Centrum služeb pro zdravotně postižené, o.p.s Most, Moskevská 14/1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Centrum služeb pro zdravotně postižené, o.p.s. 434 01 Most, Moskevská 14/1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008"

Transkript

1 Centrum služeb pro zdravotně postižené, o.p.s Most, Moskevská 14/1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008

2 Vážení spoluobčané, klienti, uplynul další rok a já vám předkládám výroční zprávu naší organizace za rok Do probíhal projekt Podpora sociálních služeb a vznik nových pracovních míst ze zdrojů finanční podpory EU a státního rozpočtu ČR v rámci SROP 3.2. Centrum služeb pro zdravotně postižené (dále jen centrum) nadále pokračovalo v poskytování služeb sociálního poradenství a osobní asistence pomocí finanční podpory MPSV, Komunitního plánování a úřadu práce. Naše centrum poskytuje služby pro osoby se zdravotním postižením, seniory, rodiny s dětmi a je určeno klientům bez rozdílu věku a druhu zdravotního postižení. Centrum je nápomocno všem občanům, kteří se kvůli svému zdravotnímu postižení dostali do nelehké životní situace. Snahou nabízených služeb je poskytovaní informací a péče, které pomohou hájit práva občanů a zabrání jejich společenské izolaci nebo jim pomohou zapojit se do běžného společenského života a zkvalitní jejich osobní i pracovní život. V době nepřehledné legislativy, stresu a negativních vlivů působících na sociálně znevýhodněné lidi se podle ohlasů klientů ukazuje, jak smysluplné místo naše centrum zastává v této hektické a zmatené době. Honsková Věra ředitelka

3 Základní údaje o organizaci: Název: Centrum služeb pro zdravotně postižené o.p.s. Sídlo: J. Suka 268/25, Most Pracoviště: Moskevská 14/1, Most IČ: Vznik Členové správní rady: Předsedkyně správní rady: Růžena Komárová U Parku 2072, Most Člen správní rady: Miroslav Fremund, Jižní 3213, Most Členka správní rady: Marcela Čermáková, M. J. Husa 449/4, Most Zakladatel obecně prospěšné společnosti : Věra Honsková, Josefa Suka 268/25, Most Kontakty CSP Telefon pevná linka: www: centrumpostizenym.cz Z jednání správní rady

4 Zaměstnanci: Ředitelka centra služeb Věra Honsková Mobilní telefon: Pracovnice provozu: Alena Pletichová Telefon: Hospodář: Radek Honska Telefon: Osobní asistentky: Dagmar Bobková Telefon: Iveta Rezáková Telefon: Miloslava Vyšínová Telefon: Marcela Bušková Telefon: Marta Chleborádová Telefon:

5

6 Osobní asistence u klientů Kde nás najdete: V centru města naproti obchodnímu domu Prior ve výškové budově SHD- Komes, patro 11, č. dveří 11, ulice Moskevská 14/1, Most. Vchod je bezbariérový, výtah pro vozíčkáře nákladní. Je zde výborné autobusové spojení (linky č. 5,30,17,22,20,16) a tramvajové spojení (linky č. 1,2,3.4,7). Před budovou SHD-Komes je parkoviště s vymezením stání pro vozíčkáře. Kdy náš můžete navštívit: Návštěvní doba: pondělí 8 11, ,30 středa 8 11, ,30 čtvrtek 8 12 V případě potřeby je možno domluvit schůzku i mimo návštěvní dobu.

7 Cíl centra: Cílem centra je pomocí služeb sociálního poradenství a osobní asistence pomáhat handicapovaným a sociálně znevýhodněným lidem. Pomůžeme vám orientovat se v právních otázkách a obhajovat vaše oprávněné nároky, zapojit vás do běžného společenského, pracovního života a zachovávat vaši soběstačnost a důstojnost. Samozřejmostí je dodržování etických a právních norem a závazků mlčenlivosti. Poslání centra: Posláním centra je pomoci řešit těžkou životní situaci osobám žijícím ve svém domácím prostředí, které nejsou schopny tuto situaci zvládat vlastními silami z důvodu jejich zdravotního postižení nebo stáří, které by mohly vést ke snížení kvality jejich života, vyloučení ze společnosti a porušení jejich lidských práv. Cílová skupina: Zdravotně postižení, senioři, rodiny s dětmi v tíživé sociální a zdravotní situaci. Přehled poskytovaných služeb: 1) Základní sociální poradenství odborné sociální poradenství Jedná se o bezplatné poskytování informací ze sociální a legislativní sféry sloužící k obhajování základních práv a nároků klienta, k řešení jeho sociální situace. Informace mají charakter orientace v oblastech sociálního systému, práva, vzdělávání, pracovního práva, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a případně zprostředkování další pomoci. Poradenství vyhází z aktuálních potřeb a nároků klientů v regionu Most.

8 Služby se vztahují na uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí: - základní sociální poradenství - odborné právní poradenství (odvolání) - sepisovaní žádostí, návrhů, vyplňování dokumentů a formulářů - vyhledávání osaměle žijících osob ZP, kontaktní práce v terénu, spolupráce s ostatními poskytovateli služeb, informační a poradenský servis - individuální konzultace s následnou pomocí při řešení tíživé životní situace - konzultace možnosti zařízení bezbariérového přístupu - všeobecné informace /inst. státní správy, nestátní neziskové organizace/ Služeb sociálního poradenství využilo v roce klientů. Poradenství poskytujeme i telefonicky a tyto služby byly umožněny 751 klientům. Dohromady se jedná o 1453 klientů v poradenské sféře. Většinový podíl (85%) připadá na klienty z Mostu. 2) Osobní asistence Služby osobní asistence jsou určeny klientům, jejichž zdravotní stav jim brání v běžné osobní péči a v udržování domácnosti. Jedná se o klienty, kteří chtějí přesto setrvat ve svém domácím přirozeném prostředí. Služby osobní asistence jim pomáhají vykonávat základní činnosti, které nezvládají z důvodu věku nebo zdravotního postižení, usnadňují jim udržovat osobní, společenský a případně pracovní život a brání vyloučení ze společnosti. Služby se vykonávají v zázemí klienta, na které jsou zvyklí a vychází z jeho aktuálních požadavků a potřeb. Jednotlivé úkony se písemně sjednávají v předem stanoveném rozsahu. Po vzájemné dohodě klienta a centra lze tyto úkony změnit (přidat, ubrat či změnit službu nebo čas poskytování služby). Cílem služby osobní asistence je zachování soběstačnosti, rozvoj samostatnosti a nezávislosti. Osobní asistence je poskytována v souladu se zachováním vlastního stylu života a důstojnosti. Služby osobní asistence byly poskytnuty 14 klientům, z toho bylo 10 klientů z Mostu a zbývající 4 klienti z okolí Mostu.

9 Rozsah poskytování služby osobní asistence a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče a vlastní osobu - pomoc a podpora při podávání jídla, pití a léků - pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík - pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek ve škole - pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru školního zařízení b) pomoc při osobní hygieně - pomoc při úkonech osobní hygieny - pomoc při použití WC c) pomoc při zajištění stravy - pomoc při přípravě jídla a pití d) pomoc při zajištění chodu domácnosti - pomoc s běžným úklidem a údržbou domácnosti a osobních věcí - nákupy a běžné pochůzky e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti - pomoc a podpora rodině v péči o dítě - pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob - pomoc s nácvikem a upevňováním motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - doprovázení do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí - pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů - pomoc při vyřizování běžných záležitostí

10 Ceník úhrad za poskytování služeb osobní asistence: Ceny jsou platné v době od hod. v pracovní den. Počet hodin osobní asistence Cena(Kč) 1 hodina. 60,- 2 hodiny. 100,- 3 hodiny. 150,- 4 hodiny. 180,- 5 hodin ,- 6 hodin. 240,- 7 hodin. 245,- 8 hodin. 240,- 2. Úkony fakultativní: Ceny jsou platné v pracovní době od 7.00 do hod. v pracovní den a/ donáška menšího nákupu /3-5 kg/ 60,- b/ donáška velkého nákupu /5-10kg/. 80,- c/ vaření jednoduchého oběda, pokud uživatel žije sám a služba je poskytována déle než 3 hodiny, za 1 hodinu ,- d/ vaření jednoduchého oběda, pokud uživatel žije ve společné domácnosti s jedním soběstačným členem domácnosti.. 80,- e/ praní prádla, věšení prádla, žehlení prádla.. 80,- f/ mytí oken (1 okna )... 80,- g/ velký úklid v době trvání maximálně 1 hodiny ,- h/ úklid společných prostor (jen patro) ,- ch/ úklid společných prostor (velký).. 150,- U úkonů fakultativních jsou uvedeny ceny v případě jednorázového objednání. V ostatních případech platí ceny dle počtu hodin.

11 3. Úkony pro děti od 3 let do 15 let a/ doprovod do školky, školy 20,- b/ dozorování ve školce, škole.. 20,- Průběh projektu: Od do probíhala V. etapa projektu Podpora sociálních služeb a vznik nových pracovních míst. Časový harmonogram realizace projektu za uvedenou etapu probíhal dle smluvních podmínek. Osobní asistentka, absolventka našeho rekvalifikačního kurzu, využívá znalostí získaných v tomto kurzu pro práci s klientem a získává nové pracovní zkušenosti. Klientka je s našimi službami i s osobní asistentkou velice spokojená. Díky osobní asistenci se dcera klientky zapojila na plný úvazek do pracovního poměru, což z důvodu celodenní péče o matku nemohla. I nadále bylo poskytováno odborné sociální poradenství podle zákona č. 108/2006 Sb., 37 a zároveň probíhalo zpracování účetní agendy za roční období a příslušnou etapu projektu. VI. etapa Od do probíhala poslední (VI.) etapa projektu. Fáze byla zaměřena na celkové zhodnocení projektu. Vyhodnocovala a zpracovávala se potřebná administrativa a závěrečná účetní agenda za projekt. Komunitní plánování Centrum je aktivně zapojeno od roku 2007 v Komunitním plánu města Mostu a je zařazeno do Katalogu sociálních služeb města Mostu. Naší snahou bylo pomoci stanovenými cíli a opatřeními vytvoření dostupné sítě kvalitních sociálních služeb pro potřeby občanů města Mostu.

12 Projekt komunitního plánování Po celý rok probíhal projekt komunitního plánování Rozšíření sociálního poradenství, asistenčních služeb a vznik nových pracovních míst. Projekt byl zaměřen na podporu služeb sociálního poradenství a osobní asistence. Cílem projektu bylo zkvalitnit a rozšířit služby sociálního poradenství a osobní asistence a zajistit tak komplexní balíček služeb podle aktuálních potřeb občanů. Smyslem sociálního poradenství je zajistit informovanost v oblasti uplatňování práv a oprávněných nároků, pomoc při obstarávání osobních záležitostí klientů. Cílem osobní asistence je vytvořit komplexní sociální služby podporující přirozené sociální vazby uživatelů a přitom zachovat možnost setrvání v přirozeném domácím prostředí. Služby odpovídají konkrétním požadavkům klienta a vedou ho k soběstačnosti, nezávislosti a integraci do společenského života. Smyslem je také ulehčit v péči o klientovu osobu rodinným příslušníkům. Účelem projektu je také snížení nezaměstnanosti v Mosteckém regionu a poskytnutí nových pracovních míst z řad dlouhodobě nezaměstnaných evidovaných na úřadu práce. Během roku 2008 byli přijati do pracovního poměru 4 noví uchazeči. V březnu byla přijata nová zaměstnankyně na pozici osobní asistentky. V dubnu byl přijat nový zaměstnanec na pozici hospodář centra a v měsících srpen a říjen byly přijaty další dvě osobní asistentky. V roce 2008 bylo celkem zaměstnáno 8 zaměstnanců, z toho 6 pracovnic bylo obsazeno na pozici osobní asistentky. Během měsíce října jsme se zapojili do Kampaně 30 dní pro neziskový sektor a dne se pro veřejnost v prostorách centra konal Den otevřených dveří. Také v roce 2009 budeme pokračovat v uvedených akcích a počítáme se zvýšeným zájmem jak o služby sociálního poradenství tak osobní asistence. Naším úkolem do následujícího období bude udržovat vysoký standard poskytovaných služeb, jejich rozšíření a zachování péče a spokojenosti klientů.

13 Vánoční porada osobních asistentek Finanční zdroje : Úřad práce v Mostě nám poskytoval po celý rok 2008 formou VPP významnou část dotace na mzdové náklady pro čtyři osobní asistentky. Krajský úřad podpořil náš projekt Podpora sociálně - zdravotních služeb na sociálně právní poradenství. Sociální odbor Krajského úřadu v Ústí nad Labem podpořil náš projekt přiznáním dotace od MPSV na provozní a mzdové náklady. Den otevřených dveří centra dne

14 Poděkování za finanční pomoc v roce 2008 Závěrem této výroční zprávy bychom rádi poděkovali všem, kteří aktivně podpořili naše centrum a pomohli s úspěšnou realizací projektu SROP opatření 3.2 Podpora sociálních služeb a vznik nových pracovních míst. Vyjadřujeme také poděkování všem krátkodobým i dlouhodobým sponzorům, zástupcům státní správy (magistrátu města, úřadu práce) za spolupráci a podporu projetku SROP a Komunitního plánování a za aktivní oboustrannou spolupráci. Další dík patří všem ostatním, kteří aktivně přispěli k udržení a podpoře projektů: Česká rafinérská a.s.: Obecní úřad: Ing. Aleš Soukup, CSc. vedoucí sekce vztahů s veřejností O. Wichterleho 809 Kralupy nad Vltavou Starosta Vlastimil Krupka Braňany Unipetrol RPA, s.r.o. Ing. Stanislav Bruna Ředitel obchodní jednotky Litvínov, Záluží 1 Statutární město Most: Odbor sociálních věcí Rádi bychom poděkovali partnerce projektu, Haně Kaplanové, za zpracovávání účetních podkladů, pracovnicím regionálního rozvoje v Ústí nad Labem za ohromnou trpělivost a ochotu.

15

16

17 Poděkování od klienta

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Popis realizace sociální služby Druh poskytované služby: Osobní asistence Název zařízení: Osobní asistence Novojičínsko Poslání osobní asistence Posláním Osobní asistence je individuálně pomáhat osobám

Více

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH OBSAH Úvod... 2 O sociálních službách... 3 Sociální poradenství ( 37)... 6 Osobní asistence ( 39)... 7 Pečovatelská služba ( 40)... 8 Tísňová péče ( 41)... 10 Průvodcovské a předčitatelské služby ( 42)...

Více

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714 Směrnice č. 11 Název směrnice: Provozní řád Tento provozní řád je přílohou smlouvy o poskytování služby osobní asistence a je závazný jak pro klienty CP ZPS, tak pro zaměstnance Centra pomoci pro zdravotně

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Kojetína 2014

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Kojetína 2014 Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Kojetína 2014 Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Kojetína 2014 Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, www.kr-olomoucky.cz Tisk: STUDIO

Více

Výroční zpráva 2013. ELIM Vsetín, o. s. 1

Výroční zpráva 2013. ELIM Vsetín, o. s. 1 Výroční zpráva 2013 ELIM Vsetín, o. s. 1 Úvod Žalmy 107:21 Sláva Hospodinu za jeho lásku, za divy, které dělá pro lidi! Vážení přátelé, předkládáme Vám poslední výroční zprávu o činnosti našeho sdružení.

Více

Vážení spoluobčané, uživatelé a poskytovatelé sociálních služeb a služeb souvisejících,

Vážení spoluobčané, uživatelé a poskytovatelé sociálních služeb a služeb souvisejících, Vážení spoluobčané, uživatelé a poskytovatelé sociálních služeb a služeb souvisejících, dostává se Vám do rukou aktualizace Adresáře poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících na Šumpersku

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB V REGIONU KADAŇ - KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB V REGIONU KADAŇ - KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB V REGIONU KADAŇ - KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ Aktualizace: RADKA o. s., Kadaň Rok vydání: 2012 2 Aktualizace k 1. 5. 2012 Tento Katalog je určen všem, kteří

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 2 Základní údaje o organizaci 3 Obsah 4 Poslání a cíle MCHČB 5 Poděkování Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice

Více

Průvodce sociálními a zdravotními službami v Holešově a okolí III.

Průvodce sociálními a zdravotními službami v Holešově a okolí III. Průvodce sociálními a zdravotními službami v Holešově a okolí III. Komunitní plánování sociálních služeb města Holešova Město Holešov 2015 Městský úřad v Masarykově ulici hlavní budova. Odbory stavební,

Více

RNDr. Alena Rašková místostarostka Prostějova

RNDr. Alena Rašková místostarostka Prostějova Vážení spoluobčané. Katalog, který právě držíte v rukou, vznikl v rámci procesu Komunitního plánování sociálních služeb v ě. Je určen jak odborné, tak hlavně laické veřejnosti. Podává ucelený přehled a

Více

Obsah. Základní údaje o organizaci

Obsah. Základní údaje o organizaci Charita Kaplice Základní údaje o organizaci Charita Kaplice Náměstí 42 382 41 Kaplice IČ: 73634310 Číslo účtu: 217333850/0300 ČSOB Číslo sbírkového účtu: 259580227/0300 ČSOB Statutární zástupce: Mgr. Ivana

Více

Výroční zpráva 2012. ELIM Vsetín, o. s. 1

Výroční zpráva 2012. ELIM Vsetín, o. s. 1 Výroční zpráva 2012 ELIM Vsetín, o. s. 1 Úvod Vážení přátelé, opět po roce Vám v této výroční zprávě chceme přinést souhrnné informace o naší činnosti, zápasech a potřebách v roce 2012. Jednalo se o rok,

Více

Salvia středisko sociálních služeb

Salvia středisko sociálních služeb 2014 Salvia středisko sociálních služeb Úvodní slovo Vážení uživatelé našich služeb, přátelé a příznivci, dovoluji si Vám předložit výroční zprávu NIPI ČR, KO PK, o.s. střediska sociálních služeb Salvia

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 P E Č O V A T E L S K Á S L U Ž B A M Ě S TA JILEMNICE Jaroslava Havlíčka 328, 514 01 Jilemnice Telefon : 481 453 137 E- mail : pecovak@razdva.cz vedoucí : Danuše Šimková Výroční zpráva za rok 2014 Obsah

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MIKROREGIONU BĚLEČ Z. S. P. O.

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MIKROREGIONU BĚLEČ Z. S. P. O. Podpora udržitelnosti procesu plánování dostupnosti sociálních služeb na území ORP Přeštice, DSO Úhlava a mikroregionu Běleč KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MIKROREGIONU BĚLEČ

Více

Práce v sociálních službách

Práce v sociálních službách Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Praha & EU: Evropský Investujeme sociální do vaší fond budoucnosti Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Učební text pro Dívčí katolické

Více

čl. I ZÁKLADNÍ ÚDAJE Sídlo: Elišky Krásnohorské 2962, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

čl. I ZÁKLADNÍ ÚDAJE Sídlo: Elišky Krásnohorské 2962, 544 01 Dvůr Králové nad Labem P e č o v a t e l s k á s l u ž b a města Dvůr Králové nad Labem Elišky Krásnohorské 2962, Dvůr Králové nad Labem IČ: 75065649 tel.: 499 329 251 mobil: 604 212 697 e-mail: janeckova@psdvurkralove.cz V

Více

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Únor 2014 Obsah: I. Základní údaje o organizaci.. 3 II. Domy zvláštního

Více

Rodinná pohoda, o. s. Vyškov

Rodinná pohoda, o. s. Vyškov Rodinná pohoda, o. s. Vyškov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Datum vzniku: 19. 5. 2005 Sídlo: Morávkova 35, 68201 Vyškov Ředitelka: Mgr. Jana Kubaláková Kancelář: Havlíčkova 17/1, 68201 Vyškov Centrum denních služeb:

Více

Komunitní plán sociálních služeb pro období 2012-2014

Komunitní plán sociálních služeb pro období 2012-2014 Komunitní plán sociálních služeb pro období 2012-2014 Komunitní plánování sociálních služeb města Holešova Město Holešov 1 Obsah Úvodní slovo místostarosty města Holešova... 2 Úvod ke komunitnímu plánu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Soukenická Strojařů Posláním Centra sociálních služeb a pomoci Chrudim je zlepšit kvalitu života osob, které se ocitly v nepříznivé sociální

Více

2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011

2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011 2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011 KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ČESKOKRUMLOVSKU (ÚZEMÍ Zpracovatel: OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV)

Více

Výroční zpráva 2 0 1 0 Oblastní unie neslyšících Olomouc

Výroční zpráva 2 0 1 0 Oblastní unie neslyšících Olomouc Výroční zpráva 2 0 1 0 Oblastní unie neslyšících Olomouc 1 Obsah: 1. Základní identifikační údaje organizace, struktura 3 2. Poslání a cíle OUN Olomouc 4 3. Činnost a program akcí OUN Olomouc v roce 2010

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 389/13 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí

Více

Výroční zpráva 2014. Elim Vsetín, o.p.s. 1

Výroční zpráva 2014. Elim Vsetín, o.p.s. 1 Výroční zpráva 2014 Elim Vsetín, o.p.s. 1 Úvodní slovo Vážení a milí přátelé, máme za sebou rok činnosti naší obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s., od chvíle, kdy jsme převzali veškeré aktivity

Více

Analýza poskytovatelů sociálních služeb

Analýza poskytovatelů sociálních služeb Analýza poskytovatelů sociálních služeb Podkladový materiál pro proces plánování sociálních služeb (období: září 2007 - leden 2008, květen 2008) Realizační tým Shromažďování a zpracování informací a dat

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTA PLZNĚ 2011 Služby pro zdravotně postižené Na kus řeči o sociálních službách v Plzni Zeptejte se Vyjádřete svůj názor Podělte

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb.

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí stav k 1. 4. 2010 Tento katalog je určen všem, kteří se chtějí rychle zorientovat v nabídce sociálních služeb poskytovaných ve spádové oblasti obce

Více

Přehled poskytovaných sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10

Přehled poskytovaných sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 Přehled poskytovaných sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 Kapitola 3., aktualizovaná k 31.12. 2009. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI ODBOR SOCIÁLNÍ Zpracoval: Odbor sociálních

Více