inspirace pro vás: projekt modrý medvídek v pražské mateřské škole sluníčko pod střechou STRANA 7

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "inspirace pro vás: projekt modrý medvídek v pražské mateřské škole sluníčko pod střechou STRANA 7"

Transkript

1 přesvědčíme vás, že školská právnická osoba je pro školy výhodná STRANA 3 inspirace pro vás: projekt modrý medvídek v pražské mateřské škole sluníčko pod střechou STRANA 7 ministerstvo školství ke stravování zaměstnanců škol a školských zařízení STRANA LEDNA 2005 XIII. ROČNÍK 10. ledna Představitelé Českomoravského odborového svazu pracovníků školství jednali s prvním náměstkem ministryně školství Václavem Píclem o problémech, které přináší zavádění nové školské legislativy do praxe, o rozpočtu regionálního školství na letošní rok a také o nové dohodě mezi ČMOS PŠ a MŠMT ČR. Á, pan učitel konečně našetřil na dovolenou! Budete to chtít turistickou, obchodní, nebo dokonce policejní třídou? KRESBA: MILAN KOCMÁNEK O AKTUÁLNÍCH PROBLÉMECH ŠKOLSTVÍ I ŠKOLSKÝCH ODBORŮ Asi nejožehavějším problémem těchto dní je stravování zaměstnanců škol a školských zařízení. Odborový svaz na tuto problematiku upozornil už v závěru loňského roku. Předpokládali jsme, že řešení najdeme spolu s ministerstvem školství velmi rychle. Skutečnost je však trochu jiná. V současné době jednáme nejen s MŠMT, ale i s ministerstvem financí. To má do poloviny ledna připravit návrh vyhlášky o závodním stravování, kde budou stanovena jasná pravidla pro všechny. Také zavádění nové školské legislativy do praxe přináší řadu problémů. Jedním z nich jsou tzv. nadúvazkové hodiny. Zatím jsme s ministerstvem školství nenašli společnou řeč. Existují totiž obavy, že finanční prostředky na tyto hodiny, které jsou pro zaměstnavatele poměrně drahé, půjdou na úkor nenárokových složek platu. My si myslíme, že to, že jsou tak drahé, povede především k tomu, že je ředitelé budou přidělovat jen výjimečně. Pracovní vytížení učitelů a ostatních pedagogických pracovníků je přece už tak dost vysoké. Nadúvazkové hodiny by se podle našeho názoru v žádném případě neměly stát lukrativním přivýdělkem, ale pouze nástrojem pro řešení naléhavých problémů školy. Nejdůležitějším tématem pro náš odborový svaz zůstává řešení platové problematiky zaměstnanců regionální školství. Zároveň chceme, aby naše prvotní úvahy a myšlenky o řešení agresivity a násilí ve školách dostaly letos konkrétnější podobu. A konečně, aby byl přijat sociální program pro uvolňované zaměstnance regionálního školství. S ministerstvem školství také intenzivně jednáme o uzavření další, v pořadí již třetí dohody o spolupráci mezi ČMOS pracovníků školství a MŠMT na léta 2005 a Tento dokument tvoří základ pro sociální dialog a sociální partnerství mezi odbory a ministerstvem. Určitě bychom také chtěli posílit postavení základních organizací odborového svazu na pracovištích. Jednou z cest by mohly být zákonné odvody z FKSP do rozpočtů odborových organizací. Tato myšlenka není nová, ale má racionální jádro. Vždyť z práce odborové organizace těží všichni zaměstnanci školy. Proto chceme iniciovat změnu vyhlášky o FKSP. Chtěli bychom také povzbudit a získat lidi, kteří doposud nebyli odborům až tak nakloněni. Našim potenciálním kolegům odborářům nabízíme především možnost podílet se na rozhodování o věcech, které se jich jako zaměstnanců bezprostředně dotýkají. FRANTIŠEK DOBŠÍK předseda ČMOS pracovníků školství 10. ledna V Tlumačově byla slavnostně otevřena speciální mateřská škola Klubíčko, která se zabývá výchovou a vzděláváním dětí se specifickými potřebami. Zaměřuje se především na péči o děti s kombinovaným postižením, s vadami řeči a se zdravotním oslabením. 11. ledna Aktuální problémy školství brněnského regionu i odborové otázky byly na programu oblastní rady odborového svazu pracovníků školství Brno město a Brno venkov. Jednání se zúčastnil také předseda ČMOS pracovníků školství František Dobšík. 11. ledna Ve zlínském kulturním institutu Alternativa byla zahájena výstava studentských prací Inspirace krajinou. Výstava se koná v rámci oslav 70. výročí založení Gymnázia Lesní čtvrť.

2 2 ministerstvo školství bude podporovat programy pro mladé Ministerstvo školství chce i v nadcházejících letech podporovat programy, jejichž cílem je zapojit mladé lidi do veřejného života. Zvyšovat by se měla také nabídka mimoškolní činnosti pro co nejširší okruh dětí. Tyto a další úkoly spojené se vzděláváním mladých lidí obsahuje Koncepce státní politiky pro oblast dětí a mládeže. Materiálem, který zhodnotí plnění úkolů koncepce v uplynulých dvou letech a navrhne nové, se zabývala vláda. Programy zaměřené na děti a mládež v uplynulých dvou letech připravilo několik ministerstev a podle informací ministerstva školství budou v řadě z nich pokračovat. Většina programů je spojena s prevencí různých jevů, třeba úrazovosti nebo násilí. Ministerstvo školství chce mimo jiné i nadále vytvářet podmínky pro účelné využívání volného času dětí a mládeže a pro rozvoj zájmového vzdělávání. Podporuje proto neziskové nestátní organizace, které se školáky pracují. mateřská škola bude zdarma i pro ty, co mají odklad Od nového roku neplatí rodiče školné za docházku dítěte do posledního ročníku mateřské školy. Umožnil to nový školský zákon. Za předškoláky, Jako každoročně i letos bude od 15. ledna do 15. února probíhat zápis do prvního ročníku základních škol. Podle údajů ministerstva školství by se ho mělo zúčastnit více než 88 tisíc dětí. Prvního září by však mělo do školních lavic zasednout přibližně 90 tisíc žáků, neboť řada z nich měla odklad. ILUSTRAČNÍ FOTO: ALENA TUČÍMOVÁ jimž odborníci doporučí odklad školní docházky, a budou proto chodit do školky o rok déle, se také platit nebude, řekl mluvčí ministerstva školství Ondřej Gabriel. Podle údajů Ústavu pro informace ve vzdělávání má každý rok odklad školní docházky přes dětí. V příštím školním roce do první třídy nastoupí chlapců a děvčat, kteří strávili v mateřince o rok déle. Rok předchozí mělo odklad o 400 dětí méně. O výši školného v mateřince budou nově rozhodovat jejich ředitelky místo zřizovatelů. Lze prý počítat s tím, že se poplatek za dítě v nižších ročnících zvýší, shodují se na tom ředitelky i zřizovatelé školek. Mateřinky budou totiž chtít vyrovnat finanční ztrátu, kterou zrušení poplatku za předškoláky přinese. evropská unie a projekt vzdělávání postižených dětí Evropská unie finančně podpoří vybudování centra pro vzdělávání a komplexní péči o těžce zdravotně postižené děti a mládež v Pardubicích. Výstavba v areálu Speciální školy Svítání v Komenského ulici začne v první polovině letošního roku, hotova musí být do dvou let, řekla Petra Ulbrichová z pardubického magistrátu. Vybudování centra přijde na 43,7 milionu korun. Evropská unie z této částky uhradí 35 milionů korun, čtyřmi miliony se na stavbě bude podílet Na celém světě nic netrvá věčně. Všem základním organizacím a organizačním jednotkám ČMOS PŠ NALÉHAVÁ VÝZVA Mezinárodní centrála školství Education International vytvořila nouzový fond umožňující členským organizacím v zemích kolem Indického oceánu pomoci učitelům, školským pracovníkům a jejich rodinám zasaženým tsunami 26. prosince. Členské organizace EI v jihovýchodní Asii zastupují zájmy více než sedmi miliónů učitelů a dalších školských pracovníků. Odhadujeme, že až učitelů, kteří byli zasaženi buď přímo nebo nepřímo katastrofou, mohou potřebovat humanitární pomoc. S pomocí Education International budou moci jejich organizace tuto pomoc cíleně pro naše kolegy zajistit. Vyzýváme naše základní organizace a oblastní organizační jednotky k příspěvku na solidární fond EI. Jsme si vědomi, že jste svou solidaritu možná již projevili. Tato výzva má však jiný charakter pracovníci školství se skládají na pomoc svým kolegům v postižených oblastech. Příspěvky mohou být zasílány na účet Českomoravského odborového svazu pracovníků školství: /0800, variabilní symbol: 9114, konstantní symbol: 0308, specifický symbol: ASIE ČR a zbývajících zhruba pět milionů uvolní město ze svého rozpočtu, dodala P. Ulbrichová. Město podle ní již vyhlásilo výběrové řízení na dodavatele stavby. Centrum vznikne v bývalé mateřské škole, kterou užívá Speciální škola Svítání. o prestižní titul zlatý ámos bude bojovat řada učitelů O titul pro nejoblíbenějšího učitele Zlatý Ámos bude ve 12. ročníku této ankety soutěžit rekordní počet pedagogů. Děti jich přihlásily 38, o dva více než loni, řekl ředitel ankety Slávek Hrzal. Nominovaní učitelé jsou většinou ze základních škol, osm z nich učí na gymnáziích. Mezi přihlášenými je opět více žen 23, soupeřit budou s 15 muži. Četné zastoupení mají učitelé z hlavního města, soutěžit jich bude osm. Polovina z nich učí ve školách v Praze 4, kde působí i poslední Zlatý Ámos Jiří Luka, poznamenal S. Hrzal. Organizátory překvapilo, že z několika škol přišly přihlášky dvě. Pravidla to nezakazují, ale doporučím našim partnerům a porotě, abychom to v dalších letech omezili. Nejoblíbenější pedagog, na kterém se shodne většina žáků, by měl být jenom jeden, podotkl S. Hrzal. Učitelé v únoru absolvují neveřejné semifinále, z tohoto klání postoupí šest finalistů. Ti se 11. března utkají o titul Zlatý Ámos. čtk Ovidius Shromážděné finanční prostředky, doplněné o finanční prostředky z centrálního rozpočtu ČMOS PŠ, odešleme na Education International Solidarity Fund, Tsunami Relief Program a o výsledcích sbírky Vás budeme informovat. Zdůrazňujeme, že se jedná o pomoc zaměřenou na naše kolegy, školské pracovníky a jejich rodiny. FRANTIŠEK DOBŠÍK

3 ŠKOLSKÁ PRÁVNICKÁ OSOBA JE PRO ŠKOLY VÝHODNÁ Školská právnická osoba nový pojem, který od 1. ledna 2005 vstoupil v platnost. Proč k vytvoření této právní formy ministerstvo školství přistoupilo a v čem se liší od dosavadní příspěvkové organizace, jsme se zeptali Pavly KATZOVÉ z legislativního odboru ministerstva školství. Při formulaci školské právnické osoby jsme se snažili vytvořit takovou právní formu, která bude využitelná pro všechny zřizovatele škol a školských zařízení. Usilovali jsme o to, aby byla co nejjednodušší a vyvarovala se všech problémů, které s sebou nesla dosavadní příspěvková organizace. Takže jaké změny vlastně přináší? První zásadní změnou je otázka vzniku, změn a zániku školské právnické osoby. Na rozdíl od příspěvkové organizace, která musí všechny změny (například změnu názvu, ředitele a podobně) promítnout do obchodního rejstříku, což je finančně i administrativně náročné, školská právnická osoba vznikne v rámci jednoho řízení, tzn. spojí se řízení o vzniku právnické osoby a řízení o povolení být školou nebo školským zařízením podle školského zákona. Navíc je celé řízení zdarma. Samozřejmě s tím souvisí i zápis do školského rejstříku. Jen na okraj. Školy, které jsou v současné době zařazeny v síti škol, nemusí žádat o zápis do školského rejstříku, to proběhne automaticky. Pokud však například nemají ve svém názvu všechny druhy škol, které Rozmrazení kapři Byly vánoční svátky a i já jsem si pochutnával na smaženém kaprovi. Nikdy jsem nemiloval ani domácí zabíjení kaprů v koupelně, ani u kádí na ulici. Dávali jsme proto přednost nákupu již očištěných půlek kaprů v rybárnách a později i zmrazených půlek v supermarketech. Před několika lety jsme na to ale doplatili. Když jsme vyndali včas nakoupené zmrazené půlky z mrazáku a nechali je rozmrznout, rozlil se bytem nepředstavitelný zápach. Kapry jsme museli vyhodit. Nejenže to způsobilo starosti se sháněním zastřešují, musí nejpozději do konce března 2006 provést změnu názvu. Další změnou je užívání majetku. Zatímco příspěvková organizace je založena na správě majetku, tzn. že zřizovatel svěřuje majetek škole do správy a zároveň určuje rozsah majetkových práv k němu, školská právnická osoba je postavena na standardních majetkoprávních vztazích. Znamená to tedy, že může být vlastníkem majetku, nebo jí může být majetek poskytnut jako výpůjčka, případně jako nájem. Záleží na uzavření smlouvy. Smlouva je uzavírána mezi oběma stranami a školská právnická osoba pak plní jen ty povinnosti, které jí z ní vyplývají. U příspěvkových organizací určuje zřizovatel vše sám ve zřizovací listině. Třetí změnou je vymezení hlavní a doplňkové činnosti. Tady školský zákon jasně stanoví, že hlavní činností školské právnické osoby je pouze poskytování vzdělávání a školských služeb. A tato činnost musí být nezisková. Výslovně jsme také vymezili, kdo je statutárním orgánem, jaké má postavení a jaký má vztah ke zřizovateli. Je jasně uvedeno, že statutárním orgánem je ředitel školy a ten kaprů na poslední chvíli, ale všechny nás to i patřičně rozladilo. Špatným skladováním v supermarketu zřejmě došlo k tomu, že čerstvě naporcované a zmrazené půlky někde rozmrzly, znovu pak byly zamrazeny a prodány. My jsme je, nic netušíce, koupili. Zřejmě jsme nebyli jediní, kdo s nimi měl tyto problémy. Od té doby při koupi jakéhokoliv zmrazeného zboží pečlivě zkoumáme, zda třeba už někdy při špatném skladování nerozmrzlo. Protože to, co bylo jednou zamrazeno, poté rozmrzlo a je opětovně zamrazeno, je nejen podezřelé, ale obvykle již i nestravitelné. Na vánoční příhodu, která se stala před několika lety, jsem si vzpomněl v okamžiku, kdy jsem v začínajícím předvánočním shonu zaregistroval, že si poslanci zvýšili asi o 20 procent platy. Ty, které měli až do roku 2006 zmrazené. A že okamžitě, jako určitou úlitbu občanům, začali hovořit o tom, že si své platy opět rychle zmrazí. Vzpomněl jsem si na zápach, který se linul naším bytem, když jsme nechali před lety rozmrznout půlky kapra. A nejen vzpomněl. 3 rozhoduje ve všech záležitostech, které jsou mu svěřeny. Znamená to tedy, že jsme upřesnili, kde je kompetentní ředitel a kde zřizovatel. A jak je to s doplňkovou činností? Doplňková činnost musí sloužit pouze k lepšímu využití jak pracovníků, tak majetku. A v určitém časovém horizontu musí být zisková. Takto získaný zisk musí být použit pouze na hlavní činnost a nesmí být odveden mimo školskou právnickou osobu. U příspěvkových organizací může zřizovatel nařídit odvod finančních prostředků získaných z doplňkové činnosti zpět do svého rozpočtu. Dále je důležitá i problematika peněžních fondů. U školské právnické osoby došlo k zúžení počtu povinných peněžních fondů, není zde fond odměn, a proto ředitel školy může použít peníze získané doplňkovou činností na odměny zaměstnanců, aniž by musely procházet tímto fondem. Příspěvková organizace musí však počkat, až zřizovatel rozhodne o rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření do fondů. A co problematika FKSP? U školské právnické osoby je již zakomponována možnost sdružování fondů FKSP, což jde po novelizaci i u příspěvkové organizace, ale zde je pamatováno i na ty zaměstnance, kteří odešli do starobního důchodu od bývalých školských úřadů, tzn. ze škol bez právní subjektivity. Fond FKSP je určen i pro tyto bývalé zaměstnance. OLGA ŠEDIVÁ FOTO: ALENA TUČÍMOVÁ Při procházkách Prahou jsem na celém levém břehu Vltavy, protože právě tam sídlí nejen poslanecká sněmovna, ale i senát a předsednictvo vlády, cítil i zápach připomínající mi před lety rozmrazené kapry. A protože levý vltavský břeh je na západě Prahy a výrazná většina větrů přichází právě ze západu, nedělal jsem si iluze, že by se zápach z rozmrzlých platů nerozšířil do celého města a třeba i dál. Všichni bychom pak pocítili, že je asi něco shnilého v českém státu. PETR KABEŠ

4 4 ODPOVÍME NA KAŽDOU OTÁZKU kdy předat pracovní smlouvu zaměstnanci Kdy musí zaměstnavatel předat zaměstnanci jedno vyhotovení pracovní smlouvy? Je to den, který byl sjednán jako den nástupu do práce, nebo den, kdy zaměstnanec začne fakticky pracovat? Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně, byť zákoník práce pro nedodržení písemné formy nestanoví sankci neplatnosti. Výjimky z této povinnosti stanoví 32 odst. 1 zákoníku práce. Podle odst. 2 tohoto paragrafu je zaměstnavatel povinen jedno vyhotovení písemné pracovní smlouvy vydat zaměstnanci. Aby byl splněn požadavek písemné formy pracovní smlouvy, je nutné, aby pracovní smlouva byla podepsána oběma účastníky nejpozději v den, který byl sjednán jako den nástupu do práce. Povinnost předat jedno vyhotovení pracovní smlouvy zaměstnanci je možné splnit i později, protože zákoník práce nestanoví, že k předání musí dojít v den jejího podpisu, a ani nestanoví žádnou lhůtu. Zaměstnavatel ale musí v případě potřeby splnění této povinnosti prokázat a přílišným otálením nesmí zasahovat do práv a oprávněných zájmů zaměstnance ani jednat v rozporu s dobrými mravy (viz 7 odst. 2 zákoníku práce). Aby nevznikaly v tomto směru problémy, stanoví platný pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení v čl. 3 odst. 3: Pracovní smlouvu předá zaměstnavatel zaměstnanci nejpozději v den, který byl sjednán jako den nástupu do práce. V den nástupu do práce mu vydá platový výměr. lze prodloužit smlouvu více než dvakrát? Je možné v současné době (po novelizaci zákoníku práce) pracovní poměr na dobu určitou prodloužit nebo opakovaně sjednat více než dvakrát? Postup při uzavírání pracovních poměrů na dobu určitou upravuje 30 zákoníku práce, kde se v odst. 2 uvádí: (2) Pracovní poměr na dobu určitou mezi týmiž účastníky lze sjednat nebo dohodou účastníků prodlužovat celkem na dobu nejvýše dvou let ode dne vzniku tohoto pracovního poměru; to platí i pro každý další pracovní poměr na dobu určitou sjednaný v uvedené době mezi týmiž účastníky. Pokud od skončení předchozího pracovního poměru na dobu určitou uplynula doba delší než šest měsíců, k předchozímu pracovnímu poměru na dobu určitou mezi týmiž účastníky se nepřihlíží. Pro úplnost informace lze dodat, že následující odst. 3 taxativně vymezuje případy, kdy se na sjednání pracovního poměru na dobu určitou uvedená omezení nevztahují. Zákoník práce nijak neomezuje počet pracovních poměrů nebo počet prodloužení pracovního poměru, k jejich uzavření může dojít ve stanoveném období. Pracovní poměr na dobu určitou lze tedy (v rámci uvedeného časového limitu dvou let) prodloužit nebo opakovaně sjednat i více než dvakrát. k předčasnému skončení pracovního poměru Chtěla bych skončit pracovní poměr dohodou. Zaměstnavatel souhlasí, ale navrhuje zároveň, aby v dohodě byl uveden termín skončení pracovního poměru několik dní dříve, než je den sjednání dohody o skončení pracovního poměru. Čerpala jsem totiž pracovní volno a zaměstnavatel tvrdí, že to je v podstatě totéž, jako by pracovní poměr neexistoval. Skončení pracovního poměru dohodou upravuje 43 zákoníku práce. V ustanovení jeho odst. 1 je uvedeno: Dohodnou-li se zaměstnavatel a zaměstnanec na rozvázání pracovního poměru, končí pracovní poměr sjednaným dnem. Sjednaným dnem skončení pracovního poměru ve smyslu citovaného ustanovení zákoníku práce může být den podpisu dohody o rozvázání pracovního poměru nebo některý ze dnů následujících po uzavření dohody, nikoli ale den předcházející podpisu této dohody. Účinky dohody o rozvázání pracovního poměru, tj. skončení pracovního poměru, totiž mohou nastat nejdříve v den jejího uzavření, a nikoli zpětně. Má-li tedy pracovní poměr skončit určitým dnem, musí být dohoda o rozvázání pracovního poměru nejpozději toho dne také uzavřena. V obdobném případě zaujal toto stanovisko také Nejvyšší soud ve svém rozsudku ze dne 15. prosince 1998, sp. zn. 21 Cdo 29/98. mohu uzavří řít další smlouvu bez přest estávky? Jako starobní důchodce jsem zaměstnán a pracuji v termínovaném pracovním poměru. Mohu po ukončení pracovního poměru uzavřít další roční smlouvu, anebo je nutná nějaká přestávka a teprve po ní lze uzavřít další pracovní smlouvu? V ustanovení 30 zákoníku práce jsou zakotvena určitá omezení pro uzavírání pracovních smluv na dobu určitou. Uzavřít nebo prodlužovat pracovní smlouvu na dobu určitou je možné maximálně na dobu 2 let od vzniku pracovního poměru. Po vyčerpání této doby lze uzavřít novou smlouvu po minimálně šestiměsíční přestávce. Toto ustanovení se však nevztahuje na některé zvláštní případy, mezi něž patří právě uzavírání či prodlužování stávajícího pracovního poměru se starobním důchodcem (viz 30 odst. 3 písm. a) zákoníku práce). Dosavadní pracovní poměr důchodce, který je buď sjednaný, nebo změněný na dobu určitou nepřesahující jeden rok, lze prodloužit vždy jen o jeden rok. Tedy doba trvání tohoto prodloužení pracovního poměru nesmí přesáhnout jeden rok ode dne, kdy měl pracovní poměr skončit. Takto lze pracovní poměr opakovaně prodlužovat vždy po uplynutí sjednaného jednoho roku o další rok. Stejně tak mohou být místo prodlužování takové pracovní poměry na dobu určitou sjednávány opakovaně nanovo, a to i když na sebe bezprostředně navazují a není mezi nimi dodržena zmíněná šestiměsíční přestávka po každých dvou letech. VÍT BERKA Učitelka češtiny Ustaraná patří ve škole k uznávaným autoritám. Své hodiny dokáže obohatit o vlídnou atmosféru. Nikdo se nenudí. Dokonce ani nebaví. Všichni jí oddaně naslouchají a ještě si dělají poznámky. První uznání získala docela obyčejnou větou: Po hodinách tanečních nikdy nezkouším. Elegantně se usadí za katedru. Naučeně něco zapíše do třídnice. Zamyšleně se zadívá z okna ven. Venku je hříšně krásně. Napíšeme si proto test zamilovanosti. Třída maturantů nápadně ožívá. Většina radostně odloží sešity a čítanky stranou. V hlavě se jim rojí dychtivé, lehce erotické představy. Příjemná nervozita a nehraná zvědavost se vzájemně předbíhají. Učitelku Ustaranou dobře znají. Už dávno vědí, co mohou od ní očekávat. Test zamilovanosti První otázka. Vyjmenujte dramatická díla Jiráskova. Druhá. Charakterizujte následující básnické figury. Třetí otázka To je přece podraz! suše procedí Robert z třetí lavice. Co se jí stalo? Jakýpak test zamilovanosti? Obyčejná písemka, nesměle, ale naštvaně se přidávají další. Když premiantka Matoušková otráveně sesbírá poslední archy s písemkami, mlčky je odevzdá učitelce Ustarané. Ta se labužnicky usadí. Očima laskavě pohladí žákovské výtvory. Každý test musí mít své závěrečné vyhodnocení, povídá si spíše sama pro sebe. To bych rád věděl, jak přišla na ten svůj test zamilovanosti? naštvaně sykne Petr a raději sklopí zrak pod lavici. Jen mějte chvilku strpení, výsledky se, vážení, blíží, klidně oznamuje pracovitá češtinářka. Ještě malý okamžik a můžeme konečně hodnotit, obřadně se postaví před třídu. Věrka dostala čtyřku. Ano, je velmi zamilovaná a Jirásek jí nic moc neříká. Roman získal slušnou dvojku. Ještě nenašel dost odvahy pořádně se zamilovat. Zatím se učí. Zato Jarka je zamilovaná až po uši. Čistá pětka. Totéž se přihodilo Jirkovi. Jen Standa trvale odolává erotickým nástrahám. Opět jednička! Pokud nespáchá nepředvídaný citový veletoč, výborně odmaturuje nejen z češtiny. ROMAN KANTOR ŠKOLSKÉ ODBORY CHRÁNÍ JISTOTY ZAMĚSTNANCŮ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ Členové Českomoravského odborového svazu pracovníků školství mají právo na bezplatnou právní poradnu. Své dotazy k pracovněprávní problematice můžete zasílat na adresu: Právní oddělení ČMOS pracovníků školství W. Churchilla 2, PRAHA 3

5 5 PROGRAM ČESKOMORAVSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU PRACOVNÍKŮ ŠKOLSTVÍ NA ROK Nadále usilovat o zlepšení pracovních a platových podmínek zaměstnanců regionálního školství. K dosažení tohoto cíle bude ČMOS PŠ v roce 2005: Při jednáních o státním rozpočtu na rok 2006 usilovat o růst výdajů státního rozpočtu a dalších veřejných výdajů tak, aby celkový podíl veřejných výdajů na školství činil na konci volebního období stávající vlády nejméně 6 procent HDP. Na podporu tohoto požadavku uspořádat kampaň na centrální i regionální úrovni. Při jednáních o státním rozpočtu na rok 2006 prosazovat růst platů pracovníků školství v tarifní a nárokové části tak, aby bylo dosaženo srovnatelnosti s průměrnými mzdami zaměstnanců v České republice podle dosaženého stupně vzdělání nebo tarifních tříd, a to u pedagogů i nepedagogů. Důsledně trvat na plnění vládního prohlášení v oblasti školství. Nepřipustit pokles výdělku ve srovnání se současným stavem v jakékoliv kategorii školských zaměstnanců. Podílet se na přípravě Pracovního řádu pro zaměstnance škol a školských zařízení. Prosazovat, aby další vzdělávání bylo zajištěno v plné výši z veřejných rozpočtů. Ve spolupráci s MŠMT ČR a MPSV vypracovat sociální program pro zaměstnance škol a školských zařízení, kteří budou v rámci vládou schválené dvouprocentní úspory pracovníků propouštěni. Vzhledem k narůstající agresivitě žáků usilovat v rámci speciální právní úpravy o vytvoření právní ochrany pracovníků školství. Prosadit zajištění stávající úrovně a způsob realizace závodního stravování pracovníků regionálního školství. 2. Usilovat o upevnění klíčové pozice orgánů odborového svazu v sociálním dialogu ve školství nejen na centrální úrovni, ale i na regionální. K prosazení tohoto cíle bude ČMOS PŠ v roce 2005 zejména: Nadále zajišťovat a podporovat výměnu zkušeností s realizací sociálního dialogu na regionální úrovni. V rámci sociálního dialogu v roce 2005 zorganizovat společné jednání náměstků hejtmanů pro školství a předsedů KROS. Nadále upevňovat klíčové pozice regionálních struktur ČMOS PŠ při jednáních o změnách v rejstříku škol a školských zařízení na úrovni krajů, které by měly dopad do zaměstnanosti a způsobovaly nežádoucí regionální odchylky v platovém vývoji. V rámci zajištění rovného přístupu ke vzdělávání, udržení všeobecně dostupné sítě veřejných škol trvat na tom, aby náklady na financování přímých výdajů zajišťoval stát prostřednictvím státního rozpočtu. Více prosazovat důsledné zajištění BOZP svazovou inspekcí BOZP a její využití k propagaci činnosti odborového svazu, a to jak na centrální, tak i regionální úrovni. Do programu ČMKOS na další období prosazovat, aby byla zdůrazněna problematika školství v činnosti a struktuře konfederace. Podílet se ve spolupráci s ČMKOS, zejména pak s Asociací důchodců odborářů, na připomínkování důchodové reformy a valorizace důchodů. V rámci ČMKOS nadále spolupracovat s Asociací důchodců odborářů, Výborem pro rovnost příležitostí žen a mužů, MAUZ. Obnovit spolupráci s Radou mladých ČMKOS. 3. Stabilizovat členskou základnu odborového svazu na takovém počtu, aby byl nadále reprezentativní organizací. K dosažení tohoto cíle bude ČMOS PŠ v roce 2005 zejména: Prosazovat ve spolupráci s ČMKOS novelu vyhlášky č. 114/2002 Sb., o FKSP, v oblasti finančního příspěvku na činnost základních organizací odborového svazu. Ve spolupráci s ČMKOS prosadit v zákoníku práce, aby byla zaměstnavatelům stanovena povinnost převádět odborové organizaci, která u nich působí, finanční prostředky alespoň ve stanovené výši. Organizovat kampaň zaměřenou na stabilizaci a získávání nových členů odborového svazu, zvláště pak mezi mladými zaměstnanci školství. Uplatňovat nové formy propagace a informovanosti o cílech a činnosti odborového svazu a jejich naplňování, a to uvnitř i vně organizace. Pořádat besedy se členy svazu i s těmi, kteří odborově organizovaní nejsou. Prohlubovat vzájemnou informovanost na všech úrovních odborového svazu. Cíleně informovat veřejnost, zejména rodiče, o cílech činnosti odborového svazu. Zahájit diskusi o cílech a směřování ČMOS PŠ v dalších letech. K tomuto účelu využít zejména webových stránek a Týdeníku Školství. Organizovat vzdělávání vlastních funkcionářů organizačních jednotek odborového svazu v těch oblastech, které mohou zvýšit jejich schopnosti účinně obhajovat zájmy členů. Nadále spolupracovat v rámci Smlouvy se Zdravotní pojišťovnou MV na programech a projektech zvýhodňujících členy ČMOS PŠ. Podporovat aktivity EXOD. Vytvářet podmínky pro další zvýhodnění členů odborového svazu oproti nečlenům. Podporovat rozvoj různých forem péče o seniory, a to zejména na regionální a místní úrovni. 4. Zaměřit aktivity ČMOS PŠ na proces integrace České republiky do struktur Evropské unie. K dosažení tohoto cíle bude ČMOS PŠ v roce 2005 zejména: zapojovat se do programů EU a využívat při rozvoji vzdělávání fondy EU; nadále prohlubovat nadstandardní vztahy i na regionální úrovni s partnerským slovenským odborovým svazem pracovníků ve školství.

6 6 Bývá dobrým zvykem, že výročí významných událostí se patřičně připomínají. Není rozhodující, zda přitom převládají jásavé fanfáry, či spíše slzy dojetí. Jde především o to, abychom si uvědomili nejen běh a pomíjivost času, ale abychom se ve svém životním úprku alespoň krátce zastavili a zamysleli. Připomínka tzv. kulatých výročí bývá obvykle důstojnější. A jestliže výročí připomíná událost starší, než je kulatých 100 let, pak je i náležitě slavnostnější. Dokládají to Kulaté výročí početná výročí, při nichž si školy připomínají nejen dobu svého vzniku, ale i datum otevření nové budovy, či výročí spojená s životními daty významných učitelů, případně těch, po nichž se dnes škola jmenuje. Některá výročí ale zasahují celé školství. V předloňském roce jsme si připomněli 50. výročí nechvalně známého, výrazně prosovětského školského zákona, který zlikvidoval historickou kontinuitu našeho školství. V loňském jsme vzpomenuli 230. výročí vydání Všeobecného školního řádu, jehož podepsáním otevřela Marie Terezie cestu k obecnému vzdělání pro všechny a stanovila základní legislativní dokument uceleného školského systému. V roce letošním si můžeme připomenout výročí ministerstva školství. Jako úřad bylo sice založeno v roce 1848, ale již o sedm let později tedy před kulatými 150 lety bylo jako nadbytečné zrušeno a veškeré jeho kompetence přešly na ministerstvo vnitra. K obnovení ministerstva došlo až v roce Školy ovšem po celou dobu oněch 12 let nejen existovaly, ale i vzdělávaly. FRANTIŠEK MORKES Problematika stravování je v současné době velmi aktuál ní, proto se jí věnujeme i na straně 10 v tomto čísle. Najdete zde vyjádření ministrestva školství i Českomoravského odborového svazu pracovníků školství. Věříme, že do oficiálního vydání vyhlášky ministerstva financí vám tato stanoviska pomohou. REDAKCE Přestávka na jídlo a oddech se nezapočítává do pracovní doby. Je možné, aby se zaměstnanec rozhodl, že přestávku čerpat nebude (místo ní bude dále konat práci), a o dobu přestávky si tak zkrátí pracovní dobu? Jeho čistá pracovní doba by zůstala zachována a zaměstnavateli by nevznikla žádná újma. Právní úpravu poskytování přestávek v práci obsahuje 89 zákoníku práce, kde je v odst. 1 stanoveno: (1) Zaměstnavatel je povinen poskytnout zaměstnanci nejdéle po šesti hodinách nepřetržité práce přestávku v práci na jídlo a oddech v trvání nejméně 30 minut; mladistvým musí být tato přestávka poskytnuta nejdéle po čtyřech a půl hodinách nepřetržité práce. Jde-li o práce, které nemohou být přerušeny, musí být zaměstnanci i bez přerušení provozu nebo práce zajištěna přiměřená doba pro oddech a jídlo; mladistvým musí vždy být poskytnuta přestávka na jídlo a oddech podle věty první. Dále platí, že přestávky na jídlo a oddech se nezapočítávají do pracovní doby a že se neposkytují na začátku a konci pracovní doby. Přestože se přestávka na jídlo a oddech nezapočítává do pracovní Jsme příspěvkovou organizací. Je možné, abychom jako zaměstnavatel poskytovali vyšší stravné při pracovních cestách, než jaké stanoví zákon o cestovních náhradách? Můžeme poskytovat stravné v případě, když délka pracovní cesty nepřesahuje 5 hodin? Zaměstnavatel, který je příspěvkovou organizací, nemůže poskytovat zaměstnancům vyšší stravné, než jaké stanoví zákon č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění pozdějších předpisů. Vyplývá to jednoznačně z ustanovení 9 tohoto zákona. Odpověď na druhou otázku vyplývá z ustanovení 5 odst. 3 zmíněného zákona, kde se stanoví: Znemožní-li zaměstnavatel vysláním na pracovní cestu, která trvá méně než 5 hodin, zaměstnanci stravovat se obvyklým způsobem, může mu poskytnout stravné až do výše 58 Kč. Stravné podle tohoto ustanovení je fakultativním plněním, poskytovaným zaměstnanci na základě rozhodnutí ZAMĚSTNANEC NECHCE ČERPAT PŘESTÁVKU NA JÍDLO VYŠŠÍ STRAVNÉ? MUSÍME SMLOUVU UZAVÍRAT VŽDY PÍSEMNĚ? Je nutno vždy vyhotovit pracovní smlouvu písemně? Někdy uzavíráme se zaměstnanci jen krátkodobý pracovní poměr a tam údajně povinnost písemné formy pracovní smlouvy není. Odpověď na uvedenou otázku obsahuje 32 zákoníku práce, kde se v odst. 1 stanoví: (1) Zaměstnavatel je povinen uzavřít pracovní smlouvu písemně. Jde-li však o sjednání pracovního poměru na dobu kratší než jeden měsíc, je povinen tak učinit, jen jestliže o to zaměstnanec požádá nebo jde-li o zaměstnance, který byl rozhodnutím soudu zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo jehož způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena. Zaměstnavatel je tedy povinen uzavřít pracovní smlouvu písemně a jedno vyhotovení tohoto písemného dokumentu předat zaměstnanci. Povinnost písemné formy je stanovena proto, aby se předešlo zbytečným sporům o obsah uzavřené smlouvy. Na druhou stranu však s nedostatkem písemné formy není spojena neplatnost pracovní smlouvy (viz 242 zákoníku práce). Zaměstnavatel by v takovém případě mohl doby, musí ji zaměstnanec čerpat. To znamená, že nemůže sám rozhodnout, že přestávku čerpat nebude, a v důsledku toho bude opouštět pracoviště o 30 minut dříve než zaměstnanci, kteří přestávku čerpat budou. Tento postup není možný, neboť tím by se fakticky čerpání přestávky posunovalo na konec pracovní doby, což 89 odst. 4 zákoníku práce zakazuje. Ustanovení 89 zákoníku ukládá zaměstnavateli povinnost přestávku zaměstnanci poskytnout a zaměstnanec musí tento pokyn zaměstnavatele splnit (stejně jako každý jiný pokyn, který je v souladu s právními předpisy). VÍT BERKA FOTO: ZLATA ŠŤÁSTKOVÁ zaměstnavatele. Zaměstnavatel tedy nemá povinnost toto plnění zaměstnancům poskytovat. V případě, že se pro jeho poskytnutí rozhodne, může ho určit maximálně do výše uvedené částky (58 Kč). VÍT BERKA být postižen za porušení pracovněprávních předpisů. Povinnost uzavřít pracovní smlouvu písemně neplatí, jen pokud jde o sjednání pracovního poměru na dobu kratší než jeden měsíc. Ovšem i v těchto případech je zaměstnavatel povinen uzavřít pracovní smlouvu písemně, jestliže o to zaměstnanec požádá nebo jde-li o zaměstnance, který byl rozhodnutím soudu zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo jehož způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena. VÍT BERKA

7 zkušenosti nápady inspirace projekty záměry lekce příklady NA PRVNÍM MÍSTĚ POTŘEBY DÍTĚTE Rozhovor s ředitelkou Fakultní mateřské školy Sluníčko pod střechou Mgr. Helenou Zdrubeckou Modrý medvídek je maskotem, který provází děti celým projektem, s nímž mateřská škola začala v roce V prvním roce se zaměřila na jednotlivá roční období pod názvem Jaro, léto, podzim, zima s medvídkem. Další rok měla téma Cesty pěšky, v autě i na kole s medvídkem, loni probíhala Medvídkova zvědavá krabička a v letošním školním roce jde o projekt Medvídci staví domeček. Jaro, léto, podzim, zima s medvídkem Projekt je zaměřen na poznávání jednotlivých ročních období. Máme k dispozici 24 obrázků charakterizujících čtyři roční období. Medvídek létá v balonu po světě, potkává své kamarády a spolu poznávají spoustu nových věcí. Jejich dobrodružství jsou motivována námětovými hrami, které se vztahují k danému ročnímu období. Balon glóbus poletuje a poznává krajinu a přírodu. Dozvídáme se třeba, jak se zjevují hromy, kdy vzniká vítr, jak se musíme chránit před vlivy počasí. Děti rozpoznávají znaky období, změny v přírodě, vybírají si vhodné oblečení a sporty. Potkávají cestou mnoho zvířátek, učí se je poznávat podle zvuků a zjišťují jejich užitek pro lidi. V létě děti vytvářely společně s rodiči herbář s obrázky kytiček. V podzimní fázi potkává medvídek PROJEKT MODRÝ MEDVÍDEK VE FAKULTNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLE SLUNÍČKO POD STŘECHOU na své pouti kamaráda dráčka, s nímž pozoruje měnící se přírodu, barvení listů, lidi na houbách, vítr a déšť. V dalších hrách děti získávají barevné pentličky pro dráčka, který o ně při velkém větru přišel. Cesty pěšky, v autě i na kole s medvídkem Tento projekt je zaměřen na dopravní tematiku a budování odpovědnosti dítěte za vlastní bezpečnost. Materiál poskytuje příležitost ke hrám a činnostem, při nichž děti získávají znalosti dané problematiky. Základem je stolní hra s deseti doprovodnými náměty. Všechny materiály vedou děti k uplatnění vlastních představ, zkušeností a zážitků, podporují samostatnou myšlenkovou činnost, rozvoj řeči a motorických dovedností. Zejména však upevňují v dětech zodpovědnost za své chování v dopravních situacích. Medvídkova zvědavá krabička Téma Zvědavá krabička je zaměřeno na poznávání života v různých zemích a kulturách, na vzájemnou spolupráci a toleranci. Opět jde o soubor námětů k činnostem. Ve vlastnoručně konstruovaném herním plánu se děti přirozeným způsobem přibližují správným řešením. Jednoduchý děj sleduje rozmanité přírodní, kulturní a společenské prostředí s mnoha detailně zobrazenými situacemi. Děti si obrázky pečlivě prohlížejí, hledají na nich, co znají a co je pro ně nové, srovnávají a ptají se. Důležité není množství nových informací, ale příležitost navodit atmosféru, probudit v dětech zvídavost a zájem, které přispějí k povědomosti o pestrosti a rozmanitosti světa. Součástí projektu jsou oblékací figurky představující děti z různých částí světa. Nejprve si je děti prohlížejí a seznamují se s nimi. Všímají si rozdílné barvy pleti, vlasů, očí, vztahů mezi typem podnebí a oblečením. Každé dítě má soubor figurek, které si může pojmenovat a obléci po svém. Medvídci staví domeček Letošní téma bylo vybráno na základě návrhů a doporučení z předchozího projektu. Je kladen důraz na rodinu, rodinnou atmosféru, harmonii a pozitivní mezilidské vztahy. Metodika obsahuje stavebnici, desky a 25 sad pro děti. Celý koncept a všechny materiály byly jako vždy vytvořeny pod odborným 7 Mateřská škola Sluníčko pod střechou je známá tím, že nabízí dětem víc než ostatní školky. Několik let se zabývá speciálními projekty. Na co jsou zaměřené? Změny ve společnosti přinesly po revoluci některé negativní jevy. Přemýšleli jsme, jak zařídit, aby děti v naší školce byly méně agresivní. Ve spolupráci s pedagogickou poradnou jsme proto už v roce 1997 začali s projektem na rozvoj sociálních dovedností dětí Učím se být kamarád. Cílem je výchova dítěte v člověka, pro kterého jsou vztahy mezi lidmi jednou z hlavních hodnot. Konkrétně to znamená učit děti, které jsou málo odvážné, prosadit se, a naopak děti příliš dominantní učit respektu k ostatním. Program je doplňující aktivitou a nepřináší něco, co by v činnosti mateřské školy chybělo, jiná je forma předávání poznatků. Každoročně pokračujeme v různých inovacích podle toho, jaké konkrétní záležitosti řešíme. Předloni jsme na tento projekt dokonce získali grant. Jaké další projekty prosazujete? Asi před třemi lety jsme měli ve školce velké množství dětí cizinců, třeba i čínské děti. Z toho vyplynula potřeba připravit je dobře na školu. Projekt, který se tím zabýval, se jmenoval Chci se domluvit v zemi, kde žiji. Podle složení třídy a individuálních potřeb dětí se projekty na daný rok konkrétně upřesňují. Velice nám záleží na tom, aby se ke každému dítěti přistupovalo individuálně, maximálně proto vycházíme vstříc jeho potřebám. Pro předškolní děti, které dostaly odklad školní docházky, jsme letos začali s projektem ve spolupráci s psycholožkou PhDr. Zdeňkou Michalovou. Jde o cvičení pro posílení zrakové a sluchové paměti, koncentrace pozornosti a rozvoj percepčně kognitivních funkcí. Cvičí se každý den s dětmi jednotlivě deset až dvacet minut po dobu deseti týdnů. Tímto způsobem by s dítětem mohla samozřejmě pracovat i maminka, ale jen málokterá má na to čas a výdrž denně program dodržovat. Pro malé děti máme projekt na učení sebeobsluhy, který vychází z celostního přístupu. Vypadá to možná trochu jednoduše, ale chceme dosáhnout skutečného upevnění základních hygienických návyků, jako je mytí rukou, péče o pleť aj. A čím se můžete pochlubit letos? Nejnověji se zabýváme projektem Medvídci staví domeček. Projekt s medvídkem běží už třetím rokem, vždy na jiné téma, pod odborným dohledem Pedagogické fakulty UK. Je přitom důležité, aby si paní učitelka z projektu dokázala vybrat a použít to, co se děti potřebují naučit. Výborné je, že dostáváme dost pomůcek a daří se nám do projektu zapojovat i maminky. Letos například pomáhají dětem šít medvídky. Povedlo se nám tak vtáhnout rodiče do spolupráce s mateřskou školou a na to jsme zvlášť pyšní. vedením Pedagogické fakulty UK. Výtvarně byl projekt zpracován loutkářkou Evou Houdkovou. Základním herním prvkem je stavebnice, z níž děti postaví dům pro medvídka, jeho rodinu a příbuzné. Stavba domu je společná práce, do které se zapojí všechny děti. Musejí se proto dohodnout a společně rozhodovat, jak domeček co nejlépe postavit. Druhou částí projektu je výroba loutek. Každé dítě si vyrobí ve spolupráci s rodiči svého medvídka v podobě loutky. Medvídci pak budou v postaveném domečku bydlet nebo při jeho stavbě pomáhat. Děti si tak připomenou řemesla, bez kterých by se stavba domu neobešla. Letošní projekt je náročnější než ostatní, děti se neobejdou bez pomoci dospělých. Skutečnou spolupráci můžeme očekávat od nejstarších dětí, ale na pomocných pracích se mohou podílet i děti mladší. Pro rodiče je čas věnovaný dětem tou nejlepší investicí, která se jim vrátí v podobě radosti a potěšení ze společně stráveného času. Stránku připravila ZLATA ŠŤÁSTKOVÁ Pokud vás projekty Fakultní mateřské školy Sluníčko pod střechou zaujaly, nechte se jimi při své práci inspirovat. O své zkušenosti se s vámi učitelky a ředitelka této školy rády podělí. Kontakt: FMŠ Mohylová 1964/4, Praha 5

8 8 ZNÁTE JE? Víme, že nejsme jediní, kteří řeší důsledky novely zákona o DPH platné od 1. května 2004, nicméně se ozýváme za řadu kolegyň a kolegů pracujících ve školství. Jsme příspěvková organizace zřízená krajem, která roky v rámci doplňkové činnosti organizuje například rekvalifikační kurzy, ubytování, stravování atd. dle živnostenských listů (zkrátka je aktivní). Zaměstnáváme tak další pracovníky, kteří by nejpravděpodobněji byli evidováni na úřadech práce a pobírali by státní podporu v nezaměstnanosti. Mnohdy nám finanční prostředky takto získané pomáhají zvýšit úroveň nejen poskytovaných služeb, ale vůbec úroveň výchovné a vzdělávací práce. Příjmy takto získané však vcházejí do obratu sledovaného z hlediska plátců DPH. Některé střední školy se plátci DPH již staly, ostatní školská zařízení se postupným načítáním obratů za 12 po sobě jdoucích měsíců stanou plátci DPH v brzké době, stejně jako my. Je pravděpodobné, protože doplňková činnost musí být zisková (jinak nemá smysl ji provozovat), že DPH na výstupu bude převyšovat DPH na vstupu (tak jsou i stavěny koeficienty v DPH) a řada takto fungujících škol bude DPH odvádět příslušnému finančnímu úřadu. Další negativní dopad zákona o DPH vidíme ve zvýšené náročnosti zpracování všech dokladů (účetních i daňových) a ve zvýšení nákladovosti (účetní software s DPH, daň poradce, nová razítka Nemusí to být jen otázka hledání pracovního místa. Důvodem pro práci v zahraničí může být snaha zdokonalit si jazykové znalosti v oboru, získat nové zkušenosti, poznat, jak se to dělá jinde. Bez dostatečných informací o podmínkách zaměstnání by to však bylo složité. Vše potřebné lze najít na internetu, ale ne každý ho má na dosah ruky. Někdo také raději listuje doma v příručce, dělá si v ní poznámky, případně si ji vezme s sebou na cestu. Rozhodnete-li se například pro Švédsko, při návštěvě tamního finančního úřadu budete potřebovat pas, povolení k pobytu a následně vám bude přiděleno osobní číslo. Obdržíte daňovou kartu s určením správné výše daně odvozené z vašeho příjmu. Vyřídíte si povolení k pobytu, sociální zabezpečení; měli byste si vědět rady v případě nezaměstnanosti nebo jak jsou uznávány pracovní kvalifikace, jak si najít zaměstnání. Takové informace shromažďuje PRŮ- VODCE ZAMĚSTNÁVÁNÍM OB- ČANŮ ČR V EVROPSKÉ UNII, který přehledně poskytuje podrobzajímavosti z dějin školství u nás ZDŮVODNĚNÍ Když 30. června 1891 hovořil T. G. Masaryk v říšské radě ve Vídni o potřebě druhé české univerzity, uváděl, že 44 českým gymnáziím by odpovídaly 2 univerzity, obzvláště když studenti 65 německých gymnázií mohou jít na 5 německých univerzit a 23 polským gymnáziím odpovídají také dvě polské univerzity. ZÁKAZ Ministerský zákaz oslav 300. výročí narození J. A. Komenského v roce 1892 byl oficiálně zdůvodňován tím, ný souhrn možností, podmínek a předpokladů zaměstnávání našich občanů v jednotlivých zemích Evropského hospodářského prostoru, Evropské unie a ve Švýcarsku. Nechybí nejdůležitější adresy s telefonními čísly a em. Takto podrobně je zpracována každá z 25 zemí, sdružených v EU/EHP, takže se snadno zorientujete ve specifických požadavcích jednotlivých států a vytvoříte si přehled o životních a pracovních podmínkách dané země. Autoři (převážně odborníci z MPSV) uvádějí nejprve dvanáct zemí s volným pohybem pracovníků, následuje patnáct, které na přechodné období nastavily určité limity. Užitečnou publikaci můžete obdržet na CD-ROM (cena 280 Kč) a dále vám bude automaticky poskytována aktualizovaná verze, nebo do vyprodání zásob v tištěné podobě (cena 180 Kč). Můžete si ji objednat na nebo přímo z vydavatelství BMSS-Start, Vinohradská 190, Praha. ŠKOLY PLÁTCI DPH? že by oslavy mohly ohrozit veřejný pořádek. Šlo o jeden z aktů protičeských opatření, která se v té době z úřední moci realizovala. Reakcí na zákaz byl i protestní studentský průvod od Jungmannova pomníku k pomníku padlých studentů Na Slovanech. Na Karlově náměstí průvod policie rozehnala. POŽADAVEK T. G. Masaryk požadoval, aby vysokoškolský student se nejen dobře vzdělával ve svém oboru, ale získával i obecný přehled. A k tomu Dům dětí je i pro babičky I když jsme Dům dětí a mládeže, naší velkou radostí jsou naše babičky členky Dámského klubu v Šumné, který se v zařízení schází pravidelně každé pondělní dopoledne již po několik let. Třeba jen tak na kus řeči, popovídání a výměnu zkušeností o vaření a pečení, o pletení a háčkování (ruční práce mají babičky mnohdy s sebou), o zahrádce Společně se také zúčastňují Běhu Terryho Foxe, přispívají na konto Adventních koncertů ČT, rády se setkávají s dětmi, jezdí na výlety. Jejich velkou radostí a chloubou je každoročně vydávaná kuchařka Dámského klubu s řadou skvělých, ověřených, mnohokrát vyzkoušených receptů. Na svém kontě mají celkem pět dílů, po jejichž výtiscích se v Šumné i v širokém okolí přímo zaprášilo a většinou bylo třeba dalšího dotisku. Kuchařky a hlavně jejich obsah zaujal i populární herečku Jiřinu Bohdalovou, která se v minulých dnech s členkami Dámského klubu nejen sešla na přátelské besedě, ale zároveň pro pořad České televize Jak na to... natáčela přípravu některých jídel podle jejich receptů. DDM Šumná měl být jazykově vybaven. Měl znát vedle němčiny i angličtinu a nejméně jednu slovanskou řeč. Současně zdůrazňoval, že má znát minulost svého národa, aby mohl pracovat v souvislosti s ní pro budoucnost. PRAVDA PRAVDOUCÍ Národ nevzdělaný, kdyby se celý zakrvácel samými revolucemi, nedocílí přece svobody a práva, nýbrž bude vždy zase brzy ošizen a do libovlády nazpět vhozen. Národ mravně zkažený, byť by i vzdělán byl, přece zase svou pokažeností a řada dalších výdajů navíc) příspěvkové organizace. Podstata věci ovšem spočívá v tom, že těmito činnostmi pomáháme hlavně státu (snižujeme nezaměstnanost, finančně atd.) a tentýž stát školství zatěžuje problematikou DPH. Přitom podle našeho názoru by nám měl především stát vycházet vstříc a snažit se o co nejkvalitnější výchovu a vzdělávání žáků. Proto jde o zvážení, zda je nutné, aby se zákon o DPH vztahoval i na státní školská zařízení a zda by neměla být tato zařízení od plátcovství DPH osvobozena. Je třeba usilovat o novelizaci zákona o DPH, která bude pro školství prospěšná. Nebo je lepší v tomto státě nic navíc nedělat nebo dodržovat nesmyslnost zákona? Ekonomický efekt z našeho hlediska není totiž žádný. MARIE KNOTKOVÁ JINDŘIŠKA ŘIHÁKOVÁ, Uherský Brod plete vždy sám na sebe metlu absolutie. Karel Havlíček Borovský OCENĚNÍ Absolvent Univerzity Karlovy, který po celou dobu studia až k doktorské promoci studoval s vyznamenáním, měl právo na zvláštní, slavnostní a jednotlivou promoci. Byla to promoce sub auspiciis, tedy pod záštitou (císaře). Císař obvykle posílal oslavenci jako osobní ocenění zlaté hodinky. Poslední taková promoce se konala v roce (Tuto rubriku připravujeme ve spolupráci s Pedagogickým muzeem J. A. Komenského v Praze)

9 Začněme pohledem na data týkající se naplněnosti škol, a to ve srovnání mezi vybranými školními roky. Jde o vývoj v počtu žáků, učitelů, tříd a dětí. Uvedené údaje představují výchozí data pro konstrukci výše uvedených ukazatelů. Celorepublikový pokles počtu dětí významně poznamenal i Plzeňský kraj. Počet dětí v mateřských a základních školách klesá, na gymná ziích mírně vzrostl, kdy počet žáků stoupl ve srovnání let 1997/98 a 2003/04 o537 žáků. Počet škol, tříd, dětí a učitelů v mateřských školách, na základních školách a na gymnáziích Plzeňský kraj 1989/90* 1995/96** 2000/ /04 Mateřské školy Školy Třídy Děti Učitelky (fyzické osoby) Učitelky (přepočtené osoby) , ,1 Základní školy Školy Třídy Žáci Učitelé (fyzické osoby) Učitelé , , ,1 (přepočtené osoby) Gymnázia Školy Třídy (denní studium) Žáci (denní studium) Učitelé (fyzické osoby) Učitelé (přepočtené osoby). 438,3 468,4 497,7 Podmínky výuky Plzeňský kraj Obdobně jako v předchozích číslech, i dnes se budeme věnovat výsledkům čtyř ukazatelů, které ovlivňují podmínky, jaké mají učitelé pro výuku. Dnešní část našeho seriálu je věnována Plzeňskému kraji. Vybrané čtyři ukazatele jsou stejné jako v předchozích číslech: počet žáků na úvazek pedagogického pracovníka, počet žáků na třídu, počet učitelů přepočtené úvazky na třídu a počet žáků na školu. I dnes se výsledky ukazatelů budeme zabývat v souvislosti se třemi typy škol s mateřskými školami, se základními školami a s gymnázii. Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty ukazatelů pro školní rok 2003/04. Počet žáků na úvazek pedagogického pracovníka První ukazatel představuje matematické vyjádření personální náročnosti výuky z hlediska potřebného počtu učitelů, a to vztaženo k tzv. přepočtených počtům pedagogických pracovníků. Údaje za Plzeňský kraj víceméně odpovídají celorepublikovému průměru, kdy v mateřských školách připadá na jednu učitelku 12,1 dítěte, přičemž celorepublikový průměr je 12,6 dítěte na jednu učitelku. V základních školách jde o 16,2 žáka na přepočtený úvazek pedagogického pracovníka, v celorepublikovém průměru pak o 16 žáků. Na gymnáziích připadá na jeden učitelský úvazek 13,1 žáka (v celorepublikovém průměru jde o 13 žáků). Počet žáků na třídu Ukazatel se zabývá naplněností tříd na školách a současně také vyjadřuje, jaké možnosti má vyučující pro samostatnou práci s dětmi a rozvíjení individuálních schopností dítěte. Obdobně jako u údajů za celou republiku či za Prahu a Středočeský kraj či Jihočeský kraj, také v Plzeňském kraji mají nejpočetnější třídy gymnázia, Jde o 28,7 žáka na třídu (v rámci ČR jde o 27,8 žáka na třídu). Počet žáků v základních školách a dětí v mateřských školách je takřka stejný, a to 22,0 žáka na třídu v základní škole (v rámci celé republiky jde o 21,3 žáka na třídu) a 22,2 dítěte na učitelku (v celé ČR jde o 22,9 dítěte na třídu). Počet učitelů na třídu Třetí ukazatel vypovídá o rozvržení struktury výuky na školách, přičemž se do něj promítá například dělení hodin či rozdělení žáků do několika samostatných výukových skupin. Hodnoty tohoto 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 počet dětí na učitelku počet dětí na třídu počet žáků na školu 9 ukazatele se velmi blíží celorepublikovým údajům. Obdobně jako u celé ČR, také zde ukazatel dosáhl nejnižších hodnot v základních školách, kde na jednu třídu připadá 1,4 učitele (v celé ČR to je 1,3). V mateřským školám připadá 1,8 učitelky na jednu třídu (v celorepublikových hodnotách jde taktéž o 1,8 učitelky na jednu třídu). Konečně nejvíce učitelů na jednu třídu vykazují gymnázia, kde na jednu třídu připadá 2,2 učitele (v rámci celé ČR to je 2,1 učitele na třídu). Za zajímavé můžeme považovat, že údaje za Plzeňský kraj jsou u tohoto ukazatele shodné s údaji za Jihočeský kraj. Počet žáků na školu Poslední ukazatel se zabývá průměrnou velikostí škol a odráží v sobě jak rozsah spádové oblasti školy a vytíženost škol, tak do určité míry i oblíbenost školy rodiči. Z údajů je zřejmé, že zatímco v mateřských a základních školách je Plzeňský kraj mírně podprůměrný, tedy má méně žáků na školu, než je celorepublikový průměr, u gymnázií je počet žáků na školu vyšší, než je celorepublikový průměr. Na úrovni mateřských škol dosáhl ukazatel v průměru hodnoty 49,7 dítěte na školu, přičemž v celé ČR to je 57,9 dítěte na školu. U základních škol jde o 240,9 žáka na školu (v celé ČR jde 247,1 žáka na školu). Naopak u gymnázií jde o 469,6 žáka na školu. Průměr za republiku je u tohoto ukazatele 413 žáků na školu. 1996/ / /04 ÚSTAV PRO INFORMACE VE VZDĚLÁVÁNÍ Senovážné náměstí 26, Praha 1 telefon Základní školy Počet žáků na učitele, počet žáků na třídu a počet žáků na školu 250,0 248,0 246,0 244,0 242,0 240,0 238,0 236,0 počet dětí na učitelku, počet dětí na třídu Mateřské školy Počet dětí na učitelku, počet dětí na třídu a počet dětí na školu 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 počet dětí na učitelku počet dětí na třídu počet žáků na školu 1995/ / /04 50,0 49,5 49,0 48,5 48,0 47,5 47,0 46,5 46,0 počet žáků na školu početžáků na učitele, počet žákůna třídu Gymnázia Počet žáků na učitele, počet žáků na třídu a počet žáků na školu 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 počet dětí na učitelku počet dětí na třídu počet žáků na školu 1997/ / /04 480,0 470,0 460,0 450,0 440,0 430,0 420,0 410,0 počet žáků na školu

10 10 STRAVOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ PODLE NOVÉHO ŠKOLSKÉHO ZÁKONA AStravování zaměstnanců škol a školských zařízení je s účinností od 1. ledna 2005 na rozdíl od stávající právní úpravy (vyhláška č. 48/1993 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů) postaveno na jiném právním základě. Je upraveno, byť pouze stručně, v ustanovení 119 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a to v souladu se zákonem č. 65/1965 Sb., zákoníkem práce, ve znění pozdějších předpisů. Podle ustanovení 119 zákona č. 561/2004 Sb. může zařízení školního stravování, ve kterém se uskutečňuje stravování dětí, žáků a studentů v době jejich pobytu ve škole nebo ve školském zařízení, také zajišťovat stravování zaměstnanců škol a školských zařízení (dále jen stravování zaměstnanců škol ), a to za úplatu, neboť nejde o školní stravování dětí, žáků a studentů, na které stát poskytuje finanční prostředky ze státního rozpočtu za podmínek stanovených školským zákonem. Výši úplaty je v tomto případě oprávněn stanovit statutární orgán právnické osoby vykonávající činnost zařízení školního stravování (viz 164 až 166 zákona č. 561/2004 Sb.). Vzhledem k této právní úpravě není stravování zaměstnanců škol školním stravováním. Bude tudíž zapotřebí, pokud by mělo být stravování zaměstnancům škol a dalším osobám poskytováno právnickou osobou vykonávající činnost zařízení školního stravování (tj. školní jídelny, školní jídelny-výdejny, školní jídelny-vývařovny), aby v předmětu činnosti ve zřizovacím aktu právnické osoby vykonávající činnost zařízení školního stravování (například v zakládací listině, zřizovatelské, zakládací nebo společenské smlouvě) byla tato činnost výslovně uvedena. Stravování zaměstnanců škol bude nutné vymezit v případě, že je zařízení školního stravování zřízené například ve formě a) příspěvkové organizace jako jeden z předmětů hlavní činnosti, popřípadě v doplňkové činnosti, a to zejména tehdy, pokud doplňkovou činnost již v oblasti stravování vykonává, b) společnosti s ručením omezeným jako jeden z předmětů činnosti, c) obecně prospěšné společnosti jako druh poskytovaných obecně prospěšných služeb. BV případě stravování zaměstnanců škol zřizovaných státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí při posuzování možností financování stravování zaměstnanců těchto škol je nutné i za nové právní úpravy školního stravování zohlednit ustanovení dalších platných právních předpisů: a) u státních příspěvkových organizací vyhlášky č. 430/2001 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích, b) u příspěvkových organizací zřízených krajem, obcí nebo svazkem obcí nařízení vlády č. 137/1989 Sb., o závodním stravování, a to na základě čl. VI odst. 3 zákona č. 74/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje zákoník práce č. 65/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, ve znění pozdějších předpisů. Nařízení vlády č. 137/1989 Sb. je zvláštním právním předpisem ve smyslu 7 vyhlášky č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů. Podle uvedeného nařízení vlády se postupuje do nabytí účinnosti vyhlášky o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě, která bude vydána na základě 33b zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 557/2004 Sb. Od 1. ledna 2005 tak budou sjednoceny podmínky pro poskytování závodního stravování u všech příspěvkových organizací zřízených krajem, obcí nebo svazkem obcí bez ohledu na jejich předmět činnosti. Na základě informací poskytnutých Ministerstvem financí se rozeslání návrhu vyhlášky o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě u příspěvkových organizací zřízených krajem, obcí nebo svazkem obcí, k jejímuž vydání je Ministerstvo financí zmocněno ustanovením 33b zákona č. 250/2000 Sb., do vnějšího připomínkového řízení předpokládá v lednu Urychlení prací na tomto návrhu bylo Ministerstvu financí uloženo vládou na jejím zasedání dne 22. prosince Okruh osob, kterým je poskytováno závodní stravování, je v případě příspěvkových organizací zřízených krajem, obcí nebo svazkem obcí stanoven s účinností od 1. ledna 2005 v 33b zákona č. 250/2000 Sb. Podle ustanovení 28 odst. 1 a 2 zákona č. 250/2000 Sb. příspěvková organizace hospodaří s peněžními prostředky získanými vlastní činností a s peněžními prostředky přijatými z rozpočtu svého zřizovatele. Dále hospodaří s prostředky svých fondů, s peněžitými dary od fyzických a právnických osob, včetně peněžních prostředků poskytnutých z Národního fondu a ze zahraničí. Zřizovatel příspěvkové organizace poskytuje příspěvek na provoz své příspěvkové organizaci zpravidla v návaznosti na výkony nebo jiná kritéria jejích potřeb. Příspěvek z rozpočtu zřizovatele má být koncipován tak, že má být saldem mezi ostatními výnosy a náklady příspěvkové organizace, respektive když plánované výnosy příspěvkové organizace jsou menší než její provozní náklady, které zřizovatel uznává pro její rozpočet. Pokud zřizovatel příspěvkové organizaci ve zřizovací listině vymezí doplňkovou činnost, vychází z předpokladu, že tato činnost nebude ztrátová a naopak sníží neziskovost příspěvkové organizace z činnosti hlavní. Pokud bude poskytováno stravování zaměstnancům příspěvkové organizace vykonávající činnost zařízení školního stravování podle 119 zákona č. 561/2004 Sb. v tomto zařízení školního stravování, lze doporučit, aby příspěvková organizace měla zabezpečení závodního stravování stanoveno ve zřizovací listině v činnosti hlavní. Pokud bude mít příspěvková organizace tuto činnost uvedenu jako činnost hlavní, není třeba živnostenské oprávnění. S odvoláním na 2 zákona č. 455/1991 Sb., živnostenského zákona, ve znění pozdějších předpisů, by živnostenské oprávnění bylo třeba v případě, že by šlo o činnost za účelem dosažení zisku, například kdyby příspěvková organizace poskytovala stravování v doplňkové činnosti jiným osobám (například na základě smlouvy). Náklady na závodní stravování jsou tvořeny náklady na suroviny spotřebované na přípravu podávaných hlavních jídel závodního stravování, náklady na suroviny spotřebované na přípravu podávaných doplňkových jídel a náklady na provoz. Podle názoru Ministerstva financí lze předpokládat, že podle vyhlášky o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě u příspěvkových organizací zřizovaných krajem, obcí nebo svazkem obcí bude náklady na provoz hradit příspěvková organizace v plné výši, a to na vrub nákladů hlavní činnosti. Náklady na suroviny budou hrazeny úhradami od strávníků a příspěvkem z FKSP. CJelikož stravování zaměstnanců příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení nelze považovat za školní stravování, nelze zaměstnance škol zahrnovat do výkonů zařízení školního stravování pro účely poskytování přímých vzdělávacích výdajů na tuto činnost, jak tomu bylo dosud. Celkový objem finančních prostředků státního rozpočtu z rozpočtové kapitoly MŠMT, které budou poskytnuty do rozpočtů krajů prostřednictvím republikových normativů, nebude o tuto položku krácen. Finanční prostředky poskytované dosud na školské služby související se stravováním zaměstnanců škol budou moci být využity zejména ke zvýšení úrovně odměňování zaměstnanců, popřípadě na zajištění dalších nezbytných vzdělávacích potřeb v příslušném kraji (jedná se například o zajištění asistentů pedagoga). Podle nové právní úpravy 119 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) není stravování zaměstnanců právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení školním stravováním. Stravování zaměstnanců škol a školských zařízení se dosud řídilo vyhláškou č. 48/1993 Sb. Stanovisko ČMOS pracovníků školství MŠMT ČR vydalo dne 30. prosince 2004 právní výklad ke stravování zaměstnanců škol a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon. Podle tohoto výkladu je stravování pracovníků školství dáno na úroveň závodního stravování. Platné právní předpisy, které určují podmínky závodního stravování nařízení vlády č. 137/1989 Sb., o závodním stravování pro příspěvkové organizace zřízené obcí či krajem, a vyhlášky č. 430/2001 Sb., o nákladech na závodní stravování pro státní příspěvkové organizace jednoznačně stanoví, že náklady na provoz (tj. včetně osobních nákladů) hradí organizace v plné výši na vrub nákladů hlavní činnosti a náklady na potraviny jsou hrazeny od strávníků a příspěvkem z FKSP. Podle výše uvedeného by se pro zaměstnance cena stravného měnit neměla. V současné době je ve vnějším připomínkovém řízení vyhláška o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených obcí nebo krajem, která nahrazuje nařízení vlády č. 137/1989 Sb., o závodním stravování. I zde je ponechán dosavadní systém, kdy zaměstnavatelé hradí z rozpočtových prostředků náklady na provoz a zaměstnanec hradí pouze pořizovací cenu surovin. Výklad MŠMT dále uvádí, že objem finančních prostředků ze státního rozpočtu z kapitoly 333 MŠMT, které budou poskytnuty do rozpočtů krajů prostřednictvím republikových normativů, nebude krácen. Nemusí být tedy důvod se obávat krácení úvazků či propouštění pracovníků školních jídelen. MARKÉTA VONDRÁČKOVÁ

11 ZdravotnÌ pojiöùovna ministerstva vnitra»eskè republiky je druhou nejvïtöì zdravotnì pojiöùovnou v»eskè republice. Svou d vïru jì dal vìce neû milion pojiötïnc ze vöech vïkov ch, soci lnìch a profesnìch vrstev obyvatelstva. Tito lidè pochopili, ûe zdravì je jednìm z nejcennïjöìch lidsk ch dar, o kterè je nutnè peëovat. Zdraví a spokojenost na prvním místě i v roce 2005 Zdraví a spokojenost pojištěnců to je hlavní cíl Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra i pro rok Tak jako v roce uplynulém, i v letošním roce bude pojišťovna poskytovat kvalitní služby a servis svým pojištěncům. Letošní rok 2005 je v pořadí již třináctým rokem existence a činnosti Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR, která je druhou největší pojišťovnou mezi devíti zdravotními pojišťovnami v České republice. V loňském roce překročila hranici jednoho milionu pojištěnců. Již v prvních dnech nového roku jsme se proto zeptali generálního ředitele ing. Karla Šatery, MBA, Ph.D. na několik otázek. Pane generální řediteli, co prioritně očekáváte od roku 2005 v činnosti Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR? Letošní rok bude pro všechny zdravotní pojišťovny včetně té naší zlomový, protože začínají platit nové směrnice a zákony upravující oblast zdravotního pojištění a rozdělování prostředků v systému. Vzhledem k tomu se budeme i nadále snažit rozšiřovat svůj pojistný kmen nad onu již zmíněnou hranici milionu pojištěnců a věnovat se ještě více prevenci. Samozřejmě budeme věnovat zvýšenou pozornost dalšímu zefektivňování naší práce. Týká se to například úspěšnosti hospodaření, které pochopitelně není totožné s hospodařením běžných podnikatelských subjektů, i míry zajištění vyrovnaného hospodaření. To v praxi znamená zajištění maximálního výběru pojistného podle zákonných předpisů, které umožní zajistit odpovídající a dostupnou zdravotní péči pro všechny naše pojištěnce. Jejich zdraví a spokojenost jsou pro nás na prvním místě! Můžete říci více konkrétně, které kroky pro to budete činit? Trvale bude pokračovat proces zajišťování kvalitní a dostupné zdravotní péče pro všechny pojištěnce. Zcela záměrně se podílíme na přípravě koncepce zdravotnictví v regionech, což je koneckonců také služba našim klientům, neboť budou mít k dispozici optimální strukturu smluvních zdravotnických zařízení. Dosáhli jsme stavu, že zdravotní péče pro naše pojištěnce je na celém území státu zajištěna pro celé spektrum jejího poskytování ve všech segmentech a odbornostech. V několika posledních měsících jste se mimo jiné zaměřili na oblast školství, jak hodnotíte spolupráci s ČMOS PŠ a jaké další kroky budete realizovat v rámci této spolupráce? Spolupráci s Českomoravským odborovým svazem pracovníků ve školství hodnotím velmi kladně a myslím si, že se nám postupně daří naplňovat záměry a cíle, které jsou obsaženy ve smlouvě podepsané v říjnu minulého roku. V letošním roce se zaměříme především na prevenci a dále na projekty, které pomohou pedagogům a pracovníkům ve školství překonat některé zdravotní potíže a problémy plynoucí z jejich specifické práce. Také mohu deklarovat, že plánujeme podpořit i celospolečenské projekty směřující do resortu školství. Pane generální řediteli, děkujeme za rozhovor a těšíme se na další setkání s Vámi na našich stránkách a na další informace. infolinka internet infomail

12 INZERCE E INZERCE E INZERCE E Co dělat, když přestane psát v tiskárna? Možností je několik. Koupit celou novou náplň nebo jen doplnit barvu. Dnes nejrozšířenější volbou, jak barvu doplnit, jsou výrobky CROCODILE, prověřené již desetiletým působením na evropském trhu. Vyznačují se prvotřídní kvalitou inkoustu, přehledně graficky zpracovanými plnicími postupy, plnicími doplňky usnadňujícími doplnění a v neposlední řadě také poradenstvím. Využijte nyní možnosti mimořádného balíčku pro školy a nebudete muset přemýšlet kde a jak na tisku šetřit. Výrobce: Fifty-Fifty CZ s.r.o., Hradec Králové tel.: PŘEDPLATNÉ TÝDENÍKU ŠKOLSTVÍ UPOZORNĚNÍ PRO PŘEDPLATITELE: Vyplněný objednací lístek zašlete přímo na adresu redakce Týdeníku Školství, Senovážné nám. 23, , Praha 1. Účast v databázi předplatitelů Týdeníku Školství není omezena kalendářním ani školním rokem a každá adresa předplatitele automaticky přechází z ročníku do ročníku. OBJEDNACÍ LÍSTEK URČENO JEN PRO ZCELA NOVÉ PŘEDPLATITELE!!! Objednávám... předplatné Týdeníku Školství. Jméno název odběratele: Adresa:......PSČ dodací pošty:... Užitečnou publikaci můžete obdržet na CD-ROM (cena 280 Kč) a dále vám bude automaticky poskytována aktualizovaná verze, nebo do vyprodání zásob v tištěné podobě (cena 180 Kč). Můžete si ji objednat na nebo přímo z vydavatelství BMSS-Start, Vinohradská 190, Praha. Plátcem bude (jméno, název, IČO, DIČ): Podpis (u organizace razítko):... Datum:... Číslo ledna 2005 Vydává Dictum, s. r. o., Senovážné nám. 23, Praha 1. Šéfredaktorka Mgr. Karla Tondlová, tel , fax Vyrábí SOFIPRIN Praha. Za rok vychází 40 čísel. Celoroční předplatné 740 Kč. Inzerci a objednávky předplatného posílejte na adresu redakce: Senovážné nám. 23, Praha 1. Rozšiřuje Česká pošta, s. p., POSTSERVIS, bezplatná telefonní linka Podávání novinových zásilek povoleno Ředitelstvím pošt v Praze č.j. NP 3160/1994 ze dne Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí. ISSN MK ČR E 4861.

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA 14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o předškolním vzdělávání Změna: 43/2006 Sb. Změna: 214/2012 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 23 odst. 3, 35 odst. 2 a 123 odst.

Více

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce.

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce. ČR Notifikační povinnost Právnická nebo fyzická osoba, ke které jsou občané EU/EHP/Švýcarska nebo cizinci vysláni k výkonu práce, musí informovat úřad práce o jejich vyslání. Cizinci navíc (až na zákonné

Více

2005/14 SB. VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 14/2005 VE ZNĚNÍ 43/2006 VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

2005/14 SB. VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 14/2005 VE ZNĚNÍ 43/2006 VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 2005/14 SB. VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 14/2005 VE ZNĚNÍ 43/2006 VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 23 odst. 3, 35 odst. 2 a 123 odst. 5

Více

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o předškolním vzdělávání Změna: 43/2006 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 23 odst. 3, 35 odst. 2 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004

Více

Založte odborovou organizaci ČMOS pracovníků školství!

Založte odborovou organizaci ČMOS pracovníků školství! Máte ve škole problémy? Rozhoduje váš nadřízený bez vás? Roste napětí mezi zaměstnanci a ředitelem školy? Nemáte dostatek informací? Chcete to změnit? Založte odborovou organizaci ČMOS pracovníků školství!

Více

Česká školní inspekce Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5. České školní inspekce z průběhu a výsledků konkurzů na ředitele ve školním roce 2011/2012

Česká školní inspekce Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5. České školní inspekce z průběhu a výsledků konkurzů na ředitele ve školním roce 2011/2012 Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5 Souhrnné poznatky České školní inspekce z průběhu a výsledků konkurzů na ředitele ve školním roce 2011/2012 Praha, srpen 2012 1/5 1. Úvod Česká školní inspekce (dále ČŠI

Více

P R A C O V N Í Ř Á D

P R A C O V N Í Ř Á D Základní umělecká škola Vsetín Podsedky 285, 755 01 Vsetín P R A C O V N Í Ř Á D č.j.: 15/2007 pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY STAŇKOV, PUCLICKÁ 37

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY STAŇKOV, PUCLICKÁ 37 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY STAŇKOV, PUCLICKÁ 37 Platnost Organizačního řádu od 1.9.2009 do doby doplnění nebo přepracování. Všeobecná ustanovení Organizační řád mateřské školy upravuje organizační

Více

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole)

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole) Cestovni_vychovne_poradenstvi 6.2.14 14:09 Stránka 19 Plat nebo náhradní volno za práci ve svátek Pokud připadne výkon práce při školní akci na svátek, 34 poskytne zaměstnavatel náhradní volno v rozsahu

Více

2005/71 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání 71/2005

2005/71 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání 71/2005 2005/71 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání 71/2005 Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb.

Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

ZÁKONÍK PRÁCE A NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK + AKTUÁLNĚ Z PRAXE

ZÁKONÍK PRÁCE A NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK + AKTUÁLNĚ Z PRAXE ZÁKONÍK PRÁCE A NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK + AKTUÁLNĚ Z PRAXE Mgr. Libor Štajer, advokát 11. února 2008 OBSAH ZÁKONÍK PRÁCE X NOVÝ OZ vztah právních předpisů; důležité změny; nové instituty; aktuální nejčastější

Více

Základy práva, 27. dubna 2015

Základy práva, 27. dubna 2015 Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 27. dubna 2015 Obsah Prameny Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce Podpůrně občanský zákoník Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

Více

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Rosovice, okres Příbram ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: 96/2015 Vypracoval: Schválil: Spisový znak Skartační znak Řehková Pavla Mgr. Zdenka Pecharová A.1. A10 Pedagogická

Více

Právo pro øeditele škol v kostce. Monika Puškinová

Právo pro øeditele škol v kostce. Monika Puškinová Právo pro øeditele škol v kostce Monika Puškinová Právo pro ředitele škol v kostce Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Vzor citace: PUŠKINOVÁ, M. Právo pro ředitele škol v kostce. Praha:

Více

PROGRAM ODBOROVÉHO SVAZU DOPRAVY na léta 2011 2016

PROGRAM ODBOROVÉHO SVAZU DOPRAVY na léta 2011 2016 PROGRAM ODBOROVÉHO SVAZU DOPRAVY na léta 2011 2016 Program Odborového svazu dopravy (dále jen OSD) na léta 2011 2016 navazuje na činnost OSD v minulých letech. OSD hájí a prosazuje spravedlivé, důstojné

Více

38. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

38. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola 38. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PhDr. ZBYŇKA MRKOSE, BRNO, DOŠLÍKOVA 48 ZÁSADY ČERPÁNÍ FONDU KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB ROK 2014

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PhDr. ZBYŇKA MRKOSE, BRNO, DOŠLÍKOVA 48 ZÁSADY ČERPÁNÍ FONDU KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB ROK 2014 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PhDr. ZBYŇKA MRKOSE, BRNO, DOŠLÍKOVA 48 ZÁSADY ČERPÁNÍ FONDU KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB ROK 2014 od 11. března 2014 do 31. prosince 2014 2 VNITŘNÍ PŘEDPIS Část: 26 Základní

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace MATEŘSKÁ ŠKOLA DUHA OSLAVANY Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Účinnost: od 1.9.2015 Schválila: Bc. Hana Kűfhaberová ředitelka školy 1 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Více

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Vypracovala: Schválil: Spisový znak Skartační znak OLS-129/2013 A.1. A10 Pedagogická rada projednala dne 29.5.2013

Více

Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Směrnice č. 2/2012 nahrazuje směrnici č. 2/2003 Organizační řád Základní školy a Mateřské školy, Vojkovice, okres Brno-venkov, příspěvková

Více

Výpočet neinvestičních nákladů na dítě se provede podle přílohy č. 1 tohoto pokynu.

Výpočet neinvestičních nákladů na dítě se provede podle přílohy č. 1 tohoto pokynu. Škola Čakovičky Pokyn ředitele mateřské školy ke stanovení úplaty za předškolní vzdělávání Účinnost od: 1.9. 2015 Tento pokyn vychází z: - 123 odst. 2 a odst. 4, školského zákona a dále podle - 6 vyhlášky

Více

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Dvůr Králové nad Labem 5.8.2014 1 Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu

Více

Z Á S A D Y. pro činnost Regionálních poradenských center pro zaměstnance. ČMKOS a ASO

Z Á S A D Y. pro činnost Regionálních poradenských center pro zaměstnance. ČMKOS a ASO Z Á S A D Y pro činnost Regionálních poradenských center pro zaměstnance ČMKOS a ASO V Praze dne 1. 3. 2010 Z Á S A D Y pro činnost Regionálních poradenských center pro zaměstnance Kapitola I Úvodní ustanovení

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení I. Všeobecná ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace se sídlem Školní 558/10, Krásná Lípa

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace se sídlem Školní 558/10, Krásná Lípa ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace se sídlem Školní 558/10, Krásná Lípa ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 29 SMĚRNICE KE STANOVENÍ ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Obsah: 1. Předmět

Více

Přehled přijímaných změn v zákoníku práce, zákoně o zaměstnanosti a dalších souvisejících zákonech

Přehled přijímaných změn v zákoníku práce, zákoně o zaměstnanosti a dalších souvisejících zákonech Přehled přijímaných změn v zákoníku práce, zákoně o zaměstnanosti a dalších souvisejících zákonech Poslanecká sněmovna Parlamentu [268]R přijala významné novely řady zákonů, a to s účinností od 1. ledna

Více

74/2005 Sb. VYHLÁŠKA

74/2005 Sb. VYHLÁŠKA 74/2005 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 9. února 2005 o zájmovém vzdělávání ve znění vyhlášky č. 109/2011 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle

Více

Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání

Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání Ve znění poslední změny vyhláškou č. 279/2012 Sb., s účinností dnem 31. srpna 2012. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112, 121 odst.

Více

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice Organizační řád Organizační řád Mateřské školy Vlkava Č.j.: 112/2013 Platnost od: 2.9.2013 Účinnost od: 2.9.2013 Zpracovaný v

Více

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Vypracoval: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Velemín- okres Litoměřice Velemín 170, 411 31 ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Pedagogická rada projednala dne 17.června 2013 Směrnice nabývá platnosti

Více

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice Základní škola a Mateřská škola Chlebičov, příspěvková organizace, Školní 105, 747 32 Chlebičov 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 115 /2015 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Mgr. Milena Široká, ředitelka školy Ilja

Více

S T A N O V Y. Hlava první. Základní ustanovení. Čl. I Název a sídlo Spolku

S T A N O V Y. Hlava první. Základní ustanovení. Čl. I Název a sídlo Spolku Sdružení rodičů při Gymnáziu v Krnově je občanským sdružením, jenž vzniklo dle Zk. č. 83/1990 Sb. O sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, na základě registrace u Ministerstva vnitra ČR ze dne

Více

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1 OBSAH Autoři komentáře............................................................ XIII Seznam použitých zkratek................................................... XIV Seznam právních předpisů citovaných

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Kytička, p.o. Burianova 972/2, Liberec 6

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Kytička, p.o. Burianova 972/2, Liberec 6 MŠ Kytič ka Mateřská škola "Kytička", Liberec, Burianova 972/2, p. o. 460 06 L i b e r e c 6 IČO 72741465 Tel: 485 130 971 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Kytička, p.o. Burianova 972/2, Liberec 6 Účinnost

Více

Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 32. ÚPLATA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 32. ÚPLATA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 32. ÚPLATA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Č.j.: 65 /2015 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 25.

Více

Zřizovací listina příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Radnice

Zřizovací listina příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Radnice Čj.: MěÚ/910/2011 Město Radnice, PSČ 338 28 Zřizovací listina příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Radnice Město Radnice usnesením Zastupitelstva města Radnic ze dne 13.07.2011, číslo

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Milotice nad Bečvou, okres Přerov. Milotice nad Bečvou 56, 753 67 Milotice nad Bečvou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Milotice nad Bečvou, okres Přerov. Milotice nad Bečvou 56, 753 67 Milotice nad Bečvou Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Milotice nad Bečvou, okres Přerov Milotice nad Bečvou 56, 753 67 Milotice nad Bečvou Identifikátor školy: 600 146 201 Termín

Více

203/2015 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o zaměstnanosti

203/2015 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o zaměstnanosti 203/2015 Sb. ZÁKON ze dne 23. července 2015, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějích předpisů, a zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26 POROVNÁNÍ KRAJSKÝCH NORMATIVŮ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ STANOVENÝCH JEDNOTLIVÝMI KRAJSKÝMI ÚŘADY PRO KRAJSKÉ A OBECNÍ ŠKOLSTVÍ V ROCE 2010 MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Č. 10. N á l e z. Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky (pléna) ze dne 17. září 1992 sp. zn. Pl. ÚS 72/92

Č. 10. N á l e z. Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky (pléna) ze dne 17. září 1992 sp. zn. Pl. ÚS 72/92 Č. 10 Ze skutečnosti, že zákonem na nějž odkazuje 242 zák. práce ( zák. č. 65/ 65 Sb. ) ve znění zák. 231/92 Sb., kterým se mění a doplňuje zákoník práce a zákon o zaměstnanosti může být i zákon národní

Více

Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. Stanovy spolku

Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. Stanovy spolku Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. (dále jen spolek ) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb.,

Více

2005/74 Sb. Vyhláška o zájmovém vzdělávání. Vyhláška o zájmovém vzdělávání

2005/74 Sb. Vyhláška o zájmovém vzdělávání. Vyhláška o zájmovém vzdělávání 2005/74 Sb. Vyhláška o zájmovém vzdělávání 74/2005 Vyhláška o zájmovém vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112, 121 odst. 1 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Zdroj: www.drmacek.cz Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Uvedené právní předpisy ani zdaleka nepředstavují úplný výčet všech, jejichž znalost je nutná, nejsou ani úplným

Více

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga v resortu MŠMT Uplatňované principy integrace a inkluze při vzdělávání, vzdělávání dětí/žáků/studentů se stále těžšími

Více

UKÁZKY Z DOKUMENTU NAHODILÉ VÝTAŽKY KAPITOL

UKÁZKY Z DOKUMENTU NAHODILÉ VÝTAŽKY KAPITOL UKÁZKY Z DOKUMENTU NAHODILÉ VÝTAŽKY KAPITOL 2. JEDNOTLIVÉ NOVELIZOVANÉ BODY 19. V 30 odst. 1 písm. a) se slova s pedagogickými pracovníky nahrazují slovy se zaměstnanci ve škole nebo školském zařízení.

Více

STANOVY RADY RODIČŮ PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE, PRAHA 5 BARRANDOV, KURANDOVÉ 669, z. s. Kurandové 669/8, 152 00 Praha 5 Hlubočepy

STANOVY RADY RODIČŮ PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE, PRAHA 5 BARRANDOV, KURANDOVÉ 669, z. s. Kurandové 669/8, 152 00 Praha 5 Hlubočepy STANOVY RADY RODIČŮ PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE, PRAHA 5 BARRANDOV, KURANDOVÉ 669, z. s. Kurandové 669/8, 152 00 Praha 5 Hlubočepy I. Základní ustanovení 1. Rada rodičů při Mateřské škole, Praha 5 Barrandov, Kurandové

Více

Základní škola a Mateřská škola Kunín, okres Nový Jičín, příspěvková organizace Směrnice o úplatě za předškolní vzdělávání Obecná ustanovení

Základní škola a Mateřská škola Kunín, okres Nový Jičín, příspěvková organizace Směrnice o úplatě za předškolní vzdělávání Obecná ustanovení Základní škola a Mateřská škola Kunín, okres Nový Jičín, příspěvková organizace Směrnice o úplatě za předškolní vzdělávání Č. j. ZŠ 68/13 Spisový znak: A1 Skartační znak: A10 Vypracoval: Mgr. Renáta Sztefková

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012

ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012 ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012 I. Všeobecná ustanovení a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále MŠ) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo INFORMACE PRO ZÁJEMCE Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, Mikulášské náměstí 482/12, 669 02 Znojmo Centrum denních služeb je zařízení s denním

Více

Základní škola a Mateřská škola Kunín, okres Nový Jičín, příspěvková organizace Směrnice o úplatě za předškolní vzdělávání Obecná ustanovení

Základní škola a Mateřská škola Kunín, okres Nový Jičín, příspěvková organizace Směrnice o úplatě za předškolní vzdělávání Obecná ustanovení Základní škola a Mateřská škola Kunín, okres Nový Jičín, příspěvková organizace Směrnice o úplatě za předškolní vzdělávání Č. j. ZŠ 234/2012 Spisový znak: A1 Skartační znak: A10 Vypracoval: Mgr. Renáta

Více

Organizační řád. Základní škola, Blučina, okres Brno venkov, příspěvková organizace. Část I. Všeobecná ustanovení 1/2010

Organizační řád. Základní škola, Blučina, okres Brno venkov, příspěvková organizace. Část I. Všeobecná ustanovení 1/2010 Základní škola, Blučina, okres Brno venkov, příspěvková organizace Organizační řád 1/2010 Část I. Všeobecná ustanovení Článek 1:Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Základní školy Blučina (dále jen škola)

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období. Návrh poslanců Vlasty Bohdalové, Ivana Ohlídala a Adama Rykaly.

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období. Návrh poslanců Vlasty Bohdalové, Ivana Ohlídala a Adama Rykaly. PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období 333 Návrh poslanců Vlasty Bohdalové, Ivana Ohlídala a Adama Rykaly na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a mateřská škola Tomáše Ježka Ralsko Kuřívody Příspěvková organizace, IČO: 727 42 607, tel.č.: 487 898 150-1 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: Kuř. 114/2015 Vypracovala:

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Základní škola a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Organizační řád školy I. Obecná ustanovení Tato směrnice je vydána na základě zákona č. 262/2006 Sb. -zákoníku práce v platném znění. II. Úvodní

Více

74 VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o zájmovém vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112, 121 odst. 1 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Kontroly zaměřené na nelegální práci, sankce a související prohřešky s kontrolou na pracovišti

Kontroly zaměřené na nelegální práci, sankce a související prohřešky s kontrolou na pracovišti - 1 - Kontroly zaměřené na nelegální práci, sankce a související prohřešky s kontrolou na pracovišti Od 1. dubna 2012 byl výrazně zpřísněn dohled na zjišťování nelegální práce, tak jak ji nově definuje

Více

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1 OBSAH Autoři komentáře............................................................ XIII Seznam použitých zkratek................................................... XIV Seznam právních předpisů citovaných

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy 384 73 Stachy 253 Identifikátor školy: 600 063 046 Termín konání inspekce: 11.

Více

Vnitřní předpis 3/2013 Centra sportu Asociace školních sportovních klubů ČR

Vnitřní předpis 3/2013 Centra sportu Asociace školních sportovních klubů ČR Vnitřní předpis 3/2013 Centra sportu Asociace školních sportovních klubů ČR Schváleno VV AŠSK ČR 26. 6. 2013 (jednotlivé články předpisu podléhají Stanovám AŠSK ČR, schválených XV. sněmem 12. 4. 2013 a

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, Liberec 1, 460 01, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 1/14 Účinnost od: 1. 1. 2014 Spisový znak: 1.1 Skartační znak: A 10 Změny: nahrazuje Organizační

Více

Zákoník práce od 1.1.2012

Zákoník práce od 1.1.2012 Zákoník práce od 1.1.2012 Základní zásady pracovněprávních vztahů 2011 2012 13 (2): Zaměstnavatel a) nesmí přenášet riziko z výkonu závislé práce na zaměstnance, b) musí zajistit rovné zacházení se zaměstnanci

Více

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2005 Číslo: 2 V Praze dne 31.

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2005 Číslo: 2 V Praze dne 31. z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2005 Číslo: 2 V Praze dne 31. března 2005 http://www.denik.obce.cz OBSAH: strana 1. Úroky na bankovních účtech

Více

PRACOVNÍ PRÁVO SNIŽOVÁNÍ VLIVU PSYCHO-SOCIÁLNÍCH HANDICAPŮ SMĚŘUJÍCÍ K POSÍLENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI OBČANŮ LIBERECKÉHO KRAJE CZ.1.04/3.1.02/86.

PRACOVNÍ PRÁVO SNIŽOVÁNÍ VLIVU PSYCHO-SOCIÁLNÍCH HANDICAPŮ SMĚŘUJÍCÍ K POSÍLENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI OBČANŮ LIBERECKÉHO KRAJE CZ.1.04/3.1.02/86. PRACOVNÍ PRÁVO SNIŽOVÁNÍ VLIVU PSYCHO-SOCIÁLNÍCH HANDICAPŮ SMĚŘUJÍCÍ K POSÍLENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI OBČANŮ LIBERECKÉHO KRAJE CZ.1.04/3.1.02/86.00035 OBLASTI PRACOVNÍHO PRÁVA: vznik a zánik pracovního poměru

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola s rozšířenou výukou jazyků a Mateřská škola Litvínov, Podkrušnohorská 1589, okres Most se sídlem: Podkrušnohorská 1589, 436 01 Litvínov Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

Více

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 MINISTERSTVO VNITRA ČR Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 Č.j. MV-6694-1/PO-2009 V Praze dne 3. února 2009 Počet listů: 5 Příloha: 1/4 Podmínky pro poskytování a použití účelové neinvestiční dotace z rozpočtu

Více

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt. Nálepky 7 ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: 430/2014 Vypracoval: Schválil: Spisový znak A. 1. Skartační znak Hana Šimková, vedoucí učitelka Mgr. Jitka

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

Zásady pro čerpání a použití prostředků FKSP

Zásady pro čerpání a použití prostředků FKSP Zásady pro čerpání a použití prostředků FKSP Vnitřní předpis 1/2015 Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice IČ 48161071 Č. j. DM-020/0001/2015 Originál: Sekretariát Platnost

Více

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a mateřská škola Všetaty okres Mělník, příspěvková organizace ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: ZŠMŠV/ 1 /2013 Vypracoval: Schválil: Spisový znak A. 1. Skartační znak Jelena Darášová,

Více

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz Organizační řád Organizační

Více

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a mateřská škola Tomáše Ježka Ralsko Kuřívody Příspěvková organizace, IČO: 727 42 607, tel.č.: 487 86 34 05 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: Kuř. 146/2012 Vypracovala:

Více

Čl. 1 Základní vymezení, cíle a podmínky programu

Čl. 1 Základní vymezení, cíle a podmínky programu Vyhlášení rozvojového programu ve vzdělávání Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 1. kolo rozvojového programu na podporu odborného vzdělávání v roce 2015 č. j.: MSMT-40617/2014-1 ze dne 3. března

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okres Nymburk příspěvková organizace nám. B. Hrozného 12, 289 22 Lysá nad Labem ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 18/2012 Jar Spisový znak, skartační znak: A.1.

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Brno, Blažkova 9 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 50. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: 872 /2010 Vypracoval: Schválil: Spisový znak Skartační znak Pedagogická rada projednala

Více

Pravidla Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. pro hospodaření s fondy

Pravidla Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. pro hospodaření s fondy Pravidla Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. pro hospodaření s fondy Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Hospodaření Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. (dále jen VVI ) se řídí 21 30 zákona č. 341/2005

Více

Úplata za předškolní vzdělávání v mateřské škole

Úplata za předškolní vzdělávání v mateřské škole Základní škola a Mateřská škola Vysoké Pole, okres Zlín, příspěvková organizace Vnitřní směrnice školy Úplata za předškolní vzdělávání v mateřské škole Vydal: ředitel Základní školy a Mateřská školy Vysoké

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Zvyšov ování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných dných předmp edmětů Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Modul 3 Školská legislativa RNDr.

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na volnočasové aktivity dětí a mládeže

Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na volnočasové aktivity dětí a mládeže Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na volnočasové aktivity dětí a mládeže Zastupitelstvo města Písek rozhodlo dne 03.11.2011 usnesením č. 244/11 vydat tato Pravidla pro poskytování příspěvků

Více

7. výzvu k podání žádostí. o nadační příspěvek

7. výzvu k podání žádostí. o nadační příspěvek Nadační fond CESTA KE VZDĚLÁNÍ Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1 Nadační fond Cesta ke vzdělání se sídlem Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1 vyhlašuje 7. výzvu k podání žádostí o nadační příspěvek

Více

Základní škola a Mateřská škola Žďárná VNITŘNÍ SMĚRNICE STANOVENÍ ÚPLATY VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Základní škola a Mateřská škola Žďárná VNITŘNÍ SMĚRNICE STANOVENÍ ÚPLATY VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Základní škola a Mateřská škola Žďárná VNITŘNÍ SMĚRNICE STANOVENÍ ÚPLATY VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném

Více

Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010

Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010 Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010 AGENTURNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE Osnova práce: Obecná charakteristika pracovního práva Vymezení pojmu, právní

Více

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a mateřská škola Lázně Bohdaneč ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní rok 2015/16 Vypracoval:Mgr. Aneta Burešová Zástupkyně ředitele školy Schválil:Mgr. Bc. Jan Ĺuptovský ředitelškoly Pedagogická

Více

PRACOVNÍ DOBA SOUVISEJÍCÍ TÉMATA: 1. Přestávky v práci 2. Bezpečnostní přestávky 3. Práce přesčas

PRACOVNÍ DOBA SOUVISEJÍCÍ TÉMATA: 1. Přestávky v práci 2. Bezpečnostní přestávky 3. Práce přesčas PRACOVNÍ DOBA SOUVISEJÍCÍ TÉMATA: 1. Přestávky v práci 2. Bezpečnostní přestávky 3. Práce přesčas ANOTACE 1. Pracovní doba, přestávky v práci, práce přesčas 2. Autor Mgr. Vladimír Blažej 3. Období tvorby

Více

OBSAH SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK... 13 SOUPIS CITOVANÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V PLATNÉM ZNĚNÍ... 14

OBSAH SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK... 13 SOUPIS CITOVANÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V PLATNÉM ZNĚNÍ... 14 OBSAH ÚVOD... 12 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK... 13 SOUPIS CITOVANÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V PLATNÉM ZNĚNÍ... 14 1. PRÁVNÍ POSTAVENÍ VEŘEJNÉ ŠKOLY A ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ... 18 1.1 Právní postavení školy a školského

Více

JAKÉ MÁM MOŽNOSTI, POKUD MĚ NEVEZMOU ANI NA ODVOLÁNÍ?

JAKÉ MÁM MOŽNOSTI, POKUD MĚ NEVEZMOU ANI NA ODVOLÁNÍ? JAKÉ MÁM MOŽNOSTI, POKUD MĚ NEVEZMOU ANI NA ODVOLÁNÍ? 1. Studium na vyšší odborné škole Nabídka dalšího vzdělávání formou vyššího odborného studia je opravdu široká, je dobré mít přihlášku na některé VOŠ

Více

Školní sportovní kluby zařazené do projektu Centra sportu

Školní sportovní kluby zařazené do projektu Centra sportu Školní sportovní kluby zařazené do projektu Centra sportu Asociace školních sportovních klubů České republiky Identifikační číslo: IČ: 45773688 Sídlo spolku: José Martího 269/31, Veleslavín, 162 00 Praha

Více

Navrhované změny zákoníku práce

Navrhované změny zákoníku práce Tisková zpráva ze dne 12. července 2007 Navrhované změny zákoníku práce Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas předložil k projednání vládě novelizaci zákoníku práce. Novelizací

Více

Příloha č. 1A, modul A Žádost právnické osoby o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2008

Příloha č. 1A, modul A Žádost právnické osoby o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2008 Příloha č. 1A, modul A Žádost právnické osoby o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2008 Název poskytovatele dotace Název dotačního programu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Rodičovský příspěvek nově

Rodičovský příspěvek nově Rodičovský příspěvek nově Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, výrazným způsobem zasáhl do právní úpravy rodičovského příspěvku tím, že novelizoval mj. s účinností od 1.1.2008, zákon

Více

PŘÍLEŽITOST PRO EVVO

PŘÍLEŽITOST PRO EVVO Přírodní vědy Šablona V PŘÍLEŽITOST PRO EVVO Prezentaci za účelem zprostředkování poradenství koordinátorům EVVO a pedagogům vyučujícím přírodovědné obory připravila Dáša Zouharová, Lipka pracoviště Kamenná,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Litvínov, Ruská 2059, okres Most, příspěvková organizace Obecná ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: Spisový znak Skartační znak

Více

50. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

50. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Mateřská škola Základní školy a mateřské školy bratří Fričů Ondřejov 50. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: Spisový znak Skartační znak /2013 A.1. A10 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti. O d ů v o d n ě n í :

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti. O d ů v o d n ě n í : č. j. 3 Ads 30/2006-49 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Marie Součkové v právní věci žalobce: JUDr.

Více

ZÁSADY zřizování školských rad při základních, středních a vyšších odborných školách zřizovaných Moravskoslezským krajem

ZÁSADY zřizování školských rad při základních, středních a vyšších odborných školách zřizovaných Moravskoslezským krajem 6/2 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE ZÁSADY zřizování školských rad při základních, středních a vyšších odborných školách zřizovaných Moravskoslezským krajem Úplné znění s barevně vyznačenými změnami Schváleno

Více