KOMUNIKACE - SPOLUPRÁCE - VÝUKA V KARLOVARSKÉM KRAJI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KOMUNIKACE - SPOLUPRÁCE - VÝUKA V KARLOVARSKÉM KRAJI"

Transkript

1 KOMUNIKACE - SPOLUPRÁCE - VÝUKA V KARLOVARSKÉM KRAJI TECHNOLOGICKÉ PROFILY FIREM OBOR IT VE STROJÍRENSTVÍ

2 Obsah Slovo úvodem...4 Obecná charakteristika oboru...7 Úvodem...7 IT jako nutná podpora ve Strojírenství...7 IT ve strojírenství včera a dnes...8 Profese IT ve strojírenství...9 Mechatronik...9 Technik informačních / automatizačních /. / robotizovaných systémů...11 Novinky v oboru...14 Automatizovaná zařízení pro obsluhu regálů...14 Nový přepravní a balicí systém mlékárny...15 Trh práce v Karlovarském kraji...17 Hospodářství...17 Trh práce...19 Průměrné měsíční mzdy v oboru IT ve strojírenství...24 Firmy v Karlovarském kraji...26 AMATI - Denak, s.r.o Jiří Fuksa - Hospital service...28 KUKAL & UHLÍŘ - STROJÍRNA společnost s r.o LINCOLN CZ, s.r.o WITTE Nejdek, spol. s r.o Seznam firem z Karlovarského kraje působících v oboru IT ve strojírenství...38 Fotogalerie používaných technologií, materiálů, nářadí...39 Použité zdroje...43 ISBN

3 Slovo úvodem Slovo úvodem Slovo úvodem Vážení čtenáři, publikace, kterou právě držíte v rukou, je jedním z výstupů projektu Komunikace spolupráce výuka v Karlovarském kraji, podpořeného z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Projekt je realizovaný společností Asistenční centrum, a.s. a spolufinancovaný Evropským sociálním fondem a rozpočtem České republiky. Partnery projektu jsou Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov a Svaz průmyslu a dopravy ČR. Projekt vznikl jako reakce na nedostatek kvalifikované pracovní síly v technicky zaměřených oborech v Karlovarském kraji. Tento stav byl zjištěn na základě přímé komunikace se zástupci firem. Celých 70% z 84 oslovených firem tento problém zmínilo. Podobné postřehy byly získávány i v rámci procesu tvorby Strategie rozvoje lidských zdrojů v Karlovarském kraji, kterou Asistenční centrum, a.s. zpracovalo v průběhu první poloviny roku Stávající nepříznivá situace na úrovni dostupnosti kvalifikované pracovní síly v technických oborech je způsobována také tím, že náplň výuky středních odborných škol mnohdy neodpovídá současným reálným potřebám firem a jejich požadavkům na technologické znalosti žáků/absolventů. Žáci se mnohdy učí na zastaralém zařízení. To může zapříčinit, že absolventi jsou po ukončení studia špatně uplatnitelní na trhu práce z důvodu nevhodně strukturované kvalifikace. Přitom poptávka firem po odbornících z technických oborů je vysoká. Primárním cílem výše zmíněného projektu tedy bylo prohloubení spolupráce a komunikace mezi firmami, školami, vzdělávacími institucemi a úřady práce. Lepší komunikace mezi těmito aktéry by měla napomoci k efektivnější výměně informací o požadavcích firem na pracovníky a na jejich kvalifikaci. Podle požadavků firem by se měly též upravit, a mnohdy se již upravují, studijní osnovy na středních odborných školách technického zaměření, aby se z žáků, resp. budoucích absolventů stala potřebná a kvalifikovaná pracovní síla dobře uplatnitelná na trhu práce. Jak již bylo zmíněno výše, tvoří tato publikace spolu s dalšími pěti jeden z hlavních výstupů projektu. Díky těmto tzv. Technologickým profilům se budete moci seznámit se stručnou charakteristikou, historií, novinkami a v neposlední řadě také s konkrétními firmami působícími v oborech strojírenství, stavebnictví, elektrotechnika, autodoprava, technické zabezpečení budov či IT ve strojírenství. Pro lepší orientaci v dnešním složitém světě obsahují jednotlivé Technologické profily i prezentaci informací o stávající situaci na úrovni hospodářství, trhu práce a zaměstnanosti v Karlovarském kraji. Stěžejní částí Technologických profilů však zůstávají prezentace firem, které podnikají v daném oboru na území Karlovarského kraje. Máte tak šanci se seznámit nejen s obecným profilem těchto jednotlivých společností, ale též s technologiemi, které firmy pro svou činnost v současné době používají, jejich požadavky směrem k zaměstnancům a zájemcům o zaměstnání a v neposlední řadě informace o stávající spolupráci jednotlivých firem se školami. Je-li vaším cílem do budoucna nalézt uplatnění v oboru, pro který se připravujete v rámci svého studia na střední škole a začít tak budovat svou kariéru, pak neberte informace prezentované v této publikaci na lehkou váhu. Právě dobré povědomí o potřebách trhu práce a požadavcích firem kladených na své zaměstnance se pro vás do budoucna může stát vstupenkou k dobrému pracovnímu uplatnění. PaedDr. Josef Novotný hejtman Karlovarského kraje 4 5

4 Slovo úvodem Obecná charakteristika oboru Ahoj všem, na úvod mi dovolte, abych se představil jmenuji se Spike (ano správně Spajk ), a budu vás provázet všemi částmi publikace, kterou vám na předchozí stránce ve stručnosti představil pan hejtman PaedDr. Josef Novotný. Mým úkolem bude upozorňovat vás na ty nejzajímavější a nejdůležitější informace, které se v celé publikaci objevují. Nebude pro mě problémem ani vysvětlit vám některé pojmy, na které můžete v publikaci narazit, a se kterými se v běžném životě zase tak často nesetkáváme. I já věřím, že vás publikace zaujme a budete si moci díky ní utvořit lepší představu o tom, jaké profese mají nyní v Karlovarském kraji nejlepší vyhlídky na uplatnění a jaká je situace na úrovni jednotlivých firem, které v kraji působí. Není potřeba dále otálet pusťme se do toho přeji příjemné čtení! Váš Spike :-) Obecná charakteristika oboru Úvodem Strojírenství má v Česku dobrou pozici po několik desítek let. V tomto oboru podniká mnoho velkých firem s dlouholetou tradicí, které vyvážejí i do zahraničí. Strojírenství v ČR můžeme rozdělit podle toho, zda firmy produkují pro dodavatele konkrétní součásti (nepodílí se na vývoji součásti), nebo zda se firmy podílí již na vývoji, návrhu součásti až po její vyrobení a expedici. V posledních letech přechází řada malých i velkých strojírenských firem od malosériové nebo zakázkové výroby k částečně opakované (kombinované) výrobě spolu s případnou montáží na zakázku. Je jasné, že pro zakázkovou výrobu je nutné pružně reagovat, aby byl klient spokojen, je třeba hledat cesty k co nejefektivnějším výrobním procesům, propojit obchodní a výrobní logistiku. Tyto požadavky na změny s sebou nesou obrovský nárůst dat a informací, a to si žádá nové informační technologie (IT). Ty vytvářejí moderní, efektivnější a inteligentnější podnikatelské prostředí. Tyto požadavky na změny s sebou nesou obrovský nárůst dat a informací a to si žádá nové informační technologie (IT). Ty vytvářejí moderní, efektivnější a inteligentnější podnikatelské prostředí. IT jako nutná podpora ve Strojírenství Firmy potřebu nových informačních technologií podporují a ochotně do nich investují. Snaží se tím získat konkurenční výhody. Investují jak do rozvoje IT samotných, tak 6 7

5 Obecná charakteristika oboru Obecná charakteristika oboru do pracovníků, kteří tyto technologie ovládají. Bez znalostí z oblasti IT neobstojí žádná firma v konkurenčním prostředí. Strojírenská poptávka po odbornících, kteří umějí pracovat s novými IT technologiemi, stále roste a tento obor má budoucnost. Je to tedy příležitost pro každého, koho láká práce na vývojových projektech, na robotizovaných a servisních pracovištích. Práce v tomto oboru je kreativní, zahrnuje navrhování nových strojů s využitím softwarových grafických i multimediálních nástrojů např. v Autodesk Inventor (nástroj pro přímé strojírenské navrhování výrobku nebo jeho částí). Pro toho, kdo má technické myšlení, bude práce v IT odděleních strojírenských podniků jako stvořená. Strojírenská příručka Autodesk Inventor, zdroj: Podle analýzy společnosti S&T CZ je v oblasti IT služeb velký zájem o procesní analytiky a konzultanty s kombinovanou znalostí technologií právě v oblasti strojírenství. Poptávka je rovněž po auditorech IT infrastruktury či procesních konzultantech, kteří umějí poradit s možností úspor, nebo po specialistech na monitoring IT systémů. Uplatnění by měli snadněji najít také servisní technici a pracovníci IT podpory. Za předpokladu, že systém ERP je správně zaveden, přináší řadu výhod. Především: zefektivnění a zrychlení ekonomických procesů centralizaci dat a snížení chyb dlouhodobé úspory v investicích do informačních systémů a hardware zvýšení bezpečnosti rychlejší výstupy pro vedení firmy (zaměstnanci nemusí připravovat podklady) podpora pro vedení účetnictví podle mezinárodních standardů Systém ERP je celosvětově přijatý standard pro jádro komplexního řešení IT nejen ve strojírenství. Ještě nedávno byly systémy ERP používány hlavně ve větších strojírenských firmách, ale jelikož potřebu moderních informačních systémů cítí i menší firmy, tak na něj také přecházejí, jen mají na rozdíl od velkých společností základní podobu systému. IT ve strojírenství včera a dnes V 90-tých letech se dávala v ČR přednost investicím do výrobních technologií. Postavení firem se postupně upevňovalo. Firmy se seznamovaly s novinkami, které doba přinášela. Změnily se vlastnické vztahy podniků, začalo se pracovat se zahraničním kapitálem, a tím se otevřely nové možnosti. V českých strojírenských podnicích má využití IT tradici počínaje sálovými počítači. Dnes zde najdeme škálu od SW aplikací, přes MRP (účetní software) až po podniková řešení na bázi moderních standardních ERP, což je informační systém, který automatizuje velké množství procesů souvisejících s produkčními činnostmi podniku (výrobou, logistikou, distribucí, správou majetku, prodejem, fakturací a účetnictvím). Profese v IT ve strojírenství Níže jsou podrobně popsány nejčastěji poptávané profese v oboru IT ve strojírenství v Karlovarském kraji. Blíže jsou rozpracovány jednotlivé profese, každá profese v sobě zahrnuje úvodní informace, popis používaných pracovních nástrojů a zařízení, dále je vysvětlena konkrétní pracovní náplň a jsou vymezeny požadavky na výkon dané profese. Konkrétně se jedná o tyto profese: Mechatronik Technik informačních / automatizačních / robotizovaných systémů Mechatronik Mechatronik zajišťuje technickou a programovou podporu automatizovaných výrobních strojů a zařízení ve strojírenské výrobě. Povolání mechatronika spojuje poznatky z pneumatiky, mechaniky, hydrauliky, elektrotechniky, elektroniky, komunikační a výpočetní techniky. 8 9

6 Obecná charakteristika oboru Obecná charakteristika oboru Jde o vysoce kvalifikovaného pracovníka, bez kterého by se moderní výrobní zařízení neobešla (nefungovala by), jeho práce je tedy mimořádně významná. Práce mechatronika je, co se týče potřebných vědomostí a dovedností, dosti náročná. Mechatronik při výkonu povolání uplatní svou počítačovou a technickou zdatnost. A protože jde svět kupředu, předpokládá se jeho ochota neustále se vzdělávat. Uplatnění nalezne hlavně ve strojírenských výrobních firmách. Co používá ke své práci? Mechatronik pracuje s automatickými stroji a mechanismy, linkami, řídícími a regulačními obvody, elektronickými systémy, elektrickými pohony, programovými automaty aj. Používá samozřejmě také výpočetní techniku. Co konkrétně dělá? Při technické přípravě na sestavování strojírenských výrobních uzlů a linek řízených počítačem vychází z technické dokumentace. Pak může nastat samotné začleňování automatizovaných strojů CNC, případně jejich komponentů a dílčích agregátů do linek. Následuje oživování, seřizování, případně diagnostika závad a vyhledávání příčin poruch. Koriguje program automatizovaného zařízení a strojů CNC na základě vyhodnocení získaných parametrů. Na závěr zaškolí obslužný personál. Mechatronik zajišťuje servisní péči o automatizované výrobní zařízení, případně i zajistí dodavatelské nebo servisní organizace tohoto zařízení. Při závadách spolupracuje na reklamačním řízení s dodavateli zařízení. Může také dělat drobné úpravy v počítačovém programu pro CNC výrobní systémy na programovatelných stanicích. Nejvhodnější přípravu pro toto povolání poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru technický interdisciplinární pracovník. Jinou alternativou odpovídajícího vzdělání je maturitní zkouška v oboru Automatizace, Automatizace ve strojírenství, a Výpočetní technika. Existují i další vzdělávací cesty. Po absolvování studia získá mechatronik celou řadu odborných znalostí - v elektrotechnice a elektronice obecně, v technickém kreslení, bude znát elektronické prvky, řídicí techniku, robotiku, počítačem řízenou výrobu, kovové materiály a slitiny, strojní součásti a polotovary, strojní mechanismy, součásti a mechanismy jemné mechaniky, základy technologií ve strojírenství a v kovovýrobě, základní druhy strojů a zařízení, systémy a standardy jakosti a kvality ve strojírenství a kovovýrobě, práci na číslicově řízených výrobních strojích a pružných výrobních systémech, automatizované systémy řízení výroby CAD/CAM a v neposlední řadě také technologii oprav a seřizování výrobních strojů a linek. Mechatronik není při práci vystaven žádné větší zátěži. V únosné míře se jedná o zrakovou a duševní zátěž. Práce probíhá na směny. Z hlediska osobnostních předpokladů jsou kladeny obvykle vysoké požadavky na rozdělení pozornosti, paměť, představivost pro procesy a události, praktické a samostatné myšlení, dobrý písemný a slovní projev, přizpůsobivost, flexibilitu a samostatnost. Pro výkon činnosti Mechatronika je potřeba počítačových a technických znalostí. Předpokladem úspěchu je také ochota stále se vzdělávat. Práci provádí ve vývojových pracovištích, v dílnách, ve výrobní a provozních objektech apod. Technik informačních / automatizačních / robotizovaných systémů Moderní a dynamicky se rozvíjející způsob strojírenské výroby skýtá práci se špičkovými automaty, s roboty, řídicími systémy a počítači, které lze nalézt v moderních strojírenským provozech a firmách nejen v ČR, ale také i v zahraničí. Technik tak pracuje s počítači a velmi drahými stroji a zařízením. Automatizace v praxi zasahuje do všech činností moderního člověka. Jde o nejvyšší stupeň řízení systémů, které se dokážou samočinně přizpůsobovat změněným podmínkám své činnosti tak, aby v maximální míře nahradily práci člověka. Jaké jsou požadavky? Automatizačním systémem může například být výrobní linka ve strojírenském průmyslu, osobní automobil, který si dnes nedokážeme představit bez automatiky, či automatická pračka s množstvím potřebných funkcí. Představa robota je asi pro každého z nás hračkou. Informační technolo

7 Obecná charakteristika oboru Obecná charakteristika oboru gie patří neodmyslitelně do života vyspělé lidské společnosti a rozvíjí se raketovým tempem. Informační technologie spravují kvalifikovaní odborníci, kteří jsou schopni převádět do IT jazyka informace a příkazy, kontrolovat a zabezpečovat jejich chod. Technici informačních / automatizačních / robotizovaných systémů jsou na trhu práce velmi žádaní a dobře odměňovaní. Základním předpokladem pro výkon povolání je technická a počítačová zdatnost, neustálý osobností rozvoj je v tomto oboru samozřejmostí. Co používá ke své práci? Jeho pracovním prostředkem je výpočetní technika, aplikace a programy, špičková měřící a řídící technika, testovací programy, informace či základní řemeslné nářadí a další. Předpokladem je technické myšlení, zájem o rychle se rozvíjející obor propojující IT ve strojírenství, schopnost učit se a analytické myšlení. Technik s vysokou počítačovou gramotností by měl mít dobrý zrak a paměť, být schopen koncentrace, trpělivosti a týmové práce. Povolání vykonává v interním prostředí bez významné zátěže. Tato část publikace poskytla informace v rovině obecné charakteristiky oboru, vyzvedla a objasnila důležitost IT ve strojírenství a také poskytla podrobnější informace k nejčastěji poptávaným profesím. A jaké jsou novinky v tomto oboru? S těmi se můžete seznámit v následující části publikace. Co konkrétně dělá? Základní pracovní náplní technika informačních / automatizačních / robotizovaných systémů je zabezpečení správného fungování těchto systémů programování, instalace a správa. Mezi jeho konkrétní pracovní činnosti patří například zapojování a zprovoznění řídících a regulačních obvodů, diagnostika, údržba a oprava strojního zařízení, nasazování a zabezpečování provozu informačních a komunikačních technologií, budování a fungování databázových a informačních systémů a další. Jaké jsou požadavky? Nejoptimálnější přípravou pro toto povolání je střední vzdělání s maturitní zkouškou na školách technicky zaměřených obor automatizace ve strojírenství, výpočetní technika aj. Absolvent získá odborné znalosti v oblastech využití automatizační techniky při řízení výrobních i nevýrobních procesů, elektronických součástek a obvodů, principů, konstrukce a činností mikropočítačů v oblasti automatického řízení, programování průmyslových automatů, dále i v konstrukci a správě počítačů a počítačových sítí, využívání prostředků výpočetní techniky, zvládnutí základních oprav počítačů a počítačových sítí, digitálního přenosu dat a informací, technického kreslení, počítačové podpory pro konstruování (CAD systémy) a programování strojů (CAM systémy) a další

8 Novinky v oboru Novinky v oboru Zařízení pro obsluhu regálů vyniká díky své hliníkové konstrukci relativně nízkou hmotností. Pro urychlení rozjezdu proto postačuje nižší výkon pohonů a spotřeba energie klesá. Zařízení, které firma Beewen nazývá Quickstore, jezdí v uličkách ve skladech malých dílů po dvou kolejnicích. Oproti systémům s jednou kolejnicí má proto tento systém vyšší stabilitu. Novinky v oboru Prudký rozvoj informačních technologií v posledních letech se promítá téměř ve všech oborech lidské činnosti, strojírenství nevyjímaje. Obrovské množství činností ve strojírenství je automatizováno, tedy prováděno bez přispění člověka. Člověk čím dál tím častěji působí v roli pozorovatele, který pouze kontroluje, zda se automatické systémy chovají tak, jak mají nebo v roli servisního technika, který opravuje případné poruchy. Na počátku však pochopitelně vždy stojí člověk, který musí daný automatický systém navrhnout a sestrojit. Je třeba očekávat, že intenzivní vliv informačních technologií se bude stále zvyšovat. Automatizovaná zařízení pro obsluhu regálů Vypadá to trochu jako sci-fi film, obrovské skladiště plné regálů s dokonale srovnaným zbožím, mezi kterými jezdí automatická zařízení, která bleskurychle přenáší vybrané zboží na požadované místo. A přitom už je to skutečnost. Plně automatizovaná zařízení pro obsluhu regálů (RBG) zajišťují trvale efektivní využití skladů, nedochází k žádným zbytečným prodlevám nebo lidským chybám. Aby toho bylo dosaženo, musí samozřejmě všechna zařízení v systému pracovat spolehlivě. Firma Beewen, která se specializuje na skladové systémy a toky materiálu, zvolila při optimalizaci pohybových os RBG inteligentní řízení přístrojů a vysoce účinnou pohonnou techniku s vysokou energetickou účinností od firmy Lenze. Regálové zakladače Quickstore zdroj: Se zařízením se pracuje tak, že pro každou zakázku jsou vypočítávány jiné jízdní křivky, které spolu s různými délkami drah vedou k cíli v různě velkých časových úsecích. A protože časové úseky jízdy ve směru X a Y jsou známé, počítač je může co nejlépe optimalizovat. Regálové zakladače zkrátka jezdí rychle a přesně. Starají Servomotoricky poháněný prostředek se o to asynchronní servomotory řady pro transport přepravních nádob MCA kombinované s kuželočelními zdroj: převodovkami řady GKS. Jednotky jsou napájeny servoregulátory Lenze řady 9300 o výkonu do 20 kw. Stejné řešení pohonu používá firma Beewen pro pohon zvedacích zařízení. Zařízení Beewen lze nalézt všude tam, kde má zboží s malým objemem procházet logistickým řetězcem. Mezi zákazníky proto patří především velké zásilkové domy, celostátně působící obchodníci s kancelářským nebo textilním zbožím často s vlastním internetovým obchodem. Známe pravidlo dnes objednáte a zítra dodáme znamená, že logistická centra pracují celých 24 hodin denně. Nový přepravní a balicí systém mlékárny Není tomu tak dlouho, co se v České republice objevily první automaty na mléko. Nápad, který například v Nizozemsku funguje již několik let, má za cíl znovu vrátit surové kravské mléko, obsahující řadu vitamínů a minerálů, do českých rodin. Jedná se vlastně o větší automat, jenž má uvnitř objemnou nádobu na mléko, která je denně doplňována. Je to zajímavý nápad, který snižuje ztráty producentům mléka. Podíl automatů na celko

9 Novinky v oboru Trh práce v Karlovarském kraji vém prodeji mléka je však relativně velmi malý a běžný krabicový prodej je tak stále mnohem častější. I v oblasti mlékárenství je třeba modernizovat výrobní zařízení pro zvýšení efektivity a produktivity práce. Problém v takovém případě bývá, jak udržet nepřetržitost dodávek čerstvých mléčných výrobků zákazníkům v době, kdy bude staré přepravní a balicí zařízení nahrazováno novým, plně automatickým systémem. Například v případě nizozemské mlékárny Friesland Foods musela být instalace nového zařízení zvládnuta během pouhých pěti dnů. Decentralizované pohony VLT Decentral Drive FCD 300 Mlékárna Friesland Foods v Nijkerku zdroj: je hlavním výrobním a distribučním střediskem čerstvých potravinových výrobků Friesland Foods v celém Nizozemsku. V letech 2007 a 2008 byl závod přebudován tak, aby se jeho maximální zpracovatelská kapacita zvýšila na 350 milionů litrů čerstvého mléka a dalších čerstvých mlékárenských produktů. V tomto plně automatizovaném závodu pracuje 350 zaměstnanců. Jak ale dosáhnout co nejkratší možné odstávky výroby? Jediným řešením, jak provést instalaci nového zařízení během pěti dnů, bylo sestavit a otestovat celý systém ve výrobním závodě, pak jej rozebrat a přestěhovat po malých modulech do závodu v Nijkerku. Jestli si vyberete mléko z krabice, kterou vám naplnil automat v mlékárně nebo jestli zvolíte mléko z lahve, kterou vám naplnil automat ve vašem obchodě, je už jen na vás. Ale vidíte, že bez automatizovaných technologií si už dnes ani nekoupíte mléko. Pokud tedy nemáte přístup k živé krávě. Trh práce v Karlovarském kraji Hospodářství O Karlovarském kraji v číslech: kraj patří se svou rozlohou km² k nejmenším krajům v ČR. Zaujímá pouze 4,2 % území ČR. Skládá se ze tří okresů: Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, přičemž druhý jmenovaný, okres Karlovy Vary, je největší a nejlidnatější. Vzhledem k všeobecné tendenci, i zde dochází ke stárnutí populace, tzn. že postupně ubývá osob v produktivním věku, jinak řečeno pracovních sil. Klesá počet dětí, které budou dokončovat střední školu a představují tak potenciální pracovní sílu. Ekonomika Karlovarského kraje není v příliš dobré kondici, zaostává za průměrem ČR i EU. Důkazem je nízké HDP ( mil. Kč představuje pouze 1,9 % podílu na HDP ČR) i nízké HDP v přepočtu na 1 obyvatele. V Karlovarském kraji činí HDP/1 obyvatele Kč, přičemž stejný ukazatel za celou ČR dosahuje Kč. Karlovarský kraj se tedy podílí na celkovém HDP/1 obyv. České republiky pouze 0,72%. Ve srovnání s ostatními kraji ČR se z hlediska HDP řadí Karlovarský kraj na poslední místo žebříčku (14.). Hrubý domácí produkt (HDP) je celková peněžní hodnota statků a služeb vytvořená za dané období na určitém území. Tento ukazatel se používá v makroekonomii pro určování výkonnosti ekonomiky států. Časovým obdobím bývá obvykle rok. V mezinárodních srovnáních se také používá HDP na obyvatele (HDP na hlavu)

10 Trh práce v Karlovarském kraji Trh práce v Karlovarském kraji Kraj mírně zaostává ve všech makroekonomických ukazatelích. Příčinou může být jednak všudypřítomná hospodářská krize, a jednak velikost kraje. Karlovarský kraj se také ve větší míře potýká s problematikou šedé ekonomiky. Je to dáno vyšším zastoupením cestovního ruchu a do jisté míry i vyšším počtem cizinců na území kraje. Mezi makroekonomické ukazatele reálné ekonomiky patří především hrubý domácí produkt a hrubý domácí produkt na 1 obyvatele, vývoz a dovoz zboží a služeb, deflátor HDP, národní úspory, produktivita práce, energetická náročnost, tržby v průmyslu, stavebnictví, službách a zemědělství, zaměstnanost a míra registrované nezaměstnanosti a v neposlední řadě vývoj spotřebitelských cen. Šedá ekonomika je souhrnem ekonomických vztahů, které porušují běžné etické a morální normy společnosti, většinou jsou na hranici zákona a jsou proto těžko právně postižitelné. Nejvýznamnějšími ekonomickými sektory na Karlovarsku jsou průmysl a cestovní ruch. Průmysl přitom svou velikostí působí jako rozhodující faktor pro určování ekonomiky. Oba dva sektory jsou ale velmi málo výkonné. Průmysl, který je pod významnou zahraniční kontrolou, se orientuje zejména na výrobu s nízkou přidanou hodnotou (polotovary). Vzhledem ke své nízké výkonnosti je průmysl limitován i pro další růst mezd. Průměrná měsíční mzda činila v čtvrtletí 2009 v Karlovarském kraji Kč a patřila tak k nejnižším v celé ČR (průměr ČR v čtvrtletí 2009 byl Kč). Tento fakt působí demotivujícím způsobem na pracovní sílu a může tak zapříčinit její odliv jinam. Hrubá přidaná hodnota je definována jako hodnota veškerých nově vytvořených výrobků a služeb mínus hodnota veškerých výrobků a služeb spotřebovaných formou mezispotřeby. Díky výhodné příhraniční poloze, je přitom Karlovarský kraj významným exportérem výrobků do Německa (představuje 64,1 % z celkového exportu kraje). Karlovarský kraj vyváží zejména polotovary, materiály, stroje, dopravní prostředky, surové materiály (s výjimkou paliv). Trh práce Nezaměstnanost v Karlovarském kraji se vyvíjí podobně jako nezaměstnanost v celé ČR. Situace na trhu práce byla v roce 2009 a ještě počátkem roku 2010 velice ovlivněna světovou hospodářskou krizí. Z důvodu nedostatku zakázek byly některé firmy nuceny snižovat výrobu. A důsledkem toho bylo ono nešťastné propouštění. V roce 2009 došlo v Karlovarském kraji k rapidnímu nárůstu počtu evidovaných uchazečů o zaměstnání, ke zvýšení míry nezaměstnanosti a snížení počtu volných pracovních míst. Celková registrovaná míra nezaměstnanosti České republiky činila 9,24 % (stav k ). Karlovarský kraj se svými 11,87 % řadil na 5. místo v žebříčku krajů s nejvyšší mírou nezaměstnanosti (stav k ). Celkový počet evidovaných uchazečů ke stejnému datu byl osob. Na tento počet uchazečů připadlo jen 830 volných pracovních míst. Z celkového počtu volných pracovních míst bylo pro absolventy a mladistvé vhodných 125 míst. Počet uchazečů o zaměstnání mnohonásobně převyšuje počet volných pracovních míst. Z výše uvedených skutečností vyplývá, že na jedno pracovní místo připadlo k ,3 uchazečů (průměr ČR přitom ve stejném období činil 17,43 uchazečů/ 1 volné pracovní místo). Míra a struktura nezaměstnanosti se v Karlovarském kraji liší okres od okresu. S nejvyšší nezaměstnaností bojoval koncem roku 2009 okres Sokolov (13,26 %) a okres Karlovy Vary (10,48 %). Relativně nejlepší situace byla v okrese Cheb (9,89 %). Z údajů Statistické ročenky Karlovarského kraje 2009 vyplývá, že v národním hospodářství působilo dle odvětví CZ - NACE nejvíce zaměstnaných ve zpracovatelském průmyslu, obchodu, stavebnictví, v oblasti zdravotní a sociální péče, ubytování a stravování, veřejné správě a v dopravě. CZ NACE, neboli Klasifikace ekonomických činností, představuje hierarchicky uspořádané třídění ekonomických činností stanovené Českým statistickým úřadem. Obecně je činnost dána kombinací práce, výrobní techniky, informační sítě, materiálů, výrobků a vede k vytvoření specifických výrobků nebo výkonů (služeb). Každá položka zahrnuje seskupení stejnorodých činností na příslušném stupni třídění. Tato klasifikace je relevantnější s ohledem na hospodářskou realitu a je lépe srovnatelná s jinými mezinárodními klasifikacemi

11 Trh práce v Karlovarském kraji Trh práce v Karlovarském kraji Velký problém představují osoby dlouhodobě nezaměstnané, přesněji řečeno nezaměstnaní déle jak jeden rok, většina z nich se navíc řadí mezi sociálně nepřizpůsobivé obyvatele. Když se podíváme na uchazeče o zaměstnání podle dosaženého vzdělání, tak velkou část nezaměstnaných reprezentují osoby bez vzdělání nebo osoby s neukončeným základním vzděláním. Pro tyto osoby neexistuje dostatečná nabídka volných pracovních míst a je velice obtížné pro ně najít uplatnění na trhu práce. Největší podíl evidovaných uchazečů o zaměstnání tvoří uchazeči se základním vzděláním (40%) a uchazeči s vyučením (36%). Absolventi středních škol a odborných učilišť mohou mít potíže při hledání vhodného zaměstnání. Důvodem je nedostatečná nabídka odpovídajících pracovních míst. Jen málo zaměstnavatelů vypisuje výběrová řízení na pozice, které jsou vhodné pro absolventy. Dalším z důvodů je nedostatečná praxe v oboru a chybějící, leč velmi potřebné pracovní a životní zkušenosti. Chybí jim mnohdy základní znalosti pro výkon práce v daném oboru. Vzdělanostní struktura evidovaných uchazečů o zaměstnání je nevyhovující a neodpovídá poptávce na trhu práce. V kraji chybí kvalifikované pracovní síly s technickým vzděláním. Požadavky zaměstnavatelů na kvalifikaci se neustále zvyšují např. z důvodu zavádění nových či modernizaci stávajících výrob. Příprava pracovní síly z hlediska struktury studijních oborů neodpovídá poptávce na trhu práce. Problémem je i malý zájem dětí studovat technické obory. Je to do jisté míry dáno určitými předsudky vůči nižším úrovním vzdělání (jsou míněna střední odborná učiliště) a do jisté míry jakousi nutností posledních let mít za každou cenu titul. Ale ani jedna varianta není správná a opodstatněná. V poslední době se stále více ukazuje potřeba již zmíněných učňovských oborů. Vždyť kdo vám například postaví dům, opraví auto, Odborný pracovník, vyrobí nějakou součástku nebo zapojí zdroj: elektrický obvod. Je stále větší nutností podporovat a rozvíjet komunikaci a spolupráci mezi školami a zaměstnavatelskou sférou, rychleji přenášet poznatky z praxe do výuky, rozvíjet potřebné technologické vybavení škol, vhodně kvalifikovat pedagogy a více motivovat žáky ke studiu technických oborů. Nedostatek kvalifikovaných technických pracovníků a řemeslníků na trhu práce omezuje konkurenceschopnost a další rozvoj místních podnikatelských subjektů a snižuje také výkonnost firem v oblasti průmyslu. Kraj se mimo jiné potýká i s problémem nízké mobility osob za prací. Důvodem může být jednak neochota některých lidí za prací dojíždět do vzdálenějších oblastí regionu, a jednak nedostatečně vyvinutá dopravní infrastruktura v kraji, zejména v okrajových a odlehlých oblastech. Vývoj na trhu práce v Karlovarském kraji kopíruje celkovou situaci a vývoj na trhu práce ČR. Dá se očekávat, že ještě v roce 2010 budou přetrvávat dopady celosvětové hospodářské krize, které mají samozřejmě vliv i na trh práce. Je možné se domnívat, že i nadále bude růst nezaměstnanost a klesat počet volných či nově vytvořených pracovních míst, jako důsledek nízké produkce firem. Trh práce Karlovarského kraje bude do jisté míry ovlivněn i situací na trhu práce v sousední Spolkové republice Německo. V Karlovarském kraji jsou nejvíce poptávané profese vycházející z technických oborů. Významné postavení v oblasti zaměstnanosti v Karlovarském kraji zaujímá také strojírenský průmysl, jehož důležitou součástí je i obor IT ve strojírenství. Tomu odpovídá i zvýšená poptávka po profesích jako Mechatronik, Operátor a obsluha výpočetní techniky, Operátor průmyslových robotů a NC strojů, Obsluha automatických a poloautomatických montážních linek. Zaměstnanost v kraji také příznivě ovlivňuje sousední Spolková republika Německo, pro kterou je Karlovarský kraj výhodný jak svou polohou, tak i levnější pracovní silou. Právě z tohoto důvodu je důležité více rozvíjet také jazykové schopnosti studentů, kteří díky tomu budou schopni lépe obstát v tvrdém konkurenčním boji o zaměstnání. V kraji působí velké množství firem se zahraniční účastí nebo pod zahraničním vedením, ve kterých mohou uspět jen dobře jazykově vybavení uchazeči. Mezi vybrané zaměstnavatele Karlovarského kraje v oblasti IT ve strojírenství můžeme zařadit např. společnosti: AMATI Denak, s.r.o.; Jiří Fuksa Hospital service; KUKAL & UHLÍŘ STROJÍRNA společnost s r. o.; LINCOLN CZ, s.r.o., WITTE Nejdek, spol. s r.o. S těmito společnostmi se můžete podrobně seznámit v následující kapitole této publikace. V následující tabulce jsou uvedeny konkrétní skupiny uchazečů o zaměstnání. Jedná se o uchazeče bez kvalifikace, vyučené, středoškoláky bez maturity a o uchazeče s úplným středoškolským vzděláním. Úřady 20 21

12 Trh práce v Karlovarském kraji Trh práce v Karlovarském kraji práce Karlovarského kraje poskytovaly počátkem roku 2010 těmto skupinám uchazečů 353 nabídek od zaměstnavatelů, pod nimiž se skrývalo celkem 644 volných pracovních míst. Obecný charakter a počet poptávaných volných pracovních míst v Karlovarském kraji počátkem roku 2010 Obecný charakter poptávaných volných míst Počet volných míst Řemeslníci, kvalifikovaní výrobci, zpracovatelé 250 Techničtí, zdravotničtí, pedagogičtí pracovníci 185 Nižší administrativní pracovníci 97 Provozní pracovníci ve službách a obchodě 59 Obsluha strojů a zařízení 34 Kvalifikovaní dělníci v zemědělství, lesnictví 14 Zákonodárci, vedoucí a řídící pracovníci 5 Zdroj: vlastní výpočty a Integrovaný portál MPS: Hledání volných míst, dostupný z WWW: <portal.mpsv.cz >. Z tabulky je patrné významné postavení průmyslu, obchodu a cestovního ruchu v Karlovarském kraji. Zaměstnavatelé poptávají zejména technické a řemeslné profese, mezi které patří i např. Mechatronik, Operátor průmyslových robotů a NC strojů, Technik informačních/ automatizačních/ robotizovaných systémů. Výše uvedený výčet volných pracovních pozic vychází z Národní klasifikace zaměstnání KZAM R. Tato klasifikace zaměstnání je pro účely této publikace velice obecná. Pro větší srozumitelnost je potřeba uvést ještě jednu tabulku, která čtenáři usnadní orientaci v názvech profesí. Tato tabulka by měla sloužit jako ukazatel nejvíce poptávaných profesí na trhu práce v Karlovarském kraji. Potenciální uchazeči o zaměstnání, kterými žáci středních odborných škol a učilišť bezpochyby jsou, tak mohou získat konkrétní informace o konkrétních profesích, o které mají zaměstnavatelé v kraji největší zájem. Český statistický úřad Opatřením ČSÚ (částka 20/1994 Sb.) zavedl klasifikaci zaměstnání - KZAM, která byla vypracovaná na podkladě mezinárodního standardu ISCO-88. Předmětem klasifikace je zaměstnání, tj. konkrétní činnost, kterou pracovník vykonává (i když není jeho povoláním) a která je zdrojem jeho hlavních pracovních příjmů. V rámci tří nejpoptávanějších skupin zaměstnání Řemeslníci, kvalifikovaní výrobci, zpracovatelé, Techničtí, zdravotničtí, pedagogičtí pracovníci a Nižší administrativní pracovníci, je možné identifikovat 15 profesí, které zaměstnavatelé (na úrovni výše definovaných skupin uchazečů) počátkem roku 2010 nabízeli v Karlovarském kraji nejvíce, a ve kterých mohli nalézt uchazeči své uplatnění. Nejčastěji nabízené typy volných pracovních pozic v Karlovarském kraji počátkem roku 2010 v rámci tří nejpoptávanějších skupin zaměstnání Nejčastěji nabízené typy volných pracovních pozic Volná místa Nástrojáři, kovomodeláři, kovodělníci, zámečníci 55 Stavební technici 41 Ošetřovatelé, všeobecné zdravotní sestry 39 Zedníci, kameníci, omítkáři 35 Řidiči nákladních automobilů a tahačů 30 Instalatéři, potrubáři, stavební zámečníci, klempíři 28 Nižší účetní 25 Stavební a provozní elektrikáři 24 Obchodní agenti 24 Mechanici a opraváři motorových vozidel 22 Recepční 21 Sekretářky, sekretáři 20 Vedoucí, ředitelé velkoobchodu a maloobchodu 18 Operátoři a obsluha výpočetní techniky 15 Svářeči, řezači plamenem a páječi 14 Zdroj: vlastní výpočty a Integrovaný portál MPS: Hledání volných míst, dostupný z WWW: <portal.mpsv.cz >. I tato tabulka dokazuje, že počátkem roku 2010 patřily mezi častěji poptávané profese na trhu práce v Karlovarském kraji profese strojírenské, včetně zmiňovaného oboru IT ve strojírenství (např. nástrojáři, mechatronici, operátoři průmyslových robotů a NC strojů). Další poptávané profese byly z oblasti stavebnictví (stavební technici, zedníci, instalatéři), elektrotechniky (stavební a provozní elektrikáři), autodopravy (mechanici a opraváři motorových vozidel, řidiči nákladních automobilů)

13 Trh práce v Karlovarském kraji Trh práce v Karlovarském kraji Průměrné měsíční mzdy v oboru IT ve strojírenství Každého při nástupu do zaměstnání též zajímá výše mzdového ohodnocení, kterého může na dané pozici dosáhnout. Níže uvádíme právě tyto informace, které se týkají již v publikaci zmíněných nejčastěji poptávaných profesí. Informace vycházejí ze statistik ceny práce za 3. čtvrtletí 2009 v Karlovarském kraji, které pravidelně zveřejňuje Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky. V tabulce jsou prezentovány mzdy v profesích dle Technologického profilu, a jelikož není možné ve statistikách Ministerstva práce a sociálních věcí dohledat výši mzdového ohodnocení ke každé katalogem vymezené profesi, je do tabulky zařazen i sloupec dle Klasifikace podskupin zaměstnání KZAM R, ve kterém jsou uvedeny profese nejvíce odpovídající profesím Technologického profilu. Vývoj posledních let ukazuje, že technické a řemeslné obory, a z nich vycházející profese, jsou stále více v kurzu. Je potřeba, aby se žáci středních odborných škol a učilišť, kteří se na své budoucí povolání teprve připravují, pro tyto směry nadchli a vyrostli v plně kvalifikovanou pracovní sílu, o kterou je a i nadále bude na trhu práce velký zájem. Po odeznění hospodářské krize budou firmy opět zvyšovat výrobu z důvodu rostoucího počtu zakázek. Tím vzroste potřeba nových zaměstnanců a vytváření nových pracovních míst, kde se budou moci uplatnit uchazeči právě z řad absolventů středních odborných škol a učilišť. Tato kapitola Technologického profilu vám osvětlila význam a strukturu hospodářství a nezaměstnanosti v Karlovarském kraji, poskytla informace, které vám usnadní orientaci na trhu práce a pomohou případně při výběru budoucího povolání. Na základě zjištěných údajů je nutné vyzdvihnout veledůležitost technických oborů, protože právě tímto směrem se bude budoucnost ubírat. Regionální statistika ceny práce za 3. čtvrtletí 2009 v Karlovarském kraji profese dle Technologického profilu, resp. profese dle Klasifikace podskupin zaměstnání KZAM R Profese dle katalogu Technik informačních systémů Technik robotizovaných systémů Technik automatizačních systémů Profese dle Klasifikace podskupin zaměstnání KZAM- R 3122 Operátoři a obsluha výpočetní techniky 3123 Operátoři průmyslových robotů, nc strojů 8171 Obsluha automatických a poloautomatických montážních linek Průměrná výše mzdy Kč Kč Kč Zdroj: Integrovaný portál MPS: Regionální statistika ceny práce za 3. čtvrtletí 2009 v Karlovarském kraji, dostupný z WWW: <portal.mpsv.cz >

14 Firmy v Karlovarském kraji Firmy v Karlovarském kraji Firmy v Karlovarském kraji Abychom se nevěnovali pouze teorii a podívali se na celou věc také z druhé strany, z pozice praxe, přinášíme vám představení několika firem z oboru IT ve strojírenství působících v Karlovarském kraji. Kromě představení firmy se dozvíte něco o jejím technologickém zázemí, s jakými technologiemi například pracuje, jací lidé jsou ve firmě zaměstnáni a jaký je názor firmy na nezbytnost propagace oboru. AMATI - Denak, s.r.o. Dukelská 44, Kraslice, okres Sokolov, Společnost AMATI - Denak, s.r.o. je českou firmou vyrábějící dechové hudební nástroje, jejich náhradní díly a příslušenství. Výroba hudebních nástrojů má v regionu dlouholetou tradici - historický začátek výroby spadá do období 18. století. V dnešní době patří AMATI - Denak, s.r.o. rozsahem výroby mezi tři největší výrobce dechových hudebních nástrojů v Evropě. Továrna V.F.Červený (Hradec Králové), která patří do společnosti AMATI - Denak, s.r.o., je šířkou sortimentu největším světovým výrobcem cylindrových dechových nástrojů. AMATI - Denak, s.r.o. se silně orientuje na export. Firma vyváží na všechny kontinenty světa, do více než 50 států světa. Snaží se přenést dlouholetou tradici výroby hudebních nástrojů do svých výrobků. Zárukou vysoké kvality je velká zkušenost a řemeslná zručnost. Hudební nástroje z dílen AMATI - Denak, s.r.o. uspokojí i ty nejnáročnější hráčské požadavky, což potvrzují spokojení hráči z celého světa. Ve výčtu výrobků najdeme klarinety, pozouny, plechy, flétny, saxofony, cylindrové nástroje, pouzdra a součásti hudebních nástrojů. Nejvýznamnější částí výroby firmy jsou cylindrové nástroje pod značkou V.F.Červený (cca 30%). Moderní firma se však neobrací pouze k historické tradici, ale dokáže také vyrábět novinky. V rámci inovačního programu spolupracuje s celosvětově uznávanými hudebníky (např. prof. Z. Šedivý - Česká filharmonie, Laco Deczi-vývoj nového typu trubky, atd.) Ze zajímavých zakázek lze jmenovat například výrobu saxofonu pro prezidentskou kancelář exprezidenta Václava Havla při příležitosti návštěvy prezidenta USA Billa Clintona, který mu byl Václavem Havlem věnován. Technologie Konkurenceschopnost a vysokou kvalitu výrobků zaručují stroje s vysokou přesností obrábění. Toto umožňují CNC stroje s počítačovými řídicími systémy pro soustružení, vyvrtávání, frézování a broušení, tváření, kovotlačení. Na výsledky přesné technologie navazují zkušení odborníci-montážní dělníci, kteří výrobek dovedou do finální podoby. Vývoj v technologii výroby se bude v budoucnu ubírat cestou využití 3D prostředí, využití tiskáren pro kopírování a skenování modelů, zkrácení průběžné doby vývoje výrobku a jeho výstup. Zpřesňování technologií, pružnost a odborné personální obsazení zaručuje firmě Výroba dechových nástrojů, zdroj: udržet krok se světovou konkurencí. Firma a lidé Ve firmě pracují zkušení pracovníci, pro které je práce ve společnosti AMATI - Denak, s.r.o. často celoživotní realizací. Tito lidé předávají zkušenosti nováčkům, kteří přichází do firmy po středních školách a učilištích. Mezi konkrétní pracovní znalosti a dovednosti patří: orientace v normách a v technických podkladech pro výrobu hudebních nástrojů, diagnostikování závad dechových hudebních nástrojů, tvarová

15 Firmy v Karlovarském kraji Firmy v Karlovarském kraji ní součástí dechových hudebních nástrojů, povrchové úpravy dechových hudebních nástrojů, sestavování součástí dechových hudebních nástrojů a jejich montáž, opravy dechových hudebních nástrojů, seřizování a ladění dechových hudebních nástrojů, obsluha strojů a zařízení na výrobu součástí dechových hudebních nástrojů. Firma disponuje vlastním plánem rozvoje lidských zdrojů, který umožňuje zaměstnancům rozvíjet své pracovní znalosti a dovednosti. Odráží potřeby odborníků a ti po plném zaučení dosahují průměrné měsíční mzdy Kč. Motivační program firmy umožňuje zaměstnancům po splnění hospodářských ukazatelů navýšit nadtarifní složky mzdy. Pro koho je tato práce zajímavá? Pro uchazeče, kteří chtějí rozvíjet řemeslnou zručnost, pracovat na originálních výrobcích, obsluhovat CNC stroje - nové generace, rozvíjet nové technologické postupy a nápady. Fyzická náročnost výroby je již nyní mnohem menší než v historii firmy. Spolupráce se školami Firma AMATI - Denak, s.r.o. přijímá absolventy škol s patřičnou kvalifikací, kterou dále rozvíjí v rámci podniku. Vzhledem k tomu, že studijní obor Hudební nástrojař ukončil svou činnost, bude firma realizovat vzdělávání uvnitř podniku pomocí svých zkušených pracovníků - nástrojařů. Kvalita přicházejících absolventů je různá a tak firma usiluje o větší spolupráci se školami v regionu. Jedná se o konkrétní výuku praxe ve firmě v rámci studia. Dojde tak k provázání potřeb pracovního trhu a teoretické přípravy potenciálních zaměstnanců podniku. Další možností spolupráce je seznámení se s prostředím firmy formou exkurzí škol a spolupráce příbuzných učilišť v oblasti řemesel. Výroba hala podniku, zdroj: Jiří Fuksa - Hospital service Nová 144, Karlovy Vary Doubí, Firma - Jiří Fuksa - Hospital Service, byla založena jediným majitelem v roce V prvních fázích existence se věnovala především servisu zdravotnické techniky v oboru sterilizace, diagnostiky a rehabilitace. Postupně se firma více specializovala na samostatný vývoj a výrobu v oblasti elektroniky a automatizace laboratorní a sterilizační techniky. V současné době firma disponuje několika vlastními průmyslovými řídicími systémy na bázi procesorů Motorola a Atmel, pro potřeby zdravotnictví byl vyvinut elektrický vyvíječ medicinální páry, systém rekonstrukcí parních a horkovzdušných sterilizátorů. Další oblasti zájmu firmy jsou laboratorní aplikace vodních lázní a termostatů. Firma se zabývá výrobou sterilizátorů, vodních lázní, termostatů, dále zajišťuje servis zdravotnické techniky, jako jsou rentgeny, sterilizátory a ostatního zdravotnického zařízení. Mezi další aktivity firmy patří vývoj produktu, který by uměl využívat odpadní spádové energie. Působnost společnosti pokrývá v monopolním postavení Karlovarský a Plzeňský kraj. Firma opravuje většinou starší stroje a zařízení nemocnic, protože nové stroje jsou opravovány od větších firem. Společnost disponuje certifikáty na různé stroje a zařízení. Zajímavostí firmy je konstrukce komory pro ČVUT, která zrychleně ukazuje změny počasí, a toto slouží k testování vlivu počasí na určité materiály. Technologie Formaldehydový stabilizátor, zdroj: Technologie firmy stojí na subdodavatelích, firma si stroje půjčuje nebo spolupracuje s jinými firmami. Mezi konkrétní stroje patří např.: CNC stroje řezací laserový stroj, velice přesný, vyroben tak, aby dokázal fungovat bez větší lidské pomoci. Při velmi rychlém vývoji nových technologií bude servis zařízení převzat většími firmami. Uplatní se 3D technologie jako je řezání, tiskárny apod., které postupem času nahradí všechny modeláře. Tyto,,tiskárny dovedou vyrobit model digitální technologií pomocí ultrafialového světla, takže dokážou vyrobit jakýkoliv tvar

16 Firmy v Karlovarském kraji Firmy v Karlovarském kraji Vývoj firmy závisí na dodavatelích materiálu, např.: sklářský průmysl křemenné sklo již na českém trhu neexistuje, což firmu při výrobě určitých produktů ovlivnilo. Tento obor je s ostatními velice propletený, takže v podstatě všechny ostatní obory mohou podnik ovlivnit. Firma a lidé Firma úzce spolupracuje se servisními pracovníky typu zámečník, instalatér, elektrikář, svářeč. Pracovník firmy s praxí musí znát své stroje a zařízení, které opravuje. Mzda zaměstnanců se pohybuje v celostátním průměru Kč za měsíc. Školitelem zaměstnanců je sám pan Fuksa-majitel firmy. Co společnost nabízí? Pestrost práce, volnost pracovní doby, zajímavé zkušenosti z praxe. Absolventům se firma nebrání, zkušenosti s jejich kvalitou však nejsou dobré. Spolupráce se školami Školy dodávají studentům vysoké sebevědomí, které studentům nepřísluší. Teorie, kterou znají, nemá nic společného s praxí. Je třeba zavést více praxe do školní přípravy. Čerství absolventi se musí znovu zaškolovat a to je pro každou firmu finančně velmi náročné, nemají totiž praxi. Firma tedy apeluje na větší podíl praxe při výuce studentů strojírenských profesí. Pro šikovné absolventy je však společnost otevřená s nabídkou pestré práce, zajímavé zkušenosti s novými technologiemi. Všechny pracovníky činnost u této firmy bavila. KUKAL & UHLÍŘ - STROJÍRNA společnost s r.o. Tisová 37/241, Kraslice, Firma byla založena v září Výrobní program se zaměřoval na pokrytí potřeb okolních závodů na přípravky, speciální pomůcky a nástroje. Kromě toho se firma soustředila na získání zahraničních trhů. Na tomto poli se podařilo v krátké době navázat dobrou a efektivní spolupráci s několika firmami. V roce 1992 firma v rámci velké privatizace využila možnosti získat objekt pro své aktivity. Prostředky získané vlastní činností investovala firma do výrobních procesů s cílem zvyšovat produktivitu a držet krok s úrovní konkurence. V roce 2005 se pořídil software SolidVision, konkrétně moduly Solid- Works a SolidCam s PostProcesory pro vytváření technologických programů na strojích až pro 5 - ti osé obrábění pro urychlení výrobního procesu. 98% produkce firmy tvoří vývoz, zejména do Spolkové republiky Německo, zbylá 2 % na český trh. Společnost je nositelem certifikátu ISO , ČSN EN ISO Mezi nejvýznamnější firemní zákazníky patří např. Krones, John Deere, MAN, AGCO FENDT. Společnost lze rozdělit na dvě základní části: beztřískové zpracování kovů a třískové obrábění. Uplatněním špičkového svařování pak vznikají různé podskupiny strojního zařízení. Firma se zabývá výrobou dílů pro automobilový průmysl, zemědělské stroje, lodní motory, zařízení loďařského průmyslu, výrobou dílů pro potravinářské stroje (nákladní automobily, traktory, přívě- CNC frézka DECKEL MAHO, zdroj: sy, speciální vozidla, díly pro různé zemědělské stroje, obráběcí stroje a díly pro potravinářské stroje a zařízení apod.), dále i opracováváním odlitků z AL a GG, GGG na velmi přesné strojní výrobky, vše v IT 6-7. Systém výroby má obecně vzato charakter zakázkový, dle dokumentace zákazníků. Technologie Firma cílevědomě investovala vytvořené prostředky do špičkové technologie, která jí zajišťuje velmi dobré postavení na trhu. Byly nakoupeny CNC stroje pro rotační i nerotační obrábění, což umožňuje trvale zvyšovat objem obratu se spolupracujícími firmami a rozšiřovat okruh spolupracujících firem. Uplatněním špičkových strojů a nářadí umožňuje zákazníkům poskytovat špičkové služby s vysokým stupněm, přesnosti (IT 6-7). Svařování ve firmě je ve vysoké kvalitě. Rovněž disponuje přístrojem na navařování šrou- Vodorovná vyvrtávačka WH 105 CNC, bů a jiných prvků natupo v ochranné zdroj: atmosféře a svařovacím robotem

17 Firmy v Karlovarském kraji Firmy v Karlovarském kraji Těžištěm činnosti je třískové obrábění na CNC strojích, zejména nerotační obrábění. Při zakázkové výrobě je třeba se přizpůsobovat potřebám zákazníků a hledat stále nové cesty, jak jim co nejvíce vyhovět. Zvyšuje se nárok na kvalitu nástrojů a přesnost. Firma nedisponuje vlastní konstrukční kanceláří. Řízení procesních činností firmy včetně kompletních výrobních procesů je realizováno na platformě Informačního systému v síti LAN. Technologické postupy jsou zejména v tomto algoritmu: práce s programem - naprogramování stroje, stroj pracuje dle programu, vytvoření výrobku, přeměření. Moderní stroje využívají automatickou rotaci, kdy jeden výrobek se opracovává a druhý je upevňován/snímán nebo finálně opracováván pracovníkem. Obráběcí stroj Maho DMC 125 U, zdroj: je vybaven paletami na výrobky, Společnost pracuje s technologiemi, které jsou na velmi dobré úrovní v rámci evropského srovnání. Roste multifunkčnost a snaha o co nejmenší závislost na lidském faktoru, roste automatizace a je kladen důraz na materiálově a tvarově specifické obrábění, tendence jsou také k vyšší kvalitě nástrojů. Vývoj v oblasti navazujícího průmyslu směřuje k dodávkám pro výrobce zemědělských strojů, lodní průmysl, potravinářský, pro který firma dodává např. díly pro vyfukovací stroje na PET lahve, plničky a etiketovačky. Firma a lidé Společnost klade důraz na kvalitu a pečlivost svých zaměstnanců. Mezi činnosti, které je potřeba si osvojit patří: schopnost programovat stroje, v některých oblastech jazykové znalosti, flexibilita, znalost práce s PC a zodpovědnost. Zaměstnanci společnosti dosahují průměrného finančního ohodnocení v rámci kraje. Mají možnost účastnit se pravidelných školení obsahově dle konkrétních potřeb pracovníků a firmy. Sociální program firmy zahrnuje stravenky, výroční benefity, příspěvek na důchodové pojištění, pomoc v případě finančních obtíží půjčkou a dalšími benefity, jako zapůjčení vozidla v případě potřeby atd. Spolupráce se školami Společnost vítá systematickou spolupráci se školami, zřizování učňovských středisek při firmách. U absolventů si cení nejvíce znalostí nabytých praxí. Mladí lidé ze škol by ale měli vycházet schopni rychlé adaptace na různé podmínky, obory a umět řešit problémy. Důvodů, proč pracovat právě pro tuto firmu je několik: zůstávají za vámi hmatatelné výsledky vaší práce, je to odvětví, které se bude dále vyvíjet k vyšší automatizaci a čím dál méně zde bude té původní tvrdé práce. Nové provozy, které vznikají jsou čistší a nabízejí příjemnější pracovní prostředí. LINCOLN CZ, s.r.o. Vintířovská 1084, Chodov Firma LINCOLN CZ, s.r.o. - se zabývá výrobou centrálních mazacích systémů, stavbou strojů s mechanickým pohonem. Mezi její výrobky patří rozvaděče maziv do centrálních mazacích systémů, pumpa P203, QLS čerpadlo, rozdělovače SSV, HTL čerpadlo, SSVD rozdělovače maziva dávkovací. Společnost má patnác- CNC 12, tiletou tradici v ČR a již 100letou his- zdroj: Lincoln CZ torii v celosvětovém měřítku. Ve třech výrobních halách pracuje přibližně 215 zaměstnanců. Perspektiva firmy je příznivá, neboť se stále vyrábí mechanické přístroje a stroje, které potřebují promazat. Společnost se prosazuje spíše na zahraničních trzích např. jako dodavatel pro větrné elektrárny. Firma disponuje vlastním inovačním oddělením v mateřské společnosti v německém Walldorfu. Je vlastníkem certifikátu ISO Technologie Mezi nejdůležitější technologie, které firma využívá, patří obráběcí CNC stroje CHIRON DZ 12 a DZ 15, vrtací stroje (jednoúčelové speciální stroje, tzv. stroje HALA) a honovací stroje. Firma postupuje v rychlém vývoji (v závislosti na mateřské firmě) a je závislá pouze na energiích. Firma roste, rozvíjí se, neustále modernizuje technologie, např. v poslední době implementace 32 33

18 Firmy v Karlovarském kraji Firmy v Karlovarském kraji CNC obráběcích center. Společnost LINCOLN CZ, s.r.o. je jednička na celosvětovém trhu s centrálním mazáním, díky svému aktivnímu přístupu k inovacím, kvalitě a servisu zákazníkům. Firma a lidé Mezi zaměstnanci firmy najdete tyto profese: obráběči kovů, brusiči, soustružníci. Požadavky na pracovníka společnosti LINCOLN CZ, s.r.o.: musí zvládat požadované technologické postupy, orientovat se v technické dokumentaci. Výhodou je znalost německého jazyka. Nástupní plat činí 75 Kč za hodinu a stoupá dle zauče- Hala firmy, ní a pracovní morálky zaměstnance. zdroj: Lincoln CZ Firma disponuje metodickým mistrem ve výrobě, který zaškoluje nové zaměstnance. Dále se firma zapojila do projektu Vzdělávejte se! podporovaného ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR, díky kterému mohla v uplynulém roce proškolit většinu zaměstnanců. Sociální program pro zaměstnance zahrnuje stravenky, zdarma výuku Aj a Nj (nyní pozastaveno a opět se o tomto benefitu uvažuje), zařazení zaměstnanců podle dovedností do tarifních pásem (parťák, specialista, junior, senior, ) a odměňování za plnění cílů a parametrů vyhlášených vedením společnosti. Spolupráce se školami Firma spolupracuje s odbornými středními školami v regionu a v rámci této spolupráce se podařilo proškolit některé zaměstnance, zejména v oblasti obrábění kovů. Společnost přijímá čerstvé absolventy, v případě praxe studenta ve firmě se student často po vystudování vrací zpět. Spokojenost s absolventy je individuální dle schopností-znalostí a dovedností studenta, podle pracovní morálky. Při spolupráci se školami firma vítá více praxe studentů přímo v provozu, exkurze v konkrétních strojírenských firmách a větší důraz na morálku a disciplínu. Budoucí zaměstnanec se může těšit na aplikaci výpočetní techniky do výrobních technologií, dobrou pracovní atmosféru, kontakt s vedením přímo na pracovišti a práci pro firmu, která má budoucnost. WITTE Nejdek, spol. s r.o. Rooseveltova 1299, Nejdek, Rychlý kontakt pro studenty: , Společnost vznikla v roce 1992 jako dceřiná firma společnosti E. WITTE GmbH (SRN). Firma je členem mezinárodního koncernu, jehož partnerské a dceřiné závody vyrábějí a dodávají tradiční komponenty WITTE v rámci aliance VAST nejen v Evropě, ale i v Číně, Brazílii, Mexiku a USA. Mateřská společnost WITTE se zrodila před 111 lety v Klíčovém regionu (Schlüs- Dveřní moduly, selregion) v okolí Velbertu. Před 20lety zdroj: nabídla firma automobilovému odvětví mimo jiné inovativní řešení v podobě vymezovače tolerancí WITOL. Mezi tradiční výrobky patří zámky kapoty, kufru, sedaček, zámkové sady s klíči, kliky a lišty s ovládáním mechanismu uzavírání zadních dveří a mnohé další kapotové, sedačkové zámky a zámky zadního víka a dveří, zamykací systémy, dveřní zámky, dveřní kliky a výztuhy, klíčové garnitury, lišty, výroba plastových autodílů a obstřikovaných vodivých drah, vývoj a výroba dalších komponentů pro automobilový průmysl. Firma WITTE Nejdek, spol. s r.o. patří mezi přední dodavatele zamykacích systémů a klik pro automobilový průmysl. Vyvíjí a montuje výrobky pro většinu světových automobilek (VW, Ford, General Motors, Daimler, BMW, Renault, aj.). WITTE Automotive je dnes druhým největším zaměstnavatelem v Karlovarském kraji. Umisťuje se na prestižních příčkách ankety Zaměstnavatel regionu. Dlouhodobě podporuje aktivity dětí a mládeže v Nejdku i celé ČR. Technologie Mezi zásadní technologie firmy patří speciální konstrukční programy. Programy SolidWorks nebo AutoCad, které pravděpodobně studenti znají, jsou vhodným základem pro práci například ve vývojovém týmu firmy. Dále firma používá programy SAP - mimo jiné pro logistiku a dispozici

19 Firmy v Karlovarském kraji Firmy v Karlovarském kraji Lze říci, že tón technologiím udávají zákazníci světové automobilky. Pokrok v IT, elektronizaci a automatizaci je stimulem pro další rozvoj podniku. Reflexe na požadavky zákazníka společně s kreativitou a motivovaností pracovníků firmy jsou hlavními faktory úspěšné budoucnosti firmy. Firma a lidé Firma zaměstnává více než 1100 zaměstnanců. Mezi stěžejní profese patří konstruktéři (strojní a elektro) v oblasti vývoje výrobku, dále logistické profese (disponent) a profese z oblasti kvality výrobku (manažer kvality). Společnost vítá a uplatňuje zaměstnance s velmi dobrými technickými znalostmi, ovládáním IT programů, jazykovými znalostmi (AJ, NJ) a měkkými manažerskými dovednostmi v případě řídících pozic. Přesné specifikace v oblasti zaměstnanosti ve firmě naleznou zájemci na webu společnosti v sekci Kariéra. Průměrná měsíční mzda firmy převýšila v roce Kč. Vzdělávání zaměstnanců probíhá formou interních i externích vzdělávacích akcí. V současnosti firma využívá program Vzdělávejte se! (školení zaměstnanců ve výrobě i na TH pozicích) s finančním příspěvkem z Evropského sociálního fondu. Společnost klade důraz na výkon a odbornost každého jednotlivce, na které jsou zaměřeny také jednotlivé moduly vzdělávacích projektů. Projekt Vzdělávejte se II, který byl ukončen v březnu 2010, se zaměřil na zdokonalení IT a komunikačních dovedností. Projekt s pořadovým číslem III bude ve spolupráci s lektory z partnerských SŠ vzdělávat obsluhy CNC strojů, podnikové logistiky a skladníky. Fáze 4 je připravena pro uživatele programu SAP. Do motivačního programu firmy patří: Fixní výhody- například závodní stravování, závodní lékař, týden dovolené nad zákonný rámec, rovné příležitosti a jiné. Mezi volitelné pak patří příspěvek na penzijní pojištění nebo bonusy v rámci projektu WITTE Zdravá firma. Individuální benefity jsou pak služební vůz, příspěvek na bydlení, podpora v nemoci a řada dalších. Zámek, zdroj: Spolupráce se školami Společnost WITTE Nejdek, spol. s r.o. upřednostňuje u absolventů předchozí pracovní zkušenosti například formou brigád, stáží a předchozí spolupráci s firmou. Je si vědoma, že získat praxi je pro mladé lidi obtížné. Nabízí proto řadu možností, jak si mohou studenti vyzkoušet to, o čem ve škole slyšeli. Zaměstnanci také z řad studentů jsou pečlivě přijímáni na základě výběrového řízení a přijímacího pohovoru, jehož součástí je také jazykový test na danou pozici. Firma však poukazuje na potřebu posílit na školách orientaci v oboru Automotive a jazykové výbavy studentů. Společnost by uvítala více praktických stáží pro studenty. Jako případně vhodnou přípravu studentů vidí firma vedení a větší motivaci studentů k proaktivitě. Je také nutná osvěta rodičů a pracovníků škol tak, aby vedli studenty k větší zodpovědnosti a dlouhodobému uvažování. Velká poptávka je a bude i nadále po technických specialistech, kteří jsou žádáni na trhu práce a jejich šance na uplatnění jsou velmi vysoké. Pracovní uplatnění naleznout také zruční nástrojaři, mechanici strojních zařízení, manipulanti a absolventi středních odborných učilišť, které připravují budoucí řemeslníky. Řemeslné profese již dávno zahrnují mnoho prvků elektronizace a automatizace. Zaměstnanci a studenti se mohou ve své práci seberealizovat a tvůrčím způsobem využít svého potenciálu a talentu. Výrobky WITTE Automotive - výsledky i jejich práce - slouží dennodenně miliónům lidí po celém světě

20 Seznam firem z Karlovarského kraje působících v oboru IT ve strojírenství Fotogalerie používaných technologií, materiálů, nářadí Seznam firem z Karlovarského kraje působících v oboru IT ve strojírenství Adresa Telefon URL adresa Registrovaný název firmy , ALCOM, spol. s r.o. Kvapilova 355/28, Karlovy Vary - Drahovice , ALVA Computer, s. r. o. Staré náměstí 137, Sokolov ALVA elektronics, s.r.o. čp. 98, Dolní Žandov Pražská 2304/25a, Cheb BONNEL Technologie, společnost s ručením omezeným , Staré náměstí 133, Sokolov Egerius telekomunikace s. r. o Petr Kabát Kolmá 161/29, Karlovy Vary ZAIP s.r.o. Slavíčkova 1684, Sokolov Fotogalerie používaných technologií, materiálů, nářadí CNC stroj soustružení, zdroj: pictures/13-2-big-cnc_soustruzeni_zps-s50-jpg.jpg Obráběcí stroj CHIRON DZ 12, zdroj: mc/198/chiron_dz_12_w_magnum_001.jpg/ chiron_dz_12_w_magnum_001.jpg Obráběcí stroj CHIRON DZ 15, zdroj: mjts/chiron-dz-15w-1002.jpg Beztřískové obrábění, zdroj:

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole Střední škola technická Žďár nad Sázavou je od roku 2008 držitelem certifikátu kvality dle ČSN EN ISO 9001 pro oblast vzdělávání.

Více

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Ředitel: Ing. Josef Šorm Zástupci ředitele: Mgr. Jan Šimůnek

Více

Pardubický kraj. Situace na trhu práce

Pardubický kraj. Situace na trhu práce Pardubický kraj Situace na trhu práce Mapa Pardubického kraje údaje o nezaměstnanosti k 30.9.2015 Počet obyvatel: Pardubický kraj 516 049 Chrudim 104 021 Pardubice 169 356 Svitavy 104 342 Ústí nad Orlicí

Více

Vzdělávací nabídka školy. Střední škola technická Žďár nad Sázavou je držitelem certifikátu kvality dle ČSN EN ISO 9001

Vzdělávací nabídka školy. Střední škola technická Žďár nad Sázavou je držitelem certifikátu kvality dle ČSN EN ISO 9001 Vzdělávací nabídka školy Střední škola technická Žďár nad Sázavou je držitelem certifikátu kvality dle ČSN EN ISO 9001 Jaké jsou přednosti certifikované školy? vytvoření moderního komplexního systému řízení

Více

Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101

Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101 Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101 Budova teoretického vyučování Horská 618 Budova teoretického vyučování Horská 59 Budova praktického vyučování Mladé Buky 5/6 Studijní obory Elektronické

Více

ABSOLVENTI ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A JEJICH UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE

ABSOLVENTI ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A JEJICH UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ABSOLVENTI ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A JEJICH UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE Praha, 5. 12. 2012, panelová diskuse Pozice mladých na trhu práce v ČR. Jaké jsou možnosti jejího zlepšení? V České republice 80 % populace

Více

PULICKÁ 695, DOBRUŠKA

PULICKÁ 695, DOBRUŠKA PULICKÁ 695, DOBRUŠKA Učební obor 23-51-H/01 STROJNÍ MECHANIK se zaměřením na zámečníka Absolvent učebního oboru zámečník se uplatní především jako seřizovač, opravář a údržbář strojů a výrobních linek

Více

Pardubický kraj. Situace na trhu práce

Pardubický kraj. Situace na trhu práce Pardubický kraj Situace na trhu práce Mapa Pardubického kraje údaje o nezaměstnanosti k 30.9.2014 Počet obyvatel: Pardubický kraj 516 440 Chrudim 104 206 Pardubice 168 237 Svitavy 104 971 Ústí nad Orlicí

Více

Zpráva o Digitální cestě k prosperitě

Zpráva o Digitální cestě k prosperitě Zpráva o Digitální cestě k prosperitě Milena Tvrdíková Milena Tvrdíková Katedra aplikované informatiky, VŠB- Technická Univerzita Ostrava Sokolská třída 33. 701 21Ostrava 1 milena.tvrdikova@vsb.cz Ve vyspělých

Více

školy představení společnosti

školy představení společnosti školy představení společnosti ondřejovická strojírna historie 2/21 Ondřejovická strojírna má dlouholetou historii, která sahá do roku 1899. Již v tomto roce zde byla zavedena strojírenská výroba zaměřená

Více

Predikce potřeb trhu práce v Jihočeském kraji 2015

Predikce potřeb trhu práce v Jihočeském kraji 2015 Predikce potřeb trhu práce v Jihočeském kraji 2015 Dotazníkové šetření Jihočeské hospodářské komory a Jihočeské společnosti pro rozvoj lidských zdrojů, o.p.s. probíhá od 1.7.2015 do 30.9.2015 Vzorek 266

Více

Podpora digitalizace a využití ICT na SPŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0632 1

Podpora digitalizace a využití ICT na SPŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0632 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název: MS Word Téma: Písemné práce souhrnné opakování. Autor: Ing. Silvana

Více

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku Třída Třídní učitel 1. IT Mgr. Otto Hájek 2. ITA Ing. Petr Valtera 2. ITB Ing. Stanislav Hudák 3. IT Mgr. Tomáš

Více

Pracovní síla v Jihomoravském kraji

Pracovní síla v Jihomoravském kraji Pracovní síla v Jihomoravském kraji 15.9.2015 Úřad práce ČR krajská pobočka v Brně Ing. Josef Bürger Josef.Burger@bm.mpsv.cz Základní charakteristiky trhu práce Zaměstnaní v NH: 557,5 tis. (2.čtvrtletí

Více

OSNOVA. kdo to je a co dělá. nástroje, které používá. prostředí, v němž pracuje. vzdělání, které musí mít. firmy, v nichž se uplatní v regionu

OSNOVA. kdo to je a co dělá. nástroje, které používá. prostředí, v němž pracuje. vzdělání, které musí mít. firmy, v nichž se uplatní v regionu STROJAŘ Materiál vznikl ve spolupráci SPŠ OSTROV a ZŠ Poštovní. Použité fotografie jsou vytvořeny pracovníky SPŠ Ostrov za účelem prezentace oboru, autoři souhlasí s jejich použitím pro uvedené účely.

Více

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Název ŠVP: 23 41 M/01 Strojírenství Zaměření: Počítačová grafika a CNC technika Základní údaje Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma studia:

Více

PRAXE DO FIREM. Výsledky průzkumu projektu Praxe do firem a představení nových možností spolupráce škol a firem. Praha 6. 11. 2014

PRAXE DO FIREM. Výsledky průzkumu projektu Praxe do firem a představení nových možností spolupráce škol a firem. Praha 6. 11. 2014 PRAXE DO FIREM Výsledky průzkumu projektu Praxe do firem a představení nových možností spolupráce škol a firem Praha 6. 11. 2014 OBSAH PREZENTACE 1. Představení projektu Praxe do firem 2. Hlavní zjištění

Více

Karlovarský kraj problémová analýza

Karlovarský kraj problémová analýza Karlovarský kraj problémová analýza RNDr. Jan Vozáb, PhD Analýza rozvojových charakteristik a potřeb kraje Makroekonomický vývoj Internacionalizace ekonomiky Odvětvová specializace kraje Znalostní ekonomika

Více

Seznam referencí. Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012. Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska

Seznam referencí. Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012. Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska Seznam referencí Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012 Zadavatel: Město Sokolov, IČ 295586 Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska Zpracování potřebných podkladů a dokumentů pro vytvoření

Více

Dopadová studie Význam obchodu jako zaměstnavatele

Dopadová studie Význam obchodu jako zaměstnavatele Dopadová studie Význam obchodu jako zaměstnavatele Zpracovaná v rámci projektu Posilování bipartitního dialogu v odvětvích číslo projektu: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských

Více

Další vzdělávání zaměstnanců a nedostatek kvalifikovaných odborníků

Další vzdělávání zaměstnanců a nedostatek kvalifikovaných odborníků Další vzdělávání zaměstnanců a nedostatek kvalifikovaných odborníků Mgr. Dana Fialová, ŽĎAS,a.s. Žďár nad Sázavou Brno, 21. června 2012 a státního rozpočtu České republiky. Představení firmy ŽĎAS, a.s.

Více

Grantový projekt OP VK: TECHNIKA JE ZÁBAVA Registrační číslo: CZ.1.07 / 1.1.18 / 02.0035. Strojař

Grantový projekt OP VK: TECHNIKA JE ZÁBAVA Registrační číslo: CZ.1.07 / 1.1.18 / 02.0035. Strojař Grantový projekt OP VK: TECHNIKA JE ZÁBAVA Registrační číslo: CZ.1.07 / 1.1.18 / 02.0035 Strojař Materiál vznikl ve spolupráci SPŠ OSTROV a ZŠ Použité fotografie jsou vytvořeny pracovníky SPŠ Ostrov za

Více

Průzkum ManpowerGroup

Průzkum ManpowerGroup Průzkum ManpowerGroup Praha, 9. června 2015 Společnost ManpowerGroup dnes zveřejnila výsledky 10. ročníku každoročního průzkumu ManpowerGroup Nedostatek lidí s potřebnou kvalifikací, který se zaměřuje

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. www.truckjobs.cz 2012 Výsledky průzkumu za rok 2012 1 S t r á n k a INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. první specializovaná

Více

Strojní inženýr investic a engineeringu

Strojní inženýr investic a engineeringu Strojní inženýr Kdo to je: Strojní inženýr je vysoce kvalifikovaný pracovník, který koordinuje a řídí zpracovávání technické dokumentace pro strojírenskou výrobu, zajišťuje a organizuje přípravu a výstavbu

Více

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

Strojař. Grantový projekt OP VK: TECHNIKA JE ZÁBAVA Registrační číslo: Z.1.07 / 1.1.18 / 02.0035

Strojař. Grantový projekt OP VK: TECHNIKA JE ZÁBAVA Registrační číslo: Z.1.07 / 1.1.18 / 02.0035 Grantový projekt OP VK: TECHNIKA JE ZÁBAVA Registrační číslo: Z.1.07 / 1.1.18 / 02.0035 Materiál vznikl ve spolupráci SPŠ OSTROV a ZŠ Ostrov, Májová 997. Použité fotografie jsou vytvořeny pracovníky SPŠ

Více

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Název ŠVP: 23 41 M/01 Strojírenství Zaměření: Řízení kvality Základní údaje Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka

Více

1.1 Obsluha manipulačních vozíků (VZV) 60 ZŠ. Předpokládaná cena plnění této části veřejné zakázky do výše 5 000 000 Kč bez DPH.

1.1 Obsluha manipulačních vozíků (VZV) 60 ZŠ. Předpokládaná cena plnění této části veřejné zakázky do výše 5 000 000 Kč bez DPH. Příloha č. 10 Část 1: Rekvalifikační kurzy v oblasti manipulačních vozíků rozsah bez zkoušek 1.1 Obsluha manipulačních vozíků (VZV) 60 ZŠ Předpokládaná cena plnění této části veřejné zakázky do výše 5

Více

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu mezi konkurenceschopností a sociální soudržností Vytvořeno pro: Projekt reg.č.: Název projektu: Objednatel:

Více

Aktivity MPO v oblasti středního školství

Aktivity MPO v oblasti středního školství Spolupráce na více úrovních Úřad práce Zaměstnavatelé NÚV Predikce potřeb trhu práce Sektorové dohody MPO, MZe Zřizovatelé (kraje) MŠMT Financování? Otevírání oborů Optimalizace sítě SŠ Přizpůsobení ŠVP

Více

SOCIÁLNÍ ČINNOST 75-41-M/01

SOCIÁLNÍ ČINNOST 75-41-M/01 Tel.: 541 649 193 fax: 541 649 229 E-mail: posta@sspbrno.cz www.sspbrno.cz 75-41-M/01 Sociální činnost Sociálněsprávní činnost SOCIÁLNÍ ČINNOST 75-41-M/01 Zaměření: Sociálněsprávní činnost Určeno pro:

Více

Zdravotnictví jako součást národního hospodářství. Institut ekonomických studií FSV UK PhDr. Lucie Antošová

Zdravotnictví jako součást národního hospodářství. Institut ekonomických studií FSV UK PhDr. Lucie Antošová Zdravotnictví jako součást národního hospodářství Zdravotnictví neznamená jen spotřebu, ale také tvorbu hodnot Pomáhá uspokojovat naše potřeby (být zdravý) Zdraví lidé mohou pracovat práce je podmínkou

Více

Karlovarský kraj problémová analýza

Karlovarský kraj problémová analýza Karlovarský kraj problémová analýza RNDr. Jan Vozáb, PhD Analýza rozvojových charakteristik a potřeb kraje Makroekonomický vývoj Internacionalizace ekonomiky Odvětvová specializace kraje Znalostní ekonomika

Více

IPS Schůzka výchovných poradců Praha východ 12.11.2014

IPS Schůzka výchovných poradců Praha východ 12.11.2014 IPS Schůzka výchovných poradců Praha východ 12.11.2014 Mgr. Pavel Lehovec Program situace na trhu práce nezaměstnanost absolventů a mladistvých Informační a poradenské středisko (IPS) distribuce Atlasů

Více

Měsíční statistická zpráva Středočeský kraj

Měsíční statistická zpráva Středočeský kraj Úřad práce České republiky krajská pobočka v Příbrami Měsíční statistická zpráva Středočeský kraj Březen 2014 Zpracoval: Petr Šindelář, tel.: 950 156 486 http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/stc/statistiky Informace

Více

Kronika projektu OPPA

Kronika projektu OPPA Kronika projektu OPPA Základní informace o projektu Název Projektu: společnostech Casablanca Registrační číslo projektu: V rámci programu: Operační program Praha Adaptabilita Prioritní osa: 1 - Podpora

Více

PRACOVNÍ PORADENSTVÍ PROFESNÍ VÝBĚR

PRACOVNÍ PORADENSTVÍ PROFESNÍ VÝBĚR PRACOVNÍ PORADENSTVÍ PROFESNÍ VÝBĚR Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007

Více

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy Národní konference projektu VIP Kariéra II - KP Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy Ing. Jiří Vojtěch Národní ústav odborného vzdělávání Národní konference projektu VIP Kariéra II -

Více

Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše

Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše Pracovní skupina Ekonomika a lidské zdroje 18. 12. 2012 ISRR Krkonoše Cíl: analyzovat aktuální situace regionu Krkonoše identifikovat rozvojové problémy Krkonoš

Více

Vývoj pracovního trhu

Vývoj pracovního trhu Vývoj pracovního trhu výběr z dat za 1. čtvrtletí 2012 Tomáš Ervín Dombrovský, LMC Vývoj trhu 18 % pozic vhodných pro absolventy (v r. 2008-24 %) Srovnání poptávky a nabídky, vývoj Jobs.cz březen 2012

Více

EKONOMICKÝ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ VÝZNAM SKLÁŘSKÉHO A BIŽUTERNÍHO PRŮMYSLU V ČESKÉ REPUBLICE

EKONOMICKÝ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ VÝZNAM SKLÁŘSKÉHO A BIŽUTERNÍHO PRŮMYSLU V ČESKÉ REPUBLICE EKONOMICKÝ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ VÝZNAM SKLÁŘSKÉHO A BIŽUTERNÍHO PRŮMYSLU V ČESKÉ REPUBLICE Praha, 16. května 2013 Vlastimil Hotař, Technická univerzita v Liberci prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

DÍLČÍ KVALIFIKACE ELEKTRO ENERGETIKA SLOVNÍČEK

DÍLČÍ KVALIFIKACE ELEKTRO ENERGETIKA SLOVNÍČEK , KTER DÍLČÍ KVALIFIKACE ELEKTRO ENERGETIKA SLOVNÍČEK ÚVOD 4 DÍLČÍ KVALIFIKACE SLOVNÍČEK 5 A 5 Aktivní politika zaměstnanosti (APZ) 5 Autorizující orgán 5 Autorizovaná osoba 6 D 6 Dílčí kvalifikace 6 H

Více

hodin 215 Strojírenství a strojírenská výroba Odborný - rekvalifikační

hodin 215 Strojírenství a strojírenská výroba Odborný - rekvalifikační Typ kurzu Oborové zaměření Název kurzu Stručný popis (pro koho, o čem a k čemu kurz je) Počet Obsluha CNC obráběcích strojů (23-026-H) Truhlář nábytkář (33-001-H) Obsluha strojů pro zpracování materiálů

Více

SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY

SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.11/01.0041 Partneři projektu 1 Operační

Více

PODORLICKÉ SDRUŢENÍ ZAMĚSTNAVATELŮ

PODORLICKÉ SDRUŢENÍ ZAMĚSTNAVATELŮ PODORLICKÉ SDRUŢENÍ ZAMĚSTNAVATELŮ 1 PoSZ je dobrovolné občanské sdružení zaměstnavatelů regionu Podorlicka a jeho okolí, které vzniklo za účelem dosažení společného cíle: k zajištění přípravy dostatečného

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Kurz: Personalistika a vzdělávání ve firemní praxi SPŠ a OA Uherský Brod, 2012 1 Úvod Personální útvar má za úkol ovlivňovat vztahy mezi organizací a

Více

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice?

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice? 18. června 2013 - Hotel Jalta Praha, Václavské nám. 45, Praha 1 Jakou roli hraje energetika v české ekonomice? Ing.Libor Kozubík Vedoucí sektoru energetiky IBM Global Business Services Energie hraje v

Více

Regionální inovační strategie RIS3

Regionální inovační strategie RIS3 Jihočeský kraj Rozloha: 10 056 m2 (12 % rozlohy ČR) Počet obyvatel: 637 tisíc (nejnižší hustota zasídlení) Důležitá centra: Č. Budějovice, Tábor, Písek, Strakonice, Jindřichův Hradec Výhodná geografická

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

MOŢNOSTI UMÍSTĚNÍ ABSOLVENTŮ TECHNICKÝCH ŠKOL V MSK

MOŢNOSTI UMÍSTĚNÍ ABSOLVENTŮ TECHNICKÝCH ŠKOL V MSK MOŢNOSTI UMÍSTĚNÍ ABSOLVENTŮ TECHNICKÝCH ŠKOL V MSK Ing. arch. Yvona Jungová Úřad práce ČR - krajská pobočka v Ostravě yvona.jungova@ot.mpsv.cz Nezaměstnanost v Moravskoslezském kraji (k 31.03.2013) okres

Více

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK 1 Vymezení pomoci strukturálně postiženým krajům ( MSK, ÚK a KVK)

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena v lednu roku

Více

Podpora dalšího vzdělávání a rekvalifikace prostřednictvím Úřadu práce ČR současný stav a výhled

Podpora dalšího vzdělávání a rekvalifikace prostřednictvím Úřadu práce ČR současný stav a výhled Podpora dalšího vzdělávání a rekvalifikace prostřednictvím Úřadu práce ČR současný stav a výhled 15.12.2015 Mgr. Miriam Majdyšová Nezaměstnanost ve Zlínském kraji k 30. 11. 2015 KM UH VS ZL Kraj Uchazeči

Více

AGROSTROJ a školství návrhy a praktické zkušenosti

AGROSTROJ a školství návrhy a praktické zkušenosti I. Základní školy zavést systém praktické výuky a motivaci rodičů a žáků zjistit technickou úroveň a manuální zručnost dětí od 6. - 9. třídy technicky zdatné děti vést k technickým povoláním, speciální

Více

Regionální sektorová analýza - terénní průzkum v podnicích JM kraje

Regionální sektorová analýza - terénní průzkum v podnicích JM kraje Regionální sektorová analýza - terénní průzkum v podnicích JM kraje Ing. Petr Adámek, MBA 2008 Berman Group. Cíle rozhovorů ve firmách Poznat a popsat situaci ve firmách působících v oborech klíčových

Více

Podpora inovační výkonnosti (ano, ale...) Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz

Podpora inovační výkonnosti (ano, ale...) Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz Podpora inovační výkonnosti (ano, ale...) Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz Ročenka konkurenceschopnosti 2006-2007 Růst a stabilita Globalizace Konkurenceschopnost Institucionální

Více

obor bakalářského studijního programu Metrologie Prof. Ing. Jiří Pospíšil, CSc.

obor bakalářského studijního programu Metrologie Prof. Ing. Jiří Pospíšil, CSc. obor bakalářského studijního programu Metrologie Prof. Ing. Jiří Pospíšil, CSc. *Studium je čtyřleté *Zaměřeno na zvládnutí základních principů metrologických činností a managementu kvality *Studium je

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012 Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 26. říjen 2012 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného záměru IGA 2 Inovační management, který je realizován v letech 2012 2013. Je registrován

Více

PRŮMYSL ČR. Zpracoval: Bohuslav Čížek, Jan Proksch. Praha 8. 12. 2014

PRŮMYSL ČR. Zpracoval: Bohuslav Čížek, Jan Proksch. Praha 8. 12. 2014 PRŮMYSL ČR Zpracoval: Bohuslav Čížek, Jan Proksch Praha 8. 12. 2014 Obsah I. Postavení průmyslu II. Majetková struktura českého průmyslu III. Postavení průmyslu z pohledu mezinárodní konkurenceschopnosti

Více

Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy Budějovická 421, Sezimovo Ústí

Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy Budějovická 421, Sezimovo Ústí ZKUŠEBNÍ PŘEDMĚTY SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍCH ZKOUŠEK Jsou stanoveny a zakotveny v platných legislativních normách: Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

1) Specializační studium písemné a elektronické komunikace a sekretářských prací projekt UNIV 2 KRAJE

1) Specializační studium písemné a elektronické komunikace a sekretářských prací projekt UNIV 2 KRAJE Stručná anotace jednotlivých programů. UNIV2 1) Specializační studium písemné a elektronické komunikace a sekretářských prací projekt UNIV 2 KRAJE Pojetí a cíle vzdělávacího programu Program je koncipován

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

Případová studie. O2 Slovakia: Aplikace O2 Univerzita. Aplikace O2 Univerzita. jako nástroj řízení vzdělávání zaměstnanců

Případová studie. O2 Slovakia: Aplikace O2 Univerzita. Aplikace O2 Univerzita. jako nástroj řízení vzdělávání zaměstnanců Případová studie O2 Slovakia: Aplikace O2 Univerzita Aplikace O2 Univerzita jako nástroj řízení vzdělávání zaměstnanců Aplikace O2 Univerzita Vzdělávání je pro naši firmu jedním ze základních pilířů, bez

Více

Kam po základce? Našli jsme pro vás odpověď

Kam po základce? Našli jsme pro vás odpověď Kam po základce? Našli jsme pro vás odpověď JIŽNÍ ČECHY Začátek roku přináší žákům posledních ročníků základních škol nelehké rozhodování. Kam po základní škole? Jaký obor si vybrat, aby práce bavila a

Více

Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský

Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský Katedra ekonomie kek@opf.slu.cz kek.rs.opf.slu.cz Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský Doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph. D. Ing. Karin Gajdová Obchodně podnikatelská

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

listopad prosinec 2013

listopad prosinec 2013 listopad prosinec 2013 TENTO ZPRAVODAJ JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Co se děje v projektu Jak jsme slibovali na konci 6. čísla, přinášíme drobnou obrazovou

Více

23-51-H/01 STROJNÍ MECHANIK se zaměřením na zámečníka

23-51-H/01 STROJNÍ MECHANIK se zaměřením na zámečníka 23-51-H/01 STROJNÍ MECHANIK se zaměřením na zámečníka Rozpis učiva Kód a název RVP Název ŠVP Třída Třídní učitel Učitel odborného výcviku 1. OK Ing. Hana Švandová 2. OK Milan Sotona 3. OK Mgr. Evžen Kučera

Více

NABÍDKA PRÁCE KOORDINÁTOR VÝROBY VZORKŮ

NABÍDKA PRÁCE KOORDINÁTOR VÝROBY VZORKŮ KOORDINÁTOR VÝROBY VZORKŮ Výtisk dokumentace k vzorkové výrobní zakázce Zpracování vzorkových zakázek z Laboratoře barev Obsluha strojů na výrobu vzorků Obsluha Soft stroje na výrobu vzorků Dokončování

Více

Být předním světovým dodavatelem v oblasti komplexního řešení zpracování plechu a přitom si zachovat individuální přístup k zákazníkům.

Být předním světovým dodavatelem v oblasti komplexního řešení zpracování plechu a přitom si zachovat individuální přístup k zákazníkům. Vize Být předním světovým dodavatelem v oblasti komplexního řešení zpracování plechu a přitom si zachovat individuální přístup k zákazníkům. Mise Zpřístupňujeme zákazníkům moderní výrobní technologie,

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: říjen 2013 Klíčová slova:

Více

Chybí Vám kvalifikovaní zaměstnanci? Řešením je Národní soustava kvalifikací

Chybí Vám kvalifikovaní zaměstnanci? Řešením je Národní soustava kvalifikací Chybí Vám kvalifikovaní zaměstnanci? Řešením je Národní soustava kvalifikací Využívání profesních kvalifikací a katalogu povolání v procesech HR managementu NSK a NSP ve firemní praxi Nábor pracovníků

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Na začátku září zahájil Středočeský kraj realizaci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem. Díky

Více

Bosch Rexroth v České republice. Produktová brožura

Bosch Rexroth v České republice. Produktová brožura Bosch Rexroth v České republice Produktová brožura 2 Bosch Rexroth, spol. s r. o. Rexroth v České republice PŘEDSTAVENÍ Od roku 1990 zastupujeme Bosch Rexroth AG, tohoto čelního světového výrobce komponentů

Více

IPS Schůzka výchovných poradců Praha východ 11.11.2015

IPS Schůzka výchovných poradců Praha východ 11.11.2015 IPS Schůzka výchovných poradců Praha východ 11.11.2015 Mgr. Pavel Lehovec Program situace na trhu práce nezaměstnanost absolventů a mladistvých Informační a poradenské středisko (IPS) distribuce Atlasů

Více

Quo vadis, vzdělávání Plzeňského kraje? 6. 11. 2014

Quo vadis, vzdělávání Plzeňského kraje? 6. 11. 2014 Quo vadis, vzdělávání Plzeňského kraje? 6. 11. 2014 Plzeňský kraj je zřizovatelem 80 škol a školských zařízení: speciální školy 10 střední školy 44 základní umělecké školy 9 domy dětí a mládeže 7 dětské

Více

8 NEZAMĚSTNANOST. 8.1 Klíčové pojmy

8 NEZAMĚSTNANOST. 8.1 Klíčové pojmy 8 NEZAMĚSTNANOST 8.1 Klíčové pojmy Ekonomicky aktivní obyvatelstvo je definováno jako suma zaměstnaných a nezaměstnaných a míra nezaměstnanosti je definovaná jako procento ekonomicky aktivního obyvatelstva,

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

3. Očekávání a efektivnost aplikací

3. Očekávání a efektivnost aplikací VYUŽÍVANÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ŘÍZENÍ FIREM Ota Formánek 1 1. Úvod Informační systémy (IS) jsou v současnosti naprosto nezbytné pro úspěšné řízení firem. Informačním ním systémem rozumíme ucelené softwarové

Více

Průmysl 4.0 revoluceprobíhá

Průmysl 4.0 revoluceprobíhá Průmysl 4.0 revoluceprobíhá IX. Hospodářská diskuze k tématu roku ČNOPK Mandarin Oriental hotel 16. listopadu 2015 Průmyslová revoluce Fenoménem dneška je propojování internetu, věcí, služeb a lidí a obrovský

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Školení je šance Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2010-2012 Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY T-MAPY AMOS

Více

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR Národní hospodářství tí a sociální systém ČR ObN 3. ročník Ekonomické sektory: Národní hospodářství primární (zemědělství a hornictví) sekundární í( (zpracovatelský průmysl) ů terciární (poskytování služeb)

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

Manažerská ekonomika přednáška Výroba Co rozumíme výrobou? V nejširším pojetí se výrobou rozumí každé spojení výrobních

Manažerská ekonomika přednáška Výroba Co rozumíme výrobou? V nejširším pojetí se výrobou rozumí každé spojení výrobních Manažerská ekonomika přednáška Výroba Co rozumíme výrobou? V nejširším pojetí se výrobou rozumí každé spojení výrobních faktorů (práce, kapitálu, půdy) za účelem získání určitých výrobků (výrobků a služeb

Více

Hledáme mladé technické talenty

Hledáme mladé technické talenty Hledáme mladé technické talenty OPVK: Hledáme mladé technické talenty Rozhodnutím Zastupitelstva Zlínského kraje ze dne 10.9.2008 byla pro tento projekt schválena dotace z OPVK ve výši 8 777 030,60 Kč.

Více

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání Dne: 16. ledna 2014, zasedací místnost zastupitelstva města, Městský úřad Kopřivnice Přítomni: dle prezenční listiny Příloha č. 2 1/1 Úvodní slovo

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost EDUCA III Další profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2013-2015 září 2013 - únor 2015 Charakteristika projektu Projekt je zaměřen

Více

Informace pro budoucnost. Tomáš Ervín Dombrovský, LMC

Informace pro budoucnost. Tomáš Ervín Dombrovský, LMC Informace pro budoucnost Tomáš Ervín Dombrovský, LMC 1 milion registrovaných uživatelů Jobs.cz a Prace.cz 10.000 zaměstnavatelů V roce 2011: 133 tisíc pozic na plný pracovní úvazek z toho 27 tisíc míst

Více

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU 6. - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU Výroba papíru a výrobků z papíru 6.1 Charakteristika odvětví Odvětví CZ-NACE Výroba papíru a výrobků z papíru - celulózopapírenský průmysl patří dlouhodobě k perspektivním

Více