17. ledna obvyklý hasičský ples v hotelu Koruna. Čistý výtěžek z plesu upotřebí se na nákup protiletecké výzbroje.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "17. ledna obvyklý hasičský ples v hotelu Koruna. Čistý výtěžek z plesu upotřebí se na nákup protiletecké výzbroje."

Transkript

1 Rok 1937 K 1. lednu vykazuje soupis hospodářského zvířectva tato čísla: 615 kusů hovězího dobytka, z toho 398 krav, 61 koní, 251 vepřů, 3 ovce a 152 koz. Celkem 1082 kusů. 13. ledna pořádalo Místní sdružení republ. dorostu s Místní organisací republ. strany a s Hospodářským spolkem Zvon přednášku Ing. Fr. Kecka z Pelhřimova na thema Choroba brambor v hotelu Koruna. 17. ledna obvyklý hasičský ples v hotelu Koruna. Čistý výtěžek z plesu upotřebí se na nákup protiletecké výzbroje. 25. a 26. ledna řádila velká vichřice se sněhem. Utvořily se místy závěje až 3 m vysoké. 30. ledna uspořádány sokolské šibřinky rázu Ze všech dílů světa. 31. ledna konalo Hospodářské družstvo 17. řádnou valnou hromadu v hotelu Koruna. Na pořadu bylo kromě obvyklého jednání pojednání o obilním monopolu a o situaci v družstevnictví. V lednu průměrná teplota -5,1 C, nejvyšší ,6 C, nejnižší ,6 C. V lednu spotřebováno 9048 hektolitrů vody z měst. vodovodu. 2. února ve schůzi obecního zastupitelstva schválena výroba dlažebních kostek v obecním kamenném lomu.

2 V únoru spotřebováno 7164 hl vody z měst. vodovodu. V únoru průměr. teplota -0,1 C, nejvyšší ,0 C, nejnižší ,8 C. 12. února zřízeny nové dvě telef. účastnické stanice z propagační telef. akce: Eduard Zajan č. st. 20, okresní soud č. st února konal Kroužek rodáků a přátel města Počátek v Praze slavnostní valnou hromadu k 10. svému výročí pod protektorátem městské rady v Počátkách. Slavnosti byli přítomni zástupci obce. V březnu vydala Záložna Počátecká k svému 75. výročí obsažnou a krásně vypravenou jubilejní zprávu, která obsahovala kromě účetní zprávy a tabulek také historické, propagační a jiné články a též několik pěkných snímků činovníků záložny, vnitřku úřadoven, záloženských, budov ve městě a j. V březnu průměrná teplota 3,2 C, nejvyšší ,8 C, nejnižší ,6 C V březnu spotřebováno 7895 hl vody z měst. vodovodu 11. března řádná valná hromada delegátů Okres. záložny hospodářské. Z výroč. zprávy za r. 1936: Vklady Kč 40 h, zápůjčky Kč 85 h, zisk Kč 15 h, pokladní obrat Kč 50 h. 21. března 75. jubilejní valná hromada Záložny Počátecké. Z výroč. účtů za r. 1936: Vklady Kč 75 h, zápůjčky Kč 05 h, zisk Kč, pokladní obrat Kč 05 h. K 31. prosinci členů s 2727 podíly v částce Kč. K 75. výročí záložna věnovala školám, ústavům, spolkům atd Kč z čistého tisku za r a obci počátecké z běž. prostředků Kč.

3 1. dubna koupil v dražbě Valchu Václav Berák, vrchní rada min. obchodu, Praha Střešovice, Na panenské č dubna dožil se zasloužilý občan počátecký JUDr. František Petrof, em. advokát věku 85 let. V dubnu spotřebováno 8251 hl vody z měst. vodovodu. 18. dubna vykonán branný sraz Sokola. Zúčastnily se ho všechny složky v plném počtu. 18. dubna ustavena Dělnická tělocvičná jednota (DTJ) v Počátkách. 22. dubna Tržní ceny v Počátkách za 1 kg: jablka 3 5 Kč, jablka cizozemská 8 9 Kč, pomeranče 5 5,50 Kč, špenát 3,50 4 Kč, cibule 1 Kč, česnek 6 Kč, celer 3 Kč, mrkev 1 Kč, čerstvé máslo 14 Kč, tvaroh 4 Kč, litr mléka 1,20 1,30 Kč, smetana 1 l za 8 Kč, 1 vejce 40 h. 25. dubna konána valná hromada Okresního sboru samosprávného v Počátkách, čímž obnovena jeho činnost. Zvoleni: starostou Jos. Brada, I. místostarostou Fr. Svoboda z Hor. Cerekve, II. náměstkem Ant. Talpa ze Žirovnice, jednatelem K. Růžička, pokladníkem J. Barthel, výbory a jejich náhradníky starostové několika obcí, revisory J. Damborský a Bern. Kešner ze Žirovnice. Ze schůze odeslána resoluce Zem. českému ústředí měst, obcí a okresů v Praze, v níž byly vytyčeny požadavky Počátecka. V dubnu průměr. teplota 6,3 C, nejvyšší C, nejnižší ,2 C. 1. května uspořádalo Okres. sdružení republ. dorostu v Počátkách slavnost odevzdání 20 vlajek místním sdružením. Také byl pořádán národohospodář. kurs, který pokračoval též příštího dne. 15.,16. a 17. května o svátcích svatodušních uspořádal Kroužek rodáků a přátel města Počátek a okolí v Praze v rámci 10. svého výročí zájezd do Počátek. Přijeli

4 vlakem v sobotu 15. května k večeru. Někteří použili aut. Zůčastnili se ve větším počtu taneč. večera v sokolovně, v neděli 16. května dopol. položili krásný věnec u pomníku padlých a navštívili hřbitovy, a potom prošli se Valchou, odpol. podnikli výlet do lázní sv. Kateřiny, večer na jejich počest uspořádala měst. rada společenský večer v hotelu Modrá hvězda. V pondělí 17. května věnovali se prohlídce města, musea atd. a odpoledne se vrátili do Prahy. 23. května uspořádána v Počátkách Mobilisace mravních sil národa na obranu státu pod protektorátem městské rady. Pořádaly ji čsl. obec legionář. jednota Počátky, obec přátel legionářů za spoluúčasti spolků a korporací. Průvod městem, projev o Zborovu u pomníku padlých, vztyčení státní vlajky na hlavním náměstí a tamtéž proslov a řeči o výchově k brannosti a o tom, co znamená mobilisace mravních sil národa na obranu státu. Projev byl mohutný a účast občanstva četná. V květnu spotřebováno 7415 hl vody z měst. vodovodu V květnu průměrná teplota 15,1 C, nejvyšší C, nejnižší ,4 C. 3. června večer zemřel náhle Karel Melion, zubní technik, I. náměstek starosty, předseda správního výboru měst. elektrárny, starosta Tělocvičné jednoty Sokol atd. Dožil se věku 43 let. Jeho pohřeb vykonán v neděli 6. června podle obřadů církve československé. V červnu vydal T. Zapletal soukromý tisk O veliké lásce a velikém bolu k výročí smrti básníka J. V. Sládka Tiskl Frant. Svoboda v Počátkách. 17. června dopravena do lázní ve sv. Kateřině skupina Španělů emigrantů z Lázní Semihorek. Jednotlivci uprchli přes hranice a zbytek tu setrval přes léto. 19. června ustavující valná hromada odbočky Svazu čsl. důstojnictva. Předsedou zvolen MUDr. Karel Ekšlágr.

5 V červnu vydal Tom. Zapletal soukromé výtisky Dobrodružství Madrány, výňatek k výročí napsání této novely Jul. Zeyerem v lázních sv. Kateřiny u Počátek Vytiskla tiskárna Ant. Richtera v Kamenici n. Lipou. 29. června valná hromada Okresního odboru Národohospodářského sboru Jihočeského v Počátkách. Zvolení: Vratislav Drda, předsedou Jan Brdlík ml. jednatelem a Karel Růžička pokladníkem. V červnu V červnu ,6 C. spotřebováno vody z měst. vodovodu 8613 hl. průměrná teplota 16,9 C, nejvyšší ,8 C, nejnižší 1. července schválilo obecní zastupitelstvo přeměnu elektr. sítě na proud třífázový v rekonstrukci elektrárny. 2. července přibyli do Počátek chovanci a chovanky Prázdninové osady hlav. města Prahy- 74 dětí Osada je zřízena nákladem Péče o mládež v Praze Libni. V červenci spotřebováno 8663 hl. vody z měst. vodovodu. V červenci průměr. teplota 17,1 C, nejvyšší ,1 C, nejnižší ,3 C. V srpnu vydal T. Zapletal soukromé knížky Ó, že jste jim uvěřila.. K 65. výročí úmrtí Zdeňka Havlíčkové dcery národa. Knížky tiskl Frant. Svoboda v Počátkách. 5. srpna odjezd libeňských dětí z letního pobytu v Počátkách 5. srpna jednalo obecní zastupitelstvo o nabídce Jihočeských elektráren ohledně převzetí městské elektrárny.

6 18. srpna schválilo obecní zastupitelstvo prodej elektrárny Jihočeským elektrárnám, akc. spol. v Čes. Budějovicích. V srpnu spotřebováno 7851 hl vody z měst. vodovodu. V srpnu průměr. teplota 16,8 C, nejvyšší C, nejnižší ,1 C. 7. září přihnáno na trh v Počátkách: 2 voli, 1 kráva a 3 kusy mladého dobytka, selat 159. Prodáno 42 selat za 8 10 Kč za 1 kg živé váhy, odhadem za 1 kus Kč. 14. září Úmrtí prvního presidenta republiky, presidenta Osvoboditele Tomáše G. Masaryka. Zpráva o tom došla do Počátek rozhlasem o 6 hod. ráno. První smuteční prapor ihned po 6 hod. ráno vyvěsil poštovní úřad. Téhož dne odpoledne zapsali se v kondolenčních listinách zástupcové úřadů a ústavů státních a samosprávních a též zástupci spolků a korporací u okresního úřadu v Kamenici nad Lipou. 19. září uspořádaly městská rada a obecní zastupitelstvo spolu se všemu spolky a korporacemi v sokolovně tryznu k poctě památky prvního presidenta republiky, presidenta Osvoboditele Tomáše G. Masaryka. Jeviště smutečně vyzdobeno. Na sloupech sokolovny plály řecké ohně. Na budovách vyvěšeny prapory černé barvy již od rána 14. září. Po dobu pietní oslavy střídala se čestná stráž u vystavené busty presidentovy. V 10 hod. dop. započala tryzna. Hudeb. kroužek zahrál Larghetto od Ant. Dvořáka, žák a žákyně přednesli básně, Tomáš Zapletal přednesl proslov, mužský sbor zpěv. spolku Čechorod zapěl Veliký Ty synu od Jos. Mikody, dechová hudba zahrála stát. hymnu. 21. září opět čestná stráž u busty presidentovy a poslech rozhlasu o průběhu pohřbu presidenta Osvoboditele září pomník padlých občanů ve světové válce smutečně ozdoben a u pomníku postaven stožár se smutečním praporem. Několik výkladních skříní mělo pietní výzdobu s obrazy, bustami presidenta Osvoboditele a s různými

7 smutkovými obrázky a tisky. T. Zapletal, přednosta pošt. úřadu uspořádal soukromou výstavu o životě osobnosti díle a úmrtí prvního presidenta republiky. Kostelními zvony zvoněly hrany 20. a 21. září. V září zapsáno školních dětí: na obecné škole 254 dohromady na měšť. chlap. 202 dohromady na měšť. dívč. 105 dohromady V září sbírka na svotováclavský dar pro Ústřední matici školskou konaná Místním od. ÚMŠ. vynesla 535 Kč (3/20, 3/10, 42/5, 47/3, 45/2) od 141 dárců. V září V září ,1 C. spotřebováno 7339 hl vody z měst. vodovodu. průměr. teplota 13,6 C, nejvyšší ,5 C, nejnižší 12. října pohřben na městském hřbitově do 100. hrobu chlapec Eduard Pernikář. 23. října uložil Vítězslav Novák,. hudeb. skladatel a čestný občan počátecký urnu se zpopelněnými pozůstatky Marie Novákové, roz. Polenské (nar ), která zesnula v Praze u své dcery 29.11:1936, do opraveného hrobu svého otce Jakuba Nováka, měst. lékaře, který zemřel v Počátkách 29. května října oslava státního svátku osvobození. Pořadatelka Místní osvětová komise za součinnosti všech spolků pod záštitou městské rady. Dram. soubor Sokola sehrál Čapkovu Bílou nemoc. Divadlo opakoval 30. října. V říjnu pokračováno v dlažební úpravě v části náměstí Palackého a v části nám. Mariánského směrem ke Školní ul. V říjnu spotřebováno 8205 hl. vody z měst. vodovodu.

8 V říjnu nejnižší 11., ,0 C. průměr. teplota 8,9 C, nejvyšší 3., ,0 C, 31. října oslavili v rodinné, kruhu 50. výročí svého sňatku Zlatou svatbu manželé Jan a Marie Těšinských v č.p Oba jsou rozeni v r. 1862, tedy mají 75 let. Marie, roz. Lišková pochází z Božejova. Oddával je 31. října 1887 kaplan Huňáček v kostele sv. Jana Křtitele v Počátkách. V listopadu vydal Tomáš Zapletal soukromý spis Profesor Jakub Hron Metánovský, spisovatel, libomudrun a výslužník (J. H. M.) Vytiskl Frant. Svoboda v Počátkách. 16. listopadu zemřela v zem. sanatoriu v Praze VII. paní Marie Petrofová, choť advokáta v Počátkách. Pohřbena 20. listopadu do rodinné hrobky na hřbitově u Božího těla v Počátkách. 29. listopadu předveden v sokolovně péčí Okres. os. sboru kulturně, výchovný film cestopisný Napříč Afrikou k mysu Dobré naděje. 28. listopadu konalo Hospodářské družstvo skladištní 18. valnou hromadu. (Schválení koupě domu č.p. 36). V listopadu věnovala Okresní záložna hospodářská k uctění památky presidenta Osvoboditele T. G. Masaryka 96 knih vázaných 28. obec. veř. knihovnám v okresu počáteckém. V listopadu se usneslo Obchod. gremium, aby všechny obchody v Počátkách uzavíraly v 7 hod. več. od 1. listopadu do 1. března Jen v sobotu a v době od 15. prosince do svát. vánoč. uzavírají se v 8 h. V listopadu spotřebováno 8139 hl vody z měst. vodovodu. V listopadu průměr. teplota 1,6 C, nejvyšší ,6 C, nejnižší 15., ,4 C.

9 8. prosince konal okresní odbor Národohospodář. Sboru Jihočeského veřejnou schůzi. Pojednáno o hospodář. poměrech města okresu a kraje. Ref. předseda odboru Vrat. Drda. 8. a 12. prosince pořádala Mateř. škola slavnost vánočního stromku ve vlastních místnostech. 10. a 11. prosince péčí odbočky Svazu čsl. důstojnictva a místní CPO (Civilní protiletecké obrany) předvedeny filmy v sokolovně, týkající se brannosti a úkolů CPO. O upotřebení plynových masek promluvil velitel místní CPO Vrat. Drda. 12. prosince upořádal knihkupec Jan Francán v pracovně dívčí pracovny měšť. školy výstavku knih pro děti. 12. prosince konána výroč. val.hromada Okres. sdruž. republ. dorostu v Počátkách v sokolovně (ve výr. den úmrtí dr. Ant. Švehly) Předveden film ze sjezdu republ. dorostu v Praze. 12. prosince zemřela paní Karla Zahrádková, vdova po učiteli Matějovi Zahrádkovi. (M. Zahrádka, absolv. filosof. nar. ve Zbinicích u Sušice, byl prvním výpomoc. uč. přírodověd. odboru na zřízené měšť. škole v Počátkách od 1. února 1875 a prozatímním ředitelem od 5. dubna 1877 do 31. srpna Potom se odstěhoval do Poličky). 6. a 15. prosince zavedlo ředitelství st. drah v Praze automob. spoje z Počátek na nádraží k vlakům č (v 11:21 hod) a č (v sobotu ve 20:15). 29. prosince se konala ustavující valná hromada Spolku chovatelů pošt. holubů Heroi v Počátkách. (Předs. Maršálek kpt v. v., jednatel Mil. Zajan). V prosinci V prosinci zakoupila Záložna Počátecká pro míst CPO 15 plyn. masek. spotřebováno 6149 hl. vody z měst. vodovodu

10 V prosinci průměr. teplota -1,8 C, nejvyšší 1.,2.12 6,8 C, nejnižší C. Motorová vozidla v Počátkách: osob. aut 22, náklad. auta 4, motocyklů 10. Cizinecký ruch u nás: Cizích návštěvníků celkem 855, z nich 807 z Československa a 48 z ciziny. Cizozemci: 34 ze Španělska, 10 z Rakouska, 2 z Francie, 1 ze Švýcarska a 1 z Ameriky. Ztrávené noci: 9572, t.j. tuzemci 6287, cizozemci Stavební ruch: Postaveny 2 domy (očíslovány 207, 208), 3 přístavby, 2 přestavby a 1 poschod. nástavba. Příhon dobytka na trhy: 12 trhů, přihnáno: 24 krav, 20 volů, 3 býci, 47 jalovic, 1494 selat a 15 bagounů. Celkem 1615 kusů. Porážka dobytka: poraženo 205 kusů skotu, 244 telat, 838 vepřů, 75 koz a 18 ovcí, celkem 1380 kusů. Osev a osázení půdy v katastru: orná půda 790 ha 72 a. Jarní obilí a ranné brambory 18 ha 85 a, ostatní 771 ha 87 a, a to: Ha a a: 15 pšenice ozimé, žito ozimé, 4 jar. žito, 20 ječmen, 195 oves, 7 62 směska, 252 brambory, 5 krmná řepa, 136 jetel. Včelstvo. Vyzimováno 67, ubyly 3, přibylo 6, stav 70 včelstev, k tomu zazimováno 28 a 4 prodány, celkový stav včelstvo dalo průměr. 5 kg medu a 15 dkg vosku. V r spotřebováno celkem hl. vody z měst. vodovodu. Divadla, biograf. představení a jiné zábavné podniky: 7 divadel, 34 biogr. představení, 42 taneč. zábav, 2 programové podniky, 12 kopaných. Celkem 97 podniků. Povětrnostní poměry v Počátkách v jednotlivých ročních obdobích: teplota ve C průměrná: v zimě -0,6, na jaře 12,9, v létě 15,8, na podzim 2,9. Srážky v mm:

11 v zimě 95,5, na jaře 164,6, v létě 262,7, na podzim 85,5 (průměry měsíční v jednotlivých obdobích 31,2, 54,9, 87,6, 28,5). Svit slunce: v zimě 190 h 55 min., na jaře 569 hod. 18 min., v létě 532 hod. 24 min., na podzim 152 hod. 54 min. (měsíční průměry 63 hod. 38 min., 189 hod. 46 min., 177 hod. 26 min., 50 hod. 58 min.). Sňatky, narození a zemřelí ve farní osadě počátecké. Sňatků uzavřeno 22. Narozeno: všech dětí ve far. osadě 105 (54 hochů, 51 dívek) z počátecké osady 52 (27 hochů, 25 dívek) cizích ve v. v. nemocnici 53 (27 hochů, 26 dívek) nemanželských 13 (7 hochů, 6 dívek) mrtvě narozených 8 (5 hochů, 3 dívky) v Počátkách samých 20 (9 hochů, 11 dívek) v Jihlávce 7 (5 hochů, 2 dívky) v Hor. Dubenkách 4 (3 hoši, 1 dívka) v Hor. Vilímči 4 (1 hoch, 3 dívky) v Heřmanči 3 (2 hoši, 1 dívka) v Rymberku 3 (2 hoši, 1 dívka) v Janštejně 3 (2 hoši, 1 dívka) v Léskovci 1 (1 dívka) ve Vesci 1 (1 dívka) Zemřelo: všech osob ve far. osadě 119 (58 mužů, 61 žen) z počátecké osady 61 (23 mužů, 38 žen) v nemocnici cizích 58 (35 mužů, 23 žen) v Počátkách samých 35 (17 mužů, 18 žen) ve Stojčíně 4 (4 ženy) v Hor. Dubenkách 4 (3 muži, 1 žena) ve Vesci 4 (1 muž, 3 ženy) v Hor. Vilímči 4 (2 muži, 2 ženy) v Janštejně 3 (3 ženy) v Heřmanči 2 (2 ženy) v Rymberku 2 (2 ženy) v Jihlávce 2 (2 ženy)

12 v Léskovci 1 (1 žena) Počet úmrtí podle stáří: do jednoho roku 19 dětí od 1 10 let 8 osob od let 2 osoby od let 8 osob od let 8 osob od let 11 osob od let 9 osob od let 21 osob od let 18 osob od let 14 osob od let 1 osoba Nejstarší žena zemřelá měla: 91 let 15 měs. 13 dní Nemoce příčiny smrti: 16 případů rakoviny 15 případů zánět plic 13 případů srdeční vada 10 případů sešlost věkem 6 případů tuberkulosa 5 případů mozkové krvácení po 4 případech: předčas. porod, vroz. slabost, neprůch. střev, otrava, úraz. po 3 případech: kornatění tepen, střev. katarrh, žaludeční vřed, zánět ledvin, zánět slepého střeva. po 2 případech: hnis. angina, prostata, úplavice, hlíza po 1 případu: cedem plic, rozdma plic, zánět průdušek, záškrt, rheumatismus, žloutenka, kýla, zánět kostní, rachitis, padoucnice, sebevražda. Z činnosti Odboru KČST (Klubu čsl. turistů) za r Odbor měl 48 členů (29 činných a 19 rodinných). Propagoval prázdninový a turistický ruch v místě a kraji, podporoval zájezd Kroužku rodáků a přátel starožitného města Počátek a okolí v Praze, pořídil další 3 památkové měděné tabulky (Sládek, Zeyer, Škodové), staral se o turistickou noclehárnu atd. Knihovnu

13 doplnil na 37 sv. Činovníci: předs. Jan Chlebec, jednatel T. Zapletal, pokladníka zastával též T. Zapletal. Z činnosti Místního odboru Ústřední matice školské. Členská sbírka vynesla 519 Kč, na svatováclav. dar vybráno 535 Kč, ústředí odvedeno 1400 Kč. Činovníci: MUDr. M. Duffek předs., T. Zapletal jednatel, Ant. Pešina pokladník. Jak se v Počátkách čtlo r. 1937: Městská knihovna měla 2262 svazků (1767 zábav., 495 pouč.) Knihy vypůjčovalo 158 osob, které učinily 3813 výpůjček (3605 zábav. a 208 pouč.) Knihovna řemeslnicko-živnostenské besedy měla 310 knih (255 zábav. a 55 pouč.) V r pohřbeno na městském hřbitově 78 osob. Pošta, telegraf a telefon v Počátkách v roce Podáno: 200tisíc (okrouhle) obyč. list. zásilek (z toho 83 tisíc novin a tiskovin s novinovým výplatným). Zpracováno při podání: 13 tisíc doporuč. zásilek, 5500 balíků a cenných psaní, 1100 pošt. zboží, 880 telegramů, 3200 pošt. poukázek, vkladů pro pošt. spořitelnu, 1340 zásilek na dobírku, 20 pošt. příkazů a 145 výběrek, služba u telefonu: míst. hovorů, 604 z veřej. hovorny, meziměst. hovorů, spotřebováno 160 ozdob. telegr. blanketů, rozhlasová agenda: 156 rozhlasových koncesionářů. Prodavači cennin odebrali cenniny 223krát. Rozhlasová služba v Počátkách r (Uzavřeno 30. listopadu 1937, poněvadž přihlášení noví koncesionáři rozhlasu od 1. prosince 1937 platí rozhlas. poplatky již za leden 1938). Stav koncem r koncesionářů, nových přibylo 19, přistěhovalo se 6, odstěhovalo se 6, zřeklo se koncesí 9, je tedy 155 koncesionářů (154 platících a 1 osvobozený od poplatku škola v Prostém). Koncesionářů podle míst: v Počátkách 127, ve Stojčíně 18, v Rymberku 5, ve Vesci a Ctiboři po 2, a v Prostém 1. Koncesionáři podle zaměstnání: 46 živnostníků, 24 úředníků, 18 zřízenců, 15 pensistů, 12 soukromníků, 9 zaměstnanců v soukromých podnicích, 8

14 učitelů, 7 rolníků, 4 dělníci, po 2: průmyslníci, duchovní a školy, po 1: advokát, notář, lékař, zvěrolékař, lékárník, spolek. Na rozhlas. poplatcích zaplaceno Kč. Povětrnostní činitelé a jejich průměry r. 1937: průměr. roč. teplota ve C 7,7. Srážky v mm: napršelo a nasněžilo celkem 608,3 (měsíč. průměr 50,7). Svit slunce: celkem 1445 hod. 31 min. (měsíč. průměr 120 hod. 4 min.) Převládající směry větru: jihovýchodní a západní. Počet dní: se srážkami 148, s teplotou letní 10, s mrazíky 96, ledových 39. V r byly uveřejňovány zprávy v Počátek: - v Týdeníku z Českomoravské vysočiny (Pelhřimov) - v Zájmech Českomoravské vysočiny (J. Hradec) - v Krajinských listech (Kamenice n. Lipou) péčí Tomáše Zapletala

SOKOL - 1945 OPIS. Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně.

SOKOL - 1945 OPIS. Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně. OPIS SOKOL - 1945 Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně. Tak zahájena znovu činnost naší jednoty po čtyřleté nucené přestávce za doby německé okupace, strašného utrpení

Více

11. ledna zemřel v Praze p. Ing. Dominik Bukovský, vrch. měřičský rada a přednosta katastrálního měřičského ústavu v Praze, rodák z Počátek.

11. ledna zemřel v Praze p. Ing. Dominik Bukovský, vrch. měřičský rada a přednosta katastrálního měřičského ústavu v Praze, rodák z Počátek. Rok 1932 10. ledna dožil se stáří 80 let p. Antonín Petříček, rodák z Počátek, první státní návladní v.v., v Novém Jičíně na Moravě. Za Rakouska měl titul dvorní rada. 11. ledna zemřel v Praze p. Ing.

Více

Č.K.V. Král. Vinohrady

Č.K.V. Král. Vinohrady Archiv sportu a tv inventář č. 97 NAD č. 242 Č.K.V. Král. Vinohrady (Cyklistický oddíl: TJ Sokol Vinohrady, TJ Spartak Praha Stalingrad, TJ Bohemians ČKD) 1882 1972 V Praze 2011 Lucie Swierczeková Ú v

Více

SOKOL - 1946 OPIS. 5. ledna Propůjčena Sokolovna hasičskému sboru v Bohutíně k pořádání taneční zábavy.

SOKOL - 1946 OPIS. 5. ledna Propůjčena Sokolovna hasičskému sboru v Bohutíně k pořádání taneční zábavy. OPIS SOKOL - 1946 5. ledna Propůjčena Sokolovna hasičskému sboru v Bohutíně k pořádání taneční zábavy. 20. ledna Konána II. výroční valná hromada naší jednoty za přítomnosti zástupce župy br. Josefa Žita,

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Živanský Bohdan, Dr.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Živanský Bohdan, Dr. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Živanský Bohdan, Dr. (1900-1947) Inventář NAD č. 434 evidenční pomůcka č. 155 Čakrtová Eva Praha 1955 Dr. Bohdan Živanský Narodil se v Brně

Více

VZÁJEMNĚ SE PODPORUJÍCÍ SPOLEK LIDUMIL KOMÁROV

VZÁJEMNĚ SE PODPORUJÍCÍ SPOLEK LIDUMIL KOMÁROV Státní oblastní archiv v Praze Státní okresní archiv Beroun VZÁJEMNĚ SE PODPORUJÍCÍ SPOLEK LIDUMIL KOMÁROV 1882 1950 INVENTÁŘ Číslo listu NAD: 742 Evidenční číslo pomůcky: 822 Kateřina Fryaufová Beroun

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Stříkačka FORDSON br. Mervartových

Stříkačka FORDSON br. Mervartových Hasiči v Meziříčí Úvodem Ze zápisu schůze obecního zastupitelstva dne 27. června 1880 je zapsáno: Předmětem bylo projednání o opravě obecní kůlny, by se tato kůlna zvětšila, aby se obě stříkačky obecní

Více

Hostivické pamětní knihy a kroniky

Hostivické pamětní knihy a kroniky Hostivické pamětní knihy a kroniky Hostivice, březen 2009 Pamětní knihy a kroniky představují zajímavý zdroj informací o historii Hostivice, i když k některým tvrzením je třeba přistupovat obezřetně. V

Více

Bývalý hostinec s tanečním sálem a jevištěm svoji dlouholetou historii

Bývalý hostinec s tanečním sálem a jevištěm svoji dlouholetou historii Č.P. 15 - bývalá hospoda. Bývalý hostinec s tanečním sálem a jevištěm svoji dlouholetou historii ukončil roku 1993. Fotografie z r.1996. Dnešní pamětníci ještě stále pamatují na tři zde existující hostinské

Více

Č.P. 54 bývalá škola.

Č.P. 54 bývalá škola. Č.P. 54 bývalá škola. Než 15.5.1838 byl posvěcen základní kámen této budovy dokončené 15.7.1839, proběhla do té doby mnohá jednání, pří a intrik které popisuji ve Školství ve Voděradech. My se nyní soustřeďme

Více

vydává tuto dražební vyhlášku

vydává tuto dražební vyhlášku JUDr. Jiří Trojanovský, soudní exekutor Exekutorský úřad Frýdek-Místek,se sídlem Farní 23, 738 01 Frýdek-Místek Sp.zn. 143 EDC 03/10 5 Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, sídlem Farní 23, 738 01 Frýdek-Místek,

Více

Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov

Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov 2015 Strategický rozvojový dokument patří k základním dokumentům obce Rušinov. Vyjadřuje předpokládaný vývoj obce v dlouhodobějším časovém horizontu. Vychází

Více

Alšík Z HISTORIE ŠKOLY II P Ř Í L O H A DUBEN 2015

Alšík Z HISTORIE ŠKOLY II P Ř Í L O H A DUBEN 2015 Alšík DUBEN 2015 EXTRA P Ř Í L O H A Z HISTORIE ŠKOLY II V letošní osmistránkové historické příloze jsme zmapovali naše listování krásnou starou knihou, kterou vidíte na této stránce. Jedná se o nejstarší

Více

Rok 1951. 9. února MNV dne 9. února dal správu SKP Vl. Hronovi šestitýdenní výpověď za něho jmenován Jaroslav Volejník, bytem v Počátkách.

Rok 1951. 9. února MNV dne 9. února dal správu SKP Vl. Hronovi šestitýdenní výpověď za něho jmenován Jaroslav Volejník, bytem v Počátkách. Rok 1951 9. února MNV dne 9. února dal správu SKP Vl. Hronovi šestitýdenní výpověď za něho jmenován Jaroslav Volejník, bytem v Počátkách. 12. února konala se v sokolovně Mírová manifestace na níž promluvil

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53)

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53) Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53) -Přítomni: L. Daenemarková, Z.Gregor,, H.Huňatová R.Svatoň, J.Žižka = členové zastupitelstva

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

Výroční zpráva Astronomického klubu Pelhřimov, o. s. za rok 2013

Výroční zpráva Astronomického klubu Pelhřimov, o. s. za rok 2013 Výroční zpráva Astronomického klubu Pelhřimov, o. s. za rok 2013 Astronomický klub Pelhřimov, o. s. (občanské sdružení, dále jen AKP ) je samostatnou právnickou osobou podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

ŽÁDOST O DOTACI Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ŽÁDOST O DOTACI Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ŽÁDOST O DOTACI Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Martin Fuchs, Josef Břečka 22.2.2012 Obsah prezentace Žádosti o dotaci v rámci 7. výzvy MAS Lípa pro Venkov 1 2 3 4 5 6 Sokol Zbraslavice Činnost organizace Stávající

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004. Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004. Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004 Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s. Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s. Vedená u Rejstříkového soudu obecně prospěšných společností, Krajský soud

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Příručka pro pozůstalé. www.mmr.cz. Pohřeb a jeho organizace MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Příručka pro pozůstalé. www.mmr.cz. Pohřeb a jeho organizace MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Příručka pro pozůstalé Pohřeb a jeho organizace MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ www.mmr.cz MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ letak_pozustali_02.indd 1 26.3.2010 13:11:23 POHŘEB A JEHO ORGANIZACE - PŘÍRUČKA

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Havlíček Václav Bakovský Jan ((1882) 1898 1969 (1970)) Prozatímní inventární seznam NAD č. 636 evidenční pomůcka č. 201 Honzáková Valerie Praha

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

ZÁPIS ZE 105. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 05.03.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS ZE 105. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 05.03.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS ZE 105. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 05.03.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Zdeněk Mráz, Josef Neužil, MUDr. Antonín Doležal, Vladimír Janíček,

Více

Zápis z valné hromady TJ Spartak Pelhřimov

Zápis z valné hromady TJ Spartak Pelhřimov Zápis z valné hromady TJ Spartak Pelhřimov Zúčastnění: příloha č. 1 prezenční listina příloha č. 2 prezenční listina volební valné hromady Datum konání: 10.června 2015 Místo konání: sportovní hala Pelhřimov

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vítězná konaného v zasedací místnosti OÚ dne 21.12.2009

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vítězná konaného v zasedací místnosti OÚ dne 21.12.2009 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vítězná konaného v zasedací místnosti OÚ dne 21.12.2009 Zasedání se zúčastnilo: 6 zastupitelů viz presenční listina příloha č. 1 omluveni: Jurčík Jaroslav, ing. Zdeňka

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Peča Václav, JUDr. (1869-1945) Prozatímní inventární seznam NAD č. 640 evidenční pomůcka č. 198 Honzáková Valerie Praha 1971 JUDr. Václav Peča

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Zpráva o hospodaření za rok 2013 Návrh závěrečného účtu za rok 2013 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Školní rok 1917.-1918.

Školní rok 1917.-1918. Školní rok 1917.-1918. Sbor učitelský: Na počátku školního roku 1917 sestaven sbor učitelský takto: Jaroslav Meltický, def.řídící učitel Jaroslav Dlabal zat. učitel I. třídy Jindřich Hégr zat. učitel I.

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Technické služby Litvínov s.r.o. S.K.Neumanna 1521 436 01 Litvínov IČO 254 238 35 DIČ CZ254 238 35 Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Čl. I Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Firma Technické služby

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Obecně závazná vyhláška města Moravská Třebová č. 1/2009

Obecně závazná vyhláška města Moravská Třebová č. 1/2009 Město Moravská Třebová 1 Obecně závazná vyhláška města Moravská Třebová č. 1/2009 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích, kterou se zakazuje požívání alkoholických

Více

Zápis ze 41. zasedání Zastupitelstva obce, které se konalo dne 16. června 2014 od 15.00 hodin v budově OÚ

Zápis ze 41. zasedání Zastupitelstva obce, které se konalo dne 16. června 2014 od 15.00 hodin v budově OÚ Zápis ze 41. zasedání Zastupitelstva obce, které se konalo dne 16. června 2014 od 15.00 hodin v budově OÚ Zastupitelé obce společně prošli staveniště LBC Biocentrum, výsadbu alejí, zbořeniště pivovaru

Více

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ Zborovice 1973 2013 Tesárske Mlyňany 1972 / 1973 1973 / 1974 zahájení družební spolupráce v prosinci roku 1972, dopisování kolektivů dětí 4 členové pedagogického sboru ze Zborovic

Více

Kronika obce Sytno 2004

Kronika obce Sytno 2004 1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace Kronika obce Sytno 2004 1.1.Významná životní výročí 80 let Hejhalová Marie 70 let Trochová Marta 65 let Šimanová Milada 60 let Kvarda Petr, Kvardová Marie, Šilhanová Marie,Hrubý

Více

A. PŘEZKOUMANÉ PíSEMNOSTI. Druh písemnosti. Popis písemnosti

A. PŘEZKOUMANÉ PíSEMNOSTI. Druh písemnosti. Popis písemnosti KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOČESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR O D D.Ě LEN I PŘE Z K U M U A MET O D I K Y H O S POD A Ř E N [ O B C I č.j.: KUJCK 13 631/2010 OEKO-PŘ stejnopis Č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 16. zasedání konaného dne 06.12.2011 Rada města Železný Brod po projednání 456/11rm schvaluje doplněný program dnešního zasedání rady města 457/11rm schvaluje uzavření

Více

OPLOCENÍ SOCHY KRAKONOŠE VE SMETANOVÝCH SADECH

OPLOCENÍ SOCHY KRAKONOŠE VE SMETANOVÝCH SADECH INVESTIČNÍ AKCE MĚSTA HOŘICE V ROCE 2014 SEZNAM AKCÍ 2014 Oplocení sochy Krakonoše ve Smetanových sadech Oprava chodníku Pod Lipou Dětská hřiště Nasvícení Masarykovy věže samostatnosti Oprava chodníku

Více

Návrh závěrečného účtu obce za rok 2011

Návrh závěrečného účtu obce za rok 2011 Obec Popovice Popovice čp. 303 PSČ 686 04 IČ : 00291269 Návrh závěrečného účtu obce za rok 2011 zpracovaný na základě zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Obsah : I. Základní

Více

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči 1 110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči Historie hasičských sborů se odvíjí od doby rakousko-uherské monarchie jejíž součástí byly naše země až do roku 1918. Profesionální sbor hasičů měla

Více

Stanovy spolku. Náš Kopec, z.s.

Stanovy spolku. Náš Kopec, z.s. Stanovy spolku Náš Kopec, z.s. Čl. 1. Název, sídlo a působnost Náš Kopec o.s., ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen

Více

Celkový kulturní přehled říjen 2013

Celkový kulturní přehled říjen 2013 Celkový kulturní přehled říjen 2013 - od 1. října 2013 Zahájení pravidelného cvičení(dle rozpisu) Sokolovna TJ Sokol - od 1. října 2013 Burza knih nákup až se 100 % slevou Kurfürstův dům KZM Přibyslav

Více

Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004

Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004 Reg.č. 3201237 IČO: 66132878 Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004 Dne 9.1.2004 byl náš sbor pověřen organizací Výročního okrskového aktivu. Aktiv byl uspořádán v hotelu U Novotných. Na aktivu

Více

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Rozpočet města na rok 2012 v následující podobě (s provedenou změnou):

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Rozpočet města na rok 2012 v následující podobě (s provedenou změnou): Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 13. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 12.03.2012 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 19

Více

Setkání Škol obnovy venkova. 23. a 24. 5. 2013

Setkání Škol obnovy venkova. 23. a 24. 5. 2013 Setkání Škol obnovy venkova 23. a 24. 5. 2013 Strategické plánování na venkově Strategické plánování představuje systematické řízení jakékoliv organizace, podniku, obce či regionů. Zaměřuje se na to, aby

Více

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice Městská policie nám. Svobody 90 664 42 Modřice Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice Přehled činnosti Městské policie za měsíc leden Celkem bylo řešeno 7 případů

Více

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 25.9.2015 Chynín

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 25.9.2015 Chynín Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 25.9.2015 Chynín PROGRAM Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 25.9.2015 Chynín 01. Zahájení 02. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 03. Kontrola

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Rozbor hospodaření akciové společnosti ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U Korečnice 1770, 68801 Uherský Brod k 31.12.2014

Rozbor hospodaření akciové společnosti ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U Korečnice 1770, 68801 Uherský Brod k 31.12.2014 Rozbor hospodaření akciové společnosti ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U Korečnice 1770, 68801 Uherský Brod k 31.12.2014 V roce 2014podnik obhospodařoval 2468 ha zem půdy, z toho v ekologickém zemědělství 335,98

Více

MĚSTO TRUTNOV - RADA MĚSTA Lesy a parky Trutnov s. r. o. Ceník - pohřebnictví (ceny jsou uvedeny bez DPH)

MĚSTO TRUTNOV - RADA MĚSTA Lesy a parky Trutnov s. r. o. Ceník - pohřebnictví (ceny jsou uvedeny bez DPH) MĚSTO TRUTNOV - RADA MĚSTA Lesy a parky Trutnov s. r. o. Ceník - pohřebnictví (ceny jsou uvedeny bez DPH) ÚPLNÉ ZNĚNÍ č. 7 (účinnost od 1.1.2013) Vydává Lesy a parky Trutnov s. r. o. Schváleno RM, usnesení

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15.

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15. Pololetí I. pololetí úterý 1. září 2015 - čtvrtek 28. ledna 2016 II. pololetí pondělí 1. února 2016 - čtvrtek 30. června 2016 Prázdniny Podzimní čtvrtek 29. října 2015 - pátek 30. října 2015 Vánoční 23.

Více

Československá filmová společnost I

Československá filmová společnost I Československá filmová společnost I 1936 1938 Inventář NFA 2009 Název archivu: Název archivní pomůcky: Národní filmový archiv, Praha Československá filmová společnost I Časový rozsah pomůcky: 1936 1938

Více

Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Městský úřad Tábor jedná a rozhoduje především podle následujících právních

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Částka 52 Sbírka zákonů č. 142 / 2012 Strana 2251 142 ZÁKON ze dne 11. dubna 2012 o změně některých zákonů v souvislosti se zavedením základních registrů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Výroční zpráva 2010. Nadační fond Ledňáček 21. dubna 657 691 44 Lednice www.lednacek.cz

Výroční zpráva 2010. Nadační fond Ledňáček 21. dubna 657 691 44 Lednice www.lednacek.cz Výroční zpráva 2010 Nadační fond Ledňáček 21. dubna 657 691 44 Lednice www.lednacek.cz Posláním nadačního fondu Ledňáček je: - zřizování (budování) vícegeneračních systémů sídelní zeleně (veřejných parků

Více

ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Josef Neužil, Ing. Bohuslav Jirák,

Více

SPONZOŘI O P A T O V I C E

SPONZOŘI O P A T O V I C E SPONZOŘI O P A T O V I C E Svaz lyžařů České republiky úsek běžeckých disciplín a Lyžařský klub Veřovice ČESKÝ POHÁR V BĚHU NA LYŽÍCH RKZ DOROST 2008 ČÁST I. 5. 6. ledna 2008 Veřovice 3 I. Základní informace:

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-7-2015 Termín jednání 2. února 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol. 6 - u cesty do Potštejna - 38 -

4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol. 6 - u cesty do Potštejna - 38 - 4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol 6 - u cesty do Potštejna 8 - u cesty na Vrší 9 - na Vrších - 38 - Terénní úpravy u č. p. 115 Jindřich Husák v roce 2009 dodělal terénní úpravy u svého domku,

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Karel Lím a turistika

Karel Lím a turistika Karel Lím a turistika 1. První český lyžař v Krušných horách: Brzy po svém nástupu do náročného místa menšinového učitel v roce 1894 v Hrobech u Oseka začal lyžovat jako první český lyžař v Krušných horách.

Více

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ.

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ. F A R N Í C H A R I T A J I N D Ř I C H Ů V H R A D E C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 Posláním Charity je služba milosrdné lásky a pomoci bližnímu v nouzi, která vychází z křesťanských zásad, a to

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce JEDOMELICE IČ: 00234460. Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem, přezkoumávané období r. 2013.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce JEDOMELICE IČ: 00234460. Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem, přezkoumávané období r. 2013. Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ 079052/2013/KUSK 181091/2013/KUSK Stejnopis Č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce v JEDOMELICE IČ: 00234460 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Vydrova továrna na výrobu poživatin

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Vydrova továrna na výrobu poživatin Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Vydrova továrna na výrobu poživatin (1896-1938) Prozatímní inventární seznam NAD č. 453 evidenční pomůcka č. 167 Čakrtová Eva Praha 1955 František

Více

ODBORNÝ DOPROVODNÝ PROGRAM ZEMĚ ŽIVITELKA 2015

ODBORNÝ DOPROVODNÝ PROGRAM ZEMĚ ŽIVITELKA 2015 ODBORNÝ DOPROVODNÝ PROGRAM ZEMĚ ŽIVITELKA 2015 konané ve dnech od 27.8. do 1.9.2015 Soutěže pro návštěvníky o hodnotné ceny Čtvrtek 27.8. Den Země živitelky Den českých pekařů a cukrářů Pivovarská zahrada

Více

U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 14/1.1 Program 14. zasedání

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLECANY okres Praha-východ DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL TÉMA: Symboly EU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Člověk a společnost VZDĚLÁVACÍ OBOR: Výchova k občanství TEMATICKÝ OKRUH: Mezinárodní

Více

Usnesení. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

Usnesení. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 41. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 30.01.2012 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce KRENEK. IČ: 00236985 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce KRENEK. IČ: 00236985 za rok 2013 Zborovská 11 150 2] Praha 5 SpZn: Čj. SZ 08167012013/KUSK 005753/2014/KUSK Stejnopis č. ;L Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce v KRENEK IČ: 00236985 za rok 2013 Přezkoumání 2l.5.2014 se uskutečnilo

Více

Zápis č. 6/2014. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 16. prosince 2014 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 6/2014. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 16. prosince 2014 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 6/2014 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 16. prosince 2014 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 6. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2014 proběhlo

Více

Manuál pořádání celostátní akce Ivančena

Manuál pořádání celostátní akce Ivančena Úvodní ustanovení Účelem Manuálu je nastavení pravidel pro organizátory, tak aby byly zajištěny všechny nezbytné náležitosti akce a byla dodržena důstojnost celé akce. Tento Manuál je pro organizátory

Více

USNESENÍ č. 16 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 1. 9. 2015

USNESENÍ č. 16 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 1. 9. 2015 USNESENÍ č. 16 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 1. 9. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování)

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování) Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování) Upozornění pro případné zájemce: Archiv v Zámrsku započal s digitalizací matrik, které poté bude možno prohlížet přes internet. --------

Více

OBČASNÍK OBCE HODÍŠKOV. Čarodějnice v Hodiškově KVĚTEN 2011 ČÍSLO 2 ROČNÍK IX ZDARMA POZVÁNKA

OBČASNÍK OBCE HODÍŠKOV. Čarodějnice v Hodiškově KVĚTEN 2011 ČÍSLO 2 ROČNÍK IX ZDARMA POZVÁNKA OBČASNÍK OBCE HODÍŠKOV KVĚTEN 2011 ČÍSLO 2 ROČNÍK IX ZDARMA POZVÁNKA Zastupitelstvo obce srdečně zve všechny děti, rodiče a seniory ke společnému setkání. Posezení pro seniory a besídka pro děti a jejich

Více

Jednání Rady města Broumova č. 52 ze dne 26. listopadu 2008.

Jednání Rady města Broumova č. 52 ze dne 26. listopadu 2008. Jednání Rady města Broumova č. 52 ze dne 26. listopadu 2008. Přítomni: JUDr. Růčková, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Slezák, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : ------------- Pozdní příchod:

Více

Zápis z pracovní schůze ohledně obsazení maš. průvodu 19. 02. 2011 konaná 06. 01. 2011 od 17 h. V poh. U Bambuchů.

Zápis z pracovní schůze ohledně obsazení maš. průvodu 19. 02. 2011 konaná 06. 01. 2011 od 17 h. V poh. U Bambuchů. Zápis z pracovní schůze ohledně obsazení maš. průvodu 19. 02. 2011 konaná 06. 01. 2011 od 17 h. V poh. U Bambuchů. Přítomni: Fr. Němec, Fr. Souček ml., Jar. Novotný ml., P. Bílek, P. Novotný, P. Rutsch,

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1946. Uverejnené: 15.05.1946 Účinnosť od: 15.05.1946 95.

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1946. Uverejnené: 15.05.1946 Účinnosť od: 15.05.1946 95. ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1946 Uverejnené: 15.05.1946 Účinnosť od: 15.05.1946 95. V y h l á š k a m i n i s t r a f i n a n c í ze dne 3. května 1946, kterou se uveřejňuje opatření Národní

Více

Zařazení materiálu: Šablona: Sada: Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd (V/2) Název materiálu: Autor materiálu: Anotace:

Zařazení materiálu: Šablona: Sada: Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd (V/2) Název materiálu: Autor materiálu: Anotace: Projekt: Příjemce: Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Moravou Zařazení materiálu: Šablona: Sada:

Více

kraje Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse

kraje Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Krajsk' úřad Středočeskěho.. kraje Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ 075979/2012/KUSK 00152112013/KUSK Stejnopis č.!2. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse VRCHOTOVY IČ: 00233005 za

Více

Počátky tělovýchovné činnosti v Kolinci

Počátky tělovýchovné činnosti v Kolinci Počátky tělovýchovné činnosti v Kolinci Vzpomínka Fr. Nováka u příležitosti výročí 50. let trvání oddílu kopané v Kolinci r. 1984 Vážení přátelé! V úvodu svého diskusního příspěvku, dovolte mně, abych

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 1 č.j. 5/2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 22.4.2015 19:05 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 22.4.2015 20:45

Více

Usnesení ze schůze rady obce Lužice č. 3 ze dne 8. 12. 2014. Usnesení č. 3/1 3/30

Usnesení ze schůze rady obce Lužice č. 3 ze dne 8. 12. 2014. Usnesení č. 3/1 3/30 Usnesení ze schůze rady obce Lužice č. 3 ze dne 8. 12. 2014 Přítomni členové rady: Tajemník OÚ: Ing. Jaroslav Kreml, Mgr. Jana Ambrožová, Mgr. Jana Líčeníková, Ing. Jakub Buchta, Dis., Marie Gutová Mgr.

Více

Příjmy: rozpočet v tis. Kč

Příjmy: rozpočet v tis. Kč Rozpočet Obce Dolní Branná na rok 2012 V odvětvovém třídění Příjmy: Název rozpočet v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 13 565 2310 Příjmy z poskytování služeb (pitná voda) 720 3119 přijaté nekapitálové přísp.

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrádek, IČ 00535958 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrádek, IČ 00535958 za rok 2014 Elektronický podpis - 23.3.2015 KUMSX01H6PT1 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eliška Švaňová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 22.9.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

ZÁ VĚREčNÝ ÚČET MIKROREGIONU ČESKÝ SMARAGD SE SÍDLEM V TRHOVÉM ŠTĚPÁNOVĚ ZA ROK 2013. Finanční hospodaření mikroregionu Český smaragd v roce 2013

ZÁ VĚREčNÝ ÚČET MIKROREGIONU ČESKÝ SMARAGD SE SÍDLEM V TRHOVÉM ŠTĚPÁNOVĚ ZA ROK 2013. Finanční hospodaření mikroregionu Český smaragd v roce 2013 ZÁ VĚREčNÝ ÚČET MIKROREGIONU ČESKÝ SMARAGD SE SÍDLEM V TRHOVÉM ŠTĚPÁNOVĚ ZA ROK 2013 Mikroregion Český smaragd vznikl jako dobrovolný svazek obcí za účelem spolupráce obcí při řešení společných zájmů při

Více

Nový občanský zákoník. Zákon č. 89/2012 Sb. ze dne 3. února 2012, ČÁST PÁTÁ. Ustanovení společná, přechodná a závěrečná. Hlava I. Ustanovení společná

Nový občanský zákoník. Zákon č. 89/2012 Sb. ze dne 3. února 2012, ČÁST PÁTÁ. Ustanovení společná, přechodná a závěrečná. Hlava I. Ustanovení společná Nový občanský zákoník Zákon č. 89/2012 Sb. ze dne 3. února 2012, ČÁST PÁTÁ Ustanovení společná, přechodná a závěrečná Hlava I Ustanovení společná Díl 2 Závěrečná ustanovení 3080 Zrušuje se: 1. Zákon č.

Více

U s n e s e n í z členské schůze ZO ČZS a valné hromady obč. sdružení osada Třešňovka, Velká Chuchle konané dne 6.3.2014 v Domě odbor.

U s n e s e n í z členské schůze ZO ČZS a valné hromady obč. sdružení osada Třešňovka, Velká Chuchle konané dne 6.3.2014 v Domě odbor. U s n e s e n í z členské schůze ZO ČZS a valné hromady obč. sdružení osada Třešňovka, Velká Chuchle konané dne 6.3.2014 v Domě odbor.svazů 1. Členská schůze bere na vědomí a/ zprávu o činnosti výboru

Více