V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. za školní rok Střední škola automobilní Holice,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. za školní rok 2012 2013. Střední škola automobilní Holice,"

Transkript

1 Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.: ,fax.: , V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok Mgr. Bc. Michal Šedivka Holice 11. října 2013

2 Obsah: 1. Charakteristika školy 2. Přehled učebních dokumentů 3. Pracovníci školy 4. Přijímací řízení pro školní rok Vyhodnocení maturitních a učňovských zkoušek 6. Výsledky vzdělávání žáků 7. Inspekce ČŠI 8. Projektová činnost školy 9. Provoz školy 10. Spolupráce s odborovou organizací 11. Přílohy

3 1. Charakteristika školy Základní údaje o škole Název: Střední škola automobilní Holice Sídlo organizace: Nádražní 301, Holice IČO: Kontakt: mail tel Ředitel školy: Mgr. Bc. Michal Šedivka Zástupce ředitele pro teoretické vyučování: Mgr. Ivana Pertotová Zástupce ředitele pro praktické vyučování: Ing,. Josef Šnajdr Vedoucí ekonomického úseku: Ing. Iva Beranová Vedoucí domova mládeže: Ing. Bc. Kateřina Lukšíková Školská rada: Mgr. Radka Dojčánová, Mgr. Jana Štěpánková, Ing. Radomír Kroupa Historie naší školy sahá k roku 1951, kdy bylo pod patronací ČSAD Pardubice slavnostně otevřeno středisko pracujícího dorostu se zaměřením na výuku automechaniček a autoelektrikářek. Učební doba byla dvouletá. Učiliště státních pracovních záloh bylo založeno v r Za spolupráce s místními zemědělskými podniky a pro jejich potřeby byl v druhé polovině padesátých let po tři roky vyučován obor zámečník pro opravu zemědělských stojů a traktorů. Vybavení pomůckami bylo v té době velmi skromné. K přešlo někdejší učiliště státních pracovních záloh pod označením odborné učiliště k podniku ČSAD n. p. Pardubice, později Moravany. Ustavení technického a zásobovacího závodu (v r. 1963), který měl též zajišťovat výuku učňů, zlepšilo vztah podniku ke svému učebnímu zařízení. Přijímaných žáků nebylo mnoho - ještě na počátku šedesátých let se učitelský sbor skládal z jednoho učitele všeobecně vzdělávacích předmětů a dvou odborných učitelů. Modernizace vozového parku v následujícím desetiletí se nemohla neprojevit v práci školy - učitelé ve spolupráci s mistry odborného výcviku zhotovovali nové modely, řezy, kreslily výukové obrazy, vybavení doplňovali diapozitivy a filmy zdařilý krok byl učiněn v r zřízením autoškoly jako doplňku výuky. Střední škola automobilní byla k přejmenována ze Střední průmyslové školy automobilní a Středního odborného učiliště automobilního Holice, která bylo zřízena ke dni 1.ledna 1999 na základě dodatku MŠMT ČR č.j /98 21 ze dne ke zřizovací listině ze dne 7.dubna 1997, č.j /97 60 z původně zřízené Integrované

4 střední školy automobilní a Středního odborného učiliště dopravního, které bylo zřízeno Ministerstvem vnitra ČR k 1. lednu 1991 na základě zřizovací listiny č.j. MH/ / 1612/ 91. Vznik učiliště pro potřeby osobní a nákladní dopravy je na počátku roku Od 1.dubna 2001 přešla zřizovatelská funkce k příspěvkové organizaci Střední průmyslová škola automobilní a Střední odborné učiliště automobilní, Holice, Nádražní 301 na Pardubický kraj ( Č.j.: KrÚ/ KH / 2001). Ve školním zařízení je zabezpečována výuka studijního oboru Střední odborné školy Dopravní prostředky a oborů Středního odborného učiliště Autotronik, Mechanik opravář motorových vozidel, Autoelektrikář, Karosář a denního nástavbového studia Provozní technika. Dálkové studium Dopravní provoz musela škola požádat o zrušení, z důvodu rozhodnutí odboru Školství, kultury a tělovýchovy krajského úřadu Pardubického kraje. Ve školním roce došlo na základě žádosti školy o změnu kapacit v jednotlivých oborech studia a oborů Autotronik, Karosář, Autoelektrikář, Mechanik opravář motorových vozidel. Ve školním roce 20012/13 škola provedla vlastní hodnocení školy Během školního roku na základě evaluace školy, na základě připomínek sociálních partnerů a ČŠI došlo k inovaci ŠVP pro všechny obory studia mechanik opravář motorových vozidel, autoelektrikář, karosář, provozní technika a autotronik. Součásti školy: 1. Střední škola s kapacitou 510 žáků 2. Domov mládeže s kapacitou 215 lůžek 3. Školní jídelnu s kapacitou 550 jídel Stravování žáků a zaměstnanců bylo zajišťováno ve školní jídelně v Holicích. Pro ubytované žáky je stravování poskytováno 4krát denně, pro neubytované 2 krát denně. Veškeré činnosti pro zajištění hlavní činnosti školy byla zajišťována školou v prostorách, které byly předány vlastníkem do správy. Všechny prostory školy jsou využívány maximálně účelně. Pro zajištění předmětu tělesná výchova byla smluvně využívána sportoviště města Holice, TJ Sokol Holice a tělocvična gymnázia E. Holuba.

5 2. Učební dokumenty 2.1. Obory studia zakončené maturitní zkouškou Kód oboru Název oboru Kapacita Délka studia M/01 Dopravní prostředky roky L/01 Autotronik roky L/506 Provozní technika - dobíhající 60 2 roky L/51 Provozní technika 60 2 roky 2.2. Obory studia zakončené výučním listem Kód oboru Název oboru Kapacita Délka studia H/01 Autoelektrikář 90 3 roky H/02 Karosář 90 3 roky H/01 Mechanik opravář motorových vozidel roky 2.3. Počty žáků dle oborů ve školním roce k Obor Kód oboru Ročník I. II. III. IV. Celkem Automechanik UO H/ x 129 Automechanik- řidič H/01 x x x x x Autoelektrikář H/ x 65 Karosář H/ x 65 Autotronik L/ Dopravní prostředky M/01 x Provozní technika L/506 x 21 x x 21 dobíhající Provozní technika L/51 27 x x x 27

6 Z celkového počtu žáků 472 žáků bylo 19 dívek. Od byla zahájena výuka dle ŠVP oboru H/01 Mechanik opravář motorových vozidel, školní vzdělávací programy a to Automechanik oprava a údržba vozidel a Automechanik řidič/ka kamionové a autobusové dopravy a od vyučuje škola podle ŠVP obory studia Dopravní prostředky, Autotronik, Karosář, Autoelektrikář. Ve škola studovali 2 žáci ukrajinského původu, 1 vietnamské národnosti, 1 žák moldavské národnosti, 1 žák ruské národnosti, 2 žáci slovenské národnosti a 465 české národnosti. 3. Pracovníci školy Ke konci školního roku pracovalo ve škole 80zaměstnanců z toho bylo 24 učitelů teoretického vyučování, 24 učitelů OV a autoškoly, 6vychovatelů a 26 nepedagogických pracovníků Teoretické vyučování Pro zabezpečení výuky dle platných učebních osnov je v organizaci zaměstnáno celkem 24 učitelů, 2 pracovali jako externisté na zkrácený úvazek. 22 učitelů pracovalo na plný úvazek. Ředitel školy měl v průběhu školního roku vyučovací povinnost 2 vyučovací hodiny a zástupce ředitele školy pro teoretické vyučování 6 hodin týdně. Zástupce ředitele současně vykonával funkci výchovného poradce. Funkci metodika prevence vykonávala Ing. Lubica Smitková Lze konstatovat, že kolektiv učitelů zabezpečujících teoretické vyučování splňuje po stránce kvalifikace, odborné a pedagogické způsobilosti požadavky pro výuku v optimálních podmínkách. Většina pedagogických pracovníků buď studuje, nebo se připravuje na doplnění vzdělání jak odborného, tak pedagogického. Mgr. Tereza kmentová dokončuje studiu pro střední školy s rozšířením na matematiku a dále studuje VŠ Veronika Klikarová.

7 3.2. Praktické vyučování Výuka v praktickém vyučování je zabezpečována 19učiteli OV, dvěma vrchními mistry, vedoucím autoškoly, 4 učiteli autoškoly a zástupcem ředitele pro praktické vyučování. Všichni zaměstnanci úseku praktického vyučování splňují předepsané ÚSO vzdělání. Dva učitelé OV studovali DFJP v Pardubicích. Výuka autoškoly, která probíhá u všech vyučovaných oborů ve škole, je zabezpečována jedním vedoucím autoškoly, který zároveň vyučuje teoretický předmět Řízení motorových vozidel, a čtyřmi učiteli jízd. Ke konci roku ukončil pracovní poměr pan Řehounek Domov mládeže Činnost domova mládeže zajišťovalo šest výchovných pracovníků na plný pracovní úvazek. Všichni splňují pro vykonávanou činnost předepsaný stupeň vzdělání nebo si jej doplňují. Dva vychovatelé dokončili tříleté studium speciální pedagogiky. Jedna vychovatelka dokončila VŠ se zaměřením na vychovatelství a etopedii.vedoucí domova mládeže v Holicích s kapacitou 95 lůžek a v Dolní Rovni s kapacitou 120 lůžek je Ing. Bc. Lukšíková. Pro zlepšení úrovně ubytování byly pokoje rozděleny na dvou, tří a čtyřlůžkové. Všechny pokoje byly připojeny na Internetovou síť Školní kuchyň Provoz školní kuchyně zajišťuje osmi pracovnicemi ve dvousměnném provozu. Provoz v Holicích zajišťovala jedna vedoucí kuchyně a jedna vedoucí kuchařka. Ve školní jídelně je zabezpečeno celodenní stravování snídaně, svačiny, obědy a večeře Správa školy Činnost ekonomicko provozního úseku zabezpečují dvě účetní s úplným středním odborným vzděláním, jeden pracovník zodpovídá za správu majetku, bezpečnost práce a autoprovoz, zabezpečuje zásobování a řídí údržbářské a opravárenské práce. Splňuje úplné střední odborné vzdělání. Údržba je zajišťována 2 údržbáři na plný úvazek.

8 Správce počítačové sítě splňuje vzdělání VŠ. Ředitel školy splňuje vysokoškolské vzdělání pedagogického směru, funkčního studia II a dokončil bakalářské studium na UK Praha obor Školský management asistentka ředitele splňuje úplné střední odborné vzdělání. Vedoucí technicko ekonomického úseku má ukončené vysokoškolské vzdělání ekonomického směru Závěr Naplněnost organizace pracovníky je optimální. Pedagogická a odborná způsobilost pracovníků pro vykonávanou činnost je na velmi dobré úrovni. Další vzdělávání pracovníků jak pedagogických, tak i nepedagogických se realizuje průběžně formou školení a formou odborných 40 hod. stáží ve firmách. 4. Přijímací řízení Přijímací řízení na naši školu proběhlo v termínu stanoveném vyhláškou MŠMT. Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok bez nástavbového studia Dle ŠVP název oboru, kód DOPRAVNÍ PROSTĚDKY, M/01 AUTOMECHANIK údržba a opravy vozidel, H/01 AUTOELEKTRIKÁŘ, H/01 KAROSÁŘ, H/02 AUTOTRONIK, L/01 Počet přihlášených Počet přijatých Odevzdalo ZL

9 Kritériem pro výběr žáků bylo hodnocení žáka ze ZŠ a výsledků v soutěžích, jeho studijní výsledky na ZŠ a dle doporuční Krajského úřadu Pardubického kraje u studijních oborů přijímací zkoušky organizované firmou SCIO. Pro letošní školní rok škola otevřela denní nástavbové studium Provozní technika L/51 kde bylo přihlášeno 33 žáků a 29 přijato. 5. Vyhodnocení maturitních zkoušek a ZZ Prospěli Obor - kód Název Počet Prospěl Vyznam Neprosp Nepřip. u SZk 2345M/004 Silniční doprava L/001 Autotronik L/506 Provozní technika H/01 Automechanik H/01 Autoelektrikář H/02 Karosář Celkem Výsledky vzdělávání žáků 6.1 Úseku teoretického vyučování Komise všeobecně vzdělávacích předmětů Předmětová komise zahájila svoji činnost v měsíci září úvodní schůzkou. Předsedkyní se stala Mgr. Radka Dojčánová. V rámci komise byla vytvořena subkomise českého jazyka a literatury, jejíž vedoucí se stala Mgr. Denisa Vinzencová. Byl sestaven přehled učebnic literatury povinné i doporučené. Třídní učitelé s učiteli jazykových předmětů vytvořili přehled žáků se specifickými vývojovými poruchami učení doloženými psychologickými vyšetřeními. Tento seznam je pro všechny vyučující k přečtení na sdíleném disku.

10 Komise jazyků v počátku školního roku nabídla studentům možnost navštěvovat kroužky jazyků AJ,NJ. Žáci využili všech možností. Výuka cizích jazyků byla také nabídnuta zaměstnancům školy. Zájem o výuku AJ projevili zaměstnanci, kteří dosud žádným kurzem neprošli. Kurz vedla Mgr. Šitinová. Všichni žáci 1.ročníků opět prošli vstupními testy z ČJ. Ukazuje se, že při vyhodnocení vstupních testů se rozcházela hodnocení mezi ZŠ a naší školou asi o jeden až dva stupňe my bychom hodnotili žáky horší známkou. Na doporučení odboru školství Pardubického kraje vedení školy rozhodlo, že se budou pro školní rok konat přijímací zkoušky do 1. ročníků. Komise připravovala přijímací zkoušky nanečisto z ČJ a literatury pro žáky ze základních škol. Také komise matematiky připravovala přijímací zkoušky nanečisto. Přípravné kurzy vedly Mgr. Lupínková a RNDr. Maršálková. Vyučující českého jazyka a literatury zorganizovali pro třídy několik návštěv divadelních představení buď ve Východočeském divadle Pardubice, nebo v Klicperově divadle v Hradci Králové. Byla to představení Amadeus, Bylo nás pět, Petrolejové lampy a Richard III. V KD Holice většina tříd navštívila filmové představení Síla lidskosti o Nicholasi Wintonovi. Na základě tohoto představení žáci psali zamyšlení nad tímto filmem. Úvahy některých žáků byly vybrány a žák David Veverka byl oceněn ministryní kultury v Praze. Mgr. Vinzencová se se zájemci z řad žáků naší školy 8 žáků, zúčastnila zájezdu do Londýna. Vyučující anglického jazyka Mgr. Šitinová a Klikarová zorganizovaly pro žáky 3.MA, 3.MB a 2.N návštěvu anglického představení Vánoční koleda. Mgr. Dojčánová a Mgr. Lupímklová uspořádaly pro zájemce zájezd do automobilky BMW Mnichov. Mgr. Dojčánová uspořádala pro třídu 1.Ba a 1.MB exkurzi do pietního místa Ležáky. Vyučující českého jazyka uspořádali školní kolo Olympiády v českém jazyce. Bohužel žádný žák nepostoupil do vyššího kola. Žáci tříd 2.Aa, 2.Ba, 2.Ce, 2.Dk, 2.MA 2.MB se zúčastnili besedy s MUDr. Hečkem Rady začínajícím milencům. Žáci tříd 3.MA, 3.MB a 1.N hráli s Ing. Vaňkovou finanční hru Finanční svoboda. Tato hra slouží k rozšíření finanční gramotnosti žáků. Pro třídu 1.N zorganizovala Ing. Vaňková exkurzi do firmy Cee-logistic Pardubice řízení přepravy nákladů v ČR a pro třídu 3.Ce exkurzi do Chrasti na téma ekologické a ekonomické nakládání s nebezpečnými odpady.

11 Pro třídy 2.N a 4.MB Ing. Vaňková uspořádala besedu s pracovnicí KB. Třídy 1.MB a 3.Ce se zúčastnily výstavy Chráníme korunu. Výstava byla pod záštitou ČNB a zorganizovaly je Ing. Vaňková a RNDr. Maršálková. Na závěr školního roku se žáci zúčastnili filmového představení Královský víkend. Komise přírodovědných předmětů Komise přírodovědných předmětů, TV a VT uspořádala v měsíci lednu besedu o jaderné fyzice. Beseda byla určena pro žáky 2.a 3.ročníků. Beseda měla u žáků velmi kladný ohlas. RNDr. Maršálková připravovala žáky 9. tříd na přijímací zkoušky do 1. ročníků studijních oborů. Mgr. Brustmanová a RNDr. Maršálková připravily pro žáky 1. ročníků vstupní testy z matematiky. Opětovně se ukázalo, že do 1. ročníků nastupují žáci s menšími vědomostmi, než bychom předpokládali. Učitelé matematiky uspořádali školní kolo matematické soutěže, ze které vždy 2 nejlepší žáci postoupili do regionální soutěže. 31. ročník regionální matematické soutěže se letos opět konal v Ústí nad Orlicí. Obsadili jsme 6 kategorií: U M. Svobodová ( 19 soutěžících) U M. Fiala ( 18 soutěžících) U 3-6. A. Stránský ( 18 soutěžících) S F.Strašík (36 soutěžících) S 2-9. T. Kroupa ( 35 soutěžících) S š J. Karásek ( 34 soutěžících) Mgr. Brustmanová zorganizovala školní kolo soutěže Matematický KLOKAN. Této soutěže se zúčastnilo 28 žáků 1.Tomáš Kroupa 2.MA 2. Maik Fiala 2. Ba 3.Tomáš Bydžovský 2.MA Olympiáda mládeže regionu Pardubice chlapci SŠ: HOKEJBAL 4.místo v základní skupině A NOHEJBAL vynikající celkové 2. místo

12 Na tomto umístění se podíleli: Lukáš Pikal a Jan Jirásek (3.Ce), Jan Neugebauer (2.Ba) a Vojtěch Kučera (2.Ce) V celkovém pořadí XIX. REGIONÁLNÍ OLYMPIÁDY MLÁDEŽE, v kategorii střední školy - chlapci, se naše škola umístila na 9. místě ze 17. bodujících SŠ (2. mimopardubická SŠ). Dále byl v průběhu měsíce dubna naší školou pořádán FUTSALOVÝ TURNAJ. Zúčastnilo se ho 144 studentů z 18 tříd naší školy. Celkovým vítězem turnaje se po kvalitním týmovém výkonu stala třída 2.Ba. V termínech Mgr.Krejčík uspořádal pro žáky 1.ročníků lyžařsko snowboardový kurz v boudě Tonička ve Velké Úpě v Krkonoších. V červnu se zástupci naší školy zúčastnili závodů dračích lodí v Pardubicích. Komise automobilů Vedoucím této komise se stal Ing. Pavel Křivský. V měsíci březnu 2013 Ing. Hron zorganizoval zájezd na autosalon v Ženevě. Zájezdu se účastnilo 34 žáků. Ing. Hron a učitelé VT se podíleli na přípravě žáků třetích ročníků na soutěž Automechanik Junior. V letošním školním roce se pořádaly i soutěže Autoelektrikář Junior a Autoklempíř Junior. V měsíci listopadu 2012 Ing. Koleta zorganizoval pro učitele odborných předmětů a odborného výcviku zájezd na veletrh Stahlgruber show 2012 v Norimberku. Ing. Koleta zadal práce na panelech ve třídě 4.MA. Panely, které vznikly slouží jednak jako didaktické pomůcky, jednak jako výzdoba v učebně 36. Dále 2 žáci ze třídy 4.MA zpracovávali učební pomůcku didaktická sestava motoru. S touto pomůckou se přihlásili do soutěže SOČ a postoupili až do krajského kola, kde se umístili na 2. místě. Komise obecně strojní Předsedkyní předmětové komise je Ing. Marcela Sochová. Ing. Sochová je také organizátorem školního kola SOČ a je garantem kol vyšších. Ing. Svoboda a Ing. Sochová uspořádali v září 2011 zájezd na Mezinárodní strojírenský veletrh do Brna. Exkurze byla určena pro třídy 2.Aa, 2.Aa, 2.MB a 2.Dk.

13 Na počátku školního roku se 4 žáci ze třídy 2.MA podíleli na celostátní akci SVĚTLUŠKA, která byla zaměřena na pomoc nevidomým dětem a lidem s těžkým zrakovým postižením. Garantem akce byla Ing. Marcela Sochová. Zajištění účasti karosářských tříd na předváděcí akci firmy MEGATRONIC v klempírně odborného výcviku ukázky svařování v ochranných atmosférách a pájení. Účast karosářských tříd na předváděcí akci firmy FAN Ulička v klempírně odborného výcviku zaměřené na vyrovnávání karosérií exkurze třídy 2.Dk ve firmě MSSL ADVANCED POLYMERS s.r.o. v Dolních Ředicích zaměřená na výrobu přesných termoplastových dílů pro automobilový průmysl ( Ing. Sochová) Zahraniční stáže V roce 2012 škola žádala o grant u agentury Leonardo da Vinci. Tento grant škola získala. Na podzim 2012 se 3 žáci ze tříd 3.MA a 3.MB účastnili 3 týdenní stáže ve finském Porvoo a na oplátku 3 finští žáci byli na stáži v Holicích. Žák Dominik Janda seč zúčastnil 20 týdenní stáže v Rakousku Eggenburg. Na jaře žáků z oboru karosář jelo na 3 týdny na stáž do Bratislavy Slovensko. Od října 2012 probíhala výuka FJ. Z řád účastníků kurzu FJ bylo vybráno 7 žáků, kteří celý měsíc duben strávili na sáži ve Francii v Paříži. 3 žáci ze tříd 2.MB, 1.N a 3.MA se zúčastnili stáže v Číně Shanghai. Čínští studenti přijeli na stáž do Čech v červnu Na přelomu měsíců leden a únor 2013 přijelo na stáž do Holic 6 studentů z partnerské školy v Paříži. Environmentální výchova Koordinátorem environmentální výchovy je RNDr.Marcela Maršálková. Na počátku školního roku vypracovala dlouhodobý a krátkodobý plán své práce. Na počátku školního roku jela třída 3.Ce na exkurzi do IQ parku Liberec. Na konci školního roku jela třída 3.Ce na brigádu s ekologickým zaměřením do vojenského prostoru poblíž Chrasti u Chrudimi. Prevence sociálně patologických jevů

14 Preventistkou sociálně patologických jevů je jmenována Ing.Lubica Smitková.Svou práci opět zahájila vypracováním ročního plánu, který vychází z minimálního preventivního programu. Žáci všech prvních ročníků se druhý a třetí týden v měsíci září zúčastnili projektu Než budeme plnoletí. Projekt byl realizován v rekreačním středisku Radost v Horním Jelení. Cílem projektu bylo usnadnit žákům přestup ze ZŠ na SŠ, boj se sociálně patologickými jevy, nabídnout žákům volnočasové aktivity. V rámci tohoto projektu se všech 1. ročníků zúčastnili besedy s názvem Normální je nebrat přednášející Jaroslav Musil, kriminalita a mládež přednášející Mgr. Robert Veleta Ostatní aktivity V rámci prohlubování znalostí a praktických dovedností v BOZP se nacvičovala evakuace. Nácviku se zúčastnily třídy, které ten den měly teoretické vyučování. Učitelé se zúčastnili Dnů otevřených dveří , , a Učitelé se také spolupodíleli se na náboru žáků na burzách škol a zajížděli na schůzky rodičů žáků 9.tříd na ZŠ. Třídy 2.MA, 3.MA a 3.MB se v červnu účastnily speciálního programu pro SŠ BATTLEFIELD Jiřího Potůčka. Program se uskutečnil v centru Tank Power Přelouč. Námětem soutěže je výcvik čs. paraskupin během války ve Velké Británii. Třídy 2.N a 4.MB prošly testováním CERMAT. Výsledky testů, které byly zaměřeny na IQ byly žákům sděleny individuálně. Maturity a závěrečné zkoušky Od 16. května 2013 probíhala profilová část ústní maturitní zkoušky. Ústním zkouškám předcházela obhajoba maturitní práce, na kterou žáci měli téměř půl roku na vypracování. K maturitní zkoušce přistoupilo 21 žáků ze třídy 4.MA, 23 žáků ze třídy 4.MB, 21 žáků 2.N. K ústním zkouškám byli připuštěni všichni žáci.u ústních zkoušek neprospěl z profilových částí 1 žák ze třídy 4.MB.

15 Od žáci vykonávali společnou část maturitní zkoušky. Společná část měla podobu didaktického testu a písemné práce. Žáci, kteří uspěli, dostali maturitní vysvědčení a maturitní protokol. Žáci, kteří u některé části neuspěli dostali pouze maturitní protokol a museli se do přihlásit k opravným maturitám. U společné části maturitní zkoušky v jarním termínu neuspěli 4 žáci z matematiky. Od 1. června 2013 probíhaly ZZ. ZZ u oborů automechanik, autoelektrikář a karosář probíhaly podle jednotného zadání. K závěrečným zkouškám přistoupilo 52 žáků (22 automechaniků, 11 karosářů, 18 autoelektrikářů ). 13 žáků nebylo k učňovským zkouškám připuštěno, protože neměli ukončený 3. ročník. U závěrečných učňovských zkoušek žáků prospěli s vyznamenáním Tomáš Adámek, Pavel Hendrych a Kamil Novotný ze 3.Aa, Martin Melichárek ze 3.Bk, Jan Drtina a Jiří Paseka ze 3.Ce. 3 žáci neuspěli z ústní části závěrečné zkoušky, 2 žák neuspěli u písemné části závěrečné zkoušky. Tuto část si přijdou zopakovat v měsíci září. Zbývající žáci prospěli prostě. Vzdělávání učitelů Pedagogičtí pracovníci se v průběhu školního roku pravidelně vzdělávali. Pedagogové, kteří neučí ČJ, AJ, NJ, M se vzdělávali jako zadavatelé a hodnotitelé žáků s PUP Někteří pedagogové školy jsou zapojeni do projektu ESF Další vzdělávání pracovníků v dopravě Ing. Smitková změny v provozování silniční nákladní dopravy Školení MOODLE

16 MATURITNÍ ZKOUŠKA CELKEM (ŘÁDNÝ TERMÍN) SPOLEČNÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY (ŘÁDNÝ TERMÍN) MATURITNÍ ZKOUŠKA CELKEM SPOLEČNÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY PRŮMĚRNÝ DOSAŽENÝ % SKÓR (ŽÁCI, KTEŘÍ ZKOUŠKU DOKONČILI) HRUBÁ MÍRA NEÚSPĚŠNOSTI (100% = PŘIHLÁŠENÍ K PŘEDMĚTU) ČISTÁ MÍRA NEÚSPĚŠNOSTI (100% =ŽÁCI, KTEŘÍ ZKOUŠKU DOKONČILI) POČET PODÍL V % Z POČTU PŘIHLÁŠEK PODÍL V % Z POČTU PŘIHLÁŠEK PODÍL V % Z POČTU PŘIHLÁŠEK PŘIHLÁŠENÝCH NEKONAL KONAL NEUSPĚL USPĚL NEKONAL KONAL NEUSPĚL USPĚL NEKONAL KONAL NEUSPĚL USPĚL ČESKÝ JAZYK CIZÍ JAZYK MATEMATIKA ČESKÝ JAZYK CIZÍ JAZYK MATEMATIKA ČESKÝ JAZYK CIZÍ JAZYK ČESKÁ REPUBLIKA CELKEM ,3 88,7 17,7 71,0 11,1 88,9 14,4 74,4 11,0 89,0 5,8 83,2 71,2 77,9 54,8 16,6 17,5 29,9 6,3 7,8 GYMNÁZIUM ,4 96,6 4,9 91,7 3,3 96,7 2,4 94,3 3,3 96,7 3,1 93,6 80,6 88,8 75,4 4,6 4,6 4,3 1,4 0,9 z toho: 8leté gymnázium ,3 97,7 2,9 94,8 2,3 97,7 1,3 96,4 2,2 97,8 2,0 95,8 83,4 91,7 80,8 3,0 2,9 2,7 0,8 0,4 6leté gymnázium ,5 97,5 4,5 93,0 2,4 97,6 1,9 95,7 2,4 97,6 3,2 94,4 82,0 90,2 76,7 3,4 3,8 2,9 1,1 1,0 4leté gymnázium ,2 95,8 6,2 89,6 4,2 95,8 3,1 92,7 4,1 95,9 3,8 92,0 78,6 86,9 71,3 5,8 5,7 5,6 1,8 1,1 LYCEUM ,2 94,8 9,4 85,4 5,2 94,8 6,3 88,6 5,2 94,8 4,5 90,4 73,6 80,9 62,1 7,3 7,9 12,6 2,3 3,1 SOŠ - technické ,3 86,7 18,5 68,2 13,2 86,8 12,2 74,6 13,2 86,8 9,1 77,7 67,8 80,1 55,4 18,3 17,6 23,6 6,0 4,2 SOŠ - technické ,6 84,4 24,2 60,2 15,6 84,4 19,7 64,7 15,4 84,6 8,1 76,5 66,4 72,5 45,1 22,3 24,8 39,0 8,3 11,4 SOŠ - ekonomické ,8 89,2 15,4 73,8 10,7 89,3 11,3 78,1 10,7 89,3 6,5 82,8 69,8 77,9 49,7 15,3 15,3 27,7 5,2 5,0 ČESKÁ REPUBLIKA DLE SOŠ - hotelové a podnikatelské ,0 86,0 21,0 65,0 13,9 86,1 17,4 68,7 13,6 86,4 6,8 79,7 66,8 74,5 39,6 21,9 19,6 50,2 9,6 8,0 SKUPIN OBORŮ SOŠ - humanitní a pedagogické ,5 89,5 22,2 67,3 10,3 89,7 19,5 70,2 10,2 89,8 5,9 83,9 68,6 71,3 38,4 17,4 20,1 49,5 8,2 11,6 SOŠ - zemědělské ,0 86,0 26,4 59,5 13,8 86,2 23,5 62,7 13,8 86,2 6,6 79,6 67,0 70,4 44,4 20,9 27,0 41,5 8,4 15,2 SOŠ - zdravotnické ,9 90,1 26,8 63,3 9,7 90,3 24,4 65,8 9,7 90,3 5,9 84,4 66,3 67,2 34,2 18,3 22,0 58,0 9,7 14,6 SOŠ - umělecké ,7 88,3 17,7 70,6 11,4 88,6 13,5 75,1 11,3 88,7 7,1 81,6 71,9 75,1 44,3 16,3 20,5 44,1 5,8 10,5 SOU - technické ,6 81,4 26,0 55,4 18,4 81,6 22,3 59,3 18,4 81,6 7,1 74,6 64,0 74,0 43,2 25,7 23,9 42,3 9,1 7,5 SOU - ostatní ,8 80,2 30,3 49,9 19,6 80,4 28,8 51,6 19,7 80,3 5,4 74,8 63,1 66,6 31,7 30,6 33,1 68,6 13,8 18,3 NÁSTAVBOVÉ - technické ,6 78,4 31,2 47,2 21,5 78,5 29,0 49,5 21,1 78,9 5,9 73,0 63,8 69,3 40,5 30,3 35,8 51,3 11,5 18,4 NÁSTAVBOVÉ - ostatní ,9 79,1 33,2 46,0 20,6 79,4 31,5 47,8 20,4 79,6 5,9 73,6 64,0 64,7 36,4 31,5 39,3 58,1 14,1 23,6 ŠKOLA CELKEM 65 1,5 98,5 7,7 90,8 1,5 98,5 6,2 92,3 1,5 98,5 1,5 96,9 73,2 76,7 50,4 1,5 0,0 11,9 0,0 0,0 NTE 21 4,8 95,2 4,8 90,5 4,8 95,2 4,8 90,5 4,8 95,2 0,0 95,2 67,5 76,9 59,5 4,8 0,0 15,4 0,0 0,0 ŠKOLA DLE SKUPIN ST1 21 0,0 100,0 9,5 90,5 0,0 100,0 9,5 90,5 0,0 100,0 0,0 100,0 75,6 78,9 44,0 0,0 0,0 15,4 0,0 0,0 OBORŮ UTE 23 0,0 100,0 8,7 91,3 0,0 100,0 4,3 95,7 0,0 100,0 4,3 95,7 75,8 73,9 48,9 0,0 0,0 6,3 0,0 0,0 TŘÍDA SKUPINA OBORŮ 2.N NTE 21 4,8 95,2 4,8 90,5 4,8 95,2 4,8 90,5 4,8 95,2 0,0 95,2 67,5 76,9 59,5 4,8 0,0 15,4 0,0 0,0 4.MA ST1 21 0,0 100,0 9,5 90,5 0,0 100,0 9,5 90,5 0,0 100,0 0,0 100,0 75,6 78,9 44,0 0,0 0,0 15,4 0,0 0,0 4.MB UTE 23 0,0 100,0 8,7 91,3 0,0 100,0 4,3 95,7 0,0 100,0 4,3 95,7 75,8 73,9 48,9 0,0 0,0 6,3 0,0 0,0 Výsledky jarního termínu maturitních zkoušek

17 6.2 Úsek praktického vyučování Vzdělávání učitelů odborní výchovy ( UOV) Postupně všichni učitelé absolvovali kurz zaměřený k rozšíření jejich odborných kompetencí, školení v oblasti servisní činnosti, elektroniky nebo dopravy, učitel Čermák dokončuje bakalářské studium na DF UJP Pardubice. Ke vzdělávání využíváme většinou naše partnerské firmy jako např. Škoda Auto a.s., Iveco V. Mýto a.s.., Napa Truck Pardubice, Bosch Praha, Jablotron Jablonec/N, TRW Jablonec/N, Česmad a další vzdělávací centra. Exkurze, pracovní návštěvy, doprovodné akce a předváděcí akce Žáci třetích ročníků a Ti nejlepší ve druhém ročníku se pravidelně zúčastňují stáží v servisech nebo ve výrobních závodech, např. Škoda Auto závod Kvasiny a Iveco Vysoké Mýto. Celkem se vystřídalo v servisech 121 žáků, kteří byli postupně ve dva a sedmdesáti podnicích. Osm automechaniků a osm karosářů z druhých ročníků absolvovalo čtrnáctidenní praxe ve Škodě v Kvasinách a v Ivecu ve Vysokém Mýtě. I pro další období budeme organizovat podobné povinnými praxe. Ve třetích ročnících je vždy část ročníku /min. jedna skupina/ v servisech a to po vzájemné dohodě se školou. Praxe jsou i přínosem finančním pro žáky, kdy za produktivní prácí získávají na finanční odměnu. Letos se nám nepodařilo navázat na výměnnou praxi elektrikářů v Praze v Centru vzdělávání, z důvodů nedostatku vhodných volných termínů, ale v příštím školním roce s touto praxí v počtu minimálně 7 /sedmi/ žáků po dobu jednoho týdne můžete opět počítat. Tzn. z druhých ročníku pojede opět skupinka žáků /elektrikářů- autotroniků/ na tuto praxi.

18 Soutěže žáků V tomto školním jsme pokračovali ve zkvalitňování soutěží u všech oborů pro žáky všech ročníků. Organizování probíhá podle podobných propozic jako závěrečné zkoušky. Ti nejlepší postupují do vyšších soutěží a reprezentují tak naší školu. Letos nás nejlépe reprezentoval automechanik Tomáš Adámek, který byl pátý v celostátním kole automechaniků a rovněž pátý v Česko-Slovenském finále. Obě tato finálová kola se konala ve Škodě Auto a.s. v Mladé Boleslavi a jako odborný poradce a dozor jej doprovázel pan František Slezák. Soutěživost se opět ukázala jako jeden z hlavních motivačních faktorů a soutěže vždy vzbuzují zájem u převážné většiny žáků. U soutěží si cením přístupu a spolupráce učitelů odborných předmětů a počítačů, kteří se podílí na teoretické části soutěží. Servisní a prezentační den Minulý ročník se uskutečnil 5. října Je to již naše tradiční akce při které se všichni žáci vystřídali na náměstí. Někteří žáci dělají na vozidlech zákazníků prohlídku vozidla před zimním obdobím a odstraňují drobné závady. Jednalo se o takovou střední technickou prohlídku. Firmy, které nás tam při servisní činnosti doprovází jsou našimi partnery. V doprovodném programu bylo možno si vyzkoušet, jaké to je být v autě hlavou dolů nebo narazit do překážky a to vše při velmi malých rychlostech. Podobné akce s názvem Bezpečné prázdniny jsme se úspěšně zúčastnili s našimi výukovými trenažéry před několika dny v Pardubicích, Chrudimi a podobně i na Dnech Holicka. Tyto akce spolehlivě zajišťují učitelé naší autoškoly a to především v době svého osobního volna. Tohoto zájmu reprezentovat - si ceníme jak u učitelů, tak také u Vás - žáků, kteří nás na podobných akcích doprovázíte. Především potom Šárky Vančurové z 2.Mb a Martina Dosoudila z 1 B. Dny otevřených dveří a burzy škol Akce pro základní školy, Dny zručnosti pro základními školy apod.

19 Zrealizovali jsme celkem 13 akcí pro 23 základních škol kde se 219 žáků se vystřídalo v prostorách školy. Pro žáky osmých a devátých tříd bylo připraveno několik pracovišť, které postupně absolvují a vše bylo vedeno jako soutěže a tak také vyhodnocováno. Akce budily velký zájem u žáků a pedagogů základních škola jsou pozitivně hodnoceny. Velice si ceníme přístupu většiny učitelů a žáků hlavně kolem pana Hlavatého, Šponara, Vašíčka, Kratochvíla, ale i ostatních k těmto prezentačním a náborovým akcím. V měsíci červnu jsme uspořádali setkání s výchovnými poradci z některých základních a společně jsme se dohodli na pokračování podobných soutěžních akcí. Stáže žáků Žáci třetích ročníků a Ti nejlepší ve druhém ročníku se pravidelně zúčastňují stáží v servisech. Celkem se vystřídalo v servisech 144 žáků, kteří byli postupně v pětapadesáti podnicích. Tyto praxe si řídí a organizuje pan Kratochvíl. Ve třetích ročnících část žáků byla na praxi v servisech a to po vzájemné dohodě se zástupcem firmy a zástupcem ředitele pro praktické vyučování. Vycházeli jsme z toho, aby byl servis, pokud možno z místa bydliště žáka. Praxe jsou i přínosem finančním pro žáky, kdy je žákovi vyplácena mzda za produktivní práci. Podařilo se opět navázat na výměnnou praxi elektrikářů v Praze v Centru vzdělávání, kde bylo sedm žáků po dobu jednoho týdne. Třetí ročníky se opět zúčastnily s praxí ve Škodě auto a.s.- Kvasiny, Iveco Czech republik a.s. Vysoké Mýto, kde tato souvislá praxe je povinná. Zhotovení učebních pomůcek Pravidelně bylo obnovováno mechanické a elektrické nářadí Byly vyrobeny učební pomůcky: Např. - všichni učitelé se podíleli na pěkných funkčních modelech motoru,převodovky, brzd, palivového systému, výfukového systému, řízení s elektrickým posilovačem, systém Intercoler

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. za školní rok 2013 2014. Střední škola automobilní Holice,

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. za školní rok 2013 2014. Střední škola automobilní Holice, Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.: 466 682 029, 466 682 031, e-mail:spsauto@spsauto.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2013 2014 Holice 15. října 2014 Mgr. Bc. Michal

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. školní rok 2010 2011. Střední škola automobilní Holice,

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. školní rok 2010 2011. Střední škola automobilní Holice, Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A školní rok 2010 2011 Mgr. Bc. Michal Šedivka Holice 15. října

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. školní rok 2009 2010. Střední škola automobilní Holice,

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. školní rok 2009 2010. Střední škola automobilní Holice, Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A školní rok 2009 2010 Mgr. Bc. Michal Šedivka Holice 15. října

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, NYMBURK, V KOLONII 1804 V Kolonii 1804, NYMBURK 288 46, tel.325512154, fax 325512764, e-mail: cop@copnb.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Střední škola automobilní Jihlava VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracoval kolektiv pracovníků Střední školy automobilní Jihlava 2 z 25 1. Základní údaje o škole 1.1. Název, sídlo,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, 388 16 Blatná Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 dle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004Sb. o předškolním, základním, vyšším odborném a

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín, Jana Sigmunda 242, 783 49 Lutín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 V Lutíně dne 14. září 2013 Mgr. Pavel Michalík ředitel Schválena školskou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec II, Truhlářská 360/3 příspěvková organizace 485108744-5 iss@isssro-lb.cz www.isssro-lb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2006/2007 Zpracovala

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec II, Truhlářská 360/3 příspěvková organizace 488 880 400 red@sslbc.cz www.sslbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Zpracovala :

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy za školní rok 2005/2006. Ing. O l dřich Synek

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy za školní rok 2005/2006. Ing. O l dřich Synek Vyšší odborná škola, Střední škola automobilní, Zábřeh, U Dráhy 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Ing. O l dřich Synek ředitel VOŠ a SŠA, Zábřeh, U Dráhy 6 Podklady za

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, 388 16 Blatná Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 dle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004Sb. o předškolním, základním, vyšším odborném a

Více

Výroční zpráva školy za rok 2013/2014

Výroční zpráva školy za rok 2013/2014 Výroční zpráva školy za rok 2013/2014 Úvodní slovo Předkládáme vám přehled naší pedagogické, výchovné a hospodářské činnosti. Přestoţe tato zpráva nemůţe podrobně zachytit všechny změny a události, které

Více

Střední odborné učiliště Nové Strašecí

Střední odborné učiliště Nové Strašecí 1. Základní údaje o škole Střední odborné učiliště Nové Strašecí Sportovní 1135, 271 80 Nové Strašecí Zřizovatel : Středočeský kraj, Praha 5, Zborovská 11 IČO : 14 802 201 IZO : 107 820 536 Kontakty :

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace Krakovská 1095, 700 30 Ostrava-Hrabůvka VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva byla zpracována

Více

Střední odborné učiliště Nové Strašecí

Střední odborné učiliště Nové Strašecí Střední odborné učiliště Nové Strašecí VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY a Koncepční záměr rozvoje školy 2012 2011 2012 1 1. Základní údaje o škole Střední odborné učiliště Nové Strašecí, Sportovní 1135,

Více

Rožmitálská 340, 262 72 Březnice tel.: 318 682 961 e-mail: skola@sbrez.cz stránky: www.sbrez.cz. Výroční zpráva

Rožmitálská 340, 262 72 Březnice tel.: 318 682 961 e-mail: skola@sbrez.cz stránky: www.sbrez.cz. Výroční zpráva Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice, Rožmitálská 340 Rožmitálská 340, 262 72 Březnice tel.: 318 682 961 e-mail: skola@sbrez.cz stránky: www.sbrez.cz Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Výroční zprávu předkládá Mgr. Jana Jandáčková, ředitelka školy Výroční zpráva 2012/2013, strana 1 OBSAH 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělání

Více

VÝROČ N Í ZPRÁVA O ČINNO S TI ŠKOLY. za školní rok 2007/2008

VÝROČ N Í ZPRÁVA O ČINNO S TI ŠKOLY. za školní rok 2007/2008 VÝROČ N Í ZPRÁVA O ČINNO S TI ŠKOLY SO Uza s Dačice za školní rok 2007/2008 OBSAH: 1. Charakteristika školy 2 2. Sezna m učebních oborů, základní charakteristika a 3-5 organizace výchovně vzděláva cího

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y 2013 2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Mladá Boleslav, Jičínská 762 Sídlo školy: Jičínská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality příloha č. 8.16 MK_04/20102014 Verze: 1.0 Počet stran: 44 Počet příloh: 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 tel.: 483 359 211, email: sekretariat@spstjbc.cz, www.spstjbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Předkládá: Ing. Vlasta Fischerová.. podpis Zpracoval: Mgr. Petr Froněk.. podpis

Více

Střední odborná škola Nové Město na Moravě Na Bělisku 295, Nové Město na Moravě

Střední odborná škola Nové Město na Moravě Na Bělisku 295, Nové Město na Moravě Střední odborná škola Nové Město na Moravě Na Bělisku 295, Nové Město na Moravě za školní rok 2012/2013 1. Charakteristika školy:... 3 Doplňující údaje:... 3 Výuka... 3 Teoretická výuka... 4 Odborný výcvik...

Více

Střední škola logistiky a chemie, Olomouc, U Hradiska 29. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014

Střední škola logistiky a chemie, Olomouc, U Hradiska 29. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 Střední škola logistiky a chemie, Olomouc, U Hradiska 29 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 2 Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ... 5 B) PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 6

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva. za školní rok 2012/2013 Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace, Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Předkládá: Ing. Zuzana Serbousková Zpracovali: vedoucí úseků předsedové předmětových komisí členové školního poradenského

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla vypracována v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Výroční zpráva 2011-2012 Redakční rada : Jazyková korektura: Grafická sazba: Ing. Karel Hajžman Mgr. Jana Müllerová Ing. Karel Hajžman

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA SOCIÁLNÍ PÉČE A SLUŽEB, ZÁBŘEH NÁM. 8. KVĚTNA 2, 789 22 ZÁBŘEH

STŘEDNÍ ŠKOLA SOCIÁLNÍ PÉČE A SLUŽEB, ZÁBŘEH NÁM. 8. KVĚTNA 2, 789 22 ZÁBŘEH STŘEDNÍ ŠKOLA SOCIÁLNÍ PÉČE A SLUŽEB, ZÁBŘEH NÁM. 8. KVĚTNA 2, 789 22 ZÁBŘEH STŘEDNÍ ŠKOLA SOCIÁLNÍ PÉČE A SLUŽEB, ZÁBŘEH NÁM. 8. KVĚTNA 2, 789 22 ZÁBŘEH REDIZO 600018067, IČ 00409014 tel. 583 411 310,

Více

Střední škola logistiky a chemie, Olomouc, Hradiska 29. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012 2013

Střední škola logistiky a chemie, Olomouc, Hradiska 29. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012 2013 Střední škola logistiky a chemie, Olomouc, Hradiska 29 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012 2013 Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ... 4 B) PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 5 C) RÁMCOVÝ

Více

1 Základní údaje o škole... 3. 1.1 Úvod... 3. 1.2 Přehled základních údajů o škole... 3. 1.3 Objekty a záměry školy... 5

1 Základní údaje o škole... 3. 1.1 Úvod... 3. 1.2 Přehled základních údajů o škole... 3. 1.3 Objekty a záměry školy... 5 OBSAH 1 Základní údaje o škole... 3 1.1 Úvod... 3 1.2 Přehled základních údajů o škole... 3 1.3 Objekty a záměry školy... 5 2 Přehled oborů vzdělávání ve školním roce 2012/2013... 7 3 Přehled pedagogických

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy byla vypracována v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více