Z jednání Zastupitelstva města

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z jednání Zastupitelstva města 26. 3. 2008"

Transkript

1

2 Z jednání Rady města dne Rada města (dále jen RM) doporučila zastupitelstvu schválení Smlouvy o zprostředkování pronájmu či prodeje areálu Almy RM vzala na vědomí Zprávu o přezkoumání hospodaření Města N. Bystřice za rok 2007 s výrokem bez výhrad RM doporučila schválit Výroční zprávu o hospodaření ZŠ a MŠ N.Bystřice za rok 2007 a rozdělit zisk z hlavní činnost školy tak, že část bude použita na opravu WC dívek a zbytek vrácen do rozpočtu města. Zisk z doplňkové činnosti rozdělit tak, že část bude použita na odměny pracovníků a druhá část na nákup zařízení do ŠJ. RM doporučila zastupitelstvu schválit Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku v rámci projektu Graselovy stezky RM vybrala firmy, které budou obeslány s nabíd- O Z N Á M E N Í Město Nová Bystřice na základě 39 odst. 1 zákona číslo 128/2000 Sb. v platném znění o z n a m u j e občanům, že má v majetku: 1) Jedno volné místo v Penzionu pro důchodce, o jehož pronájem si mohou zájemci podat písemnou žádost na Městském úřadě v Nové Bystřici. Žádosti s uvedením Vaší současné bytové a sociální situace zasílejte v době oznámení veřejnosti, nejpozději do na dále uvedenou adresu. Podmínkou poskytnutí místa je uzavření smlouvy na užívání služeb pečovatelské služby Města Nová Bystřice (např. dovážka obědů, nákupů, doprovod k lékaři apod.) 2) Byt číslo 3 v čp. 236, ul. Mlýnská, Nová Bystřice o rozloze 60,70 m 2, který nabízí k pronájmu. Žádosti s uvedením Vaší současné bytové a sociální situace zasílejte v době oznámení veřejnosti, nejpozději do do hodin na dále uvedenou adresu. kou na vypracování nabídky na výstavbu Víceúčelového hřiště za školou RM doporučila zastupitelům rozdělení dotace z programu regenerace MPZ na rok 2008 RM doporučila schválit smlouvu na Intenzifikaci ČOV Nová Bystřice RM projednala 22 žádostí RM souhlasila s přidělením bytu v domě čp. 390 N. Bystřice (základní škola) RM uložila MěÚ zveřejnit informaci o možnosti pronájmu bytu č.6 v Mlýnské ulici čp. 236 do místního zpravodaje a na ÚD s tím, že termín pro podávání žádostí je do do 12,00 hodin RM přidělila byt v Penzionu pro důchodce nové nájemnici RM rozhodla o řešení reklamních ploch na ppč. 2166/1 u areálu Policie Podmínky žádosti: - žadatel je starší 18-ti let - žadatel není majitelem nebo spolumajitelem nemovitosti vhodné k bydlení nebo bytu v Nové Bystřici - žadatel není nájemcem jiného bytu ve vlastnictví Města Nová Bystřice - žadatel má vyrovnány veškeré závazky vůči Městu Nová Bystřice, případně jsou závazky smluvně zajištěny a žadatel podmínky takové smlouvy plní. Adresa pro zaslání žádostí: Město Nová Bystřice Správa majetku města Mírové nám Nová Bystřice Nabídky a připomínky lze předložit v průběhu oznámení veřejnosti. Město Nová Bystřice si vyhrazuje právo přijmout či nepřijmout kteroukoliv z došlých nabídek. Z jednání Zastupitelstva města jednání se účastnilo 14 zastupitelů, J. Nováček byl omluven ZM schválilo smlouvy, které doporučila rada města více v článku Z jednání rady ZM schválilo Zprávu o přezkoumání hospodaření Města N. Bystřice za rok 2007 ZM také schválilo Výroční zprávu o hospodaření ZŠ a MŠ N.Bystřice za rok 2007 a rozhodlo o rozdělení zisku dle doporučení rady ZM rozhodlo o tom, kteří žadatelé dostanou v roce 2008 peníze na opravu památkově chráněných objektů v N.Bystřici ZM projednalo 7 žádostí Oznámení Městský úřad Jindřichův Hradec, odbor sociálních věcí oznamuje, že z organizačních důvodů se přesouvá úřední den oddělení sociálně právní ochrany dětí městského úřadu v Jindřichově Hradci na Městském úřadě v Nové Bystřici z 1. pátku v měsíci na 3. pátek v měsíci. Úřední hodiny budou i nadále od 8.00 do hodin. O-sto-myš! na mateřské a rodičovské dovolené Maminky v Nové Bystřici zasedly do školních lavic a začaly se vzdělávat v oblasti informačních technologií. Od začátku března totiž v prostorách základní školy Nová Bystřice probíhají dva rekvalifikační počítačové kurzy. Ty pro účastnice připravila v rámci projektu O-sto-myš! společnost Attavena z Českých Budějovic ve spolupráci se ZŠ a za podpory Města Nová Bystřice, které umožnilo bezplatné zapůjčení prostor pro výuku. Maminky projevily o kurzy velký zájem, ale kvůli omezené kapacitě jich navštěvuje výuku pouze dvaadvacet, z nichž má šestnáct žen malé děti do tří let a šest maminek má děti již o něco starší. Pro ty bude pravděpodobně aktuální nejen výuka práce s PC, ale také lekce Orientace na trhu práce, která je součástí kurzu. Během této lekce se dozví, jak jim při hledání práce může pomoci počítač a internet. Podpůrný asistent je seznámí s tím, jak psát správně životopis, průvodní dopis, jak správně formátovat text, apod. V současné době mají účastnice kurzů za sebou první dvě lekce a trochu nezbytné úvodní teorie. Již by měly vědět, jak si nastavit pracovní plochu počítače, kde co v počítači nalézt a kam co uložit, jak pracovat s flash diskem či jak snadno a rychle na klávesnici napsat znaky, které využijí pří práci s texty. Po zvládnutí základů je dále čeká MS Word, Excel, zápis ze ZM na nebo zvukový záznam z jednání na MěÚ a celým kurzem se prolíná také téma internetu. Kurz zahrnuje celkem 15 lekcí ( 53 vyučovacích hodin) a závěrečný test 26. června 2008, po jehož úspěšném složení obdrží osvědčení o rekvalifikaci platné pro celou ČR. Maminky se schází k výuce každý čtvrtek, kdy na ně na základní škole již čeká s nachystanou mobilní učebnou zkušený lektor Josef Kubín. První skupina účastnic začíná výuku v devět hodin, učí se do oběda a v jednu odpoledne nastupuje skupina druhá. Kurz navštěvují začátečnice i mírně pokročilé. Pro vyrovnání rozdílů ve znalostech je přítomen asistent výuky, který je účastnicím vždy k ruce a pomáhá jim, pokud mají problém s učební látkou. V průběhu výuky jsou maminkám k dispozici také asistentky - hlídačky z řad vysokoškolských studentek, které jim pohlídají děti, pokud si nemohou zajistit hlídání samy. Projekt O-sto-myš! je třetím projektem Attaveny určený maminkám a stejně jako dva předchozí je spolufinancovaný ESF a státním rozpočtem ČR a je tedy pro maminky bezplatný. Nová Bystřice je jedním z posledních výukových míst v rámci tohoto projektu, který se již chýlí ke svému závěru. za Attavena, o.p.s. Jitka Šimková

3 Pozvánka na přednášku archeologa Srdečně vás zveme na přednášku archeologa Muzea Jindřichohradecka Mgr. V. Buriana nazvanou Novobystřicko v době předhusitské. Konat se bude v aule Základní školy v Nové Bystřici a z důvodu nemoci byla přesunuta na úterý 8. dubna od hodin. Dozvíte se mnoho zajímavostí například z výzkumu v kostele sv. Petra a Pavla, pan Burian Vám rád odpoví na vaše dotazy. Těšíme se na Vaši návštěvu! Den země v Nové Bystřici V sobotu 26. dubna 2008 pořádá Město Nová Bystřice ve spolupráci s Ochránci přírody pod vedením pana Kopáčka Den země na Novobystřicku. Společnými silami bychom v tento den chtěli přispět k lepšímu vzhledu přírody v Nové Bystřici a okolí. Sraz je na náměstí v 9.00 hodin, následovat bude procházka do přírody, kde chceme v okolí pěších stezek sbírat odhozené odpadky a na závěr bychom chtěli vysadit nové okrasné stromy v Nové Bystřici. Pro všechny zúčastněné bude připraveno malé občerstvení. Akce se bude konat jen za příznivého počasí. Srdečně zveme k účasti! Kultura Novinky ve fondu MěK Niedl, F. - Čas vlků McEvan, I. - Pokání Krumlowský, F. - Krvavé příběhy Junek, V. - Rudolf II Hislop, V. - Ostrov Jefferies, S. - Nečekaná láska Svejkovský, J. - Italské jablko Steel, D. - Květinový ples Rubenfeld, J. - Analýza vraždy Monyová, S. - Kudlanka bezbožná Janečková, K. - Unesená Papoušková, E. - Svatba na bitevním poli Chmel, L. - Věra Galatíková Korber, F. - Templáři Borodnove, G. - Filip IV Clark, D. - Nadějné vyhlídky Novobystřické čáry Ve středu 30. dubna 2008 se budou v Nové Bystřici konat již tradiční Novobystřické čáry Program: h stavění máje za hudebního doprovodu Hasičské kapely, novobystřické náměstí h lampiónový průvod, sraz s lampióny na náměstí, pochod k Mnišskému rybníku h - oficiální zapálení vatry, pálení čarodějnice, volná zábava - hraje skupina Dixie - stejně jako v loňském roce se uskuteční soutěž o nej (nejkrásnější nebo nejstrašnější) čarodějnici Každá čarodějnice bude odměněna!!! h vyhodnocení soutěže O nej čarodějnici Akce se koná i v případě horšího počasí, na místě bude postaven velkoprostorový stan, občerstvení zajištěno. Vítání občánků Zleva: Tereza Fikeisová, Nela Kosová, Aneta Schusterová, David Zídek, Jáchym Fialka, Pavel Zboroň Zleva: Antonín Robotka, Ondřej Sklenár, Anežka Vrzalová, Vendula Kracíková, Veronika Melichová, Anna Nováková, Jakub Havlíček Fotila: Miloslava Růžičková

4 Recitační soutěž: Ve středu 19. března se v Městské knihovně Nová Bystřice konala již tradiční Recitační soutěž. O drobné ceny soutěžilo 26 dětí z tříd. V 1. kategorii (1. a 2. třídy) se umístily děti v tomto pořadí: 1. místo Jan Havlíček, 2. místo Lucie Lekešová, 3. místo Tereza Bobálová. Zvláštní ocenění dostali Jan Soukup a Tomáš Kadlec. Ve 2. kategorii (3. a 4. třídy) se umístily děti v tomto pořadí: 1. místo Ondřej Nováček, 2. místo Klára Kadlecová, 3. místo David Vrba, zvláštní ocenění Michaela Běhounová. Ve 3. kategorii ( třídy) bylo uděleno zvláštní ocenění Kristýně Mottlové. Děti přišlo podpořit přes třicet spolužáků a rodičů. Organizátoři se těší na další ročník této soutěže. Vzpomínka na Albeř a dík za ní.bylo to v roce Moje přítelkyně, Líba Chroustová, už asi 10 let majitelka albeřského krásného domu pod Dračicí, pozvala mne na Albeř. Přijely jsme do Nové Bystřice a šly pěšky do Albeře. Před každým svým stavením seděli obyvatelé. Na lavičkách či na židlích z domu vynesených. Bylo to mezi 6. a 7. hodinou večerní. Sousedé si povídali mezi sebou, i o těch, co šli kolem. Děti si hrály, drůbež ještě pobíhala venku, starší chlapci lovili v potoce Dračici pstruhy a raky. Tak jsme s Líbou kráčely od domu k domu, kolem sedících sousedů. Tento jistě starý zvyk už není. A nejen v Albeři, ale všude. Teď se doma poslouchá televize. Z Albeře odešlo do měst mnoho mladých lidí. Dětí je tu jen několik. Více obyvatel jsou letní Oceněné děti 1. kategorie Oceněné děti 2. kategorie prázdninoví obyvatelé a majitelé domů. Když jsem se na své první návštěvě Albeře ptala, jak se tato vesnice jmenuje, pomyslela jsem si. Proč se ptám? Už nikdy sem nepřijedu. A v tom jsem se mýlila. Pan Rojka u Křížku a od 5 Lip (bývalo prý tam náměstí a rybník) telefonoval do Prahy, že se na Albeři prodává chalupa. A já jsem neodolala nabídce a na Albeři si zakoupila p. č. 42. K radosti svých dětí a vnoučat. Ti tu bývají od dětství o prázdninách. A užívají radosti a krásy tohoto místa. Této krásné vsi, lesů a rybníků. Teď už jsem předala náš dům vnučce Františce a dále tam ráda jezdí celá naše rodina. Já ještě také - mezi své milé sousedy albéřské. Ještě jsem tady a ráda Milou vzpomínku do redakce poslala akademická malířka paní Květa Hamzíková z Prahy Počasí ve 2. polovině roku 2007 Červenec - bylo 8 jasných dní, 18 srážkových, 4 bouřky a 18x byla rosa - celkem spadlo 76,9 mm srážek (nejvíc během 3. července - 19,6 mm) - nejtepleji bylo 16. července s teplotami +17 C ráno, +38 C! odpoledne, +28 C večer - průměrná teplota +27,75 C - nejchladněji bylo 10. července s průměrnou teplotou + 8,75 C (nejnižší ranní teplota byla 11. července +4 C) Srpen - celkem bylo 9 jasných dní, 12 srážkových, 3 bouřky, 19x rosa a 4x mlha - celkem spadlo 73,7 mm srážek (nejvíce 9. srpna - 32,1mm) - nejtepleji bylo 7. srpna s Ø denní teplotou 23 C - nejchladněji bylo 29. srpna s Ø denní teplotou 10,25 C (31. srpna ráno jen +4 C) Září - celkem bylo 8 jasných dní, 16 srážkových, 14x rosa, 2x zmrzlá rosa, 1x mlha a 1x bouřka - nejbohatší měsíc na srážky - celkem 172,6 mm (6. září spadlo 82,1! mm vody - podle telefonátu hydrometeorologů toto množství v tento den ovlivnilo stav vodních toků a nádrží) - nejtepleji bylo 17. září - Ø denní teplota +16,5 C - nejchladněji bylo 5. září - Ø denní teplota +6,25 C 20. září byl první ranní mráz (-2 C) 23. září - 1. podzimní den - ranní teplota +3 C, odpolední +22 C, večerní +13 C Říjen - typický podzimní měsíc - v první polovině poměrně teplý, ve druhé klesaly teploty pod bod mrazu, odpolední nepřesáhly +10 C. Bylo celkem 9 jasných dní, 13 srážkových, 4x déšť, 4x mrholení, 1x dešťová přeháňka, 2x sněhová přeháňka, 2x smíšené srážky a 10x mlha. - spadlo 33,6 mm srážek - nejtepleji bylo 4. října - Ø denní teplota +13,75 C - nejchladněji bylo 19. října - Ø denní teplota - 0,25 C (napadl i první sníh - poprašek) Od 23. října pracuje na stanici digitální srážkoměr, je možnost kontroly na internetu. Listopad - úplně jasno bylo jen jeden den, 17 dnů bylo srážkových, 8x byla mlha - celkem spadlo 79,6 mm srážek - nejvíce 7. a 10. listopadu - 15,5 mm srážek - poprvé smíšené srážky, podruhé sněžilo (napadlo 14 cm sněhu, který vydržel do konce měsíce) - nejtepleji bylo 3. listopadu - Ø denní teplota +7,5 C - nejchladněji bylo 16. listopadu - Ø denní teplota - 7,5 C (noční teplota - 11 C) Prosinec - byly pouze 2 jasné dny, 13 srážkových (5x déšť, 3x smíšené srážky, 5x sněžení), 9x byla mlha a 7x jinovatka - spadlo 29 mm srážek - v první polovině měsíce dešťové a smíšené, ve druhé polovině sněhové. Sněhová pokrývka dosáhla 15 cm. - nejtepleji bylo 2. a 7. prosince - Ø denní teplota +4,5 C - nejchladněji bylo 22. prosince - Ø denní teplota -9,5 C O Vánocích byla sněhová pokrývka 1 cm, mlha s jinovatkou a teploty pod bodem mrazu. Na Silvestra napadlo 15 cm nového sněhu. Ze zprávy Stanislava Kopáčka vybrala redakce

5 Sport Amatérský turnaj družstev v kuželkách skončil Po pěti měsících soubojů skončil na novobystřické kuželně Amatérský turnaj družstev - ročník 2007/2008. Zúčastnilo se ho celkem 27 družstev a přes 250 hráčů a hráček. Kromě 23 družstev z Nové Bystřice hrála i 3 družstva z Číměře a jedno z J. Hradce. V první lize hrálo jedenáct nejlepších družstev dle výsledků předchozího ročníku, dalších 16 družstev hrálo druhou ligu. Bylo sehráno celkem 254 vzájemných utkání (pro srovnání - 4 družstva dospělých a 3 družstva dorostu registrovaných kuželkářů sehrají v ročníku 2007/2008 pouhých 61 domácích utkání). O zdárný průběh tohoto turnaje, který již tradičně zpestřuje činnost občanů v zimních měsících, se postarali, coby organizátoři a rozhodčí, členové oddílu kuželek, o občerstvení se starala paní Štěrbová s manželem. Turnaj přinesl mnoho zajímavých soubojů a též výborných (zlepšujících se) výkonů hráčů i družstev. Několikrát družstva překonala hranici tisíc poražených kuželek v utkání (Kačenka-5x, Anitrefa-2x, Garage-2x, Mrazící-1x), přičemž Kačenka utvořila nový rekord na 4x60 HS kuželek. Nejvyšší výkon jednotlivců dosáhl Petr Kos - 290, ale byl těsně následován dalšími krásnými výkony - Přívětivý - 283, Nováček - 283, J.Augustin - 274, Zajíc - 274, D. Frühauf - 272, Švec ml , Skýpala - 271, Suchý - 268, T. Pohár České Kanady dostal křídla Základní kolo 1. C.K. futsalové ligy skončilo po odehrání 155 zápasů dne Vítězem základního kola se stal domácí celek Lennyho křídla, který nastřílel 107 branek. Vítězstvím v základní skupině získal pohár České Kanady a právo, aby křídlo bylo graficky ztvárněno v poháru příštího ročníku. Pohár v podobě originální keramické mísy s prvky České kanady byl zhotoven v keramické dílně Maříž. Princip přenosu grafického prvku z loga či názvu vítězného celku tak bude přenášen v Vrecko - 267, mezi ženami byla nejlepší Janovská - 285, L. Vrecková - 265, Soukupová Podle průměru na utkání byl nejlepším hráčem V. Přívětivý - prům. 250, následován D. Frühaufem - prům. 248 a J. Nováčkem - prům. 246, z žen pak M. Janovská - prům. 260 a L. Soukupová - prům A jak to dopadlo? V první lize zvítězilo družstvo Kačenka (obhájilo tak loňské prvenství), druhé skončilo po nevydařeném posledním utkání družstvo Garage-A a třetí místo uhájila Anitrefa. Poslední skončili Mrazíci a sestupují do 2 ligy, stejně jako předposlední HogoFogo. V druhé lize zvítezili Kill Bill, následováni družstvem 680+ (obě družstva si tím vybojovala postup do l.ligy). Třetí příčku pak obsadilo družstvo Drátci z Číměře. Celkové výsledky a tabulky budou po zpracování zveřejněny ve vývěsní skříňce oddílu kuželek, případně ve sportovní rubrice internetových stránek města N. Bystřice. Věříme, že všichni zúčastnění (byť i nezvítězili) byli spokojeni a odnášejí si z turnaje spoustu pěkných zážitků. Společně se budeme těšit na další ročník tohoto turnaje. Za pořadatele - Jaroslav Beneš a Zdeněk Hrbek dalších ročnících do hlavní ceny základního kola. 1. futsalová liga tak má dvě části. Základní část pod názvem Pohár České Kanady a vlastní play off, kam postupuje 8 týmů. Mimo hlavní cenu jsou dále vyhlášeni: a) nejlepší střelec: Jirka Kratochvíl z CUBAs týmu (Dačice) b) Nejlepší hráč: David Frühauf z Lennyho křídel Mimo tyto ceny byla připravena upomínka pro nejtrestanějšího hráče pod názvem kanec České kanady. Pro rovnost udělených červených karet mezi více hráči nebyla plastika kance předána. Jako odměnu si ji tedy odnesl rozhodčí Pavel Picka alias PICI. V 1.CK Futsalové lize padlo celkem 1856 branek. Vítězem 1. C.K.FL se stal po finálovém souboji Lennyho křídla (Nová Bystřice) Cyklisté vítáni míří do třetí sezóny Před nástupem jara chci informovat cyklisty z jindřichohradeckého okresu o vývoji projektu Cyklisté vítáni. Většina z vás jistě některé z certifikovaných zařízení již navštívila. Takže jen stručné vysvětlení pro ty ostatní. Cyklisté vítáni je celonárodní certifikační systém, který z pohledu cyklistů prověřuje a zkvalitňuje nabídku služeb a vybavenost stravovacích a ubytovacích zařízení, turistických cílů a kempů. Probíhá pod záštitou známé Nadace Partnerství. Certifikace obsahuje standardy srovnatelné se systémy jiných evropských zemí (např. Bett & Bike v Německu nebo RADfreundliche Betriebe v Rakousku). Díky dotaci z fondů EU a podpoře Ministerstva pro místní rozvoj ČR první zájemci získali v roce 2006 certifikaci zdarma. Od roku 2007 se projekt samofinancuje a proto se platí nevysoký roční příspěvek. Ten kryje náklady na pravidelnou kontrolu objektů, administraci certifikačního systému tým WOLF Kardašova Řečice. druhé místo: FC Ticho (Nová Bystřice). Jiří Nikodým Okresní svaz futsalu si tímto dovoluje poděkovat Městu Nová Bystřice za vytvořené podmínky pro tuto zimní soutěž a dále děkuje správcům tělocvičny, Karlu a Iloně Komárkovým za ochotu a vstřícnost. Ladislav Mátl a na cílenou propagací zařízení coby vhodného cíle pro cyklisty. Cesty propagace a odkazy na partnery, kteří využívají údaje o certifikovaných objektech, jsou zveřejněny na stránkách Do května vyjde také tištěný katalog certifikovaných zařízení. Při přechodu projektu na režim samofinancování někteří majitelé a provozovatelé v okamžiku, kdy měli poprvé zaplatit roční smluvní příspěvek, odpadli. Po pravidelné roční kontrole byla několika majitelům smlouva vypovězena. Stalo se tak ku prospěchu věci, zůstali jen Ti, kteří si známky Cyklisté vítáni váží a své závazky cílevědomě plní. V současné době je v databázi Cyklisté vítáni

6 evidováno 665 certifikovaných objektů a před začátkem sezóny se hlásí množství nových vážných zájemců. Certifikát si nelze zakoupit, zařízení musí splnit základní podmínky v oblasti poskytování služeb hostům a návštěvníkům, kteří přijedou na kole. Chráněná známka Cyklisté vítáni se dnes mezi vyznavači pohybu na jízdním kole stala synonymem kvalitních služeb pro hosty cyklisty. Zařízení, pyšnící se právem užívat chráněnou známku Cyklisté vítáni, snadno poznáte podle venkovního štítu s nápisem CYKLISTÉ VÍTÁNI pod stylizovaným bílým bicyklem na tmavozeleném podkladu se širokým úsměvem v předním kole. Každý host má možnost seznámit se s nabídkou služeb pro cyklisty, viditelně umístěnou na přístupném místě. Ty pak podle potřeby využije. Následně se na internetu (a připravujeme i SMS) může vyjádřit ke kvalitě jemu poskytnutých služeb a tím ovlivnit celkovou známku, která je uváděna v informacích o každém zařízení (na Do systému se Stolní tenis Stolní tenis je v ČR spojen zejména se jménem Milan Orlowski. Ačkoli je tato legenda druhým domovem doma v Nové Bystřici, v obci nemá tento sport tradici. Golf je pro mnohé hráče druhým sportem a z členské základny golfového klubu byl postaven základ pro oddíl stolního tenisu Golfového klubu Nová Bystřice. Tento klub je tak nyní dvouoborovou tělovýchovnou jednotou. V roce 2006/7 byl oddíl založen, celý rok procházel stabilizací hráčské základny. Již druhá polovina této sezony naznačila, že bude snahou postoupit z nejnižší okresní soutěže. Mnozí hráli dříve krajské a vyšší soutěže, takže po pravidelném treninku 3x v týdnu se jim vrátil postřeh a některým i pohyb. První zápas sezony 2007/2008 novobystřický tým prohrál, ale byla dostanou jen hodnocení odůvodněná a neanonymní. Hodnocení je určeno veřejnosti i provozovatelům, sledujeme ho i my hodnotitelé a proto musí být zaručena jeho objektivita. Při plánování výletu či dovolené na kole vám doporučuji věnovat pozornost certifikovaným objektům. Na internetu najdete nejen odkaz na jejich webovou stránku, základní informace a zákaznické hodnocení, ale také interaktivní mapu ČR s plánovačem tras s možností výběru certifikovaných zařízení podle regionů a kategorií a jejich popisem. Jistě vás zaujme možnost získat informace o certifikovaných zařízeních ať již v domácím regionu nebo i jinde, kam hodláte na kole zamířit. Vám, kolegové a příznivci cyklistiky, přeji do sezóny 2008 hodně pohodových kilometrů v našich nádherných Jižních Čechách i jinde. A také co nejvíce dobrých zkušeností se službami zařízení, označených logem Cyklisté vítáni. Jiří Jokl, akreditovaný hodnotitel Národní certifikace služeb cestovního ruchu Cyklisté vítáni. Tabulka Poř. Mužstvo Utkání V R P Zápasy Body 1. GC N. Bystřice A : Suchdol n. L. C : Třeboň F : Č. Velenice D : Novosedly n. Než B : Sn. J. Hradec C : K. Řečice B : Č. Velenice E : Jednotlivci celkově: 1. Běhan Milan GC N. Bystřice A 94,23 % 2. Mátl Ladislav GC N. Bystřice A 81,40 % 3. Šulc Jaromír st. Suchdol n. L. C 81,25 % 4. Janda František Suchdol n. L. C 78,57 % 5. Herda Jaroslav Č. Velenice D 74,00 % 6. Šubrt Josef ml. Suchdol n. L. C 73,21 % 7. Pokorný Michal GC N. Bystřice A 73,08 % to jeho jediná ztráta bodů v celé soutěži. Nová Bystřice tak postoupila do vyšší soutěže. ČTYŘHRY: Z prvních 10 míst ve čtyřhrách jsou 4 z hráči Golfového klubu Nová Bystřice. Snahou oddílu je přivést k tomuto sportu i mládež. Zájem dětí je velmi sporadický. Po počátečním velkém nadšení se ukázalo, že tento sport vyžaduje velkou sebekázeň, koncentraci, pohybovou zdatnost, prostorovou orientaci, postřeh, rychlost, pohybovou koordinaci a zejména velkou trpělivost. Většina z příchozích tyto nároky vyměnila za volnost pohybu. Pro ty vytrvalé byl v posledních dnech připraven malý test a dále otevřený turnaj pro děti od 1-6. třídy. Ladislav Mátl Sportovní rybáři v Nové Bystřici Dovolte nám touto cestou malé připomenutí naší organizace. Dne se konala výroční členská schůze. Členská základna čítá 158 členů, z toho 116 dospělých, 14 dorostu a 28 dětí. V loňském roce odpracovali naši členové 600 brigádnických hodin při údržbě rybníků a vodních toků, což obnáší: opravy výpustních zařízení, sekání travin a různých náletů, čištění přítoků a odtoků z rybníků, zpevňování příjezdových cest a hrází. Každoročně provádíme s dětmi kolem rybníků vysbírání plastových lahví a různých igelitů, které tam rozhodně nepřinesl vítr. Jsou prováděny jarní a podzimní výlovy rybníků, ve kterých jsou chovány ryby pro vysazení do našich sportovních revírů. Snažíme se zajistit vánoční prodej ryb. V rybářském areálu pracujeme na úpravě bývalé stodoly, kde bude v letošním roce dokončena garáž, dílna a sklad na krmení pro ryby. 23. února jsme uspořádali již 12 tradiční rybářský Po vítězství v soutěži: (zleva) L. Mátl, S. Ondrúšek, M. Pokorný, J. Nikodým, M. Běhan, chybí F. Soukup, D. Hertel, Michal Tlustá Berta Sportovec Roku okresu J. Hradec Mezi 15 vyhodnocenými jednotlivci kategorie dospělí a mládež bylo celkem 5 jednotlivců z České Kanady. Mezi úspěšné týmy České Kanady můžeme dále přiřadit jak Lennyho křídla, FC ticho, tak i tabletenisový tým. ples. K dobré zábavě přispěla Studenská kapela a kroužek aerobiku mladších a starších žákyň naší školy. Po jarních výlovech bude provedena kompletní výměna střechy na naší budově. I když demontáž staré střechy bude prováděna svépomocí našimi členy, bylo nutné si vzít půjčku a také celý výtěžek z plesu bude použit na tuto akci, která bude stát cca Kč. Děkujeme všem níže uvedeným sponzorům za přispění do bohaté tomboly velice děkujeme a věříme, že nám i nadále zachovají přízeň: AB RAKO p. Kyncl, Alpine Pro a. s., Autodíly p. Neider, Autospol p. Balek, AVZO TSČ ČR ZO Nová Bystřice, B.I.T. Nová Bystřice, Belis s. r. o. České Budějovice, BETOS - výroba a stavební činnost, Bohemia Vital J. Hradec, BOVIS N. Bystřice, Brittex - Seched Head Nová Bystřice, Broker Consulting, Casino Sport Bar Vinotéka p. Kobliha, Cukrárnička pro radost pí.

7 Soukupová, Česká spořitelna, Drogerie p. Magura, Enpe s. r. o. Nová Bystřice, Trantišek Takács, Fruko Jindřichův Hradec, Golf Resort Monachus, Hans Oetiker N. Bystřice, Heltos Slavonice, Hodinářství Kratochvíla, Hodinářství Pátek, Hotel Peršlák, Hotel- Restaurant Fogl, Huperz CZ s. r. o., Chips - ZD Ratmírov, Instalatérství Mitáš, Interexpres p. Karpíšek, JH - Sport o. s., JS - Hardwer - prodej počítačů p. Stašková, Jura s. r. o., Kadeřnictví a holičství R. Štoidlová, Kašparů - Koller stavitelství ČB, KG sport J. Hradec, Knihkupectví p. Strončeková, Lékárna Zlatý lev p. Bobčíková, Less Bohdaneč - Z. Beneš, Lesy Trhanov a. s., Kadeřnictví Vaňásková, Lucerna bar N. Bystřice, Madeta Jindřichův Hradec, Manželé Řežábkovi, Mefisto Studená, Metrostav Praha, N. B. Textil, Na Bojišti - restaurace, penzion, Obchod s hračkami a dárky - Renata Čiháková, Obuv p. Čapek, Pan Miloš Sotona, Pan Vladimír Maxa, Paní Jitka Smetanová, PaP Bohemia N. Bystřice, Pecha - Maso uzeniny, Pestro J. Hradec, Pneuservis p. Pokorný, Potraviny pí. Kubíková, Poutní Hotel Křemešník Pelhřimov, PKV Č. Budějovice, Raab Karcher stavebniny, Restaurace U Medvěda - Vysoké Tatry, Reiner Wolfgang - Heidenreichstein, rybářský spol., Řeznictví a uzenářství K. Loskot, Sklenářství p. Ivan, Směnárna Change pí. Nechvátalová, TDS Albeř, Termoplast s. r. o. p. Houžva, Textil Bláhovi, Trafika V. Anděl, Tregler - obchodní činnost, Umělecké kovářství Jan Skuhra, Velkoobchod s bytovým textilem Belatex s. r. o., Zahradní centrum J. Hradec, ZD Kunžak, Zemplast s. r. o., Zmrzlina p. Müller, Z-Trans p. Zmeškal, Zverimex pí. Pechová. Občanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci s Městským úřadem Nová Bystřice vyhlašuje S pozdravem PETRŮV ZDAR, Bystřičtí rybáři HUMANITÁRNÍ SBÍRKU - Letního a zimního oblečení (dámské, pánské, dětské) - Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek - Domácí potřeby - nádobí bílé i černé, skleničky - vše jen funkční - Peří, péřových a vatových přikrývek, polštářů a dek - Hraček, školních potřeb, novin, časopisů, knih - Nepoškozené obuvi, kabelek, tašek, batohů a pěněženek. Věci prosíme zabalte do igelitových pytlů či krabic,aby se nepoškodily transportem. Věci, které VZÍT NEMŮŽEME: lyžařské boty, oděvy z umělých vláken, ledničky televize, nábytek, počítače, jízdní kola, lyže a dětské kočárky Sbírka se uskuteční v KD Koruna v Nové Bystřici v úterý od 9.00 do hodin Bližší informace diakonie Broumov - tel.: , nezisková humanitární organizace, která poskytuje materiální pomoc potřebným občanům u nás i v zahraničí a dává práci lidem, kteří jsou těžko umístitelní na trhu práce. Více na MĚSTO NOVÁ BYSTŘICE VYPISUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA POZICI: JEDNATEL TECHNICKÝCH SLUŽEB MĚSTA NOVÁ BYSTŘICE, S.R.O. Požadujeme: - minimálně SŠ technického směru (nejlépe stavební zaměření) - praktické zkušenosti s řízením kolektivu výhodou - odpovídající praxe - znalost práce na PC - časová flexibilita - trestní bezúhonnost (doložit výpisem z rejstříku trestů) - řidičský průkaz skupiny B - osvědčení odborné způsobilosti pro vnitrostátní nákladní dopravu vozidly nad 3,5 t výhodou Nabízíme: - dobré pracovní podmínky - nadprůměrné finanční ohodnocení - různorodou a zajímavou práci s vedením kolektivu - možnost odborného růstu. Nabídku zašlete ve zdůvodňujícím dopise, jehož přílohou bude profesní životopis, nejpozději do na adresu Město Nová Bystřice, Mírové nám. 58, Nová Bystřice, případně nebo osobně na podatelnu MěÚ N.Bystřice. Bližší informace: p.vladimír Bláha, místostarosta města

8

9 Nabízíme staré skříně - 3 ks, plastové sudy na vodu, ponorné čerpadlo na vodu, 6 m dřevěný žebřík a další. Tel.: Prodám letní pneu + ráfek na Š-FABIA 165/70/14, 4 ks, cena 5.000,- Kč. Tel.: Je stále těžké uvěřit tomu, že nevrátíš se niky domů. Dne uplynul 1 smutný rok, do nás navždy opustil náš drahý manžel a dědeček, pan Karel Pávek z Nové Bystřice. S láskou vzpomíná manželka a děti s rodinami. Z L A T O Pouze u nás ho koupíte nejvýhodněji! Starožitné i zcela nové šperky S T A R O Ž I T N O S T I Výkup - nábytek, hodinky, hodiny, porcelán, hudební nástroje, zlaté šperky, zubní korunky, úlomky, obrazy, sklo, pozůstalost, sbírky. P Ů J Č K Y proti zástavě zlata Claudiusova 409, J. Hradec (mezi katastrál. úř. a fakultou) tel.: , PO -PÁ Drogerie - Parfumerie Hůrky 35, Nová Bystřice Výprodej části sortimentu (do vyprodání zásob) Pracovní doba všední dny hodin sobota hodin Měsíční zpravodaj novobystřických občanů Vydavatel: Město Nová Bystřice, Mírové nám. 58, N. Bystřice, IČO: Odpovědní redaktoři: Miluše Malinová, Markéta Vondrová Adresa redakce: Informační středisko a Městská knihovna Nová Bystřice, Mírové nám. 53, Nová Bystřice Tel.: , , Redakční uzávěrka: 15. den předchozího měsíce Vychází první sobotu v měsíci Evidenční číslo: MK ČR E Cena: Zdarma Sazba: Vladimír Klíma, Tisk: RAIN reklamní agentura s.r.o. J.Hradec Redakce si vyhrazuje právo článek zkrátit, s obsahem čtenářských příspěvků se redakce zpravodaje nemusí vždy ztotožňovat. Elektronickou verzi zpravodaje najdete na adrese: Pokud nedostanete zpravodaj, můžete si ho vyzvednout v Informačním středisku Nová Bystřice.

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, jarní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou v únoru a březnu 2008. Ve druhé části zpravodaje

Více

V Ř E S K O V Á K Březen 2014

V Ř E S K O V Á K Březen 2014 V Ř E S K O V Á K Březen 2014 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na internetových stránkách obce byly zveřejněny podmínky na připojení nemovitosti na splaškovou kanalizaci, podmínky jsou též v písemné formě

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015 Přítomni: Ivana Vlková, Kateřina Pudivítrová, Jana Marešová, Josef Novák, Vladimír Šíma, Josef Lácha Omluven: Michaela

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

- 1 - U S N E S E N Í. z 8. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. března 2015. (č. 109/8 122/8)

- 1 - U S N E S E N Í. z 8. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. března 2015. (č. 109/8 122/8) - 1 - U S N E S E N Í z 8. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. března 2015 (č. 109/8 122/8) Přítomní členové rady : I. Mikulica, R. Schmuch, M. Konečná, M. Robenek, P. Kukučka Omluveni :

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Dubnový zpravodaj obce Čečelovice 2011 PŘIJATÁ USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ OZ ČEČELOVICE ze dne 4. 2. 2011 1. OZ projednalo a jednomyslně schválilo rozpočet obce pro rok 2011 dle předlohy s výrokem bez

Více

6. Přihlášky a odhlášky:

6. Přihlášky a odhlášky: Středočeský svaz stolního tenisu vypisuje Středočeskou Open Tour mládeže a juniorů ve stolním tenise 2015-2016 1. Řídící orgán: Soutěž řídí Středočeský svaz stolního tenisu (STSST) prostřednictvím své

Více

Zpravodaj obce Kaliště

Zpravodaj obce Kaliště Ročník 2., vydání 1. Březen 2015 Zpravodaj obce Kaliště Obsah: 1. Slovo úvodem 2. Ohlédnutí za zimou 3. Masopust 2015 a hasičský ples 4. Informace obecního úřadu 5. Tříkrálová sbírka 2015 6. GoSMS buďte

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, letní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou za období květen 2014 až červenec 2014. Ve

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok 2015. JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala

Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok 2015. JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok 2015 JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala sobota 17. října a neděle 18. října 2015 Mistrovství České republiky superseniorek

Více

Zpravodaj. obce Dobratice

Zpravodaj. obce Dobratice Zpravodaj obce Dobratice www.dobratice.cz Dne 16. 8. 2010 č. 7/2010 Další zasedání zastupitelstva Obce Dobratice se bude konat ve středu 8. 9. 2010 v 17. 00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Dobratice.

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

Více

Mokrovratský zpravodaj

Mokrovratský zpravodaj číslo 1 leden 2015 Mokrovratský zpravodaj Měsíčník pro Mokrovraty, Pouště a okolí Milí spoluobčané, přejeme Vám příjemné zimní měsíce, hlavně hodně zdraví a pohody. Zprávy z obce Usnesení ze zápisu č.

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Žákovský pohár Fotbalové asociace České republiky a Slovenského fotbalového svazu a

Žákovský pohár Fotbalové asociace České republiky a Slovenského fotbalového svazu a NIKE Premier Cup 2013 Žákovský pohár Fotbalové asociace České republiky a Slovenského fotbalového svazu a Generální partner: NIKE Organizátoři: NIKE, FAČR, Slovenský fotbalový svaz, SPORT INVEST Marketing,

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 28. června 2011 v přednáškové místnosti Muzea a informačního centra ve Vedrovicích

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 28. června 2011 v přednáškové místnosti Muzea a informačního centra ve Vedrovicích Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 28. června 2011 v přednáškové místnosti Muzea a informačního centra ve Vedrovicích Zapisovatel: Petr Záviška Ověřovatelé: Becha Petr,

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2015

V Ř E S K O V Á K leden 2015 V Ř E S K O V Á K leden 2015 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jsme vstoupili do dalšího roku, ve kterém si připomeneme 25.výročí samostatné obce Vřeskovice. Myslím, že není pochyb o tom, že tento krok

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

Žďárský zpravodaj 5/2014

Žďárský zpravodaj 5/2014 Žďárský zpravodaj 5/2014 Obecní úřad Žďár nad Metují úřední hodiny Pondělí 8 11:30 a 13-17 hod. Středa 8 11:30 a 13-17 hod. Kontakty: tlf.č. 491 541 142 obec.zdarnm@tiscali.cz www.zdarnadmetuji.cz č.ú.

Více

Volfartický občasník č. e. MK ČR E 18619

Volfartický občasník č. e. MK ČR E 18619 Informační leták Obecního úřadu Volfartice 3. číslo Volfartický občasník č. e. MK ČR E 18619 vydává Obec Volfartice, se sídlem Volfartice č. p. 59, IČ: 00261076 občasník - distribuováno zdarma - neprodejné

Více

Cool school. Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI. Aktuální dění a šéfredaktorka. o pí uč. Polášková. Studijní okénko. o Tereza Hrošová (9.

Cool school. Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI. Aktuální dění a šéfredaktorka. o pí uč. Polášková. Studijní okénko. o Tereza Hrošová (9. NAŠI REDAKTOŘI Aktuální dění a šéfredaktorka o pí uč. Polášková Cool school Listopad / 2 Bezva škola Studijní okénko Sport o Tereza Hrošová (9.A) o Martin Zikl (6.C) o Roman Prax (6.C) Rok se s rokem sešel

Více

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 08. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 21.04.2011 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

O pohár starosty města Modřice

O pohár starosty města Modřice Pozvánka na XIV. ročník mezinárodního turnaje mladších žáků (roč. 2002) O pohár starosty města Modřice srpna 2014 na hřišti v Modřicích www.turnaj-modrice.cz POZVÁNKA Organizační výbor zve všechny hráče,

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

PROPOZICE. Oddíl nohejbalu TJ Spartak MSEM Přerov

PROPOZICE. Oddíl nohejbalu TJ Spartak MSEM Přerov PROPOZICE Pořadatel: Oddíl nohejbalu TJ Spartak MSEM Přerov Kontakt: Jiří Pavelka ředitel turnaje; mobil: +420 602 503 273; mail: pavelkaj@medialine.cz Petr Nadymáček organizační zajištění; mobil: +420

Více

Zápis č.1 ze schůzky výboru KRPŠ Pro školní rok 2009-2010

Zápis č.1 ze schůzky výboru KRPŠ Pro školní rok 2009-2010 Zápis č.1 ze schůzky výboru KRPŠ Pro školní rok 2009-2010 Dne: 1.10.2009 Přítomni: Výbor KRPŠ (p.holzmannová, p.koudelková, p.valčuhová, p.nitschová, p. Zlámalová) p.kanisová, p.langrová, p.vojáček Omluveni:

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor školství a sociálních věcí

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor školství a sociálních věcí MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015 Bod programu: 20 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor školství a sociálních věcí Mgr. Vojtěch Bušina,

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

Košetický zpravodaj. košetických. Slavnostní rozsvícení vánočního stromu. stromu

Košetický zpravodaj. košetických. Slavnostní rozsvícení vánočního stromu. stromu Košetický zpravodaj číslo 58 Slavnostní rozsvícení vánočního stromu Na první adventní neděli 3. prosince připravujeme od 16 hodin Slavnostní rozsvícení vánočního stromu před místním kostelem. Srdečně zveme

Více

Město Jihlava Město Pelhřimov Město Žďár nad Sázavou. Ve spolupráci s KVV ČSLH Kraje Vysočina

Město Jihlava Město Pelhřimov Město Žďár nad Sázavou. Ve spolupráci s KVV ČSLH Kraje Vysočina VI. ROČNÍK TRADIČNÍHO TURNAJE O POHÁR HEJTMANA KRAJE VYSOČINA Město Jihlava Město Pelhřimov Město Žďár nad Sázavou Ve spolupráci s KVV ČSLH Kraje Vysočina VI. ROČNÍK TRADIČNÍHO TURNAJE O POHÁR HEJTMANA

Více

Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá.

Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá. 2015 Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá. Vážení spoluobčané, je tu konec října, před námi poslední dva měsíce roku a opět vám do schránek přinášíme náš zpravodaj. V obecním zastupitelstvu

Více

PROČ PRÁVĚ MY? Ústí nad Labem. Most Letohrad. Praha Karviná. Jihlava. Hradec Králové. Pardubice

PROČ PRÁVĚ MY? Ústí nad Labem. Most Letohrad. Praha Karviná. Jihlava. Hradec Králové. Pardubice PROČ PRÁVĚ MY? Největší klub ve východních Čechách Perspektivita dlouhodobého vývoje Obsazeny všechny nejvyšší soutěže Výchova mladých hráčů reprezentující klub i Českou republiku na Mistrovství světa

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

Z á p i s č. 8/2009. z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 1.6.2009

Z á p i s č. 8/2009. z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 1.6.2009 Z á p i s č. 8/2009 z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 1.6.2009 Přítomní členové rady: Z. Březina Mgr. M. Kadrnožka Ing. M. Burešová Mgr. G. Žďárská Ing. Petrášek Omluven: Přizváni: p.

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 18. zasedání ze dne 8.7. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing.Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

Obecní občasník č. 5

Obecní občasník č. 5 Obecní občasník č. 5 vydává obec Rataje KVĚTEN 2016 Vážení spoluobčané, jistě se vám do rukou již dostala pozvánka na setkání rodáků obce Rataje. Během této víkendové akce přijede do Rataj mnoho návštěvníků

Více

SUPERPOHÁR 2010 1 verze 1.0 23.01.2010

SUPERPOHÁR 2010 1 verze 1.0 23.01.2010 SUPERPOHÁR 2010 1 verze 1.0 23.01.2010 Důvod Rozvoj členské základny baseballu v České Republice prostřednictvím nejvíce rostoucí kategorie mládeže do 10ti let. Umožnění zapojení škol do soutěže pomocí

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011

Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011 Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011 10.2 2011 do 9:00 příjezd a ubytování 9:30 18:00 trénink 11.2 2011 9:00 18:00 trénink 12.2 2011 9:00-18:00 trénink 13.2 2011 9:00-15:00 trénink

Více

Daniela Zábojníková a Patrik Bída

Daniela Zábojníková a Patrik Bída Staronový král a nová královna V loňském roce se ve spolupráci Šachového oddílu Kunovice a obou kunovických škol uskutečnil první ročník turnaje nazvaného O šachového krále a královnu Kunovických škol.

Více

S centrum Cup 2011 2012

S centrum Cup 2011 2012 S centrum Cup 2011 2012 Propozice S trio Benešov ve spolupráci s S centrem Benešov pořádají mládežnické turnaje v minikopané přípravek na UMT 4. generace Benešov S centrum listopad 2011 březen 2012 P R

Více

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne 27.1.2015

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne 27.1.2015 Číslo jednání: JedNR3-6/2015 Datum jednání: 27.01.2015 Výherní automaty -Obecně závazná vyhláška (USN-R3-145/2015) Nesouhlasí S vypracováním změny Obecně závazné vyhlášky města Nepomuk číslo 1/2013, jíž

Více

TURNAJ VÝBĚRY OFS - U 12 pásmo - západ ve dnech 19. - 20. května 2015 sportovní areál SK Motorlet Praha

TURNAJ VÝBĚRY OFS - U 12 pásmo - západ ve dnech 19. - 20. května 2015 sportovní areál SK Motorlet Praha TURNAJ VÝBĚRY OFS - U 12 pásmo - západ ve dnech 19. - 20. května 2015 sportovní areál SK Motorlet Praha Č A S O V Ý P R O G R A M Příjezd: v úterý 19. 5. 2015 nejpozději do 11:00 hod., stadion SK Motorlet

Více

Nabídka reklamních služeb

Nabídka reklamních služeb Fotbalový klub FC Písek Nabídka reklamních služeb Nabídka reklamních služeb FC Písek nabízí svým partnerům zajištění propagace, reklamy a prezentace formou umístění reklam log bannerů v areálu fotbalových

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

č.j. 6/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.9. 2012

č.j. 6/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.9. 2012 1 č.j. 6/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.9. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 20.9.2012 18:02 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 20.9.2012 19:50

Více

Číslo 1/2013 Obecní úřad Libějovice Leden 2013 Libějovice 26 38772 Libějovice. Termíny svozu komunálního odpadu na rok 2013:

Číslo 1/2013 Obecní úřad Libějovice Leden 2013 Libějovice 26 38772 Libějovice. Termíny svozu komunálního odpadu na rok 2013: Občasník obcí Libějovice, Nestanice a Lomec 1/2013 Číslo 1/2013 Obecní úřad Libějovice Leden 2013 Libějovice 26 38772 Libějovice Tel: 383382064 Tel. Starosta: 606692079 web: www.libejovice.cz email: libejovice@tiscali.cz

Více

U S N E S E N Í 7. zasedání Rady obce Soběšovice, konaného dne 11.2.2015 v prostorách Obecního úřadu v Soběšovicích Č. jednací : Sob 24/2015

U S N E S E N Í 7. zasedání Rady obce Soběšovice, konaného dne 11.2.2015 v prostorách Obecního úřadu v Soběšovicích Č. jednací : Sob 24/2015 U S N E S E N Í 7. zasedání Rady obce Soběšovice, v prostorách Obecního úřadu v Soběšovicích Č. jednací : Sob 24/2015 V Soběšovicích dne 12.2.2015 Zpracoval : Valošková Petra 1 Přehled přijatých usnesení

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 28. řádné jednání rady městské části, konané dne 25. 9. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klimová, F. Toušek

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu v prostorách restaurace a příprava na hru

7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu v prostorách restaurace a příprava na hru Středoškolský pohár 2012 GC Mstětice 10.5. 2012 Organizační pokyny Program dne: Příjezd na hřiště 7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu

Více

BRNĚĚNSKÝ SVAZ MALÉ KOPANÉ (BSMK) NABÍDKA SPOLUPRÁCE

BRNĚĚNSKÝ SVAZ MALÉ KOPANÉ (BSMK) NABÍDKA SPOLUPRÁCE BRNĚĚNSKÝ SVAZ MALÉ KOPANÉ (BSMK) NABÍDKA SPOLUPRÁCE Základní informace o soutěžích Brněnského svazu malé kopané Co jsou soutěže Brněnského svazu malé kopané? amatérské soutěže malé kopané hrané na celém

Více

Ústí nad Labem-Klíše, dne 12.8. 2012. Vážení fotbaloví přátelé,

Ústí nad Labem-Klíše, dne 12.8. 2012. Vážení fotbaloví přátelé, Ústí nad Labem-Klíše, dne 12.8. 2012 Vážení fotbaloví přátelé, dovolte mi vás jménem fotbalového klubu FK Ústí nad Labem a.s. pozvat na další setkání série turnajů Partners Cup, kde hlavní cenou bude opět

Více

6. vydání Informační leták Obecního úřadu ve Ktové listopad 2012

6. vydání Informační leták Obecního úřadu ve Ktové listopad 2012 K T O V Á Č E K 4/2012 6. vydání Informační leták Obecního úřadu ve Ktové listopad 2012 První adventní neděle se kvapem blíží a s ní i naše, v pořadí již druhé, rozsvícení Vánočního stromečku. Nenechte

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA SOUTĚŽE DOROSTU PARDUBICKÉHO KRAJE

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA SOUTĚŽE DOROSTU PARDUBICKÉHO KRAJE ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA SOUTĚŽE DOROSTU PARDUBICKÉHO KRAJE 2011 Pořadatel Krajské sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Pardubického kraje ve spolupráci s Okresním sdružením hasičů ČMS

Více

Usnesení ze 4. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 4. 2. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 4. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 4. 2. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 4. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 4. 2. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 4.1. Návrh rozpočtu MČ Praha Zličín na rok 2015, návrh investičních akcí

Více

Golden Tour Pardubice 2014

Golden Tour Pardubice 2014 2014 spojte příjemné s užitečným udělejte něco pro své zaměstnance zviditelněte svou společnost dejte vzniknout novým obchodním kontaktům zapojte se do nejvýznamnějšího projektu svého druhu ve střední

Více

AŠSK ČR, FAČR, MŠMT ČR,

AŠSK ČR, FAČR, MŠMT ČR, AŠSK ČR, FAČR, MŠMT ČR, McDonald s ČR 18.ročník McDonald s Cup 2014/15 PROPOZICE krajského finále Královéhradeckého kraje Jičín 21.květen 2015 PROPOZICE krajského finále18.ročníku McDonald scup Pořadatel:

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 31. řádné jednání rady městské části, konané dne 17. 10. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová,

Více

Ví tkovice Golden Tour Ostrava 2014

Ví tkovice Golden Tour Ostrava 2014 Ví tkovice Golden Tour Ostrava 2014 spojte příjemné s užitečným udělejte něco pro své zaměstnance zviditelněte svou společnost dejte vzniknout novým obchodním kontaktům zapojte se do nejvýznamnějšího projektu

Více

ZÁKUPSKÁ ŠAJTLE 2015

ZÁKUPSKÁ ŠAJTLE 2015 ZÁKUPSKÁ ŠAJTLE 2015 Memoriál Pavla Michala 17. ročník sobota 11. 7. 2015, Zákupy Vážení sportovní přátelé, v osvědčeném termínu v první polovině července se uskuteční 17. ročník turnaje v malé kopané

Více

4. kolo 10. ledna 2016. 5. kolo 21. února 2016

4. kolo 10. ledna 2016. 5. kolo 21. února 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz ČVS - STK Příloha č. 1 k Rozpisu krajského přeboru mládeže Praha 23. června 2015 R o z l o s o v á n í krajského přeboru mládeže ve volejbale v sezóně 2015-2016 aktualizováno

Více

TJ AŠ MLADÁ BOLESLAV

TJ AŠ MLADÁ BOLESLAV TJ AŠ MLADÁ BOLESLAV ODDÍL STOLNÍHO TENISU ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE ze dne 22.5.2015 1. Vyhodnocení sezóny 2014/2015 1.1. Výsledky soutěží družstev mužů a žen - Konečné umístění družstev: Družstvo Soutěž

Více

CHRUDIM CITY CUP 2015

CHRUDIM CITY CUP 2015 II. ROČNÍK HOKEJOVÉHO TURNAJE O PUTOVNÍ POHÁR MĚSTA CHRUDIM CHRUDIM CITY CUP 2015 kategorie mladší žáci 21.3. - 22.3. 2015 Zimní stadión Chrudim Termín: 21. - 22. března 2015 (sobota - neděle) Začátek

Více

Zůstanete li s námi, od teď už Vám žádná informace o škole neuteče. V tomto zpravodaji jsou informace za období 16. 31. 12. 2014.

Zůstanete li s námi, od teď už Vám žádná informace o škole neuteče. V tomto zpravodaji jsou informace za období 16. 31. 12. 2014. Hezké středeční odpoledne, srdečně Vás vítáme u druhého prosincového zpravodaje Střední školy služeb a řemesel Stochov. Letošní poslední vydání! A tak přejeme vše jen to nejlepší do nového roku 2015. Zůstanete

Více

FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK

FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK Č A S O V Ý P R O G R A M Příjezd: v úterý 13.5 2013 nejpozději do 11:00 hod., hřiště TJ Spartak Hluk. V kabině bude připraveno,

Více

Zápis ze 41. zasedání Zastupitelstva obce, které se konalo dne 16. června 2014 od 15.00 hodin v budově OÚ

Zápis ze 41. zasedání Zastupitelstva obce, které se konalo dne 16. června 2014 od 15.00 hodin v budově OÚ Zápis ze 41. zasedání Zastupitelstva obce, které se konalo dne 16. června 2014 od 15.00 hodin v budově OÚ Zastupitelé obce společně prošli staveniště LBC Biocentrum, výsadbu alejí, zbořeniště pivovaru

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:04

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2006

V Ř E S K O V Á K květen 2006 Úvodní slovo V Ř E S K O V Á K květen 2006 Vážení spoluobčané, v letošním roce jsme se zavázali, že dokončíme úpravy na místě bývalého kluziště. Na tomto místě by mělo vzniknout travnaté hřiště. Akci jsme

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010 Přítomni: Ivana Vlková, Michaela Jůzková, Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Josef Brouček, Stanislav Kahuda, Josef Lácha

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 17. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 5. 2011 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

U S N E S E N Í. 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 25.1.2010 U S N E S E N Í 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 76/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

Sbor dobrovolných hasičů

Sbor dobrovolných hasičů Sbor dobrovolných hasičů V sobotu 12. ledna 2013 se v místním pohostinství konala od 16 hod. Výroční valná hromada SDH Lhoty u Potštejna. Za práci s mládeží bylo uděleno Čestné uznání Janu Havlovi, Lukáši

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.4.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.4.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.4.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zpravodaj Obecního úřadu Těchlovice Ročník 14. Číslo 49/2012 POZVÁNKA

Zpravodaj Obecního úřadu Těchlovice Ročník 14. Číslo 49/2012 POZVÁNKA Zpravodaj Obecního úřadu Těchlovice Ročník 14. Číslo 49/2012 POZVÁNKA na veřejné zasedání obecního zastupitelstva konající se ve středu 28. března 2012 Program: od 19,00 hod. v zasedací místnosti Obecního

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena Milí příznivci CIC, zde jsou novinky z Centra pro integraci cizinců, o.p.s., zaměřené na prázdninový režim. Kurzy češtiny pro cizince Kurzy češtiny budou probíhat i v létě ještě než si přečtete jejich

Více

TJ Pátek. Marketingová prezentace co získáte spoluprací s naším klubem

TJ Pátek. Marketingová prezentace co získáte spoluprací s naším klubem TJ Pátek Marketingová prezentace co získáte spoluprací s naším klubem O fotbalovém oddílu TJ Pátek TJ Pátek byl založen v roce 1934. V dnešní podobě tělovýchovná jednota podporuje a na spravovaných prostorech

Více

Usn.č. 19/02 1) schvaluje výměnu sporáku (stáří 14 let) za sporák s pojistkou proti úniku plynu. Usn.č. 19/03 1)

Usn.č. 19/02 1) schvaluje výměnu sporáku (stáří 14 let) za sporák s pojistkou proti úniku plynu. Usn.č. 19/03 1) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 19. zasedání konaného dne 1. 7. 2015 v kanceláři starostky města v prostorách MěÚ v Nové Roli **********************************************************************************************

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Výroční zpráva 2010 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Kdo jsme? Jsme nezisková organizace. Našimi členy jsou dobrovolníci a naše práce souvisí s činností oddílu mladých ochránců

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Novinky pro běžce dobré vůle č. 3/2015

Novinky pro běžce dobré vůle č. 3/2015 Novinky pro běžce dobré vůle č. 3/2015 Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Vážení a milí běžci Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové, noční běh Prahou se blíží, proto Vám přejeme, abyste poslední letní

Více

Zápis. ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin.

Zápis. ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin. Zápis ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin. Program jednání: 1) Dokončení výběrového řízení. 2) Zpevnění cesty na Svatou Trojici. 3) Výběrové řízení Kulturní

Více

Support Cup 2012. Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů.

Support Cup 2012. Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů. Support Cup 2012 Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů. Popis: Turnaj Support Cup, je první turnaj svého druhu v České republice. Pozvánku

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 18. ročník srpen 2012 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 Usnesením č. 35/2012 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 3/2012. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

ZÁPIS Z 6. ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ SK AS FAST VUT V BRNĚ KONANÉHO DNE 25. 2. 2015 V 15:00

ZÁPIS Z 6. ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ SK AS FAST VUT V BRNĚ KONANÉHO DNE 25. 2. 2015 V 15:00 STUDENTSKÁ KOMORA AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY STAVEBNÍ VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ZÁPIS Z 6. ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ SK AS FAST VUT V BRNĚ KONANÉHO DNE 25. 2. 2015 V 15:00 Program jednání: 1. Zahájení...

Více

HOKEJOVÝ POHÁR JOSEFA VAŠÍČKA

HOKEJOVÝ POHÁR JOSEFA VAŠÍČKA HOKEJOVÉ KLUBY HC LEDEČ N.S. A HC SVĚTLÁ N.S. pořádají 1. ročník dvoudenního hokejového turnaje mladších a starších žáků HOKEJOVÝ POHÁR JOSEFA VAŠÍČKA Získal Stanley Cup, vyhrál mistrovství světa dospělých

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více