207 S Y R E N A. 32 let SYRENY let KLUBU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "207 S Y R E N A. 32 let SYRENY 1981 2013. 41 let KLUBU 1972 2013"

Transkript

1 S Y R E N A Vyznamenaná medailí Za zásluhy o rozvoj filatelistických publikací Svazem polských filatelistů KARVINÁ 41 let KLUBU let SYRENY II PRÁZDNINY čtvrtletí Vyznamenaný Zlatým Čestným Odznakem PZF KLUB JE ČLENEM STF-SČF PRAHA A PRACUJE POD Syrena PATRONACÍ 207 KF KARVINÁ

2 - 2 - Vlaková pošta Kraków-Zebrzydowice a Zebrzydowice-Kraków č.134 z let 1929/1930 až 1938/1939. Vlaková pošta č.134 jezdila na tratích: - Kraków-Dziedzice 1921/1922, - Kraków-Piotrowice 1922/1923 až 1928/1929, - Kraków-Zebrzydowice 1929/1930 až 1938/ Kraków-Bogumin od II.pololetí 1939 do vypuknutí II.světové války V Syreně jsme publikovali dosud jen VP Bogumin-Kraków/-a- s datem 18.VII.39 (Syrena 192/4 a 196/15-17). Dále tutéž VP Bogumin-Kraków/-a- s datem -3.VII.39. Na stejné trati Bogumin-Kraków a Kraków-Bogumin jezdila od II.pololetí 1939 do vypuknutí II.světové vály i VP č.135. Dosud jsme na ni nenarazili. Publikovali jsme ale VP 135 Kraków-Bogumin z 5.IX.24, která by podle polských věstníků neměla existovat. Zásilku jsme publikovali od Mgr.Manteryse v Syreně č.92 na str a znovu v Syreně č.196 na str.17. K této vlakové poště se ozval i kolega Otík Šrubař v Syreně 116 na str.4-6 s polemikou, zda tato VP 135 Bohumín-Krakov a Krakov-Bohumín existovala či ne! Proto rádi přijmeme jakoukoliv zásilku s VP č.135 O VP Bohumín-Krakow č.135 píše i naše Filatelie z r.1989 v č.20 na str Zde je zmínka o VP Kraków-Bohumín č.135 s datem V československé Monografii není vlaková pošta č.135 v období vůbec uváděna! Na reprodukci nahoře je dopisnice Cp 51, natištěná známka 20 gr., státní znak, potisk šedý, propagační nápis J (TELEFON MIĘDZYMIASTOWY USUWA ODLEGŁOŚCI). Dopisnice byla i s propagačním nápisem F,H,I,J,K. Signatura dopisnice: M.P.i T (IX-1933) Dopisnice byla ještě i se signaturou nákladu VI-32, XI-32, III-33 a III-34. Katalogová cena dopisnice podle Fischer II/2010 za dopisnici poštovně nepoužitou 50 zł. za dopisnici poštovně použitou 8 zł. Zásilka byla poslána soukromou osobou z Chrzanowa do Warszawy do Vojenského archivu. Tam byla zaevidována 22.VI Expediční razítko vlakové pošty ZEBRZYDIWICE-KRAKÓW 134 /-as datem na můstku razítka 22.VI.34. Na následující straně je další zásilka této vlakové pošty. Je to dopisnice Cp 72, natištěná známka 10 gr. (zelená-gdynia Dworzec Morski), propagační nápis L (CHROŃCIE LINIE TELEFONICZNE

3 - 3 - OD USZKODZEŃ). Dopisnice byla ještě s propagačním nápisem H,I,J,L,M,N. Signatura dopisnice je P.P.T.T.(I-1937) Dopisnice byla ještě se signaturou nákladu IX/37 a VI/38. Dopisnice je do tarifu 15 gr. dofrankována známkou 5 gr. Fi:294, černě fialová. Tarif platil od pro dopisnice v mimo místní poštovní přepravě. Dopisnice je poslána soukromou osobou z Chrzanowa na soukromou osobu do Tenczynku k.krzeszowic. Známky jsou oraženy expedičním razítkem vlakové pošty ZEBRZYDOWICE-KRAKÓW 134 /-a- s datem na můstku razítka 20.X.37. Vlaková pošta ZEBRZYDOWICE-KRAKÓW 134 byla v provozu od 1929/1930 do 1938/1939, kdy byla nahrazena VP BOGUMIN-KRAKÓW 134, která jezdila jen velice krátce, a to od II.pololetí 1939 do vypuknutí II.světové války ! Za obě ukázky děkujeme Mgr. ing. Karolowi MICZOWI. Pro Syrenu připravil ing. Jiří Jan KRÁL ********************************************************************************** Poštovní cenzura na území Velkopolského povstání , cenzura MOGILNO. Mogilno leží severozápadně od Łodzi (asi 145 km) a západně od Włocławka (asi 80 km). Publikace Polská cenzura korespondence v letech autorů Brzozowski-Tokar rozlišuje celkem 5 typů cenzurních razítek Mogilna. (Viz str.146). Druh razítka rozměry barva doba používání body řádkové 7x8 mm černá I.-II řádkové 7x9 mm černá I.-IV řádkové 7x8 mm černá II.-IV jednořádkové 55x5 mm černá V.-VII dvouřádkové 56x12 mm fialová VI.-VII

4 - 4 - Zásilka, německá dopisnice s natištěnou známkou 7 ½ fen., potisk červeně pomerančový. Zásilka ve vnitrostátní poštovní přepravě, tarif za dopisnici ke dni expedice zásilky 10 fen. Proto dofrankováno známkou Germánie 2 ½ fen. hnědá. Zásilka je poslaná na obecní úřad do Mogilna. Expediční razítka pošty GNESEN / * 1 I. s datem na můstku razítka V (V=dopoledne). Pošta GNESEN (polsky Gniezno). Vlevo od známek je otisk cenzury Mogilna typ č.2 K. Použití cenzurního razítka souhlasí (I.-IV.1919). Zásilka je hodnocena 80 body. Razítko K =kontrolováno. Služební zásilka poslaná z Mogilna do Wrocławi. Expediční razítko MOGILNO /* * * s datem na můstku razítka V (V=dopoledne). Jelikož se jedná o služební zásilku, není frankovaná známkami. Razítko s textem o osvobození od poštovného je v levém dolním rohu zásilky, dvouřádkové, v rámečku: frei laut Avers No.21 / Kgl.Pr. Amstgericht. Vlevo od expedičního razítka Mogilna je razítko cenzury Mogilna, typ č.3 K. Použití cenzurního razítka souhlasí (II.-IV.1919). Zásilka je hodnocena 80 body. Razítko K =kontrolováno. Na následující straně nahoře je německá dopisnice s natištěnou známkou Germánie 10 fen., červená. Červený je i potisk dopisnice včetně nápisu Postkarte, linkování pro adresu a silná, svislá, dělící linka rozdělující přední stranu dopisnice na dvě poloviny. Zásilka je poslána do Berlína. Jedná se tedy o zá-

5 - 5 - silku ve vnitrostátní poštovní přepravě, tarif za dopisnici činil ke dni expedice zásilky 10 fen. Expediční razítko německého typu s můstkem přesahujícím do mezikruží je od pošty MOGILNO /*** s datem na můstku razítka N (N=odpoledne). Razítko je tedy s datem a časovým údajem. V levé polovině na přední straně dopisnice je otisk cenzurního razítka Mogilna typ č.3 K. Doba použití cenzurního razítka souhlasí (II.-IV.1919). Zásilka s cenzurním razítkem je hodnocena 80 body. Razítko K =kontrolováno. Nahoře je německá beznominálová dopisnice. Zásilka je poslána do Berlína, jedná se tedy o zásilku ve vnitrostátní poštovní přepravě. Tarif za dopisnici činil ke dni expedice zásilky 10 fen., proto je zde frankatura známkami Germánie 2 ½ fen., tmavě hnědá a 7 ½ fen., červená. Expediční razítka jsou od pošty MOGILNO /* * * s datem na můstku razítka N (N=odpoledne, datum je tedy

6 - 6 - s časovým údajem). Vlevo od známek je otisk razítka cenzury Mogilna typ č.3 K. Datum odpovídá časovému použití razítka (II.-IV.1919). Zásilka s razítkem cenzury je hodnocena 80 body. Nahoře je opět služební zásilka, proto není vyfrankována známkami. To, že se jedná o služební zásilku stvrzuje otisk dvouřádkového, fialového razítka v rámečku s textem: frei lt. Avers No.21./ Pr. Amtsgericht. Zásilka je poslána z pošty WONGROWITZ /*b* s datem na můstku razítka N (N=odpoledne, časový údaj). Pošta WONGROWITZ je polsky WĄGROWIEC. Leží SSV od Poznaně. Vlevo od expedičního razítka je otisk cenzurního razítka Mogilna Cenzura MOGILNO. Rozměr razítka je 55 x 5 mm, otisk černo hnědý. Je to cenzurní razítko Mogilna typ č.4. Doba použití razítka souhlasí (V.-VII.1919). Cenzurní razítko na zásilce je hodnoceno 75 body. firemní obálka firmy Draheim,Tiefbaugeschäft, Mogilno. Zásilka je poslaná do Gdańska. Frankatura známkami Germánie dva x 10 fen. červené + 5 fen. zelená, celkem frankatura za dopis do 20g 25 fen. Expediční razítka pošty MOGILNO / *** s datem na můstku razítka V (V=dopoledne,

7 - 7 - časový údaj). Na zásilce pod známkami je slabě viditelný otisk cenzurního razítka Mogilno, typ č.4 Cenzura MOGILNO, rozměr 55x5 mm, otisk černo hnědý. Datum použití cenzurního razítka souhlasí (V.-VII.1919). Cenzurní razítko na zásilce je hodnoceno 75 body. Zásilky s cenzurou Mogilna jsou poměrně vzácné. Pro Syrenu nám je zapůjčil kolega Stefan PETRIUK z Německa. Děkujeme mu za ochotu a pomoc a srdečně jej touto cestou pozdravujeme! Pro Syrenu připravil ing. Jiří Jan KRÁL. ********************************************************************************** Pohlednice poslaná z Orlové do Brna v době polského záboru z s československou cenzurou. Pohlednice je poslaná z Orlové do Brna, expediční razítko polské ORŁOWA /*b* s datem -3 XI Zásilka má československou cenzuru, razítko Censurováno v rámečku, barva cenzurního razítka je fialová. Cenzura zásilek z Polska byla zrušena koncem prosince Adresát Svatopluk Žampach není později známý brněnský filatelista. Odesilatel vyřizuje pozdrav jeho bratrovi Edovi. Svatopluk Žampach měl bratra, ale Františka, rovněž známého brněnského Filatelistu. Mgr. ing. Karol MICZA ********************************************************************************** Dopisnice Fi:Cp 239 b Polka Sieradzka, vydání k 15.výročí souboru Mazowsze bez modré barvy, Cp 239 bs. V rámci tohoto vydání z byly vydány dvě skupiny dopisnic se dvěmi různými kresbami natištěné známky 40 gr., a sice: -kresba růže na natištěné známce, vydáno 5 dopisnic s ilustracemi a až e. Všechny tyto dopisnice mají signaturu nákladu: P.P.T.i T.-VII / proj.j.grabiański, -kresba houslového klíče na pozadí písmene M, vydáno rovněž 5 dopisnic s ilustracemi jinými a až e. Všechny tyto dopisnice mají signaturu nákladu místo VII.63 VI.63. Základní dopisnice Cp 239 b (s ilustrací MAZOWSZE POLKA SIERADZKA) byla vydána ve skutečném nákladu kusů. Barvy této dopisnice jsou kompletní a dobře na sebe při soutisku navazují. Reprodukce této normální dopisnice je na následující straně nahoře. Dopisnice 239 bs se scházející modrou barvou je na následující straně na reprodukci dole. Scházející barva se nejvíce projevuje na natištěné známce na barvě lístků růže a na tmavém, v originále fialovém širokém pásu tvořícím podklad pod květem růže. Scházející modrá barva je patrná i na ilustraci tanečního páru v levé polovině dopisnice, hlavně na rukávcích tanečnice a na vestě tanečníka. Scházející modrou barvu dopisnice Cp 239 bs oceňuje i katalog Fischer II.Díl, vydání z r.2010, a to

8 scházející modrá barva 400 zł. (asi Kč), - dopisnice s posuny barev vůči sobě 100 zł. (asi 650 Kč), - dopisnice se slabou sytostí červené barvy 50 zł. (asi 325 Kč). Nahoře je normální dopisnice Cp 239 b, dole je pak dopisnice Cp 239 bs bez modré barvy. Za ukázky děkujeme kolegovi Marianowi KAZIECZKO. Skany pro Syrenu pořídil kolega Michał. Pro Syrenu připravil ing. Jiří Jan KRÁL

9 - 9 - Vlakové pošty Košice-Bohumín a Bohumín-Košice Pohled do Monografie čs.známek Díl 17/II nám sděluje, že na této trati bylo v provozu hned několik vlakových pošt. Byly to vlakové pošty č.965, 966, 967, 968, 969 a 970. Vlaková pošta č.965, katal.č.453: Jezdila na trati: Košice-Kysak-Obyšovce-Kraľovany-Vrútky-Žilina- Čadca-Český Těšín-Bohumín. 1. BOHUMÍN-KOŠICE * Č.S.P.* 965 rozlišní razítka a (1922), b (1922), c (1922). Razítko typu V KOŠICE-BOHUMÍN * Č.S.P.* 965 rozlišení razítka a (1922), b (1922), c (1922). Razítko typu V 21. Od vlakové pošty č.965 nemáme Bohužel žádnou ukázku, rádi zveřejníme, když nám ji někdo zašle. Vlaková pošta č.966, katal.č.454: Jezdila na trati: Košice-Kysak-Obyšovce-Kraľovany-Vrútky-Žilina- Čadca-Český Těším-Bohumín. 1. KOŠICE-BOHUMÍN *Č.S.P.* 966 rozlišení razítka a ( ), b ( ), c ( ). Razítko typu V.21. Použita dopisnice CDV 40, vydání z r.1929 k propagaci cestovního ruchu. Dopisnice je ze sady 36 číslovaných obrazových dopisnic s reprodukcemi fotografií lázeňských nebo turisticky významných míst. Formát dopisnice je 145x95 mm, papír je nažloutlý. Tisk jednobarevným hlubotiskem v barvě zelené. Platnost dopisnice skončila Dopisnice má v levém dolním rohu č.8., pod reprodukcí KRKONOŠE. Dole uprostřed nad ozdobným rámkem je prodejní cena dopisnice 60h. Natištěná známka je nominální hodnoty 50 haléřů TGM. Katalog POFIS Československé celiny I.díl má cenový záznam pro dopisnici poštovně nepoužitou 120 Kč, poštovně použitou 100 Kč. Expediční razítko vlakové pošty KOŠICE-BOHUMÍN *Č.S.P.* 966, rozlišení b. Datum na můstku razítka je -5. X 33. Údaj z Monografie o použití razítka s rozlišením b třeba změnit z ( ) na ( ). Za ukázku děkujeme Otíkovi ŠRUBAŘOVI. Na následující straně nahoře je korespondenční lístek bez natištěné známky poslaný do Vrchlabí Poštovní tarif za zásilku ve vnitrostátní poštovní přepravě činil ke dni expedice zásilky 50 hal. Frankatura známkou Eduard Beneš, Pofis č.314, vydání z r Na zásilce je otisk razítka vlakové pošty KOŠICE-BOHUMÍN *Č.S.P.* 966, rozlišení c s datem na můstku razítka 20. VI 38. Razítko je typu V.21. (čs.razítko vlakové pošty I.typu (c) ). Jelikož u tohoto razítka je v Monografii čs.známek uváděna doba použití razítka (19 do 19 ), je třeba tento údaj doplnit alespoň v jeho druhé části, to je použití do června Počátek použití razítka naše ukázka neřeší,ten je určitě hodně před rokem 1938!Za ukázku děkujeme ing. Svatoplukovi PETROVI.

10 BOHUMÍN-KOŠICE *Č.S.P.* 966 rozlišení razítka a ( ), b ( ), c ( ). Razítko je typu V.21. Zásilka byla poslána z Lyžbice (pošta Vendryně, Slezsko), tehdy území místa odesilatele patřilo Polsku. Proto je zásilka na původně rakouské dopisnici opatřené polským přetiskem 15 h./10 h. POCZTA POLSKA. Podle katalogu Fischer II.Díl z r.2010 to je dopisnice Cp 12 II (přetisk 15h/

11 ). Je i Cp 12 I (přetisk 15 hl./10). Poštovně nepoužitou dopisnici oceňuje katalog částkou 70 zł. (asi 450 Kč), poštovně použitou na 100 zł. (asi 630 Kč). Jelikož je zásilka poslána na Slovensko (zahraničí) je tarif za dopisnici od do hal. (tabulka tarifů Fischer I.Díl/2012 str.452). V adrese: Nowa Wes-Igló=Spišská Nová Ves. Zásilka je do tarifu dofrankována polskou známkou Fi č.74, 5 h, zelená, vydání z 27.I Expediční razítko vlakové pošty BOHUMÍN-KOŠICE *Č.S.P.* 966. Datum na můstku razítka je 19.III.?? (asi rok 20 podle tarifu za zásilku, který platil od 1.II do 14.IV.1920). Rozlišení razítka nejde rozluštit. Za ukázku děkujeme ing.svatoplukovi PETROVI (Viz Monogr.čs.zn.Díl 5 str.270). Dole je zásilka s otiskem razítka vlakové pošty 966 s rozlišením c. Razítko BOHUMÍN-KOŠICE * Č.S.P. * 966 rozlišení c, datum na můstku razítka -9 XI 37. I zde je třeba doplnit údaj Monografie u tohoto razítka na dobu použití ( ). Pro zásilku je použita dopisnice CDV 65 Střední státní znak Datum vydání dopisnice Jedná se o jednoduchou dopisnici s vyznačenou prodejní cenou v levém horním rohu pod ozdobným rámečkem (60 h.). Formát dopisnice je 148 x 105 mm, papír je nahnědlý, jednobarevný knihtisk, barva olivově zelená, doba platnosti skončila Katalogový záznam za dopisnici poštovně nepoužitou je 30 Kč, za poštovně použitou 5 Kč. Za ukázku děkujeme Jarkovi TEREŠ- KOVI. 3. KOŠICE-BOHUMÍN *** 966 rozlišení a ( ). Razítko typu V.22. Na následující straně je dopisnice bez natištěné známky poslaná ze Zakamenného na Oravě do Moravské Ostravy. Tarif za dopisnici ve vnitrostátní poštovní přepravě činil 50 hal. Frankatura československou známkou 50 hal. M.R.Štefánik, zelená, Pofis 346, vydání z 21.listopadu Bylo to již po Mnichovu a po obsazení české části Těšínského Slezska Polskem (od ). Z první republiky zbylo již jen ČESKO-SLOVENSKO, okleštěné o Sudety. Ale pořád to byl ještě jeden, i když značně okleštěný státní celek. Na zásilce je expediční razítko vlakové pošty KOŠICE-BOHUMÍN *** 966, rozlišení a. razítko je typu V.22. Datum na můstku razítka je 18 XII.38. Trať vlakové pošty 966 KOŠICE-BOHUMÍN 966 vedla přes obsazené území české části Těšínského Slezska Polskem. Cílová stanice vlakové pošty Bohumín již ani nebyla na Česko-Slovenském území. Bylo by zajímavé, kdyby někdo, kdo se problematikou zabývá se ozval a sdělil, kde tato vlaková pošta

12 po polském záboru české části Těšínského Slezska končila. Vlakové pošty z českého území po polském záboru, které měly za cílové stanice Bohumín nebo Český Těšín končily po polském záboru v Moravské Ostravě. Za ukázku děkujeme ing. Svatoplukovi PETROVI. 4. BOHUMÍN-KOŠICE *** *966, rozlišení a ( ), Razítko typ V.22 Zásilka s razítkem vlakové pošty č.4. BOHUMÍN-KOŠICE *** 966, rozlišení a s datem na můstku razítka 12. XI 37. Zásilka je poslána do Gelnice. Použita dopisnice CDV 65 Střední státní znak 1937 je stejná, jako v předcházejícím případě. Za ukázku děkujeme Jarkovi TEREŠKOVI.

13 Vlaková pošta 967, katalogové číslo 455: Jezdila na trati: : Košice-Kysak-Obyšovce-Kraľovany-Vrútky-Žilina : Košice-Žilina-Čadca-Český Těšín-Bohumín KOŠICE-BOHUMÍN * Č.S.P. * 967 rozlišení a ( ), b ( ). Razítko je typu V BOHUMÍN-KOŠICE * Č.S.P. * 967 rozlišení a (.-.), b (.-.). Razítko je typu V KOŠICE-BOHUMÍN *** 967 rozlišení a (1930-.), b (1930-.). Razítko je typu V BOHUMÍN-KOŠICE *** 967 rozlišení a (1930-.), b (1930- ). Razítko je typu V.22 Od vlakové pošty 967 nemáme Bohužel rovněž žádnou ukázku zásilky. Uvítáme proto, když ji někdo máte a pošlete nám ji na publikaci v Syreně. S tímto číslem VP 967 máme zásilky jen po r Vlaková pošta 968, katalogové číslo 456: jezdila na trati ( ): Košice-Kysak-Obyšovce- Kraľovany-Vrútky-Žilina-Čadca-Český Těšín-Bohumín. 1. KOŠICE-BOHUMÍN *Č.S.P.* 968 rozlišení a ( ), b ( ) c ( ). Razítko je typu V.21. Zásilkou je dopisnice CDV 39 (s letopočty po stranách natištěné známky s TGM). Jedná se o 18 kusů jubilejních, obrazových dopisnic s reprodukcemi fotografií měst, lázní a horských krajin. Datum vydání Návrh M. Švabinský. Formát 145x95. Papír nažloutlý. Tisk jednobarevným hlubotiskem, potisk zelený. Platnost dopisnice do Dopisnice mají dole mezi svislou dělící čarou a ozdobným rámem prodejní cenu 60 h.v levém dolním rohu dopisnice je její číslo v sestavě. Naše ukázka má číslo 10 (LUHAČOVICE). Zásilka je poslaná do Prahy II. Expediční razítko vlakové pošty KOŠICE-BOHUMÍN *Č.S.P.* 968, rozlišení C. Datum na můstku razítka je 29 X 29. Za ukázku děkujeme Otíkovi ŠRUBAŘOVI. Údaj z Monografie o použití razítka VP Košice- Bohumín *Č.S.P.* č.968 s rozlišením C je třeba doplnit na dobu použití od do minimálně X.1929!! 2. BOHUMÍN-KOŠICE *Č.S.P.* 968 rozlišení a ( ), b ( ) a c (1921 do 19..). Razítko je typu V KOŠICE-BOHUMÍN *** 968 rozlišení a ( ), b ( ). Razítko je typu V BOHUMÍN-KOŠICE *** 968 rozlišení a ( ), b ( ). Razítko je typu V.22. Vlaková pošta 969, katalogové číslo 457: jezdila na trati: Košice-Kysak-Obyšovce- Kraľovany-Vrůtky-Žilina-Čadca-Český Těšín-Bohumín.

14 KOŠICE-BOHUMÍN *Č.S.P.* 969 rozlišení a ( ), b ( ), c ( ). Razítko je typu V.21. Zásilka poslaná do Rosic u Brna, Dopisnice bez natištěné známky, frankatura známkou Pofis 156, 50 hal., žluto zelená. Expediční razítko vlakové pošty KOŠICE-BOHUMÍN *Č.S.P.* 969, rozlišení a, s datem na můstku razítka 25.VII.23. Razítko typu V.21. Za ukázku děkujeme ing. Svatoplukovi PETROVI. Zásilka poslaná do Bzence. Dopisnice CDV 27 Osvobozená republika, nominál 50 hal.. Návrh V.H.Brunner, jednoduchá dopisnice bez vytištěné prodejní ceny. Malý státní znak je hustě šrafovaný a má odměry 11x13 mm. papír je nahnědlý.vytištěno knihtiskem, potisk tmavě zelený. Doba platnosti dopisnice do Expediční razítko vlakové pošty KOŠICE-BOHUMÍN *Č.S.P.* 969, rozlišení b. Datum na můstku razítka 6 XI. 24. Razítko je typu V.21. Za ukázku děkujeme ing. Sv. PETROVI.

15 BOHUMÍN-KOŠICE *Č.S.P.* 969, rozlišení a ( ), b ( ), c ( - ). Razítko je typu V.21. Pohlednice poslaná původně do Českého Těšína 26 IX.32. Tam nedoručitelná, přeposlána do Luhačovic (viz razítko ČESKÝ TĚŠÍN/***/e s datem 27.IX.32-18). Expediční razítko vlakové pošty BOHUMÍN-KOŠICE *Č.S.P.*, 969, rozlišení a s datem na můstku razítka 26 IX.32. Razítko je typu V.21. Frankatura známkou POFIS č.268, 50 hal., zelená. Za ukázku děkujeme Otíkovi ŠRUBAŘOVI. Pohlednice poslaná do Benešova u Prahy. Frankatura známkou 50 hal, POFIS č.275, B. Smetana, zelená, vydání z Expediční razítko vlakové pošty BOHUMÍN-KOŠICE *Č.S.P.* 969, rozlišení a s datem 31 VIII. 34. Razítko je typu V.21. Za ukázku děkujeme ing. Svatoplukovi PETROVI.

16 Pohlednice poslaná do Lozic, pošta Luže u Vysokého Mýta. Frankatura známkou 50 hal., zelená, Osvobozená republika, Pofis č.156, vydání z let Expediční razítko vlakové pošty BOHUMÍN-KOŠICE *Č.S.P.* 969, rozlišení b s datem na můstku razítka 13.VII.23. Razítko je typu V.21. Za ukázku děkujeme ing.svatoplukovi PETROVI. 3.KOŠICE-BOHUMÍN/***, 969, rozlišení a (1934-.), b (1930-.), c ( ). Razítko je typu V BOHUMÍN-KOŠICE/***, 969, rozlišení a (1934-.), b (1930-.), c (1929-.). Razítko je typu V.22. Pohled poslaný do Prahy z Tater. Frankatura známkou 50 hal.,zelená (s pravým kupónem), Zimní sokolské hry, Pofis č.331, vydání z Expediční razítko vlakové pošty BOHUMÍN-KO- ŠICE/*** 969 s rozlišením b, datum na můstku razítka 18 II.38. Razítko typu V.22. Za ukázku

17 děkujeme ing. Svatoplukovi PETROVI. Údaj o použití tohoto razítka s rozlišením b z Monografie třeba doplnit na použití 1930 až Dokazuje to i následující ukázka. Pozdrav z Lubochně poslaný do Heřmanova Městce. Frankatura známkou 50 hal., zelená, Pofis č.314, vydání z r Expediční razítko vlakové pošty BOHUMÍN-KOŠICE/***, rozlišení b s datem na můstku razítka 15 VII. 38. Razítko je typu V.22.Za ukázku děkujeme ing.svatoplukovi PETROVI. Vlaková pošta č.970, katalogové číslo 458, jezdila v období na trati: Košice-Kysak- Obyšovce-Kraľovany-Vrútky-Žilina-Čadca-Český Těšín-Bohumín. V roce 1939 jezdila na trati Žilina-Poprad a zpět. Má někdo zásilku z této vlakové pošty? 1. KOŠICE-BOHUMÍN/*** 970, s rozlišením a ( ), b ( ), c ( ). Razítko je typu V.22. Dopis poslaný do Brna. Tarif ke dni expedice zásilky 1 Kč. Frankatura dvěmi známkami TGM 50 hal., zelená, Pofis č.258, vydání 1930/1931. Expediční razítko vlakové pošty KOŠICE-BOHUMÍN/***,

18 rozlišení a s datem na můstku razítka 17 X. 32. Razítko je typu V.22. Za ukázku děkujeme ing.svatoplukovi PETROVI Pohled poslaný z Lubochně do Moravské Ostravy. Frankatura známkou Dr.E.Beneš, 50 hal., Pofis č.301, vydání z 1935/1936. Expediční razítko vlakové pošty KOŠICE-BOHUMÍN/*** 970, rozlišení b, s datem na můstku razítka 28 VI.36. Za ukázku děkujeme ing. Svatoplukovi PETROVI. Zásilka poslaná do Prahy Nuslí. Frankatura známkou 50 hal. M.R.Štefánik, zelená, Pofis č.291, vydání z května Expediční razítko vlakové pošty KOŠICE-BOHUMÍN/*** 970, rozlišení c s datem na můstku razítka 25 VI. 36. Razítko je typu V.22. Za ukázku děkujeme ing. Svatoplukovi Petrovi. Na následující straně je pohled poslaný do obce Pánské Dubénky, pošta Studená na Moravě. Expedič-

19 ní razítko vlakové pošty KOŠICE-BOHUMÍN/*** 970, rozlišení Bohužel nejde rozluštit. Datum expedice zásilky je 16 VII. 34. Razítko je typu V.22. Za ukázku děkujeme Otíkovi ŠRUBAŘOVI. 2. BOHUMÍN-KOŠICE/*** 970, rozlišení a ( ), b ( ), c ( ). Razítko je typu V.22. Dopisnice CDV 42, Střední státní znak, vydání z Jednoduchá dopisnice pro tuzemsko. Formát 148x105, papír nahnědlý, Knihtisk, potisk zelený. Platnost dopisnice do Zásilka je poslána do Zálší u Chocně. Expediční razítko vlakové pošty BOHUMÍN-KOŠICE/*** 970 s rozlišením c. Datum na můstku razítka je -8 VI. 33. Razítko je typu V.22. Za ukázku děkujeme ing. Svatoplukovi PETROVI.

20 Po tom, co jsme měli článek napsaný již načisto, obdrželi jsme ještě dvě zajímavé zásilky zde výše uvedených vlakových pošt. Zásilka je poslána ze Žiliny do Českého Těšína. Jedná se o pohled na Žilinu (viz reprodukce přední strany pohlednice dole). Proto jsme přesvědčeni, že zásilka byla poslána ze Žiliny vlakovou poštou KOŠICE-BOHUMÍN/*** 966 s rozlišením a. Razítko je typu V.22. Jelikož je datum na můstku razítka 2 XI.38, tedy právě měsíc po polském záboru české části Těšínského Slezska, musela československá vlaková pošta č.966 jezdit (alespoň určitou dobu po záboru) i na již tehdy polské území (Český Těšín, který byl přejmenován na CIESZYN ZACHODNI a Bohumín, který byl přejmenován na BOGUMIN). Jinak si to nelze vysvětlit. Za ukázku děkujeme ing.svatoplukovi PETROVI. Druhá zásilka, kterou jsme dostali dodatečně po napsání článku o vlakových poštách KOŠICE- BOHUMÍN a BOHUMÍN-KOŠICE v období se týká Vlakové pošty č.965. Na str.9 této

21 Syreny jsme napsali, že z vlakové pošty č.965 nemáme žádnou zásilku. Když jsem toto probíral s přítelem ing.svatoplukem Petrem, jednu takovou zásilku přece ve své sbírce našel. Zásilka je původně poslaná do Rimavské Soboty. Byla ale nedoručitelná na původní adresu, a tak byla přesměrována na Písek. Zásilka je frankována žluto zelenou známkou Osvobozená republika 50 hal., Pofis č.156, vydání z r.1920/1922. Expediční razítko je od vlakové pošty KOŠICE-BOHUMÍN *Č.S.P.* 965, rozlišení b. Datum na můstku razítka je 18 XII.24 (!!) (tedy !!). Znamená to tedy, že údaj o provozování vlakové pošty č.965 s razítkem s rozlišením b (jen rok 1922) je třeba si opravit. Jak je ze zásilky zřejmé, byla vlaková pošta KOŠICE-BOHUMÍN č.965 provozována ještě v prosinci 1924!!. Pro Syrenu připravil ing. Jiří Jan KRÁL ********************************************************************************** Ještě jednou provizorní razítka pošty Jablunkov po osvobození v roce 1945.

22 První provizorní razítko pošty Jablunkov bylo dvouřádkové Poštovní úřad / Jablunkov. V Syreně č.201 na str.10 jsme uvedli, že toto razítko je nám známo s datem 20.VII Na předcházející straně je toto razítko jako expediční s datem 16.VII Zásilka do Moravské Ostravy je vyplacena v hotovosti. Na této zásilce je dvouřádkové, provizorní razítko použito jako R-ka pro doporučenou zásilku do Moravské Ostravy, datum 4.VIII Skutečné použití dvouřádkového provizorního razítka si tak můžeme posunout na období od 16.VII.1945 do 4.VIII Druhé provizorní razítko pošty v Jablunkově je kulaté, dvoukruhové razítko JABLUNKOV / *** s datem 1945 na můstku. Uvedli jsme v Syreně č.201 na str.10, že jsme je dokumentovali s použitím od 6.VIII.1945 do 14.XI Zásilka nahoře má toto razítko jako expediční s datem 4.VIII Zásilka má toto druhé provizorní razítko jako expediční s datem 3.pros Doba nám známého po-

23 užití tohoto druhého, provizorního razítka se tak posouvá ze 4.VIII.1945 do 3.prosince Na této straně dole je zásilka s třetím, provizorním razítkem pošty v Jablunkově, a to s datem 18. XII Je to razítko jednookruhové s plným datem na můstku razítka a s názvem pošty v dolní úseči razítka. V Syreně č.201 na str.10 je období nám známého použití tohoto třetího, provizorního razítka v období od 20.IX.1945 do 29.I Zatím jsme informace o provizorních razítkách pošty Jablunkov publikovali v: - Syreně č.189 na str.26-27, - Syreně č.193 na str.2-7, - Syreně č.201 na str V Syreně č.201 na str.10 je shrnuta informace o tom, ve kterém poválečném období bylo to které provizorní, poválečné razítko Jablunkova používáno. U druhého provizorního razítka v Jablunkově s datem 1945 na můstku uprostřed jsme se ptali, zda existuje náhodou toto provizorní razítko i s datem 1946 na můstku?? Na ústřižku vlevo je vidět, že ano! Je to razítko JABLUNKOV /*** s datem na můstku skutečně 1946!! Datum na ústřižku složenky je dole 25.I.1946! Za dnešní ukázky, které doplňují naše dosavadní údaje o provizorních razítkách pošty Jablunkov po roce 1945, děkujeme ing. Svatoplukovi PETROVI. Srdečně jej i touto cestou pozdravujeme. **************************************************** Typologie razítek K.u.k HAUPTFELDPOSTAMT z I. světové války. Těchto razítek je celkem 9 typů. Následují pak razítka K.u.k FELDPOSTAMT (typ 10 až 19), razítka K.u.k.ETAPPEN- POSTAMT (typ 20 až 26), dále uherská razítka TABORI FÖPOSTAHIVATAL (typ 27 až 31) a etapní poštovní úřady s krycím, číselným označením HADTÁP POSTAHIVATAL (typ 32 až 33). Dnes si ukážeme rozlišení prvních 9 typů ( razítka K.u.k.HAUPTFELDPOSTAMT).

24 Typ 1: rámečkové razítko. Bylo gumové s číslem 195 nebo gumové, fialové s číslem 301 Typ 2: malá čísla polní pošty. Známe celkem 10 různých čísel Typ 3: malé číslo polní pošty + římské číslo. Známe 29 různých čísel. Typ 4: velké číslo polní pošty. Známe 17 různých čísel. Typ 5: velké číslo polní pošty a vlevo malé písme- Typ 6: velké číslo polní pošty, vlevo malé písmeno. Známe 13 různých čísel no a vpravo je hvězdička. Známe 34 čísel. U jednotlivých typů razítek (všech razítek rakousko-uherské polní a etapní pošty) rozlišujeme jednak rozdíly v číselném označení, ale také razítka s rozlišovacím písmenem nebo s římskou číslicí. Typy pak představují různé kombinace těchto základních prvků (čísla, písmene a římské číslice). Razítka jsou na zásilky otiskována hlavně v černé barvě. Razítka barevná (červená, modrá, fialová, zelená, včetně různých odstínů těchto barev existují také. Tato barevná razítka existují současně i v barvě černé. Barevná razítka se vyskytují proto, že u některých pošt místo černé, razítkovací barvy, byl z nouze používán razítkovací polštářek pro útvarové razítko. Proto jiná než černá razítka se razítka vyskytují hlavně v barvě fialové nebo modré. Jiná než černá razítka ale nejsou vzácností. Jejich bodové ohodnocení může být nepatrně vyšší, ale také stejné a podle výskytu dokonce i nižší než černá.

25 Typ 7: velká čísla polní pošty a za lomítkem římská číslice. Známe 50 různých čísel. Typ 8: velká čísla polní pošty s lomítkem a římským číslem a s malým písmenem vlevo od čísla. Známe 22 různých čísel Typ 9: velká čísla polní pošty s lomítkem a římskou číslicí. Vlevo od čísla je malé písmeno, vpravo od čísla je hvězdička. U tohoto typu známe 40 různých čísel. Jelikož podklady pro počty jednotlivých čísel u jednotlivých typů byly zpracovány před několika léty, je docela možné, že počty čísel u jednotlivých typů jsou vyšší než zde uvádíme. Ještě i dnes po tolika létech se občas najde něco, co nebylo dosud zaevidováno. Počty čísel zde u jednotlivých typů razítek uváděné berte proto s rezervou, jsou jen k určitému datu orientační. Zásilka polní pošty poslaná do Přerova, expediční razítko K.u.k.HAUPTFELDPOSTAMT / 22. Datum na můstku razítka je 14 I 15 (v textu 13.I.15). Razítko je typu 2 (malé číslo polní pošty). U tohoto typu razítka známe následující čísla polních pošt: 19, 22, 116, 153, 154, 300, 301, 610, 620 a 630.

200 S Y R E N A PODZIM. let KLUBU 1972 2012. 31 let SYRENY 1981 2012

200 S Y R E N A PODZIM. let KLUBU 1972 2012. 31 let SYRENY 1981 2012 - 1-200 S Y R E N A Vyznamenaná medailí Za zásluhy o rozvoj filatelistických publikací Svazem polských filatelistů 07-14 KARVINÁ 40 let KLUBU 1972 2012 31 let SYRENY 1981 2012 PRÁZDNINY PODZIM 2011 2012

Více

- 2 - Syrena 232. 2) Radim (Brantice) / Gross Raaden (Bransdorf). 36 x 17 mm, známé otisky razítka poštovny jsou

- 2 - Syrena 232. 2) Radim (Brantice) / Gross Raaden (Bransdorf). 36 x 17 mm, známé otisky razítka poštovny jsou - 1 - - 2 - Další dvě razítka poštovny RADIM (Brantice), Opavské Slezsko. O poštovně jsme psali v Syreně č.220 na str.38-39. Brantice leží v okrese Bruntál mezi Krnovem a Bruntálem (asi 6 km od Krnova).

Více

Josef Rössler-Ořovský do svých poznámek z kongresu napsal:

Josef Rössler-Ořovský do svých poznámek z kongresu napsal: O L Y M P I J S K É H N U T Í A F I L A T E L I E Kapitola V. V I I I. O l y m p i j s k ý k o n g r e s, 2 4. I O C z a s e d á n í v P r a z e a u t o r : M a n f r e d B E R G M A N ( Ž e n e v a )

Více

Příloha Spomyšelských aktualit č. 4 / 2007 I Poštovní úřad ve Spomyšli padesátiletý.

Příloha Spomyšelských aktualit č. 4 / 2007 I Poštovní úřad ve Spomyšli padesátiletý. Ano, je tomu tak, v obci máme padesát let poštovní úřad. Chtěl jsem k pěknému výročí napsat pár řádek a proto jsem v odborné literatuře a na internetu vyhledal několik zajímavých údajů a věřím, že si je

Více

Československo 1918-39

Československo 1918-39 Poznámky: Předběžné, souběžné Československo 1918-39 1. ± 1918, pohled, frank. dvěma rak. spěšnými zn. 5 h., správné porto...200,- Kč 2. ± 1918-19, 3x pohled, vše frank. rakouskými zn...340,- Kč 3. ± 1919,

Více

222 S Y R E N A. 42 let KLUBU 1972 2014. 33 let SYRENY 1981 2014

222 S Y R E N A. 42 let KLUBU 1972 2014. 33 let SYRENY 1981 2014 222 S Y R E N A Vyznamenaná medailí Za zásluhy o rozvoj filatelistických publikací Svazem polských filatelistů 07-14 KARVINA Á 42 let KLUBU 1972 2014 33 let SYRENY 1981 2014 Vojenství v Těšíně PRÁZDNINY

Více

Monografie československých a českých známek a poštovní historie 40. díl

Monografie československých a českých známek a poštovní historie 40. díl Monografie československých a českých známek a poštovní historie 40. díl Bibliografický seznam článků zabývajících se obdobím Československa 1918 1939 Josef Chudoba 1 5 Razítka Monografie 16. a 17. díl

Více

Historie obce Hrčava. (soukromá kronika) Karel Karpecki

Historie obce Hrčava. (soukromá kronika) Karel Karpecki Historie obce Hrčava (soukromá kronika) Karel Karpecki V Jablunkově 14. prosince 2014 Obsah OBSAH... 2 1645... 5 1830... 5 1918... 6 1920... 6 1921... 8 HOSPODA U SIKORY... 12 1928... 13 1931... 14 CHATA

Více

VŠB TU OSTRAVA Fakulta bezpečnostního inženýrství Katedra bezpečnostního managementu Oddělení bezpečnosti osob a majetku

VŠB TU OSTRAVA Fakulta bezpečnostního inženýrství Katedra bezpečnostního managementu Oddělení bezpečnosti osob a majetku VŠB TU OSTRAVA Fakulta bezpečnostního inženýrství Katedra bezpečnostního managementu Oddělení bezpečnosti osob a majetku Ochrana objektu Základní právní normy upravující ochranu objektů Mgr. Ing. Radomír

Více

PRŮVODCE VÝSTAVOU. Staré a nové mapy z území České republiky

PRŮVODCE VÝSTAVOU. Staré a nové mapy z území České republiky PRŮVODCE VÝSTAVOU Staré a nové mapy z území České republiky ZÚ ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD www.cuzk.cz STARÉ A NOVÉ MAPY Z ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY Výstava ze sbírek Ústředního archivu zeměměřictví a katastru Zeměměřického

Více

CUKŘENKA časopis pro sběratele hygienicky baleného cukru a všechny další cukromily a podporovatele. Vydává Klub sběratelů baleného cukru, občanské

CUKŘENKA časopis pro sběratele hygienicky baleného cukru a všechny další cukromily a podporovatele. Vydává Klub sběratelů baleného cukru, občanské CUKŘENKA časopis pro sběratele hygienicky baleného cukru a všechny další cukromily a podporovatele. Vydává Klub sběratelů baleného cukru, občanské sdružení. Elektronická verze http://www.ksbc.cz/ Redakční

Více

KOMUNIKACE VE SLUŽBÁCH

KOMUNIKACE VE SLUŽBÁCH Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky KOMUNIKACE VE SLUŽBÁCH TEORETICKÁ PUBLIKACE 1 STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, PŘÍSPĚVKOVÁ

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA HISTORIE KATALOGIZACE ŠKOLNÍCH KRONIK OKRESU UHERSKÉ HRADIŠTĚ 1811-2003 Bakalářská práce Autor: Ludmila Šišáková Vedoucí práce: PhDr. Karel Chobot

Více

Tato norma byla prodana firme: Vysoke ucen technicke v Brne, ICO 00216305 Prodej nebo poskytnuti normy treti osobe je v rozporu se zakonem!

Tato norma byla prodana firme: Vysoke ucen technicke v Brne, ICO 00216305 Prodej nebo poskytnuti normy treti osobe je v rozporu se zakonem! ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 01.140.30 Duben 2007 Úprava písemností zpracovaných textovými editory Guidelines for text presentation Nahrazení předchozích norem Touto normou se nahrazuje z listopadu 2002.

Více

MEDIÁLNÍ PŘEHÁŇKA. Praha 31. října 2011 Ročník IV., Číslo 10 VÝROČÍ

MEDIÁLNÍ PŘEHÁŇKA. Praha 31. října 2011 Ročník IV., Číslo 10 VÝROČÍ Praha 31. října 2011 Ročník IV., Číslo 10 VÝROČÍ V dnešním úvodníků si dovolím být trochu osobnější. Je to již přes dva roky, kdy jsem chtěl psát článek o první státní půjčce Československého státu, která

Více

kontakt PŘÍLOHA 75 let městské autobusové dopravy v Praze

kontakt PŘÍLOHA 75 let městské autobusové dopravy v Praze 75 let městské autobusové dopravy v Praze červen 2000 číslo 6 zdarma Městské autobusy v Praze jezdí už 75 let! Před třičtvrtě stoletím se pražskými ulicemi poprvé rozjely autobusy městské hromadné dopravy

Více

Obchodní korespondence

Obchodní korespondence Variace 1 Obchodní korespondence Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz K vytvoření tohoto výukového materiálu

Více

NĚKOLIK KAPITOL K TIŠNOVCE

NĚKOLIK KAPITOL K TIŠNOVCE NĚKOLIK KAPITOL K TIŠNOVCE Rodný dům ing Oskara Životského v Doubravníku. Dobová pohlednice vydaná na památku k odhalení desky dne 28. srpna 1910 v Doubravníku. Stavba tratě v Bystřici. Připadá to nedávno,

Více

VLAJKY A ODZNAKY VESLAŘSKÝCH KLUBŮ V ČECHÁCH, NA MORAVĚ A VE SLEZSKU (1. část)

VLAJKY A ODZNAKY VESLAŘSKÝCH KLUBŮ V ČECHÁCH, NA MORAVĚ A VE SLEZSKU (1. část) Aleš Brožek VLAJKY A ODZNAKY VESLAŘSKÝCH KLUBŮ V ČECHÁCH, NA MORAVĚ A VE SLEZSKU (1. část) Před 21 roky publikoval Jaroslav Martykán ve Vexilologii průkopnickou práci Vlajky československých tělovýchovných

Více

Z OBSAHU 2 NA MUŠCE. Drama na apríla. Ministr přijal nejlepší olympioniky. Po stopách šnečí pošty 10. Strong Campaigner 2006 se blíží

Z OBSAHU 2 NA MUŠCE. Drama na apríla. Ministr přijal nejlepší olympioniky. Po stopách šnečí pošty 10. Strong Campaigner 2006 se blíží Z OBSAHU 2 16 Drama na apríla Ministr přijal nejlepší olympioniky 2 4 4 18 Čtrnáctideník Ministerstva obrany ČR Po stopách šnečí pošty 10 Strong Campaigner 2006 se blíží 16 Averze na houpací koně 18 Vojáci

Více

Elektronická korespondence

Elektronická korespondence Elektronická korespondence Naděžda Kosová Tento studijní text je určen pro potřeby účastníků projektu OPPA Inovace oboru vzdělávání Sociální práce na Vyšší odborné škole sociálně právní v Praze Registrační

Více

grafický manuál jednotného vizuálního stylu Královéhradeckého kraje kolargrafik studio

grafický manuál jednotného vizuálního stylu Královéhradeckého kraje kolargrafik studio grafický manuál grafický manuál jednotného vizuálního stylu Královéhradeckého kraje kolargrafik studio Jeden z mých kolegů hejtmanů představuje svůj region jako největší samostatný územně správní celek.

Více

KRONIKA MĚ STA DVŮ R KRÁLOVÉ NAD LABEM 2007

KRONIKA MĚ STA DVŮ R KRÁLOVÉ NAD LABEM 2007 KRONIKA MĚ STA DVŮ R KRÁLOVÉ NAD LABEM 2007 ÚNOR Kulturní události měsíce února Hankův dům - XI. ples absolventů gymnázia - 357. koncert KPH mladí umělci - Robert Křesťan a Druhá tráva - brněnská folková

Více

Vizuální styl značky Pilsner Urquell. Filip Cvrček

Vizuální styl značky Pilsner Urquell. Filip Cvrček Vizuální styl značky Pilsner Urquell Filip Cvrček Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Klíčová slova: Pilsner Urquell, Plzeňský Prazdroj, Prazdroj, Urquell, Plzeň, Měšťanský pivovar v Plzni, Corporate design,

Více

Praha 25. února 2013 Ročník VI., Číslo 2

Praha 25. února 2013 Ročník VI., Číslo 2 Praha 25. února 2013 Ročník VI., Číslo 2 Zdá se, že únor je přímo předurčen ke vzniku špatných až tragických událostí a to nejen svou šedivou pochmurnou náladou, ale spíše v důsledku chování nás lidí.

Více

Hotovostní a bezhotovostní platby ve státním podniku Česká pošta

Hotovostní a bezhotovostní platby ve státním podniku Česká pošta Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančních obchodů Hotovostní a bezhotovostní platby ve státním podniku Česká pošta Bakalářská práce Autor: Eva Filipová, DiS. Bankovnictví, Bankovní management

Více

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. Analýza reklamačního řízení u České pošty, s. p. Tereza Chalupová

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. Analýza reklamačního řízení u České pošty, s. p. Tereza Chalupová Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Analýza reklamačního řízení u České pošty, s. p. Tereza Chalupová Bakalářská práce 2010 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré

Více

STŘEDISKA ČESKÉ REFORMACE. V TELČI A VELKÉ LHOTĚ u Dačic

STŘEDISKA ČESKÉ REFORMACE. V TELČI A VELKÉ LHOTĚ u Dačic HLAS STŘEDISKA ČESKÉ REFORMACE V TELČI A VELKÉ LHOTĚ u Dačic 17 18 2012 2013 Vydává pro informaci svých členů VERITAS historická společnost pro aktualizaci odkazu české reformace, o. s. Informace Střediska

Více

VÝROČÍ. Praha 29. února 2012 Ročník V., Číslo 2

VÝROČÍ. Praha 29. února 2012 Ročník V., Číslo 2 Praha 29. února 2012 Ročník V., Číslo 2 VÝROČÍ Výročí mohou být různá. Oslavujeme události, osobnosti a to v kulatých nebo půlkulatých výročích. Obvykle se masově oslavují stále stejné události a jako

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 01.140.30 Duben 2007

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 01.140.30 Duben 2007 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 01.140.30 Duben 2007 Úprava písemností zpracovaných textovými editory přepis, pp. s chybami >OBSAH Guidelines for text presentation Nahrazení předchozích norem Touto normou se

Více