Cíl: Edukace české a slovenské mládeže v tematické oblasti novodobého Izraele,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "www.cemach.cz Cíl: Edukace české a slovenské mládeže v tematické oblasti novodobého Izraele,"

Transkript

1 Soutěž CEMACH je kreativní soutěž určená především studentům českých a slovenských středních škol s maturitou a žákům vybraných základních škol 1 v poznávání moderního Izraele. Cíl: Edukace české a slovenské mládeže v tematické oblasti novodobého Izraele, Přiblížit studentům současný Izrael jako moderní, úspěšný a demokratický stát, atraktivní pro cestování, obchod, vzdělávání i kulturní obohacení, Získat praktické dovednosti pro další studium a profesní život (například: samostatnost, komunikační dovednosti, vyhledávání informací aj.). Pracovním mottem soutěže je ZNALOSTI SAMOSTATNOST KOMUNIKACE ZÁBAVA. O soutěži: Soutěž je vyhlašována pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a s podporou Ministerstva kultury. Soutěž vyhlašuje Česko-izraelská smíšená obchodní komora ve spolupráci s Velvyslanectvím Státu Izrael v ČR a Památníkem Lidice. Soutěž je především určena studentům českých a slovenských středních škol s maturitou a nově žákům základních škol pro tělesně a mentálně postižené. 2 Soutěž má čtyři samostatné soutěžní disciplíny: literární, internetovou a výtvarnou, včetně speciální výtvarné disciplíny pro ZŠ (viz předešlý bod). Pro jednotlivé disciplíny se zpracovávají kreativní tematické projekty, které souvisí s moderním Izraelem: o dnešní izraelské vědě, turismu, ekonomice, přírodě a kultuře (cílem nejsou projekty zabývající se druhou světovou válkou a historií). V druhém ročníku soutěže je připravena hlavní cena pro vítězné jednotlivce v podobě exkluzivního poznávacího a zážitkového zájezdu do Izraele v období letních prázdnin v roce Celkem bude oceněno vždy prvních deset míst z každé disciplíny. Soutěžící, kteří splní všechny podmínky soutěže CEMACH, obdrží dárkovou tašku CEMACH a památeční diplom. 1 Základní školy pro tělesně a mentálně postižené, dále Výtvarná disciplína pro ZŠ. 2 Nově byla věková hranice soutěžících stanovena na rozmezí let. Soutěže se mohou zúčastnit: - žáci základních škol pro mentálně a tělesně postižené - žáci základních škol (poslední ročníky) - studenti všech typů středních škol - studenti vyšších odborných škol 1

2 Doprovodný program: Pro soutěžící jsou pořádány tematické semináře k jednotlivým disciplínám a rovněž jsou organizovány besedy zabývající se tématem moderního Izraele. Nově je připravena možnost členství v komunitě učitelů sdružujících pedagogy středních škol s maturitou a základních škol pro tělesně a mentálně postižené se zájmem o výuku o moderním státu Izrael. V komunitě učitelů bude podporován další rozvoj česko-izraelských vztahů v politické, ekonomické i kulturní oblasti a také bude rozvíjen pozitivní vztah k Izraeli mezi mládeží. Novinkou je expanze soutěže na Slovensko. Novinkou je doprovodná putovní výstava v rámci besed o Izraeli po jednotlivých středních školách v České i Slovenské republice (obsah výstavy bude tvořen na základě úspěšných projektů z prvního ročníku). Úspěchy prvního ročníku soutěže CEMACH 2011/2012: Za první ročník soutěže bylo evidováno přes 200 registrovaných soutěžících, z nichž 150 zpracovalo znalostní testy o Izraeli, 110 zpracovalo projekt ve stádiu námětu a 94 projekt dokončilo. V průběhu soutěže vzniklo: 12 internetových projektů, 36 esejů a 46 výtvarných děl o Izraeli. Soutěž CEMACH byla postavena na osobní komunikaci týmu organizátorů a garantů se soutěžícími, Byly pořádány tematické semináře k jednotlivým disciplínám v Památníku Lidice a v Muzeu romské kultury v Brně, Proběhlo 11 naučných besed o Izraeli s Jeho Excelencí, velvyslancem Státu Izrael Yaakovem Levym, kterých se účastnilo cca 500 studentů a učitelů, Na sociální síti Facebook jsme získali fanoušků projektu, Průměrná návštěvnost webových stánek CEMACH v období soutěže se navýšila na osob měsíčně, Proběhla i kvalitní mediální podpora projektu CEMACH např. reportáže České televize a v ČRo Regina Praha. Projekt dostal propagační podporu i ze strany Židovské obce, Židovského muzea v Praze a Národního informačního centra pro mládež včetně oslovených středních škol. 2

3 Soutěžní disciplíny: Literární disciplína Školitelé: PhDr. Jakub Szántó, redaktor České televize Úkolem literární disciplíny je napsat literární dílo v rozsahu znaků textu. Preferovanou literární formou je esej. Možné je zvolit i jinou literární formu, například povídku, reportáž apod. Výtvarná disciplína a výtvarná disciplína pro ZŠ Školitelé: Mgr. BcA. Lada Krupková Křesadlová, fotografka a malířka Výtvarná disciplína nově zahrnuje i disciplínu určenou pro žáky tělesně a mentálně postižené. Úkolem je vytvoření výtvarného díla s doporučenou formou reklamního plakátu, dalšími možnými formami jsou například fotografie, malba, kresba, koláž, grafika, plastika apod. K dílům je nutné přiložit krátký text v rozsahu slov. Vítězné práce a několik dalších bude vystaveno při slavnostním vyhlášení vítězů soutěže CEMACH. V následujícím školním roce se tato výtvarná díla stanou součástí putovní výstavy po vybraných středních školách. Internetová disciplína Školitelé: Ing. Karel Dytrych, IT odborník V internetové disciplíně mají soutěžící za úkol připravit internetovou prezentaci s využitím webových stránek, případně jiné formy internetové prezentace, například blog. V této disciplíně se hodnotí i aplikace SEO a využití propagace stránek, například na sociální síti Facebook. Důležitá je aktuálnost prezentace v době hodnocení děl porotou. Obecný přehled o Izraeli Školitelé: Mgr. Sabina Vieira, expert na problematiku Blízkého východu Součástí doprovodných tematických seminářů, které se budou konat v průběhu listopadu, bude vždy úvodní obecný přehled o Izraeli zabývající se historií, politickým uspořádáním, bezpečností, společností, ekonomikou, kulturou, sportem atp. Termíny seminářů (www.cemach.cz/seminare): Památník Lidice: 12. listopadu, hodin: obecný přehled o Izraeli (Mgr. Sabina Vieira) + výtvarná disciplína (Mgr. BcA. Lada Krupková Křesadlová) 14. listopadu, hodin: obecný přehled o Izraeli (Mgr. Sabina Vieira) + internetová disciplína (Ing. Karel Dytrych) 22. listopadu, hodin: obecný přehled o Izraeli (Mgr. Sabina Vieira) + literární disciplína (PhDr. Jakub Szántó) 3

4 Muzeum romské kultury v Brně: 19. listopadu, hodin: obecný přehled o Izraeli (Mgr. Sabina Vieira) + výtvarná disciplína (Mgr. BcA. Lada Krupková Křesadlová) 20. listopadu, hodin: obecný přehled o Izraeli (Mgr. Sabina Vieira) + literární disciplína (PhDr. Jakub Szántó) 21. listopadu, hodin: obecný přehled o Izraeli (Mgr. Sabina Vieira) + internetová disciplína (Ing. Karel Dytrych) V rámci seminářů je zajištěno i drobné občerstvení. Ceny soutěže: Nejlepší soutěžící se zúčastní poznávacího zájezdu do Izraele, který se bude konat v období letních prázdnin, tzn. červenec - srpen A navíc: 1. a 2. místo: elektronická čtečka knih Kindle 3 G/ Kindle 4 Rozvíjíme čtení knih 3. místo: externí disk Seagate 500 GB Učíme zodpovědnosti při práci s daty místo: Ipod Shuffle 2 GB Pomáháme při učení i relaxaci Soutěžící, kteří splní všechny podmínky soutěže CEMACH, obdrží dárkovou tašku CEMACH a památeční diplom. Podmínky soutěže CEMACH: Vyplnit a odeslat přihlášku, Vyplnit online test, Konzultovat téma projektu s příslušným garantem, Vypracovat a odevzdat projekt včetně doprovodného informačního textu. Soutěžní porota hodnotí literární práci podle následujících kritérií: Originální námět, zajímavé pojetí (1/3 hodnocení), Jazyková a stylistická stránka (1/3 hodnocení), Využívání informačních zdrojů v ČR či Izraeli (1/3 hodnocení). Harmonogram soutěže: Příjem přihlášek (září březen 2013), Hromadná školení studentů k jednotlivým disciplínám (listopad 2012), Tematické besedy na jednotlivých středních školách v anglickém jazyce (podzim jaro 2013), Vyplnění online testu o Izraeli a zaslání návrhů témat projektů ke schválení garantům soutěže, vypracování projektů (podzim duben 2013), Odevzdání projektů (do 15. dubna 2013), Zasedání poroty (duben květen 2013), Slavnostní vyhlášení vítězů druhého ročníku soutěže CEMACH (květen - červen 2013), 4

5 Exkluzivní poznávací zájezd do Izraele pro vítěze a vybrané pedagogy (termín v období červenec- srpen 2013, tzn. letních prázdnin). Aktuální informace jsou dostupné na webových stránkách V případě dotazů kontaktujte tým organizátorů soutěže CEMACH: tel Hodně úspěchů Vám přeje CEMACH! 5

Popularizace, marketing a medializace vědy. Příručka pro koordinátory popularizačních aktivit a PR pracovníky ústavů Akademie věd ČR

Popularizace, marketing a medializace vědy. Příručka pro koordinátory popularizačních aktivit a PR pracovníky ústavů Akademie věd ČR Příručka pro koordinátory popularizačních aktivit a PR pracovníky ústavů Akademie věd ČR Popularizace, marketing a medializace vědy Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., ve spolupráci s Odborem

Více

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Střední průmyslová škola chemická, Brno Vranovská 65, Brno 614 00 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Kód a název oboru: Stupeň vzdělání: Délka a forma studia: Typ školy: Ředitel: Kontakty:

Více

Plán práce na školní rok 2014/2015

Plán práce na školní rok 2014/2015 Městská střední odborná škola, Klobouky u Brna, nám. Míru 6 Plán práce na školní rok 2014/2015 Mgr. Josef Žáček, ředitel školy Plán práce byl projednán a schválen na pedagogické radě dne 29. 8. 2014 1.

Více

PELLYHO DOMY - Centrum celoživotního vzdělávání Police nad Metují. Příloha k monitorovací zprávě za období 1. 9. 2007-31. 8. 2008

PELLYHO DOMY - Centrum celoživotního vzdělávání Police nad Metují. Příloha k monitorovací zprávě za období 1. 9. 2007-31. 8. 2008 PELLYHO DOMY - Centrum celoživotního vzdělávání Police nad Metují Příloha k monitorovací zprávě za období 1. 9. 2007-31. 8. 2008 1. Organizační složka Centrum kultury a vzdělávání (CKV) Pellyho domy Původní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace Polní 964 735 14 Orlová-Lutyně Email: skola@obaka-orlova.cz Web: www.obaka.cz Výroční zpráva je zpracována

Více

Organizační řád a propozice soutěže SAPERE vědět, jak žít

Organizační řád a propozice soutěže SAPERE vědět, jak žít Organizační řád a propozice soutěže SAPERE vědět, jak žít ČÁST PRVNÍ POVAHA A CÍL SOUTĚŽE SAPERE vědět, jak žít Čl. 1 Povaha a cíl soutěže SAPERE vědět, jak žít (1) Soutěž SAPERE vědět, jak žít (dále jen

Více

design kód: 82-41-M/05

design kód: 82-41-M/05 Grafický design kód: 82-41-M/05 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola o.p.s., Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01

Více

Organizační řád a propozice soutěže SAPERE vědět, jak žít pro školní rok 2014/2015

Organizační řád a propozice soutěže SAPERE vědět, jak žít pro školní rok 2014/2015 Organizační řád a propozice soutěže SAPERE vědět, jak žít pro školní rok 2014/2015 ČÁST PRVNÍ POVAHA A CÍL SOUTĚŽE SAPERE vědět, jak žít Čl. 1 Povaha a cíl soutěže SAPERE vědět, jak žít (1) Soutěž SAPERE

Více

Výroční zpráva Asociace muzeí a galerií ČR za rok 2014

Výroční zpráva Asociace muzeí a galerií ČR za rok 2014 Výroční zpráva Asociace muzeí a galerií ČR za rok 2014 1. Poslání a cíle Asociace muzeí a galerií ČR Asociace muzeí a galerií České republiky (dále jen AMG) je dobrovolným nepolitickým sdružením muzeí,

Více

již 10 let jsme s vámi národní institut pro další vzdělávání

již 10 let jsme s vámi národní institut pro další vzdělávání již 10 let jsme s vámi národní institut pro další vzdělávání VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Národní institut pro další vzdělávání zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Právní forma: příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2012/13

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2012/13 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2012/13 CZECH SALES ACADEMY Hradec Králové Hradecká 1151, 500 03 Hradec Králové 1 Obsah 1 Základní údaje o škole... 4 2 Přehled oborů vzdělání...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 MĚSTSKÁ KNIHOVNA BŘECLAV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Národních hrdinů 9 690 02 BŘECLAV IČO 00089605 Statutární zástupce: Mgr. Marek Uhlíř Zřizovatel: Město Břeclav Obsah MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola informačních technologií, s.r.o. Pionýrů 2069, Frýdek-Místek DRŽIL CERTIFIKÁTU KVALITY 1. STUPNĚ SSŠČMS VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 1 OBSAH: 1. Základní údaje

Více

STŘEDNĚDOBÁ KONCEPCE MUZEA ROMSKÉ KULTURY

STŘEDNĚDOBÁ KONCEPCE MUZEA ROMSKÉ KULTURY STŘEDNĚDOBÁ KONCEPCE MUZEA ROMSKÉ KULTURY 2014-2018 Muzeum romské kultury (MRK)... 5 1. Stručná charakteristika současného stavu organizace... 7 1.1 Sbírkotvorná činnost... 7 1.1.1 Evidence sbírkových

Více

Mgr. Dana Krouželová. Příručka dobré praxe Mediální výchova na gymnáziích

Mgr. Dana Krouželová. Příručka dobré praxe Mediální výchova na gymnáziích Mgr. Dana Krouželová Příručka dobré praxe Mediální výchova na gymnáziích Koalice nevládek Pardubicka, o. s. 2011 Obsah: Úvod 3 Proč a jak učit mediální výchovu? 4 Mediální výchova podle MEDIA SETU 6 Mediální

Více

Programová nabídka I. pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. únor srpen 2011

Programová nabídka I. pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. únor srpen 2011 Programová nabídka I pro další vzdělávání pedagogických pracovníků únor srpen 2011 Programová nabídka pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Národní institut pro další vzdělávání, Učňovská 100/1,

Více

SÍTĚ INFORMAČNÍCH CENTER PRO MLÁDEŽ V ČR

SÍTĚ INFORMAČNÍCH CENTER PRO MLÁDEŽ V ČR ZPRAVODAJ SÍTĚ INFORMAČNÍCH CENTER PRO MLÁDEŽ V ČR červen 2015 Národní informační centrum pro mládež vám přináší novinky z domova i ze zahraničí, nejen pro pracovníky informačních center pro mládež. CVZ

Více

Manuál mediální soutěže. s komponentou životního prostředí

Manuál mediální soutěže. s komponentou životního prostředí Manuál mediální soutěže s komponentou životního prostředí Mgr. Dana Krouželová, Ing. Eva Bulisová Koalice nevládek Pardubicka, o. s. 2011 1 OBSAH: 1 Úvod 3 2 Cíl soutěže a její základní fáze 3 3 Přípravná

Více

Charakteristika vzdělávacího programu

Charakteristika vzdělávacího programu Charakteristika vzdělávacího programu Organizace výuky Studium je organizované jako čtyřleté denní, výchovně-vzdělávací proces je naplánován na období září až červen v prvním až třetím ročníku, ve 4. ročníku

Více

PRO ŠKOLNÍ ROK 2012 / 2013

PRO ŠKOLNÍ ROK 2012 / 2013 Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého PRO ŠKOLNÍ ROK 2012 / 2013 Souhrnná informace o škole a přijímacím řízení Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého I N F O 2 Souhrnné informace Soukromé gymnasium Josefa

Více

Přehled změn v ŠVP Dodatek č. Datum Dodatek týká:

Přehled změn v ŠVP Dodatek č. Datum Dodatek týká: Přehled změn v ŠVP Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu Dodatek č.2 30. 8. 2013 Zařazení volitelného předmětu Seminář z cizího jazyka učební plán Dodatek

Více

ITALSKO-ČESKÁ ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIŘÍHO GUTHA-JARKOVSKÉHO

ITALSKO-ČESKÁ ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIŘÍHO GUTHA-JARKOVSKÉHO ITALSKO-ČESKÁ ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIŘÍHO GUTHA-JARKOVSKÉHO Milí rodiče, rádi bychom vám představili italsko-českou sekci naši Základní školy Jiřího Gutha- Jarkovského. Jedná se o základní školu, od první

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013 /2014

Výroční zpráva za školní rok 2013 /2014 Základní škola, Praha 9 Kyje, Šimanovská 16, 198 00 Praha 9 Výroční zpráva za školní rok 2013 /2014 v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., Školský zákon 10 Zpracoval: Mgr. Jiří Bartek Výroční zpráva byla

Více

Přehled změn v ŠVP. 13. 7. 2011 Změna názvu školního vzdělávacího programu

Přehled změn v ŠVP. 13. 7. 2011 Změna názvu školního vzdělávacího programu Dodatek č. Dodatek č.1 Dodatek č.2 Dodatek č.3 Dodatek č.4 Dodatek č.5 Dodatek č.6 Dodatek č.7 Přehled změn v ŠVP Datum Dodatek se týká: 13. 7. 2011 Změna názvu školního vzdělávacího programu 13. 7. 2011

Více

Podmínky V. ročníku malířské soutěže dětí a mládeže

Podmínky V. ročníku malířské soutěže dětí a mládeže Příloha č. 1 Podmínky V. ročníku malířské soutěže dětí a mládeže Jihomoravský kraj v zájmu podpory regionálního cítění a povědomí mladé generace o historii a přírodě vyhlašuje malířskou soutěž pro děti

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Praha 4, Táborská 45 FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE ŠKOLA JE ZAŘAZENA DO SÍTĚ ŠKOL PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ Zřizovatel školy

Více

Aktuální programová nabídka NIDV ke stažení na: www.nidv.cz/cs/titulka/docs/pn/132/132.pdf

Aktuální programová nabídka NIDV ke stažení na: www.nidv.cz/cs/titulka/docs/pn/132/132.pdf Bulletin Národního institutu pro další vzdělávání Elektronický zpravodaj NIDV 2013 ročník II. číslo 2 VÁŠ PARTNER V DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ VE VŠECH KRAJÍCH ČESKÉ REPUBLIKY Aktuální programová nabídka NIDV ke

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Výroční zpráva za rok 2007 ROMEA, o. s. Žitná 49 110 00 Praha 1 tel./fax: +420 257 329 667, 257 322 987 e-mail: romea@romea.cz http://www.romea.cz OBSAH ÚVOD... 3 ZÁKLADNÍ CÍLE... 3 HLAVNÍ ČINNOSTI...

Více

Výroční zpráva. Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně. za rok 2011

Výroční zpráva. Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně. za rok 2011 Výroční zpráva Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně za rok 2011 Vsetín 15.3.2012 Název organizace: Masarykova veřejná knihovna Vsetín, Dolní náměstí 1356 755 01 Vsetín IČO: 00851817 ČÚ: ředitelka: 35234851/0100

Více