Zpráva ze života a práce sboru v Komorní Lhotce za rok 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva ze života a práce sboru v Komorní Lhotce za rok 2011"

Transkript

1 Zpráva ze života a práce sboru v Komorní Lhotce za rok 2011 Tato zpráva byla dána k přečtení tištěnou formou a zveřejněna na internetových stránkách našeho sboru již týden před Sborovým shromážděním. Byla přijata na Sborovém shromáždění v neděli, dne 12. února Shromáždění se konalo v rámci bohoslužeb v Komorní Lhotce. 1. ÚVOD Z Boží milosti jsme prožili další rok v našem sboru. Ne jednou jsme byli postaveni před možnost prakticky naplnit biblické heslo, které bylo vybráno pro letošní rok z listu Římanům: Nedej se přemoci zlem, ale přemáhej zlo dobrem. (Ř 12,21) Díky našemu Pánu, za to, že nás vyučoval a vedl i v tomto roce. 2. SBOROVÍ PRACOVNÍCI Sboroví pastoři: Boleslav Firla a Renáta Firlová Katechetka: Daniela Niemczyková Kurátor sboru: Jiří Czernek Zástupce kurátora: Bohuslav Kokotek Kostelnička: Marta Svobodová Varhaníci: Jiří Cyroň a Vanda Žurková Pokladník: Dana Zapletalová Ekonom: Jaroslav Szromek Hospodář sboru: Bohuslav Kokotek Úklid na faře: Irena Kokotková Hospodář farní budovy: Jaroslav Kokotek Hospodáři kaplí: Anna Jośková (Hnojník), Tomáš Mikolajczak (Smilovice ), Helen Kavuloková (Řeka) Děkujeme všem sborovým pracovníkům za jejich obětavou a svědomitou službu v našem sboru. Kromě toho děkujeme manželům Zmudovým nejen za pomoc sestře kostelnici, ale i za květiny, které sadí ve své zahradě a následně přináší na oltář. Děkujeme i s. Lydii Tomeczkové a br. Tomášovi Szromkovi za hudební doprovod na bohoslužbách, biblických hodinách ve Smilovicích a na jiných setkáních. Děkujeme br. Pavlu Šigutovi za hudební doprovod na odpoledních bohoslužbách a na biblických hodinách v Hnojníku. Poděkováni patří br. Miroslavu Kaletovi za prodej křesťanské literatury. Děkujeme M. a D. Svobodovým, B. Niemczykovi, T. Niemcovi, P. Heliošovi a T. Grygierovi za ozvučení kostela a sborového sálu při bohoslužbách, biblických hodinách a různých slavnostech, za

2 nahrávání zvukových záznamů z bohoslužeb a biblických hodin. (T. Grygierovi i za spravování internetových stránek.) Děkuji br. kurátorovi Jiřímu Czernekovi za vedení schůzi presbyterstva, organizování brigád, připravování oltáře na bohoslužbách ve Smilovicích, za jeho službu v našem sboru. Děkujeme vedoucím křesťanského společenství, Petru Tomeczkovi a Janu Tomalovi za dobrou spolupráci a pomoc v bohoslužebním životě. Nemalé poděkování patří všem dobrovolným pracovníkům za obětavou službu, kterou vykonávají bez nároku na odměnu. Děkujeme těm, kteří sloužili v rámci bohoslužeb na biblických hodinách, v domovech důchodců slovem, zpěvem, hrou na hudební nástroje, nebo i jiným způsobem. Děkuji presbyterům za jejich službu, děkuji všem za účast na brigádách, pomoc při návštěvách a za mnohé další věci vykonané pro náš sbor. Děkujeme všem učitelům, kteří slouží dětem na nedělních besídkách, kteří připravují programy k různým příležitostem, připravují letní tábory. Děkujeme manželům Borňovým a Kotekovým, kteří se věnují dorostu. Děkujeme vedoucím různých skupin ve sboru za jejich službu. Děkujeme těm, kteří vedou různé hudební složky (pěvecké sbory, dechový orchestr, KL band, dorostovou skupinu, dětský pěvecký sbor) za obětavou službu. Děkujeme všem, kteří se jakkoli podílíte na Božím díle v našem sboru, ať za to vše přijmete od našeho Pána hojné požehnání ve svém životě. 3. PRESBYTERSTVO Ve svém čtvrtém (posledním) volebním roce pracovalo v tomto složení: 14 presbyterů (Cienciala Jan, Cyroň Jiří, Kaleta Miroslav, Kawuloková Helena, Kokotek Jaroslav, Molin Karel ml., Pientok Roman, Ing. Pieter Paweł, Rzyman Jan, Ing. Szromek Jaroslav, Ing. Tomala Jan, Tomeczek Petr) a 6 zástupců (Chmiel Marek, Josiek Jan, Mgr. Sniegoňová Ilona, Stebel Jan ml., Tomala Petr, Tomeczek Tomáš). Celkem se konalo 7 schůzi presbyterstva. Sborové shromáždění se konalo v neděli po bohoslužbách, dne MAJETEK SBORU Majetkem sboru jsou tyto nemovitosti: kostel v Komorní Lhotce, Sborový dům Martina Luthera s přístavbou, kde se nachází byt pro faráře a sborový sál, dále starý sborový domek, kaple v Hnojníku, Smilovicích a v Řece. Sborové objekty jsou pojištěné. K pohřbům je využívána i evangelická kaple ve Stříteži, která však není majetkem sboru. K majetku patří i další pozemky v Řece a v Komorní Lhotce.

3 5. BOHOSLUŽBY Konaly se v kostele. V zimním období po Novém roce, ve Sborovém sálu. Jednou v měsíci se bohoslužby konaly v kaplích v Hnojníku a ve středisku Karmel ve Smilovicích, dvakrát měsíčně v kapli v Řece. BOHOSLUŽBY celkem: 104 x Místo konání V jazyce českém V jazyce polském V obou jazycích Komorní Lhotka 23x 21x 23x Hnojník 5x 6x 1x Smilovice 10x Řeka 7x 7x 1x 6. ZPOVĚĎ A VEČEŘE PÁNĚ Konala se především v kostele v rámci bohoslužeb i po bohoslužbách, ve sborovém sálu, ve Smilovicích na Karmelu, ale také v kaplích v Hnojníku a v Řece, v domově důchodců Sarepta a Betanie, v Charitě v Hnojníku i po domácnostech. Zpověď a Večeře Páně celkem: 77x Místo konání Celkem V kostele, nebo sálu v rámci bohoslužeb 16x V kostele, nebo sálu po bohoslužbách 15x V Hnojníku 2x Ve Smilovicích - v rámci bohoslužeb 10x V Řece 4x Zp. pro nemocné, v domácnostech, v domovech 30x 7. NEDĚLNÍ BESÍDKA V době bohoslužeb se koná nedělní besídka na těchto místech: v Komorní Lhotce (fara) 55 dětí, v Hnojníku (kaple) 6 dětí, ve Stříteži (obecní úřad) 14 dětí, ve Smilovicích (Karmel) 10 dětí a v Řece (obecní úřad) 12 dětí. Nedělní besídku navštěvuje tedy 97 dětí. Poděkování patří všem dobrovolným pracovníkům nedělních besídek za jejich obětavou službu, kterou poskytují naši nejmladší generaci. V tomto roce byl pro děti připraven bohatý dopolední i odpolední program v rámci sborového dne, prázdninový pobyt v Oldřichovicích na chatě pod Lipou, který byl rozdělen do dvou turnusů, Drakiáda, hvězdičkové párty na faře, vánoční slavnosti (tzv. gwiazdki ) a jiné slavnosti. Děkujeme organizátorům jednotlivých akcí za jejich obětavou službu.

4 Učitelé nedělních besídek: Komorní Lhotka: Z. Chodurová, A. Kukuczová, M. Szromková, E. Chmielová, M. Gwóźdźová, I. Śniegoňová, M. a I. Molinove, N. Waliczková, D. Niemczyková Hnojník: manželé Witasovi, D. Steblová, Z. Sassiková, M. Cyroňová Střítež: J.Tomala, M. Kaletová, R. Sniegoňová, T. Szromek, M. Siwá Smilovice: D. Slámová, E. Kokotek, H. Pientoková, J. Chlebek Řeka: I. Śniegoňová, D. Niemczyková, Z. Janiczková,, H. Kubicová, U. Szromková Děkujeme všem, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na jednotlivých programech a slavnostech, kteří s láskou a obětavostí sloužíte dětem. 8. VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ Výuka náboženství byla vedena na školách v Komorní Lhotce (13 dětí), v Hnojníku v české škole (19 dětí), v Hnojníku na polské škole (29 dětí), ve Střítež (15 dětí), ve Smilovicích (2 děti) a v mateřské škole v Komorní Lhotce (15 dětí) a ve Smilovicích (6 dětí). Vyučování se tedy účastní 99 dětí. Náboženství vyučuje Daniela Niemczyková, Renáta a Boleslav Firlovi. 9. KONFIRMACE Slavnost konfirmace se konala Konfirmační cvičení navštěvovalo celkem 15 dětí, z toho 7 chlapců a 8 děvčat. V rámci konfirmačního cvičení se konfirmandé první pátek v měsíci účastnili společného setkání na dorostu (Komorní Lhotka nebo Smilovice) a 1x v roce víkendového pobytu společně s dorostem na horách. Po prázdninách navštěvuje konfirmační cvičení 8 dětí, z toho 4 chlapci a 4 děvčata. 10. DOROST V Komorní Lhotce se schází pod vedením manželů Heleny a Michala Broňových každý pátek na faře v průměru 12 dorostenců, ve Smilovicích pod vedením manželů Romana a Romany Kotekových v průměru 10 mladých lidí. 11. MLÁDEŽ Mládež se schází pravidelně každý pátek v Komorní Lhotce (fara), ve Stříteži (Kulturní dům) a ve Smilovicích (Středisko KS-SCH Karmel ), od září se začala scházet mládež i v Řece (Kulturní dům). Vedoucí mládeže: Komorní Lhotka: Lukáš Szromek, Střítež: Martin Jursa, Smilovice: manželé Roman a Magdalena Tomeczkovi, Řeka: M. Pawlitko. V průměru se schází na těchto místech kolem 28 mladých lidí.

5 Děkujeme misijním týmům, které působí v Řece (RiverClub) a v Hnojníku (HKlub) za službu mladým lidem. Děkujeme také všem mladým i starším, kteří na setkání mládeže přicházejí a slouží biblickým výkladem, nebo jakýmkoliv jiným způsobem. 12. BIBLICKÉ HODINY Pravidelně se konají každou neděli v Komorní Lhotce - fara, neděli ve Smilovicích- Karmel, každé úterý v Hnojníku v kapli, (2. úterý v měsíci v sálu v Charitě), 1. úterý v měsíci ve Stříteži místnost obecního úřadu, v rámci seniorátu každé úterý v domově důchodců Sarepta, každou středu v domově důchodců v Betanii, 3. sobotu v měsíci v domově s pečovatelskou službou Sarepta. Děkujeme mládeži, pěveckým sborům, dechovým orchestrům i dalším sestrám a bratřím, kteří svou službou obohacují programy jednotlivých biblických hodin. Děkujeme i s. Aurélii Cyroňové a Dance Wojnarové za pravidelné návštěvy nemocných v Domově Důchodců v Sareptě. 13. ZPĚV A HUDBA VE SBORU Na území našeho sboru se scházeli k pravidelným zkouškám dva dechové orchestry a dva smíšené pěvecké sbory, dětský soubor Kamarádi, mládežová skupina KL Band, hudební skupina Man-hu. Na území Smilovic dechový orchestr vedl br. Petr Bromek, v Komorní Lhotce br. Jiří Cyroň. Pěvecký sbor ve Smilovicích vede sestra Lidie Tomeczková a v Komorní Lhotce bratři Josef Tomala a Jiří Cyroň. Dětský soubor Kamarádi vede br. Tomáš Szromek. Vedoucím skupiny KL Band je s. Halina Kubicová. Vedoucím hudební skupiny je Tomáš Siwý. Děkujeme všem členům za jejich službu, za různá hudební vystoupení v rámci bohoslužeb, na biblických hodinách a při jiných příležitostech. 14. ŽIVOT SBORU Sborové slavnosti Památka posvěcení chrámu. (host: Doc. ThDr Tomáš Novotný, dopoledne mužský pěvecký sbor a odpoledne hudební skupina Citadela z Albrechtic) Slavnost konfirmace Sborový den (Heslo:Trpělivost) Odpolední a evangelizační slavnosti Setkání u památníku na Goduli Poděkování za úrody Reformační bohoslužby (středisko Karmel ve Smilovicích) Sborový vánoční večírek Adventní koncert v kostele (místní hudební složky, gor. skupina Zarombek)

6 Setkání se zaměřením na nejmenší věkovou skupinu - letní tábor pro děti I. turnus ( ) - letní tábor pro děti II. turnus ( ) - zakončení prázdnin (27.8.) - drakiáda (1.10.) - hvězdičková párty (3.12.) - neděle matky - vánoční slavnosti (gwiazdki) Setkání se zaměřením na dorost a mládež - zimní pobyty na horách - mládežové bohoslužby (3.4., 4.9., ) - společné večernice - Dívčí jízda (8.4., ) - Pánská jízda (8.4. a ) - letní stanování ( u Heliošů) - Seniorátní konference (5.11.) Setkání se zaměřením na rodiny - večernice (29.1. a 19.11) - Kurz manželské večery ( ) - víkendový pobyt v Jeseníku ( ) - setkání maminek na mateřské dovolené (2. a 4. úterý v měsíci) - setkání pro ženy (3x v roce) Akce pro všechny generace - Přednáška T. Graumanna (27.3.) - Přednáška Dr. A. Bystrzyckiej o Januszu Korczaku (10.4.) - Přednáška o umírání a smrti (13.11.) - seniorátní zájezd po stopách M. Luthera ( ) - misijní zájezd do Srbska ( ) - zájezd do Wieliczki a Krakowa (24.9.) Další pravidelná setkávání - Modlitební setkání na Karmelu (1. a 3. středa)

7 - Modlitební skupinky po domácnostech Podporujeme - Misijní aktivity Petra Unucki v Havířově - Dárky pro děti a seniory na Ukrajině - Misijní klub v Řece (River club) - Misijní klub v Hnojníku (H klub) Všem (a je vás opravdu mnoho), kteří jste se jakkoli podíleli na realizaci těchto setkání a slavností srdečně děkujeme. Jsme rádi, že se můžeme vzájemně obohacovat těmi dary milosti, které jsme od našeho Pána dostali, aby mohlo růst Boží dílo k oslavě a chvále našeho Spasitele. 15. HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST V uplynulém roce byly zrealizovány tyto práce: - Generální oprava elektrorozvaděče v kostele - Oprava části opěrné zdi hřbitova - Realizace základové desky a dlažby pod stavbu altánu u farní budovy - Osvětlení věžních hodin - Pročištění kanalizace dešťových vod ústících z farní budovy 16. HOSPODÁŘSKÝ PLÁN V roce 2012 bychom s pomocí Boží chtěli provést tyto práce: - Dostavba altánu - Výměna části oken na farní budově - Výměna a dovybavení ozvučení v sálu farní budovy 17. STATISTIKA SBORU Náš sbor čítá přibližně 1212 členů. V uplynulém roce se konalo: - křtů: 19 /z toho 6 chlapců a 13 děvčat, 14 v jazyce českém, 3 v jazyce polském, 2 v jazyce českopolském/ - sňatků: 11 /z toho 7 v jazyce českém, 3 v jazyce polském, 1 v jazyce česko-polském / - pohřbů: 18 /z toho 9 žen a 9 mužů, 14 v jazyce českém, 3 v jazyce polském, 1 v jazyce českopolském/

8 18. ZÁVĚR Při ohlédnutí se za tým, co jsme prožili, chceme se dívat dopředu. Již několik let se mluví o vzniku nového sboru ve Smilovicích. Jestliže toto je náš cíl, je pravý čas začít v této věci jednat, abychom nepropásli příležitosti, které se nemusí opakovat. Kromě toho chceme být otevřeným společenstvím nejen pro všechny generace, ale i pro lidi, kteří nejsou naši součásti. Je jenom na nás, co proto uděláme. K tomu je ale potřeba, abychom byli duchovně zralý a stálý kéž využijeme všechny příležitosti v našem společenství k tomu, abychom duchovně rostli. Při tom všem bychom neměli zanedbat nést evangelium tam, kde nezaznívá to nás totiž duchovně obohacuje a posilňuje. Ať nás milostivý Bůh neopouští a vede. V Komorní Lhotce, dne Zprávu vypracovala: Renáta Firlová

Zpráva ze života a práce sboru v Komorní Lhotce za rok 2013

Zpráva ze života a práce sboru v Komorní Lhotce za rok 2013 Zpráva ze života a práce sboru v Komorní Lhotce za rok 2013 Tato zpráva byla k dispozici všem členům sborů v tištěné podobě a zveřejněna na internetových stránkách našeho sboru týden před Sborovým shromážděním.

Více

Zpráva ze života a práce sboru v Komorní Lhotce za rok 2014

Zpráva ze života a práce sboru v Komorní Lhotce za rok 2014 Zpráva ze života a práce sboru v Komorní Lhotce za rok 2014 Tato zpráva byla zveřejněna na internetových stránkách našeho sboru týden před Sborovým shromážděním. Byla přijata na Sborovém shromáždění v

Více

LEDEN 2016 STYCZEŃ 2016 ÚNOR LUTY

LEDEN 2016 STYCZEŃ 2016 ÚNOR LUTY LEDEN 2016 STYCZEŃ 2016 1. Nový rok 8.30 č 16.00 novoroční setkání Sbor 3. 2. n. po Narodzeniu P. 10.30 p Kosz. 8.30 p Zbór 6. Zjevení Páně - Epifanie Bohoslužba v rámci týdne modliteb 17.00 - Návsí 10.

Více

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město Výroční zpráva 2007 Křesťanský sbor Praha Jižní Město Hrabákova 1969, Praha 4, 148 00 tel.: 603 174 268 e-mail: KS.PRAHA.JM@POST.CZ www.ksjm.ecn.cz Obsah Poslání, základní orientace Cílová skupina (oblast)

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Oddíl B. Odpovědnost za výchovu a vzdělávání v církvi a jejich hospodářské zajištění

Oddíl B. Odpovědnost za výchovu a vzdělávání v církvi a jejich hospodářské zajištění ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI OBSAH: Preambule Oddíl A. Výchova a vzdělávání v církvi Čl. 1 Zásady a cíle výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 2. Obsah výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 3. Zaměření výchovy

Více

Rok rodiny - slovo úvodem

Rok rodiny - slovo úvodem Rok rodiny - slovo úvodem Drazí čtenáři! Tento rok je v naší církvi označen Rokem rodiny. Když jsem přemýšlel nad úvodníkem do tohoto Sborového informátoru, uvědomil jsem si, že by si dané téma zasloužilo

Více

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI OBSAH: Preambule Oddíl A. Výchova a vzdělávání v církvi Čl. 1 Zásady a cíle výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 2. Obsah výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 3. Zaměření výchovy

Více

Zpráva ze života farního sboru v Oldřichovicích za rok 2010

Zpráva ze života farního sboru v Oldřichovicích za rok 2010 Zvláštní číslo březen 2010 1. Úvod Zpráva ze života farního sboru v Oldřichovicích za rok 2010 Rok 2010 byl pro oldřichovický sbor rokem nezměněné Boží milosti. Pán Bůh skrze Krista a působení Ducha svatého

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 26.3.2011 12/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 26.března 2011 9.30 12.00 Bohoslužba Večeře Páně uvádí br. Bohumil Špinar ml.

Více

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání 40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání Krista. Současná doba přináší nová ohrožení, ale také

Více

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ 44/2010 Modlitebna CASD - Londýnská 30 - Praha 2 - Vinohrady CÍRKEV ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE P r o g r a m s o b o t n í b o h o s l u ž b y 6. listopadu 2010 9.30-10.30 Sobotní škola

Více

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a.

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a. Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 25. 9. do 2. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 26. neděle v mezidobí 25 Mše svatá v ě Mše svatá v Renotech

Více

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 11.prosince 2010 Společná píseň

Více

Církev bratrská v Ostravě

Církev bratrská v Ostravě Církev bratrská v Ostravě Sborová oznámení DUBEN 2013 PRAVIDELNÝ PROGRAM: ÚTERÝ 9:30 Maminec STŘEDA 15:00 Klub seniorů STŘEDA 18:30 Biblická a modlitební hodina PÁTEK 15:00 Dorost (www.cb.cz/ostrava/archa)

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 2. 10. do 9. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky Po 3 Út 4 St Čt Pá 27. neděle v mezidobí 2 Mše svatá v ě Mše

Více

Návrhy ze sborů a návrhy na změnu Církevního zřízení k projednání na 1. zasedání 48. konventu Královéhradeckého seniorátu ČCE

Návrhy ze sborů a návrhy na změnu Církevního zřízení k projednání na 1. zasedání 48. konventu Královéhradeckého seniorátu ČCE Návrhy ze sborů a návrhy na změnu Církevního zřízení k projednání na 1. zasedání 48. konventu Královéhradeckého seniorátu ČCE 1. Návrhy na změnu Církevního zřízení CZ 23 Do CZ 23 se vkládá nový odst. 6

Více

Mateřské centrum slaví 2 roky

Mateřské centrum slaví 2 roky Mateřské centrum slaví 2 roky ohlédnutí za loňským rokem Mateřské centrum svou činností a programem zaměřeným na ty nejmenší rozvíjí a podporuje jejich psychomotorický vývoj řečové dovednosti jemnou motoriku

Více

ROK 2012 --------------------

ROK 2012 -------------------- Základní umělecká škola Gustava.Mahlera Humpolec,Školní 701, PSČ 396 01 PŮDNÍ VESTAVBA koncertní sál ZUŠ G.Mahlera- udrţitelnost projektu ROP - Jihovýchod ROK 2012 -------------------- POČET PREZENTACÍ

Více

informace polenské farnosti prosinec 2013

informace polenské farnosti prosinec 2013 informace polenské farnosti prosinec 2013 Děkujeme ti, Pane, že nám v době adventního očekávání připomínáš falešnost naší zbožnosti, jsmeli spokojeni sami se sebou. Děkujeme ti za prorocké slovo, které

Více

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012 Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Změna názvu sdružení 2 Dne 3. října 2012 byla na členské schůzi SLDB schválena změna názvu sdružení

Více

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně LEDEN Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie Sobota 2.1. Neděle 3.1. 2. neděle po Narození Páně Středa 6.1. Slavnost Zjevení Páně, Sv. Tři Králové Neděle 10.1. Svátek Křtu Páně Končí doba vánoční Sobota

Více

Církev bratrská v Ostravě

Církev bratrská v Ostravě Církev bratrská v Ostravě Sborová oznámení PROSINEC 2012 PRAVIDELNÝ PROGRAM: ÚTERÝ 9:30 Maminec STŘEDA 15:00 Klub seniorů STŘEDA 18:30 Biblická a modlitební hodina PÁTEK 15:00 Dorost (www.cb.cz/ostrava/archa)

Více

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od v týdnu Od 1. 12. 8. 12. 2013 I. NEDĚLE Žehnání adventních věnců za ochranu Boží a P. Marie pro rodinu Tůmovu a Snášelovu za + manžela Jana Mifka, snachu a sestru za + Miloše Štursu a rodiče za živé a

Více

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 11. 9. do 18. 9. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 11 9:30 Mše svatá v ě 24. neděle v mezidobí Mše svatá v Renotech

Více

ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V PRAZE 8 LIBNI ZA ROK 2007

ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V PRAZE 8 LIBNI ZA ROK 2007 ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V PRAZE 8 LIBNI ZA ROK 2007 1. ÚVOD Staršovstvo sboru předkládá tuto zprávu společenství sboru. Činí tak v důvěře, že se může stát

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

[ZPRÁVA ZE ŽIVOTA A PRÁCE SBORU]

[ZPRÁVA ZE ŽIVOTA A PRÁCE SBORU] 2015 Slezská církev evangelická a. v. farní sbor Návsí [ZPRÁVA ZE ŽIVOTA A PRÁCE SBORU] Jsme společenstvím věřících v Ježíše Krista, kde se zvěstuje evangelium a vysluhují svátosti. Jako součást Božího

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

Vinohradský zpravodaj

Vinohradský zpravodaj Vinohradský zpravodaj Program sobotní bohoslužby Oznámení sboru Vinohrady Dnes při dopolední i odpolední bohoslužbě poslouží kázáním bratr Michal Balcar. Příští sobotu kázáním poslouží bratr Jiří Drejnar.

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

XIX. Co se nevešlo do škatulek. Obal CD, na němž zpívá Lena Romanoff populární písně a šansony z dvacátých a třicátých let 20.

XIX. Co se nevešlo do škatulek. Obal CD, na němž zpívá Lena Romanoff populární písně a šansony z dvacátých a třicátých let 20. Hudební dění v Polné a okolí 349 XIX. Co se nevešlo do škatulek Není bez zajímavosti, že se někteří z polenských rodáků prosadili v populární hudbě v zahraničí. Touto první je: Alena Jacob Narodila se

Více

17.3.2012 11/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

17.3.2012 11/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 17.3.2012 11/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 17. března 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Haluzová Helena 10.30 10.45 Přestávka

Více

Střešovický. evangelík. na říjen 2013

Střešovický. evangelík. na říjen 2013 Střešovický evangelík na říjen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 8.10.2011 40/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 8. října 2011 Společná píseň

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Zápis a usnesení 27. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 21.1. 2013 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 27. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 21.1. 2013 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 27. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 21.1. 2013 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol, Petra Szczuková, Roman Pientok, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Tomáš Kubala, Jindřich Mackowski

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

ZPRÁVA ZE ŽIVOTA FARNÍHO SBORU SLEZSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ A. V. V TŘANOVICÍCH ZA ROK

ZPRÁVA ZE ŽIVOTA FARNÍHO SBORU SLEZSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ A. V. V TŘANOVICÍCH ZA ROK 1 ZPRÁVA ZE ŽIVOTA FARNÍHO SBORU SLEZSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ A. V. V TŘANOVICÍCH ZA ROK 2012 (Zpráva bude prezentována w power-pointové formě na sborovém shromáždění 17.3. 2013) 1. Úvod Biblickým veršem,

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Díkčinění 2015. Libiš. Farní sbor Českobratrské církve evangelické

Díkčinění 2015. Libiš. Farní sbor Českobratrské církve evangelické Farní sbor Českobratrské církve evangelické Libiš Kazatelská stanice Kostelec nad Labem Díkčinění 2015 Člověk, jehož dny jsou jako tráva, rozkvétá jak polní kvítí; sotva ho ovane vítr, už tu není, už se

Více

Velikonoce 2014 FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ LIBIŠ

Velikonoce 2014 FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ LIBIŠ FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ LIBIŠ KAZATELSKÁ STANICE KOSTELEC NAD LABEM Velikonoce 2014 Když byl v Betanii v domě Šimona Malomocného a seděl u stolu, přišla žena, která měla alabastrovou

Více

ZPRÁVA ZE ŽIVOTA FARNÍHO SBORU SLEZSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ A. V. V TŘANOVICÍCH ZA ROK

ZPRÁVA ZE ŽIVOTA FARNÍHO SBORU SLEZSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ A. V. V TŘANOVICÍCH ZA ROK 1 ZPRÁVA ZE ŽIVOTA FARNÍHO SBORU SLEZSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ A. V. V TŘANOVICÍCH ZA ROK 2014 (Zpráva byla prezentována w power-pointové formě na sborovém shromáždění dne 22. 3. 2015) 1. Úvod Biblickým veršem,

Více

Církev bratrská v Ostravě

Církev bratrská v Ostravě Církev bratrská v Ostravě Sborová oznámení PROSINEC 2012 PRAVIDELNÝ PROGRAM: ÚTERÝ 9:30 Maminec STŘEDA 15:00 Klub seniorů STŘEDA 18:30 Biblická a modlitební hodina PÁTEK 15:00 Dorost (www.cb.cz/ostrava/archa)

Více

Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už

Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už není ten stejný život, neboť my už nejsme tak úplně stejní.

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

ZPRÁVA ZE ŽIVOTA FARNÍHO SBORU Slezské církve evangelické a. v. ve Frýdku-Místku za rok 2015

ZPRÁVA ZE ŽIVOTA FARNÍHO SBORU Slezské církve evangelické a. v. ve Frýdku-Místku za rok 2015 ZPRÁVA ZE ŽIVOTA FARNÍHO SBORU Slezské církve evangelické a. v. ve Frýdku-Místku za rok 2015 1. Úvod Celý minulý rok nás povzbuzovaly tyto biblické verše: Sbor: "Buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní,

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

Zpráva ze života farního sboru v Oldřichovicích za rok 2011

Zpráva ze života farního sboru v Oldřichovicích za rok 2011 Zvláštní číslo březen 2012 1. Úvod Zpráva ze života farního sboru v Oldřichovicích za rok 2011 Rok 2011 patřil mezi další z požehnaných let v životě evangelického sboru v Oldřichovicích. I když se ve světě

Více

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU Mekuc 11/2015 Úterý 3. listopadu v 15.30 hodin hudební sál MKD PŘÍVORANKA Středa 4. listopadu v 17.00 hodin hudební sál MKD JAZZ WORLD PHOTO 2015 Zahájení výstavy fotografií a Jazzového listopadu v MEKUC.

Více

Porada mládeže 26. 11. 2011 Přerov

Porada mládeže 26. 11. 2011 Přerov Porada mládeže 26. 11. 2011 Přerov Přítomni: Vlastik Stejskal, Eva Urbanová, Barča Halušková, Gabča Halušková, Jakub Hromádka, Josef Tymrák, Jiří Zapletal, Kolja Ivaskiv, Dalibor Jehlář, Jiří Hölbling,

Více

PODZIMNÍ SBOROVÝ DOPIS 2015

PODZIMNÍ SBOROVÝ DOPIS 2015 PODZIMNÍ SBOROVÝ DOPIS 2015 Zbožnost, která se spokojí s tím, co má, je už sama velké bohatství. Nic jsme si totiž na svět nepřinesli, a také si nic nemůžeme odnést. Máme-li jídlo a oděv, spokojme se s

Více

Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ IČ

Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ IČ Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ 40747 IČ 66102391 O nás Náplní činnosti mladých hasičů při SDH Varnsdorf je vzdělávání dětí nejen v

Více

ŘÁD SBOROVÉHO ŽIVOTA OBSAH. Preambule

ŘÁD SBOROVÉHO ŽIVOTA OBSAH. Preambule ŘÁD SBOROVÉHO ŽIVOTA OBSAH Preambule 1. Bohoslužebná shromáždění 2. Katechetická shromáždění 3. Příležitostná shromáždění 4. Život sboru mimo shromáždění 5. Závěrečná ustanovení Preambule Věříme, že Kristova

Více

Program adventu v Lanškrouně

Program adventu v Lanškrouně I. ADVENTNÍ TÝDEN NEDĚLE 27.11. Program adventu v Lanškrouně 14:00 Nám. J. M. Marků Lanškrounský smíšený sbor, Komo/K/rák ZUŠ J. Pravečka Lanškroun pod vedením V. Jetmarové I. adventní koncert - žáci hudebního

Více

KONTAKTNÍ INFORMACE. Adresa: Úřední hodiny. Farní sbor Slezské církve evangelické a. v. v Komorní Lhotce 739 53 Komorní Lhotka 152 tel.

KONTAKTNÍ INFORMACE. Adresa: Úřední hodiny. Farní sbor Slezské církve evangelické a. v. v Komorní Lhotce 739 53 Komorní Lhotka 152 tel. KONTAKTNÍ INFORMACE Adresa: Farní sbor lezské církve evangelické a. v. v Komorní Lhotce 739 53 Komorní Lhotka 152 tel. 558 696 857 Úřední hodiny Úterý a čtvrtek 14:30 16:00 hod. tředa a pátek 8:30 11:30

Více

Římskokatolická farnost Dobříš Pastorační centrum sv. Tomáše VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

Římskokatolická farnost Dobříš Pastorační centrum sv. Tomáše VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Římskokatolická farnost Dobříš Pastorační centrum sv. Tomáše VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Výstava S KŘÍŽEM (vernisáž 18. 5. 2014) Indiáni akce pro tatínky s dětmi (červenec 2014) 1 Činnost a zaměření Římskokatolická

Více

Zpráva ze života a práce sboru

Zpráva ze života a práce sboru Zpráva ze života a práce sboru Slezské církve evang. a.v. v Hrádku za rok 2014, přečtená na sborovém shromáždění, které se konalo dne 15. března 2015 r. v 11,30 hod. v evang. kostele po bohoslužbách. 1.Úvod:

Více

Vinohradský zpravodaj

Vinohradský zpravodaj Vinohradský zpravodaj Program sobotní bohoslužby Oznámení sboru Vinohrady Dnes při dopolední i odpolední bohoslužbě poslouží kázáním bratr Michal Balcar. Taktéž příští sobotu kázáním poslouží bratr Michal

Více

Výběr ze zápisů jednání staršovstva. v roce 2014

Výběr ze zápisů jednání staršovstva. v roce 2014 Výběr ze zápisů jednání staršovstva v roce 2014 Kostel Byla podána žádost o grant na opravu varhan. Pardubický kraj vyhověl žádosti o podporu ve výši 20.000,- Kč. Díky tomu byla dokončena 1. etapa opravy

Více

7.12. 2015 - pondělí Zdravotní cvičení pro seniory 7:45 8:45 Počítačové kurzy 9:00 12:00 Kondiční cvičení ženy 9:00 10:00

7.12. 2015 - pondělí Zdravotní cvičení pro seniory 7:45 8:45 Počítačové kurzy 9:00 12:00 Kondiční cvičení ženy 9:00 10:00 SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY Středisko sociálních služeb Městské části Praha 9 Harrachovská 422/2, Praha 9 Prosek, www.ssspraha9.cz tel.: 724-905 785, 286582298, e-mail: dunderova@ssspraha9.cz

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

Březen 2013 Číslo 22

Březen 2013 Číslo 22 Březen 2013 Číslo 22 Milí bratři, milé sestry, postní období, které každý jinak prožíváme, má být přípravou na slavení Velikonoc, největších křesťanských svátků. Přejeme vám, abyste je mohli prožít s radostí,

Více

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 18. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více

Krátké ohlédnutí za rokem 2009 v naší farnosti

Krátké ohlédnutí za rokem 2009 v naší farnosti Krátké ohlédnutí za rokem 2009 v naší farnosti 1/ Duchovní správa Po celé první pololetí zajišťovali duchovní správu farnosti probošt P. Václav Habart jako její řádný farář, P. Pavel Lev Eliáš OFMCap.

Více

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Svobodovu, Hamříkovu, Žulkovskýcha na poděkování za uzdravení, Boží ochranu a pomoc 2.1. Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského,

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Mělnické kulturní PROGRAM 12/2015 Úterý 1. 12. 17.00 20.00 hodin hudební sál MKD VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Kurz výroby vánočních dekorací s lektorkami SOU Liběchov. Rezervace na tel. 606 613 406 nebo na

Více

Českobratrská církev evangelická

Českobratrská církev evangelická Českobratrská církev evangelická Česká reformace Český reformátor Mistr Jan Hus upálen 1415 v Kostnici Vysluhování eucharistie chlebem i vínem (pod obojí) kněžím i laikům včetně dětí Po období husitských

Více

Střešovický. evangelík. na říjen 2012

Střešovický. evangelík. na říjen 2012 Střešovický evangelík na říjen 2012 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá Datum Čas Název akce Místo konání sobota 1.12. 15.00-18.00 Doneste si zvoneček, rozsvítíme stromeček aneb VELKÝ POHÁDKOVÝ MEJDAN Vánoční dílny neděle 2.12. 09.00-18.00 Advent na náměstí - Reprodukovaná

Více

Beskydská oáza, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA. Zakladatel: Slezská církev evangelická a.v. - Śląski Kościół Ewangelicki AW Na Nivách 259/7, Český Těšín

Beskydská oáza, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA. Zakladatel: Slezská církev evangelická a.v. - Śląski Kościół Ewangelicki AW Na Nivách 259/7, Český Těšín ! Beskydská oáza, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Zakladatel: Slezská církev evangelická a.v. - Śląski Kościół Ewangelicki AW Na Nivách 259/7, 737 01 Český Těšín Výroční zpráva Beskydská oáza, o.p.s. za rok

Více

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Bohoslužby v ostatních kostelích najdete na stránkách Arcibiskupství pražského: http://bohosluzby.apha.cz/ nebo http://www.krestanskevanoce.cz/?k=praha Cizojazyčné

Více

ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V PRAZE 8 LIBNI ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V PRAZE 8 LIBNI ZA ROK 2010 ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V PRAZE 8 LIBNI ZA ROK 2010 1. ÚVOD Tuto zprávu předkládá libeňskému evangelickému sboru jeho staršovstvo. Sleduje a hodnotí v ní

Více

Hasło roku - Heslo roku

Hasło roku - Heslo roku Hasło roku - Heslo roku I dam wam serce nowe, i ducha nowego dam do waszego wnętrza, i usunę z waszego ciała serce kamienne, a dam wam serce mięsiste. Ezechiel 36,26 A dám vám nové srdce a do nitra vám

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Šumperk 24. února 2012 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Šumperku VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Milé sestry, milí bratři, při nedělních bohoslužbách dne 11. 3. 2012 se bude konat Výroční Sborové

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 27. 11. do 4. 12. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 1. neděle adventní Žehnání adventních věnců 27 Mše svatá v

Více

Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady

Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady září 2012 červen 2013 Naše farnost je typickou pražskou farností, tzn. že kromě katolíků, majících trvalý nebo přechodný pobyt na území

Více

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688 Všemohoucí, věčný Bože, když se tvůj jednorozený Syn stal člověkem, byl ti představen v chrámě; my si to dnes připomínáme a pokorně prosíme: očisti naše nitro, abychom mohli předstoupit před tebe. 1.čt.:

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Večery u kapucínů. www.veceryukapucinu.cz. Výtěžek dobrovolného vstupného z dubnové benefice bude věnován

Večery u kapucínů. www.veceryukapucinu.cz. Výtěžek dobrovolného vstupného z dubnové benefice bude věnován Večery u kapucínů Cyklus benefičních akcí, které se konají první středu v měsíci (mimo letní prázdniny) od 19 hodin v prostorách kláštera bratří kapucínů v Praze na Hradčanech. Svým dobrovolným darem v

Více

USNESENÍ 2. zasedání Zastupitelstva obce Návsí konaného dne v 15:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Návsí

USNESENÍ 2. zasedání Zastupitelstva obce Návsí konaného dne v 15:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Návsí 2. zasedání Zastupitelstva obce Návsí konaného dne 10.12. 2014 v 15:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Návsí 2/16 Kontrolu plnění usnesení Zastupitelstva obce Návsí 2/17 Zprávu o činnosti Rady

Více

1. zasedání 33. synodu ČCE (19. 22. 5. 2011) TISK 23 (Komise C) NOVELA ŘÁDU VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI A SOUVISEJÍCÍ ZMĚNY DALŠÍCH ŘÁDŮ

1. zasedání 33. synodu ČCE (19. 22. 5. 2011) TISK 23 (Komise C) NOVELA ŘÁDU VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI A SOUVISEJÍCÍ ZMĚNY DALŠÍCH ŘÁDŮ TISK č. 23 1. zasedání 33. synodu ČCE (19. 22. 5. 2011) TISK 23 (Komise C) NOVELA ŘÁDU VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI A SOUVISEJÍCÍ ZMĚNY DALŠÍCH ŘÁDŮ A) Úvod Koncepční komise během své činnosti upozornila

Více

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli.

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. 25 26 27 Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. VEČERNÍ PRODEJ čtvrtek 15. 12. a úterý 20. 12. od 19:00 do 22:00 hodin UZAVŘETE SI DO KONCE ROKU STAVEBNÍ

Více

Vizitační protokol (formulář Biskupství litoměřického, verze č. 1) Strana 1 (celkem 8) VIZITAČNÍ PROTOKOL

Vizitační protokol (formulář Biskupství litoměřického, verze č. 1) Strana 1 (celkem 8) VIZITAČNÍ PROTOKOL Vizitační protokol (formulář Biskupství litoměřického, verze č. 1) Strana 1 (celkem 8) VIZITAČNÍ PROTOKOL (Otázky pro vizitovaného a vizitátora v litoměřické diecézi) Schváleno Kněžskou radou litoměřické

Více

ZPRÁVA ZE ŽIVOTA FARNÍHO SBORU SLEZSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ A. V. V TŘANOVICÍCH ZA ROK 2015

ZPRÁVA ZE ŽIVOTA FARNÍHO SBORU SLEZSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ A. V. V TŘANOVICÍCH ZA ROK 2015 1 ZPRÁVA ZE ŽIVOTA FARNÍHO SBORU SLEZSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ A. V. V TŘANOVICÍCH ZA ROK 2015 (Zpráva byla prezentována také w power-pointové formě na sborovém shromáždění dne 13. 3. 2016) 1. Úvod Biblický

Více

2018 rok 65. výročí založení ZUŠ Plán připravovaných aktivit 2017/2018

2018 rok 65. výročí založení ZUŠ Plán připravovaných aktivit 2017/2018 Příloha A: K PLÁNU PRÁCE ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY PhDr. ZBYŇKA MRKOSE PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 2018 rok 65. výročí založení ZUŠ Plán připravovaných aktivit 2017/2018 Říjen 6. říjen 2017 (pátek) Šternberk

Více

Hodnotící zpráva o činnosti školy 2012-2013

Hodnotící zpráva o činnosti školy 2012-2013 Základní umělecká škola Česká Třebová, Kozlovská 775, 560 02 Česká Třebová Hodnotící zpráva o činnosti školy 2012-2013 Zpracovala: Schválil: Romana Kuklová - účetní MgA.Bohuslav Mimra - ředitel školy 1

Více

ZPRÁVA ZE ŽIVOTA FARNÍHO SBORU Slezské církve evangelické a. v. ve Frýdku-Místku za rok 2014

ZPRÁVA ZE ŽIVOTA FARNÍHO SBORU Slezské církve evangelické a. v. ve Frýdku-Místku za rok 2014 ZPRÁVA ZE ŽIVOTA FARNÍHO SBORU Slezské církve evangelické a. v. ve Frýdku-Místku za rok 2014 1. Úvod Celý minulý rok nás povzbuzovaly tyto biblické verše: Mládež: Efezským 4:29 Z vašich úst ať nevyjde

Více

Akce Obce Šardice 2014

Akce Obce Šardice 2014 Akce Obce Šardice 2014 datum pořadatel název akce LEDEN 11.1.2014 MS HUBERT Šardice Myslivecký ples 18.1.2014 FoS Šardičan Krojový ples 28.1.2014 MŠ Interaktivní muzikoterapeutická pohádka ÚNOR 1.2.2014

Více

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Adresa: Nový Oldřichov 86, 471 13 Telefon: 487 767 515, 736

Více

Leden Stránka 1 z 7

Leden Stránka 1 z 7 Leden 2016 Stránka 1 z 7 Zápis č. 1/2016 z veřejného jednání zastupitelstva obce Bohuslavice, konaného dne 18. 1. 2016 od 20:00 hodin v kanceláři starosty obecního úřadu. Přítomni: Tojnar Jiří, Nývlt Vlastimil,

Více

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 29.12. 30.12. 31.12. 1.1. 2.1. 3.1. 4.1. Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů 6. den v oktávu Narození Páně 6. den v oktávu Narození Páně Slavnost

Více

Výroční zpráva Spolku Oříšek

Výroční zpráva Spolku Oříšek 2012 Výroční zpráva Spolku Oříšek Výroční zprávu zpracovali: Jiří Zamouřil, Lenka Hájková 21.1.2013 Kdo jsme: Spolek Oříšek je dobrovolné, nezávislé a neziskové sdružení, sdružující rodiče a zákonné zástupce

Více

Kulturní a společenské akce. Závoz knih ze Šmidingerovy knihovny, 9:00 9:30 hodin. Kavárnička spojená s posezením u kantýny, 13:30 15:00

Kulturní a společenské akce. Závoz knih ze Šmidingerovy knihovny, 9:00 9:30 hodin. Kavárnička spojená s posezením u kantýny, 13:30 15:00 Kulturní a společenské akce PROSINEC 2014 zpracovala: M. Klečková Pondělí 1. 12. Zdobení vánočních stromečků ve 3. patře, 13:30 15:30 Úterý 2. 12. Závoz knih ze Šmidingerovy knihovny, 9:00 9:30 hodin Kavárnička

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více