POLNÍ POŠTY INFORMACE SEKCE POLNÍCH POŠT. Číslo 2 (2), ročník I září Základní informace o mírových misích

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POLNÍ POŠTY INFORMACE SEKCE POLNÍCH POŠT. Číslo 2 (2), ročník I září 2001. Základní informace o mírových misích"

Transkript

1 POLNÍ POŠTY INFORMACE SEKCE POLNÍCH POŠT Číslo 2 (2), ročník I září 2001 PS 1: MÍROVÉ MISE CELOSVĚTOVĚ Základní informace o mírových misích K problematice mírových misí celosvětově jsme vydali určitou zásobu výchozích materiálů, statistických a evidenčních seznamů. Úvodním článkem v prvním čísle jsme se principielně zmínili o významu mírových misí celosvětově a zdůraznili jejich více než padesátiletou historii. Pro komplexní poznávání této oblasti by bylo dobře se zajímat o hlubší informace, které však nelze postihnout články v našem zpravodaji. Proto Vás odkazujeme na dostupné základní zdroje těchto informací: 1) INFORMAČNÍ CENTRUM OSN v Praze (právě se stěhuje z Panské ul. v Praze 1 do Prahy 5) (tel. 02 / , fax 02 / , web: Dostupná základní publikace: Základní údaje OSN fakta a čísla OSN / New York Prague 1999 (k 50. letům činnosti včetně mírových misí). 2) Doplňující písemné informace o mírových misích, často i v anglickém, německém a francouzském jazyce dodáme dle osobních přání a požadavků (občas včetně mapek a obrazových příloh). 3) Postupně můžete získat korespondenční kontakty s našimi zahraničními členy (již z devíti států světa) a tím i možnosti výměny celistvostí PP. Informační činnost PS 1 na stránkách našeho zpravodaje bude zaměřena na: - méně dostupné údaje, zejména formou odpovědí na vaše dotazy; - obrazové dokládání dokumentace sběratelského zájmu a méně dostupné příklady; - poznatky z nejnovějších aktivit mírových sil OSN aj. (dnes např. o misi UNMEE Eritrea / Etiopie; - možné kontaktní adresy do probíhajících misí za účelem získávání dokumentů a celistvostí a další novinky a poznatky. Mírová mise OSN v Etiopii a Eritrei (UNMEE UNITED NATIONS IN ETHIOPIA AND ERITREA) V květnu 1998 propukly těžké boje na hranicích mezi Etiopií a Eritreou o příhraniční území, které přerostly v těžkou válku. Výsledkem bylo mrtvých a uprchlíků. V červenci 1999 v Alžíru podepsaly obě strany dokument, podle kterého se měla vojska stáhnout na svá území za hranice, platné do 6. května 1998, ale válka pokračovala a v květnu 2000 dosáhla svého vrcholu. 18. července 2000 byl učiněn další pokus o ukončení války o hraniční území těchto států, opět v Alžíru oboustranně podepsaly vzájemnou dohodu, ale neúspěšně. Teprve 6. prosince 2000 se obě znesvářené strany sešli s generálním tajemníkem OSN Kofi Annanem a dohodli další schůzku k usmíření. Byla uskutečněna 12. prosince 2000 opět v Alžíru za účasti generálního tajemníka Kofi Annana, prezidentů Alžírska, Toga a Nigerie a ministryně zahraničí USA paní Albrightové. Podepsané rozhodnutí nařídi

2 lo oběma stranám stáhnout se zpět za původní hranice z 6. května Byla též ustavena komise pro dohled na plnění této úmluvy. Vzhledem k vážnosti následků války na obyvatele obou států přijala Bezpečnostní rada OSN dne 31. července 2000 Rezoluci č. 1312/2000 pro vyhlášení mírové mise UNMEE, původně pouze pro účast 100 vojenských pozorovatelů a civilistů OSN pro přípravu definitivního Mandátu OSN pro řešení Etiopsko-Eritrejské krize, kterým bylo rozhodnuto vyslat rozsáhlé mírové síly k další stabilizaci. Mandátem ze dne 9. srpna 2000 bylo stanoveno vyslání celkem vojenských osob (včetně 200 vojenských pozorovatelů, 3 pěších praporů a podpůrných složek) a platnost mandátu byla stanovena v první etapě do 15. března 2001, poté z jara letošního roku prodloužen o dalších 6 měsíců. V pásmu válečného konfliktu byly stanoveny tři bezpečnostní zóny (sektory), vždy s jedním praporem a přiměřenými ostatními silami. Velitelem mise (FORCE COMMANDER) byl ustanoven holandský generálmajor Patrick C. Cammaert a vojenské síly vyslalo celkem 30 členských zemí OSN: Alžír, Argentina, Bangladež, Čína, Dánsko, Finsko, Ghana, Holandsko, Indie, Itálie, Jordánsko, Kanada, Keňa, Malajsie, Nepál, Nigerie, Norsko, Rakousko, Peru, Polsko, Rumunsko, Rusko, Švédsko, Švýcarsko, Španělsko, Tanzanie, Tunis, Ukrajina, Uruguay a Zambie. Poštovní služby byly (nejdříve pro pozorovatele) poskytovány místními civilními poštami podle rozmístění vojsk, tedy v pásmu území eritrejské nebo etiopské pošty. Koncem prosince 2000 a počátkem ledna 2001, kdy se přisunuly vojenské jednotky včetně vojenských polních pošt, převzaly tento úkol vojenské polní pošty hlavních sil. Až dosud jsou známé fungující: NAPO 1000 UNMEE holandská PP; DANCON UNMEE dánská PP; CFPO UNMEE kanadská PP. M. Čech

3 PS 2: MISE BALKÁNSKÉ KRIZE Místní poštovní služby v bývalé Jugoslávii Chceme-li postihnout existenci a fungování poštovních služeb v době Balkánské krize je dobré si něco připomenout ke stavu sítě pošt bývalé Jugoslávie a o permanentní snaze poskytovat byť omezené, poštovní služby místnímu obyvatelstvu i příslušníkům mezinárodních mírových sil. Složitost situace vyžaduje nejdříve písemné vyjádření a poté postupné dokumentování poštovních služeb včetně polní pošty OSN nasazených vojsk. Ve dvou částech (v č. 2. a 3. naší přílohy POSTILIONU) můžete načerpat dnes již historická fakta o místních poštách a jejich činnosti. Navazovat budou polní pošty misí OSN/ NATO/ EU/ WEU a OSCE, počínaje misí UNPROFOR ( ). Kdo by se nemohl dočkat, má možnost se hodně dovědět o polních poštách misí na Balkáně (v článcích Ing. Čecha) ve FILATELII č. 5, 6 a 7/1996 (UNPROFOR), 8 a 9/1996 (IFOR), 4 a 5/1998 (SFOR) a 8/1999 (Čeští vojáci v misích ). Úvodem článku o poštách a poštovních službách na území bývalé Jugoslávie v období balkánské krize (přibližně od června 1991) uvádím pro přehlednost nejdříve základní geopolitické informace a mezní data vývoje událostí, které ovlivnily postupné tříštění sítě a organizace poštovních služeb. Do června 1991 sdružovala Jugoslávie svazové republiky Srbsko (vč. Vojvodiny a Kosova), Černou Horu, Slovinsko, Chorvatsko, Bosnu a Hercegovinu a Makedonii. Poštovní služby včetně emisní činnosti do té doby zajišťovala jugoslávská pošta, známky nesly označení vydavatelské země - PTT JUGOSLAVIJA. Vojensko-politické změny se projevily téměř bezprostředně i v poštovních službách. Slovinsko vyhlásilo samostatnost a přijalo název REPUBLIKA SLOVENIJA byla oznámena úplná odluka od Jugoslávie a vyhlášena vlastní měna tolar byla vydána první známka s označením PTT SLOVENIJA bylo Slovinsko uznáno mezinárodně a přijato za člena OSN. V Makedonii bylo provedeno referendum o ustavení samostatné REPUBLIKY MAKEDONIE a byla vyhlášena samostatnost byla vydána první známka s názvem PTT MAKEDONIA byla Makedonie přijata do OSN a za člena UPU. Od samého počátku samostatné Republiky Makedonie trval spor o název země se sousedním Řeckem. To nechtělo připustit název Republika Makedonie, protože Makedonii považuje za historicky řecké území. Proto se pro Makedonii na mezinárodní scéně doposud používá oficiální název FY- ROM (FORMER YUGOSLAVIAN REPUBLIC OF MACEDONIA). V Chorvatsku byl počátek změn obdobný jako ve Slovinsku, ale další průběh událostí již nikoliv byla vyhlášena samostatnost a přijat název REPUBLIKA HRVATSKA byla vydána první chorvatská známka. Známky však platily jen na okleštěném území Chorvatska (2/3 historického území) bylo Chorvatsko (jako celek) přijato do OSN. Na území Chorvatska osídleném majoritně Srby vznikla v regionech Krajiny (Plitvická oblast), Západní Slavonie a Východní Slavonie (vč. Baranje a Sremu) samozvaná REPUBLIKA SRBSKÁ KRA- JINA. Území bývalé svazové republiky Jugoslávie Bosny a Hercegoviny se stalo nejsložitějším regionem bývalé Jugoslávie byla v Sarajevu vyhlášena samostatnost Bosny a Hercegoviny jako celku, ta se však po několika měsících začala rozpadat na tři národnostní celky: srbský, chorvatský a většinově muslimský (bošn

4 jacký). Jednotlivá území nebyla celistvá, neustále se měnila podle válečných aktivit tří znesvářených vojenských uskupení byla Bosna a Hercegovina jako celek přijata do OSN (byla však reprezentována vládou kolem Izetbegoviče se sídlem v Sarajevu) byla Bosna a Hercegovina jako celek přijata do UPU byly vydány první oficiální známky (sedmikusová série se státním znakem Bosny a Hercegoviny s vládou v Sarajevu). Od platilo mezi chorvatskou a muslimskou částí Bosny a Hercegoviny příměří a v dubnu 1994 byla vyhlášena formální federace mezi chorvatskou a muslimsko bosenskou částí Bosny a Hercegoviny. Od emise známek k je na oficiálně vydávaných muslimskobosenských známkách používán název: PTT BOSNA I HERCEGOVINA. Známky vydávané sarajevskou poštou platily a dosud platí pouze na územích, resp. poštách v Bosně a Hercegovině, které jsou pod správou sarajevské vlády. V srbské a chorvatské části Bosny a Hercegoviny neplatí a nejsou uznávány. Přehled názvů, emisní činnosti a faktického používání poštovních známek na teritoriu bývalé Jugoslávie od vzniku balkánské krize až dosud: Název na známkách *Teritorium* používaly některé funkční pošty v teritoriu PTT JUGOSLAVIA (v cyrilici) *Srbsko, Černá Hora vč. Vojvodiny a Kosova* hl. m. Bělehrad a všechny dřívější pošty; PTT SLOVENIJA (v latince)*historické území Slovinska*hl. m. Lublaň a všechny dřívější pošty bývalé Jugoslávie; HPT REPUBLIKA HRVATSKA (v latince) *do léta 1995 jen Střední a severozápadní Chorvatsko (2/3 hist. území Chorvatska)*, hl. m. Záhřeb a všechny dřívější pošty na tomto území; PTT REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA (v cyrilici) platily zde též původní známky PTT Jugoslavia *Plitvická oblast* hl. m. KNIN pošty KORENICA, SISAK, SLUNJ, TOPUSKO, omezeně další p. ú. (do srpna 1995), (nikdy mezinárodně neuznaná republika ani známky) také *Západní Slavonie* největší město a pošta OKUČANI (do jara 1995), *Východní Slavonie vč. Sremu a Baranje úz.*, hl. m. VUKOVAR, pošty DALJ, ERDUT, BELI MONASTIR a další p. ú. bývalé Jugoslávie (do podzimu 1997). Od počátku r.1997 nové názvy: SREMSKO-BARANSKA OBLAST (v cyrilici) *region Sremu a Baranje (2 okresy)*, BELI MONASTIR a malé pošty. V bosensko-hercegovském teritoriu (bývalá jugoslávská republika Bosna a Hercegovina): PTT REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVlNA (v latince) - mezinárodně uznaná rep. i pošt. známky *pouze část území a enklávy v držení sarajevské vlády* hl. m. Sarajevo, Tuzla, východní Mostar, Bihač, Bugojno, Visoko, Gor. Vakuf, Goražde ap. PTT REPUBLIKA SRPSKA REFERENDUM ( ) a krátce poté jen PTT REPUBLIKA SRPSKA (vše vždy v cyrilici) mezinárodně neuznáno *více než 50 % území BaH v držení bosenských Srbů*, hl. m. PALE, resp. BANJA LUKA, pošty v ostatních místech velmi sporadicky v závislosti na válečné situaci. Přetisk REPUBLIKA SRPSKA (v cyrilici) na původních výplat. známkách "JUGOSLAVIA"; PT HRVATSKA ZAJEDNICA HERCEG BOSNA REPUBLIKA BOSNA I HER- CEGOVlNA byla vyhlášena a zahájila vydávání vlastních poštovních známek nezávisle na SARAJEVU (muslim. rep. BaH). Nebyla mezinárodně uznána jako samostatná republika ani její známky (v latince) *Jihozáp. oblast území BaH, menší enklávy ve střední Bosně a ve vých. cípu BaH (u města Brčko)* za hl. m. považován Chorvaty západní MOSTAR, dále MEDŽUGORJE, TOMISLAVGRAD a další původní pošty v oblasti;

5 PT HRVATSKA REPUBLIKA HERCEG BOSNA BOSNA I HERCEGOVlNA, občas byly záměrně použity smíšené frankatury se známkami HPT REPUBLIKA HRVATSKA pro podporu politické sounáležitosti (v latince) *dtto *dtto PTT REPUBLIKA MAKEDONIJA od jen PTT MAKEDONIJA (v latince nebo cyrilici) *celé území bývalé jugoslávské svazové republiky Makedonie.* hl. m. SKOPJE a všechny býv. pošty v Makedonii. Poznámka: Podle dostupných materiálů a poznatků získaných z regionů s válečnou aktivitou je zřejmé, že z mezinárodně uznaných republik po rozdělení bývalé Jugoslávie byl zajišťován normální poštovní provoz (v mezích možností a okamžité situace). Tzv. samozvaně vzniklé republiky (viz výše) byly odkázány na pomoc jiných poštovních správ (zejména pro listovní zásilky): - Republika Srbská Krajina a Republika Srbská v Bosně prostřednictvím poštovní služby nově vzniklé federace Svazové republiky Jugoslávie (Srbsko, Černá Hora), - Republika Herceg-Bosna v BaH prostřednictvím poštovní služby Chorvatska, - Republika BaH (převážně muslimská část) většinou s využitím polních pošt sil OSN, nejčastěji přes Záhřeb nebo Split v Chorvatsku a pak dále s využitím mezinárodní sítě pošt. služeb. - Jediná PTT Chorvatska absolutně blokovala a vracela listovní zásilky frankované známkami tzv. Republiky Srbska Krajina nebo Republiky Srbské v Bosně. Poštovní známky mezinárodně neuznávané, spekulativní (podvody) a přetisky známek bývalé Jugoslávie: Poštovní známky Republiky Srbské Krajiny, Republiky Srbské v Bosně, Chorvatské republiky Herceg-Bosny byly vydávány z národnostního pohledu oficiálně samozvanými vládními orgány. Hlavním důvodem bylo podpořit úsilí o získání mezinárodního uznání těchto republik, jejich vnitřní i mezinárodní propagaci. Skutečně poštou prošlé listovní zásilky i v mezinárodním styku potvrzují jejich určitou legalizaci ve vnitřním poštovním i mezinárodním poštovním styku. Z hlediska filatelistického však nejsou zatím ve známých periodikách katalogizovány. Vyskytly se však i další známky, u kterých je zcela zřejmý jakýsi soukromě spekulativní charakter. S nimi jsem se zatím nikdy nesetkal v poštovním provozu. Těmito známkami frankované a denními razítky opatřené obálky byly vždy "udělány" pro soukromé "obchodní" účely. Většinou byly soukromě vyvezeny do sousedních zemí a rozprodávány na filatelistických burzách ke škodě filatelistů. Je velmi pravděpodobné, že některé z těchto " cenin " byly vyhotoveny mimo území bývalé Jugoslávie a nikdy Balkán neviděly (vyskytují se zejména v nabídce jednoho bavorského obchodníka). Charakter falzifikátů mají také veškeré rádoby celistvosti rusko-ukrajinské mafiánské provenience, typické svými xeroxovanými stříhanými známkami, či přetisky různých názvů na původních sovětských, ruských či ukrajinských známkách. K této problematice se vrátíme samostatným článkem později. Ukázky z provozu nově vznikajících známkových zemí po rozpadu bývalé Jugoslávie (vše ze skutečného poštovního provozu). PTT REPUBLIKA HRVATSKA (všechna území, která byla od r pod správou chorvatské vlády v Zagrebu)

6 PTT SLOVENIJA (Slovinsko) Až do vydání známek PTT REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA platily na všech územích pod správou Srbů známky PTT JUGOSLAVIA PTT REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA (v oblastech Knin, Plitvice a Západní Slavonie) PTT REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA (na území Východní Slavonie) PTT REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA na všech územích Bosny pod správou muslimské vlády v Sarajevu Známky z doby snahy o samostatnou republiku bosenských Chorvatů PTT HRVATSKA REPUBLIKA HERCEG BOSNA PTT REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA HRVATSKA ZAJEDNICA HERCEG BOSNA PTT MAKEDONIA (z počátku název FYROM = FORMER YUGOSLAVIAN REPUBLIC OF MACEDONIA) (Dokončení příště) PTT JUGOSLAVIA na zbytkovém území nové Jugoslávské federace (SRBSKO, ČERNÁ HORA, KOSOVO) M. Čech

7 PS 3: ČESKOSLOVENSKÁ A ČESKÁ ÚČAST NA MISÍCH Úvod k PS 3 K problematice participace vojenských osob (ale i některých jiných specialistů) Československé, od r České armády, několik základních faktů. Komplexní základní přehled misí s Českou (Československou) účastí obdrželi všichni členové SPP v balíčku materiálů k datu ustavující valné hromady. Od první účasti příslušníků čs. armády, což byla Dohlížitelská mise na 38. rovnoběžce na Korejském poloostrově (podzim 1953) až do vzniku války v Perském zálivu (leden 1991) šlo ze strany České republiky vždy jen o účast jednotlivců, nebo menších skupin (do 15, max. 20 osob) a to ve funkcích: - vojenský pozorovatel (monitor) = MILITARY OBSERVER - bezpečnostní dohlížitel = SAFETY GUARDIAN - zdravotnický (chemický aj.) specialista = MEDICAL (CHEMICAL) SPECIALIST - poradce resp. dozorce = ADVISER (SUPERVISOR) atd. V tomto období nebyla nikdy nasazena formovaná vojenská jednotka. Teprve od války v Perském zálivu dochází ke kvalitativní i kvantitativní změně a nasazování i bojových jednotek: - v Perském zálivu chemická rota v síle kolem 169 až 248 vojáků, - v misi UNPROFOR (+UNCRO) mechanizovaný prapor v síle 500 až 1000 vojáků a vojenská polní nemocnice v síle 80 až 140 zdravotníků, - v misi UNTAES vojenská polní nemocnice v síle kolem 120 zdravotníků, - v misi AFOR vojenská polní nemocnice v síle kolem 100 zdravotníků, část posléze přesunuta do Turecka pro pomoc po zemětřesení, - v misích IFOR/SFOR mechanizovaný prapor v síle 500 až 800 vojáků, - v misi KFOR průzkumná rota v síle kolem 140 vojáků + 56 členů podpory. V ostatních misích OSN a od r i v misích EU, OSCE a WEU jsou začleňováni příslušníci ČSR/ČR v obdobných funkcích a počtech (1 až 20 osob), jak uvádím výše. DŮLEŽITÉ JE VĚDĚT, že po celou popisovanou dobu, tedy od roku 1948 až do současnosti neměla a nemá naše armáda zorganizovánu a v praxi používánu vlastní VOJENSKOU POLNÍ POŠTU ani jinou poštovní službu pro činnost v polních podmínkách. Existují pouze administrativní směrnice a dokumenty pro případné aktivování polní poštovní služby. Jakékoli poštovní celiny či doklady s označením POLNÍ POŠTA ČSA resp. AČR jsou pouze fiktivní nebo zcizené doklady ze skladů vojenské administrativy. Přesto, že vojenská polní poštovní služba nebyla (od r. 1949) a není dosud organizována a zavedena, lze podle osobní korespondence jednotlivých československých, resp. českých, účastníků v misích vysledovat a dokumentovat podíl našich lidí na mírových misích ve světě. Odhadem lze předpokládat, že to bylo již kolem našich spoluobčanů. Jak a čím začít, když naše armáda vlastní polní poštu neměla a nemá dodnes? Je třeba vědět, že většina lidí dočasně odloučených od rodin a přátel, vyvíjí maximální snahu alespoň o korespondenční kontakty a hledá tedy všechny možné poštovní a kurýrní cesty. Tady jsou ty nejčastější z pohledu českého vojáka: - polní poštovní služby, organizované Poštovní správou OSN (UNPA), kdy v místech misí je na stanoveném pracovišti sběrna osobní i služební korespondence,

8 ze které se pytlovkou odesílají dopisy na centrální pošty OSN, především v New Yorku, Ženevě a Vídni a poté obvyklou mezinárodní poštovní sítí až k adresátovi (nejčastěji používáno vojenskými pozorovateli a specialisty, známky OSN, razítka OSN, oficiální kašety misí atd.); - polní poštovní službou OSN, která využívá technické a organizační prvky vojenských polních pošt nejsilnějších národních kontingentů (francouzské, americké, britské armády apod.). Nejčastěji je používáno denní znehodnocovaní razítko OSN (UNPA = FREE MAIL) bez poštovních známek (aerogramy a osobní dopisy do 10 gramů). Nárok na tento způsob poštovní služby je vždy stanoven směrnicí velitele mise (platí vesměs pro nasazené vojenské jednotky); - vojenské polní pošty účastnících se armád zemí, které mají tuto poštovní službu organizovánu (povětšinou jen armády některých členských zemí NATO, přitom ne vždy a ve všech misích). Využívání národních vojenských polních pošt všemi ostatními nasazenými kontingenty je možné, ale je nutné za tyto služby platit a to v příslušném národním tarifu, s využitím příslušných národních poštovních známek. Korespondence je z místa dislokace vojenské pošty zasílána do příslušné sběrné pošty v dané zemi a poté rozesílána sítí mezinárodní poštovní služby k adresátům; - využívání místních civilních pošt z území, kde mise probíhá, případně ze sousedních zemí (když jsou místní poštovní služby nefunkční, jako např. při misi UNGCI v sev. Iráku, odkud lze posílat dopisy pouze z pošt na území Turecka apod.). Zde je pak pro identifikaci příslušnosti k misi důležité, krom denního razítka pošty, také oficiální logo nebo kašet mise a zpáteční adresa odesílatele; - služební nebo soukromá kurýrní pošta je nejčastější formou doručování osobní korespondence vojáků zejména z misí na Balkáně, také proto, že je nejlevnější. Osoba odjíždějící z lokalit v misích veze do republiky dopisy, na nejbližší poště pak ofrankuje podle českého tarifu dopis českými známkami (dnes za 5,40 Kč) a odešle jej z dané pošty adresátovi. Statisticky lze odhadnout, že od českých vojáků je touto cestou posíláno až 80 % osobní korespondence. U těchto dokumentů je třeba konfrontovat krom denního poštovního razítka hlavně zpáteční adresu a další identifikační znaky (služební razítko, logo, kašetové razítko či přítisk apod.). Podrobněji o sběrných poštách, systémech přepravy poštovních zásilek z misí do domovů (ale i opačně) a identifikačních prvcích této korespondence příště. Dlužno dodat, že výše popsané poštovní služby využívají obdobně příslušníci všech armád světa, které nemají vlastní vojenskou polní poštu organizovánu. Dopis dovezen kurýrem do ČR, pak s českou frankaturou k adresátovi. Dopis odeslán prostřednictvím voj. polní pošty US-Army APO AE v sektoru US. M. Čech

9 PS 5: POHLEDNICE, DOPISNICE A FORMULÁŘE POLNÍCH POŠT Úvod Na soukromé korespondenci účastníků mírových misí mají značný podíl speciální a příležitostné dopisnice, celiny včetně FDC a CDV. Existuje také řada formalizovaných dokladů, které mají značnou hodnotu pro identifikace praktického poštovního provozu. V této pracovní skupině bychom rádi přispěli k orientaci sběratelů pohlednic a dopisnic polní pošty podle různých hledisek (podle misí, národní provenience, mezinárodní propagace mírových sil atd.). Armády s organizovanou polní poštou ve své struktuře vydávají ke své propagaci také obálky prvního dne (FDC), celiny a příležitostná razítka. Používají pro zabezpečení poštovního provozu všechny běžné druhy doplňujícího materiálu apod. (R-nálepky, APOST, štítky pytlovek atd.). Existence např. pohlednic polní pošty mírových misí je velmi rozsáhlá, někdy jsou to jednotlivé, jindy desítky až stovky tematických, motivových nebo propagačních pohlednic. Z důvodu prostorových v našem zpravodaji vás chceme seznamovat s ukázkami podle národností, podle konkrétních misí apod. a to hlavně s důrazem na zásadní identifikační znaky. Doufáme, že vaše dotazy, popřípadě dílčí příspěvky a kopie pomohou tuto oblast v maximální míře vyhodnocovat a zveřejňovat. Dnes tedy uvádíme příklady výskytu pohlednic s největším výskytem a to jsou: a) Pohlednice internacionálního charakteru, vydávané hlavní administrativou OSN pro mírové mise. b) Pohlednice polní pošty německé armády pro příslušníky BW v mírových misích. Pohlednice OSN: mají číslování na rubu a existuje jich asi 1 000; identifikace číselná na rubu: REF 1,, 991, ; vyobrazení barevné, různá tematika, zastoupení různých národních kontingentů (též např. voj. technika AČR) apod.; distribuci provádí obchodní síť prodejen OSN tzv. PX-SHOPy. Rub a líc polní pohlednice (OSN) REF 910 (SFOR / GECON); REF 721 (české OT 64) Pohlednice OSN REF 376 CHECK POINT ČESKÉHO PRAPORU

10 Pohlednice BW SRN: rozlišení na čelní straně, kde je umístěn emblém (znak) mise; popis čelního obrazu na zadní straně; vyobrazení barevné, různá tematika aktivit vojenských jednotek v misích; vydáváno v sériích o až kusech; distribuce prostřednictvím orgánů velení v misích a stanovišť polních pošt. Obrazová strana s erbem mise. Rubová strana s popisem motivu a vydavatelem. Rozlišovací identifikační znaky (erby misí) a přibližný počet pohlednic (sérií). GECON UNPF 6 pohl. GECON SFOR II 47 pohl. GECON SFOR I 42 pohl. GECON IFOR 53 pohl. GECON AFOR / ALB 4 pohl. GECON KVM 9 pohl. GECON KFOR 53 pohl. I v ostatních misích, kde působily jednotky BW SRN, byly vydávány pohlednice německé polní pošty vždy, ale v menších počtech. Příklad vlevo: Pohlednice GECON v misi UNOMIG (pozorovatelská mise v Gruzii) M. Čech

11 PS X: HISTORICKÉ POLNÍ POŠTY (do r. 1945) Úvod k PS X Původně jsme předpokládali zabývat se problematikou historických polních pošt (tedy od počátku jejich existence až do roku 1945) spíše okrajově. Téměř polovina přihlášených členů naší sekce projevila o tuto oblast zájem a proto bychom rádi zařadili pracovní skupinu PS X na úroveň ostatních hlavních PS (PS 1, PS 2, PS 3 + PS X). Pro tento účel doporučujeme v PS X vytypovat základní okruhy zájmu o zpracovávání informací takto: 1. Napoleonské pošty, manévrové pošty a PP rakousko-uherské armády do I. světové války (dále jen WWI, resp. WWII). 2. Účast Čechů a Slováků v polních službách armád ve WWII. 3. Polní pošty českých a československých legií ve dvacátých letech minulého století ( ). 4. Polní pošta Československé armády v r Vojenské a služební polní pošty v době WWII včetně polní pošty čs. vojenských jednotek v zahraničí. 6. Pošty se zajateckých, internačních a podobných táborů v období WWI a WWII. 7. Cenzura poštovních zásilek ve vojenských a civilních poštovních službách. Podle zkušeností z další práce a na základě doporučení členů a čtenářů našeho zpravodaje předpokládáme další doplnění, či úpravy okruhů výše uvedených témat. Nebude to jednoduché, o všem již byla řada článků napsána. Proto vás dnes tímto prosíme o připomínky, náměty, poznatky a jakékoliv kopie dokumentů, které bychom mohli postupně publikovat a popřípadě naši činnost rozšiřovat. Hlavně bude také důležité, abyste nám sdělovali vaše dílčí, či obsáhlejší otázky na dané téma. Chceme se pokusit průběžně reagovat na dílčí problémy a ve spolupráci s různými institucemi postupně zpracovávat komplexnější práce. Tak například v příštích číslech uvedeme souhrnnou informaci o polních poštách Československé armády pro mobilizační potřeby v r (okruh 4), kterou připravujeme ve spolupráci s panem majorem Pavlem Minaříkem z Vojenského historického archivu v Praze. První část této zprávy bude obsahovat velmi přesné plánovací údaje pro mobilizační situaci (v r Druhá část bude souhrnem skutečných událostí kolem polních pošt v r M. Čech První americko-česká pojišťovna, a.s. nabízí široký rozsah pojistných a kapitálových produktů pojištění osob pojištění majetku Bližší informace pro zájemce o spolupráci: Agentura AMCICO AIG Life, tel.: 02/

12 PS 6: REDAKČNÍ A INFORMAČNÍ ČINNOST Kontakt na členy naší sekce Na základě jednotlivých písemných souhlasů uveřejňuje vaše osobní údaje pro možnou vzájemnou komunikaci. Leoš Bártík; PO Box 100, Praha 6; PS 1, 2, 3. Ing. Miloslav Čech; Dr. Janského 1048, Černošice; PS 1, 2, 3, 4, 5, X. MUDr. Jaroslav Dragon; Na Valech 11/485, Rumburk; tel. domů (večer) 0413/332368, tel. do práce 0413/334293, ČS a Č polní pošty. Josef Korený; Soblahovská 39/81, Trenčín; tel. 032/ , PS 1, 2, 3 aj participacia ASR, X len PP 2WW. František Kubernát; Voříškova 8, Brno; tel. 05/ , PS 5. Miroslav Matza; Střelecká 70/1, Rumburk; PS 3. Ing. Bohumil Michl; V Hájích 389/20, Praha 4; PS 3, 5, X. Jan Semerád; Majakovského 900, Černošice III.; tel. 02/ ; PS 2, 3, 4, 5. Otakar Vahalík; Nad Šárkou 21, Praha 6, tel. 02/ ; PS 1, 2, 3, 4, X. Vobořil Břetislav; Pecháčkova 5, Praha 5; PS 1, 2, 3, 4, 5, X. RNDr. Miroslav Vostatek; Bělehradská 271, Pardubice Polabiny II; tel. 040/ ; polní pošty 1WW, 2WW, čs. p. p. 1919/20 a Dieter Bauer; PO Box , Ludwighafen, Německo; (N, A). Armin Blase; Klingelstraße 10, Mammelzen, Německo; (N, A). Wolfgand Bőttner; Kreuzweg 24, Oberhof / Thür., Německo; (N, A). Gerard Gaarthuis; Fregatvogel 14, 3435VC Nieuwegein, Holansko; (Hol., A, N). Josef Nedomlel; 13. Mawson drive, Mawson ACT 2607, Austrálie; (Česky, A). Další členové zatím nezaslali souhlas s uveřejněním jejich osobních dat. Možné kontaktní adresy na české kontingenty SFOR: Jméno, hodnost (popř. funkce) CZECH LO HQ MND (FW) BANJA LUKA BFPO 553 LONDON, G. B. Anglie KFOR: Jméno, hodnost (popř. funkce) CZECH RECCE COY 1 RPW BATTLE GP HQ BFPO 559 ENGLAND Anglie Vhodná rada: Napište krátkou prosbu o co žádáte. Nadepište vaši adresu na obálky a na každou z nich vylepte anglické známky dle tarifu, tj. v současnosti cca 38 p (nebo písmenkový index E), popřípadě napište jak se chcete vyrovnat. Dáte-li na obálky české známky, pak je někdo po oražení identifikačními znaky musí odvézt do ČR na nějakou poštu. Obecně platí tarif na dopis do 20 gr. v přepočtu Kč (dovezený do ČR je za 5,40 Kč). POLNÍ POŠTY, INFORMACE SEKCE POLNÍCH POŠT, číslo 2 (2), 2001 Vychází jako příloha zpravodaje POSTILION vydávaného Českomoravskou společností pro poštovní historii při SČF Redaktor: Leoš Bártík, P. O. Box 100, Praha 6 Internetová adresa SPP:

POLNÍ POŠTY INFORMACE SEKCE POLNÍCH POŠT. Číslo 3 (3), ročník I prosinec 2001. Probíhající mírové operace OSN

POLNÍ POŠTY INFORMACE SEKCE POLNÍCH POŠT. Číslo 3 (3), ročník I prosinec 2001. Probíhající mírové operace OSN POLNÍ POŠTY INFORMACE SEKCE POLNÍCH POŠT Číslo 3 (3), ročník I prosinec 2001 PS 1: MÍROVÉ MISE CELOSVĚTOVĚ Afrika Probíhající mírové operace OSN Kongo (Democratic Republic of the Congo) MONUC prosinec

Více

ČEŠTÍ VOJÁCI A OPERACE NA UDRŽENÍ MÍRU OSN CZECH SOLDIERS AND UN PEACEKEEPING OPERATIONS

ČEŠTÍ VOJÁCI A OPERACE NA UDRŽENÍ MÍRU OSN CZECH SOLDIERS AND UN PEACEKEEPING OPERATIONS ČEŠTÍ VOJÁCI A OPERACE NA UDRŽENÍ MÍRU OSN CZECH SOLDIERS AND UN PEACEKEEPING OPERATIONS Oldřich BUREŠ, Lenka DUŠKOVÁ * Abstrakt Článek poskytuje analýzu účasti českých vojáků v operacích OSN na udržení

Více

Obsah. PŘÍLOHA Plukovník v. v. doc. RNDr. Karel Čermín, CSc. PhDr. Jaroslava Divišová

Obsah. PŘÍLOHA Plukovník v. v. doc. RNDr. Karel Čermín, CSc. PhDr. Jaroslava Divišová Obsah Úvodník Brigádní generál Ing. Aleš Opata...3 Přímé geograf ické zabezpečení a působení příslušníků Geograf ické služby AČR v zahraničních operacích a mezinárodních strukturách mjr. Ing. Jan Marša,

Více

Litva... 183 Lotyšsko... 185 Moldavsko... 186 Nizozemsko... 188 Norsko... 189 Rusko... 191 Švédsko... 194 Ukrajina... 196 Velká Británie... 198 3.

Litva... 183 Lotyšsko... 185 Moldavsko... 186 Nizozemsko... 188 Norsko... 189 Rusko... 191 Švédsko... 194 Ukrajina... 196 Velká Británie... 198 3. OBSAH ÚVOD...6 I. MNOHOSTRANNÁ SPOLUPRÁCE... 31 1. Česká republika a Evropská unie... 31 ČR a Společná zahraniční a bezpečnostní politika EU... 46 ČR a evropská bezpečnostní a obranná politika... 56 2.

Více

Z OBSAHU 2 NA MUŠCE. Drama na apríla. Ministr přijal nejlepší olympioniky. Po stopách šnečí pošty 10. Strong Campaigner 2006 se blíží

Z OBSAHU 2 NA MUŠCE. Drama na apríla. Ministr přijal nejlepší olympioniky. Po stopách šnečí pošty 10. Strong Campaigner 2006 se blíží Z OBSAHU 2 16 Drama na apríla Ministr přijal nejlepší olympioniky 2 4 4 18 Čtrnáctideník Ministerstva obrany ČR Po stopách šnečí pošty 10 Strong Campaigner 2006 se blíží 16 Averze na houpací koně 18 Vojáci

Více

Povrch pevninského Chorvatska zaujímá celkovou rozlohu 56.542 km 2, teritoriální moře plochu cca 31.067 km 2.

Povrch pevninského Chorvatska zaujímá celkovou rozlohu 56.542 km 2, teritoriální moře plochu cca 31.067 km 2. 1. Základní údaje o teritoriu 1.1. Oficiální název státu v češtině : Chorvatská republika v úředním jazyku země : Republika Hrvatska 1.2. Rozloha : Chorvatská republika se rozkládá na východním pobřeží

Více

PŘÍPRAVA OBČANŮ K OBRANĚ STÁTU

PŘÍPRAVA OBČANŮ K OBRANĚ STÁTU MINISTERSTVO OBRANY České republiky SEKCE OBRANNÉ POLITIKY A STRATEGIE PŘÍPRAVA OBČANŮ K OBRANĚ STÁTU Příručka pro učitele základních škol Ing. Ivan GERHÁT a kolektiv Praha 2014 Ministerstvo obrany České

Více

Vědecký projekt RM 02/05/07 Hodnocení zapojení České republiky do rekonstrukce a stabilizace Iráku

Vědecký projekt RM 02/05/07 Hodnocení zapojení České republiky do rekonstrukce a stabilizace Iráku Hodnocení zapojení České republiky do rekonstrukce a stabilizace Iráku Filip Moravec, Jan Šnaidauf, Simona Hlaváčová Asociace pro mezinárodní otázky. Všechna práva vyhrazena. Názory vyjádřené v textu nejsou

Více

Co je transatlantické aliance do vod Ú

Co je transatlantické aliance do vod Ú Co je Úvod do transatlantické aliance Co je NATO AT Předmluva 5 Přehled 6 Reakce na změnu 11 Hlavní aktér v krizových situacích 17 Šíření bezpečnosti skrze partnerství 27 Pokračování v politice otevřených

Více

MARTIN ČÍŽEK. Nikomu vás nedáme. Vojensko-politické aspekty sovětské invaze do ČSSR v srpnu 1968

MARTIN ČÍŽEK. Nikomu vás nedáme. Vojensko-politické aspekty sovětské invaze do ČSSR v srpnu 1968 MARTIN ČÍŽEK Nikomu vás nedáme Vojensko-politické aspekty sovětské invaze do ČSSR v srpnu 1968 Nikomu vás nedáme Vojensko-politické aspekty sovětské invaze do ČSSR v srpnu 1968 MARTIN ČÍŽEK NAŠE VOJSKO

Více

Jak dál s časopisem Auditor

Jak dál s časopisem Auditor Jak dál s časopisem Auditor Zákon o auditorech ukládá komoře auditorů pečovat o odbornou úroveň auditorů a asistentů a vykonávat další činnosti upravené statutem. V ustanovení Statutu Komory auditorů ČR

Více

Věřím, že přehledné informace o zahraniční politice České republiky, které Vám tato publikace nabízí, pro Vás budou zajímavým a přínosným čtením.

Věřím, že přehledné informace o zahraniční politice České republiky, které Vám tato publikace nabízí, pro Vás budou zajímavým a přínosným čtením. Slovo úvodem Vážení čtenáři, Ministerstvo zahraničních věcí České republiky pro Vás připravilo již sedmou zprávu o zahraniční politice České republiky. Ta Vám poskytne souhrnné údaje o naší zahraniční

Více

Čtrnáctideník Ministerstva obrany ČR. Jaroslav Pajer tel.: 973 215 686 mobil: 724 033 412 e-mail: pajer.jaroslav@seznam.cz

Čtrnáctideník Ministerstva obrany ČR. Jaroslav Pajer tel.: 973 215 686 mobil: 724 033 412 e-mail: pajer.jaroslav@seznam.cz Objektivem Již druhý kontingent sestavený převážně z příslušníků Útvaru speciálních operací Vojenské policie působí v sestavě britské brigády v jihoafghánské provincii Helmand. Naši vojáci zde procházejí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÉ DAŇOVÉ SPRÁVY Ústřední finanční a daňové ředitelství

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÉ DAŇOVÉ SPRÁVY Ústřední finanční a daňové ředitelství VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÉ DAŇOVÉ SPRÁVY Ústřední finanční a daňové ředitelství THE ANNUAL REPORT OF THE CZECH TAX ADMINISTRATION The Central Financial and Tax Directorate Knihy jsou lidem tím, čím perutě ptákům

Více

TEORETICKÝ ČASOPIS ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

TEORETICKÝ ČASOPIS ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY TEORETICKÝ ČASOPIS ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VOJENSKÉ ROZHLEDY 4 ROČNÍK 18 (50) Ohlédnutí Jsou výročí, která přímo vybízí k pozastavení se v tom spěchaném rytmu denního života. Ta chvíle umožní ohlédnout

Více

Z OBSAHU NA MUŠCE. Nejvyšší škola v NATO. Na řadě je sedmička. Bilance v půli cesty. Rozhoduje rychlá reakce. Důstojné místo k rozjímání

Z OBSAHU NA MUŠCE. Nejvyšší škola v NATO. Na řadě je sedmička. Bilance v půli cesty. Rozhoduje rychlá reakce. Důstojné místo k rozjímání NA MUŠCE Z OBSAHU Hned první pracovní den v novém roce nám do redakce přišel dopis rozhněvaného anonymního čtenáře, v němž reaguje na údajnou gramatickou chybu v titulku článku uveřejněného v A reportu

Více

Souhrnná teritoriální informace Kosovo

Souhrnná teritoriální informace Kosovo Souhrnná teritoriální informace Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Prištině ke dni 16.01.2012 Seznam kapitol souhrnné teritoriálné informace: 1. Základní informace o teritoriu 2. Vnitropolitická

Více

Cimitero militare Italiano

Cimitero militare Italiano 2 2014 GAMING INITIATIVE GI I 2014 Cimitero militare Italiano Svaz důstojníků a praporčíků AČR nabízí: Vojenské Investiční Medaile Na začátku července zahájil činnost projekt pod názvem Vojenské Investiční

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE BOJE PROTI OBCHODOVÁNÍ S LIDMI

NÁRODNÍ STRATEGIE BOJE PROTI OBCHODOVÁNÍ S LIDMI ODBOR BEZPEČNOSTNÍ POLITIKY NÁRODNÍ STRATEGIE BOJE PROTI OBCHODOVÁNÍ S LIDMI (PRO OBDOBÍ LET 2008 2011) PRAHA 2008 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 23. ledna 2008 č. 67 k Národní

Více

Přístup azylantů a osob s doplňkovou ochranou ke vzdělání v ČR Bc. Aneta Žáčková Olomouc 2010

Přístup azylantů a osob s doplňkovou ochranou ke vzdělání v ČR Bc. Aneta Žáčková Olomouc 2010 Přístup azylantů a osob s doplňkovou ochranou ke vzdělání v ČR Bc. Aneta Žáčková Olomouc 2010 Přístup azylantů a osob s doplňkovou ochranou ke vzdělání v ČR 2 OBSAH 1. Základní charakteristika studie...

Více

Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s. r. o. Uprchlíci z Bosny. Studijní obor: Sociální práce

Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s. r. o. Uprchlíci z Bosny. Studijní obor: Sociální práce Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s. r. o. Uprchlíci z Bosny Studijní obor: Sociální práce Vypracovala: Veronika Richtrová Vedoucí práce: Salih Talovič Čelákovice, 2010 1 Čestné prohlášení

Více

Analýza regionálních letišť v České republice. Monika Jurigová

Analýza regionálních letišť v České republice. Monika Jurigová Analýza regionálních letišť v České republice Monika Jurigová Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá analýzou regionálně významných letišť (mimo Prahu). Teoretická část představuje

Více

obranná politika československé a české Republiky (1989 2009)

obranná politika československé a české Republiky (1989 2009) obranná politika československé a české Republiky (1989 2009) Miroslav Tůma Josef Janošec Josef Procházka , PODPIS SMLOUVY O KONVENČNÍCH OZBROJENÝCH SIL 1991, PŘIJETÍ NOVÉ STRATEGICKÉ KONCEPCE NATO S CH

Více

Příručka uživatele systému ISBN

Příručka uživatele systému ISBN Národní knihovna České republiky Příručka uživatele systému ISBN 5. vyd. Revize březen 2011 Praha 2006 Národní knihovna ČR, 2006 2 Obsah Předmluva k českému vydání... 4 Předmluva k 5. mezinárodnímu vydání...

Více

Informační publikace pro cizince Česká republika

Informační publikace pro cizince Česká republika Informační publikace pro cizince Česká republika Praha 2009 Ministerstvo vnitra České republiky, 2009 ISBN 978-80-254-5998-0 OBSAH: 1. Úvod...5 2. Obecný úvod o ČR...7 Odkazy na podrobné zdroje informací...9

Více

informační bulletin 3 4 / 2005 Přeji si dialog s veřejností Informační bulletin

informační bulletin 3 4 / 2005 Přeji si dialog s veřejností Informační bulletin informační bulletin Přeji si dialog s veřejností Za dobu svého působení ve funkci předsedy Úřadu jsem získal jasnou představu o tom, že prosazování principů ochrany osobních údajů do povědomí veřejnosti

Více

OBČANSKÁ PRAXE. Studijní materiál KFI/OBPRX. Mgr. Petra Šobáňová

OBČANSKÁ PRAXE. Studijní materiál KFI/OBPRX. Mgr. Petra Šobáňová OBČANSKÁ PRAXE KFI/OBPRX Studijní materiál Mgr. Petra Šobáňová Obsah 1) Základní vymezení NNO 2) Založení občanského sdružení 3) Dobrovolnictví 4) Grantové žádosti a projekty 5) Fundraising 6) Public relations

Více

Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147)

Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147) PŘÍLOHA VČELAŘSTVÍ č. 7 Včelařství Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147) Obsah Změna Stanov ČSV, o. s. 2 Zpráva o činnosti a hospodaření ČSV, o. s. v roce 2012 3 I. Charakteristika

Více

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2006 Miriam Borýsková Jančářová

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2006 Miriam Borýsková Jančářová Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2006 Miriam Borýsková Jančářová Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: Marketing a management zahraničního obchodu

Více

Předmluva. V Praze, dne 1. října 2010. Vážená čtenářko, vážený čtenáři,

Předmluva. V Praze, dne 1. října 2010. Vážená čtenářko, vážený čtenáři, IFRS do kapsy 2010 2 Předmluva V Praze, dne 1. října 2010 Vážená čtenářko, vážený čtenáři, předkládáme Vám aktualizované vydání publikace, která přináší klíčové informace z oblasti Mezinárodních standardů

Více