ŽEBĚTÍN ŽIJE ČÍSLO 4 INZERCE / INFORMACE. Bezplatná poradna Sdružení obrany spotřebitelů Asociace. Téma měsíce: Masarykova univerzita fandí seniorům!

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŽEBĚTÍN ŽIJE ČÍSLO 4 INZERCE / INFORMACE. Bezplatná poradna Sdružení obrany spotřebitelů Asociace. Téma měsíce: Masarykova univerzita fandí seniorům!"

Transkript

1 INZERCE / INFORMACE Bezplatná poradna Sdružení obrany spotřebitelů Asociace Máte při nákupech problémy s reklamacemi a nevíte, jak je řešit? Zajímá Vás, jak je to s odstoupením od smlouvy? Prodejce Vás odbývá a není s ním řeč? Nevíte si rady? Pomůžeme Vám při obraně před podvodnými společnostmi a jejich triky! Poradíme Vám s Vašimi problémy, které se týkají služeb (např. telekomunikací, dodavatelů energií, smluv o dílo), nájemních vztahů, jak se vyznat v chaosu kolem zdravotnictví, při nákupech bezpečných hraček i oblečení pro děti a zodpovíme všechny Vaše otázky týkající se spotřebitelské problematiky. Pomůžeme Vám zorientovat se ve Vašich právech, poskytneme Vám rady, jak postupovat a jak se bránit proti nezákonnému postupu některých prodejců. Navštivte bezplatnou osobní poradnu Sdružení obrany spotřebitelů Asociace na adrese Mečová 5 v Brně, která je pro Vás otevřena od pondělí do čtvrtka v době od 14 do 17 hod. Těšíme se na Vaši návštěvu! Od zajiš ujeme na základě Vašich požadavků také další bezplatné poradenství v oblasti sociální (dávky a další sociální poradenství) avoblasti rodině-právní. Specialista na * Vydává: Statutární město Brno, Městská část Brno-Žebětín * adresa redakce: ÚMČ Brno-Žebětín, Křivánkovo nám. 35, Brno * * informace k inzerci * redakční rada: Mgr. Michaela Boháčová, Ph.D., Bc. Radka Pospíšilová, Ing. František Zacharník, šéfredaktorka: Ing. Ivana Faktorová * grafická úprava: Martin Kudláček * tisk: TISKDRUCK Velímský, Hostislavova 34 * distribuce: Distra, s.r.o., Kšírova 114b, náklad 1400 ks * foto: archiv, Václav Kříž * redakční uzávěrka , vychází * o zveřejňování příspěvků a jejich krácení rozhoduje redakční rada * nevyžádané příspěvky se nevracejí * příspěvky prošly jazykovou korekturou * registrováno MK ČR E tuto oblast bude přítomen každé úterý v době od 10 do 17 hod. S ohledem na velký zájem je potřeba se dopředu objednat na tel.: (10 Kč/min.) Naši odborní právní poradci jsou Vám k dispozici také na telefonní lince (10 Kč/min.), a to od 1. března 2013 každý všední den od 9 do 18 hodin. Podrobné informace o nás najdete na našich webových stránkách: Jsme tu pro Vás a pomůžeme Vám! Gerta Mazalová, předsedkyně Sdružení obrany spotřebitelů Asociace Sdružení obrany spotřebitelů Jihomoravského kraje Mečová 5, Brno tel.: poradenská telefonní linka: po pá 9 18 hod. osobní poradna: po čt hod. elektronická poradna: ŽEBĚTÍN ŽIJE ROČNÍK 23/2013 Seniorské vzdělávání má své pevné místo na řadě veřejných vysokých škol. V současné době studuje na univerzitách třetího věku (dále jen U3V) přibližně 1,5 % seniorské populace České republiky (přibližně osob). Přij te i Vy rozšířit jejich řady! Vzdělávání v seniorském věku napomáhá k udržení kvality života přívětivým a důstojným způsobem. Základním úkolem U3V je zprostředkovat seniorům nové poznatky, vědomosti, dovednosti, obory a technologie. Posláním kurzů U3V je též stimulace k aktivitě. Pilířem Univerzity třetího věku na Masarykově univerzitě je Všeobecně zaměřený kurz, který trvá osm semestrů a je zaměřen na otázky zdravého a smysluplného životního stylu ve vyšším věku. Přednášky v tomto kurzu mají víceoborový charakter D U B E N ČÍSLO 4 Téma měsíce: Masarykova univerzita fandí seniorům! a na jejich obsahu se podílí všech 9 fakult MU. Tahákem je tříletý kurz, jehož název Dějiny umění hovoří za vše. Ve spolupráci s Moravským zemským muzeem organizujeme jednoletý přednáškový cyklus týkající se výsledků bádání v oboru přírodních a společenských věd. Pro účastníky U3V jsou nad tento rámec pořádány tematické krátkodobé kurzy zaměřené na informační technologie, cizí jazyky, pohybově-relaxační aktivity, otázky a problémy z oblasti humanitních i přírodních věd. V programu nechybí ani jednodenní exkurze vztahující se k obsahu přednášek či tematických kurzů. Vzdělávání na U3V na Masarykově univerzitě má formu přednášek, cvičení, seminářů a exkurzí, účastníci mohou využívat Dokončení na str. 4

2 [ OBSAH ] [ SLOVO MÍSTOSTAROSTKY ] 1, 4 Téma měsíce: Masarykova univerzita fandí seniorům 2 Poruchy veřejného osvětlení 3 Slovo místostarostky 3 Pozvánka na malý hudební festival 5 Včelařům skončila zima a připravují další setkávání s občany 5 Ze života v obci 6 Na slovíčko s Bc. Radkou Pospíšilovou 7 Soutěž English Star 7 S dětmi ve formě 7 Pronájem tělocvičny 7 Našim dětem: O králíkovi 8 Klub maminek Krteček 8 Duben se Cvočkem ŽIVOTNÍ STYL 9 Pozvánka na přijímací zkoušky 9 Vítání občánků 9 Pálení čarodějnic Pohádkové krajinky ze sukulentních rostlin 9 Tříkrálová sbírka 10 Z jednání zastupitelstva 10 Pokyny k pálení rostlinných zbytků 11 Cyklistická sezóna se pomalu blíží 12 Fejeton: Permanentní apríl 12 Naši hasiči v roce Den Země v Žebětíně 14 Centrum pro rodinu a sociální péči duben 14 Koutek úsměvů: Co řekli o ženách 15 Konkurz Brněnskho Dětského Divadla 15 Duben v EkoCentrun 16 Bezplatná poradna Sdružení obrany spotřebitelů Milí spoluobčané, ačkoliv nám v minulém čísle občasníku pan starosta avizoval nezadržitelný konec dlouhé zimy, musím ve chvíli, kdy píši tento článek, zkonstatovat, že se mu pro blaho občanů za svého působení ve funkci podařilo mnohé, leč ukončit tuto zimu prostě nedokázal. Studený vítr fouká jako na Sibiři, jarní sluníčko ne a ne se prodrat z mraků a charitativní sbírka byla ochuzena o zimní oblečení, které jsme si pro jistotu ještě ponechali. A to přesto, že nám astronomické jaro začalo 20. března ve hodin. Ani příroda se neohlíží na kalendář, jinak by snad probudila sněženky, bledule, krokusy, narcisy Zahrádky by rozkvetly, jaro zavonělo. Budu tedy doufat, že číst tento výtisk budeme už ve sluncem zalitých přestávkách při jarním úklidu zahrad. Při té příležitosti bych ráda apelovala na disciplinovanost a ohleduplnost ke svému okolí při pálení odpadu. Neš astný čtvrtek, povolující v naší obci zbavovat se tím nejjednodušším způsobem bohužel nejen rostlinného odpadu od dopoledních hodin, již několikrát způsobil změnu plánovaných aktivit pobytu venku našich nejmenších v mateřské škole. Štiplavý dým linoucí se odkudsi z okolních zahrad měl pramálo společného s čistým vzduchem, na který s dětmi pravidelně vybíháme právě kolem desáté No a otevřít si v sobotu okno, pustit si domů sluníčko a vyvětrat peřiny, to zase musíme stihnout do oběda. A pak až do večera vše hermeticky uzavřít. A nejlépe se vzdálit za čistým vzduchem někam mimo Žebětín. Možná namítnete, že přeháním, že se to dá vydržet, ale věřte mi někdy opravdu ne. Ale nyní pohled do školství. Do nové základní školy přišlo k zápisu 63 dětí. Spolu s loňskými dětmi s odkladem školní docházky vytvoří dostatečný počet žáků k otevření tří prvních tříd v následujícím školním roce. Zápis do mateřské školy v Žebětíně probíhá ve stejném duchu jako v letech minulých. Přes dvojnásobné navýšení kapacity MŠ se nám nepodaří umístit všechny zájemce. Přesto lze konstatovat, že je situace mnohem lepší. Za pomyslnou čarou zůstává už jen něco kolem 17 žebětínských dětí (oproti cca 50 v uplynulých letech). Další nepřijatí jsou z řad dětí občanů bystrcké části sídliště Kamechy, kteří na přijetí nedosáhnou právě proto, že nejsou obyvateli Žebětína. Ale abych se vrátila k úvodu, tedy láteření na nejarní počasí, dovolte mi, abych Vám všem do následujících dnů popřála hodně radosti, slunečných dnů. Vaše místostarostka Alena Procházková Změna provozní doby ve sběrném středisku odpadů od Z důvodu zlepšení služeb pro občany dochází ke změně provozní doby na SSO Pod kopcem. Celá provozní doba je posunuta o hodinu později. Nová provozní doba je ÚT SO v čase 9 13 h, h. Kontaktní tel. do SSO, ul. Pod kopcem: Oficiální stránky Žebětína: Pozvánka na malý hudební festival Hudební skupina Zvláštní zóny uvádí malý hudební festival ŽEBĚTÍNSKÉ ZÓNY. Hudba několika kapel ve stylu folk rock, beat či alternativa zazní v sále Katolického domu v sobotu 20. dubna. Program proběhne od do hodin. Občerstvení zajištěno. Pro děti bude připraven zábavný festivalový koutek. Vstupné pro dospělé 49 Kč, děti a důchodci mají nárok na zlevněné vstupenky za 30 Kč. Na všechny se těší Zvláštní zóny ze Šternberka a jejich hosté! Olda Mašek 2 S T R A N A S T R A N A 3

3 [ ZE ŽIVOTA V OBCI ] [ ZE ŽIVOTA V OBCI ] Masarykova univerzita fandí seniorům! Dokončení ze str. 1 studovny a knihovny. Přednášky trvají 2 vyučovací hodiny a konají se jednou za čtrnáct dnů (od října do května). Účastníkem programu U3V může být osoba, která dosáhla věku potřebného pro přiznání starobního důchodu a má úplné středoškolské vzdělání s maturitou. Vzdělávání je bezplatné, každoročně se hradí pouze zápisné, které bylo pro akademický rok 2013/2014 stanoveno na 800 Kč. Absolvent U3V obdrží osvědčení na slavnostní promoci. Přihlášky budeme přijímat osobně (Komenského nám. 2, Brno) nebo elektronicky od 6. května Další podrobnosti o Univerzitě třetího věku Masarykovy univerzity včetně fotografií a videoukázek našich aktivit najdete na Včelařům skončila zima a připravují další setkávání s občany Zima a v současné době již i časné jaro jsou za námi. Včelaři tato období využili pro přípravu na svoji hlavní sezonu, která právě nyní začíná. Každá část včelařského roku má svoje zvláštnosti a činnosti včelaře se odvíjí zejména od dění v přírodě a samozřejmě ve včelstvech. Včelařský rok jak mnozí víte, začíná slunovratem a ten je 21. června. Po slunovratu včelaři vytočili med, dodali včelám zimní zásoby, provedli léčebné zákroky a až do začátku ledna od včelnic zahodili klíč. To proto, aby včely nerušili a umožnili jim přečkat zimu v klidu, ve svém zimním chomáči. Zima slouží včelařovi k přípravě na další včelařskou sezonu. V naší základní organizaci jsme se v letošní zimě ve zvýšené míře věnovali především vzdělávacím aktivitám, a to nejen včelařů, ale také našich spoluobčanů. V Bystrci, Jundrově, Žabovřeskách a v Žebětíně jsme uspořádali cyklus přednášek, jejichž ústředním tématem bylo Povídání o včelách, včelaření a včelích produktech. Přednášky byly spojeny s ochutnávkou medů a medovin. Jejich cílem bylo seznámení spoluobčanů především s prací včel a samozřejmě i se včelími produkty. Formou besedy jsme probírali témata jako třeba význam včely pro přírodu a pro člověka, včelařský rok, práce ve včelařských kroužcích, nebo také včelařství u nás a ve světě. Velkou pozornost vzbudilo povídání o medu. Zejména o jeho prospěšnosti, skladování, cenách, ale nejvíce o falšování medů. Konstatovali jsme, že falšování medů je dnes již tak propracované, že občan vůbec nemá nárok falšovaný med poznat. To dokáží pouze dobře vybavené, kvalifikované laboratoře. Občanovi zákazníkovi a spotřebiteli zbývá jediné východisko kupovat med pouze přímo od včelaře. Měla by platit zásada, že stejně tak jako má každá rodina svého lékaře, tak by měla mít i svého včelaře (medaře). Tedy člověka, o kterém ví, že chová včely, a kterému také může věřit, že jeho med je opravdu pravým přírodním produktem. Uspořádání těchto včelařských přednášek bylo možné jen díky pochopení a zájmu zastupitelstev obcí a obecních úřadů. Ty nám poskytly bezúplatně prostor jak pro propagaci těchto setkání, tak i pro vlastní realizaci přednášek. Vzhledem k tomu, že zájem o přednášky se v průběhu času značně zvýšil, uvažujeme o tom, že podobnou akci bychom realizovali i v příštím včelařském roce. Naše přednášky bychom pořádali opět až v období vegetačního klidu tedy od října do března. Již nyní se těšíme na setkání. Antonín Pavlíček tel.: Opět velice zdařilá akce pro Charitu. Téměř dvě tuny ošacení, botů, přikrývek, záclon, spacáků a nádobí přinesli občané 15. a pro Charitu Brno. Chtěl bych vám všem, co jste přispěli, jménem potřebných moc poděkovat. Václav Kříž, místostarosta Sotva odstartovalo jarní čištění komunikací, zima se vrátila a dala o sobě pořádně vědět. Přívaly sněhu měly za následek pády nebo poškození řady stromů na našem katastru. Foto zachycuje zásah hasičů v místní mateřské škole. Tradiční velikonoční výstava byla příjemným zážitkem. 4 S T R A N A S T R A N A 5

4 [ PŘEDSTAVUJEME... ] [ ŠKOLSTVÍ ] Na slovíčko s Bc. Radkou Pospíšilovou Jen dlouholetý a pravidelný čtenář našeho Občasníku si možná vzpomene, že jsme spolu před časem na tomto místě rozmlouvali zejména o tvé pilné práci v redakční radě. Jsi její členkou dodnes, ale tentokrát bude hlavní téma o něčem jiném. Dost vody ale mezitím uplynulo, tak se ptám, co zůstalo při starém, co je nového... Bydlím třicet let v Žebětíně, kam jsme se s rodiči, když mi bylo osm roků, přestěhovali. Maminka i tatínek jsou už důchodci, otec se ovšem stále věnuje vinařství. I bratr pořád pracuje ve vinařské firmě. Má mladší sestra je na mateřské dovolené s malým synem. To náš syn už je tře ák. A můj muž Petr působí nadále v Sony centru v Olympii. Zmíněný tře ák je také pokud se pamatuji Petr... Říká si dokonce Petr IV., protože to jméno už dostali při křtu i pradědeček a děda. Nevím, co po předcích zdědí dalšího, zatím to vypadá, že z něho bude nějaký badatel. Ve škole navštěvuje totiž různé kroužky, ale nejraději má ten s názvem Věda nás baví. Chodí také hrát florbal. Když už jsme u školy v tomhle prostředí a v různých pozicích jsi strávila dost času, ne? Jako žákyně jsem chodila do školy v Žebětíně, středoškolská léta jsem absolvovala na textilní průmyslovce. Potom ale následoval i kvalifikační kurz a na 12 let jsem dočasně školní prostředí opustila. Pracovala jsem jako účetní. Po mateřské dovolené jsem ovšem získala místo provozní ve zdejší školce. Když jsem dostala nabídku stát se učitelkou, doplnila jsem si kvalifikaci studiem pedagogické fakulty v Olomouci, obor učitelství pro mateřské školy. A zároveň jsem vystudovala sociální pedagogiku na Univerzitě T. Bati ve Zlíně, Institut mezioborových studií. Absolvováním státnic jsem získala titul bakaláře. Před měsícem jsi učitelování z velmi radostného důvodu, ale jen na čas, opustila... Nastoupila jsem mateřskou dovolenou, protože v květnu má přijít na svět naše další dítě. Pohlaví nechceš prozradit, jen jsem zvědav když to bude další syn jaké bude mít jméno. Po dvaceti letech jsi ovšem také, tentokrát asi definitivně, opustila své působení v Junáku. Co tě k tomu vedlo? Byly to krásné roky s dětmi v duchu skautských tradic, absolvovala jsem nejméně táborů, nejdříve pod stany, později v chatkách jako oddílová vedoucí nebo hospodářka. V posledních letech jsem ale nabyla dojmu, že činnost Junáka je víc a víc zatěžována řízením shora spoustou direktiv, tabulek, hlášení, zkrátka administrativy a vzdaluje se svobodě rozhodování a konání z prvních let po znovuobnovení skautského hnutí. I přechod žebětínského oddílu pod jiné středisko převážil mé rozhodnutí v junáckém hnutí v této podobě skončit. Jak tě už ale znám, bez práce s dětmi ve volném čase asi nemůžeš dlouho zůstat... To ne! Už v létě loňského roku jsme se s Janou Vedrovou, Lukášem Hrdým a posléze i Lenkou Kellerovou domluvili, že založíme nezávislé občanské sdružení pro činnost s dětmi. Poslali jsme zakládající listinu na Ministerstvo vnitra a získali povolení a evidenční číslo, náš název zní Turistické sdružení Stopa. Jednou za týden máme možnost schůzek v Katolickém domě, dětí ve věku 6 13 roků je v oddílu celkem 18, děvčata i chlapci. Chodíme na vycházky do přírody, jeden víkend jsme strávili ve srubu u Nihova, navštívili jsme také třeba technické muzeum. Chystáme letní tábor v chatkách v Meziříčku. A kladný vztah k přírodě Soutěž English Star S dětmi ve formě Pronájem tělocvičny a dobré mezilidské vztahy se snažíme v dětech stále pěstovat. Tak co ti na závěr všechno přát: a se v květnových dnech narodí krásný, zdravý potomek, a se brzy vrátíš k učitelování, a se daří oddílu Stopa. A a při tom všem jsi stále platnou členkou redakční rady Občasníku! F. Zacharník Vybraní žáci Základní školy Otevřená se dne zúčastnili soutěže English Star na ZŠ Bakalovo nábřeží. Soutěžilo se ve 3 kategoriích 1., 2. a 3. třídy. Druháčky před soutěží skolily choroby, tudíž se soutěže zúčastnili jen zástupci 1. a 3. tříd. Nejlépe se umístil žák 3.B Adam Čermák, který ve své kategorii získal krásné 2. místo mezi dalšími 22 dětmi. V kategorii prvních tříd se umístili Terezie Jurtíková na 6. a Michal Rusín na 7. místě. Soutěže se zúčastnila také Rebeka Hubálková ze 3.B. Všem zúčastněným dětem gratulujeme. Už postup do této soutěže je velký úspěch. Sportovní program FITMAMI je první fitness trénink pro všechny aktivní maminky, které se chtějí udržet v kondici a cvičit zároveň se svými dětmi na čerstvém vzduchu. Cvičení je určené pro maminky a jejich miminka nebo malé děti (cca do 4 let). Hlavním cílem FITMAMI je, aby maminky získaly po porodu zpět štíhlou postavu, cítily se dobře po psychické i fyzické stránce. FITMAMI umožňuje maminkám cvičit ve společnosti jejich dětiček a občas je využít i pro zintenzivnění cvičení jako zátěž. Cvičení je koncipované jako intervalový trénink, který střídá aerobní a silovou složku běh s kočárky, posilování v prostoru, posilování na místě s dětmi i pomůckami. Lekce FIT- MAMI probíhají po celé ČR. Více na Video: ZŠ Otevřená nabízí k pronájmu velkou tělocvičnu v těchto nově uvolněných hodinách: pondělí hod., středa hod., pátek hod. V případě zájmu volejte na číslo: Našim dětem: O králíkovi Tuhle se náš Karlík ptal: není králík malý král? Oba na svém dvoře žijí, dobře jí a dobře pijí. Taky kožich oba mají. Vidíš, jak se podobají? Mají se jak v pohádce na hradě i v zahrádce... 6 S T R A N A S T R A N A 7

5 [ KULTURA ZÁBAVA SPORT SPOLEČNOST ] Klub maminek Krteček Kdy: každé úterý dopoledne od 9.00 do hod. Kde: tělocvična Katolického domu, Křivánkovo nám. 35, Žebětín S sebou: sportovní oblečení, přezůvky a dobrou náladu Kontakt: Alena Lindušková , Iva Grossová , Magda Pilná Program KMK na duben Barevný den barva modrá, bílá, červená, jarní krtečková burza dětského oblečení, kol, koloběžek, odrážedel, hraček, knížek vše pro děti Barevný den barva žlutá a zelená, prezentace cvičení FITMAMI (cvičení maminek a batolat v přírodě, i s využitím kočárků Cesta za zvířátky. V přísálí Katolického domu proběhne v rámci Krtečka prodejní akce textilu české výroby firmy Matýsek (textil pro děti a dospělé), od 8.00 do hodin. Podívejte se na webové stránky kde je možno si vybrat a eventuálně objednat jednotlivé výrobky, resp. upřesnit velikosti, barvy, atd., dovezou s sebou. Zveme srdečně především všechny maminky i širokou veřejnost Krtečkový slet čarodějnic Cvičení pro rodiče s dětmi Probíhá od hodin v tělocvičně Katolického domu. Cvičení je určeno pro děti věku 2 5 let s doprovodem. Mladší děti jen po osobní domluvě. Info u lektorky Moniky Burdové na tel.: , Duben se Cvočkem V neděli 21. dubna srdečně zveme nejširší veřejnost na slavnostní zahájení provozu Stezky zdraví Žebětín. U příležitosti Dne Země budou nainstalovány informační tabule, nabídneme vám procházku lesem s odborným výkladem, drobné hry pro děti v naší lesní tělocvičně i možnost ztratit se a zase najít. Cimbálka na startu a chutné občerstvení cestou zajištěno. Zahájení proběhne na prvním stanovišti Stezky u Špičáku (hřiště nad Bešůvkou) od hodin. V pátek 26. dubna navečer nás čeká hra v lese, nazvaná Pevnost. Začátek je u klubovny na Křivánkově náměstí 15 v hodin. Baterky potřebovat nebudeme, ale dobré boty do terénu určitě ano! Dopřejte dobrodružství i těm nejmenším, do tmy budeme určitě doma! V neděli 28. dubna budou naše děti ze Cvočku vystupovat na dětském divadelním festivale Troubský tyjátr. Přije te nás do Troubska podpořit! Ivana Nanjo Kolaříková, ŽIVOTNÍ STYL Pozvánka na přijímací zkoušky Základní umělecká škola Františka Jílka působí v městské části Brno-Žebětín již řadu let. Od září 2012 má však díky podpoře městského úřadu a pana starosty Ing. Víta Berana samostatnou budovu na ulici Kohoutovická 33. Všechny šikovné děti také zveme k přijímacím zkouškám do hudebního a výtvarného oboru, které se uskuteční v budově ZUŠ, Kohoutovická 33 od 15 do 18 hodin. Jana Hamříková, vedoucí pobočky Vítání občánků se uskuteční v neděli 12. května Rodiče novorozených dětí z MČ Žebětín, kteří mají zájem o zaslání pozvánky na tuto akci, vyzýváme k předložení rodného listu dítěte na Oddělení sociální péče ÚMČ Brno-Žebětín nejpozději do 30. dubna Další informace na tel.: nebo ové adrese Pálení čarodějnic 2013 se uskuteční 30. dubna 2013 v areálu Sportovního klubu Žebětín. Mimo soutěže bude v programu i jubilejní 10. ročník volby miss čarodějnice. Přihlášky na místě do 19. hodiny. Na malém ohni si bude možno opéci špekáček. Velký oheň bude zapálen kolem 20. hod. K dobré náladě bude hrát hudba k poslechu i k tanci. Václav Kříž Pohádkové krajinky ze sukulentních rostlin Brněnská jarní výstava se letos bude konat od 5. do 21. dubna denně od 10 do 18 hodin v Zahradním centru Čtyřlístek v Brně Bystrci, vedle brněnského OBI (výhodou pro přespolní je velké a volné parkoviště, jinak zastávka Kamenolom tramvají č. 1, 3 a 11. K vidění bude přes dvě stě exponátů. Srdečně zve Jaroslav Honc, Tříkrálová sbírka V sobotu 5. ledna a následující neděli proběhla Tříkrálová sbírka. Pět skupinek králů obcházelo Žebětín od rána do večera a nakonec se podařilo vybrat Kč. Srdečné díky patří všem, kteří jakoukoliv částkou přispěli, a také všem sedmnácti koledníkům. za 72. oddíl Jiří Březina 8 S T R A N A S T R A N A 9

6 [ INFORMACE ÚŘADU ] [ INFORMACE ] Zastupitelstvo městské části Brno-Žebětín na svém 26. zasedání, konaném dne 11. března 2013 Schválilo: přílohu č. 1 a přílohu č. 2 po doplnění o akci setkání u vánočního stromu k obecně závazné vyhlášce SMB č. 5/2010 o zákazu požívání alkoholu na veřejných prostranstvích, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku ve znění pozdějších vyhlášek, žádost o čerpání finančních prostředků z Fondu bytové výstavby nové technické infrastruktury v lokalitě Kamechy III. etapa, sektor 37, žádost SDH Brno-Žebětín k užívání pozemku 1588/1, podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje pro SDH v Žebětíně, hospodaření a rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku Mateřské školy Žabka, Drdy 25, za rok 2012 dle návrhu FV takto: FO, 1 398,90 RF, hospodaření a rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku Základní školy Brno, Otevřená 20a za rok 2012, a to Kč do FO a ,87 Kč do RF, Rozpočtové opatření č. 2/2013 v aktualizovaném znění, Pokyny k pálení rostlinných zbytků Doporučilo: ke schválení stávající znění v příloze vyhlášky SMB č. 12/2011, o regulaci veřejné produkce hudby v pohostinských zařízeních a restauračních zahrádkách za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ve znění vyhlášky č. 7/2012, ke schválení návrh obecně závazné vyhlášky Statutárního města Brna č. xx/2013, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 21/2009 o pravidlech pro pohyb psů na veřejných prostranstvích za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ve znění pozdějších vyhlášek, včetně příloh č. 1 a 2 v předloženém znění, ke schválení návrh obecně závazné vyhlášky SMB č. x/2013, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška SMB č. 17/2011 Požární řád města Brna, Udělilo souhlas: SK Žebětín k zapůjčení hřiště Pod kopcem k pořádání 8. ročníku Mistrovství města Brna v pétanque, Souhlasilo: s použitím znaku městské části na propagační tiskoviny MMB v pétanque Problematika spalování suchých rostlinných zbytků je řešena obecně závaznou vyhláškou Statutárního města Brna č. 21/2011, příloha vyhlášky stanovuje pálící dny v MČ Brno-Žebětín takto: čtvrtek hodin a sobota hodin. Spalovat lze pouze suché rostlinné materiály, které nejsou kontaminované chemickými látkami. Pálení provádějte s ohledem na aktuální klimatické podmínky. Vyvarujte se pálení v době inverze nebo zvýšeného požárního nebezpečí (sucho, vítr). Plánované likvidace většího množství rostlinného odpadu hlaste prostřednictvím elektronického formuláře na Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje. Pro likvidaci jiných materiálů využijte služeb sběrného střediska odpadů na ul. Pod kopcem (otevřeno út so 8 12 hodin, hodin). odd. ŽP Cyklistická sezóna se pomalu blíží Jaro je za dveřmi a s ním spojené i teplé počasí, které láká cyklisty na vyjíž ku. Chodci ani cyklisté by neměli zapomínat na to, jak je důležité být vidět v silničním provozu a mít na sobě správné oblečení doplněné reflexním prvkem (reflexní doplňky jsou pro řidiče viditelné až na vzdálenost 200 metrů). Zvýšený pohyb cyklistů přináší i svá rizika na silnicích, proto by si milovníci cykloturistiky měli uvědomit, že pro ně platí stejná pravidla v silničním provozu jako pro řidiče. A už chodci či cyklisté si svoji cestu zpříjemňují posloucháním hudby ze sluchátek, ale často si neuvědomují, že tím ohrožují sebe i ostatní účastníky na silnici. Chodci a cyklisté: nevnímáte, neslyšíte a nereagujete na: Dění ve svém okolí Zvukové signály ostatních účastníků silničního provozu (klakson vozidel cyklistů, motocyklistů, hlasové upozornění ostatních chodců ) Výstražné signály (majáky, výstražné znamení na železničním přejezdu, varovné vyzvánění tramvají ) Vozidla kolem sebe Náhle vzniklá nebezpečí Vyjíždění a couvání vozidel z nečekaných a nepřehledných míst Do vozovky vstupujte a vjíždějte vždy po pečlivém rozhlédnutí a navažte oční kontakt s řidičem! Alkohol či omamné látky neužívejte před jízdou, ale ani během ní. Pokud je cyklista pod vlivem takových látek, ohrožuje sebe i ostatní. V případě postihu je na něj pohlíženo jako na řidiče motorového vozidla! I když je cyklistická přilba povinná do 18 let, měla by být pro každého cyklistu samozřejmostí, protože cyklisté společně s chodci jsou v silničním provozu nejzranitelnější. Rodiče, nezapomínejte na to, že děti jsou na silnicích více ohroženy. Jsou méně soustředěné a nedokáží dobře odhadnout a předvídat situaci, která může nastat. Potřeba je myslet i na to, že kolo při odstavení musíme zabezpečit proti krádeži. Nutno je také připomenout, že cyklisté nesmí vjíždět v protisměru do jednosměrek (pokud to není dovoleno speciálním dopravním značením), a také, že nesmí jezdit po chodníku či přejíždět přechod pro chodce. Důležité je nezapomínat na povinnou výbavu kola a před jízdou vždy kolo řádně zkontrolovat (utažení matic a šroubů, stav pneumatik a jejich nahuštění, stav a funkčnost brzd, funkčnost osvětlení, napnutý a promazaný řetěz a čistotu odrazek). Povinnou výbavu jízdního kola tvoří zejména: dvě na sobě nezávislé účinné brzdy, přední odrazka bílé barvy, zadní odrazka červené barvy, oranžové odrazky na obou stranách pedálů, boční odrazky na paprscích kol, zaslepení konců řídítek (zátkami, rukoje mi apod.), zakončení ovládacích páček brzd, měničů převodů a rychloupínačů nábojů kol musí být obaleno materiálem pohlcujícím energii, uzavřené matice nábojů kol, pokud nejsou křídlové, rychloupínací nebo s krytkou konce náboje Za snížené viditelnosti: přední světlomet svítící bíle na vzdálenost nejdále 20 m (může svítit přerušovaně, je-li vozovka dostatečně a souvisle osvícena), zadní svítilna červené barvy, která může svítit přerušovaně, zdroj elektrického proudu dynamo nebo baterie s kapacitou pro svícení na dobu 1,5 hodiny bez přerušení nprap. Petra Hrazdírová Krajské ředitelství policie JmK Preventivně informační oddělení 10 S T R A N A S T R A N A 11

7 [ FEJETON ] [ INFORMACE ] Permanentní april Naši hasiči v roce 2012 Tak už máme za sebou 1. duben, letos Velikonoční pondělí s pomlázkou, ale zároveň i malý svátek humoru, kdy můžeme někoho vyvést aprílem. Náhodou se to tak sešlo. Tato kratochvíle není zřejmě tak stará jako svátky jara, ale mám dojem, že i dnešní děti na ni nezapomínají. Asi už nám nezbaští pokyn z mého mládí, aby šly do lékárny koupit semtele, museli jsme na ně vymyslet něco rafinovanějšího, současného. Ony to tak na své kamarády jistě udělaly. Tak třeba při pomlázce mohla děvčata obdarovat koledníky místo obarveného vajíčka či kraslice sádrovým podkladkem, což by byl uznejte docela dobrý apríl. Já jsem ovšem nabyl dojmu, že i všední den nás po celý rok zásobuje spoustou překvapujících faktů, záležitostí a událostí, které odhadujeme nejdříve jako povedený nebo nepovedený apríl. A býváme často nemile překvapeni, že bohužel o žádný vtip, aprílový žertík nešlo, i když to na první pohled tak vypadalo. Jen si vzpomeňte, jak někdy nad něčím kroutíme nevěřícně hlavou a říkáme si: to snad nemůže být pravda, to musí být nějaký hloupý fór... Docela povedeným aprílem nás vyvedli jak už jsem na tomto místě psal staří Mayové sdělením o konci světa, který se nekonal. To nás potěšilo. Zato nás občas zásobuje i milá EU aprílově-neaprílovými nařízeními, podle kterých se už rum nesmí jmenovat rum, nebo pomazánkové máslo máslem. My si s tím naštěstí umíme poradit, takže dál pijeme tuzemák a to máslo taky vyřešíme. Tady u nás, v Žebětíně, nám za pomoci a z iniciativy EU neuvěřitelně rychle vyrostla na podzim bytelná cesta prostředkem lánů polí od posledního domu na ulici Bešůvka přes cestu k popůvským horním chatám až k lesíku, kde najednou končí. Prý z rozhodnutí o dostupnosti původních pozemečků, které už ovšem dávno obdělává společně jedno zemědělské družstvo. Cesta má i dopravní značku omezující rychlost na 30 km a druhou Průjezd zakázán. (Vykládám si ji tak, že tu může jet každý, ale musí na chvíli zastavit?) Vy z opačného konce Žebětína se sem přij te podívat, nejde o apríl! Ostatně mé původní pochyby o smysluplnosti této stavby (a já se tímto kaji!) rozptýlil fakt, že tahle pevná cesta začala rychle sloužit jako promenáda dospělých s kočárky, dětí na koloběžkách a kolech, pejskařů. A je-li sníh, tak se tu báječně sáňkuje. Díky, EU! Dalším důkazem pořádného vyvedení aprílem bylo před pár lety rozhodnutí o spásném využití solární energie, o dotacích na výstavbu fotovoltaických elektráren. Sice nám budou pěkně hyzdit krajinu, ale zase zlevní elektřina. Cha, chá apríl! Ceny elektrické energie i díky tomu naopak rostou a stát (tedy nás) to bude ještě stát miliardy. Z podobně drahého soudku je i neapríl zvaný skarty. Ze žhavé současnosti: většině národa by asi vůbec nevadilo, kdyby amnestie končila slovem apríl, kdyby i prezidentští kandidáti v debatách o některých svých tvrzeních na adresu protivníka nakonec zavolali tohle slůvko. Vždy i to obvinění z velezrady působí jaksi aprílově... Na konec tohoto rozjímání hledám jako obvykle nějaký zlehčující vtípek na dané téma. Moc příhodný jsem z paměti nevylovil. Povídá ona svému drahému: Jsem těhotná! Co bys chtěl, aby to bylo? A on odvětí: Apríl! Bídák jeden! Měl by se radovat z dobré zprávy. Tak jako se my všichni z dobrých, pozitivních zpráv rádi radujeme. A u těch ostatních, které přicházejí nejen 1. dubna, ale i během celého roku si přejme, aby to byl pokud možno nakonec jen apríl... F. Zacharník Členové zásahové jednotky Sboru dobrovolných hasičů v Žebětíně se pravidelně účastnili předepsaného výcviku. Patřilo k nim např. vyproš ování osob z havarovaných vozidel nebo výcvik záchrany tonoucího. V soutěži hasičské dovednosti ve Vranově se družstvo umístilo na 8. místě. V turnaji v nohejbalu obhájilo nejlepší z našich družstev 3. místo. V turnaji ve stolním tenisu obsadil nejlepší z našich 5. místo. V říjnu se uskutečnilo taktické cvičení požár základní školy, které bylo prověrkou připravenosti nejen zásahové jednotky, ale i nové školní budovy, žáků, pedagogů a dalšího personálu. V listopadu se konalo prověřovací cvičení zaměřené na požár osobního automobilu. Na akci Cesta pohádkovým lesem jsme kromě požárního dozoru vytvořili jedno stanoviště s hasičskou tématikou. Jednotka zasahovala u jednoho planého poplachu, u odstraňování stromu na Staré dálnici, u požáru dřeva, bytu, osobního automobilu, plastového kontejneru, komínového tělesa, elektrorozvaděče a při otevření uzamčených prostor. Den země v Žebětíně Hasiči se dále věnovali údržbě a opravám budovy a techniky. V hasičské zbrojnici byla provedena rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení v zasedací místnosti, kde byla současně vyměněna okna a prostor vymalován. Nejvíce času bezmála 2000 brigádnických hodin jsme strávili při dokončení rekonstrukčních prací na vozidle TATRA 815. Běžná údržba a opravy ostatní techniky ukázaly nutnost provedení generální opravy nástavby na vozidle CAS 32 Tatra 148. To už je ale úkol pro letošní rok. (výňatek ze zprávy ZJ SDH Žebětín) Lesní klub V závětří v Brně-Žebětíně zve všechny děti, rodiče i širokou veřejnost na oslavu Dne země. Uskuteční se v prostorách nově vznikající lesní školky v sobotu 20. dubna 2013 od 14 do 17 hodin. Na děti a dospělé čeká program plný her, překvapení a zábavy, díky kterému se budou moci blíže seznámit s principy, na základě kterých probíhá výuka ve školce. V zázemí klubu bude připraveno několik stanoviš, například Od Andulky po žížalku, Ptáci našich luk a polí, Ostražitý šneček Ferda a další, kde si budou všichni moci vyzkoušet svoji obratnost, znalosti a dovednosti. Na všechny účastníky čekají tematické odměny. Děti a dospělí si budou moci prohlédnout prostory lesního klubu, seznámit se s jeho činností a pedagogy a vyzkoušet si lesní školku nanečisto. Aktivní odpoledne na čerstvém vzduchu v překrásné jarní přírodě bude zakončeno velkou kuličkiádou. Michaela Křivánková Lesní klub V závětří, Brno-Žebětín Podrobné informace o programu a místě konání najdete na: 12 S T R A N A S T R A N A 13

8 [ INFORMACE ] [ POZVÁNKA ] Centrum pro rodinu a sociální péči duben Family Point 3. 4., hod. Lipka programy pro environmentální vzdělávání dětí a dospělých Jezírko. Beseda , hod. Angličtina od kojeneckého věku? Beseda. Přednášky jsou zdarma. Family Point najdete v centru Brna na Josefské 1, otevřeno je každý všední den hod. Pátek hod. Metodika pohybových her s kojenci a batolaty Odborný cvičitelský kurz, určený zájemcům o vedení pohybových her rodičů s dětmi ve věku 0,5 3 roky. Kurz proběhne v sobotu od hod. Přihlášky na tel.: Příprava na manželství, průběžná setkání. Kontakt: Mgr. Milana Vykydalová, tel.: Metodika cvičení rodičů s dětmi Odborný cvičitelský kurz s akreditací MŠMT, určený zájemcům o vedení cvičení rodičů s dětmi ve věku 2 6 let. Kurz proběhne v sobotu od hod. Přihlášky na tel.: Klub přátel rodiny ve spolupráci s brněnskými církevními školami Vás zvou na Rodinnou pou z České na Vranov. Sraz v sobotu Koutek úsměvů: Co řekli o ženách... v hod. Více informací na tel: Inspirace hravou tělesnou výchovou I. Odborný cvičitelský seminář, určený cvičitelkám rodičů s dětmi ve věku 2 6 roků. Akreditace MŠMT ČR. Kurz proběhne v sobotu od hod. Přihlášky na tel.: Projekt Trojlístek pohovory se zájemci o zapojení do projektu bu pro roli náhradní babičky, nebo rodiny, která náhradní babičku hledá, probíhají každé úterý po objednání na adrese nebo na tel. čísle Klub aktivních seniorů KLAS 3. 4., hod. Výtvarné tvoření s KLASem. Téma: Barevný návrh domácí vitráže , hod. Setkání s trénováním paměti, nácvik psychorelaxačních technik, trénování psychomotoriky. Téma Vejměník , Vycházka: Vila Tugendhat exkurze. Sraz v hod. před recepcí CRSP , hod. Setkání s trénováním paměti, nácvik psychorelaxačních technik, trénování psychomotoriky. Téma Kulturní zážitek. Více informací na tel: J. Werich: Jedna ženská vidí často dál než pět mužských s dalekohledem. G. G. Byron: Hvězdy a ženy ukazuje noc v lepším světle... G. Green: Umění ženy spočívá v tom, že si umí vybírat muže, který si ji vybere. M. Kundera: Muži obdivují ženy, které mluví jako kniha, ale berou si ženy, které vaří jako z kuchařské knihy! Konkurz Brněnského Dětského Divadla Konkurz Brněnského Dětského Divadla (BDD) se uskuteční dne v Divadle Bolka Polívky, Jakubské náměstí č. 5, Brno, od 9 do 17 hod. Konkurzu se mohou zúčastnit děti s různými zájmy ve věku od 8 do 16 let, resp. mládež do 18 let. BDD v současnosti pravidelně uvádí, převážně v prostorách sklepní scény divadla Husa na provázku, tyto inscenace: Baron Trenck, starobrněnská pověst, režie: Pavel Gejguš Lesní láska, scénář Milan Uhde, hudba Miloš Štědroň, režie: Simona Nyitrayová Sachsiáda, středověké frašky, Hans Sachs, režie: Vítězslav Větrovec Dvojí skutečnost žijeme ve virtuálním světě nebo ve skutečnosti? Scénář a režie: Domkář Martin. Duben v EkoCentru Přírodní kosmetika a ekohygiena rizika a klady přírodní i konvenční kosmetiky a hygienických potřeb Šetrné oblékání a znovuvyužívání starých oděvů jak využít a recyklovat zdánlivě nepotřebný textil Exkurze na farmu s odborným výkladem a ochutnávkou místních šetrných produktů. Na akce je třeba se předem přihlásit, vstup zdarma. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. BDD je dětský divadelní soubor, který se ve všech oblastech své výchovněumělecké a výchovně-dramatické činnosti zaměřuje na aktivní zapojení dětí různého věku již od samého počátku přípravy každé jednotlivé divadelní inscenace. Děti, které konkurzem úspěšně projdou, se mohou již zúčastnit letního soustředění BDD 2013, které se koná v termínu od do v Hodoníně u Kunštátu. BDD se snaží volně navazovat na dřívější činnost Dětského studia Divadla na provázku, které vedl dnes již zesnulý režisér Zdeněk Pospíšil. To znamená, že jde o kontinuální, víceletou uměleckou přípravu a získané znalosti či dovednosti budou dětmi dále využívány v dalším běžném životě. Z této činnosti mohou v budoucnu také vzejít i další výrazné umělecké osobnosti, čímž BDD svým dílem přispívá ke znovuobnovení tradice, ve které se o městě Brně vždy hovořilo jako o líhni hereckých talentů. Cílem BDD je vznik divadelních inscenací na co nejvyšší možné úrovni s perspektivou dalšího četného reprízování. Přihlásit se k účasti na konkurzu a další informace lze získat nejlépe na ové adrese: V případě, že tento způsob komunikace není možný, i telefonicky na čísle: Informace o práci BDD najdete také na Jarní bazárek provětrání šatníku. Máte doma hezké věci, které nenosíte? Až na ně při jarním úklidu narazíte, místo vyhození do popelnice je schovejte na náš ekocentrový bazárek. Určitě někomu ještě dobře poslouží. Vítány jsou i doplňky do domácnosti a jiné drobné předměty. Prodejní místo je zdarma, ale nutno rezervovat předem. Ing. Kateřina Grunová, EkoCentrum Brno Ponávka 2, Brno tel.: S T R A N A S T R A N A 15

Informace Zastupitelstva MČ Brno-Jehnice

Informace Zastupitelstva MČ Brno-Jehnice OBLAKA BÍLÁ Ztemnělou ulicí jsem hnán famózním úprkem času a svými povinnostmi štván proudícím jekotem hlasů. Znovu a znovu klopýtám na cestě zdánlivě rovné, proč tolik překážek se ptám, kdy má loď k předu

Více

ŽEBĚTÍN ŽIJE ČÍSLO 9 INZERCE / INFORMACE. Včelařský kroužek. Našim dětem: Pohádka o nevyslyšeném princi

ŽEBĚTÍN ŽIJE ČÍSLO 9 INZERCE / INFORMACE. Včelařský kroužek. Našim dětem: Pohádka o nevyslyšeném princi INZERCE / INFORMACE ŽEBĚTÍN ŽIJE ROČNÍK 24/2014 Z Á Ř Í ČÍSLO 9 Včelařský kroužek bude letos pouze jeden, a to na ZŠ Vejrostova. Scházet se budeme v úterý od 14 do 16 hodin. Přihlásit děti můžete bu na

Více

číslo 3 březen 2013 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 3 březen 2013 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 3 březen 2013 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Český rekord do Nového Lískovce strana 3 Poplatek za komunální odpad strana 5 Občanská

Více

ŽEBĚTÍN ŽIJE ČÍSLO 1-2 INZERCE / INFORMACE. Alegorie Odvahy pro Moravské náměstí a Památník holocaustu. Téma měsíce: Tříkrálová sbírka

ŽEBĚTÍN ŽIJE ČÍSLO 1-2 INZERCE / INFORMACE. Alegorie Odvahy pro Moravské náměstí a Památník holocaustu. Téma měsíce: Tříkrálová sbírka INZERCE / INFORMACE Alegorie Odvahy pro Moravské náměstí a Památník holocaustu. Nová výstava v Urban centru od 11. prosince 2012 veřejnosti představuje výsledky dvou výtvarných soutěží na ztvárnění připomínky

Více

ŽEBĚTÍN ŽIJE ČÍSLO 1-2 INZERCE / INFORMACE. Pozvánka do Společenského centra. Téma měsíce: Nové výsadby stromů a keřů v Žebětíně

ŽEBĚTÍN ŽIJE ČÍSLO 1-2 INZERCE / INFORMACE. Pozvánka do Společenského centra. Téma měsíce: Nové výsadby stromů a keřů v Žebětíně INZERCE / INFORMACE Pozvánka do Společenského centra 5. 2., 16.30 hod., Čaj o půl páté taneční podvečer s kapelou L. Kozderky. Účinkují Jiří Helán, Karel Zelníček a Květa Navrátilová 14. 2., 19.30 hod.,

Více

Zpravodaj městské části Brno-Tuřany, číslo 2, ročník XX, duben 2012. Brněnské Ivanovice, Dvorska, Holásky, Tuřany

Zpravodaj městské části Brno-Tuřany, číslo 2, ročník XX, duben 2012. Brněnské Ivanovice, Dvorska, Holásky, Tuřany Zpravodaj městské části Brno-Tuřany, číslo 2, ročník XX, duben 2012 uzávěrka příštího čísla: 24. května 2012 www.turany.cz Slovo starosty Vážení spoluobčané, v tomto slově starosty se budu věnovat jedinému

Více

zpravodaj V Brně vzniká myšlenka založení městské nadace na podporu umění a kultury městská část osobnost měsíce Nabídka sportů na stranách 26 28

zpravodaj V Brně vzniká myšlenka založení městské nadace na podporu umění a kultury městská část osobnost měsíce Nabídka sportů na stranách 26 28 Zpravodaj městské části Brno-střed Číslo 4 Duben 2013 Ročník XXII městská část zpravodaj Nabídka sportů na stranách 26 28 V Brně vzniká myšlenka založení městské nadace na podporu umění a kultury V souvislosti

Více

ZPRAVODAJ pravidelný měsíčník městské části Brno-Žabovřesky

ZPRAVODAJ pravidelný měsíčník městské části Brno-Žabovřesky ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ pravidelný měsíčník městské části Brno-Žabovřesky www.zabovresky.cz ročník 25 číslo 5 květen 2015 Vážení sousedé, milí spoluobčané, na poslední Hovory s občany byli pozváni i zástupci

Více

ŽEBĚTÍN ŽIJE ČÍSLO 9 INZERCE / INFORMACE. Téma měsíce: Škola začíná Z Á Ř Í Ž E B Ě T Í N S K Ý O B Č A S N Í K ROČNÍK 22/2012

ŽEBĚTÍN ŽIJE ČÍSLO 9 INZERCE / INFORMACE. Téma měsíce: Škola začíná Z Á Ř Í Ž E B Ě T Í N S K Ý O B Č A S N Í K ROČNÍK 22/2012 INZERCE / INFORMACE ŽEBĚTÍN ŽIJE ROČNÍK 22/2012 Z Á Ř Í ČÍSLO 9 * Vydává: Statutární město Brno, Městská část Brno-Žebětín * adresa redakce: ÚMČ Brno-Žebětín, Křivánkovo nám. 35, 641 00 Brno * e-mail:

Více

Foto Jiří Salik Sláma/MF DNES

Foto Jiří Salik Sláma/MF DNES Zpravodaj městské části Brno-střed Číslo 5 Květen 2012 Ročník XXI městská část zpravodaj osobnost měsíce Není u nás mnoho zpěvaček, které by se s bravurou a noblesou pohybovaly v jazzové a swingové kuchyni

Více

ŽEBĚTÍN ŽIJE ČÍSLO 3 INZERCE / INFORMACE. Přijímací řízení do mateřské školy Žabka. Téma měsíce: Den učitelů B Ř E Z E N

ŽEBĚTÍN ŽIJE ČÍSLO 3 INZERCE / INFORMACE. Přijímací řízení do mateřské školy Žabka. Téma měsíce: Den učitelů B Ř E Z E N INZERCE / INFORMACE ŽEBĚTÍN ŽIJE ROČNÍK 22/2012 B Ř E Z E N ČÍSLO 3 Přijímací řízení do mateřské školy Žabka Od 12. 3 2012 vyzve (telefonicky, SMS nebo emailem) ředitelka školy rodiče, jejichž dítě bylo

Více

číslo 5 květen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 5 květen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 5 květen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Ze života naší čtvrti strana 3 a 4 Informace z radnice strana 5 Politické okénko strana

Více

ŽEBĚTÍN ŽIJE KOMINICTVÍ. Mladá rodina hledá v této lokalitě cihlový byt 3+1 ŠMORA ČÍSLO 6 INZERCE / INFORMACE. Být sama sebou. Téma měsíce: Školství

ŽEBĚTÍN ŽIJE KOMINICTVÍ. Mladá rodina hledá v této lokalitě cihlový byt 3+1 ŠMORA ČÍSLO 6 INZERCE / INFORMACE. Být sama sebou. Téma měsíce: Školství INZERCE / INFORMACE KOMINICTVÍ ŠMORA www.kominictvi-brno.webnode.cz PROHLÍDKY ČIŠTĚNÍ REVIZE VLOŽKOVÁNÍ Petr Šmora kominík - revizní technik spalinových cest tel.: 604 547 697 - smora@email.cz Mladá rodina

Více

č. 1/2013 čtvrtletník zdarma Moutnický zpravodaj Statistické údaje za rok 2012 Cyklistická sezóna a její bezpečnost Charita Česká republika

č. 1/2013 čtvrtletník zdarma Moutnický zpravodaj Statistické údaje za rok 2012 Cyklistická sezóna a její bezpečnost Charita Česká republika č. 1/2013 čtvrtletník zdarma Moutnický zpravodaj Statistické údaje za rok 2012 7 Cyklistická sezóna a její bezpečnost 9 Charita Česká republika 13 1. ZPRÁVY Z OBCE Příspěvek ZUŠ Klobouky u Brna Rada obce

Více

ŽEBĚTÍN ŽIJE ČÍSLO 10 INZERCE / INFORMACE. Drakiáda. Našim dětem: Nové předměty ve škole? Dědeček. Téma měsíce: Draci a draky, dráčci a dráčky

ŽEBĚTÍN ŽIJE ČÍSLO 10 INZERCE / INFORMACE. Drakiáda. Našim dětem: Nové předměty ve škole? Dědeček. Téma měsíce: Draci a draky, dráčci a dráčky INZERCE / INFORMACE Drakiáda 18. středisko Junáka Žebětín vás zve v sobotu 5. 11. 2011 na tradiční Drakiádu. Přihlásit se můžete od 13.30 do 13.45 hodin na louce nad ulicí Ostrovačickou. Start bude ve

Více

BYSTRCKÉ NOVINY. V rámci této výstavy se uskuteční přednáška

BYSTRCKÉ NOVINY. V rámci této výstavy se uskuteční přednáška BYSTRCKÉ NOVINY ŘÍJEN ročník XXII/2012 číslo 10 OBČASNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BYSTRC Den otevřených dveří v Domově pro seniory Výlet klientů na hrad Špilberk Jako každoročně i letos přivítá návštěvníky v

Více

zpravodaj medlánecký PÁLENÍ ČARODĚJNIC Brno oceňuje učitele z Medlánek Územní plán nová výstavba v Medlánkách?

zpravodaj medlánecký PÁLENÍ ČARODĚJNIC Brno oceňuje učitele z Medlánek Územní plán nová výstavba v Medlánkách? medlánecký zpravodaj MÍSTNÍHO ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI WWW.BRNO-MEDLANKY.EU Volná knihovna na Sýpce STRANA 4 Dětský den Mosty mezi námi STRANA 5 Openscale 2015 soutěž minimaket a old-timerů STRANA

Více

21. ročník TRADIČNÍ POUTI sv. FLORIÁNA. středa 30. 4. 2014 od 17.30 do 01.00 hod. Areál zdraví, Kneslova 1a. duben

21. ročník TRADIČNÍ POUTI sv. FLORIÁNA. středa 30. 4. 2014 od 17.30 do 01.00 hod. Areál zdraví, Kneslova 1a. duben ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ČERNOVICE č. 2/2014 www.facebook.com Brno-Černovice/ Oficiální stránky MČ duben středa 30. 4. 2014 od 17.30 do 01.00 hod. Areál zdraví, Kneslova 1a Vstupné dospělí 50 Kč, vstupné

Více

DUBEN 2015 Informační měsíčník pro občany města ZDARMA. Rozhovor se starostou města Zdeňkem Matoušem

DUBEN 2015 Informační měsíčník pro občany města ZDARMA. Rozhovor se starostou města Zdeňkem Matoušem města Krupky DUBEN 2015 Informační měsíčník pro občany města ZDARMA Rozhovor se starostou města Zdeňkem Matoušem Aktuální jarní období u nás přináší jak věci veselé a radostné, tak i vážné a smutnější.

Více

ŽEBĚTÍN ŽIJE ŽEBĚTÍNSKÝ OBČASNÍK ROČNÍK 19/2009

ŽEBĚTÍN ŽIJE ŽEBĚTÍNSKÝ OBČASNÍK ROČNÍK 19/2009 INZERCE / INFORMACE KOUPÍM RODINNÝ DŮM V BRNĚ K BYDLENÍ (větší i menší i ve špatném stavu). Jen solidně. Platím hotově. Jsem přímý kupec. tel.: 546 220 361. Zn.: Brno i okraj HLEDÁM ZAHRADU KDEKOLIV V

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE CHRUDIM SPORTUJE 2012 DUBEN 2012 XV. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz zpravodajský portál: www.chrudim.tv Zastupitelstvo města Chrudim schválilo dne

Více

HLUBOKÉ LESY K JIMRAMOVU

HLUBOKÉ LESY K JIMRAMOVU HLUBOKÉ LESY K JIMRAMOVU Chaloupka k šípku přitisknutá není ji vidět, neslyšet hlas a větev šípku k zemi hnutá přikrývá broučky a také nás, Všechny cesty jdou k Jimramovu se strání dolů, tam k řece až,

Více

zpravodaj Poliklinika Zahradníkova se dočká oprav, prvotní investice zamíří do vnějšku budovy městská část osobnost měsíce

zpravodaj Poliklinika Zahradníkova se dočká oprav, prvotní investice zamíří do vnějšku budovy městská část osobnost měsíce Zpravodaj městské části Brno-střed Číslo 5 Květen 2013 Ročník XXII městská část zpravodaj osobnost měsíce Farmářské dny na Římáku na str. 3 V tyto dny slaví neuvěřitelné osmdesáté narozeniny člověk, bez

Více

AKTUÁLNĚ. Chcete čerpat dotace. Chcete zateplovat váš rodinný, nebo bytový dům??? Chcete zateplovat váš rodinný, nebo bytový dům???

AKTUÁLNĚ. Chcete čerpat dotace. Chcete zateplovat váš rodinný, nebo bytový dům??? Chcete zateplovat váš rodinný, nebo bytový dům??? Židenický Zpravodaj ZDARMA PRO OBČANY JULIÁNOVA, ZÁBRDOVIC A ŽIDENIC 102 0 0 9 AKTUÁLNĚ Orel Jednota Brno-Židenice, ve spolupráci s židenickou chasou a MČ Brno-Židenice pořádá DVANÁCTÉ TRADIČNÍ ŽIDENICKÉ

Více

číslo 1 leden 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 1 leden 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 1 leden 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 3 Ohlédnutí za rokem 2011 strana 5 Politické okénko Napsali jste nám strana 7 Jsou

Více

POZVÁNKA NA MOZKOVÝ JOGGING ZAHRADNÍ KOMPOSTÉRY ZDARMA 27. 3. OSLAVY JARA V PÍSNICI INVESTICE DO ZŠ METEOROLOGICKÁ: PŘES 20 MILIONŮ JAK HLÍDAT HAZARD

POZVÁNKA NA MOZKOVÝ JOGGING ZAHRADNÍ KOMPOSTÉRY ZDARMA 27. 3. OSLAVY JARA V PÍSNICI INVESTICE DO ZŠ METEOROLOGICKÁ: PŘES 20 MILIONŮ JAK HLÍDAT HAZARD LIBUŠ A PÍSNICE 3 2015 POZVÁNKA NA MOZKOVÝ JOGGING ZAHRADNÍ KOMPOSTÉRY ZDARMA 27. 3. OSLAVY JARA V PÍSNICI INVESTICE DO ZŠ METEOROLOGICKÁ: PŘES 20 MILIONŮ JAK HLÍDAT HAZARD 1 2 3 4 5 1 Veřejná diskuse

Více

ZPRAVODAJ ČÍSLO 2 ROČNÍK XXI ČERVEN 2012 O S T O P O V I C K Ý

ZPRAVODAJ ČÍSLO 2 ROČNÍK XXI ČERVEN 2012 O S T O P O V I C K Ý ZPRAVODAJ ČÍSLO 2 ROČNÍK XXI ČERVEN 2012 O S T O P O V I C K Ý Den Země Den Země vznikl roku 1970 v USA. Toto vedlo k vytvoření americké agentury pro ochranu životního prostředí po celých Spojených státech.

Více

ŽEBĚTÍN ŽIJE ČÍSLO 12 INZERCE / INFORMACE. zápis do 1. třídy P R O S I N E C Ž E B Ě T Í N S K Ý O B Č A S N Í K ROČNÍK 24/2014

ŽEBĚTÍN ŽIJE ČÍSLO 12 INZERCE / INFORMACE. zápis do 1. třídy P R O S I N E C Ž E B Ě T Í N S K Ý O B Č A S N Í K ROČNÍK 24/2014 INZERCE / INFORMACE Máte doma předškoláka? Pak jste spolu s ním zváni na zápis do 1. třídy ŽEBĚTÍN ŽIJE ROČNÍK 24/2014 P R O S I N E C ČÍSLO 12 15. 1. 2014 od 15.00 do 19.00 hod. 16. 1. 2014 od 15.00 do

Více

Kunovský fašank 2012

Kunovský fašank 2012 ROČNÍK 23 3/2012 CENA 10 Kč Kunovský fašank 2012 Každý rok je stejný a přesto pokaždé jiný rozpustilý s tradičními tanci i písněmi, veselý, někdy trochu štiplavý při reportážích TV Kuna či litaniích nad

Více

Nejsme všemocní Město Brno je druhým největším městem v republice. Úspěšný 19. ročník společenského večera MČ Brno-sever. číslo duben 2013.

Nejsme všemocní Město Brno je druhým největším městem v republice. Úspěšný 19. ročník společenského večera MČ Brno-sever. číslo duben 2013. 4 číslo duben 2013 V neděli 28. dubna od 15.30 hodin se ve dvoře a sále Musilky uskuteční Čarodějnický rej. Více na straně 15. ročník 23 Nejsme všemocní Město Brno je druhým největším městem v republice

Více