POLNÍ POŠTY INFORMACE SEKCE POLNÍCH POŠT. Číslo 2 (2), ročník I září Základní informace o mírových misích

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POLNÍ POŠTY INFORMACE SEKCE POLNÍCH POŠT. Číslo 2 (2), ročník I září 2001. Základní informace o mírových misích"

Transkript

1 POLNÍ POŠTY INFORMACE SEKCE POLNÍCH POŠT Číslo 2 (2), ročník I září 2001 PS 1: MÍROVÉ MISE CELOSVĚTOVĚ Základní informace o mírových misích K problematice mírových misí celosvětově jsme vydali určitou zásobu výchozích materiálů, statistických a evidenčních seznamů. Úvodním článkem v prvním čísle jsme se principielně zmínili o významu mírových misí celosvětově a zdůraznili jejich více než padesátiletou historii. Pro komplexní poznávání této oblasti by bylo dobře se zajímat o hlubší informace, které však nelze postihnout články v našem zpravodaji. Proto Vás odkazujeme na dostupné základní zdroje těchto informací: 1) INFORMAČNÍ CENTRUM OSN v Praze (právě se stěhuje z Panské ul. v Praze 1 do Prahy 5) (tel. 02 / , fax 02 / , web: Dostupná základní publikace: Základní údaje OSN fakta a čísla OSN / New York Prague 1999 (k 50. letům činnosti včetně mírových misí). 2) Doplňující písemné informace o mírových misích, často i v anglickém, německém a francouzském jazyce dodáme dle osobních přání a požadavků (občas včetně mapek a obrazových příloh). 3) Postupně můžete získat korespondenční kontakty s našimi zahraničními členy (již z devíti států světa) a tím i možnosti výměny celistvostí PP. Informační činnost PS 1 na stránkách našeho zpravodaje bude zaměřena na: - méně dostupné údaje, zejména formou odpovědí na vaše dotazy; - obrazové dokládání dokumentace sběratelského zájmu a méně dostupné příklady; - poznatky z nejnovějších aktivit mírových sil OSN aj. (dnes např. o misi UNMEE Eritrea / Etiopie; - možné kontaktní adresy do probíhajících misí za účelem získávání dokumentů a celistvostí a další novinky a poznatky. Mírová mise OSN v Etiopii a Eritrei (UNMEE UNITED NATIONS IN ETHIOPIA AND ERITREA) V květnu 1998 propukly těžké boje na hranicích mezi Etiopií a Eritreou o příhraniční území, které přerostly v těžkou válku. Výsledkem bylo mrtvých a uprchlíků. V červenci 1999 v Alžíru podepsaly obě strany dokument, podle kterého se měla vojska stáhnout na svá území za hranice, platné do 6. května 1998, ale válka pokračovala a v květnu 2000 dosáhla svého vrcholu. 18. července 2000 byl učiněn další pokus o ukončení války o hraniční území těchto států, opět v Alžíru oboustranně podepsaly vzájemnou dohodu, ale neúspěšně. Teprve 6. prosince 2000 se obě znesvářené strany sešli s generálním tajemníkem OSN Kofi Annanem a dohodli další schůzku k usmíření. Byla uskutečněna 12. prosince 2000 opět v Alžíru za účasti generálního tajemníka Kofi Annana, prezidentů Alžírska, Toga a Nigerie a ministryně zahraničí USA paní Albrightové. Podepsané rozhodnutí nařídi

2 lo oběma stranám stáhnout se zpět za původní hranice z 6. května Byla též ustavena komise pro dohled na plnění této úmluvy. Vzhledem k vážnosti následků války na obyvatele obou států přijala Bezpečnostní rada OSN dne 31. července 2000 Rezoluci č. 1312/2000 pro vyhlášení mírové mise UNMEE, původně pouze pro účast 100 vojenských pozorovatelů a civilistů OSN pro přípravu definitivního Mandátu OSN pro řešení Etiopsko-Eritrejské krize, kterým bylo rozhodnuto vyslat rozsáhlé mírové síly k další stabilizaci. Mandátem ze dne 9. srpna 2000 bylo stanoveno vyslání celkem vojenských osob (včetně 200 vojenských pozorovatelů, 3 pěších praporů a podpůrných složek) a platnost mandátu byla stanovena v první etapě do 15. března 2001, poté z jara letošního roku prodloužen o dalších 6 měsíců. V pásmu válečného konfliktu byly stanoveny tři bezpečnostní zóny (sektory), vždy s jedním praporem a přiměřenými ostatními silami. Velitelem mise (FORCE COMMANDER) byl ustanoven holandský generálmajor Patrick C. Cammaert a vojenské síly vyslalo celkem 30 členských zemí OSN: Alžír, Argentina, Bangladež, Čína, Dánsko, Finsko, Ghana, Holandsko, Indie, Itálie, Jordánsko, Kanada, Keňa, Malajsie, Nepál, Nigerie, Norsko, Rakousko, Peru, Polsko, Rumunsko, Rusko, Švédsko, Švýcarsko, Španělsko, Tanzanie, Tunis, Ukrajina, Uruguay a Zambie. Poštovní služby byly (nejdříve pro pozorovatele) poskytovány místními civilními poštami podle rozmístění vojsk, tedy v pásmu území eritrejské nebo etiopské pošty. Koncem prosince 2000 a počátkem ledna 2001, kdy se přisunuly vojenské jednotky včetně vojenských polních pošt, převzaly tento úkol vojenské polní pošty hlavních sil. Až dosud jsou známé fungující: NAPO 1000 UNMEE holandská PP; DANCON UNMEE dánská PP; CFPO UNMEE kanadská PP. M. Čech

3 PS 2: MISE BALKÁNSKÉ KRIZE Místní poštovní služby v bývalé Jugoslávii Chceme-li postihnout existenci a fungování poštovních služeb v době Balkánské krize je dobré si něco připomenout ke stavu sítě pošt bývalé Jugoslávie a o permanentní snaze poskytovat byť omezené, poštovní služby místnímu obyvatelstvu i příslušníkům mezinárodních mírových sil. Složitost situace vyžaduje nejdříve písemné vyjádření a poté postupné dokumentování poštovních služeb včetně polní pošty OSN nasazených vojsk. Ve dvou částech (v č. 2. a 3. naší přílohy POSTILIONU) můžete načerpat dnes již historická fakta o místních poštách a jejich činnosti. Navazovat budou polní pošty misí OSN/ NATO/ EU/ WEU a OSCE, počínaje misí UNPROFOR ( ). Kdo by se nemohl dočkat, má možnost se hodně dovědět o polních poštách misí na Balkáně (v článcích Ing. Čecha) ve FILATELII č. 5, 6 a 7/1996 (UNPROFOR), 8 a 9/1996 (IFOR), 4 a 5/1998 (SFOR) a 8/1999 (Čeští vojáci v misích ). Úvodem článku o poštách a poštovních službách na území bývalé Jugoslávie v období balkánské krize (přibližně od června 1991) uvádím pro přehlednost nejdříve základní geopolitické informace a mezní data vývoje událostí, které ovlivnily postupné tříštění sítě a organizace poštovních služeb. Do června 1991 sdružovala Jugoslávie svazové republiky Srbsko (vč. Vojvodiny a Kosova), Černou Horu, Slovinsko, Chorvatsko, Bosnu a Hercegovinu a Makedonii. Poštovní služby včetně emisní činnosti do té doby zajišťovala jugoslávská pošta, známky nesly označení vydavatelské země - PTT JUGOSLAVIJA. Vojensko-politické změny se projevily téměř bezprostředně i v poštovních službách. Slovinsko vyhlásilo samostatnost a přijalo název REPUBLIKA SLOVENIJA byla oznámena úplná odluka od Jugoslávie a vyhlášena vlastní měna tolar byla vydána první známka s označením PTT SLOVENIJA bylo Slovinsko uznáno mezinárodně a přijato za člena OSN. V Makedonii bylo provedeno referendum o ustavení samostatné REPUBLIKY MAKEDONIE a byla vyhlášena samostatnost byla vydána první známka s názvem PTT MAKEDONIA byla Makedonie přijata do OSN a za člena UPU. Od samého počátku samostatné Republiky Makedonie trval spor o název země se sousedním Řeckem. To nechtělo připustit název Republika Makedonie, protože Makedonii považuje za historicky řecké území. Proto se pro Makedonii na mezinárodní scéně doposud používá oficiální název FY- ROM (FORMER YUGOSLAVIAN REPUBLIC OF MACEDONIA). V Chorvatsku byl počátek změn obdobný jako ve Slovinsku, ale další průběh událostí již nikoliv byla vyhlášena samostatnost a přijat název REPUBLIKA HRVATSKA byla vydána první chorvatská známka. Známky však platily jen na okleštěném území Chorvatska (2/3 historického území) bylo Chorvatsko (jako celek) přijato do OSN. Na území Chorvatska osídleném majoritně Srby vznikla v regionech Krajiny (Plitvická oblast), Západní Slavonie a Východní Slavonie (vč. Baranje a Sremu) samozvaná REPUBLIKA SRBSKÁ KRA- JINA. Území bývalé svazové republiky Jugoslávie Bosny a Hercegoviny se stalo nejsložitějším regionem bývalé Jugoslávie byla v Sarajevu vyhlášena samostatnost Bosny a Hercegoviny jako celku, ta se však po několika měsících začala rozpadat na tři národnostní celky: srbský, chorvatský a většinově muslimský (bošn

4 jacký). Jednotlivá území nebyla celistvá, neustále se měnila podle válečných aktivit tří znesvářených vojenských uskupení byla Bosna a Hercegovina jako celek přijata do OSN (byla však reprezentována vládou kolem Izetbegoviče se sídlem v Sarajevu) byla Bosna a Hercegovina jako celek přijata do UPU byly vydány první oficiální známky (sedmikusová série se státním znakem Bosny a Hercegoviny s vládou v Sarajevu). Od platilo mezi chorvatskou a muslimskou částí Bosny a Hercegoviny příměří a v dubnu 1994 byla vyhlášena formální federace mezi chorvatskou a muslimsko bosenskou částí Bosny a Hercegoviny. Od emise známek k je na oficiálně vydávaných muslimskobosenských známkách používán název: PTT BOSNA I HERCEGOVINA. Známky vydávané sarajevskou poštou platily a dosud platí pouze na územích, resp. poštách v Bosně a Hercegovině, které jsou pod správou sarajevské vlády. V srbské a chorvatské části Bosny a Hercegoviny neplatí a nejsou uznávány. Přehled názvů, emisní činnosti a faktického používání poštovních známek na teritoriu bývalé Jugoslávie od vzniku balkánské krize až dosud: Název na známkách *Teritorium* používaly některé funkční pošty v teritoriu PTT JUGOSLAVIA (v cyrilici) *Srbsko, Černá Hora vč. Vojvodiny a Kosova* hl. m. Bělehrad a všechny dřívější pošty; PTT SLOVENIJA (v latince)*historické území Slovinska*hl. m. Lublaň a všechny dřívější pošty bývalé Jugoslávie; HPT REPUBLIKA HRVATSKA (v latince) *do léta 1995 jen Střední a severozápadní Chorvatsko (2/3 hist. území Chorvatska)*, hl. m. Záhřeb a všechny dřívější pošty na tomto území; PTT REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA (v cyrilici) platily zde též původní známky PTT Jugoslavia *Plitvická oblast* hl. m. KNIN pošty KORENICA, SISAK, SLUNJ, TOPUSKO, omezeně další p. ú. (do srpna 1995), (nikdy mezinárodně neuznaná republika ani známky) také *Západní Slavonie* největší město a pošta OKUČANI (do jara 1995), *Východní Slavonie vč. Sremu a Baranje úz.*, hl. m. VUKOVAR, pošty DALJ, ERDUT, BELI MONASTIR a další p. ú. bývalé Jugoslávie (do podzimu 1997). Od počátku r.1997 nové názvy: SREMSKO-BARANSKA OBLAST (v cyrilici) *region Sremu a Baranje (2 okresy)*, BELI MONASTIR a malé pošty. V bosensko-hercegovském teritoriu (bývalá jugoslávská republika Bosna a Hercegovina): PTT REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVlNA (v latince) - mezinárodně uznaná rep. i pošt. známky *pouze část území a enklávy v držení sarajevské vlády* hl. m. Sarajevo, Tuzla, východní Mostar, Bihač, Bugojno, Visoko, Gor. Vakuf, Goražde ap. PTT REPUBLIKA SRPSKA REFERENDUM ( ) a krátce poté jen PTT REPUBLIKA SRPSKA (vše vždy v cyrilici) mezinárodně neuznáno *více než 50 % území BaH v držení bosenských Srbů*, hl. m. PALE, resp. BANJA LUKA, pošty v ostatních místech velmi sporadicky v závislosti na válečné situaci. Přetisk REPUBLIKA SRPSKA (v cyrilici) na původních výplat. známkách "JUGOSLAVIA"; PT HRVATSKA ZAJEDNICA HERCEG BOSNA REPUBLIKA BOSNA I HER- CEGOVlNA byla vyhlášena a zahájila vydávání vlastních poštovních známek nezávisle na SARAJEVU (muslim. rep. BaH). Nebyla mezinárodně uznána jako samostatná republika ani její známky (v latince) *Jihozáp. oblast území BaH, menší enklávy ve střední Bosně a ve vých. cípu BaH (u města Brčko)* za hl. m. považován Chorvaty západní MOSTAR, dále MEDŽUGORJE, TOMISLAVGRAD a další původní pošty v oblasti;

5 PT HRVATSKA REPUBLIKA HERCEG BOSNA BOSNA I HERCEGOVlNA, občas byly záměrně použity smíšené frankatury se známkami HPT REPUBLIKA HRVATSKA pro podporu politické sounáležitosti (v latince) *dtto *dtto PTT REPUBLIKA MAKEDONIJA od jen PTT MAKEDONIJA (v latince nebo cyrilici) *celé území bývalé jugoslávské svazové republiky Makedonie.* hl. m. SKOPJE a všechny býv. pošty v Makedonii. Poznámka: Podle dostupných materiálů a poznatků získaných z regionů s válečnou aktivitou je zřejmé, že z mezinárodně uznaných republik po rozdělení bývalé Jugoslávie byl zajišťován normální poštovní provoz (v mezích možností a okamžité situace). Tzv. samozvaně vzniklé republiky (viz výše) byly odkázány na pomoc jiných poštovních správ (zejména pro listovní zásilky): - Republika Srbská Krajina a Republika Srbská v Bosně prostřednictvím poštovní služby nově vzniklé federace Svazové republiky Jugoslávie (Srbsko, Černá Hora), - Republika Herceg-Bosna v BaH prostřednictvím poštovní služby Chorvatska, - Republika BaH (převážně muslimská část) většinou s využitím polních pošt sil OSN, nejčastěji přes Záhřeb nebo Split v Chorvatsku a pak dále s využitím mezinárodní sítě pošt. služeb. - Jediná PTT Chorvatska absolutně blokovala a vracela listovní zásilky frankované známkami tzv. Republiky Srbska Krajina nebo Republiky Srbské v Bosně. Poštovní známky mezinárodně neuznávané, spekulativní (podvody) a přetisky známek bývalé Jugoslávie: Poštovní známky Republiky Srbské Krajiny, Republiky Srbské v Bosně, Chorvatské republiky Herceg-Bosny byly vydávány z národnostního pohledu oficiálně samozvanými vládními orgány. Hlavním důvodem bylo podpořit úsilí o získání mezinárodního uznání těchto republik, jejich vnitřní i mezinárodní propagaci. Skutečně poštou prošlé listovní zásilky i v mezinárodním styku potvrzují jejich určitou legalizaci ve vnitřním poštovním i mezinárodním poštovním styku. Z hlediska filatelistického však nejsou zatím ve známých periodikách katalogizovány. Vyskytly se však i další známky, u kterých je zcela zřejmý jakýsi soukromě spekulativní charakter. S nimi jsem se zatím nikdy nesetkal v poštovním provozu. Těmito známkami frankované a denními razítky opatřené obálky byly vždy "udělány" pro soukromé "obchodní" účely. Většinou byly soukromě vyvezeny do sousedních zemí a rozprodávány na filatelistických burzách ke škodě filatelistů. Je velmi pravděpodobné, že některé z těchto " cenin " byly vyhotoveny mimo území bývalé Jugoslávie a nikdy Balkán neviděly (vyskytují se zejména v nabídce jednoho bavorského obchodníka). Charakter falzifikátů mají také veškeré rádoby celistvosti rusko-ukrajinské mafiánské provenience, typické svými xeroxovanými stříhanými známkami, či přetisky různých názvů na původních sovětských, ruských či ukrajinských známkách. K této problematice se vrátíme samostatným článkem později. Ukázky z provozu nově vznikajících známkových zemí po rozpadu bývalé Jugoslávie (vše ze skutečného poštovního provozu). PTT REPUBLIKA HRVATSKA (všechna území, která byla od r pod správou chorvatské vlády v Zagrebu)

6 PTT SLOVENIJA (Slovinsko) Až do vydání známek PTT REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA platily na všech územích pod správou Srbů známky PTT JUGOSLAVIA PTT REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA (v oblastech Knin, Plitvice a Západní Slavonie) PTT REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA (na území Východní Slavonie) PTT REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA na všech územích Bosny pod správou muslimské vlády v Sarajevu Známky z doby snahy o samostatnou republiku bosenských Chorvatů PTT HRVATSKA REPUBLIKA HERCEG BOSNA PTT REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA HRVATSKA ZAJEDNICA HERCEG BOSNA PTT MAKEDONIA (z počátku název FYROM = FORMER YUGOSLAVIAN REPUBLIC OF MACEDONIA) (Dokončení příště) PTT JUGOSLAVIA na zbytkovém území nové Jugoslávské federace (SRBSKO, ČERNÁ HORA, KOSOVO) M. Čech

7 PS 3: ČESKOSLOVENSKÁ A ČESKÁ ÚČAST NA MISÍCH Úvod k PS 3 K problematice participace vojenských osob (ale i některých jiných specialistů) Československé, od r České armády, několik základních faktů. Komplexní základní přehled misí s Českou (Československou) účastí obdrželi všichni členové SPP v balíčku materiálů k datu ustavující valné hromady. Od první účasti příslušníků čs. armády, což byla Dohlížitelská mise na 38. rovnoběžce na Korejském poloostrově (podzim 1953) až do vzniku války v Perském zálivu (leden 1991) šlo ze strany České republiky vždy jen o účast jednotlivců, nebo menších skupin (do 15, max. 20 osob) a to ve funkcích: - vojenský pozorovatel (monitor) = MILITARY OBSERVER - bezpečnostní dohlížitel = SAFETY GUARDIAN - zdravotnický (chemický aj.) specialista = MEDICAL (CHEMICAL) SPECIALIST - poradce resp. dozorce = ADVISER (SUPERVISOR) atd. V tomto období nebyla nikdy nasazena formovaná vojenská jednotka. Teprve od války v Perském zálivu dochází ke kvalitativní i kvantitativní změně a nasazování i bojových jednotek: - v Perském zálivu chemická rota v síle kolem 169 až 248 vojáků, - v misi UNPROFOR (+UNCRO) mechanizovaný prapor v síle 500 až 1000 vojáků a vojenská polní nemocnice v síle 80 až 140 zdravotníků, - v misi UNTAES vojenská polní nemocnice v síle kolem 120 zdravotníků, - v misi AFOR vojenská polní nemocnice v síle kolem 100 zdravotníků, část posléze přesunuta do Turecka pro pomoc po zemětřesení, - v misích IFOR/SFOR mechanizovaný prapor v síle 500 až 800 vojáků, - v misi KFOR průzkumná rota v síle kolem 140 vojáků + 56 členů podpory. V ostatních misích OSN a od r i v misích EU, OSCE a WEU jsou začleňováni příslušníci ČSR/ČR v obdobných funkcích a počtech (1 až 20 osob), jak uvádím výše. DŮLEŽITÉ JE VĚDĚT, že po celou popisovanou dobu, tedy od roku 1948 až do současnosti neměla a nemá naše armáda zorganizovánu a v praxi používánu vlastní VOJENSKOU POLNÍ POŠTU ani jinou poštovní službu pro činnost v polních podmínkách. Existují pouze administrativní směrnice a dokumenty pro případné aktivování polní poštovní služby. Jakékoli poštovní celiny či doklady s označením POLNÍ POŠTA ČSA resp. AČR jsou pouze fiktivní nebo zcizené doklady ze skladů vojenské administrativy. Přesto, že vojenská polní poštovní služba nebyla (od r. 1949) a není dosud organizována a zavedena, lze podle osobní korespondence jednotlivých československých, resp. českých, účastníků v misích vysledovat a dokumentovat podíl našich lidí na mírových misích ve světě. Odhadem lze předpokládat, že to bylo již kolem našich spoluobčanů. Jak a čím začít, když naše armáda vlastní polní poštu neměla a nemá dodnes? Je třeba vědět, že většina lidí dočasně odloučených od rodin a přátel, vyvíjí maximální snahu alespoň o korespondenční kontakty a hledá tedy všechny možné poštovní a kurýrní cesty. Tady jsou ty nejčastější z pohledu českého vojáka: - polní poštovní služby, organizované Poštovní správou OSN (UNPA), kdy v místech misí je na stanoveném pracovišti sběrna osobní i služební korespondence,

8 ze které se pytlovkou odesílají dopisy na centrální pošty OSN, především v New Yorku, Ženevě a Vídni a poté obvyklou mezinárodní poštovní sítí až k adresátovi (nejčastěji používáno vojenskými pozorovateli a specialisty, známky OSN, razítka OSN, oficiální kašety misí atd.); - polní poštovní službou OSN, která využívá technické a organizační prvky vojenských polních pošt nejsilnějších národních kontingentů (francouzské, americké, britské armády apod.). Nejčastěji je používáno denní znehodnocovaní razítko OSN (UNPA = FREE MAIL) bez poštovních známek (aerogramy a osobní dopisy do 10 gramů). Nárok na tento způsob poštovní služby je vždy stanoven směrnicí velitele mise (platí vesměs pro nasazené vojenské jednotky); - vojenské polní pošty účastnících se armád zemí, které mají tuto poštovní službu organizovánu (povětšinou jen armády některých členských zemí NATO, přitom ne vždy a ve všech misích). Využívání národních vojenských polních pošt všemi ostatními nasazenými kontingenty je možné, ale je nutné za tyto služby platit a to v příslušném národním tarifu, s využitím příslušných národních poštovních známek. Korespondence je z místa dislokace vojenské pošty zasílána do příslušné sběrné pošty v dané zemi a poté rozesílána sítí mezinárodní poštovní služby k adresátům; - využívání místních civilních pošt z území, kde mise probíhá, případně ze sousedních zemí (když jsou místní poštovní služby nefunkční, jako např. při misi UNGCI v sev. Iráku, odkud lze posílat dopisy pouze z pošt na území Turecka apod.). Zde je pak pro identifikaci příslušnosti k misi důležité, krom denního razítka pošty, také oficiální logo nebo kašet mise a zpáteční adresa odesílatele; - služební nebo soukromá kurýrní pošta je nejčastější formou doručování osobní korespondence vojáků zejména z misí na Balkáně, také proto, že je nejlevnější. Osoba odjíždějící z lokalit v misích veze do republiky dopisy, na nejbližší poště pak ofrankuje podle českého tarifu dopis českými známkami (dnes za 5,40 Kč) a odešle jej z dané pošty adresátovi. Statisticky lze odhadnout, že od českých vojáků je touto cestou posíláno až 80 % osobní korespondence. U těchto dokumentů je třeba konfrontovat krom denního poštovního razítka hlavně zpáteční adresu a další identifikační znaky (služební razítko, logo, kašetové razítko či přítisk apod.). Podrobněji o sběrných poštách, systémech přepravy poštovních zásilek z misí do domovů (ale i opačně) a identifikačních prvcích této korespondence příště. Dlužno dodat, že výše popsané poštovní služby využívají obdobně příslušníci všech armád světa, které nemají vlastní vojenskou polní poštu organizovánu. Dopis dovezen kurýrem do ČR, pak s českou frankaturou k adresátovi. Dopis odeslán prostřednictvím voj. polní pošty US-Army APO AE v sektoru US. M. Čech

9 PS 5: POHLEDNICE, DOPISNICE A FORMULÁŘE POLNÍCH POŠT Úvod Na soukromé korespondenci účastníků mírových misí mají značný podíl speciální a příležitostné dopisnice, celiny včetně FDC a CDV. Existuje také řada formalizovaných dokladů, které mají značnou hodnotu pro identifikace praktického poštovního provozu. V této pracovní skupině bychom rádi přispěli k orientaci sběratelů pohlednic a dopisnic polní pošty podle různých hledisek (podle misí, národní provenience, mezinárodní propagace mírových sil atd.). Armády s organizovanou polní poštou ve své struktuře vydávají ke své propagaci také obálky prvního dne (FDC), celiny a příležitostná razítka. Používají pro zabezpečení poštovního provozu všechny běžné druhy doplňujícího materiálu apod. (R-nálepky, APOST, štítky pytlovek atd.). Existence např. pohlednic polní pošty mírových misí je velmi rozsáhlá, někdy jsou to jednotlivé, jindy desítky až stovky tematických, motivových nebo propagačních pohlednic. Z důvodu prostorových v našem zpravodaji vás chceme seznamovat s ukázkami podle národností, podle konkrétních misí apod. a to hlavně s důrazem na zásadní identifikační znaky. Doufáme, že vaše dotazy, popřípadě dílčí příspěvky a kopie pomohou tuto oblast v maximální míře vyhodnocovat a zveřejňovat. Dnes tedy uvádíme příklady výskytu pohlednic s největším výskytem a to jsou: a) Pohlednice internacionálního charakteru, vydávané hlavní administrativou OSN pro mírové mise. b) Pohlednice polní pošty německé armády pro příslušníky BW v mírových misích. Pohlednice OSN: mají číslování na rubu a existuje jich asi 1 000; identifikace číselná na rubu: REF 1,, 991, ; vyobrazení barevné, různá tematika, zastoupení různých národních kontingentů (též např. voj. technika AČR) apod.; distribuci provádí obchodní síť prodejen OSN tzv. PX-SHOPy. Rub a líc polní pohlednice (OSN) REF 910 (SFOR / GECON); REF 721 (české OT 64) Pohlednice OSN REF 376 CHECK POINT ČESKÉHO PRAPORU

10 Pohlednice BW SRN: rozlišení na čelní straně, kde je umístěn emblém (znak) mise; popis čelního obrazu na zadní straně; vyobrazení barevné, různá tematika aktivit vojenských jednotek v misích; vydáváno v sériích o až kusech; distribuce prostřednictvím orgánů velení v misích a stanovišť polních pošt. Obrazová strana s erbem mise. Rubová strana s popisem motivu a vydavatelem. Rozlišovací identifikační znaky (erby misí) a přibližný počet pohlednic (sérií). GECON UNPF 6 pohl. GECON SFOR II 47 pohl. GECON SFOR I 42 pohl. GECON IFOR 53 pohl. GECON AFOR / ALB 4 pohl. GECON KVM 9 pohl. GECON KFOR 53 pohl. I v ostatních misích, kde působily jednotky BW SRN, byly vydávány pohlednice německé polní pošty vždy, ale v menších počtech. Příklad vlevo: Pohlednice GECON v misi UNOMIG (pozorovatelská mise v Gruzii) M. Čech

11 PS X: HISTORICKÉ POLNÍ POŠTY (do r. 1945) Úvod k PS X Původně jsme předpokládali zabývat se problematikou historických polních pošt (tedy od počátku jejich existence až do roku 1945) spíše okrajově. Téměř polovina přihlášených členů naší sekce projevila o tuto oblast zájem a proto bychom rádi zařadili pracovní skupinu PS X na úroveň ostatních hlavních PS (PS 1, PS 2, PS 3 + PS X). Pro tento účel doporučujeme v PS X vytypovat základní okruhy zájmu o zpracovávání informací takto: 1. Napoleonské pošty, manévrové pošty a PP rakousko-uherské armády do I. světové války (dále jen WWI, resp. WWII). 2. Účast Čechů a Slováků v polních službách armád ve WWII. 3. Polní pošty českých a československých legií ve dvacátých letech minulého století ( ). 4. Polní pošta Československé armády v r Vojenské a služební polní pošty v době WWII včetně polní pošty čs. vojenských jednotek v zahraničí. 6. Pošty se zajateckých, internačních a podobných táborů v období WWI a WWII. 7. Cenzura poštovních zásilek ve vojenských a civilních poštovních službách. Podle zkušeností z další práce a na základě doporučení členů a čtenářů našeho zpravodaje předpokládáme další doplnění, či úpravy okruhů výše uvedených témat. Nebude to jednoduché, o všem již byla řada článků napsána. Proto vás dnes tímto prosíme o připomínky, náměty, poznatky a jakékoliv kopie dokumentů, které bychom mohli postupně publikovat a popřípadě naši činnost rozšiřovat. Hlavně bude také důležité, abyste nám sdělovali vaše dílčí, či obsáhlejší otázky na dané téma. Chceme se pokusit průběžně reagovat na dílčí problémy a ve spolupráci s různými institucemi postupně zpracovávat komplexnější práce. Tak například v příštích číslech uvedeme souhrnnou informaci o polních poštách Československé armády pro mobilizační potřeby v r (okruh 4), kterou připravujeme ve spolupráci s panem majorem Pavlem Minaříkem z Vojenského historického archivu v Praze. První část této zprávy bude obsahovat velmi přesné plánovací údaje pro mobilizační situaci (v r Druhá část bude souhrnem skutečných událostí kolem polních pošt v r M. Čech První americko-česká pojišťovna, a.s. nabízí široký rozsah pojistných a kapitálových produktů pojištění osob pojištění majetku Bližší informace pro zájemce o spolupráci: Agentura AMCICO AIG Life, tel.: 02/

12 PS 6: REDAKČNÍ A INFORMAČNÍ ČINNOST Kontakt na členy naší sekce Na základě jednotlivých písemných souhlasů uveřejňuje vaše osobní údaje pro možnou vzájemnou komunikaci. Leoš Bártík; PO Box 100, Praha 6; PS 1, 2, 3. Ing. Miloslav Čech; Dr. Janského 1048, Černošice; PS 1, 2, 3, 4, 5, X. MUDr. Jaroslav Dragon; Na Valech 11/485, Rumburk; tel. domů (večer) 0413/332368, tel. do práce 0413/334293, ČS a Č polní pošty. Josef Korený; Soblahovská 39/81, Trenčín; tel. 032/ , PS 1, 2, 3 aj participacia ASR, X len PP 2WW. František Kubernát; Voříškova 8, Brno; tel. 05/ , PS 5. Miroslav Matza; Střelecká 70/1, Rumburk; PS 3. Ing. Bohumil Michl; V Hájích 389/20, Praha 4; PS 3, 5, X. Jan Semerád; Majakovského 900, Černošice III.; tel. 02/ ; PS 2, 3, 4, 5. Otakar Vahalík; Nad Šárkou 21, Praha 6, tel. 02/ ; PS 1, 2, 3, 4, X. Vobořil Břetislav; Pecháčkova 5, Praha 5; PS 1, 2, 3, 4, 5, X. RNDr. Miroslav Vostatek; Bělehradská 271, Pardubice Polabiny II; tel. 040/ ; polní pošty 1WW, 2WW, čs. p. p. 1919/20 a Dieter Bauer; PO Box , Ludwighafen, Německo; (N, A). Armin Blase; Klingelstraße 10, Mammelzen, Německo; (N, A). Wolfgand Bőttner; Kreuzweg 24, Oberhof / Thür., Německo; (N, A). Gerard Gaarthuis; Fregatvogel 14, 3435VC Nieuwegein, Holansko; (Hol., A, N). Josef Nedomlel; 13. Mawson drive, Mawson ACT 2607, Austrálie; (Česky, A). Další členové zatím nezaslali souhlas s uveřejněním jejich osobních dat. Možné kontaktní adresy na české kontingenty SFOR: Jméno, hodnost (popř. funkce) CZECH LO HQ MND (FW) BANJA LUKA BFPO 553 LONDON, G. B. Anglie KFOR: Jméno, hodnost (popř. funkce) CZECH RECCE COY 1 RPW BATTLE GP HQ BFPO 559 ENGLAND Anglie Vhodná rada: Napište krátkou prosbu o co žádáte. Nadepište vaši adresu na obálky a na každou z nich vylepte anglické známky dle tarifu, tj. v současnosti cca 38 p (nebo písmenkový index E), popřípadě napište jak se chcete vyrovnat. Dáte-li na obálky české známky, pak je někdo po oražení identifikačními znaky musí odvézt do ČR na nějakou poštu. Obecně platí tarif na dopis do 20 gr. v přepočtu Kč (dovezený do ČR je za 5,40 Kč). POLNÍ POŠTY, INFORMACE SEKCE POLNÍCH POŠT, číslo 2 (2), 2001 Vychází jako příloha zpravodaje POSTILION vydávaného Českomoravskou společností pro poštovní historii při SČF Redaktor: Leoš Bártík, P. O. Box 100, Praha 6 Internetová adresa SPP:

Historie mírových operací v ČR / ČSSR

Historie mírových operací v ČR / ČSSR Velitelství výcviku Vojenská akademie ve Vyškově Historie mírových operací v ČR / ČSSR kpt. PhDr. Stanislav Balík KOREA Dozorčí komise neutrálních států ( DKNS) na Korejském poloostrově v letech 1953 1993.

Více

POLNÍ POŠTY INFORMACE SEKCE POLNÍCH POŠT. Číslo 3 (3), ročník I prosinec 2001. Probíhající mírové operace OSN

POLNÍ POŠTY INFORMACE SEKCE POLNÍCH POŠT. Číslo 3 (3), ročník I prosinec 2001. Probíhající mírové operace OSN POLNÍ POŠTY INFORMACE SEKCE POLNÍCH POŠT Číslo 3 (3), ročník I prosinec 2001 PS 1: MÍROVÉ MISE CELOSVĚTOVĚ Afrika Probíhající mírové operace OSN Kongo (Democratic Republic of the Congo) MONUC prosinec

Více

Vojenští pozorovatelé a specialisté AČR v mírových misích

Vojenští pozorovatelé a specialisté AČR v mírových misích NA CESTĚ INTEGRACE Vojenští pozorovatelé a specialisté AČR v mírových misích Spolupráce na poli pozorovatelských aktivit v rámci mírových operací v současném pojetí byla zahájena vysláním skupin vojenských

Více

Armáda České republiky

Armáda České republiky Armáda České republiky symbol demokracie a státní suverenity 1993-2012 Všude tam, kde je nás třeba Zajištění obranyschopnosti České republiky Pomoc civilnímu obyvatelstvu při živelních pohromách Plnění

Více

Seznam dvoustranných leteckých dohod

Seznam dvoustranných leteckých dohod Seznam dvoustranných leteckých dohod Seznam uvádí přehled všech dvoustranných dohod o leteckých službách/letecké dopravě sjednaných Českou republikou (včetně ČSR, ČSSR, ČSFR). Celkem jsou sjednány dohody

Více

Albánie 4 Alžírsko cca 50 Odhad Angola cca 20. Etiopie 5 Finsko cca 170 Odhad cca 20.- 30.000 Odhad Gambie 1 Ghana 16

Albánie 4 Alžírsko cca 50 Odhad Angola cca 20. Etiopie 5 Finsko cca 170 Odhad cca 20.- 30.000 Odhad Gambie 1 Ghana 16 ČEŠI V ZAHRANIČÍ 2007 Země Počet Poznámky Albánie 4 Alžírsko cca 50 Odhad Angola cca 20 Argentina cca 30.000 Odhad Austrálie 21.196 + 6.000 Sčítání lidu 2006 + odhad. Viz ad 8) Belgie cca 4.000 Odhad Belize

Více

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry EXPORTNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2012-2020 Petr Nečas Martin Kuba RNDr. Petr Nečas předseda vlády Čeho chceme tedy strategií dosáhnout? Udržení tempa

Více

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry EXPORTNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2012-2020 Petr Nečas Martin Kuba RNDr. Petr Nečas předseda vlády 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Více

Žádost OSVČ o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení

Žádost OSVČ o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení Evidenční štítek Žádost OSVČ o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení Tato žádost slouží pro účely určení příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma: EURASIE Autor: Mgr. Richard Trávníček Ph.D. Název: Politický zeměpis

Více

Základní sazby zahraničního stravného pro rok 20092010

Základní sazby zahraničního stravného pro rok 20092010 Základní sazby zahraničního stravného pro rok 20092010 Země Měnový kód Měna Základní sazby stravného Afghánistán EUR euro 35 Albánie EUR euro 35 Alžírsko EUR euro 35 Andorra EUR euro 40 Angola USD americký

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o postoji, který má Evropská unie zaujmout ve Smíšeném výboru EHP ke změně protokolu 4 (o pravidlech původu) k Dohodě o EHP

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o postoji, který má Evropská unie zaujmout ve Smíšeném výboru EHP ke změně protokolu 4 (o pravidlech původu) k Dohodě o EHP EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 22.3.2012 COM(2012) 133 final 2012/0063 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který má Evropská unie zaujmout ve Smíšeném výboru EHP ke změně protokolu 4 (o pravidlech původu)

Více

Gymnázium, Soběslav, Dr. Edvarda Beneše 449/II. Název materiálu. Změny na mapě světa. Jiří Řehounek. Ročník 4. Datum tvorby Září 2012

Gymnázium, Soběslav, Dr. Edvarda Beneše 449/II. Název materiálu. Změny na mapě světa. Jiří Řehounek. Ročník 4. Datum tvorby Září 2012 Číslo projektu Název školy Kód materiálu Název materiálu Autor Tematická oblast Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0811 Gymnázium, Soběslav, Dr. Edvarda Beneše 449/II VY_32_INOVACE_61_02 Změny na mapě světa

Více

VŠECHNY NÍŽE UVEDENÉ CENY JSOU BEZ 21 % DPH.

VŠECHNY NÍŽE UVEDENÉ CENY JSOU BEZ 21 % DPH. VŠECHNY NÍŽE UVEDENÉ CENY JSOU BEZ 21 % DPH. Mobilní hlasové služby (národní volání) Ceník tarifů Profi na míru 1 Profi na míru 3 + 400 MB Profi na míru 5 + 1,5 GB Měsíční paušál 1.00 179.00 219.00 Volné

Více

EU V/2 1/Z26 JIHOVÝCHODNÍ EVROPA

EU V/2 1/Z26 JIHOVÝCHODNÍ EVROPA EU V/2 1/Z26 JIHOVÝCHODNÍ EVROPA Výukový materiál (prezentace PPTX) lze vyuţít v hodinách zeměpisu v 7. ročníku ZŠ. Tématický okruh: Evropa region Jihovýchodní Evropa. Prezentace slouţí jako výklad s doplňujícími

Více

Obyvatelstvo. Struktura obyvatelstva podle sociálních a kulturních znaků. 1) Vysvětlete pojmy:

Obyvatelstvo. Struktura obyvatelstva podle sociálních a kulturních znaků. 1) Vysvětlete pojmy: Struktura obyvatelstva podle sociálních a kulturních znaků 1) Vysvětlete pojmy: a) rasa europoidní, mongoloidní, negroidní, mestic, mulat, zambo b) jazykový a územní národ, stát národnostně homogenní,

Více

Ceny jsou uvedeny v Kč za minutu. Účtuje se první minuta celá, dále je spojení účtováno po vteřinách. Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT

Ceny jsou uvedeny v Kč za minutu. Účtuje se první minuta celá, dále je spojení účtováno po vteřinách. Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT Hlasové služby Profi na míru 4 Profi na míru 4 Měsíční paušál 498.98 Volné minuty neomezeně Volné SMS neomezeně Volné mezinárodní SMS 20 Datový limit 2 GB Volání do všech sítí v ČR 0.00 SMS 0.00 Mezinárodní

Více

Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) francouzština angličtina španělština

Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) francouzština angličtina španělština Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) Vyhrazeno pro OHIM: Přijato dne Počet stran Žádost o mezinárodní zápis ochranné známky 0 (nutno ) podle Madridského protokolu Údaje pro řízení u OHIM 0.1 Jazyk,

Více

VĚSTNÍK 21. 6. 2007 INFORMACE PRO VEŘEJNOST

VĚSTNÍK 21. 6. 2007 INFORMACE PRO VEŘEJNOST VĚSTNÍK 21. 6. 2007 INFORMACE PRO VEŘEJNOST O B S A H 59 Používání příležitostného poštovního razítka - Praha 1/PM 60 Používání příležitostného poštovního razítka - Horšovský Týn 61 Používání příležitostného

Více

KDY DO NATO VSTOUPILA ČR =? TOTALITA =? NEUTRALITA =? PROPAGANDA =? ŽELEZNÁ OPONA =?

KDY DO NATO VSTOUPILA ČR =? TOTALITA =? NEUTRALITA =? PROPAGANDA =? ŽELEZNÁ OPONA =? STUDENÁ VÁLKA V EVROPĚ STUDENÁ VÁLKA Studená válka = období napětí mezi SSSR a USA, kdy hrozilo vypuknutí třetí světové války (od blokády Berlína do r. 1989). 1949 SSSR vyrobil první atomovou bombu, později

Více

Zahraniční obchod podle zboží a zemí

Zahraniční obchod podle zboží a zemí Zahraniční obchod podle zboží a zemí Typ výstupu : Směr obchodu : Normální Dovoz Období : 1.1.2013 31.12.2013 Nomenklatura zboží : Data v tabulce jsou : KN(8) bez dopočtů Období zboží Název zboží Název

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_D5_20_10 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT I. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA VY_32_INOVACE_D5_20_10 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona:

Více

NATO. Lucie Hrušková. Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

NATO. Lucie Hrušková. Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám NATO Lucie Hrušková Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Lucie Hrušková. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz,

Více

Projekt 2. česko-slovenské filatelistické výstavy. Žďár nad Sázavou 2016

Projekt 2. česko-slovenské filatelistické výstavy. Žďár nad Sázavou 2016 Projekt 2. česko-slovenské filatelistické výstavy Žďár nad Sázavou 2016 Vydává: Organizační výbor výstavy Projednáno ve výboru KF 06-10. Žďár nad Sázavou 13. července 2015 2. Záměr výstavy: Úvod: Projekt

Více

CENÍK SLUŽEB BALÍČKY INTERNET. CentroNet, a.s. Sokolovská 100/94 186 00 Praha 8 Tel:+420 246 008 787. 89 TV programů + internet 50M/50M

CENÍK SLUŽEB BALÍČKY INTERNET. CentroNet, a.s. Sokolovská 100/94 186 00 Praha 8 Tel:+420 246 008 787. 89 TV programů + internet 50M/50M CENÍK SLUŽEB BALÍČKY ZAČÍNÁM 33 TV programů + internet 15M/15M MOJE VOLBA 33 TV programů + 1x tematický balíček + internet 40M/40M CHCI VÍCE 54 TV programů + internet 30M/30M VÍM, CO CHCI 65 TV programů

Více

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 5. ročník Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace seznamuje žáky s odporem proti Rakousku-Uhersku během 1. světové války, jednáním zahraničního odboje, o

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 19. 6. 2014 1 Čerpání zdravotní péče cizinci v Moravskoslezském kraji v roce 2013

Více

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16-14 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

Regiony. Jihovýchodní Evropa: historický vývoj. Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu CZ.1.07/1.1.04/03.0045

Regiony. Jihovýchodní Evropa: historický vývoj. Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu CZ.1.07/1.1.04/03.0045 Regiony Jihovýchodní Evropa: historický vývoj Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu CZ.1.07/1.1.04/03.0045 JV Evropa Poloha: Balkánský poloostrov Prostudujte si odkaz: http://mapyourinfo.com/wiki/cs.wikipedia.org/balk%c3%a1n/

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 13. 6. 2014 1 Souhrn Čerpání zdravotní péče cizinci v Jihomoravském kraji v roce 2013 Utilization

Více

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 13. 6. 2014 1 Souhrn Čerpání zdravotní péče cizinci v Kraji Vysočina v roce 2013 Utilization

Více

ZAPOJENÍ AČR DO MÍROVÝCH OPERACÍ

ZAPOJENÍ AČR DO MÍROVÝCH OPERACÍ ZAPOJENÍ AČR DO MÍROVÝCH OPERACÍ Česká republika se v roce 2004 účastnila sedmi zahraničních operací, v nichž se vystřídalo celkem 2016 příslušníků Armády České republiky. OPERACE JOINT FORGE (SFOR II)

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 2.4.2008 KOM(2008) 161 v konečném znění Návrh NAŘÍZENÍ RADY o stanovení opravných koeficientů použitelných od 1. července 2007 na odměny úředníků,

Více

Vysvětlivky: D - smlouva České republiky o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu, resp. z příjmu a z majetku

Vysvětlivky: D - smlouva České republiky o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu, resp. z příjmu a z majetku Předběžný seznam smluvních států a rozhodných dnů zveřejňovaný podle 13b odst. 2 a 13g odst. 5 vládního návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti mezinárodní spolupráce při správě daní a zrušuje

Více

Obrázek 1: Srbsko: řeky a jejich povodí Zdroj: http://commons.wikimedia.org/wiki/file:serbia_drainage_basins-sr.gif?uselang=cs

Obrázek 1: Srbsko: řeky a jejich povodí Zdroj: http://commons.wikimedia.org/wiki/file:serbia_drainage_basins-sr.gif?uselang=cs JV Evropa Přírodní podmínky 1) Podle mapky lokalizujte státy JV Evropy, jejich hlavní města, významné celky reliéfu, vodní toky, jezera. Kde se nachází: Durmitor, Prokletije, Ohridské jezero, Rila, Pirin,

Více

CENÍK. Cena za 20 minut. Cena za 30 minut Cena za 45 min Cena za hodinu. včetně. Tlumočení po telefonu

CENÍK. Cena za 20 minut. Cena za 30 minut Cena za 45 min Cena za hodinu. včetně. Tlumočení po telefonu CENÍK Cena za minutu včetně hovorného Cena za 30 minut Cena za 45 min Cena za hodinu Tlumočení po telefonu Cena za 20 minut angličtina 70 Kč 1 400 Kč 2 100 Kč 3 150 Kč 4 200 Kč němčina 70 Kč 1 400 Kč 2

Více

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA NATO

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA NATO KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA NATO HISTORIE ORGANIZACE Organizace Severoatlantické smlouvy, kromě zkratky NATO se užívá i zkratka OTAN (francouzská zkratka) vojensko-politická organizace zemí Evropy a

Více

Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT. Měsíční paušál 49.00 49.00 149.00 149.00. Cena volné jednotky 0,33 0,33 0,33 0,33

Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT. Měsíční paušál 49.00 49.00 149.00 149.00. Cena volné jednotky 0,33 0,33 0,33 0,33 Hlasové služby Tarify T30 / T80 / T160 / T300 včetně HIT T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT Měsíční paušál 49.00 49.00 149.00 149.00 Cena volné jednotky 0,33 0,33 0,33 0,33 Volné minuty 50 50 150 150 Extra volné

Více

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII Brusel, 31. března 2005 AA 15/2/05 REV 2 SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ: AKT O PŘISTOUPENÍ, PŘÍLOHA II NÁVRH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A JINÝCH AKTŮ Delegace naleznou

Více

VĚSTNÍK 27. 9. 2007 INFORMACE PRO VEŘEJNOST

VĚSTNÍK 27. 9. 2007 INFORMACE PRO VEŘEJNOST VĚSTNÍK 27. 9. 2007 INFORMACE PRO VEŘEJNOST O B S A H 114 Vydání cenné nálepky na APOST - Mnichovice 115 Vydání cenné nálepky na APOST - Praha 01 116 Vydání příležitostných podacích R- nálepek - Prostějov

Více

CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE

CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_13 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

LanguageFamiliesoftheWorld. VY_32_INOVACE_MAT41 Libuše Matulová, říjen 2012 EU OPVK

LanguageFamiliesoftheWorld. VY_32_INOVACE_MAT41 Libuše Matulová, říjen 2012 EU OPVK LanguageFamiliesoftheWorld VY_32_INOVACE_MAT41 Libuše Matulová, říjen 2012 EU OPVK Základní otázky Odkud si přinesli Indoevropané svůj prajazyk? Kolik lidí na Zemi mluví indoevropskými jazyky? Která rodina

Více

EVROPSKÁ INTEGRACE. G. Petříková, 2005

EVROPSKÁ INTEGRACE. G. Petříková, 2005 EVROPSKÁ INTEGRACE G. Petříková, 2005 Evropa značně rozdrobený světadíl 44 států na ploše 10,5 mil. km 2 počet států se ve 20. století etapovitě zvyšoval dezintegrační tendence konec 20. století další

Více

nistán n jako výzva pro nostní politiku EU bezpečnostn 8. 12. 2011 Eurocentrum Praha

nistán n jako výzva pro nostní politiku EU bezpečnostn 8. 12. 2011 Eurocentrum Praha Afghánist nistán n jako výzva pro Společnou zahraniční a bezpečnostn nostní politiku EU Eva Svobodová, Ph.D. 8. 12. 2011 Eurocentrum Praha Témata Společná bezpečnostní a obranná politika (Common Security

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

STATISTIKY CESTOVNÍHO RUCHU JIŽNÍ ČECHY 2007

STATISTIKY CESTOVNÍHO RUCHU JIŽNÍ ČECHY 2007 2007 Jihočeská centrála cestovního ruchu Jírovcova 1, P.O.Box 80 CZ 370 21 České Budějovice Telefon: +420 386 358 727 9 Fax: +420 386 358 728 E mail: info@jccr.cz WWW: www.jccr.cz Zpracoval: Jakub KADLEČEK

Více

Adolf Hitler. Kdo rozpoutal válku...

Adolf Hitler. Kdo rozpoutal válku... DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA Adolf Hitler Kdo rozpoutal válku... Začátek války (1939-1945) EVROPA Německo USA Itálie V. Británie Maďarsko Bojovali proti SSSR... Rumunsko Bulharsko Slovensko (a dalších 47 států)

Více

Ceník a sazebník pro klienty TeleUspory s.r.o.

Ceník a sazebník pro klienty TeleUspory s.r.o. Ceník a sazebník pro klienty TeleUspory s.r.o. Platnost od 1.7.2014 TeleUspory s.r.o. Římská 103/12, 120 00 Praha 2 www.uspory.cz Zapsaná v oddíle C, vložce 178856 obchodního rejstříku vedená u Městského

Více

VĚSTNÍK 30. 8. 2007 INFORMACE PRO VEŘEJNOST

VĚSTNÍK 30. 8. 2007 INFORMACE PRO VEŘEJNOST VĚSTNÍK 30. 8. 2007 INFORMACE PRO VEŘEJNOST O B S A H 92 Vydání cenné nálepky na Apost - Telč 93 Vydání cenné nálepky na Apost - Jihlava 1 94 Vydání příležitostných podacích R - nálepek - Jihlava 50 95

Více

Rozpočtová politika kultura, obrana 1.12.2015

Rozpočtová politika kultura, obrana 1.12.2015 Rozpočtová politika kultura, obrana 1.12.2015 Kultura širší pojetí kultury - neexistuje kultura mimo společnost, existence společnosti bez kultury je nemyslitelná užší pojetí součást ekonomického systému,

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 3 13.6.2006 Čerpání zdravotní péče cizinci v Jihomoravském kraji v roce 2005 Utilization

Více

Migrace VY_32_INOVACE_Z.1.11. Člověk a společnost Geografie Zeměpis Obyvatelstvo a sídla 4.ročník vyššího gymnázia

Migrace VY_32_INOVACE_Z.1.11. Člověk a společnost Geografie Zeměpis Obyvatelstvo a sídla 4.ročník vyššího gymnázia Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Administrativní pokyny pro aplikaci Madridské dohody o mezinárodním zápisu známek a Protokolu k této dohodě. (ve znění platném k 1.

Administrativní pokyny pro aplikaci Madridské dohody o mezinárodním zápisu známek a Protokolu k této dohodě. (ve znění platném k 1. Administrativní pokyny pro aplikaci Madridské dohody o mezinárodním zápisu známek a Protokolu k této dohodě (ve znění platném k 1. lednu 2008) OBSAH První část: Definice Kapitola 1: Zkrácené výrazy,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1

Více

PREFERENČNÍ SYSTÉM EU

PREFERENČNÍ SYSTÉM EU PREFERENČNÍ SYSTÉM EU Evropská unie celní území: Belgické království Bulharsko, Česká republika, Dánské království, kromě Faerských ostrovů a Grónska, Estonsko, Finská republika, včetně ostrova Aland Francouzská

Více

DĚJEPIS 9. ROČ. OPAKOVÁNÍ Z 8.ROČ, PŘÍČINY PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY November (2).notebook 27, 2014

DĚJEPIS 9. ROČ. OPAKOVÁNÍ Z 8.ROČ, PŘÍČINY PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY November (2).notebook 27, 2014 OPAKOVÁNÍ Z 8. ROČNÍKU 1. Co je to dualismus? 2. Kdy vzniklo Rakousko Uhersko? 3. Co je Předlitavsko? 4. Co je Zalitavsko? 5. Kdo to byl Alexandr Bach? 6. Co jsou to fundamentální články? 7. Kdo to byli

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 1 11. 6. 2007 Čerpání zdravotní péče cizinci v Královéhradeckém kraji v roce

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Na základě těchto oznámení udávají níže uvedené tabulky datum, od kterého lze diagonální kumulaci uplatnit.

Na základě těchto oznámení udávají níže uvedené tabulky datum, od kterého lze diagonální kumulaci uplatnit. 30.6. CS Úřední věstník Evropské unie C 214/5 Oznámení Komise o datu použití Regionální úmluvy o celoevropsko-středomořských preferenčních pravidlech původu nebo protokolů o pravidlech původu upravujících

Více

Využití multimediálních nástrojů pro rozvoj klíčových kompetencí žáků ZŠ Brodek u Konice reg. č.: CZ.1.07/1.1.04/02.0041

Využití multimediálních nástrojů pro rozvoj klíčových kompetencí žáků ZŠ Brodek u Konice reg. č.: CZ.1.07/1.1.04/02.0041 Využití multimediálních nástrojů pro rozvoj klíčových kompetencí žáků ZŠ Brodek u Konice reg. č.: CZ.1.07/1.1.04/02.0041 Předmět : Dějepis Ročník : 9. Téma : Svět před první světovou válkou Autor : Mgr.

Více

NATO Organizace severoatlantické smlouvy North Atlantic Treaty Organization

NATO Organizace severoatlantické smlouvy North Atlantic Treaty Organization NATO Organizace severoatlantické smlouvy North Atlantic Treaty Organization Historie vzniku a vývoje NATO Poválečná situace Priority Západu demobilizace snížení početních stavů armád ekonomická přestavba

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Dokument ze zasedání 14. 2. 2005 B6-0094/2005. který na základě otázek k ústnímu zodpovězení B6-0026/04 a B6-0025/04

EVROPSKÝ PARLAMENT. Dokument ze zasedání 14. 2. 2005 B6-0094/2005. který na základě otázek k ústnímu zodpovězení B6-0026/04 a B6-0025/04 EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 ««««««««««««Dokument ze zasedání 2009 14. 2. 2005 B6-0094/2005 NÁVRH USNESENÍ, který na základě otázek k ústnímu zodpovězení B6-0026/04 a B6-0025/04 v souladu s čl. 108 odst. 5

Více

Postup při použití karnetu ATA

Postup při použití karnetu ATA Postup při použití karnetu ATA 1. Vyzvednout formuláře karnetu ATA a tiskopis Smlouva o vystavení karnetu ATA v Hospodářské komoře ČR (nutno znát předem všechny státy, do kterých bude zboží z karnetu ATA

Více

Vývoj agenturního zaměstnávání u nás a vevropě

Vývoj agenturního zaměstnávání u nás a vevropě Vývoj agenturního zaměstnávání u nás a vevropě Světové a Evropské statistiky agenturního zaměstnávání (zdroj: Mezinárodní konfederace agentur práce Ciett) Jak si stojí Česká republika vkontextu zemí EU

Více

Vstup Chorvatska do EU a jeho aktuální ekonomická situace

Vstup Chorvatska do EU a jeho aktuální ekonomická situace Vstup Chorvatska do EU a jeho aktuální ekonomická situace Semestrální práce Bc. Kristýna Krásna, Bc. Markéta Nováková Obsah 1. Všeobecné informace o zemi 2. Historický background 3. Překážky vstupu do

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

Státy bývalé Jugoslávie

Státy bývalé Jugoslávie Státy bývalé Jugoslávie Přírodní podmínky mladé Alpínské vrásnění aktivní tektonika krasové oblasti jeskyně ostré svahy množství jezer Přírodní podmínky SZ Alpy při pobřeží Dinárské hory 700 km strmé k

Více

Aktuální přepočítací relace dle nařízení vlády č. 62/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Aktuální stav k 1.4.2014

Aktuální přepočítací relace dle nařízení vlády č. 62/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Aktuální stav k 1.4.2014 Aktuální přepočítací relace dle nařízení vlády č. 62/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů Aktuální stav k 1.4.2014 Země výkonu práce Přepočítací relace Stanovená měna Náhradní měna Přepočítací relace

Více

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_11 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Jméno: Jihovýchodní Evropa patří k nejméně hospodářsky rozvinutým oblastem.

Jméno: Jihovýchodní Evropa patří k nejméně hospodářsky rozvinutým oblastem. č. 9 název Státy jihovýchodní Evropy anotace V pracovních listech žáci poznávají jihovýchodní Evropu a její státy. Testovou i zábavnou formou si prohlubují znalosti na dané téma. Součástí pracovního listu

Více

A Měnový kód. Základní sazby stravného Afghánistán EUR euro 35,- Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra EUR euro 40,- Měna

A Měnový kód. Základní sazby stravného Afghánistán EUR euro 35,- Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra EUR euro 40,- Měna Příloha k Vyhlášce č. 379/2011 Sb. - o stanovení výše základních sazeb zahraničního pro rok 2012. v cizí měně pro rok 2012 A Afghánistán EUR euro 35,- Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra

Více

REZOLUCE RADY BEZPEČNOSTI OSN č. 1244 ze dne 10. června 1999

REZOLUCE RADY BEZPEČNOSTI OSN č. 1244 ze dne 10. června 1999 REZOLUCE RADY BEZPEČNOSTI OSN č. 1244 ze dne 10. června 1999 Rada bezpečnosti s ohledem na zásady a cíle Charty OSN, včetně primární zodpovědnosti Rady bezpečnosti za udržení mezinárodního míru a bezpečnosti

Více

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo Marek Jukl INTER ARMA CARITAS humanita a válka?? 2 humanita a válka?? Ano: mezinárodní humanitární právo Mezinárodní Červený kříž 3 Humanizace ozbrojeného konfliktu Důstojnost

Více

STÁTNÍ PLÁNY PRO ZAVÁDĚNÍ PALIV S NÍZKÝM NEBO NULOVÝM OBSAHEM SÍRY V ČLENSKÝCH ZEMÍCH CEMT

STÁTNÍ PLÁNY PRO ZAVÁDĚNÍ PALIV S NÍZKÝM NEBO NULOVÝM OBSAHEM SÍRY V ČLENSKÝCH ZEMÍCH CEMT STÁTNÍ PLÁNY PRO ZAVÁDĚNÍ PALIV S NÍZKÝM NEBO NULOVÝM OBSAHEM SÍRY V ČLENSKÝCH ZEMÍCH CEMT Únor 2003 Tento dokument je určen pro informaci v souvislosti s předložením návrhu usnesení o palivech bez obsahu

Více

Robert Jack významný sběratel známek Afghánistánu

Robert Jack významný sběratel známek Afghánistánu Robert Jack významný sběratel známek Afghánistánu Robert Jack z Velké Británie je významným sběratelem Afghánských známek, celistvostí i kolků. Požádal jsem jej o rozhovor, aby našim čtenářům řekl něco

Více

MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA 2013 energetika uhelné hornictví kapalná paliva plynárenství elektroenergetika statistika

MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA 2013 energetika uhelné hornictví kapalná paliva plynárenství elektroenergetika statistika MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA 2013 energetika uhelné hornictví kapalná paliva plynárenství elektroenergetika statistika Nedílnou součástí publikace je i její zpracování

Více

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru MEMO/07/618 V Bruselu, 20. prosince 2007 Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru Dne 14. června 1985 podepsaly vlády Belgie, Německa, Francie, Lucemburska a Nizozemska v Schengenu, malém

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 14.12.2006 KOM(2006) 800 v konečném znění Návrh NAŘÍZENÍ RADY o stanovení opravných koeficientů použitelných od 1. července 2006 na odměny úředníků a smluvních

Více

Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika

Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika Politická situace Ovlivňuje hospodářský a sociální rozvoj každého státu K extrémnímu ovlivnění hospodářství a sociálních poměrů dochází

Více

Czech Tourism / Česká republika - bezpečná destinace 1 /50

Czech Tourism / Česká republika - bezpečná destinace 1 /50 Czech Tourism / Česká republika - bezpečná destinace 1 /50 Agentura CzechTourism a partneři projektu: Asociace hotelů a restaurací ČR Asociace cestovních kanceláří ČR Asociace českých cestovních kanceláří

Více

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Projekt OP VK oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3526 Název projektu:

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN

Více

INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO

INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A ZASTUPITELSTEV MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ Volby do zastupitelstev obcí (tj. i do Zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev

Více

Mezinárodní výzkum PISA 2009

Mezinárodní výzkum PISA 2009 Mezinárodní výzkum PISA 2009 Zdroj informací: Palečková, J., Tomášek, V., Basl, J,: Hlavní zjištění výzkumu PISA 2009 (Umíme ještě číst?). Praha: ÚIV 2010. Palečková, J., Tomášek V. Hlavní zjištění PISA

Více

SDĚLENÍ určené těm, kteří se chtějí obrátit na EVROPSKÝ SOUD PRO LIDSKÁ PRÁVA

SDĚLENÍ určené těm, kteří se chtějí obrátit na EVROPSKÝ SOUD PRO LIDSKÁ PRÁVA (Cze) (18/01/2007) SDĚLENÍ určené těm, kteří se chtějí obrátit na EVROPSKÝ SOUD PRO LIDSKÁ PRÁVA I. JAKÉ ZÁLEŽITOSTI MŮŽE SOUD PROJEDNÁVAT? 1. Evropský soud pro lidská práva je mezinárodní institucí, která

Více

Oznámení o zahájení nabídkového řízení pro výběr dopravce k uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících

Oznámení o zahájení nabídkového řízení pro výběr dopravce k uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících Metodické pokyny a validační pravidla pro vyplnění formuláře Oznámení o zahájení nabídkového řízení pro výběr dopravce k uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících Vydání Schváleno Ministerstvem

Více

Programové prohlášení vlády. I. Preambule

Programové prohlášení vlády. I. Preambule Programové prohlášení vlády 1992 I. Preambule Vláda České a Slovenské Federativní Republiky předstupuje před Federální shromáždění i před občany našeho státu se svým programový prohlášením, které odráží

Více

PROJEKT Začleňování válečných veteránů do civilního života s důrazem na uplatnění na trhu práce

PROJEKT Začleňování válečných veteránů do civilního života s důrazem na uplatnění na trhu práce PROJEKT Začleňování válečných veteránů do civilního života s důrazem na uplatnění na trhu práce Odbor pro válečné veterány - 16. prosince 2014 Péče poskytovaná válečným veteránům Válečný veterán voják

Více

9.11.2014 5.11.2014. Pavlína Bínová, Ondřej Krpal. Erasmus+: Erasmus. Mobility studentů jsou rozděleny na. studijní pobyt praktická stáž

9.11.2014 5.11.2014. Pavlína Bínová, Ondřej Krpal. Erasmus+: Erasmus. Mobility studentů jsou rozděleny na. studijní pobyt praktická stáž Fakulta pedagogická 5.11.2014 Pavlína Bínová, Ondřej Krpal Erasmus+: Erasmus Mobility studentů jsou rozděleny na studijní pobyt praktická stáž 1 Erasmus + / student Kdo se může zapojit podmínky: Student

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_05_14. Kolonialismus a Evropa před 1. světovou válkou

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_05_14. Kolonialismus a Evropa před 1. světovou válkou Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Vyšel II. svazek 25. dílu Monografie

Vyšel II. svazek 25. dílu Monografie Vyšel II. svazek 25. dílu Monografie Poštovní odívání v Českých zemích nová publikace, která chyběla Osmého listopadu vyšel II. svazek 25. dílu Monografie československých a českých známek a poštovní historie,

Více

Výbor pro zahraniční věci NÁVRH STANOVISKA. pro Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Výbor pro zahraniční věci NÁVRH STANOVISKA. pro Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zahraniční věci 21. 9. 2009 2009/0104(CNS) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro zahraniční věci pro Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci k návrhu nařízení

Více

VĚSTNÍK 13. 4. 2006 INFORMACE PRO VEŘEJNOST

VĚSTNÍK 13. 4. 2006 INFORMACE PRO VEŘEJNOST VĚSTNÍK 13. 4. 2006 INFORMACE PRO VEŘEJNOST O B S A H 36 Změny Poštovních podmínek České pošty, s.p. - Základní poštovní služby 37 Vydání cenné nálepky na APOST - Sušice 1 38 Vydání cenné nálepky na APOST

Více

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Mgr. Stanislava Makovcová Základní informace Úmluva o právech osob se zdravotním postižením a její Opční protokol byla přijata Valným shromážděním OSN

Více

AKT RADY. ze dne 23. července 1996

AKT RADY. ze dne 23. července 1996 AKT RADY ze dne 23. července 1996 vypracovávající protokol o výkladu úmluvy o zřízení Evropského policejního úřadu, prostřednictvím předběžných opatření, Soudním dvorem Evropských společenství, na základě

Více

VYHLÁŠKA Ministerstva financí. ze dne 15. září 1999,

VYHLÁŠKA Ministerstva financí. ze dne 15. září 1999, 205/1999 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí ze dne 15. září 1999, kterou se provádí zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících

Více

Solidní vývoj hospodářského výsledku - zisk (před zdaněním, konsolidovaný) zhruba 340 mil. EUR

Solidní vývoj hospodářského výsledku - zisk (před zdaněním, konsolidovaný) zhruba 340 mil. EUR Č. 28/2009 10. listopadu 2009 Vienna Insurance Group v 1. až 3. čtvrtletí 2009: Koncernové pojistné převýšilo 6 mld. EUR Solidní vývoj hospodářského výsledku - zisk (před zdaněním, konsolidovaný) zhruba

Více

Mobilní hlasové služby

Mobilní hlasové služby Hlasové služby od 1.4.2016 Mobilní hlasové služby PROSPERITA (TOMA) Všechny ceny vez DPH Tarify Tarify Profi na míru Tarify Profi na míru jsou speciální tarify pro klíčové zákazníky, které lze kombinovat

Více

Rok existence Evropského spotřebitelského centra. 2006 ESC Praha při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR

Rok existence Evropského spotřebitelského centra. 2006 ESC Praha při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR Rok existence Evropského spotřebitelského centra Vznik ESC a předpoklady existence Iniciativa Evropské komise - Realizace Koncepce na ochranu spotřebitele na léta 2002 2006, žádost MPO ČR o grant. ESC

Více

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Svět

Více