Základní škola a mateřská škola Nesovice, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání. Mateřská škola Nesovice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a mateřská škola Nesovice, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání. Mateřská škola Nesovice"

Transkript

1 Základní škola a mateřská škola Nesovice, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Nesovice OBJEVUJEME SVĚT Podklady: o Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání o Zákon č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání o Kronika školy Číslo jednací: MŠ 14/2014 ŠVP vypracoval: Plavinová M., Holásková A., Novotná R. Projednán se zaměstnanci: pedagogická rada S účinností od ŠVP Objevujeme svět ukončuje platnost vzdělávacího programu Svět kolem nás vedoucí učitelka Bc. Markéta Plavinová ředitelka základní školy Mgr. Andrea Kupková

2 Motto: Děti jsou živé květiny země. Maxim Gorkij

3 Obsah 1. Identifikační údaje o škole Obecná charakteristika školy Typ a velikost školy Charakter budovy a okolí Podmínky vzdělávání Věcné podmínky Životospráva Psychosociální podmínky Organizační chod školy Řízení školy Personální a pedagogické zajištění Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí mimořádně nadaných Organizace vzdělávání Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání Rozdělení dětí do tříd Charakteristika vzdělávacího programu Dlouhodobé cíle a záměry Formy a metody vzdělávání Vzdělávací oblasti Dítě a jeho tělo (biologická oblast) Dítě a jeho psychika (psychologická oblast) Dítě a ten druhý ( interpersonální oblast) Dítě a společnost (sociálně-kulturní oblast) Dítě a svět (enviromentální oblast) Vzdělávací oblast, tématické bloky Integrovaný blok: Můj druhý domov a já Integrovaný blok: Plody podzimu Integrovaný blok : Barevný podzim Integrovaný blok:vánoční zvonění Integrovaný blok:já člověk Integrovaný blok: Radujeme se Integrovaný blok: Vítáme jaro Integrovaný blok: Za zvířátky

4 7.9. Integrovaný blok: Rozkvetlý svět Integrovaný blok: Hurá na prázdniny Integrovaný blok: Můj druhý domov a já Integrovaný blok: Plody podzimu Integrovaný blok: Barevný podzim Integrovaný blok :Vánoční zvonění Integrovaný blok: Já- člověk Integrovaný blok: Radujeme se Integrovaný blok: Vítáme jaro Integrovaný blok : Za zvířátky Integrovaný blok: Rozkvetlý svět Integrovaný blok: Hurá na prázdniny Nabídka a plány dalších aktivit školy Školní preventivní program Slavnosti v mateřské škole Evaluační systém

5 1. Identifikační údaje o škole Základní škola a mateřská škola Nesovice je zřízena obcí Nesovice jako příspěvková organizace. Adresa školy: Základní škola Nesovice 154, Nesovice Odloučené pracoviště: Mateřská škola Nesovice 74, Nesovice Internetové stránky školy: Ředitelka školy: Mgr. Andrea Kupková Vedoucí učitelka odloučeného pracoviště: Bc. Markéta Plavinová IČO: IZO: Kapacita školy: 2. třídy 40 dětí Kontakt: telefon MŠ: , mob telefon ředitelství školy: , mob Zřizovatel: Obec Nesovice Nesovice Nesovice IČO: Kontakt: Mgr. Andrea Kupková ředitelka školy... Bc. Markéta Plavinová vedoucí učitelka MŠ 5

6 2. Obecná charakteristika školy 2.1. Typ a velikost školy Z historie: Kronika naší mateřské školy je vedena od roku Žňový (také zvaný zemědělský) útulek byl několik let otevřen v domě č. p Jelikož nebyl v provozu celý rok, nevyhovoval matkám, a tudíž na přání zejména mladých maminek, byla zřízena v obci mateřská škola. O to se zasadila hlavně zdejší Rada žen. Místní národní výbor s akcí souhlasil, a tak když se uvolnila jedna z učeben v národní škole, byla zde zřízena mateřská škola, která začala fungovat od 1. září Vlastní budovu získala mateřská škola až 7. září Byla umístěna v Letošově a přicházejí do ní děti z Nesovic, Nových zámků a Letošova. Byly zřízeny dvě třídy bylo zavedeno na žádost rodičů celodenní stravování. K datu všechny školy povinně přechází na právní subjektivitu. Naše mateřská škola je sloučena se základní školou pod jeden právní subjekt a stává se tak odloučeným pracovištěm ZŠ. Současnost: Naše mateřská škola se nachází v hezkém prostředí v srdci Jihomoravského kraje, okres Vyškov. Jedná se o patrovou budovu, umístěnou v části Letošov. Má zřízeny 2 třídy jedna třída je v přízemí s kapacitou max. 20 dětí, druhá v 1. patře rovněž s kapacitou max. 20 dětí. Pedagogickou činnost zajišťuje vedoucí učitelka a dvě další učitelky, z nichž jedna na zkrácený úvazek. Další zaměstnanci školy jsou 1 provozní pracovnice, 1 kuchařka, 1 pomocná kuchařka a vedoucí stravování. Školu navštěvují děti z obce Nesovice a jejích částí, ale také děti z okolních obcí. Budova je orientovaná vstupem, společnou šatnou pro děti a jídelnou na severní stranu. Obě třídy, sociální zařízení pro děti a školní zahrada na stranu jižní. Máme tak dostatečně prosluněné prostorné třídy. Dále je v přízemí umístěna školní kuchyně, šatna pro zaměstnance se sociálním zařízením, hrubou přípravnou stravy, úklidovou místností. V 1 patře je ještě kancelář, byt obecního úřadu poskytovaný zaměstnanci školy. Za spolupráce vedení školy a obecního úřadu dochází každoročně k pravidelné údržbě a opravám školy, jejich přilehlých prostor Charakter budovy a okolí Před vchodem do MŠ je prostor na parkování pro osobní automobily- 2 místa, také příjezdová cesta k bráně na školní zahradu. Vzhled oživují okrasné keře. V zadní části budovy je rozlehlá zahrada a také budova se skladovým prostorem, hračkárnou. 6

7 Děti využívají ke hrám školní zahradu, která je tvořena dvěma zatravněnými terasami. Na horní terase je přístřešek s policemi na hračky, stolečky, lavičky; dále velké pískoviště, 2 houpadla, multifunkční herní sestava, domeček pro děti. Spodní terasa je využívaná jako hřiště. Zahrada je chráněna vzrostlými stromy a keři, které poskytují dostatek stínu v letním období. Blízkost volné přírody, lesa, rybníka je výhodou při pobytu dětí na čerstvém vzduchu, také nám slouží jako nekonečná inspirace pro poznávání, objevování a pohyb. 3. Podmínky vzdělávání Veškeré snažení všech zaměstnanců školy směřuje k tomu, aby bylo dítě šťastné a spokojené, aby byla respektována jeho přirozená práva a potřeby, aby byl podporován jeho přirozený osobní rozvoj, učilo se žít mezi lidmi, byla probouzena chuť poznávat, tvořit a učit se Věcné podmínky Základní škola a mateřská škola je příspěvkovou organizací. Děti jsou přijímány na celé období docházky. Výše úplaty za předškolní vzdělávání pro šk. rok 2014/2015, kterou hradí zákonní zástupci dítěte byla stanovena takto: a) neomezená docházka 200,- Kč b) děti, které se vzdělávají v posledním ročníku nejvýše 12 měsíců 0,- Kč c) děti, které se vzdělávají v posledním ročníku déle než 12 měsíců 200,- Kč d) děti na zkušební dobu 46 hodin v měsíci, nejdéle po dobu 3 měsíců 134,- Kč e) stanovená výše úplaty v bodech a) d) platí i pro cizince Technický stav školy je na dobré úrovni, jedná se o starší budovu. V minulých letech prošla několika rozsáhlými rekonstrukcemi nová střecha, elektroinstalace, sociální zařízení pro děti, nová okna a vstupní dveře, šatna dětí, jídelna, prostory a vybavení školní zahrady, oplocení. Průběžně se provádějí běžné menší udržovací opravy. Budova školy nabízí poměrně velké prostory, vybavené dětským nábytkem. Je dostatečně vybavena hračkami, didaktickým materiálem a výtvarnými prostředky pro děti. Herny jsou na jižní straně, jsou tedy dostatečně osvětleny. K zastínění slouží vertikální žaluzie, v horní třídě ještě navíc zatemňující rolety. V obou třídách tvoří jednu polovinu podlahové plochy krytina PVC lino, a druhou polovinu koberec. Obě oddělení jsou vybavena novým dětským nábytkem, a jsou rozdělována do hracích koutků kuchyňky, kadeřnictví, knihovničky, koutek výtvarný, hudební, pro hru s auty, s kočárky, s nářadím. Vše je tak, aby měly děti při hře dostatek soukromí a dostatek podnětů. V horní třídě je instalována interaktivní tabule. 7

8 Hračky a pomůcky jsou průběžně obměňovány novými dle potřeb dětí. Tělocvičné náčiní, pomůcky, hračky, jsou umístěny převážně v úrovni očí dětí, tak aby si je mohly samostatně brát a zároveň se vyznaly v jejich uložení. Na výzdobě a úpravě interiéru mateřské školy se podílejí děti svými výrobky a pravidelně se obměňují, podle přání a činností dětí. Třída v přízemí je určena mladším dětem na hraní, cvičení, stolování i odpočinek. Jídlo jim z kuchyně přináší kuchařky a také je obsluhují při roznášení jídla a pití. Odpočívají na lehátku, kde jsou jim k dispozici antialergenní lůžkoviny. Jídelna sousedí s prostorami kuchyně a je s ní propojena výdejním okénkem. Využívají ji děti ze staršího oddělení. Polévku roznáší a nalévá kuchařka, pro druhé jídlo si děti chodí samy. Děti používají příbor. Po každém jídle si děti samy uklízí použité nádobí na určené místo odkládací stolek. Šatna dětí má podlahu z dlažby, je vybavena šatnovými bloky, takže má každé dítě svou skřínku. K sezení a odkládání oblečení slouží mobilní, zásuvné lavičky. Na stěnách jsou nástěnky určené k osvětě rodičů a k jejich informovanosti o dění v mateřské škole. Na dětském sociálním zařízení jsou k dispozici oddělené přihrádky na ručníky. Další prostory budovy slouží jako zázemí. Jedná se o šatnu zaměstnanců, sociální zařízení, úklidovou místnost, přípravnu zeleniny, kuchyni - jejíž součástí je sklad potravin. Školní kuchyně je vybavena podle hygienických norem, vaří se zde i pro děti ze základní školy. Odvoz stravy do ZŠ je zajištěn přepravní firmou na rozvoz jídel. Nevaří se pro cizí strávníky. Mateřská škola je vytápěna plynem. K dispozici jsou dva počítače s tiskárnou a připojením na internet. Pro praní veškerého prádla slouží pračka umístěná na sociálním zařízení dětí v přízemí. Prostor školní zahrady je plně využíván ke hrám dětí. Zahrada je vybavena velkým pískovištěm, houpadly zebra a koník, multifunkční sestavou pastelkáč s domkem, výtvarným panelem a skluzavkou, domečkem dětí chajda. Využíváme chráněného přístřešku k odkládání hraček, k činnostem u stolečků, na lavičkách. K pohybovým aktivitám mají děti k dispozici koloběžky, odrážedla, tříkolku, tělocvičné náčiní. Na zahradě jsou vysázeny okrasné keře a stromy, které poskytují během slunečných dní přirozenou ochranu. Zahrada je udržována zaměstnanci obecního úřadu, příp. při brigádách rodiči. Je pravidelně pečováno o travnaté plochy. K uskladnění hraček v zimním období slouží samostatná hračkárna. Všechny vnitřní i venkovní prostory mateřské školy splňují bezpečnostní a hygienické normy dle platných předpisů. V bezprostřední blízkosti školy je možnost pobytu na polní cestě, na louce. Blízkost zemědělské farmy je výhodou při výchově, vzdělávání i relaxačních vycházkách, a také ke zvyšování fyzické 8

9 kondice dětí ve všech ročních obdobích. Ani do lesa a k rybníku nemáme daleko. V zimním období využíváme mírný svah na zahradě / mezi terasami/ i za zahradou MŠ k radovánkám i sportování. Využíváme také místní fotbalové hřiště, po domluvě s pedagogy ze ZŠ také tělocvičnu. Bohužel ne v takové míře jak bychom si představovaly v obci se buduje křižovatka, přes kterou bychom do ZŠ museli přecházet, čímž bychom děti ve zvýšené míře vystavovali ohrožení Životospráva Dětem je podávána plnohodnotná a vyvážená strava. Je zachována vhodná skladba jídelníčku s dostatečným množstvím zeleniny a ovoce v syrovém stavu. Nabízeny jsou prvky zdravé výživy celozrnné pečivo, potraviny ze zdravé výživy. Dětem se připravují pokrmy s netradičními recepturami. Během dne mají děti k dispozici dostatek tekutin, zajištěn dostatečný pitný režim v průběhu celého dne - pitnou vodou. Mezi jednotlivými jídly jsou dodržovány předepsané intervaly. Děti do jídla nenutíme, ale snažíme se, aby alespoň ochutnaly. Děti učíme postupné samostatné obsluze starší si zkouší namazat pečivo, jí příborem, odnášejí si použité nádobí. Denní režim a organizace činností je pružná, proto se můžeme částečně přizpůsobovat potřebám a aktuálním situacím v MŠ. Děti jsou dostatečně dlouho venku, vždy s ohledem na okamžitý stav počasí překážkou může být náledí, mráz pod 10 C, déšť, silný vítr, hustá mlha. V zimních měsících se doba pobytu venku nezkracuje, v letních měsících se činnosti přenášejí ven. Děti mají dostatek volného pobytu na školní zahradě, a v rámci možností i v MŠ. Respektujeme individuální potřebu spánku a odpočinku. Jestliže dítě neusne, má možnost se v tichosti převléknout a dále se věnovat klidové hře, příp. činnostem nabízeným učitelkou tak, aby nerušily ostatní. Ve velké třídě odpočívají děti individuálně, podle potřeby. Všechny děti se účastní krátkého odpočinku ve formě četby učitelkou, a poté se věnují zájmovým činnostem, je jim věnována individuální péče př. logopedie, prac. list atd. Po dohodě se zákonnými zástupci mohou i starší děti odpočívat ve spodní třídě na lehátku, v pyžamu. Lehátka na spaní jsou dostatečně větrána, i uložení lůžkovin je provzdušněno. Všichni zaměstnanci školy respektují děti a jejich individuální potřeby. Reagují na ně a napomáhají k jejich uspokojování. Učitelky zatěžují děti přiměřeně, v rámci jejich možností, děti mohou relaxovat dle vlastního úsudku. Učitelky se chovají podle zásad zdravého životního stylu a poskytují tak dětem přirozený vzor. Nabízí a motivují děti, aby ochutnaly jídlo, na které nejsou zvyklé, ale je pro ně zdravé Psychosociální podmínky 9

10 Vytváříme takové prostředí, aby se děti i dospělí cítili v mateřské škole klidně, spokojeně a bezpečně. Učitelky se snaží o nenásilnou komunikaci s dětmi, která je jim příjemná a navozuje u dětí vzájemný vztah důvěry a spolupráce. Učitelky kolem sebe šíří atmosféru pohody, veselí a dobré nálady. Děti mají možnost vidět zdvořilé jednání mezi učitelkami, provozními zaměstnanci, vidět kolem sebe konkrétní vzájemnou pomoc pedagogických i nepedagogických zaměstnanců. Děti mají příležitost seznamovat se se vzájemnou spolupráci mezi rodiči a učitelkami, to jak mezi sebou vzájemně respektují pravidla komunikace a naslouchání. Děti se tak naučí s důvěrou se obracet na všechny zaměstnance se svým přáním, říkat bez obav, že něco nechtějí (jíst, dělat...). Nově příchozí děti mají možnost postupně se adaptovat na prostředí i situace, vždy volíme spolu s rodiči nejoptimálnější způsob adaptace. Dítě se adaptuje na docházku do MŠ i spolu s rodičem tak dlouho, jak potřebuje. Učitelky respektují potřeby dětí, reagují na ně a pomáhají v jejich uspokojování. Děti nejsou neúměrně zatěžovány či neurotizovány spěchem a chvatem, dostávají dostatek času a možností k dokončení činnosti, dohrát si hru. Dítě je včas upozorněno, že činnost bude třeba ukončit. Dítě, které je pomalé, má možnost dokončit činnost (úklid hraček, hru...) ve svém vlastním tempu, rychlé dítě se zabývá jinou činností, zatímco ostatní dokončují svou práci. Všechny děti mají rovnocenné postavení. Nepřipouštíme projevy nerovnosti, podceňování a zesměšňování, a pokud se problém vyskytne, ihned ho řešíme. Učitelky preferují dialog s dítětem a dodržování společně dohodnutých pravidel před direktivními příkazy. Volnost a osobní svoboda dětí je vyvážená mírou omezení, vyplývající z nutnosti dodržovat v MŠ potřebný denní režim. Učíme děti pravidlům soužití ve třídě, snažíme se podporovat citlivost pro vzájemnou toleranci, zdvořilost, vzájemnou pomoc a podporu. Děti od učitelek dostávají jasné a srozumitelné pokyny. Je vyloučeno manipulování s dítětem, zbytečné organizování dětí z obavy časového prostoje, podporování nezdravé soutěživosti dětí. Třída je pro děti kamarádským prostředím, jsou v ní rády. Učitelka oslovuje děti křestním jménem, bere ohled na informace od rodičů- dotazník nově nastupujících dětí. Podporujeme děti, sympatizujme s jejich nápady, pocity, náladami apod. Uplatňujeme pedagogický styl s nabídkou, při kterém počítáme se samotným rozhodováním dítěte. Děti mají možnost obrátit se na učitelky s návrhy aktivit, mají příležitost podílet se na rozhodnutích týkajících se jich samých. Spolu s dítětem hledáme řešení tak, aby pocítilo a uvědomilo si následky svého chování. Snažíme se vést děti k tomu, aby co nejdříve samy hledaly řešení problémů. Vzdělávací nabídka odpovídá mentalitě předškolního dítěte, jeho potřebám. Vyhýbáme se negativním slovním komentářům. Oceňujeme a vyhodnocujeme konkrétní výkony dětí. Ve vztazích mezi dětmi a dospělými se projevuje vzájemná důvěra, tolerance, ohleduplnost, 10

11 zdvořilost, vzájemná pomoc a podpora. Učitelka se snaží porozumět motivům a příčinám chování dítěte, místo pochval a trestů poskytuje dětem zpětnou vazbu o jejich chování a činnostech. Řeší i negativní až destruktivní spontánní projevy nedirektivně a využívá situaci k posilování sebekontroly a duševní odolnosti. Učitelka se směje s dětmi, dovede si udělat legraci i sama ze sebe, omlouvá se za svá mylná rozhodnutí. Dodržuje dané sliby, nemůže-li, iniciativně se zabývá vysvětlením a náhradním řešením. Bez obav se přizná k neznalosti, omylu nebo chybě. Je třeba dětem ukázat, že mýlit se je lidské a je správné přiznat chybu. Problémy se kterými se na ni děti obracejí, chápe učitelka vážně (nikdy nezlehčuje, ani neobrací v žert). Vše se snaží řešit pomocí reálných situací, dětem blízkých a úměrných věku dětí Organizační chod školy Provoz školy je od hod. Děti se schází v 1. třídě, kde zůstávají společně do 7.45hod., kdy nastupuje druhá učitelka a starší děti odchází nahoru do druhé třídy. Odpoledne v době od 14.30hod. jsou třídy spojené až do 16.00hod, kdy je MŠ uzavřena. Denní řád je dostatečně pružný, umožňuje reagovat na individuální potřeby dětí. Děti mají dostatek času i prostoru pro spontánní hru, aby ji mohly dokončit nebo v ní pokračovat. Při plánování činností jsou vytvářeny vhodné materiální podmínky. Jsou vytvořeny koutky, kde se děti mohou uchýlit. Poměr spontánních a řízených aktivit je vyvážený. Do denního programu jsou pravidelně zařazovány řízené zdravotně pohybové aktivity. Učitelka denně plánuje pohybové činnosti na správné držení těla či rozvoj motorických dovedností. Řízené činnosti jsou realizovány v malých skupinách tak, aby mohl pedagog kontrolovat správné provádění cviků u jednotlivých dětí. Učitelka během dne organizuje řízené činnosti tak, aby si z nich děti mohly vybírat. Děti si mohou rozehranou hru nechat do ukončení hry i více dní. Učitelka dává možnost dokončit činnost, dohrát si hru, upozorňuje děti včas, že činnost bude třeba ukončit. Veškeré aktivity jsou organizovány tak, aby děti byly podněcovány k vlastní tvořivosti a experimentování, aby se zapojily do organizace činností, pracovaly svým tempem apod. Jsou vytvářeny podmínky pro individuální a skupinové i frontální činnosti, děti mají možnost účastnit se společných činností v různě velkých skupinách dle potřeby. Pokud to děti potřebují, mají možnost uchýlit se do klidného koutku a neúčastnit se společných aktivit. Zároveň však je vše organizováno tak, aby po celou dobu pobytu v MŠ byly děti pod neustálým přímým dohledem učitelek a nepohybovaly se spontánně nebo nepobývaly bez dozoru v jiných místnostech a prostorách MŠ, než je učitelka. 11

12 Učitelky vedou záznamy o vývoji jednotlivých dětí, tyto záznamy o dětech jsou prováděny na základě pedagogické diagnostiky a vycházejí z pravidelného pozorování dětí. Pro realizaci plánovaných činností jsou vytvářeny vhodné materiální podmínky (věcné vybavení prostředí je dostatečné a kvalitní, pomůcky jsou doplňovány dle potřeby včas). Vnitřní režim dne: scházení dětí, ranní hry, didaktické aktivity ( spojení tříd od 7.45 rozdělení tříd) pokračování v aktivitách, hry dětí tělovýchovná chvilka, hygiena přesnídávka řízené a spontánní činnosti příprava na pobyt venku pobyt venku hygiena, příprava na oběd oběd odpolední odpočinek a nespací aktivity hygiena, odpolední svačina odpolední zájmové aktivity ( spojení tříd) Organizace dne je přizpůsobována potřebám dětí a výchovné práce, Je dána pružnost v čase, nedodržuje se striktně detailní uspořádání času Řízení školy Hlavním úkolem při vedení mateřské školy je snaha o vytvoření ovzduší vzájemné důvěry a tolerance, snaha o zapojení všech zaměstnanců do aktivní činnosti. K tomu přispívá respektování názorů všech zaměstnanců, ponechání prostoru k tvořivé činnosti a k dostatečné pravomoci, důležitá je i podpora a motivace. 12

13 Závažnější a složitější témata se řeší na provozních a pedagogických poradách. Povinnosti, pravomoci a úkoly všech pracovníků jsou jasně vymezeny, všichni zaměstnanci znají své kompetence, které jsou obsaženy v pracovních náplních. Při vedení zaměstnanců vedoucí učitelka vytváří ovzduší vzájemné důvěry a tolerance, zapojuje spolupracovníky do řízení MŠ, ponechává jim dostatek pravomocí a respektuje jejich názor. Podporuje a motivuje spoluúčast všech členů týmu na rozhodování o zásadních otázkách školního programu. Zásadní problémy řeší všichni zaměstnanci společně. Vedoucí učitelka řeší konflikty a problémy včas, řeší se věcně, kultivovaným a efektivním způsobem. Vedoucí učitelka podává pravdivé informace, zaměstnanci jsou včas a v dostatečné míře informováni o záležitostech školy. Vedoucí učitelka je odpovědna ředitelce ZŠ a MŠ. Plánování pedagogické práce a chodu mateřské školy vychází z analýz předchozího období a využívá zpětné vazby. Školní vzdělávací program vypracovává vedoucí učitelka ve spolupráci s ostatními členy pedagogického týmu. Kontrolní a evaluační činnosti zahrnují všechny stránky chodu mateřské školy, jsou smysluplné a užitečné. Z výsledků jsou vyvozovány závěry pro další práci. Mateřská škola spolupracuje se zřizovatelem, se základní školou, popřípadě i jinými organizacemi v místě mateřské školy a s odborníky poskytujícími pomoc zejména při řešení individuálních výchovných vzdělávacích problémů dětí. V případě konání aktivit mimo MŠ, např. výlety, sportovní akce apod. spolupracujeme i s mateřskými školami v okolních obcích. Vedoucí učitelka zajišťuje vnější informační systém pro rodiče a širší veřejnost -třídní schůzky, webové stránky, nástěnky, jednání s rodiči ). Učitelky projednávají v dostatečném časovém předstihu s rodiči případnou nezralost dítěte k docházce do ZŠ, nebo naopak dítěte mimořádně nadaného. V takových případech nabízí MŠ rodičům odbornou pomoc a konzultaci s odborníky (např. PPP). MŠ informuje rodiče o odborných pracovištích, které jim mohou poskytnout podporu při vzdělávacích nebo výchovných obtížích Personální a pedagogické zajištění V MŠ pracují tři pedagogické pracovnice. Jedna je vedoucí učitelka, druhá učitelka pracuje na celý úvazek, třetí na zkrácený. Pedagogický tým pracuje podle jasně vymezených a společně vytvořených pravidel. Učitelky se sebevzdělávájí podle svých potřeb a podle potřeb školy. Ke svému dalšímu vzdělávání přistupují aktivně. Každý rok se učitelky účastní odborných seminářů a využívají v praxi poznatků z těchto seminářů. Předávají je i ostatním učitelkám. Učitelky čtou pravidelně odborný časopis Poradce ředitelky MŠ. Inspiraci čerpají z pedagogické literatury, která je doplňována. 13

14 Služby učitelek jsou organizovány takovým způsobem, aby byla vždy zajištěna optimální pedagogická péče a dodrženy bezpečnostní předpisy. Učitelky jednají, chovají se a pracují profesionálním způsobem v souladu se společenskými pravidly a pedagogickými a metodickými zásadami výchovy a vzdělávání předškolních dětí. Dále škola zaměstnává provozní zaměstnankyni, kuchařku, pomocnou kuchařku a vedoucí stravování, které /v případě potřeby /jsou schopné i ochotné pomoci při obsluze dětí i mimo rozsah svých povinností Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Ve vztazích mezi pedagogy a rodiči panuje oboustranná důvěra a otevřenost, vstřícnost, porozumění, respekt a ochota spolupracovat. Spolupráce funguje na základě partnerství. Rodiče mají možnost podílet se na dění v MŠ, účastnit se různých programů. Jsou pravidelně a včas informováni o všem, co se v MŠ děje. Projeví-li zájem, mohou se spolupodílet na plánování programu v MŠ, při řešení různých problémů. Ve školních dokumentech jsou vytýčena práva a povinnosti rodičů. Rodiče mohou volně vstupovat do tříd při scházení a rozcházení dětí, mohou se po dohodě účastnit vzdělávacích aktivit dítěte. Nebojí se otevřeně jednat, mít připomínky k chodu MŠ, spolurozhodují při zásadních otázkách vzdělávání a jeho organizaci. Učitelky sledují konkrétní potřeby jednotlivých dětí, snaží se jim porozumět a vyhovět. Učitelka zjišťuje představy rodičů o vzdělávacích postupech vhodných pro jejich dítě. Učitelky znají stravovací návyky dítěte a rodiny, zjišťují, s jakými zkušenostmi a na jaké vývojové úrovni dítě přichází do MŠ z rodiny. Škola organizuje pro rodiče pravidelné akce. Pokud rodiče žádají konzultace ve výchovných otázkách, je jim vyhověno, získávají informace o svém dítěti na individuálních schůzkách. Pro rodiče jsou organizovány školní schůzky. S rodiči konzultují výchovné záměry a výsledky vzdělávání dítěte, popřípadě nechá nahlédnout do záznamů o jeho vývoji. Učitelky chrání soukromí rodiny a zachovávají diskrétnost jejich informací. Jednají s rodiči ohleduplně, taktně, diskrétně a s vědomím, že pracují s důvěrnými informacemi. Informace o rodině a dětech jsou důvěrné informace, se kterými pracují pouze učitelky ve třídě, popřípadě ředitelka školy, nikdo jiný je nezná. Máme zájem o co nejužší spolupráci s rodiči. Radíme rodičům, kam se mají obrátit s případnými problémy svých dětí, půjčujeme jim odbornou literaturu, která jim pomůže při řešení odborných problémů, radíme individuálně při výchově a při vytváření základních návyků u dětí. Pořádáme akce, při kterých se rodiče spolu s dětmi zapojují do dění školy. Je to společný Den světýlek, akce s Klubem přátel školy Kateřínská oldies párty, vánoční dílna pro děti a jejich 14

15 rodiče, besídka ke Dni matek, rozloučení s předškoláky, sběr druhotných surovin, účast v projektu Celé Česko čte dětem, spolupráce rodiny při námětových dopoledních či celodenních činnostech v MŠ oslavy narozenin, barevný týden atd. Dále dochází ke spolupráci se ZŠ. Tradiční Den světýlek, divadelní nebo hudební představení pořádané v MŠ nebo tělocvičně ZŠ atd. Škola spolupracuje se zřizovatelem a to v rámci pořádání kulturních akcí, jako je např. Rozsvěcování vánočního stromu. V oblibě máme společné akce s místním mysliveckým sdružením Pláňava, s místní knihovnou. Také spolupracujeme s logopedem ze SPC Brno, který k nám jednou ročně přijíždí na depistáž Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí mimořádně nadaných Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami vychází z RVP, z respektování individuálních potřeb a možností dítěte. Při nástupu dítěte do MŠ obvykle v září probíhá pozorování a diagnostikování dětí. Pokud některé z nich potřebuje k rozvoji své osobnosti speciální metody a podmínky, řešíme tento problém v první řadě s rodiči dítěte. Seznámíme je s naším zjištěním a navrhneme optimální možnosti k řešení daného problému (např. vyšetření dítěte u specialisty, nabídneme vhodnou literaturu, ). Pokud lze vytvořit vhodné podmínky v rámci mateřské školy, úzce spolupracujeme se specialisty na daný problém, vytvoříme společně individuální vzdělávací plán, který poté společně realizujeme. Nejčastěji spolupracujeme se speciálním pedagogem-logopedem, s PPP ve Vyškově. Pokud máme pochybnosti, zda dítě zvládne školní docházku, navrhneme rodičům vyšetření školní zralosti v PPP, nebo pozveme pracovnici PPP přímo do MŠ k diagnostice dítěte. Pro dítě s odkladem školní docházky je vytvořen individuální plán a jsou zaznamenávány pokroky ve vzdělávání. S dětmi s odkladem školní docházky pracujeme individuálně hlavně při ranních a odpoledních hrách, v případě, že dítě neusíná při odpoledním odpočinku i v této době. Na děti s odkladem školní docházky jsou denně kladeny vyšší požadavky než na ostatní. Děti si nosí domů materiály na procvičování a zadané domácí úkoly, které procvičují společně s rodiči. Mateřská škola má speciálního pedagoga. Pokud musíme řešit nějaký výchovný nebo vzdělávací problém, můžeme se na něj obrátit. Využíváme jeho odborné znalosti zejména u předškolních dětí při zjišťování školní zralosti, zpravidla před zápisem do ZŠ. Řídíme se jeho doporučeními, snažíme se s ním vést dialog, předáváme výsledky vyšetření rodičům. 4. Organizace vzdělávání 15

16 4.1. Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání Přihlašování dětí do MŠ se koná každoročně, termín je včas vyvěšen na nástěnkách v budově školy, webových stránkách školy, na vývěskách u veřejných budov pošta, obchod, je vyhlášen obecním rozhlasem. Do mateřské školy jsou přijímány děti zpravidla od tří let věku a dle následujících kriterií: 1. Dosažení věku dítěte 6 let v období od 1.září do 31.srpna následujícího kalendářního roku podle 34 odst.4 Školského zákona se k předškolnímu vzdělávání přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky 2. Délka docházky do mateřské školy přednost při přijímání budou mít děti s celoroční a celodenní (celoměsíční) docházkou před dětmi, které podle žádosti zákonných zástupců mají docházet do MŠ pouze část školního roku, nebo je jejich délka docházky omezena v důsledku pobírání rodičovského příspěvku zákonnými zástupci na 4 hodiny denně, 5 dnů v měsíci 3. Děti, které dovršily věk 4 let k 31.srpnu děti s celodenní docházkou 4. Děti, které dovršily věk 3 let k 31.srpnu děti s celodenní docházkou 5. Děti, které mají v MŠ sourozence vycházíme vstříc nenarušení sourozeneckých vazeb a i rodičům, kteří mohou doprovázet své děti pouze do jedné MŠ 6. Děti, které mají trvalý pobyt v obci, kde mateřská škola sídlí 7. Datum podání žádosti přednostně jsou posuzovány žádosti podané ke dni zápisu. Ostatní žádosti jsou posuzovány individuálně. Jedná se o pomocné kritérium, podle kterého by ředitelka posuzovala ve zcela výjimečných případech, kdy by musela rozhodnout mezi více žádostmi zástupců o přijetí dítěte a vyhodnocení, podle předcházejících kritérií, by bylo u všech žádostí shodné 8. Ve výjimečných případech řeší žádosti o přijetí dítěte ředitelka školy individuálně Podle kritérií budou děti přijímány do naplnění kapacity MŠ Rozdělení dětí do tříd Mateřská škola je dvoutřídní. Kapacita školy je 40 dětí. Děti jsou rozděleny do tříd podle věku mladší děti (2,5 4 leté) Berušky, starší děti (4 6 leté) Tygříci. Vnitřní uspořádání školy umožňuje společné ranní i odpolední hry všech dětí. Zpravidla v 7.4 hod. dochází k rozdělení dětí a odchodu starších dětí do své třídy. Akce školy jsou organizovány společně. 16

17 Ranní hry jsou společné a v této době provádíme i výtvarné činnosti dochází k heterogenní výchově a vzdělávání, kdy se u dětí rozvíjí další důležité mravní a volní vlastnosti. Děti ve skupinkách vytvářejí z různých materiálů, nebo se věnují rozvíjení schopností s didaktickými, konstrukčními, pohybovými pomůckami. Učitelky se tak mohou individuálně věnovat všem dětem. Rozdělení dětí do tříd podle věku umožňuje uplatnění specifických metod a forem práce pro danou věkovou skupinu dětí. Na práci má každé dítě tolik času, kolik potřebuje a i pro ně jsou činnosti prováděné touto formou přitažlivější. Ostatní si hrají a postupně se zapojují i děti, které zpočátku nejeví zájem. Odstraní se i počáteční obava z nezdaru a nezvládnutí úkolu. Hygiena probíhá na sociálním zařízení. Pohybová chvilka je zařazována denně. Slouží k potřebnému procvičení jednotlivých částí těla, ke správnému dýchání, správnému držení těla a ovládání pohybového aparátu. Řízené činnosti jsou podle své náplně prováděny skupinově nebo frontálně, převažuje prožitkové učení. Snažíme se zaujmout děti nabízením aktivit rozpracovaných na více stanovištích. Je velice důležité promyslet organizaci. Pracuje se s podtématem navrženým ve školním vzdělávacím programu, je zde však velký prostor k improvizaci a využití spontánních aktivit dětí. Pobyt venku probíhá denně, za nepříznivého počasí zvažujeme možnost alespoň kratšího pobytu venku. Čas nutný pro pobyt venku je dodržován, za příznivých podmínek provádíme některé činnosti na zahradě nebo na hřišti (hlavně pohybové činnosti, činnosti, které se vztahují k přírodě, apod.). Využíváme možností, které nám lokalita školy nabízí hlavně k volnému pohybu dětí v přírodě, v lese, nebo na hřišti, ale i aktivní pomoc při údržbě zahrady- zametání cestiček, provzdušňování pískoviště, shrabování listí, sběr větviček- samy se spontánně zapojují a utvářejí si tak kladný vztah k práci a k úpravě prostředí a estetickému vnímání okolí. Při obědě jsou mladší děti ve své třídě, starší v jídelně. Děti si samy mohou říct, jak velkou porci chtějí. Po obědě nastává čas odpočinku. Děti relaxují při poslechu četby, příp. si v tichosti hrát. Jestliže dítě nespí, může vstát. Tato doba se využívá i k individuálním činnostem, kdy dítě nezvládlo samostatně práci ve skupině. Může si dokončit práci z dopoledních činností, nebo zhotovit to, čemu nebylo přítomno. Odpolední svačina probíhá jako při obědě- odděleně starší a mladší děti. Poté dochází ke spojení tříd do jedné v Beruškách. Při odpoledních činnostech si děti samy vybírají hru, učitelka provádí individuální práci s dětmi s ohledem na jejich potřeby. Při návštěvě divadelních představení či jiných kulturních akcích mimo MŠ, jsou s dětmi přítomny vždy alespoň 2 učitelky- v závislosti na počtu dětí. V případě celodenních výletů pomáhají s obsluhou a dozorem nad dětmi rodiče. 17

18 5. Charakteristika vzdělávacího programu 5.1. Dlouhodobé cíle a záměry Koncepce školy vychází z úkolů rámcového programu. Školní vzdělávací program má název Objevujeme svět. Zaměření naší MŠ je všeobecné. Ve škole jsou vytvořeny pracovní, hrací, literární koutky, hra na rodinu, lékaře, opraváře, kadeřnice. Do programu jsou zapojováni také provozní zaměstnanci, se kterými spolupracujeme a kteří rádi spolupracují s námi (zábavná dopoledne, odpoledne, apod..) Hlavním cílem výchovně vzdělávací práce je zaměřit se na tyto úkoly: Vytvářet dětem co nejlepší podmínky pro přirozený osobnostní rozvoj, spokojený a radostný život a položit základy pro úspěšné celoživotní vzdělávání. Vycházet ze svobodné volby dětí, reagovat na momentální situaci ve třídě a na dětské požadavky. Vycházet z činností a her dětí, které budou usměrňovány a nenásilně korigovány. Respektovat a vycházet z momentálních potřeb dítěte- děti, které se nezapojí do činností, mají právo určit si samy, čím se zabaví. Zaměřit se na rozvoj řeči a podporu individuality dítěte. Naučit děti mezi sebou komunikovat, aby si při vzájemných hrách nepřekážely, vyhověly si a naučily se spolupráci (je na učitelkách, aby sladily zájmy dětí tak, aby nedocházelo ke konfliktům. Dojde-li k nim, je nutné je citlivě a profesionálně řešit.) Pracovat s dětmi individuálně, po skupinkách, při hlavní části zapojovat do společných činností co nejvíce dětí. Ve velké míře využívat pracovní listy k různým tématům. Při naplňování cílů využívat dětské zvídavosti, fantazie a zájmů. Výchova a vzdělávání se objevuje ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytnou, a to v aktivitách řízených i spontánních. Chceme umožnit dětem prožít aktivní a šťastné dětství tím, že jim vytvoříme pohodové a přátelské prostředí. Našim společným cílem jsou především zdravé a spokojené děti, a proto jsme rádi, pokud se rodiče zajímají o to, co děti v MŠ dělají. Samozřejmě věnujeme úsilí k vylepšování prostředí MŠ.To se nám daří především ve spolupráci se ZŠ, se zřizovatelem MŠ. Máme také zájem na kulturním vyžití našich dětí, reagujeme na nabídky divadelních agentur o organizaci kulturní akce přímo v MŠ. 18

19 Ve výchovném programu se zaměříme na dostatečný pobyt dětí venku vytvořit podmínky pro realizování výchovné práce v přírodních podmínkách. Snažíme se také o udržování lidových tradic a zvyků v obci. Snažíme se, aby předškolní vzdělávání bylo prováděno celostně a pokrývalo všechny oblasti rozvoje dětí, ve kterých si klademe tyto cíle: biologický dítě zná svoje tělo a využívá je dle svých možností k dalšímu vývoji motoriky a samostatně vykonává běžné denní potřeby psychický dítě si uvědomuje svoji identitu, umí vyjadřovat své pocity a přání, přiměřeně řeší problémy a důvěřuje si. Je schopno se na určitou dobu soustředit. interpersonální dítě navazuje kamarádské vztahy, je schopno komunikovat bez zábran, srozumitelně, umí naslouchat. Dokáže přijmout autoritu cizí osoby. sociálně-kulturní dítě respektuje pravidla, orientuje se v nejbližším okolí, chápe různé sociální role. enviromentální dítě vnímá různorodosti světa a zaujímá k němu kladný postoj. Chceme, aby dítě na konci svého předškolního období bylo maximálně rozvinuto na základě svých možností a zájmů a schopno zvládat takové nároky života, které jsou na ně běžně kladeny Formy a metody vzdělávání Vzdělávání je uskutečňováno při všech činnostech, během celého pobytu dítěte v mateřské škole. Probíhá vyváženým poměrem spontánních a řízených činností. Hlavní formou činnosti dítěte v předškolním období je hra. Hra je specifickým projevem aktivity dítěte, ovlivňovaná prostředím, v němž dítě žije a do něhož se hrou začleňuje. Hra přispívá k harmonickému formování dítěte, umožňuje dosahovat cílů všech složek vzdělávání, je prostředkem vzdělávací práce. Učitelka ve své práci využívá všech stadií her od her individuálních u nejmenších dětí, přes párové (kooperativní) až po hry skupinové a rovněž využívá všech druhů her. Jsou to především tvořivé hry, které si dítě vytváří samo, námětové hry, též dramatizující a konstruktivní. Učitelky pracují rovněž s hrami s pravidly, a to jsou hry pohybové a didaktické. Děti předškolního věku mají potřebu žít v dětské společnosti. Specifickou formu představuje didakticky cílená činnost, ve které pedagog s dítětem naplňuje konkrétní vzdělávací cíle formou záměrného i spontánního učení. Toto učení zakládáme na aktivní účasti dítěte, založené na smyslovém vnímání, prožitkovém a interaktivním učení, zpravidla ve skupinách a individuálně. Důležitá jsou zavedená třídní pravidla, která utváříme společně se všemi dětmi, jsou dětem srozumitelná a všeobecně respektována. 19

20 V procesu vzdělávání dětí používáme různých metod slovní, názorné (pokud možno všemi smysly) a praktických činností. Tyto metody přinášejí navíc dětem citový prožitek, který usnadňuje učení. Zařazujeme rovněž učení metodou navození problémových situací. Poznávání umožňuje učitelka dítěti posloupně a vychází od jednoduchého ke složitějšímu. 6. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah je uspořádán do pěti vzdělávacích oblastí, které se vzájemně prolínají. Abychom dovedli dítě na konci předškolního vzdělávání ke splnění vytýčených úkolů a kompetencí (což je připravenost k jednání, dovednost jednat smysluplným způsobem), pomohou nám tyto vzdělávací oblasti: Dítě a jeho tělo biologická Dítě a jeho psychika psychologická Dítě a ten druhý interpersonální Dítě a společnost sociálně-kulturní Dítě a svět enviromentální 6.1. Dítě a jeho tělo (biologická oblast) Záměrem vzdělávacího úsilí v oblasti biologické je stimulovat a podporovat růst a neurosvalový vývoj dítěte, podporovat rozvoj jeho pohybových a manipulačních činností, učit sebeobslužným dovednostem a vést je ke zdravým životním návykům a postojům Dítě a jeho psychika (psychologická oblast) Záměrem vzdělávání v oblasti psychologické je podporovat duševní pohodu, psychickou zdatnost a odolnost dítěte, rozvoj intelektu, řeči a jazyka, poznávacích procesů a funkcí, jeho citů, vůle, sebepojetí a sebenahlížení, stimulovat osvojování a rozvoj jeho vzdělávacích dovedností a povzbuzovat je v dalším rozvoji, poznávání a učení Dítě a ten druhý ( interpersonální oblast) Záměrem vzdělávání v interpersonální oblasti je podporovat utváření vztahu dítěte k jinému dítěti či dospělému, posilovat, kultivovat a obohacovat jejich vzájemnou komunikaci a zajišťovat pohodu těchto vztahů. 20

Homolová Kateřina Mikurdová Hana

Homolová Kateřina Mikurdová Hana BAREVNÁ ANGLIČTINA Homolová Kateřina Mikurdová Hana Charakteristika a náplň zájmové činnosti na školní rok 2015/2016 Základním cílem zájmové aktivity Barevná angličtina je seznámit děti s cizím jazykem,

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Koncepce rozvoje Mateřské školy

Koncepce rozvoje Mateřské školy Základní škola a Mateřská škola Březí, příspěvková organizace, Školní 194, 691 81 Březí Pracoviště Mateřská škola, U Školky 258, Březí 691 81 Koncepce rozvoje Mateřské školy Název mateřské školy Základní

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL:

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL: PLÁN VÝCHOVY A PÉČE - JUSTINKA Dětská skupina Ministerstva spravedlnosti ČR JUSTINKA (dále jen,,justinka ) se nachází v budově Ministerstva spravedlnosti ČR, se sídlem v ulici Vyšehradská 16, 128 10 Praha

Více

Plán výchovy a péče. Dětská skupina Pupálek

Plán výchovy a péče. Dětská skupina Pupálek Plán výchovy a péče Dětská skupina Pupálek Identifikační údaje Název projektu: Dětská skupina - Miniškolka Pupálek Realizátor projektu: AGAPO, o.p.s. Zelný trh 1 602 00 Brno IČ: 29300550 Kontaktní osoba:

Více

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny.

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny. Výroční zpráva Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace tel.: 482 322 095 e-mail: ms.gagarinova@volny.cz www.skolkaliberec.cz Provoz zahájen 15. 2. 2011 Školní rok 2012/2013

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI Školní rok 2014/2015 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ - učení se

Více

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých 1. Identifikační údaje Školní družina tvoří se školou jednu právnickou osobu, proto jsou tyto údaje součástí školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola neomezených možností. 2. Konkrétní

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Předmět vymezení: Dětská skupina Břežánek Obsah : 1. Úvod 2. Charakteristika, složení skupiny 3. Věcné podmínky 4. Psychosociální podmínky 5.

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

Na budovu mateřské školy bezprostředně navazuje zahrada, která je vybavena pískovištěm a prolézačkami.

Na budovu mateřské školy bezprostředně navazuje zahrada, která je vybavena pískovištěm a prolézačkami. 3. PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ 3.1. Věcné (materiální) podmínky Mateřská škola má dostatečné prostory a takové prostorové uspořádání, které vyhovuje skupinovým i individuálním činnostem dětí. Dětský nábytek, tělocvičné

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Přepeře,okres Semily příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NÁZEV: PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY TÉMATA ŠKOLNÍHO PLÁNU PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY SKŘÍTEK VODNÍ OBLASTI počasí, změny počasí, vodní

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte:

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte: OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče DS. Záměrem tohoto plánu výchovy a péče je rozvoj psychické, fyzické a sociální samostatnosti dětí. Rozvíjet poznávání prostředí kolem nich, naučit je dovednostem

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Třídní vzdělávací program

Třídní vzdělávací program Žlutá třída Třídní vzdělávací program Název třídy: Žlutá Třídní učitelky: Ladislava Nováková, Bc. Nikola Radová Analýza skupiny: Počet dětí:28 Věkové složení:2,5-7 Předškolní děti:4 Odkladové děti:2 Mladší

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA Údaje o škole Zřizovatel: Obec Roztoky Název organizace: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY Adresa: V Zahrádkách 230.

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Základní škola Jedovnice, Nad Rybníkem 401, Jedovnice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávaní

Základní škola Jedovnice, Nad Rybníkem 401, Jedovnice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávaní Základní škola Jedovnice, Nad Rybníkem 401, Jedovnice 679 06 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávaní ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ KLUB ZŠ Jedovnice Identifikační údaje: Název ŠK Školní klub

Více

l. Téma: VÍM, KDO JSEM Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí.

l. Téma: VÍM, KDO JSEM Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí. l. Téma: VÍM, KDO JSEM Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí. - (1/1) má základní poznatky o lidském těle a jeho hlavních funkcích

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika ŠD 3. Koncepce rozvoje ŠD 4. Témata činností

Více

Základní škola Mjr. Ambrože Bílka a Mateřská škola Metylovice, příspěvková organizace se sídlem Metylovice 620. Provozní řád mateřské školy

Základní škola Mjr. Ambrože Bílka a Mateřská škola Metylovice, příspěvková organizace se sídlem Metylovice 620. Provozní řád mateřské školy Základní škola Mjr. Ambrože Bílka a Mateřská škola Metylovice, příspěvková organizace se sídlem 73949 Metylovice 620 Provozní řád mateřské školy Údaje o zařízení: Základní škola Mjr. Ambrože Bílka a Mateřská

Více

Zájmové aktivity dle aktuální nabídky školního roku (nástěnky, web)

Zájmové aktivity dle aktuální nabídky školního roku (nástěnky, web) VNITŘNÍ ŘÁD Č.j.: 17 / 2016 VŠ Platnost od : 1. 9. 2016 TYP: předškolní zařízení s celodenní péčí VYUŽITÍ ZAŘÍZENÍ PRO JINÉ AKTIVITY: Zájmové aktivity dle aktuální nabídky školního roku (nástěnky, web)

Více

Září, Ferda má nové kamarády

Září, Ferda má nové kamarády I. téma: Září, Ferda má nové kamarády - seznamování s prostředím školy - seznamování s kamarády - seznamování se zaměstnanci školy - seznamování se základními pravidly chování - seznamování s režimem školy

Více

PROVOZNÍ ŘÁD I. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ

PROVOZNÍ ŘÁD I. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ PROVOZNÍ ŘÁD Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb (dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a dalších předpisů v pozdějším znění)

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Poznávám své tělo, své schopnosti HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky

Více

I. Údaje o zařízení. Adresa: Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Vrčeň 137, 335 41 Vrčeň

I. Údaje o zařízení. Adresa: Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Vrčeň 137, 335 41 Vrčeň I. Údaje o zařízení Adresa: Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Vrčeň 137, 335 41 Vrčeň Telefon: 378 609 695 mateřská škola 378 609 619 školní jídelna E-mail: ms@vrcen.cz www.stránky:

Více

5. 11. Pracovní činnosti

5. 11. Pracovní činnosti 5. 11. Pracovní činnosti Obsah stránka 5.11.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.11.2. Začlenění průřezových témat 2 5.11.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.11.4. Formy a metody práce 3 5.11.5.

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

EVALUACE A AUTOEVALUACE

EVALUACE A AUTOEVALUACE EVALUACE A AUTOEVALUACE Cílem evaluace je ověřovat a zlepšovat kvalitu veškeré činnosti včetně podmínek školy. Učitelka hodnotí především svoji práci ( zvolené formy, prostředky s ohledem na reakci dětí).

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ Školní vzdělávací program BAREVNÁ ŠKOLKA Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání BAREVNÁ ŠKOLKA Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 3.

Více

Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace

Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace MOTTO: PLNÉ ÚLY, SPOUSTA HER, DO DRUŽINY ZAVÍTEJ! IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Údaje o

Více

Provozní řád mateřské školy

Provozní řád mateřské školy Provozní řád mateřské školy I. Údaje o řízení Ředitelka školy Mgr. Alena Vrbická Vedoucí učitelka školy Ivana Pavlová Telefonní číslo školy a do třídy Motýlků 567 219 316 Mobilní telefon do třídy Berušky

Více

Školní vzdělávací program. školní druţiny při ZŠ Velešín

Školní vzdělávací program. školní druţiny při ZŠ Velešín Školní vzdělávací program školní druţiny při ZŠ Velešín 1 KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ Identifikační údaje Název ŠD Školní družina při ZŠ Velešín IČO 00583723 Sídlo Družstevní 340, Velešín 382 32 Charakteristika

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny ZŠ NEPOMUK Školní 546, 33501 Nepomuk

Výchovně vzdělávací program školní družiny ZŠ NEPOMUK Školní 546, 33501 Nepomuk Výchovně vzdělávací program školní družiny ZŠ NEPOMUK Školní 546, 33501 Nepomuk Provoz ŠD : 6.15 16.30 hod. Počet oddělení: 5 Věk žáků ŠD: 6 9 let Platnost dokumentu: od 1. 9. 2015 Obsah: 1.Úvod 2.Informace

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 115 16/99-11073 Signatura: bk5as108 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Mateřská škola Poděšín Poděšín/45,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Potštejn, okres Rychnov nad Kněžnou ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY součást č. 11 PROVOZNÍ ŘÁD MŠ

Základní škola a Mateřská škola, Potštejn, okres Rychnov nad Kněžnou ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY součást č. 11 PROVOZNÍ ŘÁD MŠ Základní škola a Mateřská škola, Potštejn, okres Rychnov nad Kněžnou ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY součást č. 11 PROVOZNÍ ŘÁD MŠ Číslo jednací: 51/2016 Spisový znak: 2-1 Skartační znak: A5 Vypracovala: Marie Kočová

Více

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ KNIHA JE NÁŠ KAMARÁD TYP PROJEKTU: DLOUHODOBÝ, CELOROČNÍ 1. CÍL PROJEKTU 2. CÍLOVÁ SKUPINA 3. PŘÍNOS PRO DĚTI 4. DÍLČÍ CÍLE 5.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola Rajhradice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Školní družina Obsah I. Identifikační údaje.. 3 II. Charakteristika ŠVP.. 4 Konkrétní

Více

Mateřská škola Třebíz Třebíz 6

Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Č.j. : /15 Skartační znak: A 10 Spisový znak: A.1.5. Účinnost od : 12. 1. 2015 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘEBÍZ Třebíz 6 2. Datum vzniku:

Více

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Integrovaný blok Tématický okruh (celek) Témata Co je nám nejblíže To jsou moji kamarádi CO JE KOLEM NÁS Co najdeme v naší třídě Už znáš celou školku

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ 1. Identifikační údaje o škole 2. Charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání 3.1 Materiální podmínky 3.2 Životospráva 3.3 Psychosociální podmínky 3.4 Organizace 3.5

Více

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Třída plná pohody ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD J ŠTULÍKA 39, ZVOLE Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu Základní škola Cheb, Kostel.nám.14, příspěvková organizace Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ŠVP podle RVP ZŠ pro přípravnou třídu Adresa školy:

Více

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Ve školním roce 2014/25 se Mateřská škola Vlkava připojila jako partnerská školka do programu ZDRAVÁ ABECEDA (více na www.zdravaabeceda.cz). Jde o projekt zaměřený na

Více

Identifikační údaje organizace:

Identifikační údaje organizace: Identifikační údaje organizace: Název: Základní škola a Mateřská škola Zvole, okr.praha-západ Ulice: J. Štulíka 39 Obec: Zvole PSČ: 252 45 Kraj: Středočeský IČO: 71 00 79 03 E-mail: zszvole@seznam.cz Web:

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

Provoz a vnitřní režim Mateřské školy Běleč

Provoz a vnitřní režim Mateřské školy Běleč Provoz a vnitřní režim Mateřské školy Běleč Vypracovala: Pedagogická rada projednala dne: Nabývá platnosti dne: Jiřina Dvořáková ředitelka školy PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM MATEŘSKÉ ŠKOLY 1. Podmínky provozu

Více

Roční plán práce školní družiny

Roční plán práce školní družiny Roční plán práce školní družiny 2015 / 16 Motto: Ať je léto nebo zima, v družině je stále prima Při tvorbě plánu se zaměřujeme na pestrost jednotlivých činností a akcí. Plán je dělen do tématických týdnů.

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Č.j. 243/2015 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Adresa (sídlo) školy: Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice

Více

VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ

VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ Charakteristika vzdělávací oblasti Tato vzdělávací oblast zaujímá významné místo mezi naukovými a estetickými předměty, jelikož se orientuje na komplexní pojetí lidského zdraví. Vytváří

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu při Základní škole a Mateřské škole v Rosovicích

Školní vzdělávací program pro školní družinu při Základní škole a Mateřské škole v Rosovicích Školní vzdělávací program pro školní družinu při Základní škole a Mateřské škole v Rosovicích č. j. 105/2015 Vypracovala: Lada Kumherová 1. I. Identifikační údaje Základní škola a Mateřská škola Rosovice

Více

,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!''

,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!'' Motto:,, Řekni mi a zapomenu, ukaž mi a budu si pamatovat, nech mě udělat, porozumím!,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!'' 4 Integrované bloky: Jaro je zelené Léto je príma Podzim

Více

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program: Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: Hop a skok po celý rok, s krtkem naším kamarádem, svět kolem nás poznáváme. Vzdělávací obsah: Rozvíjení dítěte a

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1. Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 140 270

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1. Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 140 270 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1 Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140 270 Termín konání inspekce:

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Soukromá střední a základní škola (1.KŠPA) Praha s.r.o. Pernerova 383/29 186 00 Praha 8 - Karlín Školní vzdělávací program pro Školní družinu Zpracoval: kolektiv pedagogických pracovníků Soukromé střední

Více

II. BLOK Malíř podzim

II. BLOK Malíř podzim II. BLOK Malíř podzim Obsah: Rozvíjíme pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou Uvědomujeme si, že květiny okrašlují prostředí, ve kterém žijeme Dovedeme děti k poznatku, že je zelenina důležitou

Více

Cíle základního vzdělávání

Cíle základního vzdělávání Cíle základního vzdělávání 1 Základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké

Více

JÁ A SVĚT KOLEM MĚ OBJEVUJI SVĚT S KRTKEM

JÁ A SVĚT KOLEM MĚ OBJEVUJI SVĚT S KRTKEM ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY V PŘEDMĚŘICÍCH n/j JÁ A SVĚT KOLEM MĚ OBJEVUJI SVĚT S KRTKEM OBSAH: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání 5. Organizace vzdělávání

Více

Mateřská škola Mokré Lazce, příspěvková organizace Hájová 271, MOKRÉ LAZCE, 747 62

Mateřská škola Mokré Lazce, příspěvková organizace Hájová 271, MOKRÉ LAZCE, 747 62 KONTAKTNÍ ÚDAJE Forma: Statutární zástupce: IČO: Bankovní spojení: Zřizovatel: Mateřská škola Mokré Lazce, příspěvková organizace Hájová 271, MOKRÉ LAZCE, 747 62 Helena Hružíková 709 81 671 KB Opava, č.ú.

Více

Cestujeme se sluníčkem

Cestujeme se sluníčkem Mateřská škola Strakonice, Lidická 625 Odloučené pracoviště ul. Stavbařů 213 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Cestujeme se sluníčkem Zřizovatel: MěÚ Strakonice Adresa: Mateřská škola

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOŘITOV, okres Blansko, příspěvková organizace, Školní 125, 679 21 Bořitov, tel.: 778 002 078

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOŘITOV, okres Blansko, příspěvková organizace, Školní 125, 679 21 Bořitov, tel.: 778 002 078 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOŘITOV, okres Blansko, příspěvková organizace, Školní 125, 679 21 Bořitov, tel.: 778 002 078 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY VESELÁ ŠKOLKA Razítko a podpis ředitele:

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. Každý po svém, ale spolu. Motivační název ŠVP ŠD:

Školní vzdělávací program pro školní družinu. Každý po svém, ale spolu. Motivační název ŠVP ŠD: Školní vzdělávací program pro školní družinu Motivační název ŠVP ŠD: Každý po svém, ale spolu Předkladatel Adresa školy Základní škola a Mateřská škola, Vysoké Veselí, okres Jičín ZŠ a MŠ Vysoké Veselí,

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Dlouhá Ves, příspěvková organizace. Dlouhá Ves 170, Sušice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Dlouhá Ves, příspěvková organizace. Dlouhá Ves 170, Sušice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Dlouhá Ves, příspěvková organizace Dlouhá Ves 170, 342 01 Sušice Identifikátor školy: 650 032 951 Termín konání

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391. Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov. Identifikátor školy: 600 058 778

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391. Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov. Identifikátor školy: 600 058 778 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391 Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov Identifikátor školy: 600 058 778 Termín konání inspekce:

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Provozní řád na Mateřské škole Pohádka

Provozní řád na Mateřské škole Pohádka Provozní řád na Mateřské škole Pohádka Adresa : Mateřská škola Pohádka, Strakonická 211, Liberec 9, 460 07 Příspěvková organizace, tel. 485151592 IČO 72741708 Odpovědná osoba: Najmanová Jana, ředitelka

Více