Sdružení SOS dětských vesniček, Česká republika . Vikářská 2

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sdružení SOS dětských vesniček, Česká republika E-mail. vesnicky@sos-vesnicky.cz Vikářská 2"

Transkript

1 Sdružení SOS dětských vesniček, Česká republika . Vikářská 2 Website.www.sos-vesnicky.cz Praha - Hrad Česká republika Tel /2/ Fax /2/ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Zpracovala: Lenka Pospíchalová Národní ředitelka Sdružení SOS dětských vesniček v České republice Leden 31, 2006

2 OBSAH ČÁST PRVNÍ: VÝROČNÍ ZPRÁVA 1.1 Shrnutí práce SOS dětských vesniček v České republice v roce Cíle pro rok Časový plán důležitých akcí v roce 2006 ČÁST DRUHÁ: STATISTICKÝ PŘEHLED 2.1 Statistika jednotlivých zařízení 2.2 Souhrnná statistika 2.3 Členové předsednictva sdružení ČÁST TŘETÍ: ZPRÁVY Z JEDNOTLIVÝCH ZAŘÍZENÍ 3.1 Karlovy Vary SOS dětská vesnička Doubí SOS Centrum mládeže 3.2 Chvalčov SOS dětská vesnička Chvalčov 3.3 Brno SOS dětská vesnička Medlánky SOS Komunita mládeže

3 ČÁST PRVNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA

4 1.1 SHRNUTÍ PRÁCE SOS DĚTSKÝCH VESNIČEK V ROCE 2005 Obecné informace Sdružení SOS dětských vesniček je organizací, která má na základě pověření Magistrátu hl.města Prahy oprávnění pracovat v oblasti sociálně právní ochrany dětí a mládeže a provozovat svá zařízení. SOS dětské vesničky se snaží poskytnout rodinný model náhradní péče dětem, které zatím vyrůstají z nejrůznějších důvodů v dětských domovech. Víme, že takových dětí je zhruba Přestože se na toto vysoké číslo čím dále více upozorňuje, že náhradní rodinná péče získává podporu v médiích, že nejrůznější nestátní organizace vyvíjejí aktivity v tomto směru počet umístěných dětí do náhradní rodinné péče příliš nestoupá, dlouhodobě se pohybuje okolo čísla 800 dětí ročně. Sdružení SOS dětských vesniček, stejně jako mnoho jiných organizací působících v této oblasti se domnívá, že řešením nedobré situace by bylo sjednocení problematiky opuštěného dítěte a rodiny v ohrožení pod jedním státním orgánem. Nejproblematičtější zůstává zařazení dětských domovů jako školských zařízení přestože se jednoznačně jedná o sociální nikoli vzdělávací zařízení. Jeden státní orgán by umožnil koordinování péče jednak cílenou podporu rodiny v ohrožení a zároveň krátkodobé umístění dítěte do náhradní péče, ale i varianty dlouhodobé péče, včetně v některých případech nezbytné ústavní péče. Jeden státní orgán by také usnadnil spolupráci orgánů sociálně právní ochrany na úrovni krajů, systém by mohl být efektivněji financován. Každé dítě, které se ocitne mimo vlastní rodinu by mělo mít šanci být ve fungující záchranné síti, která pro něj v aktuální situaci : nabízí nejvhodnější řešení krátkodobé i dlouhodobé souběžně se snaží řešit příčinu (tedy i to, proč se dítě ocitlo mimo vlastní rodinu) nejen následek (tedy onu opuštěnost) zejména terénní sociální prací v ohrožených rodinách není statická - umožňuje pohyb dítěte v záchranné síti při změně aktuální situace a reaguje pružně nabídkou (např. přechod z krátkodobé péče zpět do biologické rodiny, přechod z krátkodobé péče do náhradní rodinné péče atd.) Současný systém reaguje na potřeby a práva dětí velmi pomalu, nějaké řešení přichází mnohdy až při ohrožení dítěte na životě. SOS dětské vesničky jako jedna z nestátních organizací se snaží přispět do veřejné diskuse svými zkušenostmi a návrhy. Při své práci se snažíme uplatňovat koncepci, která je společná pro organizaci SOS dětské vesničky na celém světě: ke každému dítěti přistupujeme individuálně od přijetí dítěte do rodinné péče v SOS dětské vesničce podporujeme emoční stabilitu, sociální a životní dovednosti, vzdělávání a postoj k práci respektujeme každé dítě - jeho původ, biologickou rodinu, vyznání podporujeme soužití v náhradních SOS rodinách každé dítě připravujeme na osamostatnění

5 Rozvoj národního sdružení V roce 2005 bylo přijato do SOS rodin 28 dětí. Do SOS dětské vesničky Medlánky přišlo 18 dětí a do SOS dětské vesničky Chvalčov 10 dětí. Ve všech případech se jednalo o sourozence dvou, tří a čtyřčlenné skupiny. Ve většině případů (25) se jednalo o děti, které byly vedeny v registru Ministerstva práce a sociálních věcí tedy o děti, které byly bezúspěšně nabízeny ve všech krajích republiky ke zprostředkování pěstounské péče. Potvrdilo se nám, že právě pro sourozenecké skupiny je nejobtížnější nalézt náhradní rodinu což je dlouhodobá zkušenost. V roce 2005 probíhaly dva psychosociální výcviky (jaro a podzim) celkem pro 13 uchazeček, které předchází vždy Přípravnému kurzu pro budoucí SOS matky pěstounky. Do jarního přípravného kurzu nastoupil tři kandidátky, dokončily dvě, jedna začala pracovat jako matka pěstounka a přijala čtyři děti, druhá zatím pracuje jako teta. Do podzimního kurzu nastoupily dvě kandidátky, jedna se rozhodla z SOS odejít, druhá nastoupí jako teta. Podpora profesionálního rozvoje V roce 2005 jsme vypracovali program Podpory SOS matkám pěstounkám. V jeho rámci jsme pokračovali v programu trvalého vzdělávání. Setkání proběhla v únoru, březnu a dubnu (komunikační semináře). Dále probíhala pravidelná supervize týmu vesniček včetně SOS matek pěstounek. Zajistili pravidelná měsíční setkávání s psychology v jednotlivých vesničkách na aktuální témata týkající se výchovných problémů a poruch učení dětí v pěstounské péči a jiná témata z oblasti náhradní rodinné péče. V roce 2005 Sdružení SOS dětských vesniček aktivně spolupracovalo na úrovni MPSV i Krajských pracovišť v oblasti zprostředkování pěstounské péče pro děti vedené v registru dětí vhodných pro náhradní rodinnou péči. Přes veškeré výhrady ke konceptu SOS dětských vesniček jsme umístili v roce dětí, které byly opakovaně nabízeny do individuální pěstounské péče a nepodařilo se pro ně náhradní rodinu nalézt. Potvrzuje se, že po adopci a individuální pěstounské péči, popřípadě krátkodobé péči, zůstává péče v SOS rodinách dobrou možností a kvalitní alternativou ústavní péče. Mezinárodní organizace SOS dětských vesniček SOS-Kinderdorf International definovala pro svou další činnost a rozvoj osm Strategických iniciativ. Na základě naší činnosti v roce 2005 byly pro rok 2006 stanoveny tyto: DLOUHODOBÁ NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE O POTŘEBNÉ DĚTI: RAZIT CESTU (SI 1) PREVENCE OPOUŠTĚNÍ DĚTÍ: POSÍLENÍ RODINY (SI 2) OBECNÉ UZNÁNÍ SOS MODELU RODINNÉ PÉČE O DÍTĚ A PROFESE SOS MATKY-PĚSTOUNKY (SI 5) ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ (SI 8)

6 ROZVOJ FINANCOVÁNÍ (SI 3) SILNÁ NÁRODNÍ SDRUŽENÍ (SI 6) SPOLUÚČAST A PARTNERSTVÍ (SI 4) JINÉ CÍLE Důležitá rozhodnutí předsednictva přijatá v průběhu roku 2005 Předsednictvo schválilo Zprávu o činnosti a hospodaření za rok 2004 Předsednictvo schválilo dokument Podmínky pobytu biologického dítěte SOS matky pěstounky v SOS rodině - vesničce Předsednictvo schválilo prodej rodinného domu ve Slavkově prostřednictvím realitní kanceláře Zvonek Předsednictvo jmenovalo do funkce SOS matky pěstounky paní Ivanu Malypetrovou a paní Moniku Benešovou. Předsednictvo schválilo příspěvek na nájemné pro rodinu mimo vesničku. Předsednictvo přijalo úsporná opatření týkající se dočasného utlumení činnosti v SOS dětské vesničce Doubí. Předsednictvo schválilo nové sídlo organizace U Prašného mostu 50, Praha-Hrad Předsednictvo schválilo návrh rozpočtu pro rok 2006 Předsednictvo schválilo Strategický plán sdružení pro rok 2006

7 Shrnutí činnosti v roce Dlouhodobá náhradní péče pro potřebné děti (SI 1) Pokračovali jsme s individuálními plány rozvoje jednotlivých dětí ve všech zařízeních, plány se staly součástí péče a podpory poskytované dětem a mladým lidem v SOS dětských vesničkách a na Komunitě mládeže. Do SOS DV Medlánky bylo přijato 18 dětí a do SOS DV Chvalčov 10 dětí. Zajistili jsme podporu při přechodu 3 dětí z jedné rodiny do druhé (odchod pěstounky) Do programu polozávislého bydlení v Brně se zapojili 2 mladí lidé. Zahájili jsme zavedení manuálu (standardů péče SOS) v SOS dětské vesničce Medlánky (práce výboru). V SOS DV Chvalčov proběhl již III.modul vyhodnocení Plánu vesničky. 2. Rozvoj lidských zdrojů (SI 8) V SOS dětské vesničce Doubí proběhly dva kurzy pro nové SOS matky pěstounky. Zúčastnilo se 5 kandidátek, kurz dokončily dvě, dvě nastoupily jako tety. Výcvik by pořádán v rozsahu 390 hodin. Byl aplikován Program podpory pro SOS matky pěstounky, zaměřený na vzdělávání, relaxaci, finanční podporu. Proběhl výcvik rodinných asistentek - v rámci Kurzu. Byla zajištěny supervize (team + SOS matky pěstounky + individual pro vedoucí zařízení) Proběhl psychosociální výcvik pro 13 kandidátek Průběžně probíhá kampaň na získání nových kandidátek (regionální a celostátní tisk) 2. Zvyšovat lokální příjmy prostřednictvím FR aktivit (SI 3) Spolupráce s médii Celkem 8x byly odvysílány reportáže z SOS dětské vesničky Medlánky na kabelové televizi a regionálním vysílání TV Prima, 2x reportáž na ČT 1 Dobré ráno(vánoční aktivity). Prezentace SOS dětské vesničky jako zajímavého sociálního projektu se promítla v pořadu Šumná města. SOS dětská vesnička Doubí byla negativně prezentována v dokumentu ČT 1. V rádiích proběhlo 6 reportáží a rozhovorů - Prezentace SOS dětských vesniček v rámci inzerce bankovního konta proběhla v celostátní MF Dnes, Blesk, Lidové noviny, Magazín Lidových novin, Halo noviny, v časopisech Euro, Reflex a livestylových časopisech (např. Marianne, Jackie, Apetit atp.) pro prodej Láskyplných tašek ve prospěch SOS. Tašky byla prodávány v celé síti obchodů Envy, Accesorize, Mothercare, Next, Baťa, Marionnaud, Mag Elektro a dalšíprodej dosud v některých obchodech běží - Prezentace SOS dětských vesniček dále proběhla v denících MF Dnes, Metro, Deníky Bohemia, Deníky Moravia,, Rovnost, Karlovarské noviny. PR aktivity - Pořádali jsme jednu tiskovou konferenci v lednu, kde jsme prezentovali aktivity roku 2004 a výhled do roku Při všech významných akcích byli pozváni novináři (zahájení prodeje tašek, Vánoční stromy) - Důležité FR aktivity - Zpravodaj SOS dětských vesniček byl distribuován 3x ročně, vždy na adres.

8 Příjem za rok 2005: Kč - Kampaň z roku 1999 Dialog Direct přímé oslovení Příjem za rok 2005: Kč - Vánoční direct mail (vánoční pošta) rozesílání dopisů proběhlo na konci listopadu a v prosinci rozesílka byla strukturována jinak, počet respondentů byl (polovina počtu roku 04). Příjem k : Kč - Finanční dary od firem i jednotlivců Příjem za rok 2005: Kč - Podpora (sbírka) na podporu SOS dětských vesniček na Jižní Moravě Příjem za rok 2005: Kč Další akce - Proběhlo již čtrnácté Slavnostní rozsvícení Vánočního stromu Pražského hradu. Součástí ceremoniálu byl i slavnostní večer pro rodiny z SOS dětských vesniček a děti z domova Zbuch. Akce byla pořádána ve spolupráci se Správou Pražského hradu a Hradní stráží ČR pod záštitou paní Livie Klausové. Největšími dárci byli: ČSOB Investiční společnost, Leiser Největší finanční dar, který sdružení obdrželo v roce 2005 byl 1 milion Kč od hráčů a členů fotbalové reprezentace ČR A z výplaty EURO V rámci této spolupráce s Českomoravským fotbalovým svazem se děti z SOS dětské vesničky zúčastnily celoročního sportovního projektu za účasti hráčů reprezentace A. Obdrželi jsme jednu čtvrtinu výtěžku z již tradiční sbírky pod Těsnohlídkovým vánočním stromem v Brně, kterou pořádal Český červený kříž. 4. Rozvoj standardů práce a koncepční činnost (SI 6) Byl vypracován Koncept pro polozávislé bydlení - připomínkovaná verze Byl vypracován Manuál pro práci předsednictva pracovní verze 5. Prevence opuštění dítěte Navázali jsme spolupráci s organizací Střep, zabývající se sanací biologické rodiny. Hledáme jsme možnosti spolupráce s Krajským úřadem Karlovarského kraje a zároveň možnosti využití uvolněné kapacity v SOS dětské vesničce Doubí. Projekt nebyl dokončen a připravuje se pro rok Uznání SOS modelu rodinné péče a profese SOS matky pěstounky ( SI 5) Zapojili jsme se do projektu Quality4children, zúčastnili jsme se mezinárodního kongresu v Gmundu 7. Rozvíjet spolupráci se státními a nestátními organizacemi, posílit postavení SOS systému náhradní rodinné péče ( SI 4) Snažili jsme se svými připomínkami přispět k navrhované novele Zákona o sociálně právní ochraně dětí a mládeže, zúčastnili jsme se společných schůzek na Ministerstvu práce a sociálních věcí Velmi se nám osvědčila úzká spolupráce s Krajskými úřady a MPSV při přijímání dětí a zařazování do registru pěstounů, poskytování informací o aktivitách SOS dětských vesniček. Tuto spolupráci chceme dále rozvíjet.

9 Snažili jsme se také rozvíjet spolupráci s dalšími organizacemi. Osvědčila se nám spolupráce v rámci přípravného kurzu např. Střep sanace biologické rodiny,, Dům rodin Smečno vychova k rodičovství, Podané ruce prevence závislostí atd.) Pokračovali jsme v aktivitách koalice za odstranění překážek individuálního dárcovství (jednání s bankovní asociací) Další úkoly Byla dokončena plánovaná rekonstrukce 5ti domů v SOS DV Chvalčov, 3 domy byly vybaveny nábytkem V SOS DV Chvalčov nastoupila sociální pracovnice, v SOS DV Medlánky druhý pedagog. Cíle pro rok 2006 DLOUHODOBÁ NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE O POTŘEBNÉ DĚTI: RAZIT CESTU (SI 1) Musíme zajistit, aby vše co děláme, bylo přínosem pro každé dítě přijaté do SOS dětské vesničky. 1.1 Přijmeme plánovaný počet dětí Vyjasníme kompetence v SOS DV Medlánky a Doubí Spolupracujeme s Ministerstvem sociálních věcí pravidelně zasíláme aktuální informace Spolupracujeme s Krajskými odbory sociální péče v podpoře přijímacího procesu Pravidelně vyhodnocujeme období adaptace v nových rodinách a připravujeme na příjem dalších dětí Pravidelně aktualizujeme plán přijímání dětí Jednou v roce vyhodnocujeme proces přijímání dětí 1.2 Individuální plány rozvoje jsou základem pedagogické činnosti u dětí a mládeže Organizujeme workshopy zaměřené na podporu všech SOS matek pěstounek, aby celý proces plánování rozvoje mohly vést Připravujeme semináře pro pracovníky vesniček a SOS matky pěstounky vyhodnocení a zjednodušení procesu individuálního plánovaní rozvoje, kompetence 1.5 Plníme programy péče o mládež, podporujeme děti prostřednictvím pedagogických aktivit v procesu osamostatňování Organizujeme program 12+ pro děti v SOS DV Medlánky příprava na přechod do KM Vyhodnocujeme program Polozávislé bydlení v Doubí a Brně Máme vypracovánu národní koncepci Polozávislého bydlení Máme připravenu národní koncepci bydlení financování Spolupracujeme na mezinárodním programu emoční stability 1.7 Pokračujeme v implementaci manuálu SOS DV Máme vyhodnocen akční plán pro DV Medlánky + opatření Proběhne druhá fáze implementace v SOS DV Chvalčov

10 PREVENCE OPOUŠTĚNÍ DĚTÍ: POSÍLENÍ RODINY (SI 2) Jsme si vědomi toho, že je pro děti problémem, když musí vyrůstat mimo svou biologickou rodinu. Jsme připraveni pomáhat těmto dětem. Ale zároveň chceme těmto situacím předcházet jak jen je to možné. 2.1 Realizace doplňkového projektu v rámci SOS DV Máme vybránu lokalitu pro projekt Máme ověřené možností dle úprav nového zákona Zahajujeme přípravu vlastního projektu (ve spolupráci s organizací Střep - know how) Máme zajištěn průběh školení (soc, SOSM) organizovaného organizací Střep 2.2 Výměna zkušeností Zorganizujme výlet do Maďarska krátkodobá pěst.péče OBECNÉ UZNÁNÍ SOS MODELU RODINNÉ PÉČE O DÍTĚ A PROFESE SOS MATKY-PĚSTOUNKY (SI 5) Jsme si vědomi našich silných stránek. Chceme usilovat o to, aby veřejnost chápala a akceptovala SOS jako spolehlivého partnera v oblasti náhradní péče o dítě. 5.1 Budeme se aktivně podílet na nové verzi zákona o ochraně práv dětí a mládeže Budeme se účastnit relevantních setkání jak na ministerstvu tak i v rámci jiných nevládních organizací V SOS DV Medlánky zorganizujeme seminář pro sociální pracovníky i ostatní nevládní organizace Proběhne informativní schůzka nad podmínkami akreditace Pokud to bude možné připravíme žádosti ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ (SI 8) Organizace to jsou především lidé. Podpora a rozvoj lidského potenciálu znamená rozvoj celé organizace nové SOS matky pěstounky v SOS DV Chvalčov a 6 kandidátek (plán 2006) Organizujeme tiskovou kampaň, která nám má pomoci získat nové kandidátky pro SOS DV Doubí Pořádáme dva 3měsíční kurzy pro kandidátky (Chvalčov a Doubí) 8.2 Realizace rozvoje podpůrného programu pro SOS matky pěstounky Máme společně vyhodnocený program realizovaný v roce opatření Zahájena příprava programu podpory rodiny koncept (supervize) 8.3 Implementace manuálu lidských zdrojů Máme připraven personální audit na rok Máme identifikovány překážky a zahajujeme zpracování plánu rozvoje 8.4 Příprava zaměstnanců pro SOS DV Doubí Zahájen konkurz na pozici ŘV

11 ROZVOJ FINANCOVÁNÍ (SI 3) Dobré úmysly mohou být realizovány pouze tehdy, budeme-li k tomu mít dostatek prostředků musíme vybudovat stabilní systém financování, který není závislý na jediném zdroji. 3.1 Zvýšíme příjem z místních zdrojů o 15 % (min. o 5 %) Realizujeme schválený plán FR Průběžně testujeme možnosti příjmů formou grantů definujeme společně Máme zjištěny možnosti fundraisingu typu F2F (Morava) 3.2 Zvýšíme příjem v podobě věcných darů Uspořádáme setkání vedoucích zařízení zabývající se podporou věcných darů na úrovni jednotlivých zařízení Identifikujeme možnosti získání věcných darů v rámci příslušných rozpočtů 3.3 Identifikujeme další možnosti získávání přátel a sponzorů na lokální úrovni Máme zjištěnu situaci na jižní Moravě (Brno) hotely, společnosti, F2F SILNÁ NÁRODNÍ SDRUŽENÍ (SI 6) Silné a motivované předsednictvo sdružení zajišťuje profesionální vedení organizace a samo se dále rozvíjí. 6.1 Podporujeme rozvoj předsednictva Proběhne diskuse nad manuálem národních sdružení Proběhne schválení a následná implementace manuálu předsednictva národního sdružení Je zajištěna zpětná vazba z různých pozic ve sdružení 6.2. Budeme podporovat plánovací proces Máme vytvořen a definován plánovací cyklus Proběhne schůzka pro strategický plán Budeme pravidelně hodnotit Máme definovány jednotlivé oblasti hodnocení Je svoláno 1 hodnotící setkání ročně Máme definovány priority pro plán na rok Pokusíme se o ustanovení jednotné korporativní identity Máme zpravována pravidla pro prezentaci organizace, kterými by se měli řídit všichni pracovníci (externí, interní komunikace) Proběhne workshop pro zařízení SOS SPOLUÚČAST A PARTNERSTVÍ (SI 4) Můžeme znásobit naše silné stránky ve spolupráci s ostatními společně můžeme více a lépe pomáhat tam, kde je potřeba. 4.1 Spolupráce s krajským úřadem v Karlových Varech Smlouva o spolupráci mezi sdružením SOS a dětským domovem Ostrov týkající se dvou domů v SOS DV Doubí 4.2 Musíme posilovat povědomí o koncepci péče v SOS u ostatních institucí zabývajících se péčí o dítě budovat síť Příprava a rozesílání materiálu Kdo je SOS v ČR Organizace dní otevřených dveří v SOS DV 4.4 Spolupráce s ostatními nevládními organizacemi při odstraňování překážek v jednotlivých FR Členství v koalici za snížení poštovních a bankovních poplatků

12 JINÉ CÍLE A.1 Realizujeme plán spolupráce s SOS páry v SOS DV A.1.1 Připravíme podmínky a kritéria přijetí párů A.1.2 Otevřeme diskusi na úrovni jednotlivých zařízení A.1.3 Začneme s náborem A.2 Budeme rozvíjet řízení a komunikaci A.2.1 Zorganizujeme seminář komunikace a sdílené hodnoty (externí podpora) 1.3. ČASOVÝ PLÁN DULEŽITÝCH AKCÍ V ROCE 2006 LEDEN ÚNOR BŘEZEN DUBEN KVĚTEN ČERVEN ČERVENEC SRPEN ZÁŘI Tisková konference Zasedání předsednictva Supervizní setkání týmů Setkání managementu Supervizní setkání ředitelů a týmů Národní audit Zasedání předsednictva Setkání managementu Zasedání předsednictva Zasedání Valné hromady Strategický návrh rozpočtu 2007 Společné vyhodnocení odborných činností Supervizní setkání ředitelů a týmů Prázdninové aktivity Snídaně s novináři Prázdninové aktivity Setkání managementu Zasedání předsednictva Supervizní setkání ředitelů Setkání národních ředitelů Den otevřených dveří vesniček ŘÍJEN Předložení rozpočtu pro rok 2007 Plán Supervizní setkání týmů LISTOPAD PROSINEC Setkání managementu Zasedání předsednictva Vánoční sbírky, kampaň

13 ČÁST 2 STATISTICKÝ PŘEHLED

14 ČÁST 3 ZPRÁVY ZE ZAŘÍZENÍ

15 SOS DĚTSKÁ VESNIČKA DOUBÍ V roce 2005 žilo ve vesničce pět SOS matek pěstounek, které měly ve své péči 15 dětí. Jedna rodina se v průběhu léta odstěhovala do SOS dětské vesničky Medlánky. Jedna SOS matka pěstounka se rozhodla ukončit výkon pěstounské péče a z organizace odejít. Její tři děti byly svěřeny do péče jiné SOS matce pěstounce a přešly také do Medlánek. Další rodina - se třemi dětmi se ke konci roku přestěhovala do bytu v dosahu SOS dětské vesničky. Ve vesničce tak zůstaly dvě rodiny jedna pěstounka s 5ti dětmi a jedna pěstounka se třemi dětmi (ta nemá smlouvu se sdružením a je v současné době individuální pěstounkou). Z ekonomických důvodů bylo rozhodnuto o dočasném utlumení činnosti (přibližně na rok). Kromě jedné rodiny bude vesnička dočasně sloužit 18ti dětem z dětského domova Ostrov a jako tréninkové středisko mezinárodní organizace SOS Kinderdorf International. Děti navštěvují základní školy, dvě dívky a chlapec studují na středních školách oděvní průmyslovou školu, střední školu managementu učební obor kuchař. Personální oblast SOS matky pěstounky měly k dispozici pro vlastní potřeby psychologa a psychoterapeuta, o skupinovou práci zájem neprojevily, některé však využily možnost individuálních sezení. Proběhlo supervizní setkání SOS matek pěstounek a týmu s externím konzultantem. Pravidelně probíhalo vzdělávání SOS matek pěstounek pořádané SOS dětskou vesničkou a byla realizována tato témata: Jednotlivé etapy vývoje dítěte se zaměřením na problematiku dětí v náhradním rodinném prostředí Závislost jako následek nezvládnutého experimentu Šest pilířů komunikace Ve všech případech bylo vzdělávání vedeno formou pracovní dílny. SOS matky pěstounky měly možnost individuálně se vzdělávat, to využívá pouze jedna formou vysokoškolského studia. Možnost individuální relaxační a rehabilitační aktivity využily pouze dvě SOS matky pěstounky. Oblast pedagogické práce SOS dětská vesnička pro podporu školní práce zajišťovala doučování v jazyce anglickém, v matematice, pravidelné vzdělávání v práci s PC /pro děti i SOS matky pěstounky /. Byla zajištěna logopedická a speciálně pedagogická péče. Velká pozornost byla věnována komplexní a cílené podpoře výuky komunikačních dovedností /formou skupinových a individuálních sezení/. Dále SOS dětská vesnička umožňovala dětem účast v rybářském a pracovním kroužku. Pod vedením pedagoga pokračovalo Multimediální studio, výsledkem jeho práce je vydávání vesničkového zpravodaje..

16 Z uskutečněných celovesničkových akcí je možno krom pravidelného sportování v areálu SOS DV /bruslení, míčové hry/ možno uvést: - celodenní cyklistické výlety - vycházky do lesa - plavba na lodích - vesničkový turnaj ve stolním tenise - zážitkový a relaxační víkend - Mikulášské divadelní představení, nadílka a rozsvícení vánočního stromu v Praze - vánoční matiné Jiné aktivity SOS DĚTSKÁ VESNIČKA CHVALČOV V roce 2005 pracovalo v SOS dětské vesničce Chvalčov šest SOS matek pěstounek, které měly v péči celkem 28 dětí ve věku od 5 do 16 let ( včetně 1 dívky pod 18 let dojíždějící na KM ). Z těchto šesti SOS matek pěstounek odešla jedna pěstounka se čtyřmi dětmi v průběhu letních prázdnin. Nyní má děti v individuální pěstounské péči. Během roku dvě pěstounky z kurzu začaly vykonávat pěstounskou péči v rámci SOS DV Chvalčov (v květenu a prosinci) a do SOS DV Chvalčov bylo přijato deset nových dětí. Z toho čtyři sourozenci - chlapec a děvče předškolního věku a dva chlapci školního věku k jedné matce pěstounce, dva chlapci předškolního věku k druhé matce pěstounce a čtyři dívky - jedna předškolního a tři mladšího školního věku ke třetí matce pěstounce. Stav k tedy je 5 pěstounek pečujících o 24 dětí ( včetně 1 dívky na KM a bez vlastní dcery J.Janušové). Děti navštěvovaly základní a mateřské školy, jeden chlapec studuje na gymnáziu, jedna dívka byla přijata na SOU potravinářské a služeb ( učební obor kuchařka ) Školní úspěšnost byla dobrá. Pedagogické aktivity doučování a podpora školní přípravy byly zajištěny vesničkovými pedagogy a externisty pracovně-řemeslný kroužek pro chlapce i děvčata seznamoval s různými pracovními postupy a zacházením s nářadím. Děti se podílely se na drobných opravách v SOS dětské vesničce. rozvoj talentů a nadání probíhal formou kroužků. V hudebním kroužku si děti vyzkoušely hru na kytaru, flétnu, keybord). V rámci vesničky byla zajištěna výuka angličtiny. Dále probíhal sportovní, výtvarný a divadelní kroužek. Ve sportovním kroužku se děti seznamovaly s kolektivními míčovými hrami, lezením na umělé lezecké stěně. Pozornost byla věnována i pojmům Sportovní chování a hrát Fair play. V rámci výtvarného kroužku se děti seznamovaly s nejrůznějšími technikami a zpracováním výtvarných materiálů.

17 Vesničkový divadelní kroužek během roku nastudoval divadelní představení Hurvínkovo strašidýlko. Na závěr roku si pedagogové s dětmi připravili Vánoční hru, do které byly zapojeny i děti, které divadelní kroužek nenavštěvují. V rámci pedagogické práce byl ve vesničce aplikován výchovný program dle Etické výchovy pro všechny věkové kategorie (předškolní děti Školička, I.stupeň základní školy Turisťáček, II.stupeň základní školy -KAZ). Pro děti se v době jarních prázdnin podařil zajistit týdenní lyžařský pobyt ve Vysokých Tatrách na Slovensku. V létě děti prožily krásných 14 dnů u jezera Caldonazzo v Itálii.V dětském táboře se dětem velmi líbilo, byl pro ně vytvořen pestrý program. Všechny školou povinné děti se zúčastnily Expedice což byly víkendové akce zážitkové pedagogiky. V rámci volnočasových aktivit vesnička spolupracovala s organizací Archa, která pořádá týdenní i víkendové pobyty. Dále děti navštívily Skanzen lidové architektury v Rymicích, divadelní představení, podílely se na programu velkého maškarního plesu v rámci obce a také maškarního lyžování, jež SOS DV připravila pro veřejnost. Mladší děti měly možnost hrát divadlo s profesionálními divadelníky z divadla Archa( Praha ), kteří s nimi strávili celý jeden listopadový víkend. Starší děti byly pozvány týž víkend do KM v Brně. Personální oblast: V uplynulém roce proběhly supervize v první části jen pro SOS matky pěstounky, v druhé části pro celý tým vesničky. Pravidelně každý měsíc se SOS matky pěstounky scházely s vesničkovým psychologem. Při setkáních se zaměřovaly na řešení aktuálních problémů či různých důležitých témat z oblasti výchovy a náhradní rodinné péče. V říjnu nastoupily do SOS DV Chvalčov dvě absolventky kurzu z Doubí jedna přijala děti, druhá zatím pracuje jako v rodinách jako teta. 28. listopadu nastoupily do SOS DV ve Chvalčově dvě kandidátky z kurzu pěstounek, v rámci praktické části kurzu. Zajímavé setkání pro matky pěstounky proběhlo v Komunitě mládeže v Brně. Týkalo se matek pěstounek, které připravují své děti na přechod z vesničky do Komunity mládeže v Brně. Byly seznámeny s chodem KM a dále měly možnost diskuse s individuální pěstounkou jež má velké zkušenosti s osamostatňováním rómských dětí z náhradní rodinné péče. V průběhu celého roku pokračoval proces zavádění Manuálu SOS dětských vesniček (standardy definující dobré fungování vesničky s popisem jednotlivých kompetencí a odpovědností) za podpory pedagogického poradce W.Kowalskeho z Polska, který SOS DV ve Chvalčově v červnu navštívil a celý proces zavádění Manuálu společně s ředitelem a ostatními pracovníky SOS DV zhodnotil. Celý rok také ve vesničce pracoval Výbor vesničky jako poradní orgán ředitele složený ze zástupců zaměstnanců a SOS matek pěstounek.

18 SOS DĚTSKÁ VESNIČKA MEDLÁNKY V roce 2005 se všechny domy vesničky zaplnily rodinami. Přišly dvě nové matky pěstounky a jedna se přestěhovala z SOS dětské vesničky v Doubí. Z Doubí k nám přišla matka pěstounka se čtyřmi dětmi, vznikly dvě úplně nové rodiny, kde v každé jsou tři děti. Do stávajících rodin v průběhu roku 2005 přibylo celkem 15 dětí. Na konci roku 2005 bylo v SOS DV v Brně Medlánkách 10 matek pěstounek a 46 dětí. Během celého roku proběhlo mnoho společných akcí nejrůznějšího druhu, jakými byla například zdravověda pro děti, společný víkend v Brně s dětmi i s kolegy z SOS dětské vesničky ve Chvalčově, oslava dětského dne v Dalešicích, návštěva lanového centra, oslavy Dne Země na hradě Veveří apod. Děti také navštívily několik muzejních výstav a kulturních památek. V průběhu celého roku se děti pravidelně setkávaly na skupinových kroužcích rozdělených podle věku. Od začátku školního roku 2005/2006 začala také fungovat skupina pro děti nad 12 let. Zájemci se účastnili výtvarného kroužku, grafomotorického kroužku, rybářského kroužku či dílenských prací. O jarních prázdninách jsme byli na týdenním pobytu v Křižanov, kde proběhla celotáborová hra inspirovaná příběhem o pokladu Rytířů a dam Osmi ctností. Aby všichni nalezli tento poklad, musel každý splnit úkoly prokazující jeho či její moudrost, odvahu, sílu, obratnost, schopnost pomáhat druhým, schopnost vytvářet a vnímat krásu a schopnost být vděčný. O letních prázdninách proběhly dva tábory. První dva týdny v srpnu jsme strávili v mezinárodním táboře SOS Kinderdorf International v italském Caldonazzu, kde děti bydlely v bungalovech a ve stanech a užívaly si nádherného horského jezera, kouzelné přírody i mnoha aktivit, které byly v rámci kempu dětem nabídnuty. Měly také (včetně pedagogického doprovodu) možnost setkat se spoustou dětí z vesniček z nejrůznějších zemí Evropy. Třetí srpnový týden patřil táboru v Kořenci, který přenesl všechny účastníky do dob zlaté horečky v Dawson City. Děti musely nejprve získat potřebné zlatokopecké dovednosti, projít zkouškami a obdržet zlatokopeckou koncesi a teprve poté vypukl ten pravý hon za zlatými nugety. Se začátkem školního roku přibyly dětem školní povinnosti, ale také další zajímavé aktivity a setkání. Několikrát proběhla keramická i výtvarná dílna, ve které si děti mohly vyrobit například vánoční ozdoby či adventní věnce. Na konci roku v předvánočním čase proběhla vánoční besídka, kde si děti společně u vánočního stromečku mohly zazpívat kolegy, vyzkoušet staré vánoční zvyky či se potěšit s dárky, které pod stromkem našly. To vše předtím, než oslavily Vánoce v rodinách. Tým vesničky se v roce 2005 rozrostl o nového pedagoga a tři rodinné asistentky. Na místech správce a sekretářky se objevili noví zaměstnanci. Pravidelně se konaly Porady matek a

19 scházel se Výbor vesničky. Zasedala také proběhla Vesničková komise, která se zabývala otázkami příjmu nových dětí. Během roku se tým i SOS matky pěstounky účastnili tří supervizí. Každý měsíc školního roku proběhlo rovněž školení matek-pěstounek vedené psychologem Mgr. Milanem Tělupilem. Někteří ze zaměstnanců se dále vzdělávali na semináři o náhradní rodinné péči, na školení z pediatrie a první pomoci, absolvovali školení práce s motorovými stroji a rovněž proběhlo i školení bezpečnosti práce a požární ochrany. Všichni zaměstnanci SOS dětské vesničky se ve spolupráci s poradcem spolupodíleli na tvorbě Akčního plánu, jehož úkolem je implementovat Manuál vesničky (standardy péče) do každodenní praxe. Setkání zaměstnanců (výboru vesničky) sloužil zároveň jako průběžné společné vyhodnocení činnosti. Sponzoři nám darovali ve věcných i finančních darech Kč. Z věcných darů to byly například učebnice angličtiny, keramika, textilní hračky nebo školní aktovky.

20

Zpráva o hospodaření 2006. komentář k Rozpočtu 2007. Zpracovala : Lenka Pospíchalová září 2007

Zpráva o hospodaření 2006. komentář k Rozpočtu 2007. Zpracovala : Lenka Pospíchalová září 2007 Zpráva o hospodaření 2006 a komentář k Rozpočtu 2007 Zpracovala : Lenka Pospíchalová září 2007 Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2006 Rozpočet 2006 V roce 2006 probíhalo hospodaření sdružení podle schváleného

Více

Sdružení SOS dětských vesniček, Česká republika E-mail. vesnicky@sos-vesnicky.cz Vikářská 2

Sdružení SOS dětských vesniček, Česká republika E-mail. vesnicky@sos-vesnicky.cz Vikářská 2 Sdružení SOS dětských vesniček, Česká republika E-mail. vesnicky@sos-vesnicky.cz Vikářská 2 Website.www.sos-vesnicky.cz 119 00 Praha - Hrad Česká republika Tel. 00420/2/24373546 Fax. 00420/2/3115452 VÝROČNÍ

Více

KONCEPČNÍ ZÁMĚR ROZVOJE ZAŘÍZENÍ 2014

KONCEPČNÍ ZÁMĚR ROZVOJE ZAŘÍZENÍ 2014 Dětský domov, Unhošť, Berounská 1292 Berounská 1292, Unhošť 273 51 č.j.:dd/403/2014 KONCEPČNÍ ZÁMĚR ROZVOJE ZAŘÍZENÍ 2014 říjen 2014 OBSAH: 1. ÚVOD...3 2. HODNOCENÍ KONCEPČNÍHO ZÁMĚRU ROZVOJE DD 2012.4

Více

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2015 2016 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa : Chodovská 236,

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Zpráva o činnosti za období od do

Zpráva o činnosti za období od do Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Název střediska: Druh služby: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Služby pro rodiny Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi,

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce První etapa projektu Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Průběh realizace říjen 2006 duben 2007 Realizátor

Více

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017 PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017 Ve školním roce bude školní klub plnit úkoly vyplývající z ŠVP. V průběhu celého školního roku budeme dbát na bezpečnosti děti při všech činnostech. Budeme

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2015 do 30.6.2015

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2015 do 30.6.2015 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2015 do 30.6.2015 Název střediska: Středisko poradenství Služby pro pěstounské rodiny Služby pro pěstounské rodiny vykonávají svou činnost na základě pověření k výkonu

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. K-klub středisko volného času, Jičín, Valdštejnovo nám. 99. Adresa: Valdštejnovo nám. 99, Jičín

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. K-klub středisko volného času, Jičín, Valdštejnovo nám. 99. Adresa: Valdštejnovo nám. 99, Jičín Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA K-klub středisko volného času, Jičín, Valdštejnovo nám. 99 Adresa: Valdštejnovo nám. 99, 506 01 Jičín Identifikátor školského zařízení:

Více

Zpráva o činnosti. za období od 1.1.2014 do 31.12.2014

Zpráva o činnosti. za období od 1.1.2014 do 31.12.2014 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2014 do 31.12.2014 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, id. 5218079 Kapacita služby: V danou chvíli

Více

Sdružení SOS dětských vesniček, Česká republika E-mail. vesnicky@sos-vesnicky.cz U Prašného mostu 50

Sdružení SOS dětských vesniček, Česká republika E-mail. vesnicky@sos-vesnicky.cz U Prašného mostu 50 Sdružení SOS dětských vesniček, Česká republika E-mail. vesnicky@sos-vesnicky.cz U Prašného mostu 50 website.www.sos-vesnicky.cz 119 00 Praha - Hrad Česká republika Tel. 420/2/24373546 Fax. 00420/2/3115452

Více

Centrum pro dítě a rodinu Valika

Centrum pro dítě a rodinu Valika Centrum pro dítě a rodinu Valika VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 0 1. Úvodní slovo Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou první výroční zpráva Centra pro dítě a rodinu Valika, o.s. Přestože se zpráva nazývá

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Služby pro pěstounské rodiny

Služby pro pěstounské rodiny Zpráva o činnosti za období od 1.1.2015 do 31.12.2015 Název střediska: Středisko poradenství Služby pro pěstounské rodiny Služby pro pěstounské rodiny vykonávají svou činnost na základě pověření k výkonu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

Zápis ze setkání Všestranná podpora vzdělávání na území MAS ORLICKO

Zápis ze setkání Všestranná podpora vzdělávání na území MAS ORLICKO Zápis ze setkání Všestranná podpora vzdělávání na území MAS ORLICKO Místo konání: Dne: Účastníci: Akademie Libchavy 31. 3. 2014 od 13:30 hodin ředitelé škol, učitelé, zástupci organizací, kterých se týká

Více

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Terénní programy, id. 3645646 Kapacita služby: V danou chvíli je možno poskytnout službu

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 MATEŘSKÁ ŠKOLA POD JEŠTĚDEM, LIBEREC, U ŠKOLKY 67, příspěvková organizace 460 08 Liberec 19, U Školky 67, tel.č.482 771 067, e-mail: ms32.lbc@volny.cz, www.mspodjestedem.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2015/16

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2015/16 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2015/16 Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Sdružení SOS dětských vesniček, Česká republika E-mail. vesnicky@sos-vesnicky.cz Vikářská 2

Sdružení SOS dětských vesniček, Česká republika E-mail. vesnicky@sos-vesnicky.cz Vikářská 2 Sdružení SOS dětských vesniček, Česká republika E-mail. vesnicky@sos-vesnicky.cz Vikářská 2 Website.www.sos-vesnicky.cz 119 00 Praha - Hrad Česká republika Tel. 00420/2/24373546 Fax. 00420/2/3115452 VÝROČNÍ

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01

Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01 délka a forma vzdělávání zkrácené studium 2 roky ve večerní formě pro absolventy oborů vzdělání ukončených maturitní zkouškou

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/13 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Plán akcí ve školním roce 2011 2012

Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Na školní rok 2011 2012 bylo do mateřské školy zapsáno 25 dětí (11 chlapců a 14 dívek) z toho 6 dětí z Jiříkovic, 15 dětí z Radňovic, 2 z Maršovic a 2 děti z Nové Vsi.

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2014/15

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2014/15 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2014/15 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Popis fungování Místního akčního plánu ORP Sokolov

Popis fungování Místního akčního plánu ORP Sokolov Popis fungování Místního akčního plánu ORP Sokolov ÚVOD Místní akční plán ORP Sokolov je projekt, který je realizován jako součást tzv. akce KLIMA Kultura učení, Leadership, Inkluze, Metodická podpora

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Předmět vymezení: Dětská skupina Břežánek Obsah : 1. Úvod 2. Charakteristika, složení skupiny 3. Věcné podmínky 4. Psychosociální podmínky 5.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

SOS. Česká republika. Sdružení SOS dětských vesniček. Tisková zpráva 28. 7. 2008. SOS dětské vesničky začínají s náborem manželských párů

SOS. Česká republika. Sdružení SOS dětských vesniček. Tisková zpráva 28. 7. 2008. SOS dětské vesničky začínají s náborem manželských párů Tisková zpráva 28. 7. 2008 SOS dětské vesničky začínají s náborem manželských párů V uplynulých dnech udělalo další důležitý krok nezbytný k tomu, aby i nadále reprezentovalo nejvyšší standard kvality

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Ve školním roce bude školní klub plnit úkoly vyplývající z ŠVP. V průběhu celého školního roku budeme dbát na bezpečnosti děti při všech činnostech. Budeme

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2010 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

Komunitní práce a inkluze Romů

Komunitní práce a inkluze Romů Komunitní práce a inkluze Romů L E I DA S C H U R I N G A Předmluva Klíč k úspěchu v rozvoji romských komunit a jejich začlenění do většinové společnosti spočívá v jejich aktivní účasti a předpokladu,

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva 2014. Ano, ano. Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit.

Výroční zpráva 2014. Ano, ano. Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit. Výroční zpráva 2014 Ano, ano Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit. 1 Základní údaje o Ano, ano Název: Ano, ano Adresa sídla: Hostivická 89/45,

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

. Dětský domov, Nepomuk

. Dětský domov, Nepomuk . Dětský domov, Nepomuk Údaje za školní rok 2008/2009 1. Charakteristika školského zařízení 2. Název: Dětský domov, Nepomuk Adresa: Nepomuk 278, 335 01 Právní forma: příspěvková organizace IZO: 108005801

Více

Údaje o aktivitách a prezentaci školského zařízení na veřejnosti

Údaje o aktivitách a prezentaci školského zařízení na veřejnosti Údaje o aktivitách a prezentaci školského zařízení na veřejnosti Projekty školní SVĚT ŘEMESEL, CYKLISTA A CHODEC, EVROPA Projekty regionální KAMARÁDI,ČTYŘLÍSTEK,OD PÍSMENE K ČASOPISU/prezentace projektu

Více

Zpráva o činnosti. za období od 1.1.2013 do 31.12.2013

Zpráva o činnosti. za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, id. 5218079 Kapacita služby: V danou chvíli

Více

Institut rozvoje evropských regionů. o.p.s. Výroční zpráva 2005

Institut rozvoje evropských regionů. o.p.s. Výroční zpráva 2005 Institut rozvoje evropských regionů. o.p.s. Výroční zpráva 2005 Květen 2006 OBSAH 1. Zpráva o činnosti společnosti v roce 2005 2. Činnosti IRER 3. Finanční hospodaření IRER v roce 2005 4. Příloha účetní

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

DIACEL. sdružení rodičů dětí s diabetem a celiakií, Písek

DIACEL. sdružení rodičů dětí s diabetem a celiakií, Písek Občanské sdružení DIACEL sdružení rodičů dětí s diabetem a celiakií, Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ DIACEL, SDRUŽENÍ RODIČŮ DĚTÍ S DIABETEM A CELIAKIÍ, PÍSEK ZA ROK 2013 PÍSEK, LEDEN 2014 Zpráva

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2011/12 Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) Harmonogram výzev OP VVV: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/harmonogram-vyzev-op-vvv Aktuálně vyhlášené výzvy: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy Výzvy OP VVV vyhlašované v listopadu

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji

Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji Dokumenty vztahující se ke změnám v systému péče o ohrožené děti 2 Úmluva o právech dítěte (ratifikovaná ČR 1994) Evropská úmluva o lidských právech Národní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006 Základní škola,mateřská škola a Základní umělecká škola Jablonec nad Jizerou Odloučené pracoviště : Základní umělecká škola Jablonec n.jiz. 512 43 Jablonec nad Jizerou, Letná 439 481 591 338, e-mail zus-jablonecnj@netair.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 VÝROČNÍ ZPRÁVA Pedagogická rada projednala dne: 27. 09. 2012 Školská rada projednala dne: 11. 10. 2012 Mgr. Pavel Tomáš ředitel školy Charakteristika školy 6. základní

Více

Minimální preventivní program školní rok 2015/2016

Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 1 Charakteristika a vnitřní zdroje školy 1.1 Základní údaje o škole Název a adresa školy Základní škola a Mateřská škola Vřesina, příspěvková organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 ICM Kladno

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 ICM Kladno VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 ICM Kladno - Adresa ICM- - Statutární zástupce- - Zřizovatel- Litevská 2720 Kladno 272 01 Mgr. Marie Vacková - Vedoucí ICM- Patrik Veltruský Labyrint Středisko volného času, vzdělávání

Více

Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011

Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Číslo rozhodnutí 5515 066 11 Poskytovatel dotace Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

Závěrečná zpráva o činnosti

Závěrečná zpráva o činnosti Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň Jungmannova 742, 432 01 Kadaň Závěrečná zpráva o činnosti 2012 Obsah Kontaktní údaje... 3 Adresa:... 3 Úvodní slovo... 3 Přehled činnosti... 4 Statistika za

Více

Vyúčtování dotace poskytnuté Jihomoravským krajem a Závěrečná zpráva o realizaci služby za rok 2011. Závěrečná zpráva o realizaci služby

Vyúčtování dotace poskytnuté Jihomoravským krajem a Závěrečná zpráva o realizaci služby za rok 2011. Závěrečná zpráva o realizaci služby Vyúčtování dotace poskytnuté Jihomoravským krajem a Závěrečná zpráva o realizaci služby za rok 2011 Závěrečná zpráva o realizaci služby Osnova: 1. Příjemce dotace 1.1. Název, IČ Sdružení pěstounských rodin,

Více

Podpora přirozeného sociálního prostředí

Podpora přirozeného sociálního prostředí Podpora přirozeného sociálního prostředí Zařízení podporuje navazování a rozvíjení kontaktů a vztahů dítěte s rodiči nebo jinými osobami odpovědnými za výchovu dítěte a dalšími osobami dítěti příbuznými

Více

Národní institut pro další vzdělávání

Národní institut pro další vzdělávání Národní institut pro další vzdělávání partner pedagogů v oblasti DVPP MAP Místní akční plány rozvoje vzdělávání Cílem je zlepšit kvalitu vzdělávání ve školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů,

Více

Sdružení SOS dětských vesniček, Česká republika E-mail. vesnicky@sos-vesnicky.cz Vikářská 2

Sdružení SOS dětských vesniček, Česká republika E-mail. vesnicky@sos-vesnicky.cz Vikářská 2 Sdružení SOS dětských vesniček, Česká republika E-mail. vesnicky@sos-vesnicky.cz Vikářská 2 Website.www.sos-vesnicky.cz 119 00 Praha - Hrad Česká republika Tel. 00420/2/24373546 Fax. 00420/2/3115452 VÝROČNÍ

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

Hlavním posláním středisek je zajišťování volnočasových aktivit pro děti a mládež a pro širokou veřejnost v daném místě. Střediska nabízejí:

Hlavním posláním středisek je zajišťování volnočasových aktivit pro děti a mládež a pro širokou veřejnost v daném místě. Střediska nabízejí: Střediska volného času v ČR aktuálně Společně se školními družinami a školními kluby je řadíme mezi školská zařízení pro zájmové vzdělávání. Střediska volného času jsou tohoto typu: domy dětí a mládeže

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.4.2014 do 31.12.2014

Zpráva o činnosti za období od 1.4.2014 do 31.12.2014 Zpráva o činnosti za období od 1.4.2014 do 31.12.2014 Název střediska: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Druh služby: Služby pro pěstounské rodiny Služby pro pěstounské rodiny zahájily

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2010/2011 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

Mateřská škola Štramberk Zauličí 185,742 66 Štramberk VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MŠ ZA ŠKOLNÍ ROK 2004-2005 Ve Štramberku dne 31.8.2005 Zpracovala: Pavla Bergerová Řídící učitelka MŠ Štramberk Zauličí Výroční

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené rodiny a děti. Karlovy Vary, 8. října 2012 MPSV

Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené rodiny a děti. Karlovy Vary, 8. října 2012 MPSV Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené rodiny a děti Karlovy Vary, 8. října 2012 MPSV Klíčové aktivity: Návrh optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené děti a rodiny

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

DIACEL. sdružení rodičů dětí s diabetem a celiakií, Písek

DIACEL. sdružení rodičů dětí s diabetem a celiakií, Písek Občanské sdružení DIACEL sdružení rodičů dětí s diabetem a celiakií, Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ DIACEL, SDRUŽENÍ RODIČŮ DĚTÍ S DIABETEM A CELIAKIÍ, PÍSEK ZA ROK 2014 PÍSEK, LEDEN 2015 Zpráva

Více

Zpráva o činnosti za období od do

Zpráva o činnosti za období od do Zpráva o činnosti za období od 1.1.2016 do 30.6.2016 Název střediska: Středisko poradenství Služby pro pěstounské rodiny Služby pro pěstounské rodiny vykonávají svou činnost na základě pověření k výkonu

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz. leden 2009

Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz. leden 2009 Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz leden 2009 výuka podle Školního vzdělávacího programu, který umožňuje všestranný rozvoj žákovy osobnosti a respektuje jeho individualitu vytváření

Více

jednání Rady města Ústí nad Labem

jednání Rady města Ústí nad Labem jednání Rady města Ústí nad Labem dne: 19. 11. 2015 bod programu: 2 věc: Podání žádosti, předfinancování a spolufinancování projektu Podpora inkluzivního vzdělávání v Ústí nad Labem v rámci Operačního

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

Výroční zpráva. ISIS sdružení pro pomoc dětem bez domova. za rok 2006

Výroční zpráva. ISIS sdružení pro pomoc dětem bez domova. za rok 2006 Výroční zpráva ISIS sdružení pro pomoc dětem bez domova za rok 2006 1 Obsah : 1. Základní údaje 2. Členská základna 3. Důležitá jednání o. s. 4. Projekty o. s. ISIS 5. Hospodaření o. s. 6. Poskytovatelé

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny. Zakázka. Předmět zakázky. Co víme o pěstounech.

IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny. Zakázka. Předmět zakázky. Co víme o pěstounech. IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Osvětová a náborová kampaň pro náhradní rodinnou péči IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ PORTUS PRAHA

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ PORTUS PRAHA VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ PORTUS PRAHA Vážení přátelé, rok 2002 pro je již druhým rokem, kdy díky pochopení mnoha a mnoha lidí všech možných zájmů, profesí a zaměření funguje na Slapech

Více

Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Klíčové aktivity realizované v Královéhradeckém kraji

Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Klíčové aktivity realizované v Královéhradeckém kraji Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Klíčové aktivity realizované v Královéhradeckém kraji Hradec Králové, 16. 10. 2012 Klíčové aktivity projektu 1) Návrh optimalizace

Více

SOŠ a SOU, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace DO ROKU 2018

SOŠ a SOU, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace DO ROKU 2018 NÁSTIN KONCEPCE ROZVOJE SOŠ a SOU, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace DO ROKU 2018 Předkládá: PaedDr. Milan Kubát, ředitel školy, jako podklad pro zřizovatele školy Projednáno se Školskou

Více

http://www.detipatridomu.cz/

http://www.detipatridomu.cz/ Hezký den rádi bychom Vás seznámili s jednou z forem náhradní rodinné péče, která je dle našeho názoru širokou veřejností poněkud opomíjená, a to především z důvodu malé informovanosti. Na úvod si dovolíme

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Specifika minimálního preventivního programu na malotřídní škole

Specifika minimálního preventivního programu na malotřídní škole Specifika minimálního preventivního programu na malotřídní škole XIII. ročník konference primární prevence rizikového chování 31. 10. 2016 Mgr. Tereza Mašková školní metodik prevence ZŠ a MŠ Líšnice, Praha

Více

PRAVIDELNÁ ČINNOST AKCE

PRAVIDELNÁ ČINNOST AKCE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016 strana 3 I. ÚVOD II. ČLENSTVO Pionýr, z. s. - 87. pionýrská skupina Javor je pobočným spolkem zapsaného spolku Pionýr s právní subjektivitou. Jejím sídlem je Bělocerkevská 3, Praha

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

Nábor, příprava a doprovázení pěstounů na přechodnou dobu v Pardubickém kraji - pilotní projekt Amalthea o.s. 31.10. 2011, Jihlava

Nábor, příprava a doprovázení pěstounů na přechodnou dobu v Pardubickém kraji - pilotní projekt Amalthea o.s. 31.10. 2011, Jihlava Nábor, příprava a doprovázení pěstounů na přechodnou dobu v Pardubickém kraji - pilotní projekt Amalthea o.s. 31.10. 2011, Jihlava Základní údaje o projektu Realizátor: Amalthea o.s. Partneři projektu:

Více