Příručka k nástroji Computer Setup (F10) Řada stolních počítačů Evo Řada pracovních stanic Evo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příručka k nástroji Computer Setup (F10) Řada stolních počítačů Evo Řada pracovních stanic Evo"

Transkript

1 b Příručka k nástroji Computer Setup (F10) Řada stolních počítačů Evo Řada pracovních stanic Evo Číslo dokumentu: Květen 2002 Tato příručka obsahuje pokyny k použití nástroje Computer Setup. Tento nástroj slouží ke změně konfigurace a výchozího nastavení počítače při instalaci nového hardwaru a za účelem údržby.

2 Å VAROVÁNÍ: Ä UPOZORNĚNÍ: 2002 Compaq Information Technologies Group, L.P Compaq, logo společnosti Compaq a Evo jsou ochranné známky společnosti Compaq Information Technologies Group, L.P. Microsoft, MS-DOS, Windows a Windows 2000 jsou ochranné známky společnosti Microsoft Corporation. Intel a Pentium jsou ochranné známky společnosti Intel Corporation. UNIX je ochranná známka sdružení The Open Group. Všechny ostatní názvy produktů zmíněné v této příručce mohou být ochrannými známkami příslušných společností. Společnost Compaq nenese zodpovědnost za žádné technické nebo redakční chyby či opomenutí vyskytující se v této příručce. Informace jsou v tomto dokumentu poskytovány tak jak jsou, bez jakékoli záruky, a mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění. Záruky na produkty společnosti Compaq jsou uvedeny v prohlášeních o záruce omezených na jednotlivé produkty. Žádné informace obsažené v tomto dokumentu nelze považovat za rozšíření těchto záruk. Text označený tímto symbolem informuje, že nerespektování uvedených pokynů může vést ke zranění nebo k ohrožení života. Text označený tímto symbolem informuje, že nerespektování uvedených pokynů může vést k poškození zařízení nebo ke ztrátě dat. Vytištěno v USA. Příručka k nástroji Computer Setup (F10) Řada stolních počítačů Evo Řada pracovních stanic Evo Čtvrté vydání (květen 2002) Číslo dokumentu:

3 Obsah Příručka k nástroji Computer Setup (F10) Nástroj Computer Setup (F10) Použití nástroje Computer Setup File (Soubor) System Information (Systémové informace) About (O autorských právech) Set Time and Date (Nastavit datum a čas) Save to Diskette (Uložit na disketu) Restore from Diskette (Obnovit z diskety) Set Defaults and Exit (Nastavit výchozí hodnoty a ukončit program) Ignore Changes and Exit (Ignorovat změny a ukončit program) Save Changes and Exit (Uložit změny a ukončit program) Storage (Uložení dat) Device Configuration (Konfigurace zařízení) Options (Možnosti) IDE DPS Self-Test (Automatický test DPS zařízení IDE) Controller Order (Pořadí řadičů) SCSI Narrow Termination (Zakončení zařízení SCSI Narrow) Boot Order (Pořadí spouštění) Security (Zabezpečení) Setup Password (Heslo pro nastavení) Power-On Password (Heslo pro spuštění) Password Options (Možnosti nastavení hesla) Smart Cover (Zámek a senzor počítačové skříně) Smart Sensor (Senzor počítačové skříně) DriveLock Master Boot Record Security (Hlavní spouštěcí záznam) Save Master Boot Record (Uložit hlavní spouštěcí záznam) Restore Master Boot Record (Obnovit hlavní spouštěcí záznam) Device Security (Zabezpečení zařízení) Network Service Boot (Spuštění ze sítě) System IDs (ID systému) Příručka k nástroji Computer Setup (F10) iii

4 Obsah Power (Napájení) Energy Saver (Úspora energie) Timeouts (Časové limity) Energy Saver Options (Možnosti úspory energie) Advanced (Další nastavení)* Power-On Options (Možnosti spuštění) Onboard Devices (Zařízení na základní desce) PCI Devices (Zařízení PCI) Bus Options (Možnosti nastavení sběrnice) Device Options (Možnosti zařízení) PCI VGA Configuration (Konfigurace VGA PCI) iv Příručka k nástroji Computer Setup (F10)

5 Nástroj Computer Setup (F10) Pomocí nástroje pro nastavení počítače Computer Setup (F10) je možné provádět následující akce: Změna výchozích nastavení výrobce. Nastavení systémového data a času. Nastavení, zobrazení, změna nebo ověření konfigurace systému (včetně nastavení procesoru, zobrazení, paměti, zvuku, ukládání dat, komunikace a vstupních zařízení). Změna pořadí spouštěcích zařízení, jako jsou například pevné disky, disketové jednotky, optické disky nebo jednotky LS-120. Konfigurace pořadí řadičů pevných disků IDE a SCSI pro spouštění počítače. Konfigurace možností jednotky typu Quiet Drive (pouze jednotky, které tuto funkci podporují). Povolení rychlého spouštění (Quick Boot), které je rychlejší než úplné spouštění (Full Boot), při kterém však neprobíhají všechny diagnostické testy. Můžete nastavit tyto možnosti: vždy provést rychlé spuštění (Quick Boot) výchozí; v zadaném intervalu provést úplné spuštění (každý den až každých 30 dní); vždy provést úplné spuštění (Full Boot). Povolení nebo zakázání režimu síťového serveru, který počítači umožňuje automatické spuštění operačního systému i při povoleném hesle pro spuštění, bez ohledu na to, zda je či není připojena klávesnice nebo myš. Pokud je klávesnice a myš připojena k počítači, zůstanou při spuštění operačního systému uzamčené, dokud není zadáno heslo pro spuštění. Příručka k nástroji Computer Setup (F10) 1

6 U zpráv testů POST (Power-On-Self-Test) lze zvolit popisný režim (Post Messages Enabled) nebo tichý režim (Post Messages Disabled). V tichém režimu je většina zpráv POST potlačena (například kontrola paměti, název produktu a jiné nechybové textové zprávy). Pokud dojde k chybě u některého z testů POST, bude zobrazena příslušná chybová zpráva bez ohledu na zvolený režim. Pokud chcete během testu POST ručně přepnout do popisného režimu, stiskněte libovolnou klávesu (kromě kláves až ). Označení vlastnictví (Ownership Tag) v podobě textu zobrazeného při každém spuštění nebo restartování počítače. Zadání inventárního čísla majetku (Asset Tag) přiděleného počítači ve vaší společnosti. Povolení hesla pro spuštění vyžadovaného při spuštění i restartování systému. Vytvoření hesla pro nastavení, které řídí přístup k nástroji Computer Setup (F10) a k možnostem nastavení popsaným vtétočásti. Zabezpečení funkčnosti integrovaného rozhraní I/O (včetně sériových nebo paralelních portů a portu USB, zvuku či integrovaných síťových karet) tak, aby je bylo možné používat teprve až po zrušení zabezpečení. Povolení nebo zakázání zabezpečení hlavního spouštěcího záznamu (MBR). Povolení nebo zakázání možnosti spouštění z vyměnitelných médií. Povolení nebo zakázání zápisu na vyměnitelná média (pokud je tato funkce podporována hardwarem). Odstranění chyb v konfiguraci systému, které byly zjištěny během testů POST (Power-On Self-Test), ale nebyly automaticky opraveny. Replikace nastavení systému uložením informací o konfiguraci systému na disketu a použitím nastavení z této diskety na dalších počítačích. Spuštění automatických testů na určené jednotce pevného disku IDE (pokud je tato možnost danou jednotkou podporována). 2 Příručka k nástroji Computer Setup (F10)

7 Konfigurace funkcí úspory energie, včetně režimu úspory energie, časového limitu pro systém a pevný disk, režimu vypínače a chování kontrolky LED pro indikaci zapnutí počítače. Povolení nebo zakázání zabezpečení pomocí zámku jednotek (pokud je tato funkce podporována jednotkou pro multifunkční pozici). Použití nástroje Computer Setup Pokud chcete zobrazit nabídku nástroje Computer Setup, postupujte podle následujících kroků: 1. Spusťte nebo restartujte počítač. Pokud je spuštěn systém Windows, klepněte na tlačítko Start > příkaz Vypnout > přepínač Restartovat počítač. 2. Jakmile se v pravém dolním rohu obrazovky zobrazí zpráva F10 = Setup (F10 = Nastavení), stiskněte klávesu. Klávesu je třeba stisknout v době, kdy je na obrazovce tato zpráva zobrazena. V opačném případě bude možné získat k nástroji přístup až po restartování počítače. 3. Ze seznamu vyberte požadovaný jazyk a stiskněte klávesu. 4. V hlavní nabídce nástroje Computer Setup se zobrazí pět položek: File (Soubor), Storage (Uložení dat), Security (Zabezpečení), Power (Napájení) a Advanced (Další nastavení). 5. K výběru požadované nabídky slouží klávesy se šipkami (vlevo a vpravo). Požadovanou možnost příslušné nabídky lze vybrat pomocí kláves se šipkami (nahoru a dolů) a následným stisknutím klávesy. Do nabídky nástroje Computer Setup se můžete vrátit stisknutím klávesy. 6. Pokud chcete provedené změny použít a uložit, klepněte v nabídce File (Soubor) > na příkazy Save Changes (Uložit změny) a Exit (Konec). Pokud jste provedli změny, které nechcete uložit, zvolte příkaz Ignore Changes and Exit (Ignorovat změny a ukončit program). Pokud chcete obnovit nastavení výrobce, vyberte příkaz Set Defaults and Exit (Nastavit výchozí hodnoty a ukončit program). Výběrem této možnosti obnovíte výchozí nastavení systému. Příručka k nástroji Computer Setup (F10) 3

8 Nástroj Computer Setup File (Soubor) System Information Obsahuje: (Systémové název produktu, informace) typ, rychlost a taktování procesoru, velikost mezipaměti (L1/L2), velikost instalované paměti, systémová paměť ROM (obsahuje název typu a číslo verze), sériové číslo skříně, inventární číslo majetku, předdefinované adresy MAC pro integrované a zapnuté síťové karty (pouze některé modely). About (O autorských Zobrazuje informace o autorských právech. právech) Set Time and Date Umožňuje nastavit systémové datum a čas. (Nastavit datum a čas) Save to Diskette (Uložit na disketu) Restore from Diskette (Obnovit z diskety) Set Defaults and Exit (Nastavit výchozí hodnoty a ukončit program) Slouží k uložení konfigurace systému (včetně paměti CMOS) na naformátovanou disketu s kapacitou 1,44 MB do souboru s názvem CPQsetup.txt. Je podporována funkce uložení a obnovení pomocí paměťového modulu Disk on Key. Obnoví konfiguraci systému z diskety. Je podporována funkce uložení a obnovení pomocí paměťového modulu Disk on Key. Slouží k obnovení výchozích nastavení počítače, při kterém dojde také ke zrušení všech nastavených hesel. 4 Příručka k nástroji Computer Setup (F10)

9 File (Soubor) Storage (Uložení dat) Ignore Changes and Exit (Ignorovat změny aukončit program) Save Changes and Exit (Uložit změny aukončit program) Device Configuration (Konfigurace zařízení) Ukončí nástroj Computer Setup bez použití a uložení změn. Uloží změny konfigurace systému a ukončí nástroj Computer Setup. Zobrazí seznam všech nainstalovaných zařízení určených k ukládání dat. Po výběru zařízení se zobrazí příslušné možnosti a podrobné informace. Mohou být zobrazeny tyto možnosti: Diskette Type (Typ diskety) Určí nejvyšší kapacitu typu média, kterou lze použít v disketové jednotce. Legacy Diskette Drives (Starší typy disketových jednotek) Je možné zvolit typ 3,5" 1,44 MB, 5,25" 1,2 MB nebo možnost Not Installed (Není nainstalována). Je podporována funkce uložení a obnovení pomocí paměťového modulu Disk on Key. Příručka k nástroji Computer Setup (F10) 5

10 Storage Device Configuration Drive Emulation (Emulace jednotky) (Uložení dat) (Konfigurace Umožňuje vybrat typ emulace jednotky pro zařízení) určité paměťové zařízení. (Pokud například vyberete emulaci diskety pro jednotku Zip, bude z ní možné zavést systém.) Jednotka ATAPI ZipNone (Žádná) považována za jinou jednotku. Diskette (Disketa) považována za disketovou jednotku. Disk považována za pevný disk. IDE Devices (Zařízení IDE) Typ jednotky Možnosti emulace Pevný disk Není k dispozici žádná možnost emulace. Disketa Není k dispozici žádná možnost emulace. 6 Příručka k nástroji Computer Setup (F10)

11 Storage (Uložení dat) Device Configuration (Konfigurace zařízení) IDE Devices (Zařízení IDE) Jednotka CD-ROMNení k dispozici žádná možnost emulace. Jednotka LS-120 Není k dispozici žádná možnost emulace. Transfer Mode (Režim pro přenos dat) pouze pro zařízení IDE Určuje aktivní režim pro přenos dat. V závislosti na možnostech zařízení je možné zvolit typ PIO 0, Max PIO, Enhanced DMA, Ultra DMA 0 nebo Max UDMA. Translation Mode (Režim převodu) pouze pro disky IDE Umožňuje zvolit pro zařízení režim převodu. Tím je systému BIOS umožněn přístup k diskům, které byly rozděleny na oddíly a naformátovány v jiných systémech. Tuto funkci bude pravděpodobně nutné použít u starších verzí systému UNIX (například SCO UNIX verze 3.2). Můžete zvolit režim Bit-Shift, LBA Assisted (Pomocí adresování LBA), User (Uživatel) a None (Žádný). UPOZORNĚNÍ: Režim převodu Ä automaticky rozpoznaný systémem BIOS není vhodné měnit. Pokud není zvolený režim převodu kompatibilní s režimem převodu, který byl použit při vytvoření oddílů a formátování disku, nebude možné k disku získat přístup. Příručka k nástroji Computer Setup (F10) 7

12 Storage (Uložení dat) Device Configuration (Konfigurace zařízení) Translation Parameters (Parametry převodu) pouze pro disky IDE Umožňuje určit parametry (logické cylindry, počet hlav a sektorů na jednu stopu) systému BIOS pro převod požadavků rozhraní V/V disku (z operačního systému nebo aplikace) do formátu instrukcí pro pevný disk. Počet logických cylindrů nesmí přesáhnout hodnotu Počet hlav nesmí přesáhnout hodnotu 256. Počet sektorů na stopu nesmí být vyšší než 63. Tato pole jsou zobrazena pouze v případě, že je režim převodu jednotky nastaven na hodnotu User. Multisector Transfers (Přenos více sektorů) pouze pro zařízení IDE ATA Určuje počet sektorů přenesených při operaci PIO s více sektory. V závislosti na vlastnostech zařízení můžete zvolit typ Disabled (Zakázáno), 8 a 16. Quiet Drive (Jednotka Quiet Drive) tato funkce je podporována pouze u vybraných modelů Performance (Výkon): Umožňuje provoz jednotky na maximální výkon. Quiet (Tichý režim): Omezuje hluk, který vzniká při provozu jednotky. Pokud je jednotka nastavena na hodnotu Quiet, nebude pracovat na maximální výkon. Pokud jednotka tichý režim nepodporuje, nezobrazí se možnost Quiet v nabídce. 8 Příručka k nástroji Computer Setup (F10)

13 Storage (Uložení dat) Options (Možnosti) Removable Media Boot (Spuštění z vyměnitelných médií) Povoluje nebo zakazuje možnost spustit systém z vyměnitelných médií. Removable Media Write (Zápis na vyměnitelná média) Povoluje či zakazuje zápis dat na vyměnitelná média. Tato funkce je určena pouze pro starší typy disketových jednotek, jednotek IDE LS-120 Superdisk, IDE LS-260 Superdisk a optických disků IDE PD. Po uložení změn nastavení možnosti Removable Media Write dojde k restartování počítače. Počítač ručně vypněte a znovu zapněte. Primary IDE Controller (Primární řadič IDE) Umožňuje zapnout nebo vypnout primární řadič IDE. Secondary IDE Controller (Sekundární řadič IDE) Umožňuje zapnout nebo vypnout sekundární řadič IDE. Diskette MBR Validation (Ověření hlavního spouštěcího záznamu diskety) Umožňuje povolit nebo zakázat přísné ověřovací testy hlavního spouštěcího záznamu diskety (MBR). Pokud použijete platnou spouštěcí disketu a systém nelze s povolenou možností Diskette MBR Validation spustit, bude pravděpodobně nutné tuto možnost zakázat. V opačném případě nebude možné tuto spouštěcí disketu použít. Příručka k nástroji Computer Setup (F10) 9

14 Storage (Uložení dat) IDE DPS Self-Test (Automatický test DPS zařízení IDE) Controller Order (Pořadí řadičů) (Tato funkce je podporována pouze u vybraných modelů.) Umožňuje spouštět automatické testy pevných disků IDE, u kterých lze provádět automatické testy pro ochranu jednotky Drive Protection System (DPS). Tato volba se zobrazí pouze v případě, že je v počítači připojen alespoň jeden disk, u kterého lze tyto automatické testy provádět. Umožňuje určit pořadí připojených řadičů jednotek pevných disků. První řadič v pořadí bude mít přednost při spouštění systému a bude rozpoznán jako jednotka C (pokud je připojeno alespoň jedno zařízení). Tato volba se nezobrazí v případě, že jsou všechny pevné disky připojeny k integrovaným řadičům IDE. 10 Příručka k nástroji Computer Setup (F10)

15 Storage (Uložení dat) SCSI Narrow Termination (Zakončení zařízení SCSI Narrow) (Tato funkce je podporována pouze u vybraných modelů.) Boot Order (Pořadí spouštění) Umožňuje konfigurovat zakončení konektoru externího zařízení SCSI u jednotek typu SCSI Narrow. Tuto funkci aktivujte pouze v případě, že jednotka typu SCSI Narrow slouží k zakončení kanálu s externím zařízením SCSI. Umožňuje určit pořadí, ve kterém je na připojených periferních zařízeních (jako je například disketová jednotka, pevný disk, optický disk nebo síťová karta) zjišťována spustitelná bitová kopie operačního systému. Každé zařízení v seznamu může být jako zařízení, ze kterého lze spustit operační systém, samostatně odebráno nebo přidáno. Přiřazená písmena jednotek v systému MS-DOS se nebudou pravděpodobně shodovat s přiřazenými písmeny v jiném operačním systému než MS-DOS. Chcete-li jednorázově spustit systém z jiného zařízení, než které je nastaveno jako výchozí v pořadí Boot Order, restartujte počítač a v okamžiku, kdy se na obrazovce zobrazí zpráva F10 = Setup, stiskněte klávesu. Po dokončení testu POST se zobrazí seznam zařízení, ze kterých lze spustit systém. Pomocí kláves se šipkami vyberte zařízení a stiskněte klávesu. Příručka k nástroji Computer Setup (F10) 11

16 Security (Zabezpečení) Setup Password (Heslo pro nastavení) Power-On Password (Heslo pro spuštění) Password Options (Možnosti nastavení hesla) (Tato volba se zobrazí pouze v případě, že je nastaveno heslo pro spuštění.) Umožňuje nastavit a povolit heslo pro nastavení (pro správce). Pokud je nastaveno heslo pro nastavení, je třeba upravit možnosti nástroje Computer Setup, přepsat obsah paměti ROM a v systému Windows provést změny některých nastavení Plug and Play. Toto heslo je nutné nastavit také v případě, že chcete používat určité nástroje společnosti Compaq pro zabezpečení vzdáleného přístupu. Další informace naleznete v příručce Poradce při potížích. Umožňuje nastavit a povolit heslo pro spuštění. Další informace naleznete v příručce Poradce při potížích. Umožňuje provádět následující akce: Povolit nebo zakázat režim síťového serveru. Určit, zda bude heslo požadováno při restartování pomocí kláves. Tato volba je k dispozici pouze v případě, že je zakázána možnost Network Server Mode. Další informace naleznete v příručce Desktop Management Guide (Správa stolního počítače). 12 Příručka k nástroji Computer Setup (F10)

17 Security (Zabezpečení) () Smart Cover (Zámek a senzor počítačové skříně) Smart Sensor (Senzor počítačové skříně) Umožňuje provádět následující akce: Zapnout či vypnout zámek počítačové skříně (Smart Cover Lock). Pokud je vybrána možnost Notify User (Upozornit uživatele) a senzor zámku rozpozná, že byl sejmut kryt, bude uživatel na tuto skutečnost upozorněn. Jestliže je vybrána možnost Setup Password (Heslo pro nastavení) a senzor rozpozná, že byl sejmut kryt, bude při spuštění počítače požadováno zadání hesla pro nastavení. Tato funkce je podporována pouze u vybraných modelů. Další informace naleznete v příručce Desktop Management Guide (Správa stolního počítače). Umožňuje provádět následující akce: Zapnout či vypnout senzor počítačové skříně. Pokud je vybrána možnost Notify User (Upozornit uživatele) a senzor zámku rozpozná, že byl sejmut kryt, bude uživatel na tuto skutečnost upozorněn. Jestliže je vybrána možnost Setup Password (Heslo pro nastavení) a senzor rozpozná, že byl sejmut kryt, bude při spuštění počítače požadováno zadání hesla pro nastavení. Tato funkce je podporována pouze u vybraných modelů. Další informace naleznete v příručce Desktop Management Guide (Správa stolního počítače). Příručka k nástroji Computer Setup (F10) 13

18 Security (Zabezpečení) () DriveLock Umožňuje nastavit či změnit hlavní nebo uživatelské heslo vyžadované při přístupu k určitým pevným diskům. Pokud je tato funkce aktivována, bude uživatel během testu POST vyzván k zadaní jednoho z hesel funkce DriveLock. V případě, že nebude ani jedno heslo zadáno správně, nebude možné získat přístup k pevnému disku a to až do okamžiku, než bude při následném spuštění zadáno správné heslo. Tato volba se zobrazí pouze v případě, že je k systému připojena alespoň jedna jednotka podporující funkci DriveLock. Tato funkce je podporována pouze u vybraných modelů. Další informace naleznete v příručce Desktop Management Guide (Správa stolního počítače). 14 Příručka k nástroji Computer Setup (F10)

19 Security (Zabezpečení) () Master Boot Record Security (Hlavní spouštěcí záznam) Umožňuje zapnout nebo vypnout zabezpečení hlavního spouštěcího záznamu. Pokud je tato možnost zapnuta, potlačuje systém BIOS všechny požadavky na zápis do hlavního spouštěcího záznamu na aktuálním spouštěcím disku. Při každém spuštění nebo restartování počítače porovná systém BIOS hlavní spouštěcí záznam aktuálního spouštěcího disku s dříve uloženým hlavním spouštěcím záznamem. Pokud budou při tomto porovnání zjištěny změny, budete mít možnost uložit hlavní spouštěcí záznam na aktuální spouštěcí disk, obnovit předchozí uložený záznam nebo vypnout zabezpečení záznamu. Jestliže je nastaveno heslo pro nastavení, bude třeba je zadat. Před záměrnou změnou formátu nebo oddílů spouštěcího disku funkci zabezpečení hlavního spouštěcího záznamu vypněte. Některé nástroje pro práci s disky (například FDISK nebo FORMAT) se pokoušejí hlavní spouštěcí záznam aktualizovat. Pokud je funkce zabezpečení hlavního spouštěcího záznamu povolena a přístup k diskům řídí systém BIOS, budou požadavky na zápis do hlavního spouštěcího záznamu zamítnuty, což u těchto nástrojů způsobí zobrazení chybových zpráv. Jestliže je funkce zabezpečení záznamu zapnuta a přístup k diskům řídí operační systém, bude při dalším spuštění počítače systémem BIOS zjištěna jakákoli změna hlavního spouštěcího záznamu a zobrazeno upozornění. Příručka k nástroji Computer Setup (F10) 15

20 Security (Zabezpečení) () Save Master Boot Record (Uložit hlavní spouštěcí záznam) Restore Master Boot Record (Obnovit hlavní spouštěcí záznam) Device Security (Zabezpečení zařízení) Uloží záložní kopii hlavního spouštěcího záznamu aktuálního spouštěcího disku. Zobrazí se pouze při zapnutém zabezpečení hlavního spouštěcího záznamu. Obnoví hlavní spouštěcí záznam aktuálního spouštěcího disku ze zálohy. Zobrazí se pouze v případě, že jsou splněny všechny následující podmínky: Je povolena funkce zabezpečení hlavního spouštěcího záznamu. Byla uložena záložní kopie hlavního spouštěcího záznamu. Záložní kopie hlavního spouštěcího záznamu byla vytvořena z aktuálního spouštěcího disku. UPOZORNĚNÍ: Obnovení dříve uloženého Ä hlavního spouštěcího záznamu po jeho změně nástrojem pro práci s disky nebo operačním systémem může způsobit, že k datům na disku nebude možné získat přístup. Obnovení dříve uloženého hlavního spouštěcího záznamu proveďte pouze tehdy, jste-li přesvědčeni, že je hlavní spouštěcí záznam aktuálního spouštěcího disku poškozen nebo napaden virem. Umožňuje aktivovat či dezaktivovat sériové porty A a B, paralelní port, porty USB, systémové zvukové zařízení, síťové adaptéry (u některých modelů) a řadiče SCSI. 16 Příručka k nástroji Computer Setup (F10)

21 Security (Zabezpečení) () Network Service Boot (Spuštění ze sítě) Povoluje nebo zakazuje zavést do počítače operační systém nainstalovaný na síťovém serveru. (Tato funkce je k dispozici pouze u modelů s nainstalovanou síťovou kartou, která musí být umístěna na sběrnici PCI nebo integrována na systémové desce.) System IDs Umožňuje nastavit tyto možnosti: (ID systému) Označení inventárního čísla majetku (Asset Tag) (16bajtový identifikátor) a označení vlastnictví (Ownership Tag) (80bajtový identifikátor zobrazený během testu POST). Další informace naleznete v příručce Desktop Management Guide (Správa stolního počítače). Sériové číslo skříně nebo číslo UUID (Universal Unique Identifier) v případě, že není aktuální číslo platné. (Tato identifikační čísla jsou obvykle nastavena výrobcem a slouží k jednoznačné identifikaci systému.) Jazyk klávesnice (například angličtina nebo němčina) pro položku ID systému. Příručka k nástroji Computer Setup (F10) 17

22 Power (Napájení) Energy Saver (Úspora energie) Timeouts (Časové limity) Energy Saver Options (Možnosti úspory energie) Umožňuje nastavit režim úspory energie (rozšířený, žádný nebo minimální). Při nastavení režimu minimální úspory energie není pevný disk ani systém přepnut do režimu úspory energie. Toto nastavení umožní při stisknutí tlačítka vypínače přechod do režimu spánku. Tato možnost nemá vliv na řízení spotřeby u operačních systémů s aktivovaným rozhraním ACPI. Umožňuje vypnutí nebo ruční výběr hodnot časového limitu pro systém a všechny připojené pevné disky IDE. Tato možnost nemá vliv na řízení spotřeby u operačních systémů s aktivovaným rozhraním ACPI. Tato položka se zobrazí pouze při nastavení rozšířeného režimu úspory energie. Umožňuje nastavit tyto možnosti: Konfigurace vypínače napájení (zapnutí či vypnutí nebo spánek či probuzení) v operačních systémech se zapnutým vylepšeným řízením spotřeby (APM). Blikání kontrolky LED v režimu spánku (povoleno nebo zakázáno). Možnost Energy Saver Options se zobrazí pouze v případě, že je aktivován režim úspory energie. Tato možnost není k dispozici u operačních systémů s aktivovaným rozhraním ACPI. 18 Příručka k nástroji Computer Setup (F10)

23 Advanced (Další nastavení)* Power-On Options (Možnosti spuštění) * Tyto možnosti by měli nastavovat pouze zkušení uživatelé. Umožňuje nastavit tyto možnosti: POST mode (Režim testu POST) QuickBoot, FullBoot nebo FullBoot v intervalu 1 až 30 dnů. POST messages (enable/disable) (Zprávy testu POST (povolit či zakázat)). Safe POST (enable/disable) (Bezpečné testy POST (povolit či zakázat)). Povolíte-li tuto funkci, bude moci paměť ROM během zavádění systému sledovat přídavné karty. Pokud není některá karta funkční nebo nebyla správně inicializována, budou při dalším zavádění systému během testu POST vynechány všechny karty. (Tato funkce je podporována pouze u vybraných modelů.) prompt (enable/disable) (Výzva ke stisknutí klávesy F9 (povolit či zakázat)). Povolíte-li tuto funkci, zobrazí se během testu POST zpráva F9 = Boot Menu (F9 = Spouštěcí nabídka). V případě, že tuto funkci zakážete, daná zpráva se nezobrazí. Přesto se však po stisknutí klávesy spouštěcí nabídka zobrazí. prompt (enable/disable) (Výzva ke stisknutí klávesy F10 (povolit či zakázat)). Povolíte-li tuto funkci, zobrazí se během testu POST zpráva F10 = Setup (F10 = Nastavení). V případě, že tuto funkci zakážete, daná zpráva se nezobrazí. Přesto se však po stisknutí klávesy zobrazí obrazovka umožňující nastavení. prompt (enable/disable) (Výzva ke stisknutí klávesy F12 (povolit či zakázat)). Povolíte-li tuto funkci, zobrazí se během testu POST zpráva F12 = Network Service Boot (F12 = Spuštění ze sítě). V případě, že tuto funkci zakážete, daná zpráva se nezobrazí. Přesto však po stisknutí klávesy dojde k pokusu o zavedení systému ze sítě. Příručka k nástroji Computer Setup (F10) 19

24 Advanced (Další nastavení)* Power-On Options (Možnosti spuštění) * Tyto možnosti by měli nastavovat pouze zkušení uživatelé. Option ROM prompt (enable/disable) (Výzva před zavedením volitelné paměti ROM (povolit či zakázat)). Pokud tuto funkci povolíte, zobrazí systém před zavedením volitelných pamětí ROM zprávu. (Tato funkce je podporována pouze u vybraných modelů.) Remote wakeup boot source (remote server/local hard drive) (Zdroj spouštění pro funkci vzdáleného spuštění (vzdálený server nebo místní pevný disk)). UUID (Universal Unique Identifier) (enable/disable) (Číslo UUID (povolit či zakázat)). Každému počítači společnosti Compaq je přiděleno jedinečné identifikační číslo (sériové číslo, datum a čas výroby atd.). Pokud tuto funkci povolíte, bude moci software (ovladače, síťový software atd.) přečíst jedinečné číslo počítače. POST Delay (enable/disable) (Zpoždění testu POST (povolit či zakázat)) v sekundách. Povolíte-li tuto funkci, bude do procesu testu POST přidáno uživatelem definované zpoždění. Toto zpoždění je někdy nutné nastavit u pevných disků na určitých kartách PCI, které se roztáčejí velmi pomalu (tak pomalu, že nejsou v době dokončení testu POST připraveny na zavedení systému). 20 Příručka k nástroji Computer Setup (F10)

25 Advanced (Další nastavení)* Power-On Options (Možnosti spuštění) * Tyto možnosti by měli nastavovat pouze zkušení uživatelé. After Power Loss (off/on) (Po přerušení napájení (zapnout či vypnout)). Pokud po přerušení napájení připojíte počítač k elektrické zásuvce a budete chtít zapínat počítač pomocí vypínače na této zásuvce, nastavte tuto možnost na hodnotu On (Zapnout). Vypnete-li počítač pomocí vypínače na zásuvce, nebude možné používat funkce spánku či buzení, ani funkce vzdálené správy (Remote Management). I/O APIC Mode (enable/disable) (Režim řadiče V/V APIC (povolit či zakázat)). Povolení této funkci umožní optimální spuštění operačního systému Microsoft Windows. Tuto funkci je nutné zakázat u určitých operačních systémů jiných než od společnosti Microsoft (mají-li tyto systémy pracovat správně). USB Top of Memory (enable/disable) (Umístění vyrovnávací paměti USB do horní oblasti paměti (povolit či zakázat)). Pokud tuto funkcí povolíte, budou vyrovnávací paměti USB umístěny do horní oblasti paměti. Výhodou je, že je určitá velikost paměti pod 1 MB je uvolněna a mohou ji použít volitelné paměti ROM. Nevýhodou je, že správce paměti (soubor HIMEM.SYS) nepracuje správně, pokud jsou vyrovnávací paměti USB umístěny v horní oblasti paměti a v systému je k dispozici paměť RAM o velikosti 64 MB nebo menší. Příručka k nástroji Computer Setup (F10) 21

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ EVO D510 SMALL FORM FACTOR http://cs.yourpdfguides.com/dref/869214

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ EVO D510 SMALL FORM FACTOR http://cs.yourpdfguides.com/dref/869214 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP COMPAQ EVO D510 SMALL FORM FACTOR. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP COMPAQ

Více

Nástroj Setup. Uživatelská příručka

Nástroj Setup. Uživatelská příručka Nástroj Setup Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce se mohou

Více

Příručka k programu Computer Setup (F10) modely dc5700

Příručka k programu Computer Setup (F10) modely dc5700 Příručka k programu Computer Setup (F10) modely dc5700 HP Compaq Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Uvedené informace mohou být bez předchozího upozornění změněny. Microsoft a Windows

Více

P íručka k nástroji Computer Setup (F10) Osobní počítače pro obchodní účely

P íručka k nástroji Computer Setup (F10) Osobní počítače pro obchodní účely P íručka k nástroji Computer Setup (F10) Osobní počítače pro obchodní účely Číslo dokumentu: 361206-221 Kv ten 2004 Tato příručka obsahuje pokyny k použití nástroje Computer Setup. Tento nástroj slouží

Více

Vaše uživatelský manuál HP DX6050 MICROTOWER http://cs.yourpdfguides.com/dref/865246

Vaše uživatelský manuál HP DX6050 MICROTOWER http://cs.yourpdfguides.com/dref/865246 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP DX6050 MICROTOWER. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Příručka Síťová komunikace Řada stolních počítačů Evo Řada pracovních stanic Evo

Příručka Síťová komunikace Řada stolních počítačů Evo Řada pracovních stanic Evo b Příručka Síťová komunikace Řada stolních počítačů Evo Řada pracovních stanic Evo Číslo dokumentu: 177922-224 květen 2002 Tato příručka obsahuje definice a pokyny k použití funkcí řadiče síťového rozhraní

Více

Poradce při potížích. Osobní počítače řady Compaq ipaq

Poradce při potížích. Osobní počítače řady Compaq ipaq Poradce při potížích Osobní počítače řady Compaq ipaq Å Ä UPOZORNĚNÍ 2000 Compaq Computer Corporation. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti Compaq Computer Corporation nesmí být žádná část této

Více

P íručka k nástroji Computer Setup (F10) Stolní počítače HP Business Desktop model dx5150

P íručka k nástroji Computer Setup (F10) Stolní počítače HP Business Desktop model dx5150 P íručka k nástroji Computer Setup (F10) Stolní počítače HP Business Desktop model dx5150 Číslo dokumentu: 374172 221 Prosinec 2004 Tato příručka obsahuje pokyny k použití nástroje Computer Setup. Tento

Více

Zabezpečení. Uživatelská příručka

Zabezpečení. Uživatelská příručka Zabezpečení Uživatelská příručka (c) Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je v USA registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation Informace uvedené v této příručce

Více

P íručka k programu Computer Setup (F10) Stolní počítače HP Compaq pro obchodní účely, modely d220 a d230

P íručka k programu Computer Setup (F10) Stolní počítače HP Compaq pro obchodní účely, modely d220 a d230 P íručka k programu Computer Setup (F10) Stolní počítače HP Compaq pro obchodní účely, modely d220 a d230 Číslo dokumentace: 331599-221 Červen 2003 V této příručce jsou uvedeny pokyny pro používání programu

Více

Zálohování a obnova. Uživatelská příručka

Zálohování a obnova. Uživatelská příručka Zálohování a obnova Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

Externí zařízení. Uživatelská příručka

Externí zařízení. Uživatelská příručka Externí zařízení Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce se

Více

Začínáme Řada stolních počítačů Evo Řada pracovních stanic Evo

Začínáme Řada stolních počítačů Evo Řada pracovních stanic Evo 191077-225_cz.book Page i Wednesday, March 20, 2002 2:04 PM b Začínáme Řada stolních počítačů Evo Řada pracovních stanic Evo Číslo dokumentu: 191077-225 Květen 2002 V této příručce naleznete informace

Více

Téma 10: Správa hardwarových zařízení a ovladačů II

Téma 10: Správa hardwarových zařízení a ovladačů II Téma 10: Správa hardwarových zařízení a ovladačů II 1 Teoretické znalosti V tomto cvičení budete detailněji pracovat se Správcem zařízení a nastavením ovladačů zařízení hardware. Správce zařízení S tímto

Více

Rychlá instalace a příručka Začínáme Evo D500 Ultra-Slim Desktop Osobní počítač

Rychlá instalace a příručka Začínáme Evo D500 Ultra-Slim Desktop Osobní počítač b Rychlá instalace a příručka Začínáme Evo D500 Ultra-Slim Desktop Osobní počítač Číslo dokumentu: 250893-221 Listopad 2001 Tato příručka vám usnadní počáteční instalaci hardwaru a softwaru osobního počítače

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

TouchPad a klávesnice

TouchPad a klávesnice TouchPad a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA.

Více

Obsah. Kapitola 1 Skříně počítačů 15. Kapitola 2 Základní deska (mainboard) 19. Kapitola 3 Napájecí zdroj 25. Úvod 11

Obsah. Kapitola 1 Skříně počítačů 15. Kapitola 2 Základní deska (mainboard) 19. Kapitola 3 Napájecí zdroj 25. Úvod 11 Obsah Úvod 11 Informace o použitém hardwaru 12 Několik poznámek k Windows 13 Windows XP 13 Windows Vista 13 Kapitola 1 Skříně počítačů 15 Typy skříní 15 Desktop 15 Tower (věžová provedení) 15 Rozměry skříní

Více

Obsah. Kapitola 1 BIOS 9. Kapitola 2 Start počítače a POST testy 13. Kapitola 3 Setup 21. Úvod 7

Obsah. Kapitola 1 BIOS 9. Kapitola 2 Start počítače a POST testy 13. Kapitola 3 Setup 21. Úvod 7 Obsah Úvod 7 Kapitola 1 BIOS 9 Poslání BIOSu 9 Uspořádání BIOSu 10 Vrstvy BIOSu 10 Výrobci BIOSu 11 Baterie 11 Vymazání obsahu Setupu 11 Informace o použitém hardwaru 12 Kapitola 2 Start počítače a POST

Více

TouchPad a klávesnice

TouchPad a klávesnice TouchPad a klávesnice Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace

Více

Instalace OS, nastavení systému

Instalace OS, nastavení systému ZVT Instalace OS, nastavení systému SW vybavení PC HW hardware zařízení počítače (+ firmware těchto zařízení, BIOS VGA, ) BIOS basic input output systém poskytuje služby OS, uložen v paměti na MB. (Nastavení

Více

Aktualizace softwaru, zálohování a obnova

Aktualizace softwaru, zálohování a obnova Aktualizace softwaru, zálohování a obnova Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené

Více

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 RYCHLÝ ÚVODNÍ LIST NOVELL Při instalaci nové verze systému SUSE Linux Enterprise 11 postupujte podle následujících pokynů. Tento dokument obsahuje

Více

Téma 8: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7 IV

Téma 8: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7 IV Téma 8: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7 IV 1 Teoretické znalosti V tomto cvičení budete pracovat se správou vlastností systému, postupně projdete všechny karty tohoto nastavení a vyzkoušíte

Více

MS WINDOWS I. řada operačních systémů firmy Microsoft *1985 -? Historie. Práce ve Windows XP. Architektura. Instalace. Spouštění

MS WINDOWS I. řada operačních systémů firmy Microsoft *1985 -? Historie. Práce ve Windows XP. Architektura. Instalace. Spouštění MS WINDOWS I řada operačních systémů firmy Microsoft *1985 -? Historie Práce ve Windows XP Architektura Instalace Spouštění HISTORIE I MS-DOS 1981, první OS firmy Microsoft, pro IBM PC 16b, textový, jednouživatelský,

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

O varováních. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích. Věž Pohled zepředu a zezadu

O varováních. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích. Věž Pohled zepředu a zezadu O varováních VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ upozorňuje na možné poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích Věž Pohled zepředu a zezadu 1 2 3 4 5 11 10

Více

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál Centrální Monitorovací Systém manuál CMS Centrální monitorovací systém Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 630 (pracovní doba 8.00 16:30)

Více

Návod na instalaci a použití programu

Návod na instalaci a použití programu Návod na instalaci a použití programu Minimální konfigurace: Pro zajištění funkčnosti a správné činnosti SW E-mentor je potřeba software požívat na PC s následujícími minimálními parametry: procesor Core

Více

Možnosti programu. KAPITOLA 5 Možnosti

Možnosti programu. KAPITOLA 5 Možnosti KAPITOLA 5 Možnosti Nastavení v možnostech programu a uživatelského rozhraní určují, jak se ZoomText spouští, ukončuje a indikuje na ploše systému. Můžete si také aktivovat automatickou aktualizaci, kdy

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

Nahrávání image flash do jednotek APT81xx, PPC81xx

Nahrávání image flash do jednotek APT81xx, PPC81xx AP0048 APLIKAČNÍ POZNÁMKA Nahrávání image flash do jednotek APT81xx, PPC81xx Abstrakt Postup pro stažení a zpětného nahrání obsahu NAND flash disku integrovaného na CPU modulu jednotek APT81xx a PPC81xx

Více

Masterline KVM Extender MVX1 návod k obsluze

Masterline KVM Extender MVX1 návod k obsluze Masterline KVM Extender MVX1 návod k obsluze MVX1 s metalickým propojením MVX1 s optickým propojením Dodávka extenderu MVX1 obsahuje: 1x MVX1 / PC 1x MVX1 / Monitor 2x napájecí zdroj 12V/1A 1x DVI kabel

Více

Přídavná klávesnice Bluetooth Keyboard Cover

Přídavná klávesnice Bluetooth Keyboard Cover Přídavná klávesnice Bluetooth Keyboard Cover Pouze pro referenční účely, viz konkrétní produkt. Více informací Více informací o funkcích tabletu a užitečné příručky naleznete na webových stránkách http://support.lenovo.com/.

Více

USB Dokovací stanice. Uživatelský manuál

USB Dokovací stanice. Uživatelský manuál USB Dokovací stanice Uživatelský manuál Úvod Notebooková univerzální dokovací stanice USB 2.0 Dokovací stanice je unikátní rozšiřovací jednotkou speciálně navrženou k doplnění notebooků nebo stolních počítačů,

Více

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Autorská práva a licence 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího písemného

Více

PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ

PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ Uložení protokolu tisku na síť Verze 0 CZE Definice poznámek V celé Příručce uživatele používáme následující ikony: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat,

Více

Souborové systémy. Architektura disku

Souborové systémy. Architektura disku Souborové systémy Architektura disku Disk je tvořen několika plotnami s jedním nebo dvěma povrchy, na každém povrchu je několik soustředných kružnic (cylindrů) a na každém několik úseků (sektorů). Příklad

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Datacard Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Co potřebujete Tiskárna karet je zapnuta a připravena k tisku karet ve stavu Ready, a stavová dioda

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy:

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy: Číslo dílu: 92P1924 Děkujeme, že jste si zakoupili počítač IBM ThinkPad X Series. Porovnejte položky tohoto seznamu s položkami v krabici. Pokud některá z těchto položek chybí, obraťte se na svého prodejce.

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Mac OS X NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Mac OS X NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Mac OS X NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Podporovaná zařízení 04 Požadavky na HW a SW 05 Instalace SW a nastavení přístupu 05 Hlavní okno 06 SMS 06 Nastavení 07 Přidání

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Bluetooth je ochranná známka příslušného

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 99 96 35 Zkrácený návod k obsluze

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 99 96 35 Zkrácený návod k obsluze NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 99 96 35 Zkrácený návod k obsluze Toto stanici musí mít každý, kdo má problémy s připojením určitých periférií (například s klávesnicí) a nemá svůj notebook (počítač) vybaven příslušnými

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: 12 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ EVO W4000 CONVERTIBLE MINITOWER http://cs.yourpdfguides.com/dref/888219

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ EVO W4000 CONVERTIBLE MINITOWER http://cs.yourpdfguides.com/dref/888219 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP COMPAQ EVO W4000 CONVERTIBLE MINITOWER. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se

Více

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006 Napájení Číslo dokumentu: 396855-221 B ezen 2006 V této příručce je popsán způsob napájení počítače. Obsah 1 Umíst ní ovládacích prvk a indikátor napájení 2 Zdroje napájení Připojení adaptéru střídavého

Více

Téma 3: Správa uživatelského přístupu a zabezpečení I. Téma 3: Správa uživatelského přístupu a zabezpečení I

Téma 3: Správa uživatelského přístupu a zabezpečení I. Téma 3: Správa uživatelského přístupu a zabezpečení I Téma 3: Správa uživatelského přístupu a zabezpečení I 1 Teoretické znalosti V tomto cvičení si vysvětlíme, co to uživatelské a skupinové účty a jak jsou ve Windows 7 spravovány. Vyzkoušíte optimalizaci

Více

Uživatelská příručka k síťovému projektoru

Uživatelská příručka k síťovému projektoru Uživatelská příručka k síťovému projektoru Obsah Příprava...3 Připojení projektoru k vašemu počítači...3 Kabelové připojení... 3 Dálkové ovládání projektoru pomocí webového prohlížeče...5 Podporované rozlišení...7

Více

Dell Vostro 230. O varováních. Informace o instalaci a funkcích. VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ upozorňuje na možné poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti.

Dell Vostro 230. O varováních. Informace o instalaci a funkcích. VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ upozorňuje na možné poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti. Dell Vostro 230 Informace o instalaci a funkcích O varováních VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ upozorňuje na možné poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti. VAROVÁNÍ: Nepokoušejte se provádět servis počítače bez

Více

SUSE Linux Enterprise Desktop 10

SUSE Linux Enterprise Desktop 10 SUSE Linux Enterprise Desktop 10 SP1 Úvodní instalační příručka SP1 Novell SUSE Linux Enterprise Desktop 10 ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA 16. bř ezen 2007 www.novell.com Vítá vás systém SUSE Linux Enterprise Desktop

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

Elektronický Přepínač 1x KVM, 8xPC/16xPC

Elektronický Přepínač 1x KVM, 8xPC/16xPC Elektronický Přepínač 1x KVM, 8xPC/16xPC 8portů MPC8701 - Katalogové číslo: 14.99.3220 16portů MPC16501 - Katalogové číslo: 14.99.3221 VLASTNOSTI - Ovládání 8/16 PC pomocí jedné konzole (PS/2 klávesnice,

Více

Motorola Phone Tools. Začínáme

Motorola Phone Tools. Začínáme Motorola Phone Tools Začínáme Obsah Minimální požadavky... 2 Před instalací aplikace Motorola Phone Tools... 3 Instalace aplikace Motorola Phone Tools... 4 Instalace a konfigurace mobilního zařízení...

Více

Střední škola spojů a informatiky Tábor

Střední škola spojů a informatiky Tábor BIOS BIOS je základní vstupně výstupní systém. Skládá se z programových kódů, které kontrolují všechny základní operační komponenty počítačového systému. Posledním krokem konfigurace nového počítače je

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2

Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2 Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2 Sada Fiery Extended Applications Package (FEA) v4.2 obsahuje aplikace Fiery pro provádění úloh souvisejících se serverem

Více

DVR12. Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem

DVR12. Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem DVR12 Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem Uživatelská příručka Obsah 1. Popis kamery a ovládací prvky...2 2. Obsah balení...2 3. Napájení a spuštění...3

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná ve Spojených státech.

Více

českém Úvod Obsah balení Technické údaje PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card

českém Úvod Obsah balení Technické údaje PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card Úvod Především bychom vám chtěli poděkovat za zakoupení výrobku Sweex 2 Port Serial PCI Card. Tento výrobek vám umožní jednoduše přidat k vašemu počítači dva sériové

Více

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. Instalační manuál. Popis instalace a odinstalace programu Popis instalace USB driverů

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. Instalační manuál. Popis instalace a odinstalace programu Popis instalace USB driverů P D S - 5 P Psychologický diagnostický systém Instalační manuál Popis instalace a odinstalace programu Popis instalace USB driverů GETA Centrum s.r.o. 04 / 2012 GETA Centrum s.r.o. Nad Spádem 9/206, 147

Více

EUSSO UPE 4100-BR. Fast Ethernet PCMCIA Card 32 bitová 10/100 Mbps síťová PCMCIA karta. Uživatelský manuál

EUSSO UPE 4100-BR. Fast Ethernet PCMCIA Card 32 bitová 10/100 Mbps síťová PCMCIA karta. Uživatelský manuál EUSSO UPE 4100-BR Fast Ethernet PCMCIA Card 32 bitová 10/100 Mbps síťová PCMCIA karta Uživatelský manuál 1. Charakteristiky produktu Fast Ethernet PCMCIA karta EUSSO UPE 4100-BR podporuje standardy 10BASE-T

Více

DWL-G122 bezdrátový USB adaptér. Pokud některá z výše uvedených položek chybí, kontaktujte prodejce.

DWL-G122 bezdrátový USB adaptér. Pokud některá z výše uvedených položek chybí, kontaktujte prodejce. Tento výrobek pracuje s následujícími operačními systémy: Windows XP, Windows 2000, Windows Me, Windows 98SE DWL-G122 AirPlus G TM Vysokorychlostní 802.11g USB bezdrátový adaptér Než začnete Musíte mít

Více

Connection Manager - Uživatelská příručka

Connection Manager - Uživatelská příručka Connection Manager - Uživatelská příručka 1.0. vydání 2 Obsah Aplikace Správce připojení 3 Začínáme 3 Spuštění Správce připojení 3 Zobrazení stavu aktuálního připojení 3 Připojení k internetu 3 Připojení

Více

Příručka rychlého nastavení připojení sítě

Příručka rychlého nastavení připojení sítě Xerox WorkCentre M118/M118i Příručka rychlého nastavení připojení sítě 701P42718 V této příručce naleznete následující pokyny: Procházení obrazovek na displeji na straně 2 Nastavení sítě pomocí DHCP na

Více

HP ProtectTools. Úvodní informace

HP ProtectTools. Úvodní informace HP ProtectTools Úvodní informace Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Intel je ochranná

Více

Návod na použití Dveřní jednotka DJ 1T KEY Stránka 1

Návod na použití Dveřní jednotka DJ 1T KEY Stránka 1 Návod na použití Dveřní jednotka DJ 1T KEY Stránka 1 1.1 Mechanické časti a jejich funkce Připojení kabelů Hlavní port pro připojení DJ: BUS: Připojení k nepolarizované sběrnici PL: Vstup externího napájení

Více

Operační systém MS Windows XP Professional

Operační systém MS Windows XP Professional Operační systém MS Windows XP Professional Operační systém základní programové vybavení počítače zprostředkovává komunikaci uživatele s počítačem s technickým vybavením počítače s aplikačním programovým

Více

Ovládací PTZ klávesnice SC-3100 Uživatelský a instalační manuál

Ovládací PTZ klávesnice SC-3100 Uživatelský a instalační manuál Ovládací PTZ klávesnice SC-3100 Uživatelský a instalační manuál Ovládací klávesnice SC-3100 je určena pro ovládání PTZ zařízení, obsahuje 28 funkčních kláves, 3D joystick a LCD display. Vlastnosti : Jedna

Více

OD - 4H08 Rychlý návod

OD - 4H08 Rychlý návod OD - 4H08 Rychlý návod Na instalaci HDD a uvedení do provozu Rychlý návod 1 I. Instalace Instalace HDD a) Vložte a přišroubujte HDD do držáku jako na obrázku. b) Držák přišroubujte k základní desce DVR.

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Aktualizace softwaru, zálohování a obnova

Aktualizace softwaru, zálohování a obnova Aktualizace softwaru, zálohování a obnova Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation

Více

Napájení. Uživatelská příručka

Napájení. Uživatelská příručka Napájení Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth je ochranná

Více

První použití přístroje GIGABYTE Slate PC

První použití přístroje GIGABYTE Slate PC Čeština Gratulujeme Vám k nákupu GIGABYTE Slate PC! Tento manuál Vám pomůže nastavit Váš Slate PC.Konfigurace je závislá na vybraném modelu, který jste si zakoupili. Společnost GIGABYTE si rezervuje právo

Více

Uživatelská příručka HP ProBook

Uživatelská příručka HP ProBook Uživatelská příručka HP ProBook Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívána společností Hewlett- Packard v souladu s licencí.

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV6623EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4156036

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV6623EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4156036 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP PAVILION DV6623EA. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP PAVILION DV6623EA

Více

4x standardní vstupy

4x standardní vstupy Uvedení do provozu Toto DVR je speciálně vyrobeno pro USB rozhraní, USB3104 převádí videosignál pomocí USB do počítače. Má vkusný černý design a malou velikost, umožňuje jednoduché připojení k počítači.

Více

1. POWER svítí Externí napáječ pracuje normálně. Externí napáječ je vypnutý nebo odpojený. 2. WLAN svítí Bezdrátová síť WLAN pracuje normálně.

1. POWER svítí Externí napáječ pracuje normálně. Externí napáječ je vypnutý nebo odpojený. 2. WLAN svítí Bezdrátová síť WLAN pracuje normálně. Obsah Obsah... 2 Popis... 3 Funkce... 3 Kontrolka LED... 3 Popis rozhraní... 4 Instalace... 5 Vložení karty SIM... 5 Vložení modemu... 5 Připojení počítače... 6 Připojení napájecího zdroje... 6 Zapnutí

Více

Herní klávesnice-návod k použití

Herní klávesnice-návod k použití Herní klávesnice-návod k použití Systémové požadavky: Windows XP/Windows Vista/Windows 7 PC s vestavěným USB Portem (1.1/2.0) jednotka CD-ROM 50 mb volného místa na pevném disku Instalace: Nejprve připojte

Více

iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod

iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod iviewer lze použít na iphone a ipad pro zobrazení živého obrazu z DVR vzdálený server. I. Použití iphone pro přístup ke vzdálenému DVR Použití

Více

Instalační příručka pro Windows Vista

Instalační příručka pro Windows Vista Instalační příručka pro Windows Vista Než je možno tiskárnu použít, musíte připravit hardware a instalovat ovladač. Ve Stručném návodu k obsluze a v této Instalační příručka pro Windows Vista naleznete

Více

NPS-520 Multifunkční tiskový server

NPS-520 Multifunkční tiskový server Multifunkční tiskový server Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Listopad 2006 Obsah Úvodní informace... 1 1 Hardwarová instalace... 2 1.1 LED kontrolky... 2 2 Utilita ZyXEL... 3 2.1 Instalace (prostředí

Více

Rychlý průvodce instalací

Rychlý průvodce instalací Rychlý průvodce instalací Wireless Super-G BroadBand Multimedia Router NetPassage 28G Hotspot Potřebné příslušenství pro provozování Hotspotu Router Tiskárna USB klávesnice 1. WAN port pro připojení RJ45

Více

Dell Latitude E4310. O varováních. Informace o instalaci a funkcích

Dell Latitude E4310. O varováních. Informace o instalaci a funkcích Dell Latitude E4310 Informace o instalaci a funkcích O varováních VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ upozorňuje na možné poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti. Čelní pohled 1 snímač okolního světla 19 18 20 17 23

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

3G Mobilní internet USB modem AnyDATA ADU-520L

3G Mobilní internet USB modem AnyDATA ADU-520L 3G Mobilní internet USB modem AnyDATA ADU-520L (Příručka uživatele) AnyTime AnyPlace AnyWireless Data Solutions 2/21 Specifikace k řadě modemů AnyDATA Copyright 2009 AnyDATA Corporation. Všechna práva

Více

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1 IPFW Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu verze 1.1 Popis aplikace Aplikace IPFW (IP Firewall) je určen k řízení placeného připojení k Internetu ve spojení s elektronickým mincovníkem

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: 15 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt.

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 23 června 2014 Obsah 3 Obsah...5 Přístup k programu...5 Poštovní schránky...5 Připojování

Více

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka ZMODO NVR KIT Instalační příručka KROK 1 1. Zkontrolujte si obsah balení ZMODO NVR Kitu: NVR server 4 x IP kamera Napájecí adaptéry pro IP kamery LAN kabel CD se softwarem Příručka ( ke stažení na www.umax.cz)

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE!

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! Tento dodatek k uživatelské příručce obsahuje postup nastavení USB portu pro ADSL modem CellPipe 22A-BX-CZ Verze 1.0 01/2004 Úvod Vážený zákazníku, tento text popisuje

Více

P edstavení notebooku

P edstavení notebooku P edstavení notebooku Číslo dokumentu: 430357-221 Leden 2007 Tato příručka obsahuje popis hardwarových funkcí počítače. Obsah 1 i i v horní části............................ 1 2 Indikátory..................................

Více

XPE91B Windows XP Embedded pro jednotku AP9NW800L0G1

XPE91B Windows XP Embedded pro jednotku AP9NW800L0G1 Windows XP Embedded pro jednotku AP9NW800L0G1 Servisní příručka Verze 1.00 xpe91b_mr_cz_100 AMiT, spol. s r. o. nepřejímá žádné záruky, pokud se týče obsahu této publikace a vyhrazuje si právo měnit obsah

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více