inspirace pro vás: projekt modrý medvídek v pražské mateřské škole sluníčko pod střechou STRANA 7

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "inspirace pro vás: projekt modrý medvídek v pražské mateřské škole sluníčko pod střechou STRANA 7"

Transkript

1 přesvědčíme vás, že školská právnická osoba je pro školy výhodná STRANA 3 inspirace pro vás: projekt modrý medvídek v pražské mateřské škole sluníčko pod střechou STRANA 7 ministerstvo školství ke stravování zaměstnanců škol a školských zařízení STRANA LEDNA 2005 XIII. ROČNÍK 10. ledna Představitelé Českomoravského odborového svazu pracovníků školství jednali s prvním náměstkem ministryně školství Václavem Píclem o problémech, které přináší zavádění nové školské legislativy do praxe, o rozpočtu regionálního školství na letošní rok a také o nové dohodě mezi ČMOS PŠ a MŠMT ČR. Á, pan učitel konečně našetřil na dovolenou! Budete to chtít turistickou, obchodní, nebo dokonce policejní třídou? KRESBA: MILAN KOCMÁNEK O AKTUÁLNÍCH PROBLÉMECH ŠKOLSTVÍ I ŠKOLSKÝCH ODBORŮ Asi nejožehavějším problémem těchto dní je stravování zaměstnanců škol a školských zařízení. Odborový svaz na tuto problematiku upozornil už v závěru loňského roku. Předpokládali jsme, že řešení najdeme spolu s ministerstvem školství velmi rychle. Skutečnost je však trochu jiná. V současné době jednáme nejen s MŠMT, ale i s ministerstvem financí. To má do poloviny ledna připravit návrh vyhlášky o závodním stravování, kde budou stanovena jasná pravidla pro všechny. Také zavádění nové školské legislativy do praxe přináší řadu problémů. Jedním z nich jsou tzv. nadúvazkové hodiny. Zatím jsme s ministerstvem školství nenašli společnou řeč. Existují totiž obavy, že finanční prostředky na tyto hodiny, které jsou pro zaměstnavatele poměrně drahé, půjdou na úkor nenárokových složek platu. My si myslíme, že to, že jsou tak drahé, povede především k tomu, že je ředitelé budou přidělovat jen výjimečně. Pracovní vytížení učitelů a ostatních pedagogických pracovníků je přece už tak dost vysoké. Nadúvazkové hodiny by se podle našeho názoru v žádném případě neměly stát lukrativním přivýdělkem, ale pouze nástrojem pro řešení naléhavých problémů školy. Nejdůležitějším tématem pro náš odborový svaz zůstává řešení platové problematiky zaměstnanců regionální školství. Zároveň chceme, aby naše prvotní úvahy a myšlenky o řešení agresivity a násilí ve školách dostaly letos konkrétnější podobu. A konečně, aby byl přijat sociální program pro uvolňované zaměstnance regionálního školství. S ministerstvem školství také intenzivně jednáme o uzavření další, v pořadí již třetí dohody o spolupráci mezi ČMOS pracovníků školství a MŠMT na léta 2005 a Tento dokument tvoří základ pro sociální dialog a sociální partnerství mezi odbory a ministerstvem. Určitě bychom také chtěli posílit postavení základních organizací odborového svazu na pracovištích. Jednou z cest by mohly být zákonné odvody z FKSP do rozpočtů odborových organizací. Tato myšlenka není nová, ale má racionální jádro. Vždyť z práce odborové organizace těží všichni zaměstnanci školy. Proto chceme iniciovat změnu vyhlášky o FKSP. Chtěli bychom také povzbudit a získat lidi, kteří doposud nebyli odborům až tak nakloněni. Našim potenciálním kolegům odborářům nabízíme především možnost podílet se na rozhodování o věcech, které se jich jako zaměstnanců bezprostředně dotýkají. FRANTIŠEK DOBŠÍK předseda ČMOS pracovníků školství 10. ledna V Tlumačově byla slavnostně otevřena speciální mateřská škola Klubíčko, která se zabývá výchovou a vzděláváním dětí se specifickými potřebami. Zaměřuje se především na péči o děti s kombinovaným postižením, s vadami řeči a se zdravotním oslabením. 11. ledna Aktuální problémy školství brněnského regionu i odborové otázky byly na programu oblastní rady odborového svazu pracovníků školství Brno město a Brno venkov. Jednání se zúčastnil také předseda ČMOS pracovníků školství František Dobšík. 11. ledna Ve zlínském kulturním institutu Alternativa byla zahájena výstava studentských prací Inspirace krajinou. Výstava se koná v rámci oslav 70. výročí založení Gymnázia Lesní čtvrť.

2 2 ministerstvo školství bude podporovat programy pro mladé Ministerstvo školství chce i v nadcházejících letech podporovat programy, jejichž cílem je zapojit mladé lidi do veřejného života. Zvyšovat by se měla také nabídka mimoškolní činnosti pro co nejširší okruh dětí. Tyto a další úkoly spojené se vzděláváním mladých lidí obsahuje Koncepce státní politiky pro oblast dětí a mládeže. Materiálem, který zhodnotí plnění úkolů koncepce v uplynulých dvou letech a navrhne nové, se zabývala vláda. Programy zaměřené na děti a mládež v uplynulých dvou letech připravilo několik ministerstev a podle informací ministerstva školství budou v řadě z nich pokračovat. Většina programů je spojena s prevencí různých jevů, třeba úrazovosti nebo násilí. Ministerstvo školství chce mimo jiné i nadále vytvářet podmínky pro účelné využívání volného času dětí a mládeže a pro rozvoj zájmového vzdělávání. Podporuje proto neziskové nestátní organizace, které se školáky pracují. mateřská škola bude zdarma i pro ty, co mají odklad Od nového roku neplatí rodiče školné za docházku dítěte do posledního ročníku mateřské školy. Umožnil to nový školský zákon. Za předškoláky, Jako každoročně i letos bude od 15. ledna do 15. února probíhat zápis do prvního ročníku základních škol. Podle údajů ministerstva školství by se ho mělo zúčastnit více než 88 tisíc dětí. Prvního září by však mělo do školních lavic zasednout přibližně 90 tisíc žáků, neboť řada z nich měla odklad. ILUSTRAČNÍ FOTO: ALENA TUČÍMOVÁ jimž odborníci doporučí odklad školní docházky, a budou proto chodit do školky o rok déle, se také platit nebude, řekl mluvčí ministerstva školství Ondřej Gabriel. Podle údajů Ústavu pro informace ve vzdělávání má každý rok odklad školní docházky přes dětí. V příštím školním roce do první třídy nastoupí chlapců a děvčat, kteří strávili v mateřince o rok déle. Rok předchozí mělo odklad o 400 dětí méně. O výši školného v mateřince budou nově rozhodovat jejich ředitelky místo zřizovatelů. Lze prý počítat s tím, že se poplatek za dítě v nižších ročnících zvýší, shodují se na tom ředitelky i zřizovatelé školek. Mateřinky budou totiž chtít vyrovnat finanční ztrátu, kterou zrušení poplatku za předškoláky přinese. evropská unie a projekt vzdělávání postižených dětí Evropská unie finančně podpoří vybudování centra pro vzdělávání a komplexní péči o těžce zdravotně postižené děti a mládež v Pardubicích. Výstavba v areálu Speciální školy Svítání v Komenského ulici začne v první polovině letošního roku, hotova musí být do dvou let, řekla Petra Ulbrichová z pardubického magistrátu. Vybudování centra přijde na 43,7 milionu korun. Evropská unie z této částky uhradí 35 milionů korun, čtyřmi miliony se na stavbě bude podílet Na celém světě nic netrvá věčně. Všem základním organizacím a organizačním jednotkám ČMOS PŠ NALÉHAVÁ VÝZVA Mezinárodní centrála školství Education International vytvořila nouzový fond umožňující členským organizacím v zemích kolem Indického oceánu pomoci učitelům, školským pracovníkům a jejich rodinám zasaženým tsunami 26. prosince. Členské organizace EI v jihovýchodní Asii zastupují zájmy více než sedmi miliónů učitelů a dalších školských pracovníků. Odhadujeme, že až učitelů, kteří byli zasaženi buď přímo nebo nepřímo katastrofou, mohou potřebovat humanitární pomoc. S pomocí Education International budou moci jejich organizace tuto pomoc cíleně pro naše kolegy zajistit. Vyzýváme naše základní organizace a oblastní organizační jednotky k příspěvku na solidární fond EI. Jsme si vědomi, že jste svou solidaritu možná již projevili. Tato výzva má však jiný charakter pracovníci školství se skládají na pomoc svým kolegům v postižených oblastech. Příspěvky mohou být zasílány na účet Českomoravského odborového svazu pracovníků školství: /0800, variabilní symbol: 9114, konstantní symbol: 0308, specifický symbol: ASIE ČR a zbývajících zhruba pět milionů uvolní město ze svého rozpočtu, dodala P. Ulbrichová. Město podle ní již vyhlásilo výběrové řízení na dodavatele stavby. Centrum vznikne v bývalé mateřské škole, kterou užívá Speciální škola Svítání. o prestižní titul zlatý ámos bude bojovat řada učitelů O titul pro nejoblíbenějšího učitele Zlatý Ámos bude ve 12. ročníku této ankety soutěžit rekordní počet pedagogů. Děti jich přihlásily 38, o dva více než loni, řekl ředitel ankety Slávek Hrzal. Nominovaní učitelé jsou většinou ze základních škol, osm z nich učí na gymnáziích. Mezi přihlášenými je opět více žen 23, soupeřit budou s 15 muži. Četné zastoupení mají učitelé z hlavního města, soutěžit jich bude osm. Polovina z nich učí ve školách v Praze 4, kde působí i poslední Zlatý Ámos Jiří Luka, poznamenal S. Hrzal. Organizátory překvapilo, že z několika škol přišly přihlášky dvě. Pravidla to nezakazují, ale doporučím našim partnerům a porotě, abychom to v dalších letech omezili. Nejoblíbenější pedagog, na kterém se shodne většina žáků, by měl být jenom jeden, podotkl S. Hrzal. Učitelé v únoru absolvují neveřejné semifinále, z tohoto klání postoupí šest finalistů. Ti se 11. března utkají o titul Zlatý Ámos. čtk Ovidius Shromážděné finanční prostředky, doplněné o finanční prostředky z centrálního rozpočtu ČMOS PŠ, odešleme na Education International Solidarity Fund, Tsunami Relief Program a o výsledcích sbírky Vás budeme informovat. Zdůrazňujeme, že se jedná o pomoc zaměřenou na naše kolegy, školské pracovníky a jejich rodiny. FRANTIŠEK DOBŠÍK

3 ŠKOLSKÁ PRÁVNICKÁ OSOBA JE PRO ŠKOLY VÝHODNÁ Školská právnická osoba nový pojem, který od 1. ledna 2005 vstoupil v platnost. Proč k vytvoření této právní formy ministerstvo školství přistoupilo a v čem se liší od dosavadní příspěvkové organizace, jsme se zeptali Pavly KATZOVÉ z legislativního odboru ministerstva školství. Při formulaci školské právnické osoby jsme se snažili vytvořit takovou právní formu, která bude využitelná pro všechny zřizovatele škol a školských zařízení. Usilovali jsme o to, aby byla co nejjednodušší a vyvarovala se všech problémů, které s sebou nesla dosavadní příspěvková organizace. Takže jaké změny vlastně přináší? První zásadní změnou je otázka vzniku, změn a zániku školské právnické osoby. Na rozdíl od příspěvkové organizace, která musí všechny změny (například změnu názvu, ředitele a podobně) promítnout do obchodního rejstříku, což je finančně i administrativně náročné, školská právnická osoba vznikne v rámci jednoho řízení, tzn. spojí se řízení o vzniku právnické osoby a řízení o povolení být školou nebo školským zařízením podle školského zákona. Navíc je celé řízení zdarma. Samozřejmě s tím souvisí i zápis do školského rejstříku. Jen na okraj. Školy, které jsou v současné době zařazeny v síti škol, nemusí žádat o zápis do školského rejstříku, to proběhne automaticky. Pokud však například nemají ve svém názvu všechny druhy škol, které Rozmrazení kapři Byly vánoční svátky a i já jsem si pochutnával na smaženém kaprovi. Nikdy jsem nemiloval ani domácí zabíjení kaprů v koupelně, ani u kádí na ulici. Dávali jsme proto přednost nákupu již očištěných půlek kaprů v rybárnách a později i zmrazených půlek v supermarketech. Před několika lety jsme na to ale doplatili. Když jsme vyndali včas nakoupené zmrazené půlky z mrazáku a nechali je rozmrznout, rozlil se bytem nepředstavitelný zápach. Kapry jsme museli vyhodit. Nejenže to způsobilo starosti se sháněním zastřešují, musí nejpozději do konce března 2006 provést změnu názvu. Další změnou je užívání majetku. Zatímco příspěvková organizace je založena na správě majetku, tzn. že zřizovatel svěřuje majetek škole do správy a zároveň určuje rozsah majetkových práv k němu, školská právnická osoba je postavena na standardních majetkoprávních vztazích. Znamená to tedy, že může být vlastníkem majetku, nebo jí může být majetek poskytnut jako výpůjčka, případně jako nájem. Záleží na uzavření smlouvy. Smlouva je uzavírána mezi oběma stranami a školská právnická osoba pak plní jen ty povinnosti, které jí z ní vyplývají. U příspěvkových organizací určuje zřizovatel vše sám ve zřizovací listině. Třetí změnou je vymezení hlavní a doplňkové činnosti. Tady školský zákon jasně stanoví, že hlavní činností školské právnické osoby je pouze poskytování vzdělávání a školských služeb. A tato činnost musí být nezisková. Výslovně jsme také vymezili, kdo je statutárním orgánem, jaké má postavení a jaký má vztah ke zřizovateli. Je jasně uvedeno, že statutárním orgánem je ředitel školy a ten kaprů na poslední chvíli, ale všechny nás to i patřičně rozladilo. Špatným skladováním v supermarketu zřejmě došlo k tomu, že čerstvě naporcované a zmrazené půlky někde rozmrzly, znovu pak byly zamrazeny a prodány. My jsme je, nic netušíce, koupili. Zřejmě jsme nebyli jediní, kdo s nimi měl tyto problémy. Od té doby při koupi jakéhokoliv zmrazeného zboží pečlivě zkoumáme, zda třeba už někdy při špatném skladování nerozmrzlo. Protože to, co bylo jednou zamrazeno, poté rozmrzlo a je opětovně zamrazeno, je nejen podezřelé, ale obvykle již i nestravitelné. Na vánoční příhodu, která se stala před několika lety, jsem si vzpomněl v okamžiku, kdy jsem v začínajícím předvánočním shonu zaregistroval, že si poslanci zvýšili asi o 20 procent platy. Ty, které měli až do roku 2006 zmrazené. A že okamžitě, jako určitou úlitbu občanům, začali hovořit o tom, že si své platy opět rychle zmrazí. Vzpomněl jsem si na zápach, který se linul naším bytem, když jsme nechali před lety rozmrznout půlky kapra. A nejen vzpomněl. 3 rozhoduje ve všech záležitostech, které jsou mu svěřeny. Znamená to tedy, že jsme upřesnili, kde je kompetentní ředitel a kde zřizovatel. A jak je to s doplňkovou činností? Doplňková činnost musí sloužit pouze k lepšímu využití jak pracovníků, tak majetku. A v určitém časovém horizontu musí být zisková. Takto získaný zisk musí být použit pouze na hlavní činnost a nesmí být odveden mimo školskou právnickou osobu. U příspěvkových organizací může zřizovatel nařídit odvod finančních prostředků získaných z doplňkové činnosti zpět do svého rozpočtu. Dále je důležitá i problematika peněžních fondů. U školské právnické osoby došlo k zúžení počtu povinných peněžních fondů, není zde fond odměn, a proto ředitel školy může použít peníze získané doplňkovou činností na odměny zaměstnanců, aniž by musely procházet tímto fondem. Příspěvková organizace musí však počkat, až zřizovatel rozhodne o rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření do fondů. A co problematika FKSP? U školské právnické osoby je již zakomponována možnost sdružování fondů FKSP, což jde po novelizaci i u příspěvkové organizace, ale zde je pamatováno i na ty zaměstnance, kteří odešli do starobního důchodu od bývalých školských úřadů, tzn. ze škol bez právní subjektivity. Fond FKSP je určen i pro tyto bývalé zaměstnance. OLGA ŠEDIVÁ FOTO: ALENA TUČÍMOVÁ Při procházkách Prahou jsem na celém levém břehu Vltavy, protože právě tam sídlí nejen poslanecká sněmovna, ale i senát a předsednictvo vlády, cítil i zápach připomínající mi před lety rozmrazené kapry. A protože levý vltavský břeh je na západě Prahy a výrazná většina větrů přichází právě ze západu, nedělal jsem si iluze, že by se zápach z rozmrzlých platů nerozšířil do celého města a třeba i dál. Všichni bychom pak pocítili, že je asi něco shnilého v českém státu. PETR KABEŠ

4 4 ODPOVÍME NA KAŽDOU OTÁZKU kdy předat pracovní smlouvu zaměstnanci Kdy musí zaměstnavatel předat zaměstnanci jedno vyhotovení pracovní smlouvy? Je to den, který byl sjednán jako den nástupu do práce, nebo den, kdy zaměstnanec začne fakticky pracovat? Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně, byť zákoník práce pro nedodržení písemné formy nestanoví sankci neplatnosti. Výjimky z této povinnosti stanoví 32 odst. 1 zákoníku práce. Podle odst. 2 tohoto paragrafu je zaměstnavatel povinen jedno vyhotovení písemné pracovní smlouvy vydat zaměstnanci. Aby byl splněn požadavek písemné formy pracovní smlouvy, je nutné, aby pracovní smlouva byla podepsána oběma účastníky nejpozději v den, který byl sjednán jako den nástupu do práce. Povinnost předat jedno vyhotovení pracovní smlouvy zaměstnanci je možné splnit i později, protože zákoník práce nestanoví, že k předání musí dojít v den jejího podpisu, a ani nestanoví žádnou lhůtu. Zaměstnavatel ale musí v případě potřeby splnění této povinnosti prokázat a přílišným otálením nesmí zasahovat do práv a oprávněných zájmů zaměstnance ani jednat v rozporu s dobrými mravy (viz 7 odst. 2 zákoníku práce). Aby nevznikaly v tomto směru problémy, stanoví platný pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení v čl. 3 odst. 3: Pracovní smlouvu předá zaměstnavatel zaměstnanci nejpozději v den, který byl sjednán jako den nástupu do práce. V den nástupu do práce mu vydá platový výměr. lze prodloužit smlouvu více než dvakrát? Je možné v současné době (po novelizaci zákoníku práce) pracovní poměr na dobu určitou prodloužit nebo opakovaně sjednat více než dvakrát? Postup při uzavírání pracovních poměrů na dobu určitou upravuje 30 zákoníku práce, kde se v odst. 2 uvádí: (2) Pracovní poměr na dobu určitou mezi týmiž účastníky lze sjednat nebo dohodou účastníků prodlužovat celkem na dobu nejvýše dvou let ode dne vzniku tohoto pracovního poměru; to platí i pro každý další pracovní poměr na dobu určitou sjednaný v uvedené době mezi týmiž účastníky. Pokud od skončení předchozího pracovního poměru na dobu určitou uplynula doba delší než šest měsíců, k předchozímu pracovnímu poměru na dobu určitou mezi týmiž účastníky se nepřihlíží. Pro úplnost informace lze dodat, že následující odst. 3 taxativně vymezuje případy, kdy se na sjednání pracovního poměru na dobu určitou uvedená omezení nevztahují. Zákoník práce nijak neomezuje počet pracovních poměrů nebo počet prodloužení pracovního poměru, k jejich uzavření může dojít ve stanoveném období. Pracovní poměr na dobu určitou lze tedy (v rámci uvedeného časového limitu dvou let) prodloužit nebo opakovaně sjednat i více než dvakrát. k předčasnému skončení pracovního poměru Chtěla bych skončit pracovní poměr dohodou. Zaměstnavatel souhlasí, ale navrhuje zároveň, aby v dohodě byl uveden termín skončení pracovního poměru několik dní dříve, než je den sjednání dohody o skončení pracovního poměru. Čerpala jsem totiž pracovní volno a zaměstnavatel tvrdí, že to je v podstatě totéž, jako by pracovní poměr neexistoval. Skončení pracovního poměru dohodou upravuje 43 zákoníku práce. V ustanovení jeho odst. 1 je uvedeno: Dohodnou-li se zaměstnavatel a zaměstnanec na rozvázání pracovního poměru, končí pracovní poměr sjednaným dnem. Sjednaným dnem skončení pracovního poměru ve smyslu citovaného ustanovení zákoníku práce může být den podpisu dohody o rozvázání pracovního poměru nebo některý ze dnů následujících po uzavření dohody, nikoli ale den předcházející podpisu této dohody. Účinky dohody o rozvázání pracovního poměru, tj. skončení pracovního poměru, totiž mohou nastat nejdříve v den jejího uzavření, a nikoli zpětně. Má-li tedy pracovní poměr skončit určitým dnem, musí být dohoda o rozvázání pracovního poměru nejpozději toho dne také uzavřena. V obdobném případě zaujal toto stanovisko také Nejvyšší soud ve svém rozsudku ze dne 15. prosince 1998, sp. zn. 21 Cdo 29/98. mohu uzavří řít další smlouvu bez přest estávky? Jako starobní důchodce jsem zaměstnán a pracuji v termínovaném pracovním poměru. Mohu po ukončení pracovního poměru uzavřít další roční smlouvu, anebo je nutná nějaká přestávka a teprve po ní lze uzavřít další pracovní smlouvu? V ustanovení 30 zákoníku práce jsou zakotvena určitá omezení pro uzavírání pracovních smluv na dobu určitou. Uzavřít nebo prodlužovat pracovní smlouvu na dobu určitou je možné maximálně na dobu 2 let od vzniku pracovního poměru. Po vyčerpání této doby lze uzavřít novou smlouvu po minimálně šestiměsíční přestávce. Toto ustanovení se však nevztahuje na některé zvláštní případy, mezi něž patří právě uzavírání či prodlužování stávajícího pracovního poměru se starobním důchodcem (viz 30 odst. 3 písm. a) zákoníku práce). Dosavadní pracovní poměr důchodce, který je buď sjednaný, nebo změněný na dobu určitou nepřesahující jeden rok, lze prodloužit vždy jen o jeden rok. Tedy doba trvání tohoto prodloužení pracovního poměru nesmí přesáhnout jeden rok ode dne, kdy měl pracovní poměr skončit. Takto lze pracovní poměr opakovaně prodlužovat vždy po uplynutí sjednaného jednoho roku o další rok. Stejně tak mohou být místo prodlužování takové pracovní poměry na dobu určitou sjednávány opakovaně nanovo, a to i když na sebe bezprostředně navazují a není mezi nimi dodržena zmíněná šestiměsíční přestávka po každých dvou letech. VÍT BERKA Učitelka češtiny Ustaraná patří ve škole k uznávaným autoritám. Své hodiny dokáže obohatit o vlídnou atmosféru. Nikdo se nenudí. Dokonce ani nebaví. Všichni jí oddaně naslouchají a ještě si dělají poznámky. První uznání získala docela obyčejnou větou: Po hodinách tanečních nikdy nezkouším. Elegantně se usadí za katedru. Naučeně něco zapíše do třídnice. Zamyšleně se zadívá z okna ven. Venku je hříšně krásně. Napíšeme si proto test zamilovanosti. Třída maturantů nápadně ožívá. Většina radostně odloží sešity a čítanky stranou. V hlavě se jim rojí dychtivé, lehce erotické představy. Příjemná nervozita a nehraná zvědavost se vzájemně předbíhají. Učitelku Ustaranou dobře znají. Už dávno vědí, co mohou od ní očekávat. Test zamilovanosti První otázka. Vyjmenujte dramatická díla Jiráskova. Druhá. Charakterizujte následující básnické figury. Třetí otázka To je přece podraz! suše procedí Robert z třetí lavice. Co se jí stalo? Jakýpak test zamilovanosti? Obyčejná písemka, nesměle, ale naštvaně se přidávají další. Když premiantka Matoušková otráveně sesbírá poslední archy s písemkami, mlčky je odevzdá učitelce Ustarané. Ta se labužnicky usadí. Očima laskavě pohladí žákovské výtvory. Každý test musí mít své závěrečné vyhodnocení, povídá si spíše sama pro sebe. To bych rád věděl, jak přišla na ten svůj test zamilovanosti? naštvaně sykne Petr a raději sklopí zrak pod lavici. Jen mějte chvilku strpení, výsledky se, vážení, blíží, klidně oznamuje pracovitá češtinářka. Ještě malý okamžik a můžeme konečně hodnotit, obřadně se postaví před třídu. Věrka dostala čtyřku. Ano, je velmi zamilovaná a Jirásek jí nic moc neříká. Roman získal slušnou dvojku. Ještě nenašel dost odvahy pořádně se zamilovat. Zatím se učí. Zato Jarka je zamilovaná až po uši. Čistá pětka. Totéž se přihodilo Jirkovi. Jen Standa trvale odolává erotickým nástrahám. Opět jednička! Pokud nespáchá nepředvídaný citový veletoč, výborně odmaturuje nejen z češtiny. ROMAN KANTOR ŠKOLSKÉ ODBORY CHRÁNÍ JISTOTY ZAMĚSTNANCŮ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ Členové Českomoravského odborového svazu pracovníků školství mají právo na bezplatnou právní poradnu. Své dotazy k pracovněprávní problematice můžete zasílat na adresu: Právní oddělení ČMOS pracovníků školství W. Churchilla 2, PRAHA 3

5 5 PROGRAM ČESKOMORAVSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU PRACOVNÍKŮ ŠKOLSTVÍ NA ROK Nadále usilovat o zlepšení pracovních a platových podmínek zaměstnanců regionálního školství. K dosažení tohoto cíle bude ČMOS PŠ v roce 2005: Při jednáních o státním rozpočtu na rok 2006 usilovat o růst výdajů státního rozpočtu a dalších veřejných výdajů tak, aby celkový podíl veřejných výdajů na školství činil na konci volebního období stávající vlády nejméně 6 procent HDP. Na podporu tohoto požadavku uspořádat kampaň na centrální i regionální úrovni. Při jednáních o státním rozpočtu na rok 2006 prosazovat růst platů pracovníků školství v tarifní a nárokové části tak, aby bylo dosaženo srovnatelnosti s průměrnými mzdami zaměstnanců v České republice podle dosaženého stupně vzdělání nebo tarifních tříd, a to u pedagogů i nepedagogů. Důsledně trvat na plnění vládního prohlášení v oblasti školství. Nepřipustit pokles výdělku ve srovnání se současným stavem v jakékoliv kategorii školských zaměstnanců. Podílet se na přípravě Pracovního řádu pro zaměstnance škol a školských zařízení. Prosazovat, aby další vzdělávání bylo zajištěno v plné výši z veřejných rozpočtů. Ve spolupráci s MŠMT ČR a MPSV vypracovat sociální program pro zaměstnance škol a školských zařízení, kteří budou v rámci vládou schválené dvouprocentní úspory pracovníků propouštěni. Vzhledem k narůstající agresivitě žáků usilovat v rámci speciální právní úpravy o vytvoření právní ochrany pracovníků školství. Prosadit zajištění stávající úrovně a způsob realizace závodního stravování pracovníků regionálního školství. 2. Usilovat o upevnění klíčové pozice orgánů odborového svazu v sociálním dialogu ve školství nejen na centrální úrovni, ale i na regionální. K prosazení tohoto cíle bude ČMOS PŠ v roce 2005 zejména: Nadále zajišťovat a podporovat výměnu zkušeností s realizací sociálního dialogu na regionální úrovni. V rámci sociálního dialogu v roce 2005 zorganizovat společné jednání náměstků hejtmanů pro školství a předsedů KROS. Nadále upevňovat klíčové pozice regionálních struktur ČMOS PŠ při jednáních o změnách v rejstříku škol a školských zařízení na úrovni krajů, které by měly dopad do zaměstnanosti a způsobovaly nežádoucí regionální odchylky v platovém vývoji. V rámci zajištění rovného přístupu ke vzdělávání, udržení všeobecně dostupné sítě veřejných škol trvat na tom, aby náklady na financování přímých výdajů zajišťoval stát prostřednictvím státního rozpočtu. Více prosazovat důsledné zajištění BOZP svazovou inspekcí BOZP a její využití k propagaci činnosti odborového svazu, a to jak na centrální, tak i regionální úrovni. Do programu ČMKOS na další období prosazovat, aby byla zdůrazněna problematika školství v činnosti a struktuře konfederace. Podílet se ve spolupráci s ČMKOS, zejména pak s Asociací důchodců odborářů, na připomínkování důchodové reformy a valorizace důchodů. V rámci ČMKOS nadále spolupracovat s Asociací důchodců odborářů, Výborem pro rovnost příležitostí žen a mužů, MAUZ. Obnovit spolupráci s Radou mladých ČMKOS. 3. Stabilizovat členskou základnu odborového svazu na takovém počtu, aby byl nadále reprezentativní organizací. K dosažení tohoto cíle bude ČMOS PŠ v roce 2005 zejména: Prosazovat ve spolupráci s ČMKOS novelu vyhlášky č. 114/2002 Sb., o FKSP, v oblasti finančního příspěvku na činnost základních organizací odborového svazu. Ve spolupráci s ČMKOS prosadit v zákoníku práce, aby byla zaměstnavatelům stanovena povinnost převádět odborové organizaci, která u nich působí, finanční prostředky alespoň ve stanovené výši. Organizovat kampaň zaměřenou na stabilizaci a získávání nových členů odborového svazu, zvláště pak mezi mladými zaměstnanci školství. Uplatňovat nové formy propagace a informovanosti o cílech a činnosti odborového svazu a jejich naplňování, a to uvnitř i vně organizace. Pořádat besedy se členy svazu i s těmi, kteří odborově organizovaní nejsou. Prohlubovat vzájemnou informovanost na všech úrovních odborového svazu. Cíleně informovat veřejnost, zejména rodiče, o cílech činnosti odborového svazu. Zahájit diskusi o cílech a směřování ČMOS PŠ v dalších letech. K tomuto účelu využít zejména webových stránek a Týdeníku Školství. Organizovat vzdělávání vlastních funkcionářů organizačních jednotek odborového svazu v těch oblastech, které mohou zvýšit jejich schopnosti účinně obhajovat zájmy členů. Nadále spolupracovat v rámci Smlouvy se Zdravotní pojišťovnou MV na programech a projektech zvýhodňujících členy ČMOS PŠ. Podporovat aktivity EXOD. Vytvářet podmínky pro další zvýhodnění členů odborového svazu oproti nečlenům. Podporovat rozvoj různých forem péče o seniory, a to zejména na regionální a místní úrovni. 4. Zaměřit aktivity ČMOS PŠ na proces integrace České republiky do struktur Evropské unie. K dosažení tohoto cíle bude ČMOS PŠ v roce 2005 zejména: zapojovat se do programů EU a využívat při rozvoji vzdělávání fondy EU; nadále prohlubovat nadstandardní vztahy i na regionální úrovni s partnerským slovenským odborovým svazem pracovníků ve školství.

6 6 Bývá dobrým zvykem, že výročí významných událostí se patřičně připomínají. Není rozhodující, zda přitom převládají jásavé fanfáry, či spíše slzy dojetí. Jde především o to, abychom si uvědomili nejen běh a pomíjivost času, ale abychom se ve svém životním úprku alespoň krátce zastavili a zamysleli. Připomínka tzv. kulatých výročí bývá obvykle důstojnější. A jestliže výročí připomíná událost starší, než je kulatých 100 let, pak je i náležitě slavnostnější. Dokládají to Kulaté výročí početná výročí, při nichž si školy připomínají nejen dobu svého vzniku, ale i datum otevření nové budovy, či výročí spojená s životními daty významných učitelů, případně těch, po nichž se dnes škola jmenuje. Některá výročí ale zasahují celé školství. V předloňském roce jsme si připomněli 50. výročí nechvalně známého, výrazně prosovětského školského zákona, který zlikvidoval historickou kontinuitu našeho školství. V loňském jsme vzpomenuli 230. výročí vydání Všeobecného školního řádu, jehož podepsáním otevřela Marie Terezie cestu k obecnému vzdělání pro všechny a stanovila základní legislativní dokument uceleného školského systému. V roce letošním si můžeme připomenout výročí ministerstva školství. Jako úřad bylo sice založeno v roce 1848, ale již o sedm let později tedy před kulatými 150 lety bylo jako nadbytečné zrušeno a veškeré jeho kompetence přešly na ministerstvo vnitra. K obnovení ministerstva došlo až v roce Školy ovšem po celou dobu oněch 12 let nejen existovaly, ale i vzdělávaly. FRANTIŠEK MORKES Problematika stravování je v současné době velmi aktuál ní, proto se jí věnujeme i na straně 10 v tomto čísle. Najdete zde vyjádření ministrestva školství i Českomoravského odborového svazu pracovníků školství. Věříme, že do oficiálního vydání vyhlášky ministerstva financí vám tato stanoviska pomohou. REDAKCE Přestávka na jídlo a oddech se nezapočítává do pracovní doby. Je možné, aby se zaměstnanec rozhodl, že přestávku čerpat nebude (místo ní bude dále konat práci), a o dobu přestávky si tak zkrátí pracovní dobu? Jeho čistá pracovní doba by zůstala zachována a zaměstnavateli by nevznikla žádná újma. Právní úpravu poskytování přestávek v práci obsahuje 89 zákoníku práce, kde je v odst. 1 stanoveno: (1) Zaměstnavatel je povinen poskytnout zaměstnanci nejdéle po šesti hodinách nepřetržité práce přestávku v práci na jídlo a oddech v trvání nejméně 30 minut; mladistvým musí být tato přestávka poskytnuta nejdéle po čtyřech a půl hodinách nepřetržité práce. Jde-li o práce, které nemohou být přerušeny, musí být zaměstnanci i bez přerušení provozu nebo práce zajištěna přiměřená doba pro oddech a jídlo; mladistvým musí vždy být poskytnuta přestávka na jídlo a oddech podle věty první. Dále platí, že přestávky na jídlo a oddech se nezapočítávají do pracovní doby a že se neposkytují na začátku a konci pracovní doby. Přestože se přestávka na jídlo a oddech nezapočítává do pracovní Jsme příspěvkovou organizací. Je možné, abychom jako zaměstnavatel poskytovali vyšší stravné při pracovních cestách, než jaké stanoví zákon o cestovních náhradách? Můžeme poskytovat stravné v případě, když délka pracovní cesty nepřesahuje 5 hodin? Zaměstnavatel, který je příspěvkovou organizací, nemůže poskytovat zaměstnancům vyšší stravné, než jaké stanoví zákon č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění pozdějších předpisů. Vyplývá to jednoznačně z ustanovení 9 tohoto zákona. Odpověď na druhou otázku vyplývá z ustanovení 5 odst. 3 zmíněného zákona, kde se stanoví: Znemožní-li zaměstnavatel vysláním na pracovní cestu, která trvá méně než 5 hodin, zaměstnanci stravovat se obvyklým způsobem, může mu poskytnout stravné až do výše 58 Kč. Stravné podle tohoto ustanovení je fakultativním plněním, poskytovaným zaměstnanci na základě rozhodnutí ZAMĚSTNANEC NECHCE ČERPAT PŘESTÁVKU NA JÍDLO VYŠŠÍ STRAVNÉ? MUSÍME SMLOUVU UZAVÍRAT VŽDY PÍSEMNĚ? Je nutno vždy vyhotovit pracovní smlouvu písemně? Někdy uzavíráme se zaměstnanci jen krátkodobý pracovní poměr a tam údajně povinnost písemné formy pracovní smlouvy není. Odpověď na uvedenou otázku obsahuje 32 zákoníku práce, kde se v odst. 1 stanoví: (1) Zaměstnavatel je povinen uzavřít pracovní smlouvu písemně. Jde-li však o sjednání pracovního poměru na dobu kratší než jeden měsíc, je povinen tak učinit, jen jestliže o to zaměstnanec požádá nebo jde-li o zaměstnance, který byl rozhodnutím soudu zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo jehož způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena. Zaměstnavatel je tedy povinen uzavřít pracovní smlouvu písemně a jedno vyhotovení tohoto písemného dokumentu předat zaměstnanci. Povinnost písemné formy je stanovena proto, aby se předešlo zbytečným sporům o obsah uzavřené smlouvy. Na druhou stranu však s nedostatkem písemné formy není spojena neplatnost pracovní smlouvy (viz 242 zákoníku práce). Zaměstnavatel by v takovém případě mohl doby, musí ji zaměstnanec čerpat. To znamená, že nemůže sám rozhodnout, že přestávku čerpat nebude, a v důsledku toho bude opouštět pracoviště o 30 minut dříve než zaměstnanci, kteří přestávku čerpat budou. Tento postup není možný, neboť tím by se fakticky čerpání přestávky posunovalo na konec pracovní doby, což 89 odst. 4 zákoníku práce zakazuje. Ustanovení 89 zákoníku ukládá zaměstnavateli povinnost přestávku zaměstnanci poskytnout a zaměstnanec musí tento pokyn zaměstnavatele splnit (stejně jako každý jiný pokyn, který je v souladu s právními předpisy). VÍT BERKA FOTO: ZLATA ŠŤÁSTKOVÁ zaměstnavatele. Zaměstnavatel tedy nemá povinnost toto plnění zaměstnancům poskytovat. V případě, že se pro jeho poskytnutí rozhodne, může ho určit maximálně do výše uvedené částky (58 Kč). VÍT BERKA být postižen za porušení pracovněprávních předpisů. Povinnost uzavřít pracovní smlouvu písemně neplatí, jen pokud jde o sjednání pracovního poměru na dobu kratší než jeden měsíc. Ovšem i v těchto případech je zaměstnavatel povinen uzavřít pracovní smlouvu písemně, jestliže o to zaměstnanec požádá nebo jde-li o zaměstnance, který byl rozhodnutím soudu zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo jehož způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena. VÍT BERKA

řekneme vám, jak se platí pedagogická činnost nad stanovený rozsah STRANA 4

řekneme vám, jak se platí pedagogická činnost nad stanovený rozsah STRANA 4 zahajujeme nový seriál o financování škol v roce 2005 STRANA 3 řekneme vám, jak se platí pedagogická činnost nad stanovený rozsah STRANA 4 projekt hypo může našim dětem usnadnit vstup do školy STRANA 7

Více

šance možná i pro vaši školu peníze lze získat z fondů evropské unie STRANA 3

šance možná i pro vaši školu peníze lze získat z fondů evropské unie STRANA 3 šance možná i pro vaši školu peníze lze získat z fondů evropské unie STRANA 3 víte, co je to etwinning? nový projekt eu partnerství škol v evropě STRANA 7 zajímá vás, kolik žáků ve třídě a kolik žáků na

Více

11. března Ministryně školství Petra Buzková slavnostně vyhlásí vítěze ankety Zlatý Ámos 2005 na Kantorském bále v Kongresovém centru v Praze.

11. března Ministryně školství Petra Buzková slavnostně vyhlásí vítěze ankety Zlatý Ámos 2005 na Kantorském bále v Kongresovém centru v Praze. demoverzi školského portálu spustíme v dubnu 2005 STRANA 3 ukázky problémových úloh z mezinárodního výzkumu pro patnáctileté žáky STRANA 7 nová vyhláška ministerstva financí o stravování zaměstnanců škol

Více

16. května Krajské kolo soutěže žáků základních škol Paragraf 11/55 se konalo v kulturním domě v Dolních Kounicích. Tématem akce bylo dodržování

16. května Krajské kolo soutěže žáků základních škol Paragraf 11/55 se konalo v kulturním domě v Dolních Kounicích. Tématem akce bylo dodržování další peníze do regionálního školství podle počtu žáků na jeden kilometr čtvereční STRANA 3 bude zákon o dalším vzdělávání přínosem pro všechny občany? STRANA 5 mateřské školy o letních prázdninách (stanovisko

Více

27 14. ZÁŘÍ 2005 XIII. ROČNÍK. Nevím, co mám dělat, pane řediteli, Vonásek reklamuje letošní prázdniny a hodlá si je vybrat v září

27 14. ZÁŘÍ 2005 XIII. ROČNÍK. Nevím, co mám dělat, pane řediteli, Vonásek reklamuje letošní prázdniny a hodlá si je vybrat v září Proč ministerstvo školství zrušilo metodické pokyny STRANA 3 Šikanu na školách lze léčit STRANA 7 Seznam vyhlášek platných v resortu školství STRANA 10 27 14. ZÁŘÍ 2005 XIII. ROČNÍK Nevím, co mám dělat,

Více

Proč ministerstvo rozděluje učitele na dobré a špatné?

Proč ministerstvo rozděluje učitele na dobré a špatné? TÝDENÍK Když to doženu ad absurdum, umím si představit, že žádnému zaměstnanci nezvýší vláda plat ani o korunu, přesto může téměř bez obav tvrdit, že v průměru došlo k růstu o tolik a tolik procent. Žádný

Více

Krácení investic do vzdělávání

Krácení investic do vzdělávání TÝDENÍK 3 21. LEDNA 2009 XVII. ROČNÍK NEPŘEHLÉDNĚTE V příštím čísle přineseme plné znění oficiální verze vzorové kolektivní smlouvy. Společně ji připravili právníci ministerstva školství a školských odborů.

Více

31 18. ŘÍJNA 2006 XIV. ROČNÍK. Ano, my všichni jsme školou povinní. Já ti uklízím, Vašík je předškolák, Jirka školák, Eda poškolák

31 18. ŘÍJNA 2006 XIV. ROČNÍK. Ano, my všichni jsme školou povinní. Já ti uklízím, Vašík je předškolák, Jirka školák, Eda poškolák 14. ročník Zlatého Ámose byl odstartován STRANA 3 Představujeme klady i nedostatky pražského školství STRANA 5 S pomocí učitele žák poruchu učení lépe zvládne STRANA 9 31 18. ŘÍJNA 2006 XIV. ROČNÍK Ano,

Více

17. února 17. února Karla TONDLOVÁ

17. února 17. února Karla TONDLOVÁ TÝDENÍK 7 8 19. ÚNORA 2014 XXII. ROČNÍK NEPŘEHLÉDNĚTE V tomto mimořádném dvojčísle zveřejňujeme vzor kolektivní smlouvy, který zohledňuje legislativní změny platné k 1. lednu 2014. Chceme tak pomoci všem

Více

8. LISTOPADU 2006 XIV. ROČNÍK

8. LISTOPADU 2006 XIV. ROČNÍK Volitelnou zkoušku státní maturity bych odložil STRANA 3 Na výchovné poradce se valí čím dál víc povinností STRANA 7 Školská reforma krok za krokem STRANA 8 10 34 8. LISTOPADU 2006 XIV. ROČNÍK Než začnu

Více

4 31. LEDNA 2007 XV. ROČNÍK

4 31. LEDNA 2007 XV. ROČNÍK TÝDENÍK Maturity chce ministryně odložit, ze školních programů nesleví Učitelům základních škol vzkazuje, že se ze školních vzdělávacích programů už letos nevyvlíknou. Zkrátka, musí je připravit. Pedagogy

Více

Barack Obama chce dát učitelům více peněz

Barack Obama chce dát učitelům více peněz TÝDENÍK 35 12. LISTOPADU 2008 XVI. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Internet do škol, a nejen to... 3 Zapojovat žáky do života školy se vyplatí... 5 Sobota za školou... 7 Barack Obama chce dát učitelům více

Více

14. ČERVNA 2006 XIV. ROČNÍK

14. ČERVNA 2006 XIV. ROČNÍK Zvýší nová závěrečná zkouška prestiž učňovských škol? STRANA 3 Tvorba ŠVP v málotřídních školách další poznatky STRANA 7 Školství v Evropě odchody učitelů do důchodů STRANA 10 23 14. ČERVNA 2006 XIV. ROČNÍK

Více

14 5. DUBNA 2006 XIV. ROČNÍK

14 5. DUBNA 2006 XIV. ROČNÍK Jsou pro nás občany druhé kategorie? STRANA 5 Výukové materiály si v Opavě vytvářejí sami žáci STRANA 7 Stanovisko MŠMT k problému dětí cizinců v mateřských školách STRANA 10 14 5. DUBNA 2006 XIV. ROČNÍK

Více

Co politici nedomysleli, musí zachraňovat mateřské školy

Co politici nedomysleli, musí zachraňovat mateřské školy Kate ina BÖHMOVÁ TÝDENÍK V tomto čísle najdete: 17 28. DUBNA 2010 XVIII. ROČNÍK Rozpočty škol spokojenost, nebo rozčarování?... 3 Moderní úklid školy?... 5 Projektem My proti násilí jsme čelili agresivitě...

Více

Platy ve školství zhruba stejné jako loni Rozhovor s Vlastimilem Finkem z ministerstva školství

Platy ve školství zhruba stejné jako loni Rozhovor s Vlastimilem Finkem z ministerstva školství TÝDENÍK V tomto čísle najdete: 2 13. LEDNA 2010 XVIII. ROČNÍK Alergií trpí téměř každý třetí školák... 5 Zahraniční stáže otevírají žákům cestu do světa... 7 Dopřejte si misku přebraného tisku... 8 FOTO:

Více

Skutečně současný platový systém nepřeje mladým, nebo ho jen neumíme využít?

Skutečně současný platový systém nepřeje mladým, nebo ho jen neumíme využít? TÝDENÍK Odborový svaz zahájil k této velmi citlivé problematice diskuzi, i když ministerstvo školství zatím nevytvořilo žádnou podrobnější, ucelenou koncepci, která by obsahovala jak návrhy legislativních

Více

NEPŘEHLÉDNĚTE. Krátce... 27. ledna TÝDENÍK 4 29. LEDNA 2014 XXII. ROČNÍK

NEPŘEHLÉDNĚTE. Krátce... 27. ledna TÝDENÍK 4 29. LEDNA 2014 XXII. ROČNÍK TÝDENÍK 4 29. LEDNA 2014 XXII. ROČNÍK NEPŘEHLÉDNĚTE V příštím čísle vyjde přehled základen EXOD 2014. Kdo si oblíbil tuto formu prázdninové rekreace, nebo ten, kdo ji chce teprve vyzkoušet, má možnost

Více

4 25. LEDNA 2006 XIV. ROČNÍK

4 25. LEDNA 2006 XIV. ROČNÍK Šance pro školy na peníze z Evropského sociálního fondu STRANA 3 Víte, jak vypadá elektronické cukrářství? STRANA 7 Zápis do prvních tříd základních škol a zákonné normy STRANA 10 4 25. LEDNA 2006 XIV.

Více

AMOSmezeračíslo soutěžícího 900 11 04

AMOSmezeračíslo soutěžícího 900 11 04 AMOSmezeračíslo soutěžícího 900 11 04 To je tvar SMS zprávy, kterou můžete rozhodnout o tom, kdo v letošním roce získá titul Ámos Sympaťák (například AMOS 1). Finalisty ankety Zlatý Ámos najdete na straně

Více

Vládní reforma ohrožuje úroveň vzdělávání, říká Milan ŠTĚCH, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů

Vládní reforma ohrožuje úroveň vzdělávání, říká Milan ŠTĚCH, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů TÝDENÍK Vládní reforma ohrožuje úroveň vzdělávání, říká Milan ŠTĚCH, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů 20 23. KVĚTNA 2007 XV. ROČNÍK V příštím čísle speciální příloha: Stres a pracovní

Více

Podle školského zákona. Přejmenování bývalých zvláštních škol na základní nestačí. V tomto čísle najdete: Krátce... 13.

Podle školského zákona. Přejmenování bývalých zvláštních škol na základní nestačí. V tomto čísle najdete: Krátce... 13. TÝDENÍK V tomto čísle najdete: Podle školského zákona musí všechny školy respektovat zásadu rovného přístupu ke vzdělávání a zohledňovat vzdělávací potřeby dětí. Jednotlivé paragrafy školského zákona sice

Více

NEPŘEHLÉDNĚTE 18 10. KVĚTNA 2006 XIV. ROČNÍK

NEPŘEHLÉDNĚTE 18 10. KVĚTNA 2006 XIV. ROČNÍK NEPŘEHLÉDNĚTE V příštím čísle zahajujeme rozsáhlý seriál článků o tvorbě školních vzdělávacích programů. Provedeme vás krok za krokem reformou obsahu vzdělávání. Začínáme málotřídními školami. Podněty

Více

Důchodová reforma drahý a zbytečný experiment

Důchodová reforma drahý a zbytečný experiment TÝDENÍK V tomto čísle najdete: 7 16. ÚNORA 2011 XIX. ROČNÍK Kariérní řád za tři roky... 3 Pevný jazykový základ dětem vydrží celý život... 5 Učitelé si prohlédli jaderný reaktor... 7 Důchodová reforma

Více

To, že naše školství je dlouhodobě

To, že naše školství je dlouhodobě TÝDENÍK V tomto čísle najdete: 15 16. DUBNA 2014 XXII. ROČNÍK Mateřské školy v kolotoči rozpisu rozpočtu... 3 Učíte a nejste na Facebooku? Možná děláte chybu... 5 Ajaxův zápisník ve školách Karlovarského

Více

Krátce... 5. září. V tomto čísle najdete: TÝDENÍK 26 9. ZÁŘÍ 2009 XVII. ROČNÍK

Krátce... 5. září. V tomto čísle najdete: TÝDENÍK 26 9. ZÁŘÍ 2009 XVII. ROČNÍK TÝDENÍK 26 9. ZÁŘÍ 2009 XVII. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Změny v úvazcích nejen vedoucích pracovníků škol... 3 Proč se děti neučí ve škole, ale musejí je rodiče doučovat?... 5 Volby očima Petra Kukala...

Více

Kouřová clona zbytečných témat Ve školství jsou důležitější problémy k řešení

Kouřová clona zbytečných témat Ve školství jsou důležitější problémy k řešení TÝDENÍK Kouřová clona zbytečných témat Ve školství jsou důležitější problémy k řešení V situaci, kdy se média zajímají především o skandály a aféry, bývá značně obtížné získat pozornost i pro témata jiná.

Více

Boj o budoucí studenty středních škol vrcholí

Boj o budoucí studenty středních škol vrcholí TÝDENÍK 7 17. ÚNORA 2010 XVIII. ROČNÍK NEPŘEHLÉDNĚTE Prosíme ty, kteří dosud nedostali fakturu na předplatné Týdeníku Školství pro letošní rok, aby se ozvali co nejdříve na: predplatne@tydenik-skolstvi.cz.

Více

Během příštích tří let by mělo být propuštěno na dvacet tisíc lidí ze škol

Během příštích tří let by mělo být propuštěno na dvacet tisíc lidí ze škol TÝDENÍK Během příštích tří let by mělo být propuštěno na dvacet tisíc lidí ze škol Železničáři se bouří, vyhrožují stávkou. Budou stávkovat i učitelé? Podmínky jsou různé, důvod stejný hromadné propouštění.

Více

13 4. DUBNA 2007 XV. ROČNÍK

13 4. DUBNA 2007 XV. ROČNÍK TÝDENÍK V případě neúspěšných jednání jsme připraveni i k protestním akcím Záměr ministerstva financí propustit v rámci ozdravění veřejných financí a snížení schodku státního rozpočtu přes dvacet tisíc

Více