LETNÍ STÁŽE PLZEŇSKÉHO PRAZDROJE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LETNÍ STÁŽE PLZEŇSKÉHO PRAZDROJE"

Transkript

1 LETNÍ STÁŽE PLZEŇSKÉHO PRAZDROJE Co přesně je letní stáž? Při stáži přichází vybraný student nebo studentka na prázdniny pracovat do Prazdroje na připraveném projektu. Pracuje na plný úvazek od června do září, celkem padesát pracovních dnů (ne nezbytně v kuse, je prostor domluvit si volno nebo kratší dovolenou). Na léto 2013 jsme připravili celkem 11 stáží ve výrobě a 7 v komerční části Plzeňského Prazdroje. Podrobnosti o nich najdete na následujících stránkách, případně pokud jste majiteli chytrého telefonu se čtečkou QR kódů, jednoduše naskenujte QR kód na této stránce. Komu jsou stáže určeny? Stáže jsou určeny studentům 4. a 5. ročníku magisterského studia, kteří mohou a plánují začít pracovat na plný úvazek do jednoho roku od skončení případné stáže nebo dříve. Obecným požadavkem na všechny stážisty je dobrá znalost anglického jazyka slovem i písmem a ŘP skupiny B. Co stáží získám? V první řadě velmi hodnotnou pracovní zkušenost, která sama o sobě výrazně změní Vaši pozici na pracovním trhu. V případě úspěšného ukončení stáže (tj. především dobrého zpracování zadaného úkol, jeho odprezentování nejvyššímu vedení společnosti a spokojenosti nadřízeného a kolegů s Vaším přístupem k práci) jsme pak připraveni Vám rovnou nabídnout pracovní smlouvu do Trainee programu s nástupem hned (u čerstvých absolventů), nebo odkladem až jeden rok na dobu po skončení studia. Na začátku Trainee programu během úvodních 3 měsíců poznáte celou naši společnost jak výrobní tak komerční část. Poté pokračujete v rotacích ušitých na míru dle Vašeho zaměření a potřeb společnosti. Kdy stáž začne? Nástup na stáž je v průběhu června. Přesný termín stanovíme po dohodě s vybranými studenty, mimo jiné i s ohledem na jejich studijní povinnosti. Jak se mám na stáž přihlásit? Jděte na stránku vyberte stáž, o kterou máte zájem, a přes webový formulář nám pošlete životopis a motivační dopis. Registrace do výběrového řízení je otevřená do neděle 31. března 2013.

2 Letní stáže pro výrobní část pivovar Velké Popovice Revize procesu mytí a plnění KEG (sudů) V budově stáčíren se nacházejí dvě stáčecí linky (lahvová linka KRONES a linka na stáčení sudů KEG). Linka KEG se skládá ze třech modulů předmytí a třech modulů mytí a plnění. Cílem je prověřit algoritmus procesu mytí, z pohledu porovnání mezi jednotlivými moduly. Porovnání časů a aplikace mycích roztoků. Ověření kontrolních prvků na každém stanovišti. Identifikování rizikových kroků, zaměření se na proces mytí. Návrh optimalizace procesu plnění, měření a monitorování ztrát při plnění se zaměřením na menší obaly (30 a 15L). Sledování správnosti funkce váhy sudů a vyhodnocování její chyb. Optimalizace dopravníků na stáčírně lahví V budově stáčíren se nacházejí dvě stáčecí linky (lahvová linka KRONES a linka na stáčení sudů KEG). Dopravníky na obou linkách jsou ošetřeny roztokem mazadla z centrální jednotky mazání. Centrální jednotka mazání řídí dávkování roztoku podle odhadem nastaveného algoritmu do jednotlivých sekcí. Pro každou sekci je možné nastavit dobu nástřiku a dobu pauzy. Sekce dopravníků jsou členěny podle logického uspořádání. Součástí stáže bude měření akumulace dílčích úseků linky, návrhy na jejich úpravy. Revize V-profilu linky s cílem zvýšení plynulosti chodu linky (prověření garantovaných a aktuálních výkonových kapacit jednotlivých strojů).

3 Letní stáže pro výrobní část pivovar Radegast v Nošovicích Optimalizace chodu linek na stáčírně V pivovaru se nacházejí tři stáčecí linky (dvě lahvové, jedna sudová). Jednotlivé stroje mají definovanou rychlost, která je zohledněna k rychlosti plniče. Cílem studie je provedení výpočtu rychlostí jednotlivých strojů a zjištění akumulací jednotlivých dopravníků. Výsledkem bude doporučení na optimalizaci chodu linky s ohledem na V profil jednotlivých linek. Tvorba a aktualizace vybraných registrů elektro komponent Oddělení údržby závodu spravuje řadu registrů zařízení, které vyžadují průběžnou aktualizaci v souvislosti se změnami a doplněním. Závod v relevantních případech vytváří pro potřeby zlepšení řízení další registry zařízení a komponent, což je časově náročná práce. Cílem projektu je aktualizace registru elektromotorů závodů a doplnění o oblast skladového hospodářství a vytvoření popisného registr rozvoden a rozvaděčů závodu dle stanoveného formátu. Revize technických rozpadů a plánů údržby energetických zařízení Údržba energetických zařízení je řízena plány údržby, které byly budovány souběžně se systémem SAP pod střediskem výroby. Vlivem některých organizačních změna došlo k nesouladu ve vykazování KPI s údržby ve výrobě. Úkolem stážisty bude revidovat plány autonomní a preventivní údržby v systému SAP. Monitoring tepelné zátěže sladiny a mladiny na varně Radegast Monitoring všech výrobních kroků ve varně, při kterých je sladina/mladina více či méně tepelně zatížena. Jedná se především o procesy vystírání a rmutování, filtrace sladiny, předehřev sladiny, chmelovar, vliv čerpání a doba zdržení na vířivé kádi, doba spílání mladiny. Tepelná zátěž bude monitorována prostřednictvím parametrů T150, TBA (měření bude provádět stážist/ka v laboratoři pivovaru) a měření zákalu sladiny (v laboratoři pivovaru) a mladiny (on-line měření).

4 Letní stáže pro výrobní část společnosti pivovar Plzeň Revize CIP systémů na centrální stáčírně (CS), kontrola zařízení a programů, případně návrhy na úpravy V hale centrální stáčírny se nacházejí čtyři stáčecí linky (dvě lahvové, jedna pro plechovky a jedna pro PET lahve). V hale jsou nainstalovány tři CIP stanice. Jedna společná pro Plechovky a Cobi linku, jedna pro RB linku a jedna pro PET linku. Cílem studie je provedení revize a aktualizace plánu potrubních rozvodů pro CIP, na všech trasách provedení kontroly hygienického designu všech instalovaných armatur a připojení. Dále kontrola všech programů CIP stanic, porovnání nastavených a dosahovaných parametrů, porovnání detailu programů, popis rozdílů mezi jednotlivými CIP. Na základě zjištěných informací návrhy na úpravu, zlepšení procesů. Revize systémů mytí povrchů strojů v oblasti plnění lahví na centrální stáčírně (CS), ruční i automatické, případně návrhy na úpravy V hale centrální stáčírny se nacházejí čtyři stáčecí linky (dvě lahvové, jedna pro plechovky a jedna pro PET lahve). Na každé lince je zařízení pro automatické mytí povrchů strojů vodou nebo chemickou pěnou. Zároveň se na každé lince provádí minimálně 1x týdně ruční mytí povrchů. Cílem studie je provedení revize těchto postupů a hledání nedostatečně ošetřených míst. Dále kontrola všech programů automatického mytí, porovnání nastavených a dosahovaných parametrů, porovnání detailu programů, popis rozdílů mezi jednotlivými plniči. Na základě zjištěných informací návrhy na úpravu, zlepšení procesů ručního i automatického mytí. Optimalizace chodu kompresorů a kondenzátorů na chlazení v pivovaru Gambrinus Cílem stáže je navrhnout optimální provozování strojovny chlazení z hlediska spotřeby elektrické energie. Seznámení se s provozem a technologií energobloku chlazení pro varnu a CK tanky Gambrinus, způsobem rozklíčování spotřeby elektrické energie na bázi týdenního a měsíčního reportu a systémem najíždění a vypínání jednotlivých spotřebičů strojovny chlazení kondenzátory a kompresory, jednotlivé chladící okruhy a výměníky. Na základě získaných poznatků a analýzy dat o spotřebách energie a doby provozu jednotlivých zařízení navrhnout optimální způsob provozu z hlediska spotřeby elektrické energie za dodržení požadované kvality chladícího výkonu pro výrobní oddělení. Revize evidence měřidel energií Výstupem tohoto projektu bude revize evidence měřidel pro jednotlivé energie, doplnění metrologickou dokumentaci měřidel, navržení doplnění nových měřidel, porovnání současného stavu s doporučenými standardy SABMiller. Součástí stáže tedy je seznámení se s metrologickým řádem PPAS a požadavky na měření spotřeb energií dle standardů SABMiller, seznámení se s typy měřidel pro měření spotřeby tepla, el. energie, vody, CO2 a tlakového vzduchu, s klíčováním spotřeby energií pro jednotlivé provozy týdenní interaktivní report, umístění měřidel na jednotlivých výrobních odděleních.

5 Schéma rozvodů CO2 a tlakového vzduchu na výrobních odděleních Cílem stáže je zakreslit trasy rozvodů CO2 a vzduchu do půdorysu budov a navrhnout na základě získaných údajů optimalizaci rozvodů tam, kde je to technologicky možné. A proto se během stáže seznámíte s centrálním rozvodem CO2 a vzduchu na jednotlivá výrobní oddělení, komponenty potrubních rozvodů (regulační ventily, uzavírací armatury, vzdušníky atd.) a legislativními požadavky na tyto rozvody. Zjištění vztahu mezi obsahem tanoidů a celkových polyfenolů v pivu PU Pro zajištění koloidní stability piva určeného na export se pivo tzv. stabilizuje na PVPP filtru. Ačkoliv jsou na stabilizačním filtru aplikovány maximální dávky PVPP, ne vždy je pivo pro exportní trh dobře nastabilizováno, což se projevuje na vyšším obsahu tanoidů v pivu. U piva určeného pro tuzemský trh se používá obdobná stabilizace, ale naopak s minimální dávkou PVPP na stabilizačním filtru a stanovuje se celkový obsah polyfenolů v pivu. Obsah polyfenolů nerovnoměrně kolísá s dávkou PVPP. Úkolem stážist/ky bude doporučit nejvýhodnější provozní stavy pro přípravu exportního a tuzemského piva. Optimalizace procesu sušení zeleného sladu Výroba sladu se skládá z několika základních technologických procesů (máčení, klíčení, hvozdění atd.), které probíhají za přesně definovaných podmínek. Výrobní cyklus hvozdů začíná nastíráním zeleného sladu na lísku. Hvozdy donedávna nebyly tak dobře vybaveny měřící a regulační technikou a byly do jisté míry regulovány intuitivně. Modernizovaný systém měření a regulace (MaR) je dobrým předpokladem pro přizpůsobení řízení technologie vnějším vlivům, její optimalizaci a dosažení úspor energie a nákladů. Náplní poptávané technické stáže je právě návrh možných úprav pracovních postupů, provozních parametrů a technologie za účelem snížení energetické náročnosti výroby a dosažení úspor provozních nákladů.

NÁVRH SYSTÉMU CERTIFIKACE FIREM ENERGETICKÝCH SLUŽEB

NÁVRH SYSTÉMU CERTIFIKACE FIREM ENERGETICKÝCH SLUŽEB NÁVRH SYSTÉMU CERTIFIKACE FIREM ENERGETICKÝCH SLUŽEB 2013 2/50 Zadavatel Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Na Františku 32, 110 15 Praha 1 www.mpo.cz Publikace byla zpracována za finanční podpory Státního

Více

Energy Performance Contracting Energetické služby se zárukou PŘÍLOHY. ke smlouvě o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem metodou EPC

Energy Performance Contracting Energetické služby se zárukou PŘÍLOHY. ke smlouvě o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem metodou EPC Energy Performance Contracting Energetické služby se zárukou PŘÍLOHY ke smlouvě o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem metodou EPC Asociace poskytovatelů energetických služeb Prosinec

Více

Virtuální sládek v Plzeňském Prazdroji

Virtuální sládek v Plzeňském Prazdroji 02 2005 magazín pro partnery a zákazníky divize A&DfórumA&D Virtuální sládek v Plzeňském Prazdroji 4/ Aktuality Mezinárodní strojírenský veletrh 2005 13/ Novinky Holding Flender pod křídly Siemens 15/

Více

PŘÍLOHA Č. 6 SPECIFIKACE SMLUVNÍ INVESTICE

PŘÍLOHA Č. 6 SPECIFIKACE SMLUVNÍ INVESTICE PŘÍLOHA Č. 6 SPECIFIKACE SMLUVNÍ INVESTICE Příloha Protokolu o vypracování úplného znění smlouvy a o jeho shodě dle Dodatku č. 1 z 30. září 2011 4.3 Systém monitorování stavu čistíren odpadních vod 4.3.1

Více

PIVOVARSTVÍ Úvod a historie pivovarství v ČR. Trendy vývoje, technologické schéma.

PIVOVARSTVÍ Úvod a historie pivovarství v ČR. Trendy vývoje, technologické schéma. PIVOVARSTVÍ Úvod a historie pivovarství v ČR. Trendy vývoje, technologické schéma. Pivovarství patří v našem státě k významným oborům potravinářského průmyslu s mnohaletou úspěšnou tradicí. Pivovarský

Více

Ročenka TZI 2004 Svaz podnikatelů v oboru Technická zařízení ČR

Ročenka TZI 2004 Svaz podnikatelů v oboru Technická zařízení ČR Ročenka TZI 2004 Svaz podnikatelů v oboru Technická zařízení ČR Publikace je určena pro poradenskou činnost a je zpracována v rámci Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů

Více

Plzeňský Prazdroj využívá systémy. Sinumerik slaví půlstoletí. I v servisu nabízí Siemens komplexní řešení

Plzeňský Prazdroj využívá systémy. Sinumerik slaví půlstoletí. I v servisu nabízí Siemens komplexní řešení Industry Fórum magazín pro partnery a zákazníky sektoru Industry, divize IA&DT 2.2010 www.siemens.cz/iadt 6 OHLÉDNUTÍ Sinumerik slaví půlstoletí 16 RŮZNÉ I v servisu nabízí Siemens komplexní řešení Plzeňský

Více

NABÍDKOVÝ KATALOG ČESKÝCH MINIPIVOVARŮ BREWORX / MOBBEER. Aktuální nabídka : www.ceskeminipivovary.cz

NABÍDKOVÝ KATALOG ČESKÝCH MINIPIVOVARŮ BREWORX / MOBBEER. Aktuální nabídka : www.ceskeminipivovary.cz NABÍDKOVÝ KATALOG ČESKÝCH MINIPIVOVARŮ BREWORX / MOBBEER Aktuální nabídka : www.ceskeminipivovary.cz 1 OBSAH: Představení společnosti Mobilní pivovary s.r.o....4 Obecný popis minipivovarů BREWORX a MOBBEER...5

Více

Architektura řízení v návaznosti na IT systémy

Architektura řízení v návaznosti na IT systémy Koncepční dokument pro oblast řízení a koordinaci e-gov: Architektura řízení v návaznosti na IT systémy 11. 09. 2013 OBSAH Obsah... 2 Seznam zkratek... 3 Použité pojmy... 4 1 Úvodní informace... 7 1.1

Více

1. ÚVOD... 5 2. CHARAKTERISTIKA IMS... 5 3. POJMY, DEFINICE A POUŽITÉ ZKRATKY... 6 3.1 Výklad pojmů... 6 3.2 Použité zkratky... 6

1. ÚVOD... 5 2. CHARAKTERISTIKA IMS... 5 3. POJMY, DEFINICE A POUŽITÉ ZKRATKY... 6 3.1 Výklad pojmů... 6 3.2 Použité zkratky... 6 PŘÍRUČKA IMS INTEGROVANÝ SYSTÉM MANAGEMENTU PODLE ČSN EN ISO 9001 IRIS ČSN EN ISO 14001 ČSN OHSAS 18001 ČSN EN 50126 Vydání Autor Schválil Platnost od 1 Miroslav Šmiřák, dipl. tech., ŘJ Ing. Jaromír Šilhánek,

Více

Úvod do projektového řízení

Úvod do projektového řízení Vzdělávací modul č. 2: Úvod do projektového řízení studijní podklady ke vzdělávacímu programu v rámci projektu Zvyšování absorpční kapacity území Jihomoravského kraje, reg. č. CZ.1.11/4.2.00/39.01659 Obsah:

Více

výroční ZPRÁVA TEPLÁRNA STRAKONICE, a.s.

výroční ZPRÁVA TEPLÁRNA STRAKONICE, a.s. výroční ZPRÁVA TEPLÁRNA STRAKONICE, a.s. 2012 obsah profil společnosti.............................................................................................2 základní ukazatele............................................................................................

Více

Výroční zpráva 2012. ČEZ Distribuce, a. s.

Výroční zpráva 2012. ČEZ Distribuce, a. s. Výroční zpráva 2012 ČEZ Distribuce, a. s. 012 Novinky v oblasti technologie distribučních sítí se plně využívají v projektu Smart region ve Vrchlabí. 022 Vzdělávání studentů technických oborů je velmi

Více

UDRŽOVATELNOST A ZAJIŠTĚNOST ÚDRŽBY

UDRŽOVATELNOST A ZAJIŠTĚNOST ÚDRŽBY ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 UDRŽOVATELNOST A ZAJIŠTĚNOST ÚDRŽBY MATERIÁLY Z 8. SETKÁNÍ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST Praha, září 2002 Obsah UDRŽOVATELNOST A ZAJIŠTĚNOST

Více

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU LEDEN 2012 TATO PUBLIKACE BYLA VYTVOŘENA ZA FINANČNÍ PODPORY SFŽP ČR A MŽP. PUBLIKACE JE VÝSTUPEM PROJEKTU 3 Nařízení EMAS Nařízení EMAS (Eco

Více

IDOP Olomouc, akciová společnost Číslo revize: 3

IDOP Olomouc, akciová společnost Číslo revize: 3 Identifikace: SM 42-01 Strana číslo: 2 0. Obsah 0. Obsah... 2 1. Úvod... 5 1.1. Identifikace organizace... 5 1.2. Předmět činnosti... 5 2. Řízení příručky kvality ISŘ... 5 2.1. Účel příručky kvality ISŘ...

Více

ROČNÍ ZPRÁVA 2004. ČEZ, a. s., Úsek jaderná energetika. www.cez.cz

ROČNÍ ZPRÁVA 2004. ČEZ, a. s., Úsek jaderná energetika. www.cez.cz ROČNÍ ZPRÁVA ČEZ, a. s., Úsek jaderná energetika www.cez.cz JADERNÁ ELEKTRÁRNA TEMELÍN JADERNÁ ELEKTRÁRNA DUKOVANY České jaderné elektrárny Dukovany a Temelín jsou dnes velmi dobře konkurenceschopné. Aby

Více

Zpráva o výsledcích činnosti SÚJB při výkonu státního dozoru nad jadernou bezpečností jaderných zařízení a radiační ochranou za rok 2002

Zpráva o výsledcích činnosti SÚJB při výkonu státního dozoru nad jadernou bezpečností jaderných zařízení a radiační ochranou za rok 2002 Zpráva o výsledcích činnosti SÚJB při výkonu státního dozoru nad jadernou bezpečností jaderných zařízení a radiační ochranou za rok 2002 Obsah Úvodní slovo. 4 1. Státní úřad pro jadernou bezpečnost 7 2.

Více

2 ÚVOD 3 2.1 Zaměření expertního posouzení 4 3 METODIKA PRÁCE 5

2 ÚVOD 3 2.1 Zaměření expertního posouzení 4 3 METODIKA PRÁCE 5 ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - ČERVEN 2014 MĚSTO KOPŘIVNICE EXPERTNÍ POSOUZENÍ OBLASTI UDRŽITELNÁ SPOTŘEBA A VÝROBA V RÁMCI AUDITU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE MĚSTA KOPŘIVNICE FORMULÁŘ KONTROLY KVALITY Název publikace

Více

Příručka jakosti a environmentálního managementu

Příručka jakosti a environmentálního managementu Příručka jakosti a environmentálního managementu Tato příručka jakosti a environmentu zahrnuje základní ustanovení systému jakosti dle normy ISO 9001:2000 (QMS) a systému řízení a ochrany životního prostředí

Více

Rudolf Hosman, vedoucí oddělení technické podpory a publicity telefon: +420 377 195 787, email: rudolf.hosman@plzensky-kraj.cz

Rudolf Hosman, vedoucí oddělení technické podpory a publicity telefon: +420 377 195 787, email: rudolf.hosman@plzensky-kraj.cz Studie proveditelnosti k připravované žádosti na realizaci krajské části projektu Jednotná úroveň informačních systémů operačního řízení a modernizace technologií pro příjem tísňového volání základních

Více

OBSAH. Dalkia Industry CZ, a.s.

OBSAH. Dalkia Industry CZ, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Dalkia Industry CZ, a.s. je provozovatelem jedné z největších lokálních distribučních soustav v České republice, vyrábí a dodává teplo a chlad pro organizaci podléhající Hornímu zákonu,

Více

Metodika řízení implementace e-gov pro kraje

Metodika řízení implementace e-gov pro kraje Koncepční dokument pro oblast řízení a koordinaci e-gov: Metodika řízení implementace e-gov pro kraje 18. 09. 2013 OBSAH Obsah... 2 Seznam zkratek... 3 Použité pojmy... 4 1 Úvodní informace... 8 2 Projektové

Více

Modernizace a retrofity turbín, jeden z nosných programů Doosan Škoda Power

Modernizace a retrofity turbín, jeden z nosných programů Doosan Škoda Power Technický týdeník 25 3. 16. 12. 2013 17 Modernizace a retrofity turbín, jeden z nosných programů Doosan Škoda Power Součást nadnárodní skupiny Doosan Heavy Industries and Construction (DHIC), Doosan Škoda

Více

Metodická příručka pro učitele. InspIS ŠVP tvorba ŠVP

Metodická příručka pro učitele. InspIS ŠVP tvorba ŠVP Metodická příručka pro učitele InspIS ŠVP tvorba ŠVP InspIS ŠVP TVORBA A ADMINISTRACE ŠKOLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ Tato Metodická příručka pro učitele byla zpracována v rámci projektu Národní systém

Více

Analýza systému řízení lidských zdrojů

Analýza systému řízení lidských zdrojů Analýza systému řízení lidských zdrojů Hlavní výstup Zpracovatel: M.C.TRITON spol. s r.o. Verze: 1 Datum: 19. 9. 2014 Stránka 1 z 28 Obsah 1. ÚVOD... 3 2. REALIZACE ANALÝZY... 4 3. VÝSTUPY Z ANALÝZY...

Více

PŘÍRUČKA KVALITY podle ČSN EN ISO 9001:2009

PŘÍRUČKA KVALITY podle ČSN EN ISO 9001:2009 1/32 Řízený dokument Výtisk č. 01 PŘÍRUČKA KVALITY podle ČSN EN ISO 9001:2009 2/32 AKTUÁLNÍ PŘEHLED VYDÁNÍ A ZMĚN Kapitola. Název Vydání Změna Datum změny Oprava chyb PJ 05 Z1 25..2005 2.4 Oprava Organizační

Více

energetická účinnost

energetická účinnost EVROPSKÁ KOMISE GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ SVS SPOLEČNÉ VÝZKUMNÉ CENTRUM Institut pro studium perspektivních technologií Oddělení konkurenceschopnosti a udržitelnosti Evropský úřad IPPC Integrovaná prevence

Více

Práce je doplněna především potřebnými grafy a schematy, v praxi nejčastěji používaných zařízení s četnými příklady na využívání odpadního tepla.

Práce je doplněna především potřebnými grafy a schematy, v praxi nejčastěji používaných zařízení s četnými příklady na využívání odpadního tepla. Úvod Účelem této práce je detailním způsobem seznámit především energetické auditory a pracovníky energetického poradenství o vybraných výrobách v odvětvích našeho průmyslu s nejčastěji se vyskytujícími

Více

Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace

Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Jiří Sláma Brno, 2014 Prohlášení Prohlašuji, že tato práce je

Více