AKČNÍ PLÁN MĚSTA ČESKÁ LÍPA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "AKČNÍ PLÁN MĚSTA ČESKÁ LÍPA 2013-2014"

Transkript

1 AKČNÍ PLÁN MĚSTA ČESKÁ LÍPA MONITORING PLNĚNÍ (srpen 2014) číslo opatření název opatření kód akce název akce typ akce nositel akce stav plnění zásadní důvody neplnění/částečného plnění poznámka 1-2a Udržení poskytování terénních registrovaných sociálních služeb - CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ LK o.p.s. CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ LK o.p.s. V daném období se podařilo zajistit všechny registrované služby. Osobní asistence a odlehčovací služba jsou poskytovány na celém území regionu 7 dní v týdnu/24 hodin denně 20 osobními asistenty. Službu odborného sociálního poradenství využilo v daném období 249 klientů žijících na území města, dalším 95 klientům byla zapůjčena kompenzační pomůcka. SPOD - Komplexní odborná terénní a ambulantní pomoc ohroženým rodinám s dětmi na Českolipsku a Novoborsku byla poskytována výhradně rodinám v evidenci SPOD, za dobu trvání projektu bylo podpořeno 23 rodin na území města. CZPLK o.p.s. poskytuje soukromým i právnickým osobám tlumočení do ČZJ. vyjma služby SAS, která nebyla v daném obodobí finančně podpořena ze strany MPSV poskytované služby: Osobní asistence - v daném období bylo uzavřeno 42 smluv o poskytování služby na území Č.L., Odlehčovací služba - využilo 21 klientů žijících na území ČL, obě služby jsou poskytovány na základě uzavřené smlouvy, kde je uveden přesný rozsah služby - dny a hodiny, kdy OA do rodiny dochází, Odborné sociální poradenství, Půjčovna kompenzačních pomůcek, SAS, SPOD, Tlumočnické služby, vzdělávací a volnočasové aktivity 1-2b Rozšíření pečovatelské služby o víkendy - Sociální služby města České Lípy, p.o. Sociální služby města České Lípy, p.o. Zkušební provoz byl zahájen Pečovatelská služba funguje i o víkendech. Byla provedena úprava v registraci. 1-2c Udržení poskytování teréních registrovaných soc. služeb - OPORA o.s. OPORA o.s. Probíhalo a probíhá poskytování sociálních služeb, poskytovatel funguje, služby dle registru poskytují, vše je závislé na finančních zdrojích. Sociálně aktivizační služby v České Lípě neposkytovali, ale chtějí poskytovat domácí hospicovou péči. Poskytovatel má dvě zdravotní sestry a probíhalo výběrové řízení na dvě pečovatelky (jedna pečovatelka odešla). Poskytovatel se snaží propojit zdravotní a sociální péči. Oblast působnosti, poskytování služeb je téměř celé Českolipsko (až 25km). Sociální poradenství je zdarma, funguje i půjčovna kompenzačních pomůcek (polohovací lůžka, chodítka, nástavce na WC i do vany...). Kapacita služby je cca 10 klientů. Garantem služby je paní Eva Tenglerová, DiS. poskytované služby: Odlehčovací služba, Odborné sociální poradenství, Půjčovna kompenzačních pomůcek, SAS (Ne), Pečovatelská služba 1-2d Denní a pobytové sociální služby, p.o. Denní a pobytové sociální služby, p.o. Probíhalo a probíhá poskytování sociálních služeb, poskytovatel funguje velice dobře, služby dle registru poskytují. V roce 2013 proběhly následující akce SPORTOVNÍ DEN S "NADĚJÍ", REKONDIČNÍ POBYT VE SLOUPU, OLYMPIÁDA OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM V OLOMOUCI, DEN STACIONÁŘE, ANEB JSME TAK TROCHU JINÁ PARTIČKA... V roce 2014 jsou již v každém měsíci naplánované další akce. Aktivity: košíkářská dílna, keramická dílna, truhlářská dílna, výtvarné aktivity, hudební, speciálně-pedagogická, speciálně-rehabilitační, sportovní aktivity. Denní stacionář, Domov pro osoby se ZP Op1-2 Udržení a rozšíření služeb poskytovaných v přirozeném prostředí 1-2e Udržení poskytování hospicové péče v nemocnici v České Lípě - Hospicová péče sv. Zdislavy, o.p.s Hospicová péče sv. Zdislavy Probíhalo a probíhá poskytování sociálních služeb, poskytovatel funguje velice dobře, služby dle registru poskytují, vše je závislé na finančních zdrojích. V roce 2013 měl poskytovatel v Nemocnici s poliklinikou, a.s. dva Rodinné pokoje (4.patro) a od ledna 2014 je k dispozici další jeden Rodinný pokoj (9.patro). Služba je dostupná 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Poradna Zdislava poskytuje odborné poradenstvbí každou středu od hod. do 15:00 hod., ale i v jiné dny dle potřeby, pracovníci jsou dostupni na telefonu. Oblast působnosti je pro klienty z celého Českolipska. V roce 2012 využilo službu celkem 33 klientů, v roce 2013 došlo k nárustu klientů a poskytování služby má i nadále vzrůstající tendenci. Garantem služby je paní Markéta Chýlková.

2 1-2f Udržení poskytování rané péče Středisko pro ranou péči Liberec, o.p.s. Služba je poskytována rodinám dětí se zdravotním postižením nebo ohrožením vývoje v oblasti zrakové, mentální a pohybové, dětí s kombinovaným postižením a dětí s poruchou autistického spektra od narození do nejvýše 7 let věku. Terénní služby jsou poskytovány v pracovních dnech mezi 8-17:30 hod. 1-2g Podpora samostatného bydlení pro duševně nemocné Fokus Liberec o.s. - Pobočka Probíhalo a probíhá poskytování sociálních služeb, poskytovatel funguje, služby dle registru poskytují, vše je závislé na finančních zdrojích. Poskytovatel má dva pracovníky a v současné době sedm aktivních klientů. Kapacita služby je cca 10 klientů. Poskytovatel jedná s Psychiatrickou léčebnou Kosmonosy a Beřkovice a dále i s paní Z. Čížkovou (Psychiatrické sanatorium ). Jednají i ohledně bytů chráněného bydlení. Oblast působnosti, poskytování služeb je téměř celé Českolipsko (až 25km). Spolupracují s opatrovníky klientů na Českolipsku. V roce 2013 pořádali EDUKACI, která probíhá i v roce Počet žadatelů o chráněné bydlení se zvyšuje. 1-2h Poskytování chráněného bydlení Dolmen o.p.s. - Agentura pro chráněné bydlení Probíhalo a probíhá poskytování sociálních služeb, poskytovatel fungoval na adrese Partyzánská, kde měl kancelář a 3 byty. Z této adresy se ovšem musel odstěhovat a to z důvodu vysokého nájmu, vysokých provozních nákladů, zejména za teplo (nevhodné topení a špatná okna). Od má poskytovatel dva nové byty na adrese Okružní, kde již jeden byt byl. Jeden nový byt je v ulici Severní. Kancelář je na adrese Školní Dolmen o.p.s. přímo vlastní dům v Sosnové, kde také poskytuje chráněné bydlení. Někteří klienti jsou z Mařenic a Jestřebí, službu poskytují především pro Českou Lípu, celkem mají 14 klientů. 1-5a Práce na projektové dokumentaci projektant Projekt byl zadán a projektantem zpracován. S Op1-5 Nárůst kapacity rezidenčních míst pro seniory (vytvoření nové kapacity) 1-5b Stavební řízení, vydání povolení, stavební práce, stavební úpravy 1-5c Kolaudace, povolení k užívání milník Stavební úřad MěÚ, Sociální služby města České Lípy, p.o. Stavební úřad MěÚ, Sociální služby města České Lípy, p.o. Stavební řízení proběhlo, bylo vydáno stavební povolení. Proběhly stavební práce, stavební úpravy. S Kolaudace proběhla v měsíci listopad-prosinec 2013 a bylo vydáno povolení k užívání. S 1-5d Zahájení provozu milník ředitelka SSMCL Provoz byl zahájen v lednu S

3 2-1a podpora akce "Klub Koule" milník ředitelka - Farní charita V roce 2013 se uskutečnily některé besedy, spolupracuje se s Policií ČR a s místní komunitou. Klub Koule funguje, realizují se některé preventivní programy, pracují s dětmi a rodinami, stanovuje se dlouhodobý plán a následně se provádí revize individuálního plánu. Fungují volnočasové aktivity jako počítač, fotbal, kulečník, výlety, pobyty a další. Poskytovatel úzce spolupracuje s Městským úřadem, Odborem sociálních věcí a zdravotnictví. Město podporuje poskytovatele, a to i finančně. Poskytoval byl v roce 2013 a 2014 městem podpořen a bude podpořen i nadále. Byla by vhodná lepší podpora, je potřeba více financí na určité aktivity. S beseda s Policií ČR, psycholog (šikana) 2-1b Městská knihovna České, p.o. milník ředitelka Městské knihovny Česká, p.o. Městská knihovna průběžně připravovala a realizovala preventivní programy pro děti. Cílem kulturně výchovných a vzdělávacích aktivit byla podpora čtenářství, vztahu k četbě vůbec a to především u dětí a mládeže. Městská knihovna vytváří podmínky pro rozšíření služeb a jejich kvality poskytování. S Den dětí 2-1c ADRA o.p.s. milník Vedoucí pobočky ADRA V měsíci říjnu proběhly přednášky o finanční gramotnosti. Na adrese funguje Informační centrum pro rodiny ve finanční tísni ADRA, sociální poradenství pro cizince, kurz češtiny, právní poradna pro cizince. Na adrese funguje i Dobrovolnické centrum ADRA. S Přednášky, podpora "finanční gramotnost" Op2-1 Preventivní programy příprava, realizace, podpora 2-1d Úřad práce ředitelka ÚP Česká Úřad práce realizoval několik projektů, např. "Společně do práce", cílem projektu byly motivační moduly, počítačové dovednosti, kariérové a skupinové poradenství, cvičnou firmu pro účastníky skupiny osob nad 50 let věku - "Mladá naděje v Libereckém kraji", cílem projektu byly motivační aktivity, skupinové poradenství, diagnostiky, odborná školení k finanční gramotnosti a pracovně-právnímu minimu, rekvalifikace, využití komunikačního portálu - "Počítáme s Vámi", cílem projektu byla odborná školení finanční gramotnost, pracovně-právní minimum, osobnostní rozvoj, rekvalifikační kursy - "Nejsem na to sama", cílem projektu byla školení k zahájení podnikání, informační technologie, trénink komunikace, marketink, právo, účetnictví, workshopy, poradenské linky, rekvalifikace - "Zpět k nezávislosti", cílem projektu byl motivační modul, počítačové dovednosti, poradenskou podporu, rekvalifikace, praxe ochutnávka zaměstnání... Dále byl MPSV a Úřadem práce České republiky realizován projekt "Vzdělávejte se pro růst!" - projekt podpořil zaměstnavatele, kteří mají předpoklady svou firmu rozvíjet. Navazujícím projektem je regionální individuální projekt "Vzdělávejte se pro růst v Libereckém kraji II.", který svým principem vychází z národního individuálního projektu Vzdělávejte se pro růst! a je jeho doplněním a rozšířením. Projekt je realizován v období od do , přičemž vzdělávací aktivity musí být ukončeny ke dni Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Liberci, jejíž součástí je Kontaktní pracoviště, poskytuje podle 8a zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, fyzickým osobám a zaměstnavatelům poradenské, informační a další služby také v oblasti pracovněprávních vztahů. S Přednášky 2-1e podpora klubovny při ZŠ, PŠ a MŠ, Moskevská milník ředitelka ZŠ, PS a MŠ Moskevská Byla nepřímo podpořena klubovna při ZŠ, PŠ a MŠ, Moskevská. Tato klubovna ovšem nefunguje tak, jak by si zástupci školy představovali, spíše se jedná o podporu mimoškolních aktivit a preventivních aktivit, výletů. Tyto mimoškolní a preventivní aktivity byly v roce 2013 podpořeny částkou ,-Kč. Škola bude žádat o finanční prostředky, o podporu, i na rok S příspěvek na klubovnu 2-1f aktivity sociální prevence pořádané městem milník vedoucí oddělení SPO při městě Česká Opatření je průběžně plněno. Bylo splněno vše, kromě festivalu "Hudbou k přátelství" a to z důvodu, že od přešel romský poradce pod jiné oddělení a byl i vybrán nový romský poradce. Tato akce již probíhá opakovaně a je vyhlášená a proto by měla i nadále v příštím roce pokračovat. Od ledna 2013 probíhaly a probíhají a dále budou probíhat víkendové pobyty, letní tábory, výlety pro děti, setkání pěstounů... S začátek již v lednu 2013 a ukončení v prosinci víkendové pobyty, letní tábory, výlety pro děti, setkání pěstounů, festival Hudbou k přátelství

4 Op2-3 Zvýšení počtu levných a důstojných ubytovacích kapacit 2-3a 2-3b Zmapování potřebnosti, počtu bytů města, počtu žádostí Zjištění podmínek, možností, kapacit na území města Město je vlastníkem 47 bytových domů se 453 bytovými jednotkami. Rozložení městských bytů na území města je v lokalitě Lada, Dubická a střed města. V roce 2013 bylo více jak 124 žádostí. Volné jsou byty v lokalitě Dubická a v centru města. Cena za m2 je 46,20Kč a 55 Kč (lokalita LADA), viz zásady. Žádné zmapování potřebnosti není. Město je vlastníkem 47 bytových domů se 453 bytovými jednotkami. Rozložení městských bytů na území města je v lokalitě Lada, Dubická a střed města. V roce 2013 bylo, Odbor více jak 124 žádostí. Volné jsou byty v lokalitě Dubická a v centru města. Cena za m2 je rozvoje, majetku a 46,20Kč a 55 Kč (lokalita LADA), viz zásady. Žádné zmapování potřebnosti není. investic města Česká 3-1a Českolipská Vesna, klub onkologických pacientů a jejich přátel Českolipská Vesna Českolipská Vesna funguje, schází se pravidelně, vše je závislé na finančních zdrojích. Byla podpora z rozpočtu města - Granty v sociální oblasti. Op3-1 Podpora pořádání osvětových a informačních akcí 3-1b podpora "Klubovna Paramisa" příspěvek na Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Podpora Klubovny Paramisa byla v roce 2013 ve výši ,-Kč. Podpora na rok 2014 je opět zahrnuta do rozpočtu města. Klubovna funguje v dopoledních i odpoledních hodinách, dopolední program je pro menší děti, odpolední pro školáky. Dětem se věnují dvě vychovatelky, které pořádají výlety a jiné aktivity. Bližší informace poskytne paní Bc. Tereza Rašínová (MěÚ Č.). Informace o klubovně jsou i na internetové adrese S 3-1c Městská knihovna, p.o. - realizace programů, vytváření podmínek pro její rozšíření pro vybrané cílové skupiny, vazby na preventivní sociální služby Městská knihovna, p.o. Městská knihovna průběžně realizuje vzdělávací a kulturně výchovné kolektivní akce pro dospělé, děti, školy a jiné organizace. Městská knihovna vytváří podmínky pro rozšíření služeb a jejich kvality poskytování. S Op3-2 Katalog sociálních služeb pro oblast Českolipska 3-2a Aktualizace Katalogu sociálních služeb pro oblast Českolipska ÚK ORP Od měsíce září 2013 se průběžně pracuje na aktualizaci údajů v Katalogu poskytovatelů sociálních a navazujících služeb na území ORP v elektronické podobě. Došlo k návštěvě téměř všech poskytovatelů na území města České Lípy za účelem aktualizace údajů těchto poskytovatelů. Aktualizace bude provedena v elektronické podobě v roce 2014 a to i v závislosti na novém občanském zákoníku, po stabilizaci poskytovatelů sociálních služeb v území. 3-2b Tisk Katalogu sociálních služeb pro oblast Českolipska milník ředitelka SSMCL V roce 2013 se neuvažovalo o novém tisku Katalogu poskytovatelů sociálních a navazujících služeb na území ORP. Vše bude ještě projednáno po aktualizaci údajů v průběhu roku V případě realizace tohoto opatření se uvažuje o tisku v roce 2014 do počtu maximálně 1000 ks a to tak, aby tisk byl co nejlevnější a nezatížil rozpočet města. změny v legislativě, změny v území - velké změny u poskytovatelů sociálních služeb

5 4-1a Klub Koule - podpora, příspěvek na Farní charita Česká V roce 2013 se uskutečnily některé besedy, spolupracuje se s Policií ČR a s místní komunitou. Klub Koule funguje, realizují se některé preventivní programy, pracují s dětmi a rodinami, stanovuje se dlouhodobý plán a následně se provádí revize individuálního plánu. Fungují volnočasové aktivity jako počítač, fotbal, kulečník, výlety, pobyty a další. Poskytovatel úzce spolupracuje s Městským úřadem, Odborem sociálních věcí a zdravotnictví. Město podporuje poskytovatele, a to i finančně. Poskytoval byl v roce 2013 městem podpořen a bude podpořen i v roce Byla by vhodná lepší podpora, je potřeba více financí na určité aktivity. S 4-1b Cyklopruhy Cyklopruhy město zamýšlelo při opravě ulice 5. května, komunikace je ovšem úzká. Při fázi projektování bylo zjištěno, že šíře je nedostatečná. Je potřeba 2x chodník, 2x jízdní pruh, odstavný pruh a pak tedy cyklopruh, který by měl být minimálně 1-1,5 metru široký a to je při stávající šíři ulice technicky nemožné. finanční důvody, technické problémy Op4-1 Podpora realizace volnočasových aktivit dětí a mládeže 4-1c Zjištění stavu, navržení, zprovoznění a realizace cyklotras na území města Uvažuje se o systému napojení, procházelo se město. Chodníky a stávající komunikace jsou málo široké, nejhorší situace je kolem centra města. Do budoucna se uvažuje o otevření městského parku pro cyklisty, ale chodníky jsou úzké, měla by probíhat celková revitalizace městské zeleně a vše by se mělo řešit komplexně. Uvažuje se o cyklotrase na sídlišti Špičák, věc se řeší s PČR. finanční důvody, technické problémy 4-1d Zjišťování stavu, bezpečné propojení stávajících cyklostezek Odbor rozvoje majetku a investic města Sedmnáctikilometrová cyklostezka Varhany z České Lípy do Kamenického Šenova je kompletní. V září 2013 byl, po třináctiletém snažení, otevřen poslední úsek z Volfartic, který otevřeli představitelé svazku obcí, kterými trasa vede. V plánu je propojit Varhany s Cyklomagistrálou Ploučnice, která se nyní staví. Pozemky pod cyklostezkou Varhany ale dosud vlastní Správa železniční dopravní cesty, která se svazkem obcí podepsala nájemní smlouvu do roku Výstavba cyklostezky stála 52 milionů korun. Cyklostezka Varhany začíná nedaleko vlakové zastávky Střelnice v České Lípě a končí u bývalého vlakového nádraží v Kamenickém Šenově, jen pár set metrů od Panské skály. Cesta široká tři metry je přístupná pro pěší i pro cyklisty, hodně ji využívají i bruslaři. 4-1e Podpora Městské knihovny Česká, p.o. - zadání zpracování projektu Odbor rozvoje majetku a investic města Probíhá realizace studie, která by řešila uvedenou problematiku, využití vhodných prostor a to šířeji i v rámci jiných kulturních potřeb. finanční důvody Nezahrnuto v rozpočtu města 2013, vyřešení autorských práv, návrh do rozpočtu na rok a Oslovení okolních obcí, oslovení oddělení školství, získání podpůrných stanovisek, poskytovatelé Oddělení školství města Bylo jednáno s některými obcemi na území ORP. Bylo jednáno s vedoucí oddělení školství a cestovního ruchu, s paní Janou Veindlovou, která shromaždila další podpůrná stanoviska z území. Bylo jednáno i s některými poskytovateli. Op4-2 Zřízení Střediska výchovné péče 4-2b Oslovení, jednání - KÚ LK Odbor školství, Odbor sociálních věcí, poskytovatelé Oddělení školství města, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví města Bylo jednáno na krajském úřadě a nakonec byl přijat návrh, že bude navýšen počet pracovníků pedagogicko-psychologické poradny v České Lípě o jednoho odborného pracovníka, který by se zabýval problematikou dětí s výchovnými problémy. Uvažuje se o zřízení pobočky SVP v České Lípě od roku Probíhají jednání. V plánu MŠMT je posílení prevence příslušnými službami v horizontu 2 let v okresních městech. finanční důvody, čistě státní správa

6 5-4a Zjištění stavů a možné zvýšení počtu pracovních míst v rámci veřejně prospěšných prací probíhalo zjišťování stavu možného zvýšení počtu pracovních míst v rámci veřejně prospěšných prací 5-4b Zřízení nových pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací Odbor kancelář tajemníka MěÚ, Průběžně docházelo k navýšení počtu VPP, kterých je v současné době celkem 74 a z toho jsou 3 koordinátoři. Jedná se o půlroční projekty, které postupně končí. Od se plánuje opět 30 VPP + 2 koordinátoři. Spolupracuje se dlouhodobě s ÚP. 100% ÚP Op5-4 Zřizování sociálních firem 5-4c Možnost zaměstnání i pro zdravotně handicapované a osoby s nižším vzděláním nebo bez kvalifikace, spolupráce s Rytmus Liberec, o.p.s. Rytmus Liberec, o.p.s. Rytmus Liberec, o.p.s. umožňuje lidem se zdravotním znevýhodněním aktivní zapojení a seberealizaci zejména při vzdělání a pracovním uplatnění v běžném prostředí. Detašované pracoviště poskytuje službu především pro Českou Lípu a další obce v okolí (Jestřebí, Sosnová, Doksy, Mimoň, Zákupy). V současné době má pobočka v České Lípě 19 klientů. Cílová skupina jsou lidé se zdravotním postižením, převážně lidé s mentálním postižením, kteří potřebují dlouhodobou podporu při rozvoji dovedností směřujících k získání a udržení si zaměstnání, hledají zaměstnání v běžných podmínkách a jsou v produktivním věku. Pracovnice se klientům věnují nejen na individuálních schůzkách, ale také pořadájí jednou měsíčně skupinová setkání formou Job klubů a skupinových setkání pro čekatele. Statistika za rok 2013: O službu projevilo v roce 2013 v České Lípě zájem 18 nových zájemců. Intenzivně jsme pracovali s 28 klienty, kteří podepsali smlouvu o posyktování služby a pracuje se s nimi dlouhodobě. 5 zájemců přešlo do roku 2014 a čekají na uvolnění kapacity. Ti se schází jednou měsíčně na setkáních pro čekatele. Oslovili jsme 35 nových firem, kde proběhlo cca 260 jednání. Bylo uzavřeno 12 pracovně právních vztahů, 5 uživatelů pracuje, 4 si práci vyzkoušelo a pokračují ve službě, 3 službu ukončili. Rytmus Liberec o.p.s., detašované pracoviště Česká poskytuje registrovanou službu "Sociální rehabilitace" dle zákona 108/2006 Sb. 70. Jednou z metod, kterou využívá je podporované zaměstnávání. Nespadá do Opatření zřizování sociálních firem, ale do Opatření udržení a rozšírení služeb poskytovaných v přirozeném prostředí, protože zaměstnává OZP na otevřeném trhu práce. Použité zkratky: CZPLK Č.L. ČZJ DiS. MPSV OA o.p.s. o.s. ORP osoby se ZP OZP PČR SAS SPO SPOD ZŠ, PŠ a MŠ Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o.p.s. Český znakový jazyk Diplomovaný specialista Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Osobní asistence Obecně prospěšná společnost Občanské sdružení Obec s rozšířenou působností Osoby se zdravotním postižením Osoby zdravotně postižené Policie České republiky Sociálně aktivizační služby Sociálně-právní ochrana Sociálně-právní ochrana dětí Základní škola, Praktická škola a Mateřská škola, Moskevská 679, příspěvková organizace Projednáno v Zastupitelstvu města dne , č. usnesení 727/2014.

Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko

Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko Tento dokument vznikl jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě sociálních služeb v Libereckém kraji",

Více

Aktualizovaný Komunitní plán sociálních služeb ORP Vodňany pro období 2013-2014. SWOT analýza a Strategická část

Aktualizovaný Komunitní plán sociálních služeb ORP Vodňany pro období 2013-2014. SWOT analýza a Strategická část Aktualizovaný Komunitní plán sociálních služeb ORP Vodňany pro období 2013-2014 V rámci veřejné zakázky Udržení procesů plánování sociálních služeb na území ORP Vodňany zakázky: Jihočeská rozvojová o.p.s.

Více

Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska

Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska tento dokument vznikl jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě

Více

Informace o plnění priorit a opatření Národního programu přípravy na stárnutí na období let 2003 až 2007 na regionální a místní úrovni

Informace o plnění priorit a opatření Národního programu přípravy na stárnutí na období let 2003 až 2007 na regionální a místní úrovni III. Příloha Informace o plnění priorit a opatření Národního programu přípravy na stárnutí na období let 2003 až 2007 na regionální a místní úrovni Vláda svým usnesením ze dne 15. května 2002 č. 485 požádala

Více

Komunitního plánu sociálních služeb města Brna do roku 2009

Komunitního plánu sociálních služeb města Brna do roku 2009 Zpráva o plnění Komunitního plánu sociálních služeb města Brna do roku 2009 Magistrát města Brna Odbor sociální péče Oddělení spolupráce a rozvoje Referát komunitního plánování a projektů Malinovského

Více

Akč ní plá n sočiá lní čh služ eb Blánsko pro rok 2015. Prováděcí část

Akč ní plá n sočiá lní čh služ eb Blánsko pro rok 2015. Prováděcí část Akč ní plá n sočiá lní čh služ eb Blánsko pro rok 2015 Prováděcí část 3. Komunitního plánu sociálních služeb Blansko 2013-2016 Akční plán sociálních služeb byl schválen usnesením č. 9 na 6. schůzi Rady

Více

Obsah. 6. Implementační část... 106

Obsah. 6. Implementační část... 106 1 Úvod Komunitní plán rozvoje sociálních služeb ORP Písek byl zpracován pro období let 2014 2016. Jeho cílem bylo zajistit základní dostupnost registrovaných sociálních služeb a doprovodných služeb na

Více

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod 1 Autoři dokumentu Členové pracovních skupin: - rodiny s dětmi, děti, mládež a mladí dospělí

Více

4. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA LITOMĚŘICE

4. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA LITOMĚŘICE 4. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA LITOMĚŘICE 2014 2017 Vážení spoluobčané, psát úvodní slovo ke čtvrtému komunitnímu plánu, hodnotit a rekapitulovat práci lidí, kteří se na jeho vzniku podíleli

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví.

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví. KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC Vymezení sociálních služeb...2 Druhy sociálních služeb a rozsah vykonávaných činností - rejstřík organizací působících v regionu Liberec....3 SOCIÁLNÍ

Více

Komunitní plán sociálních služeb pro období 2012-2014

Komunitní plán sociálních služeb pro období 2012-2014 Komunitní plán sociálních služeb pro období 2012-2014 Komunitní plánování sociálních služeb města Holešova Město Holešov 1 Obsah Úvodní slovo místostarosty města Holešova... 2 Úvod ke komunitnímu plánu

Více

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB Tento plán vznikl v rámci projektu města Kolína: Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019 reg. č. CZ.1.04/3.1.03/97.00057, který je podpořen z Evropského sociálního fondu

Více

PRIORITA 2 ROZVOJ A ZKVALITNĚNÍ STÁVAJÍCÍCH A VZNIK NOVÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. Opatření 2.1 Řešení specifických problémů Českých Velenic

PRIORITA 2 ROZVOJ A ZKVALITNĚNÍ STÁVAJÍCÍCH A VZNIK NOVÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. Opatření 2.1 Řešení specifických problémů Českých Velenic CÍLOVÁ SKUPINA SENOŘI A ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÍ CÍLOVÁ SKUPINA MLÁDEŽ, RODINY S DĚTMI CÍLOVÁ SKUPINA OSTATNÍ OSOBY V NEPŘÍZNIVÉ SOCIÁLNÍ SITUACI PRIORITA 1 PODPORA SYSTÉMU POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Opatření

Více

město Český Brod AKTUALIZOVANÝ KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÝ BROD DO ROKU 2016

město Český Brod AKTUALIZOVANÝ KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÝ BROD DO ROKU 2016 město Český Brod AKTUALIZOVANÝ KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÝ BROD DO ROKU 2016 Komunitní plán sociálních služeb města Český Brod Obsah 1 ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA FUNGOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB...

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 2 Základní údaje o organizaci 3 Obsah 4 Poslání a cíle MCHČB 5 Poděkování Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice

Více

Komunitní plán města Stráže pod Ralskem a obcí Dubnice a Hamr na Jezeře 2011-2015

Komunitní plán města Stráže pod Ralskem a obcí Dubnice a Hamr na Jezeře 2011-2015 Komunitní plán města Stráže pod Ralskem a obcí Dubnice a Hamr na Jezeře 2011-2015 Úvodní slovo Komunitní plán je strategickým dokumentem a vznikl díky aktivnímu zapojení členů pracovní skupiny. Při jeho

Více

Akční plán sociálních služeb města Brna pro rok 2014. Prováděcí dokument ke Komunitnímu plánu sociálních služeb města Brna pro období 2013-2015

Akční plán sociálních služeb města Brna pro rok 2014. Prováděcí dokument ke Komunitnímu plánu sociálních služeb města Brna pro období 2013-2015 Akční plán sociálních služeb města Brna pro rok 2014 Prováděcí dokument ke Komunitnímu plánu sociálních služeb města Brna pro období 2013-2015 Proces komunitního plánování je od počátku otevřen všem, kdo

Více

AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC

AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC Příloha č.2 ~ 1 ~ Přehled výstupů za jednotlivé pracovní skupiny: 1. REKAPITULACE: Cíl: Zajištění dostupné sítě sociálních a navazujících

Více

STRATEGICKÝ PLÁN LOKÁLNÍHO PARTNERSTVÍ SOKOLOV PRO OBDOBÍ 2014-2016

STRATEGICKÝ PLÁN LOKÁLNÍHO PARTNERSTVÍ SOKOLOV PRO OBDOBÍ 2014-2016 STRATEGICKÝ PLÁN LOKÁLNÍHO PARTNERSTVÍ SOKOLOV PRO OBDOBÍ 2014-2016 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 1 Lokální partnerství Sokolov... 1 Role Agentury pro sociální začleňování od 1. července 2014 vzdálená podpora...

Více

Komunitní plán rozvoje sociálních a souvisejících služeb Statutárního města Opavy na období 2014-2016

Komunitní plán rozvoje sociálních a souvisejících služeb Statutárního města Opavy na období 2014-2016 Komunitní plán rozvoje sociálních a souvisejících služeb Statutárního města Opavy na období 2014-2016 Materiál byl vytvořen odborníky a zástupci veřejnosti, kteří pracují v šesti pracovních skupinách,

Více

Analýza poskytovatelů sociálních služeb

Analýza poskytovatelů sociálních služeb Analýza poskytovatelů sociálních služeb Podkladový materiál pro proces plánování sociálních služeb (období: září 2007 - leden 2008, květen 2008) Realizační tým Shromažďování a zpracování informací a dat

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Zpracovatelé: Petra Musilová, projektová manažerka MěÚ Česká Lípa Bc. Eva Stehlíková, ředitelka Sociálních služeb města České Lípy, p.o. 1 Obsah: 1 Úvod

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb správního obvodu ORP Šlapanice na období 2015 2018

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb správního obvodu ORP Šlapanice na období 2015 2018 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb správního obvodu ORP Šlapanice na období 2015 2018 3. komunitní plán ORP Šlapanice Projekt Komunitní plánování pro obec s rozšířenou působností Šlapanice CZ.1.04/3.1.03/97.00047

Více

Komunitní plán sociálních služeb pro Hodonínsko. období 2015-2017

Komunitní plán sociálních služeb pro Hodonínsko. období 2015-2017 Komunitní plán sociálních služeb pro Hodonínsko období 2015-2017 Úvodní slovo Použitá terminologie a seznam zkratek Komunitní plánování (KP) 1 jde o metodu použitelnou při řešení a plánování celé řady

Více

Vyhodnocení a aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb města Kralupy nad Vltavou a spádového území

Vyhodnocení a aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb města Kralupy nad Vltavou a spádového území Tento dokument vznikl v rámci projektu Vyhodnocení a aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb města Kralupy nad Vltavou a spádového území, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Úvodní stránka Proslov Úvod Koordinační sklupina Společné cíle Použité zkratky OBSAH

Úvodní stránka Proslov Úvod Koordinační sklupina Společné cíle Použité zkratky OBSAH Úvodní stránka Proslov Úvod Koordinační sklupina Společné cíle Použité zkratky OBSAH KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB MĚSTA KUTNÁ HORA NA OBDOBÍ LET 2014 2016 Městský úřad Kutná Hora Odbor

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV VERZE: 10. 11. 2014 - K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Projekt Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje sociálních služeb

Více

Akční plán sociálních služeb Blansko pro rok 2013. Prováděcí část

Akční plán sociálních služeb Blansko pro rok 2013. Prováděcí část Akční plán sociálních služeb pro rok 2013 Prováděcí část 3. Komunitního plánu sociálních služeb 2013-2016 Akční plán sociálních služeb pro rok 2013 byl zpracován v rámci projektu Komunitní plánování sociálních

Více

Návrh 5. Komunitního plánu péče města Ústí nad Labem na roky 2014-2017. Materiál určený k procesu konzultací

Návrh 5. Komunitního plánu péče města Ústí nad Labem na roky 2014-2017. Materiál určený k procesu konzultací Statutární město Ústí nad Labem Návrh 5. Komunitního plánu péče města Ústí nad Labem na roky 2014-2017 Materiál určený k procesu konzultací PLÁN OBSAHUJE NÁVRH NA USTAVENÍ A UDRŽENÍ SÍŤĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Více

Komunitní plán sociálních služeb a péče Vsetínska na období 2008-2010

Komunitní plán sociálních služeb a péče Vsetínska na období 2008-2010 Komunitní plán sociálních služeb a péče Vsetínska na období 2008-2010 Komunitní plán služeb a péče Vsetínska na roky 2008-2010 Úvodní slovo + foto + loga prac. skupin + loga projektu 1 + 2 Materiál byl

Více