ZPRÁVY. z Bruselu. Občané EU mají zájem o budoucnost Evropy: internetové fórum Debate Europe navštívilo více než 1 milion lidí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVY. z Bruselu. Občané EU mají zájem o budoucnost Evropy: internetové fórum Debate Europe navštívilo více než 1 milion lidí"

Transkript

1 Informační čtrnáctideník Zastoupení Olomouckého kraje v Bruselu 1 / srpen 2006 ZPRÁVY z Bruselu EU nabízí mladým lidem mnoho příležitostí zařídit si stáž v evropských institucích. O tom jaksi se více dozvíte na str. 3 a 4. Editorial Internetové fórum Debate Europe demonstruje zájem lidí o EU 1 Občané EU mají zájem o budoucnost Evropy: internetové fórum Debate Europe navštívilo více než 1 milion lidí Hlavní témata a události 2 v EU: internetové stránky bruselského úřadu Možnosti stáží v Evropě Stručně z Bruselu Fungování EU je stále jedním z nejzajímavějších témat pro občany EU, hlavně pro mladé lidi. Internetové fórum Debate Europe bylo spuštěno v březnu 2006 Evropskou komisí jako součást Plánu D jako demokracie, dialog a diskuze s cílem umožnit diskuzi na evropské úrovni. Diskutovat bylo možné v 21 jazycích. Ke konci července 2006 byl zaznamenán miliontý vstup. Ve všech 25 členských státech EU bylo fórum přijato s nadšením. Měsíčně se do něj zapojí průměrně lidí, kteří odešlou komentářů. Upozornění na výzvy Oznámení o volných místech Program akcí EU V tomto fóru se občané EU mohou zapojit do diskuze na tři hlavní témata: Hospodářský a sociální rozvoj Evropy, Jak vnímáte Evropu a činnost Unie a Hranice Evropy a role Evropy ve světě. Diskuze se nyní vede převážně v angličtině (56%), francouzštině (23%) a němčině (7%), ačkoli příspěvky lze přidávat ve 20 oficiálních jazycích EU, včetně katalánštiny. Kromě zapojení se do diskuze mohou návštěvníci fóra číst, poslechnout si nebo shlédnout příspěvky vložené členy EK a prezidentem Evropského hospodářského a sociálního výboru. Úspěch virtuálního diskusního fóra ukazuje, že všichni lidé zainteresovaní v záležitostech EU musí pracovat nejen na správných politikách a projektech, ale jejich úkolem je také vytvářet nové příležitosti pro setkání občanů EU a diskuzi. A to je rovněž naším úkolem. Zastoupení Olomouckého kraje v Bruselu The Rose House 46 Boulevard de la Cambre B1000 Brussels Tel. (32) Fax (32) Internetové stránky Zastoupení kraje v Bruselu jsou již v provozu. Na straně 2 se dozvíte více o jejich obsahu a službách, které budou v budoucnu poskytovat.

2 Internetové stránky Zastoupení Olomouckého kraje jsou v provozu Vytvořme most mezi Bruselem a Olomoucí! Internetové stránky Zastoupení Olomouckého kraje v EU jsou novým nástrojem, pomocí něhož můžete získat informace o programech, iniciativách a možnostech, které EU občanům kraje nabízí. V provozu jsou již od poloviny června a plánuje se jejich postupné rozšíření o informace a služby pro jednotlivé cílové skupiny. Najděte si čas a navštivte je. Vaše připomínky a návrhy jsou vítány! DOMOVSKÁ STRÁNKA Zařaďte si domovskou stránku úřadu Zastoupení Olomouckého kraje na seznam oblíbených stránek a nezapomeňte je pravidelně navštěvovat. V současné době zde můžete nalézt prezentaci bruselské kanceláře vašeho kraje a celkový plán stránek. V budoucnu bude domovská stránka obsahovat také přehled nejnovějších důležitých události z EU, týkajících se všech záležitostí místního významu. Prezentace úřadu a poskytované služby jsou rovněž včleněny pod odkaz Mission. Tuto stránku doporučujeme pečlivě nastudovat, neboť se z ní dozvíte, jak vám bruselská kancelář může pomoci ve vašich soukromých i profesních aktivitách. UDÁLOSTI Stránka bude obsahovat aktuální program všech nejdůležitějších událostí, které se budou konat v Bruselu nebo po celé Evropě. Můžete sledovat vývoj evropských politik a programů, být informováni o zajímavých příležitostech setkat se s partnery nebo se zúčastnit fór, výstav, veletrhů a jiných propagačních akcí. V dohledné době budou mít stránky i sekci věnovanou Týdnu otevřených dveří OPEN DAYS 2006 se souvisejícími dokumenty a informacemi. KNIHOVNA A ODKAZY Zpravodaje Zastoupení, Evropské dohody, Bílá a Zelená kniha EK, oficiální dokumenty a zprávy evropských institucí jsou všechno užitečné zdroje informací a dat. Budou zde uchovávány za účelem konzultace a studia. Kliknutím na Odkazy se můžete dostat ke všem hlavním evropským institucím a na jejich oficiální internetové stránky. Tyto stránky jsou rovněž neustále rozšiřovány a aktualizovány. KONTAKTY Pokud máte zájem kontaktovat Zastoupení Olomouckého kraje nebo kancelář regionálního zastoupení v Bruselu, máte na těchto stránkách možnost získat všechny potřebné adresy, telefonní čísla a ové adresy. Pokud budete chtít zaslat žádost nebo komentář ohledně stránek a informací na nich zveřejněných, můžete tyto kontaktní údaje využít. Důležité je, že tyto stránky budou v nejbližší době dostupné jak v anglickém, tak v českém jazyce a jejich obsah bude součástí jiných zajímavých stránek a služeb. Sledujte jejich vývoj! 2

3 Možnost stáží v Evropských institucích pro mladé absolventy Každý rok mají mladí absolventi příležitost zapojit se do programu stáží v institucích EU. Účelem stáží je umožnit stážistům uplatnit znalosti, které si osvojili během svých studií, především v oblasti jejich specializace. Program stáží si navíc klade za cíl seznámit stážisty s fungováním EU a umožnit jim prožít si každodenní chod v hostitelskéi instituci. Hostitelská evropská instituce pak těží z přítomnosti mladých nadšených stážistů, kteří mohou nabídnout nový, neotřelý pohled na věc a aktuální akademické znalosti. Stážisté pak mají možnost pracovat v multikulturním, multijazykovém a multietnickém prostředí. Většina evropských institucí a poradních orgánů nabízí stáže dvakrát do roka, na jaře a na podzim, maximálně na období 5 měsíců. Nabízené stáže mohou být buď placené, obvykle na 5 měsíců, nebo neplacené, většinou na kratší dobu než 5 měsíců. Ačkoli jsou k podání žádosti o stáž vyzývání absolventi všech oborů, některé instituce mají na stážisty konkrétní požadavky. Kdo si může podat žádost? Vhodnými kandidáty na stáž v Evropských institucích jsou mladí absolventi VŠ, kteří jsou státními příslušníky členského státu EU a kandidátských států, které využívají výhod předpřístupové strategie. Počet přijatých kandidátů z nečlenských států EU může být však omezen. Co se týče placených stáží, ve většině případů musí mít kandidáti ukončený první stupeň univerzitních studií, dosáhnout příslušného akademického titulu a musí velmi dobře ovládat anglický, francouzský nebo německý jazyk. U většiny pozic je stanoven věkový limit. Na začátku stáže by kandidáti neměli mít více než 30 let. Programy stáží v rámci EK fungují už 45 let a zúčastnilo se jich více než stážistů. Evropská komise V současnosti má většina žadatelů o stáž kvalifikaci v oborech jako jsou právo, politologie, mezinárodní vztahy a ekonomika. Evropská komise by nicméně uvítala žadatele s kvalifikací i v jiných oborech, jako např. informační technologie, zemědělské technologie, pedagogika, biochemické inženýrství, bezpečnost potravin, energetický management, auditoring, letecké a kosmické inženýrství, psychologie, finanční management, evaluace a strategická analýza (především systémová dynamika), design, multimédia, sportovní management a další. EK nabízí dva druhy stáží: administrativa a překladatelství při Generálním ředitelství pro překlady. Kde? Většina generálních ředitelství a úřadů EK se nachází v Bruselu. Některá oddělení EK mají celá základnu v Lucemburku, např. EUROSTAT nebo OPOCE (vydavatelský úřad), zatímco jiné jsou v Lucemburku situovány pouze částečně. Výběrové řízení 1. fáze: Složka s požadovanými dokumenty žadatele je při přijetí zkontrolována, zda splňuje všechny náležitosti pro zařazení do výběrového řízení. 2. fáze: Je zahájena předvýběrová fáze, která má Úřadům EK zajistit nejlepší možný výběr kandidátů s nejširší možnou škálou specializací, z nichž si generální ředitelství a úřady budou moci vybrat. Jakmile je předvýběrová fáze ukončena, formuláře žádostí vybraných kandidátů jsou založeny v databázi, do níž má přístup všechna oddělení EK a z níž provádí konečný výběr. Tato databáze známá jako Modrá kniha obsahuje třikrát více kandidátů než je počet nabízených stáží. Předvýběrová fáze se týká pouze kandidátů žádající o administrativní pozice. 3. fáze: Fáze výběru: kandidátům jsou přidělena místa v jednotlivých Úřadech EK Kdy? Březnové stáže: Období pro podání žádosti: 1. červen 1. září předchozího roku. Oznámení o výsledcích výběrového řízení: do poloviny ledna Říjnové stáže: Období pro podávání žádostí: 1. prosince 1. března stejného roku Oznámení o výsledcích výběrového řízení: do poloviny července Prezident EK J. Barroso krájí narozeninový dort programu stáží (2005) Praktické rady a užitečné informaci pro žadatele o stáž v EK i) Český vysokoškolský diplom prokazující úroveň vzdělání odpovídající kritériím pro zařazení do programu evropských stáží: Diplom o ukončení bakalářského studia ii) Doporučuje se nečekat až do posledního dne možného podání žádosti, protože systém by se mohl zahltit z důvodu velkého zájmu uchazečů iii) První dvě preferovaná GŘ (ze tří existujících) jsou ta, která jsou označena při zařazení do Modré knihy. Ujistěte se tedy, že jste si vybrali to GŘ, kterému nejlépe odpovídáte vaším profilem i kvalifikací. Více informací o stážích v EK viz: 3

4 Stáže v Evropských institucích (pokračování) Evropský parlament Evropský parlament nabízí následující placené stáže: Stipendium Roberta Schumana, všeoobecné Stipendium Roberta Schumana, pro novináře Stáž v překladatelství Stáž pro tlumočníky na konferencích (omezený počet rezervovaný pro kandidáty z kandidátských zemí a nových členských zemí) Kvalifikace Kromě výše zmiňovaných požadavků na akademický titul je vyžadováno následující: Žadatelé o Stipendium Roberta Schumana, všeobecné, musí prokázat, že jsou autory rozsáhlejší písemné práce (diplomová/ bakalářská práce jak součást požadavků na dosažení odpovídajícího akademického titulu) nebo že publikovali v odborném časopise. Žadatelé o Stipendium Roberta Schumana, pro novináře, musí prokázat odborné zkušenosti buď v podobě publikovaných prací nebo členstvím v novinářských asociacích v členským zemích EU. Kdy? Další období stáží začíná 1. března. Období pro podávání žádostí začíná 15. srpna až do 15. října (půlnoci). Podzimní stáže začínají 1. října a období pro podávání žádostí začíná 15. března a trvá do 15. května (půlnoci). Více informací o stáží v EP viz: Rada Evropské unie Každý rok nabízí Generální sekretariát Rady EU kolem 70 míst v průměrném trvání 5 měsíců. Žádosti musí být poslány do 1. září roku, jež předchází roku nastoupení stáže. Žádosti mohou podávat pouze občané členských zemí EU. Přednost mají žadatelé, kteří: ukončili nebo zahájili kurs Evropské integrace v rámci doktorského studia nebo výzkumné práce nebo vědeckých publikací, pracují nebo pracovali v soukromém nebo veřejném sektoru zabývající se činností EU. Stážisté pracující pro Radu EU nejsou obvykle placeni. Nicméně občanům určitých členských států střední a východní Evropy (Česká republika je na seznamu) mohou být nabídnuty placené stáže. Žádosti o stáže na rok 2007 by měly být odeslány a dorazit do ústředí Rady Evropy do 15. září Informace viz: Ombudsman Stáže na pozici ombudsmana jsou určeny přednostně pro absolventy právnických fakult. Stáže jsou vykonávány buď ve Štrasburku nebo v Bruselu podle potřeb Úřadu. Začínají 1. září a 1. ledna každý rok. Minimální délka stáže je 4 měsíce. Délka stáže může být prodloužena podle uvážení ombudsmana maximálně na 11 měsíců. Informace viz: Soudní dvůr Žadatelé musí být absolventi práv nebo politologie, u kandidátů na stáž v Divizi překladatelů, musí mít vystudovaný obor překladatel tlumočník. S ohledem na pracovní prostředí je velmi vítaná znalost francouzského jazyka. Uzávěrka pro podání žádosti na stáže začínající 1. března 2007: 1. října Informace viz: Výbor regionů (COR) a Evropský hospodářský a sociální výbor (EESC) Oba poradní orgány nabízejí stáže dvakrát ročně. U obou institucí zahrnuje výběrové řízení kontrolu vhodnosti kandidáta, předvýběrovou fázi a výběrovou fázi. Uzávěrka žádostí pro nadcházející období stáží je 30. září do COR a 1. září do EESC. Evropské instituce a agentury: Evropská agentura pro hodnocení léčiv: OAMI Úřad pro sjednocení vnitřního trhu : Evropský univerzitní institut, Florencie: Evropská centrální banka : https://gs6.globalsuccessor.com/fe/tpl_ecb01ssl.asp?s=uzcnflzruzjgub&key= &c= &pagestamp=sebjqlwviesuixlxos Důležité upozornění pro všechny stážisty Aby se co nejvíce mladých absolventů mohlo zapojit do nabízených programů stáží, žadatelé by se neměli současně účastnit žádné jiné stáže nebo by neměli pracovat na placené pozici více jak 4 po sobě následující týdny pro jiné evropské instituce či orgány. Stručně z Bruselu Justice EK navrhuje nový Akční plán kriminality 4

5 Začátkem srpna 2006 přijala EK komuniké s názvem Vývoj všeobecné a srozumitelné strategie EU na určení míry kriminality a trestní spravedlnosti. Komuniké obsahuje Akční plán EU na vypracování statistiky EU o kriminalitě a trestní spravedlnosti během období let Akční plán nastiňuje postupné přibližování se, v koordinaci s členskými státy a dalšími zainteresovanými subjekty, k takovému stavu, kdy bude přístupné vysoce kvalitní množství informací s cílem určit prioritní činnost v boji proti kriminalitě, při srovnávání výkonu a vyhodnocování zavedených opatření. Komise se rovněž rozhodla ustavit skupinu expertů, kteří budou podporovat zavádění akčního plánu, především pak potřeby politiky Spravedlnost, svoboda a bezpečnost týkající se dat o kriminalitě a trestní spravedlnosti. Expertní skupina bude složena ze čtyř kategorií expertů zběhlých v tvorbě společných ukazatelů na měření kriminality a trestní spravedlnosti a v určování potřeb politiky. Zástupci administrativ členských, kandidátských a přistupujících zemí v oblasti spravedlnosti a vnitřních záležitostí budou představovat jen něco přes polovinu členů. Zástupci evropských a mezinárodních orgánů, spolupracující orgány a organizace specializující se na kriminalitu trestní spravedlnost budou tvořit druhou a třetí kategorii. Zbývající členové budou pocházet z akademického a soukromého sektoru. Vývoj statistiky EU umožní EK zahájit hodnocení a srovnávání závažnosti problému kriminality v různých regionech EU, monitorovat vývoj těchto problémů a vyhodnocovat nejlepší postupy, jak se s problémy vypořádat. Vnitřní trh Nová databáze národních legislativ Evropská komise otevřela volně veřejně přístupnou internetovou databázi umožňující přístup k zákonům jednotlivých států zavádějící směrnice finančních služeb EU. Jedná se o jeden z úkolů v rámci Lepší regulace obsažený v Bílé knize politiky finančních služeb vydané v roce Databáze internetových odkazů by měla napomáhat celkovému procesu implementace a omezovat regulační dodatky legislativy, známé jako pozlacování. Důsledkem by mělo být snížení nákladů a bariér pro podniky i spotřebitele, protože tito budou mít dostatek informací k tomu, aby lépe a efektivněji využili legislativu EU v různých členských zemí. Současné použití stavové tabulky národních legislativ, která se ukázala jako úspěšná při efektivnějším zavádění EU legislativy, bude doplněna jednotným zdrojem informací o stavu zavádění EU legislativy v jednotlivých členských státech, což umožní snadnější přístup a srovnávání. Databázi lze nalézt na: Doprava IV. výzva na předkládání projektů v rámci programu Marco Polo byla zveřejněna Evropská komise zveřejnila čtvrtou výzvu na předkládání projektů v rámci vysoce úspěšného Programu Marco Polo. Soukromé podniky po celé EU a plně zapojené třetí země jsou vyzývány, aby podávaly návrhy na vytvoření nových služeb nákladní dopravy, které by zamezily zácpám na evropských silnicích a snížily znečišťování životního prostředí systémem nákladní dopravy, což jsou dva hlavní cíle dopravní politiky EU. Obecným cílem programu je pomoci podnikům vytvořit nové služby, které odlehčí silniční dopravě a které během vysoce riskantní zahajovací fáze převedou část nákladní dopravy na moře, železnici a vnitrozemské řeky. Projekty, které v silné konkurenci vyjdou jako nejlepší, získají grantové smlouvy až na 4 roky. Šanci získat grant mají však pouze takové projekty, které budou schopny prokázat udržitelnost těchto služeb, tzn. projekty budou schopny udržet se na trhu i poté, co je EU přestane financovat. Výzva k předkládání projektů je otevřena pro tři typy akcí, které program předvídá: - Akce modálního přesunu, jejichž cílem je přesunout nákladní dopravu ze silnic na mořské cesty, železnici, vnitrozemní říční komunikace nebo kombinace několika dopravních prostředků. - Akce společného učení, které mají zlepšit spolupráci a optimalizovat pracovní metody a postupy mezi provozovateli nákladní dopravy. - Vysoce inovativní urychlující akce, které se soustřeďují na vypořádání se s překážkami ve struktuře na trhu nákladní dopravy v EU, mezi nimiž jsou např. nízká rychlost nákladních vlaků nebo problémy s technickou interoperabilitou dopravních prostředků. Aby se státy lépe vypořádaly s problémy ucpaných silničních komunikací a zvyšujícími se požadavky trhů, byl rozpočet pro výzvy v roce 2006 zvýšen na 35 milionů Euro, oproti 30,1 milionu Euro v roce Více informací o výzvě viz : Upozornění na výzvy 5

6 Energie Výzva k předkládání tendrů: I) Studie o dopadech rozšíření EU v roce 2004 na oblast energie Ref.: OJ S II) Studie o dopadech rozšíření EU v roce 2004 na oblast dopravy Uzávěrka pro oba: Ref.: OJ S Energie Výzva k předkládání projektů v oblasti energie V rámci programu Inteligentní energie Evropa Uzávěrka: Reference: OJ C 130 Informační společnost a média Výzvy k předkládání projektů Bezpečnější internet program podporující bezpečnější užívání internetu a nových technologií Uzávěrka: Ref.: OJ C167/20 Výzva k předkládání projektů: econtentplus Program se zaměřuje na zpřístupnění, zlepšení použitelnosti a využitelnosti digitálního obsahu v Evropě. Uzávěrka: Ref.: OJ L 79 Viz: Životní prostředí Výzva k předkládání pilotních projektů Občanská bezpečnost: celoevropská spolupráce při ochraně před přírodními pohromami Uzávěrka: Zveřejněno v OJ C176/13 z Doprava Výzva k předkládání projektů Program Marco Polo Čtvrtá výzva k předkládání projektů na modální přesun, urychlující akce a akce společného učení. Uzávěrka: Ref.: OJ_C2006_175 Podnikání a průmysl Výzva k předkládání tendrů: Propagace podnikání v audio-vizuálních médiích (hlavně TV). program má za úkol prozkoumat možnosti, podmínky a omezení audio-vizuálních médií pro propagaci podnikání. Zveřejněno v OJ č. S 140 z Uzávěrka: Výzva k předkládání tendrů: Správa a údržba Vašeho evropského portálu Program je zaměřen na vymezení, podporu a propagaci tvorby a zakládání celoevropských a evládních služeb. Ref.: OJ S 143 Uzávěrka: Podniky a průmysl Výzva k předkládání projektů na překlad Lékařského slovníku regulačních aktivit s léčivy (MedDRA) s cílem sjednotit terminologii a regulační komunikaci mezi kompetentními orgány (EU, Spojené státy, Japonsko) a umožnit výměnu informací. Uzávěrka: Ref.: Action ENT/IMA R./ MedDRA Evropský parlament Výzva k předkládání projektů Příspěvky politickým stranám EU Uzávěrka: Ref: OJ C150 OJ znamená Oficiální věstník Evropské unie. V elektronické verzi je zdarma k dispozici na webových stránkách: ve všech oficiálních jazycích EU. Řada C obsahuje všechny odkazy na výzvy k předkládání projektů a výzvy k tendrům publikované institucemi EU a otevřené k veřejné soutěži. Odkaz u každé výše uvedené výzvy vás přesměruje k příslušenému vydání OJ Nové výzvy k předkládání projektů Oznámení o volných místech Program událostí EU 6

7 Plánovaná výběrová řízení Výběrové řízení : Administrátoři - kategorie AD5 Reference: OJ C 172 A Uzávěrka: 7. září 2006 Sekretáři/ky - kategorie AST1, tlumočníci/ce kategorie AD5, bezpečnostní agenti kat. AST1 Pro občany České republiky Zveřejnění: 2. pololetí 2006 INTERREG IIIC Východ, Sdružený technický sekretariát Pozice : Programový manažer Umístění : Vídeň Uzávěrka : 24. srpna 2006 Viz : NATO Pozice : Právní koncipient, A.2/A.3, Úřad právního poradce, soukromý úřad Umístění : Brusel Uzávěrka : 12. září 2006 Viz: EVROPSKÁ KOMISE Pozice : Veducí oddělení (AD9) českého občanství pro Evropský parlament Informační úřad Umístění : Praha Reference : OJ 156 A Uzávěrka : 5. září 2006 Evropská investiční banka Pozice : IT aplikační analytik Finance KIT Oddělení informačních technologií Divize financí a žádostí o půjčku (FLA) Umístění : Lucemburk Reference : IT06WWW04 Uzávěrka : 31. srpna Stáže u EIB: FEMIP Program stáží Různé profily Umístění : Lucemburk Uzávěrka : 15. září 2006 Viz: září Evropský týden mobility Týden plný událostí věnovaných udržitelné mobilité. Důraz je kladen na změny chování s ohledem na užívání osobních automobilů. Tento se týdne mobility budou účastnit i česká města. Viz : Konference na téma výzkumu podnikové odpovědnosti Konference se bude týkat témat jako obchodní etika, vedení firmy, vzdělávání, zaměstnanecké praktiky, prostředí a sociální odpovědnost. Viz : Dublin, Irsko říjen Fórum o pevných palivech (druhé zasedání) Berlínské fórum buduje platformu pro dialog mezi úřady EK a spolkem podílníků z evropského energetického sektoru. Berlín, Německo Týden otevřených dveří OPEN DAYS 2006 Evropský týden regionů a měst Semináře, konference a propagační akce organizované společně Výborem regionů, Evropskou komisí a regiony celé Evropy. Brusel, Belgie Členské státy EU (decentralizované akce) listopad Konference s názvem "Směrem k externí energetické politice EU k zajištění vysoké úrovně bezpečnosti dodávek Konference organizovaná EK poukáže na problémy energetické bezpečnosti a soustředí se hlavně na problémy bezpečnosti dodávek ropy a zemního plynu. Brusel, Belgie V příštím čísle čtěte o nových jednáních na podzim

CESTA K INFORMACÍM O EVROPSKÉ UNII V ČESKÉ REPUBLICE

CESTA K INFORMACÍM O EVROPSKÉ UNII V ČESKÉ REPUBLICE CESTA K INFORMACÍM O EVROPSKÉ UNII V ČESKÉ REPUBLICE Úřad vlády ČR Odbor informování o evropských záležitostech (OEZ) Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Národní orgán pro koordinaci (NOK), Odbor publicity

Více

STÁŽE V EVROPSKÝCH INSTITUCÍCH

STÁŽE V EVROPSKÝCH INSTITUCÍCH STÁŽE V EVROPSKÝCH INSTITUCÍCH OK4EU Michaela Vráželová Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc vrazelova@ok4eu.cz Olomouc, prosinec 2011 OBSAH 2 STÁŽ V EVROPSKÉ KOMISI 3 STÁŽ V EVROPSKÉM PARLAMENTU 4 STÁŽ V RADĚ

Více

Rada Evropské unie (Brusel) Soudní dvůr (Lucemburk) Účetní dvůr (Lucemburk) Evropský hospodářský a sociální výbor (Brusel) Výbor regionů (Brusel)

Rada Evropské unie (Brusel) Soudní dvůr (Lucemburk) Účetní dvůr (Lucemburk) Evropský hospodářský a sociální výbor (Brusel) Výbor regionů (Brusel) Jak se stát stážistou v Evropských institucích Tereza SANJUAN, M.A. Zastoupení Evropské komise v ČR Komunikační sekce Kam na stáž do EU? Hlavní destinace pro většinu stážistů: Evropská komise (i na Zastoupení

Více

STÁŽE V INSTITUCÍCH A PORADNÍCH ORGÁNECH EVROPSKÉ UNIE

STÁŽE V INSTITUCÍCH A PORADNÍCH ORGÁNECH EVROPSKÉ UNIE STÁŽE V INSTITUCÍCH A PORADNÍCH ORGÁNECH EVROPSKÉ UNIE STÁŽ V EVROPSKÉ KOMISI 2 STÁŽ V EVROPSKÉM PARLAMENTU 4 STÁŽ V RADĚ EVROPSKÉ UNIE 7 STÁŽ VE VÝBORU REGIONŮ 9 STÁŽ V EVROPSKÉM HOSPODÁŘSKÉM A SOCIÁLNÍM

Více

Stáže v institucích EU. Natálie VLKOVÁ Zastoupení Evropské komise v ČR Tisková sekce

Stáže v institucích EU. Natálie VLKOVÁ Zastoupení Evropské komise v ČR Tisková sekce Stáže v institucích EU Natálie VLKOVÁ Zastoupení Evropské komise v ČR Tisková sekce Kam na stáž do EU? Hlavní destinace pro většinu stážistů: Evropská komise (i na Zastoupení EK v Praze) placené stáže

Více

Stáže v institucích EU. Natálie VLKOVÁ Zastoupení Evropské komise v ČR Tisková sekce

Stáže v institucích EU. Natálie VLKOVÁ Zastoupení Evropské komise v ČR Tisková sekce Stáže v institucích EU Natálie VLKOVÁ Zastoupení Evropské komise v ČR Tisková sekce Kam na stáž do EU? Hlavní destinace pro většinu stážistů: Evropská komise (i na Zastoupení EK v Praze) placené stáže

Více

STÁŽE V INSTITUCÍCH A PORADNÍCH ORGÁNECH EVROPSKÉ UNIE

STÁŽE V INSTITUCÍCH A PORADNÍCH ORGÁNECH EVROPSKÉ UNIE STÁŽE V INSTITUCÍCH A PORADNÍCH ORGÁNECH EVROPSKÉ UNIE STÁŽ V EVROPSKÉ KOMISI 2 STÁŽ V EVROPSKÉM PARLAMENTU 4 STÁŽ V RADĚ EVROPSKÉ UNIE 9 STÁŽ VE VÝBORU REGIONŮ 12 STÁŽ V EVROPSKÉM HOSPODÁŘSKÉM A SOCIÁLNÍM

Více

STÁŽE V INSTITUCÍCH A PORADNÍCH ORGÁNECH EVROPSKÉ UNIE

STÁŽE V INSTITUCÍCH A PORADNÍCH ORGÁNECH EVROPSKÉ UNIE STÁŽE V INSTITUCÍCH A PORADNÍCH ORGÁNECH EVROPSKÉ UNIE STÁŽ V EVROPSKÉ KOMISI 2 STÁŽ V EVROPSKÉM PARLAMENTU 4 STÁŽ V RADĚ EVROPSKÉ UNIE 9 STÁŽ VE VÝBORU REGIONŮ 12 STÁŽ V EVROPSKÉM HOSPODÁŘSKÉM A SOCIÁLNÍM

Více

Stáže v institucích EU. Natálie VLKOVÁ Zastoupení Evropské komise v ČR Tisková sekce

Stáže v institucích EU. Natálie VLKOVÁ Zastoupení Evropské komise v ČR Tisková sekce Stáže v institucích EU Natálie VLKOVÁ Zastoupení Evropské komise v ČR Tisková sekce Kam na stáž do EU? Hlavní destinace pro většinu stážistů: Evropská komise (i na Zastoupení EK v Praze) placené stáže

Více

Pracovní setkání o využití tepla Biogas 13 v Rakousku

Pracovní setkání o využití tepla Biogas 13 v Rakousku Pracovní setkání o využití tepla Biogas 13 v Rakousku Každý rok Rakouská kompost&bioplynová společnost organizuje Rakouský kongres o bioplynu, podporovaný klima:aktiv, iniciativu ochrany ovzduší Ministerstva

Více

Stáže v evropských institucích v Bruselu

Stáže v evropských institucích v Bruselu Stáže v evropských institucích v Bruselu OBSAH 1. Úvod..3 2. Stáže v Evropském parlamentu (EP) 3 2.1 Stáže s obecným zaměřením a se zaměřením na žurnalistiku 3 2.2 Neplacené stáže...4 2.3 Placené stáže

Více

Nabídka stáží při Evropské unii AKTUALIZOVÁNO!

Nabídka stáží při Evropské unii AKTUALIZOVÁNO! Nabídka stáží při Evropské unii AKTUALIZOVÁNO! Cílem této aktivity je poskytnout studentům navazujícího magisterského a doktorského studia možnost absolvovat pracovní stáž v zahraniční instituci mezinárodního

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 ZAJIŠTĚNÍ VIDITELNOSTI POLITIKY SOUDRŽNOSTI: PRAVIDLA KOMUNIKACE A POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ V OBDOBÍ 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla

Více

SPOLEČNÁ AKCE. ze dne 28. října 1996. přijatá Radou na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o programu podpor a výměn právníků (Grotius)

SPOLEČNÁ AKCE. ze dne 28. října 1996. přijatá Radou na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o programu podpor a výměn právníků (Grotius) SPOLEČNÁ AKCE ze dne 28. října 1996 přijatá Radou na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o programu podpor a výměn právníků (Grotius) (96/636/JVV) RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o Evropské

Více

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR OP Meziregionální spolupráce 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR 1 říjen 2010 Počet projektových partnerů v předložených projektech srovnání 1., 2., 3.

Více

PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ. Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009

PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ. Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009 PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009 Národní agentura pro evropské vzdělávací programy součást Domu zahraničních služeb MŠMT koordinuje vzdělávací programy mezinárodní spolupráce

Více

Stáže v Bruselu. Formální Neformální. Placené Neplacené. V institucích EU V dalších organizacích. 22.11.2009 Eurocentrum Ústí nad Labem

Stáže v Bruselu. Formální Neformální. Placené Neplacené. V institucích EU V dalších organizacích. 22.11.2009 Eurocentrum Ústí nad Labem Stáže v Bruselu Formální Neformální Placené Neplacené V institucích EU V dalších organizacích Stáže v institucích EU do 1.3. Evropská komise 1. 10. 20010 do 31.3. Výbor regionů 16.9. 2010 do 31.3. EHSV

Více

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Technologické centrum AV ČR Sdružení právnických osob založeno v roce 1994 Oddělení TC AV

Více

DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí

DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí SEMINÁŘ KE KOMUNITÁRNÍM PROGRAMŮM PARDUBICE, 5. DUBNA 2011 Mgr. Barbora Holušová Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality e-mail: barbora.holusova@mvcr.cz

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

Partnerství znalostního transferu

Partnerství znalostního transferu Partnerství znalostního transferu podpora nového typu partnerství podnikatelské a akademické sféry založená na úspěšném britském programu Knowledge Transfer Partnership přímá aplikace výzkumných poznatků

Více

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Technologické centrum AV ČR Sdružení právnických osob založeno v roce 1994 Oddělení TC AV

Více

Program meziregionální spolupráce 2014-2020 INTERREG EUROPE

Program meziregionální spolupráce 2014-2020 INTERREG EUROPE Program meziregionální spolupráce 2014-2020 INTERREG EUROPE Karel Hošek tajemník Krajského sdružení MAS Olomouckého kraje Rozšíření území programu Rozpočet (ERDF) INTERREG IVC 2007-2013 321 mil. Technická

Více

KATALOG SLUŽEB CEBRE ČESKÉ PODNIKATELSKÉ REPREZENTACE PŘI EU Rok 2015

KATALOG SLUŽEB CEBRE ČESKÉ PODNIKATELSKÉ REPREZENTACE PŘI EU Rok 2015 KATALOG SLUŽEB CEBRE ČESKÉ PODNIKATELSKÉ REPREZENTACE PŘI EU Rok 2015 I - ZASTUPOVÁNÍ Zastupování v evropských platformách v Bruselu Pravidelné zastupování zákazníka v evropské platformě (asociacích, konfederaci,

Více

ondrej.menousek@mvcr.cz

ondrej.menousek@mvcr.cz Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky A. Předkladatel garant výzkumné potřeby Název organizace Ministerstvo vnitra Adresa Milady Horákové 133/ Kontaktní osoba Ing. Jaroslav Scheuba

Více

Výzva k vyjádření zájmu pro sestavení rezervního seznamu na pozici. referent/ka pro lidské zdroje (platová třída AD 7)

Výzva k vyjádření zájmu pro sestavení rezervního seznamu na pozici. referent/ka pro lidské zdroje (platová třída AD 7) Výzva k vyjádření zájmu pro sestavení rezervního seznamu na pozici referent/ka pro lidské zdroje (platová třída AD 7) v Agentuře pro spolupráci energetických regulačních orgánů REF.: ACER/2015/09 Zveřejnění

Více

Česká kosmická kancelář (CSO)

Česká kosmická kancelář (CSO) Česká kosmická kancelář (CSO) Cíl činnosti 1. Přispívat k dosažení a udržení co nejširšího a nejúčinnějšího zapojení ČR do kosmických programů a projektů, 2. Podporovat uplatňování přínosů kosmonautiky

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání

Více

Přenos znalostí a zkušeností z aktivit projektu POSTA

Přenos znalostí a zkušeností z aktivit projektu POSTA Přenos znalostí a zkušeností z aktivit projektu POSTA Leoš Horníček Instituce a programy EU Informace ze stáže v Bruselu Školicí stáž Název: Školicí stáž Interoperabilita (dopravní část) Organizátor: Bohemia

Více

EU instituce ESD,EÚD,EÚB,EIB,EO Prezentace pro žáky

EU instituce ESD,EÚD,EÚB,EIB,EO Prezentace pro žáky EU instituce ESD,EÚD,EÚB,EIB,EO Prezentace pro žáky Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK Gymnázium Dubí, J.Turková 1 Instituce EU Evropský soudní dvůr

Více

Mládež v akci. Neformální volnočasové vzdělávání pro všechny mladé lidi

Mládež v akci. Neformální volnočasové vzdělávání pro všechny mladé lidi Mládež v akci Neformální volnočasové vzdělávání pro všechny mladé lidi Obsah Představení loga programu MvA + GŘ VaK Cíle MvA Priority MvA Důležité rysy MvA Struktura MvA Spuštění MvA Regionální síť MvA

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 4. července 2001

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 4. července 2001 DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 4. července 2001 o vypracování právních a obchodních rámcových podmínek pro účast soukromého sektoru na rozšiřování telematických dopravních a cestovních informačních služeb v

Více

Jan Vytopil tiskový mluvčí SZ ČR při EU Brusel velvyslanecký rada vytopil@mzv.cz

Jan Vytopil tiskový mluvčí SZ ČR při EU Brusel velvyslanecký rada vytopil@mzv.cz Jan Vytopil tiskový mluvčí SZ ČR při EU Brusel velvyslanecký rada vytopil@mzv.cz Stáže v Bruselu Formální Neformální Placené Neplacené V institucích EU V dalších organizacích Stáže v institucích EU do

Více

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s.

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s. Informačně poradenský systém DPV v Lotyšsku Lenka Horová Národní vzdělávací fond, o.p.s. 2007 Sdružení pro Informačně poradenský systém tvořené společnostmi KPMG Česká republika,s.r.o, Gradua-CEGOS, s.r.o.

Více

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 8.6.2015. k Evropskému programu znovuusídlování

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 8.6.2015. k Evropskému programu znovuusídlování EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.6.2015 C(2015) 3560 final DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 8.6.2015 k Evropskému programu znovuusídlování CS CS DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 8.6.2015 k Evropskému programu znovuusídlování

Více

Evropa pro občany 2007-13. Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR

Evropa pro občany 2007-13. Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR Evropa pro občany 2007-13 Národní kontaktní místo v ČR (NKM) - zřízeno v červnu 2008 - gestorem programu v ČR: odbor informování o evropských záležitostí Úřadu vlády ČR - program řídí Evropská komise/

Více

COVER PPT_Compressed. budoucnosti Evropy. Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise

COVER PPT_Compressed. budoucnosti Evropy. Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise COVER PPT_Compressed Investování do budoucnosti Evropy Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise 1 5. zpráva o hospodářské, sociální a územní

Více

Aktivity ESA BIC, ESA TT-Broker a spolupráce s ESO. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Aktivity ESA BIC, ESA TT-Broker a spolupráce s ESO. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Aktivity ESA BIC, ESA TT-Broker a spolupráce s ESO Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Technologické centrum AV ČR Sdružení právnických osob založeno v roce 1994; www.tc.cz Oddělení TC AV ČR: ORP

Více

Vyhledávání partnerů pro mezinárodní spolupráci v rámci Enterprise Europe Network. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Vyhledávání partnerů pro mezinárodní spolupráci v rámci Enterprise Europe Network. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Vyhledávání partnerů pro mezinárodní spolupráci v rámci Enterprise Europe Network Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Enterprise Europe Network Mezinárodní síť financovaná z Rámcového programu pro

Více

Vliv malých a středních podniků na životní prostředí

Vliv malých a středních podniků na životní prostředí Vliv malých a středních podniků na životní prostředí Vliv malých a středních podniků na životní prostředí MSP 70% celkového průmyslového znečištění v EU Vlivy na místní životní prostředí i komunity: v

Více

Práce v evropských institucích

Práce v evropských institucích Práce v evropských institucích Evropský parlament Informační kancelář v ČR Natalie Šťastná Pracovní příležitosti Evropská komise Evropský parlament Rada Evropské unie (Brusel) Soudní dvůr (Lucemburk) Účetní

Více

Kudy na mezinárodní mobilitu? Seminář doktorandů FT TUL 13.3.2012

Kudy na mezinárodní mobilitu? Seminář doktorandů FT TUL 13.3.2012 Kudy na mezinárodní mobilitu? Seminář doktorandů FT TUL 13.3.2012 Mgr.Věra Marková, Regionální kontaktní organizace Liberec kontakt pro Evropský výzkumný prostor Zdroje informací Ve výkladu jsou vynechány:

Více

OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC. Partnerství

OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC. Partnerství OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC Partnerství 1 INDEX Středočeský kraj...3 Olomoucký kraj...4 Plzeňský kraj...5 Zlínský kraj...6 2 Středočeský kraj (Regional Partnership on Transition

Více

EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě

EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě E P A L E eplatform for Adult Learning in Europe (Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě) Nová vícejazyčná virtuální komunita

Více

Přehled zdrojů informací o EU na Internetu

Přehled zdrojů informací o EU na Internetu Přehled zdrojů informací o EU na Internetu V češtině: http://www.evropska-unie.cz Delegace Evropské komise v ČR, Informační centrum Evropské unie (ICEU) Přehledně uspořádané aktualizy o Delegaci EK v ČR,

Více

Programy Evropské územní spolupráce INTERREG EUROPE, CENTRAL EUROPE 2020 a DANUBE

Programy Evropské územní spolupráce INTERREG EUROPE, CENTRAL EUROPE 2020 a DANUBE Programy Evropské územní spolupráce INTERREG EUROPE, CENTRAL EUROPE 2020 a DANUBE MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Praha 2. června 2015 Stella Horváthová 2014-2020 Cíl 2: Evropská územní spolupráce v

Více

Program EU pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI) Jitka Zukalová, MPSV, oddělení Evropské unie

Program EU pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI) Jitka Zukalová, MPSV, oddělení Evropské unie Program EU pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI) Jitka Zukalová, MPSV, oddělení Evropské unie 1 Zaměření Cílem je podpořit zaměstnanost a sociální ochranu, bojovat proti sociálnímu vyloučení a chudobě

Více

Možnosti financování produktů z OP LZZ a výzva na mezinárodní spolupráci

Možnosti financování produktů z OP LZZ a výzva na mezinárodní spolupráci Možnosti financování produktů z OP LZZ a výzva na mezinárodní spolupráci 25. červen 2008 Podporujeme vaši budoucnost Prioritní osa 1 Adaptabilita 1.1 Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti

Více

Podpora V&V v regionech v 7. RP REGIONY ZNALOSTÍ, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL

Podpora V&V v regionech v 7. RP REGIONY ZNALOSTÍ, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL Podpora V&V v regionech v 7. RP REGIONY ZNALOSTÍ, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL Setkání se zástupci regionů Brusel, 30. května 2008 Lenka Havlíčková, TC AV ČR REGIONAL NCP havlickova@tc.cz REGIONY ZNALOSTÍ CÍL posilování

Více

With the support of the Erasmus+ Programme of the European Union. EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě

With the support of the Erasmus+ Programme of the European Union. EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě E P A L E eplatform for Adult Learning in Europe (Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě) nová vícejazyčná virtuální komunita

Více

Potřeba vypracovat Strategický plán rozvoje ITS pro ČR

Potřeba vypracovat Strategický plán rozvoje ITS pro ČR Potřeba vypracovat Strategický plán rozvoje ITS pro ČR Roman Srp Sdružení pro dopravní telematiku V Praze dne 23.11.2010 Prezentace pozičního dokumentu pro Ministerstvo dopravy ČR Obsah prezentace Stručně

Více

Comenius www.naep.cz. 13. 11. 2010 Praha Martina Fantová

Comenius www.naep.cz. 13. 11. 2010 Praha Martina Fantová Comenius www.naep.cz 13. 11. 2010 Praha Martina Fantová Program celoživotního učení LLP 2007-2013 Comenius vzdělávání ve školách Erasmus vysokoškolské vzdělávání Leonardo da Vinci odborné vzdělávání a

Více

ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA. Bc. Radek Feix

ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA. Bc. Radek Feix ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA Bc. Radek Feix OBSAH obecná charakteristika Moldavské republiky problémové faktory brzdící rozvoj státu hlavní rozvojoví partneři

Více

Strategický dokument Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v České republice

Strategický dokument Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v České republice Strategický dokument Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v České republice květen 2014 a evropské dokumenty Nová definice sociální odpovědnosti podniků z pohledu Evropské komise odpovědnost

Více

EVROPSKÝ ÚŘAD PRO VÝBĚR PERSONÁLU (EPSO)

EVROPSKÝ ÚŘAD PRO VÝBĚR PERSONÁLU (EPSO) 6.5.2009 CS Úřední věstník Evropské unie C 104 A/1 V (Oznámení) SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ EVROPSKÝ ÚŘAD PRO VÝBĚR PERSONÁLU (EPSO) OZNÁMENÍ O OTEVŘENÝCH VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍCH (2009/C 104 A/01) Evropský úřad pro výběr

Více

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace.

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (28.04) (OR. en) 9058/11 CULT 28 SOC 348 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č. předchozího dokumentu:

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Regionální rozvoj a dopravní logistika

Regionální rozvoj a dopravní logistika REgional DEvelopment and TRAnsport Logistics Regionální rozvoj a dopravní logistika Představení projektu (Oficiální představení výstupů projektu, 21.6.2007, Břeclav, Česká republika) Břeclav dopravní podmínky

Více

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha (do 30.6.2008 Ústav zemědělských a potravinářských informací) 9. září 2010

Více

Seznam referencí. Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012. Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska

Seznam referencí. Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012. Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska Seznam referencí Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012 Zadavatel: Město Sokolov, IČ 295586 Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska Zpracování potřebných podkladů a dokumentů pro vytvoření

Více

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Mgr. Kateřina Matýšková Ministerstvo kultury Liberec, 10. prosince 2014 Programové období 2014 2020 Strategie

Více

Rozvoj klastrů v ČR. Nastavení systému a podpůrných nástrojů s výhledem pro budoucí spolupráci

Rozvoj klastrů v ČR. Nastavení systému a podpůrných nástrojů s výhledem pro budoucí spolupráci Rozvoj klastrů v ČR. Nastavení systému a podpůrných nástrojů s výhledem pro budoucí spolupráci Závěrečná mezinárodní konference projektu Clusters CORD; Praha 6.2.2013 Ing. Hana Zvariková, CzechInvest Rozvoj

Více

PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU. hospodářského zájmu. ochrany osobních údajů. základě státní příslušnosti. a pobytu občanů Unie

PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU. hospodářského zájmu. ochrany osobních údajů. základě státní příslušnosti. a pobytu občanů Unie PŘÍLOHA III PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU 1 Článek 14 Právní základ Popis Požadavky postupu 1 Čl. 15 odst. 3 Čl. 16 odst. 2 Článek 18 Čl. 19 odst. 2 Čl. 21 odst. 2 Článek 24 Článek 33 Čl.

Více

Grantové možnosti a příležitosti 2015

Grantové možnosti a příležitosti 2015 OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ Institut interdisciplinárního výzkumu Grantové možnosti a příležitosti 2015 Informační workshop IIV 26.6.2015 COST a COST CZ COST (European Cooperation in Science

Více

Program Erasmus+ 2014-2020

Program Erasmus+ 2014-2020 Erasmus+ Program Erasmus+ 2014-2020 program pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport program podporuje mezinárodní mobility a spolupráci, inovační procesy a dobrou praxi, politiku a reformy na

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Výbor pro Evropskou unii (pracovní úroveň) Jednací řád

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Výbor pro Evropskou unii (pracovní úroveň) Jednací řád VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha č. 3 k usnesení vlády ze dne 6. srpna 2014 č. 664 Výbor pro Evropskou unii (pracovní úroveň) Jednací řád Článek 1 Organizace jednání 1) Výbor pro Evropskou unii na pracovní

Více

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Praha, 17. září 2015 MPO, podpora podnikání a tzv. Junckerův balíček MPO je dlouhodobě hlavním podporovatelem českého průmyslu a inovací

Více

Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR

Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR Eurocentrum Karlovy Vary Integrovaný informační systém: Eurofon 800 200 200 bezplatná infolinka, Po-Pá 10 až 18 hodin Euroskop.cz rozcestník k informacím o EU Eurocentra Eurocentrum Karlovy Vary Závodní

Více

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe Projekt TECH-NET Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe ing. Blanka Tomková Ph.D. Fakulta textilní TUL Hlavní manažer projektu Hlavní cíl projektu: OP VK - oblast podpory

Více

Úspěch a kontinuita pro další generace. Pomáháme rodinným podnikům růst a prosperovat během dalších generací!

Úspěch a kontinuita pro další generace. Pomáháme rodinným podnikům růst a prosperovat během dalších generací! České & Slovenské Rodinné Podniky Czech & Slovak Family Businesses Rodinné podniky Úspěch a kontinuita pro další generace Pomáháme rodinným podnikům růst a prosperovat během dalších generací! Dej synovi

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Akce 3 CIP EQUAL

Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Akce 3 CIP EQUAL Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Akce 3 CIP EQUAL Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu, vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí

Více

Asociace vysokoškolských poradců, o.s.

Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Výroční zpráva o činnosti 2010 Výroční zpráva o činnosti Asociace vysokoškolských poradců, o.s. 1. Základní údaje Název: Asociace vysokoškolských poradců, o.s. IČO:

Více

Rozvoj energetických služeb v kontextu evropské směrnice o energetické účinnosti

Rozvoj energetických služeb v kontextu evropské směrnice o energetické účinnosti Rozvoj energetických služeb v kontextu evropské směrnice o energetické účinnosti Mezinárodní konference o energetických úsporách Úspory energie a metoda EPC hotel Diplomat, 27. 11. 2012 Praha Obsah Postoj

Více

energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Priority českého předsednictví v energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Priority českého předsednictví Úvod do energetické politiky EU Energetická bezpečnost Vnitřní trh energií Důsledky

Více

k příkazu ministra č. 9/2008 S T A T U T Komise pro sociální začleňování Článek 1 Úvodní ustanovení

k příkazu ministra č. 9/2008 S T A T U T Komise pro sociální začleňování Článek 1 Úvodní ustanovení Příloha č. 1 k příkazu ministra č. 9/2008 S T A T U T Komise pro sociální začleňování Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Komise pro sociální začleňování (dále jen Komise ) je stálým poradním, iniciativním

Více

Rue du Trône, 60 1050 Brussels (Belgium) www.bohemiaeuplanners.eu www.facebook.com/bohemiaeuplanners

Rue du Trône, 60 1050 Brussels (Belgium) www.bohemiaeuplanners.eu www.facebook.com/bohemiaeuplanners Staň se Instruktorem pro projekty z komunitárních programů EU ve svém regionu! Proč je dobré znát Brusel? Hlavním cílem tohoto projektu je vyškolení 13-ti instruktorů, kteří díky projektu získají schopnost

Více

Skotsko. Robert Aldridge

Skotsko. Robert Aldridge Skotsko Robert Aldridge O Skotsku 5.5 milionu obyvatel 30 % bytů je sociálních (místní úřady a bytové asociace) 32 místních úřadů Pracovní skupina prevence bezdomovectví 45 Nsíc bezdomoveckých 'domácnosq'

Více

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelář výzkumu, vývoje a inovací Seminář Financování firemních inovací s výhledem

Více

BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE

BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.2.2015 COM(2015) 80 final ANNEX 1 BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE ke SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU

Více

PROGRAM LEONARDO DA VINCI

PROGRAM LEONARDO DA VINCI PROGRAM LEONARDO DA VINCI Informační den k evropským vzdělávac vacím m programům Pardubice 23. 5. 2012 Program Leonardo da Vinci zaměřen na výukové a vzdělávací potřeby všech osob účastnících se odborného

Více

Návrh plánu činnosti Strany zelených v roce 2015

Návrh plánu činnosti Strany zelených v roce 2015 Cíle Návrh plánu činnosti Strany zelených v roce 2015 Předkládá: Pavla Brady a Robin Ujfaluši na základě usnesení PSZ V roce 2015 bude Předsednictvo Strany zelených klást důraz především na tyto oblasti:

Více

Doktorské studium 2013-2014

Doktorské studium 2013-2014 Doktorské studium 2013-2014 Proč a jak studovat v doktorském studiu? Doktorské studium 3. a nejvyšší stupeň VŠ vzdělání Bakalářské (Bc.) Magisterské (Mgr., Ing.) Doktorské (Ph.D. za jménem) Doktorské studium

Více

Efektivní systém hodnocení a financování výzkumu, vývoje a inovací (IPN Metodika)

Efektivní systém hodnocení a financování výzkumu, vývoje a inovací (IPN Metodika) Efektivní systém hodnocení a financování výzkumu, vývoje a inovací (IPN Metodika) Jitka Moravcová Zasedání dozorčí rady 10.10.2013 www.metodika.reformy-msmt.cz Obsah Podstatné změny v projektu Veřejná

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

Program celoživotního učení ERASMUS. Dana Petrova Dům zahraničních služeb 15.3.2011 / UPOL

Program celoživotního učení ERASMUS. Dana Petrova Dům zahraničních služeb 15.3.2011 / UPOL Program celoživotního učení ERASMUS Dana Petrova Dům zahraničních služeb 15.3.2011 / UPOL Program celoživotního učení (LLP) vzdělávací program EU zaměřený na podporu spolupráce a mobility v rámci Evropy

Více

Snížení stresových faktorů při podnikání v zahraničí aneb jak je důležité znát EEN PhDr. Marie Pavlů, CSc. 14. 10. 2014

Snížení stresových faktorů při podnikání v zahraničí aneb jak je důležité znát EEN PhDr. Marie Pavlů, CSc. 14. 10. 2014 Snížení stresových faktorů při podnikání v zahraničí aneb jak je důležité znát EEN PhDr. Marie Pavlů, CSc. 14. 10. 2014 Co způsobuje stres podnikům a jejich manažerům? 1. Nemají dostatek financí na rozvoj

Více

Současná situace. Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR. Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje

Současná situace. Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR. Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje Současná situace Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje Nízká úroveň vzdělanosti Neexistence veřejné vysoké školy a výzkumných center

Více

Veřejné zakázky v EU

Veřejné zakázky v EU Veřejné zakázky v EU - výsledky průzkumu - březen 2005 Informace o průzkumu CEBRE ve spolupráci s portálem BusinessInfo provedlo v průběhu listopadu a prosince 2004 průzkum mezi českými firmami na téma

Více

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

Namíchejte si tu nejlepší kávu a získejte finanční podporu z programu Erasmus+!

Namíchejte si tu nejlepší kávu a získejte finanční podporu z programu Erasmus+! Na kafe s Erasmem+ Namíchejte si tu nejlepší kávu a získejte finanční podporu z programu Erasmus+! Distributor: Dům zahraniční spolupráce www.dzs.cz, www.naerasmusplus.cz Doba použitelnosti: 2014 2020

Více

Směrnice děkana č. 1/2015

Směrnice děkana č. 1/2015 Směrnice děkana č. 1/2015 Organizace celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů v akademickém roce 2015/16 V Ústí nad Labem, dne 2. 3. 2015 Fakulta sociálně ekonomická UJEP organizuje

Více

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce přímo řízená organizace MŠMT mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání administruje vzdělávací programy Evropské komise Národní agentura programu

Více

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Obor UROSPRÁVA doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Proč se rozhodnout pro obor UROSPRÁVA? Chceš vědět jak funguje EU? Chceš vědět jak EU ovlivňuje hospodářský, sociální a politický život v České

Více

Masterský studijní obor datové & webové inženýrství

Masterský studijní obor datové & webové inženýrství Masterský studijní obor datové & webové inženýrství Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Masterský studijní obor datové & webové inženýrství představuje ve studijním konceptu fakulty informatiky

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Výroční zpráva o provádění iniciativy Humanitární dobrovolníci EU v roce 2014

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Výroční zpráva o provádění iniciativy Humanitární dobrovolníci EU v roce 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.7.2015 COM(2015) 335 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Výroční zpráva o provádění iniciativy Humanitární dobrovolníci EU v roce 2014 CS CS I. ÚVOD Vzhledem

Více

Organizační výstavba podniku

Organizační výstavba podniku Organizační výstavba podniku Posláním organizování je vymezit a hospodárně zajistit plánované i jiné nezbytné činnosti lidí při plnění cílů a dalších potřeb firmy nebo její části. Formou sdružování činností

Více

Možnosti mobility v rámci programu Erasmus Mundus. 17.5.2012 Tereza Babková Dům zahraničních služeb

Možnosti mobility v rámci programu Erasmus Mundus. 17.5.2012 Tereza Babková Dům zahraničních služeb Možnosti mobility v rámci programu Erasmus Mundus 17.5.2012 Tereza Babková Dům zahraničních služeb Dům zahraničních služeb příspěvková organizace MŠMT, která zajišťuje mezinárodní spolupráci v oblasti

Více