ZPRÁVY. z Bruselu. Občané EU mají zájem o budoucnost Evropy: internetové fórum Debate Europe navštívilo více než 1 milion lidí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVY. z Bruselu. Občané EU mají zájem o budoucnost Evropy: internetové fórum Debate Europe navštívilo více než 1 milion lidí"

Transkript

1 Informační čtrnáctideník Zastoupení Olomouckého kraje v Bruselu 1 / srpen 2006 ZPRÁVY z Bruselu EU nabízí mladým lidem mnoho příležitostí zařídit si stáž v evropských institucích. O tom jaksi se více dozvíte na str. 3 a 4. Editorial Internetové fórum Debate Europe demonstruje zájem lidí o EU 1 Občané EU mají zájem o budoucnost Evropy: internetové fórum Debate Europe navštívilo více než 1 milion lidí Hlavní témata a události 2 v EU: internetové stránky bruselského úřadu Možnosti stáží v Evropě Stručně z Bruselu Fungování EU je stále jedním z nejzajímavějších témat pro občany EU, hlavně pro mladé lidi. Internetové fórum Debate Europe bylo spuštěno v březnu 2006 Evropskou komisí jako součást Plánu D jako demokracie, dialog a diskuze s cílem umožnit diskuzi na evropské úrovni. Diskutovat bylo možné v 21 jazycích. Ke konci července 2006 byl zaznamenán miliontý vstup. Ve všech 25 členských státech EU bylo fórum přijato s nadšením. Měsíčně se do něj zapojí průměrně lidí, kteří odešlou komentářů. Upozornění na výzvy Oznámení o volných místech Program akcí EU V tomto fóru se občané EU mohou zapojit do diskuze na tři hlavní témata: Hospodářský a sociální rozvoj Evropy, Jak vnímáte Evropu a činnost Unie a Hranice Evropy a role Evropy ve světě. Diskuze se nyní vede převážně v angličtině (56%), francouzštině (23%) a němčině (7%), ačkoli příspěvky lze přidávat ve 20 oficiálních jazycích EU, včetně katalánštiny. Kromě zapojení se do diskuze mohou návštěvníci fóra číst, poslechnout si nebo shlédnout příspěvky vložené členy EK a prezidentem Evropského hospodářského a sociálního výboru. Úspěch virtuálního diskusního fóra ukazuje, že všichni lidé zainteresovaní v záležitostech EU musí pracovat nejen na správných politikách a projektech, ale jejich úkolem je také vytvářet nové příležitosti pro setkání občanů EU a diskuzi. A to je rovněž naším úkolem. Zastoupení Olomouckého kraje v Bruselu The Rose House 46 Boulevard de la Cambre B1000 Brussels Tel. (32) Fax (32) Internetové stránky Zastoupení kraje v Bruselu jsou již v provozu. Na straně 2 se dozvíte více o jejich obsahu a službách, které budou v budoucnu poskytovat.

2 Internetové stránky Zastoupení Olomouckého kraje jsou v provozu Vytvořme most mezi Bruselem a Olomoucí! Internetové stránky Zastoupení Olomouckého kraje v EU jsou novým nástrojem, pomocí něhož můžete získat informace o programech, iniciativách a možnostech, které EU občanům kraje nabízí. V provozu jsou již od poloviny června a plánuje se jejich postupné rozšíření o informace a služby pro jednotlivé cílové skupiny. Najděte si čas a navštivte je. Vaše připomínky a návrhy jsou vítány! DOMOVSKÁ STRÁNKA Zařaďte si domovskou stránku úřadu Zastoupení Olomouckého kraje na seznam oblíbených stránek a nezapomeňte je pravidelně navštěvovat. V současné době zde můžete nalézt prezentaci bruselské kanceláře vašeho kraje a celkový plán stránek. V budoucnu bude domovská stránka obsahovat také přehled nejnovějších důležitých události z EU, týkajících se všech záležitostí místního významu. Prezentace úřadu a poskytované služby jsou rovněž včleněny pod odkaz Mission. Tuto stránku doporučujeme pečlivě nastudovat, neboť se z ní dozvíte, jak vám bruselská kancelář může pomoci ve vašich soukromých i profesních aktivitách. UDÁLOSTI Stránka bude obsahovat aktuální program všech nejdůležitějších událostí, které se budou konat v Bruselu nebo po celé Evropě. Můžete sledovat vývoj evropských politik a programů, být informováni o zajímavých příležitostech setkat se s partnery nebo se zúčastnit fór, výstav, veletrhů a jiných propagačních akcí. V dohledné době budou mít stránky i sekci věnovanou Týdnu otevřených dveří OPEN DAYS 2006 se souvisejícími dokumenty a informacemi. KNIHOVNA A ODKAZY Zpravodaje Zastoupení, Evropské dohody, Bílá a Zelená kniha EK, oficiální dokumenty a zprávy evropských institucí jsou všechno užitečné zdroje informací a dat. Budou zde uchovávány za účelem konzultace a studia. Kliknutím na Odkazy se můžete dostat ke všem hlavním evropským institucím a na jejich oficiální internetové stránky. Tyto stránky jsou rovněž neustále rozšiřovány a aktualizovány. KONTAKTY Pokud máte zájem kontaktovat Zastoupení Olomouckého kraje nebo kancelář regionálního zastoupení v Bruselu, máte na těchto stránkách možnost získat všechny potřebné adresy, telefonní čísla a ové adresy. Pokud budete chtít zaslat žádost nebo komentář ohledně stránek a informací na nich zveřejněných, můžete tyto kontaktní údaje využít. Důležité je, že tyto stránky budou v nejbližší době dostupné jak v anglickém, tak v českém jazyce a jejich obsah bude součástí jiných zajímavých stránek a služeb. Sledujte jejich vývoj! 2

3 Možnost stáží v Evropských institucích pro mladé absolventy Každý rok mají mladí absolventi příležitost zapojit se do programu stáží v institucích EU. Účelem stáží je umožnit stážistům uplatnit znalosti, které si osvojili během svých studií, především v oblasti jejich specializace. Program stáží si navíc klade za cíl seznámit stážisty s fungováním EU a umožnit jim prožít si každodenní chod v hostitelskéi instituci. Hostitelská evropská instituce pak těží z přítomnosti mladých nadšených stážistů, kteří mohou nabídnout nový, neotřelý pohled na věc a aktuální akademické znalosti. Stážisté pak mají možnost pracovat v multikulturním, multijazykovém a multietnickém prostředí. Většina evropských institucí a poradních orgánů nabízí stáže dvakrát do roka, na jaře a na podzim, maximálně na období 5 měsíců. Nabízené stáže mohou být buď placené, obvykle na 5 měsíců, nebo neplacené, většinou na kratší dobu než 5 měsíců. Ačkoli jsou k podání žádosti o stáž vyzývání absolventi všech oborů, některé instituce mají na stážisty konkrétní požadavky. Kdo si může podat žádost? Vhodnými kandidáty na stáž v Evropských institucích jsou mladí absolventi VŠ, kteří jsou státními příslušníky členského státu EU a kandidátských států, které využívají výhod předpřístupové strategie. Počet přijatých kandidátů z nečlenských států EU může být však omezen. Co se týče placených stáží, ve většině případů musí mít kandidáti ukončený první stupeň univerzitních studií, dosáhnout příslušného akademického titulu a musí velmi dobře ovládat anglický, francouzský nebo německý jazyk. U většiny pozic je stanoven věkový limit. Na začátku stáže by kandidáti neměli mít více než 30 let. Programy stáží v rámci EK fungují už 45 let a zúčastnilo se jich více než stážistů. Evropská komise V současnosti má většina žadatelů o stáž kvalifikaci v oborech jako jsou právo, politologie, mezinárodní vztahy a ekonomika. Evropská komise by nicméně uvítala žadatele s kvalifikací i v jiných oborech, jako např. informační technologie, zemědělské technologie, pedagogika, biochemické inženýrství, bezpečnost potravin, energetický management, auditoring, letecké a kosmické inženýrství, psychologie, finanční management, evaluace a strategická analýza (především systémová dynamika), design, multimédia, sportovní management a další. EK nabízí dva druhy stáží: administrativa a překladatelství při Generálním ředitelství pro překlady. Kde? Většina generálních ředitelství a úřadů EK se nachází v Bruselu. Některá oddělení EK mají celá základnu v Lucemburku, např. EUROSTAT nebo OPOCE (vydavatelský úřad), zatímco jiné jsou v Lucemburku situovány pouze částečně. Výběrové řízení 1. fáze: Složka s požadovanými dokumenty žadatele je při přijetí zkontrolována, zda splňuje všechny náležitosti pro zařazení do výběrového řízení. 2. fáze: Je zahájena předvýběrová fáze, která má Úřadům EK zajistit nejlepší možný výběr kandidátů s nejširší možnou škálou specializací, z nichž si generální ředitelství a úřady budou moci vybrat. Jakmile je předvýběrová fáze ukončena, formuláře žádostí vybraných kandidátů jsou založeny v databázi, do níž má přístup všechna oddělení EK a z níž provádí konečný výběr. Tato databáze známá jako Modrá kniha obsahuje třikrát více kandidátů než je počet nabízených stáží. Předvýběrová fáze se týká pouze kandidátů žádající o administrativní pozice. 3. fáze: Fáze výběru: kandidátům jsou přidělena místa v jednotlivých Úřadech EK Kdy? Březnové stáže: Období pro podání žádosti: 1. červen 1. září předchozího roku. Oznámení o výsledcích výběrového řízení: do poloviny ledna Říjnové stáže: Období pro podávání žádostí: 1. prosince 1. března stejného roku Oznámení o výsledcích výběrového řízení: do poloviny července Prezident EK J. Barroso krájí narozeninový dort programu stáží (2005) Praktické rady a užitečné informaci pro žadatele o stáž v EK i) Český vysokoškolský diplom prokazující úroveň vzdělání odpovídající kritériím pro zařazení do programu evropských stáží: Diplom o ukončení bakalářského studia ii) Doporučuje se nečekat až do posledního dne možného podání žádosti, protože systém by se mohl zahltit z důvodu velkého zájmu uchazečů iii) První dvě preferovaná GŘ (ze tří existujících) jsou ta, která jsou označena při zařazení do Modré knihy. Ujistěte se tedy, že jste si vybrali to GŘ, kterému nejlépe odpovídáte vaším profilem i kvalifikací. Více informací o stážích v EK viz: 3

4 Stáže v Evropských institucích (pokračování) Evropský parlament Evropský parlament nabízí následující placené stáže: Stipendium Roberta Schumana, všeoobecné Stipendium Roberta Schumana, pro novináře Stáž v překladatelství Stáž pro tlumočníky na konferencích (omezený počet rezervovaný pro kandidáty z kandidátských zemí a nových členských zemí) Kvalifikace Kromě výše zmiňovaných požadavků na akademický titul je vyžadováno následující: Žadatelé o Stipendium Roberta Schumana, všeobecné, musí prokázat, že jsou autory rozsáhlejší písemné práce (diplomová/ bakalářská práce jak součást požadavků na dosažení odpovídajícího akademického titulu) nebo že publikovali v odborném časopise. Žadatelé o Stipendium Roberta Schumana, pro novináře, musí prokázat odborné zkušenosti buď v podobě publikovaných prací nebo členstvím v novinářských asociacích v členským zemích EU. Kdy? Další období stáží začíná 1. března. Období pro podávání žádostí začíná 15. srpna až do 15. října (půlnoci). Podzimní stáže začínají 1. října a období pro podávání žádostí začíná 15. března a trvá do 15. května (půlnoci). Více informací o stáží v EP viz: Rada Evropské unie Každý rok nabízí Generální sekretariát Rady EU kolem 70 míst v průměrném trvání 5 měsíců. Žádosti musí být poslány do 1. září roku, jež předchází roku nastoupení stáže. Žádosti mohou podávat pouze občané členských zemí EU. Přednost mají žadatelé, kteří: ukončili nebo zahájili kurs Evropské integrace v rámci doktorského studia nebo výzkumné práce nebo vědeckých publikací, pracují nebo pracovali v soukromém nebo veřejném sektoru zabývající se činností EU. Stážisté pracující pro Radu EU nejsou obvykle placeni. Nicméně občanům určitých členských států střední a východní Evropy (Česká republika je na seznamu) mohou být nabídnuty placené stáže. Žádosti o stáže na rok 2007 by měly být odeslány a dorazit do ústředí Rady Evropy do 15. září Informace viz: Ombudsman Stáže na pozici ombudsmana jsou určeny přednostně pro absolventy právnických fakult. Stáže jsou vykonávány buď ve Štrasburku nebo v Bruselu podle potřeb Úřadu. Začínají 1. září a 1. ledna každý rok. Minimální délka stáže je 4 měsíce. Délka stáže může být prodloužena podle uvážení ombudsmana maximálně na 11 měsíců. Informace viz: Soudní dvůr Žadatelé musí být absolventi práv nebo politologie, u kandidátů na stáž v Divizi překladatelů, musí mít vystudovaný obor překladatel tlumočník. S ohledem na pracovní prostředí je velmi vítaná znalost francouzského jazyka. Uzávěrka pro podání žádosti na stáže začínající 1. března 2007: 1. října Informace viz: Výbor regionů (COR) a Evropský hospodářský a sociální výbor (EESC) Oba poradní orgány nabízejí stáže dvakrát ročně. U obou institucí zahrnuje výběrové řízení kontrolu vhodnosti kandidáta, předvýběrovou fázi a výběrovou fázi. Uzávěrka žádostí pro nadcházející období stáží je 30. září do COR a 1. září do EESC. Evropské instituce a agentury: Evropská agentura pro hodnocení léčiv: OAMI Úřad pro sjednocení vnitřního trhu : Evropský univerzitní institut, Florencie: Evropská centrální banka : https://gs6.globalsuccessor.com/fe/tpl_ecb01ssl.asp?s=uzcnflzruzjgub&key= &c= &pagestamp=sebjqlwviesuixlxos Důležité upozornění pro všechny stážisty Aby se co nejvíce mladých absolventů mohlo zapojit do nabízených programů stáží, žadatelé by se neměli současně účastnit žádné jiné stáže nebo by neměli pracovat na placené pozici více jak 4 po sobě následující týdny pro jiné evropské instituce či orgány. Stručně z Bruselu Justice EK navrhuje nový Akční plán kriminality 4

5 Začátkem srpna 2006 přijala EK komuniké s názvem Vývoj všeobecné a srozumitelné strategie EU na určení míry kriminality a trestní spravedlnosti. Komuniké obsahuje Akční plán EU na vypracování statistiky EU o kriminalitě a trestní spravedlnosti během období let Akční plán nastiňuje postupné přibližování se, v koordinaci s členskými státy a dalšími zainteresovanými subjekty, k takovému stavu, kdy bude přístupné vysoce kvalitní množství informací s cílem určit prioritní činnost v boji proti kriminalitě, při srovnávání výkonu a vyhodnocování zavedených opatření. Komise se rovněž rozhodla ustavit skupinu expertů, kteří budou podporovat zavádění akčního plánu, především pak potřeby politiky Spravedlnost, svoboda a bezpečnost týkající se dat o kriminalitě a trestní spravedlnosti. Expertní skupina bude složena ze čtyř kategorií expertů zběhlých v tvorbě společných ukazatelů na měření kriminality a trestní spravedlnosti a v určování potřeb politiky. Zástupci administrativ členských, kandidátských a přistupujících zemí v oblasti spravedlnosti a vnitřních záležitostí budou představovat jen něco přes polovinu členů. Zástupci evropských a mezinárodních orgánů, spolupracující orgány a organizace specializující se na kriminalitu trestní spravedlnost budou tvořit druhou a třetí kategorii. Zbývající členové budou pocházet z akademického a soukromého sektoru. Vývoj statistiky EU umožní EK zahájit hodnocení a srovnávání závažnosti problému kriminality v různých regionech EU, monitorovat vývoj těchto problémů a vyhodnocovat nejlepší postupy, jak se s problémy vypořádat. Vnitřní trh Nová databáze národních legislativ Evropská komise otevřela volně veřejně přístupnou internetovou databázi umožňující přístup k zákonům jednotlivých států zavádějící směrnice finančních služeb EU. Jedná se o jeden z úkolů v rámci Lepší regulace obsažený v Bílé knize politiky finančních služeb vydané v roce Databáze internetových odkazů by měla napomáhat celkovému procesu implementace a omezovat regulační dodatky legislativy, známé jako pozlacování. Důsledkem by mělo být snížení nákladů a bariér pro podniky i spotřebitele, protože tito budou mít dostatek informací k tomu, aby lépe a efektivněji využili legislativu EU v různých členských zemí. Současné použití stavové tabulky národních legislativ, která se ukázala jako úspěšná při efektivnějším zavádění EU legislativy, bude doplněna jednotným zdrojem informací o stavu zavádění EU legislativy v jednotlivých členských státech, což umožní snadnější přístup a srovnávání. Databázi lze nalézt na: Doprava IV. výzva na předkládání projektů v rámci programu Marco Polo byla zveřejněna Evropská komise zveřejnila čtvrtou výzvu na předkládání projektů v rámci vysoce úspěšného Programu Marco Polo. Soukromé podniky po celé EU a plně zapojené třetí země jsou vyzývány, aby podávaly návrhy na vytvoření nových služeb nákladní dopravy, které by zamezily zácpám na evropských silnicích a snížily znečišťování životního prostředí systémem nákladní dopravy, což jsou dva hlavní cíle dopravní politiky EU. Obecným cílem programu je pomoci podnikům vytvořit nové služby, které odlehčí silniční dopravě a které během vysoce riskantní zahajovací fáze převedou část nákladní dopravy na moře, železnici a vnitrozemské řeky. Projekty, které v silné konkurenci vyjdou jako nejlepší, získají grantové smlouvy až na 4 roky. Šanci získat grant mají však pouze takové projekty, které budou schopny prokázat udržitelnost těchto služeb, tzn. projekty budou schopny udržet se na trhu i poté, co je EU přestane financovat. Výzva k předkládání projektů je otevřena pro tři typy akcí, které program předvídá: - Akce modálního přesunu, jejichž cílem je přesunout nákladní dopravu ze silnic na mořské cesty, železnici, vnitrozemní říční komunikace nebo kombinace několika dopravních prostředků. - Akce společného učení, které mají zlepšit spolupráci a optimalizovat pracovní metody a postupy mezi provozovateli nákladní dopravy. - Vysoce inovativní urychlující akce, které se soustřeďují na vypořádání se s překážkami ve struktuře na trhu nákladní dopravy v EU, mezi nimiž jsou např. nízká rychlost nákladních vlaků nebo problémy s technickou interoperabilitou dopravních prostředků. Aby se státy lépe vypořádaly s problémy ucpaných silničních komunikací a zvyšujícími se požadavky trhů, byl rozpočet pro výzvy v roce 2006 zvýšen na 35 milionů Euro, oproti 30,1 milionu Euro v roce Více informací o výzvě viz : Upozornění na výzvy 5

6 Energie Výzva k předkládání tendrů: I) Studie o dopadech rozšíření EU v roce 2004 na oblast energie Ref.: OJ S II) Studie o dopadech rozšíření EU v roce 2004 na oblast dopravy Uzávěrka pro oba: Ref.: OJ S Energie Výzva k předkládání projektů v oblasti energie V rámci programu Inteligentní energie Evropa Uzávěrka: Reference: OJ C 130 Informační společnost a média Výzvy k předkládání projektů Bezpečnější internet program podporující bezpečnější užívání internetu a nových technologií Uzávěrka: Ref.: OJ C167/20 Výzva k předkládání projektů: econtentplus Program se zaměřuje na zpřístupnění, zlepšení použitelnosti a využitelnosti digitálního obsahu v Evropě. Uzávěrka: Ref.: OJ L 79 Viz: Životní prostředí Výzva k předkládání pilotních projektů Občanská bezpečnost: celoevropská spolupráce při ochraně před přírodními pohromami Uzávěrka: Zveřejněno v OJ C176/13 z Doprava Výzva k předkládání projektů Program Marco Polo Čtvrtá výzva k předkládání projektů na modální přesun, urychlující akce a akce společného učení. Uzávěrka: Ref.: OJ_C2006_175 Podnikání a průmysl Výzva k předkládání tendrů: Propagace podnikání v audio-vizuálních médiích (hlavně TV). program má za úkol prozkoumat možnosti, podmínky a omezení audio-vizuálních médií pro propagaci podnikání. Zveřejněno v OJ č. S 140 z Uzávěrka: Výzva k předkládání tendrů: Správa a údržba Vašeho evropského portálu Program je zaměřen na vymezení, podporu a propagaci tvorby a zakládání celoevropských a evládních služeb. Ref.: OJ S 143 Uzávěrka: Podniky a průmysl Výzva k předkládání projektů na překlad Lékařského slovníku regulačních aktivit s léčivy (MedDRA) s cílem sjednotit terminologii a regulační komunikaci mezi kompetentními orgány (EU, Spojené státy, Japonsko) a umožnit výměnu informací. Uzávěrka: Ref.: Action ENT/IMA R./ MedDRA Evropský parlament Výzva k předkládání projektů Příspěvky politickým stranám EU Uzávěrka: Ref: OJ C150 OJ znamená Oficiální věstník Evropské unie. V elektronické verzi je zdarma k dispozici na webových stránkách: ve všech oficiálních jazycích EU. Řada C obsahuje všechny odkazy na výzvy k předkládání projektů a výzvy k tendrům publikované institucemi EU a otevřené k veřejné soutěži. Odkaz u každé výše uvedené výzvy vás přesměruje k příslušenému vydání OJ Nové výzvy k předkládání projektů Oznámení o volných místech Program událostí EU 6

7 Plánovaná výběrová řízení Výběrové řízení : Administrátoři - kategorie AD5 Reference: OJ C 172 A Uzávěrka: 7. září 2006 Sekretáři/ky - kategorie AST1, tlumočníci/ce kategorie AD5, bezpečnostní agenti kat. AST1 Pro občany České republiky Zveřejnění: 2. pololetí 2006 INTERREG IIIC Východ, Sdružený technický sekretariát Pozice : Programový manažer Umístění : Vídeň Uzávěrka : 24. srpna 2006 Viz : NATO Pozice : Právní koncipient, A.2/A.3, Úřad právního poradce, soukromý úřad Umístění : Brusel Uzávěrka : 12. září 2006 Viz: EVROPSKÁ KOMISE Pozice : Veducí oddělení (AD9) českého občanství pro Evropský parlament Informační úřad Umístění : Praha Reference : OJ 156 A Uzávěrka : 5. září 2006 Evropská investiční banka Pozice : IT aplikační analytik Finance KIT Oddělení informačních technologií Divize financí a žádostí o půjčku (FLA) Umístění : Lucemburk Reference : IT06WWW04 Uzávěrka : 31. srpna Stáže u EIB: FEMIP Program stáží Různé profily Umístění : Lucemburk Uzávěrka : 15. září 2006 Viz: září Evropský týden mobility Týden plný událostí věnovaných udržitelné mobilité. Důraz je kladen na změny chování s ohledem na užívání osobních automobilů. Tento se týdne mobility budou účastnit i česká města. Viz : Konference na téma výzkumu podnikové odpovědnosti Konference se bude týkat témat jako obchodní etika, vedení firmy, vzdělávání, zaměstnanecké praktiky, prostředí a sociální odpovědnost. Viz : Dublin, Irsko říjen Fórum o pevných palivech (druhé zasedání) Berlínské fórum buduje platformu pro dialog mezi úřady EK a spolkem podílníků z evropského energetického sektoru. Berlín, Německo Týden otevřených dveří OPEN DAYS 2006 Evropský týden regionů a měst Semináře, konference a propagační akce organizované společně Výborem regionů, Evropskou komisí a regiony celé Evropy. Brusel, Belgie Členské státy EU (decentralizované akce) listopad Konference s názvem "Směrem k externí energetické politice EU k zajištění vysoké úrovně bezpečnosti dodávek Konference organizovaná EK poukáže na problémy energetické bezpečnosti a soustředí se hlavně na problémy bezpečnosti dodávek ropy a zemního plynu. Brusel, Belgie V příštím čísle čtěte o nových jednáních na podzim

CESTA K INFORMACÍM O EVROPSKÉ UNII V ČESKÉ REPUBLICE

CESTA K INFORMACÍM O EVROPSKÉ UNII V ČESKÉ REPUBLICE CESTA K INFORMACÍM O EVROPSKÉ UNII V ČESKÉ REPUBLICE Úřad vlády ČR Odbor informování o evropských záležitostech (OEZ) Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Národní orgán pro koordinaci (NOK), Odbor publicity

Více

STÁŽE V EVROPSKÝCH INSTITUCÍCH

STÁŽE V EVROPSKÝCH INSTITUCÍCH STÁŽE V EVROPSKÝCH INSTITUCÍCH OK4EU Michaela Vráželová Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc vrazelova@ok4eu.cz Olomouc, prosinec 2011 OBSAH 2 STÁŽ V EVROPSKÉ KOMISI 3 STÁŽ V EVROPSKÉM PARLAMENTU 4 STÁŽ V RADĚ

Více

Rada Evropské unie (Brusel) Soudní dvůr (Lucemburk) Účetní dvůr (Lucemburk) Evropský hospodářský a sociální výbor (Brusel) Výbor regionů (Brusel)

Rada Evropské unie (Brusel) Soudní dvůr (Lucemburk) Účetní dvůr (Lucemburk) Evropský hospodářský a sociální výbor (Brusel) Výbor regionů (Brusel) Jak se stát stážistou v Evropských institucích Tereza SANJUAN, M.A. Zastoupení Evropské komise v ČR Komunikační sekce Kam na stáž do EU? Hlavní destinace pro většinu stážistů: Evropská komise (i na Zastoupení

Více

STÁŽE V INSTITUCÍCH A PORADNÍCH ORGÁNECH EVROPSKÉ UNIE

STÁŽE V INSTITUCÍCH A PORADNÍCH ORGÁNECH EVROPSKÉ UNIE STÁŽE V INSTITUCÍCH A PORADNÍCH ORGÁNECH EVROPSKÉ UNIE STÁŽ V EVROPSKÉ KOMISI 2 STÁŽ V EVROPSKÉM PARLAMENTU 4 STÁŽ V RADĚ EVROPSKÉ UNIE 7 STÁŽ VE VÝBORU REGIONŮ 9 STÁŽ V EVROPSKÉM HOSPODÁŘSKÉM A SOCIÁLNÍM

Více

Stáže v institucích EU. Natálie VLKOVÁ Zastoupení Evropské komise v ČR Tisková sekce

Stáže v institucích EU. Natálie VLKOVÁ Zastoupení Evropské komise v ČR Tisková sekce Stáže v institucích EU Natálie VLKOVÁ Zastoupení Evropské komise v ČR Tisková sekce Kam na stáž do EU? Hlavní destinace pro většinu stážistů: Evropská komise (i na Zastoupení EK v Praze) placené stáže

Více

Stáže v institucích EU. Natálie VLKOVÁ Zastoupení Evropské komise v ČR Tisková sekce

Stáže v institucích EU. Natálie VLKOVÁ Zastoupení Evropské komise v ČR Tisková sekce Stáže v institucích EU Natálie VLKOVÁ Zastoupení Evropské komise v ČR Tisková sekce Kam na stáž do EU? Hlavní destinace pro většinu stážistů: Evropská komise (i na Zastoupení EK v Praze) placené stáže

Více

Stáže v institucích EU. Natálie VLKOVÁ Zastoupení Evropské komise v ČR Tisková sekce

Stáže v institucích EU. Natálie VLKOVÁ Zastoupení Evropské komise v ČR Tisková sekce Stáže v institucích EU Natálie VLKOVÁ Zastoupení Evropské komise v ČR Tisková sekce Kam na stáž do EU? Hlavní destinace pro většinu stážistů: Evropská komise (i na Zastoupení EK v Praze) placené stáže

Více

Stáže v evropských institucích v Bruselu

Stáže v evropských institucích v Bruselu Stáže v evropských institucích v Bruselu OBSAH 1. Úvod..3 2. Stáže v Evropském parlamentu (EP) 3 2.1 Stáže s obecným zaměřením a se zaměřením na žurnalistiku 3 2.2 Neplacené stáže...4 2.3 Placené stáže

Více

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 8.6.2015. k Evropskému programu znovuusídlování

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 8.6.2015. k Evropskému programu znovuusídlování EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.6.2015 C(2015) 3560 final DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 8.6.2015 k Evropskému programu znovuusídlování CS CS DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 8.6.2015 k Evropskému programu znovuusídlování

Více

Nabídka stáží při Evropské unii AKTUALIZOVÁNO!

Nabídka stáží při Evropské unii AKTUALIZOVÁNO! Nabídka stáží při Evropské unii AKTUALIZOVÁNO! Cílem této aktivity je poskytnout studentům navazujícího magisterského a doktorského studia možnost absolvovat pracovní stáž v zahraniční instituci mezinárodního

Více

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace.

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (28.04) (OR. en) 9058/11 CULT 28 SOC 348 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č. předchozího dokumentu:

Více

Stáže v Bruselu. Formální Neformální. Placené Neplacené. V institucích EU V dalších organizacích. 22.11.2009 Eurocentrum Ústí nad Labem

Stáže v Bruselu. Formální Neformální. Placené Neplacené. V institucích EU V dalších organizacích. 22.11.2009 Eurocentrum Ústí nad Labem Stáže v Bruselu Formální Neformální Placené Neplacené V institucích EU V dalších organizacích Stáže v institucích EU do 1.3. Evropská komise 1. 10. 20010 do 31.3. Výbor regionů 16.9. 2010 do 31.3. EHSV

Více

PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ. Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009

PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ. Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009 PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009 Národní agentura pro evropské vzdělávací programy součást Domu zahraničních služeb MŠMT koordinuje vzdělávací programy mezinárodní spolupráce

Více

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťování školských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva ( AIA

Více

Rady, tipy, doporučení AMSP ČR - seminář KB

Rady, tipy, doporučení AMSP ČR - seminář KB Rady, tipy, doporučení AMSP ČR - seminář KB Komunitární programy jsou finančním nástrojem Evropské unie, které jsou financovány přímo z evropského rozpočtu. Cílem je podpořit mezinárodní spolupráci subjektů

Více

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR OP Meziregionální spolupráce 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR 1 říjen 2010 Počet projektových partnerů v předložených projektech srovnání 1., 2., 3.

Více

OZNÁMENÍ O OTEVŘENÝCH VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍCH (2011/C 198 A/02)

OZNÁMENÍ O OTEVŘENÝCH VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍCH (2011/C 198 A/02) C 198 A/6 CS Úřední věstník Evropské unie 6.7.2011 OZNÁMENÍ O OTEVŘENÝCH VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍCH (2011/C 198 A/02) Máte zájem o profesní dráhu v orgánech a institucích EU? Splňuje váš profil naše kritéria?

Více

DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí

DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí SEMINÁŘ KE KOMUNITÁRNÍM PROGRAMŮM PARDUBICE, 5. DUBNA 2011 Mgr. Barbora Holušová Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality e-mail: barbora.holusova@mvcr.cz

Více

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce přímo řízená organizace MŠMT mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání administruje vzdělávací programy Evropské komise Národní agentura programu

Více

Mládež v akci. Neformální volnočasové vzdělávání pro všechny mladé lidi

Mládež v akci. Neformální volnočasové vzdělávání pro všechny mladé lidi Mládež v akci Neformální volnočasové vzdělávání pro všechny mladé lidi Obsah Představení loga programu MvA + GŘ VaK Cíle MvA Priority MvA Důležité rysy MvA Struktura MvA Spuštění MvA Regionální síť MvA

Více

Pracovní setkání o využití tepla Biogas 13 v Rakousku

Pracovní setkání o využití tepla Biogas 13 v Rakousku Pracovní setkání o využití tepla Biogas 13 v Rakousku Každý rok Rakouská kompost&bioplynová společnost organizuje Rakouský kongres o bioplynu, podporovaný klima:aktiv, iniciativu ochrany ovzduší Ministerstva

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

Comenius www.naep.cz/comenius

Comenius www.naep.cz/comenius Comenius Program Comenius, který je součástí Programu celoživotního učení, se zaměřuje na předškolní a školní vzdělávání. Grantovými prostředky podporuje mezinárodní spolupráci mateřských, základních a

Více

VYROVNÁVÁNÍ ŠANCÍ ŽEN A MUŽŮ. CZ.04.3.07/2.2.02 - Vyrovnávání šancí žen a mužů

VYROVNÁVÁNÍ ŠANCÍ ŽEN A MUŽŮ. CZ.04.3.07/2.2.02 - Vyrovnávání šancí žen a mužů Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha v grantovém schématu

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 1

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 1 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 1 ZADAVATEL: Česká republika CENIA, česká informační agentura životního prostředí IČO: 45249130 Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10 Zastoupený Ing. Vladimírem

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 20.8.2009 K(2009) 6464 v konečném znění DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 o mediální gramotnosti v digitálním prostředí pro vyšší konkurenceschopnost audiovizuálního

Více

Oznámení o zakázce. Služby

Oznámení o zakázce. Služby 1/8 Toto oznámení na webové stránce TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266442-2012:text:cs:html B-Brusel: Poskytnutí podpory GSA v oblasti rozvoje segmentu pro uživatele systému a řízení podílníků

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe Projekt TECH-NET Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe ing. Blanka Tomková Ph.D. Fakulta textilní TUL Hlavní manažer projektu Hlavní cíl projektu: OP VK - oblast podpory

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

PRACOVNÍ SKUPINA PRO OCHRANU ÚDAJŮ ZŘÍZENÁ PODLE ČLÁNKU 29

PRACOVNÍ SKUPINA PRO OCHRANU ÚDAJŮ ZŘÍZENÁ PODLE ČLÁNKU 29 PRACOVNÍ SKUPINA PRO OCHRANU ÚDAJŮ ZŘÍZENÁ PODLE ČLÁNKU 29 00327/11/CS WP 180 Stanovisko č. 9/2011 k revidovanému návrhu odvětví na rámec pro posuzování dopadů aplikací RFID na soukromí a ochranu údajů

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2012 Brno, září 2011 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady stanovující rámec pro vytvoření Jednotného evropského nebe

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady stanovující rámec pro vytvoření Jednotného evropského nebe Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady stanovující rámec pro vytvoření Jednotného evropského nebe (2002/C 103 E/01) (text s významem pro EHP) KOM(2001)123 v konečném znění/2-2001/0060(cod) (Podáno

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Výbor pro Evropskou unii (pracovní úroveň) Jednací řád

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Výbor pro Evropskou unii (pracovní úroveň) Jednací řád VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha č. 3 k usnesení vlády ze dne 6. srpna 2014 č. 664 Výbor pro Evropskou unii (pracovní úroveň) Jednací řád Článek 1 Organizace jednání 1) Výbor pro Evropskou unii na pracovní

Více

KATALOG SLUŽEB CEBRE ČESKÉ PODNIKATELSKÉ REPREZENTACE PŘI EU Rok 2015

KATALOG SLUŽEB CEBRE ČESKÉ PODNIKATELSKÉ REPREZENTACE PŘI EU Rok 2015 KATALOG SLUŽEB CEBRE ČESKÉ PODNIKATELSKÉ REPREZENTACE PŘI EU Rok 2015 I - ZASTUPOVÁNÍ Zastupování v evropských platformách v Bruselu Pravidelné zastupování zákazníka v evropské platformě (asociacích, konfederaci,

Více

ROZHODNUTÍ RADY 2014/75/SZBP

ROZHODNUTÍ RADY 2014/75/SZBP 12.2.2014 Úřední věstník Evropské unie L 41/13 ROZHODNUTÍ ROZHODNUTÍ RADY 2014/75/SZBP ze dne 10. února 2014 o Ústavu Evropské unie pro studium bezpečnosti RADA EVROPSKÉ UNIE, PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Více

EU instituce ESD,EÚD,EÚB,EIB,EO Prezentace pro žáky

EU instituce ESD,EÚD,EÚB,EIB,EO Prezentace pro žáky EU instituce ESD,EÚD,EÚB,EIB,EO Prezentace pro žáky Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK Gymnázium Dubí, J.Turková 1 Instituce EU Evropský soudní dvůr

Více

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST . Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST Litoměřice, 15. května 2014 www.zdravamesta.cz/mva-sekce Akce je součástí projektu NSZM ČR "Mládež v akci? Ano, v obci!", který je realizován

Více

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s.

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s. Informačně poradenský systém DPV v Lotyšsku Lenka Horová Národní vzdělávací fond, o.p.s. 2007 Sdružení pro Informačně poradenský systém tvořené společnostmi KPMG Česká republika,s.r.o, Gradua-CEGOS, s.r.o.

Více

1 OBECNÉ INFORMACE... 2 2 OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ... 2 3 PODMÍNKY REALIZACE PROJEKTŮ... 4 4 FINANČNÍ INFORMACE... 4 5 DALŠÍ INFORMACE...

1 OBECNÉ INFORMACE... 2 2 OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ... 2 3 PODMÍNKY REALIZACE PROJEKTŮ... 4 4 FINANČNÍ INFORMACE... 4 5 DALŠÍ INFORMACE... Hlavní město Praha vyhlašuje dne 31. října 2012 VÝZVU ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí pro prioritní osu 2 Podpora vstupu na trh práce Obsah výzvy 1 OBECNÉ INFORMACE...

Více

Shrnutí MĚSTO DOBRICH ENERGETICKY NEZÁVISLÁ MUNICIPALITA. DOBRICH (Bulharsko)

Shrnutí MĚSTO DOBRICH ENERGETICKY NEZÁVISLÁ MUNICIPALITA. DOBRICH (Bulharsko) MĚSTO DOBRICH ENERGETICKY NEZÁVISLÁ MUNICIPALITA DOBRICH (Bulharsko) Shrnutí Město Dobrich je jedno ze zakladatelů organizace Bulgarian Municipal Energy Efficiency Network EcoEnergy (bulharská síť EcoEnergy

Více

oktorát Studovat ve Francii Podmínky žádosti [stipendium na doktorát pod dvojím vedením] Rok 2012 Sekce pro vědeckou a univerzitní spolupráci

oktorát Studovat ve Francii Podmínky žádosti [stipendium na doktorát pod dvojím vedením] Rok 2012 Sekce pro vědeckou a univerzitní spolupráci Francouzské velvyslanectví v České republice Sekce pro vědeckou a univerzitní spolupráci Studovat ve Francii [stipendium na doktorát pod dvojím vedením] Podmínky žádosti Rok 2012 oktorát Prezentace Francouzské

Více

Program celoživotního učení ERASMUS. Dana Petrova Dům zahraničních služeb 15.3.2011 / UPOL

Program celoživotního učení ERASMUS. Dana Petrova Dům zahraničních služeb 15.3.2011 / UPOL Program celoživotního učení ERASMUS Dana Petrova Dům zahraničních služeb 15.3.2011 / UPOL Program celoživotního učení (LLP) vzdělávací program EU zaměřený na podporu spolupráce a mobility v rámci Evropy

Více

Statut Rady vlády pro informační společnost

Statut Rady vlády pro informační společnost V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y P ř í l o h a č. xx k usnesení vlády ze dne xx Statut Rady vlády pro informační společnost Článek 1 Úvodní ustanovení Rada vlády pro informační společnost (dále jen

Více

Kudy na mezinárodní mobilitu? Seminář doktorandů FT TUL 13.3.2012

Kudy na mezinárodní mobilitu? Seminář doktorandů FT TUL 13.3.2012 Kudy na mezinárodní mobilitu? Seminář doktorandů FT TUL 13.3.2012 Mgr.Věra Marková, Regionální kontaktní organizace Liberec kontakt pro Evropský výzkumný prostor Zdroje informací Ve výkladu jsou vynechány:

Více

Seznam referencí. Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012. Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska

Seznam referencí. Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012. Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska Seznam referencí Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012 Zadavatel: Město Sokolov, IČ 295586 Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska Zpracování potřebných podkladů a dokumentů pro vytvoření

Více

With the support of the Erasmus+ Programme of the European Union. EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě

With the support of the Erasmus+ Programme of the European Union. EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě E P A L E eplatform for Adult Learning in Europe (Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě) nová vícejazyčná virtuální komunita

Více

Doktorát. Studovat ve Francii. Podmínky pro podání. žádosti. [Stipendium na doktorandské studium pod dvojím vedením] Rok 2015

Doktorát. Studovat ve Francii. Podmínky pro podání. žádosti. [Stipendium na doktorandské studium pod dvojím vedením] Rok 2015 Francouzský institut v Praze Vědecká a univerzitní sekce Studovat ve Francii [Stipendium na doktorandské studium pod dvojím vedením] Podmínky pro podání Rok 2015 žádosti Doktorát Prezentace projektu projektu

Více

Překlady v Komisi: situace dva roky po rozšíření

Překlady v Komisi: situace dva roky po rozšíření MEMO/06/173 V Bruselu dne 27. dubna 2006 Překlady v Komisi: situace dva roky po rozšíření Evropská unie již dva roky sdružuje 25 členských států a pracuje ve 20 úředních jazycích. Připravuje se také na

Více

2. AKČNÍ PROGRAM SPOLEČENSTVÍ (EU) V OBLASTI ZDRAVÍ (2008-2013) Helena Sedláčková helena.sedlackova@mzcr.cz 15.12. 2010

2. AKČNÍ PROGRAM SPOLEČENSTVÍ (EU) V OBLASTI ZDRAVÍ (2008-2013) Helena Sedláčková helena.sedlackova@mzcr.cz 15.12. 2010 2. AKČNÍ PROGRAM SPOLEČENSTVÍ (EU) V OBLASTI ZDRAVÍ (2008-2013) Helena Sedláčková helena.sedlackova@mzcr.cz 15.12. 2010 Zdraví je v lidském životě ústřední hodnotou a je třeba ho podporovat účinnými politikami

Více

PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU. hospodářského zájmu. ochrany osobních údajů. základě státní příslušnosti. a pobytu občanů Unie

PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU. hospodářského zájmu. ochrany osobních údajů. základě státní příslušnosti. a pobytu občanů Unie PŘÍLOHA III PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU 1 Článek 14 Právní základ Popis Požadavky postupu 1 Čl. 15 odst. 3 Čl. 16 odst. 2 Článek 18 Čl. 19 odst. 2 Čl. 21 odst. 2 Článek 24 Článek 33 Čl.

Více

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Vnitřní norma VŠCHT Praha č. 20.32/13 V Praze, 27.11.2013 Čj. 965/13/2013 Grantový řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Čl. 1 Základní ustanovení

Více

Potřeba vypracovat Strategický plán rozvoje ITS pro ČR

Potřeba vypracovat Strategický plán rozvoje ITS pro ČR Potřeba vypracovat Strategický plán rozvoje ITS pro ČR Roman Srp Sdružení pro dopravní telematiku V Praze dne 23.11.2010 Prezentace pozičního dokumentu pro Ministerstvo dopravy ČR Obsah prezentace Stručně

Více

EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě

EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě E P A L E eplatform for Adult Learning in Europe (Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě) Nová vícejazyčná virtuální komunita

Více

EUROPE DIRECT BRUNTÁL. Vaše přímé spojení s Evropou

EUROPE DIRECT BRUNTÁL. Vaše přímé spojení s Evropou EUROPE DIRECT BRUNTÁL Vaše přímé spojení s Evropou Celoevropská síť Europe Direct Europe Direct Bruntál Europe Direct je celoevropská informační síť, která informuje občany jednotlivých regionů Evropské

Více

TEN-E (transevropská energetická síť)

TEN-E (transevropská energetická síť) ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE Brno, květen 2014 Ing. Zdeňka Kučerová Porada s kraji 5. 6. 2014 TEN-E (transevropská energetická síť) Legislativa EU NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 347/2013 ze dne

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008

Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008 vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Obsah 1 Úvod... 3 2 Komunikační priority a cílové skupiny... 4 2.1

Více

Systémová podpora spolupráce zaměstnavatelů a vysokých škol v oblas< výzkumu a vývoje

Systémová podpora spolupráce zaměstnavatelů a vysokých škol v oblas< výzkumu a vývoje Systémová podpora spolupráce zaměstnavatelů a vysokých škol v oblas< výzkumu a vývoje Mar4n Štorkán, ředitel mar4n.storkan@ins4tut sp.cz Prezentace projektu pro podniky 1 Fórum průmyslu a vysokých škol

Více

Regionální rozvoj a dopravní logistika

Regionální rozvoj a dopravní logistika REgional DEvelopment and TRAnsport Logistics Regionální rozvoj a dopravní logistika Představení projektu (Oficiální představení výstupů projektu, 21.6.2007, Břeclav, Česká republika) Břeclav dopravní podmínky

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2013 o Praha 2012 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility

BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility Kurz BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility je pořádaný v rámci projektu BUMP - Boosting Urban Mobility Plans financovaného prostřednictvím

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 24. května 2006 č. 607 o zajištění širší účasti studentů z České republiky na studiu College of Europe V l á d a I. s c h v a l u j e způsob

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Masterský studijní obor datové & webové inženýrství

Masterský studijní obor datové & webové inženýrství Masterský studijní obor datové & webové inženýrství Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Masterský studijní obor datové & webové inženýrství představuje ve studijním konceptu fakulty informatiky

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2012 o Praha 2011 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

FULBRIGHTOVA STIPENDIA. Univerzita Palackého, Olomouc 8. listopadu 2011

FULBRIGHTOVA STIPENDIA. Univerzita Palackého, Olomouc 8. listopadu 2011 FULBRIGHTOVA STIPENDIA Univerzita Palackého, Olomouc 8. listopadu 2011 FULBRIGHTŮV PROGRAM Poslání: Podporovat vzájemné porozumění mezi národy prostřednictvím výměn v oblasti vzdělávání. 1946 americký

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2015 Brno, květen 2014 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Projektový záměr STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2

Projektový záměr STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2 STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2 PhDr. Kateřina Šímová vedoucí oddělení stáží, Fond dalšího vzdělávání Obsah Souhrnné informace o projektu Hlavní a dílčí cíle projektu Cílová skupina projektu Zdůvodnění

Více

FOND PRO PODPORU SPOLUPRÁCE ŠKOL

FOND PRO PODPORU SPOLUPRÁCE ŠKOL FINANČNÍ MECHANISMY EHP/ NORSKA FOND PRO PODPORU SPOLUPRÁCE ŠKOL MANUÁL PRO VYPLNĚNÍ ŽÁDOSTI GRANT INDIVIDUÁLNÍ MOBILITY STUDENTŮ Tento manuál je určen žadatelům o grant individuální mobility z Fondu pro

Více

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Prorektor pro aplikovaný výzkum a řízení projektů na Vysoké škole logistiky v Přerově Strategický plán rozvoje VŠLG Vychází z IPN KREDO

Více

Vyhledávání partnerů pro mezinárodní spolupráci v rámci Enterprise Europe Network. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Vyhledávání partnerů pro mezinárodní spolupráci v rámci Enterprise Europe Network. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Vyhledávání partnerů pro mezinárodní spolupráci v rámci Enterprise Europe Network Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Enterprise Europe Network Mezinárodní síť financovaná z Rámcového programu pro

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

Na cestě k Evropskému prostoru vysokoškolského vzdělávání

Na cestě k Evropskému prostoru vysokoškolského vzdělávání Na cestě k Evropskému prostoru vysokoškolského vzdělávání Komuniké ze setkání evropských ministrů zodpovědných za vysoké školství v Praze ze dne 19.května 2001 Dva roky po podpisu Boloňské deklarace a

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů Č.j.: 51785/8/2015-MZE-11130 Datum: 25. září 2015 Státní tajemník v Ministerstvu zemědělství jako

Více

Výroční zpráva Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. za rok 2010

Výroční zpráva Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. za rok 2010 Výroční zpráva Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. za rok 2010 1. Úvod 2. Aktivity v roce 2010 3. Plánované aktivity na rok 2011 Str. 1 1. Úvod Identifikační údaje: Karlovarská agentura rozvoje

Více

Adaptační program FNOL a LF UP pro absolventy / nastupující lékaře pro rok 2015 2016

Adaptační program FNOL a LF UP pro absolventy / nastupující lékaře pro rok 2015 2016 Adaptační program FNOL a LF UP pro absolventy / nastupující lékaře pro rok 2015 2016 Cíl projektu: Standardizovat nástup nových absolventů lékařských fakult, optimalizovat jejich nábor, výběr, zahájení

Více

České předsednictví v Radě Evropské unie

České předsednictví v Radě Evropské unie České předsednictví v Radě Evropské unie Koncept Zastoupení Olomouckého kraje v Bruselu pro zasedání COREPER I v kraji pracovní verze 2 10. dubna 2008 4 Obsah Úvod! 2 Představení COREPERu I 2 Premisa 2

Více

NOVÉ MOŽNOSTI ZAPOJENÍ ERASMUS+: GRUNDTVIG SEMINÁŘ PRO PROJEKTY PARTNERSTVÍ 2012-2014

NOVÉ MOŽNOSTI ZAPOJENÍ ERASMUS+: GRUNDTVIG SEMINÁŘ PRO PROJEKTY PARTNERSTVÍ 2012-2014 NOVÉ MOŽNOSTI ZAPOJENÍ ERASMUS+: GRUNDTVIG SEMINÁŘ PRO PROJEKTY PARTNERSTVÍ 2012-2014 Dům zahraniční spolupráce (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťování školských vzdělávacích a dalších

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy Č.j.: MF-41153/2015/30-9 Datum: 11. září 2015 Státní tajemník Ministerstva financí ČR jako služební

Více

JANOŠKOVÁ Petra HAL9000 Sprl Brusel 46, Boulevard de la Cambre 46 B1000 Brussels (B) Ekonom, specialista na mezinárodní politiku a diplomacii

JANOŠKOVÁ Petra HAL9000 Sprl Brusel 46, Boulevard de la Cambre 46 B1000 Brussels (B) Ekonom, specialista na mezinárodní politiku a diplomacii E V R O P S K Ý F O R M U L Á Ř Ž I V O T O P I S U OSOBNÍ INFORMACE Jméno Společnost Adresa Pozice JANOŠKOVÁ Petra HAL9000 Sprl Brusel 46, Boulevard de la Cambre 46 B1000 Brussels (B) Ekonom, specialista

Více

Česká kosmická kancelář (CSO)

Česká kosmická kancelář (CSO) Česká kosmická kancelář (CSO) Cíl činnosti 1. Přispívat k dosažení a udržení co nejširšího a nejúčinnějšího zapojení ČR do kosmických programů a projektů, 2. Podporovat uplatňování přínosů kosmonautiky

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2009 Ing. Andrea Sikorová 1 Vzdělávací programy V této

Více

Rozvoj klastrů v ČR. Nastavení systému a podpůrných nástrojů s výhledem pro budoucí spolupráci

Rozvoj klastrů v ČR. Nastavení systému a podpůrných nástrojů s výhledem pro budoucí spolupráci Rozvoj klastrů v ČR. Nastavení systému a podpůrných nástrojů s výhledem pro budoucí spolupráci Závěrečná mezinárodní konference projektu Clusters CORD; Praha 6.2.2013 Ing. Hana Zvariková, CzechInvest Rozvoj

Více

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Číslo projektu : CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablony III/2 č. V12_Zpracování žádosti o dotace Evropská unie a svět, P3 ANOTACE Jedná

Více

Univerzitní informační systém

Univerzitní informační systém Univerzitní informační systém komplexní informační systém pro řízení studijního a vědecko-výzkumného procesu VŠ IS4U, s. r. o. info@is4u.cz Představení komplexní informační systém pro hlavní činnost univerzity

Více

Veřejné zakázky v EU

Veřejné zakázky v EU Veřejné zakázky v EU - výsledky průzkumu - březen 2005 Informace o průzkumu CEBRE ve spolupráci s portálem BusinessInfo provedlo v průběhu listopadu a prosince 2004 průzkum mezi českými firmami na téma

Více

Evropa pro občany 2007-13

Evropa pro občany 2007-13 Evropa pro občany 2007-13 Jak čerpat finanční prostředky na podporu projektů 14.4.2009 Plzeń Národní kontaktní místo v ČR (NKM) - zřízeno v červnu 2008 - gestorem programu v ČR: odbor informování o evropských

Více

Mezisektorální partnerství v sociálních službách Případová studie (Polsko)

Mezisektorální partnerství v sociálních službách Případová studie (Polsko) 1. Úvod Mezisektorální partnerství v sociálních službách Případová studie (Polsko) Tato případová studie pojednává o příkladu mezisektorálního partnerství (LPPS), které vzniklo za účelem zlepšení komunikace

Více

Program EU pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI) Jitka Zukalová, MPSV, oddělení Evropské unie

Program EU pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI) Jitka Zukalová, MPSV, oddělení Evropské unie Program EU pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI) Jitka Zukalová, MPSV, oddělení Evropské unie 1 Zaměření Cílem je podpořit zaměstnanost a sociální ochranu, bojovat proti sociálnímu vyloučení a chudobě

Více

ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA. Bc. Radek Feix

ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA. Bc. Radek Feix ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA Bc. Radek Feix OBSAH obecná charakteristika Moldavské republiky problémové faktory brzdící rozvoj státu hlavní rozvojoví partneři

Více

Programy podpory pro inovativní

Programy podpory pro inovativní technologie a výrobky OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Vodovody a kanalizace 2015 Praha 21.5. 2015 1 OP PIK - Cíl programu dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené

Více

ERRIN. síť vědeckovýzkumných regionů 116 členů/25 zemí založen 2001 JMK od 2012 2700 EUR/rok

ERRIN. síť vědeckovýzkumných regionů 116 členů/25 zemí založen 2001 JMK od 2012 2700 EUR/rok ERRIN síť vědeckovýzkumných regionů 116 členů/25 zemí založen 2001 JMK od 2012 2700 EUR/rok Hlavní aktivity výměna a sdílení informací a know-how mezi regiony budování partnerství zapojování subjektů do

Více

Vzdeláváním k pestrejšímu životu

Vzdeláváním k pestrejšímu životu Asociace institucí Největší profesní asociace ve vzdělávání dospělých s tradicí od roku 1990 ˇ ˇ Vzdeláváním k pestrejšímu životu 33 Kdo jsme? Asociace institucí je největší profesní asociací ve vzdělávání

Více

Bakalářský studijní obor hospodářská informatika

Bakalářský studijní obor hospodářská informatika Bakalářský studijní obor hospodářská informatika Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Bakalářský studijní obor hospodářská informatika nabízí fundované vědecké a praktické vzdělání v oblasti

Více

Hlavní město Praha. výzvu ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí. Příloha 1. vyhlašuje dne 8.

Hlavní město Praha. výzvu ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí. Příloha 1. vyhlašuje dne 8. Příloha 1 Hlavní město Praha vyhlašuje dne 8. ledna 2008 výzvu ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí 1. Identifikace výzvy Operační program Praha Adaptabilita Prioritní

Více

Přenos znalostí a zkušeností z aktivit projektu POSTA

Přenos znalostí a zkušeností z aktivit projektu POSTA Přenos znalostí a zkušeností z aktivit projektu POSTA Leoš Horníček Instituce a programy EU Informace ze stáže v Bruselu Školicí stáž Název: Školicí stáž Interoperabilita (dopravní část) Organizátor: Bohemia

Více