Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí."

Transkript

1 II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní samostatnost dětí. V jednotlivých třídách jsou vytvořena prostorově vhodná pracovní místa, která skýtají možnost pro odlišnou organizaci aktivit (jak pro pedagoga, tak i pro samotné děti) a tím je umožněno realizovat nejen různé aktivity, ale také dokončovat své práce průběžně, vystavovat je, či používat vytvořeného ke hře i několik dní a aktivně to dotvářet nebo měnit dle vlastního rozhodnutí. Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. MŠ postupně obnovuje zastaralý nábytek novým a ergonomicky vhodným pro jednotlivé kategorie dětí. Nábytek je vhodně umístěn tak, aby nebránil výchovným aktivitám a spontánnímu pohybu či hře. Vybavení hračkami a sportovním vybavením Stavebnice Jednotlivé třídy jsou vybaveny vhodně zvolenými stavebnicemi (ve větším množství jednotlivého druhu) tak, aby umožnily dětem nejen rozvíjet dětskou tvořivost, konstruktivní myšlení a manuální obratnost, ale dávaly jim i možnost vytvořit větší objekty, které slouží ke hře, či mohou být vystaveny. Tak je u dětí přirozeným způsobem aktivována sebe-motivace k dosažení stejného výsledku jako šikovný kamarád. Ostatní hračky Třídy byly postupně dovybaveny i hračkami, které umožňují spontánní hru s různými náměty. V různorodé škále mají zastoupení nejen didaktické hry (které rozvíjí logické myšlení, prostorovou představivost, kreativní schopnosti ), ale i hry společenské, které naopak učí děti pravidlům, kooperaci, zvládání osobních pocitů. Sportovní vybavení I sportovní vybavení bylo postupně dokoupeno v takovém rozsahu, aby děti měly k dispozici sportovní nářadí a náčiní, které umožňuje různorodý pohyb či realizaci různých sportů.

2 Výtvarné prostředky Obě třídy jsou vybaveny dostatečným množstvím výtvarného materiálu a výtvarné prostředky jsou uloženy tak, aby ho děti mohly samostatně využívat v průběhu celého dne. 2. Životospráva Pitný režim Aby se dohlédlo na to, zda všechny děti v průběhu dne dostatečně pily, je jim 5x denně kolektivně nalita tekutina (2x svačinka mléko nebo čaj; oběd džus, čaj; 2x dopolední pití čaj a odpolední pití je zcela na individuálních potřebách dítěte a děti pití dostávají i na zahradu šťáva s vodou). Děti však mohou požádat o pití v kteroukoliv dobu neb mají v MŠ svůj osobní hrníček, který je jim k dispozici i se šťávou v kuchyňce. Stravování Jídelníčky jsou sestavovány tak, aby strava byla nejen výživná, ale také pestrá a chutná. Zelenina, a ovoce, se staly nedílnou součástí každého dne a slazené čaje, jsou pozvolna nahrazovány přírodními mošty. Také nekvalitní suroviny pozvolna mizí z našeho skladu a jsou objednávány suroviny kvalitní, podporující zdravou výživu. Při stravování je také respektováno osobní rozhodnutí dítěte dítě sní tolik, kolik uzná za vhodné. Motivace k zdravému životnímu stylu Děti jsou k zdravému osobnímu stylu motivovány v těchto oblastech: 1. Zdravá strava s dostatkem kvalitních potravin, zeleniny a ovoce 2. Seznámení s různými sporty a jejich aktivní hraní venku i ve třídě (či chození do kroužku mimo MŠ na tréninky) 3. Aktivní účast na kroužcích plavání a lyžování 4. Aktivní pohyb v přírodním terénu (turistické výlety do okolí MŠ) 5. Získání kladného vztahu k jakékoliv fyzické aktivitě 6. Motivace k pozitivnímu myšlení a radosti

3 Psychosociální podmínky V ŠVP je kladen důraz na to, že jednou z nedílných součástí výchovného působení je i spoluvytváření klidného a pohodového klimatu (motivovány k vstřícnému a pohodovému chování jsou nejen děti, ale i zaměstnanci a rodiče dětí). V sociální oblasti je důležitým aspektem rozvoj kladného vztahu ke svým vrstevníkům i jiným lidem, klidné řešení konfliktů, rozvoj kamarádství a osobní odpovědnosti za své činy. Dítě si v průběhu docházky má mít možnost vytvořit své osobní místo ve skupině vrstevníků, najít své kamarády i osobní silné stránky a naučit se dovednostem, které přispívají k vzájemné kooperaci mezi jednotlivci. Organizace dne Mateřská škola je zřízena jako škola s celodenním provozem s určenou dobou pobytu pro děti od 6:30 do 16:00 hodin. Kapacita MŠ je nyní 43 dětí a výchovné aktivity jsou realizovány ve dvou třídách. tř. 1 smíšená celodenní provoz tř. 2 předškoláci zkrácený provoz Denní režim: 6:30 8:15 Doba určená pro příchod dětí do mateřské školy a předání dětí pedagogickým pracovníkům k předškolnímu vzdělávání (děti již přítomné v mateřské škole vykonávají volně spontánní zájmové aktivity). U předškoláků probíhají od 8:00 řízené aktivity k rozvoji mluvních schopností a dítě je zde připravováno různými činnostmi na vstup do školy. Pokud mají rodiče zájem přivádět děti po 8:15, dohodnou se s učitelkou či ředitelkou MŠ. 8:15 9:00 V tomto časovém rozmezí jsou dětem umožněny volné činnosti a aktivity, které provádějí s podporou či spoluúčastí pedagogického pracovníka (především hry, zájmová, kreativní a spontánní činnost). 8:45 9:30 Svačinka

4 9:30 10:00 Pohybové chvilky, hudební, rytmické, komunikační a poznávací aktivity (jak spontánního, skupinového, tak i individuálního zaměření) dle připraveného tématu a momentálního zájmu dětí (takovéto nastavení má směřovat k plynulému, nenásilnému, rovnoměrnému a komplexnímu rozvoji dítěte ve všech personálních oblastech) fyzická (obratnost, zdatnost, orientace v prostoru, rozvoj znalostí o svém těle a znalosti základních pravidel bezpečného a zdravého života), psychická (rozvoj pozornosti, paměti, myšlení, řeči, vůle), sociální (aklimatizační, komunikační a seberealizační komponenty osobnosti), environmentální (poznávání základních principů jakéhokoli růstu či zániku, zákony příčin a následků, kulturní a environmentální orientace v oblastech, které jsou dítěti blízké a projevuje o ně zájem). Pokud je vhodné počasí, provádějí tyto aktivity děti už venku. 10:00 10:15 Osobní hygiena, příprava na pobyt dětí venku. 10:15 11:30 Pobyt dětí venku, při kterém probíhají jak spontánní, tak i řízené aktivity, individuální i skupinová komunikace ve všech výše uvedených personálních rovinách (v případě nepříznivého počasí pokračují děti ve hrách a činnostech ve třídě). 11:30 12:30 Oběd a osobní hygiena dětí (v této době si také rodiče vyzvedávají polodenní děti či děti, které odvádějí rodiče po obědě mezi 12:15 12:45). 12:30 14:00 Hygiena, převlékání, relaxace na lehátku četba pohádek, spontánní individuální rozhovory s dětmi, seznamování se základními postupy při vědomé relaxaci (vědomé zklidnění svého těla), seznamování dětí se zklidňující či klasickou hudbou, práce s předškoláky. 14:00 16:00 Pozvolné vstávání dětí po relaxaci na lehátku, svačinka, spontánní, skupinové i individuální aktivity s určitou korekcí a podporou pedagoga hry zájmové, tvořivé, konstrukční aktivity (v případě pěkného počasí mohou děti pobývat i na školní zahradě) a následné předávání dětí zákonným zástupcům.

5 Polodenní režim při turistických vycházkách, akcích, exkurzích Turistické vycházky 6:30 7:45 Scházení dětí. 8:00 Odchod na turistický výlet, svačinka realizována ve vhodném prostředí, pitný režim zajištěn po celou dobu výletu čajem v PET láhvi Akce a exkurze Zveřejnění termínu akcí je vždy aktualizováno na webových stránkách dle ročního plánu akcí (oddíl akce). Jsou zde uvedeny informace z oblasti organizace i vybavení dětí. Personální zajištění K zajištění provozu MŠ s kapacitou 43 dětí je potřeba tří pedagogických pracovníků (pokud je integrované dítě tak i pedagogického asistenta) a dva provozní zaměstnance (ŠJ a úklid). Ostatní potřebné práce je možno zajistit dohodami o pracovní činnosti. Spolupráce s rodiči Rodiče se účastní nejen plánovaných akcí v MŠ, ale pomáhají i při akcích pořádaných mimo MŠ (exkurze, výlety, turistické vycházky).

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MOTTO: Jaro, léto, podzim, zima - v naší školce je vždy prima ZŠ a MŠ Nerudova 9 České Budějovice Pracoviště MŠ K. Šatala 17 370 10 České Budějovice

Více

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Školní vzdělávací program mateřské školy Poznejme svět kolem nás Školní vzdělávací program

Více

Barevný rok v Duhové škole

Barevný rok v Duhové škole MATEŘSKÁ ŠKOLA DUHA OSLAVANY Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno-venkov příspěvková organizace Sportovní 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání pod názvem Barevný rok v Duhové škole

Více

S BERUŠKOU AŽ KE SLUNÍČKU

S BERUŠKOU AŽ KE SLUNÍČKU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA HRUBČICE S BERUŠKOU AŽ KE SLUNÍČKU Motto: Výchova by měla být taková, aby to, co je nabízeno, bylo přijímáno jako cenný dar, ne jako povinnost. Albert Einstein

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Čemukoliv se učíš, učíš se pro sebe. Petronius Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Č.j. 344/2010/2

Více

Vypracovala: Mgr. Michala Fialová. Schválila: Mgr. Markéta Šimková

Vypracovala: Mgr. Michala Fialová. Schválila: Mgr. Markéta Šimková Vypracovala: Mgr. Michala Fialová Schválila: Mgr. Markéta Šimková V Křídlech dne 1. září 2011 Školní vzdělávací program pro školní družinu Obsah: 1 Identifikační údaje 2 Charakteristika školní družiny

Více

Školní vzdělávací program Budeme spolu celý rok

Školní vzdělávací program Budeme spolu celý rok Školní vzdělávací program Budeme spolu celý rok Úvod Vzdělávání a výchova dětí předškolního věku probíhá v jednom z nejdůležitějších období dětského života. Je to období, které je prvopočátkem celoživotního

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání KROK ZA KROKEM CELÝM ROKEM

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání KROK ZA KROKEM CELÝM ROKEM ZŠ a MŠ Rudník Rudník 407 54372 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání KROK ZA KROKEM CELÝM ROKEM Motto : SAMOTNÉ DĚŤÁTKO JE DAR Z NEBE S NAŠÍ LÁSKOU A POMOCÍ NACHÁZÍ SAMO SEBE Platnost programu

Více

Země je náš kamarád. Mateřská škola Vsetín, Luh I 1832. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Země je náš kamarád. Mateřská škola Vsetín, Luh I 1832. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Vsetín, Luh I 1832 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Země je náš kamarád Motto: Jen si děti všimněte, co je krásy na světě Aktualizace dne 27. 8. 2014 Č. j MŠ/ 206 /2014

Více

Školní vzdělávací program Všichni jsme kamarádi Mateřská škola Zlín, Milíčova 867, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program Všichni jsme kamarádi Mateřská škola Zlín, Milíčova 867, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Všichni jsme kamarádi Mateřská škola Zlín, Milíčova 867, příspěvková organizace Ve Zlíně Malenovicích 25. 8. 2014 Datum účinnosti od 1. 9. 2014 Projednáváno na pedagogické radě

Více

ŠVP PRO MŠ ZVÍDAVÍ PTÁČCI

ŠVP PRO MŠ ZVÍDAVÍ PTÁČCI Základní škola a Mateřská škola Staré Město, okr. Šumperk, Nádražní 77, 788 32 Staré Město tel. +420 583 239 230, skola@zssm.cz ŠVP PRO MŠ ZVÍDAVÍ PTÁČCI Č.j.: 331/14 Spisový znak: 1.2.2. Skartační znak:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Mateřská škola Měnín 664 57 Měnín 376 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SVĚT NA DOSAH RUKY OBSAH: I. Identifikační údaje II. Obecná charakteristika školy III. Charakteristika vzdělávacího

Více

ZÁHADY TAJEMNÉHO HRADU

ZÁHADY TAJEMNÉHO HRADU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY V PERNINKU. PLATNOST OD ZÁŘÍ 2009 na období tří let ZÁHADY TAJEMNÉHO HRADU Motto : Děti mají svůj krásný pohádkový svět, náš svět jsou

Více

1. Identifikační údaje o mateřské škole

1. Identifikační údaje o mateřské škole Mateřská škola SLUNÍČKO Slunce, slunce, tolik je tě,že jsi na celičkém světě-sviť sluníčko, sviť! Tu se zlatých lánů chytíš, tu na naše vlásky svítíš- nezhasneš nám viď? Kde jsi ty, je krásně všude, jednou

Více

Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace Hrabová 52, 789 01 Zábřeh Tel. 583449138 IČO 75029405

Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace Hrabová 52, 789 01 Zábřeh Tel. 583449138 IČO 75029405 Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace Hrabová 52, 789 01 Zábřeh Tel. 583449138 IČO 75029405 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Projednán na pedagogické

Více

ROSTE ZE MNE OSOBNOST

ROSTE ZE MNE OSOBNOST Motto: Na dobrém počátku všechno závisí J.A.Komenský ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROSTE ZE MNE OSOBNOST MATEŘSKÉ ŠKOLY BRNO, VÍDEŇSKÁ 39a, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Na období 2012-2015

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Kouzelný rok v MŠ. Mateřská škola Bratčice

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Kouzelný rok v MŠ. Mateřská škola Bratčice Základní škola a Mateřská škola Bratčice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace, Bratčice 69, p. Syrovice, 664 67 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Na cestičkách se školkou poznáváme svět Obsah ŠVP: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA Dr. E. Beneše Dr. E. Beneše 694 278 01 Kralupy nad Vltavou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ HRAJEME SI CELÝ ROK Zpracovali: Mgr. Pavla Kicková Jitka Králová Eva Chleborádová

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ mateřské školy platnost od 1.1.2010 schválil: Jan Faltýnek č.j. 510/2010 Zřizovatel

Více

Putování časem se sluníčkem

Putování časem se sluníčkem Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha západ Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Putování časem se sluníčkem Motto: Od úsměvu k úsměvu, ať je Ti vždy do zpěvu! Sídlo organizace:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DOTEKY STŘEDNÍ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ KAMENOMLÝNSKÁ 2 BRNO

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DOTEKY STŘEDNÍ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ KAMENOMLÝNSKÁ 2 BRNO ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DOTEKY STŘEDNÍ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ KAMENOMLÝNSKÁ 2 BRNO OBSAH: Identifikační údaje o MŠ...3 Obecná charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ JE NÁM DOBŘE NA SVĚTĚ MATEŘSKÁ ŠKOLA DOKSY PRAŽSKÁ 836 příspěvková organizace Platnost: 1. 1. 2015 do doby nutné aktualizace Č. j.: MŠ/146/2014 Obsah

Více

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání,, Jaro, léto, podzim, zima v naší školce je to prima Platnost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI ZKRÁCENÁ VERZE Vydala dne 1. 9. 2009: Jaroslava Bergerová, ředitelka školy Č. j. MŠT/225A/2009 Platnost dokumentu: od 1. 9. 2009 do 31.

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Strakonice, A. B. Svojsíka 892 Č.j. 21/2012 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Putování se sluníčkem od podzimu do léta Motto: Dítě vždycky může naučit dospělého

Více

Naše kamínky. Školní vzdělávací program MŠ Nechvalice. ŠVP Naše kamínky byl vydán dne 20.6.2007 pod č.j. 51/2007 s platností od 1.9.

Naše kamínky. Školní vzdělávací program MŠ Nechvalice. ŠVP Naše kamínky byl vydán dne 20.6.2007 pod č.j. 51/2007 s platností od 1.9. Naše kamínky Školní vzdělávací program MŠ Nechvalice ŠVP Naše kamínky byl vydán dne 20.6.2007 pod č.j. 51/2007 s platností od 1.9.2007 Aktualizace provedena dne 28.8.2013 pod č.j. 32/2013 Mateřská škola

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZRAVÍ CESTIČKAMI DO SVĚTA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZRAVÍ CESTIČKAMI DO SVĚTA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZRAVÍ CESTIČKAMI DO SVĚTA Platnost od září 2013 do srpna 2016 Aktualizace k 1. 9. 2014 č. j. ZSMSJHMN1705/2014 Projednáno na

Více

ROK JE DLOUHÝ COPÁNEK

ROK JE DLOUHÝ COPÁNEK ROK JE DLOUHÝ COPÁNEK Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MOTTO: Jaro léto podzim zima to je celý rok stejně letos, jako loni tak i napřesrok Platnost dokumentu: od 1.9.2015 Aktualizace

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání OBJEVUJEME SVĚT PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání OBJEVUJEME SVĚT PRO ŽIVOT Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr 439 72 Mateřská škola Krásný Dvůr č. 182,e-mail: mskd@quick.cz, telefon 415210006 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání OBJEVUJEME SVĚT PRO ŽIVOT

Více