POLNÍ POŠTY INFORMACE SEKCE POLNÍCH POŠT. Číslo 2 (2), ročník I září Základní informace o mírových misích

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POLNÍ POŠTY INFORMACE SEKCE POLNÍCH POŠT. Číslo 2 (2), ročník I září 2001. Základní informace o mírových misích"

Transkript

1 POLNÍ POŠTY INFORMACE SEKCE POLNÍCH POŠT Číslo 2 (2), ročník I září 2001 PS 1: MÍROVÉ MISE CELOSVĚTOVĚ Základní informace o mírových misích K problematice mírových misí celosvětově jsme vydali určitou zásobu výchozích materiálů, statistických a evidenčních seznamů. Úvodním článkem v prvním čísle jsme se principielně zmínili o významu mírových misí celosvětově a zdůraznili jejich více než padesátiletou historii. Pro komplexní poznávání této oblasti by bylo dobře se zajímat o hlubší informace, které však nelze postihnout články v našem zpravodaji. Proto Vás odkazujeme na dostupné základní zdroje těchto informací: 1) INFORMAČNÍ CENTRUM OSN v Praze (právě se stěhuje z Panské ul. v Praze 1 do Prahy 5) (tel. 02 / , fax 02 / , web: Dostupná základní publikace: Základní údaje OSN fakta a čísla OSN / New York Prague 1999 (k 50. letům činnosti včetně mírových misí). 2) Doplňující písemné informace o mírových misích, často i v anglickém, německém a francouzském jazyce dodáme dle osobních přání a požadavků (občas včetně mapek a obrazových příloh). 3) Postupně můžete získat korespondenční kontakty s našimi zahraničními členy (již z devíti států světa) a tím i možnosti výměny celistvostí PP. Informační činnost PS 1 na stránkách našeho zpravodaje bude zaměřena na: - méně dostupné údaje, zejména formou odpovědí na vaše dotazy; - obrazové dokládání dokumentace sběratelského zájmu a méně dostupné příklady; - poznatky z nejnovějších aktivit mírových sil OSN aj. (dnes např. o misi UNMEE Eritrea / Etiopie; - možné kontaktní adresy do probíhajících misí za účelem získávání dokumentů a celistvostí a další novinky a poznatky. Mírová mise OSN v Etiopii a Eritrei (UNMEE UNITED NATIONS IN ETHIOPIA AND ERITREA) V květnu 1998 propukly těžké boje na hranicích mezi Etiopií a Eritreou o příhraniční území, které přerostly v těžkou válku. Výsledkem bylo mrtvých a uprchlíků. V červenci 1999 v Alžíru podepsaly obě strany dokument, podle kterého se měla vojska stáhnout na svá území za hranice, platné do 6. května 1998, ale válka pokračovala a v květnu 2000 dosáhla svého vrcholu. 18. července 2000 byl učiněn další pokus o ukončení války o hraniční území těchto států, opět v Alžíru oboustranně podepsaly vzájemnou dohodu, ale neúspěšně. Teprve 6. prosince 2000 se obě znesvářené strany sešli s generálním tajemníkem OSN Kofi Annanem a dohodli další schůzku k usmíření. Byla uskutečněna 12. prosince 2000 opět v Alžíru za účasti generálního tajemníka Kofi Annana, prezidentů Alžírska, Toga a Nigerie a ministryně zahraničí USA paní Albrightové. Podepsané rozhodnutí nařídi

2 lo oběma stranám stáhnout se zpět za původní hranice z 6. května Byla též ustavena komise pro dohled na plnění této úmluvy. Vzhledem k vážnosti následků války na obyvatele obou států přijala Bezpečnostní rada OSN dne 31. července 2000 Rezoluci č. 1312/2000 pro vyhlášení mírové mise UNMEE, původně pouze pro účast 100 vojenských pozorovatelů a civilistů OSN pro přípravu definitivního Mandátu OSN pro řešení Etiopsko-Eritrejské krize, kterým bylo rozhodnuto vyslat rozsáhlé mírové síly k další stabilizaci. Mandátem ze dne 9. srpna 2000 bylo stanoveno vyslání celkem vojenských osob (včetně 200 vojenských pozorovatelů, 3 pěších praporů a podpůrných složek) a platnost mandátu byla stanovena v první etapě do 15. března 2001, poté z jara letošního roku prodloužen o dalších 6 měsíců. V pásmu válečného konfliktu byly stanoveny tři bezpečnostní zóny (sektory), vždy s jedním praporem a přiměřenými ostatními silami. Velitelem mise (FORCE COMMANDER) byl ustanoven holandský generálmajor Patrick C. Cammaert a vojenské síly vyslalo celkem 30 členských zemí OSN: Alžír, Argentina, Bangladež, Čína, Dánsko, Finsko, Ghana, Holandsko, Indie, Itálie, Jordánsko, Kanada, Keňa, Malajsie, Nepál, Nigerie, Norsko, Rakousko, Peru, Polsko, Rumunsko, Rusko, Švédsko, Švýcarsko, Španělsko, Tanzanie, Tunis, Ukrajina, Uruguay a Zambie. Poštovní služby byly (nejdříve pro pozorovatele) poskytovány místními civilními poštami podle rozmístění vojsk, tedy v pásmu území eritrejské nebo etiopské pošty. Koncem prosince 2000 a počátkem ledna 2001, kdy se přisunuly vojenské jednotky včetně vojenských polních pošt, převzaly tento úkol vojenské polní pošty hlavních sil. Až dosud jsou známé fungující: NAPO 1000 UNMEE holandská PP; DANCON UNMEE dánská PP; CFPO UNMEE kanadská PP. M. Čech

3 PS 2: MISE BALKÁNSKÉ KRIZE Místní poštovní služby v bývalé Jugoslávii Chceme-li postihnout existenci a fungování poštovních služeb v době Balkánské krize je dobré si něco připomenout ke stavu sítě pošt bývalé Jugoslávie a o permanentní snaze poskytovat byť omezené, poštovní služby místnímu obyvatelstvu i příslušníkům mezinárodních mírových sil. Složitost situace vyžaduje nejdříve písemné vyjádření a poté postupné dokumentování poštovních služeb včetně polní pošty OSN nasazených vojsk. Ve dvou částech (v č. 2. a 3. naší přílohy POSTILIONU) můžete načerpat dnes již historická fakta o místních poštách a jejich činnosti. Navazovat budou polní pošty misí OSN/ NATO/ EU/ WEU a OSCE, počínaje misí UNPROFOR ( ). Kdo by se nemohl dočkat, má možnost se hodně dovědět o polních poštách misí na Balkáně (v článcích Ing. Čecha) ve FILATELII č. 5, 6 a 7/1996 (UNPROFOR), 8 a 9/1996 (IFOR), 4 a 5/1998 (SFOR) a 8/1999 (Čeští vojáci v misích ). Úvodem článku o poštách a poštovních službách na území bývalé Jugoslávie v období balkánské krize (přibližně od června 1991) uvádím pro přehlednost nejdříve základní geopolitické informace a mezní data vývoje událostí, které ovlivnily postupné tříštění sítě a organizace poštovních služeb. Do června 1991 sdružovala Jugoslávie svazové republiky Srbsko (vč. Vojvodiny a Kosova), Černou Horu, Slovinsko, Chorvatsko, Bosnu a Hercegovinu a Makedonii. Poštovní služby včetně emisní činnosti do té doby zajišťovala jugoslávská pošta, známky nesly označení vydavatelské země - PTT JUGOSLAVIJA. Vojensko-politické změny se projevily téměř bezprostředně i v poštovních službách. Slovinsko vyhlásilo samostatnost a přijalo název REPUBLIKA SLOVENIJA byla oznámena úplná odluka od Jugoslávie a vyhlášena vlastní měna tolar byla vydána první známka s označením PTT SLOVENIJA bylo Slovinsko uznáno mezinárodně a přijato za člena OSN. V Makedonii bylo provedeno referendum o ustavení samostatné REPUBLIKY MAKEDONIE a byla vyhlášena samostatnost byla vydána první známka s názvem PTT MAKEDONIA byla Makedonie přijata do OSN a za člena UPU. Od samého počátku samostatné Republiky Makedonie trval spor o název země se sousedním Řeckem. To nechtělo připustit název Republika Makedonie, protože Makedonii považuje za historicky řecké území. Proto se pro Makedonii na mezinárodní scéně doposud používá oficiální název FY- ROM (FORMER YUGOSLAVIAN REPUBLIC OF MACEDONIA). V Chorvatsku byl počátek změn obdobný jako ve Slovinsku, ale další průběh událostí již nikoliv byla vyhlášena samostatnost a přijat název REPUBLIKA HRVATSKA byla vydána první chorvatská známka. Známky však platily jen na okleštěném území Chorvatska (2/3 historického území) bylo Chorvatsko (jako celek) přijato do OSN. Na území Chorvatska osídleném majoritně Srby vznikla v regionech Krajiny (Plitvická oblast), Západní Slavonie a Východní Slavonie (vč. Baranje a Sremu) samozvaná REPUBLIKA SRBSKÁ KRA- JINA. Území bývalé svazové republiky Jugoslávie Bosny a Hercegoviny se stalo nejsložitějším regionem bývalé Jugoslávie byla v Sarajevu vyhlášena samostatnost Bosny a Hercegoviny jako celku, ta se však po několika měsících začala rozpadat na tři národnostní celky: srbský, chorvatský a většinově muslimský (bošn

4 jacký). Jednotlivá území nebyla celistvá, neustále se měnila podle válečných aktivit tří znesvářených vojenských uskupení byla Bosna a Hercegovina jako celek přijata do OSN (byla však reprezentována vládou kolem Izetbegoviče se sídlem v Sarajevu) byla Bosna a Hercegovina jako celek přijata do UPU byly vydány první oficiální známky (sedmikusová série se státním znakem Bosny a Hercegoviny s vládou v Sarajevu). Od platilo mezi chorvatskou a muslimskou částí Bosny a Hercegoviny příměří a v dubnu 1994 byla vyhlášena formální federace mezi chorvatskou a muslimsko bosenskou částí Bosny a Hercegoviny. Od emise známek k je na oficiálně vydávaných muslimskobosenských známkách používán název: PTT BOSNA I HERCEGOVINA. Známky vydávané sarajevskou poštou platily a dosud platí pouze na územích, resp. poštách v Bosně a Hercegovině, které jsou pod správou sarajevské vlády. V srbské a chorvatské části Bosny a Hercegoviny neplatí a nejsou uznávány. Přehled názvů, emisní činnosti a faktického používání poštovních známek na teritoriu bývalé Jugoslávie od vzniku balkánské krize až dosud: Název na známkách *Teritorium* používaly některé funkční pošty v teritoriu PTT JUGOSLAVIA (v cyrilici) *Srbsko, Černá Hora vč. Vojvodiny a Kosova* hl. m. Bělehrad a všechny dřívější pošty; PTT SLOVENIJA (v latince)*historické území Slovinska*hl. m. Lublaň a všechny dřívější pošty bývalé Jugoslávie; HPT REPUBLIKA HRVATSKA (v latince) *do léta 1995 jen Střední a severozápadní Chorvatsko (2/3 hist. území Chorvatska)*, hl. m. Záhřeb a všechny dřívější pošty na tomto území; PTT REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA (v cyrilici) platily zde též původní známky PTT Jugoslavia *Plitvická oblast* hl. m. KNIN pošty KORENICA, SISAK, SLUNJ, TOPUSKO, omezeně další p. ú. (do srpna 1995), (nikdy mezinárodně neuznaná republika ani známky) také *Západní Slavonie* největší město a pošta OKUČANI (do jara 1995), *Východní Slavonie vč. Sremu a Baranje úz.*, hl. m. VUKOVAR, pošty DALJ, ERDUT, BELI MONASTIR a další p. ú. bývalé Jugoslávie (do podzimu 1997). Od počátku r.1997 nové názvy: SREMSKO-BARANSKA OBLAST (v cyrilici) *region Sremu a Baranje (2 okresy)*, BELI MONASTIR a malé pošty. V bosensko-hercegovském teritoriu (bývalá jugoslávská republika Bosna a Hercegovina): PTT REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVlNA (v latince) - mezinárodně uznaná rep. i pošt. známky *pouze část území a enklávy v držení sarajevské vlády* hl. m. Sarajevo, Tuzla, východní Mostar, Bihač, Bugojno, Visoko, Gor. Vakuf, Goražde ap. PTT REPUBLIKA SRPSKA REFERENDUM ( ) a krátce poté jen PTT REPUBLIKA SRPSKA (vše vždy v cyrilici) mezinárodně neuznáno *více než 50 % území BaH v držení bosenských Srbů*, hl. m. PALE, resp. BANJA LUKA, pošty v ostatních místech velmi sporadicky v závislosti na válečné situaci. Přetisk REPUBLIKA SRPSKA (v cyrilici) na původních výplat. známkách "JUGOSLAVIA"; PT HRVATSKA ZAJEDNICA HERCEG BOSNA REPUBLIKA BOSNA I HER- CEGOVlNA byla vyhlášena a zahájila vydávání vlastních poštovních známek nezávisle na SARAJEVU (muslim. rep. BaH). Nebyla mezinárodně uznána jako samostatná republika ani její známky (v latince) *Jihozáp. oblast území BaH, menší enklávy ve střední Bosně a ve vých. cípu BaH (u města Brčko)* za hl. m. považován Chorvaty západní MOSTAR, dále MEDŽUGORJE, TOMISLAVGRAD a další původní pošty v oblasti;

5 PT HRVATSKA REPUBLIKA HERCEG BOSNA BOSNA I HERCEGOVlNA, občas byly záměrně použity smíšené frankatury se známkami HPT REPUBLIKA HRVATSKA pro podporu politické sounáležitosti (v latince) *dtto *dtto PTT REPUBLIKA MAKEDONIJA od jen PTT MAKEDONIJA (v latince nebo cyrilici) *celé území bývalé jugoslávské svazové republiky Makedonie.* hl. m. SKOPJE a všechny býv. pošty v Makedonii. Poznámka: Podle dostupných materiálů a poznatků získaných z regionů s válečnou aktivitou je zřejmé, že z mezinárodně uznaných republik po rozdělení bývalé Jugoslávie byl zajišťován normální poštovní provoz (v mezích možností a okamžité situace). Tzv. samozvaně vzniklé republiky (viz výše) byly odkázány na pomoc jiných poštovních správ (zejména pro listovní zásilky): - Republika Srbská Krajina a Republika Srbská v Bosně prostřednictvím poštovní služby nově vzniklé federace Svazové republiky Jugoslávie (Srbsko, Černá Hora), - Republika Herceg-Bosna v BaH prostřednictvím poštovní služby Chorvatska, - Republika BaH (převážně muslimská část) většinou s využitím polních pošt sil OSN, nejčastěji přes Záhřeb nebo Split v Chorvatsku a pak dále s využitím mezinárodní sítě pošt. služeb. - Jediná PTT Chorvatska absolutně blokovala a vracela listovní zásilky frankované známkami tzv. Republiky Srbska Krajina nebo Republiky Srbské v Bosně. Poštovní známky mezinárodně neuznávané, spekulativní (podvody) a přetisky známek bývalé Jugoslávie: Poštovní známky Republiky Srbské Krajiny, Republiky Srbské v Bosně, Chorvatské republiky Herceg-Bosny byly vydávány z národnostního pohledu oficiálně samozvanými vládními orgány. Hlavním důvodem bylo podpořit úsilí o získání mezinárodního uznání těchto republik, jejich vnitřní i mezinárodní propagaci. Skutečně poštou prošlé listovní zásilky i v mezinárodním styku potvrzují jejich určitou legalizaci ve vnitřním poštovním i mezinárodním poštovním styku. Z hlediska filatelistického však nejsou zatím ve známých periodikách katalogizovány. Vyskytly se však i další známky, u kterých je zcela zřejmý jakýsi soukromě spekulativní charakter. S nimi jsem se zatím nikdy nesetkal v poštovním provozu. Těmito známkami frankované a denními razítky opatřené obálky byly vždy "udělány" pro soukromé "obchodní" účely. Většinou byly soukromě vyvezeny do sousedních zemí a rozprodávány na filatelistických burzách ke škodě filatelistů. Je velmi pravděpodobné, že některé z těchto " cenin " byly vyhotoveny mimo území bývalé Jugoslávie a nikdy Balkán neviděly (vyskytují se zejména v nabídce jednoho bavorského obchodníka). Charakter falzifikátů mají také veškeré rádoby celistvosti rusko-ukrajinské mafiánské provenience, typické svými xeroxovanými stříhanými známkami, či přetisky různých názvů na původních sovětských, ruských či ukrajinských známkách. K této problematice se vrátíme samostatným článkem později. Ukázky z provozu nově vznikajících známkových zemí po rozpadu bývalé Jugoslávie (vše ze skutečného poštovního provozu). PTT REPUBLIKA HRVATSKA (všechna území, která byla od r pod správou chorvatské vlády v Zagrebu)

6 PTT SLOVENIJA (Slovinsko) Až do vydání známek PTT REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA platily na všech územích pod správou Srbů známky PTT JUGOSLAVIA PTT REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA (v oblastech Knin, Plitvice a Západní Slavonie) PTT REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA (na území Východní Slavonie) PTT REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA na všech územích Bosny pod správou muslimské vlády v Sarajevu Známky z doby snahy o samostatnou republiku bosenských Chorvatů PTT HRVATSKA REPUBLIKA HERCEG BOSNA PTT REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA HRVATSKA ZAJEDNICA HERCEG BOSNA PTT MAKEDONIA (z počátku název FYROM = FORMER YUGOSLAVIAN REPUBLIC OF MACEDONIA) (Dokončení příště) PTT JUGOSLAVIA na zbytkovém území nové Jugoslávské federace (SRBSKO, ČERNÁ HORA, KOSOVO) M. Čech

7 PS 3: ČESKOSLOVENSKÁ A ČESKÁ ÚČAST NA MISÍCH Úvod k PS 3 K problematice participace vojenských osob (ale i některých jiných specialistů) Československé, od r České armády, několik základních faktů. Komplexní základní přehled misí s Českou (Československou) účastí obdrželi všichni členové SPP v balíčku materiálů k datu ustavující valné hromady. Od první účasti příslušníků čs. armády, což byla Dohlížitelská mise na 38. rovnoběžce na Korejském poloostrově (podzim 1953) až do vzniku války v Perském zálivu (leden 1991) šlo ze strany České republiky vždy jen o účast jednotlivců, nebo menších skupin (do 15, max. 20 osob) a to ve funkcích: - vojenský pozorovatel (monitor) = MILITARY OBSERVER - bezpečnostní dohlížitel = SAFETY GUARDIAN - zdravotnický (chemický aj.) specialista = MEDICAL (CHEMICAL) SPECIALIST - poradce resp. dozorce = ADVISER (SUPERVISOR) atd. V tomto období nebyla nikdy nasazena formovaná vojenská jednotka. Teprve od války v Perském zálivu dochází ke kvalitativní i kvantitativní změně a nasazování i bojových jednotek: - v Perském zálivu chemická rota v síle kolem 169 až 248 vojáků, - v misi UNPROFOR (+UNCRO) mechanizovaný prapor v síle 500 až 1000 vojáků a vojenská polní nemocnice v síle 80 až 140 zdravotníků, - v misi UNTAES vojenská polní nemocnice v síle kolem 120 zdravotníků, - v misi AFOR vojenská polní nemocnice v síle kolem 100 zdravotníků, část posléze přesunuta do Turecka pro pomoc po zemětřesení, - v misích IFOR/SFOR mechanizovaný prapor v síle 500 až 800 vojáků, - v misi KFOR průzkumná rota v síle kolem 140 vojáků + 56 členů podpory. V ostatních misích OSN a od r i v misích EU, OSCE a WEU jsou začleňováni příslušníci ČSR/ČR v obdobných funkcích a počtech (1 až 20 osob), jak uvádím výše. DŮLEŽITÉ JE VĚDĚT, že po celou popisovanou dobu, tedy od roku 1948 až do současnosti neměla a nemá naše armáda zorganizovánu a v praxi používánu vlastní VOJENSKOU POLNÍ POŠTU ani jinou poštovní službu pro činnost v polních podmínkách. Existují pouze administrativní směrnice a dokumenty pro případné aktivování polní poštovní služby. Jakékoli poštovní celiny či doklady s označením POLNÍ POŠTA ČSA resp. AČR jsou pouze fiktivní nebo zcizené doklady ze skladů vojenské administrativy. Přesto, že vojenská polní poštovní služba nebyla (od r. 1949) a není dosud organizována a zavedena, lze podle osobní korespondence jednotlivých československých, resp. českých, účastníků v misích vysledovat a dokumentovat podíl našich lidí na mírových misích ve světě. Odhadem lze předpokládat, že to bylo již kolem našich spoluobčanů. Jak a čím začít, když naše armáda vlastní polní poštu neměla a nemá dodnes? Je třeba vědět, že většina lidí dočasně odloučených od rodin a přátel, vyvíjí maximální snahu alespoň o korespondenční kontakty a hledá tedy všechny možné poštovní a kurýrní cesty. Tady jsou ty nejčastější z pohledu českého vojáka: - polní poštovní služby, organizované Poštovní správou OSN (UNPA), kdy v místech misí je na stanoveném pracovišti sběrna osobní i služební korespondence,

8 ze které se pytlovkou odesílají dopisy na centrální pošty OSN, především v New Yorku, Ženevě a Vídni a poté obvyklou mezinárodní poštovní sítí až k adresátovi (nejčastěji používáno vojenskými pozorovateli a specialisty, známky OSN, razítka OSN, oficiální kašety misí atd.); - polní poštovní službou OSN, která využívá technické a organizační prvky vojenských polních pošt nejsilnějších národních kontingentů (francouzské, americké, britské armády apod.). Nejčastěji je používáno denní znehodnocovaní razítko OSN (UNPA = FREE MAIL) bez poštovních známek (aerogramy a osobní dopisy do 10 gramů). Nárok na tento způsob poštovní služby je vždy stanoven směrnicí velitele mise (platí vesměs pro nasazené vojenské jednotky); - vojenské polní pošty účastnících se armád zemí, které mají tuto poštovní službu organizovánu (povětšinou jen armády některých členských zemí NATO, přitom ne vždy a ve všech misích). Využívání národních vojenských polních pošt všemi ostatními nasazenými kontingenty je možné, ale je nutné za tyto služby platit a to v příslušném národním tarifu, s využitím příslušných národních poštovních známek. Korespondence je z místa dislokace vojenské pošty zasílána do příslušné sběrné pošty v dané zemi a poté rozesílána sítí mezinárodní poštovní služby k adresátům; - využívání místních civilních pošt z území, kde mise probíhá, případně ze sousedních zemí (když jsou místní poštovní služby nefunkční, jako např. při misi UNGCI v sev. Iráku, odkud lze posílat dopisy pouze z pošt na území Turecka apod.). Zde je pak pro identifikaci příslušnosti k misi důležité, krom denního razítka pošty, také oficiální logo nebo kašet mise a zpáteční adresa odesílatele; - služební nebo soukromá kurýrní pošta je nejčastější formou doručování osobní korespondence vojáků zejména z misí na Balkáně, také proto, že je nejlevnější. Osoba odjíždějící z lokalit v misích veze do republiky dopisy, na nejbližší poště pak ofrankuje podle českého tarifu dopis českými známkami (dnes za 5,40 Kč) a odešle jej z dané pošty adresátovi. Statisticky lze odhadnout, že od českých vojáků je touto cestou posíláno až 80 % osobní korespondence. U těchto dokumentů je třeba konfrontovat krom denního poštovního razítka hlavně zpáteční adresu a další identifikační znaky (služební razítko, logo, kašetové razítko či přítisk apod.). Podrobněji o sběrných poštách, systémech přepravy poštovních zásilek z misí do domovů (ale i opačně) a identifikačních prvcích této korespondence příště. Dlužno dodat, že výše popsané poštovní služby využívají obdobně příslušníci všech armád světa, které nemají vlastní vojenskou polní poštu organizovánu. Dopis dovezen kurýrem do ČR, pak s českou frankaturou k adresátovi. Dopis odeslán prostřednictvím voj. polní pošty US-Army APO AE v sektoru US. M. Čech

9 PS 5: POHLEDNICE, DOPISNICE A FORMULÁŘE POLNÍCH POŠT Úvod Na soukromé korespondenci účastníků mírových misí mají značný podíl speciální a příležitostné dopisnice, celiny včetně FDC a CDV. Existuje také řada formalizovaných dokladů, které mají značnou hodnotu pro identifikace praktického poštovního provozu. V této pracovní skupině bychom rádi přispěli k orientaci sběratelů pohlednic a dopisnic polní pošty podle různých hledisek (podle misí, národní provenience, mezinárodní propagace mírových sil atd.). Armády s organizovanou polní poštou ve své struktuře vydávají ke své propagaci také obálky prvního dne (FDC), celiny a příležitostná razítka. Používají pro zabezpečení poštovního provozu všechny běžné druhy doplňujícího materiálu apod. (R-nálepky, APOST, štítky pytlovek atd.). Existence např. pohlednic polní pošty mírových misí je velmi rozsáhlá, někdy jsou to jednotlivé, jindy desítky až stovky tematických, motivových nebo propagačních pohlednic. Z důvodu prostorových v našem zpravodaji vás chceme seznamovat s ukázkami podle národností, podle konkrétních misí apod. a to hlavně s důrazem na zásadní identifikační znaky. Doufáme, že vaše dotazy, popřípadě dílčí příspěvky a kopie pomohou tuto oblast v maximální míře vyhodnocovat a zveřejňovat. Dnes tedy uvádíme příklady výskytu pohlednic s největším výskytem a to jsou: a) Pohlednice internacionálního charakteru, vydávané hlavní administrativou OSN pro mírové mise. b) Pohlednice polní pošty německé armády pro příslušníky BW v mírových misích. Pohlednice OSN: mají číslování na rubu a existuje jich asi 1 000; identifikace číselná na rubu: REF 1,, 991, ; vyobrazení barevné, různá tematika, zastoupení různých národních kontingentů (též např. voj. technika AČR) apod.; distribuci provádí obchodní síť prodejen OSN tzv. PX-SHOPy. Rub a líc polní pohlednice (OSN) REF 910 (SFOR / GECON); REF 721 (české OT 64) Pohlednice OSN REF 376 CHECK POINT ČESKÉHO PRAPORU

10 Pohlednice BW SRN: rozlišení na čelní straně, kde je umístěn emblém (znak) mise; popis čelního obrazu na zadní straně; vyobrazení barevné, různá tematika aktivit vojenských jednotek v misích; vydáváno v sériích o až kusech; distribuce prostřednictvím orgánů velení v misích a stanovišť polních pošt. Obrazová strana s erbem mise. Rubová strana s popisem motivu a vydavatelem. Rozlišovací identifikační znaky (erby misí) a přibližný počet pohlednic (sérií). GECON UNPF 6 pohl. GECON SFOR II 47 pohl. GECON SFOR I 42 pohl. GECON IFOR 53 pohl. GECON AFOR / ALB 4 pohl. GECON KVM 9 pohl. GECON KFOR 53 pohl. I v ostatních misích, kde působily jednotky BW SRN, byly vydávány pohlednice německé polní pošty vždy, ale v menších počtech. Příklad vlevo: Pohlednice GECON v misi UNOMIG (pozorovatelská mise v Gruzii) M. Čech

11 PS X: HISTORICKÉ POLNÍ POŠTY (do r. 1945) Úvod k PS X Původně jsme předpokládali zabývat se problematikou historických polních pošt (tedy od počátku jejich existence až do roku 1945) spíše okrajově. Téměř polovina přihlášených členů naší sekce projevila o tuto oblast zájem a proto bychom rádi zařadili pracovní skupinu PS X na úroveň ostatních hlavních PS (PS 1, PS 2, PS 3 + PS X). Pro tento účel doporučujeme v PS X vytypovat základní okruhy zájmu o zpracovávání informací takto: 1. Napoleonské pošty, manévrové pošty a PP rakousko-uherské armády do I. světové války (dále jen WWI, resp. WWII). 2. Účast Čechů a Slováků v polních službách armád ve WWII. 3. Polní pošty českých a československých legií ve dvacátých letech minulého století ( ). 4. Polní pošta Československé armády v r Vojenské a služební polní pošty v době WWII včetně polní pošty čs. vojenských jednotek v zahraničí. 6. Pošty se zajateckých, internačních a podobných táborů v období WWI a WWII. 7. Cenzura poštovních zásilek ve vojenských a civilních poštovních službách. Podle zkušeností z další práce a na základě doporučení členů a čtenářů našeho zpravodaje předpokládáme další doplnění, či úpravy okruhů výše uvedených témat. Nebude to jednoduché, o všem již byla řada článků napsána. Proto vás dnes tímto prosíme o připomínky, náměty, poznatky a jakékoliv kopie dokumentů, které bychom mohli postupně publikovat a popřípadě naši činnost rozšiřovat. Hlavně bude také důležité, abyste nám sdělovali vaše dílčí, či obsáhlejší otázky na dané téma. Chceme se pokusit průběžně reagovat na dílčí problémy a ve spolupráci s různými institucemi postupně zpracovávat komplexnější práce. Tak například v příštích číslech uvedeme souhrnnou informaci o polních poštách Československé armády pro mobilizační potřeby v r (okruh 4), kterou připravujeme ve spolupráci s panem majorem Pavlem Minaříkem z Vojenského historického archivu v Praze. První část této zprávy bude obsahovat velmi přesné plánovací údaje pro mobilizační situaci (v r Druhá část bude souhrnem skutečných událostí kolem polních pošt v r M. Čech První americko-česká pojišťovna, a.s. nabízí široký rozsah pojistných a kapitálových produktů pojištění osob pojištění majetku Bližší informace pro zájemce o spolupráci: Agentura AMCICO AIG Life, tel.: 02/

12 PS 6: REDAKČNÍ A INFORMAČNÍ ČINNOST Kontakt na členy naší sekce Na základě jednotlivých písemných souhlasů uveřejňuje vaše osobní údaje pro možnou vzájemnou komunikaci. Leoš Bártík; PO Box 100, Praha 6; PS 1, 2, 3. Ing. Miloslav Čech; Dr. Janského 1048, Černošice; PS 1, 2, 3, 4, 5, X. MUDr. Jaroslav Dragon; Na Valech 11/485, Rumburk; tel. domů (večer) 0413/332368, tel. do práce 0413/334293, ČS a Č polní pošty. Josef Korený; Soblahovská 39/81, Trenčín; tel. 032/ , PS 1, 2, 3 aj participacia ASR, X len PP 2WW. František Kubernát; Voříškova 8, Brno; tel. 05/ , PS 5. Miroslav Matza; Střelecká 70/1, Rumburk; PS 3. Ing. Bohumil Michl; V Hájích 389/20, Praha 4; PS 3, 5, X. Jan Semerád; Majakovského 900, Černošice III.; tel. 02/ ; PS 2, 3, 4, 5. Otakar Vahalík; Nad Šárkou 21, Praha 6, tel. 02/ ; PS 1, 2, 3, 4, X. Vobořil Břetislav; Pecháčkova 5, Praha 5; PS 1, 2, 3, 4, 5, X. RNDr. Miroslav Vostatek; Bělehradská 271, Pardubice Polabiny II; tel. 040/ ; polní pošty 1WW, 2WW, čs. p. p. 1919/20 a Dieter Bauer; PO Box , Ludwighafen, Německo; (N, A). Armin Blase; Klingelstraße 10, Mammelzen, Německo; (N, A). Wolfgand Bőttner; Kreuzweg 24, Oberhof / Thür., Německo; (N, A). Gerard Gaarthuis; Fregatvogel 14, 3435VC Nieuwegein, Holansko; (Hol., A, N). Josef Nedomlel; 13. Mawson drive, Mawson ACT 2607, Austrálie; (Česky, A). Další členové zatím nezaslali souhlas s uveřejněním jejich osobních dat. Možné kontaktní adresy na české kontingenty SFOR: Jméno, hodnost (popř. funkce) CZECH LO HQ MND (FW) BANJA LUKA BFPO 553 LONDON, G. B. Anglie KFOR: Jméno, hodnost (popř. funkce) CZECH RECCE COY 1 RPW BATTLE GP HQ BFPO 559 ENGLAND Anglie Vhodná rada: Napište krátkou prosbu o co žádáte. Nadepište vaši adresu na obálky a na každou z nich vylepte anglické známky dle tarifu, tj. v současnosti cca 38 p (nebo písmenkový index E), popřípadě napište jak se chcete vyrovnat. Dáte-li na obálky české známky, pak je někdo po oražení identifikačními znaky musí odvézt do ČR na nějakou poštu. Obecně platí tarif na dopis do 20 gr. v přepočtu Kč (dovezený do ČR je za 5,40 Kč). POLNÍ POŠTY, INFORMACE SEKCE POLNÍCH POŠT, číslo 2 (2), 2001 Vychází jako příloha zpravodaje POSTILION vydávaného Českomoravskou společností pro poštovní historii při SČF Redaktor: Leoš Bártík, P. O. Box 100, Praha 6 Internetová adresa SPP:

POLNÍ POŠTY INFORMACE SEKCE POLNÍCH POŠT. Číslo 3 (3), ročník I prosinec 2001. Probíhající mírové operace OSN

POLNÍ POŠTY INFORMACE SEKCE POLNÍCH POŠT. Číslo 3 (3), ročník I prosinec 2001. Probíhající mírové operace OSN POLNÍ POŠTY INFORMACE SEKCE POLNÍCH POŠT Číslo 3 (3), ročník I prosinec 2001 PS 1: MÍROVÉ MISE CELOSVĚTOVĚ Afrika Probíhající mírové operace OSN Kongo (Democratic Republic of the Congo) MONUC prosinec

Více

Vojenští pozorovatelé a specialisté AČR v mírových misích

Vojenští pozorovatelé a specialisté AČR v mírových misích NA CESTĚ INTEGRACE Vojenští pozorovatelé a specialisté AČR v mírových misích Spolupráce na poli pozorovatelských aktivit v rámci mírových operací v současném pojetí byla zahájena vysláním skupin vojenských

Více

Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) francouzština angličtina španělština

Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) francouzština angličtina španělština Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) Vyhrazeno pro OHIM: Přijato dne Počet stran Žádost o mezinárodní zápis ochranné známky 0 (nutno ) podle Madridského protokolu Údaje pro řízení u OHIM 0.1 Jazyk,

Více

EU V/2 1/Z26 JIHOVÝCHODNÍ EVROPA

EU V/2 1/Z26 JIHOVÝCHODNÍ EVROPA EU V/2 1/Z26 JIHOVÝCHODNÍ EVROPA Výukový materiál (prezentace PPTX) lze vyuţít v hodinách zeměpisu v 7. ročníku ZŠ. Tématický okruh: Evropa region Jihovýchodní Evropa. Prezentace slouţí jako výklad s doplňujícími

Více

Ceny jsou uvedeny v Kč za minutu. Účtuje se první minuta celá, dále je spojení účtováno po vteřinách. Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT

Ceny jsou uvedeny v Kč za minutu. Účtuje se první minuta celá, dále je spojení účtováno po vteřinách. Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT Hlasové služby Profi na míru 4 Profi na míru 4 Měsíční paušál 498.98 Volné minuty neomezeně Volné SMS neomezeně Volné mezinárodní SMS 20 Datový limit 2 GB Volání do všech sítí v ČR 0.00 SMS 0.00 Mezinárodní

Více

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry EXPORTNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2012-2020 Petr Nečas Martin Kuba RNDr. Petr Nečas předseda vlády 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 2.4.2008 KOM(2008) 161 v konečném znění Návrh NAŘÍZENÍ RADY o stanovení opravných koeficientů použitelných od 1. července 2007 na odměny úředníků,

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma: EURASIE Autor: Mgr. Richard Trávníček Ph.D. Název: Politický zeměpis

Více

CENÍK. Cena za 20 minut. Cena za 30 minut Cena za 45 min Cena za hodinu. včetně. Tlumočení po telefonu

CENÍK. Cena za 20 minut. Cena za 30 minut Cena za 45 min Cena za hodinu. včetně. Tlumočení po telefonu CENÍK Cena za minutu včetně hovorného Cena za 30 minut Cena za 45 min Cena za hodinu Tlumočení po telefonu Cena za 20 minut angličtina 70 Kč 1 400 Kč 2 100 Kč 3 150 Kč 4 200 Kč němčina 70 Kč 1 400 Kč 2

Více

Regiony. Jihovýchodní Evropa: historický vývoj. Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu CZ.1.07/1.1.04/03.0045

Regiony. Jihovýchodní Evropa: historický vývoj. Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu CZ.1.07/1.1.04/03.0045 Regiony Jihovýchodní Evropa: historický vývoj Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu CZ.1.07/1.1.04/03.0045 JV Evropa Poloha: Balkánský poloostrov Prostudujte si odkaz: http://mapyourinfo.com/wiki/cs.wikipedia.org/balk%c3%a1n/

Více

Postup při použití karnetu ATA

Postup při použití karnetu ATA Postup při použití karnetu ATA 1. Vyzvednout formuláře karnetu ATA a tiskopis Smlouva o vystavení karnetu ATA na hospodářské komoře (nutno znát předem všechny státy, do kterých bude zboží z karnetu ATA

Více

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 13. 6. 2014 1 Souhrn Čerpání zdravotní péče cizinci v Kraji Vysočina v roce 2013 Utilization

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN

Více

Administrativní pokyny pro aplikaci Madridské dohody o mezinárodním zápisu známek a Protokolu k této dohodě. (ve znění platném k 1.

Administrativní pokyny pro aplikaci Madridské dohody o mezinárodním zápisu známek a Protokolu k této dohodě. (ve znění platném k 1. Administrativní pokyny pro aplikaci Madridské dohody o mezinárodním zápisu známek a Protokolu k této dohodě (ve znění platném k 1. lednu 2008) OBSAH První část: Definice Kapitola 1: Zkrácené výrazy,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1

Více

Postup při použití karnetu ATA

Postup při použití karnetu ATA Postup při použití karnetu ATA 1. Vyzvednout formuláře karnetu ATA a tiskopis Smlouva o vystavení karnetu ATA v Hospodářské komoře ČR (nutno znát předem všechny státy, do kterých bude zboží z karnetu ATA

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 14.12.2006 KOM(2006) 800 v konečném znění Návrh NAŘÍZENÍ RADY o stanovení opravných koeficientů použitelných od 1. července 2006 na odměny úředníků a smluvních

Více

Společná žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení

Společná žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení Evidenční štítek Společná žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení Tato žádost slouží pro účely určení příslušnosti k právním

Více

Jméno: Jihovýchodní Evropa patří k nejméně hospodářsky rozvinutým oblastem.

Jméno: Jihovýchodní Evropa patří k nejméně hospodářsky rozvinutým oblastem. č. 9 název Státy jihovýchodní Evropy anotace V pracovních listech žáci poznávají jihovýchodní Evropu a její státy. Testovou i zábavnou formou si prohlubují znalosti na dané téma. Součástí pracovního listu

Více

STŘEDISKO CIMIC PSYOPS

STŘEDISKO CIMIC PSYOPS STŘEDISKO CIMIC PSYOPS CIVIL MILITARY CO-OPERATION OPERATION OLOMOUC 2006 HISTORIE VZNIKU řešení krize má mezinárodní a humánní charakter. přítomnost mezinárodních společenství, vládních a nevládních organizací

Více

NAPLŇUJEME POTŘEBY ČESKÝCH EXPORTÉRŮ

NAPLŇUJEME POTŘEBY ČESKÝCH EXPORTÉRŮ NAPLŇUJEME POTŘEBY ČESKÝCH EXPORTÉRŮ IMPLEMENTACE EXPORTNÍ STRATEGIE Tisková konference MPO 5. 3. 2013 1 IMPLEMENTACE EXPORTNÍ STRATEGIE 2012 2020 Naplnění poptávky českých exportérů Zaměření exportní

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_D5_20_10 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT I. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA VY_32_INOVACE_D5_20_10 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona:

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST . Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST Litoměřice, 15. května 2014 www.zdravamesta.cz/mva-sekce Akce je součástí projektu NSZM ČR "Mládež v akci? Ano, v obci!", který je realizován

Více

Na základě těchto oznámení udávají níže uvedené tabulky datum, od kterého lze diagonální kumulaci uplatnit.

Na základě těchto oznámení udávají níže uvedené tabulky datum, od kterého lze diagonální kumulaci uplatnit. 30.6. CS Úřední věstník Evropské unie C 214/5 Oznámení Komise o datu použití Regionální úmluvy o celoevropsko-středomořských preferenčních pravidlech původu nebo protokolů o pravidlech původu upravujících

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 19. 6. 2014 1 Čerpání zdravotní péče cizinci v Moravskoslezském kraji v roce 2013

Více

REZOLUCE RADY BEZPEČNOSTI OSN č. 1244 ze dne 10. června 1999

REZOLUCE RADY BEZPEČNOSTI OSN č. 1244 ze dne 10. června 1999 REZOLUCE RADY BEZPEČNOSTI OSN č. 1244 ze dne 10. června 1999 Rada bezpečnosti s ohledem na zásady a cíle Charty OSN, včetně primární zodpovědnosti Rady bezpečnosti za udržení mezinárodního míru a bezpečnosti

Více

Zahraniční obchod České republiky v letech 2001 až 2003 (v tis.kč, podle celních území)

Zahraniční obchod České republiky v letech 2001 až 2003 (v tis.kč, podle celních území) Země 2001 Dovoz 2001 Saldo 2001 2002 Dovoz 2002 Saldo 2002 2003 Dovoz 2003 Saldo 2003 Afghánistán 5 961 4 791 1 170 26 302 1 144 25 158 341% 40 678 3 777 36 901 55% 0,0030% 0,0016% Albánie 418 188 25 910

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) žáky 2. stupně ZŠ

Více

Projekt 2. česko-slovenské filatelistické výstavy. Žďár nad Sázavou 2016

Projekt 2. česko-slovenské filatelistické výstavy. Žďár nad Sázavou 2016 Projekt 2. česko-slovenské filatelistické výstavy Žďár nad Sázavou 2016 Vydává: Organizační výbor výstavy Projednáno ve výboru KF 06-10. Žďár nad Sázavou 13. července 2015 2. Záměr výstavy: Úvod: Projekt

Více

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Projekt OP VK oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3526 Název projektu:

Více

Migrace VY_32_INOVACE_Z.1.11. Člověk a společnost Geografie Zeměpis Obyvatelstvo a sídla 4.ročník vyššího gymnázia

Migrace VY_32_INOVACE_Z.1.11. Člověk a společnost Geografie Zeměpis Obyvatelstvo a sídla 4.ročník vyššího gymnázia Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

DĚJEPIS 9. ROČ. OPAKOVÁNÍ Z 8.ROČ, PŘÍČINY PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY November (2).notebook 27, 2014

DĚJEPIS 9. ROČ. OPAKOVÁNÍ Z 8.ROČ, PŘÍČINY PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY November (2).notebook 27, 2014 OPAKOVÁNÍ Z 8. ROČNÍKU 1. Co je to dualismus? 2. Kdy vzniklo Rakousko Uhersko? 3. Co je Předlitavsko? 4. Co je Zalitavsko? 5. Kdo to byl Alexandr Bach? 6. Co jsou to fundamentální články? 7. Kdo to byli

Více

2. Zákazníci mohou uplatnit nárok a získat dárek nabízený v rámci Propagační akce pouze v zemi, ve které vybraný výrobek zakoupili.

2. Zákazníci mohou uplatnit nárok a získat dárek nabízený v rámci Propagační akce pouze v zemi, ve které vybraný výrobek zakoupili. Smluvní podmínky PROPAGAČNÍ akce Dokonalý pár /Televize plus telefon Sony Xperia/ 1. Pořadatelem akce Dokonalý pár /Telefon plus televize/ ( Propagační akce ) je divize společnosti Sony Europe Limited,

Více

Osmá kapitola MEZINÁRODNÍ FEDERACE SPOLEČNOSTÍ ČERVENÉHO KŘÍŽE A ČERVENÉHO PŮLMĚSÍCE (MEZINÁRODNÍ FEDERACE)

Osmá kapitola MEZINÁRODNÍ FEDERACE SPOLEČNOSTÍ ČERVENÉHO KŘÍŽE A ČERVENÉHO PŮLMĚSÍCE (MEZINÁRODNÍ FEDERACE) Osmá kapitola MEZINÁRODNÍ FEDERACE SPOLEČNOSTÍ ČERVENÉHO KŘÍŽE A ČERVENÉHO PŮLMĚSÍCE (MEZINÁRODNÍ FEDERACE) MEZINÁRODNÍ FEDERACE PREZENTACE 8.0. Cíl prezentace Přiblížit strukturu a poslání Mezinárodní

Více

ČSAD Uherské Hradiště a.s. PREZENTACE - 2014

ČSAD Uherské Hradiště a.s. PREZENTACE - 2014 ČSAD Uherské Hradiště a.s. PREZENTACE - 2014 www.csaduh.cz Obsah 1. Holding ČSAD Uherské Hradiště 2. Základní údaje ČSAD Uherské Hradiště a.s. 3. Hlavní aktivity divize nákladní dopravy 3.1 Celovozové

Více

DŮKAZY PREFERENČNÍHO PŮVODU A STATUSU

DŮKAZY PREFERENČNÍHO PŮVODU A STATUSU DŮKAZY PREFERENČNÍHO PŮVODU A STATUSU Používají se v rámci preferenčního systému EU na základě mezinárodních dohod, jednostranných opatření nebo NR č. 1207/01. Příslušné předpisy vymezují, jaký z důkazů

Více

VYHLÁŠKA Ministerstva financí. ze dne 15. září 1999,

VYHLÁŠKA Ministerstva financí. ze dne 15. září 1999, 205/1999 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí ze dne 15. září 1999, kterou se provádí zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Zisk (před zdaněním) stoupl o 10,4 procenta na 133,44 mil. EUR. Koncernové pojistné poprvé převýšilo 2,5 mld. EUR

Zisk (před zdaněním) stoupl o 10,4 procenta na 133,44 mil. EUR. Koncernové pojistné poprvé převýšilo 2,5 mld. EUR Č. 09/2010 20. května 2010 Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí 2010: Nejlepší čtvrtletí v dějinách podniku Zisk (před zdaněním) stoupl o 10,4 procenta na 133,44 mil. EUR Koncernové pojistné poprvé převýšilo

Více

MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY ZA MEZINÁRODNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ ČESKÝM TELECOMEM, a.s., V RÁMCI UNIVERZÁLNÍ SLUŽBY

MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY ZA MEZINÁRODNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ ČESKÝM TELECOMEM, a.s., V RÁMCI UNIVERZÁLNÍ SLUŽBY Příloha č. 2 k cenovému rozhodnutí č. 01/2005 MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY ZA MEZINÁRODNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ ČESKÝM TELECOMEM, a.s., V RÁMCI UNIVERZÁLNÍ SLUŽBY MEZINÁRODNÍ TELEFONNÍ

Více

Mobility pro studenty AR 2015/16

Mobility pro studenty AR 2015/16 Mobility pro studenty AR 2015/16 Bc. et Bc. Kateřina Pavlíčková koordinátorka studentských mobilit Sekretariát prorektora pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy Obsah Program Erasmus+ - studijní a praktické

Více

Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří

Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří Schváleno ČSÚ pro MMR ČR ČV 125/13 ze dne 2610 2012 Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří Dotazník je součástí Programu statistických zjišťování na rok 2013 Podle zákona č 89/1995 Sb,

Více

Uplatnění českých potravin na trzích EU a třetích zemí. (návrh proexportních opatření, včetně teritorií)

Uplatnění českých potravin na trzích EU a třetích zemí. (návrh proexportních opatření, včetně teritorií) Uplatnění českých potravin na trzích EU a třetích zemí. (návrh proexportních opatření, včetně teritorií) Výběr vhodných destinací pro uplatnění české potravinové produkce na trzích EU a třetích zemí. Úvod

Více

INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO

INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A ZASTUPITELSTEV MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ Volby do zastupitelstev obcí (tj. i do Zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev

Více

Solidní vývoj hospodářského výsledku - zisk (před zdaněním, konsolidovaný) zhruba 340 mil. EUR

Solidní vývoj hospodářského výsledku - zisk (před zdaněním, konsolidovaný) zhruba 340 mil. EUR Č. 28/2009 10. listopadu 2009 Vienna Insurance Group v 1. až 3. čtvrtletí 2009: Koncernové pojistné převýšilo 6 mld. EUR Solidní vývoj hospodářského výsledku - zisk (před zdaněním, konsolidovaný) zhruba

Více

Globální výzkum sledovanosti zemětřesení v Japonsku a dopadů na vnímání využití jaderné energie

Globální výzkum sledovanosti zemětřesení v Japonsku a dopadů na vnímání využití jaderné energie Globální výzkum sledovanosti zemětřesení v Japonsku a dopadů na vnímání využití jaderné energie Na počátku března 2011 zasáhlo Japonsko jedno z nejsilnějších zemětřesení, jaké kdy bylo zaznamenáno. Následná

Více

Navigační systém & Digitální Mapy

Navigační systém & Digitální Mapy ANDROID IOS WINDOWS MOBILE WINDOWS PHONE WINDOWS CE BADA SYMBIAN JAVA Navigate the World Navigační systém & Digitální Mapy O společnosti Navigační software Digitální mapy Callcentrum (Cisco) Založeno 2006

Více

Mezinárodní ekonomická integrace BS. VŠFS kombinované studium Konzultace 1 pokračování 8. 12. 2007

Mezinárodní ekonomická integrace BS. VŠFS kombinované studium Konzultace 1 pokračování 8. 12. 2007 Mezinárodní ekonomická integrace BS VŠFS kombinované studium Konzultace 1 pokračování 8. 12. 2007 1 Osnova 1. Další vybraná seskupení 1.1 Amerika 1.2 Asie 2. Integrační seskupení na území východní Evropy

Více

Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika

Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika Politická situace Ovlivňuje hospodářský a sociální rozvoj každého státu K extrémnímu ovlivnění hospodářství a sociálních poměrů dochází

Více

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo Marek Jukl INTER ARMA CARITAS humanita a válka?? 2 humanita a válka?? Ano: mezinárodní humanitární právo Mezinárodní Červený kříž 3 Humanizace ozbrojeného konfliktu Důstojnost

Více

Mezinárodní situace na počátku 20. století

Mezinárodní situace na počátku 20. století Mezinárodní situace na počátku 20. století nejvyspělejší zemí světa byly USA nejvyspělejšími evropskými zeměmi byla Francie a Velká Británie, vlastnily koloniální panství a chtěly ho rozšířit Německo a

Více

Žádost o důchod ... druh důchodu. stav státní příslušnost. vdovecký a sirotčí důchod: Zemřelý(á) manžel manželka rodič *)

Žádost o důchod ... druh důchodu. stav státní příslušnost. vdovecký a sirotčí důchod: Zemřelý(á) manžel manželka rodič *) 89_102_0.pdf Žádost o důchod. druh důchodu Žadatel(ka) Příjmení, jméno, titul. Rodné číslo žadatele(ky) rodné příjmení dřívější příjmení... Adresa trvalého pobytu ulice, č. domu, město (obec), stát den,

Více

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Mgr. Stanislava Makovcová Základní informace Úmluva o právech osob se zdravotním postižením a její Opční protokol byla přijata Valným shromážděním OSN

Více

VĚSTNÍK 13. 4. 2006 INFORMACE PRO VEŘEJNOST

VĚSTNÍK 13. 4. 2006 INFORMACE PRO VEŘEJNOST VĚSTNÍK 13. 4. 2006 INFORMACE PRO VEŘEJNOST O B S A H 36 Změny Poštovních podmínek České pošty, s.p. - Základní poštovní služby 37 Vydání cenné nálepky na APOST - Sušice 1 38 Vydání cenné nálepky na APOST

Více

Organizační řád České námětové společnosti SČF

Organizační řád České námětové společnosti SČF Organizační řád České námětové společnosti SČF Česká námětová společnost (dále jen ČNS) je součástí Svazu českých filatelistů (dále jen SČF) a vyvíjí svoji činnost v jeho rámci na území České republiky.

Více

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007 Č. 04/2010 31. března 2010 Vienna Insurance Group v roce 2009 podle IFRS: Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Více

Navigační systém & Digitální Mapy. NAVITEL s.r.o., U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4 - Krč, Česká republika

Navigační systém & Digitální Mapy. NAVITEL s.r.o., U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4 - Krč, Česká republika Navigační systém & Digitální Mapy O společnosti Založena 2006 Koncových uživatelů 13 000 000+ Zaměstnanců 400+ Vývoj navigačního systému Plná uživatelská podpora Globální centra Navigační software Digitální

Více

STROJÍRENSTVÍ & EXPORT Z POHLEDU BANKY

STROJÍRENSTVÍ & EXPORT Z POHLEDU BANKY IVETA OCÁSKOVÁ VÝKONNÁ ŘEDITELKA PRO KORPORÁTNÍ BANKOVNICTVÍ KOMERČNÍ BANKA STROJÍRENSTVÍ & EXPORT Z POHLEDU BANKY STROJÍRENSKÉ FÓRUM 2015 STROJÍRENSKÉ SPOLEČNOSTI Většina strojírenských společností patří

Více

Czech Tourism / Česká republika - bezpečná destinace 1 /50

Czech Tourism / Česká republika - bezpečná destinace 1 /50 Czech Tourism / Česká republika - bezpečná destinace 1 /50 Agentura CzechTourism a partneři projektu: Asociace hotelů a restaurací ČR Asociace cestovních kanceláří ČR Asociace českých cestovních kanceláří

Více

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16-14 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

EVROPSKÁ INTEGRACE. G. Petříková, 2005

EVROPSKÁ INTEGRACE. G. Petříková, 2005 EVROPSKÁ INTEGRACE G. Petříková, 2005 Evropa značně rozdrobený světadíl 44 států na ploše 10,5 mil. km 2 počet států se ve 20. století etapovitě zvyšoval dezintegrační tendence konec 20. století další

Více

VZNIK A VÝVOJ KRIZOVÉHO MANAGEMENTU 2. VÝVOJ KRIZOVÉHO MANAGEMENTU NA ÚZEMÍ ČESKOSLOVENSKA

VZNIK A VÝVOJ KRIZOVÉHO MANAGEMENTU 2. VÝVOJ KRIZOVÉHO MANAGEMENTU NA ÚZEMÍ ČESKOSLOVENSKA VZNIK A VÝVOJ KRIZOVÉHO MANAGEMENTU 2. VÝVOJ KRIZOVÉHO MANAGEMENTU NA ÚZEMÍ ČESKOSLOVENSKA A. BEZPEČNOSTNÍ MODEL ČSR PO ROCE 1918 Vznik nového státního útvaru a proto i potřeba vytvořit jeho bezpečnostní

Více

Úloha Ministerstva zdravotnictví a Hlavního hygienika ČR. Programy prevence úrazů

Úloha Ministerstva zdravotnictví a Hlavního hygienika ČR. Programy prevence úrazů Úloha Ministerstva zdravotnictví a Hlavního hygienika ČR Programy prevence úrazů MUDr. Stanislav Wasserbauer ředitel odboru strategie a řízení ochrany a podpory zdraví ÚRAZY závažný celosvětový i národní

Více

I. Verejne dostupné služby v pevných sítích elektronických komunikací

I. Verejne dostupné služby v pevných sítích elektronických komunikací I. Verejne dostupné služby v pevných sítích elektronických komunikací Oznacení Pripojení Prístup Dálkové k síti podnikatele: k síti (používání (zrízení telefonní Merná telefonni Volné Místní Dálkové vikend

Více

Člověk a společnost 8. NATO NATO. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 8 NATO. Strana: 1

Člověk a společnost 8. NATO NATO. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 8 NATO. Strana: 1 Člověk a společnost 8. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM 8

Více

PRÁCE V ZAHRANIČÍ. Lukáš KUČERA. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín

PRÁCE V ZAHRANIČÍ. Lukáš KUČERA. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín PRÁCE V ZAHRANIČÍ Lukáš KUČERA Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín CO JE DŮLEŽITÉ SI UVĚDOMIT znalost jazyka je základním předpokladem pro práci v zahraničí je nutný pro komunikaci

Více

Robert Jack významný sběratel známek Afghánistánu

Robert Jack významný sběratel známek Afghánistánu Robert Jack významný sběratel známek Afghánistánu Robert Jack z Velké Británie je významným sběratelem Afghánských známek, celistvostí i kolků. Požádal jsem jej o rozhovor, aby našim čtenářům řekl něco

Více

Jaká jsou pravidla financování?

Jaká jsou pravidla financování? Jaká jsou pravidla financování? Rozpočet projektu musí být navržen podle následujících pravidel financování: A) Akce 2 EDS - Přehled pravidel financování Cestovní náklady Náklady spojené s vysláním Náklady

Více

Stát Publikace Platí od Max. dnů Rozsah pro občany ČR do ciziny, nebo cizince do ČR ALBÁNIE Albánská republika ANDORRA Andorrské knížectví 03.04.

Stát Publikace Platí od Max. dnů Rozsah pro občany ČR do ciziny, nebo cizince do ČR ALBÁNIE Albánská republika ANDORRA Andorrské knížectví 03.04. Stát Publikace Platí od Max. dnů Rozsah do ciziny, nebo cizince do ČR ALBÁNIE Albánská ANDORRA Andorrské knížectví ARGENTINA Argentinská AUSTRÁLIE Australské společenství BELIZE BOLÍVIE Bolívijská BOSNA

Více

INSTRUKCE K PLATEBNÍMU STYKU

INSTRUKCE K PLATEBNÍMU STYKU INSTRUKCE K PLATEBNÍMU STYKU Citfin - Finanční trhy, a.s. 1 Obsah 1 Lhůty pro zúčtování platebního styku... 3 1.1 Lhůty pro zúčtování platebního styku Citfin - Finanční trhy, a.s... 3 1.1.1 Platební příkazy

Více

Název: Osídlení Evropy

Název: Osídlení Evropy Název: Osídlení Evropy Autor: Mgr. Martina Matasová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: geografie, sociogeografie, historie Ročník: 5. (3. ročník vyššího

Více

1. Množství, místo skladování a dodací parita. 1.1 Celkové množství určené k prodeji: cca 55.218 t

1. Množství, místo skladování a dodací parita. 1.1 Celkové množství určené k prodeji: cca 55.218 t Vyhlášení výběrového řízení č. 05/4100/03 pro prodej pšenice obecné z intervenčních zásob na vývoz do třetích zemí s výjimkou Albánie, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, Bosny a Hercegoviny, Bulharska,

Více

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_11 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.3.2011 KOM(2011) 138 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Druhá zpráva o dobrovolném

Více

Známková země HAVAJ a její tzv. Misionářské známky

Známková země HAVAJ a její tzv. Misionářské známky Známková země HAVAJ a její tzv. Misionářské známky Tato země je zajímavá už jen svojí exotikou, vzdáleností a také tím, že již před více než 100 lety ukončila svojí vlastní známkovou emisní činnost. Předznámkové

Více

Příručka aplikace INVIO import přeprav z CSV Str. 1/11

Příručka aplikace INVIO import přeprav z CSV Str. 1/11 Str. 1/11 Obsah 1. Import přeprav do aplikace Invio z CSV souboru... 3 Konfigurace importu... 3 Ruční import dat... 6 Automatický import dat... 8 Minimální CSV pro kompletní vytvoření zásilky v inviu...

Více

Principy. 2. Odstranění kontrol při letech v rámci schengenského prostoru. 3. Volný pohyb s platným občanským průkazem nebo cestovním pasem.

Principy. 2. Odstranění kontrol při letech v rámci schengenského prostoru. 3. Volný pohyb s platným občanským průkazem nebo cestovním pasem. Schengenský prostor Území států Schengenské dohody Volný pohyb osob v rámci prostoru Absence hraničních kontrol Oblasti spolupráce: policejní a justiční, přes vízové a konzulární záležitosti až po ochranu

Více

Volejte. a posílejte SMS z ciziny jako z domova 3,90 Kč

Volejte. a posílejte SMS z ciziny jako z domova 3,90 Kč Volejte a posílejte SMS z ciziny jako z domova 3,90 Kč Obsah O 2 Roaming... 3 Volání bez hranic... 4 7 O 2 Eurotarif... 8 11 Tipy pro volání v zahraničí...12 13 Datový roaming... 14 19 Užitečná čísla pro

Více

a) Dvoustranné smlouvy

a) Dvoustranné smlouvy S e z n a m vyhlášených mezinárodních smluv, k jejichž ratifikaci dal souhlas zákonodárný sbor a jimiž je Česká republika vázána, které jsou v evidenci MZV */ a) Dvoustranné smlouvy 1. Konzulární úmluva

Více

2014-2020. Dílčí program KULTURA. Podpora evropských umělců a kulturních odborníků. Kancelář Kreativní Evropa Creative Europe Desk

2014-2020. Dílčí program KULTURA. Podpora evropských umělců a kulturních odborníků. Kancelář Kreativní Evropa Creative Europe Desk 2014-2020 Dílčí program KULTURA Podpora evropských umělců a kulturních odborníků O KREATIVNÍ EVROPĚ 2014-2020 pokrývá období 7 let (2014-2020) nabízí finanční podporu pro: vývoj evropských filmů, TV programů

Více

Obsah. O 2 Roaming používejte svůj telefon ve více než 188 zemích světa

Obsah. O 2 Roaming používejte svůj telefon ve více než 188 zemích světa Obsah O 2 Roaming... 3 Volání bez hranic... 4 7 O 2 Eurotarif... 8 11 Tipy pro volání v zahraničí...12 13 Datový roaming... 14 19 Užitečná čísla pro volání ze zahraničí... 20 Vlastní nastavení služby hlasového

Více

PŘÍLOHA I. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 13. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 19. AA2003/ACT/Příloha I/cs 64

PŘÍLOHA I. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 13. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 19. AA2003/ACT/Příloha I/cs 64 PŘÍLOHA I Seznam ustanovení schengenského acquis, jak bylo začleněno do rámce Evropské unie, a aktů na ně navazujících nebo s ním jinak souvisejících, které jsou závazná a použitelná v nových členských

Více

Pojištění ČRDM, členských sdružení, členů a dalších osob Pojištění odpovědnosti za škodu

Pojištění ČRDM, členských sdružení, členů a dalších osob Pojištění odpovědnosti za škodu Pojištění ČRDM, členských sdružení, členů a dalších osob Pojištění odpovědnosti za škodu Pojištění je sjednáno jednou pojistnou smlouvou pro: Obecnou odpovědnost za škodu a odpovědnost za škodu z provozní

Více

Připravenost České republiky i Evropy na možnost plynárenské krize v důsledku situace na Ukrajině

Připravenost České republiky i Evropy na možnost plynárenské krize v důsledku situace na Ukrajině Připravenost České republiky i Evropy na možnost plynárensk renské krize v důsledku situace na Ukrajině Trendy Evropské Energetiky 11. listopadu 2014 Struktura primárních energetických zdrojů dle ASEK

Více

Přístup lidí s mentálním postižením k právu a spravedlnosti

Přístup lidí s mentálním postižením k právu a spravedlnosti Vaše občanská práva Přístup lidí s mentálním postižením k právu a spravedlnosti Inclusion Europe Zpráva Inclusion Europe společně se svými 49 členskými organizacemi v 36 zemích usiluje o odstranění diskrimance

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav 52, 565 42 Tel.: 465 482 115 e:mail: škola@vraclav.cz www: zsvraclav.cz Číslo projektu Název šablony Vyučovací předmět Vzdělávací

Více

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 5. ročník Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace seznamuje žáky s odporem proti Rakousku-Uhersku během 1. světové války, jednáním zahraničního odboje, o

Více

Bosna a Hercegovina. Aktivity a projekty Attaveny, o.p.s. Vzdělávání v IT. Grafické služby. Výběr projektů: Canadian International Development Agency

Bosna a Hercegovina. Aktivity a projekty Attaveny, o.p.s. Vzdělávání v IT. Grafické služby. Výběr projektů: Canadian International Development Agency Aktivity a projekty Attaveny, o.p.s. Vzdělávání v IT Grafické služby Bosna a Hercegovina Úvod do práce s IT Prezentace Grafické prezentace Sazba publikací Výběr projektů: Kancelář Grafika Internet Husova

Více

Zeměpis Název Ročník Autor

Zeměpis Název Ročník Autor Planeta Země I. 6 Planeta Země II. 6 Glóbus a mapa I. 6 Glóbus a mapa II. 6 Litosféra I. 6 Litosféra II. 6 Sluneční soustava 6 Vesmír 6 Soutěsky 6 Kaprun 6 Vznik ledovce. 6 Grossglockner 6 Pedosféra 6

Více

12. května 2015. Lucie Rytířová

12. května 2015. Lucie Rytířová 12. května 2015 Lucie Rytířová Sociální zabezpečení Daň z příjmů Zaměstnávání zahraničních pracovníků Vysílání pracovníků do zahraničí 2 3 EU / EHP / Švýcarsko Smluvní státy (např. USA, Kanada, Korea,

Více

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 1) Působení československých letců za 2. světové války v britské RAF. 2) Praktiky české policie a četnictva v době Metternichova a Bachova absolutismu.

Více

ZIMNÍ PNEUMATIKY V EVROPĚ

ZIMNÍ PNEUMATIKY V EVROPĚ MZA č. 55/2006 technické informace ZIMNÍ PNEUMATIKY V EVROPĚ Pneumatiky s hroty a sněhové řetězy Ve všech evropských státech je hloubka vzorku pneumatik u osobních automobilů předepsána na 1,6 mm, v některých

Více

Změny v zajištění celního dluhu v režimu tranzitu v souvislosti s přístupem Chorvatské republiky k Evropské unii ke dni 1. 7. 2013

Změny v zajištění celního dluhu v režimu tranzitu v souvislosti s přístupem Chorvatské republiky k Evropské unii ke dni 1. 7. 2013 Změny v zajištění celního dluhu v režimu tranzitu v souvislosti s přístupem Chorvatské republiky k Evropské unii ke dni 1. 7. 2013 V souvislosti s přístupem Chorvatské republiky k Evropské unii ke dni

Více

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky. Česká zahraniční politika a region západního Balkánu

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky. Česká zahraniční politika a region západního Balkánu Ministerstvo zahraničních věcí České republiky Česká zahraniční politika a region západního Balkánu Odbor států jižní a jihovýchodní Evropy 2013 Česká zahraniční politika a region západního Balkánu Ministerstvo

Více

Jadranské státy. HOR_52_INOVACE_Z.7.30.notebook. September 04, 2013

Jadranské státy. HOR_52_INOVACE_Z.7.30.notebook. September 04, 2013 Jadranské státy HOR_52_INOVACE_Z.7.30 Mgr. Jana Horná 7. ročník ( V/2 EU OPVK) 4. 5. 2012 Zeměpis 7. ročník; Jadranské státy 1 Výukový materiál je připraven pro 7. ročník s využitím interaktivní tabule.

Více

Získávání zakázek jako východisko z krize. CzechTrade Služby CzechTrade s důrazem na veletrhy

Získávání zakázek jako východisko z krize. CzechTrade Služby CzechTrade s důrazem na veletrhy Získávání zakázek jako východisko z krize CzechTrade Služby CzechTrade s důrazem na veletrhy 2 Český trh se nemůže vyhnout globální krizi. Krize zásadním způsobem mění trh a urychluje trendy nastartované

Více

Akce 1. Mládež pro Evropu

Akce 1. Mládež pro Evropu Akce 1 Mládež pro Evropu Výměny mládeže Iniciativy mládeže Projekty participativní demokracie Akce 1.1 Výměny mládeže Setkání mladých lidí ze zemí EU s cílem se vzájemně poznat, porozumět odlišné kultuře,

Více

Navigační systém & Digitální Mapy. NAVITEL s.r.o., U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4 - Krč, Česká republika

Navigační systém & Digitální Mapy. NAVITEL s.r.o., U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4 - Krč, Česká republika Navigační systém & Digitální Mapy O společnosti Založena 2006 Koncových uživatelů 20 000 000+ Zaměstnanců 400+ Vývoj navigačního systému Plná uživatelská podpora Globální centra Navigační software Digitální

Více

BALKÁNSKÝ KONFLIKT Zápočtová práce

BALKÁNSKÝ KONFLIKT Zápočtová práce BALKÁNSKÝ KONFLIKT Zápočtová práce 1 Obsah Úvod 3 Historické pozadí konfliktu 3 Balkán v područí Osmanů 3 Nacionalistická hnutí 4 První a druhá světová válka 4 Království SHS, Jugoslávie 4 Titova Jugoslávie

Více