ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ a MŠ RAKVICE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ a MŠ RAKVICE"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ a MŠ RAKVICE Program byl vypracován v roce 2011 Platný od

2 OBSAH: I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ŠKOLE II. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY III. PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ IV. ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ V. CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU VI. VZDĚLÁVACÍ OBSAH VII. EVALUAČNÍ SYSTÉM V RÁMCI MŠ 2

3 I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O MŠ Sídlo mateřské školy: Rakvice, Horní 566, telefon Ředitel školy: Mgr. Jaroslav Vysloužil Vedoucí učitelka MŠ: Jana Janoušková Adresa: ZŠ a MŠ Rakvice, Horní 566, Název programu: S Tebou mě baví svět II. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY VELIKOST ŠKOLY: budova je jednopodlažní, komplex tří budov rozlišen podle barev - modrá, růžová, žlutá. S jídelnou a následně se ZŠ je MŠ propojena spojovacím koridorem, takže se dá projít celý komplex vnitřním prostorem budov. Součástí každé třídy jsou umývárny, šatny a WC. ZAHRADA: vybavení dřevěné průlezky, pískoviště, houpačky a zahradní altán - splňují kritéria EU. V letních měsících mají děti k dispozici bazén. Konec zahrady uzavírá ovocný sad s posezením u ohniště. Školní zahrada dětem poskytuje dostatek možností pro volné hry i jejich tělesný rozvoj. LOKALITA: MŠ je součástí budovy ZŠ, leží na konci vesnice a zapadá do přírodního prostředí. Celou budovu obklopuje dominující zeleň, ovocné stromy, vinohrad a pole. HISTORIE: budova MŠ byla otevřena v roce 1997 a stala se zároveň společným zařízením ZŠ. Původní mateřská škola byla samostatná - v budově dnešního Obecního úřadu Rakvice. SOUČASNOST: v letošním školním roce máme naplněnou kapacitu MŠ. Všechny tři třídy jsou ve věkově smíšených skupinách s celodenním provozem a celkovým počtem 80 dětí. V tomto roce se nám podařily vytvořit všechny podmínky, aby děti již nemusely přecházet k obědu spojovacím koridorem do školní jídelny. V budově mateřské školy byla vybudována kuchyňka, která umožní umytí nádobí po obědě. 3

4 MOTTO: Všude se učíme jen od těch, které máme rádi J.W. GOETHE 4

5 III. PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ Zákonem jsou stanoveny podmínky, které je nutno dodržet při předškolním vzděláváním v mateřských školách. Jsou jeho přirozeným a nezbytným předpokladem. Budeme vycházet z předchozích let a navazovat na činnosti, které jsou v mateřské škole vžité a vytvářet co nejlepší předpoklady pro veškerou činnost. Zároveň budeme vycházet z podmínek předškolního vzdělávání, obsažených v rámcovém programu. 1. Věcné vybavení 2. Životospráva 3. Psychosociální podmínky 4. Organizační chod a řízení MŠ 5. Personální a pedagogické zajištění 6. Spoluúčast rodičů 5

6 1. VĚCNÉ VYBAVENÍ Naše mateřská škola má pro děti odpovídající prostory, jejich uspořádání a vybavení poskytuje dětem možnost skupinových i individuálních činností. V letošním školním roce máme všechny tři třídy s celodenním provozem. Barevné rozlišení tříd zůstává, ale využili jsme názvy zvířátek pro jednotlivé třídy. V každé třídě jsou smíšená oddělení s rovnoměrným rozlišením věku. Společně u každé třídy je zdravotně hygienické zařízení a vybavení pro odpočinek dětí. Třídy jsou vybaveny dětským nábytkem a hračkami, které jsou dětem volně přístupné v regálech, koutech a boxech. Každá třída má tabuli se speciální úpravou na psaní fixem - využití při grafomotorice. Součástí vybavení každé třídy je počítač. Dvě třídy mají tiskárnu. Kopírka je k dispozici ve sborovně pro všechny. Vybavení hračkami a didaktickými pomůckami je průběžně doplňováno. Pro těl. nářadí a pomůcky do TV máme určený prostor v kabinetu. Z estetického hlediska chceme do budoucna usilovat o vybavení nábytkem ze světlého dřeva, sjednocení materiálu nábytku do tříd, doplňky z přírodních materiálu výzdobou z prací našich dětí. Změny úpravy: - průběžně ve všech třídách byl vyměněn koberec a pod stolečky bylo položeno PVC - vymalována celá mateřská škola - dokoupeny lehátka, povlečení, polštářky a deky pro odpočinek dětí, nové ručníky - v šatnách i na chodbách nahradil kobercové nástěnky korek - v celé budově se v roce 2011 uskutečnila výměna oken a dveří - okno v šatně u růžové třídy nahradily dveře z důvodu zajištění bezpečnosti dětí - v komplexu správní budovy se vybudovala kuchyňka doplněná dvěma myčkami, kde se bude umývat nádobí po obědě, byl zakoupen ohřevný termos na čaj, nové příbory, nerezový vozík na přepravu jídla pro děti, talíře zajistila sponzorským darem firma Mikro. - práce instalatérské a topenářské provedla sponzoringem firma Václava Měřičky - třídy byly doplněné potřebným počtem židliček a stolků TĚLOCVIČNA - tělocvična je součástí ZŠ, je možné ji využívat třikrát týdně dopoledne a jedenkrát týdně v odpoledních hodinách pro zájmové činnosti kroužku, zde se mohou děti dostatečně pohybově vyžít. Do tělocvičny musíme projít koridorem, a tak děti získávají představu o každodenním dění v ZŠ. Tělocvičnu využíváme také při koncertech a divadelních představeních, jiných pořadech pro děti a společných akcích pro rodiče i akcích se ZŠ. TV nářadí máme uloženo v kabinetu, je přenosné a třídy si ho pravidelně obměňují - kladina, trampolína, žíněnky, chůdy a ostatní. ZAHRADA - školní zahrada je rozlehlá a poskytuje dětem dostatek prostoru pro pohybové činnosti i pro hry, společné je hřiště, pískoviště s doskokem a branky. Druhá část zahrady je k dispozici pro MŠ v odpoledních hodinách. V době odpočinku dětí z MŠ ji využívá družina. Děti mají k dispozici pískoviště, velké množství dřevěných průlezek, skluzavek, houpaček, kolotoč, námořní loď. Všechna tato zařízení splňují podmínky EU. Vydlážděnou plochu děti využívají k jízdě na koloběžkách. Konec zahrady tvoří krásný sad, kde mají děti možnost v průběhu roku pozorovat ovocné stromy a zároveň ochutnávat dozrávající plody. Pod sadem je ohniště, kde se setkáváme pravidelně při opékání špekáčků, rozloučení s předškoláky nebo vynášení Moreny. V letních měsících mají děti možnost se vykoupat v bazénu, který instalujeme. Na zahradě je dřevěný domeček a altán, kde si děti ukládají hračky. V letošním roce byla vydlážděna podlaha na zahradě v altánu a plocha za růžovou třídou. Na této ploše byla vytvořená nová pergola, která skýtá možnost stínu. Dětem byly zakoupeny plastové židle do altánu, slunečníky na pískoviště, mušle na další pískoviště. V případě špatného počasí děti využívají nového sportovního hřiště s umělou plochou. Zahrada je pravidelně udržována. Je prováděna pravidelná kontrola všech průlezek a zařízení pro děti. 6

7 2. ŽIVOTOSPRÁVA ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ Jídelníček v naší mateřské škole je sestavován tak, aby odpovídal zásadám správné výživy, aby uspokojil nároky dětského organismu, který roste a vyvíjí se a také, aby dětem chutnal. Máme plně zajištěný pitný režim. Děti mají po celý den k dispozici nápoje - ovocné šťávy, čaje. V jídelníčku máme dostatečně zastoupeny mléčné výrobky, luštěniny, ryby. Děti dostávají cereální pečivo. Dbáme na snižování živočišných tuků, vajec a cukru. V letošním roce již svačíme ve třídách. Bylo nutné zakoupit vozík na převážení svačin, termos na mléko a čaj, konvice do každé třídy a dokoupit dostatečné množství sklenic. Za pomocí rodičů se nám podařilo zajistit prostírání. Tácky na svačiny nám zajistila vedoucí školní jídelny. Od září 2011 se bude dětem do tříd převážet oběd. Veškerý dovoz potravin zajišťuje školní kuchyně. Odvoz nádobí po svačinách má v pracovní náplni uklizečka mateřské školy. Dětem tak zůstane dostatečný prostor pro hru, odpočinek a nasvačit se i obědvat budou moci v určitém časovém rozmezí a dle individuálních potřeb každého dítěte. Děti budou mít potřebný čas u oběda a nebudou muset čekat na ostatní děti. Postupně se budou připravovat na odpočinek. DENNÍ REŽIM Denní režim našich dětí je přizpůsoben jejich věku a specifickým potřebám. Rodiče mohou po dohodě s učitelkami přivádět i vyzvednout děti podle svých potřeb a možností. Denní činnosti dětí vycházejí ze třídních vzdělávacích programů a mohou pružně zareagovat na nečekaný podnět nebo situaci. V průběhu dne se opakují pravidelně některé rituály, které přispívají k pocitu bezpečí a klidu našich dětí. Je to například pozdrav, komunikační kruh, oslava narozenin, společné stolování, pravidelný odpočinek po obědě apod. V denním režimu jsou rovnoměrně zastoupeny spontánní a řízené činnosti, organizace dne se může přizpůsobit aktuální situaci nebo potřebám dětí. POBYT VENKU Pobyt venku je pravidelnou součástí denního režimu v naší mateřské škole. V oblasti je poměrně dobrá kvalita ovzduší. Délka pobytu musí být dostatečná. Počasí má rozhodují vliv na délku pobytu venku. Děti nechodí ven za silného deště, větru a mrazu. Místo pobytu venku určuje paní učitelka podle programu činností dětí nebo podle nevšedních událostí a možností v okolí MŠ nebo vesnice. V maximální míře je využíván pobyt na školní zahradě a vycházky jsou pravidelně zařazovány mimo areál MŠ. Učitelka, která je na třídě s vedoucí učitelkou, má zahradu k dispozici každý den. Nejvyšší počet dětí na jednu učitelku při opuštění prostoru areálu MŠ je 20 dětí. ALTERNATIVNÍ ODPOČINEK Pravidelnou součástí denního režimu dětí v naší mateřské škole je odpočinek po obědě. Respektujeme odlišnou potřebu spánku jednotlivých dětí. Po obědě děti odpočívají na lehátkách, čteme jim pohádku, případně poslouchají nahrávky. Po relaxační části mají děti předškolního věku možnost navštěvovat jednotlivé kroužky a aktivity. Navštěvují logopedii a jednou za 14 dní přichází na společné sezení a poznávání paní učitelka ze školy, která bude v první třídě děti učit. Ostatní děti, které nechtějí odpočívat, si mohou hrát různé stolní hry u stolečku, ale musí respektovat spící děti a jejich činnosti musí být klidné. Tuto dobu využíváme k různým grafomotorickým cvičením a hrou s didaktickými pomůckami. Nejstarší děti se učí ukládat si samy povlečení do skříňky, které mají na přístupném místě. Pyžamo si pověsí na sušící stojan. Po úpravě skříněk má každé dítě svůj box a značku, kam si povlečení uloží. Malým dětem ukládá povlečení paní uklizečka nebo učitelka. Podařilo se nám zajistit stojany na uložení lehátek ve všech třídách. Každé povlečení i lehátko má svoji značku. Bylo dokoupeno povlečení i prostěradla. 7

8 3. PSYCHOSOCIÁLNÍ PODMÍNKY Zaměříme se především na to, aby se děti v mateřské škole cítily bezpečně, spokojeně, radostně a sebejistě. Nově příchozí dítě má možnost postupně se adaptovat na nové prostředí a situaci. Pedagogové respektují potřeby dětí, reagují na ně a napomáhají v jejich uspokojování. Děti nejsou neúměrně zatěžovány či neurotizovány spěchem. Všechny děti mají rovnocenné postavení. Ve vztazích mezi dospělými i mezi dětmi se projevuje vzájemná důvěra, tolerance, ohleduplnost a zdvořilost, vzájemná pomoc a podpora. Usilujeme o vytváření pozitivního a podnětného prostředí, které dětem poskytne dostatek prostoru pro jejich sebeutváření a všestranný rozvoj. Respektujeme individuální potřeby dětí a snažíme se o jejich trvalé uspokojování. Pedagog se programově věnuje neformálním vztahům dětí ve třídě a nenásilně je ovlivňuje prosociálním směrem - prevence šikany a jiných sociálně patologických jevů u dětí. Vycházíme vstříc potřebám dětí konkrétními kroky: MASLOWOVA HIERARCHIE LIDSKÝCH POTŘEB Fyziologické potřeby. Potřeba bezpečí, jistoty, stálosti, pořádku Potřeba lásky, shody, náklonnosti, sounáležitosti Potřeba sebedůvěry, sebeúcty, úspěchu Potřeba seberealizace, uplatnění 4. ORGANIZAČNÍ CHOD A ŘÍZENÍ MŠ Učitelky se plně věnují dětem a jejich vzdělávání. Denní řád je dostatečně pružný, umožňuje reagovat na individuální možnosti dětí. Děti mají potřebné zázemí, klid, bezpečí i soukromí, mají dostatek času i prostoru pro hru, aby ji mohly dokončit nebo v ní později pokračovat. Dávat dětem možnost volby. Poměr spontánních a řízených činností je vyvážený. Prostředí pro děti je přizpůsobeno jejich potřebám, všechny hračky mají na dohled a na dosah. Rodiče mohou vstupovat do třídy. Paní učitelky jsou odpovědné za nabídku výchovně vzdělávací práce ve své třídě. Pedagogický sbor pracuje jako tým a zve ke spolupráci rodiče. Mateřská škola spolupracuje se ZŠ a s místními organizacemi. Plánování pedagogické práce a chodu MŠ vychází ze společné práce celého kolektivu MŠ. Využíváme zpětné vazby - dotazníky od rodičů, schránky přání. 8

9 5. PERSONÁLNÍ A PEDAGOGICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Pracovní tým pracuje takovým způsobem, aby byla vždy a při všech činnostech dětem zajištěna optimální pedagogická péče. Vedoucí učitelka - Jana Janoušková Učitelky - Svatava Klímová Hana Boháčková Monika Valová Soňa Starynská Michaela Gajdošová Uklizečka - Jana Bartošicová Martina Měřičková Logopedii na MŠ zajišťuje Mgr. Renata Jedličková Všechny paní učitelky mají odpovídající pedagogické vzdělání. Podle docházky dětí budeme řešit další personální situaci. Koncepce mateřské školy vzniká na základě týmové práce, na návrhu a realizaci programu školy se podílejí všechny učitelky. Provozní zaměstnanci jsou nedílnou součástí školy, zajišťují hladký provoz školy a podílejí se na uspokojování základních fyziologických potřeb dětí. Kvalita jejich práce a jejich osobnostní vlastnosti přispívají k pozitivnímu školnímu klimatu. 6. SPOLUÚČAST RODIČŮ Naším dlouhodobým cílem je spolupráce mateřské školy a rodiny na úrovni rovnocenného partnerství. Rodina a mateřská škola jsou v předškolním věku dvě nejdůležitější instituce, které rozhodujícím způsobem vychovávají dítě a formují jeho osobnost. Dobrý a vzájemný vztah rodiny a školy může pozitivně ovlivnit dětský vývoj. Oboustranná důvěra, vzájemná shoda a harmonie mezi oběma partnery by měl umožnit dítěti bohatý citový život plný nových podnětů a prožitků a zároveň jim dá pocit jistoty a bezpečí při pobytu doma i v MŠ. - Rodiče mohou, zvláště v adaptačním období nebo před nástupem dítěte, vstupovat do tříd. - Rodiče jsou na třídních schůzkách pravidelně informováni o dění v MŠ formou zpráv na nástěnkách, internetem, místním zpravodajem či přímým rozhovorem. - Jako zpětnou vazbu využíváme anonymní dotazníkovou anketu, kdy se rodiče mají možnost vyjádřit k činnosti MŠ. U vchodu MŠ je umístěna schránka důvěry, která je v průběhu roku kontrolována a pravidelně vybírána. Jednotlivé dotazy jsou použity jako podklad pro evaluaci. Odpovědi rodiče získají na třídní schůzkách na začátku nového školního roku, na nástěnce, na internetu. Spolupráce je na velmi dobré úrovni. Rodiče nám pomáhají sponzorskými dary, zajišťováním různých materiálů pro tvořivou práci, finanční hotovostí, úpravou nábytku, šitím potřebných pomůcek, dodáváním ovoce apod. Na akcích školky se účastní v hojném počtu. 9

10 IV. ORGANIZACE VZDĚLÁNÍ V MŠ jsou tři smíšené třídy dětí ve věku 3-6 let. USPOŘÁDÁNÍ DNE: 6:30 9:00 Scházení dětí Hry a činnosti dle volby dětí Individuální činnosti Svačina 9:00 11:30 Řízená činnost Individuální práce s dětmi Pobyt venku, pohybové aktivity Hygiena, příprava na oběd 11:30 12:30 Oběd 12:00 13:00 Příprava na odpolední odpočinek Poslech pohádky Odpočinek dětí 13:30 16:30 Zájmová činnost a aktivity s respektováním rozdílných potřeb dětí s nižší potřebou spánku Kroužky Vstávání, hygiena, převlékání Odpolední svačina Volné činnosti dětí Rozcházení se domů PROVOZ MŠ: hodin PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ: zápis dětí do MŠ na příští rok se koná v měsíci dubnu, pro děti ve věku zpravidla od tří do šesti let. Přednostně jsou přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti zaměstnaných rodičů (viz. kritéria pro přijímání dětí do MŠ Rakvice). 10

11 V. CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Vesnice, kde žijeme, prostředí a lidé, se kterými se setkáváme, co vnímáme, nás přivedlo na naši cestu ve svém programu. Děti se učí především svou vlastní prožitou zkušeností, proto jsou vzdělávací činnosti založené na přímých zážitcích, prožitcích, dovednostech a zkušenostech dětí. V rámci vzdělávacího procesu využijeme všech podmínek, které naše MŠ má a zaměříme se na výchovu dítěte samostatného, sebevědomého, aby z naši MŠ odcházely děti rozvinuté na základě svých možností a zájmů po stránce sociální i psychické a aby dovedly získané znalosti a návyky uplatňovat v každodenním životě. Budeme respektovat věkové potřeby jednotlivých dětí, rozvíjet jejich osobnost v MŠ a vytvářet podmínky a prostředí pro prožití šťastného dětství: - vytvořit prostředí, aby si nenásilnou formou osvojovaly pravidla kulturního chování a společenského soužití - rozvíjet a podporovat samostatnost dítěte, rozvíjet zdravé sebevědomí, dát základy celoživotnímu vzdělávání všem dětem podle jejich možností, zájmů a potřeb, učit je zdravému životnímu stylu - prohlubovat jazykovou úroveň, vyjadřovací schopnosti, gramatickou správnost mluveného projevu - vytvářet dostatečný prostor pro tělesný rozvoj - uvědomění si odpovědnosti za své chování a jednání, docílit společnou cestou s rodiči Při výchově a vzdělávání dětí v MŠ budeme pracovat podle Rámcového programu pro předškolní vzdělávání a budeme respektovat tři základní cíle a kompetence, které vytyčuje RVP PV. Vzdělávací nabídka pro každý den je připravena tak, aby poměr mezi řízenými a spontánními činnostmi byl vyvážený. Jako cestu při plánování činností jsme si zvolily teorii rozmanitých inteligencí H. Gardnera. Denní řád bude dostatečně pružný, nebude se odvíjet od podávání jídla a přecházení koridorem do jídelny, umožní reagovat na individuální, skupinové, frontální, relaxační a odpočinkové činnosti. Všechny tyto činnosti obsahují prvky hry a tvořivosti. Děti mají možnost účastnit činností v různě velkých skupinách, ale také v klidových koutech. Výchovné složky - výtvarná, poznávací, jazyková, literární, hudební, tělesná a složka matematické představy se vzájemně prolínají. Pro děti s odkladem školní docházky využijeme individuálních vzdělávacích plánů, které vytvoříme podle zprávy zaslané z PPP. Ve škole máme paní logopedku, kterou děti pravidelně dle možností s rodiči navštěvují. Vzdělávací program navazuje na dřívější programové materiály, je dostatečně pružný a umožňuje vstřebávat nové poznatky a metody. Témata jsme vybraly z prostředí, které nás obklopuje a ze zájmu dětí. Nedílnou součástí jsou místní tradice, události, slavnosti, které se vyskytnou během roku. Hlavním naším cílem je, aby si děti do mateřské školy chodily hrát, poznávat nové věci, nové kamarády, zajímavé hry, písničky a činnosti, aby rozvíjely své činnosti a zručnosti, dovednosti, získaly správné návyky chování, hygieny a sebeobsluhy. Přály bychom si, aby každé dítě v MŠ bylo spokojené, šťastné, aby pobyt v MŠ nepociťovalo jako nutnost, když máma s tátou pracují. Společně budeme všichni pracovat tak, abychom vytvořili co nejlepší prostředí pro děti, zaměstnance i rodiče. Budeme vycházet z uvedených podmínek. 11

12 Hlavní myšlenky programu: - vzdělávání dětí rozvíjet prostřednictvím prožitku a praktické zkušenosti - podporovat rozvoj sociálně kulturních postojů, vést k soudržnosti, přátelství a porozumění - vést děti ke zdravému životnímu stylu - podporovat duševní pohodu Vzdělávací cíl: Potlačení projevu agresivity mezi dětmi prostřednictvím poznání sebe sama a rozvojem sociálních kontaktů. Budování zdravého životního stylu. Náš ŠVP předpokládá: RESPEKTOVÁNÍ SPECIFIK PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, METOD A FOREM PRÁCE DLE RVP PV např. - učitelky respektují fyziologické, kognitivní, sociální a emocionální potřeby dětí určité věkové skupiny konkrétním rozpracováním tématické části vzdělávacího projektu do denní vzdělávací nabídky dětem - veškeré činnosti organizuje pedagog pro děti zajímavým způsobem tak, aby se každé dítě cítilo jistě, bezpečně a spokojeně v podnětném, obsahově bohatém prostředí - učitelky respektují individualitu každého dítěte. Vedou záznam o vzdělávacích pokrocích tak, aby další pedagogické aktivity probíhaly v rozsahu potřeb jednotlivých dětí a aby bylo dítě motivováno k vlastnímu vzdělávacímu úsilí a cítilo se úspěšné, svým okolím uznávané - uplatňují se metody a formy práce jako je prožitkové a kooperativní učení hrou, které jsou založeny na přímých zážitcích dítěte. Podporuje se dětská zvídavost a potřeba objevovat, podněcuje se radost dítěte z učení a jeho zájem poznávat nové. - učitelky využívají spontánních nápadů dětí a poskytují dětem dostatek prostoru pro spontánní hry a jeho vlastní plány - učitelky uplatňují aktivity spontánní i řízené, vzájemně provázané a vyvážené v poměru odpovídajícím potřebám a možnostem dětí předškolního věku - uskutečňuje se vzdělávání na základě integrovaných bloků, které nabízejí dítěti obsah v přirozených souvislostech. Obsah blok vychází ze života kolem nás pro získání skutečných činnostních výstupů - kompetenci dítěte. Vzdělávací program je vypracován jako schématický model integrovaného bloku vzdělání, který umožňuje dítěti vnímat svět v jeho přirozených souvislostech a získávat tak reálnější pohled na svět a aktivní postoj k němu. Učitelky vzdělávací program dotváří konkrétní týdenní nabídkou dětem podle jejich individuality a věkového složení třídy. ŠVP umožňuje učitelkám ve třídě pracovat samostatně, tvořivě s uskutečňováním svých nápadů a s uplatněním své odborné způsobilosti. Je dokumentem otevřeným, který na základě evaluačních činností umožňuje dotvořit nebo přeměnit vzdělávání. 12

13 Na co je kladen důraz: - na spojení vzdělávacích témat se životem a praktickým životem - na uplatňování hlavní vzdělávací metody, kterou je pro děti hra nebo jiná pro ně zajímavá činnost - na tvořivost učitelky při uplatňování vzájemného propojení vzdělávacích oblastí při vlastním plánování denní vzdělávací nabídky dětem - na aktivitu dítěte prožitkovým učením s posilováním dětské zvídavosti a objevováním světa kokem nás - na emoční prožitky dětí před získanými výsledky řízených činností - na respektování specifik předškolního vzdělávání se schopností učitelky hledat a objevovat nové vzdělávací cesty - na písemné zaznamenávání vzdělávacích pokroků dítěte - na spoluúčast s rodinou - navazující pohodovou atmosféru, důvěru mezi rodiči, školou a dětmi - na uplatňování individuálně přizpůsobeného adaptačního režimu při vstupu dítěte do mateřské školy - na vyváženost poměru spontánních a řízených činností v den programu, a to včetně aktivit, které MŠ organizuje nad rámec běžného programu - děti mají dostatek času a prostoru pro spontánní hru, aby ji mohly dokončit nebo v ní později pokračovat - aktivity jsou organizovány tak, aby děti byly podněcovány k vlastní aktivitě - jsou vytvářeny podmínky pro individuální, skupinové i frontální činnosti, děti mají možnost se účastnit společenských činností v malých, středně velkých i velkých skupinách - je dbáno na osobní soukromí dětí. Pokud to děti potřebují, mají možnost uchýlit se do klidného koutku a neúčastnit se společných činností, stejně tak i možnost soukromí při osobní hygieně - na dodržování podmínek vzdělání - věcné podmínky, životospráva, psychosociální podmínky, organizace, řízení, personální zajištění, spoluúčast rodičů Vzdělávací oblasti dle RVP PV : 1. Dítě a jeho tělo oblast: Biologická - Modrá barva - vody 2. Dítě a jeho psychika oblast: Psychologická Žlutá barva - slunce 3. Dítě a ten druhý oblast: Interpersonální Červená barva - přátelství 4. Dítě a společnost oblast: Sociálně kulturní Bílá barva slavnostní 5. Dítě a svět oblast: Environmentální Zelená barva příroda Oblasti vzdělávání jsou propojeny, vzájemně se ovlivňují a vytvářejí společně fungující celek. Jednotlivé bloky jsou zaměřené k určitému ročnímu období. Do jednotlivých dob zapadají témata, která máme ve třídách stejná. Slavnosti, tradice a události v obci prožíváme v mateřské škole společně. Rámcové cíle dle RVP PV 1. Cíl rozvojový - rozvíjení dítěte a jeho schopností učení 2. Cíl hodnotový - osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost 3. Cíl postojový - získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí. 13

14 VI. VZDĚLÁVACÍ OBSAH Obsah PV představuje hlavní prostředek vzdělávání dítěte v MŠ. Stanovuje se pro celou věkovou skupinu společně, tj. pro děti ve věku 3-6 let. Obsah jednotlivých bloků na celý rok. TÉMATICKÉ BLOKY ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU I. ČAS POZNÁVÁNÍ II. ČAS PODZIMNÍHO ČAROVÁNÍ III. ČAS VÁNOČNÍHO CINKÁNÍ IV. ČAS PADAJÍCÍCH VLOČEK V. ČAS JARNÍHO PROBUZENÍ VI. ČAS SLUNÍČKA A VODY 14

15 CHARAKTERISTIKA TÉMATICKÝCH BLOKŮ I. ČAS POZNÁVÁNÍ - vhodnou organizací a laskavým přijetím usnadnit dětem vstup do mateřské školy, pomoci dětem i jejich rodičům orientovat se v novém prostředí. Vést děti k navazování kontaktů mezi sebou navzájem, posilovat prosociální chování ve vztahu k druhému v dětské herní skupině. Rozvíjet schopnost žít ve společnosti ostatních lidí, přizpůsobit se, spolupracovat, přináležet ke společenství ve třídě. Vytvářet vztah k místu a prostředí, ve kterém dítě žije. Osvojovat si dovednosti k podpoře osobní pohody. II. ČAS PODZIMNÍHO ČAROVÁNÍ - osvojovat si jednoduché poznatky o světě a životě, o přírodě a jejích proměnách. Kultivovat mravní a estetické vnímání, cítění a prožívání motivované podzimní přírodou a jejími plody. Rozvíjet paměť, pozornost, představivost a fantazii. Zlepšovat a kultivovat smyslové vnímání, přechod od konkrétně názorného myšlení k myšlení logickému. III. ČAS VÁNOČNÍHO CÍNKÁNÍ - rozvíjet kulturně estetické dovednosti - výtvarné, hudební, dramatické a tvůrčí činnosti slovesné a literární užíváním všech smyslů. Podporovat schopnosti a dovednosti pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem. IV. ČAS PADAJÍCÍCH VLOČEK - naučit se poznávat samo sebe, poznatky o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech. Vytvářet zdravé životní návyky a postoje. Posilovat přirozené poznávací city, rozvíjet schopnosti a dovednosti, vyjádřit pocity, dojmy a prožitky. Rozvíjet zdravé sebevědomí. V. ČAS JARNÍHO PROBUZENÍ - budovat estetický vztah k životu, rozvíjet pocit sounáležitosti s rodinou, s lidmi, se společností, jazykové dovednosti, kladení otázek a hledání odpovědí na problémy. Naučit se pozorovat, poznávat svět kolem sebe ve všech souvislostech. Získávat poznatky o živé a neživé přírodě a přírodních jevech. Mělo by poznávat význam lidské činnosti. Upevňovat citové vztahy ke svému okolí, k živým bytostem. Chránit bezpečí své i druhých. Probouzet zájem o zvídavost dítěte. VI. ČAS SLUNÍČKA A VODY - vytvářet základní kulturní a společenské postoje, základy pro práci s informacemi. Rozvíjet pocit sounáležitosti s přírodou, planetou Zemí. Osvojit si dovednosti k podpoře zdraví a bezpečnosti, relativní citovou samostatnost. V přirozených aktivitách získávat a rozvíjet pohybové dovednosti. 15

16 ZPŮSOB REALIZACE TÉMATICKÝCH BLOKŮ - každá třída má vypracovaný Třídní vzdělávací program, jehož témata zapadají do jednotlivých tématických bloků ŠVP - vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytnou - vzdělávací nabídka pro každý den je připravena tak, aby poměr mezi řízenými a spontánními činnostmi byl vyvážený - časová realizace témat je v kompetenci učitelky - učitelka současně sleduje, zda není opomíjena některá interakční oblast - biologická, psychologická, interpersonální, sociálně kulturní, environmentální - evaluaci tématických celků prostřednictvím dílčích cílů - tabulka - každá třída označuje - dotýkáme se kompetencí - respektujeme 3 základní rámcové cíle a kompetence vytyčené RVP PV, jednotlivé dílčí cíle zaznamenáváme Jako vodítko - cestu při plánování činností jsme si zvolily Teorii rozmanitých inteligencí H. Gardnera. Ve třídách pracují dvě paní učitelky. Z hlediska dobré organizace a smysluplné činnosti je nutné, aby konkrétní témata plánovaly společně a společně hodnotily pedagogickou práci. V letošním roce připravujeme doprovodné akce většinou společně - exkurze, soutěže, sezení s rodiči, zábavné programy, dílničky, výlety. 16

17 Preferujeme tyto činnosti: - volná hra - výlety, exkurze - kooperativní hry a námětové hry - spolupráci se ZŠ, seniory Další činnosti: - Veselá flétnička - Rakvičtí Vrabčáci- taneční kroužek - Edukační stimulační programy pro předškoláky - Sportovní kroužek - Předplavecký výcvik - Logopedie - Keramický kroužek Uplatňujeme tyto metody: - převaha spontánních činností nad řízenými - řízené skupinové činnosti - komunitní kruh - prožitkové učení - individuální přístup 17

18 TÉMATA TŘÍDNÍCH PLÁNŮ I. BLOK ČAS POZNÁVÁNÍ TÉMA - PRVNÍ CHVILKY BEZ MAMINKY - ZMĚNY PROMĚNY (děti, vlaštovky) - KOUZELNÉ BYLINKY II. BLOK ČAS PODZIMNÍHO ČAROVÁNÍ TÉMA - ZAMYKÁNÍ ZAHRADY POLE - TAJEMSTVÍ DŘEVA (zvířata, ježek) - CO MĚ STRAŠÍ BU, BU, BU - JÁ SE TĚ BÁT NEBUDU (dýně) - POČASÍ JE NA DRAKA STROMOVÍ SKŘÍTCI (listy, draci, počasí, stromy, les) III. BLOK ČAS VÁNOČNÍHO CINKÁNÍ TÉMA - ČERTOVSKÝ PYTEL A ANDĚLSKÁ KŘÍDLA - NARODIL SE JEŽÍŠEK IV. BLOK - ČAS PADAJÍCÍCH VLOČEK TÉMA - KAMARÁDI V NOUZI (zvířata, ptáci v zimě) - MOJE TĚLO NAŠE ZDRAVÍ - AŽ PŮJDU DO ŠKOLY - MASOPUSTNÍ VESELÍ Z POHÁDKY DO POHÁDKY - TEN DĚLÁ TO A TEN ZAS TOHLE - řemesla V. BLOK ČAS JARNÍHO PROBUZENÍ TÉMA PETRKLÍČ K JARU KLÍČ - PLETU, PLETU POMLÁZKU VYNÁŠENÍ MORENY - MÁME ZELENOU- doprava - MAMINCE PRO RADOST - NA TOM NAŠEM DVOŘE (mláďata, domácí zvířata) VI. BLOK ČAS SLUNÍČKA A VODY TÉMA DNESKA MÁME VELKÝ DEN - KDYŽ VODA ČARUJE (pramínek, řeka, rybník, moře) - SE SLUNÍČKEM DO SVĚTA (výlety, exotická zvířata) - TĚŠÍME SE NA PRÁZDNINY 18

19 Myšlenková mapa všech okruhů propojení - vzdělávací nabídka, očekávané výstupy, dílčí cíle a kompetence jsou součástí našeho ŠVP - k nahlédnutí v mateřské škole. VII. EVALUAČNÍ SYSTÉM Vycházíme z - pozorování dětí - rozhovorů, anket rodičů, schránky důvěry - rozborů, rozhovorů při pedagogických poradách - řešení vzniklých situací ve třídě - hospitační činnosti vedoucí učitelky Plán evaluace - každý den stručný zápis do nové třídní knihy. Zaznamenáme, co děti oslovilo, co se naučily, tzv. zamyšlení, nejsilnější zážitek, postřehy zápis do bloku - zápis do tématické části - zpětná vazba - průběžně vyhodnocujeme, jak zvolené činnosti napomohly naplnění cílů - autoevaluace (hodnocení vlastní práce učitelky) průběžně za tématickou částí - evaluace tématických celků prostřednictvím dílčích cílů - týdně - vstupní záznam při nástupu do MŠ - záznamy o dětech - pozorování, vyhodnocování vývoje dítěte 2x ročně - vedeme dětské PORTFOLIO - předškolní děti mají založeny pracovní listy v šanonech - grafomotorika - pro děti s odkladem školní docházky - individuální plán Tabulka evaluační a hodnotící činnosti na naší škole - viz. třídní programy 19

20 20

Obsah: 1. Identifikační údaje. 2. Charakteristika školy. 3. Podmínky vzdělávání: 3.1 věcné podmínky. 3.2 životospráva. 3.3 psychosociální podmínky

Obsah: 1. Identifikační údaje. 2. Charakteristika školy. 3. Podmínky vzdělávání: 3.1 věcné podmínky. 3.2 životospráva. 3.3 psychosociální podmínky Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání: 3.1 věcné podmínky 3.2 životospráva 3.3 psychosociální podmínky 3.4 organizace 3.5 řízení MŠ 3.6 personální a pedagogické

Více

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Školní vzdělávací program mateřské školy Poznejme svět kolem nás Školní vzdělávací program

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA BARBÁNEK

MATEŘSKÁ ŠKOLA BARBÁNEK Základní škola a Mateřská škola Vranovice, Masarykova 178, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MATEŘSKÁ ŠKOLA BARBÁNEK,,OBJEVUJEME SVĚT PRO ZDRAVÝ ŽIVOT Č.J. Projednáno

Více

Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ ROK

Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ ROK Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ ROK Podzim je hnědý ježek si dupe, zima je bílá sníh pěkně křupe, jaro je zelené roste

Více

Základní škola Prosetín a Mateřská škola Prosetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. (pro předškolní vzdělávání)

Základní škola Prosetín a Mateřská škola Prosetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. (pro předškolní vzdělávání) Základní škola Prosetín a Mateřská škola Prosetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (pro předškolní vzdělávání) Zpracován v souladu s RVP PV v platném znění. SVĚT KOLEM NÁS Motto : Kdo chce pokazit životní dráhu

Více

,,POZNÁVÁM, OBJEVUJI, UČÍM SE A CHRÁNÍM

,,POZNÁVÁM, OBJEVUJI, UČÍM SE A CHRÁNÍM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Starý Hrozenkov,,POZNÁVÁM, OBJEVUJI, UČÍM SE A CHRÁNÍM Plán výchovně vzdělávací práce 2008-2012 Představení mateřské školy Základní údaje o škole Název školy: Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání,, Jaro, léto, podzim, zima v naší školce je to prima Platnost

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2115 VODÁRENSKÁ 2472 ----------------------------------------------------------------------

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2115 VODÁRENSKÁ 2472 ---------------------------------------------------------------------- ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2115 VODÁRENSKÁ 2472 ---------------------------------------------------------------------- ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Název programu: SVĚT KOLEM NÁS

Více

Obsah: 1. Identifikační údaje...3 2. Obecná charakteristika školy...4 3. Podmínky vzdělávání...5 4. Organizace vzdělávání...9

Obsah: 1. Identifikační údaje...3 2. Obecná charakteristika školy...4 3. Podmínky vzdělávání...5 4. Organizace vzdělávání...9 Obsah: 1. Identifikační údaje...3 2. Obecná charakteristika školy...4 3. Podmínky vzdělávání...5 3.1. Věcné podmínky...5 3.2. Životospráva...5 3.3. Psychosociální podmínky...6 3.4. Organizace...7 3.5.

Více

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace Smetanova 1, 357 07 Oloví

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace Smetanova 1, 357 07 Oloví Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace Smetanova 1, 357 07 Oloví Mateřská škola v Oloví Radniční 31 Školní vzdělávací program Svět okolo nás Školní vzdělávací program

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Hrajeme si a poznáváme svět Mateřská škola Panenské Břežany Motto: Svět je plný vody, země, zvířat,rostlin, hraček, lidí, věcí..a o těch si budeme povídat celý rok přeci Zpracovala:

Více

MY JSME RÁDI NA SVĚTĚ

MY JSME RÁDI NA SVĚTĚ Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání č.j.89/2011 MY JSME RÁDI NA SVĚTĚ Mateřská škola Čtyřlístek Jeronýmova 772 Kolín IV. Schválen pedagogickou radou 29.8.2011 Nabyl právní moci 1.9.2011

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ SVĚT. Mateřská škola PASTELKA, Úštěk. Vilová čtvrť 204

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ SVĚT. Mateřská škola PASTELKA, Úštěk. Vilová čtvrť 204 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ SVĚT Mateřská škola PASTELKA, Úštěk Vilová čtvrť 204 J. Á. Komenský: Cílem naší didaktiky budiž od začátku do konce: hledati a nalézati způsob,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Z PELÍŠKU AŽ DO SVĚTA ale hlavně - hravě zdravě Motto: Barevnou mozaikou kamínků ke zdravému životnímu stylu. Tento ŠVP vychází z požadavků RVP jako vlastní

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice. Barevný svět kolem nás po celý rok

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice. Barevný svět kolem nás po celý rok Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice Barevný svět kolem nás po celý rok Vydala: Mgr. Ivana Jelínková razítko a podpis Datum: 1. 7. 2013

Více

PLAVBA MOŘEM DĚTSTVÍ

PLAVBA MOŘEM DĚTSTVÍ Základní škola a Mateřská škola Litvínov, Ruská 2059, okres Most tel. číslo: 476 111 170; www.zsruska.cz; zsruska@zsruska.cz Mateřská škola PARNÍK, Soukenická 981, Litvínov PLAVBA MOŘEM DĚTSTVÍ Školní

Více

Mateřská škola L. Kuby 48. platnost od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2017. projednán a schválen na pedagogické poradě dne: 25. 8. 2014

Mateřská škola L. Kuby 48. platnost od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2017. projednán a schválen na pedagogické poradě dne: 25. 8. 2014 Školní vzdělávací program pro předškollníí vzdělláváníí Mateřská škola L. Kuby 48 platnost od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2017 projednán a schválen na pedagogické poradě dne: 25. 8. 2014 Vypracovala: Bc. Zámečníková

Více

Školní vzdělávací program Společně pod jednou střechou

Školní vzdělávací program Společně pod jednou střechou 1 Podle zákona č.561/2004 Sb.(školský zákon), 5, vydává ředitelka mateřské školy tento školní vzdělávací program. Školní vzdělávací program je zpracován v souladu se zásadami a cíli vzdělávání podle zákona

Více

OBJEVUJEME SVĚT. Základní škola a Mateřská škola Pěnčín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Mateřská škola Pěnčín

OBJEVUJEME SVĚT. Základní škola a Mateřská škola Pěnčín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Mateřská škola Pěnčín Základní škola a Mateřská škola Pěnčín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Mateřská škola Pěnčín OBJEVUJEME SVĚT Podklady: Rámcový program pro předškolní vzdělávání Zákon č. 561/2004 Sb.,

Více

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání PUTOVÁNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání OBJEVUJEME SVĚT PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání OBJEVUJEME SVĚT PRO ŽIVOT Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr 439 72 Mateřská škola Krásný Dvůr č. 182,e-mail: mskd@quick.cz, telefon 415210006 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání OBJEVUJEME SVĚT PRO ŽIVOT

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Jsme školka plná zábavy aneb Hrajeme si od podzimu do léta Základní škola a Mateřská škola Sedlice, okres Strakonice Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

č.j. 67/8 2015 Mateřská škola Naše školka při gymnáziu INTEGRA Brno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

č.j. 67/8 2015 Mateřská škola Naše školka při gymnáziu INTEGRA Brno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání č.j. 67/8 2015 Mateřská škola Naše školka při gymnáziu INTEGRA Brno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání DOBRODRUŽNÁ VÝPRAVA ZA POZNÁNÍM zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Kytička Dobrovského 1217 413 01 Roudnice nad Labem ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VOLÁME VÁS KAMARÁDI, MÁME SE TU VŠICHI RÁDI Zpracovala: Bc. Zuzana Francová OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ŠKOLE...

Více

Putování časem se sluníčkem

Putování časem se sluníčkem Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha západ Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Putování časem se sluníčkem Motto: Od úsměvu k úsměvu, ať je Ti vždy do zpěvu! Sídlo organizace:

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12

Mateřská škola Oáza v Praze 12 Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování světem her a poznávání Číslo jednací: samostatná evidence 2013/14 Aktualizován: 1. 9. 2014

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ROK 2012/2013 OBSAH: I. Identifikační údaje II. Charakteristika mateřské školy III. Charakteristika školního vzdělávacího programu Cíl práce mateřské školy

Více

Školní vzdělávací program Všichni jsme kamarádi Mateřská škola Zlín, Milíčova 867, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program Všichni jsme kamarádi Mateřská škola Zlín, Milíčova 867, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Všichni jsme kamarádi Mateřská škola Zlín, Milíčova 867, příspěvková organizace Ve Zlíně Malenovicích 25. 8. 2014 Datum účinnosti od 1. 9. 2014 Projednáváno na pedagogické radě

Více

SPOLU A V POHODĚ V MATEŘSKÉ ŠKOLE

SPOLU A V POHODĚ V MATEŘSKÉ ŠKOLE Č. j. : 222/2014 Platnost dokumentu: od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2017 Základní škola a Mateřská škola Brumovice, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání SPOLU

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Platnost programu: Od 1. 2. 2014 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Zpracovala: s kolektivem zaměstnanců ředitelka

Více