RODINÁM A DĚTEM V ÚSTÍ NAD LABEM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "RODINÁM A DĚTEM V ÚSTÍ NAD LABEM"

Transkript

1 děti, mládež a rodina pro-rodinná politika RODINÁM A DĚTEM V ÚSTÍ NAD LABEM

2 Dobrý den, představujeme vám sociální a pro-rodinné služby ve městě Ústí nad Labem zaměřené na děti, mládež a rodinu. Zástupci organizací, které sociální služby a aktivity nabízejí, společně plánují potřebnou síť služeb. Říkáme tomu komunitní plánování. Je to způsob, jak do společné diskuze u jednoho stolu zapojit uživatele těchto služeb, odborníky a zástupce města. Komunitní plánování je metoda, jak efektivně rozdělovat prostředky do potřebných oblastí a služeb; jak plánovat a vyhodnocovat spolupráci a mapovat potřeby obyvatel města Ústí nad Labem. Komunitní plánování je cesta, jak při společném rozhovoru odborníků a zástupců města vytvořit dobrou síť sociálních služeb, kterou občané města potřebují ve svých těžkých životních situacích. SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO DĚTI, MLÁDEŽ A RODINU: Dobrovolnické centrum, o. s. Prokopa Diviše 1605/5, Ústí nad Labem tel.: , Rodinám s dětmi ve věku 7 15 let nabízíme individuální nebo skupinovou činnost s dětmi a pomoc s řešením problémů, které nejsou rodiny schopny samy vyřešit (např. pomoc s řešením dluhové problematiky, hledáním zaměstnání či bydlení, komunikací s úřady či školou apod.). Do činností s dětmi zapojujeme šikovné proškolené dobrovolníky, kteří jsou pro děti velkými kamarády, vzory a pomáhají v jejich rozvoji. Služba je bezplatná. YMCA v Ústí nad Labem Nízkoprahový klub pro mládež Orion Drážďanská 106, Ústí nad Labem-Krásné Březno tel.: Posláním nízkoprahového klubu Orion je sociální začlenění ohrožených dětí a mládeže ve věku let. Klub poskytuje poradenství, informační servis, kontakt s institucemi a další podporu pro mladé lidi. Dále nabízí aktivity a prostor pro volný čas, jako např. stolní fotbal, tenis, stolní hry, PC s Internetem, žonglovací a hudební vybavení.

3 Oblastní charita Ústí nad Labem Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tykadlo Šrámkova 38, Ústí nad Labem Nabízí poradenství, volnočasové, vzdělávací, aktivizační, kulturní a podpůrně-preventivní aktivity pro děti a mládež ve věku od 6 do 15 let, kteří se ocitli v dlouhodobě nepříznivé sociální situaci. Vytváří bezpečný prostor pro trávení volného času dětí a mládeže, pro vzájemná setkávání, komunikaci, výměnu zkušeností, vzdělávání, hry a vyplnění volného času a zároveň působí preventivně proti nežádoucím společenským jevům. Sociální služba je poskytována bezplatně a nabízí kapacitu 20 osob. Člověk v tísni, o. p. s. Pařížská 16, Ústí nad Labem tel.: Poskytuje bezplatné sociální poradenství a podporu rodinám s dětmi, které žijí v sociálně vyloučených lokalitách nebo jsou sociálním vyloučením ohrožené, zejména je-li v důsledku dlouhodobě nepříznivé životní situace ohrožen vývoj dítěte a fungování rodiny. Smyslem poskytované služby je přispět k sociální integraci rodin s dětmi, usilovat o zdravý vývoj dítěte. Důraz je kladen na individuální sociální pomoc a poradenství při uplatňování práv a oprávněných zájmů rodičů a jejich dětí a na prohlubování rodičovských schopností a dovedností. Předškolní klub Stromeček Hrbovická 60, Ústí nad Labem tel.: Klub nabízí možnost předškolního vzdělávání pro děti, které vyrůstají v sociálně znevýhodněném prostředí. Záměrem klubu je zvýšit soubor znalostí a kompetencí, které odpovídají předškolnímu věku. Dalším cílem tohoto klubu je zvýšení základních komunikačních a sociálních dovedností důležitých pro vstup na základní školu. Poskytovaná služba je bezplatná. Klub matek Hrbovická 60, Ústí nad Labem tel.: Služba probíhá současně s předškolním klubem. Činnost je zaměřena na rozšíření kompetencí a pozitivní motivaci matek ve výchově předškolních dětí. Zaměřuje se na rozvíjení individuálních schopností a dovedností matek, posilování jejich mateřské role, ale i role ženy ve společnosti obecně. Poskytovaná služba je bezplatná. Poradna pro integraci, o. s. Velká Hradební 33, Ústí nad Labem tel.: , Rodinám cizinců poskytujeme pomoc při zabezpečování základních prostředků na živobytí, při jednání se zdravotními pojišťovnami a zařízeními zdravotní péče, při vyhledávání

4 zaměstnání nebo nového bydlení. Rodinám pomáháme pochopit fungování české společnosti a zjednodušit jim tak proces začlenění. Dětem poskytujeme kurzy českého jazyka, pomoc s přípravou do školy, doučování, doprovody rodičů do škol apod. Zároveň realizujeme volnočasové a neformálně vzdělávací aktivity pro rodiny s dětmi za účelem poznávání nového prostředí a regionu. Poradna pro mezilidské vztahy, o. s. Prokopa Diviše 1605/5, Ústí nad Labem tel.: , Poradna nabízí rodinám bezplatnou poradenskou a terapeutickou pomoc. Poskytujeme aktivity zaměřené na zkvalitňování kontaktu v rámci rodiny, upevňování rodinných vazeb, rozvoj rodičovských dovedností a dalších aktivit směřujících k řešení konfliktních situací v rodinách. Poradna pro občanství/občanská a lidská práva, pobočka Ústí nad Labem Zolova 502/2, Ústí nad Labem tel.: , Poradna zajišťuje sociální služby v kombinaci s právním poradenstvím jednotlivcům i skupinám osob žijících v sociálně vyloučených lokalitách v Předlicích, Novém Světě, Krásném Březně, na Střekově a v Mojžíři. Cílem je pomoc rodinám, jejichž děti byly umístěny do ústavní výchovy nebo jim takové umístění hrozí. Spirála o. s. K Chatám 22, Ústí nad Labem-Skorotice Centrum krizové intervence, tel.: Nabízíme bezplatnou pomoc v situaci, kterou dítě, mladý dospělý, rodič, prožívá jako nepříznivou, ohrožující, krizovou. Lidem od 18 let (dětem v doprovodu dospělého) pobyt na krizovém lůžku s možností intenzivní terapeutické práce. Linka pomoci, tel.: Okamžitý kontakt s odborníkem na telefonické lince, 24 hodin denně, za cenu běžného hovoru v telekomunikační síti. Nabízíme: podporu, pomoc při orientaci v dané situaci, hledání řešení složité situace, možnost ventilace nepříznivých zážitků, pocitů, obav Intervenční centrum, tel.: Poradna pro osoby ohrožené domácím násilím nabízí bezplatně pomoc při hledání řešení složité životní situace, právní poradenství, podporu při kontaktech s Policií ČR, přestupkovou komisí, pomoc při zajištění bydlení. Služba je určena dospělým a dětem od 15 let. Oblastní charita Ústí nad Labem Dům Světluška Národního odboje 23, Ústí nad Labem-Střekov tel.: , Komunitní centrum pro děti Světluška (NZDM) Služba je určena dětem a mládeži od 6 do 26 let, ohrožené sociálním vyloučením. Nabízí volnočasové aktivity, jednorázové akce, pomoc se zvládáním školní docházky. Provozní doba klubu: pondělí a středa hod., úterý a čtvrtek hod.

5 Centrum služeb pro rodinu Služba je určena rodinám s dětmi do 15 let, které pocházejí ze socioekonomicky znevýhodněného prostředí. Součástí služby je předškolní klub, který funguje od po ndělí do čtvrtka od 8 do 12 hod. ORGANIZACE SPOLUPRACUJÍCÍ SE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI: Magistrát města Ústí nad Labem, Odbor sociálních věcí Velká Hradební 8, Ústí nad Labem tel.: Sociální pracovníci, kurátoři pro děti a mládež a kurátoři pro dospělé mohou poskytnout sociální pomoc a podporu nejen dětem a jejich rodičům nebo osobám odpovědným za výchovu dítěte. Cílem služby je pomáhat lidem problémy překonávat, ale také se v nich orientovat a ve vzájemné spolupráci hledat jejich možná řešení. Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Teplice, příspěvková organizace Čelakovského 2, Ústí nad Labem tel.: , Hlavním účelem je poskytovat služby pedagogicko-psychologického a speciálně pedagogického poradenství a pedagogicko-psychologickou pomoc při výchově a vzdělávání dětí, žáků a studentů. Činnost poradny se uskutečňuje ambulantně na pracovišti poradny a návštěvami zaměstnanců ve školách a školských zařízeních. Poradna poskytuje bezplatně standardní poradenské služby, a to na žádost žáků, jejich zákonných zástupců, škol nebo školských zařízení. Aktivity a kompletní nabídku akcí oddělení DVPP naleznete na Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Pasteurova 3544/1, Ústí nad Labem Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem je významným centrem terciálního vzdělávání v Ústeckém kraji. Nabízí studium bakalářského, magisterského i doktorského stupně na osmi fakultách různého zaměření. Připravuje rovněž profesionály, kteří se uplatní v sektoru sociálních služeb, např. budoucí sociální pracovníky, sociální pedagogy, speciální pedagogy, vychovatele, pedagogické asistenty, fyzioterapeuty či ergoterapeuty. Zajišťuje rovněž programy celoživotního vzdělávání pro zájemce z praxe. PÉČE O PRO-RODINNOU POLITIKU VE MĚSTĚ ÚSTÍ NAD LABEM: Centrum komunitní práce Ústí nad Labem, o. s. Koněvova 18, Ústí nad Labem tel.: , Nezisková organizace usilující o rozvoj místního neziskového sektoru. Realizujeme projekty na podporu rodičů, osob pečujících a osob ve věku 50+. Podpora tématu rovných příležitostí a harmonizace rodinného a pracovního života. Organizátor místního Fóra pro rodinu.

6 Provozovatel Centra pro-rodinné politiky Hestia, které nabízí služby péče o děti předškolního věku, vzdělávací aktivity pro celé rodiny a Antidiskriminační poradnu pro osoby diskriminované na trhu práce na základě věku nebo pohlaví. Člověk v tísni, o. p. s. Nízkoprahový klub Nový svět Matiční 182, Ústí nad Labem tel.: Dětem a mládeži od 6 do 18 let ze sociálně vyloučeného prostředí nabízí bezpečný prostor a zázemí pro výchovně preventivní a vzdělávací aktivity (domácí úkoly, příprava do školy, výtvarná dílna, řemeslná dílna, didaktické hry), sociálně aktivizační činnosti (kapela, taneční dílny) a širokou škálu volnočasových aktivit (klubovna, florbal, fotbal, multifunkční hrací stoly aj.) jako alternativu k životu na ulici, profesionální pomoc a provázení při řešení obtížných životních situací. Poskytovaná služba je bezplatná. Dům dětí a mládeže Ústí nad Labem, p. o. Velká hradební 19, Ústí nad Labem tel.: Výchovně vzdělávací zařízení pro volný čas dětí a mládeže, které se řídí vyhláškou 74/2005 Sb. a zákonem 561/2004 Sb. Výchovně vzdělávací činnost je zaměřena na činnost pravidelnou a příležitostnou, akce o vedlejších, letních a jarních prázdninách, soutěže a spontánní činnost. Naše činnost je pro zájemce od předškolního až po důchodový věk. Organizujeme také činnosti pro rodiče a děti. Evropská dobrovolná služba Projekt s názvem Colour workroom byl podpořen v rámci programu Mládež v akci, Akce 2 Evropská dobrovolná služba a je realizován za finanční podpory Evropské unie. Stadion mládeže Provoz Stadionu mládeže (Bukov, Skorotická 643) se sportovišti (hokejbalové hřiště, horolezecká stěna, tenisové kurty, volejbalové hřiště, beachvolejbalové hřiště, víceúčelové hřiště). Mateřské centrum Sluníčka, o. s. Na Kohoutě 14, Ústí nad Labem-Všebořice Stradovská 392, Chlumec tel.: , Naše organizace nabízí miniškolku od pondělí do pátku, pro děti ve věku 2 4 roky, volnou hernu, pohybové a hudební aktivity pro nejmenší, těhotenské kurzy, cvičení a masáže miminek, znakování batolat, kurz keramiky, meditační večery, systemické rodinné konstelace, jednorázové akce, narozeninové oslavy. Odborné vedení všech aktivit. Budeme se těšit na Vaši návštěvu! Poradna pro mezilidské vztahy, o. s. Prokopa Diviše 1605/5, Ústí nad Labem tel.: , Poradna pro mezilidské vztahy, o. s., nabízí pomoc a podporu rodinám s dětmi v náhradní rodinné péči. Poradna se zaměřuje v této oblasti na poradenské, podpůrné a vzdělávací aktivity pro pěstounské a adoptivní rodiny.

7 Oblastní charita Ústí nad Labem Centrum pro rodinu Ovečka Poláčkova 2, Ústí nad Labem tel.: , Přispívá svým prostředím a nabídkou aktivit ke sladění pracovního i rodinného života. K nabízeným činnostem patří realizace vzdělávacích, aktivizačních, preventivních a podpůrných programů pro rodiny s dětmi v předškolním věku z Ústí nad Labem a okolí. YMCA v Ústí nad Labem Dětský koutek U Zvířátek OC Sever, Mírové náměstí 103/27, Ústí nad Labem tel.: , Nabízí pravidelné a jednorázové aktivity pro rodiče a děti od dvou let věku. V nabídce je také hlídání dětí a příprava na docházku do mateřské školky. Služby jsou poskytovány každý týden od pondělí do pátku. Kiwanis klub Ústí nad Labem, o. s. Masarykova 148, Ústí nad Labem, Nezisková organizace realizující projekty na podporu dětí, hlavní projekt Kiwanis panenka přítel dětí i rodičů. Kiwanis panenka je bílá látková loutka, kterou dostávají nemocné děti nejenom v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem. Dětem přináší radost a pomáhá jim překonat obavy a stesk v neznámém prostředí. MŠ Dobětice, Ústí nad Labem, Rabasova 3207/45, příspěvková organizace tel.: , Jedná se o příspěvkovou organizaci zřizovanou Magistrátem města Ústí nad Labem, která poskytuje výchovu a vzdělávání více než dvěma stům dětí ve dvou budovách na sídlišti Dobětice. Mezi lidmi klub pro všechny generace Větrná 4, Ústí nad Labem tel.: , , Klub Mezi lidmi je nízkoprahovým komunitním centrem pro všechny generace. Klub je otevřen pro všechny, kteří si rádi povídají, jsou neradi sami, chtějí poznat někoho a něco nového a není jim lhostejné, co se okolo nich děje. Můžete si tu dát dobrou kávu, čaj, toasty, sušenky či něco úplně jiného V klubu je dobře vybavená knihovna, pohodlná křesílka, velká herna pro děti a po domluvě lze jednotlivci i organizacemi využít seminární místnost pro cca osob. Informační a vzdělávací středisko Oberig Horova 8, Ústí nad Labem, tel.: , Cílovou skupinou jsou rodiny s dětmi (cizinci, smíšené rodiny, české rodiny) ve věku 0 až 6 let a organizované i neorganizované děti a mládež ve věku 7 15 a let. Služba, jejímž základním cílem je předcházení sociálního vyloučení cizinců a zajištění vhodného zázemí pro rodiny s dětmi a výchovu mládeže. Výchovně-vzdělávací služby pro rodiny s dětmi, děti a mládež.

8 Rodinné centrum Slunečník o. s. Důlce 3092/74, Ústí nad Labem, www. slunecnik.org, tel.: Nabízí pravidelné aktivity pro rodiče s malými dětmi, pro děti a dospělé. Jedná se o výtvarné, hudební či pohybové kroužky, vzdělávací kurzy a přednášky, kreativní semináře, nepravidelné kulturní akce, hlídání dětí a miniškolku. Realizátor dětských letních táborů a aktivizačních pobytů pro rodiny s dětmi. Proč v Ústí nad Labem fungují koordinační skupiny: Zástupci organizací se setkávají každý měsíc pokaždé v jiné organizaci, aby poznali prostředí a služby, které dětem, mládeži a rodinám nabízejí. Vyměňují si informace o nabídce a volných kapacitách. Sledují se služby nedostatečné nebo podporuje vznik služeb potřebných a nových. Podílejí se na posouzení projektů předložených Statutárnímu městu k finanční podpoře. Tyto koordinační skupiny jsou volně otevřené, můžete je navštívit, získat zde informace či sdělit své potřeby. V případě, že se chcete do procesu komunitního plánování ve městě Ústí nad Labem zapojit, kontaktujte vedoucího manažera: Michal Polesný, tel.: Komunitní plánování ve městě Ústí nad Labem: V Ústí nad Labem se pravidelně setkává devět koordinačních skupin složených ze zástupců více jak sta organizací a institucí: Koordinační skupina děti, mládež a rodina Koordinační skupina pro-rodinné politiky Koordinační skupina senioři Koordinační skupina drogy Koordinační skupina mentálně postižení Koordinační skupina zdravotně postižení Koordinační skupina sociálně vyloučení Koordinační skupina v přechodné krizi Koordinační skupina duševně nemocní Koordinační skupiny vede tzv. Manažerský tým, který je poradním orgánem Sociálně-zdravotní komise Rady města Ústí nad Labem.

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTA PLZNĚ 2011 Služby pro rodiny, děti a mladistvé Služby pro rodiny, děti a mladistvé Sociálně zdravotní služba, péče o ohrožené

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví.

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví. KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC Vymezení sociálních služeb...2 Druhy sociálních služeb a rozsah vykonávaných činností - rejstřík organizací působících v regionu Liberec....3 SOCIÁLNÍ

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTA PLZNĚ 2014 Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně dále zajišťuje: Sociální e-poradna aneb Nebojte se zeptat Cílem

Více

KATALOG sociálních a blízkých služeb

KATALOG sociálních a blízkých služeb KATALOG sociálních a blízkých služeb v regionu Roudnice nad Labem a spádové oblasti Vážení spoluobčané, dostává se vám do rukou katalog sociálních služeb města Roudnice nad Labem a regionu města jako obce

Více

Návrh 5. Komunitního plánu péče města Ústí nad Labem na roky 2014-2017. Materiál určený k procesu konzultací

Návrh 5. Komunitního plánu péče města Ústí nad Labem na roky 2014-2017. Materiál určený k procesu konzultací Statutární město Ústí nad Labem Návrh 5. Komunitního plánu péče města Ústí nad Labem na roky 2014-2017 Materiál určený k procesu konzultací PLÁN OBSAHUJE NÁVRH NA USTAVENÍ A UDRŽENÍ SÍŤĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice 1 Katalog je vydán v rámci realizace projektu Aktualizace komunitního plánování sociálních služeb ORP Prachatice reg.č. CZ.1.04/3.1.03/65.00008

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb

Katalog poskytovatelů sociálních služeb Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících v olomouci 2014 STATUTÁNÍ MĚSTO Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících v Olomouci 2014 Finální verzi dokumentu zpracovala:

Více

ČÁST 3 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA RODINA A DĚTI:

ČÁST 3 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA RODINA A DĚTI: ČÁST 3 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA RODINA A DĚTI: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 3.1 Podpora stávající

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí stav k 1. 4. 2010 Tento katalog je určen všem, kteří se chtějí rychle zorientovat v nabídce sociálních služeb poskytovaných ve spádové oblasti obce

Více

2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011

2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011 2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011 KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ČESKOKRUMLOVSKU (ÚZEMÍ Zpracovatel: OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV)

Více

sociálně zdravotních služeb regionu Ústí nad Labem

sociálně zdravotních služeb regionu Ústí nad Labem Katalog sociálně zdravotních služeb regionu Ústí nad Labem 2007 Tento materiál je vytvořen v rámci projektu Komunitní plánování ve městě Ústí nad Labem, který je spolufinancován Evropskou unií, státním

Více

SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA

SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA INFORMAČNÍ KATALOG STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN Krizová telefonní čísla Hasiči... 150 Záchranná služba... 155 Městská policie... 156 Policie... 158 Úřady a instituce Magistrát města

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY. Mgr. Miroslav Prchal, DiS.

SOCIÁLNÍ SLUŽBY. Mgr. Miroslav Prchal, DiS. SOCIÁLNÍ SLUŽBY Mgr. Miroslav Prchal, DiS. Anotace Kapitola představuje sociální služby a důležité souvislosti s poskytováním sociálních služeb zvláště pro dobrovolníky, laiky a neprofesionály. Úvodní

Více

Katalog. sociálních a návazných služeb 2010 / 2011. poskytovaných na území MČ Praha 10. Bydlení. Rodina s dětmi, děti a mládež. Dluhy.

Katalog. sociálních a návazných služeb 2010 / 2011. poskytovaných na území MČ Praha 10. Bydlení. Rodina s dětmi, děti a mládež. Dluhy. Bydlení Rodina s dětmi, děti a mládež Dluhy Domácí násilí Drogy a alkohol Odchod z vězení a vazby Osamocení Úmrtí Katalog sociálních a návazných služeb 2010 / 2011 Stáří Zdravotní postižení Ztráta zaměstnání

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY Vážení přátelé, v této chvíli se Vám dostává do rukou nové vydání katalogu sociálních a souvisejících služeb pro občany města

Více

KATALOG DOBROVOLNICKÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ

KATALOG DOBROVOLNICKÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ OBČANSKÉ SDRUŽENÍ LATA PROGRAMY PRO OHROŽENOU MLÁDEŽ www.lata.cz KATALOG DOBROVOLNICKÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ v organizacích pracujících s dětmi a mládeží na území Prahy Projekt Mladí mladým byl finančně podpořen

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB V REGIONU KADAŇ - KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB V REGIONU KADAŇ - KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB V REGIONU KADAŇ - KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ Aktualizace: RADKA o. s., Kadaň Rok vydání: 2012 2 Aktualizace k 1. 5. 2012 Tento Katalog je určen všem, kteří

Více

Vážení čtenáři, Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území správního obvodu města Kaplice a jeho okolí je určen především vám, více než 23 000

Vážení čtenáři, Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území správního obvodu města Kaplice a jeho okolí je určen především vám, více než 23 000 Vážení čtenáři, Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území správního obvodu města Kaplice a jeho okolí je určen především vám, více než 23 000 občanům 15 obcí správního obvodu města Kaplice, kteří

Více

město Český Brod AKTUALIZOVANÝ KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÝ BROD DO ROKU 2016

město Český Brod AKTUALIZOVANÝ KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÝ BROD DO ROKU 2016 město Český Brod AKTUALIZOVANÝ KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÝ BROD DO ROKU 2016 Komunitní plán sociálních služeb města Český Brod Obsah 1 ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA FUNGOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB...

Více

Přístup radnice k sociálním službám

Přístup radnice k sociálním službám Přístup radnice k sociálním službám Katalog poskytovatelů sociálních služeb Vsetínska Vsetín, září 2006 Kolektiv autorů: Mgr. Alena Beková; Ing. Petr Kozel; Mgr. Ondřej Sláma; Ing. Milan Půček, MBA; Daniel

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Dačicku

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Dačicku Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Dačicku rok 2015 Centrum pro komunitní práci jižní Čechy OBSAH Úvodní slovo... 5 Charakteristika sociálních služeb... 6 Důležitá telefonní čísla

Více

Vážení občané, Mgr. Ivan Týle starosta města

Vážení občané, Mgr. Ivan Týle starosta města srpen 2010 0 Vážení občané, právě jste otevřeli druhé vydání Katalogu sociálních služeb a služeb souvisejících na území města Nový Jičín, které je aktualizováno a je reakcí na Zákon č. 108/2006 Sb., o

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB 2015 2016 ve městě KUTNÁ HORA Vážení spoluobčané, každý z nás se jednou může dostat do situace, kdy bude potřebovat pomoc druhé osoby. Katalog sociálních a souvisejících

Více

Registrovaná služba dle zákona č. 108/2006 Sb., (zákona o sociálních službách). Zařízení s bezbariérovým vstupem. Zařízení nemá bezbariérový vstup

Registrovaná služba dle zákona č. 108/2006 Sb., (zákona o sociálních službách). Zařízení s bezbariérovým vstupem. Zařízení nemá bezbariérový vstup Katalog sociálních služeb ve městě Český Krumlov 2008 VYDALO MĚSTO ČESKÝ KRUMLOV V RÁMCI KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2008 Katalog.indd 1 1.12.2008 12:35:59 Registrovaná služba dle zákona č.

Více

6. průběžná zpráva o naplňování. Střednědobé rozvojové koncepce sociálních služeb v Plzni pro období let 2008-2015

6. průběžná zpráva o naplňování. Střednědobé rozvojové koncepce sociálních služeb v Plzni pro období let 2008-2015 6. průběžná zpráva o naplňování Střednědobé rozvojové koncepce sociálních služeb v Plzni pro období let 2008-2015 Bilance období: červen 2012 květen 2013 Zpracoval: Odbor sociálních služeb Magistrátu města

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 2 Základní údaje o organizaci 3 Obsah 4 Poslání a cíle MCHČB 5 Poděkování Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA DOMAŽLICKU, HORŠOVSKOTÝNSKU A HOLÝŠOVSKU

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA DOMAŽLICKU, HORŠOVSKOTÝNSKU A HOLÝŠOVSKU KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA DOMAŽLICKU, HORŠOVSKOTÝNSKU A HOLÝŠOVSKU 2012 Projekt Podpora udržitelnosti procesu plánování dostupnosti soc. služeb na území ORP Stod, Horšovský Týn a Domažlice

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTA PODĚBRADY A OKOLÍ

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTA PODĚBRADY A OKOLÍ KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTA PODĚBRADY A OKOLÍ SLOVO ÚVODEM Vážení čtenáři, záměrem vydání této publikace je přinést co nejsrozumitelnější informace a kontakty na služby dostupné

Více

Konkrétní návrhy k realizaci rodinné politiky 2011-2014

Konkrétní návrhy k realizaci rodinné politiky 2011-2014 Konkrétní návrhy k realizaci rodinné politiky 2011-2014 Obsah: 1. Podpora rodiny a. aktivity podporující vznik rodiny b. preventivní programy, poradenství, vzdělávání c. slaďování rodinného a pracovního

Více

Přehled poskytovaných sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10

Přehled poskytovaných sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 Přehled poskytovaných sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 Kapitola 3., aktualizovaná k 31.12. 2009. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI ODBOR SOCIÁLNÍ Zpracoval: Odbor sociálních

Více