207 S Y R E N A. 32 let SYRENY let KLUBU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "207 S Y R E N A. 32 let SYRENY 1981 2013. 41 let KLUBU 1972 2013"

Transkript

1 S Y R E N A Vyznamenaná medailí Za zásluhy o rozvoj filatelistických publikací Svazem polských filatelistů KARVINÁ 41 let KLUBU let SYRENY II PRÁZDNINY čtvrtletí Vyznamenaný Zlatým Čestným Odznakem PZF KLUB JE ČLENEM STF-SČF PRAHA A PRACUJE POD Syrena PATRONACÍ 207 KF KARVINÁ

2 - 2 - Vlaková pošta Kraków-Zebrzydowice a Zebrzydowice-Kraków č.134 z let 1929/1930 až 1938/1939. Vlaková pošta č.134 jezdila na tratích: - Kraków-Dziedzice 1921/1922, - Kraków-Piotrowice 1922/1923 až 1928/1929, - Kraków-Zebrzydowice 1929/1930 až 1938/ Kraków-Bogumin od II.pololetí 1939 do vypuknutí II.světové války V Syreně jsme publikovali dosud jen VP Bogumin-Kraków/-a- s datem 18.VII.39 (Syrena 192/4 a 196/15-17). Dále tutéž VP Bogumin-Kraków/-a- s datem -3.VII.39. Na stejné trati Bogumin-Kraków a Kraków-Bogumin jezdila od II.pololetí 1939 do vypuknutí II.světové vály i VP č.135. Dosud jsme na ni nenarazili. Publikovali jsme ale VP 135 Kraków-Bogumin z 5.IX.24, která by podle polských věstníků neměla existovat. Zásilku jsme publikovali od Mgr.Manteryse v Syreně č.92 na str a znovu v Syreně č.196 na str.17. K této vlakové poště se ozval i kolega Otík Šrubař v Syreně 116 na str.4-6 s polemikou, zda tato VP 135 Bohumín-Krakov a Krakov-Bohumín existovala či ne! Proto rádi přijmeme jakoukoliv zásilku s VP č.135 O VP Bohumín-Krakow č.135 píše i naše Filatelie z r.1989 v č.20 na str Zde je zmínka o VP Kraków-Bohumín č.135 s datem V československé Monografii není vlaková pošta č.135 v období vůbec uváděna! Na reprodukci nahoře je dopisnice Cp 51, natištěná známka 20 gr., státní znak, potisk šedý, propagační nápis J (TELEFON MIĘDZYMIASTOWY USUWA ODLEGŁOŚCI). Dopisnice byla i s propagačním nápisem F,H,I,J,K. Signatura dopisnice: M.P.i T (IX-1933) Dopisnice byla ještě i se signaturou nákladu VI-32, XI-32, III-33 a III-34. Katalogová cena dopisnice podle Fischer II/2010 za dopisnici poštovně nepoužitou 50 zł. za dopisnici poštovně použitou 8 zł. Zásilka byla poslána soukromou osobou z Chrzanowa do Warszawy do Vojenského archivu. Tam byla zaevidována 22.VI Expediční razítko vlakové pošty ZEBRZYDIWICE-KRAKÓW 134 /-as datem na můstku razítka 22.VI.34. Na následující straně je další zásilka této vlakové pošty. Je to dopisnice Cp 72, natištěná známka 10 gr. (zelená-gdynia Dworzec Morski), propagační nápis L (CHROŃCIE LINIE TELEFONICZNE

3 - 3 - OD USZKODZEŃ). Dopisnice byla ještě s propagačním nápisem H,I,J,L,M,N. Signatura dopisnice je P.P.T.T.(I-1937) Dopisnice byla ještě se signaturou nákladu IX/37 a VI/38. Dopisnice je do tarifu 15 gr. dofrankována známkou 5 gr. Fi:294, černě fialová. Tarif platil od pro dopisnice v mimo místní poštovní přepravě. Dopisnice je poslána soukromou osobou z Chrzanowa na soukromou osobu do Tenczynku k.krzeszowic. Známky jsou oraženy expedičním razítkem vlakové pošty ZEBRZYDOWICE-KRAKÓW 134 /-a- s datem na můstku razítka 20.X.37. Vlaková pošta ZEBRZYDOWICE-KRAKÓW 134 byla v provozu od 1929/1930 do 1938/1939, kdy byla nahrazena VP BOGUMIN-KRAKÓW 134, která jezdila jen velice krátce, a to od II.pololetí 1939 do vypuknutí II.světové války ! Za obě ukázky děkujeme Mgr. ing. Karolowi MICZOWI. Pro Syrenu připravil ing. Jiří Jan KRÁL ********************************************************************************** Poštovní cenzura na území Velkopolského povstání , cenzura MOGILNO. Mogilno leží severozápadně od Łodzi (asi 145 km) a západně od Włocławka (asi 80 km). Publikace Polská cenzura korespondence v letech autorů Brzozowski-Tokar rozlišuje celkem 5 typů cenzurních razítek Mogilna. (Viz str.146). Druh razítka rozměry barva doba používání body řádkové 7x8 mm černá I.-II řádkové 7x9 mm černá I.-IV řádkové 7x8 mm černá II.-IV jednořádkové 55x5 mm černá V.-VII dvouřádkové 56x12 mm fialová VI.-VII

4 - 4 - Zásilka, německá dopisnice s natištěnou známkou 7 ½ fen., potisk červeně pomerančový. Zásilka ve vnitrostátní poštovní přepravě, tarif za dopisnici ke dni expedice zásilky 10 fen. Proto dofrankováno známkou Germánie 2 ½ fen. hnědá. Zásilka je poslaná na obecní úřad do Mogilna. Expediční razítka pošty GNESEN / * 1 I. s datem na můstku razítka V (V=dopoledne). Pošta GNESEN (polsky Gniezno). Vlevo od známek je otisk cenzury Mogilna typ č.2 K. Použití cenzurního razítka souhlasí (I.-IV.1919). Zásilka je hodnocena 80 body. Razítko K =kontrolováno. Služební zásilka poslaná z Mogilna do Wrocławi. Expediční razítko MOGILNO /* * * s datem na můstku razítka V (V=dopoledne). Jelikož se jedná o služební zásilku, není frankovaná známkami. Razítko s textem o osvobození od poštovného je v levém dolním rohu zásilky, dvouřádkové, v rámečku: frei laut Avers No.21 / Kgl.Pr. Amstgericht. Vlevo od expedičního razítka Mogilna je razítko cenzury Mogilna, typ č.3 K. Použití cenzurního razítka souhlasí (II.-IV.1919). Zásilka je hodnocena 80 body. Razítko K =kontrolováno. Na následující straně nahoře je německá dopisnice s natištěnou známkou Germánie 10 fen., červená. Červený je i potisk dopisnice včetně nápisu Postkarte, linkování pro adresu a silná, svislá, dělící linka rozdělující přední stranu dopisnice na dvě poloviny. Zásilka je poslána do Berlína. Jedná se tedy o zá-

5 - 5 - silku ve vnitrostátní poštovní přepravě, tarif za dopisnici činil ke dni expedice zásilky 10 fen. Expediční razítko německého typu s můstkem přesahujícím do mezikruží je od pošty MOGILNO /*** s datem na můstku razítka N (N=odpoledne). Razítko je tedy s datem a časovým údajem. V levé polovině na přední straně dopisnice je otisk cenzurního razítka Mogilna typ č.3 K. Doba použití cenzurního razítka souhlasí (II.-IV.1919). Zásilka s cenzurním razítkem je hodnocena 80 body. Razítko K =kontrolováno. Nahoře je německá beznominálová dopisnice. Zásilka je poslána do Berlína, jedná se tedy o zásilku ve vnitrostátní poštovní přepravě. Tarif za dopisnici činil ke dni expedice zásilky 10 fen., proto je zde frankatura známkami Germánie 2 ½ fen., tmavě hnědá a 7 ½ fen., červená. Expediční razítka jsou od pošty MOGILNO /* * * s datem na můstku razítka N (N=odpoledne, datum je tedy

6 - 6 - s časovým údajem). Vlevo od známek je otisk razítka cenzury Mogilna typ č.3 K. Datum odpovídá časovému použití razítka (II.-IV.1919). Zásilka s razítkem cenzury je hodnocena 80 body. Nahoře je opět služební zásilka, proto není vyfrankována známkami. To, že se jedná o služební zásilku stvrzuje otisk dvouřádkového, fialového razítka v rámečku s textem: frei lt. Avers No.21./ Pr. Amtsgericht. Zásilka je poslána z pošty WONGROWITZ /*b* s datem na můstku razítka N (N=odpoledne, časový údaj). Pošta WONGROWITZ je polsky WĄGROWIEC. Leží SSV od Poznaně. Vlevo od expedičního razítka je otisk cenzurního razítka Mogilna Cenzura MOGILNO. Rozměr razítka je 55 x 5 mm, otisk černo hnědý. Je to cenzurní razítko Mogilna typ č.4. Doba použití razítka souhlasí (V.-VII.1919). Cenzurní razítko na zásilce je hodnoceno 75 body. firemní obálka firmy Draheim,Tiefbaugeschäft, Mogilno. Zásilka je poslaná do Gdańska. Frankatura známkami Germánie dva x 10 fen. červené + 5 fen. zelená, celkem frankatura za dopis do 20g 25 fen. Expediční razítka pošty MOGILNO / *** s datem na můstku razítka V (V=dopoledne,

7 - 7 - časový údaj). Na zásilce pod známkami je slabě viditelný otisk cenzurního razítka Mogilno, typ č.4 Cenzura MOGILNO, rozměr 55x5 mm, otisk černo hnědý. Datum použití cenzurního razítka souhlasí (V.-VII.1919). Cenzurní razítko na zásilce je hodnoceno 75 body. Zásilky s cenzurou Mogilna jsou poměrně vzácné. Pro Syrenu nám je zapůjčil kolega Stefan PETRIUK z Německa. Děkujeme mu za ochotu a pomoc a srdečně jej touto cestou pozdravujeme! Pro Syrenu připravil ing. Jiří Jan KRÁL. ********************************************************************************** Pohlednice poslaná z Orlové do Brna v době polského záboru z s československou cenzurou. Pohlednice je poslaná z Orlové do Brna, expediční razítko polské ORŁOWA /*b* s datem -3 XI Zásilka má československou cenzuru, razítko Censurováno v rámečku, barva cenzurního razítka je fialová. Cenzura zásilek z Polska byla zrušena koncem prosince Adresát Svatopluk Žampach není později známý brněnský filatelista. Odesilatel vyřizuje pozdrav jeho bratrovi Edovi. Svatopluk Žampach měl bratra, ale Františka, rovněž známého brněnského Filatelistu. Mgr. ing. Karol MICZA ********************************************************************************** Dopisnice Fi:Cp 239 b Polka Sieradzka, vydání k 15.výročí souboru Mazowsze bez modré barvy, Cp 239 bs. V rámci tohoto vydání z byly vydány dvě skupiny dopisnic se dvěmi různými kresbami natištěné známky 40 gr., a sice: -kresba růže na natištěné známce, vydáno 5 dopisnic s ilustracemi a až e. Všechny tyto dopisnice mají signaturu nákladu: P.P.T.i T.-VII / proj.j.grabiański, -kresba houslového klíče na pozadí písmene M, vydáno rovněž 5 dopisnic s ilustracemi jinými a až e. Všechny tyto dopisnice mají signaturu nákladu místo VII.63 VI.63. Základní dopisnice Cp 239 b (s ilustrací MAZOWSZE POLKA SIERADZKA) byla vydána ve skutečném nákladu kusů. Barvy této dopisnice jsou kompletní a dobře na sebe při soutisku navazují. Reprodukce této normální dopisnice je na následující straně nahoře. Dopisnice 239 bs se scházející modrou barvou je na následující straně na reprodukci dole. Scházející barva se nejvíce projevuje na natištěné známce na barvě lístků růže a na tmavém, v originále fialovém širokém pásu tvořícím podklad pod květem růže. Scházející modrá barva je patrná i na ilustraci tanečního páru v levé polovině dopisnice, hlavně na rukávcích tanečnice a na vestě tanečníka. Scházející modrou barvu dopisnice Cp 239 bs oceňuje i katalog Fischer II.Díl, vydání z r.2010, a to

8 scházející modrá barva 400 zł. (asi Kč), - dopisnice s posuny barev vůči sobě 100 zł. (asi 650 Kč), - dopisnice se slabou sytostí červené barvy 50 zł. (asi 325 Kč). Nahoře je normální dopisnice Cp 239 b, dole je pak dopisnice Cp 239 bs bez modré barvy. Za ukázky děkujeme kolegovi Marianowi KAZIECZKO. Skany pro Syrenu pořídil kolega Michał. Pro Syrenu připravil ing. Jiří Jan KRÁL

9 - 9 - Vlakové pošty Košice-Bohumín a Bohumín-Košice Pohled do Monografie čs.známek Díl 17/II nám sděluje, že na této trati bylo v provozu hned několik vlakových pošt. Byly to vlakové pošty č.965, 966, 967, 968, 969 a 970. Vlaková pošta č.965, katal.č.453: Jezdila na trati: Košice-Kysak-Obyšovce-Kraľovany-Vrútky-Žilina- Čadca-Český Těšín-Bohumín. 1. BOHUMÍN-KOŠICE * Č.S.P.* 965 rozlišní razítka a (1922), b (1922), c (1922). Razítko typu V KOŠICE-BOHUMÍN * Č.S.P.* 965 rozlišení razítka a (1922), b (1922), c (1922). Razítko typu V 21. Od vlakové pošty č.965 nemáme Bohužel žádnou ukázku, rádi zveřejníme, když nám ji někdo zašle. Vlaková pošta č.966, katal.č.454: Jezdila na trati: Košice-Kysak-Obyšovce-Kraľovany-Vrútky-Žilina- Čadca-Český Těším-Bohumín. 1. KOŠICE-BOHUMÍN *Č.S.P.* 966 rozlišení razítka a ( ), b ( ), c ( ). Razítko typu V.21. Použita dopisnice CDV 40, vydání z r.1929 k propagaci cestovního ruchu. Dopisnice je ze sady 36 číslovaných obrazových dopisnic s reprodukcemi fotografií lázeňských nebo turisticky významných míst. Formát dopisnice je 145x95 mm, papír je nažloutlý. Tisk jednobarevným hlubotiskem v barvě zelené. Platnost dopisnice skončila Dopisnice má v levém dolním rohu č.8., pod reprodukcí KRKONOŠE. Dole uprostřed nad ozdobným rámkem je prodejní cena dopisnice 60h. Natištěná známka je nominální hodnoty 50 haléřů TGM. Katalog POFIS Československé celiny I.díl má cenový záznam pro dopisnici poštovně nepoužitou 120 Kč, poštovně použitou 100 Kč. Expediční razítko vlakové pošty KOŠICE-BOHUMÍN *Č.S.P.* 966, rozlišení b. Datum na můstku razítka je -5. X 33. Údaj z Monografie o použití razítka s rozlišením b třeba změnit z ( ) na ( ). Za ukázku děkujeme Otíkovi ŠRUBAŘOVI. Na následující straně nahoře je korespondenční lístek bez natištěné známky poslaný do Vrchlabí Poštovní tarif za zásilku ve vnitrostátní poštovní přepravě činil ke dni expedice zásilky 50 hal. Frankatura známkou Eduard Beneš, Pofis č.314, vydání z r Na zásilce je otisk razítka vlakové pošty KOŠICE-BOHUMÍN *Č.S.P.* 966, rozlišení c s datem na můstku razítka 20. VI 38. Razítko je typu V.21. (čs.razítko vlakové pošty I.typu (c) ). Jelikož u tohoto razítka je v Monografii čs.známek uváděna doba použití razítka (19 do 19 ), je třeba tento údaj doplnit alespoň v jeho druhé části, to je použití do června Počátek použití razítka naše ukázka neřeší,ten je určitě hodně před rokem 1938!Za ukázku děkujeme ing. Svatoplukovi PETROVI.

10 BOHUMÍN-KOŠICE *Č.S.P.* 966 rozlišení razítka a ( ), b ( ), c ( ). Razítko je typu V.21. Zásilka byla poslána z Lyžbice (pošta Vendryně, Slezsko), tehdy území místa odesilatele patřilo Polsku. Proto je zásilka na původně rakouské dopisnici opatřené polským přetiskem 15 h./10 h. POCZTA POLSKA. Podle katalogu Fischer II.Díl z r.2010 to je dopisnice Cp 12 II (přetisk 15h/

11 ). Je i Cp 12 I (přetisk 15 hl./10). Poštovně nepoužitou dopisnici oceňuje katalog částkou 70 zł. (asi 450 Kč), poštovně použitou na 100 zł. (asi 630 Kč). Jelikož je zásilka poslána na Slovensko (zahraničí) je tarif za dopisnici od do hal. (tabulka tarifů Fischer I.Díl/2012 str.452). V adrese: Nowa Wes-Igló=Spišská Nová Ves. Zásilka je do tarifu dofrankována polskou známkou Fi č.74, 5 h, zelená, vydání z 27.I Expediční razítko vlakové pošty BOHUMÍN-KOŠICE *Č.S.P.* 966. Datum na můstku razítka je 19.III.?? (asi rok 20 podle tarifu za zásilku, který platil od 1.II do 14.IV.1920). Rozlišení razítka nejde rozluštit. Za ukázku děkujeme ing.svatoplukovi PETROVI (Viz Monogr.čs.zn.Díl 5 str.270). Dole je zásilka s otiskem razítka vlakové pošty 966 s rozlišením c. Razítko BOHUMÍN-KOŠICE * Č.S.P. * 966 rozlišení c, datum na můstku razítka -9 XI 37. I zde je třeba doplnit údaj Monografie u tohoto razítka na dobu použití ( ). Pro zásilku je použita dopisnice CDV 65 Střední státní znak Datum vydání dopisnice Jedná se o jednoduchou dopisnici s vyznačenou prodejní cenou v levém horním rohu pod ozdobným rámečkem (60 h.). Formát dopisnice je 148 x 105 mm, papír je nahnědlý, jednobarevný knihtisk, barva olivově zelená, doba platnosti skončila Katalogový záznam za dopisnici poštovně nepoužitou je 30 Kč, za poštovně použitou 5 Kč. Za ukázku děkujeme Jarkovi TEREŠ- KOVI. 3. KOŠICE-BOHUMÍN *** 966 rozlišení a ( ). Razítko typu V.22. Na následující straně je dopisnice bez natištěné známky poslaná ze Zakamenného na Oravě do Moravské Ostravy. Tarif za dopisnici ve vnitrostátní poštovní přepravě činil 50 hal. Frankatura československou známkou 50 hal. M.R.Štefánik, zelená, Pofis 346, vydání z 21.listopadu Bylo to již po Mnichovu a po obsazení české části Těšínského Slezska Polskem (od ). Z první republiky zbylo již jen ČESKO-SLOVENSKO, okleštěné o Sudety. Ale pořád to byl ještě jeden, i když značně okleštěný státní celek. Na zásilce je expediční razítko vlakové pošty KOŠICE-BOHUMÍN *** 966, rozlišení a. razítko je typu V.22. Datum na můstku razítka je 18 XII.38. Trať vlakové pošty 966 KOŠICE-BOHUMÍN 966 vedla přes obsazené území české části Těšínského Slezska Polskem. Cílová stanice vlakové pošty Bohumín již ani nebyla na Česko-Slovenském území. Bylo by zajímavé, kdyby někdo, kdo se problematikou zabývá se ozval a sdělil, kde tato vlaková pošta

12 po polském záboru české části Těšínského Slezska končila. Vlakové pošty z českého území po polském záboru, které měly za cílové stanice Bohumín nebo Český Těšín končily po polském záboru v Moravské Ostravě. Za ukázku děkujeme ing. Svatoplukovi PETROVI. 4. BOHUMÍN-KOŠICE *** *966, rozlišení a ( ), Razítko typ V.22 Zásilka s razítkem vlakové pošty č.4. BOHUMÍN-KOŠICE *** 966, rozlišení a s datem na můstku razítka 12. XI 37. Zásilka je poslána do Gelnice. Použita dopisnice CDV 65 Střední státní znak 1937 je stejná, jako v předcházejícím případě. Za ukázku děkujeme Jarkovi TEREŠKOVI.

13 Vlaková pošta 967, katalogové číslo 455: Jezdila na trati: : Košice-Kysak-Obyšovce-Kraľovany-Vrútky-Žilina : Košice-Žilina-Čadca-Český Těšín-Bohumín KOŠICE-BOHUMÍN * Č.S.P. * 967 rozlišení a ( ), b ( ). Razítko je typu V BOHUMÍN-KOŠICE * Č.S.P. * 967 rozlišení a (.-.), b (.-.). Razítko je typu V KOŠICE-BOHUMÍN *** 967 rozlišení a (1930-.), b (1930-.). Razítko je typu V BOHUMÍN-KOŠICE *** 967 rozlišení a (1930-.), b (1930- ). Razítko je typu V.22 Od vlakové pošty 967 nemáme Bohužel rovněž žádnou ukázku zásilky. Uvítáme proto, když ji někdo máte a pošlete nám ji na publikaci v Syreně. S tímto číslem VP 967 máme zásilky jen po r Vlaková pošta 968, katalogové číslo 456: jezdila na trati ( ): Košice-Kysak-Obyšovce- Kraľovany-Vrútky-Žilina-Čadca-Český Těšín-Bohumín. 1. KOŠICE-BOHUMÍN *Č.S.P.* 968 rozlišení a ( ), b ( ) c ( ). Razítko je typu V.21. Zásilkou je dopisnice CDV 39 (s letopočty po stranách natištěné známky s TGM). Jedná se o 18 kusů jubilejních, obrazových dopisnic s reprodukcemi fotografií měst, lázní a horských krajin. Datum vydání Návrh M. Švabinský. Formát 145x95. Papír nažloutlý. Tisk jednobarevným hlubotiskem, potisk zelený. Platnost dopisnice do Dopisnice mají dole mezi svislou dělící čarou a ozdobným rámem prodejní cenu 60 h.v levém dolním rohu dopisnice je její číslo v sestavě. Naše ukázka má číslo 10 (LUHAČOVICE). Zásilka je poslaná do Prahy II. Expediční razítko vlakové pošty KOŠICE-BOHUMÍN *Č.S.P.* 968, rozlišení C. Datum na můstku razítka je 29 X 29. Za ukázku děkujeme Otíkovi ŠRUBAŘOVI. Údaj z Monografie o použití razítka VP Košice- Bohumín *Č.S.P.* č.968 s rozlišením C je třeba doplnit na dobu použití od do minimálně X.1929!! 2. BOHUMÍN-KOŠICE *Č.S.P.* 968 rozlišení a ( ), b ( ) a c (1921 do 19..). Razítko je typu V KOŠICE-BOHUMÍN *** 968 rozlišení a ( ), b ( ). Razítko je typu V BOHUMÍN-KOŠICE *** 968 rozlišení a ( ), b ( ). Razítko je typu V.22. Vlaková pošta 969, katalogové číslo 457: jezdila na trati: Košice-Kysak-Obyšovce- Kraľovany-Vrůtky-Žilina-Čadca-Český Těšín-Bohumín.

14 KOŠICE-BOHUMÍN *Č.S.P.* 969 rozlišení a ( ), b ( ), c ( ). Razítko je typu V.21. Zásilka poslaná do Rosic u Brna, Dopisnice bez natištěné známky, frankatura známkou Pofis 156, 50 hal., žluto zelená. Expediční razítko vlakové pošty KOŠICE-BOHUMÍN *Č.S.P.* 969, rozlišení a, s datem na můstku razítka 25.VII.23. Razítko typu V.21. Za ukázku děkujeme ing. Svatoplukovi PETROVI. Zásilka poslaná do Bzence. Dopisnice CDV 27 Osvobozená republika, nominál 50 hal.. Návrh V.H.Brunner, jednoduchá dopisnice bez vytištěné prodejní ceny. Malý státní znak je hustě šrafovaný a má odměry 11x13 mm. papír je nahnědlý.vytištěno knihtiskem, potisk tmavě zelený. Doba platnosti dopisnice do Expediční razítko vlakové pošty KOŠICE-BOHUMÍN *Č.S.P.* 969, rozlišení b. Datum na můstku razítka 6 XI. 24. Razítko je typu V.21. Za ukázku děkujeme ing. Sv. PETROVI.

15 BOHUMÍN-KOŠICE *Č.S.P.* 969, rozlišení a ( ), b ( ), c ( - ). Razítko je typu V.21. Pohlednice poslaná původně do Českého Těšína 26 IX.32. Tam nedoručitelná, přeposlána do Luhačovic (viz razítko ČESKÝ TĚŠÍN/***/e s datem 27.IX.32-18). Expediční razítko vlakové pošty BOHUMÍN-KOŠICE *Č.S.P.*, 969, rozlišení a s datem na můstku razítka 26 IX.32. Razítko je typu V.21. Frankatura známkou POFIS č.268, 50 hal., zelená. Za ukázku děkujeme Otíkovi ŠRUBAŘOVI. Pohlednice poslaná do Benešova u Prahy. Frankatura známkou 50 hal, POFIS č.275, B. Smetana, zelená, vydání z Expediční razítko vlakové pošty BOHUMÍN-KOŠICE *Č.S.P.* 969, rozlišení a s datem 31 VIII. 34. Razítko je typu V.21. Za ukázku děkujeme ing. Svatoplukovi PETROVI.

16 Pohlednice poslaná do Lozic, pošta Luže u Vysokého Mýta. Frankatura známkou 50 hal., zelená, Osvobozená republika, Pofis č.156, vydání z let Expediční razítko vlakové pošty BOHUMÍN-KOŠICE *Č.S.P.* 969, rozlišení b s datem na můstku razítka 13.VII.23. Razítko je typu V.21. Za ukázku děkujeme ing.svatoplukovi PETROVI. 3.KOŠICE-BOHUMÍN/***, 969, rozlišení a (1934-.), b (1930-.), c ( ). Razítko je typu V BOHUMÍN-KOŠICE/***, 969, rozlišení a (1934-.), b (1930-.), c (1929-.). Razítko je typu V.22. Pohled poslaný do Prahy z Tater. Frankatura známkou 50 hal.,zelená (s pravým kupónem), Zimní sokolské hry, Pofis č.331, vydání z Expediční razítko vlakové pošty BOHUMÍN-KO- ŠICE/*** 969 s rozlišením b, datum na můstku razítka 18 II.38. Razítko typu V.22. Za ukázku

17 děkujeme ing. Svatoplukovi PETROVI. Údaj o použití tohoto razítka s rozlišením b z Monografie třeba doplnit na použití 1930 až Dokazuje to i následující ukázka. Pozdrav z Lubochně poslaný do Heřmanova Městce. Frankatura známkou 50 hal., zelená, Pofis č.314, vydání z r Expediční razítko vlakové pošty BOHUMÍN-KOŠICE/***, rozlišení b s datem na můstku razítka 15 VII. 38. Razítko je typu V.22.Za ukázku děkujeme ing.svatoplukovi PETROVI. Vlaková pošta č.970, katalogové číslo 458, jezdila v období na trati: Košice-Kysak- Obyšovce-Kraľovany-Vrútky-Žilina-Čadca-Český Těšín-Bohumín. V roce 1939 jezdila na trati Žilina-Poprad a zpět. Má někdo zásilku z této vlakové pošty? 1. KOŠICE-BOHUMÍN/*** 970, s rozlišením a ( ), b ( ), c ( ). Razítko je typu V.22. Dopis poslaný do Brna. Tarif ke dni expedice zásilky 1 Kč. Frankatura dvěmi známkami TGM 50 hal., zelená, Pofis č.258, vydání 1930/1931. Expediční razítko vlakové pošty KOŠICE-BOHUMÍN/***,

18 rozlišení a s datem na můstku razítka 17 X. 32. Razítko je typu V.22. Za ukázku děkujeme ing.svatoplukovi PETROVI Pohled poslaný z Lubochně do Moravské Ostravy. Frankatura známkou Dr.E.Beneš, 50 hal., Pofis č.301, vydání z 1935/1936. Expediční razítko vlakové pošty KOŠICE-BOHUMÍN/*** 970, rozlišení b, s datem na můstku razítka 28 VI.36. Za ukázku děkujeme ing. Svatoplukovi PETROVI. Zásilka poslaná do Prahy Nuslí. Frankatura známkou 50 hal. M.R.Štefánik, zelená, Pofis č.291, vydání z května Expediční razítko vlakové pošty KOŠICE-BOHUMÍN/*** 970, rozlišení c s datem na můstku razítka 25 VI. 36. Razítko je typu V.22. Za ukázku děkujeme ing. Svatoplukovi Petrovi. Na následující straně je pohled poslaný do obce Pánské Dubénky, pošta Studená na Moravě. Expedič-

19 ní razítko vlakové pošty KOŠICE-BOHUMÍN/*** 970, rozlišení Bohužel nejde rozluštit. Datum expedice zásilky je 16 VII. 34. Razítko je typu V.22. Za ukázku děkujeme Otíkovi ŠRUBAŘOVI. 2. BOHUMÍN-KOŠICE/*** 970, rozlišení a ( ), b ( ), c ( ). Razítko je typu V.22. Dopisnice CDV 42, Střední státní znak, vydání z Jednoduchá dopisnice pro tuzemsko. Formát 148x105, papír nahnědlý, Knihtisk, potisk zelený. Platnost dopisnice do Zásilka je poslána do Zálší u Chocně. Expediční razítko vlakové pošty BOHUMÍN-KOŠICE/*** 970 s rozlišením c. Datum na můstku razítka je -8 VI. 33. Razítko je typu V.22. Za ukázku děkujeme ing. Svatoplukovi PETROVI.

20 Po tom, co jsme měli článek napsaný již načisto, obdrželi jsme ještě dvě zajímavé zásilky zde výše uvedených vlakových pošt. Zásilka je poslána ze Žiliny do Českého Těšína. Jedná se o pohled na Žilinu (viz reprodukce přední strany pohlednice dole). Proto jsme přesvědčeni, že zásilka byla poslána ze Žiliny vlakovou poštou KOŠICE-BOHUMÍN/*** 966 s rozlišením a. Razítko je typu V.22. Jelikož je datum na můstku razítka 2 XI.38, tedy právě měsíc po polském záboru české části Těšínského Slezska, musela československá vlaková pošta č.966 jezdit (alespoň určitou dobu po záboru) i na již tehdy polské území (Český Těšín, který byl přejmenován na CIESZYN ZACHODNI a Bohumín, který byl přejmenován na BOGUMIN). Jinak si to nelze vysvětlit. Za ukázku děkujeme ing.svatoplukovi PETROVI. Druhá zásilka, kterou jsme dostali dodatečně po napsání článku o vlakových poštách KOŠICE- BOHUMÍN a BOHUMÍN-KOŠICE v období se týká Vlakové pošty č.965. Na str.9 této

21 Syreny jsme napsali, že z vlakové pošty č.965 nemáme žádnou zásilku. Když jsem toto probíral s přítelem ing.svatoplukem Petrem, jednu takovou zásilku přece ve své sbírce našel. Zásilka je původně poslaná do Rimavské Soboty. Byla ale nedoručitelná na původní adresu, a tak byla přesměrována na Písek. Zásilka je frankována žluto zelenou známkou Osvobozená republika 50 hal., Pofis č.156, vydání z r.1920/1922. Expediční razítko je od vlakové pošty KOŠICE-BOHUMÍN *Č.S.P.* 965, rozlišení b. Datum na můstku razítka je 18 XII.24 (!!) (tedy !!). Znamená to tedy, že údaj o provozování vlakové pošty č.965 s razítkem s rozlišením b (jen rok 1922) je třeba si opravit. Jak je ze zásilky zřejmé, byla vlaková pošta KOŠICE-BOHUMÍN č.965 provozována ještě v prosinci 1924!!. Pro Syrenu připravil ing. Jiří Jan KRÁL ********************************************************************************** Ještě jednou provizorní razítka pošty Jablunkov po osvobození v roce 1945.

22 První provizorní razítko pošty Jablunkov bylo dvouřádkové Poštovní úřad / Jablunkov. V Syreně č.201 na str.10 jsme uvedli, že toto razítko je nám známo s datem 20.VII Na předcházející straně je toto razítko jako expediční s datem 16.VII Zásilka do Moravské Ostravy je vyplacena v hotovosti. Na této zásilce je dvouřádkové, provizorní razítko použito jako R-ka pro doporučenou zásilku do Moravské Ostravy, datum 4.VIII Skutečné použití dvouřádkového provizorního razítka si tak můžeme posunout na období od 16.VII.1945 do 4.VIII Druhé provizorní razítko pošty v Jablunkově je kulaté, dvoukruhové razítko JABLUNKOV / *** s datem 1945 na můstku. Uvedli jsme v Syreně č.201 na str.10, že jsme je dokumentovali s použitím od 6.VIII.1945 do 14.XI Zásilka nahoře má toto razítko jako expediční s datem 4.VIII Zásilka má toto druhé provizorní razítko jako expediční s datem 3.pros Doba nám známého po-

23 užití tohoto druhého, provizorního razítka se tak posouvá ze 4.VIII.1945 do 3.prosince Na této straně dole je zásilka s třetím, provizorním razítkem pošty v Jablunkově, a to s datem 18. XII Je to razítko jednookruhové s plným datem na můstku razítka a s názvem pošty v dolní úseči razítka. V Syreně č.201 na str.10 je období nám známého použití tohoto třetího, provizorního razítka v období od 20.IX.1945 do 29.I Zatím jsme informace o provizorních razítkách pošty Jablunkov publikovali v: - Syreně č.189 na str.26-27, - Syreně č.193 na str.2-7, - Syreně č.201 na str V Syreně č.201 na str.10 je shrnuta informace o tom, ve kterém poválečném období bylo to které provizorní, poválečné razítko Jablunkova používáno. U druhého provizorního razítka v Jablunkově s datem 1945 na můstku uprostřed jsme se ptali, zda existuje náhodou toto provizorní razítko i s datem 1946 na můstku?? Na ústřižku vlevo je vidět, že ano! Je to razítko JABLUNKOV /*** s datem na můstku skutečně 1946!! Datum na ústřižku složenky je dole 25.I.1946! Za dnešní ukázky, které doplňují naše dosavadní údaje o provizorních razítkách pošty Jablunkov po roce 1945, děkujeme ing. Svatoplukovi PETROVI. Srdečně jej i touto cestou pozdravujeme. **************************************************** Typologie razítek K.u.k HAUPTFELDPOSTAMT z I. světové války. Těchto razítek je celkem 9 typů. Následují pak razítka K.u.k FELDPOSTAMT (typ 10 až 19), razítka K.u.k.ETAPPEN- POSTAMT (typ 20 až 26), dále uherská razítka TABORI FÖPOSTAHIVATAL (typ 27 až 31) a etapní poštovní úřady s krycím, číselným označením HADTÁP POSTAHIVATAL (typ 32 až 33). Dnes si ukážeme rozlišení prvních 9 typů ( razítka K.u.k.HAUPTFELDPOSTAMT).

24 Typ 1: rámečkové razítko. Bylo gumové s číslem 195 nebo gumové, fialové s číslem 301 Typ 2: malá čísla polní pošty. Známe celkem 10 různých čísel Typ 3: malé číslo polní pošty + římské číslo. Známe 29 různých čísel. Typ 4: velké číslo polní pošty. Známe 17 různých čísel. Typ 5: velké číslo polní pošty a vlevo malé písme- Typ 6: velké číslo polní pošty, vlevo malé písmeno. Známe 13 různých čísel no a vpravo je hvězdička. Známe 34 čísel. U jednotlivých typů razítek (všech razítek rakousko-uherské polní a etapní pošty) rozlišujeme jednak rozdíly v číselném označení, ale také razítka s rozlišovacím písmenem nebo s římskou číslicí. Typy pak představují různé kombinace těchto základních prvků (čísla, písmene a římské číslice). Razítka jsou na zásilky otiskována hlavně v černé barvě. Razítka barevná (červená, modrá, fialová, zelená, včetně různých odstínů těchto barev existují také. Tato barevná razítka existují současně i v barvě černé. Barevná razítka se vyskytují proto, že u některých pošt místo černé, razítkovací barvy, byl z nouze používán razítkovací polštářek pro útvarové razítko. Proto jiná než černá razítka se razítka vyskytují hlavně v barvě fialové nebo modré. Jiná než černá razítka ale nejsou vzácností. Jejich bodové ohodnocení může být nepatrně vyšší, ale také stejné a podle výskytu dokonce i nižší než černá.

25 Typ 7: velká čísla polní pošty a za lomítkem římská číslice. Známe 50 různých čísel. Typ 8: velká čísla polní pošty s lomítkem a římským číslem a s malým písmenem vlevo od čísla. Známe 22 různých čísel Typ 9: velká čísla polní pošty s lomítkem a římskou číslicí. Vlevo od čísla je malé písmeno, vpravo od čísla je hvězdička. U tohoto typu známe 40 různých čísel. Jelikož podklady pro počty jednotlivých čísel u jednotlivých typů byly zpracovány před několika léty, je docela možné, že počty čísel u jednotlivých typů jsou vyšší než zde uvádíme. Ještě i dnes po tolika létech se občas najde něco, co nebylo dosud zaevidováno. Počty čísel zde u jednotlivých typů razítek uváděné berte proto s rezervou, jsou jen k určitému datu orientační. Zásilka polní pošty poslaná do Přerova, expediční razítko K.u.k.HAUPTFELDPOSTAMT / 22. Datum na můstku razítka je 14 I 15 (v textu 13.I.15). Razítko je typu 2 (malé číslo polní pošty). U tohoto typu razítka známe následující čísla polních pošt: 19, 22, 116, 153, 154, 300, 301, 610, 620 a 630.

200 S Y R E N A PODZIM. let KLUBU 1972 2012. 31 let SYRENY 1981 2012

200 S Y R E N A PODZIM. let KLUBU 1972 2012. 31 let SYRENY 1981 2012 - 1-200 S Y R E N A Vyznamenaná medailí Za zásluhy o rozvoj filatelistických publikací Svazem polských filatelistů 07-14 KARVINÁ 40 let KLUBU 1972 2012 31 let SYRENY 1981 2012 PRÁZDNINY PODZIM 2011 2012

Více

- 2 - Syrena 232. 2) Radim (Brantice) / Gross Raaden (Bransdorf). 36 x 17 mm, známé otisky razítka poštovny jsou

- 2 - Syrena 232. 2) Radim (Brantice) / Gross Raaden (Bransdorf). 36 x 17 mm, známé otisky razítka poštovny jsou - 1 - - 2 - Další dvě razítka poštovny RADIM (Brantice), Opavské Slezsko. O poštovně jsme psali v Syreně č.220 na str.38-39. Brantice leží v okrese Bruntál mezi Krnovem a Bruntálem (asi 6 km od Krnova).

Více

163 S Y R E N A. III. čtvrtletí 2008. 27 let SYRENA 1981 2008. 36 let KLUBU 1972 2008

163 S Y R E N A. III. čtvrtletí 2008. 27 let SYRENA 1981 2008. 36 let KLUBU 1972 2008 - 1-163 S Y R E N A Vyznamenaná medailí Za zásluhy o rozvoj filatelistických publikací Svazem polských filatelistů 07-14 KARVINÁ 36 let KLUBU 1972 2008 27 let SYRENA 1981 2008 III. čtvrtletí 2008 Vyznamenaný

Více

167 S Y R E N A. I. čtvrtletí. 28 let SYRENA 1981 2009. 37 let KLUBU 1972 2009

167 S Y R E N A. I. čtvrtletí. 28 let SYRENA 1981 2009. 37 let KLUBU 1972 2009 - 1-167 S Y R E N A Vyznamenaná medailí Za zásluhy o rozvoj filatelistických publikací Svazem polských filatelistů 07-14 KARVINÁ 37 let KLUBU 1972 2009 28 let SYRENA 1981 2009 I. čtvrtletí 2009 Vyznamenaný

Více

Další ukázky celistvostí s razítky K.u.K.ETAPPENPOSTAMT 600. 16 1

Další ukázky celistvostí s razítky K.u.K.ETAPPENPOSTAMT 600. 16 1 - 1 - - 2 - Další ukázky celistvostí s razítky K.u.K.ETAPPENPOSTAMT 600. O razítkách jsme již v Syreně psali několikrát. Nejprve to byla diskuse i o tom, kde měla tato Etapní pošta sídlo. V Polsku bylo

Více

- 1 - Vyznamenaná medailí Za zásluhy o rozvoj filatelistických publikací Svazem polských filatelistů KARVINÁ. Vyznamenaný Zlatým Čestným Odznakem PZF

- 1 - Vyznamenaná medailí Za zásluhy o rozvoj filatelistických publikací Svazem polských filatelistů KARVINÁ. Vyznamenaný Zlatým Čestným Odznakem PZF - 1-215 S Y R E N A Vyznamenaná medailí Za zásluhy o rozvoj filatelistických publikací Svazem polských filatelistů 07-14 KARVINÁ 41 let KLUBU 1972 2013 32 let SYRENY 1981 2013 Vánoce PRÁZDNINY 2013 2011

Více

Léto 2011. 39 let KLUBU 1972 2011. 30 let SYRENY 1981 2011

Léto 2011. 39 let KLUBU 1972 2011. 30 let SYRENY 1981 2011 - 1-189 S Y R E N A Vyznamenaná medailí Za zásluhy o rozvoj filatelistických publikací Svazem polských filatelistů 07-14 KARVINÁ 39 let KLUBU 1972 2011 30 let SYRENY 1981 2011 Léto 2011 Vyznamenaný Zlatým

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Známková země HAVAJ a její tzv. Misionářské známky

Známková země HAVAJ a její tzv. Misionářské známky Známková země HAVAJ a její tzv. Misionářské známky Tato země je zajímavá už jen svojí exotikou, vzdáleností a také tím, že již před více než 100 lety ukončila svojí vlastní známkovou emisní činnost. Předznámkové

Více

PŘEDMĚT: PEK. 1.část. (opakování ke státní zkoušce) TÉMA: TVORBA OBCHODNÍHO DOPISU. Zpracováno: prezentace powerpoint Ing. Hana Augustinová 2012

PŘEDMĚT: PEK. 1.část. (opakování ke státní zkoušce) TÉMA: TVORBA OBCHODNÍHO DOPISU. Zpracováno: prezentace powerpoint Ing. Hana Augustinová 2012 PŘEDMĚT: PEK TÉMA: TVORBA OBCHODNÍHO DOPISU 1.část (opakování ke státní zkoušce) Zpracováno: prezentace powerpoint Ing. Hana Augustinová 2012 PŘEDTISK U státní zkoušky dopis píšeme vždy na předtisk dopisu,

Více

VĚSTNÍK 13. 4. 2006 INFORMACE PRO VEŘEJNOST

VĚSTNÍK 13. 4. 2006 INFORMACE PRO VEŘEJNOST VĚSTNÍK 13. 4. 2006 INFORMACE PRO VEŘEJNOST O B S A H 36 Změny Poštovních podmínek České pošty, s.p. - Základní poštovní služby 37 Vydání cenné nálepky na APOST - Sušice 1 38 Vydání cenné nálepky na APOST

Více

Sálová aukce - 56. jarní aukce poštovních známek, papírových platidel, mincí, řádů a vyznamenání

Sálová aukce - 56. jarní aukce poštovních známek, papírových platidel, mincí, řádů a vyznamenání Filatelie Klim Strana 1/85 Sálová aukce - 56. jarní aukce poštovních známek, papírových platidel, mincí, řádů a vyznamenání Předběžné 1 uherská novinová zn. Mi. č. 108 v 10ti-bloku s raz. KARLSBAD 7.11.18,

Více

Administrativní pokyny pro aplikaci Madridské dohody o mezinárodním zápisu známek a Protokolu k této dohodě. (ve znění platném k 1.

Administrativní pokyny pro aplikaci Madridské dohody o mezinárodním zápisu známek a Protokolu k této dohodě. (ve znění platném k 1. Administrativní pokyny pro aplikaci Madridské dohody o mezinárodním zápisu známek a Protokolu k této dohodě (ve znění platném k 1. lednu 2008) OBSAH První část: Definice Kapitola 1: Zkrácené výrazy,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1

Více

Poštovní podmínky. Ceník

Poštovní podmínky. Ceník Poštovní podmínky České pošty, s.p. Ceník poštovních služeb a ostatních služeb poskytovaných Českou poštou, s.p. Platí od 1. dubna 2014 OBSAH Oddíl A OBSAH... 2 CENY VNITROSTÁTNÍCH POŠTOVNÍCH SLUŽEB...

Více

Listovní zásilky slevy Platí od 1. února 2015

Listovní zásilky slevy Platí od 1. února 2015 2.2 Doporučené psaní Ceny této základní poštovní a s ní souvisejících doplňkových služeb a příplatků jsou osvobozeny od DPH. Do hmotnosti / cena po slevě 50 g - standard 1) 100 g 2) 500 g 2) 1 kg 2) 2

Více

ZBOŽÍ NA DOBÍRKU PODACÍ LÍSTEK, POŠT. POUKÁZKA A

ZBOŽÍ NA DOBÍRKU PODACÍ LÍSTEK, POŠT. POUKÁZKA A ZBOŽÍ NA DOBÍRKU PODACÍ LÍSTEK, POŠT. POUKÁZKA A Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_PEK1712 (Zboží

Více

Poštovní podmínky. Ceník

Poštovní podmínky. Ceník Poštovní podmínky České pošty, s.p. Ceník poštovních služeb a ostatních služeb poskytovaných Českou poštou, s.p. Platí od 1. července 2015 OBSAH Oddíl A OBSAH... 2 CENY VNITROSTÁTNÍCH POŠTOVNÍCH SLUŽEB...

Více

Projekt 2. česko-slovenské filatelistické výstavy. Žďár nad Sázavou 2016

Projekt 2. česko-slovenské filatelistické výstavy. Žďár nad Sázavou 2016 Projekt 2. česko-slovenské filatelistické výstavy Žďár nad Sázavou 2016 Vydává: Organizační výbor výstavy Projednáno ve výboru KF 06-10. Žďár nad Sázavou 13. července 2015 2. Záměr výstavy: Úvod: Projekt

Více

Poštovní věstník Český telekomunikační úřad

Poštovní věstník Český telekomunikační úřad Poštovní věstník Český telekomunikační úřad Částka 6 Ročník 2007 Praha 11. května 2007 OBSAH: SDĚLENÍ ČESKÉHO TELEKOMUNIKAČNÍHO ÚŘADU 26 Vyslovení souhlasu se změnou poštovních podmínek 27 Změna poštovních

Více

Normalizovaná úprava obchodních a úředních dopisů

Normalizovaná úprava obchodních a úředních dopisů Normalizovaná úprava obchodních a úředních dopisů 1. Normy pro úpravu písemností 2. Náležitosti předtisků pro obchodní a úřední korespondenci 3. Vzor předtisku obchodního dopisu 1. Normy pro úpravu písemností

Více

pro orgány krajů, okresní úřady a orgány obcí

pro orgány krajů, okresní úřady a orgány obcí Page 1 of 9 Věstník vlády pro orgány krajů, okresní úřady a orgány obcí Ročník 2 Vydán dne 22. února 2002 Částka 1 OBSAH: 1. Směrnice Ministerstva financí ze dne 12. února 2002 č. j. : 124/1354/2002, kterou

Více

ZÁSADY pro užívání znaku a vlajky města Český Těšín vydané na základě usnesení Rady města Český Těšín č. 562/7.RM ze dne 27.6.2007

ZÁSADY pro užívání znaku a vlajky města Český Těšín vydané na základě usnesení Rady města Český Těšín č. 562/7.RM ze dne 27.6.2007 ZÁSADY pro užívání znaku a vlajky města Český Těšín vydané na základě usnesení Rady města Český Těšín č. 562/7.RM ze dne 27.6.2007 Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) Užívání znaku a vlajky obcí upravuje ustanovení

Více

Výzva k podání nabídek na poskytnutí KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU-zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídek na poskytnutí KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU-zadávací dokumentace Výzva k podání nabídek na poskytnutí KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU-zadávací dokumentace I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI Název zadavatele: statutární město Liberec Sídlo: Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 IČ:

Více

Variaposter. 252 x 119 NÁDRAŽÍ FORMÁT CENA + TERMÍNY PROVOZOVÁNÍ

Variaposter. 252 x 119 NÁDRAŽÍ FORMÁT CENA + TERMÍNY PROVOZOVÁNÍ Variaposter Variaposter přináší mimořádně účinnou kombinaci středního formátu (3 x A0) a umístění ve výši očí. Variapostery jsou umístěné na nejfrekventovanějších místech nádraží, často ve spojení s moderními

Více

Poštovní podmínky. Ceník

Poštovní podmínky. Ceník Poštovní podmínky České pošty, s.p. Ceník poštovních služeb a ostatních služeb poskytovaných Českou poštou, s.p. Platí od 1. ledna 2014 OBSAH Oddíl A OBSAH... 2 CENY VNITROSTÁTNÍCH POŠTOVNÍCH SLUŽEB...

Více

jednotného vizuálního stylu TIMO s. r. o., Drahobejlova 27, Praha 9, 190 00, IČO: 45276773, DIČ: CZ45276773, www.timo.cz

jednotného vizuálního stylu TIMO s. r. o., Drahobejlova 27, Praha 9, 190 00, IČO: 45276773, DIČ: CZ45276773, www.timo.cz LOGO manuál jednotného vizuálního stylu TIMO s. r. o., Drahobejlova 27, Praha 9, 190 00, IČO: 45276773, DIČ: CZ45276773, www.timo.cz Obsah 03 Symbolika značky 04 Barevné pozitivní provedení značky 05 Barevené

Více

Poštovní podmínky. Ceník

Poštovní podmínky. Ceník Poštovní podmínky České pošty, s.p. Ceník základních poštovních služeb a ostatních služeb poskytovaných Českou poštou, s.p. Platí od 15. listopadu 2012 OBSAH Strana A OBSAH... 2 CENY VNITROSTÁTNÍCH POŠTOVNÍCH

Více

4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 16. 6. 2006. Region Severní Morava (okresy Frýdek-Místek, Karviná, Opava, Nový Jičín, Vsetín)

4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 16. 6. 2006. Region Severní Morava (okresy Frýdek-Místek, Karviná, Opava, Nový Jičín, Vsetín) 4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 16. 6. 2006 Region Severní Morava (okresy Frýdek-Místek, Karviná, Opava, Nový Jičín, Vsetín) hodnocení podle množství papíru v přepočtu na jednoho žáka Pořadí Název Adresa Průměr na

Více

Numismatika & Filatelie Petr Kovaljov. záliba investice

Numismatika & Filatelie Petr Kovaljov. záliba investice Numismatika & Filatelie Petr Kovaljov záliba investice Sběratelství potřebuje porozumění, čas a partnera, který sdílí Vaše zájmy. Bude nám ctí společně s Vámi budovat Vaši sbírku, hledat vzácné exempláře

Více

ZULU F&E s.r.o. Ing. Ľuboš Prokopovič. Kniha pošty. (šablona MS Excel pro evidenci příchozí a odchozí pošty) v 1.10 ze dne 8.11.

ZULU F&E s.r.o. Ing. Ľuboš Prokopovič. Kniha pošty. (šablona MS Excel pro evidenci příchozí a odchozí pošty) v 1.10 ze dne 8.11. Ing. Ľuboš Prokopovič Kniha pošty (šablona MS Excel pro evidenci příchozí a odchozí pošty) v 1.10 ze dne 8.11.2010 Uživatelský manuál Obsah 1. Úvod... 2 2. Soupis jednotlivých listů... 3 3. Tiskové výstupy

Více

Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. č. 6/2013

Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. č. 6/2013 Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím č. 6/2013 Realizace zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Více

Ceník služby. Balík Na poštu. Balík Na poštu

Ceník služby. Balík Na poštu. Balík Na poštu Ceník služby Balík Na poštu Balík Na poštu Bude doručen přímo na jednu z 2 600 pošt, kterou si sami vyberete. Vyzvednete si ho, kdy se Vám to hodí. Díky SMS nebo e mailu totiž víte, odkdy na Vás bude čekat.

Více

PŘÍLOHA K ROZKAZU O ZAVEDENÍ GVD - PŘEHLED OMEZENÍ JÍZDY VLAKŮ

PŘÍLOHA K ROZKAZU O ZAVEDENÍ GVD - PŘEHLED OMEZENÍ JÍZDY VLAKŮ PŘÍLOHA K ROZKAZU O ZAVEDENÍ GVD - PŘEHLED OMEZENÍ JÍZDY VLAKŮ Platí od 14. prosince 2014 Z m ě n y Číslo změny Platí od Opravil aktualizace 12. ledna 2015 KANGO 1. 2. února 2015 KANGO 2. 13. dubna 2015

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

CENÍK JÍZDNÉHO A NABÍDEK

CENÍK JÍZDNÉHO A NABÍDEK Slezské zemské dráhy, o.p.s. CENÍK JÍZDNÉHO A NABÍDEK Změna č. 1 Schváleno rozhodnutím předsedy Správní rady společnosti SZD, o.p.s. dne 6. 4. 2010 Účinnost od 1. 6. 2010 ZÁZNAM O ZMĚNÁCH Poř. číslo Obsah

Více

Závazná objednávka Vlastních známek vydání v úpravě známkových sešitků

Závazná objednávka Vlastních známek vydání v úpravě známkových sešitků 1. Prodávající: Česká pošta, s.p., Praha 1, Politických vězňů 909/4 IČ: 47114983, DIČ: CZ47114983 Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka A 7565 Adresa pro písemný styk a

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s životem českých lidí během druhé

Více

Nové registrační značky v ČR

Nové registrační značky v ČR Nové registrační značky v ČR 2 Nové registrační značky v České republice Základní informace Problematiku registračních značek upravuje zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

Více

Zadávací dokumentace. Outsourcing odborných služeb provozu ICT Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

Zadávací dokumentace. Outsourcing odborných služeb provozu ICT Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz k veřejné zakázce malého rozsahu v souladu s 6, 12 odst. 3 a 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Název zakázky veřejné Outsourcing odborných služeb

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Rodné číslo / 03

Více

Ceník služby Balík Na poštu

Ceník služby Balík Na poštu Ceník služby Balík Na poštu Balík Na poštu Bude doručen přímo na jednu z 2600 pošt, kterou si sami vyberete. Vyzvednete si ho, kdy se Vám to hodí. Díky SMS nebo e-mailu totiž víte, odkdy na Vás bude čekat.

Více

MATEMATIKA 5 M5PZD15C0T01 DIDAKTICKÝ TEST. Jméno a příjmení

MATEMATIKA 5 M5PZD15C0T01 DIDAKTICKÝ TEST. Jméno a příjmení MTEMTIK 5 M5PZD15C0T01 DIDKTICKÝ TEST Jméno a příjmení Počet úloh: 17 Maximální bodové hodnocení: 50 bodů Povolené pomůcky: psací a rýsovací potřeby Časový limit pro řešení didaktického testu je 60 minut.

Více

PODMÍNKY VEŘEJNÉHO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ. na postoupení pohledávky České republiky - Ministerstva financí za dlužníkem:

PODMÍNKY VEŘEJNÉHO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ. na postoupení pohledávky České republiky - Ministerstva financí za dlužníkem: PODMÍNKY VEŘEJNÉHO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na postoupení pohledávky České republiky - Ministerstva financí za dlužníkem: se sídlem Kroměříž, Malý Val 1586, PSČ 767 01 I. Stanovení podmínek veřejného výběrového

Více

Formáty výkresů a úprava výkresových listů

Formáty výkresů a úprava výkresových listů Formáty výkresů a úprava výkresových listů Formáty výkresů Rozměry výkresových listů a předtisků pro všechny druhy technických výkresů používaných ve všech oblastech průmyslu a ve stavebnictví předepisuje

Více

Číslo 23-24/2013, ročník LXIX. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 5. června 2013 ISSN 1805-9864

Číslo 23-24/2013, ročník LXIX. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 5. června 2013 ISSN 1805-9864 PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů Číslo 23-24/2013, ročník LXIX. 5. června 2013 Vydává Ministerstvo dopravy ISSN 1805-9864 Obsah Oddíl A: Železnice

Více

POFIS PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA 1939-1945

POFIS PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA 1939-1945 POFIS 2 0 1 0 PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA 1939-1945 Vážení přátelé, držíte v ruce novou barevnou příručku pro sběratele poštovních známek a celin pocházejících z nelehkého údobí našich dějin - protektorátu

Více

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma: EURASIE Autor: Mgr. Richard Trávníček, Ph.D. Název: Železniční síť

Více

Obecné zadání: Zadavatelem zakázky je: IQ Roma servis, o. s. Cejl 49, Brno 602 00 IČ: 65341511 Poštovní adresa: Hybešova 41, Brno 602 00

Obecné zadání: Zadavatelem zakázky je: IQ Roma servis, o. s. Cejl 49, Brno 602 00 IČ: 65341511 Poštovní adresa: Hybešova 41, Brno 602 00 Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na výrobu propagačních předmětů pro realizaci projektu Iniciativy společenství Equal: IQ servis systém pro úspěšné uplatnění Romů na trhu práce Obecné zadání: IQ

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Ing. dr. Josef Rybák

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Ing. dr. Josef Rybák Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Ing. dr. Josef Rybák (1885-1938) INVENTÁŘ NAD č. 700 evidenční pomůcka č. 257 Miroslav Balcar Praha 2004 Ing. dr. Josef Rybák Od roku 1904 vrchní

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk

Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk» Manuál vizuální identity SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk ÚVODEM» ÚVODEM Školní rok 2012/2013 je rokem změn v zájmovém

Více

LOGO MANUÁL STŘEDNÍ MORAVA TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ

LOGO MANUÁL STŘEDNÍ MORAVA TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ LOGO MANUÁL STŘEDNÍ MORAVA TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Úvod Destination identity turistického regionu Střední Morava Logo turistického regionu Střední Morava vychází z dlouhodobých

Více

Tyršova 1832/9, 70200 Ostrava Moravská Ostrava IČ: 27857255 DIČ:

Tyršova 1832/9, 70200 Ostrava Moravská Ostrava IČ: 27857255 DIČ: Výzva k podání cenových nabídek Pro výběrové řízení v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku a instalaci. Výzva k podání cenových nabídek (dále jen Výzva ) byla zpracována mimo režim zákona č.137/2006

Více

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105. Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105. Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30 Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105 Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30 Ověření ve výuce: dějepis Třída: IX. Datum: 13. 02. 2011 Předmět: dějepis Ročník: IX. Klíčová slova: Protektorát Čechy

Více

* * * VÝZVA K PODÁNí NABíDEK A PROKÁZÁNí KVALIFIKACE VČ. TEXTové ČÁSTIZADÁVACí DOKUMENTACE

* * * VÝZVA K PODÁNí NABíDEK A PROKÁZÁNí KVALIFIKACE VČ. TEXTové ČÁSTIZADÁVACí DOKUMENTACE OPERAtNI tlvotni PROGRAM PROSTŘEDí * * * EVROPSKÁ UNIE I Pro vodu VÝZVA K PODÁNí NABíDEK A PROKÁZÁNí KVALIFIKACE VČ. TEXTové ČÁSTIZADÁVACí DOKUMENTACE pro zakázku malého rozsahu 2. kategorie na služby

Více

CENÍK VNITROSTÁTNÍCH POŠTOVNÍCH SLUŽEB

CENÍK VNITROSTÁTNÍCH POŠTOVNÍCH SLUŽEB Příloha č. 1 CENÍK VNITROSTÁTNÍCH POŠTOVNÍCH SLUŽEB I. POŠTOVNÍ SLUŽBY 1. CENÍK ZÁKLADNÍCH SLUŽEB A) Základní služby 1.1 poštovní zásilky Druh zásilky 1.11 Obyčejné psaní standard***) čl.11 odst.5 pošt.

Více

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Vyřizuje: Telefon: E-mail: Počet listů: Příloh/listů:

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Vyřizuje: Telefon: E-mail: Počet listů: Příloh/listů: Město Kolín Odbor region. rozvoje a územ. plánování Karlovo náměstí 78, 280 2 Kolín I tel.: +420 32 748 25, fax: +420 32 748 257 e-mail: regionalni.rozvoj@mukolin.cz Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová

Více

PŘEPRAVNÍ DOKLADY (ŽEL. A SILN. DOPRAVA)

PŘEPRAVNÍ DOKLADY (ŽEL. A SILN. DOPRAVA) PŘEPRAVNÍ DOKLADY (ŽEL. A SILN. DOPRAVA) Název školy Název DUMu Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště VY_32_INOVACE_PEK1711 (Přepravní

Více

Registrační značky Základní informace o registračních značkách Problematiku registračních značek upravuje zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozuvozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č.

Více

Tab. 6. Veduta města Kroměříž se zámkem a Podzámeckou zahradou, detail. Detail Tab. 5., výřez; stavba v místě zahradníkova domu.

Tab. 6. Veduta města Kroměříž se zámkem a Podzámeckou zahradou, detail. Detail Tab. 5., výřez; stavba v místě zahradníkova domu. Seznam příloh Tab. 1. Celkový pohled na Libosad Justus van den Nypoort podle předlohy G. M. Vischera, Celkový pohled na Libosad, výřez s pohledem na město, zámek a Podzámeckou zahradu, 1691. In: Zatloukal,

Více

4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 13. 6. 2008. Region Severní Morava (okresy Frýdek-Místek, Karviná, Opava, Nový Jičín, Vsetín)

4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 13. 6. 2008. Region Severní Morava (okresy Frýdek-Místek, Karviná, Opava, Nový Jičín, Vsetín) 4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 13. 6. 2008 Region Severní Morava (okresy Frýdek-Místek, Karviná, Opava, Nový Jičín, Vsetín) hodnocení podle množství papíru v přepočtu na jednoho žáka Pořadí Název Adresa Průměr na

Více

Rozsah orientačního systému I.l Pamětní bronzová deska o financování stavby

Rozsah orientačního systému I.l Pamětní bronzová deska o financování stavby B. Orientační systém B.1 Stručný popis provozu Novostavba objektu šestitřídní mateřské školky je vhodně situována v areálu mateřských školek, který je vymezen Chodovickou ulicí na okraji školního areálu

Více

Vyhláška PTV. 030/13/2015 AKVIZIČNÍ SLEVY, ČD Šumava 2015, změna č. 1.

Vyhláška PTV. 030/13/2015 AKVIZIČNÍ SLEVY, ČD Šumava 2015, změna č. 1. Vyhláška PTV 030/13/2015 AKVIZIČNÍ SLEVY, ČD Šumava 2015, změna č. 1. S platností od 3. 7. 2015 vstupuje v účinnost změna č. 1 akční nabídky ČD Šumava 2015 v Jihočeském kraji za těchto podmínek: 1. ČD

Více

1. logo instituce. Grafický manuál použití loga

1. logo instituce. Grafický manuál použití loga 1. logo instituce Grafický manuál použití loga 1. logo instituce obsah 1. logo instituce 1. 1. anglická verze loga 1. 2. základní provedení loga 1. 3. negativní provedení 1. 4. grafická definice loga 1.

Více

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- ul. 17 listopadu 147, telefon 558 647846 telefony: 721 061 601, 736 620 467 (zájezdy) e-mail: seniori.fm@seznam.cz Úřední hodiny Kancelář SD Po, St 8-12 hod. Infostředisko 1.poschodí Polikliniky ve FM

Více

Úvod do obchodní korespondence. Obchodní a úřední dopisy

Úvod do obchodní korespondence. Obchodní a úřední dopisy Úvod do obchodní korespondence Obchodní a úřední dopisy Obsah: 1. Písemný styk a jeho význam 2. Rozdělení korespondence 3. Rozdělení písemností 4. Manipulace s písemnostmi Písemný styk a jeho význam Písemný

Více

Grafický manuál pro tvorbu propagačních materiálů na podporu cestovního ruchu v rámci grantového schématu Jednotný komunikační styl

Grafický manuál pro tvorbu propagačních materiálů na podporu cestovního ruchu v rámci grantového schématu Jednotný komunikační styl Grafický manuál pro tvorbu propagačních materiálů na podporu cestovního ruchu v rámci grantového schématu Jednotný komunikační styl Úvod Jednotný grafický styl regionálních i místních propagačních materiálů

Více

PODPORA ELEKTRONICKÝCH FOREM VÝUKY

PODPORA ELEKTRONICKÝCH FOREM VÝUKY PODPORA ELEKTRONICKÝCH FOREM VÝUKY CZ.1.07/1.1.06/01.0043 Tento projekt je financován z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR. SOŠ informatiky a spojů a SOU, Jaselská 826, Kolín Praxe POŠTOVNÍ POUKÁZKA

Více

Pravidla pro zaslání fotografií do mezinárodní soutěže FISAIC

Pravidla pro zaslání fotografií do mezinárodní soutěže FISAIC Pravidla pro zaslání fotografií do mezinárodní soutěže FISAIC Fotografie přijaté do soutěže Přijaty budou všechny fotografie, které dosud nebyly prezentovány na výstavě, nebo soutěži FISAIC. Téma Soutěž

Více

Žďár nad Sázavou. logo manuál. města žďár nad sázavou

Žďár nad Sázavou. logo manuál. města žďár nad sázavou Sázavou 1 nad Žďár Žďár nad Sázavou města žďár nad sázavou 1 Logomanuál Logo manuál je souborem předpisů, k práci s jednotným vizuálním stylem logotypu Žďár nad Sázavou. Obsahuje závazná pravidla a doporučené

Více

Úprava a náležitosti adres. - - na obálkách a v dopisech

Úprava a náležitosti adres. - - na obálkách a v dopisech Úprava a náležitosti adres - - na obálkách a v dopisech Adresy Rozměry, umístění, obsah a úprava adres jsou stanoveny normou ČSN ISO 11180 Poštovní adresování a Poštovními podmínkami České pošty a Zákonem

Více

INTERSTENO 2013Ghent Mistrovstvísvta v profesionálním word processingu

INTERSTENO 2013Ghent Mistrovstvísvta v profesionálním word processingu POUŽITÝ OPERAČNÍ SYSTÉM POUŽITÝ SOFTWARE PRO WORD PROCESSING SOUTĚŽNÍ ID A 1 Instrukce pro účastníky Otevřete dokument TRANSPORT.DOC, ihned uložte jako TRANSPORTXXX.DOCneboDOCX,kde XXX je Vašesoutěžní

Více

4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 18. 6. 2004. Region Severní Morava (okresy Ostrava, Karviná, Nový Jičín, Frýdek-Místek)

4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 18. 6. 2004. Region Severní Morava (okresy Ostrava, Karviná, Nový Jičín, Frýdek-Místek) 4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 18. 6. 2004 Region Severní Morava (okresy Ostrava, Karviná, Nový Jičín, Frýdek-Místek) hodnocení podle množství papíru v přepočtu na jednoho žáka Pořadí Název Adresa Průměr na žáka

Více

PŘÍKAZ TAJEMNÍKA ZEMĚDĚLSKÉ FAKULTY JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

PŘÍKAZ TAJEMNÍKA ZEMĚDĚLSKÉ FAKULTY JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PŘÍKAZ TAJEMNÍKA ZEMĚDĚLSKÉ FAKULTY JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Číslo: 6/2004 18. října 2004 k evidenci ODESÍLANÉ a DOŠLÉ POŠTY na ZF Na Zemědělské fakultě JU v přízemí budovy děkanátu

Více

Příloha č. 3 - Vyhodnocení projednání návrhu změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru Odry správní území Heřmánky

Příloha č. 3 - Vyhodnocení projednání návrhu změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru Odry správní území Heřmánky I. POŽADAVKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ A KRAJSKÉHO ÚŘADU v rámci společného jednání o návrhu Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje, se sídlem v Ostravě, Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava ze dne 8.9.2010,

Více

DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. AUKČNÍ VYHLÁŠKA č. 102-EA-II/15

DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. AUKČNÍ VYHLÁŠKA č. 102-EA-II/15 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. AUKČNÍ VYHLÁŠKA č. 102-EA-II/15 BYTOVÁ JEDNOTKA 2+1 ULICE SLADOVNÍ Č. BJ 1192/15 KOJETÍN Článek I. Touto aukční vyhláškou zprostředkovatel oznamuje a zveřejňuje veřejně

Více

LOGOMANUÁL. Logomanuál RKČR

LOGOMANUÁL. Logomanuál RKČR LOGOMANUÁL Logomanuál RKČR Logomanuál určuje základní pravidla užití logotypu profesionálního sdružení odborníků, a dalších specialistů, kteří působí na českém realitním trhu Realitní komora České republiky.

Více

Manuál k užívání webové aplikace BAKALÁŘI

Manuál k užívání webové aplikace BAKALÁŘI Manuál k užívání webové aplikace BAKALÁŘI Obsah 1 Přihlášení se do webové aplikace BAKALÁŘI... 3 2 Zadání přístupových údajů... 4 3 Úvodní stránka... 5 3.1 hlavní panel s kartami nabídek (dále vysvětleno

Více

Centrum pro regionální rozvoj České republiky 2008 MANUÁL VIZUÁLNÍ PREZENTACE

Centrum pro regionální rozvoj České republiky 2008 MANUÁL VIZUÁLNÍ PREZENTACE Centrum pro regionální rozvoj České republiky 2008 MANUÁL VIZUÁLNÍ PREZENTACE ÚVOD V současné době jsou, díky vyspělým komunikačním technologiím, kladeny velmi vysoké nároky na úroveň prezentace činností

Více

Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2007/2008

Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2007/2008 Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2007/2008 Název práce: Spisový a skartační řád Farní charity Starý Knín Jméno a příjmení autora: Jitka Šafářová Rok:2008 OBSAH Čl. 1.

Více

ZNAK A VLAJKA MĚSTA 3

ZNAK A VLAJKA MĚSTA 3 Grafický manuál ZNAK A VLAJKA MĚSTA 3 Používání znaku a vlajky města Zábřeh upravuje Obecně závazná vyhláška města Zábřehč. 3/2005 o znaku a vlajce města Zábřeh a jejich užívání. Znak města bude používán

Více

Česká republika- Státní oblastní archiv v Zámrsku

Česká republika- Státní oblastní archiv v Zámrsku Česká republika- Státní oblastní archiv v Zámrsku Pokyn ředitele č. 2 /2012 ze dne 12. listopadu 2012. Ceník služeb a úkonů poskytovaných Státním oblastním archivem v Zámrsku Počet listú: 5 Počet příloh:

Více

Úprava adres a odvolacích údajů. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí

Úprava adres a odvolacích údajů. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Úprava adres a odvolacích údajů Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Pro úpravu adres a odvolacích údajů platí tyto zásady:

Více

Aplikace BSMS. Uživatelská příručka - 1 -

Aplikace BSMS. Uživatelská příručka - 1 - Aplikace BSMS Uživatelská příručka - 1 - Obsah 1. O aplikaci BSMS... 3 2. Základní předpoklady pro používání BSMS... 3 3. Instalace aplikace... 3 3.1. Samotná instalace... 3 3.2. Možné problémy při instalaci...

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Pavel Komárek, Kateřina Vargová Telefon: 267 994 301 Fax: 272 936 383 E-mail: Pavel.komarek@sfzp.cz Katerina.vargova@sfzp.cz ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

Ceník služby Balík Do ruky

Ceník služby Balík Do ruky Ceník služby Balík Do ruky Balík Do ruky Přijde za Vámi, kam budete chtít. Předem se o tom dozvíte díky SMS nebo e mailu. Snadnější už to snad ani být nemůže. 1. Ceník základní Hmotnost do Cena bez DPH

Více

Poštovní podmínky. Ceník

Poštovní podmínky. Ceník Poštovní podmínky České pošty, s.p. Ceník základních poštovních služeb a ostatních služeb poskytovaných Českou poštou, s.p. OBSAH Strana A OBSAH... 2 CENY VNITROSTÁTNÍCH POŠTOVNÍCH SLUŽEB... 1 I. POŠTOVNÍ

Více

Grafický manuál SAZKA 1. Grafický manuál

Grafický manuál SAZKA 1. Grafický manuál Grafický manuál SAZKA 1 Grafický manuál obsah obsah 3 Úvod 5 1.00 logotyp sazka 7 1.01 primární horizontální barevný logotyp 8 1.02 konstrukce horizontálního barevného logotypu 9 1.03 primární vertikální

Více

A centrum Kladno s.r.o.

A centrum Kladno s.r.o. A centrum Kladno s.r.o. Na Stráni 2588, 272 01 Kladno GPS 50 8'45.31"N, 14 5'40.50"E www.acentrum.cz zakazky@acentrum.cz tel. 312 256 000 603 900 001 606 900 000 fax 312 256 001 Ceník kopírovacích služeb

Více

Prezentace, start: Rakovník, sokolovna Pro ubytované je sokolovna otevřena v pátek 3. VII. 2015 od 17:00 hodin.

Prezentace, start: Rakovník, sokolovna Pro ubytované je sokolovna otevřena v pátek 3. VII. 2015 od 17:00 hodin. 4.. AŽ 6.. ČERVENCE 2015 32. ROČNÍK POCHOD JE POŘÁDÁN ZA FINČNÍ SPOLUÚČASTI MĚSTA RAKOVNÍKA A KRAJSKÉHO ÚŘADU STŘEDOČESKÉHO KRAJE POCHOD JE POŘÁDÁN V RÁMCI OSLAV 600 LET OD UPÁLENÍ MISTRA JA POCHOD LZE

Více

Směrnice o službách poskytovaných Diecézním archivem Biskupství brněnského

Směrnice o službách poskytovaných Diecézním archivem Biskupství brněnského Směrnice o službách poskytovaných Diecézním archivem Biskupství brněnského 1. Služby poskytované Diecézním archivem Biskupství brněnského V souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové

Více

Evidence literatury, ochrana a revize KF. Ing. Stanislava Ivanovová

Evidence literatury, ochrana a revize KF. Ing. Stanislava Ivanovová Evidence literatury, ochrana a revize KF Ing. Stanislava Ivanovová 1 Obsah Evidence Označení jednotky Přírůstkový seznam Průvodky Signování Aktualizace knihovního fondu Vyřazené knihy Úbytkový seznam Prozatímní

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř I Z N Á N Í

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř I Z N Á N Í Než začte vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro PRAHU Daňové identifikační číslo C Z Identifikační číslo Daňové přiznání řádné dodatečné Důvody pro podání dodatečného

Více

Zřízení studijní knihovny v objektu Smíchovské střední průmyslové školy, Preslova 75/25, Praha 5 - Smíchov

Zřízení studijní knihovny v objektu Smíchovské střední průmyslové školy, Preslova 75/25, Praha 5 - Smíchov SMÍCHOVSKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA Preslova 25, 150 21 Praha 5 tel.: 257 320 533, www.ssps.cz IČO: 61386855 Naše značka: Vyřizuje/ tel.: V Praze, dne: Ing. Radko Sáblík/ 257 320 533 20.9.2012 Věc: Výzva

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY abix I. Základní ustanovení

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY abix I. Základní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY abix I. Základní ustanovení Tyto obchodní podmínky stanovují podmínky nákupu v internetovém obchodě www.abixcz.cz. Tyto obchodní podmínky na straně jedné stanovují a upřesňují

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny.

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu 0 Daňové identifikační číslo

Více

PRŮMYSLOVÁ ZÓNA STUDÉNKA

PRŮMYSLOVÁ ZÓNA STUDÉNKA Nabídka PRŮMYSLOVÁ ZÓNA STUDÉNKA ČESKÁ REPUBLIKA Duben 2010 Investorsko In enýrská a.s., Gorkého 658/15, 460 01 Liberec Tel. +420 485 253 333, fax +420 485 253 344, www.iias.cz, e-mail ii@iias.cz Vážení,

Více

ČESKÉ DRÁHY, a.s. GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ. Čekací doby. a opatření při zpoždění vlaků osobní dopravy. Krajské centrum Olomouc, Ostrava, Zlín

ČESKÉ DRÁHY, a.s. GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ. Čekací doby. a opatření při zpoždění vlaků osobní dopravy. Krajské centrum Olomouc, Ostrava, Zlín ČESKÉ DRÁHY, a.s. GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ Čekací doby a opatření při zpoždění vlaků osobní dopravy Krajské centrum Olomouc, Ostrava, Zlín Platí od 11.prosince 2005 Schváleno rozhodnutím ředitele odboru osobní

Více

42 POKYN generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky ze dne 25. srpna 2014, kterým se upřesňuje označení hasičů při zásahu

42 POKYN generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky ze dne 25. srpna 2014, kterým se upřesňuje označení hasičů při zásahu Sbírka interních aktů řízení generálního ředitele HZS ČR - částka 42/2014 Strana 1 42 POKYN generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky ze dne 25. srpna 2014, kterým se upřesňuje

Více