Příručka k nástroji Computer Setup (F10) Řada stolních počítačů Evo Řada pracovních stanic Evo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příručka k nástroji Computer Setup (F10) Řada stolních počítačů Evo Řada pracovních stanic Evo"

Transkript

1 b Příručka k nástroji Computer Setup (F10) Řada stolních počítačů Evo Řada pracovních stanic Evo Číslo dokumentu: Květen 2002 Tato příručka obsahuje pokyny k použití nástroje Computer Setup. Tento nástroj slouží ke změně konfigurace a výchozího nastavení počítače při instalaci nového hardwaru a za účelem údržby.

2 Å VAROVÁNÍ: Ä UPOZORNĚNÍ: 2002 Compaq Information Technologies Group, L.P Compaq, logo společnosti Compaq a Evo jsou ochranné známky společnosti Compaq Information Technologies Group, L.P. Microsoft, MS-DOS, Windows a Windows 2000 jsou ochranné známky společnosti Microsoft Corporation. Intel a Pentium jsou ochranné známky společnosti Intel Corporation. UNIX je ochranná známka sdružení The Open Group. Všechny ostatní názvy produktů zmíněné v této příručce mohou být ochrannými známkami příslušných společností. Společnost Compaq nenese zodpovědnost za žádné technické nebo redakční chyby či opomenutí vyskytující se v této příručce. Informace jsou v tomto dokumentu poskytovány tak jak jsou, bez jakékoli záruky, a mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění. Záruky na produkty společnosti Compaq jsou uvedeny v prohlášeních o záruce omezených na jednotlivé produkty. Žádné informace obsažené v tomto dokumentu nelze považovat za rozšíření těchto záruk. Text označený tímto symbolem informuje, že nerespektování uvedených pokynů může vést ke zranění nebo k ohrožení života. Text označený tímto symbolem informuje, že nerespektování uvedených pokynů může vést k poškození zařízení nebo ke ztrátě dat. Vytištěno v USA. Příručka k nástroji Computer Setup (F10) Řada stolních počítačů Evo Řada pracovních stanic Evo Čtvrté vydání (květen 2002) Číslo dokumentu:

3 Obsah Příručka k nástroji Computer Setup (F10) Nástroj Computer Setup (F10) Použití nástroje Computer Setup File (Soubor) System Information (Systémové informace) About (O autorských právech) Set Time and Date (Nastavit datum a čas) Save to Diskette (Uložit na disketu) Restore from Diskette (Obnovit z diskety) Set Defaults and Exit (Nastavit výchozí hodnoty a ukončit program) Ignore Changes and Exit (Ignorovat změny a ukončit program) Save Changes and Exit (Uložit změny a ukončit program) Storage (Uložení dat) Device Configuration (Konfigurace zařízení) Options (Možnosti) IDE DPS Self-Test (Automatický test DPS zařízení IDE) Controller Order (Pořadí řadičů) SCSI Narrow Termination (Zakončení zařízení SCSI Narrow) Boot Order (Pořadí spouštění) Security (Zabezpečení) Setup Password (Heslo pro nastavení) Power-On Password (Heslo pro spuštění) Password Options (Možnosti nastavení hesla) Smart Cover (Zámek a senzor počítačové skříně) Smart Sensor (Senzor počítačové skříně) DriveLock Master Boot Record Security (Hlavní spouštěcí záznam) Save Master Boot Record (Uložit hlavní spouštěcí záznam) Restore Master Boot Record (Obnovit hlavní spouštěcí záznam) Device Security (Zabezpečení zařízení) Network Service Boot (Spuštění ze sítě) System IDs (ID systému) Příručka k nástroji Computer Setup (F10) iii

4 Obsah Power (Napájení) Energy Saver (Úspora energie) Timeouts (Časové limity) Energy Saver Options (Možnosti úspory energie) Advanced (Další nastavení)* Power-On Options (Možnosti spuštění) Onboard Devices (Zařízení na základní desce) PCI Devices (Zařízení PCI) Bus Options (Možnosti nastavení sběrnice) Device Options (Možnosti zařízení) PCI VGA Configuration (Konfigurace VGA PCI) iv Příručka k nástroji Computer Setup (F10)

5 Nástroj Computer Setup (F10) Pomocí nástroje pro nastavení počítače Computer Setup (F10) je možné provádět následující akce: Změna výchozích nastavení výrobce. Nastavení systémového data a času. Nastavení, zobrazení, změna nebo ověření konfigurace systému (včetně nastavení procesoru, zobrazení, paměti, zvuku, ukládání dat, komunikace a vstupních zařízení). Změna pořadí spouštěcích zařízení, jako jsou například pevné disky, disketové jednotky, optické disky nebo jednotky LS-120. Konfigurace pořadí řadičů pevných disků IDE a SCSI pro spouštění počítače. Konfigurace možností jednotky typu Quiet Drive (pouze jednotky, které tuto funkci podporují). Povolení rychlého spouštění (Quick Boot), které je rychlejší než úplné spouštění (Full Boot), při kterém však neprobíhají všechny diagnostické testy. Můžete nastavit tyto možnosti: vždy provést rychlé spuštění (Quick Boot) výchozí; v zadaném intervalu provést úplné spuštění (každý den až každých 30 dní); vždy provést úplné spuštění (Full Boot). Povolení nebo zakázání režimu síťového serveru, který počítači umožňuje automatické spuštění operačního systému i při povoleném hesle pro spuštění, bez ohledu na to, zda je či není připojena klávesnice nebo myš. Pokud je klávesnice a myš připojena k počítači, zůstanou při spuštění operačního systému uzamčené, dokud není zadáno heslo pro spuštění. Příručka k nástroji Computer Setup (F10) 1

6 U zpráv testů POST (Power-On-Self-Test) lze zvolit popisný režim (Post Messages Enabled) nebo tichý režim (Post Messages Disabled). V tichém režimu je většina zpráv POST potlačena (například kontrola paměti, název produktu a jiné nechybové textové zprávy). Pokud dojde k chybě u některého z testů POST, bude zobrazena příslušná chybová zpráva bez ohledu na zvolený režim. Pokud chcete během testu POST ručně přepnout do popisného režimu, stiskněte libovolnou klávesu (kromě kláves až ). Označení vlastnictví (Ownership Tag) v podobě textu zobrazeného při každém spuštění nebo restartování počítače. Zadání inventárního čísla majetku (Asset Tag) přiděleného počítači ve vaší společnosti. Povolení hesla pro spuštění vyžadovaného při spuštění i restartování systému. Vytvoření hesla pro nastavení, které řídí přístup k nástroji Computer Setup (F10) a k možnostem nastavení popsaným vtétočásti. Zabezpečení funkčnosti integrovaného rozhraní I/O (včetně sériových nebo paralelních portů a portu USB, zvuku či integrovaných síťových karet) tak, aby je bylo možné používat teprve až po zrušení zabezpečení. Povolení nebo zakázání zabezpečení hlavního spouštěcího záznamu (MBR). Povolení nebo zakázání možnosti spouštění z vyměnitelných médií. Povolení nebo zakázání zápisu na vyměnitelná média (pokud je tato funkce podporována hardwarem). Odstranění chyb v konfiguraci systému, které byly zjištěny během testů POST (Power-On Self-Test), ale nebyly automaticky opraveny. Replikace nastavení systému uložením informací o konfiguraci systému na disketu a použitím nastavení z této diskety na dalších počítačích. Spuštění automatických testů na určené jednotce pevného disku IDE (pokud je tato možnost danou jednotkou podporována). 2 Příručka k nástroji Computer Setup (F10)

7 Konfigurace funkcí úspory energie, včetně režimu úspory energie, časového limitu pro systém a pevný disk, režimu vypínače a chování kontrolky LED pro indikaci zapnutí počítače. Povolení nebo zakázání zabezpečení pomocí zámku jednotek (pokud je tato funkce podporována jednotkou pro multifunkční pozici). Použití nástroje Computer Setup Pokud chcete zobrazit nabídku nástroje Computer Setup, postupujte podle následujících kroků: 1. Spusťte nebo restartujte počítač. Pokud je spuštěn systém Windows, klepněte na tlačítko Start > příkaz Vypnout > přepínač Restartovat počítač. 2. Jakmile se v pravém dolním rohu obrazovky zobrazí zpráva F10 = Setup (F10 = Nastavení), stiskněte klávesu. Klávesu je třeba stisknout v době, kdy je na obrazovce tato zpráva zobrazena. V opačném případě bude možné získat k nástroji přístup až po restartování počítače. 3. Ze seznamu vyberte požadovaný jazyk a stiskněte klávesu. 4. V hlavní nabídce nástroje Computer Setup se zobrazí pět položek: File (Soubor), Storage (Uložení dat), Security (Zabezpečení), Power (Napájení) a Advanced (Další nastavení). 5. K výběru požadované nabídky slouží klávesy se šipkami (vlevo a vpravo). Požadovanou možnost příslušné nabídky lze vybrat pomocí kláves se šipkami (nahoru a dolů) a následným stisknutím klávesy. Do nabídky nástroje Computer Setup se můžete vrátit stisknutím klávesy. 6. Pokud chcete provedené změny použít a uložit, klepněte v nabídce File (Soubor) > na příkazy Save Changes (Uložit změny) a Exit (Konec). Pokud jste provedli změny, které nechcete uložit, zvolte příkaz Ignore Changes and Exit (Ignorovat změny a ukončit program). Pokud chcete obnovit nastavení výrobce, vyberte příkaz Set Defaults and Exit (Nastavit výchozí hodnoty a ukončit program). Výběrem této možnosti obnovíte výchozí nastavení systému. Příručka k nástroji Computer Setup (F10) 3

8 Nástroj Computer Setup File (Soubor) System Information Obsahuje: (Systémové název produktu, informace) typ, rychlost a taktování procesoru, velikost mezipaměti (L1/L2), velikost instalované paměti, systémová paměť ROM (obsahuje název typu a číslo verze), sériové číslo skříně, inventární číslo majetku, předdefinované adresy MAC pro integrované a zapnuté síťové karty (pouze některé modely). About (O autorských Zobrazuje informace o autorských právech. právech) Set Time and Date Umožňuje nastavit systémové datum a čas. (Nastavit datum a čas) Save to Diskette (Uložit na disketu) Restore from Diskette (Obnovit z diskety) Set Defaults and Exit (Nastavit výchozí hodnoty a ukončit program) Slouží k uložení konfigurace systému (včetně paměti CMOS) na naformátovanou disketu s kapacitou 1,44 MB do souboru s názvem CPQsetup.txt. Je podporována funkce uložení a obnovení pomocí paměťového modulu Disk on Key. Obnoví konfiguraci systému z diskety. Je podporována funkce uložení a obnovení pomocí paměťového modulu Disk on Key. Slouží k obnovení výchozích nastavení počítače, při kterém dojde také ke zrušení všech nastavených hesel. 4 Příručka k nástroji Computer Setup (F10)

9 File (Soubor) Storage (Uložení dat) Ignore Changes and Exit (Ignorovat změny aukončit program) Save Changes and Exit (Uložit změny aukončit program) Device Configuration (Konfigurace zařízení) Ukončí nástroj Computer Setup bez použití a uložení změn. Uloží změny konfigurace systému a ukončí nástroj Computer Setup. Zobrazí seznam všech nainstalovaných zařízení určených k ukládání dat. Po výběru zařízení se zobrazí příslušné možnosti a podrobné informace. Mohou být zobrazeny tyto možnosti: Diskette Type (Typ diskety) Určí nejvyšší kapacitu typu média, kterou lze použít v disketové jednotce. Legacy Diskette Drives (Starší typy disketových jednotek) Je možné zvolit typ 3,5" 1,44 MB, 5,25" 1,2 MB nebo možnost Not Installed (Není nainstalována). Je podporována funkce uložení a obnovení pomocí paměťového modulu Disk on Key. Příručka k nástroji Computer Setup (F10) 5

10 Storage Device Configuration Drive Emulation (Emulace jednotky) (Uložení dat) (Konfigurace Umožňuje vybrat typ emulace jednotky pro zařízení) určité paměťové zařízení. (Pokud například vyberete emulaci diskety pro jednotku Zip, bude z ní možné zavést systém.) Jednotka ATAPI ZipNone (Žádná) považována za jinou jednotku. Diskette (Disketa) považována za disketovou jednotku. Disk považována za pevný disk. IDE Devices (Zařízení IDE) Typ jednotky Možnosti emulace Pevný disk Není k dispozici žádná možnost emulace. Disketa Není k dispozici žádná možnost emulace. 6 Příručka k nástroji Computer Setup (F10)

11 Storage (Uložení dat) Device Configuration (Konfigurace zařízení) IDE Devices (Zařízení IDE) Jednotka CD-ROMNení k dispozici žádná možnost emulace. Jednotka LS-120 Není k dispozici žádná možnost emulace. Transfer Mode (Režim pro přenos dat) pouze pro zařízení IDE Určuje aktivní režim pro přenos dat. V závislosti na možnostech zařízení je možné zvolit typ PIO 0, Max PIO, Enhanced DMA, Ultra DMA 0 nebo Max UDMA. Translation Mode (Režim převodu) pouze pro disky IDE Umožňuje zvolit pro zařízení režim převodu. Tím je systému BIOS umožněn přístup k diskům, které byly rozděleny na oddíly a naformátovány v jiných systémech. Tuto funkci bude pravděpodobně nutné použít u starších verzí systému UNIX (například SCO UNIX verze 3.2). Můžete zvolit režim Bit-Shift, LBA Assisted (Pomocí adresování LBA), User (Uživatel) a None (Žádný). UPOZORNĚNÍ: Režim převodu Ä automaticky rozpoznaný systémem BIOS není vhodné měnit. Pokud není zvolený režim převodu kompatibilní s režimem převodu, který byl použit při vytvoření oddílů a formátování disku, nebude možné k disku získat přístup. Příručka k nástroji Computer Setup (F10) 7

12 Storage (Uložení dat) Device Configuration (Konfigurace zařízení) Translation Parameters (Parametry převodu) pouze pro disky IDE Umožňuje určit parametry (logické cylindry, počet hlav a sektorů na jednu stopu) systému BIOS pro převod požadavků rozhraní V/V disku (z operačního systému nebo aplikace) do formátu instrukcí pro pevný disk. Počet logických cylindrů nesmí přesáhnout hodnotu Počet hlav nesmí přesáhnout hodnotu 256. Počet sektorů na stopu nesmí být vyšší než 63. Tato pole jsou zobrazena pouze v případě, že je režim převodu jednotky nastaven na hodnotu User. Multisector Transfers (Přenos více sektorů) pouze pro zařízení IDE ATA Určuje počet sektorů přenesených při operaci PIO s více sektory. V závislosti na vlastnostech zařízení můžete zvolit typ Disabled (Zakázáno), 8 a 16. Quiet Drive (Jednotka Quiet Drive) tato funkce je podporována pouze u vybraných modelů Performance (Výkon): Umožňuje provoz jednotky na maximální výkon. Quiet (Tichý režim): Omezuje hluk, který vzniká při provozu jednotky. Pokud je jednotka nastavena na hodnotu Quiet, nebude pracovat na maximální výkon. Pokud jednotka tichý režim nepodporuje, nezobrazí se možnost Quiet v nabídce. 8 Příručka k nástroji Computer Setup (F10)

13 Storage (Uložení dat) Options (Možnosti) Removable Media Boot (Spuštění z vyměnitelných médií) Povoluje nebo zakazuje možnost spustit systém z vyměnitelných médií. Removable Media Write (Zápis na vyměnitelná média) Povoluje či zakazuje zápis dat na vyměnitelná média. Tato funkce je určena pouze pro starší typy disketových jednotek, jednotek IDE LS-120 Superdisk, IDE LS-260 Superdisk a optických disků IDE PD. Po uložení změn nastavení možnosti Removable Media Write dojde k restartování počítače. Počítač ručně vypněte a znovu zapněte. Primary IDE Controller (Primární řadič IDE) Umožňuje zapnout nebo vypnout primární řadič IDE. Secondary IDE Controller (Sekundární řadič IDE) Umožňuje zapnout nebo vypnout sekundární řadič IDE. Diskette MBR Validation (Ověření hlavního spouštěcího záznamu diskety) Umožňuje povolit nebo zakázat přísné ověřovací testy hlavního spouštěcího záznamu diskety (MBR). Pokud použijete platnou spouštěcí disketu a systém nelze s povolenou možností Diskette MBR Validation spustit, bude pravděpodobně nutné tuto možnost zakázat. V opačném případě nebude možné tuto spouštěcí disketu použít. Příručka k nástroji Computer Setup (F10) 9

14 Storage (Uložení dat) IDE DPS Self-Test (Automatický test DPS zařízení IDE) Controller Order (Pořadí řadičů) (Tato funkce je podporována pouze u vybraných modelů.) Umožňuje spouštět automatické testy pevných disků IDE, u kterých lze provádět automatické testy pro ochranu jednotky Drive Protection System (DPS). Tato volba se zobrazí pouze v případě, že je v počítači připojen alespoň jeden disk, u kterého lze tyto automatické testy provádět. Umožňuje určit pořadí připojených řadičů jednotek pevných disků. První řadič v pořadí bude mít přednost při spouštění systému a bude rozpoznán jako jednotka C (pokud je připojeno alespoň jedno zařízení). Tato volba se nezobrazí v případě, že jsou všechny pevné disky připojeny k integrovaným řadičům IDE. 10 Příručka k nástroji Computer Setup (F10)

15 Storage (Uložení dat) SCSI Narrow Termination (Zakončení zařízení SCSI Narrow) (Tato funkce je podporována pouze u vybraných modelů.) Boot Order (Pořadí spouštění) Umožňuje konfigurovat zakončení konektoru externího zařízení SCSI u jednotek typu SCSI Narrow. Tuto funkci aktivujte pouze v případě, že jednotka typu SCSI Narrow slouží k zakončení kanálu s externím zařízením SCSI. Umožňuje určit pořadí, ve kterém je na připojených periferních zařízeních (jako je například disketová jednotka, pevný disk, optický disk nebo síťová karta) zjišťována spustitelná bitová kopie operačního systému. Každé zařízení v seznamu může být jako zařízení, ze kterého lze spustit operační systém, samostatně odebráno nebo přidáno. Přiřazená písmena jednotek v systému MS-DOS se nebudou pravděpodobně shodovat s přiřazenými písmeny v jiném operačním systému než MS-DOS. Chcete-li jednorázově spustit systém z jiného zařízení, než které je nastaveno jako výchozí v pořadí Boot Order, restartujte počítač a v okamžiku, kdy se na obrazovce zobrazí zpráva F10 = Setup, stiskněte klávesu. Po dokončení testu POST se zobrazí seznam zařízení, ze kterých lze spustit systém. Pomocí kláves se šipkami vyberte zařízení a stiskněte klávesu. Příručka k nástroji Computer Setup (F10) 11

16 Security (Zabezpečení) Setup Password (Heslo pro nastavení) Power-On Password (Heslo pro spuštění) Password Options (Možnosti nastavení hesla) (Tato volba se zobrazí pouze v případě, že je nastaveno heslo pro spuštění.) Umožňuje nastavit a povolit heslo pro nastavení (pro správce). Pokud je nastaveno heslo pro nastavení, je třeba upravit možnosti nástroje Computer Setup, přepsat obsah paměti ROM a v systému Windows provést změny některých nastavení Plug and Play. Toto heslo je nutné nastavit také v případě, že chcete používat určité nástroje společnosti Compaq pro zabezpečení vzdáleného přístupu. Další informace naleznete v příručce Poradce při potížích. Umožňuje nastavit a povolit heslo pro spuštění. Další informace naleznete v příručce Poradce při potížích. Umožňuje provádět následující akce: Povolit nebo zakázat režim síťového serveru. Určit, zda bude heslo požadováno při restartování pomocí kláves. Tato volba je k dispozici pouze v případě, že je zakázána možnost Network Server Mode. Další informace naleznete v příručce Desktop Management Guide (Správa stolního počítače). 12 Příručka k nástroji Computer Setup (F10)

17 Security (Zabezpečení) () Smart Cover (Zámek a senzor počítačové skříně) Smart Sensor (Senzor počítačové skříně) Umožňuje provádět následující akce: Zapnout či vypnout zámek počítačové skříně (Smart Cover Lock). Pokud je vybrána možnost Notify User (Upozornit uživatele) a senzor zámku rozpozná, že byl sejmut kryt, bude uživatel na tuto skutečnost upozorněn. Jestliže je vybrána možnost Setup Password (Heslo pro nastavení) a senzor rozpozná, že byl sejmut kryt, bude při spuštění počítače požadováno zadání hesla pro nastavení. Tato funkce je podporována pouze u vybraných modelů. Další informace naleznete v příručce Desktop Management Guide (Správa stolního počítače). Umožňuje provádět následující akce: Zapnout či vypnout senzor počítačové skříně. Pokud je vybrána možnost Notify User (Upozornit uživatele) a senzor zámku rozpozná, že byl sejmut kryt, bude uživatel na tuto skutečnost upozorněn. Jestliže je vybrána možnost Setup Password (Heslo pro nastavení) a senzor rozpozná, že byl sejmut kryt, bude při spuštění počítače požadováno zadání hesla pro nastavení. Tato funkce je podporována pouze u vybraných modelů. Další informace naleznete v příručce Desktop Management Guide (Správa stolního počítače). Příručka k nástroji Computer Setup (F10) 13

18 Security (Zabezpečení) () DriveLock Umožňuje nastavit či změnit hlavní nebo uživatelské heslo vyžadované při přístupu k určitým pevným diskům. Pokud je tato funkce aktivována, bude uživatel během testu POST vyzván k zadaní jednoho z hesel funkce DriveLock. V případě, že nebude ani jedno heslo zadáno správně, nebude možné získat přístup k pevnému disku a to až do okamžiku, než bude při následném spuštění zadáno správné heslo. Tato volba se zobrazí pouze v případě, že je k systému připojena alespoň jedna jednotka podporující funkci DriveLock. Tato funkce je podporována pouze u vybraných modelů. Další informace naleznete v příručce Desktop Management Guide (Správa stolního počítače). 14 Příručka k nástroji Computer Setup (F10)

19 Security (Zabezpečení) () Master Boot Record Security (Hlavní spouštěcí záznam) Umožňuje zapnout nebo vypnout zabezpečení hlavního spouštěcího záznamu. Pokud je tato možnost zapnuta, potlačuje systém BIOS všechny požadavky na zápis do hlavního spouštěcího záznamu na aktuálním spouštěcím disku. Při každém spuštění nebo restartování počítače porovná systém BIOS hlavní spouštěcí záznam aktuálního spouštěcího disku s dříve uloženým hlavním spouštěcím záznamem. Pokud budou při tomto porovnání zjištěny změny, budete mít možnost uložit hlavní spouštěcí záznam na aktuální spouštěcí disk, obnovit předchozí uložený záznam nebo vypnout zabezpečení záznamu. Jestliže je nastaveno heslo pro nastavení, bude třeba je zadat. Před záměrnou změnou formátu nebo oddílů spouštěcího disku funkci zabezpečení hlavního spouštěcího záznamu vypněte. Některé nástroje pro práci s disky (například FDISK nebo FORMAT) se pokoušejí hlavní spouštěcí záznam aktualizovat. Pokud je funkce zabezpečení hlavního spouštěcího záznamu povolena a přístup k diskům řídí systém BIOS, budou požadavky na zápis do hlavního spouštěcího záznamu zamítnuty, což u těchto nástrojů způsobí zobrazení chybových zpráv. Jestliže je funkce zabezpečení záznamu zapnuta a přístup k diskům řídí operační systém, bude při dalším spuštění počítače systémem BIOS zjištěna jakákoli změna hlavního spouštěcího záznamu a zobrazeno upozornění. Příručka k nástroji Computer Setup (F10) 15

20 Security (Zabezpečení) () Save Master Boot Record (Uložit hlavní spouštěcí záznam) Restore Master Boot Record (Obnovit hlavní spouštěcí záznam) Device Security (Zabezpečení zařízení) Uloží záložní kopii hlavního spouštěcího záznamu aktuálního spouštěcího disku. Zobrazí se pouze při zapnutém zabezpečení hlavního spouštěcího záznamu. Obnoví hlavní spouštěcí záznam aktuálního spouštěcího disku ze zálohy. Zobrazí se pouze v případě, že jsou splněny všechny následující podmínky: Je povolena funkce zabezpečení hlavního spouštěcího záznamu. Byla uložena záložní kopie hlavního spouštěcího záznamu. Záložní kopie hlavního spouštěcího záznamu byla vytvořena z aktuálního spouštěcího disku. UPOZORNĚNÍ: Obnovení dříve uloženého Ä hlavního spouštěcího záznamu po jeho změně nástrojem pro práci s disky nebo operačním systémem může způsobit, že k datům na disku nebude možné získat přístup. Obnovení dříve uloženého hlavního spouštěcího záznamu proveďte pouze tehdy, jste-li přesvědčeni, že je hlavní spouštěcí záznam aktuálního spouštěcího disku poškozen nebo napaden virem. Umožňuje aktivovat či dezaktivovat sériové porty A a B, paralelní port, porty USB, systémové zvukové zařízení, síťové adaptéry (u některých modelů) a řadiče SCSI. 16 Příručka k nástroji Computer Setup (F10)

21 Security (Zabezpečení) () Network Service Boot (Spuštění ze sítě) Povoluje nebo zakazuje zavést do počítače operační systém nainstalovaný na síťovém serveru. (Tato funkce je k dispozici pouze u modelů s nainstalovanou síťovou kartou, která musí být umístěna na sběrnici PCI nebo integrována na systémové desce.) System IDs Umožňuje nastavit tyto možnosti: (ID systému) Označení inventárního čísla majetku (Asset Tag) (16bajtový identifikátor) a označení vlastnictví (Ownership Tag) (80bajtový identifikátor zobrazený během testu POST). Další informace naleznete v příručce Desktop Management Guide (Správa stolního počítače). Sériové číslo skříně nebo číslo UUID (Universal Unique Identifier) v případě, že není aktuální číslo platné. (Tato identifikační čísla jsou obvykle nastavena výrobcem a slouží k jednoznačné identifikaci systému.) Jazyk klávesnice (například angličtina nebo němčina) pro položku ID systému. Příručka k nástroji Computer Setup (F10) 17

22 Power (Napájení) Energy Saver (Úspora energie) Timeouts (Časové limity) Energy Saver Options (Možnosti úspory energie) Umožňuje nastavit režim úspory energie (rozšířený, žádný nebo minimální). Při nastavení režimu minimální úspory energie není pevný disk ani systém přepnut do režimu úspory energie. Toto nastavení umožní při stisknutí tlačítka vypínače přechod do režimu spánku. Tato možnost nemá vliv na řízení spotřeby u operačních systémů s aktivovaným rozhraním ACPI. Umožňuje vypnutí nebo ruční výběr hodnot časového limitu pro systém a všechny připojené pevné disky IDE. Tato možnost nemá vliv na řízení spotřeby u operačních systémů s aktivovaným rozhraním ACPI. Tato položka se zobrazí pouze při nastavení rozšířeného režimu úspory energie. Umožňuje nastavit tyto možnosti: Konfigurace vypínače napájení (zapnutí či vypnutí nebo spánek či probuzení) v operačních systémech se zapnutým vylepšeným řízením spotřeby (APM). Blikání kontrolky LED v režimu spánku (povoleno nebo zakázáno). Možnost Energy Saver Options se zobrazí pouze v případě, že je aktivován režim úspory energie. Tato možnost není k dispozici u operačních systémů s aktivovaným rozhraním ACPI. 18 Příručka k nástroji Computer Setup (F10)

23 Advanced (Další nastavení)* Power-On Options (Možnosti spuštění) * Tyto možnosti by měli nastavovat pouze zkušení uživatelé. Umožňuje nastavit tyto možnosti: POST mode (Režim testu POST) QuickBoot, FullBoot nebo FullBoot v intervalu 1 až 30 dnů. POST messages (enable/disable) (Zprávy testu POST (povolit či zakázat)). Safe POST (enable/disable) (Bezpečné testy POST (povolit či zakázat)). Povolíte-li tuto funkci, bude moci paměť ROM během zavádění systému sledovat přídavné karty. Pokud není některá karta funkční nebo nebyla správně inicializována, budou při dalším zavádění systému během testu POST vynechány všechny karty. (Tato funkce je podporována pouze u vybraných modelů.) prompt (enable/disable) (Výzva ke stisknutí klávesy F9 (povolit či zakázat)). Povolíte-li tuto funkci, zobrazí se během testu POST zpráva F9 = Boot Menu (F9 = Spouštěcí nabídka). V případě, že tuto funkci zakážete, daná zpráva se nezobrazí. Přesto se však po stisknutí klávesy spouštěcí nabídka zobrazí. prompt (enable/disable) (Výzva ke stisknutí klávesy F10 (povolit či zakázat)). Povolíte-li tuto funkci, zobrazí se během testu POST zpráva F10 = Setup (F10 = Nastavení). V případě, že tuto funkci zakážete, daná zpráva se nezobrazí. Přesto se však po stisknutí klávesy zobrazí obrazovka umožňující nastavení. prompt (enable/disable) (Výzva ke stisknutí klávesy F12 (povolit či zakázat)). Povolíte-li tuto funkci, zobrazí se během testu POST zpráva F12 = Network Service Boot (F12 = Spuštění ze sítě). V případě, že tuto funkci zakážete, daná zpráva se nezobrazí. Přesto však po stisknutí klávesy dojde k pokusu o zavedení systému ze sítě. Příručka k nástroji Computer Setup (F10) 19

24 Advanced (Další nastavení)* Power-On Options (Možnosti spuštění) * Tyto možnosti by měli nastavovat pouze zkušení uživatelé. Option ROM prompt (enable/disable) (Výzva před zavedením volitelné paměti ROM (povolit či zakázat)). Pokud tuto funkci povolíte, zobrazí systém před zavedením volitelných pamětí ROM zprávu. (Tato funkce je podporována pouze u vybraných modelů.) Remote wakeup boot source (remote server/local hard drive) (Zdroj spouštění pro funkci vzdáleného spuštění (vzdálený server nebo místní pevný disk)). UUID (Universal Unique Identifier) (enable/disable) (Číslo UUID (povolit či zakázat)). Každému počítači společnosti Compaq je přiděleno jedinečné identifikační číslo (sériové číslo, datum a čas výroby atd.). Pokud tuto funkci povolíte, bude moci software (ovladače, síťový software atd.) přečíst jedinečné číslo počítače. POST Delay (enable/disable) (Zpoždění testu POST (povolit či zakázat)) v sekundách. Povolíte-li tuto funkci, bude do procesu testu POST přidáno uživatelem definované zpoždění. Toto zpoždění je někdy nutné nastavit u pevných disků na určitých kartách PCI, které se roztáčejí velmi pomalu (tak pomalu, že nejsou v době dokončení testu POST připraveny na zavedení systému). 20 Příručka k nástroji Computer Setup (F10)

25 Advanced (Další nastavení)* Power-On Options (Možnosti spuštění) * Tyto možnosti by měli nastavovat pouze zkušení uživatelé. After Power Loss (off/on) (Po přerušení napájení (zapnout či vypnout)). Pokud po přerušení napájení připojíte počítač k elektrické zásuvce a budete chtít zapínat počítač pomocí vypínače na této zásuvce, nastavte tuto možnost na hodnotu On (Zapnout). Vypnete-li počítač pomocí vypínače na zásuvce, nebude možné používat funkce spánku či buzení, ani funkce vzdálené správy (Remote Management). I/O APIC Mode (enable/disable) (Režim řadiče V/V APIC (povolit či zakázat)). Povolení této funkci umožní optimální spuštění operačního systému Microsoft Windows. Tuto funkci je nutné zakázat u určitých operačních systémů jiných než od společnosti Microsoft (mají-li tyto systémy pracovat správně). USB Top of Memory (enable/disable) (Umístění vyrovnávací paměti USB do horní oblasti paměti (povolit či zakázat)). Pokud tuto funkcí povolíte, budou vyrovnávací paměti USB umístěny do horní oblasti paměti. Výhodou je, že je určitá velikost paměti pod 1 MB je uvolněna a mohou ji použít volitelné paměti ROM. Nevýhodou je, že správce paměti (soubor HIMEM.SYS) nepracuje správně, pokud jsou vyrovnávací paměti USB umístěny v horní oblasti paměti a v systému je k dispozici paměť RAM o velikosti 64 MB nebo menší. Příručka k nástroji Computer Setup (F10) 21

Příručka Síťová komunikace Řada stolních počítačů Evo Řada pracovních stanic Evo

Příručka Síťová komunikace Řada stolních počítačů Evo Řada pracovních stanic Evo b Příručka Síťová komunikace Řada stolních počítačů Evo Řada pracovních stanic Evo Číslo dokumentu: 177922-224 květen 2002 Tato příručka obsahuje definice a pokyny k použití funkcí řadiče síťového rozhraní

Více

Zabezpečení. Uživatelská příručka

Zabezpečení. Uživatelská příručka Zabezpečení Uživatelská příručka (c) Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je v USA registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation Informace uvedené v této příručce

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

P íručka k programu Computer Setup (F10) Stolní počítače HP Compaq pro obchodní účely, modely d220 a d230

P íručka k programu Computer Setup (F10) Stolní počítače HP Compaq pro obchodní účely, modely d220 a d230 P íručka k programu Computer Setup (F10) Stolní počítače HP Compaq pro obchodní účely, modely d220 a d230 Číslo dokumentace: 331599-221 Červen 2003 V této příručce jsou uvedeny pokyny pro používání programu

Více

Téma 10: Správa hardwarových zařízení a ovladačů II

Téma 10: Správa hardwarových zařízení a ovladačů II Téma 10: Správa hardwarových zařízení a ovladačů II 1 Teoretické znalosti V tomto cvičení budete detailněji pracovat se Správcem zařízení a nastavením ovladačů zařízení hardware. Správce zařízení S tímto

Více

Obsah. Kapitola 1 Skříně počítačů 15. Kapitola 2 Základní deska (mainboard) 19. Kapitola 3 Napájecí zdroj 25. Úvod 11

Obsah. Kapitola 1 Skříně počítačů 15. Kapitola 2 Základní deska (mainboard) 19. Kapitola 3 Napájecí zdroj 25. Úvod 11 Obsah Úvod 11 Informace o použitém hardwaru 12 Několik poznámek k Windows 13 Windows XP 13 Windows Vista 13 Kapitola 1 Skříně počítačů 15 Typy skříní 15 Desktop 15 Tower (věžová provedení) 15 Rozměry skříní

Více

Aktualizace softwaru, zálohování a obnova

Aktualizace softwaru, zálohování a obnova Aktualizace softwaru, zálohování a obnova Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené

Více

Obsah. Kapitola 1 BIOS 9. Kapitola 2 Start počítače a POST testy 13. Kapitola 3 Setup 21. Úvod 7

Obsah. Kapitola 1 BIOS 9. Kapitola 2 Start počítače a POST testy 13. Kapitola 3 Setup 21. Úvod 7 Obsah Úvod 7 Kapitola 1 BIOS 9 Poslání BIOSu 9 Uspořádání BIOSu 10 Vrstvy BIOSu 10 Výrobci BIOSu 11 Baterie 11 Vymazání obsahu Setupu 11 Informace o použitém hardwaru 12 Kapitola 2 Start počítače a POST

Více

Zálohování a obnova. Uživatelská příručka

Zálohování a obnova. Uživatelská příručka Zálohování a obnova Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Střední škola spojů a informatiky Tábor

Střední škola spojů a informatiky Tábor BIOS BIOS je základní vstupně výstupní systém. Skládá se z programových kódů, které kontrolují všechny základní operační komponenty počítačového systému. Posledním krokem konfigurace nového počítače je

Více

SUSE Linux Enterprise Desktop 10

SUSE Linux Enterprise Desktop 10 SUSE Linux Enterprise Desktop 10 SP1 Úvodní instalační příručka SP1 Novell SUSE Linux Enterprise Desktop 10 ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA 16. bř ezen 2007 www.novell.com Vítá vás systém SUSE Linux Enterprise Desktop

Více

Instalace OS, nastavení systému

Instalace OS, nastavení systému ZVT Instalace OS, nastavení systému SW vybavení PC HW hardware zařízení počítače (+ firmware těchto zařízení, BIOS VGA, ) BIOS basic input output systém poskytuje služby OS, uložen v paměti na MB. (Nastavení

Více

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Autorská práva a licence 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího písemného

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Aktualizace softwaru, zálohování a obnova

Aktualizace softwaru, zálohování a obnova Aktualizace softwaru, zálohování a obnova Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation

Více

Souborové systémy. Architektura disku

Souborové systémy. Architektura disku Souborové systémy Architektura disku Disk je tvořen několika plotnami s jedním nebo dvěma povrchy, na každém povrchu je několik soustředných kružnic (cylindrů) a na každém několik úseků (sektorů). Příklad

Více

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 RYCHLÝ ÚVODNÍ LIST NOVELL Při instalaci nové verze systému SUSE Linux Enterprise 11 postupujte podle následujících pokynů. Tento dokument obsahuje

Více

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál Centrální Monitorovací Systém manuál CMS Centrální monitorovací systém Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 630 (pracovní doba 8.00 16:30)

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: 12 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

MS WINDOWS I. řada operačních systémů firmy Microsoft *1985 -? Historie. Práce ve Windows XP. Architektura. Instalace. Spouštění

MS WINDOWS I. řada operačních systémů firmy Microsoft *1985 -? Historie. Práce ve Windows XP. Architektura. Instalace. Spouštění MS WINDOWS I řada operačních systémů firmy Microsoft *1985 -? Historie Práce ve Windows XP Architektura Instalace Spouštění HISTORIE I MS-DOS 1981, první OS firmy Microsoft, pro IBM PC 16b, textový, jednouživatelský,

Více

O varováních. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích. Věž Pohled zepředu a zezadu

O varováních. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích. Věž Pohled zepředu a zezadu O varováních VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ upozorňuje na možné poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích Věž Pohled zepředu a zezadu 1 2 3 4 5 11 10

Více

První použití přístroje GIGABYTE Slate PC

První použití přístroje GIGABYTE Slate PC Čeština Gratulujeme Vám k nákupu GIGABYTE Slate PC! Tento manuál Vám pomůže nastavit Váš Slate PC.Konfigurace je závislá na vybraném modelu, který jste si zakoupili. Společnost GIGABYTE si rezervuje právo

Více

Téma 8: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7 IV

Téma 8: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7 IV Téma 8: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7 IV 1 Teoretické znalosti V tomto cvičení budete pracovat se správou vlastností systému, postupně projdete všechny karty tohoto nastavení a vyzkoušíte

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE!

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! Tento dodatek k uživatelské příručce obsahuje postup nastavení USB portu pro ADSL modem CellPipe 22A-BX-CZ Verze 1.0 01/2004 Úvod Vážený zákazníku, tento text popisuje

Více

Návod na instalaci a použití programu

Návod na instalaci a použití programu Návod na instalaci a použití programu Minimální konfigurace: Pro zajištění funkčnosti a správné činnosti SW E-mentor je potřeba software požívat na PC s následujícími minimálními parametry: procesor Core

Více

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1 IPFW Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu verze 1.1 Popis aplikace Aplikace IPFW (IP Firewall) je určen k řízení placeného připojení k Internetu ve spojení s elektronickým mincovníkem

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Datacard Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Co potřebujete Tiskárna karet je zapnuta a připravena k tisku karet ve stavu Ready, a stavová dioda

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

Instalační příručka pro Windows Vista

Instalační příručka pro Windows Vista Instalační příručka pro Windows Vista Než je možno tiskárnu použít, musíte připravit hardware a instalovat ovladač. Ve Stručném návodu k obsluze a v této Instalační příručka pro Windows Vista naleznete

Více

Uživatelská příručka. Linksys PLEK500. Síťový adaptér Powerline

Uživatelská příručka. Linksys PLEK500. Síťový adaptér Powerline Uživatelská příručka Linksys PLEK500 Síťový adaptér Powerline Obsah Přehled............... 2 Funkce...................... 2 Jak funguje síť Powerline............... 3 Příklad instalace 3 Instalace sítě

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ

PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ Uložení protokolu tisku na síť Verze 0 CZE Definice poznámek V celé Příručce uživatele používáme následující ikony: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat,

Více

Manuál snadné instalace počítače All-in-One Compaq 100eu

Manuál snadné instalace počítače All-in-One Compaq 100eu Manuál snadné instalace počítače All-in-One Compaq 100eu Vážený zákazníku, gratulujeme vám k pořízení All-in-One PC Compaq 100eu od HP. Manuál první pomoci, který právě držíte v rukou, se může stát vaším

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

Téma 3: Správa uživatelského přístupu a zabezpečení I. Téma 3: Správa uživatelského přístupu a zabezpečení I

Téma 3: Správa uživatelského přístupu a zabezpečení I. Téma 3: Správa uživatelského přístupu a zabezpečení I Téma 3: Správa uživatelského přístupu a zabezpečení I 1 Teoretické znalosti V tomto cvičení si vysvětlíme, co to uživatelské a skupinové účty a jak jsou ve Windows 7 spravovány. Vyzkoušíte optimalizaci

Více

1 Informace o kameře Česky

1 Informace o kameře Česky WC NX Ultra Cz.fm Page 72 Friday, September 5, 2003 8:42 AM 1 Informace o kameře Česky Pohled zepředu Pohled zboku 1 2 3 4 1. Spoušt Stisknutím tohoto tlačítka spustíte aplikaci PC-CAM Center nebo pořídíte

Více

LAN adaptér. Návod k použití

LAN adaptér. Návod k použití LAN adaptér Návod k použití Popis adaptéru Adaptér je určen k propojení loggeru řady S/Rxxxx a PC počítače pomocí sítě Ethernet. V případě vzniku alarmu na loggeru umí LAN adaptér vyslat informační e-mail

Více

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Síťová instalace a registrace pro progecad

Síťová instalace a registrace pro progecad Síťová instalace a registrace pro 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 1 3 Jak začít... 2 3.1 Instalace NLM Serveru pro... 2 3.2 Registrace NLM Serveru pro... 2 3.3 Přidávání a aktivace licencí... 2 3.4 Instalace

Více

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt.

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 23 června 2014 Obsah 3 Obsah...5 Přístup k programu...5 Poštovní schránky...5 Připojování

Více

Herní klávesnice-návod k použití

Herní klávesnice-návod k použití Herní klávesnice-návod k použití Systémové požadavky: Windows XP/Windows Vista/Windows 7 PC s vestavěným USB Portem (1.1/2.0) jednotka CD-ROM 50 mb volného místa na pevném disku Instalace: Nejprve připojte

Více

Uživatelská příručka k síťovému projektoru

Uživatelská příručka k síťovému projektoru Uživatelská příručka k síťovému projektoru Obsah Příprava...3 Připojení projektoru k vašemu počítači...3 Kabelové připojení... 3 Dálkové ovládání projektoru pomocí webového prohlížeče...5 Podporované rozlišení...7

Více

Rychlý průvodce instalací

Rychlý průvodce instalací Rychlý průvodce instalací Wireless Super-G BroadBand Multimedia Router NetPassage 28G Hotspot Potřebné příslušenství pro provozování Hotspotu Router Tiskárna USB klávesnice 1. WAN port pro připojení RJ45

Více

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 7.0 Než začnete AirPlus G 802.11g/2.4 GHz bezdrátový víceportový tiskový

Více

Zkontrolujte dodané příslušenství

Zkontrolujte dodané příslušenství Gratulujeme Vám ke koupi nového Netbooku GIGABYTE T3! Tento stručný přehled Vám pomůže nastavit Váš netbook při prvním spuštění.pro více informací se prosím obraťte na naše stránky: www.gigabyte.com Veškeré

Více

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 1 2 Vážený zákazníku, gratulujeme vám k pořízení netbooku Lenovo IdeaPad S100. Manuál, který právě držíte v rukou, se může stát vaším užitečným poradcem. Poradí

Více

Administrace Windows pro Adash Software

Administrace Windows pro Adash Software Administrace Windows pro Adash Software Obsah Instalace ovladače hardwarového klíče... 2 Příčiny nenalezení HASP klíče...3 Zjištění práv uživatele... 6 Instalace MSSQL 2005 Express z Instalačního CD Adash...

Více

Windows - základy. Hlavním vypínačem na základní jednotce. K datům uloženým do výchozí složky.

Windows - základy. Hlavním vypínačem na základní jednotce. K datům uloženým do výchozí složky. Práce se soubory a složkami Windows - základy Otázka Jakým způsobem se zapíná počítač? Jaká vstupní pole musí být vyplněna v přihlašovacím panelu Windows? K čemu slouží postup "Nabídka Start" - "Vypnout"

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

Instalace, zálohování a obnova systému založeného na Windows XP embedded

Instalace, zálohování a obnova systému založeného na Windows XP embedded Instalace, zálohování a obnova systému založeného na Úvod Softwarová výbava řídícího systému MEFI zahrnuje operační systém (), vlastní software pro řízení (WinCNC a PLC) a další (drivery některých zařízení,

Více

BIOS. Autor: Bc. Miroslav Světlík

BIOS. Autor: Bc. Miroslav Světlík BIOS Autor: Bc. Miroslav Světlík Škola: Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola Teplice, Benešovo náměstí 1, příspěvková organizace Kód: VY_32_INOVACE_ICT_837 1. 11. 2012 1 1. BIOS

Více

iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod

iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod iviewer lze použít na iphone a ipad pro zobrazení živého obrazu z DVR vzdálený server. I. Použití iphone pro přístup ke vzdálenému DVR Použití

Více

Základní deska (mainboard)

Základní deska (mainboard) Základní deska (mainboard) Základní deska je nejdůležitější části sestavy počítače. Zajišťuje přenos dat mezi všemi díly a jejich vzájemnou komunikaci. Pomocí konektorů umožňuje pevné přichycení (grafická

Více

VirtualBox desktopová virtualizace. Zdeněk Merta

VirtualBox desktopová virtualizace. Zdeněk Merta VirtualBox desktopová virtualizace Zdeněk Merta 15.3.2009 VirtualBox dektopová virtualizace Stránka 2 ze 14 VirtualBox Multiplatformní virtualizační nástroj. Částečně založen na virtualizačním nástroji

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Obsah 1 Úvod 1.1 Všeobecný popis 1.2 Tělo fotoaparátu, rozhraní 1.3 Zobrazení informací

Více

Příručka pro aktualizaci firmwaru

Příručka pro aktualizaci firmwaru Model č. Příručka pro aktualizaci firmwaru Tato příručka obsahuje pokyny pro aktualizaci firmwaru ovladače zařízení a firmwaru PDL. Tyto aktualizace si můžete stáhnout z našeho webového serveru. O balíčku

Více

Uživatelská příručka. Čeština

Uživatelská příručka. Čeština Uživatelská příručka 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

ZoomText 10.1 Dodatek ke stručnému průvodci

ZoomText 10.1 Dodatek ke stručnému průvodci ZoomText 10.1 Dodatek ke stručnému průvodci Tento dodatek ke stručnému průvodci ZoomTextu popisuje nové funkce a další odlišnosti, které jsou specifické pro ZoomText 10.1. Pro základní informace k instalaci

Více

Instalace SQL 2008 R2 na Windows 7 (64bit)

Instalace SQL 2008 R2 na Windows 7 (64bit) Instalace SQL 2008 R2 na Windows 7 (64bit) Pokud máte ještě nainstalovaný MS SQL server Express 2005, odinstalujte jej, předtím nezapomeňte zálohovat databázi. Kromě Windows 7 je instalace určena také

Více

Externí box 3,5 IDE pro sběrnici USB2.0 a LAN Katalogové číslo: 16.01.4265

Externí box 3,5 IDE pro sběrnici USB2.0 a LAN Katalogové číslo: 16.01.4265 Externí box 3,5 IDE pro sběrnici USB2.0 a LAN Katalogové číslo: 16.01.4265 Typ Čipová sada Konektory Standardy Podpora Přenosová rychlost externí box pro připojení 3,5" IDE zařízení přes USB2.0 nebo přes

Více

Strom funkcí Lenovo Solution Center: Systémové nástroje (System)

Strom funkcí Lenovo Solution Center: Systémové nástroje (System) Solution Center funguje jako jednotné centrum, které sleduje stav počítače, hlásí případné problémy a pomůže s jejich řešením (proto Solution Center centrum řešení). Aplikace je mnohem přívětivější pro

Více

Instalace propojení dotykového PANELu a SYSTÉMU pomocí Ethernetu (náhrada propojení USB kabelem)

Instalace propojení dotykového PANELu a SYSTÉMU pomocí Ethernetu (náhrada propojení USB kabelem) Instalace propojení dotykového PANELu a SYSTÉMU pomocí Ethernetu (náhrada propojení USB kabelem) Propojení panelu a řídicího systému pomocí adaptéru LANTRONIX (převod z USB na lokální síť Ethernet) se

Více

1 Správce licencí Správce licencí Správce licencí Start > Všechny programy > IDEA StatiCa > Správce licencí Soubor > Správce licencí Licence

1 Správce licencí Správce licencí Správce licencí Start > Všechny programy > IDEA StatiCa > Správce licencí Soubor > Správce licencí Licence 1 Správce licencí Programy IDEA jsou chráněny proti neoprávněnému použití. Pro běh programu je vyžadována platná licence. Upozornění: Lokální licence na pracovní stanici a síťová licence Eleckey jsou softwarové

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

Instalační manuál pixel-fox

Instalační manuál pixel-fox Instalační manuál pixel-fox Verze 01/2011 V5 (CZ) - Subject to change without notice! Systémové požadavky: Aktuální minimální systémové požadavky pro používání software pixel-fox na vašem PC jsou: - IBM

Více

SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU. Instalační příručka

SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU. Instalační příručka SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU Instalační příručka 2010, Medtronic MiniMed, Inc. Všechna práva vyhrazena. Paradigm, Paradigm Link a CareLink jsou registrované ochranné známky společnosti Medtronic, Inc.

Více

Začínáme. HP Business PC

Začínáme. HP Business PC Začínáme HP Business PC Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace v tomto dokumentu mohou být bez upozornění změněny. Microsoft, Windows, Windows Vista a Windows 7 jsou ochranné

Více

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Instalace a aktivace Předchozí verze Instalace Aktivace Pokud máte nainstalovanou předchozí verzi aplikace F-Secure Mobile Security, je třeba ji ukončit.

Více

1. Instalace OS Windows

1. Instalace OS Windows 1. Instalace OS Windows Spouštění počítače Vlastní start počítače probíhá v několika základních krocích. Nejprve po zapnutí nebo restartování je proveden reset (tedy základní inicializace). Následuje POST

Více

NSA310 + 500 GB HDD. Příručka k rychlé instalaci. Multimediální server s jedním diskem. Výchozí přihlašovací údaje. Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234

NSA310 + 500 GB HDD. Příručka k rychlé instalaci. Multimediální server s jedním diskem. Výchozí přihlašovací údaje. Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234 NSA310 + 500 GB HDD Multimediální server s jedním diskem Výchozí přihlašovací údaje Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci irmware 4.22 Vydání 2, 1/2012 Kde jsou k nahlédnutí certifikace

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs Software Capture Pro Začínáme A-61640_cs Začínáme se softwarem Kodak Capture Pro Software a Capture Pro Limited Edition Instalace softwaru: Kodak Capture Pro Software a Network Edition... 1 Instalace softwaru:

Více

Stručný přehled. AirCard 785. Mobilní hotspot

Stručný přehled. AirCard 785. Mobilní hotspot Stručný přehled AirCard 785 Mobilní hotspot Seznámení s hotspotem Před připojením hotspotu se seznamte s jeho displejem LCD, ikonami, tlačítky a konektory. Tlačítka a konektory Stavová kontrolka LED Port

Více

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL TUV

Více

ESET NOD32 Antivirus. pro Kerio. Instalace

ESET NOD32 Antivirus. pro Kerio. Instalace ESET NOD32 Antivirus pro Kerio Instalace Obsah 1. Úvod...3 2. Podporované verze...3 ESET NOD32 Antivirus pro Kerio Copyright ESET, spol. s r. o. Eset software spol. s r.o. Classic 7 Business Park Jankovcova

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

Uživatelský manuál Dahua DH-DVR0404/0804 LF-AS

Uživatelský manuál Dahua DH-DVR0404/0804 LF-AS Dahua DH-DVR0404/0804 LF-AS Obsah 1. Obsah balení a instalace pevného disku... 1 1.1 Obsah balení... 1 1.2 Instalace pevného disku (HDD)... 2 1.2.1 Otevření skříně... 2 1.2.2 Demontáž krytu DVR... 2 1.2.3

Více

Bezdrátové připojení (pouze u vybraných model ů)

Bezdrátové připojení (pouze u vybraných model ů) Bezdrátové připojení (pouze u vybraných model ů) Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft

Více

Téma 12: Správa diskových jednotek a system souborů. Téma 12: Správa diskových jednotek a systémů souborů

Téma 12: Správa diskových jednotek a system souborů. Téma 12: Správa diskových jednotek a systémů souborů Téma 12: Správa diskových jednotek a systémů souborů 1 Teoretické znalosti V tomto cvičení se podíváte na práci s diskovými jednotkami. Naučíte se používat nástroj správy disků, který se poprvé objevil

Více

Nastavení tiskárny pro tisk štítků Geis Str. 1/16

Nastavení tiskárny pro tisk štítků Geis Str. 1/16 Str. 1/16 Obsah 1. Instalace tiskárny štítků... 2 Instalace tiskárny s rozhraním USB:... 2 Instalace tiskárny se síťovým rozhraním:... 4 2. Přímý tisk na tiskárnu... 9 3. Dump mode... 10 Pro tiskárnu Zebra

Více

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý S chytrými zařízeními je svět jednoduchý Děkujeme, že jste si vybrali produkt HUAWEI Mobile WiFi Podporované funkce a skutečný vzhled závisí na konkrétním zakoupeném modelu. Obrázky mají pouze informativní

Více

Řada Prestige 630-C. ADSL USB Modem. Příručka pro rychlou orientaci

Řada Prestige 630-C. ADSL USB Modem. Příručka pro rychlou orientaci Řada Prestige 630-C ADSL USB Modem Příručka pro rychlou orientaci Únor 2005 Seznámení s přístrojem Prestige Produktová řada Prestige 630-C přináší výhody nejmodernější technologie ADSL pro širokopásmový

Více

Archive Player Divar Series. Návod k obsluze

Archive Player Divar Series. Návod k obsluze Archive Player Divar Series cs Návod k obsluze Archive Player Obsah cs 3 Obsah 1 Úvod 4 2 Použití 5 2.1 Spuštění programu 5 2.2 Popis hlavního okna 6 2.3 Tlačítko Otevřít 6 2.4 Pohledy kamery 6 2.5 Tlačítko

Více

Bezdrátový router AC1600 Smart

Bezdrátový router AC1600 Smart Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

P-870HN-5xb. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty

P-870HN-5xb. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty Výchozí nastavení: IP adresa: http://10.0.0.138 Uživatelské jméno: admin Heslo: admin Instalační příručka Vydání 1, 7/2011 Copyright 2011. Všechna práva vyhrazena.

Více

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA)

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) INSTALACE A NASTAVENÍ Krok 1. Připojení skeneru k počítači Pomocí kabelu USB připojte skener k počítači 1. Zapojte síťový adaptér do konektoru skeneru. 2. Zapojte druhý konec

Více

Messenger. Novell 1.0 UMÍSTĚNÍ DOKUMENTACE K PROGRAMU NOVELL MESSENGER. www.novell.com STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA

Messenger. Novell 1.0 UMÍSTĚNÍ DOKUMENTACE K PROGRAMU NOVELL MESSENGER. www.novell.com STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA Novell Messenger 1.0 STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA www.novell.com Novell Messenger je produkt, který nezávisle na platformě slouží k rychlému zasílání zpráv v podnicích pomocí adresáře Novell e-directory

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Ing. Hana Šmídová Název materiálu: VY_32_INOVACE_12_HARDWARE_S1 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

PCMCIA(Personal Computer Memory Card PCMCIA (3) PCMCIA (2) PCMCIA (4)

PCMCIA(Personal Computer Memory Card PCMCIA (3) PCMCIA (2) PCMCIA (4) PCMCIA (1) PCMCIA(Personal Computer Memory Card International Association) - sdružení založené v roce 1989 Úkolem PCMCIA bylo zavést standard pro rozšiřující karty (a jimi využívané sloty) používané zejména

Více

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK05 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK05 Rikomagic MK05 je výkonný čtyřjádrový TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex procesorem a grafikou Mali

Více

Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka

Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka Technická podpora Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR. Po dokončení instalace zařízení vyhledejte štítek se sériovým

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 2, 3 Obor Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Logické obvody sekvenční,

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více