ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA Údaje o škole Zřizovatel: Obec Roztoky Název organizace: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY Adresa: V Zahrádkách Křivoklát, Tel.: , Adresa MŠ: Mateřská škola Roztoky 193, telefon Ředitelka - Mgr. Zdeňka Janečková Vedoucí učitelka - Miluše Svobodová

2 Mateřská škola je součástí právního subjektu Základní škola a Mateřská škola V Zahrádkách, Roztoky. Její kapacita je 50 dětí, je dvojtřídní a sídlí v samostatné budově vzdálené od ZŠ cca 200m. Je vybudována v prostorné zahradě, která umožňuje celoroční pobyt dětí venku a je vybavena dřevěnými herními prvky, houpačkou, pískovištěm a domkem pro hry dětí. V zimních měsících děti využívají umělý svah. Součástí budovy je dvojpodlažní učební a jednopodlažní hospodářský pavilon. V učebním pavilonu najdeme v každém patře prostornou třídu, sociální zařízení a šatnu pro děti. Ložnice je stabilní v přízemí. Všechny místnosti jsou velmi funkční, prostorné a světlé. Chodby, schodiště i šatny jsou využívány pro prezentaci prací a výrobků dětí. Informační tabule pro rodiče jsou umístěny ve vstupní chodbě. Vybavení tříd je na dobré úrovni a postupně se podle finančních prostředků doplňuje. Mateřská škola se nachází v klidné lokalitě s možností mnoha vycházek do okolní přírody. Zaměření a cíle Školního vzdělávacího programu ŠVP PV jsme nazvali Objevujeme svět. Zaměření našeho programu směřuje k ekologickým aktivitám, výtvarným, pracovním a tělovýchovným činnostem. Chceme objevovat svět se zájmem, radostí, společně s kamarády, v příjemném prostředí plném pohody a zajímavých podnětů. Důraz klademe na vytváření harmonického prostředí (estetické, lidské dobré vzájemné mezilidské vztahy- mezi zaměstnanci, rodiči, dětmi). Upřednostňujeme přirozený způsob života na venkově a jeho tradice. Na první místo stavíme prožitkovou zkušenost dítěte. Dítě se učí prožitkem samo a spontánně, přirozenými cestami sbírá a zpracovává poznatky. Zkušenosti získává především tím, že něco dělá, a to, co dělá, prožívá. Vyprávěj mi a já zapomenu. Ukaž mi a já si vzpomenu. Nech mě to vytvořit a já porozumím. (Konfucius) Nejdůležitějšími partnery pro výchovu a vzdělávání dětí jsou rodiče, proto nám velmi záleží na spolupráci s nimi. Jsou seznamováni se záměry pedagogů, s náplní práce s dětmi a mají možnost spolupodílet se na dění v naší MŠ. Cílem ŠVP je potkávat v naší mateřské škole šťastné děti a spokojené rodiče.

3 Vzdělávání Výchovně-vzdělávací proces je uskutečňován během celého pobytu dítěte v MŠ. Nabídka činností je velmi pestrá (intelektová i praktická). V průběhu dne se vyskytují spontánní i řízené aktivity. Všechny činnosti obsahují prvky hry a tvořivosti. Učení zakládáme na aktivní účasti dítěte, založené na smyslovém vnímání a prožitkové zkušenosti. Konkrétní obsah učiva je rozpracován do integrovaných bloků podle ročních období. Všechna témata jsou vzájemně propojena a promítají se do pěti vzdělávacích oblastí (biologické, psychologické, interpersonální, sociálně kulturní a environmentální). Dítě má možnost získávat potřebné dovednosti, užitečné poznatky, poznávat žádoucí hodnoty i získávat samostatné postoje. Ve žluté třídě se převážně zaměřujeme na vytváření a upevňování základních hygienických, společenských a pracovních návyků, adaptaci dětí na pobyt v mateřské škole a na její režim. Rozvíjíme základní komunikační dovednosti, zvýšenou pozornost věnujeme správné výslovnosti dětí. V modré třídě pracujeme cílevědomě na přípravě dětí na vstup do školy. Činnosti jsou zaměřené na úspěšné zvládnutí tělesných, rozumových, pracovních, estetických i mravních schopností, dovedností a návyků. Dbáme na harmonický rozvoj dítěte, na komunikační a sociální dovednosti.

4 Mezi oblíbené formy naplňující záměry vzdělávání patří množství nadstandardních aktivit, jako jsou například návštěva divadel, společné akce rodičů a dětí, turistické výlety, pohádkové cesty, zajímavé dny a další, které organizujeme v průběhu celého roku. Organizace dne Provoz MŠ je od 6.00 hodin do 16,00 hodin. Děti přichází do MŠ od 6,00 hod. do 8,00 hod. Domů děti odchází buď po obědě (12,00 hod. 12,30 hod.) nebo po odpolední svačině (15,00 hod. 16,00 hod). Režim dne je uspořádán a upraven tak, aby respektoval základní potřeby dětí. Spontánní hra i činnosti řízené učitelkou se uzpůsobují vždy aktuálně potřebám a zájmům dětí, či vzniklé situaci. Pevné zůstávají pouze časy pro stravování (8,45 hod. dopolední svačina, 11,45 hod. oběd, 14,45 hod. odpolední svačina). MŠ je dvojtřídní, děti jsou rozděleny podle věku. V I. oddělení ve žluté třídě, jsou děti 3-4leté, ve II. oddělení v modré třídě, jsou děti 5-6leté. Po dohodě s rodiči je možné děti zařadit do tříd i jinak. Dopoledne probíhají výchovně-vzdělávací činnosti v obou třídách. Odpoledne se děti spojují na odpočinek. Pro starší děti, které potřebu spánku již nemají, je po krátkém odpočinku s četbou připravený klidový program v modré třídě. Životospráva Snažíme se dodržovat zásady zdravého životního stylu. Dětem je poskytována vyvážená strava (dle předpisů). Dbáme na dostatečný přísun tekutin. Děti mají celý den k dispozici tekutiny v konvici, ze které si mohou samy podle potřeby nalévat do svých hrnků. Děti jsou

5 vedeny ke správným hygienickým návykům. Děti mají dostatek volného pohybu v MŠ i při pobytu venku (zahrada, vycházky). Respektujeme individuální potřeby pohybových aktivit, spánku, odpočinku. Snažíme se o vyváženost všech činností. Rozšiřující nabídka školy Tyto aktivity smysluplně a účelně doplňují vzdělávací nabídku, vycházejí ze Školního vzdělávacího programu a navazují na činnosti dětí během dne. Vedou je učitelky MŠ a s jejich organizací mohou pomáhat i rodiče či přátelé školy. Tvořivá dílna Tvořivou dílnu uskutečňujeme 1x týdně odpoledne pro nejstarší děti. Obsahem jsou pracovní a výtvarné činnosti, které vedeme v tvořivé a radostné atmosféře. Podněcujeme děti k rozvoji tvořivosti, tříbení vkusu, estetického vnímání a vyjadřování. Při nejrůznějším vyrábění dochází u dětí také k rozvoji jemné motoriky. Ekologický kroužek Brouček Aktivity s ekologickou tématikou jsou zařazovány 1x týdně odpoledne. Snažíme se budovat u dětí kladný vztah a lásku k přírodě. Vedeme děti k získávání praktických zkušeností, zařazujeme hravé prvky ekologické hry. Chceme vzbuzovat v dětech zájem o problém ochrany přírody.

6 Cvičení v tělocvičně ZŠ Cvičení v tělocvičně ZŠ s rozšířenou nabídkou tělovýchovných aktivit zařazujeme hlavně v zimních měsících. Cvičení se zúčastňují děti z modré třídy a pohybově zdatné děti ze žluté třídy. Při příznivém počasí provozujeme turistiku nebo se věnujeme zimním radovánkám. Turistika Turistické pěší výlety do okolí zařazujeme podle přízně počasí. Výlety bývají polodenní (z MŠ odcházíme většinou v 8,00 hod., děti si berou s sebou batůžky se svačinou) Tyto výlety zaměřujeme na poznávání okolí a ekologické aktivity. Příprava do školy, logopedie 1x týdně bývají v odpoledním programu dětí z modré třídy zařazovány aktivity související hlavně s procvičováním a uvolňováním ruky na psaní (grafomotorika) a aktivity související s podporou správné výslovnosti dětí (logopedie).

7 Kromě všech těchto aktivit vedených učitelkami MŠ probíhají ještě v odpoledních hodinách placené i bezplatné kroužky, vedené specializovanými učitelkami, se zaměřením na hudební a pěvecké činnosti, výtvarné činnosti, angličtinu a sportovní činnosti (gymnastiku). Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské škole. (Robert Fulghum)

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program ZŠ a MŠ Kájov Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Hrajeme si od jara do zimy Účinnost ŠVP PV je plánovaná na období 3let s pravidelnou aktualizací na základě evaluační činnosti.

Více

Školní vzdělávací program Budeme spolu celý rok

Školní vzdělávací program Budeme spolu celý rok Školní vzdělávací program Budeme spolu celý rok Úvod Vzdělávání a výchova dětí předškolního věku probíhá v jednom z nejdůležitějších období dětského života. Je to období, které je prvopočátkem celoživotního

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Dražice Název programu: U nás nejsi nikdy sám Zřizovatel: obec Dražice Zpracovala: Věra Packová, Bc. Markéta Vojnarovičová Ředitelka:

Více

č.j. 67/8 2015 Mateřská škola Naše školka při gymnáziu INTEGRA Brno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

č.j. 67/8 2015 Mateřská škola Naše školka při gymnáziu INTEGRA Brno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání č.j. 67/8 2015 Mateřská škola Naše školka při gymnáziu INTEGRA Brno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání DOBRODRUŽNÁ VÝPRAVA ZA POZNÁNÍM zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu

Více

OBJEVUJEME SVĚT. Základní škola a Mateřská škola Pěnčín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Mateřská škola Pěnčín

OBJEVUJEME SVĚT. Základní škola a Mateřská škola Pěnčín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Mateřská škola Pěnčín Základní škola a Mateřská škola Pěnčín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Mateřská škola Pěnčín OBJEVUJEME SVĚT Podklady: Rámcový program pro předškolní vzdělávání Zákon č. 561/2004 Sb.,

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání KROK ZA KROKEM CELÝM ROKEM

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání KROK ZA KROKEM CELÝM ROKEM ZŠ a MŠ Rudník Rudník 407 54372 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání KROK ZA KROKEM CELÝM ROKEM Motto : SAMOTNÉ DĚŤÁTKO JE DAR Z NEBE S NAŠÍ LÁSKOU A POMOCÍ NACHÁZÍ SAMO SEBE Platnost programu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ dle RVP PV ZŠ a MŠ ŠTĚKEŇ, okr. Strakonice Platnost dokumentu: od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2016 1 2 HROU POZNÁVÁME SVĚT... Motto : Při káždé hře ať se dítě

Více

Školní vzdělávací program Všichni jsme kamarádi Mateřská škola Zlín, Milíčova 867, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program Všichni jsme kamarádi Mateřská škola Zlín, Milíčova 867, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Všichni jsme kamarádi Mateřská škola Zlín, Milíčova 867, příspěvková organizace Ve Zlíně Malenovicích 25. 8. 2014 Datum účinnosti od 1. 9. 2014 Projednáváno na pedagogické radě

Více

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání,, Jaro, léto, podzim, zima v naší školce je to prima Platnost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MOTTO: Jaro, léto, podzim, zima - v naší školce je vždy prima ZŠ a MŠ Nerudova 9 České Budějovice Pracoviště MŠ K. Šatala 17 370 10 České Budějovice

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Ostrava Krásné Pole, Družební 336, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v mateřské škole Perlička vypracovaný na základě RVP PV pod

Více

Č.j. 79/2009 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SLUNÍČKOVÁ ŠKOLKA

Č.j. 79/2009 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SLUNÍČKOVÁ ŠKOLKA Č.j. 79/2009 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SLUNÍČKOVÁ ŠKOLKA 1 Naše děti mají ručičky- a ty musejí stále něco dělat. Naše děti mají nožičky a ty chvilku nepostojí, stále by chtěly

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Platnost programu: Od 1. 2. 2014 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Zpracovala: s kolektivem zaměstnanců ředitelka

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. S krtkem poznáváme svět. Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. S krtkem poznáváme svět. Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ S krtkem poznáváme svět Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1 Svitavy 2012 Obsah ŠVP PV: 1. Identifikační údaje... 3 2. Obecná charakteristika

Více

ROK V MŠ Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M

ROK V MŠ Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M ROK V MŠ OBSAH : I. CHARAKTERISTIKA PROGRAMU II. VZDĚLÁVACÍ OBSAH A ČASOVÝ PLÁN III. ORGANIZAČNÍ, MATERIÁLNÍ, PERSONÁLNÍ, EKONOMICKÉ A HYGIENICKÉ PODMÍNKY,

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Kouzelný rok v MŠ. Mateřská škola Bratčice

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Kouzelný rok v MŠ. Mateřská škola Bratčice Základní škola a Mateřská škola Bratčice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace, Bratčice 69, p. Syrovice, 664 67 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI ZKRÁCENÁ VERZE Vydala dne 1. 9. 2009: Jaroslava Bergerová, ředitelka školy Č. j. MŠT/225A/2009 Platnost dokumentu: od 1. 9. 2009 do 31.

Více

PROVOZNÍ A VZDĚLÁVACÍ PLÁN ČINNOSTI NAŠEHO PŘEDŠKOLNÍHO ZAŘÍZENÍ MINIŠKOLKA/JESLIČKY MILÍSEK

PROVOZNÍ A VZDĚLÁVACÍ PLÁN ČINNOSTI NAŠEHO PŘEDŠKOLNÍHO ZAŘÍZENÍ MINIŠKOLKA/JESLIČKY MILÍSEK PROVOZNÍ A VZDĚLÁVACÍ PLÁN ČINNOSTI NAŠEHO PŘEDŠKOLNÍHO ZAŘÍZENÍ MINIŠKOLKA/JESLIČKY MILÍSEK Školní rok 2015/2016 Motto: Vytvářet školičku s laskavým prostředím a mnoha podněty takovou, která působí příjemně,

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání mateřské školy Chotíkov

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání mateřské školy Chotíkov Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání mateřské školy Chotíkov zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Chotíkov, příspěvková

Více

Putování světem poznání

Putování světem poznání Č.j. 03/2012 Mateřská škola HALENKOV, okres Vsetín Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Putování světem poznání Mateřská škola Halenkov, okres Vsetín, Halenkov 603, 756 05 Halenkov Platnost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Č.j. 776/ 2007 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Ledeč nad Sázavou Výchozím materiálem při tvorbě ŠVP byl pro nás RVP PV, zkušenosti z praxe, odborné publikace a materiály ze seminářů. ŠVP je platný

Více

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Potůčky, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Potůčky Inovace ŠVP pro PV s platností: od 01. 04. 2010. Vypracovaly: Marta

Více

POZNÁVÁME A OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS

POZNÁVÁME A OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní vzdělávací program POZNÁVÁME A OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Logo: Motto: Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světe! Jen se, děti, rozhlédněte

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Jsme školka plná zábavy aneb Hrajeme si od podzimu do léta Základní škola a Mateřská škola Sedlice, okres Strakonice Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

S BERUŠKOU AŽ KE SLUNÍČKU

S BERUŠKOU AŽ KE SLUNÍČKU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA HRUBČICE S BERUŠKOU AŽ KE SLUNÍČKU Motto: Výchova by měla být taková, aby to, co je nabízeno, bylo přijímáno jako cenný dar, ne jako povinnost. Albert Einstein

Více

MŠ Orangery, Dolní Počernice

MŠ Orangery, Dolní Počernice MŠ Orangery, Dolní Počernice Vydal: Soňa Lorencová, ředitelka školy Účinnost: Od 1. září 2014 Platnost: Schváleno: Vytvořen: Motto školky: Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání je platný

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015 Mateřská škola Ke Kašně Ke Kašně 334, Praha 4 Písnice, 142 00 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015 SPOLEČNOU HROU POZNÁVÁME KROK ZA KROKEM SVĚT A ŽIVOT KOLEM NÁS Projednán na pedagogické

Více

ROK JE DLOUHÝ COPÁNEK

ROK JE DLOUHÝ COPÁNEK ROK JE DLOUHÝ COPÁNEK Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MOTTO: Jaro léto podzim zima to je celý rok stejně letos, jako loni tak i napřesrok Platnost dokumentu: od 1.9.2015 Aktualizace

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Kytička Dobrovského 1217 413 01 Roudnice nad Labem ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VOLÁME VÁS KAMARÁDI, MÁME SE TU VŠICHI RÁDI Zpracovala: Bc. Zuzana Francová OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ŠKOLE...

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA HERÁLEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA HERÁLEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA HERÁLEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Svět na dlani Vydala: Mgr. Jana Guličuková, ředitelka školy Platnost od: 1.9.2013 Obsah

Více