1. Úvodní slovo. Jediné, co ti bude patřit navždy je to, co dáš druhým. Edgar Cayce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Úvodní slovo. Jediné, co ti bude patřit navždy je to, co dáš druhým. Edgar Cayce"

Transkript

1

2 Obsah 1. Úvodní slovo, poděkování 2. Poslání a cíle činnosti 3. Činnost 4. Statistika 5. Organizační struktura 6. Prezentace 7. Finanční zpráva 8. Plány sdružení na rok Spolupráce 2

3 1. Úvodní slovo Jediné, co ti bude patřit navždy je to, co dáš druhým. Edgar Cayce Přestože hodnotit vlastní skutky bývá často ošidné, občas se zastavit, ohlédnout zpět, zamyslet se nad minulým a promyslet další směřování bývá životu naopak většinou ku prospěchu. Rok 2011 se stal pro naši Mateřídoušku rokem v mnoha ohledech zlomovým. Pracujeme s rodinami. Denně se setkáváme s maminkami, tatínky, často i s babičkami a dalšími členy rodin. Proto nemusíme zkoumat složité sociologické studie o stavu naší společnosti, dochází-li ke změnám, víme to jako první. Naše citlivé radary nám tak již v loňském roce napověděly, že v rodinách začíná pomalu vzrůstat nespokojenost a napětí, které se ale nově netýkalo pouze společensky znevýhodněných skupin. Asi jako když se na klidném moři, které až dosud čeřily jen malé, ojedinělé vlnky, náhle zvedne jediná vlna, velká tak, že se zdá, že nikde ani nezačíná, ani nekončí. Najednou tu zkrátka je a je všude kolem vás. Ačkoliv tehdy bylo naše pozorování víceméně pouze na úrovni pocitů, okamžitě jsme reagovali. Rozhodli jsme se úmyslně pozastavit další narůstání našich aktivit, přestože odměny a ocenění za mimořádnou práci našeho mateřského centra přicházely v té době doslova ze všech stran a slízávat smetánku bylo samozřejmě velmi příjemné. Další smetánku jsme ale oželeli a maximum sil jsme již koncem roku 2010 napnuli k pomoci místním rodinám. Hned počátek roku 2011 nám dal za pravdu a naše rozhodnutí se bohužel ukázalo být téměř prorockým. Během prvních třech měsíců se naše neurčité pocity změnily v konkrétní dopady nové politiky plošných úspor na občany a rodiny v našem regionu. V takových dobách mají centra jakými je i Mateřídouška okamžitě o zábavu postaráno. Jenže ani naše Centrum pro rodiny s dětmi nezůstalo novou politikou ušetřeno. Dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí nám byla zkrácena na takovou výši, kdy již ekonomicky není možné centrum udržet již téměř jinak, než-li jako čistě dobrovolnickou organizaci. Bez jakékoliv nadsázky proto tedy musím napsat, že v roce 2011 se nám podařilo nemožné, jestliže jsme Centrum Mateřídouška Hejnice udrželi takřka v původním rozsahu služeb. Ovšem s vypětím všech sil. Energii, kterou jsme již léta věnovali všem představitelným formám rozvoje rodinného a komunitního života v Hejnicích jsme nyní museli napřít především k zajištění náhradních finančních zdrojů a podařilo se. Maminky, děti a další rodinní příslušníci zvyklí na existenci našeho centra v Hejnicích, na jeho programy, akce a pomoc nepocítili z naší strany omezení aktivit. Většího úspěchu jsme myslím, alespoň pro tuto chvíli dosáhnout nemohli. Zítřek je jednou velkou neznámou... Ale naše mnohaleté zkušenosti nám nekompromisně velí udržet Mateřídoušku! Ať už ve stávající profesionálně vedené formě Občanského sdružení, nebo alespoň jako dobrovolnickou organizaci. Podstatné je jediné: zachovat v Hejnicích místo, ostrůvek klidu, dobré nálady, zábavy i poučení pro maminky, jejich děti a všechny rodiny, které touží po plnohodnotném životě a skutečném SPOLUžití v našem městě. Více, než v předešlých letech naší existence proto letos skutečně z hlouby srdcí děkujme všem, kteří často i přes vlastní složitou ekonomickou situaci neodmítli pomoc a rozhodli se podpořit další život prorodinného centra Mateřídouška v Hejnicích. Stejně tak děkujeme i všem, kteří nám přispěli i jakoukoliv jinou, nežli jen finanční pomocí. 3

4 2. Poslání a cíle činnosti Centrum Mateřídouška, o. s. bylo založeno v dubnu 2003, jako nezávislé, dobrovolné občanské sdružení (nezisková organizace). Funguje na principu vlastní aktivity členů, především matek, ostatních rodinných příslušníků a jejich dětí. Posláním sdružení je podpora fungující rodiny, prostřednictvím aktivizačních, vzdělávacích, volnočasových aktivit pro rodiče a děti. Hlavním cílem činnosti sdružení pro naplňování poslání je provozování mateřského a rodinného centra, jako zařízení zaměřující se zejména na sociální prevenci rodin s dětmi, na podporu a rozvoj komunitního života, dále na rovnost všech, bez rozdílu věku, pohlaví a vyznání. Za svoji činnost získalo Centrum Mateřídouška, o. s. v roce 2006 certifikát Společnost přátelská rodině V roce 2009 získalo sdružení status Organizace uznatelná MPSV na léta pro činnost v oblasti prorodinných aktivit 4

5 Centrum Mateřídouška, o. s. nabízí: 1) POMOC SVÉPOMOCÍ - Vzájemné naslouchání - Výměnu zkušeností - Dávání a příjímání - Vzájemnou službu - Laické poradenství 2) PROGRAMY a) Pravidelné - Volná herna - Klubová setkání - Tématické oslavy svátků a tradic v průběhu roku b) Mimořádné - Projektové aktivity - Celorepublikové kampaně - Vzdělávací aktivity (besedy, přednášky, semináře, kurzy) - Volnočasové aktivity - Pobytové akce - Akce pro veřejnost (výstavy, divadla, oslavy svátků Vánoce, Velikonoce) 3) PORADNY - Rodinná poradna s kontaktní linkou - Poradna rané péče s kontaktní linkou - Kontaktní linka laktační poradny 4) DOPROVODNÉ SLUŽBY - Internet, inzerce, databáze odborných poraden, paralelní hlídání dětí, knihovna s odbornou rodinnou tématikou, CD, DVD. 5) INTEGRACI - Rodičům na mateřské dovolené prostor pro osobní růst. - Dětem přirozené prostředí vrstevníků, příprava do mateřské školky. 6) PREVENCI - Společenství v centru umožňuje na principu příkladu včasné pojmenování problémů a hledání jejich řešení. Společně tak předcházíme zbytečným konfliktním situacím. V centru se rodiny také učí efektivně využívat volný čas, čímž dochází k podpoře a posilování partnerských a rodinných vztahů. 7) SPOLUPRÁCE - S organizacemi, institucemi, sdruženími, nadacemi se stejnou sférou zájmů. 8) ŠKOLU OBČANSKÉHO ŽIVOTA - Založení občanského sdružení a podílení se na činnosti shánění prostorů, financí, budování samosprávy, zajišťování programů, psaní projektů, komunikace s veřejností, vyžaduje orientaci v zákonech, těsný kontakt s obecními úřady a zájem o obecné dění. 5

6 3. Činnost roku 2011 Řádná valná hromada sdružení proběhla Jednání rady sdružení proběhly Kontrola hospodaření proběhla Celoroční provoz poskytovaný prostřednictvím pravidelného programu, mimořádných a projektových akcí, které jsou součástí ročního plánu organizace. PRAVIDELNÝ PROGRAM: zahrnoval dopolední a odpolední programy, které byly k dispozici návštěvníkům od pondělí do pátku. PRO RODIČE S DĚTMI od 0-6 let věku: Prostory centra byly k dispozici návštěvníkům pro společná setkávání, sdílení a předávání zkušeností z oblasti rodinných kompetencí. (Volná herna, klubová setkání, vzdělávací programy, poradna rané péče, kontaktní linka rodinné a laktační poradny, pobytové akce). PROJEKTOVÉ AKCE A KAMPANĚ: Akce realizované v rámci celorepublikových kampaní Sítě mateřských center zaměřené na podporu a zapojení rodičů a dětí do dění rodinného centra, obce s cílem posílit tak místní společenství. Akce zaměřené na podporu a zkvalitňování partnerských, manželských vztahů a posilování rodičovských kompetencí. Součástí činnosti sdružení byly i nepravidelné aktivity z projektů, které byly zaměřeny především na podporu fungující rodiny. PRO RODIČE S DĚTMI: pohybové programy, výtvarné dílny, pobytové akce, vzdělávací programy (přednášky, besedy, semináře, poradna pro rodinu, kontaktní linka). PRO PARTNERSKÉ A MANŽELSKÉ PÁRY, RODIČE, ŽENY, MUŽE: Prostory centra byly stejně tak k dispozici návštěvníkům pro společné setkávání, sdílení a předávání zkušeností z oblasti partnerství a na podporu a posilování rodičovských kompetencí. Výtvarné dílny, Klub zdraví, pobytové akce, vzdělávací programy (přednášky, besedy, semináře, individuální poradna). Při programech byl nabízen paralelní program pro děti. PRO RODINY: Víkendové, zimní a letní pobyty, výlety, divadelní představení, výstavy, akce pro veřejnost konané v průběhu roku - oslavy svátků a tradic. MIMOŘÁDNÉ AKCE: Zahrnovaly aktivity, které byly k dispozici návštěvníkům v pracovních dnech v odpoledních hodinách a o víkendech. (možnost účasti celé rodiny) 6

7 Poskytované služby v období od ledna do prosince 2011 Pravidelné programy, doprovodné služby PONDĚLÍ - PÁTEK VOLNÁ HERNA (pro rodiče s dětmi bez omezení věku) ŠKOLIČKA I (pro rodiče s dětmi od 0 1roku) ŠKOLIČKA II (pro rodiče s dětmi od 1 2 let) ŠKOLIČKA III (pro rodiče s dětmi od 2 let) KLUB ZDRAVÍ (pro rodiče) KLUB DVOJČAT A VÍCERČAT PARTNERSTVÍ (pro partnery, jednou měsíčně) ZPÍVÁNKY (pro rodiče s dětmi od 3 6 let) ŠIKULKY I (pro rodiče s dětmi od 3 6 let) ŠIKULKY II (pro ženy) MINIHOPPÍK (pro děti od 3 6 let) DOBROVOLNICTVÍ I a II DOPOLEDNÍ MAMAKLUB S PARALELNÍM HLÍDÁNÍM DĚTÍ VEČERNÍ MAMAKLUB AKTIVNÍ MATEŘSTVÍ (pro partnerské dvojice, těhotné ženy, rodiče) PLAVÁNÍ A SAUNOVÁNÍ (pro rodiče s dětmi od 0,5-3 roku) SOLNÁ JESKYNĚ (pro rodiče s dětmi od 0,5-6 roků) PORADNA PRO RODINU PORADNA RANÉ PÉČE (pro rodiče) INDIVIDUÁLNÍ PORADNA PRO RODINU KONTAKTNÍ LINKA RODINNÉ PORADNY KONTAKTNÍ LINKA RANÉ PÉČE (pro rodiče) INTERNET, KNIHOVNA, INZERCE, DATABÁZE, 7

8 Mimořádné akce Leden Beseda, preventivní program, kreativní dílna,program s Dětským domovem Valná hromada Seminář Ambasadorka Seminář Ambasadorka Týdenní pobyt - Jindřichův Dům Únor Masopust, v rámci kampaně Masopust x Seminář Ambasadorka Seminář Ambasadorka Týdenní zimní pobyt Dimrovka Seminář Efektivní využití volného času Národní týden manželství Březen Seminář Zdravý úsměv v mateřských centrech Seminář Ambasadora Kurz efektivního rodičovství Kurz efektivního rodičovství Seminář Ambasadorka Setkání v úzkém kruhu, programy s Dětským domovem Kurz efektivního rodičovství Kurz efektivního rodičovství Seminář Zdravý úsměv v mateřských centrech Seminář Zdravý úsměv v mateřských centrech Duben Tvůrčí a relaxační pobyt Zážitkový seminář Zdravý životní styl Seminář Ambasadorka Odborný seminář s Mgr. Igorem Pavelčákem Založení centra Pobyt, Soví noc- Jizerka u Kořenova Velikonoční tvoření pro rodiče s dětmi x Seminář Ambasadorka Seminář Ambasadorka x Seminář Ambasadorka Čarodějnice 8

9 Květen Seminář Chraňte své děti proti infekcím Sjíždění řeky Orlice Seminář Ambasadorka x Seminář Chraňte své děti proti infekcím Seminář Ambasadorka Seminář Chraňte své děti proti infekcím Den matek Seminář Ambasadorka Seminář Chraňte své děti proti infekcím x Seminář Ambasadorka x Seminář Chraňte své děti proti infekcím Přijďte pobejt (kampaň) Seminář Chraňte své děti proti infekcím Seminář Ambasadorka Respekt k porodu (kampaně) Seminář Zdravý úsměv v mateřských centrech Pohádkový les Červen Seminář Ambasadorka Seminář Ambasadorka Seminář Ambasadorka Seminář Zdravý úsměv v mateřských centrech Táta dneska frčí, kampaň, sportovní odpoledne Seminář Ambasadorka x Seminář Ambasadorka Seminář Ambasadorka Zahradní slavnost, programy s Dětským domovem Červenec Společné stanování (DD a rodiny z CM) 16x Prázdninová volná herna Společné stanování pro muže a ženy Seminář-Partnerské vztahy a rodina Oplatka v Libverdě Procházka s piknikem Výlet na rozhlednu Srpen 18x Prázdninová volná herna Závody na odstrkovadlech Indiánský pobyt pro rodiče s dětmi Pobyt s pohádkou Seminář Psychosomatické hry Návštěva Indiánského tábora Seminář-Partnerské vztahy a rodina Poznávací a naučná stezka Hejnice Návštěva ZOO Liberec 9

10 Září Seminář Partnerské vztahy a rodina-stres Setkání v úzkém kruhu, programy s Dětským domovem Sportovní dopoledne, programy s Dětským domovem Seminář Zdravý úsměv v mateřských centrech Jizerská nota, kreativní dílna Říjen x Seminář Ambasadorka x Seminář Ambasadorka x Seminář Zdravý úsměv v mateřských centrech Seminář První pomoc u dětí Seminář Zdravý úsměv v mateřských centrech Společný výlet, programy s Dětským domovem Seminář Partnerské vztahy a rodina Seminář Ambasadorka Seminář Ambasadorka Seminář Ambasadorka Noční přechod Jizerských hor Ozdravný pobyt na chatě Jindřichův Dům Seminář Zdravý úsměv v mateřských centrech Seminář Zdravý úsměv v mateřských centrech Listopad x Seminář Ambasadorka Seminář Ambasadorka Seminář Zdravý úsměv v mateřských centrech Seminář Ambasadora Martinské slavnosti-tvoření Martinský průvod Tvůrčí a relaxační pobyt Seminář Zdravý úsměv v mateřských centrech Seminář Partnerské vztahy a rodina Seminář Ambasadorka Seminář Ambasadorka Seminář Zdravý úsměv v mateřských centrech Seminář Zdravý úsměv v mateřských centrech Seminář Zdravý úsměv v mateřských centrech Seminář Ambasadorka Výlet za kulturou Prosinec Seminář Zdravý úsměv v mateřských centrech Vánoční strom Seminář Zdravý úsměv v mateřských centrech Seminář Partnerské vztahy a rodina 10

11 Projekty, realizované Centrem Mateřídouška, o. s. (2011) Rodiče dětem Projekt byl podpořen Libereckým krajem Odbor školství mládeže a tělových - podpora a zajištění materiálně - technického vybavení centra Jak to vypadá doma? Projekt byl podpořen Nadace Terezy Maxové dětem Zdravé mezilidské vztahy, rodiny a společnost 2011 Projekt byl podpořen Ministerstvem práce a sociálních věcí - Tento projekt byl připraven na základě vypsání dotačního řízení MPSV - programu na podporu rodiny. Byl zaměřen na zlepšování a posilování partnerských, manželský dvojic, rodičů, celých rodin. - pokračující spolupráce s Dětským domovem ve Frýdlantě (2005) Ambasadorky Projekt byl podpořen MCentra - poskytnutí odborných informací rodičům z oblasti kojení, výživy, péče o malé děti Fungující rodina zdravá společnost Projekt byl podpořen Nadací EURONISA - poskytnutí odborných informací a motivace rodičů k cílevědomému a dlouhodobému zlepšování vztahů v jejich rodině a tím v konečném důsledku upevnit stabilitu a funkce rodiny. Zdravý úsměv v mateřských centrech Projekt byl podpořen Liftec CZ s.r.o. - zavedení preventivního a zdravotně podpůrného programu v mateřských centrech ČR (pro těhotné ženy, rodiče a děti) s cílem zlepšení a fixaci správných orálně hygienických návyků. Dosažení vědomostí odpovídajících věku o zubním kazu a možnostech jeho prevence. Proškolení zástupkyň MC v ČR. Aktivizační zařízení pro rodiny s dětmi v Hejnicích 2011 Projekt byl podpořen Ministerstvem práce a sociálních věcí - Program na podporu zařízení služeb prevence sociálního vyloučení pro rodiče pečující o děti. Tento projekt byl připraven na základě vypsání dotačního řízení MPSV - programu na podporu rodiny. Byl zaměřen na provoz Centra Mateřídouška, o. s. a dalších rodinných aktivit sdružení, hradí částečně mzdové a režijní náklady organizace v roce 2011, týká se oblasti péče o rodiny s malými dětmi. 11

12 Kampaně, do kterých se Centrum Mateřídouška zapojilo Masopust Podporoval návrat lidových tradic do místních komunit. Cílem kampaně bylo mimo jiné zapojit rodiče i děti do dění v mateřském centru a v celé obci a posílit tak místní společenství. Přispěli jsme tak k propojování celé občanské společnosti. Národní týden manželství Celorepubliková kampaň, Síť mateřských center stála u založení tradice Národního týdne manželství a mateřská centra se pravidelně připojují k této kampani pořádáním nejrůznějších aktivit. Letošní hlavní motto kampaně Dobré manželství není samozřejmost si kladlo za cíl rozšířit slova manželského slibu V bohatství i v chudobě. Přijďte pobejt Mezinárodní den rodiny se před třemi lety stal motivací k vyhlášení kampaně, jejímž hlavním cílem je představit mateřská centra jako službu rodině. Cílem kampaně je v rámci Mezinárodního dne rodiny představit široké veřejnosti, odborníkům, představitelům obce, sponzorům (stávajícím i případně budoucím) a médiím vaše mateřské centrum jako službu. Respekt k porodu Tento týden je každoročně vyhlašován v květnu jako celosvětová akce. Chceme upozornit na celospolečenský dosah fenoménu porodu a napomoci prosazování nejnovějších výsledků vědeckých výzkumů do porodnické praxe. Táta dneska frčí, kampaň, sportovní odpoledne Společná kampaň Sítě mateřských center o. s. a Ligy otevřených mužů o. s., jejímž cílem bylo posílení role otce, jejich aktivace a vtažení otců do života mateřských center. 12

13 13 4. Statistika

14 Počet realizovaných akcí a programů akcí s účastí 749 osob za rok akcí s účastí osob za rok akcí s účastí osob za rok akcí s účastí osob, 206 pravidelných programů, 43 mimořádných akcí akcí s účastí osob 198 pravidelných programů, 66 mimořádných akcí aktivit s účastí 7461 osob (3567 dospělých, 3894 dětí) 423 pravidelných programů, 62 mimořádných akcí aktivit s účastí osob (6463 dospělých, 6777 dětí) 811 pravidelných programů, 102 mimořádných akcí aktivit s účastí (6933 dospělých, 4673 dětí) 778 pravidelných programů, 92 mimořádných akcí, včetně doprovodných služeb aktivit s účastí (6502 dospělých, 4219 dětí) 723 pravidelných programů, 158 mimořádných akcí, bez doprovodných služeb 14

15 5. Organizační struktura Rozhodovací orgán Rada sdružení - aktivní členové, podílející se dobrovolně na chodu sdružení Pavlína Bartošová - statutární zástupce, předsedkyně sdružení Alena Nováková - statutární zástupce, místopředsedkyně sdružení Pavla Petrnoušková členka rady sdružení Alena Bělochová členka rady sdružení Monika Gašpieriková členka rady sdružení Kontrolní orgán Revizní komise Radka Čapková - členka revizní komise Výkonný tým Pavlína Bartošová Alena Nováková Pavla Petrnoušková Jiřina Radoušová Jana Bušová Markéta Dostálová Ing. Tomáš Kahan Ing. Stanislav Budka Mgr. Zdeňka Kozlovská Ladislav Novák Marie Litošová Lubomír Bartoš Marcela Praunová Miroslava Kolářová Bohumír Litoš Renata Skrbková Mgr. Radka Kyselová Miroslav Novák Eva Kolářová Ing. Libor Štrom Markéta Plecháčová Plášilová Irena Irena Jirgešová Alena Bělochová Hanková Petra Dobrovolníci - osob (podílejících se na činnosti sdružení) Zaměstnanci - HPP 5 osob leden- srpen 4 pracovní místa září prosinec 3 pracovní místa DPP 10 osob v průběhu roku 13 pracovních míst 15

16 6. Prezentace Sdružení vytvořilo a spravuje vlastní webové stránky na kterých jsou mimo jiné zveřejněny výroční zprávy a průběhy všech projektů. Aktuální stav návštěvnosti webových stránek 29697, facebook. Odkazy máme umístěny také u našich partnerů a oborových spolupracovníku: Sdružení pravidelně přispívá svými upoutávkami či reakcemi na různé akce do zpravodajů města Hejnice a Raspenava. V průběhu roku vyšlo několik článků v časopise Máma a já, Bulletin Sítě MC, v Libereckém deníku. Veškerou mediální odezvu evidujeme a slouží k dispozici našim členům. Na propagaci svých aktivit pro své klienty sdružení využívá nástěnky ve svých prostorách, vývěsné plochy v Hejnicích, Raspenavě, Frýdlantě, Novém Městě pod Smrkem, Bílém Potoce, informačních centrech, Základní a mateřské škole v Hejnicích; v oddělení nemocnice Frýdlant, v čekárnách dětských lékařů, v knihovnách apod. Členům jsou rozesílány dle potřeby info y. 16

17 17 7. Finanční zpráva

18 Jak nás můžete podpořit? Sponzorským finančním darem v libovolné výši Sponzorskou službou nebo věcným darem, dle vašich možností Sponzorskou propagací naší organizace na Vašich webových stránkách Dobrovolnou prací Svou účastí na našich akcích a programech Slevou z Vámi poskytovaných služeb Máte možnost stát se partnery našich programů a jejich prostřednictvím podpořit realizaci našich cílů, můžete podpořit konkrétní projekt nebo akci číslo účtu je: /0800 Přínos pro vás Garance efektivně vynaložených prostředků Dobré jméno a uznání mezi obyvateli obce Upevnění vzájemných sousedských vztahů a pocitu sounáležitosti Vynaložení prostředků pro dobrou věc 18

19 8. Plány sdružení na rok 2012 Nadále budeme pokračovat v činnosti v souladu s posláním a dlouhodobými cíli sdružení, včetně projektu ve spolupráci s Dětským domovem Frýdlant. Regionální spolupráce v rámci Sítě mateřských center o. s. i nevládních neziskových organizací je samozřejmostí. Nadále budeme pokračovat v aktivizačních a poradenských službách pro rodinu. Hlavní cíle: - udržení a zachování stávající nabídky služeb rodinám s dětmi - pružně reagovat na měnící se potřeby rodin s malými dětmi - zapojit co nejvíce rodičů do aktivit a zvýšit jejich podíl na vývoji sdružení - chceme nadále rozvíjet dobrovolnictví v naší organizaci - pokračovat ve vzdělávání pracovníků - obohacovat společenský a kulturní život v Hejnicích - vytvářet vhodné pracovní příležitosti ve spolupráci s Úřadem práce - nadále hájit zájmy rodin s dětmi - pokračovat v úspěšné spolupráci se stávajícími partnery 19

20 9. Spolupráce a podpora Finanční dary, podpora Ministerstvo práce a sociálních věcí Úřad práce Nadace Terezy Maxové dětem Krajský úřad Libereckého kraje Nadace EURONISA Knorr-bremse Hejnice Město Hejnice Obec Lázně Libverda Obec Bílý Potok Město Raspenava Magna Exteriors & Interiors s. r. o. Valbek, spol. s r.o. Truhlářství Miloš Zástěra zakázková výroba nábytku M+S, spol. s.r.o. Pekařství, Hejnice Beran a syn, elektro firma Pink - Ladislav Škarýd Killich s.r.o. Folda, s.r.o. Adapto s.r.o. Lékárna RNDr. Brigita Ročková Hejnice Jana Schejbalová, nákup a prodej s.r.o. SRPDŠ při ZŠ Hejnice Sdružení Za lepší Hejnice, o. s. Sdružení pro sport a volný čas o. s. Hanusová Olga Materiální dary, podpora Liftec CZ, s.r.o. Egmont ČR, s.r.o. Řeznictví Klouček, Raspenava Ovoce a zelenina Jiřina Lipenská, Hejnice Potraviny Petříček Hejnice Autoplachty Michal Ryška Stráž nad Nisou Geoprint s.r.o. Liberec Freeline s.r.o. Liberec P Print s.r.o. - Liberec Potraviny Měděnka Hejnice Herap Pavel Šomjak Mocca spol. s.r.o. Šapito Raspenava Acera s.r.o., Raspenava Pekařství Šumava group, a. s. ČS Hejnice, Kontakt s.r.o. Hejnice Česká spořitelna, pobočka Hejnice Tomáš Hradil Hejnice Služby a slevy Hejnický zpravodaj Raspenavský zpravodaj Lubomír Bartoš Elektro Hejnice Dělnický dům Milan Polanský, Hejnice Síť mateřských center Služby města Hejnice Pavel Jung ANNOS Petr Bíma - Graphic & Design studio Spolupracující organizace Síť mateřských center o. s. Úřad práce Liberec, pobočka Frýdlant Městský úřad Frýdlant Soukromá rodinná praxe Mgr. Igor Pavelčák Liberec Odbor sociální ochrany dětí Frýdlant Pedagogicko- psychologická poradna Liberec, pobočka Raspenava Mateřská a rodinná centra Libereckého kraje Mateřská a rodinná centra celorepublikový projekt Zdravý úsměv v MC Dětský domov Frýdlant Středisko rané péče Liberec Infocentrum Lázně Libverda Infocentrum Frýdlant Kancelář Mikroregionu Frýdlantsko a MASiF Communio, s.r.o. Fórum Dárců o. s. ČČK Liberec Občanské sdružení D Základní a mateřská škola Hejnice Mezinárodní centrum duchovní obnovy Hejnice Za lepší Hejnice o. s. Sbor dobrovolných hasičů Hejnice Sbor dobrovolných hasičů Heřmanice Občanské sdružení Jizerské aktivity Optys s.r.o. Poděkování Proto nám nezbývá, než závěrem této zprávy všem, kdo se na činnosti Centra Mateřídouška, o. s. jakýmkoliv způsobem podílejí, naprosto upřímně a hluboce poděkovat! 20

21 21

22 CENTRUM MATEŘÍDOUŠKA, o. s. Výroční zpráva 2011 Zpracovala: Pavlína Bartošová, Alena Nováková, Miroslava Kolářová Grafická úprava: Petr Bíma, Foto: Archiv Centrum Mateřídouška, o. s. Datum uzávěrky: 10. června 2012 Náklad: 50 ks Kontaktní a identifikační data CENTRUM MATEŘÍDOUŠKA, o. s. Sídlo: Petra Bezruče 387 CZ Hejnice Liberecký kraj IČ: Číslo účtu: /0800 Kontaktní osoba: Pavlína Bartošová předsedkyně sdružení Mobil:

Obsah. 1. Úvodní slovo, poděkování. 2. Poslání a cíle činnosti. 3. Činnost. 4. Statistika. 5. Organizační struktura. 6. Prezentace. 7.

Obsah. 1. Úvodní slovo, poděkování. 2. Poslání a cíle činnosti. 3. Činnost. 4. Statistika. 5. Organizační struktura. 6. Prezentace. 7. Obsah 1. Úvodní slovo, poděkování 2. Poslání a cíle činnosti 3. Činnost 4. Statistika 5. Organizační struktura 6. Prezentace 7. Finanční zpráva 8. Plány sdružení na rok 2011 9. Spolupráce 2 1. Úvodní slovo

Více

1. Úvodní slovo. Motto: Už je čas, no to je sláva výroční k Vám letí zpráva. zpráva o tom, co se u nás děje jak se nám daří, kam to s námi spěje

1. Úvodní slovo. Motto: Už je čas, no to je sláva výroční k Vám letí zpráva. zpráva o tom, co se u nás děje jak se nám daří, kam to s námi spěje Obsah 1. Úvodní slovo 2. Poslání a cíle činnosti 3. Činnost 4. Statistika 5. Organizační struktura 6. Prezentace 7. Finanční zpráva 8. Plány sdružení na rok 2010 9. Spolupráce 10. Poděkování 2 1. Úvodní

Více

Obsah. Kontaktní údaje

Obsah. Kontaktní údaje Obsah 1. Úvodní slovo 2. Poslání a cíle činnosti 3. Organizační struktura 4. Činnost 5. Statistika 6. Prezentace 7. Finanční zpráva 8. Plány sdružení na rok 2009 9. Spolupráce 10. Poděkování Kontaktní

Více

Rodinné centrum MOZAIKA o.s.

Rodinné centrum MOZAIKA o.s. Rodinné centrum MOZAIKA o.s. nezisková organizace Mgr. Alena Ptáčková Ing. Bc. Jana Kovaříková Co naše skupina chtěla? rodinné bezbariérové centrum pro místní obyvatele místo setkávání pro aktivity, vzdělání,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Centra Mateřídouška o.s. Hejnice

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Centra Mateřídouška o.s. Hejnice VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Centra Mateřídouška o.s. Hejnice Rok 2007 byl rokem velmi úspěšným ve vývoji našeho sdružení. Získali jsme prostory od MÚ Hejnice, které díky obětavosti a šikovným rukám rodičů a příznivců,

Více

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 O NÁS Naše cíle a poslání poskytovat rodinám podporu a informace o dvojčatech a vícerčatech, např. o jejich vývoji a

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. datum registrace na MVČR: 28. 5. 2008 IČO: 22734155 DIČ: CZ 22734155. číslo účtu: 236578722/0300 Poštovní spořitelna

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. datum registrace na MVČR: 28. 5. 2008 IČO: 22734155 DIČ: CZ 22734155. číslo účtu: 236578722/0300 Poštovní spořitelna VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 název organizace: organizační forma: sídlo: Rodinné centrum ROUTA, o.s. občanské sdružení Prokopa Holého 1269, Čelákovice 250 88 provozovna RC: prostory MC Čelákovice Stankovského 1650,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI. Mateřského centra Mateřídouška o.s. Hejnice

ZPRÁVA O ČINNOSTI. Mateřského centra Mateřídouška o.s. Hejnice ZPRÁVA O ČINNOSTI Mateřského centra Mateřídouška o.s. Hejnice Do rukou se Vám dostala zpráva o činnosti občanského sdružení Mateřského centra Mateřídouška za rok 2007. Jedná se o dokument, který slouží

Více

Prvním impulsem k založení MCM v Hejnicích, byla osobní zkušenost v MC Macef ve Frýdlantě v Čechách.

Prvním impulsem k založení MCM v Hejnicích, byla osobní zkušenost v MC Macef ve Frýdlantě v Čechách. 1. Kdo jsme Mateřské centrum Mateřídouška je zaregistrované na Ministerstvu vnitra České republiky dne 4. 4. 2003. Jde o dobrovolnou neziskovou organizaci, která si klade za cíl vybudovat a provozovat

Více

PROSINEC NA FRÝDLANTSKU

PROSINEC NA FRÝDLANTSKU PROSINEC NA FRÝDLANTSKU KDY KDE AKCE POŘÁDÁ 2. 12. 2010 - DDM 3. 12. 2010 - DDM VÁNOČNÍ KONCERT Program: vystoupení pěveckého sboru Hlásek posezení u kávy, čaje a cukroví prodej adventních věnců, drobné

Více

Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením. Široká 42 664 91 Ivančice. Výroční zpráva 2011

Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením. Široká 42 664 91 Ivančice. Výroční zpráva 2011 Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením Široká 66 9 Ivančice Výroční zpráva. Základní údaje o občanském sdružení Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením

Více

Zpráva o činnosti za rok 2012

Zpráva o činnosti za rok 2012 Zpráva o činnosti za rok 2012 Ústí nad Labem 28.2.2013 Květoslava Votrubcová generální sponzor 1 Občanské sdružení ELIXÍR o.s., registrované 5.12.2008, IČO 25676112, provozuje od 5.5.2009 Klub a komunitní

Více

Soutěžní formulář v rámci soutěže Obec přátelská rodině

Soutěžní formulář v rámci soutěže Obec přátelská rodině Soutěžní formulář v rámci soutěže Obec přátelská rodině Kategorie * počet obyvatel 1 do 500 2 501 2 000 3 2 001 5 000 4 5 001 10 000 5 10 001 50 000 6 50 001 a více Obec/městská část 1 : Kraj: Ulice: PSČ:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009. Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009. Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009 Vážení členové a přátelé občanského sdružení Autistický svět dětí & dospělých,

Více

Hořovické maminky o.s.

Hořovické maminky o.s. Hořovické maminky o.s. Občanské sdružení Hořovické maminky je zájmové, nevládní a neziskové občanské sdružení, které bylo vybudováno za účelem rozšíření nabídky péče a zkvalitnění prevence pro rodiny s

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

OBEC PŘÁTELSKÁ RODINĚ

OBEC PŘÁTELSKÁ RODINĚ Kategorie * Počet obyvatel 1 0 500 2 501 3000 3 3001 10 000 4 10 001 50 000 5 50 001 a více Obec/městská část 1 : Kraj: Adresa obecního úřadu/úřadu městské části Ulice: PSČ: Kontaktní e-mail: Č. p.: Kontaktní

Více

Výroční zpráva o. s. Alfa Human Service za rok 2012

Výroční zpráva o. s. Alfa Human Service za rok 2012 Výroční zpráva o. s. Alfa Human Service za rok 2012 číslo registrace: VS/1-1/44086/00-R IČO: 70863059 Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Praha 2, Koněvova 141/2660-Imados, Praha 3, E banka

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

Výroční zpráva za rok 2006

Výroční zpráva za rok 2006 Výroční zpráva za rok 2006 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Třetí rok činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu, nemohu nazvat jinak než rokem stagnace, ne-li regrese.

Více

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 OBSAH o úvod a cíle o organizace a kontakty o poslání o události v roce 2011 o hospodaření v roce 2011 o poděkování a výzva k podpoře Úvod a cíle Vážení

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Výroční zpráva za rok 2007 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Uplynulý rok se do dějin sdružení zapsal jako rokem, ve kterém nebyl realizován hlavní program sdružení - Manželská setkání.

Více

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat,o.s.

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat,o.s. Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat,o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 O NÁS Naše cíle a poslání poskytovat rodinám podporu a informace o vývoji, výchově a specifikách dvojčat a vícerčat prostřednictvím

Více

Úspěšné projekty Prahy 10

Úspěšné projekty Prahy 10 Úspěšné projekty Prahy 10 Praha 10 Město stromů 2012/2013 Městská část Praha 10 se v roce 2012 stala vítězem celorepublikové soutěže, kterou každoročně pořádá Nadace Partnerství ve spolupráci s městem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 Obsah výroční zprávy: 1. Charakteristika společnosti 2. Aktivity v roce 2009 3. Poděkování sponzorům 4. Hospodaření Helias Ústí nad Labem o.p.s 5. Přílohy Úvod: Organizace: Helias

Více

Zpráva o činnosti za rok 2014

Zpráva o činnosti za rok 2014 Zpráva o činnosti za rok 2014 Ústí nad Labem 28.2.2015 Květoslava Votrubcová generální sponzor 1 Občanské sdružení ELIXÍR o. s., registrované 5.12.2008, IČO 25676112, provozuje od 5.5.2009 Klub seniorů

Více

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení č Úvodní slovo Další rok práce máme za sebou, je to už 13 let, co Déčko v Liberci pracuje. V roce 2011 se mírně změnilo složení Rady sdružení, na konci roku jsme

Více

Hodonín přátelský rodinám. Úspěch města Hodonína v soutěži Obec přátelská rodině 2009

Hodonín přátelský rodinám. Úspěch města Hodonína v soutěži Obec přátelská rodině 2009 Hodonín přátelský rodinám Úspěch města Hodonína v soutěži Obec přátelská rodině Jihomoravský kraj 26 000 obyvatel (únor 2010) Okres Hodonín 82 obcí ORP Hodonín 18 obcí Město Hodonín se do soutěže přihlásilo

Více

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Závěrečná zpráva o činnosti 2014 Obsah Kontaktní údaje... 3 Adresa:... 3 Úvodní slovo... 3 Přehled činnosti... 5 Statistika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská,

Více

Zpráva o činnosti pobočky ADRA Česká Lípa za rok 2010

Zpráva o činnosti pobočky ADRA Česká Lípa za rok 2010 Zpráva o činnosti pobočky ADRA Česká Lípa za rok 2010 1. Úvod Pobočka ADRA vznikla jako 10. pobočka ADRY v ČR v roce 2009 a je součástí Občanského sdružení ADRA se sídlem v Praze. V současné době má ADRA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Občanské sdružení MATEŘSKÉ CENTRUM MaMiNa Maminky, Miminka a Nápady. Na Babí 190 Police nad Metují 549 54

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Občanské sdružení MATEŘSKÉ CENTRUM MaMiNa Maminky, Miminka a Nápady. Na Babí 190 Police nad Metují 549 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Občanské sdružení MATEŘSKÉ CENTRUM MaMiNa Maminky, Miminka a Nápady Na Babí 190 Police nad Metují 549 54 Obsah Obsah.1 Poděkování...2 Kontakty. 3 Mateřské centrum - cíle a poslání.....4

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Plán práce na školní rok 2013 2014 platný od 1. 9. 2013 zpracovala Bc. Eliška Ziková 1. Pravidelná zájmová činnost Při DDM bude letos pracovat

Více

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město Výroční zpráva 2007 Křesťanský sbor Praha Jižní Město Hrabákova 1969, Praha 4, 148 00 tel.: 603 174 268 e-mail: KS.PRAHA.JM@POST.CZ www.ksjm.ecn.cz Obsah Poslání, základní orientace Cílová skupina (oblast)

Více

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S.

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 2 OBSAH Představení organizace... 4 Kdo jsme?... 4 Poslání, cíle a principy organizace... 5 Posláním organizace je... 5 Cílem organizace je...

Více

Zpráva o činnosti za rok 2013

Zpráva o činnosti za rok 2013 Zpráva o činnosti za rok 2013 Ústí nad Labem 28.2.2014 Květoslava Votrubcová generální sponzor 1 Občanské sdružení ELIXÍR o. s., registrované 5.12.2008, IČO 25676112, provozuje od 5.5.2009 Klub seniorů

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2011 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Aprílový rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, duben 2005 Podzimní rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, říjen 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým

Více

Sdružení křesťanských maminek SLUNÍČKO. Výroční zpráva 2003. Mateřské centrum Sluníčko

Sdružení křesťanských maminek SLUNÍČKO. Výroční zpráva 2003. Mateřské centrum Sluníčko Sdružení křesťanských maminek SLUNÍČKO Výroční zpráva 2003 Mateřské centrum Sluníčko Výroční zpráva 2003 OBSAH Úvodní slovo výroční zprávy... 2 Co to je Mateřské centrum?... 2 Co MC nabízí?... 3 Poslání

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

Výroční zpráva rok 2003 Sdružení FAUST Sídlo sdružení: Průkopnická 20, 700 30 Ostrava-Zábřeh IČO: 70313032 Tel.: 602 967 468, 596 748 966 E-mail: faust.ostrava@post.cz www.help-psych.cz/faust Statutární

Více

Výroční zpráva za r. 2011. Občanské sdružení Otevřené srdce

Výroční zpráva za r. 2011. Občanské sdružení Otevřené srdce Výroční zpráva za r. 2011 Občanské sdružení Otevřené srdce Obsah 1.Fakta o občanském sdružení 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1

Více

Prehled sociálních služeb na Frýdlantsku

Prehled sociálních služeb na Frýdlantsku Rf ~.OPERALNf.., ='CR ~""'E n A """,pskj ~ :a: LIDSKÉ ZAMÉSTNANOST ZDROJE PROGRAM PODPORUJEME VASI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Prehled sociálních služeb na Frýdlantsku Tento informacní leták obsahuje prehled

Více

Národní dny bez úrazů 2008 Chrudim 5.-25.6.2008

Národní dny bez úrazů 2008 Chrudim 5.-25.6.2008 Kampaň Národní dny bez úrazů je jednou z největších komunitních kampaní, která je zacílena na prevenci úrazů zejména u dětí a mládeže. Kampaň Národní dny bez úrazů, probíhající pod záštitou Světové zdravotní

Více

Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením. Široká 42 664 91 Ivančice. Výroční zpráva 2012

Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením. Široká 42 664 91 Ivančice. Výroční zpráva 2012 Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením Široká 42 664 91 Ivančice Výroční zpráva 2012 1. Základní údaje o občanském sdružení Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se

Více

Sólo rodiče a práce. APERIO Společnost pro zdravé rodičovství. Konference k Evropskému roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení

Sólo rodiče a práce. APERIO Společnost pro zdravé rodičovství. Konference k Evropskému roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení Sólo rodiče a práce APERIO Společnost pro zdravé rodičovství Konference k Evropskému roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení 10. prosince 2010 APERIO Občanské sdružení fungující od roku 2001 Poslání:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 HISTORIE 2006 2009 rozvíjení aktivit pro rodiny s nejmenšími dětmi (cvičení maminek s miminky, cvičení pro

Více

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny.

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny. Výroční zpráva Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace tel.: 482 322 095 e-mail: ms.gagarinova@volny.cz www.skolkaliberec.cz Provoz zahájen 15. 2. 2011 Školní rok 2012/2013

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA FÓRA OCHRANY PŘÍRODY ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA FÓRA OCHRANY PŘÍRODY ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA FÓRA OCHRANY PŘÍRODY ZA ROK 2013 Základní informace o organizaci Vznik organizace Datum založení organizace (registrace ministerstvem vnitra): 6. 9. 2011. Činnost organizace byla zahájena

Více

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S.

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 2 OBSAH Představení organizace... 4 Kdo jsme?... 4 Poslání, cíle a principy organizace... 5 Posláním organizace je... 5 Cílem organizace je...

Více

Občanská poradna Pardubice, o. s.

Občanská poradna Pardubice, o. s. Občanská poradna Pardubice, o. s. Obsah PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání a principy organizace... 3 Orgány sdružení a organizační schéma... 5 Zaměstnanci poradny v roce 2009... 8 Kde

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Plán akcí ve školním roce 2011 2012

Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Na školní rok 2011 2012 bylo do mateřské školy zapsáno 25 dětí (11 chlapců a 14 dívek) z toho 6 dětí z Jiříkovic, 15 dětí z Radňovic, 2 z Maršovic a 2 děti z Nové Vsi.

Více

Výroční zpráva 2012 MC Liška o.s.

Výroční zpráva 2012 MC Liška o.s. Výroční zpráva 2012 MC Liška o.s. Mateřské centrum Liška o.s. vzniklo v Lysolajích v dubnu roku 2011. Občanské sdružení Mateřské centrum Liška o.s. je sdružení dobrovolníků, matek a otců na rodičovské

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích 1 Obsah: 1. Základní informace o organizaci 2. Jakým jsme šli směrem 3. Co se podařilo 4. Co se nepodařilo 5. Plány pro rok 2009 6. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Květina Klub Květina 7. Finanční

Více

Výroční zpráva rok 2005 Sdružení FAUST Sídlo sdružení: Průkopnická 20, 700 30 Ostrava-Zábřeh IČO: 70313032 Tel.: 602 967 468 E-mail: faust.ostrava@post.cz www.help-psych.cz/faust Statutární zástupci Jana

Více

SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH V ČR ÚZEMNÍ SDRUŽENÍ STRAKONICE

SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH V ČR ÚZEMNÍ SDRUŽENÍ STRAKONICE SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH V ČR ÚZEMNÍ SDRUŽENÍ STRAKONICE VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ ROK 2010 Výsledky hospodaření Územního sdružení v roce 2010 Příjmy: Výdaje: 634 567,- Kč 613 590,- Kč Výsledek hospodaření:

Více

Město Brno získalo titul Obec přátelská rodině roku 2008 v kategorii nad 50 000 obyvatel

Město Brno získalo titul Obec přátelská rodině roku 2008 v kategorii nad 50 000 obyvatel Město Brno získalo titul Obec přátelská rodině roku 2008 v kategorii nad 50 000 obyvatel Dovolte, abychom Vám představili naše vítězné město. Do soutěže Obec přátelská rodině se přihlásilo celkem 218 obcí,

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner Výroční zpráva 2012 Dobrovolnictví není oběť, ale přirozený projev občanské zralosti. Přináší konkrétní pomoc tomu, kdo ji potřebuje, zároveň poskytuje dobrovolníkovi pocit smysluplnosti, je zdrojem nových

Více

Výroční zpráva za rok 2001

Výroční zpráva za rok 2001 S O C I Á L N Í A G E N T U R A občanské sdružení Výroční zpráva za rok 2001 Tichá 142, 400 10 Ústí nad Labem Tel.:+42 047 52 32 404 E-mail: soc.agentura@volny.cz IČO: 265 40 495 Vznik, poslání a cíle

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

Mateřské centrum slaví 2 roky

Mateřské centrum slaví 2 roky Mateřské centrum slaví 2 roky ohlédnutí za loňským rokem Mateřské centrum svou činností a programem zaměřeným na ty nejmenší rozvíjí a podporuje jejich psychomotorický vývoj řečové dovednosti jemnou motoriku

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Středisko rané péče SPRP Plzeň Organizační jednotka SPRP, o.s., s právní subjektivitou Od 1.1.2011 Středisko pro ranou péči Plzeň, o.p.s. OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY ZA ROK 2010 Slovo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012. FAUST, o. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012. FAUST, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 FAUST, o. s. HISTORIE FAUST, o. s. Sdružení bylo založeno v říjnu 1999. K hlavním cílům činnosti sdružení patří: pomoc rodičům a blízkým uživatelů návykových látek, prevence

Více

Přehled aktivit v roce 2012, Prostor pro rodinu,o.s.

Přehled aktivit v roce 2012, Prostor pro rodinu,o.s. Přehled aktivit v roce 2012, Prostor pro rodinu,o.s. Úvod: Sdružení Prostor pro rodinu,o.s. vzniklo v roce 2008 v Černém Dole. Jeho cílem je: - podporovat rodiče s malými dětmi v pracovním i osobním životě.

Více

Výroční zpráva. Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru. za rok 2006

Výroční zpráva. Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru. za rok 2006 Výroční zpráva Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru za rok 2006 Obsah: I. Informace o sdružení 1. Cíle a poslání sdružení 2. Registrace a orgány sdružení 3. Činnost v roce 2006 II.

Více

Občanské sdružení DOKOLEČKA Centrum pro rodinu Člen Sítě mateřských center VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 www.dokolecka.cz dokolecka@doubravcice.cz tel. 724 689 786 2 Obsah O nás..4 Základní údaje o sdružení;

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

VÍCEGENERAČNÍ DŮM DÁLE JEN VGD. Přenos know-how z Německa ( Mehrgenerationshaus Brunsbüttel, Dresden, Hamburg ) Barbora Zálohová a MUM tým 2013

VÍCEGENERAČNÍ DŮM DÁLE JEN VGD. Přenos know-how z Německa ( Mehrgenerationshaus Brunsbüttel, Dresden, Hamburg ) Barbora Zálohová a MUM tým 2013 VÍCEGENERAČNÍ DŮM DÁLE JEN VGD Přenos know-how z Německa ( Mehrgenerationshaus Brunsbüttel, Dresden, Hamburg ) Barbora Zálohová a MUM tým 2013 KDE SE POTKÁVAJÍ LIDÉ VŠECH GENERACÍ CO TO JE VGD? Zájmová

Více

Mateřské centrum Na Zámečku, Nové Město nad Metují. Výroční zpráva 2006

Mateřské centrum Na Zámečku, Nové Město nad Metují. Výroční zpráva 2006 Výroční zpráva 2006 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnosti 3. Činnost v průběhu roku a) pravidelná b) mimořádné akce 4. Výhled na rok 2007 5. Finanční zpráva 6. Poděkování 7. Fotografie 1.

Více

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více

EUROPE DIRECT BRUNTÁL. Vaše přímé spojení s Evropou

EUROPE DIRECT BRUNTÁL. Vaše přímé spojení s Evropou EUROPE DIRECT BRUNTÁL Vaše přímé spojení s Evropou Celoevropská síť Europe Direct Europe Direct Bruntál Europe Direct je celoevropská informační síť, která informuje občany jednotlivých regionů Evropské

Více

Výroční zpráva 2007 PEOPLE. 4PEOPLE o. s., 28. října 2663/150, 702 00 Ostrava

Výroční zpráva 2007 PEOPLE. 4PEOPLE o. s., 28. října 2663/150, 702 00 Ostrava Výroční zpráva 2007 PEOPLE 4PEOPLE o. s., 28. října 2663/150, 702 00 Ostrava Obsah Obsah... 2 Základní identifikační údaje o 4PEOPLE o. s.... 3 Představení 4PEOPLE o. s.... 4 Aktivity sdružení v roce 2007...

Více

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010 Příloha č. 1 Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS Brno, Koperníkova 2/4 držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2001 ROČNÍ PLÁN školní rok 2009/2010 15 z 59 Obsah : 1. Charakteristika

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s. Organizace: Návraty Louny, centrum sociálních služeb, z. s. Adresa: Pod Nemocnicí 2380 440 01 Louny Identifikační údaje: IČ 26595249

Více

Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem

Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem Výroční zpráva 2008 Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem Občanské sdružení Willík bylo založeno z iniciativy rodičů dětí s Williamsovým syndromem v roce 2006. Cílem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010. FAUST, o. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010. FAUST, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 HISTORIE Sdružení bylo založeno v říjnu 1999. K hlavním cílům činnosti sdružení patří: pomoc rodičům a blízkým uživatelů návykových látek, prevence zneužívání návykových látek

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011. Kdo byl u založení dobrovolnického centra? Byli to kmenoví zaměstnanci i výkonný výbor:

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011. Kdo byl u založení dobrovolnického centra? Byli to kmenoví zaměstnanci i výkonný výbor: Výroční zpráva 2011 Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011 Dobrovolnické centrum Pardubice, o. s. je nezisková organizace založená a registrovaná 9. 11. 2010 Ministerstvem vnitra ČR.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Občanské sdružení Mateřské centrum MaMiNa Maminky, Miminka a Nápady. Na Babí 190 Police nad Metují 549 54

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Občanské sdružení Mateřské centrum MaMiNa Maminky, Miminka a Nápady. Na Babí 190 Police nad Metují 549 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Občanské sdružení Mateřské centrum MaMiNa Maminky, Miminka a Nápady Na Babí 190 Police nad Metují 549 54 OBSAH 3 - Mateřské centrum - právní postavení sdružení, jeho cíle a poslání

Více

Centrum pomoci rodinám s dvojčaty a vícerčaty. Klub dvojčat a vícerčat

Centrum pomoci rodinám s dvojčaty a vícerčaty. Klub dvojčat a vícerčat Centrum pomoci rodinám s dvojčaty a vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 O NÁS Naše cíle a poslání poskytovat rodinám podporu a informace o vývoji, výchově a specifikách dvojčat a vícerčat

Více

Vzdělávání a podpora osvojitelských a pěstounských rodin 2 46 2 131 000 1 491 000 1 321 000 924 700

Vzdělávání a podpora osvojitelských a pěstounských rodin 2 46 2 131 000 1 491 000 1 321 000 924 700 Název žadatele Obec Z as tř eš. Název projektu Uznané organizace Příloha č. 2 Do t. Ob l. Po čet bo dů Celkový rozpočet Požadovaná dotace Požadavek po odečtení zbyt. nákl. Přidělená dotace HoSt Home -

Více

HISTORIE BERUŠKY. Berušku" založily nadšené maminky v srpnu 2005 a v září byla slavnostně otevřena v Bezděkovské ulici.

HISTORIE BERUŠKY. Berušku založily nadšené maminky v srpnu 2005 a v září byla slavnostně otevřena v Bezděkovské ulici. HISTORIE BERUŠKY Berušku" založily nadšené maminky v srpnu 2005 a v září byla slavnostně otevřena v Bezděkovské ulici. Rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Počet členů 32 63 63 87 72 95 Počet návštěv

Více

Výroční zpráva 2011. Občanské sdružení Borůvka

Výroční zpráva 2011. Občanské sdružení Borůvka Výroční zpráva 2011 Občanské sdružení Borůvka Úvodní slovo Vážení přátelé a příznivci, již tradičně touto dobou jarního sluníčka hodnotíme předešlý rok činnosti Občanského sdružení Borůvka. Rozsah naší

Více

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice Modelový návrh komunikačního plánu pro školní rok 2020/2021 Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice červen 2019 1. Hodnocení hlavních komunikačních a motivačních aktivit SPŠ průkopnické Webové

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena Milí příznivci CIC, zde jsou novinky z Centra pro integraci cizinců, o.p.s., zaměřené na prázdninový režim. Kurzy češtiny pro cizince Kurzy češtiny budou probíhat i v létě ještě než si přečtete jejich

Více

Žebřík, o. s. Nástroj praktické pomoci, aby se lidé mohli dostat výš.

Žebřík, o. s. Nástroj praktické pomoci, aby se lidé mohli dostat výš. Žebřík, o. s. Žebřík, o. s. Nástroj praktické pomoci, aby se lidé mohli dostat výš. Oblast působení okres Prostějov, Olomoucký kraj Poskytujeme sociální, vzdělávací a integrační aktivity. Naše aktivity

Více

Zapsaný spolek ROSa Mnichovice Bezručova 346, 251 64 Mnichovice e-mail: rosa.mnichovice@seznam.cz www.zsmnichovice.cz

Zapsaný spolek ROSa Mnichovice Bezručova 346, 251 64 Mnichovice e-mail: rosa.mnichovice@seznam.cz www.zsmnichovice.cz Zapsaný spolek ROSa Mnichovice Bezručova 346, 251 64 Mnichovice e-mail: rosa.mnichovice@seznam.cz www.zsmnichovice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI, rok 2013 / 2014 Obsah: 1/ Charakteristika spolku 2/ Cíle

Více

ING Bank fond Nadace Terezy Maxové dětem

ING Bank fond Nadace Terezy Maxové dětem ING Bank fond Nadace Terezy Maxové dětem Informace pro média Listopad 2010 Stance Communications, Salvátorská 931/8, 110 00 Praha 1, tel.: 224 810 809, fax.: 224 225 766-1- Obsah: 1 O ING Bank fondu Nadace

Více

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více