Kniha: Romeo a Julie. Autor: William Shakespeare. Rozbor přidal(a): Dan19. Vloženo na: Studijni-svet.cz. William Shakespeare

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kniha: Romeo a Julie. Autor: William Shakespeare. Rozbor přidal(a): Dan19. Vloženo na: Studijni-svet.cz. William Shakespeare"

Transkript

1 Kniha: Romeo a Julie Autor: William Shakespeare Rozbor přidal(a): Dan19 Vloženo na: Studijni-svet.cz William Shakespeare Narozen: 1564 ve střední Anglii Stratford nad Avonou Zemřel: 23. Dubna Stratford nad Avonou Období: přelom 16. A 17. století Národnost: Angličan Činnost: básník a dramatik Směr: renesance Životopis: Město středisko zemědělského kraje, dnes turistické centrum Dubna 1564 byl pokřtěn Jménem Gulielmus filius Johannes Shakespeare Vystudoval gymnázium, naučil se latinsky, řecky V 18 se oženil s Annou Hathawayovou po půl roce dcera Zuzana, pak dvojčata Judit, Hamlet Syn Hamlet zemřel v 11 letech 1596 Shakespeare působil jako herec, spisovatel v Londýně spolumajitel a dramatik divadelní společnosti The Globe 1613 aréna The Globe vyhořela kariéra Shakespeara prakticky ukončena Zemřel po oslavě svých narozenin - pil s kamarády Benem Jonsonem a Michaelem Draytonem Ve stejný den zemřel španělský spisovatel Miguel Cervantes y Saavedra díla lze rozdělit do tří žánrů dramatické tvorby - Kronikářské, zápletkové komedie a humanistické page 1 / 12

2 tragédie Nestál o vydávání svých knih, staly se ale poklady literatury dodnes se čtou jako básně a filozofické texty. Stále se hrají, jsou nadčasová. Dílo: Lze rozdělit do 3 období Období Především komedie a historické hry vítězí láska a spravedlnost Období Autor se není jistý, zda jsou renesanční ideály uskutečnitelné, panuje pesimismus, především tragédie, patří sem i Romeo a Julie Období do roku 1609 Smíření, pohádkové hry Historické hry Jindřich IV, V, VI, VIII Richard II, III Julius César Komedie Zkrocení zlé ženy Sen noci svatojánské Mnoho povyku pro nic 1599 Tragédie Hamlet 1604 Hamlet chce pomstít svého otce, sestaví proto divadle a hraje tam vraždu svého otce, jeho otce zabil bratr Claudius na konci se všichni zabijí Macbeth 1605 O Macbathovi, který se stal králem díky vraždě. Vyvraždil pak jeho nepřátele, radila mu čarodějnice, nakonec ho ale zabili McDuff udělali že les chodí Othello 1605 Důstojník Jago nenávidí svého generála Othella, nebyl povýšen. Othello poznal Desdemonu, díky jagova léčce othello uškrtí Desdemonu, othello spáchá sebevraždu Romeo a Julie 1595 Král Lear 3 dcery si mají rozebrat královo území, podle toho jak vyznají otci lásku, Goneril a Regan tak udělají. Kornelie, neumí dát slovy lásku najevo, otec ji zavrhá a ona jde do Francie. Dvě dcery jsou pak na krále zlé, Kornelie, chce pomoct, ale dcery ji nechají pověst a král umře zármutkem. Dcery se navzájem zabijí. Pohádkové hry Bouře 1612 Zimní pohádka 1611 page 2 / 12

3 Básně Sonety 1609 Romeo a Julie Obsah - 1. Úvod do děje 2. Ples 3. Sňatek 4. Konflikt 5. Nápoj 6. Smrt Romea, Julie 7. Závěr Příběh začíná konfliktem mezi Kapuletovými sluhy Samsonem a Řehořem a sluhy Monteků Abrahamem a Baltazarem. Hádají se, kdo má lepšího pána. Jejich spor vyvrcholí soubojem Tybalta za Kapulety a Benvolia za Monteky. Spatří to hlavy obou rodin a také veronský vévoda, který zakáže veškeré boje pod hrozbou smrti. Když všichni odejdou, zůstanou spolu Benvolio s manželi Montekovými. Pán má starost o syna Romea, který se toulá po nocích a je duchem nepřítomný. Benvolio slíbí, že zkusí zjistit, co se děje. Opravdu se mu to povede. Romeo je totiž zamilován do Rosaliny, která se chce stát jeptiškou. Mladý Montek s Benvoliem potkají služebníka Kapuletových, který potřebuje přečíst seznam hostů, aby věděl, koho má pozvat na plánovaný ples. Když Romeo na listu spatří jméno své milované, rozhodne se v převlečení vydat na tuto slavnost. Tam se zamiluje do Kapuletovy dcery Julie, kterou však rodiče chtějí provdat za mladého šlechtice Parise. Po skončení oslav přeleze Romeo zámeckou zeď a čeká pod Juliiným oknem. Když se ozve její hlas, vyzná jí lásku a nabídne jí svatbu, která se má konat hned zítra. Dívka slíbí, že pošle chůvu s odpovědí. Hned nato běží Romeo k bratru Vavřinci, aby domluvil sňatek. Kněz souhlasí, i když mu vytýká, že ještě včera byl po uši zamilovaný do Rosaliny. Svatba se uskuteční, ale vzápětí přichází osudová chvíle celého příběhu. Dochází ke konfliktu mezi Tybaltem a Romeem, Merkuciem, Benvoliem. Tybalt zabije Merkucia, ale to mu nestačí a útočí ještě na Romea. Ten však bojuje a podaří se mu Kapuleta zabít. Když se o tomto sporu dozví vévoda, mladý manžel je vyhnán z města. Julie se po této zprávě zhroutí. Hodná chůva běží k Vavřinci, kde najde Romea a umožní mu být se svou milou přes noc. Když se manželé brzy ráno rozloučí, dozví se Julie, že se bude za tři dny vdávat za Parise. Dívka rozhodnutí rodičů odmítne, pohádá se s otcem a utíká za Vavřincem. Ten jí poradí, aby s jejich přáním souhlasila, ale večer před svatbou vypila umrtvovací nápoj. Kněz zatím pošle pro Romea a plánuje, že o již uskutečněném sňatku řekne znepřáteleným rodům hned, jak se mladí setkají. Julie se vrátí domů, omluví se rodičům za své chování a chystá se na svatbu. Dle rady Vavřince večer před obřadem vypije nápoj.,,mrtvou ji najde chůva a poté rodiče. S obrovským žalem ji uloží do hrobky. Romeo je právě v Mantově, když se dozví, že Julie zemřela. Okamžitě se vrací do Verony. Ve stejnou noc se k dívčině hrobce vypraví i Paris, aby ji ozdobil květinami. V nejlepším ho přeruší Romeo, který se dobývá do hrobu. Paris ho chce bránit, ale je probodnut mečem. Pak se Romeo dostane k Julii. Lehne si k ní a vypije jed od lékárníka z Mantova. Mrtvého ho najde Vavřinec, který se právě dozvěděl, že Romeo nedostal vzkaz o jeho lsti. Musí se však rychle schovat, protože se blíží měšťané přivolaní Paridovým sluhou. Chce s sebou vzít i Julii, ale ta odmítá a zničená zjištěním, že její láska nežije, probodne se jeho mečem. Mrtvoly milenců najdou měšťané, kteří také chytnou Vavřince, jež se pokoušel uprchnout. Ten jim vypoví příběh Romea a Julie, který velice rozlítostní Kapuleta a Monteka. Obě rodiny se usmíří a rozhodnou se vystavit sochy obou milenců, aby se na tuto tragédii nikdy nezapomnělo. Ukázka page 3 / 12

4 Romeo: Kdo nemá šrámy, vysmívá se jim. (Julie se objeví nahoře v okně) Co to však zasvítilo tam v tom okně? Slunce tam vychází má Julie. Vstaň, jasné slunce, uhas bledý měsíc, beztak už zmírající závistí, že záříš víc než on ty, v jeho službách! Nesluž mu, závidí. Ten jeho svit se hodí do komůrek nešťastnic, jež zmeškaly svůj den. Ty se ho zbav! Je, ano, je to ona moje láska! Kéž by už sama věděla, že je. Třebaže mlčí, mluví. Proč se bát očima mluví, odpovím jí tedy. Příliš si troufám, nepatří to mně. Dvě nejjasnější hvězdy, které musí odejít jinam, prosí její oči, ať na čas v nebi září místo nich. Co až se její oči octnou v nebi hvězdy v její tváři? Krásou tváře zahanbí hvězdy jako úsvit lampu a v záři jejích očí na nebi budou si ptáci myslet, že je den, page 4 / 12

5 a začnou zpívat. Podpírá si tvář! Být na těch jejích prstech rukavicí, abych se jí směl dotknout! Julie: Bože! Romeo: (stranou) Mluví! Mluv dál! Jsi anděl. Záříš do noci nad mojí hlavou jako posel nebes, kterého zrakem obráceným v sloup s užaslou bázní lidé sledují, jak osedlává líná oblaka a zvolna plyne širým ovzduším. Julie: Ach Romeo! Proč, proč jsi Romeo! Zřekni se otce, zavrhni své jméno, nebo když nechceš, stačí tvůj slib lásky, a já se zřeknu jména Kapuletů. Romeo: (stranou) Mám ještě naslouchat či mluvit hned? Julie: Jen tvoje jméno je můj nepřítel. Ty bys byl ty, i kdybys nebyl Montek. Proč nemáš jiné jméno? Co je Montek? Není to ruka, noha, paže, tvář, není to nic, co z muže dělá muže. Co sejde na jméně? I kdyby růži page 5 / 12

6 nazvali jinak, bude vonět stejně. A Romeo, i když mu Romeo přestanou říkat, bude stejně vzácný. Tvé jméno, Romeo, to nejsi ty - odhoď je, vezmi za své jméno mne. Romeo: Beru tě za slovo. Jen co mi řekneš, že jsem tvá láska, budu nově pokřtěn. A nechci už být nikdy Romeo. Julie: Kdo jsi, že ukryt nocí nasloucháš, co si tu říkám? Romeo: Nevím, jakým jménem se před tebou mám nazvat, světice. Mé vlastní jméno se mi protiví, když je tvůj nepřítel. Mít napsáno to svoje jméno, roztrhal bych je. Julie: Vyslechla jsem jen několik tvých slov, a přece poznávám, čí je to hlas. Nejsi ty Romeo a nejsi Montek? Romeo: Ten ani ten, když oba nemáš ráda. Julie: Jak se to stalo, že jsi tady? Proč? Není tak snadné přelézt tamtu zeď, a jsi-li ten, kdo jsi, smrt ti tu hrozí, kdyby tě zastih někdo z mého rodu. page 6 / 12

7 Romeo: Přehoupl jsem se přes zeď, nesen láskou, která i hradby snadno přemůže a odváží se vykonat, co umí. Tvých příbuzných se tedy nelekám. Julie: Jestli tě tady najdou, zabijí tě. Romeo: Tvé oči hrozí větším nebezpečím než dvacet jejich dýk. Mně postačí tvůj vlídný pohled - ten mě ochrání! Julie: Nesmějí tě tu spatřit, nechci to! Romeo: Skryl bych se jejich očím v plášti noci - a nemáš-li mě ráda, ať mě najdou. Lépe je skončit jejich nenávistí, než abych bez tvé lásky dlouho žil. Julie: A kdo ti řekl, kudy sem máš jít? Romeo: Láska mě napřed vybídla, ať hledám, dala mi radu, a já jí svůj zrak. Lodivod nejsem, ale kdybys byla na pustém ostrově nejzazšího moře, jistě bych pro takové zboží vyplul. Julie: Víš sám, že mi tvář skrývá maska noci, Jinak bych zrudla studem za všechno, Co jsi v té noci vyslechl z mých úst. Chci, jak se sluší, popřít svoje slova page 7 / 12

8 chtěla bych! Ale sbohem, způsobnosti! Miluješ mne? Vím, jistě řekneš ano, a já ti uvěřím. Kdo přísahá, může však zklamat, sliby milenců jsou nebi k smíchu. Jestli mě máš rád, Romeo, řekni pravdu. Nebo myslíš, že jsem se dala získat příliš rychle? Budu se mračit, tvrdohlavě vzpírat, abys mě chtěl tím víc - jen a jen proto! Příliš jsem zahořela, Monteku, a ty v tom možná vidíš nestálost. Ale věř, dokáži být věrnější než chytračky, co předstírají chlad. Zdráhala bych se taky, přiznám se - jenže tys vyslech, jak tě miluji, dříve než jsem mohla tušit. Odpusť mi! Nehledej nestálost v tom vyznání, které ti odhalila temná noc. Romeo: Přísahám při měsíci, co tu kropí z nebeské výše koruny všech stromů Julie: Ne, při něm nepřísahej! Noc co noc, jak krouží nebem, mívá jinou tvář - i ty by ses tak měnil. page 8 / 12

9 Romeo: Při čem tedy? Julie: Nepřísahej mi vůbec, nebo chceš-li, přísahej při sobě - ty jsi ten bůh, k němuž se modlím. Potom uvěřím. Romeo: Ta, kterou miluji Julie: Ne, nepřísahej. Jsi moje radost, ale z úmluvy, k níž došlo, radost nemám. Je tak náhlá, nerozvážná a prudká jako blesk, jenž zhasne dřív, než řekneš: blýsklo se. Dobrou noc! Než se příště setkáme, možná že letní vzduch to poupě lásky promění v krásný květ. Už dobrou noc. Běž stejně pokojně a šťastně spát, jako i já teď budu uléhat. O díle Literární druh: Drama Literární žánr, typ: satirická báseň Postavy: Rome, Julie Vedlejší postavy: Tybalt, Benvolio, Paris, Rosalina Téma: Nešťastný příběh dvou zamilovaných Otázky Kde se tato tragédie odehrává? V italském městě Verona page 9 / 12

10 Kde se odehrává tato scéna a jak ji nazýváme? Pod balkónem domu Kapuletových Balkónová scéna Jak byste označili lásku Romea a Julie? Láska na první pohled K čemu přirovnává Romeo svou Julii? Ke Slunci, když vychází Julie na balkónu, říká, že vychází slunce Čím by chtěl Romeo být, aby se mohl své vyvolené dotknout? Chtěl by být rukavicemi na Juliiných rukou, aby se ji mohl dotýkat. Z jakých rodů pocházejí Romeo a Julie (jejich jména) a jaký je vztah obou rodů? Romeo z rodu Monteků Julie z rodu Kapuletů Oba dva rody se navzájem nesnáší, dávný, léta starý spor Jak byste vysvětlili pojem aktuálnost díla a doložte své tvrzení na tomto dramatu. Ukazuje, jak rodiče brání dvou lidem v Lásce a jak nešťastně to může skončit Uveďte další postavy a charakterizujte je. Paris budoucí manžel Julie, šlechtic Rosalina slečna, do které byl Romeu původně zamilován Vavřinec kněz Tybalt kapulet Benvolius monték K jakému literárnímu směru přiřadíte toto dílo? Uveďte všechny znaky a cíle tohoto proudu. Renesance Století Itálie, Století západní Evropa a v 17. Století doznívání Znaky a cíle Klade se důraz na člověka, lidský rozum zájem od boha se obrací k člověku samotnému Člověk je všestranně rozvinutá osobnost Renesance se vrací k antice a antické kultuře Vědecký základ Odpor ke středověkým zásadám diktovaných církví Individualismus Svoboda myšlení Zařaďte autora časově a místně Autor žil na přelomu 16. A 17. Stolení v Anglii, narodil se ve Stratfordu nad Avonou, potom se stěhuje do Londýna, patří do renesance Co byste věděli o životě autora a najděte souvislost s tvorbou. Životopis Zemřel mu syn Hamnet ( 1596), byl sklíčený, psal tragédie, poté nachází smíření Jaké další světové spisovatele řadíme k tomuto směru, uveďte jejich díla a vše časově a místně zařaďte. Itálie A 14. stol Dante Alighieri Božská komedie Tři části, Peklo, Očistec, Ráj putování 3 říšemi, duchovní page 10 / 12

11 epos Giovanni Boccaccio Dekameron soubor 100 novel Francesco Petrarca Sonety Lauře Sonet znělka má 14 veršů - Složení: Francie 15. A 16. Stol Francois Villon Malý testament proklíná společnost Velký testament dochází ke smíření jako dospělý Forma je francouzská (villonská) balada Má určitou výstavbu děje 3 delší sloky a poloviční dozpěv poslání Francois Rabelais Gargantua a Pantagruel satirický román Španělsko A 17. Stol. Miguel de Cervantes y Saavedra Don Quijote de la Mancha cestování šlechtice Quijota, snílek, žije ve fantazii, Sancho Panza zbojnoš, realista Lope de vega Ovčí pramen Anglie A 16. Stol Geoffrey Chancer Povídky Canterburské Rozvinul se tento literární směr a myšlenkový proud i u nás? Pokud ano, tak kdy, jak jej nazýváme a kdo sem patří. Uveďte autory a díla. Ano rozvinul, ale v Čechách ho nazýváme pouze Humanismus, 15. Až 17. stol Latinská tvorba Jan z Rabštejna Dialogus fiktivní vyprávění 3 šlechticů, o politických názorech na stát, autor dává za pravdu smíru a hájí zájem státu Bohuslav Hasištejnský z lobkovic Žaloba k sv. Václavu na mravy Čechů - vytýká šlechtě její způsob života Traktát o lidské ubohosti - rozebírá negativní vlastnosti lidí Jan Campanus Vodňanský Břetislav a Jitka ( česky) udajně haní dobrou pověst české šlechty Posvátné ódy přebásnění Davidových žalmů do latiny ( Starý zákon) Cechias zveršované české dějiny Česká tvorba Viktorín Kornel ze Všehrd Knihy Devatery právnické dílo Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic page 11 / 12

12 Powered by TCPDF ( Studijni-svet.cz Romeo a Julie - rozbor díla k maturitě (4) Putování aneb cesta z Království českého do Benátek a odtud po moři do země Svaté, země judské a dále do Egypta Václav Hájek z Libočan Kronika česká národní dějiny Hynek z Potěbrad O štěstí, Ctnost próza O Ženitvě, Veršové o milovníku poezie Jan Blahoslav Gramatika česká Filipika proti misomusům - proti nepřátelům vzdělanosti Musica hudební trilogie V jakých zemích se tento literární směr vyvíjí a kdy? Itálie -13. A 14. stol Francie 15. A 16. stol Španělsko 16. A 17. stol Anglie 14. A 16. Stol Další informace Dramatik Někdy kdo píše drama Dramaturg vybírá a sestavuje repertoár v divadle Sonet - je literární poetický útvar, který vznikl ve 13. století, vyznačující se přesně vymezenou strukturou 14 veršů a logickým členěním, Anglický sonet tvoří tři čtyřverší a dvojverší. Toto závěrečné dvojverší (couplet) pak přináší nečekaný tematický nebo obrazový obrat. Obvyklé rýmové schéma sonetu je a-b-a-b, c-d-c-d, e-f-e-f, g-g. Novela kratší, prozaický útvar s překvapivým závěrem Humanismus uznávání hodnot lidského života, Místo poznávání Boha je poznávání člověka Označuje životní a vzdělanostní program, nezávislý na časovém určení Český humanismus - -snaha o rozšíření humanistické vzdělanosti, převažuje nauková charakteristika literatury, literatura pro měšťanstvo, zaměřená k životní praxi, lidové čtení-cestopisy, Vyrovnání se kultuře evropských zemí Drama - patří spolu s lyrikou a epikou mezi základní literární druhy a žánry. Drama se tvoří tak, že se příběh vypráví pomocí dialogů a monologů Tragédie - forma dramatu s vážným obsahem., končí nešťastně Milostná tragédie tragédie s milostnou zápletkou Komedie komické dramatické dílo, končí šťastně Tragikomedie - drama vážné tématiky s veselými prvky, případně vyústění závažného příběhu ve šťastný konec. page 12 / 12

Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 05.02.2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_24_CJL_L

Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 05.02.2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_24_CJL_L Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 05.02.2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_24_CJL_L Ročník: I. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

Renesance a humanismus

Renesance a humanismus Renesance a humanismus Anotace: seznámení s renesanční literaturou, autory a díly Dětský diagnostický ústav,středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec 9. ročník ZŠ

Více

Název projektu: Zkvalitnění a inovace výuky na SPŠ Ostrov. Název pracovního listu: William Shakespeare Romeo a Julie

Název projektu: Zkvalitnění a inovace výuky na SPŠ Ostrov. Název pracovního listu: William Shakespeare Romeo a Julie Název projektu: Zkvalitnění a inovace výuky na SPŠ Ostrov Název učebního materiálu: Pracovní listy k rozboru ukázek literárních děl pro zvýšení efektivity rozvoje čtenářské a informační gramotnosti žáků

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

počátek 14. století počátek 17. století

počátek 14. století počátek 17. století počátek 14. století počátek 17. století UDÁLOSTI FAKTA zámořské plavby a objevy (Vasco da Gama, Kryštof Kolumbus, Ferdnando Magalhaes) rozvoj přírodních věd (Mikuláš Koperník, Galileo Galilei, Giordano

Více

Kvíz (Mgr. Lucie Vychodilová, 2012) VY_32_INOVACE_VYC21

Kvíz (Mgr. Lucie Vychodilová, 2012) VY_32_INOVACE_VYC21 Kvíz (Mgr. Lucie Vychodilová, 2012) VY_32_INOVACE_VYC21 Období: Osobnosti: Dílo: Najdi: chybu 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 V jakých stoletích se renesance projevovala? 14.-17. století Kdo je

Více

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/ Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, Ruda nad

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/ Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, Ruda nad Projekt: Příjemce: Moravou Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Zařazení materiálu: Šablona: Inovace

Více

Renesance a humanismus v evropské literatuře umělecký směr

Renesance a humanismus v evropské literatuře umělecký směr Jméno: Renesance a humanismus Přidal(a): Dominika S Renesance a humanismus v evropské literatuře umění, charakteristika doby, díla počátek 14. st. - konec 16. st. Renesance = obnova, znovuzrození antiky.

Více

PhDr. Jana Bros-Svobodová. Počátky psané literatury ve světě. Evropská renesanční literatura test

PhDr. Jana Bros-Svobodová. Počátky psané literatury ve světě. Evropská renesanční literatura test Autor: Tematický celek: Učivo (téma): Stručná charakteristika: PhDr. Jana Bros-Svobodová Počátky psané literatury ve světě Evropská renesanční literatura test Pracovní list nabízí testovací otázky, které

Více

PL Renesanční drama; William Shakespeare: Romeo a Julie

PL Renesanční drama; William Shakespeare: Romeo a Julie PL Renesanční drama; William Shakespeare: Romeo a Julie Renesanční drama: 1. Dobový kontext: 2. Renesanční autoři: 3. Druhy renesančního dramatu: a) anglické (alžbětínské) W. Shakespeare b) španělské (veršované

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU. Zpracování tohoto DUM bylo financováno z projektu OPVK, výzva 1.5

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU. Zpracování tohoto DUM bylo financováno z projektu OPVK, výzva 1.5 GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 10.4.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

EU_12_sada2_13_ČJ_William_Shakespeare_Dur

EU_12_sada2_13_ČJ_William_Shakespeare_Dur EU_12_sada2_13_ČJ_William_Shakespeare_Dur Název školy Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, p. o. Autor Mgr. Durajová Helena Anotace Vzdělávací oblast Pracovní list je zaměřen na upevnění

Více

Literatura období humanismu a renesance II

Literatura období humanismu a renesance II Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Literatura

Více

William Shakespeare - Romeo a Julie

William Shakespeare - Romeo a Julie William Shakespeare - Romeo a Julie AUTOR Největší anglický básník a dramatik, klíčová postava moderního evropského dramatu. Obvykle je považován za anglického národního básníka. Byl autorem plně renesančním,

Více

1) zámořské objevy působily na rozvoj měst a měšťanů, na rozvoj společenských a přírodních věd

1) zámořské objevy působily na rozvoj měst a měšťanů, na rozvoj společenských a přírodních věd Kniha: Romeo a Julie Autor: William Shakespeare Rozbor přidal(a): Dan19 Vloženo na: Studijni-svet.cz Doba: Literatura renesance a humanismu renesance vzniká počátkem 14. století v Itálii, ale její počátky

Více

Humanismus a renesance (Itálie)

Humanismus a renesance (Itálie) Humanismus a renesance (Itálie) MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012) VY_32_INOVACE_VYC27 Hlavní autoři Humanismus a renesance Hlavní autoři Dante Alighieri Francesco Petrarca Giovanni Boccaccio Niccolò Machiavelli

Více

Humanismus a renesance (ostatní autoři)

Humanismus a renesance (ostatní autoři) Humanismus a renesance (ostatní autoři) MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012 VY_32_INOVACE_VYC30 Hlavní autoři Erasmus Rotterdamský Miguel de Cervantes y Saavedra Lope de Vega William Shakespeare François Villon

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

1 Renesance a humanismus v evropské a české literatuře

1 Renesance a humanismus v evropské a české literatuře 1 Renesance a humanismus v evropské a české literatuře 1.1 Renesance Pojmem renesance je označován umělecký sloh a historická epocha trvající od 14. do 17. století. Vyznačoval se mj. zesvětštěním, individualismem

Více

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

VY_32_INOVACE_CJL1.1.20a PhDr. Olga Šimandlová září 2013. Jazyk a jazyková komunikace. 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

VY_32_INOVACE_CJL1.1.20a PhDr. Olga Šimandlová září 2013. Jazyk a jazyková komunikace. 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Hrnčířová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Hrnčířová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Hrnčířová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Střední

Více

WILLIAM SHAKESPEARE (1564 1616) Pavel Trtílek (12. 9. 2014)

WILLIAM SHAKESPEARE (1564 1616) Pavel Trtílek (12. 9. 2014) WILLIAM SHAKESPEARE (1564 1616) Pavel Trtílek (12. 9. 2014) 23. dubna 1564 narozen William S. (tři měsíce po jeho narození ve Stratfordu propukla mor) Alžběta I. (31 let) vládne 6. rokem 3 000 000 obyvatel

Více

maturitního okruhu a úkoly září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

maturitního okruhu a úkoly září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

PhDr. Olga Šimandlová září 2013. Český jazyk a literatura. Český jazyk a literatura. 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

PhDr. Olga Šimandlová září 2013. Český jazyk a literatura. Český jazyk a literatura. 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Literatura

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. Opakování literárních pojmů

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. Opakování literárních pojmů Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 412 01 Litoměřice www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948

Více

26. Životopis Vypracovala: PhDr. Miroslava Zajíčková, listopad 2013

26. Životopis Vypracovala: PhDr. Miroslava Zajíčková, listopad 2013 26. Životopis Vypracovala: PhDr. Miroslava Zajíčková, listopad 2013 Název školy Obchodní akademie a Střední odborné učiliště Veselí nad Moravou Název a číslo OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, CZ

Více

Jméno autora: Mgr. Věra Kocmanová Datum vytvoření: 13.12.2012 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_07_CJ_NP1

Jméno autora: Mgr. Věra Kocmanová Datum vytvoření: 13.12.2012 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_07_CJ_NP1 Jméno autora: Mgr. Věra Kocmanová Datum vytvoření: 13.12.2012 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_07_CJ_NP1 Ročník: I. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána

Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Gymnázium Sušice Gate of learning WILLIAM SHAKESPEARE - ROMEO A JULIE Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Autor: Mgr. Edita Krouská Škola:

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

3.RENESANCE A HUMANISMUS. A)Evropská renesance B)Renesance a humanismus v Čechách

3.RENESANCE A HUMANISMUS. A)Evropská renesance B)Renesance a humanismus v Čechách 3.RENESANCE A HUMANISMUS A)Evropská renesance B)Renesance a humanismus v Čechách RENESANCE A HUMANISMUS počátek 14.století počátek 17.století Renesance z fr. la renaissance = znovuzrození Humanismus z

Více

slouží k výkladu a opakování učiva o J. K. Tylovi, žáci vidí, jak vypadal,dozvídají se informace o jeho životě i díle

slouží k výkladu a opakování učiva o J. K. Tylovi, žáci vidí, jak vypadal,dozvídají se informace o jeho životě i díle ČÍSLO SADY III/2 AUTOR/KA Radka zborníková číselné označení DUM NÁZEV DATUM OVĚŘENÍ DUM TŘÍDA ANOTACE PLNĚNÉ VÝSTUPY KLÍČOVÁ SLOVA 1 Josef Kajetán Tyl 29.11.2012 9. J. K. Tylovi, žáci vidí, jak vypadal,dozvídají

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivitai.1 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma I.2.4 Vybraní autoři a texty od antiky do 20.

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3. GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/

Gymnázium, Brno, Elgartova 3. GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/ Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti Téma: Vybraná díla ze světové literatury

Více

Renesance a humanismus

Renesance a humanismus Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 poč. 14. st. (v Itálii) poč. 17. st. Renesance a humanismus z fr. la renaissance (= znovuzrození), z lat. humanus

Více

Renesance a humanismus

Renesance a humanismus Renesance a humanismus 14. stol. - Itálie návrat k antickým kořenům, zvláště do dob antického Říma četba starých antických spisů velmi ovlivňuje tehdejší učence ve středu zájmu již není tolik Bůh, ale

Více

Literární druhy a žánry hrou

Literární druhy a žánry hrou Literární druhy a žánry hrou MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_03_14 Tématický celek:

Více

Renesance a humanismus. Italská renesance

Renesance a humanismus. Italská renesance Renesance a humanismus Je to kulturní a společenské hnutí, které se vrací k Řeckém a Římskému dávnověku k Antice. V průběhu 14. a 15. st. upadá světská i církevní moc. Filosofie i ostatní vědy se osamostatňují,

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 19.2.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Renesance a humanismus

Renesance a humanismus Renesance a humanismus Renesance: vznik a rozvoj Období ve vývoji kultury a umění Začíná ve 14. století v Itálii ve městech, jako Florencie či Benátky Renesanční kultura byla původně výsadou bohatých měst

Více

ROMEO A JULIE WILLIAM SHAKESPEARE

ROMEO A JULIE WILLIAM SHAKESPEARE ROMEO A JULIE WILLIAM SHAKESPEARE Autor a jeho tvorba Největší anglický a světový dramatik, napsal asi 38 her a sbírku milostných sonetů. - jeho životě není známo mnoho, sama jeho existence byla v minulosti

Více

Kvíz (Mgr. Lucie Vychodilová, 2012) VY_32_INOVACE_VYC23

Kvíz (Mgr. Lucie Vychodilová, 2012) VY_32_INOVACE_VYC23 Kvíz (Mgr. Lucie Vychodilová, 2012) VY_32_INOVACE_VYC23 Období: Osobnosti: Dílo: Najdi: chybu 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 Kdy se renesance začala rozvíjet v českých zemích? Až v 16. století.

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivitai.1 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma I.2.4 Vybraní autoři a texty od antiky do 20.

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU. Zpracování tohoto DUM bylo financováno z projektu OPVK, výzva 1.5

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU. Zpracování tohoto DUM bylo financováno z projektu OPVK, výzva 1.5 GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 7.4.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

LITERATURA A JEJÍ DRUHY A ŽÁNRY

LITERATURA A JEJÍ DRUHY A ŽÁNRY Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Markéta Bednarzová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Česká a světová literatura od poloviny 19. století

Česká a světová literatura od poloviny 19. století Česká a světová literatura od poloviny 19. století MGR. N. POSSELTOVÁ Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Alois a Vilém Mrštíkové VY_32_INOVA CE_06_2_02_CJ Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou 1861

Více

Český humanismus: literatura v národním jazyce

Český humanismus: literatura v národním jazyce Český humanismus: literatura v národním jazyce Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Číslo a název šablony klíčové aktivity: Identifikátor: Škola: Předmět: Tematická oblast: Název: I/2 Inovace a zkvalitnění

Více

převážně v katolických zemích, protože bylo zatíženo katolickou propagandou

převážně v katolických zemích, protože bylo zatíženo katolickou propagandou 05 Baroko Otázka číslo: 1 Po bitvě na Bílé Hoře (1620) a restauraci císařské moci v Českém království dostává rozsáhlé pravomoci v oblasti školství a vzdělávání řád založený Ignácem z Loyoly Tovaryšstvo

Více

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus B Mt 25,31-46

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus B Mt 25,31-46 Slavnost Ježíše Krista Krále Cyklus B Mt 25,31-46 Má sílo Má sílo, k Tobě vzhlížím, má sílo Tobě zpívám, neboť ty Bože jsi útočiště mé. Pane můj, lásko má, Ty Bože jsi útočiště mé. Pane smiluj se Čtení

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti Téma: Vybraná díla ze světové literatury

Více

SADA VY_32_INOVACE_CJ2

SADA VY_32_INOVACE_CJ2 SADA VY_32_INOVACE_CJ2 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Mgr. Bronislavou Zezulovou a Mgr. Šárkou Adamcovou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: zezulova@szesro.cz a adamcova@szesro.cz

Více

Téma: Realistické drama, A. a V. Mrštíkové, Maryša

Téma: Realistické drama, A. a V. Mrštíkové, Maryša Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 09.01.2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_09_CJL_L Ročník: II. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

III. Renesance a humanismus v evropské a na²í literatu e

III. Renesance a humanismus v evropské a na²í literatu e III. Renesance a humanismus v evropské a na²í literatu e Charakteristika doby a sm ru Renesance (z fr. renaissance = znovuzrození obnovení) je my²lenkový a um lecký sm r jímº se lidé vyma ovali ze st edov

Více

SVĚTOVÁ RENESANČNÍ LITERATURA

SVĚTOVÁ RENESANČNÍ LITERATURA Charakteristika doby Ve 14. století byl život v Evropě velmi složitý vedlo se mnoho válek a šířila se morová epidemie. Staré středověké pořádky mizely a lidé hledali něco nového. Ve středověku vládla umění,

Více

Jiří Wolker Život a dílo

Jiří Wolker Život a dílo Jiří Wolker Život a dílo Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_16 Tématický celek: Historie a umění Autor: PaedDr.

Více

Literatura starověku a antiky - test. VY_32_INOVACE_CJL1.1.05a PhDr. Olga Šimandlová září 2013. Jazyk a jazyková komunikace

Literatura starověku a antiky - test. VY_32_INOVACE_CJL1.1.05a PhDr. Olga Šimandlová září 2013. Jazyk a jazyková komunikace Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Metodický list/anotace: Pracovní list určený k opakování, možno použít i jako test

Metodický list/anotace: Pracovní list určený k opakování, možno použít i jako test Jméno autora: Mgr. Věra Kocmanová Datum vytvoření: 1.11.2012 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_03_CJ_NP1 Ročník: I. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

Literatura v době renesanční a barokní

Literatura v době renesanční a barokní Literatura v době renesanční a barokní Tematická oblast Datum vytvoření Ročník Stručný obsah Způsob využití Autor Kód Český jazyk - literatura 8. 6. 2013 1. nebo 2. ročník čtyřletého, 5. nebo 6. ročník

Více

WILLIAM SHAKESPEARE 1564-1616

WILLIAM SHAKESPEARE 1564-1616 Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 08.01.2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_16_CJL_L Ročník: I. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

Evropská středověká literatura (eposy)

Evropská středověká literatura (eposy) Evropská středověká literatura (eposy) MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012 VY_32_INOVACE_VYC9 Významná díla Beowulf Píseň o Rolandovi Píseň o Cidovi Píseň o Nibelunzích Beowulf 1. Ke které zemi patří, kdo je

Více

Návod pro tvorbu referátu o přečtené knize

Návod pro tvorbu referátu o přečtené knize Návod pro tvorbu referátu o přečtené knize Na co si dát pozor při tvorbě: 1) Svůj referát vypracuj na opravdu přečtenou knihu!!! Nikdy nestahuj z internetu žádné anotace knihy, na internetu můžeš čerpat

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

06 Klasicismus, osvícenství

06 Klasicismus, osvícenství 06 Klasicismus, osvícenství Otázka číslo: 1 Klasicismus se datuje do období: 16./17. století 17./18. století 18./19. století Otázka číslo: 2 Centrem klasicismu je: Anglie Itálie Francie Otázka číslo: 3

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

Bible pro děti představuje. Narození Ježíše

Bible pro děti představuje. Narození Ježíše Bible pro děti představuje Narození Ježíše Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible

Více

Prezentace 9-CJL -1-ročník Klasicismus, osvícenství, preromantismus (1)

Prezentace 9-CJL -1-ročník Klasicismus, osvícenství, preromantismus (1) Prezentace 9-CJL -1-ročník Klasicismus, osvícenství, preromantismus (1) Po uplynutí baroka se vývoj opět vrátil k pluralitě. Evangelické (protestantské) náboženství se opět stalo výrazem politického přesvědčení.

Více

5. Lyrickoepická, převážně pochmurná báseň s dějem, který rychle směřuje k tragickému konci

5. Lyrickoepická, převážně pochmurná báseň s dějem, který rychle směřuje k tragickému konci Romantismus v literatuře 1. Správně přiřaď do tabulky: balada, libreto, povídka, román, romantismus, poema 1. Původně označení pro báseň, později termín pro rozsáhlou epickou či lyrickoepickou básnickou

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

EU_12_sada2_15_ČJ_Sen noci svatojánské_dur

EU_12_sada2_15_ČJ_Sen noci svatojánské_dur EU_12_sada2_15_ČJ_Sen noci svatojánské_dur Název školy Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, p. o. Autor Mgr. Durajová Helena Anotace Vzdělávací oblast Pracovní list je zaměřen na upevnění

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 30.10.2012 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Autor: WILLIAM SHAKESPEARE Název díla: ZKROCENÍ ZLÉ ŽENY

Autor: WILLIAM SHAKESPEARE Název díla: ZKROCENÍ ZLÉ ŽENY Autor: WILLIAM SHAKESPEARE Název díla: ZKROCENÍ ZLÉ ŽENY Autor: William Shakespeare (23. 4. 1564 Stratford nad Avonou 23. 4. 1616) - anglický dramatik a spisovatel - syn rukavičkáře - vystudoval gymnázium

Více

Šablona: I/2Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti

Šablona: I/2Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše Bible pro děti představuje Narození Ježíše Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Více

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Bible pro děti představuje Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children

Více

Jméno autora: Mgr. Věra Kocmanová Datum vytvoření: Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_16_CJL_NP2

Jméno autora: Mgr. Věra Kocmanová Datum vytvoření: Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_16_CJL_NP2 Jméno autora: Mgr. Věra Kocmanová Datum vytvoření: 13. 2. 2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_16_CJL_NP2 Ročník: I. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více