SLOVO ÚVODEM Vážení členové TJ, vážení rodiče,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SLOVO ÚVODEM Vážení členové TJ, vážení rodiče,"

Transkript

1 SLOVO ÚVODEM Vážní člnové TJ, vážní rodič, Szón 2014/2015 s blíží do svého konc. I v ltošním ročníku jsm s dočkli clé řdy zjímvých bojů situcí. Extrligoví mldší bojovli přvážnou část szóny o záchrnu. Po rozpčitém úvodu ročníku dokázli nši hráči zbrt n sstupující Kolín uhráli náskok 21 bodů. Opčné strosti v svých soutěžích měli strší dorostnci junioři, ktří měli šnci bojovt o cnné kovy v ply-off. Do- rostnci v osmifinál vyřdili Jihlvu, v čtvrtfinál l nstčili n Olomouc z soutěž vypdli. Junioři s v čtvrtfinál utkli s Komtou Brno. V smifinál pk bojovli s Chomutovm, kd vypdli ž v prodloužní rozhodujícího utkání. Chomutovští násldně získli ligový titul. Dohráno mjí i žákovské týmy, tk s sluší poděkovt všm nšim člnům z vzornou rprzntci klubu, trnérům z prcovitost píli, s ktrou vdou tréninkové jdnotky. Vdoucím družstv z orgnizci všch týmů. Rodičům z podporu povzbuzní. A tké všm mrktingovým dministrtivním prcovníkům, bz ktrých by fungování mládž bylo vlmi Ing. Libor Dněk obtížné. sportovní skrtář mládž HOKEJOVÁ STÁŽ V LILLEHAMMERU Po roční odmlc s opět několik hráčů trnérů vydlo n stáž do nšho prtnrského klubu v norském Lillhmmru. Trnéři Ptr Hkn Vojtěch Fil spolčně s hráči juniorů stršího dorostu Mrtinm Žďárským, Josfm Suskou, Luďkm Ptružlkou, Rdkm Šírm, Jkubm Husou, Michlm Klingrm Jkubm Mčířm jli porovnt své zkušnosti s norskými protějšky z olympijského měst. Trnér Ptr Hkn shrnuj postřhy z Norsk tkto: V rámci stáž jsm byli přítomni běžnému tréninkovému procsu ktgo tií U20 U18, s ktrými nši hráči bsolvovli vybrné tréninkové jdnotky. Součástí bylo poznání njn drilu n ldě, l i zázmí klubu hlvně zjištění, jk j zd propojn sport s vzděláváním.

2 Všichni hráči ktgorií U20 U18 jsou zárovň žáky místní soukromé střdní školy NTG (Norgs Toppidrttsgymns). Tto škol j tříltá studují v ní i osttní sportovci (lyžři, běžkři, skokni, háznkáři, fotblisti několik dlších sportovních odvětví). Systém j propojn tk, by měli všichni prostor n kvlitní trénink, l i čs n vzdělávání. Jdná s o soukromou školu, kd si musí studnti finncovt školné, tréninky smozřjmě i mtriální vybvní úplně smi. Vš j odlišné, nž n co jsm zvyklí u nás v ČR. Smozřjmostí j, ž pokud chtějí děti sportovt, tk z ně musí rodič vš zpltit. Nní problém njít čs prostor pro sportování, l musít být připrvni, ž vás kždý trénink bud něco stát. Troufnu si všk říci, ž žákovské ktgori, ktré jsm tké sldovli, jsou u nás n mnohm vyšší úrovni. A nsrovnávám jn s Norskm, l i s Švédskm něktrými jinými vyspělými hokjovými změmi. N závěr j třb poděkovt klubu Bílí Tygři Librc něktrým rodičům z spolufinncování vlmi zjímvé podnětné csty. Poděkování si zslouží i norští hostitlé. PROGRAM PODPORY SPORTOVNÍCH TALENTŮ V průběhu ltošní szóny 2014/2015 spustili TJ Bílí Tygři Librc Progrm n podporu sportovních tlntů. Tnto progrm má z úkol pomáht tlntovným mládžníkům v rozvoji hokjových sportovních dovdností j změřn n hráč hráčky, jjichž rodiny s ocitli v nějké tíživé životní situci. Aktuálně v progrmu vidujm clkm 4 podné žádosti. Dn 16. dubn proběhlo první kolo schvlování podných žádostí. Rd progrmu si vyžádl upřsňující informc od trnérů o končném přidělní podpory bud jdnt koncm dubn. V součsném návrhu s projdnává form podpory n uhrzní člnských příspěvků v szoně 2015/2016. Podrobnější informc stnovy Progrmu n podporu sportovních tlntů nlznt n intrntových stránkách nší mládž mldz. hcbilitygri.cz, v záložc KLUB/TJ.

3 TYGŘI V REPREZENTACÍCH S zjímvým projktm přišl V minulém čísl jsm rprzntc žn U15. N svůj vám přinsli přhld rprzntční srz v Slném tygřích mládžníků půpozvl všchny hráčky z clé sobících v rprzntčrpubliky, ktré měly zájm si spolu s týmm ztrénovt. N ních týmch. Aktuálně rprzntční srz s proto vypůsobí v rprzntci prvily všchny nš mldé Bílé njn Čské rpubliky, tygřic. Vrcholm stkání pk l i Slovnské, už clbylo příprvné utkání A-týmu žn. km 15 Bílých Tygrů. U rprzntčních výběrů ČR působí i nši trnéři. V ktgorii U18 má n strosti brnkář Mrtin Lásk, v U19 byl hlvním trnérm Filip Pšán (momntálně hlvní trnér A týmu Bílých Tygrů), vidokoučm v ktgorii U20 j Alš Vldyk A-tým žn vd Jiří Vozák. Od nové szóny povd U16 Ptr Hkn. Posldním mládžnickým trnérm působícím u rprzntčního týmu Polici ČR j Jn Dněk. muži MUŽI Njvýznmnější kcí ltošní szóny byl, po Mistrovství svět hráčů do 20 lt, Evropská olympiád mládž (EYOF). N této kci s přdstvil výběr U17 spolu s ním Mtouš Bělohorský, Mtyáš Kčírk kpitán rprzntc Mrk Zchr. Tým Čské rpubliky n mládžnické olympiádě vybojovl krásné stříbrné mdil. U19 U16 Jn Bdnář HODNOCENÍ EVROPSKÉ OLYMPIÁDY MLÁDEŽE U17 Mrk Zchr, Mtyáš Kčírk, Mtouš Bělohorský U18 Alš Stzk Vítk Vněčk, Tomáš Hvlín, Jn Ordoš žnyženy U15 Věr Horáková, Krolín Hornická, Viktori Švjdová U18 Krolín Hornická Slovnská U16 Dominik Vrbický Dlší kc, ktrou nsmím opomnout, byl příprvná utkání přd Mistrovstvím svět hráčů do 18 lt. V skvělé formě s ukázl brnkář nšho týmu U20 Alš Stzk, ktrý si vybojovl místo v týmu pro šmpionát. Mrk Zchr U18 Smul Solnský U19 Jozf Huň, Mtěj Pločko Byl to pro nás obrovská zkušnost, n tkto vlké kci jsm jště nhráli. Odhráli jsm turnj čtyř nbo pěti zmí. Akc byl nvíc výjimčná tím, ž s zd potkli i dlší zimní sporty, npříkld bitlon, byli jsm s podívt n skoky n lyžích Stříbrné mdil jsou pro nás určitě vlký úspěch.

4 TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA HOSTILA SEMINÁŘE ČSLH Přdnášk Miroslv Přrost (vdoucí projktu Hokjových Akdmií ČSLH trnér ČR U20) s věnovl témtu střlby zkonční n njvyšší mzinárodní úrovni. Součástí byly opět ukázky z utkání posldního MS U20 jjich rozbor. S posldním příspěvkm vystoupil Jiří Ryžuk, zástupc Krlovrské Akdmi, ktrý přdnsl sttistické výsldky situcí míst, z ktrých pdjí njčstěji brnky. V průběhu únor uspořádl TJ Bílí Tygři Librc n žádost Čského svzu ldního hokj dv trnérské sminář. První byl uspořádán pro Trnérskou školu, druhý pk pro Akdmi ČSLH. Témtm prvního sminář byl "Trénink hokjových dovdností tchniky mimo ld n ldě" v nšm klubu. Trnéři TJ Bílí Tygři Librc s přdstvili v rolích přdnášjících. Při ukázkách tréninků v prxi trnérům pomohli skvělým přístupm nši mldí hráči Bílých Tygrů przntovt všchny dovdnostní tréninky. Náplní tortické části sminář byly přdnášky, ktré byly změřné n porovnání individuálního tréninku v ČR, Švédsku, Kndě USA, zkušnosti z stáží v Švédsku trénink hokjových dovdností tchniky. Prktickou část n ldě zhrnovly ukázky hrního tréninku hokjových dovdností s využitím lhkých brnk, hrních dovdností pro obránc, ntrdičních hr n mlém prostoru, hrních dovdností pro útočníky stickhndlingu. N střlnici s přdváděly ukázky stickhndlingu scoringu. Druhou kcí byl schůzk zástupců hokjových Akdmií Čského svzu ldního hokj. Prvidlně tyto sminář pořádá jdn z člnských kdmií nyní přišl řd n tu nši. Stkání s v Librci konlo již podruhé, první bylo přd dvěm roky. Hlvním témtm byl střlb zkonční. Njprv jsm zástupcům kdmií přdstvili hokjovou střlnici, ktrá j nší chloubou. Pod vdním Václv Lck proběhl ukázk tréninkové jdnotky, ktrá byl změřn n zdokonlní střlby. Jiří Brmnn přdnášl k dné problmtic u žákovských tříd nvázl Ptr Hkn s pozntky z tréninků střlby zkonční u dorostnců juniorů. Obě přdnášky byly doplněny o vidoukázky z tréninků n suchu, n ldě, l i z vybrných momntů v utkáních. Zástupci Čského svzu ldního hokj byli vlic spokojni s průběhm připrvností obou kcí pořádných v Librci. Úspěch obdiv mzi trnéry sklidil přdvším obrovský výběr nbídky individuálních tréninků jjich kvlit, dál ndstndrdní podmínky zázmí pro ldní hokj. Mgr. Ptr Hkn Jiří Kudrn trnéři mládž JAK SEMINÁŘE HODNOTÍ ZDENĚK VOJTA, METODIK ČSLH? Rád bych poděkovl Bílým Tygrům z uspořádání dvou kvlitně zorgnizovných sminářů. Běhm obou kcí jsm si mohli njn vyslchnout řdu kvlitních přdnášk, l tké s podívt do prostor zázmí, ktré v Librci ptří k njlpším u nás. rdkc

5 MLADÍ TYGŘI V ADIDASU V ktuální szóně uzvřl A tým Bílých Tygrů dohodu o oblékání s novou znčkou. Tygři s po několik ltch spoluprác s znčkou Kpp násldně Rbok rozhodli uzvřít kontrkt s znčkou Adids. K tomuto rozhodnutí nás vdlo zjmén to, ž Adids má podsttně širší sortimnt. Výhodou j i skutčnost, ž v hokjovém prostřdí jsm jdiný xtrligový klub, ktrý tkovou spolupráci s Adidsm nvázl. To nám tím pádm umožňuj i lpší mrktingové dohody v vzthu k mládži, nstínil Lukáš Přind, vicprzidnt klubu. Již pro novou szónu chcm nbídnout člnům TJ jdnotné oblční s logm klubu od spolčnosti Adids, ktrá obléká i A-tým. Přdpokládám, ž s bud jdnt o clkm šst rtiklů, jko j čpic, souprv, bund, kšiltovk. Vš bud z cny nikoliv obchodní, l zvýhodněné, nstvné spciálně pro tuto spolupráci. V tuto chvíli jd o njvýhodnější nbídku, jlikož jsm poptávli i jiné dodvtl sportovního oblční, dodl Libor Dněk. Do konc dubn chc TJ přdstvit člnům konkrétní podobu kolkc zhájit zkoušní vlikostí, tk bychom mohli vstoupit do nové szóny všichni jko Bílí Tygři Librc. Podobně jko většin hokjových klubů s budm snžit, by hráči rprzntovli klub jdnotným vzhldm. Cílm j, by hráči všch ktgorií od příprvky ž po muž mohli být oblčni do stjného oblční nbo lspoň do několik zákldních rtiklů. Podpořt hokjovou mládž /6800, Sbrbnk CZ,.s. Vydává TJ BÍLÍ TYGŘI LIBEREC - Odpovědná osob LIBOR DANĚK tl.: mil: Adrs: Jronýmov 494/20, Librc

6 u p o h s n f m š n V u o l c t oblékn rodinu!, y n ž ro p r ě b ý v tý h o B muž i děti! -shop

zpravodaj Zličína a Sobína

zpravodaj Zličína a Sobína zprvodj Zličín Sobín List zličínských sobínských občnů číslo dubn Doprvní soutěž pro mlé řidič Pální črodějnic n Zličíně Přdnášk v knihovně o poutní cstě kultur kultur; zprávy z rdnic ulturní tipy v okolí

Více

Rady mě sta Frýdku- Místku

Rady mě sta Frýdku- Místku ZPRAVODAJ Rady mě sta Frýdku- Místku Břzn 2008 č. 6 Ročník XVIII. Náklad 25 000 Zdarma do všch schránk Téma zpravodaj otvřné dopisy Odpověď na otvřný dopis opozic Vážná kolgyně, vážní kolgové, vlmi nás

Více

Rady mě sta Frýdku- Místku

Rady mě sta Frýdku- Místku ZPRAVODAJ Rady mě sta Frýdku- Místku č. 10 Ročník XVII. Náklad 25 000 Zdarma do všch schránk Vnkovní aquapark zahájil szonu Posldní květnový víknd bylo v městě o zábavu postaráno. Poprvé s otvřly brány

Více

Rady mě sta Frýdku- Místku

Rady mě sta Frýdku- Místku ZPRAVODAJ Rady mě sta Frýdku- Místku č. 12 Ročník XVIII. Náklad 25 000 Zdarma do všch schránk Radnic nalzla možné řšní obchvatu Črvnové zasdání frýdcko-místckého zastupitlstva mělo znovu jako njožhavější

Více

červen 2012 Májová Setkání uživatelů Rozhovor: Radíme si navzájem Vema Mistrovství ČR v biketrialu 2012 Newsle er

červen 2012 Májová Setkání uživatelů Rozhovor: Radíme si navzájem Vema Mistrovství ČR v biketrialu 2012 Newsle er Softwr pro váš úspěch črvn 2012 Májová Stkání uživtlů Rozhovor: Rdí si nvzáj V Mistrovství ČR v biktrilu 2012 Nwsl r Májová Stkání uživtlů Již počtrnácté js pro nš zákzníky připrvili sérii Stkání uživtlů.

Více

Ročník 14 Číslo 1 ZDARMA 30. ledna 2013. S novým rokem nový kabát Radničních listů

Ročník 14 Číslo 1 ZDARMA 30. ledna 2013. S novým rokem nový kabát Radničních listů Ročník 14 Číslo 1 ZDARMA 30. ldna 2013 S novým rokm nový kabát Radničních listů Foto: Archiv Magistrátu města Prostějova j ZPRÁVY Z MĚSTA strany 3-9 Nominac na Cny města Prostějova Nová sazba poplatku

Více

Úvod. Tiráž. Barbora Vymětalová 8.A. Hlavní redaktor: Julie Kořínková 8.A. Zástupce hl. redaktora: Anna Soukupová 8.A. Hlavní Grafik: Tomáš Zelený 8.

Úvod. Tiráž. Barbora Vymětalová 8.A. Hlavní redaktor: Julie Kořínková 8.A. Zástupce hl. redaktora: Anna Soukupová 8.A. Hlavní Grafik: Tomáš Zelený 8. číslo 2 očník 6 Úvod Huááá... Končně s vám dostlo do uky duhé číslo nšho čsopisu Klád. V ktulitách s dozvít stučně o novinkách v nší škol, jko npříkld o pní učitlc Škubníkové. V tomto čísl s tké dočtt

Více

Vánoce se kvapem blíží V pátek 29. listopadu rozsvítíme vánoční strom!

Vánoce se kvapem blíží V pátek 29. listopadu rozsvítíme vánoční strom! Ročník 14 Číslo 11 ZDARMA 27. listopadu 2013 Vánoc s kvapm blíží V pátk 29. listopadu rozsvítím vánoční strom! Foto: Archiv MMPv 5 Katalog nmovitostí ralitní kanclář DACHI, s.r.o. Mgr. Mark Novotný řditl

Více

Vážené dámy, vážení pánové,

Vážené dámy, vážení pánové, 2013 2011 ÚVODNÍ SLOVO Dr. Pvel Doležl ředitel Zlté koruny Vážené dámy, vážení pánové, devátý loni oslvil ročník Zltá soutěže korun opět deset potvrdil, let že letošním Zltá korun ročníkem má tk n českém

Více

Hanáci z blízkého i vzdáleného okolí míří do Prostějova!

Hanáci z blízkého i vzdáleného okolí míří do Prostějova! Ročník 14 Číslo 8 ZDARMA 28. srpna 2013 Hanáci z blízkého i vzdálného okolí míří do Prostějova! Foto: Archiv MMPv Proč do Lázní Slatinic? Za zdravou kůží do Slatinic Sirné minrální vody mají obcně dzinfkční,

Více

ČERVEN 2013 4. VYDÁNÍ

ČERVEN 2013 4. VYDÁNÍ Turnaj O2GA 2012 Žiju golfm, j motto komunitního portálu GOLF.cz. A v tomto případě njd o žádný prázdný slogan. Poznát to okamžitě, jakmil s do stránk na této adrs ponořít. J tady už dva roky. Ostrým startm

Více

Drozdovický rybník revitalizován

Drozdovický rybník revitalizován Ročník 14 Číslo 7 ZDARMA 31. črvnc 2013 Drozdovický rybník rvitalizován Foto: Archiv MMPv VáM SDìLUJE, ŽE ZLATNICTVí KALáBOVá + K V PROSTìJOVì NENí NAŠí POBOèKOU ANI OBCHODNíM PARTNEREM. Ing. Jana Jančková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škol strojní, stvební doprvní Liberec II, Truhlářská 360/3 příspěvková orgnizce 488 880 400 red@sslbc.cz www.sslbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY z školní rok 2009/2010 Zprcovl : J. Folkrtová

Více

Nehemia info Nadační fond Nehemia, Selská 29, Havířov - Bludovice www.nehemia.cz office@nehemia.cz tel. 595 173 715

Nehemia info Nadační fond Nehemia, Selská 29, Havířov - Bludovice www.nehemia.cz office@nehemia.cz tel. 595 173 715 02 2015 nhmia Přináším změnu do lidských životů Nhmia info Nadační fond Nhmia, Slská 29, Havířov - Bludovic www.nhmia.cz offic@nhmia.cz tl. 595 173 715 Kurz Kairos Pilotní kurz v Smilovicích Irák Tváří

Více

měsíčník pro obyvatele obvodu Slezská Ostrava ročník XIX leden 2011 zdarma ročník XX leden 2012 17. 2. 2011 Pour Féliciter

měsíčník pro obyvatele obvodu Slezská Ostrava ročník XIX leden 2011 zdarma ročník XX leden 2012 17. 2. 2011 Pour Féliciter Slezskoostrvské Slezskoostrvské měsíčník pro obyvtele obvodu Slezská Ostrv ANTOŠOVICE HEŘMANICE HRUŠOV KOBLOV KUNČICE KUNČIČKY MUGLINOV noviny noviny měsíčník pro obyvtele obvodu Slezská Ostrv ročník XIX

Více

3/2014. Z obsahu: POČÁTKY MAJÍ NOVOU TURISTICKOU trasu. Citát měsíce

3/2014. Z obsahu: POČÁTKY MAJÍ NOVOU TURISTICKOU trasu. Citát měsíce 3/ POČÁTKY MAJÍ NOVOU TURISTICKOU trsu Modřínovou lejí k prmenům je název nové, počátecké turistické trsy, kterou iniciovl předdkyně počáteckého SPV Ing. Hn Benešová n podnět turisty tělem i duší Oldřich

Více

Ročník 14 Číslo 3 ZDARMA 27. března 2013. Den Země. Foto: Archiv Magistrátu města Prostějova

Ročník 14 Číslo 3 ZDARMA 27. března 2013. Den Země. Foto: Archiv Magistrátu města Prostějova Ročník 14 Číslo 3 ZDARMA 27. břzna 2013 Dn Změ Foto: Archiv Magistrátu města Prostějova PŘIJMEME KADEŘNICI JARNÍ NABÍDKA SALONU NAISY NAISY KOSMETICKÉ A KADEŘNICKÉ STUDIO KOSMETIKA kromě naší stálé nabídky

Více

Turnaje GA 2013: 11. 9. Ypsilon Golf Resort Liberec 13. 9. Golf Resort Karlovy Vary 20. 9. Golf Mladá Boleslav

Turnaje GA 2013: 11. 9. Ypsilon Golf Resort Liberec 13. 9. Golf Resort Karlovy Vary 20. 9. Golf Mladá Boleslav Turnaj O2GA 2012 ZÁŘÍ 2013 5. ČÍSLO Rozhovor s jdnatlm spolčnosti ing. Radkm Bdrnou Spolčnost Knauf, ktrá působí v oblasti výroby a prodj sádrokartonových stavbních systémů a řady dalších stavbních hmot,

Více

Naše anketa Jan Brunclík (68), důchodce, podnájemník Já barák nemám,

Naše anketa Jan Brunclík (68), důchodce, podnájemník Já barák nemám, SERVIS Dsatro pro vaš bzpčí O tom, jak s chovat v nbzpčí, na co dávat hlavně pozor a kd hldat pomoc, čtět na str. 3 a 5 Výzva do roku 2006 J tu opět nový rok. Rok, do ktrého všm z srdc přjm hodně štěstí

Více

Číslo 244/ročník XXI. duben 2014 Proti dobrovolnému daru

Číslo 244/ročník XXI. duben 2014 Proti dobrovolnému daru Číslo 244/ročník XXI. duben 2014 Proti dobrovolnému dru Stworzenie świt dzień trzeci A potem Bóg rzekł: Niechj zbiorą się wody spod nieb w jedno miejsce i niech się ukże powierzchni such! A gdy tk się

Více

UNIKACE zpravodaj pro klienty společnosti EKO-KOM, a. a. s. s.

UNIKACE zpravodaj pro klienty společnosti EKO-KOM, a. a. s. s. zprvodj pro klienty společnosti EKO-KOM,.. s. s. 12/2010 SLOVO editoril ŘEDITELE KLIENTSKÉHO ODDĚLENÍ Vážení klienti, Kromě možnosti třídění odpdů n místě motivčních soutěží budou mít návštěvníci možnost

Více

Život. Znovuotevření parku Jiřího Holíka

Život. Znovuotevření parku Jiřího Holíka Život 5 6/2009 5 6/2009 MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník L OBSAH Znovuotevření prku Jiřího Holík 1. Znovuotevření prku Jiřího Holík... 1 2. Slovo redkce...4 3. Zstupitelstvo

Více

LODĚ NA VODĚ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA KARAVANY V PRAZE. 17. 21.4. 2013 Praha. www.lodenavode.cz

LODĚ NA VODĚ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA KARAVANY V PRAZE. 17. 21.4. 2013 Praha. www.lodenavode.cz 5. ROČNÍK VÝSTAVY LODÍ, LODNÍHO PŘÍSLUŠENSTVÍ, VODNÍCH SPORTŮ A KARAVANŮ 17. 21.4. 2013 Prh www.lodenvode.cz ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA www.lodenvode.cz 1 & 17. 21. 4. 2013 17. 21.4. 2013 Prh & VÝSTAVA LODÍ, LODNÍHO

Více

Magazín ČAW číslo 3/2009. Dokonalé wellness centrum

Magazín ČAW číslo 3/2009. Dokonalé wellness centrum Čská Asociac Wllnss Magazín ČAW číslo 3/2009 Dokonalé wllnss cntrum s jménm Frištnský Zcla nové, modrní wllnss cntrum Frištnský wllnss klub v Brně - Líšňi s přdstavilo 27. srpna odborným zájmcům. Čská

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divdelní fkult Ateliér divdelního mnžerství jevištní technologie Divdelní mnžerství Vývoz živého kulturního bohtství Bklářská práce Autor práce: Alexndr Ann Pátková

Více

GIS v památkové péči Historická geografie Začínáme s ArcGIS Online. informace pro uživatele software Esri a ENVI

GIS v památkové péči Historická geografie Začínáme s ArcGIS Online. informace pro uživatele software Esri a ENVI GIS v pmátkové péči Historická geogrfie Zčínáme s ArcGIS Online informce pro uživtele softwre Esri ENVI 2 20 13 Nskočte do ArcGIS Online S progrmem Jumpstrt pro ArcGIS Online se sndno rychle stnete správcem

Více

Úvodníslovo starostyobcesmilovice

Úvodníslovo starostyobcesmilovice SMILOVICKÝ Zprvodj vydává Obec Smilovice červenec 2010, č. 7 Úvodníslovo strostyobcesmilovice V souvislosti s posledním vydáním nšeho Smilovického zprvodje si dovolím npst pár řádků o rekpitulci činností

Více

SLOVO ÚVODEM Vážení členové TJ, vážení rodiče,

SLOVO ÚVODEM Vážení členové TJ, vážení rodiče, SLOVO ÚVODEM Vážení členové TJ, vážení rodiče, V čase předvánočním jsme pro Vás opět připravili čtvrtletní bulletin Tělovýchovné jednoty Bílí Tygři Liberec, a protože se jedná o první vydání v sezóně 2014/2015,

Více

Vývoj energetického hospodářství města Plzně

Vývoj energetického hospodářství města Plzně Magistrát města Plzně Odbor správy infrastruktury Vývoj hospodářství města Plzně Črvn 211 Vývoj nrgtické Vývojj nrgttiické hospodářsttvíí městta Pllzně Obsah 1. Úvod... 2 2. Enrgtika v ČR... 2 3. Enrgtické...

Více

Příbramská kompostárna otevřena! Dotace na opravu rybníka. Pozvánka na 7. zasedání zastupitelstva. Můžete sledovat i on-line.

Příbramská kompostárna otevřena! Dotace na opravu rybníka. Pozvánka na 7. zasedání zastupitelstva. Můžete sledovat i on-line. Podmínky s 1.SčV jsou již nstveny Po několik měsících po nesčetných jednáních můžeme zkonsttovt, že podmínky dlší spolupráce měst s vodárenskou společností 1.SčV ohledně provozu městských vodovodů knlizcí

Více