Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání SVĚT KOLEM NÁS. 2. mateřská škola, Nová Paka, Školní 1257

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání SVĚT KOLEM NÁS. 2. mateřská škola, Nová Paka, Školní 1257"

Transkript

1 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání SVĚT KOLEM NÁS 2. mateřská škola, Nová Paka, Školní 1257 Vypracovala: Alena Špíglová, ředitelka školy a kolektiv 4. verze platná od Schváleno na pedagogické radě dne

2 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O MATEŘSKÉ ŠKOLE Název školy: 2. mateřská škola, Nová Paka, Školní 1257 Adresa školy: 2. mateřská škola Školní Nová Paka Právní forma: příspěvková organizace od IČO: Identifikátor zařízení: E- mail: Web: ms-novapaka.cz Zřizovatel: Ředitelka školy: Zástupkyně ředitelky: Název ŠVP PV: Zpracovatel ŠVP PV: Město Nová Paka právní forma: obec IČO: Dukelské náměstí Nová Paka Alena Špíglová Květuše Cermanová SVĚT KOLEM NÁS Alena Špíglová, ředitelka školy a kolektiv Kapacita školy: 150 dětí Počet tříd: 6 Telefon: Provoz MŠ: hod

3 KONCEPCE ŠKOLY Mateřská škola zabezpečuje uspokojování přirozených potřeb dítěte a všestranný rozvoj jeho osobnosti. Navazuje na výchovu v rodině a v součinnosti s ní zajišťuje rozvíjení dětských schopností a dovedností tak, aby byla respektována dětská individualita. Děti by měly být rovnocenným partnerem dospělého se všemi právy a povinnostmi, svobodou a důvěrou. Mateřská škola pracuje podle školního vzdělávacího programu - SVĚT KOLEM NÁS. Filosofií naší školy je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy, položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich možností, zájmů a potřeb. Nadále rozvíjet péči o děti se specifickými vzdělávacími potřebami ve speciálních třídách. Ve třídách vytvořit pro každé dítě optimální podmínky k rozvoji jeho osobnosti, k učení i komunikaci s ostatními a pomoci mu, aby dosáhlo co největší samostatnosti. Koncepce věkově smíšených tříd a společný pobyt dětí zdravých a handicapovaných vede ke vzájemné sounáležitosti, ohleduplnosti a pomoci. Nabídka zájmových kroužků a individuální přístup umožňuje rozvíjení talentovaných dětí. Veškeré snažení všech zaměstnanců školy směřuje k tomu, aby v naší mateřské škole bylo dítě maximálně šťastné a spokojené.

4 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY HISTORIE ŠKOLY Budova 2. mateřské školy byla vybudována v letech jako čtyřtřídní. Výstavba probíhala ve dvou etapách. Nejprve byly uvedeny do provozu 2 boční pavilony. Stravování dětí bylo zajištěno dovážením jídla z jiné mateřské školy. V další etapě byla vybudována hlavní budova, která teprve propojila oba stávající pavilony. V hlavní budově byla zřízena školní kuchyně a bylo tak zajištěno stravování dětí. V roce 1964 byla stavba dokončena. Ve 4 třídách bylo umístěno 100 dětí. Ředitelkou školy byla paní Marie Lubasová. V roce 1984 byla provedena celková rekonstrukce kotelny na kotelnu plynovou. Dále byla provedena generální oprava střechy mateřské školy. V roce 1999, po odchodu p. Marie Lubasové do důchodu, převzala mateřskou školu po konkurzním řízení, ředitelka Hana Pasáková. V tomto roce došlo k vyasfaltování celého školního dvora a vydláždění prostoru mezi pavilony zámkovou dlažbou, a tím se mohly využívat ke sportovním a zájmovým činnostem dětí. Byla provedena celková oprava omítky školy. Od je mateřská škola právním subjektem. Školní jídelna je součástí mateřské školy. V roce 2004 začala přístavba mateřské školy z důvodu zrušení mateřské školy Motýlek. Byla provedena celková rekonstrukce kotelny a školní kuchyně. V prosinci 2004 byla přístavba zkolaudována, ale provoz 2 speciálních tříd začal až od září Touto přístavbou byla zvýšena kapacita školy na 135 dětí. V roce 2007 byla ve třídě zelená kytička provedena rekonstrukce sociálního zařízení pro děti, zakoupen nový nábytek pro hrací koutky a položena nová podlahová krytina. Třída žlutá kytička byla také vybavena novým nábytkem pro hrací koutky dětí. Bylo zakoupeno další vybavení pro školní zahradu. Na konci roku 2012 proběhl konkurz na ředitelku mateřské školy, protože paní Hana Pasáková odešla do důchodu. Od ledna 2013 se stala ředitelkou mateřské školy paní Alena Špíglová. Od září 2014 byla navýšena kapacita mateřské školy na 150 dětí s tím, že 20 dětí se vzdělává v místě poskytovaného vzdělávání na adrese: Základní škola Komenského 555, Nová Paka. V současné době máme 5 tříd s běžným provozem a jednu třídu speciální, pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Personální obsazení školy je 12 učitelek, 6 provozních pracovníků a 2 kuchařky. Mateřská škola navazuje na výchovu v rodině a v součinnosti s ní zajišťuje rozvíjení dětských schopností a dovedností tak, aby byla respektována dětská individualita. Náš školní vzdělávacího program se jmenuje - SVĚT KOLEM NÁS.

5 CHARAKTER BUDOVY MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola je šestitřídní s kapacitou pro 150 dětí. Z tohoto počtu se 20 dětí vzdělává v místě poskytovaného vzdělání na adrese: Základní škola, Komenského 555, Nová Paka. Tato třída je složená z předškolních dětí. Objekt mateřské školy se skládá z hlavní budovy a dvou postranních pavilonů. Ty jsou vzájemně propojeny a navazují na hlavní budovu společnou chodbou. Dvě oddělení pro děti se nacházejí v hlavní budově, další tři oddělení jsou v bočních pavilonech. U každého oddělení je samostatné sociální zařízení. Šatny pro děti jsou umístěny v suterénu budovy, speciální třída v přístavbě školy s bezbariérovým vstupem do školy. Každé oddělení má svoji oddělenou část. V suterénu budovy se nachází plynová kotelna, sklepy, prádelna a mandl, sklady pro kuchyň, sociální zařízení pro kuchařky, šatna pro provozní pracovníky. V přízemí budovy je kancelář pro ředitelku školy, kancelář pro vedoucí školní jídelny, jídelna pro děti a kuchyň. Dále se zde nachází šatna pro učitelky, sklad a sociální zařízení pro kuchařky a sociální zařízení pro ostatní zaměstnance školy. K mateřské škole byl přistavěn v roce 2004 nový pavilon pro 2 speciální třídy. Přístup i prostory tohoto pavilonu jsou bezbariérové. V současné době je v mateřské škole pouze jedna speciální třída pro děti s vadami řeči nebo jinými vývojovými poruchami. Venkovní prostor mezi dvěma pavilony je nově vydlážděn zámkovou dlažbou, která umožňuje cvičení dětí venku, hry dětí venku, sportovní i rekreační vyžití dětí. V letních měsících je zde postaven bazén s čističkou vody a děti jej využívají ke koupání a otužování. Dále je tento prostor vybaven lavičkami, stolky a slunečníky pro letní období. Současně s přístavbou školy byla provedena celková rekonstrukce školní kuchyně, přilehlých prostor a skladů, a také plynové kotelny. Zároveň byla opravena omítka školy a vybudované nové chodníky ze zámkové dlažby. ŠKOLNÍ ZAHRADA Škola má krásnou velkou zahradu. Má dostatečně velkou slunečnou i zastíněnou část pro hry dětí. Travnatá část je pravidelně udržovaná pro sportovní činnosti a hry dětí. Máme dvě velká a tři malá pískoviště. Přístupové cesty k pískovištím jsou také nově vydlážděné. Na uložení hraček na pískoviště a zahradu máme 2 zahradní domky. Hezkým a oblíbeným doplňkem zahrady je dřevěný vláček a autíčko. Dále máme jednu skluzavku, 3 pérové hračky, dřevěný venkovní nábytek, slunečníky, lavičky, ochranné sítě na pískoviště, koloběžky, tříkolky, fotbalové a hokejové branky, fotbal, košíkovou, sítě na přehazovanou, dopravní značky pro dopravní hry dětí. Ve spolupráci se zřizovatelem- městem Nová Paka byl v roce 2013 vypracován projekt na vybudování přírodního hřiště na školní zahradě, jeho realizace proběhla na jaře Zahrada byla doplněna o nové prvky pyramidy, prohazovadla, dvě pískoviště, zahradní altán, dvě skluzavky, dva dřevěné jezevčíky, krmítka pro ptáky, lavičky a také nové dřeviny. Jedná se převážně o ovocné stromy, keře a tři velké kontejnery na bylinky i okrasné květiny. Vše bylo vyrobeno z akátového dřeva, které je odolné a veškeré prvky jsou označeny certifikátem, který zaručuje bezpečné používání.

6 PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ MATERIÁLNÍ PODMÍNKY Škola je dobře vybavena pomůckami, hračkami, didaktickou technikou a výtvarným materiálem. Vybavení odpovídá počtu dětí a jejich věku a je průběžně doplňováno. Učitelská i dětská knihovna je pravidelně doplňována o nové tituly. Každá třída je vybavena hudebním nástrojem / piano, varhany/. Ve 4 třídách je počítač pro děti, ve dvou třídách je nainstalována interaktivní tabule. Zařízení tříd je ve dvou třídách nové a v dalších bude postupně doplňováno. V dalších 4 třídách je zařízení staršího typu, ale funkční a bezpečné. Ve všech třídách jsou pravidelně nově vybavovány hrací koutky pro děti. Stoly a židličky jsou již ve všech třídách nové, výškově nastavitelné. Kovová lehátka na odpočinek dětí byla nahrazena novými matracemi, které odpovídají hygienické nezávadnosti a vzhledem k nespavému režimu plně vyhovují. Hygienické zařízení v celé budově plně vyhovuje hygienickým normám. Děti se samy podílí na úpravě a výzdobě prostředí mateřské školy. Dětské práce jsou přístupné dětem i rodičům. Školní zahrada je velmi pěkně zařízena pro sportovní činnosti dětí, hry a relaxaci. Jsou zde 3 skluzavky, dvě pyramidy, 5 pískovišť, 1 zahradní bazén s čističkou, který se instaluje v letních měsících, lavičky, stolečky, slunečníky, pérové hračky, zahradní altán, vybavení pro sporty a dopravní výchovu /koloběžky, tříkolky/. PERSONÁLNÍ PODMÍNKY Všechny učitelky mají úplné střední odborné vzdělání, obor učitelství pro mateřské školy. Učitelky ve speciálních třídách mají další rozšiřující vzdělávání speciální pedagogiky na vysoké škole. Jedna učitelka má vysokoškolské vzdělání v oboru speciální pedagogika. Učitelky, které vedou průběžnou pedagogickou praxi studentek Střední odborné školy pedagogické v Nové Pace, absolvovaly specializační studium pro vedení průběžné pedagogické praxe studentek. Ředitelka školy má vystudovanou Střední odbornou školu pedagogickou, absolvovala funkční studium pro ředitele - DVPP v Hradci Králové, roční studium školského managementu na Univerzitě Karlově v Praze pro vedoucí jídelen a i nadále si prohlubuje kvalifikaci účastí na školeních a seminářích. Všichni pedagogičtí pracovníci se pravidelně účastní vzdělávacích programů /DVPP, NIDV/ Provoz zajišťují provozní pracovníci, vedoucí školní jídelny a kuchařky.

7 PSYCHOSOCIÁLNÍ PODMÍNKY Všichni zaměstnanci školy vytvářejí dětem takové prostředí, aby se zde cítily spokojeně, jistě a bezpečně. Všechny děti mají v naší škole stejná práva, možnosti i stejné povinnosti. Osobní svoboda a práva jsou respektována do určitých mezí, vyplývajících ze školního řádu. Počítáme s aktivní spoluúčastí dítěte při činnostech. Pedagogové se snaží o nenásilnou komunikaci s dítětem, která je mu příjemná a navozuje tak vzájemný vztah důvěry a spolupráce. Postupně vyřazujeme nezdravé soutěžení dětí. Převažuje pozitivní hodnocení a pochvala. Vedeme děti k tomu, aby se nebály, pracovaly samostatně a důvěřovaly si. V dětech rozvíjíme citlivost pro vzájemnou toleranci, ohleduplnost, zdvořilost a vzájemnou pomoc a podporu. Děti jsou seznamovány s jasnými pravidly chování ve skupině tak, aby se ve skupině vytvořil kolektiv dobrých kamarádů, kde jsou spokojeni. Pedagogové se dostatečně věnují vztahům ve třídě, nenásilně tyto vztahy ovlivňují prosociálním směrem - prevence šikany. Pedagogové školy jsou povinni v případě zjištění jakýchkoli patologických projevů v chování dítěte na něj upozornit vedení školy a řídit se pokyny k tomu vydanými (viz školní řád). PSYCHOHYGIENA Rodiče mají možnost přivádět své dítě do mateřské školy kdykoli, podle svých potřeb, kromě doby, kdy jsou děti na vycházce. V průběhu dne organizuje činnost dětí tak, aby vyhovovaly potřebám dětí a aktuální situaci. Z organizačních důvodů zůstává pevně stanoven čas oběda. Děti jsou každodenně a dostatečně dlouho venku (2 hod. dopoledne a dle možností i v odpoledních hodinách), vždy s ohledem na aktuální stav počasí. Pobyt venku se neuskuteční v případě mrazu pod -10 o C, náledí, silný vítr, déšť, inverze. Děti mají dostatek volného pohybu nejen na zahradě, ale v rámci možností i v MŠ. Spací aktivity jsou upraveny dle individuálních potřeb dětí. Do spaní děti v MŠ nikdo nenutí. Všechny děti odpočívají zhruba 30 min při čtení pohádky nebo poslechu relaxační hudby. Poté jsou dětem, které nechtějí spát nabízeny klidné činnosti ve třídě, případně zájmové kroužky. Ostatním dětem je zabezpečen klidný spánek dle denního režimu. Všichni zaměstnanci školy respektují individuální potřeby dětí, reagují na ně a napomáhají v jejich uspokojování. Pedagogové zatěžují děti vždy přiměřeně v rámci jejich možností. Děti mají možnost relaxovat v klidných koutcích třídy. Nově příchozím dětem nabízíme adaptační režim dle dohody s rodiči.

8 ŽIVOTOSPRÁVA Dětem je poskytována plnohodnotná strava dle příslušných předpisů. Je zachována vhodná skladba jídelníčku, dodržovány technologie přípravy pokrmů a nápojů. Je zajištěn dostatečný pitný režim v průběhu celého pobytu dítěte v mateřské škole. Mezi jednotlivými pokrmy jsou dodržovány vhodné intervaly. Děti nikdy nenutíme do jídla a učíme je zdravému stravování. Vedeme děti k základům správného stolování. Prevence sociálně patologických jevů na mateřské škole Optimálním preventivním působením před sociálně patologickými jevy je důsledná realizace Rámcového vzdělávacího programu pro mateřské školy. Základem prevence je vytvoření sociálních kompetencí dítěte. Dítě si prostřednictvím prožitkového učení osvojí schopnost rozhodovat se, volit z více alternativ, nést za svou volbu odpovědnost a poznávat její důsledky. Odpovědné jednání je základní ochranný mechanismus. Vytváření sociálních kompetencí a prosociálního chování je velmi přirozeně dosažitelné ve věkově smíšených třídách. Na naší mateřské škole máme převážně třídy věkově smíšené. Heterogenní skupina je přirozenější a lépe odráží přirozené společenské prostředí. Starší děti jsou však samostatnější a mají jiné potřeby, proto i práce učitelek musí být přizpůsobena této věkové skupině. Těmto dětem se učitelky věnují ve dvou třídách. Na mateřské škole se zakládají pozitivní a přirozené vztahy ke škole ze strany rodičů, tady je řešení problému, kterým je malý zájem a informovanost rodičů o prevenci společensky neakceptovatelných jevů. Mateřská škola se podílí na vytváření postojů ke zdravému životnímu stylu a prosociálního klimatu, nejen u dětí ale i na změně postojů u dospělých. Všichni zaměstnanci školy, rodiče a zákonní zástupci dětí, jsou povinni zdržet se jakýchkoliv patologických projevů ve svém chování, předcházet mu a v případě jeho zjištění jsou povinni na něj upozornit vedení školy. Za účelem prevence sociálně patologických jevů jsou zaměstnanci povinni dodržovat školní řád, pracovní řád a pokyny k tomu vydané.

9 Prevence sociálně patologických jevů u dětí na mateřské škole představuje aktivity v těchto oblastech prevence: šikanování ochrana před virtuálními drogami /počítače, televize, video/ kouření a alkoholismus kriminalita drogová závislost xenofobie, rasismus, intolerance a antisemitismus 1. Šikanování pokud se rodiče setkají s příznaky šikanování, sdělí to neprodleně ředitelce školy pedagog musí šikanování mezi dětmi neprodleně řešit a každé jeho oběti poskytnout okamžitou pomoc sledovat mezi dětmi určité znaky šikanování: posměšné poznámky na dítě, pokořující přezdívky, nadávky, ponižování, pohrdavá kritika dítěte, nátlak na dítě, vyžadování věcných nebo peněžitých darů, strkání, honění, šťouchání se záměrem ublížit dítěti, rvačky, z nichž jeden je zřetelně slabší 2. Ochrana dětí před virtuálními drogami přiměřeně věku sledovat televizi, video při práci s počítačem na mateřské škole dodržovat zdravotní a bezpečnostní podmínky 3. Kouření a alkoholismus v celém objektu mateřské školy je vydán zákaz kouření a požívání alkoholu pro zaměstnance i rodiče. děti jsou vhodnou formou informovány o škodlivosti těchto návykových látek. 4. Kriminalita mateřská škola je v průběhu dne uzavřena děti jsou předávány pouze zákonným zástupcům a osobám pověřeným od rodičů /zmocnění rodičů/ 5. Drogová závislost poučení dětí o tom, že nesmí od cizích osob brát žádné dárky, bonbony, žvýkačky atd. nesmí sbírat náhodně nalezené injekční stříkačky, upozornit je na zdravotní nebezpečí samozřejmě výchovu provádět přiměřenou formou věku dítěte

10 6. Rasismus, xenofobie, intolerance a antisemitismus Všichni pedagogičtí pracovníci školy jsou povinni: vytvářet příznivé klima školy, tříd, vytvářet pocit bezpečí a spoluprožívání rozvíjet žádoucí postoje k lidem jiné národnosti, etnické nebo náboženské příslušnosti každodenním osobním příkladem komunikovat mezi sebou na bázi vzájemného porozumění, tolerance a otevřeného jednání chápat a oceňovat rozdílnost jednotlivců a vážit si každého člověka, každé minority, každé kultury nenechat bez povšimnutí žádný projev ani náznak intolerance, xenofobie, rasismu, nebo antisemitismu Pedagogičtí pracovníci jsou povinni okamžitě přijímat vhodná konkrétní pedagogická opatření: ve výchovně vzdělávací činnosti vhodnou formou pozitivně působit na děti v této oblasti přiměřeně jim tuto problematiku vysvětlovat a využívat všech náhodných situací v průběhu celého dne k výchovnému působení velmi důležitá je spolupráce s rodiči dětí a dalšími odborníky na tuto oblast využívat: třídní schůzky, odborné přednášky, vzdělávání, samostudium, nástěnky, webové stránky školy, návštěvy na mateřské škole, výchovné programyvideo, metodiky, odbornou literaturu

11 ŘÍZENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY Povinnosti, úkoly a pravomoci všech pracovníků jsou jasně a srozumitelně vymezeny v organizačním schématu školy, v jejich pracovních náplních, v organizačním řádu školy. Našim cílem je vytvářet důvěrné a tolerantní prostředí, kde je všem zaměstnancům ponechán dostatek pravomocí a kde je respektován jejich názor. Všichni pracovníci se podílí na tvorbě školního vzdělávacího programu. ORGANIZACE Denní řád je dostatečně pružný, reaguje na zájem dětí o činnosti, jejich potřeby a individuální možnosti. Záměrem pedagogů je zatěžovat děti přiměřeně, v rámci jejich možností a umožnit dětem kdykoliv relaxovat. Usilujeme o vyváženost spontánních a řízených činností, snažíme se o to, aby děti měly dostatek prostoru a času pro spontánní hry. Snažíme se podněcovat děti k vlastní aktivitě a experimentování a umožňujeme jim pracovat vlastním tempem. Vytváříme podmínky pro individuální, skupinové a frontální činnosti dětí. Snažíme se nabízet dostatečný počet hracích koutků a relaxačních koutků pro soukromí dětí. SPOLUÚČAST RODIČŮ Rodiče mají možnost podílet se na dění v mateřské škole, účastnit se různých akcí, vyjadřovat své názory na třídních schůzkách /1x ročně/, vyjádřit se v anonymním dotazníku k práci mateřské školy. Snažíme se o spolupráci s rodiči při výchovně vzdělávací práci, zapojovat rodiče do společných činností s dětmi /besídky-pracovní dílny/. Při kontaktu s rodiči informujeme rodiče o úspěších i problémech jejich dětí. Informace pro rodiče předáváme na nástěnkách, webových stránkách, ústně nebo formou pozvánek. Chráníme soukromí rodiny a zachováváme mlčenlivost.

12 SPOLUPRÁCE S OSTATNÍMI ORGANIZACEMI MATEŘSKÉ ŠKOLY společná olympiáda všech MŠ v okolí na místním stadionu, kina, divadla, výstavky dětských prací. ZÁKLADNÍ ŠKOLY návštěva předškolních dětí v 1. třídě před zápisem, využívání počítačové učebny školy, návštěva učitelek 1. tříd na slavnosti Rozloučení s předškoláky, účast na výchovných koncertech, vzájemné vystoupení pěveckých sborů, sportovní akce pro budoucí prvňáčky. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA výchovné koncerty, veřejná vystoupení ve městě, výstavy, zapojení dětí v kroužcích. DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE výstavy, oslava Dne Země, akce pro děti KNIHOVNA návštěva s programem pro děti. MUZEUM A KLENOTNICE- účast na výstavách a vernisážích /vystoupení dětí s programem/. PPP V JIČÍNĚ pravidelné návštěvy na mateřské škole, konzultace s pracovníky poradny, kontrola individuálních plánů, přednášky, konzultace s rodiči, odklady školní docházky. SPC JIČÍN vyšetření dětí pro zařazení do speciálního oddělení, pravidelné konzultace a návštěvy na mateřské škole, kontrola individuálních plánů, kontrola vedené dokumentace, konzultace s rodiči. SPgŠ průběžná pedagogická praxe studentek, Mikulášská nadílka pro děti, vánoční program pro děti, výstavy studentek, divadlo pro děti. Hasičský záchranný sbor exkurze v požární zbrojnici, beseda, prohlídka hasičského auta na zahradě mateřské školy.

13 ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ Předškolní vzdělávání je institucionálně zajišťováno mateřskými školami. Mateřská škola je legislativně zakotvena v rámci vzdělávací soustavy jako druh školy. Organizuje se pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let. Přednostně jsou přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Vzdělávání se uskutečňuje během celého dne při všech činnostech a situacích, které se v mateřské škole naskytnou. Jsou založeny na přímých zážitcích dítěte, na vyváženosti spontánních aktivit, řízených činností v menších či větších skupinkách, nebo individuálně. Vycházejí z dětské zvídavosti a potřeby objevovat. Mají charakter hry, zábavy a zajímavých činností. Probouzí aktivní zájem v dítěti a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat a objevovat. Mezi oblíbené formy naplňující záměry vzdělávání patří nadstandardní aktivity /plavání, bruslení, výstavy, exkurze, společné akce s rodiči, besídky, výlety, oslavy, kina, divadla, koncerty, zájmové kroužky, angličtina, zpívání ve sborečku, hra na flétnu, logopedie/. Individuálních plánů využíváme u dětí s odkladem školní docházky, dětí se specifickými vzdělávacími potřebami a dětí talentovaných. Denní program: Spontánní hry- uplatňované při příchodu do mateřské školy a v odpoledních činnostech prostor pro individuální práci. Řízené činnosti činnosti v dopoledním bloku, odpoledním bloku. Pohybové aktivity ranní cvičení, pobyt venku, pohybové chvilky, odpolední činnosti. Odpočinek, spánek- dle individuální potřeby dětí /nespavý režim/. Mateřská škola se organizačně dělí na 6 tříd, 4 třídy jsou věkově smíšené, 2 třídy jsou složené z předškolních dětí. 5 tříd je s běžným provozem a 1 třída je speciální pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Počet dětí na třídě je 28 toto navýšení bylo povoleno zřizovatelem. Maximální počet dětí ve speciální třídě je stanoven na 16. Třídy jsou rozlišeny podle barev kytiček na: Max. 1. třída: ČERVENÁ KYTIČKA věkově smíšená 3-6 let počet dětí ve třídě třída: ZELENÁ KYTIČKA věkově smíšená 3-6 let -// třída: MODRÁ KYTIČKA věkově smíšená 3-6 let -// třída: ŽLUTÁ KYTIČKA předškolní 5-6 let -// třída: FIALOVÁ KYTIČKA předškolní 5-6 let -//- 20 Speciální třída 6. třída: ORANŽOVÁ KYTIČKA věkově smíšená 3-6 let -//- 16

14 Ředitelka mateřské školy stanovuje následující kritéria, podle kterých postupuje při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu: 1. Dosažení 6 let věku dítěte v období od do následujícího kalendářního roku. 2. Trvalý pobyt dítěte v obci, ve které mateřská škola sídlí. 3. Věk dítěte (od nejstaršího k nejmladšímu) Zařazování přijatých dětí do jednotlivých tříd je plně v kompetenci ředitelky mateřské školy. Přihlíží na věk dítěte a sourozenecké vztahy (předškolní děti mají přednost v zařazení do předškolních tříd). FORMY PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Předškolní vzdělávání zasahuje celou osobnost dítěte. Je nutné, aby bylo vázáno jak k obecným potřebám daným věkem, tak k individuálním potřebám a možnostem jednotlivých dětí a aby pedagogické aktivity probíhaly v rozsahu potřeb každého z nich. Je potřeba, aby se každému dítěti, které se účastní předškolního vzdělávání, dosáhlo podpory, péče a stimulace v míře, kterou individuálně potřebuje, a v kvalitě, která mu vyhovuje. Předškolní dítě se učí především na základě své interakce s okolím a svou vlastní prožitou zkušeností. Vzdělávací činnosti v mateřské škole jsou proto založeny na přímých zážitcích dítěte, vycházející z jeho samostatné činnosti a individuální volby, z dětské zvídavosti a potřeby objevovat. Předškolní vzdělávání probíhá jako konkrétní interaktivní proces. Proto je důležité, aby právě v počátcích vzdělávání dítě mělo možnost prožívat uspokojení z úspěchu a z překonávání překážek, a aby sebe sama vnímalo jako plnohodnotného a schopného jedince, který je svým okolím uznáván a přijímán. Vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytnou, vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit. Specifickou formu představuje didakticky zacílená činnost, ve které pedagog s dítětem naplňuje konkrétní vzdělávací cíle formou záměrného i spontánního učení. Toto učení zakládáme na aktivní účasti dítěte, založené na smyslovém vnímání, prožitkovém a interaktivním učení, zpravidla ve skupinách a individuálně. Co nejméně využíváme předávání hotových poznatků a slovních poučení. Všechny činnosti obsahují prvky hry a tvořivosti. Děti se specifickými vzdělávacími potřebami jsou vzdělávány podle individuálních vzdělávacích plánů. Pedagog konzultuje tyto plány s rodiči dítěte, se speciálním pedagogem Pedagogicko-psychologické poradny a pracovníky příslušného SPC, případně lékařem. Ve vzdělávání nadaných a talentovaných dětí nabízíme další aktivity formou zájmových kroužků, které vedou učitelky naší mateřské školy. Individuálních vzdělávacích plánů využíváme také k péči o děti s odkladem školní docházky.

15 Mezi další formy naplňující záměry vzdělávání patří tyto nadstandardní aktivity: plavecký výcvik, bruslení, lyžařský výcvik, výlety, akce společné s rodiči, kina, divadla, koncerty, sportovní aktivity. Vzdělávání v mateřské škole smysluplně obohacuje denní program dítěte v průběhu jeho předškolních let. Je velmi důležité, aby čas prožitý v mateřské škole byl pro dítě radostí, příjemnou zkušeností a zdrojem dobrých základů do života i vzdělávání.

16 CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU RÁMCOVÉ CÍLE 1. rozvíjení dítěte, jeho učení a poznávání Podporovat tělesný rozvoj a zdraví dítěte, jeho spokojenost a pohodu. Systematicky rozvíjet řeč dítěte a cvičit schopnosti a dovednosti, které dítěti umožňují a usnadňují proces jeho dalšího rozvoje a učení. Podporovat stále dokonalejší chápání okolního světa a dětskou radost z rozšiřujících se možností zasahovat do jeho dění. Motivovat dítě k aktivnímu poznávání, povzbuzovat jeho chuť k učení a zájem poznávat nové a objevovat neznámé, porozumět věcem a jevům kolem sebe. Rozvíjet schopnost přemýšlet a rozhodovat se, rozvíjet všechny poznávací a tvůrčí schopnosti dětí, jejich fantazii, zájmy a nadání. Přispívat k elementárnímu dětskému chápání vývoje, pohybu a proměn, rozvíjet schopnost dítěte přizpůsobovat se, reagovat na změny a vyrovnávat se s nimi. 2. osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost Poskytovat dítěti možnost poznávat takové hodnoty, jako je nedotknutelnost lidských práv, individuální svoboda, stejná hodnota a rovnost všech lidí, soucítění a solidarita se slabými a ohroženými, péče o druhé a ohled na jiné, hodnoty spojené se zdravím, životem a životním prostředím a důstojnými vztahy mezi lidmi. V rozsahu dětských možností přispívat k předávání kulturního dědictví, jeho hodnot, tradic, jazyka a poznání. Rozvíjet schopnost komunikovat, spolupracovat, spolupodílet se na činnostech a rozhodnutích. Vést děti k sociální soudržnosti, připravovat je na život v multikulturní společnosti, k tomu, aby vnímaly různost kulturních komunit a měly porozumění pro jejich rozdílné i vzájemné sbližování 3. získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí Rozvíjet poznávání sebe sama, vlastních zájmů, možností a potřeb. Vytvářet příležitosti k rozvoji sebevědomí a získání zdravé sebedůvěry. Vést dítě k zájmu podílet se na společném životě a činnostech ve škole i v rodině /učit se spolupracovat, spoluodpovídat, akceptovat a tolerovat druhé/. Vést dítě k poznání, že může svou životní situaci ovlivňovat, může jednat svobodně, že však za to, jak rozhodne a co udělá, odpovídá.

17 VZDĚLÁVACÍ OBSAH Vzdělávací nabídka je podstatnou součástí školního vzdělávacího programu a je uspořádána do integrovaných bloků. Byly stanoveny za spolupráce celého pedagogického sboru školy. Tyto integrované bloky jsou rozpracované v třídních vzdělávacích programech na jednotlivá témata a podtémata. Každá třída si je tvoří samostatně. Obsah integrovaných bloků je rámcový, aby učitelky v rámci svých tříd měly dostatek prostoru k tvořivé práci a mohly volně přizpůsobovat věcný obsah konkrétním dětem ve třídě a upravovat jej v souladu s jejich dosavadní zkušeností a aktuálními zájmy. Jsou natolik široké, aby poskytovaly více zajímavých podnětů k různorodým činnostem a umožňovaly zachovat integrovaný přístup. Časový prostor jednotlivým integrovaným blokům není přesně vymezen. Vycházejí z přirozeného cyklu ročních období a přírodních i společenských situací s nimi spojených. Obsah jednotlivých bloků učitelky odvozují z nabídky činností a z očekávaných výstupů. Jsou voleny tak, aby bezprostředně souvisely s přirozeným životem a s konkrétním prostředím dětí. Musí jim být blízké, pro ně zajímavé a užitečné. Vychází z praktických zkušeností dětí a přirozených potřeb dítěte. Pomáhá dítěti chápat sebe sama i okolní svět, rozumět jeho dění a orientovat se v něm. Integrované bloky svým obsahem vzájemně navazují, doplňují se a přechází plynule jeden do druhého. Některé prvky se v různých blocích opakují a dítěti se znovu připomínají, tím se je učí vidět v různých souvislostech. Jsou zpracovány společně pro všechny věkové skupiny dětí v heterogenních třídách. Rozpracování bloků do činností na úrovni TVP je pro různé věkové skupiny ve třídě společné a liší se jen na úrovni náročnosti nabízených činností. Společné integrované bloky jsou povinné pro všechny třídy. Všichni v mateřské škole tak sledují společné vzdělávací záměry a cíle. Integrovaný blok konkretizovaný učitelkami na třídě si v třídním vzdělávacím programu klade za cíl dosáhnout u dětí dokončujících školní docházku výstupy očekávané klíčové kompetence dle RVP PV: 1. Kompetence k učení 2. Kompetence k řešení problémů 3. Kompetence komunikativní 4. Kompetence sociální a personální 5. Činnostní a občanská kompetence Základy klíčových kompetencí mohou být vytvářeny již v předškolním věku dítěte. Jsou důležité a významné nejen z hlediska přípravy dítěte pro začátek systematického vzdělávání, ale zároveň pro jeho další etapy i celoživotní učení. Dobré a dostatečné základy klíčových kompetencí mohou být podstatným příslibem dalšího příznivého rozvoje a vzdělávání. Naopak nedostatečné základy mohou být brzdou, která dítě na počátku jeho životní a vzdělávací cesty může znevýhodňovat.

18 1. INTEGROVANÝ BLOK Barevný podzim ZÁMĚR BLOKU: Seznamovat dětí s mateřskou školou, zahradou a jejím okolím. S novým prostředím, s novými kamarády, pravidly vzájemného soužití, komunikace. Poznávat naše město a bydliště kamarádů. Poznávat přírodu, učit je vnímat její krásu, poznávat rozmanitost jejich barev, chránit přírodu. Seznamovat se s různými druhy ovoce a zeleniny, jejich významem a využitím. Poznávat různé druhy stromů, přírodnin a možnosti jejich využití. Prostřednictvím pohádek podněcovat u dětí představivost, rozvíjet fantazii, učit je smyslu pro spravedlnost a pravdu, vcítit se do pocitů druhých, učit je rozlišovat dobro a zlo. VZDĚLÁVACÍ OBLAST BIOLOGICKÁ DÍTĚ A JEHO TĚLO Příležitosti a činnosti směřující k ochraně zdraví, osobního bezpečí a vytváření zdravých životních návyků. Činnosti relaxační a odpočinkové, zajišťující zdravou atmosféru a pohodu prostředí. Jednoduché pracovní a sebe obslužné činnosti v oblasti osobní hygieny, stolování, oblékání, úklidu, úpravy prostředí. Zvládnout sebeobsluhu, uplatňovat základní kulturně hygienické a zdravotně preventivní návyky (starat se o osobní hygienu, přijímat stravu a tekutiny, umět stolovat, postarat se o sebe a své osobní věci, oblékat se, svlékat se, obouvat se. Zvládnout jednoduchou obsluhu a pracovní úkony (postarat se o hračky, pomůcky, uklidit po sobě, udržovat pořádek). Zacházet s běžnými předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami, sportovním náčiním a nářadím, výtvarnými pomůckami a materiály, běžnými pracovními pomůckami, hudebními nástroji. Vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů (zvuky a tóny, tvary a jiné specifické znaky, vůně, chutě. VZDĚLÁVACÍ OBLAST PSYCHOLOGICKÁ DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA Společné diskuse, rozhovory, individuální a skupinová konverzace (vyprávění zážitků, příběhů, vyprávění podle skutečnosti i podle obrazového materiálu, podle vlastní fantazie, sdělování slyšeného druhým apod.). Vyprávění toho, co dítě slyšelo, nebo shlédlo.

19 Poslech čtených či vyprávěných pohádek a příběhů, sledování filmových a divadelních pohádek a příběhů. Záměrné pozorování běžných objektů a předmětů, určování a pojmenování jejich vlastností (velikost, barva, tvar, materiál, dotek, chuť, vůně, zvuky), jejich charakteristických znaků a funkcí. Přímé pozorování přírodních, kulturních i technických objektů i jevů v okolí dítěte, rozhovor o výsledku pozorování. Námětové hry a činnosti. Činnosti zaměřené k vytváření (chápání) pojmů a osvojování poznatků (vysvětlování, objasňování, odpovědi na otázky, práce s knihou, s obrazovým materiálem, s médii apod.) Spontánní hra Cvičení v projevování citů (zvláště kladných), v sebekontrole a sebeovládání (zvláště emocí záporných, např. hněvu, zlosti, úzkosti apod. Hry na téma rodiny, přátelství apod. Činnosti zajišťující spokojenost a radost, činnosti vyvolávající veselí a pohodu. Vést rozhovor (naslouchat druhým, vyčkat, až druhý dokončí myšlenku, sledovat řečníka i obsah, ptát se) Domluvit se slovy i gesty, improvizovat. Sledovat očima zleva doprava Rozlišovat některé obrazné symboly (piktogramy, orientační a dopravní značky, označení nebezpečí apod.) a porozumět jejich významu i jejich komunikativní funkci. Pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno. Vědomě využívat všech smyslů, záměrně pozorovat, postřehovat, všímat si (nového, změněného, chybějícího). Záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost. Poznat a pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno. Vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci, využívat zkušenosti k učení. Odloučit se na určitou dobu od rodičů a blízkých, být aktivní i bez jejich opory. Ve známých a opakujících se situacích a v situacích, kterým rozumí, ovládat svoje city a přizpůsobovat jim svoje chování. Prožívat radost ze zvládnutého a poznaného Respektovat předem vyjasněná a pochopená pravidla, přijímat vyjasněné a zdůvodněné povinnosti. Prožívat a dětským způsobem projevovat, co cítí (soucit, radost, náklonnost), snažit se ovládat své afektivní chování (odložit splnění svých osobních přání, zklidnit se, tlumit vztek, zlost, agresivitu apod.) VZDĚLÁVACÍ OBLAST INTERPERSONÁLNÍ DÍTĚ A TEN DRUHÝ Běžné verbální i neverbální komunikační aktivity dítěte s druhým dítětem i dospělým. Aktivity podporující sbližování dětí.

20 Hry, přirozené i modelové situace, při nichž se dítě učí přijímat a respektovat druhého. Činnosti zaměřené na porozumění pravidlům vzájemného soužití a chování, spolupodílení se na jejich tvorbě. Navazovat kontakty s dospělým, kterému je svěřeno do péče, překonat stud, komunikovat s ním vhodným způsobem, respektovat ho. Vnímat, co si druhý přeje či potřebuje, vycházet mu vstříc (chovat se citlivě a ohleduplně k slabšímu či postiženému dítěti, mít ohled na druhého a soucítit s ním, nabídnout mu pomoc apod.) Bránit se projevům násilí jiného dítěte, ubližování, ponižování apod. Přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem, navazovat a udržovat dětská přátelství. VZDĚLÁVACÍ OBLAST SOCIÁLNĚ - KULTURNÍ DÍTĚ A SPOLEČNOST Běžné každodenní setkávání s pozitivními vzory vztahů a chování. Aktivity přibližující dítěti pravidla vzájemného styku (zdvořilost, ohleduplnost, tolerance, spolupráce) a mravní hodnoty (dobro, zlo, spravedlnost, pravda, upřímnost, otevřenost apod.) v jednání lidí. Spoluvytváření přiměřeného množství jasných a smysluplných pravidel soužití ve třídě. Aktivity vhodné pro přirozenou adaptaci dítěte v prostředí mateřské školy. Uplatňovat návyky v základních formách společenského chování ve styku s dospělými i s dětmi (zdravit známé děti i dospělé, rozloučit se, poprosit, poděkovat, vzít si slovo až když druhý domluví, požádat o pomoc, vyslechnout sdělení, uposlechnout pokyn apod.) Adaptovat se na život ve škole, aktivně zvládat požadavky plynoucí z prostředí školy i jeho běžných proměn (vnímat základní pravidla jednání ve skupině, podílet se na nich a řídit se jimi, podřídit se rozhodnutí skupiny, přizpůsobit se společnému programu, spolupracovat, přijímat autoritu) a spoluvytvářet v tomto společenství prostředí pohody. Začlenit se do třídy a zařadit se mezi své vrstevníky, respektovat jejich rozdílné vlastnosti, schopnosti a dovednosti. Pochopit, že každý má ve společenství (v rodině, ve třídě, v herní skupině) svou roli, podle které je třeba se chovat. Zacházet šetrně s vlastními i cizími pomůckami, hračkami, věcmi denní potřeby, s knížkami, s penězi apod.

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

Homolová Kateřina Mikurdová Hana

Homolová Kateřina Mikurdová Hana BAREVNÁ ANGLIČTINA Homolová Kateřina Mikurdová Hana Charakteristika a náplň zájmové činnosti na školní rok 2015/2016 Základním cílem zájmové aktivity Barevná angličtina je seznámit děti s cizím jazykem,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Motto: Co slyšíš, zapomeneš; co vidíš, pamatuješ si; co prožiješ, tomu rozumíš.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Motto: Co slyšíš, zapomeneš; co vidíš, pamatuješ si; co prožiješ, tomu rozumíš. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Svět kolem nás Motto: Co slyšíš, zapomeneš; co vidíš, pamatuješ si; co prožiješ, tomu rozumíš. Čínské přísloví CHARAKTERISTIKA: Školní vzdělávací program Svět kolem nás klade

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Poznávám své tělo, své schopnosti HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky

Více

II. BLOK Malíř podzim

II. BLOK Malíř podzim II. BLOK Malíř podzim Obsah: Rozvíjíme pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou Uvědomujeme si, že květiny okrašlují prostředí, ve kterém žijeme Dovedeme děti k poznatku, že je zelenina důležitou

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ PODTÉMA - Krtek se představuje Krtek a kamarádi Krtek na návštěvě Krtek se loučí s létem : - rozvoj řečových schopností - rozvoj komunikativních dovedností - získání relativní citové

Více

Osvojení poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí

Osvojení poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí 7. Jaro Po ledové zimě uvidíme první změny v počasí - začne se oteplovat a vyrostou první jarní květiny. Poznáme jejich tvar, barvu, vůni název. První jarní den přivítáme vlastnoručně vyrobenou Mařenou,

Více

3. Od Adventu do Vánoc

3. Od Adventu do Vánoc 3. Od Adventu do Vánoc Integrovaný blok je zaměřen na kvalitní prožití zimních svátků a zvyků vánočních a masopustních. Seznámení s ročním obdobím zima, jeho vlastnostmi a proměnami. Děti se seznámí s

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu

Vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu 1. Ruku v ruce Integrovaný blok je zaměřen na adaptaci nových dětí. Ty se seznámí s prostředím školy a jejím okolím, se zaměstnanci a ostatními dětmi. Naučí se znát své jméno a svou značku, umět se představit

Více

5. Karnevalové veselí

5. Karnevalové veselí 5. Karnevalové veselí Děti se doví, co je Masopust, že ho provází veselí, tanec a zpěv. Proč se pořádají karnevaly, jak se na ně oblékáme. Vytváříme radostnou náladu v době Masopustu. Dovíme se, proč hrajeme

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS nejhezčí je dětský smích Mateřská škola Nademlejnská, s.r.o. Nademlejnská 1096/9, 190 00 Praha 9 V souladu s rámcovým vzdělávacím

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka 2. LĚTO LETNÍ VÝLETY Charakteristika Integrovaný blok je dlouhodobý. Vychází z vlastních prožitků dětí při uskutečňování výletů s různým zaměřením do přírody, do ZOO, za památkami apod. Posiluje v dětech

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností. Rozvoj a kultivace paměti, pozornosti, představivosti a fantazie

Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností. Rozvoj a kultivace paměti, pozornosti, představivosti a fantazie 8. Můj domov Děti se seznámí se slovem domov, co to znamená Kde jsem rád Vytvářením radostné atmosféry se přiblížíme ke Dni matek, vyzdobíme celou školku před tímto svátek. Připravíme pro maminky přáníčka

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Č.j. MŠ 479/2015 HO ŠVP příloha č.2. Mateřská škola Studénka. Odloučené pracoviště Butovická 106. Telefon: 552 302 759. Email: ms.butovicka@seznam.

Č.j. MŠ 479/2015 HO ŠVP příloha č.2. Mateřská škola Studénka. Odloučené pracoviště Butovická 106. Telefon: 552 302 759. Email: ms.butovicka@seznam. Mateřská škola Studénka Odloučené pracoviště Butovická 106 Telefon: 552 302 759 Email: ms.butovicka@seznam.cz Školní vzdělávací program Pro předškolní vzdělávání ZE ŠKOLKY DO SVĚTA Školní vzdělávací program

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE VE ZBÝŠOVĚ, J. A. KOMENSKÉHO 473 ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 Hlavní úkoly ŠD ŠD slouží k výchově, vzdělávání a relaxaci dětí. Tvoří mezistupeň mezi výukou

Více

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI Školní rok 2014/2015 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ - učení se

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

Osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody. Ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí

Osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody. Ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí 9. Čas radosti a her Budeme využívat dlouhých a pěkných dnů k pobytu a činnostem venku ke hrám, relaxaci, posílení motoriky, otužování, zvídavosti k turistickým vycházkám. Děti prožijí v MŠ radostné dopoledne

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY ZÁKLADNÍ ŠKOLY DLE RVP PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY ZÁKLADNÍ ŠKOLY DLE RVP PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. Základní škola Jeseník,Fučíkova312 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY ZÁKLADNÍ ŠKOLY DLE RVP PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. Připravujeme se na školu. Zpracovala : Alena Rapčanová Příloha ŠVP ZŠ Jeseník,Fučíkova

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

III. BLOK Vánoce přicházejí

III. BLOK Vánoce přicházejí III. BLOK Vánoce přicházejí Obsah: Seznamujeme se s lidovými tradicemi a zvyky běžnými v našem kulturním prostředí Poznáváme tradice a zvyky jiných národů Dílčí vzdělávací cíle Dítě a jeho tělo oblast

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 LESNÍ KLUB JURTA

PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 LESNÍ KLUB JURTA PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 LESNÍ KLUB JURTA Platnost od: 1.3.2012 Zřizovatel, právní forma: Občanské sdružení Jurta Kontakt: www.jurta.cz/lesni_klub Mgr. Petra Tanglová 725 182 397 Adresa: Pěší 9, Děčín

Více

PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 MATEŘSKÉ ŠKOLY JURTA

PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 MATEŘSKÉ ŠKOLY JURTA PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 MATEŘSKÉ ŠKOLY JURTA Platnost od: 1.1. 2013 Zřizovatel, právní forma: Občanské sdružení Jurta Kontakt: www.lesniklub.cz Mgr. Petra Tanglová 725 182 397 Adresa: Vítězství 29,

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

V. BLOK Jaro ťuká na vrátka

V. BLOK Jaro ťuká na vrátka V. BLOK Jaro ťuká na vrátka Obsah: Uvědomujeme si, že se každý den střídají stejná časová období. Vlastním používáním různých předmětů a náčiní docházíme k poznání, že nám ulehčují každodenní činnosti

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOŘITOV, okres Blansko, příspěvková organizace, Školní 125, 679 21 Bořitov, tel.: 778 002 078

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOŘITOV, okres Blansko, příspěvková organizace, Školní 125, 679 21 Bořitov, tel.: 778 002 078 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOŘITOV, okres Blansko, příspěvková organizace, Školní 125, 679 21 Bořitov, tel.: 778 002 078 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY VESELÁ ŠKOLKA Razítko a podpis ředitele:

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

Identifikační údaje organizace:

Identifikační údaje organizace: Identifikační údaje organizace: Název: Základní škola a Mateřská škola Zvole, okr.praha-západ Ulice: J. Štulíka 39 Obec: Zvole PSČ: 252 45 Kraj: Středočeský IČO: 71 00 79 03 E-mail: zszvole@seznam.cz Web:

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Třída plná pohody ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD J ŠTULÍKA 39, ZVOLE Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy

Více

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ Dětská skupina Malíček Při definování Plánu výchovy, péče a vzdělávání jsme se inspirovali v Rámcovém programu pro předškolní vzdělávání. Začlenili jsme zde také filozofie,

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ 1. Identifikační údaje o škole 2. Charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání 3.1 Materiální podmínky 3.2 Životospráva 3.3 Psychosociální podmínky 3.4 Organizace 3.5

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.J. 193 451 / 2015 / ZSHM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA HORNÍ MOŠTĚNICE ,, Školka plná pohody aneb Rok v MŠ 1. Identifikační údaje o mateřské škole Název: Základní

Více

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika ŠD 3. Koncepce rozvoje ŠD 4. Témata činností

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Integrovaný blok Tématický okruh (celek) Témata Co je nám nejblíže To jsou moji kamarádi CO JE KOLEM NÁS Co najdeme v naší třídě Už znáš celou školku

Více

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu :

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu : Charakteristika ŠVP Mateřská škola je celodenní mateřskou školou, jejímž cílem je příprava dětí do života a na základní školu. Vzdělání je uskutečňováno ve všech činnostech v průběhu celého dne. Probíhá

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny.

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny. Výroční zpráva Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace tel.: 482 322 095 e-mail: ms.gagarinova@volny.cz www.skolkaliberec.cz Provoz zahájen 15. 2. 2011 Školní rok 2012/2013

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA Údaje o škole Zřizovatel: Obec Roztoky Název organizace: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY Adresa: V Zahrádkách 230.

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme skutečností. kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání. Samostatné a sebevědomé vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci. vztahu k sobě i okolnímu prostředí. Seznamuje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

Školní družina při ZŠ Příbor, Jičínská 486

Školní družina při ZŠ Příbor, Jičínská 486 Školní družina při ZŠ Příbor, Jičínská 486 BAREVNÁ OKNA ŠKOLNÍ DRUŽINY Školní družina ul. Sv. Čecha 565 Příbor 742 58 tel. 556 725 595 Naše školní družina má vlastní domek se zahradou. Z toho vychází i

Více

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program: Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: Hop a skok po celý rok, s krtkem naším kamarádem, svět kolem nás poznáváme. Vzdělávací obsah: Rozvíjení dítěte a

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Rostliny v prostředí Žák: uvědomí si a zaznamená tvary, barvy a linie sleduje základní přírodní zákonitosti ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Ekosystémy Prvouka Prvouka -

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Přepeře,okres Semily příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NÁZEV: PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY TÉMATA ŠKOLNÍHO PLÁNU PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY SKŘÍTEK VODNÍ OBLASTI počasí, změny počasí, vodní

Více

Základní škola a Mateřská škola Libáň, okres Jičín Č. j. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NÁŠ SVĚT. školní rok: 2013 2014 2014 2015

Základní škola a Mateřská škola Libáň, okres Jičín Č. j. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NÁŠ SVĚT. školní rok: 2013 2014 2014 2015 Základní škola a Mateřská škola Libáň, okres Jičín Č. j. Odloučené pracoviště Mateřská škola Libáň Na Sídlišti 550, Libáň 507 23 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NÁŠ SVĚT školní rok:

Více

Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009

Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009 Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a svět práce je realizován ve vyučovacím předmětu Pracovní činnosti. Předmět je vyučován

Více

Poznáváme svět přírody

Poznáváme svět přírody Mateřská škola Hodonín, Družstevní čtvrť 3149, příspěvková organizace Družstevní čtvrť 3149 695 03 Hodonín IČO 65766628 e-mail: mshod.druzstevni@centrum.cz webové stránky: www.mspestrokvitek.cz Poznáváme

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Obsah dokumentů: 1. Konkrétní cíle vzdělávání 2. Formy vzdělávání 3. Obsah vzdělávacího programu 4. Časový plán 5.

Více

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a jeho svět Přírodověda 4. 5. ročník 2 hodiny týdně třídy, vycházky, exkurze, výlety, počítačová učebna

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy Bohuňovice ,, ŠŤASTNÝ ŽIVOT DĚTÍ ZŠ A MŠ BOHUŇOVICE

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy Bohuňovice ,, ŠŤASTNÝ ŽIVOT DĚTÍ ZŠ A MŠ BOHUŇOVICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOHUŇOVICE Pod Lipami 210, 78314 Bohuňovice Č E S K Á R E P U B L I K A Telefon / Fax: +420 585 389 343, +420 585 389 941 email: zsbohun@bohunovice.cz Školní vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Orlová- Lutyně Okružní 917 Zpracovala: Mgr. Marie Bardoňová ředitelka MŠ 1 Organizace dne v MŠ 6.00 10.00 scházení dětí spontánní hry individuální práce s potřebnými

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV Péče o dítě v dětské skupině Obecná část zpracovaly Lenka Zuczková, DiS Šárka Žluvová, DiS Obsah Specifikace, metody a forma práce...3 Rámcový

Více

5. 11. Pracovní činnosti

5. 11. Pracovní činnosti 5. 11. Pracovní činnosti Obsah stránka 5.11.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.11.2. Začlenění průřezových témat 2 5.11.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.11.4. Formy a metody práce 3 5.11.5.

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání vypracovaný podle RVP PV Platnost: 1. 9. 2010 do 31. 8. 2013 Obsah: 1. Identifikační údaje o mateřské škole 2. Charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Motivační název Každé dítě může být úspěšné Cílová věková skupina 3 7 let Příloha školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Základní školy,

Více

Charakteristika a zaměření tematických bloků

Charakteristika a zaměření tematických bloků ŠKOLNÍ DRUŽINA A PLÁN ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Činnost školní družiny se řídí ŠVP ŠD při Základní škole Dubnice. ŠVP se řídí mottem: Jaro, léto, podzim, zima v družině je vždycky prima Programy

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Základní škola a mateřská škola Huntířov ROK SE ŠKOLNÍ DRUŽINOU

Základní škola a mateřská škola Huntířov ROK SE ŠKOLNÍ DRUŽINOU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ PLATNOST OD 1. ZÁŘÍ 2011 Obsah 1.1 Identifikační údaje...2 1.2 Charakteristika zařízení...3 1.3 Konkrétní cíle vzdělávání...3 1.4 Délka

Více

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je realizován ve vyučovacím předmětu Prvouka. Předmět Prvouka je vyučován v 1.a 2. ročníku

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Horní Bradlo ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Motto: Správně vidíme jen srdcem, co je důležité, je očím neviditelné. Antonie De Saint-Exupéry Zpracovala: Mgr. Jitka Matěnová Dne

Více

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích Pražská ul.č.168, Pyšely, PSČ 251 67, okr. Benešov, tel.: 323 647 215, E-mail: zspysely@zspysely.cz, www.zspysely.estranky.cz Školní vzdělávací program pro školní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby MÍSTO, KDE ŽIJEME

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby MÍSTO, KDE ŽIJEME Předmět: PRVOUKA Ročník: 1. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby MÍSTO, KDE ŽIJEME Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu Vyznačí

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Holubice TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Koťátka Motto: DĚTI JSOU ŽIVÉ KVĚTY ZEMĚ Holubice, září 2015 Zpracoval kolektiv MŠ OBSAH TŘÍDNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU: 1. CHARAKTERISTIKA PROGRAMU A

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2013/14. Základní škola Zbýšov, J. A. Komenského 473, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2013/14. Základní škola Zbýšov, J. A. Komenského 473, příspěvková organizace Základní škola Zbýšov, J. A. Komenského 473, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Motto: Ať je léto nebo zima, v družině je stále prima 1.9.2013 1. CÍL - osvojování základních

Více

Třídní vzdělávací program

Třídní vzdělávací program Žlutá třída Třídní vzdělávací program Název třídy: Žlutá Třídní učitelky: Ladislava Nováková, Bc. Nikola Radová Analýza skupiny: Počet dětí:28 Věkové složení:2,5-7 Předškolní děti:4 Odkladové děti:2 Mladší

Více

1. tematický okruh: ČAS NA KAMARÁDY

1. tematický okruh: ČAS NA KAMARÁDY Podtémata: Jdeme do školky Poznávám kamarády Rozděl se o jablíčko Kamarádím 1. tematický okruh: ČAS NA KAMARÁDY s vitamíny Dílčí cíl: Vzdělávací aktivity: Hlavní očekávané výstupy: Ke kompetencím: Dítě

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II..

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II.. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Orientuje se v okolí školy Orientuje se v budově školy Bezpečně

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více