Dotace na údržbu a provoz tělovýchovného zařízení na rok 2007

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dotace na údržbu a provoz tělovýchovného zařízení na rok 2007"

Transkript

1 Regionální sdružení Českého svazu tělesné výchovy Břeclav, Veslařská 1, Břeclav,, IČ ZPRAVODAJ pro tělovýchovné jednoty a sportovní kluby (datum vydání: 11.června 2007) Studny, septiky, jímky a odběr povrchových vod TJ / SK! Důležité!!! Ministerstvo životního prostředí zahájilo kampaň ke zmapování situace v ČR z hlediska nakládání s vodou a dále ke zlegalizování nepovolených staveb studní, septiků atd. Upozorňujeme, že je nutné si dát do pořádku doklady nutné k nakládání s vodou! Do 30. června 2007 je nutné zažádat o prodloužení povolení, v případě, že povolení na stavbu nebylo nikdy vydáno, je nutné si požádat o nové! Vodoprávní úřad se nachází na odboru životního prostředí městských úřadů nebo obecních úřadů s rozšířenou působností. RS ČSTV rozesílá na TJ/SK podrobné informace. Odchod 8 TJ/SK do okresu Brno-venkov Na základě vyhlášky 513/2006 Sb. byla provedena úprava území některých okresů a v této souvislosti došlo k přechodu obcí mezi okresy. Proto bylo potřeba uskutečnit přechod i některých TJ/SK našeho okresu do okresu Brno-venkov. Jedná se o TJ/SK: TJ Dynamo Cvrčovice, TJ Sokol Ivaň, TJ Zetor Pasohlávky, TJ Yachtclub Pasohlávky, TJ Sokol Pohořelice, TJ Sokol Přibice, TJ Start Vlasatice, SK Vranovice. Výkonný výbor RS ČSTV Břeclav přeje všem těmto jednotám a klubům v novém působení hodně sportovních a jiných úspěchů.

2 Dotace na údržbu a provoz tělovýchovného zařízení na rok 2007 Do TJ/SK jsou rozesílány smlouvy a potřebné tiskopisy k čerpání státní dotace. Je třeba neprodleně reagovat podle přiložených pokynů. Dne bude ukončen sběr dokladů a náležitostí k vyúčtování a následnému čerpání dotace. Zbylé prostředky budou přerozděleny Výkonným výborem RS ČSTV Břeclav dne dle žádostí včetně podkladů dodaných do dne (pozn. : platba bude poukazována pod variabilním symbolem 68102) Dotace na činnost na rok 2006, 2007 Doplatek dotace na činnost TJ/SK za rok 2006 bude proplacen začátkem měsíce října (pozn.: platba bude poukázána pod variabilním symbolem ) První splátka dotace na rok 2007 by měla proběhnout opět koncem roku (pozn.: platba bude poukázána pod variabilním symbolem ) Dotace programu SPORTUJ S NÁMI na rok 2007 Dne bude výkonným výborem rozdělena dotace na sportovní akce mající prvky náborového či masového charakteru. Vybrané TJ/SK budou informovány oznamovacím dopisem. Bude nutné ihned poslat na RS ČSTV Břeclav propozice akce, rozpočet, podepsanou smlouvu a jiné náležitosti. Faktury a jiné zúčtovací doklady je nutné předložit do 5 dnů po ukončení akce!!! Akce probíhající v posledním týdnu roku 2007 je nutné vyúčtovat do následujícího dne! Investiční dotace od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2008 Chcete rekonstruovat tělocvičnu, hřiště nebo budovu šaten se sociálním zařízením? Je třeba informovat sekretariát RS ČSTV Břeclav o investičním záměru vaší TJ/SK. Potřebné informace získáte na tel. čísle Dne bude ukončen sběr žádostí včetně dohodnutých písemných podkladů. Výkonný výbor RS ČSTV dne 29. srpna 2007 vybere prioritní akce a postoupí je na VV ČSTV. Účetnictví TJ a SK a Daňové povinnosti TJ/SK Upozorňujeme, že nakladatelství Olympia vydalo dvě publikace pro potřeby TJ/SK, které jsou podrobným návodem, jak vést účetnictví a správně zdaňovat příjmy TJ/SK. Jedná se o tzv. kuchařky účetních, proto je nutné se informacemi v nich řídit. VV RS ČSTV rozhodl, že publikace budou TJ/SK předány zdarma. Vyzvedněte si obě publikace na sekretariátu RS ČSTV Břeclav. Je nutné mít s sebou razítko TJ/SK! Účetnictví v roce Znovu upozorňujeme, že pro vedení účetnictví TJ/SK je vyhotoven upravený účetní software ABRA G2, který je k dostání zdarma na RS ČSTV Břeclav. Na základě podpisu funkcionáře a razítka TJ/SK bude software předán.

3 Tento program je úplně zjednodušen (i pro laiky v účetnictví!!!) Udělá za vás i obávanou roční účetní závěrku!!! Pro zdatnější účetní je možné využívat plnou verzi účetního programu. Je nutné pokladníky / účetní o výše uvedené skutečnosti informovat. V případě, že nebudou mít zájem pracovat v nových podmínkách, je třeba s předstihem zajistit jejich nástupce, který v dalším období převezme účetnictví TJ/SK. Vedení účetnictví (dříve s názvem podvojné účetnictví ) je povinné od 1. ledna 2008!!! Využívání elektronické pošty Od ledna 2007 je ke komunikaci s TJ/SK využívána elektronická pošta! Je třeba předložit aktuální ovou adresu! Touto cestou jsou zasílány aktuální a důležité informace! Veškeré změny, návrhy, žádosti a informace nám můžete zaslat na adresu: Webové stránky RS ČSTV Břeclav Potřebné informace pro činnost TJ/SK také získáte na webové stránce RS ČSTV nabízí možnost zveřejňování zpráv i jednotlivých TJ/SK včetně přímého propojení na vlastní stránky TJ/SK, příp. oddílu. Připomínky nebo náměty pro zkvalitnění těchto stránek jsou vítány!! Lze je napsat na : Informační systém ČSTV pomocník pro Vaši TJ/SK Software Informační systém ČSTV, usnadňuje práci funkcionářům i hospodářům TJ/SK! Je možno zde vést evidenci členské základny, adresy členů, kontakty, životní jubilea, výběr členských i oddílových příspěvků, informace o majetku (pasport) i účetní roční uzávěrku pro ČSTV. Bezplatně lze stáhnout tento program z internetových stránek v menu Okénko pro sdružené subjekty. Zde se nachází i jeho aktualizace. Licence software Microsoft je pro TJ/SK jen za 10%!!! Firma Microsoft se smluvně zavázala, že umožní všem subjektům ČSTV, které vyhovují smluvním podmínkám (viz níže) odebírat vybrané produkty firmy v rámci tzv. Microsoft Select Licence se slevou cca 90%. Podmínky pro možnost tuto smlouvu využívat jsou následující: Software, jehož stručný výběr je definován (včetně přibližné ceny v Kč) na webu ČSTV (http://www.cstv.cz/informaceprovas/software/cenikmsselect.pdf), mohou za ceny odpovídající cca 10% běžných obchodních cen nakupovat subjekty ČSTV, které ve své poslední účetní závěrce vykázaly v oblasti nezdaněného hospodaření zisk menší jak 200 tis. Kč a zároveň neměly větší ztrátu jak 400 tis. Kč. Další podmínkou je skutečnost, že subjekt nevykázal v účetní závěrce majetek vyšší jak 30 mil. Kč.

4 Jak si vybraný software objednat? Nejprve je třeba si vybrat žádaný SW z nabídky na webu ČSTV (http://www.cstv.cz/informaceprovas/software/cenikmsselect.pdf) a rozhodnout se, zda kromě licence(aktivačních klíčů) budou požadovány i instalační média (CD ROM). Pokud je odběratel vlastní z dřívějších instalací (aktivační klíče), není jejich dodávka nutná. Objednat lze: (v pracovních dnech od 9 17 hodin) Jana Čudejková, tel.: , Zdeněk Čmelík, tel.: , fax: , Pro řešení případných technických problémů při instalaci zakoupených programů je možné použít také službu : Non-stop HelpDesk tel.: , V objednávce je třeba uvést následující údaje: - organizační číslo ČSTV - IČ - celý název subjektu (viz registrace MV ČR) - kontakt na osobu objednatele (telefon, mail) - adresu, kam poslat SW + licence(poštou, mailem) - fakturační adresu - zda požaduje instalační média Dodavatel vyřídí objednávku do 5 pracovních dní a zašle objednavateli požadovaný produkt poštou na dobírku nebo em (v případě objednání pouze licence, bez instalačních médií) a fakturu poštou. Stanovy TJ/SK název TJ/SK Dle novely zákona o sdružování občanů č.83/1990 Sb. je občanské sdružení povinno mít v názvu: o.s. nebo občanské sdružení. Vzhledem k předpokládané novele tohoto ustanovení zákona doporučujeme prozatím neměnit název TJ/SK. Upozorňujeme, že důležité údaje ve stanovách, které je nutné vždy používat, jsou: - přesný název TJ/SK (celý úplný název, příp. i verze zkratkou, pokud je ve stanovách zakotvena) - osoby mající právo k podpisu a jednání za TJ/SK (funkce a počet) Vyznamenání ČSTV Máte ve své jednotě nebo klubu zasloužilé funkcionáře, trenéry, rozhodčí, sportovce, kteří se dožívají 70 let nebo vyššího jubilea? Pokud se celoživotně věnovali sportu, je třeba je také odměnit! Podejte nám návrh na tělovýchovné vyznamenání! Stačí vyplnit přiložený návrh a předat na: Regionální sdružení ČSTV Břeclav,Veslařská 1, Břeclav Jednotné tiskopisy Při revizích v TJ/SK je shledávána celá řada nedostatků ve vedení účetnictví a dokladovosti. Doporučujeme používat jednotné tiskopisy pro všechny TJ/SK regionu Břeclavska, které doporučuje ČSTV. Tiskopisy najdete na nebo

5 SPORTOVNÍ ZPRAVODAJ součást deníku ROVNOST Okresní fotbalový svaz Břeclav vydává Sportovní zpravodaj, který vychází každé pondělí jako součást deníku Rovnost. RS ČSTV Břeclav zde zveřejňuje všechny důležité informace pro TJ/SK! Doporučujeme si objednat předplatné pondělního výtisku. Osvobození od poplatků za ověřování listin pro TJ/SK TJ/SK jsou podle Zákona o správních poplatcích č. 634/2004 Sb. (body 3,4,5) osvobozeny od poplatků za ověřování listin!!!! Omezení tohoto ustanovení zákona je pouze na katastrálním úřadu, kde se toto osvobození týká jen opisů listin, které jsou žádány z důvodu převodu majetku od státu! Běžný účet TJ/SK zvýhodněná nabídka pro neziskovky Česká pošta nabízí pro TJ/SK zvýhodněné podmínky při správě běžného účtu. Vedení účtu je zdarma, poplatky jsou velmi nízké, dostupnost banky je na každé poště!!! Přehled poplatků bude na TJ/SK zaslán. Podrobnější informace vám sdělí p. Dušan Svoboda tel nebo Je možné si sjednat osobní schůzku, p.svoboda za vámi přijede kamkoliv. Povinnosti TJ/SK sdružené v ČSTV! Základní podmínkou čerpání dotací a jiných výhod vyplývajících z členství v ČSTV je: - účast zástupce TJ/SK na valné hromadě RS ČSTV - zpracování roční účetní závěrky hospodaření TJ/SK - aktualizace evidence členské základny TJ/SK - aktualizace evidence nemovitého majetku TJ/SK- pasport TVZ Valná hromada RS ČSTV Břeclav schválila opět postihy pro TJ/SK, které neplní jednotlivé povinnosti. Doporučujeme se seznámit s usnesením valné hromady! * * * * * * * * * Regionální sdružení ČSTV Břeclav přeje všem sportovcům, trenérům a funkcionářům TJ/SK příjemné prožití letních prázdnin a dovolených! * * * * * * * * *

Orlické sportovní sdružení okresu Ústí nad Orlicí - výkonný výbor

Orlické sportovní sdružení okresu Ústí nad Orlicí - výkonný výbor Orlické sportovní sdružení okresu Ústí nad Orlicí - výkonný výbor -------------------------------------------------------------------------------------------------- OBSAH : 1. Z jednání výkonného výboru

Více

VYHLAŠUJEME! Soutěž o nejhezčí sportovní fotografii

VYHLAŠUJEME! Soutěž o nejhezčí sportovní fotografii VYHLAŠUJEME! Soutěž o nejhezčí sportovní fotografii 7 2009 ZPRAVODAJ ČSTV A NAKLADATELSTVÍ OLYMPIA OHLÉDNUTÍ za MS v hokejbalu MODERNÍ PĚTIBOJ Současný nejúspěšnější olympijský sport www.cstv.cz Vážení

Více

Státní podpora sportu pro rok 2011

Státní podpora sportu pro rok 2011 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j.: 19 833/2010-50 Státní podpora sportu pro rok 2011 Obecná ustanovení 1. Programy státní podpory sportu pro nestátní neziskové organizace pro rok 2011 (dále

Více

OBĚŽNÍK č. 3/2014. Český svaz včelařů, o. s., Křemencova 8, 115 24 Praha 1. tel.: 224 934 082, fax: 224 934 206, e-mail: info@vcelarstvi.

OBĚŽNÍK č. 3/2014. Český svaz včelařů, o. s., Křemencova 8, 115 24 Praha 1. tel.: 224 934 082, fax: 224 934 206, e-mail: info@vcelarstvi. OBĚŽNÍK č. 3/2014 Český svaz včelařů, o. s., Křemencova 8, 115 24 Praha 1 tel.: 224 934 082, fax: 224 934 206, e-mail: info@vcelarstvi.cz Den vydání: 18. 8. 2014 Určeno: Všem organizačním složkám Českého

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU MARKETING VÝZVA I

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU MARKETING VÝZVA I Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU MARKETING VÝZVA I Praha - duben 2007 Dokument je výhradním vlastnictvím Ministerstva průmyslu a obchodu

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky. POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU INOVACE Inovační projekt VÝZVA I

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky. POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU INOVACE Inovační projekt VÝZVA I Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU INOVACE Inovační projekt VÝZVA I Praha - červenec 2007 Dokument je výhradním vlastnictvím Ministerstva průmyslu

Více

Vyhlášení dotačního programu MŠMT Podpora aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR v roce 2015

Vyhlášení dotačního programu MŠMT Podpora aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR v roce 2015 Vyhlášení dotačního programu MŠMT Podpora aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR v roce 2015 1. Úvod Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo") v souladu s usnesením

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU POTENCIÁL VÝZVA I

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU POTENCIÁL VÝZVA I Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU POTENCIÁL VÝZVA I Praha - květen 2007 Dokument je výhradním vlastnictvím Ministerstva průmyslu a obchodu

Více

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE PROGRAMU ALFA/OMEGA

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE PROGRAMU ALFA/OMEGA TACR/5878/2012 PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE PROGRAMU ALFA/OMEGA Zveřejněno dne: 24. 7. 2012 Schválila. Dne 24. 7. 2012 Pro program ALFA verze číslo: 6 Pro program OMEGA verze číslo: 2 1 Obsah 1. Pravidla realizace

Více

Státní podpora sportu pro rok 2014 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 2. července 2013 pod č.j. MŠMT-21943/2013

Státní podpora sportu pro rok 2014 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 2. července 2013 pod č.j. MŠMT-21943/2013 ÚVOD Státní podpora sportu pro rok 2014 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 2. července 2013 pod č.j. MŠMT-21943/2013 Odbor sportu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT ) předložil

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST Praha únor 2010

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST Díl I. Žádost

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST Díl I. Žádost

Více

POKYNY PRO ČESKÉ PŘÍJEMCE DOTACE

POKYNY PRO ČESKÉ PŘÍJEMCE DOTACE Ministerstvo pro místní rozvoj POKYNY PRO ČESKÉ PŘÍJEMCE DOTACE z operačního programu Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika 2007-2013 Vydání č. 7, platné od 1. 7. 2012 Za obsah zodpovídá:

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST Díl I. Žádost

Více

Vyhlášení dotačního programu MŠMT Podpora aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR v roce 2014

Vyhlášení dotačního programu MŠMT Podpora aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR v roce 2014 Vyhlášení dotačního programu MŠMT Podpora aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR v roce 2014 1. Úvod Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo") v souladu s usnesením

Více

ČÍSLO 1/2009. - US Zlín 8.400,- Kč zakoupení 10 ks, 1. USNESENÍ Z 8. ZASEDÁNÍ RR ČZS konané dne 13. prosince 2008 v Lázních Bohdaneč

ČÍSLO 1/2009. - US Zlín 8.400,- Kč zakoupení 10 ks, 1. USNESENÍ Z 8. ZASEDÁNÍ RR ČZS konané dne 13. prosince 2008 v Lázních Bohdaneč ČÍSLO 1/2009 1. USNESENÍ Z 8. ZASEDÁNÍ RR ČZS konané dne 13. prosince 2008 v Lázních Bohdaneč Za účasti 70 tj. 93 % členů Republikové rady ČZS, 2 hostů a některých vedoucích pracovníků ústředí ČZS se uskutečnilo

Více

Příručka pro české kooperační partnery realizace projektu. Program Cíl 3/Ziel 3

Příručka pro české kooperační partnery realizace projektu. Program Cíl 3/Ziel 3 Příručka pro české kooperační partnery realizace projektu Program Cíl 3/Ziel 3 CCI-Code: 2007CB163PO017 na podporu přeshraniční spolupráce 2007 2013 mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou Vydání

Více

V ZVA K P EDKLÁDÁNÍ PROJEKTÒ NA POSKYTNUTÍ GRANTU Rada města Hlučína vyhlašuje

V ZVA K P EDKLÁDÁNÍ PROJEKTÒ NA POSKYTNUTÍ GRANTU Rada města Hlučína vyhlašuje ?'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y?

Více

Úvodní slovo. Úvodní slovo

Úvodní slovo. Úvodní slovo Moderní sportovní klub Vydání první Nakladatelství Olympia 2011 Úvodní slovo Úvodní slovo Rok 2011 byl Evropskou komisí vyhlášen Evropským rokem dobrovolnictví a ČSTV se zapojil do aktivit na podporu dobrovolnictví

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále

Více

Poskytování dotací v rámci programů vyhlášených městem Dvůr Králové nad Labem

Poskytování dotací v rámci programů vyhlášených městem Dvůr Králové nad Labem Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 15/2013 Poskytování dotací v rámci programů vyhlášených městem Dvůr Králové nad Labem Článek 1 Obecná ustanovení 1) Tento předpis upravuje způsob poskytování

Více

Příručka pro příjemce pro Akci 3

Příručka pro příjemce pro Akci 3 ) Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Program Iniciativy Společenství EQUAL Příručka pro příjemce pro Akci 3 Verze 1.0 červenec 2007 Tato příručka je určena pro příjemce Programu Iniciativy Společenství

Více

Návrh Mandátní smlouvy. Mandátní smlouva

Návrh Mandátní smlouvy. Mandátní smlouva Mandátní smlouva o obstarávání správy domu a výkonu některých práv a povinností plynoucích ze vztahu ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví uzavřená podle 566 až 576 obchodního zákoníku a

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeţí pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 aţ 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeţí pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 aţ 2015 Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy č. j.: 16 300/2010-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeţí pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 aţ 2015 Úvod Ministerstvo školství, mládeţe

Více

Specifikace SS moduly doplňující elektronický systém spisové služby (viz. poskytnuté smlouvy a objednávky, dodavatel Hejný) počet uživatelů 57

Specifikace SS moduly doplňující elektronický systém spisové služby (viz. poskytnuté smlouvy a objednávky, dodavatel Hejný) počet uživatelů 57 Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vážení, na základě Vaší žádosti, která byla Radě pro rozhlasové a televizní vysílání doručena dne 23. dubna 2013, Vám

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016 Návrh pro PV MSMT-22479/2015-2 III. Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016 NEINVESTIČNÍ PROGRAMY Obsah I. Základní poslání Programů...3 1. Cíle Programů...3

Více

Návrh Mandátní smlouvy. Mandátní smlouva

Návrh Mandátní smlouvy. Mandátní smlouva Mandátní smlouva o obstarávání správy domu a výkonu některých práv a povinností plynoucích ze vztahu ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví uzavřená podle 566 až 576 obchodního zákoníku a

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 10511/2012-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 10511/2012-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 10511/2012-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále

Více