Základní škola a mateřská škola Nesovice, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání. Mateřská škola Nesovice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a mateřská škola Nesovice, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání. Mateřská škola Nesovice"

Transkript

1 Základní škola a mateřská škola Nesovice, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Nesovice OBJEVUJEME SVĚT Podklady: o Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání o Zákon č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání o Kronika školy Číslo jednací: MŠ 14/2014 ŠVP vypracoval: Plavinová M., Holásková A., Novotná R. Projednán se zaměstnanci: pedagogická rada S účinností od ŠVP Objevujeme svět ukončuje platnost vzdělávacího programu Svět kolem nás vedoucí učitelka Bc. Markéta Plavinová ředitelka základní školy Mgr. Andrea Kupková

2 Motto: Děti jsou živé květiny země. Maxim Gorkij

3 Obsah 1. Identifikační údaje o škole Obecná charakteristika školy Typ a velikost školy Charakter budovy a okolí Podmínky vzdělávání Věcné podmínky Životospráva Psychosociální podmínky Organizační chod školy Řízení školy Personální a pedagogické zajištění Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí mimořádně nadaných Organizace vzdělávání Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání Rozdělení dětí do tříd Charakteristika vzdělávacího programu Dlouhodobé cíle a záměry Formy a metody vzdělávání Vzdělávací oblasti Dítě a jeho tělo (biologická oblast) Dítě a jeho psychika (psychologická oblast) Dítě a ten druhý ( interpersonální oblast) Dítě a společnost (sociálně-kulturní oblast) Dítě a svět (enviromentální oblast) Vzdělávací oblast, tématické bloky Integrovaný blok: Můj druhý domov a já Integrovaný blok: Plody podzimu Integrovaný blok : Barevný podzim Integrovaný blok:vánoční zvonění Integrovaný blok:já člověk Integrovaný blok: Radujeme se Integrovaný blok: Vítáme jaro Integrovaný blok: Za zvířátky

4 7.9. Integrovaný blok: Rozkvetlý svět Integrovaný blok: Hurá na prázdniny Integrovaný blok: Můj druhý domov a já Integrovaný blok: Plody podzimu Integrovaný blok: Barevný podzim Integrovaný blok :Vánoční zvonění Integrovaný blok: Já- člověk Integrovaný blok: Radujeme se Integrovaný blok: Vítáme jaro Integrovaný blok : Za zvířátky Integrovaný blok: Rozkvetlý svět Integrovaný blok: Hurá na prázdniny Nabídka a plány dalších aktivit školy Školní preventivní program Slavnosti v mateřské škole Evaluační systém

5 1. Identifikační údaje o škole Základní škola a mateřská škola Nesovice je zřízena obcí Nesovice jako příspěvková organizace. Adresa školy: Základní škola Nesovice 154, Nesovice Odloučené pracoviště: Mateřská škola Nesovice 74, Nesovice Internetové stránky školy: Ředitelka školy: Mgr. Andrea Kupková Vedoucí učitelka odloučeného pracoviště: Bc. Markéta Plavinová IČO: IZO: Kapacita školy: 2. třídy 40 dětí Kontakt: telefon MŠ: , mob telefon ředitelství školy: , mob Zřizovatel: Obec Nesovice Nesovice Nesovice IČO: Kontakt: Mgr. Andrea Kupková ředitelka školy... Bc. Markéta Plavinová vedoucí učitelka MŠ 5

6 2. Obecná charakteristika školy 2.1. Typ a velikost školy Z historie: Kronika naší mateřské školy je vedena od roku Žňový (také zvaný zemědělský) útulek byl několik let otevřen v domě č. p Jelikož nebyl v provozu celý rok, nevyhovoval matkám, a tudíž na přání zejména mladých maminek, byla zřízena v obci mateřská škola. O to se zasadila hlavně zdejší Rada žen. Místní národní výbor s akcí souhlasil, a tak když se uvolnila jedna z učeben v národní škole, byla zde zřízena mateřská škola, která začala fungovat od 1. září Vlastní budovu získala mateřská škola až 7. září Byla umístěna v Letošově a přicházejí do ní děti z Nesovic, Nových zámků a Letošova. Byly zřízeny dvě třídy bylo zavedeno na žádost rodičů celodenní stravování. K datu všechny školy povinně přechází na právní subjektivitu. Naše mateřská škola je sloučena se základní školou pod jeden právní subjekt a stává se tak odloučeným pracovištěm ZŠ. Současnost: Naše mateřská škola se nachází v hezkém prostředí v srdci Jihomoravského kraje, okres Vyškov. Jedná se o patrovou budovu, umístěnou v části Letošov. Má zřízeny 2 třídy jedna třída je v přízemí s kapacitou max. 20 dětí, druhá v 1. patře rovněž s kapacitou max. 20 dětí. Pedagogickou činnost zajišťuje vedoucí učitelka a dvě další učitelky, z nichž jedna na zkrácený úvazek. Další zaměstnanci školy jsou 1 provozní pracovnice, 1 kuchařka, 1 pomocná kuchařka a vedoucí stravování. Školu navštěvují děti z obce Nesovice a jejích částí, ale také děti z okolních obcí. Budova je orientovaná vstupem, společnou šatnou pro děti a jídelnou na severní stranu. Obě třídy, sociální zařízení pro děti a školní zahrada na stranu jižní. Máme tak dostatečně prosluněné prostorné třídy. Dále je v přízemí umístěna školní kuchyně, šatna pro zaměstnance se sociálním zařízením, hrubou přípravnou stravy, úklidovou místností. V 1 patře je ještě kancelář, byt obecního úřadu poskytovaný zaměstnanci školy. Za spolupráce vedení školy a obecního úřadu dochází každoročně k pravidelné údržbě a opravám školy, jejich přilehlých prostor Charakter budovy a okolí Před vchodem do MŠ je prostor na parkování pro osobní automobily- 2 místa, také příjezdová cesta k bráně na školní zahradu. Vzhled oživují okrasné keře. V zadní části budovy je rozlehlá zahrada a také budova se skladovým prostorem, hračkárnou. 6

7 Děti využívají ke hrám školní zahradu, která je tvořena dvěma zatravněnými terasami. Na horní terase je přístřešek s policemi na hračky, stolečky, lavičky; dále velké pískoviště, 2 houpadla, multifunkční herní sestava, domeček pro děti. Spodní terasa je využívaná jako hřiště. Zahrada je chráněna vzrostlými stromy a keři, které poskytují dostatek stínu v letním období. Blízkost volné přírody, lesa, rybníka je výhodou při pobytu dětí na čerstvém vzduchu, také nám slouží jako nekonečná inspirace pro poznávání, objevování a pohyb. 3. Podmínky vzdělávání Veškeré snažení všech zaměstnanců školy směřuje k tomu, aby bylo dítě šťastné a spokojené, aby byla respektována jeho přirozená práva a potřeby, aby byl podporován jeho přirozený osobní rozvoj, učilo se žít mezi lidmi, byla probouzena chuť poznávat, tvořit a učit se Věcné podmínky Základní škola a mateřská škola je příspěvkovou organizací. Děti jsou přijímány na celé období docházky. Výše úplaty za předškolní vzdělávání pro šk. rok 2014/2015, kterou hradí zákonní zástupci dítěte byla stanovena takto: a) neomezená docházka 200,- Kč b) děti, které se vzdělávají v posledním ročníku nejvýše 12 měsíců 0,- Kč c) děti, které se vzdělávají v posledním ročníku déle než 12 měsíců 200,- Kč d) děti na zkušební dobu 46 hodin v měsíci, nejdéle po dobu 3 měsíců 134,- Kč e) stanovená výše úplaty v bodech a) d) platí i pro cizince Technický stav školy je na dobré úrovni, jedná se o starší budovu. V minulých letech prošla několika rozsáhlými rekonstrukcemi nová střecha, elektroinstalace, sociální zařízení pro děti, nová okna a vstupní dveře, šatna dětí, jídelna, prostory a vybavení školní zahrady, oplocení. Průběžně se provádějí běžné menší udržovací opravy. Budova školy nabízí poměrně velké prostory, vybavené dětským nábytkem. Je dostatečně vybavena hračkami, didaktickým materiálem a výtvarnými prostředky pro děti. Herny jsou na jižní straně, jsou tedy dostatečně osvětleny. K zastínění slouží vertikální žaluzie, v horní třídě ještě navíc zatemňující rolety. V obou třídách tvoří jednu polovinu podlahové plochy krytina PVC lino, a druhou polovinu koberec. Obě oddělení jsou vybavena novým dětským nábytkem, a jsou rozdělována do hracích koutků kuchyňky, kadeřnictví, knihovničky, koutek výtvarný, hudební, pro hru s auty, s kočárky, s nářadím. Vše je tak, aby měly děti při hře dostatek soukromí a dostatek podnětů. V horní třídě je instalována interaktivní tabule. 7

8 Hračky a pomůcky jsou průběžně obměňovány novými dle potřeb dětí. Tělocvičné náčiní, pomůcky, hračky, jsou umístěny převážně v úrovni očí dětí, tak aby si je mohly samostatně brát a zároveň se vyznaly v jejich uložení. Na výzdobě a úpravě interiéru mateřské školy se podílejí děti svými výrobky a pravidelně se obměňují, podle přání a činností dětí. Třída v přízemí je určena mladším dětem na hraní, cvičení, stolování i odpočinek. Jídlo jim z kuchyně přináší kuchařky a také je obsluhují při roznášení jídla a pití. Odpočívají na lehátku, kde jsou jim k dispozici antialergenní lůžkoviny. Jídelna sousedí s prostorami kuchyně a je s ní propojena výdejním okénkem. Využívají ji děti ze staršího oddělení. Polévku roznáší a nalévá kuchařka, pro druhé jídlo si děti chodí samy. Děti používají příbor. Po každém jídle si děti samy uklízí použité nádobí na určené místo odkládací stolek. Šatna dětí má podlahu z dlažby, je vybavena šatnovými bloky, takže má každé dítě svou skřínku. K sezení a odkládání oblečení slouží mobilní, zásuvné lavičky. Na stěnách jsou nástěnky určené k osvětě rodičů a k jejich informovanosti o dění v mateřské škole. Na dětském sociálním zařízení jsou k dispozici oddělené přihrádky na ručníky. Další prostory budovy slouží jako zázemí. Jedná se o šatnu zaměstnanců, sociální zařízení, úklidovou místnost, přípravnu zeleniny, kuchyni - jejíž součástí je sklad potravin. Školní kuchyně je vybavena podle hygienických norem, vaří se zde i pro děti ze základní školy. Odvoz stravy do ZŠ je zajištěn přepravní firmou na rozvoz jídel. Nevaří se pro cizí strávníky. Mateřská škola je vytápěna plynem. K dispozici jsou dva počítače s tiskárnou a připojením na internet. Pro praní veškerého prádla slouží pračka umístěná na sociálním zařízení dětí v přízemí. Prostor školní zahrady je plně využíván ke hrám dětí. Zahrada je vybavena velkým pískovištěm, houpadly zebra a koník, multifunkční sestavou pastelkáč s domkem, výtvarným panelem a skluzavkou, domečkem dětí chajda. Využíváme chráněného přístřešku k odkládání hraček, k činnostem u stolečků, na lavičkách. K pohybovým aktivitám mají děti k dispozici koloběžky, odrážedla, tříkolku, tělocvičné náčiní. Na zahradě jsou vysázeny okrasné keře a stromy, které poskytují během slunečných dní přirozenou ochranu. Zahrada je udržována zaměstnanci obecního úřadu, příp. při brigádách rodiči. Je pravidelně pečováno o travnaté plochy. K uskladnění hraček v zimním období slouží samostatná hračkárna. Všechny vnitřní i venkovní prostory mateřské školy splňují bezpečnostní a hygienické normy dle platných předpisů. V bezprostřední blízkosti školy je možnost pobytu na polní cestě, na louce. Blízkost zemědělské farmy je výhodou při výchově, vzdělávání i relaxačních vycházkách, a také ke zvyšování fyzické 8

9 kondice dětí ve všech ročních obdobích. Ani do lesa a k rybníku nemáme daleko. V zimním období využíváme mírný svah na zahradě / mezi terasami/ i za zahradou MŠ k radovánkám i sportování. Využíváme také místní fotbalové hřiště, po domluvě s pedagogy ze ZŠ také tělocvičnu. Bohužel ne v takové míře jak bychom si představovaly v obci se buduje křižovatka, přes kterou bychom do ZŠ museli přecházet, čímž bychom děti ve zvýšené míře vystavovali ohrožení Životospráva Dětem je podávána plnohodnotná a vyvážená strava. Je zachována vhodná skladba jídelníčku s dostatečným množstvím zeleniny a ovoce v syrovém stavu. Nabízeny jsou prvky zdravé výživy celozrnné pečivo, potraviny ze zdravé výživy. Dětem se připravují pokrmy s netradičními recepturami. Během dne mají děti k dispozici dostatek tekutin, zajištěn dostatečný pitný režim v průběhu celého dne - pitnou vodou. Mezi jednotlivými jídly jsou dodržovány předepsané intervaly. Děti do jídla nenutíme, ale snažíme se, aby alespoň ochutnaly. Děti učíme postupné samostatné obsluze starší si zkouší namazat pečivo, jí příborem, odnášejí si použité nádobí. Denní režim a organizace činností je pružná, proto se můžeme částečně přizpůsobovat potřebám a aktuálním situacím v MŠ. Děti jsou dostatečně dlouho venku, vždy s ohledem na okamžitý stav počasí překážkou může být náledí, mráz pod 10 C, déšť, silný vítr, hustá mlha. V zimních měsících se doba pobytu venku nezkracuje, v letních měsících se činnosti přenášejí ven. Děti mají dostatek volného pobytu na školní zahradě, a v rámci možností i v MŠ. Respektujeme individuální potřebu spánku a odpočinku. Jestliže dítě neusne, má možnost se v tichosti převléknout a dále se věnovat klidové hře, příp. činnostem nabízeným učitelkou tak, aby nerušily ostatní. Ve velké třídě odpočívají děti individuálně, podle potřeby. Všechny děti se účastní krátkého odpočinku ve formě četby učitelkou, a poté se věnují zájmovým činnostem, je jim věnována individuální péče př. logopedie, prac. list atd. Po dohodě se zákonnými zástupci mohou i starší děti odpočívat ve spodní třídě na lehátku, v pyžamu. Lehátka na spaní jsou dostatečně větrána, i uložení lůžkovin je provzdušněno. Všichni zaměstnanci školy respektují děti a jejich individuální potřeby. Reagují na ně a napomáhají k jejich uspokojování. Učitelky zatěžují děti přiměřeně, v rámci jejich možností, děti mohou relaxovat dle vlastního úsudku. Učitelky se chovají podle zásad zdravého životního stylu a poskytují tak dětem přirozený vzor. Nabízí a motivují děti, aby ochutnaly jídlo, na které nejsou zvyklé, ale je pro ně zdravé Psychosociální podmínky 9

10 Vytváříme takové prostředí, aby se děti i dospělí cítili v mateřské škole klidně, spokojeně a bezpečně. Učitelky se snaží o nenásilnou komunikaci s dětmi, která je jim příjemná a navozuje u dětí vzájemný vztah důvěry a spolupráce. Učitelky kolem sebe šíří atmosféru pohody, veselí a dobré nálady. Děti mají možnost vidět zdvořilé jednání mezi učitelkami, provozními zaměstnanci, vidět kolem sebe konkrétní vzájemnou pomoc pedagogických i nepedagogických zaměstnanců. Děti mají příležitost seznamovat se se vzájemnou spolupráci mezi rodiči a učitelkami, to jak mezi sebou vzájemně respektují pravidla komunikace a naslouchání. Děti se tak naučí s důvěrou se obracet na všechny zaměstnance se svým přáním, říkat bez obav, že něco nechtějí (jíst, dělat...). Nově příchozí děti mají možnost postupně se adaptovat na prostředí i situace, vždy volíme spolu s rodiči nejoptimálnější způsob adaptace. Dítě se adaptuje na docházku do MŠ i spolu s rodičem tak dlouho, jak potřebuje. Učitelky respektují potřeby dětí, reagují na ně a pomáhají v jejich uspokojování. Děti nejsou neúměrně zatěžovány či neurotizovány spěchem a chvatem, dostávají dostatek času a možností k dokončení činnosti, dohrát si hru. Dítě je včas upozorněno, že činnost bude třeba ukončit. Dítě, které je pomalé, má možnost dokončit činnost (úklid hraček, hru...) ve svém vlastním tempu, rychlé dítě se zabývá jinou činností, zatímco ostatní dokončují svou práci. Všechny děti mají rovnocenné postavení. Nepřipouštíme projevy nerovnosti, podceňování a zesměšňování, a pokud se problém vyskytne, ihned ho řešíme. Učitelky preferují dialog s dítětem a dodržování společně dohodnutých pravidel před direktivními příkazy. Volnost a osobní svoboda dětí je vyvážená mírou omezení, vyplývající z nutnosti dodržovat v MŠ potřebný denní režim. Učíme děti pravidlům soužití ve třídě, snažíme se podporovat citlivost pro vzájemnou toleranci, zdvořilost, vzájemnou pomoc a podporu. Děti od učitelek dostávají jasné a srozumitelné pokyny. Je vyloučeno manipulování s dítětem, zbytečné organizování dětí z obavy časového prostoje, podporování nezdravé soutěživosti dětí. Třída je pro děti kamarádským prostředím, jsou v ní rády. Učitelka oslovuje děti křestním jménem, bere ohled na informace od rodičů- dotazník nově nastupujících dětí. Podporujeme děti, sympatizujme s jejich nápady, pocity, náladami apod. Uplatňujeme pedagogický styl s nabídkou, při kterém počítáme se samotným rozhodováním dítěte. Děti mají možnost obrátit se na učitelky s návrhy aktivit, mají příležitost podílet se na rozhodnutích týkajících se jich samých. Spolu s dítětem hledáme řešení tak, aby pocítilo a uvědomilo si následky svého chování. Snažíme se vést děti k tomu, aby co nejdříve samy hledaly řešení problémů. Vzdělávací nabídka odpovídá mentalitě předškolního dítěte, jeho potřebám. Vyhýbáme se negativním slovním komentářům. Oceňujeme a vyhodnocujeme konkrétní výkony dětí. Ve vztazích mezi dětmi a dospělými se projevuje vzájemná důvěra, tolerance, ohleduplnost, 10

11 zdvořilost, vzájemná pomoc a podpora. Učitelka se snaží porozumět motivům a příčinám chování dítěte, místo pochval a trestů poskytuje dětem zpětnou vazbu o jejich chování a činnostech. Řeší i negativní až destruktivní spontánní projevy nedirektivně a využívá situaci k posilování sebekontroly a duševní odolnosti. Učitelka se směje s dětmi, dovede si udělat legraci i sama ze sebe, omlouvá se za svá mylná rozhodnutí. Dodržuje dané sliby, nemůže-li, iniciativně se zabývá vysvětlením a náhradním řešením. Bez obav se přizná k neznalosti, omylu nebo chybě. Je třeba dětem ukázat, že mýlit se je lidské a je správné přiznat chybu. Problémy se kterými se na ni děti obracejí, chápe učitelka vážně (nikdy nezlehčuje, ani neobrací v žert). Vše se snaží řešit pomocí reálných situací, dětem blízkých a úměrných věku dětí Organizační chod školy Provoz školy je od hod. Děti se schází v 1. třídě, kde zůstávají společně do 7.45hod., kdy nastupuje druhá učitelka a starší děti odchází nahoru do druhé třídy. Odpoledne v době od 14.30hod. jsou třídy spojené až do 16.00hod, kdy je MŠ uzavřena. Denní řád je dostatečně pružný, umožňuje reagovat na individuální potřeby dětí. Děti mají dostatek času i prostoru pro spontánní hru, aby ji mohly dokončit nebo v ní pokračovat. Při plánování činností jsou vytvářeny vhodné materiální podmínky. Jsou vytvořeny koutky, kde se děti mohou uchýlit. Poměr spontánních a řízených aktivit je vyvážený. Do denního programu jsou pravidelně zařazovány řízené zdravotně pohybové aktivity. Učitelka denně plánuje pohybové činnosti na správné držení těla či rozvoj motorických dovedností. Řízené činnosti jsou realizovány v malých skupinách tak, aby mohl pedagog kontrolovat správné provádění cviků u jednotlivých dětí. Učitelka během dne organizuje řízené činnosti tak, aby si z nich děti mohly vybírat. Děti si mohou rozehranou hru nechat do ukončení hry i více dní. Učitelka dává možnost dokončit činnost, dohrát si hru, upozorňuje děti včas, že činnost bude třeba ukončit. Veškeré aktivity jsou organizovány tak, aby děti byly podněcovány k vlastní tvořivosti a experimentování, aby se zapojily do organizace činností, pracovaly svým tempem apod. Jsou vytvářeny podmínky pro individuální a skupinové i frontální činnosti, děti mají možnost účastnit se společných činností v různě velkých skupinách dle potřeby. Pokud to děti potřebují, mají možnost uchýlit se do klidného koutku a neúčastnit se společných aktivit. Zároveň však je vše organizováno tak, aby po celou dobu pobytu v MŠ byly děti pod neustálým přímým dohledem učitelek a nepohybovaly se spontánně nebo nepobývaly bez dozoru v jiných místnostech a prostorách MŠ, než je učitelka. 11

12 Učitelky vedou záznamy o vývoji jednotlivých dětí, tyto záznamy o dětech jsou prováděny na základě pedagogické diagnostiky a vycházejí z pravidelného pozorování dětí. Pro realizaci plánovaných činností jsou vytvářeny vhodné materiální podmínky (věcné vybavení prostředí je dostatečné a kvalitní, pomůcky jsou doplňovány dle potřeby včas). Vnitřní režim dne: scházení dětí, ranní hry, didaktické aktivity ( spojení tříd od 7.45 rozdělení tříd) pokračování v aktivitách, hry dětí tělovýchovná chvilka, hygiena přesnídávka řízené a spontánní činnosti příprava na pobyt venku pobyt venku hygiena, příprava na oběd oběd odpolední odpočinek a nespací aktivity hygiena, odpolední svačina odpolední zájmové aktivity ( spojení tříd) Organizace dne je přizpůsobována potřebám dětí a výchovné práce, Je dána pružnost v čase, nedodržuje se striktně detailní uspořádání času Řízení školy Hlavním úkolem při vedení mateřské školy je snaha o vytvoření ovzduší vzájemné důvěry a tolerance, snaha o zapojení všech zaměstnanců do aktivní činnosti. K tomu přispívá respektování názorů všech zaměstnanců, ponechání prostoru k tvořivé činnosti a k dostatečné pravomoci, důležitá je i podpora a motivace. 12

13 Závažnější a složitější témata se řeší na provozních a pedagogických poradách. Povinnosti, pravomoci a úkoly všech pracovníků jsou jasně vymezeny, všichni zaměstnanci znají své kompetence, které jsou obsaženy v pracovních náplních. Při vedení zaměstnanců vedoucí učitelka vytváří ovzduší vzájemné důvěry a tolerance, zapojuje spolupracovníky do řízení MŠ, ponechává jim dostatek pravomocí a respektuje jejich názor. Podporuje a motivuje spoluúčast všech členů týmu na rozhodování o zásadních otázkách školního programu. Zásadní problémy řeší všichni zaměstnanci společně. Vedoucí učitelka řeší konflikty a problémy včas, řeší se věcně, kultivovaným a efektivním způsobem. Vedoucí učitelka podává pravdivé informace, zaměstnanci jsou včas a v dostatečné míře informováni o záležitostech školy. Vedoucí učitelka je odpovědna ředitelce ZŠ a MŠ. Plánování pedagogické práce a chodu mateřské školy vychází z analýz předchozího období a využívá zpětné vazby. Školní vzdělávací program vypracovává vedoucí učitelka ve spolupráci s ostatními členy pedagogického týmu. Kontrolní a evaluační činnosti zahrnují všechny stránky chodu mateřské školy, jsou smysluplné a užitečné. Z výsledků jsou vyvozovány závěry pro další práci. Mateřská škola spolupracuje se zřizovatelem, se základní školou, popřípadě i jinými organizacemi v místě mateřské školy a s odborníky poskytujícími pomoc zejména při řešení individuálních výchovných vzdělávacích problémů dětí. V případě konání aktivit mimo MŠ, např. výlety, sportovní akce apod. spolupracujeme i s mateřskými školami v okolních obcích. Vedoucí učitelka zajišťuje vnější informační systém pro rodiče a širší veřejnost -třídní schůzky, webové stránky, nástěnky, jednání s rodiči ). Učitelky projednávají v dostatečném časovém předstihu s rodiči případnou nezralost dítěte k docházce do ZŠ, nebo naopak dítěte mimořádně nadaného. V takových případech nabízí MŠ rodičům odbornou pomoc a konzultaci s odborníky (např. PPP). MŠ informuje rodiče o odborných pracovištích, které jim mohou poskytnout podporu při vzdělávacích nebo výchovných obtížích Personální a pedagogické zajištění V MŠ pracují tři pedagogické pracovnice. Jedna je vedoucí učitelka, druhá učitelka pracuje na celý úvazek, třetí na zkrácený. Pedagogický tým pracuje podle jasně vymezených a společně vytvořených pravidel. Učitelky se sebevzdělávájí podle svých potřeb a podle potřeb školy. Ke svému dalšímu vzdělávání přistupují aktivně. Každý rok se učitelky účastní odborných seminářů a využívají v praxi poznatků z těchto seminářů. Předávají je i ostatním učitelkám. Učitelky čtou pravidelně odborný časopis Poradce ředitelky MŠ. Inspiraci čerpají z pedagogické literatury, která je doplňována. 13

14 Služby učitelek jsou organizovány takovým způsobem, aby byla vždy zajištěna optimální pedagogická péče a dodrženy bezpečnostní předpisy. Učitelky jednají, chovají se a pracují profesionálním způsobem v souladu se společenskými pravidly a pedagogickými a metodickými zásadami výchovy a vzdělávání předškolních dětí. Dále škola zaměstnává provozní zaměstnankyni, kuchařku, pomocnou kuchařku a vedoucí stravování, které /v případě potřeby /jsou schopné i ochotné pomoci při obsluze dětí i mimo rozsah svých povinností Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Ve vztazích mezi pedagogy a rodiči panuje oboustranná důvěra a otevřenost, vstřícnost, porozumění, respekt a ochota spolupracovat. Spolupráce funguje na základě partnerství. Rodiče mají možnost podílet se na dění v MŠ, účastnit se různých programů. Jsou pravidelně a včas informováni o všem, co se v MŠ děje. Projeví-li zájem, mohou se spolupodílet na plánování programu v MŠ, při řešení různých problémů. Ve školních dokumentech jsou vytýčena práva a povinnosti rodičů. Rodiče mohou volně vstupovat do tříd při scházení a rozcházení dětí, mohou se po dohodě účastnit vzdělávacích aktivit dítěte. Nebojí se otevřeně jednat, mít připomínky k chodu MŠ, spolurozhodují při zásadních otázkách vzdělávání a jeho organizaci. Učitelky sledují konkrétní potřeby jednotlivých dětí, snaží se jim porozumět a vyhovět. Učitelka zjišťuje představy rodičů o vzdělávacích postupech vhodných pro jejich dítě. Učitelky znají stravovací návyky dítěte a rodiny, zjišťují, s jakými zkušenostmi a na jaké vývojové úrovni dítě přichází do MŠ z rodiny. Škola organizuje pro rodiče pravidelné akce. Pokud rodiče žádají konzultace ve výchovných otázkách, je jim vyhověno, získávají informace o svém dítěti na individuálních schůzkách. Pro rodiče jsou organizovány školní schůzky. S rodiči konzultují výchovné záměry a výsledky vzdělávání dítěte, popřípadě nechá nahlédnout do záznamů o jeho vývoji. Učitelky chrání soukromí rodiny a zachovávají diskrétnost jejich informací. Jednají s rodiči ohleduplně, taktně, diskrétně a s vědomím, že pracují s důvěrnými informacemi. Informace o rodině a dětech jsou důvěrné informace, se kterými pracují pouze učitelky ve třídě, popřípadě ředitelka školy, nikdo jiný je nezná. Máme zájem o co nejužší spolupráci s rodiči. Radíme rodičům, kam se mají obrátit s případnými problémy svých dětí, půjčujeme jim odbornou literaturu, která jim pomůže při řešení odborných problémů, radíme individuálně při výchově a při vytváření základních návyků u dětí. Pořádáme akce, při kterých se rodiče spolu s dětmi zapojují do dění školy. Je to společný Den světýlek, akce s Klubem přátel školy Kateřínská oldies párty, vánoční dílna pro děti a jejich 14

15 rodiče, besídka ke Dni matek, rozloučení s předškoláky, sběr druhotných surovin, účast v projektu Celé Česko čte dětem, spolupráce rodiny při námětových dopoledních či celodenních činnostech v MŠ oslavy narozenin, barevný týden atd. Dále dochází ke spolupráci se ZŠ. Tradiční Den světýlek, divadelní nebo hudební představení pořádané v MŠ nebo tělocvičně ZŠ atd. Škola spolupracuje se zřizovatelem a to v rámci pořádání kulturních akcí, jako je např. Rozsvěcování vánočního stromu. V oblibě máme společné akce s místním mysliveckým sdružením Pláňava, s místní knihovnou. Také spolupracujeme s logopedem ze SPC Brno, který k nám jednou ročně přijíždí na depistáž Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí mimořádně nadaných Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami vychází z RVP, z respektování individuálních potřeb a možností dítěte. Při nástupu dítěte do MŠ obvykle v září probíhá pozorování a diagnostikování dětí. Pokud některé z nich potřebuje k rozvoji své osobnosti speciální metody a podmínky, řešíme tento problém v první řadě s rodiči dítěte. Seznámíme je s naším zjištěním a navrhneme optimální možnosti k řešení daného problému (např. vyšetření dítěte u specialisty, nabídneme vhodnou literaturu, ). Pokud lze vytvořit vhodné podmínky v rámci mateřské školy, úzce spolupracujeme se specialisty na daný problém, vytvoříme společně individuální vzdělávací plán, který poté společně realizujeme. Nejčastěji spolupracujeme se speciálním pedagogem-logopedem, s PPP ve Vyškově. Pokud máme pochybnosti, zda dítě zvládne školní docházku, navrhneme rodičům vyšetření školní zralosti v PPP, nebo pozveme pracovnici PPP přímo do MŠ k diagnostice dítěte. Pro dítě s odkladem školní docházky je vytvořen individuální plán a jsou zaznamenávány pokroky ve vzdělávání. S dětmi s odkladem školní docházky pracujeme individuálně hlavně při ranních a odpoledních hrách, v případě, že dítě neusíná při odpoledním odpočinku i v této době. Na děti s odkladem školní docházky jsou denně kladeny vyšší požadavky než na ostatní. Děti si nosí domů materiály na procvičování a zadané domácí úkoly, které procvičují společně s rodiči. Mateřská škola má speciálního pedagoga. Pokud musíme řešit nějaký výchovný nebo vzdělávací problém, můžeme se na něj obrátit. Využíváme jeho odborné znalosti zejména u předškolních dětí při zjišťování školní zralosti, zpravidla před zápisem do ZŠ. Řídíme se jeho doporučeními, snažíme se s ním vést dialog, předáváme výsledky vyšetření rodičům. 4. Organizace vzdělávání 15

16 4.1. Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání Přihlašování dětí do MŠ se koná každoročně, termín je včas vyvěšen na nástěnkách v budově školy, webových stránkách školy, na vývěskách u veřejných budov pošta, obchod, je vyhlášen obecním rozhlasem. Do mateřské školy jsou přijímány děti zpravidla od tří let věku a dle následujících kriterií: 1. Dosažení věku dítěte 6 let v období od 1.září do 31.srpna následujícího kalendářního roku podle 34 odst.4 Školského zákona se k předškolnímu vzdělávání přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky 2. Délka docházky do mateřské školy přednost při přijímání budou mít děti s celoroční a celodenní (celoměsíční) docházkou před dětmi, které podle žádosti zákonných zástupců mají docházet do MŠ pouze část školního roku, nebo je jejich délka docházky omezena v důsledku pobírání rodičovského příspěvku zákonnými zástupci na 4 hodiny denně, 5 dnů v měsíci 3. Děti, které dovršily věk 4 let k 31.srpnu děti s celodenní docházkou 4. Děti, které dovršily věk 3 let k 31.srpnu děti s celodenní docházkou 5. Děti, které mají v MŠ sourozence vycházíme vstříc nenarušení sourozeneckých vazeb a i rodičům, kteří mohou doprovázet své děti pouze do jedné MŠ 6. Děti, které mají trvalý pobyt v obci, kde mateřská škola sídlí 7. Datum podání žádosti přednostně jsou posuzovány žádosti podané ke dni zápisu. Ostatní žádosti jsou posuzovány individuálně. Jedná se o pomocné kritérium, podle kterého by ředitelka posuzovala ve zcela výjimečných případech, kdy by musela rozhodnout mezi více žádostmi zástupců o přijetí dítěte a vyhodnocení, podle předcházejících kritérií, by bylo u všech žádostí shodné 8. Ve výjimečných případech řeší žádosti o přijetí dítěte ředitelka školy individuálně Podle kritérií budou děti přijímány do naplnění kapacity MŠ Rozdělení dětí do tříd Mateřská škola je dvoutřídní. Kapacita školy je 40 dětí. Děti jsou rozděleny do tříd podle věku mladší děti (2,5 4 leté) Berušky, starší děti (4 6 leté) Tygříci. Vnitřní uspořádání školy umožňuje společné ranní i odpolední hry všech dětí. Zpravidla v 7.4 hod. dochází k rozdělení dětí a odchodu starších dětí do své třídy. Akce školy jsou organizovány společně. 16

17 Ranní hry jsou společné a v této době provádíme i výtvarné činnosti dochází k heterogenní výchově a vzdělávání, kdy se u dětí rozvíjí další důležité mravní a volní vlastnosti. Děti ve skupinkách vytvářejí z různých materiálů, nebo se věnují rozvíjení schopností s didaktickými, konstrukčními, pohybovými pomůckami. Učitelky se tak mohou individuálně věnovat všem dětem. Rozdělení dětí do tříd podle věku umožňuje uplatnění specifických metod a forem práce pro danou věkovou skupinu dětí. Na práci má každé dítě tolik času, kolik potřebuje a i pro ně jsou činnosti prováděné touto formou přitažlivější. Ostatní si hrají a postupně se zapojují i děti, které zpočátku nejeví zájem. Odstraní se i počáteční obava z nezdaru a nezvládnutí úkolu. Hygiena probíhá na sociálním zařízení. Pohybová chvilka je zařazována denně. Slouží k potřebnému procvičení jednotlivých částí těla, ke správnému dýchání, správnému držení těla a ovládání pohybového aparátu. Řízené činnosti jsou podle své náplně prováděny skupinově nebo frontálně, převažuje prožitkové učení. Snažíme se zaujmout děti nabízením aktivit rozpracovaných na více stanovištích. Je velice důležité promyslet organizaci. Pracuje se s podtématem navrženým ve školním vzdělávacím programu, je zde však velký prostor k improvizaci a využití spontánních aktivit dětí. Pobyt venku probíhá denně, za nepříznivého počasí zvažujeme možnost alespoň kratšího pobytu venku. Čas nutný pro pobyt venku je dodržován, za příznivých podmínek provádíme některé činnosti na zahradě nebo na hřišti (hlavně pohybové činnosti, činnosti, které se vztahují k přírodě, apod.). Využíváme možností, které nám lokalita školy nabízí hlavně k volnému pohybu dětí v přírodě, v lese, nebo na hřišti, ale i aktivní pomoc při údržbě zahrady- zametání cestiček, provzdušňování pískoviště, shrabování listí, sběr větviček- samy se spontánně zapojují a utvářejí si tak kladný vztah k práci a k úpravě prostředí a estetickému vnímání okolí. Při obědě jsou mladší děti ve své třídě, starší v jídelně. Děti si samy mohou říct, jak velkou porci chtějí. Po obědě nastává čas odpočinku. Děti relaxují při poslechu četby, příp. si v tichosti hrát. Jestliže dítě nespí, může vstát. Tato doba se využívá i k individuálním činnostem, kdy dítě nezvládlo samostatně práci ve skupině. Může si dokončit práci z dopoledních činností, nebo zhotovit to, čemu nebylo přítomno. Odpolední svačina probíhá jako při obědě- odděleně starší a mladší děti. Poté dochází ke spojení tříd do jedné v Beruškách. Při odpoledních činnostech si děti samy vybírají hru, učitelka provádí individuální práci s dětmi s ohledem na jejich potřeby. Při návštěvě divadelních představení či jiných kulturních akcích mimo MŠ, jsou s dětmi přítomny vždy alespoň 2 učitelky- v závislosti na počtu dětí. V případě celodenních výletů pomáhají s obsluhou a dozorem nad dětmi rodiče. 17

18 5. Charakteristika vzdělávacího programu 5.1. Dlouhodobé cíle a záměry Koncepce školy vychází z úkolů rámcového programu. Školní vzdělávací program má název Objevujeme svět. Zaměření naší MŠ je všeobecné. Ve škole jsou vytvořeny pracovní, hrací, literární koutky, hra na rodinu, lékaře, opraváře, kadeřnice. Do programu jsou zapojováni také provozní zaměstnanci, se kterými spolupracujeme a kteří rádi spolupracují s námi (zábavná dopoledne, odpoledne, apod..) Hlavním cílem výchovně vzdělávací práce je zaměřit se na tyto úkoly: Vytvářet dětem co nejlepší podmínky pro přirozený osobnostní rozvoj, spokojený a radostný život a položit základy pro úspěšné celoživotní vzdělávání. Vycházet ze svobodné volby dětí, reagovat na momentální situaci ve třídě a na dětské požadavky. Vycházet z činností a her dětí, které budou usměrňovány a nenásilně korigovány. Respektovat a vycházet z momentálních potřeb dítěte- děti, které se nezapojí do činností, mají právo určit si samy, čím se zabaví. Zaměřit se na rozvoj řeči a podporu individuality dítěte. Naučit děti mezi sebou komunikovat, aby si při vzájemných hrách nepřekážely, vyhověly si a naučily se spolupráci (je na učitelkách, aby sladily zájmy dětí tak, aby nedocházelo ke konfliktům. Dojde-li k nim, je nutné je citlivě a profesionálně řešit.) Pracovat s dětmi individuálně, po skupinkách, při hlavní části zapojovat do společných činností co nejvíce dětí. Ve velké míře využívat pracovní listy k různým tématům. Při naplňování cílů využívat dětské zvídavosti, fantazie a zájmů. Výchova a vzdělávání se objevuje ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytnou, a to v aktivitách řízených i spontánních. Chceme umožnit dětem prožít aktivní a šťastné dětství tím, že jim vytvoříme pohodové a přátelské prostředí. Našim společným cílem jsou především zdravé a spokojené děti, a proto jsme rádi, pokud se rodiče zajímají o to, co děti v MŠ dělají. Samozřejmě věnujeme úsilí k vylepšování prostředí MŠ.To se nám daří především ve spolupráci se ZŠ, se zřizovatelem MŠ. Máme také zájem na kulturním vyžití našich dětí, reagujeme na nabídky divadelních agentur o organizaci kulturní akce přímo v MŠ. 18

19 Ve výchovném programu se zaměříme na dostatečný pobyt dětí venku vytvořit podmínky pro realizování výchovné práce v přírodních podmínkách. Snažíme se také o udržování lidových tradic a zvyků v obci. Snažíme se, aby předškolní vzdělávání bylo prováděno celostně a pokrývalo všechny oblasti rozvoje dětí, ve kterých si klademe tyto cíle: biologický dítě zná svoje tělo a využívá je dle svých možností k dalšímu vývoji motoriky a samostatně vykonává běžné denní potřeby psychický dítě si uvědomuje svoji identitu, umí vyjadřovat své pocity a přání, přiměřeně řeší problémy a důvěřuje si. Je schopno se na určitou dobu soustředit. interpersonální dítě navazuje kamarádské vztahy, je schopno komunikovat bez zábran, srozumitelně, umí naslouchat. Dokáže přijmout autoritu cizí osoby. sociálně-kulturní dítě respektuje pravidla, orientuje se v nejbližším okolí, chápe různé sociální role. enviromentální dítě vnímá různorodosti světa a zaujímá k němu kladný postoj. Chceme, aby dítě na konci svého předškolního období bylo maximálně rozvinuto na základě svých možností a zájmů a schopno zvládat takové nároky života, které jsou na ně běžně kladeny Formy a metody vzdělávání Vzdělávání je uskutečňováno při všech činnostech, během celého pobytu dítěte v mateřské škole. Probíhá vyváženým poměrem spontánních a řízených činností. Hlavní formou činnosti dítěte v předškolním období je hra. Hra je specifickým projevem aktivity dítěte, ovlivňovaná prostředím, v němž dítě žije a do něhož se hrou začleňuje. Hra přispívá k harmonickému formování dítěte, umožňuje dosahovat cílů všech složek vzdělávání, je prostředkem vzdělávací práce. Učitelka ve své práci využívá všech stadií her od her individuálních u nejmenších dětí, přes párové (kooperativní) až po hry skupinové a rovněž využívá všech druhů her. Jsou to především tvořivé hry, které si dítě vytváří samo, námětové hry, též dramatizující a konstruktivní. Učitelky pracují rovněž s hrami s pravidly, a to jsou hry pohybové a didaktické. Děti předškolního věku mají potřebu žít v dětské společnosti. Specifickou formu představuje didakticky cílená činnost, ve které pedagog s dítětem naplňuje konkrétní vzdělávací cíle formou záměrného i spontánního učení. Toto učení zakládáme na aktivní účasti dítěte, založené na smyslovém vnímání, prožitkovém a interaktivním učení, zpravidla ve skupinách a individuálně. Důležitá jsou zavedená třídní pravidla, která utváříme společně se všemi dětmi, jsou dětem srozumitelná a všeobecně respektována. 19

20 V procesu vzdělávání dětí používáme různých metod slovní, názorné (pokud možno všemi smysly) a praktických činností. Tyto metody přinášejí navíc dětem citový prožitek, který usnadňuje učení. Zařazujeme rovněž učení metodou navození problémových situací. Poznávání umožňuje učitelka dítěti posloupně a vychází od jednoduchého ke složitějšímu. 6. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah je uspořádán do pěti vzdělávacích oblastí, které se vzájemně prolínají. Abychom dovedli dítě na konci předškolního vzdělávání ke splnění vytýčených úkolů a kompetencí (což je připravenost k jednání, dovednost jednat smysluplným způsobem), pomohou nám tyto vzdělávací oblasti: Dítě a jeho tělo biologická Dítě a jeho psychika psychologická Dítě a ten druhý interpersonální Dítě a společnost sociálně-kulturní Dítě a svět enviromentální 6.1. Dítě a jeho tělo (biologická oblast) Záměrem vzdělávacího úsilí v oblasti biologické je stimulovat a podporovat růst a neurosvalový vývoj dítěte, podporovat rozvoj jeho pohybových a manipulačních činností, učit sebeobslužným dovednostem a vést je ke zdravým životním návykům a postojům Dítě a jeho psychika (psychologická oblast) Záměrem vzdělávání v oblasti psychologické je podporovat duševní pohodu, psychickou zdatnost a odolnost dítěte, rozvoj intelektu, řeči a jazyka, poznávacích procesů a funkcí, jeho citů, vůle, sebepojetí a sebenahlížení, stimulovat osvojování a rozvoj jeho vzdělávacích dovedností a povzbuzovat je v dalším rozvoji, poznávání a učení Dítě a ten druhý ( interpersonální oblast) Záměrem vzdělávání v interpersonální oblasti je podporovat utváření vztahu dítěte k jinému dítěti či dospělému, posilovat, kultivovat a obohacovat jejich vzájemnou komunikaci a zajišťovat pohodu těchto vztahů. 20

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA Údaje o škole Zřizovatel: Obec Roztoky Název organizace: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY Adresa: V Zahrádkách 230.

Více

EVALUACE A AUTOEVALUACE

EVALUACE A AUTOEVALUACE EVALUACE A AUTOEVALUACE Cílem evaluace je ověřovat a zlepšovat kvalitu veškeré činnosti včetně podmínek školy. Učitelka hodnotí především svoji práci ( zvolené formy, prostředky s ohledem na reakci dětí).

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program: Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: Hop a skok po celý rok, s krtkem naším kamarádem, svět kolem nás poznáváme. Vzdělávací obsah: Rozvíjení dítěte a

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu Základní škola Cheb, Kostel.nám.14, příspěvková organizace Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ŠVP podle RVP ZŠ pro přípravnou třídu Adresa školy:

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ Školní vzdělávací program BAREVNÁ ŠKOLKA Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání BAREVNÁ ŠKOLKA Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 3.

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

II. BLOK Malíř podzim

II. BLOK Malíř podzim II. BLOK Malíř podzim Obsah: Rozvíjíme pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou Uvědomujeme si, že květiny okrašlují prostředí, ve kterém žijeme Dovedeme děti k poznatku, že je zelenina důležitou

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Školní vzdělávací program. Školní družiny. při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy

Školní vzdělávací program. Školní družiny. při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy Školní vzdělávací program Školní družiny při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy.. Školní vzdělávací program školní družiny Identifikační údaje Název školy: Základní škola

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny.

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny. Výroční zpráva Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace tel.: 482 322 095 e-mail: ms.gagarinova@volny.cz www.skolkaliberec.cz Provoz zahájen 15. 2. 2011 Školní rok 2012/2013

Více

ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ

ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍVZDĚLÁVÁNÍ na období od 1. 3. 2013 do 31. 8. 2013 Mateřská škola Karviná Ráj U Mateřské školy 2/360 ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ,, Každý den trochu zpívej, tancuj

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

Příloha č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE.

Příloha č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Hrou za poznáním 1. Identifikační údaje Název dokumentu: Školní vzdělávací program školní družiny

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Mgr. Šárka Muchová ředitelka školy Martin Müller vychovatel 1 Identifikační údaje Název školy: Základní

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Školní vzdělávací program. Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Mateřská škola Pasohlávky.

Školní vzdělávací program. Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Mateřská škola Pasohlávky. Mateřská škola Pasohlávky při ZŠ Drnholec Školní vzdělávací program Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Zpracovala: Chudobová Marie, vedoucí učitelka srpen 2009

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ 1. Identifikační údaje Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ zpracovaný podle RVP PV název školy: Bolevecká základní škola

Více

ŠVP pro předškolní vzdělávání

ŠVP pro předškolní vzdělávání ŠVP pro předškolní vzdělávání MŠ Rožmitál na Šumavě; MŠ Bujanov MOTTO : Zdravá výuka II. OBSAH DOKUMENTU I. Identifikační údaje II. Obsah dokumentu III. Obecná charakteristika školy IV. Charakteristika

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ 1 OBSAH: str. 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika zařízení

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, přísp íspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice 1 Obsah 1. Identifikace ŠD 3 2. Charakteristika ŠD 4 3. Materiální, ekonomické a personální podmínky 4 1.

Více

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ PODTÉMA - Krtek se představuje Krtek a kamarádi Krtek na návštěvě Krtek se loučí s létem : - rozvoj řečových schopností - rozvoj komunikativních dovedností - získání relativní citové

Více

Mateřská škola Mokré Lazce, příspěvková organizace Hájová 271, MOKRÉ LAZCE, 747 62

Mateřská škola Mokré Lazce, příspěvková organizace Hájová 271, MOKRÉ LAZCE, 747 62 KONTAKTNÍ ÚDAJE Forma: Statutární zástupce: IČO: Bankovní spojení: Zřizovatel: Mateřská škola Mokré Lazce, příspěvková organizace Hájová 271, MOKRÉ LAZCE, 747 62 Helena Hružíková 709 81 671 KB Opava, č.ú.

Více

provozní řád I. Údaje o zařízení Adresa a název školy: Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Radlice, Radlická 140/115

provozní řád I. Údaje o zařízení Adresa a název školy: Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Radlice, Radlická 140/115 provozní řád Na základě zákona č. 258/2000 Sb. a souvisejících Vyhláškách MZ 106,107,108/2001 stanovuji s okamžitou platností tento provozní řád mateřské školy: I. Údaje o zařízení Adresa a název školy:

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

Školní vzdělávací program předškolní výchovy Charakteristika výchovně vzdělávacího projektu:

Školní vzdělávací program předškolní výchovy Charakteristika výchovně vzdělávacího projektu: Školní vzdělávací program předškolní výchovy Charakteristika výchovně vzdělávacího projektu: Vzdělávací projekt Krásně je na světě... doma i ve školce vychází z naší práce v uplynulých letech. Je vypracován

Více

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka 2. LĚTO LETNÍ VÝLETY Charakteristika Integrovaný blok je dlouhodobý. Vychází z vlastních prožitků dětí při uskutečňování výletů s různým zaměřením do přírody, do ZOO, za památkami apod. Posiluje v dětech

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy

ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy 1 ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy Vydává: Mgr. Jiří Slouka, ředitel školy Vypracovala: Ivana Fabíková, vedoucí učitelka Účinnost od 10.

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Mateřská škola Třebíz Třebíz 6

Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Č.j. : /15 Skartační znak: A 10 Spisový znak: A.1.5. Účinnost od : 12. 1. 2015 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘEBÍZ Třebíz 6 2. Datum vzniku:

Více

Školní vzdělávací program pro Školní družinu

Školní vzdělávací program pro Školní družinu Školní vzdělávací program pro Školní družinu Motto: Hrou za poznáním. Celý rok s úsměvem Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Cíle zájmového vzdělávání 4. Formy vzdělávání

Více

Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Na cestičkách se školkou poznáváme svět Obsah ŠVP: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Školní vzdělávací program Školního klubu Platnost: od 1. září 2013 Obsah Základní charakteristika školy... 3 Konkrétní cíle vzdělávání...

Více

III. BLOK Vánoce přicházejí

III. BLOK Vánoce přicházejí III. BLOK Vánoce přicházejí Obsah: Seznamujeme se s lidovými tradicemi a zvyky běžnými v našem kulturním prostředí Poznáváme tradice a zvyky jiných národů Dílčí vzdělávací cíle Dítě a jeho tělo oblast

Více

Charakteristika a zaměření tematických bloků

Charakteristika a zaměření tematických bloků ŠKOLNÍ DRUŽINA A PLÁN ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Činnost školní družiny se řídí ŠVP ŠD při Základní škole Dubnice. ŠVP se řídí mottem: Jaro, léto, podzim, zima v družině je vždycky prima Programy

Více

ŠVP Škola poznání a pohody

ŠVP Škola poznání a pohody ŠVP Škola poznání a pohody Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod Charakteristika školy Základní údaje o škole Adresa: Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice

Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY s účinností od 4. února 2015 Školní řád mateřské školy, jejíž činnost vykonává Masarykova základní škola a mateřská škola, byl zpracován v souladu s těmito platnými právními předpisy

Více

Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina

Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina Charakteristika školní družiny Školní družina je důležitý výchovný partner rodiny a školy, který plní vzdělávací

Více

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Vzdělávací oblasti - Dítě a jeho tělo modrý kamínek; - Dítě a jeho psychika žlutý kamínek; - Dítě a ten druhý červený kamínek;

Více

3. Od Adventu do Vánoc

3. Od Adventu do Vánoc 3. Od Adventu do Vánoc Integrovaný blok je zaměřen na kvalitní prožití zimních svátků a zvyků vánočních a masopustních. Seznámení s ročním obdobím zima, jeho vlastnostmi a proměnami. Děti se seznámí s

Více

Školní družina při Základní škole Na rovině. Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA

Školní družina při Základní škole Na rovině. Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA Školní družina při Základní škole Na rovině Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA Identifikační údaje školní družiny Název: Školní družina při ZŠ Na rovině Adresa: Masarykovo nám. 110, Lázně Bohdaneč

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

Příloha ŠVP Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ Turnov, Skálova 600. Příloha ŠVP

Příloha ŠVP Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ Turnov, Skálova 600. Příloha ŠVP Příloha ŠVP - 1 Obecná charakteristika ŠD Příloha ŠVP Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ Turnov, Skálova 600 Snahou školní družiny je hodnotně zaměstnat děti v době mimo vyučování, prohlubovat

Více

1. Podrobnosti k výkonu práv a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců

1. Podrobnosti k výkonu práv a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců Základní škola a Mateřská škola Kopidlno ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Činnost mateřské školy vykonává Základní škola a Mateřská škola Kopidlno. Školní řád byl zpracován v souladu s těmito platnými právními

Více

Školní družina. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví jsou dány Školním řádem a ve školní družině důsledně dodržovány.

Školní družina. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví jsou dány Školním řádem a ve školní družině důsledně dodržovány. Školní družina Charakteristika ŠD Školní družina je umístěna v budově 1. stupně naší školy (Beethovenova ulice). ŠD mají možnost navštěvovat žáci 1. 5. ročníku. ŠD je otevřená dětem od 5,30 hod. do 16,30

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1. Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 140 270

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1. Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 140 270 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1 Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140 270 Termín konání inspekce:

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ Školní vzdělávací program,,barevná ŠKOLKA - 1 - Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání BAREVNÁ ŠKOLKA Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... - 3-2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...

Více

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program školní družiny

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Školní vzdělávací program školní družiny Platnost od 1.9. 2013 Obsah Základní charakteristika školy... 3 Konkrétní cíle vzdělávání...

Více

I. Údaje o zařízení. Adresa: Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Vrčeň 137, 335 41 Vrčeň

I. Údaje o zařízení. Adresa: Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Vrčeň 137, 335 41 Vrčeň I. Údaje o zařízení Adresa: Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Vrčeň 137, 335 41 Vrčeň Telefon: 378 609 695 mateřská škola 378 609 619 školní jídelna E-mail: ms@vrcen.cz www.stránky:

Více

Školní vzdělávací program školní družina

Školní vzdělávací program školní družina Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha-západ Školní vzdělávací program školní družina Motto: Ať je teplo nebo zima, v družině je vždycky prima Sídlo organizace: Hlavní 12 Psáry 252 44 Pracoviště

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Čtyřlístek

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Čtyřlístek Základní škola a Mateřská škola Troubky, Dědina 36/10, 751 02 Troubky Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Čtyřlístek Obsah 1. Identifikační údaje 3 1.1 Název vzdělávacího programu 3 1.2

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Jihlava Inspekční zpráva Mateřská škola Juliánka Jihlava, Erbenova 37 Erbenova 37, 586 04 Jihlava Identifikátor zařízení: 600 116 417 Zřizovatel: Městský úřad,

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Počet žáků: 55. Ředitelka školy: Mgr. Ivana Pfefrová Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala: Ludmila Kroupová 1. Charakteristika EVVO 2. Cíle

Více

PROVOZNÍ ŘÁD I. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ

PROVOZNÍ ŘÁD I. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ PROVOZNÍ ŘÁD Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb (dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a dalších předpisů v pozdějším znění)

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola a mateřská škola Řenče, příspěvková organizace Řenče 44, 334 45 Obsah: 1. Cíle vzdělávání 2. Délka a časový plán zájmového vzdělávání 3.

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

5.8.7. Školní projekty

5.8.7. Školní projekty 5.8.7. Školní projekty Školní projekty jsou připravovány napříč pedagogickým sborem a do výuky zařazovány během školního roku. Reflektují na aktuální otázky, potřeby a problémy, které si vyžadují řešení

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Naše školka

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Naše školka ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Naše školka Základní škola a mateřská škola, Hluboké Mašůvky, příspěvková organizace Adresa školy: Hluboké Mašůvky 157, 671 52 www.zsmasuvky.ic.cz Zřizovatel školy: Ředitel školy:

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola, Brno, Gajdošova 3 DOKUMENTACE ŠKOLY Školní vzdělávací program pro školní družinu Číslo dokumentu: 01.62 01092013 Platnost: 01.09.2013 Počet stran: 8 Počet příloh: 0 Školní vzdělávací program

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany 1. Identifikační údaje ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany Předkladatel: ŠD při Základní škole a mateřské škole Božičany Božičany 76 362 26 IČ 69 98 31 60 IZO 102 988 978

Více

Vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu

Vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu 1. Ruku v ruce Integrovaný blok je zaměřen na adaptaci nových dětí. Ty se seznámí s prostředím školy a jejím okolím, se zaměstnanci a ostatními dětmi. Naučí se znát své jméno a svou značku, umět se představit

Více

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500 Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500 BAREVNÝ ZVONEČEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Závaznost: Změny: Vypracovala:

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD) Obsah Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín,... 2 pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)... 2 Charakteristika ŠD... 2 Materiální podmínky... 2 Ekonomické podmínky... 3 Personální podmínky...

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37 Manětínská 37, 323 00 Plzeň Identifikátor školy: 600 069 036 Termín konání inspekce: 8. a 9. března 2006

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Příloha D: Škollníí vzděllávacíí prrogrram prro zájjmové vzdělláváníí KDO SI HRAJE - NEZLOBÍ Číslo

Více

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Obsah dokumentů: 1. Konkrétní cíle vzdělávání 2. Formy vzdělávání 3. Obsah vzdělávacího programu 4. Časový plán 5.

Více

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ KNIHA JE NÁŠ KAMARÁD TYP PROJEKTU: DLOUHODOBÝ, CELOROČNÍ 1. CÍL PROJEKTU 2. CÍLOVÁ SKUPINA 3. PŘÍNOS PRO DĚTI 4. DÍLČÍ CÍLE 5.

Více

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika ŠD 3. Koncepce rozvoje ŠD 4. Témata činností

Více

Dana Bařinová ředitelka mateřské školy

Dana Bařinová ředitelka mateřské školy Dana Bařinová ředitelka mateřské školy Jsme v provozu od 6. 00 hodin do 16. 30 hodin. Není to však doba, po kterou musí dítě pobývat v mateřské škole. Rodiče se s třídními učitelkami domlouvají o aktuální

Více

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vyučovací předmět pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce. Vede žáky k získání základních dovedností v různých

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více