Usnesení 9. schůze rady městského obvodu konané dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení 9. schůze rady městského obvodu konané dne"

Transkript

1 9. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0213/RMOb-MH/1418/9-0235/RMOb-MH/1418/9 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu Strana 1/15

2 Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel ze dne: Číslo usnesení Materiál Název 0213/RMOb-MH/1418/9 OF/RMOb/0007/15 Žádost nájemce nebytového prostoru o výměnu průtokového ohřívače 0214/RMOb-MH/1418/9 OF/RMOb/0008/15 Návrh na uzavření Smlouvy o zájezdu k veřejné zakázce malého rozsahu na služby Adaptační a ozdravný pobyt žáků 1. tříd ZŠ Gen. Janka Ostrava - Mariánské Hory 0215/RMOb-MH/1418/9 OF/RMOb/0006/15 Návrh na uzavření Smlouvy o dílo k veřejné zakázce malého rozsahu Rekonstrukce zahrad MŠ U Dvoru a KMŠ v Mariánských Horách 0216/RMOb-MH/1418/9 OF/RMOb/0005/15 Rozpočtová opatření 0217/RMOb-MH/1418/9 OSP/RMOb/0001/15 Uzavření smlouvy o nájmu bytu v domě s pečovatelskou službou 0218/RMOb-MH/1418/9 OHC/RMOb/0010/15 Oznámení o úrazu 0219/RMOb-MH/1418/9 OHC/RMOb/0011/15 Dohoda o ukončení smlouvy ev. č. S/0301/2014/OHC 0220/RMOb-MH/1418/9 OHC/RMOb/0012/15 Návrh na uskutečnění veřejné zakázky malého rozsahu 0221/RMOb-MH/1418/9 OVV/RMOb/0001/15 Výroční zpráva 0222/RMOb-MH/1418/9 OHC/RMOb/0013/15 Návrh odpovědi na stížnost - A.H. 0223/RMOb-MH/1418/9 V,VHaZ/RMOb/0002/15 Souhlas se svěřením cyklostezky do správy 0224/RMOb-MH/1418/9 V,VHaZ/RMOb/0003/15 Žádost o souhlas s podáním žádosti o kácení dřevin 0225/RMOb-MH/1418/9 V,VHaZ/RMOb/0004/15 Žádost o souhlas s podáním žádosti o kácení dřevin 0226/RMOb-MH/1418/9 OM/RMOb/0046/15 Žádost o vydání souhlasu se vstupem na pozemek a umístěním stavby a svěřením pozemku v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, lokalita ul. U Dvoru 0227/RMOb-MH/1418/9 OM/RMOb/0049/15 Žádost o prodej nemovitostí v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, ul. Strmá 3, 5 a 7 T. S. 0228/RMOb-MH/1418/9 OB/RMOb/0032/15 Žádosti o pronájem bytu 0229/RMOb-MH/1418/9 OB/RMOb/0033/15 Žádost o pronájem konkrétního bytu 0230/RMOb-MH/1418/9 OB/RMOb/0029/15 Návrh na uzavření Nájemní smlouvy 0231/RMOb-MH/1418/9 OB/RMOb/0031/15 Návrh na uzavření Nájemní smlouvy po sloučení bytů 0232/RMOb-MH/1418/9 OB/RMOb/0030/15 Žádosti o výměnu bytů 0233/RMOb-MH/1418/9 OB/RMOb/0034/15 Žádost o prominutí poplatků z prodlení 0234/RMOb-MH/1418/9 OB/RMOb/0036/15 Žádost o použití adresy bydliště jako sídla společnosti 0235/RMOb-MH/1418/9 OB/RMOb/0037/15 Žádost o použití adresy bydliště jako sídla společnosti Materiály, které byly staženy: Materiál OB/RMOb/0035/15 Název Žádost o splátkový kalendář Strana 2/15

3 OF/RMOb/0007/15 Žádost nájemce nebytového prostoru o výměnu průtokového ohřívače číslo: 0213/RMOb-MH/1418/9 žádost Knihovny města Ostravy, příspěvkové organizace, se sídlem 28. října 289/2, Ostrava - Moravská Ostrava, IČ , pobočky Daliborova 9, Ostrava Mariánské Hory, o výměnu průtokového ohřívače vody v nebytovém prostoru, jehož je nájemcem žádosti nevyhovět finančnímu odboru informovat žadatele o tomto rozhodnutí RMOb Vyřizuje: Ing. Lucie Hluchníková, T: vedoucí odboru finančního OF/RMOb/0008/15 Návrh na uzavření Smlouvy o zájezdu k veřejné zakázce malého rozsahu na služby Adaptační a ozdravný pobyt žáků 1. tříd ZŠ Gen. Janka Ostrava - Mariánské Hory číslo: 0214/RMOb-MH/1418/9 návrh finančního odboru na uzavření Smlouvy o zájezdu k veřejné zakázce malého rozsahu na služby Adaptační a ozdravný pobyt žáků 1. tříd ZŠ Gen. Janka Ostrava - Mariánské Hory na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek: 1. výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy k realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na služby Adaptační a ozdravný pobyt žáků 1. tříd ZŠ Gen. Janka Ostrava - Mariánské Hory, se subjektem: CHERRY TOUR s.r.o., se sídlem Ostrava - Poruba, Francouzská 1001/16, PSČ , IČ , dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 2. dalším pořadí nabídek v zadávacím řízení veřejné zakázky Adaptační a ozdravný pobyt žáků 1. tříd ZŠ Gen. Janka Ostrava - Mariánské Hory : GATTOM - M.T.G. s.r.o., se sídlem Petřvald, Ostravská 557, IČ MAJÁK TOP s.r.o., se sídlem Přerov - Přerov I - Město, Kratochvílova 118/10, PSČ , IČ Strana 3/15

4 GAICO GROUP, s.r.o., se sídlem Kladská č. ev. 50, Staré Město, IČ ADRIATIC CURATIO, s. r. o., se sídlem Mírové náměstí 519/3d, Vítkovice, PSČ Ostrava, IČ Ladislav Cacek, se sídlem Polička - Polička-Město, Riegrova 52, IČ finančnímu odboru připravit smlouvu k podpisu a zajistit její uzavření Vyřizuje: Ing. Lucie Hluchníková, T: vedoucí odboru finančního OF/RMOb/0006/15 Návrh na uzavření Smlouvy o dílo k veřejné zakázce malého rozsahu Rekonstrukce zahrad MŠ U Dvoru a KMŠ v Mariánských Horách číslo: 0215/RMOb-MH/1418/9 návrh finančního odboru na uzavření Smlouvy o dílo k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce Rekonstrukce zahrad MŠ U Dvoru a KMŠ v Mariánských Horách na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek 1. o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky Rekonstrukce zahrad MŠ U Dvoru a KMŠ v Mariánských Horách, se subjektem DAV, a.s., se sídlem Zengrova 510/19, Vítkovice, Ostrava, IČ , dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 2. o dalším pořadí nabídky v zadávacím řízení veřejné zakázky Rekonstrukce zahrad MŠ U Dvoru a KMŠ v Mariánských Horách : STAVIA - silniční stavby, a.s., se sídlem Ostrava-Kunčičky, Střádalů 631/47, PSČ 71800, IČ o vyloučení nabídky ze zadávacího řízení podané uchazečem MONSTAVBY MORAVA s.r.o., se sídlem Na Michalůvce 1326/10, Prostřední Suchá, Havířov, IČ finančnímu odboru připravit smlouvu k podpisu a zajistit její uzavření Vyřizuje: Ing. Lucie Hluchníková, T: vedoucí odboru finančního Strana 4/15

5 OF/RMOb/0005/15 Rozpočtová opatření číslo: 0216/RMOb-MH/1418/9 1) schvaluje toto rozpočtové opatření: - zvýší se Zastupitelstva obcí, pol Dopravní prostředky, ORJ 11 o Kč - sníží se: Činnost místní správy, pol Dopravní prostředky, ORJ 5 o Kč Ostatní záležitosti kultury, pol Nákup ostatních služeb, ORJ 11 o Kč 2) ukládá finančnímu odboru realizovat toto rozpočtové opatření Vyřizuje: Ing. Lucie Hluchníková, T: vedoucí odboru finančního OSP/RMOb/0001/15 Uzavření smlouvy o nájmu bytu v domě s pečovatelskou službou číslo: 0217/RMOb-MH/1418/9 žádost XXXXXXXXXXXXX o pronájem bytu v domě s pečovatelskou službou uzavřít nájemní smlouvu se XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, bytem XXXXXX, XXXXXXX, k bytu č. XX v domě s pečovatelskou službou, na ul. Novoveská 1168/14, Ostrava Mariánské Hory, na dobu neurčitou, výše základního nájemného 1 587,60 Kč bytovému odboru připravit smlouvu k podpisu a zajistit její uzavření Vyřizuje: Ing. Lukáš Lesňák, T: Strana 5/15

6 OHC/RMOb/0010/15 Oznámení o úrazu číslo: 0218/RMOb-MH/1418/9 oznámení XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bytem XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX, Ostrava - Hulváky, o úrazu na zledovatělé místní komunikaci Ladislava Ševčíka 2) konstatuje, že nenese za vznik úrazu odpovědnost 3) rozhodla zaslat oznámení o úrazu poškozené České pojišťovně a.s. prostřednictvím společnosti SATUM CZECH s.r.o. 4) ukládá odboru hospodářských činností: 1. zaslat oznámení o úrazu včetně stanoviska RMOb prostřednictvím společnosti SATUM CZECH s.r.o., České pojišťovně a.s. 2. informovat poškozenou o tomto rozhodnutí RMOb Vyřizuje: JUDr. Miroslav Nahodil, T: právník úřadu, pověřený vedením odboru hospodářských činností OHC/RMOb/0011/15 Dohoda o ukončení smlouvy ev. č. S/0301/2014/OHC číslo: 0219/RMOb-MH/1418/9 návrh odboru hospodářských činností na uzavření dohody o ukončení smlouvy, ev. č. S/301/2014/OHC, o poskytnutí motorového vozidla k užívání uzavřít s Mgr. Patrikem Hujdusem, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Ostrava - Mariánské Hory, dohodu o ukončení smlouvy, ev. č. S/0301/2014/OHC, o poskytnutí motorového vozidla k užívání, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu odboru hospodářských činností připravit dohodu k podpisu a zajistit její uzavření Vyřizuje: JUDr. Miroslav Nahodil, T: právník úřadu, pověřený vedením odboru hospodářských činností Strana 6/15

7 OHC/RMOb/0012/15 Návrh na uskutečnění veřejné zakázky malého rozsahu číslo: 0220/RMOb-MH/1418/9 návrh odboru hospodářských činností na: 1. uskutečnění veřejné zakázky malého rozsahu dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, s předmětem plnění Nákup osobního motorového vozidla Škoda Octavia Combi 2. jmenování komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek realizovat veřejnou zakázku malého rozsahu s předmětem plnění Nákup osobního motorového vozidla Škoda Octavia Combi dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu 3) zřídila komisi pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek ve složení: předseda komise: Vladimír Řezáč členové: Ing. arch. Liana Janáčková JUDr. Miroslav Nahodil náhradník: RSDr. Jiří Boháč náhradníci: Mgr. Patrik Hujdus Mgr. Pavla Uhrová 4) ukládá 1. odboru hospodářských činností zabezpečit veškeré úkony spojené s realizací této veřejné zakázky 2. hodnotící komisi předložit RMOb návrh na zhotovitele této veřejné zakázky Vyřizuje: JUDr. Miroslav Nahodil, T: právník úřadu, pověřený vedením odboru hospodářských činností Vyřizuje: předseda hodnotící komise T: OVV/RMOb/0001/15 Výroční zpráva číslo: 0221/RMOb-MH/1418/9 výroční zprávu o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1990 Sb., 18 odst. 1 ve znění pozdějších předpisů, za rok 2014 Strana 7/15

8 2) bere na vědomí výroční zprávu o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1990 Sb., 18 odst. 1 ve znění pozdějších předpisů, za rok 2014 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu odboru vnitřních věcí zveřejnit výroční zprávu na úřední desce MOb MHaH Vyřizuje: Bc. Naďa Ann Olchawski, T: pověřená vedoucí odboru vnitřních věcí OHC/RMOb/0013/15 Návrh odpovědi na stížnost - A.H. číslo: 0222/RMOb-MH/1418/9 návrh odpovědi na stížnost XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, PSČ , Ostrava - Mariánské Hory 2) doporučuje ZMOb schválit návrh odpovědi dle přílohy č. 2 předloženého materiálu starostce městského obvodu předložit tento návrh odpovědi na nejbližším zasedání ZMOb Vyřizuje: Ing. arch. Liana Janáčková, T: starostka městského obvodu V,VHaZ/RMOb/0002/15 Souhlas se svěřením cyklostezky do správy číslo: 0223/RMOb-MH/1418/9 žádost odboru majetkového MMO o svěření stavby Cyklostezka Fráni Šrámka, Zelená do majetku statutárního města Ostravy, městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky 2) souhlasí se svěřením stavby Cyklostezka Fráni Šrámka, Zelená do majetku statutárního města Ostravy, městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky Strana 8/15

9 odboru výstavby, VHaZ zabezpečit veškeré potřebné administrativní úkony s převzetím stavby cyklostezky do majetku městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky Vyřizuje: Ing. Dagmar Pulchartová, T: vedoucí odboru výstavby, VHaZ 4) zmocnila vedoucí odboru výstavby, VHaZ podepsat předávací protokol ve věci předání majetku statutárního města Ostravy městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky po schválení ZMO Vyřizuje: Ing. Dagmar Pulchartová, vedoucí odboru výstavby, VHaZ V,VHaZ/RMOb/0003/15 Žádost o souhlas s podáním žádosti o kácení dřevin číslo: 0224/RMOb-MH/1418/9 žádost společnosti BEŠŤÁK & SYN s. r. o., se sídlem Bendlova 369/9, Mariánské Hory, Ostrava, IČ , v zastoupení společnosti VS projekt, s.r.o. se sídlem Ostrava-Vítkovice, Na obvodu 45/1100, PSČ 70300, IČ , o vydání souhlasu s podáním žádosti o kácení dřevin pro stavbu Prodejna Billa Ostrava Mariánské Hory dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 2) souhlasí s podáním žádosti o vydání povolení ke kácení dřevin z důvodu realizace stavby Prodejna Billa Ostrava Mariánské Hory dle přílohy č. 1 předloženého materiálu odboru výstavby, VHaZ, informovat žadatele o vydání tohoto souhlasu RMOb Vyřizuje: Ing. Dagmar Pulchartová, T: vedoucí odboru výstavby, VHaZ Strana 9/15

10 V,VHaZ/RMOb/0004/15 Žádost o souhlas s podáním žádosti o kácení dřevin číslo: 0225/RMOb-MH/1418/9 žádost RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Ústí na Labem, Klíšská 940, PSČ 40117, IČ , v zastoupení společnosti Projekt 2010, s.r.o., se sídlem Ruská 398/43, Vítkovice, Ostrava, IČ , o vydání souhlasu ke kácení dřevin pro stavbu REKO MS Ostrava Lázeňská +3 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 2) souhlasí s podáním žádosti o vydání povolení ke kácení dřevin z důvodu realizace stavby REKO MS Ostrava Lázeňská +3 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu odboru výstavby, VHaZ, informovat žadatele o vydání tohoto souhlasu RMOb Vyřizuje: Ing. Dagmar Pulchartová, T: vedoucí odboru výstavby, VHaZ OM/RMOb/0046/15 Žádost o vydání souhlasu se vstupem na pozemek a umístěním stavby a svěřením pozemku v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, lokalita ul. U Dvoru číslo: 0226/RMOb-MH/1418/9 1) rozhodla požádat SMO, prostřednictvím majetkového odboru magistrátu, o povolení vstupu na pozemek p. p. č. 140/39 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 259 m 2 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava a umístěním stavby Rekonstrukce zahrad MŠ U Dvoru a KMŠ v Mariánských Horách pro územní a stavební řízení 2) ukládá majetkovému odboru zaslat žádost SMO prostřednictvím majetkového odboru magistrátu ve smyslu tohoto rozhodnutí RMOb Vyřizuje: Bc. Jindřiška Pavúková, T: vedoucí odboru majetkového Strana 10/15

11 3) doporučuje ZMOb požádat SMO o svěření pozemku p. p. č. 140/39 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 259 m 2 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky 4) ukládá starostce městského obvodu předložit toto doporučení RMOb na nejbližším zasedání ZMOb Vyřizuje: Ing. arch. Liana Janáčková, T: starostka městského obvodu OM/RMOb/0049/15 Žádost o prodej nemovitostí v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, ul. Strmá 3, 5 a 7 T. S. číslo: 0227/RMOb-MH/1418/9 žádost XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Ostrava Moravská Ostrava, o prodej nemovitostí v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, a to pozemku st. p. č. 996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 307 m 2, jehož součástí je stavba bydlení č. p ul. Strmá 3 a přípojky vody, kanalizace, elektřiny a plynu, pozemku st. p. č. 731 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 588 m 2, jehož součástí je stavba bydlení č. p. 808 ul. Strmá 3 a přípojky vody, kanalizace, elektřiny a plynu a pozemek st. p. č. 995 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 306 m 2, jehož součástí je stavba bydlení č. p ul. Strmá 7 a přípojky vody, kanalizace, elektřiny a plynu 2) doporučuje ZMOb žádosti nevyhovět starostce městského obvodu předložit toto doporučení RMOb na nejbližším zasedání ZMOb Vyřizuje: Ing. arch. Liana Janáčková, T: starostka městského obvodu Strana 11/15

12 OB/RMOb/0032/15 Žádosti o pronájem bytu číslo: 0228/RMOb-MH/1418/9 žádosti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX o pronájem bytu o uzavření Nájemní smlouvy s: a) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, k bytu č. X, velikosti 2+1 v domě na ulici Oblá 1071/9, Ostrava Mariánské Hory, na dobu určitou do , výše základního nájemného Kč b) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, k bytu č. XX, velikosti 2+1 v domě na ulici Gen. Hrušky 1199/6, Ostrava Mariánské Hory, na dobu neurčitou, výše základního nájemného Kč c) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, k bytu č. X, velikosti 2+1 v domě na ulici 28. října 879/247, Ostrava Mariánské Hory, na dobu určitou do , výše základního nájemného Kč bytovému odboru informovat žadatele o tomto rozhodnutí RMOb, připravit smlouvy k podpisu a zajistit jejich uzavření Vyřizuje: Ing. Lukáš Lesňák, T: OB/RMOb/0033/15 Žádost o pronájem konkrétního bytu číslo: 0229/RMOb-MH/1418/9 žádost XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX, o pronájem bytu č. X v domě na ulici Cottonové 1966/11, Ostrava Mariánské Hory žádosti nevyhovět bytovému odboru informovat žadatelku o tomto rozhodnutí RMOb Vyřizuje: Ing. Lukáš Lesňák, T: Strana 12/15

13 OB/RMOb/0029/15 Návrh na uzavření Nájemní smlouvy číslo: 0230/RMOb-MH/1418/9 návrh bytového odboru na uzavření Nájemní smlouvy s XXXXXXXXXXXXX o uzavření Nájemní smlouvy s XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, k bytu č. XX, velikosti 1+0 v domě na ulici Šimáčkova 1148/27, Ostrava Mariánské Hory, na dobu určitou do , výše základního nájemného 830,40 Kč bytovému odboru informovat nájemkyni o tomto rozhodnutí RMOb, připravit smlouvu k podpisu a zajistit její uzavření Vyřizuje: Ing. Lukáš Lesňák, T: OB/RMOb/0031/15 Návrh na uzavření Nájemní smlouvy po sloučení bytů číslo: 0231/RMOb-MH/1418/9 návrh bytového odboru na uzavření Nájemní smlouvy s XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX k bytu č. X, velikosti 2+1 v domě na ulici Nájemnická 948/14, Ostrava Mariánské Hory, po provedeném sloučení stávajícího bytu č. X, velikosti 1+1 s bytem č. X, velikosti 1+1 o uzavření Nájemní smlouvy s XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX, k bytu č. X, velikosti 2+1 v domě na ulici Nájemnická 948/14, Ostrava Mariánské Hory, na dobu neurčitou, výše základního nájemného 3.764,25 Kč bytovému odboru informovat žadatele o tomto rozhodnutí RMOb, připravit smlouvu k podpisu a zajistit její uzavření Vyřizuje: Ing. Lukáš Lesňák, T: Strana 13/15

14 OB/RMOb/0030/15 Žádosti o výměnu bytů číslo: 0232/RMOb-MH/1418/9 žádosti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, byt č. X a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Ostrava Mariánské Hory, byt č. X, o výměnu bytů 2) souhlasí s výměnou bytů dle předloženého materiálu 3) rozhodla o uzavření Nájemní smlouvy s: a) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, k bytu č. X, velikosti 2+1 v domě na ulici Fráni Šrámka 2459/32, Ostrava Mariánské Hory, na dobu neurčitou, výše základního nájemného Kč b) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, k bytu č. X, velikosti 3+1 v domě na ulici Fráni Šrámka 2459/32, Ostrava Mariánské Hory, na dobu neurčitou, výše základního nájemného Kč 4) ukládá bytovému odboru informovat žadatele o tomto rozhodnutí RMOb, připravit smlouvy k podpisu a zajistit jejich uzavření Vyřizuje: Ing. Lukáš Lesňák, T: OB/RMOb/0034/15 Žádost o prominutí poplatků z prodlení číslo: 0233/RMOb-MH/1418/9 žádost XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Ostrava Hulváky, o prominutí poplatků z prodlení za vyúčtování služeb za rok 2013 ve výši Kč žádosti nevyhovět Strana 14/15

15 bytovému odboru informovat žadatele o tomto rozhodnutí RMOb Vyřizuje: Ing. Lukáš Lesňák, T: OB/RMOb/0036/15 Žádost o použití adresy bydliště jako sídla společnosti číslo: 0234/RMOb-MH/1418/9 žádost XXXXXXXXXXXXX o souhlas s použitím adresy bydliště jako sídla společnosti s ručením omezeným 2) nesouhlasí s použitím adresy bydliště XXXXXXXXXXXX, Ostrava Mariánské Hory, byt č. X, jako sídla společnosti s ručením omezeným pro XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bytovému odboru informovat žadatele o tomto rozhodnutí RMOb Vyřizuje: Ing. Lukáš Lesňák, T: OB/RMOb/0037/15 Žádost o použití adresy bydliště jako sídla společnosti číslo: 0235/RMOb-MH/1418/9 žádost XXXXXXXXXXXXX o souhlas s použitím adresy bydliště jako sídla společnosti PB VYZE s.r.o. 2) nesouhlasí s použitím adresy bydliště XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Ostrava Mariánské Hory, byt č. XX, jako sídla společnosti PB VYZE s.r.o., se sídlem Šenov, Těšínská 222, PSČ 73934, IČ bytovému odboru informovat žadatele o tomto rozhodnutí RMOb Vyřizuje: Ing. Lukáš Lesňák, T: Strana 15/15

Usnesení 31. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 31. schůze rady městského obvodu konané dne 31. schůze rady městského obvodu konané dne 07.03.2016 čís. 0969/RMOb-MH/1418/31-0999/RMOb-MH/1418/31 Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 27. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 27. schůze rady městského obvodu konané dne 27. schůze rady městského obvodu konané dne 11.01.2016 čís. 0860/RMOb-MH/1418/27-0890/RMOb-MH/1418/27 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 78. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 78. schůze rady městského obvodu konané dne 78. schůze rady městského obvodu konané dne 24.02.2014 čís. 2321/RMOb-MH/1014/78-2350/RMOb-MH/1014/78 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 19. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 19. schůze rady městského obvodu konané dne 19. schůze rady městského obvodu konané dne 07.09.2015 čís. 0607/RMOb-MH/1418/19-0624/RMOb-MH/1418/19 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Jana Pagáčová místostarostka městského obvodu

Více

Usnesení 85. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 85. schůze rady městského obvodu konané dne 85. schůze rady městského obvodu konané dne 02.06.2014 čís. 2523/RMOb-MH/1014/85-2543/RMOb-MH/1014/85 RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus radní městského obvodu Strana

Více

Usnesení 76. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 76. schůze rady městského obvodu konané dne 76. schůze rady městského obvodu konané dne 27.01.2014 čís. 2286/RMOb-MH/1014/76-2296/RMOb-MH/1014/76 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 73. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 73. schůze rady městského obvodu konané dne 73. schůze rady městského obvodu konané dne 08.01.2018 čís. 2517/RMOb-MH/1418/73-2546/RMOb-MH/1418/73 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. Strana 1/24 Přehled usnesení

Více

Usnesení 83. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 83. schůze rady městského obvodu konané dne 83. schůze rady městského obvodu konané dne 05.05.2014 čís. 2461/RMOb-MH/1014/83-2486/RMOb-MH/1014/83 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 3. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 3. schůze rady městského obvodu konané dne 3. schůze rady městského obvodu konané dne 08.12.2014 čís. 0049/RMOb-MH/1418/3-0079/RMOb-MH/1418/3 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 34. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 34. schůze rady městského obvodu konané dne 34. schůze rady městského obvodu konané dne 18.04.2016 čís. 1060/RMOb-MH/1418/34-1085/RMOb-MH/1418/34 Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 54. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 54. schůze rady městského obvodu konané dne 54. schůze rady městského obvodu konané dne 06.03.2017 čís. 1769/RMOb-MH/1418/54-1801/RMOb-MH/1418/54 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 8. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 8. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 8. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 15.10.2015 čís. 0075/ZMOb-MH/1418/8-0093/ZMOb-MH/1418/8 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 6. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 6. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 6. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 18.05.2015 čís. 0394/RMObM-MH/1418/6-0397/RMObM-MH/1418/6 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Jana Pagáčová místostarostka městského

Více

Usnesení 71. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 71. schůze rady městského obvodu konané dne 71. schůze rady městského obvodu konané dne 27.11.2017 čís. 2408/RMOb-MH/1418/71-2443/RMOb-MH/1418/71 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 88. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 88. schůze rady městského obvodu konané dne 88. schůze rady městského obvodu konané dne 14.07.2014 čís. 2616/RMOb-MH/1014/88-2638/RMOb-MH/1014/88 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 10. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 10. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 10. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 28.12.2015 čís. 0094/ZMOb-MH/1418/10-0114/ZMOb-MH/1418/10 Ing. arch. Liana Janáčková Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu Strana

Více

Usnesení 48. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 48. schůze rady městského obvodu konané dne 48. schůze rady městského obvodu konané dne 29.10.2012 čís. 1424/RMOb - MH/1014/48-1454/RMOb - MH/1014/48 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 53. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 53. schůze rady městského obvodu konané dne 53. schůze rady městského obvodu konané dne 20.02.2017 čís. 1737/RMOb-MH/1418/53-1768/RMOb-MH/1418/53 Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 51. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 51. schůze rady městského obvodu konané dne 51. schůze rady městského obvodu konané dne 25.01.2017 čís. 1686/RMOb-MH/1418/51-1716/RMOb-MH/1418/51 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 46. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 46. schůze rady městského obvodu konané dne 46. schůze rady městského obvodu konané dne 01.10.2012 čís. 1368/RMOb-MH/1014/46-1388/RMOb- MH/1014/46 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 33. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 33. schůze rady městského obvodu konané dne 33. schůze rady městského obvodu konané dne 06.04.2016 čís. 1033/RMOb-MH/1418/33-1055/RMOb-MH/1418/33 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 89. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 89. schůze rady městského obvodu konané dne 89. schůze rady městského obvodu konané dne 25.08.2014 čís. 2684/RMOb-MH/1014/89-2727/RMOb-MH/1014/89 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 77. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 77. schůze rady městského obvodu konané dne 77. schůze rady městského obvodu konané dne 10.02.2014 čís. 2297/RMOb-MH/1014/77-2320/RMOb-MH/1014/77 RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus radní městského obvodu Strana

Více

Usnesení 1. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 1. schůze rady městského obvodu konané dne 1. schůze rady městského obvodu konané dne 12.11.2018 čís. 0001/RMOb-MH/1822/1-0029/RMOb-MH/1822/1 Mgr. Patrik Hujdus starosta městského obvodu Jana Pagáčová, MBA 1. místostarostka městského obvodu Strana

Více

Usnesení 25. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 25. schůze rady městského obvodu konané dne 25. schůze rady městského obvodu konané dne 30.11.2015 čís. 0770/RMOb-MH/1418/25-0799/RMOb-MH/1418/25 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 7. schůze rady městského obvodu konané dne 02.02.2015

Usnesení 7. schůze rady městského obvodu konané dne 02.02.2015 7. schůze rady městského obvodu konané dne 02.02.2015 čís. 0154/RMOb-MH/1418/7-0176/RMOb-MH/1418/7 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 35. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 35. schůze rady městského obvodu konané dne 35. schůze rady městského obvodu konané dne 02.05.2016 čís. 1091/RMOb-MH/1418/35-1111/RMOb-MH/1418/35 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 4. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 4. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 4. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 12.03.2015 čís. 0031/ZMOb-MH/1418/4-0045/ZMOb-MH/1418/4 Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu Jana Pagáčová místostarostka městského

Více

Usnesení 67. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 67. schůze rady městského obvodu konané dne 67. schůze rady městského obvodu konané dne 02.10.2017 čís. 2275/RMOb-MH/1418/67-2292/RMOb-MH/1418/67 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 91. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 91. schůze rady městského obvodu konané dne 91. schůze rady městského obvodu konané dne 22.09.2014 čís. 2753/RMOb-MH/1014/91-2787/RMOb-MH/1014/91 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 58. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 58. schůze rady městského obvodu konané dne 58. schůze rady městského obvodu konané dne 02.04.2013 čís. 1736/RMOb-MH/1014/58-1752/RMOb-MH/1014/58 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Ing. Jiří Jezerský místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 57. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 57. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 57. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 10.09.2018 čís. 0380/RMObM-MH/1418/57-3115/RMObM-MH/1418/57 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 72. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 72. schůze rady městského obvodu konané dne 72. schůze rady městského obvodu konané dne 11.12.2017 čís. 2451/RMOb-MH/1418/72-2493/RMOb-MH/1418/72 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 75. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 75. schůze rady městského obvodu konané dne 75. schůze rady městského obvodu konané dne 05.02.2018 čís. 2596/RMOb-MH/1418/75-2618/RMOb-MH/1418/75 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 40. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 40. schůze rady městského obvodu konané dne 40. schůze rady městského obvodu konané dne 18.07.2016 čís. 1263/RMOb-MH/1418/40-1300/RMOb-MH/1418/40 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 38. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 38. schůze rady městského obvodu konané dne 38. schůze rady městského obvodu konané dne 13.06.2016 čís. 1193/RMOb-MH/1418/38-1218/RMOb-MH/1418/38 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 32. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 32. schůze rady městského obvodu konané dne 32. schůze rady městského obvodu konané dne 21.03.2016 čís. 1000/RMOb-MH/1418/32-1028/RMOb-MH/1418/32 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Jana Pagáčová místostarostka městského obvodu

Více

Usnesení 77. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 77. schůze rady městského obvodu konané dne 77. schůze rady městského obvodu konané dne 05.03.2018 čís. 2651/RMOb-MH/1418/77-2674/RMOb-MH/1418/77 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 15. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 15. schůze rady městského obvodu konané dne 15. schůze rady městského obvodu konané dne 25.05.2015 čís. 0398/RMOb-MH/1418/15-0428/RMOb-MH/1418/15 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 80. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 80. schůze rady městského obvodu konané dne 80. schůze rady městského obvodu konané dne 24.03.2014 čís. 2382/RMOb-MH/1014/80-2407/RMOb-MH/1014/80 RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu Ing. Jiří Jezerský místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 52. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 52. schůze rady městského obvodu konané dne 52. schůze rady městského obvodu konané dne 06.02.2017 čís. 1717/RMOb-MH/1418/52-1736/RMOb-MH/1418/52 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 92. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 92. schůze rady městského obvodu konané dne 92. schůze rady městského obvodu konané dne 06.10.2014 čís. 2788/RMOb-MH/1014/92-2817/RMOb-MH/1014/92 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 68. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 68. schůze rady městského obvodu konané dne 68. schůze rady městského obvodu konané dne 23.09.2013 čís. 2042/RMOb-MH/1014/68-2063/RMOb-MH/1014/68 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Ing. Jiří Jezerský místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í

Usnesení STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 11. schůze Rady městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konané dne 4. dubna 2011 čís. usn. 321/11 341/11 Ing. arch.

Více

Usnesení 43. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 43. schůze rady městského obvodu konané dne 43. schůze rady městského obvodu konané dne 19.09.2016 čís. 1384/RMOb-MH/1418/43-1415/RMOb-MH/1418/43 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 23. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 23. schůze rady městského obvodu konané dne 23. schůze rady městského obvodu konané dne 02.11.2015 čís. 0728/RMOb-MH/1418/23-0747/RMOb-MH/1418/23 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 57. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 57. schůze rady městského obvodu konané dne 57. schůze rady městského obvodu konané dne 18.04.2017 čís. 1860/RMOb-MH/1418/57-1887/RMOb-MH/1418/57 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 8. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 8. schůze rady městského obvodu konané dne 8. schůze rady městského obvodu konané dne 16.02.2015 čís. 0177/RMOb-MH/1418/8-0212/RMOb-MH/1418/8 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 55. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 55. schůze rady městského obvodu konané dne 55. schůze rady městského obvodu konané dne 22.03.2017 čís. 1802/RMOb-MH/1418/55-1836/RMOb-MH/1418/55 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 94. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 94. schůze rady městského obvodu konané dne 94. schůze rady městského obvodu konané dne 30.10.2014 čís. 2850/RMOb-MH/1014/94-2872/RMOb-MH/1014/94 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 22. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 05.06.2014

Usnesení 22. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 05.06.2014 22. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 05.06.2014 čís. 0286/ZMOb-MH/1014/22-0306/ZMOb-MH/1014/22 RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu Ing. Jiří Jezerský místostarosta městského

Více

Usnesení 40. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 40. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 40. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 25.07.2017 čís. 2118/RMObM-MH/1418/40-2138/RMObM-MH/1418/40 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 61. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 61. schůze rady městského obvodu konané dne 61. schůze rady městského obvodu konané dne 12.06.2017 čís. 1992/RMOb-MH/1418/61-2027/RMOb-MH/1418/61 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í

Usnesení STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í ze 13. schůze Rady městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konané dne 2. května 2011 čís. usn. 373/13 388/13 Ing. arch.

Více

Usnesení 81. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 81. schůze rady městského obvodu konané dne 81. schůze rady městského obvodu konané dne 07.04.2014 čís. 2409/RMOb-MH/1014/81-2436/RMOb-MH/1014/81 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 12. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 12. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 12. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 14.04.2016 čís. 0136/ZMOb-MH/1418/12-0158/ZMOb-MH/1418/12 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 75. schůze rady městského obvodu konané dne 13.01.2014

Usnesení 75. schůze rady městského obvodu konané dne 13.01.2014 75. schůze rady městského obvodu konané dne 13.01.2014 čís. 2259/RMOb-MH/1014/75-2285/RMOb-MH/1014/75 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 93. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 93. schůze rady městského obvodu konané dne 93. schůze rady městského obvodu konané dne 16.10.2014 čís. 2818/RMOb-MH/1014/93-2844/RMOb-MH/1014/93 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 39. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 39. schůze rady městského obvodu konané dne 39. schůze rady městského obvodu konané dne 24.06.2016 čís. 1219/RMOb-MH/1418/39-1253/RMOb-MH/1418/39 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 60. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 60. schůze rady městského obvodu konané dne 60. schůze rady městského obvodu konané dne 29.04.2013 čís. 1773/RMOb-MH/1014/60-1799/RMOb-MH/1014/60 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 70. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 70. schůze rady městského obvodu konané dne 70. schůze rady městského obvodu konané dne 21.10.2013 čís. 2092/RMOb-MH/1014/70-2120/RMOb-MH/1014/70 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 59. schůze rady městského obvodu konané dne 15. a

Usnesení 59. schůze rady městského obvodu konané dne 15. a 59. schůze rady městského obvodu konané dne 15. a 16.05.2017 čís. 1922/RMOb-MH/1418/59-1950/RMOb-MH/1418/59 Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského

Více

Usnesení 90. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 90. schůze rady městského obvodu konané dne 90. schůze rady městského obvodu konané dne 08.09.2014 čís. 2728/RMOb-MH/1014/90-2752/RMOb-MH/1014/90 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 26. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 26. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 26. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 23.05.2016 čís. 1157/RMObM-MH/1418/26-1162/RMObM-MH/1418/26 Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského

Více

Usnesení 18. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 18. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 18. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 12.06.2013 čís. 0211/ZMOb-MH/1014/18-0235/ZMOb-MH/1014/18 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta

Více

Usnesení 46. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 46. schůze rady městského obvodu konané dne 46. schůze rady městského obvodu konané dne 31.10.2016 čís. 1498/RMOb-MH/1418/46-1526/RMOb-MH/1418/46 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 79. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 79. schůze rady městského obvodu konané dne 79. schůze rady městského obvodu konané dne 10.03.2014 čís. 2351/RMOb-MH/1014/79-2379/RMOb-MH/1014/79 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 38. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 38. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 38. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 15.06.2017 čís. 2028/RMObM-MH/1418/38-2032/RMObM-MH/1418/38 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 50. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 50. schůze rady městského obvodu konané dne 50. schůze rady městského obvodu konané dne 26.11.2012 čís. 1490/RMOb-MH/1014/50-1521/RMOb-MH/1014/50 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 46. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 46. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 46. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 18.12.2017 čís. 2494/RMObM-MH/1418/46-2508/RMObM-MH/1418/46 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 47. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 47. schůze rady městského obvodu konané dne 47. schůze rady městského obvodu konané dne 09.11.2016 čís. 1529/RMOb-MH/1418/47-1557/RMOb-MH/1418/47 Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 9. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 29.06.2015

Usnesení 9. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 29.06.2015 9. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 29.06.2015 čís. 0490/RMObM-MH/1418/9-0495/RMObM-MH/1418/9 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 6. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 6. schůze rady městského obvodu konané dne 6. schůze rady městského obvodu konané dne 19.01.2015 čís. 0116/RMOb-MH/1418/6-0149/RMOb-MH/1418/6 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 74. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 74. schůze rady městského obvodu konané dne 74. schůze rady městského obvodu konané dne 23.01.2018 čís. 2549/RMOb-MH/1418/74-2595/RMOb-MH/1418/74 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 70. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 70. schůze rady městského obvodu konané dne 70. schůze rady městského obvodu konané dne 13.11.2017 čís. 2362/RMOb-MH/1418/70-2395/RMOb-MH/1418/70 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 50. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 50. schůze rady městského obvodu konané dne 50. schůze rady městského obvodu konané dne 09.01.2017 čís. 1647/RMOb-MH/1418/50-1685/RMOb-MH/1418/50 Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 66. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 66. schůze rady městského obvodu konané dne 66. schůze rady městského obvodu konané dne 18.09.2017 čís. 2228/RMOb-MH/1418/66-2274/RMOb-MH/1418/66 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 19. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 19. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 19. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 28.12.2015 čís. 0854/RMObM-MH/1418/19-0858/RMObM-MH/1418/19 Ing. arch. Liana Janáčková Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu Strana

Více

Usnesení 23. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 23. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 23. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 14.12.2017 čís. 0308/ZMOb-MH/1418/23-0325/ZMOb-MH/1418/23 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 22. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 22. schůze rady městského obvodu konané dne 22. schůze rady městského obvodu konané dne 19.10.2015 čís. 0698/RMOb-MH/1418/22-0727/RMOb-MH/1418/22 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 43. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 43. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 43. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 06.11.2017 čís. 2350/RMObM-MH/1418/43-2361/RMObM-MH/1418/43 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 63. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 63. schůze rady městského obvodu konané dne 63. schůze rady městského obvodu konané dne 12.07.2017 čís. 2078/RMOb-MH/1418/63-2117/RMOb-MH/1418/63 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 16. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 16. schůze rady městského obvodu konané dne 16. schůze rady městského obvodu konané dne 08.06.2015 čís. 0432/RMOb-MH/1418/16-0461/RMOb-MH/1418/16 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 12. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 12. schůze rady městského obvodu konané dne 12. schůze rady městského obvodu konané dne 13.04.2015 čís. 0291/RMOb-MH/1418/12-0326/RMOb-MH/1418/12 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 65. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 65. schůze rady městského obvodu konané dne 65. schůze rady městského obvodu konané dne 04.09.2017 čís. 2193/RMOb-MH/1418/65-2227/RMOb-MH/1418/65 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského obvodu

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 15. schůze Rady městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konané dne 30. května 2011 čís. usn. 418/15-448/15 Ing. arch.

Více

Usnesení 76. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 76. schůze rady městského obvodu konané dne 76. schůze rady městského obvodu konané dne 19.02.2018 čís. 2619/RMOb-MH/1418/76-2650/RMOb-MH/1418/76 Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 25. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 25. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 25. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 12.04.2018 čís. 0343/ZMOb-MH/1418/25-0355/ZMOb-MH/1418/25 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 82. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 82. schůze rady městského obvodu konané dne 82. schůze rady městského obvodu konané dne 22.04.2014 čís. 2438/RMOb-MH/1014/82-2460/RMOb-MH/1014/82 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 45. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 45. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 45. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 04.12.2017 čís. 2444/RMObM-MH/1418/45-2450/RMObM-MH/1418/45 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského

Více

Usnesení 6. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 6. schůze rady městského obvodu konané dne 6. schůze rady městského obvodu konané dne 21.01.2019 čís. 0182/RMOb-MH/1822/6-0208/RMOb-MH/1822/6 Mgr. Patrik Hujdus starosta městského obvodu Jana Pagáčová, MBA 1. místostarostka městského obvodu Strana

Více

Usnesení 55. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 55. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 55. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 09.08.2018 čís. 3008/RMObM-MH/1418/55-3020/RMObM-MH/1418/55 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Jana Pagáčová, MBA místostarostka

Více

Usnesení 66. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 66. schůze rady městského obvodu konané dne 66. schůze rady městského obvodu konané dne 26.08.2013 čís. 1976/RMOb-MH/1014/66-2017/RMOb-MH/1014/66 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 28. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 28. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 28. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 12.09.2018 čís. 0381/ZMOb-MH/1418/28-0399/ZMOb-MH/1418/28 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 62. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 62. schůze rady městského obvodu konané dne 62. schůze rady městského obvodu konané dne 26.06.2017 čís. 2033/RMOb-MH/1418/62-2072/RMOb-MH/1418/62 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í

Usnesení STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 27. schůze Rady městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konané dne 19. prosince 2011 čís. usn. 853/27 882/27 Ing. arch.

Více

Usnesení 68. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 68. schůze rady městského obvodu konané dne 68. schůze rady městského obvodu konané dne 18.10.2017 čís. 2293/RMOb-MH/1418/68-2332/RMOb-MH/1418/68 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 53. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 53. schůze rady městského obvodu konané dne 53. schůze rady městského obvodu konané dne 21.01.2013 čís. 1598/RMOb-MH/1014/53-1636/RMOb-MH/1014/53 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 72. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 72. schůze rady městského obvodu konané dne 72. schůze rady městského obvodu konané dne 18.11.2013 čís. 2146/RMOb-MH/1014/72-2184/RMOb-MH/1014/72 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 92. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 92. schůze rady městského obvodu konané dne 92. schůze rady městského obvodu konané dne 29.10.2018 čís. 3253/RMOb-MH/1418/92-3273/RMOb-MH/1418/92 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více