Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání SVĚT KOLEM NÁS. 2. mateřská škola, Nová Paka, Školní 1257

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání SVĚT KOLEM NÁS. 2. mateřská škola, Nová Paka, Školní 1257"

Transkript

1 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání SVĚT KOLEM NÁS 2. mateřská škola, Nová Paka, Školní 1257 Vypracovala: Alena Špíglová, ředitelka školy a kolektiv 4. verze platná od Schváleno na pedagogické radě dne

2 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O MATEŘSKÉ ŠKOLE Název školy: 2. mateřská škola, Nová Paka, Školní 1257 Adresa školy: 2. mateřská škola Školní Nová Paka Právní forma: příspěvková organizace od IČO: Identifikátor zařízení: E- mail: Web: ms-novapaka.cz Zřizovatel: Ředitelka školy: Zástupkyně ředitelky: Název ŠVP PV: Zpracovatel ŠVP PV: Město Nová Paka právní forma: obec IČO: Dukelské náměstí Nová Paka Alena Špíglová Květuše Cermanová SVĚT KOLEM NÁS Alena Špíglová, ředitelka školy a kolektiv Kapacita školy: 150 dětí Počet tříd: 6 Telefon: Provoz MŠ: hod

3 KONCEPCE ŠKOLY Mateřská škola zabezpečuje uspokojování přirozených potřeb dítěte a všestranný rozvoj jeho osobnosti. Navazuje na výchovu v rodině a v součinnosti s ní zajišťuje rozvíjení dětských schopností a dovedností tak, aby byla respektována dětská individualita. Děti by měly být rovnocenným partnerem dospělého se všemi právy a povinnostmi, svobodou a důvěrou. Mateřská škola pracuje podle školního vzdělávacího programu - SVĚT KOLEM NÁS. Filosofií naší školy je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy, položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich možností, zájmů a potřeb. Nadále rozvíjet péči o děti se specifickými vzdělávacími potřebami ve speciálních třídách. Ve třídách vytvořit pro každé dítě optimální podmínky k rozvoji jeho osobnosti, k učení i komunikaci s ostatními a pomoci mu, aby dosáhlo co největší samostatnosti. Koncepce věkově smíšených tříd a společný pobyt dětí zdravých a handicapovaných vede ke vzájemné sounáležitosti, ohleduplnosti a pomoci. Nabídka zájmových kroužků a individuální přístup umožňuje rozvíjení talentovaných dětí. Veškeré snažení všech zaměstnanců školy směřuje k tomu, aby v naší mateřské škole bylo dítě maximálně šťastné a spokojené.

4 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY HISTORIE ŠKOLY Budova 2. mateřské školy byla vybudována v letech jako čtyřtřídní. Výstavba probíhala ve dvou etapách. Nejprve byly uvedeny do provozu 2 boční pavilony. Stravování dětí bylo zajištěno dovážením jídla z jiné mateřské školy. V další etapě byla vybudována hlavní budova, která teprve propojila oba stávající pavilony. V hlavní budově byla zřízena školní kuchyně a bylo tak zajištěno stravování dětí. V roce 1964 byla stavba dokončena. Ve 4 třídách bylo umístěno 100 dětí. Ředitelkou školy byla paní Marie Lubasová. V roce 1984 byla provedena celková rekonstrukce kotelny na kotelnu plynovou. Dále byla provedena generální oprava střechy mateřské školy. V roce 1999, po odchodu p. Marie Lubasové do důchodu, převzala mateřskou školu po konkurzním řízení, ředitelka Hana Pasáková. V tomto roce došlo k vyasfaltování celého školního dvora a vydláždění prostoru mezi pavilony zámkovou dlažbou, a tím se mohly využívat ke sportovním a zájmovým činnostem dětí. Byla provedena celková oprava omítky školy. Od je mateřská škola právním subjektem. Školní jídelna je součástí mateřské školy. V roce 2004 začala přístavba mateřské školy z důvodu zrušení mateřské školy Motýlek. Byla provedena celková rekonstrukce kotelny a školní kuchyně. V prosinci 2004 byla přístavba zkolaudována, ale provoz 2 speciálních tříd začal až od září Touto přístavbou byla zvýšena kapacita školy na 135 dětí. V roce 2007 byla ve třídě zelená kytička provedena rekonstrukce sociálního zařízení pro děti, zakoupen nový nábytek pro hrací koutky a položena nová podlahová krytina. Třída žlutá kytička byla také vybavena novým nábytkem pro hrací koutky dětí. Bylo zakoupeno další vybavení pro školní zahradu. Na konci roku 2012 proběhl konkurz na ředitelku mateřské školy, protože paní Hana Pasáková odešla do důchodu. Od ledna 2013 se stala ředitelkou mateřské školy paní Alena Špíglová. Od září 2014 byla navýšena kapacita mateřské školy na 150 dětí s tím, že 20 dětí se vzdělává v místě poskytovaného vzdělávání na adrese: Základní škola Komenského 555, Nová Paka. V současné době máme 5 tříd s běžným provozem a jednu třídu speciální, pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Personální obsazení školy je 12 učitelek, 6 provozních pracovníků a 2 kuchařky. Mateřská škola navazuje na výchovu v rodině a v součinnosti s ní zajišťuje rozvíjení dětských schopností a dovedností tak, aby byla respektována dětská individualita. Náš školní vzdělávacího program se jmenuje - SVĚT KOLEM NÁS.

5 CHARAKTER BUDOVY MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola je šestitřídní s kapacitou pro 150 dětí. Z tohoto počtu se 20 dětí vzdělává v místě poskytovaného vzdělání na adrese: Základní škola, Komenského 555, Nová Paka. Tato třída je složená z předškolních dětí. Objekt mateřské školy se skládá z hlavní budovy a dvou postranních pavilonů. Ty jsou vzájemně propojeny a navazují na hlavní budovu společnou chodbou. Dvě oddělení pro děti se nacházejí v hlavní budově, další tři oddělení jsou v bočních pavilonech. U každého oddělení je samostatné sociální zařízení. Šatny pro děti jsou umístěny v suterénu budovy, speciální třída v přístavbě školy s bezbariérovým vstupem do školy. Každé oddělení má svoji oddělenou část. V suterénu budovy se nachází plynová kotelna, sklepy, prádelna a mandl, sklady pro kuchyň, sociální zařízení pro kuchařky, šatna pro provozní pracovníky. V přízemí budovy je kancelář pro ředitelku školy, kancelář pro vedoucí školní jídelny, jídelna pro děti a kuchyň. Dále se zde nachází šatna pro učitelky, sklad a sociální zařízení pro kuchařky a sociální zařízení pro ostatní zaměstnance školy. K mateřské škole byl přistavěn v roce 2004 nový pavilon pro 2 speciální třídy. Přístup i prostory tohoto pavilonu jsou bezbariérové. V současné době je v mateřské škole pouze jedna speciální třída pro děti s vadami řeči nebo jinými vývojovými poruchami. Venkovní prostor mezi dvěma pavilony je nově vydlážděn zámkovou dlažbou, která umožňuje cvičení dětí venku, hry dětí venku, sportovní i rekreační vyžití dětí. V letních měsících je zde postaven bazén s čističkou vody a děti jej využívají ke koupání a otužování. Dále je tento prostor vybaven lavičkami, stolky a slunečníky pro letní období. Současně s přístavbou školy byla provedena celková rekonstrukce školní kuchyně, přilehlých prostor a skladů, a také plynové kotelny. Zároveň byla opravena omítka školy a vybudované nové chodníky ze zámkové dlažby. ŠKOLNÍ ZAHRADA Škola má krásnou velkou zahradu. Má dostatečně velkou slunečnou i zastíněnou část pro hry dětí. Travnatá část je pravidelně udržovaná pro sportovní činnosti a hry dětí. Máme dvě velká a tři malá pískoviště. Přístupové cesty k pískovištím jsou také nově vydlážděné. Na uložení hraček na pískoviště a zahradu máme 2 zahradní domky. Hezkým a oblíbeným doplňkem zahrady je dřevěný vláček a autíčko. Dále máme jednu skluzavku, 3 pérové hračky, dřevěný venkovní nábytek, slunečníky, lavičky, ochranné sítě na pískoviště, koloběžky, tříkolky, fotbalové a hokejové branky, fotbal, košíkovou, sítě na přehazovanou, dopravní značky pro dopravní hry dětí. Ve spolupráci se zřizovatelem- městem Nová Paka byl v roce 2013 vypracován projekt na vybudování přírodního hřiště na školní zahradě, jeho realizace proběhla na jaře Zahrada byla doplněna o nové prvky pyramidy, prohazovadla, dvě pískoviště, zahradní altán, dvě skluzavky, dva dřevěné jezevčíky, krmítka pro ptáky, lavičky a také nové dřeviny. Jedná se převážně o ovocné stromy, keře a tři velké kontejnery na bylinky i okrasné květiny. Vše bylo vyrobeno z akátového dřeva, které je odolné a veškeré prvky jsou označeny certifikátem, který zaručuje bezpečné používání.

6 PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ MATERIÁLNÍ PODMÍNKY Škola je dobře vybavena pomůckami, hračkami, didaktickou technikou a výtvarným materiálem. Vybavení odpovídá počtu dětí a jejich věku a je průběžně doplňováno. Učitelská i dětská knihovna je pravidelně doplňována o nové tituly. Každá třída je vybavena hudebním nástrojem / piano, varhany/. Ve 4 třídách je počítač pro děti, ve dvou třídách je nainstalována interaktivní tabule. Zařízení tříd je ve dvou třídách nové a v dalších bude postupně doplňováno. V dalších 4 třídách je zařízení staršího typu, ale funkční a bezpečné. Ve všech třídách jsou pravidelně nově vybavovány hrací koutky pro děti. Stoly a židličky jsou již ve všech třídách nové, výškově nastavitelné. Kovová lehátka na odpočinek dětí byla nahrazena novými matracemi, které odpovídají hygienické nezávadnosti a vzhledem k nespavému režimu plně vyhovují. Hygienické zařízení v celé budově plně vyhovuje hygienickým normám. Děti se samy podílí na úpravě a výzdobě prostředí mateřské školy. Dětské práce jsou přístupné dětem i rodičům. Školní zahrada je velmi pěkně zařízena pro sportovní činnosti dětí, hry a relaxaci. Jsou zde 3 skluzavky, dvě pyramidy, 5 pískovišť, 1 zahradní bazén s čističkou, který se instaluje v letních měsících, lavičky, stolečky, slunečníky, pérové hračky, zahradní altán, vybavení pro sporty a dopravní výchovu /koloběžky, tříkolky/. PERSONÁLNÍ PODMÍNKY Všechny učitelky mají úplné střední odborné vzdělání, obor učitelství pro mateřské školy. Učitelky ve speciálních třídách mají další rozšiřující vzdělávání speciální pedagogiky na vysoké škole. Jedna učitelka má vysokoškolské vzdělání v oboru speciální pedagogika. Učitelky, které vedou průběžnou pedagogickou praxi studentek Střední odborné školy pedagogické v Nové Pace, absolvovaly specializační studium pro vedení průběžné pedagogické praxe studentek. Ředitelka školy má vystudovanou Střední odbornou školu pedagogickou, absolvovala funkční studium pro ředitele - DVPP v Hradci Králové, roční studium školského managementu na Univerzitě Karlově v Praze pro vedoucí jídelen a i nadále si prohlubuje kvalifikaci účastí na školeních a seminářích. Všichni pedagogičtí pracovníci se pravidelně účastní vzdělávacích programů /DVPP, NIDV/ Provoz zajišťují provozní pracovníci, vedoucí školní jídelny a kuchařky.

7 PSYCHOSOCIÁLNÍ PODMÍNKY Všichni zaměstnanci školy vytvářejí dětem takové prostředí, aby se zde cítily spokojeně, jistě a bezpečně. Všechny děti mají v naší škole stejná práva, možnosti i stejné povinnosti. Osobní svoboda a práva jsou respektována do určitých mezí, vyplývajících ze školního řádu. Počítáme s aktivní spoluúčastí dítěte při činnostech. Pedagogové se snaží o nenásilnou komunikaci s dítětem, která je mu příjemná a navozuje tak vzájemný vztah důvěry a spolupráce. Postupně vyřazujeme nezdravé soutěžení dětí. Převažuje pozitivní hodnocení a pochvala. Vedeme děti k tomu, aby se nebály, pracovaly samostatně a důvěřovaly si. V dětech rozvíjíme citlivost pro vzájemnou toleranci, ohleduplnost, zdvořilost a vzájemnou pomoc a podporu. Děti jsou seznamovány s jasnými pravidly chování ve skupině tak, aby se ve skupině vytvořil kolektiv dobrých kamarádů, kde jsou spokojeni. Pedagogové se dostatečně věnují vztahům ve třídě, nenásilně tyto vztahy ovlivňují prosociálním směrem - prevence šikany. Pedagogové školy jsou povinni v případě zjištění jakýchkoli patologických projevů v chování dítěte na něj upozornit vedení školy a řídit se pokyny k tomu vydanými (viz školní řád). PSYCHOHYGIENA Rodiče mají možnost přivádět své dítě do mateřské školy kdykoli, podle svých potřeb, kromě doby, kdy jsou děti na vycházce. V průběhu dne organizuje činnost dětí tak, aby vyhovovaly potřebám dětí a aktuální situaci. Z organizačních důvodů zůstává pevně stanoven čas oběda. Děti jsou každodenně a dostatečně dlouho venku (2 hod. dopoledne a dle možností i v odpoledních hodinách), vždy s ohledem na aktuální stav počasí. Pobyt venku se neuskuteční v případě mrazu pod -10 o C, náledí, silný vítr, déšť, inverze. Děti mají dostatek volného pohybu nejen na zahradě, ale v rámci možností i v MŠ. Spací aktivity jsou upraveny dle individuálních potřeb dětí. Do spaní děti v MŠ nikdo nenutí. Všechny děti odpočívají zhruba 30 min při čtení pohádky nebo poslechu relaxační hudby. Poté jsou dětem, které nechtějí spát nabízeny klidné činnosti ve třídě, případně zájmové kroužky. Ostatním dětem je zabezpečen klidný spánek dle denního režimu. Všichni zaměstnanci školy respektují individuální potřeby dětí, reagují na ně a napomáhají v jejich uspokojování. Pedagogové zatěžují děti vždy přiměřeně v rámci jejich možností. Děti mají možnost relaxovat v klidných koutcích třídy. Nově příchozím dětem nabízíme adaptační režim dle dohody s rodiči.

8 ŽIVOTOSPRÁVA Dětem je poskytována plnohodnotná strava dle příslušných předpisů. Je zachována vhodná skladba jídelníčku, dodržovány technologie přípravy pokrmů a nápojů. Je zajištěn dostatečný pitný režim v průběhu celého pobytu dítěte v mateřské škole. Mezi jednotlivými pokrmy jsou dodržovány vhodné intervaly. Děti nikdy nenutíme do jídla a učíme je zdravému stravování. Vedeme děti k základům správného stolování. Prevence sociálně patologických jevů na mateřské škole Optimálním preventivním působením před sociálně patologickými jevy je důsledná realizace Rámcového vzdělávacího programu pro mateřské školy. Základem prevence je vytvoření sociálních kompetencí dítěte. Dítě si prostřednictvím prožitkového učení osvojí schopnost rozhodovat se, volit z více alternativ, nést za svou volbu odpovědnost a poznávat její důsledky. Odpovědné jednání je základní ochranný mechanismus. Vytváření sociálních kompetencí a prosociálního chování je velmi přirozeně dosažitelné ve věkově smíšených třídách. Na naší mateřské škole máme převážně třídy věkově smíšené. Heterogenní skupina je přirozenější a lépe odráží přirozené společenské prostředí. Starší děti jsou však samostatnější a mají jiné potřeby, proto i práce učitelek musí být přizpůsobena této věkové skupině. Těmto dětem se učitelky věnují ve dvou třídách. Na mateřské škole se zakládají pozitivní a přirozené vztahy ke škole ze strany rodičů, tady je řešení problému, kterým je malý zájem a informovanost rodičů o prevenci společensky neakceptovatelných jevů. Mateřská škola se podílí na vytváření postojů ke zdravému životnímu stylu a prosociálního klimatu, nejen u dětí ale i na změně postojů u dospělých. Všichni zaměstnanci školy, rodiče a zákonní zástupci dětí, jsou povinni zdržet se jakýchkoliv patologických projevů ve svém chování, předcházet mu a v případě jeho zjištění jsou povinni na něj upozornit vedení školy. Za účelem prevence sociálně patologických jevů jsou zaměstnanci povinni dodržovat školní řád, pracovní řád a pokyny k tomu vydané.

9 Prevence sociálně patologických jevů u dětí na mateřské škole představuje aktivity v těchto oblastech prevence: šikanování ochrana před virtuálními drogami /počítače, televize, video/ kouření a alkoholismus kriminalita drogová závislost xenofobie, rasismus, intolerance a antisemitismus 1. Šikanování pokud se rodiče setkají s příznaky šikanování, sdělí to neprodleně ředitelce školy pedagog musí šikanování mezi dětmi neprodleně řešit a každé jeho oběti poskytnout okamžitou pomoc sledovat mezi dětmi určité znaky šikanování: posměšné poznámky na dítě, pokořující přezdívky, nadávky, ponižování, pohrdavá kritika dítěte, nátlak na dítě, vyžadování věcných nebo peněžitých darů, strkání, honění, šťouchání se záměrem ublížit dítěti, rvačky, z nichž jeden je zřetelně slabší 2. Ochrana dětí před virtuálními drogami přiměřeně věku sledovat televizi, video při práci s počítačem na mateřské škole dodržovat zdravotní a bezpečnostní podmínky 3. Kouření a alkoholismus v celém objektu mateřské školy je vydán zákaz kouření a požívání alkoholu pro zaměstnance i rodiče. děti jsou vhodnou formou informovány o škodlivosti těchto návykových látek. 4. Kriminalita mateřská škola je v průběhu dne uzavřena děti jsou předávány pouze zákonným zástupcům a osobám pověřeným od rodičů /zmocnění rodičů/ 5. Drogová závislost poučení dětí o tom, že nesmí od cizích osob brát žádné dárky, bonbony, žvýkačky atd. nesmí sbírat náhodně nalezené injekční stříkačky, upozornit je na zdravotní nebezpečí samozřejmě výchovu provádět přiměřenou formou věku dítěte

10 6. Rasismus, xenofobie, intolerance a antisemitismus Všichni pedagogičtí pracovníci školy jsou povinni: vytvářet příznivé klima školy, tříd, vytvářet pocit bezpečí a spoluprožívání rozvíjet žádoucí postoje k lidem jiné národnosti, etnické nebo náboženské příslušnosti každodenním osobním příkladem komunikovat mezi sebou na bázi vzájemného porozumění, tolerance a otevřeného jednání chápat a oceňovat rozdílnost jednotlivců a vážit si každého člověka, každé minority, každé kultury nenechat bez povšimnutí žádný projev ani náznak intolerance, xenofobie, rasismu, nebo antisemitismu Pedagogičtí pracovníci jsou povinni okamžitě přijímat vhodná konkrétní pedagogická opatření: ve výchovně vzdělávací činnosti vhodnou formou pozitivně působit na děti v této oblasti přiměřeně jim tuto problematiku vysvětlovat a využívat všech náhodných situací v průběhu celého dne k výchovnému působení velmi důležitá je spolupráce s rodiči dětí a dalšími odborníky na tuto oblast využívat: třídní schůzky, odborné přednášky, vzdělávání, samostudium, nástěnky, webové stránky školy, návštěvy na mateřské škole, výchovné programyvideo, metodiky, odbornou literaturu

11 ŘÍZENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY Povinnosti, úkoly a pravomoci všech pracovníků jsou jasně a srozumitelně vymezeny v organizačním schématu školy, v jejich pracovních náplních, v organizačním řádu školy. Našim cílem je vytvářet důvěrné a tolerantní prostředí, kde je všem zaměstnancům ponechán dostatek pravomocí a kde je respektován jejich názor. Všichni pracovníci se podílí na tvorbě školního vzdělávacího programu. ORGANIZACE Denní řád je dostatečně pružný, reaguje na zájem dětí o činnosti, jejich potřeby a individuální možnosti. Záměrem pedagogů je zatěžovat děti přiměřeně, v rámci jejich možností a umožnit dětem kdykoliv relaxovat. Usilujeme o vyváženost spontánních a řízených činností, snažíme se o to, aby děti měly dostatek prostoru a času pro spontánní hry. Snažíme se podněcovat děti k vlastní aktivitě a experimentování a umožňujeme jim pracovat vlastním tempem. Vytváříme podmínky pro individuální, skupinové a frontální činnosti dětí. Snažíme se nabízet dostatečný počet hracích koutků a relaxačních koutků pro soukromí dětí. SPOLUÚČAST RODIČŮ Rodiče mají možnost podílet se na dění v mateřské škole, účastnit se různých akcí, vyjadřovat své názory na třídních schůzkách /1x ročně/, vyjádřit se v anonymním dotazníku k práci mateřské školy. Snažíme se o spolupráci s rodiči při výchovně vzdělávací práci, zapojovat rodiče do společných činností s dětmi /besídky-pracovní dílny/. Při kontaktu s rodiči informujeme rodiče o úspěších i problémech jejich dětí. Informace pro rodiče předáváme na nástěnkách, webových stránkách, ústně nebo formou pozvánek. Chráníme soukromí rodiny a zachováváme mlčenlivost.

12 SPOLUPRÁCE S OSTATNÍMI ORGANIZACEMI MATEŘSKÉ ŠKOLY společná olympiáda všech MŠ v okolí na místním stadionu, kina, divadla, výstavky dětských prací. ZÁKLADNÍ ŠKOLY návštěva předškolních dětí v 1. třídě před zápisem, využívání počítačové učebny školy, návštěva učitelek 1. tříd na slavnosti Rozloučení s předškoláky, účast na výchovných koncertech, vzájemné vystoupení pěveckých sborů, sportovní akce pro budoucí prvňáčky. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA výchovné koncerty, veřejná vystoupení ve městě, výstavy, zapojení dětí v kroužcích. DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE výstavy, oslava Dne Země, akce pro děti KNIHOVNA návštěva s programem pro děti. MUZEUM A KLENOTNICE- účast na výstavách a vernisážích /vystoupení dětí s programem/. PPP V JIČÍNĚ pravidelné návštěvy na mateřské škole, konzultace s pracovníky poradny, kontrola individuálních plánů, přednášky, konzultace s rodiči, odklady školní docházky. SPC JIČÍN vyšetření dětí pro zařazení do speciálního oddělení, pravidelné konzultace a návštěvy na mateřské škole, kontrola individuálních plánů, kontrola vedené dokumentace, konzultace s rodiči. SPgŠ průběžná pedagogická praxe studentek, Mikulášská nadílka pro děti, vánoční program pro děti, výstavy studentek, divadlo pro děti. Hasičský záchranný sbor exkurze v požární zbrojnici, beseda, prohlídka hasičského auta na zahradě mateřské školy.

13 ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ Předškolní vzdělávání je institucionálně zajišťováno mateřskými školami. Mateřská škola je legislativně zakotvena v rámci vzdělávací soustavy jako druh školy. Organizuje se pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let. Přednostně jsou přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Vzdělávání se uskutečňuje během celého dne při všech činnostech a situacích, které se v mateřské škole naskytnou. Jsou založeny na přímých zážitcích dítěte, na vyváženosti spontánních aktivit, řízených činností v menších či větších skupinkách, nebo individuálně. Vycházejí z dětské zvídavosti a potřeby objevovat. Mají charakter hry, zábavy a zajímavých činností. Probouzí aktivní zájem v dítěti a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat a objevovat. Mezi oblíbené formy naplňující záměry vzdělávání patří nadstandardní aktivity /plavání, bruslení, výstavy, exkurze, společné akce s rodiči, besídky, výlety, oslavy, kina, divadla, koncerty, zájmové kroužky, angličtina, zpívání ve sborečku, hra na flétnu, logopedie/. Individuálních plánů využíváme u dětí s odkladem školní docházky, dětí se specifickými vzdělávacími potřebami a dětí talentovaných. Denní program: Spontánní hry- uplatňované při příchodu do mateřské školy a v odpoledních činnostech prostor pro individuální práci. Řízené činnosti činnosti v dopoledním bloku, odpoledním bloku. Pohybové aktivity ranní cvičení, pobyt venku, pohybové chvilky, odpolední činnosti. Odpočinek, spánek- dle individuální potřeby dětí /nespavý režim/. Mateřská škola se organizačně dělí na 6 tříd, 4 třídy jsou věkově smíšené, 2 třídy jsou složené z předškolních dětí. 5 tříd je s běžným provozem a 1 třída je speciální pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Počet dětí na třídě je 28 toto navýšení bylo povoleno zřizovatelem. Maximální počet dětí ve speciální třídě je stanoven na 16. Třídy jsou rozlišeny podle barev kytiček na: Max. 1. třída: ČERVENÁ KYTIČKA věkově smíšená 3-6 let počet dětí ve třídě třída: ZELENÁ KYTIČKA věkově smíšená 3-6 let -// třída: MODRÁ KYTIČKA věkově smíšená 3-6 let -// třída: ŽLUTÁ KYTIČKA předškolní 5-6 let -// třída: FIALOVÁ KYTIČKA předškolní 5-6 let -//- 20 Speciální třída 6. třída: ORANŽOVÁ KYTIČKA věkově smíšená 3-6 let -//- 16

14 Ředitelka mateřské školy stanovuje následující kritéria, podle kterých postupuje při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu: 1. Dosažení 6 let věku dítěte v období od do následujícího kalendářního roku. 2. Trvalý pobyt dítěte v obci, ve které mateřská škola sídlí. 3. Věk dítěte (od nejstaršího k nejmladšímu) Zařazování přijatých dětí do jednotlivých tříd je plně v kompetenci ředitelky mateřské školy. Přihlíží na věk dítěte a sourozenecké vztahy (předškolní děti mají přednost v zařazení do předškolních tříd). FORMY PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Předškolní vzdělávání zasahuje celou osobnost dítěte. Je nutné, aby bylo vázáno jak k obecným potřebám daným věkem, tak k individuálním potřebám a možnostem jednotlivých dětí a aby pedagogické aktivity probíhaly v rozsahu potřeb každého z nich. Je potřeba, aby se každému dítěti, které se účastní předškolního vzdělávání, dosáhlo podpory, péče a stimulace v míře, kterou individuálně potřebuje, a v kvalitě, která mu vyhovuje. Předškolní dítě se učí především na základě své interakce s okolím a svou vlastní prožitou zkušeností. Vzdělávací činnosti v mateřské škole jsou proto založeny na přímých zážitcích dítěte, vycházející z jeho samostatné činnosti a individuální volby, z dětské zvídavosti a potřeby objevovat. Předškolní vzdělávání probíhá jako konkrétní interaktivní proces. Proto je důležité, aby právě v počátcích vzdělávání dítě mělo možnost prožívat uspokojení z úspěchu a z překonávání překážek, a aby sebe sama vnímalo jako plnohodnotného a schopného jedince, který je svým okolím uznáván a přijímán. Vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytnou, vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit. Specifickou formu představuje didakticky zacílená činnost, ve které pedagog s dítětem naplňuje konkrétní vzdělávací cíle formou záměrného i spontánního učení. Toto učení zakládáme na aktivní účasti dítěte, založené na smyslovém vnímání, prožitkovém a interaktivním učení, zpravidla ve skupinách a individuálně. Co nejméně využíváme předávání hotových poznatků a slovních poučení. Všechny činnosti obsahují prvky hry a tvořivosti. Děti se specifickými vzdělávacími potřebami jsou vzdělávány podle individuálních vzdělávacích plánů. Pedagog konzultuje tyto plány s rodiči dítěte, se speciálním pedagogem Pedagogicko-psychologické poradny a pracovníky příslušného SPC, případně lékařem. Ve vzdělávání nadaných a talentovaných dětí nabízíme další aktivity formou zájmových kroužků, které vedou učitelky naší mateřské školy. Individuálních vzdělávacích plánů využíváme také k péči o děti s odkladem školní docházky.

15 Mezi další formy naplňující záměry vzdělávání patří tyto nadstandardní aktivity: plavecký výcvik, bruslení, lyžařský výcvik, výlety, akce společné s rodiči, kina, divadla, koncerty, sportovní aktivity. Vzdělávání v mateřské škole smysluplně obohacuje denní program dítěte v průběhu jeho předškolních let. Je velmi důležité, aby čas prožitý v mateřské škole byl pro dítě radostí, příjemnou zkušeností a zdrojem dobrých základů do života i vzdělávání.

16 CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU RÁMCOVÉ CÍLE 1. rozvíjení dítěte, jeho učení a poznávání Podporovat tělesný rozvoj a zdraví dítěte, jeho spokojenost a pohodu. Systematicky rozvíjet řeč dítěte a cvičit schopnosti a dovednosti, které dítěti umožňují a usnadňují proces jeho dalšího rozvoje a učení. Podporovat stále dokonalejší chápání okolního světa a dětskou radost z rozšiřujících se možností zasahovat do jeho dění. Motivovat dítě k aktivnímu poznávání, povzbuzovat jeho chuť k učení a zájem poznávat nové a objevovat neznámé, porozumět věcem a jevům kolem sebe. Rozvíjet schopnost přemýšlet a rozhodovat se, rozvíjet všechny poznávací a tvůrčí schopnosti dětí, jejich fantazii, zájmy a nadání. Přispívat k elementárnímu dětskému chápání vývoje, pohybu a proměn, rozvíjet schopnost dítěte přizpůsobovat se, reagovat na změny a vyrovnávat se s nimi. 2. osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost Poskytovat dítěti možnost poznávat takové hodnoty, jako je nedotknutelnost lidských práv, individuální svoboda, stejná hodnota a rovnost všech lidí, soucítění a solidarita se slabými a ohroženými, péče o druhé a ohled na jiné, hodnoty spojené se zdravím, životem a životním prostředím a důstojnými vztahy mezi lidmi. V rozsahu dětských možností přispívat k předávání kulturního dědictví, jeho hodnot, tradic, jazyka a poznání. Rozvíjet schopnost komunikovat, spolupracovat, spolupodílet se na činnostech a rozhodnutích. Vést děti k sociální soudržnosti, připravovat je na život v multikulturní společnosti, k tomu, aby vnímaly různost kulturních komunit a měly porozumění pro jejich rozdílné i vzájemné sbližování 3. získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí Rozvíjet poznávání sebe sama, vlastních zájmů, možností a potřeb. Vytvářet příležitosti k rozvoji sebevědomí a získání zdravé sebedůvěry. Vést dítě k zájmu podílet se na společném životě a činnostech ve škole i v rodině /učit se spolupracovat, spoluodpovídat, akceptovat a tolerovat druhé/. Vést dítě k poznání, že může svou životní situaci ovlivňovat, může jednat svobodně, že však za to, jak rozhodne a co udělá, odpovídá.

17 VZDĚLÁVACÍ OBSAH Vzdělávací nabídka je podstatnou součástí školního vzdělávacího programu a je uspořádána do integrovaných bloků. Byly stanoveny za spolupráce celého pedagogického sboru školy. Tyto integrované bloky jsou rozpracované v třídních vzdělávacích programech na jednotlivá témata a podtémata. Každá třída si je tvoří samostatně. Obsah integrovaných bloků je rámcový, aby učitelky v rámci svých tříd měly dostatek prostoru k tvořivé práci a mohly volně přizpůsobovat věcný obsah konkrétním dětem ve třídě a upravovat jej v souladu s jejich dosavadní zkušeností a aktuálními zájmy. Jsou natolik široké, aby poskytovaly více zajímavých podnětů k různorodým činnostem a umožňovaly zachovat integrovaný přístup. Časový prostor jednotlivým integrovaným blokům není přesně vymezen. Vycházejí z přirozeného cyklu ročních období a přírodních i společenských situací s nimi spojených. Obsah jednotlivých bloků učitelky odvozují z nabídky činností a z očekávaných výstupů. Jsou voleny tak, aby bezprostředně souvisely s přirozeným životem a s konkrétním prostředím dětí. Musí jim být blízké, pro ně zajímavé a užitečné. Vychází z praktických zkušeností dětí a přirozených potřeb dítěte. Pomáhá dítěti chápat sebe sama i okolní svět, rozumět jeho dění a orientovat se v něm. Integrované bloky svým obsahem vzájemně navazují, doplňují se a přechází plynule jeden do druhého. Některé prvky se v různých blocích opakují a dítěti se znovu připomínají, tím se je učí vidět v různých souvislostech. Jsou zpracovány společně pro všechny věkové skupiny dětí v heterogenních třídách. Rozpracování bloků do činností na úrovni TVP je pro různé věkové skupiny ve třídě společné a liší se jen na úrovni náročnosti nabízených činností. Společné integrované bloky jsou povinné pro všechny třídy. Všichni v mateřské škole tak sledují společné vzdělávací záměry a cíle. Integrovaný blok konkretizovaný učitelkami na třídě si v třídním vzdělávacím programu klade za cíl dosáhnout u dětí dokončujících školní docházku výstupy očekávané klíčové kompetence dle RVP PV: 1. Kompetence k učení 2. Kompetence k řešení problémů 3. Kompetence komunikativní 4. Kompetence sociální a personální 5. Činnostní a občanská kompetence Základy klíčových kompetencí mohou být vytvářeny již v předškolním věku dítěte. Jsou důležité a významné nejen z hlediska přípravy dítěte pro začátek systematického vzdělávání, ale zároveň pro jeho další etapy i celoživotní učení. Dobré a dostatečné základy klíčových kompetencí mohou být podstatným příslibem dalšího příznivého rozvoje a vzdělávání. Naopak nedostatečné základy mohou být brzdou, která dítě na počátku jeho životní a vzdělávací cesty může znevýhodňovat.

18 1. INTEGROVANÝ BLOK Barevný podzim ZÁMĚR BLOKU: Seznamovat dětí s mateřskou školou, zahradou a jejím okolím. S novým prostředím, s novými kamarády, pravidly vzájemného soužití, komunikace. Poznávat naše město a bydliště kamarádů. Poznávat přírodu, učit je vnímat její krásu, poznávat rozmanitost jejich barev, chránit přírodu. Seznamovat se s různými druhy ovoce a zeleniny, jejich významem a využitím. Poznávat různé druhy stromů, přírodnin a možnosti jejich využití. Prostřednictvím pohádek podněcovat u dětí představivost, rozvíjet fantazii, učit je smyslu pro spravedlnost a pravdu, vcítit se do pocitů druhých, učit je rozlišovat dobro a zlo. VZDĚLÁVACÍ OBLAST BIOLOGICKÁ DÍTĚ A JEHO TĚLO Příležitosti a činnosti směřující k ochraně zdraví, osobního bezpečí a vytváření zdravých životních návyků. Činnosti relaxační a odpočinkové, zajišťující zdravou atmosféru a pohodu prostředí. Jednoduché pracovní a sebe obslužné činnosti v oblasti osobní hygieny, stolování, oblékání, úklidu, úpravy prostředí. Zvládnout sebeobsluhu, uplatňovat základní kulturně hygienické a zdravotně preventivní návyky (starat se o osobní hygienu, přijímat stravu a tekutiny, umět stolovat, postarat se o sebe a své osobní věci, oblékat se, svlékat se, obouvat se. Zvládnout jednoduchou obsluhu a pracovní úkony (postarat se o hračky, pomůcky, uklidit po sobě, udržovat pořádek). Zacházet s běžnými předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami, sportovním náčiním a nářadím, výtvarnými pomůckami a materiály, běžnými pracovními pomůckami, hudebními nástroji. Vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů (zvuky a tóny, tvary a jiné specifické znaky, vůně, chutě. VZDĚLÁVACÍ OBLAST PSYCHOLOGICKÁ DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA Společné diskuse, rozhovory, individuální a skupinová konverzace (vyprávění zážitků, příběhů, vyprávění podle skutečnosti i podle obrazového materiálu, podle vlastní fantazie, sdělování slyšeného druhým apod.). Vyprávění toho, co dítě slyšelo, nebo shlédlo.

19 Poslech čtených či vyprávěných pohádek a příběhů, sledování filmových a divadelních pohádek a příběhů. Záměrné pozorování běžných objektů a předmětů, určování a pojmenování jejich vlastností (velikost, barva, tvar, materiál, dotek, chuť, vůně, zvuky), jejich charakteristických znaků a funkcí. Přímé pozorování přírodních, kulturních i technických objektů i jevů v okolí dítěte, rozhovor o výsledku pozorování. Námětové hry a činnosti. Činnosti zaměřené k vytváření (chápání) pojmů a osvojování poznatků (vysvětlování, objasňování, odpovědi na otázky, práce s knihou, s obrazovým materiálem, s médii apod.) Spontánní hra Cvičení v projevování citů (zvláště kladných), v sebekontrole a sebeovládání (zvláště emocí záporných, např. hněvu, zlosti, úzkosti apod. Hry na téma rodiny, přátelství apod. Činnosti zajišťující spokojenost a radost, činnosti vyvolávající veselí a pohodu. Vést rozhovor (naslouchat druhým, vyčkat, až druhý dokončí myšlenku, sledovat řečníka i obsah, ptát se) Domluvit se slovy i gesty, improvizovat. Sledovat očima zleva doprava Rozlišovat některé obrazné symboly (piktogramy, orientační a dopravní značky, označení nebezpečí apod.) a porozumět jejich významu i jejich komunikativní funkci. Pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno. Vědomě využívat všech smyslů, záměrně pozorovat, postřehovat, všímat si (nového, změněného, chybějícího). Záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost. Poznat a pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno. Vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci, využívat zkušenosti k učení. Odloučit se na určitou dobu od rodičů a blízkých, být aktivní i bez jejich opory. Ve známých a opakujících se situacích a v situacích, kterým rozumí, ovládat svoje city a přizpůsobovat jim svoje chování. Prožívat radost ze zvládnutého a poznaného Respektovat předem vyjasněná a pochopená pravidla, přijímat vyjasněné a zdůvodněné povinnosti. Prožívat a dětským způsobem projevovat, co cítí (soucit, radost, náklonnost), snažit se ovládat své afektivní chování (odložit splnění svých osobních přání, zklidnit se, tlumit vztek, zlost, agresivitu apod.) VZDĚLÁVACÍ OBLAST INTERPERSONÁLNÍ DÍTĚ A TEN DRUHÝ Běžné verbální i neverbální komunikační aktivity dítěte s druhým dítětem i dospělým. Aktivity podporující sbližování dětí.

20 Hry, přirozené i modelové situace, při nichž se dítě učí přijímat a respektovat druhého. Činnosti zaměřené na porozumění pravidlům vzájemného soužití a chování, spolupodílení se na jejich tvorbě. Navazovat kontakty s dospělým, kterému je svěřeno do péče, překonat stud, komunikovat s ním vhodným způsobem, respektovat ho. Vnímat, co si druhý přeje či potřebuje, vycházet mu vstříc (chovat se citlivě a ohleduplně k slabšímu či postiženému dítěti, mít ohled na druhého a soucítit s ním, nabídnout mu pomoc apod.) Bránit se projevům násilí jiného dítěte, ubližování, ponižování apod. Přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem, navazovat a udržovat dětská přátelství. VZDĚLÁVACÍ OBLAST SOCIÁLNĚ - KULTURNÍ DÍTĚ A SPOLEČNOST Běžné každodenní setkávání s pozitivními vzory vztahů a chování. Aktivity přibližující dítěti pravidla vzájemného styku (zdvořilost, ohleduplnost, tolerance, spolupráce) a mravní hodnoty (dobro, zlo, spravedlnost, pravda, upřímnost, otevřenost apod.) v jednání lidí. Spoluvytváření přiměřeného množství jasných a smysluplných pravidel soužití ve třídě. Aktivity vhodné pro přirozenou adaptaci dítěte v prostředí mateřské školy. Uplatňovat návyky v základních formách společenského chování ve styku s dospělými i s dětmi (zdravit známé děti i dospělé, rozloučit se, poprosit, poděkovat, vzít si slovo až když druhý domluví, požádat o pomoc, vyslechnout sdělení, uposlechnout pokyn apod.) Adaptovat se na život ve škole, aktivně zvládat požadavky plynoucí z prostředí školy i jeho běžných proměn (vnímat základní pravidla jednání ve skupině, podílet se na nich a řídit se jimi, podřídit se rozhodnutí skupiny, přizpůsobit se společnému programu, spolupracovat, přijímat autoritu) a spoluvytvářet v tomto společenství prostředí pohody. Začlenit se do třídy a zařadit se mezi své vrstevníky, respektovat jejich rozdílné vlastnosti, schopnosti a dovednosti. Pochopit, že každý má ve společenství (v rodině, ve třídě, v herní skupině) svou roli, podle které je třeba se chovat. Zacházet šetrně s vlastními i cizími pomůckami, hračkami, věcmi denní potřeby, s knížkami, s penězi apod.

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Nademlejnská, s.r.o. Nademlejnská 1096/9, 190 00 Praha 9 V souladu s rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání vydaným

Více

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí.

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. Jsem človíček šikovný a samostatný. V Jablonci nad Nisou 1.1.2010 Obsah: 1. Identifikační údaje...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Putování s krtečkem od podzimu do léta

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Putování s krtečkem od podzimu do léta ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Putování s krtečkem od podzimu do léta OBSAH 1) Základní údaje 2) Obecná charakteristika 3) Podmínky vzdělávání 4) Organizace vzdělávání 4.1 Přijímání dětí do MŠ 4.2 Organizace

Více

Čtyři roční období Paleta barev

Čtyři roční období Paleta barev Školní vzdělávací program Pro předškolní vzdělávání Čtyři roční období Paleta barev Školní rok 2015/18 Č.j. : /15 Skartační znak: A 10 Spisový znak: A. 1. 5. Účinnost od : 19. 1. 2015 O b s a h : 1. Identifikační

Více

PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 LESNÍ KLUB JURTA

PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 LESNÍ KLUB JURTA PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 LESNÍ KLUB JURTA Platnost od: 1.3.2012 Zřizovatel, právní forma: Občanské sdružení Jurta Kontakt: www.jurta.cz/lesni_klub Mgr. Petra Tanglová 725 182 397 Adresa: Pěší 9, Děčín

Více

ŠVP PRO MŠ ZVÍDAVÍ PTÁČCI

ŠVP PRO MŠ ZVÍDAVÍ PTÁČCI Základní škola a Mateřská škola Staré Město, okr. Šumperk, Nádražní 77, 788 32 Staré Město tel. +420 583 239 230, skola@zssm.cz ŠVP PRO MŠ ZVÍDAVÍ PTÁČCI Č.j.: 331/14 Spisový znak: 1.2.2. Skartační znak:

Více

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima.

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Základní škola a Mateřská škola Kopidlno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motto:,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Program byl zpracován pro školní rok 2009/2010

Více

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání PUTOVÁNÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Škol. rok 2014-2015 Projednáno na pedagogické radě konané dne 28. 8. 2014 Aktualizace ŠVP k 25.8.2014 Zpracovala:

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Putujeme se Sluníčkem po celý rok Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, Odloučené pracoviště : Šumavská 15 1. Integrovaný blok: Seznámení se Sluníčkem Doporučená témata:

Více

Svět kolem nás Jen to, co člověk miluje, bude také chránit.

Svět kolem nás Jen to, co člověk miluje, bude také chránit. Svět kolem nás Jen to, co člověk miluje, bude také chránit. - 1 - Svět kolem nás Tento projekt je zaměřen na ekologickou výchovu. Vychází z celoročního programu naší MŠ Náš rok, z programů Mgr. Jany Modré

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vždělávání Název : BAREVNÝ SVĚT

Školní vzdělávací program pro předškolní vždělávání Název : BAREVNÝ SVĚT Školní vzdělávací program pro předškolní vždělávání Název : BAREVNÝ SVĚT Základní škola a mateřská škola Školská 279 Předměřice nad Labem okr. Hradec Králové Adresa : Základní škola a mateřská škola, Školská

Více

1. tematický okruh: ČAS NA KAMARÁDY

1. tematický okruh: ČAS NA KAMARÁDY Podtémata: Jdeme do školky Poznávám kamarády Rozděl se o jablíčko Kamarádím 1. tematický okruh: ČAS NA KAMARÁDY s vitamíny Dílčí cíl: Vzdělávací aktivity: Hlavní očekávané výstupy: Ke kompetencím: Dítě

Více

KOUZELNÝ ČAS VE ŠKOLCE

KOUZELNÝ ČAS VE ŠKOLCE Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání KOUZELNÝ ČAS VE ŠKOLCE Základní škola a Mateřská škola Šakvice, příspěvková organizace Hlavní 41,691 67 Šakvice, IČO 70826129 1 OBSAH: 1. Základní údaje

Více

Š KOLNÍ VZDĚ LÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠ KOLNÍ V ZDĚLÁVÁNÍ. Život u splavu. Vydala: Zdeňka Zálešáková Zpracoval: kolektiv. Datum: 1. 9. 2015 Č.j.

Š KOLNÍ VZDĚ LÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠ KOLNÍ V ZDĚLÁVÁNÍ. Život u splavu. Vydala: Zdeňka Zálešáková Zpracoval: kolektiv. Datum: 1. 9. 2015 Č.j. Š KOLNÍ VZDĚ LÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠ KOLNÍ V ZDĚLÁVÁNÍ Život u splavu Vydala: Zdeňka Zálešáková Zpracoval: kolektiv Datum: 1. 9. 2015 Č.j.: 71/15 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín, Školní 300, příspěvková organizace 435 43 Horní Jiřetín Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MY A NAŠI ZVÍŘECÍ KAMARÁDI

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MY A NAŠI ZVÍŘECÍ KAMARÁDI ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MY A NAŠI ZVÍŘECÍ KAMARÁDI Platnost dokumentu od 1. 9. 2011 Školní vzdělávací program pro předškolní

Více

Školní vzdělávací program 2012-2015

Školní vzdělávací program 2012-2015 Mateřská škola Olomouc, příspěvková organizace Herrmannova 510/1, 779 00 Olomouc Odloučené pracoviště:mateřská škola Baarova 5, Olomouc Chomoutov Školní vzdělávací program 2012-2015 Pohádky naší babičky

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola JUTA Riegrova 717 544 01 Dvůr Králové n.l. IČO: 71 341 161 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní rok 2014/2015 Mateřská škola JUTA Platný od 1.9.2010 Aktualizovaný 1.9.2014

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Mateřská škola Klíček, Hradec Králové, Urxova 342

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Mateřská škola Klíček, Hradec Králové, Urxova 342 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Klíček, Hradec Králové, Urxova 342 Č.j. MŠ 36/2010 upravená verze platná od 1.3.2010 Obsah: 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola, Jičín, 17. listopadu 109 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání V každé roční době chceme mít blízko k přírodě i k sobě. školní rok 2014/ 2015 1 Pro práci

Více

Základní škola a Mateřská škola Kobylnice, příspěvková organizace Na Budínku 80, Kobylnice 664 51, IČO 7502301

Základní škola a Mateřská škola Kobylnice, příspěvková organizace Na Budínku 80, Kobylnice 664 51, IČO 7502301 Základní škola a Mateřská škola Kobylnice, příspěvková organizace Na Budínku 80, Kobylnice 664 51, IČO 7502301 Školní vzdělávací program pro mateřskou školu Každý jsme jiný Vypracovala s kolektivem učitelek

Více

Mateřská škola Tišnov, U Humpolky 1686 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2015

Mateřská škola Tišnov, U Humpolky 1686 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2015 Č.j. 152/2012 Mateřská škola Tišnov, U Humpolky 1686 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2015 JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA TO JE CELÝ ROK Motto : Jaro, léto, podzim, zima

Více

Veverky jdou na výlet, hrát si a poznávat svět

Veverky jdou na výlet, hrát si a poznávat svět Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace IČ: 21551472 Komenského 578, Milovice Mladá 289 23, tel: 325 532 598 ŠD Komenského 581, tel: 734 327 785, 730 127 454, MŠ Komenského 581,

Více

STROM ŽIVOT I POZNÁNÍ

STROM ŽIVOT I POZNÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Ladná, příspěvková organizace Sportovní 13, 691 46 Ladná, IČO: 75092654 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY STROM ŽIVOT I POZNÁNÍ Motto: Existují pouze dva druhy odkazů,

Více

Království KOUZELNÝ ROK

Království KOUZELNÝ ROK Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Království KOUZELNÝ ROK Platnost dokumentu od 1. 9. 20012 Platí pro školní roky: 20012/2013-2015/2016 podpis ředitele školy razítko školy MOTTO: V našem

Více

Základní škola a mateřská škola Luková, okres Ústí nad Orlicí. Školní vzdělávací program pro předškolní a základní vzdělávání DOVEDU SI HRÁT

Základní škola a mateřská škola Luková, okres Ústí nad Orlicí. Školní vzdělávací program pro předškolní a základní vzdělávání DOVEDU SI HRÁT Základní škola a mateřská škola Luková, okres Ústí nad Orlicí Školní vzdělávací program pro předškolní a základní vzdělávání DOVEDU SI HRÁT motto: Nezáleží na tom, s čím jsi přišel, ale s čím odejdeš.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ MALŠOVA LHOTA, LHOTECKÁ 39 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVALA: Bc. RADKA PETEROVÁ 0 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O MATEŘSKÉ ŠKOLE

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNÍČKO

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNÍČKO ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNÍČKO při Mateřské škole a Základní škole Sluníčko, Turnov Platnost dokumentu od 1.9.2014 Verze č. 2 č.j.: 15/13 Podpis ředitele: 1 OBSAH 1 Identifikační údaje

Více

Vzdělávací program pro přípravnou třídu

Vzdělávací program pro přípravnou třídu Vzdělávací program pro přípravnou třídu (Příloha školního vzdělávacího programu Škola porozumění ze dne 20. 6. 2007 Základní školy Praha 3 Havlíčkovo náměstí 10/300) Obsah 1. Charakteristika vzdělávacího

Více