Záznamové zařízení AVH-0401 Instalační manuál

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Záznamové zařízení AVH-0401 Instalační manuál"

Transkript

1

2 Obsah 1. Informace o přístroji Čelní panel... 3 USB porty Zadní strana zařízení... 3 Video input (w/pon) Připojení zařízení Instalace HDD Připojení IP kamer Automatický režim Režim Static/DHCP Uživatelské rozhraní Zobrazení na monitoru Stav NVR Stav kanálu Rychlé volby Hlavní menu Volby OSD Zamknutí / odemknutí kláves Skupina voleb Rychlé volby Tlačítko Vypnutí/restart zařízení Vyhledání IP kamer Skupina voleb Hlavní menu Tlačítko Rychlý start (QUICK START) Záložka Obecné Záložka Nastavení času Záložka Odhad zátěže CPU (SIMULATION) Tlačítko Systém (SYSTÉM) Záložka Účet (ACCOUNT) Záložka Nástroje (TOOLS) Záložka Systémové informace (SYSTEM INFO) Záložka Plánovač zálohy (BACKUP SHEDULE) Tlačítko Info o událostech (EVENT INFORMATION) Záložka Rychlé hledání (QUICK SEARCH) Záložka Hledání událostí (EVENT SEARCH) Záložka Info o disku (HDD INFO) Záložka Výpis událostí (EVENT LOG) Tlačítko Pokročilá konfigurace (ADVANCED CONFIG) Záložka Připojení (CONNECTION) Záložka Nastavení kamery (CAMERA) Záložka Detekce událostí (DETECTION) Záložka Varování (ALERT) Záložka Síť (NETWORK) Záložka Zobrazení (DISPLAY) Záložka Nastavení záznamu (RECORD) Záložka Oznámení (NOTIFY) Tlačítko Nastavení plánovače (SCHEDULE SETTING) Záložka Plánovač záznamů (RECORD) Záložka Plánovač událostí (EVENT) Příloha A - seznam kompatibilních USB flash disků Příloha B - seznam kompatibilních pevných disků Specifikace , Stasanet s.r.o verze 1.01A

3 - Používejte napájecí adaptér pouze pro tento přístroj. - Nepoužívejte zařízení blízko vody, nebo přímo v kontaktu s vodou. - Nezakrývejte ventilační otvory na horní a spodní straně zařízení. - Nepřepínejte stav ZAPNUTO / VYPNUTO v intervalu kratším, než jsou 3 sekundy. - Nesnažte se získat data z pevného disku pomocí počítače. 1. Informace o přístroji 1.1. Čelní panel LED indikátory Alarm Indikace poplachové události Internet Record HDD e-sata Zařízení je připojeno k internetu Zapnutý záznam Probíhá operace na disku (čtení/zápis) K zařízení je připojeno externí diskové úložiště USB porty USB (USB) USB (Mouse) Připojení flash disku Připojení myši 1.2. Zadní strana zařízení esata Konektor pro připojení externího disku či diskového pole. Pro dosažení maximální kompatibility záznamového zařízení a diskového pole používejte disková pole s OS Linux. HDMI Slouží pro připojení monitoru se vstupem HDMI. Pro zobrazení nelze přímo použít monitorů se vstupem typu VGA či DVI. WAN Slouží pro připojení zařízení k internetu, používá se kabel s konektorem RJ-45. Video input (w/pon) Slouží pro lokální připojení IP kamer. Toto zařízení podporuje PoE (napájeni po síti), které zajišťuje napájeni připojených kamer. Ke kamerám není potřeba napájecí adapter. 2013, Stasanet s.r.o verze 1.01A

4 DC 48V IN Připojení napájecího adaptéru Power switch Zapnutí a vypnutí zařízení 2. Připojení zařízení 2.1. Instalace HDD Sejměte se záznamového zařízení kryt (6x šroub). Pevný disk je nutný pro ukládání videozáznamu a správné provedení upgrade firmware záznamového zařízení. Šrouby pro připevnění HDD SATA HDD konektor Držák HDD Poznámka: Nedoporučujeme používat pevné disky řady Green. Zařízení s těmito pevnými disky nemusí fungovat korektně. 2013, Stasanet s.r.o verze 1.01A

5 2.2. Připojení IP kamer Automatický režim Výchozím nastavením LAN portu je režim AUTO. Tento režim je vhodný v případě, kdy je do LAN portu zapojen hub/switch, ke kterému jsou připojeny IP kamery, které jsou tak na vyhrazené (samostatné) síti. Tento mód je na zařízení přednastaven od výrobce. V tomto režimu na LAN rozhraní funguje DHCP server, který přiděluje IP kamerám příslušnou IP adresu. Detaily o nastavení režimu portu naleznete na str Poznámka: Lokální připojení umožňuje pouze lokální sledování obrazu kamer. Pro vzdálený přístup přes Internet je nutné přístroj připojit k Internetu. Zařízení musí být rovněž připojeno k internetu, pokud chcete připojit vzdálenou kameru. NVR automaticky nastaví IP adresu kamery, pokud: Jedná se o kameru značky AV Tech Výchozí metoda získání adresy v kameře je nastavena na DHCP Kamera byla připojena a napájena před zapnutím NVR NVR automaticky nenastaví IP adresu kamery, pokud: Nejedná se o kameru značky AV Tech Výchozí metoda pro získání IP adresy není v kameře nastavena na DHCP. V tomto případě doporučujeme provést reset kamery na tovární nastavení. Chcete-li předejít problémům při automatické konfiguraci, používejte kamery značky AV Tech. 2013, Stasanet s.r.o verze 1.01A

6 Stiskněte tlačítko v levé části obrazovky, čímž se zobrazí seznam nalezených kamer, jejich MAC adresa a stav. Vyberte IP kameru, která ještě není připojena k NVR a stiskněte tlačítko SETUP. Položku NETWORK TYPE nastavte na DHCP Pro uložení změn stiskněte tlačítko APPLY a následně EXIT. Kamera bude záhy zobrazena na monitoru Režim Static/DHCP Tyto režimy se používají v případě, kdy jsou IP kamery připojeny na stejnou počítačovou síť jako zbytek hardwaru, zařízení je tedy připojeno k nadřazenému routeru. V obou režimech na LAN rozhraní nepracuje DHCP server. V DHCP režimu se o přidělování IP adres NVR i IP kamer stará nadřazené zařízení (obvykle připojený router), v režimu Static je nutné nastavit IP adresu zařízení (a IP kamer) ručně. Připojení kamer pak nelze provést automaticky, ale musí se provést ručně, viz str. 17. Poznámka: Lokální připojení umožňuje pouze lokální sledování obrazu kamer. Pro přístup přes Internet je nutné přístroj připojit k Internetu. Zařízení musí být rovněž připojeno k internetu, pokud chcete připojit vzdálenou kameru. 2013, Stasanet s.r.o verze 1.01A

7 3. Uživatelské rozhraní Poznámka: uživatelské funkce jsou popsány v uživatelském manuálu Zobrazení na monitoru Stav NVR Kapacit a HDD Stav kanálu Stav NVR Klávesy zamknuty Změna kanálu zakázána Klávesy odemknuty Změna kanálu povolena USB flash disk připojen USB zařízení odpojeno Záznam dle plánovače zapnut Záznam dle plánovače vypnut Přepis záznamu zapnut Přepis záznamu vypnut Sekvenční režim zapnut Sekvenční režim vypnut Režim PTZ* aktivní PTZ* režim neaktivní Záloha události připravena, připojte flash disk do USB Flash disk je plný Zatížení procesoru * PTZ Ovládání otočné kamery 2013, Stasanet s.r.o verze 1.01A

8 Stav sítě: WAN připojeno k internetu WAN nepřipojeno k internetu WAN lokální LAN auto, rychlost 10/100Mbit/s LAN DHCP/Static režim LAN auto, rychlost Gbit/s LAN odpojena Stav kanálu Automatické vyhledávání zapnuto Automatické vyhledávání zakázano Původní velikost Na velikost obrazovky Živé audio zapnuto Živé audio vypnuto Audio ze záznamu zapnuto Audio ze záznamu vypnuto Záznam PTZ ovládání Poplachová událost Detekce pohybu Informace o live Informace o záznamu Digitální přiblížení Přehrávání záznamu na kanálu Rychlé ovládání kamery Rychlé volby Zobrazení panelu pro volbu kanálů a změnu zobrazení Zobrazení panelu přehrávání. Kliknutím na spustíte záznam s poslední hodiny. Kliknutím na můžete procházet ostatní záznamy. Kliknutím zobrazíte okno pro vyhledávání kamer a zobrazíte aktuální stav připojených kamer. Zobrazení panelu pro vypnutí zařízení nebo jeho restartování Hlavní menu RYCHLÝ START SYSTÉM INFO O UDÁLOSTECH POKROČILÉ NASTAVENÍ Nastavení zobrazení, data a času Nastavení konfigurace systému Menu hledání dle událostí, info o HDD aj. Nastavení pokročilých voleb (PŘIPOJENÍ, KAMERY, DETEKCE, UPOZORNĚNÍ, SÍŤ, ZOBRAZENÍ, ZÁZNAM a OZNÁMENÍ) 2013, Stasanet s.r.o verze 1.01A

9 NASTAVENÍ PLÁNOVAČE Nastavení plánovače záznamů a událostí 3.2. Volby OSD Zamknutí / odemknutí kláves Pro zamknutí nebo odemknutí kláves na čelním panelu i veškerých operací s NVR stiskněte tlačítko nebo na obrazovce. Pro opětovné odemknutí NVR je nutno zadat své uživatelské jméno a heslo: Poznámka: Výchozím uživatelem pro správu je admin s heslem admin Skupina voleb Rychlé volby Tlačítko Vypnutí/restart zařízení Stiskněte tlačítko POWER na obrazovce. Bude zobrazeno toto okno: Pro vypnutí stiskněte tlačítko vlevo, pro restart stiskněte tlačítko vpravo. Tyto volby jsou dostupné pouze pro uživatele s oprávněním SUPERVISOR Vyhledání IP kamer Tato funkce slouží k vyhledání všech kompatibilních IP kamer, jejichž IP adresa j ve stejném síťovém rozsahu jako použité komunikační rozhraní NVR. Tato funkce je dostupná pouze pro uživatele s oprávněním SUPERVISOR. Po stisku tlačítka se zobrazí seznam nalezených IP kamer, jejich MAC adresy a stav. Poznámka: je naprosto v pořádku, že se mohou IP kamery AVTECH v seznamu nalezených kamer zobrazit 2x. Jednou jako kamery s protokolem AVTECH a podruhé jako kamery s protokolem ONVIF. 2013, Stasanet s.r.o verze 1.01A

10 Pro změnu IP adresy či ostatních IP parametrů vybrané kamery stiskněte tlačítko SETUP. Nastavte volbu NETWORK TYPE na STATIC, pokud chcete IP adresu nastavit ručně, resp. zvolte DHCP, pokud má být IP adresa přiřazena automaticky. Je-li nastavena ruční konfigurace IP (volba Static), potom je nutno zadat i další IP parametry - masku podsítě (NETMASK), IP adresu brány (GATEWAY) a adresa DNS serveru (PRIMARY DNS). Pro kamery výrobce AVTECH můžete pro oba režimy přidělování adres změnit přihlašovací jméno (USER NAME), heslo (PASSWORD) a komunikační port (PORT). Změny se uloží po stisku tlačítka APPLY. Pro připojení nové (dosud nepřipojené) kamery vyberte tuto kameru ze seznamu a stiskněte tlačítko CONNECT. Nyní vyberte kanál, který má kameru zobrazovat (CHANNEL), přihlašovací jméno (USER NAME) a heslo (PASSWORD) ke kameře a stiskněte tlačítko SAVE Skupina voleb Hlavní menu Tlačítko Rychlý start (QUICK START) Záložka Obecné Jméno kanálu (CHANNEL TITLE) Povolí/zakáže zobrazení jména kanálu v obraze Stav kanálu (EVENT TITLE) Povolí/zakáže zobrazení ikon událostí v obraze Zobrazení data (DATE DISPLAY) Povolí/zakáže zobrazení data a času v obraze 2013, Stasanet s.r.o verze 1.01A

11 Citlivost myši (MOUSE SENSITIVITY) Nastavení citlivosti myši v rozmezí Nastavení záznamů Stiskem tlačítka SETUP se otevře dialogové okno, kde je možno zvolit parametry záznamu pro jednotlivé typy událostí. Hodnoty ve sloupcích IMAGE SIZE a I.P.S. jsou závislé na typu kamery. Volby pro záložky MANUAL/TIMER: Kanál (CHANNEL) Zobrazení jména kanálu. Profil (PROFILE) Volba profilu kamery (viz manuál kamer AV Tech). Typ (TYPE) Komprese kamery. Rozlišení kamery (IMAGE SIZE) Rozměry videa/snímků z kamery. Kvalita (QUALITY) Nastavení kvality (úrovně komprese) kamery. Snímková frekvence (I.P.S.) Počet snímků za sekundu video streamu kamery. Volby pro záložku Událost (EVENT): Událost (EVENT) Nastavení typu události, která aktivuje záznam dle události. MOTION = detekce pohybu kamerou, ALARM = aktivace poplachový vstupem. 2013, Stasanet s.r.o verze 1.01A

12 Záložka Nastavení času Datum (DATE) Nastavení aktuálního data. Čas (TIME) Nastavení aktuálního času. Časový server (NTP SERVER) Server, který slouží k synchronizaci data/času zařízení. Používáte-li k zadání serveru jeho jmenné označení, musíte mít správně nastaven DNS server. Perioda synchronizace (SYNC PERIOD) Perioda synchronizace data/času s časovým serverem. Nastavil lze volbu denně (DAILY) nebo vypnuto (OFF). Časové pásmo (GMT) Nastavení časového pásma, kde se nacházíte. Volbu je nutné správně nastavit, pokud používáte synchronizaci data/času s NTP serverem. Záložka Odhad zátěže CPU (SIMULATION) Na této záložce je zobrazeno, jak určité nastavení zařízení (parametry záznamu, počet připojených uživatelů) ovlivňuje zátěž procesoru v NVR. Vlevo od hodnoty zátěže CPU je vypsán odhad zbývající doby záznamu pro danou konfiguraci. 2013, Stasanet s.r.o verze 1.01A

13 Tlačítko Systém (SYSTÉM) Záložka Účet (ACCOUNT) Tato funkce slouží pro vytváření, editaci a mazání uživatelských účtů, které dovolují lokální/vzdálené přihlášení k NVR. Každému účtu lze přiřadit přihlašovací jméno (USER NAME), heslo (PASSWORD) a úroveň oprávnění (LEVEL). Tato funkce je dostupná pouze uživateli typu SUPERVISOR. Tlačítko ADD slouží pro přidávání uživatelů, EDIT pro jejich editaci a DEL pro smazání. Okno ukončíte stiskem tlačítka EXIT. Úrovně přístupu Funkce Úroveň přístupu SUPERVISOR POWER NORMAL GUEST Zamknutí/odemknutí kláves Prohození kanálů Auto vyhledání zap./vyp. Live zvuk zap./vyp. Zvuk záznamu zap./vyp. Původní velikost/přizpůsobit Informace o live/záznamu PTZ ovládání Vypnutí/restart Přepínání kanálů Digitální zoom Vyhledání IP kamer Rychlé nastavení Systém Informace o událostech Pokročilé nastavení Nastavení plánovače Rychlý přechod vpřed/vzad Přehrávání/zastavení Ukončení přehrávání Pomalé přehrávání Předchozí/následující hodina Rychlé hledání 2013, Stasanet s.r.o verze 1.01A

14 Záložka Nástroje (TOOLS) Volba jazyka (LANGUAGE) Volba jazyka pro lokální zobrazení (netýká se web klienta) Aktualizace firmware (UPGRADE) Na USB flash disk nahrajte aktualizační soubory (lze je získat na stránkách distributora zařízení), vložte flash disk do USB portu a stiskněte tlačítko SUBMIT. Použitý flash disk musí používat souborový systém FAT32, seznam kompatibilních flash disků naleznete na str. 28. Po dokončení upgradu doporučujeme smazat všechny záznamy na disku, abyste předešli případným problémům s kompatibilitou po změnách ve formátu ukládání dat. Před tímto krokem doporučujeme důležité záznamy zálohovat. Síťová aktualizace firmware (NETWORK UPGRADE) Kliknutím na tlačítko SUBMIT provedete upgrade firmware po internetu (Zařízení se spojí se serverem výrobce a stáhne aktuální verzi firmware pro vaše zařízení). Aby tato aktualizace po síti proběhla je nutné aby bylo zařízení připojeno k internetu. Vytvoření zálohy konfigurace/obnova (BACKUP/RESTORE CONFIG) Chcete-li vytvořit zálohu konfigurace systému, vložte do USB flash disk (formátovaný na FAT32) a vyberte volbu SUBMIT na řádce BACKUP CONFIG. Na flash disku se vytvoří soubor System.bin, který obsahuje aktuální konfiguraci systému. Pro obnovu zálohy vložte do USB portu flash disk s dříve vytvořeným souborem System.bin a aktivujte volbu SUBMIT na řádce RESTORE CONFIG. Záložka Systémové informace (SYSTEM INFO) Automatické zamykání kláves (AUTO KEY LOCK) Automatické zamykání kláves po určité době nečinnosti. Nastavit lze hodnoty 30/60/120 (čas v sekundách nebo NEVER (auto zamykání kláves zakázáno). Vymazat HDD (CLEAR HDD) Vymazání všech záznamů na disku. Vyberte disk, který chcete smazat a smazání potvrďte stiskem volby ANO (YES). Disk je doporučeno vymazat v následujících situacích: - Jestliže jste do zařízení vložili nový disk. - Po upgradu firmwaru. - Došlo-li ke změně data/času při aktivním záznamu. 2013, Stasanet s.r.o verze 1.01A

15 Pokud data nesmažete, záznamy budou nesprávně uspořádány, což může vést k problémům při přehrávání/vyhledávání záznamů. Reset na tovární hodnoty (FACTORY DEFAULT) Klikněte na volbu SUBMIT, čímž dojde k nastavení všech voleb na původní (tovární) hodnoty. Po dokončení této funkce dojde k restartu zařízení. Záložka Plánovač zálohy (BACKUP SHEDULE) Tato funkce umožňuje překopírovat část záznamů nebo logů z pevného disku NVR na flash disk v USB portu.je možné naplánovat co se bude zálohovat a data se nakopírují až při připojení kompatibilního flash disku do USB. Tuto funkci může aktivovat pouze uživatel s úrovní SUPERVISOR. Flash disk pro zálohu musí být před vložením do USB portu naformátován souborovým systémem FAT32. Seznam kompatibilních flash disků naleznete v příloze na str. 28. Přidání zálohovací události Krok 1: Klikněte na tlačítko ADD a zobrazí se zálohovací tabulka Krok 2: Vyberte co chcete zálohovat. Pro zálohu záznamu zvolte DATA pro zálohu logů zvolte LOG. Krok 3: Vyberte počáteční a koncový datum/čas (START DATE/TIME a END DATE/TIME) a vyberte kanál(y), které chcete zálohovat (CHANNEL) Krok 4: Stiskněte volbu SUBMIT a záloha se přidá jako úkol do Plánovače zálohy. Odstranění zálohovací události Vyberte událost kterou chcete smazat a klikněte na tlačítko DEL. Přehrání zálohy na PC Z bezpečnostních důvodů je záznam ukládán v proprietárním formátu a nelze jej běžně přehrát pomocí standardních přehrávačů, je nutné použít přehrávací program od výrobce. Vložte do PC flash disk se záznamem Najděte na flash disku program PLAYER.EXE a nainstalujte jej (podporované systémy: Windows XP, Vista a Windows 7) Spusťte nainstalovaný program VideoPlayer_NVR a v něm otevřete složku, kde jsou uložena data zálohy. Vyberte požadovaný soubor, soubor se začne automaticky přehrávat. Konverze do AVI formátu 2013, Stasanet s.r.o verze 1.01A

16 Není-li z důvodu zabezpečení PC možné nainstalovat přehrávač záznamů (viz předchozí bod), lze zálohovaná data převést do AVI formátu, který je možné přehrát pomocí standardního přehrávače systému Windows (Windows Media Player aj.). Konverze do AVI formátu však neumožňuje exportovat audio data a nelze současně exportovat více kanálů (vždy jen 1 kanál). Otevřete záznam, který chcete převést do AVI Stiskněte tlačítko AVI Tlačítko Info o událostech (EVENT INFORMATION) Záložka Rychlé hledání (QUICK SEARCH) Pro rychlé nalezení záznamu aktivujte volbu QUICK SEARCH: 1. Vyberte kanál (y) a měsíc. Dny, ve kterých existují nějaké záznamy budou zvýrazněny. 2. Vyberte den. V časové ose budou zvýrazněny hodiny, kdy existuje nějaký záznam. 3. Vyberte čas, čímž se aktivuje přehrávání záznamů. Záložka Hledání událostí (EVENT SEARCH) Funkce pro vyhledání určité události (dle typu). Datum a čas (DATE/TIME) Datum a čas, od kterého se má hledat určitá událost. Kanál (CHANNEL) Prohledávaný kanál Pevný disk (HARD DISK) 2013, Stasanet s.r.o verze 1.01A

17 Pevný disk, na kterém se má událost hledat (všechny disky = ALL HDD) Typ události (EVENT TYPE) Hledat pouze určitý typ události. Zvolit lze pohyb (MOTION), poplachové události (ALARM), detekce člověka (HUMAN DETECTION). Na řádku SEARCH klikněte na volbu START, čímž zahájíte vyhledávání události. Po nalezení události se začne automaticky přehrávat patřičný záznam. Záložka Info o disku (HDD INFO) Výpis informací o připojených pevných discích (model, teplota, kapacita, SN atp.) Záložka Výpis událostí (EVENT LOG) Funkce, která zobrazuje záznam (log) událostí v systému. Tlačítka PREV (předchozí strana) a NEXT (následující strana) slouží k procházení celého seznamu, log lze vymazat stiskem tlačítka CLEAN (smazat). Na podzáložce BACKUP lze prohlédnout informace o zálohách Tlačítko Pokročilá konfigurace (ADVANCED CONFIG) Záložka Připojení (CONNECTION) Funkce, která umožňuje manuálně spravovat připojení IP kamery. Kanál (CHANNEL) Kanál, kam je IP kamera připojena URI Adresa IP kamery. Zadat lze jak IP adresu, tak její DNS jméno. 2013, Stasanet s.r.o verze 1.01A

18 Po klepnutí na pole URI se zobrazí detailní konfigurace připojení IP kamery. Nastavení konzultujte s prodejcem záznamového zařízení. Stiskem tlačítka SETUP ve sloupci CONFIG otevřete dialogové okno, které umožňuje nastavit další komunikační parametry kamery. Uživatelské jméno (USER NAME) Jméno používané pro připojení ke kameře. Standardní hodnota pro IP kamery AV Tech je admin. Heslo (PASSWORD) Heslo pro připojení ke kameře. Standardní hodnota pro IP kamery AV Tech je admin. Velikost vyrovnávací paměti (CACHE TIME) Umožňuje nastavit velikost vyrovnávacího bufferu. Čím je tento čas delší (buffer větší), tím lépe je zařízení schopno vyrovnat se se zvýšeným datovým tokem z kamery, resp. kolísající přenosovou rychlostí mezi kamerou a zařízením. Negativním efektem je, že je o tuto hodnotu zpožděn obraz z kamery oproti reálnému stavu. To je velmi nežádoucí např. u kamer s PTZ ovládáním. Při zaostřování kamery na lokální síti doporučujeme přechodně snížit tuto volbu na co nejnižší hodnotu. Model (MODEL) Použitý komunikační protokol. Lze nastavit hodnoty AVTECH (pro kamery AVTECH), ONVIF (kamery kompatibilní se standardem ONVIF), PANASONIC (IP kamery Panasonic), Samsung (IP kamery Samsung), VIVOTEK (IP kamery Vivotek) a ONLY_STREAM (obecné kamery s podporou RTSP) Rozměr obrazu (IMAGE SIZE) Rozměry (rozlišení) obrazu z kamery. Konkrétní hodnoty se mohou lišit dle typu kamery. Kvalita (QUALITY) Kvalita, resp. úroveň komprese obrazu z kamery. Čím je hodnota vyšší, tím vzrůstá kvalita obrazu z kamery (snižuje se úroveň komprese), ale klesá možná doba záznamu. Snímková frekvence (I.P.S) Počet snímků za sekundu z kamery. Čím je tato hodnota vyšší, tím je video plynulejší (méně trhané), se zvyšujícím se počtem snímků však vzrůstá zatížení procesoru a snižuje se možná doba záznamu. Konkrétní hodnoty se mohou lišit dle typu kamery. Povolení audia (AUDIO) Nastavením hodnoty na ON povolíte příjem audio streamu z kamery. Dostupnost audio streamu na kameře je dána mj. typem kamery. Záložka Nastavení kamery (CAMERA) Nastavení parametrů kamery. 2013, Stasanet s.r.o verze 1.01A

19 Jas (BRIGHTNESS) Jas obrazu z kamery. Kontrast (CONTRAST)e Kontrast obrazu z kamery. Sytost (SATURATION) Sytost obrazu z kamery Odstín (HUE) Odstín obrazu z kamery Skrytí (COV.) Skryje kameru ze zobrazení na monitoru, avšak záznam z kamery probíhá. Je-li kamera skryta, potom je v jejím poli na obrazovce zobrazen text COV.. Chcete-li předejít zobrazení tohoto textu, potom deaktivujte volbu Zobrazení skrytí (viz str. 23). Povolení záznamu obrazu (REC) Hodnota ON povolí záznam obrazu z této kamery. Je-li hodnota nastavena na OFF, nebudou zaznamenávána žádná data z kamery (bez ohledu na nastavení manuálního záznamu, záznamu dle plánovače a záznamu dle událostí). Povolení záznamu audia (REC AUDIO) Hodnota ON povolí záznam audio streamu z kamery (umožňuje-li kamera záznam audia). Jméno kanálu (CHANNEL TITLE) Umožní změnit zobrazované jméno kamery (maximum 6 znaků). Předávání obrazu kamery (PORT FORWARD a PORT FORWARD ENABLE) Zařízení umožňuje předávat ( forwardovat ) na WAN rozhraní stream z kamery, která běží na LAN rozhraní, tzn. na WAN rozhraní pak uvidíte obraz z jedné kamery. Postupujte následovně: Port pro předávání (PORT FORWARD) TCP port na WAN rozhraní, kam bude předáván obraz z kamery. Výchozí hodnota je 81 pro kanál 1, 82 pro kanál 2 atd. Zvolit lze hodnoty Povolení předávání (PORT FORWARD ENABLE) nastavte na hodnotu ON (povoleno) V prohlížeči Internet Explorer zadejte do adresního řádku kde WAN_adresa_NVR je IP adresa WAN rozhraní NVR a port je hodnota z pole PORT FORWARD. Poznámka: pro připojení je stále vyžadováno jméno a heslo nastavené v kameře. Není-li nastaven mód LAN rozhraní na hodnotu AUTO, nebude port forwarding pracovat! Záložka Detekce událostí (DETECTION) Umožňuje nastavit detekci různých typů událostí. Poplachový vstup (ALARM) Umožňuje nastavit detekci narušení poplachového vstupu na kameře. OFF = detekce vypnuta, NO = detekce aktivní, normálně otevřený vstup, NC = detekce aktivní, normálně sepnutý vstup. Citlivost (SENSITIVITY) Nastavení citlivosti detekce. Nižší hodnota znamená vyšší citlivost detekce! Detekce pohybu (MOTION) Povolí (ON) nebo zakáže (OFF) detekci pohybu na kameře. Maskování detekce (AREA) Funkce, která umožňuje vymaskovat (nebrat v úvahu) určité části obrazu pro funkci detekce pohybu (např. kývající se větve stromů atp.). Stiskem na tlačítku EDIT je možné upravit masku detekce pohybu - po stisku se zobrazí v obraze rastr 16x12 buněk. Po kliknutí na každou buňku se změní její stav růžová buňka nedetekuje změny v obraze, průhledná buňka umožňuje detekci. Pro ukončení editace masky stiskněte pravé tlačítko myši. 2013, Stasanet s.r.o verze 1.01A

20 Interní poplachy (INTERNAL ALARM) Určité typy kamer poskytují další možnosti detekce, např. detekci pohybu pomocí interního PIR detektoru. Povolením této volby se povolí i tento typ detekce událostí. Záložka Varování (ALERT) Funkce, která umožňuje akusticky indikovat určité události v systému. Externí události (EXT. ALERT) Povolí (ON) / zakáže (OFF) pískání zařízení při jakémkoliv typu externí události. Interní události (INT. BUZZER) Povolí (ON) nebo zakáže (OFF) pískání zařízení při jakémkoliv typu interní události (stisk klávesy, ztráta obrazu, detekce pohybu, poplachová událost, události pevného disku). Vypnete-li pískání interních událostí (hodnota OFF), potom tyto nebudou pískat bez ohledu na nastavení voleb 3 až 7. Písknutí kláves (KEY BUZZER) Povolí (ON) / zakáže (OFF) písknutí při stisku klávesy na čelním panelu. Pískání při ztrátě videa (VLOSS BUZZER) Povolí (ON) / zakáže (OFF) pískání při ztrátě videa z připojených kamer. Pískání při detekci pohybu (MOTION BUZZER) Povolí (ON) / zakáže (OFF) pískání při detekci pohybu. Pískání při poplachu (ALARM BUZZER) Povolí (ON) / zakáže (OFF) pískání při výskytu interního poplachu (poplachový vstup, detekce člověka pomocí PIR). Pískání při vyčerpání disku (HDD BUZZER) Povolí (ON) / zakáže (OFF) pískání, pokud je na připojených discích méně místa než hodnota Minimální kapacita viz bod 9. Délka pískání (ALARM DURATION) Umožňuje omezit délku pískání na hodnotu zadanou v sekundách (5/10/20/40) Minimální kapacita (HDD NEARLY FULL) Nastavení minimální kapacity disku, při poklesu volného místa na HDD pod tuto hodnotu (v GB) je může být spuštěno pískání (viz bod 7). Teplota pro varování (HDD OVERHEAT ALERT) Nastavení teploty HDD, po jejímž překročení bude spuštěno pískání. 2013, Stasanet s.r.o verze 1.01A

21 Záložka Síť (NETWORK) Umožňuje nastavit síťové parametry LAN i WAN rozhraní, registraci zařízení pro službu Dynamická DNS (DDNS) a konfiguraci serveru odchozí pošty ( ). Záložka Network Monitor slouží k monitorování provozu na všech síťových rozhraních. Typ sítě (NETWORK TYPE) Umožňuje nastavit způsob získání IP adresy na daném rozhraní. Pro WAN lze nastavit hodnoty DHCP/Static/PPPoE: DHCP WAN rozhraní získává IP adresu a další síťové parametry z nadřazeného DHCP serveru (obvykle router sítě) Static WAN rozhraní nezískává IP adresu automaticky, je nutné ji a ostatní síťové parametry zadat manuálně. PPPoE zapouzdření protokolu PPP do ethernetových paketů, používá se např. v situacích, kdy připojíte na WAN rozhraní ADSL modem (resp. ADSL modem+router v režimu bridge). Pro LAN lze nastavit hodnoty Auto/DHCP/Static: Auto LAN rozhraní pracuje jako DHCP server (přiděluje IP adresu připojeným kamerám). Tato volba je výchozí. DHCP LAN rozhraní pracuje v režimu DHCP klienta, tzn. získává IP adresu z nadřazeného DHCP serveru (obvykle součást routeru). Tento režim se používá v případě, kdy jsou IP kamery součástí stejné sítě (LAN) jako PC, které se připojují k zařízení (a popř. přímo kamerám). Static IP adresu LAN rozhraní a další parametry (adresa brány, síťová maska) je nutno zadat ručně. IP IP adresa, zadává se pouze v režimu Static. Brána (GATEWAY) Adresa brány (routeru) sítě. Zadává se v režimu Static. Maska sítě (NETMASK) Maska sítě, zadává se pouze v režimu Static. Poznámka: nevíte-li, jak nastavit předchozí tři parametry, bližší informace vám podá správce sítě, který spravuje síť, kam připojujete toto zařízení. Primární a sekundární DNS (PRIMARY a SECONDARY DNS) Určení IP adresy serveru DNS. Pokud není dostupný primární server, zkouší zařízení komunikovat se sekundárním DNS serverem. Tyto servery překládají jmenná označení na IP adresy. Velmi často je tuto funkcionalitu schopen poskytnout router (DNS relay), DNS servery často běží u ISP (poskytovatel internetového připojení). Dále lze využít i veřejný DNS server firmy Google (hodnota ). Není-li DNS server nastaven, nebudou fungovat všechny funkce, které využívají překlad DNS jmen na IP adresy (např. připojení vzdálených kamer, synchronizace času s časovým serverem, odesílání e- mailů). Port (PORT) TCP port, kde běží webové rozhraní NVR. Nastavení serveru odchozí pošty ( ) Umožňuje nastavit server odchozí pošty, který se používá pro funkci Oznámení (viz str. 24). Hodnoty, které se mají zadat v tomto dialogovém okně Vám sdělí poskytovatel Vašeho internetového připojení, resp. Vašeho poštovního serveru. 2013, Stasanet s.r.o verze 1.01A

22 Adresa SMTP serveru (SMTP SERVER) Zadejte DNS jméno resp. IP adresu serveru odchozí pošty (SMTP server). Používáte-li k zadání DNS jméno, musí být správně nastaven a funkční systém DNS. Port (PORT) Komunikační port, na kterém naslouchá SMTP server. Jméno odesilatele (MAIL FROM) Nastavení jména odesilatele u. Kódované spojení (SSL ENCRYPTION) Povolí (ON) nebo zakáže (OFF) šifrované spojení se SMTP serverem. Poznámka: mnoho veřejných SMTP serverů neumožňuje komunikaci s klientem, pokud není aktivní šifrované spojení (např. gmail). Uživatelské jméno a heslo (USER NAME a PASSWORD) Jméno/heslo, kterým zařízení ověřuje svou identitu při komunikaci se SMTP serverem. Poznámka: Nastavení těchto konzultujte se svým poskytovatelem ového řešení (správce použitého SMTP serveru). Nastavení dynamické DNS (DDNS) Dynamická DNS svazuje aktuální dynamickou, veřejnou IP adresu s určitým jménem, pro připojení k zařízení se pak používá toto stabilní jméno místo neustále se měnící IP adresy. DDNS Pro povolení této funkce nastavte volbu na hodnotu ON. SYSTEM NAME Nastavte hodnotu eagleeyes Pod textem CURRENT HOST ADDRESS vidíte celé DNS jméno Vašeho zařízení. 2013, Stasanet s.r.o verze 1.01A

23 Monitorování sítě (Network Monitor) Diagnostický nástroj, umožňující zobrazit datové toky na jednotlivých síťových rozhraních. Záložka Zobrazení (DISPLAY) Doba kamery (FULL SCREEN DURATION) Určuje dobu v sekundách, po kterou bude zobrazena kamera na celou obrazovku v sekvenčním režimu. Zobrazení skrytí (DISPLAY COVERT) Je-li funkce aktivní (ON) a některá z kamer je skryta, potom je v jejím poli zobrazen text COV. Režim zobrazení HDD (HDD DISPLAY MODE) Hodnota SIZE znamená, že na displeji bude zobrazena volná kapacita (v GB) připojeného disku. Hodnota TIME vede k zobrazení doby do vyčerpání kapacity HDD. Jas/kontrast/sytost (BRIGHTNESS/CONTRAST/SATURATION) Jak/kontrast/sytost připojeného monitoru. Záložka Nastavení záznamu (RECORD) Poznámka: Dojde-li ke změně data/času během záznamu, může to vést k poškození informací o záznamech a některé záznamy nemusí být dostupné. Před změnou času tedy doporučujeme záznam vypnout. Pokud došlo ke změně času při aktivním záznamu, doporučujeme vymazat všechna data na pevném disku a záznam znovu zahájit. 2013, Stasanet s.r.o verze 1.01A

24 Manuální záznam (MANUAL RECORD) Povoluje (ON) nebo zakazuje (OFF) manuální záznam. Záznam dle události (EVENT RECORD) Povoluje/zakazuje záznam po výskytu události. Záznam dle plánovače (TIMER RECORD) Povoluje/zakazuje záznam dle plánovače. Záznam před-poplachu (PRE-ALARM RECORD) Povoluje/zakazuje ukládání předpoplachů záznamů, které vznikly před vznikem události (detekce pohybu/poplach), ukládáno je 8MB pro každou kameru. Přepis HDD (OVERWRITE) Je-li funkce aktivní, potom dochází po vyčerpání volného místa na HDD k přepisu nejstarších záznamů, tzn. záznam běží ve smyčce. Limit záznamů (KEEP DATA LIMIT) Umožňuje nastavit počet dnů (1-31) po který jsou data ponechány na pevném disku (automaticky dochází k mazání záznamů starších než nastavený počet dnů). Nechcete-li omezovat maximální stáří záznamů, nastavte volbu na OFF. Nastavení záznamů (RECORD CONFIG) Viz popis na str. 11. Záložka Oznámení (NOTIFY) Funkce, které slouží k informování uživatele po výskytu určité události formou PUSH zprávy nebo e- mailu. PUSH Video Zapnutí/vypnutí funkce (GUARD) Zapnutí/vypnutí funkce pro přenos PUSH zpráv. Typ aktivace (ALARM N.C./ALARM N.O/ALARM OFF) Nastavení aktivace poplachového vstupu na kameře, který spouští přenos PUSH zprávy. Alarm N.C. = vstup je v klidu sepnut, Alarm N.O. = vstup j v klidu rozpojen, Alarm OFF = poplachový vstup je vypnut. Poplachová zpráva (CH1 alarm) Umožňuje zvolit text, které se zobrazí po přijetí PUSH zprávy v mobilním telefonu. Poznámka: pro příjem PUSH zpráv v mobilním telefonu musíte nejprve povolit příjem těchto zpráv, viz popis programu Eagle Eyes. Pro přenos PUSH zpráv musí být telefon trvale připojen k Internetu. PUSH Message 2013, Stasanet s.r.o verze 1.01A

25 Záznamové zařízení umožňuje posílat informaci o poruchách na mobilní telefon ve formě PUSH zpráv, na rozdíl od předchozí funkce však není přenášeno video. Akce (ACTION) Povoluje/zakazuje přeno tohoto typu zpráv Události (EVENT) Umožňuje zvolit, které chybové zprávy mají/nemají být přenášeny na mobilní telefony ve formě PUSH zpráv. Message Mail Funkce, která informuje o poruchách sytému prostřednictvím u. Akce (ACTION) Pro povolení odesílání textových ů nastavte volbu na hodnotu ON. Událost (EVENT) Vyberte událost(i), na základě kterých má být odeslán s textovým popisem. Nastavit lze: ztráta videa (VIDEO LOSS), plný HDD (HDD FULL), zapnutí zařízení (POWER ON), vymazání disku (CLEAR HDD), přihlášení uživatele po síti (NET LOGIN), odemknutí kláves (KEY UNLOCK), zprávy sítě (NETWORK), zprávy UPS (UPS), abnormální chování systému (SYSTÉM ABNORMAL) a vše (ALL). Příjemce (RECEIVER) Kliknutím na tlačítko SETUP se zobrazí dialogové okno, kde lze zadat příjemce tohoto typu u. Video mail Tento přenos informací o událostech prostřednictvím u. Po jeho otevření v PC příjemce je stažen záznam události (detekce pohybu), která odeslání u vyvolala. Varování em ( ALERT) Nastavte na ON, pokud chcete povolit odeslání u Příjemce (RECEIVER) 2013, Stasanet s.r.o verze 1.01A

26 Umožňuje nastavit seznam příjemců tohoto typu u. Jak si přehrát záznam z Video mailu? Otevřete přílohu (soubor HTML) v prohlížeči Internet Explorer. Schvalte instalaci ActiveX prvku Zadejte své jméno/heslo a vyberte kanál, jenž chcete přehrát. Stiskněte tlačítko Open pro stažení a následné přehrání záznamu Tlačítko Nastavení plánovače (SCHEDULE SETTING) Záložka Plánovač záznamů (RECORD) Umožňuje omezit záznam dle plánovače (TIMER RECORD) na určité hodiny a dny v týdnu Osa X = 0 24 hodin, každý dílek představuje 30 minut, 2013, Stasanet s.r.o verze 1.01A

27 Osa Y = dny v týdnu Záložka Plánovač událostí (EVENT) Umožňuje omezit vyhodnocení událostí na určité hodiny a dny v týdnu Osa X = 0 24 hodin, každý dílek představuje 30 minut, Osa Y = dny v týdnu 2013, Stasanet s.r.o verze 1.01A

28 4. Příloha A - seznam kompatibilních USB flash disků Poznámky: pro správnou funkci v zařízení musí flash disk používat souborový systém FAT32. Maximální velikost zálohy (video záznamů) je 2GB. Chcete-li na USB zálohovat větší množství dat, musíte funkci zálohování vícekrát zopakovat (s různým nastavení počátečního/koncového data/času). 2013, Stasanet s.r.o verze 1.01A

29 5. Příloha B - seznam kompatibilních pevných disků HDD 3.5 HDD , Stasanet s.r.o verze 1.01A

Záznamové zařízení AVH-800 Uživatelský manuál

Záznamové zařízení AVH-800 Uživatelský manuál Děkujeme, že jste si vybrali záznamové zařízení společnosti AVTECH. Před vlastním používáním si prosím pečlivě prostudujte tento návod. 1. Informace o přístroji 1.1. Čelní panel LED indikátory Zařízení

Více

Záznamové zařízení AVH-516 Uživatelský manuál

Záznamové zařízení AVH-516 Uživatelský manuál Děkujeme, že jste si vybrali záznamové zařízení společnosti AVTECH. Před vlastním používáním si prosím pečlivě prostudujte tento návod. 1. Informace o přístroji 1.1. Čelní panel LED indikátory Zařízení

Více

Záznamové zařízení AVH-0401 Instalační manuál

Záznamové zařízení AVH-0401 Instalační manuál Obsah 1. Informace o přístroji... 3 1.1. Čelní panel... 3 USB porty... 3 1.2. Zadní strana zařízení... 3 Video input (w/pon)... 3 2. Připojení zařízení... 4 2.1. Instalace HDD... 4 2.2. Připojení IP kamer...

Více

Záznamové zařízení AVH-306 Instalační & uživatelský manuál

Záznamové zařízení AVH-306 Instalační & uživatelský manuál Instalační & uživatelský manuál - Používejte napájecí adaptér pouze pro tento přístroj. - Nevystavujte zařízení přímému slunečnímu záření. - Nepoužívejte zařízení blízko vody, nebo přímo v kontaktu s vodou.

Více

B Series Waterproof Model. IP Kamera. Uživatelský manuál

B Series Waterproof Model. IP Kamera. Uživatelský manuál B Series Waterproof Model IP Kamera Uživatelský manuál Obsah 1 ÚVODEM... 3 2 VZHLED A ROZHRANÍ... 3 3 PŘIPOJENÍ KE KAMEŘE Z VAŠÍ LAN SÍTĚ... 4 4 PŘIPOJENÍ KAMERY PŘES WAN ROZHRANÍ... 8 5 DALŠÍ NASTAVENÍ...

Více

IP Kamery RELICAM Verze 1 UŽIVATELSKÝ MANUÁL

IP Kamery RELICAM Verze 1 UŽIVATELSKÝ MANUÁL IP Kamery RELICAM Verze 1 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Pro ovládací rozhraní kamer Sérií RC-ID10xF RC-IW10xF RC-ID10xV RC-IW10xV RC-ID20xV RC-IW20xV Důležité upozornění: Informace o nastavení operačních systémů

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál Centrální Monitorovací Systém manuál CMS Centrální monitorovací systém Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 630 (pracovní doba 8.00 16:30)

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE!

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! Tento dodatek k uživatelské příručce obsahuje postup nastavení USB portu pro ADSL modem CellPipe 22A-BX-CZ Verze 1.0 01/2004 Úvod Vážený zákazníku, tento text popisuje

Více

DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx

DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 1. Systémové požadavky... 3 2. Připojení do sítě... 4 3. Přístup pomocí webového

Více

Secutron TaxiGuard SE- CG1T-SD

Secutron TaxiGuard SE- CG1T-SD Secutron TaxiGuard SE- CG1T-SD Návod k obsluze Hlavní výhody: Jednoduché ovládání podpora SD karty až 64Gb www.spyobchod.cz Stránka 1 1. Úvod Tento kamerový systém do auta slouží ke zaznamenávání průběhu

Více

IP kamera. Uživatelský manuál

IP kamera. Uživatelský manuál IP kamera Uživatelský manuál Upozornění: Tento manuál nemusí zcela přesně popisovat některé technické detaily nebo může obsahovat tiskařské chyby. Pokud byste nemohli vyřešit některé problémy pomocí tohoto

Více

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel)

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel) ČESKY Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Než začnete 1. Pokud jste

Více

Zmodo kamerové systémy. Zmodo kamerové systémy Uživatelský manuál CZ

Zmodo kamerové systémy. Zmodo kamerové systémy Uživatelský manuál CZ Zmodo kamerové systémy Zmodo kamerové systémy Uživatelský manuál CZ 1 Uživatelský manuál CZ OBSAH Obsah... 2 Rekordér... 3 Kamery... 4 Volitelné příslušenství... 5 Instalace pevného disku... 6 Propojení

Více

OD - 4H08 Rychlý návod

OD - 4H08 Rychlý návod OD - 4H08 Rychlý návod Na instalaci HDD a uvedení do provozu Rychlý návod 1 I. Instalace Instalace HDD a) Vložte a přišroubujte HDD do držáku jako na obrázku. b) Držák přišroubujte k základní desce DVR.

Více

54Mbps bezdrátový router WRT-415. Návod pro rychlou instalaci

54Mbps bezdrátový router WRT-415. Návod pro rychlou instalaci 54Mbps bezdrátový router WRT-415 Návod pro rychlou instalaci 1 Obsah 1 Úvod... 1 1.1 Obsah balení 1 1.2 Systémové požadavky 1 1.3 Vlastnosti zařízení 1 2 Fyzická instalace... 2 2.1 Připojení hardwaru 2

Více

Uživatelský manuál. Format Convert V3.1

Uživatelský manuál. Format Convert V3.1 Uživatelský manuál Format Convert V3.1 Obsah Obsah 1 Kapitola 1 - Popis softwaru Systémové požadavky 2 Podporovaná zařízení a formáty 2 Odinstalace 3 Kapitola 2 - Ovládání Výběr formátu souboru 4 Výběr

Více

Bezdrátový radiobudík s IR kamerou

Bezdrátový radiobudík s IR kamerou Bezdrátový radiobudík s IR kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Špičkové zpracování a naprosto neodhalitelnou kamerou, která vidí i ve tmě Jednoduché postup pro nastavení sledování přes internet

Více

Uživatelský manuál WEB SERVICE V3.0 IP kamer Dahua

Uživatelský manuál WEB SERVICE V3.0 IP kamer Dahua WEB SERVICE V3.0 IP kamer Dahua Obsah 1. Úvod...1 2. Přihlášení...1 3 Nastavení (Setup)...3 3.1.1. Kamera Obraz (Conditions)...3 3.1.2.1 Kamera Video Video...3 3.1.2.2. Kamera Video snímek (Snapshot)...4

Více

PDR3MS 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD

PDR3MS 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD (REV 1.0) OBSAH Obsah...1 Zapojení...2 Dálkový ovladač...4 Instalace paměťové karty...5 Vstup do menu...5 Hlavní menu...6 Záznam...6 Kvalita záznamu...7 Nastavení

Více

P2P IPCAM IP 01 Uživatelská příručka

P2P IPCAM IP 01 Uživatelská příručka P2P IPCAM IP 01 Uživatelská příručka IP -01 P2P manuál Poznámka: Obrázky jsou pouze orientační. 1.Instalace Hardware 1.1 Otevřete balení kamery a jako první nainstalujte WiFi antenna na kameru 1.2 Vložte

Více

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka ZMODO NVR KIT Instalační příručka KROK 1 1. Zkontrolujte si obsah balení ZMODO NVR Kitu: NVR server 4 x IP kamera Napájecí adaptéry pro IP kamery LAN kabel CD se softwarem Příručka ( ke stažení na www.umax.cz)

Více

Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž.

Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž. Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž. Obsah 1 Úvod... 1 2 Návod pro připojení do webového rozhraní... 1 2.1 Připojení kamery k WiFi síti... 4 2.2 Postup nastavení

Více

Secutron Mini DVR. Návod k obsluze. Hlavní výhody: Jednoduché ovládání. podpora SD karty až 64Gb. www.spyobchod.cz Stránka 1

Secutron Mini DVR. Návod k obsluze. Hlavní výhody: Jednoduché ovládání. podpora SD karty až 64Gb. www.spyobchod.cz Stránka 1 Secutron Mini DVR Návod k obsluze Hlavní výhody: Jednoduché ovládání podpora SD karty až 64Gb www.spyobchod.cz Stránka 1 1. Popis přístroje 2.1 Pohled přední strana 1. SD slot - Slot pro SD kartu 2. IR

Více

Návod k použití aplikace Reliview

Návod k použití aplikace Reliview Návod k použití aplikace Reliview 1. Představení funkcí aplikace Tato aplikace je určena k připojení mobilních telefonů Android a Iphone na kamery a rekordéry Relicam. 1. Zajišťuje příjem obrazu z kamer

Více

SIPURA telefonní adaptér Model: SPA-2100 Instalační a konfigurační příručka 1/6 Krok 1: Síťové požadavky instalace 1. Prosím, zkontrolujte, zda balení obsahuje následující věci: A). Sipura SPA-2100 B).

Více

H.264 série NVR uživatelské instalace a provoz manuální

H.264 série NVR uživatelské instalace a provoz manuální H.264 série NVR uživatelské instalace a provoz manuální Vítejte Děkujeme vám za zakoupení našeho NVR! Tato příručka je určena jako referenční nástroj pro instalaci a provoz systému. Zde najdete informace

Více

iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod

iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod iviewer lze použít na iphone a ipad pro zobrazení živého obrazu z DVR vzdálený server. I. Použití iphone pro přístup ke vzdálenému DVR Použití

Více

Návod na instalaci a použití programu

Návod na instalaci a použití programu Návod na instalaci a použití programu Minimální konfigurace: Pro zajištění funkčnosti a správné činnosti SW E-mentor je potřeba software požívat na PC s následujícími minimálními parametry: procesor Core

Více

4x standardní vstupy

4x standardní vstupy Uvedení do provozu Toto DVR je speciálně vyrobeno pro USB rozhraní, USB3104 převádí videosignál pomocí USB do počítače. Má vkusný černý design a malou velikost, umožňuje jednoduché připojení k počítači.

Více

Uživatelská příručka k síťovému projektoru

Uživatelská příručka k síťovému projektoru Uživatelská příručka k síťovému projektoru Obsah Příprava...3 Připojení projektoru k vašemu počítači...3 Kabelové připojení... 3 Dálkové ovládání projektoru pomocí webového prohlížeče...5 Podporované rozlišení...7

Více

Plně hybridní videorekordér

Plně hybridní videorekordér IWH3216 instalační manuál Plně hybridní videorekordér IWH3216 Touch II Instalační manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 630 (pracovní doba

Více

Inteligentní řešení kamerového systému

Inteligentní řešení kamerového systému Inteligentní řešení kamerového systému Uživatelský manuál Přehrávání a zálohování záznamů Přehrávání Přehrávání pořízených videozáznamů, zobrazení a vyhledávání neobvyklých událostí a informací o systému

Více

Smart PSS dohledový systém

Smart PSS dohledový systém Smart PSS dohledový systém Uživatelský manuál OBSAH Spuštění...3 Obecné nastavení...4 Účty...5 Přidat uživatele...5 Úprava a vymazání uživatele...6 Správce zařízení...7 Přidat zařízení...7 Nastavení parametrů...9

Více

DVR rekordér pro analogové kamery - 4CH, 960H

DVR rekordér pro analogové kamery - 4CH, 960H DVR rekordér pro analogové kamery - 4CH, 960H Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Snadná instalace a ovládání Kompatibilní s HDD až 4TB Rozlišení až FULL HD (1920x1080) www.spyobchdod.cz Stránka 1

Více

Uživatelský manuál Dahua DH-DVR0404/0804 LF-AS

Uživatelský manuál Dahua DH-DVR0404/0804 LF-AS Dahua DH-DVR0404/0804 LF-AS Obsah 1. Obsah balení a instalace pevného disku... 1 1.1 Obsah balení... 1 1.2 Instalace pevného disku (HDD)... 2 1.2.1 Otevření skříně... 2 1.2.2 Demontáž krytu DVR... 2 1.2.3

Více

Průvodce rychlým spuštěním 4/8/16 - kan. DVR

Průvodce rychlým spuštěním 4/8/16 - kan. DVR Průvodce rychlým spuštěním 4/8/16 - kan. DVR 1 1. Instalace HDD & zapisovatelného DVD 1.1 Instalace HDD 1.2 Instalace zapisovatelného DVD Obr. 1.1 Připojte HDD obr. 12 Zašroubujte HDD Obr. 1.3 Připojte

Více

DVR12. Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem

DVR12. Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem DVR12 Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem Uživatelská příručka Obsah 1. Popis kamery a ovládací prvky...2 2. Obsah balení...2 3. Napájení a spuštění...3

Více

Palubní kamera s FULL HD

Palubní kamera s FULL HD Palubní kamera s FULL HD Návod k obsluze Výhody produktu: FULL HD kamera GPS funkce Miniaturní rozměry www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Diagram produktu 1) 6 IR diod 2) Indikátor 3) 2,7 TFT displej

Více

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ Xtreamer Wonder Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Xtreamer Wonder Xtreamer Wonder je zcela nový media hub na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex A9 procesorem a grafikou Mali

Více

Návod k obsluze kamery Angel Eye SY-68

Návod k obsluze kamery Angel Eye SY-68 Návod k obsluze kamery Angel Eye SY-68 Specifikace přístroje: - Nahrávání ve smyčce (pokud je planá kapacity paměti, automaticky se začne přemazávat nejstarší záznam - Nahrávání videa jedním tlačítkem

Více

Elektronický Přepínač 1x KVM, 8xPC/16xPC

Elektronický Přepínač 1x KVM, 8xPC/16xPC Elektronický Přepínač 1x KVM, 8xPC/16xPC 8portů MPC8701 - Katalogové číslo: 14.99.3220 16portů MPC16501 - Katalogové číslo: 14.99.3221 VLASTNOSTI - Ovládání 8/16 PC pomocí jedné konzole (PS/2 klávesnice,

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka ZMODO NVR spoe kit Uživatelská příručka Obsah balení Balení obsahuje následující: 4-kanálový NVR 4x 720p IP kamery USB myš 2x 15m spoe kabely ke kameře 2x 25m spoe kabely ke kameře 1m CAT5e síťový kabel

Více

1. Základní údaje. 2. Připojení kamery k počítači. 3. Nastavení kamery. Vnitřní IP kamera WaveRF IPC07IPT Návod k obsluze

1. Základní údaje. 2. Připojení kamery k počítači. 3. Nastavení kamery. Vnitřní IP kamera WaveRF IPC07IPT Návod k obsluze Vnitřní IP kamera WaveRF IPC07IPT Návod k obsluze 1. Základní údaje 1.1 Popis produktu 1.2 Přední strana kamery 1.3 Zadní strana kamery a popis portů 2. Připojení kamery k počítači 3. Nastavení kamery

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

Kamera Angel Eye. Návod k použití. Výhody přístroje:

Kamera Angel Eye. Návod k použití. Výhody přístroje: Kamera Angel Eye Návod k použití Výhody přístroje: Delší výdrž při nepřetržitém nahrávání videa až 6 hodin Ideální k ukrytí do oděvu, např. do knoflíku DVR přijímač s možností použít kartu až 32GB www.spyshops.cz

Více

Připojení do PC aplikace Camera Live

Připojení do PC aplikace Camera Live Návod na připojení a zprovoznění IP kamera Anbash. Postup popsaný v tomto návodu není jedinou cestou ke zprovoznění kamery, představuje doporučený postup. V návodu je popsáno základní připojení kamery

Více

Instalační manuál. 1. Instalace hardwaru

Instalační manuál. 1. Instalace hardwaru Instalační manuál Tipy: Pokud je to nezbytné, resetujte kameru. Najděte na spodní nebo zadní straně tlačítko "RESET" a přidržte jej na 10 sekund, zatímco je zapnuté napájení. 1. Instalace hardwaru 1.1

Více

DVR/NVR Uživatelský manuál. Uživatelský manuál Dahua DVR/NVR

DVR/NVR Uživatelský manuál. Uživatelský manuál Dahua DVR/NVR Uživatelský manuál Dahua DVR/NVR Obsah 1. Obsah balení a instalace pevného disku... 1 1.1 Obsah balení... 1 1.2 Instalace pevného disku (HDD)... 1 1.2.1 Otevření skříně... 1 1.2.2 Demontáž krytu DVR...

Více

Návod k instalaci, provozu a údržbě brány MODBUS. Návod k instalaci, provozu a údržbě. Brána Modbus

Návod k instalaci, provozu a údržbě brány MODBUS. Návod k instalaci, provozu a údržbě. Brána Modbus Návod k instalaci, provozu a údržbě Brána Modbus Obsah 1 Představení... 3 2 Úvodní informace... 3 3 Instalace... 5 4 Svorkovnice... 6 4.1 Svorky pro připojení k PC... 6 1 Představení... 1 2 Úvodní informace...

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

Uživatelský návod pro zařízení AVerDiGi EB1304, EB1704HB

Uživatelský návod pro zařízení AVerDiGi EB1304, EB1704HB Uživatelský návod pro zařízení AVerDiGi EB1304, EB1704HB Důležitá bezpečnostní upozornění Před tím, než uvedete zařízení do provozu, si přečtěte bezpečnostní a provozní pokyny v obsažené v tomto návodu.

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OBSAH BALENÍ Poznámka: Některé modely nemají samostatnou anténu POSTUP INSTALACE Poznámka: Před prvním použitím IP kamery postupujte podle výše uvedeného schématu. Připojte kameru

Více

T850 KVADRÁTOR BAREVNÝ HK-404

T850 KVADRÁTOR BAREVNÝ HK-404 T850 KVADRÁTOR BAREVNÝ HK-404 I. Návod k obsluze 1.Úvod: Děkujeme Vám, že jste si zakoupili náš nový výrobek, barevný digitální kvadrátor, který je vybaven mnoha kvalitními funkcemi. Návod popisuje vlastnosti

Více

1. POWER svítí Externí napáječ pracuje normálně. Externí napáječ je vypnutý nebo odpojený. 2. WLAN svítí Bezdrátová síť WLAN pracuje normálně.

1. POWER svítí Externí napáječ pracuje normálně. Externí napáječ je vypnutý nebo odpojený. 2. WLAN svítí Bezdrátová síť WLAN pracuje normálně. Obsah Obsah... 2 Popis... 3 Funkce... 3 Kontrolka LED... 3 Popis rozhraní... 4 Instalace... 5 Vložení karty SIM... 5 Vložení modemu... 5 Připojení počítače... 6 Připojení napájecího zdroje... 6 Zapnutí

Více

FULL HD kamera do auta s GPS a gyroskopem

FULL HD kamera do auta s GPS a gyroskopem FULL HD kamera do auta s GPS a gyroskopem Návod k obsluze Výhody produktu: FULL HD kamera GPS funkce Miniaturní rozměry www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Diagram produktu 1) Reproduktor 2) IR přísvit

Více

DVR přijímač. Návod k použití. Hlavní výhody produktu:

DVR přijímač. Návod k použití. Hlavní výhody produktu: DVR přijímač Návod k použití Hlavní výhody produktu: Možnost podrobného nastavení jednotlivých funkcí Možnost připojit a nahrávat záznam ze dvou kamer najednou (1. kamera video, 2. kamera fotky) Síťový

Více

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205A

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205A Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205A Úvod Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. HD kamera do auta HQS-205A je špičkové řešení pro náročné uživatele

Více

Uživatelský návod pro zařízení AVerDiGi EB5208 DVD, EB5416 DVD

Uživatelský návod pro zařízení AVerDiGi EB5208 DVD, EB5416 DVD Uživatelský návod pro zařízení AVerDiGi EB5208 DVD, EB5416 DVD Důležitá bezpečnostní upozornění Před tím, než uvedete zařízení do provozu, si přečtěte bezpečnostní a provozní pokyny v obsažené v tomto

Více

BEZDRÁTOVÝ ŠIROKOPÁSMOVÝ ROUTER 11N 300MBPS

BEZDRÁTOVÝ ŠIROKOPÁSMOVÝ ROUTER 11N 300MBPS BEZDRÁTOVÝ ŠIROKOPÁSMOVÝ ROUTER 11N 300MBPS Průvodce rychlou instalací DN-70591 ÚVOD DN-70591 je kombinovaným drátovým/bezdrátovým síťovým zařízení navrženým pro specifické síťové požadavky malých podniků,

Více

Jak rychle začít se 4-kanálovým NVR-4IPC kitem *H5601?

Jak rychle začít se 4-kanálovým NVR-4IPC kitem *H5601? Jak rychle začít se 4-kanálovým NVR-4IPC kitem *H5601? Před samotnou instalací NVR záznamového zařízení a IP kamer si, prosím, přečtěte pozorně Instalační a uživatelský manuál pro *H5601. Převážně dbejte

Více

TerraMaster U1. Domácí NAS server pro multimédia. Uživatelská příručka

TerraMaster U1. Domácí NAS server pro multimédia. Uživatelská příručka TerraMaster U1 Domácí NAS server pro multimédia Uživatelská příručka Pohled zepředu a zezadu Pohled zepředu: LED indikátor Po zapnutí se rozsvítí modré LED světlo, které značí, že je server zapnutý. Po

Více

Externí box 3,5 IDE pro sběrnici USB2.0 a LAN Katalogové číslo: 16.01.4265

Externí box 3,5 IDE pro sběrnici USB2.0 a LAN Katalogové číslo: 16.01.4265 Externí box 3,5 IDE pro sběrnici USB2.0 a LAN Katalogové číslo: 16.01.4265 Typ Čipová sada Konektory Standardy Podpora Přenosová rychlost externí box pro připojení 3,5" IDE zařízení přes USB2.0 nebo přes

Více

Uživatelský manuál záznamové zařízení Dahua HDCVI

Uživatelský manuál záznamové zařízení Dahua HDCVI Uživatelský manuál záznamové zařízení Dahua HDCVI Tento dokument je autorským dílem společnosti TSS Group s.r.o. a vztahuje se na něj ochrana dle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon) v platném znění. Informace

Více

HP-2000E UŽIVATELSKÝ MANUÁL

HP-2000E UŽIVATELSKÝ MANUÁL HP-2000E UŽIVATELSKÝ MANUÁL Strana 1 / 7 Úvod AirLive konfigurační utilita pro OS Windows umožňuje uživatelům identifikovat HomePlug zařízení (HP1000E Sérii & HP2000E Sérii) v elektrické síti. Dále zobrazuje

Více

3.5.6 Obnovení konfigurace...21 4. Přehrávání záznamu...22 4.1 Záznamové okno...22 4.1.1 Ovládací prvky...23 4.1.2 Časová osa...23 4.

3.5.6 Obnovení konfigurace...21 4. Přehrávání záznamu...22 4.1 Záznamové okno...22 4.1.1 Ovládací prvky...23 4.1.2 Časová osa...23 4. Obsah 1. Úvod... 4 1.1 Upozornění... 4 1.2 Instalační prostředí... 4 1.3 Vlastnosti... 5 1.4 Modely... 5 1.5 Vzhled... 6 1.5.1 OPT-NVR6200-8ES... 6 1.5.2 OPT-NVR6100-8EM... 6 1.5.3 OPT-NVR6100-8HM/POE...

Více

LAN adaptér. Návod k použití

LAN adaptér. Návod k použití LAN adaptér Návod k použití Popis adaptéru Adaptér je určen k propojení loggeru řady S/Rxxxx a PC počítače pomocí sítě Ethernet. V případě vzniku alarmu na loggeru umí LAN adaptér vyslat informační e-mail

Více

Návod na EB 3004 NET Sata

Návod na EB 3004 NET Sata Návod na EB 3004 NET Sata Heslo defaultní v zařízení 1111, přes síť jméno: ADMIN heslo: 111111 Obsah balení 1) Jednotka DVR 2) Dálkový ovladač (baterie přibaleny) 3) Zdroj 19V DC 4) Napájecí kabel ke zdroji

Více

Vzdálené připojení k DVR z IE PROVOZNÍ MANUÁL OBSAH

Vzdálené připojení k DVR z IE PROVOZNÍ MANUÁL OBSAH Vzdálené připojení k DVR z IE OBSAH... 2 Předmluva... 2 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky a Provozní podmínky... 2 2.1. Podporovaný operační Systém:... 2 2.2. Hardwarové požadavky (doporučení):... 2

Více

Connection Manager - Uživatelská příručka

Connection Manager - Uživatelská příručka Connection Manager - Uživatelská příručka 1.0. vydání 2 Obsah Aplikace Správce připojení 3 Začínáme 3 Spuštění Správce připojení 3 Zobrazení stavu aktuálního připojení 3 Připojení k internetu 3 Připojení

Více

Budík se skrytou kamerou s nočním viděním

Budík se skrytou kamerou s nočním viděním Budík se skrytou kamerou s nočním viděním Návod k použití Hlavní výhody produktu: Špičkové provedení skryté kamery Možnost natáčet i v úplné tmě Praktický software pro práci s nahranými soubory www.spionazni-technika.cz

Více

Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla

Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby Obsah Funkce kamery... 1 Popis kamery

Více

Česká verze. Úvod. Pohled zepředu. RO003/RO003UK Sweex širokopásmový router (směrovač)

Česká verze. Úvod. Pohled zepředu. RO003/RO003UK Sweex širokopásmový router (směrovač) RO003/RO003UK Sweex širokopásmový router (směrovač) Důležité! Průvodce nastavením spustíte z přiloženého disku CD-ROM Sweex. Tento průvodce instalací vám krok za krokem ukáže, jak router nastavit. Nepodaří-li

Více

J M K UP 009 IP KAMERA T865. Uživatelská příručka. Stručný průvodce instalací

J M K UP 009 IP KAMERA T865. Uživatelská příručka. Stručný průvodce instalací J M K UP 009 IP KAMERA T865 Uživatelská příručka Stručný průvodce instalací T865 IP kamera Stručný průvodce instalací Připojení k síti Připojte síťový kabel do příslušné zásuvky vzadu na kameře. Použijte

Více

MCDVR31H. Mini DVR s vestavěnou HD kamerou a displejem. Uživatelský manuál

MCDVR31H. Mini DVR s vestavěnou HD kamerou a displejem. Uživatelský manuál MCDVR31H Mini DVR s vestavěnou HD kamerou a displejem Uživatelský manuál Kamera je ideální pro záznam provozu v autě nebo pro jiný mobilní záznam. Zařízení ukládá obraz na SD karty do kapacity 32GB. Rozlišení

Více

FULL HD kamera do auta s gyroskopem a možností GPS

FULL HD kamera do auta s gyroskopem a možností GPS FULL HD kamera do auta s gyroskopem a možností GPS Návod k obsluze Výhody produktu: FULL HD kamera GPS funkce Gyroskop pro monitoring náhlých změn směru www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Diagram produktu

Více

4CH kamerový systém do auta Secutron CarGuard SE- 4SDE

4CH kamerový systém do auta Secutron CarGuard SE- 4SDE 4CH kamerový systém do auta Secutron CarGuard SE- 4SDE Návod k obsluze Hlavní výhody: 4x video vstup záznam scény před, za i uvnitř vozu podpora SD karty až 64Gb www.spyobchod.cz Stránka 1 1. Úvod Kamerový

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Návod na použití 2 BDVR HD IR Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor

Více

Návod k obsluze. IP kamera Minitar MWIPC-1510G

Návod k obsluze. IP kamera Minitar MWIPC-1510G Návod k obsluze IP kamera Minitar MWIPC-1510G Úvod MWIPC-1510G je bezdrátová web kamera, která umožňuje přes internet zprostředkovat obraz odkudkoliv na světě, aniž by musel být zapnutý počítač. Může se

Více

FULL HD kamera do auta

FULL HD kamera do auta FULL HD kamera do auta Návod k obsluze Výhody produktu: Cenově velmi dobře dostupná kamera FULL HD kamera Jednoduché ovládání www.spionazni-technika.cz Stránka 1 Diagram produktu 1) Mini USB konektor 2)

Více

DI-784 11a/11g dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač. 5V DC Power Adapter

DI-784 11a/11g dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač. 5V DC Power Adapter Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DI-784 11a/11g Dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač Než začnete

Více

4CH AHD kamerový systém

4CH AHD kamerový systém 4CH AHD kamerový systém Návod k obsluze Hlavní výhody: Jednoduché ovládání 4CH podpora SD karty až 64Gb www.spyobchod.cz Stránka 1 1. Úvod Tento kamerový systém do auta slouží ke zaznamenávání průběhu

Více

Air Force One 5. Stručná instalační příručka V1.08

Air Force One 5. Stručná instalační příručka V1.08 Air Force One 5 Stručná instalační příručka V1.08 Úvod Kozumi představuje výkonný bridge třídy Wi-Fi N jako venkovní přípojný bod bezdrátové sítě pro poskytovatele internetu za účelem vykrytí poslední

Více

LuxRiot uživatelský manuál verze 1.6.12. Uživatelský manuál Verze 1.6.12. -1-2008, Stasa s.r.o.,pokorného 14, 190 00, PRAHA

LuxRiot uživatelský manuál verze 1.6.12. Uživatelský manuál Verze 1.6.12. -1-2008, Stasa s.r.o.,pokorného 14, 190 00, PRAHA Uživatelský manuál Verze 1.6.12-1- 2008, Stasa s.r.o.,pokorného 14, 190 00, PRAHA LuxRiot je softwarový balík, určený pro sledování a ukládání dat z kamer. Umožňuje přijímat data z IP kamer a video serverů

Více

A9 Smart TV Box. Uživatelská příručka

A9 Smart TV Box. Uživatelská příručka A9 Smart TV Box Uživatelská příručka Součásti balení Součásti balení jsou následující: Přehrávač Uživatelská přiručka Audio-video kabel Dálkové ovládání Napájecí adaptér Baterie USB Kabel (volitelné) Bezdrátová

Více

Citlivý diktafon s aktivací hlasem

Citlivý diktafon s aktivací hlasem Citlivý diktafon s aktivací hlasem Návod k obsluze Hlavní výhody VOR/AVR nastavitelná citlivost u aktivace hlasem Čtyři úrovně kvality nahrávání Doba nepřetržitého nahrávání až 12 hodin na jedno nabití

Více

Minix NEO Z64 Windows 8.1

Minix NEO Z64 Windows 8.1 Minix NEO Z64 Windows 8.1 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Minix NEO Z64 s OS Windows 8.1 Minix NEO Z64 je revoluční kompaktní Mini PC s čtyřjádrovým procesorem Intel Atom. NEO Z64 nově

Více

Servisní telefon: 724008007 Internet: www.ktvprerov.cz email: internet@ktvprerov.cz

Servisní telefon: 724008007 Internet: www.ktvprerov.cz email: internet@ktvprerov.cz Kabelová televize Přerov, a.s. Servisní telefon: 724008007 Internet: www.ktvprerov.cz email: internet@ktvprerov.cz Vážení uživatelé služby MediaLINE v této příručce předkládáme návod na konfiguraci počítače

Více

Průvodce instalací softwaru

Průvodce instalací softwaru Průvodce instalací softwaru Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Postup instalace

Více

HD AUTOKAMERA Návod k použití

HD AUTOKAMERA Návod k použití HD AUTOKAMERA Návod k použití 87231 Před použitím si pečlivě přečtěte příručku, budete tak moci lépe využít veškeré funkce, které autokamera nabízí. Pozor 1. Vložte do autokamery paměťovou kartu a naformátujte

Více

Návod na EB 3004 NET Sata

Návod na EB 3004 NET Sata Návod na EB 3004 NET Sata Heslo defaultní v zařízení 111111, přes síť jméno: ADMIN heslo: 111111 Obsah balení 1) Jednotka DVR 2) Dálkový ovladač (baterie přibaleny) 3) Zdroj 19V DC 4) Napájecí kabel ke

Více

A-LINK IPC2. Pan-Tilt MPEG4/MJPEG Síťová Kamera. Průvodce rychlým nastavením

A-LINK IPC2. Pan-Tilt MPEG4/MJPEG Síťová Kamera. Průvodce rychlým nastavením A-LINK IPC2 Pan-Tilt MPEG4/MJPEG Síťová Kamera Průvodce rychlým nastavením 1 Začínáme Obsah balení Zkontrolujte obsah balení, zda obsahuje všechny uvedené díly. V případě, kdy nějaká ze součástí chybí

Více

ADW-4401B. Bezdrátový Ethernet/ADSL router. Uživatelský manuál

ADW-4401B. Bezdrátový Ethernet/ADSL router. Uživatelský manuál ADW-4401B Bezdrátový Ethernet/ADSL router Uživatelský manuál Obsah: Kapitola 1: Úvod... 3 1.1 Celkový pohled... 3 1.2 Vlastnosti... 3 1.3 Obsah balení... 3 Kapitola 2: Popis zařízení... 4 2.1 Popis předního

Více

Manuál pro nastavení telefonu Siemens C450 IP

Manuál pro nastavení telefonu Siemens C450 IP Manuál pro nastavení telefonu Siemens C450 IP Před nastavením se předpokládá kompletní připojení telefonu jak do elektrické sítě, tak do sítě ethernet. 1. Nastavení jazyka Zvolte Menu, poté Settings Handset

Více

Rikomagic MK902 II. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK902 II. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK902 II Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK902 II MK902 II je revoluční TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým procesorem RK3288 a grafikou Mali T764. S

Více

- kanálový INSTALAČNÍ A UŽVATELSKÝ MANUÁL. Dodatek originálního manuálu. Instalační manuál pro 4-kanálový DVR

- kanálový INSTALAČNÍ A UŽVATELSKÝ MANUÁL. Dodatek originálního manuálu. Instalační manuál pro 4-kanálový DVR INSTALAČNÍ A UŽVATELSKÝ MANUÁL Á 4 - kanálový INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÝ MANUÁL Dodatek originálního manuálu Vyhrazeno právo změny bez předchozího upozornění - 1 - Verze 1.0, Revize A - Obsah - Popis Přední

Více

Venkovní voděodolná P2P IP KAMERA WNS-HW28 UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Venkovní voděodolná P2P IP KAMERA WNS-HW28 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Venkovní voděodolná P2P IP KAMERA WNS-HW28 UŽIVATELSKÝ MANUÁL OBSAH BALENÍ 1x IP kamera 1x Wi-Fi anténa 1x Napájecí zdroj (napětí 12V) 1x Originální CD s instalačním softwarem INSTALACE HARDWARE 1. Kameru

Více

NR8201/8301. NR8201 4-CH Viewing & Recording External esata Interface. NR8301 8-CH Viewing & Recording RAID 0, 1 Scalable Storage. Rev. 1.

NR8201/8301. NR8201 4-CH Viewing & Recording External esata Interface. NR8301 8-CH Viewing & Recording RAID 0, 1 Scalable Storage. Rev. 1. NR8201/8301 H.264 Compatible with VAST CMS Lockable HDD & Rack Mount Design NR8201 4-CH Viewing & Recording External esata Interface NR8301 8-CH Viewing & Recording RAID 0, 1 Scalable Storage Rev. 1.1

Více