Výroční zpráva. Pražské pivovary. Pivo. Tomu rozumíme.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. Pražské pivovary. Pivo. Tomu rozumíme."

Transkript

1 Výroční zpráva Pražské pivovary Pivo. Tomu rozumíme. 2002

2 Profil společnosti 3 Hlavní finanční ukazatele 4 Zpráva předsedy představenstva Informace o činnosti společnosti 6 8 Účetní závěrka 15 Příloha účetní závěrky 21 Zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami 31 Auditorská zpráva Zpráva dozorčí rady Statutární a kontrolní orgány 35 Informace pro akcionáře 36 Kontaktní adresy 38

3 Profil společnosti Společnost Pražské pivovary, a. s. byla založena dne 5. května 1992 jako akciová společnost dle zákona č. 513/1991 Sb. (Obchodní zákoník) v tehdy platném znění a je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn.: odd. B, vložka 1512 Předmětem podnikání společnosti je v souladu s čl. 5 Stanov společnosti výroba nápojů živnost provozovaná průmyslovým způsobem a dále pak ubytovací služby, silniční motorová doprava nákladní, hostinská činnost, směnárenská činnost, správa nemovitostí a koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej V lednu 1997 se společnost Pražské pivovary, a. s. sloučila se společnostmi Pivovar Ostravar, a. s. a Pivovary Vratislavice nad Nisou, a. s. do jednoho právního subjektu nesoucího název Pražské pivovary, a. s. V současné době společnost vlastní nemovitosti, ve kterých provozuje pivovary v Praze5aPraze4,pivovarvOstravěaskladový areál v Praze- -Radotíně Společnost Pražské pivovary, a. s. je druhým největším producentem piva v České republice. Její podíl na domácím trhu piva představuje 14 %. Pražské pivovary, a. s. jsou třetím největším českým vývozcem piva. Export tvoří 13% celkového výstavu Majoritním akcionářem Pražských pivovarů je společnost Interbrew Central European Holding B.V. s podílem 99,6 % (stav k ) Společnost není závislá na žádných patentech, licencích, průmyslových, obchodních nebo finančních smlouvách či nových výrobních procesech, které by měly zásadní význam pro podnikatelskou činnost nebo ziskovost společnosti, s výjimkou smluv o úvěru se společností Interbrew Central European Holding B.V. ze dne V současné době společnost nevede žádný významný soudní spor, jehož výsledek by mohl mít závažný vliv na její podnikatelskou činnost. Společnost v účetním období roku 2002 ani ve třech předcházejících účetních obdobích nepřerušila svoji podnikatelskou činnost. Mise Pražských pivovarů: Vyrábět a prodávat široké portfolio silných značek, a to jak v České republice, tak i na exportních trzích v prodejních kanálech, ve kterých se rozhodneme konkurovat Dosahovat ziskovosti a hledat ještě účinnější cesty řízení podniku ku prospěchu našich zákazníků, spotřebitelů, akcionářů a zaměstnanců Poskytovat našim zákazníkům a spotřebitelům kvalitu a nadstandardní služby, a tím získat trvalý předstih před konkurencí. Být nejinovativnější firmou na českém pivním trhu, zavádět nové výrobky, typy balení a způsoby pronikání na trh s cílem vytvořit trvalou konkurenční výhodu Získávat, rozvíjet, motivovat, udržet a náležitě oceňovat lidi vynikajících kvalit, bezúhonné a čestné, kteří společně pracují v nedílném týmu Být respektovanou a uznávanou firmou nejen z pohledu české společnosti, ale i z pohledu našich zaměstnanců Budovat vztahy se státními orgány a s místními zastupitelstvy. 3

4 Hlavní finanční ukazatele Prodej piva v tuzemsku (tis. hl) Export (tis. hl) Prodej piva celkem (tis. hl) Tržby z obchodní a výrobní činnosti (tis. Kč) Provozní výsledek hospodaření (tis. Kč) Finanční výsledek hospodaření (tis. Kč) Výsledek hospodaření za účetní období (tis. Kč) Výsledek hospodaření za běžnou činnost po zdanění připadající na jednu akcii (v Kč)* Výše dividendy připadající na jednu akcii (v Kč) Počet zaměstnanců Změny vlastního kapitálu (tis. Kč) Základní kapitál Nerozdělený zisk Ztráty z minulých let Výsledek hospodaření za účetní období Zákonný rezervní fond Sociální fond Celkem *Pro účely výpočtu výsledku hospodaření za běžnou činnost po zdanění připadajícího na jednu akcii v roce 2002 byl použit počet akcií před navýšením základního kapitálu 4

5

6 Zpráva předsedy představenstva Vážení akcionáři rok 2002 byl pro Pražské pivovary, a. s. přelomovým rokem. Po několika letech se společnost dostala opět do zisku, a to nejen na provozní úrovni, ale i na úrovni celkového výsledku hospodaření. Tohoto úspěchu bylo dosaženo díky vynikající podpoře našich značek, úrovni služeb pro zákazníky společnosti a v neposlední řadě i díky neustálému zlepšování produktivity jak ve výrobě a distribuci, takivostatních nevýrobních oblastech V minulém roce společnost rovněž završila proces finanční restrukturalizace schválené na mimořádné valné hromadě v roce Díky snížení a následnému navýšení základního kapitálu společnosti o 3006 miliónů Kč společnost Pražské pivovary významně snížila své zadlužení a získala nezbytný provozní kapitál. Zároveň došlo i ke zvýšení vlastního kapitálu společnosti na miliónů Kč Výsledek hospodaření za rok 2002 představuje zisk ve výši 75 mil. Kč, což ve srovnání s rokem 2001 znamená meziroční zlepšení o celých 254 miliónů Kč. Na tento úspěch měl vliv zejména růst prodejů našich klíčových značek při neustálém tlaku na snižování nákladů. Na výsledku hospodaření se rovněž podílela ukončená finanční restrukturalizace společnosti za plné podpory našeho majoritního akcionáře, společnosti Interbrew. Díky tomuto kroku došlo ke snížení úrokového zatížení společnosti Celkové prodeje společnosti dosáhly téměř 2,6 miliónů hektolitrů, tedy zvýšení o 2,3% ve srovnání s rokem předchozím Výborné výsledky byly dosaženy na domácím trhu, kde celkové prodeje překročily 2,2 miliónu hektolitrů. Na tomto skvělém výsledku se značnou měrou podílel výrazný nárůst prodejů u značky Staropramen, a to o 5,5 %. Díky důslednému uplatňování marketingové strategie a dobré distribuci došlo u této značky k navýšení tržeb dokonce o 12,6 %. Dobré postavení v segmentu a cílené distribuční programy se promítlyivrůstuznačky Braník, kde došlo k navýšení tržeb o 6,5 %. Pokračovali jsme i v podpoře naší regionální značky Ostravar, jejížprodejevzrostlyo2,9%atržbypako9% Kvýznamnému nárůstu prodejů došlo i na exportních trzích, kde celkové prodeje dosáhly 349 tisíc hektolitrů. Meziroční nárůst tak činí 12,4 %. Největší nárůsty jsme zaznamenali v Německu (o 12,1 %) a ve Švédsku (o 35,1 %) V loňském roce postihly Českou republiku záplavy, jejichž dopady se zákonitě promítly i do oblasti ekonomiky. Povodně se dotkly i naší společnosti. Pivovary Staropramen a Braník musely na týden zastavit výrobu, nicméně zde nedošlo k podstatným materiálním škodám. Výrazněji postiženo však bylo distribuční centrum Radotín. V této době odvedli naši zaměstnanci opravdu vynikající práci. Díky jejich obětavému a zodpovědnému přístupu se nám podařilo minimalizovat škody jak na naší výrobě, tak zejména maximálně omezit dopad na naše zákazníky a spotřebitele. Za toto bych chtěl všem upřímně poděkovat Náš úspěch v roce 2002 se stal solidním základem pro další růst v roce Silná podpora klíčových značek, úspěchy v rozvoji prodeje, zvýšená produktivita a efektivnost ve výrobě a distribuci podpoří růst našeho podílu na trhu a ziskovosti. I v dalších letech budeme investovat do podpory značek s cílem posílit naši pozici na trhu s pivem v České republice. Vincent Lefere, předseda představenstva 6

7 7

8 Staropramen Světlý tři významná prvenství v soutěžích 1. místo v kategorii Desítka roku 2003, anketa časopisu Pivní kurýr 1. místo v kategorii Desítka světlá, Sdružení přátel piva 1. místo v kategorii Desítka, Pivo České republiky 2002 Staropramen Granát 1. místo v kategorii Polotmavý ležák, Sdružení přátel piva Staropramen Ležák 3. místo Cena českých sládků 3. místo v kategorii Prémiový ležák, Pivo České republiky 2002 Pivovar Staropramen 2. místo v kategorii Pivovar roku, Pivní kurýr Ostravar Originál (Desítka) 3. místo v kategorii Desítka, Pivo České republiky 2002 Braník Certifikát kvality, Pivex 2002 Rallye Zlatá pivní pečeť 2002 v kategorii Nealkoholické pivo, Česká pivní pečeť Tábor 8

9 Informace o činnosti společnosti v roce 2002 Slavnosti pivovaru Staropramen se staly, díky více než desítce tisíc návštěvníků, jednou z největších akcí tohoto roku v Praze. Bohatý program Slavností zahrnoval koncert předních hudebních skupin. Pro návštěvníky, kteří se zajímali o proces vaření piva, byly organizovány prohlídky pivovaru. Správní chlapi se v průběhu akce proměnili v desítníky z Pivního výcvikového tábora, děti si Slavnosti užily v Dětském světě plném zábavných atrakcí. Vrcholem oslav byl křest polotmavého ležáku Granát Na trh byl uveden Staropramen Granát, který vychází z původní receptury piva Smíchovský Granát. Granát se v Akcionářském pivovaru na Smíchově, pozdějším pivovaru Staropramen, vařil od roku 1884 do roku Tento výjimečný ležák je charakteristický svou originální barvou, jedinečnou chutí a chmelovou vůní. Produktové charakteristiky ležáku jsou dány odlišným způsobem vaření, kdy dochází k míchání světlých a speciálních sladů v tzv. sypání EFFIE 2002, cenu za nejefektivnější domácí reklamní kampaň v České republice, získala společnost Pražské pivovary, a. s. spolu s reklamní agenturou Mark/BBDO za kampaň pro značku Staropramen Chlapi sobě. Cena EFFIE je udělována již šestým rokem Asociací komunikačních agentur. Ocenění dokazuje, že kampaň splnila svůj účel: efektivně podpořila prodej našich výrobků Pivní výcvikový tábor Staropramen, druhý ročník celorepublikové road-show, navštívilo v 18 českých a moravských městech přes účastníků, nejvíce pak v Kladně, v Pardubicích a v Olomouci. Pivním výcvikovým táborem Staropramen letos prošlo téměř 300 part správných chlapů, kteří se utkali v různých disciplínách o piv a samochladící výčepní zařízení. Tradiční čepičku ve tvaru pivní zátky, získanou na letošních táborech Staropramen, nosí více než správných chlapů. Ohromný zájem byl i o Jardův posilovací stroj, pivocvičnu nebo skluzavku z práce. Také Pivního výcvikového tábora Staropramen se dotkly letošní záplavy. Ve městech Tábor a Karlovy Vary, kde se konaly poslední dvě akce, velká voda způsobila obrovské škody. Proto se společnost Pražské pivovary, a. s. rozhodla věnovat každému z těchto měst korun na povodňové konto. V důsledku záplav musely být zrušeny Pivní výcvikové tábory v Děčíně a v Mělníku Slavností pivovaru Ostravar se zúčastnilo téměř Ostravanů, čímž se staly jednou z největších akcí v Ostravě. I přes nepřízeň počasí bavily nadšený dav návštěvníků kapely zvučných jmen. Pro návštěvníky, kteří se zajímali o proces vaření piva, byla přístupná exkurzní trasa pivovarem, již tradičně byl uvařen velmi oblíbený kvasnicový ležák. Pro odvážné účastníky bylo připraveno několik zajímavých soutěží. Závěr obstarala ostravská skupina Buty, jejíž poslední skladbu ozdobil ohňostroj Pivovar Ostravar oslavil v tomto roce 105. výročí svého založení. Součástí velkolepých oslav byl křest speciálního piva Výročního ležáku, který byl uvařen pouze pro tuto příležitost. První den narozeninových oslav, 24. října, bylo v každé hospůdce čepující Ostravar připraveno 105 piv Výročního ležáku zdarma. Druhý den, 25. října, se pak v ostravské hale Tatran konala narozeninová 9

10 párty za účasti řady předních českých kapel, na kterou přišlo téměř 3000 převážně mladých lidí Stella Artois úspěšně prošla testováním na trhu a letos byla oficiálně uvedena na trh v České republice. Hlavní pozornost je věnována její točené variantě a výběru provozoven, které Stellu budou nabízet. Vše je podřízeno jedinému cíli udržet vysokou kvalitu, což je status, který dělá pivo Stella Artois nadčasovým. V pivovarské škole se účastníci z řad majitelů provozoven a personálu učí standardní postupy ošetřování piva Stella Artois i jeden z odlišujících prvků tohoto piva, speciální servírovací rituál. Stella Artois se prodává točená i v lahvích Hoegaarden uvedly Pražské pivovary na trh jako další belgický speciál. Pivo Hoegaarden je výjimečné díky své zakalené, slámové barvě a neobyčejně osvěžující chuti. Jako v případě všech speciálů, důraz při zavádění tohoto piva je kladen na správný výběr provozoven vhodných pro jeho nabízení a zajištění maximální kvality. Kvůli krátké době na trhu je Hoegaarden pro své příznivce dosažitelný především v největších městech v republice, tzn. v Praze, vbrněavostravě Pečeť kvality výčepu jeocenění, které Pražské pivovary udělují restauracím a hospodám za péči o pivo a zákazníka. Tento motivační projekt je součástí strategie zvyšování pivní kultury v České republice a zaměřuje se na zákazníky, kteří provozují hostinskou činnost a čepují pivo Pražských pivovarů. Letos toto ocenění získalo 29 restaurací z Čech a 14 na Moravě Služba MOJEPIVO je inovací Pražských pivovarů roku 2002 v oblasti objednávek piva. Systém MOJEPIVO umožňuje objednávat zboží 24 hodin denně, a to prostřednictvím internetu na www stránkách MOJEPIVO.CZ nebo pomocí MOJEPIVO SMS přímo z mobilního telefonu. Systém MOJEPIVO je určen obchodním partnerům Pražských pivovarů, a. s., tedy registrovaným zákazníkům. Se systémem MOJEPIVO dochází k minimalizaci administrativy na straně zákazníka. Tím zákazníci šetří nejen čas a své úsilí, ale také finance. Pražské pivovary, a. s. jako první v České republice nabídly hostinským i obchodníkům s nápoji možnost on-line objednávek v takovém rozsahu Category management neboli řízení kategorie výrobků je jedním z hlavních projektů spolupráce s klíčovými zákazníky. V kategorii piva jsou Pražské pivovary lídry na trhu. Stalo se tak díky komplexnímu přístupu, hloubkovým analýzám sortimentu, schopnosti připravit analýzu cenových úrovní a navrhnout, jaká by měla být cenová politika zákazníků. Jako jedni z přednášejících jsme se zúčastnili evropské konference o Category managementu, v Čechách jsme hostili účastníky konference Category Management přímo v Paspově sále v pivovaru Staropramen Potrefená husa úspěšný frančízový koncept, který letos získal dvě významná ocenění. V mezinárodní soutěži MAPIC Awards 2002, která se konala v Cannes ve Francii, postoupil v konkurenci přihlášených mezi pět nejúspěšnějších konceptů v kategorii pohostinství. Nominace do soutěže mezinárodního charakteru, jako je MAPIC Awards 2002, dokazuje nejen úspěšnost, ale i světovost tohoto gastronomického konceptu Vašatova cena je domácím oceněním, které v roce 2002 Potrefená husa získala za úspěšný gastronomický koncept. Tuto cenu uděluje redakce časopisu Food-Service, 10

11

12 vždy jedenkrát v roce, gastronomickému konceptu, který má určitou jedinečnost. Kvalitu všech produktů, jako jsou obsluha, jídlo a nápoje, prostředí a atmosféra podniku, však musí dokazovat i vysoká návštěvnost a oblíbenost. Velmi důležitý při posuzování je i fakt, zda se koncept na trhu dále rozvíjí Belgian Beer Café je mezinárodní řetězec značkových restaurací belgické pivovarnické skupiny Interbrew, majoritního vlastníka české společnosti Pražské pivovary, a. s. Restaurace typu Belgian Beer Café lze najít v metropolích po celém světě a každá z nich má svůj vlastní originální název. Letos v létě byla Belgian Beer Café otevřena také v České republice, a to v Praze, v Pařížské ulici. Pražská restaurace Les Moules je 36. restaurací typu Belgian Beer Café na světě. Nabízí nejprodávanější belgický ležák Stella Artois, širokou škálu belgických speciálních piv, včetně piv bílých, klášterních či ovocných. Nabídka zahrnuje i belgická speciální piva Hoegaarden, Leffe či Belle-Vue Kriek. České pivní značky v restauraci Les Moules reprezentují jedinečný polotmavý speciál Velvet a vybroušený ležák Staropramen Granát Pražanům slouží již třetí Potrefená husa, která byla nově otevřena v Dejvicích. Na Slovensku měla v tomto roce značková hospoda Staropramen Trafená hus premiéru, byla otevřena v Bratislavě. Potrefená husa je moderní, kosmopolitní restaurací Staropramen, která svým hostům nabízí originálně řešený interiér, příjemnou obsluhu a jedinečnou atmosféru. Milovníci zlatavého moku jistě ocení širokou nabídku piv z portfolia Pražských pivovarů, které vévodí populární Staropramen. Sortiment piv však zahrnuje také české pivní speciály Velvet a Kelt, či belgické pivo Stella Artois. Potrefená husa je zároveň rájem pro milovníky dobrého jídla. Na jídelním lístku lze najít speciality, jako jsou například pečená žebra s BBQ omáčkou či klasická bramborová polévka podle Magdaleny Dobromily Rettigové Export Pražských pivovarů zaznamenal v tomto roce několik důležitých momentů. Staropramen se stal globální značkou společnosti Interbrew. Zařadil se tak mezi nejvíce podporované značky v portfoliu Interbrew, jako jsou Beck's, Stella Artois, Hoegaarden, Leffe a Bass. Staropramen je v zahraničí prodáván jako super-prémiová autentická importovaná značka Staropramen získává švédské trhy, na nichž se stále lépe prodává. Meziročním růstem prodeje ve výši 35 % dokázal prolomit magickou hranici prodaných hl za rok. Je zařazen do distribuce státního monopolu Systém Bogalet. Staropramen Ležák je ve Švédsku nejprodávanější české pivo v On-Trade provozovnách Import Staropramenu do Velké Británie převzala na začátku roku 2002 společnost Interbrew UK. Svým desetiprocentním nárůstem prodeje v tomto roce potvrdil pozici nejoblíbenějšího českého čepovaného piva, čímž předstihl Budvar a Pilsner Urquell. Ve vydání prestižního britského týdeníku The Publican, zaměřeném na nápojový průmysl, byl Staropramen vyhodnocen jako 80. nejoblíbenější značka ze všech alkoholických nápojů prodávaných v On-Tradu v roce 2001 ve Velké Británii, čímž si oproti minulému roku polepšil o celých 80 pozic Certifikát systému kritických bodů HACCP, který uděluje Česká společnost pro jakost, předal Pražským pivovarům ministr zemědělství. 12

13 pivovary, a. s. se tak staly první pivovarnickou skupinou v České republice, která certifikát Hazard Analysis of Critical Control Points obdržela. Certifikát je potvrzením, že výrobky Pražských pivovarů jsou z hlediska zdravotní nezávadnosti naprosto bezpečné a jsou vyrobeny za přísných hygienických podmínek Startuje SAP celopodnikový informační systém. V roce 2002 byly zahájeny přípravné práce pro jeho implementaci, a to v rámci strategického plánu rozvoje Pražských pivovarů v oblasti informačních systémů. Tento integrovaný systém nové generace, jehož verze podporuje procesy v nápojářském průmyslu, je kompatibilní se standardy společnosti Interbrew. Na implementaci se velkou měrou podílí i tým Interbrew (zejména předáním know-how z předcházejících projektů). V roce 2002 byly zahájeny přípravné práce především v oblasti definice a optimalizace interních procesů, které bude systém podporovat. Implementace bude mít vliv i na rozvoj technické infrastruktury počítačového vybavení společnosti, která bude v budoucnu částečně zajištěna dodavateli Průzkum spokojenosti zaměstnanců 2002 měl za cíl zmapovat silné i slabší stránky organizace pracovního procesu ve společnosti. Výsledky průzkumu se staly cenným informačním zdrojem pro další efektivní řízení politiky lidských zdrojů ve společnosti, včetně efektivních investic v této oblasti. Aktivity oddělení lidských zdrojů, které byly na základě výsledků průzkumu naplánovány pro rok 2003, mají za cíl zlepšit organizaci pracovních procesů ve společnosti, podpořit rozvoj zaměstnanců a motivovat je k dosahování vyšších pracovních výkonů. Pozornost budeme i nadále věnovat interní komunikaci, která rovněž patří mezi faktory ovlivňující efektivitu a produktivitu práce I naše společnost se potýkala s následky povodní, které v srpnu roku 2002 postihly Českou republiku. Mezi postiženými povodněmi byli i zaměstnanci Pražských pivovarů. Na jejich podporu byla mezi pracovníky uspořádána sbírka. Společnost přispěla stejnou částkou, jaká byla vybrána od zaměstnanců. Další pomoc postiženým byla směrována do oblasti informačního servisu a bezplatného poradenství zaměstnancům v oblasti právní, finanční a pojišťovací Společnost Interbrew, majoritní akcionář společnosti Pražské pivovary, přispěla na pomoc České republice darem ve výši 6 miliónů korun na podporu programů obnovy. První polovina finančního daru, tedy 3milióny korun, byla rozdělena mezi pražské městské části Radotín, Smíchov, Velká Chuchle a Braník, které byly povodněmi silně zasaženy a v nichž sídlí naše závody. Finanční prostředky jsou určeny na konkrétní obecní projekty. Zbývající 3milióny korun byly věnovány na podporu celonárodních projektů, které souvisejí s českým pivovarnictvím a na společný projekt Ministerstva zemědělství a Ministerstva pro místní rozvoj ČR nazvaný Nové domy pro Jižní Čechy. 13

14 Investice Přehled investic provedených za poslední 4 roky (v tisících Kč) Výroba Distribuce Obchod a marketing Informační technologie a telekomunikace Palety, přepravky a KEG sudy Ostatní Celkové investice* Společnost v letech 1999 až 2002 neprováděla žádné investice do akcií a dluhopisů jiných emitentů V současnosti společnost investuje převážně v tuzemsku, mimo jiné s cílem dosáhnout dalšího zefektivnění jak v produktivní, tak v neproduktivní oblasti. Budoucí investice budou směřovat do oblastí a projektů zajištění vysokých standardů kvality a dalšího rozvoje prodeje, podobně jako v předchozích letech. Investice společnosti jsou financovány převážně z vlastních zdrojů. *Celkové investice neobsahují odprodeje majetku a poskytnuté půjčky 14

15 Účetní závěrka Rozvaha v plném rozsahu k (v tisících Kč) řádek Brutto Korekce Netto Netto Aktiva celkem (ř ) A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál B. Stálá aktiva (ř ) B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 05 až 11) B.I.1. Zřizovací výdaje 005 B.I.2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 006 B.I.3. Software B.I.4. Ocenitelná práva B.I.5. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 009 B.I.6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek B.I.7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek B.II. Dlouhodobý hmotný majetek (ř. 13až 21) B.II.1. Pozemky B.II.2. Stavby B.II.3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí B.II.4. Pěstitelské celky trvalých porostů 016 B.II.5. Základní stádo a tažná zvířata 017 B.II.6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek B.II.8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek B.II.9. Opravná položka k nabytému majetku B.III. Dlouhodobý finanční majetek (ř. 23až 29) B.III.1. Podílové cenné papíry a podíly v podnicích s rozhodujícím vlivem B.III.2. Podílové cenné papíry a podíly v podnicích s podstatným vlivem 024 B.III.3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly B.III.4. Půjčky podnikům ve skupině 026 B.III.5. Jiný finanční majetek B.III.6. Nedokončený dlouhodobý finanční majetek 028 B.III.7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 029 C. Oběžná aktiva (ř ) C.I. Zásoby (ř. 32 až 37) C.I.1. Materiál C.I.2. Nedokončená výroba a polotovary C.I.3. Výrobky C.I.4. Zvířata 035 C.I.5. Zboží C.I.6. Poskytnuté zálohy na zásoby 037 C.II. Dlouhodobé pohledávky (ř. 39 až 43) C.II.1. Pohledávky z obchodního styku 039 C.II.2. Pohledávky ke společníkům a sdružení 040 C.II.3. Pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem 041 C.II.4. Pohledávky v podnicích s podstatným vlivem 042 C.II.5. Jiné pohledávky C.III. Krátkodobé pohledávky (ř. 45 až 51)

16 (v tisících Kč) řádek Brutto Korekce Netto Netto C.III.1. Pohledávky z obchodního styku C.III.2. Pohledávky ke společníkům a sdružení 046 C.III.3. Sociální zabezpečení 047 C.III.4. Stát daňové pohledávky C.III.5. Pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem 049 C.III.6. Pohledávky v podnicích s podstatným vlivem 050 C.III.7. Jiné pohledávky C.IV. Finanční majetek (ř. 53 až 56) C.IV.1. Peníze C.IV.2. Účty v bankách C.IV.3. Krátkodobý finanční majetek C.IV.4. Nedokončený krátkodobý finanční majetek 056 D. Ostatní aktiva přechodné účty aktiv (ř ) D.I. Časové rozlišení (ř ) D.I.1. Náklady příštích období D.I.2. Příjmy příštích období D.I.3. Kursové rozdíly aktivní D.II. Dohadné účty aktivní Pasiva celkem (ř ) A. Vlastní kapitál (ř ) A.I. Základní kapitál (ř ) A.I.1. Základní kapitál A.I.2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly 067 A.I.3. Změny základního kapitálu 068 A.II. Kapitálové fondy (ř. 70 až 73) 069 A.II.1. Emisní ažio 070 A.II.2. Ostatní kapitálové fondy 071 A.II.3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 072 A.II.4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 073 A.III. Fondy ze zisku (ř ) A.III.1. Zákonný rezervní fond A.III.2. Nedělitelný fond 076 A.III.3. Statutární a ostatní fondy A.IV. Výsledek hospodaření minulých let (ř ) A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let 079 A.IV.2. Neuhrazená ztráta minulých let A.V. Výsledek hospodaření (+/-) B. Cizí zdroje (ř ) B.I. Rezervy (ř. 84 až 88) B.I.1. Rezervy zákonné 084 B.I.2. Rezerva na kursové ztráty B.I.3. Rezerva na daň z příjmů 086 B.I.4. Ostatní rezervy B.I.5. Odložený daňový závazek (pohledávka) 088 B.II. Dlouhodobé závazky (ř. 90 až 95) B.II.1. Závazky k podnikům s rozhodujícím vlivem B.II.2. Závazky k podnikům s podstatným vlivem 091 B.II.3. Dlouhodobé přijaté zálohy

17 (v tisících Kč) řádek B.II.4. Emitované dluhopisy 093 B.II.5. Dlouhodobé směnky k úhradě 094 B.II.6. Jiné dlouhodobé závazky 095 B.III. Krátkodobé závazky (ř. 97 až 104) B.III.1. Závazky z obchodního styku B.III.2. Závazky ke společníkům a sdružení 098 B.III.3. Závazky k zaměstnancům B.III.4. Závazky ze sociálního zabezpečení B.III.5. Stát daňové závazky a dotace B.III.6. Závazky k podnikům s rozhodujícím vlivem 102 B.III.7. Závazky k podnikům s podstatným vlivem 103 B.III.8. Jiné závazky B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci (ř ) B.IV.1. Bankovní úvěry dlouhodobé 106 B.IV.2. Běžné bankovní úvěry B.IV.3. Krátkodobé finanční výpomoci 108 C. Ostatní pasíva přechodné účty pasív (ř ) C.I. Časové rozlišení (ř ) C.I.1. Výdaje příštích období C.I.2. Výnosy příštích období 112 C.I.3. Kursové rozdíly pasívní C.II. Dohadné účty pasívní

18 Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu k (v tisících Kč) řádek I. Tržby za prodej zboží A. Náklady vynaložené na prodané zboží Obchodní marže (ř ) II. Výkony (ř ) II.1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb II.2. Změna stavu vnitropodnikových zásob vlastní výroby II.3. Aktivace B. Výkonová spotřeba (ř ) B.1. Spotřeba materiálu a energie B.2. Služby Přidaná hodnota (ř ) C. Osobní náklady (ř. 13až 16) C.1. Mzdové náklady C.2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva C.3. Náklady na sociální zabezpečení C.4. Sociální náklady D. Daně a poplatky E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu IV. Zúčtování rezerv a časového rozlišení provozních výnosů G. Tvorba rezerv a časového rozlišení provozních nákladů V. Zúčtování opravných položek do provozních výnosů H. Zúčtování opravných položek do provozních nákladů VI. Ostatní provozní výnosy I. Ostatní provozní náklady VII. Převod provozních výnosů 27 J. Převod provozních nákladů 28 * Provozní výsledek hospodaření [ř (-27) - (-28)] VIII. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 30 K. Prodané cenné papíry a podíly 31 IX. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (ř ) 32 IX.1. Výnosy z cenných papírů a podílů v podnicích ve skupině 33 IX.2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů 34 IX.3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 35 X. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 36 L. Náklady z finančního majetku 37 XI. Výnosy z přecenění majetkových cenných papírů 38 M. Náklady z přecenění majetkových cenných papírů 39 XII. Zúčtování rezerv do finančních výnosů N. Tvorba rezerv na finanční náklady XIII. Zúčtování opravných položek do finančních výnosů O. Zúčtování opravných položek do finančních nákladů XIV. Výnosové úroky P. Nákladové úroky XV. Ostatní finanční výnosy Q. Ostatní finanční náklady

19 (v tisících Kč) řádek XVI. Převod finančních výnosů 48 R. Převod finančních nákladů 49 * Finanční výsledek hospodaření [ř (-48) - (-49)] S. Daň z příjmů za běžnou činnost (ř ) S.1. splatná 52 S.2. odložená ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř ) XVII. Mimořádné výnosy T. Mimořádné náklady U. Daň z příjmů z mimořádné činnosti (ř ) 57 U.1. splatná 58 U.2. odložená 59 * Mimořádký výsledek hospodaření (ř ) W. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 61 *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř ) Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř )

20 Přehled o peněžních tocích k (v tisících Kč) P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti Z: Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním A.1. Úpravy o nepeněžní operace A.1.1. Odpisy stálých aktiv A.1.2. Změna stavu: A opravné položky k nabytému majetku A rezerv a ostatních opravných položek A.1.3. Zisk (-) ztráta (+) z prodeje stálých aktiv A.1.4. Zisk (-) ztráta (+) z prodeje cenných papírů A.1.5. Výnosy z dividend a podílu na zisku A.1.6. Vyúčtované nákladové a výnosové úroky A.1.7. Případné úpravy o ostatní nepeněžité operace A*. Čistý peněžní tok z provozní činnosti před finančními položkami, změnami pracovního kapitálu a mimoř. položkami A.2. Změna potřeby pracovního kapitálu A.2.1. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti a přechodných účtů aktiv A.2.2. Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti a přechodných účtů pasiv A.2.3. Změna stavu zásob A.2.4. Změna stavu finančního majetku, který není zahrnut do peněžních prostředků A.** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před finančními položkami, zdaněním a mimořádnými položkami A.3. Zaplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků A.4. Přijaté úroky A.5. Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulá období A.6. Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy A.7. Přijaté dividendy a podíly na zisku A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti Peněžní toky z investiční činnosti B.1. Nabytí stálých aktiv B.1.1. Nabytí dlouhodobého hmotného majetku B.1.2. Nabytí dlouhodobého nehmotného majetku B.1.3. Nabytí dlouhodobého finančního majetku B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv B.2.1. Příjmy z prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku B.2.2. Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku B.3. Půjčky a úvěry spřízněným osobám B.*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti Peněžní toky z finančních činností C.1. Změna stavu dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků z finanční oblasti C.2. Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky C.2.1. Zvýšení základního kapitálu, emisního ážia event. rezervního fondu C.2.2. Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům C.2.3. Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů C.2.4. Úhrada ztráty společníky C.2.5. Platby z fondů tvořených ze zisku C.2.6. Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně C.*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti F. Čisté zvýšení nebo snížení peněžních prostředků R. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období

OBSAH. Profil společnosti 2. Hlavní finanční ukazatele 3. Zpráva představenstva 4. Informace o činnosti společnosti 5.

OBSAH. Profil společnosti 2. Hlavní finanční ukazatele 3. Zpráva představenstva 4. Informace o činnosti společnosti 5. Výroční zpráva 2005 OBSAH Profil společnosti 2 Hlavní finanční ukazatele 3 Zpráva představenstva 4 Informace o činnosti společnosti 5 Zpráva auditora 9 Účetní závěrka 10 Příloha účetní závěrky 18 Zpráva

Více

ZPRÁVA AUDITORA ZPRÁVA O AUDITU PRO AKCIONÁŘE SPOLEČNOSTI PRAŽSKÁ TEPLÁRENSKÁ A.S.

ZPRÁVA AUDITORA ZPRÁVA O AUDITU PRO AKCIONÁŘE SPOLEČNOSTI PRAŽSKÁ TEPLÁRENSKÁ A.S. F I N A N Č N Í Č Á S T ZPRÁVA O AUDITU PRO AKCIONÁŘE SPOLEČNOSTI PRAŽSKÁ TEPLÁRENSKÁ A.S. Na základě provedeného auditu jsme dne 22. března 2002 vydali o nekonsolidované účetní závěrce, která je součástí

Více

KIS a.s. kapitálová investiční společnost. Výroční zpráva 1999

KIS a.s. kapitálová investiční společnost. Výroční zpráva 1999 KIS a.s. kapitálová investiční společnost České pojišťovny Výroční zpráva 1999 Obsah Profil společnosti 1 Složení vrcholových orgánů 2 Úvodní slovo předsedy představenstva 3 Zpráva představenstva 5 ALPHA

Více

2. HLAVNÍ FINANČNÍ UKAZATELE

2. HLAVNÍ FINANČNÍ UKAZATELE 7 SPñO [QS WB obsah Profil společnosti 2 Hlavní finanční ukazatele 3 Zpráva představenstva 4 Informace o činnosti společnosti 5 Zpráva auditora 14 Účetní závěrka 16 Příloha účetní závěrky 24 Zpráva představenstva

Více

Společnost ČP Leasing, a.s., poskytuje svým leasing automobilů nákladních, a to jak a dále pak operativní a leasing technologií

Společnost ČP Leasing, a.s., poskytuje svým leasing automobilů nákladních, a to jak a dále pak operativní a leasing technologií ČP Leasing, a.s. / Výroční zpráva 2000 1 Společnost ČP Leasing, a.s., poskytuje svým klientům finanční leasing automobilů osobních, užitkových, nákladních, a to jak nových, tak ojetých, a dále pak operativní

Více

Úvodní slovo předsedy představenstva

Úvodní slovo předsedy představenstva Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Vybrané ukazatele 7 Vrcholové orgány společnosti 9 Zpráva představenstva společnosti o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku 10 Zpráva dozorčí rady

Více

Výroční zpráva 2009. kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů

Výroční zpráva 2009. kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů Výroční zpráva 2009 kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů Obsah 06 Úvodní slovo generálního ředitele 08 Základní údaje 10 Orgány společnosti 11 Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti KOVOSVIT

Více

OBSAH. OLTERM & TD OLOMOUC, a.s.

OBSAH. OLTERM & TD OLOMOUC, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 1 OLTERM & TD OLOMOUC, a.s. je výrobcem a dodavatelem tepelné energie pro byty, školská zařízení, terciální a komerční sféru. Společnost dále zajišťuje provoz Plaveckého stadionu Olomouc

Více

Úvodní slovo předsedy představenstva

Úvodní slovo předsedy představenstva VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Vybrané ukazatele společnosti 6 Vrcholové orgány společnosti 8 Zpráva představenstva společnosti o podnikatelské činnosti a o stavu jejího

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA NH-TRANS 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI... 3 2. ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 3 3. PROFIL SPOLEČNOSTI... 4

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA NH-TRANS 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI... 3 2. ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 3 3. PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI............................................................................ 3 2. ORGÁNY SPOLEČNOSTI......................................................................................

Více

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz Výroční zpráva VZ Czech E189023 www.domena.cz Klíčové údaje Celkový obrat Factoringu České spořitelny (v mil. Kč) 50 000 49 242 40 000 41 694 30 000 27 501 31 377 20 000 10 000 0 2009 2010 Celkový obchodní

Více

Výroční zpráva 2001 [ Penzijní fond České pojišťovny, a.s. ]

Výroční zpráva 2001 [ Penzijní fond České pojišťovny, a.s. ] Výroční zpráva 2001 [ Penzijní fond České pojišťovny, a.s. ] Obsah Profil společnosti 2 Základní ekonomické ukazatele 2 Úvodní slovo předsedy představenstva 3 Orgány společnosti a organizační struktura

Více

Roztáčíme kola Vašeho podnikání. Výroční zpráva 2012

Roztáčíme kola Vašeho podnikání. Výroční zpráva 2012 Roztáčíme kola Vašeho podnikání Výroční zpráva 2012 1 Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva... 2 Významné události roku 2012... 5 Hlavní události první poloviny roku 2013... 7 Profil společnosti...

Více

GE Money Auto Výroční zpráva 2005

GE Money Auto Výroční zpráva 2005 GE Money Auto Výroční zpráva 2005 Obsah: 1 Úvodní slovo 5 Zpráva představenstva 7 Zpráva dozorčí rady a výrok auditora 11 Zpráva o vztazích mezi spřízněnými osobami Zpráva o vztazích mezi spřízněnými osobami

Více

Výroční zpráva 2013 2013

Výroční zpráva 2013 2013 2013 Výroční zpráva 2013 Obsah Poslání firmy Obsah Poslání fi rmy 2 Úvodní slovo předsedkyně představenstva a generální ředitelky 3 Zpráva dozorčí rady 4 Profi l společnosti 5 Základní údaje o společnosti

Více

PŘÍLOHA 1. Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s.

PŘÍLOHA 1. Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s. PŘÍLOHA 1 Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s. 1 A l u m i n i u m f o r f u t u r e g e n e r a t i o n obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky: AL INVEST Břidličná, a.s. Sídlo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014 GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Obchodní firma: GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost Sídlo: Karlovy Vary, Mírové náměstí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed Obsah Základní údaje o akciové společnosti 3 Finanční skupina Dimension 7 Zpráva představenstva 10 Organizační schéma

Více

Obsah. Ampluservis, a.s.

Obsah. Ampluservis, a.s. výroční zpráva 2011 Ampluservis, a.s. nabízí komplexní služby v oblasti oprav, údržby, rekonstrukcí a montáží ve všech průmyslových odvětvích. Od roku 2001 provádíme také revize vyhrazených technických

Více

OBSAH. Dalkia Kolín, a.s.

OBSAH. Dalkia Kolín, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 1 Dalkia Kolín, a.s. která dříve působila pod názvem Elektrárna Kolín, se stala členem skupiny Dalkia v České republice v lednu 2007. Dalkia Kolín zásobuje tepelnou energií dodávanou v

Více

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI... 3 2. ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 3 3. PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 4. ZÁKLADNÍ HOSPODÁŘSKÉ UKAZATELE... 5

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI... 3 2. ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 3 3. PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 4. ZÁKLADNÍ HOSPODÁŘSKÉ UKAZATELE... 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI......................................................... 3 2. ORGÁNY SPOLEČNOSTI....................................................................

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed 1 Obsah Úvodní slovo představenstva společnosti 3 Údaje o společnosti 6 Služby D.S. Leasing 8 Statutární orgány

Více

Obsah. Dalkia Industry CZ, a.s.

Obsah. Dalkia Industry CZ, a.s. výroční zpráva 2011 Dalkia Industry CZ, a.s. je provozovatelem jedné z největších lokálních distribučních soustav v České republice, vyrábí a dodává teplo pro organizaci podléhající Hornímu zákonu, tj.

Více

Jan Zbořil. Úvodní slovo ředitele. Výroční zpráva 2012 1. Vážení obchodní partneři,

Jan Zbořil. Úvodní slovo ředitele. Výroční zpráva 2012 1. Vážení obchodní partneři, Úvodní slovo ředitele Vážení obchodní partneři, dovolte mi, abych Vám předložil účetní závěrku společnosti Drahokoupil & Zbořil, k. s., jejímž prostřednictvím Vás chceme informovat o naší podnikatelské

Více

Výroční zpráva společnosti za rok 2006 (01.01.2006 31.12.2006)

Výroční zpráva společnosti za rok 2006 (01.01.2006 31.12.2006) a. s. Výroční zpráva společnosti za rok 2006 (01.01.2006 31.12.2006) 0_ Osnova 1. Historické údaje 1.1. Vznik společnosti, akcionářská struktura 1.2. Provozy společnosti 1.3. Historie v ekonomických výsledcích

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed VÝROČNÍ ZPRÁVA K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed 1 Obsah Úvodní slovo představenstva společnosti a zpráva představenstva 3 o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu

Více

Broker Trust, a.s. Výroční zpráva

Broker Trust, a.s. Výroční zpráva Broker Trust, a.s. 2013 Výroční zpráva Broker Trust, a.s. Podporujeme poradce, kteří zodpovědně poskytují kvalitní služby svým klientům. Poskytujeme nástroje a služby, které umožňují finančním poradcům

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA SKUPINY AGEL

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA SKUPINY AGEL VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI AGEL a.s. 2009 KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA SKUPINY AGEL 2009 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY: I. ČÁST VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI AGEL a.s. ZA ROK 2009 1. ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad 1 vpřed Obsah Úvodní slovo představenstva společnosti a zpráva představenstva 3 o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu

Více

OBSAH. Dalkia Commodities CZ, s.r.o.

OBSAH. Dalkia Commodities CZ, s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 1 Dalkia Commodities CZ, s.r.o. je v současné době jedním z největších nezávislých obchodníků s elektrickou energií v České republice. Snahou společnosti je zajistit pro její zákazníky

Více