Struktura dotazů na poradně Adopce.com za rok 2012 vyjádřeno v absolutních hodnotách finanční zabezpečení dětí v NRP

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Struktura dotazů na poradně Adopce.com za rok 2012 vyjádřeno v absolutních hodnotách finanční zabezpečení dětí v NRP"

Transkript

1 Analýza dotazů na poradně Adopce.com (celkem: dotazů, odpovědí) Tato analýza rozkrývá strukturu dotazů na poradně Adopce.com v sekci Rady odborníků za rok. Poradna funguje na principu volné diskuse mezi všemi dotazujícími a Středisko náhradní rodinné péče zde vystupuje jako odborný garant. Struktura dotazů na poradně Adopce.com za rok vyjádřeno v absolutních hodnotách finanční zabezpečení dětí v NRP 9 práva a povinnosti pěstounů a poručníků zprostředkování NRP formy NRP 7 jiné dotazy biologická rodina podmínky zprostředkování NRP novela zákona o SPO Struktura dotazů na poradně Adopce.com za rok vyjádřeno v procentech finanční zabezpečení dětí v NRP % % % % % 7% práva a povinnosti pěstounů a poručníků zprostředkování NRP 7% formy NRP % % % % jiné dotazy biologická rodina podmínky zprostředkování NRP novela zákona o SPO

2 . Finanční zabezpečení dětí v NRP Nejčastěji se lidé na poradně Adopce.com v sekci Rady odborníků dotazovali na finanční zabezpečení dětí v NRP. Takto zaměřené dotazy představovaly % ze všech zde položených dotazů v roce (tj. dotazů ze ). 9 dávky pěstounské péče svoz komunálního odpadu 7 příspěvek na zakoupení motorového vozidla sirotčí důchod odměna pěstouna ve zvláštních případech odměna pěstouna prarodiče po novele 7 Finanční zabezpečení dětí v NRP peněžitá pomoc v mateřství a rodičovský příspěvek stavební spoření Finanční zabezpečení dětí v NRP % finanční zabezpečení dětí v NRP 7%

3 . Práva a povinnosti pěstounů a poručníků Druhým nejčastěji dotazovaným tématem byly v roce na poradně Adopce.com v sekci Rady odborníků práva a povinnosti pěstounů a poručníků. Tyto dotazy představovaly % ze všech zde položených dotazů (tj. dotazů ze ). Práva a povinnosti pěstounů a poručníků osvobození pěstounů od regulačních poplatků osobní asistent pro dítě v PP změna jména/příjmení dítěte v PP dohoda o výkonu PP dlouhodobý pobyt dítěte v PP mimo ČR práva pěstouna vůči dítěti ostatní dotazy vztahující se k tématu Práva a povinnosti pěstounů a poručníků % % práva a povinnosti pěstounů a poručníků

4 . Zprostředkování NRP Ke zprostředkování NRP se vztahovalo % ze všech položených dotazů na poradně Adopce.com v sekci Rady odborníků za rok (tj. dotazů ze ). Toto téma se tak stalo třetím nejčastěji dotazovaným. podání a vyřizování žádosti trvalé bydliště jinde než faktické při žádosti o NRP kritéria pro výběr žadatelů k určitému dítěti zprostředkování NRP přímo přes DD příslušnost soudu při osvojení a potřebné dokumenty hlášení změn vzniklých v průběhu žádosti o NRP "čekací doba" na dítě Zprostředkování NRP Zprostředkování NRP % zprostředkování NRP %

5 . Formy náhradní rodinné péče Forem náhradní rodinné péče se týkalo % ze všech položených dotazů na poradně Adopce.com v sekci Rady odborníků za rok (tj. 7 dotazů ze ). přímá adopce PP prarodičem příbuzenská PP mezinárodní adopce osvojení dítěte partnerem bio rodiče PP na přechodnou dobu adopce vs. PP zrušitelné a nezrušitelné osvojení hostitelská péče Formy NRP Formy náhradní rodinné péče 9% % formy NRP

6 . Biologická rodina Páté nejčastěji dotazované téma v roce představovala na poradně Adopce.com v sekci Rady odborníků biologická rodina. Takto zaměřené dotazy představovaly 7 % ze všech zde položených dotazů v roce (tj. 9 dotazů ze ). 9 9 vyslovení nezájmu bio rodičů 7 souhlasy bio rodičů dětí v NRP kontakt s bio rodiči hledání dětí daných k adopci hledání bio sourozenců osvojencem práva a povinnosti bio rodičů dítěte v NRP zbavení rodičovských práv bio rodičů Biologická rodina Biologická rodina 9% biologická rodina 7%

7 . Podmínky zprostředkování Podmínek zprostředkování NRP se týkalo celkem % ze všech dotazů na poradně Adopce.com v sekci Rady odborníků v roce (tj. dotazů ze ). Toto téma se tak spolu s dotazy zaměřenými na novelu zákona o SPO stalo šestým nejčastěji dotazovaným tématem v sekci Rady odborníků zdravotní stav žadatelů přiměřený věk žadatelů finanční situace žadatelů rodinný stav žadatelů trestní rejstřík žadatelů Podmínky zprostředkování NRP Podmínky zprostředkování NRP 9% % podmínky zprostředkování NRP 7

8 7. Novela zákona o SPO Sedmým nejčastěji dotazovaným tématem na poradně Adopce.com v sekci Rady odborníků za rok byla novela zákona o SPO. Tyto dotazy představovaly % ze všech zde kladených dotazů (tj. dotazů ze ). PP po novele jako zaměstnání novela zákona o SPO - změny v NRP novela zákona o SPO - dávky nahrazení dlouhodobé pěstounské péče krátkodobou narovnání podmínek mezi pěstouny a poručníky Novela zákona o SPO Novela zákona o SPO 9% novela zákona o SPO %

9 . Rady týkající se výchovných otázek Na rady týkající se výchovných otázek dětí v NRP se na poradně Adopce.com v sekci Rady odborníků v roce zaměřovala % z celkového počtu dotazů (tj. ze ). Tato tematika se tak umístila na osmém místě.,, nástup přijatého dítěte do školky, sourozenecká rivalita šikana dítěte v NRP výchovné problémy s dítětem v NRP, jak a kdy říci dítěti o osvojení adaptace dítěte v nové rodině, Rady týkající se výchovných otázek Rady týkající se výchovných otázek 9% rady týkající se výchovných otázek % 9

10 9. Zdravotně znevýhodněné dítě v NRP Dotazů zaměřených na zdravotně znevýhodněné dítě v NRP se objevila % na poradně Adopce.com v sekci Rady odborníků v roce (tj. ze ). Toto procento značí v četnosti dotazů umístění na devátém místě.,,,,, Zdravotně znevýhodněné dítě v NRP zdravotně znevýhodněné dítě v NRP děti s ADHD v NRP dítě s FAS v NRP Zdravotně znevýhodněné dítě v NRP 97% zdravotně znevýhodněné dítě v NRP %

11 . Práva a povinnosti osvojitelů Poslední místo na stupnici četnosti dotazů získalo téma práva a povinnosti osvojitelů, které představuje % ze všech dotazů (tj. ze ).,, vydědění adoptivního dítěte, držení pracovního míste po nástupu na MD osvojitelky původní RL osvojence pro mzdovou účetní změna RČ osvojence Práva a povinnosti osvojitelů Práva a povinnosti osvojitelů 99% práva a povinnosti osvojitelů %

12 . Jiné dotazy Do sekce jiné dotazy byly zahrnuty všechny ty dotazy, které nebylo možné zařadit do některé z dalších skupin. Jedná se o specifické dotazy, jejichž četnost nebyla tak vysoká. Takovýchto různorodých dotazů bylo celkem z celkových Jiné dítě z babyboxu utajený porod svolení s adopcí svého dítěte dotazy ohledně článku pí Vrtbovské romské děti v NRP a jejich identita rozdíl mezi internátem a domovem mládeže statistika počtu pěstounských rodin a dětí v PP převzetí dítěte z porodnice do péče otce nařízená ústavní výchova otce ostatní dotazy vztahující se k tématu Jiné dotazy 9% jiné %

13 Závěrečné shrnutí analýzy poradny Adopce.com Tato analýza rozebírá strukturu dotazů kladených na online poradně internetových stránek Adopce.com v sekci Rady odborníků. Rozbor byl proveden v průběhu srpna a září se zaměřením na dotazy za rok. Z celkového počtu dotazů se jich nejvíce zaměřovalo na tematiku finančního zabezpečení dětí v NRP, a sice celých % z celku. Konkrétně se tyto dotazy týkaly dávek pěstounské péče, peněžité pomoci v mateřství a rodičovského přídavku, nároku pěstouna prarodiče na dávky pěstounské péče, odměny pěstouna ve zvláštních případech apod. Jako druhá nejčastější se na poradně objevovala tematika práv a povinností pěstounů a poručníků, ta celkově tvoří % všech dotazů. Jednalo se především o dotazy týkající se osvobození dětí v pěstounské péči od platby regulačních poplatků, možnost změny příjmení či jména dítěte umístěného v pěstounské rodině, nárok na osobního asistenta pro dítěte v NRP či dlouhodobý pobyt dítěte v pěstounské péči mimo Českou republiku. Dalším častým zaměřením otázek směřujících na odborníky bylo téma zprostředkování NRP, které představuje % z celku. Dotazy, které v této oblasti padly, se zaměřovaly na proces podání a vyřizování žádosti o NRP, délku celého procesu zprostředkování, význam rozdílného faktického a trvalého bydliště žadatelů s ohledem na podání žádosti, nahlašování změn vzniklých v průběhu procesu zprostředkování apod. Čtvrtou nejčetněji dotazovanou oblastí byly formy NRP, které představují % z celkového počtu. V rámci tohoto tématu se tazatelé zajímali především o pěstounskou péči prarodiče, jinou příbuzenskou pěstounskou péči, přímou adopci a osvojení dítěte partnerem biologického rodiče. Tazatelé se také často zajímali o informace spojené s biologickou rodinou přijatého dítěte, stalo se tak v 7 % případů. Ve spojitosti s touto tematikou se dotazovali na práva a povinnosti biologických rodičů, jejichž děti jsou umístěné v pěstounské péči, potřebnost souhlasu biologických rodičů v běžných záležitostech, zbavení rodičovských práv biologického rodiče atp. Informovanost o podmínkách zprostředkování NRP a o novele zákona o SPO byla taktéž velmi často požadovaná, a sice v % dotazů, čímž si obě témata vysloužila šesté místo. Mezi dotazy spadající pod oblast podmínek zprostředkování NRP patřil například zdravotní a rodinný stav žadatelů, jejich přiměřený věk či finanční situace a obsah trestního rejstříku.

14 Ve vztahu k novele zákona o SPO se lidé nejvíce zajímali o změny v oblasti NRP, které s sebou tato novela přináší, vliv na dávky pěstounské péče nebo zda bude pěstounská péče po novele brána státem jako zaměstnání. Nezanedbatelný počet dotazů se dotýkal i rad odborníků v rámci výchovných otázek dětí v NRP, jejichž výše se vyšplhala na celá % z celku. Zde zaznívaly otázky jako např. kdy je vhodné dát přijaté dítě do školky, jak řešit sourozeneckou rivalitu, kdy a jak dítěti sdělit, že je adoptované a také dotazy zaměřené na výchovné problémy s přijatými dětmi. O něco menší zastoupení bylo v oblasti zdravotně znevýhodněného dítěte v NRP, kdy výše dotazů dosáhla % a tedy obsadila osmé místo. Ohledně tohoto zaměření byly kladeny dotazy typu děti s ADHD, děti s FAS a jiné zdravotní znevýhodnění dětí v NRP. Poslední téma, které bylo zahrnuto do vyhodnocení pořadí četnosti dotazů, se věnuje právům a povinnostem osvojitelů, toto téma získalo % z celku. Konkrétními dotazy, které se zde objevily, byly ku příkladu doba, po kterou je zaměstnavatel povinen držet pracovní místo po nástupu na mateřskou dovolenou, vydědění adoptovaného dítěte, změna rodného čísla adoptovaného dítěte či dotazy týkající se původního rodného listu adoptovaného dítěte. Ostatní dotazy, které se na poradně v roce objevily, byly různorodé bez podobného zaměření, a proto byly umístěny do oblasti jiné dotazy. Tato sekce celkově dosáhla % z celku. Jednalo se například o problematiku dětí z babyboxu, utajený porod, romské děti v NRP a jejich identita či svolení s adopcí vlastního dítěte a jeho postup. V porovnání s předchozím rokem se počet dotazů zaslaných na poradnu Adopce.com téměř zdvojnásobil. Oproti roku, kdy bylo nasčítáno celkem dotazů, se v roce výsledek analýzy vyšplhal až na dotazů. Významný vliv pro tento nárůst měla bezpochyby novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí, která s sebou přinesla bezpočet nejasností a otázek v rámci náhradní rodinné péče. Poradna Adopce.com představuje přínosný komunikační prostředek mezi odborníky pro oblast NRP s dlouholetou zkušeností a laickou veřejností, která se mnohdy nemá na koho obrátit nebo se obává osobního kontaktu. Za Středisko náhradní rodinné péče, o. s. Bc. Markéta Ferbrová, DiS.

Struktura dotazů na poradně Adopce.com za rok 2013 - vyjádřeno procentuélně

Struktura dotazů na poradně Adopce.com za rok 2013 - vyjádřeno procentuélně Analýza dotazů na poradně Adopce.com (celkem 88 dotazů, 91 odpovědí) Tato analýza rozkrývá strukturu dotazů na poradně Adopce.com v sekci Rady odborníků za rok 1. Poradna funguje na principu volné diskuse

Více

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY. březen 2014. (zpracováno v souladu s platnou legislativou)

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY. březen 2014. (zpracováno v souladu s platnou legislativou) NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY březen 2014 (zpracováno v souladu s platnou legislativou) 1. Kde a jakým způsobem lze požádat o svěření dítěte do náhradní rodinné péče? Žádosti o zařazení do evidence žadatelů o přijetí

Více

Průvodce pro zájemce o náhradní rodinnou péči a osvojení (v souvislosti s účinností nového občanského zákoníku)

Průvodce pro zájemce o náhradní rodinnou péči a osvojení (v souvislosti s účinností nového občanského zákoníku) Průvodce pro zájemce o náhradní rodinnou péči a osvojení (v souvislosti s účinností nového občanského zákoníku) Obsah 1. Co je náhradní rodinná péče?...2 2. Pěstounská péče na přechodnou dobu...4 3. Jak

Více

PROBLÉMY, SE KTERÝMI SE SETKÁVAJÍ ŽADATELÉ O ADOPCI V OBDOBÍ OD ROZHODNUTÍ SE PRO ADOPCI AŽ PO SOUDNÍ ŘÍZENÍ

PROBLÉMY, SE KTERÝMI SE SETKÁVAJÍ ŽADATELÉ O ADOPCI V OBDOBÍ OD ROZHODNUTÍ SE PRO ADOPCI AŽ PO SOUDNÍ ŘÍZENÍ MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií Katedra sociální politiky a sociální práce Joštova 10, Brno PROBLÉMY, SE KTERÝMI SE SETKÁVAJÍ ŽADATELÉ O ADOPCI V OBDOBÍ OD ROZHODNUTÍ SE PRO ADOPCI AŽ PO

Více

P r ů v o d c e p r o z á j e m c e o n á h r a d n í r o d i n n o u p é č i

P r ů v o d c e p r o z á j e m c e o n á h r a d n í r o d i n n o u p é č i P r ů v o d c e p r o z á j e m c e o n á h r a d n í r o d i n n o u p é č i Průvodce pro zájemce o náhradní rodinnou péči V zájmu každého dítěte je vyrůstat v klidném a harmonickém prostředí své rodiny,

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií VERONIKA PŘIDALOVÁ III. ročník kombinované studium Obor: Pedagogické asistentství NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE A JEJÍ ÚSKALÍ

Více

Systém náhradní rodinné péče

Systém náhradní rodinné péče Vyšší odborná škola, střední škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Systém náhradní rodinné péče Sociální práce Vedoucí práce: Mgr. Alena Bicanová

Více

VÝZKUM PRAXE NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE A ZKUŠENOSTI AKTÉRŮ S TOUTO PRAXÍ

VÝZKUM PRAXE NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE A ZKUŠENOSTI AKTÉRŮ S TOUTO PRAXÍ VÝZKUM PRAXE NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE A ZKUŠENOSTI AKTÉRŮ S TOUTO PRAXÍ Věduna Bubleová, Ondřej Novák, Marie M. Vágnerová, Jan Paleček, Olga Šmídová-Matoušová, Filip Vyskočil VÝZKUM PRAXE

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Problémy a rozpory pěstounské péče

MASARYKOVA UNIVERZITA. Problémy a rozpory pěstounské péče MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra občanské výchovy Problémy a rozpory pěstounské péče Bakalářská práce Brno 2014 Vypracovala: Zuzana Kuchynková Vedoucí práce: Mgr. Slavomír Lesňák, PhD.

Více

PRŮVODCE NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČÍ

PRŮVODCE NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČÍ PRŮVODCE NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČÍ OBSAH 1. Děti potřebují žít v rodině 2. Odkud přicházejí děti do náhradní rodinné péče 3. Které děti jsou osvojovány a které svěřovány do pěstounské péče 4. Typy (instituty)

Více

NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE TEORIE A PRAXE

NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE TEORIE A PRAXE UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA FILOZOFICKÁ NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE TEORIE A PRAXE Martina Ondráková Bakalářská práce 2008 Poděkování Ráda bych poděkovala všem, kteří mi při psaní této bakalářské práce pomáhali.

Více

ADOPCE.COM PRŮVODCE NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČÍ

ADOPCE.COM PRŮVODCE NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČÍ ADOPCE.COM PRŮVODCE NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČÍ OBSAH 1. Děti potřebují žít v rodině 2. Odkud přicházejí děti do náhradní rodinné péče 3. Které děti jsou osvojovány a které svěřovány do pěstounské péče 4. Typy

Více

Dítě v systému náhradní rodinné péče

Dítě v systému náhradní rodinné péče Konference Dítě v systému náhradní rodinné péče Sborník příspěvků 20. 11. 2008 Ernův sál, Stará radnice, Radnická 10, Brno Konference se konala pod záštitou PhDr. Petra Fialy, rektora Masarykovy university

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FILOZOFICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Kateřina TOMANOVÁ

UNIVERZITA PARDUBICE FILOZOFICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Kateřina TOMANOVÁ UNIVERZITA PARDUBICE FILOZOFICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Kateřina TOMANOVÁ Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Názor na profesionalizaci pěstounské péče v okrese Mělník Kateřina Tomanová Bakalářská

Více

Struktura a transformace dětských domovů v Olomouckém a Zlínském kraji

Struktura a transformace dětských domovů v Olomouckém a Zlínském kraji MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra speciální pedagogiky Struktura a transformace dětských domovů v Olomouckém a Zlínském kraji Bakalářská práce Brno 2006 Vedoucí práce: doc. PhDr. Pavel

Více

Pěstounská péče a její finanční zajištění dávkami státní sociální podpory

Pěstounská péče a její finanční zajištění dávkami státní sociální podpory UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Pěstounská péče a její finanční zajištění dávkami státní sociální podpory BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské

Více

Průvodce osvojením. Jak na osvojení

Průvodce osvojením. Jak na osvojení Průvodce osvojením Jak na osvojení Opuštěné dítě je dítě, které se ne vlastní vinou ocitlo bez vlastní rodiny a není naděje na změnu poměrů v biologické rodině. Je proto žádoucí, aby společnost nalezla

Více

Sociální a právní aspekty postavení rodiny v ČR

Sociální a právní aspekty postavení rodiny v ČR Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická Katedra veřejné správy BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Sociální a právní aspekty postavení rodiny v ČR Pěstounská péče Předkládá: Jana Lískovcová Vedoucí bakalářské práce:

Více

TCA FETWE. Rámcový návrh na zpracování systému školících aktivit pro členy pěstounských rodin v rámci České republiky

TCA FETWE. Rámcový návrh na zpracování systému školících aktivit pro členy pěstounských rodin v rámci České republiky TCA FETWE ( From Eastern to Western Europe: a challenge for integration) Rámcový návrh na zpracování systému školících aktivit pro členy pěstounských rodin v rámci České republiky P R A H A červen 2008

Více

Pohled pedagogických pracovníků na problematiku pěstounské péče. Bc. Jaroslava Polášková

Pohled pedagogických pracovníků na problematiku pěstounské péče. Bc. Jaroslava Polášková Pohled pedagogických pracovníků na problematiku pěstounské péče Bc. Jaroslava Polášková Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá problematikou pěstounské péče, současným stavem péče

Více

Mgr. Filip Vyskočil PRÁVNÍ ÚPRAVA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE

Mgr. Filip Vyskočil PRÁVNÍ ÚPRAVA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE Mgr. Filip Vyskočil PRÁVNÍ ÚPRAVA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE Středisko náhradní rodinné péče, spolek Praha 2014 PRÁVNÍ ÚPRAVA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE I. LEGISLATIVNÍ RÁMEC

Více

Dětské centrum Zlín: Problematika náhradní rodinné péče a dobrovolnická činnost. Bc. Jana Ševčíková

Dětské centrum Zlín: Problematika náhradní rodinné péče a dobrovolnická činnost. Bc. Jana Ševčíková Dětské centrum Zlín: Problematika náhradní rodinné péče a dobrovolnická činnost Bc. Jana Ševčíková Diplomová práce 2009 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá především problematikou náhradní rodinné péče

Více

1 RODINNÁ POLITIKA. 1.1 Rodina. 1.1.1 Dělení rodiny

1 RODINNÁ POLITIKA. 1.1 Rodina. 1.1.1 Dělení rodiny 1 RODINNÁ POLITIKA Rodina je nejstarší a základní jednotka společnosti, nejpřirozenější místo života lidí. Život téměř každého člověka se odehrává v rodinném prostředí, které na něj působí, formuje ho

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra křesťanské sociální práce. Charitativní a sociální práce

Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra křesťanské sociální práce. Charitativní a sociální práce Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra křesťanské sociální práce Charitativní a sociální práce Bc. Helena Polanská Práva a povinnosti pěstounských rodin na Chrudimsku

Více

VÝCHOVA DĚTÍ V DĚTSKÝCH DOMOVECH A JEJICH PŘÍPRAVA PRO VSTUP DO REÁLNÉHO SVĚTA DOSPĚLÝCH

VÝCHOVA DĚTÍ V DĚTSKÝCH DOMOVECH A JEJICH PŘÍPRAVA PRO VSTUP DO REÁLNÉHO SVĚTA DOSPĚLÝCH MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra sociální pedagogiky VÝCHOVA DĚTÍ V DĚTSKÝCH DOMOVECH A JEJICH PŘÍPRAVA PRO VSTUP DO REÁLNÉHO SVĚTA DOSPĚLÝCH Bakalářská práce Brno 2007 Vedoucí práce:

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie. Pěstounská péče.

Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie. Pěstounská péče. Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie Pěstounská péče Foster care Bakalářská diplomová práce Kamila Geryková,DiS. Vedoucí bakalářské

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Možnosti sociálně-právní ochrany dětí v praxi DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: PhDr. et Mgr. Zdeňka

Více

Srovnání institutu pěstounské péče v České republice a Velké Británii

Srovnání institutu pěstounské péče v České republice a Velké Británii CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Srovnání institutu pěstounské péče v České republice a Velké Británii Téma práce: Srovnání systémů náhradní rodinné péče v České republice

Více

1. POJETÍ PĚSTOUNSKÉ PÉČE NA PŘECHODNOU DOBU

1. POJETÍ PĚSTOUNSKÉ PÉČE NA PŘECHODNOU DOBU Obsah 1. Pojetí pěstounské péče na přechodnou dobu 2. Kritéria výběru pěstounů pro pěstounskou péči na přechodnou dobu 2.1. Očekávání od pěstounů na přechodnou dobu 2.2. Specializace 2.2.1. "Raná pěstounská

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Ústav pedagogiky a sociálních studií. Bakalářská práce

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Ústav pedagogiky a sociálních studií. Bakalářská práce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Ústav pedagogiky a sociálních studií Bakalářská práce Alena Billová FORMY SOCIÁLNÍ POMOCI RODINÁM S DĚTMI V PĚSTOUNSKÉ PÉČI Olomouc 2015 vedoucí práce:

Více