Výroční zpráva. Pražské pivovary. Pivo. Tomu rozumíme.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. Pražské pivovary. Pivo. Tomu rozumíme."

Transkript

1 Výroční zpráva Pražské pivovary Pivo. Tomu rozumíme. 2002

2 Profil společnosti 3 Hlavní finanční ukazatele 4 Zpráva předsedy představenstva Informace o činnosti společnosti 6 8 Účetní závěrka 15 Příloha účetní závěrky 21 Zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami 31 Auditorská zpráva Zpráva dozorčí rady Statutární a kontrolní orgány 35 Informace pro akcionáře 36 Kontaktní adresy 38

3 Profil společnosti Společnost Pražské pivovary, a. s. byla založena dne 5. května 1992 jako akciová společnost dle zákona č. 513/1991 Sb. (Obchodní zákoník) v tehdy platném znění a je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn.: odd. B, vložka 1512 Předmětem podnikání společnosti je v souladu s čl. 5 Stanov společnosti výroba nápojů živnost provozovaná průmyslovým způsobem a dále pak ubytovací služby, silniční motorová doprava nákladní, hostinská činnost, směnárenská činnost, správa nemovitostí a koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej V lednu 1997 se společnost Pražské pivovary, a. s. sloučila se společnostmi Pivovar Ostravar, a. s. a Pivovary Vratislavice nad Nisou, a. s. do jednoho právního subjektu nesoucího název Pražské pivovary, a. s. V současné době společnost vlastní nemovitosti, ve kterých provozuje pivovary v Praze5aPraze4,pivovarvOstravěaskladový areál v Praze- -Radotíně Společnost Pražské pivovary, a. s. je druhým největším producentem piva v České republice. Její podíl na domácím trhu piva představuje 14 %. Pražské pivovary, a. s. jsou třetím největším českým vývozcem piva. Export tvoří 13% celkového výstavu Majoritním akcionářem Pražských pivovarů je společnost Interbrew Central European Holding B.V. s podílem 99,6 % (stav k ) Společnost není závislá na žádných patentech, licencích, průmyslových, obchodních nebo finančních smlouvách či nových výrobních procesech, které by měly zásadní význam pro podnikatelskou činnost nebo ziskovost společnosti, s výjimkou smluv o úvěru se společností Interbrew Central European Holding B.V. ze dne V současné době společnost nevede žádný významný soudní spor, jehož výsledek by mohl mít závažný vliv na její podnikatelskou činnost. Společnost v účetním období roku 2002 ani ve třech předcházejících účetních obdobích nepřerušila svoji podnikatelskou činnost. Mise Pražských pivovarů: Vyrábět a prodávat široké portfolio silných značek, a to jak v České republice, tak i na exportních trzích v prodejních kanálech, ve kterých se rozhodneme konkurovat Dosahovat ziskovosti a hledat ještě účinnější cesty řízení podniku ku prospěchu našich zákazníků, spotřebitelů, akcionářů a zaměstnanců Poskytovat našim zákazníkům a spotřebitelům kvalitu a nadstandardní služby, a tím získat trvalý předstih před konkurencí. Být nejinovativnější firmou na českém pivním trhu, zavádět nové výrobky, typy balení a způsoby pronikání na trh s cílem vytvořit trvalou konkurenční výhodu Získávat, rozvíjet, motivovat, udržet a náležitě oceňovat lidi vynikajících kvalit, bezúhonné a čestné, kteří společně pracují v nedílném týmu Být respektovanou a uznávanou firmou nejen z pohledu české společnosti, ale i z pohledu našich zaměstnanců Budovat vztahy se státními orgány a s místními zastupitelstvy. 3

4 Hlavní finanční ukazatele Prodej piva v tuzemsku (tis. hl) Export (tis. hl) Prodej piva celkem (tis. hl) Tržby z obchodní a výrobní činnosti (tis. Kč) Provozní výsledek hospodaření (tis. Kč) Finanční výsledek hospodaření (tis. Kč) Výsledek hospodaření za účetní období (tis. Kč) Výsledek hospodaření za běžnou činnost po zdanění připadající na jednu akcii (v Kč)* Výše dividendy připadající na jednu akcii (v Kč) Počet zaměstnanců Změny vlastního kapitálu (tis. Kč) Základní kapitál Nerozdělený zisk Ztráty z minulých let Výsledek hospodaření za účetní období Zákonný rezervní fond Sociální fond Celkem *Pro účely výpočtu výsledku hospodaření za běžnou činnost po zdanění připadajícího na jednu akcii v roce 2002 byl použit počet akcií před navýšením základního kapitálu 4

5

6 Zpráva předsedy představenstva Vážení akcionáři rok 2002 byl pro Pražské pivovary, a. s. přelomovým rokem. Po několika letech se společnost dostala opět do zisku, a to nejen na provozní úrovni, ale i na úrovni celkového výsledku hospodaření. Tohoto úspěchu bylo dosaženo díky vynikající podpoře našich značek, úrovni služeb pro zákazníky společnosti a v neposlední řadě i díky neustálému zlepšování produktivity jak ve výrobě a distribuci, takivostatních nevýrobních oblastech V minulém roce společnost rovněž završila proces finanční restrukturalizace schválené na mimořádné valné hromadě v roce Díky snížení a následnému navýšení základního kapitálu společnosti o 3006 miliónů Kč společnost Pražské pivovary významně snížila své zadlužení a získala nezbytný provozní kapitál. Zároveň došlo i ke zvýšení vlastního kapitálu společnosti na miliónů Kč Výsledek hospodaření za rok 2002 představuje zisk ve výši 75 mil. Kč, což ve srovnání s rokem 2001 znamená meziroční zlepšení o celých 254 miliónů Kč. Na tento úspěch měl vliv zejména růst prodejů našich klíčových značek při neustálém tlaku na snižování nákladů. Na výsledku hospodaření se rovněž podílela ukončená finanční restrukturalizace společnosti za plné podpory našeho majoritního akcionáře, společnosti Interbrew. Díky tomuto kroku došlo ke snížení úrokového zatížení společnosti Celkové prodeje společnosti dosáhly téměř 2,6 miliónů hektolitrů, tedy zvýšení o 2,3% ve srovnání s rokem předchozím Výborné výsledky byly dosaženy na domácím trhu, kde celkové prodeje překročily 2,2 miliónu hektolitrů. Na tomto skvělém výsledku se značnou měrou podílel výrazný nárůst prodejů u značky Staropramen, a to o 5,5 %. Díky důslednému uplatňování marketingové strategie a dobré distribuci došlo u této značky k navýšení tržeb dokonce o 12,6 %. Dobré postavení v segmentu a cílené distribuční programy se promítlyivrůstuznačky Braník, kde došlo k navýšení tržeb o 6,5 %. Pokračovali jsme i v podpoře naší regionální značky Ostravar, jejížprodejevzrostlyo2,9%atržbypako9% Kvýznamnému nárůstu prodejů došlo i na exportních trzích, kde celkové prodeje dosáhly 349 tisíc hektolitrů. Meziroční nárůst tak činí 12,4 %. Největší nárůsty jsme zaznamenali v Německu (o 12,1 %) a ve Švédsku (o 35,1 %) V loňském roce postihly Českou republiku záplavy, jejichž dopady se zákonitě promítly i do oblasti ekonomiky. Povodně se dotkly i naší společnosti. Pivovary Staropramen a Braník musely na týden zastavit výrobu, nicméně zde nedošlo k podstatným materiálním škodám. Výrazněji postiženo však bylo distribuční centrum Radotín. V této době odvedli naši zaměstnanci opravdu vynikající práci. Díky jejich obětavému a zodpovědnému přístupu se nám podařilo minimalizovat škody jak na naší výrobě, tak zejména maximálně omezit dopad na naše zákazníky a spotřebitele. Za toto bych chtěl všem upřímně poděkovat Náš úspěch v roce 2002 se stal solidním základem pro další růst v roce Silná podpora klíčových značek, úspěchy v rozvoji prodeje, zvýšená produktivita a efektivnost ve výrobě a distribuci podpoří růst našeho podílu na trhu a ziskovosti. I v dalších letech budeme investovat do podpory značek s cílem posílit naši pozici na trhu s pivem v České republice. Vincent Lefere, předseda představenstva 6

7 7

8 Staropramen Světlý tři významná prvenství v soutěžích 1. místo v kategorii Desítka roku 2003, anketa časopisu Pivní kurýr 1. místo v kategorii Desítka světlá, Sdružení přátel piva 1. místo v kategorii Desítka, Pivo České republiky 2002 Staropramen Granát 1. místo v kategorii Polotmavý ležák, Sdružení přátel piva Staropramen Ležák 3. místo Cena českých sládků 3. místo v kategorii Prémiový ležák, Pivo České republiky 2002 Pivovar Staropramen 2. místo v kategorii Pivovar roku, Pivní kurýr Ostravar Originál (Desítka) 3. místo v kategorii Desítka, Pivo České republiky 2002 Braník Certifikát kvality, Pivex 2002 Rallye Zlatá pivní pečeť 2002 v kategorii Nealkoholické pivo, Česká pivní pečeť Tábor 8

9 Informace o činnosti společnosti v roce 2002 Slavnosti pivovaru Staropramen se staly, díky více než desítce tisíc návštěvníků, jednou z největších akcí tohoto roku v Praze. Bohatý program Slavností zahrnoval koncert předních hudebních skupin. Pro návštěvníky, kteří se zajímali o proces vaření piva, byly organizovány prohlídky pivovaru. Správní chlapi se v průběhu akce proměnili v desítníky z Pivního výcvikového tábora, děti si Slavnosti užily v Dětském světě plném zábavných atrakcí. Vrcholem oslav byl křest polotmavého ležáku Granát Na trh byl uveden Staropramen Granát, který vychází z původní receptury piva Smíchovský Granát. Granát se v Akcionářském pivovaru na Smíchově, pozdějším pivovaru Staropramen, vařil od roku 1884 do roku Tento výjimečný ležák je charakteristický svou originální barvou, jedinečnou chutí a chmelovou vůní. Produktové charakteristiky ležáku jsou dány odlišným způsobem vaření, kdy dochází k míchání světlých a speciálních sladů v tzv. sypání EFFIE 2002, cenu za nejefektivnější domácí reklamní kampaň v České republice, získala společnost Pražské pivovary, a. s. spolu s reklamní agenturou Mark/BBDO za kampaň pro značku Staropramen Chlapi sobě. Cena EFFIE je udělována již šestým rokem Asociací komunikačních agentur. Ocenění dokazuje, že kampaň splnila svůj účel: efektivně podpořila prodej našich výrobků Pivní výcvikový tábor Staropramen, druhý ročník celorepublikové road-show, navštívilo v 18 českých a moravských městech přes účastníků, nejvíce pak v Kladně, v Pardubicích a v Olomouci. Pivním výcvikovým táborem Staropramen letos prošlo téměř 300 part správných chlapů, kteří se utkali v různých disciplínách o piv a samochladící výčepní zařízení. Tradiční čepičku ve tvaru pivní zátky, získanou na letošních táborech Staropramen, nosí více než správných chlapů. Ohromný zájem byl i o Jardův posilovací stroj, pivocvičnu nebo skluzavku z práce. Také Pivního výcvikového tábora Staropramen se dotkly letošní záplavy. Ve městech Tábor a Karlovy Vary, kde se konaly poslední dvě akce, velká voda způsobila obrovské škody. Proto se společnost Pražské pivovary, a. s. rozhodla věnovat každému z těchto měst korun na povodňové konto. V důsledku záplav musely být zrušeny Pivní výcvikové tábory v Děčíně a v Mělníku Slavností pivovaru Ostravar se zúčastnilo téměř Ostravanů, čímž se staly jednou z největších akcí v Ostravě. I přes nepřízeň počasí bavily nadšený dav návštěvníků kapely zvučných jmen. Pro návštěvníky, kteří se zajímali o proces vaření piva, byla přístupná exkurzní trasa pivovarem, již tradičně byl uvařen velmi oblíbený kvasnicový ležák. Pro odvážné účastníky bylo připraveno několik zajímavých soutěží. Závěr obstarala ostravská skupina Buty, jejíž poslední skladbu ozdobil ohňostroj Pivovar Ostravar oslavil v tomto roce 105. výročí svého založení. Součástí velkolepých oslav byl křest speciálního piva Výročního ležáku, který byl uvařen pouze pro tuto příležitost. První den narozeninových oslav, 24. října, bylo v každé hospůdce čepující Ostravar připraveno 105 piv Výročního ležáku zdarma. Druhý den, 25. října, se pak v ostravské hale Tatran konala narozeninová 9

10 párty za účasti řady předních českých kapel, na kterou přišlo téměř 3000 převážně mladých lidí Stella Artois úspěšně prošla testováním na trhu a letos byla oficiálně uvedena na trh v České republice. Hlavní pozornost je věnována její točené variantě a výběru provozoven, které Stellu budou nabízet. Vše je podřízeno jedinému cíli udržet vysokou kvalitu, což je status, který dělá pivo Stella Artois nadčasovým. V pivovarské škole se účastníci z řad majitelů provozoven a personálu učí standardní postupy ošetřování piva Stella Artois i jeden z odlišujících prvků tohoto piva, speciální servírovací rituál. Stella Artois se prodává točená i v lahvích Hoegaarden uvedly Pražské pivovary na trh jako další belgický speciál. Pivo Hoegaarden je výjimečné díky své zakalené, slámové barvě a neobyčejně osvěžující chuti. Jako v případě všech speciálů, důraz při zavádění tohoto piva je kladen na správný výběr provozoven vhodných pro jeho nabízení a zajištění maximální kvality. Kvůli krátké době na trhu je Hoegaarden pro své příznivce dosažitelný především v největších městech v republice, tzn. v Praze, vbrněavostravě Pečeť kvality výčepu jeocenění, které Pražské pivovary udělují restauracím a hospodám za péči o pivo a zákazníka. Tento motivační projekt je součástí strategie zvyšování pivní kultury v České republice a zaměřuje se na zákazníky, kteří provozují hostinskou činnost a čepují pivo Pražských pivovarů. Letos toto ocenění získalo 29 restaurací z Čech a 14 na Moravě Služba MOJEPIVO je inovací Pražských pivovarů roku 2002 v oblasti objednávek piva. Systém MOJEPIVO umožňuje objednávat zboží 24 hodin denně, a to prostřednictvím internetu na www stránkách MOJEPIVO.CZ nebo pomocí MOJEPIVO SMS přímo z mobilního telefonu. Systém MOJEPIVO je určen obchodním partnerům Pražských pivovarů, a. s., tedy registrovaným zákazníkům. Se systémem MOJEPIVO dochází k minimalizaci administrativy na straně zákazníka. Tím zákazníci šetří nejen čas a své úsilí, ale také finance. Pražské pivovary, a. s. jako první v České republice nabídly hostinským i obchodníkům s nápoji možnost on-line objednávek v takovém rozsahu Category management neboli řízení kategorie výrobků je jedním z hlavních projektů spolupráce s klíčovými zákazníky. V kategorii piva jsou Pražské pivovary lídry na trhu. Stalo se tak díky komplexnímu přístupu, hloubkovým analýzám sortimentu, schopnosti připravit analýzu cenových úrovní a navrhnout, jaká by měla být cenová politika zákazníků. Jako jedni z přednášejících jsme se zúčastnili evropské konference o Category managementu, v Čechách jsme hostili účastníky konference Category Management přímo v Paspově sále v pivovaru Staropramen Potrefená husa úspěšný frančízový koncept, který letos získal dvě významná ocenění. V mezinárodní soutěži MAPIC Awards 2002, která se konala v Cannes ve Francii, postoupil v konkurenci přihlášených mezi pět nejúspěšnějších konceptů v kategorii pohostinství. Nominace do soutěže mezinárodního charakteru, jako je MAPIC Awards 2002, dokazuje nejen úspěšnost, ale i světovost tohoto gastronomického konceptu Vašatova cena je domácím oceněním, které v roce 2002 Potrefená husa získala za úspěšný gastronomický koncept. Tuto cenu uděluje redakce časopisu Food-Service, 10

11

12 vždy jedenkrát v roce, gastronomickému konceptu, který má určitou jedinečnost. Kvalitu všech produktů, jako jsou obsluha, jídlo a nápoje, prostředí a atmosféra podniku, však musí dokazovat i vysoká návštěvnost a oblíbenost. Velmi důležitý při posuzování je i fakt, zda se koncept na trhu dále rozvíjí Belgian Beer Café je mezinárodní řetězec značkových restaurací belgické pivovarnické skupiny Interbrew, majoritního vlastníka české společnosti Pražské pivovary, a. s. Restaurace typu Belgian Beer Café lze najít v metropolích po celém světě a každá z nich má svůj vlastní originální název. Letos v létě byla Belgian Beer Café otevřena také v České republice, a to v Praze, v Pařížské ulici. Pražská restaurace Les Moules je 36. restaurací typu Belgian Beer Café na světě. Nabízí nejprodávanější belgický ležák Stella Artois, širokou škálu belgických speciálních piv, včetně piv bílých, klášterních či ovocných. Nabídka zahrnuje i belgická speciální piva Hoegaarden, Leffe či Belle-Vue Kriek. České pivní značky v restauraci Les Moules reprezentují jedinečný polotmavý speciál Velvet a vybroušený ležák Staropramen Granát Pražanům slouží již třetí Potrefená husa, která byla nově otevřena v Dejvicích. Na Slovensku měla v tomto roce značková hospoda Staropramen Trafená hus premiéru, byla otevřena v Bratislavě. Potrefená husa je moderní, kosmopolitní restaurací Staropramen, která svým hostům nabízí originálně řešený interiér, příjemnou obsluhu a jedinečnou atmosféru. Milovníci zlatavého moku jistě ocení širokou nabídku piv z portfolia Pražských pivovarů, které vévodí populární Staropramen. Sortiment piv však zahrnuje také české pivní speciály Velvet a Kelt, či belgické pivo Stella Artois. Potrefená husa je zároveň rájem pro milovníky dobrého jídla. Na jídelním lístku lze najít speciality, jako jsou například pečená žebra s BBQ omáčkou či klasická bramborová polévka podle Magdaleny Dobromily Rettigové Export Pražských pivovarů zaznamenal v tomto roce několik důležitých momentů. Staropramen se stal globální značkou společnosti Interbrew. Zařadil se tak mezi nejvíce podporované značky v portfoliu Interbrew, jako jsou Beck's, Stella Artois, Hoegaarden, Leffe a Bass. Staropramen je v zahraničí prodáván jako super-prémiová autentická importovaná značka Staropramen získává švédské trhy, na nichž se stále lépe prodává. Meziročním růstem prodeje ve výši 35 % dokázal prolomit magickou hranici prodaných hl za rok. Je zařazen do distribuce státního monopolu Systém Bogalet. Staropramen Ležák je ve Švédsku nejprodávanější české pivo v On-Trade provozovnách Import Staropramenu do Velké Británie převzala na začátku roku 2002 společnost Interbrew UK. Svým desetiprocentním nárůstem prodeje v tomto roce potvrdil pozici nejoblíbenějšího českého čepovaného piva, čímž předstihl Budvar a Pilsner Urquell. Ve vydání prestižního britského týdeníku The Publican, zaměřeném na nápojový průmysl, byl Staropramen vyhodnocen jako 80. nejoblíbenější značka ze všech alkoholických nápojů prodávaných v On-Tradu v roce 2001 ve Velké Británii, čímž si oproti minulému roku polepšil o celých 80 pozic Certifikát systému kritických bodů HACCP, který uděluje Česká společnost pro jakost, předal Pražským pivovarům ministr zemědělství. 12

13 pivovary, a. s. se tak staly první pivovarnickou skupinou v České republice, která certifikát Hazard Analysis of Critical Control Points obdržela. Certifikát je potvrzením, že výrobky Pražských pivovarů jsou z hlediska zdravotní nezávadnosti naprosto bezpečné a jsou vyrobeny za přísných hygienických podmínek Startuje SAP celopodnikový informační systém. V roce 2002 byly zahájeny přípravné práce pro jeho implementaci, a to v rámci strategického plánu rozvoje Pražských pivovarů v oblasti informačních systémů. Tento integrovaný systém nové generace, jehož verze podporuje procesy v nápojářském průmyslu, je kompatibilní se standardy společnosti Interbrew. Na implementaci se velkou měrou podílí i tým Interbrew (zejména předáním know-how z předcházejících projektů). V roce 2002 byly zahájeny přípravné práce především v oblasti definice a optimalizace interních procesů, které bude systém podporovat. Implementace bude mít vliv i na rozvoj technické infrastruktury počítačového vybavení společnosti, která bude v budoucnu částečně zajištěna dodavateli Průzkum spokojenosti zaměstnanců 2002 měl za cíl zmapovat silné i slabší stránky organizace pracovního procesu ve společnosti. Výsledky průzkumu se staly cenným informačním zdrojem pro další efektivní řízení politiky lidských zdrojů ve společnosti, včetně efektivních investic v této oblasti. Aktivity oddělení lidských zdrojů, které byly na základě výsledků průzkumu naplánovány pro rok 2003, mají za cíl zlepšit organizaci pracovních procesů ve společnosti, podpořit rozvoj zaměstnanců a motivovat je k dosahování vyšších pracovních výkonů. Pozornost budeme i nadále věnovat interní komunikaci, která rovněž patří mezi faktory ovlivňující efektivitu a produktivitu práce I naše společnost se potýkala s následky povodní, které v srpnu roku 2002 postihly Českou republiku. Mezi postiženými povodněmi byli i zaměstnanci Pražských pivovarů. Na jejich podporu byla mezi pracovníky uspořádána sbírka. Společnost přispěla stejnou částkou, jaká byla vybrána od zaměstnanců. Další pomoc postiženým byla směrována do oblasti informačního servisu a bezplatného poradenství zaměstnancům v oblasti právní, finanční a pojišťovací Společnost Interbrew, majoritní akcionář společnosti Pražské pivovary, přispěla na pomoc České republice darem ve výši 6 miliónů korun na podporu programů obnovy. První polovina finančního daru, tedy 3milióny korun, byla rozdělena mezi pražské městské části Radotín, Smíchov, Velká Chuchle a Braník, které byly povodněmi silně zasaženy a v nichž sídlí naše závody. Finanční prostředky jsou určeny na konkrétní obecní projekty. Zbývající 3milióny korun byly věnovány na podporu celonárodních projektů, které souvisejí s českým pivovarnictvím a na společný projekt Ministerstva zemědělství a Ministerstva pro místní rozvoj ČR nazvaný Nové domy pro Jižní Čechy. 13

14 Investice Přehled investic provedených za poslední 4 roky (v tisících Kč) Výroba Distribuce Obchod a marketing Informační technologie a telekomunikace Palety, přepravky a KEG sudy Ostatní Celkové investice* Společnost v letech 1999 až 2002 neprováděla žádné investice do akcií a dluhopisů jiných emitentů V současnosti společnost investuje převážně v tuzemsku, mimo jiné s cílem dosáhnout dalšího zefektivnění jak v produktivní, tak v neproduktivní oblasti. Budoucí investice budou směřovat do oblastí a projektů zajištění vysokých standardů kvality a dalšího rozvoje prodeje, podobně jako v předchozích letech. Investice společnosti jsou financovány převážně z vlastních zdrojů. *Celkové investice neobsahují odprodeje majetku a poskytnuté půjčky 14

15 Účetní závěrka Rozvaha v plném rozsahu k (v tisících Kč) řádek Brutto Korekce Netto Netto Aktiva celkem (ř ) A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál B. Stálá aktiva (ř ) B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 05 až 11) B.I.1. Zřizovací výdaje 005 B.I.2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 006 B.I.3. Software B.I.4. Ocenitelná práva B.I.5. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 009 B.I.6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek B.I.7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek B.II. Dlouhodobý hmotný majetek (ř. 13až 21) B.II.1. Pozemky B.II.2. Stavby B.II.3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí B.II.4. Pěstitelské celky trvalých porostů 016 B.II.5. Základní stádo a tažná zvířata 017 B.II.6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek B.II.8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek B.II.9. Opravná položka k nabytému majetku B.III. Dlouhodobý finanční majetek (ř. 23až 29) B.III.1. Podílové cenné papíry a podíly v podnicích s rozhodujícím vlivem B.III.2. Podílové cenné papíry a podíly v podnicích s podstatným vlivem 024 B.III.3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly B.III.4. Půjčky podnikům ve skupině 026 B.III.5. Jiný finanční majetek B.III.6. Nedokončený dlouhodobý finanční majetek 028 B.III.7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 029 C. Oběžná aktiva (ř ) C.I. Zásoby (ř. 32 až 37) C.I.1. Materiál C.I.2. Nedokončená výroba a polotovary C.I.3. Výrobky C.I.4. Zvířata 035 C.I.5. Zboží C.I.6. Poskytnuté zálohy na zásoby 037 C.II. Dlouhodobé pohledávky (ř. 39 až 43) C.II.1. Pohledávky z obchodního styku 039 C.II.2. Pohledávky ke společníkům a sdružení 040 C.II.3. Pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem 041 C.II.4. Pohledávky v podnicích s podstatným vlivem 042 C.II.5. Jiné pohledávky C.III. Krátkodobé pohledávky (ř. 45 až 51)

16 (v tisících Kč) řádek Brutto Korekce Netto Netto C.III.1. Pohledávky z obchodního styku C.III.2. Pohledávky ke společníkům a sdružení 046 C.III.3. Sociální zabezpečení 047 C.III.4. Stát daňové pohledávky C.III.5. Pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem 049 C.III.6. Pohledávky v podnicích s podstatným vlivem 050 C.III.7. Jiné pohledávky C.IV. Finanční majetek (ř. 53 až 56) C.IV.1. Peníze C.IV.2. Účty v bankách C.IV.3. Krátkodobý finanční majetek C.IV.4. Nedokončený krátkodobý finanční majetek 056 D. Ostatní aktiva přechodné účty aktiv (ř ) D.I. Časové rozlišení (ř ) D.I.1. Náklady příštích období D.I.2. Příjmy příštích období D.I.3. Kursové rozdíly aktivní D.II. Dohadné účty aktivní Pasiva celkem (ř ) A. Vlastní kapitál (ř ) A.I. Základní kapitál (ř ) A.I.1. Základní kapitál A.I.2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly 067 A.I.3. Změny základního kapitálu 068 A.II. Kapitálové fondy (ř. 70 až 73) 069 A.II.1. Emisní ažio 070 A.II.2. Ostatní kapitálové fondy 071 A.II.3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 072 A.II.4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 073 A.III. Fondy ze zisku (ř ) A.III.1. Zákonný rezervní fond A.III.2. Nedělitelný fond 076 A.III.3. Statutární a ostatní fondy A.IV. Výsledek hospodaření minulých let (ř ) A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let 079 A.IV.2. Neuhrazená ztráta minulých let A.V. Výsledek hospodaření (+/-) B. Cizí zdroje (ř ) B.I. Rezervy (ř. 84 až 88) B.I.1. Rezervy zákonné 084 B.I.2. Rezerva na kursové ztráty B.I.3. Rezerva na daň z příjmů 086 B.I.4. Ostatní rezervy B.I.5. Odložený daňový závazek (pohledávka) 088 B.II. Dlouhodobé závazky (ř. 90 až 95) B.II.1. Závazky k podnikům s rozhodujícím vlivem B.II.2. Závazky k podnikům s podstatným vlivem 091 B.II.3. Dlouhodobé přijaté zálohy

17 (v tisících Kč) řádek B.II.4. Emitované dluhopisy 093 B.II.5. Dlouhodobé směnky k úhradě 094 B.II.6. Jiné dlouhodobé závazky 095 B.III. Krátkodobé závazky (ř. 97 až 104) B.III.1. Závazky z obchodního styku B.III.2. Závazky ke společníkům a sdružení 098 B.III.3. Závazky k zaměstnancům B.III.4. Závazky ze sociálního zabezpečení B.III.5. Stát daňové závazky a dotace B.III.6. Závazky k podnikům s rozhodujícím vlivem 102 B.III.7. Závazky k podnikům s podstatným vlivem 103 B.III.8. Jiné závazky B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci (ř ) B.IV.1. Bankovní úvěry dlouhodobé 106 B.IV.2. Běžné bankovní úvěry B.IV.3. Krátkodobé finanční výpomoci 108 C. Ostatní pasíva přechodné účty pasív (ř ) C.I. Časové rozlišení (ř ) C.I.1. Výdaje příštích období C.I.2. Výnosy příštích období 112 C.I.3. Kursové rozdíly pasívní C.II. Dohadné účty pasívní

18 Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu k (v tisících Kč) řádek I. Tržby za prodej zboží A. Náklady vynaložené na prodané zboží Obchodní marže (ř ) II. Výkony (ř ) II.1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb II.2. Změna stavu vnitropodnikových zásob vlastní výroby II.3. Aktivace B. Výkonová spotřeba (ř ) B.1. Spotřeba materiálu a energie B.2. Služby Přidaná hodnota (ř ) C. Osobní náklady (ř. 13až 16) C.1. Mzdové náklady C.2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva C.3. Náklady na sociální zabezpečení C.4. Sociální náklady D. Daně a poplatky E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu IV. Zúčtování rezerv a časového rozlišení provozních výnosů G. Tvorba rezerv a časového rozlišení provozních nákladů V. Zúčtování opravných položek do provozních výnosů H. Zúčtování opravných položek do provozních nákladů VI. Ostatní provozní výnosy I. Ostatní provozní náklady VII. Převod provozních výnosů 27 J. Převod provozních nákladů 28 * Provozní výsledek hospodaření [ř (-27) - (-28)] VIII. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 30 K. Prodané cenné papíry a podíly 31 IX. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (ř ) 32 IX.1. Výnosy z cenných papírů a podílů v podnicích ve skupině 33 IX.2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů 34 IX.3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 35 X. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 36 L. Náklady z finančního majetku 37 XI. Výnosy z přecenění majetkových cenných papírů 38 M. Náklady z přecenění majetkových cenných papírů 39 XII. Zúčtování rezerv do finančních výnosů N. Tvorba rezerv na finanční náklady XIII. Zúčtování opravných položek do finančních výnosů O. Zúčtování opravných položek do finančních nákladů XIV. Výnosové úroky P. Nákladové úroky XV. Ostatní finanční výnosy Q. Ostatní finanční náklady

19 (v tisících Kč) řádek XVI. Převod finančních výnosů 48 R. Převod finančních nákladů 49 * Finanční výsledek hospodaření [ř (-48) - (-49)] S. Daň z příjmů za běžnou činnost (ř ) S.1. splatná 52 S.2. odložená ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř ) XVII. Mimořádné výnosy T. Mimořádné náklady U. Daň z příjmů z mimořádné činnosti (ř ) 57 U.1. splatná 58 U.2. odložená 59 * Mimořádký výsledek hospodaření (ř ) W. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 61 *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř ) Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř )

20 Přehled o peněžních tocích k (v tisících Kč) P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti Z: Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním A.1. Úpravy o nepeněžní operace A.1.1. Odpisy stálých aktiv A.1.2. Změna stavu: A opravné položky k nabytému majetku A rezerv a ostatních opravných položek A.1.3. Zisk (-) ztráta (+) z prodeje stálých aktiv A.1.4. Zisk (-) ztráta (+) z prodeje cenných papírů A.1.5. Výnosy z dividend a podílu na zisku A.1.6. Vyúčtované nákladové a výnosové úroky A.1.7. Případné úpravy o ostatní nepeněžité operace A*. Čistý peněžní tok z provozní činnosti před finančními položkami, změnami pracovního kapitálu a mimoř. položkami A.2. Změna potřeby pracovního kapitálu A.2.1. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti a přechodných účtů aktiv A.2.2. Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti a přechodných účtů pasiv A.2.3. Změna stavu zásob A.2.4. Změna stavu finančního majetku, který není zahrnut do peněžních prostředků A.** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před finančními položkami, zdaněním a mimořádnými položkami A.3. Zaplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků A.4. Přijaté úroky A.5. Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulá období A.6. Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy A.7. Přijaté dividendy a podíly na zisku A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti Peněžní toky z investiční činnosti B.1. Nabytí stálých aktiv B.1.1. Nabytí dlouhodobého hmotného majetku B.1.2. Nabytí dlouhodobého nehmotného majetku B.1.3. Nabytí dlouhodobého finančního majetku B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv B.2.1. Příjmy z prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku B.2.2. Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku B.3. Půjčky a úvěry spřízněným osobám B.*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti Peněžní toky z finančních činností C.1. Změna stavu dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků z finanční oblasti C.2. Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky C.2.1. Zvýšení základního kapitálu, emisního ážia event. rezervního fondu C.2.2. Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům C.2.3. Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů C.2.4. Úhrada ztráty společníky C.2.5. Platby z fondů tvořených ze zisku C.2.6. Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně C.*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti F. Čisté zvýšení nebo snížení peněžních prostředků R. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ 5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) Voda čištěná 9.139 8.895 8.547 8.699 7.874 90,5 Fakturace - domácnosti - ostatní 1.829 2.935 1.697 2.738 Celkem 4.764 4.435 4.109 3.953 3.904 98,8 1.646

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310 ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesy voda s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 7 4 2 2 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 2003 2002 2001 AKTIVA CELKEM 4 026 021 3 993 316 3 793 930 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 5 940 0 0 B. Dlouhodobý majetek 1 531 885 1 510 678 1 494 555 B. I.

Více

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0.... 1... 3.......... Od: IČ 1.1.2013 31.12.2013 Do: v tisících Kč 2 8 0 8 4 8 2 9 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesní obcí Přídolí Sídlo

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací : 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Účet ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Položka rozvahy Aktiva 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software B.I.3.

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x.

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 4.5.2015 Podací : 541701229 Heslo zjištění stavu: 06999caf Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 25346075 Název a sídlo účetní jednotky AGRO Zlechov, a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 25346075 Název a sídlo účetní jednotky AGRO Zlechov, a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 25346075 Název a sídlo účetní jednotky AGRO Zlechov, a.s. Zlechov 119 68710 Zlechov Označení A K T I V A řád. Běžné účetní období

Více

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Brno holding, a.s. IČ 1000 Kč 4 6 3 4 7 1 5 1 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo

Více

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1... 4............. EUROCOMPANIES.......................... Assistance...................... a.s...............................................

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK 01-Dlouhodobý nehmotný majetek 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 04-Nedokončený dlouhodobý

Více

ROZVAHA. Dům u Labutě. Palackého nám. 231 +16 176 568 +15 608 +14 591 +14 012 568 +13 444 +12 960

ROZVAHA. Dům u Labutě. Palackého nám. 231 +16 176 568 +15 608 +14 591 +14 012 568 +13 444 +12 960 ROZVAHA k....... 3... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Dům u Labutě a.s. IČ v tisících Kč 2 9 2 6 2 3 1 3 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 64789306 Název a sídlo účetní jednotky ZEAS Podhorní Újezd, a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 64789306 Název a sídlo účetní jednotky ZEAS Podhorní Újezd, a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 64789306 Název a sídlo účetní jednotky ZEAS Podhorní Újezd, a.s. Podhorní Újezd 119 50754 Podhorní Újezd Označení A K T I V A řád.

Více

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období Rozvaha Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) aktiva Běžné účetní období Minulé účetní období označení Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 34 545 443 16 284 131 18 261 312

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U korečnice 1770 68801 Uherský Brod Označení A K T I V A řád. Běžné

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s.

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 1 1 duben 2012 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. 2011 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Aktiva Rozvaha aktiva

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY EMITENTA REGISTROVANÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 PODLE ZÁKONA Č. 591/1992 SB., O CENNÝCH PAPÍRECH VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ Popisná

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4 Minimální výčet ROZVAHA dle vyhlášky MF v plném rozsahu k 31.12013 Název a sídlo Účetní jednotka doručí (v celých tisících Kč) účetní jednotky účetní závěrku současně THIMM správní, s. r. o. s doručením

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY PŘÍLOHA III USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance) Příloha č. 1 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,

Více

Výkazy v plném rozsahu

Výkazy v plném rozsahu Výkazy v plném rozsahu Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání

Více

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s.

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 1 0 květen 2011 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. 2010 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Aktiva Rozvaha aktiva

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací Úč. ÚOPO 3 02 R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací (V tisících Kč,h na 2 des. míst) Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Střední odborná

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Výroční zpráva společnosti

Výroční zpráva společnosti Výroční zpráva společnosti RENATEX CZ a.s. za rok 2013, společnost se sídlem Ostrava Poruba, K myslivně 2140, PSČ 708 00, IČ: 45192731, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013 NADĚJE, otrokovická o.p.s. Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA k 31.12 2013 Příloha k výroční zprávě 2013 Název: NADĚJE, otrokovická o.p.s. Sídlo: WOLKEROVA 1274, 765 02 OTROKOVICE Předmět

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.213 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 213 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Městys Nepomyšl Sídlo: č.p. 82 439 71 NEPOMYŠL Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 00294055 Název účetní jednotky Období Obec Bory 10 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 106 818 132,09 117 456 374,68 (012) (013)

Více

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 0. Vymezení konsolidačního celku 0.0. Konsolidující účetní jednotka Interhotel Olympik, a.s. Sokolovská 138 Praha 8 IČ 45272271 ) Název a sídlo

Více

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Přehled o peněžních tocích (cash flow) k 31.12.2010 ( v tis. Kč) IČ : 47675772 Položka Řád. Běžné Minulé P. Stav pen.prostř.a pen.ekviv.na začátku úč..001.>> Z.

Více

součet položek 16 až 25

součet položek 16 až 25 Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Město Zábřeh Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: výkon státní správy a samosprávy ROZVAHA

Více

Název položky Účet Stav k 1.1. Stav k 31.12.

Název položky Účet Stav k 1.1. Stav k 31.12. ROZVAHA (BILANCE) města Zábřeh (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2006 / zjednodušená verze / IČO 00303640 Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Úžice 2009 13 00236543 Úžice 38 28504 Úžice Obec

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky OBEC DALEKÉ DUŠNÍKY 2009 13 00242071 1 26301 Daleké

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Bohumilice 2009 12 00250333 Bohumilice 111 38481

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

Příloha k účetní závěrce,

Příloha k účetní závěrce, Příloha k účetní závěrce, sestavená podle 39 vyhlášky č.500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli. Obecné údaje

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Dům s pečovatelskou službou "Penzion" Polička 2009 12 65684672

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Číměř 2009 12 00246450 12 37832 Číměř Obec Název

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

Licence:D2EX ****** U C R - G O R D I C S O F T W A R E ****** UCRGUM60 06052008 Okamžik sestavení: 19.02.2009 10h43m53s Strana: 1

Licence:D2EX ****** U C R - G O R D I C S O F T W A R E ****** UCRGUM60 06052008 Okamžik sestavení: 19.02.2009 10h43m53s Strana: 1 Okamžik sestavení: 19.02.2009 10h43m53s Strana: 1 ROZVAHA - BILANCE za období : 13/2008 organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací sestavena k : 31.12.2005 v tisících Kč, na dvě desetinná místa Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO OKEČ účetní jednotky Mateřská škola Včelná

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2008 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO OKEČ účetní jednotky Svazek obcí pro vodovody a kanalizace 2008 13 49458833

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA - ROZVAHA - BILANCE

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA - ROZVAHA - BILANCE Licence: KULB XCRGUM60 / B60 (14022008 10:52 / 200801281040) ÚČETNÍ ZÁVĚRKA - ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v

Více

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát 1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti Doměrky daně z příjmů za minulá účetní Za rok 2013 plánuje společnost podat

Více