Město Rousínov. Komunitní plánování sociálních služeb v Rousínově

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Rousínov. Komunitní plánování sociálních služeb v Rousínově"

Transkript

1 Město Rousínov Sušilovo náměstí 84/56, Rousínov, tel: , fax: , http: Název projektu : Komunitní plánování sociálních služeb v Rousínově Žádost o podporu z programu SROP, grantové schéma Podpora sociální integrace v Jihomoravském kraji Žádost o podporu projektu z prostředků EU, programu SROP, 3. kolo výzvy, priorita 3 - Rozvoj lidských zdrojů v regionech V Rousínově,

2 Základní údaje: Žadatel: Město Rousínov IČ: Město není plátcem DPH Adresa: Sušilovo náměstí 84/56, Rousínov Statutární zástupce: Ing. František Havíř, starosta města, bytem Kroužek 41, Rousínov tel , fax , Zpracovatel projektu: Ludmila Havlíčková, tajemník Městského úřadu (projektový manažer) Rousínov, bytem V sídlišti 21, Rousínov tel , , Název programového dokumentu: SROP grantové schéma Podpora sociální integrace v Jihomoravském kraji Číslo kola výzvy: 03 Číslo grantového schématu: CZ / Program: Společný regionální operační program Priorita: 3 Rozvoj lidských zdrojů v regionech Opatření: 3.2 Podpora sociální integrace v regionech Název projektu : Komunitní plánování sociálních služeb v Rousínově Umístění projektu (NUTS II, kraj, obec, katastrální území): CZ , kraj Jihomoravský, město Rousínov u Vyškova Termín zahájení realizace projektu a jeho dokončení:

3 Představujeme město Rousínov: Rousínov - město na rozhraní Hané, Drahanské vrchoviny a moravského Slovácka, celková rozloha územního obvodu je ha. Město Rousínov leží na úpatí jihovýchodní okrajové části Drahanské vrchoviny v údolí na pravém břehu Rakovce 7 km na sever od Slavkova, 25 km východně od Brna na státní silnici z Brna do Olomouce na 216. kilometru dálnice z Brna do Olomouce. Městem prochází železniční trať z Brna do Přerova. Nadmořská výška je 241 m. Rousínov se stal přirozeným centrem okolních obcí. Jeho místními částmi jsou dnes Čechyně, Královopolské Vážany, Kroužek, Slavíkovice, Rousínovec a Vítovice. Žije zde téměř pět tisíc obyvatel, kteří vyhledávají pracovní příležitosti v místních soukromých firmách i v blízkém městě Brně. V Rousínově zajišťuje vzdělávání základní škola (600 žáků) spolu s mateřskou školou (140 dětí). V uměleckých oborech pak Základní umělecká škola Františka Sušila, která se významně podílí na kulturním životě Rousínova. Činnost obcí mikroregionu je zaměřena v souladu se zpracovanou Studií strategického rozvoje mikroregionu Rakovec. Mikroregion Rakovec Město Rousínov je největší obcí Mikroregionu Rakovec, svazku obcí založeném v r za účelem realizace strategického plánu trvale udržitelného rozvoje. Rozloha území mikroregionu je cca 60 km 2. Vzhledem ke své poloze spádové obce a současně pověřené obce je Rousínov přirozeným centrem mikroregionu. Do Rousínova dojíždí velká část obyvatelstva mikroregionu za prací, vzděláním i zábavou. Všichni tito obyvatelé pak mohou využívat sociálních služeb poskytovaných v Rousínově. Obce mikroregionu: Obec Habrovany Obec Komořany Obec Olšany Obec Podbřežice Město Rousínov Obec Tučapy 3

4 Výchozí situace a zdůvodnění projektu: Sociální služby v Rousínově jsou částečně poskytovány zdravotně postiženým občanům Oblastní charitou Vyškov v jednotlivých domácnostech. V červnu 2006 byl v Rousínově dostavěn Dům chráněného bydlení, ve kterém je dnes ubytováno 46 občanů z Rousínova a okolí, převážně seniorů, kteří se z důvodu stáří a špatného zdravotního stavu nemohou o sebe úplně postarat. V Domě chráněného bydlení má své pracoviště Oblastní charita Vyškov, jako poskytovatel sociálních služeb.ve městě začíná pracovat Klub maminek, které jsou na mateřské dovolené a některé se už potýkají s problémem návratu do zaměstnání. Jako zástupci veřejné správy cítíme, že je nutné zmapovat situaci ve městě v oblasti potřeb sociálních služeb, začít vytvářet síť sociálních služeb, zabránit nárůstu počtu sociálně vyloučených osob Všeobecný cíl projektu: - Zavedení komunitního plánování sociálních služeb v Rousínově. Specifické cíle projektu: - Zmapování potřeb sociálních služeb v Rousínově - Posílení spolupráce mezi zástupci veřejné správy, NNO a neformálních skupin veřejnosti. - Základní informace o komunitním plánování sociálních služeb směrem k veřejnosti. - Vytvoření nových partnerství mezi veřejnou správou, NNO a neformálními skupinami veřejnosti, která pomohou společně řešit konkrétní sociální problémy. - vytvoření pracovních skupin, které budou pracovat z konkrétními skupinami uživatelů sociálních služeb. 4

5 Personální zajištění: Triáda: - Magda Rothkögelová, zástupce zadavatele - Sylva Pavlíková, zástupce uživatele sociálních služeb oblast senioři - Eliška Popelová, zástupce poskytovatele sociálních služeb Oblastní charity Vyškov a zástupce partnera v tomto projektu. Členové triády v letošním roce absolvovali kurz pořádaný Jihomoravským krajem ve spolupráci s Občanskou poradnou Brno, byli vyškoleni a v červnu 2006 získali osvědčení. Řídící skupina (rozšířená triáda): 1. Ludmila Havlíčková, tajemník MěÚ Rousínov - koordinátor bytem V sídlišti 21, Rousínov tel , , Má zkušenosti v oblasti práce s lidmi je předsedkyní Tělovýchovné jednoty FRAMOZ Rousínov, předsedkyní Asociace Sportu pro všechny v Rousínově, předsedkyní Společenství vlastníků bytových jednotek a denně jedná s lidmi na úřadě. V rámci komunitního plánování se jí podařilo pro město získat podvakrát dotaci na vybudování dětských hřišť společné projekty města a rodičů s dětmi Najít k sobě cestu a Pane, pojďte si hrát. Je projektovým manažerem tohoto projektu. Koordinátor absolvoval školení pod názvem Jak plánovat společně komunitní plánování sociálních služeb v rámci programu Matra dne v Praze (firma AGORA CENTRAL EUROPE). 5

6 2. Jana Vykydalová, vedoucí oddělení sociálních služeb Městského úřadu Rousínov, člen řídící skupiny, bytem Polní 4, Rousínov tel , Denně se na úřadu setkává s různými lidmi, kteří potřebují pomoc a řeší mnohdy problematické situace. Dokáže si poradit v každé situaci. 3. Magda Rothkögelová předsedkyně sociální komise města Rousínova člen triády zástupce zadavatele, bytem V sídlišti 27, Rousínov, tel Má mnohaleté zkušenosti v práci s lidmi, je vedoucí Klubu seniorů, předsedkyní pobočky Svazu civilizačních chorob, cvičitelkou Zdravotní tělesné výchovy. Organizuje 4-5 akci do měsíce (vycházky, rehabilitační pobyty, kulturní pořady, společenská setkání apod.) 4. Sylva Pavlíková člen triády, zástupce uživatele sociálních služeb oblast senioři, bytem V sídlišti 35, Rousínov. Pohybuje se mezi seniory, účastní se různých akcí, má přehled o potřebách lidí, dokáže s nimi komunikovat. 5. Eliška Popelová člen triády, pracovnice Oblastní charity Vyškov, zástupce poskytovatele bytem Topolany 122, Vyškov, V současné době vede denní stacionář ve Vyškově, denně se setkává se starými a různě zdravotně postiženými lidmi, má obrovsky lidský přístup k lidem. Metodikem naší činnosti je Mgr. Michaela Macková, pracovnice oddělení sociálních služeb, odboru sociálních věcí Jihomoravského kraje. 6

7 Partner projektu: Oblastní charita Vyškov, se sídlem Nám. Svobody 34, Vyškov Dědice, IČ , tel , ředitel pan Ing. Vladimír Švarc Vznik charity a její poslání Charita je nestátní nezisková organizace působící v oblasti sociální, zdravotní a humanitární pomoci. Posláním charity je poskytovat pomoc potřebným lidem v nouzi bez rozdílu rasy, vyznání a národnostní či sociální příslušnosti. Charita ve Vyškově je samostatná právnická osoba, účelové zařízení římskokatolické církve podle zákona 308/91 Sb. 6, jako součást Arcidiecézní charity Olomouc patřící ke Sdružení České katolické charity. Oblastní charita Vyškov v letošním roce otevřela Zařízení sociální integrace ve Vyškově a na tento projekt získala dotaci z EU ve výši Kč, ze státních prostředků a od Jihomoravského kraje Kč (program SROP Rozvoj lidských zdrojů, opatření Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů v regionech, oblast pomoci infrastruktura sociální integrace a veřejného zdraví) Kapacita (rozsah) projektu: Zavedení komunitního plánování sociálních služeb v Rousínově: Informace všem obyvatelům města Rousínova a okolních obcí o tom, co je to komunitní plánování sociálních služeb, o zahájení komunitního plánování sociálních služeb (dále jen KPSS) a výzva k zapojení se do tohoto procesu. Posílení spolupráce mezi zástupci veřejné správy, nestátních neziskových organizací (dále jen NNO) a neformálních skupin veřejnosti. Zapojení veřejnosti do procesu plánování sociálních služeb - zlepšení povědomí a informovanosti jednotlivých komunit o možnostech sociálních služeb. Získat zástupce jednotlivých NNO a komunit pro spolupráci v oblasti komunitního plánování sociálních služeb. Vytvoření nových partnerství, která pomohou společně řešit konkrétní sociální problémy. 7

8 Personální zajištění realizace programů místních partnerství. Zpracování analýz. Potřebné vybavení a zázemí pro činnost řídící skupiny a pracovních skupin KPSS. Zpracování návrhu plánu sociálních služeb města Rousínova. Cílem projektu je zabránit nárůstu počtu sociálně vyloučených osob. POPIS PROJEKTU : Název projektu : Komunitní plánování sociálních služeb v Rousínově Projekt je zaměřen na aktivity směřující k zavedení komunitního plánování sociálních služeb ve městě Rousínově. Zaměření projektu je v souladu s cílem priority 3 Rozvoj lidských zdrojů v regionech, opatření 3.2 Podpora sociální integrace v regionech. Současný stav sociálních služeb ve městě Rousínov V současné době jsou sociální služby pro potřebné seniory a zdravotně postižené osoby v Rousínově a okolí poskytovány Oblastní charitou Vyškov v jednotlivých domácnostech a v Domě chráněného bydlení, který je nově vystavěn a byl předán do užívání v červnu V domě chráněného bydlení je ubytováno 46 občanů z Rousínova a okolí, kteří se z důvodu stáří a špatného zdravotního stavu nemohou o sebe úplně postarat. V domě chráněného bydlení má své pracoviště Oblastní charita Vyškov, v současné době jediný poskytovatel sociálních služeb v Rousínově a partner tohoto projektu. 8

9 Ve městě již několik let velmi aktivně funguje klub seniorů. V letošním roce vznikla v Rousínově pobočka Svazu civilizačních chorob. Aktivně zde také pracuje mateřské centrum Pohádka klub maminek, které jsou na mateřské dovolené. Město jim poskytlo bezúplatně vhodné prostory a maminky se scházejí ke společným hrám, ale také k výměně zkušeností a problémů. Některé maminky se už potýkají s problémem návratu do zaměstnání. V letošním roce byla Občanskou poradnou Brno ve spolupráci s Jihomoravským krajem vyškolena triáda pro komunitní plánování sociálních služeb. Za město Rousínov jako zadavatele tento kurz úspěšně absolvovala Magda Rothkögelová za poskytovatele sociálních služeb Oblastní chartu Vyškov Eliška Popelová a za uživatele sociálních služeb Sylva Pavlíková. Jsou to lidé, kteří jsou zároveň členové týmu tohoto projektu. Aktivity KPSS Projekt řeší aktivity, které povedou ke zjištění potřeb sociálních služeb v Rousínově, k vytvoření představ o podobě sociálních služeb a shromáždění podkladů pro plán sociálních služeb. O komunitním plánování sociálních služeb se již více jak rok jedná v orgánech města viz přílohy výpisy z usnesení. Výsledkem těchto jednání bylo vyškolení triády zástupce zadavatele, poskytovatele a uživatele, vytvoření řídící skupiny KPSS a proškolení koordinátora. Svoji politickou podporu a zájem o zahájení komunitního plánování sociálních služeb vyjádřilo zastupitelstvo města na svém 31. zasedání usnesením č. 31/28/06 Z dne 20.září 2006 ve znění: Usnesení 31/28/06ZM: ZM schvaluje a podporuje zahájení komunitního plánování sociálních služeb v Rousínově, schvaluje plán práce triády k zahájení komunitního plánování a s tím spojené náklady ve výši 5 tis. Kč a ukládá MěÚ vypracovat a podat žádost o dotaci na komunitní plánování sociálních služeb z grantového schématu Podpora sociální integrace v Jihomoravském kraji. Schváleno, 11 pro, proti 0, zdržel se 0. Částka ve výši 5 tis. Kč byla použita na činnosti předrealizační fáze projektu. 9

10 10 kroků projektu : 1. Základní informace směrem k veřejnosti. V první řadě je nezbytné informovat všechny občany města Rousínova a okolních obcí o tom, co je to komunitní plánování sociálních služeb, o tom,že bylo zahájeno KPSS a výzva k zapojení se do tohoto procesu. Informace budou zveřejněny v městském zpravodaji první informativní článek o KPSS již vyšel, formou letáčků do každé domácnosti, zveřejněním na webových stránkách Mikroregionu Rakovec a města Rousínova 2. Navržení systému komunikace, rozdělení pravomocí činnost řídící skupiny a jednotlivých pracovních skupin. Schůzka řídící skupiny, která hned na počátku určí, co bude dělat řídící skupina, co pracovní skupiny, jak budou jednat apod. 3. Poptávkové řízení na výběr odborné firmy Pro výběr odborné firmy, která bude zajišťovat dotazníkové šetření včetně vyhodnocení a zpracování všech potřebných analýz bude provedeno poptávkové řízení oslovením minimálně 3 firem zabývajících se touto problematikou. 4. Zpracování socio-demografické analýzy Ve spolupráci s Českým statistickým úřadem pořídit základní socio- demografická data. 5. Analýza poskytovatelů Řídící skupina ve spolupráci s odbornou firmou připraví dotazníkové šetření pro poskytovatele tak, abychom získali celkovou analýzu poskytovatelů včetně analýzy finanční (finanční toky), analýzy materiálové (nemovitosti, potřeba nemovitostí pro zajištění sociálních služeb) a analýzy lidských zdrojů. Výsledkem budou nejen služby sociální katalog služeb, ale také služby veřejné orientační směrníky, bezbariérové přístupy, přechody, údržba 10

11 chodníků apod., i služby jiné např. informace a kontakty na poskytovatele sociálních služeb jinde v okolí ve Vyškově, v Brně apod. 6. Zjišťování názorů občanů a) Dotazníkovým šetřením, anketou: Prioritou je uspořádání dotazníkového šetření mezi obyvateli odbornou firmou a profesionální vyhodnocení této ankety. S vybranou firmou bude řídící skupina spolupracovat při vytváření dotazníků a analýz. Okruh dotazů pro dotazníkové šetření (bude upřesněn po konzultaci s vybranou odbornou firmou) : 1. Věk: 2. Pohlaví: 3. Občan se zdravotním postižením: 4. Zaměstnání: 5. Co je podle Vás nejpalčivějším problémem ve městě? (nezaměstnanost, rasismus, špatné zacházení se seniory, špatné zacházení s postiženými občany, bezdomovectví, malá snaha úřadů řešit soc. problémy občanů, kriminalita, drogová problematika, vandalismus a agresivita mládeže) 6. O jakých sociálních službách v Rousínově a v mikroregionu Rakovec víte 7. Využíváte nebo v dohledné době budete využívat některou sociální službu v mikroregionu Rakovec 8. Jaké jsou důvody, že využíváte nebo budete využívat tuto službu: 9. Pokud využíváte sociální službu je Vámi využívaná služba zajišťována v dostatečném rozsahu? Sdělte svůj návrh: 10. Domníváte se, že v mikroregionu Rakovec některé sociální služby chybí? Jaké? 11. Kam se obrátíte v případě potřeby o sociální služby? 12. Domníváte se, že obec, ve které bydlíte je dostatečně bezbariérová? 13. Jaký máte názor na přístupnost zdravotnických zařízení? 14. Jste spokojeni s životním prostředím ve městě? 11

12 15. Jaký je Váš názor na vzdělávání ve městě. 16. Je ve městě dostatek příležitostí, jak trávit volný čas? 17. Je ve městě dostatek příležitostí ke sportovnímu vyžití? 18. Je ve městě dostatečná nabídka kulturního vyžití? 19. Co podle Vašeho názoru je třeba zlepšit? 20. Vaše další náměty, nebo připomínky: Dotazník bude distribuován do všech domácností ve městě společně s městským zpravodajem a bude určeno několik míst k předání vyplněných dotazníků a termín předání. Poté odborná firma provede vyhodnocení dotazníkového šetření analýzu názorů veřejnosti. b) Prostřednictvím neziskových organizací - jejich zástupců či jednotlivců, kteří jsou s jednotlivými skupinami v kontaktu Je nutné začít setkáním zástupců města a jeho partnera - Oblastní charity Vyškov jako poskytovatele sociálních služeb se zástupci NNO a neformálních skupin veřejnosti působících ve městě: Neziskové organizace: Název organizace Odpovědný zástupce telefon Kontaktní adresa Kroužek SDH Kroužek Procházka Vladimír Kroužek 21 Tělovýchovná jednota Kroužek Vintr František Kroužek 80 Vítovice TJ Sokol Vítovice Šmerda Jiří Vítovice 19 Královopolské Vážany TJ Sokol Kr. Vážany Pupp Vladimír Král. Vážany 30 Junák Pozořice - oddíl Hlaváčková Hana nemá Čechyně 8 Skautů Šelbická Zdeňka Kr. Vážany 37 Slavíkovice 608/ TJ Spartak Slavíkovice Křivánek Miroslav RA 88 Silnicová Marie Občanské sdružení Slavíkovice. Ing. Havel Martin Velešovická 20 Čechyně SJHŠ Čechyně Studená Hana Čechyně

13 Rousínov TJ FRAMOZ Rousínov Havlíčková Ludmila V sídlišti 21 Rothkogelová Magda V sídlišti 27 TOM Kačeny Kovaříková Kamila U stadionu 1 Švancara Martin 5/ V sídlišti 27 SMT modeláři Šild Alois nemá Čs. armády 35 ČSOP Ing.Bradáčová Marta Rudé armády 74 ZŠ Rousínov Mgr. Julínek Zdeněk Habrovanská 3 ZUŠ F. Sušila Rousínov Mgr. Malý Pavel Sušilovo nám. 14 SOUN Ing. Bábek Vojtěch Tyršova 16 Smíšený pěvecký sbor Sušil Janda Jiří Rudé armády 34 Rousínov Posoldová Olga V sídlišti 22 Český zahrádkářský svaz Urbánek Jan Trávníky 23 Český svaz chovatelů Režný Zdeněk nemá Sušilovo nám. 28 Český svaz včelařů Nohel Zdeněk Rudé armády 70 Rousínovec TJ Sokol Rousínovec Flossler Jaromír Čechyně 155 Flossler Miloslav Kalouskova 55 SDH Rousínovec Procházka Vladimír Kalouskova 23 Svornost - katol. vzd.spolek Hůlka Václav U náhonu 20 Klub maminek Kateřina Trgalová Kroužecká Klub seniorů Magda Rothkögelová V sídlišti 27 Svaz civilizačních chorob Ing. Jana Božeková Rudé armády 18 Naplánovali jsme dvě setkání zástupců veřejné správy (starosta, další člen zastupitelstva jako garant KPSS, tajemník městského úřadu) a zástupce poskytovatele sociálních služeb se zástupci těchto NNO a neformálních skupin veřejnosti, abychom získali prvotní podklady pro další činnost a vytvořili nová partnerství mezi veřejnou správou a NNO. Pro zástupce veřejné správy, poskytovatele sociálních služeb a zástupce NNO A neformálních skupin jednotlivců bude zorganizováno školení se zaměřením na kvalitu poskytování sociálních služeb a komunikaci s veřejností. Lektoři vybrané firmy budou přizváni do Rousínova a školení proběhne v malém sále kulturního zařízení Záložna v Rousínově. Tyto prostory poskytne město za tímto účelem zdarma. 13

14 c) Na veřejných setkáních Za podpory zástupců NNO a neformálních skupin veřejnosti budou uspořádána setkání zástupců veřejné správy a poskytovatele sociálních služeb tentokrát již s jednotlivými členy komunit, ale i ostatních občanů za účelem zjišťování jejich skutečných potřeb sociálních služeb. Tato setkání budou doplněna tématickými programy - budou přizvání odborníci z oblasti komunitního plánování sociálních služeb na odborné přednášky. Setkání proběhnou v jednotlivých místních částech města Rousínova dle následujícího harmonogramu: Kdy Kde v hod Ve Slavíkovicích (salónek restaurace Spartaku) v hod a v hod Ve Vážanech (restaurace Sokola), Vítovice (restaurace pana Levíčka) v hod Čechyně (restaurace p. Hluchaně) v hod Kroužek (budova města) v hod Rousínov (kulturní dům Záložna) d) Osobními rozhovory Potřeby sociálních služeb občanů je potřeba zjišťovat také v terénu, mluvit s těmi, kteří sociální služby potřebují. Členové řídící skupiny budou osobními rozhovory s občany na úřadě, na neformálních akcích, v Domě chráněného bydlení apod. provádět zjišťování názorů občanů na sociální služby e) Telefonickým šetřením Tato forma je volena jen jako doplňková, buď při nahodilých telefonních hovorech nebo v případě, kdy konkrétně budeme vědět o někom, kdo sociální služby potřebuje a neozval se ani dotazníkovém šetření, ani se nezúčastnil veřejných setkání 7. Ustavení pracovních skupin Na základě výsledků zjišťování názorů občanů budou ustaveny pracovní skupiny pro největší skupiny uživatelů (senioři, klienti se zdravotním postižením, matky s malými dětmi, péče o rodinu, děti a mládež, osoby v 14

15 přechodné krizi, osoby ohrožené závislostí, domácím násilím, nepřizpůsobiví občané, nezaměstnaní, klienti s mentálním postižením, duševně nemocní občané, minority). Pro začátek budou ustaveny maximálně dvě pracovní skupiny. Setkávání pracovních skupin - cíle a úkoly: na základě analytických podkladů stanoví základní priority sociálních služeb v dané oblasti navrhnou možné způsoby dosažení priorit (opatření) vypořádávání připomínek předkládání návrhů řídící skupině 8. Kulaté stoly pro klienty sociálních služeb Při osobních setkáních získat strukturované zjištění názorů klientů různých skupin uživatelů (dle členění pracovních skupin) na kvalitu i kvantitu sociálních služeb Získat náměty pro rozšíření či zlepšení služeb Zjistit další informace o tom, co by klientům zjednodušilo život a není to přímo součástí poskytovaných sociálních služeb 9. SWOT analýza Odbornou firmou na základě všech dostupných analytických podkladů (včetně výsledků dotazníkových šetření veřejnosti i poskytovatelů, výsledků kulatých stolů) zpracovat analýzu silných a slabých stránek (uvnitř komunity), příležitostí a ohrožení sociálních služeb (vně komunity). 10. Zpracování návrhu plánu sociálních služeb v Rousínově Na základě odborných analýz a dalších výsledků zjištění zpracuje řídící skupina návrh plánu sociálních služeb v Rousínově. 15

16 Soulad s programovými dokumenty: Projekt je v souladu s těmito programovými dokumenty (podrobnosti v příloze č. 1 ) s Programem rozvoje územního obvodu města Rousínova schváleným zastupitelstvem města dne se zpracovanou Strategií rozvoje Mikroregionu Rakovec z března s Programovým prohlášením Rady Jihomoravského kraje na funkční období schválené Radou jihomoravského kraje se záměrem Rady Jihomoravského kraje ze 136. schůze dne zahájit proces komunitního plánování sociálních služeb jako metody plánování sociálních služeb a metodu zpracování koncepce rozvoje sociálních služeb kraje. s Programem rozvoje Jihomoravského kraje schváleném zastupitelstvem JmK dne , přehledná verze pro veřejnost z března se Strategií rozvoje Brněnského kraje z března

17 Časový plán projektu: Datum zahájení projektu: Datum ukončení projektu: Projektové etapy Číslo etapy Název etapy Stručná charakteristika etapy Trvání měsíců Datum zahájení Datum dokončení Odhadované způsobilé výdaje 1 Komunitní plánování sociálních služeb v Rousínově Vytvoření nových partnerství mezi zástupci veřejné správy, NNO a neformálních skupin jednotlivců za účelem řešení problémů v sociální oblasti Investiční záměr je rozdělen do tří fází: 1) Předrealizační fáze Získávání povědomí a informací o komunitním plánování. Získání politické podpory města. Získání partnera poskytovatele sociálních služeb a dalších dvou zástupců triády za zadavatele a uživatele sociálních služeb. Odborné vyškolení triády - zástupce zadavatele poskytovatele a uživatele sociálních služeb. Zpracování adresáře organizací poskytujících sociální služby v okolí v Brně, ve Vyškově apod. a jejich distribuce mezi obyvatele. Zpracování zprávy o činnosti triády, o ustavení řídící skupiny a o plánu další činnosti v KPSS a předložení této zprávy do rady a zastupitelstva města. 17

18 Koordinátor řídící skupiny připravil, vypracoval a podal žádost o dotaci z prostředků EU, programu SROP, 3. kolo výzvy, priorita 3 - Rozvoj lidských zdrojů v regionech 2) Fáze realizační Zavedení komunitního plánování sociálních služeb v Rousínově. Informace všem obyvatelům města Rousínova a okolních obcí o tom, co je to komunitní plánování sociálních služeb, o zahájení KPSS a výzva k zapojení se do tohoto procesu. Posílení spolupráce mezi zástupci veřejné správy, NNO a neformálních skupin veřejnosti. Zapojení veřejnosti do procesu plánování sociálních služeb - zlepšení povědomí a informovanosti jednotlivých komunit o možnostech sociálních služeb formou přednášek a školení. Získat zástupce jednotlivých NNO a komunit pro spolupráci v oblasti komunitního plánování sociálních služeb. Vytvoření nových partnerství, která pomohou společně řešit konkrétní sociální problémy. Personální zajištění realizace programů místních partnerství. Potřebné vybavení a zázemí pro činnost řídící skupiny a pracovních skupin KPSS. Zpracování návrhu plánu sociálních služeb města Rousínova. 3) Fáze provozní Zpracování závěrečné zprávy projektu Pokračování v komunitním plánování Pokračování v činnosti řídící skupiny a pracovních skupin aktualizace potřeb veřejnosti, shromažďování podkladů pro zpracování komunitního plánu Zpracovat komunitní plán sociálních služeb v Rousínově.. 18

19 FINANČNÍ PLÁN Rozpočet projektu Průběh prací: duben 2007 listopad 2007 Celkové náklady projektu ,- Kč 1. Osobní náklady ,- Kč z toho mzdové náklady hrubá mzda ,- Kč. Dohody o pracovní činnosti s pracovníky dle rozpisu personálního zajištění. Dohody budou s jednotlivými pracovníky týmu uzavřeny na dobu od do Měsíční stanovená hrubá mzda pracovníků týmu je ve výši ,- Kč/ měsíc, což v přepočtu činí 102,- Kč/hod. Jednotlivé úvazky: koordinátor 15% pracovní doby = 6 h/týden = 24 h/měs.= Kč/měs. = Kč/8 měs. = doba trvání projektu člen č. 1 10% pracovní doby = 4 h/týden = 16 h/měs.= Kč/měs. = Kč/8 měs. = doba trvání projektu člen č. 2 40% pracovní doby = 16 h/týden = 64 h/měs.= Kč/měs. = Kč/8 měs. = doba trvání projektu člen č. 3 5% pracovní doby = 2 h/týden = 8 h/měs.= 816 Kč/měs. = Kč/8 měs. = doba trvání projektu člen č. 4 10% pracovní doby = 4 h/týden = 16 h/měs.= Kč/měs. = /8 měs. = doba trvání projektu celkem ,- Kč náklady na zdravotní a sociální pojištění ,- Kč 3. Výdaje na nákup materiálu a zboží ,- Kč z toho: materiál papíry, šanony, složky, psací a jiné kancelářské potřeby, náplně do tiskárny apod ,- Kč 19

20 nákup počítače vč. monitoru a software tiskárna kopírka A4 stůl psací stolek přídavný kontejner 4 zásuvkový židle kancelářská židle obyčejné 2 ks skříňka s dvířky 2 ks skříňka otevřená 2 ks ,- Kč 3 500,- Kč 4 000,- Kč 3 500,- Kč 1 300,- Kč 2 500,- Kč 2 600,- Kč 2 000,- Kč 5 200,- Kč 5 400,- Kč celkem nákup DHM ,- Kč 4. Nákup služeb ,- Kč informační a propagační letáky ,- Kč smluvně uzavřené nákupy služeb: - uspořádání vzdělávacího kurzu pro zástupce veřejné správy, poskytovatele a uživatele sociálních služeb se zaměřením na kvalitu sociálních služeb a komunikaci s veřejností cca 10 účastníků ,- Kč - 6 tématických přednášek a programů pro veřejnost přednášející ,- Kč nájem, občerstvení ,- Kč celkem náklady na semináře ,- Kč - dotazníkové šetření a analýzy od vybrané firmy ,- Kč zřízení a vedení zvláštního účtu, poplatky 5 000,- Kč Celkové uznatelné náklady projektu ,- Kč 100% nákladů na tento projekt ponese obec až do doby vyúčtování akce a přidělení financí z rozpočtu EU a státního rozpočtu. 20

21 Časový harmonogram: (viz přiložená tabulka) Příprava a odevzdání žádosti o dotaci z prostředků EU, programu SROP, 3. kolo výzvy, priorita 3 - Rozvoj lidských zdrojů v regionech 11/2006 Posouzení žádosti k přijetí 11/ /2007 Základní informace směrem k veřejnosti: poptávkové řízení na zhotovitele informačních letáčků 04/2007 zhotovení letáčků a jejich distribuce do domácností 04-05/2007 Navržení systému komunikace, rozdělení pravomocí 04/2007 Poptávkové řízení na výběr odborné konzultační firmy 04/2007 Nákup vybavení kanceláře 05/2007 Zpracování socio-demografické analýzy 05/2007 Setkání se zástupci NNO 05/2007 výběr školící firmy 05/2007 školení zástupců veřejné správy, poskytovatele a NNO 06/2007 Analýza poskytovatelů 06/2007 Veřejná setkání s odbornými přednáškami 06 08/2007 Zjišťování názorů občanů dotazníkovým šetřením: Zpracování dotazníku 06/2007 Distribuce do domácností 07/2007 Vyhodnocení dotazníkového šetření, analýza názorů veřejnosti 08/2007 Ustavení pracovních skupin 09/

22 Kulaté stoly pro klienty sociálních služeb 09/2007 SWOT analýza 10/2007 Zpracování návrhu plánu sociálních služeb v Rousínově 10/2007 Zpracování závěrečné zprávy a vyhodnocení projektu 11/2007 Předpoklady: Hlavním předpokladem realizace projektu je dobrý tým lidí, kteří vidí hlavní cíl a jsou schopni a ochotni se věnovat přípravě komunitního plánování a po skončení projektu v komunitním plánování pokračovat. A tady jsme našli lidi z řad mladších seniorů, kteří se pravidelně v hojném počtu několikrát měsíčně schází na různých kulturních, společenských, ale i sportovních akcích. Jejich činnost úspěšně organizuje Magda Rothkögelová, kterou se nám podařilo získat jako člena triády za zadavatele -Město Rousínov. Nezbytná je politická podpora zastupitelstva města. Svoji podporu zahájení komunitního plánování sociálních služeb vyjádřilo zastupitelstvo města na svém 31. zasedání usnesením č. 31/28/06 Z dne 20.září 2006 viz příloha Výpis z usnesení ZM Dalším předpokladem úspěšné práce je dobré zázemí. Bezplatně budou užívány prostory Městského úřadu, pro činnost a vedení agendy řídící skupiny a pracovních skupin je nutné vybavit pracoviště počítačem včetně příslušenství, malým kopírovacím strojem a nezbytným nábytkem. 22

Město Rousínov. Sušilovo náměstí 56, 68301 Rousínov, tel: 517324820, fax: 517324845, E-mail: radnice@rousinovsko.cz, www.rousinovsko.

Město Rousínov. Sušilovo náměstí 56, 68301 Rousínov, tel: 517324820, fax: 517324845, E-mail: radnice@rousinovsko.cz, www.rousinovsko. Město Rousínov Sušilovo náměstí 56, 68301 Rousínov, tel: 517324820, fax: 517324845, E-mail: radnice@rousinovsko.cz, www.rousinovsko.cz Program prevence kriminality Program prevence kriminality představuje

Více

Úvodní slovo. místostarosta města Kolína

Úvodní slovo. místostarosta města Kolína Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s velkým potěšením si vám dovolujeme předložit 1. Komunitní plán sociálních služeb města Kolína. Poprvé se u jednoho stolu sešli poskytovatelé sociálních služeb, občané

Více

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod 1 Autoři dokumentu Členové pracovních skupin: - rodiny s dětmi, děti, mládež a mladí dospělí

Více

Komunitní plánování sociálních služeb... 3 Plánování sociálních služeb na Smiřicku... 4 Základní popis území... 6

Komunitní plánování sociálních služeb... 3 Plánování sociálních služeb na Smiřicku... 4 Základní popis území... 6 PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU SMIŘICE NA OBDOBÍ 2014-2016 Obsah 1. Komunitní plánování sociálních služeb... 3 2. Plánování sociálních služeb na Smiřicku... 4 3. Základní popis území... 6 3.1 Identifikace

Více

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Systém komunitního plánování sociálních služeb na Praze 5

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Systém komunitního plánování sociálních služeb na Praze 5 Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Systém komunitního plánování sociálních služeb na Praze 5 Sociální práce Vedoucí práce: Mgr. Alena Bicanová Vypracovala:

Více

Komunitní plán sociálních služeb města Hořovice a spádových obcí na období 2014-2018

Komunitní plán sociálních služeb města Hořovice a spádových obcí na období 2014-2018 Tento dokument vznikl v rámci projektu Centra pro komunitní práci střední Čechy Komunitní plán sociálních služeb města Hořovice a spádových obcí na období 2014 2018, který je podpořen z Evropského sociálního

Více

1. Rámcový komunitní plán sociálních služeb v Olomouci na období let 2007 2008

1. Rámcový komunitní plán sociálních služeb v Olomouci na období let 2007 2008 1. Rámcový komunitní plán sociálních služeb v Olomouci na období let 2007 2008 TATO AKCE JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A MINISTERSTVEM PRO MÍSTNÍ ROZVOJ 1. Rámcový komunitní plán sociálních

Více

město Český Brod AKTUALIZOVANÝ KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÝ BROD DO ROKU 2016

město Český Brod AKTUALIZOVANÝ KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÝ BROD DO ROKU 2016 město Český Brod AKTUALIZOVANÝ KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÝ BROD DO ROKU 2016 Komunitní plán sociálních služeb města Český Brod Obsah 1 ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA FUNGOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB...

Více

Návrh dokumentu. 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015 2018

Návrh dokumentu. 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015 2018 Návrh dokumentu 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015 2018 NÁVRH K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVACÍMU ŘÍZENÍ Dokument byl vytvořen v rámci projektu,,efektivita

Více

1.Komunitní plán sociálních služeb ve městě Český Krumlov 2006-2008

1.Komunitní plán sociálních služeb ve městě Český Krumlov 2006-2008 1.Komunitní plán sociálních služeb ve městě Český Krumlov 2006-2008 1 I v dnešní společnosti máme skupiny obyvatel, kteří neumějí prosadit své oprávněné nároky a požadavky - děti, nemocní, postižení, starší

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Chlebičov 2014-2017

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Chlebičov 2014-2017 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Chlebičov 2014-2017 Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvodní

Více

Komunitní plán sociálních služeb pro období 2012-2014

Komunitní plán sociálních služeb pro období 2012-2014 Komunitní plán sociálních služeb pro období 2012-2014 Komunitní plánování sociálních služeb města Holešova Město Holešov 1 Obsah Úvodní slovo místostarosty města Holešova... 2 Úvod ke komunitnímu plánu

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro správní obvod města Frenštát pod Radhoštěm

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro správní obvod města Frenštát pod Radhoštěm Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro správní obvod města Frenštát pod Radhoštěm "Hledat a najít, to je to největší napětí a uspokojení, které může člověku život poskytnout. Každý člověk by měl

Více

Obsah Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb města Příbora

Obsah Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb města Příbora Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Příbora na období 2008-2012 Obsah Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb města Příbora Úvodní slovo 3 1. Úvod do Komunitního plánování 4 2. Zpracování

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb správního obvodu ORP Šlapanice na období 2015 2018

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb správního obvodu ORP Šlapanice na období 2015 2018 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb správního obvodu ORP Šlapanice na období 2015 2018 3. komunitní plán ORP Šlapanice Projekt Komunitní plánování pro obec s rozšířenou působností Šlapanice CZ.1.04/3.1.03/97.00047

Více

Aktualizovaný Komunitní plán sociálních služeb ORP Vodňany pro období 2013-2014. SWOT analýza a Strategická část

Aktualizovaný Komunitní plán sociálních služeb ORP Vodňany pro období 2013-2014. SWOT analýza a Strategická část Aktualizovaný Komunitní plán sociálních služeb ORP Vodňany pro období 2013-2014 V rámci veřejné zakázky Udržení procesů plánování sociálních služeb na území ORP Vodňany zakázky: Jihočeská rozvojová o.p.s.

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Strahovice 2014-2017

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Strahovice 2014-2017 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Strahovice 2014-2017 Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvodní

Více

Komunitní plán sociálních služeb města Žďáru nad Sázavou pro období 2014 2016

Komunitní plán sociálních služeb města Žďáru nad Sázavou pro období 2014 2016 Komunitní plán sociálních služeb města Žďáru nad Sázavou pro období 2014 2016 1 Obsah Úvod... 3 Charakteristika Žďár nad Sázavou... 4 Statistické údaje v Žďár nad Sázavou - SO ORP... 5 Žďár nad Sázavou

Více

Komunitní plán sociálních služeb. Svazek obcí Blatenska

Komunitní plán sociálních služeb. Svazek obcí Blatenska AKTUALIZACE KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SVAZKU OBCÍ BLATENSKA registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/97.00059 Tato akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje

Více

Plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit Šluknovského výběžku PRO ROKY 2013 2017

Plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit Šluknovského výběžku PRO ROKY 2013 2017 Plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit Šluknovského výběžku PRO ROKY 2013 2017 KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA Materiál je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

Strategický plán Leader

Strategický plán Leader Místní akční skupina Brána Písecka 1 Obsah 6 Strategie... 4 6.1 Priority a cíle... 5 6.1.1 Vize... 5 6.1.2 Struktura priorit a opatření... 5 6.1.3 Přehled priorit a opatření... 6 6.1.4 Návaznost strategického

Více

Komunitní plán města Stráže pod Ralskem a obcí Dubnice a Hamr na Jezeře 2011-2015

Komunitní plán města Stráže pod Ralskem a obcí Dubnice a Hamr na Jezeře 2011-2015 Komunitní plán města Stráže pod Ralskem a obcí Dubnice a Hamr na Jezeře 2011-2015 Úvodní slovo Komunitní plán je strategickým dokumentem a vznikl díky aktivnímu zapojení členů pracovní skupiny. Při jeho

Více

ANALÝZA NEFORMÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍCH PRACUJÍCÍCH S DĚTMI A MLÁDEŽÍ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI

ANALÝZA NEFORMÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍCH PRACUJÍCÍCH S DĚTMI A MLÁDEŽÍ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI ANALÝZA NEFORMÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍCH PRACUJÍCÍCH S DĚTMI A MLÁDEŽÍ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI Obsah 1 Úvod... 3 2 Zadání... 4 3 Metodika analýzy... 6 3.1 Objekt a předmět analýzy...

Více

OBSAH. 2 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Karlovy Vary

OBSAH. 2 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Karlovy Vary Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Karlovy Vary Komunitní plánování sociálních služeb 2009-2013 OBSAH 1. Úvodní slovo 3 2. Plánování sociálních služeb ve městě Karlovy Vary 4-12 2.1 Principy

Více

STRATEGICKÝ PLÁN LOKÁLNÍHO PARTNERSTVÍ SOKOLOV PRO OBDOBÍ 2014-2016

STRATEGICKÝ PLÁN LOKÁLNÍHO PARTNERSTVÍ SOKOLOV PRO OBDOBÍ 2014-2016 STRATEGICKÝ PLÁN LOKÁLNÍHO PARTNERSTVÍ SOKOLOV PRO OBDOBÍ 2014-2016 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 1 Lokální partnerství Sokolov... 1 Role Agentury pro sociální začleňování od 1. července 2014 vzdálená podpora...

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14. aktualizace na období 2014 2016. (text neprošel jazykovou a grafickou úpravou)

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14. aktualizace na období 2014 2016. (text neprošel jazykovou a grafickou úpravou) KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14 aktualizace na období 2014 2016 (text neprošel jazykovou a grafickou úpravou) Cílem plánování sociálních služeb je vytvořit prostředí pro

Více

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o.

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb ANALÝZA ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OBCE LIBOUCHEC, JEHO SPÁDOVÉHO ÚZEMÍ A NEJBLIŽŠÍHO OKOLÍ NA OBDOBÍ 2016-2019

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OBCE LIBOUCHEC, JEHO SPÁDOVÉHO ÚZEMÍ A NEJBLIŽŠÍHO OKOLÍ NA OBDOBÍ 2016-2019 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OBCE LIBOUCHEC, JEHO SPÁDOVÉHO ÚZEMÍ A NEJBLIŽŠÍHO OKOLÍ NA OBDOBÍ 206-209 Září 205 OBSAH ÚVOD... 3. Vymezení základních pojmů... 4.2 Vymezení řešeného území... 6.3 Co

Více

Komunitní plán sociálních služeb pro město Letohrad a okolí

Komunitní plán sociálních služeb pro město Letohrad a okolí Komunitní plán sociálních služeb pro město Letohrad a okolí Platnost 2008 2013 2 Obsah 1 Město Letohrad... Chyba! Záložka není definována. 1.1 Administrativní členění... 4 1.2 Obyvatelstvo... 4 1.3 Město

Více

Komunitního plánu sociálních služeb města Brna do roku 2009

Komunitního plánu sociálních služeb města Brna do roku 2009 Zpráva o plnění Komunitního plánu sociálních služeb města Brna do roku 2009 Magistrát města Brna Odbor sociální péče Oddělení spolupráce a rozvoje Referát komunitního plánování a projektů Malinovského

Více