Sdružení SOS dětských vesniček, Česká republika . Vikářská 2

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sdružení SOS dětských vesniček, Česká republika E-mail. vesnicky@sos-vesnicky.cz Vikářská 2"

Transkript

1 Sdružení SOS dětských vesniček, Česká republika . Vikářská 2 Website.www.sos-vesnicky.cz Praha - Hrad Česká republika Tel /2/ Fax /2/ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Zpracovala: Lenka Pospíchalová Národní ředitelka Sdružení SOS dětských vesniček v České republice Leden 31, 2006

2 OBSAH ČÁST PRVNÍ: VÝROČNÍ ZPRÁVA 1.1 Shrnutí práce SOS dětských vesniček v České republice v roce Cíle pro rok Časový plán důležitých akcí v roce 2006 ČÁST DRUHÁ: STATISTICKÝ PŘEHLED 2.1 Statistika jednotlivých zařízení 2.2 Souhrnná statistika 2.3 Členové předsednictva sdružení ČÁST TŘETÍ: ZPRÁVY Z JEDNOTLIVÝCH ZAŘÍZENÍ 3.1 Karlovy Vary SOS dětská vesnička Doubí SOS Centrum mládeže 3.2 Chvalčov SOS dětská vesnička Chvalčov 3.3 Brno SOS dětská vesnička Medlánky SOS Komunita mládeže

3 ČÁST PRVNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA

4 1.1 SHRNUTÍ PRÁCE SOS DĚTSKÝCH VESNIČEK V ROCE 2005 Obecné informace Sdružení SOS dětských vesniček je organizací, která má na základě pověření Magistrátu hl.města Prahy oprávnění pracovat v oblasti sociálně právní ochrany dětí a mládeže a provozovat svá zařízení. SOS dětské vesničky se snaží poskytnout rodinný model náhradní péče dětem, které zatím vyrůstají z nejrůznějších důvodů v dětských domovech. Víme, že takových dětí je zhruba Přestože se na toto vysoké číslo čím dále více upozorňuje, že náhradní rodinná péče získává podporu v médiích, že nejrůznější nestátní organizace vyvíjejí aktivity v tomto směru počet umístěných dětí do náhradní rodinné péče příliš nestoupá, dlouhodobě se pohybuje okolo čísla 800 dětí ročně. Sdružení SOS dětských vesniček, stejně jako mnoho jiných organizací působících v této oblasti se domnívá, že řešením nedobré situace by bylo sjednocení problematiky opuštěného dítěte a rodiny v ohrožení pod jedním státním orgánem. Nejproblematičtější zůstává zařazení dětských domovů jako školských zařízení přestože se jednoznačně jedná o sociální nikoli vzdělávací zařízení. Jeden státní orgán by umožnil koordinování péče jednak cílenou podporu rodiny v ohrožení a zároveň krátkodobé umístění dítěte do náhradní péče, ale i varianty dlouhodobé péče, včetně v některých případech nezbytné ústavní péče. Jeden státní orgán by také usnadnil spolupráci orgánů sociálně právní ochrany na úrovni krajů, systém by mohl být efektivněji financován. Každé dítě, které se ocitne mimo vlastní rodinu by mělo mít šanci být ve fungující záchranné síti, která pro něj v aktuální situaci : nabízí nejvhodnější řešení krátkodobé i dlouhodobé souběžně se snaží řešit příčinu (tedy i to, proč se dítě ocitlo mimo vlastní rodinu) nejen následek (tedy onu opuštěnost) zejména terénní sociální prací v ohrožených rodinách není statická - umožňuje pohyb dítěte v záchranné síti při změně aktuální situace a reaguje pružně nabídkou (např. přechod z krátkodobé péče zpět do biologické rodiny, přechod z krátkodobé péče do náhradní rodinné péče atd.) Současný systém reaguje na potřeby a práva dětí velmi pomalu, nějaké řešení přichází mnohdy až při ohrožení dítěte na životě. SOS dětské vesničky jako jedna z nestátních organizací se snaží přispět do veřejné diskuse svými zkušenostmi a návrhy. Při své práci se snažíme uplatňovat koncepci, která je společná pro organizaci SOS dětské vesničky na celém světě: ke každému dítěti přistupujeme individuálně od přijetí dítěte do rodinné péče v SOS dětské vesničce podporujeme emoční stabilitu, sociální a životní dovednosti, vzdělávání a postoj k práci respektujeme každé dítě - jeho původ, biologickou rodinu, vyznání podporujeme soužití v náhradních SOS rodinách každé dítě připravujeme na osamostatnění

5 Rozvoj národního sdružení V roce 2005 bylo přijato do SOS rodin 28 dětí. Do SOS dětské vesničky Medlánky přišlo 18 dětí a do SOS dětské vesničky Chvalčov 10 dětí. Ve všech případech se jednalo o sourozence dvou, tří a čtyřčlenné skupiny. Ve většině případů (25) se jednalo o děti, které byly vedeny v registru Ministerstva práce a sociálních věcí tedy o děti, které byly bezúspěšně nabízeny ve všech krajích republiky ke zprostředkování pěstounské péče. Potvrdilo se nám, že právě pro sourozenecké skupiny je nejobtížnější nalézt náhradní rodinu což je dlouhodobá zkušenost. V roce 2005 probíhaly dva psychosociální výcviky (jaro a podzim) celkem pro 13 uchazeček, které předchází vždy Přípravnému kurzu pro budoucí SOS matky pěstounky. Do jarního přípravného kurzu nastoupil tři kandidátky, dokončily dvě, jedna začala pracovat jako matka pěstounka a přijala čtyři děti, druhá zatím pracuje jako teta. Do podzimního kurzu nastoupily dvě kandidátky, jedna se rozhodla z SOS odejít, druhá nastoupí jako teta. Podpora profesionálního rozvoje V roce 2005 jsme vypracovali program Podpory SOS matkám pěstounkám. V jeho rámci jsme pokračovali v programu trvalého vzdělávání. Setkání proběhla v únoru, březnu a dubnu (komunikační semináře). Dále probíhala pravidelná supervize týmu vesniček včetně SOS matek pěstounek. Zajistili pravidelná měsíční setkávání s psychology v jednotlivých vesničkách na aktuální témata týkající se výchovných problémů a poruch učení dětí v pěstounské péči a jiná témata z oblasti náhradní rodinné péče. V roce 2005 Sdružení SOS dětských vesniček aktivně spolupracovalo na úrovni MPSV i Krajských pracovišť v oblasti zprostředkování pěstounské péče pro děti vedené v registru dětí vhodných pro náhradní rodinnou péči. Přes veškeré výhrady ke konceptu SOS dětských vesniček jsme umístili v roce dětí, které byly opakovaně nabízeny do individuální pěstounské péče a nepodařilo se pro ně náhradní rodinu nalézt. Potvrzuje se, že po adopci a individuální pěstounské péči, popřípadě krátkodobé péči, zůstává péče v SOS rodinách dobrou možností a kvalitní alternativou ústavní péče. Mezinárodní organizace SOS dětských vesniček SOS-Kinderdorf International definovala pro svou další činnost a rozvoj osm Strategických iniciativ. Na základě naší činnosti v roce 2005 byly pro rok 2006 stanoveny tyto: DLOUHODOBÁ NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE O POTŘEBNÉ DĚTI: RAZIT CESTU (SI 1) PREVENCE OPOUŠTĚNÍ DĚTÍ: POSÍLENÍ RODINY (SI 2) OBECNÉ UZNÁNÍ SOS MODELU RODINNÉ PÉČE O DÍTĚ A PROFESE SOS MATKY-PĚSTOUNKY (SI 5) ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ (SI 8)

6 ROZVOJ FINANCOVÁNÍ (SI 3) SILNÁ NÁRODNÍ SDRUŽENÍ (SI 6) SPOLUÚČAST A PARTNERSTVÍ (SI 4) JINÉ CÍLE Důležitá rozhodnutí předsednictva přijatá v průběhu roku 2005 Předsednictvo schválilo Zprávu o činnosti a hospodaření za rok 2004 Předsednictvo schválilo dokument Podmínky pobytu biologického dítěte SOS matky pěstounky v SOS rodině - vesničce Předsednictvo schválilo prodej rodinného domu ve Slavkově prostřednictvím realitní kanceláře Zvonek Předsednictvo jmenovalo do funkce SOS matky pěstounky paní Ivanu Malypetrovou a paní Moniku Benešovou. Předsednictvo schválilo příspěvek na nájemné pro rodinu mimo vesničku. Předsednictvo přijalo úsporná opatření týkající se dočasného utlumení činnosti v SOS dětské vesničce Doubí. Předsednictvo schválilo nové sídlo organizace U Prašného mostu 50, Praha-Hrad Předsednictvo schválilo návrh rozpočtu pro rok 2006 Předsednictvo schválilo Strategický plán sdružení pro rok 2006

7 Shrnutí činnosti v roce Dlouhodobá náhradní péče pro potřebné děti (SI 1) Pokračovali jsme s individuálními plány rozvoje jednotlivých dětí ve všech zařízeních, plány se staly součástí péče a podpory poskytované dětem a mladým lidem v SOS dětských vesničkách a na Komunitě mládeže. Do SOS DV Medlánky bylo přijato 18 dětí a do SOS DV Chvalčov 10 dětí. Zajistili jsme podporu při přechodu 3 dětí z jedné rodiny do druhé (odchod pěstounky) Do programu polozávislého bydlení v Brně se zapojili 2 mladí lidé. Zahájili jsme zavedení manuálu (standardů péče SOS) v SOS dětské vesničce Medlánky (práce výboru). V SOS DV Chvalčov proběhl již III.modul vyhodnocení Plánu vesničky. 2. Rozvoj lidských zdrojů (SI 8) V SOS dětské vesničce Doubí proběhly dva kurzy pro nové SOS matky pěstounky. Zúčastnilo se 5 kandidátek, kurz dokončily dvě, dvě nastoupily jako tety. Výcvik by pořádán v rozsahu 390 hodin. Byl aplikován Program podpory pro SOS matky pěstounky, zaměřený na vzdělávání, relaxaci, finanční podporu. Proběhl výcvik rodinných asistentek - v rámci Kurzu. Byla zajištěny supervize (team + SOS matky pěstounky + individual pro vedoucí zařízení) Proběhl psychosociální výcvik pro 13 kandidátek Průběžně probíhá kampaň na získání nových kandidátek (regionální a celostátní tisk) 2. Zvyšovat lokální příjmy prostřednictvím FR aktivit (SI 3) Spolupráce s médii Celkem 8x byly odvysílány reportáže z SOS dětské vesničky Medlánky na kabelové televizi a regionálním vysílání TV Prima, 2x reportáž na ČT 1 Dobré ráno(vánoční aktivity). Prezentace SOS dětské vesničky jako zajímavého sociálního projektu se promítla v pořadu Šumná města. SOS dětská vesnička Doubí byla negativně prezentována v dokumentu ČT 1. V rádiích proběhlo 6 reportáží a rozhovorů - Prezentace SOS dětských vesniček v rámci inzerce bankovního konta proběhla v celostátní MF Dnes, Blesk, Lidové noviny, Magazín Lidových novin, Halo noviny, v časopisech Euro, Reflex a livestylových časopisech (např. Marianne, Jackie, Apetit atp.) pro prodej Láskyplných tašek ve prospěch SOS. Tašky byla prodávány v celé síti obchodů Envy, Accesorize, Mothercare, Next, Baťa, Marionnaud, Mag Elektro a dalšíprodej dosud v některých obchodech běží - Prezentace SOS dětských vesniček dále proběhla v denících MF Dnes, Metro, Deníky Bohemia, Deníky Moravia,, Rovnost, Karlovarské noviny. PR aktivity - Pořádali jsme jednu tiskovou konferenci v lednu, kde jsme prezentovali aktivity roku 2004 a výhled do roku Při všech významných akcích byli pozváni novináři (zahájení prodeje tašek, Vánoční stromy) - Důležité FR aktivity - Zpravodaj SOS dětských vesniček byl distribuován 3x ročně, vždy na adres.

8 Příjem za rok 2005: Kč - Kampaň z roku 1999 Dialog Direct přímé oslovení Příjem za rok 2005: Kč - Vánoční direct mail (vánoční pošta) rozesílání dopisů proběhlo na konci listopadu a v prosinci rozesílka byla strukturována jinak, počet respondentů byl (polovina počtu roku 04). Příjem k : Kč - Finanční dary od firem i jednotlivců Příjem za rok 2005: Kč - Podpora (sbírka) na podporu SOS dětských vesniček na Jižní Moravě Příjem za rok 2005: Kč Další akce - Proběhlo již čtrnácté Slavnostní rozsvícení Vánočního stromu Pražského hradu. Součástí ceremoniálu byl i slavnostní večer pro rodiny z SOS dětských vesniček a děti z domova Zbuch. Akce byla pořádána ve spolupráci se Správou Pražského hradu a Hradní stráží ČR pod záštitou paní Livie Klausové. Největšími dárci byli: ČSOB Investiční společnost, Leiser Největší finanční dar, který sdružení obdrželo v roce 2005 byl 1 milion Kč od hráčů a členů fotbalové reprezentace ČR A z výplaty EURO V rámci této spolupráce s Českomoravským fotbalovým svazem se děti z SOS dětské vesničky zúčastnily celoročního sportovního projektu za účasti hráčů reprezentace A. Obdrželi jsme jednu čtvrtinu výtěžku z již tradiční sbírky pod Těsnohlídkovým vánočním stromem v Brně, kterou pořádal Český červený kříž. 4. Rozvoj standardů práce a koncepční činnost (SI 6) Byl vypracován Koncept pro polozávislé bydlení - připomínkovaná verze Byl vypracován Manuál pro práci předsednictva pracovní verze 5. Prevence opuštění dítěte Navázali jsme spolupráci s organizací Střep, zabývající se sanací biologické rodiny. Hledáme jsme možnosti spolupráce s Krajským úřadem Karlovarského kraje a zároveň možnosti využití uvolněné kapacity v SOS dětské vesničce Doubí. Projekt nebyl dokončen a připravuje se pro rok Uznání SOS modelu rodinné péče a profese SOS matky pěstounky ( SI 5) Zapojili jsme se do projektu Quality4children, zúčastnili jsme se mezinárodního kongresu v Gmundu 7. Rozvíjet spolupráci se státními a nestátními organizacemi, posílit postavení SOS systému náhradní rodinné péče ( SI 4) Snažili jsme se svými připomínkami přispět k navrhované novele Zákona o sociálně právní ochraně dětí a mládeže, zúčastnili jsme se společných schůzek na Ministerstvu práce a sociálních věcí Velmi se nám osvědčila úzká spolupráce s Krajskými úřady a MPSV při přijímání dětí a zařazování do registru pěstounů, poskytování informací o aktivitách SOS dětských vesniček. Tuto spolupráci chceme dále rozvíjet.

9 Snažili jsme se také rozvíjet spolupráci s dalšími organizacemi. Osvědčila se nám spolupráce v rámci přípravného kurzu např. Střep sanace biologické rodiny,, Dům rodin Smečno vychova k rodičovství, Podané ruce prevence závislostí atd.) Pokračovali jsme v aktivitách koalice za odstranění překážek individuálního dárcovství (jednání s bankovní asociací) Další úkoly Byla dokončena plánovaná rekonstrukce 5ti domů v SOS DV Chvalčov, 3 domy byly vybaveny nábytkem V SOS DV Chvalčov nastoupila sociální pracovnice, v SOS DV Medlánky druhý pedagog. Cíle pro rok 2006 DLOUHODOBÁ NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE O POTŘEBNÉ DĚTI: RAZIT CESTU (SI 1) Musíme zajistit, aby vše co děláme, bylo přínosem pro každé dítě přijaté do SOS dětské vesničky. 1.1 Přijmeme plánovaný počet dětí Vyjasníme kompetence v SOS DV Medlánky a Doubí Spolupracujeme s Ministerstvem sociálních věcí pravidelně zasíláme aktuální informace Spolupracujeme s Krajskými odbory sociální péče v podpoře přijímacího procesu Pravidelně vyhodnocujeme období adaptace v nových rodinách a připravujeme na příjem dalších dětí Pravidelně aktualizujeme plán přijímání dětí Jednou v roce vyhodnocujeme proces přijímání dětí 1.2 Individuální plány rozvoje jsou základem pedagogické činnosti u dětí a mládeže Organizujeme workshopy zaměřené na podporu všech SOS matek pěstounek, aby celý proces plánování rozvoje mohly vést Připravujeme semináře pro pracovníky vesniček a SOS matky pěstounky vyhodnocení a zjednodušení procesu individuálního plánovaní rozvoje, kompetence 1.5 Plníme programy péče o mládež, podporujeme děti prostřednictvím pedagogických aktivit v procesu osamostatňování Organizujeme program 12+ pro děti v SOS DV Medlánky příprava na přechod do KM Vyhodnocujeme program Polozávislé bydlení v Doubí a Brně Máme vypracovánu národní koncepci Polozávislého bydlení Máme připravenu národní koncepci bydlení financování Spolupracujeme na mezinárodním programu emoční stability 1.7 Pokračujeme v implementaci manuálu SOS DV Máme vyhodnocen akční plán pro DV Medlánky + opatření Proběhne druhá fáze implementace v SOS DV Chvalčov

10 PREVENCE OPOUŠTĚNÍ DĚTÍ: POSÍLENÍ RODINY (SI 2) Jsme si vědomi toho, že je pro děti problémem, když musí vyrůstat mimo svou biologickou rodinu. Jsme připraveni pomáhat těmto dětem. Ale zároveň chceme těmto situacím předcházet jak jen je to možné. 2.1 Realizace doplňkového projektu v rámci SOS DV Máme vybránu lokalitu pro projekt Máme ověřené možností dle úprav nového zákona Zahajujeme přípravu vlastního projektu (ve spolupráci s organizací Střep - know how) Máme zajištěn průběh školení (soc, SOSM) organizovaného organizací Střep 2.2 Výměna zkušeností Zorganizujme výlet do Maďarska krátkodobá pěst.péče OBECNÉ UZNÁNÍ SOS MODELU RODINNÉ PÉČE O DÍTĚ A PROFESE SOS MATKY-PĚSTOUNKY (SI 5) Jsme si vědomi našich silných stránek. Chceme usilovat o to, aby veřejnost chápala a akceptovala SOS jako spolehlivého partnera v oblasti náhradní péče o dítě. 5.1 Budeme se aktivně podílet na nové verzi zákona o ochraně práv dětí a mládeže Budeme se účastnit relevantních setkání jak na ministerstvu tak i v rámci jiných nevládních organizací V SOS DV Medlánky zorganizujeme seminář pro sociální pracovníky i ostatní nevládní organizace Proběhne informativní schůzka nad podmínkami akreditace Pokud to bude možné připravíme žádosti ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ (SI 8) Organizace to jsou především lidé. Podpora a rozvoj lidského potenciálu znamená rozvoj celé organizace nové SOS matky pěstounky v SOS DV Chvalčov a 6 kandidátek (plán 2006) Organizujeme tiskovou kampaň, která nám má pomoci získat nové kandidátky pro SOS DV Doubí Pořádáme dva 3měsíční kurzy pro kandidátky (Chvalčov a Doubí) 8.2 Realizace rozvoje podpůrného programu pro SOS matky pěstounky Máme společně vyhodnocený program realizovaný v roce opatření Zahájena příprava programu podpory rodiny koncept (supervize) 8.3 Implementace manuálu lidských zdrojů Máme připraven personální audit na rok Máme identifikovány překážky a zahajujeme zpracování plánu rozvoje 8.4 Příprava zaměstnanců pro SOS DV Doubí Zahájen konkurz na pozici ŘV

11 ROZVOJ FINANCOVÁNÍ (SI 3) Dobré úmysly mohou být realizovány pouze tehdy, budeme-li k tomu mít dostatek prostředků musíme vybudovat stabilní systém financování, který není závislý na jediném zdroji. 3.1 Zvýšíme příjem z místních zdrojů o 15 % (min. o 5 %) Realizujeme schválený plán FR Průběžně testujeme možnosti příjmů formou grantů definujeme společně Máme zjištěny možnosti fundraisingu typu F2F (Morava) 3.2 Zvýšíme příjem v podobě věcných darů Uspořádáme setkání vedoucích zařízení zabývající se podporou věcných darů na úrovni jednotlivých zařízení Identifikujeme možnosti získání věcných darů v rámci příslušných rozpočtů 3.3 Identifikujeme další možnosti získávání přátel a sponzorů na lokální úrovni Máme zjištěnu situaci na jižní Moravě (Brno) hotely, společnosti, F2F SILNÁ NÁRODNÍ SDRUŽENÍ (SI 6) Silné a motivované předsednictvo sdružení zajišťuje profesionální vedení organizace a samo se dále rozvíjí. 6.1 Podporujeme rozvoj předsednictva Proběhne diskuse nad manuálem národních sdružení Proběhne schválení a následná implementace manuálu předsednictva národního sdružení Je zajištěna zpětná vazba z různých pozic ve sdružení 6.2. Budeme podporovat plánovací proces Máme vytvořen a definován plánovací cyklus Proběhne schůzka pro strategický plán Budeme pravidelně hodnotit Máme definovány jednotlivé oblasti hodnocení Je svoláno 1 hodnotící setkání ročně Máme definovány priority pro plán na rok Pokusíme se o ustanovení jednotné korporativní identity Máme zpravována pravidla pro prezentaci organizace, kterými by se měli řídit všichni pracovníci (externí, interní komunikace) Proběhne workshop pro zařízení SOS SPOLUÚČAST A PARTNERSTVÍ (SI 4) Můžeme znásobit naše silné stránky ve spolupráci s ostatními společně můžeme více a lépe pomáhat tam, kde je potřeba. 4.1 Spolupráce s krajským úřadem v Karlových Varech Smlouva o spolupráci mezi sdružením SOS a dětským domovem Ostrov týkající se dvou domů v SOS DV Doubí 4.2 Musíme posilovat povědomí o koncepci péče v SOS u ostatních institucí zabývajících se péčí o dítě budovat síť Příprava a rozesílání materiálu Kdo je SOS v ČR Organizace dní otevřených dveří v SOS DV 4.4 Spolupráce s ostatními nevládními organizacemi při odstraňování překážek v jednotlivých FR Členství v koalici za snížení poštovních a bankovních poplatků

12 JINÉ CÍLE A.1 Realizujeme plán spolupráce s SOS páry v SOS DV A.1.1 Připravíme podmínky a kritéria přijetí párů A.1.2 Otevřeme diskusi na úrovni jednotlivých zařízení A.1.3 Začneme s náborem A.2 Budeme rozvíjet řízení a komunikaci A.2.1 Zorganizujeme seminář komunikace a sdílené hodnoty (externí podpora) 1.3. ČASOVÝ PLÁN DULEŽITÝCH AKCÍ V ROCE 2006 LEDEN ÚNOR BŘEZEN DUBEN KVĚTEN ČERVEN ČERVENEC SRPEN ZÁŘI Tisková konference Zasedání předsednictva Supervizní setkání týmů Setkání managementu Supervizní setkání ředitelů a týmů Národní audit Zasedání předsednictva Setkání managementu Zasedání předsednictva Zasedání Valné hromady Strategický návrh rozpočtu 2007 Společné vyhodnocení odborných činností Supervizní setkání ředitelů a týmů Prázdninové aktivity Snídaně s novináři Prázdninové aktivity Setkání managementu Zasedání předsednictva Supervizní setkání ředitelů Setkání národních ředitelů Den otevřených dveří vesniček ŘÍJEN Předložení rozpočtu pro rok 2007 Plán Supervizní setkání týmů LISTOPAD PROSINEC Setkání managementu Zasedání předsednictva Vánoční sbírky, kampaň

13 ČÁST 2 STATISTICKÝ PŘEHLED

14 ČÁST 3 ZPRÁVY ZE ZAŘÍZENÍ

15 SOS DĚTSKÁ VESNIČKA DOUBÍ V roce 2005 žilo ve vesničce pět SOS matek pěstounek, které měly ve své péči 15 dětí. Jedna rodina se v průběhu léta odstěhovala do SOS dětské vesničky Medlánky. Jedna SOS matka pěstounka se rozhodla ukončit výkon pěstounské péče a z organizace odejít. Její tři děti byly svěřeny do péče jiné SOS matce pěstounce a přešly také do Medlánek. Další rodina - se třemi dětmi se ke konci roku přestěhovala do bytu v dosahu SOS dětské vesničky. Ve vesničce tak zůstaly dvě rodiny jedna pěstounka s 5ti dětmi a jedna pěstounka se třemi dětmi (ta nemá smlouvu se sdružením a je v současné době individuální pěstounkou). Z ekonomických důvodů bylo rozhodnuto o dočasném utlumení činnosti (přibližně na rok). Kromě jedné rodiny bude vesnička dočasně sloužit 18ti dětem z dětského domova Ostrov a jako tréninkové středisko mezinárodní organizace SOS Kinderdorf International. Děti navštěvují základní školy, dvě dívky a chlapec studují na středních školách oděvní průmyslovou školu, střední školu managementu učební obor kuchař. Personální oblast SOS matky pěstounky měly k dispozici pro vlastní potřeby psychologa a psychoterapeuta, o skupinovou práci zájem neprojevily, některé však využily možnost individuálních sezení. Proběhlo supervizní setkání SOS matek pěstounek a týmu s externím konzultantem. Pravidelně probíhalo vzdělávání SOS matek pěstounek pořádané SOS dětskou vesničkou a byla realizována tato témata: Jednotlivé etapy vývoje dítěte se zaměřením na problematiku dětí v náhradním rodinném prostředí Závislost jako následek nezvládnutého experimentu Šest pilířů komunikace Ve všech případech bylo vzdělávání vedeno formou pracovní dílny. SOS matky pěstounky měly možnost individuálně se vzdělávat, to využívá pouze jedna formou vysokoškolského studia. Možnost individuální relaxační a rehabilitační aktivity využily pouze dvě SOS matky pěstounky. Oblast pedagogické práce SOS dětská vesnička pro podporu školní práce zajišťovala doučování v jazyce anglickém, v matematice, pravidelné vzdělávání v práci s PC /pro děti i SOS matky pěstounky /. Byla zajištěna logopedická a speciálně pedagogická péče. Velká pozornost byla věnována komplexní a cílené podpoře výuky komunikačních dovedností /formou skupinových a individuálních sezení/. Dále SOS dětská vesnička umožňovala dětem účast v rybářském a pracovním kroužku. Pod vedením pedagoga pokračovalo Multimediální studio, výsledkem jeho práce je vydávání vesničkového zpravodaje..

16 Z uskutečněných celovesničkových akcí je možno krom pravidelného sportování v areálu SOS DV /bruslení, míčové hry/ možno uvést: - celodenní cyklistické výlety - vycházky do lesa - plavba na lodích - vesničkový turnaj ve stolním tenise - zážitkový a relaxační víkend - Mikulášské divadelní představení, nadílka a rozsvícení vánočního stromu v Praze - vánoční matiné Jiné aktivity SOS DĚTSKÁ VESNIČKA CHVALČOV V roce 2005 pracovalo v SOS dětské vesničce Chvalčov šest SOS matek pěstounek, které měly v péči celkem 28 dětí ve věku od 5 do 16 let ( včetně 1 dívky pod 18 let dojíždějící na KM ). Z těchto šesti SOS matek pěstounek odešla jedna pěstounka se čtyřmi dětmi v průběhu letních prázdnin. Nyní má děti v individuální pěstounské péči. Během roku dvě pěstounky z kurzu začaly vykonávat pěstounskou péči v rámci SOS DV Chvalčov (v květenu a prosinci) a do SOS DV Chvalčov bylo přijato deset nových dětí. Z toho čtyři sourozenci - chlapec a děvče předškolního věku a dva chlapci školního věku k jedné matce pěstounce, dva chlapci předškolního věku k druhé matce pěstounce a čtyři dívky - jedna předškolního a tři mladšího školního věku ke třetí matce pěstounce. Stav k tedy je 5 pěstounek pečujících o 24 dětí ( včetně 1 dívky na KM a bez vlastní dcery J.Janušové). Děti navštěvovaly základní a mateřské školy, jeden chlapec studuje na gymnáziu, jedna dívka byla přijata na SOU potravinářské a služeb ( učební obor kuchařka ) Školní úspěšnost byla dobrá. Pedagogické aktivity doučování a podpora školní přípravy byly zajištěny vesničkovými pedagogy a externisty pracovně-řemeslný kroužek pro chlapce i děvčata seznamoval s různými pracovními postupy a zacházením s nářadím. Děti se podílely se na drobných opravách v SOS dětské vesničce. rozvoj talentů a nadání probíhal formou kroužků. V hudebním kroužku si děti vyzkoušely hru na kytaru, flétnu, keybord). V rámci vesničky byla zajištěna výuka angličtiny. Dále probíhal sportovní, výtvarný a divadelní kroužek. Ve sportovním kroužku se děti seznamovaly s kolektivními míčovými hrami, lezením na umělé lezecké stěně. Pozornost byla věnována i pojmům Sportovní chování a hrát Fair play. V rámci výtvarného kroužku se děti seznamovaly s nejrůznějšími technikami a zpracováním výtvarných materiálů.

17 Vesničkový divadelní kroužek během roku nastudoval divadelní představení Hurvínkovo strašidýlko. Na závěr roku si pedagogové s dětmi připravili Vánoční hru, do které byly zapojeny i děti, které divadelní kroužek nenavštěvují. V rámci pedagogické práce byl ve vesničce aplikován výchovný program dle Etické výchovy pro všechny věkové kategorie (předškolní děti Školička, I.stupeň základní školy Turisťáček, II.stupeň základní školy -KAZ). Pro děti se v době jarních prázdnin podařil zajistit týdenní lyžařský pobyt ve Vysokých Tatrách na Slovensku. V létě děti prožily krásných 14 dnů u jezera Caldonazzo v Itálii.V dětském táboře se dětem velmi líbilo, byl pro ně vytvořen pestrý program. Všechny školou povinné děti se zúčastnily Expedice což byly víkendové akce zážitkové pedagogiky. V rámci volnočasových aktivit vesnička spolupracovala s organizací Archa, která pořádá týdenní i víkendové pobyty. Dále děti navštívily Skanzen lidové architektury v Rymicích, divadelní představení, podílely se na programu velkého maškarního plesu v rámci obce a také maškarního lyžování, jež SOS DV připravila pro veřejnost. Mladší děti měly možnost hrát divadlo s profesionálními divadelníky z divadla Archa( Praha ), kteří s nimi strávili celý jeden listopadový víkend. Starší děti byly pozvány týž víkend do KM v Brně. Personální oblast: V uplynulém roce proběhly supervize v první části jen pro SOS matky pěstounky, v druhé části pro celý tým vesničky. Pravidelně každý měsíc se SOS matky pěstounky scházely s vesničkovým psychologem. Při setkáních se zaměřovaly na řešení aktuálních problémů či různých důležitých témat z oblasti výchovy a náhradní rodinné péče. V říjnu nastoupily do SOS DV Chvalčov dvě absolventky kurzu z Doubí jedna přijala děti, druhá zatím pracuje jako v rodinách jako teta. 28. listopadu nastoupily do SOS DV ve Chvalčově dvě kandidátky z kurzu pěstounek, v rámci praktické části kurzu. Zajímavé setkání pro matky pěstounky proběhlo v Komunitě mládeže v Brně. Týkalo se matek pěstounek, které připravují své děti na přechod z vesničky do Komunity mládeže v Brně. Byly seznámeny s chodem KM a dále měly možnost diskuse s individuální pěstounkou jež má velké zkušenosti s osamostatňováním rómských dětí z náhradní rodinné péče. V průběhu celého roku pokračoval proces zavádění Manuálu SOS dětských vesniček (standardy definující dobré fungování vesničky s popisem jednotlivých kompetencí a odpovědností) za podpory pedagogického poradce W.Kowalskeho z Polska, který SOS DV ve Chvalčově v červnu navštívil a celý proces zavádění Manuálu společně s ředitelem a ostatními pracovníky SOS DV zhodnotil. Celý rok také ve vesničce pracoval Výbor vesničky jako poradní orgán ředitele složený ze zástupců zaměstnanců a SOS matek pěstounek.

18 SOS DĚTSKÁ VESNIČKA MEDLÁNKY V roce 2005 se všechny domy vesničky zaplnily rodinami. Přišly dvě nové matky pěstounky a jedna se přestěhovala z SOS dětské vesničky v Doubí. Z Doubí k nám přišla matka pěstounka se čtyřmi dětmi, vznikly dvě úplně nové rodiny, kde v každé jsou tři děti. Do stávajících rodin v průběhu roku 2005 přibylo celkem 15 dětí. Na konci roku 2005 bylo v SOS DV v Brně Medlánkách 10 matek pěstounek a 46 dětí. Během celého roku proběhlo mnoho společných akcí nejrůznějšího druhu, jakými byla například zdravověda pro děti, společný víkend v Brně s dětmi i s kolegy z SOS dětské vesničky ve Chvalčově, oslava dětského dne v Dalešicích, návštěva lanového centra, oslavy Dne Země na hradě Veveří apod. Děti také navštívily několik muzejních výstav a kulturních památek. V průběhu celého roku se děti pravidelně setkávaly na skupinových kroužcích rozdělených podle věku. Od začátku školního roku 2005/2006 začala také fungovat skupina pro děti nad 12 let. Zájemci se účastnili výtvarného kroužku, grafomotorického kroužku, rybářského kroužku či dílenských prací. O jarních prázdninách jsme byli na týdenním pobytu v Křižanov, kde proběhla celotáborová hra inspirovaná příběhem o pokladu Rytířů a dam Osmi ctností. Aby všichni nalezli tento poklad, musel každý splnit úkoly prokazující jeho či její moudrost, odvahu, sílu, obratnost, schopnost pomáhat druhým, schopnost vytvářet a vnímat krásu a schopnost být vděčný. O letních prázdninách proběhly dva tábory. První dva týdny v srpnu jsme strávili v mezinárodním táboře SOS Kinderdorf International v italském Caldonazzu, kde děti bydlely v bungalovech a ve stanech a užívaly si nádherného horského jezera, kouzelné přírody i mnoha aktivit, které byly v rámci kempu dětem nabídnuty. Měly také (včetně pedagogického doprovodu) možnost setkat se spoustou dětí z vesniček z nejrůznějších zemí Evropy. Třetí srpnový týden patřil táboru v Kořenci, který přenesl všechny účastníky do dob zlaté horečky v Dawson City. Děti musely nejprve získat potřebné zlatokopecké dovednosti, projít zkouškami a obdržet zlatokopeckou koncesi a teprve poté vypukl ten pravý hon za zlatými nugety. Se začátkem školního roku přibyly dětem školní povinnosti, ale také další zajímavé aktivity a setkání. Několikrát proběhla keramická i výtvarná dílna, ve které si děti mohly vyrobit například vánoční ozdoby či adventní věnce. Na konci roku v předvánočním čase proběhla vánoční besídka, kde si děti společně u vánočního stromečku mohly zazpívat kolegy, vyzkoušet staré vánoční zvyky či se potěšit s dárky, které pod stromkem našly. To vše předtím, než oslavily Vánoce v rodinách. Tým vesničky se v roce 2005 rozrostl o nového pedagoga a tři rodinné asistentky. Na místech správce a sekretářky se objevili noví zaměstnanci. Pravidelně se konaly Porady matek a

Sdružení SOS dětských vesniček, Česká republika E-mail. vesnicky@sos-vesnicky.cz U Prašného mostu 50

Sdružení SOS dětských vesniček, Česká republika E-mail. vesnicky@sos-vesnicky.cz U Prašného mostu 50 Sdružení SOS dětských vesniček, Česká republika E-mail. vesnicky@sos-vesnicky.cz U Prašného mostu 50 website.www.sos-vesnicky.cz 119 00 Praha - Hrad Česká republika Tel. 420/2/24373546 Fax. 00420/2/3115452

Více

Sdružení SOS dětských vesniček, Česká republika E-mail. vesnicky@sos-vesnicky.cz Vikářská 2

Sdružení SOS dětských vesniček, Česká republika E-mail. vesnicky@sos-vesnicky.cz Vikářská 2 Sdružení SOS dětských vesniček, Česká republika E-mail. vesnicky@sos-vesnicky.cz Vikářská 2 Website.www.sos-vesnicky.cz 119 00 Praha - Hrad Česká republika Tel. 00420/2/24373546 Fax. 00420/2/3115452 VÝROČNÍ

Více

Sdružení SOS dětských vesniček, Česká republika E-mail. vesnicky@sos-vesnicky.cz Vikářská 2

Sdružení SOS dětských vesniček, Česká republika E-mail. vesnicky@sos-vesnicky.cz Vikářská 2 Sdružení SOS dětských vesniček, Česká republika E-mail. vesnicky@sos-vesnicky.cz Vikářská 2 Website.www.sos-vesnicky.cz 119 00 Praha - Hrad Česká republika Tel. 00420/2/24373546 Fax. 00420/2/3115452 VÝROČNÍ

Více

Výroční zpráva za rok 2010 Zpracoval:

Výroční zpráva za rok 2010 Zpracoval: Výroční zpráva za rok 2010 Zpracoval: Národní tým Sdružení SOS dětských vesniček www.sos-vesnicky.cz Červen 2011 Obsah Slovo úvodem... 1 1 NAŠE POSLÁNÍ... 2 2 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SDRUŽENÍ... 3 2.1 Valná

Více

Evangelické církve metodistické

Evangelické církve metodistické Evangelické církve metodistické Výroční zpráva 2004 STŘEDISKO KŘESŤANSKÉ POMOCI EVANGELICKÉ CÍRKVE METODISTICKÉ» str. 3 STŘEDISKO KŘESŤANSKÉ POMOCI NADĚJE PRO ŽIVOT JIHLAVA» str. 8 Čajkovského 9, 586 01

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 ZPRACOVÁNO PODLE POKYNŮ PRO STÁTNÍ DOTACE

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 ZPRACOVÁNO PODLE POKYNŮ PRO STÁTNÍ DOTACE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 ZPRACOVÁNO PODLE POKYNŮ PRO STÁTNÍ DOTACE Název a sídlo organizace Středisko náhradní rodinné péče o.s. Jelení 91, 118 00 Praha 1 IČ: 60457937 Datum vzniku: 12. 9. 1994 Datum

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA STŘEDISKO NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE O. S. ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA STŘEDISKO NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE O. S. ROK 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA STŘEDISKO NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE O. S. ROK 2010 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 (zpracováno dle metodických pokynů pro státní dotace na rok 2010) Název a sídlo organizace Středisko náhradní

Více

Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Slepota odděluje člověka od věcí, hluchota od lidí. Helena Kellerová hluchoslepá spisovatelka a publicistka Vážení přátelé, ráda

Více

Výroční zpráva 2012. Salesiánské kluby mládeže

Výroční zpráva 2012. Salesiánské kluby mládeže Výroční zpráva 2012 Salesiánské kluby mládeže Sídlo: Salesiánské kluby mládeže Kobyliské nám. 1000/1 182 00 Praha 8 Kobylisy IČ: 65398599 Číslo účtu: 1171059001/5500 Rada sdružení: Marek Sklenář Petr Vaculík

Více

STŘEDISKO KŘESŤANSKÉ POMOCI. SKP HOPO, STŘEDISKO KŘESŤANSKÉ POMOCI HORNÍ POČERNICE str. 30. KOMUNITNÍ CENTRUM MAJÁK str. 38

STŘEDISKO KŘESŤANSKÉ POMOCI. SKP HOPO, STŘEDISKO KŘESŤANSKÉ POMOCI HORNÍ POČERNICE str. 30. KOMUNITNÍ CENTRUM MAJÁK str. 38 EVANGELICKÉ CÍRKVE METODISTICKÉ STŘEDISKO KŘESŤANSKÉ POMOCI EVANGELICKÉ CÍRKVE METODISTICKÉ str. 4 STŘEDISKO KŘESŤANSKÉ POMOCI NADĚJE PRO ŽIVOT JIHLAVA str. 11 SKP HOPO, STŘEDISKO KŘESŤANSKÉ POMOCI HORNÍ

Více

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 Základní škola Židlochovice, Tyršova 611 okres Brno-venkov, příspěvková organizace Ing. Jana Králová říjen 2010 Vlastní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 2 Výroční zpráva o činnosti Dětského domova Zlín V souladu s ustanovením 10, odst. 3, zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 2 Výroční zpráva o činnosti Dětského domova Zlín V souladu s ustanovením 10, odst. 3, zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 Fakultní škola Pedagogické fakulty University Karlovy telefon : 267 310 706, e-mail: skola@lobkovicovo.cz, www.lobkovicovo.cz IČ:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Úvod V souladu s ustanovením 10, odst. 3, zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), v platném znění,

Více

finanční zdroje pro rozjezd nových projektů, Výkaz zisku a ztráty Petr Lužný Národní ředitel 2 3

finanční zdroje pro rozjezd nových projektů, Výkaz zisku a ztráty Petr Lužný Národní ředitel 2 3 výroční zpráva 2013 OBSAH Úvod 3 Děkujeme 4 Naše cíle.................................... 5 Historie SOS dětských vesniček........................ 8 Mezinárodní organizace SOS Children s Villages International

Více

Evangelické církve metodistické

Evangelické církve metodistické Evangelické církve metodistické VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 STŘEDISKO KŘESŤANSKÉ POMOCI EVANGELICKÉ CÍRKVE METODISTICKÉ str. 3 5 STŘEDISKO KŘESŤANSKÉ POMOCI NADĚJE PRO ŽIVOT JIHLAVA str. 6 8 Čajkovského 9, 586

Více

Slepota odděluje člověka od věcí, hluchota od lidí.

Slepota odděluje člověka od věcí, hluchota od lidí. Slepota odděluje člověka od věcí, hluchota od lidí. Helena Kellerová hluchoslepá spisovatelka a publicistka Vážení přátelé, ráda bych poděkovala všem našim donátorům, dobrovolníkům, členům i klientům,

Více

tel.547381221, fax. 547250286 info@zspavlovska.cz www.zspavlovska.cz

tel.547381221, fax. 547250286 info@zspavlovska.cz www.zspavlovska.cz Základní škola Brno, Pavlovská 16, 62300 tel.547381221, fax. 547250286 info@zspavlovska.cz www.zspavlovska.cz Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2004/2005 RNDr. Miroslav Klíč ředitel školy

Více

PROJEKT NA PODPORU ROZVOJE ROMSKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ

PROJEKT NA PODPORU ROZVOJE ROMSKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PROJEKT NA PODPORU ROZVOJE ROMSKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 1.září 2003-30.června 2006 31. července 2006 Mgr. Lenka Felcmanová koordinátorka projektu Obsah: 1. Obecné informace... 3 2.

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ppooddllee 1100 ooddsstt.. 22 zzáákkoonnaa čč.. 556611//22000044 SSbb..,, oo ppřřeeddšškkoollnníím m,, vvyyššššíím m ooddbboorrnnéém m aa jjiinnéém

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 2 Výroční zpráva o činnosti Dětského domova Zlín V souladu s ustanovením 10, odst. 3, zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Opava, Rybí trh 14 příspěvková organizace, 746 01 Opava

Dětský domov a Školní jídelna, Opava, Rybí trh 14 příspěvková organizace, 746 01 Opava příspěvková organizace, 746 01 Opava V Opavě dne: 5.10. 2012 Vypracoval: Mgr. Milan Škrabal - ředitel Dětský domov postupuje dle Zásad vztahů orgánů kraje a Vyhlášky č.15/2005 Sb., kterou se stanovují

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI Komunitní středisko KONTAKT LIBEREC příspěvková organizace Obsah 1 Základní údaje o organizaci... 4 1.1 Vymezení hlavní činnosti... 4 1.2 Prostory využívané

Více

Výroční zpráva 2014 Salesiánské kluby mládeže

Výroční zpráva 2014 Salesiánské kluby mládeže Výroční zpráva 2014 Salesiánské kluby mládeže Sídlo: Salesiánské kluby mládeže Kobyliské nám. 1000/1 182 00 Praha 8 Kobylisy IČ: 65398599 Číslo účtu: 1171059001/5500 Rada sdružení: Marek Sklenář Zdeněk

Více

Výroční zpráva. o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011

Výroční zpráva. o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011 CORPORATE GRAPHICS AND COMMUNICATIONS Výroční zpráva Základní škola Javorník, okres Jeseník Školní 72 Javorník 790

Více

Výroční zpráva. Základní školy v Praze 6, Pod Marjánkou 2. školní rok 2006-2007

Výroční zpráva. Základní školy v Praze 6, Pod Marjánkou 2. školní rok 2006-2007 Výroční zpráva Základní školy v Praze 6, Pod Marjánkou 2 školní rok 2006-2007 Obsah Název školy str. 4 Zřizovatel str. 4 Charakteristika školy str. 4 Systém jazykové výuky str. 5 Vzdělávací cíle str. 5

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Vážení přátelé, dovolujeme si Vám předložit výroční zprávu Charity Frýdek Místek za rok 2013. Je v ní stručně popsáno dění loňského roku, tak jak jsme je prožívali my v naší Charitě.

Více

1. Základní údaje. e-mail: skola@zszizkov.cz www.zszizkov.cz. Zřizovatel školy: Město Kutná Hora Adresa: Kutná Hora, Havlíčkovo nám.

1. Základní údaje. e-mail: skola@zszizkov.cz www.zszizkov.cz. Zřizovatel školy: Město Kutná Hora Adresa: Kutná Hora, Havlíčkovo nám. ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽIŽKOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Obsah str. 1. Základní údaje 3 1.2. Charakteristika školy 3 1.2.1. Úplnost a velikost školy 3 1.3. Priority výchovy a vzdělávání

Více

Základní škola a mateřská škola Tomáše Ježka Ralsko Kuřívody okres Česká Lípa, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Tomáše Ježka Ralsko Kuřívody okres Česká Lípa, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Tomáše Ježka Ralsko Kuřívody okres Česká Lípa, příspěvková organizace Ralsko Kuřívody 700, IČO: 727 426 07, tel.č.: 487/ 86 34 05 www.zsamskurivody.pcsa.cz V Ý R O Č N Í

Více