Global Pre-Intermediate

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Global Pre-Intermediate"

Transkript

1 strana 1 z 6 Global Pre-Intermediate Unit 1 Individual & Society acquaintance L]DâïÉfåíåëL= známý; známá bald LÄlWäÇL= plešatý beard LÄf]ÇL= vousy; plnovous blond LÄäflåÇL= světlovlasý; světlý; blond chewing gum LípìWfÏ=Ö¾ãL= žvýkačka classmate Lâä^WëãÉfíL= spolužák colleague LâfläáWÖL= spolupracovník; kolega credit card LâêÉÇfí=â^WÇL= kreditní/úvěrová karta curly Lâ WäáL= kudrnatý; vlnitý friend LÑêÉåÇL= přítel; přítelkyně glasses LÖä^WëfòL= brýle key ring LâáW=êfÏL= kroužek na klíče lipstick LäféëífâL= rtěnka look LärâL= look like Lärâ=Dä~fâL= vypadat vypadat (look terrible - vypadat hrozně) medium-height LãáWÇf]ã=DÜ~fíL= středně velký middle-aged LãfÇä=DÉfÇwÇL= středního věku mobile phone Lã]rÄ~fä=Ñ]råL= mobilní telefon; mobil neighbour LåÉfÄ]L= soused/ sousedka overweight L]rî]ïÉfíL= nadváha; otylý; tlustý pen LéÉåL= pero; propisovačka place all over the place = LéäÉfëL= políčko (ve stolních hrách) všude in place of = místo; namísto in the first place ãólóçìêlçìê=éíå=éä~åé= Lfå=a]=Ñ Wëí=éäÉfëL= na prvním místě u mě, u tebe, u nás out of place = nezapadat; nehodící se take place LíÉfâ=éäÉfëL= přihodit se; uskutečnit se scar Lëâ^WL= jizva short LplWíL= krátký; malý (postavou) shoulder-length Lp]räÇ]=äÉÏqL= slim LëäfãL= štíhlý po ramena ( o délce vlasů) straight LëíêÉfíL= rovný; přímý touch Lí¾ípL= kontakt; dotek in touch (with sb) = keep/stay in touch (with sb)= (be~) v kontaktu být v kontaku; být ve styku lose touch (with sb) LäìWò=í¾ípL= ztratit kontakt out of touch (with sb)= twenty LíïÉåíáL= dvacet (be~) mimo kontakt in your twenties = být ve věku mezi 20. a 30. rokem umbrella L¾ãDÄêÉä]L= deštník; slunečník Young Là¾ÏL= mladý Unit 2 Eating & Drinking arm L^WãL= paže; ruka back LÄôâL= záda beer LÄf]L= pivo bitter LÄfí]L= hořký blood LÄä¾ÇL= krev bone LÄ]råL= kost bottle LÄflíäL= láhev bowl LÄ]räL= mísa; miska; šálek brain LÄêÉfåL= mozek breakfast LÄêÉâÑ]ëíL= snídaně can LâôåL= plechovka carton Lâ^WíåL= krabice (např. džusu) coffee LâflÑáL= káva; šálek kávy cola Lâ]rä]L= kola (nápoj) cook LârâL= vařit; péci se cup Lâ¾éL= šálek; hrnek dinner LÇfå]L= ear Lf]L= ucho; sluch eat LáWíL= jíst elbow LÉäÄ]rL= loket finger LÑfÏÖ]L= prst hlavní jídlo dne (večeře nebo oběd) fire LÑ~f]L= požár; oheň foot LÑríL= noha; chodidlo fresh LÑêÉpL= čerstvý; osvěžující frying pan LÑê~ffÏ=éôåL= pánev; pánvička glass LÖä^WëL= sklo; sklenice hair LÜÉ]L= vlasy hand LÜôåÇL= ruka head LÜÉÇL= hlava heart LÜ^WíL= srdce; srdeční juice LÇwìWëL= džus; šťáva kettle LâÉíäL= konvice knee LåáWL= koleno leg LäÉÖL= noha lunch Lä¾åípL= oběd (polední jídlo) milk LãfäâL= mléko mug Lã¾ÖL= hrnek muscle Lã¾ëäL= sval

2 strana 2 z 6 nail LåÉfäL= hřebík; nehet nose Lå]ròL= nos oven L¾îåL= trouba; pec; kamna salty LëlWäíáL= slaný saucepan LëlWëé]åL= pánvička; rendlík; kastrol serve Lë WîL= podávat; (mít) podání sink LëfÏâL= dřez skin LëâfåL= kůže snack LëåôâL= svačina; malé občerstvení spicy Lëé~fëfL= kořeněný; pikantní; pálivý spoon LëéìWåL= lžíce; lžička sweet LëïáWíL= sladký; příjemný taste 1 LíÉfëíL= chuť taste 2 LíÉfëíL= chutnat tea LíáWL= čaj; šálek čaje toaster Lí]rëí]L= opékač topinek water LïlWí]L= voda wine Lï~fåL= víno Unit 3 Art & Music angry LôÏÖêáL= armchair L^WãípÉ]L= křeslo audio cassette LlWÇf]r=â]DëÉíL= kazeta rozhněvaný; rozzlobený; rozčilený bored LÄlWÇL= znuděný; otrávený button LľíåL= knoflík; tlačítko carpet Lâ^WéfíL= koberec cave art LâÉfî=^WíL= jeskynní malby CD LëáW=DÇáWL= CD; kompaktní disk coffee table LâflÑf=íÉfÄäL= konferenční stolek curtain Lâ Wí]åL= závěs discover LÇfëDâ¾î]L= objevit discovered LÇfDëâ¾î]L= objevený discovery LÇfëDâ¾î]êfL= objev; zjištění; odhalení down LÇ~råL= dolů, dole DVD player LÇáW=îáW=ÇáW=éäÉf]L= DVD přehrávač eject LfDÇwÉâíL= vysunout excited LfâDë~fífÇL= fast-forward LÑ^Wëí=DÑlWï]ÇL= přetočit nedočkavý; vzrušený; rozrušený; rozčilený happy LÜôéáL= šťastný; spokojený headphones LÜÉÇÑ]råL= sluchátka just LÇw¾ëíL= teď (=právě před chvílí); právě lamp LäôãéL= lampa; svítidlo manuscript LãôåàrëâêféíL= rukopis mirror Lãfê]L= zrcátko; zrcadlo MP3 player LÉã=éáW=qêáW=éäÉf]L= MP3 přehrávač ninety Lå~fåíáL= devadesát the nineties, the 90s La]=Då~fåíáòL= devadesátá léta nought LålWíL= nula the noughties La]=DålWíáWòL= mezi lety 2000 až 2010 off LflÑL= vypnut; vypnuto old L]räÇL= starý on LflåL= zapnut; zapnuto painting LéÉfåífÏL= malba; obraz; malování; malířství pause LélWòL= pauza; zastavit; přerušit photograph LÑ]rí]Öê^WÑL= fotografie play LéäÉfL= přehrát nahrávku plug sth in Léä¾Ö=áåL= zastrčit do zásuvky; zapojit record LêÉâlWÇL= záznam; nahrávka record player LêÉâlWÇ=DéäÉf]L= přehrávač relaxed LêfDäôâëíL= odpočatý rewind LêfWDï~fåÇL= přetočit; přehrát nazpět sad LëôÇL= smutný; nešťastný scared LëâÉ]ÇL= vystrašený; vyděšený sculpture Lëâ¾äéíp]L= socha; sochařství self-portrait LëÉäÑélWíêfíL= autoportrét shelf LpÉäÑL= police; regál sketch LëâÉípL= náčrtek; skica; (komický) výstup sofa Lë]rÑ]L= pohovka; gauč statue LëíôíàìWL= socha stop LëífléL= přestat; zastavit tense LíÉåëL= napjatý tired Lí~f]ÇL= unavený; vyčerpaný undiscovered L¾åÇfDëâ¾î]ÇL= neobjevený up L¾éL= nahoru, nahoře, na video cassette LîfÇá]r=â]DëÉíL= videokazeta wall LïlWäL= stěna; zeď watch LïflípL= window LïfåÇ]rL= okno Unit 4 Hopes & Fears pozorovat; sledovat; dívat se (na) awful LlWÑäL= strašný; otřesný beautiful LÄàìWífÑäL= krásný bored LÄlWÇL= znuděný; otrávený boring LÄlWêfÏL= nudný; otravný clever LâäÉî]L= chytrý; bystrý desert LÇÉò]íL= poušť disease LÇf òáwòl= nemoc; choroba

3 strana 3 z 6 excellent LÉâë]ä]åíL= vynikající; skvělý; výborný flood LÑä¾ÇL= povodeň; potopa forest LÑflêfëíL= les; prales frightened LÑê~fíåÇL= vyděšený; vystrašený frightening LÑê~fí]åfÏL= hrozivý; hrůzu nahánějící get LÖÉíL= dostat (se), obdržet get around LÖÉí=]Dê~råÇL= obejít get away LÖÉí=]DïÉfL= odejít; uniknout get back LÖÉí=ÄôâL= vrátit se; získat zpět get together LÖÉí==í]DÖÉa]L= sejít se; dát se dohromady get up LÖÉí=¾éL= vstát (ráno z postele); postavit se handsome LÜôåë]ãL= hezký; pěkný homelessness L Üəʊ ãäəëåəël= bezdomovství hunger LܾÏÖ]L= hlad ice L~fëL= led interested Lfåíê]ëífÇL= (be ~) zajímat se interesting Lfåíê]ëífÏL= zajímavý lake LäÉfâL= jezero natural disaster Låôíp]ê]ä= ÇfDò^Wëí]L= přírodní katastrofa ocean L]rpåL= oceán; moře pollution Lé]DäìWp]åL= znečištění; zašpinění poverty Léflî]íáL= chudoba; bída; nouze relaxed LêfDäôâëíL= odpočatý relaxing LêfDäôâëfÏL= uvolňující; relaxační river Lêfî]L= řeka smart Lëã^WíL= elegantní; vkusný surprised Lë]Déê~fòÇL= překvapený surprising Lë]Déê~fòfÏL= překvapující terrible LíÉêfÄäL= hrozný; strašný terrified LíÉêfÑ~fÇL= vyděšený; vystrašený terrifying LíÉêfÑ~ffÏL= hrozivý; strašlivý; strašidelný war LïlWL= válka; boj wealthy LïÉäqáL= bohatý; zámožný well-off LïÉä=D]ÑL= zámožný; bohatý wonderful Lï¾åÇ]Ñ]äL= báječný; skvělý worried Lï¾êfÇL= ustaraný; znepokojený worrying Lï¾êffÏL= znepokojivý; znepokujicí Unit 5 Work & Leasure bonus LÄ]rå]ëL= prémie; odměna chat LípôíL= hovořit, vykládat si collect Lâ]DäÉâíL= company Lâ¾ãé]åáL= společnost sbírat; zastavit se pro; vyzvednout be on company time = být v práci (=během pracovní doby) cook LârâL= vařit; péci se dress code LÇêÉë=Dâ]rÇL= employ LfãDéälfL= zaměstnat exercise LÉâë]ë~fòL= cvičení do exercise LÇìW=DÉâë]ë~fòL= cvičit hire LÜ~f]L= najmout si formálně nebo sociálně vyžadovaný způsob oblékání interview Lfåí]îàìWL= interview; dělat interview job LÇwflÄL= zaměstnání; práce lunch Lä¾åípL= oběd (polední jídlo) ÄÉ=çå=óçìê=äìåÅÜ=ÄêÉ~â= být na obědové pauze play LéäÉfL= hrát; hra; zápas player LéäÉf]L= hráč playful LéäÉfÑäL= hravý read LêfWÇL= číst salary Lëôä]êáL= (stálý) plat sick LëfâL= nemocný; na zvracení call in sick LâlWä=áå=ëfâL= omluvit se z práce take sth off LíÉfâ=flÑL= vzít si volno training LíêÉfåfÏL= trénink; výcvik; výuka wages LïÉfÇwfòL= mzdy walk LïlWâL= procházka go for a walk LÖ]r=ÑlWê=]=ïlWâL= jít na procházku watch LïflípL= pozorovat; sledovat; dívat se (na) work Lï WâL= pracovat; práce Unit 6 Science & Technology afraid L]DÑêÉfÇL= obávající se I'm afraid so = bohužel ano air LÉ]L= vzduch walk on air LïflWâ=flå=É]L= být velmi šťastný back (sth) up LÄôâ=¾éL= zálohovat computer screen Lâ]ãéàìWí]=ëâêáWåL= monitor; obrazovka definitely LÇÉÑ]å]íäáL= určitě; rozhodně down LǾråL= nefungující; nešťastný economist LfDâflå]ãáëíL= ekonom economy LfDâflå]ãáL= ekonomika exist LfÖDòfëíL= existovat existence LfÖDòfëí]åëL= existence friend LÑêÉåÇL= přítel; přítelkyně friendship LÑêÉåÇpféL= přátelství go down LÖ]r=DÇ~råL= zaseknout se; zatuhnout happiness LÜôéfå]ëL= štěstí; spokojenost happy LÜôéáL= šťastný; spokojený

4 strana 4 z 6 headphones LÜÉÇÑ]råL= sluchátka heart LÜ^WíL= srdce; srdeční sb's heart sinks LÜ^Wí=ëfÏâëL= být sklíčený, skleslý keyboard LâáWÄlWÇL= klávesnice laptop log on Läôé=ífléL= LäflÖ=flåL= notebook; přenosný počítač přihlásit se (do systému/k počítači) loneliness Lä]råäfå]ëL= samota; osamocenost lonely Lä]råäáL= osamělý; opuštěný low Lä]rL= nízký; nízko memory stick LãÉã]êá==ëífâL= paměťová karta mobile phone Lã]rÄ~fä=Ñ]råL= mobilní telefon; mobil mouse pad ã~ʊ ë= éžç= podložka pod myš nervous Lå Wî]ëL= nervózní; úzkostlivý nervousness Lå Wî]ëåÉëL= nervozita paint LéÉfåíL= (na)malovat painter LéÉfåí]L= malíř print sth out Léêfåí=~ríL= vytisknout relation LêfDäÉfpåL= příbuzný; člen rodiny relationship LêfDäÉfpåpféL= vztah; poměr research LêfDë WípL= výzkum researcher LêfDë Wíp]L= badatel; výzkumník right Lê~fíL= pravý; správný that's right = ano, přesně tak scholar LëâflWä]L= student, stipendista scholarship Lëâflä]pféL= stipendium science Lë~f]åëL= věda; vědní obor scientist Lë~f]åífëíL= vědec; přírodovědec shut (sth) down Lp¾í=Ç~råL= zastavit silence Lë~fä]åëL= ticho silent Lë~fä]åíL= spirits LëéfêfíëL= nálada tichý; málomluvný; poklidný lift sb's spirits = pozvednout náladu teach LíáWípL= učit; vyučovat teacher LíáWíp]L= učitel/ka text message LíÉâëí=DãÉëfÇwL= textová zpráva tour Lír]L= cesta; zájezd; prohlídka tourist Lír]êfëíL= turista/turistka type sth in Lí~fé=áåL= weak LïáWâL= slabý weakness ïáːâåəë= slabost zapsat (pomocí klávesnice) website LïÉÄë~fíL= internetová stránka world Lï WäÇL= svět ÄÉ=çå=íçé=çÑ=íÜÉ=ïçêäÇ= být velmi šťastný yeah LàÉ]L= jo yep LàÉéL= jo Unit 7 Time & Money at LôíL= v (určení času) borrow LÄflê]rL= (vy)půjčit si cash LâôpL= cash machine Lâôp=ã]DpáWåL= bankomat hotové peníze; hotovost; inkasovat change LípÉfåÇwL= změnit, vyměnit; změna cheque LípÉâL= šek coin LâlfåL= mince cost LâflëíL= stát (o penězích) credit card LâêÉÇfí=â^WÇL= kreditní/úvěrová karta date LÇÉfíL= datum; schůzka day LÇÉfL= den earn L WåL= vydělat; vydělávat hour L~r]L= hodina in LfåL= lend LäÉåÇL= (za)půjčit loan Lä]råL= půjčka za (in a minute - za chvilku) take out a loan LíÉfâ=~rí=]=ä]råL= vzít si půjčku minute LãfåfíL= minuta note Lå]ríL= bankovka on LflåL= na owe L]rL= dlužit pay LéÉfL= (za)platit purse Lé WëL= (BrE) peněženka; (AmE) kabelka season LëáWòåL= roční období second LëÉâ]åÇL= druhý specific Lëé]DëfÑfâL= přesný; určitý spend LëéÉåÇL= time Lí~fãL= čas free time LÑêáW=Dí~fãL= volný čas save time LëÉfî=í~fãL= šetřit čas utratit; vydat (peníze); (s)trávit (čas) spend time LëéÉåÇ=í~fãL= (s)trávit čas waste of time LïÉfëí=]î=í~fãL= ztráta času work overtime Lï Wâ=]rî]í~fãL= pracovat přesčas wallet LïfläfíL= week LïáWâL= týden year Làf]L= rok Unit 8 Home & Away about L]DÄ~ríL= okolo; asi (pánská) peněženka; náprsní taška across L]DâêflëL= přes; napříč

5 strana 5 z 6 along L]DäflÏL= podél at LôíL= v (určení času) budgie LľÇwáL= andulka cat LâôíL= kočka dog LÇflÖL= pes down LÇ~råL= dolů, dole drive goldfish LÇê~fîL= LÖ]räÇÑfpL= hamster LÜôãëí]L= křeček home 1 LÜ]rãL= domov home 2 LÜ]rãL= doma řídit (auto); jet (v autě apod.) zlatá (akvarijní) rybka; závojnatka homework LÜ]rãï WâL= domácí úkol horse LÜlWëL= kůň house LÜ~rëL= dům; domek housework LÜ~rëï WâL= domácí práce in LfåL= v; uvnitř into Lfåí]L= do journey LÇw WåáL= cesta lift LäfÑíL= svezení v autě mouse Lã~rëL= myš of L]îL= z out L~ríL= (be~) vyjít (o filmu, knize) out of L~rí=]îL= ven z past Lé^WëíL= kolem (minout něco) rabbit LêôÄfíL= králík snake LëåÉfâL= had spider Lëé~fÇ]L= pavouk through LqêìWL= skrz; skrze tour Lír]L= cesta; zájezd; prohlídka trip LíêféL= výlet; zájezd up L¾éL= nahoru, nahoře, na with LïfqL= s Unit 9 Health & Fitness ask L^WëâL= ptát se; zeptat se beat LÄáWíL= porazit (někoho) become LÄfDâ¾ãL= stát se become ill LÄfDâ¾ã=fäL= onemocnět blocked LÄäflâíL= ucpaný Ü~îÉ=~=ÄäçÅâÉÇ=åçëÉ= mít ucpaný nos (z rýmy) break LÄêÉfâL= rozbít (se/si), zlomit (se/si) cough LâflÑL= kašlat cough LâflÑL= kašel; zakašlání dive LÇ~fîL= potápět se; skákat do vody do LÇìWL= dělat feel LÑáWäL= cítit se fever LÑáWî]L= horečka go LÖ]rL= jít; chodit; jet go for a check up = jít na kontrolu go jogging LÖ]r=DÇwflÖfÏL= jít si zaběhat goal LÖ]räL= branka; brána; gól; cíl have or have got = mít bolesti, nemoc; být nemocen headache LÜÉÇÉfâL= bolest/bolení hlavy hit LÜfíL= zasáhnout; trefit se hole LÜ]räL= díra hospital LÜflëéfíäL= nemocnice hurt LÜ WíL= bolet; zranit individual 1 LfåÇfîáÇwì]äL= individuální; samostatný individual 2 LfåÇfîáÇwì]äL= jedinec kick LâfâL= kopat; kopnout (nohou) matter Lãôí]L= věc; záležitost; hmota What's the matter? = Co je? Co se děje? play LéäÉfL= hrát; hra; zápas ride Lê~fÇL= jet/jezdit na něčem run Lê¾åL= běžet; utíkat; běh say LëÉfL= říci; říkat sick LëfâL= nemocný; na zvracení sneeze LëåáWòL== kýchat sore LëlWL= bolavý stomach ache Lëí¾ã]â=ÉfâL= bolení břicha take LíÉfâL= vzít; zabrat; trvat tell LíÉäL= říci; vyprávět throat Lqê]ríL= krk throw Lqê]rL= házet; hodit tired Lí~f]ÇL= unavený; vyčerpaný toothache LíìWqÉfâL= bolest / bolení zubu / zubů visit LîfòfíL= navštívit; přijet/přijít na návštěvu wear LïÉ]L= mít na sobě; nosit win LïfåL= vyhrát; zvítězit wrong LêflÏL= špatný What's wrong? = Co se děje? Unit 10 New & Old advanced L]ÇDî^WåëíL= pokročilý; rozvinutý bicycle LÄ~fëfâäL= (jízdní) kolo; jet na kole board LÄlWÇL= deska; prkno brand-new LÄêôåÇåàìWL= novinka build LÄfäÇL= postavit; vybudovat bus LľëL= autobus capital LâôéfíäL= hlavní město

6 strana 6 z 6 capture Lâôéíp]L= zajmout; dopadnout (zločince) car Lâ^WL= (osobní) auto(mobil) cause LâlWòL= způsobit; příčina, důvod city LëfíáL= (větší) město continent Lâflåífå]åíL= světadíl country Lâ¾åíêáL= země; stát create LâêáWDÉfíL= vytvořit cutting-edge Lâ¾ífÏÉÇwL= moderní; pokrokový design LÇfDò~fåL= navrhnout; projektovat; (na)plánovat develop LÇfDîÉä]éL= vyvinout se dice LÇ~fëL= nakrájet na kostky; kostky drive LÇê~fîL= řídit (auto); jet (v autě apod.) end LÉåÇL= konec, končit engine LÉåÇwfåL= motor fresh LÑêÉpL= čerstvý; osvěžující generate LÇwÉå]êÉfíL= vytvářet, vyrábět, generovat get LÖÉíL= dostat (se), obdržet get in/on/off/out of = nastupovat/vystupovat (z dopravních prostředků) go LÖ]rL= jít; chodit; jet go down/up LÖ]r=Ç~råL¾éL= jít dolu/nahoru google LÖìWÖ]äL= vyhledat innovative Lfå]rîÉfífîL= novátorský; inovativní invent LfåDîÉåíL= vynalézt; vymyslet si latest LäÉfífëíL= nejnovější; poslední manufacture LãôåàrDÑôâíp]L= vyrobit; vyrábět modern LãflÇåL= moderní money Lã¾åáL= peníze move LãìWîL= (po)hnout (se) plane LéäÉfåL= letadlo planet LéäôåfíL= planeta point LélfåíL= ukázat; (na)mířit produce Léê]DÇàìWëL= vyrobit; (vy)produkovat province L éêɒ îɪ åël= provincie reach LêáWípL= dorazit; dojet (kam) recent LêáWëåíL= nedávný; nový ride Lê~fÇL= jet/jezdit na něčem square LëâïÉ]L= políčko (ve stolních hrách) state LëíÉfíL= stát sudoku LëìDÇ]râìWL= sudoku town Lí~råL= město track LíêôâL= stezka; cesta; skladba turn Lí WåL= točit se; zabočit miss a turn Lãfë=]=í WåL= vynechat tah Underground, the L ʌ åçə Öê~ʊ åçl= metro village LîfäfÇwL= vesnice wheel LïáWäL= kolo; volant win LïfåL= vyhrát; zvítězit wing LïfÏL= blatník

Unit 3 podle učebnice Chit Chat II - zpracováno pro děti s dyslexií

Unit 3 podle učebnice Chit Chat II - zpracováno pro děti s dyslexií www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Unit podle učebnice Chit Chat II - zpracováno pro děti s dyslexií (II_UNIT _namluveno.jbb) Unit podle učebnice Chit Chat II - zpracováno pro

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma Slovenská 2. stupeň základní Angličtina Překladová

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 225 Autor: Mgr. Petra Elblová Datum: 21. 5. 2012 Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Anglický jazyk

Více

Straightforward Beginner

Straightforward Beginner Straightforward Beginner strana 1 z 5 Straightforward Beginner K této učebnici je k dispozici procvičování na internetu. Více informací na www.macmillan.cz/e-learning Units 1 & 2 Countries Brazil LÄê]DòfäL=

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_131 Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika

Více

FAMILY VY_32_INOVACE_69

FAMILY VY_32_INOVACE_69 FAMILY VY_32_INOVACE_69 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 7. Family 1/ Doplň anglický význam slov Across 3. BÝT ZA NĚJ PROVDANÁ 4. AKVÁRIUM 7. ŽÁK 8.

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

New Inside Out Beginner

New Inside Out Beginner New Inside Out Beginner strana 1 z 9 New Inside Out Beginner Unit 0 fine LÑ~fåL= v pořádku; skvělý thanks LqôÏâëL= díky Hello! LÜ]Dä]rL= Ahoj! (při setkání) answer L^Wåë]L= (z)odpovědět; odpovídat box

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

19/ Přítomný podmiňovací způsob

19/ Přítomný podmiňovací způsob Úroveň jazyka Pre-Intermediate 19/ Přítomný podmiňovací způsob ( 2nd Conditional) Zpracovala: Mgr.Alena Závorová úvodní 1 Podmínkové věty typu 2 ( Second Conditional ) Vedlejší věty podmínkové vyjadřují

Více

Anglický jazyk 5. ročník

Anglický jazyk 5. ročník nglický jazyk 5. ročník Pátá třída (Testovací klíč: PESYF) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 37 Poslech / Čtení s porozuměním Slovní zásoba / Gramatika / Konverzace

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS Autor: Gabriela Vašátová Datum: 2.9. 2014 Cílový ročník: 9. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

Více

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_23 Úvodní část seznámení s cílem hodiny - nepravidelná slovesa Hlavní část nepravidelná slovesa vyhledávání v seznamu, správná výslovnost Závěrečná část zpětná vazba

Více

ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA

ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA NEOTVÍREJ ZADÁNÍ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA jméno: (Napiš své jméno ČITELNĚ TISKACÍM PÍSMEM.) OTÁZKY PŘED TESTEM. Vybranou odpověď dej celou do kroužku. 1. Jak dobře podle tvého názoru

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : After a Christmas holiday two friends are chatting at a school hall

Více

aneb Will Smith nebo Will Scarlet?

aneb Will Smith nebo Will Scarlet? aneb Will Smith nebo Will Scarlet? 2013 Angličtina nemá žádný gramatický budoucí čas, tak jak ho známe z jiných jazyků. Pomáhá si tedy různými gramatickými konstrukcemi, které mají budoucí význam. Každou

Více

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v EMTRAS [Czech] My Headteacher is Ředitel naší školy je My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je My Form Tutor is Můj třídní učitel(ka) je My Form is Moje třída je P.E. is on Tělocvik mám v I must bring

Více

Otázky pro 3.ročník. Hello, my name s Ivana.

Otázky pro 3.ročník. Hello, my name s Ivana. Otázky pro 3.ročník 1/ Co znamená: Hello, what s your name? Hello, my name s Ivana. 2/ Doplň vhodné slovo: My favourite.. is blue. Co znamená tato věta? :. Vyjmenuj alespoň 6 barev: 3/ Napiš slovy číslo,

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Marina Hozmanová Třída/ročník:

Více

Příloha č. 1: Pokyny ve škole v anglickém jazyce

Příloha č. 1: Pokyny ve škole v anglickém jazyce Příloha č. 1: Pokyny ve škole v anglickém jazyce K hotovým pracovním listům: Anglický výraz Věta využitelná ve výuce Český překlad Poznámky Look Look. Podívej/te se! Look out. Pozor! Look and play. Podívej/te

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas aneb Perfektní budoucnost. 2013 Předminulý čas se v angličtině nazývá Future Perfect. Používáme jej tehdy, potřebujeme-li jasně vyjádřit, že nějaký děj proběhl ještě dříve než budoucí děj, o kterém hovoříme.

Více

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. Revision P4 U3 1. Past continuous What was happening yesterday at 5 pm? 1. We (go)

Více

MAKE, DO, HAVE AND TAKE IN PHRASES

MAKE, DO, HAVE AND TAKE IN PHRASES DUM = Digitální Učební Materiál Gymnázium Dr. Karla Polesného, Znojmo Anglický jazyk MAKE, DO, HAVE AND TAKE IN PHRASES Autor: Mgr. Ivana Dvořáková Datum vytvoření: březen 2013 MAKE or DO? WHICH ONE TO

Více

Refreshment / Občerstvení

Refreshment / Občerstvení unit 9 Refreshment / Občerstvení V této lekci budeme hovořit o návrzích a nápadech a jedním z nich bude jít do restaurace. Umíte seřadit následující chody tak, jak jdou za sebou? Dessert, starter, main

Více

(4) NOUNS 1.díl (členy) I) ARTICLES (a, an, the) se dávají před podstatná jména

(4) NOUNS 1.díl (členy) I) ARTICLES (a, an, the) se dávají před podstatná jména (4) NOUNS 1.díl (členy) I) ARTICLES (a, an, the) se dávají před podstatná jména A + vyslovená souhláska podstatného jména (a good idea) = neurčitý člen AN + vyslovená samohláska a,e,i,o,u podstatného jména

Více

Description of a Person

Description of a Person Description of a Person New English File Intermediate: Student s Book pp 40-43 Warm-up Pair work - ask and answer the following questions. 1 How tall are you? 2 How would you describe your build? 3 How

Více

AJ 3_13_Health.notebook. March 28, 2014. 1.úvodní strana

AJ 3_13_Health.notebook. March 28, 2014. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 HEALTH AJ 3 Konverzační témata DUM č. 13 třetí ročník čtyřletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Podm ınkov e vˇ ety

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Podm ınkov e vˇ ety aneb Dává táta ultimáta? 2013 se říká podmínkovým souvětím, které se skládají převážně ze dvou (hlavní a vedlejší) vět a jsou spojeny spojkou if. Pořadí podmínkových vět Na jejich pořadí nezáleží. Některé

Více

New Inside Out Elementary

New Inside Out Elementary New Inside Out Elementary strana 1 z 12 New Inside Out Elementary Unit 1 answer L^Wåë]L= (z)odpovědět; odpovídat article L^WífâäL= článek board LÄlWÇL= tabule (ve škole) Bye. LÄ~fL= ahoj; nashle city LëfíáL=

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

1. Presentation. 6. Pets, Animals

1. Presentation. 6. Pets, Animals 6. Pets, Animals Cíl hodiny: Vytvořit prezentaci "Život a vzhled zvířátka", umět pojmenovat a popsat anglicky zvíře, zopakovat si přítomný čas slovesa mít a množné číslo nepravidelných podstatných jmen.

Více

ZÁKLADY ANGLICKÉ GRAMATIKY PRO SOU MGR. DITA HEJLOVÁ

ZÁKLADY ANGLICKÉ GRAMATIKY PRO SOU MGR. DITA HEJLOVÁ ZÁKLADY ANGLICKÉ GRAMATIKY PRO SOU MGR. DITA HEJLOVÁ POČITATELNÁ A NEPOČITATELNÁ PODSTATNÁ JMÉNA VY_32_INOVACE_AH_2_04 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Kamila Hejlíková aj5-usk-hej-pos-02 Z á k l a d o v ý t e x t : The Browns are on their holiday in Italy. They arrived to the Four Gardens

Více

Doprava Transportation

Doprava Transportation Doprava Transportation Můžete mi říct, kde je nejbližší zastávka autobusu/autobusové nádraží? Can you tell me where the nearest bus stop/bus station is? Kolik prosím stojí jednosměrná jízdenka do Londýna?

Více

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD CVIČENÍ K VIDEU 5 DVD PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD Na DVD si můžeš prohlédnout 4 ukázky správných a 4 ukázky nesprávných odpovědí těchto částí ústní maturitní zkoušky z angličtiny: 1) Interakce

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL otestuj základní znalost modálních sloves, opakování učiva ze základní školy: http://www.helpforenglish.cz/article/2006062301-modalni-slovesa-test-1

Více

Téma: PRESENT SIMPLE III VY_32_ZAZNAM_573

Téma: PRESENT SIMPLE III VY_32_ZAZNAM_573 Téma: PRESENT SIMPLE III Autor: Číslo projektu: Ročník: Obor vzdělávání: Vzdělávací oblast: Tematický okruh: Mgr. Aneta Šlemendová CZ.1.07/1.5.00/34.1072 1. ročník Cestovní ruch Jazykové vzdělávání Jazykové

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Markéta Zakouřilová aj9-jen-zak-psa-02 In the park (R reporter, B Bill) R: _1, may I ask you several questions? B: Yes, of course. R: What

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Vazby na ostatní

Více

1. Presentation. 2. Vocabulary and useful phrases. 3. Describing a person

1. Presentation. 2. Vocabulary and useful phrases. 3. Describing a person 3. Describing a person Cíl hodiny: Vytvořit prezentaci "Popis osoby", umět popsat vzhled člověka a oblečení, zopakovat si přítomný čas slovesa mít. Učebnice Project 2, Introduction strana 4 1. Presentation

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 20.07.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_08_AJ_CON_1

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 20.07.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_08_AJ_CON_1 Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 20.07.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_08_AJ_CON_1 Ročník: II. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk

Více

at the table at the corner at the window at the seaside (u moře) at Senohraby

at the table at the corner at the window at the seaside (u moře) at Senohraby PŘEDLOŽKY MÍSTA A SMĚRU PŘEDLOŽKY S ÚDAJI MÍSTA AT IN AT (přesněji určené menší místo) at the table at the corner at the window at the seaside (u moře) at Senohraby AT (v přeneseném významu a funkčně)

Více

BOOK LEATHER COLLECTION 2015

BOOK LEATHER COLLECTION 2015 BOOK LEATHER COLLECTION 2015 prvotřídní kůže, kterou nám dodávají naši indičtí partneři z Kalkaty. Zde se toto tradiční řemeslo předává už po mnoho generací, zdejší kůže proto dosahuje nejvyšší kvality.

Více

Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57

Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3040 Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57 Třída / ročník 6.A,B/VI.ročník Datum vytvoření 30/7

Více

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2015 - II. termín

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2015 - II. termín ANGLICKÝ JAZYK Obor: 79-41-K/81 Součet bodů: Opravil: Kontroloval: 1. Vyškrtni jedno slovo ze tří v každém sloupci, které se liší výslovností samohlásky. draw son slim hat bike dad long class finish best

Více

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19.

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL Název: Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Autor: Mgr. Iveta Milostná Sada: VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. Ročník: 5. ročník Datum vytvoření: 10. června

Více

Texty: Martin Lee Gore Counterfeit (1989)

Texty: Martin Lee Gore Counterfeit (1989) Texty: Martin Lee Gore Counterfeit (1989) Compulsion Charms in limited supply and refusing to stretch that inderfinable nothing somehow keeps pushing you finding the right words can be a problem how many

Více

Thema 4. Building Management Grammar: Expressing the future

Thema 4. Building Management Grammar: Expressing the future Thema 4 Building Management Grammar: Expressing the future Time needed for the studying of materials: 8 lessons Time needed for the testing of studied materials: 45 minutes KASÍKOVÁ, S., HORKÁ, H., NIVENOVÁ,

Více

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people.

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people. Otázka: Shopping Jazyk: Angličtina Přidal(a): Maoam 1)DO YOU PREFER SMALL SHOPS TO SHOPPING CENTERS? UPŘEDNOSTŇUJETE MALÉ OBCHODY PŘED NÁKUPNÍMI CENTRY? I prefer a small shop in front of shopping centers

Více

Angličtina hravě - první stupeň

Angličtina hravě - první stupeň INV E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Projekt: Registrační číslo projektu: Každý máme šanci

Více

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture.

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Zpracovala: Ing. Lucie Gerlach, DiS. pro: KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE seminář 8. třída/ říjen DO THE SHOPPING DO THE DISHES DO THE LAUNDRY MAKE

Více

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení Předmět Ročník a obor Kód sady Kód DUM Autor Anglický jazyk Všechny ročníky střední školy všech oborů AJ/ZA+SC+OS/01020+03+04/01 AJ/ZA+SC+OS/01+20+03+04/01/03-20 Mgr.

Více

Past simple. = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v. Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday

Past simple. = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v. Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday Past simple Past simple = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v minulosti Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday Past simple of to be Minulý čas slovesa to be

Více

Anglicky u snídaně - věty

Anglicky u snídaně - věty www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Anglicky u snídaně - věty (_anglicky_u_snidane_vety.jbb) Anglicky u snídaně - věty Lekce: Pozdravení a uvítání hosta Cvičení:. POZDRAVENÍ A UVÍTÁNÍ

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Mgr. Milena Kašová aj5-mas-kas-cte-05 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : My country I live in the Czech Republic. The country

Více

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku.

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. 5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. What is on the menu? I like to eat and my parents like to go to restaurants. We like Chinese food. We go to Yellow River or Red Apple every

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Minix NEO Z64 Windows 8.1

Minix NEO Z64 Windows 8.1 Minix NEO Z64 Windows 8.1 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Minix NEO Z64 s OS Windows 8.1 Minix NEO Z64 je revoluční kompaktní Mini PC s čtyřjádrovým procesorem Intel Atom. NEO Z64 nově

Více

Czech Survival Guide

Czech Survival Guide Czech Survival Guide English Phrases English Greetings Hi! Good morning! Good evening! Welcome! (to greet someone) How are you? I'm fine, thanks! And you? Good/ So-So. Thank you (very much)! You're welcome!

Více

VY_32_INOVACE_AJ_UMA14,Trpný rod sloves.notebook

VY_32_INOVACE_AJ_UMA14,Trpný rod sloves.notebook Úroveň jazyka Pre Intermediate 14/ Trpný rod sloves Citace a zdroje Vytvořila : Mgr. Alena Závorová 1 Trpný rod v angličtině / The Passive Voice Trpný rod sloves je v angličtině využíván více než v češtině.

Více

20/ Řeč přímá a nepřímá

20/ Řeč přímá a nepřímá Úroveň jazyka Pre-Intermediate ( 1. 2. ročník ANJ jako první jazyk, středně pokročilí studen&) 2.sada (nebo 3. - 4. ročník - ANJ jako druhý jazyk, středně pokročilí studen&) 20/ Řeč přímá a nepřímá Citace

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 II/2 Parts of a computer IT English Ročník: Identifikace materiálu: Jméno

Více

Obsah. Obsah... 1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ... 2 7.ZÁŘÍ "ŠKOLKA VOLÁ" - JÁ A MOJI KAMARÁDI... 2

Obsah. Obsah... 1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ... 2 7.ZÁŘÍ ŠKOLKA VOLÁ - JÁ A MOJI KAMARÁDI... 2 Obsah Obsah... 1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ... 2 7.ZÁŘÍ "ŠKOLKA VOLÁ" - JÁ A MOJI KAMARÁDI... 2 A) Básnička s pohybem - ČJ - Září klepe na vrátka... 2 B) Pracovní list... 2 C) Tvorba s dětmi - Hrneček... 4 D)

Více

VÝSLEDKOVÁ LISTINA - 29.3.2014 - PRAHA

VÝSLEDKOVÁ LISTINA - 29.3.2014 - PRAHA 703 Tančící pompony Enliven Centre, o.s. CHRT SPECIAL - III. LIGA - FORMACE - MINI - C - 709 Jukebox Enliven Centre, o.s. 524 Tritsch Tratsch Horse TS EMOTION 544 At the ball TS EMOTION 223 ZORRO Enliven

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA Mgr. Kateřina Kasanová PRO VYJÁDŘENÍ PRAVDĚPODOBNOSTI SEKUNDÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA základní informace must be must have been can t be can t have been may, might,

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Eurogranites 2015 Variscan Plutons of the Bohemian Massif

Eurogranites 2015 Variscan Plutons of the Bohemian Massif Accommodation & meeting point 1: Hotel Luník on Friday, 3 July, 17.30 (1) Prague public transport (MHD) by red metro line C get off at I. P. Pavlova station further on foot according to map below, ~ 5

Více

1) Reading - ukázka GATEA2U6

1) Reading - ukázka GATEA2U6 1) Reading - ukázka GATEA2U6 Pracovní listy"reading" jsou speciálně vytvořeny pro studenty s dyslexií. Využívají se ve druhém ročníku podnikatelských oborů. Vybrané články odpovídají textům z učebnice,

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-08 Z á k l a d o v ý t e x t : Helen: Hey Mike. What a surprise. Where are you going? To the airport?

Více

How to order in a restaurant

How to order in a restaurant How to order in a restaurant http://farmsandfields.wordpress.com/category/ff-food-art/ Ordering - objednávání Good afternoon, welcome to Dave s restaurant. Dobré odpoledne, vítejte v restauraci u Davea.

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tématická oblast Anglický jazyk Příprava na maturitní zkoušku

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-cte-01 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : Christmas Christmas is for many people in the

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

www.mcprint.cz Zakázkový potisk fotopotisk

www.mcprint.cz Zakázkový potisk fotopotisk Zakázkový potisk fotopotisk Puzzle obrázek z vlastní fotografie Puzzle obrázek z vlastní fotografie PUZZLE Puzzle obrázek formát dílky rozměr cena Kč A01 3404 152 x 102 cm 1996, A0 1748 102 x 78 cm 1146,

Více

Pr ubˇ ehov e budouc ı ˇ casy aneb probˇ ehneme se. Luk aˇs R uˇ ziˇ cka 2013 Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pr ubˇ ehov e budouc ı ˇ casy

Pr ubˇ ehov e budouc ı ˇ casy aneb probˇ ehneme se. Luk aˇs R uˇ ziˇ cka 2013 Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pr ubˇ ehov e budouc ı ˇ casy aneb proběhneme se. 2013 Vyjadřování budoucnosti Pomocí slovesa will se nevyjadřuje pouze jednoduchá budoucnost, ale lze také vyjádřit budoucnost s průběhovým i perfektním zabarvením. Mluvíme po tom o

Více

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29 Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings Hlavní část žák čte text s porozuměním, s textem pracuje, odpovídá na otázky, které se k textu vztahují,

Více

Gymnázium, Praha 6, Arabská 16. předmět Programování, vyučující Tomáš Obdržálek Lodě Dokumentace ročníkového projektu Martin Karlík, 1E 17.5.

Gymnázium, Praha 6, Arabská 16. předmět Programování, vyučující Tomáš Obdržálek Lodě Dokumentace ročníkového projektu Martin Karlík, 1E 17.5. Gymnázium, Praha 6, Arabská 16 předmět Programování, vyučující Tomáš Obdržálek Lodě Dokumentace ročníkového projektu Martin Karlík, 1E 17.5.2014 Anotace In this school year we had to chose some year project.

Více

Větné členy a jejich pozice. Význam anglického slovosledu

Větné členy a jejich pozice. Význam anglického slovosledu Průběhové budoucí časy Význam anglického slovosledu Říjen 2012 Základní skladebná dvojice 1 Věta je v angličtině tvořena minimálně dvěma členy. Základní skladebná dvojice 2 Věta je v angličtině tvořena

Více

Cestování, komunikace a svět kolem nás. časů v anglickém jazyce. Studenti si procvičí použití časů v anglickém jazyce.

Cestování, komunikace a svět kolem nás. časů v anglickém jazyce. Studenti si procvičí použití časů v anglickém jazyce. VY_22_INOVACE_AJM46464JEŘ Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: Název projektu: Číslo šablony: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Rozvoj vzdělanosti II/2 Datum vytvoření:

Více

Chit Chat 1 - Lekce 10

Chit Chat 1 - Lekce 10 www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Chit Chat - Lekce (ch_lekce.jbb) Chit Chat - Lekce Lekce: STRANA Cvičení: SLOVÍČKA naučit hippo hroch lion lev giraffe žirafa monkey opice elephant

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_799_ health and diseases_pwp

III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_799_ health and diseases_pwp Název školy:alth and disease Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 1 týdně, povinný Greetings and simple conversation Žák: pozdraví, poprosí, poděkuje jednoduše konverzuje - Hi, hello, bye, goodbye - What s your name? My name is... - How are you? I m fine, thank you/thanks.

Více

Accessories HANDBOOK. Alfa 1100. Rexite. Novum. Alva Collection

Accessories HANDBOOK. Alfa 1100. Rexite. Novum. Alva Collection Accessories HANDBOOK Rexite Alfa 1100 Kancelářské doplňky Rexite Rexite Přední zásobník 270x345x65 mm Front letter tray for desktop and wall 270x345x65 mm bílá white 309580999 černá black 309581999 transparentní

Více

The wife of Bath s Tale Anglický jazyk, 8. - 9. ročník II. stupeň ZŠ

The wife of Bath s Tale Anglický jazyk, 8. - 9. ročník II. stupeň ZŠ The wife of Bath s Tale Anglický jazyk, 8. - 9. ročník II. stupeň ZŠ Pokyny pro žáka: Na www.helpforenglish.cz si v sekci Četba Zjednodušená literární díla přečti povídku The wife of Bath s Tale (by Geofrey

Více

Cílem hry Otázky a odpovědi je pomoci studentům naučit se používat základy jazyka a tím stimulovat konverzaci v angličtině.

Cílem hry Otázky a odpovědi je pomoci studentům naučit se používat základy jazyka a tím stimulovat konverzaci v angličtině. Otázky a odpovědi Obsah balení 1 plakát 1 hrací kostka se zájmenem nebo tázacím příslovcem: kdo, co, jak, kde, kdy a který 66 ilustrovaných karet zobrazujících 66 předmětů z plakátu Cílem hry Otázky a

Více

HEALTHY / FAST FOOD VY_32_INOVACE_73. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávací obor: Anglický jazyk. Ročník: 6.-7.

HEALTHY / FAST FOOD VY_32_INOVACE_73. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávací obor: Anglický jazyk. Ročník: 6.-7. HEALTHY / FAST FOOD VY_32_INOVACE_73 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 6.-7. HEALTHY / FAST FOOD 1.Fast food restaurants are called : a) get-away b)

Více

Evropská integrace pro pedagogy s posílením aktivizačních metod ve výuce

Evropská integrace pro pedagogy s posílením aktivizačních metod ve výuce Formulář pro přípravu modelové hodiny 1. Název (téma) modelové hodiny Telefonování (Leaving s) 2. Cíle výuky v rámci modelové hodiny Procvičení se studenty telefonování v angličtině, přebírání a zanechávání

Více