Modul 2. První sada úkolů:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Modul 2. První sada úkolů:"

Transkript

1 Zadání První sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada1. 1. Ve složce Ulohy vytvořte čtyři nové složky (podle obrázku) a pojmenujte je Dopisy, Rozpracované, Obrazky a Fotky. 2. Vytvořte textový soubor, který pojmenujete zprava.txt a uložte ho do složky dopisy. 3. Na první řádek napište nebo vložte dnešní datum. Soubor ještě nezavírejte, protože do něj budete psát odpovědi na některé z dalších úkolů. 4. Zjistěte, kolik souborů (ne složek!), majících v názvu na začátku výraz uloh, je celkem ve složce Ulohy (včetně vnořených složek). Výsledek napište do souboru zprava.txt. 5. Kolik souborů typu.gif je ve složce Ulohy (včetně vnořených složek)? Výsledek napište do souboru zprava.txt. 6. Zkopírujte všechny soubory typu.txt ze složky Uloha2 (včetně vnořených složek) do složky Rozpracovane. 7. Najděte 3 nejmenší soubory ve složce Uloha3 a překopírujte je do složky Fotky. 8. Přesuňte soubor ahoj.txt ze složky Uloha2 do složky Dopisy. 9. Vymažte soubor s druhým nejstarším datem ve složce Pokusy. 10. Přejmenujte největší soubor ve složce Pokusy na velky, typ daného souboru ponechte. 11. Přejmenujte složku fractal na Obrazce. 12. Změňte u složky Obrazce atribut na jen pro čtení. 13. Zjistěte velikost operační paměti počítače, u kterého právě sedíte, a výsledek zapište do souboru zprava.txt. 14. Napište do souboru zprava.txt, jakým způsobem se lze přepínat mezi nainstalovanými klávesnicemi. Sada 1 1

2 Zadání 15. Který z níže uvedených typů souborů je často používán při práci s obrázky? Odpověď napište do souboru zprava.txt. a) *.bmp b) *.exe c) *.txt d) *.doc 16. Napište do souboru zprava.txt, jak postupujete při formátováni diskety a co se při této akci stane se soubory, které na ní byly. 17. Myslíte, že se dá postupovat při formátováni USB Flash disků podobně jako u diskety? Odpověď napište do souboru zprava.txt. 18. Do souboru zprava.txt napište, jestli musí být na Hlavním panelu vždy zobrazeny hodiny? 19. Co znamená odinstalování programu? Odpověď napište do souboru zprava.txt. 20. Kde můžete do počítače nainstalovat tiskárnu? Odpověď napište do souboru zprava.txt. 21. Zapíná se spořič obrazovky pravidelně vždy po 10 minutách, nebo je tomu jinak? Odpověď napište do souboru zprava.txt. 22. Znamená vyčištění disku jeho úplné vymazání? Odpověď napište do souboru zprava.txt. 23. Který z níže uvedených typů souborů je často používán při práci s internetovými stránkami? Odpověď napište do souboru zprava.txt. a) *.bmp b) *.exe c) *.htm d) *.doc 24. Která z následujících kombinací kláves může restartovat počítač? Odpověď napište do souboru zprava.txt a) Shift+Alt+Delete b) Ctrl+Shift+Delete c) Ctrl+Alt+Delete d) Shift+Esc+Delete Sada 1 2

3 1. Třeba v programu Průzkumník Windows (Start-Programy-Příslušenství-Průzkumník Windows) vytvořte složky dle schématu. V levém okně Průzkumníka klepněte na složku Ulohy a poté v nabídce Soubor na příkaz Nový, a v její dílčí nabídce na položku Složka. V pravém okně Průzkumníka se objeví Nová složka. Nyní zapište její nový název Dopisy a potvrďte stiskem klávesy Enter nebo klepnutím myši do volné plochy okna. Další složky vytvoříte stejným způsobem. Vždy je důležité ukázat klepnutím na tu složku, pod kterou chcete vytvořit složku novou. 2. Nový textový soubor vytvoříte v jakémkoliv textovém editoru (Poznámkový blok, Wordpad, Word,...). Stačí otevřít příslušný textový editor. Při otevření programu se standardně otevře i nový prázdný soubor, který pak uložíte pod názvem zprava. Při ukládání nastavte požadovaný typ souboru.txt. 3. Do prvního řádku v souboru zprava.txt napište nebo vložte datum a stiskněte klávesu Enter Vždy po další nové odpovědi, kterou uvedete číslem otázky, nezapomeňte uložit poslední změny. 4. V levé časti Průzkumníku Windows si označte složku Ulohy - tím že si složku nejprve označíte, tak Průvodce vyhledáváním vám ji automaticky nabídne a nemusíte ji dodatečně hledat. Poté na panelu nástrojů klepněte na ikonu Hledat -. Tím se v levé části okna zobrazí Průvodce vyhledáváním se svými nabídkami. Klepněte na položku Všechny soubory a složky. Tím se zobrazí další krok průvodce, ve kterém je nutno zadat, co potřebujete vyhledat. Napište do políčka Část nebo celý název souboru text uloh*.*, tím se vyhledají všechny soubory, jejichž název začíná textem uloh. Hvězdička * zastupuje libovolný počet znaků. Ještě v Rozšířených možnostech zkontrolujte, zda je zaškrtnuto políčko Prohledávat podsložky. Poté již klepněte na tlačítko Hledat a za chvíli se v pravě část, okna zobrazí výsledek hledání. Sada 1 3

4 V Průvodce vyhledáváním se objeví informace. Informace ze stavového řádku dole. Zobrazí se zde i složky ( ), proto je třeba od celkového počtu položek (souborů) počet složek odečíst. V tomto případě se zobrazilo 22 položek, složek je zde 5, tedy 22-5 = 17, což je výsledný počet hledaných souboru podle zadaných vlastností. Výsledek pak zapište do souboru zprava.txt (s číslem otázky 4). 5. Při tomto úkolu se postupuje stejně jako v bodu 4, jen do políčka Část nebo celý název souboru napište *.gif. Mělo by vám vyjít 31 souborů. Výsledek zapište do souboru zprava.txt (č. otázky 5). 6. V programu Průzkumník Windows si najdete složku Uloha2. Můžete sice postupně všechny soubory typu.txt vybírat a po jednom kopírovat do složky Rozpracované, ale daleko rychlejší je využít příkaz Hledat. Stejně jako ve čtvrtém úkolu si nejprve vyhledejte v rámci složky Uloha2 všechny soubory typu.txt. (6 souborů). Vyhledané soubory označte a zkopírujte do schránky (Úpravy - Kopírovat), klepněte na panelu nástrojů na ikonu Složky, aby se v levé části okna zobrazila adresářová struktura. Najděte a otevřete složku Rozpracované a zvolte Úpravy - Vložit. Zpět na zadání. 7. Tři nejmenší soubory ve složce Uloha3 najdete jako při hledání souborů v bodě 4. V Průzkumníku Windows si zobrazte Podrobnosti (viz. obrázek). Potom klepněte v záhlaví sloupce s označením Velikost, soubory se seřadí podle velikosti. Tři nejmenší soubory zkopírujte (zůstanou na obou místech) do složky Fotky. Zobrazit - Podrobnosti Klepnout na záhlaví Velikost Označené soubory zkopírovat do schránky 8. Klepnutím přejděte do složky Uloha2 a najděte soubor ahoj.txt. Soubor z jedné složky do jiné se může také přesouvat pomocí myši. Označte klepnutím soubor ahoj.txt a myší přesuňte do složky Dopisy. Uchopte soubor ahoj.txt myší......a přesuňte do složky Dopisy. Sada 1 4

5 9. V Průzkumníku Windows přejděte klepnutím do složky Pokusy. Najděte Podrobnosti (nabídka Zobrazit), potom klepněte do záhlaví sloupce s názvem Změněno a zobrazené soubory se seřadí podle data poslední změny. Klepnutím označte druhý nejstarší soubor a klávesou Delete soubor odstraňte. (V našem konkrétním příkladě nelze tento úkol provést, vypálením souborů na CD ROM se datumy vzniku souborů přepsala na datum vypálení). 10. V Průzkumníku Windows přejděte klepnutím do složky Pokusy. Seřaďte soubory podle velikosti klepnutím na sloupec s názvem Velikost. Označte největší soubor, napište nový název souboru, tedy velky a potvrďte stisknutím klávesy Enter. Zobrazení místní nabídky klepnutím pravého tlačítka myši a vyberte - Přejmenovat. Přejmenovaný soubor pozor, abyste nepoškodili při přejmenovávání příponu souboru! 11. Najděte složku názvem fractal v okně Průzkumníka Windows (dle bodu 4) a poté můžete v nabídce Soubor klepnout na příkaz Přejmenovat (také lze opakovaně klepnout myší přímo do textu názvu složky a dostanete se do přejmenovávacího režimu), napište Obrazce a potvrďte stisknutím klávesy Enter. 12. V Průzkumníku Windows klepněte na složku Obrazce pravým tlačítkem myši a poté ze zobrazené místní nabídky vyberte Vlastnosti. V otevřeném okně s názvem Obrazce - Vlastnosti se zobrazí informace o dané složce. Zatrhněte Atribut Jen pro čtení potvrďte klepnutím na tlačítko Použít. Zobrazí se dotaz, zda se má atribut změnit pouze pro danou složku nebo i pro všechny její podsložky a soubory. V otázce je, že se má změnit pouze atribut složky, proto označte první volbu (viz obrázek) a klepněte na tlačítko OK. Vlastnosti Zatržení atributu Potvrzení pouze pro složku Sada 1 5

6 13. Velikost operační paměti (RAM) (Zapsat s číslem otázky 15 do souboru zprava.txt) Velikost operační paměti lze zjistit klepnutím pravého tlačítka myši na ikonu Tento počítač na pracovní ploše a ze zobrazené místní nabídky vybrat položku Vlastnosti. V otevřeném okně Vlastnosti systému na kartě Obecné pak zjistíte potřebnou informaci a okno zavřete klepnutím na tlačítko Storno. Výsledek je zde 448 MB RAM. 14. (Zapsat s číslem otázky 14 do souboru zprava.txt) Klepněte myší na indikátor klávesnice na hlavním panelu (viz obrázek) nebo zvolte klávesovou zkratku levý Alt+Shift. 15. (Zapsat s číslem otázky 15 do souboru zprava.txt) Z uvedených typů souborů se obrázků může týkat pouze *.bmp. (Soubory *.exe jsou spustitelné soubory - programy, *.txt jsou textové soubory, *.doc jsou také textové soubory vytvářené ve Wordu.) 16. (Zapsat s číslem otázky 16 do souboru zprava.txt) Formátování je příprava diskety (disku) na to, aby se na ni mohla ukládat a uchovávat data. Způsobí vymazání všech souborů. Nejprve disketu správně vložte do disketové mechaniky. Poté poklepejte na ikonu Tento počítač. V otevřeném okně klepnete pravým tlačítkem myši na disketovou jednotku a ze zobrazené místní nabídky vyberte příkaz Naformátovat. Zobrazí se dialogové okno pro formátování diskety. Zvolte nastavení formátování (kapacita diskety, druh formátování, případné do políčka Jmenovka svazku napište název pro disketu). Pak klepněte na tlačítko Spustit a vyčkejte, než se celá akce dokončí. Po ukončení formátování se vypíše tabulka o stavu diskety. Nyní již stačí klepnout na tlačítko Zavřít a poté, pokud nechcete formátovat další disketu, opět klepněte na tlačítko Zavřít. 17. (Zapsat s číslem otázky 17 do souboru zprava.txt) Podobným způsobem jako u diskety se postupuje i u USB flash disků. Sada 1 6

7 18. (Zapsat s číslem otázky 18 do souboru zprava.txt) Zobrazení hodin na hlavním panelu závisí na nastavení Vlastností v hlavním panelu ve Windows. Klepněte pravým tlačítkem myši na hlavní panel a ze zobrazené místní nabídky vyberte příkaz Vlastnosti. V zobrazeném dialogovém okně zatrhněte volbu Zobrazovat hodiny. 19. (Zapsat s číslem otázky 19 do souboru zprava.txt) Odinstalovat program neznamená pouze smazat jeho adresář, ale je třeba odstranit i další součásti, které byly při jeho instalaci do počítače umístěny. Proto v okně Ovládací panely (Start-Nastavení-Ovládací panely) klepněte na ikonu Přidat nebo odebrat programy. Zobrazí se všechny aktuálně nainstalované programy. Program, který již nechcete mít na počítači, označte a klepněte na tlačítko Změnit nebo Odebrat. Pak postupujete podle průvodce odinstalováním konkrétního programu. 20. (Zapsat s číslem otázky 20 do souboru zprava.txt) Z nabídky Start vyberte postupně příkazy Nastavení a Tiskárny a faxy. Zobrazí se dialogově okno, ve kterém klepnete na položku Přidat tiskárnu. Spustí se Průvodce instalací tiskárny, který by vás měl vést krok za krokem celou instalací. Pokud máte tiskárnu typu Plug and play připojenou prostřednictvím portu USB, připojte kabel tiskárny a systém Windows ovladače tiskárny nainstaluje automaticky, nemusí se tedy používat Přidat tiskárnu. 21. (Zapsat s číslem otázky 21 do souboru zprava.txt) Klepněte pravým tlačítkem myši na pracovní ploše a ze zobrazené místní nabídky vyberte položku Vlastnosti. Zobrazí se dialogové okno, ve kterém přejděte na kartu Spořič obrazovky. Zde si můžete nastavit typ spořiče i jeho časování. 22. (Zapsat s číslem otázky 22 do souboru zprava.txt) Nejedná se o smazání celého disku, ale jen o jeho čištění pomocí nástroje Vyčištění disku. Do nabídky se dostanete Start- Programy-Příslušenství-Systémové nástroje-vyčištění disku. Nabídku použijete k uvolnění místa na pevném disku odstraněním dočasných souborů Internetu, odebráním nainstalovaných součástí nepoužívaných programů a vyprázdněním koše. 23. (Zapsat s číslem otázky 23 do souboru zprava.txt) Webové stránky mohou mít pouze koncovku *.htm (*.exe jsou spustitelné souboryprogramy, *.bmp jsou obrázkové soubory, které se do internetových stránek nemohou vkládat a *.doc jsou textové soubory vytvořené ve Wordu). 24. (Zapsat s číslem otázky 24 do souboru zprava.txt) Restartovat počítač lze klávesovou zkratkou Ctrl+Alt+Delete. Při prvním stisknutí v prostředí Windows XP vyvoláte Správce úloh systému Windows, který vám může pomoci ukončit pouze určitý program (který nereaguje) není přitom nutné restartovat celý počítač. Volbou Ukončit úlohu zavřete program Malování. Sada 1 7

Modul 2. Druhá sada úkolů:

Modul 2. Druhá sada úkolů: Zadání Druhá sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada2. 1. Ve složce Ulohy vytvořte šest nových složek (podle obrázku) a pojmenujte

Více

Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 2: POUŽÍVÁNÍ PC. Studijní opora

Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 2: POUŽÍVÁNÍ PC. Studijní opora Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 2: POUŽÍVÁNÍ PC Studijní opora Název projektu: Zkvalitňujeme cestu k poznání Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.02/01.0143 POUŽÍVÁNÍ

Více

1 Operační systém. 1.1 Operační systém MS DOS. Operační systém MS DOS

1 Operační systém. 1.1 Operační systém MS DOS. Operační systém MS DOS Operační systém MS DOS 1 Operační systém Operační systém je speciální software (programové vybavení), který umožňuje uživateli efektivní využití všech technických a programových prostředků počítače. Umožňuje

Více

Vytvoření nového dokumentu

Vytvoření nového dokumentu 58 MODUL 3: Zpracování textu SYLABUS CORE 5.0 3.1.1.2 TIP: Další možností je na kartě Soubor přepnout do části Nový, označit šablonu Prázdný dokument a klepnout na tlačítko Vytvořit. POZNÁMKA: Výchozí

Více

Word 2013. podrobný průvodce. Tomáš Šimek

Word 2013. podrobný průvodce. Tomáš Šimek Word 2013 podrobný průvodce Tomáš Šimek Přehled funkcí a vlastností nejnovější verze textového editoru Word Jak psát na počítači správně, úpravy a formátování textu a stránky Zpracování dalších objektů

Více

Základy práce s PC. Programy pro správu souborů. Mgr. Lea Nedomová. Vysoká škola ekonomická v Praze Univerzita třetího věku

Základy práce s PC. Programy pro správu souborů. Mgr. Lea Nedomová. Vysoká škola ekonomická v Praze Univerzita třetího věku Vysoká škola ekonomická v Praze Univerzita třetího věku Základy práce s PC Programy pro správu souborů Učební text pro předmět U051 Mgr. Lea Nedomová Praha 2008 Programy pro správu souborů 3 Obsah 1.

Více

Jak si upravit Windows XP www.zive.cz

Jak si upravit Windows XP www.zive.cz Jak si upravit Windows XP www.zive.cz Jak si upravit Windows XP Jakub Pecha Copyright Computer Press 2004. Vydání první. Všechna práva vyhrazena. Vydavatelství a nakladatelství Computer Press, nám. 28.

Více

Uživatelský manuál. DYMO Label TM. v.8

Uživatelský manuál. DYMO Label TM. v.8 Uživatelský manuál DYMO Label TM v.8 Copyright 2012 Sanford, L.P. Všechna práva vyhrazena. Revize 1/25/2013. Žádná část tohoto dokumentu ani software nesmí být reprodukovány nebo přenášeny v žádné formě

Více

Základy MS Wordu 2007 jednoduše

Základy MS Wordu 2007 jednoduše Základy MS Wordu 2007 jednoduše Učební texty jsou určeny pro všechny, kteří nechtějí studovat tlusté příručky a přitom se chtějí snadněji orientovat v textovém editoru MS Word. Právě stručný text, obrázky

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Obsah : GRAFICKÉ UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ WINDOWS... 2 1. Význam využití Windows... 2 2. Verze Windows není Windows jako Windosws... 3 3. Technické požadavky na provozování

Více

nadstavba základního kurzu

nadstavba základního kurzu 1 Správa a údržba PC nadstavba základního kurzu 2 OBSAH Práce s PC a jeho údržba... 3 Průzkumník... 3 Ovládání programu Průzkumník... 3 Total commander... 8 Přenos souborů mezi počítači - FTP... 11 Komprese

Více

Microsoft EXCEL 2010. Marie Schäferová. Elektronická učebnice

Microsoft EXCEL 2010. Marie Schäferová. Elektronická učebnice Microsoft EXCEL 2010 Elektronická učebnice Marie Schäferová Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic O B S A H 1 Úvod... 5 1.1 Prostředí programu...

Více

Sticky Password 5.0 manuál. 2012 Lamantine Software, a.s.

Sticky Password 5.0 manuál. 2012 Lamantine Software, a.s. Sticky Password 5.0 manuál 2012 Lamantine Software, a.s. 2 Sticky Password 5.0 manuál Obsah Kapitola I Sticky Password 4 Kapitola II Rozhraní Sticky Password 4 1 Tlačítko... rychlého spouštění 5 2 Okno

Více

www.tkv.mondodigitale.org

www.tkv.mondodigitale.org PROJEKT THE KNOWLEDGE VOLUNTEERS - PRŮVODCE The Knowledge Volunteers Manuál kurzu Fondazione Mondo Digitale www.mondodigitale.org THE KNOWLEDGE VOLUNTEERS Číslo grantové smlouvy: 2011-3279/001-001 Tento

Více

Obrázky, zvuk a video v počítači

Obrázky, zvuk a video v počítači OBRÁZKY, ZVUK A VIDEO V POČÍTAČI KAPITOLA 6 Obrázky, zvuk a video v počítači FOTOGRAFIE V POČÍTAČI PŘEHRÁVÁNÍ HUDBY KOPÍROVÁNÍ HUDBY DO POČÍTAČE SYNCHRONIZACE HUDBY S PŘENOSNÝM PŘEHRÁVAČEM ZÁZNAM ZVUKU

Více

O programu HiFile HiFile HiFile

O programu HiFile HiFile HiFile Uživatelská příručka O programu HiFile je multimediální databázová aplikace pro zpracování a archivaci obrazových dokumentů. Má tyto základní vlastnosti: plně český dynamický databázový a archivační software

Více

Poznejte svůj notebook

Poznejte svůj notebook Vysoká škola ekonomická v v Praze Univerzita třetího věku Poznejte svůj notebook Učební text pro předmět U086 Ing. Hana Hurtíková Praha 2011 Určeno pro studenty Univerzity třetího věku VŠE v Praze Hana

Více

PowerPoint základní ovládání a práce v programu

PowerPoint základní ovládání a práce v programu Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Informační a komunikační technologie 1. a 2. (dle oboru vzdělávání) Ing. Andrea Modrovská Název zpracovaného celku: Software pro tvorbu prezentací Březen 2013 PowerPoint

Více

Pracovní skripta PC KURZ DLE SYLABU ECDL. informatika pro veřejnou správu 2

Pracovní skripta PC KURZ DLE SYLABU ECDL. informatika pro veřejnou správu 2 EURÓPSKA ÚNIA EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA SPOLOČNE BEZ HRANÍC Pracovní skripta PC KURZ DLE SYLABU ECDL informatika pro veřejnou správu 2 Realizováno v rámci projektu Akademie přeshraničního vzdělávání

Více

MEDICUS START. Základy ovládání a přehled menu programu

MEDICUS START. Základy ovládání a přehled menu programu MEDICUS START Základy ovládání a přehled menu programu Copyright 2008 Medisoft Int. Vydáno 17.10.2008 Základy ovládání a přehled menu programu Vydáno 17.10.2008 Copyright 2008 Medisoft Int. Abstrakt Medicus

Více

TOSHIBA Viewer V2 Návod k použití

TOSHIBA Viewer V2 Návod k použití TOSHIBA Viewer V2 Návod k použití Wordcraft International Limited, Licenční ujednání k softwaru PODMÍNKY ZAKOUPENÍ Software je licencován v souladu s podmínkami povoleného použití. Po zakoupení a instalaci

Více

SUSE Linux Enterprise Desktop

SUSE Linux Enterprise Desktop SUSE Linux Enterprise Desktop 10 SP2 14. dubna 2008 Uživatelská příručka GNOME www.novell.com Uživatelská příručka GNOME Veškerý obsah je chráněn autorskými právy Novell, Inc Právní upozornění Tato příručka

Více

Vzděláváním k úspěšnému zemědělskému a potravinářskému podniku. Výpočetní technika ve vztahu k základní a pokročilé IT komunikaci

Vzděláváním k úspěšnému zemědělskému a potravinářskému podniku. Výpočetní technika ve vztahu k základní a pokročilé IT komunikaci Vzdělávací materiály k projekt: 13/018/1310b/120/000171 Vzděláváním k úspěšnému zemědělskému a potravinářskému podniku kurz: Výpočetní technika ve vztahu k základní a pokročilé IT komunikaci TENTO PROJEKT

Více

SUSE Linux Enterprise Desktop

SUSE Linux Enterprise Desktop SUSE Linux Enterprise Desktop 10 SP1 15. května 2007 Uživatelská příručka KDE www.novell.com Uživatelská příručka KDE Veškerý obsah je chráněn autorskými právy Novell, Inc. Právní upozornění Tato příručka

Více

PŘÍRUČKA UŽIVATELE PROGRAMŮ P-touch

PŘÍRUČKA UŽIVATELE PROGRAMŮ P-touch PŘÍRUČKA UŽIVATELE PROGRAMŮ P-touch P700 P-touch P700 Obsah této příručky a technické parametry tohoto výrobku se mohou bez upozornění změnit. Společnost Brother si vyhrazuje právo provádět změny ve zde

Více

SUSE Linux Enterprise Desktop

SUSE Linux Enterprise Desktop SUSE Linux Enterprise Desktop 10 SP2 10. dubna 2008 Uživatelská příručka KDE www.novell.com Uživatelská příručka KDE Veškerý obsah je chráněn autorskými právy Novell, Inc Právní upozornění Tato příručka

Více

Obsah. Copyright by Robert Bosch GmbH, KH/PME. Verze 12.0 1 z 64

Obsah. Copyright by Robert Bosch GmbH, KH/PME. Verze 12.0 1 z 64 Obsah 1 Instalace... 2 1.1 Obsah dodávky novým zákazníkům... 2 1.2 Obsah dodávky stávajícím zákazníkům... 4 1.3 Druhy informací... 5 1.4 Požadavky na hardware a software... 7 1.5 Varianty instalace...

Více

INSTALAČNÍ MANUÁL WINDOWS SERVER 2003 A WINDOWS XP PROFESSIONAL PRO ŠKOLY TYPU C, E NEPOKRAČUJÍCÍ V PROJEKTU INTERNET DO ŠKOL

INSTALAČNÍ MANUÁL WINDOWS SERVER 2003 A WINDOWS XP PROFESSIONAL PRO ŠKOLY TYPU C, E NEPOKRAČUJÍCÍ V PROJEKTU INTERNET DO ŠKOL INSTALAČNÍ MANUÁL WINDOWS SERVER 2003 A WINDOWS XP PROFESSIONAL PRO ŠKOLY TYPU C, E NEPOKRAČUJÍCÍ V PROJEKTU INTERNET DO ŠKOL MICROSOFT ČESKÁ REPUBLIKA ČERVENEC 2005 OBSAH Úvod a určení dokumentu...1 Koncepce

Více

KASPERSKY LABS LTD. Kaspersky Anti-Virus 4.5 for Microsoft NT Server

KASPERSKY LABS LTD. Kaspersky Anti-Virus 4.5 for Microsoft NT Server KASPERSKY LABS LTD. Kaspersky Anti-Virus 4.5 for Microsoft NT Server Manuál KASPERSKY ANTI-VIRUS 4.5 FOR MICROSOFT NT SERVER Manuál Kaspersky Labs Ltd. Navštivte Web Site: http://www.kaspersky.com/ Datum

Více

Úvodní příručka prostředí KDE SUSE Linux Enterprise Desktop 10 SP2

Úvodní příručka prostředí KDE SUSE Linux Enterprise Desktop 10 SP2 Úvodní příručka prostředí KDE SUSE Linux Enterprise Desktop 10 SP2 RYCHLÝ ÚVODNÍ LIST NOVELL SUSE Linux Enterprise poskytuje nástroje, které uživatelé systému Linux* potřebují pro svou každodenní činnost.

Více