Zpráva ze života a práce sboru v Komorní Lhotce za rok 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva ze života a práce sboru v Komorní Lhotce za rok 2011"

Transkript

1 Zpráva ze života a práce sboru v Komorní Lhotce za rok 2011 Tato zpráva byla dána k přečtení tištěnou formou a zveřejněna na internetových stránkách našeho sboru již týden před Sborovým shromážděním. Byla přijata na Sborovém shromáždění v neděli, dne 12. února Shromáždění se konalo v rámci bohoslužeb v Komorní Lhotce. 1. ÚVOD Z Boží milosti jsme prožili další rok v našem sboru. Ne jednou jsme byli postaveni před možnost prakticky naplnit biblické heslo, které bylo vybráno pro letošní rok z listu Římanům: Nedej se přemoci zlem, ale přemáhej zlo dobrem. (Ř 12,21) Díky našemu Pánu, za to, že nás vyučoval a vedl i v tomto roce. 2. SBOROVÍ PRACOVNÍCI Sboroví pastoři: Boleslav Firla a Renáta Firlová Katechetka: Daniela Niemczyková Kurátor sboru: Jiří Czernek Zástupce kurátora: Bohuslav Kokotek Kostelnička: Marta Svobodová Varhaníci: Jiří Cyroň a Vanda Žurková Pokladník: Dana Zapletalová Ekonom: Jaroslav Szromek Hospodář sboru: Bohuslav Kokotek Úklid na faře: Irena Kokotková Hospodář farní budovy: Jaroslav Kokotek Hospodáři kaplí: Anna Jośková (Hnojník), Tomáš Mikolajczak (Smilovice ), Helen Kavuloková (Řeka) Děkujeme všem sborovým pracovníkům za jejich obětavou a svědomitou službu v našem sboru. Kromě toho děkujeme manželům Zmudovým nejen za pomoc sestře kostelnici, ale i za květiny, které sadí ve své zahradě a následně přináší na oltář. Děkujeme i s. Lydii Tomeczkové a br. Tomášovi Szromkovi za hudební doprovod na bohoslužbách, biblických hodinách ve Smilovicích a na jiných setkáních. Děkujeme br. Pavlu Šigutovi za hudební doprovod na odpoledních bohoslužbách a na biblických hodinách v Hnojníku. Poděkováni patří br. Miroslavu Kaletovi za prodej křesťanské literatury. Děkujeme M. a D. Svobodovým, B. Niemczykovi, T. Niemcovi, P. Heliošovi a T. Grygierovi za ozvučení kostela a sborového sálu při bohoslužbách, biblických hodinách a různých slavnostech, za

2 nahrávání zvukových záznamů z bohoslužeb a biblických hodin. (T. Grygierovi i za spravování internetových stránek.) Děkuji br. kurátorovi Jiřímu Czernekovi za vedení schůzi presbyterstva, organizování brigád, připravování oltáře na bohoslužbách ve Smilovicích, za jeho službu v našem sboru. Děkujeme vedoucím křesťanského společenství, Petru Tomeczkovi a Janu Tomalovi za dobrou spolupráci a pomoc v bohoslužebním životě. Nemalé poděkování patří všem dobrovolným pracovníkům za obětavou službu, kterou vykonávají bez nároku na odměnu. Děkujeme těm, kteří sloužili v rámci bohoslužeb na biblických hodinách, v domovech důchodců slovem, zpěvem, hrou na hudební nástroje, nebo i jiným způsobem. Děkuji presbyterům za jejich službu, děkuji všem za účast na brigádách, pomoc při návštěvách a za mnohé další věci vykonané pro náš sbor. Děkujeme všem učitelům, kteří slouží dětem na nedělních besídkách, kteří připravují programy k různým příležitostem, připravují letní tábory. Děkujeme manželům Borňovým a Kotekovým, kteří se věnují dorostu. Děkujeme vedoucím různých skupin ve sboru za jejich službu. Děkujeme těm, kteří vedou různé hudební složky (pěvecké sbory, dechový orchestr, KL band, dorostovou skupinu, dětský pěvecký sbor) za obětavou službu. Děkujeme všem, kteří se jakkoli podílíte na Božím díle v našem sboru, ať za to vše přijmete od našeho Pána hojné požehnání ve svém životě. 3. PRESBYTERSTVO Ve svém čtvrtém (posledním) volebním roce pracovalo v tomto složení: 14 presbyterů (Cienciala Jan, Cyroň Jiří, Kaleta Miroslav, Kawuloková Helena, Kokotek Jaroslav, Molin Karel ml., Pientok Roman, Ing. Pieter Paweł, Rzyman Jan, Ing. Szromek Jaroslav, Ing. Tomala Jan, Tomeczek Petr) a 6 zástupců (Chmiel Marek, Josiek Jan, Mgr. Sniegoňová Ilona, Stebel Jan ml., Tomala Petr, Tomeczek Tomáš). Celkem se konalo 7 schůzi presbyterstva. Sborové shromáždění se konalo v neděli po bohoslužbách, dne MAJETEK SBORU Majetkem sboru jsou tyto nemovitosti: kostel v Komorní Lhotce, Sborový dům Martina Luthera s přístavbou, kde se nachází byt pro faráře a sborový sál, dále starý sborový domek, kaple v Hnojníku, Smilovicích a v Řece. Sborové objekty jsou pojištěné. K pohřbům je využívána i evangelická kaple ve Stříteži, která však není majetkem sboru. K majetku patří i další pozemky v Řece a v Komorní Lhotce.

3 5. BOHOSLUŽBY Konaly se v kostele. V zimním období po Novém roce, ve Sborovém sálu. Jednou v měsíci se bohoslužby konaly v kaplích v Hnojníku a ve středisku Karmel ve Smilovicích, dvakrát měsíčně v kapli v Řece. BOHOSLUŽBY celkem: 104 x Místo konání V jazyce českém V jazyce polském V obou jazycích Komorní Lhotka 23x 21x 23x Hnojník 5x 6x 1x Smilovice 10x Řeka 7x 7x 1x 6. ZPOVĚĎ A VEČEŘE PÁNĚ Konala se především v kostele v rámci bohoslužeb i po bohoslužbách, ve sborovém sálu, ve Smilovicích na Karmelu, ale také v kaplích v Hnojníku a v Řece, v domově důchodců Sarepta a Betanie, v Charitě v Hnojníku i po domácnostech. Zpověď a Večeře Páně celkem: 77x Místo konání Celkem V kostele, nebo sálu v rámci bohoslužeb 16x V kostele, nebo sálu po bohoslužbách 15x V Hnojníku 2x Ve Smilovicích - v rámci bohoslužeb 10x V Řece 4x Zp. pro nemocné, v domácnostech, v domovech 30x 7. NEDĚLNÍ BESÍDKA V době bohoslužeb se koná nedělní besídka na těchto místech: v Komorní Lhotce (fara) 55 dětí, v Hnojníku (kaple) 6 dětí, ve Stříteži (obecní úřad) 14 dětí, ve Smilovicích (Karmel) 10 dětí a v Řece (obecní úřad) 12 dětí. Nedělní besídku navštěvuje tedy 97 dětí. Poděkování patří všem dobrovolným pracovníkům nedělních besídek za jejich obětavou službu, kterou poskytují naši nejmladší generaci. V tomto roce byl pro děti připraven bohatý dopolední i odpolední program v rámci sborového dne, prázdninový pobyt v Oldřichovicích na chatě pod Lipou, který byl rozdělen do dvou turnusů, Drakiáda, hvězdičkové párty na faře, vánoční slavnosti (tzv. gwiazdki ) a jiné slavnosti. Děkujeme organizátorům jednotlivých akcí za jejich obětavou službu.

4 Učitelé nedělních besídek: Komorní Lhotka: Z. Chodurová, A. Kukuczová, M. Szromková, E. Chmielová, M. Gwóźdźová, I. Śniegoňová, M. a I. Molinove, N. Waliczková, D. Niemczyková Hnojník: manželé Witasovi, D. Steblová, Z. Sassiková, M. Cyroňová Střítež: J.Tomala, M. Kaletová, R. Sniegoňová, T. Szromek, M. Siwá Smilovice: D. Slámová, E. Kokotek, H. Pientoková, J. Chlebek Řeka: I. Śniegoňová, D. Niemczyková, Z. Janiczková,, H. Kubicová, U. Szromková Děkujeme všem, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na jednotlivých programech a slavnostech, kteří s láskou a obětavostí sloužíte dětem. 8. VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ Výuka náboženství byla vedena na školách v Komorní Lhotce (13 dětí), v Hnojníku v české škole (19 dětí), v Hnojníku na polské škole (29 dětí), ve Střítež (15 dětí), ve Smilovicích (2 děti) a v mateřské škole v Komorní Lhotce (15 dětí) a ve Smilovicích (6 dětí). Vyučování se tedy účastní 99 dětí. Náboženství vyučuje Daniela Niemczyková, Renáta a Boleslav Firlovi. 9. KONFIRMACE Slavnost konfirmace se konala Konfirmační cvičení navštěvovalo celkem 15 dětí, z toho 7 chlapců a 8 děvčat. V rámci konfirmačního cvičení se konfirmandé první pátek v měsíci účastnili společného setkání na dorostu (Komorní Lhotka nebo Smilovice) a 1x v roce víkendového pobytu společně s dorostem na horách. Po prázdninách navštěvuje konfirmační cvičení 8 dětí, z toho 4 chlapci a 4 děvčata. 10. DOROST V Komorní Lhotce se schází pod vedením manželů Heleny a Michala Broňových každý pátek na faře v průměru 12 dorostenců, ve Smilovicích pod vedením manželů Romana a Romany Kotekových v průměru 10 mladých lidí. 11. MLÁDEŽ Mládež se schází pravidelně každý pátek v Komorní Lhotce (fara), ve Stříteži (Kulturní dům) a ve Smilovicích (Středisko KS-SCH Karmel ), od září se začala scházet mládež i v Řece (Kulturní dům). Vedoucí mládeže: Komorní Lhotka: Lukáš Szromek, Střítež: Martin Jursa, Smilovice: manželé Roman a Magdalena Tomeczkovi, Řeka: M. Pawlitko. V průměru se schází na těchto místech kolem 28 mladých lidí.

5 Děkujeme misijním týmům, které působí v Řece (RiverClub) a v Hnojníku (HKlub) za službu mladým lidem. Děkujeme také všem mladým i starším, kteří na setkání mládeže přicházejí a slouží biblickým výkladem, nebo jakýmkoliv jiným způsobem. 12. BIBLICKÉ HODINY Pravidelně se konají každou neděli v Komorní Lhotce - fara, neděli ve Smilovicích- Karmel, každé úterý v Hnojníku v kapli, (2. úterý v měsíci v sálu v Charitě), 1. úterý v měsíci ve Stříteži místnost obecního úřadu, v rámci seniorátu každé úterý v domově důchodců Sarepta, každou středu v domově důchodců v Betanii, 3. sobotu v měsíci v domově s pečovatelskou službou Sarepta. Děkujeme mládeži, pěveckým sborům, dechovým orchestrům i dalším sestrám a bratřím, kteří svou službou obohacují programy jednotlivých biblických hodin. Děkujeme i s. Aurélii Cyroňové a Dance Wojnarové za pravidelné návštěvy nemocných v Domově Důchodců v Sareptě. 13. ZPĚV A HUDBA VE SBORU Na území našeho sboru se scházeli k pravidelným zkouškám dva dechové orchestry a dva smíšené pěvecké sbory, dětský soubor Kamarádi, mládežová skupina KL Band, hudební skupina Man-hu. Na území Smilovic dechový orchestr vedl br. Petr Bromek, v Komorní Lhotce br. Jiří Cyroň. Pěvecký sbor ve Smilovicích vede sestra Lidie Tomeczková a v Komorní Lhotce bratři Josef Tomala a Jiří Cyroň. Dětský soubor Kamarádi vede br. Tomáš Szromek. Vedoucím skupiny KL Band je s. Halina Kubicová. Vedoucím hudební skupiny je Tomáš Siwý. Děkujeme všem členům za jejich službu, za různá hudební vystoupení v rámci bohoslužeb, na biblických hodinách a při jiných příležitostech. 14. ŽIVOT SBORU Sborové slavnosti Památka posvěcení chrámu. (host: Doc. ThDr Tomáš Novotný, dopoledne mužský pěvecký sbor a odpoledne hudební skupina Citadela z Albrechtic) Slavnost konfirmace Sborový den (Heslo:Trpělivost) Odpolední a evangelizační slavnosti Setkání u památníku na Goduli Poděkování za úrody Reformační bohoslužby (středisko Karmel ve Smilovicích) Sborový vánoční večírek Adventní koncert v kostele (místní hudební složky, gor. skupina Zarombek)

6 Setkání se zaměřením na nejmenší věkovou skupinu - letní tábor pro děti I. turnus ( ) - letní tábor pro děti II. turnus ( ) - zakončení prázdnin (27.8.) - drakiáda (1.10.) - hvězdičková párty (3.12.) - neděle matky - vánoční slavnosti (gwiazdki) Setkání se zaměřením na dorost a mládež - zimní pobyty na horách - mládežové bohoslužby (3.4., 4.9., ) - společné večernice - Dívčí jízda (8.4., ) - Pánská jízda (8.4. a ) - letní stanování ( u Heliošů) - Seniorátní konference (5.11.) Setkání se zaměřením na rodiny - večernice (29.1. a 19.11) - Kurz manželské večery ( ) - víkendový pobyt v Jeseníku ( ) - setkání maminek na mateřské dovolené (2. a 4. úterý v měsíci) - setkání pro ženy (3x v roce) Akce pro všechny generace - Přednáška T. Graumanna (27.3.) - Přednáška Dr. A. Bystrzyckiej o Januszu Korczaku (10.4.) - Přednáška o umírání a smrti (13.11.) - seniorátní zájezd po stopách M. Luthera ( ) - misijní zájezd do Srbska ( ) - zájezd do Wieliczki a Krakowa (24.9.) Další pravidelná setkávání - Modlitební setkání na Karmelu (1. a 3. středa)

7 - Modlitební skupinky po domácnostech Podporujeme - Misijní aktivity Petra Unucki v Havířově - Dárky pro děti a seniory na Ukrajině - Misijní klub v Řece (River club) - Misijní klub v Hnojníku (H klub) Všem (a je vás opravdu mnoho), kteří jste se jakkoli podíleli na realizaci těchto setkání a slavností srdečně děkujeme. Jsme rádi, že se můžeme vzájemně obohacovat těmi dary milosti, které jsme od našeho Pána dostali, aby mohlo růst Boží dílo k oslavě a chvále našeho Spasitele. 15. HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST V uplynulém roce byly zrealizovány tyto práce: - Generální oprava elektrorozvaděče v kostele - Oprava části opěrné zdi hřbitova - Realizace základové desky a dlažby pod stavbu altánu u farní budovy - Osvětlení věžních hodin - Pročištění kanalizace dešťových vod ústících z farní budovy 16. HOSPODÁŘSKÝ PLÁN V roce 2012 bychom s pomocí Boží chtěli provést tyto práce: - Dostavba altánu - Výměna části oken na farní budově - Výměna a dovybavení ozvučení v sálu farní budovy 17. STATISTIKA SBORU Náš sbor čítá přibližně 1212 členů. V uplynulém roce se konalo: - křtů: 19 /z toho 6 chlapců a 13 děvčat, 14 v jazyce českém, 3 v jazyce polském, 2 v jazyce českopolském/ - sňatků: 11 /z toho 7 v jazyce českém, 3 v jazyce polském, 1 v jazyce česko-polském / - pohřbů: 18 /z toho 9 žen a 9 mužů, 14 v jazyce českém, 3 v jazyce polském, 1 v jazyce českopolském/

8 18. ZÁVĚR Při ohlédnutí se za tým, co jsme prožili, chceme se dívat dopředu. Již několik let se mluví o vzniku nového sboru ve Smilovicích. Jestliže toto je náš cíl, je pravý čas začít v této věci jednat, abychom nepropásli příležitosti, které se nemusí opakovat. Kromě toho chceme být otevřeným společenstvím nejen pro všechny generace, ale i pro lidi, kteří nejsou naši součásti. Je jenom na nás, co proto uděláme. K tomu je ale potřeba, abychom byli duchovně zralý a stálý kéž využijeme všechny příležitosti v našem společenství k tomu, abychom duchovně rostli. Při tom všem bychom neměli zanedbat nést evangelium tam, kde nezaznívá to nás totiž duchovně obohacuje a posilňuje. Ať nás milostivý Bůh neopouští a vede. V Komorní Lhotce, dne Zprávu vypracovala: Renáta Firlová

Zpráva ze života a práce sboru v Komorní Lhotce za rok 2014

Zpráva ze života a práce sboru v Komorní Lhotce za rok 2014 Zpráva ze života a práce sboru v Komorní Lhotce za rok 2014 Tato zpráva byla zveřejněna na internetových stránkách našeho sboru týden před Sborovým shromážděním. Byla přijata na Sborovém shromáždění v

Více

ZPRÁVA ZE ŽIVOTA FARNÍHO SBORU SLEZSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ A. V. V TŘANOVICÍCH ZA ROK

ZPRÁVA ZE ŽIVOTA FARNÍHO SBORU SLEZSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ A. V. V TŘANOVICÍCH ZA ROK 1 ZPRÁVA ZE ŽIVOTA FARNÍHO SBORU SLEZSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ A. V. V TŘANOVICÍCH ZA ROK 2012 (Zpráva bude prezentována w power-pointové formě na sborovém shromáždění 17.3. 2013) 1. Úvod Biblickým veršem,

Více

Zpráva ze života farního sboru v Oldřichovicích za rok 2010

Zpráva ze života farního sboru v Oldřichovicích za rok 2010 Zvláštní číslo březen 2010 1. Úvod Zpráva ze života farního sboru v Oldřichovicích za rok 2010 Rok 2010 byl pro oldřichovický sbor rokem nezměněné Boží milosti. Pán Bůh skrze Krista a působení Ducha svatého

Více

[ZPRÁVA ZE ŽIVOTA A PRÁCE SBORU]

[ZPRÁVA ZE ŽIVOTA A PRÁCE SBORU] 2015 Slezská církev evangelická a. v. farní sbor Návsí [ZPRÁVA ZE ŽIVOTA A PRÁCE SBORU] Jsme společenstvím věřících v Ježíše Krista, kde se zvěstuje evangelium a vysluhují svátosti. Jako součást Božího

Více

TŘANOVICE. Přehled bohoslužeb Život sboru. Porządek nabożeństw Życie parafii. Mně v Boží blízkosti je dobře. Žalm 73,28

TŘANOVICE. Přehled bohoslužeb Život sboru. Porządek nabożeństw Życie parafii. Mně v Boží blízkosti je dobře. Žalm 73,28 TŘANOVICE 2014 Přehled bohoslužeb Život sboru Porządek nabożeństw Życie parafii Mně v Boží blízkosti je dobře. Žalm 73,28 Moim szczęściem być blisko Boga. Psalm 73, 28 PŘEHLED BOHOSLUŽEB - TŘANOVICE 2014

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 FS ČCE Šumperk/ 16. března 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA FARÁŘKY ZA ROK 2013 Milí bratři a sestry, předkládám Vám tímto výroční zprávu za rok 2013. BOHOSLUŽBY FS ČCE Šumperk a jeho kazatelské

Více

TISK č. 15B (Komise E) ZPRÁVY O ŽIVOTĚ SBORŮ S PODPOROVANÝM MÍSTEM

TISK č. 15B (Komise E) ZPRÁVY O ŽIVOTĚ SBORŮ S PODPOROVANÝM MÍSTEM TISK č. 15B (Komise E) ZPRÁVY O ŽIVOTĚ SBORŮ S PODPOROVANÝM MÍSTEM 1. zasedání 34. synodu ČCE (14. 17. 5. 2015) TISK 15B A) Zpráva o životě sboru v Chrástu u Plzně (podporované místo do 30. 9. 2014) I.

Více

1. zasedání 33. synodu ČCE (19. 22. 5. 2011) TISK 16 ZPRÁVY SBORŮ S PODPOROVANÝMI A MISIJNÍMI MÍSTY

1. zasedání 33. synodu ČCE (19. 22. 5. 2011) TISK 16 ZPRÁVY SBORŮ S PODPOROVANÝMI A MISIJNÍMI MÍSTY ZPRÁVY SBORŮ S PODPOROVANÝMI A MISIJNÍMI MÍSTY TISK č. 16 A) Úvod Statut podporovaného kazatelského místa mají v současné době tyto farní sbory ČCE: FS ČCE v Silůvkách místo prohlášeno za podporované do

Více

PROGRAM BOHOSLUŽEB A SETKÁVÁNÍ 2015

PROGRAM BOHOSLUŽEB A SETKÁVÁNÍ 2015 Evangelický a. v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji PROGRAM BOHOSLUŽEB A SETKÁVÁNÍ 2015 Proto přijímejte jeden druhého, tak jako Kristus k slávě Boží přijal vás. Ř: 15, 7 Máme tu nové heslo pro rok 2015.

Více

PROGRAM BOHOSLUŽEB A SETKÁVÁNÍ V ROCE 2014

PROGRAM BOHOSLUŽEB A SETKÁVÁNÍ V ROCE 2014 Evangelický a. v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji PROGRAM BOHOSLUŽEB A SETKÁVÁNÍ V ROCE 2014 Mně však v Boží blízkosti je dobře,... Ž 23:28 Vždyť království Boží není v tom, co jíte a pijete, nýbrž ve spravedlnosti,

Více

ZPRÁVY A OHLASY Březen 2015

ZPRÁVY A OHLASY Březen 2015 ZPRÁVY A OHLASY Březen 2015 Měsíčník novoměstského sboru ČCE Ročník XIV. Výroční sborové shromáždění 2015 se bude konat v neděli 22. března 2015 pro celý sbor v Novém Městě od 9.00. O konání v jednom místě

Více

Zpráva o činnosti odboru sester BJB roce 2012

Zpráva o činnosti odboru sester BJB roce 2012 Zpráva o činnosti odboru sester BJB roce 2012 Velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého. Jakub 5,16b Rok 2012 byl dalším rokem Boží lásky, který nám náš Pán přidal k životu. Pro některé sestry to byl

Více

ZPRÁVA O STAVU SBORU CB-P2 PRO VÝROČNÍ ČLENSKÉ SHROMÁŽDĚNÍ konané v neděli 21. března 2010 od 15h v Římské 43, Praha2

ZPRÁVA O STAVU SBORU CB-P2 PRO VÝROČNÍ ČLENSKÉ SHROMÁŽDĚNÍ konané v neděli 21. března 2010 od 15h v Římské 43, Praha2 ZPRÁVA O STAVU SBORU CB-P2 PRO VÝROČNÍ ČLENSKÉ SHROMÁŽDĚNÍ konané v neděli 21. března 2010 od 15h v Římské 43, Praha2 Milí bratři, milé sestry, opět po roce hodnotíme uplynulé období pomocí výroční zprávy

Více

OBČASNÍK ČLENŮ A PŘÁTEL SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 1, SOUKENICKÁ 15 ROČNÍK XXII ZÁŘÍ 2012 ČÍSLO 7

OBČASNÍK ČLENŮ A PŘÁTEL SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 1, SOUKENICKÁ 15 ROČNÍK XXII ZÁŘÍ 2012 ČÍSLO 7 72012 OBČASNÍK ČLENŮ A PŘÁTEL SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 1, SOUKENICKÁ 15 ROČNÍK XXII ZÁŘÍ 2012 ČÍSLO 7 OBČASNÍK ČLENŮ A PŘÁTEL SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 1, SOUKENICKÁ 15 ROČNÍK XXII ZÁŘÍ 2012 ČÍSLO

Více

MILÉ SESTRY, MILÍ BRATŘ I,

MILÉ SESTRY, MILÍ BRATŘ I, VÝROČNÍ ZPRÁVA SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 2 ZA ROK 2008 pro členské shromáždění konané 22.3.09 v 15h - str. 1 MILÉ SESTRY, MILÍ BRATŘ I, Opět se po roce společně setkáváme při výročním shromáždění plnoprávných

Více

Farnost jako rodina, farnost jako instituce

Farnost jako rodina, farnost jako instituce Číslo 2/2015 25. ledna Farnost jako rodina, farnost jako instituce K dyž vyslovíme slovo rodina, nejčastěji se nám vybaví obraz domova, obraz otce, matky, dětí a všeho, co člověk prožívá spolu se svými

Více

Velikonoce 2012. Konfirmační slavnost

Velikonoce 2012. Konfirmační slavnost Sbor Českobratrské církve evangelické v Horních Počernicích S b o r o v ý d o p i s 1/2012 ročník XI velikonoční číslo vychází 1. dubna 2012 Velikonoce 2012 Milé sestry a bratři, zdravím vás jako kazatel

Více

VÝ R O ČN Í Z P RÁVA

VÝ R O ČN Í Z P RÁVA Římskokatolická farnost sv. Františka z Assisi Komunitní centrum Matky Terezy 2014 VÝ R O ČN Í Z P RÁVA Římskokatolická farnost u kostela sv. Františka z Assisi Praha Chodov patří do III. pražského vikariátu

Více

Festival kreslení podeváté

Festival kreslení podeváté Červen 2009 č.3/ ročník VI. Zpravodaj obcí sdružených v mikroregionu Dolní Tošanovice Horní Tošanovice Hnojník Komorní Lhotka Ropice Řeka Smilovice Střítež Třanovice Vělopolí Oslavy výročí v Řece Charita

Více

CHALLENGE INTERNATIONAL ČESKÁ REPUBLIKA

CHALLENGE INTERNATIONAL ČESKÁ REPUBLIKA TEEN CHALLENGE INTERNATIONAL ČESKÁ REPUBLIKA 2011 2011 Výroční zpráva Teen Challenge International Česká Republika 2011. TCI je církevní organizací Apoštolské církve, registrovanou Ministerstvem kultury

Více

Výroční zpráva za rok 2004

Výroční zpráva za rok 2004 Výroční zpráva za rok 2004 I. Úvodní slovo administrátora Běží druhy rok mého působeni ve vrchlabské římskokatolické farnosti. Za tuto krátkou dobu jsem měl možnost poznat nejenom náboženský život spravované

Více

8) Farní zpravodaj Acta praepositurae novodemensis dožil se v roce 2011 svého 17. ročníku 9) Ekumena 10) Různé události v roce 2010 Pravidelné akce

8) Farní zpravodaj Acta praepositurae novodemensis dožil se v roce 2011 svého 17. ročníku 9) Ekumena 10) Různé události v roce 2010 Pravidelné akce NĚKTERÉ UDÁLOSTI V NAŠÍ FARNOSTI BĚHEM ROKU 2011 1) Duchovní správa Po celý rok 2011 zajišťovali duchovní správu farnosti jako její řádný farář P. Václav Habart, 29. probošt jindřichohradecký (v Jindř.

Více

Salesiánské hnutí mládeže

Salesiánské hnutí mládeže Salesiánské hnutí mládeže Výroční zpráva 2005 Salesiánské hnutí mládeže (dále jen SHM) je organizací mladých lidí, kteří se angažují ve výchovné práci mezi dětmi a mládeží v křesťanském duchu. Jejich pozornost

Více

Čtvrtá akce teroristů v západním světě. Ničivé přírodní živly ve světě.

Čtvrtá akce teroristů v západním světě. Ničivé přírodní živly ve světě. 2005 1 7.července 2005 ochromila Londýn série výbuchů v metru a v autobusech. Desítky mrtvých a stovky zraněných má na svědomí neznámá buňka organizace Al-Kajda. Zdá se, že svět byl odsouzen do nechtěné

Více

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 24 leden únor 2014 číslo 1 2 OLDIN 1 2 / 2014

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 24 leden únor 2014 číslo 1 2 OLDIN 1 2 / 2014 Olomoucký arcidiecézní informátor 1 Ročník 24 leden únor 2014 číslo 1 2 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Dobře skloubit péčí o naši rodinu a o rodiny cizí V olomoucké

Více

KRONIKA FARNOSTI SV. JAKUBA

KRONIKA FARNOSTI SV. JAKUBA ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST- ARCIDĚKANSTVÍ KUTNÁ HORA KRONIKA FARNOSTI SV. JAKUBA OBDOBÍ 1951-2011 sestavila PhDr. Marie Bisingerová Obsah OBDOBÍ 1951-1989... 3 Před rokem 1951... 3 Kněží... 4 Opravy... 4

Více

Výroční zpráva Jednoty bratrské za rok 2008

Výroční zpráva Jednoty bratrské za rok 2008 Výroční zpráva Jednoty bratrské za rok 2008 OBSAH Úvodem str. 2 Zpráva Úzké rady: str. 2 6 Konference a vzdělávání Zahraniční aktivity Ekuména Státní správa Zpráva o hospodaření str. 5 Revizní zpráva Projekty:

Více

Výroční zpráva. YMCA v České republice YMCA

Výroční zpráva. YMCA v České republice YMCA I Výroční zpráva YMCA v České republice 2012 YMCA Základní informace Název: YMCA v ČR Křesťanské sdružení mladých lidí (Young Men s Christian Association) Adresa: Na Poříčí 12, 115 30 Praha 1 Okres: Praha

Více

Diakonie Církve bratrské

Diakonie Církve bratrské Diakonie Církve bratrské VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2 Obsah Základní údaje o Diakonii CB 4 Bethesda - domov pro seniory 5 Chráněné bydlení na Xaverově 7 Centrum Slunečnice - Centrum Černý Most 9 Pobočka DCB v

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA DĚTSKÉ MISIE ZA ROK 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA DĚTSKÉ MISIE ZA ROK 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA DĚTSKÉ MISIE ZA ROK 2008 Ale Ježíš jim řekl: Nechte dítek a nebraňte jim jíti ke mně, neboť takových je království nebeské. Ev.Matoušovo 19,14 Dětská misie (DM) prošla zvláštním rokem, který

Více