Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Studénka č.j. MŠ 426/2013HO. Mateřská škola Studénka. Se sídlem Studénka Komenského 700, Studénka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Studénka č.j. MŠ 426/2013HO. Mateřská škola Studénka. Se sídlem Studénka Komenského 700, 742 13 Studénka"

Transkript

1 Mateřská škola Studénka Se sídlem Studénka Komenského 700, Studénka IČO VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Č.j. MŠ 426 /2013 HO OBSAH Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012/ Základní údaje o MŠ Studénka Účel zřízení, předmět činnosti a další údaje o MŠ Studénka Údaje o organizaci vzdělávání za školní rok 2012/ Personální podmínky k zajištění vzdělávání Údaje o výsledcích vzdělávání, prevenci sociálně patologických jevů a aktivitách na jednotlivých pracovištích Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Aktivity MŠ a prezentace na veřejnosti Spolupráce s partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Údaje o kontrolách a inspekcích ZÁKLADNÍ ÚDAJE O MŠ STUDÉNKA Právní forma: Příspěvková organizace Datum zřízení: Zřizovatel: Název organizace: Zkrácený název: Sídlo: Místa odloučených pracovišť: Město Studénka Mateřská škola Studénka MŠ Studénka Komenského 700, Studénka Budovatelská 580, Studénka 1

2 Butovická 106, Studénka Nová Horka 50, Studénka Poštovní 659, Studénka R.Tomáška 491, Studénka Tovární 386, Studénka (od ). IČ: Statutární orgán: Zástupce statutárního orgánu: ředitelka MŠ Mgr. Pavla Honová zástupkyně ředitelky MŠ Helena Schillerová Zařazena do sítě škol: IZO v síti škol: Kapacita MŠ Studénka: 304 děti od a 328 dětí od ÚČEL ZŘÍZENÍ, PŘEDMĚT ČINNOSTI A DALŠÍ ÚDAJE O MŠ STUDÉNKA Hlavním účelem MŠ Studénka je poskytování předškolního vzdělávání, jehož cíle jsou vymezeny v 33 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Předškolní vzdělávání poskytuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení pravidel chování, životních hodnot a mezilidksých vztahů. Vytváří předpoklady pro pokračování vzdělávání. Napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí a poskytuje speciálně pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. Předmětem hlavní činnosti je zejména poskytování předškolního vzdělávání podle vzdělávacích programů a zajišťování školských služeb podle příslušných ustanovení školského zákona, tzn uskutečňování stravování dětí v době jejich pobytu ve škole a zajišťování závodního stravování zaměstnanců školy za úplatu. 2

3 součást Provozní doba Kapacita Počet tříd Výjimka z nejv. počtu dětí Děti zapsané na školní rok celkem Z toho s odkladem šk.docházky Z toho integrované (spec.vzděl-potřeby) Odhlášeno během šk.roku Přijato v průběhu šk.roku Ukončení docházky k (nástup do ZŠ) Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Studénka č.j. MŠ 426/2013HO 3. ÚDAJE O ORGANIZACI VZDĚLÁVÁNÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Přijímací řízení do MŠ Studénka Zápis do Mateřské školy Studénka na školní rok 2012/2013 proběhl ve dnech , kdy bylo zaevidováno 117 žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Žádosti byly posuzovány podle směrnice VP 1/2012 o stanovení kritérií pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání. Ze 117 přijatých žádostí bylo vystaveno 73 přijetí k předškolnímu vzdělávání a 44 nepřijetí. V průběhu školního roku 2012/2013 došlo k k otevření dalšího odloučeného pracoviště MŠ Studénka, Tovární 386 a navýšení celkové kapacity na 328 dětí. Bylo proto vyhlášeno 2.kolo zápisu do MŠ, ve kterém bylo přijato 24 dětí ke vzdělávání od Celkem tedy MŠ Studénka měla přijatých 323 dětí: Tabulka 1 Provozní doba a počty dětí Budovatelská ano Butovická ano Komenského ano Nová Horka ne Poštovní ano R.Tomáška ne Tovární ne celkem

4 Průměrná docházka v jednotlivých třídách Tabulka 2 Průměrná docházka dětí pracoviště třída září říjen listopad prosinec leden únor březen duben květen červen červenec srpen celkem Budovatelská 1. 23,20 23,52 21,00 16,66 16,14 14,15 17,50 20,19 20,66 23,25 6,40 10,22 17, ,74 20,47 22,31 21,26 18,96 19,25 17,33 21,95 22,62 21,15 0,00 0,00 17,34 Butovická 1. 18,21 16,80 15,86 13,21 12,45 13,63 12,63 15,85 18,71 17,10 4,00 4,36 13,57 Komenského 1. 8,10 6,56 7,05 7,33 7,36 6,00 4,40 6,70 8,41 7,75 1,86 0,00 5, ,74 19,52 19,05 20,00 19,00 14,56 15,95 18,33 18,48 17,40 0,27 0,00 15, ,32 19,83 21,64 23,13 20,41 17,95 17,52 16,95 21,29 20,65 4,95 0,59 17,27 Nová Horka 1. 11,79 10,30 10,59 9,87 12,33 12,65 11,24 11,90 11,29 11,10 0,64 0,59 9,52 Poštovní 1. 24,84 22,34 22,54 21,60 28,81 17,75 20,28 21,95 20,47 19,80 2,54 1,18 18, ,58 21,91 21,91 20,87 20,41 16,35 19,57 19,38 20,62 20,50 2,80 1,59 20, ,95 19,69 20,68 17,53 18,54 14,85 18,28 21,33 21,00 18,30 0,81 0,95 15, ,78 16,13 17,59 13,46 17,31 12,85 15,23 17,61 17,61 14,15 2,04 4,90 13,47 R.Tomáška 1. 13,73 13,34 11,86 10,20 8,95 5,60 10,52 13,61 15,28 13,75 1,22 0,00 9, ,10 13,04 11,90 9,26 10,18 4,95 11,40 13,14 14,76 14,30 0,63 0,00 9,72 Tovární 1. 0,00 0,00 0,00 0,00 4,72 5,06 12,09 16,09 16,38 16,55 6,00 7,00 10,49 Průměr na 1 třídu 18,01 17,19 17,23 15,72 15,40 12,54 14,57 16,78 17,68 16,84 2,44 2,24 13,89 17,54 13,57 12,89 9,52 17,20 9,78 10,49 Průměr za třídu je v období od do vypočten z počtu 13 tříd, tzn. bez uvedení třídy odloučeného pracoviště Tovární PERSONÁLNÍ PODMÍNKY K ZAJIŠTĚNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Změny v personálním obsazení ve školním roce 2012/2013 Butovická- od nastupuje nová vedoucí učitelka Pavlína Míčková Komenského - od přechází z MŠ Butovická na místo Lucie Novákové (na mateřské dovolené) učitelka Hana Holaňová 4

5 - ve fyz. osobách - v přepočteném počtu průměrný počet dětí na pedagoga - ve fyz. osobách - v přepočteném počtu průměrný počet dětí na ost.zam. - ve fyz. osobách - v přepočteném počtu průměrný počet dětí na zam. ŠJ Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Studénka č.j. MŠ 426/2013HO Nová Horka k končí dohodou pracovní poměr školnice a výdejčí stravy Ivy Dobiášové, na část úvazku za ni nastupuje Eva Mojdlová a nepokrytý úvazek doplňuje na dohodu Drahomíra Bártková Poštovní - na volné místo nastupuje od učitelka Alexandra Havrlantová, která odchází v průběhu zkušební doby, a za ni nastupuje paní Alena Kilnarová. Dnem končí provoz prádelny a pracovní poměr pradleny Márie Tillové je ukončen výpovědí pro nadbytečnost. Tovární od nastupuje školnice a výdejčí stravy Bohumila Potokiová a na místa učitelek nastupují Iva Chmelíčková a Alena Diasová (z rodinných důvodů končí pracovní poměr) a od nastupuje na její místo Jitka Sokolová. Tabulka 3 Zaměstnanci k MŠ Pedagogové MŠ ostatní z. ŠJ - výdejna ostatní z. součást Budovatelská 4,00 4,00 13,50 1,00 1,00 54,00 1,00 0,55 98,18 Butovická 2,00 2,00 14,00 1,00 0,75 49,33 1,00 0,25 112,00 Komenského 6,00 4,29 14,45 2,00 1,19 52,10 1,00 0,65 93,38 Nová Horka 2,00 1,52 9,89 1,00 0,48 31,25 1,00 0,14 107,14 Poštovní 8,00 7,80 13,20 4,00 2,50 43,20 2,00 1,00 103,00 R.Tomáška 3,00 3,00 12,30 1,00 1,00 37,00 1,00 0,40 92,50 Tovární 2,00 2,00 12,00 1,00 0,75 32,00 1,00 0,25 96,00 celkem 27,00 24,61 12,76 11,00 7,67 42,70 8,00 3,24 100,31 5

6 Odborná a pedagogická způsobilost pedagogů k Tabulka 4 Odborná a pedagogická způsobilost pedagogů k VŠ vzdělání zaměřené na předškolní pedagogiku (Mgr) 0 VŠ jiné (Mgr.) 1 VŠ vzdělání zaměřené na předškolní pedagogiku (Bc) 1 VŠ jiné (Bc.) 2 Vyšší odborné vzdělání ukončené absolutoriem se zaměřením na předšk.pedagogiku 0 Středoškolské pedagogické se zaměřením na předškolní pedagogiku 20 Středoškolské pedagogické jiné 0 Středoškolské nepedagogické 3 MŠ Studénka zaměstnávala 24 pedagogů s předepsanou odbornou a pedagogickou způsobilostí. V průběhu školního roku získaly dvě učitelky středoškolské vzdělání se zaměřením na předškolní pedagogiku a ředitelka vysokoškolské vzdělání v oboru management vzdělávání. Tři učitelky bez předepsané pedagogické způsobilosti jsou zaměstnány na výjimku z předepsaného vzdělání podle 32 b) zákona 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících. Tabulka 5 Věková struktura pedagogů Do 20 let let let let nad 50 let Pracující důchodce celkem

7 5. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ, PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ A AKTIVITÁCH NA JEDNOTLIVÝCH PRACOVIŠTÍCH Společné cíle byly opět naplňovány prostřednictvím školního vzdělávacího programu Cesta do života a školních vzdělávacích programů každého pracoviště. Nosným zdrojem pro vytváření a práci s těmito ŠVP byl především Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, který byl k obohacen o přílohu č.1., Konkretizovanými očekávanými výstupy. Společným obsahem vzdělávání ze ŠVP Cesta do života byly zejména oblasti zdravého životního stylu, primární prevence negativních jevů, grafomotorické dovednosti dětí, základy multikulturního vzdělávání, prosociální vztahy, vzájemná spolupráce s rodiči a jinými subjekty, volnočasové aktivity, environmentální vzdělávání a primární logopedická prevence. Z následně uvedených vyhodnocení vedoucími učitelkami z jednotlivých pracovišť vyplývá, že jednotlivé oblasti obsahu vzdělávání přirozeným způsobem prolínaly vzdělávání v Mateřské škole Studénka po celý školní rok 2012/ MŠ Budovatelská a MŠ Tovární (od ) Cesta do života V průběhu školního roku 2012/2013 byly plněny cíle a záměry ŠVP Cesta do života. Naší snahou bylo podporovat individuální rozvojové možnosti dětí a zabezpečit jim kvalitní nabídku předškolního vzdělávání. V třídních programech bylo zpracováno 6 hlavních témat, která vycházejí ze života dětí, jejich potřeb a zájmů. Plánované aktivity podporovaly rozumový a tělesný rozvoj dětí, jejich zdraví a zajišťovaly i osobní spokojenost a pohodu. V programu jsme se zaměřili na ekologickou a dopravní výchovu, zdravý životní styl a prevenci negativních jevů. Během školního roku jsme průběžně zařazovali aktivity logopedické prevence, aby dítě, ukončující předškolní vzdělávání ovládalo řeč, hovořilo ve větách, samostatně vyjádřilo své myšlenky, rozumělo slyšenému, slovně reagovalo a vedlo dialog. Velkou pozornost byla věnována grafomotorickým dovednostem dětí, vedoucích k tomu, aby dítě, ukončující předškolní vzdělávání ovládalo dovednosti předcházející čtení a psaní. Pro děti jsme se snažili 7

8 vytvořit bezpečné a podnětné prostředí, aby čas prožitý v mateřské škole byl pro dítě radostí a příjemnou zkušeností. ŠVP pracoviště Škola hrou Cíle ŠVP MŠ Studénka Cesta do života se navzájem prolínají s cíli ŠVP v naší mateřské škole. V průběhu školního roku 2012/2013 jsme se snažili vytvořit ve školce prostředí, ve kterém by děti rozvíjely všechny své schopnosti, dovednosti a znalosti. Pomoci plánovaných témat si děti vytvářely vztah k mateřské škole, ke kamarádům a učitelce. V období adaptace děti zjišťovaly, že mateřská škola je pro ně místem bezpečným, kde jim nebude nikdo ubližovat. Připravovali jsme příležitosti k tomu, aby se děti přirozeně projevovaly, volily si činnosti a bez zábran přijímaly podněty z prostředí školy. Děti získaly postoje k vyjádření svých přání a potřeb a osvojily si třídní pravidla. Hlavní cíle ŠVP byly naplňovány v průběhu celého školního roku. Dařilo se nám podporovat a rozvíjet sociální a citové vztahy. Přínosem pro děti bylo časté zařazování logopedických chvilek, sluchových a zrakových her, loutkových hříček, které mají velký vliv na vývoj řeči a zároveň rozvíjejí slovní zásobu. Velkou pozornost jsme věnovaly dětem, které šly k zápisu do 1. třídy ZŠ. Formou smyslových a didaktických her byly rozvíjeny znalosti a dovednosti dětí nezbytné pro vytváření předpokladů úspěšného zvládnutí zápisu a vstupu dětí do základní školy. Na velmi dobré úrovni hodnotíme spolupráci se ZŠ na ulicích Sjednocení a Butovická. Docházelo k vzájemným návštěvám a konzultacím pedagogů. Při návštěvách základních škol se děti dobře seznámily s prostředím a vždy pro ně byly připravené různé zajímavé pracovní činnosti. V keramické dílně si vyrobily dárek pro maminky, pracovaly u interaktivní tabule, zpívaly a malovaly. Vše, co se děti ve školce naučily, průběžně předváděly svým rodičům. Společně jsme se sešli na podzim, kdy děti na třídní schůzce ukázaly rodičům v logopedické chvilce, jak si procvičují mluvidla a jak ve školce provádíme logopedickou prevenci. Společně si potom vyrobili Podzimníčka z přírodnin. Dále děti nacvičily program na vánoční besídku a besídku ke Dni matek. V zimě si děti užily pohybové a taneční aktivity na maškarním plese. Ke Dni dětí plnily úkoly ve hře Cesta za pokladem. Za účasti rodičů proběhlo slavnostní rozloučení se školáky a s bohatým programem Poslední spaní ve školce. Všechny děti byly na delší turistické vycházce ve Studénce 1, kde si prohlédly zámek, shlédly muzikál Lidojedi a při hrách a sportovních činnostech se vydováděly na Dělnické zahradě. K rozvoji tělesné zdatnosti dětí a správného držení těla byly využity vhodné metody, netradiční pomůcky při denním cvičení a dostatek pohybových aktivit při pobytu venku. Pro radost dětí pořádáme každoročně Sportovní olympiádu. 8

9 V průběhu školního roku děti shlédly v MŠ divadelní představení Jak se zvířátka chystají na podzim, O neposlušném ježkovi, Jarní zahrádka zajíčka Ušáčka a Africká pohádka. Děti navštívily výstavu výtvarného oboru ZUŠ a vyslechly několik koncertů Muzicale a ZUŠ. Děti byly vedené ke vztahu k životnímu prostředí, účastnily se výlovu Hurního rybníka. Pro veřejnost připravily děti předvánoční koncert v Charitě Studénka. Programem a nabídkou činností pro děti jsme se snažili v mateřské škole vytvořit prostředí, kde platilo kde si hrajeme každý den, kde je každý spokojen Údaje o prevenci sociálně patologických jevů projekt Zdraví co roste a sklízíme na poli projekt Výživa na zahradě projekt Hygiena projekt Nebezpečí od cizích lidí projekt Léky projekt Nebezpečí odhozených stříkaček 5.2. MŠ Butovická Cesta do života Naše OP Butovická vychází ze ŠVP Cesta do života. Tento podporuje rozvojové možnosti dětí ve všech oblastech na úroveň, která je pro dítě individuálně dosažitelná a tím vytváří předpoklady pro následné vzdělávání dětí. Respektovali jsme věkové a individuální zvláštnosti dětí. Vedli jsme děti k získávání osobní samostatnosti, naší prioritou bylo naučit dítě být samo sebou a zároveň se umět přizpůsobit životu v sociální komunitě, v kulturní a multikulturní společnosti. Dětem jsme vytvořili příjemné, podnětné a nestresující prostředí, které napomáhá k celkovému rozvoji jeho osobnosti. ŠVP pracoviště S písničkou je veseleji Krédo našeho ŠVP zní: Říkat pravdu je síla, ne slabost, přiznat chybu či vinu je odvaha a umět se omluvit je vzácný dar, stejný, jako umět odpustit těm, kdo vám ublížili. Tímto se snažíme řídit po celou dobu naší práce s dětmi. Cílem bylo vytvořit pro děti příjemné, podnětné, nestresující, harmonické a bezpečné prostředí, ve kterém se dítě může zdravě rozvíjet pod vedením zkušených pedagogů. Vytvořili jsme dětem prostředí, ve kterém 9

10 nacházely radost a porozumění, posilovali jsme prosociální chování dětí ve vztazích k ostatním, navázali jsme na rodinnou výchovu a spolupracovali s rodiči po celý školní rok. Jako pedagogové vycházející z potřeb dítěte jsme kladli důraz na jeho celkový rozvoj, zejména na soulad psychiky s tělesným zdravím. Snažili jsme se preferovat prožitkové učení, pracovat s dětmi individuálně, v menších skupinkách či ve skupině. Součástí bylo i vytvoření prostoru a času pro spontánní hru dětí, umožnit jim výběr, volbu dle vlastního rozhodnutí. Usilovali jsme o vytvoření vztahů mezi dítětem a pedagogem založeném na vzájemné důvěře, úctě, empatii a spolupráci. Stanovili jsme si společně pravidla, která byla respektována jak ze strany dětí, tak ze strany pedagogů. Děti byly vedeny k samostatnosti, ke zdravým životním návykům. Respektovali jsme věkové a individuální zvláštnosti dětí, připomínky rodičů. Součástí ŠVP byl také projekt Hry s hudbou a techniky muzikoterapie. Smyslem tohoto projektu bylo sladit rytmus, hru, zpěv, pohyb, relaxaci a zdravý životní styl do společné vlny harmonizace těla i mysli. U dětí jsme rozvíjeli intuici a seberealizaci v hudbě i pohybu. Snažili jsme se uvolnit přebytečnou energii a přeměnit ji do tvůrčího prožitku jedince umocněného souhrou kolektivu. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů V průběhu roku jsme pomocí pohádek a příběhů plnily projekty z oblasti prevence sociálně patologických jevů. Celoročně obracíme pozornost dětí k vlastnímu zdraví, snažíme se dětem předávat vlastní zkušenosti a poznatky a snažíme se, aby děti formou hry získaly vědomosti o tom, jak se mají chovat a co je správné. Údaje o aktivitách a prezentaci pracoviště na veřejnosti Tvoření s rodiči výroba dýní dílna pro děti a jejich rodiče Čertovská besídka ( ) vystoupení dětí pro rodiče Vystoupení v charitě Dům pokojného stáří dětské pásmo s vánoční tématikou U vánočního stromečku ( ) oslava svátků s dětmi Kurz lyžování ( ) lyžařský kurz pro děti, základy lyžování Čarodějnické dopoledne ( ) slet čarodějnic ze ZŠ Butovické, soutěže pro děti Vystoupení v charitě Dům pokojného stáří pásmo dětí k oslavě 1.máje stavění májky Besídka pro maminky ( ) pásmo dětí s hudební pohádkou O řepě 10

11 Muzikál O POPELCE ( ) návštěva Dělnického domu Výlet do DINOPARKU ( ) společný výlet na závěr školního roku Divadelní představení v MŠ - p.taraba, kašpárek Pepino, pohádka O Šípkové Růžence Kino děti 2x shlédly pásmo pohádek v kině Bílovec MŠ Komenského Cesta do života Z hlediska plnění vzdělávacích cílů a pedagogických záměrů můžeme konstatovat, že pracoviště Komenského se všemi podstatnými záležitostmi jejich naplnění z ŠVP Cesta do života dále podrobněji zabývala v dílčích cílech a záměrech v jednotlivých devíti vzdělávacích integrovaných blocích, tématech, podtématech nebo v pouze v dílčích projektech. Hlavní cíle ŠVP Cesta do života pak přirozeně prolínaly obsahem všech integrovaných bloků. Rozvoj grafomotoriky byl zařazován do všech integrovaných bloků, v Pohádkách z celého světa se objevilo zejména multikulturní vzdělávání apod. Po celý rok jsme se snažili nabízet dětem zajímavý, srozumitelný, užitečný a prakticky využitelný vzdělávací obsah. ŠVP pracoviště Pohádka je klíček od dětských srdíček V ŠVP jsou stanoveny integrované bloky tak, aby umožnily pedagogům poskytovat nesvázanou vzdělávací nabídku, a daly jim větší prostor pro jejich kreativitu a fantazii. Program vychází z přirozených dětských potřeb, ze zvídavosti a touhy po pohádce. Pohádka byla hlavním prostředkem k plnění vzdělávacích cílů, které byly zaměřeny zejména na tři oblasti rozvoje dětské osobnosti sebepoznání, sebevýchovu a sebeřízení. Motivací k těmto třem záměrům byla kniha psychologa Marka Hermana Najděte si svého Marťana, který se zabývá především osobnostní sociální výchovou dětí předškolního věku. V tomto školním roce jsme se ve vzdělávání pedagogů nadále věnovali osobnostnímu sociálnímu vzdělávání a realizaci jeho prvků v obsahu vzdělávání v jednotlivých třídách. Opět jsme se cíleně v obsahu zaměřovali na předčtenářské dovednosti dětí. Celá MŠ byla zapojena do celonárodního projektu Celé Česko čte dětem, kdy po celý rok jsme dětem předčítali 20 min denně. Výsledkem našeho 11

12 snažení v osobnostním sociálním vzdělávání bylo prokazatelné zaměření na individualitu dítěte a hmatatelný posun nejen v poznání sama sebe, dítěte ve skupině dětí a ve vzájemných vztazích dětí i dospělých, ale celkově v kompetencích každého dítěte. Celá vzdělávací nabídka byla realizována prostřednictvím třídních vzdělávacích programů, a to v devíti integrovaných blocích motivovaných pohádkami. 12 Každý integrovaný blok byl uzavřen evaluačním záznamem. Celkově lze zhodnotit naplnění všech cílů programu jako úspěšné. Vzdělávací nabídka byla rozšířená v oblasti hudebních, výtvarných a pohybových dovedností (výtvarné Klubíčko, aerobní cvičení, lyžařský kurz) a vše jistě přispělo k rozvoji všech zapojených dětí a k větší spokojenosti rodičů. Rodiče jsme se snažili po celý rok zapojit do vzdělávacího procesu tím, že jsme jim připravovali drobné úkoly, které plnili se svým dítětem při příchodu do třídy. Cílem bylo rozšířit povědomí rodičů o tom, jaké činnosti dětem nabízíme, jaké požadavky na ně klademe a k jakým kompetencím je cíleně vedeme. Spolupráce s rodiči se tak v průběhu roku velmi zúžila a leze konstatovat, že veškeré dění v MŠ bylo založeno na trvalé podpoře rodičů a kvalitě osobního přístupu každého z pedagogů. Prevence negativních jevů V naplňování cílů k prevenci sociálně patologických jevů jsme se v bloku Pohádky pro kamarády snažili předcházet projevům šikany, v Pohádkách z podzimní zahrádky jsme děti vedli ke zdravému životnímu stylu a prevenci nemocem, v Pohádkách za zrcadlem jsme řešili problém kouření a jiných návykových látek, upozorňovali děti na nebezpečí od cizích lidí, zvířat atd. Další aktivity pracoviště Pro rodiče jsme v září zorganizovali informační schůzku, v listopadu ukázku vzdělávací práce, v lednu besedu se speciálním pedagogem PPP v Novém Jičíně k tématu školní zralosti, schůzku se zástupci ZŠ TGM ve Studénce, konzultaci logopeda SPC kpt. Vajdy v Ostravě v rámci depistáže v MŠ a Dny otevřených dveří (take pro veřejnost). Pro rodiče s dětmi jsme připravili Zamykání zahrady s podzimním tvořením, vánoční besídku a besídku ke Dni matek, Maškarní rej, Rozloučení se školáky na školní zahradě s posledním spaním předškoláků a Párty na rozloučenou se školním rokem v rámci výtvarného Klubíčka. Pro děti jsme do MŠ zvali divadelní soubory. Děti shlédly divadlo O lakomé Barce, O závistivém Kazimírovi, Pohádku o lese, O šípkové Růžence, O pejskovi a kočičce jak myli

13 podlahu a Zajíc, liška a kohout. Navštívili jsme kino v Bílovci, kde děti shlédly pásmo kreslených pohádek. Uskutečnili jsme návštěvu Vagonářského muzea, exkurzi k výlovu rybníka, návštěvu knihovny, návštěvu divadelního představení v Dělnickém domě a školní výlet za historií našeho okolí do Štramberka, kde děti navštívily i Minizoo. 11 dětí se zúčastnilo týdenního lyžařského výcviku, 34 dětí plaveckého výcviku. Dále děti shlédly koncert ZUŠ Studénka a seznámily se tak s hudebními nástroji a Dětský muzikál soukromé hudební školy Musicale. Všechny výše uvedené akce byly součástí ŠVP a podařilo se je kvalitně realizovat. Sóloví zpěváci, které připravovala p. uč. Magda Hošková se dne zúčastnili pěvecké soutěže Studénecký slavíček, který pořádala ZUŠ Studénka. 2.místo v kategorii předškolních dětí získali z naší MŠ Jakub Silber a Denisa Hanzelková. Do MŠ jsme v rámci projektu Nejsme všichni stejní uspořádali pro děti aktivní seminář Střediska rané péče z Ostravy, zaměřený na zdravotně postižené spoluobčany a jejich přijetí mezi ostatní MŠ Nová Horka ŠVP Cesta do života Pestrou nabídkou činností, her a různorodých aktivit byly naplněny cíle ŠVP.Děti si ve vhodném prostředí osvojovaly znalosti, vědomosti a návyky důležité pro život ve společnosti. ŠVP pracoviště Tam a zase zpět poznáváme svět Dětem byla nabídnuta široká škála činností, zábavy a her ze všech vzdělávacích oblastí. Při činnostech bylo přihlédnuto k individualitě každého dítěte, byl dán prostor k dostatečnému volnému pohybu. Snažili jsme se o vytvoření přátelského prostředí. Do spolupráce byli zapojeni rodiče, kteří se více či méně zúčastňovali společných odpolední v mateřské škole, kdy nahlédli do práce učitelky a dětí a také se sami mohli do různých činností zapojit. Úroveň řeči u dětí je velice špatná a proto se v dalším období zaměříme na logopedickou prevenci. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Během školního roku pracujeme s vypracovaným programem 13 Prevence sociálně patologických jevů u dětí MŠ ve kterém se pomocí příběhů a pohádek snažíme o zvýšení

14 odolnosti děti vůči sociálně patologickým jevům a trvalou fixaci správných životních návyků. Aktivity pro děti rodiče Informativní schůzka pro rodiče Podzimní dílna výtvarné činnosti pro malé i velké Pro šikovné maminky - výroba kytičky z listí Vánoční vystoupení dětí v Ústavu sociální péče v Nové Horce Mikulášské odpoledne Vánoční dílna výroba svícnu a vánočního přání Schůzka rodičů s uč. 1.třídy ZŠ Bartošovice Maškarní rej Velikonoční tvoření Besídka nejen pro maminky pohádka O Budulínkovi Sportovní odpoledne pro celou rodinu 5.5. MŠ Poštovní Cesta do života Dětem jsme vytvářely prostředí, které je pro děti podnětné zajímavé. Snažily jsme se, aby se děti cítily v MŠ spokojené. Postupná adaptace dětí byla řešena krátkodobou přítomností rodičů, škola má vypracovaný adaptační program. Vstupními dotazníky a individuálními pohovory s rodiči jsme zjišťovaly zájmy a potřeby dítěte, které jsme využívaly při práci s dětmi. Pravidelně jsme si dělaly záznamy o dětech a sledovaly jeho pokroky. Rodiče se měly možnost účastnit akcí pořádaných mateřskou školou, byla jim nabídnuta poradenská pomoc. Zaměřily jsme se na rozvoj grafomotorických dovedností dětí, byly zařazovány činnosti k rozvoji grafomotoriky. Spolupracovali jsme se PPP Nový Jičín, SPC Ostrava. ŠVP pracoviště Hrajeme si celý rok Jednotlivé integrované bloky byly dostatečně široké, aby poskytovaly dostatek podnětů k činnostem, nebyly pevně časově ohraničeny. Jejich časovou délku určoval zájem dětí a 14

15 aktuální dění v mateřské škole. Integrované bloky paní učitelky rozpracovaly do třídních vzdělávacích programů. Třídní vzdělávací programy byly zaměřeny zejména na prožitkové učení dětí, které se stalo dominantou ve výchovně vzdělávacím procesu.vytvářely jsme dětem takové podmínky, aby se cítily v mateřské škole spokojené a v pohodě a byly uspokojeny jejich přirozené potřeby. Individuálním přístupem jsme umožňovaly dětem, aby se vyvíjely svým vlastním tempem. Činnosti byly plánovány do skupin dětí, pro jednotlivé dítě i společné činnosti pro celou třídu. Děti měly příležitost učit se mnoha různými cestami: kreslením, malováním, modelováním, zpěvem, tancem, hrami, prací s papírem, pozorováním, pokusy a objevy, experimenty. Byla sledována vyváženost spontánních a řízených činností při plnění obsahů a cílů předškolního vzdělávání ve všech stanovených oblastech. Snažili jsme se v co největší míře využívat zahrady ke spontánním i řízeným činnostem. Denní řád MŠ umožňoval reagovat na možnosti dětí, jejich potřeby a požadavky rodičů. Respektovány byly rovněž individuální zvláštnosti dětí týkající stravovacích návyků a nestejné délky odpoledního odpočinku. Pozornost byla věnována logopedické prevenci. Děti se účastnily předplavecké výuky v bazénu ve Studénce, byla jim nabídnuta nadstandardní aktivita lyžování. Pomocí pohádek dětem byly dávány základy prevence proti nežádoucím jevům. Poslechem písní, říkadel v jiném jazyce, byly děti seznamovány se životem a kulturou lidí, žijících v jiných zemích jsme davaly dětem základy multikulturní výchovy a k euroobčanství Děti získávaly poznatků o kulturách jiných lidí, rozmanité přírodě v jiných krajích a zemích. Skupina dětí se seznamovala s anglickým jazykem pomocí písniček, říkadel, pracovních listů her. Aktivity ve spolupráci s rodiči: podzimní a velikonoční tvoření děti s rodiči si vyrobily dekorace, obrázky, občerstvily se v cukrárně dobrotami maminek a p. učitelek vánoční posezení u stromečku - zazpívali jsme si koledy, děti si připravily malé vánoční pásmo a dostaly malé dárečky s maminkami jsme oslavili jejich svátek a vyrobily jsme pro maminky dárečky. také jsme si zatancovali na karnevalu, přišel za námi Mikuláš, který přinesl dětem balíčky se sladkostmi Den děti jsme oslavili na zahradě, plnily jsme rozmanité úkoly, a hledali poklad byli jsme na výletě v Kuníně na zámku loutkové divadlo k nám přijelo s pohádkami 15

16 svým vystoupením nás pobavil klaun svou zručnost nám předvedl kouzelník pro rodiče předškoláků byla určena beseda se zástupci ZŠ školáci se s námi rozloučili programem pro rodiče a se svými spolužáky na zahradě, kde jsme měli připraveny soutěže pro děti, opékali jsme špekáčky informace o dění ve škole získávali rodiče formou schůzek, nástěnek v MŠ, psaných zpráv, webových stránek, rozhovorů s učitelkami, individuálními konzultacemi. Spolupráce s dalšími partnery. Kladně hodnotíme také spolupráci se ZŠ Butovická a Sjednocení. Tato spolupráce je zaměřena na vzájemné návštěvy, kulturní programy, projektové dny, přítomnost učitelky MŠ u zápisu do 1. třídy. Při návštěvách v ZŠ děti mohly pracovat na interaktivní tabuli a také si vyrobily dárečky v keramické dílně. Přínosná byla též spolupráce se ZUŠ. Navštěvovali jsme knihovnu, kde jsme si půjčovali knihy. Jsme zapojeni v projektu Celé Česko čte dětem. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů V průběhu roku jsme pomocí pohádek a příběhů plnili projekty z oblasti prevence sociálně patologických jevů MŠ R.Tomáška Cesta do života Cesta do života Pracujeme s dětmi v souladu s hlavními cíli ŠVP Cesta do života, klademe důraz na kvalitní vzdělávání dětí, na individuální přístup a přípravu dětí na vstup do ZŠ. ŠVP Příběhy pomáhají s problémy Ve školním roce 2012/2013 jsme se jako každoročně zabývali dramatickou výchovou. Náš ŠVP je rozdělen do 6 integračních bloků, které zpracováváme společně s dětmi do myšlenkových map a dále pak do jednotlivých témat. Témata jsou motivována různými příběhy a pohádkami. Prostřednictvím těchto příběhů a pohádek se děti naučily řešit různé situace, díky prožitkovému učení jsme vedly děti k očekávaným kompetencím. 16

17 Hodnocení bych rozdělila do 3 částí. V každé části jsme zpracovali příběh, pohádku tak, abychom ji mohli prezentovat jako koncert nebo divadelní představení. Na podzim jsme začali s prací na Vánočním příběhu se zpěvy. Prezentovali jsme jej rodičům a veřejnosti v čase vánočním. Rozvíjeli jsme schopnost dětí pracovat v pěveckém sboru s dramatickými prvky, pochopit obsahově písně, pochopit Vánoční příběh, uplatnit se jako sólový zpěvák a hráč na rytmické a melodické nástroje. V druhé části výchovněvzdělávací práce jsme připravovali vystoupení Tralaláčku a to hudební pohádku O perníkové chaloupce, se kterou jsme se prezentovali na jaře na Akademie Základní škol T.G.M. v Dělnickém domě. Naše vystoupení mělo veliký ohlas u široké veřejnosti. Poděkování patří rodičům našich dětí, kteří nás v těchto aktivitách podporují a bez jejich pomoci a dobré spolupráce bychom mnohá vystoupení nemohli uskutečnit. Školní rok jsme ukončili nastudováním dvou pohádek, pro mladší a starší děti a to O perníkové chaloupce a O dvanácti měsíčkách. Jak už je v naší MŠ tradicí, zpracováváme si scénáře, kulisy, kostýmy, rekvizity sami společně s dětmi. Pracujeme v souladu s cíli a očekávanými kompetencemi našeho ŠVP. Výsledky, kterých dosahujeme ve vzdělávání našich dětí, jsou na velmi dobré úrovni. Závěrem bych se zmínila o účasti našich dětí na akci Studénecký slavíček, kterou pořádala ZUŠ ve Studénce. Z této pěvecké soutěže jsme si odnesli jedno první místo, dvě druhá místa a jedno místo třetí. To je důkazem toho, že naše děti reprezentují MŠ s velkou odpovědností a chutí. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů V prevenci sociálně patologických jevů se zaměřujeme na tři oblasti společenského chování, aspekty obecného života a širší sociální uvědomění. K tomu využíváme různé dramatické hry, improvizace, situace z běžného života, námětové hry apod. Údaje o aktivitách a prezentaci pracoviště na veřejnosti 2012/ Zlatá svatba Třídní schůzka s rodiči Kašpárek pro děti v MŠ divadlo Schůzka se ZŠ T.G.M Ukázka sokolnictví Vánoční koncert pro rodiče a veřejnost Vánoční příběh, Přišel k nám Mikuláš s čertem Schůzka s rodiči předškoláků a ZŠ T.G.M. zápis 17

18 Divadelní představení O šípkové Růžence Maškarní ples Divadlo Kašpárek Lyžařský výcvik Návštěva učitelky v Základní škole, rozbor zápisu Den otevřených dveří Koncert v ZUŠ pro předškoláky Vystoupení Tralaláčku v Dělnickém domě Perníková chaloupka Studénecký slavíček Plavecký výcvik (7 lekcí) Divadlo o Mášence Zlatá svatba Tvořivé odpoledne s maminkami ke Dni matek vyšetření zraku dětí Lví oko Muzikál o Popelce Oslava Dne dětí Kašpárek Pepíno Závěrečné divadelní představení O perníkové chaloupce a O dvanácti měsíčkách pro rodiče a veřejnost Sportovní a zábavné hry v Nové Horce Výlet do Bílovce kino Radost (Čtyřlístek), zámek, střelnice hřiště 5.7. MŠ Tovární Toto odloučené pracoviště zahájilo provoz dne pod vedením zástupkyně ředitelky MŠ a ve vzdělávání navázalo na ŠVP pracoviště Budovatelská 580. Přednostně se zaměřovalo na adaptaci nově přicházejících tříletých dětí. Zhodnocení školního roku je proto obsaženo v odd této výroční zprávy. 18

19 5.8. Podmínky pro výchovně vzdělávací činnost Byly na všech pracovištích srovnatelné (počet dětí na pedagoga, mzdové i provozní náklady formou stanovených normativů na 1 dítě). Provozní příspěvek zřizovatele města Studénky byl v roce 2012 ve výši Kč na 1 dítě, od byl zvýšen na Kč s tím, že MŠ Studénka z navýšení zajistí otevření MŠ po celou dobu letních prázdnin, otevření zahrady MŠ Poštovní pro veřejnost a zajistí v případě potřeby 4.a 5.seč školních zahrad. Zákonní zástupce přispívali na provoz měsíční částkou 460,- Kč, přičemž sníženou výši školného 120,- Kč hradili rodiče, pokud se dítě po celý kalendářní měsíc nezúčastnilo vzdělávání. S částí provozních prostředků každé pracoviště hospodařilo dle svých potřeb. Vedoucí učitelka pak rozhodovala o tom, jaký materiál, učební pomůcky nebo vybavení vyžaduje realizace školního vzdělávacího programu pracoviště. Pro MŠ Budovatelská byl zakoupen nový nábytek do 1 třídy a skříně na hygienické potřeby, pro MŠ Poštovní vybavení kanceláře, dětského nábytku a botníků, pro MŠ Nová Horka vybavení dětské šatny a nová herní sestava do zahrady, pro MŠ Komenského pak byla dostavěna průlezková sestava hrad Kozlov a nově pořízen malý lanový park. Na všech pracovištích byly u všech vodovodních bateriíívyměněny perlátory s nižším průtokem, takže by se v příštích obdobích mohla výrazně projevit ekonomická úspora za odebranou vodu. Hygienické a prostorové podmínky a uspořádání vnitřního vybavení všech pracovišť odpovídalo počtu zapsaných dětí. Pracoviště Budovatelská, Butovická, Poštovní a Komenského byly provozovány s výjimkou z nejvyššího počtu dětí (až 28), čímž se ztížily podmínky pro výchovně vzdělávací činnost. V součinnosti s odborem MHÚM městského úřadu ve Studénce jsme zajišťovali průběžně drobné opravy a havárie na všech pracovištích, ostranění starých závadných prvků na zahradách mateřských škol, v prosinci 2012 přípravu 1 třídy MŠ Tovární a v měsících květnu srpnu 2013 také stěhování celé budovy a části zahradních prvků MŠ Poštovní do náhradních prostor pracoviště Tovární. Pro 1 třídu MŠ Tovární jsme nově vybavili samostatnou ložnici novými lehátky a ložním povlečením včetně sedacího nábytku a stolů do jídelny. Ve školním roce 2012/2013 docházely do MŠ Studénka všechny děti k celodenní docházce, všechny třídy vykazovaly celodenní provoz. 19

20 5.8. Péče o děti mimořádně nadané a nadstandardní aktivity v rámci celé MŠ Studénka Na pracovišti Komenského se scházelo celkem 13 děti z MŠ Komenského a Nová Horka ve výtvarném kroužku Klubíčko, kde pracovaly 1x týdně 1,5 hod s tradičními i netradičními výtvarnými technikami. Práce byly prezentovány po celý rok v ústřední výzdobě MŠ Komenského. V MŠ Komenského se 1x týdně v odpoledních hodinách scházelo 28 dětí ve Cvičení s prvky aerobicu. Děti své pohybové dovednosti předvedly svým rodičům v průběhu roku na ukázkových hodinách a na Dětském dni Sdružení rodičů při ZŠ TGM na Dělnické zahradě, kde byly pozvány. Na pracovišti R.Tomáška se scházel v průběhu provozních hodin pěvecký soubor Tralaláček, jehož úspěchy jsou podrobně popsány v odd této zprávy.. Mezi nadstandardní nabídku MŠ Studénka v rámci provozu patřily také plavecké kurzy, které probíhaly na plaveckém bazénu ve Studénce v sedmitýdenních intervalech a absolvovalo je celkem 93 dětí. Odbornost při výuce zabezpečovali učitelé plavání z Relax. s.r.o. Kopřivnice. Po předchozí dobré zkušenosti jsme nabídli rodičům znovu týdenní lyžařský kurz pro děti pod vedením lektorů z lyžařské školy Usměvavé lyžování. V letošním roce se odpoledního kurzu v lyžařském středisku SKI AREÁL Vaňkův kopec v Horní Lhotě u Ostravy zúčastnilo 36 dětí, kde byl zajištěn odborný výcvik s možností zapůjčení lyžařského vybavení. Další nabídkou zejména pro zlepšení komunikace a informovanosti rodičů byla nabídka poradny pro rodiče na pracovišti Poštovní, kde se rodiče mohli individuálně seznámit s typologií dětí, se znaky dětského chování a s rysy dětské osobnosti, a také se poradit o výchovných nebo vývojových problémech dětí. Předškolní děti se v průběhu jarních měsíců připravovaly na Sportovní hry, které měly proběhnout dne na letním stadiónu ve Studénce. Pro nepřízeň počasí byl termín přeložen na , ale bohužel opět pršelo, takže se akce, kterou grantem ve výši Kč podpořilo město Studénka odložila na měsíc září. V mateřských školách jsme nabídli účast v celostátním projektu Lví očko, který se zabývá včasným odhalování skrytých očních vad u dětí předškolního věku. Rodičům byla take nabízena Školička bruslení pro děti, bohužel nenašel se dostatečně velký počet zájemců. 20

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 27/28 MORAVSKÉ KNÍNICE Září 28 Zpracovala: Alena Matějíčková

Více

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, MŠ Mlýnská

Více

Mateřská škola Štramberk Zauličí 185,742 66 Štramberk VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MŠ ZA ŠKOLNÍ ROK 2004-2005 Ve Štramberku dne 31.8.2005 Zpracovala: Pavla Bergerová Řídící učitelka MŠ Štramberk Zauličí Výroční

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

, IČO : IPZ

, IČO : IPZ Výroční zpráva školní rok 2015 2016 Mateřská škola a školní jídelna Chotětov Mírová 2 294 28 Chotětov tel. 326 395 395, 326 351 120 IČO : 70993718 IPZ : 600 048 594 Zpracovala : Bc. Markéta Vosyková, DiS.,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Zvířátka kolem nás Do roku 2014 2. Personální zajištění

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní škola a mateřská škola, Hlušice, 503 56 Hlušice 144 ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ Mateřská škola, Hlušice 169 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

Výroční zpráva. Mateřské školy v Dobrém Poli. ve školním roce 2015/2016. o činnosti

Výroční zpráva. Mateřské školy v Dobrém Poli. ve školním roce 2015/2016. o činnosti Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy v Dobrém Poli ve školním roce 2015/2016 Zprávu předkládá vedoucí učitelka MŠ: Mgr. Radislava Fantová V Dobrém Poli 16.9.2015 OBSAH: I. Základní údaje o mateřské

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ Základní údaje o zařízení: - název: Mateřská škola Poteč, příspěvková organizace - adresa: Mateřská škola Poteč, Poteč č.12, 766 01 Valašské klobouky - IČO: 71005641 - telefon: 577321702

Více

Mateřská škola Markova 1176 Frenštát pod Radhoštěm Výroční zpráva za školní rok 2009/2010

Mateřská škola Markova 1176 Frenštát pod Radhoštěm Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Mateřská škola Markova 1176 Frenštát pod Radhoštěm Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Příloha výroční zprávy školy Charakteristika školy: Mateřská škola Frenštát p. R., Markova 1176 je součástí organizace

Více

Třídní vzdělávací program

Třídní vzdělávací program Žlutá třída Třídní vzdělávací program Název třídy: Žlutá Třídní učitelky: Ladislava Nováková, Bc. Nikola Radová Analýza skupiny: Počet dětí:28 Věkové složení:2,5-7 Předškolní děti:4 Odkladové děti:2 Mladší

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016 Fakultní základní škola Komenium a Mateřská škola Olomouc, 8. května 29 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016 Zpracovala: Mgr. Zuzana Arelýová, vedoucí učitelka V Olomouci dne 31.8.2016 1 OBSAH:

Více

Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Studénka č.j. MŠ 634/2013HO. Mateřská škola Studénka. Se sídlem Studénka Komenského 700, 742 13 Studénka

Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Studénka č.j. MŠ 634/2013HO. Mateřská škola Studénka. Se sídlem Studénka Komenského 700, 742 13 Studénka Mateřská škola Studénka Se sídlem Studénka Komenského 700, 742 13 Studénka IČO 00848671. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Č.j. MŠ 634 /2014 HO OBSAH Výroční zpráva o činnosti za školní

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2014/2015 MŠ CHORUŠICE. Zpracovala: Jelínková Naďa pověřená řízením

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2014/2015 MŠ CHORUŠICE. Zpracovala: Jelínková Naďa pověřená řízením VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 MŠ CHORUŠICE Zpracovala: Jelínková Naďa pověřená řízením OBSAH : 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělaní, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Předmět vymezení: Dětská skupina Břežánek Obsah : 1. Úvod 2. Charakteristika, složení skupiny 3. Věcné podmínky 4. Psychosociální podmínky 5.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny.

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny. Výroční zpráva Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace tel.: 482 322 095 e-mail: ms.gagarinova@volny.cz www.skolkaliberec.cz Provoz zahájen 15. 2. 2011 Školní rok 2012/2013

Více

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Oranžová třída Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Název třídy: ORANŽOVÁ Třídní učitelky: Hana Mičková, Kateřina Krausová Analýza skupiny: Počet dětí: 25 Věkové složení dětí: 3 6 let Specifika

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-667/10-J. Rantířovská 4375/9, Jihlava. školská právnická osoba

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-667/10-J. Rantířovská 4375/9, Jihlava. školská právnická osoba Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-667/10-J Název kontrolované osoby: Sídlo: MATEŘSKÁ ŠKOLA KVÍTEK Rantířovská 4375/9, 586 05 Jihlava IČO: 71 341 196 Identifikátor:

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2006 2007 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2014/15

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2014/15 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2014/15 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 115 16/99-11073 Signatura: bk5as108 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Mateřská škola Poděšín Poděšín/45,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2011/12 Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/13 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Výroční zpráva o činnosti školní družiny

Výroční zpráva o činnosti školní družiny Základní škola a Mateřská škola Chlum, okres Příbram Chlum 16, 262 93 Nalžovice telefon: 318 864 157, www.zsamschlum.cz, email: zsmschlum@volny.cz, IČO: 71000461 Výroční zpráva o činnosti školní družiny

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva Mateřské školy Vysoké Veselí

Výroční zpráva Mateřské školy Vysoké Veselí Výroční zpráva Mateřské školy Vysoké Veselí 1) Charakteristika školy Mateřská škola Vysoké Veselí se stala součástí základní školy ve Vysokém Veselí a je umístěna v nové přístavbě. Prostory mateřské školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010

Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010 Mateřská škola P O H Á D K A Brno, Běloruská 4 Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy Část I. a/ Název školy: Mateřská škola Pohádka, Brno, Běloruská 4,

Více

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Výchovný poradce: Mgr Alena Pitnerová Ředitelka školy: Mgr. Marie

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIJ-162/14-J. Mateřská škola Kaliště.

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIJ-162/14-J. Mateřská škola Kaliště. Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIJ-162/14-J Název právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení Mateřská škola Kaliště Sídlo 394 51 Kaliště 60 E-mail právnické osoby IČO 75

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 VÝROČNÍ ZPRÁVA Pedagogická rada projednala dne: 27. 09. 2012 Školská rada projednala dne: 11. 10. 2012 Mgr. Pavel Tomáš ředitel školy Charakteristika školy 6. základní

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Mateřská škola Markova 1176, Frenštát pod Radhoštěm Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Mateřská škola Markova 1176, Frenštát pod Radhoštěm Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Mateřská škola Markova 1176, Frenštát pod Radhoštěm Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Příloha výroční zprávy školy Charakteristika školy: Mateřská škola Frenštát p. R., Markova 1176 je součástí organizace

Více

Výroční zpráva - školní rok 2006 / 2007

Výroční zpráva - školní rok 2006 / 2007 Výroční zpráva - školní rok 2006 / 2007 Zřizovatel: Název: Charakteristika školy: Město Janské Lázně ZŠ a MŠ Janské Lázně dvoupodlažní budova, kapacita 50 dětí Vzdělávací program: MŠ pracuje dle vlastního

Více

ŠVP ZŠ HOSTĚRADICE Vydáno dne č. j. ZSHost/36 /2016

ŠVP ZŠ HOSTĚRADICE Vydáno dne č. j. ZSHost/36 /2016 ŠVP ZŠ HOSTĚRADICE Vydáno dne 30. 8. 2016 č. j. ZSHost/36 /2016 Obsah 1. Identifikační údaje 1. 1. Název školního vzdělávacího programu 1. 2. Předkladatel základní údaje 1. 3. Zřizovatel školy 1. 4. Platnost

Více

Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 I. Základní údaje o škole a/ Název školy: Základní škola

Více

CELOROČNĚ. - Rozvíjení dovednosti v ICT v počítačové učebně - Tvořivá dílna - Akce společné pro všechna oddělení ŠD. Řízené činnosti rozvíjejí:

CELOROČNĚ. - Rozvíjení dovednosti v ICT v počítačové učebně - Tvořivá dílna - Akce společné pro všechna oddělení ŠD. Řízené činnosti rozvíjejí: CELOROČNĚ - Tématické vycházky do přírody - Rozvíjení kamarádských a mezilidských vztahů, pomoc při práci - Seznamování se základy 1.pomoci - Sebeobslužná činnost oblékání, stolování, hygiena, - Ochrana

Více

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Příloha č.1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU MŠ POBĚŽOVICE č.j.: MŠ/130/12 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Obsah: 1. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami /dále SVP/

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ Školní rok 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Rok plný pohádek do roku 2014 Mateřská škola pracovala

Více

PROJEKT SPOLUPRÁCE ZÁKLADNÍ ŠKOLY JIH S MATEŘSKÝMI ŠKOLAMI V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH

PROJEKT SPOLUPRÁCE ZÁKLADNÍ ŠKOLY JIH S MATEŘSKÝMI ŠKOLAMI V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH Základní škola JIH, Mariánské Lázně, Komenského 459, příspěvková organizace PROJEKT SPOLUPRÁCE ZÁKLADNÍ ŠKOLY JIH S MATEŘSKÝMI ŠKOLAMI V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH 2013 / 2014 0 1. CÍL PROJEKTU Předškolní vzdělávání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391. Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov. Identifikátor školy: 600 058 778

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391. Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov. Identifikátor školy: 600 058 778 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391 Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov Identifikátor školy: 600 058 778 Termín konání inspekce:

Více

Koncepce rozvoje Mateřské školy

Koncepce rozvoje Mateřské školy Základní škola a Mateřská škola Březí, příspěvková organizace, Školní 194, 691 81 Březí Pracoviště Mateřská škola, U Školky 258, Březí 691 81 Koncepce rozvoje Mateřské školy Název mateřské školy Základní

Více

PROVOZNÍ ŘÁD I. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ

PROVOZNÍ ŘÁD I. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ PROVOZNÍ ŘÁD Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb (dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a dalších předpisů v pozdějším znění)

Více

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2015 2016 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa : Chodovská 236,

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 MATEŘSKÁ ŠKOLA POD JEŠTĚDEM, LIBEREC, U ŠKOLKY 67, příspěvková organizace 460 08 Liberec 19, U Školky 67, tel.č.482 771 067, e-mail: ms32.lbc@volny.cz, www.mspodjestedem.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí. 2016/17 Mgr. Zdeňka Požárová Bc. Petra Valíková

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí. 2016/17 Mgr. Zdeňka Požárová Bc. Petra Valíková Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace Vídeň 116, 594 01 Velké Meziříčí 2016/17 Mgr. Zdeňka Požárová Bc. Petra Valíková Obsah: Úvod Vytýčení sociálně patologických jevů Cíl minimálního preventivního

Více

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8,

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8, Plán práce školy na školní rok 2016/2017 1. Měsíční plány Září 8. 9. v 16,00 hod. schůzka s rodiči ( seznámení s plány, organizací školního roku, informace ke změnám plateb) 26. 9. - Focení prvňáčků 23.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 115 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 008-009 Hradec Králové, říjen 009 Obsah 1.

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Plán práce školy Školní rok 2009/2010. MŠ Ostrožská Lhota

Plán práce školy Školní rok 2009/2010. MŠ Ostrožská Lhota Plán práce školy Školní rok 2009/2010 MŠ Ostrožská Lhota Organizace školního roku 2009/2010-1.září 2009 -zahájení školního roku -30.června 2010 -slavnostní ukončení školního roku -prázdninový provoz dle

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č. 13 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č. 13 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 132 423/99-11055 Oblastní pracoviště č. 13 Signatura: am4as102 Okresní pracoviště Přerov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Mateřská škola V Zahradách 274, 753 66 Hustopeče

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Stříbrné Hory Přibyslav, Stříbrné Hory 65. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Stříbrné Hory Přibyslav, Stříbrné Hory 65. Identifikátor: Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Stříbrné Hory 582 22 Přibyslav, Stříbrné Hory 65 Identifikátor: 600 086 062 Termín konání inspekce: 14. a 16. březen 2007

Více

Mateřská škola Sluníčko Šumperk

Mateřská škola Sluníčko Šumperk Mateřská škola Sluníčko Šumperk Obsah Organizační struktura MŠ Sluníčko Základní informace o MŠ Sluníčko Hospodaření MŠ Sluníčko, dotace zřizovatele - město Šumperk Zápisy dětí Závěr Organizační struktura

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2006/2007

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2006/2007 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: Mateřská škola Brno, Vinařská 4, příspěvková organizace b/ Zřizovatel školy: ÚMČ města

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola Rajhradice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Školní družina Obsah I. Identifikační údaje.. 3 II. Charakteristika ŠVP.. 4 Konkrétní

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu :

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu : Charakteristika ŠVP Mateřská škola je celodenní mateřskou školou, jejímž cílem je příprava dětí do života a na základní školu. Vzdělání je uskutečňováno ve všech činnostech v průběhu celého dne. Probíhá

Více