1. Úvodní slovo. Jediné, co ti bude patřit navždy je to, co dáš druhým. Edgar Cayce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Úvodní slovo. Jediné, co ti bude patřit navždy je to, co dáš druhým. Edgar Cayce"

Transkript

1

2 Obsah 1. Úvodní slovo, poděkování 2. Poslání a cíle činnosti 3. Činnost 4. Statistika 5. Organizační struktura 6. Prezentace 7. Finanční zpráva 8. Plány sdružení na rok Spolupráce 2

3 1. Úvodní slovo Jediné, co ti bude patřit navždy je to, co dáš druhým. Edgar Cayce Přestože hodnotit vlastní skutky bývá často ošidné, občas se zastavit, ohlédnout zpět, zamyslet se nad minulým a promyslet další směřování bývá životu naopak většinou ku prospěchu. Rok 2011 se stal pro naši Mateřídoušku rokem v mnoha ohledech zlomovým. Pracujeme s rodinami. Denně se setkáváme s maminkami, tatínky, často i s babičkami a dalšími členy rodin. Proto nemusíme zkoumat složité sociologické studie o stavu naší společnosti, dochází-li ke změnám, víme to jako první. Naše citlivé radary nám tak již v loňském roce napověděly, že v rodinách začíná pomalu vzrůstat nespokojenost a napětí, které se ale nově netýkalo pouze společensky znevýhodněných skupin. Asi jako když se na klidném moři, které až dosud čeřily jen malé, ojedinělé vlnky, náhle zvedne jediná vlna, velká tak, že se zdá, že nikde ani nezačíná, ani nekončí. Najednou tu zkrátka je a je všude kolem vás. Ačkoliv tehdy bylo naše pozorování víceméně pouze na úrovni pocitů, okamžitě jsme reagovali. Rozhodli jsme se úmyslně pozastavit další narůstání našich aktivit, přestože odměny a ocenění za mimořádnou práci našeho mateřského centra přicházely v té době doslova ze všech stran a slízávat smetánku bylo samozřejmě velmi příjemné. Další smetánku jsme ale oželeli a maximum sil jsme již koncem roku 2010 napnuli k pomoci místním rodinám. Hned počátek roku 2011 nám dal za pravdu a naše rozhodnutí se bohužel ukázalo být téměř prorockým. Během prvních třech měsíců se naše neurčité pocity změnily v konkrétní dopady nové politiky plošných úspor na občany a rodiny v našem regionu. V takových dobách mají centra jakými je i Mateřídouška okamžitě o zábavu postaráno. Jenže ani naše Centrum pro rodiny s dětmi nezůstalo novou politikou ušetřeno. Dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí nám byla zkrácena na takovou výši, kdy již ekonomicky není možné centrum udržet již téměř jinak, než-li jako čistě dobrovolnickou organizaci. Bez jakékoliv nadsázky proto tedy musím napsat, že v roce 2011 se nám podařilo nemožné, jestliže jsme Centrum Mateřídouška Hejnice udrželi takřka v původním rozsahu služeb. Ovšem s vypětím všech sil. Energii, kterou jsme již léta věnovali všem představitelným formám rozvoje rodinného a komunitního života v Hejnicích jsme nyní museli napřít především k zajištění náhradních finančních zdrojů a podařilo se. Maminky, děti a další rodinní příslušníci zvyklí na existenci našeho centra v Hejnicích, na jeho programy, akce a pomoc nepocítili z naší strany omezení aktivit. Většího úspěchu jsme myslím, alespoň pro tuto chvíli dosáhnout nemohli. Zítřek je jednou velkou neznámou... Ale naše mnohaleté zkušenosti nám nekompromisně velí udržet Mateřídoušku! Ať už ve stávající profesionálně vedené formě Občanského sdružení, nebo alespoň jako dobrovolnickou organizaci. Podstatné je jediné: zachovat v Hejnicích místo, ostrůvek klidu, dobré nálady, zábavy i poučení pro maminky, jejich děti a všechny rodiny, které touží po plnohodnotném životě a skutečném SPOLUžití v našem městě. Více, než v předešlých letech naší existence proto letos skutečně z hlouby srdcí děkujme všem, kteří často i přes vlastní složitou ekonomickou situaci neodmítli pomoc a rozhodli se podpořit další život prorodinného centra Mateřídouška v Hejnicích. Stejně tak děkujeme i všem, kteří nám přispěli i jakoukoliv jinou, nežli jen finanční pomocí. 3

4 2. Poslání a cíle činnosti Centrum Mateřídouška, o. s. bylo založeno v dubnu 2003, jako nezávislé, dobrovolné občanské sdružení (nezisková organizace). Funguje na principu vlastní aktivity členů, především matek, ostatních rodinných příslušníků a jejich dětí. Posláním sdružení je podpora fungující rodiny, prostřednictvím aktivizačních, vzdělávacích, volnočasových aktivit pro rodiče a děti. Hlavním cílem činnosti sdružení pro naplňování poslání je provozování mateřského a rodinného centra, jako zařízení zaměřující se zejména na sociální prevenci rodin s dětmi, na podporu a rozvoj komunitního života, dále na rovnost všech, bez rozdílu věku, pohlaví a vyznání. Za svoji činnost získalo Centrum Mateřídouška, o. s. v roce 2006 certifikát Společnost přátelská rodině V roce 2009 získalo sdružení status Organizace uznatelná MPSV na léta pro činnost v oblasti prorodinných aktivit 4

5 Centrum Mateřídouška, o. s. nabízí: 1) POMOC SVÉPOMOCÍ - Vzájemné naslouchání - Výměnu zkušeností - Dávání a příjímání - Vzájemnou službu - Laické poradenství 2) PROGRAMY a) Pravidelné - Volná herna - Klubová setkání - Tématické oslavy svátků a tradic v průběhu roku b) Mimořádné - Projektové aktivity - Celorepublikové kampaně - Vzdělávací aktivity (besedy, přednášky, semináře, kurzy) - Volnočasové aktivity - Pobytové akce - Akce pro veřejnost (výstavy, divadla, oslavy svátků Vánoce, Velikonoce) 3) PORADNY - Rodinná poradna s kontaktní linkou - Poradna rané péče s kontaktní linkou - Kontaktní linka laktační poradny 4) DOPROVODNÉ SLUŽBY - Internet, inzerce, databáze odborných poraden, paralelní hlídání dětí, knihovna s odbornou rodinnou tématikou, CD, DVD. 5) INTEGRACI - Rodičům na mateřské dovolené prostor pro osobní růst. - Dětem přirozené prostředí vrstevníků, příprava do mateřské školky. 6) PREVENCI - Společenství v centru umožňuje na principu příkladu včasné pojmenování problémů a hledání jejich řešení. Společně tak předcházíme zbytečným konfliktním situacím. V centru se rodiny také učí efektivně využívat volný čas, čímž dochází k podpoře a posilování partnerských a rodinných vztahů. 7) SPOLUPRÁCE - S organizacemi, institucemi, sdruženími, nadacemi se stejnou sférou zájmů. 8) ŠKOLU OBČANSKÉHO ŽIVOTA - Založení občanského sdružení a podílení se na činnosti shánění prostorů, financí, budování samosprávy, zajišťování programů, psaní projektů, komunikace s veřejností, vyžaduje orientaci v zákonech, těsný kontakt s obecními úřady a zájem o obecné dění. 5

6 3. Činnost roku 2011 Řádná valná hromada sdružení proběhla Jednání rady sdružení proběhly Kontrola hospodaření proběhla Celoroční provoz poskytovaný prostřednictvím pravidelného programu, mimořádných a projektových akcí, které jsou součástí ročního plánu organizace. PRAVIDELNÝ PROGRAM: zahrnoval dopolední a odpolední programy, které byly k dispozici návštěvníkům od pondělí do pátku. PRO RODIČE S DĚTMI od 0-6 let věku: Prostory centra byly k dispozici návštěvníkům pro společná setkávání, sdílení a předávání zkušeností z oblasti rodinných kompetencí. (Volná herna, klubová setkání, vzdělávací programy, poradna rané péče, kontaktní linka rodinné a laktační poradny, pobytové akce). PROJEKTOVÉ AKCE A KAMPANĚ: Akce realizované v rámci celorepublikových kampaní Sítě mateřských center zaměřené na podporu a zapojení rodičů a dětí do dění rodinného centra, obce s cílem posílit tak místní společenství. Akce zaměřené na podporu a zkvalitňování partnerských, manželských vztahů a posilování rodičovských kompetencí. Součástí činnosti sdružení byly i nepravidelné aktivity z projektů, které byly zaměřeny především na podporu fungující rodiny. PRO RODIČE S DĚTMI: pohybové programy, výtvarné dílny, pobytové akce, vzdělávací programy (přednášky, besedy, semináře, poradna pro rodinu, kontaktní linka). PRO PARTNERSKÉ A MANŽELSKÉ PÁRY, RODIČE, ŽENY, MUŽE: Prostory centra byly stejně tak k dispozici návštěvníkům pro společné setkávání, sdílení a předávání zkušeností z oblasti partnerství a na podporu a posilování rodičovských kompetencí. Výtvarné dílny, Klub zdraví, pobytové akce, vzdělávací programy (přednášky, besedy, semináře, individuální poradna). Při programech byl nabízen paralelní program pro děti. PRO RODINY: Víkendové, zimní a letní pobyty, výlety, divadelní představení, výstavy, akce pro veřejnost konané v průběhu roku - oslavy svátků a tradic. MIMOŘÁDNÉ AKCE: Zahrnovaly aktivity, které byly k dispozici návštěvníkům v pracovních dnech v odpoledních hodinách a o víkendech. (možnost účasti celé rodiny) 6

7 Poskytované služby v období od ledna do prosince 2011 Pravidelné programy, doprovodné služby PONDĚLÍ - PÁTEK VOLNÁ HERNA (pro rodiče s dětmi bez omezení věku) ŠKOLIČKA I (pro rodiče s dětmi od 0 1roku) ŠKOLIČKA II (pro rodiče s dětmi od 1 2 let) ŠKOLIČKA III (pro rodiče s dětmi od 2 let) KLUB ZDRAVÍ (pro rodiče) KLUB DVOJČAT A VÍCERČAT PARTNERSTVÍ (pro partnery, jednou měsíčně) ZPÍVÁNKY (pro rodiče s dětmi od 3 6 let) ŠIKULKY I (pro rodiče s dětmi od 3 6 let) ŠIKULKY II (pro ženy) MINIHOPPÍK (pro děti od 3 6 let) DOBROVOLNICTVÍ I a II DOPOLEDNÍ MAMAKLUB S PARALELNÍM HLÍDÁNÍM DĚTÍ VEČERNÍ MAMAKLUB AKTIVNÍ MATEŘSTVÍ (pro partnerské dvojice, těhotné ženy, rodiče) PLAVÁNÍ A SAUNOVÁNÍ (pro rodiče s dětmi od 0,5-3 roku) SOLNÁ JESKYNĚ (pro rodiče s dětmi od 0,5-6 roků) PORADNA PRO RODINU PORADNA RANÉ PÉČE (pro rodiče) INDIVIDUÁLNÍ PORADNA PRO RODINU KONTAKTNÍ LINKA RODINNÉ PORADNY KONTAKTNÍ LINKA RANÉ PÉČE (pro rodiče) INTERNET, KNIHOVNA, INZERCE, DATABÁZE, 7

8 Mimořádné akce Leden Beseda, preventivní program, kreativní dílna,program s Dětským domovem Valná hromada Seminář Ambasadorka Seminář Ambasadorka Týdenní pobyt - Jindřichův Dům Únor Masopust, v rámci kampaně Masopust x Seminář Ambasadorka Seminář Ambasadorka Týdenní zimní pobyt Dimrovka Seminář Efektivní využití volného času Národní týden manželství Březen Seminář Zdravý úsměv v mateřských centrech Seminář Ambasadora Kurz efektivního rodičovství Kurz efektivního rodičovství Seminář Ambasadorka Setkání v úzkém kruhu, programy s Dětským domovem Kurz efektivního rodičovství Kurz efektivního rodičovství Seminář Zdravý úsměv v mateřských centrech Seminář Zdravý úsměv v mateřských centrech Duben Tvůrčí a relaxační pobyt Zážitkový seminář Zdravý životní styl Seminář Ambasadorka Odborný seminář s Mgr. Igorem Pavelčákem Založení centra Pobyt, Soví noc- Jizerka u Kořenova Velikonoční tvoření pro rodiče s dětmi x Seminář Ambasadorka Seminář Ambasadorka x Seminář Ambasadorka Čarodějnice 8

9 Květen Seminář Chraňte své děti proti infekcím Sjíždění řeky Orlice Seminář Ambasadorka x Seminář Chraňte své děti proti infekcím Seminář Ambasadorka Seminář Chraňte své děti proti infekcím Den matek Seminář Ambasadorka Seminář Chraňte své děti proti infekcím x Seminář Ambasadorka x Seminář Chraňte své děti proti infekcím Přijďte pobejt (kampaň) Seminář Chraňte své děti proti infekcím Seminář Ambasadorka Respekt k porodu (kampaně) Seminář Zdravý úsměv v mateřských centrech Pohádkový les Červen Seminář Ambasadorka Seminář Ambasadorka Seminář Ambasadorka Seminář Zdravý úsměv v mateřských centrech Táta dneska frčí, kampaň, sportovní odpoledne Seminář Ambasadorka x Seminář Ambasadorka Seminář Ambasadorka Zahradní slavnost, programy s Dětským domovem Červenec Společné stanování (DD a rodiny z CM) 16x Prázdninová volná herna Společné stanování pro muže a ženy Seminář-Partnerské vztahy a rodina Oplatka v Libverdě Procházka s piknikem Výlet na rozhlednu Srpen 18x Prázdninová volná herna Závody na odstrkovadlech Indiánský pobyt pro rodiče s dětmi Pobyt s pohádkou Seminář Psychosomatické hry Návštěva Indiánského tábora Seminář-Partnerské vztahy a rodina Poznávací a naučná stezka Hejnice Návštěva ZOO Liberec 9

10 Září Seminář Partnerské vztahy a rodina-stres Setkání v úzkém kruhu, programy s Dětským domovem Sportovní dopoledne, programy s Dětským domovem Seminář Zdravý úsměv v mateřských centrech Jizerská nota, kreativní dílna Říjen x Seminář Ambasadorka x Seminář Ambasadorka x Seminář Zdravý úsměv v mateřských centrech Seminář První pomoc u dětí Seminář Zdravý úsměv v mateřských centrech Společný výlet, programy s Dětským domovem Seminář Partnerské vztahy a rodina Seminář Ambasadorka Seminář Ambasadorka Seminář Ambasadorka Noční přechod Jizerských hor Ozdravný pobyt na chatě Jindřichův Dům Seminář Zdravý úsměv v mateřských centrech Seminář Zdravý úsměv v mateřských centrech Listopad x Seminář Ambasadorka Seminář Ambasadorka Seminář Zdravý úsměv v mateřských centrech Seminář Ambasadora Martinské slavnosti-tvoření Martinský průvod Tvůrčí a relaxační pobyt Seminář Zdravý úsměv v mateřských centrech Seminář Partnerské vztahy a rodina Seminář Ambasadorka Seminář Ambasadorka Seminář Zdravý úsměv v mateřských centrech Seminář Zdravý úsměv v mateřských centrech Seminář Zdravý úsměv v mateřských centrech Seminář Ambasadorka Výlet za kulturou Prosinec Seminář Zdravý úsměv v mateřských centrech Vánoční strom Seminář Zdravý úsměv v mateřských centrech Seminář Partnerské vztahy a rodina 10

11 Projekty, realizované Centrem Mateřídouška, o. s. (2011) Rodiče dětem Projekt byl podpořen Libereckým krajem Odbor školství mládeže a tělových - podpora a zajištění materiálně - technického vybavení centra Jak to vypadá doma? Projekt byl podpořen Nadace Terezy Maxové dětem Zdravé mezilidské vztahy, rodiny a společnost 2011 Projekt byl podpořen Ministerstvem práce a sociálních věcí - Tento projekt byl připraven na základě vypsání dotačního řízení MPSV - programu na podporu rodiny. Byl zaměřen na zlepšování a posilování partnerských, manželský dvojic, rodičů, celých rodin. - pokračující spolupráce s Dětským domovem ve Frýdlantě (2005) Ambasadorky Projekt byl podpořen MCentra - poskytnutí odborných informací rodičům z oblasti kojení, výživy, péče o malé děti Fungující rodina zdravá společnost Projekt byl podpořen Nadací EURONISA - poskytnutí odborných informací a motivace rodičů k cílevědomému a dlouhodobému zlepšování vztahů v jejich rodině a tím v konečném důsledku upevnit stabilitu a funkce rodiny. Zdravý úsměv v mateřských centrech Projekt byl podpořen Liftec CZ s.r.o. - zavedení preventivního a zdravotně podpůrného programu v mateřských centrech ČR (pro těhotné ženy, rodiče a děti) s cílem zlepšení a fixaci správných orálně hygienických návyků. Dosažení vědomostí odpovídajících věku o zubním kazu a možnostech jeho prevence. Proškolení zástupkyň MC v ČR. Aktivizační zařízení pro rodiny s dětmi v Hejnicích 2011 Projekt byl podpořen Ministerstvem práce a sociálních věcí - Program na podporu zařízení služeb prevence sociálního vyloučení pro rodiče pečující o děti. Tento projekt byl připraven na základě vypsání dotačního řízení MPSV - programu na podporu rodiny. Byl zaměřen na provoz Centra Mateřídouška, o. s. a dalších rodinných aktivit sdružení, hradí částečně mzdové a režijní náklady organizace v roce 2011, týká se oblasti péče o rodiny s malými dětmi. 11

12 Kampaně, do kterých se Centrum Mateřídouška zapojilo Masopust Podporoval návrat lidových tradic do místních komunit. Cílem kampaně bylo mimo jiné zapojit rodiče i děti do dění v mateřském centru a v celé obci a posílit tak místní společenství. Přispěli jsme tak k propojování celé občanské společnosti. Národní týden manželství Celorepubliková kampaň, Síť mateřských center stála u založení tradice Národního týdne manželství a mateřská centra se pravidelně připojují k této kampani pořádáním nejrůznějších aktivit. Letošní hlavní motto kampaně Dobré manželství není samozřejmost si kladlo za cíl rozšířit slova manželského slibu V bohatství i v chudobě. Přijďte pobejt Mezinárodní den rodiny se před třemi lety stal motivací k vyhlášení kampaně, jejímž hlavním cílem je představit mateřská centra jako službu rodině. Cílem kampaně je v rámci Mezinárodního dne rodiny představit široké veřejnosti, odborníkům, představitelům obce, sponzorům (stávajícím i případně budoucím) a médiím vaše mateřské centrum jako službu. Respekt k porodu Tento týden je každoročně vyhlašován v květnu jako celosvětová akce. Chceme upozornit na celospolečenský dosah fenoménu porodu a napomoci prosazování nejnovějších výsledků vědeckých výzkumů do porodnické praxe. Táta dneska frčí, kampaň, sportovní odpoledne Společná kampaň Sítě mateřských center o. s. a Ligy otevřených mužů o. s., jejímž cílem bylo posílení role otce, jejich aktivace a vtažení otců do života mateřských center. 12

13 13 4. Statistika

14 Počet realizovaných akcí a programů akcí s účastí 749 osob za rok akcí s účastí osob za rok akcí s účastí osob za rok akcí s účastí osob, 206 pravidelných programů, 43 mimořádných akcí akcí s účastí osob 198 pravidelných programů, 66 mimořádných akcí aktivit s účastí 7461 osob (3567 dospělých, 3894 dětí) 423 pravidelných programů, 62 mimořádných akcí aktivit s účastí osob (6463 dospělých, 6777 dětí) 811 pravidelných programů, 102 mimořádných akcí aktivit s účastí (6933 dospělých, 4673 dětí) 778 pravidelných programů, 92 mimořádných akcí, včetně doprovodných služeb aktivit s účastí (6502 dospělých, 4219 dětí) 723 pravidelných programů, 158 mimořádných akcí, bez doprovodných služeb 14

15 5. Organizační struktura Rozhodovací orgán Rada sdružení - aktivní členové, podílející se dobrovolně na chodu sdružení Pavlína Bartošová - statutární zástupce, předsedkyně sdružení Alena Nováková - statutární zástupce, místopředsedkyně sdružení Pavla Petrnoušková členka rady sdružení Alena Bělochová členka rady sdružení Monika Gašpieriková členka rady sdružení Kontrolní orgán Revizní komise Radka Čapková - členka revizní komise Výkonný tým Pavlína Bartošová Alena Nováková Pavla Petrnoušková Jiřina Radoušová Jana Bušová Markéta Dostálová Ing. Tomáš Kahan Ing. Stanislav Budka Mgr. Zdeňka Kozlovská Ladislav Novák Marie Litošová Lubomír Bartoš Marcela Praunová Miroslava Kolářová Bohumír Litoš Renata Skrbková Mgr. Radka Kyselová Miroslav Novák Eva Kolářová Ing. Libor Štrom Markéta Plecháčová Plášilová Irena Irena Jirgešová Alena Bělochová Hanková Petra Dobrovolníci - osob (podílejících se na činnosti sdružení) Zaměstnanci - HPP 5 osob leden- srpen 4 pracovní místa září prosinec 3 pracovní místa DPP 10 osob v průběhu roku 13 pracovních míst 15

16 6. Prezentace Sdružení vytvořilo a spravuje vlastní webové stránky na kterých jsou mimo jiné zveřejněny výroční zprávy a průběhy všech projektů. Aktuální stav návštěvnosti webových stránek 29697, facebook. Odkazy máme umístěny také u našich partnerů a oborových spolupracovníku: Sdružení pravidelně přispívá svými upoutávkami či reakcemi na různé akce do zpravodajů města Hejnice a Raspenava. V průběhu roku vyšlo několik článků v časopise Máma a já, Bulletin Sítě MC, v Libereckém deníku. Veškerou mediální odezvu evidujeme a slouží k dispozici našim členům. Na propagaci svých aktivit pro své klienty sdružení využívá nástěnky ve svých prostorách, vývěsné plochy v Hejnicích, Raspenavě, Frýdlantě, Novém Městě pod Smrkem, Bílém Potoce, informačních centrech, Základní a mateřské škole v Hejnicích; v oddělení nemocnice Frýdlant, v čekárnách dětských lékařů, v knihovnách apod. Členům jsou rozesílány dle potřeby info y. 16

17 17 7. Finanční zpráva

18 Jak nás můžete podpořit? Sponzorským finančním darem v libovolné výši Sponzorskou službou nebo věcným darem, dle vašich možností Sponzorskou propagací naší organizace na Vašich webových stránkách Dobrovolnou prací Svou účastí na našich akcích a programech Slevou z Vámi poskytovaných služeb Máte možnost stát se partnery našich programů a jejich prostřednictvím podpořit realizaci našich cílů, můžete podpořit konkrétní projekt nebo akci číslo účtu je: /0800 Přínos pro vás Garance efektivně vynaložených prostředků Dobré jméno a uznání mezi obyvateli obce Upevnění vzájemných sousedských vztahů a pocitu sounáležitosti Vynaložení prostředků pro dobrou věc 18

19 8. Plány sdružení na rok 2012 Nadále budeme pokračovat v činnosti v souladu s posláním a dlouhodobými cíli sdružení, včetně projektu ve spolupráci s Dětským domovem Frýdlant. Regionální spolupráce v rámci Sítě mateřských center o. s. i nevládních neziskových organizací je samozřejmostí. Nadále budeme pokračovat v aktivizačních a poradenských službách pro rodinu. Hlavní cíle: - udržení a zachování stávající nabídky služeb rodinám s dětmi - pružně reagovat na měnící se potřeby rodin s malými dětmi - zapojit co nejvíce rodičů do aktivit a zvýšit jejich podíl na vývoji sdružení - chceme nadále rozvíjet dobrovolnictví v naší organizaci - pokračovat ve vzdělávání pracovníků - obohacovat společenský a kulturní život v Hejnicích - vytvářet vhodné pracovní příležitosti ve spolupráci s Úřadem práce - nadále hájit zájmy rodin s dětmi - pokračovat v úspěšné spolupráci se stávajícími partnery 19

20 9. Spolupráce a podpora Finanční dary, podpora Ministerstvo práce a sociálních věcí Úřad práce Nadace Terezy Maxové dětem Krajský úřad Libereckého kraje Nadace EURONISA Knorr-bremse Hejnice Město Hejnice Obec Lázně Libverda Obec Bílý Potok Město Raspenava Magna Exteriors & Interiors s. r. o. Valbek, spol. s r.o. Truhlářství Miloš Zástěra zakázková výroba nábytku M+S, spol. s.r.o. Pekařství, Hejnice Beran a syn, elektro firma Pink - Ladislav Škarýd Killich s.r.o. Folda, s.r.o. Adapto s.r.o. Lékárna RNDr. Brigita Ročková Hejnice Jana Schejbalová, nákup a prodej s.r.o. SRPDŠ při ZŠ Hejnice Sdružení Za lepší Hejnice, o. s. Sdružení pro sport a volný čas o. s. Hanusová Olga Materiální dary, podpora Liftec CZ, s.r.o. Egmont ČR, s.r.o. Řeznictví Klouček, Raspenava Ovoce a zelenina Jiřina Lipenská, Hejnice Potraviny Petříček Hejnice Autoplachty Michal Ryška Stráž nad Nisou Geoprint s.r.o. Liberec Freeline s.r.o. Liberec P Print s.r.o. - Liberec Potraviny Měděnka Hejnice Herap Pavel Šomjak Mocca spol. s.r.o. Šapito Raspenava Acera s.r.o., Raspenava Pekařství Šumava group, a. s. ČS Hejnice, Kontakt s.r.o. Hejnice Česká spořitelna, pobočka Hejnice Tomáš Hradil Hejnice Služby a slevy Hejnický zpravodaj Raspenavský zpravodaj Lubomír Bartoš Elektro Hejnice Dělnický dům Milan Polanský, Hejnice Síť mateřských center Služby města Hejnice Pavel Jung ANNOS Petr Bíma - Graphic & Design studio Spolupracující organizace Síť mateřských center o. s. Úřad práce Liberec, pobočka Frýdlant Městský úřad Frýdlant Soukromá rodinná praxe Mgr. Igor Pavelčák Liberec Odbor sociální ochrany dětí Frýdlant Pedagogicko- psychologická poradna Liberec, pobočka Raspenava Mateřská a rodinná centra Libereckého kraje Mateřská a rodinná centra celorepublikový projekt Zdravý úsměv v MC Dětský domov Frýdlant Středisko rané péče Liberec Infocentrum Lázně Libverda Infocentrum Frýdlant Kancelář Mikroregionu Frýdlantsko a MASiF Communio, s.r.o. Fórum Dárců o. s. ČČK Liberec Občanské sdružení D Základní a mateřská škola Hejnice Mezinárodní centrum duchovní obnovy Hejnice Za lepší Hejnice o. s. Sbor dobrovolných hasičů Hejnice Sbor dobrovolných hasičů Heřmanice Občanské sdružení Jizerské aktivity Optys s.r.o. Poděkování Proto nám nezbývá, než závěrem této zprávy všem, kdo se na činnosti Centra Mateřídouška, o. s. jakýmkoliv způsobem podílejí, naprosto upřímně a hluboce poděkovat! 20

21 21

22 CENTRUM MATEŘÍDOUŠKA, o. s. Výroční zpráva 2011 Zpracovala: Pavlína Bartošová, Alena Nováková, Miroslava Kolářová Grafická úprava: Petr Bíma, Foto: Archiv Centrum Mateřídouška, o. s. Datum uzávěrky: 10. června 2012 Náklad: 50 ks Kontaktní a identifikační data CENTRUM MATEŘÍDOUŠKA, o. s. Sídlo: Petra Bezruče 387 CZ Hejnice Liberecký kraj IČ: Číslo účtu: /0800 Kontaktní osoba: Pavlína Bartošová předsedkyně sdružení Mobil:

Obsah. 1. Úvodní slovo, poděkování. 2. Poslání a cíle činnosti. 3. Činnost. 4. Statistika. 5. Organizační struktura. 6. Prezentace. 7.

Obsah. 1. Úvodní slovo, poděkování. 2. Poslání a cíle činnosti. 3. Činnost. 4. Statistika. 5. Organizační struktura. 6. Prezentace. 7. Obsah 1. Úvodní slovo, poděkování 2. Poslání a cíle činnosti 3. Činnost 4. Statistika 5. Organizační struktura 6. Prezentace 7. Finanční zpráva 8. Plány sdružení na rok 2011 9. Spolupráce 2 1. Úvodní slovo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek Rodina je obojí, jak základní jednotkou společnosti, tak kořenem kultury. Je to neutuchající zdroj podpory, obhajoby, ujištění a emocionálního

Více

Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonekpraha@seznam.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonekpraha@seznam.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonekpraha@seznam.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 KONTAKTNÍ A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ORGANIZACE Název občanského sdružení:

Více

Výroční zpráva. občanského sdružení Rodina a dítě. Poděbrady

Výroční zpráva. občanského sdružení Rodina a dítě. Poděbrady Výroční zpráva občanského sdružení Rodina a dítě 2012 Poděbrady Obsah Úvodní slovo 2 Cíl činnosti 3 Co děláme 4 Historie MC 5 Statistika návštěvnosti 6 Pravidelné akce 7 Mimořádné akce 9 Projekty a kampaně

Více

Výroční zpráva 2010. www.klubickokm.cz

Výroční zpráva 2010. www.klubickokm.cz 1 Výroční zpráva 2010 V budoucnu bude úplně jedno, kolik máme na účtu, kde bydlíme a jaké máme auto. Bude důležité, kolik času jsme věnovali dětem (neznámý autor) 2 Obsah Obsah...2 Úvodní slovo...3 Poslání...5

Více

MOTTO: Ujít extra míli VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM GENERACE, O.P.S. Palachova 504/7, 460 01 Liberec 1. adffda. www.centrumgenerace.cz

MOTTO: Ujít extra míli VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM GENERACE, O.P.S. Palachova 504/7, 460 01 Liberec 1. adffda. www.centrumgenerace.cz MOTTO: Ujít extra míli VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM GENERACE, O.P.S. Palachova 504/7, 460 01 Liberec 1 adffda www.centrumgenerace.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM GENERACE, O.P.S. OBSAH 2014 PREAMBULE... 2 1. ORGANIZAČNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonekpraha@seznam.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonekpraha@seznam. Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonekpraha@seznam.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 vypracováno v souladu s pravidly stanovenými v rámci SRS (Social

Více

RODINNÉ CENTRUM SLUNEČNÍK O. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

RODINNÉ CENTRUM SLUNEČNÍK O. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 RODINNÉ CENTRUM SLUNEČNÍK O. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 OBSAH Naše poslání a cíle... 1 Naše služby... 2 Členská struktura a Pracovní tým... 3 Aktivity roku 2012... 4 Pravidelné aktivity... 5 Zrealizované akce...

Více

... pohodové dítě...... pohodoví rodiče...... fungující rodina...... spokojená společnost.

... pohodové dítě...... pohodoví rodiče...... fungující rodina...... spokojená společnost. Rodičovské Centrum Domeček o.s. výroční zpráva za období srpen 2006 srpen 2007 ... pohodové dítě...... pohodoví rodiče...... fungující rodina...... spokojená společnost. obsah: Úvodní slovo 4 Poslání a

Více

OBSAH. akce vždy ráda přijedu.

OBSAH. akce vždy ráda přijedu. 2 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO O SDRUŽENÍ cíle sdružení strategické cíle orgány a jejich činnost organizační schéma významné události z historie organizace AKCE SDRUŽENÍ 1. benefiční akce - Pálení čarodějnic burza

Více

Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Slepota odděluje člověka od věcí, hluchota od lidí. Helena Kellerová hluchoslepá spisovatelka a publicistka Vážení přátelé, ráda

Více

Výroční zpráva Výroční zpráv d 9 b q f gc i k t 3 2009

Výroční zpráva Výroční zpráv d 9 b q f gc i k t 3 2009 Výroční zpráva d 9b c qg f i t k 3 2009 Úvodem... Dostáváte do ruky výroční zprávu za rok 2009. V tomto roce jsme se zaměřili na zkvalitňování naši činnosti, zejména služeb azylového domu. V našem sdružení

Více

Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonek@centrum.cz

Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonek@centrum.cz Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonek@centrum.cz VÝROČNÍ 2011 ZPRÁVA 1 KONTAKTNÍ A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ORGANIZACE Název občanského sdružení:

Více

Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov

Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. - ICOS Český Krumlov,

Více

6. průběžná zpráva o naplňování. Střednědobé rozvojové koncepce sociálních služeb v Plzni pro období let 2008-2015

6. průběžná zpráva o naplňování. Střednědobé rozvojové koncepce sociálních služeb v Plzni pro období let 2008-2015 6. průběžná zpráva o naplňování Střednědobé rozvojové koncepce sociálních služeb v Plzni pro období let 2008-2015 Bilance období: červen 2012 květen 2013 Zpracoval: Odbor sociálních služeb Magistrátu města

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA RODINNÉ CENTRUM PEXESO VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PEXESO 1 Z 19

VÝROČNÍ ZPRÁVA RODINNÉ CENTRUM PEXESO VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PEXESO 1 Z 19 VÝROČNÍ ZPRÁVA RODINNÉ CENTRUM PEXESO 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PEXESO 1 Z 19 KONTAKTY Rodinné centrum Pexeso, občanské sdružení registrováno Ministerstvem vnitra ČR dne 23. 1. 2006 pod číslem VS /1 1/62961/06

Více

Výroční zpráva. Centrum Generace, o. s.

Výroční zpráva. Centrum Generace, o. s. Výroční zpráva 2012 Hodnota našeho člověčího života je závislá na hodnotách, které jsou v nás. Lidé si stvořují svůj lidský svět; je v něm to, co do něho vkládáme. Josef Čapek Centrum Generace, o. s. Palachova

Více

pohodové dítě pohodoví rodiče fungující rodina spokojená společnost.

pohodové dítě pohodoví rodiče fungující rodina spokojená společnost. Rodičovské Centrum Domeček o.s. výroční zpráva za rok 2007 pohodové dítě pohodoví rodiče fungující rodina spokojená společnost. obsah: Úvodní slovo 4 Poslání a cíle 5 Zaměření činnosti Rodičovského Centra

Více

ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ

ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ K základním bodům dění v r. 2008 se tentokrát vyjádří oba členové řídícího tandemu Amalthey, Martina Pojmonová (výkonná ředitelka) a David Svoboda (odborný ředitel). Co považuješ za významné události minulého

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Prokopa Holého 1269, Čelákovice 250 88. Stankovského 1650, Čelákovice www.rc-routa.cz info-routa@seznam.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Prokopa Holého 1269, Čelákovice 250 88. Stankovského 1650, Čelákovice www.rc-routa.cz info-routa@seznam.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 název organizace: organizační forma: sídlo: provozovna RC: web: e-mail: Rodinné centrum ROUTA, o.s. občanské sdružení Prokopa Holého 1269, Čelákovice 250 88 Prostory MC Čelákovice Stankovského

Více

Výroční zpráva ARCHA 777 Centrum přátelské celé rodině Co se nám v roce 2014 podařilo

Výroční zpráva ARCHA 777 Centrum přátelské celé rodině Co se nám v roce 2014 podařilo Výroční zpráva ARCHA 777 Centrum přátelské celé rodině Co se nám v roce 2014 podařilo Navštívit nás můžete: www.archajirkov.cz Zeptat se můžete: mcjirkov@seznam.cz Informace na jednom místě o nás najdete:

Více

7. průběžná zpráva o naplňování. Střednědobé rozvojové koncepce sociálních služeb v Plzni pro období let 2008-2015

7. průběžná zpráva o naplňování. Střednědobé rozvojové koncepce sociálních služeb v Plzni pro období let 2008-2015 7. průběžná zpráva o naplňování Střednědobé rozvojové koncepce sociálních služeb v Plzni pro období let 2008-2015 Bilance období: červen 2013 květen 2014 Zpracoval: Odbor sociálních služeb Magistrátu města

Více

Rodinné centrum Kašpárek Mělník, o.s.

Rodinné centrum Kašpárek Mělník, o.s. Rodinné centrum Kašpárek Mělník, o.s. Výroční zpráva 2012 Stránka 2 OBSAH Úvodní slovo... 4 Co nabízíme... 6 Volnočasové aktivity 2012... 9 Herny... 9 Kroužky... 10 Jednorázové akce pro rodiny... 12 Vzdělávací

Více

Výroční zpráva 2014 Mateřské centrum Klubíčko, o. s. www.klubickokm.cz

Výroční zpráva 2014 Mateřské centrum Klubíčko, o. s. www.klubickokm.cz 1 Výroční zpráva 2014 V budoucnu bude úplně jedno, kolik máme na účtu, kde bydlíme a jaké máme auto. Bude důležité, kolik času jsme věnovali dětem (neznámý autor) 2 Obsah Obsah... 2 Úvodní slovo... 3 Slovo

Více

MATEŘSKÉ CENTRUM PALEČEK

MATEŘSKÉ CENTRUM PALEČEK MATEŘSKÉ CENTRUM PALEČEK Výroční zpráva za rok 2014 Vypracováno v souladu s pravidly stanovenými v rámci Social Reporting Standard SRS (verze 2012) Obsah: Část A 1. Předmět zprávy 1.1 Rozsah 1.2 Cyklus

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA PRO ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA PRO ROK 2012 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MATEŘSKÉ CENTRUM JABLÍČKO VÝROČNÍ ZPRÁVA PRO ROK 2012 E. Floriánové 8, 466 01 Jablonec nad Nisou Tel. 773 270 271, 775 423 321 IČO 270 50 432 jablickomc@seznam.cz http://jablickomc.rajce.idnes.cz

Více

Výroční zpráva 2011 Mateřské centrum Karlovy Vary, o.s. Kollárova 17, 360 09 Karlovy Vary

Výroční zpráva 2011 Mateřské centrum Karlovy Vary, o.s. Kollárova 17, 360 09 Karlovy Vary Výroční zpráva 2011 Mateřské centrum Karlovy Vary, o.s. Kollárova 17, 360 09 Karlovy Vary Obsah 1 Úvodní slovo 2 Kdo jsme 3 Naše služby 4 Historie sdružení 5-6 Významné události 7 Projekty, dotace 8 Víkendové

Více

Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonek@centrum.cz

Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonek@centrum.cz Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonek@centrum.cz VÝROČNÍ 2010 ZPRÁVA 1 KONTAKTNÍ A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ORGANIZACE Název občanského sdružení:

Více

I. Úvodní slovo. II. Historie a současnost

I. Úvodní slovo. II. Historie a současnost VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 I. Úvodní slovo Julia Kristeva v rozhovoru s Pavlou Stańkovou Kőpplovou, (časopis Instinkt, říjen 2008) na otázku Co nejdůležitějšího může dát matka svým dětem? Možnost milovat. Možnost,

Více

Rodičovské Centrum Domeček o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

Rodičovské Centrum Domeček o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Rodičovské Centrum Domeček o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Obsah Úvodní slovo 3 Poslání a cíle 4 Zaměření činnosti Rodičovského Centra Domeček o.s. 5 Historie 5 Finanční zpráva 6 Zhodnocení činnosti RC Domeček

Více