínkách navržených americkým prezidentem Woodrow Wilsonem. Tato zpráva se rychle dostala

Více

Habermaaß-hra 4280. Nešikovná čarodějnice

Habermaaß-hra 4280. Nešikovná čarodějnice CZ Habermaaß-hra 4280 Nešikovná čarodějnice Nešikovná čarodějnice Okouzlující sledovací hra podporující rychlé rozhodování, pro 2 až 4 hráče ve věku od 5 do 99 let. Hra má FEX efekt pro zvýšení stupně

Více

Medvídek Teddy barvy a tvary

Medvídek Teddy barvy a tvary CZ Habermaaß-hra 5878 Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary První umísťovací hra pro 1 až 4 malé medvídky od 2 let. Autor: Christiane Hüpper Ilustrace:

Více

Vy dnes všichni zvážíte sami sebe a také zvážíte hmotnost vybraných pomůcek na vyučování. Vše vzájemně porovnáte.

Vy dnes všichni zvážíte sami sebe a také zvážíte hmotnost vybraných pomůcek na vyučování. Vše vzájemně porovnáte. Centrum vědy a objevů Měřit hmotnost znamená zjišťovat, kolik co váží. Bez určování hmotnosti se v životě neobejdeme. Však se zkuste zamyslet ve skupině a napište na linku 10 různých druhů zboží, které

Více

Centrum psaní. Knížku máme rádi, poradí, potěší, pomůže, DOPLŇTE

Centrum psaní. Knížku máme rádi, poradí, potěší, pomůže, DOPLŇTE Centrum psaní vše důkladně zvládneš v daném čase. 1. Společně si prohlédněte malé i velké plakáty o českých spisovatelích a spisovatelkách dětských knih. Každý si vyberte jednoho spisovatele či spisovatelku,

Více

Velké pondělí, úterý a středa

Velké pondělí, úterý a středa Velké pondělí, úterý a středa Téma Hle, ženich přichází o půlnoci, požehnaný je služebník, který ho vyhlíží. Cíle Na konci hodiny by žáci měli být schopni: Potřeby Jednoduše vylíčit biblický příběh o deseti

Více

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem,

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, aby v tom objevil nejvzácnější poklad svého života a sdílel toto bohatství s ostatními lidmi, blízkými i

Více

Obrázkové Bingo. trojúhelník. zebra. králík ovce. boty. motorka. židle Příroda a počasí

Obrázkové Bingo. trojúhelník. zebra. králík ovce. boty. motorka. židle Příroda a počasí Obrázkové Bingo Obsah Toto balení obsahuje 100 obrázkových karet. Karty mají na jedné straně obrázek a na druhé význam obrázku jiné karty. Dále balení obsahuje 36 hracích karet. Na těchto hracích kartách

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43 Slavnost Ježíše Krista Krále Cyklus C Lk 23,35-43 Čtení z druhého listu svatého apoštola Jana. (Vyvolená paní,) měl jsem velikou radost, když jsem našel mezi tvými dětmi takové, které žijí v pravdě, jak

Více

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006 Týden od 16. září do 22. září 2006 OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU Text na tento týden: Oz 1 3 Základní verš Hospodin mi řekl: Jdi opět a miluj ženu, milenku jiného, cizoložnici. Právě tak miluje Hospodin

Více

Habermaaß-hra 4935. Magie stínů

Habermaaß-hra 4935. Magie stínů CZ Habermaaß-hra 4935 Magie stínů Magie stínů Magická stínová hra pro 2 až 4 hráče ve věku od 4 do 99 let. Autor: Kai Haferkamp Ilustrace: Marc Robitzky Délka hry: cca. 15 až 20 minut Obsah: 4 malé kouzelné

Více

Radostný růženec - Věřím v Boha...

Radostný růženec - Věřím v Boha... Radostný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala. - Otče náš... 1. Bůh poslal archanděla Gabriela do galilejského Nazaretu. - Zdrávas Maria... 2. K panně, zasnoubené muži

Více

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH 29. Pašije Cyklus C J 8,1-11 POZORNĚ NASLOUCHEJ!!! Nasloucháme Evangeliu K: Pan s vámi. L: I s Tebou K: Slova svatého evangelia podle Lukáše L: Sláva Tobě Pane Udělej křížek

Více

Od Uwe Rosenberga Pro 2 až 5 hráčů od 10 let, 40 minut

Od Uwe Rosenberga Pro 2 až 5 hráčů od 10 let, 40 minut Od Uwe Rosenberga Pro 2 až 5 hráčů od 10 let, 40 minut Herní materiál 65 karet přísad na pizzu (13 od každého druhu: olivy, papričky, žampiony, salám a ananas) 40 karet s objednávkami (8 od každé v 5 barvách

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ 1. NEDĚLE ADVENTNÍ Začíná nový církevní rok a doba adventní, čas přípravy na, která potrvá týdny. Znamením je adventní se svícemi. PAMÁTKA SV. BARBORY Barbora byla dívka, která položila pro svůj život.

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení šablony/označení sady VY_32_INOVACE_04_M3 M 3

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení šablony/označení sady VY_32_INOVACE_04_M3 M 3 Záznamový arch Název školy: Základní škola a Mateřská škola Brno, Bosonožské nám. 44, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2499 Číslo a název šablony klíčové aktivity: III/2 Inovace

Více

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov Bible pro děti představuje Nebe, Boží nádherný domov Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Lazarus Upravili: Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for Children,

Více

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam.

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam. Šablona č. 7, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Rodina Příbuzenské vztahy v rodině, orientace v čase, život ve městě x vesnici Ročník

Více

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1 ADVENT 2012 Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu 2. neděle adventní/část 1 1. čtení (Baruch 5,1-9) Svlékni ze sebe, Jeruzaléme, roucho své žalosti a soužení a oblékni se v ozdobu věčné slávy, kterou

Více

3. Přečtěte si události na stránce za vaší kapitolou s názvem CO PES ASI NEVĚDĚL, popovídejte si o tom, zda vy jste to všechno věděli.

3. Přečtěte si události na stránce za vaší kapitolou s názvem CO PES ASI NEVĚDĚL, popovídejte si o tom, zda vy jste to všechno věděli. Centrum čtení Tentokrát si v centru čtení přečtete knihu od psa. Ne že by ji napsal přímo pes. Podívejte se, která paní spisovatelka ji napsala a zapamatujte si její jméno. Ale kniha vypráví o tom, co

Více

Habermaaß-hra 4789A /4092N. Super nosorožec Rhino

Habermaaß-hra 4789A /4092N. Super nosorožec Rhino CZ Habermaaß-hra 4789A /4092N Super nosorožec Rhino Super nosorožec Rhino Napínavá stavební 3-D hra pro 2-5 super hrdinů od 5-99 let. Authors: Steven Strumpf & Scott Frisco Licence: Excel Global Development

Více

Instrukce pro administrátora

Instrukce pro administrátora nomi Instrukce pro administrátora POTŘEBNÝ PODNĚTOVÝ MATERIÁL: 4 hrací kostky 1 tužka obyčejná volný papír k testu vytvořené sady obrázků I. Počty A) Auta s koly Popis úkolu: V podnětovém materiálu má

Více

Specifický cíl: kooperace ve skupině, hledání vhodných argumentů, pochopení toho, že nemusí existovat jen jedno správné řešení

Specifický cíl: kooperace ve skupině, hledání vhodných argumentů, pochopení toho, že nemusí existovat jen jedno správné řešení Název: Výukové materiály Téma: Ochrana přírody, využití lesa Úroveň: 1. stupeň ZŠ Tematický celek: Příroda a její ochrana Předmět (obor): prvouka, přírodověda Doporučený věk žáků: 1. 5. třída Doba trvání:

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) 2. ledna S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) Prosme za církev, aby byla v dnešním světě prorockým, statečným a kompetentním

Více

Odpovědi na osobní testy

Odpovědi na osobní testy 270 Odpovědi na osobní testy Lekce I 1. a Pravdivé b Pravdivé c Nepravdivé e Nepravdivé 2. a Pravdivé b Nepravdivé c Pravdivé e Pravdivé f Nepravdivé g Pravdivé 3. a Pravdivé b Nepravdivé c Pravdivé e

Více

Ježíšova moc nad nemocí a smrtí (Lk 8:40-56)

Ježíšova moc nad nemocí a smrtí (Lk 8:40-56) Ježíšova moc nad nemocí a smrtí (Lk 8:40-56) - Je mi líto, pokud forma mého kázání je pro někoho hůře stravitelná. Nedělám to úmyslně. Kdyby měl někdo ke mně jakékoliv připomínky, tak si je velice rád

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 30.9.2012 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

Habermaaß-hra 3615A /4714N. Kartová hra Najdi správný pár

Habermaaß-hra 3615A /4714N. Kartová hra Najdi správný pár CZ Habermaaß-hra 3615A /4714N Kartová hra Najdi správný pár Kartová hra Najdi správný pár Monstrózně rychlá vyhledávací hra pro 2 až 6 hráčů ve věku od 4 do 99 let. Zahrnuje variantu pro experty na sbírání

Více

Velký čtvrtek. Téma. Cíle. Potřeby. 1. Zahajovací modlitba. Poslední večere Kristus miluje své učedníky

Velký čtvrtek. Téma. Cíle. Potřeby. 1. Zahajovací modlitba. Poslední večere Kristus miluje své učedníky Velký čtvrtek Téma Poslední večere Kristus miluje své učedníky Cíle Na konci hodiny by žáci měli být schopni: Vylíčit biblický příběh poslední večeře, ukázat na něm, jak Kristus miloval své učedníky. Popsat,

Více

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen. Růženec Panny Marie V Lurdech a ve Fatimě Panna Marie doporučuje růženec. Růženec, věnec růží, je modlitební úvahou nad životem Ježíše a Marie vybranými evangelijními obrazy: tajemstvími. 16. října 2002

Více

Héra a Zeus. Cíl hry Héra zvítězí, pokud najde Arguse a osvobodí ho. Zeus zvítězí, pokud najde Io a osvobodí ji.

Héra a Zeus. Cíl hry Héra zvítězí, pokud najde Arguse a osvobodí ho. Zeus zvítězí, pokud najde Io a osvobodí ji. Héra a Zeus Když se hádají bohové, země se třese. Zeus, otec bohů a jeho žena Héra se často neshodnou na věcech pozemských i olympských. A často tato neshoda přejde v hádku, kdy si oba z bohů přivolávají

Více

Dinosauří Člověče nezlob se

Dinosauří Člověče nezlob se Dinosauří Člověče nezlob se Hra pro 2 až 4 hráče od 4 let. Každý dětský soubor her musí obsahovat nejoblíbenější hru Člověče nezlob se. Zahrajte si tuto klasiku hracím plánu s dinosaury. 1.1. Každý hráč

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

1. Úloha - Vykládání lodí (20 bodů)

1. Úloha - Vykládání lodí (20 bodů) Povltavské setkání Baltíků 11. ročník - 21. 22. 10. 2016 1. Úloha - Vykládání lodí (20 bodů) a. Mafie v Americe začínala obchodováním s ovocem a zeleninou a brzy žádná loď nesměla vyložit své zboží bez

Více

Férové boby (metodický list)

Férové boby (metodický list) Férové boby (metodický list) Cíle: a) studenti si zažijí a následně zanalyzují nespravedlivé nastavení světového obchodu včetně dopadů na životy lidí. b) studenti si uvědomí svou roli spotřebitele a seznámí

Více

Habermaaß-hra 4232. Černý pirát

Habermaaß-hra 4232. Černý pirát CZ Habermaaß-hra 4232 Černý pirát Černý pirát Hra pro 2-4 hráče, ve věku od 5-99 let. Dobří a poctiví mořeplavci plují od jednoho ostrova pokladů k dalšímu. V patách je jim ale Černý pirát Černovous Mořský

Více

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM Radka Josková 1. LEKCE JAN 7,38 CÍL: vzbudit žížeň po Duchu svatém, touhu, otevřít srdce TÉMA: voda v přírodě a jak je to bez ní, voda v Bibli, Boží zaslíbení VĚK: předškolní

Více

Cíl hry: Cílem hry je získat počet bodů, který si hráči stanoví na začátku. Body lze získat za slova složená z písmen na vylosovaných kostkách.

Cíl hry: Cílem hry je získat počet bodů, který si hráči stanoví na začátku. Body lze získat za slova složená z písmen na vylosovaných kostkách. Návod PÍSMENKOBRANÍ naučná hra ve 2 variantách - doporučený věk od 7 let - počet hráčů: 2-3 Obsah balení: 1) kostky s písmeny 25 ks 2) sáček 1 ks 3) provázky 3 ks 4) kostka s čísly 1 ks 5) poznámkový blok

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

Projekt Odyssea,

Projekt Odyssea, Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Téma oborové Vzdělávací obor Kdo jsem a kým bych chtěl být Člověk a jeho svět Ročník 3. Časový rozsah Tematický

Více

Habermaaß-hra 3389A /4521N. Počítání s piráty (mini verze)

Habermaaß-hra 3389A /4521N. Počítání s piráty (mini verze) CZ Habermaaß-hra 3389A /4521N Počítání s piráty (mini verze) Počítání s piráty mini verze Vzdělávací hra pro 2 až 4 piráty ve věku od 6 do 99 let. Obsahuje variantu pro jednoho hráče. Autor: Wolfgang Dirscherl

Více

Metodický průvodce k výukovému materiálu

Metodický průvodce k výukovému materiálu Metodický průvodce k výukovému materiálu Autor: Škola: Mgr. Kateřina Kvapilová ZŠ, Liberec, ul. 5. května 64/49, přísp. org. Předmět: Vzdělávací oblast: Věková skupina: Anotace: Francouzský jazyk (2. cizí

Více

Habermaaß-hra 4446. Nadýchaný koláč

Habermaaß-hra 4446. Nadýchaný koláč CZ Habermaaß-hra 4446 Nadýchaný koláč Nadýchaný koláč Foukací hra pro 1-4 hráče ve věku od 4 do 12 let s herní variantou pro foukače profesionály. Tato hra procvičuje motoriku rtů a úst čímž se hravou

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

Různá ponaučení a Různá po zlaté pravidlo

Různá ponaučení a Různá po zlaté pravidlo Různá ponaučení a zlaté pravidlo Mt 7,1-1212 Text Mt 7,1-1212 1 Nesuďte, abyste nebyli souzeni. 2 Neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni, a jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám. 3 Jak

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Bible pro děti představuje. Poslán od Boha

Bible pro děti představuje. Poslán od Boha Bible pro děti představuje Poslán od Boha Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

ANTOLOGIE STAROZÁKONNÍCH TEXTŮ

ANTOLOGIE STAROZÁKONNÍCH TEXTŮ ANTOLOGIE STAROZÁKONNÍCH TEXTŮ PRO ZÁKLADNÍ ZNALOST STARÉHO ZÁKONA (Seznam sestavil Jean Louis Ska ve spolupráci s ostatními profesory Papežského biblického institutu.) Pentateuch Genesis Gen 1-3 (stvoření

Více

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi Kdysi jsem se zeptal jednoho člověka: Myslíte si, že někteří špatní lidé budou spaseni? Ne, to si nemyslím, odpověděl. Pak nemám žádnou vyhlídku, řekl jsem. Vy máte nějakou? Jistě, nejsem špatný člověk.

Více

EVANGELIUM SV. LUKÁŠE

EVANGELIUM SV. LUKÁŠE .. MALÝ STUTIGARTSKÝ KOMENTÁŘ NOVÝ ZÁKON 3 Paul-Gerhard MUller EVANGELIUM SV. LUKÁŠE KARMELITÁNSKÉ NAKLADATELSTVÍ KOSTELNÍ VYDŘÍ 1998 Verlag Katholisches Bibelwerk, Stuttgart 1984 Karmelitánské nakladatelství,

Více

Školní kolo soutěže Baltík 2009, kategorie A a B

Školní kolo soutěže Baltík 2009, kategorie A a B Úloha 1 Sídliště Počet bodů: 30 b a) Baltík se rozhodl postavit si nové sídliště. Připravil si veškerý materiál (předmět č. 4 dveře, předmět č. 3 okno, předmět č. 5 střecha a předmět č. 56 anténa) a pustil

Více

Habermaaß-hra 4511. Divocí Vikingové

Habermaaß-hra 4511. Divocí Vikingové CZ Habermaaß-hra 4511 Divocí Vikingové Hra Habermaaß č. 4511 Divocí Vikingové Riskantní sázková hra pro 2 5 odvážných Vikingů ve věku 6 99 let. Autor: Ilustrace: Délka hry: Wolfgang Dirscherl Michael Menzel

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

PRIVATIZACE PÁNA JEŽÍŠE KRISTA A SPÁSY

PRIVATIZACE PÁNA JEŽÍŠE KRISTA A SPÁSY BRNO KOUNICOVA 14.11.2011 NEDĚLNÍ KÁZÁNÍ, POSLEDNÍ NEDĚLE CÍRK.ROKU A Slavnost Ježíše Krista Krále PRIVATIZACE PÁNA JEŽÍŠE KRISTA A SPÁSY Vedení shromáždění: Petr Raus Text kázání: Matouš 25,31-46 Sobectví

Více

KOLÉBKA RENESANCE. (Die Wiege der Renaissance)

KOLÉBKA RENESANCE. (Die Wiege der Renaissance) KOLÉBKA RENESANCE (Die Wiege der Renaissance) Hanno Kuhn Wilfried Kuhn Počet hráčů: 2-4 Věk: od 12 let Délka hry: 45-60 min Herní materiál 36 historických událostí Poznámka: Texty událostí mají různou

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více

LEKTORSKÉ DOVEDNOSTI. Zpracovala: Mgr. Jolana Fořtová, duben 2011 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

LEKTORSKÉ DOVEDNOSTI. Zpracovala: Mgr. Jolana Fořtová, duben 2011 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI LEKTORSKÉ DOVEDNOSTI Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant pro zpřístupňování prostředí osobám se zrakovým postižením pořádaného o. s. Okamžik, modul Lektorské dovednosti.

Více

Kultura obecné vymezení a dělení. Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: září 2012

Kultura obecné vymezení a dělení. Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: září 2012 Kultura obecné vymezení a dělení Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: září 2012 Křesťanství Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: listopad 2012 ANOTACE Kód DUMu: VY_6_INOVACE_3.ZSV.6 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0851

Více

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI:

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: !!POSTNÍ SPECIÁL!! soutěž CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: strana 1 osmisměrka strana 2 životopis o svaté Marii Magdalské strana 3 mše svatá část 1. pokračování strana 4, 5 připravme se na následující mše svaté

Více

Habermaaß-hra 2537 CZ

Habermaaß-hra 2537 CZ CZ Habermaaß-hra 2537 Habermaaß-hra 2537 Strašidelný hrad Děsivá kolekce her pro 2 až 4 duchy od 4 do 99 let. Malá strašidélka žáci strašidelné školy na hradě Strašidlákově jsou rozrušení dnes se koná

Více

UVĚZNĚNI ÚSMĚVEM MONY LISY ÚROVEŇ

UVĚZNĚNI ÚSMĚVEM MONY LISY ÚROVEŇ UVĚZNĚNI ÚSMĚVEM MONY LISY ÚROVEŇ Ô529(ĥ Není čas na prohlížení památek! Úsměv Mony Lisy uvěznil jednoho z Vesmírných ochránců! Panečku, Paříž je nádherná! To je zvláštní Hvězdná brána nás zavedla do Paříže

Více

5. katecheze - Jan Křtitel - předchůdce Páně

5. katecheze - Jan Křtitel - předchůdce Páně 5. katecheze - Jan Křtitel - předchůdce Páně Povídání o Janu Křtitelovi můžeme rozdělit do třech kapitol. První kapitola je jeho zvěstování a početí. Zvěstování a početí Jana Křtitele (Lk 1, 5-25) Alžběta

Více

2.12.2012 1. neděle adventní

2.12.2012 1. neděle adventní 2.12.2012 1. neděle adventní Milost vám a pokoj od toho, kterýž jest, kterýž byl a kterýž přijíti má. Rozjásej se, sijónská dcero, dcero jeruzalémská, propukni v hlahol! Hle, přichází k tobě tvůj král,

Více

Skvělá příležitost pro dva obchodníky od dvanácti let

Skvělá příležitost pro dva obchodníky od dvanácti let Skvělá příležitost pro dva obchodníky od dvanácti let POZADÍ HRY Jambo je svahilský pozdrav. Tak zdraví své nakupující zákazníky zruční obchodníci na tržištích v srdci Afriky, kde již několik století rozkvétá

Více

Design: Wilfried a Marie Fort

Design: Wilfried a Marie Fort Pravidla hry Design: Wilfried a Marie Fort Obsah hry 30 dřevěných dílků (5 různých tvarů, každý v 6 barvách) 14 vodních kapek Příprava hry Umístěte dřevěné dílky na hromádku doprostřed hrací plochy. Vodní

Více