ZPRÁVY. z Bruselu. Občané EU mají zájem o budoucnost Evropy: internetové fórum Debate Europe navštívilo více než 1 milion lidí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVY. z Bruselu. Občané EU mají zájem o budoucnost Evropy: internetové fórum Debate Europe navštívilo více než 1 milion lidí"

Transkript

1 Informační čtrnáctideník Zastoupení Olomouckého kraje v Bruselu 1 / srpen 2006 ZPRÁVY z Bruselu EU nabízí mladým lidem mnoho příležitostí zařídit si stáž v evropských institucích. O tom jaksi se více dozvíte na str. 3 a 4. Editorial Internetové fórum Debate Europe demonstruje zájem lidí o EU 1 Občané EU mají zájem o budoucnost Evropy: internetové fórum Debate Europe navštívilo více než 1 milion lidí Hlavní témata a události 2 v EU: internetové stránky bruselského úřadu Možnosti stáží v Evropě Stručně z Bruselu Fungování EU je stále jedním z nejzajímavějších témat pro občany EU, hlavně pro mladé lidi. Internetové fórum Debate Europe bylo spuštěno v březnu 2006 Evropskou komisí jako součást Plánu D jako demokracie, dialog a diskuze s cílem umožnit diskuzi na evropské úrovni. Diskutovat bylo možné v 21 jazycích. Ke konci července 2006 byl zaznamenán miliontý vstup. Ve všech 25 členských státech EU bylo fórum přijato s nadšením. Měsíčně se do něj zapojí průměrně lidí, kteří odešlou komentářů. Upozornění na výzvy Oznámení o volných místech Program akcí EU V tomto fóru se občané EU mohou zapojit do diskuze na tři hlavní témata: Hospodářský a sociální rozvoj Evropy, Jak vnímáte Evropu a činnost Unie a Hranice Evropy a role Evropy ve světě. Diskuze se nyní vede převážně v angličtině (56%), francouzštině (23%) a němčině (7%), ačkoli příspěvky lze přidávat ve 20 oficiálních jazycích EU, včetně katalánštiny. Kromě zapojení se do diskuze mohou návštěvníci fóra číst, poslechnout si nebo shlédnout příspěvky vložené členy EK a prezidentem Evropského hospodářského a sociálního výboru. Úspěch virtuálního diskusního fóra ukazuje, že všichni lidé zainteresovaní v záležitostech EU musí pracovat nejen na správných politikách a projektech, ale jejich úkolem je také vytvářet nové příležitosti pro setkání občanů EU a diskuzi. A to je rovněž naším úkolem. Zastoupení Olomouckého kraje v Bruselu The Rose House 46 Boulevard de la Cambre B1000 Brussels Tel. (32) Fax (32) Internetové stránky Zastoupení kraje v Bruselu jsou již v provozu. Na straně 2 se dozvíte více o jejich obsahu a službách, které budou v budoucnu poskytovat.

2 Internetové stránky Zastoupení Olomouckého kraje jsou v provozu Vytvořme most mezi Bruselem a Olomoucí! Internetové stránky Zastoupení Olomouckého kraje v EU jsou novým nástrojem, pomocí něhož můžete získat informace o programech, iniciativách a možnostech, které EU občanům kraje nabízí. V provozu jsou již od poloviny června a plánuje se jejich postupné rozšíření o informace a služby pro jednotlivé cílové skupiny. Najděte si čas a navštivte je. Vaše připomínky a návrhy jsou vítány! DOMOVSKÁ STRÁNKA Zařaďte si domovskou stránku úřadu Zastoupení Olomouckého kraje na seznam oblíbených stránek a nezapomeňte je pravidelně navštěvovat. V současné době zde můžete nalézt prezentaci bruselské kanceláře vašeho kraje a celkový plán stránek. V budoucnu bude domovská stránka obsahovat také přehled nejnovějších důležitých události z EU, týkajících se všech záležitostí místního významu. Prezentace úřadu a poskytované služby jsou rovněž včleněny pod odkaz Mission. Tuto stránku doporučujeme pečlivě nastudovat, neboť se z ní dozvíte, jak vám bruselská kancelář může pomoci ve vašich soukromých i profesních aktivitách. UDÁLOSTI Stránka bude obsahovat aktuální program všech nejdůležitějších událostí, které se budou konat v Bruselu nebo po celé Evropě. Můžete sledovat vývoj evropských politik a programů, být informováni o zajímavých příležitostech setkat se s partnery nebo se zúčastnit fór, výstav, veletrhů a jiných propagačních akcí. V dohledné době budou mít stránky i sekci věnovanou Týdnu otevřených dveří OPEN DAYS 2006 se souvisejícími dokumenty a informacemi. KNIHOVNA A ODKAZY Zpravodaje Zastoupení, Evropské dohody, Bílá a Zelená kniha EK, oficiální dokumenty a zprávy evropských institucí jsou všechno užitečné zdroje informací a dat. Budou zde uchovávány za účelem konzultace a studia. Kliknutím na Odkazy se můžete dostat ke všem hlavním evropským institucím a na jejich oficiální internetové stránky. Tyto stránky jsou rovněž neustále rozšiřovány a aktualizovány. KONTAKTY Pokud máte zájem kontaktovat Zastoupení Olomouckého kraje nebo kancelář regionálního zastoupení v Bruselu, máte na těchto stránkách možnost získat všechny potřebné adresy, telefonní čísla a ové adresy. Pokud budete chtít zaslat žádost nebo komentář ohledně stránek a informací na nich zveřejněných, můžete tyto kontaktní údaje využít. Důležité je, že tyto stránky budou v nejbližší době dostupné jak v anglickém, tak v českém jazyce a jejich obsah bude součástí jiných zajímavých stránek a služeb. Sledujte jejich vývoj! 2

3 Možnost stáží v Evropských institucích pro mladé absolventy Každý rok mají mladí absolventi příležitost zapojit se do programu stáží v institucích EU. Účelem stáží je umožnit stážistům uplatnit znalosti, které si osvojili během svých studií, především v oblasti jejich specializace. Program stáží si navíc klade za cíl seznámit stážisty s fungováním EU a umožnit jim prožít si každodenní chod v hostitelskéi instituci. Hostitelská evropská instituce pak těží z přítomnosti mladých nadšených stážistů, kteří mohou nabídnout nový, neotřelý pohled na věc a aktuální akademické znalosti. Stážisté pak mají možnost pracovat v multikulturním, multijazykovém a multietnickém prostředí. Většina evropských institucí a poradních orgánů nabízí stáže dvakrát do roka, na jaře a na podzim, maximálně na období 5 měsíců. Nabízené stáže mohou být buď placené, obvykle na 5 měsíců, nebo neplacené, většinou na kratší dobu než 5 měsíců. Ačkoli jsou k podání žádosti o stáž vyzývání absolventi všech oborů, některé instituce mají na stážisty konkrétní požadavky. Kdo si může podat žádost? Vhodnými kandidáty na stáž v Evropských institucích jsou mladí absolventi VŠ, kteří jsou státními příslušníky členského státu EU a kandidátských států, které využívají výhod předpřístupové strategie. Počet přijatých kandidátů z nečlenských států EU může být však omezen. Co se týče placených stáží, ve většině případů musí mít kandidáti ukončený první stupeň univerzitních studií, dosáhnout příslušného akademického titulu a musí velmi dobře ovládat anglický, francouzský nebo německý jazyk. U většiny pozic je stanoven věkový limit. Na začátku stáže by kandidáti neměli mít více než 30 let. Programy stáží v rámci EK fungují už 45 let a zúčastnilo se jich více než stážistů. Evropská komise V současnosti má většina žadatelů o stáž kvalifikaci v oborech jako jsou právo, politologie, mezinárodní vztahy a ekonomika. Evropská komise by nicméně uvítala žadatele s kvalifikací i v jiných oborech, jako např. informační technologie, zemědělské technologie, pedagogika, biochemické inženýrství, bezpečnost potravin, energetický management, auditoring, letecké a kosmické inženýrství, psychologie, finanční management, evaluace a strategická analýza (především systémová dynamika), design, multimédia, sportovní management a další. EK nabízí dva druhy stáží: administrativa a překladatelství při Generálním ředitelství pro překlady. Kde? Většina generálních ředitelství a úřadů EK se nachází v Bruselu. Některá oddělení EK mají celá základnu v Lucemburku, např. EUROSTAT nebo OPOCE (vydavatelský úřad), zatímco jiné jsou v Lucemburku situovány pouze částečně. Výběrové řízení 1. fáze: Složka s požadovanými dokumenty žadatele je při přijetí zkontrolována, zda splňuje všechny náležitosti pro zařazení do výběrového řízení. 2. fáze: Je zahájena předvýběrová fáze, která má Úřadům EK zajistit nejlepší možný výběr kandidátů s nejširší možnou škálou specializací, z nichž si generální ředitelství a úřady budou moci vybrat. Jakmile je předvýběrová fáze ukončena, formuláře žádostí vybraných kandidátů jsou založeny v databázi, do níž má přístup všechna oddělení EK a z níž provádí konečný výběr. Tato databáze známá jako Modrá kniha obsahuje třikrát více kandidátů než je počet nabízených stáží. Předvýběrová fáze se týká pouze kandidátů žádající o administrativní pozice. 3. fáze: Fáze výběru: kandidátům jsou přidělena místa v jednotlivých Úřadech EK Kdy? Březnové stáže: Období pro podání žádosti: 1. červen 1. září předchozího roku. Oznámení o výsledcích výběrového řízení: do poloviny ledna Říjnové stáže: Období pro podávání žádostí: 1. prosince 1. března stejného roku Oznámení o výsledcích výběrového řízení: do poloviny července Prezident EK J. Barroso krájí narozeninový dort programu stáží (2005) Praktické rady a užitečné informaci pro žadatele o stáž v EK i) Český vysokoškolský diplom prokazující úroveň vzdělání odpovídající kritériím pro zařazení do programu evropských stáží: Diplom o ukončení bakalářského studia ii) Doporučuje se nečekat až do posledního dne možného podání žádosti, protože systém by se mohl zahltit z důvodu velkého zájmu uchazečů iii) První dvě preferovaná GŘ (ze tří existujících) jsou ta, která jsou označena při zařazení do Modré knihy. Ujistěte se tedy, že jste si vybrali to GŘ, kterému nejlépe odpovídáte vaším profilem i kvalifikací. Více informací o stážích v EK viz: 3

4 Stáže v Evropských institucích (pokračování) Evropský parlament Evropský parlament nabízí následující placené stáže: Stipendium Roberta Schumana, všeoobecné Stipendium Roberta Schumana, pro novináře Stáž v překladatelství Stáž pro tlumočníky na konferencích (omezený počet rezervovaný pro kandidáty z kandidátských zemí a nových členských zemí) Kvalifikace Kromě výše zmiňovaných požadavků na akademický titul je vyžadováno následující: Žadatelé o Stipendium Roberta Schumana, všeobecné, musí prokázat, že jsou autory rozsáhlejší písemné práce (diplomová/ bakalářská práce jak součást požadavků na dosažení odpovídajícího akademického titulu) nebo že publikovali v odborném časopise. Žadatelé o Stipendium Roberta Schumana, pro novináře, musí prokázat odborné zkušenosti buď v podobě publikovaných prací nebo členstvím v novinářských asociacích v členským zemích EU. Kdy? Další období stáží začíná 1. března. Období pro podávání žádostí začíná 15. srpna až do 15. října (půlnoci). Podzimní stáže začínají 1. října a období pro podávání žádostí začíná 15. března a trvá do 15. května (půlnoci). Více informací o stáží v EP viz: Rada Evropské unie Každý rok nabízí Generální sekretariát Rady EU kolem 70 míst v průměrném trvání 5 měsíců. Žádosti musí být poslány do 1. září roku, jež předchází roku nastoupení stáže. Žádosti mohou podávat pouze občané členských zemí EU. Přednost mají žadatelé, kteří: ukončili nebo zahájili kurs Evropské integrace v rámci doktorského studia nebo výzkumné práce nebo vědeckých publikací, pracují nebo pracovali v soukromém nebo veřejném sektoru zabývající se činností EU. Stážisté pracující pro Radu EU nejsou obvykle placeni. Nicméně občanům určitých členských států střední a východní Evropy (Česká republika je na seznamu) mohou být nabídnuty placené stáže. Žádosti o stáže na rok 2007 by měly být odeslány a dorazit do ústředí Rady Evropy do 15. září Informace viz: Ombudsman Stáže na pozici ombudsmana jsou určeny přednostně pro absolventy právnických fakult. Stáže jsou vykonávány buď ve Štrasburku nebo v Bruselu podle potřeb Úřadu. Začínají 1. září a 1. ledna každý rok. Minimální délka stáže je 4 měsíce. Délka stáže může být prodloužena podle uvážení ombudsmana maximálně na 11 měsíců. Informace viz: Soudní dvůr Žadatelé musí být absolventi práv nebo politologie, u kandidátů na stáž v Divizi překladatelů, musí mít vystudovaný obor překladatel tlumočník. S ohledem na pracovní prostředí je velmi vítaná znalost francouzského jazyka. Uzávěrka pro podání žádosti na stáže začínající 1. března 2007: 1. října Informace viz: Výbor regionů (COR) a Evropský hospodářský a sociální výbor (EESC) Oba poradní orgány nabízejí stáže dvakrát ročně. U obou institucí zahrnuje výběrové řízení kontrolu vhodnosti kandidáta, předvýběrovou fázi a výběrovou fázi. Uzávěrka žádostí pro nadcházející období stáží je 30. září do COR a 1. září do EESC. Evropské instituce a agentury: Evropská agentura pro hodnocení léčiv: OAMI Úřad pro sjednocení vnitřního trhu : Evropský univerzitní institut, Florencie: Evropská centrální banka : https://gs6.globalsuccessor.com/fe/tpl_ecb01ssl.asp?s=uzcnflzruzjgub&key= &c= &pagestamp=sebjqlwviesuixlxos Důležité upozornění pro všechny stážisty Aby se co nejvíce mladých absolventů mohlo zapojit do nabízených programů stáží, žadatelé by se neměli současně účastnit žádné jiné stáže nebo by neměli pracovat na placené pozici více jak 4 po sobě následující týdny pro jiné evropské instituce či orgány. Stručně z Bruselu Justice EK navrhuje nový Akční plán kriminality 4

5 Začátkem srpna 2006 přijala EK komuniké s názvem Vývoj všeobecné a srozumitelné strategie EU na určení míry kriminality a trestní spravedlnosti. Komuniké obsahuje Akční plán EU na vypracování statistiky EU o kriminalitě a trestní spravedlnosti během období let Akční plán nastiňuje postupné přibližování se, v koordinaci s členskými státy a dalšími zainteresovanými subjekty, k takovému stavu, kdy bude přístupné vysoce kvalitní množství informací s cílem určit prioritní činnost v boji proti kriminalitě, při srovnávání výkonu a vyhodnocování zavedených opatření. Komise se rovněž rozhodla ustavit skupinu expertů, kteří budou podporovat zavádění akčního plánu, především pak potřeby politiky Spravedlnost, svoboda a bezpečnost týkající se dat o kriminalitě a trestní spravedlnosti. Expertní skupina bude složena ze čtyř kategorií expertů zběhlých v tvorbě společných ukazatelů na měření kriminality a trestní spravedlnosti a v určování potřeb politiky. Zástupci administrativ členských, kandidátských a přistupujících zemí v oblasti spravedlnosti a vnitřních záležitostí budou představovat jen něco přes polovinu členů. Zástupci evropských a mezinárodních orgánů, spolupracující orgány a organizace specializující se na kriminalitu trestní spravedlnost budou tvořit druhou a třetí kategorii. Zbývající členové budou pocházet z akademického a soukromého sektoru. Vývoj statistiky EU umožní EK zahájit hodnocení a srovnávání závažnosti problému kriminality v různých regionech EU, monitorovat vývoj těchto problémů a vyhodnocovat nejlepší postupy, jak se s problémy vypořádat. Vnitřní trh Nová databáze národních legislativ Evropská komise otevřela volně veřejně přístupnou internetovou databázi umožňující přístup k zákonům jednotlivých států zavádějící směrnice finančních služeb EU. Jedná se o jeden z úkolů v rámci Lepší regulace obsažený v Bílé knize politiky finančních služeb vydané v roce Databáze internetových odkazů by měla napomáhat celkovému procesu implementace a omezovat regulační dodatky legislativy, známé jako pozlacování. Důsledkem by mělo být snížení nákladů a bariér pro podniky i spotřebitele, protože tito budou mít dostatek informací k tomu, aby lépe a efektivněji využili legislativu EU v různých členských zemí. Současné použití stavové tabulky národních legislativ, která se ukázala jako úspěšná při efektivnějším zavádění EU legislativy, bude doplněna jednotným zdrojem informací o stavu zavádění EU legislativy v jednotlivých členských státech, což umožní snadnější přístup a srovnávání. Databázi lze nalézt na: Doprava IV. výzva na předkládání projektů v rámci programu Marco Polo byla zveřejněna Evropská komise zveřejnila čtvrtou výzvu na předkládání projektů v rámci vysoce úspěšného Programu Marco Polo. Soukromé podniky po celé EU a plně zapojené třetí země jsou vyzývány, aby podávaly návrhy na vytvoření nových služeb nákladní dopravy, které by zamezily zácpám na evropských silnicích a snížily znečišťování životního prostředí systémem nákladní dopravy, což jsou dva hlavní cíle dopravní politiky EU. Obecným cílem programu je pomoci podnikům vytvořit nové služby, které odlehčí silniční dopravě a které během vysoce riskantní zahajovací fáze převedou část nákladní dopravy na moře, železnici a vnitrozemské řeky. Projekty, které v silné konkurenci vyjdou jako nejlepší, získají grantové smlouvy až na 4 roky. Šanci získat grant mají však pouze takové projekty, které budou schopny prokázat udržitelnost těchto služeb, tzn. projekty budou schopny udržet se na trhu i poté, co je EU přestane financovat. Výzva k předkládání projektů je otevřena pro tři typy akcí, které program předvídá: - Akce modálního přesunu, jejichž cílem je přesunout nákladní dopravu ze silnic na mořské cesty, železnici, vnitrozemní říční komunikace nebo kombinace několika dopravních prostředků. - Akce společného učení, které mají zlepšit spolupráci a optimalizovat pracovní metody a postupy mezi provozovateli nákladní dopravy. - Vysoce inovativní urychlující akce, které se soustřeďují na vypořádání se s překážkami ve struktuře na trhu nákladní dopravy v EU, mezi nimiž jsou např. nízká rychlost nákladních vlaků nebo problémy s technickou interoperabilitou dopravních prostředků. Aby se státy lépe vypořádaly s problémy ucpaných silničních komunikací a zvyšujícími se požadavky trhů, byl rozpočet pro výzvy v roce 2006 zvýšen na 35 milionů Euro, oproti 30,1 milionu Euro v roce Více informací o výzvě viz : Upozornění na výzvy 5

6 Energie Výzva k předkládání tendrů: I) Studie o dopadech rozšíření EU v roce 2004 na oblast energie Ref.: OJ S II) Studie o dopadech rozšíření EU v roce 2004 na oblast dopravy Uzávěrka pro oba: Ref.: OJ S Energie Výzva k předkládání projektů v oblasti energie V rámci programu Inteligentní energie Evropa Uzávěrka: Reference: OJ C 130 Informační společnost a média Výzvy k předkládání projektů Bezpečnější internet program podporující bezpečnější užívání internetu a nových technologií Uzávěrka: Ref.: OJ C167/20 Výzva k předkládání projektů: econtentplus Program se zaměřuje na zpřístupnění, zlepšení použitelnosti a využitelnosti digitálního obsahu v Evropě. Uzávěrka: Ref.: OJ L 79 Viz: Životní prostředí Výzva k předkládání pilotních projektů Občanská bezpečnost: celoevropská spolupráce při ochraně před přírodními pohromami Uzávěrka: Zveřejněno v OJ C176/13 z Doprava Výzva k předkládání projektů Program Marco Polo Čtvrtá výzva k předkládání projektů na modální přesun, urychlující akce a akce společného učení. Uzávěrka: Ref.: OJ_C2006_175 Podnikání a průmysl Výzva k předkládání tendrů: Propagace podnikání v audio-vizuálních médiích (hlavně TV). program má za úkol prozkoumat možnosti, podmínky a omezení audio-vizuálních médií pro propagaci podnikání. Zveřejněno v OJ č. S 140 z Uzávěrka: Výzva k předkládání tendrů: Správa a údržba Vašeho evropského portálu Program je zaměřen na vymezení, podporu a propagaci tvorby a zakládání celoevropských a evládních služeb. Ref.: OJ S 143 Uzávěrka: Podniky a průmysl Výzva k předkládání projektů na překlad Lékařského slovníku regulačních aktivit s léčivy (MedDRA) s cílem sjednotit terminologii a regulační komunikaci mezi kompetentními orgány (EU, Spojené státy, Japonsko) a umožnit výměnu informací. Uzávěrka: Ref.: Action ENT/IMA R./ MedDRA Evropský parlament Výzva k předkládání projektů Příspěvky politickým stranám EU Uzávěrka: Ref: OJ C150 OJ znamená Oficiální věstník Evropské unie. V elektronické verzi je zdarma k dispozici na webových stránkách: ve všech oficiálních jazycích EU. Řada C obsahuje všechny odkazy na výzvy k předkládání projektů a výzvy k tendrům publikované institucemi EU a otevřené k veřejné soutěži. Odkaz u každé výše uvedené výzvy vás přesměruje k příslušenému vydání OJ Nové výzvy k předkládání projektů Oznámení o volných místech Program událostí EU 6

7 Plánovaná výběrová řízení Výběrové řízení : Administrátoři - kategorie AD5 Reference: OJ C 172 A Uzávěrka: 7. září 2006 Sekretáři/ky - kategorie AST1, tlumočníci/ce kategorie AD5, bezpečnostní agenti kat. AST1 Pro občany České republiky Zveřejnění: 2. pololetí 2006 INTERREG IIIC Východ, Sdružený technický sekretariát Pozice : Programový manažer Umístění : Vídeň Uzávěrka : 24. srpna 2006 Viz : NATO Pozice : Právní koncipient, A.2/A.3, Úřad právního poradce, soukromý úřad Umístění : Brusel Uzávěrka : 12. září 2006 Viz: EVROPSKÁ KOMISE Pozice : Veducí oddělení (AD9) českého občanství pro Evropský parlament Informační úřad Umístění : Praha Reference : OJ 156 A Uzávěrka : 5. září 2006 Evropská investiční banka Pozice : IT aplikační analytik Finance KIT Oddělení informačních technologií Divize financí a žádostí o půjčku (FLA) Umístění : Lucemburk Reference : IT06WWW04 Uzávěrka : 31. srpna Stáže u EIB: FEMIP Program stáží Různé profily Umístění : Lucemburk Uzávěrka : 15. září 2006 Viz: září Evropský týden mobility Týden plný událostí věnovaných udržitelné mobilité. Důraz je kladen na změny chování s ohledem na užívání osobních automobilů. Tento se týdne mobility budou účastnit i česká města. Viz : Konference na téma výzkumu podnikové odpovědnosti Konference se bude týkat témat jako obchodní etika, vedení firmy, vzdělávání, zaměstnanecké praktiky, prostředí a sociální odpovědnost. Viz : Dublin, Irsko říjen Fórum o pevných palivech (druhé zasedání) Berlínské fórum buduje platformu pro dialog mezi úřady EK a spolkem podílníků z evropského energetického sektoru. Berlín, Německo Týden otevřených dveří OPEN DAYS 2006 Evropský týden regionů a měst Semináře, konference a propagační akce organizované společně Výborem regionů, Evropskou komisí a regiony celé Evropy. Brusel, Belgie Členské státy EU (decentralizované akce) listopad Konference s názvem "Směrem k externí energetické politice EU k zajištění vysoké úrovně bezpečnosti dodávek Konference organizovaná EK poukáže na problémy energetické bezpečnosti a soustředí se hlavně na problémy bezpečnosti dodávek ropy a zemního plynu. Brusel, Belgie V příštím čísle čtěte o nových jednáních na podzim

Bílá kniha obsahuje také návrh, aby se vysoké školy zabývající se přípravou pedagogů v EU, učily o technikách a praxi komunikace o EU.

Bílá kniha obsahuje také návrh, aby se vysoké školy zabývající se přípravou pedagogů v EU, učily o technikách a praxi komunikace o EU. ZPRÁVY z Bruselu Informační čtrnáctideník Zastoupení Olomouckého kraje v Bruselu Pravidla EU o hospodářské soutěži v rámci vnitřního trhu: Evropská komise provádí reformu pravidel státní podpory malým

Více

VELETRH KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMŮ 2014

VELETRH KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMŮ 2014 VELETRH KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMŮ 2014 PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 Ústí nad Labem 2014 & b a c EU? b a c EU? A B C A B C? EU? EU? b a c A B C A B C A B b a c A B A B C OBSAH Veletrh komunitárních programů

Více

ICHNOS Plus The Toolkit sada nástrojů

ICHNOS Plus The Toolkit sada nástrojů ICHNOS Plus The Toolkit sada nástrojů pro implementaci regionálního centra kompetencí v regionech připraveného projektem ICHNOS Plus 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Politiky EU v oblasti zakládání podniků... 4

Více

Závěrečná práce. Možnosti práce v Evropských institucích

Závěrečná práce. Možnosti práce v Evropských institucích Závěrečná práce Možnosti práce v Evropských institucích Barbora Handlířová 2013/2014 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní informace o práci v EU institucích... 4 3. EPSO (European Personnel Selection Office)...

Více

Projekty mezinárodní spolupráce po roce 2014. Jak do projektů úspěšně vstoupit a efektivně je implementovat

Projekty mezinárodní spolupráce po roce 2014. Jak do projektů úspěšně vstoupit a efektivně je implementovat Projekty mezinárodní spolupráce po roce 2014 Jak do projektů úspěšně vstoupit a efektivně je implementovat Vážení čtenáři, evropské programy na podporu mezinárodní spolupráce poskytují těm, kteří je využívají,

Více

Vydalo: Zastoupení Ústeckého kraje v Bruselu Eurocentrum Ústí nad Labem. ve spolupráci s partnery:

Vydalo: Zastoupení Ústeckého kraje v Bruselu Eurocentrum Ústí nad Labem. ve spolupráci s partnery: Vydalo: Zastoupení Ústeckého kraje v Bruselu Eurocentrum Ústí nad Labem ve spolupráci s partnery: Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a. s. Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje Asistenční

Více

Zpravodaj 2005 > leden > 02

Zpravodaj 2005 > leden > 02 Zpravodaj 2005 > leden > 02 Kancelář Zlínského kraje v Bruselu zastupuje Zlínský kraj na Otevřených dnech Výbor regionů společně s Hlavním úřadem Evropské unie pro evropskou politiku, vyzval regionální

Více

Erasmus+ Příručka k programu

Erasmus+ Příručka k programu Erasmus+ Příručka k programu V případě rozdílných významů mezi jednotlivými jazykovými verzemi má anglická verze přednost před ostatními verzemi. Verze 3 (2015): 16/12/2014 OBSAH ÚVOD... 6 ČÁST A OBECNÉ

Více

VÁŠ PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM Z FONDŮ EU

VÁŠ PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM Z FONDŮ EU 2 0 1 4 ++ EVROPSKÉ STRUKTURÁLNÍ A INVESTIČNÍ FONDY (ESI FONDY) ++ EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ (EFRR) ++ EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND (ESF) ++ INICIATIVA NA PODPORU ZAMĚSTNANOSTI MLADÝCH LIDÍ (YEI)++

Více

Sociální nakupování. Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek

Sociální nakupování. Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek Sociální nakupování Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek Tato publikace vychází v rámci programu Evropské unie pro zaměstnanost a sociální solidaritu (PROGRESS) (2007

Více

2012 ROZPOČTOVÝ POSTUP DOKUMENT Z DOHODOVACÍHO ŘÍZENÍ SPOLEČNÝ NÁVRH

2012 ROZPOČTOVÝ POSTUP DOKUMENT Z DOHODOVACÍHO ŘÍZENÍ SPOLEČNÝ NÁVRH 2012 ROZPOČTOVÝ POSTUP DOKUMENT Z DOHODOVACÍHO ŘÍZENÍ SPOLEČNÝ NÁVRH Dokument č.: 4 ******* 19. 11. 2011 ZMĚNY PO JEDNOTLIVÝCH ROZPOČTOVÝCH POLOŽKÁCH DOKUMENT V KONSOLIDOVANÉ PODOBĚ (ZAČLENĚNÍ DOHODNUTÝCH

Více

Více na stranách 2 a 3

Více na stranách 2 a 3 Číslo 1/ bulletin e-info je realizován v rámci projektu Partnerství pro rozvoj kraje spolufinancovaného Evropskou unií Partnerství pro rozvoj Olomouckého kraje Olomoucký kraj se snaží o posílení schopnosti

Více

PŘÍRUČKA PRO ZAHRANIČNÍ MOBILITU VYSOKOŠKOLSKÝCH PRACOVNÍKŮ

PŘÍRUČKA PRO ZAHRANIČNÍ MOBILITU VYSOKOŠKOLSKÝCH PRACOVNÍKŮ UJAK PRAHA, CSVŠ PŘÍRUČKA PRO ZAHRANIČNÍ MOBILITU VYSOKOŠKOLSKÝCH PRACOVNÍKŮ Tato příručka byla zpracována v rámci projektu Zahraniční mobilita vysokoškolských pracovníků (Foreign Mobility of Universities

Více

250 legislativních opatření EU ovlivňujících sektor hotelů, restaurací a kaváren

250 legislativních opatření EU ovlivňujících sektor hotelů, restaurací a kaváren 250 legislativních opatření EU ovlivňujících sektor hotelů, restaurací a kaváren Didac Garcia Carreté Jonatan Henriksson Miriam Schneider Tato publikace byla vytvořena pro projekt Školení a vzdělávání

Více

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014 Erasmus+ Příručka k programu Platí od 1. ledna 2014 Verze 2: 27. 2. 2014 OBSAH ÚVOD... 7 ČÁST A - OBECNÉ INFORMACE O PROGRAMU ERASMUS+... 9 Cíle a důležité charakteristiky programu Erasmus+... 11 Struktura

Více

Co mi přináší Evropská unie? Možnosti podpory pro Vaše projekty i Váš rozvoj

Co mi přináší Evropská unie? Možnosti podpory pro Vaše projekty i Váš rozvoj Co mi přináší Evropská unie? Možnosti podpory pro Vaše projekty i Váš rozvoj Milí čtenáři, co nám přináší Evropská unie? Jaké výhody pro mě plynou z toho, že jsem - vedle České republiky nebo jiné členské

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Bakalářská práce

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Bakalářská práce Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Bakalářská práce Principy e governmentu a jeho realizace ve vybraných státéch Aliaksandr

Více

NA ZAMĚSTNANOST A LIDSKÉ ZDROJE

NA ZAMĚSTNANOST A LIDSKÉ ZDROJE POMOC EVROPSKÉ UNIE ZAMĚŘENÁ NA ZAMĚSTNANOST A LIDSKÉ ZDROJE STRUČNÝ PRŮVODCE EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM URČENÝ PRO BUDOUCÍ ČLENSKÉ STÁTY Employment and European Social Fund European Commission Directorate-General

Více

BOJ S DISKRIMINACÍ NA TRHU PRÁCE. Zpravodaj CIP EQUAL

BOJ S DISKRIMINACÍ NA TRHU PRÁCE. Zpravodaj CIP EQUAL ČÍSLO 3 BOJ S DISKRIMINACÍ NA TRHU PRÁCE Zpravodaj CIP EQUAL říjen 2007 Aktuální stav CIP EQUAL v ČR - novinky Obsah 1 Aktuální stav CIP EQUAL v ČR 5 Zajímavé výstupy projektů 10 Národní tématické sítě

Více

Příručka o integraci pro tvůrce politik a odborníky z praxe

Příručka o integraci pro tvůrce politik a odborníky z praxe NE-32-09-134-CS-C Příručka o integraci Třetí vydání Třetí vydání Příručka o integraci pro tvůrce politik a odborníky z praxe Generální ředitelství pro spravedlnost, svobodu a bezpečnost Tato příručka popisuje

Více

ZELENÁ KNIHA. (text se závažností EEA)

ZELENÁ KNIHA. (text se závažností EEA) EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 22.6.2011 COM(2011) 367 konečná verze ZELENÁ KNIHA Modernizace směrnice pro odbornou kvalifikaci (text se závažností EEA) 1 1. ÚVOD Občané EU 1 poskytující širokou škálu odborných

Více

ZPRÁVA O IMPLEMENTACI EVROPSKÉ CHARTY PRO MALÉ PODNIKY ZA ROK 2005

ZPRÁVA O IMPLEMENTACI EVROPSKÉ CHARTY PRO MALÉ PODNIKY ZA ROK 2005 ZPRÁVA O IMPLEMENTACI EVROPSKÉ CHARTY PRO MALÉ PODNIKY ZA ROK 2005 Opatření 3: Podpora účelného rozdělování zdrojů Daňové zákony S účinností od 1. ledna 2004 byl schválen zákon č. 438/2003 Sb., kterým

Více

společnost, aby byly informační systémy veřejné správy dále rozšiřovány a byly ku prospěchu samotné veřejné správě i veřejnosti. Z hlediska vnitřního

společnost, aby byly informační systémy veřejné správy dále rozšiřovány a byly ku prospěchu samotné veřejné správě i veřejnosti. Z hlediska vnitřního Úvod Tato diplomová práce si klade za cíl zmapovat rozvoj informační společnosti v České republice na pozadí informační politiky ČR a rozvoje informačních systémů veřejné správy. Informační společností

Více

Shrnutí Koncepce komunikace a prezentace předsednictví České republiky v Radě EU

Shrnutí Koncepce komunikace a prezentace předsednictví České republiky v Radě EU Shrnutí Koncepce komunikace a prezentace předsednictví České republiky v Radě EU Sekce pro předsednictví ČR v Radě EU, Úřad vlády ČR červenec 2007 V první polovině roku 2009 bude Česká republika předsedat

Více

eeurope 2005: Informační společnost pro všechny

eeurope 2005: Informační společnost pro všechny CZ KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ Brusel, 28.5.2002 COM(2002) 263 závěrečná SDĚLENÍ KOMISE RADĚ, EVROPSKÉMU PARLAMENTU, HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ eeurope 2005: Informační společnost

Více

Kdy můžete nastoupit?

Kdy můžete nastoupit? Kdy můžete nastoupit? Sociální Evropa Praktická příručka pro nábor v Evropě Evropská komise Kdy můžete nastoupit? Praktická příručka pro nábor v Evropě Evropská komise Generální ředitelství pro zaměstnanost,

Více

Zpravodaj. září 2014, číslo 1. Úvodní slovo

Zpravodaj. září 2014, číslo 1. Úvodní slovo Zpravodaj Česká a Slovenská republika září 2014, číslo 1 Úvodní slovo Právě čtete úvodní řádky prvního řádného čísla Zpravodaje nově vznikající sítě měst a obcí a dopravních odborníků CIVINET Česká a Slovenská

Více

České předsednictví EU 2009

České předsednictví EU 2009 České předsednictví EU 2009 Vážené čtenářky, vážení čtenáři, jako místopředseda vlády zodpovědný za evropské záležitosti jsem rád, že se Vám do ruky dostává tato publikace, která si klade za cíl laikům

Více

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 21 LISTOPAD 2007 STRANA 2 NOVINKY Z BRUSELU

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 21 LISTOPAD 2007 STRANA 2 NOVINKY Z BRUSELU ZPRAVODAJSTVÍ STRANA 2 NOVINKY Z BRUSELU Evropská komise, ve spolupráci s Evropskou investiční bankou, spustila novou iniciativu v oblasti mikroúvěrů. STRANA 4 STRUKTURÁLNÍ FONDY 2007-13, PRŮVODCE DOBROU

Více

eeurope 2003 Společný program k realizaci informační společnosti v Evropě

eeurope 2003 Společný program k realizaci informační společnosti v Evropě eeurope 2003 Společný program k realizaci informační společnosti v Evropě Akční plán připravený kandidátskými státy s přispěním Evropské komise Červen 2001 Souvislosti Díky rostoucímu tempu používání informačních

Více