Multifunkční školní zahrada. aneb. Možný návod, jak tvořit školní zahradu společně s dětmi

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Multifunkční školní zahrada. aneb. Možný návod, jak tvořit školní zahradu společně s dětmi"

Transkript

1 Multifunkční školní zahrada aneb Možný návod, jak tvořit školní zahradu společně s dětmi Úvod Vytvořit v areálu základní školy T. G. Masaryka v Písku multifunkční školní zahradu, která bude sloužit jako učebna pod širým nebem a zároveň jako venkovní zázemí pro herní aktivity školní družiny, byl náš velký sen. Naše koncepce byla jasná zapojit do tvorby zahrady žáky a zároveň vycházet z odborné projektové studie. Jako většina škol jsme se ale potýkali s nedostatkem finančních prostředků. Náš sen se začal plnit v době, kdy byla naší škole přiznána dotace z Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost zaměřená na ekologickou výchovu. Jednou z hlavních součástí projektu, nazvaného Zkvalitňování EVVO na ZŠ T. G. Masaryka Písek, se stalo budování multifunkční školní zahrady. Podařilo se nám získat ke spolupráci zahradní architekty Ing. M. Pěchoučka a Ing. L. Pěchoučkovou a spolu s nimi vtáhnout do projektování zahrady nejen vyučující, ale především žáky. Tento manuál by měl být inspirací, jednou z možných cest, jak spolu s žáky i odborníky vytvořit školní multifunkční zahradu.

2 Plánování Předpokladem pro realizaci školní zahrady je stanovit si takový plán jednotlivých na sebe navazujících činností, které jsou ve škole možné, a které povedou ke zdárnému konci. Je nutné zaměřit se na kvalitní organizaci a komunikaci mezi všemi, kterých se projekt týká. V našem případě byla klíčová komunikace mezi architekty, koordinátory a vyučujícími. V první řadě musíme vycházet ze stávajícího stavu pozemku určeného pro školní zahradu. Dále si musíme stanovit konkrétní cíle, kterých chceme dosáhnout a také časový horizont, ve kterém je možné těchto cílů dosáhnout. Náš konkrétní plán vycházel z několika kroků: zaměření pozemku určeného pro školní zahradu (žáci) návrh školní zahrady, jednotlivých stanovišť, herních prvků (žáci) vypracování kompletní projektové studie s přihlédnutím k žákovským návrhům (zahradní architekt) vyhledávání vhodných skupin rostlinstva do stávajícího projektu (žáci) výběrové řízení přípravné práce (výběrová komise) přípravné práce (odborná firma) osazování zahrady vzrostlými stromy (odborná firma) osazování zahrady (žáci) údržba zahrady (žáci, pedagogové)

3 Zaměření pozemku určeného pro školní zahradu realizace tohoto kroku probíhá v tzv. projektovém týdnu tak, aby se na pozemku vystřídali žáci I. a II. stupně úkolem je co nejpřesnější zaměření pozemku v měřítku 1:100 rozlišení náročnosti dle věku žáků: ročník motivační rozhovor, návštěva pozemku, obrázek (mohou se pokusit zaznamenat členitost pozemku) pomůcky: náčrtník, čtvrtky A3, fixy, tužky, pastelky forma: práce ve dvojicích ročník motivační rozhovor, zaměření pozemku pomocí motouzu popř. pásma, přenesení zjištěných rozměrů do plánu pomůcky: náčrtník, motouz, pásmo, vytištěný plánek pozemku, popisovače, fixy, tužky, pastelky, tabulka k návrhům forma: práce ve skupinách po třech nebo po čtyřech ročník motivační rozhovor, zaměření pozemku pomocí pásma, přenesení zjištěných rozměrů na milimetrový papír v měřítku 1:100 pomůcky: náčrtník, motouz, pásmo, milimetrový papír A3, popisovače, fixy, tužky, pastelky, tabulka k návrhům forma: práce ve skupinách po třech nebo po čtyřech

4 Návrh školní zahrady, jednotlivých stanovišť, herních prvků realizace tohoto kroku probíhá v projektovém dnu při příležitosti Dne Země úkolem je zahrát si na zahradní architekty, pokud možno ve skupinách z projektového týdne a navrhnout, jak by měla školní zahrada vypadat, jaké by v ní měly být přírodní a herní prvky, dodržení měřítka 1:100 konzultace zahradního architekta přímo ve třídách v projektovém dni doporučené prvky školní zahrady: - dostatečně velká travnatá plocha - herní prvky pro školní družinu (pískoviště, dřevěné prolézačky, lavičky) - prvky z proutí (iglú, tunel) - suchá zídka na slunném místě k pozorování hmyzu a drobných plazů - bylinková spirála - skalka - vodní plocha - zpřístupnění terasy ze zahrady (schody) - posezení na terase a její alespoň částečné zastínění - záhony s trvalkami - stromy a keře - v části, která je vydlážděná vyznačení - m², šachovnice, skákací panák

5 pokyny k návrhům zachovány by měly být dva vzrostlé stromy, dlažba kolem kuchyně a vstupy do budov na celý pozemek nelze umístit jeden velký prvek (bazén, hřiště apod.) prvky zahrady je vhodné plánovat v tomto pořadí: 1. provozní prvky, tj. zpevněné plochy, chodníky, cesty, posezení apod. 2. technické prvky, tj. hřiště, suchá zídka, vodní plocha apod. 3. vegetační prvky, tj. stromy, keře, květiny 4. uprostřed pozemku by měla být travnatá plocha, prvky umísťujte zejména po obvodu pozemku 5. jednotlivé prvky by měly být propojeny chodníky, cestami 6. připomeňte zásadu, že méně bývá často více rozlišení náročnosti dle věku žáků: ročník motivační rozhovor, návštěva pozemku, obrázek bez dodržení měřítka pomůcky: čtvrtky A3, fixy, tužky, pastelky, vodové barvy, tempery, tabulka k návrhům forma: jednotlivci, práce ve dvojicích, práce ve větších skupinách, třídní práce (dle uvážení vyučujících) ročník motivační rozhovor, návrh školní zahrady nejlépe v měřítku 1:100 pomůcky: náčrtník, práce z minulého projektového dne, prázdný plánek pozemku v měřítku 1:100, popisovače, fixy, tužky, pastelky, vodové barvy, tempery, tabulka k návrhům forma: práce ve skupinách z prvního projektového dne

6 6. 9. ročník motivační rozhovor, návrh školní zahrady nejlépe v měřítku 1:100 pomůcky: náčrtník, práce z minulého projektového dne, prázdný plánek pozemku v měřítku 1:100, popisovače, fixy, tužky, pastelky, vodové barvy, tempery, tabulka k návrhům forma: práce ve skupinách nejlépe z prvního projektového týdne výstava vybraných žákovských prací v koridoru školy každá třída vybere dva nejzdařilejší návrhy hodnocení prací, místo zvlášť pro I. a II. stupeň, vybrané práce by měly být podkladem pro vlastní projekt práce žáků hodnotí komise složená z žáků členů ekotýmu, vyučujících a zahradního architekta slavnostní vernisáž předání ohodnocení pro místo obou kategorií, pozvání přijali zástupci města, rodiče, žáci a vyučující

7 Vypracování kompletní projektové studie zahradním architektem Kompletní projektová studie vypracovaná zahradními architekty navazuje na předešlé kroky. Při zadávání projektu zahradní architekt vychází z požadavků školy: zachování vzrostlých stromů dostatečně velká travnatá plocha prvky ekologické zahrady suchá zídka k pozorování hmyzu a drobných plazů, bylinková spirála, skalka vodní plocha prvky z proutí (iglú, tunel apod.) herní prvky pro školní družinu zpřístupnění terasy ze zahrady ve vydlážděné části vyznačení - m², šachovnice, skákací panák Při projektování školní zahrady je také přihlíženo k návrhům žáků. Zahradní architekt pak vypracuje alespoň dvě rozdílné studie, které zahrnují výše uvedené prvky a vycházejí také z žákovských návrhů. Z těchto studií je pak nutné vybrat, nejlépe ve skupině, která zahrnuje zástupce vyučujících, družiny a žáků, tu, která je nejvhodnější.

8 Vyhledávání vhodných skupin rostlinstva do stávajícího projektu realizace tohoto kroku probíhá v tzv. projektovém týdnu pro každý ročník zvlášť cílem je vybrat rostliny (stromy, keře, trvalky, letničky apod.), které budou umístěny na jednotlivých stanovištích školní zahrady k dispozici mají žáci odbornou literaturu a časopisy, počítačové učebny (vhodné internetové stránky viz příloha č. 4) úkolem je vypracovat návrh ozelenění jednotlivých stanovišť podle projektové dokumentace, najít v literatuře a na internetu vhodné rostlinné skupiny, získat o nich co největší množství informací, zaznamenat je do pracovního listu (viz příloha č. 5,6) jednotlivá stanoviště: - suchá zídka - bylinková spirála - vodní plocha - trvalky - letničky - trávy - vřesoviště - stromy a keře pokyny k návrhům vybrat pro každé stanoviště vhodnou rostlinu vyhledat co nejvíce informací o vybraných rostlinách zaznamenat informace do pracovního listu každá třída vytvoří jeden výstup, který bude zahrnovat kopii projektu školní zahrady a pracovní listy, vhodným

9 způsobem vyznačí umístění jednotlivých rostlin (pomocí šipek, legendy apod.) rozlišení náročnosti dle věku žáků: ročník motivační rozhovor, návštěva pozemku, kopie projektu, vytvoření obrázku vybraných rostlin pomůcky: literatura, časopisy, obrázky rostlin, fotografie, čtvrtky A4, fixy, tužky, pastelky, vodové barvy, tempery, balicí papír, lepidlo forma: jednotlivci, práce ve dvojicích, práce ve větších skupinách, třídní práce (dle uvážení vyučujících) ročník motivační rozhovor, kopie projektu, návštěva pozemku a ujasnění si rozmístění jednotlivých rostlinných skupin dle projektu pomůcky: kopie projektu, pracovní list pro I. stupeň, literatura, časopisy, přístup na internetové stránky, fotografie, popisovače, fixy, tužky, pastelky, vodové barvy, tempery, balicí papír, lepidlo forma: práce ve skupinách, třídní práce ročník motivační rozhovor, kopie projektu, návštěva pozemku a ujasnění si rozmístění jednotlivých rostlinných skupin dle projektu pomůcky: kopie projektu, pracovní list pro II. stupeň, literatura, časopisy, přístup na internetové stránky, fotografie, popisovače, fixy, tužky, pastelky, vodové barvy, tempery, balicí papír, lepidlo

10 forma: práce ve skupinách, třídní práce výstava žákovských prací v koridoru školy každá třída vypracuje jeden návrh hodnocení prací, místo zvlášť pro I. a II. stupeň, hodnotí se kvalita a pečlivost zpracování, nápaditost a originalita jednotlivých návrhů, návrhy žáků hodnotí komise složená z žáků členů ekotýmu, vyučujících a zahradního architekta Výběrové řízení přípravné práce Pro přípravné práce na školní zahradě bylo vypsáno výběrové řízení. Předmětem zakázky byla 1. etapa vytvoření environmentální zahrady ve školním dvoře, tj. odstranění původních cest, vybudování cesty z kamenné kostky, mlatové a štěrkové plochy, zídky a modelace terénu. Přípravné práce byly provedeny firmou, která vyhrála výběrové řízení v průběhu velkých prázdnin. Osazování zahrady vzrostlými stromy (odborná firma) Osazování školní zahrady vzrostlými stromy a jejich rozmístění dle projektové dokumentace bylo provedeno ve spolupráci s Městským úřadem, odborem životního prostředí a Městskými službami Písek.

11 Osazování školní zahrady žáci realizace tohoto kroku probíhá ve dvou tzv. projektových týdnech tak, aby se na pozemku vystřídali žáci I. a II. stupně v prvním týdnu probíhaly přípravné práce, při kterých byla k osázení připravena jednotlivá osazovaná stanoviště a dále pak stanoviště pro výsadbu solitérů, také byl dokončen smyslový chodník ve druhém týdnu pak žáci osazovali jednotlivá stanoviště, a to pod dohledem zahradních architektů, kteří vypracovali projekt školní zahrady I. stupeň 1. ročníky sběr přírodních materiálů pro smyslový chodník, příprava a dokončení smyslového chodníku 2. ročníky příprava a osázení suché zídky 3. ročníky - příprava a osázení vřesovištní partie 4. ročníky - příprava a osázení záhonu trvalek a bylinkové spirály 5. ročníky - příprava a osázení záhonů letniček a trav pomůcky: - zahradnické nářadí motyky, krumpáče, motyčky, hrábě, sázecí kolíky, kropáče, kyblíky, kolce - zahradnický substrát - substrát pro vřesovištní rostliny - sazenice pro záhony trvalek, letniček, trav, bylinkové spirály, suché zídky, vřesovištní partie

12 II. stupeň všechny ročníky - příprava pozemku školní zahrady pro výsadbu solitérů, výsadba solitérů a celková úprava školní zahrady pomůcky: - zahradnické nářadí motyky, krumpáče, motyčky, hrábě, sázecí kolíky, kropáče, kyblíky, kolce, smetáky - zahradnický substrát - sazenice solitérů Údržba školní zahrady Údržba zahrady je nedílnou součástí plánování. Patří sem především zalévání, pletí, údržba travnaté plochy, dosazování rostlin, údržba cest a herních prvků. Na údržbě by se měli podílet zejména žáci. V době prázdnin pak o údržbu pečují pedagogové.

13 Závěr Školní zahrada v areálu ZŠ T. G. Masaryka v Písku prošla velkou proměnou od zanedbaného málo využívaného pozemku až po koncepčně propracovaný venkovní prostor, který bude sloužit dětem a jejich pedagogům při výuce i při relaxaci. Těší nás, že naše zahrada je živým organismem, je od počátku tvořena společně se žáky naší školy, pedagogy i odborníky. K její současné podobě také přispěla pomoc Městského úřadu a Městských služeb Písek, za což jim náleží náš dík. Naše cesta není u konce a školní zahrada se bude i nadále utvářet. Stále chybí prostředky k tomu, aby byl dovršen celý architektonický plán zahrady herní prvky, venkovní učebna, jezírko atd. Je už jen na nás, abychom se snažili školní zahradu dál rozvíjet, starat se o ni a především využívat ji k tomu, k čemu byla, je a bude tvořena k výuce v přírodě a k zázemí pro venkovní herní aktivity školní družiny. Mgr. Martina Smolová metodik EVVO a garant pro tvorbu školní zahrady v projektu

14 Příloha č. 1 Tabulka k zaměření pozemku ZŠ T. G. Masaryka a Mateřská škola Písek, Čelakovského 24 Datum : Akce: Školní zahrada Vypracovali: Název výkresu: Původní stav Měřítko: 1:100 Příloha č. 2 Tabulka k návrhům školní zahrady ZŠ T. G. Masaryka a Mateřská škola Písek, Čelakovského 24 Datum : Akce: Školní zahrada Vypracovali: Název výkresu: Návrh projektu Měřítko: 1:100

15 Příloha č. 3 Tabulka hodnocení žákovských prací Hodnotitel: Ondřej Jirman počet I. stupeň II. stupeň bodů třída/č.návrhu třída/č.návrhu 5 b 3 b 1 b 1 b * Každý z hodnotitelů má k dispozici 10 bodů, které přidělí jednotlivým pracím tak, že jedné práci může dát 5 bodů, jedné 3 body a dvěma po 1 bodu. Příloha č. 4 Internetové stránky rostlinné skupiny

16 Příloha č. 5 Pracovní list pro I. stupeň Pracovní list I. rostliny Název: český:. latinský:. Nákres: Forma:.. Výška :... Kvetení:. Barva květu:.. Popis:.....

17 Příloha č. 6 Pracovní list pro II. stupeň Pracovní list II. rostliny Název - česky: latinsky: Rod:.. Čeleď: Forma: Rozšíření:.. Nároky na půdu:. Nároky na světlo:. Výška: Kvetení (doba, barva):... Nákres: Charakteristika:

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT PŘEHLED REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT PŘEHLED REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT PŘEHLED REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT PŘEHLED REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ Krtkova zahrada Mateřská škola Bělá nad Svitavou 8 Koutek splněných přání Základní škola

Více

Plánování školních přírodních zahrad. Ing. Lucie Nižaradzeová Mgr. Alena Lehmannová (www.prirodni-zahrady.cz)

Plánování školních přírodních zahrad. Ing. Lucie Nižaradzeová Mgr. Alena Lehmannová (www.prirodni-zahrady.cz) Plánování školních přírodních zahrad Ing. Lucie Nižaradzeová Mgr. Alena Lehmannová (www.prirodni-zahrady.cz) Plánování školních zahrad Plánování školní zahrady komunitní plánování zahrady postupy komunitního

Více

Následný plán činnosti Mateřská škola Kobylí. Ruku v ruce s přírodou

Následný plán činnosti Mateřská škola Kobylí. Ruku v ruce s přírodou Následný plán činnosti Mateřská škola Kobylí Název projektu: Ruku v ruce s přírodou Hřiště v přírodním stylu MŠ Kobylí Zpracovatel: Blažeja Rusková 1. Východiska a zdůvodnění projektu Žadatel: Místo realizace:

Více

PROGRAM ROZVOJE MO PARDUBICE II

PROGRAM ROZVOJE MO PARDUBICE II Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice II PROGRAM ROZVOJE MO PARDUBICE II prosinec 2010 PROGRAM ROZVOJE MO PARDUBICE II str. 1 I. ÚVOD Program rozvoje MO Pardubice II je v pořadí již čtvrtou

Více

KONCEPCE ŠKOLSTVÍ MČ Praha 21 ÚJEZD NAD LESY 2013-2019

KONCEPCE ŠKOLSTVÍ MČ Praha 21 ÚJEZD NAD LESY 2013-2019 KONCEPCE ŠKOLSTVÍ MČ Praha 21 ÚJEZD NAD LESY 2013-2019 Autoři: Karla Jakob Čechová, místostarostka MČ Praha 21 Iva Hájková, vedoucí Odboru školství, kultury, místní Agendy 21 Hana Kořínková, referentka

Více

PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY (EVVO)

PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY (EVVO) Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY () školní rok: 2013/2014 Tento Plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty č. 422/PL/2013 nabývá

Více

Moduly cesta k racionálnější výuce Zefektivnění výuky oboru ICT aplikace osobních počítačů SPOLUPRÁCE SE ZŠ

Moduly cesta k racionálnější výuce Zefektivnění výuky oboru ICT aplikace osobních počítačů SPOLUPRÁCE SE ZŠ Moduly cesta k racionálnější výuce Zefektivnění výuky oboru ICT aplikace osobních počítačů SPOLUPRÁCE SE ZŠ POPIS MECHANISMŮ SPOLUPRÁCE Mgr. Vladimír Hradecký, Mgr. Lenka Sklenářová Projekt CZ.1.07/1.1.32/01.0013

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-117/15-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-117/15-H INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-117/15-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČO 75 019 418 Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod Chvalkovice 104,

Více

Základní škola Vsetín, Sychrov 97. Vsetín

Základní škola Vsetín, Sychrov 97. Vsetín Základní škola Vsetín, Sychrov 97 Vsetín Dlouhodobý plán činnosti v oblasti EVVO (zpracován pro školní roky 2012/13 až 2015/16, je přílohou ŠVP)...... zpracovala koordinátorka EVVO schválil ředitel ZŠ

Více

Udržitelný rozvoj, environmentální řízení a audity

Udržitelný rozvoj, environmentální řízení a audity Udržitelný rozvoj, environmentální řízení a audity Zpracováno v rámci projektu»zavádění moderních metod řízení kvality na úřadech«vsetín 2007 Autoři: Ing. Milan Půček, MBA, Ph.D. Bc. Věra Goldová Ing.

Více

PROGRAM PODPORY ZDRAVÍ. Škola plná pohybu

PROGRAM PODPORY ZDRAVÍ. Škola plná pohybu PROGRAM PODPORY ZDRAVÍ Škola plná pohybu IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Motto: "Hrst elementárních znalostí a rozumná životní etika, podávaná slovem i příkladem, to je vše, čeho lze žádat na škole; a přidá-li se

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-306/15-J. Sídlo 594 44 Radostín nad Oslavou 136

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-306/15-J. Sídlo 594 44 Radostín nad Oslavou 136 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-306/15-J Název právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení Základní škola a Mateřská škola Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace Sídlo 594 44 Radostín

Více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace V Karviné, 16. října 2013 Zpracovala: Mgr. Marie Filipcová ředitelka školy Obsah 1 Základní údaje o škole...-1-1.1 CHARAKTERISTIKA

Více

Rámec pro vlastní hodnocení školy. Metodický průvodce. Martina Kekule

Rámec pro vlastní hodnocení školy. Metodický průvodce. Martina Kekule Rámec pro vlastní hodnocení školy Metodický průvodce Martina Kekule 1 Rámec pro vlastní hodnocení školy Metodický průvodce Martina Kekule Rámec pro vlastní hodnocení školy. Metodický průvodce. Martina

Více

TECHN H ICKÁ K ZPR P ÁVA V

TECHN H ICKÁ K ZPR P ÁVA V TECHNICKÁ ZPRÁVA PROCHÁZKA KRÁLOVSKOU ZAHRADOU MŠ Studánka, Jablonné v Podještědí --------------------------------------------------- p.č.95/15, k.ú. Markvartice v Podještědí, U školy 194, 471 25 Jablonné

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život Č.j.: ZŠMŠ-TR/202/2013 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život Základní škola a Mateřská škola Troubky, Dědina 36/10, 751 02 Troubky ÚVOD Školní vzdělávací program pro základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Č.j.: 191/2014 Základní škola a Mateřská škola Brumovice, okres Břeclav, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Ve škole nejde jen o to, aby poskytovala co nejvíce

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-837/12-B

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-837/12-B Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-837/12-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola, Telnice okres Brno-venkov, příspěvková

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-161/13-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-161/13-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-161/13-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-455/13-U

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-455/13-U Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIU-455/13-U Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Sídlo: 439

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Základní škola Rozsochy, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace IČO : 708 81 308 Vzdělávací program: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život Č. j.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. Předmět inspekční činnosti. Čj.ČŠIH-376/13-H

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. Předmět inspekční činnosti. Čj.ČŠIH-376/13-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj.ČŠIH-376/13-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola,mostek, okres Trutnov Sídlo: 54475Mostek

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-939/14-S. Žižkova 233, 251 01 Říčany skola@magic-hill.cz

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-939/14-S. Žižkova 233, 251 01 Říčany skola@magic-hill.cz Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-939/14-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČO 27408876 Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Magic Hill

Více

KONCEPCE ROZVOJE Š KOLY NA ROKY 2013-2018

KONCEPCE ROZVOJE Š KOLY NA ROKY 2013-2018 Základní škola a mateřská škola Rudoltice www.zsrudoltice.cz KONCEPCE ROZVOJE Š KOLY NA ROKY 2013-2018 Mgr. Lenka Havlenová Naší vizí je škola rodinného charakteru poskytující kvalitní vzdělávání v přátelské

Více

KRAJINA. regionální učebnice trvale udržitelného rozvoje. reg. číslo CZ.1.07/1.3.04/04.0022

KRAJINA. regionální učebnice trvale udržitelného rozvoje. reg. číslo CZ.1.07/1.3.04/04.0022 KRAJINA regionální učebnice trvale udržitelného rozvoje reg. číslo CZ.1.07/1.3.04/04.0022 EKODOMOV Ekodomov se zaměřuje na oblast udržitelné spotřeby a odpovědného využívání přírodních zdrojů, přičemž

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-2011/12-T. Zdenkou Kriškovou, ředitelkou školy Zřizovatel:

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-2011/12-T. Zdenkou Kriškovou, ředitelkou školy Zřizovatel: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-2011/12-T Název právnické osoby Mateřské školy Kopřivnice, Krátká1105, vykonávající činnost školy: příspěvková organizace Sídlo:

Více

Koncepce EVVO. Základní škola Želiv, okr. Pelhřimov. Koordinátor EVVO: Mgr. Jaromír Cihlář. 394 44 Želiv 220

Koncepce EVVO. Základní škola Želiv, okr. Pelhřimov. Koordinátor EVVO: Mgr. Jaromír Cihlář. 394 44 Želiv 220 Základní škola Želiv, okr. Pelhřimov 394 44 Želiv 220 Koncepce : Mgr. Jaromír Cihlář Materiál připomínkovali pedagogičtí pracovníci ZŠ Želiv. 1 Obsah A. Koncepce školy v oblasti environmentální výchovy,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY J. VOHRADSKÉHO ŠLUKNOV, OKRES DĚČÍN

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY J. VOHRADSKÉHO ŠLUKNOV, OKRES DĚČÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY J. VOHRADSKÉHO ŠLUKNOV, OKRES DĚČÍN 1. Textová část 1. 1 Základní údaje o škole Jedná se o plně organizovanou základní školu se dvěma pracovišti. Hlavní budova se nachází

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-947/12-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-947/12-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-947/12-H Název právnické osoby Základní škola a mateřská škola, Prasek vykonávající činnost školy: Sídlo: Prasek 157, 504 01

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2005-2007. Základní škola logopedická a Mateřská škola logopedická Praha 10, Moskevská 29, 101 00. Mgr.

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2005-2007. Základní škola logopedická a Mateřská škola logopedická Praha 10, Moskevská 29, 101 00. Mgr. ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29 tel: 271 720 585 email: reditelka@specialniskoly.cz VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2005-2007 Základní údaje o škole Název:

Více