207 S Y R E N A. 32 let SYRENY let KLUBU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "207 S Y R E N A. 32 let SYRENY 1981 2013. 41 let KLUBU 1972 2013"

Transkript

1 S Y R E N A Vyznamenaná medailí Za zásluhy o rozvoj filatelistických publikací Svazem polských filatelistů KARVINÁ 41 let KLUBU let SYRENY II PRÁZDNINY čtvrtletí Vyznamenaný Zlatým Čestným Odznakem PZF KLUB JE ČLENEM STF-SČF PRAHA A PRACUJE POD Syrena PATRONACÍ 207 KF KARVINÁ

2 - 2 - Vlaková pošta Kraków-Zebrzydowice a Zebrzydowice-Kraków č.134 z let 1929/1930 až 1938/1939. Vlaková pošta č.134 jezdila na tratích: - Kraków-Dziedzice 1921/1922, - Kraków-Piotrowice 1922/1923 až 1928/1929, - Kraków-Zebrzydowice 1929/1930 až 1938/ Kraków-Bogumin od II.pololetí 1939 do vypuknutí II.světové války V Syreně jsme publikovali dosud jen VP Bogumin-Kraków/-a- s datem 18.VII.39 (Syrena 192/4 a 196/15-17). Dále tutéž VP Bogumin-Kraków/-a- s datem -3.VII.39. Na stejné trati Bogumin-Kraków a Kraków-Bogumin jezdila od II.pololetí 1939 do vypuknutí II.světové vály i VP č.135. Dosud jsme na ni nenarazili. Publikovali jsme ale VP 135 Kraków-Bogumin z 5.IX.24, která by podle polských věstníků neměla existovat. Zásilku jsme publikovali od Mgr.Manteryse v Syreně č.92 na str a znovu v Syreně č.196 na str.17. K této vlakové poště se ozval i kolega Otík Šrubař v Syreně 116 na str.4-6 s polemikou, zda tato VP 135 Bohumín-Krakov a Krakov-Bohumín existovala či ne! Proto rádi přijmeme jakoukoliv zásilku s VP č.135 O VP Bohumín-Krakow č.135 píše i naše Filatelie z r.1989 v č.20 na str Zde je zmínka o VP Kraków-Bohumín č.135 s datem V československé Monografii není vlaková pošta č.135 v období vůbec uváděna! Na reprodukci nahoře je dopisnice Cp 51, natištěná známka 20 gr., státní znak, potisk šedý, propagační nápis J (TELEFON MIĘDZYMIASTOWY USUWA ODLEGŁOŚCI). Dopisnice byla i s propagačním nápisem F,H,I,J,K. Signatura dopisnice: M.P.i T (IX-1933) Dopisnice byla ještě i se signaturou nákladu VI-32, XI-32, III-33 a III-34. Katalogová cena dopisnice podle Fischer II/2010 za dopisnici poštovně nepoužitou 50 zł. za dopisnici poštovně použitou 8 zł. Zásilka byla poslána soukromou osobou z Chrzanowa do Warszawy do Vojenského archivu. Tam byla zaevidována 22.VI Expediční razítko vlakové pošty ZEBRZYDIWICE-KRAKÓW 134 /-as datem na můstku razítka 22.VI.34. Na následující straně je další zásilka této vlakové pošty. Je to dopisnice Cp 72, natištěná známka 10 gr. (zelená-gdynia Dworzec Morski), propagační nápis L (CHROŃCIE LINIE TELEFONICZNE

3 - 3 - OD USZKODZEŃ). Dopisnice byla ještě s propagačním nápisem H,I,J,L,M,N. Signatura dopisnice je P.P.T.T.(I-1937) Dopisnice byla ještě se signaturou nákladu IX/37 a VI/38. Dopisnice je do tarifu 15 gr. dofrankována známkou 5 gr. Fi:294, černě fialová. Tarif platil od pro dopisnice v mimo místní poštovní přepravě. Dopisnice je poslána soukromou osobou z Chrzanowa na soukromou osobu do Tenczynku k.krzeszowic. Známky jsou oraženy expedičním razítkem vlakové pošty ZEBRZYDOWICE-KRAKÓW 134 /-a- s datem na můstku razítka 20.X.37. Vlaková pošta ZEBRZYDOWICE-KRAKÓW 134 byla v provozu od 1929/1930 do 1938/1939, kdy byla nahrazena VP BOGUMIN-KRAKÓW 134, která jezdila jen velice krátce, a to od II.pololetí 1939 do vypuknutí II.světové války ! Za obě ukázky děkujeme Mgr. ing. Karolowi MICZOWI. Pro Syrenu připravil ing. Jiří Jan KRÁL ********************************************************************************** Poštovní cenzura na území Velkopolského povstání , cenzura MOGILNO. Mogilno leží severozápadně od Łodzi (asi 145 km) a západně od Włocławka (asi 80 km). Publikace Polská cenzura korespondence v letech autorů Brzozowski-Tokar rozlišuje celkem 5 typů cenzurních razítek Mogilna. (Viz str.146). Druh razítka rozměry barva doba používání body řádkové 7x8 mm černá I.-II řádkové 7x9 mm černá I.-IV řádkové 7x8 mm černá II.-IV jednořádkové 55x5 mm černá V.-VII dvouřádkové 56x12 mm fialová VI.-VII

4 - 4 - Zásilka, německá dopisnice s natištěnou známkou 7 ½ fen., potisk červeně pomerančový. Zásilka ve vnitrostátní poštovní přepravě, tarif za dopisnici ke dni expedice zásilky 10 fen. Proto dofrankováno známkou Germánie 2 ½ fen. hnědá. Zásilka je poslaná na obecní úřad do Mogilna. Expediční razítka pošty GNESEN / * 1 I. s datem na můstku razítka V (V=dopoledne). Pošta GNESEN (polsky Gniezno). Vlevo od známek je otisk cenzury Mogilna typ č.2 K. Použití cenzurního razítka souhlasí (I.-IV.1919). Zásilka je hodnocena 80 body. Razítko K =kontrolováno. Služební zásilka poslaná z Mogilna do Wrocławi. Expediční razítko MOGILNO /* * * s datem na můstku razítka V (V=dopoledne). Jelikož se jedná o služební zásilku, není frankovaná známkami. Razítko s textem o osvobození od poštovného je v levém dolním rohu zásilky, dvouřádkové, v rámečku: frei laut Avers No.21 / Kgl.Pr. Amstgericht. Vlevo od expedičního razítka Mogilna je razítko cenzury Mogilna, typ č.3 K. Použití cenzurního razítka souhlasí (II.-IV.1919). Zásilka je hodnocena 80 body. Razítko K =kontrolováno. Na následující straně nahoře je německá dopisnice s natištěnou známkou Germánie 10 fen., červená. Červený je i potisk dopisnice včetně nápisu Postkarte, linkování pro adresu a silná, svislá, dělící linka rozdělující přední stranu dopisnice na dvě poloviny. Zásilka je poslána do Berlína. Jedná se tedy o zá-

5 - 5 - silku ve vnitrostátní poštovní přepravě, tarif za dopisnici činil ke dni expedice zásilky 10 fen. Expediční razítko německého typu s můstkem přesahujícím do mezikruží je od pošty MOGILNO /*** s datem na můstku razítka N (N=odpoledne). Razítko je tedy s datem a časovým údajem. V levé polovině na přední straně dopisnice je otisk cenzurního razítka Mogilna typ č.3 K. Doba použití cenzurního razítka souhlasí (II.-IV.1919). Zásilka s cenzurním razítkem je hodnocena 80 body. Razítko K =kontrolováno. Nahoře je německá beznominálová dopisnice. Zásilka je poslána do Berlína, jedná se tedy o zásilku ve vnitrostátní poštovní přepravě. Tarif za dopisnici činil ke dni expedice zásilky 10 fen., proto je zde frankatura známkami Germánie 2 ½ fen., tmavě hnědá a 7 ½ fen., červená. Expediční razítka jsou od pošty MOGILNO /* * * s datem na můstku razítka N (N=odpoledne, datum je tedy

6 - 6 - s časovým údajem). Vlevo od známek je otisk razítka cenzury Mogilna typ č.3 K. Datum odpovídá časovému použití razítka (II.-IV.1919). Zásilka s razítkem cenzury je hodnocena 80 body. Nahoře je opět služební zásilka, proto není vyfrankována známkami. To, že se jedná o služební zásilku stvrzuje otisk dvouřádkového, fialového razítka v rámečku s textem: frei lt. Avers No.21./ Pr. Amtsgericht. Zásilka je poslána z pošty WONGROWITZ /*b* s datem na můstku razítka N (N=odpoledne, časový údaj). Pošta WONGROWITZ je polsky WĄGROWIEC. Leží SSV od Poznaně. Vlevo od expedičního razítka je otisk cenzurního razítka Mogilna Cenzura MOGILNO. Rozměr razítka je 55 x 5 mm, otisk černo hnědý. Je to cenzurní razítko Mogilna typ č.4. Doba použití razítka souhlasí (V.-VII.1919). Cenzurní razítko na zásilce je hodnoceno 75 body. firemní obálka firmy Draheim,Tiefbaugeschäft, Mogilno. Zásilka je poslaná do Gdańska. Frankatura známkami Germánie dva x 10 fen. červené + 5 fen. zelená, celkem frankatura za dopis do 20g 25 fen. Expediční razítka pošty MOGILNO / *** s datem na můstku razítka V (V=dopoledne,

7 - 7 - časový údaj). Na zásilce pod známkami je slabě viditelný otisk cenzurního razítka Mogilno, typ č.4 Cenzura MOGILNO, rozměr 55x5 mm, otisk černo hnědý. Datum použití cenzurního razítka souhlasí (V.-VII.1919). Cenzurní razítko na zásilce je hodnoceno 75 body. Zásilky s cenzurou Mogilna jsou poměrně vzácné. Pro Syrenu nám je zapůjčil kolega Stefan PETRIUK z Německa. Děkujeme mu za ochotu a pomoc a srdečně jej touto cestou pozdravujeme! Pro Syrenu připravil ing. Jiří Jan KRÁL. ********************************************************************************** Pohlednice poslaná z Orlové do Brna v době polského záboru z s československou cenzurou. Pohlednice je poslaná z Orlové do Brna, expediční razítko polské ORŁOWA /*b* s datem -3 XI Zásilka má československou cenzuru, razítko Censurováno v rámečku, barva cenzurního razítka je fialová. Cenzura zásilek z Polska byla zrušena koncem prosince Adresát Svatopluk Žampach není později známý brněnský filatelista. Odesilatel vyřizuje pozdrav jeho bratrovi Edovi. Svatopluk Žampach měl bratra, ale Františka, rovněž známého brněnského Filatelistu. Mgr. ing. Karol MICZA ********************************************************************************** Dopisnice Fi:Cp 239 b Polka Sieradzka, vydání k 15.výročí souboru Mazowsze bez modré barvy, Cp 239 bs. V rámci tohoto vydání z byly vydány dvě skupiny dopisnic se dvěmi různými kresbami natištěné známky 40 gr., a sice: -kresba růže na natištěné známce, vydáno 5 dopisnic s ilustracemi a až e. Všechny tyto dopisnice mají signaturu nákladu: P.P.T.i T.-VII / proj.j.grabiański, -kresba houslového klíče na pozadí písmene M, vydáno rovněž 5 dopisnic s ilustracemi jinými a až e. Všechny tyto dopisnice mají signaturu nákladu místo VII.63 VI.63. Základní dopisnice Cp 239 b (s ilustrací MAZOWSZE POLKA SIERADZKA) byla vydána ve skutečném nákladu kusů. Barvy této dopisnice jsou kompletní a dobře na sebe při soutisku navazují. Reprodukce této normální dopisnice je na následující straně nahoře. Dopisnice 239 bs se scházející modrou barvou je na následující straně na reprodukci dole. Scházející barva se nejvíce projevuje na natištěné známce na barvě lístků růže a na tmavém, v originále fialovém širokém pásu tvořícím podklad pod květem růže. Scházející modrá barva je patrná i na ilustraci tanečního páru v levé polovině dopisnice, hlavně na rukávcích tanečnice a na vestě tanečníka. Scházející modrou barvu dopisnice Cp 239 bs oceňuje i katalog Fischer II.Díl, vydání z r.2010, a to

8 scházející modrá barva 400 zł. (asi Kč), - dopisnice s posuny barev vůči sobě 100 zł. (asi 650 Kč), - dopisnice se slabou sytostí červené barvy 50 zł. (asi 325 Kč). Nahoře je normální dopisnice Cp 239 b, dole je pak dopisnice Cp 239 bs bez modré barvy. Za ukázky děkujeme kolegovi Marianowi KAZIECZKO. Skany pro Syrenu pořídil kolega Michał. Pro Syrenu připravil ing. Jiří Jan KRÁL

9 - 9 - Vlakové pošty Košice-Bohumín a Bohumín-Košice Pohled do Monografie čs.známek Díl 17/II nám sděluje, že na této trati bylo v provozu hned několik vlakových pošt. Byly to vlakové pošty č.965, 966, 967, 968, 969 a 970. Vlaková pošta č.965, katal.č.453: Jezdila na trati: Košice-Kysak-Obyšovce-Kraľovany-Vrútky-Žilina- Čadca-Český Těšín-Bohumín. 1. BOHUMÍN-KOŠICE * Č.S.P.* 965 rozlišní razítka a (1922), b (1922), c (1922). Razítko typu V KOŠICE-BOHUMÍN * Č.S.P.* 965 rozlišení razítka a (1922), b (1922), c (1922). Razítko typu V 21. Od vlakové pošty č.965 nemáme Bohužel žádnou ukázku, rádi zveřejníme, když nám ji někdo zašle. Vlaková pošta č.966, katal.č.454: Jezdila na trati: Košice-Kysak-Obyšovce-Kraľovany-Vrútky-Žilina- Čadca-Český Těším-Bohumín. 1. KOŠICE-BOHUMÍN *Č.S.P.* 966 rozlišení razítka a ( ), b ( ), c ( ). Razítko typu V.21. Použita dopisnice CDV 40, vydání z r.1929 k propagaci cestovního ruchu. Dopisnice je ze sady 36 číslovaných obrazových dopisnic s reprodukcemi fotografií lázeňských nebo turisticky významných míst. Formát dopisnice je 145x95 mm, papír je nažloutlý. Tisk jednobarevným hlubotiskem v barvě zelené. Platnost dopisnice skončila Dopisnice má v levém dolním rohu č.8., pod reprodukcí KRKONOŠE. Dole uprostřed nad ozdobným rámkem je prodejní cena dopisnice 60h. Natištěná známka je nominální hodnoty 50 haléřů TGM. Katalog POFIS Československé celiny I.díl má cenový záznam pro dopisnici poštovně nepoužitou 120 Kč, poštovně použitou 100 Kč. Expediční razítko vlakové pošty KOŠICE-BOHUMÍN *Č.S.P.* 966, rozlišení b. Datum na můstku razítka je -5. X 33. Údaj z Monografie o použití razítka s rozlišením b třeba změnit z ( ) na ( ). Za ukázku děkujeme Otíkovi ŠRUBAŘOVI. Na následující straně nahoře je korespondenční lístek bez natištěné známky poslaný do Vrchlabí Poštovní tarif za zásilku ve vnitrostátní poštovní přepravě činil ke dni expedice zásilky 50 hal. Frankatura známkou Eduard Beneš, Pofis č.314, vydání z r Na zásilce je otisk razítka vlakové pošty KOŠICE-BOHUMÍN *Č.S.P.* 966, rozlišení c s datem na můstku razítka 20. VI 38. Razítko je typu V.21. (čs.razítko vlakové pošty I.typu (c) ). Jelikož u tohoto razítka je v Monografii čs.známek uváděna doba použití razítka (19 do 19 ), je třeba tento údaj doplnit alespoň v jeho druhé části, to je použití do června Počátek použití razítka naše ukázka neřeší,ten je určitě hodně před rokem 1938!Za ukázku děkujeme ing. Svatoplukovi PETROVI.

10 BOHUMÍN-KOŠICE *Č.S.P.* 966 rozlišení razítka a ( ), b ( ), c ( ). Razítko je typu V.21. Zásilka byla poslána z Lyžbice (pošta Vendryně, Slezsko), tehdy území místa odesilatele patřilo Polsku. Proto je zásilka na původně rakouské dopisnici opatřené polským přetiskem 15 h./10 h. POCZTA POLSKA. Podle katalogu Fischer II.Díl z r.2010 to je dopisnice Cp 12 II (přetisk 15h/

11 ). Je i Cp 12 I (přetisk 15 hl./10). Poštovně nepoužitou dopisnici oceňuje katalog částkou 70 zł. (asi 450 Kč), poštovně použitou na 100 zł. (asi 630 Kč). Jelikož je zásilka poslána na Slovensko (zahraničí) je tarif za dopisnici od do hal. (tabulka tarifů Fischer I.Díl/2012 str.452). V adrese: Nowa Wes-Igló=Spišská Nová Ves. Zásilka je do tarifu dofrankována polskou známkou Fi č.74, 5 h, zelená, vydání z 27.I Expediční razítko vlakové pošty BOHUMÍN-KOŠICE *Č.S.P.* 966. Datum na můstku razítka je 19.III.?? (asi rok 20 podle tarifu za zásilku, který platil od 1.II do 14.IV.1920). Rozlišení razítka nejde rozluštit. Za ukázku děkujeme ing.svatoplukovi PETROVI (Viz Monogr.čs.zn.Díl 5 str.270). Dole je zásilka s otiskem razítka vlakové pošty 966 s rozlišením c. Razítko BOHUMÍN-KOŠICE * Č.S.P. * 966 rozlišení c, datum na můstku razítka -9 XI 37. I zde je třeba doplnit údaj Monografie u tohoto razítka na dobu použití ( ). Pro zásilku je použita dopisnice CDV 65 Střední státní znak Datum vydání dopisnice Jedná se o jednoduchou dopisnici s vyznačenou prodejní cenou v levém horním rohu pod ozdobným rámečkem (60 h.). Formát dopisnice je 148 x 105 mm, papír je nahnědlý, jednobarevný knihtisk, barva olivově zelená, doba platnosti skončila Katalogový záznam za dopisnici poštovně nepoužitou je 30 Kč, za poštovně použitou 5 Kč. Za ukázku děkujeme Jarkovi TEREŠ- KOVI. 3. KOŠICE-BOHUMÍN *** 966 rozlišení a ( ). Razítko typu V.22. Na následující straně je dopisnice bez natištěné známky poslaná ze Zakamenného na Oravě do Moravské Ostravy. Tarif za dopisnici ve vnitrostátní poštovní přepravě činil 50 hal. Frankatura československou známkou 50 hal. M.R.Štefánik, zelená, Pofis 346, vydání z 21.listopadu Bylo to již po Mnichovu a po obsazení české části Těšínského Slezska Polskem (od ). Z první republiky zbylo již jen ČESKO-SLOVENSKO, okleštěné o Sudety. Ale pořád to byl ještě jeden, i když značně okleštěný státní celek. Na zásilce je expediční razítko vlakové pošty KOŠICE-BOHUMÍN *** 966, rozlišení a. razítko je typu V.22. Datum na můstku razítka je 18 XII.38. Trať vlakové pošty 966 KOŠICE-BOHUMÍN 966 vedla přes obsazené území české části Těšínského Slezska Polskem. Cílová stanice vlakové pošty Bohumín již ani nebyla na Česko-Slovenském území. Bylo by zajímavé, kdyby někdo, kdo se problematikou zabývá se ozval a sdělil, kde tato vlaková pošta

12 po polském záboru české části Těšínského Slezska končila. Vlakové pošty z českého území po polském záboru, které měly za cílové stanice Bohumín nebo Český Těšín končily po polském záboru v Moravské Ostravě. Za ukázku děkujeme ing. Svatoplukovi PETROVI. 4. BOHUMÍN-KOŠICE *** *966, rozlišení a ( ), Razítko typ V.22 Zásilka s razítkem vlakové pošty č.4. BOHUMÍN-KOŠICE *** 966, rozlišení a s datem na můstku razítka 12. XI 37. Zásilka je poslána do Gelnice. Použita dopisnice CDV 65 Střední státní znak 1937 je stejná, jako v předcházejícím případě. Za ukázku děkujeme Jarkovi TEREŠKOVI.

13 Vlaková pošta 967, katalogové číslo 455: Jezdila na trati: : Košice-Kysak-Obyšovce-Kraľovany-Vrútky-Žilina : Košice-Žilina-Čadca-Český Těšín-Bohumín KOŠICE-BOHUMÍN * Č.S.P. * 967 rozlišení a ( ), b ( ). Razítko je typu V BOHUMÍN-KOŠICE * Č.S.P. * 967 rozlišení a (.-.), b (.-.). Razítko je typu V KOŠICE-BOHUMÍN *** 967 rozlišení a (1930-.), b (1930-.). Razítko je typu V BOHUMÍN-KOŠICE *** 967 rozlišení a (1930-.), b (1930- ). Razítko je typu V.22 Od vlakové pošty 967 nemáme Bohužel rovněž žádnou ukázku zásilky. Uvítáme proto, když ji někdo máte a pošlete nám ji na publikaci v Syreně. S tímto číslem VP 967 máme zásilky jen po r Vlaková pošta 968, katalogové číslo 456: jezdila na trati ( ): Košice-Kysak-Obyšovce- Kraľovany-Vrútky-Žilina-Čadca-Český Těšín-Bohumín. 1. KOŠICE-BOHUMÍN *Č.S.P.* 968 rozlišení a ( ), b ( ) c ( ). Razítko je typu V.21. Zásilkou je dopisnice CDV 39 (s letopočty po stranách natištěné známky s TGM). Jedná se o 18 kusů jubilejních, obrazových dopisnic s reprodukcemi fotografií měst, lázní a horských krajin. Datum vydání Návrh M. Švabinský. Formát 145x95. Papír nažloutlý. Tisk jednobarevným hlubotiskem, potisk zelený. Platnost dopisnice do Dopisnice mají dole mezi svislou dělící čarou a ozdobným rámem prodejní cenu 60 h.v levém dolním rohu dopisnice je její číslo v sestavě. Naše ukázka má číslo 10 (LUHAČOVICE). Zásilka je poslaná do Prahy II. Expediční razítko vlakové pošty KOŠICE-BOHUMÍN *Č.S.P.* 968, rozlišení C. Datum na můstku razítka je 29 X 29. Za ukázku děkujeme Otíkovi ŠRUBAŘOVI. Údaj z Monografie o použití razítka VP Košice- Bohumín *Č.S.P.* č.968 s rozlišením C je třeba doplnit na dobu použití od do minimálně X.1929!! 2. BOHUMÍN-KOŠICE *Č.S.P.* 968 rozlišení a ( ), b ( ) a c (1921 do 19..). Razítko je typu V KOŠICE-BOHUMÍN *** 968 rozlišení a ( ), b ( ). Razítko je typu V BOHUMÍN-KOŠICE *** 968 rozlišení a ( ), b ( ). Razítko je typu V.22. Vlaková pošta 969, katalogové číslo 457: jezdila na trati: Košice-Kysak-Obyšovce- Kraľovany-Vrůtky-Žilina-Čadca-Český Těšín-Bohumín.

14 KOŠICE-BOHUMÍN *Č.S.P.* 969 rozlišení a ( ), b ( ), c ( ). Razítko je typu V.21. Zásilka poslaná do Rosic u Brna, Dopisnice bez natištěné známky, frankatura známkou Pofis 156, 50 hal., žluto zelená. Expediční razítko vlakové pošty KOŠICE-BOHUMÍN *Č.S.P.* 969, rozlišení a, s datem na můstku razítka 25.VII.23. Razítko typu V.21. Za ukázku děkujeme ing. Svatoplukovi PETROVI. Zásilka poslaná do Bzence. Dopisnice CDV 27 Osvobozená republika, nominál 50 hal.. Návrh V.H.Brunner, jednoduchá dopisnice bez vytištěné prodejní ceny. Malý státní znak je hustě šrafovaný a má odměry 11x13 mm. papír je nahnědlý.vytištěno knihtiskem, potisk tmavě zelený. Doba platnosti dopisnice do Expediční razítko vlakové pošty KOŠICE-BOHUMÍN *Č.S.P.* 969, rozlišení b. Datum na můstku razítka 6 XI. 24. Razítko je typu V.21. Za ukázku děkujeme ing. Sv. PETROVI.

15 BOHUMÍN-KOŠICE *Č.S.P.* 969, rozlišení a ( ), b ( ), c ( - ). Razítko je typu V.21. Pohlednice poslaná původně do Českého Těšína 26 IX.32. Tam nedoručitelná, přeposlána do Luhačovic (viz razítko ČESKÝ TĚŠÍN/***/e s datem 27.IX.32-18). Expediční razítko vlakové pošty BOHUMÍN-KOŠICE *Č.S.P.*, 969, rozlišení a s datem na můstku razítka 26 IX.32. Razítko je typu V.21. Frankatura známkou POFIS č.268, 50 hal., zelená. Za ukázku děkujeme Otíkovi ŠRUBAŘOVI. Pohlednice poslaná do Benešova u Prahy. Frankatura známkou 50 hal, POFIS č.275, B. Smetana, zelená, vydání z Expediční razítko vlakové pošty BOHUMÍN-KOŠICE *Č.S.P.* 969, rozlišení a s datem 31 VIII. 34. Razítko je typu V.21. Za ukázku děkujeme ing. Svatoplukovi PETROVI.

16 Pohlednice poslaná do Lozic, pošta Luže u Vysokého Mýta. Frankatura známkou 50 hal., zelená, Osvobozená republika, Pofis č.156, vydání z let Expediční razítko vlakové pošty BOHUMÍN-KOŠICE *Č.S.P.* 969, rozlišení b s datem na můstku razítka 13.VII.23. Razítko je typu V.21. Za ukázku děkujeme ing.svatoplukovi PETROVI. 3.KOŠICE-BOHUMÍN/***, 969, rozlišení a (1934-.), b (1930-.), c ( ). Razítko je typu V BOHUMÍN-KOŠICE/***, 969, rozlišení a (1934-.), b (1930-.), c (1929-.). Razítko je typu V.22. Pohled poslaný do Prahy z Tater. Frankatura známkou 50 hal.,zelená (s pravým kupónem), Zimní sokolské hry, Pofis č.331, vydání z Expediční razítko vlakové pošty BOHUMÍN-KO- ŠICE/*** 969 s rozlišením b, datum na můstku razítka 18 II.38. Razítko typu V.22. Za ukázku

17 děkujeme ing. Svatoplukovi PETROVI. Údaj o použití tohoto razítka s rozlišením b z Monografie třeba doplnit na použití 1930 až Dokazuje to i následující ukázka. Pozdrav z Lubochně poslaný do Heřmanova Městce. Frankatura známkou 50 hal., zelená, Pofis č.314, vydání z r Expediční razítko vlakové pošty BOHUMÍN-KOŠICE/***, rozlišení b s datem na můstku razítka 15 VII. 38. Razítko je typu V.22.Za ukázku děkujeme ing.svatoplukovi PETROVI. Vlaková pošta č.970, katalogové číslo 458, jezdila v období na trati: Košice-Kysak- Obyšovce-Kraľovany-Vrútky-Žilina-Čadca-Český Těšín-Bohumín. V roce 1939 jezdila na trati Žilina-Poprad a zpět. Má někdo zásilku z této vlakové pošty? 1. KOŠICE-BOHUMÍN/*** 970, s rozlišením a ( ), b ( ), c ( ). Razítko je typu V.22. Dopis poslaný do Brna. Tarif ke dni expedice zásilky 1 Kč. Frankatura dvěmi známkami TGM 50 hal., zelená, Pofis č.258, vydání 1930/1931. Expediční razítko vlakové pošty KOŠICE-BOHUMÍN/***,

18 rozlišení a s datem na můstku razítka 17 X. 32. Razítko je typu V.22. Za ukázku děkujeme ing.svatoplukovi PETROVI Pohled poslaný z Lubochně do Moravské Ostravy. Frankatura známkou Dr.E.Beneš, 50 hal., Pofis č.301, vydání z 1935/1936. Expediční razítko vlakové pošty KOŠICE-BOHUMÍN/*** 970, rozlišení b, s datem na můstku razítka 28 VI.36. Za ukázku děkujeme ing. Svatoplukovi PETROVI. Zásilka poslaná do Prahy Nuslí. Frankatura známkou 50 hal. M.R.Štefánik, zelená, Pofis č.291, vydání z května Expediční razítko vlakové pošty KOŠICE-BOHUMÍN/*** 970, rozlišení c s datem na můstku razítka 25 VI. 36. Razítko je typu V.22. Za ukázku děkujeme ing. Svatoplukovi Petrovi. Na následující straně je pohled poslaný do obce Pánské Dubénky, pošta Studená na Moravě. Expedič-

19 ní razítko vlakové pošty KOŠICE-BOHUMÍN/*** 970, rozlišení Bohužel nejde rozluštit. Datum expedice zásilky je 16 VII. 34. Razítko je typu V.22. Za ukázku děkujeme Otíkovi ŠRUBAŘOVI. 2. BOHUMÍN-KOŠICE/*** 970, rozlišení a ( ), b ( ), c ( ). Razítko je typu V.22. Dopisnice CDV 42, Střední státní znak, vydání z Jednoduchá dopisnice pro tuzemsko. Formát 148x105, papír nahnědlý, Knihtisk, potisk zelený. Platnost dopisnice do Zásilka je poslána do Zálší u Chocně. Expediční razítko vlakové pošty BOHUMÍN-KOŠICE/*** 970 s rozlišením c. Datum na můstku razítka je -8 VI. 33. Razítko je typu V.22. Za ukázku děkujeme ing. Svatoplukovi PETROVI.

20 Po tom, co jsme měli článek napsaný již načisto, obdrželi jsme ještě dvě zajímavé zásilky zde výše uvedených vlakových pošt. Zásilka je poslána ze Žiliny do Českého Těšína. Jedná se o pohled na Žilinu (viz reprodukce přední strany pohlednice dole). Proto jsme přesvědčeni, že zásilka byla poslána ze Žiliny vlakovou poštou KOŠICE-BOHUMÍN/*** 966 s rozlišením a. Razítko je typu V.22. Jelikož je datum na můstku razítka 2 XI.38, tedy právě měsíc po polském záboru české části Těšínského Slezska, musela československá vlaková pošta č.966 jezdit (alespoň určitou dobu po záboru) i na již tehdy polské území (Český Těšín, který byl přejmenován na CIESZYN ZACHODNI a Bohumín, který byl přejmenován na BOGUMIN). Jinak si to nelze vysvětlit. Za ukázku děkujeme ing.svatoplukovi PETROVI. Druhá zásilka, kterou jsme dostali dodatečně po napsání článku o vlakových poštách KOŠICE- BOHUMÍN a BOHUMÍN-KOŠICE v období se týká Vlakové pošty č.965. Na str.9 této

21 Syreny jsme napsali, že z vlakové pošty č.965 nemáme žádnou zásilku. Když jsem toto probíral s přítelem ing.svatoplukem Petrem, jednu takovou zásilku přece ve své sbírce našel. Zásilka je původně poslaná do Rimavské Soboty. Byla ale nedoručitelná na původní adresu, a tak byla přesměrována na Písek. Zásilka je frankována žluto zelenou známkou Osvobozená republika 50 hal., Pofis č.156, vydání z r.1920/1922. Expediční razítko je od vlakové pošty KOŠICE-BOHUMÍN *Č.S.P.* 965, rozlišení b. Datum na můstku razítka je 18 XII.24 (!!) (tedy !!). Znamená to tedy, že údaj o provozování vlakové pošty č.965 s razítkem s rozlišením b (jen rok 1922) je třeba si opravit. Jak je ze zásilky zřejmé, byla vlaková pošta KOŠICE-BOHUMÍN č.965 provozována ještě v prosinci 1924!!. Pro Syrenu připravil ing. Jiří Jan KRÁL ********************************************************************************** Ještě jednou provizorní razítka pošty Jablunkov po osvobození v roce 1945.

22 První provizorní razítko pošty Jablunkov bylo dvouřádkové Poštovní úřad / Jablunkov. V Syreně č.201 na str.10 jsme uvedli, že toto razítko je nám známo s datem 20.VII Na předcházející straně je toto razítko jako expediční s datem 16.VII Zásilka do Moravské Ostravy je vyplacena v hotovosti. Na této zásilce je dvouřádkové, provizorní razítko použito jako R-ka pro doporučenou zásilku do Moravské Ostravy, datum 4.VIII Skutečné použití dvouřádkového provizorního razítka si tak můžeme posunout na období od 16.VII.1945 do 4.VIII Druhé provizorní razítko pošty v Jablunkově je kulaté, dvoukruhové razítko JABLUNKOV / *** s datem 1945 na můstku. Uvedli jsme v Syreně č.201 na str.10, že jsme je dokumentovali s použitím od 6.VIII.1945 do 14.XI Zásilka nahoře má toto razítko jako expediční s datem 4.VIII Zásilka má toto druhé provizorní razítko jako expediční s datem 3.pros Doba nám známého po-

23 užití tohoto druhého, provizorního razítka se tak posouvá ze 4.VIII.1945 do 3.prosince Na této straně dole je zásilka s třetím, provizorním razítkem pošty v Jablunkově, a to s datem 18. XII Je to razítko jednookruhové s plným datem na můstku razítka a s názvem pošty v dolní úseči razítka. V Syreně č.201 na str.10 je období nám známého použití tohoto třetího, provizorního razítka v období od 20.IX.1945 do 29.I Zatím jsme informace o provizorních razítkách pošty Jablunkov publikovali v: - Syreně č.189 na str.26-27, - Syreně č.193 na str.2-7, - Syreně č.201 na str V Syreně č.201 na str.10 je shrnuta informace o tom, ve kterém poválečném období bylo to které provizorní, poválečné razítko Jablunkova používáno. U druhého provizorního razítka v Jablunkově s datem 1945 na můstku uprostřed jsme se ptali, zda existuje náhodou toto provizorní razítko i s datem 1946 na můstku?? Na ústřižku vlevo je vidět, že ano! Je to razítko JABLUNKOV /*** s datem na můstku skutečně 1946!! Datum na ústřižku složenky je dole 25.I.1946! Za dnešní ukázky, které doplňují naše dosavadní údaje o provizorních razítkách pošty Jablunkov po roce 1945, děkujeme ing. Svatoplukovi PETROVI. Srdečně jej i touto cestou pozdravujeme. **************************************************** Typologie razítek K.u.k HAUPTFELDPOSTAMT z I. světové války. Těchto razítek je celkem 9 typů. Následují pak razítka K.u.k FELDPOSTAMT (typ 10 až 19), razítka K.u.k.ETAPPEN- POSTAMT (typ 20 až 26), dále uherská razítka TABORI FÖPOSTAHIVATAL (typ 27 až 31) a etapní poštovní úřady s krycím, číselným označením HADTÁP POSTAHIVATAL (typ 32 až 33). Dnes si ukážeme rozlišení prvních 9 typů ( razítka K.u.k.HAUPTFELDPOSTAMT).

24 Typ 1: rámečkové razítko. Bylo gumové s číslem 195 nebo gumové, fialové s číslem 301 Typ 2: malá čísla polní pošty. Známe celkem 10 různých čísel Typ 3: malé číslo polní pošty + římské číslo. Známe 29 různých čísel. Typ 4: velké číslo polní pošty. Známe 17 různých čísel. Typ 5: velké číslo polní pošty a vlevo malé písme- Typ 6: velké číslo polní pošty, vlevo malé písmeno. Známe 13 různých čísel no a vpravo je hvězdička. Známe 34 čísel. U jednotlivých typů razítek (všech razítek rakousko-uherské polní a etapní pošty) rozlišujeme jednak rozdíly v číselném označení, ale také razítka s rozlišovacím písmenem nebo s římskou číslicí. Typy pak představují různé kombinace těchto základních prvků (čísla, písmene a římské číslice). Razítka jsou na zásilky otiskována hlavně v černé barvě. Razítka barevná (červená, modrá, fialová, zelená, včetně různých odstínů těchto barev existují také. Tato barevná razítka existují současně i v barvě černé. Barevná razítka se vyskytují proto, že u některých pošt místo černé, razítkovací barvy, byl z nouze používán razítkovací polštářek pro útvarové razítko. Proto jiná než černá razítka se razítka vyskytují hlavně v barvě fialové nebo modré. Jiná než černá razítka ale nejsou vzácností. Jejich bodové ohodnocení může být nepatrně vyšší, ale také stejné a podle výskytu dokonce i nižší než černá.

25 Typ 7: velká čísla polní pošty a za lomítkem římská číslice. Známe 50 různých čísel. Typ 8: velká čísla polní pošty s lomítkem a římským číslem a s malým písmenem vlevo od čísla. Známe 22 různých čísel Typ 9: velká čísla polní pošty s lomítkem a římskou číslicí. Vlevo od čísla je malé písmeno, vpravo od čísla je hvězdička. U tohoto typu známe 40 různých čísel. Jelikož podklady pro počty jednotlivých čísel u jednotlivých typů byly zpracovány před několika léty, je docela možné, že počty čísel u jednotlivých typů jsou vyšší než zde uvádíme. Ještě i dnes po tolika létech se občas najde něco, co nebylo dosud zaevidováno. Počty čísel zde u jednotlivých typů razítek uváděné berte proto s rezervou, jsou jen k určitému datu orientační. Zásilka polní pošty poslaná do Přerova, expediční razítko K.u.k.HAUPTFELDPOSTAMT / 22. Datum na můstku razítka je 14 I 15 (v textu 13.I.15). Razítko je typu 2 (malé číslo polní pošty). U tohoto typu razítka známe následující čísla polních pošt: 19, 22, 116, 153, 154, 300, 301, 610, 620 a 630.

POŠTOVNÍ HISTORIE JIČÍNA POŠTOVNÍ RAZÍTKA A CELISTVOSTI

POŠTOVNÍ HISTORIE JIČÍNA POŠTOVNÍ RAZÍTKA A CELISTVOSTI POŠTOVNÍ HISTORIE JIČÍNA POŠTOVNÍ RAZÍTKA A CELISTVOSTI Nacistické symboly na jičínském náměstí PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA BÖHMEN UND MÄHREN 1939-1945 Dne 15.3. 1939 začala jedna z nejhorších kapitol historie

Více

Vlaková pošta č.134 z období 1921-1939. KRAKÓW DZIEDICE / 134 KRAKÓW PETROVICE / 134 PETROVICE KRAKÓW /134 /*b* 22.VI.28 KRAKÓW ZEBRZYDOWICE / 134

Vlaková pošta č.134 z období 1921-1939. KRAKÓW DZIEDICE / 134 KRAKÓW PETROVICE / 134 PETROVICE KRAKÓW /134 /*b* 22.VI.28 KRAKÓW ZEBRZYDOWICE / 134 - 1 - - 2 - Vlaková pošta č.134 z období 1921-1939. Tato vlaková pošta v tomto období vystřídala v období 1921-139 celkem 4 trati: 1) KRAKÓW DZIEDICE / 134, od 15. 2. 1921 do 31. 3. 1922. Z této vlakové

Více

219 S Y R E N A. Léto. 42 let KLUBU 1972 2014. 33 let SYRENY 1981 2014

219 S Y R E N A. Léto. 42 let KLUBU 1972 2014. 33 let SYRENY 1981 2014 - 1-219 S Y R E N A Vyznamenaná medailí Za zásluhy o rozvoj filatelistických publikací Svazem polských filatelistů 07-14 KARVINÁ 42 let KLUBU 1972 2014 33 let SYRENY 1981 2014 Léto PRÁZDNINY 2011 2014

Více

200 S Y R E N A PODZIM. let KLUBU 1972 2012. 31 let SYRENY 1981 2012

200 S Y R E N A PODZIM. let KLUBU 1972 2012. 31 let SYRENY 1981 2012 - 1-200 S Y R E N A Vyznamenaná medailí Za zásluhy o rozvoj filatelistických publikací Svazem polských filatelistů 07-14 KARVINÁ 40 let KLUBU 1972 2012 31 let SYRENY 1981 2012 PRÁZDNINY PODZIM 2011 2012

Více

205 S Y R E N A. jaro. 32 let SYRENY 1981 2013. 41 let KLUBU 1972 2013

205 S Y R E N A. jaro. 32 let SYRENY 1981 2013. 41 let KLUBU 1972 2013 - 1-205 S Y R E N A Vyznamenaná medailí Za zásluhy o rozvoj filatelistických publikací Svazem polských filatelistů 07-14 KARVINÁ 41 let KLUBU 1972 2013 32 let SYRENY 1981 2013 jaro PRÁZDNINY 2011 2013

Více

208 S Y R E N A. 41 let KLUBU 1972 2013. 32 let SYRENY 1981 2013

208 S Y R E N A. 41 let KLUBU 1972 2013. 32 let SYRENY 1981 2013 - 1-208 S Y R E N A Vyznamenaná medailí Za zásluhy o rozvoj filatelistických publikací Svazem polských filatelistů 07-14 KARVINÁ 41 let KLUBU 1972 2013 32 let SYRENY 1981 2013 III PRÁZDNINY čtvrtletí 2011

Více

MILITÄRZENSUR / GRANICA

MILITÄRZENSUR / GRANICA - 1 - - 2 - Doporučené zásilky s R-nálepkami a razítky Etapních poštovních úřadů posílané na soukromé osoby, proto musely být vylepeny známkami. Problematikou jsme se zabývali již v Syreně 223/str.5-9,

Více

Polské poštovní nálepky s čárkovým kódem. Ad 1) Typ I Typ Ia Typ Ib) (00) 2, 3

Polské poštovní nálepky s čárkovým kódem. Ad 1) Typ I Typ Ia Typ Ib) (00) 2, 3 - 1 - - 2 - Polské poštovní nálepky s čárkovým kódem. V roce 2006 zavedla Polská pošta nové poštovní nálepky s čárkovým kódem: 1) na doporučené listovní zásilky ve vnitrostátní poštovní přepravě, 2) na

Více

221 S Y R E N A. čtvrtletí. 42 let KLUBU 1972 2014. 33 let SYRENY 1981 2014

221 S Y R E N A. čtvrtletí. 42 let KLUBU 1972 2014. 33 let SYRENY 1981 2014 - 1-221 S Y R E N A Vyznamenaná medailí Za zásluhy o rozvoj filatelistických publikací Svazem polských filatelistů 07-14 KARVINÁ 42 let KLUBU 1972 2014 33 let SYRENY 1981 2014 PRÁZDNINY III čtvrtletí 2011

Více

201 S Y R E N A IV. let KLUBU 1972 2012. 31 let SYRENY 1981 2012

201 S Y R E N A IV. let KLUBU 1972 2012. 31 let SYRENY 1981 2012 - 1-201 S Y R E N A Vyznamenaná medailí Za zásluhy o rozvoj filatelistických publikací Svazem polských filatelistů 07-14 KARVINÁ 40 let KLUBU 1972 2012 31 let SYRENY 1981 2012 IV. PRÁZDNINY čtvrtletí 2011

Více

.Neperforovaný aršík AK (Fi bl.106) a aršík Jan- tarová cesta (Fi bl.107), bez čísla s razítky SAMPLE ( ZKOUŠKA), rozřešení záhady.

.Neperforovaný aršík AK (Fi bl.106) a aršík Jan- tarová cesta (Fi bl.107), bez čísla s razítky SAMPLE ( ZKOUŠKA), rozřešení záhady. - 1 - - 2 -.Neperforovaný aršík AK (Fi bl.106) a aršík Jantarová cesta (Fi bl.107), bez čísla s razítky SAMPLE ( ZKOUŠKA), rozřešení záhady. Od určité doby se na filatelistickém trhu objevují v prodeji

Více

169 S Y R E N A. 28 let SYRENA let KLUBU

169 S Y R E N A. 28 let SYRENA let KLUBU - 1-169 S Y R E N A Vyznamenaná medailí Za zásluhy o rozvoj filatelistických publikací Svazem polských filatelistů 07-14 KARVINÁ 37 let KLUBU 1972 2009 28 let SYRENA 1981 2009 2009 Vyznamenaný Zlatým Čestným

Více

- 2 - Syrena 232. 2) Radim (Brantice) / Gross Raaden (Bransdorf). 36 x 17 mm, známé otisky razítka poštovny jsou

- 2 - Syrena 232. 2) Radim (Brantice) / Gross Raaden (Bransdorf). 36 x 17 mm, známé otisky razítka poštovny jsou - 1 - - 2 - Další dvě razítka poštovny RADIM (Brantice), Opavské Slezsko. O poštovně jsme psali v Syreně č.220 na str.38-39. Brantice leží v okrese Bruntál mezi Krnovem a Bruntálem (asi 6 km od Krnova).

Více

- 1 - Vyznamenaná medailí Za zásluhy o rozvoj filatelistických publikací Svazem polských filatelistů 07-14 KARVINÁ

- 1 - Vyznamenaná medailí Za zásluhy o rozvoj filatelistických publikací Svazem polských filatelistů 07-14 KARVINÁ - 1-223 S Y R E N A Vyznamenaná medailí Za zásluhy o rozvoj filatelistických publikací Svazem polských filatelistů 07-14 KARVINÁ 42 let KLUBU 1972 2014 33 let SYRENY 1981 2014 Podzim PRÁZDNINY 2011 2014

Více

- 1 - Vyznamenaná medailí Za zásluhy o rozvoj filatelistických publikací Svazem polských filatelistů KARVINÁ. Vyznamenaný Zlatým Čestným Odznakem PZF

- 1 - Vyznamenaná medailí Za zásluhy o rozvoj filatelistických publikací Svazem polských filatelistů KARVINÁ. Vyznamenaný Zlatým Čestným Odznakem PZF - 1-218 S Y R E N A Vyznamenaná medailí Za zásluhy o rozvoj filatelistických publikací Svazem polských filatelistů 07-14 KARVINÁ 42 let KLUBU 1972 2014 33 let SYRENY 1981 2014 PRÁZDNINY II čtvrtletí 2011

Více

220 S Y R E N A. Léto. 42 let KLUBU 1972 2014. 33 let SYRENY 1981 2014

220 S Y R E N A. Léto. 42 let KLUBU 1972 2014. 33 let SYRENY 1981 2014 - 1-220 S Y R E N A Vyznamenaná medailí Za zásluhy o rozvoj filatelistických publikací Svazem polských filatelistů 07-14 KARVINÁ 42 let KLUBU 1972 2014 33 let SYRENY 1981 2014 Léto PRÁZDNINY 2 2011 2014

Více

166 S Y R E N A. IV. čtvrtletí. 27 let SYRENA 1981 2008. 36 let KLUBU 1972 2008

166 S Y R E N A. IV. čtvrtletí. 27 let SYRENA 1981 2008. 36 let KLUBU 1972 2008 - 1-166 S Y R E N A Vyznamenaná medailí Za zásluhy o rozvoj filatelistických publikací Svazem polských filatelistů 07-14 KARVINÁ 36 let KLUBU 1972 2008 27 let SYRENA 1981 2008 IV. čtvrtletí 2008 Vyznamenaný

Více

- 1-159. IV. čtvrtletí 2007. Syrena 159

- 1-159. IV. čtvrtletí 2007. Syrena 159 - 1-159. IV. čtvrtletí 2007 - 2 - Obálka s natištěnou známkou (Ck9) s přetiskem pro Kancelář Hlavního velitelství Ministerstva národní obrany. Z minulosti jsou známy případy použití nevypotřebovaných předválečných

Více

168 S Y R E N A JARO. 28 let SYRENA 1981 2009. 37 let KLUBU 1972 2009

168 S Y R E N A JARO. 28 let SYRENA 1981 2009. 37 let KLUBU 1972 2009 - 1-168 S Y R E N A Vyznamenaná medailí Za zásluhy o rozvoj filatelistických publikací Svazem polských filatelistů 07-14 KARVINÁ 37 let KLUBU 1972 2009 28 let SYRENA 1981 2009 JARO 2009 Vyznamenaný Zlatým

Více

212 S Y R E N A. Podzim. 41 let KLUBU 1972 2013. 32 let SYRENY 1981 2013

212 S Y R E N A. Podzim. 41 let KLUBU 1972 2013. 32 let SYRENY 1981 2013 - 1-212 S Y R E N A Vyznamenaná medailí Za zásluhy o rozvoj filatelistických publikací Svazem polských filatelistů 07-14 KARVINÁ 41 let KLUBU 1972 2013 32 let SYRENY 1981 2013 Podzim PRÁZDNINY 2011 2013

Více

ČESKOSLOVENSKO CZECHOSLOVAKIA

ČESKOSLOVENSKO CZECHOSLOVAKIA 1919, Legionářské 1. výročí vzniku ČSR (1. část) zoubkované A: HZ 13 ½ : 13 ¾ 15h světle 25h světle hnědá 100h černofialová 1919, Legionářské 1. výročí vzniku ČSR zoubkované B: ŘZ 11 ½ : 13 ¾ 15h světle

Více

188 S Y R E N A. II. čtvrtletí 2011. 30 let SYRENY 1981 2011. 39 let KLUBU 1972 2011

188 S Y R E N A. II. čtvrtletí 2011. 30 let SYRENY 1981 2011. 39 let KLUBU 1972 2011 - 1-188 S Y R E N A Vyznamenaná medailí Za zásluhy o rozvoj filatelistických publikací Svazem polských filatelistů 07-14 KARVINÁ 39 let KLUBU 1972 2011 30 let SYRENY 1981 2011 II. čtvrtletí 2011 Vyznamenaný

Více

167 S Y R E N A. I. čtvrtletí. 28 let SYRENA 1981 2009. 37 let KLUBU 1972 2009

167 S Y R E N A. I. čtvrtletí. 28 let SYRENA 1981 2009. 37 let KLUBU 1972 2009 - 1-167 S Y R E N A Vyznamenaná medailí Za zásluhy o rozvoj filatelistických publikací Svazem polských filatelistů 07-14 KARVINÁ 37 let KLUBU 1972 2009 28 let SYRENA 1981 2009 I. čtvrtletí 2009 Vyznamenaný

Více

Další ukázky celistvostí s razítky K.u.K.ETAPPENPOSTAMT 600. 16 1

Další ukázky celistvostí s razítky K.u.K.ETAPPENPOSTAMT 600. 16 1 - 1 - - 2 - Další ukázky celistvostí s razítky K.u.K.ETAPPENPOSTAMT 600. O razítkách jsme již v Syreně psali několikrát. Nejprve to byla diskuse i o tom, kde měla tato Etapní pošta sídlo. V Polsku bylo

Více

204 S Y R E N A. 32 let SYRENY 1981 2013. 41 let KLUBU 1972 2013

204 S Y R E N A. 32 let SYRENY 1981 2013. 41 let KLUBU 1972 2013 - 1-204 S Y R E N A Vyznamenaná medailí Za zásluhy o rozvoj filatelistických publikací Svazem polských filatelistů 07-14 KARVINÁ 41 let KLUBU 1972 2013 32 let SYRENY 1981 2013 I PRÁZDNINY čtvrtletí 2011

Více

163 S Y R E N A. III. čtvrtletí 2008. 27 let SYRENA 1981 2008. 36 let KLUBU 1972 2008

163 S Y R E N A. III. čtvrtletí 2008. 27 let SYRENA 1981 2008. 36 let KLUBU 1972 2008 - 1-163 S Y R E N A Vyznamenaná medailí Za zásluhy o rozvoj filatelistických publikací Svazem polských filatelistů 07-14 KARVINÁ 36 let KLUBU 1972 2008 27 let SYRENA 1981 2008 III. čtvrtletí 2008 Vyznamenaný

Více

- 1 - KARVINÁ. Vyznamenaný Zlatým Čestným Odznakem PZF. Doporučená, služební zásilka s R-razítkem FELDPOST 186/REK.No z 31. III. 1915.

- 1 - KARVINÁ. Vyznamenaný Zlatým Čestným Odznakem PZF. Doporučená, služební zásilka s R-razítkem FELDPOST 186/REK.No z 31. III. 1915. - 1-172 S Y R E N A Vyznamenaná medailí Za zásluhy o rozvoj filatelistických publikací Svazem polských filatelistů 07-14 KARVINÁ 37 let KLUBU 1972 2009 28 let SYRENY 1981 2009 PODZIM Vyznamenaný Zlatým

Více

16.VII.1938 BOHUMÍN-KOŠICE

16.VII.1938 BOHUMÍN-KOŠICE - 1 - - 2 - Služební zásilka vlakové pošty BOHUMÍN-KOŠICE/ 969/a/*** s datem 16.VII.38. Na trati BOHUMÍN-KOŠICE a KOŠICE-BOHUMÍN jezdily vlakové pošty 966, 967, 968, 969 a 970. Všechny jsme v Syreně publikovali.

Více

217 S Y R E N A. Jaro. 42 let KLUBU 1972 2014. 33 let SYRENY 1981 2014

217 S Y R E N A. Jaro. 42 let KLUBU 1972 2014. 33 let SYRENY 1981 2014 - 1-217 S Y R E N A Vyznamenaná medailí Za zásluhy o rozvoj filatelistických publikací Svazem polských filatelistů 07-14 KARVINÁ 42 let KLUBU 1972 2014 33 let SYRENY 1981 2014 Jaro PRÁZDNINY 2011 2014

Více

VĚSTNÍK 13. 4. 2006 INFORMACE PRO VEŘEJNOST

VĚSTNÍK 13. 4. 2006 INFORMACE PRO VEŘEJNOST VĚSTNÍK 13. 4. 2006 INFORMACE PRO VEŘEJNOST O B S A H 36 Změny Poštovních podmínek České pošty, s.p. - Základní poštovní služby 37 Vydání cenné nálepky na APOST - Sušice 1 38 Vydání cenné nálepky na APOST

Více

- 1 - Vyznamenaná medailí Za zásluhy o rozvoj filatelistických publikací Svazem polských filatelistů KARVINÁ. Vyznamenaný Zlatým Čestným Odznakem PZF

- 1 - Vyznamenaná medailí Za zásluhy o rozvoj filatelistických publikací Svazem polských filatelistů KARVINÁ. Vyznamenaný Zlatým Čestným Odznakem PZF - 1-215 S Y R E N A Vyznamenaná medailí Za zásluhy o rozvoj filatelistických publikací Svazem polských filatelistů 07-14 KARVINÁ 41 let KLUBU 1972 2013 32 let SYRENY 1981 2013 Vánoce PRÁZDNINY 2013 2011

Více

- 2 - .Specielní vydání u příležitosti XXI.Celopolské, filatelistické výstavy VARSZAWA 2014!

- 2 - .Specielní vydání u příležitosti XXI.Celopolské, filatelistické výstavy VARSZAWA 2014! - 1 - - 2 -.Specielní vydání u příležitosti XXI.Celopolské, filatelistické výstavy VARSZAWA 2014! 10. října 2014 bylo vydáno v Polsku 8 poštovních známek, na nichž byly zobrazeny různé druhy ryb: Uvádíme

Více

Léto 2011. 39 let KLUBU 1972 2011. 30 let SYRENY 1981 2011

Léto 2011. 39 let KLUBU 1972 2011. 30 let SYRENY 1981 2011 - 1-189 S Y R E N A Vyznamenaná medailí Za zásluhy o rozvoj filatelistických publikací Svazem polských filatelistů 07-14 KARVINÁ 39 let KLUBU 1972 2011 30 let SYRENY 1981 2011 Léto 2011 Vyznamenaný Zlatým

Více

České dráhy a.s. Generální ředitelství. Rozkaz. o doprovodu vlaků vlakovými četami. sešit 2. Krajské centrum Olomouc, Ostrava, Zlín

České dráhy a.s. Generální ředitelství. Rozkaz. o doprovodu vlaků vlakovými četami. sešit 2. Krajské centrum Olomouc, Ostrava, Zlín České dráhy a.s. Generální ředitelství Rozkaz o doprovodu vlaků vlakovými četami sešit 2 Krajské centrum Olomouc, Ostrava, Zlín Účinnost od 11. prosince 2005 Jen pro služební potřebu České dráhy Generální

Více

Silný posun přetisku 3 zł / Kalisz / 24.I.1945 vpravo a dolů, chybotisk ve slově Kalisz (nižší i ), vada 20. a 70. přetiskového pole.

Silný posun přetisku 3 zł / Kalisz / 24.I.1945 vpravo a dolů, chybotisk ve slově Kalisz (nižší i ), vada 20. a 70. přetiskového pole. - 1 - - 2 - Vlaková pošta KOJETEIN-BIELITZ / 74 s datem na můstku razítka 31.VII.1918, druhá varianta, prodloužení horní příčky datumovky směřuje na písmeno L (BIELITZ). Zásilkou je rakouská zálepka s

Více

Československá oblast

Československá oblast Seznam listů se signaturou Československo 2/1 Spojené národy 2/2 Československá oblast 2.1 1 Padělky čsl.známek 1918-1939, Karásek,Kvasnička,Paulíček 1963 2.1 2 Košické známky, Müller, Ptačovský 1959 2.1

Více

- 2 - Publikace Ze Sibiře do nezávislého Polska 1914-1918. Syrena 156

- 2 - Publikace Ze Sibiře do nezávislého Polska 1914-1918. Syrena 156 - 1 - - 2 - Publikace Ze Sibiře do nezávislého Polska 1914-1918. - 3 - Jerzy Gruszczyński: Ze Sibiře do nezávislého Polska 1914-1921 Výběr vojenských a filatelistických dokumentů. Vydání Hlavního výboru

Více

JÍZDNÍ ŘÁD 2014 2015 platí od 14. června 2015

JÍZDNÍ ŘÁD 2014 2015 platí od 14. června 2015 330 Přerov - Břeclav S9 Moravský Písek zastávka - Břeclav, R5 Moravský Písek - Břeclav km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak R 407 Warszawa 4250 4210 4 3 3 Sp 1770 Kojetín Kroměříž 0 Přerov 270,300

Více

198 S Y R E N A. Léto. let KLUBU 1972 2012. 31 let SYRENY 1981 2012

198 S Y R E N A. Léto. let KLUBU 1972 2012. 31 let SYRENY 1981 2012 - 1-198 S Y R E N A Vyznamenaná medailí Za zásluhy o rozvoj filatelistických publikací Svazem polských filatelistů 07-14 KARVINÁ 40 let KLUBU 1972 2012 31 let SYRENY 1981 2012 Léto PRÁZDNINY 2011 2012

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

C.8 Zeměpisný ústav ministerstva vnitra, tříbarevné vydání s územím protektorátu (fialová)

C.8 Zeměpisný ústav ministerstva vnitra, tříbarevné vydání s územím protektorátu (fialová) Příloha 1a: Základní klasifikace mapových souborů speciálních map podle vydavatele a barevnosti pro území ČR s výřezy obsahujícími označení listů, měřítka, vročení a další mimorámové údaje: A A.1 Vojenský

Více

R 4 / 989 LEMBERG 4 / LWÓW

R 4 / 989 LEMBERG 4 / LWÓW - 1 - - 2 - Polská vojenská cenzura korespondence v letech 1918-1922, cenzura LWOWA. Problematika je dosti obsáhlá, proto se jí budeme věnovat v několika dalších číslech Syreny. Rozlišujeme celkem 19 cenzurních

Více

II. čtvrtletí 2010. 38 let KLUBU 1972 2010. 29 let SYRENY 1981 2010

II. čtvrtletí 2010. 38 let KLUBU 1972 2010. 29 let SYRENY 1981 2010 - 1-177 S Y R E N A Vyznamenaná medailí Za zásluhy o rozvoj filatelistických publikací Svazem polských filatelistů 07-14 KARVINÁ 38 let KLUBU 1972 2010 29 let SYRENY 1981 2010 II. čtvrtletí 2010 Vyznamenaný

Více

VĚSTNÍK 30. 8. 2007 INFORMACE PRO VEŘEJNOST

VĚSTNÍK 30. 8. 2007 INFORMACE PRO VEŘEJNOST VĚSTNÍK 30. 8. 2007 INFORMACE PRO VEŘEJNOST O B S A H 92 Vydání cenné nálepky na Apost - Telč 93 Vydání cenné nálepky na Apost - Jihlava 1 94 Vydání příležitostných podacích R - nálepek - Jihlava 50 95

Více

185 S Y R E N A. Zima 2010 2011. 38 let KLUBU 1972 2010. 29 let SYRENY 1981 2010

185 S Y R E N A. Zima 2010 2011. 38 let KLUBU 1972 2010. 29 let SYRENY 1981 2010 - 1-185 S Y R E N A Vyznamenaná medailí Za zásluhy o rozvoj filatelistických publikací Svazem polských filatelistů 07-14 KARVINÁ 38 let KLUBU 1972 2010 29 let SYRENY 1981 2010 Zima 2010 2011 Vyznamenaný

Více

MITTEL SUCHAU / SUCHA POŚREDNIA

MITTEL SUCHAU / SUCHA POŚREDNIA - 1 - - 2 - Otazníky kolem poštovny PROSTŘEDNÍ SUCHÁ. V práci Dr.Petra Gebauera a Jozefa Tekeľa České a slovenské poštovny (1900-1958) u této poštovny č.1064 na str.271 je pouze uvedeno datum otevření

Více

Západní část Těšínského Slezska se stala po součástí Protektorátu Čechy a Morava. Baška BASCHKA /BAŠKA /74.

Západní část Těšínského Slezska se stala po součástí Protektorátu Čechy a Morava. Baška BASCHKA /BAŠKA /74. - 1 - - 2 - Západní část Těšínského Slezska se stala po 15.3.1939 součástí Protektorátu Čechy a Morava. Než zabralo Polsko českou část Těšínského Slezska v říjnu 1938, byly jeho požadavky vůči Československu

Více

20 π FILATELIE 6/2015 FILATELIE A PRÁVO FRANTIŠEK BENEŠ

20 π FILATELIE 6/2015 FILATELIE A PRÁVO FRANTIŠEK BENEŠ Některé z minule popsaných resp. vyobrazených materiálů jsou zveřej něny poprvé, jiné skutečnosti jsou naopak sběratelům dávno známy. Není divu, od té do - by uplynulo skoro čtyřicet let. Přesto se dodnes

Více

Finanční zpravodaj. Ročník: L V Praze dne 26. února 2016 částka 4 MINISTERSTVO FINANCÍ ISSN

Finanční zpravodaj. Ročník: L V Praze dne 26. února 2016 částka 4 MINISTERSTVO FINANCÍ ISSN Finanční zpravodaj MINISTERSTVO FINANCÍ ISSN 2464-5540 Ročník: L V Praze dne 26. února 2016 částka 4 11. Placení vybraných daní bezplatnou daňovou složenkou od 1. 3. 2016. 2 Finanční zpravodaj 4/2016 2

Více

010 (Praha -) Kolín - Česká Třebová

010 (Praha -) Kolín - Česká Třebová 010 (Praha -) Kolín - Česká Třebová VYDIS Chvaletice - Moravany, IDS IREDO Týnec nad Labem - Česká Třebová km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak R 879 553 477 1 553 5041 5023 8651 4 4 5061 Ex 143

Více

VĚSTNÍK 21. 6. 2007 INFORMACE PRO VEŘEJNOST

VĚSTNÍK 21. 6. 2007 INFORMACE PRO VEŘEJNOST VĚSTNÍK 21. 6. 2007 INFORMACE PRO VEŘEJNOST O B S A H 59 Používání příležitostného poštovního razítka - Praha 1/PM 60 Používání příležitostného poštovního razítka - Horšovský Týn 61 Používání příležitostného

Více

Administrativní pokyny pro aplikaci Madridské dohody o mezinárodním zápisu známek a Protokolu k této dohodě. (ve znění platném k 1.

Administrativní pokyny pro aplikaci Madridské dohody o mezinárodním zápisu známek a Protokolu k této dohodě. (ve znění platném k 1. Administrativní pokyny pro aplikaci Madridské dohody o mezinárodním zápisu známek a Protokolu k této dohodě (ve znění platném k 1. lednu 2008) OBSAH První část: Definice Kapitola 1: Zkrácené výrazy,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1

Více

PŘEDMĚT: PEK. 1.část. (opakování ke státní zkoušce) TÉMA: TVORBA OBCHODNÍHO DOPISU. Zpracováno: prezentace powerpoint Ing. Hana Augustinová 2012

PŘEDMĚT: PEK. 1.část. (opakování ke státní zkoušce) TÉMA: TVORBA OBCHODNÍHO DOPISU. Zpracováno: prezentace powerpoint Ing. Hana Augustinová 2012 PŘEDMĚT: PEK TÉMA: TVORBA OBCHODNÍHO DOPISU 1.část (opakování ke státní zkoušce) Zpracováno: prezentace powerpoint Ing. Hana Augustinová 2012 PŘEDTISK U státní zkoušky dopis píšeme vždy na předtisk dopisu,

Více

Ochranné prvky japonské bankovky YEN vzor 2004: 40. Vyznačení umístění jednotlivých viditelných ochranných prvků.

Ochranné prvky japonské bankovky YEN vzor 2004: 40. Vyznačení umístění jednotlivých viditelných ochranných prvků. Přílohy Příloha č. 1 Ochranné prvky japonské bankovky 1.000 YEN vzor 2004: 40 Vyznačení umístění jednotlivých viditelných ochranných prvků. Ochranný prvek číslo 5 v levém dolním rohu lícu bankovky. Detailní

Více

Listovní zásilky slevy Platí od 1. února 2015

Listovní zásilky slevy Platí od 1. února 2015 2.2 Doporučené psaní Ceny této základní poštovní a s ní souvisejících doplňkových služeb a příplatků jsou osvobozeny od DPH. Do hmotnosti / cena po slevě 50 g - standard 1) 100 g 2) 500 g 2) 1 kg 2) 2

Více

VLAKY pro přepravu pošty

VLAKY pro přepravu pošty ČESKÉ DRÁHY a. s. GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ VLAKY pro přepravu pošty Schváleno ředitelem Odboru nákladní dopravy a přepravy dne 25.10.2005 (č. j. 61 005/05 O21) Platí od 11. 12. 2005 Vlaky pro přepravu pošty

Více

ČESKOSLOVENSKO 1918 1939 CZECHOSLOVAKIA. Hradčany. Alfons Mucha. http://www.hradcany-stamps.com/

ČESKOSLOVENSKO 1918 1939 CZECHOSLOVAKIA. Hradčany. Alfons Mucha. http://www.hradcany-stamps.com/ Hradčany Alfons Mucha Hradčany Kolem prvních československých známek často vzkvétají neuvěřitelné, dokonce i přehnané historky a nejasné informace. Uplynulo již přez 90 let od vzniku prvních československých

Více

u 330 Přerov - Břeclav

u 330 Přerov - Břeclav h S9 Moravský Písek zastávka - Břeclav, h R5 Moravský Písek - Břeclav km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak R 407 b y f Ze stanice Warszaa 4250 420 4 a3 c3 Sp 770 Kojetín Kroměříž 0 Přerov 270,300

Více

Projekt 2. česko-slovenské filatelistické výstavy. Žďár nad Sázavou 2016

Projekt 2. česko-slovenské filatelistické výstavy. Žďár nad Sázavou 2016 Projekt 2. česko-slovenské filatelistické výstavy Žďár nad Sázavou 2016 Vydává: Organizační výbor výstavy Projednáno ve výboru KF 06-10. Žďár nad Sázavou 13. července 2015 2. Záměr výstavy: Úvod: Projekt

Více

1. Podmínky pro uplatňování žákovského jízdného platné od 1.9.2005

1. Podmínky pro uplatňování žákovského jízdného platné od 1.9.2005 1. Podmínky pro uplatňování žákovského jízdného platné od 1.9.2005 Výše jízdného závisí na věku žáka. Pro určení věku žáka je rozhodující datum dne předcházejícího dni jeho 15. nebo 26. narozenin. Za zlevněné

Více

270 (Praha -) Česká Třebová - Přerov - Bohumín, Mošnov, Ostrava Airport - Studénka

270 (Praha -) Česká Třebová - Přerov - Bohumín, Mošnov, Ostrava Airport - Studénka 270 (Praha -) Česká Třebová - Přerov - Bohumín, Mošnov, Ostrava Airport - Studénka km km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 553 4202 3703 IDS IREDO Česká Třebová - Tatenice 3325 3705 4 6 4 3813 Sp

Více

Ministerstvo informatiky

Ministerstvo informatiky Poštovní věstník Ministerstvo informatiky Částka 10 Praha dne 2. října 2003 SDĚLENÍ MINISTERSTVA 98 Udělení souhlasu k provozování poštovních služeb 99 Vydání příležitostné poštovní známky Portál baziliky

Více

DAŇ Z MASA. v Čechách,na Moravě a ve Slezsku a příspěvkové známky Svazu jatečního dobytka. Jiří Kořínek, Praha 2012,

DAŇ Z MASA. v Čechách,na Moravě a ve Slezsku a příspěvkové známky Svazu jatečního dobytka. Jiří Kořínek, Praha 2012, DAŇ Z MASA a příspěvkové známky Svazu jatečního dobytka v Čechách,na Moravě a ve Slezsku 1920 1949 Jiří Kořínek, Praha 2012, korinekj1@seznam.cz Daň z masa byla v Československu zavedena zákonem čís. 262/1920

Více

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace NÁVRH. železničního jízdního řádu. pro období od do

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace NÁVRH. železničního jízdního řádu. pro období od do Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Generální ředitelství Dlážděná 1003/7 110 00 Praha1 Č.j.: 24667/2016-SŽDC-O16 NÁVRH železničního jízdního řádu pro období od 11.12.2016 do 9.12.2017

Více

- 2 - Syrena 254. Známka vydaná 22. ledna 1983 u příležitosti 120.výročí lednového povstání, neperforovaná

- 2 - Syrena 254. Známka vydaná 22. ledna 1983 u příležitosti 120.výročí lednového povstání, neperforovaná - 1 - - 2 - Známka vydaná 22. ledna 1983 u příležitosti 120.výročí lednového povstání, neperforovaná Fi:2700 nz. Normální známka byla vytištěna vícebarevným, rotačním hlubotiskkem PWPW. Známku navrhl W.

Více

010 Česká Třebová - Kolín (- Praha) km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 476 9306

010 Česká Třebová - Kolín (- Praha) km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 476 9306 010 Česká Třebová - Kolín (- Praha) km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 476 9306 8650 2 2 5020 RJ 1020 VYDIS Moravany - Chvaletice, IDS IREDO Česká Třebová - Týnec nad Labem R 898 9310 5000 444

Více

Čj.: 24667/2016-SŽDC-O16 Návrh železničního jízdního řádu pro období od do RJ 1030

Čj.: 24667/2016-SŽDC-O16 Návrh železničního jízdního řádu pro období od do RJ 1030 330 Přerov - Břeclav km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 407 1 IDSOK Přerov - Říkovice IDS JMK S9 Moravský Písek zastávka - Břeclav, IDS JMK R5 Moravský Písek - Břeclav Sp 1778 4200 RJ 1030 4200

Více

Známková země HAVAJ a její tzv. Misionářské známky

Známková země HAVAJ a její tzv. Misionářské známky Známková země HAVAJ a její tzv. Misionářské známky Tato země je zajímavá už jen svojí exotikou, vzdáleností a také tím, že již před více než 100 lety ukončila svojí vlastní známkovou emisní činnost. Předznámkové

Více

Číslo 3/2015. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 20. února 2015 ISSN 1805-9864

Číslo 3/2015. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 20. února 2015 ISSN 1805-9864 PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů Číslo 3/2015 20. února 2015 Vydává Ministerstvo dopravy ISSN 1805-9864 Obsah Oddíl N: Železniční nákladní přeprava

Více

- Byl změněn způsob psaní dat a časových údajů (podle ČSN EN 28601);

- Byl změněn způsob psaní dat a časových údajů (podle ČSN EN 28601); ČESKÁ NORMA ICS 01.140.30 1997 Úprava písemností psaných strojem nebo zpracovaných textovými editory ČSN 01 6910 Srpen Guidelines for Typewriting and Text Presentation Règles pour la dactylographie et

Více

Originální rodinné kalendáře NÁSTĚNNÉ KALENDÁŘE FORMÁT A4

Originální rodinné kalendáře NÁSTĚNNÉ KALENDÁŘE FORMÁT A4 Originální rodinné kalendáře NÁSTĚNNÉ KALENDÁŘE FORMÁT A4 Třináctilistové barevné nástěnné kalendáře, rozměr listů 210x297 mm, podloženo pevným kartonem, vazba do spirály, očko na zavěšení. Tyto kalendáře

Více

24. července 2015 Vydává Ministerstvo dopravy

24. července 2015 Vydává Ministerstvo dopravy PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů Číslo 14/2015 24. července 2015 Vydává Ministerstvo dopravy ISSN 1805-9864 Oddíl A: Věci přepravní a tarifní... 2

Více

195 S Y R E N A. 40 let KLUBU 1972 2012. 31 let SYRENY 1981 2012

195 S Y R E N A. 40 let KLUBU 1972 2012. 31 let SYRENY 1981 2012 - 1-195 S Y R E N A Vyznamenaná medailí Za zásluhy o rozvoj filatelistických publikací Svazem polských filatelistů 07-14 KARVINÁ 40 let KLUBU 1972 2012 31 let SYRENY 1981 2012 I. PRÁZDNINY čtvrtletí 2011

Více

JÍZDNÍ ŘÁD 2015 2016 platí od 13. prosince 2015

JÍZDNÍ ŘÁD 2015 2016 platí od 13. prosince 2015 270 Bohumín - Přerov - Česká Třebová (- Praha), Studénka - Mošnov, Ostrava Airport 2 Mosty u Jablunkova - Třinec - Český Těšín - Karviná - Bohumín - Ostrava, 3 Bohumín - Ostrava - Jeseník nad Odrou (-

Více

209 S Y R E N A. Léto. 32 let SYRENY let KLUBU

209 S Y R E N A. Léto. 32 let SYRENY let KLUBU - 1-209 S Y R E N A Vyznamenaná medailí Za zásluhy o rozvoj filatelistických publikací Svazem polských filatelistů 07-14 KARVINÁ 41 let KLUBU 1972 2013 32 let SYRENY 1981 2013 Léto PRÁZDNINY 2011 2013

Více

Listopad Syrena 160

Listopad Syrena 160 - 1-160 Listopad 2007 - 2 - Původní rakouské razítko pošty v Dolním Těrlicku. Viz Monografie, Díl 13, str.511. Katalogové číslo pošty 1603. Pošta byla v provozu od 31.10.1869 do 15.3.1878. Používala jen

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

164 S Y R E N A. 27 let SYRENA let KLUBU

164 S Y R E N A. 27 let SYRENA let KLUBU - 1-164 S Y R E N A Vyznamenaná medailí Za zásluhy o rozvoj filatelistických publikací Svazem polských filatelistů 07-14 KARVINÁ 36 let KLUBU 1972 2008 27 let SYRENA 1981 2008 Prázdniny 2 0 0 8 Vyznamenaný

Více

Legenda k doplňkovým službám

Legenda k doplňkovým službám Legenda k doplňkovým službám 1. Poštovní poukázky (Pk) vnitrostátní.2 2. Poštovní poukázky (Pk) do zahraničí... 3 3. Poštovní zásilky vnitrostátní... 4 4. Poštovní zásilky do zahraničí... 10 Česká pošta,

Více

Tisk almanachů pro Gymnázium, Praha 2, Botičská 1

Tisk almanachů pro Gymnázium, Praha 2, Botičská 1 Jednací číslo Vyřizuje V Praze GB183/2012 Kamila Pejčochová, tel.: 224 920 848 14. 9. 2012 Věc: Výzva k podání nabídky více zájemců k účasti na zadávacím řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu podle

Více

Vzory jízdních dokladů ČD. platných na autobusové lince AE

Vzory jízdních dokladů ČD. platných na autobusové lince AE Vzory jízdních dokladů ČD platných na autobusové lince AE Stav k 15. 6. 2014 POSTUP PŘI KONTROLE JÍZDNÍCH DOKLADŮ 3 1. JÍZDENKY VYSTAVENÉ NA STANDARDNÍCH TISKOPISECH 3 1.1 Jednosměrná jízdenka pro všechny

Více

Sálová aukce - 56. jarní aukce poštovních známek, papírových platidel, mincí, řádů a vyznamenání

Sálová aukce - 56. jarní aukce poštovních známek, papírových platidel, mincí, řádů a vyznamenání Filatelie Klim Strana 1/85 Sálová aukce - 56. jarní aukce poštovních známek, papírových platidel, mincí, řádů a vyznamenání Předběžné 1 uherská novinová zn. Mi. č. 108 v 10ti-bloku s raz. KARLSBAD 7.11.18,

Více

ČSR mezi válkami VY_32_INOVACE_D_428

ČSR mezi válkami VY_32_INOVACE_D_428 VY_32_INOVACE_D_428 ČSR mezi válkami Autor: Karel Primas, Mgr. Použití: 9. ročník Datum vypracování: 6. 1. 2013 Datum pilotáže: 8. 1. 2013 Metodika: žáci mohou vyplňovat pracovní list buď jako opakování

Více

OBSAH. A. sekce logo řešení loga

OBSAH. A. sekce logo řešení loga manuál vizuální identity EQUAL sekce A obsah OBSAH A. sekce logo řešení loga B. sekce kancelářské materiály vizitky komplimentky dopisní papír první strana dokumentu blok obálky C5, C6 a DL desky A4 česká

Více

Vyšel II. svazek 25. dílu Monografie

Vyšel II. svazek 25. dílu Monografie Vyšel II. svazek 25. dílu Monografie Poštovní odívání v Českých zemích nová publikace, která chyběla Osmého listopadu vyšel II. svazek 25. dílu Monografie československých a českých známek a poštovní historie,

Více

Odbor technologie a organizace dopravy VLAKY. pro přepravu pošty

Odbor technologie a organizace dopravy VLAKY. pro přepravu pošty Odbor technologie a organizace dopravy VLAKY pro přepravu pošty Schváleno ředitelem Odboru technologie a organizace dopravy Dne 30.10. 2008 (č.j. 2442/ 2008- RTOD- 13/1) Platí od 14.12. 2008 Vlaky pro

Více

Poštovní podmínky. Ceník

Poštovní podmínky. Ceník Poštovní podmínky České pošty, s.p. Ceník poštovních služeb a ostatních služeb poskytovaných Českou poštou, s.p. Platí od 1. dubna 2014 OBSAH Oddíl A OBSAH... 2 CENY VNITROSTÁTNÍCH POŠTOVNÍCH SLUŽEB...

Více

197 S Y R E N A II. 40 let KLUBU let SYRENY

197 S Y R E N A II. 40 let KLUBU let SYRENY - 1-197 S Y R E N A Vyznamenaná medailí Za zásluhy o rozvoj filatelistických publikací Svazem polských filatelistů 07-14 KARVINÁ 40 let KLUBU 1972 2012 31 let SYRENY 1981 2012 II. PRÁZDNINY čtvrtletí 2011

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1946 Vyhlásené: 07.03.1946 Časová verzia predpisu účinná od: 07.03.1946 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 41. V y h l á š k a m i n i s t r a

Více

Poštovní věstník Český telekomunikační úřad

Poštovní věstník Český telekomunikační úřad Poštovní věstník Český telekomunikační úřad Částka 4 Ročník 2011 Praha 14. dubna 2011 OBSAH: SDĚLENÍ ČESKÉHO TELEKOMUNIKAČNÍHO ÚŘADU 22 Vyslovení souhlasu se změnou poštovních podmínek 23 Vyslovení souhlasu

Více

David Ogilvy známka šedá. David Ogilvy známka červená

David Ogilvy známka šedá. David Ogilvy známka červená Prosinec 2012 VZ 0066 VZ 0066, TL 0009 David Ogilvy známka šedá Vydání: 18. 12. 2012 Náklad VZ: 6 000 ks VZ 0065 VZ 0065, TL 0009 David Ogilvy známka červená Vydání: 18. 12. 2012 Náklad VZ: 9 000 ks TL

Více

Poštovní věstník Český telekomunikační úřad

Poštovní věstník Český telekomunikační úřad Poštovní věstník Český telekomunikační úřad Částka 8 Ročník 2007 Praha 19. července 2007 OBSAH: SDĚLENÍ ČESKÉHO TELEKOMUNIKAČNÍHO ÚŘADU 34 Vyslovení souhlasu se změnou poštovních podmínek 35 Změna poštovních

Více

Manuál vizuální komunikace

Manuál vizuální komunikace Manuál vizuální komunikace Obsah Logotyp...2 Základní, plnobarevná varianta loga...3 Pozitivní a negativní barevná varianta loga...4 Pozitivní a negativní černobílá varianta loga...5 Polotónová černobílá

Více

INFORMACE O POUŽÍVÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÝCH RAZÍTEK, R NÁLEPEK, CN APOST A ŠTOČKŮ Aktualizováno 14. 8. 2014 (str. 1 4)

INFORMACE O POUŽÍVÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÝCH RAZÍTEK, R NÁLEPEK, CN APOST A ŠTOČKŮ Aktualizováno 14. 8. 2014 (str. 1 4) INFORMACE O POUŽÍVÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÝCH RAZÍTEK, R NÁLEPEK, CN APOST A ŠTOČKŮ Aktualizováno 14. 8. 2014 (str. 1 4) DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ Na svých zásilkách (obálky i dopisnice) při žádosti o doporučenou nálepku

Více

7. ČSR - letecké příplatky v období

7. ČSR - letecké příplatky v období 7. ČSR - letecké příplatky v období 1918-1939 (zpracováno podle MUDr. Petra Horky a Ing. Andreje Tekeľa) Ne vždy se jedná o dopravu přímou; může se jednat o leteckou dopravu s překládkou ve třetí zemi.

Více

Přehled známek a razítek vydaných k XXI. ZOH 2010 ve Vancouveru

Přehled známek a razítek vydaných k XXI. ZOH 2010 ve Vancouveru Přehled známek a razítek vydaných k XXI. ZOH 2010 ve Vancouveru 1. Andorra (Fr.) 25.1.2010, 1 zn. 0,85 - alpské lyžování 2. Austrálie 25.2.2010, 1 zn. 55c - Torah Brightová, zlato - snowboard, U-rampa,

Více

Číslo 12/2014, ročník LXX. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 27. června 2014 ISSN 1805-9864

Číslo 12/2014, ročník LXX. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 27. června 2014 ISSN 1805-9864 PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů Číslo 12/2014, ročník LXX 27. června 2014 Vydává Ministerstvo dopravy ISSN 1805-9864 Obsah Oddíl A: Železnice věci

Více

270 (Praha -) Česká Třebová - Přerov - Bohumín, Mošnov, Ostrava Airport - Studénka

270 (Praha -) Česká Třebová - Přerov - Bohumín, Mošnov, Ostrava Airport - Studénka 270 (Praha -) Česká Třebová - Přerov - Bohumín, Mošnov, Ostrava Airport - Studénka km km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 553 4202 3703 3325 IDS IREDO Česká Třebová - Tatenice 3705 4 1 4 3813 Sp

Více

Úloha. emisníčinnost, péče o peněžní oběh a platební systémy. emisní den pamětní zlaté mince Národní kulturní památka vodní mlýn ve Slupi

Úloha. emisníčinnost, péče o peněžní oběh a platební systémy. emisní den pamětní zlaté mince Národní kulturní památka vodní mlýn ve Slupi Úloha ČNB emisníčinnost, péče o peněžní oběh a platební systémy emisní den pamětní zlaté mince Národní kulturní památka vodní mlýn ve Slupi Ing. Pavel Řežábek člen bankovní rady a vrchní ředitel ČNB Slup

Více

Číslo PA je na jeho zadní straně. Syrena 155

Číslo PA je na jeho zadní straně. Syrena 155 - 1 - - 2 - Číslo PA je na jeho zadní straně. - 3 - Okresní razítka Těšínského Slezska, čísla okresních razítek, která dosud ve známé literatuře nebyla uváděna. O problematice píše námi několikrát zmiňovaná

Více