Z jednání Zastupitelstva města

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z jednání Zastupitelstva města 26. 3. 2008"

Transkript

1

2 Z jednání Rady města dne Rada města (dále jen RM) doporučila zastupitelstvu schválení Smlouvy o zprostředkování pronájmu či prodeje areálu Almy RM vzala na vědomí Zprávu o přezkoumání hospodaření Města N. Bystřice za rok 2007 s výrokem bez výhrad RM doporučila schválit Výroční zprávu o hospodaření ZŠ a MŠ N.Bystřice za rok 2007 a rozdělit zisk z hlavní činnost školy tak, že část bude použita na opravu WC dívek a zbytek vrácen do rozpočtu města. Zisk z doplňkové činnosti rozdělit tak, že část bude použita na odměny pracovníků a druhá část na nákup zařízení do ŠJ. RM doporučila zastupitelstvu schválit Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku v rámci projektu Graselovy stezky RM vybrala firmy, které budou obeslány s nabíd- O Z N Á M E N Í Město Nová Bystřice na základě 39 odst. 1 zákona číslo 128/2000 Sb. v platném znění o z n a m u j e občanům, že má v majetku: 1) Jedno volné místo v Penzionu pro důchodce, o jehož pronájem si mohou zájemci podat písemnou žádost na Městském úřadě v Nové Bystřici. Žádosti s uvedením Vaší současné bytové a sociální situace zasílejte v době oznámení veřejnosti, nejpozději do na dále uvedenou adresu. Podmínkou poskytnutí místa je uzavření smlouvy na užívání služeb pečovatelské služby Města Nová Bystřice (např. dovážka obědů, nákupů, doprovod k lékaři apod.) 2) Byt číslo 3 v čp. 236, ul. Mlýnská, Nová Bystřice o rozloze 60,70 m 2, který nabízí k pronájmu. Žádosti s uvedením Vaší současné bytové a sociální situace zasílejte v době oznámení veřejnosti, nejpozději do do hodin na dále uvedenou adresu. kou na vypracování nabídky na výstavbu Víceúčelového hřiště za školou RM doporučila zastupitelům rozdělení dotace z programu regenerace MPZ na rok 2008 RM doporučila schválit smlouvu na Intenzifikaci ČOV Nová Bystřice RM projednala 22 žádostí RM souhlasila s přidělením bytu v domě čp. 390 N. Bystřice (základní škola) RM uložila MěÚ zveřejnit informaci o možnosti pronájmu bytu č.6 v Mlýnské ulici čp. 236 do místního zpravodaje a na ÚD s tím, že termín pro podávání žádostí je do do 12,00 hodin RM přidělila byt v Penzionu pro důchodce nové nájemnici RM rozhodla o řešení reklamních ploch na ppč. 2166/1 u areálu Policie Podmínky žádosti: - žadatel je starší 18-ti let - žadatel není majitelem nebo spolumajitelem nemovitosti vhodné k bydlení nebo bytu v Nové Bystřici - žadatel není nájemcem jiného bytu ve vlastnictví Města Nová Bystřice - žadatel má vyrovnány veškeré závazky vůči Městu Nová Bystřice, případně jsou závazky smluvně zajištěny a žadatel podmínky takové smlouvy plní. Adresa pro zaslání žádostí: Město Nová Bystřice Správa majetku města Mírové nám Nová Bystřice Nabídky a připomínky lze předložit v průběhu oznámení veřejnosti. Město Nová Bystřice si vyhrazuje právo přijmout či nepřijmout kteroukoliv z došlých nabídek. Z jednání Zastupitelstva města jednání se účastnilo 14 zastupitelů, J. Nováček byl omluven ZM schválilo smlouvy, které doporučila rada města více v článku Z jednání rady ZM schválilo Zprávu o přezkoumání hospodaření Města N. Bystřice za rok 2007 ZM také schválilo Výroční zprávu o hospodaření ZŠ a MŠ N.Bystřice za rok 2007 a rozhodlo o rozdělení zisku dle doporučení rady ZM rozhodlo o tom, kteří žadatelé dostanou v roce 2008 peníze na opravu památkově chráněných objektů v N.Bystřici ZM projednalo 7 žádostí Oznámení Městský úřad Jindřichův Hradec, odbor sociálních věcí oznamuje, že z organizačních důvodů se přesouvá úřední den oddělení sociálně právní ochrany dětí městského úřadu v Jindřichově Hradci na Městském úřadě v Nové Bystřici z 1. pátku v měsíci na 3. pátek v měsíci. Úřední hodiny budou i nadále od 8.00 do hodin. O-sto-myš! na mateřské a rodičovské dovolené Maminky v Nové Bystřici zasedly do školních lavic a začaly se vzdělávat v oblasti informačních technologií. Od začátku března totiž v prostorách základní školy Nová Bystřice probíhají dva rekvalifikační počítačové kurzy. Ty pro účastnice připravila v rámci projektu O-sto-myš! společnost Attavena z Českých Budějovic ve spolupráci se ZŠ a za podpory Města Nová Bystřice, které umožnilo bezplatné zapůjčení prostor pro výuku. Maminky projevily o kurzy velký zájem, ale kvůli omezené kapacitě jich navštěvuje výuku pouze dvaadvacet, z nichž má šestnáct žen malé děti do tří let a šest maminek má děti již o něco starší. Pro ty bude pravděpodobně aktuální nejen výuka práce s PC, ale také lekce Orientace na trhu práce, která je součástí kurzu. Během této lekce se dozví, jak jim při hledání práce může pomoci počítač a internet. Podpůrný asistent je seznámí s tím, jak psát správně životopis, průvodní dopis, jak správně formátovat text, apod. V současné době mají účastnice kurzů za sebou první dvě lekce a trochu nezbytné úvodní teorie. Již by měly vědět, jak si nastavit pracovní plochu počítače, kde co v počítači nalézt a kam co uložit, jak pracovat s flash diskem či jak snadno a rychle na klávesnici napsat znaky, které využijí pří práci s texty. Po zvládnutí základů je dále čeká MS Word, Excel, zápis ze ZM na nebo zvukový záznam z jednání na MěÚ a celým kurzem se prolíná také téma internetu. Kurz zahrnuje celkem 15 lekcí ( 53 vyučovacích hodin) a závěrečný test 26. června 2008, po jehož úspěšném složení obdrží osvědčení o rekvalifikaci platné pro celou ČR. Maminky se schází k výuce každý čtvrtek, kdy na ně na základní škole již čeká s nachystanou mobilní učebnou zkušený lektor Josef Kubín. První skupina účastnic začíná výuku v devět hodin, učí se do oběda a v jednu odpoledne nastupuje skupina druhá. Kurz navštěvují začátečnice i mírně pokročilé. Pro vyrovnání rozdílů ve znalostech je přítomen asistent výuky, který je účastnicím vždy k ruce a pomáhá jim, pokud mají problém s učební látkou. V průběhu výuky jsou maminkám k dispozici také asistentky - hlídačky z řad vysokoškolských studentek, které jim pohlídají děti, pokud si nemohou zajistit hlídání samy. Projekt O-sto-myš! je třetím projektem Attaveny určený maminkám a stejně jako dva předchozí je spolufinancovaný ESF a státním rozpočtem ČR a je tedy pro maminky bezplatný. Nová Bystřice je jedním z posledních výukových míst v rámci tohoto projektu, který se již chýlí ke svému závěru. za Attavena, o.p.s. Jitka Šimková

3 Pozvánka na přednášku archeologa Srdečně vás zveme na přednášku archeologa Muzea Jindřichohradecka Mgr. V. Buriana nazvanou Novobystřicko v době předhusitské. Konat se bude v aule Základní školy v Nové Bystřici a z důvodu nemoci byla přesunuta na úterý 8. dubna od hodin. Dozvíte se mnoho zajímavostí například z výzkumu v kostele sv. Petra a Pavla, pan Burian Vám rád odpoví na vaše dotazy. Těšíme se na Vaši návštěvu! Den země v Nové Bystřici V sobotu 26. dubna 2008 pořádá Město Nová Bystřice ve spolupráci s Ochránci přírody pod vedením pana Kopáčka Den země na Novobystřicku. Společnými silami bychom v tento den chtěli přispět k lepšímu vzhledu přírody v Nové Bystřici a okolí. Sraz je na náměstí v 9.00 hodin, následovat bude procházka do přírody, kde chceme v okolí pěších stezek sbírat odhozené odpadky a na závěr bychom chtěli vysadit nové okrasné stromy v Nové Bystřici. Pro všechny zúčastněné bude připraveno malé občerstvení. Akce se bude konat jen za příznivého počasí. Srdečně zveme k účasti! Kultura Novinky ve fondu MěK Niedl, F. - Čas vlků McEvan, I. - Pokání Krumlowský, F. - Krvavé příběhy Junek, V. - Rudolf II Hislop, V. - Ostrov Jefferies, S. - Nečekaná láska Svejkovský, J. - Italské jablko Steel, D. - Květinový ples Rubenfeld, J. - Analýza vraždy Monyová, S. - Kudlanka bezbožná Janečková, K. - Unesená Papoušková, E. - Svatba na bitevním poli Chmel, L. - Věra Galatíková Korber, F. - Templáři Borodnove, G. - Filip IV Clark, D. - Nadějné vyhlídky Novobystřické čáry Ve středu 30. dubna 2008 se budou v Nové Bystřici konat již tradiční Novobystřické čáry Program: h stavění máje za hudebního doprovodu Hasičské kapely, novobystřické náměstí h lampiónový průvod, sraz s lampióny na náměstí, pochod k Mnišskému rybníku h - oficiální zapálení vatry, pálení čarodějnice, volná zábava - hraje skupina Dixie - stejně jako v loňském roce se uskuteční soutěž o nej (nejkrásnější nebo nejstrašnější) čarodějnici Každá čarodějnice bude odměněna!!! h vyhodnocení soutěže O nej čarodějnici Akce se koná i v případě horšího počasí, na místě bude postaven velkoprostorový stan, občerstvení zajištěno. Vítání občánků Zleva: Tereza Fikeisová, Nela Kosová, Aneta Schusterová, David Zídek, Jáchym Fialka, Pavel Zboroň Zleva: Antonín Robotka, Ondřej Sklenár, Anežka Vrzalová, Vendula Kracíková, Veronika Melichová, Anna Nováková, Jakub Havlíček Fotila: Miloslava Růžičková

4 Recitační soutěž: Ve středu 19. března se v Městské knihovně Nová Bystřice konala již tradiční Recitační soutěž. O drobné ceny soutěžilo 26 dětí z tříd. V 1. kategorii (1. a 2. třídy) se umístily děti v tomto pořadí: 1. místo Jan Havlíček, 2. místo Lucie Lekešová, 3. místo Tereza Bobálová. Zvláštní ocenění dostali Jan Soukup a Tomáš Kadlec. Ve 2. kategorii (3. a 4. třídy) se umístily děti v tomto pořadí: 1. místo Ondřej Nováček, 2. místo Klára Kadlecová, 3. místo David Vrba, zvláštní ocenění Michaela Běhounová. Ve 3. kategorii ( třídy) bylo uděleno zvláštní ocenění Kristýně Mottlové. Děti přišlo podpořit přes třicet spolužáků a rodičů. Organizátoři se těší na další ročník této soutěže. Vzpomínka na Albeř a dík za ní.bylo to v roce Moje přítelkyně, Líba Chroustová, už asi 10 let majitelka albeřského krásného domu pod Dračicí, pozvala mne na Albeř. Přijely jsme do Nové Bystřice a šly pěšky do Albeře. Před každým svým stavením seděli obyvatelé. Na lavičkách či na židlích z domu vynesených. Bylo to mezi 6. a 7. hodinou večerní. Sousedé si povídali mezi sebou, i o těch, co šli kolem. Děti si hrály, drůbež ještě pobíhala venku, starší chlapci lovili v potoce Dračici pstruhy a raky. Tak jsme s Líbou kráčely od domu k domu, kolem sedících sousedů. Tento jistě starý zvyk už není. A nejen v Albeři, ale všude. Teď se doma poslouchá televize. Z Albeře odešlo do měst mnoho mladých lidí. Dětí je tu jen několik. Více obyvatel jsou letní Oceněné děti 1. kategorie Oceněné děti 2. kategorie prázdninoví obyvatelé a majitelé domů. Když jsem se na své první návštěvě Albeře ptala, jak se tato vesnice jmenuje, pomyslela jsem si. Proč se ptám? Už nikdy sem nepřijedu. A v tom jsem se mýlila. Pan Rojka u Křížku a od 5 Lip (bývalo prý tam náměstí a rybník) telefonoval do Prahy, že se na Albeři prodává chalupa. A já jsem neodolala nabídce a na Albeři si zakoupila p. č. 42. K radosti svých dětí a vnoučat. Ti tu bývají od dětství o prázdninách. A užívají radosti a krásy tohoto místa. Této krásné vsi, lesů a rybníků. Teď už jsem předala náš dům vnučce Františce a dále tam ráda jezdí celá naše rodina. Já ještě také - mezi své milé sousedy albéřské. Ještě jsem tady a ráda Milou vzpomínku do redakce poslala akademická malířka paní Květa Hamzíková z Prahy Počasí ve 2. polovině roku 2007 Červenec - bylo 8 jasných dní, 18 srážkových, 4 bouřky a 18x byla rosa - celkem spadlo 76,9 mm srážek (nejvíc během 3. července - 19,6 mm) - nejtepleji bylo 16. července s teplotami +17 C ráno, +38 C! odpoledne, +28 C večer - průměrná teplota +27,75 C - nejchladněji bylo 10. července s průměrnou teplotou + 8,75 C (nejnižší ranní teplota byla 11. července +4 C) Srpen - celkem bylo 9 jasných dní, 12 srážkových, 3 bouřky, 19x rosa a 4x mlha - celkem spadlo 73,7 mm srážek (nejvíce 9. srpna - 32,1mm) - nejtepleji bylo 7. srpna s Ø denní teplotou 23 C - nejchladněji bylo 29. srpna s Ø denní teplotou 10,25 C (31. srpna ráno jen +4 C) Září - celkem bylo 8 jasných dní, 16 srážkových, 14x rosa, 2x zmrzlá rosa, 1x mlha a 1x bouřka - nejbohatší měsíc na srážky - celkem 172,6 mm (6. září spadlo 82,1! mm vody - podle telefonátu hydrometeorologů toto množství v tento den ovlivnilo stav vodních toků a nádrží) - nejtepleji bylo 17. září - Ø denní teplota +16,5 C - nejchladněji bylo 5. září - Ø denní teplota +6,25 C 20. září byl první ranní mráz (-2 C) 23. září - 1. podzimní den - ranní teplota +3 C, odpolední +22 C, večerní +13 C Říjen - typický podzimní měsíc - v první polovině poměrně teplý, ve druhé klesaly teploty pod bod mrazu, odpolední nepřesáhly +10 C. Bylo celkem 9 jasných dní, 13 srážkových, 4x déšť, 4x mrholení, 1x dešťová přeháňka, 2x sněhová přeháňka, 2x smíšené srážky a 10x mlha. - spadlo 33,6 mm srážek - nejtepleji bylo 4. října - Ø denní teplota +13,75 C - nejchladněji bylo 19. října - Ø denní teplota - 0,25 C (napadl i první sníh - poprašek) Od 23. října pracuje na stanici digitální srážkoměr, je možnost kontroly na internetu. Listopad - úplně jasno bylo jen jeden den, 17 dnů bylo srážkových, 8x byla mlha - celkem spadlo 79,6 mm srážek - nejvíce 7. a 10. listopadu - 15,5 mm srážek - poprvé smíšené srážky, podruhé sněžilo (napadlo 14 cm sněhu, který vydržel do konce měsíce) - nejtepleji bylo 3. listopadu - Ø denní teplota +7,5 C - nejchladněji bylo 16. listopadu - Ø denní teplota - 7,5 C (noční teplota - 11 C) Prosinec - byly pouze 2 jasné dny, 13 srážkových (5x déšť, 3x smíšené srážky, 5x sněžení), 9x byla mlha a 7x jinovatka - spadlo 29 mm srážek - v první polovině měsíce dešťové a smíšené, ve druhé polovině sněhové. Sněhová pokrývka dosáhla 15 cm. - nejtepleji bylo 2. a 7. prosince - Ø denní teplota +4,5 C - nejchladněji bylo 22. prosince - Ø denní teplota -9,5 C O Vánocích byla sněhová pokrývka 1 cm, mlha s jinovatkou a teploty pod bodem mrazu. Na Silvestra napadlo 15 cm nového sněhu. Ze zprávy Stanislava Kopáčka vybrala redakce

5 Sport Amatérský turnaj družstev v kuželkách skončil Po pěti měsících soubojů skončil na novobystřické kuželně Amatérský turnaj družstev - ročník 2007/2008. Zúčastnilo se ho celkem 27 družstev a přes 250 hráčů a hráček. Kromě 23 družstev z Nové Bystřice hrála i 3 družstva z Číměře a jedno z J. Hradce. V první lize hrálo jedenáct nejlepších družstev dle výsledků předchozího ročníku, dalších 16 družstev hrálo druhou ligu. Bylo sehráno celkem 254 vzájemných utkání (pro srovnání - 4 družstva dospělých a 3 družstva dorostu registrovaných kuželkářů sehrají v ročníku 2007/2008 pouhých 61 domácích utkání). O zdárný průběh tohoto turnaje, který již tradičně zpestřuje činnost občanů v zimních měsících, se postarali, coby organizátoři a rozhodčí, členové oddílu kuželek, o občerstvení se starala paní Štěrbová s manželem. Turnaj přinesl mnoho zajímavých soubojů a též výborných (zlepšujících se) výkonů hráčů i družstev. Několikrát družstva překonala hranici tisíc poražených kuželek v utkání (Kačenka-5x, Anitrefa-2x, Garage-2x, Mrazící-1x), přičemž Kačenka utvořila nový rekord na 4x60 HS kuželek. Nejvyšší výkon jednotlivců dosáhl Petr Kos - 290, ale byl těsně následován dalšími krásnými výkony - Přívětivý - 283, Nováček - 283, J.Augustin - 274, Zajíc - 274, D. Frühauf - 272, Švec ml , Skýpala - 271, Suchý - 268, T. Pohár České Kanady dostal křídla Základní kolo 1. C.K. futsalové ligy skončilo po odehrání 155 zápasů dne Vítězem základního kola se stal domácí celek Lennyho křídla, který nastřílel 107 branek. Vítězstvím v základní skupině získal pohár České Kanady a právo, aby křídlo bylo graficky ztvárněno v poháru příštího ročníku. Pohár v podobě originální keramické mísy s prvky České kanady byl zhotoven v keramické dílně Maříž. Princip přenosu grafického prvku z loga či názvu vítězného celku tak bude přenášen v Vrecko - 267, mezi ženami byla nejlepší Janovská - 285, L. Vrecková - 265, Soukupová Podle průměru na utkání byl nejlepším hráčem V. Přívětivý - prům. 250, následován D. Frühaufem - prům. 248 a J. Nováčkem - prům. 246, z žen pak M. Janovská - prům. 260 a L. Soukupová - prům A jak to dopadlo? V první lize zvítězilo družstvo Kačenka (obhájilo tak loňské prvenství), druhé skončilo po nevydařeném posledním utkání družstvo Garage-A a třetí místo uhájila Anitrefa. Poslední skončili Mrazíci a sestupují do 2 ligy, stejně jako předposlední HogoFogo. V druhé lize zvítezili Kill Bill, následováni družstvem 680+ (obě družstva si tím vybojovala postup do l.ligy). Třetí příčku pak obsadilo družstvo Drátci z Číměře. Celkové výsledky a tabulky budou po zpracování zveřejněny ve vývěsní skříňce oddílu kuželek, případně ve sportovní rubrice internetových stránek města N. Bystřice. Věříme, že všichni zúčastnění (byť i nezvítězili) byli spokojeni a odnášejí si z turnaje spoustu pěkných zážitků. Společně se budeme těšit na další ročník tohoto turnaje. Za pořadatele - Jaroslav Beneš a Zdeněk Hrbek dalších ročnících do hlavní ceny základního kola. 1. futsalová liga tak má dvě části. Základní část pod názvem Pohár České Kanady a vlastní play off, kam postupuje 8 týmů. Mimo hlavní cenu jsou dále vyhlášeni: a) nejlepší střelec: Jirka Kratochvíl z CUBAs týmu (Dačice) b) Nejlepší hráč: David Frühauf z Lennyho křídel Mimo tyto ceny byla připravena upomínka pro nejtrestanějšího hráče pod názvem kanec České kanady. Pro rovnost udělených červených karet mezi více hráči nebyla plastika kance předána. Jako odměnu si ji tedy odnesl rozhodčí Pavel Picka alias PICI. V 1.CK Futsalové lize padlo celkem 1856 branek. Vítězem 1. C.K.FL se stal po finálovém souboji Lennyho křídla (Nová Bystřice) Cyklisté vítáni míří do třetí sezóny Před nástupem jara chci informovat cyklisty z jindřichohradeckého okresu o vývoji projektu Cyklisté vítáni. Většina z vás jistě některé z certifikovaných zařízení již navštívila. Takže jen stručné vysvětlení pro ty ostatní. Cyklisté vítáni je celonárodní certifikační systém, který z pohledu cyklistů prověřuje a zkvalitňuje nabídku služeb a vybavenost stravovacích a ubytovacích zařízení, turistických cílů a kempů. Probíhá pod záštitou známé Nadace Partnerství. Certifikace obsahuje standardy srovnatelné se systémy jiných evropských zemí (např. Bett & Bike v Německu nebo RADfreundliche Betriebe v Rakousku). Díky dotaci z fondů EU a podpoře Ministerstva pro místní rozvoj ČR první zájemci získali v roce 2006 certifikaci zdarma. Od roku 2007 se projekt samofinancuje a proto se platí nevysoký roční příspěvek. Ten kryje náklady na pravidelnou kontrolu objektů, administraci certifikačního systému tým WOLF Kardašova Řečice. druhé místo: FC Ticho (Nová Bystřice). Jiří Nikodým Okresní svaz futsalu si tímto dovoluje poděkovat Městu Nová Bystřice za vytvořené podmínky pro tuto zimní soutěž a dále děkuje správcům tělocvičny, Karlu a Iloně Komárkovým za ochotu a vstřícnost. Ladislav Mátl a na cílenou propagací zařízení coby vhodného cíle pro cyklisty. Cesty propagace a odkazy na partnery, kteří využívají údaje o certifikovaných objektech, jsou zveřejněny na stránkách Do května vyjde také tištěný katalog certifikovaných zařízení. Při přechodu projektu na režim samofinancování někteří majitelé a provozovatelé v okamžiku, kdy měli poprvé zaplatit roční smluvní příspěvek, odpadli. Po pravidelné roční kontrole byla několika majitelům smlouva vypovězena. Stalo se tak ku prospěchu věci, zůstali jen Ti, kteří si známky Cyklisté vítáni váží a své závazky cílevědomě plní. V současné době je v databázi Cyklisté vítáni

6 evidováno 665 certifikovaných objektů a před začátkem sezóny se hlásí množství nových vážných zájemců. Certifikát si nelze zakoupit, zařízení musí splnit základní podmínky v oblasti poskytování služeb hostům a návštěvníkům, kteří přijedou na kole. Chráněná známka Cyklisté vítáni se dnes mezi vyznavači pohybu na jízdním kole stala synonymem kvalitních služeb pro hosty cyklisty. Zařízení, pyšnící se právem užívat chráněnou známku Cyklisté vítáni, snadno poznáte podle venkovního štítu s nápisem CYKLISTÉ VÍTÁNI pod stylizovaným bílým bicyklem na tmavozeleném podkladu se širokým úsměvem v předním kole. Každý host má možnost seznámit se s nabídkou služeb pro cyklisty, viditelně umístěnou na přístupném místě. Ty pak podle potřeby využije. Následně se na internetu (a připravujeme i SMS) může vyjádřit ke kvalitě jemu poskytnutých služeb a tím ovlivnit celkovou známku, která je uváděna v informacích o každém zařízení (na Do systému se Stolní tenis Stolní tenis je v ČR spojen zejména se jménem Milan Orlowski. Ačkoli je tato legenda druhým domovem doma v Nové Bystřici, v obci nemá tento sport tradici. Golf je pro mnohé hráče druhým sportem a z členské základny golfového klubu byl postaven základ pro oddíl stolního tenisu Golfového klubu Nová Bystřice. Tento klub je tak nyní dvouoborovou tělovýchovnou jednotou. V roce 2006/7 byl oddíl založen, celý rok procházel stabilizací hráčské základny. Již druhá polovina této sezony naznačila, že bude snahou postoupit z nejnižší okresní soutěže. Mnozí hráli dříve krajské a vyšší soutěže, takže po pravidelném treninku 3x v týdnu se jim vrátil postřeh a některým i pohyb. První zápas sezony 2007/2008 novobystřický tým prohrál, ale byla dostanou jen hodnocení odůvodněná a neanonymní. Hodnocení je určeno veřejnosti i provozovatelům, sledujeme ho i my hodnotitelé a proto musí být zaručena jeho objektivita. Při plánování výletu či dovolené na kole vám doporučuji věnovat pozornost certifikovaným objektům. Na internetu najdete nejen odkaz na jejich webovou stránku, základní informace a zákaznické hodnocení, ale také interaktivní mapu ČR s plánovačem tras s možností výběru certifikovaných zařízení podle regionů a kategorií a jejich popisem. Jistě vás zaujme možnost získat informace o certifikovaných zařízeních ať již v domácím regionu nebo i jinde, kam hodláte na kole zamířit. Vám, kolegové a příznivci cyklistiky, přeji do sezóny 2008 hodně pohodových kilometrů v našich nádherných Jižních Čechách i jinde. A také co nejvíce dobrých zkušeností se službami zařízení, označených logem Cyklisté vítáni. Jiří Jokl, akreditovaný hodnotitel Národní certifikace služeb cestovního ruchu Cyklisté vítáni. Tabulka Poř. Mužstvo Utkání V R P Zápasy Body 1. GC N. Bystřice A : Suchdol n. L. C : Třeboň F : Č. Velenice D : Novosedly n. Než B : Sn. J. Hradec C : K. Řečice B : Č. Velenice E : Jednotlivci celkově: 1. Běhan Milan GC N. Bystřice A 94,23 % 2. Mátl Ladislav GC N. Bystřice A 81,40 % 3. Šulc Jaromír st. Suchdol n. L. C 81,25 % 4. Janda František Suchdol n. L. C 78,57 % 5. Herda Jaroslav Č. Velenice D 74,00 % 6. Šubrt Josef ml. Suchdol n. L. C 73,21 % 7. Pokorný Michal GC N. Bystřice A 73,08 % to jeho jediná ztráta bodů v celé soutěži. Nová Bystřice tak postoupila do vyšší soutěže. ČTYŘHRY: Z prvních 10 míst ve čtyřhrách jsou 4 z hráči Golfového klubu Nová Bystřice. Snahou oddílu je přivést k tomuto sportu i mládež. Zájem dětí je velmi sporadický. Po počátečním velkém nadšení se ukázalo, že tento sport vyžaduje velkou sebekázeň, koncentraci, pohybovou zdatnost, prostorovou orientaci, postřeh, rychlost, pohybovou koordinaci a zejména velkou trpělivost. Většina z příchozích tyto nároky vyměnila za volnost pohybu. Pro ty vytrvalé byl v posledních dnech připraven malý test a dále otevřený turnaj pro děti od 1-6. třídy. Ladislav Mátl Sportovní rybáři v Nové Bystřici Dovolte nám touto cestou malé připomenutí naší organizace. Dne se konala výroční členská schůze. Členská základna čítá 158 členů, z toho 116 dospělých, 14 dorostu a 28 dětí. V loňském roce odpracovali naši členové 600 brigádnických hodin při údržbě rybníků a vodních toků, což obnáší: opravy výpustních zařízení, sekání travin a různých náletů, čištění přítoků a odtoků z rybníků, zpevňování příjezdových cest a hrází. Každoročně provádíme s dětmi kolem rybníků vysbírání plastových lahví a různých igelitů, které tam rozhodně nepřinesl vítr. Jsou prováděny jarní a podzimní výlovy rybníků, ve kterých jsou chovány ryby pro vysazení do našich sportovních revírů. Snažíme se zajistit vánoční prodej ryb. V rybářském areálu pracujeme na úpravě bývalé stodoly, kde bude v letošním roce dokončena garáž, dílna a sklad na krmení pro ryby. 23. února jsme uspořádali již 12 tradiční rybářský Po vítězství v soutěži: (zleva) L. Mátl, S. Ondrúšek, M. Pokorný, J. Nikodým, M. Běhan, chybí F. Soukup, D. Hertel, Michal Tlustá Berta Sportovec Roku okresu J. Hradec Mezi 15 vyhodnocenými jednotlivci kategorie dospělí a mládež bylo celkem 5 jednotlivců z České Kanady. Mezi úspěšné týmy České Kanady můžeme dále přiřadit jak Lennyho křídla, FC ticho, tak i tabletenisový tým. ples. K dobré zábavě přispěla Studenská kapela a kroužek aerobiku mladších a starších žákyň naší školy. Po jarních výlovech bude provedena kompletní výměna střechy na naší budově. I když demontáž staré střechy bude prováděna svépomocí našimi členy, bylo nutné si vzít půjčku a také celý výtěžek z plesu bude použit na tuto akci, která bude stát cca Kč. Děkujeme všem níže uvedeným sponzorům za přispění do bohaté tomboly velice děkujeme a věříme, že nám i nadále zachovají přízeň: AB RAKO p. Kyncl, Alpine Pro a. s., Autodíly p. Neider, Autospol p. Balek, AVZO TSČ ČR ZO Nová Bystřice, B.I.T. Nová Bystřice, Belis s. r. o. České Budějovice, BETOS - výroba a stavební činnost, Bohemia Vital J. Hradec, BOVIS N. Bystřice, Brittex - Seched Head Nová Bystřice, Broker Consulting, Casino Sport Bar Vinotéka p. Kobliha, Cukrárnička pro radost pí.

7 Soukupová, Česká spořitelna, Drogerie p. Magura, Enpe s. r. o. Nová Bystřice, Trantišek Takács, Fruko Jindřichův Hradec, Golf Resort Monachus, Hans Oetiker N. Bystřice, Heltos Slavonice, Hodinářství Kratochvíla, Hodinářství Pátek, Hotel Peršlák, Hotel- Restaurant Fogl, Huperz CZ s. r. o., Chips - ZD Ratmírov, Instalatérství Mitáš, Interexpres p. Karpíšek, JH - Sport o. s., JS - Hardwer - prodej počítačů p. Stašková, Jura s. r. o., Kadeřnictví a holičství R. Štoidlová, Kašparů - Koller stavitelství ČB, KG sport J. Hradec, Knihkupectví p. Strončeková, Lékárna Zlatý lev p. Bobčíková, Less Bohdaneč - Z. Beneš, Lesy Trhanov a. s., Kadeřnictví Vaňásková, Lucerna bar N. Bystřice, Madeta Jindřichův Hradec, Manželé Řežábkovi, Mefisto Studená, Metrostav Praha, N. B. Textil, Na Bojišti - restaurace, penzion, Obchod s hračkami a dárky - Renata Čiháková, Obuv p. Čapek, Pan Miloš Sotona, Pan Vladimír Maxa, Paní Jitka Smetanová, PaP Bohemia N. Bystřice, Pecha - Maso uzeniny, Pestro J. Hradec, Pneuservis p. Pokorný, Potraviny pí. Kubíková, Poutní Hotel Křemešník Pelhřimov, PKV Č. Budějovice, Raab Karcher stavebniny, Restaurace U Medvěda - Vysoké Tatry, Reiner Wolfgang - Heidenreichstein, rybářský spol., Řeznictví a uzenářství K. Loskot, Sklenářství p. Ivan, Směnárna Change pí. Nechvátalová, TDS Albeř, Termoplast s. r. o. p. Houžva, Textil Bláhovi, Trafika V. Anděl, Tregler - obchodní činnost, Umělecké kovářství Jan Skuhra, Velkoobchod s bytovým textilem Belatex s. r. o., Zahradní centrum J. Hradec, ZD Kunžak, Zemplast s. r. o., Zmrzlina p. Müller, Z-Trans p. Zmeškal, Zverimex pí. Pechová. Občanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci s Městským úřadem Nová Bystřice vyhlašuje S pozdravem PETRŮV ZDAR, Bystřičtí rybáři HUMANITÁRNÍ SBÍRKU - Letního a zimního oblečení (dámské, pánské, dětské) - Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek - Domácí potřeby - nádobí bílé i černé, skleničky - vše jen funkční - Peří, péřových a vatových přikrývek, polštářů a dek - Hraček, školních potřeb, novin, časopisů, knih - Nepoškozené obuvi, kabelek, tašek, batohů a pěněženek. Věci prosíme zabalte do igelitových pytlů či krabic,aby se nepoškodily transportem. Věci, které VZÍT NEMŮŽEME: lyžařské boty, oděvy z umělých vláken, ledničky televize, nábytek, počítače, jízdní kola, lyže a dětské kočárky Sbírka se uskuteční v KD Koruna v Nové Bystřici v úterý od 9.00 do hodin Bližší informace diakonie Broumov - tel.: , nezisková humanitární organizace, která poskytuje materiální pomoc potřebným občanům u nás i v zahraničí a dává práci lidem, kteří jsou těžko umístitelní na trhu práce. Více na MĚSTO NOVÁ BYSTŘICE VYPISUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA POZICI: JEDNATEL TECHNICKÝCH SLUŽEB MĚSTA NOVÁ BYSTŘICE, S.R.O. Požadujeme: - minimálně SŠ technického směru (nejlépe stavební zaměření) - praktické zkušenosti s řízením kolektivu výhodou - odpovídající praxe - znalost práce na PC - časová flexibilita - trestní bezúhonnost (doložit výpisem z rejstříku trestů) - řidičský průkaz skupiny B - osvědčení odborné způsobilosti pro vnitrostátní nákladní dopravu vozidly nad 3,5 t výhodou Nabízíme: - dobré pracovní podmínky - nadprůměrné finanční ohodnocení - různorodou a zajímavou práci s vedením kolektivu - možnost odborného růstu. Nabídku zašlete ve zdůvodňujícím dopise, jehož přílohou bude profesní životopis, nejpozději do na adresu Město Nová Bystřice, Mírové nám. 58, Nová Bystřice, případně nebo osobně na podatelnu MěÚ N.Bystřice. Bližší informace: p.vladimír Bláha, místostarosta města

8

9 Nabízíme staré skříně - 3 ks, plastové sudy na vodu, ponorné čerpadlo na vodu, 6 m dřevěný žebřík a další. Tel.: Prodám letní pneu + ráfek na Š-FABIA 165/70/14, 4 ks, cena 5.000,- Kč. Tel.: Je stále těžké uvěřit tomu, že nevrátíš se niky domů. Dne uplynul 1 smutný rok, do nás navždy opustil náš drahý manžel a dědeček, pan Karel Pávek z Nové Bystřice. S láskou vzpomíná manželka a děti s rodinami. Z L A T O Pouze u nás ho koupíte nejvýhodněji! Starožitné i zcela nové šperky S T A R O Ž I T N O S T I Výkup - nábytek, hodinky, hodiny, porcelán, hudební nástroje, zlaté šperky, zubní korunky, úlomky, obrazy, sklo, pozůstalost, sbírky. P Ů J Č K Y proti zástavě zlata Claudiusova 409, J. Hradec (mezi katastrál. úř. a fakultou) tel.: , PO -PÁ Drogerie - Parfumerie Hůrky 35, Nová Bystřice Výprodej části sortimentu (do vyprodání zásob) Pracovní doba všední dny hodin sobota hodin Měsíční zpravodaj novobystřických občanů Vydavatel: Město Nová Bystřice, Mírové nám. 58, N. Bystřice, IČO: Odpovědní redaktoři: Miluše Malinová, Markéta Vondrová Adresa redakce: Informační středisko a Městská knihovna Nová Bystřice, Mírové nám. 53, Nová Bystřice Tel.: , , Redakční uzávěrka: 15. den předchozího měsíce Vychází první sobotu v měsíci Evidenční číslo: MK ČR E Cena: Zdarma Sazba: Vladimír Klíma, Tisk: RAIN reklamní agentura s.r.o. J.Hradec Redakce si vyhrazuje právo článek zkrátit, s obsahem čtenářských příspěvků se redakce zpravodaje nemusí vždy ztotožňovat. Elektronickou verzi zpravodaje najdete na adrese: Pokud nedostanete zpravodaj, můžete si ho vyzvednout v Informačním středisku Nová Bystřice.

Leden 2011. Ročník 13, číslo 1. ěsíční zpravodaj. novobystřických občanů. Fotografie z adventu

Leden 2011. Ročník 13, číslo 1. ěsíční zpravodaj. novobystřických občanů. Fotografie z adventu Ročník 13, číslo 1 Leden 2011 ěsíční zpravodaj M novobystřických občanů Fotografie z adventu Jednání Rady města 8. 11. 2010 1. Na prvním povolebním jednání rady přivítal starosta všechny její členy včetně

Více

ěsíční zpravodaj novobystřických občanů Novobystřické jahodobraní 2011 Červenec 2011

ěsíční zpravodaj novobystřických občanů Novobystřické jahodobraní 2011 Červenec 2011 Ročník 13, číslo 7 Červenec 2011 ěsíční zpravodaj M novobystřických občanů Novobystřické jahodobraní 2011 Pozvánka na červencové akce 17. 7. - Liga 2011 - Cyklozávod horských kol pro amatéry 23. 7. - prohlídka

Více

ěsíční zpravodaj novobystřických občanů

ěsíční zpravodaj novobystřických občanů Ročník 9, číslo 7 Červenec 2007 M ěsíční zpravodaj novobystřických občanů Vážení a milí čtenáři Zpravodaje, věřím, že se Vám nová úprava našeho měsíčníku líbí a že je to další malinký krůček dopředu v

Více

ěsíční zpravodaj novobystřických občanů Vítání občánků Listopad 2009

ěsíční zpravodaj novobystřických občanů Vítání občánků Listopad 2009 Ročník 11, číslo 11 Listopad 2009 ěsíční zpravodaj M novobystřických občanů Vítání občánků V sobotu 3. října 2009 přivítal pan starosta Vladimír Bláha děti do života v Nové Bystřici. Redakce se přidává

Více

M ěsíční zpravodaj. novobystřických občanů. Jednání Rady města 26. 4. 2010. Jednání Rady města 11. 5. 2010. Červen 2010

M ěsíční zpravodaj. novobystřických občanů. Jednání Rady města 26. 4. 2010. Jednání Rady města 11. 5. 2010. Červen 2010 Ročník 12, číslo 6 Červen 2010 M ěsíční zpravodaj novobystřických občanů Jednání Rady města 26. 4. 2010 1. Starosta seznámil radní s aktivitou BC. Kateřiny Soukupové, která by chtěla nabídnout spoluobčanům

Více

ěsíční zpravodaj novobystřických občanů

ěsíční zpravodaj novobystřických občanů Prosinec 2012 Ročník 14, číslo 12 M ěsíční zpravodaj novobystřických občanů Veselé Vánoce a šťastný nový rok všem přeje starosta města Vážení spoluobčané, milí čtenáři městského zpravodaje, dovolte mi,

Více

ěsíční zpravodaj novobystřických občanů

ěsíční zpravodaj novobystřických občanů Ročník 9, číslo 6 Červen 2007 M ěsíční zpravodaj novobystřických občanů Milí spoluobčané, v minulých dnech byla konečně zahájena dlouho avizovaná oprava Švermovy ulice, což znamená a bohužel především

Více

Leden 2010 Jednání Rady města 30. 11. 2009 Jednání Rady města 15. 12. 2009 Jednání Zastupitelstva města 16. 12. 2009

Leden 2010 Jednání Rady města 30. 11. 2009 Jednání Rady města 15. 12. 2009 Jednání Zastupitelstva města 16. 12. 2009 Ročník 12, číslo 1 Leden 2010 M ěsíční zpravodaj novobystřických občanů Jednání Rady města 30. 11. 2009 Rada města schválila rozpočtové změny č. 6 Vzhledem k tomu, že v současné době jsou přípravy rozpočtu

Více

Jednání Zastupitelstva města 20. 5. 2009. Jednání Rady města 25. 5. 2009. Druhý ročník obhajob absolventských prací. Jednání Rady města 11. 5.

Jednání Zastupitelstva města 20. 5. 2009. Jednání Rady města 25. 5. 2009. Druhý ročník obhajob absolventských prací. Jednání Rady města 11. 5. Jednání Zastupitelstva města 20. 5. 2009 1. Zastupitelstvo města schválilo podepsání smlouvy na realizaci akce Oranžové hřiště a dodatku k této smlouvě s firmou FLORA Servis. Oranžové hřiště bylo vybudováno

Více

NOVOBYSTŘICKÉ JAHODOBRANÍ pátek a sobota 24. a 25. 6 2011 městský park Nová Bystřice

NOVOBYSTŘICKÉ JAHODOBRANÍ pátek a sobota 24. a 25. 6 2011 městský park Nová Bystřice Ročník 13, číslo 6 Červen 2011 M ěsíční zpravodaj novobystřických občanů PROGRAM: NOVOBYSTŘICKÉ JAHODOBRANÍ pátek a sobota 24. a 25. 6 2011 městský park Nová Bystřice PÁTEK koncert rockových kapel 18.00

Více

Měsíční zpravodaj novobystřických občanů Březen 2007

Měsíční zpravodaj novobystřických občanů Březen 2007 Měsíční zpravodaj novobystřických občanů Březen 2007 Vydavatel: Město Nová Bystřice, nám. Míru 58, 378 33 Nová Bystřice, IČO: 00247138 Odpovědní redaktoři: Miluše Malinová, Markéta Vondrová Adresa redakce:

Více

ěsíční zpravodaj novobystřických občanů Z jednání RM dne 2. 8. 2010 Září 2010

ěsíční zpravodaj novobystřických občanů Z jednání RM dne 2. 8. 2010 Září 2010 Ročník 12, číslo 9 Září 2010 ěsíční zpravodaj M novobystřických občanů Z jednání RM dne 2. 8. 2010 1. Vedoucí organizační složky Místní hospodářství p. Zdeněk Beneš vypracoval žádost o dotaci na hospodaření

Více

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1 3 březen 2009 ROÈNÍK XX cena: 5 Kè Město má rozpočet Dát dohromady rozpočet města na rok 2009 je v současné ekonomické situaci tak trochu věštěním z křišťálové koule. Návrhy ve výdajové části rozpočtu

Více

Yetti našel své přátele v ZUŠ Františka Sušila!

Yetti našel své přátele v ZUŠ Františka Sušila! Zpravodaj R duben 15_rousinov_duben 08.04.15 9:30 Stránka 1 DUBEN 2015 ZDARMA VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUSÍNOV Yetti našel své přátele v ZUŠ Františka Sušila! Včera, dnes a zítra Tradice dívčí obchůzky o Smrtné

Více

Za odpadky zaplatíme opět 468,- Kč Jednání posledního Zastupitelstva v roce 2005

Za odpadky zaplatíme opět 468,- Kč Jednání posledního Zastupitelstva v roce 2005 DNES POPRVÉ VARNSDORFSKÉ KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ PŘEHLEDY Číslo 1 LEDEN 2006 ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY CENA 5,- Kč Za odpadky zaplatíme opět 468,- Kč Jednání posledního Zastupitelstva v roce

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2015

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2015 Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2015 SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, zima, která nás příliš nepotěšila sněhovou nadílkou, je za námi a dnes už se těšíme z jarního období, které nás znovu nabije svěží

Více

NOVINY RADNICE. královédvorské. Výběr z obsahu čísla. Rada města odhlasovala zlevnění

NOVINY RADNICE. královédvorské. Výběr z obsahu čísla. Rada města odhlasovala zlevnění NOVINY královédvorské RADNICE 26. února 2004 Ročník X. Číslo 2 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Místostarostka města Mgr. Edita Vaňková odpovídá na otázky obyvatel DPS. Představitelé Města na

Více

Novovčelnický zpravodaj

Novovčelnický zpravodaj Novovčelnický zpravodaj červen 2010 Informace z 38. zasedání Zastupitelstva města Nová Včelnice, konaného dne 28. 4. 2010 Zastupitelstvo města schvaluje: Firmu Plastikov s.r.o Jindřichův Hradec jako nejvhodnějšího

Více

ul. Pod Opukou foto: Pavel Ilchmann ročník XXII. březen 2015 cena 1,- Kč

ul. Pod Opukou foto: Pavel Ilchmann ročník XXII. březen 2015 cena 1,- Kč ul. Pod Opukou foto: Pavel Ilchmann ročník XXII. březen 2015 cena 1,- Kč INFORMACE Z RADNICE www.rtyne.cz 6. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉ DNE 26. 1. 2015 RM vzala na vědomí informace Bc. Ivy Kejklíčkové

Více

Libnatovské noviny ÚNOR 2013

Libnatovské noviny ÚNOR 2013 ˇ Libnatovské noviny ÚNOR 2013 Oslavy 120. výročí založení SDH Libňatov Libňatovské noviny - 2 - Úvodní slovo starosty obce Vážení spoluobčané! Držíte v rukách Libňatovské noviny s datem únor 2013 a jistě

Více

ZPRAVODAJ. Zpravodaj č. 93 vyšel 24. 4. 2008

ZPRAVODAJ. Zpravodaj č. 93 vyšel 24. 4. 2008 ZPRAVODAJ Zpravodaj č. 93 vyšel 24. 4. 2008 ZASTUPITELSTVO OBCE 9. zasedání zastupitelstva obce se konalo 19. března 2008. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí zprávu o plnění usnesení z předcházejících

Více

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011 foto: www.nejzahradnictvi.cz V poslední době se poměrně často setkáváme ve všech médiích s různými pohledy na naše školství. Dovolte mi, abych i já vyjádřil svůj názor na tuto součást našeho celospolečenského

Více

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz ČÍSLO 20 7. LISTOPAD 2014 CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz Fotografové z Großschönau představují architekturu z domova i ze světa Návštěvníci prvních představení letošní

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz ROČNÍK XIX KVĚTEN 201 0 cena 6 Kč SLOVO STAROSTKY Konečně jsme se dočkali krásného počasí. Příroda se probudila, zahrádky lákají k jarním pracím. Jarní

Více

č.16 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 1. října 2013 DNES V LISTECH:

č.16 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 1. října 2013 DNES V LISTECH: ŽAMBERSKÉ 1 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 1. října 2013 DNES V LISTECH: Zámecký park foto archiv: Pavel Morávek Zprávy z radnice a Městského úřadu Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Humanitární

Více

Hrádek potřebuje živou vodu

Hrádek potřebuje živou vodu ČÍSLO 8 17. DUBEN 2015 CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz Přestože se po loňských komunálních volbách změnilo zastupitelstvo a vzniklo nové vedení města, mnohé úkoly z předcházejících

Více

Liptál - vesnice roku 2006

Liptál - vesnice roku 2006 V dnešním čísle najdete: Leden - Březen 2010 Liptál - vesnice roku 2006 Z jednání zastupitelstva Daň z nemovitostí Rozpočet obce Plán kulturních akcí Jan Kobzáň Lipťáci letos oslaví 80. výročí Diamantová

Více

Ročník XXII. Číslo 4 Říjen - Prosinec 2007

Ročník XXII. Číslo 4 Říjen - Prosinec 2007 Ročník XXII. Číslo 4 Říjen - Prosinec 2007 Cena - zdarma http://www.dolni-nemci.cz e-mail: info@dolni-nemci.cz Vážení spoluobčané, rozmary počasí, výzdoba ulic a obchodů, ale i pohled do kalendáře nám

Více

3 březen 2010. Kluci v akci 8. března v 17,30 na ČT 1 Ondřej a Filip vaří v Telči! Připravujeme:

3 březen 2010. Kluci v akci 8. března v 17,30 na ČT 1 Ondřej a Filip vaří v Telči! Připravujeme: 3 březen 2010 ROÈNÍK XXI cena: 6 Kè Dostavba ZŠ Hradecká startuje. Bude stát 123 mil. Kč! A učitelé, žáci a studenti si asi řeknou konečně! Konečně začíná realizační část projektu dostavby školského areálu

Více

zpravodaj starolískovecký Prostorem kolem Centra volného Politická reprezentace se snaží Grant nadace OKD přinese přírodní zahradu

zpravodaj starolískovecký Prostorem kolem Centra volného Politická reprezentace se snaží Grant nadace OKD přinese přírodní zahradu starolískovecký Červen 2012 ROČNÍK 20 www.staryliskovec.cz zpravodaj INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STARÝ LÍSKOVEC Grant nadace OKD přinese přírodní zahradu O podobě přírodní zahrady

Více