Global Pre-Intermediate

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Global Pre-Intermediate"

Transkript

1 strana 1 z 6 Global Pre-Intermediate Unit 1 Individual & Society acquaintance L]DâïÉfåíåëL= známý; známá bald LÄlWäÇL= plešatý beard LÄf]ÇL= vousy; plnovous blond LÄäflåÇL= světlovlasý; světlý; blond chewing gum LípìWfÏ=Ö¾ãL= žvýkačka classmate Lâä^WëãÉfíL= spolužák colleague LâfläáWÖL= spolupracovník; kolega credit card LâêÉÇfí=â^WÇL= kreditní/úvěrová karta curly Lâ WäáL= kudrnatý; vlnitý friend LÑêÉåÇL= přítel; přítelkyně glasses LÖä^WëfòL= brýle key ring LâáW=êfÏL= kroužek na klíče lipstick LäféëífâL= rtěnka look LärâL= look like Lärâ=Dä~fâL= vypadat vypadat (look terrible - vypadat hrozně) medium-height LãáWÇf]ã=DÜ~fíL= středně velký middle-aged LãfÇä=DÉfÇwÇL= středního věku mobile phone Lã]rÄ~fä=Ñ]råL= mobilní telefon; mobil neighbour LåÉfÄ]L= soused/ sousedka overweight L]rî]ïÉfíL= nadváha; otylý; tlustý pen LéÉåL= pero; propisovačka place all over the place = LéäÉfëL= políčko (ve stolních hrách) všude in place of = místo; namísto in the first place ãólóçìêlçìê=éíå=éä~åé= Lfå=a]=Ñ Wëí=éäÉfëL= na prvním místě u mě, u tebe, u nás out of place = nezapadat; nehodící se take place LíÉfâ=éäÉfëL= přihodit se; uskutečnit se scar Lëâ^WL= jizva short LplWíL= krátký; malý (postavou) shoulder-length Lp]räÇ]=äÉÏqL= slim LëäfãL= štíhlý po ramena ( o délce vlasů) straight LëíêÉfíL= rovný; přímý touch Lí¾ípL= kontakt; dotek in touch (with sb) = keep/stay in touch (with sb)= (be~) v kontaktu být v kontaku; být ve styku lose touch (with sb) LäìWò=í¾ípL= ztratit kontakt out of touch (with sb)= twenty LíïÉåíáL= dvacet (be~) mimo kontakt in your twenties = být ve věku mezi 20. a 30. rokem umbrella L¾ãDÄêÉä]L= deštník; slunečník Young Là¾ÏL= mladý Unit 2 Eating & Drinking arm L^WãL= paže; ruka back LÄôâL= záda beer LÄf]L= pivo bitter LÄfí]L= hořký blood LÄä¾ÇL= krev bone LÄ]råL= kost bottle LÄflíäL= láhev bowl LÄ]räL= mísa; miska; šálek brain LÄêÉfåL= mozek breakfast LÄêÉâÑ]ëíL= snídaně can LâôåL= plechovka carton Lâ^WíåL= krabice (např. džusu) coffee LâflÑáL= káva; šálek kávy cola Lâ]rä]L= kola (nápoj) cook LârâL= vařit; péci se cup Lâ¾éL= šálek; hrnek dinner LÇfå]L= ear Lf]L= ucho; sluch eat LáWíL= jíst elbow LÉäÄ]rL= loket finger LÑfÏÖ]L= prst hlavní jídlo dne (večeře nebo oběd) fire LÑ~f]L= požár; oheň foot LÑríL= noha; chodidlo fresh LÑêÉpL= čerstvý; osvěžující frying pan LÑê~ffÏ=éôåL= pánev; pánvička glass LÖä^WëL= sklo; sklenice hair LÜÉ]L= vlasy hand LÜôåÇL= ruka head LÜÉÇL= hlava heart LÜ^WíL= srdce; srdeční juice LÇwìWëL= džus; šťáva kettle LâÉíäL= konvice knee LåáWL= koleno leg LäÉÖL= noha lunch Lä¾åípL= oběd (polední jídlo) milk LãfäâL= mléko mug Lã¾ÖL= hrnek muscle Lã¾ëäL= sval

2 strana 2 z 6 nail LåÉfäL= hřebík; nehet nose Lå]ròL= nos oven L¾îåL= trouba; pec; kamna salty LëlWäíáL= slaný saucepan LëlWëé]åL= pánvička; rendlík; kastrol serve Lë WîL= podávat; (mít) podání sink LëfÏâL= dřez skin LëâfåL= kůže snack LëåôâL= svačina; malé občerstvení spicy Lëé~fëfL= kořeněný; pikantní; pálivý spoon LëéìWåL= lžíce; lžička sweet LëïáWíL= sladký; příjemný taste 1 LíÉfëíL= chuť taste 2 LíÉfëíL= chutnat tea LíáWL= čaj; šálek čaje toaster Lí]rëí]L= opékač topinek water LïlWí]L= voda wine Lï~fåL= víno Unit 3 Art & Music angry LôÏÖêáL= armchair L^WãípÉ]L= křeslo audio cassette LlWÇf]r=â]DëÉíL= kazeta rozhněvaný; rozzlobený; rozčilený bored LÄlWÇL= znuděný; otrávený button LľíåL= knoflík; tlačítko carpet Lâ^WéfíL= koberec cave art LâÉfî=^WíL= jeskynní malby CD LëáW=DÇáWL= CD; kompaktní disk coffee table LâflÑf=íÉfÄäL= konferenční stolek curtain Lâ Wí]åL= závěs discover LÇfëDâ¾î]L= objevit discovered LÇfDëâ¾î]L= objevený discovery LÇfëDâ¾î]êfL= objev; zjištění; odhalení down LÇ~råL= dolů, dole DVD player LÇáW=îáW=ÇáW=éäÉf]L= DVD přehrávač eject LfDÇwÉâíL= vysunout excited LfâDë~fífÇL= fast-forward LÑ^Wëí=DÑlWï]ÇL= přetočit nedočkavý; vzrušený; rozrušený; rozčilený happy LÜôéáL= šťastný; spokojený headphones LÜÉÇÑ]råL= sluchátka just LÇw¾ëíL= teď (=právě před chvílí); právě lamp LäôãéL= lampa; svítidlo manuscript LãôåàrëâêféíL= rukopis mirror Lãfê]L= zrcátko; zrcadlo MP3 player LÉã=éáW=qêáW=éäÉf]L= MP3 přehrávač ninety Lå~fåíáL= devadesát the nineties, the 90s La]=Då~fåíáòL= devadesátá léta nought LålWíL= nula the noughties La]=DålWíáWòL= mezi lety 2000 až 2010 off LflÑL= vypnut; vypnuto old L]räÇL= starý on LflåL= zapnut; zapnuto painting LéÉfåífÏL= malba; obraz; malování; malířství pause LélWòL= pauza; zastavit; přerušit photograph LÑ]rí]Öê^WÑL= fotografie play LéäÉfL= přehrát nahrávku plug sth in Léä¾Ö=áåL= zastrčit do zásuvky; zapojit record LêÉâlWÇL= záznam; nahrávka record player LêÉâlWÇ=DéäÉf]L= přehrávač relaxed LêfDäôâëíL= odpočatý rewind LêfWDï~fåÇL= přetočit; přehrát nazpět sad LëôÇL= smutný; nešťastný scared LëâÉ]ÇL= vystrašený; vyděšený sculpture Lëâ¾äéíp]L= socha; sochařství self-portrait LëÉäÑélWíêfíL= autoportrét shelf LpÉäÑL= police; regál sketch LëâÉípL= náčrtek; skica; (komický) výstup sofa Lë]rÑ]L= pohovka; gauč statue LëíôíàìWL= socha stop LëífléL= přestat; zastavit tense LíÉåëL= napjatý tired Lí~f]ÇL= unavený; vyčerpaný undiscovered L¾åÇfDëâ¾î]ÇL= neobjevený up L¾éL= nahoru, nahoře, na video cassette LîfÇá]r=â]DëÉíL= videokazeta wall LïlWäL= stěna; zeď watch LïflípL= window LïfåÇ]rL= okno Unit 4 Hopes & Fears pozorovat; sledovat; dívat se (na) awful LlWÑäL= strašný; otřesný beautiful LÄàìWífÑäL= krásný bored LÄlWÇL= znuděný; otrávený boring LÄlWêfÏL= nudný; otravný clever LâäÉî]L= chytrý; bystrý desert LÇÉò]íL= poušť disease LÇf òáwòl= nemoc; choroba

3 strana 3 z 6 excellent LÉâë]ä]åíL= vynikající; skvělý; výborný flood LÑä¾ÇL= povodeň; potopa forest LÑflêfëíL= les; prales frightened LÑê~fíåÇL= vyděšený; vystrašený frightening LÑê~fí]åfÏL= hrozivý; hrůzu nahánějící get LÖÉíL= dostat (se), obdržet get around LÖÉí=]Dê~råÇL= obejít get away LÖÉí=]DïÉfL= odejít; uniknout get back LÖÉí=ÄôâL= vrátit se; získat zpět get together LÖÉí==í]DÖÉa]L= sejít se; dát se dohromady get up LÖÉí=¾éL= vstát (ráno z postele); postavit se handsome LÜôåë]ãL= hezký; pěkný homelessness L Üəʊ ãäəëåəël= bezdomovství hunger LܾÏÖ]L= hlad ice L~fëL= led interested Lfåíê]ëífÇL= (be ~) zajímat se interesting Lfåíê]ëífÏL= zajímavý lake LäÉfâL= jezero natural disaster Låôíp]ê]ä= ÇfDò^Wëí]L= přírodní katastrofa ocean L]rpåL= oceán; moře pollution Lé]DäìWp]åL= znečištění; zašpinění poverty Léflî]íáL= chudoba; bída; nouze relaxed LêfDäôâëíL= odpočatý relaxing LêfDäôâëfÏL= uvolňující; relaxační river Lêfî]L= řeka smart Lëã^WíL= elegantní; vkusný surprised Lë]Déê~fòÇL= překvapený surprising Lë]Déê~fòfÏL= překvapující terrible LíÉêfÄäL= hrozný; strašný terrified LíÉêfÑ~fÇL= vyděšený; vystrašený terrifying LíÉêfÑ~ffÏL= hrozivý; strašlivý; strašidelný war LïlWL= válka; boj wealthy LïÉäqáL= bohatý; zámožný well-off LïÉä=D]ÑL= zámožný; bohatý wonderful Lï¾åÇ]Ñ]äL= báječný; skvělý worried Lï¾êfÇL= ustaraný; znepokojený worrying Lï¾êffÏL= znepokojivý; znepokujicí Unit 5 Work & Leasure bonus LÄ]rå]ëL= prémie; odměna chat LípôíL= hovořit, vykládat si collect Lâ]DäÉâíL= company Lâ¾ãé]åáL= společnost sbírat; zastavit se pro; vyzvednout be on company time = být v práci (=během pracovní doby) cook LârâL= vařit; péci se dress code LÇêÉë=Dâ]rÇL= employ LfãDéälfL= zaměstnat exercise LÉâë]ë~fòL= cvičení do exercise LÇìW=DÉâë]ë~fòL= cvičit hire LÜ~f]L= najmout si formálně nebo sociálně vyžadovaný způsob oblékání interview Lfåí]îàìWL= interview; dělat interview job LÇwflÄL= zaměstnání; práce lunch Lä¾åípL= oběd (polední jídlo) ÄÉ=çå=óçìê=äìåÅÜ=ÄêÉ~â= být na obědové pauze play LéäÉfL= hrát; hra; zápas player LéäÉf]L= hráč playful LéäÉfÑäL= hravý read LêfWÇL= číst salary Lëôä]êáL= (stálý) plat sick LëfâL= nemocný; na zvracení call in sick LâlWä=áå=ëfâL= omluvit se z práce take sth off LíÉfâ=flÑL= vzít si volno training LíêÉfåfÏL= trénink; výcvik; výuka wages LïÉfÇwfòL= mzdy walk LïlWâL= procházka go for a walk LÖ]r=ÑlWê=]=ïlWâL= jít na procházku watch LïflípL= pozorovat; sledovat; dívat se (na) work Lï WâL= pracovat; práce Unit 6 Science & Technology afraid L]DÑêÉfÇL= obávající se I'm afraid so = bohužel ano air LÉ]L= vzduch walk on air LïflWâ=flå=É]L= být velmi šťastný back (sth) up LÄôâ=¾éL= zálohovat computer screen Lâ]ãéàìWí]=ëâêáWåL= monitor; obrazovka definitely LÇÉÑ]å]íäáL= určitě; rozhodně down LǾråL= nefungující; nešťastný economist LfDâflå]ãáëíL= ekonom economy LfDâflå]ãáL= ekonomika exist LfÖDòfëíL= existovat existence LfÖDòfëí]åëL= existence friend LÑêÉåÇL= přítel; přítelkyně friendship LÑêÉåÇpféL= přátelství go down LÖ]r=DÇ~råL= zaseknout se; zatuhnout happiness LÜôéfå]ëL= štěstí; spokojenost happy LÜôéáL= šťastný; spokojený

4 strana 4 z 6 headphones LÜÉÇÑ]råL= sluchátka heart LÜ^WíL= srdce; srdeční sb's heart sinks LÜ^Wí=ëfÏâëL= být sklíčený, skleslý keyboard LâáWÄlWÇL= klávesnice laptop log on Läôé=ífléL= LäflÖ=flåL= notebook; přenosný počítač přihlásit se (do systému/k počítači) loneliness Lä]råäfå]ëL= samota; osamocenost lonely Lä]råäáL= osamělý; opuštěný low Lä]rL= nízký; nízko memory stick LãÉã]êá==ëífâL= paměťová karta mobile phone Lã]rÄ~fä=Ñ]råL= mobilní telefon; mobil mouse pad ã~ʊ ë= éžç= podložka pod myš nervous Lå Wî]ëL= nervózní; úzkostlivý nervousness Lå Wî]ëåÉëL= nervozita paint LéÉfåíL= (na)malovat painter LéÉfåí]L= malíř print sth out Léêfåí=~ríL= vytisknout relation LêfDäÉfpåL= příbuzný; člen rodiny relationship LêfDäÉfpåpféL= vztah; poměr research LêfDë WípL= výzkum researcher LêfDë Wíp]L= badatel; výzkumník right Lê~fíL= pravý; správný that's right = ano, přesně tak scholar LëâflWä]L= student, stipendista scholarship Lëâflä]pféL= stipendium science Lë~f]åëL= věda; vědní obor scientist Lë~f]åífëíL= vědec; přírodovědec shut (sth) down Lp¾í=Ç~råL= zastavit silence Lë~fä]åëL= ticho silent Lë~fä]åíL= spirits LëéfêfíëL= nálada tichý; málomluvný; poklidný lift sb's spirits = pozvednout náladu teach LíáWípL= učit; vyučovat teacher LíáWíp]L= učitel/ka text message LíÉâëí=DãÉëfÇwL= textová zpráva tour Lír]L= cesta; zájezd; prohlídka tourist Lír]êfëíL= turista/turistka type sth in Lí~fé=áåL= weak LïáWâL= slabý weakness ïáːâåəë= slabost zapsat (pomocí klávesnice) website LïÉÄë~fíL= internetová stránka world Lï WäÇL= svět ÄÉ=çå=íçé=çÑ=íÜÉ=ïçêäÇ= být velmi šťastný yeah LàÉ]L= jo yep LàÉéL= jo Unit 7 Time & Money at LôíL= v (určení času) borrow LÄflê]rL= (vy)půjčit si cash LâôpL= cash machine Lâôp=ã]DpáWåL= bankomat hotové peníze; hotovost; inkasovat change LípÉfåÇwL= změnit, vyměnit; změna cheque LípÉâL= šek coin LâlfåL= mince cost LâflëíL= stát (o penězích) credit card LâêÉÇfí=â^WÇL= kreditní/úvěrová karta date LÇÉfíL= datum; schůzka day LÇÉfL= den earn L WåL= vydělat; vydělávat hour L~r]L= hodina in LfåL= lend LäÉåÇL= (za)půjčit loan Lä]råL= půjčka za (in a minute - za chvilku) take out a loan LíÉfâ=~rí=]=ä]råL= vzít si půjčku minute LãfåfíL= minuta note Lå]ríL= bankovka on LflåL= na owe L]rL= dlužit pay LéÉfL= (za)platit purse Lé WëL= (BrE) peněženka; (AmE) kabelka season LëáWòåL= roční období second LëÉâ]åÇL= druhý specific Lëé]DëfÑfâL= přesný; určitý spend LëéÉåÇL= time Lí~fãL= čas free time LÑêáW=Dí~fãL= volný čas save time LëÉfî=í~fãL= šetřit čas utratit; vydat (peníze); (s)trávit (čas) spend time LëéÉåÇ=í~fãL= (s)trávit čas waste of time LïÉfëí=]î=í~fãL= ztráta času work overtime Lï Wâ=]rî]í~fãL= pracovat přesčas wallet LïfläfíL= week LïáWâL= týden year Làf]L= rok Unit 8 Home & Away about L]DÄ~ríL= okolo; asi (pánská) peněženka; náprsní taška across L]DâêflëL= přes; napříč

5 strana 5 z 6 along L]DäflÏL= podél at LôíL= v (určení času) budgie LľÇwáL= andulka cat LâôíL= kočka dog LÇflÖL= pes down LÇ~råL= dolů, dole drive goldfish LÇê~fîL= LÖ]räÇÑfpL= hamster LÜôãëí]L= křeček home 1 LÜ]rãL= domov home 2 LÜ]rãL= doma řídit (auto); jet (v autě apod.) zlatá (akvarijní) rybka; závojnatka homework LÜ]rãï WâL= domácí úkol horse LÜlWëL= kůň house LÜ~rëL= dům; domek housework LÜ~rëï WâL= domácí práce in LfåL= v; uvnitř into Lfåí]L= do journey LÇw WåáL= cesta lift LäfÑíL= svezení v autě mouse Lã~rëL= myš of L]îL= z out L~ríL= (be~) vyjít (o filmu, knize) out of L~rí=]îL= ven z past Lé^WëíL= kolem (minout něco) rabbit LêôÄfíL= králík snake LëåÉfâL= had spider Lëé~fÇ]L= pavouk through LqêìWL= skrz; skrze tour Lír]L= cesta; zájezd; prohlídka trip LíêféL= výlet; zájezd up L¾éL= nahoru, nahoře, na with LïfqL= s Unit 9 Health & Fitness ask L^WëâL= ptát se; zeptat se beat LÄáWíL= porazit (někoho) become LÄfDâ¾ãL= stát se become ill LÄfDâ¾ã=fäL= onemocnět blocked LÄäflâíL= ucpaný Ü~îÉ=~=ÄäçÅâÉÇ=åçëÉ= mít ucpaný nos (z rýmy) break LÄêÉfâL= rozbít (se/si), zlomit (se/si) cough LâflÑL= kašlat cough LâflÑL= kašel; zakašlání dive LÇ~fîL= potápět se; skákat do vody do LÇìWL= dělat feel LÑáWäL= cítit se fever LÑáWî]L= horečka go LÖ]rL= jít; chodit; jet go for a check up = jít na kontrolu go jogging LÖ]r=DÇwflÖfÏL= jít si zaběhat goal LÖ]räL= branka; brána; gól; cíl have or have got = mít bolesti, nemoc; být nemocen headache LÜÉÇÉfâL= bolest/bolení hlavy hit LÜfíL= zasáhnout; trefit se hole LÜ]räL= díra hospital LÜflëéfíäL= nemocnice hurt LÜ WíL= bolet; zranit individual 1 LfåÇfîáÇwì]äL= individuální; samostatný individual 2 LfåÇfîáÇwì]äL= jedinec kick LâfâL= kopat; kopnout (nohou) matter Lãôí]L= věc; záležitost; hmota What's the matter? = Co je? Co se děje? play LéäÉfL= hrát; hra; zápas ride Lê~fÇL= jet/jezdit na něčem run Lê¾åL= běžet; utíkat; běh say LëÉfL= říci; říkat sick LëfâL= nemocný; na zvracení sneeze LëåáWòL== kýchat sore LëlWL= bolavý stomach ache Lëí¾ã]â=ÉfâL= bolení břicha take LíÉfâL= vzít; zabrat; trvat tell LíÉäL= říci; vyprávět throat Lqê]ríL= krk throw Lqê]rL= házet; hodit tired Lí~f]ÇL= unavený; vyčerpaný toothache LíìWqÉfâL= bolest / bolení zubu / zubů visit LîfòfíL= navštívit; přijet/přijít na návštěvu wear LïÉ]L= mít na sobě; nosit win LïfåL= vyhrát; zvítězit wrong LêflÏL= špatný What's wrong? = Co se děje? Unit 10 New & Old advanced L]ÇDî^WåëíL= pokročilý; rozvinutý bicycle LÄ~fëfâäL= (jízdní) kolo; jet na kole board LÄlWÇL= deska; prkno brand-new LÄêôåÇåàìWL= novinka build LÄfäÇL= postavit; vybudovat bus LľëL= autobus capital LâôéfíäL= hlavní město

6 strana 6 z 6 capture Lâôéíp]L= zajmout; dopadnout (zločince) car Lâ^WL= (osobní) auto(mobil) cause LâlWòL= způsobit; příčina, důvod city LëfíáL= (větší) město continent Lâflåífå]åíL= světadíl country Lâ¾åíêáL= země; stát create LâêáWDÉfíL= vytvořit cutting-edge Lâ¾ífÏÉÇwL= moderní; pokrokový design LÇfDò~fåL= navrhnout; projektovat; (na)plánovat develop LÇfDîÉä]éL= vyvinout se dice LÇ~fëL= nakrájet na kostky; kostky drive LÇê~fîL= řídit (auto); jet (v autě apod.) end LÉåÇL= konec, končit engine LÉåÇwfåL= motor fresh LÑêÉpL= čerstvý; osvěžující generate LÇwÉå]êÉfíL= vytvářet, vyrábět, generovat get LÖÉíL= dostat (se), obdržet get in/on/off/out of = nastupovat/vystupovat (z dopravních prostředků) go LÖ]rL= jít; chodit; jet go down/up LÖ]r=Ç~råL¾éL= jít dolu/nahoru google LÖìWÖ]äL= vyhledat innovative Lfå]rîÉfífîL= novátorský; inovativní invent LfåDîÉåíL= vynalézt; vymyslet si latest LäÉfífëíL= nejnovější; poslední manufacture LãôåàrDÑôâíp]L= vyrobit; vyrábět modern LãflÇåL= moderní money Lã¾åáL= peníze move LãìWîL= (po)hnout (se) plane LéäÉfåL= letadlo planet LéäôåfíL= planeta point LélfåíL= ukázat; (na)mířit produce Léê]DÇàìWëL= vyrobit; (vy)produkovat province L éêɒ îɪ åël= provincie reach LêáWípL= dorazit; dojet (kam) recent LêáWëåíL= nedávný; nový ride Lê~fÇL= jet/jezdit na něčem square LëâïÉ]L= políčko (ve stolních hrách) state LëíÉfíL= stát sudoku LëìDÇ]râìWL= sudoku town Lí~råL= město track LíêôâL= stezka; cesta; skladba turn Lí WåL= točit se; zabočit miss a turn Lãfë=]=í WåL= vynechat tah Underground, the L ʌ åçə Öê~ʊ åçl= metro village LîfäfÇwL= vesnice wheel LïáWäL= kolo; volant win LïfåL= vyhrát; zvítězit wing LïfÏL= blatník

VY_INOVACE_61 MODAL VERBS

VY_INOVACE_61 MODAL VERBS VY_INOVACE_61 MODAL VERBS Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník:8. 1. Choose the correct pronunciation and translate MUST /must/ /moust/ /mast/ /most/ MUSTN

Více

Unit 3 podle učebnice Chit Chat II - zpracováno pro děti s dyslexií

Unit 3 podle učebnice Chit Chat II - zpracováno pro děti s dyslexií www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Unit podle učebnice Chit Chat II - zpracováno pro děti s dyslexií (II_UNIT _namluveno.jbb) Unit podle učebnice Chit Chat II - zpracováno pro

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Chit Chat 2 - Lekce 3

Chit Chat 2 - Lekce 3 www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Chit Chat - Lekce (ch_lekce.jbb) Chit Chat - Lekce Lekce: STRANA Cvičení: SLOVÍČKA naučit a doctor lékař Drink this. Vypij toto. Drink this.

Více

Project 1, 3.vydání, 3.lekce My world

Project 1, 3.vydání, 3.lekce My world www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Project,.vydání,.lekce My world (p_u_zv.jbb) Project,.vydání,.lekce My world Lekce: A. I ve got a computer bedroom ložnice bike jízdní kolo camera

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 225 Autor: Mgr. Petra Elblová Datum: 21. 5. 2012 Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Anglický jazyk

Více

1.1 Představování. What i s your name? What s your name? My name i s Tom. My names Tom. a m Tom. i m Tom. Cvičení: Já jsem Jirka.

1.1 Představování. What i s your name? What s your name? My name i s Tom. My names Tom. a m Tom. i m Tom. Cvičení: Já jsem Jirka. 1.1 Představování V angličtině se zeptáme: What is your name? Doslova to znamená: Jaké je tvoje jméno? A odpovíme: I am Tom. (Já jsem Tom.) Nebo: My name is Tom. (Moje jméno je Tom.) Angličtina některé

Více

ZÁKLADY ANGLICKÉ GRAMATIKY PRO SOU MGR. DITA HEJLOVÁ

ZÁKLADY ANGLICKÉ GRAMATIKY PRO SOU MGR. DITA HEJLOVÁ ZÁKLADY ANGLICKÉ GRAMATIKY PRO SOU MGR. DITA HEJLOVÁ PŘEDLOŽKOVÉ VAZBY PŘÍDAVNÝCH JMEN VY_32_INOVACE_AH_2_07 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název

Více

Chit Chat 2 - Unit 7. Lekce: STRANA 34. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: SLOVÍČKA naučit. Cvičení: SLOVÍČKA rozumět

Chit Chat 2 - Unit 7. Lekce: STRANA 34. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: SLOVÍČKA naučit. Cvičení: SLOVÍČKA rozumět www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Chit Chat - Unit 7 (ch_unit7.jbb) Chit Chat - Unit 7 Lekce: STRANA Cvičení: SLOVÍČKA naučit English angličtina Maths matematika It s nine o clock.

Více

PS 1 - LEKCE 3. Lekce: 3.1 Have got - oznamovací věty. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: Já mám králíka (plné tvary).

PS 1 - LEKCE 3. Lekce: 3.1 Have got - oznamovací věty. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: Já mám králíka (plné tvary). www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu PS - LEKCE (ps lekce_.jbb) PS - LEKCE Lekce:. Have got - oznamovací věty Cvičení: Já mám králíka (plné tvary). I have got a rabbit. Já mám králíka.

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma Slovenská 2. stupeň základní Angličtina Překladová

Více

Obsah. D) Česká písnička - Když jsem já sloužil... 9

Obsah. D) Česká písnička - Když jsem já sloužil... 9 Obsah Obsah... 1 14. ZÁŘÍ "ŠKOLKA VOLÁ" -ROZDÍL MEZI VESNICÍ A MĚSTEM... 2 A) Básnička s pohybem - ČJ - Vesnice a město... 2 B) Aktivita - Rozdíl mezi vesnicí a městem... 2 C) Tvorba s dětmi - Moje město...

Více

FAMILY VY_32_INOVACE_69

FAMILY VY_32_INOVACE_69 FAMILY VY_32_INOVACE_69 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 7. Family 1/ Doplň anglický význam slov Across 3. BÝT ZA NĚJ PROVDANÁ 4. AKVÁRIUM 7. ŽÁK 8.

Více

Věty k překladu From Unit 2 part B, Project 2

Věty k překladu From Unit 2 part B, Project 2 Věty k překladu From Unit 2 part B, Project 2 Unit 2 part B - translation practice 1. Proč jsou Mickey a Millie doma odpoledne? Why are Mickey and Millie at home in the afternoon? 2. Proč nejde Mut do

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) ZŠ Dělnická 7.

Více

11/ Podmínkové věty. ( 1st Conditional) VY_32_INOVACE_AJ_UMA11,Podmínkové věty (1st Conditional).notebook. January 28, 2014

11/ Podmínkové věty. ( 1st Conditional) VY_32_INOVACE_AJ_UMA11,Podmínkové věty (1st Conditional).notebook. January 28, 2014 Úroveň jazyka Pre-Intermediate 11/ Podmínkové věty ( 1st Conditional) Citace a zdroje Zpracovala: Mgr.Alena Závorová 1 Podmínkové věty typu 1 ( First Conditional ) Vedlejší věty podmínkové vyjadřují podmínku,

Více

AJ 3_08_Shopping.notebook. November 08, 2013. úvodní strana

AJ 3_08_Shopping.notebook. November 08, 2013. úvodní strana úvodní strana 1 SHOPPING AJ 3 Konverzační témata DUM č. 8 sexta osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_131 Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika

Více

Datum: 19. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 19. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 19. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_309 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Straightforward Beginner

Straightforward Beginner Straightforward Beginner strana 1 z 5 Straightforward Beginner K této učebnici je k dispozici procvičování na internetu. Více informací na www.macmillan.cz/e-learning Units 1 & 2 Countries Brazil LÄê]DòfäL=

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Project 1, 3.vydání, lekce 6

Project 1, 3.vydání, lekce 6 www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Project,.vydání, lekce (p_v_lekce_.jbb) Project,.vydání, lekce Lekce: Lekce Cvičení: SLOVÍČKA - A My friends bald holohlavý beard vousy, plnovous

Více

VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST

VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 9. MODAL VERBS CAN, MUST, SHOULD 1/ Connect the verbs to their future forms.

Více

Anglický jazyk 5. ročník

Anglický jazyk 5. ročník nglický jazyk 5. ročník Pátá třída (Testovací klíč: ZLZJOGGV) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 9 14 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace

Více

PITSTOP VY_22_INOVACE_26

PITSTOP VY_22_INOVACE_26 PITSTOP VY_22_INOVACE_26 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 9. PITSTOP 1/ Try to complete the missing words. Then listen and check your ideas. Eight

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

19/ Přítomný podmiňovací způsob

19/ Přítomný podmiňovací způsob Úroveň jazyka Pre-Intermediate 19/ Přítomný podmiňovací způsob ( 2nd Conditional) Zpracovala: Mgr.Alena Závorová úvodní 1 Podmínkové věty typu 2 ( Second Conditional ) Vedlejší věty podmínkové vyjadřují

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků prostřednictvím

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 224 Autor: Mgr. Petra Elblová Datum: 23. 3. 2012 Ročník: 6. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Anglický jazyk

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

PS 2 - LEKCE 6. Lekce: 6.1 Budoucí čas s going to. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: Já si dám zmrzlinu. Cvičení: On si dá pizzu.

PS 2 - LEKCE 6. Lekce: 6.1 Budoucí čas s going to. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: Já si dám zmrzlinu. Cvičení: On si dá pizzu. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu PS - LEKCE (ps lekce_.jbb) PS - LEKCE Lekce:. Budoucí čas s going to Cvičení: Já si dám zmrzlinu. I am going to have an ice cream. Já si dám

Více

VY_22_INOVACE_90 Project 3 U5 Revision

VY_22_INOVACE_90 Project 3 U5 Revision VY_22_INOVACE_90 Project 3 U5 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 7. 1. THE? Bank of England London Palladium Cambridge Theatre Greenwich Park

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Angličtina pro každého posloucháte - rozumíte - mluvíte

Angličtina pro každého posloucháte - rozumíte - mluvíte Angličtina pro každého posloucháte - rozumíte - mluvíte Is that tie yours? Je ta kravata vaše? fráze pro začátečníky a mírně pokročilé Copyright Hemisféry, s. r. o., 2008. Všechna práva vyhrazena. Ilustrations

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Verb + -ing or infinitive

Verb + -ing or infinitive Verb + -ing or infinitive Verb + -ing or infinitive There are 3 groups of verbs: 1. Verbs followed by ing form 2. Verbs followed by infinitive 3. Verbs that can have ing form or infinitive, but the meaning

Více

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS Autor: Gabriela Vašátová Datum: 2.9. 2014 Cílový ročník: 9. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

Více

18.VY_32_INOVACE_AJ_UMB18, Frázová slovesa.notebook. September 09, 2013

18.VY_32_INOVACE_AJ_UMB18, Frázová slovesa.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Worksheet Methodology Sources 2 Decide which words are considered prepositions (předložky) and which are particles (částice) Source: SWAN, Michael a Catharine

Více

vybavení bytu, nábytek, dekorace přítomné časy, minulé časy, kondicionály; fráze: get rid of

vybavení bytu, nábytek, dekorace přítomné časy, minulé časy, kondicionály; fráze: get rid of P O S L E H Jazyk Úroveň utor Kód materiálu nglický jazyk 9. třída Lukáš Valeš aj9-kap-val-pos-10 Z á k l a d o v ý t e x t : Uslyšíte krátký rozhovor Theodora a Fiony o vybavení bytu. Odpovězte na následující

Více

pánská peněženka / men s wallet 100598 size: 13,5 x 11 cm pánská peněženka / men s wallet 102306 size: 15 x 9,5 cm

pánská peněženka / men s wallet 100598 size: 13,5 x 11 cm pánská peněženka / men s wallet 102306 size: 15 x 9,5 cm kolekce CLASSIC Precizní zpracování přírodně činěných, ručně tamponovaných materiálů a použití klasických výrobních postupů dává možnost vzniku klasického výrobku. Individuální výběr každého jednotlivého

Více

Going to aneb Pl anuji, ˇ ze seknu s pl anov an ım. Luk aˇs R uˇ ziˇ cka 2013 Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Going to

Going to aneb Pl anuji, ˇ ze seknu s pl anov an ım. Luk aˇs R uˇ ziˇ cka 2013 Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Going to aneb Plánuji, že seknu s plánováním. 2013 Vyjadřování budoucnosti Angličtina nemá žádný gramatický budoucí čas, tak jak ho známe z jiných jazyků. Pomáhá si tedy různými gramatickými konstrukcemi, které

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Marina Hozmanová Třída/ročník:

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

PS 1 - LEKCE 5. Lekce: 5.1 Předložky místa. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: Na židli, pod židlí. Cvičení: Před krabicí, za krabicí.

PS 1 - LEKCE 5. Lekce: 5.1 Předložky místa. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: Na židli, pod židlí. Cvičení: Před krabicí, za krabicí. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu PS - LEKCE 5 (ps lekce_5.jbb) PS - LEKCE 5 Lekce: 5. Předložky místa Cvičení: Na židli, pod židlí. on the chair na židli The cat is on the chair.

Více

MAKE, DO, HAVE AND TAKE IN PHRASES

MAKE, DO, HAVE AND TAKE IN PHRASES DUM = Digitální Učební Materiál Gymnázium Dr. Karla Polesného, Znojmo Anglický jazyk MAKE, DO, HAVE AND TAKE IN PHRASES Autor: Mgr. Ivana Dvořáková Datum vytvoření: březen 2013 MAKE or DO? WHICH ONE TO

Více

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_23 Úvodní část seznámení s cílem hodiny - nepravidelná slovesa Hlavní část nepravidelná slovesa vyhledávání v seznamu, správná výslovnost Závěrečná část zpětná vazba

Více

SSOS_AJ_2.14_ Podmínkové věty (Zero/First conditional)

SSOS_AJ_2.14_ Podmínkové věty (Zero/First conditional) Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_2.14_

Více

Past Simple and Continuous Minulý čas prostý a průběhový Pracovní list

Past Simple and Continuous Minulý čas prostý a průběhový Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_132 Past Simple and Continuous Minulý čas prostý a průběhový Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika slovesa

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2O.08.2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_O9_AJ

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2O.08.2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_O9_AJ Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2O.08.2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_O9_AJ Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk anglický

Více

Anotace: VY_32_INOVACE_01_B_10.notebook. July 08, 2013

Anotace: VY_32_INOVACE_01_B_10.notebook. July 08, 2013 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou milevsko.cz MUST vs. HAVE TO Škola Autor Název Téma SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Hana Filipová VY_32_INOVACE_01_B_10_ANJ

Více

Past Perfect opakování předminulý čas

Past Perfect opakování předminulý čas 1. Udělal jsem oběd,než přišla domů. 2. Když jsem přišel na autobusovou zastávku, autobus už odjel. 3. Do pondělí už všichni turisté opustili hotel. 4. Začala zpívat píseň, kterou napsala pro svého kamaráda.

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

www.czenglish.net/czenglish-1/pet/ Czenglish 1 (401-500)

www.czenglish.net/czenglish-1/pet/ Czenglish 1 (401-500) 1 401 Is Mrs Brown youngish? Yes, she is. Je paní Brownová poměrně mladá? Ano, je. 402 This garden shed is wooden but that one is brick. Tento zahradní domek je dřevěný, ale tamten je cihlový. 403 My garage

Více

aneb Will Smith nebo Will Scarlet?

aneb Will Smith nebo Will Scarlet? aneb Will Smith nebo Will Scarlet? 2013 Angličtina nemá žádný gramatický budoucí čas, tak jak ho známe z jiných jazyků. Pomáhá si tedy různými gramatickými konstrukcemi, které mají budoucí význam. Každou

Více

www.czenglish.net/czenglish-1/tri/ Czenglish 1 (201-300)

www.czenglish.net/czenglish-1/tri/ Czenglish 1 (201-300) 1 201 Where's your school bag? Kde je tvoje aktovka? 202 Is she married? Je vdaná? 203 Are you tired? Jste unavení? 204 Aren't you tired? Nejsi unavený? 205 This dog is big but that dog is small. Tento

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas aneb Perfektní budoucnost. 2013 Předminulý čas se v angličtině nazývá Future Perfect. Používáme jej tehdy, potřebujeme-li jasně vyjádřit, že nějaký děj proběhl ještě dříve než budoucí děj, o kterém hovoříme.

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Anglický jazyk 5. ročník

Anglický jazyk 5. ročník nglický jazyk 5. ročník Pátá třída (Testovací klíč: PESYF) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 37 Poslech / Čtení s porozuměním Slovní zásoba / Gramatika / Konverzace

Více

New Inside Out Beginner

New Inside Out Beginner New Inside Out Beginner strana 1 z 9 New Inside Out Beginner Unit 0 fine LÑ~fåL= v pořádku; skvělý thanks LqôÏâëL= díky Hello! LÜ]Dä]rL= Ahoj! (při setkání) answer L^Wåë]L= (z)odpovědět; odpovídat box

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav 52, 565 42 tel.: 465 482 115 e-mail: skola@vraclav.cz www.zsvraclav.cz Číslo projektu Název šablony Název DUMu Vyučovací předmět Vzdělávací

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.01.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_AJ_G

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.01.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_AJ_G Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.01.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_AJ_G Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk anglický

Více

ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA

ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA NEOTVÍREJ ZADÁNÍ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA jméno: (Napiš své jméno ČITELNĚ TISKACÍM PÍSMEM.) OTÁZKY PŘED TESTEM. Vybranou odpověď dej celou do kroužku. 1. Jak dobře podle tvého názoru

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Výklad a cvičení z větné stavby, vy_32_inovace_ma_33_01

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_22_INOVACE_AJM45664JEŘ Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: Název projektu: Číslo šablony: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Rozvoj vzdělanosti II/2 Datum vytvoření:

Více

Go first, Walking in the jungle - Playing English 1 a 2 (INFOA 2006, 2007)

Go first, Walking in the jungle - Playing English 1 a 2 (INFOA 2006, 2007) Attract, Engage, Captivate Chinese whisper tichá pošta Tonguetwisters: Pink silk socks with seven pink dots. Happy Harry has a hundred hungry hamsters. Go first, Walking in the jungle - Playing English

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : After a Christmas holiday two friends are chatting at a school hall

Více

Chit Chat 2 - Unit 9. Lekce: STRANA 42. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: SLOVÍČKA naučit. Cvičení: SLOVÍČKA rozumět

Chit Chat 2 - Unit 9. Lekce: STRANA 42. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: SLOVÍČKA naučit. Cvičení: SLOVÍČKA rozumět www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Chit Chat - Unit 9 (ch_unit9.jbb) Chit Chat - Unit 9 Lekce: STRANA Cvičení: SLOVÍČKA naučit free time volný čas (I) watch TV dívám se na televizi

Více

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor:

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor: Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací VY_32_INOVACE_AJ9NO_03_03_15

Více

Description of a Person

Description of a Person Description of a Person New English File Intermediate: Student s Book pp 40-43 Warm-up Pair work - ask and answer the following questions. 1 How tall are you? 2 How would you describe your build? 3 How

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Refreshment / Občerstvení

Refreshment / Občerstvení unit 9 Refreshment / Občerstvení V této lekci budeme hovořit o návrzích a nápadech a jedním z nich bude jít do restaurace. Umíte seřadit následující chody tak, jak jdou za sebou? Dessert, starter, main

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Podm ınkov e vˇ ety

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Podm ınkov e vˇ ety aneb Dává táta ultimáta? 2013 se říká podmínkovým souvětím, které se skládají převážně ze dvou (hlavní a vedlejší) vět a jsou spojeny spojkou if. Pořadí podmínkových vět Na jejich pořadí nezáleží. Některé

Více

Příjemce: Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lipnice nad Sázavou č. 213, 582 32 Lipnice nad Sázavou

Příjemce: Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lipnice nad Sázavou č. 213, 582 32 Lipnice nad Sázavou Od dotace EU k proměně vyučovací hodiny registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0196 Příjemce: Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lipnice nad Sázavou č. 213, 582 32 Lipnice

Více

PRIMÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA CAN

PRIMÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA CAN PRIMÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA Jak již bylo řečeno, primární modální slovesa vyjadřují míru svobody/nesvobody provádět nějakou činnost. Podíváme se na jednotlivá modální slovesa a vysvětlíme si jejich význam.

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Věty k překladu From part C Unit 6, Project 2

Věty k překladu From part C Unit 6, Project 2 Věty k překladu From part C Unit 6, Project 2 Unit 6 part C - translation practice 1. Je sobota ráno. Nick nemusí dnes vstávat, aby šel do školy, ale musí vstávat brzy. Bude hrát ve filmu. It s Saturday

Více

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení Předmět Ročník a obor Kód sady Kód DUM Autor Anglický jazyk Všechny ročníky střední školy všech oborů AJ/ZA+SC+OS/01020+03+04/01 AJ/ZA+SC+OS/01+20+03+04/01/03-20 Mgr.

Více

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma: Maturita vocabulary Autor: Mgr. Silvie Teclová Název: Daily routine

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

Příloha č. 1: Pokyny ve škole v anglickém jazyce

Příloha č. 1: Pokyny ve škole v anglickém jazyce Příloha č. 1: Pokyny ve škole v anglickém jazyce K hotovým pracovním listům: Anglický výraz Věta využitelná ve výuce Český překlad Poznámky Look Look. Podívej/te se! Look out. Pozor! Look and play. Podívej/te

Více

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. Revision P4 U3 1. Past continuous What was happening yesterday at 5 pm? 1. We (go)

Více

Happy House 2 - lekce 5

Happy House 2 - lekce 5 www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Happy House - lekce (happy_house unit_.jbb) Happy House - lekce Lekce: Lekce Cvičení: Strana - poslech Lunchtime! Lunch is on the table in the

Více

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Vzdělávací oblast: Vzdělávání a komunikace v cizím jazyce Název: Rozdíl v používání as/ like Autor: Mgr.Tompos Monika Datum, třída:

Více

VY_32_INOVACE_0611 Kostra člověka lidské tělo.notebook. July 11, 2012. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

VY_32_INOVACE_0611 Kostra člověka lidské tělo.notebook. July 11, 2012. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Pořadové číslo projektu: cz.1.07/1.4.00/21.1936 č. šablony: III/2 č.sady:6.sada Ověřeno ve výuce:28.3.2o12 Třída:5. Datum:3.1.2012 1 KOSTRA ČLOVĚKA-LIDSKÉ TĚLO

Více

ZÁKLADY ANGLICKÉ GRAMATIKY PRO SOU MGR. DITA HEJLOVÁ

ZÁKLADY ANGLICKÉ GRAMATIKY PRO SOU MGR. DITA HEJLOVÁ ZÁKLADY ANGLICKÉ GRAMATIKY PRO SOU MGR. DITA HEJLOVÁ POČITATELNÁ A NEPOČITATELNÁ PODSTATNÁ JMÉNA VY_32_INOVACE_AH_2_04 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Od 9.p.r. VY_22_INOVACE_66_Píseň Someone like you. Použité zdroje : www.karaoketexty.cz

Od 9.p.r. VY_22_INOVACE_66_Píseň Someone like you. Použité zdroje : www.karaoketexty.cz VY_22_INOVACE_66_Píseň Someone like you Od 9.p.r. Použité zdroje : www.karaoketexty.cz Květoslava Kaziměrčíková Základní škola Orlová-Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace Práce

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Harmonogram: 21. 3. 22. 3. 2016 (do 11,50) ZÁPIS průběžně po celé dva dny

Harmonogram: 21. 3. 22. 3. 2016 (do 11,50) ZÁPIS průběžně po celé dva dny Milé žákyně, milí žáci, v rámci ŠVP Škola pro budoucnost proběhnou v době přijímacích zkoušek další oborové dny. Smyslem je pracovat v oboru, který vás zajímá, a to se spolužáky z jiných ročníků, kteří

Více

Obsah. 2 Obsah. Úvod... strana 3. Gingerbread Boy... strana 4. Sleeping Beauty... strana 11. The Old Grey Cat Is Sleeping...

Obsah. 2 Obsah. Úvod... strana 3. Gingerbread Boy... strana 4. Sleeping Beauty... strana 11. The Old Grey Cat Is Sleeping... příběhy Stories 1 příběhy Stories 1 Obsah Úvod... strana 3 Gingerbread Boy... strana 4 Sleeping Beauty... strana 11 The Old Grey Cat Is Sleeping... strana 17 Gigantic Turnip... strana 25 Šablony... strana

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

BOOK LEATHER COLLECTION 2015

BOOK LEATHER COLLECTION 2015 BOOK LEATHER COLLECTION 2015 prvotřídní kůže, kterou nám dodávají naši indičtí partneři z Kalkaty. Zde se toto tradiční řemeslo předává už po mnoho generací, zdejší kůže proto dosahuje nejvyšší kvality.

Více

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_302 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v EMTRAS [Czech] My Headteacher is Ředitel naší školy je My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je My Form Tutor is Můj třídní učitel(ka) je My Form is Moje třída je P.E. is on Tělocvik mám v I must bring

Více