Město Rousínov. Komunitní plánování sociálních služeb v Rousínově

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Rousínov. Komunitní plánování sociálních služeb v Rousínově"

Transkript

1 Město Rousínov Sušilovo náměstí 84/56, Rousínov, tel: , fax: , http: Název projektu : Komunitní plánování sociálních služeb v Rousínově Žádost o podporu z programu SROP, grantové schéma Podpora sociální integrace v Jihomoravském kraji Žádost o podporu projektu z prostředků EU, programu SROP, 3. kolo výzvy, priorita 3 - Rozvoj lidských zdrojů v regionech V Rousínově,

2 Základní údaje: Žadatel: Město Rousínov IČ: Město není plátcem DPH Adresa: Sušilovo náměstí 84/56, Rousínov Statutární zástupce: Ing. František Havíř, starosta města, bytem Kroužek 41, Rousínov tel , fax , Zpracovatel projektu: Ludmila Havlíčková, tajemník Městského úřadu (projektový manažer) Rousínov, bytem V sídlišti 21, Rousínov tel , , Název programového dokumentu: SROP grantové schéma Podpora sociální integrace v Jihomoravském kraji Číslo kola výzvy: 03 Číslo grantového schématu: CZ / Program: Společný regionální operační program Priorita: 3 Rozvoj lidských zdrojů v regionech Opatření: 3.2 Podpora sociální integrace v regionech Název projektu : Komunitní plánování sociálních služeb v Rousínově Umístění projektu (NUTS II, kraj, obec, katastrální území): CZ , kraj Jihomoravský, město Rousínov u Vyškova Termín zahájení realizace projektu a jeho dokončení:

3 Představujeme město Rousínov: Rousínov - město na rozhraní Hané, Drahanské vrchoviny a moravského Slovácka, celková rozloha územního obvodu je ha. Město Rousínov leží na úpatí jihovýchodní okrajové části Drahanské vrchoviny v údolí na pravém břehu Rakovce 7 km na sever od Slavkova, 25 km východně od Brna na státní silnici z Brna do Olomouce na 216. kilometru dálnice z Brna do Olomouce. Městem prochází železniční trať z Brna do Přerova. Nadmořská výška je 241 m. Rousínov se stal přirozeným centrem okolních obcí. Jeho místními částmi jsou dnes Čechyně, Královopolské Vážany, Kroužek, Slavíkovice, Rousínovec a Vítovice. Žije zde téměř pět tisíc obyvatel, kteří vyhledávají pracovní příležitosti v místních soukromých firmách i v blízkém městě Brně. V Rousínově zajišťuje vzdělávání základní škola (600 žáků) spolu s mateřskou školou (140 dětí). V uměleckých oborech pak Základní umělecká škola Františka Sušila, která se významně podílí na kulturním životě Rousínova. Činnost obcí mikroregionu je zaměřena v souladu se zpracovanou Studií strategického rozvoje mikroregionu Rakovec. Mikroregion Rakovec Město Rousínov je největší obcí Mikroregionu Rakovec, svazku obcí založeném v r za účelem realizace strategického plánu trvale udržitelného rozvoje. Rozloha území mikroregionu je cca 60 km 2. Vzhledem ke své poloze spádové obce a současně pověřené obce je Rousínov přirozeným centrem mikroregionu. Do Rousínova dojíždí velká část obyvatelstva mikroregionu za prací, vzděláním i zábavou. Všichni tito obyvatelé pak mohou využívat sociálních služeb poskytovaných v Rousínově. Obce mikroregionu: Obec Habrovany Obec Komořany Obec Olšany Obec Podbřežice Město Rousínov Obec Tučapy 3

4 Výchozí situace a zdůvodnění projektu: Sociální služby v Rousínově jsou částečně poskytovány zdravotně postiženým občanům Oblastní charitou Vyškov v jednotlivých domácnostech. V červnu 2006 byl v Rousínově dostavěn Dům chráněného bydlení, ve kterém je dnes ubytováno 46 občanů z Rousínova a okolí, převážně seniorů, kteří se z důvodu stáří a špatného zdravotního stavu nemohou o sebe úplně postarat. V Domě chráněného bydlení má své pracoviště Oblastní charita Vyškov, jako poskytovatel sociálních služeb.ve městě začíná pracovat Klub maminek, které jsou na mateřské dovolené a některé se už potýkají s problémem návratu do zaměstnání. Jako zástupci veřejné správy cítíme, že je nutné zmapovat situaci ve městě v oblasti potřeb sociálních služeb, začít vytvářet síť sociálních služeb, zabránit nárůstu počtu sociálně vyloučených osob Všeobecný cíl projektu: - Zavedení komunitního plánování sociálních služeb v Rousínově. Specifické cíle projektu: - Zmapování potřeb sociálních služeb v Rousínově - Posílení spolupráce mezi zástupci veřejné správy, NNO a neformálních skupin veřejnosti. - Základní informace o komunitním plánování sociálních služeb směrem k veřejnosti. - Vytvoření nových partnerství mezi veřejnou správou, NNO a neformálními skupinami veřejnosti, která pomohou společně řešit konkrétní sociální problémy. - vytvoření pracovních skupin, které budou pracovat z konkrétními skupinami uživatelů sociálních služeb. 4

5 Personální zajištění: Triáda: - Magda Rothkögelová, zástupce zadavatele - Sylva Pavlíková, zástupce uživatele sociálních služeb oblast senioři - Eliška Popelová, zástupce poskytovatele sociálních služeb Oblastní charity Vyškov a zástupce partnera v tomto projektu. Členové triády v letošním roce absolvovali kurz pořádaný Jihomoravským krajem ve spolupráci s Občanskou poradnou Brno, byli vyškoleni a v červnu 2006 získali osvědčení. Řídící skupina (rozšířená triáda): 1. Ludmila Havlíčková, tajemník MěÚ Rousínov - koordinátor bytem V sídlišti 21, Rousínov tel , , Má zkušenosti v oblasti práce s lidmi je předsedkyní Tělovýchovné jednoty FRAMOZ Rousínov, předsedkyní Asociace Sportu pro všechny v Rousínově, předsedkyní Společenství vlastníků bytových jednotek a denně jedná s lidmi na úřadě. V rámci komunitního plánování se jí podařilo pro město získat podvakrát dotaci na vybudování dětských hřišť společné projekty města a rodičů s dětmi Najít k sobě cestu a Pane, pojďte si hrát. Je projektovým manažerem tohoto projektu. Koordinátor absolvoval školení pod názvem Jak plánovat společně komunitní plánování sociálních služeb v rámci programu Matra dne v Praze (firma AGORA CENTRAL EUROPE). 5

6 2. Jana Vykydalová, vedoucí oddělení sociálních služeb Městského úřadu Rousínov, člen řídící skupiny, bytem Polní 4, Rousínov tel , Denně se na úřadu setkává s různými lidmi, kteří potřebují pomoc a řeší mnohdy problematické situace. Dokáže si poradit v každé situaci. 3. Magda Rothkögelová předsedkyně sociální komise města Rousínova člen triády zástupce zadavatele, bytem V sídlišti 27, Rousínov, tel Má mnohaleté zkušenosti v práci s lidmi, je vedoucí Klubu seniorů, předsedkyní pobočky Svazu civilizačních chorob, cvičitelkou Zdravotní tělesné výchovy. Organizuje 4-5 akci do měsíce (vycházky, rehabilitační pobyty, kulturní pořady, společenská setkání apod.) 4. Sylva Pavlíková člen triády, zástupce uživatele sociálních služeb oblast senioři, bytem V sídlišti 35, Rousínov. Pohybuje se mezi seniory, účastní se různých akcí, má přehled o potřebách lidí, dokáže s nimi komunikovat. 5. Eliška Popelová člen triády, pracovnice Oblastní charity Vyškov, zástupce poskytovatele bytem Topolany 122, Vyškov, V současné době vede denní stacionář ve Vyškově, denně se setkává se starými a různě zdravotně postiženými lidmi, má obrovsky lidský přístup k lidem. Metodikem naší činnosti je Mgr. Michaela Macková, pracovnice oddělení sociálních služeb, odboru sociálních věcí Jihomoravského kraje. 6

7 Partner projektu: Oblastní charita Vyškov, se sídlem Nám. Svobody 34, Vyškov Dědice, IČ , tel , ředitel pan Ing. Vladimír Švarc Vznik charity a její poslání Charita je nestátní nezisková organizace působící v oblasti sociální, zdravotní a humanitární pomoci. Posláním charity je poskytovat pomoc potřebným lidem v nouzi bez rozdílu rasy, vyznání a národnostní či sociální příslušnosti. Charita ve Vyškově je samostatná právnická osoba, účelové zařízení římskokatolické církve podle zákona 308/91 Sb. 6, jako součást Arcidiecézní charity Olomouc patřící ke Sdružení České katolické charity. Oblastní charita Vyškov v letošním roce otevřela Zařízení sociální integrace ve Vyškově a na tento projekt získala dotaci z EU ve výši Kč, ze státních prostředků a od Jihomoravského kraje Kč (program SROP Rozvoj lidských zdrojů, opatření Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů v regionech, oblast pomoci infrastruktura sociální integrace a veřejného zdraví) Kapacita (rozsah) projektu: Zavedení komunitního plánování sociálních služeb v Rousínově: Informace všem obyvatelům města Rousínova a okolních obcí o tom, co je to komunitní plánování sociálních služeb, o zahájení komunitního plánování sociálních služeb (dále jen KPSS) a výzva k zapojení se do tohoto procesu. Posílení spolupráce mezi zástupci veřejné správy, nestátních neziskových organizací (dále jen NNO) a neformálních skupin veřejnosti. Zapojení veřejnosti do procesu plánování sociálních služeb - zlepšení povědomí a informovanosti jednotlivých komunit o možnostech sociálních služeb. Získat zástupce jednotlivých NNO a komunit pro spolupráci v oblasti komunitního plánování sociálních služeb. Vytvoření nových partnerství, která pomohou společně řešit konkrétní sociální problémy. 7

8 Personální zajištění realizace programů místních partnerství. Zpracování analýz. Potřebné vybavení a zázemí pro činnost řídící skupiny a pracovních skupin KPSS. Zpracování návrhu plánu sociálních služeb města Rousínova. Cílem projektu je zabránit nárůstu počtu sociálně vyloučených osob. POPIS PROJEKTU : Název projektu : Komunitní plánování sociálních služeb v Rousínově Projekt je zaměřen na aktivity směřující k zavedení komunitního plánování sociálních služeb ve městě Rousínově. Zaměření projektu je v souladu s cílem priority 3 Rozvoj lidských zdrojů v regionech, opatření 3.2 Podpora sociální integrace v regionech. Současný stav sociálních služeb ve městě Rousínov V současné době jsou sociální služby pro potřebné seniory a zdravotně postižené osoby v Rousínově a okolí poskytovány Oblastní charitou Vyškov v jednotlivých domácnostech a v Domě chráněného bydlení, který je nově vystavěn a byl předán do užívání v červnu V domě chráněného bydlení je ubytováno 46 občanů z Rousínova a okolí, kteří se z důvodu stáří a špatného zdravotního stavu nemohou o sebe úplně postarat. V domě chráněného bydlení má své pracoviště Oblastní charita Vyškov, v současné době jediný poskytovatel sociálních služeb v Rousínově a partner tohoto projektu. 8

9 Ve městě již několik let velmi aktivně funguje klub seniorů. V letošním roce vznikla v Rousínově pobočka Svazu civilizačních chorob. Aktivně zde také pracuje mateřské centrum Pohádka klub maminek, které jsou na mateřské dovolené. Město jim poskytlo bezúplatně vhodné prostory a maminky se scházejí ke společným hrám, ale také k výměně zkušeností a problémů. Některé maminky se už potýkají s problémem návratu do zaměstnání. V letošním roce byla Občanskou poradnou Brno ve spolupráci s Jihomoravským krajem vyškolena triáda pro komunitní plánování sociálních služeb. Za město Rousínov jako zadavatele tento kurz úspěšně absolvovala Magda Rothkögelová za poskytovatele sociálních služeb Oblastní chartu Vyškov Eliška Popelová a za uživatele sociálních služeb Sylva Pavlíková. Jsou to lidé, kteří jsou zároveň členové týmu tohoto projektu. Aktivity KPSS Projekt řeší aktivity, které povedou ke zjištění potřeb sociálních služeb v Rousínově, k vytvoření představ o podobě sociálních služeb a shromáždění podkladů pro plán sociálních služeb. O komunitním plánování sociálních služeb se již více jak rok jedná v orgánech města viz přílohy výpisy z usnesení. Výsledkem těchto jednání bylo vyškolení triády zástupce zadavatele, poskytovatele a uživatele, vytvoření řídící skupiny KPSS a proškolení koordinátora. Svoji politickou podporu a zájem o zahájení komunitního plánování sociálních služeb vyjádřilo zastupitelstvo města na svém 31. zasedání usnesením č. 31/28/06 Z dne 20.září 2006 ve znění: Usnesení 31/28/06ZM: ZM schvaluje a podporuje zahájení komunitního plánování sociálních služeb v Rousínově, schvaluje plán práce triády k zahájení komunitního plánování a s tím spojené náklady ve výši 5 tis. Kč a ukládá MěÚ vypracovat a podat žádost o dotaci na komunitní plánování sociálních služeb z grantového schématu Podpora sociální integrace v Jihomoravském kraji. Schváleno, 11 pro, proti 0, zdržel se 0. Částka ve výši 5 tis. Kč byla použita na činnosti předrealizační fáze projektu. 9

10 10 kroků projektu : 1. Základní informace směrem k veřejnosti. V první řadě je nezbytné informovat všechny občany města Rousínova a okolních obcí o tom, co je to komunitní plánování sociálních služeb, o tom,že bylo zahájeno KPSS a výzva k zapojení se do tohoto procesu. Informace budou zveřejněny v městském zpravodaji první informativní článek o KPSS již vyšel, formou letáčků do každé domácnosti, zveřejněním na webových stránkách Mikroregionu Rakovec a města Rousínova 2. Navržení systému komunikace, rozdělení pravomocí činnost řídící skupiny a jednotlivých pracovních skupin. Schůzka řídící skupiny, která hned na počátku určí, co bude dělat řídící skupina, co pracovní skupiny, jak budou jednat apod. 3. Poptávkové řízení na výběr odborné firmy Pro výběr odborné firmy, která bude zajišťovat dotazníkové šetření včetně vyhodnocení a zpracování všech potřebných analýz bude provedeno poptávkové řízení oslovením minimálně 3 firem zabývajících se touto problematikou. 4. Zpracování socio-demografické analýzy Ve spolupráci s Českým statistickým úřadem pořídit základní socio- demografická data. 5. Analýza poskytovatelů Řídící skupina ve spolupráci s odbornou firmou připraví dotazníkové šetření pro poskytovatele tak, abychom získali celkovou analýzu poskytovatelů včetně analýzy finanční (finanční toky), analýzy materiálové (nemovitosti, potřeba nemovitostí pro zajištění sociálních služeb) a analýzy lidských zdrojů. Výsledkem budou nejen služby sociální katalog služeb, ale také služby veřejné orientační směrníky, bezbariérové přístupy, přechody, údržba 10

11 chodníků apod., i služby jiné např. informace a kontakty na poskytovatele sociálních služeb jinde v okolí ve Vyškově, v Brně apod. 6. Zjišťování názorů občanů a) Dotazníkovým šetřením, anketou: Prioritou je uspořádání dotazníkového šetření mezi obyvateli odbornou firmou a profesionální vyhodnocení této ankety. S vybranou firmou bude řídící skupina spolupracovat při vytváření dotazníků a analýz. Okruh dotazů pro dotazníkové šetření (bude upřesněn po konzultaci s vybranou odbornou firmou) : 1. Věk: 2. Pohlaví: 3. Občan se zdravotním postižením: 4. Zaměstnání: 5. Co je podle Vás nejpalčivějším problémem ve městě? (nezaměstnanost, rasismus, špatné zacházení se seniory, špatné zacházení s postiženými občany, bezdomovectví, malá snaha úřadů řešit soc. problémy občanů, kriminalita, drogová problematika, vandalismus a agresivita mládeže) 6. O jakých sociálních službách v Rousínově a v mikroregionu Rakovec víte 7. Využíváte nebo v dohledné době budete využívat některou sociální službu v mikroregionu Rakovec 8. Jaké jsou důvody, že využíváte nebo budete využívat tuto službu: 9. Pokud využíváte sociální službu je Vámi využívaná služba zajišťována v dostatečném rozsahu? Sdělte svůj návrh: 10. Domníváte se, že v mikroregionu Rakovec některé sociální služby chybí? Jaké? 11. Kam se obrátíte v případě potřeby o sociální služby? 12. Domníváte se, že obec, ve které bydlíte je dostatečně bezbariérová? 13. Jaký máte názor na přístupnost zdravotnických zařízení? 14. Jste spokojeni s životním prostředím ve městě? 11

12 15. Jaký je Váš názor na vzdělávání ve městě. 16. Je ve městě dostatek příležitostí, jak trávit volný čas? 17. Je ve městě dostatek příležitostí ke sportovnímu vyžití? 18. Je ve městě dostatečná nabídka kulturního vyžití? 19. Co podle Vašeho názoru je třeba zlepšit? 20. Vaše další náměty, nebo připomínky: Dotazník bude distribuován do všech domácností ve městě společně s městským zpravodajem a bude určeno několik míst k předání vyplněných dotazníků a termín předání. Poté odborná firma provede vyhodnocení dotazníkového šetření analýzu názorů veřejnosti. b) Prostřednictvím neziskových organizací - jejich zástupců či jednotlivců, kteří jsou s jednotlivými skupinami v kontaktu Je nutné začít setkáním zástupců města a jeho partnera - Oblastní charity Vyškov jako poskytovatele sociálních služeb se zástupci NNO a neformálních skupin veřejnosti působících ve městě: Neziskové organizace: Název organizace Odpovědný zástupce telefon Kontaktní adresa Kroužek SDH Kroužek Procházka Vladimír Kroužek 21 Tělovýchovná jednota Kroužek Vintr František Kroužek 80 Vítovice TJ Sokol Vítovice Šmerda Jiří Vítovice 19 Královopolské Vážany TJ Sokol Kr. Vážany Pupp Vladimír Král. Vážany 30 Junák Pozořice - oddíl Hlaváčková Hana nemá Čechyně 8 Skautů Šelbická Zdeňka Kr. Vážany 37 Slavíkovice 608/ TJ Spartak Slavíkovice Křivánek Miroslav RA 88 Silnicová Marie Občanské sdružení Slavíkovice. Ing. Havel Martin Velešovická 20 Čechyně SJHŠ Čechyně Studená Hana Čechyně

13 Rousínov TJ FRAMOZ Rousínov Havlíčková Ludmila V sídlišti 21 Rothkogelová Magda V sídlišti 27 TOM Kačeny Kovaříková Kamila U stadionu 1 Švancara Martin 5/ V sídlišti 27 SMT modeláři Šild Alois nemá Čs. armády 35 ČSOP Ing.Bradáčová Marta Rudé armády 74 ZŠ Rousínov Mgr. Julínek Zdeněk Habrovanská 3 ZUŠ F. Sušila Rousínov Mgr. Malý Pavel Sušilovo nám. 14 SOUN Ing. Bábek Vojtěch Tyršova 16 Smíšený pěvecký sbor Sušil Janda Jiří Rudé armády 34 Rousínov Posoldová Olga V sídlišti 22 Český zahrádkářský svaz Urbánek Jan Trávníky 23 Český svaz chovatelů Režný Zdeněk nemá Sušilovo nám. 28 Český svaz včelařů Nohel Zdeněk Rudé armády 70 Rousínovec TJ Sokol Rousínovec Flossler Jaromír Čechyně 155 Flossler Miloslav Kalouskova 55 SDH Rousínovec Procházka Vladimír Kalouskova 23 Svornost - katol. vzd.spolek Hůlka Václav U náhonu 20 Klub maminek Kateřina Trgalová Kroužecká Klub seniorů Magda Rothkögelová V sídlišti 27 Svaz civilizačních chorob Ing. Jana Božeková Rudé armády 18 Naplánovali jsme dvě setkání zástupců veřejné správy (starosta, další člen zastupitelstva jako garant KPSS, tajemník městského úřadu) a zástupce poskytovatele sociálních služeb se zástupci těchto NNO a neformálních skupin veřejnosti, abychom získali prvotní podklady pro další činnost a vytvořili nová partnerství mezi veřejnou správou a NNO. Pro zástupce veřejné správy, poskytovatele sociálních služeb a zástupce NNO A neformálních skupin jednotlivců bude zorganizováno školení se zaměřením na kvalitu poskytování sociálních služeb a komunikaci s veřejností. Lektoři vybrané firmy budou přizváni do Rousínova a školení proběhne v malém sále kulturního zařízení Záložna v Rousínově. Tyto prostory poskytne město za tímto účelem zdarma. 13

14 c) Na veřejných setkáních Za podpory zástupců NNO a neformálních skupin veřejnosti budou uspořádána setkání zástupců veřejné správy a poskytovatele sociálních služeb tentokrát již s jednotlivými členy komunit, ale i ostatních občanů za účelem zjišťování jejich skutečných potřeb sociálních služeb. Tato setkání budou doplněna tématickými programy - budou přizvání odborníci z oblasti komunitního plánování sociálních služeb na odborné přednášky. Setkání proběhnou v jednotlivých místních částech města Rousínova dle následujícího harmonogramu: Kdy Kde v hod Ve Slavíkovicích (salónek restaurace Spartaku) v hod a v hod Ve Vážanech (restaurace Sokola), Vítovice (restaurace pana Levíčka) v hod Čechyně (restaurace p. Hluchaně) v hod Kroužek (budova města) v hod Rousínov (kulturní dům Záložna) d) Osobními rozhovory Potřeby sociálních služeb občanů je potřeba zjišťovat také v terénu, mluvit s těmi, kteří sociální služby potřebují. Členové řídící skupiny budou osobními rozhovory s občany na úřadě, na neformálních akcích, v Domě chráněného bydlení apod. provádět zjišťování názorů občanů na sociální služby e) Telefonickým šetřením Tato forma je volena jen jako doplňková, buď při nahodilých telefonních hovorech nebo v případě, kdy konkrétně budeme vědět o někom, kdo sociální služby potřebuje a neozval se ani dotazníkovém šetření, ani se nezúčastnil veřejných setkání 7. Ustavení pracovních skupin Na základě výsledků zjišťování názorů občanů budou ustaveny pracovní skupiny pro největší skupiny uživatelů (senioři, klienti se zdravotním postižením, matky s malými dětmi, péče o rodinu, děti a mládež, osoby v 14

15 přechodné krizi, osoby ohrožené závislostí, domácím násilím, nepřizpůsobiví občané, nezaměstnaní, klienti s mentálním postižením, duševně nemocní občané, minority). Pro začátek budou ustaveny maximálně dvě pracovní skupiny. Setkávání pracovních skupin - cíle a úkoly: na základě analytických podkladů stanoví základní priority sociálních služeb v dané oblasti navrhnou možné způsoby dosažení priorit (opatření) vypořádávání připomínek předkládání návrhů řídící skupině 8. Kulaté stoly pro klienty sociálních služeb Při osobních setkáních získat strukturované zjištění názorů klientů různých skupin uživatelů (dle členění pracovních skupin) na kvalitu i kvantitu sociálních služeb Získat náměty pro rozšíření či zlepšení služeb Zjistit další informace o tom, co by klientům zjednodušilo život a není to přímo součástí poskytovaných sociálních služeb 9. SWOT analýza Odbornou firmou na základě všech dostupných analytických podkladů (včetně výsledků dotazníkových šetření veřejnosti i poskytovatelů, výsledků kulatých stolů) zpracovat analýzu silných a slabých stránek (uvnitř komunity), příležitostí a ohrožení sociálních služeb (vně komunity). 10. Zpracování návrhu plánu sociálních služeb v Rousínově Na základě odborných analýz a dalších výsledků zjištění zpracuje řídící skupina návrh plánu sociálních služeb v Rousínově. 15

16 Soulad s programovými dokumenty: Projekt je v souladu s těmito programovými dokumenty (podrobnosti v příloze č. 1 ) s Programem rozvoje územního obvodu města Rousínova schváleným zastupitelstvem města dne se zpracovanou Strategií rozvoje Mikroregionu Rakovec z března s Programovým prohlášením Rady Jihomoravského kraje na funkční období schválené Radou jihomoravského kraje se záměrem Rady Jihomoravského kraje ze 136. schůze dne zahájit proces komunitního plánování sociálních služeb jako metody plánování sociálních služeb a metodu zpracování koncepce rozvoje sociálních služeb kraje. s Programem rozvoje Jihomoravského kraje schváleném zastupitelstvem JmK dne , přehledná verze pro veřejnost z března se Strategií rozvoje Brněnského kraje z března

17 Časový plán projektu: Datum zahájení projektu: Datum ukončení projektu: Projektové etapy Číslo etapy Název etapy Stručná charakteristika etapy Trvání měsíců Datum zahájení Datum dokončení Odhadované způsobilé výdaje 1 Komunitní plánování sociálních služeb v Rousínově Vytvoření nových partnerství mezi zástupci veřejné správy, NNO a neformálních skupin jednotlivců za účelem řešení problémů v sociální oblasti Investiční záměr je rozdělen do tří fází: 1) Předrealizační fáze Získávání povědomí a informací o komunitním plánování. Získání politické podpory města. Získání partnera poskytovatele sociálních služeb a dalších dvou zástupců triády za zadavatele a uživatele sociálních služeb. Odborné vyškolení triády - zástupce zadavatele poskytovatele a uživatele sociálních služeb. Zpracování adresáře organizací poskytujících sociální služby v okolí v Brně, ve Vyškově apod. a jejich distribuce mezi obyvatele. Zpracování zprávy o činnosti triády, o ustavení řídící skupiny a o plánu další činnosti v KPSS a předložení této zprávy do rady a zastupitelstva města. 17

18 Koordinátor řídící skupiny připravil, vypracoval a podal žádost o dotaci z prostředků EU, programu SROP, 3. kolo výzvy, priorita 3 - Rozvoj lidských zdrojů v regionech 2) Fáze realizační Zavedení komunitního plánování sociálních služeb v Rousínově. Informace všem obyvatelům města Rousínova a okolních obcí o tom, co je to komunitní plánování sociálních služeb, o zahájení KPSS a výzva k zapojení se do tohoto procesu. Posílení spolupráce mezi zástupci veřejné správy, NNO a neformálních skupin veřejnosti. Zapojení veřejnosti do procesu plánování sociálních služeb - zlepšení povědomí a informovanosti jednotlivých komunit o možnostech sociálních služeb formou přednášek a školení. Získat zástupce jednotlivých NNO a komunit pro spolupráci v oblasti komunitního plánování sociálních služeb. Vytvoření nových partnerství, která pomohou společně řešit konkrétní sociální problémy. Personální zajištění realizace programů místních partnerství. Potřebné vybavení a zázemí pro činnost řídící skupiny a pracovních skupin KPSS. Zpracování návrhu plánu sociálních služeb města Rousínova. 3) Fáze provozní Zpracování závěrečné zprávy projektu Pokračování v komunitním plánování Pokračování v činnosti řídící skupiny a pracovních skupin aktualizace potřeb veřejnosti, shromažďování podkladů pro zpracování komunitního plánu Zpracovat komunitní plán sociálních služeb v Rousínově.. 18

19 FINANČNÍ PLÁN Rozpočet projektu Průběh prací: duben 2007 listopad 2007 Celkové náklady projektu ,- Kč 1. Osobní náklady ,- Kč z toho mzdové náklady hrubá mzda ,- Kč. Dohody o pracovní činnosti s pracovníky dle rozpisu personálního zajištění. Dohody budou s jednotlivými pracovníky týmu uzavřeny na dobu od do Měsíční stanovená hrubá mzda pracovníků týmu je ve výši ,- Kč/ měsíc, což v přepočtu činí 102,- Kč/hod. Jednotlivé úvazky: koordinátor 15% pracovní doby = 6 h/týden = 24 h/měs.= Kč/měs. = Kč/8 měs. = doba trvání projektu člen č. 1 10% pracovní doby = 4 h/týden = 16 h/měs.= Kč/měs. = Kč/8 měs. = doba trvání projektu člen č. 2 40% pracovní doby = 16 h/týden = 64 h/měs.= Kč/měs. = Kč/8 měs. = doba trvání projektu člen č. 3 5% pracovní doby = 2 h/týden = 8 h/měs.= 816 Kč/měs. = Kč/8 měs. = doba trvání projektu člen č. 4 10% pracovní doby = 4 h/týden = 16 h/měs.= Kč/měs. = /8 měs. = doba trvání projektu celkem ,- Kč náklady na zdravotní a sociální pojištění ,- Kč 3. Výdaje na nákup materiálu a zboží ,- Kč z toho: materiál papíry, šanony, složky, psací a jiné kancelářské potřeby, náplně do tiskárny apod ,- Kč 19

20 nákup počítače vč. monitoru a software tiskárna kopírka A4 stůl psací stolek přídavný kontejner 4 zásuvkový židle kancelářská židle obyčejné 2 ks skříňka s dvířky 2 ks skříňka otevřená 2 ks ,- Kč 3 500,- Kč 4 000,- Kč 3 500,- Kč 1 300,- Kč 2 500,- Kč 2 600,- Kč 2 000,- Kč 5 200,- Kč 5 400,- Kč celkem nákup DHM ,- Kč 4. Nákup služeb ,- Kč informační a propagační letáky ,- Kč smluvně uzavřené nákupy služeb: - uspořádání vzdělávacího kurzu pro zástupce veřejné správy, poskytovatele a uživatele sociálních služeb se zaměřením na kvalitu sociálních služeb a komunikaci s veřejností cca 10 účastníků ,- Kč - 6 tématických přednášek a programů pro veřejnost přednášející ,- Kč nájem, občerstvení ,- Kč celkem náklady na semináře ,- Kč - dotazníkové šetření a analýzy od vybrané firmy ,- Kč zřízení a vedení zvláštního účtu, poplatky 5 000,- Kč Celkové uznatelné náklady projektu ,- Kč 100% nákladů na tento projekt ponese obec až do doby vyúčtování akce a přidělení financí z rozpočtu EU a státního rozpočtu. 20

21 Časový harmonogram: (viz přiložená tabulka) Příprava a odevzdání žádosti o dotaci z prostředků EU, programu SROP, 3. kolo výzvy, priorita 3 - Rozvoj lidských zdrojů v regionech 11/2006 Posouzení žádosti k přijetí 11/ /2007 Základní informace směrem k veřejnosti: poptávkové řízení na zhotovitele informačních letáčků 04/2007 zhotovení letáčků a jejich distribuce do domácností 04-05/2007 Navržení systému komunikace, rozdělení pravomocí 04/2007 Poptávkové řízení na výběr odborné konzultační firmy 04/2007 Nákup vybavení kanceláře 05/2007 Zpracování socio-demografické analýzy 05/2007 Setkání se zástupci NNO 05/2007 výběr školící firmy 05/2007 školení zástupců veřejné správy, poskytovatele a NNO 06/2007 Analýza poskytovatelů 06/2007 Veřejná setkání s odbornými přednáškami 06 08/2007 Zjišťování názorů občanů dotazníkovým šetřením: Zpracování dotazníku 06/2007 Distribuce do domácností 07/2007 Vyhodnocení dotazníkového šetření, analýza názorů veřejnosti 08/2007 Ustavení pracovních skupin 09/

22 Kulaté stoly pro klienty sociálních služeb 09/2007 SWOT analýza 10/2007 Zpracování návrhu plánu sociálních služeb v Rousínově 10/2007 Zpracování závěrečné zprávy a vyhodnocení projektu 11/2007 Předpoklady: Hlavním předpokladem realizace projektu je dobrý tým lidí, kteří vidí hlavní cíl a jsou schopni a ochotni se věnovat přípravě komunitního plánování a po skončení projektu v komunitním plánování pokračovat. A tady jsme našli lidi z řad mladších seniorů, kteří se pravidelně v hojném počtu několikrát měsíčně schází na různých kulturních, společenských, ale i sportovních akcích. Jejich činnost úspěšně organizuje Magda Rothkögelová, kterou se nám podařilo získat jako člena triády za zadavatele -Město Rousínov. Nezbytná je politická podpora zastupitelstva města. Svoji podporu zahájení komunitního plánování sociálních služeb vyjádřilo zastupitelstvo města na svém 31. zasedání usnesením č. 31/28/06 Z dne 20.září 2006 viz příloha Výpis z usnesení ZM Dalším předpokladem úspěšné práce je dobré zázemí. Bezplatně budou užívány prostory Městského úřadu, pro činnost a vedení agendy řídící skupiny a pracovních skupin je nutné vybavit pracoviště počítačem včetně příslušenství, malým kopírovacím strojem a nezbytným nábytkem. 22

Závěrečného účtu Města Rousínova za rok 2006 ( 17, odst. 2, zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění)

Závěrečného účtu Města Rousínova za rok 2006 ( 17, odst. 2, zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění) D o d a t e k č. 1 Závěrečného účtu Města Rousínova za rok 2006 ( 17, odst. 2, zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění) Závěrečný účet Města Rousínova za rok

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Posláním komunitního plánování je zajistit, aby sociální služby fungovaly a rozvíjely se podle potřeb těch, kdo je využívají

Více

PLÁN PRÁCE ORGANIZAČNÍ STRUKTURY KPSS ORP TIŠNOV

PLÁN PRÁCE ORGANIZAČNÍ STRUKTURY KPSS ORP TIŠNOV úroveň činnost trvání datum zahájení datum ukončení zodpovědnost Výstup Akceptace (počet číslic) (popis) (ve dnech) (jméno) (jméno) 2012 1 1.1 1.2 1.3 1.4 Smluvní zajištění organizační struktury PLÁN PRÁCE

Více

Setkání pracovních skupin Kravaře

Setkání pracovních skupin Kravaře Setkání pracovních skupin Kravaře Dana Diváková 10. 9. 2013 1 Co je komunitní plánování Komunitní plánování /dále jen KP/ je metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného

Více

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Projektová karta Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Evidenční číslo projektu Název partnera - vkladatele Název partnera zodpovědného za vyplnění či kontrolu Projektové karty

Více

Zpráva s výstupy z veřejného setkání v rámci KPSS v MČ Praha 10 dne 2. června 2008 s cílem připravit SWOT analýzu pro oblast sociálních služeb

Zpráva s výstupy z veřejného setkání v rámci KPSS v MČ Praha 10 dne 2. června 2008 s cílem připravit SWOT analýzu pro oblast sociálních služeb TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM, STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY A ROZPOČTEM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Zpráva s výstupy z veřejného setkání v rámci KPSS v MČ Praha 10 dne 2. června

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Pracovní skupina č. 1 Děti, mládež, rodina 1. Priorita: Slabá finanční gramotnost občanů Cíl:

Více

Analýza sociálních služeb města Kravaře

Analýza sociálních služeb města Kravaře Analýza sociálních služeb města Kravaře Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Obsah Úvod... 2 1. Základní informace...

Více

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Projektová karta Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Evidenční číslo projektu Název partnera - vkladatele Název partnera zodpovědného za vyplnění či kontrolu Projektové karty

Více

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 TENTO PROJEKT KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOLÍNA JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 Instrukce k

Více

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA OBDOBÍ

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA OBDOBÍ MĚSTO ROUSÍNOV KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA OBDOBÍ 2014 2018 V Rousínově, 26.3.2014 Zpracovaly: Jitka Grecová, vedoucí odboru vnitřních věcí Jana Vykydalová, vedoucí oddělení sociálních věcí

Více

Město Rousínov. Sušilovo náměstí 56, 68301 Rousínov, tel: 517324820, fax: 517324845, E-mail: radnice@rousinovsko.cz, www.rousinovsko.

Město Rousínov. Sušilovo náměstí 56, 68301 Rousínov, tel: 517324820, fax: 517324845, E-mail: radnice@rousinovsko.cz, www.rousinovsko. Město Rousínov Sušilovo náměstí 56, 68301 Rousínov, tel: 517324820, fax: 517324845, E-mail: radnice@rousinovsko.cz, www.rousinovsko.cz Program prevence kriminality Program prevence kriminality představuje

Více

Identifikační údaje o zadavateli:

Identifikační údaje o zadavateli: Místní akční skupina Staroměstsko vyhlašuje tréninkovou výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu rozvoje venkova ČR, opatření III. 4. 1. Získávání dovedností, animace a provádění Identifikační

Více

Analýza sociálních služeb obce Strahovice

Analýza sociálních služeb obce Strahovice Analýza sociálních služeb obce Strahovice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

Plán prevence kriminality. Města Rousínova. na období 2014-2016

Plán prevence kriminality. Města Rousínova. na období 2014-2016 Plán prevence kriminality Města Rousínova na období 2014-2016 Obsah: I. Úvod, popis správního území II. III. IV. Bezpečnostní analýza Sociálně-demografická analýza Institucionální analýza V. Cíle VI. Závěr

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo 2012 Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Posláním komunitního plánování je zajistit, aby sociální služby fungovaly a rozvíjely se podle potřeb těch, kdo je využívají

Více

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008.

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008. Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region za rok 2008. Vize komunitního plánování: Dosáhnout takového rozvoje sociální sféry, aby reagoval na zjištěné potřeby občanů.

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU TURNOVSKO 2011-2015

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU TURNOVSKO 2011-2015 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU TURNOVSKO 2011-2015 Akční plán pro rok 2014 Obsah 1 Úvod 3 2 Východiska 4 3 Organizační a finanční zajištění pro plnění AP 5 4 Přílohy - 1 - Úvod Důvod zpracování

Více

Zápis z členské schůze Svazku obcí Panství hradu Veveří

Zápis z členské schůze Svazku obcí Panství hradu Veveří Zápis z členské schůze Svazku obcí Panství hradu Veveří konané dne 8. 2. 2007 v Říčanech Přítomni: obec Hvozdec: Bc. Jana Švédová obec Chudčice: Vladimír Kalus obec Javůrek : Karel Jobánek obec Ostrovačice

Více

Identifikační údaje o zadavateli: Vyhlášení výzvy: Vymezení předmětu podpořené akce: Časový harmonogram výzvy: - 1 -

Identifikační údaje o zadavateli: Vyhlášení výzvy: Vymezení předmětu podpořené akce: Časový harmonogram výzvy: - 1 - Místní akční skupina MAS Jižní Haná o.p.s. vyhlašuje tréninkovou výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu rozvoje venkova ČR, opatření III. 4. 1. Získávání dovedností, animace a provádění

Více

Projekt Zdravé město a jeho přínosy pro město Chrudim

Projekt Zdravé město a jeho přínosy pro město Chrudim Projekt Zdravé město a jeho přínosy pro město Chrudim Členství v NSZM ČR a jeho přínosy pro město Zastřešení mezinárodními institucemi WHO Strategický rozvoj podle standardů EU a OSN postup podle metodiky

Více

Finální sestavení nového komunitního plánu sociální služeb pro roky 2015-2018 (03-06/2015)

Finální sestavení nového komunitního plánu sociální služeb pro roky 2015-2018 (03-06/2015) Aktuální projekt komunitního plánování sociálních služeb na Třeboňsku Právě probíhá realizace projektu Plánování rozvoje sociálních služeb na území ORP Třeboň 2015-2018", reg. č.: CZ.1.04/3.1.03/97.00023,

Více

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Posláním komunitního plánování je zajistit, aby sociální služby fungovaly a rozvíjely se podle potřeb těch, kdo je využívají

Více

Základní metodika pro tvorbu priorit, cílů a opatření 2.KPSS

Základní metodika pro tvorbu priorit, cílů a opatření 2.KPSS Pracovní metodika pro tvorbu 1) SWOT analýz 2) priorit a 3) cílů, opatření a aktivit 2. KPSS města ČK Metodika obsahuje vzorový příklad pro tvorbu cílů a opatření 1) SWOT analýza *Pozn.: převzato z metodik

Více

Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015

Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015 Dotační program vyhlášený Jihomoravským krajem Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015 I. Základní ustanovení 1. Právní předpisy a dokumenty Podpora poskytovaná Jihomoravským krajem

Více

S T A T U T. Základní listina Komunitního plánování sociálních služeb Písek

S T A T U T. Základní listina Komunitního plánování sociálních služeb Písek Podpora zavádění, realizace a vyhodnocování procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb na ORP Písek CZ.1.04/3.1.03/97.00052 S T A T U T Základní listina Komunitního plánování sociálních

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 č.j.: 416/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 393 ze dne 18.06.2013 Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 Zastupitelstvo městské části I. b e r e

Více

3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením

3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením 3.7.1 PRIORITA: Rozvoj služeb na Vlachovobřezsku 3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Malenicích pracuje Charita Malenice (je součást Diecézní

Více

Program rozvoje venkova ČR. Opatření IV.1.1. Místní akční skupina

Program rozvoje venkova ČR. Opatření IV.1.1. Místní akční skupina Program rozvoje venkova ČR Opatření IV.1.1 Místní akční skupina Zdroj: CP SZIF Analýza 48 vybraných žádostí MAS území MAS Počet obyvatel v území MAS (2006) 1 490 906 14 %ČR Rozloha území MAS (km 2 ) 22

Více

PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI

PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŮSOBÍCÍ VE ZLÍNSKÉM, OLOMOUCKÉM A MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI Vypracoval: Nadace Partnerství Schválil: RNDr. Miroslav Kundrata, ředitel nadace

Více

Město Třinec Plán rozvoje rodinné politiky 2013-2014

Město Třinec Plán rozvoje rodinné politiky 2013-2014 Město Třinec Plán rozvoje rodinné politiky 2013-2014 Plán rozvoje rodinné politiky (dále jen Plán rozvoje) je stanoven do roku 2014 a vychází z Analýzy prorodinné politiky v Třinci 2012 (dále jen Analýza)

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor školství a sociálních věcí

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor školství a sociálních věcí MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015 Bod programu: 20 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor školství a sociálních věcí Mgr. Vojtěch Bušina,

Více

Ministerstvo zemědělství Odbor vzdělávání a poradenství

Ministerstvo zemědělství Odbor vzdělávání a poradenství Ministerstvo zemědělství Odbor vzdělávání a poradenství Metodika k DT 9.F.e. Regionální přenos informací prostřednictvím Krajských informačních středisek pro rozvoj zemědělství a venkova (KIS) pro rok

Více

Analýza sociálních služeb obce Kobeřice

Analýza sociálních služeb obce Kobeřice Analýza sociálních služeb obce Kobeřice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Vyhodnocení Analýzy potřeb v oblasti

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

Městský úřad Znojmo odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Komunitní plánování sociálních služeb Znojemska nám. Armády 8, 669 02 Znojmo

Městský úřad Znojmo odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Komunitní plánování sociálních služeb Znojemska nám. Armády 8, 669 02 Znojmo Komunitní plánování sociálních služeb Znojemska název akce: datum: místo: Pracovní skupina Senioři - zápis 4.11.2014, 14.00-17.00 hod. Domov pro seniory Plaveč, p.o. Program: 1)Přivítání, prezence, zahájení

Více

Město Moravská Třebová. Usnesení

Město Moravská Třebová. Usnesení Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.03.2015 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů zastupitelstva města.

Více

Poskytování příspěvků z rozpočtu města

Poskytování příspěvků z rozpočtu města M ě s t o B l a n s k o Rada města Blansko s c h v a l u j e směrnici č. 4/2002 Poskytování příspěvků z rozpočtu města Platnost a účinnost od 23.9.2002 O b s a h : A. Část obecná - Pravidla pro poskytování

Více

Výpis usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 22. 3. 2010 v 19:00hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu

Výpis usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 22. 3. 2010 v 19:00hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Výpis usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 22. 3. 2010 v 19:00hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bod č.1) Technický bod Usnesení č. 1 Topolany - schvaluje ověřovatele zápisu Valovou

Více

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Projektová karta Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Evidenční číslo projektu Název partnera - vkladatele Název partnera zodpovědného za vyplnění či kontrolu Projektové karty

Více

Příspěvkového programu Zdravého města Strakonice a místní Agendy 21

Příspěvkového programu Zdravého města Strakonice a místní Agendy 21 Obecná pravidla Příspěvkového programu Zdravého města Strakonice a místní Agendy 21 I. Obecná charakteristika programu 1) Zaměření programu Název programu je Příspěvkový program Zdravého města Strakonice

Více

Monitoring plnění KP

Monitoring plnění KP Příloha A stav k 19. 3. 2013 číslo opatření KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění KP název opatření plánované období realizace ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ stav plnění zásadní důvody

Více

Zdravý Jihomoravský kraj. Pracovní a koordinační setkání Zdravých krajů Liberec, 12.2.2015

Zdravý Jihomoravský kraj. Pracovní a koordinační setkání Zdravých krajů Liberec, 12.2.2015 Zdravý Jihomoravský kraj Pracovní a koordinační setkání Zdravých krajů Liberec, 12.2.2015 Obsah prezentace Plán zlepšování pro 2015 - vyhodnocení aktivit za rok 2014 Dotační program 2015 Pracovní skupina

Více

TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.2

TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.2 TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.2 Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 1 Strana 1 z 9 1. Základní údaje o zařízení 1.1 Identifikace zařízení Název organizace

Více

Prioritní oblast Sociální zázemí

Prioritní oblast Sociální zázemí Prioritní oblast Sociální zázemí Návrh priorit je zpracován, tak aby byla možnost zakomponovat dílčí opatření, která jsou nadefinována ve II. střednědobém plánu sociálních služeb města Kopřivnice. Dále

Více

Asociace pracovníků v rané péči, z.s. Vlachova 1502/20,155 00 Praha 5 Stodůlky, IČ 26641933 www.aprp.cz

Asociace pracovníků v rané péči, z.s. Vlachova 1502/20,155 00 Praha 5 Stodůlky, IČ 26641933 www.aprp.cz Optimální model rané péče Optimální model popisuje službu rané péče při optimálním stavu finančního, personálního a materiálního zabezpečení. Cena služby poskytované optimálním způsobem je 40 000,- Kč

Více

Přijatá usnesení z 13. Rady města Rousínova konané dne 10. června 2015

Přijatá usnesení z 13. Rady města Rousínova konané dne 10. června 2015 Přijatá usnesení z 13. Rady města Rousínova konané dne 10. června 2015 Usnesení 13/01/15R: RM nedoporučuje ZM vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 820/8 Usnesení 13/02/15R: RM nedoporučuje ZM vyhlášení

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Město Letohrad Pardubický kraj Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Schválen dne 6. 6. 2012 usnesením RM č. 163/2012 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní analýza v období 2010 3 2.1.

Více

Rozvoje péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Zadávací dokumentace k projektu

Rozvoje péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Zadávací dokumentace k projektu Rozvoje péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Zadávací dokumentace k projektu 1. Mapování 1) Definice metodologie sběru relevantních dat (měřítek), kontroly, validace a jejich

Více

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Číslo projektu : CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablony III/2 č. V12_Zpracování žádosti o dotace Evropská unie a svět, P3 ANOTACE Jedná

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Projektová karta Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Evidenční číslo projektu Název partnera - vkladatele Název partnera zodpovědného za vyplnění či kontrolu Projektové karty

Více

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Zadávací dokumentace pro projekt dodávky služeb hrazený z projektu na administraci nadregionálního grantového schématu Priorita 2 Sociální integrace a rovnost příležitostí

Více

Metodika kontrolních auditů a následných kontrolních auditů

Metodika kontrolních auditů a následných kontrolních auditů Příloha č. 4 Metodika kontrolních auditů a následných kontrolních auditů (Interní dokument Koordinační rady poskytovatelů informací pro mládež a Kontrolní komise, který upravuje postup kontrolní komise

Více

Obecně prospěšná společnost Jižní Haná o. p. s. a MAS Jižní Haná

Obecně prospěšná společnost Jižní Haná o. p. s. a MAS Jižní Haná Obecně prospěšná společnost Jižní Haná o. p. s. a MAS Jižní Haná vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o dotaci na podporu kulturních, společenských a sportovních akcí regionálního charakteru konaných

Více

Občanská poradna Pardubice, o.s.

Občanská poradna Pardubice, o.s. Občanská poradna Pardubice, o.s. Obsah Obsah... 2 PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání a principy organizace... 3 Orgány sdružení a organizační schéma... 5 Zaměstnanci poradny v roce 2008...

Více

Komunitní plán sociálních služeb Mikroregionu Tanvaldsko 2011-2015

Komunitní plán sociálních služeb Mikroregionu Tanvaldsko 2011-2015 Komunitní plán sociálních služeb Mikroregionu sko 2011-2015 Akční plán pro rok 2013 listopad 2012 Dokument vznikl v rámci projektu IP 3 Rozšíření nástrojů pro podporu systému plánování sociálních služeb

Více

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Odbor regionální politiky Konference 10. června 2015 TÉMATA PREZENTACE Metodiky

Více

Zápis č. 1 ze setkání pracovní skupiny Senioři konaného dne 11.6.2007

Zápis č. 1 ze setkání pracovní skupiny Senioři konaného dne 11.6.2007 Zápis č. 1 ze setkání pracovní skupiny Senioři konaného dne 11.6.2007 Přítomni: 22 členů viz. prezenční listina (uložena na OSV sociální prevence) Místo konání: Klub důchodců, Štefánikova 1074, Kopřivnice

Více

Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních zájmových aktivit dětí a mládeže v roce 2015

Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních zájmových aktivit dětí a mládeže v roce 2015 Dotační program vyhlášený Jihomoravským krajem Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních zájmových aktivit dětí a mládeže v roce 2015 I. Základní ustanovení 1. Právní předpisy a dokumenty Podpora

Více

Pracovní skupina Děti, mládež, rodina - zápis

Pracovní skupina Děti, mládež, rodina - zápis název projektu: Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Znojemska číslo: CZ.1.04/3.1.03/45.00142 název akce: datum: místo: Pracovní skupina Děti, mládež, rodina - zápis 1. 2. 2011, od 14,00 do 15,45

Více

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ projekt (příklad projektové fiše) 1) název a lokalizace projektu Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Místo realizace a oblast dopadu projektu: obec Dolní Hodolany a Pardubický

Více

Přijatá usnesení z 2. Rady města Rousínova konaného dne 23. ledna 2015

Přijatá usnesení z 2. Rady města Rousínova konaného dne 23. ledna 2015 Přijatá usnesení z 2. Rady města Rousínova konaného dne 23. ledna 2015 Usnesení 02/01/14R: RM projednala a schvaluje smlouvu o zřízení práva věcného břemene pro Čechyně, připojení 2x RD Kusník, Čermák.

Více

Podpora hospodářsky slabých oblastí Libereckého kraje Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Oddělení řízení grantových schémat KÚ LK

Podpora hospodářsky slabých oblastí Libereckého kraje Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Oddělení řízení grantových schémat KÚ LK Podpora hospodářsky slabých oblastí Libereckého kraje Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Oddělení řízení grantových schémat KÚ LK 9.4.2009 Hospodářsky slabé oblasti území, vykazující na základě

Více

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing.

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Olga Nováková Struktura příspěvku 1. Společný regionální operační program

Více

Kritéria MA21 pro města a obce

Kritéria MA21 pro města a obce Kritéria pro města a obce KATEGORIE ZÁJEMCI KRITÉRIUM UKAZATEL LIMIT i Zájem o zápis do evidence Vyplnění registračního formuláře do Databáze ii Kontaktní osoba Stanovení kontaktní osoby - zástupce právnické

Více

Analýza sociálních služeb obce Štěpánkovice

Analýza sociálních služeb obce Štěpánkovice Analýza sociálních služeb obce Štěpánkovice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání

Více

Hanka Rabenhauptová Prachatice 28. dubna 2010

Hanka Rabenhauptová Prachatice 28. dubna 2010 Zapojení Města Prachatice do projektu Komunitní plánování sociálních služeb na území Chance in Nature Local Action Group a území správního obvodu obce s rozšířenou působností Prachatice 2008-2011 Hanka

Více

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 SYSTÉMOVÉ PRIORITY Priorita č. 1 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

I. Podmínky poskytování finanční podpory grantu na rok 2015

I. Podmínky poskytování finanční podpory grantu na rok 2015 I. Podmínky poskytování finanční podpory grantu na rok 2015 1.Všeobecné podmínky pro poskytnutí finanční podpory žádosti o finanční podporu mohou podávat právnické i fyzické osoby odevzdat žádost o finanční

Více

Vyhodnocení ankety laické veřejnosti. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008

Vyhodnocení ankety laické veřejnosti. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008 Vyhodnocení ankety laické veřejnosti Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008 Hustopeče, říjen 2008 Obsah 1 Úvod... 3 2 Cíl anketního šetření... 3 3 Metoda šetření... 3 3.1 Cílová skupina...

Více

Městský úřad Znojmo odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Komunitní plánování sociálních služeb Znojemska nám. Armády 8, 669 02 Znojmo

Městský úřad Znojmo odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Komunitní plánování sociálních služeb Znojemska nám. Armády 8, 669 02 Znojmo Komunitní plánování sociálních služeb Znojemska název akce: Organizační skupina KPSS - zápis datum a hodina: místo: 29. září 2014, 10.00-12.00 hod. Městský úřad Znojmo, nám. Armády 8 Zasedací místnost

Více

Příklady dobré praxe a výstupy plánování Ústí nad Labem. Lektor: Michal Polesný Centrum komunitní práce Ústí nad Labem

Příklady dobré praxe a výstupy plánování Ústí nad Labem. Lektor: Michal Polesný Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Příklady dobré praxe a výstupy plánování Ústí nad Labem Lektor: Michal Polesný Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Účastníci komunitního plánování - triáda Zadavatelé Poskytovatelé Uživatelé 3 Roviny

Více

Celkový popis realizace projektu Spolupráce

Celkový popis realizace projektu Spolupráce Celkový popis realizace projektu Spolupráce 1. Žádost 1.1 Registrační číslo: 11/013/4210a/671/000047 1.2 Časové rozložení: Datum zahájení přípravy Leden 2011 Datum zaregistrování Žádosti o Dotaci 6.1.2013

Více

Partnerství pro Liberecký kraj

Partnerství pro Liberecký kraj Partnerství pro Liberecký kraj -podpořen ze Společného regionálního operačního programu, opatření 3.3, - posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů v rámci strukturálních

Více

Zásady přidělování dotací v rámci rodinné politiky města Hodonína

Zásady přidělování dotací v rámci rodinné politiky města Hodonína Zásady přidělování dotací v rámci rodinné politiky města Hodonína Odbor sociálních služeb, MěÚ Hodonín, 2013 Schváleno Zastupitelstvem města Hodonína dne 15.10.2013 Nabývá účinnosti dnem schválení ZM Obsah

Více

Regionální inovační strategie Libereckého kraje (RIS LK)

Regionální inovační strategie Libereckého kraje (RIS LK) Regionální inovační strategie Libereckého kraje (RIS LK) Hodnocení z hlediska vlivů na ŽP, soustavu NATURA 2000 a veřejné zdraví, Liberec, 1. července 2009 Zdůvodnění tvorby RIS LK- 1 Rostoucí konkurence

Více

Výpis usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 30.12.2013 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Výpis usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 30.12.2013 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny s ohledem na zákon č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Výpis usnesení z 22. zasedání

Více

1. Název organizace:.

1. Název organizace:. ÚDAJE O ZŘIZOVATELI 1. Název organizace:. 2. Forma právní subjektivity: občanské sdružení nadace, nadační fond obecně prospěšná společnost organizace zřízená státem církevní právnická osoba organizace

Více

Program rozvoje venkova ČR na období 2007-2013 OSA IV LEADER. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova ČR na období 2007-2013 OSA IV LEADER. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova ČR na období 2007-2013 OSA IV LEADER Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Postupy administrace opatření IV.1.1 Místní akční skupina

Více

Závěrečný účet Obce Kotvrdovice za rok 2012

Závěrečný účet Obce Kotvrdovice za rok 2012 Závěrečný účet Obce Kotvrdovice za rok 2012 dle 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2012 (údaje jsou

Více

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí (CZ 1.04/4.1.00/62.00008) Část III.b: Postupná realizace vzdělávacích aktivit projektu v řešených územích Dvoudenní vzdělávací kurz TVORBA

Více

Přijatá usnesení z 32. Rady města Rousínova konaného dne 27. listopadu 2013

Přijatá usnesení z 32. Rady města Rousínova konaného dne 27. listopadu 2013 Přijatá usnesení z 32. Rady města Rousínova konaného dne 27. listopadu 2013 Usnesení 32/01/13R: RM schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene na stavbu plynárenského zařízení Rodinné domy Za dvorkama

Více

Zápis z jednání skupiny komunitního plánování zaměřené na sociální začleňování ze dne 11.7.2013 č. 3/2013-SZ

Zápis z jednání skupiny komunitního plánování zaměřené na sociální začleňování ze dne 11.7.2013 č. 3/2013-SZ Zápis z jednání skupiny komunitního plánování zaměřené na sociální začleňování ze dne 11.7.2013 č. 3/2013-SZ Program jednání: 1. Zahájení v 13.00 hod, přivítání přítomných 2. Představení firmy Eduflex,

Více

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby vykonávající činnost střední školy o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2014

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby vykonávající činnost střední školy o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2014 Příloha č. 1 Žádost právnické osoby vykonávající činnost střední školy o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2014 Evidenční číslo: (doplní MŠMT) Název poskytovatele dotace Název

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury I. Všeobecná ustanovení 1. Městská část Praha 16 - Radotín (dále

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

Zápis z jednání pracovní skupiny Ohrožení sociálním vyloučením, mládež a rodina 14.3.2007

Zápis z jednání pracovní skupiny Ohrožení sociálním vyloučením, mládež a rodina 14.3.2007 Zápis z jednání pracovní skupiny Ohrožení sociálním vyloučením, mládež a rodina 14.3.2007 Přítomni: Mgr. Naděžda Chládková, Ing. Zdeněk Bláha, Eva Slavíčková, Jaroslava Klásková, Anna Krejčí, Vlastimil

Více

Strategie pro rozvoj města Česká Třebová Analýza potřebnosti a bližší popis klíčových aktivit

Strategie pro rozvoj města Česká Třebová Analýza potřebnosti a bližší popis klíčových aktivit Příloha č.3 benefitu Strategie pro rozvoj města Česká Třebová Analýza potřebnosti a bližší popis klíčových aktivit 1. Výchozí stav - charakteristika města a současná strategie 1.1. Charakteristika města

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 28. ledna 2004 č. 89 + 3P

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 28. ledna 2004 č. 89 + 3P Stránka č. 1 z 12 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 28. ledna 2004 č. 89 + 3P o zabezpečení integrace azylantů v roce 2004 Vazba na záznam z jednání vlády: V l á d a I. s c h

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 35. KONANÉ DNE 27.8.2014 v 17.30 hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 35. KONANÉ DNE 27.8.2014 v 17.30 hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 35 KONANÉ DNE 27.8.2014 v 17.30 hod. POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ RADY OBCE KRHOVÁ Sylva Kristková Ing. Alois Bayer František

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více