Výroční zpráva Výroční zpráva Technologické inovační centrum ČKD Praha zájmové sdružení právnických osob - 1 -

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2012. Výroční zpráva 2012. Technologické inovační centrum ČKD Praha zájmové sdružení právnických osob - 1 -"

Transkript

1 Výroční zpráva 2012 Technologické inovační centrum ČKD Praha Klečákova 5/347 Praha 9 IČ:

2 Obsah 1. Předmluva předsedkyně Rady TIC ČKD Praha 3 2. Úvodní slovo člena Rady TIC ČKD Praha 4 3. Slovo ředitele TIC ČKD Praha 5 4. Údaje o zájmovém sdružení TIC ČKD Praha a projektu ICPI 7 5. Členové zájmového sdružení TIC ČKD Praha 8 6. Spolupráce a partneři zájmového sdružení TIC ČKD Praha 9 7. Organizační struktura, orgány TIC ČKD Praha a jejich personální obsazení Předmět činnosti Podpořené subjekty a realizované projekty Akce TIC ČKD Praha Marketing Studentské projekty, praxe, exkurze Public relations, publikace Služby klientům ECDL Provozní záležitosti a lidské zdroje Stanovy Audit účetnictví zpráva auditora Ekonomická část

3 1. Předmluva předsedkyně Rady TIC ČKD Praha Vážení přátelé, Dovolte mi stručně zhodnotit uplynulý rok 2012 a především na tomto místě poděkovat všem našim zaměstnancům, partnerům sdružení, pracovníkům ČKD GROUP a.s. a TC AV ČR, dodavatelům i klientům našeho centra začínajícím podnikatelům a inovátorům. Nadále budeme usilovat o rozvoj centra a zejména účinnou podporu našich inkubovaných klientů. V dnešní době je naše sdružení největším pražským podnikatelským inkubátorem se silnou značkou. I v celorepublikovém srovnání obstojíme a co do velikosti, počtu inkubovaných firem, rozsahu služeb, počtu kvalifikovaných pracovníků centra i inovační kvality našich klientů a zapojení do národních inovačních a rozvojových projektů se řadíme mezi nejúspěšnější, o čemž mimo jiné svědčí každoroční akreditace Společnosti vědeckotechnických parků ČR i častý mediální zájem o produkty a výzkum našich klientů. Od roku 2012 je dokonce předsedou revizní komise SVTP ČR ředitel našeho centra, který rovněž přispívá do odborné debaty v rámci poradního sboru primátora hl. m. Prahy. Mezi další plány pro příští roky bych ráda zařadila další činnosti ve spolupráci se skupinou ČKD GROUP a vzhledem k dlouhodobě vysoké obsazenosti také vytvoření dodatečných moderních prostor, které bychom nabídli inovativním podnikatelům a zajímavým podnikatelským záměrům ze spádové oblasti Prahy 9. Ing. Vladařová Soňa Předsedkyně Rady Technologického inovačního centra ČKD Praha - 3 -

4 2. Úvodní slovo člena Rady TIC ČKD Praha Vážení přátelé, Dovolte mi vyjádřit svou podporu pokračování projektu Inovačního centra a podnikatelského inkubátoru v pražských Vysočanech. Nejenže se podařilo zachovat účel sdružení i po ukončení doby udržitelnosti projektu, ale každoročně se daří služby rozšiřovat a zkvalitňovat. Technologické centrum AV ČR po celou dobu své existence podporuje zapojení České republiky do Evropského výzkumného prostoru, připravuje analytické a koncepční studie pro výzkum a inovace, uskutečňuje národní i mezinárodní technologický transfer a podporuje vznik a rozvoj inovačních firem. Projekt ICPI a aktivity provozované sdružením TIC ČKD Praha v rámci společného Memoranda o shodě jsou tedy logickou a konkrétní realizací programu Technologického centra AV ČR. Není asi třeba se každoročně chválit, že se nám s průmyslovou skupinou ČKD GROUP společné dílo daří. Za podstatnější považuji udržování směru vývoje centra a další rozvoj jeho služeb. Jsem spokojený s mírou zapojení do projektů a aktivit realizovaných TC AV ČR a věřím, že sdružení TIC ČKD Praha bude i nadále usilovat o zvyšování přidané hodnoty pro své klienty inkubované firmy. Zdá se, že se rovněž rozrůstá síť partnerů, kteří mohou přímo i nepřímo pomáhat jak centru samotnému, tak především jeho klientům. Na závěr bych rád poděkoval všem pracovníkům TIC ČKD Praha vedeným jeho ředitelem Ing.P.Habartou za jejich práci a rovněž svým kolegům z TC AV ČR, kteří s týmem TIC spolupracují. Výsledky jejich práce významně přispívají k vytváření příznivého podnikatelského prostředí v pražském regionu a ke vzniku a rozvoji špičkových technologicky orientovaných firem. Karel Klusáček Ředitel Technologického centra AV ČR - 4 -

5 3. Slovo ředitele TIC ČKD Praha Vážení přátelé, Jsem rád, že mohu na tomto místě již popáté vyjádřit své uspokojení nad tím, že se našemu sdružení daří nejen udržovat standardní profesionální úroveň poskytovaných služeb inkubovaným i dalším inovačním firmám, ale i dále rozšiřovat portfolio podpůrných podnikatelských programů a dalších služeb. V tomto roce jsme zavedli další programy podpory, které nazýváme Front-office, Business Angel a Ready-made. Rostoucí a opakovaná poptávka nám ukazuje směr dalšího vývoje; tedy jaké potřeby začínající podnikatelé mají. Prvně jmenovaný program šetří podnikatelům čas a náklady na CRM (customer relationship management), protože rutinní činnosti zvládne po zaškolení personál TIC ČKD Praha. Hlad po investorech a rizikovému kapitálu se snažíme uspokojovat v rámci druhého zmíněného programu. Je to také trochu příklon k americkému nebo izraelskému modelu fungování podnikatelského inkubátoru, kdy je část odměny poskytnuta po úspěšné inkubaci firmy, což přirozeně zvyšuje motivaci a míru zapojení inkubátoru do projektu. Tento program vhodně doplňujeme zapojením v roli skauta do projektu CzechEkoSystem, Ekosystem pro rizikový kapitál, který spustilo Ministerstvo průmyslu a obchodu a agentura CzechInvest. Prodej ready-made firem a to často ve spojení s následným využitím programu Virtuální inkubátor vznikl pro velký zájem začínajících podnikatelů a zejména snaze vyhnout se neúměrnému administrativnímu zatížení při zakládání firmy. Je zajímavé, že TIC ČKD Praha je neustále přitažlivé pro zahraniční subjekty. V současné době u nás kromě českých firem působí podnikatelé z Indie, Německa, Slovenska, Ruska, Nigérie a Finska. Jednáme rovněž se Slovinskou firmou a Američanem. Zájem je pravidelně potvrzován velkým množstvím exkurzí studentů a podnikatelů z celého světa včetně Číny

6 V investiční oblasti se podařilo nejen vybavit vybrané prostory klimatizacemi, ale především přebudovat prostor nevyužitého hlavního vchodu budovy na dodatečné kanceláře. Sedm měsíců jsme připravovali nový web sdružení, který jsme samostatně navrhli, naprogramovali, vybavili všemi texty, grafikou a přílohami a po otestování spustili. Registrujeme nyní na 1200 unikátních návštěv webstránek každý den. Projektem, který bych rád dále rozvinul v roce 2013, je akreditované školicí a testovací středisko ECDL (testování počítačové gramotnosti). Již se začínají objevovat i větší klienti, kteří nás žádají o proškolení a otestování desítek osob. Věřím, že budování digitálních kompetencí je celospolečensky prospěšné i podnikatelsky rychle návratné. Je zřejmé, že se nedaří všechny nápady realizovat v této ekonomicky nelehké době snadno. Zejména se v poslední době znatelně utlumila chuť podnikatelů začínat s novými projekty, což vedlo i ke snižení tradičně vysoké obsazenosti budovy. Předpokládám nicméně, že v tomto roce splatíme veškeré cizí zdroje a začneme připravovat vhodnou formu naší expanze. Své ovoce nese i spolupráce se zakladatelem sdružení Technologickým centrem AV ČR. Nejenže nám pomájí identifikovat potenciální vznikající technologické start-up firmy, ale také naše centrum pomáhají zviditelnit při různých konferencích, webových stránkách, akcích Enterprise Europe Network, svém newsletteru apod. Přínosná je spolupráce zejména pro naše inkubované subjekty, kterým TC AV ČR mimo jiné zprostředkovává přenos znalostí nebo zapojení do evropských sítí a výzkumných konsorcií. Dovolte mi závěrem poděkovat svým zaměstnancům kolegům, bez kterých bych se jistě neobešel; kromě minimální změny v podobě návratu kolegyně po mateřské dovolené jsme stabilním týmem, který je každoročně oceňovám našimi klienty pro svou profesionalitu, ochotu a flexibiltu. Ing. Pavel HABARTA, DiS. ředitel Technologického inovačního centra ČKD Praha - 6 -

7 4. Údaje o zájmovém sdružení TIC ČKD Praha a projektu ICPI Název: Technologické inovační centrum ČKD Praha Právní forma: Členové sdružení: KOBACOM, a.s. ČKD KOMPRESORY, a.s. (do ČKD NOVÉ ENERGO, a.s.) Technologické centrum AV ČR Sídlo: Klečákova 5/347, Praha 9, PSČ IČ: Založení: Vznik a registrace: pod č. reg.: 10/05, u Magistrátu hl. m. Prahy Ředitel: Ing. Pavel Habarta, DiS. Rada centra: Předsedkyně rady: Ing. Soňa Vladařová Členové rady: Ing. Karel Klusáček, CSc. MBA Ing. Radka Kafková Projekt ICPI: Inovační centrum a podnikatelský inkubátor Název JPD: JPD Cíl 2 Praha Název priority: Priorita 2, Vytváření podmínek budoucí prosperity vybraného území - 7 -

8 5. Členové zájmového sdružení TIC ČKD Praha KOBACOM, a.s. Se sídlem Ovocný trh 572/11, PSČ , Praha 1 IČ: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vl ČKD KOMPRESORY, a.s. Se sídlem Klečákova 1947, 19002, Praha 9 IČ: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vl Technologické centrum AV ČR Se sídlem Ve Struhách 27, 16000, Praha 6 - Bubeneč vedené v registru zájmových sdružení právnických osob u Magistrátu hl. m. Prahy pod č. reg. ZS 13/5/94 IČ:

9 6. Spolupráce a partneři zájmového sdružení TIC ČKD Praha 1. Memorandum o shodě Technologické centrum Akademie věd ČR IČ Ve Struhách 27, 16000, Praha 6 - Bubeneč 2. Partneři projektu ICPI Fakulta elektrotechnická, ČVUT Praha IČ Technická 2, Praha 6, Městská část Praha 9 IČ Sokolovská 324, Praha 9, Hospodářská komora hl. města Prahy IČ Náměstí Franze Kafky 7, Praha 1,

10 3. Další partneři TIC ČKD Praha Vysoká škola ekonomická v Praze Institut rozvoje podnikání IDE-VŠE Společnost vědeckotechnických parků ČR TIC ČKD Praha je akreditovaným členem SVTP ČR a ředitel sdružení Ing. Pavel Habarta je od roku 2012 předsedou revizní komise SVTP ČR; PROFIRM, s.r.o. Centrum výzkumných kontraktů GRADA Publishing, a.s. 1.VOX, a.s. Asistenční centrum, a.s. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy YourChance ILA, s.r.o. Asociace institucí a odborníků transferu znalostí, o.s. CzechBio asociace biotechnologických společností ČR, z.s.p.o. Technologické centrum Hradec Králové AIESEC Česká republika Golf Beřovice, s.r.o. Erbia Student club Úřad průmyslového vlastnictví ČR Magistrát hl. m. Praha PRVEK pražská rada pro výzkum a ekonomiku Rozvojové projekty Praha a.s. Akcelerace Program podpory podnikání na území hlavního města Prahy

11 Spolupráce s Technologickým centrem AV ČR (Dle Memoranda o shodě mezi TC AV ČR a TIC ČKD Praha podepsané ) 1. Konzultace a poradenství inkubovaným firmám TC AV ČR organizovalo poskytování odborného poradenství jednotlivými úseky TC AV ČR přímo v pobočce umístěné v podnikatelském inkubátoru. Dále zde poskytovalo konzultace manažerům inkubovaných firem. 2. Transfer znalostí Koncem roku 2009 byl jmenován ředitel TIC ČKD Praha členem MŠMT sítě EF TRANS za pražský region. Ředitel pravidelně informuje o aktivitách sítě EF TRANS představitele TC AV ČR, kterým je rovněž zasílán čtvrtletník E-bulletin projektu EF TRANS. Spolupráce dále probíhá ad hoc v rovině vzájemné informovanosti o aktivitách v dané oblasti. 3. Uspořádané akce Workshop na téma "Design služeb jak na něj ve vaší firmě?" V TIC ČKD Praha pořádalo Technologické centrum AV ČR v rámci projektu Enterprise Europe Network workshop na téma "Design služeb jak na něj ve vaší firmě?" Součástí byly i individuální konzultace na téma designu služeb, aktuálních pro jednotlivou firmu Jednání Rady centra TIC ČKD Praha Rada centra, schválila odprodej splatných pohledávek a projednala investici do přebudování původně zamýšleného hlavního vchodu budovy na dodatečné kancelářské prostory. Investice proběhla v letních měsících s cílem využití prostor k od podzimu 2012pro nové start-upy Exkurze studentů Eindhoven University of Technology TIC ČKD Praha navštívila skupina 40 studentů Eindhoven University of Technology. Ředitel centra seznámil studenty se situací podnikatelské inkubace v České republice a prezentoval úspěchy i nesnáze projektu Inovačního centra a podnikatelského inkubátoru. Dále prezentovali zástupci TC AV ČR témata strategických studií v inovacích, aktivity národního informačního centra pro evropský výzkum, business development a transfer technologií Setkání se zástupcem Výkonné agentury EACI Executive Agency for Competitiveness & Innovation v TIC ČKD Praha TIC ČKD Praha navštívil pan Pedro Alvito Grencho, zástupce Executive Agency for Competitiveness and Innovation, založené Evropskou komisí

12 Ředitel TIC ČKD Praha a zástupci TC AV ČR mu představili projekt Inovačního centra a podnikatelského inkubátoru a dále s ním diskutovali specifika podnikatelské inkubace, barier podnikání a inovací v podmínkách ČR. 4. Ostatní společné aktivity Společné aktivity zahrnují ad hoc konzultace pro potřeby sítě Enterprise Europe Network, předávání nabídek a poptávek technologických burz klientům TIC ČKD Praha, konzultace dotačních projektů, sdílení výsledků studentských projektů realizovaných v ICPI a účasti na zahraničních misí odborníků přicházejících do TIC ČKD Praha. TC AV ČR se každoročně podílí jedním až dvěma odbornými bloky v rámci evropské akce SME week, kterou v ČR zastřešuje MPO a pro potřeby klientů ICPI i dalších podnikatelů v Mč Praha 9 organizuje TIC ČKD Praha

13 7. Organizační struktura, orgány TIC ČKD Praha a jejich personální obsazení Organizační struktura TIC ČKD Praha Exekutivní výbor Rada TIC ČKD PRAHA Ředitel Sekretariát Provozní management Management podnikatelských programů a marketingu Management pro vývoj technologií Orgány TIC ČKD Praha Rada Technologického inovačního centra ČKD Praha O všech zásadních záležitostech sdružení rozhoduje Rada Technologického inovačního centra ČKD Praha (dále Rada Centra ). Každý člen sdružení jmenuje do tohoto orgánu jednoho zástupce s právem hlasovat, kterého může kdykoli odvolat. Na jednání Rady Centra mohou být přizváni i další zástupci členů sdružení, kteří nemají hlasovací právo. Rada zejména: a) projednává změny a doplňky stanov Centra, b) projednává strategii činnosti Centra a schvaluje výroční zprávu a roční účetní závěrku Centra, c) dohlíží na zachování účelu, pro který bylo Centrum zřízeno, d) volí ze svého středu předsedu a místopředsedu, e) jmenuje do funkce a odvolává ředitele Centra, f) projednává přijeti nových členů Centra a zrušení členství v Centru, g) rozhoduje o využití prostor inkubátoru Centra inovačními firmami na základě výběrového řízení

14 Ředitel Technologického inovačního centra ČKD Praha Ředitel je výkonným orgánem Centra a jedná jménem sdružení ve všech záležitostech kromě těch, které jsou ve vymezené kompetenci Rady Centra. Řídí a organizuje veškerou činnost Centra a je odpovědný za jeho hospodaření. Podepisování za sdružení se děje tak, že k vytištěnému nebo nadepsanému názvu sdružení připojí svůj podpis. Ředitel je odpovědný členům Rady Centra za činnost sdružení. Ředitel se zúčastňuje jako stálý host bez hlasovacího práva jednání Rady Centra. Personální obsazení Rada centra: Předsedkyně rady: Členové rady: Ředitel: Ing. Soňa Vladařová Ing. Karel Klusáček, CSc. MBA Ing. Radka Kafková Ing. Pavel Habarta

15 8. Předmět činnosti TIC ČKD Praha především: provozuje podnikatelský inkubátor pro inovační firmy zaměřené na pokročilé výrobky, technologie a služby s vysokou přidanou duševní hodnotou a v této souvislosti jim pronajímá nebytové prostory, vytváří podmínky pro výzkum a vývoj nových technologií, progresivních výrobků a služeb, vytváří podmínky pro vznik a rozvoj malých inovačních firem orientovaných na technicky progresivní produkty a procesy, spolupracuje s národními zahraničními vědecko-výzkumnými organizacemi při výzkumu a vývoji prostřednictvím společných projektů, napomáhá transformaci vědeckých výsledků do komerční podoby, poskytuje služby firmám, jejichž činnost směřuje k realizaci inovací formou vývoje a výroby nových výrobků a technologických zařízení, rozvíjí transfer technologií na národní i mezinárodní úrovni, zajišťuje kvalifikovanou ochranu duševního vlastnictví, zajišťuje vzdělávání v oblasti transferu technologií, inovačního a výzkumného managementu a inovačního podnikání, rozvíjí informační systémy v oblasti transferu technologií a aplikovaného výzkumu, vypracovává a aktualizuje informační databáze, vydává informační materiály a bulletiny, rozvíjí informační systémy pro výzkum a vývoj, pomáhá při vyhledávání finančních mimorozpočtových zdrojů, orientuje tyto zdroje na výzkum a rozvoj transferu technologií a inovačního podnikáni a spolupracuje při výběru projektů pro toto financování. V této souvislosti je rovněž předmětem činnosti: vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce, zprostředkování obchodu a služeb, velkoobchod a maloobchod, poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály, realitní činnost, správa a údržba nemovitostí, pronájem a půjčováni věcí movitých, poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků,

16 výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd, testování, měření, analýzy a kontroly, reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení, služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy, provozování kulturních, kulturně - vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádáni kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a odborných akcí, poskytování technických služeb

17 9. Podpořené subjekty a realizované projekty A2Z BIO, s.r.o. Společnost je zaměřena na biotechnologický laboratorní vývoj sdružený s malosériovou custom-tailored výrobou. Dále se zabývá výzkumem a vývojem léků na bázi nanočástic, resp. inovace stávající produktové řady reagentů, peptidů a oligonukleotidů. A & M PARTNERS, a.s. Společnost spolupracuje s firmou Software Point, s.r.o. A Business Service, s.r.o. Společnost se podílí na zlepšování životního prostředí, zdokonalování softwaru pro logistiku s přímým vlivem na kvalitu životních podmínek ve velkých aglomeracích, plynulost dopravy ve velkých městech a monitoring v terénu. ACCESS GRANTED, s.r.o. Společnost nabízí profesionální služby v oblasti instalací bezpečnostní technologií a jejich následný servis. Realizuje speciální a náročné projekty především v oblasti přístupových systémů a v oblasti radiofrekvenční identifikace předmětů a osob. Je dodavatelem FRID technologií. AC Education s.r.o. Dynamická společnost rozvíjející svou činnost v široké škále oblastí - stěžejní část aktivit je realizována v oblasti vzdělávacích služeb a rozvoje lidských zdrojů. Navrhuje a na míru přizpůsobuje vzdělávací a rozvojové plány, které napomáhají zlepšovat konkurenceschopnost. AC Innovation, s.r.o. Společnost se zabývá zejména poskytováním poradenství a odborných konzultací firmám realizující výzkum a vývoj v oblasti přírodních, společenských a technických věd

18 Aguarra, s.r.o. Společnost zajišťuje certifikační školení projektové metodiky SCRUM, implementace postupů agilního řízení při vývoji software, účastní se na mezinárodních SCRUM projektech. Od roku 2011 poskytuje služby v oblasti outsourcingu technologické infrastruktury. AIRMARK DEVELOPMENT CZ, s.r.o. Společnost podporuje služby v letectví, provoz leteckého zařízení, zaškolování leteckého a letového obslužného personálu. Alkion service s.r.o. Od počátku svého působení staví na zkušenostech a odbornosti svých zaměstnanců v oblastech tryskání suchým ledem a čištění odtahů a VZT. Jako první firma ve střední Evropě je členem asociace NADCA, která sdružuje firmy, které se zabývají čištěním VZT a určuje standardy a pracovní postupy v této oblasti. Je držitelem certifikace ASCS (Air System Cleaning Specialist) duben, Technik

19 Alstanet, s.r.o. Společnost se zabývá především vývojem, tvorbou a následným provozem internetových a intranetových aplikací. Specializací jsou aplikace extranetové, obvykle v podobě informačních systémů, které jsou firmám tvořeny podle požadavků na míru. Společnost také zastává roli poradce při realizaci rozsáhlých projektů v oblasti informačních technologií. V současnosti je její činnost zaměřena na inovace software s vazbou na průmyslové použití, nové produktové moduly (energetický management, odpadové hospodářství, plánovaná údržba výroby, facility management apod.). Aquaindustry Technologies, SE Společnost se zabývá dekontaminací a remineralizací vod, provádí čištění vody pomocí technologie membránové separace. Doplňkově se firma zabývá sterilizací vody pomocí Ag, UV záření, O 3. Firma spolupracuje na výzkumu s několika českými univerzitami. ARCH consulting, s.r.o. Společnost je zaměřena na vývoj software pro podporu efektivního procesu nákupu zboží, materiálu a služeb a poskytování služeb s tímto procesem souvisejících (zejména pro průmyslové podniky); dále na vývoj elektronické aukce, metodiky nákupu a též spolupracuje na projektu NIPEZ. Asistenční centrum, a.s. Společnost se specializuje na problematiku strategického a ekonomického poradenství při získávání dotací, grantů a finanční pomoci pro rozvoj firem, krajů, obcí, škol a neziskové sféry. Mimo služby spojené přímo s čerpáním dotací také připravuje klientům strategické rozvojové dokumenty a poskytuje ekonomické, finanční a marketingové poradenství. ATTEYA Group, s.r.o. Hlavním předmětem podnikání je vývoj software, školení a konzultace v oblasti IT. Činnost především zaměřuje na databáze, konsolidaci a sdílení dat. Společnost se specializuje na přístup k informacím v datových zdrojích zákazníka. Příkladem je webový portál ApplStream, integrovaný pro 14 modulů ORACLE EBS od nákupu po výrobu a tím vytváří komplexní datovou a informační dálnici ve firmě. Výhodou tohoto řešení je on-line dostupnost k firemním informacím ve velmi krátkém čase, komplexnost informací a jednoduchost ovládání

20 Projekt řešený v TIC ČKD Praha je zaměřen na vývoj a zdokonalení technologie DNA, která umožňuje konsolidovat datové zdroje firem nezávisle na platformě a z těchto datových zdrojů generovat reporty a sdílet informace. Aura, a.s. Firma využívá služeb a podpory TIC ČKD Praha pro fungování a rozvoj svého výzkumného a vývojového centra. Společnost se zabývá technickou diagnostikou, řídicími systémy a dálkovou správou. Jako jedna z mála českých firem nabízí vývoj a výrobu vlastních senzorů a monitorů vibrací umožňující velmi přesné aplikace s nízkými pořizovacími náklady. Vysokou kvalitu produktů potvrzuje i její účast na kompletačních projektech v rámci různých průmyslových odvětví. Produkce společnosti je podložena množstvím certifikátů. Své výrobky dodává i do EX prostředí, např. i pro letadla Armády ČR. Za svou činnost získala firma řadu ocenění. AUTOJOB, s.r.o. Firma se zabývá vývojem a provozováním inovativních aplikací pro zprostředkování zaměstnanců, realizuje projekt Pracovní knížka s přehledem absolvovaných škol, kurzů a zaměstnání včetně vyjádření referenční osoby a projekt Vývoj komunikačně informačního portálu pro zaměstnance v autoprůmyslu. BALÁŽIK Martin Interakční a grafický designér zajišťující přípravu a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce. BaseN Corporation Inovativní společnost pracující na vybudování technologických základů pro řešení Smart Grid. Kromě rozvojových aktivit v oblasti měření energií patří BaseN k předním inovativním poskytovatelům spolehlivých, flexibilních a neomezeně škálovatelných řešení monitoringu a dohledu v oblasti infrastruktur a telekomunikací. BOR Biotechnology, a.s. Společnost byla založena v roce 2008 skupinou akcionářů, kteří se v rámci rozšíření oblasti svých zájmů chtějí věnovat moderním a progresivním metodám využití obnovitelných zdrojů (převážně dřevní biomasy, odpadového dřeva, odpadních produktů v zemědělství atd.) při výrobě jak elektrické, tak i tepelné energie. Společnost v současné době zajišťuje zpracování dřevní hmoty formou drcení, třídění a dopravy ke koncovému zákazníkovi. Jsme vybaveni odpovídající technikou, což nám umožňuje pokrývat celé území ČR

21 Do finální části se dostává projekt zaměřený na výrobu elektrické energie pomocí kogeneračních jednotek, ve spolupráci s Akademií věd České republiky a dalšími specializovanými pracovišti bude uplatněna i unikátní technologie ke snižování emisí skleníkových plynů vznikajících během procesu zplyňování biomasy. Část projektů se daří realizovat s využitím evropských dotací ze Státního zemědělského investičního fondu a z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Společnost se bude v souladu se světovými trendy v oblasti ochrany životního prostředí komplexně orientovat na problematiku využití nejen obnovitelných zdrojů, ale i komunálních odpadů, kalů a dalších, v dnešní době nevyužitelných surovin. BRICADO, s.r.o. Společnost zajišťuje poskytování plně profesionálních poradenských služeb, definování aktuálních a příp. budoucích slabých míst ve využití IT prostředků jak na úrovni provozu IT, tak při podpoře procesů v rámci využívaných informačních systémů (Audit IT oddělení, Analýza IS, rcing IT managementu). Byznys CRM s.r.o. Dynamická společnost specializující se na oblast řízení vztahů se zákazníky a optimalizací dalších klíčových firemních procesů. Pomáhá zvyšovat produktivitu zaměstnanců zejména v odděleních obchodu, marketingu a služeb zákazníkům, ale i jiných stěžejních oblastech. Nabízí komplexní služby při projektech CRM - řízení vztahů se zákazníky nebo xrm - řízení vztahů s partnery, dodavateli či jinými subjekty. Poskytuje poradenství ve všech fázích projektu od definování cílů a strategií, přes analýzu funkčních a procesních požadavků, nasazení podpůrného informačního systému Microsoft Dynamics CRM, až po integraci s jinými systémy a poimplementační podporu. CFD support, s.r.o. Společnost se zabývá podporou pro počítačovou mechaniku tekutin (CFD Computational Fluid Dynamics) rozvojem nástrojů typu Open-Source pro CFD simulace především komplexní podporou programu OpenFOAM. Další činností je vývoj software, matematických modelů, numerických algoritmů, vizualizačních technik, skriptování a mnoho dalších činností souvisejících s numerickými simulacemi fyzikálních dějů. Společnost poskytuje široké spektrum služeb v počítačové mechanice tekutin, jako je přizpůsobení simulačního software na míru přesně podle požadavků a představ zákazníka, realizace numerických simulací, školení, instalace software a poradenství

22 CK Teplická rekrea s.r.o. Od roku 1998 zastupuje v Teplicích společnost Western Union, která se zabývá převody peněz do zahraničí. Tuto, dnes již velmi rozšířenou službu, využívá stále více klientů. Peníze lze touto formou odeslat prakticky do celého světa či přijmout ze zahraničí během 20 minut. Kromě prodeje zájezdů zajišťuje také letenky, autobusové a lodní lístky, prodáváme dálniční známky, provozujeme směnárnu, sjednáváme cestovní pojištění, vstupenky na muzikály a zajišťujeme průvodcovské služby. Clevis, s.r.o. Firma se zabývá vytvářením internetových a intranetových aplikací, které šetří čas uživatelům. Jejich další činností je vývoj systému pro efektivní správu menších a středních firem, zkoumání technologie multi-touch. Collabim - KOUTNÝ Jiří Činnost je orientována na vývoj software Collabim pro marketingové agentury, analýzu vztahů mezi popularitou webových stránek a jejich umístěním ve vyhledávačích. Osvěta o možnostech cloudu pomocí přednášek a článků, publikování moderních postupů při vývoji webových aplikací. Delfin travel, s.r.o. Společnost působí v oblasti cestovního ruchu se specializací na Španělsko. Pro české cestovní kanceláře, firemní a skupinovou klientelu zajišťuje kompletní turistický servis při pobytových a poznávacích zájezdech, kongresech a firemních akcích. Společnost vyvíjí rezervační systém pro využití v oblasti cestovního ruchu s mezinárodním propojením. DISNET spol. s r.o. V současné době modernizuje své produkty v oblasti webových rozhraní a obecně jednodušší dostupnost pro své uživatele. D.S.K., spol. s.r.o. Společnost se zabývá využitím energie z obnovitelných zdrojů, především využitím energie biomasy. Vyvíjí kogenerační jednotky pro výrobu elektrické a tepelné energie z biomasy, vyvíjí a vyrábí jednoúčelové technologie pro zpracovatelský průmysl

23 D U M (daně, účetnictví, mzdy) KODYTKOVÁ Zuzana Ing. Zajišťuje zpracování účetnictví a mzdové agendy, veškerý daňový servis, komunikaci s úřady, využívá zkušeností s účtováním v různých oborech činnosti u auditovaných i neauditovaných společností a poskytuje poradenství v oblasti účetnictví. ĎURECH Juraj Poskytuje a vyvíjí software na zakázku, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály. Primárně se specializuje na vývoj mobilních aplikací. Envix, s.r.o Společnost poskytující propojení akademického výzkumu a průmyslového vývoje v oboru tenkých vrstev. Zajišťuje vědecké a experimentální zázemí pro malé a střední inovační firmy vyvíjející nové povlaky. Provozuje laboratoře pro depozici a testování nových povlaků (tenké povlaky pro nanotechnologii) pro biomedicínské a stojní inženýrství a energetiku (solární články). EST-Systems, s.r.o. Nově založená společnost, která je zaměřena na obnovitelné zdroje energie FVE. Zabývá se vývojem vlastních konstrukčních systémů a FVE tracking stojanů. Kromě toho provádí výzkum možností pěstování zemědělsky využitelných plodin v rámci provozování FVE solárního parku. European Preschool Education, s.r.o. Společnost zajišťující předškolní vzdělávání a to konkrétně rozšířenou výuku jazyků. Evropský finanční servis, s.r.o. Společnost se zabývá zejména poradenstvím v oblasti podnikových financí a obecněji tržní nabídce finančních produktů. Exclusive Style, s.r.o. Firma testuje moderní prodejní kanály v oblasti specifického oděvního průmyslu

24 exterra Services, s.r.o. Firma se zaměřuje na technickou podporu a outsourcing IT, bezpečnost IT a dodávku technologií společnosti IBM, Lenovo, ZyXEL, GFI, ESET, Cisco a dalších renomovaných výrobců. Další aktivitou je školení IT profesionálů formou tréninkových programů, kdy si specialisté zákazníka procvičí méně obvyklé operace a naučí se zvládat havarijní a krizové stavy. FIP-Concept CZ, s.r.o. Ve spolupráci s firmou ALKA-SOL GmbH zajišťuje společnost fotovoltaická zařízení, jejich další vývoj a komplementaci zařízení. Došlo k rozšíření nabídky na FTV zařízení vestavěné do pergoly a dále napojení elektroauta na FTV zařízení. Gesto Computers, s.r.o. Firma se zabývá komplexními dodávkami výpočetní techniky, spotřebního materiálu, služeb a systémovou podporou svých zákazníků. Dodá, nainstaluje, nakonfiguruje a spravuje zařízení od malého přenosného počítače až po celé komplexní vybavení servoroven, optických i bezdrátových sítí včetně široké nabídky aktivních prvků. Firma se dlouhodobě věnuje videokonferencím od návrhu až po realizaci celého systému a vybavování počítačových učeben včetně interaktivních tabulí, projektorů a ozvučení. Záměrem firmy je vybudovat v TIC ČKD Praha vzorové pracoviště pro realizaci bezdrátových spojů, pracoviště pro provozování a školení videokonferenčních systémů a centrum odborníků pro poskytování systémové podpory v oblasti IT jako pro skupinu ČKD Group, klienty TIC ČKD Praha, tak i pro externí zájemce a pracovníky ze spolupracujících VŠ. GIScom, v.o.s. Společnost, která poskytuje kompletní řešení v oblasti GIS a dálkového výzkumu Země (DPZ). Zaměřuje se na veškeré práce s GIS a DPZ daty, geomarketing, tvorbu interaktivních a klasických digitálních map pro území v ČR i v zahraničí a služby WMS, školení práce s GIS softwary. H&B Biomedical Technologies, s.r.o. Cílem je vybudovat silnou společnost jako partnera zdravotnických zařízení a zároveň vůdčí výzkumnou a vývojovou sílu v oblasti biomedicínského inženýrství a asistivních technologií

Prezentace. Technologického inovačního centra ČKD Praha. Technologické inovační centrum ČKD Praha

Prezentace. Technologického inovačního centra ČKD Praha. Technologické inovační centrum ČKD Praha Prezentace Technologického inovačního centra ČKD Praha Dne 23.9.2013, Ing. Pavel HABARTA, DiS., ředitel TIC ČKD Praha Agenda 1. O nás 2. členové sdružení 3. Partneři sdružení 4. Mezinárodní spolupráce

Více

Dobrá praxe ve VTP. garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový manažer

Dobrá praxe ve VTP. garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový manažer Dobrá praxe ve VTP příručka zpracovaná v rámci projektu SPolupráce, INovace, NETworking vědeckotechnických parků a vysokých škol, č. CZ 1.07/2.4.00/17.0094 garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový

Více

ZPRÁVA O IMPLEMENTACI EVROPSKÉ CHARTY PRO MALÉ PODNIKY ZA ROK 2005

ZPRÁVA O IMPLEMENTACI EVROPSKÉ CHARTY PRO MALÉ PODNIKY ZA ROK 2005 ZPRÁVA O IMPLEMENTACI EVROPSKÉ CHARTY PRO MALÉ PODNIKY ZA ROK 2005 Opatření 3: Podpora účelného rozdělování zdrojů Daňové zákony S účinností od 1. ledna 2004 byl schválen zákon č. 438/2003 Sb., kterým

Více

Vybudování inovačního centra Ústeckého kraje rozpracování konceptu struktury a činnosti centra (BERMAN GROUP s.r.o.)

Vybudování inovačního centra Ústeckého kraje rozpracování konceptu struktury a činnosti centra (BERMAN GROUP s.r.o.) Vybudování inovačního centra Ústeckého kraje rozpracování konceptu struktury a činnosti centra (BERMAN GROUP s.r.o.) ve spolupráci s Technologickým centrem Akademie věd České republiky Obsah Seznam tabulek...3

Více

Výroční zpráva o činnosti. Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. za rok 2010

Výroční zpráva o činnosti. Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. za rok 2010 Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. za rok 2010 VŠMIE květen 2011 Obsah str.2 1. Úvod 3 1.1 Základní údaje..3 1.2 Organizační schéma VŠMIE..3 1.3 Složení orgánů

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ ENERGETICKÝ KLASTR. Zpráva k odborným workshopům

MORAVSKOSLEZSKÝ ENERGETICKÝ KLASTR. Zpráva k odborným workshopům MORAVSKOSLEZSKÝ ENERGETICKÝ KLASTR Zpráva k odborným workshopům Pracovní skupina VŠB-TUO, EKF: Petra Maková Veronika Kudělková Kristýna Davidová Radka Pomklová Odborný garant za MSEK: Odborný lektor: Ing.

Více

Problémy financování malých a středních podniků, start-upů, rodinných firem a malých neziskových organizací

Problémy financování malých a středních podniků, start-upů, rodinných firem a malých neziskových organizací Problémy financování malých a středních podniků, start-upů, rodinných firem a malých neziskových organizací PETR MORA Vysoká škola managementu v Trenčíne, Bratislava, Slovakia Abstrakt Sektor malého a

Více

Využívání fondů EU k podpoře podnikání

Využívání fondů EU k podpoře podnikání Bankovní institut vysoká škola Praha Využívání fondů EU k podpoře podnikání Bakalářská práce Helena Mičková Leden, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra ekonomických a sociálních věd Využívání

Více

Obsah. O nás technologie Lidé příroda. Úvodní slovo... 4. Technologie... 13. Lidé...23. Příroda...39. Výzkum a inovace... 14.

Obsah. O nás technologie Lidé příroda. Úvodní slovo... 4. Technologie... 13. Lidé...23. Příroda...39. Výzkum a inovace... 14. CSR zpráva 2014 Obsah O nás technologie Lidé příroda Úvodní slovo... 4 Technologie... 13 Lidé...23 Příroda...39 Klíčové údaje... 5 Výzkum a inovace... 14 Zákazníci... 24 Uhlíková stopa ve Obchodní model

Více

MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKÁNÍ A JEHO INSTITUCIONÁLNÍ PODPORA ZE STRAN VEŘEJNOPRÁVNÍCH, ZÁJMOVÝCH A PROFESNÍCH ORGANIZACÍ

MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKÁNÍ A JEHO INSTITUCIONÁLNÍ PODPORA ZE STRAN VEŘEJNOPRÁVNÍCH, ZÁJMOVÝCH A PROFESNÍCH ORGANIZACÍ Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKÁNÍ A JEHO INSTITUCIONÁLNÍ PODPORA ZE STRAN VEŘEJNOPRÁVNÍCH, ZÁJMOVÝCH A PROFESNÍCH ORGANIZACÍ Metodická příručka

Více

INOVACE A TECHNOLOGIE V ROZVOJI REGIONŮ PAVEL ŠVEJDA A KOLEKTIV

INOVACE A TECHNOLOGIE V ROZVOJI REGIONŮ PAVEL ŠVEJDA A KOLEKTIV INOVACE A TECHNOLOGIE V ROZVOJI REGIONŮ PAVEL ŠVEJDA A KOLEKTIV PAVEL ŠVEJDA A KOLEKTIV INOVACE A TECHNOLOGIE V ROZVOJI REGIONŮ ASOCIACE INOVAČNÍHO PODNIKÁNÍ ČR PRAHA, 2010 Kolektiv autorů: doc. Ing.

Více

EF-TRANS síť jeden z pilířů projektu EF-TRANS

EF-TRANS síť jeden z pilířů projektu EF-TRANS E-bulletin projektu EF-TRANS Individuálního projektu národního v oblasti terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje Číslo 11 červen 2012 EF-TRANS síť jeden z pilířů projektu EF-TRANS EF-TRANS síť je skupina

Více

Úvodní konference - konsorcium partnerů projektu

Úvodní konference - konsorcium partnerů projektu V polovině roku 2010 byla v Operačním programu Nadnárodní spolupráce Střední Evropa (OP CE) vyhlášena omezená výzva na strategické projekty ve čtyřech prioritách: Facilitace inovací napříč Střední Evropou,

Více

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 1. Přehled projektů Prioritní oblast A Inovační infrastruktura a transfer technologií Specifický cíl A1 Zřízení kontaktních míst

Více

Úvodní slovo... 4. Základní údaje, správní a organizační struktura... 5. Aktivity CIRI... 7. Významné projekty a činnosti... 10

Úvodní slovo... 4. Základní údaje, správní a organizační struktura... 5. Aktivity CIRI... 7. Významné projekty a činnosti... 10 Výroční zpráva 2014 Obsah Úvodní slovo... 4 Základní údaje, správní a organizační struktura... 5 Aktivity CIRI... 7 Významné projekty a činnosti... 10 Centrum rozvoje a inovací... 10 3 Centrum investic...

Více

Jihočeský kraj. Krajská příloha k národní RIS 3 SCHVÁLENÁ ZASTUPITELSTVEM JIHOČESKÉHO KRAJE DNE 26. 6. 2014. Červen 2014

Jihočeský kraj. Krajská příloha k národní RIS 3 SCHVÁLENÁ ZASTUPITELSTVEM JIHOČESKÉHO KRAJE DNE 26. 6. 2014. Červen 2014 Jihočeský kraj Krajská příloha k národní RIS 3 SCHVÁLENÁ ZASTUPITELSTVEM JIHOČESKÉHO KRAJE DNE 26. 6. 2014 Červen 2014 Zpracovatel: Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání, o.p.s. 1 Obsah Analytická

Více

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE Závěrečná zpráva 30. listopadu 2010 Tato zpráva byla vypracována v rámci veřejné zakázky Úřadu vlády Analýzy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. JIHOČESKÁ AGENTURA PRO PODPORU INOVAČNÍHO PODNIKÁNÍ o.p.s. (JAIP)

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. JIHOČESKÁ AGENTURA PRO PODPORU INOVAČNÍHO PODNIKÁNÍ o.p.s. (JAIP) VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI JIHOČESKÁ AGENTURA PRO PODPORU INOVAČNÍHO PODNIKÁNÍ o.p.s. (JAIP) ZA ROK 2013 Obsah 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI... 4 1.1 VZNIK SPOLEČNOSTI... 4 1.2 POSLÁNÍ SPOLEČNOSTI...

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB PŮSOBNOST HOLDINGU RUSKá federace - Филиал НВТ A.C. Velká Británie - NWT International Ltd. Česká republika - NWT A.S. - EMEA s.r.o. - PARZLICH s.r.o. Slovensko - NWT Slovakia

Více

Regionální inovační strategie hlavního města Prahy

Regionální inovační strategie hlavního města Prahy Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy Regionální inovační strategie hlavního města Prahy (PRAŽSKÁ ris3) [ září 2014 ] 1 Regionální inovační strategii hlavního města Prahy schválilo Zastupitelstvo

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU AKČNÍ PLÁN PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ 2014 2015

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU AKČNÍ PLÁN PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ 2014 2015 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU AKČNÍ PLÁN PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ 2014 2015 SRPEN 2014 Obsah OBSAH... 2 1. PŘÁTELSKÉ PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ PRO MSP...

Více

32 vzdělávacích akcí s 525 účastníky

32 vzdělávacích akcí s 525 účastníky 27 firem a 5 pracovišť UP v pronájmu na 95 % dostupné plochy 395 konzultačních hodin klientům 42 poptávek po měření a výzkumu 17 zpracovaných žádostí o dotaci pro klienty 8 zaměstnanců 47 dnů na školení

Více

Regionální implementační plán pro udržitelnou realizaci nástroje inovačních voucherů v Jihočeském kraji

Regionální implementační plán pro udržitelnou realizaci nástroje inovačních voucherů v Jihočeském kraji Regionální implementační plán pro udržitelnou realizaci nástroje inovačních voucherů v Jihočeském kraji říjen 2014 Název programu: Název projektu: Evropská územní spolupráce, OP Meziregionální spolupráce

Více

Funkce centra transferu technologií

Funkce centra transferu technologií Action 6.3.3 FREE - From Research to Enterprise No. 1CE028P1 STUDIE PROVEDITELNOSTI č. 6 Název: Zaměření: Cílové skupiny: Funkce centra transferu technologií Studie je zaměřena na popsání funkcí a aktivit

Více

Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji

Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji Obsah Regionální politika EU........................................................................

Více

Reference. společnosti Asistenční centrum, a.s. Profesionální zpracování úspěšných žádostí o dotace. Peníze EU pomáhají k úspěchu

Reference. společnosti Asistenční centrum, a.s. Profesionální zpracování úspěšných žádostí o dotace. Peníze EU pomáhají k úspěchu Reference společnosti Asistenční centrum, a.s. Vybrané úspěšné žádosti o dotace Profesionální zpracování úspěšných žádostí o dotace Peníze EU pomáhají k úspěchu www.asistencnicentrum.cz www.dotace-fondy.eu

Více

Inovační region budoucnosti. Moravskoslezský kraj

Inovační region budoucnosti. Moravskoslezský kraj Inovační region budoucnosti Moravskoslezský kraj Vážení čtenáři,... Nyní se Vám dostává do rukou publikace, první svého druhu, věnovaná inovacím, kterou vydává Moravskoslezský kraj. Tato publikace je určena

Více

Budování marketingového informačního systému ve spojení s firemním intranetem. Milan Brázda

Budování marketingového informačního systému ve spojení s firemním intranetem. Milan Brázda Budování marketingového informačního systému ve spojení s firemním intranetem Milan Brázda Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Práce se zabývá analýzou současného marketingového informačního systému ve spojení

Více

Attavena, o.p.s. ÚVOD

Attavena, o.p.s. ÚVOD Attavena, o.p.s. 1 2 Servisní NNO Attavena, o.p.s. ÚVOD Tato publikace si vytkla za cíl shromáždit informace o servisních nestátních neziskových organizacích v ČR a webových portálech zabývajících se touto

Více

Návrh nového produktového portfolia Agentury CzechInvest. Nový CzechInvest

Návrh nového produktového portfolia Agentury CzechInvest. Nový CzechInvest Návrh nového produktového portfolia Agentury CzechInvest Nový CzechInvest Praha, leden 2012 1 1 Výchozí situace Agentura CzechInvest působí od listopadu 1992 a jejím tehdejším hlavním posláním bylo především

Více