Od června 2010 ji najdete v nových kancelářích na adrese: Štrossova 905, Pardubice. zahájen provoz nového zákaznic- kého Call centra

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Od června 2010 ji najdete v nových kancelářích na adrese: Štrossova 905, 530 03 Pardubice. zahájen provoz nového zákaznic- kého Call centra"

Transkript

1 AMICUS - červenec 2010 Pobočka CompuGroup Pardubice se přestěhovala Upozorňujeme naše zákazníky, že pardubická pobočka společnosti CompuGroup Medical Česká republika, která pečuje o uživatele programu AMICUS, se přestěhovala. Od června 2010 ji najdete v nových kancelářích na adrese: Štrossova 905, Pardubice. Všechna telefonní čísla a y zůstávají v platnosti. Zároveń s přestěhováním pobočky Pardubice byl také pro uživatele programu AMICUS zahájen provoz nového zákaznického Call centra, které by mělo především zrychlit a zefektivnit odbavování Vašich telefonických požadavků a dotazů v době telefonní špičky. Zákaznická linka je Vám k dispozici od 8 do 16 hodin. ČSSZ připravuje elektronickou neschopenku Společnost CompuGroup Medical Česká republika připravuje nový modul podporující elektronické PN. Česká správa sociálního zabezpečení připravuje možnost elektronického podání pracovní neschopnosti. Konkrétně se bude jednat o vystavení (1. díl PN), ukončení (2. díl PN) a hlášení ošetřujícího lékaře, elektronickou formou. Elektronická komunikace zbaví lékaře povinnosti papírové komunikace s ČSSZ a přinese možnost tisknout zbylé díly PN na čistý papír. Odpadne tak nepříjemné řešení tisků s pětinásobným průpisem. Z dosud získaných informací vyplývá, že kromě potřebného softwarového vybavení a připojení k internetu, budou lékaři potřebovat kvalifikovaný certifikát, který bude sloužit k zaručenému elektronického podpisu dokladu a registraci lékaře na místě příslušné pobočky ČSSZ. Věříme, že moduly pro elektronické odesílání PN a tvorbu elektronického hlášení vám budeme schopni nabídnout nedlouho poté, co ČSSZ uvolní ostrou verzi komunikačního rozhraní. Pravděpodobně to bude ve verzi Jaro Kvartální aktualizace budou rychlejší S koncem roku 2010 plánujeme ukončení používání CD disků jako základního média pro čtvrtletní upgrady. Od našich uživatelů zaznívají časté požadavky na dřívější doručení kvartálních aktualizací. Na oficiální podklady nutné pro přípravu kvartálního upgrade čekáme obvykle až do 15. prvního měsíce nového čtvrtletí. Přesto chceme našim zákazníkům vyhovět, rozhodli jsme se proto kompletně přejít na aktualizace internetové. Tato změna přinese rychlejší přístup k aktualizacím a odpadne také kombinování dílčích internetových aktualizací a kvartálního CD. Instalační program bude upraven tak, aby v maximální možné míře aktualizoval pouze změněné komponenty a nestahoval z internetu kompletní upgrade. Tištěné bulletiny, které dnes dostáváte spolu s CD budou zachovány a uživatelům nepřipojeným k internetu nabídneme novou službu zrychleného upgrade na CD. Úspěšná spolupráce na projektu racionální preskripce pokračuje V jarní verzi programu jste se poprvé setkali s informacemi o racionální preskripci léčiv, vypracovanými VZP. O spolupráci CompuGroup a VZP byli lékaři také informováni osobním dopisem ředitele VZP a k projektu bylo již publikováno několik článků ve zdravotnických periodicích. Dobrá integrace cenových ekvivalentů do programu AMICUS zajišťuje to, že informace o cenových ekvivalentech jsou automaticky prezentovány při předepisování léků. Lékaři s těmito daty mohou aktivně pracovat, aniž to má nepříznivý dopad na plynulost a rychlost jejich práce. Díky pozitivní zpětné vazbě ze strany lékařů i rozvíjející se spolupráci s VZP pokračuje tento projekt i v letní verzi. Nový modul elektronického podávání dávek Nový modul nabídne jednodušší komunikaci s PortálemZP, ZP MV a plánujeme jeho rozšíření i o podání pro VZP. Do podzimní verze připravujeme nový modul edávky, který nabídne jednodušší a spolehlivější podporu elektronického podání dávek zdravotním pojišťovnám. Novinkou bude inteligentní kniha podání, evidující všechna provedená a připravená podání a zobrazující jejich aktuální stav. Užitečnou funkcí bude také možnost odloženého podání. Během prázdnin bude nový modul testován u vybraných uživatelů tak, aby byl připraven pro podzimní verzi. Výběr informací z Bulletinu Postup při instalaci programu AMICUS strana 2 Nový textový editor také ve zdr. údajích strana 2 Další možnosti kopírování výsledků strana 2 Stále pracujeme na nových tiskopisech strana 3 Nová a přehlednější podoba DocPortalu strana 3 Další změny a rozšíření v programu strana 4

2 Strana 2 červenec 2010 Kvartální verzi z CD je nutné instalovat i pokud jste předtím nainstalovali aktualizaci (hotfix) z internetu. Pokud byste nenainstalovali novou verzi z přiloženého CD, nepůjdou Vám nahrát následné internetové aktualizace programu. Nový instalační program vyžaduje provádět instalaci pouze v hlavním počítači v síti, tj. v tom, kde je fyzicky uložený program AMICUS a jeho data. Po spuštění instalace si program sám najde na disku tohoto počítače místo, kde je program AMICUS nainstalován, a automaticky nastaví instalaci nové verze do této složky. Vlastní instalace programu (upgrade) je podobná jako u předchozích verzí. Postup při instalaci programu AMICUS Postup při instalaci Před instalací nové verze vytvořte záložní kopii dat (Služby - Zál.kopie dat). Vypněte program na všech počítačích. Vložte přiložené CD do mechaniky počítače (serveru). Po chvíli se zobrazí úvodní nabídka, ve které klikněte na: Instalovat AMICUS Pokud se úvodní nabídka nezobrazí, otevřete na disku CD složku AMICUS a v ní spusťte soubor SETUP.EXE. Po skončení instalace spusťte program běžným způsobem. V případě nainstalování nového číselníku VZP program nabídne přepočet dokladů a medikace podle nových hodnot číselníku. Na každém počítači v síti si program při prvním spuštění automaticky doinstaluje potřebné komponenty. Nový textový editor nyní také ve zdravotních údajích Agenda zdravotních údajů v kartě pacienta je nově doplněná o možnost formátování zápisů v záznamech anamnézy, cave a hospitalizací (pediatrická verze). Okno Zdravotní údaje je možné tažením myší za okraj roztáhnout na šířku i na výšku, prostor pro anamnézu můžete ještě dočasně zvětšit tlačítkem se šipkou vpravo nad editorem (příp. klávesou F6). Při tisku program použije hlavičku formátovanou podle nastavení v hlavním menu Služby, Konfigurace, Karta pacienta, záložka Tisky. Další možnosti kopírování výsledků do karty Na četné žádosti uživatelů programu AMICUS jsme od této verze umožnili nastavit v konfiguraci (Služby, Konfigurace, Karta pac., Výsledky) další čtyři tvary kopírování výsledků z laboratoře do dekurzu. Pod tlačítkem Ukázky přenes. výsledků jsou k dispozici náhledy jednotlivých možností nastavení zkopírovaného výsledku do dekurzu nebo zprávy. Doklady Cesty v návštěvní službě nelze sehrávat z více pracovišť Upozorňujeme, že výkony dopravy nelze přenášet mezi programy AMICUS a sehrávat pomocí Datového standardu (funkce Export a Import dat). Důvodem je, že nový doklad Cesty je sumární záznam za návštěvy v chronologickém pořadí a nelze ho rozdělit na části patřící jednotlivým pacientům jako ostatní doklady vyúčtování. Pokud sehráváte výkony pro ZP z několika pracovišť, je nutné všechny výkony dopravy pořídit na počítači, kde budete sestavovat dávky.

3 Strana 3 červenec 2010 Stále pracujeme na tvorbě nových tiskopisů Kromě důležitých legislativních změn sledujeme průběžně také změny v nejvíce používaných tiskopisech a připravujeme další nové dle Vašich požadavků. Přesto, že se jedná o časově náročný proces, došlo v této verzi opět k dalším zlepšením a přidání nových tiskopisů. Upraven tiskopis Lékařský nález pro posouzení zdrav. stavu, který lze nyní tisknout i do formulářů ČSSZ na samostatné listy A4. V případě, že nemáte zaškrtnutou volbu Na volný list, netiskne se hlavička pacienta, která je již předplněná ČSSZ. Tiskopis Návrh na lázeňskou péči 4 je upraven dle metodického pokynu VZP tak, že již neobsahuje stranu 6 s poučením pro pacienta. Tiskopis je označený VZP-15/2004, rev a platí od Do gynekologické verze programu přidán nový tiskopis pro Cytologické vyšetření (Bioptická laboratoř Plzeň). V seznamu tiskopisů je označen jako Cytologické vyšetření 7. V programu najdete také novou žádanku Bioptická laboratoř Plzeň A5 na výšku, která je v programu označena jako Cytologické vyšetření 8. V oční verzi byly provedeny drobné úpravy chování tiskopisu Poukaz na brýle. Chybí Vám v ordinaci připojení k internetu? Pokud stále váháte, zda si do Vaší ordinace zřídit připojení počítačů k internetu, zvažte prosím, zda již nenastal ten správný čas. Internetové připojení Vám mimo jiné umožní: být pravidelně informován o vydávaných měsíčních verzích programu AMICUS, které můžete okamžitě stáhnout a nainstalovat. získávat aktuálně platný číselník k projektu racionální preskripce léků předávat vyúčtování zdravotním pojišťovnám elektronickou formou předávat PN na ČSSZ (připravujeme) ověřovat informace o pojištění pacienta, jeho registraci a údaje o žádajícím lékaři přímo z programu v momentě práce s pacientem či uvedením žadatele v programu prostřednictvím kanálu B2B VZP (připravujeme) rychlejší a efektivnější řešení problémů a připomínek pomocí vzdáleného připojení našich techniků na Váš počítač.

4 Strana 4 červenec 2010 Další změny a rozšíření v programu Kartotéka filtr pro výběr skupiny pacientů je doplněný o výběr dle BMI. Výběr zadáte v Kartotéce, Výběr skupiny dle parametrů, Část 2, Dle dekurzů. Kartotéka v oknech náhledu před tiskem je nová funkce pro uložení do souboru ve formátu pdf. V okně náhledu stačí kliknout na ikonu s obrázkem diskety, po čemž se otevře okno Exportovat do souboru. Nabídne se uložení do složky nastavené v konfiguraci v menu Služby, Konfigurace, Umístění souborů, řádek Výstupní řádek pro komunikaci. Pokud při exportu zaškrtnete volbu Poslat exportované soubory poštou, sestaví se přímo pro odeslání. Kartotéka konfigurační nastavení pro Formát hlavičky pacienta a Formát hlavičky ambulance je přesunuto do Služby, Konfigurace, Karta pacienta, záložka Tisky. Nastavení nyní slouží pro více agend současně (dekurz, zdr. údaje, zprávy). Kartotéka v definovaných textech lze nastavit, aby kurzor po jeho přenesení zůstal na konci textu místo skoku na další řádek. Přímo v detailu daného textu můžete zaškrtnout volbu Nastavit kurzor na konec textu. Funkci využijete např. při skládání textu z více krátkých fragmentů vět. Pojišťovna řádky v seznamu dokladů Cesty v návštěvní službě můžete otevřít pro náhled i v případě, že již byly zařazeny do dávky. Pojišťovna v otevřených dokladech je možné hromadně změnit odbornost funkci najdete v menu Kartotéka, Skupina, Hromadné příkazy. Identifikační údaje číselník PSČ byl aktualizován dle nového seznamu České pošty. Bezpečnost zálohování dat přechází na nový komprimační program 7-Zip, který bez problémů funguje na 32-bitových i nových 64-bitových systémech Windows. Zároveň se nově stává součástí zálohy i kalendář s nastavením volných dní v diáři. Dříve pořízené zálohy dat i s archivem pacientů zůstávají funkční. Bezpečnost zápisy chyb zachycených při běhu našeho programu jsou doplněny o další údaje, které využijeme v případě diagnostiky a hledání příčin problémů ve Vašem počítači. Identifikační údaje v historii registrace je nová položka pro zápis vysvětlující poznámky, která se nepředává do ZP. Dekurz program upozorňuje na zjevné překlepy při zadávání hmotnosti a tlaku CompuGroup Medical Česká republika s.r.o. pobočka Pardubice , Štrossova Pardubice

5 Nové žluté průkazy pojištěnců jiných států EU Zdravotní pojišťovny zavádějí nové žluté průkazy pro pojištěnce jiných států EU, kteří jsou registrováni u zdravotní pojišťovny v ČR. Tito pojištěnci se doposud prokazovali vystaveným Evropským průkazem zdravotního pojištění příslušné pojišťovny nebo papírovým Potvrzením o registraci. Nové průkazy mají žlutou barvu a jsou opatřeny logem pojišťovny, která doklad vystavila. Průkazy se liší podle rozsahu péče. Pokud pojištěnec bydlí v ČR, má nárok na plnou zdravotní péči včetně preventivních prohlídek. Pojištěnci, kteří v ČR pouze pobývají, mají nárok na lékařsky nezbytnou péči, kterou zdravotní stav osoby vyžaduje a to v rozsahu odpovídající očekávané délce pobytu. Pojištěnci ze smluvních států (Chorvatsko, Makedonie, Turecko, Srbsko a Černá hora), kteří v ČR pobývají delší dobu, mají nárok pouze na nutnou a neodkladnou péči. Všechny náklady, které Vám vzniknou ošetřením osob, které předloží tento průkaz, je nezbytné účtovat ve zvláštní dávce do pojišťovny, která jej vystavila. Jak správně vykázat výkony pojištěnce se žlutými průkazy v programu AMICUS Pokud zakládáte do programu AMICUS nového pacienta se žlutým průkazem, vyplňte v jeho osobních údajích pojišťovnu, číslo pojištěnce, jeho datum narození a zaškrtněte volbu Cizinec z EU. Rodné číslo může zůstat nevyplněno. Pokud pojištěnec bude mít platné rodné číslo ve správném formátu, můžete ho zapsat také. Tvorbu samotné zvláštní dávky pro pojištěnce s druhem pojištění 4 (cizinec z EU), provede program AMICUS automaticky. Při sestavování dávek se nabídne zvláštní řádek s pojišťovnou, která bude mít před názvem doplněnou zkratku EU. Hotové dávky by se měly nahrát na samostatné medium a vytisknout samostatnou fakturu. 12. červenec 2010 Změna v úhradě očkování proti pneumokokovým infekcím VZP uzavřela se společností GlaxoSmithKline, s. r. o., dodatek k dohodnuté nejvyšší ceně u vakcíny SYNFLORIX proti pneumokokovým infekcím, a to na nižší úhradu, než je stávající. Dochází tak ke snížení úhrady z Kč na Kč. Na základě konsensu se Svazem zdravotních pojišťoven ČR bude tato změna v Číselníku LÉKY provedena od 1. července Pro vakcíny PREVENAR a PREVENAR 13 bude rovněž od 1. července 2010 nastavena stejná výše úhrady, to znamená Kč. Praktickým lékařům pro děti a dorost, kteří mají uzavřen úhradový dodatek na rok 2010 ke smlouvě o poskytování a úhradě zdravotní péče (varianta kombinovaná kapitačně-výkonová platba) s úhradou výkonu včetně ZULP ve sjednané výši Kč, proto VZP předložila k podpisu nový úhradový dodatek, ve kterém je s účinností od 1. července 2010 změna výše úhrady na Kč. Společně s novými úhradovými dodatky dostali praktičtí lékaři pro děti a dorost i vysvětlující dopis. Snížení dohodnuté nejvyšší ceny je pro poskytující lékaře ekonomicky neutrální, výkony očkování nemají žádné omezení a úhrada za provedené očkování proti pneumokokovým infekcím a účtování ZULP nebudou v roce 2010 zahrnuty do výpočtu žádných regulačních mechanismů u smluvních praktických lékařů pro děti a dorost. Více na: Další školení programu AMICUS již na podzim Na měsíc listopad 2010 pro Vás připravujeme další školení k programu AMICUS, které se bude tradičně konat v Pardubicích, Praze, Ostravě a Brně. Školení jsou vždy ve dvou úrovních (začátečníci a pokročilí) pro max. 10 účastníků a probíhají formou celodenní přednášky a současné aktivní práce na počítačích, které mají všichni zúčastnění k dispozici. Vždy je dostatek času také na Vaše dotazy či připomínky k programu. Školení je v rozsahu cca 7 hodin a je vedeno zkušeným konzultantem programu AMICUS. V ceně školení je také společný oběd a občerstvení v průběhu dne. V tuto chvíli teprve připravujeme konkrétní termíny školení. Pokud však budete mít zájem, ozvěte se nám s konkrétním požadavkem a pokusíme se školení jak z hlediska náplně tak i termínu přizpůsobit Vašim požadavkům. Zájemci o školení se mohou již dnes hlásit na telefonním čísle nebo na naší zákaznické lince

6

Lékaři léčí, my se staráme

Lékaři léčí, my se staráme Lékaři léčí, my se staráme Informační technologie pro zdravotnictví David Doležal Jan Chroust Kdo jsme? Cílem společnosti MD Access je nabídnout lékařům nejmodernější informační technologie, které zefektivní

Více

edávky elektronické odesílání dávek Nový instalátor pro Dentist+

edávky elektronické odesílání dávek Nový instalátor pro Dentist+ červenec 2010 edávky elektronické odesílání dávek Pro letní aktualizaci jsme pro Vás připravili revoluční novinku elektronického odesílání dávek. Zkuste si vytvořit a poslat celé vyúčtování jednoduše stiskem

Více

Lékaři léčí, my se staráme

Lékaři léčí, my se staráme Lékaři léčí, my se staráme Informační technologie pro zdravotnictví Kdo jsme? Cílem společnosti MD Access a obchodního partnera vasepcambulance.czje nabídnout lékařům nejmodernější informační technologieaodbornoupomoc,

Více

edávky Návod k použití

edávky Návod k použití Vytvořeno: 30.08.2012 Návod k použití Obsah 1 Modul 2 Nastavení fakturace pro VZP 2.1 Frekvence účtování 3 Tvorba dávek 3.1 Příprava seznamu dávek 3.1.1 Seznam dávek 3.2 Tvorba a odesílání dávek 3.2.1

Více

CO JE NOVÉHO V SYSTÉMECH DUNA DENTA 2015.1.

CO JE NOVÉHO V SYSTÉMECH DUNA DENTA 2015.1. CO JE NOVÉHO V SYSTÉMECH DUNA DENTA 2015.1. KARTA PACIENTA Karta pacienta byla vizuálně změněna z důvodu přidávání dalších polí. Záložky I.část, II, část byly nahrazeny záložkami Osobní údaje, Anamnéza,

Více

MD Comfort. Ambulantní software. Řešení pro praktické a odborné lékaře a pro sítě zdravotnických zařízení

MD Comfort. Ambulantní software. Řešení pro praktické a odborné lékaře a pro sítě zdravotnických zařízení MD Comfort Ambulantní software Řešení pro praktické a odborné lékaře a pro sítě zdravotnických zařízení Vlastnosti tenko tlustý klient s vlastní DB architektura klient server automatická replikace (zrcadlení)

Více

CGMesky. Rozšiřující služba

CGMesky. Rozšiřující služba CGMesky Rozšiřující služba Návod Dokumentace Poslední aktualizace: 15.7.2015 CGMesky Služba CGMesky umožňuje odesílat textové SMS zprávy přímo z prostředí Vašeho programu. Rychle a efektivně můžete informovat

Více

Průvodce převodem dat z programu Medicus 2 do programu Medicus Komfort

Průvodce převodem dat z programu Medicus 2 do programu Medicus Komfort Průvodce převodem dat z programu Medicus 2 do programu Medicus Komfort 1. O převodu V tomto průvodci vás krok za krokem seznámíme s postupem, jak převést data ze stávajícího programu Medicus 2 (dále jen

Více

Změny a opravy v systému DUNA MZDY, verze

Změny a opravy v systému DUNA MZDY, verze Změny a opravy v systému DUNA MZDY, verze 2010.3.01 PERZONALISTIKA V Přerově, 18. října 2010 Evidence pracovníků - Na záložce OÚ další byly u adres (trvalé bydliště a korespondenční adresa) doplněny položky

Více

Tvorba dávek. Uživatelská příručka

Tvorba dávek. Uživatelská příručka Tvorba dávek Uživatelská příručka Návod Dokumentace Poslední aktualizace: 27.9.2013 Tento návod slouží jako ucelený pohled pro vytvoření dávek pro pojišťovny. Neklade si za cíl detailně popsat jednotlivá

Více

Přehled změn ISpP HIPPO 2013/05

Přehled změn ISpP HIPPO 2013/05 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Zejména vzhledem ke změnám v předepisování regulačních poplatků upozorňujeme na

Více

Přechod na síťovou verzi programu

Přechod na síťovou verzi programu Přechod na síťovou verzi programu Poslední aktualizace 25.10.2013 Přechod na síťovou verzi programu 1 Realizace počítačové sítě 3 2 Původní počítač bude provozován jako server 3 2.1 Průběh... nové síťové

Více

Reinstalace programu

Reinstalace programu Reinstalace programu 0 Reinstalace programu AMICUS Před reinstalací programu AMICUS si připravte licenční list programu, zálohovací médium odpovídající kapacity (nejlépe flash disk nebo externí disk) a

Více

(Zadávání zdravotnických dat, pro účely vyúčtování pojišťovnám)

(Zadávání zdravotnických dat, pro účely vyúčtování pojišťovnám) MEDIC plus, s.r.o. Rembrandtova 4, 100 00 Praha 10 tel.: 224 252 434, fax: 224 253 994 E-mail : pcambul@medicplus.cz www.medicplus.cz UŽIVATELSKÝ NÁVOD PRO OBSLUHU PROGRAMU "PC Ambul" (Zadávání zdravotnických

Více

Medicus edávky. Uživatelská příručka. 2012 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o.

Medicus edávky. Uživatelská příručka. 2012 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o. Uživatelská příručka 2012 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o. Uživatelská příručka 800 876 008 www.medicus.cz medicus@cgm.cz CompuGroup Medical Česká republika s.r.o. Lékařský software Medicus Čs.

Více

Modul ekomunikace. Uživatelský návod. Návod Dokumentace. Verze 1.1 poslední změna 09.02.2015. Modul ekomunikace strana 1/5

Modul ekomunikace. Uživatelský návod. Návod Dokumentace. Verze 1.1 poslední změna 09.02.2015. Modul ekomunikace strana 1/5 Modul ekomunikace Uživatelský návod Návod Dokumentace Verze 1.1 poslední změna 09.02.2015 Modul ekomunikace strana 1/5 ekomunikace Modul ekomunikace umožňuje využívat B2B synchronní služby VZP, které zahrnují

Více

Mimořádný informační bulletin Provedení roční účetní uzávěrky systému MZDY za rok 2011

Mimořádný informační bulletin Provedení roční účetní uzávěrky systému MZDY za rok 2011 Mimořádný informační bulletin Provedení roční účetní uzávěrky systému MZDY za rok 2011 Vážení uživatelé, předkládám Vám mimořádnéčíslo informačního zpravodaje, které obsahuje podrobnější informace o provedení

Více

Racionální preskripce léků dle VZP

Racionální preskripce léků dle VZP Racionální preskripce léků dle VZP Uživatelský návod Návod Dokumentace Poslední aktualizace 02.08.2013 Racionální preskripce léků dle VZP strana 1/6 Nová éra projektu racionální preskripce léků VZP ČR

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

(6) Nové cvičení využívající aplikační SW NIS Z.Szabó, 2007/08

(6) Nové cvičení využívající aplikační SW NIS Z.Szabó, 2007/08 Zdravotní pojišťovna Program Zdravotní pojišťovna zajišťuje zpracování dat zdravotnických zařízení pro zdravotní pojišťovny ČR a zároveň umožňuje sběr a zpracování zdravotnických informací pro Národní

Více

Obsah. při vyšetření pacienta. GDT souboru do programu COSMED Omnia GDT souboru z programu COSMED Omnia a zobrazení výsledků měření v programu MEDICUS

Obsah. při vyšetření pacienta. GDT souboru do programu COSMED Omnia GDT souboru z programu COSMED Omnia a zobrazení výsledků měření v programu MEDICUS Obsah Napojení...3 programu COSMED Omnia Nastavení...3 MEDICUS Přidání...3 externího programu COSMED Omnia Přidání...4 ikony do panelu nástrojů Nastavení...5 COSMED Omnia Postup...5 při vyšetření pacienta

Více

Jednodušší aktualizace rychle a pohodlně přes internet

Jednodušší aktualizace rychle a pohodlně přes internet CompuGroup Medical Česká Republika má nového generálního ředitele Pozici jednatele společnosti CompuGroup Medical Česká republika po Vladimíru Jungerovi převzal Vladimír Přikryl. Ten ve firmě dosud zastával

Více

Úspěšná spolupráce na projektu racionální preskripce pokračuje. ČSSZ připravuje elektronickou neschopenku. Kvartální aktualizace brzy včasnější

Úspěšná spolupráce na projektu racionální preskripce pokračuje. ČSSZ připravuje elektronickou neschopenku. Kvartální aktualizace brzy včasnější červenec 2010 Úspěšná spolupráce na projektu racionální preskripce pokračuje Spolupráce společnosti CompuGroup Medical Česká republika a Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR pokračuje. Projekt dostal celou

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

Z hlediska funkce počítačového programu hrají číselníky důležitou roli. Číselník obecně představuje vždy seznam (množinu) možných hodnot.

Z hlediska funkce počítačového programu hrají číselníky důležitou roli. Číselník obecně představuje vždy seznam (množinu) možných hodnot. Obsah...1 maximálních úhrad VZP...2 MF a KLK...2 Popis číselníků...2 Aktualizace číselníku MF...2 Aktualizace číselníku KLK...2 Číselník taxy laborum...3 Číselník diagnóz...3 Číselník odborností...3 Číselník

Více

BULLETIN PRO UŽIVATELE červenec 2013. Konec papírových neschopenek? Změna datového rozhraní Preventivní programy Sledování nákladů na inkontinenci

BULLETIN PRO UŽIVATELE červenec 2013. Konec papírových neschopenek? Změna datového rozhraní Preventivní programy Sledování nákladů na inkontinenci BULLETIN PRO UŽIVATELE červenec 2013 Konec papírových neschopenek? Změna datového rozhraní Preventivní programy Sledování nákladů na inkontinenci Váš názor je pro nás důležitý Vážení partneři, rád bych

Více

Předávání informací ve zdravotnictví

Předávání informací ve zdravotnictví Internet ve státní správě a samosprávě Předávání informací ve zdravotnictví MUDr. Tomáš Mládek Člen správní rady ČNFeH Výkonný ředitel IZIP Hradec Králové, 7. dubna 2008 Jak dochází k předávání informací

Více

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler Popis a ovládání Aplikace 602XML Filler Základní okno aplikace 602XML Filler Nástrojová lišta Otevřený formulář Pracovní panel Stavový řádek Kontextová nápověda k formulářovému poli Nástrojová lišta Otevře

Více

eneschopenka Poslední aktualizace 20.4.2015

eneschopenka Poslední aktualizace 20.4.2015 eneschopenka Poslední aktualizace 20.4.2015 0 eneschopenka Funkce modulu eneschopenka... 2 Výhody... 2 Než začnete... 2 Nastavení pro práci s eneschopenkou... 3 1. část nastavení - v seznamu uživatelů

Více

Dentist+ nové generace. Začínáme s programem

Dentist+ nové generace. Začínáme s programem Dentist+ nové generace Začínáme s programem SAKURA Software s.r.o. Zlín, 2009 Úvod Tato příručka je pojata jako jednoduchý návod pro využití základních funkcí programu. Kompletní příručku naleznete v nápovědě

Více

DLS V v1.2. Nové funkce. Používání programu DLS V

DLS V v1.2. Nové funkce. Používání programu DLS V DLS V v1.2 Nové funkce Nahrazuje SW DLS IV stáhne se sám přes DLS IV Updater, nebo ho lze nainstalovat ručně Existuje DLS V pro instalační firmy a DLS V SA pro uživatele Databáze místo MS SQL serveru se

Více

Instalace a první spuštění programu. www.zoner.cz

Instalace a první spuštění programu. www.zoner.cz Instalace a první spuštění programu www.zoner.cz CZ Průvodce instalací Z nabídky instalačního CD vyberte Zoner Photo Studio 13 v požadované jazykové verzi * a klikněte na položku Instalace programu. Pokud

Více

ÚČTOVÁNÍ úvodní nastavení

ÚČTOVÁNÍ úvodní nastavení ÚČTOVÁNÍ úvodní nastavení Postup: V hlavním menu zvolte Vyúčtování Všechna nastavení týkající se účtování, jsou pod tímto odkazem, účetní v podstatě nepotřebuje operovat pod jiným odkazem v menu. otevře

Více

fakturace_alexo_5 OBSAH obsah

fakturace_alexo_5 OBSAH obsah fakturace_alexo_5_obsah obsah novinky verze FAKTURACE ALEXO 5.xx 1-44 nová grafika 2 nová prezentace faktur 3 datum nároku na odpočet 8 daňové údaje na FV 11 osobní příkazy bance 15 vylepšené funkce pro

Více

v programu Úvod... - 2 - Funkcionality modulu... - 2 - Pro zprovoznění modulu potřebujete... - 3 - Aktivace modulu v programu...

v programu Úvod... - 2 - Funkcionality modulu... - 2 - Pro zprovoznění modulu potřebujete... - 3 - Aktivace modulu v programu... verze 1.20 poslední úprava 13. 9. 2011 v programu Úvod... - 2 - Funkcionality modulu... - 2 - Pro zprovoznění modulu potřebujete... - 3 - Aktivace modulu v programu... - 4 - Nastavení služeb... - 5 - Ověření

Více

DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD

DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD V Přerově 22. prosince 2015 Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2016.1.16 Upozornění: Následující text je jen stručným výčtem změn, podrobnější popis k jednotlivým novinkám najdete

Více

nadstavbový modul programu Amicus

nadstavbový modul programu Amicus nadstavbový modul programu Amicus pro Windows TM Příručka uživatele v.1.0 duben 2012 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o. Jeremiášova 1422/7b 155 00 Praha 5 Obsah 1 Úvod k modulu CGMesky 1 2 Aktivace

Více

Novinky a změny v systému DUNA MZDY verze 2014.1.01

Novinky a změny v systému DUNA MZDY verze 2014.1.01 Novinky a změny v systému DUNA MZDY verze 2014.1.01 PERSONALISTIKA Evidence pracovníků V ovládacím panelu přibyla možnost kontroly rodných čísel na insolvenci s následnou tiskovou sestavou pracovníků v

Více

Více než 60 novinek, změn a vylepšení

Více než 60 novinek, změn a vylepšení Více než 60 novinek, změn a vylepšení Nová řada programu 2HCS Fakturace Vám nabízí více než 60 novinek, změn a vylepšených funkcí. Zde je jejich seznam, pro Vaši lepší orientaci rozdělený podle jednotlivých

Více

Průvodce aplikací. Aplikaci easyeldp spusťte z nabídky Start pomocí ikony KomixFiller, kterou naleznete ve složce Komix.

Průvodce aplikací. Aplikaci easyeldp spusťte z nabídky Start pomocí ikony KomixFiller, kterou naleznete ve složce Komix. Instalace aplikace easyeldp Aplikaci easyeldp je třeba instalovat na počítač, který splňuje příslušné systémové požadavky. Při instalaci postupujte následovně: 1) Spusťte instalaci aplikace easyeldp z

Více

Začínáme se službou MEDICAL NET

Začínáme se službou MEDICAL NET Začínáme se službou MEDICAL NET Stručný postup Návod Dokumentace Poslední aktualizace: 7.5.2014 Zkušenosti lékařů...3 Jak nejlépe využít...4 zabezpečenou výměnu lékařských dat Jak najít partnera...5 v

Více

Výkaznictví sw změny a úpravy 2011

Výkaznictví sw změny a úpravy 2011 Výkaznictví sw změny a úpravy 2011 1. Úprava funkcionality do Konfigurace- Kontroly Globální přibyla nová volba Kontrolovat řádky označené jako Pouze do sestav 2. Úprava funkcionality pokud je vytvořen

Více

Petr Běhávka, produktový manažer CompuGroup Medical ČR. Propojujeme zdravotnictví

Petr Běhávka, produktový manažer CompuGroup Medical ČR. Propojujeme zdravotnictví Petr Běhávka, produktový manažer CompuGroup Medical ČR CGM s téměř 385.000 zákazníky ve 34 zemích světa Klíčové ukazatele 2011 Zákazníci cca 385,000 Obrat 397 M EBITDA 73 M Zaměstnanci ca. 3,500 Cíle Nejlepší

Více

Modul Konfigurace. 2006... MTJ Service, s.r.o.

Modul Konfigurace. 2006... MTJ Service, s.r.o. Modul Konfigurace Modul Konfigurace Představení Menu konfigurace sdružuje všechny konfigurační příkazy k celému systému Soft-4-Sale. Dále konfigurace kopíruje jednotlivé moduly systému tzn. že existuje

Více

ČSOB Business Connector instalační příručka

ČSOB Business Connector instalační příručka ČSOB Business Connector instalační příručka Obsah 1 Úvod... 2 2 Získání komerčního serverového certifikátu... 2 2.1 Vytvoření žádosti o certifikát v počítači... 2 2.2 Instalace certifikátu na počítač...

Více

Do nového roku s novým datovým rozhraním VZP. Končí distribuce nových verzí na DVD

Do nového roku s novým datovým rozhraním VZP. Končí distribuce nových verzí na DVD 4 Do nového roku s novým datovým rozhraním VZP VZP k 1.1.2012 změnila datové rozhraní pro předávání vyúčtování zdravotní péče. Do 31.3.2012 platí přechodné období, ve kterém je možné změnu plynule realizovat.

Více

Modul IRZ návod k použití

Modul IRZ návod k použití Modul IRZ návod k použití Verze: 2 Datum: 26. 2. 2016 Tento dokument představuje stručný návod na použití modulu IRZ v programu EVI 8. Modul IRZ je určen na evidenci odpadů pro IRZ provozovny a hlášení

Více

Tento dokument je určen oprávněným uživatelům programového vybavení Avensio Software za těchto podmínek:

Tento dokument je určen oprávněným uživatelům programového vybavení Avensio Software za těchto podmínek: FKSP (sociální fond) 1 Tento dokument je určen oprávněným uživatelům programového vybavení Avensio Software za těchto podmínek: 1. Celý text musí být ponechán v původním znění bez úprav a se zahrnutím

Více

Nabídka upgrade pro uživatele původní generace

Nabídka upgrade pro uživatele původní generace říjen 2009 Vítejte v CompuGROUP Medical Česká republika K 1.10.2009 došlo k fúzi společnosti SAKURA Software do společnosti CompuGROUP Medical Česká republika. Společnost SAKURA Software, spol. s r. o.

Více

Radiodiagnostické oddělení pokračování

Radiodiagnostické oddělení pokračování Radiodiagnostické oddělení pokračování ARCHIVACE ŽÁDANEK Vyplněné žádanky se přesouvají do archivu dle zvyklostí pracoviště, nejčastěji ráno před zahájením práce. Archivace se provádí ve dvou krocích:

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

OrtoProtet program pro evidenci zakázek, fakturace, evidenci pacientů, evidenci pracovníků a dalších níže uvedených operací pro ortopedické protetiky

OrtoProtet program pro evidenci zakázek, fakturace, evidenci pacientů, evidenci pracovníků a dalších níže uvedených operací pro ortopedické protetiky OrtoProtet program pro evidenci zakázek, fakturace, evidenci pacientů, evidenci pracovníků a dalších níže uvedených operací pro ortopedické protetiky Představení programu pro tvorbu zakázek,kalkulací,

Více

Změny v DUNA/MZDY, verze 2009.1.01

Změny v DUNA/MZDY, verze 2009.1.01 Změny v DUNA/MZDY, verze 2009.1.01 V Přerově 26.1.2009 PERZONALISTIKA Evidence personalistiky na 3.záložce OÚ-další byla odstraněna zkratka u důchodů. Sestavy - odstraněna nabídka Předstihové řízení pro

Více

3. Software Bakaláři Kompletní školení

3. Software Bakaláři Kompletní školení 1. Software Bakaláři Aplikace spisová služba a Kniha úrazů 1. Jak nainstalovat aplikace 2. Spisová služba Legislativní východiska (zákon o archivnictví a příslušné vyhlášky) Karta spisové služby popis

Více

06/2008 Novinková dokumentace

06/2008 Novinková dokumentace 06/2008 Novinková dokumentace N E W S 0 6 / 2 0 0 8 KONFIGURACE PŘECHODU NA EUR...2 ZBOŽÍ A CENY...3 CENÍKOVÉ KARTY UMOŽŇUJÍ PŘIPOJIT VÍCERO OBRÁZKŮ... 3 HROMADNÉ NAPLNĚNÍ SMLUVNÍCH CEN PŘES MARK. VÝBĚR...

Více

Vážení pojištěnci, jako dárek k 20. výročí založení ZPŠ jsme pro Vás připravili KARTU MÉHO SRDCE. V této prezentaci Vám představíme její přednosti a

Vážení pojištěnci, jako dárek k 20. výročí založení ZPŠ jsme pro Vás připravili KARTU MÉHO SRDCE. V této prezentaci Vám představíme její přednosti a Vážení pojištěnci, jako dárek k 20. výročí založení ZPŠ jsme pro Vás připravili KARTU MÉHO SRDCE. V této prezentaci Vám představíme její přednosti a výhody. 1 KARTA MÉHO SRDCE je zabezpečený elektronický

Více

!! UPOZORNĚNÍ!! Po nainstalování programu nezapomeňte instalovat Sestavy a Aktualizaci!! Pokyny k instalaci

!! UPOZORNĚNÍ!! Po nainstalování programu nezapomeňte instalovat Sestavy a Aktualizaci!! Pokyny k instalaci S B N - Start Správa bytů a nemovitostí Pokyny k instalaci!! UPOZORNĚNÍ!! Po nainstalování programu nezapomeňte instalovat Sestavy a Aktualizaci!! VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh tel: 724

Více

Novinky ve verzi 2.10 (datum vydání 5. 5. 2015)

Novinky ve verzi 2.10 (datum vydání 5. 5. 2015) Novinky ve verzi 2.10 (datum vydání 5. 5. 2015) Upraven nástroj pro přípravu dat k podání výkazu o poskytovaných sociálních službách na MPSV. Data o klientech a zaměstnancích připravíte v několika jednoduchých

Více

Kontrolní hlášení DPH (CZ) od verze Klient 5.12.a

Kontrolní hlášení DPH (CZ) od verze Klient 5.12.a Kontrolní hlášení DPH (CZ) od verze Klient 5.12.a Podle novely Zákona o DPH mají plátci DPH od 1.1.2016 povinnost podávat Kontrolní hlášení DPH. Hlášení se podává v elektronické podobě ve formátu XML.

Více

K pochopení principu tvorby dávek je nutno alespoň částečně poznat princip ukládání dokladů v programu Medicus Komfort.

K pochopení principu tvorby dávek je nutno alespoň částečně poznat princip ukládání dokladů v programu Medicus Komfort. K pochopení principu tvorby dávek je nutno alespoň částečně poznat princip ukládání dokladů v programu Medicus Komfort. Přirovnejme představu o dokladech v programu k zásuvkám u stolu. Pořízené doklady

Více

Obsahy kurzů MS Office

Obsahy kurzů MS Office Obsahy kurzů MS Office V současné době probíhají kurzy MS Office 2010 s následující osnovou: 1. Základy práce na PC, MS Office - praktické užití Kurz je určen pro všechny, kteří mají s prací na PC minimální

Více

CERTIFIKOVANÉ TESTOVÁNÍ (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014

CERTIFIKOVANÉ TESTOVÁNÍ (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014 (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014 Průběh - uživatelská příručka Verze 1 Obsah 1 ÚVOD... 3 1.1 Kde hledat další informace... 3 1.2 Posloupnost kroků... 3 2 KROK 1 STAŽENÍ HESEL K TESTŮM... 4 2.1

Více

Envis LIMS Klient distribučního portálu

Envis LIMS Klient distribučního portálu LIMS - Klient distribučního portálu Stručný návod k obsluze Envis LIMS Klient distribučního portálu Stručný návod k obsluze Tento stručný návod k obsluze je zkrácenou verzí návodu k obsluze Klienta distribučního

Více

Microsoft Office Outlook 2003 s aplikací Business Contact Manager

Microsoft Office Outlook 2003 s aplikací Business Contact Manager Microsoft Office Outlook 2003 s aplikací Business Contact Manager Použití aplikace Business Contact Manager v sadě Microsoft Office Obsah Import sestavy aplikace Business Contact Manager do aplikace Excel...

Více

Následně je již možné provést vlastní přenos číselníků do Dotykačky a to v menu Sklad / Akce / Dotykačka / Export. Zde systém nejprve provede

Následně je již možné provést vlastní přenos číselníků do Dotykačky a to v menu Sklad / Akce / Dotykačka / Export. Zde systém nejprve provede Adresář Nové údaje pro zadání fyzické osoby s možností kontroly insolvence V adresáři firem je nyní možné zapsat i údaje o fyzické osobě. Pokud zároveň budete mít placenou funkci Credit Check hlídání insolvence

Více

Změny v programu AutoSalon 9.82 minor 0004.

Změny v programu AutoSalon 9.82 minor 0004. Změny v programu AutoSalon 9.82 minor 0004. Firma ProCad spol. s r.o. si vyhrazuje z hlediska vývoje programu právo na změny v zaslané aplikaci oproti popisu změn. V průběhu roku v případě dalších změn

Více

spolupráce ZPMV ČR a CGM Cesta k praktickému ehealth

spolupráce ZPMV ČR a CGM Cesta k praktickému ehealth spolupráce ZPMV ČR a CGM Cesta k praktickému ehealth Ing. Vladimír Petrů, CSc ředitel odboru informačního systému Ing. Zdeněk Hanáček vedoucí oddělení rozvoje IS 1 Obsah 1. O Zdravotní pojišťovně ministerstva

Více

FONS GALEN. Daniel Petričko

FONS GALEN. Daniel Petričko FONS GALEN Daniel Petričko AMBULANTNÍ SOFTWARE Daniel Petričko VY LÉČÍTE, MY SE STARÁME Softwarové řešení pro praktické lékaře odborné lékaře polikliniky sítě zdravotnických zařízení V ČEM JE GALEN JINÝ

Více

eneschopenka první krok

eneschopenka první krok první krok Mgr. František Boháček Odbor nemocenského pojištění zaměstnanců Hradec Králové, 4. a 5. dubna 2011 Lidé na prvním místě / Obsah 1/ Ošetřující lékař 2/ Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti

Více

TISKOVÉ SESTAVY TISKOVÉ SESTAVY... 1

TISKOVÉ SESTAVY TISKOVÉ SESTAVY... 1 TISKOVÉ SESTAVY Ve Windomech existují dva typy sestav. Jsou to sestavy vestavěné a uživatelské. Oba typy sestav lze vytvořit přímo na míru uživateli buď přímo vlastní tvorbou sestavy (v případě uživatelských

Více

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs Software Capture Pro Začínáme A-61640_cs Začínáme se softwarem Kodak Capture Pro Software a Capture Pro Limited Edition Instalace softwaru: Kodak Capture Pro Software a Network Edition... 1 Instalace softwaru:

Více

Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení

Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení 1 5. 6. 7. 8. Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení telefonu Zapnutí telefonu a PIN Vložení

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Kateřina Raichová. Materiál je publikován pod licencí Creative Commons.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Kateřina Raichová. Materiál je publikován pod licencí Creative Commons. ze sady: 2 tematický okruh sady: Tabulkový editor ze šablony: 07 Kancelářský software určeno pro: 3. ročník vzdělávací obor: vzdělávací oblast: číslo projektu: anotace: metodika: 18-20-M/01 Informační

Více

Program Klient / KontoPro odesílání dokladů do EET (od verze 7.02.a)

Program Klient / KontoPro odesílání dokladů do EET (od verze 7.02.a) Program Klient / KontoPro odesílání dokladů do EET (od verze 7.02.a) Tržby do EET vstupují přes vystavený pokladní doklad, po zápisu se odesílá online datová zpráva, Finanční správa ze systému zašle potvrzení

Více

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 Informační systém ISOP 7-13 Vypracováno pro CzechInvest Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. Dokument ze dne 20.2.2015, verze 1.00 Konfigurace

Více

ERP informační systém

ERP informační systém Vážení zákazníci, připravili jsem pro vás nový modul Zakázka, který Vám přináší nový vzhled a nové možnosti. Pro snadnější přechod na novou verzi zůstává ve WAK INTRA souběžně i stávající modul zakázek.

Více

Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o.

Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o. Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o. Internetový portál O.K.V. nám slouží: k pořízení smlouvy o úvěru se zákazníkem k vytištění smlouvy k vygenerování a odeslání pořízených dat

Více

Modul Periodická fakturace

Modul Periodická fakturace Modul Periodická fakturace účetnictví pro živnostníky a malé společnosti O I P... 1 On-line...1 Off-line...1 M P... 3 Přínos pro uživatele... 3 P... 3 Karta nastavení vzoru periodického dokladu... 4 Záložka

Více

K O S Y S. E k o n o m i c k ý s y s t é m. Uživatelská příručka DEMOVERZE, STARTVERZE

K O S Y S. E k o n o m i c k ý s y s t é m. Uživatelská příručka DEMOVERZE, STARTVERZE 1 K O S Y S E k o n o m i c k ý s y s t é m Uživatelská příručka DEMOVERZE, STARTVERZE Verze 15.0 Leden 2005 KSoft je registrovaná ochranná známka ÚPVČR 069822 178822, KOSYS je registrovaná ochranná známka

Více

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná.

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná. Průběžná klasifikace Nová verze modulu Klasifikace žáků přináší novinky především v práci s průběžnou klasifikací. Pro zadání průběžné klasifikace ve třídě doposud existovaly 3 funkce Průběžná klasifikace,

Více

Servisní telefon: 724008007 Internet: www.ktvprerov.cz email: internet@ktvprerov.cz

Servisní telefon: 724008007 Internet: www.ktvprerov.cz email: internet@ktvprerov.cz Kabelová televize Přerov, a.s. Servisní telefon: 724008007 Internet: www.ktvprerov.cz email: internet@ktvprerov.cz Vážení uživatelé služby MediaLINE v této příručce předkládáme návod na konfiguraci počítače

Více

1. Podmínky chodu aplikace

1. Podmínky chodu aplikace 1 / 15 1. Podmínky chodu aplikace Licenční instalace určení pro značku, lokální instalace, nebo síťová licencovaná MAS serverem. 1.1. Instalace podpory MicroCat na lokální stanici Na dané stanici musí

Více

Lotus Notes. VC/VSE Michal Šebek

Lotus Notes. VC/VSE Michal Šebek Lotus Notes VC/VSE Michal Šebek 22.07.2004 Obsah 1 Nová instalace Lotus Notes 1 1.1 Potřebné soubory k Lotus Notes 6.5..................... 1 1.2 Instalce klienta Lotus Notes......................... 2

Více

Evidence žádostí o finanční příspěvek

Evidence žádostí o finanční příspěvek Evidence žádostí Obsah Evidence žádostí o finanční příspěvek... 3 Evidence žádostí... 4 Seznam žádostí... 4 Nová žádost... 6 Změny žádosti:... 7 Evidence žadatelů... 8 Seznam žadatelů... 8 Detail žadatele...

Více

Karta klienta Integrace agend zdravotních a sociálních

Karta klienta Integrace agend zdravotních a sociálních Karta klienta Integrace agend zdravotních a sociálních Jiří Schlanger Ministerstvo zdravotnictví ČR Vladimír Šiška Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ISSS 2011, 4.4.2011 Co je to Karta klienta? Karta

Více

MƏj úĭet Uživatelský manuál Verze 1.01/2010

MƏj úĭet Uživatelský manuál Verze 1.01/2010 M j ú et Uživatelský manuál Verze 1.01/2010 Obsah 1 Přihlášení do aplikace Klientské centrum.......................................................................................... 4 2 Zprávy systému...................................................................................................................

Více

2HCS Fakturace 3 - přechod na rok 2008 - - změna snížené sazby DPH na 9% - - převod dat z předchozího roku -

2HCS Fakturace 3 - přechod na rok 2008 - - změna snížené sazby DPH na 9% - - převod dat z předchozího roku - 2HCS Fakturace 3 - přechod na rok 2008 - - změna snížené sazby DPH na 9% - - převod dat z předchozího roku - Autor: Tomáš Halász - 776 052 219 pro verzi: 3.5.100 a novější 2H C.S. s.r.o. dne: 22.12.2007

Více

Přehled změn ISpP HIPPO 2014/01

Přehled změn ISpP HIPPO 2014/01 Bezprostředně po aktualizaci struktur databází a pracovní stanice správce IS, je třeba spustit následující procedury: procedura Popis Čas 201401_prevod_zpu_svepr.r převede data dle změny terminologie v

Více

Program KARAS verze 8.0

Program KARAS verze 8.0 Program KARAS verze 8.0 Návod pro instalaci NÁVOD NA INSTALACI PROGRAMU KARAS V. 8.0 PRO WINDOWS... 2 Úvod... 2 Instalace z CD... 2 Instalace z internetu... 3 Instalace prostředí Microsoft.NET... 4 Instalace

Více

Nástup nového zaměstnance v programu AVENSIO

Nástup nového zaměstnance v programu AVENSIO Nástup nového zaměstnance v programu AVENSIO Odpovědi na nejčastější dotazy, důležitá doporučení Přednášející: Iveta Lišková I. Osobní a rodné číslo Parametr systému 37 generování os. čísla Duplicita rodného

Více

Registr pojištěnců veřejného zdravotního pojištění. Ing. Radek Papp vedoucí projektu

Registr pojištěnců veřejného zdravotního pojištění. Ing. Radek Papp vedoucí projektu Registr pojištěnců veřejného zdravotního pojištění Ing. Radek Papp vedoucí projektu O registrech obecně Registry mají sloužit lidem, nikoliv lidé registrům Registry jsou databáze a souhrny údajů Sbírat

Více

2HCS Fakturace 3 - modul Banka -

2HCS Fakturace 3 - modul Banka - 2HCS Fakturace 3 - modul Banka - Autor: Tomáš Halász 2H C.S. s.r.o. Dukelská 691/5, 742 21 Kopřivnice Email: info@faktury.cz Web: www.faktury.cz pro verzi: dne: 3.7.23 a novější 01.09.2010 1/16 Obsah Úvod...3

Více

Implementace legislativních změn k v LpW

Implementace legislativních změn k v LpW Implementace legislativních změn k 1. 1. 2012 v LpW Přípravné činnosti a doporučení Obsah Implementace legislativních změn k 1. 1. 2012 v LpW... 1 Přípravné činnosti a doporučení... 1 Průvodce legislativními

Více

InsideBusiness Payments CEE

InsideBusiness Payments CEE InsideBusiness Payments CEE Referenční příručka k novému vzhledu Přístupová cesta do střední a východní Evropy InsideBusiness Payments CEE Potřebujete pohodlný a bezproblémový přístup k úplné nabídce služeb

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

Prosper Basic Upgrade 2007. Příručka uživatele. verze 7Xpa01. RKA SW Systems s.r.o. Email: info@sw4people.cz www.sw4people.cz

Prosper Basic Upgrade 2007. Příručka uživatele. verze 7Xpa01. RKA SW Systems s.r.o. Email: info@sw4people.cz www.sw4people.cz Prosper Basic Upgrade 2007 Příručka uživatele verze 7Xpa01 1 Obsah 1.OBECNÉ...3 1.1.Export tiskových sestav...3 1.2.E-mailování tiskových sestav...4 2.MODUL ÚČETNICTVÍ...5 2.1.Dynamické součty hlavní knihy...5

Více