17. ledna obvyklý hasičský ples v hotelu Koruna. Čistý výtěžek z plesu upotřebí se na nákup protiletecké výzbroje.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "17. ledna obvyklý hasičský ples v hotelu Koruna. Čistý výtěžek z plesu upotřebí se na nákup protiletecké výzbroje."

Transkript

1 Rok 1937 K 1. lednu vykazuje soupis hospodářského zvířectva tato čísla: 615 kusů hovězího dobytka, z toho 398 krav, 61 koní, 251 vepřů, 3 ovce a 152 koz. Celkem 1082 kusů. 13. ledna pořádalo Místní sdružení republ. dorostu s Místní organisací republ. strany a s Hospodářským spolkem Zvon přednášku Ing. Fr. Kecka z Pelhřimova na thema Choroba brambor v hotelu Koruna. 17. ledna obvyklý hasičský ples v hotelu Koruna. Čistý výtěžek z plesu upotřebí se na nákup protiletecké výzbroje. 25. a 26. ledna řádila velká vichřice se sněhem. Utvořily se místy závěje až 3 m vysoké. 30. ledna uspořádány sokolské šibřinky rázu Ze všech dílů světa. 31. ledna konalo Hospodářské družstvo 17. řádnou valnou hromadu v hotelu Koruna. Na pořadu bylo kromě obvyklého jednání pojednání o obilním monopolu a o situaci v družstevnictví. V lednu průměrná teplota -5,1 C, nejvyšší ,6 C, nejnižší ,6 C. V lednu spotřebováno 9048 hektolitrů vody z měst. vodovodu. 2. února ve schůzi obecního zastupitelstva schválena výroba dlažebních kostek v obecním kamenném lomu.

2 V únoru spotřebováno 7164 hl vody z měst. vodovodu. V únoru průměr. teplota -0,1 C, nejvyšší ,0 C, nejnižší ,8 C. 12. února zřízeny nové dvě telef. účastnické stanice z propagační telef. akce: Eduard Zajan č. st. 20, okresní soud č. st února konal Kroužek rodáků a přátel města Počátek v Praze slavnostní valnou hromadu k 10. svému výročí pod protektorátem městské rady v Počátkách. Slavnosti byli přítomni zástupci obce. V březnu vydala Záložna Počátecká k svému 75. výročí obsažnou a krásně vypravenou jubilejní zprávu, která obsahovala kromě účetní zprávy a tabulek také historické, propagační a jiné články a též několik pěkných snímků činovníků záložny, vnitřku úřadoven, záloženských, budov ve městě a j. V březnu průměrná teplota 3,2 C, nejvyšší ,8 C, nejnižší ,6 C V březnu spotřebováno 7895 hl vody z měst. vodovodu 11. března řádná valná hromada delegátů Okres. záložny hospodářské. Z výroč. zprávy za r. 1936: Vklady Kč 40 h, zápůjčky Kč 85 h, zisk Kč 15 h, pokladní obrat Kč 50 h. 21. března 75. jubilejní valná hromada Záložny Počátecké. Z výroč. účtů za r. 1936: Vklady Kč 75 h, zápůjčky Kč 05 h, zisk Kč, pokladní obrat Kč 05 h. K 31. prosinci členů s 2727 podíly v částce Kč. K 75. výročí záložna věnovala školám, ústavům, spolkům atd Kč z čistého tisku za r a obci počátecké z běž. prostředků Kč.

3 1. dubna koupil v dražbě Valchu Václav Berák, vrchní rada min. obchodu, Praha Střešovice, Na panenské č dubna dožil se zasloužilý občan počátecký JUDr. František Petrof, em. advokát věku 85 let. V dubnu spotřebováno 8251 hl vody z měst. vodovodu. 18. dubna vykonán branný sraz Sokola. Zúčastnily se ho všechny složky v plném počtu. 18. dubna ustavena Dělnická tělocvičná jednota (DTJ) v Počátkách. 22. dubna Tržní ceny v Počátkách za 1 kg: jablka 3 5 Kč, jablka cizozemská 8 9 Kč, pomeranče 5 5,50 Kč, špenát 3,50 4 Kč, cibule 1 Kč, česnek 6 Kč, celer 3 Kč, mrkev 1 Kč, čerstvé máslo 14 Kč, tvaroh 4 Kč, litr mléka 1,20 1,30 Kč, smetana 1 l za 8 Kč, 1 vejce 40 h. 25. dubna konána valná hromada Okresního sboru samosprávného v Počátkách, čímž obnovena jeho činnost. Zvoleni: starostou Jos. Brada, I. místostarostou Fr. Svoboda z Hor. Cerekve, II. náměstkem Ant. Talpa ze Žirovnice, jednatelem K. Růžička, pokladníkem J. Barthel, výbory a jejich náhradníky starostové několika obcí, revisory J. Damborský a Bern. Kešner ze Žirovnice. Ze schůze odeslána resoluce Zem. českému ústředí měst, obcí a okresů v Praze, v níž byly vytyčeny požadavky Počátecka. V dubnu průměr. teplota 6,3 C, nejvyšší C, nejnižší ,2 C. 1. května uspořádalo Okres. sdružení republ. dorostu v Počátkách slavnost odevzdání 20 vlajek místním sdružením. Také byl pořádán národohospodář. kurs, který pokračoval též příštího dne. 15.,16. a 17. května o svátcích svatodušních uspořádal Kroužek rodáků a přátel města Počátek a okolí v Praze v rámci 10. svého výročí zájezd do Počátek. Přijeli

4 vlakem v sobotu 15. května k večeru. Někteří použili aut. Zůčastnili se ve větším počtu taneč. večera v sokolovně, v neděli 16. května dopol. položili krásný věnec u pomníku padlých a navštívili hřbitovy, a potom prošli se Valchou, odpol. podnikli výlet do lázní sv. Kateřiny, večer na jejich počest uspořádala měst. rada společenský večer v hotelu Modrá hvězda. V pondělí 17. května věnovali se prohlídce města, musea atd. a odpoledne se vrátili do Prahy. 23. května uspořádána v Počátkách Mobilisace mravních sil národa na obranu státu pod protektorátem městské rady. Pořádaly ji čsl. obec legionář. jednota Počátky, obec přátel legionářů za spoluúčasti spolků a korporací. Průvod městem, projev o Zborovu u pomníku padlých, vztyčení státní vlajky na hlavním náměstí a tamtéž proslov a řeči o výchově k brannosti a o tom, co znamená mobilisace mravních sil národa na obranu státu. Projev byl mohutný a účast občanstva četná. V květnu spotřebováno 7415 hl vody z měst. vodovodu V květnu průměrná teplota 15,1 C, nejvyšší C, nejnižší ,4 C. 3. června večer zemřel náhle Karel Melion, zubní technik, I. náměstek starosty, předseda správního výboru měst. elektrárny, starosta Tělocvičné jednoty Sokol atd. Dožil se věku 43 let. Jeho pohřeb vykonán v neděli 6. června podle obřadů církve československé. V červnu vydal T. Zapletal soukromý tisk O veliké lásce a velikém bolu k výročí smrti básníka J. V. Sládka Tiskl Frant. Svoboda v Počátkách. 17. června dopravena do lázní ve sv. Kateřině skupina Španělů emigrantů z Lázní Semihorek. Jednotlivci uprchli přes hranice a zbytek tu setrval přes léto. 19. června ustavující valná hromada odbočky Svazu čsl. důstojnictva. Předsedou zvolen MUDr. Karel Ekšlágr.

5 V červnu vydal Tom. Zapletal soukromé výtisky Dobrodružství Madrány, výňatek k výročí napsání této novely Jul. Zeyerem v lázních sv. Kateřiny u Počátek Vytiskla tiskárna Ant. Richtera v Kamenici n. Lipou. 29. června valná hromada Okresního odboru Národohospodářského sboru Jihočeského v Počátkách. Zvolení: Vratislav Drda, předsedou Jan Brdlík ml. jednatelem a Karel Růžička pokladníkem. V červnu V červnu ,6 C. spotřebováno vody z měst. vodovodu 8613 hl. průměrná teplota 16,9 C, nejvyšší ,8 C, nejnižší 1. července schválilo obecní zastupitelstvo přeměnu elektr. sítě na proud třífázový v rekonstrukci elektrárny. 2. července přibyli do Počátek chovanci a chovanky Prázdninové osady hlav. města Prahy- 74 dětí Osada je zřízena nákladem Péče o mládež v Praze Libni. V červenci spotřebováno 8663 hl. vody z měst. vodovodu. V červenci průměr. teplota 17,1 C, nejvyšší ,1 C, nejnižší ,3 C. V srpnu vydal T. Zapletal soukromé knížky Ó, že jste jim uvěřila.. K 65. výročí úmrtí Zdeňka Havlíčkové dcery národa. Knížky tiskl Frant. Svoboda v Počátkách. 5. srpna odjezd libeňských dětí z letního pobytu v Počátkách 5. srpna jednalo obecní zastupitelstvo o nabídce Jihočeských elektráren ohledně převzetí městské elektrárny.

6 18. srpna schválilo obecní zastupitelstvo prodej elektrárny Jihočeským elektrárnám, akc. spol. v Čes. Budějovicích. V srpnu spotřebováno 7851 hl vody z měst. vodovodu. V srpnu průměr. teplota 16,8 C, nejvyšší C, nejnižší ,1 C. 7. září přihnáno na trh v Počátkách: 2 voli, 1 kráva a 3 kusy mladého dobytka, selat 159. Prodáno 42 selat za 8 10 Kč za 1 kg živé váhy, odhadem za 1 kus Kč. 14. září Úmrtí prvního presidenta republiky, presidenta Osvoboditele Tomáše G. Masaryka. Zpráva o tom došla do Počátek rozhlasem o 6 hod. ráno. První smuteční prapor ihned po 6 hod. ráno vyvěsil poštovní úřad. Téhož dne odpoledne zapsali se v kondolenčních listinách zástupcové úřadů a ústavů státních a samosprávních a též zástupci spolků a korporací u okresního úřadu v Kamenici nad Lipou. 19. září uspořádaly městská rada a obecní zastupitelstvo spolu se všemu spolky a korporacemi v sokolovně tryznu k poctě památky prvního presidenta republiky, presidenta Osvoboditele Tomáše G. Masaryka. Jeviště smutečně vyzdobeno. Na sloupech sokolovny plály řecké ohně. Na budovách vyvěšeny prapory černé barvy již od rána 14. září. Po dobu pietní oslavy střídala se čestná stráž u vystavené busty presidentovy. V 10 hod. dop. započala tryzna. Hudeb. kroužek zahrál Larghetto od Ant. Dvořáka, žák a žákyně přednesli básně, Tomáš Zapletal přednesl proslov, mužský sbor zpěv. spolku Čechorod zapěl Veliký Ty synu od Jos. Mikody, dechová hudba zahrála stát. hymnu. 21. září opět čestná stráž u busty presidentovy a poslech rozhlasu o průběhu pohřbu presidenta Osvoboditele září pomník padlých občanů ve světové válce smutečně ozdoben a u pomníku postaven stožár se smutečním praporem. Několik výkladních skříní mělo pietní výzdobu s obrazy, bustami presidenta Osvoboditele a s různými

7 smutkovými obrázky a tisky. T. Zapletal, přednosta pošt. úřadu uspořádal soukromou výstavu o životě osobnosti díle a úmrtí prvního presidenta republiky. Kostelními zvony zvoněly hrany 20. a 21. září. V září zapsáno školních dětí: na obecné škole 254 dohromady na měšť. chlap. 202 dohromady na měšť. dívč. 105 dohromady V září sbírka na svotováclavský dar pro Ústřední matici školskou konaná Místním od. ÚMŠ. vynesla 535 Kč (3/20, 3/10, 42/5, 47/3, 45/2) od 141 dárců. V září V září ,1 C. spotřebováno 7339 hl vody z měst. vodovodu. průměr. teplota 13,6 C, nejvyšší ,5 C, nejnižší 12. října pohřben na městském hřbitově do 100. hrobu chlapec Eduard Pernikář. 23. října uložil Vítězslav Novák,. hudeb. skladatel a čestný občan počátecký urnu se zpopelněnými pozůstatky Marie Novákové, roz. Polenské (nar ), která zesnula v Praze u své dcery 29.11:1936, do opraveného hrobu svého otce Jakuba Nováka, měst. lékaře, který zemřel v Počátkách 29. května října oslava státního svátku osvobození. Pořadatelka Místní osvětová komise za součinnosti všech spolků pod záštitou městské rady. Dram. soubor Sokola sehrál Čapkovu Bílou nemoc. Divadlo opakoval 30. října. V říjnu pokračováno v dlažební úpravě v části náměstí Palackého a v části nám. Mariánského směrem ke Školní ul. V říjnu spotřebováno 8205 hl. vody z měst. vodovodu.

8 V říjnu nejnižší 11., ,0 C. průměr. teplota 8,9 C, nejvyšší 3., ,0 C, 31. října oslavili v rodinné, kruhu 50. výročí svého sňatku Zlatou svatbu manželé Jan a Marie Těšinských v č.p Oba jsou rozeni v r. 1862, tedy mají 75 let. Marie, roz. Lišková pochází z Božejova. Oddával je 31. října 1887 kaplan Huňáček v kostele sv. Jana Křtitele v Počátkách. V listopadu vydal Tomáš Zapletal soukromý spis Profesor Jakub Hron Metánovský, spisovatel, libomudrun a výslužník (J. H. M.) Vytiskl Frant. Svoboda v Počátkách. 16. listopadu zemřela v zem. sanatoriu v Praze VII. paní Marie Petrofová, choť advokáta v Počátkách. Pohřbena 20. listopadu do rodinné hrobky na hřbitově u Božího těla v Počátkách. 29. listopadu předveden v sokolovně péčí Okres. os. sboru kulturně, výchovný film cestopisný Napříč Afrikou k mysu Dobré naděje. 28. listopadu konalo Hospodářské družstvo skladištní 18. valnou hromadu. (Schválení koupě domu č.p. 36). V listopadu věnovala Okresní záložna hospodářská k uctění památky presidenta Osvoboditele T. G. Masaryka 96 knih vázaných 28. obec. veř. knihovnám v okresu počáteckém. V listopadu se usneslo Obchod. gremium, aby všechny obchody v Počátkách uzavíraly v 7 hod. več. od 1. listopadu do 1. března Jen v sobotu a v době od 15. prosince do svát. vánoč. uzavírají se v 8 h. V listopadu spotřebováno 8139 hl vody z měst. vodovodu. V listopadu průměr. teplota 1,6 C, nejvyšší ,6 C, nejnižší 15., ,4 C.

9 8. prosince konal okresní odbor Národohospodář. Sboru Jihočeského veřejnou schůzi. Pojednáno o hospodář. poměrech města okresu a kraje. Ref. předseda odboru Vrat. Drda. 8. a 12. prosince pořádala Mateř. škola slavnost vánočního stromku ve vlastních místnostech. 10. a 11. prosince péčí odbočky Svazu čsl. důstojnictva a místní CPO (Civilní protiletecké obrany) předvedeny filmy v sokolovně, týkající se brannosti a úkolů CPO. O upotřebení plynových masek promluvil velitel místní CPO Vrat. Drda. 12. prosince upořádal knihkupec Jan Francán v pracovně dívčí pracovny měšť. školy výstavku knih pro děti. 12. prosince konána výroč. val.hromada Okres. sdruž. republ. dorostu v Počátkách v sokolovně (ve výr. den úmrtí dr. Ant. Švehly) Předveden film ze sjezdu republ. dorostu v Praze. 12. prosince zemřela paní Karla Zahrádková, vdova po učiteli Matějovi Zahrádkovi. (M. Zahrádka, absolv. filosof. nar. ve Zbinicích u Sušice, byl prvním výpomoc. uč. přírodověd. odboru na zřízené měšť. škole v Počátkách od 1. února 1875 a prozatímním ředitelem od 5. dubna 1877 do 31. srpna Potom se odstěhoval do Poličky). 6. a 15. prosince zavedlo ředitelství st. drah v Praze automob. spoje z Počátek na nádraží k vlakům č (v 11:21 hod) a č (v sobotu ve 20:15). 29. prosince se konala ustavující valná hromada Spolku chovatelů pošt. holubů Heroi v Počátkách. (Předs. Maršálek kpt v. v., jednatel Mil. Zajan). V prosinci V prosinci zakoupila Záložna Počátecká pro míst CPO 15 plyn. masek. spotřebováno 6149 hl. vody z měst. vodovodu

10 V prosinci průměr. teplota -1,8 C, nejvyšší 1.,2.12 6,8 C, nejnižší C. Motorová vozidla v Počátkách: osob. aut 22, náklad. auta 4, motocyklů 10. Cizinecký ruch u nás: Cizích návštěvníků celkem 855, z nich 807 z Československa a 48 z ciziny. Cizozemci: 34 ze Španělska, 10 z Rakouska, 2 z Francie, 1 ze Švýcarska a 1 z Ameriky. Ztrávené noci: 9572, t.j. tuzemci 6287, cizozemci Stavební ruch: Postaveny 2 domy (očíslovány 207, 208), 3 přístavby, 2 přestavby a 1 poschod. nástavba. Příhon dobytka na trhy: 12 trhů, přihnáno: 24 krav, 20 volů, 3 býci, 47 jalovic, 1494 selat a 15 bagounů. Celkem 1615 kusů. Porážka dobytka: poraženo 205 kusů skotu, 244 telat, 838 vepřů, 75 koz a 18 ovcí, celkem 1380 kusů. Osev a osázení půdy v katastru: orná půda 790 ha 72 a. Jarní obilí a ranné brambory 18 ha 85 a, ostatní 771 ha 87 a, a to: Ha a a: 15 pšenice ozimé, žito ozimé, 4 jar. žito, 20 ječmen, 195 oves, 7 62 směska, 252 brambory, 5 krmná řepa, 136 jetel. Včelstvo. Vyzimováno 67, ubyly 3, přibylo 6, stav 70 včelstev, k tomu zazimováno 28 a 4 prodány, celkový stav včelstvo dalo průměr. 5 kg medu a 15 dkg vosku. V r spotřebováno celkem hl. vody z měst. vodovodu. Divadla, biograf. představení a jiné zábavné podniky: 7 divadel, 34 biogr. představení, 42 taneč. zábav, 2 programové podniky, 12 kopaných. Celkem 97 podniků. Povětrnostní poměry v Počátkách v jednotlivých ročních obdobích: teplota ve C průměrná: v zimě -0,6, na jaře 12,9, v létě 15,8, na podzim 2,9. Srážky v mm:

11 v zimě 95,5, na jaře 164,6, v létě 262,7, na podzim 85,5 (průměry měsíční v jednotlivých obdobích 31,2, 54,9, 87,6, 28,5). Svit slunce: v zimě 190 h 55 min., na jaře 569 hod. 18 min., v létě 532 hod. 24 min., na podzim 152 hod. 54 min. (měsíční průměry 63 hod. 38 min., 189 hod. 46 min., 177 hod. 26 min., 50 hod. 58 min.). Sňatky, narození a zemřelí ve farní osadě počátecké. Sňatků uzavřeno 22. Narozeno: všech dětí ve far. osadě 105 (54 hochů, 51 dívek) z počátecké osady 52 (27 hochů, 25 dívek) cizích ve v. v. nemocnici 53 (27 hochů, 26 dívek) nemanželských 13 (7 hochů, 6 dívek) mrtvě narozených 8 (5 hochů, 3 dívky) v Počátkách samých 20 (9 hochů, 11 dívek) v Jihlávce 7 (5 hochů, 2 dívky) v Hor. Dubenkách 4 (3 hoši, 1 dívka) v Hor. Vilímči 4 (1 hoch, 3 dívky) v Heřmanči 3 (2 hoši, 1 dívka) v Rymberku 3 (2 hoši, 1 dívka) v Janštejně 3 (2 hoši, 1 dívka) v Léskovci 1 (1 dívka) ve Vesci 1 (1 dívka) Zemřelo: všech osob ve far. osadě 119 (58 mužů, 61 žen) z počátecké osady 61 (23 mužů, 38 žen) v nemocnici cizích 58 (35 mužů, 23 žen) v Počátkách samých 35 (17 mužů, 18 žen) ve Stojčíně 4 (4 ženy) v Hor. Dubenkách 4 (3 muži, 1 žena) ve Vesci 4 (1 muž, 3 ženy) v Hor. Vilímči 4 (2 muži, 2 ženy) v Janštejně 3 (3 ženy) v Heřmanči 2 (2 ženy) v Rymberku 2 (2 ženy) v Jihlávce 2 (2 ženy)

12 v Léskovci 1 (1 žena) Počet úmrtí podle stáří: do jednoho roku 19 dětí od 1 10 let 8 osob od let 2 osoby od let 8 osob od let 8 osob od let 11 osob od let 9 osob od let 21 osob od let 18 osob od let 14 osob od let 1 osoba Nejstarší žena zemřelá měla: 91 let 15 měs. 13 dní Nemoce příčiny smrti: 16 případů rakoviny 15 případů zánět plic 13 případů srdeční vada 10 případů sešlost věkem 6 případů tuberkulosa 5 případů mozkové krvácení po 4 případech: předčas. porod, vroz. slabost, neprůch. střev, otrava, úraz. po 3 případech: kornatění tepen, střev. katarrh, žaludeční vřed, zánět ledvin, zánět slepého střeva. po 2 případech: hnis. angina, prostata, úplavice, hlíza po 1 případu: cedem plic, rozdma plic, zánět průdušek, záškrt, rheumatismus, žloutenka, kýla, zánět kostní, rachitis, padoucnice, sebevražda. Z činnosti Odboru KČST (Klubu čsl. turistů) za r Odbor měl 48 členů (29 činných a 19 rodinných). Propagoval prázdninový a turistický ruch v místě a kraji, podporoval zájezd Kroužku rodáků a přátel starožitného města Počátek a okolí v Praze, pořídil další 3 památkové měděné tabulky (Sládek, Zeyer, Škodové), staral se o turistickou noclehárnu atd. Knihovnu

13 doplnil na 37 sv. Činovníci: předs. Jan Chlebec, jednatel T. Zapletal, pokladníka zastával též T. Zapletal. Z činnosti Místního odboru Ústřední matice školské. Členská sbírka vynesla 519 Kč, na svatováclav. dar vybráno 535 Kč, ústředí odvedeno 1400 Kč. Činovníci: MUDr. M. Duffek předs., T. Zapletal jednatel, Ant. Pešina pokladník. Jak se v Počátkách čtlo r. 1937: Městská knihovna měla 2262 svazků (1767 zábav., 495 pouč.) Knihy vypůjčovalo 158 osob, které učinily 3813 výpůjček (3605 zábav. a 208 pouč.) Knihovna řemeslnicko-živnostenské besedy měla 310 knih (255 zábav. a 55 pouč.) V r pohřbeno na městském hřbitově 78 osob. Pošta, telegraf a telefon v Počátkách v roce Podáno: 200tisíc (okrouhle) obyč. list. zásilek (z toho 83 tisíc novin a tiskovin s novinovým výplatným). Zpracováno při podání: 13 tisíc doporuč. zásilek, 5500 balíků a cenných psaní, 1100 pošt. zboží, 880 telegramů, 3200 pošt. poukázek, vkladů pro pošt. spořitelnu, 1340 zásilek na dobírku, 20 pošt. příkazů a 145 výběrek, služba u telefonu: míst. hovorů, 604 z veřej. hovorny, meziměst. hovorů, spotřebováno 160 ozdob. telegr. blanketů, rozhlasová agenda: 156 rozhlasových koncesionářů. Prodavači cennin odebrali cenniny 223krát. Rozhlasová služba v Počátkách r (Uzavřeno 30. listopadu 1937, poněvadž přihlášení noví koncesionáři rozhlasu od 1. prosince 1937 platí rozhlas. poplatky již za leden 1938). Stav koncem r koncesionářů, nových přibylo 19, přistěhovalo se 6, odstěhovalo se 6, zřeklo se koncesí 9, je tedy 155 koncesionářů (154 platících a 1 osvobozený od poplatku škola v Prostém). Koncesionářů podle míst: v Počátkách 127, ve Stojčíně 18, v Rymberku 5, ve Vesci a Ctiboři po 2, a v Prostém 1. Koncesionáři podle zaměstnání: 46 živnostníků, 24 úředníků, 18 zřízenců, 15 pensistů, 12 soukromníků, 9 zaměstnanců v soukromých podnicích, 8

14 učitelů, 7 rolníků, 4 dělníci, po 2: průmyslníci, duchovní a školy, po 1: advokát, notář, lékař, zvěrolékař, lékárník, spolek. Na rozhlas. poplatcích zaplaceno Kč. Povětrnostní činitelé a jejich průměry r. 1937: průměr. roč. teplota ve C 7,7. Srážky v mm: napršelo a nasněžilo celkem 608,3 (měsíč. průměr 50,7). Svit slunce: celkem 1445 hod. 31 min. (měsíč. průměr 120 hod. 4 min.) Převládající směry větru: jihovýchodní a západní. Počet dní: se srážkami 148, s teplotou letní 10, s mrazíky 96, ledových 39. V r byly uveřejňovány zprávy v Počátek: - v Týdeníku z Českomoravské vysočiny (Pelhřimov) - v Zájmech Českomoravské vysočiny (J. Hradec) - v Krajinských listech (Kamenice n. Lipou) péčí Tomáše Zapletala

9. ledna lyžařské závody sokolské župy Jana Žižky z Trocnova.

9. ledna lyžařské závody sokolské župy Jana Žižky z Trocnova. Rok 1938 K 1. lednu stav domácích zvířat v Počátkách k 1. lednu 758 kusů skotu (z toho 4156 krav, 217 krav tažných, 14 volů tažných), 58 koní, 333 prasat, 179 koz, ovce 0, celkem 1328 kusů. 9. ledna lyžařské

Více

pozvánka na ples SDH

pozvánka na ples SDH Rok 1937 Zima Zima z roku 1936 na rok 1937 byla zprvu mírná, v lednu byly však mrazy až 17 C. Koncem ledna napadlo dosti sněhu, takže pro závěje několik dní nejel autobus a vlak. Pošta byla z Nezamyslic

Více

21. ledna taneč. zábava zaměstnanců firmy Ed. Zajan v hotelu u Modré hvězdy II. věneček.

21. ledna taneč. zábava zaměstnanců firmy Ed. Zajan v hotelu u Modré hvězdy II. věneček. Rok 1939 K 1. lednu v Počátkách stav hospodářského zvířectva: 768 kusů skotu 60 koní 261 vepřů 3 ovce 172 kozy 1264 celkem kusů 15.ledna ples sboru dobrovolných hasičů v sokolovně 21. ledna taneč. zábava

Více

REJSTŘÍK SHROMAŽĎOVACÍ AGENDY: údaje o dění v Jenči

REJSTŘÍK SHROMAŽĎOVACÍ AGENDY: údaje o dění v Jenči PRAMENY K JENEČSKÉ HISTORII Svazek č. 4 REJSTŘÍK SHROMAŽĎOVACÍ AGENDY: údaje o dění v Jenči 1930 1947 Přehled sestavený na základě úředních knih ze SOA Praha Státního okresního archivu Kladno z fondu Okresní

Více

SOKOL - 1945 OPIS. Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně.

SOKOL - 1945 OPIS. Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně. OPIS SOKOL - 1945 Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně. Tak zahájena znovu činnost naší jednoty po čtyřleté nucené přestávce za doby německé okupace, strašného utrpení

Více

průměr. teplota -10,9 C, déšť a sníh 19,6mm, nejvyš. sněh. pokr.

průměr. teplota -10,9 C, déšť a sníh 19,6mm, nejvyš. sněh. pokr. Rok 1940 11. ledna bylo -22,8 C 14. ledna uspořádány v Počátkách sokolské okrskové závody lyžařské. Dopoledne závody v běhu na lyžích na trati 12 km dlouhé, odpoledne závody ve sjezdu na lyžích s vrchu

Více

11. ledna zemřel v Praze p. Ing. Dominik Bukovský, vrch. měřičský rada a přednosta katastrálního měřičského ústavu v Praze, rodák z Počátek.

11. ledna zemřel v Praze p. Ing. Dominik Bukovský, vrch. měřičský rada a přednosta katastrálního měřičského ústavu v Praze, rodák z Počátek. Rok 1932 10. ledna dožil se stáří 80 let p. Antonín Petříček, rodák z Počátek, první státní návladní v.v., v Novém Jičíně na Moravě. Za Rakouska měl titul dvorní rada. 11. ledna zemřel v Praze p. Ing.

Více

Zdroje informací k historickému projektu:

Zdroje informací k historickému projektu: Zdroje informací k historickému projektu: Veronika Nováková: Starostové - V roce 1900 byl starosta pan Myslík, později Staněk - V roce 1907 byl starostou Frant. Kaněra - V roce 1908 už pan Frant. Stejskal

Více

Koš. učebna 10. ledna umístěna Státní učebná dílna košikářská ve 2 přízemních místnostech Budovy.

Koš. učebna 10. ledna umístěna Státní učebná dílna košikářská ve 2 přízemních místnostech Budovy. Rok 1925 Meteorolog. podmínky Zima velmi mírná téměř bez sněhu, Mrazy kol 21. ledna (-6 ½ R). Set se začalo 10. února. 22/II sněhová vánice (12 cm sněhu). Od 10. 20. března nová zima. Žně 20. července.

Více

- od 1.1. byla u Jan Pokorného v čp. 351 otevřena volná prodejna nutného výseku masa.

- od 1.1. byla u Jan Pokorného v čp. 351 otevřena volná prodejna nutného výseku masa. Rok 1953 - od 1.1. byla u Jan Pokorného v čp. 351 otevřena volná prodejna nutného výseku masa. 10. ledna za odstupující p. Annu Jírovou, členku MNV, byl povolána p. Marie Holá, děl. plat. záv. a převzala

Více

8. ledna konána schůze soukromých úředníků v Počátkách v hotelu Koruna. Jednáno o založení odboru Jednoty soukromých úředníků v Počátkách.

8. ledna konána schůze soukromých úředníků v Počátkách v hotelu Koruna. Jednáno o založení odboru Jednoty soukromých úředníků v Počátkách. Rok 1933 5. ledna pořádalo okres. sdruž. republ. dorostu v Počátkách agrární ples. Hudba pěs. pl. 29 Plukovníka J. J. Svěce z Jindř. Hradce. Byl pociťován důsledek hospodářské krize - návštěva menší než

Více

Vzdělavatelský odbor ČOS. soutěž pro mládež. Naše sokolovna. Rok sokolské architektury. Sokolský hrad. Tělocvičná jednota Sokol Moravské Budějovice

Vzdělavatelský odbor ČOS. soutěž pro mládež. Naše sokolovna. Rok sokolské architektury. Sokolský hrad. Tělocvičná jednota Sokol Moravské Budějovice Vzdělavatelský odbor ČOS soutěž pro mládež Naše sokolovna Rok sokolské architektury Sokolský hrad Tělocvičná jednota Sokol Moravské Budějovice Tovačovského sady 80, 676 02 Moravské Budějovice Sokolská

Více

Č.K.V. Král. Vinohrady

Č.K.V. Král. Vinohrady Archiv sportu a tv inventář č. 97 NAD č. 242 Č.K.V. Král. Vinohrady (Cyklistický oddíl: TJ Sokol Vinohrady, TJ Spartak Praha Stalingrad, TJ Bohemians ČKD) 1882 1972 V Praze 2011 Lucie Swierczeková Ú v

Více

1. ledna po 2 hod. ráno shořela stodola Jan a Vančury, č.p. 341

1. ledna po 2 hod. ráno shořela stodola Jan a Vančury, č.p. 341 Rok 1936 K 1. lednu vykonán soupis hospodářského zvířectva v Počátkách. Napočteno: 697 kusů, z toho 136 telat, 21 býků, 14 volů (12 tažných)), 104 jalovice nepřipuštěné, 27 jalovic připuštěných, 395 krav

Více

7. ledna zemřela Zdeňka Vojtová, roz. Nedvídková z Počátek, choť statkáře na odp. ve Svrabově u Tábora. spotřeba vody z měst.

7. ledna zemřela Zdeňka Vojtová, roz. Nedvídková z Počátek, choť statkáře na odp. ve Svrabově u Tábora. spotřeba vody z měst. Rok 1935 7. ledna zemřela Zdeňka Vojtová, roz. Nedvídková z Počátek, choť statkáře na odp. ve Svrabově u Tábora. Leden průměr. teplota -4,3 C Leden spotřeba vody z měst. vodovodu 8834 hl 1. února připomínka:

Více

10. ledna v důsledku přesídlení do Prahy resignoval p. Cnáb na členství v MNV a za něho byl povolán náhradník.

10. ledna v důsledku přesídlení do Prahy resignoval p. Cnáb na členství v MNV a za něho byl povolán náhradník. Rok 1947 10. ledna v důsledku přesídlení do Prahy resignoval p. Cnáb na členství v MNV a za něho byl povolán náhradník. 22. února ONV v Kamenici n. L. podal začátkem r. 1947 žádost, aby v. v. nemocnice

Více

Rok 1934. 1. ledna přidělena automobil. stanice v Počátkách železniční stanici Počátky-Žirovnice, přešla tedy do správy českoslov. stát. drah.

Rok 1934. 1. ledna přidělena automobil. stanice v Počátkách železniční stanici Počátky-Žirovnice, přešla tedy do správy českoslov. stát. drah. Rok 1934 1. ledna přidělena automobil. stanice v Počátkách železniční stanici Počátky-Žirovnice, přešla tedy do správy českoslov. stát. drah. 4. ledna zemřel Jan Trávníček, obuvník v Počátkách (rodák z

Více

Březen v 1. polovině hezké jarní počasí byla zaseta většina obilovin. Od 16. března ochlazení, déšť, sněžení, mrazy 5 až 10.

Březen v 1. polovině hezké jarní počasí byla zaseta většina obilovin. Od 16. března ochlazení, déšť, sněžení, mrazy 5 až 10. Rok 1997 Počasí. Počasí v r. 1997. Leden přetrvává mrazivé počasí z minulého roku. Mrazy však zmírnily na 10 až 20.Od 13. ledna ve dne slunečno, teploty do 5, v noci 10. Od 20. ledna je zmírnění ve dne

Více

Společenstvo hostinských a výčepníků Klatovy (1885)

Společenstvo hostinských a výčepníků Klatovy (1885) Společenstvo hostinských a výčepníků Klatovy (1885)1891-1952 EL NAD č.: 1172 24 I. Vývoj původce archivního fondu První poradní schůze hostinských a výčepníků z Klatov a soudního okresu klatovského se

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

OBČANSKO-DĚLNICKÁ BESEDA KOMÁROV

OBČANSKO-DĚLNICKÁ BESEDA KOMÁROV Státní oblastní archiv v Praze Státní okresní archiv Beroun OBČANSKO-DĚLNICKÁ BESEDA KOMÁROV 1870 1909 INVENTÁŘ Číslo listu NAD: 1254 Evidenční číslo pomůcky: 822 Kateřina Fryaufová Beroun 2010 Úvod I.

Více

Zápis z volební výroční valné hromady SDH Vratimov Konané v v hostinci U Šodka

Zápis z volební výroční valné hromady SDH Vratimov Konané v v hostinci U Šodka Zápis z volební výroční valné hromady SDH Vratimov Konané 17. 1. 2015 v 17 00 v hostinci U Šodka 1. Zahájení, uvítání hostů, minuta ticha, program schůze Vedením schůze byl pověřen Ing. Dalibor Vlček.

Více

Obsah. 1) Úvodem 2) Cíle a poslání 3) Popis realizovaných akcí 4) Náklady a financování 5) Plánované akce na rok 2012 6) Dlouhodobé cíle 7) Závěr

Obsah. 1) Úvodem 2) Cíle a poslání 3) Popis realizovaných akcí 4) Náklady a financování 5) Plánované akce na rok 2012 6) Dlouhodobé cíle 7) Závěr Ve Vtelně, 31.3.2012 Obsah 1) Úvodem 2) Cíle a poslání 3) Popis realizovaných akcí 4) Náklady a financování 5) Plánované akce na rok 2012 6) Dlouhodobé cíle 7) Závěr 1) Úvodem Myšlenka založit sdružení

Více

Československá ovocnická jednota - krajský odbor Havlíčkův Brod

Československá ovocnická jednota - krajský odbor Havlíčkův Brod STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD:1039 č. archivní pomůcky: 8950 Československá ovocnická jednota - krajský odbor Havlíčkův Brod 1925-1948 inventář Mgr. Tomáš Lána Zámrsk 2014 O b s a h

Více

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne 17.3.2013 SOKOL / 2013 / Valná hromada OBSAH 1 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY TJ SOKOL MOHELNO... 2 1.1 Zahájení, přivítání hostů... 2 1.2 Volba předsednictva, návrhové,

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách

Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách Osmé výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá Waltersdorf 1. října 2011 1/5 V sobotu 1. října 2011 se v Dolní

Více

Anotace: Nové učivo Sbírka pro Národní divadlo- pracovní list k textu. Opakování-křížovka na opakování pojmů k Národnímu divadlu.

Anotace: Nové učivo Sbírka pro Národní divadlo- pracovní list k textu. Opakování-křížovka na opakování pojmů k Národnímu divadlu. Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.0624 Název šablony klíčové aktivity: I/2-Inovace zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti Název DUM: Sbírka pro Národní divadlo Třída: 8.

Více

Krajské sdružení ČSCH

Krajské sdružení ČSCH Krajské sdružení ČSCH Královéhradeckého kraje Organizační řád CL L Organizační přehled 1) Krajské sdružení ČSCH Královéhradeckého kraje (dále jen sdružení) je ve smyslu 9, odst. 3 a 22 stanov ČSCH dobrovolné

Více

SOKOL - 1946 OPIS. 5. ledna Propůjčena Sokolovna hasičskému sboru v Bohutíně k pořádání taneční zábavy.

SOKOL - 1946 OPIS. 5. ledna Propůjčena Sokolovna hasičskému sboru v Bohutíně k pořádání taneční zábavy. OPIS SOKOL - 1946 5. ledna Propůjčena Sokolovna hasičskému sboru v Bohutíně k pořádání taneční zábavy. 20. ledna Konána II. výroční valná hromada naší jednoty za přítomnosti zástupce župy br. Josefa Žita,

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a.

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a. Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 25. 9. do 2. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 26. neděle v mezidobí 25 Mše svatá v ě Mše svatá v Renotech

Více

Deváté výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá - Waltersdorf

Deváté výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá - Waltersdorf Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách Deváté výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá - Waltersdorf Než bychom jim dali naše hranice, to si ještě

Více

Akční plán rozvoje obce Pístina. na období

Akční plán rozvoje obce Pístina. na období Akční plán rozvoje obce Pístina na období 2015-2020 Schváleno Zastupitelstvem obce Pístina dne 23.07.2015 1 Obsah: Úvod... str. 3 Základní údaje....str. 4 Doplňující údaje.....str.4 Rozvoj obce 2011-2015......str.

Více

Starostové hasičského sboru ve Vlásenici : (V závorce je uvedeno známé přesné datum konání voleb na valné hromadě.)

Starostové hasičského sboru ve Vlásenici : (V závorce je uvedeno známé přesné datum konání voleb na valné hromadě.) Starostové hasičského sboru ve Vlásenici : (V závorce je uvedeno známé přesné datum konání voleb na valné hromadě.) 1910 Kubů Vojtěch, č.p. 4 1911 (26.březen 1911) Kubů Vojtěch, č.p. 4 1912 Kubů Vojtěch,

Více

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012 Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Změna názvu sdružení 2 Dne 3. října 2012 byla na členské schůzi SLDB schválena změna názvu sdružení

Více

Místní školní rada Roupov

Místní školní rada Roupov Inventáře a katalogy fondů Státního okresního archivu Plzeň - jih v Blovicích Místní školní rada Roupov 1897-1950 Inventář Číslo evidenčního listu JAF: 344 Evidenční pomůcka č. 392 Jana Mašková Blovice

Více

Školní rok 1926-27. Zápis Vyučování počalo 1. září 1926. Výsledek školního zápisu:

Školní rok 1926-27. Zápis Vyučování počalo 1. září 1926. Výsledek školního zápisu: Školní rok 1926-27. Zápis Vyučování počalo 1. září 1926. Výsledek školního zápisu: Učitelstvo. Zúčastní se vyučování Nezúčastní se vyučování Počet Římkat. Českobr. Pravosl. Českoslov. Židov. Bez vyz.cír

Více

Zakladatelé Sokola dr. Miroslav Tyrš a Jindřich Fügner

Zakladatelé Sokola dr. Miroslav Tyrš a Jindřich Fügner Zakladatelé Sokola dr. Miroslav Tyrš a Jindřich Fügner Žádost o povolení založit TJ Sokol 1912 Žádost vyřízena kladně povoluje je 24.11. 1912 je na Valné hromadě založena Těl. jednota Sokol Metylovice

Více

Košetický zpravodaj. košetických. Slavnostní rozsvícení vánočního stromu. stromu

Košetický zpravodaj. košetických. Slavnostní rozsvícení vánočního stromu. stromu Košetický zpravodaj číslo 58 Slavnostní rozsvícení vánočního stromu Na první adventní neděli 3. prosince připravujeme od 16 hodin Slavnostní rozsvícení vánočního stromu před místním kostelem. Srdečně zveme

Více

Počasí. rampouchy, sněhové koule, vločky

Počasí. rampouchy, sněhové koule, vločky 1929 Klimatické poměry v roce 1929: Nejvyšší a nejnižší Měsíc Srážky v mm Jasné dny Zamračeno Prům. teplota teplota C Leden 7,4 9 22-6,40 1. +4,2 11. -17,2 Únor 48,7 8 20-11,64 26. +6,5 11. -30,2 Březen

Více

Z KRONIKY VELKÉ LHOTY

Z KRONIKY VELKÉ LHOTY Z KRONIKY VELKÉ LHOTY 1894 Sepsaný při schůzi sboru dobrovolných hasičů obce Velké Lhoty. Odbývané dne 26. března 1894 v hostinci p. Františka Kobsy ve Velké Lhotě. Věc Nejprve předloženy byly vzorky na

Více

Kronika obce Zelenecká Lhota

Kronika obce Zelenecká Lhota Rok 1908 Obecní volby Dne 26. července 1908 bylo voleno nové obecní zastupitelstvo za velmi malého účastenství voličů. Ze 40 voličů III. sboru dostavilo se k volbě 11 voličů, z 11 voličů II. sboru dostavilo

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Živanský Bohdan, Dr.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Živanský Bohdan, Dr. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Živanský Bohdan, Dr. (1900-1947) Inventář NAD č. 434 evidenční pomůcka č. 155 Čakrtová Eva Praha 1955 Dr. Bohdan Živanský Narodil se v Brně

Více

Zápis z členské schůze Spolku přátel České Břízy 1/2015

Zápis z členské schůze Spolku přátel České Břízy 1/2015 Zápis z členské schůze Spolku přátel České Břízy 1/2015 ze dne: 23. října 2015 počet přítomných členů: 22 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2015 3. Zpráva

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Školní rok 1912.~1913.

Školní rok 1912.~1913. Školní rok 1912.~1913. Příchod důst. pána Josefa Chába. Dne 1. září t. r. přisel do osady naší nový pan děkan Josef Cháb. Týž působil v Hostivaři před mnoha léty co kaplan, a pro korektní jednání byl velice

Více

Český svaz házené a ženských sportů - severovýchodočeská župa Hradec Králové

Český svaz házené a ženských sportů - severovýchodočeská župa Hradec Králové STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 4149 č. archivní pomůcky: 8943 Český svaz házené a ženských sportů - severovýchodočeská župa Hradec Králové 1938-1947 inventář Mgr. Tomáš Lána Zámrsk

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

2. kapitola: přehled událostí v roce 2009

2. kapitola: přehled událostí v roce 2009 2. kapitola: přehled událostí v roce 2009 Leden 3. ledna se v sokolovně konalo představení morkovských ochotníků. Šlo o hru Tři v tom od Jaroslava Vostrého. Účast byla vysoká a návštěvníci byli velmi spokojeni.

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PROSEČ POD JEŠTĚDEM

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PROSEČ POD JEŠTĚDEM ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PROSEČ POD JEŠTĚDEM Datum konání : 15.9.2014 Místo konání : zasedací místnost OÚ Zahájení : 17.00 hodin Přítomni : zastupitelé : Jana Švehlová Jaroslav Starý

Více

HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ

HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2010 ROK VE SPOLEČNOSTI Připravil Jiří Kučera ROK VE SPOLEČNOSTI Úvodem Obec nedělá obcí jen shluk domů, ale také (a možná především) společenstvo lidí, kteří v ní žijí a

Více

PRAVIDELNÁ ČINNOST AKCE

PRAVIDELNÁ ČINNOST AKCE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 strana 3 I. ÚVOD II. ČLENSTVO Pionýr, z. s. - 87. pionýrská skupina Javor je pobočným spolkem zapsaného spolku Pionýr s právní subjektivitou. Jejím sídlem je Bělocerkevská 3, Praha

Více

Výroční valná hromada. České federace požárního sportu o.s

Výroční valná hromada. České federace požárního sportu o.s Výroční valná hromada České federace požárního sportu o.s Přítomní: viz. prezenční listina příloha č.1 Body výroční valné hromady: 1. Zhodnocení projektu soustředění 2. Krajská dotace 3. Účast na podzimním

Více

Místní školní rada Žerovice (1950)

Místní školní rada Žerovice (1950) Státní okresní archiv Plzeň-jih se sídlem v Blovicích Místní školní rada Žerovice 1937-1949 (1950) Inventář EL NAD č.: 473 AP č.: 400 Jana Mašková Blovice 2003 Obsah Obsah 2 Úvod 3-4 Příloha č. 1 5 Inventární

Více

Zápis z jednání JZD Chotýš (1952 1959)

Zápis z jednání JZD Chotýš (1952 1959) Zápis z jednání JZD Chotýš (1952 1959) Demo Mikuláš ing. III.2012 VI.2012 1. Zápis ze schůze představenstva J.Z.D. v Chotýši dne 3. ledna 1959 Představenstvo se usneslo zbytek naturálií byti rozdělení

Více

Místní školní rada Míšov Inventář

Místní školní rada Míšov Inventář Inventáře a katalogy fondů Státního okresního archivu Plzeň - jih v Blovicích Místní školní rada Míšov 1877-1950 Inventář Číslo evidenčního listu JAF: 929 Evidenční pomůcka č. 390 Jana Mašková Blovice

Více

Rada města Hulína. z 43. schůze Rady města Hulína, která se konala dne

Rada města Hulína. z 43. schůze Rady města Hulína, která se konala dne Rada města Hulína z 43. schůze Rady města Hulína, která se konala dne 9.11.2016 2006/1, 2064/2 vše v k.ú. Hulín Věcné břemeno na částech pozemků parc. č.1900, 1961/2, 1965/1, 1974/1, 1974/13, smlouvu o

Více

Výroční zpráva Astronomického klubu Pelhřimov, o. s. za rok 2013

Výroční zpráva Astronomického klubu Pelhřimov, o. s. za rok 2013 Výroční zpráva Astronomického klubu Pelhřimov, o. s. za rok 2013 Astronomický klub Pelhřimov, o. s. (občanské sdružení, dále jen AKP ) je samostatnou právnickou osobou podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování

Více

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok:

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Leden V lednu proběhla každoroční Tříkrálová sbírka, při

Více

K oslavě 100 let založení SDH byly zásahovém družstvu zakoupeny nové obleky a vybavení.

K oslavě 100 let založení SDH byly zásahovém družstvu zakoupeny nové obleky a vybavení. Budu zpěvačkou... a co na to říká maminka? Děkujeme taky panu Koprovi z Diskotéky Fantazie, který nám maximálně vyšel vstříc a panu Večeřovi z Čoka Citonice, který nás zahrnul sladkostmi pro děti. Jestli

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

Prameny a literatura. Prameny:

Prameny a literatura. Prameny: Prameny a literatura Prameny: Horácké listy. 1909, roč. I., č. 5. Horácké listy. 1909, roč. I., č. 8. Horácké listy. 1910, roč. II., č. 52. Horácké listy. 1911, roč. III., č. 14. Horácké listy. 1911, roč.

Více

Z kroniky obce Sedlec rok 1956

Z kroniky obce Sedlec rok 1956 Z kroniky obce Sedlec rok 1956 Z činnosti MNV. Rada MNV: s. František Hynk, předseda MNV s. Marie Pundová, tajemnice MNV s. Jaroslav Svoboda, člen rady Rada MNV zasedala pravidelně jednou týdně a na schůzích

Více

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 6/2014 Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání

Více

Výroční zpráva za rok 2006 středisko Holešov

Výroční zpráva za rok 2006 středisko Holešov Výroční zpráva za rok 2006 středisko Holešov V roce 2006 bylo u nás registrováno ve třech oddílech celkem 68 členů, z toho oddíl děvčat Slunečnice měly 5 světlušek, 8 skautek, 2 rangers a 4 vedoucí. Oddíl

Více

Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010

Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010 Občanské sdružení Bezva prázdniny IČO: 270 55 175 www.bezvaprazdniny.cz info@bezvaprazdniny.cz Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010 1. Vznik Občanského sdružení Bezva prázdniny

Více

ZÁPIS ZE 105. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 05.03.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS ZE 105. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 05.03.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS ZE 105. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 05.03.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Zdeněk Mráz, Josef Neužil, MUDr. Antonín Doležal, Vladimír Janíček,

Více

PŘÍLOHA B 2 PROGRAMY JEDNÁNÍ SCHŮZÍ PŘEDSEDNICTVA OKRESNÍHO VÝBORU KSČ 1966 1976

PŘÍLOHA B 2 PROGRAMY JEDNÁNÍ SCHŮZÍ PŘEDSEDNICTVA OKRESNÍHO VÝBORU KSČ 1966 1976 PŘÍLOHA B 2 PROGRAMY JEDNÁNÍ SCHŮZÍ PŘEDSEDNICTVA OKRESNÍHO VÝBORU KSČ 1966 1976 [1] [2] Zápis ze schůze byra (předsednictva) OV KSČ 12. 1. 1966 1966 A 98 1. Kádrové návrhy 2. Organizační záležitosti 3.

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

CO SE KDY V OPATOVICÍCH ŠUSTLO (sestavil Josef Matěásko)

CO SE KDY V OPATOVICÍCH ŠUSTLO (sestavil Josef Matěásko) CO SE KDY V OPATOVICÍCH ŠUSTLO (sestavil Josef Matěásko) ROK: UDÁLOST: 1073 Zmíňka o poustce Mikulcově 1086 založen klášter za Vratislava II. 1163 klášter navštívil král Vladislav 1227 v klášteře pochován

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 25.6.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 25.6.2015 1 č.j. 7/2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 25.6.2015 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 25.6.2015 19:05 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 25.6.2015 20:45

Více

Zápis ze 41. zasedání Zastupitelstva obce, které se konalo dne 16. června 2014 od 15.00 hodin v budově OÚ

Zápis ze 41. zasedání Zastupitelstva obce, které se konalo dne 16. června 2014 od 15.00 hodin v budově OÚ Zápis ze 41. zasedání Zastupitelstva obce, které se konalo dne 16. června 2014 od 15.00 hodin v budově OÚ Zastupitelé obce společně prošli staveniště LBC Biocentrum, výsadbu alejí, zbořeniště pivovaru

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2004

V Ř E S K O V Á K únor 2004 V Ř E S K O V Á K únor 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, nezadržitelně se blíží jaro a s ním spousta práce a to zejména na zahrádkách. Občané budou provádět jarní úklid, prostřihávat stromy a samozřejmě

Více

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská (dále jen spolek ) je

Více

Stanovy spolku. Náš Kopec, z.s.

Stanovy spolku. Náš Kopec, z.s. Stanovy spolku Náš Kopec, z.s. Čl. 1. Název, sídlo a působnost Náš Kopec o.s., ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen

Více

Začátek školního roku. Počet tříd. Umístění tříd. Vyučovací hodiny

Začátek školního roku. Počet tříd. Umístění tříd. Vyučovací hodiny 1937 1938 Ve školním roce 1937-1938 se pokračovalo v pokusném vyučování. Zatímním řídícím učitelem byl jmenován od 1. září 1937 na zdejší škole pan Richard Filip, který byl službou přikázán na 2. obecnou

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Základní ukazatele o obci

Základní ukazatele o obci Základní ukazatele o obci Název obce: Polička Druh sledov. místa (statut.město, město, městys...) město První písemná zpráva 1200 Katastrální plocha 3311 Počet katastrů 4 Počet částí obce (CO) 6 Poč.měst.částí(MC),měst.obvodů(MO)

Více

PRAVIDELNÁ ČINNOST AKCE

PRAVIDELNÁ ČINNOST AKCE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016 strana 3 I. ÚVOD II. ČLENSTVO Pionýr, z. s. - 87. pionýrská skupina Javor je pobočným spolkem zapsaného spolku Pionýr s právní subjektivitou. Jejím sídlem je Bělocerkevská 3, Praha

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2012/2013 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2011/2012 2. Úkoly ve školním roce 2012/2013 3. Minimální preventivní

Více

ROK 1986. Úvod. Volby MNV

ROK 1986. Úvod. Volby MNV ROK 1986 Úvod Rok 1986 se vyznačoval závažnými vnitropolitickými událostmi především konáním sjezdu KS SSSR a ostatních socialistických států, u nás konáním 17. sjezdu KSČ ve dnech 24. 28. března v Praze.

Více

HISTORIE ROUDNICE. Nejstarší osídlení Je možné jej položit do mladší doby kamenné a do doby bronzové (2 500 1500 př. n. l.).

HISTORIE ROUDNICE. Nejstarší osídlení Je možné jej položit do mladší doby kamenné a do doby bronzové (2 500 1500 př. n. l.). HISTORIE ROUDNICE Obsah: 1) Název Roudnice 2) Nejstarší osídlení 3) Osídlování Roudnice 4) Roudnické tvrze 5) Roudnice a její držitelé 6) Osobnosti Zdislav Mnich, Matěj Chvojka, Jan Matějka, bratranci

Více

Tab. F.4. Zemřelí podle příčiny úmrtí, věku a pohlaví v roce 1919

Tab. F.4. Zemřelí podle příčiny úmrtí, věku a pohlaví v roce 1919 lékař 85 813 177 11 69 69 71 62 12 88 93 118 14 153 163 157 34 55 1 1 nelékař 6 219 5 937 1 75 1 287 552 516 598 616 495 513 432 577 868 1 3 1 255 1 149 295 234 19 15 I. Nemoci epidemické, endemické a

Více

OSLAVY 110 LET SDH TRNOVÁ

OSLAVY 110 LET SDH TRNOVÁ 5. - 6. září 2014 OSLAVY 110 LET SDH TRNOVÁ Minihistorie trnovských hasičů Časté požáry vedly k zakládání Sborů dobrovolných hasičů (SDH). Roku 1898 zakládají SDH v Krašovicích, společný pro obce Trnová

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 6/2015, o zákazu konzumace alkoholických nápojů a užívání omamných a psychotropních látek na veřejných prostranstvích Zastupitelstvo

Více

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROSINEC 2012 v 10 hodin MIKULÁŠSKÝ BĚH Běžecké sdružení Liga 2000 v Kamenici nad Lipou Vás zve na tradiční běh, který bude zahájen před sportovní

Více

Zápis z 1. (ustavujícího) zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne

Zápis z 1. (ustavujícího) zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne Zápis z 1. (ustavujícího) zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 1. 11. 2014 Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Novák Ladislav, Ing.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Novák Ladislav, Ing. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Novák Ladislav, Ing. (1899-1942) Prozatímní inventární seznam NAD č. 439 evidenční pomůcka č. 159 Čakrtová Eva Praha 1954 Ing. Ladislav Novák

Více

DIACEL. sdružení rodičů dětí s diabetem a celiakií, Písek

DIACEL. sdružení rodičů dětí s diabetem a celiakií, Písek Občanské sdružení DIACEL sdružení rodičů dětí s diabetem a celiakií, Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ DIACEL, SDRUŽENÍ RODIČŮ DĚTÍ S DIABETEM A CELIAKIÍ, PÍSEK ZA ROK 2013 PÍSEK, LEDEN 2014 Zpráva

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

OBSAH PAMĚTNÍ KNIHY strana Obsah pamětní knihy 3 7 Současný stav pamětních knih obce 8 9 Elektronická pamětní kniha 9 10 Životopis kronikáře

OBSAH PAMĚTNÍ KNIHY strana Obsah pamětní knihy 3 7 Současný stav pamětních knih obce 8 9 Elektronická pamětní kniha 9 10 Životopis kronikáře OBSAH PAMĚTNÍ KNIHY strana Obsah pamětní knihy 3 7 Současný stav pamětních knih obce 8 9 Elektronická pamětní kniha 9 10 Životopis kronikáře 11 Úvodem k pamětním knihám 11 Úvodem k obci 11 13 Úvodem k

Více

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2009 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30. 7. 2009 od 17. 00 hodin

Více

BEDŘICH SMETANA. 2. března 1824 Litomyšl 12. května 1884 Praha

BEDŘICH SMETANA. 2. března 1824 Litomyšl 12. května 1884 Praha BEDŘICH SMETANA 2. března 1824 Litomyšl 12. května 1884 Praha významný český hudební skladatel období romantismu Bedřich Smetana se narodil 2. března 1824 v Litomyšli. Jeho otec se jmenoval František

Více

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Park T. G. Masaryka

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Park T. G. Masaryka HOSTIVICKÝ ULIČNÍK Historický vývoj ulic a domů v Hostivici Park T. G. Masaryka Hostivice, březen 2011 Park T. G. Masaryka 2 UPOZORNĚNÍ Tento dokument je součástí díla Hostivický uličník, které obsahuje

Více