ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ a MŠ RAKVICE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ a MŠ RAKVICE"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ a MŠ RAKVICE Program byl vypracován v roce 2011 Platný od

2 OBSAH: I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ŠKOLE II. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY III. PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ IV. ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ V. CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU VI. VZDĚLÁVACÍ OBSAH VII. EVALUAČNÍ SYSTÉM V RÁMCI MŠ 2

3 I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O MŠ Sídlo mateřské školy: Rakvice, Horní 566, telefon Ředitel školy: Mgr. Jaroslav Vysloužil Vedoucí učitelka MŠ: Jana Janoušková Adresa: ZŠ a MŠ Rakvice, Horní 566, Název programu: S Tebou mě baví svět II. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY VELIKOST ŠKOLY: budova je jednopodlažní, komplex tří budov rozlišen podle barev - modrá, růžová, žlutá. S jídelnou a následně se ZŠ je MŠ propojena spojovacím koridorem, takže se dá projít celý komplex vnitřním prostorem budov. Součástí každé třídy jsou umývárny, šatny a WC. ZAHRADA: vybavení dřevěné průlezky, pískoviště, houpačky a zahradní altán - splňují kritéria EU. V letních měsících mají děti k dispozici bazén. Konec zahrady uzavírá ovocný sad s posezením u ohniště. Školní zahrada dětem poskytuje dostatek možností pro volné hry i jejich tělesný rozvoj. LOKALITA: MŠ je součástí budovy ZŠ, leží na konci vesnice a zapadá do přírodního prostředí. Celou budovu obklopuje dominující zeleň, ovocné stromy, vinohrad a pole. HISTORIE: budova MŠ byla otevřena v roce 1997 a stala se zároveň společným zařízením ZŠ. Původní mateřská škola byla samostatná - v budově dnešního Obecního úřadu Rakvice. SOUČASNOST: v letošním školním roce máme naplněnou kapacitu MŠ. Všechny tři třídy jsou ve věkově smíšených skupinách s celodenním provozem a celkovým počtem 80 dětí. V tomto roce se nám podařily vytvořit všechny podmínky, aby děti již nemusely přecházet k obědu spojovacím koridorem do školní jídelny. V budově mateřské školy byla vybudována kuchyňka, která umožní umytí nádobí po obědě. 3

4 MOTTO: Všude se učíme jen od těch, které máme rádi J.W. GOETHE 4

5 III. PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ Zákonem jsou stanoveny podmínky, které je nutno dodržet při předškolním vzděláváním v mateřských školách. Jsou jeho přirozeným a nezbytným předpokladem. Budeme vycházet z předchozích let a navazovat na činnosti, které jsou v mateřské škole vžité a vytvářet co nejlepší předpoklady pro veškerou činnost. Zároveň budeme vycházet z podmínek předškolního vzdělávání, obsažených v rámcovém programu. 1. Věcné vybavení 2. Životospráva 3. Psychosociální podmínky 4. Organizační chod a řízení MŠ 5. Personální a pedagogické zajištění 6. Spoluúčast rodičů 5

6 1. VĚCNÉ VYBAVENÍ Naše mateřská škola má pro děti odpovídající prostory, jejich uspořádání a vybavení poskytuje dětem možnost skupinových i individuálních činností. V letošním školním roce máme všechny tři třídy s celodenním provozem. Barevné rozlišení tříd zůstává, ale využili jsme názvy zvířátek pro jednotlivé třídy. V každé třídě jsou smíšená oddělení s rovnoměrným rozlišením věku. Společně u každé třídy je zdravotně hygienické zařízení a vybavení pro odpočinek dětí. Třídy jsou vybaveny dětským nábytkem a hračkami, které jsou dětem volně přístupné v regálech, koutech a boxech. Každá třída má tabuli se speciální úpravou na psaní fixem - využití při grafomotorice. Součástí vybavení každé třídy je počítač. Dvě třídy mají tiskárnu. Kopírka je k dispozici ve sborovně pro všechny. Vybavení hračkami a didaktickými pomůckami je průběžně doplňováno. Pro těl. nářadí a pomůcky do TV máme určený prostor v kabinetu. Z estetického hlediska chceme do budoucna usilovat o vybavení nábytkem ze světlého dřeva, sjednocení materiálu nábytku do tříd, doplňky z přírodních materiálu výzdobou z prací našich dětí. Změny úpravy: - průběžně ve všech třídách byl vyměněn koberec a pod stolečky bylo položeno PVC - vymalována celá mateřská škola - dokoupeny lehátka, povlečení, polštářky a deky pro odpočinek dětí, nové ručníky - v šatnách i na chodbách nahradil kobercové nástěnky korek - v celé budově se v roce 2011 uskutečnila výměna oken a dveří - okno v šatně u růžové třídy nahradily dveře z důvodu zajištění bezpečnosti dětí - v komplexu správní budovy se vybudovala kuchyňka doplněná dvěma myčkami, kde se bude umývat nádobí po obědě, byl zakoupen ohřevný termos na čaj, nové příbory, nerezový vozík na přepravu jídla pro děti, talíře zajistila sponzorským darem firma Mikro. - práce instalatérské a topenářské provedla sponzoringem firma Václava Měřičky - třídy byly doplněné potřebným počtem židliček a stolků TĚLOCVIČNA - tělocvična je součástí ZŠ, je možné ji využívat třikrát týdně dopoledne a jedenkrát týdně v odpoledních hodinách pro zájmové činnosti kroužku, zde se mohou děti dostatečně pohybově vyžít. Do tělocvičny musíme projít koridorem, a tak děti získávají představu o každodenním dění v ZŠ. Tělocvičnu využíváme také při koncertech a divadelních představeních, jiných pořadech pro děti a společných akcích pro rodiče i akcích se ZŠ. TV nářadí máme uloženo v kabinetu, je přenosné a třídy si ho pravidelně obměňují - kladina, trampolína, žíněnky, chůdy a ostatní. ZAHRADA - školní zahrada je rozlehlá a poskytuje dětem dostatek prostoru pro pohybové činnosti i pro hry, společné je hřiště, pískoviště s doskokem a branky. Druhá část zahrady je k dispozici pro MŠ v odpoledních hodinách. V době odpočinku dětí z MŠ ji využívá družina. Děti mají k dispozici pískoviště, velké množství dřevěných průlezek, skluzavek, houpaček, kolotoč, námořní loď. Všechna tato zařízení splňují podmínky EU. Vydlážděnou plochu děti využívají k jízdě na koloběžkách. Konec zahrady tvoří krásný sad, kde mají děti možnost v průběhu roku pozorovat ovocné stromy a zároveň ochutnávat dozrávající plody. Pod sadem je ohniště, kde se setkáváme pravidelně při opékání špekáčků, rozloučení s předškoláky nebo vynášení Moreny. V letních měsících mají děti možnost se vykoupat v bazénu, který instalujeme. Na zahradě je dřevěný domeček a altán, kde si děti ukládají hračky. V letošním roce byla vydlážděna podlaha na zahradě v altánu a plocha za růžovou třídou. Na této ploše byla vytvořená nová pergola, která skýtá možnost stínu. Dětem byly zakoupeny plastové židle do altánu, slunečníky na pískoviště, mušle na další pískoviště. V případě špatného počasí děti využívají nového sportovního hřiště s umělou plochou. Zahrada je pravidelně udržována. Je prováděna pravidelná kontrola všech průlezek a zařízení pro děti. 6

7 2. ŽIVOTOSPRÁVA ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ Jídelníček v naší mateřské škole je sestavován tak, aby odpovídal zásadám správné výživy, aby uspokojil nároky dětského organismu, který roste a vyvíjí se a také, aby dětem chutnal. Máme plně zajištěný pitný režim. Děti mají po celý den k dispozici nápoje - ovocné šťávy, čaje. V jídelníčku máme dostatečně zastoupeny mléčné výrobky, luštěniny, ryby. Děti dostávají cereální pečivo. Dbáme na snižování živočišných tuků, vajec a cukru. V letošním roce již svačíme ve třídách. Bylo nutné zakoupit vozík na převážení svačin, termos na mléko a čaj, konvice do každé třídy a dokoupit dostatečné množství sklenic. Za pomocí rodičů se nám podařilo zajistit prostírání. Tácky na svačiny nám zajistila vedoucí školní jídelny. Od září 2011 se bude dětem do tříd převážet oběd. Veškerý dovoz potravin zajišťuje školní kuchyně. Odvoz nádobí po svačinách má v pracovní náplni uklizečka mateřské školy. Dětem tak zůstane dostatečný prostor pro hru, odpočinek a nasvačit se i obědvat budou moci v určitém časovém rozmezí a dle individuálních potřeb každého dítěte. Děti budou mít potřebný čas u oběda a nebudou muset čekat na ostatní děti. Postupně se budou připravovat na odpočinek. DENNÍ REŽIM Denní režim našich dětí je přizpůsoben jejich věku a specifickým potřebám. Rodiče mohou po dohodě s učitelkami přivádět i vyzvednout děti podle svých potřeb a možností. Denní činnosti dětí vycházejí ze třídních vzdělávacích programů a mohou pružně zareagovat na nečekaný podnět nebo situaci. V průběhu dne se opakují pravidelně některé rituály, které přispívají k pocitu bezpečí a klidu našich dětí. Je to například pozdrav, komunikační kruh, oslava narozenin, společné stolování, pravidelný odpočinek po obědě apod. V denním režimu jsou rovnoměrně zastoupeny spontánní a řízené činnosti, organizace dne se může přizpůsobit aktuální situaci nebo potřebám dětí. POBYT VENKU Pobyt venku je pravidelnou součástí denního režimu v naší mateřské škole. V oblasti je poměrně dobrá kvalita ovzduší. Délka pobytu musí být dostatečná. Počasí má rozhodují vliv na délku pobytu venku. Děti nechodí ven za silného deště, větru a mrazu. Místo pobytu venku určuje paní učitelka podle programu činností dětí nebo podle nevšedních událostí a možností v okolí MŠ nebo vesnice. V maximální míře je využíván pobyt na školní zahradě a vycházky jsou pravidelně zařazovány mimo areál MŠ. Učitelka, která je na třídě s vedoucí učitelkou, má zahradu k dispozici každý den. Nejvyšší počet dětí na jednu učitelku při opuštění prostoru areálu MŠ je 20 dětí. ALTERNATIVNÍ ODPOČINEK Pravidelnou součástí denního režimu dětí v naší mateřské škole je odpočinek po obědě. Respektujeme odlišnou potřebu spánku jednotlivých dětí. Po obědě děti odpočívají na lehátkách, čteme jim pohádku, případně poslouchají nahrávky. Po relaxační části mají děti předškolního věku možnost navštěvovat jednotlivé kroužky a aktivity. Navštěvují logopedii a jednou za 14 dní přichází na společné sezení a poznávání paní učitelka ze školy, která bude v první třídě děti učit. Ostatní děti, které nechtějí odpočívat, si mohou hrát různé stolní hry u stolečku, ale musí respektovat spící děti a jejich činnosti musí být klidné. Tuto dobu využíváme k různým grafomotorickým cvičením a hrou s didaktickými pomůckami. Nejstarší děti se učí ukládat si samy povlečení do skříňky, které mají na přístupném místě. Pyžamo si pověsí na sušící stojan. Po úpravě skříněk má každé dítě svůj box a značku, kam si povlečení uloží. Malým dětem ukládá povlečení paní uklizečka nebo učitelka. Podařilo se nám zajistit stojany na uložení lehátek ve všech třídách. Každé povlečení i lehátko má svoji značku. Bylo dokoupeno povlečení i prostěradla. 7

8 3. PSYCHOSOCIÁLNÍ PODMÍNKY Zaměříme se především na to, aby se děti v mateřské škole cítily bezpečně, spokojeně, radostně a sebejistě. Nově příchozí dítě má možnost postupně se adaptovat na nové prostředí a situaci. Pedagogové respektují potřeby dětí, reagují na ně a napomáhají v jejich uspokojování. Děti nejsou neúměrně zatěžovány či neurotizovány spěchem. Všechny děti mají rovnocenné postavení. Ve vztazích mezi dospělými i mezi dětmi se projevuje vzájemná důvěra, tolerance, ohleduplnost a zdvořilost, vzájemná pomoc a podpora. Usilujeme o vytváření pozitivního a podnětného prostředí, které dětem poskytne dostatek prostoru pro jejich sebeutváření a všestranný rozvoj. Respektujeme individuální potřeby dětí a snažíme se o jejich trvalé uspokojování. Pedagog se programově věnuje neformálním vztahům dětí ve třídě a nenásilně je ovlivňuje prosociálním směrem - prevence šikany a jiných sociálně patologických jevů u dětí. Vycházíme vstříc potřebám dětí konkrétními kroky: MASLOWOVA HIERARCHIE LIDSKÝCH POTŘEB Fyziologické potřeby. Potřeba bezpečí, jistoty, stálosti, pořádku Potřeba lásky, shody, náklonnosti, sounáležitosti Potřeba sebedůvěry, sebeúcty, úspěchu Potřeba seberealizace, uplatnění 4. ORGANIZAČNÍ CHOD A ŘÍZENÍ MŠ Učitelky se plně věnují dětem a jejich vzdělávání. Denní řád je dostatečně pružný, umožňuje reagovat na individuální možnosti dětí. Děti mají potřebné zázemí, klid, bezpečí i soukromí, mají dostatek času i prostoru pro hru, aby ji mohly dokončit nebo v ní později pokračovat. Dávat dětem možnost volby. Poměr spontánních a řízených činností je vyvážený. Prostředí pro děti je přizpůsobeno jejich potřebám, všechny hračky mají na dohled a na dosah. Rodiče mohou vstupovat do třídy. Paní učitelky jsou odpovědné za nabídku výchovně vzdělávací práce ve své třídě. Pedagogický sbor pracuje jako tým a zve ke spolupráci rodiče. Mateřská škola spolupracuje se ZŠ a s místními organizacemi. Plánování pedagogické práce a chodu MŠ vychází ze společné práce celého kolektivu MŠ. Využíváme zpětné vazby - dotazníky od rodičů, schránky přání. 8

9 5. PERSONÁLNÍ A PEDAGOGICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Pracovní tým pracuje takovým způsobem, aby byla vždy a při všech činnostech dětem zajištěna optimální pedagogická péče. Vedoucí učitelka - Jana Janoušková Učitelky - Svatava Klímová Hana Boháčková Monika Valová Soňa Starynská Michaela Gajdošová Uklizečka - Jana Bartošicová Martina Měřičková Logopedii na MŠ zajišťuje Mgr. Renata Jedličková Všechny paní učitelky mají odpovídající pedagogické vzdělání. Podle docházky dětí budeme řešit další personální situaci. Koncepce mateřské školy vzniká na základě týmové práce, na návrhu a realizaci programu školy se podílejí všechny učitelky. Provozní zaměstnanci jsou nedílnou součástí školy, zajišťují hladký provoz školy a podílejí se na uspokojování základních fyziologických potřeb dětí. Kvalita jejich práce a jejich osobnostní vlastnosti přispívají k pozitivnímu školnímu klimatu. 6. SPOLUÚČAST RODIČŮ Naším dlouhodobým cílem je spolupráce mateřské školy a rodiny na úrovni rovnocenného partnerství. Rodina a mateřská škola jsou v předškolním věku dvě nejdůležitější instituce, které rozhodujícím způsobem vychovávají dítě a formují jeho osobnost. Dobrý a vzájemný vztah rodiny a školy může pozitivně ovlivnit dětský vývoj. Oboustranná důvěra, vzájemná shoda a harmonie mezi oběma partnery by měl umožnit dítěti bohatý citový život plný nových podnětů a prožitků a zároveň jim dá pocit jistoty a bezpečí při pobytu doma i v MŠ. - Rodiče mohou, zvláště v adaptačním období nebo před nástupem dítěte, vstupovat do tříd. - Rodiče jsou na třídních schůzkách pravidelně informováni o dění v MŠ formou zpráv na nástěnkách, internetem, místním zpravodajem či přímým rozhovorem. - Jako zpětnou vazbu využíváme anonymní dotazníkovou anketu, kdy se rodiče mají možnost vyjádřit k činnosti MŠ. U vchodu MŠ je umístěna schránka důvěry, která je v průběhu roku kontrolována a pravidelně vybírána. Jednotlivé dotazy jsou použity jako podklad pro evaluaci. Odpovědi rodiče získají na třídní schůzkách na začátku nového školního roku, na nástěnce, na internetu. Spolupráce je na velmi dobré úrovni. Rodiče nám pomáhají sponzorskými dary, zajišťováním různých materiálů pro tvořivou práci, finanční hotovostí, úpravou nábytku, šitím potřebných pomůcek, dodáváním ovoce apod. Na akcích školky se účastní v hojném počtu. 9

10 IV. ORGANIZACE VZDĚLÁNÍ V MŠ jsou tři smíšené třídy dětí ve věku 3-6 let. USPOŘÁDÁNÍ DNE: 6:30 9:00 Scházení dětí Hry a činnosti dle volby dětí Individuální činnosti Svačina 9:00 11:30 Řízená činnost Individuální práce s dětmi Pobyt venku, pohybové aktivity Hygiena, příprava na oběd 11:30 12:30 Oběd 12:00 13:00 Příprava na odpolední odpočinek Poslech pohádky Odpočinek dětí 13:30 16:30 Zájmová činnost a aktivity s respektováním rozdílných potřeb dětí s nižší potřebou spánku Kroužky Vstávání, hygiena, převlékání Odpolední svačina Volné činnosti dětí Rozcházení se domů PROVOZ MŠ: hodin PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ: zápis dětí do MŠ na příští rok se koná v měsíci dubnu, pro děti ve věku zpravidla od tří do šesti let. Přednostně jsou přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti zaměstnaných rodičů (viz. kritéria pro přijímání dětí do MŠ Rakvice). 10

11 V. CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Vesnice, kde žijeme, prostředí a lidé, se kterými se setkáváme, co vnímáme, nás přivedlo na naši cestu ve svém programu. Děti se učí především svou vlastní prožitou zkušeností, proto jsou vzdělávací činnosti založené na přímých zážitcích, prožitcích, dovednostech a zkušenostech dětí. V rámci vzdělávacího procesu využijeme všech podmínek, které naše MŠ má a zaměříme se na výchovu dítěte samostatného, sebevědomého, aby z naši MŠ odcházely děti rozvinuté na základě svých možností a zájmů po stránce sociální i psychické a aby dovedly získané znalosti a návyky uplatňovat v každodenním životě. Budeme respektovat věkové potřeby jednotlivých dětí, rozvíjet jejich osobnost v MŠ a vytvářet podmínky a prostředí pro prožití šťastného dětství: - vytvořit prostředí, aby si nenásilnou formou osvojovaly pravidla kulturního chování a společenského soužití - rozvíjet a podporovat samostatnost dítěte, rozvíjet zdravé sebevědomí, dát základy celoživotnímu vzdělávání všem dětem podle jejich možností, zájmů a potřeb, učit je zdravému životnímu stylu - prohlubovat jazykovou úroveň, vyjadřovací schopnosti, gramatickou správnost mluveného projevu - vytvářet dostatečný prostor pro tělesný rozvoj - uvědomění si odpovědnosti za své chování a jednání, docílit společnou cestou s rodiči Při výchově a vzdělávání dětí v MŠ budeme pracovat podle Rámcového programu pro předškolní vzdělávání a budeme respektovat tři základní cíle a kompetence, které vytyčuje RVP PV. Vzdělávací nabídka pro každý den je připravena tak, aby poměr mezi řízenými a spontánními činnostmi byl vyvážený. Jako cestu při plánování činností jsme si zvolily teorii rozmanitých inteligencí H. Gardnera. Denní řád bude dostatečně pružný, nebude se odvíjet od podávání jídla a přecházení koridorem do jídelny, umožní reagovat na individuální, skupinové, frontální, relaxační a odpočinkové činnosti. Všechny tyto činnosti obsahují prvky hry a tvořivosti. Děti mají možnost účastnit činností v různě velkých skupinách, ale také v klidových koutech. Výchovné složky - výtvarná, poznávací, jazyková, literární, hudební, tělesná a složka matematické představy se vzájemně prolínají. Pro děti s odkladem školní docházky využijeme individuálních vzdělávacích plánů, které vytvoříme podle zprávy zaslané z PPP. Ve škole máme paní logopedku, kterou děti pravidelně dle možností s rodiči navštěvují. Vzdělávací program navazuje na dřívější programové materiály, je dostatečně pružný a umožňuje vstřebávat nové poznatky a metody. Témata jsme vybraly z prostředí, které nás obklopuje a ze zájmu dětí. Nedílnou součástí jsou místní tradice, události, slavnosti, které se vyskytnou během roku. Hlavním naším cílem je, aby si děti do mateřské školy chodily hrát, poznávat nové věci, nové kamarády, zajímavé hry, písničky a činnosti, aby rozvíjely své činnosti a zručnosti, dovednosti, získaly správné návyky chování, hygieny a sebeobsluhy. Přály bychom si, aby každé dítě v MŠ bylo spokojené, šťastné, aby pobyt v MŠ nepociťovalo jako nutnost, když máma s tátou pracují. Společně budeme všichni pracovat tak, abychom vytvořili co nejlepší prostředí pro děti, zaměstnance i rodiče. Budeme vycházet z uvedených podmínek. 11

12 Hlavní myšlenky programu: - vzdělávání dětí rozvíjet prostřednictvím prožitku a praktické zkušenosti - podporovat rozvoj sociálně kulturních postojů, vést k soudržnosti, přátelství a porozumění - vést děti ke zdravému životnímu stylu - podporovat duševní pohodu Vzdělávací cíl: Potlačení projevu agresivity mezi dětmi prostřednictvím poznání sebe sama a rozvojem sociálních kontaktů. Budování zdravého životního stylu. Náš ŠVP předpokládá: RESPEKTOVÁNÍ SPECIFIK PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, METOD A FOREM PRÁCE DLE RVP PV např. - učitelky respektují fyziologické, kognitivní, sociální a emocionální potřeby dětí určité věkové skupiny konkrétním rozpracováním tématické části vzdělávacího projektu do denní vzdělávací nabídky dětem - veškeré činnosti organizuje pedagog pro děti zajímavým způsobem tak, aby se každé dítě cítilo jistě, bezpečně a spokojeně v podnětném, obsahově bohatém prostředí - učitelky respektují individualitu každého dítěte. Vedou záznam o vzdělávacích pokrocích tak, aby další pedagogické aktivity probíhaly v rozsahu potřeb jednotlivých dětí a aby bylo dítě motivováno k vlastnímu vzdělávacímu úsilí a cítilo se úspěšné, svým okolím uznávané - uplatňují se metody a formy práce jako je prožitkové a kooperativní učení hrou, které jsou založeny na přímých zážitcích dítěte. Podporuje se dětská zvídavost a potřeba objevovat, podněcuje se radost dítěte z učení a jeho zájem poznávat nové. - učitelky využívají spontánních nápadů dětí a poskytují dětem dostatek prostoru pro spontánní hry a jeho vlastní plány - učitelky uplatňují aktivity spontánní i řízené, vzájemně provázané a vyvážené v poměru odpovídajícím potřebám a možnostem dětí předškolního věku - uskutečňuje se vzdělávání na základě integrovaných bloků, které nabízejí dítěti obsah v přirozených souvislostech. Obsah blok vychází ze života kolem nás pro získání skutečných činnostních výstupů - kompetenci dítěte. Vzdělávací program je vypracován jako schématický model integrovaného bloku vzdělání, který umožňuje dítěti vnímat svět v jeho přirozených souvislostech a získávat tak reálnější pohled na svět a aktivní postoj k němu. Učitelky vzdělávací program dotváří konkrétní týdenní nabídkou dětem podle jejich individuality a věkového složení třídy. ŠVP umožňuje učitelkám ve třídě pracovat samostatně, tvořivě s uskutečňováním svých nápadů a s uplatněním své odborné způsobilosti. Je dokumentem otevřeným, který na základě evaluačních činností umožňuje dotvořit nebo přeměnit vzdělávání. 12

13 Na co je kladen důraz: - na spojení vzdělávacích témat se životem a praktickým životem - na uplatňování hlavní vzdělávací metody, kterou je pro děti hra nebo jiná pro ně zajímavá činnost - na tvořivost učitelky při uplatňování vzájemného propojení vzdělávacích oblastí při vlastním plánování denní vzdělávací nabídky dětem - na aktivitu dítěte prožitkovým učením s posilováním dětské zvídavosti a objevováním světa kokem nás - na emoční prožitky dětí před získanými výsledky řízených činností - na respektování specifik předškolního vzdělávání se schopností učitelky hledat a objevovat nové vzdělávací cesty - na písemné zaznamenávání vzdělávacích pokroků dítěte - na spoluúčast s rodinou - navazující pohodovou atmosféru, důvěru mezi rodiči, školou a dětmi - na uplatňování individuálně přizpůsobeného adaptačního režimu při vstupu dítěte do mateřské školy - na vyváženost poměru spontánních a řízených činností v den programu, a to včetně aktivit, které MŠ organizuje nad rámec běžného programu - děti mají dostatek času a prostoru pro spontánní hru, aby ji mohly dokončit nebo v ní později pokračovat - aktivity jsou organizovány tak, aby děti byly podněcovány k vlastní aktivitě - jsou vytvářeny podmínky pro individuální, skupinové i frontální činnosti, děti mají možnost se účastnit společenských činností v malých, středně velkých i velkých skupinách - je dbáno na osobní soukromí dětí. Pokud to děti potřebují, mají možnost uchýlit se do klidného koutku a neúčastnit se společných činností, stejně tak i možnost soukromí při osobní hygieně - na dodržování podmínek vzdělání - věcné podmínky, životospráva, psychosociální podmínky, organizace, řízení, personální zajištění, spoluúčast rodičů Vzdělávací oblasti dle RVP PV : 1. Dítě a jeho tělo oblast: Biologická - Modrá barva - vody 2. Dítě a jeho psychika oblast: Psychologická Žlutá barva - slunce 3. Dítě a ten druhý oblast: Interpersonální Červená barva - přátelství 4. Dítě a společnost oblast: Sociálně kulturní Bílá barva slavnostní 5. Dítě a svět oblast: Environmentální Zelená barva příroda Oblasti vzdělávání jsou propojeny, vzájemně se ovlivňují a vytvářejí společně fungující celek. Jednotlivé bloky jsou zaměřené k určitému ročnímu období. Do jednotlivých dob zapadají témata, která máme ve třídách stejná. Slavnosti, tradice a události v obci prožíváme v mateřské škole společně. Rámcové cíle dle RVP PV 1. Cíl rozvojový - rozvíjení dítěte a jeho schopností učení 2. Cíl hodnotový - osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost 3. Cíl postojový - získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí. 13

14 VI. VZDĚLÁVACÍ OBSAH Obsah PV představuje hlavní prostředek vzdělávání dítěte v MŠ. Stanovuje se pro celou věkovou skupinu společně, tj. pro děti ve věku 3-6 let. Obsah jednotlivých bloků na celý rok. TÉMATICKÉ BLOKY ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU I. ČAS POZNÁVÁNÍ II. ČAS PODZIMNÍHO ČAROVÁNÍ III. ČAS VÁNOČNÍHO CINKÁNÍ IV. ČAS PADAJÍCÍCH VLOČEK V. ČAS JARNÍHO PROBUZENÍ VI. ČAS SLUNÍČKA A VODY 14

15 CHARAKTERISTIKA TÉMATICKÝCH BLOKŮ I. ČAS POZNÁVÁNÍ - vhodnou organizací a laskavým přijetím usnadnit dětem vstup do mateřské školy, pomoci dětem i jejich rodičům orientovat se v novém prostředí. Vést děti k navazování kontaktů mezi sebou navzájem, posilovat prosociální chování ve vztahu k druhému v dětské herní skupině. Rozvíjet schopnost žít ve společnosti ostatních lidí, přizpůsobit se, spolupracovat, přináležet ke společenství ve třídě. Vytvářet vztah k místu a prostředí, ve kterém dítě žije. Osvojovat si dovednosti k podpoře osobní pohody. II. ČAS PODZIMNÍHO ČAROVÁNÍ - osvojovat si jednoduché poznatky o světě a životě, o přírodě a jejích proměnách. Kultivovat mravní a estetické vnímání, cítění a prožívání motivované podzimní přírodou a jejími plody. Rozvíjet paměť, pozornost, představivost a fantazii. Zlepšovat a kultivovat smyslové vnímání, přechod od konkrétně názorného myšlení k myšlení logickému. III. ČAS VÁNOČNÍHO CÍNKÁNÍ - rozvíjet kulturně estetické dovednosti - výtvarné, hudební, dramatické a tvůrčí činnosti slovesné a literární užíváním všech smyslů. Podporovat schopnosti a dovednosti pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem. IV. ČAS PADAJÍCÍCH VLOČEK - naučit se poznávat samo sebe, poznatky o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech. Vytvářet zdravé životní návyky a postoje. Posilovat přirozené poznávací city, rozvíjet schopnosti a dovednosti, vyjádřit pocity, dojmy a prožitky. Rozvíjet zdravé sebevědomí. V. ČAS JARNÍHO PROBUZENÍ - budovat estetický vztah k životu, rozvíjet pocit sounáležitosti s rodinou, s lidmi, se společností, jazykové dovednosti, kladení otázek a hledání odpovědí na problémy. Naučit se pozorovat, poznávat svět kolem sebe ve všech souvislostech. Získávat poznatky o živé a neživé přírodě a přírodních jevech. Mělo by poznávat význam lidské činnosti. Upevňovat citové vztahy ke svému okolí, k živým bytostem. Chránit bezpečí své i druhých. Probouzet zájem o zvídavost dítěte. VI. ČAS SLUNÍČKA A VODY - vytvářet základní kulturní a společenské postoje, základy pro práci s informacemi. Rozvíjet pocit sounáležitosti s přírodou, planetou Zemí. Osvojit si dovednosti k podpoře zdraví a bezpečnosti, relativní citovou samostatnost. V přirozených aktivitách získávat a rozvíjet pohybové dovednosti. 15

16 ZPŮSOB REALIZACE TÉMATICKÝCH BLOKŮ - každá třída má vypracovaný Třídní vzdělávací program, jehož témata zapadají do jednotlivých tématických bloků ŠVP - vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytnou - vzdělávací nabídka pro každý den je připravena tak, aby poměr mezi řízenými a spontánními činnostmi byl vyvážený - časová realizace témat je v kompetenci učitelky - učitelka současně sleduje, zda není opomíjena některá interakční oblast - biologická, psychologická, interpersonální, sociálně kulturní, environmentální - evaluaci tématických celků prostřednictvím dílčích cílů - tabulka - každá třída označuje - dotýkáme se kompetencí - respektujeme 3 základní rámcové cíle a kompetence vytyčené RVP PV, jednotlivé dílčí cíle zaznamenáváme Jako vodítko - cestu při plánování činností jsme si zvolily Teorii rozmanitých inteligencí H. Gardnera. Ve třídách pracují dvě paní učitelky. Z hlediska dobré organizace a smysluplné činnosti je nutné, aby konkrétní témata plánovaly společně a společně hodnotily pedagogickou práci. V letošním roce připravujeme doprovodné akce většinou společně - exkurze, soutěže, sezení s rodiči, zábavné programy, dílničky, výlety. 16

17 Preferujeme tyto činnosti: - volná hra - výlety, exkurze - kooperativní hry a námětové hry - spolupráci se ZŠ, seniory Další činnosti: - Veselá flétnička - Rakvičtí Vrabčáci- taneční kroužek - Edukační stimulační programy pro předškoláky - Sportovní kroužek - Předplavecký výcvik - Logopedie - Keramický kroužek Uplatňujeme tyto metody: - převaha spontánních činností nad řízenými - řízené skupinové činnosti - komunitní kruh - prožitkové učení - individuální přístup 17

18 TÉMATA TŘÍDNÍCH PLÁNŮ I. BLOK ČAS POZNÁVÁNÍ TÉMA - PRVNÍ CHVILKY BEZ MAMINKY - ZMĚNY PROMĚNY (děti, vlaštovky) - KOUZELNÉ BYLINKY II. BLOK ČAS PODZIMNÍHO ČAROVÁNÍ TÉMA - ZAMYKÁNÍ ZAHRADY POLE - TAJEMSTVÍ DŘEVA (zvířata, ježek) - CO MĚ STRAŠÍ BU, BU, BU - JÁ SE TĚ BÁT NEBUDU (dýně) - POČASÍ JE NA DRAKA STROMOVÍ SKŘÍTCI (listy, draci, počasí, stromy, les) III. BLOK ČAS VÁNOČNÍHO CINKÁNÍ TÉMA - ČERTOVSKÝ PYTEL A ANDĚLSKÁ KŘÍDLA - NARODIL SE JEŽÍŠEK IV. BLOK - ČAS PADAJÍCÍCH VLOČEK TÉMA - KAMARÁDI V NOUZI (zvířata, ptáci v zimě) - MOJE TĚLO NAŠE ZDRAVÍ - AŽ PŮJDU DO ŠKOLY - MASOPUSTNÍ VESELÍ Z POHÁDKY DO POHÁDKY - TEN DĚLÁ TO A TEN ZAS TOHLE - řemesla V. BLOK ČAS JARNÍHO PROBUZENÍ TÉMA PETRKLÍČ K JARU KLÍČ - PLETU, PLETU POMLÁZKU VYNÁŠENÍ MORENY - MÁME ZELENOU- doprava - MAMINCE PRO RADOST - NA TOM NAŠEM DVOŘE (mláďata, domácí zvířata) VI. BLOK ČAS SLUNÍČKA A VODY TÉMA DNESKA MÁME VELKÝ DEN - KDYŽ VODA ČARUJE (pramínek, řeka, rybník, moře) - SE SLUNÍČKEM DO SVĚTA (výlety, exotická zvířata) - TĚŠÍME SE NA PRÁZDNINY 18

19 Myšlenková mapa všech okruhů propojení - vzdělávací nabídka, očekávané výstupy, dílčí cíle a kompetence jsou součástí našeho ŠVP - k nahlédnutí v mateřské škole. VII. EVALUAČNÍ SYSTÉM Vycházíme z - pozorování dětí - rozhovorů, anket rodičů, schránky důvěry - rozborů, rozhovorů při pedagogických poradách - řešení vzniklých situací ve třídě - hospitační činnosti vedoucí učitelky Plán evaluace - každý den stručný zápis do nové třídní knihy. Zaznamenáme, co děti oslovilo, co se naučily, tzv. zamyšlení, nejsilnější zážitek, postřehy zápis do bloku - zápis do tématické části - zpětná vazba - průběžně vyhodnocujeme, jak zvolené činnosti napomohly naplnění cílů - autoevaluace (hodnocení vlastní práce učitelky) průběžně za tématickou částí - evaluace tématických celků prostřednictvím dílčích cílů - týdně - vstupní záznam při nástupu do MŠ - záznamy o dětech - pozorování, vyhodnocování vývoje dítěte 2x ročně - vedeme dětské PORTFOLIO - předškolní děti mají založeny pracovní listy v šanonech - grafomotorika - pro děti s odkladem školní docházky - individuální plán Tabulka evaluační a hodnotící činnosti na naší škole - viz. třídní programy 19

20 20

OTEVŘOU TI CELÝ SVĚT

OTEVŘOU TI CELÝ SVĚT ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY ZŠ a MŠ RAKVICE S NÁMI HLEDEJ KLÍČKŮ ŠEST, OTEVŘOU TI CELÝ SVĚT Program vypracován: srpen 2015 Platný od 1. 9. 2015 1 OBSAH: I. DENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ŠKOLE II. OBECNÁ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ a MŠ RAKVICE.. JEN SI DĚTI VŠIMNĚTE, CO JE KRÁSY NA SVĚTĚ..

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ a MŠ RAKVICE.. JEN SI DĚTI VŠIMNĚTE, CO JE KRÁSY NA SVĚTĚ.. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ a MŠ RAKVICE.. JEN SI DĚTI VŠIMNĚTE, CO JE KRÁSY NA SVĚTĚ.. Program byl vypracován pro školní rok 2008-2011 OBSAH: I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ŠKOLE II. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

Třídní vzdělávací program

Třídní vzdělávací program Žlutá třída Třídní vzdělávací program Název třídy: Žlutá Třídní učitelky: Ladislava Nováková, Bc. Nikola Radová Analýza skupiny: Počet dětí:28 Věkové složení:2,5-7 Předškolní děti:4 Odkladové děti:2 Mladší

Více

ŠVP pro předškolní vzdělávání

ŠVP pro předškolní vzdělávání ŠVP pro předškolní vzdělávání MŠ Rožmitál na Šumavě; MŠ Bujanov MOTTO : Zdravá výuka II. OBSAH DOKUMENTU I. Identifikační údaje II. Obsah dokumentu III. Obecná charakteristika školy IV. Charakteristika

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ 1. Identifikační údaje o škole 2. Charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání 3.1 Materiální podmínky 3.2 Životospráva 3.3 Psychosociální podmínky 3.4 Organizace 3.5

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, přísp íspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

Dana Bařinová ředitelka mateřské školy

Dana Bařinová ředitelka mateřské školy Dana Bařinová ředitelka mateřské školy Jsme v provozu od 6. 00 hodin do 16. 30 hodin. Není to však doba, po kterou musí dítě pobývat v mateřské škole. Rodiče se s třídními učitelkami domlouvají o aktuální

Více

Mateřská škola Mokré Lazce, příspěvková organizace Hájová 271, MOKRÉ LAZCE, 747 62

Mateřská škola Mokré Lazce, příspěvková organizace Hájová 271, MOKRÉ LAZCE, 747 62 KONTAKTNÍ ÚDAJE Forma: Statutární zástupce: IČO: Bankovní spojení: Zřizovatel: Mateřská škola Mokré Lazce, příspěvková organizace Hájová 271, MOKRÉ LAZCE, 747 62 Helena Hružíková 709 81 671 KB Opava, č.ú.

Více

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Třída plná pohody ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD J ŠTULÍKA 39, ZVOLE Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy

Více

Identifikační údaje organizace:

Identifikační údaje organizace: Identifikační údaje organizace: Název: Základní škola a Mateřská škola Zvole, okr.praha-západ Ulice: J. Štulíka 39 Obec: Zvole PSČ: 252 45 Kraj: Středočeský IČO: 71 00 79 03 E-mail: zszvole@seznam.cz Web:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Horní Bradlo ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Motto: Správně vidíme jen srdcem, co je důležité, je očím neviditelné. Antonie De Saint-Exupéry Zpracovala: Mgr. Jitka Matěnová Dne

Více

PROVOZNÍ ŘÁD I. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ

PROVOZNÍ ŘÁD I. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ PROVOZNÍ ŘÁD Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb (dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a dalších předpisů v pozdějším znění)

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Přepeře,okres Semily příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NÁZEV: PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY TÉMATA ŠKOLNÍHO PLÁNU PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY SKŘÍTEK VODNÍ OBLASTI počasí, změny počasí, vodní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA Údaje o škole Zřizovatel: Obec Roztoky Název organizace: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY Adresa: V Zahrádkách 230.

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

Základní škola a mateřská škola Rudoltice. Informace pro rodiče

Základní škola a mateřská škola Rudoltice. Informace pro rodiče Základní škola a mateřská škola Rudoltice Informace pro rodiče Základní informace o mateřské škole Mateřská škola je součástí celého komplexu Základní školy a mateřské školy Rudoltice, který zahrnuje základní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Louny, Kpt. Nálepky 2309. Kpt. Nálepky 2309, 440 01 Louny. Identifikátor školy: 600 082 598

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Louny, Kpt. Nálepky 2309. Kpt. Nálepky 2309, 440 01 Louny. Identifikátor školy: 600 082 598 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Louny, Kpt. Nálepky 2309 Kpt. Nálepky 2309, 440 01 Louny Identifikátor školy: 600 082 598 Termín konání inspekce: 30. listopadu,

Více

EVALUACE A AUTOEVALUACE

EVALUACE A AUTOEVALUACE EVALUACE A AUTOEVALUACE Cílem evaluace je ověřovat a zlepšovat kvalitu veškeré činnosti včetně podmínek školy. Učitelka hodnotí především svoji práci ( zvolené formy, prostředky s ohledem na reakci dětí).

Více

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška Identifikace Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Adresa školy: Kpt. Jaroše 612, 432 01 Kadaň Ředitelka školy: Bc. Diana Roubová

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Ve školním roce 2014/25 se Mateřská škola Vlkava připojila jako partnerská školka do programu ZDRAVÁ ABECEDA (více na www.zdravaabeceda.cz). Jde o projekt zaměřený na

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

Mateřská škola Třebíz Třebíz 6

Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Č.j. : /15 Skartační znak: A 10 Spisový znak: A.1.5. Účinnost od : 12. 1. 2015 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘEBÍZ Třebíz 6 2. Datum vzniku:

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA PAPÍRENSKÁ ČESKÉ BUDĚJOVICE Mateřská škola Papírenská ul.23.37007 České Budějovice a odloučené pracoviště Mateřská škola Šafaříkova ul. 14. 37007 České Budějovice.

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KROK ZA KROKEM CELÝM ROKEM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KROK ZA KROKEM CELÝM ROKEM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KROK ZA KROKEM CELÝM ROKEM O B S A H : 1. Identifikační údaje 2. Obecná charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání 3.1. Věcné podmínky 3.2. Ţivotospráva

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Vzdělávací oblasti - Dítě a jeho tělo modrý kamínek; - Dítě a jeho psychika žlutý kamínek; - Dítě a ten druhý červený kamínek;

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Program Škola podporující zdraví. Ing. Linda Fröhlichová Státní zdravotní ústav Praha

Program Škola podporující zdraví. Ing. Linda Fröhlichová Státní zdravotní ústav Praha Program Škola podporující zdraví Ing. Linda Fröhlichová Státní zdravotní ústav Praha Historie a vývoj programu ŠPZ 1986 vytvořen a zahájen ve Skotsku 1992 přijat v ČR Cíl 13 programu Zdraví 21 Zdravé místní

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI Školní rok 2014/2015 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ - učení se

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

EVALUAČNÍ SYSTÉM. Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy. Vnější evaluace a hodnocení

EVALUAČNÍ SYSTÉM. Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy. Vnější evaluace a hodnocení EVALUAČNÍ SYSTÉM Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy Cílem evaluace je komplexní zkvalitňování práce mateřské školy a získání zpětné vazby, prospěch a pohoda dítěte, vytváření podmínek k

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ Školní rok 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Rok plný pohádek do roku 2014 Mateřská škola pracovala

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ Školní vzdělávací program BAREVNÁ ŠKOLKA Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání BAREVNÁ ŠKOLKA Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 3.

Více

Charakteristika a zaměření tematických bloků

Charakteristika a zaměření tematických bloků ŠKOLNÍ DRUŽINA A PLÁN ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Činnost školní družiny se řídí ŠVP ŠD při Základní škole Dubnice. ŠVP se řídí mottem: Jaro, léto, podzim, zima v družině je vždycky prima Programy

Více

P R O V O Z N Í Ř Á D

P R O V O Z N Í Ř Á D P R O V O Z N Í Ř Á D I. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ ADRESA: HAPPY TIME dětské studio, Terronská 579/21, 160 00 Praha 6 TELEFON: +420 774 209 900 IČ: 48578916 ODPOVĚDNÁ OSOBA: TYP ZAŘÍZENÍ: Milada Kejřová soukromé

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 27/28 MORAVSKÉ KNÍNICE Září 28 Zpracovala: Alena Matějíčková

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SLUNÍČKO. Projednán na pedagogické poradě dne 28.8.2014 od 1.9.2014 do další aktualizace.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SLUNÍČKO. Projednán na pedagogické poradě dne 28.8.2014 od 1.9.2014 do další aktualizace. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SLUNÍČKO Projednán na pedagogické poradě dne 28.8.2014 od 1.9.2014 do další aktualizace. Platnost 1 MATEŘSKÁ ŠKOLA SLUNÍČKO MOTTO: Děti jsou sluncem

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

provozní řád I. Údaje o zařízení Adresa a název školy: Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Radlice, Radlická 140/115

provozní řád I. Údaje o zařízení Adresa a název školy: Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Radlice, Radlická 140/115 provozní řád Na základě zákona č. 258/2000 Sb. a souvisejících Vyhláškách MZ 106,107,108/2001 stanovuji s okamžitou platností tento provozní řád mateřské školy: I. Údaje o zařízení Adresa a název školy:

Více

Cestujeme se sluníčkem

Cestujeme se sluníčkem Mateřská škola Strakonice, Lidická 625 Odloučené pracoviště ul. Stavbařů 213 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Cestujeme se sluníčkem Zřizovatel: MěÚ Strakonice Adresa: Mateřská škola

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ 1. Identifikační údaje Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ zpracovaný podle RVP PV název školy: Bolevecká základní škola

Více

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích Pražská ul.č.168, Pyšely, PSČ 251 67, okr. Benešov, tel.: 323 647 215, E-mail: zspysely@zspysely.cz, www.zspysely.estranky.cz Školní vzdělávací program pro školní

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny.

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny. Výroční zpráva Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace tel.: 482 322 095 e-mail: ms.gagarinova@volny.cz www.skolkaliberec.cz Provoz zahájen 15. 2. 2011 Školní rok 2012/2013

Více

I. Údaje o zařízení. Adresa: Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Vrčeň 137, 335 41 Vrčeň

I. Údaje o zařízení. Adresa: Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Vrčeň 137, 335 41 Vrčeň I. Údaje o zařízení Adresa: Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Vrčeň 137, 335 41 Vrčeň Telefon: 378 609 695 mateřská škola 378 609 619 školní jídelna E-mail: ms@vrcen.cz www.stránky:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ

ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍVZDĚLÁVÁNÍ na období od 1. 3. 2013 do 31. 8. 2013 Mateřská škola Karviná Ráj U Mateřské školy 2/360 ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ,, Každý den trochu zpívej, tancuj

Více

Školní družina při Základní škole Na rovině. Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA

Školní družina při Základní škole Na rovině. Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA Školní družina při Základní škole Na rovině Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA Identifikační údaje školní družiny Název: Školní družina při ZŠ Na rovině Adresa: Masarykovo nám. 110, Lázně Bohdaneč

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Tyršova 446 příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Provozní řád školy Č.j.: /2014 Číslo směrnice: /2014 Vypracovala: Schválila: Mgr. Hana Procházková, vedoucí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

Mateřská škola Velké Bílovice, příspěvková organizace Fabian 1215, IĆ 70941777. Provozní řád

Mateřská škola Velké Bílovice, příspěvková organizace Fabian 1215, IĆ 70941777. Provozní řád Mateřská škola Velké Bílovice, příspěvková organizace Fabian 1215, IĆ 70941777 Č.j. 215/2012 Provozní řád Provozní řád je zpracován na základě 7, odst.2, zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví

Více

Mateřská škola Štramberk Zauličí 185,742 66 Štramberk VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MŠ ZA ŠKOLNÍ ROK 2004-2005 Ve Štramberku dne 31.8.2005 Zpracovala: Pavla Bergerová Řídící učitelka MŠ Štramberk Zauličí Výroční

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391. Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov. Identifikátor školy: 600 058 778

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391. Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov. Identifikátor školy: 600 058 778 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391 Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov Identifikátor školy: 600 058 778 Termín konání inspekce:

Více

1. Představení programu Zdravá. 2. Podpora zdraví v kurikulu. 3. MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno 4. Zapojení prvků PZMŠ do programu. škola.

1. Představení programu Zdravá. 2. Podpora zdraví v kurikulu. 3. MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno 4. Zapojení prvků PZMŠ do programu. škola. 1. Představení programu Zdravá škola 2. Podpora zdraví v kurikulu mateřské školy 3. MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno 4. Zapojení prvků PZMŠ do programu Lesní školky 1 Zdraví člověka neznamená jen nepřítomnost nemoci,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Chobotská 1757. Brandýs n. L. St. Boleslav, Chobotská 1757

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Chobotská 1757. Brandýs n. L. St. Boleslav, Chobotská 1757 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Chobotská 1757 Brandýs n. L. St. Boleslav, Chobotská 1757 Identifikátor školy: 600 051

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny ZŠ NEPOMUK Školní 546, 33501 Nepomuk

Výchovně vzdělávací program školní družiny ZŠ NEPOMUK Školní 546, 33501 Nepomuk Výchovně vzdělávací program školní družiny ZŠ NEPOMUK Školní 546, 33501 Nepomuk Provoz ŠD : 6.15 16.30 hod. Počet oddělení: 5 Věk žáků ŠD: 6 9 let Platnost dokumentu: od 1. 9. 2015 Obsah: 1.Úvod 2.Informace

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

Naše pohodová školička v průběhu ročních období,

Naše pohodová školička v průběhu ročních období, Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola Elpis, Brno, Koperníkova 2/4 www.skolaelpis.cz tel. 545245630 e-mail: elpis@telecom.cz Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání,

Více

Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí

Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí Tato koncepce vychází z analýzy současného stavu a jejím záměrem je nastínit profilaci školy, tedy specifický směr, kterým se bude MŠ ubírat. Profilace školy je

Více

Naší mateřské škole se říká:

Naší mateřské škole se říká: Naší mateřské škole se říká: Každá třída má svojí barevnou kombinaci, se kterou ladí výmalba tříd, barevné dekorace a doplňky. Barvě tříd odpovídají i pytle v šatnách na ukládání osobních věcí. U každé

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Integrovaný blok Tématický okruh (celek) Témata Co je nám nejblíže To jsou moji kamarádi CO JE KOLEM NÁS Co najdeme v naší třídě Už znáš celou školku

Více

Kdo chce poznat celý svět, půjde s námi tam i zpět

Kdo chce poznat celý svět, půjde s námi tam i zpět Kdo chce poznat celý svět, půjde s námi tam i zpět Třídní vzdělávací program Platnost: 1.9.2015-31.8.2018 Vypracovala: Jarmila Karnovská Bc. Anna Žemlová OBSAH 1 Představení školy... 3 2 Charakteristika

Více

Žijeme v přírodě - žijeme s přírodou.

Žijeme v přírodě - žijeme s přírodou. Školní vzdělávací program Mateřská škola Žijeme v přírodě - žijeme s přírodou. Zpracovala: Anna Klbíková Obsah Identifikační údaje o mateřské škole Prezentace mateřské školy Podmínky pro vzdělávání Organizace

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Naše školka

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Naše školka ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Naše školka Základní škola a mateřská škola, Hluboké Mašůvky, příspěvková organizace Adresa školy: Hluboké Mašůvky 157, 671 52 www.zsmasuvky.ic.cz Zřizovatel školy: Ředitel školy:

Více

Fabian 1215, IĆ 70941777. Provozní řád

Fabian 1215, IĆ 70941777. Provozní řád Mateřská škola Velké Bílovice, příspěvková organizace Fabian 1215, IĆ 70941777 Č.j. 105/2013 Provozní řád Provozní řád je zpracován na základě 7, odst.2, zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník Září Obec,v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost- stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více