Město Rousínov. Komunitní plánování sociálních služeb v Rousínově

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Rousínov. Komunitní plánování sociálních služeb v Rousínově"

Transkript

1 Město Rousínov Sušilovo náměstí 84/56, Rousínov, tel: , fax: , http: Název projektu : Komunitní plánování sociálních služeb v Rousínově Žádost o podporu z programu SROP, grantové schéma Podpora sociální integrace v Jihomoravském kraji Žádost o podporu projektu z prostředků EU, programu SROP, 3. kolo výzvy, priorita 3 - Rozvoj lidských zdrojů v regionech V Rousínově,

2 Základní údaje: Žadatel: Město Rousínov IČ: Město není plátcem DPH Adresa: Sušilovo náměstí 84/56, Rousínov Statutární zástupce: Ing. František Havíř, starosta města, bytem Kroužek 41, Rousínov tel , fax , Zpracovatel projektu: Ludmila Havlíčková, tajemník Městského úřadu (projektový manažer) Rousínov, bytem V sídlišti 21, Rousínov tel , , Název programového dokumentu: SROP grantové schéma Podpora sociální integrace v Jihomoravském kraji Číslo kola výzvy: 03 Číslo grantového schématu: CZ / Program: Společný regionální operační program Priorita: 3 Rozvoj lidských zdrojů v regionech Opatření: 3.2 Podpora sociální integrace v regionech Název projektu : Komunitní plánování sociálních služeb v Rousínově Umístění projektu (NUTS II, kraj, obec, katastrální území): CZ , kraj Jihomoravský, město Rousínov u Vyškova Termín zahájení realizace projektu a jeho dokončení:

3 Představujeme město Rousínov: Rousínov - město na rozhraní Hané, Drahanské vrchoviny a moravského Slovácka, celková rozloha územního obvodu je ha. Město Rousínov leží na úpatí jihovýchodní okrajové části Drahanské vrchoviny v údolí na pravém břehu Rakovce 7 km na sever od Slavkova, 25 km východně od Brna na státní silnici z Brna do Olomouce na 216. kilometru dálnice z Brna do Olomouce. Městem prochází železniční trať z Brna do Přerova. Nadmořská výška je 241 m. Rousínov se stal přirozeným centrem okolních obcí. Jeho místními částmi jsou dnes Čechyně, Královopolské Vážany, Kroužek, Slavíkovice, Rousínovec a Vítovice. Žije zde téměř pět tisíc obyvatel, kteří vyhledávají pracovní příležitosti v místních soukromých firmách i v blízkém městě Brně. V Rousínově zajišťuje vzdělávání základní škola (600 žáků) spolu s mateřskou školou (140 dětí). V uměleckých oborech pak Základní umělecká škola Františka Sušila, která se významně podílí na kulturním životě Rousínova. Činnost obcí mikroregionu je zaměřena v souladu se zpracovanou Studií strategického rozvoje mikroregionu Rakovec. Mikroregion Rakovec Město Rousínov je největší obcí Mikroregionu Rakovec, svazku obcí založeném v r za účelem realizace strategického plánu trvale udržitelného rozvoje. Rozloha území mikroregionu je cca 60 km 2. Vzhledem ke své poloze spádové obce a současně pověřené obce je Rousínov přirozeným centrem mikroregionu. Do Rousínova dojíždí velká část obyvatelstva mikroregionu za prací, vzděláním i zábavou. Všichni tito obyvatelé pak mohou využívat sociálních služeb poskytovaných v Rousínově. Obce mikroregionu: Obec Habrovany Obec Komořany Obec Olšany Obec Podbřežice Město Rousínov Obec Tučapy 3

4 Výchozí situace a zdůvodnění projektu: Sociální služby v Rousínově jsou částečně poskytovány zdravotně postiženým občanům Oblastní charitou Vyškov v jednotlivých domácnostech. V červnu 2006 byl v Rousínově dostavěn Dům chráněného bydlení, ve kterém je dnes ubytováno 46 občanů z Rousínova a okolí, převážně seniorů, kteří se z důvodu stáří a špatného zdravotního stavu nemohou o sebe úplně postarat. V Domě chráněného bydlení má své pracoviště Oblastní charita Vyškov, jako poskytovatel sociálních služeb.ve městě začíná pracovat Klub maminek, které jsou na mateřské dovolené a některé se už potýkají s problémem návratu do zaměstnání. Jako zástupci veřejné správy cítíme, že je nutné zmapovat situaci ve městě v oblasti potřeb sociálních služeb, začít vytvářet síť sociálních služeb, zabránit nárůstu počtu sociálně vyloučených osob Všeobecný cíl projektu: - Zavedení komunitního plánování sociálních služeb v Rousínově. Specifické cíle projektu: - Zmapování potřeb sociálních služeb v Rousínově - Posílení spolupráce mezi zástupci veřejné správy, NNO a neformálních skupin veřejnosti. - Základní informace o komunitním plánování sociálních služeb směrem k veřejnosti. - Vytvoření nových partnerství mezi veřejnou správou, NNO a neformálními skupinami veřejnosti, která pomohou společně řešit konkrétní sociální problémy. - vytvoření pracovních skupin, které budou pracovat z konkrétními skupinami uživatelů sociálních služeb. 4

5 Personální zajištění: Triáda: - Magda Rothkögelová, zástupce zadavatele - Sylva Pavlíková, zástupce uživatele sociálních služeb oblast senioři - Eliška Popelová, zástupce poskytovatele sociálních služeb Oblastní charity Vyškov a zástupce partnera v tomto projektu. Členové triády v letošním roce absolvovali kurz pořádaný Jihomoravským krajem ve spolupráci s Občanskou poradnou Brno, byli vyškoleni a v červnu 2006 získali osvědčení. Řídící skupina (rozšířená triáda): 1. Ludmila Havlíčková, tajemník MěÚ Rousínov - koordinátor bytem V sídlišti 21, Rousínov tel , , Má zkušenosti v oblasti práce s lidmi je předsedkyní Tělovýchovné jednoty FRAMOZ Rousínov, předsedkyní Asociace Sportu pro všechny v Rousínově, předsedkyní Společenství vlastníků bytových jednotek a denně jedná s lidmi na úřadě. V rámci komunitního plánování se jí podařilo pro město získat podvakrát dotaci na vybudování dětských hřišť společné projekty města a rodičů s dětmi Najít k sobě cestu a Pane, pojďte si hrát. Je projektovým manažerem tohoto projektu. Koordinátor absolvoval školení pod názvem Jak plánovat společně komunitní plánování sociálních služeb v rámci programu Matra dne v Praze (firma AGORA CENTRAL EUROPE). 5

6 2. Jana Vykydalová, vedoucí oddělení sociálních služeb Městského úřadu Rousínov, člen řídící skupiny, bytem Polní 4, Rousínov tel , Denně se na úřadu setkává s různými lidmi, kteří potřebují pomoc a řeší mnohdy problematické situace. Dokáže si poradit v každé situaci. 3. Magda Rothkögelová předsedkyně sociální komise města Rousínova člen triády zástupce zadavatele, bytem V sídlišti 27, Rousínov, tel Má mnohaleté zkušenosti v práci s lidmi, je vedoucí Klubu seniorů, předsedkyní pobočky Svazu civilizačních chorob, cvičitelkou Zdravotní tělesné výchovy. Organizuje 4-5 akci do měsíce (vycházky, rehabilitační pobyty, kulturní pořady, společenská setkání apod.) 4. Sylva Pavlíková člen triády, zástupce uživatele sociálních služeb oblast senioři, bytem V sídlišti 35, Rousínov. Pohybuje se mezi seniory, účastní se různých akcí, má přehled o potřebách lidí, dokáže s nimi komunikovat. 5. Eliška Popelová člen triády, pracovnice Oblastní charity Vyškov, zástupce poskytovatele bytem Topolany 122, Vyškov, V současné době vede denní stacionář ve Vyškově, denně se setkává se starými a různě zdravotně postiženými lidmi, má obrovsky lidský přístup k lidem. Metodikem naší činnosti je Mgr. Michaela Macková, pracovnice oddělení sociálních služeb, odboru sociálních věcí Jihomoravského kraje. 6

7 Partner projektu: Oblastní charita Vyškov, se sídlem Nám. Svobody 34, Vyškov Dědice, IČ , tel , ředitel pan Ing. Vladimír Švarc Vznik charity a její poslání Charita je nestátní nezisková organizace působící v oblasti sociální, zdravotní a humanitární pomoci. Posláním charity je poskytovat pomoc potřebným lidem v nouzi bez rozdílu rasy, vyznání a národnostní či sociální příslušnosti. Charita ve Vyškově je samostatná právnická osoba, účelové zařízení římskokatolické církve podle zákona 308/91 Sb. 6, jako součást Arcidiecézní charity Olomouc patřící ke Sdružení České katolické charity. Oblastní charita Vyškov v letošním roce otevřela Zařízení sociální integrace ve Vyškově a na tento projekt získala dotaci z EU ve výši Kč, ze státních prostředků a od Jihomoravského kraje Kč (program SROP Rozvoj lidských zdrojů, opatření Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů v regionech, oblast pomoci infrastruktura sociální integrace a veřejného zdraví) Kapacita (rozsah) projektu: Zavedení komunitního plánování sociálních služeb v Rousínově: Informace všem obyvatelům města Rousínova a okolních obcí o tom, co je to komunitní plánování sociálních služeb, o zahájení komunitního plánování sociálních služeb (dále jen KPSS) a výzva k zapojení se do tohoto procesu. Posílení spolupráce mezi zástupci veřejné správy, nestátních neziskových organizací (dále jen NNO) a neformálních skupin veřejnosti. Zapojení veřejnosti do procesu plánování sociálních služeb - zlepšení povědomí a informovanosti jednotlivých komunit o možnostech sociálních služeb. Získat zástupce jednotlivých NNO a komunit pro spolupráci v oblasti komunitního plánování sociálních služeb. Vytvoření nových partnerství, která pomohou společně řešit konkrétní sociální problémy. 7

8 Personální zajištění realizace programů místních partnerství. Zpracování analýz. Potřebné vybavení a zázemí pro činnost řídící skupiny a pracovních skupin KPSS. Zpracování návrhu plánu sociálních služeb města Rousínova. Cílem projektu je zabránit nárůstu počtu sociálně vyloučených osob. POPIS PROJEKTU : Název projektu : Komunitní plánování sociálních služeb v Rousínově Projekt je zaměřen na aktivity směřující k zavedení komunitního plánování sociálních služeb ve městě Rousínově. Zaměření projektu je v souladu s cílem priority 3 Rozvoj lidských zdrojů v regionech, opatření 3.2 Podpora sociální integrace v regionech. Současný stav sociálních služeb ve městě Rousínov V současné době jsou sociální služby pro potřebné seniory a zdravotně postižené osoby v Rousínově a okolí poskytovány Oblastní charitou Vyškov v jednotlivých domácnostech a v Domě chráněného bydlení, který je nově vystavěn a byl předán do užívání v červnu V domě chráněného bydlení je ubytováno 46 občanů z Rousínova a okolí, kteří se z důvodu stáří a špatného zdravotního stavu nemohou o sebe úplně postarat. V domě chráněného bydlení má své pracoviště Oblastní charita Vyškov, v současné době jediný poskytovatel sociálních služeb v Rousínově a partner tohoto projektu. 8

9 Ve městě již několik let velmi aktivně funguje klub seniorů. V letošním roce vznikla v Rousínově pobočka Svazu civilizačních chorob. Aktivně zde také pracuje mateřské centrum Pohádka klub maminek, které jsou na mateřské dovolené. Město jim poskytlo bezúplatně vhodné prostory a maminky se scházejí ke společným hrám, ale také k výměně zkušeností a problémů. Některé maminky se už potýkají s problémem návratu do zaměstnání. V letošním roce byla Občanskou poradnou Brno ve spolupráci s Jihomoravským krajem vyškolena triáda pro komunitní plánování sociálních služeb. Za město Rousínov jako zadavatele tento kurz úspěšně absolvovala Magda Rothkögelová za poskytovatele sociálních služeb Oblastní chartu Vyškov Eliška Popelová a za uživatele sociálních služeb Sylva Pavlíková. Jsou to lidé, kteří jsou zároveň členové týmu tohoto projektu. Aktivity KPSS Projekt řeší aktivity, které povedou ke zjištění potřeb sociálních služeb v Rousínově, k vytvoření představ o podobě sociálních služeb a shromáždění podkladů pro plán sociálních služeb. O komunitním plánování sociálních služeb se již více jak rok jedná v orgánech města viz přílohy výpisy z usnesení. Výsledkem těchto jednání bylo vyškolení triády zástupce zadavatele, poskytovatele a uživatele, vytvoření řídící skupiny KPSS a proškolení koordinátora. Svoji politickou podporu a zájem o zahájení komunitního plánování sociálních služeb vyjádřilo zastupitelstvo města na svém 31. zasedání usnesením č. 31/28/06 Z dne 20.září 2006 ve znění: Usnesení 31/28/06ZM: ZM schvaluje a podporuje zahájení komunitního plánování sociálních služeb v Rousínově, schvaluje plán práce triády k zahájení komunitního plánování a s tím spojené náklady ve výši 5 tis. Kč a ukládá MěÚ vypracovat a podat žádost o dotaci na komunitní plánování sociálních služeb z grantového schématu Podpora sociální integrace v Jihomoravském kraji. Schváleno, 11 pro, proti 0, zdržel se 0. Částka ve výši 5 tis. Kč byla použita na činnosti předrealizační fáze projektu. 9

10 10 kroků projektu : 1. Základní informace směrem k veřejnosti. V první řadě je nezbytné informovat všechny občany města Rousínova a okolních obcí o tom, co je to komunitní plánování sociálních služeb, o tom,že bylo zahájeno KPSS a výzva k zapojení se do tohoto procesu. Informace budou zveřejněny v městském zpravodaji první informativní článek o KPSS již vyšel, formou letáčků do každé domácnosti, zveřejněním na webových stránkách Mikroregionu Rakovec a města Rousínova 2. Navržení systému komunikace, rozdělení pravomocí činnost řídící skupiny a jednotlivých pracovních skupin. Schůzka řídící skupiny, která hned na počátku určí, co bude dělat řídící skupina, co pracovní skupiny, jak budou jednat apod. 3. Poptávkové řízení na výběr odborné firmy Pro výběr odborné firmy, která bude zajišťovat dotazníkové šetření včetně vyhodnocení a zpracování všech potřebných analýz bude provedeno poptávkové řízení oslovením minimálně 3 firem zabývajících se touto problematikou. 4. Zpracování socio-demografické analýzy Ve spolupráci s Českým statistickým úřadem pořídit základní socio- demografická data. 5. Analýza poskytovatelů Řídící skupina ve spolupráci s odbornou firmou připraví dotazníkové šetření pro poskytovatele tak, abychom získali celkovou analýzu poskytovatelů včetně analýzy finanční (finanční toky), analýzy materiálové (nemovitosti, potřeba nemovitostí pro zajištění sociálních služeb) a analýzy lidských zdrojů. Výsledkem budou nejen služby sociální katalog služeb, ale také služby veřejné orientační směrníky, bezbariérové přístupy, přechody, údržba 10

11 chodníků apod., i služby jiné např. informace a kontakty na poskytovatele sociálních služeb jinde v okolí ve Vyškově, v Brně apod. 6. Zjišťování názorů občanů a) Dotazníkovým šetřením, anketou: Prioritou je uspořádání dotazníkového šetření mezi obyvateli odbornou firmou a profesionální vyhodnocení této ankety. S vybranou firmou bude řídící skupina spolupracovat při vytváření dotazníků a analýz. Okruh dotazů pro dotazníkové šetření (bude upřesněn po konzultaci s vybranou odbornou firmou) : 1. Věk: 2. Pohlaví: 3. Občan se zdravotním postižením: 4. Zaměstnání: 5. Co je podle Vás nejpalčivějším problémem ve městě? (nezaměstnanost, rasismus, špatné zacházení se seniory, špatné zacházení s postiženými občany, bezdomovectví, malá snaha úřadů řešit soc. problémy občanů, kriminalita, drogová problematika, vandalismus a agresivita mládeže) 6. O jakých sociálních službách v Rousínově a v mikroregionu Rakovec víte 7. Využíváte nebo v dohledné době budete využívat některou sociální službu v mikroregionu Rakovec 8. Jaké jsou důvody, že využíváte nebo budete využívat tuto službu: 9. Pokud využíváte sociální službu je Vámi využívaná služba zajišťována v dostatečném rozsahu? Sdělte svůj návrh: 10. Domníváte se, že v mikroregionu Rakovec některé sociální služby chybí? Jaké? 11. Kam se obrátíte v případě potřeby o sociální služby? 12. Domníváte se, že obec, ve které bydlíte je dostatečně bezbariérová? 13. Jaký máte názor na přístupnost zdravotnických zařízení? 14. Jste spokojeni s životním prostředím ve městě? 11

12 15. Jaký je Váš názor na vzdělávání ve městě. 16. Je ve městě dostatek příležitostí, jak trávit volný čas? 17. Je ve městě dostatek příležitostí ke sportovnímu vyžití? 18. Je ve městě dostatečná nabídka kulturního vyžití? 19. Co podle Vašeho názoru je třeba zlepšit? 20. Vaše další náměty, nebo připomínky: Dotazník bude distribuován do všech domácností ve městě společně s městským zpravodajem a bude určeno několik míst k předání vyplněných dotazníků a termín předání. Poté odborná firma provede vyhodnocení dotazníkového šetření analýzu názorů veřejnosti. b) Prostřednictvím neziskových organizací - jejich zástupců či jednotlivců, kteří jsou s jednotlivými skupinami v kontaktu Je nutné začít setkáním zástupců města a jeho partnera - Oblastní charity Vyškov jako poskytovatele sociálních služeb se zástupci NNO a neformálních skupin veřejnosti působících ve městě: Neziskové organizace: Název organizace Odpovědný zástupce telefon Kontaktní adresa Kroužek SDH Kroužek Procházka Vladimír Kroužek 21 Tělovýchovná jednota Kroužek Vintr František Kroužek 80 Vítovice TJ Sokol Vítovice Šmerda Jiří Vítovice 19 Královopolské Vážany TJ Sokol Kr. Vážany Pupp Vladimír Král. Vážany 30 Junák Pozořice - oddíl Hlaváčková Hana nemá Čechyně 8 Skautů Šelbická Zdeňka Kr. Vážany 37 Slavíkovice 608/ TJ Spartak Slavíkovice Křivánek Miroslav RA 88 Silnicová Marie Občanské sdružení Slavíkovice. Ing. Havel Martin Velešovická 20 Čechyně SJHŠ Čechyně Studená Hana Čechyně

13 Rousínov TJ FRAMOZ Rousínov Havlíčková Ludmila V sídlišti 21 Rothkogelová Magda V sídlišti 27 TOM Kačeny Kovaříková Kamila U stadionu 1 Švancara Martin 5/ V sídlišti 27 SMT modeláři Šild Alois nemá Čs. armády 35 ČSOP Ing.Bradáčová Marta Rudé armády 74 ZŠ Rousínov Mgr. Julínek Zdeněk Habrovanská 3 ZUŠ F. Sušila Rousínov Mgr. Malý Pavel Sušilovo nám. 14 SOUN Ing. Bábek Vojtěch Tyršova 16 Smíšený pěvecký sbor Sušil Janda Jiří Rudé armády 34 Rousínov Posoldová Olga V sídlišti 22 Český zahrádkářský svaz Urbánek Jan Trávníky 23 Český svaz chovatelů Režný Zdeněk nemá Sušilovo nám. 28 Český svaz včelařů Nohel Zdeněk Rudé armády 70 Rousínovec TJ Sokol Rousínovec Flossler Jaromír Čechyně 155 Flossler Miloslav Kalouskova 55 SDH Rousínovec Procházka Vladimír Kalouskova 23 Svornost - katol. vzd.spolek Hůlka Václav U náhonu 20 Klub maminek Kateřina Trgalová Kroužecká Klub seniorů Magda Rothkögelová V sídlišti 27 Svaz civilizačních chorob Ing. Jana Božeková Rudé armády 18 Naplánovali jsme dvě setkání zástupců veřejné správy (starosta, další člen zastupitelstva jako garant KPSS, tajemník městského úřadu) a zástupce poskytovatele sociálních služeb se zástupci těchto NNO a neformálních skupin veřejnosti, abychom získali prvotní podklady pro další činnost a vytvořili nová partnerství mezi veřejnou správou a NNO. Pro zástupce veřejné správy, poskytovatele sociálních služeb a zástupce NNO A neformálních skupin jednotlivců bude zorganizováno školení se zaměřením na kvalitu poskytování sociálních služeb a komunikaci s veřejností. Lektoři vybrané firmy budou přizváni do Rousínova a školení proběhne v malém sále kulturního zařízení Záložna v Rousínově. Tyto prostory poskytne město za tímto účelem zdarma. 13

14 c) Na veřejných setkáních Za podpory zástupců NNO a neformálních skupin veřejnosti budou uspořádána setkání zástupců veřejné správy a poskytovatele sociálních služeb tentokrát již s jednotlivými členy komunit, ale i ostatních občanů za účelem zjišťování jejich skutečných potřeb sociálních služeb. Tato setkání budou doplněna tématickými programy - budou přizvání odborníci z oblasti komunitního plánování sociálních služeb na odborné přednášky. Setkání proběhnou v jednotlivých místních částech města Rousínova dle následujícího harmonogramu: Kdy Kde v hod Ve Slavíkovicích (salónek restaurace Spartaku) v hod a v hod Ve Vážanech (restaurace Sokola), Vítovice (restaurace pana Levíčka) v hod Čechyně (restaurace p. Hluchaně) v hod Kroužek (budova města) v hod Rousínov (kulturní dům Záložna) d) Osobními rozhovory Potřeby sociálních služeb občanů je potřeba zjišťovat také v terénu, mluvit s těmi, kteří sociální služby potřebují. Členové řídící skupiny budou osobními rozhovory s občany na úřadě, na neformálních akcích, v Domě chráněného bydlení apod. provádět zjišťování názorů občanů na sociální služby e) Telefonickým šetřením Tato forma je volena jen jako doplňková, buď při nahodilých telefonních hovorech nebo v případě, kdy konkrétně budeme vědět o někom, kdo sociální služby potřebuje a neozval se ani dotazníkovém šetření, ani se nezúčastnil veřejných setkání 7. Ustavení pracovních skupin Na základě výsledků zjišťování názorů občanů budou ustaveny pracovní skupiny pro největší skupiny uživatelů (senioři, klienti se zdravotním postižením, matky s malými dětmi, péče o rodinu, děti a mládež, osoby v 14

15 přechodné krizi, osoby ohrožené závislostí, domácím násilím, nepřizpůsobiví občané, nezaměstnaní, klienti s mentálním postižením, duševně nemocní občané, minority). Pro začátek budou ustaveny maximálně dvě pracovní skupiny. Setkávání pracovních skupin - cíle a úkoly: na základě analytických podkladů stanoví základní priority sociálních služeb v dané oblasti navrhnou možné způsoby dosažení priorit (opatření) vypořádávání připomínek předkládání návrhů řídící skupině 8. Kulaté stoly pro klienty sociálních služeb Při osobních setkáních získat strukturované zjištění názorů klientů různých skupin uživatelů (dle členění pracovních skupin) na kvalitu i kvantitu sociálních služeb Získat náměty pro rozšíření či zlepšení služeb Zjistit další informace o tom, co by klientům zjednodušilo život a není to přímo součástí poskytovaných sociálních služeb 9. SWOT analýza Odbornou firmou na základě všech dostupných analytických podkladů (včetně výsledků dotazníkových šetření veřejnosti i poskytovatelů, výsledků kulatých stolů) zpracovat analýzu silných a slabých stránek (uvnitř komunity), příležitostí a ohrožení sociálních služeb (vně komunity). 10. Zpracování návrhu plánu sociálních služeb v Rousínově Na základě odborných analýz a dalších výsledků zjištění zpracuje řídící skupina návrh plánu sociálních služeb v Rousínově. 15

16 Soulad s programovými dokumenty: Projekt je v souladu s těmito programovými dokumenty (podrobnosti v příloze č. 1 ) s Programem rozvoje územního obvodu města Rousínova schváleným zastupitelstvem města dne se zpracovanou Strategií rozvoje Mikroregionu Rakovec z března s Programovým prohlášením Rady Jihomoravského kraje na funkční období schválené Radou jihomoravského kraje se záměrem Rady Jihomoravského kraje ze 136. schůze dne zahájit proces komunitního plánování sociálních služeb jako metody plánování sociálních služeb a metodu zpracování koncepce rozvoje sociálních služeb kraje. s Programem rozvoje Jihomoravského kraje schváleném zastupitelstvem JmK dne , přehledná verze pro veřejnost z března se Strategií rozvoje Brněnského kraje z března

17 Časový plán projektu: Datum zahájení projektu: Datum ukončení projektu: Projektové etapy Číslo etapy Název etapy Stručná charakteristika etapy Trvání měsíců Datum zahájení Datum dokončení Odhadované způsobilé výdaje 1 Komunitní plánování sociálních služeb v Rousínově Vytvoření nových partnerství mezi zástupci veřejné správy, NNO a neformálních skupin jednotlivců za účelem řešení problémů v sociální oblasti Investiční záměr je rozdělen do tří fází: 1) Předrealizační fáze Získávání povědomí a informací o komunitním plánování. Získání politické podpory města. Získání partnera poskytovatele sociálních služeb a dalších dvou zástupců triády za zadavatele a uživatele sociálních služeb. Odborné vyškolení triády - zástupce zadavatele poskytovatele a uživatele sociálních služeb. Zpracování adresáře organizací poskytujících sociální služby v okolí v Brně, ve Vyškově apod. a jejich distribuce mezi obyvatele. Zpracování zprávy o činnosti triády, o ustavení řídící skupiny a o plánu další činnosti v KPSS a předložení této zprávy do rady a zastupitelstva města. 17

18 Koordinátor řídící skupiny připravil, vypracoval a podal žádost o dotaci z prostředků EU, programu SROP, 3. kolo výzvy, priorita 3 - Rozvoj lidských zdrojů v regionech 2) Fáze realizační Zavedení komunitního plánování sociálních služeb v Rousínově. Informace všem obyvatelům města Rousínova a okolních obcí o tom, co je to komunitní plánování sociálních služeb, o zahájení KPSS a výzva k zapojení se do tohoto procesu. Posílení spolupráce mezi zástupci veřejné správy, NNO a neformálních skupin veřejnosti. Zapojení veřejnosti do procesu plánování sociálních služeb - zlepšení povědomí a informovanosti jednotlivých komunit o možnostech sociálních služeb formou přednášek a školení. Získat zástupce jednotlivých NNO a komunit pro spolupráci v oblasti komunitního plánování sociálních služeb. Vytvoření nových partnerství, která pomohou společně řešit konkrétní sociální problémy. Personální zajištění realizace programů místních partnerství. Potřebné vybavení a zázemí pro činnost řídící skupiny a pracovních skupin KPSS. Zpracování návrhu plánu sociálních služeb města Rousínova. 3) Fáze provozní Zpracování závěrečné zprávy projektu Pokračování v komunitním plánování Pokračování v činnosti řídící skupiny a pracovních skupin aktualizace potřeb veřejnosti, shromažďování podkladů pro zpracování komunitního plánu Zpracovat komunitní plán sociálních služeb v Rousínově.. 18

19 FINANČNÍ PLÁN Rozpočet projektu Průběh prací: duben 2007 listopad 2007 Celkové náklady projektu ,- Kč 1. Osobní náklady ,- Kč z toho mzdové náklady hrubá mzda ,- Kč. Dohody o pracovní činnosti s pracovníky dle rozpisu personálního zajištění. Dohody budou s jednotlivými pracovníky týmu uzavřeny na dobu od do Měsíční stanovená hrubá mzda pracovníků týmu je ve výši ,- Kč/ měsíc, což v přepočtu činí 102,- Kč/hod. Jednotlivé úvazky: koordinátor 15% pracovní doby = 6 h/týden = 24 h/měs.= Kč/měs. = Kč/8 měs. = doba trvání projektu člen č. 1 10% pracovní doby = 4 h/týden = 16 h/měs.= Kč/měs. = Kč/8 měs. = doba trvání projektu člen č. 2 40% pracovní doby = 16 h/týden = 64 h/měs.= Kč/měs. = Kč/8 měs. = doba trvání projektu člen č. 3 5% pracovní doby = 2 h/týden = 8 h/měs.= 816 Kč/měs. = Kč/8 měs. = doba trvání projektu člen č. 4 10% pracovní doby = 4 h/týden = 16 h/měs.= Kč/měs. = /8 měs. = doba trvání projektu celkem ,- Kč náklady na zdravotní a sociální pojištění ,- Kč 3. Výdaje na nákup materiálu a zboží ,- Kč z toho: materiál papíry, šanony, složky, psací a jiné kancelářské potřeby, náplně do tiskárny apod ,- Kč 19

20 nákup počítače vč. monitoru a software tiskárna kopírka A4 stůl psací stolek přídavný kontejner 4 zásuvkový židle kancelářská židle obyčejné 2 ks skříňka s dvířky 2 ks skříňka otevřená 2 ks ,- Kč 3 500,- Kč 4 000,- Kč 3 500,- Kč 1 300,- Kč 2 500,- Kč 2 600,- Kč 2 000,- Kč 5 200,- Kč 5 400,- Kč celkem nákup DHM ,- Kč 4. Nákup služeb ,- Kč informační a propagační letáky ,- Kč smluvně uzavřené nákupy služeb: - uspořádání vzdělávacího kurzu pro zástupce veřejné správy, poskytovatele a uživatele sociálních služeb se zaměřením na kvalitu sociálních služeb a komunikaci s veřejností cca 10 účastníků ,- Kč - 6 tématických přednášek a programů pro veřejnost přednášející ,- Kč nájem, občerstvení ,- Kč celkem náklady na semináře ,- Kč - dotazníkové šetření a analýzy od vybrané firmy ,- Kč zřízení a vedení zvláštního účtu, poplatky 5 000,- Kč Celkové uznatelné náklady projektu ,- Kč 100% nákladů na tento projekt ponese obec až do doby vyúčtování akce a přidělení financí z rozpočtu EU a státního rozpočtu. 20

21 Časový harmonogram: (viz přiložená tabulka) Příprava a odevzdání žádosti o dotaci z prostředků EU, programu SROP, 3. kolo výzvy, priorita 3 - Rozvoj lidských zdrojů v regionech 11/2006 Posouzení žádosti k přijetí 11/ /2007 Základní informace směrem k veřejnosti: poptávkové řízení na zhotovitele informačních letáčků 04/2007 zhotovení letáčků a jejich distribuce do domácností 04-05/2007 Navržení systému komunikace, rozdělení pravomocí 04/2007 Poptávkové řízení na výběr odborné konzultační firmy 04/2007 Nákup vybavení kanceláře 05/2007 Zpracování socio-demografické analýzy 05/2007 Setkání se zástupci NNO 05/2007 výběr školící firmy 05/2007 školení zástupců veřejné správy, poskytovatele a NNO 06/2007 Analýza poskytovatelů 06/2007 Veřejná setkání s odbornými přednáškami 06 08/2007 Zjišťování názorů občanů dotazníkovým šetřením: Zpracování dotazníku 06/2007 Distribuce do domácností 07/2007 Vyhodnocení dotazníkového šetření, analýza názorů veřejnosti 08/2007 Ustavení pracovních skupin 09/

22 Kulaté stoly pro klienty sociálních služeb 09/2007 SWOT analýza 10/2007 Zpracování návrhu plánu sociálních služeb v Rousínově 10/2007 Zpracování závěrečné zprávy a vyhodnocení projektu 11/2007 Předpoklady: Hlavním předpokladem realizace projektu je dobrý tým lidí, kteří vidí hlavní cíl a jsou schopni a ochotni se věnovat přípravě komunitního plánování a po skončení projektu v komunitním plánování pokračovat. A tady jsme našli lidi z řad mladších seniorů, kteří se pravidelně v hojném počtu několikrát měsíčně schází na různých kulturních, společenských, ale i sportovních akcích. Jejich činnost úspěšně organizuje Magda Rothkögelová, kterou se nám podařilo získat jako člena triády za zadavatele -Město Rousínov. Nezbytná je politická podpora zastupitelstva města. Svoji podporu zahájení komunitního plánování sociálních služeb vyjádřilo zastupitelstvo města na svém 31. zasedání usnesením č. 31/28/06 Z dne 20.září 2006 viz příloha Výpis z usnesení ZM Dalším předpokladem úspěšné práce je dobré zázemí. Bezplatně budou užívány prostory Městského úřadu, pro činnost a vedení agendy řídící skupiny a pracovních skupin je nutné vybavit pracoviště počítačem včetně příslušenství, malým kopírovacím strojem a nezbytným nábytkem. 22

Komunitní plánování - věc veřejná

Komunitní plánování - věc veřejná Komunitní plánování - věc veřejná Jak zjistit, co lidé opravdu chtějí? Jak zlepšit život v obci? Co to je komunitní plánování? Metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného

Více

Závěrečného účtu Města Rousínova za rok 2006 ( 17, odst. 2, zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění)

Závěrečného účtu Města Rousínova za rok 2006 ( 17, odst. 2, zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění) D o d a t e k č. 1 Závěrečného účtu Města Rousínova za rok 2006 ( 17, odst. 2, zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění) Závěrečný účet Města Rousínova za rok

Více

TENTO PROJEKT KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOLÍNA - JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ

TENTO PROJEKT KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOLÍNA - JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ TENTO PROJEKT KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOLÍNA - JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Základní informace: Název projektu: Komunitní plánování sociálních služeb města Kolína Registrační číslo

Více

Zdravé město Hodonín systém sociální integrace občanů

Zdravé město Hodonín systém sociální integrace občanů Zdravé město Hodonín systém sociální integrace občanů - pomocí Komunitního plánování soc. služeb - ve spolupráci města s místními organizacemi Vize našeho města Město Hodonín je lázeňským místem a regionálním

Více

Návrh plánu rozvoje sociálních služeb. v Rousínově

Návrh plánu rozvoje sociálních služeb. v Rousínově Návrh plánu rozvoje sociálních služeb v Rousínově V Rousínově, 27.11.2007 Zpracovala: Ludmila Havlíčková OBSAH I. ÚVOD 3 II. URČENÍ PLÁNOVACÍHO OBDOBÍ 4 III. VIZE, KTEROU PLÁN NA DANÉ OBDOBÍ NAPLŇUJE 4

Více

REALIZAČNÍ PLÁN. pro roky 2008 a 2009

REALIZAČNÍ PLÁN. pro roky 2008 a 2009 Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. REALIZAČNÍ PLÁN pro roky

Více

Dílčí Komunitní plán sociálních služeb města Říčany na rok 2010

Dílčí Komunitní plán sociálních služeb města Říčany na rok 2010 Dílčí Komunitní plán sociálních služeb města Říčany na rok 2010 O B S A H 1. Předmluva 1 2. Základní informace o komunitním plánu sociálních služeb města Říčany 2 3. Priority rozvoje služeb a péče v roce

Více

- 1 - dobrovolníci.. jiní (vypište o koho se jedná a počet).

- 1 - dobrovolníci.. jiní (vypište o koho se jedná a počet). TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ (EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM), STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY A KRAJEM VYSOČINA Dotazník pro poskytovatele sociálních služeb obyvatelům Nového Města na

Více

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Projektová karta Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Evidenční číslo projektu Název partnera - vkladatele Název partnera zodpovědného za vyplnění či kontrolu Projektové karty

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ INSTAND

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ INSTAND VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ INSTAND OBSAH: 1. Poslání a cíle občanského sdružení Instand... 2 2. Přehled projektů v roce 2005... 3 2.1 Projekty probíhající v roce 2005... 3 2.2 Připravované

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SOC/415/07 Krajský úřad Jihomoravského kraje VYŘIZUJE: Mgr. Josef Mauler TEL.: 519441029 Žerotínovo

Více

PLÁN PRÁCE ORGANIZAČNÍ STRUKTURY KPSS ORP TIŠNOV

PLÁN PRÁCE ORGANIZAČNÍ STRUKTURY KPSS ORP TIŠNOV úroveň činnost trvání datum zahájení datum ukončení zodpovědnost Výstup Akceptace (počet číslic) (popis) (ve dnech) (jméno) (jméno) 2012 1 1.1 1.2 1.3 1.4 Smluvní zajištění organizační struktury PLÁN PRÁCE

Více

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické Zpráva o naplňování cílů a opatření komunitních plánů v lokalitách Olomouckého kraje za rok 2013 Název komunitního plánu 2. Komunitní plán sociálních služeb města Kojetína na období let 2012-2016 Časová

Více

Společný regionální operační program

Společný regionální operační program Společný regionální operační program Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu Číslo zprávy 4 Monitorované období 1 01.01.2011 3.10.2011 1. Údaje o projektu: Priorita Podopatření 5.3 Rozvoj

Více

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Pracovní skupina č. 1 Děti, mládež, rodina 1. Priorita: Slabá finanční gramotnost občanů Cíl:

Více

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Projektová karta Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Evidenční číslo projektu Název partnera - vkladatele Název partnera zodpovědného za vyplnění či kontrolu Projektové karty

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

Zpráva s výstupy z veřejného setkání v rámci KPSS v MČ Praha 10 dne 2. června 2008 s cílem připravit SWOT analýzu pro oblast sociálních služeb

Zpráva s výstupy z veřejného setkání v rámci KPSS v MČ Praha 10 dne 2. června 2008 s cílem připravit SWOT analýzu pro oblast sociálních služeb TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM, STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY A ROZPOČTEM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Zpráva s výstupy z veřejného setkání v rámci KPSS v MČ Praha 10 dne 2. června

Více

Pracovní skupina Děti, mládež, rodina - zápis

Pracovní skupina Děti, mládež, rodina - zápis název projektu: Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Znojemska číslo: CZ.1.04/3.1.03/45.00142 název akce: datum: místo: Pracovní skupina Děti, mládež, rodina - zápis 1. 2. 2011, od 14,00 do 15,45

Více

Asociace pracovníků v rané péči, z.s. Vlachova 1502/20,155 00 Praha 5 Stodůlky, IČ 26641933 www.aprp.cz

Asociace pracovníků v rané péči, z.s. Vlachova 1502/20,155 00 Praha 5 Stodůlky, IČ 26641933 www.aprp.cz Optimální model rané péče Optimální model popisuje službu rané péče při optimálním stavu finančního, personálního a materiálního zabezpečení. Cena služby poskytované optimálním způsobem je 40 000,- Kč

Více

Služby na území Mladovožicka

Služby na území Mladovožicka Služby na území Mladovožicka Priority a opatření Priorita 1. Podpora systému poskytovaných služeb 1.1. Zachování stávajících sociálních služeb ve správním obvodu obce s pověřeným obecním úřadem Mladá Vožice

Více

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008.

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008. Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region za rok 2008. Vize komunitního plánování: Dosáhnout takového rozvoje sociální sféry, aby reagoval na zjištěné potřeby občanů.

Více

Realizační plán na rok 2008

Realizační plán na rok 2008 Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. Realizační plán na rok

Více

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Projektová karta Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Evidenční číslo projektu Název partnera - vkladatele Název partnera zodpovědného za vyplnění či kontrolu Projektové karty

Více

Zápis z jednání Poradenský den mikroregionu Zábřežsko č. 02 konaného dne v zasedací místnosti MěÚ Zábřeh

Zápis z jednání Poradenský den mikroregionu Zábřežsko č. 02 konaného dne v zasedací místnosti MěÚ Zábřeh Svazek obcí Mikroregionu Zábřežsko Masarykovo nám. 510/6, 789 01 Zábřeh, IČ: 484 28 311 Tel: 583 468 262, Fax: 583 416 505, e-mail: miz@muzabreh.cz www.zabrezsko.cz Zápis z jednání Poradenský den mikroregionu

Více

Analýza sociálních služeb města Kravaře

Analýza sociálních služeb města Kravaře Analýza sociálních služeb města Kravaře Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Obsah Úvod... 2 1. Základní informace...

Více

Akční plán pro rok 2013

Akční plán pro rok 2013 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ŽELEZNOBRODSKA A SLUŽBY S NÍM SOUVISEJÍCÍ 2011-2015 Akční plán pro rok 2013 Dokument vznikl v rámci projektu IP 3 Rozšíření nástrojů pro podporu systému plánování sociálních

Více

FINANČNÍ ANALÝZA SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ MIKROREGIONU BĚLEČ Z. S. P. O.

FINANČNÍ ANALÝZA SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ MIKROREGIONU BĚLEČ Z. S. P. O. Podpora udržitelnosti procesu plánování dostupnosti sociálních služeb na území ORP Přeštice, DSO Úhlava a mikroregionu Běleč CZ.1.04/3.1.03/45.00087 Tento projekt je podpořen finančními prostředky z ESF

Více

Dílčí komunitní plán sociálních služeb MĚSTO ŘÍČANY

Dílčí komunitní plán sociálních služeb MĚSTO ŘÍČANY Dílčí komunitní plán sociálních služeb MĚSTO ŘÍČANY 2007 O B S A H 1. Obsah 1 2. Předmluva 2 3. Základní informace o komunitním plánu sociálních služeb města Říčany 3 4. Priority rozvoje služeb a péče

Více

Analýza sociálních služeb obce Sudice

Analýza sociálních služeb obce Sudice Analýza sociálních služeb obce Sudice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH podpořeného z prostředků EU a českého státního rozpočtu. 0 Obsah Úvod... 2 1. Základní informace... 2 2. Informace

Více

Dílčí Komunitní plán sociálních služeb MĚSTO ŘÍČANY. Dílčí Komunitní plán sociálních služeb - 1 -

Dílčí Komunitní plán sociálních služeb MĚSTO ŘÍČANY. Dílčí Komunitní plán sociálních služeb - 1 - Dílčí Komunitní plán sociálních služeb MĚSTO ŘÍČANY 2009-1 - 1.O B S A H 1. Obsah 2 2. Předmluva 3 3. Základní informace o komunitním plánu sociálních služeb města Říčany 4 4. Priority rozvoje služeb a

Více

Komunitní plán sociálních služeb

Komunitní plán sociálních služeb Komunitní plán sociálních služeb ve městě ČeskéBudějovice 2004 2008 Počátkem procesu komunitníhoplánování Vypracování Komunitního plánu sociálních služeb bylo schváleno RM ČeskéBudějovice v srpnu 2003

Více

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 TENTO PROJEKT KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOLÍNA JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 Instrukce k

Více

Strategická část. stručná verze. k připomínkování

Strategická část. stručná verze. k připomínkování Strategická část stručná verze k připomínkování Vznik strategie, návaznost na ostatní dokumenty Strategická část Komunitního plánování sociálních služeb na území místní akční skupiny Chance in Nature Local

Více

ROČNÍ HODNOTÍCÍ ZPRÁVA KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŢEB VE VYŠKOVĚ ZA ROK 2010

ROČNÍ HODNOTÍCÍ ZPRÁVA KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŢEB VE VYŠKOVĚ ZA ROK 2010 ROČNÍ HODNOTÍCÍ ZPRÁVA KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŢEB VE VYŠKOVĚ ZA ROK 2010 Vyškov, březen 2011 Komunitní plán sociálních služeb ve Vyškově byl schválen usnesením č. VI.ZM/1027-07 na VI. zasedání

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 č.j.: 416/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 393 ze dne 18.06.2013 Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 Zastupitelstvo městské části I. b e r e

Více

SETKÁNÍ ZDRAVÝCH KRAJŮ

SETKÁNÍ ZDRAVÝCH KRAJŮ SETKÁNÍ ZDRAVÝCH KRAJŮ Jihlava, 16. února 2016 www.zdravamesta.cz/setkani-zdravych-kraju-2016 Podpořeno finančními prostředky Evropského sociálního fondu, které byly na realizaci projektu poskytnuty z

Více

4. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA LITOMĚŘICE

4. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA LITOMĚŘICE . KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA LITOMĚŘICE 201 2017 Vážení spoluobčané, psát úvodní slovo ke čtvrtému komunitnímu plánu, hodnotit a rekapitulovat práci lidí, kteří se na jeho vzniku podíleli je

Více

Webinář A1: Vytváření organizačních struktur

Webinář A1: Vytváření organizačních struktur Tvorba MAP Webinář A1: Vytváření organizačních struktur Podklad pro webinář Lektor Dana Diváková Komunitní plán Umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného života na úrovni obce,

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Posláním komunitního plánování je zajistit, aby sociální služby fungovaly a rozvíjely se podle potřeb těch, kdo je využívají

Více

Projekt Zdravé město a jeho přínosy pro město Chrudim

Projekt Zdravé město a jeho přínosy pro město Chrudim Projekt Zdravé město a jeho přínosy pro město Chrudim Členství v NSZM ČR a jeho přínosy pro město Zastřešení mezinárodními institucemi WHO Strategický rozvoj podle standardů EU a OSN postup podle metodiky

Více

Směrnice k žádostem o vybrané dotace na rok 2015 (stavby, investice, akce pro neorganizovanou mládež)

Směrnice k žádostem o vybrané dotace na rok 2015 (stavby, investice, akce pro neorganizovanou mládež) Směrnice k žádostem o vybrané dotace na rok 2015 (stavby, investice, akce pro neorganizovanou mládež) 1. Úvodní ustanovení (1) V návaznosti na Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro NNO na

Více

I. Podmínky poskytování finanční podpory grantu na rok 2015

I. Podmínky poskytování finanční podpory grantu na rok 2015 I. Podmínky poskytování finanční podpory grantu na rok 2015 1.Všeobecné podmínky pro poskytnutí finanční podpory žádosti o finanční podporu mohou podávat právnické i fyzické osoby odevzdat žádost o finanční

Více

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Projektová karta Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Evidenční číslo projektu Název partnera - vkladatele Název partnera zodpovědného za vyplnění či kontrolu Projektové karty

Více

MAS LAŠSKO vyhlašuje: TRÉNINKOVOU VÝZVU k předkládání žádosti o dotaci v rámci OPATŘENÍ III. 4. 1. ZÍSKÁVÁNÍ DOVEDNOSTÍ, ANIMACE A PROVÁDĚNÍ

MAS LAŠSKO vyhlašuje: TRÉNINKOVOU VÝZVU k předkládání žádosti o dotaci v rámci OPATŘENÍ III. 4. 1. ZÍSKÁVÁNÍ DOVEDNOSTÍ, ANIMACE A PROVÁDĚNÍ MAS LAŠSKO vyhlašuje: TRÉNINKOVOU VÝZVU k předkládání žádosti o dotaci v rámci OPATŘENÍ III. 4. 1. ZÍSKÁVÁNÍ DOVEDNOSTÍ, ANIMACE A PROVÁDĚNÍ 1. Identifikační údaje MAS Lašsko PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Zadavatel:

Více

Odbor sociálních věcí Oddělení sociálně-právní ochrany dětí

Odbor sociálních věcí Oddělení sociálně-právní ochrany dětí M Ě S T S K Ý Ú Ř A D T Ř E B Í Č Odbor sociálních věcí Oddělení sociálně-právní ochrany dětí Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč Název

Více

1. Název organizace:.

1. Název organizace:. ÚDAJE O ZŘIZOVATELI 1. Název organizace:. 2. Forma právní subjektivity: občanské sdružení nadace, nadační fond obecně prospěšná společnost organizace zřízená státem církevní právnická osoba organizace

Více

Šablona pro zveřejnění integrované strategie

Šablona pro zveřejnění integrované strategie Šablona pro zveřejnění integrované strategie VYPLNĚNÝ FORMULÁŘ PROSÍM ZAŠLETE ELEKTRONICKY SPOLU S TEXTEM STRATEGIE VE FORMÁTU DOC/DOCX NA ADRESU: strategie-optp@mmr.cz. Název nositele strategie (organizace,

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU TURNOVSKO 2011-2015

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU TURNOVSKO 2011-2015 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU TURNOVSKO 2011-2015 Akční plán pro rok 2014 Obsah 1 Úvod 3 2 Východiska 4 3 Organizační a finanční zajištění pro plnění AP 5 4 Přílohy - 1 - Úvod Důvod zpracování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská,

Více

Výbor pro komunitní plánování sociálních služeb Zastupitelstva města Tišnova. Z á p i s č. 2/2012 ze zasedání výboru dne

Výbor pro komunitní plánování sociálních služeb Zastupitelstva města Tišnova. Z á p i s č. 2/2012 ze zasedání výboru dne M Ě S T O T I Š N O V Výbor pro komunitní plánování sociálních služeb Zastupitelstva města Tišnova Z á p i s č. 2/2012 ze zasedání výboru dne 12. 6. 2012 Termín Místo Zapisovatel Ověřovatel Přítomni Omluveni

Více

Regionální akční plán SRR ČR pro území Jihomoravského kraje a související přehled projektů v sociální oblasti

Regionální akční plán SRR ČR pro území Jihomoravského kraje a související přehled projektů v sociální oblasti Regionální akční plán SRR ČR pro území Jihomoravského kraje a související přehled projektů v sociální oblasti Regionální akční plán (RAP) Vychází ze Strategie regionálního rozvoje ČR 2014-2020 Zajišťuje

Více

Monitoring plnění KP

Monitoring plnění KP Příloha A stav k 19. 3. 2013 číslo opatření KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění KP název opatření plánované období realizace ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ stav plnění zásadní důvody

Více

DOTAČNÍ PROGRAM pro poskytování dotací z rozpočtu města Adamova pro přímou podporu sportu a tělovýchovy v Adamově na období 2015 2018

DOTAČNÍ PROGRAM pro poskytování dotací z rozpočtu města Adamova pro přímou podporu sportu a tělovýchovy v Adamově na období 2015 2018 DOTAČNÍ PROGRAM pro poskytování dotací z rozpočtu města Adamova pro přímou podporu sportu a tělovýchovy v Adamově na období 2015 2018 1. Název dotačního programu a jeho vyhlašovatel 1.1. Název: Poskytování

Více

Příloha č. 2 Zápisu č. 5 z jednání Pracovní skupiny II. ze dne Akční plán rozvoje sociálních služeb v Třebíči na rok 2013

Příloha č. 2 Zápisu č. 5 z jednání Pracovní skupiny II. ze dne Akční plán rozvoje sociálních služeb v Třebíči na rok 2013 Příloha č. 2 Zápisu č. 5 z jednání Pracovní skupiny II. ze dne 25.02.2013 Akční plán rozvoje sociálních služeb v Třebíči na rok 2013 1 Priority a opatření Tento akční plán vznikl na základě Střednědobého

Více

Příloha č. 10 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010

Příloha č. 10 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010 Příloha č. 10 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: Smlouva o partnerství uzavřená podle 51 zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku,

Více

Zpracování komunitního plánu-střednědobého plánu rozvoje Mikroregionu v oblasti sociálních služeb na období TRIÁDA

Zpracování komunitního plánu-střednědobého plánu rozvoje Mikroregionu v oblasti sociálních služeb na období TRIÁDA Příloha č.1 Zpracování komunitního plánu-střednědobého plánu rozvoje Mikroregionu v oblasti sociálních služeb na období 2017-2021 TRIÁDA Řídící skupina 1. Koordinátor KPSS ( Mazurová, Najmon) 2. Pracovník

Více

S T A T U T. Základní listina Komunitního plánování sociálních služeb Písek

S T A T U T. Základní listina Komunitního plánování sociálních služeb Písek Podpora zavádění, realizace a vyhodnocování procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb na ORP Písek CZ.1.04/3.1.03/97.00052 S T A T U T Základní listina Komunitního plánování sociálních

Více

výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu z Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha

výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu z Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha Hlavní město Praha vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu z Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha v rámci grantového schématu Rozvoj lidských zdrojů

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŠUMPERKA PRŮZKUM NÁZORŮ OBYVATEL MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŠUMPERKA PRŮZKUM NÁZORŮ OBYVATEL MĚSTA M Ě S T O Š U M P E R K STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŠUMPERKA PRŮZKUM NÁZORŮ OBYVATEL MĚSTA Vážení občané města Šumperka, dovolujeme si Vás seznámit se záměrem města Šumperka vypracovat Strategický plán

Více

Podmínky poskytování finanční podpory grantu na rok 2016

Podmínky poskytování finanční podpory grantu na rok 2016 Podmínky poskytování finanční podpory grantu na rok 2016 1. Všeobecné podmínky pro poskytnutí finanční podpory žádosti o finanční podporu mohou podávat právnické i fyzické osoby odevzdat žádost o finanční

Více

AKČNÍ PLÁN MĚSTA PLZNĚ K PODPOŘE

AKČNÍ PLÁN MĚSTA PLZNĚ K PODPOŘE Schváleno Zastupitelstvem města Plzně usnesením č. 347 ze dne 23. června AKČNÍ PLÁN MĚSTA PLZNĚ K PODPOŘE ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZP NA LÉTA 2017 2018 Zpracoval: Odbor sociálních služeb Magistrát

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU ROKYTNICKO - aktualizace

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU ROKYTNICKO - aktualizace KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU ROKYTNICKO - aktualizace Střednědobý výhled na období 2015 2020 Schválený na veřejném jednání Zastupitelstva města Rokytnice nad Jizerou dne 29. 4. 2015 Ing. Petr

Více

Dotační program v oblasti tělovýchovy a sportu Zkvalitnění sportovního prostředí v Jihomoravském kraji vyhlášený Jihomoravským krajem na rok 2012

Dotační program v oblasti tělovýchovy a sportu Zkvalitnění sportovního prostředí v Jihomoravském kraji vyhlášený Jihomoravským krajem na rok 2012 Dotační program v oblasti tělovýchovy a sportu Zkvalitnění sportovního prostředí v Jihomoravském kraji vyhlášený Jihomoravským krajem na rok 2012 I. Základní ustanovení: Podpora poskytovaná Jihomoravským

Více

MĚSTYS KOMÁROV vyhlašuje program poskytnutí finanční podpory dotace - z rozpočtu městyse na podporu projektů pro rok 2015

MĚSTYS KOMÁROV vyhlašuje program poskytnutí finanční podpory dotace - z rozpočtu městyse na podporu projektů pro rok 2015 MĚSTYS KOMÁROV vyhlašuje program poskytnutí finanční podpory dotace - z rozpočtu městyse na podporu projektů pro rok 2015 I. Podmínky pro poskytnutí finanční podpory Všeobecné podmínky pro poskytnutí finanční

Více

ZDRAVÉ MĚSTO A MÍSTNÍ AGENDA 21 CHRUDIM AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21. Vyhodnocení návrhů na zlepšování procesu MA 21 v roce 2014:

ZDRAVÉ MĚSTO A MÍSTNÍ AGENDA 21 CHRUDIM AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21. Vyhodnocení návrhů na zlepšování procesu MA 21 v roce 2014: AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21 Co je Akční plán zlepšování procesu místní Agendy 21? Součástí každé metody modernizace veřejné správy, každého úspěšného procesu, je formulace přehledného

Více

Výzva OPZ 03_16_128 Sociální bydlení

Výzva OPZ 03_16_128 Sociální bydlení Výzva OPZ 03_16_128 Sociální bydlení Magistrát města Mostu Radniční 1/2 434 69 Most IČ: 00266094 DIČ: CZ00266094 Projekt: Realizátor projektu: Délka projektu: Pilotní ověření implementace systému sociálního

Více

KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE

KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Bystřice nad Pernštejnem KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE PRAVIDLA PRO ZAPOJENÍ DOTČENÉ VEŘEJNOSTI SO ORP Bystřice nad Pernštejnem Verze 1 Září 2016 Město Bystřice nad Pernštejnem

Více

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti Stanovy Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. Adresa: Česká 11, Brno 602 00 Registrováno u: Ministerstva vnitra České republiky Číslo a datum registrace: VSP/1-34/90-R ze dne 3. 5. 1990

Více

MATERIÁL PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA č. 17

MATERIÁL PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA č. 17 MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ MATERIÁL PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA č. 17 DNE: 10. 11. 2016 JEDNACÍ ČÍSLO: 17/2016/OS/1 OBSAH: Vyhlášení dotačních programů pro sociální oblast ANOTACE: Město Žďár nad Sázavou

Více

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing.

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Olga Nováková Struktura příspěvku 1. Společný regionální operační program

Více

Regionální inovační strategie Libereckého kraje (RIS LK)

Regionální inovační strategie Libereckého kraje (RIS LK) Regionální inovační strategie Libereckého kraje (RIS LK) Hodnocení z hlediska vlivů na ŽP, soustavu NATURA 2000 a veřejné zdraví, Liberec, 1. července 2009 Zdůvodnění tvorby RIS LK- 1 Rostoucí konkurence

Více

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury I. Všeobecná ustanovení 1. Městská část Praha 16 - Radotín (dále

Více

DEN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRAHY Historie a současnost komunitního plánování sociálních služeb Prahy 17

DEN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRAHY Historie a současnost komunitního plánování sociálních služeb Prahy 17 1 DEN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRAHY 17-19.10. 2016 Historie a současnost komunitního plánování sociálních služeb Prahy 17 Co je to komunitní plánování 2 sociálních služeb Komunitní plánovaní sociálních služeb

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Rada Městské části Praha 1 vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí grantů v oblasti p r e v e n c e k r i m i n a l i t y pro rok 2009

Rada Městské části Praha 1 vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí grantů v oblasti p r e v e n c e k r i m i n a l i t y pro rok 2009 Příloha k usnesení Rady MČ Praha 1 č. UR09_0067 ze dne 26.1.2009: Rada Městské části Praha 1 vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí grantů v oblasti p r e v e n c e k r i m i n a l i t y pro rok 2009

Více

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S.

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 2 OBSAH Představení organizace... 4 Kdo jsme?... 4 Poslání, cíle a principy organizace... 5 Posláním organizace je... 5 Cílem organizace je...

Více

Nevyužitá absorpční kapacita venkovských obcí

Nevyužitá absorpční kapacita venkovských obcí Nevyužitá absorpční kapacita venkovských obcí Analýza venkova: nové otazníky a výzvy Partnerství LEADER 2011 20. října 2011 Arcidiecézní muzeu, Olomouc Obsah prezentace Program rozvoje územního obvodu

Více

Zpráva o naplňování Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb v městské části Praha 12 v roce 2011

Zpráva o naplňování Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb v městské části Praha 12 v roce 2011 Příloha usnesení Rady městské části Praha 12 č. 43.22.11 Zpráva o naplňování Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb v městské části Praha 12 v roce 2011 Radě městské části Praha 12 je předkládána

Více

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Projektová karta Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Evidenční číslo projektu Název partnera - vkladatele Název partnera zodpovědného za vyplnění či kontrolu Projektové karty

Více

Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.3

Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.3 Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.3 Dosavadní průběh realizace regionálního grantového schématu Vyhlášení 1. výzvy OP RLZ 3.3 v Jihomoravském kraji (11.4. 10.6. 2005 do 12 hod) celkem

Více

Centrum sociálních služeb Znojmo, p.o. Město Znojmo. Ve Znojmě dne

Centrum sociálních služeb Znojmo, p.o. Město Znojmo. Ve Znojmě dne Ve Znojmě dne 4.4.2007 Věc: Oslovující dopis k zápisu z veřejného připomínkování rozvoje sociálních služeb na období 2007-2010 Vážený pane / Vážená paní, v příloze přikládám zápis z veřejného setkání,

Více

BURZA FILANTROPIE 1 V PARDUBICKÉM KRAJI Ústí nad Orlicí druhá polovina října 2013 Litomyšl

BURZA FILANTROPIE 1 V PARDUBICKÉM KRAJI Ústí nad Orlicí druhá polovina října 2013 Litomyšl +420 461 031 821 BURZA FILANTROPIE 1 V PARDUBICKÉM KRAJI 16. 10. 2013 Ústí nad Orlicí druhá polovina října 2013 Litomyšl Organizace - název Kontaktní osoba e-mail, telefon Krátké představení organizace

Více

Závěrečný workshop Zámek Kravaře, 17. 2. 2015. Komunikační vazby mezi realizátory Komunitního plánování v Moravskoslezském kraji

Závěrečný workshop Zámek Kravaře, 17. 2. 2015. Komunikační vazby mezi realizátory Komunitního plánování v Moravskoslezském kraji Závěrečný workshop Zámek Kravaře, 17. 2. 2015 Komunikační vazby mezi realizátory Komunitního plánování v Moravskoslezském kraji 1 Základní informace o projektu Název: Sociální služby SOH Partner projektu:

Více

Občanská poradna Pardubice o.s.

Občanská poradna Pardubice o.s. Občanská poradna Pardubice o.s. Obsah: 1. P O S L Á N Í O R G A N I Z A C E... 3 2. O B Č A N S K Á P O R A D N A V R O C E 2 0 0... 3 3. S T A T I S T I K A 2 0 0... 4 4. S T A T I S T I C K É V Ý S T

Více

Postup při administraci žádostí: Obsah žádosti: Kritéria posouzení: Povinnosti příjemce finančního příspěvku:

Postup při administraci žádostí: Obsah žádosti: Kritéria posouzení: Povinnosti příjemce finančního příspěvku: MĚSTO DESNÁ Rada města 468 61 Desná v Jizerských horách, Krkonošská 318, Tel. 483 337 941, Fax. 483 337 953, Mobil:737248436 e-mail : epodatelna@mesto-desna.cz Pravidla pro poskytování finančních příspěvků

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ PRO SPRÁVNÍ OBVOD OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ÚSTÍ NAD LABEM č. projektu: CZ /0.0/0.

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ PRO SPRÁVNÍ OBVOD OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ÚSTÍ NAD LABEM č. projektu: CZ /0.0/0. MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ PRO SPRÁVNÍ OBVOD OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ÚSTÍ NAD LABEM č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000407 Společné jednání pracovních skupin úterý 3.5.2016, 15:00

Více

Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami pro výzvu č. 02 globálního grantu Olomouckého kraje Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků

Více

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Projektová karta Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Evidenční číslo projektu Název partnera - vkladatele Název partnera zodpovědného za vyplnění či kontrolu Projektové karty

Více

Finální sestavení nového komunitního plánu sociální služeb pro roky 2015-2018 (03-06/2015)

Finální sestavení nového komunitního plánu sociální služeb pro roky 2015-2018 (03-06/2015) Aktuální projekt komunitního plánování sociálních služeb na Třeboňsku Právě probíhá realizace projektu Plánování rozvoje sociálních služeb na území ORP Třeboň 2015-2018", reg. č.: CZ.1.04/3.1.03/97.00023,

Více

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Deinstitucionalizace v České republice 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Situace v České republice Nízký počet pracovníků v přímé péči Nedostatek odborných pracovníků Nedostatečná kvalifikace

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor školství a sociálních věcí

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor školství a sociálních věcí MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015 Bod programu: 20 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor školství a sociálních věcí Mgr. Vojtěch Bušina,

Více

VALNÁ HROMADA OS MAS ZA HUMNAMA HRUŠKY

VALNÁ HROMADA OS MAS ZA HUMNAMA HRUŠKY VALNÁ HROMADA OS MAS ZA HUMNAMA HRUŠKY 28. 11. 2012 Program jednání 1. Zahájení, technický bod 2. Přijetí nových členů MAS 3. Zpráva o činnosti MAS za období od poslední valné hromady 4. Rozšíření územní

Více

Organizační řád a jednací řád Řídící skupiny a Pracovních skupin komunitního plánování sociálních služeb v Třebíči

Organizační řád a jednací řád Řídící skupiny a Pracovních skupin komunitního plánování sociálních služeb v Třebíči Organizační řád a jednací řád Řídící skupiny a Pracovních skupin komunitního plánování sociálních služeb v Třebíči Organizační řád I. Základní ustanovení 1. Organizační strukturu komunitního plánování

Více

PLÁNOVÁNÍ ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V KARLOVARSKÉM KRAJI

PLÁNOVÁNÍ ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V KARLOVARSKÉM KRAJI PLÁNOVÁNÍ ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V KARLOVARSKÉM KRAJI ZAČÁTEK Slavnostní zahájení 20.5.2003. Cílem kpss je zajistit dostupné sociální služby pro lidi, kteří je opravdu potřebují. Motto: Komunitním plánováním

Více

Přijatá usnesení z 25. zasedání Rady města Rousínova konaného dne 23. listopadu 2011

Přijatá usnesení z 25. zasedání Rady města Rousínova konaného dne 23. listopadu 2011 Přijatá usnesení z 25. zasedání Rady města Rousínova konaného dne 23. listopadu 2011 Usnesení 25/01/11R: RM ukládá vedení města jednat o prodeji id. ½ pozemku p.č. 1741/1 orná půda o celkové výměře 603

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ NADACE ROZVOJE OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI vyhlašuje Třetí výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů 1. Identifikace

Více

Setkání pracovních skupin Kravaře

Setkání pracovních skupin Kravaře Setkání pracovních skupin Kravaře Dana Diváková 10. 9. 2013 1 Co je komunitní plánování Komunitní plánování /dále jen KP/ je metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného

Více

Komunikační strategie popis zapojení dotčené veřejnosti MAP ORP Kraslice

Komunikační strategie popis zapojení dotčené veřejnosti MAP ORP Kraslice Komunikační strategie popis zapojení dotčené veřejnosti MAP ORP Kraslice 1. ÚVOD Komunikační strategie Místního akčního plánu ORP Kraslice (dále jen MAP ORP Kraslice) obsahuje rámcový přehled jednotlivých

Více