Eurotel SMS Connector. SMS Connector - SMS Redirector Související změny. Verze 0.2

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Eurotel SMS Connector. SMS Connector - SMS Redirector Související změny. Verze 0.2"

Transkript

1 Eurotel SMS Connector SMS Connector - SMS Redirector Související změny Verze 0.2

2

3 Obsah 1. Úvod Účel Odkazy 4 2. Rozšíření o SMS Redirector - principy Čísla aplikací a jejich dostupnost Omezení vztahující se na přípony k číslům MSISDN aplikace Zkušební provoz SMS Connector Na velikosti písma nezávislé názvy parametrů na HTTP GET/POST 5 3. Rozšíření SMS Redirector změny rozhraní Rozšířené rozhraní webových služeb Rozšířené rozhraní HTTP GET/POST 6 4. Možné problémy s novou verzí SMS Connector HTTP GET/POST názvy parametrů napsané nesprávnými znaky Pořadí při ověřování parametrů 7

4 4 1. Úvod 1.1. Účel Tento dokument je vytvořen pro potřeby Eurotel business partnerů (BP), kteří mají v úmyslu pomocí Eurotel Messaging Platform s využitím služby SMS Connector přijímat a zákazníkům mobilních služeb odesílat textové a multimediální zprávy. Popisuje nové příležitosti, které službě SMS Connector dává rozšíření o SMS Redirector, a poskytuje přehled a odkazy na přislušné části partnerské dokumentace Odkazy V dokumentu jsou použity následující odkazy: [1] SMS Connector Technický popis rozhraní webových služeb [2] SMS Connector Technický popis rozhraní HTTP GET POST 2. Rozšíření o SMS Redirector - principy SMS Redirector je rozšířením služby Eurotel SMS Connector. Nabízí zákazníkům využívajícím SMS Connector možnost přijímat SMS zprávy odesílané zákazníky z jiných (než Eurotel) mobilních sítí, zákazníci služby SMS Connector si tedy mohou vytvořit nové scénáře pro využití této služby. Specifické otázky spojené s rozšířením služby o SMS Redirector jsou popsány dále v textu Čísla aplikací a jejich dostupnost V současné době je ke každé business aplikaci přiřazeno číslo business aplikace (BA) v tomto formátu 1991xxx. V případě zpráv odesílaných z mobilního zařízení jsou tato čísla dosažitelná pouze z přístrojů, které zákazníci používají v mobilní síti Eurotelu, pro zákazníky ostatních mobilních operátorů jsou nedostupná. Aby bylo možné přijímat SMS zprávy odesílané zákazníky z mobilních přístrojů fungujících v sítích ostatních mobilních operátorů, byla zavedena čísla MSISDN aplikace: každý z partnerů obdrží společně s číslem business aplikace ve formátu 1991xxx i číslo MSISDN aplikace v

5 5 následujícím formátu xxx. Číslo MSISDN aplikace je přístupné globálně zprávy na Eurotel SMS Connector přes něj mohou posílat i zákazníci ostatních mobilních sítí. Mezi těmito dvěma druhy čísel aplikací neexistuje žádná vazba. Pro SMS zprávy generované aplikací je možné použít oba formáty čísla odesilatele: zprávy budou vždy doručeny na zákazníkův mobilní telefon. Pokud ale vyvíjíte službu umožňující odpovědět na původní zprávu odeslanou aplikací, nezapomeňte, že mobilní zařízení odpověď zasílají na přednastavené číslo odesilatele, a že pokud je touto přednastavenou volbou číslo 1991xxx, odpovědi odesílané zákazníky jiných sítí než sítě Eurotelu nikdy do SMS Connector aplikace nedorazí Omezení vztahující se na přípony k číslům MSISDN aplikace Partnerské aplikace nesmějí k číslům aplikací ve formátu MSISDN přidávat přípony, toto omezení platí pro SMS odesílané z mobilních telefonů i z aplikací. Omezení vychází z obecných možností MSISDN čísel a z obecných garantovaných funkcí SMS center. Pokud tedy chcete přijímat i zprávy odesílané z mobilních telefonů zákazníků jiných mobilních sítí a přenášet pomocí zpráv dodatečné informace, je vhodnější místo přidávání přípon k číslu aplikace využít v SMS zprávách klíčová slova Zkušební provoz SMS Connector Díky rozšíření služby o SMS Redirector a díky funkcím umožňujícím přenositelnost mobilních čísel se zjednodušuje i zkušební režim služby SMS Connector. Původně bylo možné využít dva zkušební režimy: ET Only a All. Režim ET Only umožňoval zdarma rozesílat SMS generované aplikací zákazníkům společnosti Eurotel, posílání zpráv zákazníkům jiných sítí nebylo povoleno. Režim All umožňoval rozesílat SMS generované aplikací zákazníkům společnosti Eurotel i zákazníkům jiných mobilních operátorů, zprávy zasílané zákazníkům ostatních mobilních operátorů ale byly zpoplatněny. Nový zjednodušený zkušební režim služby SMS Connector odpovídá režimu All Na velikosti písma nezávislé názvy parametrů na HTTP GET/POST Na základě zpětné vazby, kterou nám poskytli zákazníci využívající službu SMS Connector, jsme se na rozhraní HTTP GET/POST rozhodli zavést na velikosti písma nezávislé (case insensitive) názvy http parametrů. Parametry nezávislé na velikosti písma byly zavedeny i všude jinde, kde to bylo možné. Usnadní se tak vývoj podle potřeb zákazníka upravovaných business aplikací využívajících rozhraní HTTP GET/POST.

6 6 3. Rozšíření SMS Redirector změny rozhraní Partneři mohou se službou SMS Connector komunikovat pomocí dvou rozhraní Web Services a HTTP GET/POST. Do těchto rozhraní byly s ohledem na zpětnou kompatibilitu zapracovány principy a funkce popsané v kapitole Rozšířené rozhraní webových služeb HTTP GET/POST rozhraní služby SMS Connector bylo rozšířeno tak, aby bylo možné podporovat i přijímání/odesílání zpráv odesílaných aplikací z MSISDN čísel. Rozhraní je zpětně kompatibilní. Pro rozhraní webových služeb nebyly definovány žádné nové parametry, WSDL popis služby SMS Connector se nemění. Znění těchto parametrů bylo přizpůsobeno nové funkconalitě: fromnumber, tonumber. Byly zavedeny nové kódy pro odpovědi: EAPP_060, EFMT_010. Znění kódů odpovědí bylo přizpůsobeno nové funkcionalitě: EAPP_020. Následující kódy odpovědí se již nepoužívají: EAPP_022. Více informací o parametrech rozhraní naleznete v dokumentu [1], kapitola 5.2. Data. Více informací o kódech pro odpovědi naleznete v dokumentu [1], kapitola 15. Příloha H: Kódy odpovědí Rozšířené rozhraní HTTP GET/POST HTTP GET/POST rozhraní služby SMS Connector bylo rozšířeno tak, aby mohlo podporovat i přijímání/odesílání zpráv odesílaných aplikací z MSISDN čísel. Rozhraní je zpětně kompatibilní. Nové parametry rozhraní jsou: fromnumber. Znění těchto parametrů bylo přizpůsobeno nové funkcionalitě: suffix, tonumber. Nové kódy odpovědí: EAPP_060, EFMT_009, EFMT_010, EFMT_011, EFMT_012. Znění kódů odpovědí bylo přizpůsobeno nové funkcionalitě: EAPP_020. Následující kódy odpovědí se již nepoužívají: EAPP_022. Více informací o parametrech rozhraní naleznete v dokumentu [2], kapitoly 5.2. Vstupní parametry BA a 5.4. Výstupní parametry MP.

7 7 Více informací o kódech pro odpovědi naleznete v dokumentu [2], kapitola 8. Příloha A: Kódy odpovědí. 4. Možné problémy s novou verzí SMS Connector Změny na obou rozhraních, tj. HTTP GET/POST rozhraní a rozhraní webových služeb, byly navrženy jako zpětně kompatibilní; Eurotel se snažil předejít jakýmkoliv problémům s kompatibilitou u aplikací, které klienti již vyvinuli a používají. V případě, že partnerova business aplikace přesně nesplňuje požadavky pro partnerská rozhraní a spoléhá se na nezdokumentované a nezaručené prvky, mohou se u jednotlivých business aplikací objevit menší problémy s kompatibilitou. Tyto problémy jsou popsány v následujících podkapitolách HTTP GET/POST názvy parametrů napsané nesprávnými znaky Pokud stávající partnerská business aplikace používala nesprávně uváděný název parametru (například Priorita místo priorita ), předcházející verze služby SMS Connector nerozšířená o SMS Redirector tento parametr ignorovala. U nových verzí služby SMS Connector se tento parametr uplatňuje a jeho hodnota bude využita při zpracování. Může tedy dojít k narušení podmínek, na kterých je partnerská aplikace založena, a ke změnám ve fungování aplikace. POZNÁMKA: Právě tento problém Eurotel odhalil u současné verze aplikace SMS Manažer, která je v současnosti distribuována zdarma společně se službou SMS Connector. V případě SMS Manažer byla ale učiněna výjimka, protože tuto aplikaci poskytuje Eurotel a je využívána velkým množstvím zákazníků: služba SMS Connector byla tedy upravena tak, aby s aplikací spolupracovala i přes to, že nefunguje správně, není tedy nutné aplikaci nyní měnit nebo aktualizovat. V budoucnu ale tuto korekci nesprávné hodnoty parametru odstraníme. Eurotel tedy doporučuje všem zákazníkům využívajícím SMS Manažer, aby si instalovali jeho novou verzi, jakmile bude k dispozici. Pouze s ní bude možné využívat nový SMS Redirector Pořadí při ověřování parametrů

8 8 Pořadí, ve kterém jsou ověřovány hodnoty parametrů zpráv, není garantováno a partnerská aplikace se na něj nesmí spoléhat. Například partnerské aplikaci, která odešle nesprávnou AO zprávu se dvěma chybami, může být v SMS Redirector verzi služby SMS Connector přiřazen jiný chybový kód než v předchozí verzi SMS Connector. Eurotel pořadí, ve kterém jsou zprávy ověřovány, nezaručuje, ani jej v dokumentaci určené pro partnery nepopisuje.

ESET ENDPOINT SECURITY pro ANDROID

ESET ENDPOINT SECURITY pro ANDROID ESET ENDPOINT SECURITY pro ANDROID Uživatelská příručka (platná pro produkt verze 2.0 a vyšší) Klikněte sem pro stažení nejnovější verze manuálu ESET ENDPOINT SECURITY ESET, spol. s r.o. ESET Endpoint

Více

ESET MAILSECURITY PRO MICROSOFT EXCHANGESERVER

ESET MAILSECURITY PRO MICROSOFT EXCHANGESERVER ESET MAILSECURITY PRO MICROSOFT EXCHANGESERVER Instalační manuál a uživatelská příručka Microsoft Windows Server 2000 / 2003 / 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 Klikněte sem pro stažení nejnovější verze

Více

Obecná pravidla pro poskytování Služeb prostřednictvím Premium SMS a Premium MMS

Obecná pravidla pro poskytování Služeb prostřednictvím Premium SMS a Premium MMS Obecná pravidla pro poskytování Služeb prostřednictvím Premium SMS a Premium MMS Kodex verze 4.8 datum vydání: 16. 1. 2013 účinnost od 16. 2. 2013 Pracovní skupina Premium Services & mcommerce premium_sms@o2.com,

Více

Zákon o e-governmentu

Zákon o e-governmentu Právní základ Na rozdíl od jiných států Evropské unie se Rakousko rozhodlo již od samého počátku zavést celostátní, jednotný systém elektronické veřejné správy (e-government). Prioritou tohoto programu

Více

TO2. Příručka ke službě Outlook 2007 Mobile Service. Licenční ujednání. Verze: 2008-11-11. 1994 2008 Ness Logos a.s. Veškerá práva vyhrazena.

TO2. Příručka ke službě Outlook 2007 Mobile Service. Licenční ujednání. Verze: 2008-11-11. 1994 2008 Ness Logos a.s. Veškerá práva vyhrazena. úvod TO2 Příručka ke službě Outlook 2007 Mobile Service Verze: 2008-11-11 Licenční ujednání 1994 2008 Ness Logos a.s. Veškerá práva vyhrazena. Centrála společnosti: V Parku 2335/20 148 00 Praha 4 Česká

Více

Uživatelská příručka. (platná pro verzi produktu 4.2 a vyšší) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / 2003 / 2008

Uživatelská příručka. (platná pro verzi produktu 4.2 a vyšší) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / 2003 / 2008 Uživatelská příručka (platná pro verzi produktu 4.2 a vyšší) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / 2003 / 2008 Obsah 1. ESET Smart Security...4 1.1. Co je nové... 4 1.2 Systémové požadavky... 5 Copyright

Více

EMCS DM Klient. Uživatelská příručka

EMCS DM Klient. Uživatelská příručka EMCS DM Klient Uživatelská příručka EMCS DM Klient: Uživatelská příručka 1. Historie verzí... 1 2. Úvod... 2 2.1. EMCS DM deklarantský modul... 2 2.2. Funkčnost... 2 2.3. Technický popis... 2 3. Funkce

Více

Uživatelská příručka. (platná pro verzi produktu 4.2 a vyšší) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / NT4 / 2000 / 2003 / 2008

Uživatelská příručka. (platná pro verzi produktu 4.2 a vyšší) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / NT4 / 2000 / 2003 / 2008 Uživatelská příručka (platná pro verzi produktu 4.2 a vyšší) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / NT4 / 2000 / 2003 / 2008 Obsah 1. ESET NOD32 Antivírus 4...4 1.1 Co je nové... 4 1.2 Systémové požadavky...

Více

Obecná pravidla pro poskytování Služeb prostřednictvím Premium SMS a Premium MMS

Obecná pravidla pro poskytování Služeb prostřednictvím Premium SMS a Premium MMS Obecná pravidla pro poskytování Služeb prostřednictvím Premium SMS a Premium MMS Kodex verze 5.0 schválen Představenstvem APMS dne: 23. 10. 2014 datum vydání: 31. 10. 2014 účinnost od 1. 12. 2014 Pracovní

Více

IBM Systems - iseries. Tisk - Základy tisku. Verze 5, vydání 4

IBM Systems - iseries. Tisk - Základy tisku. Verze 5, vydání 4 IBM Systems - iseries Tisk - Základy tisku Verze 5, vydání 4 IBM Systems - iseries Tisk - Základy tisku Verze 5, vydání 4 Poznámka Před použitím těchto informací a před použitím produktu, který podporují,

Více

BankKlient. Příručka. Verze 9.50 6.12.2013

BankKlient. Příručka. Verze 9.50 6.12.2013 BankKlient Verze 9.50 6.12.2013 2 BankKlient Obsah 1 Úvod...7 1.1 1.2... 7 Proč systém BankKlient?... 7 Možnosti systému BankKlient 2 Instalace,...7 zálohování, reinstalace a odinstalování systému 2.1

Více

D Ů VODOVÁ ZPRÁVA. Obecná část

D Ů VODOVÁ ZPRÁVA. Obecná část D Ů VODOVÁ ZPRÁVA Obecná část 1. Zhodnocení platného právního stavu Řada právních předpisů v současné době umožňuje elektronickou komunikaci v oblasti orgánů veřejné moci, tj. předávání datových zpráv

Více

Manuál pro systémovou integraci

Manuál pro systémovou integraci Geis CZ s.r.o. Geis Parcel CZ s.r.o. Geis SK s.r.o. Geis Parcel SK s.r.o. Manuál pro systémovou integraci Verze: 2014/04 Platnost od: 11. září 2014 Poslední revize: 1. dubna 2015 Tato verze nahrazuje všechny

Více

A. Datové prvky a jejich struktura... 5. Identifikátory... 6. Identifikace ÚJ... 6. Identifikace ZO... 6. Identifikace CSÚIS... 6. Záhlaví...

A. Datové prvky a jejich struktura... 5. Identifikátory... 6. Identifikace ÚJ... 6. Identifikace ZO... 6. Identifikace CSÚIS... 6. Záhlaví... Technický manuál (Pracovní verze k 10.12.2009) Slovník pojmů... 5 A. Datové prvky a jejich struktura... 5 Struktura komunikační obálky... 6 Identifikátory... 6 Identifikátor přenosu... 6 Identifikace ÚJ...

Více

Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie

Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie Technická specifikace předmětu plnění veřejné zakázky Plzeňský kraj Obsah 1 Úvod... 5 2 Okolí

Více

Jan Hrdinka. Bakalářská práce

Jan Hrdinka. Bakalářská práce Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Jan Hrdinka Realizace zabezpečeného FTP serveru (SFTP a FTPS) a zabezpečeného HTTP (HTTPS)

Více

16 Adresář firem. Popis modulu

16 Adresář firem. Popis modulu 16 Adresář firem Uživatelský modul Adresář firem slouží jako centrální evidence všech firem nebo organizací a zároveň také jako správce kontaktních údajů a ostatních důležitých informací o těchto firmách

Více

Analýza systému Android ve vztahu ke klientské části informačních systémů

Analýza systému Android ve vztahu ke klientské části informačních systémů Analýza systému Android ve vztahu ke klientské části informačních systémů Ondřej Berger Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu KIKM Hradecká 1249/6, Hradec Králové ondrej.berger@uhk.cz

Více

Obsah. 4.3.1. Přidání účtu v aplikaci Mozilla Thunderbird... 24 4.3.2. Přidání účtu v aplikaci MS Outlook... 26. iii

Obsah. 4.3.1. Přidání účtu v aplikaci Mozilla Thunderbird... 24 4.3.2. Přidání účtu v aplikaci MS Outlook... 26. iii Administrace manuál Administrace manuál Obsah Úvod... vii 1. Obecná charakteristika produktů solnet *box... vii 2. Popis produktů... vii 2.1. solnet firewall... vii 2.2. solnet filebox... viii 2.3. solnet

Více

Informační systém Audiovizuálního centra VŠB-TUO

Informační systém Audiovizuálního centra VŠB-TUO VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra informatiky Informační systém Audiovizuálního centra VŠB-TUO 2005 David Pilař Prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou

Více

Kodex procesu přenášení mobilního telefonního čísla, přístupu a užívání Referenční databáze přenesených mobilních čísel

Kodex procesu přenášení mobilního telefonního čísla, přístupu a užívání Referenční databáze přenesených mobilních čísel Asociace provozovatelů mobilních sítí Kodex procesu přenášení mobilního telefonního čísla, přístupu a užívání Referenční databáze přenesených mobilních čísel Verze 1.0 Obsah: 1. Účel a působnost dokumentu...-

Více

E-ZAK, verze N-2 elektronický nástroj pro veřejné zakázky

E-ZAK, verze N-2 elektronický nástroj pro veřejné zakázky E-ZAK, verze N-2 elektronický nástroj pro veřejné zakázky uživatelská příručka pro dodavatele, verze 2.3 2010 QCM, s.r.o. Obsah Úvod...3 Požadavky na provoz systému E-ZAK...3 Zabezpečení...4 Přihlášení...4

Více

Sem vložte zadání Vaší práce.

Sem vložte zadání Vaší práce. Sem vložte zadání Vaší práce. České vysoké učení technické v Praze Fakulta informačních technologií Katedra softwarového inženýrství Bakalářská práce Systém pro základní monitoring serverů a domén Marek

Více

MyQ Eleven Free Instalační manuál

MyQ Eleven Free Instalační manuál MyQ Eleven Free Instalační manuál Revize 2 MyQ Server 4.3 Říjen 2013 Copyright 2006-2013 JANUS spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena. www.myq.cz Obsah Obsah 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE 5 1.1. PŘEHLED DOKUMENTACE

Více

Print2PDF verze 9.1. Příručka uživatele

Print2PDF verze 9.1. Příručka uživatele Print2PDF verze 9.1 Příručka uživatele Obsah 1. Převod do formátu PDF... 6 1.1. PDF... 6 1.2. Print2PDF verze 9... 6 1.3. Bližší charakteristika základních komponent... 6 1.3.1. Tiskový ovladač Print2PDF...

Více

Print2PDF verze 9. Příručka uživatele

Print2PDF verze 9. Příručka uživatele Print2PDF verze 9 Příručka uživatele Obsah 1. Převod do formátu PDF... 6 1.1. PDF... 6 1.2. Print2PDF verze 9... 6 1.3. Bližší charakteristika základních komponent... 6 1.3.1. Tiskový ovladač Print2PDF...

Více

Detailní popis komplexních telekomunikačních služeb Firemní řešení

Detailní popis komplexních telekomunikačních služeb Firemní řešení Detailní popis komplexních telekomunikačních služeb Firemní řešení Detailní popis T-Mobile Firemní řešení 1/33 Obsah: 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O FIREMNÍM ŘEŠENÍ 3 2 POPIS SLUŽEB V RÁMCI FIREMNÍHO ŘEŠENÍ 4

Více

Elektronická MONITOROVACÍ ZPRÁVA v BENEFIT7 platnost k 24. 10. 2014

Elektronická MONITOROVACÍ ZPRÁVA v BENEFIT7 platnost k 24. 10. 2014 Elektronická MONITOROVACÍ ZPRÁVA v BENEFIT7 platnost k 24. 10. 2014 Obsah 1. Obecná pravidla aplikace Benefit7... 5 1.1. Přístup a spuštění Benefit7... 5 1.2. Požadavky na softwarové vybavení... 5 1.3.

Více