ÚVOD. Vážení spoluobčané, rodiče, prarodiče, děti,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚVOD. Vážení spoluobčané, rodiče, prarodiče, děti,"

Transkript

1 ÚVOD. Vážení spoluobčané, rodiče, prarodiče, děti, připravili jsme pro Vás ve spolupráci s organizacemi, které jsou zde uvedeny, první vydání brožurky Průvodce službami pro rodiny České Budějovice Každá generace v rodině má svá specifika, své potřeby, ale i možné potíže. Abyste se lépe orientovali v možnostech nabídky podpůrných služeb pro rodinu na území našeho města, přichystali jsme pro Vás jejich orientační přehled. Budeme rádi, pokud Vás náš Průvodce zaujme a bude Vám oporou ve vytvoření ucelené představy o prorodinných aktivitách a v případech potřeby vyhledání odborné rady či pomoci. Mgr. Petr Podhola Náměstek primátora pro školství a sociální věci Zpracovatelé: Odbor sociálních věcí, oddělení sociální pomoci Vydal: Odbor sociálních věcí Magistrátu města České Budějovice v roce

2 OBSAH: 1. Seznam organizací poskytující služby pro rodiny a prorodinné aktivity a. Informačně společenské centrum pro rodiny s dětmi b. Mateřská a rodinná centra c. Sociální služby pro rodiny 2. Jesle 3. Mateřské školky 4. Hudební a umělecké školy 5. Dětská hřiště a sportoviště 6. Pediatři a další dětští specialisté 7. Nekuřácké restaurace s dětskými koutky 8. Dětské koutky 9. A další 2

3 A. INFORMAČNĚ SPOLEČENSKÉ CENTRUM PRO RODINY S DĚTMI Město České Budějovice prostřednictvím odboru sociálních věcí zahajuje v roce 2012 ve spolupráci s neziskovými organizacemi projekt Informačně společenského centra. Přímo v centru města, v těsném sousedství Magistrátu města České Budějovice, je pro rodiny všech generací, ale i pro osamělé osoby, seniory i rodiny zdravotně postižených připraveno takřka rodinné zázemí s možností informovat se o službách pro rodinu na území města, s knihovnou, čítárnou, ateliérem i dětskou hernou. Naleznete zde i prostor pro spočinutí ve shonu města, možnost přebalení a nakojení či nakrmení malých dětí. V centru bude prezentována nabídka sociálních služeb pro rodiny s dětmi s cílem tyto služby přiblížit občanům a napomoci se zorientovat v jejich vzájemné návaznosti. Na této aktivitě se budou částečně podílet ve spolupráci s Městem České Budějovice i další neziskové organizace poskytující prorodinné aktivity a sociální služby. Tyto organizace se zde budou moci prezentovat a nabízet své aktivity (každá organizace bude mít svůj infopanel, který bude pravidelně aktualizovat). Nedílnou součástí centra je specializovaný vzdělávací a kulturně společenský program, poskytující odborné poradenství i společenskou aktivitu všem generacím na území města. Program zahrnuje přednášky na podporu rodičovských kompetencí, zkvalitňování mezilidských, manželských, mezigeneračních vztahů (osobnost, vývoj dítěte a jeho potřeby, krize ve vývoji, sociální vztahy, mezigenerační vztahy, prevence a řešení manželských krizí), a sice v návaznosti na konkrétní činnost organizací, poskytujících služby výše uvedeného charakteru. Objeví se však také přednášky s tématikou sladění rodinného a pracovního života (sdílené pracovní úvazky, zkrácené pracovní úvazky aj.), přednášky na témata tradic a zvykosloví, spojené s dílnami pro všechny generace a další zajímavé aktivity pro rodiče či prarodiče s dětmi a vnoučaty. Informačně společenské centrum je nízkoprahové zařízení a jeho služby budou poskytovány zdarma. Naleznete jej ve 4. patře Domu umění, na nám. Přemysla Otakara II. 38. v Českých Budějovicích. Otvírací doba od 1. dubna 2012: Pondělí: Úterý: Středa: Čtvrtek: Pátek: Sobota: 9,00 18,00 hod. 9,00 18,00 hod. 9,00 18,00 hod. 9,00 18,00 (19,00) hod. 9,00 18,00 (19,00) hod. 9,00 13,00 hod. 3

4 B. MATEŘSKÁ A RODINNÁ CENTRA Mateřská centra (dále jen MC) zřizují zpravidla matky na mateřské dovolené, které se zároveň podílejí na jejich samosprávě a zajišťují programy, umožňují maminkám s malými dětmi vyjít z izolace, kam se celodenní péčí o dítě dostávají. MC jsou založena na principu rodinné svépomoci a vzájemné službě, poskytují společenství, solidaritu a otevřenost všem generacím. MC nabízí pomoc svépomocí, vzájemné naslouchání, výměnu zkušeností a laické poradenství. Role mateřských center ve společnosti MC jsou místem, kde jsou děti vítány. Nacházejí zde přirozené společenství vrstevníků a vidí svoji matku v jiné roli než v domácnosti. MC mají neformální charakter a pomáhají nalézat nové přátele. Otevřenost MC umožňuje integraci do společenství "odlišných" a učí toleranci a předchází xenofobii. MC jsou otevřena všem rasám, různým sociálním vrstvám, lidem s různým postižením, uprchlíkům a dalším. MC vznikají dobrovolnou činností občanů a tím přispívají k rozvoji občanské společnosti a posilují mateřskou roli ženy. Společenství v MC umožňuje na principu příkladu včasné pojmenování problémů a hledání jejich řešení. Předchází se tak konfliktním situacím. V MC se učí rodiny využívat volný čas, proto dochází i k prevenci kriminality. MC pomáhají ženám udržovat jejich profesní orientaci a posilují jejich sebevědomí. Založení občanského sdružení, shánění prostorů a peněz, budování samosprávy MC, koncipování a zajišťování programů, starost o public relation, fundraising vyžaduje orientaci v zákonech, těsný kontakt s obecními úřady a zájem o obecné dění. To všechno se musejí ženy zakládající MC naučit. Druhý typ rodinných center se zaměřuje i na odbornou stránku rodičovství, rodinných a sociálních potřeb. Vnímá rodičovství jako jedno z nejodpovědnějších povolání, kterému se však nikde nevyučuje. Znalost a praktická orientace v otázkách fyzického i psychického vývoje a potřeb dětí v jednotlivých fázích svého věku, vztahová a mezigenerační psychologie, vazby rodiny na předškolní a školní zařízení, specifiky osobnosti, prevence a řešení krizí ve výchově, v manželství, v mezigeneračních vztazích, ale i kvalitní zájmové aktivity napříč generacemi, obsahové naplnění sociálního života atd. to vše jsou možnosti dalšího rozšíření obzorů, které mohou poskytnout zařízení tohoto typu. 4

5 Baby centrum ŠIKULKA Kontaktní adresa: Rudolfovská tř. 634, České Budějovice Kontaktní osoba: Richard Cirhan Telefon: www stránky: Provozní doba: PO PÁ 8:00 19:30, SO 10:00 19:00 Centrum pro rodiče s dětmi: o Plavání kojenců, batolat a dětí v bazénu s teplotou vody 31 o C o Oddíl malých akvabelek o Cvičení kojenců, batolat, dětí i dospělých v tělocvičně i venku o Cvičení pro kluky o Kurzy angličtiny pro nejmenší o Kurzy tvoření pro děti o Masáže kojenců, batolat dětí a dospělých o Zumba, powerjóga pro dospělé o Kurzy tanečků a rytmiky pro děti o Zábavné a kulturní akce pro rodiče s dětmi o Herny pro malé i větší děti, venkovní dětské hřiště o Od března 2012 solno-jodová jeskyně pro děti i dospělé o Pronájem tělocvičny a dalších prostor pro různé aktivity o Bezproblémové parkování a dostupnost MHD (zastávka 100 m) 5

6 Diecézní centrum pro rodinu Adresa: Široká 27, České Budějovice Kontaktní osoba: PhDr. Alena Poláčková Telefon: , www stránky: Provozní doba: pracovní dny 7-15, konkrétní návštěvy po dohodě (i mimo uvedenou dobu) Činnost: 1. Poskytuje vzdělávací programy na podporu harmonického partnerství, manželství a rodičovství včetně. 2. Poskytuje služby bez ohledu na vyznání, politickou nebo národnostní příslušnost klientů. 3. Nabízí přípravy mladých lidí na manželství a rodičovství (škola partnerství) 4. Vytváří volnočasové a vzdělávací programy na podporu fungující rodiny (víkendové a týdenní pobyty), pracuje rovněž s rodinami problematickými, neúplnými a se seniory 5. Ve svých programech umožňuje integraci rodin s postiženými dětmi. 6. Zajišťuje psychologické poradenské služby manželům, rodičům, mladým lidem i seniorům v otázkách mezilidských vztahů. 7. Nabízí individuální terapii pro dospělé. 8. Spolupracuje při činnosti klubů maminek, mateřských center a jiných církevních a občanských aktivit zaměřených na rodinu. 6

7 Křesťanské rodinné centrum Petrklíč Adresa: Křesťanské rodinné centrum Petrklíč o.s. Žižkova 250/4, České Budějovice, Kontaktní osoba: Hana Doskočilová Telefon: Web: Facebook: Skupina Kultura u petrinů Provozní doba: Úterý: Volná herna pro děti s rodiči 9:00-12:00 hod. Každé první úterý v měsíci v herně společné tvoření s dětmi Angličtina přirozenou a hravou formou 13:00-14:00 hod., 14:00-15:00 hod. Středa: Svátost smíření pro rodiče každou první středu v měsíci 15:00 16:00 hod. - hlídání dětí zajištěno Čtvrtek: Klub maminek 9:00-12:00 hod. Modlitby maminek v 16:30 hod. Během týdne: Další vzdělávací, kulturní a společenské akce dle aktuálního programu Víkendy: Každý měsíc minimálně dvě akce dle aktuálního programu Co je Křesťanské rodinné centrum Petrklíč? Místo pro setkávání rodičů, dětí a všech přátel, kteří jsou mladí duchem. Posláním sdružení je podpora vztahů v rodinách a sdílení křesťanských hodnot, v oblasti rodiny, výchovy a manželství. Chceme být místem s rodinnou atmosférou plnou pochopení, radosti a tvůrčího elánu, kde mohou rodiče spolu se svými dětmi rozvíjet a upevňovat láskyplné vztahy na základě vzájemného pochopení a společně prožitých chvil, kde platí, že být spolu a smát se je často více, než být jen součástí velkých projektů, kde je možné se zastavit v bezpečném, veselém a inspirativním prostředí, kde budou mít děti prostor k přirozenému rozvoji a hrám, kde mohou maminky a tátové na rodičovské dovolené vystoupit z běžného domácího stereotypu a účastnit se různých tvořivých dílniček, zpestření života rodin zajímavými programy pro volný čas, dalším vzděláváním a poradenskými aktivitami, kde mají zastání i neúplné rodiny. Zřizovatelem Křesťanského rodinného centra Petrklíč je stejnojmenné občanské sdružení. Jeho členům záleží na službě dětem, rodičům, všem dalším rodinným příslušníkům a přátelům. Činnost Křesťanského rodinného centra Petrklíč je založená na principech svépomoci, dobrovolnické činnosti, příspěvcích dárců a sponzorů, dotacích a grantech. 7

8 Kulturně vzdělávací centrum Pansofie Kontaktní adresa: Dům umění, nám. Přemysla Otakara II České Budějovice; Kontaktní osoba: Mgr. Vladimíra Dvořáková Telefon: www stránky: Provozní doba: podle měsíčního programu, denně Dům umění v krásném historickém jádru města může nekomerčně dýchat a žít i díky společenskému životu rodin všech generací, vzdělávajících se, tvořících či kulturně společensky žijících v Pansofii. Naleznete zde sociální i odborné zázemí v oblastech rodičovství, péče o zdraví, umění i filosofie. Rodičovství Gravid klub: pravidelné cykly předporodní přípravy: Rodíme se rodičem aneb měsíčním letem prenatálním světem, navazující na psychoprofylaxi, ve spol. s ČČK - vše o těhotenství, porodu (klasicky i alternativně), poporodní péči o matku i dítě, zvláštní kapitoly jsou věnované i otcům. Paedo klub: zahrnuje pravidelné besedy a přednášky dětské lékařky, psychologů, pedagogů, a to v rámci cyklů z oblasti péče o zdraví dítěte, jeho vývoj, výchovu: Kojíme se s kojencem aneb velkým skokem od uzlíčku k botičkám, Batolíme se s batoletem aneb kotrmelcem od botiček k nočníčku, Školíme se před školkou aneb výmykem od nočníčku k pastelkám, Školíme se školou aneb hvězdou od pastelek k žákovské a ještě dál Součástí odborného programu obou klubů jsou i sociálně aktivizační programy pro činnost s dětmi, tzv. školičky s pohybovými, hudebně rytmickými a tvůrčími aktivitami pro Vaše děti, odstupňovanými podle jejich věku. Vítaná je samozřejmě i možná spolupráce s rodiči, zvláště ve smyslu jejich profesního zaměření. Dětská skupina školka V Domě umění připravujeme pro děti, které se nedostaly do mateřské školy a pro rodiče, kteří potřebují lépe sladit svůj rodinný a pracovní život, tzv. dětskou skupinu, školku. Jedná se o sociálně dostupnou formu pomoci rodinám s malými dětmi zapojit se do společenského a pracovního života. Zdraví V rámci Medica klubu pořádáme lékařské besedy, přednášková setkání, otevřená všem generacím. Nabízíme možnost doplňkové péče pomocí přípravků z léčivých a jiných rostlin a homeopatie. Umění a řemeslo Nabízíme možnost netradičních ateliérů pro všechny generace, které vedou profesionální umělci v rámci cyklu: Umět uměním (Keramika a modelování, Malba a kresba na textil, Šití a ruční práce, šití hraček) Divadlo Připravujeme pohádková divadelní představení s loutkohry i činohry a hudebně dramatické slavnosti, týkající se významných období tradičního roku. Filosofie, psychologie Pořádáme přednášková setkání s odborníky, zaměřená na oblast psychického života a jeho možných úskalí, na mezilidské vztahy, partnerské a manželské vztahy, vývoj osobnosti, vývoj kultury, setkávání 8

9 příznivců filosofie, psychologie, hlubinné psychologie, mytologie, religionistiky v rámci tzv. Filosofia klubu. Mateřské centrum Caplík Kontaktní adresa: Kontaktní osoba: Telefon: www stránky: Provozní doba: Činnost: Obchodní centrum IGY Pražská 24, České Budějovice, ArtIgy, 4.patro (bývalá Bazilika) Mirka Caplová (registrovaná porodní asistentka) Po - Čt 8,30 20,30 TĚHOTNÉ: - předporodní kurzy - těhotenské cvičení - gravidjóga - těhotenské plavání - příprava otců k porodu KOJENCI - cvičení a masáže kojenců plavání ve vaničkách v domácím prostředí BATOLATA - metodické cvičení plavání výtvarné tvoření DĚTI 3-15 LET - cvičení - plavání - trampolínky - zumba - taneční aerobik - malý kutil - výtvarné tvoření DOSPĚLÍ - výtvarné kurzy zumba jóga trampolíny víkendové pobyty s dětmi 9

10 Mateřské centrum Leporelo při o.s. Přeslice Adresa: Kontaktní osoba: Telefon: www stránky: Provozní doba: Resslova 3, České Budějovice Jana Šestáková dle aktuálního rozvrhu viz Rodičům, prarodičům a dětem nabízíme: možnost vzájemného setkávání a navazování nových kontaktů výměnu zkušeností a získávání zajímavých informací a užitečných rad prostor pro další rozvoj a vzdělávání pohybové a relaxační aktivity možnost pro děti komunikovat se svými vrstevníky a snáze tak zvládnout vstup do mateřské školy pomoc maminkám na mateřské a rodičovské dovolené při sociálním vyloučení a později tak usnadnit návrat do práce aktivní zapojení maminek do činností mateřského centra, mohou zde uplatnit své znalosti a dovednosti, realizovat se, posílit si sebevědomí ženám každého věku možnost účastnit se pohybových, relaxačních a vzdělávacích programů (pilates, jóga, taichi, orient.tance, přednášky, besedy.) 10

11 M Centrum pro mladou rodinu, Mateřské centrum Máj Adresa: Ant. Barcala 2, České Budějovice Kontaktní osoba: Jitka Plojharová, vedoucí Telefon: , www stránky: Provozní doba: po-pá (odpolední kroužky pro děti, večerní cvičení pro dospělé) Nenápadná budova typického architektonického slohu reálného socialismu, stojící v sousedství sídlištního marketu a multiplexu. Tak vypadá místo, kde se již po neuvěřitelných patnáct let scházejí rodiče s dětmi, převážně tedy maminky na mateřské dovolené. Díky mateřskému centru Máj se bývalé českobudějovické agitační středisko (o rozloze 425 m2) na podzim roku 1997 nadýchlo k novému smysluplnému využití. V současné době je to místo, kde se pravidelně v dopoledních hodinách schází maminky na rodičovské dovolené, aby se alespoň na chvíli osvobodily od každodenních povinností a mohly si společně se svými dětmi zacvičit, zazpívat, něco hezkého vyrobit, anebo si jenom tak popovídat s kamarádkou u kávy. Vstupné se platí vždy na celé dopoledne, bez ohledu na to, zda se maminka s dítětem zapojí do programu či nikoliv. Odpoledne jsou věnována dětem od 4 let. Rodiče si mohou pro své ratolesti vybrat z široké nabídky kroužků. Děti se zde pod vedením zkušených lektorů naučí nejrůznějším dovednostem. Večery jsou v MC doslova nabité. Každý den mají dospělci možnost výběru z celé řady sportovních aktivit. DOPOLEDNE otevřeno denně od 9.00 do 12.00, vstupné 50Kč Pondělí volný den na hraní Kurzy tržní gramotnosti pro rodiče s malými dětmi Úterý Pilates cvičení pro ženy (hlídání dětí zdarma) cvičení pro rodiče s dětmi Středa zpívání pro rodiče s dětmi Čtvrtek výtvarné tvoření pro rodiče s dětmi Pátek angličtina pro děti (formou kurzu) Volný den na hraní 11

12 Nabídka odpoledních kroužků pro děti: (formou kurzu) Výtvarná dílnička, sportík, hudební školička, zumbatonic,taneční školička, orientální tance Večerní cvičení: TAI-CHI, Zumba, Jóga v denním životě, Powerjóga, Aerobic, rehabilitační cvičení, Spinning Vedle pravidelného programu pořádáme celoročně nejrůznější akce pro děti a rodiče: Mikulášskou nadílku, karneval, strašidelnou noc, Martinskou slavnost, pohádkový les, vánoční spirálu, noc s Andersenem, vánoční a velikonoční den, 3x ročně burzu dětského oblečení a potřeb, šipkovanou, prázdninové výlety. Prostory MC lze také využít na dětské narozeninové oslavy. 12

13 Rodinné centrum Emanuel, o.s. motto: Rodina bezpečné místo na Zemi Jsme křesťanské rodinné centrum působící v Českých Budějovicích. Existujeme jako občanské sdružení od května Svými aktivitami, postavenými na křesťanském základě, chceme podpořit instituci manželství a rodiny jako základ zdravé společnosti a místo pro zdravý vývoj jedince. Způsoby realizace: Podpora a propagace manželství a tradiční rodiny formou: preventivní a osvětové činnosti organizace přednášek, kurzů, seminářů zaměřených na manželskou, rodinnou a sociální problematiku volnočasových aktivit pro rodiny s dětmi Pravidelné aktivity: akce v Národním týdnu manželství (únor) akce v Týdnu pro rodinu (květen) akce ke Dni dětí (pro rodiny) akce na závěr léta a s vánoční tématikou (pro rodiny) kurz Manželské večery přednášky na aktuální téma Ukládání broučků a Probouzení broučků (pro rodiny) Kontakt: tel.: (Bc. Lucie Faltová) sídlo: Otavská 9, České Budějovice Místo působení: prostory Sboru Bratrské jednoty baptistů v Českých Budějovicích, U Hvízdala 9a 13

14 Rodinné centrum ROZÁRKA MOSTY KTERÉ NÁS SPOJUJÍ MASKOT A KOTERAPEUT RC ROZÁRKA PAPOUŠEK ARA ARARAUNA KLÁRA Kontaktní adresa: Jana Čarka 1863/7, České Budějovice Kontaktní osoba: Dagmar Krejzová, Romana Bočková Telefon: (D. Krejzová), (R. Bočková) www stránky: Provozní doba: dle telefonické domluvy, aktuální nabídka na webu Činnost: Rodinné centrum ROZÁRKA je otevřeným rodinným centrem, kde se setkávají rodiny, děti s různým zdravotním či sociálním handicapem a děti zdravé. Integrace zdravých a handicapovaných dětí, mládeže a dospělých do společnosti. Poskytuje volnočasové aktivity zooterapie - sociální služby vzdělávání. Dětem handicapovaným i zdravým nabízí vybavenou hernu, rodičům seberealizace a odpočinku, pomoc a podporu, možnost zprostředkování návazných služeb, poradenství směřující k využívání doplňkových služeb a podpoře členů rodiny, aktivity v oblasti podpory zaměstnávání. VOLNOČASOVÉ & ZÁJMOVÉ AKTIVITY INTEGROVANÉ REKONDIČNÍ POBYTY PRÁZDNINOVÉ AKTIVITY & TÁBORY A PUŤÁKY PRORODINNÉ & SOCIÁLNÍ & AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY ZOOTERAPIE - ANIMOTERAPIE - ZOOREHABILITACE (AKTIVITY A TERAPIE S ASISTENCÍ ZVÍŘAT - ATAZ) {Provádění praktické zooterapie, především ornitoterapie (papoušci), felinoterapie (kočky), zooterapie s malými zvířátky (králíci, morčata) - psychosociální terapie osob s různým typem postižení prostřednictvím kontaktu se zvířetem (koterapeutem). Celoroční terapeutické, edukační, aktivizační a preventivní programy ve školských a zdravotně sociálních zařízeních.} KULTURNÍ & SPOLEČENSKÉ & SPORTOVNÍ AKCE VZDĚLÁVÁNÍ & STIMULAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY {Stimulační a vzdělávací program určený především pro mateřské a základní školy, speciální školy, dětské domovy, ústavy, sdružující organizace, rodinná, mateřská a komunitní centra, domovy seniorů, nemocnice, aj. Teoretická průprava, povídání o zvířatech, péče o ně, kontakt, přímá práce a hry se zvířaty, hlazení, krmení zvířat. ZAJIŠŤOVÁNÍ ODBORNÝCH PRAXÍ AKTIVITY ORGANIZACE JSOU PODPŮRNÉ, VZDĚLÁVACÍ, TERAPEUTICKÉ, VÝCHOVNÉ A RELAXAČNÍ 14

15 VICTORY sdružení dětí a maminek, o.s. Centrum vědomého rodičovství Kontaktní adresa: Kontaktní osoba: Telefon: www stránky: Provozní doba: Činnost: A. Barcala 45, České Budějovice sídlo sdružení Lannova 63, České Budějovice provozovna Lenka Šebková, DiS (L. Šebková) (do MC Victory) Po Pá 7,00 17,00 hod. (jinak dle hodin uvedených v programu MC Victory) sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (celoroční pravidelné dopolední a odpolední kurzy a přednášky pro nastávající maminky a maminky po porodu, speciální programy pro rodiče s kojenci, batolaty, dětmi a mládeží), Baby školka hlídání dětí pravidelného charakteru (pro děti, které se nedostaly do běžné MŠ) Ortopedická poradna Poradna péče o těhotnou matku a dítě Poradna aromaterapie pro rodiče a děti Dále sdružení realizuje akreditované kurzy MŠMT pro lektory, učitele, lékaře a zdravotní pracovníky a pracovníky v soc. službách v oboru lektor-instruktor : těhotenského cvičení spojenou s předporodní přípravou kojeneckého cvičení s péčí o dítě cvičení rodiče a děti od 1 roku do 2 let cvičení rodiče a děti od 2 do 4 let plavání a výcviku kojenců a batolat ve vodě, masáže dětí a kojenců spojenou s aromaterapií, také určeno pro postižené děti manuální lymfodrenáže miminek, dospělých a postižených první pomoc kurz určen všem pracovníkům pracujících ve školkách a školách s malými dětmi 15

16 OCIÁLNÍ SLUŽBY PRO RODINjmem sociální služby pro rodiny jsou myšleny služby, které jsou zaměřeny na pomoc a podporu rodinám (buď jednotlivým členům rodiny, nebo rodině jako celku), které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci. Tyto služby směřují k prevenci nebo ke zmírnění následků sociálního vyloučení. Sociálních služeb pro rodiny nebo jejich členy je podle zákona č. 108/2006 Sb. několik typů: o sociální poradenství (např. manželské a rodinné poradenství, poradny pro seniory, poradny pro osoby se zdravotním postižením, poradny pro oběti trestných činů a domácího násilí) o služby sociální péče (např. osobní asistence, pečovatelská služba, odlehčovací služby, centra denních služeb) o služby sociální prevence (raná péče, telefonická krizová pomoc, azylové domy, domy na půl cesty, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, terénní programy) 16

17 PORADNA EVA PRO ŽENY A DÍVKY V NOUZI Poradna Eva při Diecézní charitě nabízí Odborné sociální poradenství Nabízíme radu, otevřené přijetí a pomoc ženám, které se ocitly v těžké životní situaci. Zaručujeme Vám: Bezpečné prostředí a diskrétnost Respekt Pochopení a podporu Co od nás můžete očekávat? Promluvíme s Vámi o Vaší situaci Pomůžeme Vám se v ní vyznat Budeme společně hledat řešení Poskytujeme Krizovou intervenci Sociálně právní a právní poradenství Dluhové poradenství Asistenci při vyjednávání, doprovod na úřady a instituce Pomoc při hledání bydlení a zaměstnání Zajištění dobrovolníka pro školní přípravu a volnočasové aktivity Vašich dětí Zprostředkování duchovní promluvy s knězem nebo pastoračním asistentem Přímou pomoc Zprostředkování dalších navazujících odborných služeb Provozní doba: Po 8:00-12:00 13:00 17:00 Út 13:00 16:00 (pouze pro objednané) St 8:00-12:00 13:00 17:00 Čt 8:00-12:00 13:00 16:00 Pá 8:00 12:00 (pouze pro objednané) V případě zájmu nás kontaktujte: Poradna Eva - Odborné sociální poradenství Riegrova 51, České Budějovice Telefon: , ,

18 Nevíte si rady? Potřebujete pomoci? Poradna Eva při Diecézní charitě nabízí rodinám Terénní programy Navštívíme Vás v domácím prostředí Pomůžeme Vám uplatnit Vaše práva Pomůžeme Vám při sestavování dopisů na úřady Poskytneme Vám dluhové poradenství Doprovodíme Vás k jednání na úřady a instituce, k lékaři, apod. Pomůžeme Vám zajistit dobrovolníka, který bude pomáhat při školní přípravě Vašich dětí a při trávení volného času dětí V případě zájmu nás kontaktujte: Poradna Eva, Riegrova 51, České Budějovice Provozní doba: Po 8:00-12:00 13:00 16:00 Út 13:00 16:00 St 8:00-12:00 13:00 16:00 Čt 8:00-12:00 13:00 16:00 Telefon: , www stránky: 18

19 Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím, Diecézní charita České Budějovice Adresa: Kanovnická 11/390, České Budějovice Kontaktní osoba: vedoucí Dana Bedlánová, sociální pracovnice Mgr. Vlasta Petríková, Mgr. et Bc. Lenka Turková Telefon: , mobil www stránky: Provozní doba: Po 13:00 18:00 Út 8:00 12:00 13:00 16:00 St 8:00 12:00 13:00 16:00 Čt 8:00 12:00 13:00 16:00 Pá pro objednané Poslání Intervenčního centra Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím, Diecézní charita České Budějovice, poskytuje radu či pomoc v oblasti domácího násilí a následného pronásledování. Je specializovaným sociálním zařízením, jehož činnost je zaměřena na přechodnou odbornou pomoc a nehmotnou podporu (bezpečný prostor pro vyslechnutí, rada, podpora, provázení, sdílení) osobám ohroženým domácím násilím zejména v souvislosti s policejním vykázáním násilné osoby ze společného obydlí. Intervenční centrum usiluje o zajištění bezpečí, řešení krizových situací ohrožených osob vzniklých na základě domácího násilí a o navrácení osob do běžného života. Působnost IC je v rámci celého Jihočeského kraje. Okruh osob, komu je služba určena Služba je určena osobám od 15-ti let, které potřebují radu či pomoc v oblasti domácího násilí a následného pronásledování: Osoby ohrožené domácím násilím v souvislosti s vykázáním násilné osoby ze společného obydlí v rámci celého Jihočeského kraje, podle 44 zákona č. 273/2008 Sb., O Policii České republiky. Osoby ohrožené domácím násilím bez vykázání násilné osoby ze společné domácnosti. Lidem z okolí ohrožené osoby, kterým záleží na jejím bezpečí a chtějí se poradit o možnostech řešení situace. 19

20 Intervenční centrum poskytuje osobní konzultace telefonické konzultace krizovou intervenci sociální poradenství právní poradenství (např. návrh na vydání předběžného opatření) sestavení bezpečnostního plánu zprostředkování dalších služeb ohrožené osobě koordinační role mezi institucemi podílejícími se na pomoci osobám ohroženým domácím násilím služby poskytované nadstandardně o doprovod k lékaři, k soudu či na jednání s ostatními institucemi (např. Policie ČR, OSPOD, AD atd.) o individuální psychoterapie o skupinová psychoterapie Služby Intervenčního centra jsou poskytovány ambulantně a terénně, jsou bezplatné. Služeb Intervenčního centra je možné využít i anonymně. 20

21 Jeslová a azylová zařízení České Budějovice, příspěvková organizace Kontaktní adresa: Kontaktní osoba: Telefon: www stránky: Provozní doba: Činnost: Azylový dům Filia Kontaktní adresa: Kontaktní osoba: E. Pittera 3, České Budějovice Mgr. Jiřina Dudová, ředitelka Po Pá 7,30 16,00 hod. provozování jeslí a poskytování sociálních služeb (azylový dům pro matky s dětmi, azylový dům pro ženy, dům na půl cesty pro dívky, noclehárna pro ženy) Nerudova 7, České Budějovice Mgr. Petra Vebrová sociální pracovnice Telefon: , www stránky: Provozní doba: nepřetržitě Činnost: poskytování sociální služby azylové domy poslání - poskytnout matkám s dětmi a těhotným ženám, které jsou v nepříznivé sociální situaci a nemají kde bydlet, přechodné ubytování spojené s podporou jejich snahy řešit svou situaci. Služba je založena na principech profesionality, individuálního přístupu, spolupráce, aktivity, respektu, vstřícnosti a empatie. Směřuje ke zlepšení kvality života uživatelek služby a k jejich zařazení do běžného života. specifický cíl umožnit dětem zůstat v péči matky POMOC PODPORA OCHRANA přechodné ubytování až 1 rok aktivního řešení situace práv a oprávněných zájmů sociální poradenství vzdělávání před domácím násilím krizová intervence nácvik sociálních dovedností socioterapie aktivní trávení volného času (kurzy vaření, akce pro děti i matky) Klubíčko - klub pro předškolní děti TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. 21

22 Středisko pro rodinu a mezilidské vztahy a Linka důvěry České Budějovice o. p. s., Středisko pro rodinu a mezilidské vztahy: Kontaktní adresa: Nádražní 47, České Budějovice Kontaktní osoba: PhDr. Rostislav Nesnídal Telefon: , www stránky: Provozní doba: Po Pá 7,00 17,00 hod. Činnost: Tato psychosociální služba je zajišťována pouze odborníky, psychology, psychoterapeuty všichni s potřebným výcvikem. Náplní je ambulantní poradenská, diagnosticko-terapeutická služba a mediace. Vše je zaměřené především na řešení psychických problémů v rodinných i partnerských vztazích, porozvodové zvládnutí situace ve vztahu k dětem a také osobních problémů občanů. Podílíme se na terapeutické pomoci obětem domácího násilí, mediační činnosti při uspořádání rodičovských vztahů k dětem před a po rozvodu. Snažíme se zajišťovat v indikovaných případech základní právní pomoc našim klientům. Garantujeme provoz klubu pěstounů a náhradních rodičů. Registrovaná služba: ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ Středisko pro rodinu a mezilidské vztahy a Linka důvěry České Budějovice o.p.s. Linka důvěry: Kontaktní adresa: Nádražní 47, České Budějovice Kontaktní osoba: Mgr. Klára Nesnídalová Telefon: www stránky: Provozní doba: NONSTOP Činnost: telefonická krizová intervence je zaměřená především na osoby, které se nacházejí v situaci ohrožení života nebo jiné náročné životní situaci, kterou v této době nejsou schopni vyřešit vlastními silami. Navíc realizuje kurzy krizové intervence a to jak pro širokou veřejnost tak pro odborníky v pomáhajících profesích (kurz je akreditován MŠMT). Registrovaná služba: TELEFONICKÁ KRIZOVÁ POMOC 22

Zpracovatel: Odbor sociálních věcí, oddělení sociální pomoci Vydal: Odbor sociálních věcí Magistrátu města České Budějovice v roce 2013 Grafický

Zpracovatel: Odbor sociálních věcí, oddělení sociální pomoci Vydal: Odbor sociálních věcí Magistrátu města České Budějovice v roce 2013 Grafický Zpracovatel: Odbor sociálních věcí, oddělení sociální pomoci Vydal: Odbor sociálních věcí Magistrátu města České Budějovice v roce 2013 Grafický design: srneczekdesign Změny a tiskové chyby vyhrazeny.

Více

PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ SO ORP ČESKÉ BUDĚJOVICE

PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ SO ORP ČESKÉ BUDĚJOVICE PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ SO ORP ČESKÉ BUDĚJOVICE Vážení spoluobčané, opět jsme pro vás se začátkem nového roku, tak jako v deseti předchozích letech, připravili Průvodce sociální oblastí České

Více

PRŮVODCE SOCIÁLNÍ OBLASTÍ města České Budějovice

PRŮVODCE SOCIÁLNÍ OBLASTÍ města České Budějovice PRŮVODCE SOCIÁLNÍ OBLASTÍ města České Budějovice 2 0 1 4 1 Vážení spoluobčané, jak je již několikaletou tradicí, se začátkem každého roku pro vás připravujeme vydání aktualizované brožurky Průvodce sociální

Více

PRŮVODCE SOCIÁLNÍ OBLASTÍ

PRŮVODCE SOCIÁLNÍ OBLASTÍ PRŮVODCE SOCIÁLNÍ OBLASTÍ města České Budějovice 2015 http://rpss.c-budejovice.cz Vážení spoluobčané, jsme velmi rádi, že Vám můžeme opět nabídnout aktualizovaného Průvodce sociální oblastí města České

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTA PLZNĚ 2014 Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně dále zajišťuje: Sociální e-poradna aneb Nebojte se zeptat Cílem

Více

Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji

Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČETEM ČR PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Úvodní

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTA PLZNĚ 2011 Služby pro rodiny, děti a mladistvé Služby pro rodiny, děti a mladistvé Sociálně zdravotní služba, péče o ohrožené

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB 2015 2016 ve městě KUTNÁ HORA Vážení spoluobčané, každý z nás se jednou může dostat do situace, kdy bude potřebovat pomoc druhé osoby. Katalog sociálních a souvisejících

Více

Registrovaná služba dle zákona č. 108/2006 Sb., (zákona o sociálních službách). Zařízení s bezbariérovým vstupem. Zařízení nemá bezbariérový vstup

Registrovaná služba dle zákona č. 108/2006 Sb., (zákona o sociálních službách). Zařízení s bezbariérovým vstupem. Zařízení nemá bezbariérový vstup Katalog sociálních služeb ve městě Český Krumlov 2008 VYDALO MĚSTO ČESKÝ KRUMLOV V RÁMCI KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2008 Katalog.indd 1 1.12.2008 12:35:59 Registrovaná služba dle zákona č.

Více

SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA

SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA INFORMAČNÍ KATALOG STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN Krizová telefonní čísla Hasiči... 150 Záchranná služba... 155 Městská policie... 156 Policie... 158 Úřady a instituce Magistrát města

Více

Katalog sociálních a prorodinných služeb města Litoměřice

Katalog sociálních a prorodinných služeb města Litoměřice Katalog sociálních a prorodinných služeb města Litoměřice 2010 Vážení a milí spoluobčané, zdá se být neuvěřitelné, že v komunitním plánování v sociální oblasti vstupujeme v Litoměřicích již do třetího

Více

Vážení čtenáři, Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území správního obvodu města Kaplice a jeho okolí je určen především vám, více než 23 000

Vážení čtenáři, Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území správního obvodu města Kaplice a jeho okolí je určen především vám, více než 23 000 Vážení čtenáři, Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území správního obvodu města Kaplice a jeho okolí je určen především vám, více než 23 000 občanům 15 obcí správního obvodu města Kaplice, kteří

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice 1 Katalog je vydán v rámci realizace projektu Aktualizace komunitního plánování sociálních služeb ORP Prachatice reg.č. CZ.1.04/3.1.03/65.00008

Více

Vážení spoluobčané, Mgr. Jitka Žáková zástupkyně starosty MČ Praha 14

Vážení spoluobčané, Mgr. Jitka Žáková zástupkyně starosty MČ Praha 14 Vážení spoluobčané, dovolujeme si vám představit nový katalog sociálních služeb a volnočasových aktivit, jehož účelem je shrnutí informací o sociálních službách a jejich dostupnost pro občany Prahy 14.

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov Zpracovatel: Partner projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice www.jr-spolecnost.cz Město Český Krumlov Projekt

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 2 Základní údaje o organizaci 3 Obsah 4 Poslání a cíle MCHČB 5 Poděkování Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ÚVODNÍ SLOVO Vážení spoluobčané, ne každé dítě má to štěstí žít v milující rodině ne každý člověk má to štěstí žít v láskyplném svazku ne každý senior

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb

Katalog poskytovatelů sociálních služeb Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících v olomouci 2014 STATUTÁNÍ MĚSTO Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících v Olomouci 2014 Finální verzi dokumentu zpracovala:

Více

Katalog sociálních služeb Bruntálska

Katalog sociálních služeb Bruntálska Katalog sociálních služeb Bruntálska Vážení spoluobčané, Otvíráte Katalog sociálních služeb Bruntálska, který je výsledkem týmové práce a je motivován snahou nabídnout Vám ucelené informace o poskytovaných

Více

Obsah katalogu: Typologie sociálních služeb

Obsah katalogu: Typologie sociálních služeb - 1 - - 2 - Typologie sociálních služeb Obsah katalogu: Magistrát města Mladá Boleslav Odbor sociálních věcí 1) Oddělení sociálně právní ochrany dětí - péče o děti 2) Oddělení sociálně právní ochrany dětí

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTO NYMBURK

KATALOG SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTO NYMBURK KATALOG SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTO NYMBURK 1 Úvodní slovo Obsah katalogu Obsah Katalogu sociálních a návazných služeb města Nymburk Vážení spoluobčané, do rukou se Vám dostává Katalog sociálních

Více

Úvodní slovo. PhDr. Jaroslava Králová starostka města Blansko

Úvodní slovo. PhDr. Jaroslava Králová starostka města Blansko Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dostává se vám do rukou Informační průvodce sociálními službami na Blanensku. V přehledu najdete seznam institucí, které v této oblasti působí, a kontakty na poskytovatele

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTA PODĚBRADY A OKOLÍ

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTA PODĚBRADY A OKOLÍ KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTA PODĚBRADY A OKOLÍ SLOVO ÚVODEM Vážení čtenáři, záměrem vydání této publikace je přinést co nejsrozumitelnější informace a kontakty na služby dostupné

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví.

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví. KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC Vymezení sociálních služeb...2 Druhy sociálních služeb a rozsah vykonávaných činností - rejstřík organizací působících v regionu Liberec....3 SOCIÁLNÍ

Více

Michal Šmarda starosta

Michal Šmarda starosta V nouzi poznáš přítele. Nejvíc se o lidech ve svém okolí dozvíš, ve chvíli, kdy je ti nejhůř. To jsou pravdy, které platí po staletí. Každý z nás se může ze dne na den dostat do situace, kdy je odkázán

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Třeboňsku

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Třeboňsku Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Třeboňsku Zpracovatel: Partneři projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice www.jr-spolecnost.cz Centrum pro komunitní

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY V HRADCI KRÁLOVÉ

SOCIÁLNÍ SLUŽBY V HRADCI KRÁLOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY V HRADCI KRÁLOVÉ Přehled sociálních a souvisejících služeb pro rodiny s dětmi a mládež, osoby se zdravotním postižením, seniory, národnostní a etnické menšiny a osoby v obtížných životních

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk Zpracovatel: Partneři projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice www.jr-spolecnost.cz

Více

Přístup radnice k sociálním službám

Přístup radnice k sociálním službám Přístup radnice k sociálním službám Katalog poskytovatelů sociálních služeb Vsetínska Vsetín, září 2006 Kolektiv autorů: Mgr. Alena Beková; Ing. Petr Kozel; Mgr. Ondřej Sláma; Ing. Milan Půček, MBA; Daniel

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí stav k 1. 4. 2010 Tento katalog je určen všem, kteří se chtějí rychle zorientovat v nabídce sociálních služeb poskytovaných ve spádové oblasti obce

Více