CHICAGO CHICAGO. - Montážní návod - R

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CHICAGO CHICAGO. - Montážní návod - R1 99895-140110"

Transkript

1 CHICAGO CHICAGO - Montážní návod - R

2 GB CHICAGO CHICAGO Congratulations on the purchase of your new CHICAGO staircase! For the best results for your own home, you should read the following before assembly. Important: Read this before assembly! Důležité: Přečtěte před montáží! Před montáží zkontrolujte prosím, zda dodávka odpovídá dodacímu listu a ověřte, zda je vedení Before assembly, please check that the actual delivery matches the shipping note, and know whether it is straight schodů flight (S), přímé left- (L)(S), or a doleva right- (R) zatočené turn staircase. (L) Please nebo doprava also verify zatočené that the number (R). of steps delivered corresponds to Ověřte your floor také, height že (see počet table). nášlapů odpovídá výšce Vašeho patra (viz tabulka). Schody, The staircase které you jste have si bought zakoupily is a multiflexible jsou více staircase, flexibilní and a you může might se experience stát, že excessive Vám u parts zábradlí for the zbudou některé banister construction. prvky. The staircase is available in TWO widths: Schody se vyrábějí ve dvou šířkách: 74 cm incl. banister (tread width 70 cm) cm cm incl. vč. banister zábradlí (tread (šířka width nášlapu 86 cm) 70 cm) 90 cm vč. zábradlí (šířka nášlapu 86 cm) Rises Převýšení Min. mm Výška Rise heights převýšení (schodu) Max. mm (počet (No. of nášlapů treads +1) P.S. N.B. Je It is důležité, important aby to check jste the zkontrolovali stability of the před ground montáží floor and stabilitu the deck podlahy before a mounting stropní the konstrukce. staircase. If Jste-li you are poté in na doubt, pochybách, we recommend doporučujeme to seek professional obrátit se assistance. na profesionální asistenci. In wooden floors you must predrill with an Ø8 mm drill. In concrete floors you must predrill with an Ø12 mm drill U dřevěných podlah musíte předvrtávat otvory pro fixaci schodů vrtákem 8 mm a u betonových 12 (see illustration 7, page 24 and illustration 18, page 30). mm(viz obrázek 7, strana 24 a obrázek 18, strana 30). Notice that rawl plugs are used for concrete floors, however, not for wooden floors. Hmoždinky jsou určeny pro betonové podlahy, ne pro dřevěné. We recommend 2 fitters for the assembly of this staircase. Pro montáž doporučujeme 2 osoby. 1

3 Doporučení Determination pro of the stanovení requested výšky rise height převýšení(schodu) Maximální možný počet převýšení odpovídá počtu nášlapů dodaných +1. Aby The jste maximum určili výšku number převýšení(s), of rises corresponds musíte to the znát number výšku of podlaha-podlaha(h). steps delivered +1. Ta In se order měří to determine od podlahy, the ze rise které (S), you schody must know začínají your floor-to-floor vzhůru k hornímu height (H). okraji This is podlahy, measured kde from mají the schody končit. ground on which the staircase start up to the top of the floor where the staircase will be mounted. Dividing the floor height (H) by the number of rises (N), gives you the average rise. See the following example Vydělením výšky patra(h) počtem převýšení(n) Vám vyjde průměrná výška převýšení(schodu). Viz and illustration. následující příklad a obrázek. Příklad: Example: 12 steps nášlapů= = 13 rises 13 převýšení (schodů) Výška Floor height patra (H)(example) (příklad) = 2600 mm mm 2600 mm/ / rises převýšení = an average - průměrná rise of 200 výška mm. na schod 200 mm A rise can vary between 185 mm and 225 mm. Výšku lze měnit a to od 185 mm do 225 mm. If the result of the average rise height is not between 185 and Jestliže 225 mm, výpočet both numbers výšky included, není v rozmezí you must remove mm or add včetně, a rise. musíte odebrat nebo přidat nášlap. 200 mm S H Pozor na skutečnost, že schody se musí montovat od shora dolů Please be aware of the fact that the staircase must be mounted downwards. NB: Remember to adjust the rise height on the template after mounting each step! po montáži každého článku! P.S.: Nezapomeňte nastavit výšku schodu s pomocí šablony 2

4 CHICAGO ROVNĚ STRAIGHT VEDENÉ 74 CM 74 CM and A 90 CM CHICAGO ZATOČENĚ QUATER O TURN ČTVRTINU 74 CM 74 and CM 90 A 90 CM CM CHICAGO CHICAGO ZATOČENÉ HALF TURN O POLOVINU 74 CM and 74 CM 90 A CM 90 CM Schody se skládají s fixních a flexibilních komponentů. Vedení schodů(rovné, zatočené,..) je třeba kalkulovat individuálně pro každý případ. The staircases consists of fixed and flexible components, and the going must be calculated K tomu, aby jste vypočetli, jak bude vypadat chůze/výstup po schodech, použijte vzorec viz dále. individually for each staircase flight. Tento vzorec je třeba použít pro každé schody s rovným vedením jednou, dvakrát pak pro schody zatočené Use the formula o 1/4 a below třikrát to pro calculate schody the se going zatočení (G). o The 1/2. formula should be applied for each staircase flight, i.e. once for a straight flight, twice for 1/4 turn staircase and three times for a 1/2 turn staircase. 1. Určete vedení(běh) schodů s pomocí tabulky na následující straně. 1. Determine the flight of the staircase in the tables at the next page 2. Dosaďte vzdálenost X do vzorce - který odpovídá Vašemu zadání místnosti. 2. Tato Insert vzdálenost the dimension X musí X in být the číslo formula mezi - which max/min correspond vzdálenostmi, to the jinak room bude available. výpočet nesprávný. This dimension X must be a number between the max/min dimensions otherwise the calculation will be incorrect. OTVOR OPENING Je důležité, aby velikost Vašeho otvoru odpovídala Vašim novým schodům. Množství It s important možných that the kombinací dimensions znamená, of your opening že Vám poskytneme correspond to pouze your new celkový stair. údaj, který zajistí, že otvor The many odpovídá possible minimálním combinations rozměrům. mean that we can only give a general indication that ensures that the opening corresponds as a minimum to the stair. Pro In order stanovení to obtain šířky the otvoru opening musíte size of přidat the staircase 50 mm v you případech, will have kdy to add je součástí 50 mm zábradlí. where banisters Jestliže máte are included. zábradlí When na obou you stranách, have a banister musíte on přidat both min. sides, 100 you mm will k šířce have schodů, to add min. aby 100 byla mm zajištěna to the správná size of the šířka staircase otvoru. to ensure the right size of the opening. Finally, it s important that the dimension of the opening ensures a clearance between 190 and 200 cm. Nakonec, The building je důležité, regulations aby may velikost vary from otvoru country zachovala to country, světlost and 190 we až recommend 200 cm. Stavební that you contact předpisy mohou the local být dealer. v jednotlivých zemích různé a proto raději doporučujeme kontaktovat místního dodavatele. 3

5 CHICAGO ROVNĚ STRAIGHT VEDENÉ 74 CM 74 CM and A 90 CM G = X Number Počet of steps nášlapů in lower - 1* flight - 1 X = Prostor Landing pro space rozložení schodů X A 1. The Vzdálenost mesures udává indicates prostor the nutný landing pro space rozložení for the schodiště staircase s with povinným the mandatory zábradlím. banister 2. Jestliže If you have máte a banister zábradlí on na the vnější outside, straně, you musíte will have přidat to 40 add mm, 40 mm aby to jste obtain získali the správnou correct míru measure pro schody. for the staircase. Rovné Ligeløb Straight vedení flight 10 stigninger rises převýšení 11 stigninger rises převýšení stigninger rises převýšení 13 stigninger rises převýšení 14 rises stigninger převýšení 15 stigninger rises převýšení (9 (9 trin) steps) nášlapů) (10 trin) steps) nášlapů) (11 (11 trin) steps) nášlapů) (12 trin) steps) nášlapů) (13 steps) trin) nášlapů) (14 trin) steps) nášlapů) A A A A A A mm mm mm mm mm mm Min 1674 Min 1854 Min 2034 Min 2214 Min 2394 Min 2574 Max 1954 Max 2174 Max 2394 Max 2614 Max 2834 Max 3054 COL 74 CM cm and a 90 CM cm * Fixní nášlap 4

6 CHICAGO CHICAGO ZATOČENĚ 1/4 O turn ČTVRTINU 74 CM 74 CM GA = GB = XA Number Počet rovných of steps nášlapů in lower v nižší fl ight části-1-1 XB Počet Number rovných of steps nášlapů in upper v horní fl ight části-1-1 XAA X = Prostor Landing pro space rozložení schodů B XB 1. Vzdálenost The mesures udává indicates prostor the nutný landing pro space rozložení for the schodiště staircase s with povinným the mandatory zábradlím. banister 2. Jestliže If you have máte a zábradlí banister na on vnější the outside, straně, you musíte will have přidat to 40 add mm, 40 aby mm jste to obtain získali the správnou correct míru measure pro schody. for the staircase. * Fixní nášlap 5

7 CHICAGO CHICAGO ZATOČENĚ 1/4 O turn ČTVRTINU 74 CM 74 CM XA = 1480 XB = :3:6 XA = 1480 XA = landing Prostor pro space rozložení schodů GA = XB = 1820 Počet rovných nášlapů v dolní části = 206 3:3:6 XB = Prostor landing pro space rozložení schodů GB = = 187,8 Počet nášlapů v zatočení 1/4 Počet rovných nášlapů v horní části 13 převýšení (12 nášlapů) 13 rises (12 steps) A B mm mm 0:3:9 Min Max :3:8 Min Max :3:7 Min Max :3:6 Min Max Zatočení 1/4 1/4 turn 10 převýšení(9nášlapů) rises steps) 11 převýšení(10nášlapů) rises steps) 12 převýšení(11nášlapů) rises steps) 13 převýšení(12nášlapů) rises steps) 14 převýšení(13nášlapů) rises steps) 15 převýšení(14nášlapů) rises steps) A B A B A B A B A B A B mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm 0:3:6 Min :3:7 Min :3:8 Min :3:9 Min :3:10 Min :3:11 Min Max Max Max Max Max Max :3:5 Min :3:6 Min :3:7 Min :3:8 Min :3:9 Min :3:10 Min Max Max Max Max Max Max :3:4 Min :3:5 Min :3:6 Min :3:7 Min :3:8 Min :3:9 Min Max Max Max Max Max Max :3:3 Min :3:4 Min :3:5 Min :3:6 Min :3:7 Min :3:8 Min Max Max Max Max Max Max :3:2 Min :3:3 Min :3:4 Min :3:5 Min :3:6 Min :3:7 Min Max Max Max Max Max Max :3:1 Min :3:2 Min :3:3 Min :3:4 Min :3:5 Min :3:6 Min Max Max Max Max Max Max :3:1 Min :3:2 Min :3:3 Min :3:4 Min :3:5 Min Max Max Max Max Max :3:1 Min :3:2 Min :3:3 Min :3:4 Min Max Max Max Max :3:1 Min :3:2 Min :3:3 Min Max Max Max :3:1 Min :3:2 Min Max Max :3:1 Min Max

8 CHICAGO CHICAGO ZATOČENĚ 1/4 O turn ČTVRTINU 90 CM 90 CM GA = GB = XA Number Počet rovných of steps nášlapů in lower v nižší fl ight části-1* - 1 XB Počet Number rovných of steps nášlapů in upper v horní fl ight části-1* - 1 XA A X = Landing Prostor pro space rozložení schodů B XB 1. Vzdálenost The mesures udává indicates prostor the nutný landing pro space rozložení for the schodiště staircase s with povinným the mandatory zábradlím. banister 2. Jestliže If you have máte a zábradlí banister na on vnější the outside, straně, you musíte will have přidat to 40 add mm, 40 aby mm jste to obtain získali the správnou correct míru measure pro schody. for the staircase. * Fixní nášlap 7

9 CHICAGO CHICAGO ZATOČENĚ 1/4 O turn ČTVRTINU 90 CM 90 CM XA = 1520 XB = :4:5 XA = Prostor landing pro space rozložení schodů Počet nášlapů v zatočení 1/ Počet rovných nášlapů v dolní části GA = 3-1 = 186 3:4:5 XB = 1940 XB = landing Prostor pro space rozložení schodů GB = 5-1 = 194,75 Počet rovných nášlapů v horní části 13 převýšení (12 nášlapů) 13 rises (12 steps) A B mm mm 0:4:8 Min Max :4:7 Min Max :4:6 Min Max :4:5 Min M Zatočení 1/4 turn 1/4 10 převýšení(9 rises steps) nášlapů) 11převýšení(10nášlapů) rises steps) 12převýšení(11nášlapů) rises steps) 13převýšení(12nášlapů) rises steps) 14převýšení(13nášlapů) rises steps) 15převýšení(14nášlapů) rises steps) A B A B A B A B A B A B mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm 0:4:5 Min :4:6 Min :4:7 Min :4:8 Min :4:9 Min :4:10 Min Max Max Max Max Max Max :4:4 Min :4:5 Min :4:6 Min :4:7 Min :4:8 Min :4:9 Min Max Max Max Max Max Max :4:3 Min :4:4 Min :4:5 Min :4:6 Min :4:7 Min :4:8 Min Max Max Max Max Max Max :4:2 Min :4:3 Min :4:4 Min :4:5 Min :4:6 Min :4:7 Min Max Max Max Max Max Max :4:1 Min :4:2 Min :4:3 Min :4:4 Min :4:5 Min :4:6 Min Max Max Max Max Max Max :4:1 Min :4:2 Min :4:3 Min :4:4 Min :4:5 Min Max Max Max Max Max :4:1 Min :4:2 Min :4:3 Min :4:4 Min Max Max Max Max :4:1 Min :4:2 Min :4:3 Min Max Max Max :4:1 Min :4:2 Min Max Max :4:1 Min Max

10 CHICAGO CHICAGO ZATOČENÉ 1/2 O turn POLOVINU 74 CM 74 CM GA = XA Počet Number rovných of steps nášlapů in lower v dolní fl ight části-1* - 1 GB = XB Počet Number rovných of steps nášlapů in ve middle střední fl ight části-1* - 1 XA XC XC GC = Počet Number rovných of steps nášlapů in upper v horní fl ight části-1* - 1 XB XA / XB / XC = Prostor landing pro space rozložení schodů 1. The Vzdálenost mesures udává indicates prostor the nutný landing pro space rozložení for the schodiště staircase s with povinným the mandatory zábradlím. banister 2. Jestliže If you have máte a zábradlí banister na on vnější the outside, straně, you musíte will have přidat to 40 add mm, 40 aby mm jste to obtain získali the správnou correct míru measure pro schody. for the staircase. * Fixní nášlap 9

11 CHICAGO CHICAGO ZATOČENÉ 1/2 O turn POLOVINU 74 CM 74 CM XA = 1260 XB = 1920 XC = 1280 XA / XB / XC = Prostor landing pro space rozložení schodů XA = 1260 GA = XB = 1920 GB = XC = 1280 GC = = 192 A = 200 B = 199,5 C Počet rovných nášlapů v dolní části 2:3:2:3:3 A B C Počet nášlapů v zatočení 1/4 2:3:2:3:3 Počet rovných nášlapů ve střední části 14 převýšení (13 nášlapů) 14 rises (13 steps) A B C mm mm mm 0:3:2:3:5 Min Max :3:2:3:4 Min Max :3:2:3:3 Min Max :3:2:3:2 Min Max :3:2:3:1 Min Max Počet rovných nášlapů v horní části Zatočení 1/2 1/2 turn rises převýšení(9 steps) nášlapů) rises převýšení(10 steps nášlapů) rises převýšení(11 steps) nášlapů) rises převýšení(12 steps) nášlapů) rises převýšení(13 steps) nášlapů) rises převýšení(14 steps) nášlapů) A B C A B C A B C A B C A B C A B C mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm 0:3:0:3:3 Min :3:0:3:4 Min :3:0:3:5 Min :3:0:3:6 Min :3:0:3:7 Min :3:0:3:8 Min Max Max Max Max Max Max :3:0:3:2 Min :3:0:3:3 Min :3:0:3:4 Min :3:0:3:5 Min :3:0:3:6 Min :3:0:3:7 Min Max Max Max Max Max Max :3:0:3:1 Min :3:0:3:2 Min :3:0:3:3 Min :3:0:3:4 Min :3:0:3:5 Min :3:0:3:6 Min Max Max Max Max Max Max :3:0:3:1 Min :3:0:3:2 Min :3:0:3:3 Min :3:0:3:4 Min :3:0:3:5 Min Max Max Max Max Max :3:0:3:1 Min :3:0:3:2 Min :3:0:3:3 Min :3:0:3:4 Min Max Max Max Max :3:0:3:1 Min :3:0:3:2 Min :3:0:3:3 Min Max Max Max :3:0:3:1 Min :3:0:3:2 Min Max Max :3:0:3:1 Min Max :3:1:3:2 Min :3:1:3:3 Min :3:1:3:4 Min :3:1:3:5 Min :3:1:3:6 Min :3:1:3:7 Min Max Max Max Max Max Max :3:1:3:1 Min :3:1:3:2 Min :3:1:3:3 Min :3:1:3:4 Min :3:1:3:5 Min :3:1:3:6 Min Max Max Max Max Max Max :3:1:3:1 Min :3:1:3:2 Min :3:1:3:3 Min :3:1:3:4 Min :3:1:3:5 Min Max Max Max Max Max :3:1:3:1 Min :3:1:3:2 Min :3:1:3:3 Min :3:1:3:4 Min Max Max Max Max :3:1:3:1 Min :3:1:3:2 Min :3:1:3:3 Min Max Max Max :3:1:3:1 Min :3:1:3:2 Min Max Max :3:1:3:1 Min Max :3:2:3:1 Min :3:2:3:2 Min :3:2:3:3 Min :3:2:3:4 Min :3:2:3:5 Min :3:2:3:6 Min Max Max Max Max Max Max :3:2:3:1 Min :3:2:3:2 Min :3:2:3:3 Min :3:2:3:4 Min :3:2:3:5 Min Max Max Max Max Max :3:2:3:1 Min :3:2:3:2 Min :3:2:3:3 Min :3:2:3:4 Min Max Max Max Max :3:2:3:1 Min :3:2:3:2 Min :3:2:3:3 Min Max Max Max :3:2:3:1 Min :3:2:3:2 Min Max Max :3:2:3:1 Min Max

12 CHICAGO CHICAGO ZATOČENÉ 1/2 O turn POLOVINU 90 CM 90 CM GA = XA Number Počet rovných of steps nášlapů in lower v nižší fl ight části-1* - 1 GB = XB Počet Number rovných of steps nášlapů in middle ve střední fl ight části-1* - 1 XA XC GC = XC Počet Number rovných of steps nášlapů in upper v horní fl ight části-1* - 1 XB XA / XB / XC = Prostor landing pro space rozložení schodů 1. Vzdálenost The mesures udává indicates prostor the nutný landing pro space rozložení for the schodiště staircase s with povinným the mandatory zábradlím. banister 2. Jestliže If you have máte a zábradlí banister na on vnější the outside, straně, you musíte will have přidat to 40 add mm, 40 aby mm jste to obtain získali the správnou correct míru measure pro schody. for the staircase. * Fixní nášlap 11

13 CHICAGO CHICAGO ZATOČENÉ 1/2 O turn POLOVINU 90 CM 90 CM XA = 1340 XB = 2080 XC = 1360 XA / XB / XC = landing Prostor pro space rozložení schodů XA = 1340 GA = XB = 2080 GB = XC = 1360 GC = = 192 A = 200 B = 199 C 2:4:1:4:2 A B C Počet nášlapů v zatočení 1/4 2:4:1:4:2 14 převýšení 14 rises (13 (13 steps) nášlapů) 1 A B C mm mm mm 0:4:0:4:5 Min Max :4:0:4:4 Min Max :4:0:4:3 Min Max :4:0:4:2 Min Max :4:0:4:1 Min Max :4:1:4:4 Min Max :4:1:4:3 Min Max :4:1:4:2 Min Max :4:1:4:1 Min Max Počet rovných nášlapů v dolní části Počet rovných nášlapů v horní části Počet rovných nášlapů ve střední části Zatočení 1/2 turn 1/2 10 rises 10 převýšení(9 steps) nášlapů) rises převýšení(10 steps) nášlapů) 12 rises 12 převýšení(11 steps) nášlapů) rises převýšení(12 steps) nášlapů) rises převýšení(13 steps) nášlapů) rises převýšení(14 steps) nášlapů) A B C A B C A B C A B C A B C A B C mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm 0:4:0:4:1 Min :4:0:4:2 Min :4:0:4:3 Min :4:0:4:4 Min :4:0:4:5 Min :4:0:4:6 Min Max Max Max Max Max Max :4:0:4:1 Min :4:0:4:2 Min :4:0:4:3 Min :4:0:4:4 Min :4:0:4:5 Min Max Max Max Max Max :4:0:4:1 Min :4:0:4:2 Min :4:0:4:3 Min :4:0:4:4 Min Max Max Max Max :4:0:4:1 Min :4:0:4:2 Min :4:0:4:3 Min Max Max Max :4:0:4:1 Min :4:0:4:2 Min Max Max :4:0:4:1 Min Max :4:1:4:1 Min :4:1:4:2 Min :4:1:4:3 Min :4:1:4:4 Min :4:1:4:5 Min Max Max Max Max Max :4:1:4:1 Min :4:1:4:2 Min :4:1:4:3 Min :4:1:4:4 Min Max Max Max Max :4:1:4:1 Min :4:1:4:2 Min :4:1:4:3 Min Max Max Max :4:1:4:1 Min :4:1:4:2 Min Max Max :4:1:4:1 Min Max :4:2:4:1 Min :4:2:4:2 Min :4:2:4:3 Min :4:2:4:4 Min Max Max Max Max :4:2:4:1 Min :4:2:4:2 Min :4:2:4:3 Min Max Max Max :4:2:4:1 Min :4:2:4:2 Min Max Max :4:2:4:1 Min Max :4:3:4:1 Min :4:3:4:2 Min :4:3:4:3 Min Max Max Max :4:3:4:1 Min :4:3:4:2 Min Max Max :4:3:4:1 Min Max :4:4:4:1 Min :4:4:4:2 Min Max Max :4:4:4:1 Min Max

14 K STANDARD STANDARD 10 K K K N.B.! Pro vršek/ nejvyšší FOR 1 THE TOP článek K x 1 K K K K K K K K K K K K K K (brillant) SHINY Lesklý K (brillant) SHINY Lesklý K K K K YELLOW (jaune) Žlutý K K (brillant) SHINY Lesklý 8 1 K K K K K K K K K a 14b 15a 15b K K K K K K K R K K K K

15 K K K K K K K k K Ø K Ø6 90 K Ø6 K K Ø4 25 K K K Ø4 25 K Ø4 25 K K Ø25 K K K K Ø K M K Ø K Ø K M K M8x35 52 K Ø8 K M16 40 K M8 K M K M6 16 K K M6 K Ø4x K K M8 60 Ø10 60 K K M16 50 Ø6 Ø40 14

16 K K K K K K K Ø20 K Ø25 K Ø20 K Ø25 3 mm 4 mm 6 mm Guma Rubber Gummi R Lepidlo Glue Leim Lim 15

17 1a-1e: - 1e: The Montáž assembly bude is made snadnější, easier by premounting když si předsestavíte the supporting podpůrné elements moduly and by preadjusting a přednastavíte the required going požadovaný of the staircase. směr (rovný, zatočený). 1a 1b PLEASE NOTE: Pozor! It s very important Velmi that the důležité, mark aby at značka component na dílu 6 6 turns byla upwards otočena! směrem vzhůru! c 16 x 40 mm 1d Dotáhnout! tighten 1e MAX MIN Pozor Please notice moduly that v the místě 1/4-turn zatočení and 1/2-turn o 1/4 a elements 1/2 je nutné always vždy have to nastavit be mounted do střední in midposition posice (200 (podélné) mm) 200 mm. 16

18 MIN 180 STŘEDNÍ MID 200 MAX 220 MAX NB: Remember P.S.: to Nezapomeňte adjust the nastavit rise výšku height schodu on the s pomocí template šablony po montáži každého článku! after mounting each step. 2a 2b 8 MIN MAX MIN MAX mm 2b: When Poté, you co have jste found nastavili the required vední a going, rozložení the cover schodů, can be adjusted. mohou This být is nasazeny done by cutting krytky. off the required To se provede piece. odříznutím příslušné části krytky. 2a: This Tato mounting montážní template šablona is used for používá height- pro and angle výšku adjustment. a nastavení úhlu při zatočení. 17

19 Nasazení Placing of balusters zábradlí Níže je ukázáno umístění zábradlí v případě, jestli jste vybrali výplň s drátem. See below illustrations for baluster placing, if you have chosen the wire banister solution. 74 cm 2, 4, 6,... 2, 4, 6,... 2, 4, 6, 8, 10, , 4, 6, , 5, 7, 9, 11,... 1, 3, 5,... 1, 3, 5,... 2, 4, 6, 8,... 1, 3, 5, 7, , 3, 5, , 4, 6, 8, , 3, 5, 7, cm cm 2, 4, 6, 8,... 2, 4, 6, 8,... 2, 4, 6, 8, , 3, 5, 7, 9, , 4, 6, 8, , 3, 5, 7,... 1, 3, 5, 7,... 2, 4, 6, 8,... 2, 4, 6, 8,... 1, 3, 5, 7,... 1, 3, 5, 7, , 3, 5, 7,

20 Namontujte fitinky ke sloupků na nášlapy před tím než nášlapy připevníte na moduly. Podívejte se do tabulky Mount nahoře, baluster fittings jak mají on the být steps fitinky before umístěny(v mounting závislosti the steps. na See tom, in above zda-li table se how jedná the baluster o vnitřní fittings nebo must vnější be placed (depending on whether it is for outside or inside banister). At the lowest tread you must mount two schodiště). U nejnižšího nášlapu musíte namontovat dva fitinky pro sloupky před tím než připevníte baluster fittings before you fasten the tread with screws. See illustration nášlap vruty. Viz ilustrace Please be aware of the fact that you do not have to mount baluster fittings on each step, when it concerns a 74 cm Všimněte wire banister si skutečnosti, solution. že nemusíte montovat sloupkové fitinky na každý nášlap, jestliže se jedná o 74 cm široké schody s drátěnými výplněmi. There Existují is, however, však some některé staircase konstrukce constructions při nichž where nemůžete you cannot použít use výše above uvedenou table. tabulku. 19

21 35 No. 0 Outside Venkovní banister zábradlí No. 4 Inside Vnitřní banister zábradlí No. 3 No cm R Inside and outside Vnitřní mounting a vnější montáž (povšimněte (notice that the si, že treads nášlapy shown zobrazené on the illustration na obrázku are seen jsou from nahlíženy below). odspoda) 74 cm 74 cm No.0 A0 A0 No No.1 A1 A1 No.1 A4i No.4 No.4 A4u No.3 No.2 No.3 No.2 A2 A3 A2 20

22 No No. 5 Ø3 max No. 4 No. 3 No cm 1 90 cm Inside Vnitřní and a outside vnější montáž mounting 90 cm No.0 A0 A0 No No.1 A1 A1 No.1 A5i No.5 A5u No.5 No.4 No.4 No.3 A4 No.3 No.2 No.2 21 A2 A3 A2 (povšimněte (notice si, že that nášlapy the treads zobrazené shown on na the obrázku illustration jsou are nahlíženy seen from odspoda) below). 1

Technické listy. schody

Technické listy. schody Technické listy Půdní skládací schody TERMO ISO+ MINI EXTRA PLUS CLICK FIX 76 PROFI PLUS F30 PLUS Dětské zábrany NELE, PIA, LARS, BEN MADRID NORMANDIA GENF Schody s úsporným vedením PARIS GRAZ ROME DUBLIN

Více

PHD 647 INDUCTION COOKTOP USER'S MANUAL

PHD 647 INDUCTION COOKTOP USER'S MANUAL PHD 647 INDUCTION COOKTOP USER'S MANUAL Dear customer, Thank you for buying a PHILCO brand product. So that your appliance serves you well, please read all the instructions in this user's manual. CONTENTS

Více

OBSAH INDEX 01-05 06-07 11-13 18-19 20-21 25-30 33-34 35-36

OBSAH INDEX 01-05 06-07 11-13 18-19 20-21 25-30 33-34 35-36 OBSAH INDEX 0-05 HLINÍKOVÁ DVÍŘKA / ALUMINIUM FURNITURE FRONTS 06-07 SKLENĚNÉ OBKLADY A PRACOVNÍ DESKY / GLASS FACING AND WORKTOPS 08 PROFILY PRO SKLENĚNÉ POLICE / SYSTEM FOR GLASS SHELVES 09 SVĚTELNÉ

Více

English... 9 Čeština... 27 Slovenčina... 45 Magyarul... 63 Polski... 81 Русский... 101

English... 9 Čeština... 27 Slovenčina... 45 Magyarul... 63 Polski... 81 Русский... 101 FDK 2001-E 2 English... 9 Čeština... 27 Slovenčina... 45 Magyarul... 63 Polski... 81 Русский... 101 FDK 2001-E 3 1 16 CZ 4 2 2 11 1 12 6 15 13 14 FDK 2001-E 5 3 4 6 5 6 FDK 2001-E 7 7 8 CZ 8 FDK 2001-E

Více

English... 5-20 Čeština... 21-35 Slovenčina... 37-52 Magyarul... 53-69 Polski... 71-87 Русский... 89-107

English... 5-20 Čeština... 21-35 Slovenčina... 37-52 Magyarul... 53-69 Polski... 71-87 Русский... 89-107 FZD 4010-E 2 English... 5-20 Čeština... 21-35 Slovenčina... 37-52 Magyarul... 53-69 Polski... 71-87 Русский... 89-107 1 1 5 2 6 7 3 4 8 FZD 4010-E 3 2 11 9 10 3 4 8 5 a b c d 4 6 7 12 8 b a c FZD 4010-E

Více

English / Česky. User s Manual. He/O 2 Analyzer

English / Česky. User s Manual. He/O 2 Analyzer English / Česky User s Manual He/O 2 Analyzer 1 Copyright Divesoft 2007 English 2 Copyright Divesoft 2007 Safety warning! English This analyzer is designed for measuring the content of oxygen and helium

Více

NÁVOD K OBSLUZE Ver 1.3 1.3 WARNING: TO PREVENT FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS APPLIANCE TO RAIN OR MOISTURE.

NÁVOD K OBSLUZE Ver 1.3 1.3 WARNING: TO PREVENT FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS APPLIANCE TO RAIN OR MOISTURE. NÁVOD K OBSLUZE Ver 1.3 1.3 WARNING: TO PREVENT FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS APPLIANCE TO RAIN OR MOISTURE. CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO

Více

N119/R06 (22.01.15) CH 2000 B TURBO ELEKTRICKÝ KONVEKTOR ELECTRIC CONVECTOR. Pokyny pro uživatele User instructions

N119/R06 (22.01.15) CH 2000 B TURBO ELEKTRICKÝ KONVEKTOR ELECTRIC CONVECTOR. Pokyny pro uživatele User instructions N119/R06 (22.01.15) CH 2000 B TURBO ELEKTRICKÝ KONVEKTOR ELECTRIC CONVECTOR CZ GB Pokyny pro uživatele User instructions ELEKTRICKÝ KONVEKTOR CH2000B-TURBO BEZPEČNOSTNÍ POKYNY (čtěte před uvedením topného

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD INSTALLATION MANUAL

MONTÁŽNÍ NÁVOD INSTALLATION MANUAL HM & STEAM CABIN DLS 1150 (L/P) HM & STEAM CABIN DLS 900 (L/P) MONTÁŽNÍ NÁVOD INSTALLATION MANUAL MADE BY ROLTECHNIK a.s., Třebařov 160 569 33 Czech Republic tel.: +420 461 324 301/302 fax: +420 461 324

Více

Model shown is KX-TS580FX

Model shown is KX-TS580FX Operating Instructions Integrated Telephone System Model No. KX-TS560FX KX-TS580FX Model shown is KX-TS580FX English This unit is compatible with Caller ID. You must subscribe to the appropriate service

Více

Projekční manuál. Design Manual GAHP-A

Projekční manuál. Design Manual GAHP-A Projekční manuál Design Manual GAHP-A Air-Water Plynové tepelné gas absorption čerpadlo heat vzduch-voda pump platform Řada PRO Revision: A Code: D-MNL036 Tento This manual manuál has byl been vytvořen

Více

O 2 Navigace. Návod k použití User guide

O 2 Navigace. Návod k použití User guide Návod k použití User guide Vítá vás aplikace! CZ Tento stručný návod obsahuje základní pokyny, které vás provedou od instalace softwaru až po jednoduché vyhledávání. Podrobnější pokyny naleznete po instalaci

Více

You're reading an excerpt. Click here to read official SAMSUNG LE37D551K2W user guide http://yourpdfguides.com/dref/4261935

You're reading an excerpt. Click here to read official SAMSUNG LE37D551K2W user guide http://yourpdfguides.com/dref/4261935 You can read the recommendations in the user guide, the technical guide or the installation guide for SAMSUNG LE37D551K2W. You'll find the answers to all your questions on the SAMSUNG LE37D551K2W in the

Více

Uživatelský manuál CZ IN 4325 Stolní fotbal WORKER MESSER Seznam dílů Návod na sestavení Výrobek není vhodný pro děti do 3 let, obsahuje drobné díly, které by mohlo dítě spolknout. Výrobek by měla sestavovat

Více

HP Photosmart A440 series

HP Photosmart A440 series HP Photosmart A440 series Basics Guide Základní příručka Útmutató Hewlett-Packard Company notices The information contained in this document is subject to change without notice. All rights reserved. Reproduction,

Více

MEZINÁRODNÍ ASOCIACE ZRAKOVĚ POSTIŽENÝCH SPORTOVCŮ INTERNATIONAL BLIND SPORTS FEDERATION GOALBALL RULES 2014-2017 PRAVIDLA GOALBALLU 2014-2017

MEZINÁRODNÍ ASOCIACE ZRAKOVĚ POSTIŽENÝCH SPORTOVCŮ INTERNATIONAL BLIND SPORTS FEDERATION GOALBALL RULES 2014-2017 PRAVIDLA GOALBALLU 2014-2017 INTERNATIONAL BLIND SPORTS FEDERATION GOALBALL RULES 2014-2017 MEZINÁRODNÍ ASOCIACE ZRAKOVĚ POSTIŽENÝCH SPORTOVCŮ PRAVIDLA GOALBALLU 2014-2017 January 1, 2014 1. ledna 2014 Goalball is a game played by

Více

IMPORTANT INFORMATION

IMPORTANT INFORMATION IMPORTANT INFORMATION The following text constitutes a non-binding translation of English User's Manual for digital pen. The translation has been provided by following authorised distributor of Wacom Europe

Více

II. evito collect 4 Sloty karet 5 Vložení SIM karty 6 Vložení SD karty 6 Vložení baterie 7 Kontrola stavu baterie 7 Ochranný kryt na USB konektor 8

II. evito collect 4 Sloty karet 5 Vložení SIM karty 6 Vložení SD karty 6 Vložení baterie 7 Kontrola stavu baterie 7 Ochranný kryt na USB konektor 8 Obsah: Důležité informace, prosím, čtěte jako první! 3 I. Úvod 4 II. evito collect 4 Sloty karet 5 Vložení SIM karty 6 Vložení SD karty 6 Vložení baterie 7 Kontrola stavu baterie 7 Ochranný kryt na USB

Více

ATLAS PŘÍSTUPNOSTI CENTRA MĚSTA BRNA pro osoby s omezenou schopností pohybu. Accessibility Guide of Brno City Centre for People with Limited Mobility

ATLAS PŘÍSTUPNOSTI CENTRA MĚSTA BRNA pro osoby s omezenou schopností pohybu. Accessibility Guide of Brno City Centre for People with Limited Mobility Mapa města / City map 1:2 500 ATLAS PŘÍSTUPNOSTI CENTRA MĚSTA BRNA pro osoby s omezenou schopností pohybu Accessibility Guide of Brno City Centre for People with Limited Mobility Obsah/ Table of contents

Více

Návod k obsluze Ver 1.0

Návod k obsluze Ver 1.0 Návod k obsluze Ver 1.0 OBSAH 1 XWEB 500 rel.1.0 ÚVOD...4 BALENÍ...4 MINIMÁLNÍ POŽADAVKY NA PC KLIENTA...5 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE...6 2 INSTALACE...7 2.1 HARDWARE...7 2.1.1 RS485... 7 2.1.2 SERIAL ADDRESS...

Více

Uživatelský manuál CZ IN 4326 Stolní fotbal WORKER RODRIGO Návod na sestavení VAROVÁNÍ: Hrozí riziko udušení výrobek obsahuje míčky a malé díly a je tudíž nevhodný pro děti do 3 let. DŮLEŽITÉ Manuál uschovejte.

Více

5354001_REV 00_APR_2011

5354001_REV 00_APR_2011 REJSTŘÍK STRANA 1. OBECNÉ INFORMACE 2 2. ÚVOD 2 3. SYMBOLY POUŽITÉ V MANUÁLU 2 4. VÝROBCE 2 4.1 Korespondence s výrobcem 2 5. POUŽITÍ A UPOZORNĚNÍ, CO NEDĚLAT 3 6. VAROVÁNÍ A BEZPEČNOST 3 6.1 Určení a

Více

www.alu-sv.com SKŘÍŇOVÉ NÁSTAVBY BOX TYPE BODIES 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10

www.alu-sv.com SKŘÍŇOVÉ NÁSTAVBY BOX TYPE BODIES 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 CZ 4.1 Skříňové nástavby ARCAL 4.2 Rolety 4.3 Přeprava šatů 4.4 Přeprava masa ve visu 4.5 Zvedací a posuvné přepážky 4.6 Nakládací systémy 4.7 Hliníkové profily skříně 4.8 Závěry skříně 4.9 Panty skříně

Více

MATEMATIKA V ANGLIČTINĚ

MATEMATIKA V ANGLIČTINĚ Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta katedra matematiky MATEMATIKA V ANGLIČTINĚ diplomová práce Autor: Jana Vavřinová Vedoucí práce: Doc. RNDr. Pavel Pech Prohlašuji, že jsem

Více

English... 9-20 Čeština... 21-32 Slovenčina... 33-44 Magyarul... 45-56 Polski... 57-68 Русский... 69-81

English... 9-20 Čeština... 21-32 Slovenčina... 33-44 Magyarul... 45-56 Polski... 57-68 Русский... 69-81 FZS 2002-E 2 English... 9-20 Čeština... 21-32 Slovenčina... 33-44 Magyarul... 45-56 Polski... 57-68 Русский... 69-81 FZS 2002-E 3 1 1 2 3 13 5 4 12 6 7 14 11 9 10 8 4 2 A B C FZS 2002-E 5 3 2 1 A B 4 A

Více

Inovační systémy dveřní a okenní techniky Innovative systems for door and window technology. Úspěch v každé oblasti I Success in every area

Inovační systémy dveřní a okenní techniky Innovative systems for door and window technology. Úspěch v každé oblasti I Success in every area www.geze.com Úspěch v každé oblasti I Success in every area Inovační systémy dveřní a okenní techniky Innovative systems for door and window technology BEWEGUNG MIT SYSTEM GEZE představení společnosti

Více

Overlock Sewing Machine SON 90 A1

Overlock Sewing Machine SON 90 A1 4 Overlock Sewing Machine SON 90 A1 KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21 D-44867 BOCHUM www.kompernass.com ID-Nr.: SON 90 A1-01/11-V1 IAN: 64780 Overlock Sewing Machine Operating instructions Overlock varrógép

Více

ZI-HDR100 / ZI-HDR140

ZI-HDR100 / ZI-HDR140 CZ Návod k použití Vysokotlaký čistič EN Operation manual High pressure cleaner ZI-HDR100 / ZI-HDR140 EAN : 9120039238180 / 9120039238197 CZ Před použitím si přečtěte a dodržujte návod k použití a bezpečnostní

Více

Plazmový napájecí zdroj EPP-450

Plazmový napájecí zdroj EPP-450 Plazmový napájecí zdroj EPP-450 Uživatelská příručka - CZ 0558007943 06/2012 SEZNAMTE S TOUTO PŘÍRUČKOU OBSLUHU ZAŘÍZENÍ. DALŠÍ KOPIE SI VYŽÁDEJTE U DISTRIBUTORA. UPOZORNĚNÍ Tato PŘÍRUČKA je určena pro

Více

SQart. Česk y English

SQart. Česk y English SQart Česk y English Andreas Krob se narodil v roce 1969 v Severním Německu. Studoval průmyslový design na Muthesiuské škole umění a designu v Kielu, Německu. Po dokončení školy v roce 1996 pracoval pro

Více