Přihláška Projektu mobility

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přihláška Projektu mobility"

Transkript

1 A. OBECNÉ INFORMACE Před vyplněním přihlášky si prosím přečtěte příslušné části Programu celoživotního učení - Příručky pro žadatele a Všeobecnou výzvu k předkládání návrhů 2012 uveřejněnou Evropskou komisí a Vaší Národní agenturou, která obsahuje doplňující informace o jednotlivých termínech pro předložení přihlášek, adresy Národních agentur, na které je potřeba zaslat přihlášky, a specifické priority pro tento rok. Odkazy na tyto dokumenty a další informace naleznete na stránkách Programu celoživotního učení: a na stránkách Národní agentury pro evropské vzdělávací programy: Tato přihláška by měla být vyplněna žadatelem navrhovaného projektu mobility ve spolupráci s plánovanými partnery. Přihláška musí být předložena Národní agentuře pro evropské vzdělávací programy (NAEP) v České republice do (rozhoduje razítko pošty). V souladu s běžnou praxí Evropské komise informace poskytnuté ve Vaší žádosti mohou být Evropskou komisí použity pro hodnocení Programu celoživotního učení. Příslušná ustanovení o ochraně údajů budou respektována. B. ÚDAJE O PROJEKTU B.1. SOUHRNNÉ ÚDAJE Program Podprogram Typ aktivity Cílová skupina PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ LEONARDO DA VINCI MOBILITA LEONARDO DA VINCI Mobility osob v počátečním odborném vzdělávání (IVT) Výzva 2012 Termín pro podání žádosti Pracovní jazyk (přihlášky) Délka projektu CS - čeština 18 měsíců B.2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O PROJEKTU Název projektu Zkratka názvu projektu European Internships Per Aspera Ad Astra / Evropske staze Per aspera ad astra Per aspera ad astra Název žadatelské organizace Střední škola zemědělská, Olomouc, U Hradiska 4 Hash kód formuláře BC8BAD EFA Strana 1 z 25

2 B.3. NÁRODNÍ AGENTURA Identifikace 1 LLP (NAEP) Poštovní adresa Na Poříčí 1035/4, Praha 1 ová adresa Helpdesk Webové stránky Strana 2 z 25

3 C. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ORGANIZACÍCH C.1. ŽADATELSKÁ ORGANIZACE C.1.1. ORGANIZACE Úplný název organizace (v národním jazyce) Střední škola zemědělská, Olomouc, U Hradiska 4 Úplný název organizace (v latince) Střední škola zemědělská, Olomouc, U Hradiska 4 Zkratka SŠZe Olomouc IČ Typ organizace Komerční zaměření Územní působnost Právní status Ekonomický sektor Odborná střední škola (EDU-SCHVoc) Nezisková (NP) místní (L) veřejná (PB) P Střední technické a odborné vzdělávání Velikost organizace (počet zaměstnanců) zaměstnanci 51 až 250 Oficiální adresa (ulice, č. p.) U Hradiska 4 PSČ Město Země Region Olomouc - Česká republika 07 - Stredni Morava Telefon Telefon Fax Webové stránky Strana 3 z 25

4 C.1.2. KONTAKTNÍ OSOBA Titul Jméno Příjmení Oddělení Pozice Bc. RNDr. Tomáš Metz vedení školy zástupce ředitele Totožná adresa jako u organizace Telefon Telefon Mobil Fax Strana 4 z 25

5 C.1.3. OSOBA OPRÁVNĚNÁ K PODPISU (STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ORGANIZACE) Titul Jméno Příjmení Ing. Jaroslav Sauer Organizace Střední škola zemědělská, Olomouc, U Hradiska 4 Oddělení Pozice vedení školy ředitel školy Totožná adresa jako u organizace Telefon Telefon Mobil Fax Strana 5 z 25

6 C.1.4. POPIS Uveďte prosím popis organizace (velikost, oblast činnosti a zkušenosti), odborné schopnosti a dovednosti pracovníků s ohledem na zaměření projektu. Naše škola má dlouholetou tradici ve výuce věnované zemědělským studijním oborům. Jsme renomovanou vzdělávací institucí v Olomouckém kraji v oblasti zemědělství. Žáci u nás studují v mnoha oborech, a to jak maturitních, tak v učebních oborech. Žáci po absolvování závěrečné zkoušky nastupují k dalšímu studiu na vysokých školách po celé ČR, nebo rovnou nastupují do zaměstnání. Uplatnění našich absolventů je výborné, protože poskytujeme kvalitní výuku, navíc v oborech, které jsou pro každý stát strategické. Bez zemědělství se zejména v dnešní době nelze obejít. V současnosti je na naší škole vyučováno 12 oborů. Z nich je 9 učebních, 2 maturitní a jeden je nástavbový. Vyučované obory odpovídají potřebám pracovního trhu se zaměřením na oblasti zemědělské produkce. Snažíme se studenty podporovat ve vlastní iniciativě, podporujeme u nich podnikatelský přístup ke zvolené oblasti studia. Je bohužel realitou dneška, že mladých zemědělců neustále ubývá. Oproti roku 1948 dnes v zemědělství pracuje jen polovina počtu osob, navíc je u těchto pracovníků zřejmé výrazné zastoupení starší generace. Problém se týká celé Evropy. Procentní podíl zemědělců pod 35 let je pouze 6 % z celkového počtu. To vnímáme jako alarmující. Z části je zemědělství totiž vnímáno jako zastaralý, neatraktivní sektor. Proto se snažíme zemědělské vzdělání propagovat jako zásadní sektor ekonomiky. Zájem žáků ZŠ o studium na naší škole má zvýšit i možnost rozšíření jejich znalostí a dovedností pomocí zahraničních stáží. Naši žáci, pro něž je tento projekt připravován, by si měli během stáže vyzkoušet reálnou práci s moderní technikou za pracovních podmínek, které se v maximální možné míře podobají provoznímu měřítku běžných podniků v oblasti zemědělství. Právě v tomto ohledu nám vyšel portugalský partner vstříc, protože má kontakty na firmy, které se zabývají činností v oborech, jež vyučujeme. Žáci tak budou mít možnost poznat práci, která je v budoucnosti čeká. S přihlédnutím ke globalizaci ekonomiky a k propojení evropského trhu (nehledě na jednotnou zemědělskou politiku EU) je pro žáky dalším přínosem stáží procvičení schopnosti práce v mezinárodním týmu s využitím cizího jazyka. Výše uvedené důvody nás vedou k závěru, že z hlediska podpory našich žáků k dosažení co nejkvalitnějšího vzdělání je zahraniční stáž v rámci programu Leonardo da Vinci jednoznačným přínosem. C.1.5. ZKUŠENOSTI Byl této žadatelské organizaci již přidělen Certifikát mobility Leonardo da Vinci? (Pozn.: Česká republika do aktivity "Certifikát mobility" zapojena není. Zvolte "NE"). Uveďte prosím, zda Vaše organizace obdržela v posledních pěti letech finanční podporu Společenství (v rámci některého programu nebo iniciativy EU) na projekt/projekty obdobné nebo přímo související s tímto projektem. Ne Rok Program Druh aktivity Číslo smlouvy Organizace/ Koordinátor Název projektu Webové stránky n/a C.1.6. VYHLEDÁVÁNÍ PARTNERŮ Je zapojení organizace do tohoto projektu výsledkem přípravné návštěvy? Zvolte typ: Ostatní (OTH) Jiné, prosím uveďte zdroj Není relevantní. Zapojení do projektu vzniklo na základě telefonického a ového kontaktu se zprostředkující organizací. Strana 6 z 25

7 C.2. PARTNERSKÁ ORGANIZACE Partner č. 1 C.2.1. ORGANIZACE Role Úplný název organizace (v národním jazyce) Úplný název organizace (v latince) Zprostředkující partner (INT-PA) Braga Leonardo da Vinci Braga Leonardo da Vinci IČ Typ organizace Komerční zaměření Územní působnost Právní status Ekonomický sektor Jiný typ poradenské organizace (CONS-OTH) Zisková (P) místní (L) soukromá (PR) P Ostatní vzdělávání j.n. Velikost organizace (počet zaměstnanců) zaměstnanci 1 až 20 Oficiální adresa (ulice, č. p.) Rua 25 de Abril, Lote B9 Lomar PSČ Město Země Region Braga PT - Portugalsko PT11 - Norte Telefon Telefon Fax Webové stránky n/a Strana 7 z 25

8 C.2.2. POPIS Uveďte prosím popis organizace (velikost, oblast činnosti a zkušenosti), odborné schopnosti a dovednosti pracovníků s ohledem na zaměření projektu. Organizace Braga Leonardo da Vinci (dále jen BLDV) je zastoupena panem Nuno Manuel Varajão Barbosa, který se již několik let specializuje na zajištění stáží ve městě Braga a v okolí pro žáky evropských středních odborných škol. Především díky kontaktům a působení v regionu je organizace Braga Leonardo da Vinci vhodnou a důvěryhodnou institucí, která nám pomůže realizovat náš projekt. V minulých letech organizace spolupracovala na projektech z programu LLP se školami z Polska či Švédska, v letošním roce se podílí na projektu Leonardo da Vinci Střední průmyslové školy chemické Pardubice. Tato organizace zajistí pro naše žáky stáže v plném rozsahu. To znamená, že zajistí jejich odbornou náplň, ubytování, místní dopravu žáků i jejich stravování. Samozřejmostí je i zajištění volnočasového programu pro stážisty. Organizace BLDV zajistí pro naše žáky odborný pracovní program ve firmách, s nimiž spolupracuje. Patří mezi ně EstufasMinho, S.A., Amorim (pěstitel a zpracovatel korku), či Viveiros do Cávado, Lda. Dále budou žákům při práci prezentovány způsoby pěstování vinné révy, specifika tohoto odvětví v Portugalsku, technika a technologie výroby portského vína a využití regionálních zdrojů. Organizace BLDV má zkušenosti se zajišťováním stáží žáků. Proto její role bude i při zajištění ubytování, stravování a ostatní péče o naše žáky. PŘIDAT PARTNERA VYMAZAT POSLEDNÍHO PARTNERA Strana 8 z 25

9 D. POPIS PROJEKTU D.1. SHRNUTÍ Napište krátké shrnutí Vašeho projektového návrhu a stručně vysvětlete, kdo bude do projektu zapojen, jaké jsou potřeby, hlavní cíle a očekávané výstupy projektu a kde a kdy budou mobility realizovány. Projekt předkládáme s cílem rožšířit, inovovat a zasadit do evropského kontextu vzdělávání na naší škole. Jsme odbornou školou se zásadním, specializovaným a náročným zaměřením. Proto chceme našim žákům poskytnout co nejlepší odborné vzdělání. Zemědělství je v současné době globální problematikou, kde se vyplatí mít "otevřenou hlavu" pro vše nové. Na zemědělce a celé agropodnikání je v této turbulentní době vyvíjen extrémní tlak ze strany informovanosti, schopnosti rychle a flexibilně reagovat a zejména je nutné umět pohybovat se nejen v regionálním či celostátním prostředí, ale v globálním, propojeném prostředí zemědělského sektoru ekonomiky. Kromě toho se Česká republika, naše škola a obory, na něž je vzdělávání na naší škole zaměřeno, potýkají se stále se zmenšujícími počty uchazečů o vzdělávání a následnou práci v oblasti zemědělství. Jak upozorňuje Společnost mladých agrárníků: celá Evropa se potýká s kritickým nedostatkem mladých, odborně vzdělaných pracovníků, kteří se zemědělstvím zabývají a živí. To je alarmující stav. Proto má náš projekt několik rovin. Chceme našim žákům touto zahraniční zkušeností pomoci rozšířit obzory, umožnit jim přemýšlet o své budoucnosti a o možnostech, jež agrobusiness nabízí. Chceme v nich probudit podnikatelského ducha a ukázat jim, že podnik v oblasti zemědělství či pěstitelství může být rentabilní ekonomickou jednotkou, a to nejen v národním měřítku. Žáci také pomocí projektu zjistí, jak by mohli získané zkušenosti posléze přenést do prostředí České republiky. Zkusí si práci v cizojazyčném prostředí, pod vedením zkušených odborníků z komerčního sektoru - to jim přinese představu o skutečné práci v agropodniku, která je připraví na přechod do pracovního života. Toto jsou tedy hlavní cíle projektu, jež chceme dosáhnout. Do projektu je jako žadatel zapojena naše škola SŠZe Olomouc a partnerem projektu v Portugalsku je organizace Braga Leonardo da Vinci. Zahraniční partner zajistí samotný průběh stáží u lokálních firem působících v oblasti zemědělství a pěstitelství. Cílem je pro nás růst zájmu studentů o studium, a to jak o odborné, tak i o další sebevzdělávání v cizích jazycích. Dalším cílem je probuzení podnikatelského ducha v našich studentech - aby po ukončení studia na naší škole v oboru zůstávali a došlo k rozvoji jejich dovedností i v jejich kariérním životě. Tento cíl je z dlouhodobého horizontu důležitý i pro Českou republiku jako celek, protože bez zemědělství a rostlinné prvovýroby se náš stát nemůže obejít. Stáže budou realizovány v Portugalsku ve městě Braga a jeho okolí. První stáže plánujeme na říjen 2012 a poslední na podzim 2013 (předkládáme žádost o projekt s délkou 18 měsíců). Účastníky stáží budou žáci oborů agropodnikání a zahradnictví. Shrnutí prosím napište současně v anglickém, německém nebo francouzském jazyce. We are applying for a grant to expand, innovate and put into the european context education at our school. We are a vocational school with fundamental, specialized and intensive focus. Therefore, we want to provide our students the best possible training. Agriculture is now a global issue, where being open-minded" for everything new is an advance. The farmers and agribusiness itself are, in this turbulent time, under extreme pressure exerted by the awareness, the ability to react quickly and flexibly, and in particular to be able to move not only in regional or national area, but the international, interconnected area of the agricultural sector of the economy too. Besides this, the Czech Republic, our schools and fields of study, which are taught in our school, have to face the fact that number of applicants for vocational training and work in agriculture is going down. As pointed out by Young Agrarians Society: the whole Europe is facing a critical lack of young, vocationally trained workers who are concerned with and earned their living by agriculture. This is an alarming situation. That is why our project has several levels. By this international experience we want our students to expand thein horizons, enable them to think of their future and the possibilities offered by agribusiness. We want to inspire them with spirit of enterprise and show them that the agricultural or horticultural company can be a profitable economic unit, not only on a national scale. Students will also find out how to transform the gained experience into the Czech Republic kontext afterwards, with the help of our project. These are the main goals of the project we want to achieve. Our school SZeŠ Olomouc is the project applicant and organization Braga Leonardo da Vinci in Portugal is the project partner. Foreign partner shall process the internship itself in cooperation with local agricultural and horticultural companies. Our goal is to increase students' interest in studying the vocational as well as further education in foreign languages. Another goal is to inspire our students with the spirit of enterprise - so that after graduating they stay in the field and Strana 9 z 25

10 develope their skills in their career life. This goal is important for the Czech Republic as a whole in a long-term horizon because our country can not run without agriculture and primary plant production. Internships will be realized in the city of Braga, Portugal and the surrounding area. The time period for internships begins in October 2012 and ends in Fall Participants will be students of agribusiness and horticulture. D.2. ODŮVODNĚNÍ Popište prosím skupinu účastníků (typ, oblast/obor vzdělávání, úroveň vzdělání, specifické potřeby a/nebo okolnosti). Žáci, pro něž stáže chystáme, se vzdělávají v oborech agropodnikání a zahradnictví. Stážisty budou žáci třetích ročníků (3 běhy) i čtvrtého ročníku (1 běh). Jejich středoškolské studium je zakončeno maturitní zkouškou. Po jejím absolvování žáci buď pokračují ve studiu na vysokých školách, nebo přecházejí do zaměstnání v podnicích, které se zabývají zemědělstvím či pěstitelstvím. Méně je již zastoupen samostatný rozjezd podnikání. U žáků chceme prohloubit jejich zájem o obor a o samostatnou podnikatelskou činnost. Vnímáme jako důležité (a žádoucí), aby žáci byli schopni komunikace v cizím jazyce a práce v mezinárodním, resp. evropském měřítku. "Best practices" ze stáže by žáci měli dále aplikovat ve svém profesním životě. A protože po skončení studia na naší škole žáci dále pokračují i na VŠ, tak je pro ně zahraniční zkušenost velmi přínosná. I proto, že se mohou v budoucnosti stát osobami ovlivňujícími chod evropského zemědělství. Český hlas je prozatím v této oblasti poněkud slabý. V České republice sice máme možnost poslat žáky na praxi, ale ta jim nedokáže přinést tak intenzivní prožitek, jaký získají ze zahraniční praktické zkušenosti. Stáže v Portugalsku budou probíhat za asistence odborníka, který bude žákům mentorem a celou dobu praxe jim bude k dispozici. Proto jsme se rozhodli hledat zahraničního partnera, který by takovouto stáž dokázal pro naše studenty připravit, nejlépe ve spojení s prací přímo v agropodnicích. Našemu požadavku dokázala vyhovět organizace Braga Leonardo da Vinci, která pro nás zajistí průběh staží u firem v Portugalsku. Stáž tak proběhne v provozním měřítku společně s jazykovou zkušeností. To vše za odborné asistence mentora. Naši studenti tím získají výbornou praktickou zkušenost, která doplní jejich teoretické znalosti. Popište vztah projektu se studijním a profesním rozvojem účastníků, jakož i s osobním rozvojem a interkulturními a jazykovými dovednostmi jednotlivých účastníků. Žáci na naší škole studují proto, že je zemědělství a tato oblast zajímá a baví. Bez vztahu k oboru se v zemědělství pracovat nedá. Část žáků zvažuje začít s podnikáním, další žáci se po skončení studia na naší škole rozhodnou studovat VŠ a znalosti si ještě více teoreticky prohloubit. Jiní žáci přímo nastupují do podniků jako zaměstnanci. Ať už kdekoli, tak je zřejmé, že v "agro" oborech nemohou studenti pracovat, aniž by si předem svoje teoretické znalosti vyzkoušeli. Proto našim žákům chceme pomocí připravovaného projektu nabídnout odbornou praxi v reálném provozním měřítku v zahraničí, kdy je potřeba akceptovat celkový pracovní rytmus, termíny, předávky, atp. Zároveň je nutné "mít otevřené oči" a absorbovat odlišné pracovní postupy v poměrně krátkém čase. Tím náš projekt žákům přiblíží praxi skutečného života pracovníků v oblasti zemědělství a pěstitelství. Chceme, aby si studenti procvičili znalosti cizích jazyků, které jsou v našem oboru v současné době nepostradatelné. S programem Leonardo da Vinci nemáme žádné zkušenosti, ale věříme, že pokud se nám podaří stáže uskutečnit, tak se podobné formy zahraniční spolupráce postupně stanou běžně zajišťovanou aktivitou pro naše studenty. D.3. CÍLE A OBSAH PROJEKTU Popište specifické cíle a obsah projektu se zřetelem na potřeby výše uvedených účastníků projektu. Stážisté si potřebují zejména reálně vyzkoušet provoz v agropodniku, musí si procvičit odbornou terminologii v cizím jazyce, naučit se pracovat v rámci stanovených časových termínů a s využitím nových pracovních postupů. To vše si mají během stáže vyzkoušet, navíc s vědomím, že jsou za výsledek svojí práce zodpovědní, protože bude firmami komerčně využit. Dále máme za cíl naučit žáky práci v mezinárodním prostředí, zlepšit jejich komunikační dovednosti a interkulturní kompetence. Mezi tzv. měkké dovednosti, jež si žáci též potrénují, patří umění naslouchat a nechat se vést, ovšem s vlastním přičiněním. Na stážisty bude kladen i nárok zrychlené absorbce pracovních postupů. Uvedené dovednosti a jejich trénink mají sloužit po skončení studia na naší škole tak, aby se bez problémů začlenili do pracovních týmů budoucích zaměstnavatelů, nebo aby jim nabyté zkušenosti sloužily jako základ pro rozvoj vlastního podnikání. Pro žáky, kteří budou pokračovat ve studiu na VŠ, se stáže stanou dobrým praktickým základem pro rozvoj dalších teoretických znalostí. Věříme, že projekt umožní přenést příklady dobré praxe i do České republiky. Strana 10 z 25

11 Prokažte, jak plánovaná délka pobytu v zahraničí a výběr přijímajících organizací odpovídá stanoveným cílům projektu. Naši žáci mají ve studijním plánu vyhrazen určitý čas také pro absolvování praxí, kde se ověřují jejich dovednosti a znalosti. Takový trénink je pro zemědělské obory důležitý, dalo by se říci, že nezbytný. Znalosti o půdě, stanovištích, způsobech pěstění - to vše je třeba prověřit praxí. Stáže jsou pro žáky předjednány v délce 2 celých týdnů. Tento časový úsek trvání stáží je pro naše žáky vhodný zejména s ohledem na harmonogram jejich studia. Při plánování stáží jsme museli zohlednit i zakomponování stáží do harmonogramu studia žáků třetích ročníků, pro něž je projekt připravován. Přijímající organizaci jsme si vybrali proto, že dokázala naší škole nabídnout nejlepší podmínky pro praktické stáže z oborů agropodnikání a zahradnictví. Umožní žákům práci v reálných firmách a současně má s projekty IVT již zkušenosti, dokonce s českou školou. Oblast okolí města Braga je navíc svým zemědělství vyhlášená (zejména pěstováním vinné révy). D.4. ZAJIŠTĚNÍ OSVĚDČENÍ/CERTIFIKACE Validace získaných dovedností: Každý účastník by měl obdržet Europass Mobility o absolvování stáže v zahraničí. Uveďte, jestli a jakým dalším způsobem bude zajištěna validace (a/nebo akreditace) stáže v zahraničí. Kdo bude hodnotit získané dovednosti? Účastníci po skončení stáže získají Europass Mobility. Dále bude vystaven i certifikát o absolvování stáže společně vysílající a portugalskou organizací s potvrzením firem, u nichž stáže probíhaly. Tyto dokumenty budou každému účastníkovi předány po návratu ze stáže. Současně jim bude stáž započítána do časového fondu určeného praxím. Validace praktických zkušeností, které žáci stáží získají, proběhne čtyřmi cestami. Rozvoj jazykových znalostí zhodnotí vyučující angličtiny, a to během výuky následující po skončení stáží. Další hodnocení dodá doprovodná osoba, která žáky bude doprovázet po dobu stáže na cestě do Portugalska. Tato doprovodná osoba předá vedení školy informace, jež shromáždí přímo během stáží. Tím budou zajištěny informace o průběh stáží. Třetí část hodnocení projektu připraví vedení naší školy. Průběh projektu zjistí během monitorovací návštěvy. Čtvrtou, nejvýznamnější částí je hodnocení ze strany vyučujících odborných předmětů jednotlivých oborů. Hodnocení proběhne vždy až po skončení jednotlivých běhů. Do zhodnocení jednotlivých běhů budou zapojeni i žáci, kteří se stáží zúčastnili, neboť je pro nás jejich zpětná vazba významná. Na konci projektu provedeme zhodnocení celé akce a srovnání jednotlivých běhů. Strana 11 z 25

12 E. ZAMĚŘENÍ PROJEKTU E.1. SOULAD S CÍLI PROGRAMU CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ A EVROPSKÝMI PRIORITAMI UVEDENÝMI VE VÝZVĚ K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V níže uvedené tabulce zaškrtněte, k jakým dalším cílům programu Leonardo da Vinci se Váš Projekt mobility vztahuje. Zlepšit kvalitu a zvýšit objem mobilit osob zapojených do počátečního odborného vzdělávání a přípravy a do další odborné přípravy v rámci Evropy, aby do ukončení programu celoživotního učení došlo k nárůstu stáží v podnicích alespoň na za rok (LEO-OpObj-1) Zlepšit kvalitu a zvýšit objem spolupráce mezi institucemi nebo organizacemi poskytujícími možnosti vzdělávání, podniky, sociálními partnery a dalšími příslušnými subjekty v Evropě (LEO-OpObj-2) Podporovat vývoj inovačních postupů v oblasti odborného vzdělávání a přípravy na jiné než vysokoškolské úrovni a jejich předávání, včetně předávání z jedné zúčastněné země do dalších (LEO-OpObj-3) Zlepšit průhlednost a uznávání kvalifikací a dovedností, včetně kvalifikací a dovedností získaných neformálním vzděláváním a informálním učením (LEO-OpObj-4) Podporovat studium moderních cizích jazyků (LEO-OpObj-5) Podporovat rozvoj inovací zaměřených na informační a komunikační technologie, na služby, pedagogiku a praxi v oblasti celoživotního učení (LEO-OpObj-6) Uveďte číslo národní priority programu LdV, ke které se Váš projekt vztahuje a popište ji: 1) Prvožadatel - instituce (organizace) která dosud neobdržela v rámci Programu celoživotního učení (Výzvy ) grant z programu Leonardo da Vinci/aktivity Projekty mobility; BOD 7; 2) Projekty předložené organizacemi, které mají sídlo v Karlovarském, Jihočeském nebo Olomouckém kraji; BODY: 4; 3) Odbornost stáže - zemědělství, lesnictví a rybářství; profesní zaměření účastníků stáží spadá do oblasti zemědělství, lesnictví a rybářství; BODY: 4. 1) Prvožadatel - instituce (organizace), která dosud neobdržela v rámci Programu celoživotního učení (Výzvy ) grant z programu Leonardo da Vinci/aktivity Projekty mobility; BODY 7. 2) Projekty předložené organizacemi, které mají sídlo v Karlovarském, Jihočeském nebo Olomouckém kraji; BODY: 4. 3) Odbornost stáže - zemědělství, lesnictví a rybářství; profesní zaměření účastníků stáží spadá do oblasti zemědělství, lesnictví a rybářství; BODY: 4. Popište prosím důležitost projektu v jeho kontextu (národním a/nebo regionálním nebo jiném) a v kontextu s cíli Programu celoživotního učení, které jste vybrali pro svůj projekt. Projekt připravujeme, protože chceme, aby naši svěřenci získali co nejlepší vzdělání v zemědělských oborech. Projekt má pro žáky znamenat nejen šanci k dalšímu osobnímu rozvoji, ale má i význam motivační. Chceme žákům ukázat, že zemědělství 21. století představuje internacionální, důležitý obor české, evropské i světové ekonomiky. Schopnost zahraniční spolupráce a podnikatelský duch jsou v nynější době v oblasti agrobusinessu nutností. Firmy v oboru fungují na globálním principu, na naše absolventy čeká v praxi řada úkolů, jež přesahují rámec běžné výuky. V rámci udržení celoevropské konkurenceschopnosti českého zemědělství je nutné zaměřit se na inovace a specializaci, k čemuž je nutné být dobře prakticky i jazykově proškolen. Výše zmíněné skutečnosti, tedy rozvoj našich žáků, chceme podpořit tímto projektem. Věříme, že se tento projekt stane základním kamenem pro dlouhodobou spolupráci naší školy s portugalskou organizací. Plníme tím i specifické cíle LLP - jde o cíle č. 3, 5, 7 a 10. Pro naše absolventy je dnes nutná i schopnost práce v mezinárodním prostředí, jímž evropský trh práce je. Zkušenost z této oblasti přinese náš projekt. Půjde o praktika přímo ve firmách, čímž je splněn cíl LEO-OpObj-2. Žáci po skončení odborných stáží získají certifkáty Europass, které jejich zahraniční stáže doloží pro budoucí zaměstnavatele. Tím bude splněn i cíl LEO- Strana 12 z 25

13 OpObj-4. Tím, že stáž uskutečníme v zahraničí, splňujeme cíl LEO-OpObj-1. Pracovním jazykem bude angličtina, která bude u účastníků rozvíjena i během připravy na stáž. Proto projekt splňuje i cíl LEO-OpObj-5. Pomocí realizace projektu díky finanční podpoře od NAEP budeme prezentováni ostatním vzdělávacím institucím z oboru jak v Česku, tak v zahraničí. To pro naši školu znamená další možná spojení a spolupráci s obdobně zaměřenými školami a dalšími institucemi. E.2. OBLAST VZDĚLÁVÁNÍ Uveďte prosím plánovaný počet účastníků. Počet účastníků Oblast vzdělávání Zemědělství, lesnictví a rybářství (široce pojaté programy studia) (620) 40 Celkový počet účastníků E.3. HORIZONTÁLNÍ TÉMATA Osoby se zvláštními potřebami: Je-li to relevantní, popište prosím opatření, která zamýšlíte realizovat za účelem pomoci lidem se zvláštními potřebami, kteří se budou účastnit projektu. Není relevantní. Jiná horizontální témata (jen pokud se výslovně vztahují k projektu) Provádění opatření pro studující se zvláštními potřebami a zejména podpora jejich zapojení do hlavního proudu vzdělávání a odborné přípravy (SpecNeed) Podpora rovnosti žen a mužů a přispívání k boji proti všem formám diskriminace založené na pohlaví, rase nebo etnickém původu, náboženském vyznání nebo světovém názoru, zdravotním postižení, věku nebo sexuální orientaci (Discr) Je-li to relevantní, popište prosím stručně, jak se k Vašemu projektu tato horizontální témata vztahují. Není relevantní. Strana 13 z 25

14 F. REALIZACE PROJEKTU F.1. PRACOVNÍ PROGRAM A ÚKOLY Popište prosím jednotlivé úkoly, které budou partnerské organizace plnit, a charakterizujte stručně osoby, které se budou na projektu podílet. Organizace/Instituce Střední škola zemědělská, Olomouc, U Hradis Braga Leonardo da Vinci + - Popis úkolu Výběr žáků účastnících se stáží. Jejich příprava na stáž po odborné, jazykové a interkulturní stránce. Zajištění pojištění pro žáky v co největším rozsahu. Dále organizace dopravy účastníků do místa konání stáže. Veškerá administrativa spojená s jednotlivými běhy stáží. V projektu bude aktivně zapojeno vedení školy (komunikace s partnerem, monitoring), učitelé odborných předmětů (příprava studentů), vyučující anglického jazyka (příprava, doprovodné osoby), ekonom školy (účetnictví projektu). Partner ponese odpovědnost za zajištění obsahu a odbornosti stáží. Zajistí kvalitu stáží a odborný dozor/mentoring během stáží. Dále také zajistí péči o naše žáky během každého běhu stáže. Tím se myslí zejména zajištění ubytování, stravy a pití, případně i pomůcek nutných pro stáže. Zajistí také volnočasové aktivity a jízdenky pro dopravu v místě pobytu stážistů. Zainteresovanými osobami je vedení Braga Leonardo da Vinci, tedy pan Nuno Manuel Varajão Barbosa. Ten bude spolupracovat s naší školou, zajistí monitoring stáží, garantuje kvalitu projektu a zejména zajistí pracovní náplň odborných stáží u firem z oblasti agropodnikání a zahradnictví. Specifikujte časový harmonogram plánovaných aktivit projektu. Uveďte datum začátku a konce plánovaných běhů. Praktické stáže našich studentů se uskuteční ve čtyřech bězích. První běh: , studenti 4. ročníků v celkovém počtu 10 osob. Druhý běh: , studenti 3. ročníků v celkovém počtu 10 osob. Třetí běh: , studenti 3. ročníků v celkovém počtu 10 osob. Čtvrtý běh: , studenti 3. ročníků v celkovém počtu 10 osob. Tento harmonogram projektu nám umožňuje zahrnout do projektu tři ročníky žáků. První skupinou jsou žáci čtvrtého ročníku, květnová a červnová skupina je tvořena žáky na konci třetího ročníku studia. Poslední, čtvrtou skupinou jsou žáci na začátku třetího ročníku. Termíny jsme vybrali s ohledem na možnosti partnerské organizace a s přihlédnutím k harmonogramu školního roku. Účastníky prvního běhu budeme vybírat již na konci tohoto školního roku. Samotná příprava účastníků na stáž pak započne ihned po začátku školního roku 2012/2013. Projekt bude zahájen v srpnu Pokud dojde ke schválení grantové žádosti. F.2. SPOLUPRÁCE A KOMUNIKACE MEZI PARTNERY Popište prosím, jakým způsobem byl/bude odborný obsah stáže dojednán s Vašimi přijímajícími organizacemi a zajištěn pro účastníky. Obsah a plán stáží byl s partnerskou organizací v Portugalsku dojednán pomocí ové a telefonické komunikace. Díky stránkám NAEP jsme tuto organizaci nalezli a dále kontaktovali. Vzhledem k časové náročnosti přípravy projektu jsme bohužel nemohli realizovat přípravnou návštěvu přímo v Portugalsku, aby tak došlo k osobnímu kontaktu. Tento nedostatek ale chceme napravit pomocí monitorovací návštěvy na místě v případě získání grantu. Účastníci stáží se o odborné náplni stáží dozvědí před samotným odjezdem do Portugalska. Získají informace o místě, kam pojedou, o tom, čemu se v průběhu stáže budou věnovat, a samozřejmě získají i potřebné kontakty. Komunikace s účastníky bude probíhat i zprostředkovaně přes jejich rodiče, které budeme o projektu informovat na schůzkách rodičů a Strana 14 z 25

15 zástupců školy. Komunikace se zahraničním partnerem probíhá velmi hladce a zárukou jeho odbornosti a kvality je pro nás i současná spolupráce se SŠCh Pardubice na obdobném projektu. Partner realizuje obdobné projekty i s jinými evropskými školami. Zájem partnerské organizace na realizaci a hladkém průběhu projektu dokládáme tzv. Letter of Intent. Ten je přílohou grantové žádosti. F.3. ZAPOJENÍ ÚČASTNÍKŮ Informování a výběr: Popište, jak jsou/budou Vaši účastníci informováni a vybíráni (výběrová kritéria). O možnosti zahraničních stáží budou naši žáci informováni jak učiteli odborných předmětů, tak na internetových stránkách školy. Při realizaci samotného projektu plánujeme založení skupiny na sociální síti facebook, kde budou mít účastníci stáže možnost bezprostředně informovat svoje spolužáky o průběhu stáží a o tom, co jim stáže přinesly. Informace se dostanou i k rodičům žáků na pravidelných schůzkách s rodiči žáků. Jsme si vědomi toho, že rodiče musí být se stážemi obeznámeni v maximální možné míře, protože jejich děti budou cestovat na poměrně velkou vzdálenost. Proto se budeme snažit jim poskytnout co největší množství informací. Zárukou pro ně bude také to, že se žáky v každém běhu pojede do zahraničí i doprovodná osoba, která bude nad žáky vykonávat dohled a bude jim sloužit v případě jakéhokoliv problému jako opora a případný překladatel. Stáže vnímáme jako motivační prvek výuky. Žáky, kteří se jich zúčastní, tedy budeme vybírat podle jejich výsledků studia a zájmu o obor. Zároveň chceme přihlédnout i k sociálnímu statutu některých našich žáků, pro něž je kromě projektu zahraniční stáž prakticky nedosažitelná. Pomocí těchto kritérií chceme vybrat žáky, kteří na stáž nakonec odjedou. F.4. PŘÍPRAVA Příprava: Popište, jak a kdy jsou/budou účastníci připravováni na zahraniční stáže, jaká odborná, kulturní a jazyková příprava jim bude poskytnuta. Každému běhu stáží bude předcházet příprava našich žáků na jejich zahraniční zkušenost. Ta proběhne v několika krocích. Nejprve se budeme věnovat přípravě žáků po odborné stránce a po stránce jazykové vybavenosti. Žáci získají trénink v oblasti odborné angličtiny, kdy si především osvojí výrazy potřebné pro účast na stáži. V tomto kroku bude tedy zásadní intenzivní výuka anglického jazyka. Partnerská organizace se zavázala, že pracovním jazykem bude anglický jazyk. Tato příprava bude zajištěna angličtináři. Před odjezdem na stáž se budou žákům intenzivně věnovat (viz rozpis nákladů), a to nad rámec běžné výuky. Očekáváme tedy aktivní zapojení i od žáků. Tato část přípravy bude časově nejnáročnější. Druhou část přípravy věnujeme organizačním/administrativním záležitostem, které se stáží souvisí. Žáci budou seznámeni s následujícím: kde a jak bude stáž probíhat, kdo bude žáky po dobu stáže doprovázet, v jakých podnicích se stáž uskuteční, jak se do místa konání stáže dostanou, kde budou ubytováni, jakou formou bude zajištěno stravování, co s volným časem, jak bude probíhat doprava v místě pobytu, atp. Budou se také řešit veškeré případné dotazy a náležitosti ohledně stáže. Na tuto část přípravy budou pozváni i rodiče žáků. V posledním kroku, těsně před samotnou stáží, proběhne interkulturní příprava stážistů. Ti budou seznámeni s místem pobytu a jeho historickým významem (Braga je významné křesťanské místo). Studentům bude představena historie Portugalska, dozví se o tradicích a zvyklostech Portugalců. F.5. ORGANIZACE A ŘÍZENÍ Praktická podpora: Jaký druh praktické a logistické podpory bude účastníkům projektu poskytnut (zajištění cesty, pojištění, víza, ubytování, sociální zabezpečení...). Účastníkům stáží - našim žákům - bude zajištěna maximální možná podpora při jejich účasti na projektu. V projektu počítáme se zajištěním cesty mezi Olomoucí a Bragou (PT). Cesta bude probíhat na trase Olomouc - Praha (vlakem), Praha - Porto (letecky), Porto - Braga (vlakem). Stejně i zpět. Dále zajistíme pojištění žáků v co největším rozsahu. A to z důvodu, že stáž bude skutečně praktická a žáci se budou učit stylem "learning by doing". To s sebou samozřejmě nese i přes všechna opatření riziko zranění. Riziko se v projektu snažíme zmírnit přípravou seznamu kritických bodů, jež mohou projekt Strana 15 z 25

16 doprovázet. Žákům bude zajištěno také ubytování ve vícelůžkových pokojích. Toto ubytování je internátního typu. Společně s tím bude účastníkům zajištěno jídlo třikrát denně, z čehož minimálně jedno jídlo bude teplé (oběd či večeře). Žákům bude zajištěn pitný režim, zvláště pak v místě výkonu práce. Partnerská organizace žákům sjedná i dopravu v místě konání stáže a také volnočasové aktivity. To se týká zejména víkendu uprostřed každého běhu stáží. Volný čas bude naplněn exkurzemi ve městě Braga a do okolí, stejně jako do města Porto. Zde budou posíleny interkulturní kompetence stážistů - seznámí se s portugalskou kulturou a jejím přínosem pro Evropu. Z grantu nebude žákům poskytováno na cestu žádné kapesné, neboť veškeré potřebné náležitosti budou zajištěny naší školou, případně partnerskou organizací. Monitoring: Popište, jak bude probíhat dohled nad účastníky během odborné stáže, kdo bude monitorovat pracovní program a dosahovaný pokrok účastníků, jak bude zajištěn monitoring. Pokud je třeba, popište potřebu účasti doprovodných osob. Monitoring celé akce bude probíhat v několika rovinách. První je přímý kontakt partnerské organizace z Portugalska s vedením naší školy. Tento kontakt bude probíhat po celou dobu projektu a bude intenzivní zejména během konání jednotlivých stáží v projektu. Kontakt bude probíhat telefonicky a elektronickou poštou. Dále bude monitoring prováděn pomocí zpráv od účastníků akce, kteří budou o průběhu projektu referovat vedení naší školy. Dalším prvkem monitoringu bude přímá účast doprovodné osoby - zástupce naší školy, na každém běhu projektu. Toto považujeme za nosný pilíř zajištění monitorování akce a zároveň za ubezpečení rodičů žáků o připravenosti projektu. Doprovodná osoba bude vedení naší školy referovat o reálném běhu projektu, bude se přímo účastnit všech aktivit projektu a tím bude zajištěno nejen zhodnocení projektu a přenesení "best practices" zpět do ČR, ale tato doprovodná osoba bude mít možnost přímého vlivu na běh stáží tak, aby došlo k optimalizaci pracovního programu tam, kde by to bylo nutné. Doprovodná osoba našim žákům bude sloužit i jako opora při řešení případných obtížných situací, současně s tím bude v případě zásadní nutnosti zajišťovat i překlad pro naše žáky (což zabrání možným nedorozuměním). Monitoring bude završen sepsáním závěrečných zpráv účastníků projektu. Řízení projektu: Popište řízení Vašeho projektu (rozdělení zodpovědnosti, smluvní podmínky, finanční mechanismy, zajištění kvality, řešení obtížných situací). Partnerská portugalská organizace Braga Leonardo da Vinci zodpovídá za dodržení náplně a odborné kvality stáží, za přínosnost a využitelnost všech běhů stáží. Zodpovídá také za řádnou péči o naše žáky (zajistí ubytování, stravu a pití, případně i materiál užitý během stáží, dojedná pracovní programy u spolupracujících firem). Tato organizace se zavázala připravit aktivity pro volný čas žáků. Pro žáky také připraví jízdenky pro dopravu v místě pobytu stážistů. Náklady spojené s pobytem stážistů budou hrazeny formou faktury. Naše škola nese odpovědnost za následující činnosti: výběr stážistů z řad našich žáků, zajištění jejich přípravy, sjednání pojištění všech stážistů, organizaci dopravy žáků do místa konání stáž a zpět. Další odpovědností je zajistit doprovod žáků (tj. vybrat vhodnou doprovodnou osobu). Doprovodná osoba bude též garantem udržení kvality stáží. Při realizaci projektu také poneseme veškerou zodpovědnost za administrativu spojenou s projektem a za jeho řízení. F.6. EVALUACE Popište způsob evaluace na úrovni účastníků i projektu. Jak budou výsledky využity? Hodnocení bude probíhat po skončení každého běhu stáží v projektu a dále i na konci projektu pomocí závěrečného shrnutí. Toto zhodnocení stáží našich žáků bude probíhat řadou cest. Na jedné straně bude zhodnocen rozvoj jazykových znalostí a schopnosti komunikace v angličtině vyučujícím anglického jazyka. Dalším stupněm vyhodnocení úspěšnosti a přínosu projektu bude zhodnocení průběhu každého běhu stáže doprovodnou osobou, která se stáží se žáky zúčastnila. Tato evaluace proběhne jak ústní formou (referátu) vedení školy, tak i písemnou formou (pro archivaci, porovnání s dalšími běhy a případné zveřejnění tohoto zápisu). Tyto informace považujeme za zásadní, neboť budou sesbírány během jednotlivých běhů projektu. Tím i věrně zachytí skutečný průběh stáže. Doplňkovou a jednorázovou částí hodnocení bude zpráva o průběhu projektu, jež bude vyhotovena přímo vedením školy. Tím budou zaznamenány poznatky z průběhu monitorovací návštěvy. Ze strany školy bude poslední formou evaluace hodnocení přínosnosti projektu ze strany vyučujících odborných předmětů obou oborů. Strana 16 z 25

17 Takto zjištěné poznatky budou konfrontovány se zprávami účastníků projektu. Zajímá nás samozřejmě i názor našich žáků. I podle jejich připomínek se budeme snažit o to, aby se každý běh stáží uskutečnil v co nejpřínosnějším duchu. Na konci projektu provedeme finální zhodnocení projektu a srovnání mezi jednotlivými běhy stáží. Stážisty do evaluace projektu zapojíme i tak, že po skončení běhu projektu, jehož se zúčastnili, připraví prezentaci pro své spolužáky a ostatní žáky školy. V ní budou referovat o projektu, o svých zkušenostech, zážitcích a o prostředí, v němž se stáž uskutečnila. Informace o projektu budou zveřejněny na webových stránkách naší školy a na facebooku. Zpřístupníme i fotodokumentaci ze stáží. Všechny poznatky, zkušenosti a informace, jež budou vykazovat potenciál pozitivně ovlivnit výuku na naší škole, se budeme snažit aplikovat ve výukové praxi. F.7. DISEMINACE (ŠÍŘENÍ) VÝSLEDKŮ Jaké jsou očekávané výsledky projektu? Jakým způsobem budete šířit výsledky projektu a informovat o nich ostatní organizace, např. na sektorální a/nebo regionální, národní a/nebo mezinárodní úrovni? Výsledky a cíle projektu jsme popisovali již v předchozím textu, ale lze je shrnout asi takto: rozšíření obzoru našich žáků o možnostech práce a podnikání v oblasti zemědělství, zkvalitnění jejich znalosti cizích jazyků, rozvoj schopnosti práce v mezinárodním prostředí. Přenesení dobré praxe ze zahraničí do českého prostředí - byť s časovým zpožděním (tj. po ukončení studia našich žáků). Cílem je také rozvoj podnikatelského ducha u našich žáků, aby po absolvování studia měli možnost postavit se v agrobusinessu na vlastní nohy. Tomu pomohou zkušenosti a myšlenky získané právě pomocí tohoto projektu. Výsledky projektu budou představeny žákům naší školy pomocí prezentace účastníků vždy po každém běhu projektu. Na tuto prezentaci budou pozváni všichni žáci školy i jejich rodiče. Zároveň bude informace o průběhu a výsledcích projektu uvedena na internetové stránce školy a v ročence. O projektu budou v průběhu jeho realizace informováni i rodiče žáků naší školy, zejména pak ti rodiče, jejichž děti budou chodit do ročníků, kterých se projekt týká. O projektu hodláme informovat i regionální pobočku hospodářské komory a také portál Uvítáme, pokud bude v případě schválení, náš projekt prezentován i v kompendiu projektů, jež vydává NAEP. Strana 17 z 25

18 G. ÚČASTNÍCI A AKTIVITY Popište obsah plánovaných stáží/mobilit pro účastníky. Dva týdny věnované praktickým stážím budou obsahovat zejména práci přímo ve firmách zabývajících se zahradnictvím a agropodnikáním. Žáci se na praktickou výuku dostanou do firmy Estufasminho, S.A., která je velkopěstírnou. Zde si vyzkouší využívané postupy při práci. Tím navazujeme i na výuku na naší škole, kdy žáci ve třetím ročníku již mají znalosti z oblasti květinářství ve sklenících. Tyto teoretické znalosti využijí i v praxi. Žáci budou zasvěceni nejen do přímé práce se sadbou a pěstebními metodami, ale bude jim představena i ekonomická stránka podnikání - zde budou mít sami za úkol vyplnit dokumentaci nutnou pro výdej výpěstků zákazníkům. Seznámí se s logistikou ve firmě - úkolem bude vymyslet optimální způsob dodávky zboží. Dále budou mít žáci za úkol během svojí práce ve firmě na základě vstupních informací kalkulovat cenu svěřené produkce. Žáci si také vyzkouší metody rychlení a způsoby péče o půdu. Obdobný postup bude zvolen i ve firmách Amorim či Viveiros do Cávado, Lda. Zde se žáci zaměří na osvojení si praktických dovedností z oblasti sadovnické tvorby a okrasného školkařství. V celém průběhu stáže pak budou dbát na ochranu svěřených rostlin a naučí se účinnému boji s chorobami rostlin a s jejich škůdci. Ve všech spolupracujících podnicích bude stáž zaměřena prakticky - to znamená, že žáci budou celou dobu aktivně pracovat pod vedením zástupců firem. Naučí se tak novým technikám práce a zejména pracovním postupům z prostředí skutečného podnikatelského subjektu. Účastníci ponesou odpovědnost za svoji práci, stáž je naučí týmové spolupráci. Naučí se také svoji práci adekvátně odprezentovat publiku a zejména zdůvodnit její cenu zákazníkovi (v modelové situaci). Tím je zajištěn i trénink tzv. pracovních soft-skills. Firmy, v nichž se stáž uskuteční, jsme jako spolupracující organizace neuváděli z důvodu, že veškerý kontakt s nimi má na starosti zprostředkující organizace. Žáci budou muset komunikovat a pracovat s využitím anglického jazyka, zlepší si tak znalosti odborné terminologie v cizích jazycích. Stáž žákům přinese také pracovní zkušenost z mezinárodního prostředí a možnost přenést si pozitivní zkušenosti do praxe v České republice. Předkládaný projekt chápeme jako velmi významné pozitivum studia našich žáků. Zlepší jejich znalosti i chápání okolního světa, naučí je pracovat v týmu, odpovědně a za jasně daných pravidel. Celkově se tak zlepší jejich postavení na trhu práce a po absolutoriu budou mít větší šanci obstát na trhu globální konkurence (jak pracovní, tak studijní) i jako samostatní podnikatelé. Strana 18 z 25

19 H. NAVRHOVANÉ ÚDAJE O JEDNOTLIVÝCH BĚZÍCH A POŽADOVANÝ GRANT Z EU Zdůvodněte prosím výpočet požadovaného rozpočtu. Rozpočet sestává z následujících částí: A - Náklady na přípravu žáků na stáž: - výuka angličtiny (nad rámec běžného výuky, měsíc před stáží); žáky bude vyučovat před každým během náš pedagog se sazbou 25,5 /hod v rozsahu 20 výukových hodin, tj. celkem za 4 běhy: 4*20*25,5=2040. (cca 51 /účastník), - slovníky obdorných termínů 10 ks, á 36 (cca 9 /účastník), - učebnice a cvičebnice pro nácvik konverzačních témat (33 /účastníka), - odborná tématická publikace v angličtině 10 ks á 40 (tedy cca 10 /účastník), - informační seminář před každou stáží určený žákům i rodičům žáků, á 250. Celkové náklady na přípravu tak činí 40*128=5120. B - Pobytové náklady účastníků se skládají z: - ubytování - strava pro žáky, pití - pojištění žáků - doprava v místě stáže - kulturně-zábavný program ve volném čase (o víkendu) Náklady na pobyt účastníků stáží v Portugalsku činí 880 /účastníka, tj. celkové náklady na pobyt 40 účastníků (40*880 ) se rovná Pobytové náklady pro doprovodné osoby jsou vypočteny obdobným způsobem. Pro doprovodnou osobu počítáme s pobytovými náklady ve výsi 880. Celkové náklady na pobyt čtyř doprovodných osob: 4*880 =3520. Sumu pobytových nákladů lze vyčíslit na = C - Náklady na dopravu. Do Bragy (Portugalsko) budou žáci dopraveni železniční a leteckou dopravou. Jízdenka Olomouc- Praha a zpět za 21 + letenka Praha-Porto (PT) a zpět jízdenka Porto-Braga 32, tj. celkem 483 /účastníka. Při celkovém počtu 40 účastníků + 4 doprovodných osob činí celkové náklady na dopravu do místa stáží a zpět D- Organizační náklady: na 25 účastníků, tj. 25*200 = na 15 účastníků, tj. 15*150 = 2250 Dohromady za všechny účastníky tedy 7250 Z těchto prostředků budeme hradit přímé náklady stáže vzniklé na portugalské straně, drobný kancelářský materiál, či mzdy osobám, které budou mít organizaci a administraci celého projektu na starosti. Při realizaci projektu též chceme uskutečnit jednu monitorovací návštěvu vedení naší školy v místě konání stáže (zúčastní se jí jedna osoba). Organizační náklady zahrnují též výdaje spjaté se spotřebou materiálu užitého během stáží (rukavice, drobné pracovní pomůcky jednorázového charakteru). H.1. CESTOVNÍ A POBYTOVÉ NÁKLADY Vyplňte prosím následující tabulky týkající se: A. Vyjíždějících účastníků B. Vyjíždějících účastníků se zvláštními potřebami (je-li to relevantní) a C. Doprovodných osob (je-li to relevantní) Uveďte mobility podle jednotlivých plánovaných běhů, tj. skupiny stáží se stejnými atributy: stejná přijímající země, stejné období trvání mobility. Pro jednotlivý běh použijte jen jeden řádek a v případě potřeby vložte další řádek. H.1.1. VYJÍŽDĚJÍCÍ ÚČASTNÍCI (BEZ ZVLÁŠTNÍCH POTŘEB) Strana 19 z 25

20 Č. Cílová země Počet účastníků Délka trvání mobility Pobytové náklady (u stáží od plného 13. týdne včetně cestovních nákladů) Cestovní náklady (pouze stáže kratší než 13 týdnů) (*1) týdny Použitá sazba na účastníka (na celou dobu trvání mobility) (*2) Celkový požadovaný grant Použitá sazba na účastníka Celkový požadovaný grant 1 PT - Portugalsko 10 2 Výpočet PT - Portugalsko 10 2 Výpočet PT - Portugalsko 10 2 Výpočet PT - Portugalsko 10 2 Výpočet CELKEM (*1) Pokud cílovou destinací pobytu je jedna ze zámořských zemí a území, budou hrazeny skutečné cestovní náklady v plné výši, nezávisle na době trvání mobility. (*2) Pro výpočet použijte sazby pro příslušný rok zveřejněné Národní agenturou na webových stránkách. H.1.2. VYJÍŽDĚJÍCÍ ÚČASTNÍCI SE ZVLÁŠTNÍMI POTŘEBAMI (vyplňte, je-li to relevantní) Č. Cílová země Počet účastníků Délka trvání mobility Pobytové náklady (u stáží od plného 13. týdne včetně cestovních nákladů) Cestovní náklady; (pouze stáže kratší než 13 týdnů) (*1) týdny Použitá sazba na účastníka (na celou dobu trvání mobility) (*2) Celkový požadovaný grant Použitá sazba na účastníka Celkový požadovaný grant CELKEM H.1.3. DOPROVODNÉ OSOBY (vyplňte, je-li to relevantní) Č. Cílová země Počet účastníků Délka trvání mobility Pobytové náklady (u stáží od plného 13. týdne včetně cestovních nákladů) Cestovní náklady (pouze stáže kratší než 13 týdnů) (*1) týdny Použitá sazba na účastníka (na celou dobu trvání mobility) (*2) Celkový požadovaný grant Použitá sazba na účastníka Celkový požadovaný grant Strana 20 z 25

FOND PRO PODPORU SPOLUPRÁCE ŠKOL

FOND PRO PODPORU SPOLUPRÁCE ŠKOL FINANČNÍ MECHANISMY EHP/ NORSKA FOND PRO PODPORU SPOLUPRÁCE ŠKOL MANUÁL PRO VYPLNĚNÍ ŽÁDOSTI GRANT INDIVIDUÁLNÍ MOBILITY STUDENTŮ Tento manuál je určen žadatelům o grant individuální mobility z Fondu pro

Více

Projekty Partnerství Leonardo da Vinci. Informační seminář pro předkladatele Výzva 2013

Projekty Partnerství Leonardo da Vinci. Informační seminář pro předkladatele Výzva 2013 Projekty Partnerství Leonardo da Vinci Informační seminář pro předkladatele Výzva 2013 Projekty partnerství doplňují aktivity Leonardo da Vinci mezi projekty mobility a multilaterálními projekty/přenosem

Více

LLP Lifelong. Learning Programme. Program celoživotního učení

LLP Lifelong. Learning Programme. Program celoživotního učení LLP Lifelong Learning Programme Program celoživotního učení 2007-2013 Program celoživotního učení probíhá od roku 2007 do roku 2013, založen na programech Socrates, Leonardo da Vinci a E-learning http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/newprog/index_en.html

Více

Program Spolupráce škol a stipendia Norské fondy a fondy EHP

Program Spolupráce škol a stipendia Norské fondy a fondy EHP Program Spolupráce škol a stipendia Norské fondy a fondy EHP I. Výzva k předkládání návrhů projektů v rámci Norských fondů 2014 Dům zahraničních služeb vyhlašuje otevřenou výzvu k předkládání návrhů projektů

Více

PROGRAM ERASMUS MOBILITY STUDENTŮ STUDIJNÍ POBYT. FINANČNÍ DOHODA č. 1. uzavřená podle 51 občanského zákoníku

PROGRAM ERASMUS MOBILITY STUDENTŮ STUDIJNÍ POBYT. FINANČNÍ DOHODA č. 1. uzavřená podle 51 občanského zákoníku PROGRAM ERASMUS MOBILITY STUDENTŮ STUDIJNÍ POBYT FINANČNÍ DOHODA č. 1 uzavřená podle 51 občanského zákoníku Vysoká/vyšší odborná škola: Vyšší odborná škola živnostenská Přerov, s.r.o. Erasmus ID kód: CZ

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig

Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig 1 Dům zahraničních služeb (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťování školských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.0831 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.0831 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.1860 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.1860 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

FINANČNÍ DOHODA č. XXX

FINANČNÍ DOHODA č. XXX PROGRAM ERASMUS MOBILITY STUDENTŮ PRACOVNÍ STÁŽ Minimální požadavky FINANČNÍ DOHODA č. XXX uzavřená podle 51 občanského zákoníku Vysoká/vyšší odborná škola: XXX (úplný úřední název) Erasmus ID kód: XXX

Více

Klíčová akce 2 Pravidla pro předkládání žádosti o grant

Klíčová akce 2 Pravidla pro předkládání žádosti o grant Klíčová akce 2 Pravidla pro předkládání žádosti o grant verze ze 6.3.2014 Důležité dokumenty 2014 Erasmus+: Programme Guide (verze z 27.2.) 2014 Výzva k předkládání návrhů žádost www.dzs.cz, www.naep.cz,

Více

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Zadávací dokumentace pro projekt dodávky služeb hrazený z projektu na administraci nadregionálního grantového schématu Priorita 2 Sociální integrace a rovnost příležitostí

Více

Dům zahraničních služeb (DZS)

Dům zahraničních služeb (DZS) Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig 1 Dům zahraničních služeb (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťování školských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva

Více

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE Popis iniciativy a jejího cíle Iniciativa EQUAL je definována čl. 20 (1) Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, o obecných ustanoveních o Strukturálních fondech,

Více

Základní škola Tvrdonice

Základní škola Tvrdonice Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Program Erasmus+ (2014 2020)

Program Erasmus+ (2014 2020) Program Erasmus+ (2014 2020) Dům zahraniční spolupráce www.dzs.cz organizace přímo řízená MŠMT mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání administruje vzdělávací programy mezivládní dohody Evropské komise

Více

PRAVIDLA PRO GRANTOVÉ ŘÍZENÍ NROS Z PROSTŘEDKŮ FONDU JARMILY SCHULZOVÉ

PRAVIDLA PRO GRANTOVÉ ŘÍZENÍ NROS Z PROSTŘEDKŮ FONDU JARMILY SCHULZOVÉ PRAVIDLA PRO GRANTOVÉ ŘÍZENÍ NROS Z PROSTŘEDKŮ FONDU JARMILY SCHULZOVÉ 1. ÚVODEM Účelem těchto pravidel je poskytnout informace o systému grantového řízení a pomoci tak žadatelům o příspěvek připravit

Více

Vyplňte prosím následující list souhrnu na jednu stránku. Délka nesmí překročit jeden list papíru A4 (přibližně 500 slov).

Vyplňte prosím následující list souhrnu na jednu stránku. Délka nesmí překročit jeden list papíru A4 (přibližně 500 slov). Souhrn přihlášky Vyplňte prosím následující list souhrnu na jednu stránku. Délka nesmí překročit jeden list papíru A4 (přibližně 500 slov). EVROPSKÉ CENY ZA PODPORU PODNIKÁNÍ 2015 Shrnutí přihlášky Seznam

Více

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby vykonávající činnost střední školy o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2014

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby vykonávající činnost střední školy o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2014 Příloha č. 1 Žádost právnické osoby vykonávající činnost střední školy o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2014 Evidenční číslo: (doplní MŠMT) Název poskytovatele dotace Název

Více

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Číslo projektu : CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablony III/2 č. V12_Zpracování žádosti o dotace Evropská unie a svět, P3 ANOTACE Jedná

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

PŘEDSMLUVNÍ FORMULÁŘ

PŘEDSMLUVNÍ FORMULÁŘ PROGRAM LEONARDO DA VINCI PROJEKTY MOBILIT 2004 PŘEDSMLUVNÍ FORMULÁŘ Číslo projektu: CZ/04/A/A/PL/134276 Plánované období projektu (od-do) Zahrnuje období přípravy, realizace stáží/výměn, vyhodnocení,

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

Projekty partnerství Leonardo da Vinci. www.naep.cz

Projekty partnerství Leonardo da Vinci. www.naep.cz Projekty partnerství Leonardo da Vinci www.naep.cz Projekty partnerství doplňujíaktivityleonardo da Vincimeziprojekty mobility a multilaterálními projekty/přenosem inovací pokračováníspolupráce z projektůmobility

Více

C 15 14 72. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1971

C 15 14 72. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1971 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů)

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název

Více

Identifikační číslo (vyplní právnická osoba): Titul

Identifikační číslo (vyplní právnická osoba): Titul Platnost k 15. 10. 2012 ŽÁDOST O AKREDITACI rekvalifikačního programu směřujícího k čisté rekvalifikaci (druhá záložka tabulky hodinových dotací) Formulář pro zpracování žádosti o akreditaci podle vyhlášky

Více

Formální náležitosti. Fond pro podporu spolupráce škol FM EHP/Norska

Formální náležitosti. Fond pro podporu spolupráce škol FM EHP/Norska Formální náležitosti Fond pro podporu spolupráce škol FM EHP/Norska Jak se zapojit do programu? Ujistit se, že splňuji podmínky (SŠ, VOŠ, VŠ, česká státní příslušnost ) Promyslet si, do jaké kategorie

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ OBLAST PODPORY 2.1 POSÍLENÍ AKTIVNÍCH POLITIK ZAMĚSTNANOSTI

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ OBLAST PODPORY 2.1 POSÍLENÍ AKTIVNÍCH POLITIK ZAMĚSTNANOSTI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ OBLAST PODPORY 2.1 POSÍLENÍ AKTIVNÍCH POLITIK ZAMĚSTNANOSTI PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlašuje

Více

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice Modelový návrh komunikačního plánu pro školní rok 2020/2021 Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice červen 2019 1. Hodnocení hlavních komunikačních a motivačních aktivit SPŠ průkopnické Webové

Více

POKYNY K VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE ŽÁDOSTI O CERTIFIKÁT

POKYNY K VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE ŽÁDOSTI O CERTIFIKÁT POKYNY K VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE ŽÁDOSTI O CERTIFIKÁT MOBILITY V ODBORNÉM VZDĚLÁVÁNÍ A PŘÍPRAVĚ A. Obecné informace Jste-li konsorcium, je třeba tuto skutečnost zohlednit v celém formuláři žádosti a popsat

Více

1 OBECNÉ INFORMACE... 2 2 OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ... 2 3 PODMÍNKY REALIZACE PROJEKTŮ... 4 4 FINANČNÍ INFORMACE... 4 5 DALŠÍ INFORMACE...

1 OBECNÉ INFORMACE... 2 2 OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ... 2 3 PODMÍNKY REALIZACE PROJEKTŮ... 4 4 FINANČNÍ INFORMACE... 4 5 DALŠÍ INFORMACE... Hlavní město Praha vyhlašuje dne 31. října 2012 VÝZVU ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí pro prioritní osu 2 Podpora vstupu na trh práce Obsah výzvy 1 OBECNÉ INFORMACE...

Více

FINANČNÍ MECHANISMUS EHP / NORSKA BLOKOVÝ GRANT CZ 0001 FOND TECHNICKÉ ASISTENCE POKYNY PRO ŽADATELE. 4. Výzva. (prosinec 2009)

FINANČNÍ MECHANISMUS EHP / NORSKA BLOKOVÝ GRANT CZ 0001 FOND TECHNICKÉ ASISTENCE POKYNY PRO ŽADATELE. 4. Výzva. (prosinec 2009) FINANČNÍ MECHANISMUS EHP / NORSKA BLOKOVÝ GRANT CZ 0001 FOND TECHNICKÉ ASISTENCE POKYNY PRO ŽADATELE 4. Výzva (prosinec 2009) Základní informace Fond Technické asistence je specifická forma grantové pomoci

Více

Kvalifikační podmínky programu Erasmus + pro studijní pobyty a praktické stáže studentů Univerzity Karlovy v Praze

Kvalifikační podmínky programu Erasmus + pro studijní pobyty a praktické stáže studentů Univerzity Karlovy v Praze Kvalifikační podmínky programu Erasmus + pro studijní pobyty a praktické stáže studentů Univerzity Karlovy v Praze Čl. 1 Úvodní ustanovení Kvalifikační podmínky pro studijní pobyty a praktické stáže studentů

Více

Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE

Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE Článek 1 Základní ustanovení 1. Studenti Soukromé vysoké školy ekonomické

Více

VÝZVA K PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ SPOLEČNÝCH ČESKO-FRANCOUZSKÝCH VÝZKUMNÝCH PROJEKTŮ S DOBOU ŘEŠENÍ 2016-2017

VÝZVA K PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ SPOLEČNÝCH ČESKO-FRANCOUZSKÝCH VÝZKUMNÝCH PROJEKTŮ S DOBOU ŘEŠENÍ 2016-2017 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy VÝZVA K PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ SPOLEČNÝCH ČESKO-FRANCOUZSKÝCH VÝZKUMNÝCH PROJEKTŮ S DOBOU ŘEŠENÍ 2016-2017 Termín pro předkládání návrhů projektů: 15.4. - 30.6. 2015

Více

Směrnice k realizaci evropského vzdělávacího programu LLP Erasmus a k uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit

Směrnice k realizaci evropského vzdělávacího programu LLP Erasmus a k uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit Směrnice k realizaci evropského vzdělávacího programu LLP Erasmus a k uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit Verze: první Platnost od: 1. 2. 2012 Zpracoval/i: Mgr. PhDr. Ladislav Chvátal,

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Využití externích služeb v oblasti posílení personálního zajištění administrace grantového schématu v Opatření 1.1 a 4.1 vyhlašovaného Úřadem práce v Ostravě ZADAVATEL Česká republika

Více

Jednotný programový dokument hl. města Prahy Opatření 4.3 KOMPLEXNÍ ZAJIŠTĚNÍ ŠKOLENÍ MANAŽER BEZPEČNOSTI POTRAVIN V GASTRONOMII

Jednotný programový dokument hl. města Prahy Opatření 4.3 KOMPLEXNÍ ZAJIŠTĚNÍ ŠKOLENÍ MANAŽER BEZPEČNOSTI POTRAVIN V GASTRONOMII Jednotný programový dokument hl. města Prahy Opatření 4.3 KOMPLEXNÍ ZAJIŠTĚNÍ ŠKOLENÍ MANAŽER BEZPEČNOSTI POTRAVIN V GASTRONOMII ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ ZADAVATEL: SVAZ OBCHODU A CESTOVNÍHO

Více

Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu Česká agentura na podporu obchodu/czechtrade se sídlem Dittrichova 21 128 01 Praha 2 IČ: 00001171, DIČ: CZ 00001171 Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu V Praze dne 31.10.2014 Č. j..../2014

Více

Program Erasmus+ (2014 2020)

Program Erasmus+ (2014 2020) Program Erasmus+ (2014 2020) Dům zahraniční spolupráce www.dzs.cz organizace přímo řízená MŠMT mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání administruje vzdělávací programy mezivládní dohody Evropské komise

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem C 151541

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem C 151541 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Regionální inovační strategie Ústeckého kraje

Regionální inovační strategie Ústeckého kraje Regionální inovační strategie Ústeckého kraje Inovační vouchery ÚK 2015 1. Cíle a přínosy programu Program Inovační vouchery Ústeckého kraje (dále také program ) podporuje spolupráci podnikatelských subjektů

Více

Ž Á D O S T O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ NEINVESTIČNÍ DOTACE Z ROZPOČTU MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE (MŠMT Program I.)

Ž Á D O S T O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ NEINVESTIČNÍ DOTACE Z ROZPOČTU MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE (MŠMT Program I.) Ž Á D O S T O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ NEINVESTIČNÍ DOTACE Z ROZPOČTU MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE (MŠMT Program I.) Obecná část Kód programu: Dotace pro rok: 2008 Název dotačního programu: Evidenční číslo: 1) Název

Více

Pracovní stáže studentů v programu ERASMUS. Profesně poradenské centrum FF UP (PPC FF UP)

Pracovní stáže studentů v programu ERASMUS. Profesně poradenské centrum FF UP (PPC FF UP) Pracovní stáže studentů v programu ERASMUS Profesně poradenské centrum FF UP (PPC FF UP) Program Erasmus Součást evropského programu celoživotního učení (LLP), stimulace mobility pro dosažení cíle 3 milionů

Více

Univerzita obrany AR 2015/2016

Univerzita obrany AR 2015/2016 Univerzita obrany AR 2015/2016 kpt. Mgr. Lenka ZÁRYBNICKÁ, Ph.D. Erasmus koordinátor FVZ UO Erasmus+ Mobility studentů Mobility zaměstnanců Pravidla a dokumenty 2 nový program Evropské unie na období 2014

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY, PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY, PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY, PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu Identifikace zadavatele: Název: Základní škola Mnichovo Hradiště, Studentská 895, okres Mladá

Více

Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Akce 3 CIP EQUAL

Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Akce 3 CIP EQUAL Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Akce 3 CIP EQUAL Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu, vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí

Více

Ţádost o poskytnutí dotace z Programu podpory zahraniční spolupráce města Český Krumlov

Ţádost o poskytnutí dotace z Programu podpory zahraniční spolupráce města Český Krumlov Ţádost o poskytnutí dotace z Programu podpory zahraniční spolupráce města Český Krumlov Podmínkou pro přijetí žádosti je dodržení Pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu města Český Krumlov Údaje vpisujte

Více

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ projekt (příklad projektové fiše) 1) název a lokalizace projektu Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Místo realizace a oblast dopadu projektu: obec Dolní Hodolany a Pardubický

Více

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů)

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

SPECIFIKACE. Literární soutěž pro studenty středních škol u příležitosti Evropského roku občanů 2013 VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

SPECIFIKACE. Literární soutěž pro studenty středních škol u příležitosti Evropského roku občanů 2013 VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Ref. Ares(2012)1266133-25/10/2012 SPECIFIKACE Literární soutěž pro studenty středních škol u příležitosti Evropského roku občanů 2013 VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 1. NÁZEV Organizace a řízení literární soutěže pro

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

EVROPSKÁ KOMISE. VÝZVA EAC/A05/2014 Erasmus+ Certifikát mobility v odborném vzdělávání a přípravě na období 2015 2020

EVROPSKÁ KOMISE. VÝZVA EAC/A05/2014 Erasmus+ Certifikát mobility v odborném vzdělávání a přípravě na období 2015 2020 EVROPSKÁ KOMISE VÝZVA EAC/A05/2014 Erasmus+ Certifikát mobility v odborném vzdělávání a přípravě na období 2015 2020 1. Úvod Tato zvláštní výzva vychází z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.

Více

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Martin Čech Tel.: 267 994 535 Fax: 272 936 597 E-mail: martin.cech@sfzp.cz Datum: 15. 4. 2008 Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále

Více

PD 02/01. Volba povolání/ Terénní geografická výuka, praxe a aplikace

PD 02/01. Volba povolání/ Terénní geografická výuka, praxe a aplikace Pracovní list k projektovému dni - Střední zemědělská škola v Brandýse nad Labem + příloha (fotodokumentace) PD 02/01 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova:

Více

Zapojení SZeŠ Dalovice do projektů 2009, 2010

Zapojení SZeŠ Dalovice do projektů 2009, 2010 Zapojení SZeŠ Dalovice do projektů 2009, 2010 1. Vogtland - zemědělství a ekologie trochu jinak Poskytovatel: AGENTURA NAEP - Leonardo da Vinci PROJEKTY MOBILITY Příjemce: SZeŠ Dalovice Objem: 24.075 Cílová

Více

2. AKČNÍ PROGRAM SPOLEČENSTVÍ (EU) V OBLASTI ZDRAVÍ (2008-2013) Helena Sedláčková helena.sedlackova@mzcr.cz 15.12. 2010

2. AKČNÍ PROGRAM SPOLEČENSTVÍ (EU) V OBLASTI ZDRAVÍ (2008-2013) Helena Sedláčková helena.sedlackova@mzcr.cz 15.12. 2010 2. AKČNÍ PROGRAM SPOLEČENSTVÍ (EU) V OBLASTI ZDRAVÍ (2008-2013) Helena Sedláčková helena.sedlackova@mzcr.cz 15.12. 2010 Zdraví je v lidském životě ústřední hodnotou a je třeba ho podporovat účinnými politikami

Více

METODICKÝ POKYN Č. 2 K MANUÁLU PRO STÁŽISTU A K MANUÁLU PRO POSKYTOVATELE STÁŽÍ verze 1.0

METODICKÝ POKYN Č. 2 K MANUÁLU PRO STÁŽISTU A K MANUÁLU PRO POSKYTOVATELE STÁŽÍ verze 1.0 METODICKÝ POKYN Č. 2 K MANUÁLU PRO STÁŽISTU A K MANUÁLU PRO POSKYTOVATELE STÁŽÍ verze 1.0 v rámci projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí 2 Fond dalšího vzdělávání Na Maninách 20, 170 00 Praha 7 Tel.:

Více

Podmínky dotačního programu

Podmínky dotačního programu Podmínky dotačního programu Číslo programu Název programu 15SMV02 Rozvoj tvůrčích schopností a dovedností dětí, žáků a studentů - rozvoj talentů Schváleno Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje dne 3.11.2014

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY, ŠMERALOVA 336/15 příspěvková organizace. Zadávací dokumentace k zakázce malého rozsahu

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY, ŠMERALOVA 336/15 příspěvková organizace. Zadávací dokumentace k zakázce malého rozsahu Zadávací dokumentace k zakázce malého rozsahu Název veřejné zakázky: Dodávka vzdělávacích služeb a tvorba a realizace e-kurzu (nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

Rozvojový projekt na rok 2014

Rozvojový projekt na rok 2014 VYSOKÁ ŠKOLA: VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Rozvojový projekt na rok 2014 Formulář pro závěrečnou zprávu Program: 1. Program na podporu vzájemné spolupráce vysokých škol Podprogram: Název

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CÍL NABÍZENÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CÍL NABÍZENÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU OLOMOUC TRAINING CENTRE s.r.o., pobočka Hlinsko v Č., 539 71 Holetín 26 tel / fax 469 311 851, mobil 603 185 084, e mail otc.hl@otc-olomouc.cz N A B Í Z Í M E V Á M VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INTERNÍ LEKTOR Rozvoj

Více

Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce. Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz

Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce. Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Dům zahraniční spolupráce www.dzs.cz - přímo řízená organizace MŠMT - mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání

Více

Petrovice u Karviné. Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1

Petrovice u Karviné. Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1 Petrovice u Karviné Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1 Vyšší odborná škola DAKOL nabízí Studijní obor Obchodně-podnikatelská činnost Délka studia: denní forma 3 roky Dosažený stupeň

Více

Program celoživotního učení ERASMUS. Dana Petrova Dům zahraničních služeb 15.3.2011 / UPOL

Program celoživotního učení ERASMUS. Dana Petrova Dům zahraničních služeb 15.3.2011 / UPOL Program celoživotního učení ERASMUS Dana Petrova Dům zahraničních služeb 15.3.2011 / UPOL Program celoživotního učení (LLP) vzdělávací program EU zaměřený na podporu spolupráce a mobility v rámci Evropy

Více

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Univerzita Pardubice Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech ESF fondy a aktuální rozšíření realizace projektů

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2009 Ing. Andrea Sikorová 1 Vzdělávací programy V této

Více

STANOVY. občanského sdružení Platforma informačních technologií

STANOVY. občanského sdružení Platforma informačních technologií 1 Název a sídlo STANOVY občanského sdružení Platforma informačních technologií 1.1 Název občanského sdružení je: Platforma informačních technologií (dále jen sdružení ). 1.2 Zkratka názvu sdružení zní:

Více

Co je Erasmus? Program Erasmus je součástí evropského Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme - LLP). Erasmus

Co je Erasmus? Program Erasmus je součástí evropského Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme - LLP). Erasmus Erasmus Program Erasmus je zaměřen na mobilitu a spolupráci ve vysokoškolském vzdělávání v Evropě a také na spolupráci vysokoškolských institucí s podniky. Erasmus rovněž podporuje spolupráci vysokoškolských

Více

Hlavní město Praha. výzvu ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí. Příloha 1. vyhlašuje dne 8.

Hlavní město Praha. výzvu ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí. Příloha 1. vyhlašuje dne 8. Příloha 1 Hlavní město Praha vyhlašuje dne 8. ledna 2008 výzvu ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí 1. Identifikace výzvy Operační program Praha Adaptabilita Prioritní

Více

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby vykonávající činnost střední školy o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2014

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby vykonávající činnost střední školy o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2014 Příloha č. 1 Žádost právnické osoby vykonávající činnost střední školy o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2014 Název poskytovatele dotace Název rozvojového programu Evidenční

Více

CZ.1.07/1.1.00/56.2091

CZ.1.07/1.1.00/56.2091 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY O VÝMĚNĚ ÚDAJŮ A PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCI PŘI POTÍRÁNÍ

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky Datum vyhlášení veřejné zakázky:

Více

Program LEONARDO DA VINCI současnost a budoucnost

Program LEONARDO DA VINCI současnost a budoucnost Program LEONARDO DA VINCI současnost a budoucnost Mgr. Helena Slivková TTnet workshop Kostelec nad Černými Lesy 19. duben 2012 výhled do roku 2013 Program celoživotního učení (LLP) vzdělávací program,

Více

Plná žádost. 1. Základní údaje o Plné žádosti. Evidenční číslo projektu:. Název projektu:.

Plná žádost. 1. Základní údaje o Plné žádosti. Evidenční číslo projektu:. Název projektu:. 1. Základní údaje o Plné žádosti Evidenční číslo projektu:. Název projektu:. Název programu / podprogramu:. Platnost výzvy od:. Platnost výzvy do:. 2. Údaje o žadateli 2.1. Leader 2.1.1. Základní údaje

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF (Řídící orgán OP LZZ) vyhlašuje VÝZVU k předkládání

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s.,

Více

1. Zaměření projektu (1)

1. Zaměření projektu (1) ESF JPD Grantové schéma 4.1 Konkurenceschopnost CZ.4..7/4.1../87 INTERNAL CONTROL ACADEMY Eurodan, s.r.o. Ing. Rodan Svoboda +4 6 49 svoboda@eurodan.cz www.eurodan.cz 1. Zaměření projektu (1) Záměr projektu

Více

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce přímo řízená organizace MŠMT mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání administruje vzdělávací programy Evropské komise Národní agentura programu

Více

Jak a kde získat finance na studium v Evropě?

Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) funguje od 1.1.2007 při Domu zahraničních služeb Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, vznikla

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

Žádost o grant z Grantového programu OC Nisa 2015

Žádost o grant z Grantového programu OC Nisa 2015 Žádost o grant z Grantového programu OC Nisa Žadatel (organizace/obec, statutární zástupce): Oficiální název žadatele o grant (organizace / obce): Adresa: Kraj: E-mail organizace: Právní statut: Jméno

Více

Metodické školení lektorů anglického jazyka

Metodické školení lektorů anglického jazyka Metodické školení lektorů anglického jazyka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zjednodušené výběrové řízení s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

Více

Závěrečná hodnotící zpráva

Závěrečná hodnotící zpráva Závěrečná hodnotící zpráva Název projektu: Číslo projektu: Typ projektu: Modernizace výuky všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů v SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín prostřednictvím využití ICT CZ.1.07/1.1.08/01.0036

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: Název programu: Různé operační programy Registrační číslo Různá registrační čísla projektu: Název projektu a Různé názvy projektů registrační číslo: Název zakázky:

Více

DOHODA O POSKYTNUTÍ PŘÍMÉ PODPORY č. číslo dohody

DOHODA O POSKYTNUTÍ PŘÍMÉ PODPORY č. číslo dohody DOHODA O POSKYTNUTÍ PŘÍMÉ PODPORY č. číslo dohody uzavřená podle 51 občanského zákoníku Univerzita Pardubice Studentská 95, 532 10 Pardubice (dále jen univerzita ), kterou za účelem podpisu této dohody

Více

Erasmus pro zaměstnance VŠ/VOŠ

Erasmus pro zaměstnance VŠ/VOŠ Erasmus pro zaměstnance VŠ/VOŠ Program Erasmus Součást evropského Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme - LLP), do kterého je zapojeno přes 30 evropských zemí: 27 členských států Evropské

Více

Mgr. Yvona Vyhnánková. Kancelář zahraničních styků Křížkovského 8 77147 Olomouc www.iro.upol.cz ilo@upol.cz

Mgr. Yvona Vyhnánková. Kancelář zahraničních styků Křížkovského 8 77147 Olomouc www.iro.upol.cz ilo@upol.cz Mgr. Yvona Vyhnánková Kancelář zahraničních styků Křížkovského 8 77147 Olomouc www.iro.upol.cz ilo@upol.cz Agenda Smlouvy o spolupráci Propagace a reprezentace UP v zahraničí Organizace zahraničních návštěv

Více

Specifikace předmětu zakázky

Specifikace předmětu zakázky Zadavatel: Obchodní akademie, Český Těšín, Sokola Tůmy 12, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.0754 Název projektu: Za jazyky do světa Název veřejné zakázky: Výzva k podání

Více

JAK VYUŽÍT ZÍSKANÉ JAZYKOVÉ DOVEDNOSTI?

JAK VYUŽÍT ZÍSKANÉ JAZYKOVÉ DOVEDNOSTI? JAK VYUŽÍT ZÍSKANÉ JAZYKOVÉ DOVEDNOSTI? Zlín 12. 9. 2011 Martina Navrátilová Odbor školství, mládeže a sportu PRO SVŮJ VLASTNÍ ROZVOJ 1. Comenius - Další vzdělávání pedagogických pracovníků Program celoživotního

Více

VÝZVA K PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ SPOLEČNÝCH ČESKO-RAKOUSKÝCH VÝZKUMNÝCH PROJEKTŮ S DOBOU ŘEŠENÍ 2013-2014

VÝZVA K PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ SPOLEČNÝCH ČESKO-RAKOUSKÝCH VÝZKUMNÝCH PROJEKTŮ S DOBOU ŘEŠENÍ 2013-2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy VÝZVA K PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ SPOLEČNÝCH ČESKO-RAKOUSKÝCH VÝZKUMNÝCH PROJEKTŮ S DOBOU ŘEŠENÍ 2013-2014 Termín pro předkládání návrhů projektů: 15.3. - 30.5. 2012

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.0437 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.0437 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

E3 Plánování osobních výdajů projektu

E3 Plánování osobních výdajů projektu Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! E Finance a finanční nástroje E3 Plánování osobních výdajů projektu Anotace tématu: V rámci tématu jsou popsány jednotlivé role v projektovém

Více

Plná žádost. 1. Základní údaje o Plné žádosti. Evidenční číslo projektu:. Název projektu:.

Plná žádost. 1. Základní údaje o Plné žádosti. Evidenční číslo projektu:. Název projektu:. 1. Základní údaje o Plné žádosti Evidenční číslo projektu:. Název projektu:. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR ve spolupráci s agenturou CzechInvest Název programu / podprogramu: Rozvoj Platnost výzvy

Více

Program Leonardo da Vinci. www.naep.cz

Program Leonardo da Vinci. www.naep.cz Program Leonardo da Vinci www.naep.cz Program Leonardo da Vinci zaměřen na výukové a vzdělávací potřeby všech osob účastnících se odborného vzdělávání a odborné přípravy na jiné než vysokoškolské úrovni

Více

Program celoživotního učení se zaměřením na aktivity podprogramu Leonardo da Vinci. Mgr. Helena Slivková

Program celoživotního učení se zaměřením na aktivity podprogramu Leonardo da Vinci. Mgr. Helena Slivková Program celoživotního učení se zaměřením na aktivity podprogramu Leonardo da Vinci Mgr. Helena Slivková Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) součást Domu zahraničních služeb od 2007

Více