N Příručka k software

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "N Příručka k software"

Transkript

1

2 1 Důležité informace Důležité informace Upozornění Tento produkt obsahuje software, který je majetkem společnosti Sony a je licencován dalšími dodavateli. a používání tohoto softwaru se vztahují podmínky licenčních smluv dodaných s produktem. Specifikace softwaru podléhají změnám bez předchozího upozornění a nemusí být identické s aktuálními konečnými verzemi. Za aktualizace a rozšíření softwaru budou pravděpodobně účtovány další poplatky. Za přihlášení k odběru online služeb od poskytovatelů bude pravděpodobně vyžadován poplatek a údaje o kreditní kartě. Před přihlášením k odběru finančních služeb bude pravděpodobně třeba uzavřít dohody se zúčastněnými finančními institucemi Sony Corporation. Všechna práva vyhrazena. epovolené kopírování celého dokumentu nebo jeho částí je zakázáno. EERGY STAR Jako partner programu EERGY STAR společnost Sony zaručuje, že tento produkt splňuje pravidla programu EERGY STAR pro úsporu energie. Program International EERGY STAR Office Equipment Program je mezinárodní program, který propaguje používání energeticky úsporných počítačů a kancelářského vybavení. Tento program podporuje vývoj a šíření produktů, jejichž funkce umožňují účinně snižovat spotřebu energie. Jedná se o otevřený systém s dobrovolnou účastí subjektů. Program je zaměřen na kancelářské vybavení, jako například počítače, displeje, tiskárny, faxy a kopírky. V rámci účastnických zemí se pro tyto produkty používají jednotné standardy a loga. EERGY STAR je registrovaná ochranná známka v USA.

3 2 Důležité informace Ochranné známky Sony, Battery Checker, Click to DVD, DVgate Plus, HotKey Utility, Keyboard Utility, Memory Stick Formatter, PictureGear Studio, Prepare your VAIO, SonicStage, SonicStage Mastering Studio, Sony otebook Setup, VAIO Edit Components, VAIO Launcher, VAIO Media, VAIO Power Management, VAIO Power Management Viewer, VAIO System Information, VAIO Zone, Memory Stick, the Memory Stick logo, VAIO a logo VAIO jsou ochranné známky společnosti Sony Corporation. Microsoft, Internet Explorer, Windows Movie Maker, Windows Media Player, Windows XP Professional, Windows XP Home Edition, Microsoft Works a logo Windows jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA a dalších zemích. i.lik je ochranná známka společnosti Sony, která označuje pouze produkty vybavené připojením IEEE1394. Adobe, Adobe Acrobat Elements, Adobe Acrobat Professional, Adobe Photoshop Album, Adobe Reader, Adobe Premiere Standard a Adobe Photoshop Elements jsou ochranné známky společnosti Adobe Systems Incorporated. MoodLogic je ochranná známka společnosti MoodLogic, Inc. orton Internet Security 2004 a orton Password Manager 2004 jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Symantec Corporation. Recordow! je ochranná známka společnosti Sonic. WinDVD for VAIO je ochranná známka společnosti InterVideo, Inc. Sun Java VM je ochranná známka společnosti Sun Microsystems, Inc. Google Toolbar je ochranná známka společnosti Google. Yahoo! Messenger je ochranná známka společnosti Yahoo!. SafeGuard PrivateDisk je ochranná registrovaná známka společnosti Utimaco Software. My Info Center obsahuje software Macromedia Flash Player od společnosti Macromedia, Inc., Autorská práva Macromedia, Inc. Všechna práva vyhrazena. Macromedia a Flash jsou ochranné známky Macromedia, Inc. Všechny ostatní názvy systémů, produktů a služeb jsou ochrannými známkami příslušných vlastníků. Značky nebo nejsou v této příručce uváděny. Specifikace podléhají změnám bez předchozího upozornění. Všechny ostatní ochranné známky jsou známkami příslušných vlastníků. Přehled softwaru, který je k dispozici pro tento model, najdete na tištěné stránce Specifications.

4 3 Registrace počítače VAIO Registrace počítače VAIO Registrace počítače Sony VAIO trvá pouze krátce. Po zaregistrování budete moci využívat kvalitních služeb zákazníkům společnosti Sony a získáte následující výhody: Club VAIO odborná pomoc online, výukové materiály, tipy a triky, novinky, diskusní skupiny, soutěže, soubory a aktualizace softwaru ke stažení zdarma. VAIO-Link máte-li při používání počítače potíže, můžete vyhledat možné řešení na webu VAIO-Link: Guarantee ochrana investic. Podmínky jsou uvedeny na stránce Guarantee a další informace najdete v dokumentaci Guide to Troubleshooting and Recovering your VAIO System. Při registraci počítače Sony VAIO postupujte podle následujících pokynů: 1 astavte připojení k Internetu (viz také Konfigurace modemu (strana 44)). 2 Spusťte VAIO Online Registration. Odkaz je uveden v nabídce Start (Start/All Programs/VAIO Promotions/VAIO Online Registration). V případě potřeby změňte jazyk a potom klepněte na tlačítko ext. 3 Klepněte na tlačítko Register ow a potom klepněte na tlačítko ext. Zobrazí se příslušná webová stránka. 4 Zadejte jméno a příjmení. Sériové číslo počítače bude vyplněno automaticky. 5 Klepněte na tlačítko Submit. 6 Zadejte požadované údaje a potom klepněte na tlačítko Submit. Po dokončení registrace počítače VAIO se zobrazí obrazovka s poděkováním. Pokud jste zadali ovou adresu, obdržíte zprávu s potvrzením od klubu Club VAIO. Po zaregistrování můžete kdykoli otevřít registrační stránku VAIO Online Registration a zaktualizovat údaje, aniž by bylo nutné vyplňovat dotazník.

5 4 V této části je uveden přehled možností softwaru dodaného s počítačem. Softwarový balík obsahuje předinstalovaný software a dále aplikace, které lze nainstalovat z dodaného disku VAIO Recovery Disc* nebo z pevného disku (v závislosti na modelu).! Po obnovení systému nebudou některé přeinstalované aplikace k dispozici. Další informace najdete v příručce Guide to Troubleshooting and Recovering your VAIO System. ěkteré z aplikací uvedených v této části pravděpodobně nejsou pro tento model k dispozici. Přehled softwaru, který je k dispozici pro tento model, najdete na tištěné stránce Specifications, informace o instalaci naleznete v příručce Guide to Troubleshooting and Recovering your VAIO System. *Pokud máte 2 disky DVD, první DVD je nazván VAIO Recovery Disc 1/2 a druhý VAIO Applications and Documentation Disc 2/2.

6 5 Audio (strana 8) SonicStage (strana 8) SonicStage Mastering Studio (strana 8) MoodLogic (strana 9) CD/DVD Burning (strana 10) Click to DVD (strana 10) Recordow! 7.0 (strana 11) Media Sharing (strana 12) VAIO Media (strana 12) Office Applications (strana 13) Adobe Acrobat Elements 6.0 (strana 13) Adobe Acrobat 6.0 Professional Try & Buy (strana 13) Adobe Reader 6.0 (strana 14) Microsoft Works (strana 15) Photo (strana 16) Adobe Photoshop Album Starter Edition (strana 16) Adobe Photoshop Elements 2.0 (strana 16) PictureGear Studio (strana 17)

7 6 Security & Utilities (strana 18) Google Toolbar (strana 18) HotKey Utility (strana 18) Memory Stick Formatter (strana 18) orton Internet Security 2004 (strana 19) orton Password Manager 2004 (strana 20) Sony otebook Setup (strana 20) SafeGuard PrivateDisk (strana 21) VAIO Power Management (strana 21) VAIO System Information (strana 22) VAIO Update (strana 22) Yahoo! Messenger and Yahoo! Personals (strana 23) Video-(TV) (strana 24) Adobe Premiere Standard (strana 24) DVgate Plus (strana 25) tvtv (strana 26) VAIO Edit Components (strana 26) WinDVD for VAIO (strana 27) VAIO Zone (strana 27) VAIO Launcher (strana 29)

8 7 Další kategorie popsané v této příručce: VAIO Recovery Disc (strana 30) My Info Center (strana 31) Operační systém (strana 33) Operační systém Windows XP Professional s aktualizací Service Pack 2 (strana 33) Operační systém Windows XP Home Edition s aktualizací Service Pack 2 (strana 33) Sun Java Virtual Machine (VM) (strana 34) Internet Explorer 6.0 (strana 35) VAIO Promotions (strana 36) VAIO Online Registration (strana 36) Language Selector (strana 36) Your voice counts (strana 36) Adobe Companion Pack for VAIO (strana 37) Upgrade your software (strana 39) Adobe Store (strana 39) Symantec Store (strana 39) Utimaco Store (strana 39) VAIO-Link (strana 40) Popis funkce jednotlivých aplikací najdete v souborech elektronické nápovědy dodaných s aplikací. V mnoha případech můžete stisknout klávesu <F1> a zobrazit tak nápovědu.

9 8 Audio SonicStage Sony Corporation Softwarová aplikace SonicStage využívá technologii na ochranu autorských práv OpenMG, kterou vyvinula společnost Sony Corporation a která umožňuje nahrávat a přehrávat digitální hudební data v osobním počítači. Po zašifrování a nahrání na pevný disk umožňuje technologie OpenMG data přehrávat v počítači, ale zabraňuje neoprávněnému šíření. Smyslem technologie OpenMG je vytvořit prostředí, ve kterém by bylo možné distribuovat větší množství velmi kvalitní hudby, ale zároveň by nemohlo docházet k neoprávněnému šíření hudebních souborů. Se softwarem SonicStage lze šifrovat a spravovat hudební soubory stažené do počítače prostřednictvím služeb EMD nebo přijaté (či vytvořené) z vlastního disku CD nebo z Internetu. SonicStage Mastering Studio Sony Corporation Aplikace SonicStage Mastering Studio* umožňuje nahrávat písně z analogových nahrávek nebo magnetofonových pásků do počítače a ukládat je na disky CD-R nebo CD-RW nebo ve formě zvukových souborů. Tento nástroj pro zpracování zvuku přináší uživatelům počítače VAIO při nahrávání hudby z analogových nahrávek do počítače výrazné zlepšení kvality zvuku a při zapisování na audio CD nabízí vysokou kvalitu zvuku. * Dostupné pro všechny osobní počítače a některé modely notebooků.

10 9 MoodLogic MoodLogic, Inc. Aplikace MoodLogic slouží k uspořádání skladeb podle tempa, žánru, interpreta, roku, názvu písně a dokonce podle nálady, jako například veselé, romantické nebo vyrovnané. Díky tomu můžete vytvářet seznamy stop podle nálad a hudebních stylů. Další možnosti: můžete vybrat některou píseň a okamžitě vytvořit směs podobných písní, automaticky uspořádat hudbu v počítači, automaticky vkládat značky ID3, jediným klepnutím přenést písně a namixované skladby do přehrávače MP3 nebo disků CD*, jediným klepnutím vstoupit do databáze aplikace MoodLogic, která obsahuje nejucelenější dostupná data o písních. Jako zákazník společnosti Sony obdržíte 100 kreditů zdarma! Další informace o kreditech a výše uvedených tématech naleznete v HTML souborech přiložených k aplikaci MoodLogic. Soubory HTML naleznete v: Start/All Programs/MoodLogic/MoodLogic HTML. * Je vyžadován software pro vypalování disků CD.

11 10 CD/DVD Burning Click to DVD Sony Corporation S aplikací Click to DVD * můžete pouhým klepnutím myši vytvářet špičkové záznamy DVD. Stačí k tomuto počítači Sony připojit digitální videokameru Sony Digital Handycam pomocí kabelu i.lik a můžete přenášet vaše rodinné vzpomínky na disk DVD a sdílet tento obsah s ostatními. Aplikace Click to DVD vás dokonce provede čtyřmi jednoduchými kroky postupu, ve kterých můžete vytvářet nabídky DVD s aktivními pohyblivými ikonami kapitol. Je-li počítač vybaven aplikací PC with TV tuner**, umožňuje aplikace Click to DVD převádět analogový videosignál na digitální. Click to DVD podporuje funkci digitální videokamery DCR-HC 1000 Surround Rec function a umožňuje vypalování disků DVD ve formátu Dolby Digital 5.1 ch. Více informací naleznete v souboru elektronické nápovědy softwaru Click to DVD. * V závislosti na modelu. Použitelné u počítačů s jednotkou DVD-RW nebo DVD+/-RW.

12 11 Recordow! 7.0 Sonic Sonic Recordow!* je nejmodernější nástroj pro zpracování CD a DVD disků, který umožní vypalování CD a DVD disků bez jakýchkoliv složitostí. Se špičkovým uživatelským rozhraním založeným na úkolech, které bylo navrženo odborníky, je snadnější než kdy předtím získat ze své CD nebo DVD vypalovačky to nejlepší Sonic Recordow! má všechny vlastnosti, které jsou potřeba k vypalování CD a DVD disků, přesných kopií a diskových obrazů to vše můžete udělat jen několika klepnutími myší. S podporovou dvouvrstevného vypalování máte pro uložení dat dvojnásobnou kapacitu než dříve, nebot' nyní můžete na jednu stranu DVD disku zapsat dvě vrstvy dat! Další informace a odbornou pomoc získáte na webu: * Dostupné pouze pro modely notebooků a osobních počítačů s jednotkou CD-RW/DVD-ROM nebo DVD-RW drive.

13 12 Media Sharing VAIO Media Sony Corporation Software VAIO Media umožňuje šířit po síti multimédia a umožňuje sdílet hudbu, video a soubory s obrázky mezi počítači VAIO. VAIO Media umožňuje specifickým počítačům ( multimediální klienti ) na vaši klasické kabelové nebo bezdrátové síti přistupovat k multimediálním souborům uloženým na vašem počítači VAIO ( multimediální server ).

14 13 Office Applications Adobe Acrobat Elements 6.0 Adobe Systems Incorporated Pomocí aplikace Adobe Acrobat Elements 6.0 můžete snadno vytvářet PDF soubory: Klepnutím pravým tlačítkem myši na zdrojový soubor a vybráním Convert to Adobe PDF. Klepnutím na ikonu na panelu nástrojů Convert to Adobe PDF. Spuštěním Acrobat Elements a klepnutím na ext. Poté můžete vytvořit své PDF sobory s pomocí svých oblíbených nastavení. Tisknout soubory pomocí ovladače virtuální tiskárny Adobe PDF. Odpovědi na otázky a odbornou pomoc najdete na webu: Adobe Acrobat 6.0 Professional Try & Buy Adobe Systems Incorporated Software Adobe Acrobat 6.0 Professional* umožňuje obchodním, kreativním a technickým odborníkům, kteří pracují s graficky složitými dokumty zlepšit spolehlivost a efektivitu výměny důležité obchodní dokumentace. Vyzkoušejte po dobu 30 dní. Spolehlivá výměna dokumentace Zefektivněte kontrolu důležité dokumentace

15 14 Chraňte duševní vlastnictví Zajistěte vysokou kvalitu tištěného výstupu Odpovědi na otázky a odbornou pomoc najdete na webu: * Dostupné pouze pro vybrané jazyky: angličtina, francouzština a němčina. Adobe Reader 6.0 Adobe Systems Incorporated Software Adobe Reader 6.0 je aplikace, která umožňuje zobrazit a tisknout dokumenty ve formátu Adobe Portable Document Format (PDF) na různých hardwarových platformách a v různých operačních systémech. Tato nová verze je podobná verzi Adobe Acrobat Reader a přináší celou řadu účinných funkcí, které umožňují: Odesílat formuláře ve formátu Adobe PDF, které obsahují pole pro vyplnění a které byly vytvořeny v aplikacích jako například Adobe Acrobat 6.0 Professional nebo Adobe Form Designer. Přehrávat různé vložené multimediální soubory. Číst a uspořádávat velmi věrné elektronické publikace (ebooks). Aktivovat možnosti vyhledávání a usnadnění integrovaná v souborech formátu PDF. Zobrazit prezentace a elektronické vizitky vytvořené v aplikaci Adobe Photoshop Album a exportovat fotografie pro zpracování online (služby zpracování fotografií online se v jednotlivých oblastech liší). Odpovědi na otázky a odbornou pomoc najdete na webu:

16 15 Microsoft Works Microsoft Corporation Aplikace Microsoft Works obsahuje základní nástroje potřebné pro práci s počítačem. Mezi různé součásti aplikace patří nástroje pro běžnou poštu, účetnictví, plánování a mnohé další. Tento software obsahuje elektronickou příručku Getting Started. Další informace a odbornou pomoc získáte na webu:

17 16 Photo Adobe Photoshop Album Starter Edition Adobe Systems Incorporated Prozkoumejte základní funkce software Adobe Photoshop Album v Adobe Photoshop Album Starter Edition. Tato verze s omezenými funkcemi plného produktu má vše, co je potřeba k vyhledávání, úpravám, sdílení a uchování vašich vzpomínek. amísto prohledávání nekonečného množství složek můžete použít pohodlný kalendář a vyhledat s jeho pomocí fotografie dle data nebo můžete využít revoluční označení klíčovými slovy a vyhledat tak přesnou skupinu snímků, které požadujete. Rychle můžete odstranit efekt červených očí, nesprávné nasvětlené a další základní vady. Užijte si zábavu při vytváření svých prezentací, karet, vázaných fotoalb a mnoha dalšího. Pak vytvořené dílo můžete sdílet s kýmkoliv, kdekoliv a to dokonce na mobilních telefonech a handheldech několika klepnutími myší. Odpovědi na otázky a odbornou pomoc najdete na webu: Adobe Photoshop Elements 2.0 Adobe Systems Incorporated Aplikace Adobe Photoshop Elements přináší novou generaci upravování fotografií s novými výkonnými funkcemi, mezi kterými si každý uživatel najde tu nejvhodnější. Aplikace Photoshop Elements, která je nejbohatší a nejproduktivnější sadou nástrojů, umožňuje uživateli rozvíjet kreativitu, pracovat s maximální efektivitou a dosahovat těch nejlepších výsledků se všemi obrazovými médii. Sériové číslo pro tuto nabídku aktualizace od Adobe je následující: Použijte jej při aktualizaci na Adobe Photoshop, nebo při registraci vaší kopie software.

18 17 Odpovědi na otázky a odbornou pomoc najdete na webu: PictureGear Studio Sony Corporation Aplikace PictureGear Studio je software, který se snadno používá, a který přináší uživateli maximum zábavy s fotografiemi pořízenými digitálním fotoaparátem. Software PictureGear Studio umožňuje snadno přenášet fotografie do počítače, vytvářet fotografická alba a tisknout.

19 18 Security & Utilities Google Toolbar Google Google Toolbar může automaticky vyplňovat webové formuláře pomocí funkce AutoFill. V Google Toolbar vyplníte své osobní informace pouze jednou a pokaždé, když poté budete vyplňovat nový webový formulář, data se vyplní automaticky. Pomocí funkce Pop-up Blocker je aplikace Google Toolbar schopná zabránit automatickému otevírání nových oken při návštěvě dané webové stránky. Procházení webu nikdy nebylo tak jednoduché. K omezení parametrů vyhledávání můžete použít pokročilé vyhledávací funkce Google Toolbar. Odpovědi na otázky a odbornou pomoc najdete na webu: HotKey Utility Sony Corporation ástroj HotKey Utility umožňuje rychlý přístup k různým funkcím pomocí klávesy <Fn>, například zvyšování jasu. Další informace najdete v kapitole Klávesové zkratky a funkce s klávesou <Fn> v dokumentu Příručka pro hardware. Memory Stick Formatter Sony Corporation Aplikace Memory Stick Formatter je speciální aplikace pro formátování paměťových karet Memory Sticks. Tuto aplikaci lze používat i pro přeformátování těchto paměťových karet. Tento software lze navíc použít i pro přeformátování takových paměťových karet Memory Sticks, které systém Windows nedokáže rozlišit.

20 19 Zformátováním paměťové karty Memory Sticks pomocí této aplikace budou veškerá data na kartě ztracena. V případě potřeby si před formátováním zhotovte zálohu dat z karty.! K formátování paměťových karet Memory Sticks nepoužívejte příkaz Format systému Windows. orton Internet Security 2004 Symantec Aplikace orton Internet Security 2004 společnosti Symantec poskytuje základní ochranu před viry, hackery a hrozbami zabezpečení. Součástí jsou plné verze následujících nástrojů: orton AntiVirus: obsahuje rozšířenou detekci hrozeb, která je vás schopna upozornit na některá ohrožení nemající virovou povahu, jako je například spyware nebo programy pro nahrávání stisků kláves. Rovněž umožňuje automatické odstraňování virů, červů a trojských koní. Skenuje a čistí dodatky k online zprávám instant messaging, příchozím a odchozím zprávám elektronické pošty a další soubory. orton Personal Firewall: Web assistant vám umožňuje zablokovat reklamy a zpřístupní další možnosti v aplikaci Microsoft Internet Explorer. Rovněž ukryje váš počítač na Internetu tak, aby jej neviděli hackeři.! Při aktivaci firewallu vám aplikace orton položí některé otázky. Povolte proto všechny zprávy týkající se všech aplikací VAIO. orton AntiSpam: filtruje nevyžádané zprávy elektronické pošty v libovolném ové programu pracujícím s protokolem POP3 a to tím, že do pole Subject přidá označení spam. orton Parental Control: zabraňuje odeslání důvěrných informací elektronickou poštou, zprávami instant messaging, aplikacemi Microsoft Office a webovými formuláři, aniž byste o tom věděli. Tento balík softwaru obsahuje možnost odběru aktualizací definic virů zdarma po dobu 90 dní. Další informace najdete v souborech elektronické nápovědy a na webu:

21 20 orton Password Manager 2004 Symantec orton Password Manager udržuje vaše hesla v bezpečí a umožňuje jejich snadnou správu. Funkce: Pamatuje si vaše hesla, Vytváří účty pro více uživatelů, Automaticky vyplňuje online formuláře. Tento software je tzv. trialware, což znamená, že jej můžete zdarma používat po dobu 30 dní se všemi funkcemi. Další informace najdete v souborech elektronické nápovědy a na webu: Sony otebook Setup Sony Corporation V nástoji Sony otebook Setup* najdete systémové informace a můžete zde určit předvolbu chování systému. Pokud platí pro váš model: Viz také astavení počítače pomocí nástroje Sony otebook Setup v dokumentu Příručka pro hardware. * K dispozici u všech notebooků.

22 21 SafeGuard PrivateDisk Utimaco Safeware SafeGuard PrivateDisk je snadno ovladatelné inteligentní řešení na ochranu důvěrných souborů před neoprávněným přístupem a vniknutím. V každém počítači, at' už se jedná o počítač pro osobní využití nebo o počítač v rámci firemní sítě, se nalézají soubory, které by neměly být sdíleny s ostatními uživateli. V případě ztráty či zcizení notebooku nebo osobního počítače by měla zůstat citlivá data utajena. Ideální řešení nabízí technologie The Secure Virtual Disk od Utimaco Safeware: SafeGuard PrivateDisk chrání citlivé a hodnotné soubory stejně automaticky a spolehlivě jako elektronický sejf. SafeGuard PrivateDisk vytváří zakódovanou virtuální jednotku tím, že počítači poskytne další pevný disk. a místo skutečné diskové mechaniky však používá pouze jeden dodatečný soubor. Tento tzv. velkoobjemový soubor ukládá všechna data bezpečně zakódovaná s nejnovějším, rychlým algoritmem. To zajistí, že jsou všechny citlivé a hodnotné soubory efektivně chráněny. Virtuální disk může být umístěn jak na místním pevném disku, tak i na sít'ové jednotce či přenosném médiu jakými jsou např. paměťové karty Memory Sticks. SafeGuard PrivateDisk je 60-ti denní zkušební verze. Další informace naleznete na následující webové stránce: VAIO Power Management Sony Corporation ástroj VAIO Power Management* slouží ke správě napájení počítače a poskytuje důležité informace o aktivitě systému a životnosti baterií. Pokud platí pro váš model: Viz také Řízení spotřeby pomocí VAIO Power Management v dokumentu Příručka pro hardware. * Dostupné pouze pro notebooky.

23 22 Aplikace VAIO Power Management není zobrazena v nabídce Start, ale v prohlížeči VAIO Power Management Viewer (v závislosti na vašem modelu). Další informace o funkci VAIO Power Management a jak ji aktivovat naleznete v dokumentu Příručka pro hardware v kapitole Řízení spotřeby pomocí VAIO Power Management. VAIO System Information Sony Corporation Aplikace VAIO System Information* umožňuje okamžitě zjistit informace o produktu (název modelu, sériové číslo, verze systému BIOS, verze a sériové číslo operačního systému) a systémové informace (procesor, frekvence hodin, systémová paměť a mezipaměť) počítače. * K dispozici u všech stolních počítačů. VAIO Update Sony Corporation Aplikace VAIO Update vám poskytuje možnost výběru aktualizací, které jsou k dispozici pro váš počítač VAIO a upozorňuje vás na důležitou problematiku, jako jsou například počítačové viry.

24 23 Yahoo! Messenger and Yahoo! Personals Yahoo! Inc. Yahoo! Messenger je zábavný a snadno ovladatelný nástroj pro komunikaci s ostatními osobami. Je rychlejší než klasická elektronická pošta a umožňuje vám realizovat telefonní hovory s vašimi přáteli prostřednictvím Internetu a současně komunikovat více způsoby. Aplikace Yahoo! Messenger obsahuje: LAUCHcast Radio: Poslouchejte LAUCHcast Radio a ukažte svým přátelům co právě posloucháte. Yahoo! Games: Vyzvěte své přátele k partii šachu, ke hře dámy nebo domina a mnoha dalších her. Yahoo! Avatars: Vytvořte si vlastní Yahoo! Avatar a sdílejte s ostatními svou osobnost, styl a náladu. Audibles & Emoticons: Vyjádřete se celou škálou animovaných postaviček. Address Book: S Yahoo! Address Book můžete synchronizujte svá telefonní čísla s ovými adresami. Address Book (Adresář). Stealth Settings: Zobrazujte se některým lidem jako online (připojeni) a jiným zase jako offline (odpojeni). Yahoo! Personals vám umožňují navazovat užitečné známosti s velkou skupinou lidí. V databázi osobních online profilů Yahoo! Personals můžete nalézt nové přátele nebo si domluvit rande. Odpovědi na otázky a odbornou pomoc ohledně Yahoo! Messenger najdete na webu:

25 24 Video / TV Adobe Premiere Standard Adobe Systems Incorporated Jako doplněk aplikace DVgate Plus, umožňuje aplikace Adobe Premiere Standard digitalizovat, nahrávat, vytvářet a upravovat video obsahující obraz, zvuk, animace, fotografie, kresby, text a jiný materiál. Tento báječně jednoduchý a zároveň profesionální nástroj pro úpravy videa skvěle vyplňuje mezeru mezi digitálním videem a webem. Různé nástroje, včetně celé řady efektů a přechodů, umožňují připravit obrazový materiál pro převod na pásek nebo na disk CD-ROM. Adobe Premiere Standard představuje snadno použitelnou a univerzální aplikaci, která kombinuje možnosti profesionální úpravy videa s vysoce kvalitním výstupem. Sériové číslo pro tuto nabídku aktualizace od Adobe je následující: Použijte jej při aktualizaci na Adobe Premiere PRO, nebo při registraci vaší kopie software. Odpovědi na otázky a odbornou pomoc najdete na webu:

26 25 DVgate Plus Sony Corporation Aplikace DVgate Plus je víceúčelová aplikace pro importování a přehrávání digitálního videa a filmů na počítači VAIO. Umožňuje digitalizovat video z externích zařízení, provádět jednoduché úpravy a vytvářet výstup video dat, která je možné nahrát na DV kazetu nebo uložit v počítači. Aplikace DVgate Plus je vybavena dvěma režimy funkce: Režim digitalizace Capture Mode a režim přehrávání Output Mode. Režim digitalizace Capture Mode slouží k digitalizaci videa, zatímco režim výstupu Output Mode slouží k provádění jednoduchých úprav a k přehrávání video dat. Pokud je váš notebook vybaven CPU pro přenosné počítače (viz tištěný list Specifications, kde se můžete informovat o tom, zda-li je takto vybaven i váš notebook), můžete mít problémy s exportem snímků zhotovených a upravených pomocí DVgate Plus, z harddisku na digitální videozařízení (DV). Těmto problémům se vyhnete tak, že nepřipojíte napájecí adaptér při přenosu snímků a zachováte výchozí volbu schéma řízení spotřeby ve VAIO Power Management.

27 26 tvtv Služby tvtv Tvtv dá funkcím televize Vašeho počítače VAIO nový rozměr*. Již nikdy nepropásněte Váš oblíbený televizní program - nahrajte si jej přes internet na svůj počítač VAIO vybavený televizním přijímačem. Interaktivní průvodce programy tvtv Vám poskytne na Vašem počítači VAIO automaticky synchronizovaný, srozumitelný přehled programů, které právě v televizi dávají ať už jste kdekoliv. Aplikace tvtv for PC je již na Vašem počítači VAIO uložena, nyní jen musíte dokončit instalaci. Pro více informací přejděte na Start > All Programs > tvtv Electronic Programme Guide > Welcome to tvtv. * K dispozici u nekterých stolních pocítacu. Dostupné pouze u notebooku se speciálne vybavenou dokovací stanicí. VAIO Edit Components Sony Corporation VAIO Edit Components je modul plug-in, ketrý aplikaci Adobe Premiere přidává další funkce. S modulem plug-in VAIO Edit Components umožňuje Adobe Premiere: Pomocí originálního kodeku Sony DV CODEC editovat soubory DV CODEC AVI. pomocí editovacího programu Sony MPEG editing engine po jednotlivých snímcích editovat soubory MPEG a MICROMV. vytvářet celé řady originálních přechodů a video efektů implementovaných technologiemi Sony.

28 27 WinDVD for VAIO InterVideo, Inc. Aplikace WinDVD for VAIO společnosti InterVideo Inc. představuje jednoduchý přehrávač disků DVD. Kromě všech funkcí, které byste očekávali u standardního přehrávače disků DVD, obsahuje tato aplikace některé velmi zdokonalené funkce, naprosto přesným dekódováním videa, výběrem uživatelských rozhraní a možnostmi zobrazení. Aplikace umožňuje přehrávat video a interaktivní tituly na discích DVD, video ve formátu MPEG a disky CD s videem a zvukem. Aplikace WinDVD for VAIO automaticky rozliší typ disku v jednotce DVD a použije vhodnou metodu přehrávání. Odpovědi na otázky a odbornou pomoc najdete na webu: VAIO Zone Sony Corporation VAIO Zone představuje aplikaci od společnosti Sony, která uživateli umožňuje pracovat s hudbou, videem a fotografiemi nejen na vlastním počítači, ale také prostřednictvím domácí počítačové sítě. Uživatel může ze svého počítače VAIO přistupovat ke zdrojům zábavy, jako jsou například televizní programy, hudební soubory nebo fotografie. Všechny tyto zdroje jsou uloženy na libovolném počítači VAIO, který funguje jako server. TV: TV Programy. Můžete sledovat a nahrávat živý televizní přenos* a přehrávat nahrané TV programy. Snadno můžete také na DVD vypalovat nahrané TV programy.

29 28 Music: Poslouchejte hudbu v libovolné místnosti vašeho domu! Při přehrávání hudby můžete používat funkce přeskakování, rychlého převíjení vpřed a zpět, opakovaného přehrávání a náhodného přehrávání podobně, jako u standardního zvukového systému. Pictures: Jediným klepnutím můžete spustit prohlížeč fotografií nebo dokonce vlastní prezentaci fotografií pro ostatní členy rodiny nebo pro přátele. Videos: Sledujte video soubory zachycené na kamkodéru. CD/DVD: Poslouchejte hudbu z disků CD a sledujte filmy z disků DVD**. * Ke sledování živého televizního přenosu potřebujete kanálový volič. * K dispozici u některých stolních počítačů. Dostupné pouze u notebooků se speciálně vybavenou dokovací stanicí. Další informace najdete v tištěném dokumentu Specifications. ** je nutné nainstalovat aplikaci WinDVD for VAIO.

30 29 VAIO Launcher Sony Corporation VAIO Launcher je obslužný program, který slouží k rychlému spuštění funkcí VAIO Zone, ale i ke spuštění dalších často užívaných programů. Originální funkce počítače VAIO jsou v programu VAIO Launcher předem zaznamenané. Klepnutím na registrovanou ikonu spustíte funkci VAIO Zone k této ikoně příslušející. Ikona Registrovaný název ikony Popis TV Sledujte a nahrávejte snímky z filmů přijatých z kanálového voliče na vašem počítači. Music S aplikací Sonic Stage můžete přehrávat písně zaregistrované na vašem počítači. Pictures Zobrazte si prezentaci obrázků z digitální kamery. Videos Přehrajte si soubory s filmy, které jsou uložené ve složkách pro prohlížení obsahu. CD/DVD Přehrajte si hudbu z disků CD a filmy z disků DVD.

Průvodce pro rychlý start a řešení OBSAH. www.packardbell.com

Průvodce pro rychlý start a řešení OBSAH. www.packardbell.com OBSAH Důležité informace 2 Základní informace o počítači 3 Bezpečnost a pohodlí... 3 Bezpečnostní upozornění... 3 Zdravotní upozornění... 3 Seznámení s vaším počítačem... 4 Klávesnice a touchpad... 4 Mechaniky

Více

Struná píruka s ešením problém

Struná píruka s ešením problém Struná píruka s ešením problém O BSAH Důležité informace 2 Základní informace o počítači 4 Bezpečnost a pohodlí... 4 Bezpečnostní upozornění... 4 Zdravotní upozornění... 4 Seznámení s vaším počítačem...

Více

N Příručka k softwaru

N Příručka k softwaru Důležité iformace Důležité iformace Upozorěí Teto produkt obsahuje software, který je majetkem společosti Soy a je licecová dalšími dodavateli. a používáí tohoto softwaru se vztahují podmíky licečích smluv

Více

Stručná příručka s řešením problémů

Stručná příručka s řešením problémů Stručná příručka s řešením problémů OBSAH Registrace produktu 2 Důležité informace 2 Základní informace o počítači 4 Bezpečnost a pohodlí... 4 Bezpečnostní upozornění... 4 Zdravotní upozornění... 5 Seznámení

Více

LIVE WD TV. Přehrávač s podporou streamování. Uživatelská příručka

LIVE WD TV. Přehrávač s podporou streamování. Uživatelská příručka WD TV LIVE Přehrávač s podporou streamování Obsah 1 Důležité informace pro uživatele................ 1 Důležité bezpečnostní pokyny............................ 1 Servis a podpora společnosti WD..........................

Více

Aspire Řady 3000/5000. Uživatelská Příručka

Aspire Řady 3000/5000. Uživatelská Příručka Aspire Řady 3000/5000 Uživatelská Příručka Copyright 2005 Acer Incorporated. Všechna Práva Vyhrazena Uživatelská Příručka Aspire Řady 3000/5000 Původní Vydání: Únor 2005 Pravidelné úpravy a revize informací

Více

Uživatelská příručka. Creative Sound Blaster Audigy 2

Uživatelská příručka. Creative Sound Blaster Audigy 2 Uživatelská příručka Creative Sound Blaster Audigy 2 Informace v tomto dokumentu se mohou bez upozornění změnit a ze strany společnosti Creative Technology Ltd. nejsou závazné. Žádnou část této příručky

Více

SUSE Linux Enterprise Desktop

SUSE Linux Enterprise Desktop SUSE Linux Enterprise Desktop 10 SP2 14. dubna 2008 Uživatelská příručka GNOME www.novell.com Uživatelská příručka GNOME Veškerý obsah je chráněn autorskými právy Novell, Inc Právní upozornění Tato příručka

Více

Norton. AntiVirus. Uživatelská příručka k aplikaci

Norton. AntiVirus. Uživatelská příručka k aplikaci Norton TM AntiVirus Uživatelská příručka k aplikaci Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec odstranila z tohoto návodu obálku, aby snížla dopad svých produktů na životní prostředí.

Více

Aspire řady 9500. Uživatelská příručka

Aspire řady 9500. Uživatelská příručka Aspire řady 9500 Uživatelská příručka Copyright 2005 Acer Incorporated. Všechna práva vyhrazena Uživatelská příručka k notebooku Aspire řady 9500 Původní vydání: Červenec 2005 Pravidelné úpravy a revize

Více

Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41

Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41 Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41 Autorská práva Copyright 2007 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána

Více

1 Úvod...6 1.1 Co je aplikace Acronis True Image 2015?... 6 1.2 Nově v této verzi... 6 1.3 Systémové požadavky a podporovaná média...

1 Úvod...6 1.1 Co je aplikace Acronis True Image 2015?... 6 1.2 Nově v této verzi... 6 1.3 Systémové požadavky a podporovaná média... Obsah 1 Úvod...6 1.1 Co je aplikace Acronis True Image 2015?... 6 1.2 Nově v této verzi... 6 1.3 Systémové požadavky a podporovaná média... 7 1.3.1 Minimální systémové požadavky... 7 1.3.2 Podporované

Více

Uživatelská příručka. Osobní počítač Řada VGC-LA

Uživatelská příručka. Osobní počítač Řada VGC-LA Uživatelská příručka Osobní počítač Řada VGC-LA n 2 Obsah Před zahájením práce...5 Upozornění...6 Dokumentace...7 Ergonomická pravidla...11 Začínáme...13 Umístění ovládacích prvků a konektorů...14 Kontrolky...19

Více

Disk My Book Live. Uživatelská příručka. Externí jednotka

Disk My Book Live. Uživatelská příručka. Externí jednotka Disk My Book Live Uživatelská příručka Externí jednotka Servis a podpora společnosti WD Pokud narazíte na jakýkoli problém, obraťte se na nás dříve, než výrobek vrátíte. Většinu dotazů na technickou podporu

Více

Rychlá instalace a příručka Začínáme Kancelářské počítače

Rychlá instalace a příručka Začínáme Kancelářské počítače Rychlá instalace a příručka Začínáme Kancelářské počítače Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Uvedené informace mohou být bez předchozího upozornění změněny. Microsoft, Windows a Windows

Více

SUSE Linux Enterprise Desktop

SUSE Linux Enterprise Desktop SUSE Linux Enterprise Desktop 10 SP2 10. dubna 2008 Uživatelská příručka KDE www.novell.com Uživatelská příručka KDE Veškerý obsah je chráněn autorskými právy Novell, Inc Právní upozornění Tato příručka

Více

Uživatelská příručka. Osobní počítač Řada VGN-SZ

Uživatelská příručka. Osobní počítač Řada VGN-SZ Uživatelská příručka Osobní počítač Řada VG-SZ n 2 Obsah Před zahájením práce...6 Upozornění...7 Dokumentace...8 Ergonomická pravidla...11 Začínáme...13 Umístění ovládacích prvků a konektorů...14 Indikátory...20

Více

1 Operační systém. 1.1 Operační systém MS DOS. Operační systém MS DOS

1 Operační systém. 1.1 Operační systém MS DOS. Operační systém MS DOS Operační systém MS DOS 1 Operační systém Operační systém je speciální software (programové vybavení), který umožňuje uživateli efektivní využití všech technických a programových prostředků počítače. Umožňuje

Více

SUSE Linux Enterprise Desktop

SUSE Linux Enterprise Desktop SUSE Linux Enterprise Desktop 10 SP1 15. května 2007 Uživatelská příručka KDE www.novell.com Uživatelská příručka KDE Veškerý obsah je chráněn autorskými právy Novell, Inc. Právní upozornění Tato příručka

Více

FreeAgent GoFlex Home Uživatelská příručka

FreeAgent GoFlex Home Uživatelská příručka FreeAgent GoFlex Home Uživatelská příručka Uživatelská příručka k systému FreeAgent GoFlex?Home 2011 Seagate Technology LLC. Všechna práva vyhrazena. Seagate, Seagate Technology, logo Wave a FreeAgent

Více

My Passport Essential

My Passport Essential My Passport Essential Přenosný pevný disk Uživatelská příručkal výpl? Externí přenosný Servis a podpora společnosti WD Setkáte-li se s nějakými problémy, před vrácením produktu nám dejte příležitost je

Více

Update 1. Uživatelská příručka

Update 1. Uživatelská příručka Update 1 Uživatelská příručka Obsah 1 Úvod...7 1.1 Co je aplikace Acronis True Image 2014?... 7 1.2 Co je aplikace Acronis True Image 2014 Premium?... 8 1.3 Nově v této verzi... 8 1.4 Systémové požadavky

Více

My Book Uživatelská příručka

My Book Uživatelská příručka My Book Uživatelská příručka Uživatelská příručka k disku My Book Externí stolní disk Servis a podpora společnosti WD Pokud narazíte na jakýkoli problém, obraťte se na nás dříve, než výrobek vrátíte. Většinu

Více

Úvodní informace. HP Mini 210 Netbook PC

Úvodní informace. HP Mini 210 Netbook PC Úvodní informace HP Mini 210 Netbook PC Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívána společností Hewlett- Packard v souladu s

Více

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. P910i. Uživatelská příručka

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. P910i. Uživatelská příručka P910i Uživatelská příručka Písmena Malá písmena se zadávají pod šipkou a velká na stejné úrovni se šipkou. a b c d e f g h i j k l m 2 1 2 2 1 1 1 2 2 1 n o p q r s t u v w x 1 2 y z 2 Poznámka Každý tah

Více

Příručka Nero Kwik Media

Příručka Nero Kwik Media Příručka Nero Kwik Media Informace o autorských právech a ochranných známkách Tento dokument a veškerý jeho obsah je chráněn mezinárodními autorskými právy a dalšími právy na ochranu duševního vlastnictví

Více

Acer Liquid E Uživatelská příručka

Acer Liquid E Uživatelská příručka Acer Liquid E Uživatelská příručka 2010 Všechna práva vyhrazena. Uživatelská příručka pro smartphone Acer Liquid E Druhé vydání: 01/2010 Smartphone Acer Liquid E Číslo modelu: Výrobní číslo: Datum zakoupení:

Více

Wireless-N300 ADSL2+ modem router DGN2200B

Wireless-N300 ADSL2+ modem router DGN2200B Wireless-N300 ADSL2+ modem router DGN2200B Uživatelská příručka Bezdrátový modem router standardu 802.11n (Wireless-N 300) NETGEAR DGN2200B Prosinec 2010 Verze 1.0 Česká verze, prosinec 2010 (c) 2010 NETGEAR,

Více

Uživatelská příručka - 1

Uživatelská příručka - 1 Uživatelská příručka - 1 2-2014. Všechna práva vyhrazena. Iconia Tab 8 Zahrnuje: Iconia W1-810 Tato revize: 10/2014 Zaregistrujte se pro Acer ID a užívejte si skvělé výhody Otevřete aplikaci Portál Acer

Více

My Passport Wireless. Přenosný pevný disk. Uživatelská příručka

My Passport Wireless. Přenosný pevný disk. Uživatelská příručka My Passport Wireless Přenosný pevný disk Uživatelská příručka Servis a podpora společnosti WD Pokud narazíte na jakýkoli problém, obraťte se na nás dříve, než výrobek vrátíte. Většinu dotazů technické

Více