Základní škola a mateřská škola Nesovice, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání. Mateřská škola Nesovice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a mateřská škola Nesovice, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání. Mateřská škola Nesovice"

Transkript

1 Základní škola a mateřská škola Nesovice, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Nesovice OBJEVUJEME SVĚT Podklady: o Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání o Zákon č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání o Kronika školy Číslo jednací: MŠ 14/2014 ŠVP vypracoval: Plavinová M., Holásková A., Novotná R. Projednán se zaměstnanci: pedagogická rada S účinností od ŠVP Objevujeme svět ukončuje platnost vzdělávacího programu Svět kolem nás vedoucí učitelka Bc. Markéta Plavinová ředitelka základní školy Mgr. Andrea Kupková

2 Motto: Děti jsou živé květiny země. Maxim Gorkij

3 Obsah 1. Identifikační údaje o škole Obecná charakteristika školy Typ a velikost školy Charakter budovy a okolí Podmínky vzdělávání Věcné podmínky Životospráva Psychosociální podmínky Organizační chod školy Řízení školy Personální a pedagogické zajištění Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí mimořádně nadaných Organizace vzdělávání Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání Rozdělení dětí do tříd Charakteristika vzdělávacího programu Dlouhodobé cíle a záměry Formy a metody vzdělávání Vzdělávací oblasti Dítě a jeho tělo (biologická oblast) Dítě a jeho psychika (psychologická oblast) Dítě a ten druhý ( interpersonální oblast) Dítě a společnost (sociálně-kulturní oblast) Dítě a svět (enviromentální oblast) Vzdělávací oblast, tématické bloky Integrovaný blok: Můj druhý domov a já Integrovaný blok: Plody podzimu Integrovaný blok : Barevný podzim Integrovaný blok:vánoční zvonění Integrovaný blok:já člověk Integrovaný blok: Radujeme se Integrovaný blok: Vítáme jaro Integrovaný blok: Za zvířátky

4 7.9. Integrovaný blok: Rozkvetlý svět Integrovaný blok: Hurá na prázdniny Integrovaný blok: Můj druhý domov a já Integrovaný blok: Plody podzimu Integrovaný blok: Barevný podzim Integrovaný blok :Vánoční zvonění Integrovaný blok: Já- člověk Integrovaný blok: Radujeme se Integrovaný blok: Vítáme jaro Integrovaný blok : Za zvířátky Integrovaný blok: Rozkvetlý svět Integrovaný blok: Hurá na prázdniny Nabídka a plány dalších aktivit školy Školní preventivní program Slavnosti v mateřské škole Evaluační systém

5 1. Identifikační údaje o škole Základní škola a mateřská škola Nesovice je zřízena obcí Nesovice jako příspěvková organizace. Adresa školy: Základní škola Nesovice 154, Nesovice Odloučené pracoviště: Mateřská škola Nesovice 74, Nesovice Internetové stránky školy: Ředitelka školy: Mgr. Andrea Kupková Vedoucí učitelka odloučeného pracoviště: Bc. Markéta Plavinová IČO: IZO: Kapacita školy: 2. třídy 40 dětí Kontakt: telefon MŠ: , mob telefon ředitelství školy: , mob Zřizovatel: Obec Nesovice Nesovice Nesovice IČO: Kontakt: Mgr. Andrea Kupková ředitelka školy... Bc. Markéta Plavinová vedoucí učitelka MŠ 5

6 2. Obecná charakteristika školy 2.1. Typ a velikost školy Z historie: Kronika naší mateřské školy je vedena od roku Žňový (také zvaný zemědělský) útulek byl několik let otevřen v domě č. p Jelikož nebyl v provozu celý rok, nevyhovoval matkám, a tudíž na přání zejména mladých maminek, byla zřízena v obci mateřská škola. O to se zasadila hlavně zdejší Rada žen. Místní národní výbor s akcí souhlasil, a tak když se uvolnila jedna z učeben v národní škole, byla zde zřízena mateřská škola, která začala fungovat od 1. září Vlastní budovu získala mateřská škola až 7. září Byla umístěna v Letošově a přicházejí do ní děti z Nesovic, Nových zámků a Letošova. Byly zřízeny dvě třídy bylo zavedeno na žádost rodičů celodenní stravování. K datu všechny školy povinně přechází na právní subjektivitu. Naše mateřská škola je sloučena se základní školou pod jeden právní subjekt a stává se tak odloučeným pracovištěm ZŠ. Současnost: Naše mateřská škola se nachází v hezkém prostředí v srdci Jihomoravského kraje, okres Vyškov. Jedná se o patrovou budovu, umístěnou v části Letošov. Má zřízeny 2 třídy jedna třída je v přízemí s kapacitou max. 20 dětí, druhá v 1. patře rovněž s kapacitou max. 20 dětí. Pedagogickou činnost zajišťuje vedoucí učitelka a dvě další učitelky, z nichž jedna na zkrácený úvazek. Další zaměstnanci školy jsou 1 provozní pracovnice, 1 kuchařka, 1 pomocná kuchařka a vedoucí stravování. Školu navštěvují děti z obce Nesovice a jejích částí, ale také děti z okolních obcí. Budova je orientovaná vstupem, společnou šatnou pro děti a jídelnou na severní stranu. Obě třídy, sociální zařízení pro děti a školní zahrada na stranu jižní. Máme tak dostatečně prosluněné prostorné třídy. Dále je v přízemí umístěna školní kuchyně, šatna pro zaměstnance se sociálním zařízením, hrubou přípravnou stravy, úklidovou místností. V 1 patře je ještě kancelář, byt obecního úřadu poskytovaný zaměstnanci školy. Za spolupráce vedení školy a obecního úřadu dochází každoročně k pravidelné údržbě a opravám školy, jejich přilehlých prostor Charakter budovy a okolí Před vchodem do MŠ je prostor na parkování pro osobní automobily- 2 místa, také příjezdová cesta k bráně na školní zahradu. Vzhled oživují okrasné keře. V zadní části budovy je rozlehlá zahrada a také budova se skladovým prostorem, hračkárnou. 6

7 Děti využívají ke hrám školní zahradu, která je tvořena dvěma zatravněnými terasami. Na horní terase je přístřešek s policemi na hračky, stolečky, lavičky; dále velké pískoviště, 2 houpadla, multifunkční herní sestava, domeček pro děti. Spodní terasa je využívaná jako hřiště. Zahrada je chráněna vzrostlými stromy a keři, které poskytují dostatek stínu v letním období. Blízkost volné přírody, lesa, rybníka je výhodou při pobytu dětí na čerstvém vzduchu, také nám slouží jako nekonečná inspirace pro poznávání, objevování a pohyb. 3. Podmínky vzdělávání Veškeré snažení všech zaměstnanců školy směřuje k tomu, aby bylo dítě šťastné a spokojené, aby byla respektována jeho přirozená práva a potřeby, aby byl podporován jeho přirozený osobní rozvoj, učilo se žít mezi lidmi, byla probouzena chuť poznávat, tvořit a učit se Věcné podmínky Základní škola a mateřská škola je příspěvkovou organizací. Děti jsou přijímány na celé období docházky. Výše úplaty za předškolní vzdělávání pro šk. rok 2014/2015, kterou hradí zákonní zástupci dítěte byla stanovena takto: a) neomezená docházka 200,- Kč b) děti, které se vzdělávají v posledním ročníku nejvýše 12 měsíců 0,- Kč c) děti, které se vzdělávají v posledním ročníku déle než 12 měsíců 200,- Kč d) děti na zkušební dobu 46 hodin v měsíci, nejdéle po dobu 3 měsíců 134,- Kč e) stanovená výše úplaty v bodech a) d) platí i pro cizince Technický stav školy je na dobré úrovni, jedná se o starší budovu. V minulých letech prošla několika rozsáhlými rekonstrukcemi nová střecha, elektroinstalace, sociální zařízení pro děti, nová okna a vstupní dveře, šatna dětí, jídelna, prostory a vybavení školní zahrady, oplocení. Průběžně se provádějí běžné menší udržovací opravy. Budova školy nabízí poměrně velké prostory, vybavené dětským nábytkem. Je dostatečně vybavena hračkami, didaktickým materiálem a výtvarnými prostředky pro děti. Herny jsou na jižní straně, jsou tedy dostatečně osvětleny. K zastínění slouží vertikální žaluzie, v horní třídě ještě navíc zatemňující rolety. V obou třídách tvoří jednu polovinu podlahové plochy krytina PVC lino, a druhou polovinu koberec. Obě oddělení jsou vybavena novým dětským nábytkem, a jsou rozdělována do hracích koutků kuchyňky, kadeřnictví, knihovničky, koutek výtvarný, hudební, pro hru s auty, s kočárky, s nářadím. Vše je tak, aby měly děti při hře dostatek soukromí a dostatek podnětů. V horní třídě je instalována interaktivní tabule. 7

8 Hračky a pomůcky jsou průběžně obměňovány novými dle potřeb dětí. Tělocvičné náčiní, pomůcky, hračky, jsou umístěny převážně v úrovni očí dětí, tak aby si je mohly samostatně brát a zároveň se vyznaly v jejich uložení. Na výzdobě a úpravě interiéru mateřské školy se podílejí děti svými výrobky a pravidelně se obměňují, podle přání a činností dětí. Třída v přízemí je určena mladším dětem na hraní, cvičení, stolování i odpočinek. Jídlo jim z kuchyně přináší kuchařky a také je obsluhují při roznášení jídla a pití. Odpočívají na lehátku, kde jsou jim k dispozici antialergenní lůžkoviny. Jídelna sousedí s prostorami kuchyně a je s ní propojena výdejním okénkem. Využívají ji děti ze staršího oddělení. Polévku roznáší a nalévá kuchařka, pro druhé jídlo si děti chodí samy. Děti používají příbor. Po každém jídle si děti samy uklízí použité nádobí na určené místo odkládací stolek. Šatna dětí má podlahu z dlažby, je vybavena šatnovými bloky, takže má každé dítě svou skřínku. K sezení a odkládání oblečení slouží mobilní, zásuvné lavičky. Na stěnách jsou nástěnky určené k osvětě rodičů a k jejich informovanosti o dění v mateřské škole. Na dětském sociálním zařízení jsou k dispozici oddělené přihrádky na ručníky. Další prostory budovy slouží jako zázemí. Jedná se o šatnu zaměstnanců, sociální zařízení, úklidovou místnost, přípravnu zeleniny, kuchyni - jejíž součástí je sklad potravin. Školní kuchyně je vybavena podle hygienických norem, vaří se zde i pro děti ze základní školy. Odvoz stravy do ZŠ je zajištěn přepravní firmou na rozvoz jídel. Nevaří se pro cizí strávníky. Mateřská škola je vytápěna plynem. K dispozici jsou dva počítače s tiskárnou a připojením na internet. Pro praní veškerého prádla slouží pračka umístěná na sociálním zařízení dětí v přízemí. Prostor školní zahrady je plně využíván ke hrám dětí. Zahrada je vybavena velkým pískovištěm, houpadly zebra a koník, multifunkční sestavou pastelkáč s domkem, výtvarným panelem a skluzavkou, domečkem dětí chajda. Využíváme chráněného přístřešku k odkládání hraček, k činnostem u stolečků, na lavičkách. K pohybovým aktivitám mají děti k dispozici koloběžky, odrážedla, tříkolku, tělocvičné náčiní. Na zahradě jsou vysázeny okrasné keře a stromy, které poskytují během slunečných dní přirozenou ochranu. Zahrada je udržována zaměstnanci obecního úřadu, příp. při brigádách rodiči. Je pravidelně pečováno o travnaté plochy. K uskladnění hraček v zimním období slouží samostatná hračkárna. Všechny vnitřní i venkovní prostory mateřské školy splňují bezpečnostní a hygienické normy dle platných předpisů. V bezprostřední blízkosti školy je možnost pobytu na polní cestě, na louce. Blízkost zemědělské farmy je výhodou při výchově, vzdělávání i relaxačních vycházkách, a také ke zvyšování fyzické 8

9 kondice dětí ve všech ročních obdobích. Ani do lesa a k rybníku nemáme daleko. V zimním období využíváme mírný svah na zahradě / mezi terasami/ i za zahradou MŠ k radovánkám i sportování. Využíváme také místní fotbalové hřiště, po domluvě s pedagogy ze ZŠ také tělocvičnu. Bohužel ne v takové míře jak bychom si představovaly v obci se buduje křižovatka, přes kterou bychom do ZŠ museli přecházet, čímž bychom děti ve zvýšené míře vystavovali ohrožení Životospráva Dětem je podávána plnohodnotná a vyvážená strava. Je zachována vhodná skladba jídelníčku s dostatečným množstvím zeleniny a ovoce v syrovém stavu. Nabízeny jsou prvky zdravé výživy celozrnné pečivo, potraviny ze zdravé výživy. Dětem se připravují pokrmy s netradičními recepturami. Během dne mají děti k dispozici dostatek tekutin, zajištěn dostatečný pitný režim v průběhu celého dne - pitnou vodou. Mezi jednotlivými jídly jsou dodržovány předepsané intervaly. Děti do jídla nenutíme, ale snažíme se, aby alespoň ochutnaly. Děti učíme postupné samostatné obsluze starší si zkouší namazat pečivo, jí příborem, odnášejí si použité nádobí. Denní režim a organizace činností je pružná, proto se můžeme částečně přizpůsobovat potřebám a aktuálním situacím v MŠ. Děti jsou dostatečně dlouho venku, vždy s ohledem na okamžitý stav počasí překážkou může být náledí, mráz pod 10 C, déšť, silný vítr, hustá mlha. V zimních měsících se doba pobytu venku nezkracuje, v letních měsících se činnosti přenášejí ven. Děti mají dostatek volného pobytu na školní zahradě, a v rámci možností i v MŠ. Respektujeme individuální potřebu spánku a odpočinku. Jestliže dítě neusne, má možnost se v tichosti převléknout a dále se věnovat klidové hře, příp. činnostem nabízeným učitelkou tak, aby nerušily ostatní. Ve velké třídě odpočívají děti individuálně, podle potřeby. Všechny děti se účastní krátkého odpočinku ve formě četby učitelkou, a poté se věnují zájmovým činnostem, je jim věnována individuální péče př. logopedie, prac. list atd. Po dohodě se zákonnými zástupci mohou i starší děti odpočívat ve spodní třídě na lehátku, v pyžamu. Lehátka na spaní jsou dostatečně větrána, i uložení lůžkovin je provzdušněno. Všichni zaměstnanci školy respektují děti a jejich individuální potřeby. Reagují na ně a napomáhají k jejich uspokojování. Učitelky zatěžují děti přiměřeně, v rámci jejich možností, děti mohou relaxovat dle vlastního úsudku. Učitelky se chovají podle zásad zdravého životního stylu a poskytují tak dětem přirozený vzor. Nabízí a motivují děti, aby ochutnaly jídlo, na které nejsou zvyklé, ale je pro ně zdravé Psychosociální podmínky 9

10 Vytváříme takové prostředí, aby se děti i dospělí cítili v mateřské škole klidně, spokojeně a bezpečně. Učitelky se snaží o nenásilnou komunikaci s dětmi, která je jim příjemná a navozuje u dětí vzájemný vztah důvěry a spolupráce. Učitelky kolem sebe šíří atmosféru pohody, veselí a dobré nálady. Děti mají možnost vidět zdvořilé jednání mezi učitelkami, provozními zaměstnanci, vidět kolem sebe konkrétní vzájemnou pomoc pedagogických i nepedagogických zaměstnanců. Děti mají příležitost seznamovat se se vzájemnou spolupráci mezi rodiči a učitelkami, to jak mezi sebou vzájemně respektují pravidla komunikace a naslouchání. Děti se tak naučí s důvěrou se obracet na všechny zaměstnance se svým přáním, říkat bez obav, že něco nechtějí (jíst, dělat...). Nově příchozí děti mají možnost postupně se adaptovat na prostředí i situace, vždy volíme spolu s rodiči nejoptimálnější způsob adaptace. Dítě se adaptuje na docházku do MŠ i spolu s rodičem tak dlouho, jak potřebuje. Učitelky respektují potřeby dětí, reagují na ně a pomáhají v jejich uspokojování. Děti nejsou neúměrně zatěžovány či neurotizovány spěchem a chvatem, dostávají dostatek času a možností k dokončení činnosti, dohrát si hru. Dítě je včas upozorněno, že činnost bude třeba ukončit. Dítě, které je pomalé, má možnost dokončit činnost (úklid hraček, hru...) ve svém vlastním tempu, rychlé dítě se zabývá jinou činností, zatímco ostatní dokončují svou práci. Všechny děti mají rovnocenné postavení. Nepřipouštíme projevy nerovnosti, podceňování a zesměšňování, a pokud se problém vyskytne, ihned ho řešíme. Učitelky preferují dialog s dítětem a dodržování společně dohodnutých pravidel před direktivními příkazy. Volnost a osobní svoboda dětí je vyvážená mírou omezení, vyplývající z nutnosti dodržovat v MŠ potřebný denní režim. Učíme děti pravidlům soužití ve třídě, snažíme se podporovat citlivost pro vzájemnou toleranci, zdvořilost, vzájemnou pomoc a podporu. Děti od učitelek dostávají jasné a srozumitelné pokyny. Je vyloučeno manipulování s dítětem, zbytečné organizování dětí z obavy časového prostoje, podporování nezdravé soutěživosti dětí. Třída je pro děti kamarádským prostředím, jsou v ní rády. Učitelka oslovuje děti křestním jménem, bere ohled na informace od rodičů- dotazník nově nastupujících dětí. Podporujeme děti, sympatizujme s jejich nápady, pocity, náladami apod. Uplatňujeme pedagogický styl s nabídkou, při kterém počítáme se samotným rozhodováním dítěte. Děti mají možnost obrátit se na učitelky s návrhy aktivit, mají příležitost podílet se na rozhodnutích týkajících se jich samých. Spolu s dítětem hledáme řešení tak, aby pocítilo a uvědomilo si následky svého chování. Snažíme se vést děti k tomu, aby co nejdříve samy hledaly řešení problémů. Vzdělávací nabídka odpovídá mentalitě předškolního dítěte, jeho potřebám. Vyhýbáme se negativním slovním komentářům. Oceňujeme a vyhodnocujeme konkrétní výkony dětí. Ve vztazích mezi dětmi a dospělými se projevuje vzájemná důvěra, tolerance, ohleduplnost, 10

11 zdvořilost, vzájemná pomoc a podpora. Učitelka se snaží porozumět motivům a příčinám chování dítěte, místo pochval a trestů poskytuje dětem zpětnou vazbu o jejich chování a činnostech. Řeší i negativní až destruktivní spontánní projevy nedirektivně a využívá situaci k posilování sebekontroly a duševní odolnosti. Učitelka se směje s dětmi, dovede si udělat legraci i sama ze sebe, omlouvá se za svá mylná rozhodnutí. Dodržuje dané sliby, nemůže-li, iniciativně se zabývá vysvětlením a náhradním řešením. Bez obav se přizná k neznalosti, omylu nebo chybě. Je třeba dětem ukázat, že mýlit se je lidské a je správné přiznat chybu. Problémy se kterými se na ni děti obracejí, chápe učitelka vážně (nikdy nezlehčuje, ani neobrací v žert). Vše se snaží řešit pomocí reálných situací, dětem blízkých a úměrných věku dětí Organizační chod školy Provoz školy je od hod. Děti se schází v 1. třídě, kde zůstávají společně do 7.45hod., kdy nastupuje druhá učitelka a starší děti odchází nahoru do druhé třídy. Odpoledne v době od 14.30hod. jsou třídy spojené až do 16.00hod, kdy je MŠ uzavřena. Denní řád je dostatečně pružný, umožňuje reagovat na individuální potřeby dětí. Děti mají dostatek času i prostoru pro spontánní hru, aby ji mohly dokončit nebo v ní pokračovat. Při plánování činností jsou vytvářeny vhodné materiální podmínky. Jsou vytvořeny koutky, kde se děti mohou uchýlit. Poměr spontánních a řízených aktivit je vyvážený. Do denního programu jsou pravidelně zařazovány řízené zdravotně pohybové aktivity. Učitelka denně plánuje pohybové činnosti na správné držení těla či rozvoj motorických dovedností. Řízené činnosti jsou realizovány v malých skupinách tak, aby mohl pedagog kontrolovat správné provádění cviků u jednotlivých dětí. Učitelka během dne organizuje řízené činnosti tak, aby si z nich děti mohly vybírat. Děti si mohou rozehranou hru nechat do ukončení hry i více dní. Učitelka dává možnost dokončit činnost, dohrát si hru, upozorňuje děti včas, že činnost bude třeba ukončit. Veškeré aktivity jsou organizovány tak, aby děti byly podněcovány k vlastní tvořivosti a experimentování, aby se zapojily do organizace činností, pracovaly svým tempem apod. Jsou vytvářeny podmínky pro individuální a skupinové i frontální činnosti, děti mají možnost účastnit se společných činností v různě velkých skupinách dle potřeby. Pokud to děti potřebují, mají možnost uchýlit se do klidného koutku a neúčastnit se společných aktivit. Zároveň však je vše organizováno tak, aby po celou dobu pobytu v MŠ byly děti pod neustálým přímým dohledem učitelek a nepohybovaly se spontánně nebo nepobývaly bez dozoru v jiných místnostech a prostorách MŠ, než je učitelka. 11

12 Učitelky vedou záznamy o vývoji jednotlivých dětí, tyto záznamy o dětech jsou prováděny na základě pedagogické diagnostiky a vycházejí z pravidelného pozorování dětí. Pro realizaci plánovaných činností jsou vytvářeny vhodné materiální podmínky (věcné vybavení prostředí je dostatečné a kvalitní, pomůcky jsou doplňovány dle potřeby včas). Vnitřní režim dne: scházení dětí, ranní hry, didaktické aktivity ( spojení tříd od 7.45 rozdělení tříd) pokračování v aktivitách, hry dětí tělovýchovná chvilka, hygiena přesnídávka řízené a spontánní činnosti příprava na pobyt venku pobyt venku hygiena, příprava na oběd oběd odpolední odpočinek a nespací aktivity hygiena, odpolední svačina odpolední zájmové aktivity ( spojení tříd) Organizace dne je přizpůsobována potřebám dětí a výchovné práce, Je dána pružnost v čase, nedodržuje se striktně detailní uspořádání času Řízení školy Hlavním úkolem při vedení mateřské školy je snaha o vytvoření ovzduší vzájemné důvěry a tolerance, snaha o zapojení všech zaměstnanců do aktivní činnosti. K tomu přispívá respektování názorů všech zaměstnanců, ponechání prostoru k tvořivé činnosti a k dostatečné pravomoci, důležitá je i podpora a motivace. 12

13 Závažnější a složitější témata se řeší na provozních a pedagogických poradách. Povinnosti, pravomoci a úkoly všech pracovníků jsou jasně vymezeny, všichni zaměstnanci znají své kompetence, které jsou obsaženy v pracovních náplních. Při vedení zaměstnanců vedoucí učitelka vytváří ovzduší vzájemné důvěry a tolerance, zapojuje spolupracovníky do řízení MŠ, ponechává jim dostatek pravomocí a respektuje jejich názor. Podporuje a motivuje spoluúčast všech členů týmu na rozhodování o zásadních otázkách školního programu. Zásadní problémy řeší všichni zaměstnanci společně. Vedoucí učitelka řeší konflikty a problémy včas, řeší se věcně, kultivovaným a efektivním způsobem. Vedoucí učitelka podává pravdivé informace, zaměstnanci jsou včas a v dostatečné míře informováni o záležitostech školy. Vedoucí učitelka je odpovědna ředitelce ZŠ a MŠ. Plánování pedagogické práce a chodu mateřské školy vychází z analýz předchozího období a využívá zpětné vazby. Školní vzdělávací program vypracovává vedoucí učitelka ve spolupráci s ostatními členy pedagogického týmu. Kontrolní a evaluační činnosti zahrnují všechny stránky chodu mateřské školy, jsou smysluplné a užitečné. Z výsledků jsou vyvozovány závěry pro další práci. Mateřská škola spolupracuje se zřizovatelem, se základní školou, popřípadě i jinými organizacemi v místě mateřské školy a s odborníky poskytujícími pomoc zejména při řešení individuálních výchovných vzdělávacích problémů dětí. V případě konání aktivit mimo MŠ, např. výlety, sportovní akce apod. spolupracujeme i s mateřskými školami v okolních obcích. Vedoucí učitelka zajišťuje vnější informační systém pro rodiče a širší veřejnost -třídní schůzky, webové stránky, nástěnky, jednání s rodiči ). Učitelky projednávají v dostatečném časovém předstihu s rodiči případnou nezralost dítěte k docházce do ZŠ, nebo naopak dítěte mimořádně nadaného. V takových případech nabízí MŠ rodičům odbornou pomoc a konzultaci s odborníky (např. PPP). MŠ informuje rodiče o odborných pracovištích, které jim mohou poskytnout podporu při vzdělávacích nebo výchovných obtížích Personální a pedagogické zajištění V MŠ pracují tři pedagogické pracovnice. Jedna je vedoucí učitelka, druhá učitelka pracuje na celý úvazek, třetí na zkrácený. Pedagogický tým pracuje podle jasně vymezených a společně vytvořených pravidel. Učitelky se sebevzdělávájí podle svých potřeb a podle potřeb školy. Ke svému dalšímu vzdělávání přistupují aktivně. Každý rok se učitelky účastní odborných seminářů a využívají v praxi poznatků z těchto seminářů. Předávají je i ostatním učitelkám. Učitelky čtou pravidelně odborný časopis Poradce ředitelky MŠ. Inspiraci čerpají z pedagogické literatury, která je doplňována. 13

14 Služby učitelek jsou organizovány takovým způsobem, aby byla vždy zajištěna optimální pedagogická péče a dodrženy bezpečnostní předpisy. Učitelky jednají, chovají se a pracují profesionálním způsobem v souladu se společenskými pravidly a pedagogickými a metodickými zásadami výchovy a vzdělávání předškolních dětí. Dále škola zaměstnává provozní zaměstnankyni, kuchařku, pomocnou kuchařku a vedoucí stravování, které /v případě potřeby /jsou schopné i ochotné pomoci při obsluze dětí i mimo rozsah svých povinností Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Ve vztazích mezi pedagogy a rodiči panuje oboustranná důvěra a otevřenost, vstřícnost, porozumění, respekt a ochota spolupracovat. Spolupráce funguje na základě partnerství. Rodiče mají možnost podílet se na dění v MŠ, účastnit se různých programů. Jsou pravidelně a včas informováni o všem, co se v MŠ děje. Projeví-li zájem, mohou se spolupodílet na plánování programu v MŠ, při řešení různých problémů. Ve školních dokumentech jsou vytýčena práva a povinnosti rodičů. Rodiče mohou volně vstupovat do tříd při scházení a rozcházení dětí, mohou se po dohodě účastnit vzdělávacích aktivit dítěte. Nebojí se otevřeně jednat, mít připomínky k chodu MŠ, spolurozhodují při zásadních otázkách vzdělávání a jeho organizaci. Učitelky sledují konkrétní potřeby jednotlivých dětí, snaží se jim porozumět a vyhovět. Učitelka zjišťuje představy rodičů o vzdělávacích postupech vhodných pro jejich dítě. Učitelky znají stravovací návyky dítěte a rodiny, zjišťují, s jakými zkušenostmi a na jaké vývojové úrovni dítě přichází do MŠ z rodiny. Škola organizuje pro rodiče pravidelné akce. Pokud rodiče žádají konzultace ve výchovných otázkách, je jim vyhověno, získávají informace o svém dítěti na individuálních schůzkách. Pro rodiče jsou organizovány školní schůzky. S rodiči konzultují výchovné záměry a výsledky vzdělávání dítěte, popřípadě nechá nahlédnout do záznamů o jeho vývoji. Učitelky chrání soukromí rodiny a zachovávají diskrétnost jejich informací. Jednají s rodiči ohleduplně, taktně, diskrétně a s vědomím, že pracují s důvěrnými informacemi. Informace o rodině a dětech jsou důvěrné informace, se kterými pracují pouze učitelky ve třídě, popřípadě ředitelka školy, nikdo jiný je nezná. Máme zájem o co nejužší spolupráci s rodiči. Radíme rodičům, kam se mají obrátit s případnými problémy svých dětí, půjčujeme jim odbornou literaturu, která jim pomůže při řešení odborných problémů, radíme individuálně při výchově a při vytváření základních návyků u dětí. Pořádáme akce, při kterých se rodiče spolu s dětmi zapojují do dění školy. Je to společný Den světýlek, akce s Klubem přátel školy Kateřínská oldies párty, vánoční dílna pro děti a jejich 14

15 rodiče, besídka ke Dni matek, rozloučení s předškoláky, sběr druhotných surovin, účast v projektu Celé Česko čte dětem, spolupráce rodiny při námětových dopoledních či celodenních činnostech v MŠ oslavy narozenin, barevný týden atd. Dále dochází ke spolupráci se ZŠ. Tradiční Den světýlek, divadelní nebo hudební představení pořádané v MŠ nebo tělocvičně ZŠ atd. Škola spolupracuje se zřizovatelem a to v rámci pořádání kulturních akcí, jako je např. Rozsvěcování vánočního stromu. V oblibě máme společné akce s místním mysliveckým sdružením Pláňava, s místní knihovnou. Také spolupracujeme s logopedem ze SPC Brno, který k nám jednou ročně přijíždí na depistáž Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí mimořádně nadaných Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami vychází z RVP, z respektování individuálních potřeb a možností dítěte. Při nástupu dítěte do MŠ obvykle v září probíhá pozorování a diagnostikování dětí. Pokud některé z nich potřebuje k rozvoji své osobnosti speciální metody a podmínky, řešíme tento problém v první řadě s rodiči dítěte. Seznámíme je s naším zjištěním a navrhneme optimální možnosti k řešení daného problému (např. vyšetření dítěte u specialisty, nabídneme vhodnou literaturu, ). Pokud lze vytvořit vhodné podmínky v rámci mateřské školy, úzce spolupracujeme se specialisty na daný problém, vytvoříme společně individuální vzdělávací plán, který poté společně realizujeme. Nejčastěji spolupracujeme se speciálním pedagogem-logopedem, s PPP ve Vyškově. Pokud máme pochybnosti, zda dítě zvládne školní docházku, navrhneme rodičům vyšetření školní zralosti v PPP, nebo pozveme pracovnici PPP přímo do MŠ k diagnostice dítěte. Pro dítě s odkladem školní docházky je vytvořen individuální plán a jsou zaznamenávány pokroky ve vzdělávání. S dětmi s odkladem školní docházky pracujeme individuálně hlavně při ranních a odpoledních hrách, v případě, že dítě neusíná při odpoledním odpočinku i v této době. Na děti s odkladem školní docházky jsou denně kladeny vyšší požadavky než na ostatní. Děti si nosí domů materiály na procvičování a zadané domácí úkoly, které procvičují společně s rodiči. Mateřská škola má speciálního pedagoga. Pokud musíme řešit nějaký výchovný nebo vzdělávací problém, můžeme se na něj obrátit. Využíváme jeho odborné znalosti zejména u předškolních dětí při zjišťování školní zralosti, zpravidla před zápisem do ZŠ. Řídíme se jeho doporučeními, snažíme se s ním vést dialog, předáváme výsledky vyšetření rodičům. 4. Organizace vzdělávání 15

16 4.1. Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání Přihlašování dětí do MŠ se koná každoročně, termín je včas vyvěšen na nástěnkách v budově školy, webových stránkách školy, na vývěskách u veřejných budov pošta, obchod, je vyhlášen obecním rozhlasem. Do mateřské školy jsou přijímány děti zpravidla od tří let věku a dle následujících kriterií: 1. Dosažení věku dítěte 6 let v období od 1.září do 31.srpna následujícího kalendářního roku podle 34 odst.4 Školského zákona se k předškolnímu vzdělávání přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky 2. Délka docházky do mateřské školy přednost při přijímání budou mít děti s celoroční a celodenní (celoměsíční) docházkou před dětmi, které podle žádosti zákonných zástupců mají docházet do MŠ pouze část školního roku, nebo je jejich délka docházky omezena v důsledku pobírání rodičovského příspěvku zákonnými zástupci na 4 hodiny denně, 5 dnů v měsíci 3. Děti, které dovršily věk 4 let k 31.srpnu děti s celodenní docházkou 4. Děti, které dovršily věk 3 let k 31.srpnu děti s celodenní docházkou 5. Děti, které mají v MŠ sourozence vycházíme vstříc nenarušení sourozeneckých vazeb a i rodičům, kteří mohou doprovázet své děti pouze do jedné MŠ 6. Děti, které mají trvalý pobyt v obci, kde mateřská škola sídlí 7. Datum podání žádosti přednostně jsou posuzovány žádosti podané ke dni zápisu. Ostatní žádosti jsou posuzovány individuálně. Jedná se o pomocné kritérium, podle kterého by ředitelka posuzovala ve zcela výjimečných případech, kdy by musela rozhodnout mezi více žádostmi zástupců o přijetí dítěte a vyhodnocení, podle předcházejících kritérií, by bylo u všech žádostí shodné 8. Ve výjimečných případech řeší žádosti o přijetí dítěte ředitelka školy individuálně Podle kritérií budou děti přijímány do naplnění kapacity MŠ Rozdělení dětí do tříd Mateřská škola je dvoutřídní. Kapacita školy je 40 dětí. Děti jsou rozděleny do tříd podle věku mladší děti (2,5 4 leté) Berušky, starší děti (4 6 leté) Tygříci. Vnitřní uspořádání školy umožňuje společné ranní i odpolední hry všech dětí. Zpravidla v 7.4 hod. dochází k rozdělení dětí a odchodu starších dětí do své třídy. Akce školy jsou organizovány společně. 16

OBJEVUJEME SVĚT. Základní škola a Mateřská škola Pěnčín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Mateřská škola Pěnčín

OBJEVUJEME SVĚT. Základní škola a Mateřská škola Pěnčín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Mateřská škola Pěnčín Základní škola a Mateřská škola Pěnčín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Mateřská škola Pěnčín OBJEVUJEME SVĚT Podklady: Rámcový program pro předškolní vzdělávání Zákon č. 561/2004 Sb.,

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Jsme školka plná zábavy aneb Hrajeme si od podzimu do léta Základní škola a Mateřská škola Sedlice, okres Strakonice Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání,, Jaro, léto, podzim, zima v naší školce je to prima Platnost

Více

Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ ROK

Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ ROK Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ ROK Podzim je hnědý ježek si dupe, zima je bílá sníh pěkně křupe, jaro je zelené roste

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIPOLTICE, okres Pardubice. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIPOLTICE, okres Pardubice. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIPOLTICE, okres Pardubice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Školní rok 2012/2013 Č. j.: /2012 ze dne 27. 8. 2012 OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Hněvotín, příspěvková organizace Obsah: Školní vzdělávací program Dětský svět Identifikační údaje o mateřské škole Charakteristika školy a školního vzdělávacího programu

Více

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání PUTOVÁNÍ

Více

ROK JE DLOUHÝ COPÁNEK

ROK JE DLOUHÝ COPÁNEK ROK JE DLOUHÝ COPÁNEK Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MOTTO: Jaro léto podzim zima to je celý rok stejně letos, jako loni tak i napřesrok Platnost dokumentu: od 1.9.2015 Aktualizace

Více

Školní vzdělávací program. pro. předškolní vzdělávání. Mateřská škola Únanov

Školní vzdělávací program. pro. předškolní vzdělávání. Mateřská škola Únanov Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Únanov Název: Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světě (Jan Čarek) Č. j.: 28/2010 Projednáno na pedagogické poradě: 26. 8.2010 Projednáno

Více

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace Smetanova 1, 357 07 Oloví

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace Smetanova 1, 357 07 Oloví Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace Smetanova 1, 357 07 Oloví Mateřská škola v Oloví Radniční 31 Školní vzdělávací program Svět okolo nás Školní vzdělávací program

Více

č.j. 67/8 2015 Mateřská škola Naše školka při gymnáziu INTEGRA Brno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

č.j. 67/8 2015 Mateřská škola Naše školka při gymnáziu INTEGRA Brno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání č.j. 67/8 2015 Mateřská škola Naše školka při gymnáziu INTEGRA Brno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání DOBRODRUŽNÁ VÝPRAVA ZA POZNÁNÍM zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu

Více

Putování časem se sluníčkem

Putování časem se sluníčkem Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha západ Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Putování časem se sluníčkem Motto: Od úsměvu k úsměvu, ať je Ti vždy do zpěvu! Sídlo organizace:

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vždělávání Název : BAREVNÝ SVĚT

Školní vzdělávací program pro předškolní vždělávání Název : BAREVNÝ SVĚT Školní vzdělávací program pro předškolní vždělávání Název : BAREVNÝ SVĚT Základní škola a mateřská škola Školská 279 Předměřice nad Labem okr. Hradec Králové Adresa : Základní škola a mateřská škola, Školská

Více

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Školní vzdělávací program mateřské školy Poznejme svět kolem nás Školní vzdělávací program

Více

Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Škol. rok 2014-2015 Projednáno na pedagogické radě konané dne 28. 8. 2014 Aktualizace ŠVP k 25.8.2014 Zpracovala:

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Nademlejnská, s.r.o. Nademlejnská 1096/9, 190 00 Praha 9 V souladu s rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání vydaným

Více

Svět? Tak to musíme. prozkoumat!!!

Svět? Tak to musíme. prozkoumat!!! Mateřská škola Velký Osek, okres Kolín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Svět? Tak to musíme prozkoumat!!! ŠVP platí od 1.9.2013 Ve spolupráci s kolektivem MŠ zpracovala Blanka Novotná,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Librantice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Motto: S Libranťáčkem poznáváme svět 1. verze Nikdo nemůže nikoho nic naučit, ale pedagog může vytvořit takové

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy nám. Míru 616. Město Kamenický Šenov. Jsem předškolák

Školní vzdělávací program Mateřské školy nám. Míru 616. Město Kamenický Šenov. Jsem předškolák Školní vzdělávací program Mateřské školy nám. Míru 616 Kamenický Šenov Jsem předškolák 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika MŠ 3. Podmínky vzdělávání 4. Organizace vzdělávání 5. Výchovně vzdělávací

Více

Království KOUZELNÝ ROK

Království KOUZELNÝ ROK Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Království KOUZELNÝ ROK Platnost dokumentu od 1. 9. 20012 Platí pro školní roky: 20012/2013-2015/2016 podpis ředitele školy razítko školy MOTTO: V našem

Více

ŠVP PRO MŠ ZVÍDAVÍ PTÁČCI

ŠVP PRO MŠ ZVÍDAVÍ PTÁČCI Základní škola a Mateřská škola Staré Město, okr. Šumperk, Nádražní 77, 788 32 Staré Město tel. +420 583 239 230, skola@zssm.cz ŠVP PRO MŠ ZVÍDAVÍ PTÁČCI Č.j.: 331/14 Spisový znak: 1.2.2. Skartační znak:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MŠ PROVODOV ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PROVODOV, okres Zlín PROVODOV 90, 763 45, okres Zlín Název: KOUZELNÝ ROK Aktualizace tohoto dokumentu je

Více

Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let. Školní vzdělávací program MŠ Štíty. Učíme se hrou. Platí od roku 2011/12

Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let. Školní vzdělávací program MŠ Štíty. Učíme se hrou. Platí od roku 2011/12 Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let Školní vzdělávací program MŠ Štíty Učíme se hrou Platí od roku 2011/12 Obsah : I. Charakteristika MŠ Štíty II. Charakteristika vzdělávacího programu

Více

ŠVP PV. Hrajeme si od podzimu do léta

ŠVP PV. Hrajeme si od podzimu do léta ŠVP PV Hrajeme si od podzimu do léta Č. j.: ZSMS/106/2014 ze dne 26. 8. 2014 Základní škola a mateřská škola Liběšice, okres Louny, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 2016/2017 1 Identifikační

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Běstvina Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání dle 3 a 5 zákona č. 561/2004 Sb., Školského zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání Jaro,

Více

OFICIÁLNÍ NÁZEV: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KAŽDÝ Z NÁS CHCE SI HRÁT A POZNÁVAT SVĚT

OFICIÁLNÍ NÁZEV: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KAŽDÝ Z NÁS CHCE SI HRÁT A POZNÁVAT SVĚT OFICIÁLNÍ NÁZEV: MOTIVAČNÍ NÁZEV: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KAŽDÝ Z NÁS CHCE SI HRÁT A POZNÁVAT SVĚT 1 Obsah 1. Identifikační údaje 2. Obecná charakteristika školy 3. Podmínky

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. S krtkem poznáváme svět. Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. S krtkem poznáváme svět. Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ S krtkem poznáváme svět Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1 Svitavy 2012 Obsah ŠVP PV: 1. Identifikační údaje... 3 2. Obecná charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v Mateřské škole Metylovice vypracovaný na základě RVP PV

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v Mateřské škole Metylovice vypracovaný na základě RVP PV Základní škola Mjr. Ambrože Bílka a Mateřská škola Metylovice, příspěvková organizace se sídlem Metylovice 220 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v Mateřské škole Metylovice vypracovaný

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání VLÁČKEM ZA POZNÁNÍM Kolem školky jezdí vlak, ano, děti, je to tak. Jaro, léto, podzim, zima,

Více

Obsah: 1. Identifikační údaje...3 2. Obecná charakteristika školy...4 3. Podmínky vzdělávání...5 4. Organizace vzdělávání...9

Obsah: 1. Identifikační údaje...3 2. Obecná charakteristika školy...4 3. Podmínky vzdělávání...5 4. Organizace vzdělávání...9 Obsah: 1. Identifikační údaje...3 2. Obecná charakteristika školy...4 3. Podmínky vzdělávání...5 3.1. Věcné podmínky...5 3.2. Životospráva...5 3.3. Psychosociální podmínky...6 3.4. Organizace...7 3.5.

Více