Záznamové zařízení AVH-0401 Instalační manuál

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Záznamové zařízení AVH-0401 Instalační manuál"

Transkript

1

2 Obsah 1. Informace o přístroji Čelní panel... 3 USB porty Zadní strana zařízení... 3 Video input (w/pon) Připojení zařízení Instalace HDD Připojení IP kamer Automatický režim Režim Static/DHCP Uživatelské rozhraní Zobrazení na monitoru Stav NVR Stav kanálu Rychlé volby Hlavní menu Volby OSD Zamknutí / odemknutí kláves Skupina voleb Rychlé volby Tlačítko Vypnutí/restart zařízení Vyhledání IP kamer Skupina voleb Hlavní menu Tlačítko Rychlý start (QUICK START) Záložka Obecné Záložka Nastavení času Záložka Odhad zátěže CPU (SIMULATION) Tlačítko Systém (SYSTÉM) Záložka Účet (ACCOUNT) Záložka Nástroje (TOOLS) Záložka Systémové informace (SYSTEM INFO) Záložka Plánovač zálohy (BACKUP SHEDULE) Tlačítko Info o událostech (EVENT INFORMATION) Záložka Rychlé hledání (QUICK SEARCH) Záložka Hledání událostí (EVENT SEARCH) Záložka Info o disku (HDD INFO) Záložka Výpis událostí (EVENT LOG) Tlačítko Pokročilá konfigurace (ADVANCED CONFIG) Záložka Připojení (CONNECTION) Záložka Nastavení kamery (CAMERA) Záložka Detekce událostí (DETECTION) Záložka Varování (ALERT) Záložka Síť (NETWORK) Záložka Zobrazení (DISPLAY) Záložka Nastavení záznamu (RECORD) Záložka Oznámení (NOTIFY) Tlačítko Nastavení plánovače (SCHEDULE SETTING) Záložka Plánovač záznamů (RECORD) Záložka Plánovač událostí (EVENT) Příloha A - seznam kompatibilních USB flash disků Příloha B - seznam kompatibilních pevných disků Specifikace , Stasanet s.r.o verze 1.01A

3 - Používejte napájecí adaptér pouze pro tento přístroj. - Nepoužívejte zařízení blízko vody, nebo přímo v kontaktu s vodou. - Nezakrývejte ventilační otvory na horní a spodní straně zařízení. - Nepřepínejte stav ZAPNUTO / VYPNUTO v intervalu kratším, než jsou 3 sekundy. - Nesnažte se získat data z pevného disku pomocí počítače. 1. Informace o přístroji 1.1. Čelní panel LED indikátory Alarm Indikace poplachové události Internet Record HDD e-sata Zařízení je připojeno k internetu Zapnutý záznam Probíhá operace na disku (čtení/zápis) K zařízení je připojeno externí diskové úložiště USB porty USB (USB) USB (Mouse) Připojení flash disku Připojení myši 1.2. Zadní strana zařízení esata Konektor pro připojení externího disku či diskového pole. Pro dosažení maximální kompatibility záznamového zařízení a diskového pole používejte disková pole s OS Linux. HDMI Slouží pro připojení monitoru se vstupem HDMI. Pro zobrazení nelze přímo použít monitorů se vstupem typu VGA či DVI. WAN Slouží pro připojení zařízení k internetu, používá se kabel s konektorem RJ-45. Video input (w/pon) Slouží pro lokální připojení IP kamer. Toto zařízení podporuje PoE (napájeni po síti), které zajišťuje napájeni připojených kamer. Ke kamerám není potřeba napájecí adapter. 2013, Stasanet s.r.o verze 1.01A

4 DC 48V IN Připojení napájecího adaptéru Power switch Zapnutí a vypnutí zařízení 2. Připojení zařízení 2.1. Instalace HDD Sejměte se záznamového zařízení kryt (6x šroub). Pevný disk je nutný pro ukládání videozáznamu a správné provedení upgrade firmware záznamového zařízení. Šrouby pro připevnění HDD SATA HDD konektor Držák HDD Poznámka: Nedoporučujeme používat pevné disky řady Green. Zařízení s těmito pevnými disky nemusí fungovat korektně. 2013, Stasanet s.r.o verze 1.01A

5 2.2. Připojení IP kamer Automatický režim Výchozím nastavením LAN portu je režim AUTO. Tento režim je vhodný v případě, kdy je do LAN portu zapojen hub/switch, ke kterému jsou připojeny IP kamery, které jsou tak na vyhrazené (samostatné) síti. Tento mód je na zařízení přednastaven od výrobce. V tomto režimu na LAN rozhraní funguje DHCP server, který přiděluje IP kamerám příslušnou IP adresu. Detaily o nastavení režimu portu naleznete na str Poznámka: Lokální připojení umožňuje pouze lokální sledování obrazu kamer. Pro vzdálený přístup přes Internet je nutné přístroj připojit k Internetu. Zařízení musí být rovněž připojeno k internetu, pokud chcete připojit vzdálenou kameru. NVR automaticky nastaví IP adresu kamery, pokud: Jedná se o kameru značky AV Tech Výchozí metoda získání adresy v kameře je nastavena na DHCP Kamera byla připojena a napájena před zapnutím NVR NVR automaticky nenastaví IP adresu kamery, pokud: Nejedná se o kameru značky AV Tech Výchozí metoda pro získání IP adresy není v kameře nastavena na DHCP. V tomto případě doporučujeme provést reset kamery na tovární nastavení. Chcete-li předejít problémům při automatické konfiguraci, používejte kamery značky AV Tech. 2013, Stasanet s.r.o verze 1.01A

6 Stiskněte tlačítko v levé části obrazovky, čímž se zobrazí seznam nalezených kamer, jejich MAC adresa a stav. Vyberte IP kameru, která ještě není připojena k NVR a stiskněte tlačítko SETUP. Položku NETWORK TYPE nastavte na DHCP Pro uložení změn stiskněte tlačítko APPLY a následně EXIT. Kamera bude záhy zobrazena na monitoru Režim Static/DHCP Tyto režimy se používají v případě, kdy jsou IP kamery připojeny na stejnou počítačovou síť jako zbytek hardwaru, zařízení je tedy připojeno k nadřazenému routeru. V obou režimech na LAN rozhraní nepracuje DHCP server. V DHCP režimu se o přidělování IP adres NVR i IP kamer stará nadřazené zařízení (obvykle připojený router), v režimu Static je nutné nastavit IP adresu zařízení (a IP kamer) ručně. Připojení kamer pak nelze provést automaticky, ale musí se provést ručně, viz str. 17. Poznámka: Lokální připojení umožňuje pouze lokální sledování obrazu kamer. Pro přístup přes Internet je nutné přístroj připojit k Internetu. Zařízení musí být rovněž připojeno k internetu, pokud chcete připojit vzdálenou kameru. 2013, Stasanet s.r.o verze 1.01A

7 3. Uživatelské rozhraní Poznámka: uživatelské funkce jsou popsány v uživatelském manuálu Zobrazení na monitoru Stav NVR Kapacit a HDD Stav kanálu Stav NVR Klávesy zamknuty Změna kanálu zakázána Klávesy odemknuty Změna kanálu povolena USB flash disk připojen USB zařízení odpojeno Záznam dle plánovače zapnut Záznam dle plánovače vypnut Přepis záznamu zapnut Přepis záznamu vypnut Sekvenční režim zapnut Sekvenční režim vypnut Režim PTZ* aktivní PTZ* režim neaktivní Záloha události připravena, připojte flash disk do USB Flash disk je plný Zatížení procesoru * PTZ Ovládání otočné kamery 2013, Stasanet s.r.o verze 1.01A

8 Stav sítě: WAN připojeno k internetu WAN nepřipojeno k internetu WAN lokální LAN auto, rychlost 10/100Mbit/s LAN DHCP/Static režim LAN auto, rychlost Gbit/s LAN odpojena Stav kanálu Automatické vyhledávání zapnuto Automatické vyhledávání zakázano Původní velikost Na velikost obrazovky Živé audio zapnuto Živé audio vypnuto Audio ze záznamu zapnuto Audio ze záznamu vypnuto Záznam PTZ ovládání Poplachová událost Detekce pohybu Informace o live Informace o záznamu Digitální přiblížení Přehrávání záznamu na kanálu Rychlé ovládání kamery Rychlé volby Zobrazení panelu pro volbu kanálů a změnu zobrazení Zobrazení panelu přehrávání. Kliknutím na spustíte záznam s poslední hodiny. Kliknutím na můžete procházet ostatní záznamy. Kliknutím zobrazíte okno pro vyhledávání kamer a zobrazíte aktuální stav připojených kamer. Zobrazení panelu pro vypnutí zařízení nebo jeho restartování Hlavní menu RYCHLÝ START SYSTÉM INFO O UDÁLOSTECH POKROČILÉ NASTAVENÍ Nastavení zobrazení, data a času Nastavení konfigurace systému Menu hledání dle událostí, info o HDD aj. Nastavení pokročilých voleb (PŘIPOJENÍ, KAMERY, DETEKCE, UPOZORNĚNÍ, SÍŤ, ZOBRAZENÍ, ZÁZNAM a OZNÁMENÍ) 2013, Stasanet s.r.o verze 1.01A

9 NASTAVENÍ PLÁNOVAČE Nastavení plánovače záznamů a událostí 3.2. Volby OSD Zamknutí / odemknutí kláves Pro zamknutí nebo odemknutí kláves na čelním panelu i veškerých operací s NVR stiskněte tlačítko nebo na obrazovce. Pro opětovné odemknutí NVR je nutno zadat své uživatelské jméno a heslo: Poznámka: Výchozím uživatelem pro správu je admin s heslem admin Skupina voleb Rychlé volby Tlačítko Vypnutí/restart zařízení Stiskněte tlačítko POWER na obrazovce. Bude zobrazeno toto okno: Pro vypnutí stiskněte tlačítko vlevo, pro restart stiskněte tlačítko vpravo. Tyto volby jsou dostupné pouze pro uživatele s oprávněním SUPERVISOR Vyhledání IP kamer Tato funkce slouží k vyhledání všech kompatibilních IP kamer, jejichž IP adresa j ve stejném síťovém rozsahu jako použité komunikační rozhraní NVR. Tato funkce je dostupná pouze pro uživatele s oprávněním SUPERVISOR. Po stisku tlačítka se zobrazí seznam nalezených IP kamer, jejich MAC adresy a stav. Poznámka: je naprosto v pořádku, že se mohou IP kamery AVTECH v seznamu nalezených kamer zobrazit 2x. Jednou jako kamery s protokolem AVTECH a podruhé jako kamery s protokolem ONVIF. 2013, Stasanet s.r.o verze 1.01A

10 Pro změnu IP adresy či ostatních IP parametrů vybrané kamery stiskněte tlačítko SETUP. Nastavte volbu NETWORK TYPE na STATIC, pokud chcete IP adresu nastavit ručně, resp. zvolte DHCP, pokud má být IP adresa přiřazena automaticky. Je-li nastavena ruční konfigurace IP (volba Static), potom je nutno zadat i další IP parametry - masku podsítě (NETMASK), IP adresu brány (GATEWAY) a adresa DNS serveru (PRIMARY DNS). Pro kamery výrobce AVTECH můžete pro oba režimy přidělování adres změnit přihlašovací jméno (USER NAME), heslo (PASSWORD) a komunikační port (PORT). Změny se uloží po stisku tlačítka APPLY. Pro připojení nové (dosud nepřipojené) kamery vyberte tuto kameru ze seznamu a stiskněte tlačítko CONNECT. Nyní vyberte kanál, který má kameru zobrazovat (CHANNEL), přihlašovací jméno (USER NAME) a heslo (PASSWORD) ke kameře a stiskněte tlačítko SAVE Skupina voleb Hlavní menu Tlačítko Rychlý start (QUICK START) Záložka Obecné Jméno kanálu (CHANNEL TITLE) Povolí/zakáže zobrazení jména kanálu v obraze Stav kanálu (EVENT TITLE) Povolí/zakáže zobrazení ikon událostí v obraze Zobrazení data (DATE DISPLAY) Povolí/zakáže zobrazení data a času v obraze 2013, Stasanet s.r.o verze 1.01A

11 Citlivost myši (MOUSE SENSITIVITY) Nastavení citlivosti myši v rozmezí Nastavení záznamů Stiskem tlačítka SETUP se otevře dialogové okno, kde je možno zvolit parametry záznamu pro jednotlivé typy událostí. Hodnoty ve sloupcích IMAGE SIZE a I.P.S. jsou závislé na typu kamery. Volby pro záložky MANUAL/TIMER: Kanál (CHANNEL) Zobrazení jména kanálu. Profil (PROFILE) Volba profilu kamery (viz manuál kamer AV Tech). Typ (TYPE) Komprese kamery. Rozlišení kamery (IMAGE SIZE) Rozměry videa/snímků z kamery. Kvalita (QUALITY) Nastavení kvality (úrovně komprese) kamery. Snímková frekvence (I.P.S.) Počet snímků za sekundu video streamu kamery. Volby pro záložku Událost (EVENT): Událost (EVENT) Nastavení typu události, která aktivuje záznam dle události. MOTION = detekce pohybu kamerou, ALARM = aktivace poplachový vstupem. 2013, Stasanet s.r.o verze 1.01A

12 Záložka Nastavení času Datum (DATE) Nastavení aktuálního data. Čas (TIME) Nastavení aktuálního času. Časový server (NTP SERVER) Server, který slouží k synchronizaci data/času zařízení. Používáte-li k zadání serveru jeho jmenné označení, musíte mít správně nastaven DNS server. Perioda synchronizace (SYNC PERIOD) Perioda synchronizace data/času s časovým serverem. Nastavil lze volbu denně (DAILY) nebo vypnuto (OFF). Časové pásmo (GMT) Nastavení časového pásma, kde se nacházíte. Volbu je nutné správně nastavit, pokud používáte synchronizaci data/času s NTP serverem. Záložka Odhad zátěže CPU (SIMULATION) Na této záložce je zobrazeno, jak určité nastavení zařízení (parametry záznamu, počet připojených uživatelů) ovlivňuje zátěž procesoru v NVR. Vlevo od hodnoty zátěže CPU je vypsán odhad zbývající doby záznamu pro danou konfiguraci. 2013, Stasanet s.r.o verze 1.01A

13 Tlačítko Systém (SYSTÉM) Záložka Účet (ACCOUNT) Tato funkce slouží pro vytváření, editaci a mazání uživatelských účtů, které dovolují lokální/vzdálené přihlášení k NVR. Každému účtu lze přiřadit přihlašovací jméno (USER NAME), heslo (PASSWORD) a úroveň oprávnění (LEVEL). Tato funkce je dostupná pouze uživateli typu SUPERVISOR. Tlačítko ADD slouží pro přidávání uživatelů, EDIT pro jejich editaci a DEL pro smazání. Okno ukončíte stiskem tlačítka EXIT. Úrovně přístupu Funkce Úroveň přístupu SUPERVISOR POWER NORMAL GUEST Zamknutí/odemknutí kláves Prohození kanálů Auto vyhledání zap./vyp. Live zvuk zap./vyp. Zvuk záznamu zap./vyp. Původní velikost/přizpůsobit Informace o live/záznamu PTZ ovládání Vypnutí/restart Přepínání kanálů Digitální zoom Vyhledání IP kamer Rychlé nastavení Systém Informace o událostech Pokročilé nastavení Nastavení plánovače Rychlý přechod vpřed/vzad Přehrávání/zastavení Ukončení přehrávání Pomalé přehrávání Předchozí/následující hodina Rychlé hledání 2013, Stasanet s.r.o verze 1.01A

14 Záložka Nástroje (TOOLS) Volba jazyka (LANGUAGE) Volba jazyka pro lokální zobrazení (netýká se web klienta) Aktualizace firmware (UPGRADE) Na USB flash disk nahrajte aktualizační soubory (lze je získat na stránkách distributora zařízení), vložte flash disk do USB portu a stiskněte tlačítko SUBMIT. Použitý flash disk musí používat souborový systém FAT32, seznam kompatibilních flash disků naleznete na str. 28. Po dokončení upgradu doporučujeme smazat všechny záznamy na disku, abyste předešli případným problémům s kompatibilitou po změnách ve formátu ukládání dat. Před tímto krokem doporučujeme důležité záznamy zálohovat. Síťová aktualizace firmware (NETWORK UPGRADE) Kliknutím na tlačítko SUBMIT provedete upgrade firmware po internetu (Zařízení se spojí se serverem výrobce a stáhne aktuální verzi firmware pro vaše zařízení). Aby tato aktualizace po síti proběhla je nutné aby bylo zařízení připojeno k internetu. Vytvoření zálohy konfigurace/obnova (BACKUP/RESTORE CONFIG) Chcete-li vytvořit zálohu konfigurace systému, vložte do USB flash disk (formátovaný na FAT32) a vyberte volbu SUBMIT na řádce BACKUP CONFIG. Na flash disku se vytvoří soubor System.bin, který obsahuje aktuální konfiguraci systému. Pro obnovu zálohy vložte do USB portu flash disk s dříve vytvořeným souborem System.bin a aktivujte volbu SUBMIT na řádce RESTORE CONFIG. Záložka Systémové informace (SYSTEM INFO) Automatické zamykání kláves (AUTO KEY LOCK) Automatické zamykání kláves po určité době nečinnosti. Nastavit lze hodnoty 30/60/120 (čas v sekundách nebo NEVER (auto zamykání kláves zakázáno). Vymazat HDD (CLEAR HDD) Vymazání všech záznamů na disku. Vyberte disk, který chcete smazat a smazání potvrďte stiskem volby ANO (YES). Disk je doporučeno vymazat v následujících situacích: - Jestliže jste do zařízení vložili nový disk. - Po upgradu firmwaru. - Došlo-li ke změně data/času při aktivním záznamu. 2013, Stasanet s.r.o verze 1.01A

15 Pokud data nesmažete, záznamy budou nesprávně uspořádány, což může vést k problémům při přehrávání/vyhledávání záznamů. Reset na tovární hodnoty (FACTORY DEFAULT) Klikněte na volbu SUBMIT, čímž dojde k nastavení všech voleb na původní (tovární) hodnoty. Po dokončení této funkce dojde k restartu zařízení. Záložka Plánovač zálohy (BACKUP SHEDULE) Tato funkce umožňuje překopírovat část záznamů nebo logů z pevného disku NVR na flash disk v USB portu.je možné naplánovat co se bude zálohovat a data se nakopírují až při připojení kompatibilního flash disku do USB. Tuto funkci může aktivovat pouze uživatel s úrovní SUPERVISOR. Flash disk pro zálohu musí být před vložením do USB portu naformátován souborovým systémem FAT32. Seznam kompatibilních flash disků naleznete v příloze na str. 28. Přidání zálohovací události Krok 1: Klikněte na tlačítko ADD a zobrazí se zálohovací tabulka Krok 2: Vyberte co chcete zálohovat. Pro zálohu záznamu zvolte DATA pro zálohu logů zvolte LOG. Krok 3: Vyberte počáteční a koncový datum/čas (START DATE/TIME a END DATE/TIME) a vyberte kanál(y), které chcete zálohovat (CHANNEL) Krok 4: Stiskněte volbu SUBMIT a záloha se přidá jako úkol do Plánovače zálohy. Odstranění zálohovací události Vyberte událost kterou chcete smazat a klikněte na tlačítko DEL. Přehrání zálohy na PC Z bezpečnostních důvodů je záznam ukládán v proprietárním formátu a nelze jej běžně přehrát pomocí standardních přehrávačů, je nutné použít přehrávací program od výrobce. Vložte do PC flash disk se záznamem Najděte na flash disku program PLAYER.EXE a nainstalujte jej (podporované systémy: Windows XP, Vista a Windows 7) Spusťte nainstalovaný program VideoPlayer_NVR a v něm otevřete složku, kde jsou uložena data zálohy. Vyberte požadovaný soubor, soubor se začne automaticky přehrávat. Konverze do AVI formátu 2013, Stasanet s.r.o verze 1.01A

16 Není-li z důvodu zabezpečení PC možné nainstalovat přehrávač záznamů (viz předchozí bod), lze zálohovaná data převést do AVI formátu, který je možné přehrát pomocí standardního přehrávače systému Windows (Windows Media Player aj.). Konverze do AVI formátu však neumožňuje exportovat audio data a nelze současně exportovat více kanálů (vždy jen 1 kanál). Otevřete záznam, který chcete převést do AVI Stiskněte tlačítko AVI Tlačítko Info o událostech (EVENT INFORMATION) Záložka Rychlé hledání (QUICK SEARCH) Pro rychlé nalezení záznamu aktivujte volbu QUICK SEARCH: 1. Vyberte kanál (y) a měsíc. Dny, ve kterých existují nějaké záznamy budou zvýrazněny. 2. Vyberte den. V časové ose budou zvýrazněny hodiny, kdy existuje nějaký záznam. 3. Vyberte čas, čímž se aktivuje přehrávání záznamů. Záložka Hledání událostí (EVENT SEARCH) Funkce pro vyhledání určité události (dle typu). Datum a čas (DATE/TIME) Datum a čas, od kterého se má hledat určitá událost. Kanál (CHANNEL) Prohledávaný kanál Pevný disk (HARD DISK) 2013, Stasanet s.r.o verze 1.01A

17 Pevný disk, na kterém se má událost hledat (všechny disky = ALL HDD) Typ události (EVENT TYPE) Hledat pouze určitý typ události. Zvolit lze pohyb (MOTION), poplachové události (ALARM), detekce člověka (HUMAN DETECTION). Na řádku SEARCH klikněte na volbu START, čímž zahájíte vyhledávání události. Po nalezení události se začne automaticky přehrávat patřičný záznam. Záložka Info o disku (HDD INFO) Výpis informací o připojených pevných discích (model, teplota, kapacita, SN atp.) Záložka Výpis událostí (EVENT LOG) Funkce, která zobrazuje záznam (log) událostí v systému. Tlačítka PREV (předchozí strana) a NEXT (následující strana) slouží k procházení celého seznamu, log lze vymazat stiskem tlačítka CLEAN (smazat). Na podzáložce BACKUP lze prohlédnout informace o zálohách Tlačítko Pokročilá konfigurace (ADVANCED CONFIG) Záložka Připojení (CONNECTION) Funkce, která umožňuje manuálně spravovat připojení IP kamery. Kanál (CHANNEL) Kanál, kam je IP kamera připojena URI Adresa IP kamery. Zadat lze jak IP adresu, tak její DNS jméno. 2013, Stasanet s.r.o verze 1.01A

18 Po klepnutí na pole URI se zobrazí detailní konfigurace připojení IP kamery. Nastavení konzultujte s prodejcem záznamového zařízení. Stiskem tlačítka SETUP ve sloupci CONFIG otevřete dialogové okno, které umožňuje nastavit další komunikační parametry kamery. Uživatelské jméno (USER NAME) Jméno používané pro připojení ke kameře. Standardní hodnota pro IP kamery AV Tech je admin. Heslo (PASSWORD) Heslo pro připojení ke kameře. Standardní hodnota pro IP kamery AV Tech je admin. Velikost vyrovnávací paměti (CACHE TIME) Umožňuje nastavit velikost vyrovnávacího bufferu. Čím je tento čas delší (buffer větší), tím lépe je zařízení schopno vyrovnat se se zvýšeným datovým tokem z kamery, resp. kolísající přenosovou rychlostí mezi kamerou a zařízením. Negativním efektem je, že je o tuto hodnotu zpožděn obraz z kamery oproti reálnému stavu. To je velmi nežádoucí např. u kamer s PTZ ovládáním. Při zaostřování kamery na lokální síti doporučujeme přechodně snížit tuto volbu na co nejnižší hodnotu. Model (MODEL) Použitý komunikační protokol. Lze nastavit hodnoty AVTECH (pro kamery AVTECH), ONVIF (kamery kompatibilní se standardem ONVIF), PANASONIC (IP kamery Panasonic), Samsung (IP kamery Samsung), VIVOTEK (IP kamery Vivotek) a ONLY_STREAM (obecné kamery s podporou RTSP) Rozměr obrazu (IMAGE SIZE) Rozměry (rozlišení) obrazu z kamery. Konkrétní hodnoty se mohou lišit dle typu kamery. Kvalita (QUALITY) Kvalita, resp. úroveň komprese obrazu z kamery. Čím je hodnota vyšší, tím vzrůstá kvalita obrazu z kamery (snižuje se úroveň komprese), ale klesá možná doba záznamu. Snímková frekvence (I.P.S) Počet snímků za sekundu z kamery. Čím je tato hodnota vyšší, tím je video plynulejší (méně trhané), se zvyšujícím se počtem snímků však vzrůstá zatížení procesoru a snižuje se možná doba záznamu. Konkrétní hodnoty se mohou lišit dle typu kamery. Povolení audia (AUDIO) Nastavením hodnoty na ON povolíte příjem audio streamu z kamery. Dostupnost audio streamu na kameře je dána mj. typem kamery. Záložka Nastavení kamery (CAMERA) Nastavení parametrů kamery. 2013, Stasanet s.r.o verze 1.01A

19 Jas (BRIGHTNESS) Jas obrazu z kamery. Kontrast (CONTRAST)e Kontrast obrazu z kamery. Sytost (SATURATION) Sytost obrazu z kamery Odstín (HUE) Odstín obrazu z kamery Skrytí (COV.) Skryje kameru ze zobrazení na monitoru, avšak záznam z kamery probíhá. Je-li kamera skryta, potom je v jejím poli na obrazovce zobrazen text COV.. Chcete-li předejít zobrazení tohoto textu, potom deaktivujte volbu Zobrazení skrytí (viz str. 23). Povolení záznamu obrazu (REC) Hodnota ON povolí záznam obrazu z této kamery. Je-li hodnota nastavena na OFF, nebudou zaznamenávána žádná data z kamery (bez ohledu na nastavení manuálního záznamu, záznamu dle plánovače a záznamu dle událostí). Povolení záznamu audia (REC AUDIO) Hodnota ON povolí záznam audio streamu z kamery (umožňuje-li kamera záznam audia). Jméno kanálu (CHANNEL TITLE) Umožní změnit zobrazované jméno kamery (maximum 6 znaků). Předávání obrazu kamery (PORT FORWARD a PORT FORWARD ENABLE) Zařízení umožňuje předávat ( forwardovat ) na WAN rozhraní stream z kamery, která běží na LAN rozhraní, tzn. na WAN rozhraní pak uvidíte obraz z jedné kamery. Postupujte následovně: Port pro předávání (PORT FORWARD) TCP port na WAN rozhraní, kam bude předáván obraz z kamery. Výchozí hodnota je 81 pro kanál 1, 82 pro kanál 2 atd. Zvolit lze hodnoty Povolení předávání (PORT FORWARD ENABLE) nastavte na hodnotu ON (povoleno) V prohlížeči Internet Explorer zadejte do adresního řádku kde WAN_adresa_NVR je IP adresa WAN rozhraní NVR a port je hodnota z pole PORT FORWARD. Poznámka: pro připojení je stále vyžadováno jméno a heslo nastavené v kameře. Není-li nastaven mód LAN rozhraní na hodnotu AUTO, nebude port forwarding pracovat! Záložka Detekce událostí (DETECTION) Umožňuje nastavit detekci různých typů událostí. Poplachový vstup (ALARM) Umožňuje nastavit detekci narušení poplachového vstupu na kameře. OFF = detekce vypnuta, NO = detekce aktivní, normálně otevřený vstup, NC = detekce aktivní, normálně sepnutý vstup. Citlivost (SENSITIVITY) Nastavení citlivosti detekce. Nižší hodnota znamená vyšší citlivost detekce! Detekce pohybu (MOTION) Povolí (ON) nebo zakáže (OFF) detekci pohybu na kameře. Maskování detekce (AREA) Funkce, která umožňuje vymaskovat (nebrat v úvahu) určité části obrazu pro funkci detekce pohybu (např. kývající se větve stromů atp.). Stiskem na tlačítku EDIT je možné upravit masku detekce pohybu - po stisku se zobrazí v obraze rastr 16x12 buněk. Po kliknutí na každou buňku se změní její stav růžová buňka nedetekuje změny v obraze, průhledná buňka umožňuje detekci. Pro ukončení editace masky stiskněte pravé tlačítko myši. 2013, Stasanet s.r.o verze 1.01A

20 Interní poplachy (INTERNAL ALARM) Určité typy kamer poskytují další možnosti detekce, např. detekci pohybu pomocí interního PIR detektoru. Povolením této volby se povolí i tento typ detekce událostí. Záložka Varování (ALERT) Funkce, která umožňuje akusticky indikovat určité události v systému. Externí události (EXT. ALERT) Povolí (ON) / zakáže (OFF) pískání zařízení při jakémkoliv typu externí události. Interní události (INT. BUZZER) Povolí (ON) nebo zakáže (OFF) pískání zařízení při jakémkoliv typu interní události (stisk klávesy, ztráta obrazu, detekce pohybu, poplachová událost, události pevného disku). Vypnete-li pískání interních událostí (hodnota OFF), potom tyto nebudou pískat bez ohledu na nastavení voleb 3 až 7. Písknutí kláves (KEY BUZZER) Povolí (ON) / zakáže (OFF) písknutí při stisku klávesy na čelním panelu. Pískání při ztrátě videa (VLOSS BUZZER) Povolí (ON) / zakáže (OFF) pískání při ztrátě videa z připojených kamer. Pískání při detekci pohybu (MOTION BUZZER) Povolí (ON) / zakáže (OFF) pískání při detekci pohybu. Pískání při poplachu (ALARM BUZZER) Povolí (ON) / zakáže (OFF) pískání při výskytu interního poplachu (poplachový vstup, detekce člověka pomocí PIR). Pískání při vyčerpání disku (HDD BUZZER) Povolí (ON) / zakáže (OFF) pískání, pokud je na připojených discích méně místa než hodnota Minimální kapacita viz bod 9. Délka pískání (ALARM DURATION) Umožňuje omezit délku pískání na hodnotu zadanou v sekundách (5/10/20/40) Minimální kapacita (HDD NEARLY FULL) Nastavení minimální kapacity disku, při poklesu volného místa na HDD pod tuto hodnotu (v GB) je může být spuštěno pískání (viz bod 7). Teplota pro varování (HDD OVERHEAT ALERT) Nastavení teploty HDD, po jejímž překročení bude spuštěno pískání. 2013, Stasanet s.r.o verze 1.01A

21 Záložka Síť (NETWORK) Umožňuje nastavit síťové parametry LAN i WAN rozhraní, registraci zařízení pro službu Dynamická DNS (DDNS) a konfiguraci serveru odchozí pošty ( ). Záložka Network Monitor slouží k monitorování provozu na všech síťových rozhraních. Typ sítě (NETWORK TYPE) Umožňuje nastavit způsob získání IP adresy na daném rozhraní. Pro WAN lze nastavit hodnoty DHCP/Static/PPPoE: DHCP WAN rozhraní získává IP adresu a další síťové parametry z nadřazeného DHCP serveru (obvykle router sítě) Static WAN rozhraní nezískává IP adresu automaticky, je nutné ji a ostatní síťové parametry zadat manuálně. PPPoE zapouzdření protokolu PPP do ethernetových paketů, používá se např. v situacích, kdy připojíte na WAN rozhraní ADSL modem (resp. ADSL modem+router v režimu bridge). Pro LAN lze nastavit hodnoty Auto/DHCP/Static: Auto LAN rozhraní pracuje jako DHCP server (přiděluje IP adresu připojeným kamerám). Tato volba je výchozí. DHCP LAN rozhraní pracuje v režimu DHCP klienta, tzn. získává IP adresu z nadřazeného DHCP serveru (obvykle součást routeru). Tento režim se používá v případě, kdy jsou IP kamery součástí stejné sítě (LAN) jako PC, které se připojují k zařízení (a popř. přímo kamerám). Static IP adresu LAN rozhraní a další parametry (adresa brány, síťová maska) je nutno zadat ručně. IP IP adresa, zadává se pouze v režimu Static. Brána (GATEWAY) Adresa brány (routeru) sítě. Zadává se v režimu Static. Maska sítě (NETMASK) Maska sítě, zadává se pouze v režimu Static. Poznámka: nevíte-li, jak nastavit předchozí tři parametry, bližší informace vám podá správce sítě, který spravuje síť, kam připojujete toto zařízení. Primární a sekundární DNS (PRIMARY a SECONDARY DNS) Určení IP adresy serveru DNS. Pokud není dostupný primární server, zkouší zařízení komunikovat se sekundárním DNS serverem. Tyto servery překládají jmenná označení na IP adresy. Velmi často je tuto funkcionalitu schopen poskytnout router (DNS relay), DNS servery často běží u ISP (poskytovatel internetového připojení). Dále lze využít i veřejný DNS server firmy Google (hodnota ). Není-li DNS server nastaven, nebudou fungovat všechny funkce, které využívají překlad DNS jmen na IP adresy (např. připojení vzdálených kamer, synchronizace času s časovým serverem, odesílání e- mailů). Port (PORT) TCP port, kde běží webové rozhraní NVR. Nastavení serveru odchozí pošty ( ) Umožňuje nastavit server odchozí pošty, který se používá pro funkci Oznámení (viz str. 24). Hodnoty, které se mají zadat v tomto dialogovém okně Vám sdělí poskytovatel Vašeho internetového připojení, resp. Vašeho poštovního serveru. 2013, Stasanet s.r.o verze 1.01A

22 Adresa SMTP serveru (SMTP SERVER) Zadejte DNS jméno resp. IP adresu serveru odchozí pošty (SMTP server). Používáte-li k zadání DNS jméno, musí být správně nastaven a funkční systém DNS. Port (PORT) Komunikační port, na kterém naslouchá SMTP server. Jméno odesilatele (MAIL FROM) Nastavení jména odesilatele u. Kódované spojení (SSL ENCRYPTION) Povolí (ON) nebo zakáže (OFF) šifrované spojení se SMTP serverem. Poznámka: mnoho veřejných SMTP serverů neumožňuje komunikaci s klientem, pokud není aktivní šifrované spojení (např. gmail). Uživatelské jméno a heslo (USER NAME a PASSWORD) Jméno/heslo, kterým zařízení ověřuje svou identitu při komunikaci se SMTP serverem. Poznámka: Nastavení těchto konzultujte se svým poskytovatelem ového řešení (správce použitého SMTP serveru). Nastavení dynamické DNS (DDNS) Dynamická DNS svazuje aktuální dynamickou, veřejnou IP adresu s určitým jménem, pro připojení k zařízení se pak používá toto stabilní jméno místo neustále se měnící IP adresy. DDNS Pro povolení této funkce nastavte volbu na hodnotu ON. SYSTEM NAME Nastavte hodnotu eagleeyes Pod textem CURRENT HOST ADDRESS vidíte celé DNS jméno Vašeho zařízení. 2013, Stasanet s.r.o verze 1.01A

23 Monitorování sítě (Network Monitor) Diagnostický nástroj, umožňující zobrazit datové toky na jednotlivých síťových rozhraních. Záložka Zobrazení (DISPLAY) Doba kamery (FULL SCREEN DURATION) Určuje dobu v sekundách, po kterou bude zobrazena kamera na celou obrazovku v sekvenčním režimu. Zobrazení skrytí (DISPLAY COVERT) Je-li funkce aktivní (ON) a některá z kamer je skryta, potom je v jejím poli zobrazen text COV. Režim zobrazení HDD (HDD DISPLAY MODE) Hodnota SIZE znamená, že na displeji bude zobrazena volná kapacita (v GB) připojeného disku. Hodnota TIME vede k zobrazení doby do vyčerpání kapacity HDD. Jas/kontrast/sytost (BRIGHTNESS/CONTRAST/SATURATION) Jak/kontrast/sytost připojeného monitoru. Záložka Nastavení záznamu (RECORD) Poznámka: Dojde-li ke změně data/času během záznamu, může to vést k poškození informací o záznamech a některé záznamy nemusí být dostupné. Před změnou času tedy doporučujeme záznam vypnout. Pokud došlo ke změně času při aktivním záznamu, doporučujeme vymazat všechna data na pevném disku a záznam znovu zahájit. 2013, Stasanet s.r.o verze 1.01A

24 Manuální záznam (MANUAL RECORD) Povoluje (ON) nebo zakazuje (OFF) manuální záznam. Záznam dle události (EVENT RECORD) Povoluje/zakazuje záznam po výskytu události. Záznam dle plánovače (TIMER RECORD) Povoluje/zakazuje záznam dle plánovače. Záznam před-poplachu (PRE-ALARM RECORD) Povoluje/zakazuje ukládání předpoplachů záznamů, které vznikly před vznikem události (detekce pohybu/poplach), ukládáno je 8MB pro každou kameru. Přepis HDD (OVERWRITE) Je-li funkce aktivní, potom dochází po vyčerpání volného místa na HDD k přepisu nejstarších záznamů, tzn. záznam běží ve smyčce. Limit záznamů (KEEP DATA LIMIT) Umožňuje nastavit počet dnů (1-31) po který jsou data ponechány na pevném disku (automaticky dochází k mazání záznamů starších než nastavený počet dnů). Nechcete-li omezovat maximální stáří záznamů, nastavte volbu na OFF. Nastavení záznamů (RECORD CONFIG) Viz popis na str. 11. Záložka Oznámení (NOTIFY) Funkce, které slouží k informování uživatele po výskytu určité události formou PUSH zprávy nebo e- mailu. PUSH Video Zapnutí/vypnutí funkce (GUARD) Zapnutí/vypnutí funkce pro přenos PUSH zpráv. Typ aktivace (ALARM N.C./ALARM N.O/ALARM OFF) Nastavení aktivace poplachového vstupu na kameře, který spouští přenos PUSH zprávy. Alarm N.C. = vstup je v klidu sepnut, Alarm N.O. = vstup j v klidu rozpojen, Alarm OFF = poplachový vstup je vypnut. Poplachová zpráva (CH1 alarm) Umožňuje zvolit text, které se zobrazí po přijetí PUSH zprávy v mobilním telefonu. Poznámka: pro příjem PUSH zpráv v mobilním telefonu musíte nejprve povolit příjem těchto zpráv, viz popis programu Eagle Eyes. Pro přenos PUSH zpráv musí být telefon trvale připojen k Internetu. PUSH Message 2013, Stasanet s.r.o verze 1.01A

25 Záznamové zařízení umožňuje posílat informaci o poruchách na mobilní telefon ve formě PUSH zpráv, na rozdíl od předchozí funkce však není přenášeno video. Akce (ACTION) Povoluje/zakazuje přeno tohoto typu zpráv Události (EVENT) Umožňuje zvolit, které chybové zprávy mají/nemají být přenášeny na mobilní telefony ve formě PUSH zpráv. Message Mail Funkce, která informuje o poruchách sytému prostřednictvím u. Akce (ACTION) Pro povolení odesílání textových ů nastavte volbu na hodnotu ON. Událost (EVENT) Vyberte událost(i), na základě kterých má být odeslán s textovým popisem. Nastavit lze: ztráta videa (VIDEO LOSS), plný HDD (HDD FULL), zapnutí zařízení (POWER ON), vymazání disku (CLEAR HDD), přihlášení uživatele po síti (NET LOGIN), odemknutí kláves (KEY UNLOCK), zprávy sítě (NETWORK), zprávy UPS (UPS), abnormální chování systému (SYSTÉM ABNORMAL) a vše (ALL). Příjemce (RECEIVER) Kliknutím na tlačítko SETUP se zobrazí dialogové okno, kde lze zadat příjemce tohoto typu u. Video mail Tento přenos informací o událostech prostřednictvím u. Po jeho otevření v PC příjemce je stažen záznam události (detekce pohybu), která odeslání u vyvolala. Varování em ( ALERT) Nastavte na ON, pokud chcete povolit odeslání u Příjemce (RECEIVER) 2013, Stasanet s.r.o verze 1.01A

26 Umožňuje nastavit seznam příjemců tohoto typu u. Jak si přehrát záznam z Video mailu? Otevřete přílohu (soubor HTML) v prohlížeči Internet Explorer. Schvalte instalaci ActiveX prvku Zadejte své jméno/heslo a vyberte kanál, jenž chcete přehrát. Stiskněte tlačítko Open pro stažení a následné přehrání záznamu Tlačítko Nastavení plánovače (SCHEDULE SETTING) Záložka Plánovač záznamů (RECORD) Umožňuje omezit záznam dle plánovače (TIMER RECORD) na určité hodiny a dny v týdnu Osa X = 0 24 hodin, každý dílek představuje 30 minut, 2013, Stasanet s.r.o verze 1.01A

27 Osa Y = dny v týdnu Záložka Plánovač událostí (EVENT) Umožňuje omezit vyhodnocení událostí na určité hodiny a dny v týdnu Osa X = 0 24 hodin, každý dílek představuje 30 minut, Osa Y = dny v týdnu 2013, Stasanet s.r.o verze 1.01A

28 4. Příloha A - seznam kompatibilních USB flash disků Poznámky: pro správnou funkci v zařízení musí flash disk používat souborový systém FAT32. Maximální velikost zálohy (video záznamů) je 2GB. Chcete-li na USB zálohovat větší množství dat, musíte funkci zálohování vícekrát zopakovat (s různým nastavení počátečního/koncového data/času). 2013, Stasanet s.r.o verze 1.01A

29 5. Příloha B - seznam kompatibilních pevných disků HDD 3.5 HDD , Stasanet s.r.o verze 1.01A

Digitální 4 kanálový MPEG-4 videorekordér s multiplexerem a detekcí pohybu v obraze AVC 760 SATA s webserverem (Digital Video Recorder - DVR) v0.

Digitální 4 kanálový MPEG-4 videorekordér s multiplexerem a detekcí pohybu v obraze AVC 760 SATA s webserverem (Digital Video Recorder - DVR) v0. Digitální 4 kanálový MPEG-4 videorekordér s multiplexerem a detekcí pohybu v obraze AVC 760 SATA s webserverem (Digital Video Recorder - DVR) v0.9 1 Obsah 1 Obsah... 1 1. ÚVOD... 2 1.1 Úvodní informace...

Více

Digitální 4 kanálový MPEG-4 videorekordér CPD-541 SATA

Digitální 4 kanálový MPEG-4 videorekordér CPD-541 SATA Digitální 4 kanálový MPEG-4 videorekordér CPD-541 SATA Důležité upozornění Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje uživatele na operace vyžadující zvýšenou opatrnost a dodržování pokynů uvedených v návodu.

Více

Osmikanálový digitální videorekordér (DVR) s podporou MPEG-4 a zálohováním přes rozhraní USB AVC785 Uživatelský manuál

Osmikanálový digitální videorekordér (DVR) s podporou MPEG-4 a zálohováním přes rozhraní USB AVC785 Uživatelský manuál Osmikanálový digitální videorekordér (DVR) s podporou MPEG-4 a zálohováním přes rozhraní USB Uživatelský manuál 1 2 OBSAH HLAVNÍ RYSY 5 OBSAH BALENÍ 5 PŘEDNÍ PANEL 6 ZADNÍ PANEL 7 PŘÍKLAD INSTALACE 8 UVEDENÍ

Více

Čtyřkanálový digitální videorekordér (DVR) s podporou MPEG-4/MJPEG a ethernetovým rozhraním AVC760. Uživatelský manuál v1.0

Čtyřkanálový digitální videorekordér (DVR) s podporou MPEG-4/MJPEG a ethernetovým rozhraním AVC760. Uživatelský manuál v1.0 Čtyřkanálový digitální videorekordér (DVR) s podporou MPEG-4/MJPEG a ethernetovým rozhraním Uživatelský manuál v1.0 DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ Nepoužívejte přiložený adaptér s jinými zařízeními! Mohlo by dojít

Více

Čtyřkanálový digitální videorekordér (DVR) s podporou MPEG-4/MJPEG a ethernetovým rozhraním AVC760 Uživatelský manuál v1.0

Čtyřkanálový digitální videorekordér (DVR) s podporou MPEG-4/MJPEG a ethernetovým rozhraním AVC760 Uživatelský manuál v1.0 Čtyřkanálový digitální videorekordér (DVR) s podporou MPEG-4/MJPEG a ethernetovým rozhraním AVC760 Uživatelský manuál v1.0 AVC760 AVC760 DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ Nepoužívejte přiložený adaptér s jinými zařízeními!

Více

Bezpečnostní upozornění

Bezpečnostní upozornění Bezpečnostní upozornění Nevhodné používání by mohlo způsobit trvalé poškození. -Tento napájecí adaptér používejte pouze pro tento přístroj. U jiných zařízení ho nepoužívejte, protože by mohl způsobit jejich

Více

Bezpečnostní upozornění

Bezpečnostní upozornění Bezpečnostní upozornění 2 Nevhodné používání by mohlo způsobit trvalé poškození. -Tento napájecí adaptér používejte pouze pro tento přístroj. U jiných zařízení ho nepoužívejte, protože by mohl způsobit

Více

Digitální H.264 videorekordér pro SATA harddisky s multiplexerem, detekcí pohybu v obraze a webserverem AVC 790 (4 kanály) - Uživatelský manuál (V1.

Digitální H.264 videorekordér pro SATA harddisky s multiplexerem, detekcí pohybu v obraze a webserverem AVC 790 (4 kanály) - Uživatelský manuál (V1. Digitální H.264 videorekordér pro SATA harddisky s multiplexerem, detekcí pohybu v obraze a webserverem AVC 790 (4 kanály) - Uživatelský manuál (V1.1) Důležité upozornění Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje

Více

Digitální H.264 videorekordér pro SATA harddisky s multiplexerem, detekcí pohybu v obraze a webserverem KPD 674 (4 kanály) - Uživatelský manuál (V1.

Digitální H.264 videorekordér pro SATA harddisky s multiplexerem, detekcí pohybu v obraze a webserverem KPD 674 (4 kanály) - Uživatelský manuál (V1. Digitální H.264 videorekordér pro SATA harddisky s multiplexerem, detekcí pohybu v obraze a webserverem KPD 674 (4 kanály) - Uživatelský manuál (V1.1) Důležité upozornění Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje

Více

Důležité upozornění Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje uživatele na operace vyžadující zvýšenou opatrnost a dodržování pokynů uvedených v návodu.

Důležité upozornění Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje uživatele na operace vyžadující zvýšenou opatrnost a dodržování pokynů uvedených v návodu. Digitální H.264 videorekordér pro SATA harddisky s multiplexerem, detekcí pohybu v obraze a webserverem AVC 796A (8 kanálů) - Uživatelský manuál (V1.2) Důležité upozornění Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje

Více

Užívateľský manuál ku DVR záznamníkom TVT

Užívateľský manuál ku DVR záznamníkom TVT Užívateľský manuál ku DVR záznamníkom TVT Důležité upozornění Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje uživatele na operace vyžadující zvýšenou opatrnost a dodržování pokynů uvedených v návodu. Symbol blesku

Více

AVN90X Megapixelová síťová kamera

AVN90X Megapixelová síťová kamera PUSH VIDEO AVN90X Megapixelová síťová kamera Uživatelský manuál Prosím přečtěte si pečlivě návod před zapnutím přístroje. Návod uschovejte pro pozdější použití. N90x_system_V0.9 DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ POZOR

Více

FULL D1 DVR. Uživatelský manuál

FULL D1 DVR. Uživatelský manuál FULL D1 DVR Uživatelský manuál Inteligentní Sledování (IVS) NOVÉ grafické MENU ovládané MYŠÍ Prosím přečtěte si pečlivě návod před zapnutím přístroje. Návod uschovejte pro pozdější použití. 700_708h_m769_769-b_769h_798ha_759ha_679ha_706h_796ha_704h_757ha_677ha_677d_792d_792ha_675d_675ha_Manual_V1.7

Více

REALTIME DVR 6016 - pro 16 kamer + 4x Audio, H.264

REALTIME DVR 6016 - pro 16 kamer + 4x Audio, H.264 REALTIME DVR 6016 - pro 16 kamer + 4x Audio, H.264 Důležité upozornění Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje uživatele na operace vyžadující zvýšenou opatrnost a dodržování pokynů uvedených v návodu. Symbol

Více

IP kamery AVtech. Instalační manuál Návod k použití

IP kamery AVtech. Instalační manuál Návod k použití Návod k použití Děkujeme, že jste si zakoupili kameru AVtech. Před vlastní instalací ověřte, zda máte požadovaný model s odpovídajícím napájením. Důležité poznámky k bezpečnosti 1. Před vlastní instalací

Více

Síťový videorekordér Absolution

Síťový videorekordér Absolution Síťový videorekordér Absolution Uživatelská příručka Obsah 1. Bezpečnostní upozornění... 3 2. Poznámky... 3 3. Základní informace o produktu... 3 3.1. Charakteristika... 3 3.2. Vlastnosti... 3 3.3. Instalace...

Více

Digitální videorekordéry Movitec

Digitální videorekordéry Movitec Digitální videorekordéry Movitec Verze 2014.04-04 Veškerá práva vyhrazena. Publikování, šíření nebo kopírování jakékoli části této příručky bez předchozího souhlasu MOVIBIO s.r.o. je zakázáno. 1. Bezpečnostní

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CZ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 10" LCD DVR MONITOR + 4 CH H.264 LAN DVR + 4 X IR LED KAMERA SET KATALÓGOVÉ ČÍSLO: DL1004+4XC137+HDD Děkujeme Vám, že jste si zakoupili námi distribuovaný, moderní sledovací systém

Více

H.264 DVR. 4/8/16-CH vestavěný digitální video rekordér. Uživatelský manuál V2.1B

H.264 DVR. 4/8/16-CH vestavěný digitální video rekordér. Uživatelský manuál V2.1B H.264 DVR 4/8/16-CH vestavěný digitální video rekordér V2.1B Uživatelský manuál Poznámky Napájení tohoto DVR je poskytováno pomocí adaptéru DC 12V3A, prosíme zkontrolujte před instalací zásuvku a ujistěte

Více

HMR-IP20DAI / DAIP. Uživatelský manuál

HMR-IP20DAI / DAIP. Uživatelský manuál HMR trade, s.r.o. Pelhřimovská 2/1071 140 00 Praha 4 tel.: +420 241 402 168-9 fax: +420 241 402 167 www.hmrtrade.cz info@hmrtrade.cz HMR-IP20DAI / DAIP Uživatelský manuál Varování: Pro snížení rizika požáru

Více

MDR 751/757/759. Uživatelský návod v.1.0

MDR 751/757/759. Uživatelský návod v.1.0 MDR 751/757/759 Uživatelský návod v.1.0 MDR 751/757/759 1 www.eurosat.cz Důležité upozornění EUROSAT cs Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje uživatele na operace vyžadující zvýšenou opatrnost a dodržování

Více

AVTECH Megapixelové kamery IVS IP Návod k použití

AVTECH Megapixelové kamery IVS IP Návod k použití AVTECH Megapixelové kamery IVS IP Návod k použití 1. Úvodní seznámení 1.1 Popis základních vlastností kamery 1.2 Obsah balení 1.3 Vyobrazení a popis přístroje 1.4 Popis zadního panelu 1.5 Připojení externích

Více

DIGITÁLNÍ VIDEO REKORDÉR EN-6704V / EN-6708V PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ

DIGITÁLNÍ VIDEO REKORDÉR EN-6704V / EN-6708V PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ DIGITÁLNÍ VIDEO REKORDÉR EN-6704V / EN-6708V PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ PŘED ZAPOJENÍM PŘÍSTROJE SI NEJPRVE PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TUTO PŘÍRUČKU! Obsah Bezpečnostní upozornění...3 Vlastnosti...5 Popis částí

Více

Bezpečnostní kamerový Systém Model: DVR-6304S-A H.264 Uživatelská příručka Vážený zákazníku, děkujeme za nákup našeho produktu. Tato uživatelská příručka Vás provede instalací systému a seznámí Vás s funkcemi

Více

http://www.viakom.cz ordér Digitáln Návod k obsluze sledují návod a uschovejte ho pro další CPD507 V0.983

http://www.viakom.cz ordér Digitáln Návod k obsluze sledují návod a uschovejte ho pro další CPD507 V0.983 http://www.viakom.cz Digitáln lní Video Rekord ordér Návod k obsluze Před manipulací se zařízen zením si, prosím, pečliv livěprostudujte následujn sledují návod a uschovejte ho pro další využit ití. CPD507

Více

NVR REKORDÉR EN-9004 / EN-9109 PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ

NVR REKORDÉR EN-9004 / EN-9109 PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ NVR REKORDÉR EN-9004 / EN-9109 PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ PŘED ZAPOJENÍM PŘÍSTROJE SI NEJPRVE PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TUTO PŘÍRUČKU! Obsah Bezpečnostní upozornění...3 Instalace...5 Instalace HDD do rekordéru...5

Více

DIGITÁLNÍ VIDEO REKORDÉR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

DIGITÁLNÍ VIDEO REKORDÉR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA DIGITÁLNÍ VIDEO REKORDÉR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 8/16 KANÁLŮ VER X4K(A01)-V1.0 Děkujeme vám za zakoupení tohoto digitálního video rekordéru. Před použitím tohoto DVR pročtěte pozorně tuto uživatelskou příručku.

Více

Nevhodné používání by mohlo způsobit trvalé poškození.

Nevhodné používání by mohlo způsobit trvalé poškození. Nevhodné používání by mohlo způsobit trvalé poškození. -Tento napájecí adaptér používejte pouze pro tento přístroj. U jiných zařízení ho nepoužívejte, protože by mohl způsobit jejich poškození. -Manipulaci

Více

IP kamera Power Energy Mobile NC532W

IP kamera Power Energy Mobile NC532W H Série venkovní IP kamera Power Energy Mobile NC532W Duben 2012 V1.2.0.1.5 Návod k použití Obsah 1 ÚVOD... 4 2 FUNKCE A VLASTNOSTI... 4 3 VZHLED A ROZHRANÍ KAMERY... 6 3.1 VZHLED... 6 3.2 KONEKTORY IP

Více

Kapitola 1. Úvod... 4 Vlastnosti... 4 Specifikace... 6

Kapitola 1. Úvod... 4 Vlastnosti... 4 Specifikace... 6 Úvod 1 Kapitola 1. Úvod... 4 Vlastnosti... 4 Specifikace... 6 Video...6 Audio...6 Konektory...7 Poplach...7 2.1 Přední panel...13 2.2 Zadní panel...15 2.3 Dálkové ovládání...16 3.1 Zapojení...18 3.2 Instalace

Více