Natama Výroční zpráva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Natama Výroční zpráva 2013 1"

Transkript

1 Natama Výroční zpráva

2 OBSAH 1. Natama, OS 2. Natama, o.p.s. 3. Tým 4. Novela zákona o SPOD a změny v Natamě 5. Děti v náhradní rodinné péči a rodiče v Natamě 6. Služby a statistiky 7. Vyřízení nespravedlivého nařčení 8. Rozvoj odbornosti 9. Publikace 10. Práce s veřejností 11. Plán na rok Přílohy: Financování činnosti Natamy Vyjádření MHMP Vyjádření rady pro televizní a rozhlasové vysílání Zpráva o auditu 2

3 1. ČLENOVÉ SDRUŽENÍ do 6. prosince 2013 Členové: PhDr. Petra (Vrtbovská) Winnette PhD. (ředitelka, odborný garant, poradce, terapeut) Ing. Michaela Wicki (ekonom, manager) PaeDr. Petra Pávková (sociální pracovník, rodinný konzultant) MUDr. Lucie Vondrušková (lékař) DOM (občanské sdružení) Ing. Tomáš Rohrbacher Ph.D. (ekonom) MUDr. Jan Bečka (psychiatr) Správní rada: PhDr. Petra Vrtbovská PhD. Ing. Michaela Wicki PaeDr. Petra Pávková Ředitel a statutární zástupce: PhDr. Petra Vrtbovská PhD. 3

4 2. NATAMA, O.P.S. ZÁPISEM V REJSTŘÍKU OBĚCNĚ PROSPĚŠNÝCH SPOLEČNOSTÍ VEDENÉM U MĚSTSKÉHO SOUDU V PRAZE V ODDÍLU O, VLOŽCE ČÍSLO 1292 SE NATAMA dne 6. prosince 2013 transformovala z občanského sdružení na o.p.s. Správní rada: Ing. Michaela Wicki (finanční ředitel, manager) Ing. Tomáš Rohrbcher Ph.D. (ekonom) MUDr. Jan Bečka (psychiatr) Statutární orgán - ředitel: PhDr. Petra Winnette Ph.D. Dozorčí rada: Pavel Tuč Aleš Roleček PaeDr. Martin Deniger Institut náhradní rodinné Natama péče je hlavním projektem Natama o.p.s. 4

5 3. Tým Natamy Interní pracovníci Institutu Natama: PhDr. Petra Winnette Ph.D. (ředitelka, odborný vedoucí, lektor, poradce, terapeut) PaeDr. Petra Pávková (sociální práce, rodinný konzultant) PhDr. Jana Kovařovicová (poradce, terapeut) Mgr. Viktor Bosák (poradce, terapeut, diagnostik) Ing. Michaela Wicki Finanční ředitel, fundriser, PR manager Externí pracovníci Institutu Natama: MUDr. Michal Goetz (dětský psychiatr, konzultant) Prom. ped. Jiří Heller (supervizor) Ing. Michaela Wicki (ekonom, finanční manager) Miles Winnette Ph.D. (konzultant, lektor) PhDr. Marie Farková (diagnostik) Zdeňka Tučová asistent Zahraniční spolupracovníci a lektoři: Albert Pesso (USA autor PBSP, lektor a konzultant) Daniel Hughes PhD (USA autor DDP, dětský psycholog, lektor a konzultant) Arthur Becker-Weidman (USA DDP, dětský psycholog, supervizor, konzultant, lektor) Michael Bachg (Germany, dětský a rodinný terapeut PBSP, Feeling-Seen) Jonathan Baylin (USA - neuropsycholog, konzultant) 5

6 4. NOVELA ZÁKONA O SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANĚ DÍTĚTE Novela zákona o SPOD nabyla platnosti 1. ledna Natama ji přivítala jako velký krok dobrým směrem. Během roku 2013 vybudovala nové oddělení, které se věnuje péči na pěstouny v rámci Dohod o výkonu pěstounské péče. PROFESIONÁLNÍ PODPORA PĚSTOUNSKÝCH RODIN V RÁMCI DOHODY O VÝKONU PP Odborné specializované vzdělávání pěstounů (minimálně 24 hodin ročně) zaměřené na péči děti v NRP Supervize a provázení pěstounské rodiny Odborné poradenství a terapie pro děti s vývojovými obtížemi a poruchami attachmentu Diagnostika a reference na další odborníky 24hodinová linka pro případ nouze nebo krize Pomoc a respitní péče zajištěna flexibilně a bezpečně ve spolupráci s pěstouny Vysoce kvalifikovaná podpora odborníků specializovaných na péči o děti v náhradních rodinách Etické, čestné a otevřené vztahy s klienty a dodržování pravidel, dohod a hranic Osobní přístup, dlouhodobá spolupráce s rodinným konzultantem rodiny MÁME RÁDI PĚSTOUNY NA DLOUHOU DOBU Příběh Jany, Oldy, Nanynky a Davida Olda a Jana navštívili Natamu v roce Děti už jim odrostly a oni přemýšleli, čemu budou věnovat svoji energii, chuť do života a zájem. Začali přemýšlet o tom, že by se mohli stát pěstouny starších dětí, které jsou nyní v ústavu... Začali pátrat a nakonec se rozhodli přijít do Natamy. Objednali se na nezávaznou informační schůzku. Potřebovali si o všem popovídat s někým, kdo tomu oprvadu rozumí. Dozvěděli se vše, co potřebovali vědět. O zákonech, o procesu přípravy a o psychologickém posouzení. Líbilo se jim, že se jim paní doktorka věnovala individuálně a poskytla jim úplné a optimistické informace. Přihlásili se do otevřeného výcviku a také zašli na svůj místní úřad. 6

7 V Natamě dokončili celou přípravu i posouzení, byli velmi spokojeni. Cítili, že je o ně dobře postaráno a že s Natamou nebudou na péči o děti sami. Jejich krajský úřad dostal od Natamy Zprávu o komplexním vyhodnocení a přípravě žadatelů a uznal ji jako velmi kvalitní. Netrvalo dlouho a do rodiny Jany a Oldy přišli dvě děti. David a Nanynka. Davidovi je 12 a Nanynce 9 let. V minulosti si zažili svoje a občas je to ještě trápí. Našli ale báječnou novou pěstounskou rodinu, kde už zůstanou. Jana a Olda je milují. Baví je o ně pečovat, trávit s nimi čas a pomáhat jim se vším, co potřebují. Spolu s Natamou začali léčit stará trápení obou dětí. Nebojí se navázat kontakt s biologickou matkou dětí. Od května 2013 uzavřeli s Natamou Dohodu o výkonu (dlouhodbé) pěstounské péče. Mají se všichni dobře. Pěstounských a adoptivních rodičů, jako je Jana a Olda máme v Natamě spoustu. Jsou prima. Děkujeme, že se tak krásně starají o děti. 7

8 5. DĚTI V NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI A RODIČE V NATAMĚ Natama poskytuje celé spektrum služeb pro žadatelské, pěstounské nebo adoptivní rodiny, a to podle jejich potřeb. Pro zjednodušení lze naše klienty rozdělit na: Nové zájemce a žadatele o pěstounskou péči a osvojení Pěstounské rodiče s uzavřenou Dohodou o výkonu pěstounské péče Rodiny, které nás vyhledali s žádostí o odbornou pomoc a kterým poskytujeme poradnu, terapii, vzdělávání Mladé lidi a dospělé s historií opuštění, týrání, zanedbávání, ústavní nebo náhradní rodinné péče 6. Služby a statistiky I. Příprava žadatelů o náhradní rodinnou péči: Natama v roce 2013 odborně připravila: 38 nových žadatelských rodičů II. Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (dále jen SAS) v Natamě se zaměřují problematiku náhradního rodičovství a problematiku dětí v obtížné rodinné situaci. Cílem služby je zdravý psychosociální vývoj dětí a mladistvých žijícím v náhradní péči a celková stabilita náhradních rodin či náhradních pečovatelů. Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Sledovaný ukazatel Celkem 2013 Počet rodin 84 Počet fyzických osob uživatelů 156 8

9 služby Výkony Celkem 2013 Přímá práce s klienty formou kontaktů (á 10 minut) Přímá práce s klienty formou osobních setkání (á 30 minut) 1159 kontaktů 810 intervencí III. Odborné sociální poradenství Poradna v Natamy se zaměřuje na řadu oblastí spojených s náhradním rodičovstvím a problematiku dětí v obtížné rodinné situaci. Oblasti, které poradna zahrnuje: Právní otázky k NRP, odborné otázky k NRP, konzultace k situaci náhradních rodičů, konzultace k situaci biologických rodičů dětí umístěných v náhradní péči, výchovné a vztahové problémy v náhradních rodinách, akutní a krizové situace v náhradních rodinách Odborné sociální poradenství Sledovaný ukazatel Celkem 2013 Počet rodin 230 Počet osob celkem 299 Výkony Přímá práce s klientem formou kontaktů (á 10 minut) Přímá práce s klienty formou osobních setkání (á 30 minut) 490 kontaktů 604 intervencí 9

10 IV Projekt Moje rodina komplexní práce s rodinami Projekt obsahoval tyto aktivity: Informování veřejnosti o dané problematice Vzdělávací sebezkušenostní programy pro rodiče 40 setkání á Terapeutické skupiny pro rodiče Diskusní a podpůrné interaktivní skupiny pro rodiče a pečovatele Projekt Moje rodina Sledovaný ukazatel Celkem 2013 Počet zapojených klientů - rodičů Počet zapojených osob - veřejnost Výkony Počet hodin skupinové přípravy a vzdělávání zájemců a žadatelů 105 Počet hodin skupinové práce s uživateli služby (rodičovská skupina LAMPA, PBSP) 28 Počet hodin individuální přípravy dospělých. 89 Počet hodin individuální vyhodnocení dětí Telefon, 6 Dohody o výkonu pěstounské péče 10

11 Počet rodin uzavřené Dohody o výkonu pěstounské péče 28 Počet svěřených dětí VYŘÍZENÍ NESPRAVEDLIVÉHO NAŘČENÍ Na podzim 2012 vyšel v časopise Můžeš (č.11/2012) článek o různých typech péče o děti v České republice. Kvůli chybě redaktora pana Hrabici v přepisu rozhovoru s Dr. Petrou Vrtbovskou (nyní Winnette). došlo k výrazně posunutému významu jejích slov. Otištěná chyba způsobila rozruch a politováníhodnou a nespravedlivou mediální kampaň proti osobě Dr. Vrtbovské, a také proti organizaci Natama. Mediálně se nespravedlivé útoky odehrály na TV Nova. Situace později zneužili lidé, kteří chybně porozuměli obsahu významově posunutého článku, a snažili se prostřednictvím Magistrátu hl.m. Prahy dosáhnout odebrání pověření k sociálně právní ochraně organizace e Natama. Dr. Vrtbovská se této nespravedlnosti bránila v zastoupení JUDr. Ondřeje Bultase a dosáhla v roce 2013 vyřízení stížnosti a omluvy. Viz příloha. Natama děkuje mnoha rodičům, kolegům i neznámým lidem, kteří byli celou nespravedlivostí a absurditou aféry pobouřeni a vyjadřovali opakovaně Natamě a Dr. Vrtbovské podporu. 8. ROZVOJ ODBORNOSTI A SPOLUPRÁCE V ČR (KONFERENCE, VÝCVIKY, KRAJE - ČESKÁ REPUBLIKA, ZAHRANIČÍ a DALŠÍ) PBSP.DOC. DVD PROJEKT V roce 2013 jsme pro veřejnost vydali dalších 7 DVD s profesionálními nahrávkami Alberta Pessa pracujícího s klienty. DVD jsou v prodeji v Natamě i v knihkupectví KOSMAS. ČESKÁ TELEVIZE NATOČILA A ODVYSÍLALA DOKUMENT O PESSO BOYEDN SYSTÉM PSYCHOTERAPII V NATAMĚI (KLÍČ) 11

12 V rámci řady dokumentů KLÍČ, která se zaměřuje na možnosti odborné pomoci Česká televize natočila v Natamě film o terapii attachmentu dospělých za použití Pesso Boyden systém Psychomotor terapie. Film má mezi diváky velký úspěch. Doručujeme. ROZVOJ ODBORNOSTI V RÁMCI OTEVŘENÉ PROFESNÍ SKUPINY ASTRA A S T R A Attachment Systém Terapie Rodičovství Autonomie OTEVŘENÁ PROFESNÍ SKUPINA ASTRA - DDP Dokončili jsme výcvik třetí skupiny ASTRA v Dyadické vývojové psychoterapii Jedná se o ověřený specializační výcvikový program pro dětské a rodinné poradce a terapeuty, kteří pracují s dětmi, které prožily rané trauma, separaci od rodičů, opuštění, týrání, zanedbávání, a s jejich rodinami. Program je zvláště zaměřený na práci s adoptivními a pěstounskými rodinami. Výcvik je založený na Dyadické vývojové psychoterapii (Autor Dr. Daniel A. Hughes, USA) a principech terapeutického rodičovství. Celý program sestával z 85 vyučovacích hodin v letech Skupinu tvoří odborníci z České republiky. Součástí výcvikového programu bylo také 7 hodin s Dr. Arturem Beckerem Weidmanem (USA). Vedoucím výcviku byla Dr. Petra Winnette. Účastníci absolvovali výcvik a v roce 2014 dokončí studium supervizí vlastní případové studie. 12

13 9. PLÁN NA ROK 2014 Náhradní rodičovství v Natamě a s Natamou Plánujeme připravit další skupinu odborně připravených náhradních rodičů v počtu žadatelů Budeme nadále poskytovat péči o pěstounské rodiny v rámci DOHOD o výkonu PP. A to zejména pro dlouhodobou PP. Plánovaný maximální počet rodin je Nadále budeme poskytovat odborné poradenství a terapeutickou práci s rodinami pro osvojitele a pěstouny mimo Dohody. A to v počtu rodin v režimu sociálních služeb. Rozrůstá se naše terapeutické oddělení, kde nabízíme osobní a individuální terapeutickou práci rodičům, kteří potřebují pomoci s vlastními psychologickými obtížemi. Plánujeme otevřít další, již čtvrtou, výcvikovou skupinu ASTRA DDP VÝCVIK PRO PSYCHOLOGY A TERAPEUTY v České a Slovenské republice. Plánujeme další velkou konferenci ASTRY pro rodiče a odborníky i zainteresovanou veřejnost. Tentokrát na téma neurobiologického vývoje dítěte a významu rodičovství s Dr. Jonatánem Baylinem (USA) Plánujeme dva veřejné semináře pro pěstouny Natamy a zainteresovanou veřejnost na témata: Biologická rodina dítěte v NRP Vývoj sexuality 13

14 ZÁVĚREM Děkujeme všem, kteří nás podporují a spolupracují s námi. Je to Česká televize Výbor dobré vůle Ministerstvo práce a sociálních věcí Magistrát hl. m. Prahy Orgány sociálně právní ochrany z celé ČR Asociace PBSP ATTACH Association USA MUDr. Jahnová z dětské neurologie ve Vinohradské nemocnici MUDr. Michal Gotez, VFN Motol a mnoho dalších 14

15 PŘÍLOHA NATAMA Roční účetní uzávěrka k Přehled hospodaření za období Hlavní činnost - Název účtu Výnosy Náklady Spotřeba materiálu (kanc.potřeby, drogerie, knihy, ostatní) ,27 DDHM ,83 Pohonné hmoty 5.302,00 Spotřeba energie ,00 Zboží (knihy, DVD) ,35 Opravy a udržování ,00 Cestovné 2.753,00 Náklady na reprezentaci ,15 Ostatní služby celkem ,50 Z toho: Pronájmy ,00 Supervizorské, lektorské, ,00 terapeutické služby Konzultace a poradenství ,00 v managementu Účetní a administrativní služby ,00 Služby telekomunikací, poštovné ,52 Příspěvky na respitní péči ,00 Školení a vzdělávání 9.308,20 Příprava DVD ,00 Psychologické služby ,00 Software 1.254,00 Zahraniční lektoři ,08 15

16 Ostatní služby (inzerce, foto, kopírování, revize, ,70 parkovné, PR aktivity, aj.) Právní služby ,00 Nájemné předchozí roky 7.057,00 Mzdové náklady celkem ,00 Dohody o pracovní činnosti ,00 Dohody o provedení práce ,00 Zákonné sociální a zdravotní pojištění ,00 Ostatní sociální náklady 4.347,00 Silniční daň 1.350,00 Poplatky 3.250,00 Kurzové ztráty 2.932,49 Manka a škody 914,04 Bankovní poplatky ,63 Pojištění ,00 Zákonné pojištění 3.688,00 Ostatní 909,00 Náklady celkem v Kč ,26 Název účtu Výnosy Náklady Tržby za publikace ,80 Tržby za DVD ,00 Tržby za služby ,92 Aktivace ,00 Úroky 330,21 Tržby z prodeje DHM 200,00 MHMP sociální služby ,00 MHMP podpora rodiny ,00 16

17 MHMP prevence kriminality ,00 MČ Praha ,00 Nadační fond Albert ,00 Dary ,00 Úřad práce - dohody ,00 MPSV sociální služby ,00 MPSV podpora rodiny ,00 Výnosy celkem Kč ,93 V Praze

18 18

19 19

20 20

21 21

Natama 2012 výroční zpráva

Natama 2012 výroční zpráva Natama 2012 výroční zpráva 1 OBSAH 1. Členové sdružení 2. Tým 3. Příběh z praxe Natamy 4. Děti v náhradní rodinné péči a rodiče v Natamě 5. Výběr ze statistiky 6. Rozvoj odbornosti 7. Publikace 8. Práce

Více

natama 2-0 - 1-1 výroční zpráva

natama 2-0 - 1-1 výroční zpráva natama 2-0 - 1-1 výroční zpráva 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 OBSAH 1. Členové sdružení 2. Tým 3. Příběh z praxe Natamy 4. Děti v náhradní rodinné péči a rodiče v Natamě 5. Výběr ze statistiky 6. Rozvoj

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. natama NEJDŮLEŽITĚJŠÍ UDÁLOSTI V ROCE 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. natama NEJDŮLEŽITĚJŠÍ UDÁLOSTI V ROCE 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2-0 1 0 natama NEJDŮLEŽITĚJŠÍ UDÁLOSTI V ROCE 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2010 1 OBSAH 1. Členové sdružení 2. Tým 3. Příběh z praxe Natamy 4. Děti v náhradní rodinné péči a rodiče v Natamě

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. natama NEJDŮLEŽITĚJŠÍ UDÁLOSTI V ROCE 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA. natama NEJDŮLEŽITĚJŠÍ UDÁLOSTI V ROCE 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 0 0 9 natama NEJDŮLEŽITĚJŠÍ UDÁLOSTI V ROCE 2009 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009 natama NEJDŮLEŽITĚJŠÍ UDÁLOSTI V ROCE 2009 1. ČLENOVÉ SDRUŽENÍ Členové: PhDr. Petra Vrtbovská PhD. (ředitelka,

Více

Výroční zpráva o činnosti občanského sdružení a průběhu projektu N a t a m a

Výroční zpráva o činnosti občanského sdružení a průběhu projektu N a t a m a Výroční zpráva o činnosti občanského sdružení a průběhu projektu N a t a m a Institut náhradní rodinné péče 2007 Poslání Natamy Podporovat zájem dítěte v obtížné rodinné situaci Pomáhat dětem ohroženým

Více

Sociální služby v České republice mají zajímavou historii. Zatímco tradiční. služby jako jsou ústavy sociální péče a některé domovy pro seniory pečují

Sociální služby v České republice mají zajímavou historii. Zatímco tradiční. služby jako jsou ústavy sociální péče a některé domovy pro seniory pečují PODĚKOVÁNÍ Sociální služby v České republice mají zajímavou historii. Zatímco tradiční služby jako jsou ústavy sociální péče a některé domovy pro seniory pečují o své klienty stejně po mnoho desetiletí,

Více

Výroční zpráva 2014 1

Výroční zpráva 2014 1 Výroční zpráva 2014 1 Vážené čtenářky, vážení čtenáři, v ruce držíte výroční zprávu organizace Náhradním rodinám, o. p. s. za rok 2014. Tento rok byl čtvrtým v naší historii podpory náhradních rodin a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 ZPRACOVÁNO PODLE POKYNŮ PRO STÁTNÍ DOTACE

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 ZPRACOVÁNO PODLE POKYNŮ PRO STÁTNÍ DOTACE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 ZPRACOVÁNO PODLE POKYNŮ PRO STÁTNÍ DOTACE Název a sídlo organizace Středisko náhradní rodinné péče o.s. Jelení 91, 118 00 Praha 1 IČ: 60457937 Datum vzniku: 12. 9. 1994 Datum

Více

Obsah SLOVO ÚVODEM ZÁKLADNÍ ÚDAJE VÝSLEDKY ČINNOSTÍ PODLE PROGRAMŮ FINANČNÍ ZPRÁVA ZPRÁVA AUDITORA PODĚKOVÁNÍ KONTAKTY

Obsah SLOVO ÚVODEM ZÁKLADNÍ ÚDAJE VÝSLEDKY ČINNOSTÍ PODLE PROGRAMŮ FINANČNÍ ZPRÁVA ZPRÁVA AUDITORA PODĚKOVÁNÍ KONTAKTY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah SLOVO ÚVODEM ZÁKLADNÍ ÚDAJE VÝSLEDKY ČINNOSTÍ PODLE PROGRAMŮ FINANČNÍ ZPRÁVA ZPRÁVA AUDITORA 05 06 09 16 19 PODĚKOVÁNÍ KONTAKTY 20 21 Cílem střediska je, aby rodinná péče o opuštěné

Více

BREJCHAVLADIMÍR KLAUSOVÁKAMILA KOCVARA JAROSLAV PECKA JIRI SVOBODOVÁMICHAELA SUKUPSTEFAN TUCPAVEL

BREJCHAVLADIMÍR KLAUSOVÁKAMILA KOCVARA JAROSLAV PECKA JIRI SVOBODOVÁMICHAELA SUKUPSTEFAN TUCPAVEL 200420042004200420042004200420042004200420042004 O M D O M D O BREJCHAVLADIMÍR KLAUSOVÁKAMILA KOCVARA JAROSLAV PECKA JIRI SVOBODOVÁMICHAELA SUKUPSTEFAN TUCPAVEL DOM občanské sdružení Braunerova 22 180

Více

CENTRUM PRO NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI, o. p. s.

CENTRUM PRO NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI, o. p. s. CENTRUM PRO NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI, o. p. s. Centru m pro náhradní rodinnou péči, o.p.s. Naši dárci a sponzoři Ústecký kraj Výroční zpráva 2013 Úvodní slovo ředitelky... 4 Základní údaje... 6 Kontakty...

Více

Výroční zpráva za rok 2014 Zpracováno dle potřeb a požadavků získaných prostředků ze státních dotací a grantů obcí

Výroční zpráva za rok 2014 Zpracováno dle potřeb a požadavků získaných prostředků ze státních dotací a grantů obcí Výroční zpráva za rok 2014 Zpracováno dle potřeb a požadavků získaných prostředků ze státních dotací a grantů obcí Organizace: Středisko náhradní rodinné péče, spolek Datum vzniku: 12. 9. 1994 od 1. 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA STŘEDISKO NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE O. S. ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA STŘEDISKO NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE O. S. ROK 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA STŘEDISKO NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE O. S. ROK 2010 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 (zpracováno dle metodických pokynů pro státní dotace na rok 2010) Název a sídlo organizace Středisko náhradní

Více

Dětské krizové centrum děkuje vám všem, kteří s námi pomáháte chránit ohrožené děti.

Dětské krizové centrum děkuje vám všem, kteří s námi pomáháte chránit ohrožené děti. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Dětské krizové centrum děkuje vám všem, kteří s námi pomáháte chránit ohrožené děti. Vážení, Výroční zpráva je pro mě mimořádnou příležitostí veřejně znovu poděkovat všem, kdo spolu

Více

ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ

ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ K základním bodům dění v r. 2008 se tentokrát vyjádří oba členové řídícího tandemu Amalthey, Martina Pojmonová (výkonná ředitelka) a David Svoboda (odborný ředitel). Co považuješ za významné události minulého

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DKC-VZ_2014-kor.indd obi DKC-VZ_2014-kor.indd obi 11.05.15 11:09 11.05.15 11:09

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DKC-VZ_2014-kor.indd obi DKC-VZ_2014-kor.indd obi 11.05.15 11:09 11.05.15 11:09 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DKC-VZ_2014-kor.indd obi 11.05.15 11:09 DKC-VZ_2014-kor.indd obii 11.05.15 11:09 Dětské krizové centrum děkuje vám všem, kteří s námi pomáháte chránit ohrožené děti. DKC-VZ_2014-kor.indd

Více

Úvodní slovo. Vážení a milí přátelé, s potěšením Vám představuji výroční zprávu Střediska náhradní rodinné péče o.s. za rok 2009.

Úvodní slovo. Vážení a milí přátelé, s potěšením Vám představuji výroční zprávu Střediska náhradní rodinné péče o.s. za rok 2009. Výroční zpráva 2009 Středisko náhradní rodinné péče o.s. se zabývá problematikou dětí, které se ocitly ve zvlášť obtížných životních situacích a dětí, které vyrůstají mimo vlastní rodinu. Cílem Střediska

Více

Naši dárci a sponzoři. Výroční zpráva 2010

Naši dárci a sponzoři. Výroční zpráva 2010 CENTRUM PRO RODINU TEREZÍN, o. s. Centrum pro rodinu Terezín o.s. Naši dárci a sponzoři Výroční zpráva 2010 Ústecký kraj Úvodní slovo..........................................................................

Více

Středisko pomoci ohroženým dětem ROSA

Středisko pomoci ohroženým dětem ROSA Středisko pomoci ohroženým dětem ROSA Výroční zpráva 2013 Úvodní slovo Vážení přátelé, velmi si vážím toho, že rok 2013 mohu pro Středisko ROSA označit jako další úspěšný rok. Jsem ráda, že jsme i v tomto

Více

Výroční zpráva 2014. www.hostcz.org

Výroční zpráva 2014. www.hostcz.org www.hostcz.org Výroční zpráva 2014 HOST HOME-START ČESKÁ REPUBLIKA Myšlenka Home-Start / 2 Co nabízíme / 2 Komu je naše služba určena / 2 Jak pracujeme / 3 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2014 Personální zajištění

Více

TRIADA-Poradenské centrum, o.s.

TRIADA-Poradenské centrum, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 TRIADA-Poradenské centrum, o.s. Občanské sdružení založené v roce 2003 - registrace Ministerstva vnitra ČR č. VS/1 1/55713/03-R, IČ 266 47 486 Poskytovatel sociálních služeb registrace

Více

Výroční zpráva. o činnosti a hospodaření Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace, za rok. Výroční zpráva 2012 Strana 1

Výroční zpráva. o činnosti a hospodaření Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace, za rok. Výroční zpráva 2012 Strana 1 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace, za rok 2012 Strana 1 Obsah: 1. Základní údaje o organizaci... 3 2. Přehled o činnosti v roce 2012...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011. Informační středisko Mikuláš, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011. Informační středisko Mikuláš, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Informační středisko Mikuláš, o.p.s. Zpracováno v souladu s 21 zákona číslo 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech 1 Obsah: I. INFORMACE O SPOLECNOSTI 1. Poslání a

Více

Úvodní slovo. Děkuji všem, kteří s námi věří, kteří nás podporují a jsou ochotni nám naši práci ulehčit. Děkuji pracovnímu týmu Domu tří přání.

Úvodní slovo. Děkuji všem, kteří s námi věří, kteří nás podporují a jsou ochotni nám naši práci ulehčit. Děkuji pracovnímu týmu Domu tří přání. Výroční zpráva Dům tří přání, o. s. 2008 2 Úvodní slovo Dovolím si reagovat na váš dotaz za pracovníky KC RIAPS ujištěním, že občanské sdružení a zejména azylový dům Dům tří přání má stále velice dobrou

Více

Základní školy, Praha 2, Jana Masaryka 16 DDŠ a SVP, Praha 2, Jana Masaryka 16

Základní školy, Praha 2, Jana Masaryka 16 DDŠ a SVP, Praha 2, Jana Masaryka 16 Dětský domov se školou, SVP a ZŠ, Praha 2, Jana Masaryka 16 Jana Masaryka 16/64, 120 00 Praha 2 tel/fax: 222 520 293, 222 522 377 IČ: 65993381 e-mail: dvupraha@seznam.cz www.ddsp2.cz o činnosti a hospodaření

Více

Zpráva o činnosti Persefona 2013

Zpráva o činnosti Persefona 2013 Zpráva o činnosti Persefona 2013 Kontakt: Persefona o. s. Jiráskova 8 Brno 602 00 Telefon: 737 834 345 545 245 996 Fax: 545 245 996 E-mail: poradna@persefona.cz domacinasili@persefona.cz bezpecnesouziti@persefona.cz

Více

POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE SIRIUS 2011

POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE SIRIUS 2011 Výroční zpráva POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE SIRIUS 2011 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE SIRIUS 2011 I. Úvodní slovo předsedy správní rady 6 II. Profi l 8 III. Základní

Více

TRIADA-Poradenské centrum

TRIADA-Poradenské centrum VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 zapojení do Individuálního projektu Jihomoravského kraje Poskytování vybraných sociálních služeb na území Jihomoravského kraje, www. triada-centrum.cz sídlo: Orlí 20, 602 00, Brno tel.:

Více

METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství

METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství METODIKA přípravy k pěstounství METODIKA přípravy k pěstounství METODIKA přípravy k pěstounství METODIKA přípravy k pěstounství METODIKA přípravy k pěstounství Metodika přípravy k pěstounství 2011 Poprvé

Více

Výroční zpráva za rok 2003. Občanská poradna Plzeň

Výroční zpráva za rok 2003. Občanská poradna Plzeň Výroční zpráva za rok 2003 Občanská poradna Plzeň Obsah 1. Slovo úvodem.............................................. 2 2. Občanská poradna Plzeň...................................... 3 3. Zpráva o činnosti

Více