AKČNÍ PLÁN MĚSTA ČESKÁ LÍPA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "AKČNÍ PLÁN MĚSTA ČESKÁ LÍPA 2013-2014"

Transkript

1 AKČNÍ PLÁN MĚSTA ČESKÁ LÍPA MONITORING PLNĚNÍ (srpen 2014) číslo opatření název opatření kód akce název akce typ akce nositel akce stav plnění zásadní důvody neplnění/částečného plnění poznámka 1-2a Udržení poskytování terénních registrovaných sociálních služeb - CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ LK o.p.s. CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ LK o.p.s. V daném období se podařilo zajistit všechny registrované služby. Osobní asistence a odlehčovací služba jsou poskytovány na celém území regionu 7 dní v týdnu/24 hodin denně 20 osobními asistenty. Službu odborného sociálního poradenství využilo v daném období 249 klientů žijících na území města, dalším 95 klientům byla zapůjčena kompenzační pomůcka. SPOD - Komplexní odborná terénní a ambulantní pomoc ohroženým rodinám s dětmi na Českolipsku a Novoborsku byla poskytována výhradně rodinám v evidenci SPOD, za dobu trvání projektu bylo podpořeno 23 rodin na území města. CZPLK o.p.s. poskytuje soukromým i právnickým osobám tlumočení do ČZJ. vyjma služby SAS, která nebyla v daném obodobí finančně podpořena ze strany MPSV poskytované služby: Osobní asistence - v daném období bylo uzavřeno 42 smluv o poskytování služby na území Č.L., Odlehčovací služba - využilo 21 klientů žijících na území ČL, obě služby jsou poskytovány na základě uzavřené smlouvy, kde je uveden přesný rozsah služby - dny a hodiny, kdy OA do rodiny dochází, Odborné sociální poradenství, Půjčovna kompenzačních pomůcek, SAS, SPOD, Tlumočnické služby, vzdělávací a volnočasové aktivity 1-2b Rozšíření pečovatelské služby o víkendy - Sociální služby města České Lípy, p.o. Sociální služby města České Lípy, p.o. Zkušební provoz byl zahájen Pečovatelská služba funguje i o víkendech. Byla provedena úprava v registraci. 1-2c Udržení poskytování teréních registrovaných soc. služeb - OPORA o.s. OPORA o.s. Probíhalo a probíhá poskytování sociálních služeb, poskytovatel funguje, služby dle registru poskytují, vše je závislé na finančních zdrojích. Sociálně aktivizační služby v České Lípě neposkytovali, ale chtějí poskytovat domácí hospicovou péči. Poskytovatel má dvě zdravotní sestry a probíhalo výběrové řízení na dvě pečovatelky (jedna pečovatelka odešla). Poskytovatel se snaží propojit zdravotní a sociální péči. Oblast působnosti, poskytování služeb je téměř celé Českolipsko (až 25km). Sociální poradenství je zdarma, funguje i půjčovna kompenzačních pomůcek (polohovací lůžka, chodítka, nástavce na WC i do vany...). Kapacita služby je cca 10 klientů. Garantem služby je paní Eva Tenglerová, DiS. poskytované služby: Odlehčovací služba, Odborné sociální poradenství, Půjčovna kompenzačních pomůcek, SAS (Ne), Pečovatelská služba 1-2d Denní a pobytové sociální služby, p.o. Denní a pobytové sociální služby, p.o. Probíhalo a probíhá poskytování sociálních služeb, poskytovatel funguje velice dobře, služby dle registru poskytují. V roce 2013 proběhly následující akce SPORTOVNÍ DEN S "NADĚJÍ", REKONDIČNÍ POBYT VE SLOUPU, OLYMPIÁDA OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM V OLOMOUCI, DEN STACIONÁŘE, ANEB JSME TAK TROCHU JINÁ PARTIČKA... V roce 2014 jsou již v každém měsíci naplánované další akce. Aktivity: košíkářská dílna, keramická dílna, truhlářská dílna, výtvarné aktivity, hudební, speciálně-pedagogická, speciálně-rehabilitační, sportovní aktivity. Denní stacionář, Domov pro osoby se ZP Op1-2 Udržení a rozšíření služeb poskytovaných v přirozeném prostředí 1-2e Udržení poskytování hospicové péče v nemocnici v České Lípě - Hospicová péče sv. Zdislavy, o.p.s Hospicová péče sv. Zdislavy Probíhalo a probíhá poskytování sociálních služeb, poskytovatel funguje velice dobře, služby dle registru poskytují, vše je závislé na finančních zdrojích. V roce 2013 měl poskytovatel v Nemocnici s poliklinikou, a.s. dva Rodinné pokoje (4.patro) a od ledna 2014 je k dispozici další jeden Rodinný pokoj (9.patro). Služba je dostupná 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Poradna Zdislava poskytuje odborné poradenstvbí každou středu od hod. do 15:00 hod., ale i v jiné dny dle potřeby, pracovníci jsou dostupni na telefonu. Oblast působnosti je pro klienty z celého Českolipska. V roce 2012 využilo službu celkem 33 klientů, v roce 2013 došlo k nárustu klientů a poskytování služby má i nadále vzrůstající tendenci. Garantem služby je paní Markéta Chýlková.

2 1-2f Udržení poskytování rané péče Středisko pro ranou péči Liberec, o.p.s. Služba je poskytována rodinám dětí se zdravotním postižením nebo ohrožením vývoje v oblasti zrakové, mentální a pohybové, dětí s kombinovaným postižením a dětí s poruchou autistického spektra od narození do nejvýše 7 let věku. Terénní služby jsou poskytovány v pracovních dnech mezi 8-17:30 hod. 1-2g Podpora samostatného bydlení pro duševně nemocné Fokus Liberec o.s. - Pobočka Probíhalo a probíhá poskytování sociálních služeb, poskytovatel funguje, služby dle registru poskytují, vše je závislé na finančních zdrojích. Poskytovatel má dva pracovníky a v současné době sedm aktivních klientů. Kapacita služby je cca 10 klientů. Poskytovatel jedná s Psychiatrickou léčebnou Kosmonosy a Beřkovice a dále i s paní Z. Čížkovou (Psychiatrické sanatorium ). Jednají i ohledně bytů chráněného bydlení. Oblast působnosti, poskytování služeb je téměř celé Českolipsko (až 25km). Spolupracují s opatrovníky klientů na Českolipsku. V roce 2013 pořádali EDUKACI, která probíhá i v roce Počet žadatelů o chráněné bydlení se zvyšuje. 1-2h Poskytování chráněného bydlení Dolmen o.p.s. - Agentura pro chráněné bydlení Probíhalo a probíhá poskytování sociálních služeb, poskytovatel fungoval na adrese Partyzánská, kde měl kancelář a 3 byty. Z této adresy se ovšem musel odstěhovat a to z důvodu vysokého nájmu, vysokých provozních nákladů, zejména za teplo (nevhodné topení a špatná okna). Od má poskytovatel dva nové byty na adrese Okružní, kde již jeden byt byl. Jeden nový byt je v ulici Severní. Kancelář je na adrese Školní Dolmen o.p.s. přímo vlastní dům v Sosnové, kde také poskytuje chráněné bydlení. Někteří klienti jsou z Mařenic a Jestřebí, službu poskytují především pro Českou Lípu, celkem mají 14 klientů. 1-5a Práce na projektové dokumentaci projektant Projekt byl zadán a projektantem zpracován. S Op1-5 Nárůst kapacity rezidenčních míst pro seniory (vytvoření nové kapacity) 1-5b Stavební řízení, vydání povolení, stavební práce, stavební úpravy 1-5c Kolaudace, povolení k užívání milník Stavební úřad MěÚ, Sociální služby města České Lípy, p.o. Stavební úřad MěÚ, Sociální služby města České Lípy, p.o. Stavební řízení proběhlo, bylo vydáno stavební povolení. Proběhly stavební práce, stavební úpravy. S Kolaudace proběhla v měsíci listopad-prosinec 2013 a bylo vydáno povolení k užívání. S 1-5d Zahájení provozu milník ředitelka SSMCL Provoz byl zahájen v lednu S

3 2-1a podpora akce "Klub Koule" milník ředitelka - Farní charita V roce 2013 se uskutečnily některé besedy, spolupracuje se s Policií ČR a s místní komunitou. Klub Koule funguje, realizují se některé preventivní programy, pracují s dětmi a rodinami, stanovuje se dlouhodobý plán a následně se provádí revize individuálního plánu. Fungují volnočasové aktivity jako počítač, fotbal, kulečník, výlety, pobyty a další. Poskytovatel úzce spolupracuje s Městským úřadem, Odborem sociálních věcí a zdravotnictví. Město podporuje poskytovatele, a to i finančně. Poskytoval byl v roce 2013 a 2014 městem podpořen a bude podpořen i nadále. Byla by vhodná lepší podpora, je potřeba více financí na určité aktivity. S beseda s Policií ČR, psycholog (šikana) 2-1b Městská knihovna České, p.o. milník ředitelka Městské knihovny Česká, p.o. Městská knihovna průběžně připravovala a realizovala preventivní programy pro děti. Cílem kulturně výchovných a vzdělávacích aktivit byla podpora čtenářství, vztahu k četbě vůbec a to především u dětí a mládeže. Městská knihovna vytváří podmínky pro rozšíření služeb a jejich kvality poskytování. S Den dětí 2-1c ADRA o.p.s. milník Vedoucí pobočky ADRA V měsíci říjnu proběhly přednášky o finanční gramotnosti. Na adrese funguje Informační centrum pro rodiny ve finanční tísni ADRA, sociální poradenství pro cizince, kurz češtiny, právní poradna pro cizince. Na adrese funguje i Dobrovolnické centrum ADRA. S Přednášky, podpora "finanční gramotnost" Op2-1 Preventivní programy příprava, realizace, podpora 2-1d Úřad práce ředitelka ÚP Česká Úřad práce realizoval několik projektů, např. "Společně do práce", cílem projektu byly motivační moduly, počítačové dovednosti, kariérové a skupinové poradenství, cvičnou firmu pro účastníky skupiny osob nad 50 let věku - "Mladá naděje v Libereckém kraji", cílem projektu byly motivační aktivity, skupinové poradenství, diagnostiky, odborná školení k finanční gramotnosti a pracovně-právnímu minimu, rekvalifikace, využití komunikačního portálu - "Počítáme s Vámi", cílem projektu byla odborná školení finanční gramotnost, pracovně-právní minimum, osobnostní rozvoj, rekvalifikační kursy - "Nejsem na to sama", cílem projektu byla školení k zahájení podnikání, informační technologie, trénink komunikace, marketink, právo, účetnictví, workshopy, poradenské linky, rekvalifikace - "Zpět k nezávislosti", cílem projektu byl motivační modul, počítačové dovednosti, poradenskou podporu, rekvalifikace, praxe ochutnávka zaměstnání... Dále byl MPSV a Úřadem práce České republiky realizován projekt "Vzdělávejte se pro růst!" - projekt podpořil zaměstnavatele, kteří mají předpoklady svou firmu rozvíjet. Navazujícím projektem je regionální individuální projekt "Vzdělávejte se pro růst v Libereckém kraji II.", který svým principem vychází z národního individuálního projektu Vzdělávejte se pro růst! a je jeho doplněním a rozšířením. Projekt je realizován v období od do , přičemž vzdělávací aktivity musí být ukončeny ke dni Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Liberci, jejíž součástí je Kontaktní pracoviště, poskytuje podle 8a zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, fyzickým osobám a zaměstnavatelům poradenské, informační a další služby také v oblasti pracovněprávních vztahů. S Přednášky 2-1e podpora klubovny při ZŠ, PŠ a MŠ, Moskevská milník ředitelka ZŠ, PS a MŠ Moskevská Byla nepřímo podpořena klubovna při ZŠ, PŠ a MŠ, Moskevská. Tato klubovna ovšem nefunguje tak, jak by si zástupci školy představovali, spíše se jedná o podporu mimoškolních aktivit a preventivních aktivit, výletů. Tyto mimoškolní a preventivní aktivity byly v roce 2013 podpořeny částkou ,-Kč. Škola bude žádat o finanční prostředky, o podporu, i na rok S příspěvek na klubovnu 2-1f aktivity sociální prevence pořádané městem milník vedoucí oddělení SPO při městě Česká Opatření je průběžně plněno. Bylo splněno vše, kromě festivalu "Hudbou k přátelství" a to z důvodu, že od přešel romský poradce pod jiné oddělení a byl i vybrán nový romský poradce. Tato akce již probíhá opakovaně a je vyhlášená a proto by měla i nadále v příštím roce pokračovat. Od ledna 2013 probíhaly a probíhají a dále budou probíhat víkendové pobyty, letní tábory, výlety pro děti, setkání pěstounů... S začátek již v lednu 2013 a ukončení v prosinci víkendové pobyty, letní tábory, výlety pro děti, setkání pěstounů, festival Hudbou k přátelství

4 Op2-3 Zvýšení počtu levných a důstojných ubytovacích kapacit 2-3a 2-3b Zmapování potřebnosti, počtu bytů města, počtu žádostí Zjištění podmínek, možností, kapacit na území města Město je vlastníkem 47 bytových domů se 453 bytovými jednotkami. Rozložení městských bytů na území města je v lokalitě Lada, Dubická a střed města. V roce 2013 bylo více jak 124 žádostí. Volné jsou byty v lokalitě Dubická a v centru města. Cena za m2 je 46,20Kč a 55 Kč (lokalita LADA), viz zásady. Žádné zmapování potřebnosti není. Město je vlastníkem 47 bytových domů se 453 bytovými jednotkami. Rozložení městských bytů na území města je v lokalitě Lada, Dubická a střed města. V roce 2013 bylo, Odbor více jak 124 žádostí. Volné jsou byty v lokalitě Dubická a v centru města. Cena za m2 je rozvoje, majetku a 46,20Kč a 55 Kč (lokalita LADA), viz zásady. Žádné zmapování potřebnosti není. investic města Česká 3-1a Českolipská Vesna, klub onkologických pacientů a jejich přátel Českolipská Vesna Českolipská Vesna funguje, schází se pravidelně, vše je závislé na finančních zdrojích. Byla podpora z rozpočtu města - Granty v sociální oblasti. Op3-1 Podpora pořádání osvětových a informačních akcí 3-1b podpora "Klubovna Paramisa" příspěvek na Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Podpora Klubovny Paramisa byla v roce 2013 ve výši ,-Kč. Podpora na rok 2014 je opět zahrnuta do rozpočtu města. Klubovna funguje v dopoledních i odpoledních hodinách, dopolední program je pro menší děti, odpolední pro školáky. Dětem se věnují dvě vychovatelky, které pořádají výlety a jiné aktivity. Bližší informace poskytne paní Bc. Tereza Rašínová (MěÚ Č.). Informace o klubovně jsou i na internetové adrese S 3-1c Městská knihovna, p.o. - realizace programů, vytváření podmínek pro její rozšíření pro vybrané cílové skupiny, vazby na preventivní sociální služby Městská knihovna, p.o. Městská knihovna průběžně realizuje vzdělávací a kulturně výchovné kolektivní akce pro dospělé, děti, školy a jiné organizace. Městská knihovna vytváří podmínky pro rozšíření služeb a jejich kvality poskytování. S Op3-2 Katalog sociálních služeb pro oblast Českolipska 3-2a Aktualizace Katalogu sociálních služeb pro oblast Českolipska ÚK ORP Od měsíce září 2013 se průběžně pracuje na aktualizaci údajů v Katalogu poskytovatelů sociálních a navazujících služeb na území ORP v elektronické podobě. Došlo k návštěvě téměř všech poskytovatelů na území města České Lípy za účelem aktualizace údajů těchto poskytovatelů. Aktualizace bude provedena v elektronické podobě v roce 2014 a to i v závislosti na novém občanském zákoníku, po stabilizaci poskytovatelů sociálních služeb v území. 3-2b Tisk Katalogu sociálních služeb pro oblast Českolipska milník ředitelka SSMCL V roce 2013 se neuvažovalo o novém tisku Katalogu poskytovatelů sociálních a navazujících služeb na území ORP. Vše bude ještě projednáno po aktualizaci údajů v průběhu roku V případě realizace tohoto opatření se uvažuje o tisku v roce 2014 do počtu maximálně 1000 ks a to tak, aby tisk byl co nejlevnější a nezatížil rozpočet města. změny v legislativě, změny v území - velké změny u poskytovatelů sociálních služeb

5 4-1a Klub Koule - podpora, příspěvek na Farní charita Česká V roce 2013 se uskutečnily některé besedy, spolupracuje se s Policií ČR a s místní komunitou. Klub Koule funguje, realizují se některé preventivní programy, pracují s dětmi a rodinami, stanovuje se dlouhodobý plán a následně se provádí revize individuálního plánu. Fungují volnočasové aktivity jako počítač, fotbal, kulečník, výlety, pobyty a další. Poskytovatel úzce spolupracuje s Městským úřadem, Odborem sociálních věcí a zdravotnictví. Město podporuje poskytovatele, a to i finančně. Poskytoval byl v roce 2013 městem podpořen a bude podpořen i v roce Byla by vhodná lepší podpora, je potřeba více financí na určité aktivity. S 4-1b Cyklopruhy Cyklopruhy město zamýšlelo při opravě ulice 5. května, komunikace je ovšem úzká. Při fázi projektování bylo zjištěno, že šíře je nedostatečná. Je potřeba 2x chodník, 2x jízdní pruh, odstavný pruh a pak tedy cyklopruh, který by měl být minimálně 1-1,5 metru široký a to je při stávající šíři ulice technicky nemožné. finanční důvody, technické problémy Op4-1 Podpora realizace volnočasových aktivit dětí a mládeže 4-1c Zjištění stavu, navržení, zprovoznění a realizace cyklotras na území města Uvažuje se o systému napojení, procházelo se město. Chodníky a stávající komunikace jsou málo široké, nejhorší situace je kolem centra města. Do budoucna se uvažuje o otevření městského parku pro cyklisty, ale chodníky jsou úzké, měla by probíhat celková revitalizace městské zeleně a vše by se mělo řešit komplexně. Uvažuje se o cyklotrase na sídlišti Špičák, věc se řeší s PČR. finanční důvody, technické problémy 4-1d Zjišťování stavu, bezpečné propojení stávajících cyklostezek Odbor rozvoje majetku a investic města Sedmnáctikilometrová cyklostezka Varhany z České Lípy do Kamenického Šenova je kompletní. V září 2013 byl, po třináctiletém snažení, otevřen poslední úsek z Volfartic, který otevřeli představitelé svazku obcí, kterými trasa vede. V plánu je propojit Varhany s Cyklomagistrálou Ploučnice, která se nyní staví. Pozemky pod cyklostezkou Varhany ale dosud vlastní Správa železniční dopravní cesty, která se svazkem obcí podepsala nájemní smlouvu do roku Výstavba cyklostezky stála 52 milionů korun. Cyklostezka Varhany začíná nedaleko vlakové zastávky Střelnice v České Lípě a končí u bývalého vlakového nádraží v Kamenickém Šenově, jen pár set metrů od Panské skály. Cesta široká tři metry je přístupná pro pěší i pro cyklisty, hodně ji využívají i bruslaři. 4-1e Podpora Městské knihovny Česká, p.o. - zadání zpracování projektu Odbor rozvoje majetku a investic města Probíhá realizace studie, která by řešila uvedenou problematiku, využití vhodných prostor a to šířeji i v rámci jiných kulturních potřeb. finanční důvody Nezahrnuto v rozpočtu města 2013, vyřešení autorských práv, návrh do rozpočtu na rok a Oslovení okolních obcí, oslovení oddělení školství, získání podpůrných stanovisek, poskytovatelé Oddělení školství města Bylo jednáno s některými obcemi na území ORP. Bylo jednáno s vedoucí oddělení školství a cestovního ruchu, s paní Janou Veindlovou, která shromaždila další podpůrná stanoviska z území. Bylo jednáno i s některými poskytovateli. Op4-2 Zřízení Střediska výchovné péče 4-2b Oslovení, jednání - KÚ LK Odbor školství, Odbor sociálních věcí, poskytovatelé Oddělení školství města, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví města Bylo jednáno na krajském úřadě a nakonec byl přijat návrh, že bude navýšen počet pracovníků pedagogicko-psychologické poradny v České Lípě o jednoho odborného pracovníka, který by se zabýval problematikou dětí s výchovnými problémy. Uvažuje se o zřízení pobočky SVP v České Lípě od roku Probíhají jednání. V plánu MŠMT je posílení prevence příslušnými službami v horizontu 2 let v okresních městech. finanční důvody, čistě státní správa

6 5-4a Zjištění stavů a možné zvýšení počtu pracovních míst v rámci veřejně prospěšných prací probíhalo zjišťování stavu možného zvýšení počtu pracovních míst v rámci veřejně prospěšných prací 5-4b Zřízení nových pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací Odbor kancelář tajemníka MěÚ, Průběžně docházelo k navýšení počtu VPP, kterých je v současné době celkem 74 a z toho jsou 3 koordinátoři. Jedná se o půlroční projekty, které postupně končí. Od se plánuje opět 30 VPP + 2 koordinátoři. Spolupracuje se dlouhodobě s ÚP. 100% ÚP Op5-4 Zřizování sociálních firem 5-4c Možnost zaměstnání i pro zdravotně handicapované a osoby s nižším vzděláním nebo bez kvalifikace, spolupráce s Rytmus Liberec, o.p.s. Rytmus Liberec, o.p.s. Rytmus Liberec, o.p.s. umožňuje lidem se zdravotním znevýhodněním aktivní zapojení a seberealizaci zejména při vzdělání a pracovním uplatnění v běžném prostředí. Detašované pracoviště poskytuje službu především pro Českou Lípu a další obce v okolí (Jestřebí, Sosnová, Doksy, Mimoň, Zákupy). V současné době má pobočka v České Lípě 19 klientů. Cílová skupina jsou lidé se zdravotním postižením, převážně lidé s mentálním postižením, kteří potřebují dlouhodobou podporu při rozvoji dovedností směřujících k získání a udržení si zaměstnání, hledají zaměstnání v běžných podmínkách a jsou v produktivním věku. Pracovnice se klientům věnují nejen na individuálních schůzkách, ale také pořadájí jednou měsíčně skupinová setkání formou Job klubů a skupinových setkání pro čekatele. Statistika za rok 2013: O službu projevilo v roce 2013 v České Lípě zájem 18 nových zájemců. Intenzivně jsme pracovali s 28 klienty, kteří podepsali smlouvu o posyktování služby a pracuje se s nimi dlouhodobě. 5 zájemců přešlo do roku 2014 a čekají na uvolnění kapacity. Ti se schází jednou měsíčně na setkáních pro čekatele. Oslovili jsme 35 nových firem, kde proběhlo cca 260 jednání. Bylo uzavřeno 12 pracovně právních vztahů, 5 uživatelů pracuje, 4 si práci vyzkoušelo a pokračují ve službě, 3 službu ukončili. Rytmus Liberec o.p.s., detašované pracoviště Česká poskytuje registrovanou službu "Sociální rehabilitace" dle zákona 108/2006 Sb. 70. Jednou z metod, kterou využívá je podporované zaměstnávání. Nespadá do Opatření zřizování sociálních firem, ale do Opatření udržení a rozšírení služeb poskytovaných v přirozeném prostředí, protože zaměstnává OZP na otevřeném trhu práce. Použité zkratky: CZPLK Č.L. ČZJ DiS. MPSV OA o.p.s. o.s. ORP osoby se ZP OZP PČR SAS SPO SPOD ZŠ, PŠ a MŠ Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o.p.s. Český znakový jazyk Diplomovaný specialista Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Osobní asistence Obecně prospěšná společnost Občanské sdružení Obec s rozšířenou působností Osoby se zdravotním postižením Osoby zdravotně postižené Policie České republiky Sociálně aktivizační služby Sociálně-právní ochrana Sociálně-právní ochrana dětí Základní škola, Praktická škola a Mateřská škola, Moskevská 679, příspěvková organizace Projednáno v Zastupitelstvu města dne , č. usnesení 727/2014.

Monitoring plnění KP

Monitoring plnění KP Příloha A stav k 19. 3. 2013 číslo opatření KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění KP název opatření plánované období realizace ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ stav plnění zásadní důvody

Více

AKČNÍ PLÁN MĚSTA ČESKÁ LÍPA 2013-2014

AKČNÍ PLÁN MĚSTA ČESKÁ LÍPA 2013-2014 AKČNÍ PLÁN MĚSTA ČESKÁ LÍPA 2013-2014 MONITORING PLNĚNÍ (srpen 2014) číslo opatření název opatření kód akce název akce typ akce nositel akce stav plnění zásadní důvody neplnění/částečného plnění 1-2a Udržení

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

AKČNÍ PLÁN 2018 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA DOKSY

AKČNÍ PLÁN 2018 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA DOKSY AKČNÍ PLÁN 2018 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA DOKSY 2016 2020 1 Akční plán je prováděcím dokumentem Komunitního plánu sociálních služeb města 2016 2020 (dále KPSS). Je každoročně zpracováván pro

Více

AKČNÍ PLÁN 2019 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA DOKSY

AKČNÍ PLÁN 2019 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA DOKSY AKČNÍ PLÁN 2019 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA DOKSY 2016 2020 1 Akční plán je prováděcím dokumentem Komunitního plánu sociálních služeb města 2016 2020 (dále KPSS). Je každoročně zpracováván pro

Více

VYHODNOCENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OBCÍ SVAZKU OBCÍ NOVOBORSKA ZA ROK 2016

VYHODNOCENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OBCÍ SVAZKU OBCÍ NOVOBORSKA ZA ROK 2016 VYHODNOCENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OBCÍ SVAZKU OBCÍ NOVOBORSKA ZA ROK 2016 Akční plán 2016 vychází z Třetího komunitního plánu sociálních služeb obcí Svazku obcí Novoborska pro období 2016-2020.

Více

Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka )

Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka ) Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka 2016 2019) Obsah 1) Základní síť sociálních služeb ORP Jablonec nad Nisou... 2 2) Rozdělení sociálních služeb dle

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Pracovní skupina č. 1 Děti, mládež, rodina 1. Priorita: Slabá finanční gramotnost občanů Cíl:

Více

Název projektu: Komplexní odborná terénní a ambulantní pomoc ohroženým rodinám s dětmi na území města Česká Lípa 8 / / /

Název projektu: Komplexní odborná terénní a ambulantní pomoc ohroženým rodinám s dětmi na území města Česká Lípa 8 / / / Granty 2014 návrh výboru pro sociální politiku mimořádné řízení Poř. č.: 1. Žadatel: Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o. p. s. Zahradní 415/10 Liberec listiny) ze dne: O 485 KS Ústí nad

Více

Důvodová zpráva. Příloha: Akční plán na rok 2017 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka )

Důvodová zpráva. Příloha: Akční plán na rok 2017 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka ) Důvodová zpráva V procesu komunitního plánování je hlavním dokumentem 3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka na období 2016 2019. Dalším dokumentem je akční plán na daný rok. Akční

Více

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2010 na poskytování sociálních služeb

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2010 na poskytování sociálních služeb Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 21 na poskytování sociálních 1. Identifikační údaje 1.1 Název kraje: 1.2 Adresa sídla úřadu: Liberecký kraj U Jezu 642/2a Liberec IV-Perštýn

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB území ORP Strakonice 1 POSKYTOVATELÉ SOC. S LUŽEB A POSKYTOVANÉ SLUŽBY 1.1 Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Strakonice Centrum pro zdravotně

Více

Komunitní plánování sociálních služeb na Domažlicku

Komunitní plánování sociálních služeb na Domažlicku Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. Obsah: I. Smysl realizačního

Více

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko Op1-1 Zajištění pobytových odlehčovacích služeb Podpora vzniku sociální služby na základě zmapování skutečné poptávky pro osoby se zdravotním postižením i pro klienty cílové skupiny seniorů. Tento typ

Více

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 SYSTÉMOVÉ PRIORITY Priorita č. 1 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

Granty 2014 návrh výboru pro sociální politiku

Granty 2014 návrh výboru pro sociální politiku Granty 2014 návrh výboru pro sociální politiku 1. Žadatel: ADRA, o. p. s. Praha Klikatá 1238/90c, Praha 5 Pobočka ADRA, o. p. s. Česká Lípa, Čs. Armády 1578, Česká Lípa Název projektu: Dobrovolnické centrum

Více

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM SOCIÁLNÍ SFÉRY - Práce - Bydlení - Volný čas - Partnerské vztahy - Rodina PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ Pracovní trh Sociální služby Možnosti mimo systém LEGISLATIVA

Více

Občanské sdružení D.R.A.K.

Občanské sdružení D.R.A.K. Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra Sociální služby v Pardubickém kraji v kontextu péče o osoby s poruchou autistického spektra Bc. Edita Moučková Krajský úřad Pardubického kraje 20. 4. 2015 ÚVOD Poruchou autistického spektra trpí v ČR odhadem

Více

Dotační řízení MPSV 2014

Dotační řízení MPSV 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOČESKÉHO KRAJE Dotační řízení MPSV 2014 Kritéria hodnocení po stanovení směrného čísla Sociální služby Obsah 1 Sociální PORADENSTVÍ...4 1.1 Odborné sociální poradenství ( 37)...4 2 Služby

Více

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením dne 12. 5. 2014

Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením dne 12. 5. 2014 Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením dne 12. 5. 2014 Datum konání: 12. 5. 2014, 15:00 hodin Místo konání: ÚMČ Praha 10, budova B, 5. patro Radniční salonek Přítomni: Kateřina

Více

ZÁPIS ze setkání řídící skupiny

ZÁPIS ze setkání řídící skupiny ZÁPIS ze setkání řídící skupiny Název projektu: Registrační číslo: Termín konání: Místo konání: Vytvoření komunitního plánu na území ORP Luhačovice CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006588 7.6.2019, v 10.00 hod.

Více

Strategická část. stručná verze. k připomínkování

Strategická část. stručná verze. k připomínkování Strategická část stručná verze k připomínkování Vznik strategie, návaznost na ostatní dokumenty Strategická část Komunitního plánování sociálních služeb na území místní akční skupiny Chance in Nature Local

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče Oblast péče o seniory Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Severní Terasa, p.o. 20 let s vámi - oslavy 20. výročí

Více

Navržené dotace pro rok 2019 do Rady města Ústí nad Labem - v případě požadované dotace do 50 tis. Kč

Navržené dotace pro rok 2019 do Rady města Ústí nad Labem - v případě požadované dotace do 50 tis. Kč příloha důvodové zprávy č. 1 Navržené dotace pro rok 2019 do Rady města Ústí nad Labem - v případě požadované dotace do 50 tis. Kč Dotační titul Organizace Název projektu/služby Navrhovaná dotace SA Self

Více

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické Zpráva o naplňování cílů a opatření komunitních plánů v lokalitách Olomouckého kraje za rok 2013 Název komunitního plánu 2. Komunitní plán sociálních služeb města Kojetína na období let 2012-2016 Časová

Více

Příloha č. 2 Zápisu č. 5 z jednání Pracovní skupiny II. ze dne Akční plán rozvoje sociálních služeb v Třebíči na rok 2013

Příloha č. 2 Zápisu č. 5 z jednání Pracovní skupiny II. ze dne Akční plán rozvoje sociálních služeb v Třebíči na rok 2013 Příloha č. 2 Zápisu č. 5 z jednání Pracovní skupiny II. ze dne 25.02.2013 Akční plán rozvoje sociálních služeb v Třebíči na rok 2013 1 Priority a opatření Tento akční plán vznikl na základě Střednědobého

Více

Závěrečný workshop Zámek Kravaře, 17. 2. 2015. Komunikační vazby mezi realizátory Komunitního plánování v Moravskoslezském kraji

Závěrečný workshop Zámek Kravaře, 17. 2. 2015. Komunikační vazby mezi realizátory Komunitního plánování v Moravskoslezském kraji Závěrečný workshop Zámek Kravaře, 17. 2. 2015 Komunikační vazby mezi realizátory Komunitního plánování v Moravskoslezském kraji 1 Základní informace o projektu Název: Sociální služby SOH Partner projektu:

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BLANSKO PRO ROK 2015

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BLANSKO PRO ROK 2015 VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BLANSKO PRO ROK 2015 Úvod Komunitní plán sociálních služeb Blansko 2013-2016, schválený Zastupitelstvem města Blansko, definuje priority

Více

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce za jednotlivé oblasti sociální péče

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce za jednotlivé oblasti sociální péče Oblast péče o seniory Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na a služby blízké službám sociálním v roce 2012 - za jednotlivé oblasti sociální péče v Kč Domov pro seniory Severní Terasa, p.o. Aktivizace

Více

Schválená částka dotace v Kč. Číslo usnesení RMZ/ZMZ. 1 ABAPO, s.r.o ABAPO osobní asistence /12Z/

Schválená částka dotace v Kč. Číslo usnesení RMZ/ZMZ. 1 ABAPO, s.r.o ABAPO osobní asistence /12Z/ Přehled schválených a vyplacených dotací ze Sociálního fondu statutárního města Zlína (v souladu s uzavřenými smlouvami o poskytnutí v roce 2016) - registrované sociální služby a primární podpora rodin

Více

Akční plán rozvoje sociálních služeb na Mohelnicku na rok 2020

Akční plán rozvoje sociálních služeb na Mohelnicku na rok 2020 Střednědobé plánování rozvoje sociálních služeb na SO ORP Mohelnice CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006549 Realizátor Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. v partnerství s Městem Mohelnice Akční plán

Více

Služby sociální prevence ,20 CELKEM ,60

Služby sociální prevence ,20 CELKEM ,60 Aktualizace ke dni leden 2019 Příloha dokumentu - Systém podpory sociálních služeb pro občany města Hradec Králové schválený usnesením Zastupitelstva města Hradec králové č. 1528/2017 dne 31. 1. 2017 Sumarizace

Více

Zápis z 8. jednání výboru pro sociální politiku Zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 4. 6. 2015 od 15.00 hodin

Zápis z 8. jednání výboru pro sociální politiku Zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 4. 6. 2015 od 15.00 hodin Zastupitelstva města, které se konalo 115 Příloha č. 3 7. Dotace Výboru pro sociální politiku bylo předloženo celkem 46 žádostí o poskytnutí dotace v sociální oblasti. Žádosti byly podávány ve 2 kategoriích

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011

Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011 Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011 Shrnutí Dotazníkového šetření se zúčastnilo 23 ze 36 oslovených poskytovatelů PZ (včetně jejich poboček) Poskytovatelé PZ zastoupeni ve 13

Více

ZÁPIS ze setkání pracovní skupiny osoby se zdravotním postižením a senioři

ZÁPIS ze setkání pracovní skupiny osoby se zdravotním postižením a senioři ZÁPIS ze setkání pracovní skupiny osoby se zdravotním postižením a senioři Název projektu: Registrační číslo: Termín konání: Místo konání: Vytvoření komunitního plánu na území ORP Luhačovice CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006588

Více

Systém sociálních služeb v České republice

Systém sociálních služeb v České republice WORKSHOP ZAMĚŘENÝ NA SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Systém sociálních služeb Otrokovice 10. září 2009 Ing. Alena Havlíková vedoucí oddělení sociálních služeb sociální odbor MěÚ Otrokovice Co rozumíme pod pojmem

Více

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3.1. Teoretický úvod Obecně je možné sociální služby charakterizovat jako specializované činnosti zaměřené na pomoc lidem, kteří se dostali do nepříznivé

Více

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce za jednotlivé oblasti sociální péče

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce za jednotlivé oblasti sociální péče Oblast péče o seniory (služby) Dům pokojného stáří svaté Ludmily 80 000 Dům pokojného stáří sv.ludmily zvl.rež. 82 000 Opora Pečovatelská služba OPORA 603 000 Opora Domácí hospicová péče OPORA 210 000

Více

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Azylové domy Celkové finanční zdroje v letech 2011-2014 1 Údaje ze žádostí poskytovatelů sociálních služeb

Více

PROGRAM PODPORY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V PLZEŇSKÉM KRAJI 2017

PROGRAM PODPORY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V PLZEŇSKÉM KRAJI 2017 RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE VYHLAŠUJE PRO ROK 2017 DOTAČNÍ TITUL PROGRAM PODPORY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V PLZEŇSKÉM KRAJI 2017 I. Cíl : Podpora sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb.,

Více

Zápis ze zasedání výboru pro sociální politiku Zastupitelstva města Česká Lípa

Zápis ze zasedání výboru pro sociální politiku Zastupitelstva města Česká Lípa Zastupitelstva města 1/6 Přítomni: Mgr. Eva Stehlíková, p. Libuše Horáková, PaedDr. Jiřina Ledvinková, Ing. Petr Máška, p. Irena Patková, p. Miloslav Václav, JUDr. Jana Zejdová, p. Jaroslava Kořínková

Více

Prioritní cíle a opatření 1. Komunitního plánu sociálních služeb města Český Krumlov,

Prioritní cíle a opatření 1. Komunitního plánu sociálních služeb města Český Krumlov, PRIORITY 1. KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV NA ROK 2008 Prioritní cíle a 1. Komunitního plánu sociálních služeb města Český Krumlov, které vzešly z jednání pracovních a řídících

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Osobní asistence (Pardubice) ano Sociální rehabilitace - PC učebna ne Provozní místnost - Setkávání bez bariér ne 53100

Osobní asistence (Pardubice) ano Sociální rehabilitace - PC učebna ne Provozní místnost - Setkávání bez bariér ne 53100 Výsledky dotačnícho řízení z Programu podpory v sociální oblasti na rok Poř. číslo IČ Žadatel dotace Název projektu/účel 1 4253965 ABATAB, spolek pro péči o rodinu Sasanky, sociálně aktivizační služby

Více

Schválená částka na sociální službu v Kč. Celková schválená částka dotace v Kč. Datum schválení dotace. Číslo usnesení RMZ/ZMZ

Schválená částka na sociální službu v Kč. Celková schválená částka dotace v Kč. Datum schválení dotace. Číslo usnesení RMZ/ZMZ Přehled schválených a vyplacených dotací ze Sociálního fondu statutárního města Zlína (v souladu s uzavřenými smlouvami o poskytnutí dotace v roce 2017) - registrované sociální služby Č. Příjemce dotace

Více

Žadatel: IČ: Požadovaná částka:

Žadatel: IČ: Požadovaná částka: Granty 2013 Návrh výboru pro sociální politiku 1. MV II/s-o. s./1-2695/94 R ze dne 12. 12. 1994 ADRA Praha o. s., Klikatá 1238/90 c, Praha, Pobočka Česká Lípa, Čs. Armády 1578 61388122 30.950,- Kč 24.000,-

Více

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079. Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079. Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 S námi na trh práce Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 Příjemce dotace: Kvalifikační a personální agentura, o.p.s. (Závodní 815, Třinec) KaPA, o.p.s. byla založena v roce 2000 jako obecně

Více

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zdroj: 1) Webové stránky poskytovatelů 2) Registr poskytovatelů sociálních služeb k datu 16.10.2015 3) Informace od poskytovatelů sociálních

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit výzvy 034/03_16_047/CLLD_15_01_271 Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce za jednotlivé oblasti sociální péče

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce za jednotlivé oblasti sociální péče Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na Oblast péče o seniory (služby) Dům pokojného stáří svaté Ludmily 68 040 Dům pokojného stáří sv.ludmily zvl.rež. 105 360 Opora Pečovatelská služba OPORA 611 220

Více

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Obsah prezentace Principy a předpoklady poskytování služeb v komunitě Základní rozdělení služeb v komunitě

Více

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016 PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA Databanka projektů na období 2012 až 2016 0 Zpracovatelský tým: PhDr. Leona Kupčíková (Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.) Mgr. Lucie Hanková (Město Krásná Lípa) Hana

Více

Analýza poskytovatelů sociálních služeb v Uherském Hradišti

Analýza poskytovatelů sociálních služeb v Uherském Hradišti Analýza poskytovatelů sociálních služeb Zpracovala: Ing. Jana Kozelková koordinátorka KPSS Cílem analýzy bylo především zjistit: základní údaje o poskytovatelích, zaměření činnosti, cílovou skupinu uživatelů

Více

analýza sociálních služeb jednotlivých organizací pro cílové skupiny PS

analýza sociálních služeb jednotlivých organizací pro cílové skupiny PS ZÁPIS SETKÁNÍ Pracovní skupina Číslo zápisu: 2 Datum: 25. listopadu 2008 Místo setkání: místnost 153, 1.patro, Malinovské nám. 3 Program: 1. přivítání, představení programu, prezence 2. analýza sociálních

Více

RIP 2.1 OP LZZ zaměřené na osoby pečující o dítě do 15 let věku. Konference k projektu Dítě není překážkou Olomouc, 12.1.

RIP 2.1 OP LZZ zaměřené na osoby pečující o dítě do 15 let věku. Konference k projektu Dítě není překážkou Olomouc, 12.1. RIP 2.1 OP LZZ zaměřené na osoby pečující o dítě do 15 let věku Konference k projektu Dítě není překážkou Olomouc, 12.1.2012 Karel Vít Úvodní informace o nás Odbor implementace fondů EU je součástí Sekce

Více

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce za jednotlivé oblasti sociální péče

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce za jednotlivé oblasti sociální péče Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na Oblast péče o seniory Domov pro seniory Dobětice, p.o. zavádění konceptu Kinestetické mobilizace 7 000 Domov pro seniory Dobětice, p.o. Čtyři roční období - s

Více

Správa v oblasti sociálních služeb SOCIÁLNÍ SPRÁVA ZS 2016

Správa v oblasti sociálních služeb SOCIÁLNÍ SPRÁVA ZS 2016 Správa v oblasti sociálních služeb SOCIÁLNÍ SPRÁVA ZS 2016 Co jsou sociální služby? Sociální služby jsou jedním z nástrojů, systémů pomoci lidem, kteří se ocitli ve složité sociální situaci z důvodu: dlouhodobého

Více

AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OBCÍ SVAZKU OBCÍ NOVOBORSKA ROK 2017

AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OBCÍ SVAZKU OBCÍ NOVOBORSKA ROK 2017 AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OBCÍ SVAZKU OBCÍ NOVOBORSKA ROK 2017 Tento Akční plán vychází z Třetího komunitního plánu obcí Svazku obcí Novoborska pro období Zkratky použité v textu: KOS Koordinační skupina

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

INDIKÁTORY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Verze č. 2

INDIKÁTORY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Verze č. 2 INDIKÁTORY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Verze č. 2 1 Zpracovala: Koordinační skupina RPSS ve spolupráci se členy pracovních skupin Schválila: Řídící skupina RPSS dne 5. února 2015 Pracovní skupina Děti a mládež Služba

Více

SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ORP ZNOJMO PRO ROK 2019

SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ORP ZNOJMO PRO ROK 2019 SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ORP ZNOJMO PRO ROK 2019 Na základě projektu Jihomoravského kraje Podpora plánování rozvoje v Jihomoravském kraji III a v návaznosti na práci Okresního multidisciplinárního týmu

Více

SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ORP ZNOJMO PRO ROK 2020

SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ORP ZNOJMO PRO ROK 2020 SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ORP ZNOJMO PRO ROK 2020 Na základě projektu Jihomoravského kraje Podpora plánování rozvoje v Jihomoravském kraji III a v návaznosti na práci Okresního multidisciplinárního týmu

Více

IČ Žadatel dotace Název projektu/účel ABATAB, spolek pro péči o rodinu Sasanky, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

IČ Žadatel dotace Název projektu/účel ABATAB, spolek pro péči o rodinu Sasanky, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Přehled příjemců dotací z Programu podpory v soc. a zdrav. oblasti 2019 - registrované sociální služby ŽADATELÉ: 1 4253965 ABATAB, spolek pro péči o rodinu Sasanky, sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Služby na území Mladovožicka

Služby na území Mladovožicka Služby na území Mladovožicka Priority a opatření Priorita 1. Podpora systému poskytovaných služeb 1.1. Zachování stávajících sociálních služeb ve správním obvodu obce s pověřeným obecním úřadem Mladá Vožice

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

Příloha č. 1 k Zápisu č. 5 z jednání Pracovní skupiny II. ze dne Akční plán rozvoje sociálních služeb v Třebíči na rok 2012 evaluace

Příloha č. 1 k Zápisu č. 5 z jednání Pracovní skupiny II. ze dne Akční plán rozvoje sociálních služeb v Třebíči na rok 2012 evaluace Příloha č. 1 k Zápisu č. 5 z jednání Pracovní skupiny II. ze dne 25.02.2013 Akční plán rozvoje sociálních služeb v Třebíči na rok 2012 evaluace Priority a opatření Akční plán rozvoje sociálních služeb

Více

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 Příjemce: Kvalifikační a personální agentura, o.p.s. (Závodní 815, Třinec) KaPA, o.p.s. byla založena v

Více

AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OBCÍ SVAZKU OBCÍ NOVOBORSKA ROK 2016

AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OBCÍ SVAZKU OBCÍ NOVOBORSKA ROK 2016 AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OBCÍ SVAZKU OBCÍ NOVOBORSKA ROK 2016 Tento Akční plán vychází z Třetího komunitního plánu obcí Svazku obcí Novoborska pro období. 1. ÚVOD Smyslem vzniku Akčního plánu pro rok

Více

Základní zásady základní sociální

Základní zásady základní sociální Předmět úpravy Podmínky pro poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči Podmínky pro vydávání oprávnění k poskytování soc.služeb, pro výkon veřejné správy a inspekci soc.. služeb Předpoklady pro

Více

Základní informace o službě

Základní informace o službě Vyhodnocení dotazníku pro analýzu a hodnocení potřebnosti sociálních služeb v místních podmínkách v rámci projektu S akcentem na budoucnost (2006 2008), realizovaného Centrem pro zdravotně postižené Libereckého

Více

První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.

První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Projekt První šance mladým je spolufinancován z prostředků Evropského

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB 2012 2016 V REGIONU KADAŇ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB 2012 2016 V REGIONU KADAŇ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ Komunitní plán sociálních a souvisejících služeb 2012-2016 V regionu Kadaň Klášterec nad Ohří KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB 2012 2016 V REGIONU KADAŇ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ Tento projekt

Více

Příloha č. 1 Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje na období : Analýza dat sociálních služeb

Příloha č. 1 Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje na období : Analýza dat sociálních služeb 028_P01a_Analyza_dat_socialnich_sluzeb Příloha č. 1 Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje na období 2018 2020: Analýza dat sociálních služeb Obsah 1 Přehled poskytovatelů sociálních

Více

REALIZAČNÍ PLÁN. pro roky 2008 a 2009

REALIZAČNÍ PLÁN. pro roky 2008 a 2009 Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. REALIZAČNÍ PLÁN pro roky

Více

Zápis z jednání pro programové rámce v rámci zpracování SCLLD

Zápis z jednání pro programové rámce v rámci zpracování SCLLD Zápis z jednání pro programové rámce v rámci zpracování SCLLD Jako součást přípravy strategie (SCLLD) rozvoje území na období 2014-2020 pořádala MAS setkání pro podnikatele, zemědělce, obce a příspěvkové

Více

Důvodová zpráva 6. zasedání zastupitelstva města Jablonec nad Nisou konané 18. 6. 2015 Důvodová zpráva Na dnešním jednání Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou je předkládán návrh na rozdělení dotací

Více

Program podpory A neinvestiční dotace na sociální služby pro rok 2011

Program podpory A neinvestiční dotace na sociální služby pro rok 2011 Program podpory A neinvestiční dotace na sociální služby pro rok 2011 Název krajského úřadu: Krajský úřad Zlínského kraje 1. Souhrnný komentář KÚ ke stanovení reálných návrhů dotací pro rok 2011 1 : Služby

Více

Komentář ke stanovení výše optimálního a reálného návrhu dotace na sociální služby v Pardubickém kraji na rok 2014

Komentář ke stanovení výše optimálního a reálného návrhu dotace na sociální služby v Pardubickém kraji na rok 2014 Komentář ke stanovení výše optimálního a reálného návrhu dotace na sociální služby v Pardubickém kraji na rok 2014 Pardubický kraj stanovil pro výpočet optimálního a reálného návrhu kritérium pro každý

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Třince na období let

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Třince na období let 15. března 2016 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Třince na období let 2013-2017 Město Třinec realizuje střednědobé plánování již od r. 2005 Jedná se o čtvrtý komunitní plán města Třince

Více

Sociální služby v ČR. Mirka Wildmannová

Sociální služby v ČR. Mirka Wildmannová Sociální služby v ČR Mirka Wildmannová 12.11.2010 19.11.2010 Sociální služby - definice Nástroj sociálního zabezpečení sociální pomoci Poskytovány lidem společensky znevýhodněným, a to s cílem zlepšit

Více

Základní síť sociálních služeb Libereckého kraje

Základní síť sociálních služeb Libereckého kraje Metodická podpora obcím Koncept plánování sociálních služeb Základní síť sociálních služeb Libereckého kraje Vize: V rámci Libereckého kraje existuje komplexní a systematizovaný sběr dat od dotčených subjektů

Více

Poř. číslo IČ Příjemce dotace/ žadatel Název projektu/účel

Poř. číslo IČ Příjemce dotace/ žadatel Název projektu/účel Program podpory v sociální oblasti na Výše finančních prostředků na : Kč 5 758 800,00 Poř. číslo IČ Příjemce dotace/ žadatel Název projektu/účel 1 26647214 Amalthea o.s. Podpora pro rodinu a dítě NE 0

Více

Poskytnutá finanční podpora z rozpočtu města 2016 (v Kč) Vyrovnávací platba 2016 (v Kč)

Poskytnutá finanční podpora z rozpočtu města 2016 (v Kč) Vyrovnávací platba 2016 (v Kč) Sumarizace nákladů a souvisejících hodnot sledovaných u služeb v aktuální síti města (včetně podrobného přehledu registrovaných sociálních služeb, kterým město Hradec Králové poskytlo finanční dotaci)

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ A OKOLÍ

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ A OKOLÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ A OKOLÍ NA ROK 2018 Prováděcí část ke Komunitnímu plánu: Střednědobý plán rozvoje sociálních a souvisejících služeb ve městě Ústí

Více

Sasanky, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Sociální služby pro rodiny s dětmi (program Podpora pro rodinu a dítě)

Sasanky, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Sociální služby pro rodiny s dětmi (program Podpora pro rodinu a dítě) Program podpory v sociální oblasti 2017 ŽADATELÉ: Poř. číslo IČ Žadatel dotace Název projektu/účel 1 4253965 ABATAB, spolek pro péči o rodinu Sasanky, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi ne

Více

Minimální síť sociálních služeb a služeb navazujících v Třebíči

Minimální síť sociálních služeb a služeb navazujících v Třebíči Minimální síť sociálních služeb a služeb navazujících v i 1. Minimální sítí sociálních služeb a služeb navazujících v i (dále také jen Minimální síť ) je rozuměn souhrn poskytovatelů a zařízení sociálních

Více

Příloha č. 2: Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje na období 2018 Data o sociálních službách

Příloha č. 2: Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje na období 2018 Data o sociálních službách Příloha č. 2: Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje na období 2018 Data o sociálních službách 1 Přehled poskytovatelů sociálních služeb a zařízení v LK Kompletní přehled všech

Více

KONCEPCE A IMPLEMENTAČNÍ PLÁN

KONCEPCE A IMPLEMENTAČNÍ PLÁN Péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje KONCEPCE A IMPLEMENTAČNÍ PLÁN O.Pěč 17.3.2011 Karlovy Vary Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

OKRESNÍ MINIMÁLNÍ SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO ROK 2016 OKRES HODONÍN

OKRESNÍ MINIMÁLNÍ SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO ROK 2016 OKRES HODONÍN Individuální projekt Jihomoravského kraje Z.1.04/3.1.00/9.00002 s názvem OKRESNÍ MINIMÁLNÍ SÍŤ SOIÁLNÍH SLUŽEB PRO ROK 2016 OKRES HODONÍN Okresní multidisciplinární tým (dále MT) vznikl z iniciativy Jihomoravského

Více

1. Poradenské a podpůrné služby pro osoby v nepříznivé sociální situaci.

1. Poradenské a podpůrné služby pro osoby v nepříznivé sociální situaci. Přehled silných a slabých stránek zaměřených na oblast sociálních a návazných služeb v souvislosti s aktualizací Komunitního plánu sociálních a návazných služeb MČ Praha 10 na období 2017-2020 Popis silných

Více

Zastupitelstvo Kraje Vysočina. Dodatek č. 1. ze dne

Zastupitelstvo Kraje Vysočina. Dodatek č. 1. ze dne Zastupitelstvo Kraje Vysočina Dodatek č. 1 ze dne 2. 2. 2016 k Zásadám Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 07/15 pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016 Čl. 1 Změnové ustanovení 1) Článek

Více

Název programu: Program podpory v sociální a zdravotní oblasti - rok Dotační titul: Sociální a zdravotní oblast - registrované sociální služby

Název programu: Program podpory v sociální a zdravotní oblasti - rok Dotační titul: Sociální a zdravotní oblast - registrované sociální služby Název programu: Program podpory v sociální a zdravotní oblasti - rok 2018 Dotační titul: Sociální a zdravotní oblast - registrované sociální služby Přehled žadatelů: Poř. 1 4253965 ABATAB, spolek pro péči

Více

Férové školy v LIBERCI. Setkání metodiků škol zapojených do projektu KIPR / Praha

Férové školy v LIBERCI. Setkání metodiků škol zapojených do projektu KIPR / Praha Férové školy v LIBERCI Setkání metodiků škol zapojených do projektu KIPR / Praha 19. 9. 2018 Základní informace o projektu Výzva č. 21 OP VVV: Inkluzivní vzdělávání Období realizace: 07/2017 do 06/2020

Více