Výroční zpráva Výroční zpráva Technologické inovační centrum ČKD Praha zájmové sdružení právnických osob - 1 -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2012. Výroční zpráva 2012. Technologické inovační centrum ČKD Praha zájmové sdružení právnických osob - 1 -"

Transkript

1 Výroční zpráva 2012 Technologické inovační centrum ČKD Praha Klečákova 5/347 Praha 9 IČ:

2 Obsah 1. Předmluva předsedkyně Rady TIC ČKD Praha 3 2. Úvodní slovo člena Rady TIC ČKD Praha 4 3. Slovo ředitele TIC ČKD Praha 5 4. Údaje o zájmovém sdružení TIC ČKD Praha a projektu ICPI 7 5. Členové zájmového sdružení TIC ČKD Praha 8 6. Spolupráce a partneři zájmového sdružení TIC ČKD Praha 9 7. Organizační struktura, orgány TIC ČKD Praha a jejich personální obsazení Předmět činnosti Podpořené subjekty a realizované projekty Akce TIC ČKD Praha Marketing Studentské projekty, praxe, exkurze Public relations, publikace Služby klientům ECDL Provozní záležitosti a lidské zdroje Stanovy Audit účetnictví zpráva auditora Ekonomická část

3 1. Předmluva předsedkyně Rady TIC ČKD Praha Vážení přátelé, Dovolte mi stručně zhodnotit uplynulý rok 2012 a především na tomto místě poděkovat všem našim zaměstnancům, partnerům sdružení, pracovníkům ČKD GROUP a.s. a TC AV ČR, dodavatelům i klientům našeho centra začínajícím podnikatelům a inovátorům. Nadále budeme usilovat o rozvoj centra a zejména účinnou podporu našich inkubovaných klientů. V dnešní době je naše sdružení největším pražským podnikatelským inkubátorem se silnou značkou. I v celorepublikovém srovnání obstojíme a co do velikosti, počtu inkubovaných firem, rozsahu služeb, počtu kvalifikovaných pracovníků centra i inovační kvality našich klientů a zapojení do národních inovačních a rozvojových projektů se řadíme mezi nejúspěšnější, o čemž mimo jiné svědčí každoroční akreditace Společnosti vědeckotechnických parků ČR i častý mediální zájem o produkty a výzkum našich klientů. Od roku 2012 je dokonce předsedou revizní komise SVTP ČR ředitel našeho centra, který rovněž přispívá do odborné debaty v rámci poradního sboru primátora hl. m. Prahy. Mezi další plány pro příští roky bych ráda zařadila další činnosti ve spolupráci se skupinou ČKD GROUP a vzhledem k dlouhodobě vysoké obsazenosti také vytvoření dodatečných moderních prostor, které bychom nabídli inovativním podnikatelům a zajímavým podnikatelským záměrům ze spádové oblasti Prahy 9. Ing. Vladařová Soňa Předsedkyně Rady Technologického inovačního centra ČKD Praha - 3 -

4 2. Úvodní slovo člena Rady TIC ČKD Praha Vážení přátelé, Dovolte mi vyjádřit svou podporu pokračování projektu Inovačního centra a podnikatelského inkubátoru v pražských Vysočanech. Nejenže se podařilo zachovat účel sdružení i po ukončení doby udržitelnosti projektu, ale každoročně se daří služby rozšiřovat a zkvalitňovat. Technologické centrum AV ČR po celou dobu své existence podporuje zapojení České republiky do Evropského výzkumného prostoru, připravuje analytické a koncepční studie pro výzkum a inovace, uskutečňuje národní i mezinárodní technologický transfer a podporuje vznik a rozvoj inovačních firem. Projekt ICPI a aktivity provozované sdružením TIC ČKD Praha v rámci společného Memoranda o shodě jsou tedy logickou a konkrétní realizací programu Technologického centra AV ČR. Není asi třeba se každoročně chválit, že se nám s průmyslovou skupinou ČKD GROUP společné dílo daří. Za podstatnější považuji udržování směru vývoje centra a další rozvoj jeho služeb. Jsem spokojený s mírou zapojení do projektů a aktivit realizovaných TC AV ČR a věřím, že sdružení TIC ČKD Praha bude i nadále usilovat o zvyšování přidané hodnoty pro své klienty inkubované firmy. Zdá se, že se rovněž rozrůstá síť partnerů, kteří mohou přímo i nepřímo pomáhat jak centru samotnému, tak především jeho klientům. Na závěr bych rád poděkoval všem pracovníkům TIC ČKD Praha vedeným jeho ředitelem Ing.P.Habartou za jejich práci a rovněž svým kolegům z TC AV ČR, kteří s týmem TIC spolupracují. Výsledky jejich práce významně přispívají k vytváření příznivého podnikatelského prostředí v pražském regionu a ke vzniku a rozvoji špičkových technologicky orientovaných firem. Karel Klusáček Ředitel Technologického centra AV ČR - 4 -

5 3. Slovo ředitele TIC ČKD Praha Vážení přátelé, Jsem rád, že mohu na tomto místě již popáté vyjádřit své uspokojení nad tím, že se našemu sdružení daří nejen udržovat standardní profesionální úroveň poskytovaných služeb inkubovaným i dalším inovačním firmám, ale i dále rozšiřovat portfolio podpůrných podnikatelských programů a dalších služeb. V tomto roce jsme zavedli další programy podpory, které nazýváme Front-office, Business Angel a Ready-made. Rostoucí a opakovaná poptávka nám ukazuje směr dalšího vývoje; tedy jaké potřeby začínající podnikatelé mají. Prvně jmenovaný program šetří podnikatelům čas a náklady na CRM (customer relationship management), protože rutinní činnosti zvládne po zaškolení personál TIC ČKD Praha. Hlad po investorech a rizikovému kapitálu se snažíme uspokojovat v rámci druhého zmíněného programu. Je to také trochu příklon k americkému nebo izraelskému modelu fungování podnikatelského inkubátoru, kdy je část odměny poskytnuta po úspěšné inkubaci firmy, což přirozeně zvyšuje motivaci a míru zapojení inkubátoru do projektu. Tento program vhodně doplňujeme zapojením v roli skauta do projektu CzechEkoSystem, Ekosystem pro rizikový kapitál, který spustilo Ministerstvo průmyslu a obchodu a agentura CzechInvest. Prodej ready-made firem a to často ve spojení s následným využitím programu Virtuální inkubátor vznikl pro velký zájem začínajících podnikatelů a zejména snaze vyhnout se neúměrnému administrativnímu zatížení při zakládání firmy. Je zajímavé, že TIC ČKD Praha je neustále přitažlivé pro zahraniční subjekty. V současné době u nás kromě českých firem působí podnikatelé z Indie, Německa, Slovenska, Ruska, Nigérie a Finska. Jednáme rovněž se Slovinskou firmou a Američanem. Zájem je pravidelně potvrzován velkým množstvím exkurzí studentů a podnikatelů z celého světa včetně Číny

6 V investiční oblasti se podařilo nejen vybavit vybrané prostory klimatizacemi, ale především přebudovat prostor nevyužitého hlavního vchodu budovy na dodatečné kanceláře. Sedm měsíců jsme připravovali nový web sdružení, který jsme samostatně navrhli, naprogramovali, vybavili všemi texty, grafikou a přílohami a po otestování spustili. Registrujeme nyní na 1200 unikátních návštěv webstránek každý den. Projektem, který bych rád dále rozvinul v roce 2013, je akreditované školicí a testovací středisko ECDL (testování počítačové gramotnosti). Již se začínají objevovat i větší klienti, kteří nás žádají o proškolení a otestování desítek osob. Věřím, že budování digitálních kompetencí je celospolečensky prospěšné i podnikatelsky rychle návratné. Je zřejmé, že se nedaří všechny nápady realizovat v této ekonomicky nelehké době snadno. Zejména se v poslední době znatelně utlumila chuť podnikatelů začínat s novými projekty, což vedlo i ke snižení tradičně vysoké obsazenosti budovy. Předpokládám nicméně, že v tomto roce splatíme veškeré cizí zdroje a začneme připravovat vhodnou formu naší expanze. Své ovoce nese i spolupráce se zakladatelem sdružení Technologickým centrem AV ČR. Nejenže nám pomájí identifikovat potenciální vznikající technologické start-up firmy, ale také naše centrum pomáhají zviditelnit při různých konferencích, webových stránkách, akcích Enterprise Europe Network, svém newsletteru apod. Přínosná je spolupráce zejména pro naše inkubované subjekty, kterým TC AV ČR mimo jiné zprostředkovává přenos znalostí nebo zapojení do evropských sítí a výzkumných konsorcií. Dovolte mi závěrem poděkovat svým zaměstnancům kolegům, bez kterých bych se jistě neobešel; kromě minimální změny v podobě návratu kolegyně po mateřské dovolené jsme stabilním týmem, který je každoročně oceňovám našimi klienty pro svou profesionalitu, ochotu a flexibiltu. Ing. Pavel HABARTA, DiS. ředitel Technologického inovačního centra ČKD Praha - 6 -

7 4. Údaje o zájmovém sdružení TIC ČKD Praha a projektu ICPI Název: Technologické inovační centrum ČKD Praha Právní forma: Členové sdružení: KOBACOM, a.s. ČKD KOMPRESORY, a.s. (do ČKD NOVÉ ENERGO, a.s.) Technologické centrum AV ČR Sídlo: Klečákova 5/347, Praha 9, PSČ IČ: Založení: Vznik a registrace: pod č. reg.: 10/05, u Magistrátu hl. m. Prahy Ředitel: Ing. Pavel Habarta, DiS. Rada centra: Předsedkyně rady: Ing. Soňa Vladařová Členové rady: Ing. Karel Klusáček, CSc. MBA Ing. Radka Kafková Projekt ICPI: Inovační centrum a podnikatelský inkubátor Název JPD: JPD Cíl 2 Praha Název priority: Priorita 2, Vytváření podmínek budoucí prosperity vybraného území - 7 -

8 5. Členové zájmového sdružení TIC ČKD Praha KOBACOM, a.s. Se sídlem Ovocný trh 572/11, PSČ , Praha 1 IČ: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vl ČKD KOMPRESORY, a.s. Se sídlem Klečákova 1947, 19002, Praha 9 IČ: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vl Technologické centrum AV ČR Se sídlem Ve Struhách 27, 16000, Praha 6 - Bubeneč vedené v registru zájmových sdružení právnických osob u Magistrátu hl. m. Prahy pod č. reg. ZS 13/5/94 IČ:

9 6. Spolupráce a partneři zájmového sdružení TIC ČKD Praha 1. Memorandum o shodě Technologické centrum Akademie věd ČR IČ Ve Struhách 27, 16000, Praha 6 - Bubeneč 2. Partneři projektu ICPI Fakulta elektrotechnická, ČVUT Praha IČ Technická 2, Praha 6, Městská část Praha 9 IČ Sokolovská 324, Praha 9, Hospodářská komora hl. města Prahy IČ Náměstí Franze Kafky 7, Praha 1,

10 3. Další partneři TIC ČKD Praha Vysoká škola ekonomická v Praze Institut rozvoje podnikání IDE-VŠE Společnost vědeckotechnických parků ČR TIC ČKD Praha je akreditovaným členem SVTP ČR a ředitel sdružení Ing. Pavel Habarta je od roku 2012 předsedou revizní komise SVTP ČR; PROFIRM, s.r.o. Centrum výzkumných kontraktů GRADA Publishing, a.s. 1.VOX, a.s. Asistenční centrum, a.s. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy YourChance ILA, s.r.o. Asociace institucí a odborníků transferu znalostí, o.s. CzechBio asociace biotechnologických společností ČR, z.s.p.o. Technologické centrum Hradec Králové AIESEC Česká republika Golf Beřovice, s.r.o. Erbia Student club Úřad průmyslového vlastnictví ČR Magistrát hl. m. Praha PRVEK pražská rada pro výzkum a ekonomiku Rozvojové projekty Praha a.s. Akcelerace Program podpory podnikání na území hlavního města Prahy

11 Spolupráce s Technologickým centrem AV ČR (Dle Memoranda o shodě mezi TC AV ČR a TIC ČKD Praha podepsané ) 1. Konzultace a poradenství inkubovaným firmám TC AV ČR organizovalo poskytování odborného poradenství jednotlivými úseky TC AV ČR přímo v pobočce umístěné v podnikatelském inkubátoru. Dále zde poskytovalo konzultace manažerům inkubovaných firem. 2. Transfer znalostí Koncem roku 2009 byl jmenován ředitel TIC ČKD Praha členem MŠMT sítě EF TRANS za pražský region. Ředitel pravidelně informuje o aktivitách sítě EF TRANS představitele TC AV ČR, kterým je rovněž zasílán čtvrtletník E-bulletin projektu EF TRANS. Spolupráce dále probíhá ad hoc v rovině vzájemné informovanosti o aktivitách v dané oblasti. 3. Uspořádané akce Workshop na téma "Design služeb jak na něj ve vaší firmě?" V TIC ČKD Praha pořádalo Technologické centrum AV ČR v rámci projektu Enterprise Europe Network workshop na téma "Design služeb jak na něj ve vaší firmě?" Součástí byly i individuální konzultace na téma designu služeb, aktuálních pro jednotlivou firmu Jednání Rady centra TIC ČKD Praha Rada centra, schválila odprodej splatných pohledávek a projednala investici do přebudování původně zamýšleného hlavního vchodu budovy na dodatečné kancelářské prostory. Investice proběhla v letních měsících s cílem využití prostor k od podzimu 2012pro nové start-upy Exkurze studentů Eindhoven University of Technology TIC ČKD Praha navštívila skupina 40 studentů Eindhoven University of Technology. Ředitel centra seznámil studenty se situací podnikatelské inkubace v České republice a prezentoval úspěchy i nesnáze projektu Inovačního centra a podnikatelského inkubátoru. Dále prezentovali zástupci TC AV ČR témata strategických studií v inovacích, aktivity národního informačního centra pro evropský výzkum, business development a transfer technologií Setkání se zástupcem Výkonné agentury EACI Executive Agency for Competitiveness & Innovation v TIC ČKD Praha TIC ČKD Praha navštívil pan Pedro Alvito Grencho, zástupce Executive Agency for Competitiveness and Innovation, založené Evropskou komisí

12 Ředitel TIC ČKD Praha a zástupci TC AV ČR mu představili projekt Inovačního centra a podnikatelského inkubátoru a dále s ním diskutovali specifika podnikatelské inkubace, barier podnikání a inovací v podmínkách ČR. 4. Ostatní společné aktivity Společné aktivity zahrnují ad hoc konzultace pro potřeby sítě Enterprise Europe Network, předávání nabídek a poptávek technologických burz klientům TIC ČKD Praha, konzultace dotačních projektů, sdílení výsledků studentských projektů realizovaných v ICPI a účasti na zahraničních misí odborníků přicházejících do TIC ČKD Praha. TC AV ČR se každoročně podílí jedním až dvěma odbornými bloky v rámci evropské akce SME week, kterou v ČR zastřešuje MPO a pro potřeby klientů ICPI i dalších podnikatelů v Mč Praha 9 organizuje TIC ČKD Praha

13 7. Organizační struktura, orgány TIC ČKD Praha a jejich personální obsazení Organizační struktura TIC ČKD Praha Exekutivní výbor Rada TIC ČKD PRAHA Ředitel Sekretariát Provozní management Management podnikatelských programů a marketingu Management pro vývoj technologií Orgány TIC ČKD Praha Rada Technologického inovačního centra ČKD Praha O všech zásadních záležitostech sdružení rozhoduje Rada Technologického inovačního centra ČKD Praha (dále Rada Centra ). Každý člen sdružení jmenuje do tohoto orgánu jednoho zástupce s právem hlasovat, kterého může kdykoli odvolat. Na jednání Rady Centra mohou být přizváni i další zástupci členů sdružení, kteří nemají hlasovací právo. Rada zejména: a) projednává změny a doplňky stanov Centra, b) projednává strategii činnosti Centra a schvaluje výroční zprávu a roční účetní závěrku Centra, c) dohlíží na zachování účelu, pro který bylo Centrum zřízeno, d) volí ze svého středu předsedu a místopředsedu, e) jmenuje do funkce a odvolává ředitele Centra, f) projednává přijeti nových členů Centra a zrušení členství v Centru, g) rozhoduje o využití prostor inkubátoru Centra inovačními firmami na základě výběrového řízení

14 Ředitel Technologického inovačního centra ČKD Praha Ředitel je výkonným orgánem Centra a jedná jménem sdružení ve všech záležitostech kromě těch, které jsou ve vymezené kompetenci Rady Centra. Řídí a organizuje veškerou činnost Centra a je odpovědný za jeho hospodaření. Podepisování za sdružení se děje tak, že k vytištěnému nebo nadepsanému názvu sdružení připojí svůj podpis. Ředitel je odpovědný členům Rady Centra za činnost sdružení. Ředitel se zúčastňuje jako stálý host bez hlasovacího práva jednání Rady Centra. Personální obsazení Rada centra: Předsedkyně rady: Členové rady: Ředitel: Ing. Soňa Vladařová Ing. Karel Klusáček, CSc. MBA Ing. Radka Kafková Ing. Pavel Habarta

15 8. Předmět činnosti TIC ČKD Praha především: provozuje podnikatelský inkubátor pro inovační firmy zaměřené na pokročilé výrobky, technologie a služby s vysokou přidanou duševní hodnotou a v této souvislosti jim pronajímá nebytové prostory, vytváří podmínky pro výzkum a vývoj nových technologií, progresivních výrobků a služeb, vytváří podmínky pro vznik a rozvoj malých inovačních firem orientovaných na technicky progresivní produkty a procesy, spolupracuje s národními zahraničními vědecko-výzkumnými organizacemi při výzkumu a vývoji prostřednictvím společných projektů, napomáhá transformaci vědeckých výsledků do komerční podoby, poskytuje služby firmám, jejichž činnost směřuje k realizaci inovací formou vývoje a výroby nových výrobků a technologických zařízení, rozvíjí transfer technologií na národní i mezinárodní úrovni, zajišťuje kvalifikovanou ochranu duševního vlastnictví, zajišťuje vzdělávání v oblasti transferu technologií, inovačního a výzkumného managementu a inovačního podnikání, rozvíjí informační systémy v oblasti transferu technologií a aplikovaného výzkumu, vypracovává a aktualizuje informační databáze, vydává informační materiály a bulletiny, rozvíjí informační systémy pro výzkum a vývoj, pomáhá při vyhledávání finančních mimorozpočtových zdrojů, orientuje tyto zdroje na výzkum a rozvoj transferu technologií a inovačního podnikáni a spolupracuje při výběru projektů pro toto financování. V této souvislosti je rovněž předmětem činnosti: vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce, zprostředkování obchodu a služeb, velkoobchod a maloobchod, poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály, realitní činnost, správa a údržba nemovitostí, pronájem a půjčováni věcí movitých, poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků,

16 výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd, testování, měření, analýzy a kontroly, reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení, služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy, provozování kulturních, kulturně - vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádáni kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a odborných akcí, poskytování technických služeb

17 9. Podpořené subjekty a realizované projekty A2Z BIO, s.r.o. Společnost je zaměřena na biotechnologický laboratorní vývoj sdružený s malosériovou custom-tailored výrobou. Dále se zabývá výzkumem a vývojem léků na bázi nanočástic, resp. inovace stávající produktové řady reagentů, peptidů a oligonukleotidů. A & M PARTNERS, a.s. Společnost spolupracuje s firmou Software Point, s.r.o. A Business Service, s.r.o. Společnost se podílí na zlepšování životního prostředí, zdokonalování softwaru pro logistiku s přímým vlivem na kvalitu životních podmínek ve velkých aglomeracích, plynulost dopravy ve velkých městech a monitoring v terénu. ACCESS GRANTED, s.r.o. Společnost nabízí profesionální služby v oblasti instalací bezpečnostní technologií a jejich následný servis. Realizuje speciální a náročné projekty především v oblasti přístupových systémů a v oblasti radiofrekvenční identifikace předmětů a osob. Je dodavatelem FRID technologií. AC Education s.r.o. Dynamická společnost rozvíjející svou činnost v široké škále oblastí - stěžejní část aktivit je realizována v oblasti vzdělávacích služeb a rozvoje lidských zdrojů. Navrhuje a na míru přizpůsobuje vzdělávací a rozvojové plány, které napomáhají zlepšovat konkurenceschopnost. AC Innovation, s.r.o. Společnost se zabývá zejména poskytováním poradenství a odborných konzultací firmám realizující výzkum a vývoj v oblasti přírodních, společenských a technických věd

18 Aguarra, s.r.o. Společnost zajišťuje certifikační školení projektové metodiky SCRUM, implementace postupů agilního řízení při vývoji software, účastní se na mezinárodních SCRUM projektech. Od roku 2011 poskytuje služby v oblasti outsourcingu technologické infrastruktury. AIRMARK DEVELOPMENT CZ, s.r.o. Společnost podporuje služby v letectví, provoz leteckého zařízení, zaškolování leteckého a letového obslužného personálu. Alkion service s.r.o. Od počátku svého působení staví na zkušenostech a odbornosti svých zaměstnanců v oblastech tryskání suchým ledem a čištění odtahů a VZT. Jako první firma ve střední Evropě je členem asociace NADCA, která sdružuje firmy, které se zabývají čištěním VZT a určuje standardy a pracovní postupy v této oblasti. Je držitelem certifikace ASCS (Air System Cleaning Specialist) duben, Technik

19 Alstanet, s.r.o. Společnost se zabývá především vývojem, tvorbou a následným provozem internetových a intranetových aplikací. Specializací jsou aplikace extranetové, obvykle v podobě informačních systémů, které jsou firmám tvořeny podle požadavků na míru. Společnost také zastává roli poradce při realizaci rozsáhlých projektů v oblasti informačních technologií. V současnosti je její činnost zaměřena na inovace software s vazbou na průmyslové použití, nové produktové moduly (energetický management, odpadové hospodářství, plánovaná údržba výroby, facility management apod.). Aquaindustry Technologies, SE Společnost se zabývá dekontaminací a remineralizací vod, provádí čištění vody pomocí technologie membránové separace. Doplňkově se firma zabývá sterilizací vody pomocí Ag, UV záření, O 3. Firma spolupracuje na výzkumu s několika českými univerzitami. ARCH consulting, s.r.o. Společnost je zaměřena na vývoj software pro podporu efektivního procesu nákupu zboží, materiálu a služeb a poskytování služeb s tímto procesem souvisejících (zejména pro průmyslové podniky); dále na vývoj elektronické aukce, metodiky nákupu a též spolupracuje na projektu NIPEZ. Asistenční centrum, a.s. Společnost se specializuje na problematiku strategického a ekonomického poradenství při získávání dotací, grantů a finanční pomoci pro rozvoj firem, krajů, obcí, škol a neziskové sféry. Mimo služby spojené přímo s čerpáním dotací také připravuje klientům strategické rozvojové dokumenty a poskytuje ekonomické, finanční a marketingové poradenství. ATTEYA Group, s.r.o. Hlavním předmětem podnikání je vývoj software, školení a konzultace v oblasti IT. Činnost především zaměřuje na databáze, konsolidaci a sdílení dat. Společnost se specializuje na přístup k informacím v datových zdrojích zákazníka. Příkladem je webový portál ApplStream, integrovaný pro 14 modulů ORACLE EBS od nákupu po výrobu a tím vytváří komplexní datovou a informační dálnici ve firmě. Výhodou tohoto řešení je on-line dostupnost k firemním informacím ve velmi krátkém čase, komplexnost informací a jednoduchost ovládání

20 Projekt řešený v TIC ČKD Praha je zaměřen na vývoj a zdokonalení technologie DNA, která umožňuje konsolidovat datové zdroje firem nezávisle na platformě a z těchto datových zdrojů generovat reporty a sdílet informace. Aura, a.s. Firma využívá služeb a podpory TIC ČKD Praha pro fungování a rozvoj svého výzkumného a vývojového centra. Společnost se zabývá technickou diagnostikou, řídicími systémy a dálkovou správou. Jako jedna z mála českých firem nabízí vývoj a výrobu vlastních senzorů a monitorů vibrací umožňující velmi přesné aplikace s nízkými pořizovacími náklady. Vysokou kvalitu produktů potvrzuje i její účast na kompletačních projektech v rámci různých průmyslových odvětví. Produkce společnosti je podložena množstvím certifikátů. Své výrobky dodává i do EX prostředí, např. i pro letadla Armády ČR. Za svou činnost získala firma řadu ocenění. AUTOJOB, s.r.o. Firma se zabývá vývojem a provozováním inovativních aplikací pro zprostředkování zaměstnanců, realizuje projekt Pracovní knížka s přehledem absolvovaných škol, kurzů a zaměstnání včetně vyjádření referenční osoby a projekt Vývoj komunikačně informačního portálu pro zaměstnance v autoprůmyslu. BALÁŽIK Martin Interakční a grafický designér zajišťující přípravu a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce. BaseN Corporation Inovativní společnost pracující na vybudování technologických základů pro řešení Smart Grid. Kromě rozvojových aktivit v oblasti měření energií patří BaseN k předním inovativním poskytovatelům spolehlivých, flexibilních a neomezeně škálovatelných řešení monitoringu a dohledu v oblasti infrastruktur a telekomunikací. BOR Biotechnology, a.s. Společnost byla založena v roce 2008 skupinou akcionářů, kteří se v rámci rozšíření oblasti svých zájmů chtějí věnovat moderním a progresivním metodám využití obnovitelných zdrojů (převážně dřevní biomasy, odpadového dřeva, odpadních produktů v zemědělství atd.) při výrobě jak elektrické, tak i tepelné energie. Společnost v současné době zajišťuje zpracování dřevní hmoty formou drcení, třídění a dopravy ke koncovému zákazníkovi. Jsme vybaveni odpovídající technikou, což nám umožňuje pokrývat celé území ČR

21 Do finální části se dostává projekt zaměřený na výrobu elektrické energie pomocí kogeneračních jednotek, ve spolupráci s Akademií věd České republiky a dalšími specializovanými pracovišti bude uplatněna i unikátní technologie ke snižování emisí skleníkových plynů vznikajících během procesu zplyňování biomasy. Část projektů se daří realizovat s využitím evropských dotací ze Státního zemědělského investičního fondu a z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Společnost se bude v souladu se světovými trendy v oblasti ochrany životního prostředí komplexně orientovat na problematiku využití nejen obnovitelných zdrojů, ale i komunálních odpadů, kalů a dalších, v dnešní době nevyužitelných surovin. BRICADO, s.r.o. Společnost zajišťuje poskytování plně profesionálních poradenských služeb, definování aktuálních a příp. budoucích slabých míst ve využití IT prostředků jak na úrovni provozu IT, tak při podpoře procesů v rámci využívaných informačních systémů (Audit IT oddělení, Analýza IS, rcing IT managementu). Byznys CRM s.r.o. Dynamická společnost specializující se na oblast řízení vztahů se zákazníky a optimalizací dalších klíčových firemních procesů. Pomáhá zvyšovat produktivitu zaměstnanců zejména v odděleních obchodu, marketingu a služeb zákazníkům, ale i jiných stěžejních oblastech. Nabízí komplexní služby při projektech CRM - řízení vztahů se zákazníky nebo xrm - řízení vztahů s partnery, dodavateli či jinými subjekty. Poskytuje poradenství ve všech fázích projektu od definování cílů a strategií, přes analýzu funkčních a procesních požadavků, nasazení podpůrného informačního systému Microsoft Dynamics CRM, až po integraci s jinými systémy a poimplementační podporu. CFD support, s.r.o. Společnost se zabývá podporou pro počítačovou mechaniku tekutin (CFD Computational Fluid Dynamics) rozvojem nástrojů typu Open-Source pro CFD simulace především komplexní podporou programu OpenFOAM. Další činností je vývoj software, matematických modelů, numerických algoritmů, vizualizačních technik, skriptování a mnoho dalších činností souvisejících s numerickými simulacemi fyzikálních dějů. Společnost poskytuje široké spektrum služeb v počítačové mechanice tekutin, jako je přizpůsobení simulačního software na míru přesně podle požadavků a představ zákazníka, realizace numerických simulací, školení, instalace software a poradenství

22 CK Teplická rekrea s.r.o. Od roku 1998 zastupuje v Teplicích společnost Western Union, která se zabývá převody peněz do zahraničí. Tuto, dnes již velmi rozšířenou službu, využívá stále více klientů. Peníze lze touto formou odeslat prakticky do celého světa či přijmout ze zahraničí během 20 minut. Kromě prodeje zájezdů zajišťuje také letenky, autobusové a lodní lístky, prodáváme dálniční známky, provozujeme směnárnu, sjednáváme cestovní pojištění, vstupenky na muzikály a zajišťujeme průvodcovské služby. Clevis, s.r.o. Firma se zabývá vytvářením internetových a intranetových aplikací, které šetří čas uživatelům. Jejich další činností je vývoj systému pro efektivní správu menších a středních firem, zkoumání technologie multi-touch. Collabim - KOUTNÝ Jiří Činnost je orientována na vývoj software Collabim pro marketingové agentury, analýzu vztahů mezi popularitou webových stránek a jejich umístěním ve vyhledávačích. Osvěta o možnostech cloudu pomocí přednášek a článků, publikování moderních postupů při vývoji webových aplikací. Delfin travel, s.r.o. Společnost působí v oblasti cestovního ruchu se specializací na Španělsko. Pro české cestovní kanceláře, firemní a skupinovou klientelu zajišťuje kompletní turistický servis při pobytových a poznávacích zájezdech, kongresech a firemních akcích. Společnost vyvíjí rezervační systém pro využití v oblasti cestovního ruchu s mezinárodním propojením. DISNET spol. s r.o. V současné době modernizuje své produkty v oblasti webových rozhraní a obecně jednodušší dostupnost pro své uživatele. D.S.K., spol. s.r.o. Společnost se zabývá využitím energie z obnovitelných zdrojů, především využitím energie biomasy. Vyvíjí kogenerační jednotky pro výrobu elektrické a tepelné energie z biomasy, vyvíjí a vyrábí jednoúčelové technologie pro zpracovatelský průmysl

23 D U M (daně, účetnictví, mzdy) KODYTKOVÁ Zuzana Ing. Zajišťuje zpracování účetnictví a mzdové agendy, veškerý daňový servis, komunikaci s úřady, využívá zkušeností s účtováním v různých oborech činnosti u auditovaných i neauditovaných společností a poskytuje poradenství v oblasti účetnictví. ĎURECH Juraj Poskytuje a vyvíjí software na zakázku, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály. Primárně se specializuje na vývoj mobilních aplikací. Envix, s.r.o Společnost poskytující propojení akademického výzkumu a průmyslového vývoje v oboru tenkých vrstev. Zajišťuje vědecké a experimentální zázemí pro malé a střední inovační firmy vyvíjející nové povlaky. Provozuje laboratoře pro depozici a testování nových povlaků (tenké povlaky pro nanotechnologii) pro biomedicínské a stojní inženýrství a energetiku (solární články). EST-Systems, s.r.o. Nově založená společnost, která je zaměřena na obnovitelné zdroje energie FVE. Zabývá se vývojem vlastních konstrukčních systémů a FVE tracking stojanů. Kromě toho provádí výzkum možností pěstování zemědělsky využitelných plodin v rámci provozování FVE solárního parku. European Preschool Education, s.r.o. Společnost zajišťující předškolní vzdělávání a to konkrétně rozšířenou výuku jazyků. Evropský finanční servis, s.r.o. Společnost se zabývá zejména poradenstvím v oblasti podnikových financí a obecněji tržní nabídce finančních produktů. Exclusive Style, s.r.o. Firma testuje moderní prodejní kanály v oblasti specifického oděvního průmyslu

24 exterra Services, s.r.o. Firma se zaměřuje na technickou podporu a outsourcing IT, bezpečnost IT a dodávku technologií společnosti IBM, Lenovo, ZyXEL, GFI, ESET, Cisco a dalších renomovaných výrobců. Další aktivitou je školení IT profesionálů formou tréninkových programů, kdy si specialisté zákazníka procvičí méně obvyklé operace a naučí se zvládat havarijní a krizové stavy. FIP-Concept CZ, s.r.o. Ve spolupráci s firmou ALKA-SOL GmbH zajišťuje společnost fotovoltaická zařízení, jejich další vývoj a komplementaci zařízení. Došlo k rozšíření nabídky na FTV zařízení vestavěné do pergoly a dále napojení elektroauta na FTV zařízení. Gesto Computers, s.r.o. Firma se zabývá komplexními dodávkami výpočetní techniky, spotřebního materiálu, služeb a systémovou podporou svých zákazníků. Dodá, nainstaluje, nakonfiguruje a spravuje zařízení od malého přenosného počítače až po celé komplexní vybavení servoroven, optických i bezdrátových sítí včetně široké nabídky aktivních prvků. Firma se dlouhodobě věnuje videokonferencím od návrhu až po realizaci celého systému a vybavování počítačových učeben včetně interaktivních tabulí, projektorů a ozvučení. Záměrem firmy je vybudovat v TIC ČKD Praha vzorové pracoviště pro realizaci bezdrátových spojů, pracoviště pro provozování a školení videokonferenčních systémů a centrum odborníků pro poskytování systémové podpory v oblasti IT jako pro skupinu ČKD Group, klienty TIC ČKD Praha, tak i pro externí zájemce a pracovníky ze spolupracujících VŠ. GIScom, v.o.s. Společnost, která poskytuje kompletní řešení v oblasti GIS a dálkového výzkumu Země (DPZ). Zaměřuje se na veškeré práce s GIS a DPZ daty, geomarketing, tvorbu interaktivních a klasických digitálních map pro území v ČR i v zahraničí a služby WMS, školení práce s GIS softwary. H&B Biomedical Technologies, s.r.o. Cílem je vybudovat silnou společnost jako partnera zdravotnických zařízení a zároveň vůdčí výzkumnou a vývojovou sílu v oblasti biomedicínského inženýrství a asistivních technologií

vědeckotechnického parku v Královéhradeckém regionu 16. mezinárodní sympozium INOVACE 2009 2.12.2009, TIC ČKD Praha

vědeckotechnického parku v Královéhradeckém regionu 16. mezinárodní sympozium INOVACE 2009 2.12.2009, TIC ČKD Praha Role veřejného vědeckotechnického parku v Královéhradeckém regionu Ing. Martin Dittrich 16. mezinárodní sympozium INOVACE 2009 2.12.2009, TIC ČKD Praha Obecně prospěšná společnost zapsána do rejstříku

Více

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Technologické centrum AV ČR Sdružení právnických osob založeno v roce 1994 Oddělení TC AV

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Technologické centrum AV ČR Sdružení právnických osob založeno v roce 1994 Oddělení TC AV

Více

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network v České republice Ing. Daniela Váchová Financování pro malé a střední podniky 20.května 2008 Praha Základní informace Výzva EK v Rámcovém programu pro konkurenceschopnost a inovace

Více

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Title of the presentation Date 1 Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Jiří JANOŠEC Technologické centrum Akademie věd ČR European Commission Enterprise and Industry Title

Více

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI

Více

Prezentace. Technologického inovačního centra ČKD Praha. Technologické inovační centrum ČKD Praha

Prezentace. Technologického inovačního centra ČKD Praha. Technologické inovační centrum ČKD Praha Prezentace Technologického inovačního centra ČKD Praha Dne 23.9.2013, Ing. Pavel HABARTA, DiS., ředitel TIC ČKD Praha Agenda 1. O nás 2. členové sdružení 3. Partneři sdružení 4. Mezinárodní spolupráce

Více

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Title of the presentation Date 1 Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Jiří JANOŠEC Technologické centrum Akademie věd ČR European Commission Enterprise and Industry Title

Více

Aktivity ESA BIC, ESA TT-Broker a spolupráce s ESO. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Aktivity ESA BIC, ESA TT-Broker a spolupráce s ESO. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Aktivity ESA BIC, ESA TT-Broker a spolupráce s ESO Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Technologické centrum AV ČR Sdružení právnických osob založeno v roce 1994; www.tc.cz Oddělení TC AV ČR: ORP

Více

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest Programy podpory podnikáníaktuální výzvy OPPI Agentura CzechInvest 1. 11. 2011 Ing. Lenka Menzelová Regionální projektový manažer pro Královéhradecký kraj Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Více

Výroční zpráva 2008. Výroční zpráva 2008. Technologické inovační centrum ČKD Praha zájmové sdružení právnických osob

Výroční zpráva 2008. Výroční zpráva 2008. Technologické inovační centrum ČKD Praha zájmové sdružení právnických osob Výroční zpráva 2008 Technologické inovační centrum ČKD Praha Klečákova 5/347 Praha 9 IČ: 750 54 787-1 - Obsah 1. Předmluva předsedkyně Rady centra TIC ČKD Praha 3 2. Úvodní slovo ředitele TIC ČKD Praha

Více

Programy podpory pro inovativní

Programy podpory pro inovativní technologie a výrobky OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Vodovody a kanalizace 2015 Praha 21.5. 2015 1 OP PIK - Cíl programu dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ministerstvo průmyslu a obchodu Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo první výzvy v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurence schopnost (OPPIK) Již od 1. 6. 2015 je možno podat žádost o dotace na projekty podporující

Více

Možnosti čerpání evropských fondů pro rozvoj podnikání nové dotační výzvy na podporu malého a středního podnikání

Možnosti čerpání evropských fondů pro rozvoj podnikání nové dotační výzvy na podporu malého a středního podnikání Možnosti čerpání evropských fondů pro rozvoj podnikání nové dotační výzvy na podporu malého a středního podnikání Mgr. Zuzana Fialová regionální projektová manažerka Brno, 29. ledna 2015 OP PIK 2014-2020

Více

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

Aktuální výzvy programů podpory. Operační program Podnikání a inovace. Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008

Aktuální výzvy programů podpory. Operační program Podnikání a inovace. Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008 Aktuální výzvy programů podpory Operační program Podnikání a inovace Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008 Regionální kanceláře Karlovy Vary Ústí nad Labem Liberec Hradec Králové Pardubice

Více

Obsah. Představení JAIP. RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa.

Obsah. Představení JAIP. RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa. Obsah Představení JAIP RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa Inovační vouchery Portál Gate2Biotech OP Výzkum, vývoj a vzdělávání Inovační

Více

Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál)

Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál) Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál) Ing. Jan Zeman Regionální koordinátor Obsah 1. Náplň projektu 2. Kouč v projektu CzechEkoSystem 3. Poradenské služby 4. Aktuální stav 5. CzechEkoSystem

Více

Regionální inovační strategie RIS3

Regionální inovační strategie RIS3 Jihočeský kraj Rozloha: 10 056 m2 (12 % rozlohy ČR) Počet obyvatel: 637 tisíc (nejnižší hustota zasídlení) Důležitá centra: Č. Budějovice, Tábor, Písek, Strakonice, Jindřichův Hradec Výhodná geografická

Více

Podpora podnikání v České republice

Podpora podnikání v České republice Podpora podnikání v České republice MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Podpora podnikání v České republice 2006 OBSAH Úvod......9 A. VŠEOBECNÉ PODPORY 1. Podpora malých a středních podniků.........13 Programy

Více

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Finanční podpory Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Přehled finančních podpor Operační programy OPŽP Operační program Životní prostředí OPPI Operační program Podnikání a inovace Podpora malého a středního

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací

Podpora výzkumu, vývoje a inovací Podpora výzkumu, vývoje a inovací Ing. Martin Štícha Ministerstvo průmyslu a obchodu Zkušenosti MPO s operačními programy OPPP 2004-2006 Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI 2007-2013

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací

Podpora výzkumu, vývoje a inovací Podpora výzkumu, vývoje a inovací 26. dubna 2012 Role MPO: oblast podpory podnikání a inovací Operační program Podnikání a inovace (OPPI) CzechAccelerator - CI Rizikový kapitál - seed fond CIP + Enterprise

Více

Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány...

Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány... Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány...3 f. Obchodní podíly v dalších společnostech:...4 g.

Více

29.02.2008 Brno. Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Mgr. et Mgr. Martin Potůček

29.02.2008 Brno. Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Mgr. et Mgr. Martin Potůček 29.02.2008 Brno Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace Mgr. et Mgr. Martin Potůček Priority, programy, alokace Operační program Podnikání a inovace Prioritní osa

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4

Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4 Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4 V Praze dne 17. prosince 2003 Rozhodnutí č. 271/2003 ministra průmyslu a obchodu, kterým se vydává Statut Agentury pro podporu

Více

OPPIK Další výzva zveřejněna

OPPIK Další výzva zveřejněna Vážení, po první vlně vyhlášení výzev pro Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) byla v pátek 26. června 2015 zveřejněna další Výzva, a to sice k programu podpory Aplikace.

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

CENTRAL EUROPEAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY

CENTRAL EUROPEAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY CENTRAL EUROPEAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY Středoevropský technologický institut CEIT (Central European Institute of Technology) nabízí nejmodernější, inovativní a vysoce kvalitní řešení pro průmysl, zdravotnictví

Více

Title. Sub-title. Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV. Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager

Title. Sub-title. Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV. Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV Title Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager Sub-title PLACE PARTNER S LOGO HERE European Commission Enterprise and Industry 2 Základní

Více

Vyhledávání partnerů pro mezinárodní spolupráci v rámci Enterprise Europe Network. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Vyhledávání partnerů pro mezinárodní spolupráci v rámci Enterprise Europe Network. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Vyhledávání partnerů pro mezinárodní spolupráci v rámci Enterprise Europe Network Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Enterprise Europe Network Mezinárodní síť financovaná z Rámcového programu pro

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ Indra je globální společnost, jejíž silnou stránkou jsou technologie, inovace a talent. Jako lídr ve svém odvětví poskytuje prvotřídní řešení s přidanou hodnotou

Více

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ Indra je globální společnost, jejíž silnou stránkou jsou technologie, inovace a talent. Jako lídr ve svém odvětví poskytuje prvotřídní řešení s přidanou hodnotou

Více

Možnosti financování MSP

Možnosti financování MSP Možnosti financování MSP Ing. Marian Piecha, Ph.D., L.LM ředitel sekce strategie mezinárodní konkurenceschopnosti, investic a inovací 4. listopadu 2014 ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele 19. května 2014, Ostrava ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu

Více

Společnost vědeckotechnických parků ČR. Projekt SPINNET CZ.1.07/2.4.00/17.0094. Jaroslav Lakomý. České Budějovice, 2.4.2014

Společnost vědeckotechnických parků ČR. Projekt SPINNET CZ.1.07/2.4.00/17.0094. Jaroslav Lakomý. České Budějovice, 2.4.2014 Společnost vědeckotechnických parků ČR Projekt SPINNET CZ.1.07/2.4.00/17.0094 Jaroslav Lakomý České Budějovice, 2.4.2014 Seminář s účastí zahraničního experta věnovaný mechatronice 1 Doba řešení projektu:

Více

Kdo jsme. Jak můžeme spolupracovat?

Kdo jsme. Jak můžeme spolupracovat? Kdo jsme Jak můžeme spolupracovat? Co nás posouvá vpřed? Baví nás inovovat, udávat trendy, hledat chytrá řešení v oblasti outsourcingu a poradenství a pomáhat tak našim klientům být úspěšnými. Ctíme hodnoty,

Více

STRATEGIE INTELIGENTNÍ KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI. Pavel Šubrt

STRATEGIE INTELIGENTNÍ KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI. Pavel Šubrt STRATEGIE INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI Pavel Šubrt Smart Specialization Strategy S3 Strategický přístup k ekonomickému rozvoji státu/regionu (hospodářská strategie) prostřednictvím

Více

Předběžný harmonogram výzev OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Prioritní osa

Předběžný harmonogram výzev OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Prioritní osa Předběžný harmonogram výzev OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Prioritní osa Specifický cíl Podprogram Podporované aktivity Příjemci Druh výzvy Datum vyhlášení PO 1 SC 1.1. Inovace Aktivity,

Více

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah. Číslo: 01/2015 Datum vydání: 6. 1. 2015

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah. Číslo: 01/2015 Datum vydání: 6. 1. 2015 Číslo: 01/2015 Datum vydání: 6. 1. 2015 Monitoring gg dotačních příležitostí Obsah 1. Hamonogram výzev Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost... 3 2. Program Inovace... 4 3. Program

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Strana 1 z 12 Obsah 1. Leady... 3 a. Shrnutí... 3 b. Popis modulu... 3 c. Technické podrobnosti o modulu... 5 2. MERK... 6 a. Shrnutí... 6 b.

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací

Podpora výzkumu, vývoje a inovací Podpora výzkumu, vývoje a inovací Ing. Martin Štícha Ministerstvo průmyslu a obchodu Zkušenosti MPO s operačními programy OPPP 2004-2006 Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI 2007-2013

Více

INOVAČNÍ VOUCHERY V PRAZE

INOVAČNÍ VOUCHERY V PRAZE INOVAČNÍ VOUCHERY V PRAZE Ing. Pavel Holman Koordinátor inovačních voucherů Rozvojové projekty Praha, a.s. Projekt Akcelerace na území HMP realizuje společnost Rozvojové projekty Praha, a.s. Kontext projektu

Více

JÁDRO INOVAČNÍHO CENTRA OLOMOUC. Olomouc 01/2010

JÁDRO INOVAČNÍHO CENTRA OLOMOUC. Olomouc 01/2010 JÁDRO INOVAČNÍHO CENTRA OLOMOUC Olomouc 01/2010 Základní údaje Investor: TESCO SW, a.s. Hlavní partner: Moravská vysoká škola Olomouc o.p.s. Poskytovatel dotace: Czechinvest, OPPI, Prosperita - Výzva I

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Ing. Barbora Krejčová Základní charakteristika CI - státní agentura, která poskytuje své služby bezplatně - řídicí orgán - Ministerstvo průmyslu a obchodu

Více

Projekt BRIS a jeho přínos Zahajovací konference projektu RIS Zlínského kraje

Projekt BRIS a jeho přínos Zahajovací konference projektu RIS Zlínského kraje Projekt BRIS a jeho přínos Zahajovací konference projektu RIS Zlínského kraje Ing. Daniela Váchová Technologické centrum AV ČR, Praha BRIS - info v Bohemian Regional Innovation Strategy v Hlavní cíl -

Více

Zdroje financování. Podpora podnikání

Zdroje financování. Podpora podnikání Zdroje financování Podpora podnikání Obsah přednášky Státní podpora podnikání Podpora z národních zdrojů Podpora z fondů EU Operační program rozvoje Získávání dotačních zdrojů Státní podpora podnikání

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

Vaše budoucnost začíná zde

Vaše budoucnost začíná zde Vaše budoucnost začíná zde Proč Mexiko? Mexiko aktuálně spolupracuje s 44 zeměmi (včetně zemí Evropské unie) a disponuje 12. dohodami o volném obchodu. Mexiko je 14. největší ekonomika světa. Ve světě

Více

PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST

PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST Ing. Petr Porák, Ministerstvo průmyslu a obchodu PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014-2020 MPO je Řídícím orgánem

Více

Agentura pro regionální rozvoj, a.s. přehled hlavních aktivit

Agentura pro regionální rozvoj, a.s. přehled hlavních aktivit Poslání ARR: Pomáháme realizovat strategické cíle Moravskoslezského kraje Agentura pro regionální rozvoj, a.s. přehled hlavních aktivit Pavla Břusková generální ředitelka Agentura pro regionální rozvoj,

Více

Dotace pro váš rozvoj a záměry

Dotace pro váš rozvoj a záměry Profesionální zpracování úspěšných žádostí o dotace Dotace pro váš rozvoj a záměry www.dotace-fondy.eu www.asistencnicentrum.cz Vážený kliente, dovolte nám, abychom vám představili společnost Asistenční

Více

Technologický transfer v regenerativní medicíně

Technologický transfer v regenerativní medicíně Technologický transfer v regenerativní medicíně Ústav experimentální medicíny AV ČR MUDr. Petr Lesný Ústav experimentální medicíny Ředitelka ústavu Prof. MUDr. Eva Syková, DrSc. Cíl projektů Ústavu experimentální

Více

Pořízení nehmotného investičního majetku (např. know-how bezprostředně související

Pořízení nehmotného investičního majetku (např. know-how bezprostředně související Seznam priorit a jednotlivých typů záměrů z programu SROP a JPD 2, které nevyžadují předložení dokladu o vlivu projektu na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration

Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration Ing. Petr Škvařil, Pardubický kraj Dipl. Ing.Zdeněk Havelka PhD. A-21 s.r.o. 1 Nepříjemné dotazy Jsme efektivní v provozování veřejné správy?

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Rozkopalová regionální projektová manažerka Brno, 18. února 2015 Regionální

Více

Inovační centrum a podnikatelský inkubátor v Praze-Vysočanech Technologické centrum AV ČR Prosinec 2007 Vznik projektu Projekt Bohemian Regional Innovation Strategy BRIS: - zpracované analýzy identifikovaly

Více

Statut Technologické agentury České republiky

Statut Technologické agentury České republiky VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY III. Příloha k usnesení vlády ze dne 7. prosince 2009 č. 1530 ve znění přílohy k usnesení vlády ze dne 18. prosince 2013 č. 991 Statut Technologické agentury České republiky Článek

Více

Národní referenční centrum (NRC) MUDr. Antonín Malina, Ph.D. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví

Národní referenční centrum (NRC) MUDr. Antonín Malina, Ph.D. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Národní referenční centrum (NRC) MUDr. Antonín Malina, Ph.D. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Proč v IPVZ? zachování kontinuity (projekt Vývoj a ověřovací provoz klasifikačního systému

Více

CESNET. Národní e-infrastruktura. Ing. Jan Gruntorád, CSc. ředitel CESNET, z.s.p.o.

CESNET. Národní e-infrastruktura. Ing. Jan Gruntorád, CSc. ředitel CESNET, z.s.p.o. Národní e-infrastruktura CESNET Ing. Jan Gruntorád, CSc. ředitel CESNET, z.s.p.o. 2 1. M E Z I N Á R O D N Í S Y M P O Z I U M I N O V A C E 2 0 1 4 P R A H A 2. P R O S I N C E CESNET» Zájmové sdružení

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelář výzkumu, vývoje a inovací Seminář Financování firemních inovací s výhledem

Více

Česká asociace nákupu a prodeje

Česká asociace nákupu a prodeje Česká asociace nákupu a prodeje Truhlářské 1104/13 11000 Praha 1 IČO: 02120119 Plátce DPH 1 Vize Jedna asociace nákupu a prodeje, jedno místo, jedna pomoc pro firmy, nákupčí, obchodníky, spolky a státní

Více

Operační program Podnikání a inovace

Operační program Podnikání a inovace Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-20200 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra pro oblast fondů EU, výzkumu a vývoje, MPO 10. září 2014 Kohezní politika 2014+

Více

Současná situace. Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR. Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje

Současná situace. Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR. Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje Současná situace Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje Nízká úroveň vzdělanosti Neexistence veřejné vysoké školy a výzkumných center

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Připravena další verze programového dokumentu OP PIK. Termín odeslání na EK: konec února 2014 Probíhá ex-ante a SEA hodnocení programu.

Připravena další verze programového dokumentu OP PIK. Termín odeslání na EK: konec února 2014 Probíhá ex-ante a SEA hodnocení programu. Připravena další verze programového dokumentu OP PIK. Termín odeslání na EK: konec února 2014 Probíhá ex-ante a SEA hodnocení programu. Dohoda o partnerství: koncem března začátkem dubna by měla být předána

Více

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Přehled priorit a opatření

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Přehled priorit a opatření Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Přehled priorit a opatření Prosinec 2006 Prioritní osy programu Prioritní osa 1: Rozvoj kapacit výzkumu a vývoje... 2 Prioritní osa 2: Rozvoj spolupráce veřejného

Více

Transfer technologií v praxi. Regionální kancelář pro Jihočeský kraj Ing. Iva Smudková, 3.11.2015

Transfer technologií v praxi. Regionální kancelář pro Jihočeský kraj Ing. Iva Smudková, 3.11.2015 Transfer technologií v praxi Regionální kancelář pro Jihočeský kraj Ing. Iva Smudková, 3.11.2015 Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest je státní příspěvková organizace podřízená Ministerstvu

Více

Inovační strategie a podpora malých a střední podnikatelů v Libereckém kraji

Inovační strategie a podpora malých a střední podnikatelů v Libereckém kraji Inovační strategie a podpora malých a střední podnikatelů v Libereckém kraji Konference Průmyslová inovace a transfer technologií v praxi Membránové inovační centrum MemBrain 19. března 2014, Stráž pod

Více

MSP a transfer technologií

MSP a transfer technologií MSP a transfer technologií Jiří JANOŠEC, Ph.D. Technologické centrum Akademie Věd ČR Skupina transferu technologií - CIRC/CeTT 7. června 2007 Projekty TC AV ČR na transfer technologií TC je koordinátorem

Více

Dotační tituly pro IT/ICT sektor. Konference ISSS 2010 12. dubna 2010, Hradec Králové

Dotační tituly pro IT/ICT sektor. Konference ISSS 2010 12. dubna 2010, Hradec Králové Konference ISSS 2010 12. dubna 2010, Hradec Králové Agenda prezentace O společnosti Dotace obecně Dotace na mzdy v IT program ICT a strateg. služby Dotace na IT produkty program ICT v podnicích Podání

Více

HAYS CZECH REPUBLIC POSILUJEME VAŠI SPOLEČNOST NAŠÍ ODBORNOSTÍ. Obecná prezentace

HAYS CZECH REPUBLIC POSILUJEME VAŠI SPOLEČNOST NAŠÍ ODBORNOSTÍ. Obecná prezentace HAYS CZECH REPUBLIC POSILUJEME VAŠI SPOLEČNOST NAŠÍ ODBORNOSTÍ Obecná prezentace JSME PŘEDNÍM SVĚTOVÝM ODBORNÍKEM NA NÁBOR KOMPETENTNÍCH, PROFESIONÁLNÍCH A KVALIFIKOVANÝCH ZAMĚSTNANCŮ Presenter's name

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Evropská síť - komunitární programy pro podporu rozvoje MSP

Evropská síť - komunitární programy pro podporu rozvoje MSP Evropská síť - komunitární programy pro podporu rozvoje MSP 27. 4. 2014 Osnova prezentace 1. Enterprise Europe Network 2. COSME 3. HORIZONT 2020 O nás - Enterprise Europe Network Mezinárodní síť financována

Více

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Prioritní oblast 1: Opatření 1.1. Opatření 1.2. Opatření 1.3. Kvalitní vzdělávací a výukové programy Určení

Více

Prezentace školy. 00216224 Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, Brno, Jihomoravský kraj. Veřejná vysoká škola

Prezentace školy. 00216224 Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, Brno, Jihomoravský kraj. Veřejná vysoká škola Prezentace školy 00216224 Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, Brno, Jihomoravský kraj Veřejná vysoká škola Spolupráce MU s podniky Spolupráce s podniky Výzkum a vývoj Studenti Další vzdělávání Ostatní

Více

Jihomoravské inovační centrum

Jihomoravské inovační centrum Jihomoravské inovační centrum Financování inovací Konference Klastry 2006 Brno 5. května 2006 Jihomoravské inovační centrum Jihomoravské inovační centrum (JIC) vzniklo v roce 2003 jako zájmové sdružení

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost EDUCA Profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2010-2012 únor 2010 - leden 2012 Charakteristika projektu Projekt je zaměřen na prohloubení

Více

Olympik Holding, a. s.

Olympik Holding, a. s. Výroční zpráva společnosti Olympik Holding, a. s. za rok 2007 Obsah: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku Zpráva auditora Rozvaha k 31.12.2007 Výkaz zisku

Více

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. www.oppik.cz www.czechinvest.org

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. www.oppik.cz www.czechinvest.org OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost www.oppik.cz www.czechinvest.org Cíle OP PIK OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory Alokace: 260 852 142 EUR OPPI 2007-2013

Více

RNDr. I. Dvořák, CSc PGCertKT(Open) České Budějovice 7. října 2011

RNDr. I. Dvořák, CSc PGCertKT(Open) České Budějovice 7. října 2011 TTM v regionech Odborná náplň kurzu TTM-J Úvodní seminář kurzu TTM-J RNDr. I. Dvořák, CSc PGCertKT(Open) České Budějovice 7. října 2011 Cíl vzdělávacího modulu TTM-J Cílem tohoto úvodního vzdělávacího

Více

Michaela Novotná S3 manažer pro Jihočeský kraj novotna@jaip.cz. RIS3 Smart specialization strategy pro Jihočeský kraj

Michaela Novotná S3 manažer pro Jihočeský kraj novotna@jaip.cz. RIS3 Smart specialization strategy pro Jihočeský kraj Michaela Novotná S3 manažer pro Jihočeský kraj novotna@jaip.cz RIS3 Smart specialization strategy pro Jihočeský kraj Strategie Evropské unie Evropská unie připravuje strategii podpory regionů v novém programovacím

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Školení je šance Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2010-2012 Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY T-MAPY AMOS

Více

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci)

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ŘÁD Služby veřejného zájmu Pro služby poskytované společností ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ODDÍL I. OBECNÉ PODMÍNKY Článek 1 Předmět úpravy 1. Účelem řádu Služby

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Přehled zdrojů informací o EU na Internetu

Přehled zdrojů informací o EU na Internetu Přehled zdrojů informací o EU na Internetu V češtině: http://www.evropska-unie.cz Delegace Evropské komise v ČR, Informační centrum Evropské unie (ICEU) Přehledně uspořádané aktualizy o Delegaci EK v ČR,

Více

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků Možnosti podpory podnikání se zaměřením na dotace Ing. Hana Matějková Ředitelka regionální kanceláře pro Pardubický kraj agentura CzechInvest 24. září 2009 -- Představení agentury CzechInvest a výsledků

Více

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network a projekt Czech Local Visibility Events - Společně pro úspěch vašeho podnikání 24.4.2014 Mezinárodní infrastruktura služeb pro podniky Působení sítě od r. 2008 Zastoupena: Enterprise

Více

Technologické Inovační Centrum

Technologické Inovační Centrum Technologické Inovační Centrum Profil společnosti Technologické inovační centrum bylo založeno v roce 2005 Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně Zlínským krajem. Tyto dva subjekty hrají významnou roli při rozvoji

Více

Seznam referencí. Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012. Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska

Seznam referencí. Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012. Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska Seznam referencí Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012 Zadavatel: Město Sokolov, IČ 295586 Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska Zpracování potřebných podkladů a dokumentů pro vytvoření

Více

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network mezinárodní spolupráce v klastrových iniciativách 6. února 2013 Mezinárodní infrastruktura služeb pro podniky Působení sítě od r. 2008 Enterprise Europe Network Podpora: z Rámcového

Více