POSILOVACÍ VĚŽ MASTER POSILOVACIA VEŽA MASTER APOLLÓN ATLAS MASTER APOLLÓN MAS-HG1104D APOLLÓN

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POSILOVACÍ VĚŽ MASTER POSILOVACIA VEŽA MASTER APOLLÓN ATLAS MASTER APOLLÓN MAS-HG1104D APOLLÓN"

Transkript

1 POSILOVACÍ VĚŽ MASTER POSILOVACIA VEŽA MASTER APOLLÓN ATLAS MASTER APOLLÓN MAS-HG04D APOLLÓN

2 UŽIVATELSKÝ MANUÁL / UŽIVATEĽSKÝ MANUÁL / INSTRUKCJA OBSŁUGI Děkujeme, že jste se rozhodli pro koupi našeho produktu. Ačkoliv vynakládáme velké úsilí k zajištění kvality každého našeho výrobku, ojediněle se mohou vyskytnout chybějící nebo vadné díly. V případě objevení jakýchkoliv závad na stroji či zaznamenáte-li chybějící části stroje, kontaktujte nás za účelem jeho nahrazení. Tento stroj je určen výhradně pro domácí použití. Základní informace: - Tento stroj je určen pouze pro domácí použití. Stroj není určen pro komerční účely a vyšší výkonnostní zatížení. - Nesprávné používání (jako např. nadměrné cvičení, prudké pohyby bez rozcvičení, špatné nastavení), mohou poškodit vaše zdraví. - Před začátkem cvičení, konzultujte váš zdravotní stav srdeční systém, krevní tlak, ortopedické problémy atd. se svým lékařem. - Výrobce není zodpovědný za jakékoliv zranění, škodu nebo selhání způsobené použitím tohoto výrobku či špatným sestavením a údržbou stroje. Bezpečnostní informace: Abyste zamezili úrazu či poškození stroje dodržujte následující pravidla: maximální nosnost stroje je 20 kg stroj je zařazen do třídy HC a není vhodný pro terapeutické cvičení stroj se nesmí používat v nevětraných místnostech vysoká teplota, vlhkost a voda nesmí přijít se strojem do styku před použitím si důkladně přečtěte návod na použití umístěte stroj na pevnou a rovnou plochu. Ujistěte se, že stojí pevně a bezpečně nechejte kolem stroje volnou plochu minimálně 2 metry na všechny strany nesprávné nebo nadměrné cvičení může vážně poškodit vaše zdraví ujistěte se, že páčky a další nastavovací mechanismy na kole nejsou v cestě při cvičení pravidelně kontrolujte všechny části. Pokud jsou poškozeny, stroj nepoužívejte a ihned poškozené části vyměňte nebo kontaktujte dodavatele pravidelně kontrolujte všechny šrouby a matice, zda jsou pořádně dotaženy nenechávejte děti a domácí zvířata bez dozoru na stroji či v blízkosti tento stroj není hračka uschovejte tento návod na použití pro případné objednání náhradních dílů v budoucnu Důležité: Vracejte zboží pouze v originálním balení, nebo balení, které je bezpečné pro přepravu a nemůže dojít k poškození stroje. SK Ďakujeme, že ste sa rozhodli pre kúpu nášho produktu. Vzhlľadom na to vynakladáme veľké úsilie k zaisteniu kvality každého našeho výrobku, ojedinele sa môžu vyskytnúť chybajuce alebo vadné diely. V prípade objavenia akýchkoľvek závad na stroji alebo zaznamenáte chýbajúcu časť stroja, kontaktujte nás za účelom jeho. Tento stroj je určený výhradne pre domáce použitie. Základné informácie: - Tento stroj je určený len pre domáce použitie. Stroj neni určený pre komerčné účely a vyššie výkonnostné zaľaženie. - Nesprávne používanie (ako napr. nadmerné cvičenie, prudké pohyby bez rozcvičení, nesprávne nastavenie), môžu poškodiť vaše zdravie. - Pred začiatkom cvičenia, konzultujte váš zdravotný stav srdcový systém, krvný tlak, ortopedické problémy atď. so svojím lekarom. - Výrobca neni zodpovedný za akékoľvek zranenie, škodu alebo zlyhanie zpôsobené použitím tohoto výrobku či nesprávnym zostavením a údržbou stroja. Bezpečnostné informácie: Abyste zamedzili úrazu či poškodeniu stroja dodržujte následujúce pravidlá: maximálna nosnosť stroja je 20 kg stroj je zaradený do triedy HC a neni vhodný pre terapeutické cvičenia stroj sa nesmie používať v nevetraných miestnostiach vysoká teplota, vlhkosť a voda nesmú prísť so strojom do styku pred použitím si dôkladne prečítajte návod na použitie umiestnite stroj na pevnú a rovnú plochu. Uistite sa, že stojí pevne a bezpečne nechajte okolo stroja volnú plochu minimálne 2 metre na všetky strany nesprávne alebo nadmerné cvičenie môže vážne poškodiť vaše zdravie uistite sa, že páčky a dalšie nastavovacie mechanismy neprekážajú v ceste pri cvičení pravidelne kontrolujte všetky časti. Ak sú poškodené, stroj nepoužívajte a ihneď poškodené časti vymeňte alebo kontaktujte dodávatela pravidelne kontrolujte všetky skrutky a matice, či sú poriadne dotiahnuté nenechávajte deti a domáce zvieratá bez dozoru na stroji či v blízkosti tento stroj neni hračka uschovajte tento návod na použitie pre prípadné objednanie náhradných dielov v budúcnosti Dôležité: Vracajte tovar len v originálnom balení, alebo balení, ktoré je bezpečné pre prepravu a nemôže dôjsť k poškodeniu stroja. 2

3 PL Dziękujemy za zakupienie naszego produktu. Z naszej strony dokładamy wszelkich starań, aby oferowane Państwu produkty miały najwyższą jakość. Mimo naszych starań, może się zdarzyć, że napotkacie Państwo na drobne usterki, jeżeli tak się stanie, prosimy o kontakt (również w sytuacji zauważenia braku którejś z części). Urządzenie to jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Podstawowe informacje: - Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Nie jest przeznaczone do fitness klubów czy do innego użytku komercyjnego. - Nieprawidłowe używanie (np. zbyt częste ćwiczenie, gwałtowne ruchy bez rozgrzewki, złe ustawienie) może prowadzić do kontuzji. - Przed rozpoczęciem ćwiczeń należy skonsultować się z lekarzem w kwestii: ciśnienia krwi, problemów ortopedycznych, stanu serca itd. - Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek kontuzje lub uszkodzenia, które powstaną w wyniku używania tego produktu lub w wyniku jego niewłaściwego złożenia czy konserwacji. Informacje dotyczące bezpieczeństwa: Aby zapobiec kontuzji lub uszkodzeniu urządzenia należy postępować zgodnie z poniższymi regułami: maksymalne obciążenie wynosi 20 kg urządzenie to należy do klasy HC i nie jest przeznaczone do ćwiczeń terapeutycznych urządzenia tego nie można używać w pomieszczeniach niezapewniających stałego dostępu do świeżego powietrza wysoka temperatura, wilgoć i woda nie mogą doprowadzić do uszkodzenia urządzenia przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi urządzenie to należy umieścić na płaskiej i stabilnej powierzchni. Należy upewnić się, że urządzenie jest stabilne i bezpieczne urządzenie to wymaga minimalnie 2 metrów wolnej przestrzeni wokół nieprawidłowe lub zbyt częste ćwiczenie może prowadzić do poważnego uszkodzenia zdrowia należy upewnić się, że żadne uchwyty ani inne części nie będą przeszkadzały w ćwiczeniach należy regularnie sprawdzać wszystkie części. W razie zauważenia usterki, nie należy korzystać z urządzenia, uszkodzoną część wymienić lub skontaktować się ze sprzedawcą należy regularnie sprawdzać czy wszystkie śruby i nakrętki są prawidłowo dociągnięte nie wolno zostawiać dzieci i zwierząt bez nadzoru w pobliżu urządzenia urządzenie to nie jest zabawką polecamy schować tę instrukcję obsługi w celu późniejszego zamówienia części zapasowych Uwaga: Towar można zwrócić tylko w oryginalnym opakowaniu lub opakowaniu, które jest bezpieczne przy transporcie, tak aby nie doszło do uszkodzenia. 3

4 4

5 5

6 ČÍSLO NUMER A B C D E F G H I J K L M N O P Q TABULKA SOUČÁSTEK / TANUĽA SÚČIASTOK / LISTA CZĘŚCI NÁZEV/ NÁZOV/ OPIS HLAVNÍ ZÁKLADNA /HLAVNÁ ZÁKLADŇA / PODSTAWA GŁÓWNA PŘEDNÍ ZÁKLADNA / PREDNÁ ZÁKLADŇA / PRZEDNIA PODSTAWA STABILIZACJI ZADNÍ ZÁKLADNA/ ZADNÁ ZÁKLADŇA / TYLNA PODSTAWA HLAVNÍ VERTIKÁLNÍ NOSNÍK / HLAVNÝ VERTIKALNÝ NOSNÍK / GŁÓWNA BELKA PIONOWA ZADNÍ VERTIKÁLNÍ NOSNÍK / ZADNÝ VERTIKALNÝ NOSNÍK / TYLNA BELKA PIONOWA PŘEDNÍ VRCHNÍ KŘÍŽOVÝ NOSNÍK / PREDNÝ VRCHNÝ NOSNÍK / PRZEDNI WSPORNIK ZADNÍ VRCHNÍ KŘÍŽOVÝ NOSNÍK / ZADNÝ VRCHNÝ KRÍŽOVÝ NOSNÍK / TYLNY WSPORNIK OPÉRA SEDADLA S NASTAVITELNOU VÝŠKOU /OPORA SEDADLA S NASTAVITEĽNOU VYŠKOU / RUCHOME PODPARCIE SIEDZENIA ROZŠÍŘENÍ PRO NOHY /ROZŠÍRENIE PRE NOHY / MODLITEWNIK PODPÉRA OPĚRADLA RUKOU/ POPRERA OPERADLA RÚK / RUCHOME PODPARCIE DESKI PODPÉRA SEDADLA/PODPERA SEDADLA / WSPORNIK SIEDZENIA PODPĚRA ROZŠÍŘENÍ PRO NOHY /PODPERA ROZŠÍRENIA PRE NOHY / PIONOWE PODPARCIE SIEDZENIA VRCHNÍ PRAVÁ PODPĚRA HRUDI /VRCNÁ PRAVÁ PODPERA HRUDI / PRAWE GÓRNE RAMIĘ VRCHNÍ LEVÁ PODPĚRA HRUDI /VRCHNÁ ĽAVÁ PODPERA HRUDI / LEWE GÓRNE RAMIĘ SPODNÍ PRAVÁ PODPĚRA HRUDI /SPODNÁ PRAVÁ PODPERA HRUDI / PRAWE DOLNE RAMIĘ SPODNÍ LEVÁ PODPĚRA HRUDI /SPODNÁ ĽAVÁ PODPERA HRUDI /LEWE DOLNE RAMIĘ PODPĚRA KLADKY /PODPERA KLADKY / PODPARCIE WIELOKRĄŻEK MNOŽSTVÍ/ Množstvo/ ILOŚĆ R OPĚRA/OPORA / BELKA S PŘÍTLAČNÁ VZPĚRA/PRÍTLAČNÁ VZPIERA / DŹWIG KLATKI PIERSOWEJ T RUKOJEŤ (A)/RUKOVä T (A) / MAŁY UCHWYT 2 U V PODPĚRA PRAVÉ RUKY / PODPERA PRAVEJ RUKY / RAMIĘ PRAWEJ RĘKI PODPĚRA LEVÉ RUKY/PODPERA ĽAVEJ RUKY / RAMIĘ LEWEJ RĘKI W RUKOJEŤ (B)/ RUKOVäŤ (B) / MAŁY UCHWYT (B) 2 X LEVÝ PEDÁL/ĽAVÝ PEDÁL / LEWY PEDAŁ Y PRAVÝ PEDÁL/PRAVÝ PEDÁL / PRAWY PEDAŁ Z VÁLEC/VÁLEC / WAŁY RUCHOME 2 AA ŽELEZNÝ KRYT/ŽELEZNÝ KRYT / ZASŁONA ŻELAZNA 2 AB VODICÍ TYČ/VODIACÁ TYČ / DRĄŻKI STOSU 2 6

7 AC AD AE AF SPOJNÁ DESKA KLADKY / SPODNÁ DOSKA KLADKY / DESECZKA ŁĄCZĄCA WIELOKRĄŻEK (A) SPOJNÁ DESKA KLADKY / SPODNÁ DOSKA KLADKY / DESECZKA ŁĄCZĄCA WIELOKRĄŻEK (B) SPOJNÁ DESKA KLADKY / SPODNÁ DOSKA KLADKY / DESECZKA ŁĄCZĄCA WIELOKRĄŻEK (C) OBLOUKOVÉ MADLO/ OBLÚKOVÉ MADLO / UCHWYT ŁUKOWY AG TÁHLO/ŤIAHLO / CIĄGŁO AH PĚNOVÁ TRUBKA/PENOVÁ TRUBKA / WAŁEK NOŻNY 2 AI AJ DESKA RPO NASTAVENÍ ZÁVAŽÍ /DOSKA PRE NASTAVENIE ZÁVAŽÍ / OBCIĄŻNIKI VRCHOLOVÁ DESKA/ VRCHOLOVÁ DOSKA / OBIĄŻNIK GÓRNY AK SPOJNÁ DESKA/SPOJNA DOSKA/ DESECZKA ŁĄCZĄCA 2 AL SPOJNÁ TRUBKA/SPOJNÁ TRUBKA / RURKA ŁĄCZĄCA AM KLADKA / KLADKA / WIELOKRĄŻEK 6 AN PODLOŽKA / PODLOŽKA /PODKŁADKA ČÍSLO NUMER TABULKA SOUČÁSTEK/ TABUĽA SÚČIASTOK / TABELKA CZĘŚCI NÁZEV/NÁZOV / OPIS 7 MNOŽSTVÍ ILOŚĆ SEDADLO (A) /SEDADLO (A) / TYLNE SIEDZENIE (A) 2 SEDADLO/SEDADLO / SIEDZENIE 3 SEDADLO (B) /SEDADLO (B) / SIEDZENIE 4 OPĚRADLO RUKOU/ OPERADLO RÚK / OPARCIE RĄK 2 5 POLSTROVANÁ OPĚRKA RUKOU/ ČALUNENÁ OPIERKA RÚK / DESKA 6 KOLÍK/KOLÍK / PRZETYCZKA 7 GUMOVÝ KROUŽEK/ GUMOVÝ KRÚŽOK / WIENIEC GUMOWY 2 8 KARABINA / KARABINA / KARABINEK 5 9 PĚNOVÝ VÁLEC/PENOVÝ VÁLEC / WAŁEK PIANKOWY 4 0 VELKÝ PĚNOVÝ VÁLEC/VEĽKÝ PENOVÝ VÁLEC / DUŻY WAŁEK PIANKOWY LOCK LEVER TUS/LOCK LEVER TUS / LOCK LEVER TUS 2 RYCHLOSTNÍ VÁLEČEK/RÝCHLOSTNÝ VALĆEK / WAŁEK 3 ŘETĚZ/REŤAZ / ŁAŃCUCH 2 4 DĚROVANÁ TYČ PRO NASTAVENÍ ZÁVAŽÍ /DIEROVANÁ TYČ PRE NASTAVENIE / SZPILKA REGULACJI OBCIĄŻENIA 5 SPECIÁLNÍ ŠROUB / ŠPECIÁLNÁ SKRUTKA / ŚRUBĄ SPECJALNĄ 2 6 ŠROUB M DVĚ PODLOŽKY + DVĚ POJISTNÉ MATICE /SKRUTKA M0x55+DVE PODLOŽKY + DVE POISTNÉ MATICE / ŚRUBA M0 55, 2 PODKŁADKI, 2 NAKRĘTKI ZABEZPIECZAJĄCE 7 ŠROUB M8 20/SKRUTKA M8x20 / ŚRUBA M LOCK NUT M2 + DVĚ PODLOŽKY /LOCK NUT M2 + DVE PODLOŽKY / LOCK NUT M2, 2 PODKŁADKI 9 ŠROUB M6 6/SKRUTKA M6x6 / ŚRUBA M ŠROUB M6 6 DVĚ PODLOŽKY + MATICE /SKRUTKA M6X6 DVE PODLOŽKY + MATICE / ŚRUBA M6X6, 2 PODKŁADKI, NAKĘTKI ŠROUB M PODLOŽKY/ SKRUTKA M8x20 + PODLOŽKY / ŚRUBA M8 20, PODKŁADKI ŠROUB M DVĚ PODLOŽKY + POJISTNÁ MATICE / SKRUTKA M8x40 + DVE PODLOŽKY + POISTNÁ MATICA

8 / ŚRUBA M8 40, 2 PODKŁADKI, NAKRĘTKA ZABEZPIECZAJĄCA ŠROUB M PODLOŽKY/ SKRUTKA M8x65 + PODLOŽKY / ŚRUBA M8 65, PODKŁADKI ŠROUB M POJISTNÁ MATICE /SKRUTKA M0x20 + POISTNÁ MATICA / ŚRUBA M0 20, NAKRĘTKA ZABEZPIECZAJĄCA ŠROUB M MATICE/ SKRUTKA M0x35 + MATICE / ŚRUBA M0 35, NAKRĘTKA ŠROUB M DVĚ PODLOŽKY + MATICE /SKRUTKA M0x65 + DVE PODLOŹKY + MATICE / ŚRUBA M0 65, 2 PODKŁADKI, NAKRĘTKA ŠROUB M DVĚ PODLOŽKY + MATICE /SKRUTKA M0x70 + DVE PODLOžKY + MATICE ŚRUBA M0 70, 2 PODKŁADKI, NAKRĘTKA ŠROUB M DVĚ PODLOŽKY + MATICE / SKRUTKA M0x75+ DVE PODLOŽKY + MATICE / ŚRUBA M0 75, 2 PODKŁADKI, NAKRĘTKA ŠROUB M DVĚ PODLOŽKY + POJISTNÁ MATICE / SKRUTKA M0x75 + DVE PODLOžKY + POISTNÁ MATICA / ŚRUBA M0 75, 2 PODKŁADKI, NAKRĘTKA ZABEZPICZAJĄCA ŠROUB M0 0 + DVĚ PODLOŽKY + POJISTNÁ MATICE / SKRUTKA M0x0 + DVE PODLOŽKY + POISTNÁ MATICA / ŚRUBA M0 0, 2 PODKŁADKI, NAKRĘTKA ZABEZPIECZAJĄCA ŠROUB M PODLOŽKY/SKRUTKA M2x20 + PODLOŽKY / ŚRUBA M2 20, PODKŁADKI ŠROUB M PODLOŽKY/SKRUTKA M2x70 + PODLOŽKY /ŚRUBA M2 70, PODKŁADKI 33 BŘIŠNÍ POPRUH/ BRUŠNÝ POPRUH / PAS BRZUCHA LANKO BEZ BALONKU/LANKO BEZ BALÓNIKA / LINKA BEZ BALONIKA LANKO S JEDNÍM A PŮL BALONKEM /LANKO S JEDNÝM A PÓL BALÓNIKOM / LINKA Z JEDNYM I PÓŁ BALONIKIEM LANKO S JEDNÍM BALONKEM/LANKO S JEDNÝM BALÓNIKOM / LINKA Z JEDNYM BALONIKEIM 37 PODLOŽKY / PODLOŽKY / PODKŁADKI 3 38 ŠROUB M0 45 / SKRUTKA M0x45 / ŚRUBA M ŠROUB M PODLOŽKA + MATICE / SKRUTKA M0x45 + PODLOŽKA + MATICA / ŚRUBA M PODKŁADKA + NAKRĘTKA ŠROUB M8x45 + PODLOŽKA + MATICE / SKRUTKA M8x45 + PODLOŽKA + MATICA / ŚRUBA M PODKŁADKA + NAKRĘTKA ŠROUB M x PODLOŽKA + MATICE / SKRUTKA M0x45 + 2x PODLOŽKA + MATICA / ŚRUBA M x PODKŁADKA + NAKRĘTKA

9 KROK CZ. PŘIPOJTE PŘEDNÍ ZÁKLADNU (B) K HLAVNÍ ZÁKLADNĚ (A) DVĚMA ŠROUBY M0*70 ČYTŘMI PODLOŽKAMI A DVĚMA MATICEMI (27) PODLE OBRÁZKU. 2. PŘIOJTE ZADNÍ ZÁKLADNU (C) K HLAVNÍ ZÁKLADNĚ (A) DVĚMA ŠROUBY M0*70 ČYTŘMI PODLOŽKAMI A DVĚMA MATICEMI (27) PODLE OBRÁZKU. 3. PŘIOJTE HLAVNÍ VERTIKÁLNÍ NOSNÍK (D) K HLAVNÍ ZÁKLADNĚ (A) DVĚMA ŠROUBY M0*70 ČYTŘMI PODLOŽKAMI A DVĚMA MATICEMI (27) PODLE OBRÁZKU. 4. PŘIPOJTE ZADNÍ VERTIKÁLNÍ NOSNÍK (E) K ZADNÍ ZÁKLADNĚ (C) DVĚMA ŠROUBY M0*70 ČYTŘMI PODLOŽKAMI A DVĚMA MATICEMI (27) PODLE OBRÁZKU. 5. PŘIPOJTE VODICÍ TYČE (AB) K ZADNÍ ZÁKLADNĚ (C) DVĚMA ŠROUBY M0*65+ ČYTŘMI PODLOŽKAMI + DVĚMA MATICEMI (26) DLE OBRÁZKU. 6. NASUŇTE GUMOVÉ KROUŽKY (7) NA VODICÍ TYČE (AB) 7. NASUŇTE KAŽDOU DESKU PRO URČENÍ ZÁVAŽÍ (AI) NA VODICÍ TYE (AB). 8. VLOŽTE DĚROVANOU TYČ (4) DO DESKY PRO URČENÍ ZÁVAŽÍ (AI). 9. NASUŇTE VRVHNÍ DESKU (AJ) NA VODICÍ TYČE (AB). SK:. PRIPOJTE PREDNÚ ZÁKLADŇU (B) K HLAVNEJ ZÁKLADNI (A) DVOMA SKRUTKAMI m0*70, ŠTYRMI PODLOŽKAMI A DVOMA MATICAMI (27) PODĽA OBRÁZKU. 2. PRIPOJTE ZADNÚ ZÁKLADŇU (C) K HLAVNEJ ZÁKLADNI (A) DVOMA SKRUTKAMI M0*70 ŠTYRMI PODLOŽKAMI A DVOMA MATICAMI (27) PODĽA OBRÁZKU. 3. PRIPOJTE HLAVNÝ VERTIKALNÝ NOSNÍK (D) K HLAVNEJ ZÁKLADNI (A) DVOMA SKRUTKAMI M0*70 ŠTYRMI PODLOŽKAMI A DVOMA MATICAMI (27) PODĽA OBRÁZKU. 4. PRIPOJTE ZADNÝ VERTIKALNÝ NOSNÍK (E) K ZADNEJ ZÁKLADNI (C) DVOMA 9

10 SKRUTKAMI M0*70 ŠTYRMI PODLOŽKAMI A DVOMA MATICAMI (27) PODĽA OBRÁZKU. 5. PRIPOJTE VODICÉ TYČE (AB) K ZADNEJ ZÁKLADNI (C) DVOMA SKRUTKAMI M0*65 + ŠTYRMI PODLOŽKAMI + DVOMA MATICAMI (26) PODĽA OBRÁZKU. 6. NASUŇTE GUMOVÉ KRÚžKY (7) NA VODIACÉ TYČE (AB). 7. NASUŇTE KAŽDÚ DOSKU PRE URČENIE ZÁVAŽí (AI) NA VODIACÚ TYČ (AB). 8. VLOŽTE DIEROVANÚ TYČ (4) DO DOSKY PRE URĆENIE ZÁVAŽÍ (AI). 9. NASUŇTE VRCHNÚ DOSKU (AJ) NA VODIACÉ TYĆE (AB). PL:. NALEŻY POŁĄCZYĆ PRZEDNIĄ PODSTAWĘ STABILIZACJI (B) DO PODSTAWY GŁÓWNEJ (A) ZA POMOCĄ 2 ŚRUB M0*70, 4 PODKŁADEK I 2NAKRĘTEK (27) WEDŁUG POBRAZKA 2.NALEŻY POŁĄCZYĆ TYLNĄ PODSTAWĘ (C) DO PODSTAWY GŁÓWNEJ (A) ZA POMOCĄ 2 ŚRUB M0*70, 4 PODKŁADEK I 2NAKRĘTEK (27) WEDŁUG POBRAZKA. 3. NALEŻY PRYMOCOWAĆ GŁÓWNĄ BELKĘ PIONOWĄ (D) DO PODSTAWY GŁÓWNEJ (A) ZA POMOCĄ 2 ŚRUB M0*70, 4 PODKŁADEK I 2NAKRĘTEK (27) WEDŁUG OBRAZKA. 4. NALEŻY PRZYMOCOWAĆ TYLNĄ BELKĘ PIONOWĄ (E) DO PODSTAWY GŁÓWNEJ (A) ZA POMOCĄ 2 ŚRUB M0*70, 4 PODKŁADEK I 2NAKRĘTEK (27) WEDŁUG OBRAZKA. 5. NALEŻY PRZYMOCOWAĆ DRĄŻKI STOSU (AB) DO PODSTAWY TYLNEJ (C) ZA POMOCĄ 2 ŚRUB M0*65, 4 PODKŁADEK I 2 NAKRĘTEK (26) WEDŁUG OBRAZKA 6. NALEŻY NASUNĄĆ WIEŃCE GUMOWE (7) NA DRĄŻKI STOSU (AB) 7. NALEŻY NASUNĄĆ WYSZYSTKIE OBCIĄŻNIKI (AI) NA DRĄŻKI STOSU (AB) 8. NALEŻY WSUNĄĆ SZPILKĘ REGULACJI OBCIĄŻENIA (4) DO OBCIĄŻNIKÓW (AI) 9. NALEŻY NASUNĄĆ OBCIĄŻNIK GÓRNY (AJ) NA DRĄŻKI STOSU (AB) KROK 2 0

11 CZ.PŘIPOJTE ZADNÍ KŘÍŽOVÝ NOSNÍK (G) K ZADNÍMU VERTIKÁLNÍMU NOSNÍKU (E) A VODICÍM TYČÍM (AB) DVĚMA ŠROUBY M0*65+ ČYTŘMI PODLOŽKAMI + DVĚMA MATICEMI (26) A ŠROUBEM M2*70 + PODLOŽKY PODLE OBRÁZKU. 2.PŘIPOJTE PŘEDNÍ KŘÍŽOVÝ NOSNÍK (F) K HLAVNÍMU VERTIKÁLNÍMU NOSNÍKU (D) A ZADNÍMU KŘÍŽOVÉMU NOSNÍKU (G) ČYTŘMI ŠROUBY M0*70 + OSMI PODLOŽKAMI + ČTYŘMI MATICEMI (27). SK: PRIPOJTE ZADNÝ KRÍŽOVÝ NOSNÍK (G) K ZADNÉMU VERTIKALNÉMU NOSNÍKU (E) A VODIACÍM TYČIAM (AB) DVOMA SKRUTKAMI M0*65 + ŠTYRMI PODLOŽKAMI + DVOMA MATICAMI (26ň A SKRUTKAMI M2*70 + PODLOŽKY PODĽA OBRÁZKU. 2.PRIPOJTE PREDNÝ KRÍŽOVÝ NOSNÍK (F) K HLAVNÉMU VERTIKALNÉMU NOSNÍKU (D) A ZADNÉMU KRÍŽOVÉMU NOSNÍKU (G) ŠTYRMI SKRUTKAMI M0*70 + ôsmimi PODLOŽKAMI + ŠTYRMI MATICAMI (27). PL:. NALEŻY PRZYMOCOWAĆ WSPORNIK TYLNY (G) DO TYLNEJ BARKI PIONOWEJ (E) I DO DRĄŻKÓW STOSU (AB) ZA POMOCĄ ŚRUB M0*65, 4 PODKŁADEK, 2 NAKRĘTEK (26) I ŚRUBY M2*70 I PODKŁADKI WEDŁUG OBRAZKA 2. NALEŻY PRZYMOCOWAĆ WSPORNIK PRZEDNI (F) DO GŁÓWNEJ BELKI PIONOWEJ (D) I DO WSPORNIKA TYLNEGO (G) ZA POMOCĄ 4 ŚRUB M0*70, 8 PODKŁADEK I 4 NAKRĘTEK (27). KROK 3

12 CZ. PŘIPOJTE ROZŠÍŘENÍ PRO NOHY (L) K HLAVNÍ ZÁKLADNĚ (A) DVĚMA ŠROUBY M0*70 ČYTŘMI PODLOŽKAMI A DVĚMA MATICEMI (27) PODLE OBRÁZKU. 2. PŘIPOJTE PODPĚRU SEDADLA (K) A SPOJNOU DESKU (AK) K HLAVNÍMU VERTIKÁLNÍMU NOSNÍKU(D) A PODPĚŘE PRO ROZŠÍŘENÍ NOHOU (L) ČTYŘMI ŠROUBY + OSMI PODLOŽKAMI + ČYTŘMI MATICEMI (28) DEL OBRÁZKU, 3. PŘIPOJTE ROZŠÍŘENÍ PRO NOHY (I) K PODPĚŘE PRO ROZŠÍŘENÍ PRO NOHY (L) ŠROUBY M0*75 + DVĚMA PODLOŽKAMI + POJISTNOU MATICÍ (29) PODLE OBRÁZKU. 4. PŘIPOJTE SEDADLO (2) K OPĚŘE SEDADLA S NASTAVITELNOU VÝŠKOU (H) ČYTŘMI ŠROUBY M6*6 + ČYTŘMI PODLOŽKAMI (9) PAK VLOŽTE OPĚRU SEDADLA S NASTVAITELNOU VÝŠKOU (H) K PODPĚŘE SEDADLA RYCHLOSTNÍM VÁLEČKEM (2) DLE OBRÁZKU. 5. PŘIPOJTE POLŠTÁŘ OPĚRADEL RUKOU (5) K OPĚŘE OPĚRADEL RUKOU (J) DVĚMA ŠROUBY M6*6 + DVĚMA PODLOŽKAMI (9) PAK VLOŽTE PODPĚRU OPĚRADEL RUKOU(J) DO ROZŠÍŘENÍ PRO NOHY (I) UZAMKNĚTE RYCHLOSTNÍM VÁLEČKEM (2) DLE OBRÁZKU. (2) 6. PŘIPOJTE ZADNÍ SEDADLO () K HLAVNÍMU VERTIKÁLNÍMU NOSNÍKU (DVĚMA ŠROUBYM8*20 (7) DLE OBRÁZKU. 7. VLOŽTE PĚNOVOU TRUBKU (AH) DO ROZŠÍŘENÍ RO NOHY (I) A PODPĚŘE ROZŠÍŘENÍ PRO NOHY (L), PAK NASŇTE PĚNOVÝ VÁLEČEK (9) NA PĚNOVOU TRUBKU (AH) DLE OBRÁZKU. SK:. PRIPOJTE ROZŠÍRENIE PRE NOHY (L) K HLAVNEJ ZÁKLADNI (A) DVOMA SKRUTKAMI M0*70, ŠTYRMI PODLOŽKAMI A DVOMA MATICAMI (27) PODĽA OBRÁZKU. 2. PRIPOJTE PODPERU SEDADLA (K) A SPOJNÚ DOSKU (AK) K HLAVNÉMU VERTIKALNÉMU NOSNÍKU (D) A PODPERE PRE ROZŠÍRENIE NôH (L) ŠTYRMI SKRTUKAMI + ôsmimi PODLOŽKAMI + ŠTYRMI MATICAMI (28) PODĽA OBRÁZKU. 3. PRIPOJTE ROZŠÍRENIA PRE NOHY (I) K PODPERE PRE ROZ ROZŠÍRENIA PRE NOHY (L), SKRUTKY M0*75 + DVOMA PODLOŽKAMI + POISTNOU MATICOU (29) PODĽA OBRÁZKU. 4. PRIPOJTE SEDADLO (2) K OPORE SEDADLA S NASTAVETEĽNOU VÝŠKOU (H) ŠTYRMI SKRUTKAMI M6*6 + ŠTYRMI PODLOŽKAMI (9), POTOM VLOŽTE OPIERKU SEDADLA S NASTVITEĽNOU VÝŠKOU (H) K PODPOERE SEDADLA RÝCHLOSNÝM VALČEKOM (2) PODĽA OBRÁZKU. 5. PRIPOJTE VANKÚŠ OPERADIEL RÚK (5) K OPIERKU OPERADIEL RÚK (J) DVOMA SKRUTKAMI M6*6 + DVOMI PODLOŽKAMI (9), POTOM VLOŽTE PODPERU OPERADIEL RÚK (J) DO ROZŠÍRENIA PRE NOHY (I), UZAMKNITE RÝCHLOSNÝM VALČEKOM (2) PODĽA OBRÁZKU. (2). 6. PRIPOJTE ZADNÉ SEDADLO ä) K HLAVNÉMU VERTIKALNÉMU NOSNÍKU DVOMA SKRUTKAMI M8*20 (7) PODĽA OBRÁZKU. 7. VLOŽTE PENOVÚ TRUBKU (AH) DO ROZŠÍRENIA PRE NOHY (I) A PODPORE ROZŠÍRENIA PRE NOHY (l), POTOM NASUŇTE PENOVÝ VALĆEK (9) NA PENOVÚ TRUBKU (AH) PODĽA OBRÁZKU. PL:. NALEŻY PRZYMOCOWAĆ PIONOWE PODPARCIE SIEDZENIA (L) DO PODSTAWY GŁÓWNEJ (A) ZA POMOCĄ 2 ŚRUB M0*70, 4 PODKŁADEK I 2 NAKRĘTEK (27) WEDŁUG OBRAZKA 2 NALEŻY PRZYMOCOWAĆ WSPORNIK SIEDZENIA (K) I DESECZKĘ ŁĄCZĄCA (AK) DO GŁÓWNEJ BELKI PIONOWEJ (D) I DO PIONOWEGO PODPARCIA SIEDZENIA (L) ZA POMOCĄ 4 ŚRUB, 8 PODKŁADEK I 4 NAKRĘTEK (28) WEDŁUG OBRAZKA 3. NALEŻY POŁĄCZYĆ MODLITEWNIK (I) DO PIONOWEGO PODPARCIA SIEDZENIA (L) ZA POMOCĄ ŚRUB M0*75, 2 PODKŁADEK I NAKRĘTKI ZABEZPIECZAJĄCEJ (29) WEDŁUG OBRAZKA. 4. NALEŻY PRZYMOCOWAĆ SIEDZENIE (2) DO RUCHOMEGO PODPARCIA SIEDZENIA (H) ZA POMOCĄ 4 ŚRUB M6*6, 4 NAKRĘTEK (9) I POTEM WŁOŻYĆ RUCHOME PODPARCIE 2

13 SIEDZENIA (H) DO WSPORNIKA SIEDZENIA ZA POMOCĄ WAŁKA (2) WEDŁUG OBRAZKA 5. NALEŻY PRZYMOCOWAĆ DESKĘ (5) DO RUCHOMEGO PODPARCIA DESKI (J) ZA POMOCĄ 2ŚRUB M6*6, 2 PODKŁADEK (9) A NASTĘPNIE WŁOŻYĆ RUCHOME PODPARCIE DESKI (J) DO MODLITEWNIKA (I) I ZAMKNĄĆ WAŁKIEM (2) WEDŁUG OBRAZKA (2). 6. NALEŻY PRZYMOCOWAĆ TYLNE SIEDZENIE () DO GŁÓWNEJ BELKI PIONOWEJ ZA POMOCĄ 2 ŚRUB M8*20 (7) WEDŁUG OBRAZKA 7. NALEŻY WŁOŻYĆ WAŁEK NOŻNY (AH) DO MODLITEWNIKA (I) I DO PIONOWEGO PODPARCIA SIEDZENIA (L), I POTEM NASUNĄĆ WAŁEK PIANKOWY (9) NA WAŁEKNOŻNY (AH) WEDŁUG OBRAZKA. KROK 4 CZ. PŘIPOJTE OPĚRU (R) A PODPĚRU KLADKOSTROJE (Q) K HLAVNÍMU VERTIKÁLNÍMU NOSNÍKU(D) DVĚMA ŠROUBY M0*75 + ČYTŘMI PODLOŽKAMI + DVĚMA MATICEMI (28) DLE OBRÁZKU. 2. PŘIPOJTE KAŽDÝ KLADKOSTROJ (AE) K PODPĚŘE KLADKOSTROJE (Q) DVĚMA ŠROUBY M0*0 ČTYŘMI PODLOŽKAMI A DVĚMA MATICEMI (30) DLE OBRÁZKU. 3. PŘIPOJTE PŘÍTLAČNOU VZPĚRU (S) K PŘEDNÍMU HORNÍMU KŘÍŽOVÉMU NOSNÍKU (F) SPOJNOU TRUBKOU (AL) A ŠROUBEM M2*55 + DVĚMA PODLOŽKAMI + DVĚMA POJISTNÝMI MATICEMI(6). 4. PŘIPOJTE HORNÍ PRAVOU & LEVOU OPĚRU HRUDI (M&N) K PŘÍTLAČNÉ VZPĚŘE (S) SPECIÁLNÍM ŠROUBEM (5) DLE OBRÁZKU. 5. VLOŽTE SPODNÍ PRAVOU & LEVOU OPĚRU HRUDI (O&P) K HORNÍ PRAVÉ & LEVÉ OPĚŘE HRUDI (M&N) UZMAKNĚTE RYCHLOSTNÍM VÁLEČKEM. (2). 6. NASUŇTE VLEKÝ PĚNOVÝ VÁLEC (0) NA SPODNÍ PRAVOU & LEVOU OPĚRU HRUDI (O&P) 7. PŘIPOJTE KAŽDOU RUKOJEŤ (T) KE PSODNÍ PRAVÉ & LEVÉ OPĚŘE HRUDI (O&P) ŠROUBY M2*20 + PODLOŽKAMI (3) A ŠROUBY M8*20 + PODLOŽKAMI(2). 3

14 SK:.PRIPOJTE OPORU (R) A PODPERU KLADKOSTROJA (Q) K HLAVNÉMU VERTIKALNÉMU NOSNÍKU (D) DVOMA SKRUTKAMI M0*75 + ŠTYRMI PODLOŽKAMI + DVOMA MATICAMI (28) PODĽA OBRÁZKU. 2.PRIPOJTE KAŽDÝ KLADKOSTROJ (AE) K PODPERE KLADKOSTROJA (Q) DVOMA SKRUTKAMI M0*0 ŠTYRMI PODLOŽKAMI A DVOMA MATICAMI (30) PODĽA OBRÁZKU. 3.PRIPOJTE PRÍTLAĆNOU VZPERU (S) K PREDNÉMU HORNÉMU KRÍŽOVNÉMU NOSNÍKU (F) SPOJNOU TRUBKOU (AL) A SKRUTKOU M2*55 + DVOMA PODLOŽKAMI + DVOMA POISTNÝMI MATICAMI (6). 4. PRIPOJTE HORNÚ PRAVÚ A ĽAVÚ OPORU HRUDI (M&N) K PríTLAČNEJ VZPERE (S) ŠPECIÁLNOU SKRUTKOU (5) PODĽA OBRÁZKU. 5. VLOŽTE SPODNÚ PRAVÚ A ĽAVÚ OPIERKU HRUDI (O&P) K HORNEJ PRAVEJ A ĽAVEJ OPORE HRUDI ( M&N), UZAMKNITE RÝCHLOSNÝM VALčEKOM (2). 6. NASUŇTE VEĽKÝ PENOVÝ VÁLEC (0) NA SPODNÚ PRAVÚ A ĽAVÚ OPORU HRUDI(O&P). 7. PRIPOJTE KAŽDÚ RUKOVäŤ (T) KU SPODNEJ PRAVEJ A ĽAVEJ OPORE HRUDI (O&P) SKRUTKAMI M2*20 + PODLOŽKAMI (3) A SKRUTKAMI M8*20 + PODLOŽKAMI (2). PL:. NALEŻY PRZYCZEPIĆ BELKĘ (R) I PODPARCIE WIELOKRĄŻKA (Q) DO GŁÓWNEJ BELKI PIONOWEJ (D) ZA POMOCĄ 2 ŚRUB M0*75, 4 PODKŁADEK I 2 NAKRĘTEK (28) WEDŁUG OBRAZKA. 2. NALEŻY PRZYMOCOWAĆ KAŻDY WIELOKRĄŻEK (AE) DO PODPARCIA WIELOKRĄŻKA (Q) ZA POMOCĄ 2 ŚRUB M0*0, 4 PODKŁADEK I 2 NAKRĘTEK (30) WEDŁUG OBRAZKA. 3. NALEŻY PRZYMOCOWAĆ DZWIG KLATKI PIERSOWEJ (S) DO PRZEDNIEGO GÓRNEGO WSPORNIKA (F) ZA POMOCĄ RURKI ŁĄCZĄCEJ (AL) I ŚRUBY M2*55, 2 PODKŁADEK I 2 NAKRĘTEK ZABEZPIECZAJĄCYCH (6) 4. NALEŻY PRZYMOCOWAĆ RRAWE I LEWE GÓRNE RAMIĘ (M&N) DO DZWIGU KLATKI PIERSOWEJ (S) ŚRUBĄ SPECJALNĄ (5) WEDŁUG OBRAZKA 5. NALEŻY WŁOŻYĆ PRAWE I LEWE DOLNE RAMIĘ (O&P) DO PRAWEGO I LEWEGO GÓRNEGO RAMIENIA (M&N) UŻYWAJĄC WAŁKA SPECJALNEGO (2) 6. NALEŻY NASUNĄĆ DUŻY WAŁEK PIANKOWY (0) NA PRAWE I TYLNE DOLNE RAMIĘ (O&P) 7. NALEŻY PRZYMOCOWAĆ KAŻDY MAŁY UCHWYT (T) DO PRWEGO I TYLNEGO DOLNEGO RAMIENIA (O&P) Z APOMOCĄ ŚRUB M2*20, PODKŁADEK (3) I ŚRUB M8*20 Z PODKŁADKAMI (2) 4

15 KROK 5 CZ. PŘIPOJTE PRAVOU & LEVOU PODPĚRU RUKY (U&V) K ZADNÍMU VERTIKÁLNÍMU NOSNÍKU (E) DVĚMA ŠROUBY M0*75 + ČYTŘMI PODLOŽKAMI + DVĚMA MATICEMI (28) DLE OBRÁZKU. 2. PŘIPOJTE RUKOJEŤ (W) K PODPĚRÁM RUKOU (U&V) ŠROUBEM M2*20 + VELKÝM PODLOŽKYM. (3). 3. PŘIPOJTE OPĚRADLO RUKY (4) KE KAŽDÉ PODPĚŘE RUKY (U&V) ŠROUBY M8*65 +PODLOŽKAMI(23). 4. PŘIPOJTE SEDADLO (3) K ZADNÍMU VERTIKÁLNÍMU NOSNÍKU (E) DVĚMA ŠROUBY M8*65 +PODLOŽKAMI (23). 5. PŘIPOJTE PRAVÝ A LEVÝ PEDÁL (X&Y) K ZADNÍMU VERTIKÁLNÍMU NOSNÍKU (E) POJISTNOU MATICÍ M2 + PODLOŽKYM (8) DLE OBRÁZKU. 6. PŘIPOJTE DVA VÁLCE (Z) KE KAŽDÉ STRANĚ ZADNÍHO VERTIKÁLNÍHO NOSNÍKU (E) POJISTNOU MATICÍ M2 + PODLOŽKYM (8) DLE OBRÁZKU. 7. PŘIPOJTE DVA VÁLCE (Z) K PRAVÉMU A LEVÉMU PEDÁLU (X&Y) ŠROUBY M8*40 + DVĚMA PODLOŽKAMI A POJJISTNOU MATICÍ (22) DLE OBRÁZKU. SK:. PRIPOJTE PRAVÚ A ĽAVÚ PODPRERU RUKY (U&V) K ZADNÉMU VERTIKALNÉMU NOSNÍKU (E) DVOMA SKRTUKAMI M0*75 + ŠTYRMI PODLOŽKAMI + DVOMI MATICAMI (28) PODĽA OBRÁZKU. 2. PRIPOJTE RUKOVäŤ (W) K PODPERÁM RÚK (U&V) SKRUTKAMI M2*20 + VEĽKÝMI PODLOŽKAMI (32). 3. PRIPOJTE OPERADLO RÚK (4) KU KAŽDEJ PODPERE RÚK (U&V) SKRUTKAMI M8*65 + PODLOŽKAMI (23). 4. PRIPOJTE SEDADLO (3) K ZADNÉMU VERTIKALNÉMU NOSNÍKU (E) DVOMA SKRUTKAMI M8*65 + PODLOŽKAMI (23) 5. PRIPOJTE PRAVÝ A ĽAVÝ PEDÁL (X&Y) K ZADNÉMU VERTIKALNÉMU NOSNÍKU (E) POISTNOU MATICOU M2 + POD (8) PODĽA OBRÁZKU. 6. PRIPOJTE DVO VÁLCE (Z) KU KAŽDEJ STRANE ZADNÉHO VERTIKALNÉHO 5

16 NOSNÍKA (E) POISTNOU MATICOU M2 + PODLOŽKAMI (8) PODĽA OBRÁZKU. 7. PRIPOJTE DVA VÁLCE (Z) K PRAVÉMU A ĽAVÉMU PEDÁLU (X&Y) SKRUTKAMI M8*40 + DVOMA PODLOŽKAMI A POISTOU MATICOU (22) PODĽA OBRÁZKU. PL:. NALEŻY PRZYMOCOWAĆ RAMIONA (U&V) DO TYLNEJ BELKI PIONOWEJ (E) ZA POMOCĄ 2 ŚRUB M0*75, 4 PODKŁADEK I 2 NAKRĘTEK (28) WEDŁUG OBRAZKA 2. NALEŻY PRZYMOCOWAĆ MAŁY UCHWYT (W) DO RAMION (U&V) ZA POMOCĄ ŚRUBY M2*20 I DUŻYCH PODKŁADEK (3) 3. NALEŻY PRZYMOCOWAĆ OPARCIE RĄK (4) DO KAŻDEGO RAMIENIA (U&V) ZA POMOCĄ ŚRUB M8*65 I PODKŁADEK (23). 4. NALEŻY PRZYMOCOWAĆ SIEDZENIE (3) DO TYLNEJ BELKI PIONOWEJ (E) ZA POMOCĄ 2 ŚRUB M8*65 I PODKŁADEK (23). 5. NALEŻY POŁACZYĆ PRAWY I LEWY PEDAŁ (X&Y) DO TYLNEJ BELKI PIONOWEJ (E) ZA POMOCĄ NAKRĘTKI ZABEZPIECZAJĄCEJ M2 I PODKŁADEK (8) WEDŁUG OBRAZKA 6. NALEŻY POŁĄCZYĆ 2 WAŁY RUCHOME (Z) DO KAÁZDEJ STRONY TYLNEJ BELKI PIONOWEJ (E) ZA POMOCĄ NAKRĘTKI ZABEZPIECZAJĄCEJ M2 I PODKŁADEK (8) WEDŁUG OBRAZKA 7. NALEŻY POŁĄCZYĆ 2 WAŁY RUCHOME (Z) DO PRAWEGO I LEWEGO PEDAŁA (X&Y) ZA POMOCĄ ŚRUBY M8*40, 2 PODKŁADEK I MAKRĘTKI ZABEZPIECZAJĄCEJ (22) WEDŁUG OBRAZKA. 6

17 CZ MONTÁŽ LAN. PŘIPOJTE LANKO BEZ BALONKU (36) PŘIPOJTE KONEC LANKA K HORNÍ PRAVÉ OPĚŘE HRUDI (M) ŠROUBEM M0*20 + POJISTNOU MATICÍ, KONEC LANKA NAHORU KLADKOSTROJEM, POD KLADKOSTROJEM 2, NAHORU KLADKOSTROJEM 3. ZAHÁKNĚTE KONEC PŘES HORNÍ LEVOU OPĚRU HRUDI (N) ŠROUBEM*20 + POJISTNOU MATICÍ (24). SK. MONTÁŹ LÁN. PRIPOJTE LANKO BEZ BALÓNIKA (36), PRIPOJTE KONIEC LANKA K HORNEEJ PRAVEJ OPORE HRUDI (M) SKRUTKAMI M0*20 + POISTNOU MATICOU, KONIEC LANKA HORE KLADKOSTROJOM, POD KLADKOSTROJOM 2,HORE KLADKOSTROJOM 3, ZAHÁKNITE KONIEC CEZ HORNÚ ĽAVÚ OPORU HRUDI (N) SKRUTKOU M*20 + POISTNOU MATICOU (24). PL INSTALACJA LINEK. POŁĄCZENIE LINKI BEZ BALONIKA (36). NALEŻY POŁĄCZYĆ KONIEC LINKI Z GÓRNYM PRAWYM RAMIENIEM (M) ŚRUBĄ M0*20, NAKRĘTKĄ ZABEZPICZAJĄCĄ. KONIEC LINKI NALEŻY CIĄGNĄĆ DO GÓRY WIELOKRĄŻKIEM, POD WIELOKRĄŻKIEM 2, DO GÓRY WIELOKRĄŻKIEM 3. NALEŻY ZAHACZYĆ KONIEC LINKI PRZEZ GÓRNE PRAWE RAMIĘ (N) ŚRUBĄ *20 I NAKRĘTKĄ ZABEZPIECZAJĄCĄ (24) CZ MONÁŽ LAN POZNÁMKA: PŘI TOMTO KROKU VYJMĚTE PROSÍM KLADKOSTROJE Z JEJICH MÍST. PŘIPOJTE LANKO S JEDNÍM A PŮL BALONKEM (35). VEZMĚTE KONEC S PŮL BALONKEM NAHORU KLADKOU (4&5), POD A OKOLO KLADKY 6 NAHORU KLADKOU 7. SK. MONTÁŽ LÁN POZNÁMKA : PRI TOMTO KROKU VYBERTE PROSíM KLADKOSTROJE Z ICH MIEST.. PRIPOJTE LANKO S JEDNÝM BALÓNIKOM A PÓL BALÓNIKOM (35) VEZMITE KONIEC S PÓL BALÓNIKOM, HORE KLADKOU (4a5), POD A OKOLO KLADKY 6 HORE KLADKOU 7. KROK 6-2 PL INSTALACJA LINEK UWAGA: PRZEPROWADZAJĄC TEN KROK NALEŻY WYJĄĆ WIELOKRĄŻKI Z ICH MIEJSC. POŁĄCZENIE LINKI Z JEDNYM I PÓŁ BALONIKIEM (35). NALEŻY PRZECIĄGNĄĆ KONIEC Z POŁÓWKĄ BALONIKA DO GÓRY KRĄŻKIEM (4&5), POD I WOKÓŁ KRĄŻKA 6 DO GÓRY KRĄŻKIEM 7. 7

18 CZ MONÁŽ LAN. PŘIPOJTE LANKO S JEDNÍM BALONKEM (34) VEZMĚTE KONEC LANA BEZ BALONK,PROTÁHNĚTE POD KLADKAMI 8&9, NAHORU A OKOLO KLADKY 0, POD KLADKOU, NAHORU A OKOLO KLADKY 2, DOLU A OKOLO KLADKY 3, NAHORU A OKOLO KLADKY 4&5 PAK PŘIPOJTE LANKO K DĚROVANÉ TYČI SKOBOU (8) A ŘETĚZEM (3) A ŠROUEBM M0*35 + POJISTNOU MATICÍ. (25). SK: MONTÁŽ LÁN. PRIPOJTE LANKO S JEDNÝM BALÓNIKOM (34) VEZMITE KONIEC LANA BEZ BALÓNIKA, PRETIAHNITE POD KLADKAMI 8&9,, HORE A OKOLO KLADKY 0, POD KLADKOU, HORE A OKOLO KLADKY 2, DOLE A OKOLO KLADKY 3, HORE A OKOLO KLADKY 4&5, POTOM PRIPOJTE LANKO K DIEROVANEJ TYČI SKOBOU (8) A REŤAZOU (3) A SKRUTKOU M0*35 + POISTNOU MATICOU (25). PL: MONTAŻ LINEK. POŁĄCZENIE LINKI Z JEDNYM BALONIKIEM (34) NALEŻY PRZECIĄGNĄĆ KONIEC LINKI BEZ BALONIKA POD KRĄŻKAMI 8&9, DO GÓRY I WOKÓŁ KRĄŻKA 0, POD KRĄŻKIEM, DO GÓRY I W OKÓŁ KRĄŻKA 2, W DÓŁ I WOKÓŁ KRĄŻKA 3, DO GÓRY I WOKÓŁ KRĄŻKA 4&5 I POTEM PRZYMOCOWAĆ LINKĘ DO SZPILKI REGULACJI OBCIĄŻENIA KARABINKIEM (8) ŁAŃCUCHEM (3) I ŚRUBĄ M0*35 Z NAKRĘTKĄ ZABEZPIECZAJĄCĄ (25). 8

19 KROK 7 CZ. NASAĎTE ŽELEZNÝ KRYT (AA) NA ZADNÍ VRCHNÍ KŘÍŽOVÝ NOSNÍK (G) A ZADNÍ ZÁKLADNĚ (C) POMOCÍ OSMI ŠROUBŮ M6*6 + ŠESTNÁCI PODLOŽKY + OSMI MATIC (20) PODLE OBRÁZKU. SK:. NASAĎTE ŽELEZNÝ KRYT (AA) NA ZADNÝ VRCHNÝ KRÍŽOVÝ NOSNíK (G) A ZADNEJ ZÁKLADNI (C)POMOCOU ôsmich SKRUTIEK M6*6 + ŠESTNÁSTIMI PODLOŽKAMI + ôsmimi MATICAMI (20) PODĽA OBRÁZKU. PL:. NALEŻY PRZYMOCOWAĆ ZASŁONĘ ŻELAZNĄ (AA) DO TYLNEGO GÓRNEGO WSPORNIKA (G) I DO DO TYLNEJ PODSTAWY (C) ZA POMOCĄ 8 ŚRUB M6*6, 6 PODKŁADEK I 8 NAKRĘTEK (20) WEDŁUG OBRAZKA. 9

20 Cvičení na posilovací věži / Ćwiczenie na atlasie: Upozornění: obrázky jsou pouze orientační, cviky jsou společné pro více druhů věží. Některé součásti tato věž nemá, proto tyto cviky nemůžete provádět. Uwaga: obrazki są tylko orientacyjne, ćwiczenia te są wspólne dla różnego rodzaju atlasów. Niektórych części atlas ten nie posiada i dlatego ćwiczenia nie mogą być przeprowadzane. 20

21 2

22 CZ Údržba Pravidelně provádějte běžnou údržbu stroje na základě vytížení stroje minimálně však po 20 hodinách provozu. Údržba zahrnuje:. Kontrolu všech pohyblivých částí stroje (osy, klouby převádějící pohyb, atd.), zda jsou dostatečně promazány. Pokud ne, ihned je namažte. Doporučujeme běžný olej pro kola a šicí stroje nebo silikonové oleje. 2. Pravidelná kontrola všech součástí šrouby a matice a pravidelné dotahování. 3. K údržbě čistoty použijte jen mýdlový roztok a ne čistící prostředky. 4. Skladujte věž vždy na suchém a teplém místě. UPOZORNĚNÍ Lavice musí být umístěn na rovné a pevné podložce. Před každým použitím výrobku zkontrolujte dotažení všech šroubů. SK Údržba Pravidelne prevádzajte bežnú údržbu stroja na základe vyťaženia stroja minimálne však po 20 hodinách prevádzky. Údržba zahrňuje:. Kontrolu všetkých pohyblivých častí stroja (osky, klby prevádzajúce pohyb, atď.), či sú dostatočne premazané. Ak nie, ihneď ich namažte. Doporučujeme bežný olej pre bicykle a šijacie stroje alebo silikonové oleje. 2. pravidelná kontrola všetkých častí skrutky a matice a pravidelné doťahovanie. 3. K údržbe čistoty použite len mydlový roztok a nie čistiace prostriedky. 4. Skladujte vežu vždy na suchom a teplom mieste. UPOZORNENIE. Lavica musí byť umiestnená na rovnej a pevnej podložke. Pred každým použitím výrobku skontrolujte dotiahnutie všetkých skrutiek. PL Konserwacja Należy regularnie przeprowadzać konserwację urządzenia w zależności od częstotliwości użytkowania urządzenia, lecz minimum po 20 godzinach użytkowania. Konserwacja obejmuje:. sprawdzianie wszystkich części ruchomych urządzenia (np. osi) czy są wystarczająco posmarowane. Jeżeli nie, należy natychmiast je posmarować. Polecamy zwykły olej do rowerów i maszyn do szycia lub oleje silikonowe. 2. regularne sprawdzanie wszystkich części śruby i nakrętki i reguralne dociąganie. 3. czyszczenie mydlanym roztworem a nie środkami do czyszczenia. 4. przechowywanie w suchym i ciepłym miejscu. OSTRZEŻENIE Ławka musi być umieszczona na płaskiej i stabilnej powierzchni. Przed każdym użyciem należy sprawdić dociągnięcie wszystkich śrub. CZ Copyright - autorská práva Společnost MASTER SPORT s.r.o. si vyhrazuje veškerá autorská práva k obsahu tohoto návodu k použití. Autorské právo zakazuje reprodukci částí tohoto návodu nebo jako celku třetí stranou bez výslovného souhlasu společnosti MASTER SPORT s.r.o.. Společnost MASTER SPORT s.r.o. pro použití informací, obsažených v tomto návodu k použití nepřebírá žádnou odpovědnost za jakýkoli patent. SK - Copyright - autorské práva Spoločnosť MASTER SPORT s.r.o. si vyhradzuje všetky autorské práva k obsahu tohoto návodu na použitie. Autorské právo zakazuje reprodukciu častí tohto návodu alebo ako celku treťou stranou bez výslovného súhlasu spoločnosti MASTER SPORT s.r.o.. Spoločnosť MASTER SPORT s.r.o. pre použitie informácií obsiahnutých v tomto návode na použitie nepreberá žiadnu zodpovednosť za akýkoľvek patent. PL - Copyright - prawo autorskie Firma MASTER SPORT s.r.o. zastrzega sobie wszelkie prawa autorskie do treści niniejszej instrukcji obsługi. Prawo autorskie zabrania kopiowania treści instrukcji w części lub też w całości przez osoby trzecie bez wyraźnej zgody MASTER SPORT s.r.o.. Firma MASTER SPORT s.r.o. za korzystanie z informacji zawartych w niniejszej instrukcji obsługi nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek patenty. 22

Stojanový ventilátor Wentylator stojący VS 6013/6023

Stojanový ventilátor Wentylator stojący VS 6013/6023 Návod k použití / Návod na použitie / Instrukcja obsługi Stojanový ventilátor Wentylator stojący VS 6013/6023 Distributor: Jindřich Valenta ELKO Valenta, Vysokomýtská 1800, 565 01 Choceň, Tel.: 465 471

Více

220 270 320 MMA ČESKY. EN welding machine. DE Schweiβgerät. CZ svařovací stroj. PL maszyna spawalnicza DTN 220 320 MMA CZ/EN/DE/PL 02 12

220 270 320 MMA ČESKY. EN welding machine. DE Schweiβgerät. CZ svařovací stroj. PL maszyna spawalnicza DTN 220 320 MMA CZ/EN/DE/PL 02 12 CZ Návod k obsluze a údržbě EN Instruction for use and maintenance DE Bedienungsanleitung PL Instrukcja obsługi i konserwacji Výrobce si vyhrazuje právo na změnu Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu. The

Více

Návod k použití LI 44630

Návod k použití LI 44630 LI 44630 Návod k použití LI 44630 Q4ACZM0557 1 Obsah Popis odsavače...4 Druhy provozu...4 Provoz s odvětráváním... 4 Provoz s cirkulací vzduchu... 4 Před prvním použitím...5 Důležitá upozornění... 5 Plynové

Více

Návod k použití - CZ. IN 7828 Odrážedlo Kawasaki KTR 12

Návod k použití - CZ. IN 7828 Odrážedlo Kawasaki KTR 12 Návod k použití - CZ IN 7828 Odrážedlo Kawasaki KTR 12 Před uvedením do provozu si bezpodmínečně přečtěte následující pokyny. Tento návod poté pečlivě uložte. Používání podle určeného účelu Pozor. Tato

Více

Návod k použití LI 46630

Návod k použití LI 46630 LI 46630 Návod k použití LI 46630 Q4ACZM0558 1 750 650 Při čtení návodu sledujte poslední stránky s obrázky. Popis odsavače Přepínač světlo/ ventilátor Druhy provozu Provoz s odvětráním Rám filtru Ventilátor

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7597 Multifunkční posilovač insportline Magic BB

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7597 Multifunkční posilovač insportline Magic BB UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7597 Multifunkční posilovač insportline Magic BB 1 OBSAH ÚVODNÍ INFORMACE... 3 NÁVOD NA SESTAVENÍ... 4 CVIKY... 4 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE... 7 2 ÚVODNÍ INFORMACE Speciální

Více

Návod k použití LI 23030

Návod k použití LI 23030 LI 23030 Návod k použití LI 23030 Q4ACZM0556 1 Před čtením návodu si otevřete poslední stránky s obrázky. Popis odsavače Druhy provozu Odvětrávací provoz Větrák odsavače nasává kuchyňské výpary a odvádí

Více

HMT 75M421 HMT 75M451

HMT 75M421 HMT 75M451 HMT 75M421 HMT 75M451 Aby vám vaření přinášelo stejně velkou radost jako stolování, pročtěte si pozorně tento návod k použití. Pak dokážete využít všechny technické přednosti své nové mikrovlnné trouby.

Více

Manual de instrucciones y advertencias Podręcznik obsługi wraz z instrukcjami Návod k použití a upozornění

Manual de instrucciones y advertencias Podręcznik obsługi wraz z instrukcjami Návod k použití a upozornění VICTRIX X 12-24 2 I ES SI HU Manual de instrucciones y advertencias Podręcznik obsługi wraz z instrukcjami Návod k použití a upozornění Priročnik z navodili in o pozorili Használati utasítás és figyelmeztetések

Více

HORSCH Terrano 6-12 FG

HORSCH Terrano 6-12 FG 09/2008 Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku HORSCH Terrano 6-12 FG Art.: 80270902 cs Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte!

Více

Motorové kalové čerpadlo WT20X * WT30X * WT40X

Motorové kalové čerpadlo WT20X * WT30X * WT40X Motorové kalové čerpadlo WT20X * WT30X * WT40X Návod k obsluze a Servisní knížka HONDA MOTOR Co., Ltd. 2002 Vydání 18/01/2006 Copyright BG Technik cs, a.s. 2 OBSAH : 1. BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY.... 5 2. UMÍSTĚŇÍ

Více

NÁVOD K OBSLUZE 2013. 690 Duke EU 690 Duke AUS/UK 690 Duke MAL 690 Duke R EU 690 Duke R AUS/UK 690 Duke R MAL. Výr.č. 3211953cs

NÁVOD K OBSLUZE 2013. 690 Duke EU 690 Duke AUS/UK 690 Duke MAL 690 Duke R EU 690 Duke R AUS/UK 690 Duke R MAL. Výr.č. 3211953cs NÁVOD K OBSLUZE 2013 690 Duke EU 690 Duke AUS/UK 690 Duke MAL 690 Duke R EU 690 Duke R AUS/UK 690 Duke R MAL Výr.č. 3211953cs MILÝ ZÁKAZNÍKU KTM 1 MILÝ ZÁKAZNÍKU KTM Rádi bychom Vám poblahopřáli v Vašemu

Více

LanitGarden 6 x 12 PLUGIN

LanitGarden 6 x 12 PLUGIN NÁVOD NA MONTÁŽ a ÚDRŽBU LanitGarden 6 x 12 PLUGIN Tento návod má 24 stránek Před stavbou si přečtěte až do konce tento montážní návod 1 NA CO SI DÁT POZOR PŘED STAVBOU SKLENÍKU Umístění skleníku a jeho

Více

OKBABY 10+ Dětská sedačka na jízdní kolo

OKBABY 10+ Dětská sedačka na jízdní kolo OKBABY 10+ Dětská sedačka na jízdní kolo OKBABY S.r.l. Via del Lavoro 26 24060 Telgate (BG) Itálie Tel. +39 035 830004 Fax +39 035 832961 www.okbaby.it e-mail: okbaby@okbaby.it Dětská sedačka na jízdní

Více

HORSCH Joker 6-12 RT. Návod k obsluze. Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku

HORSCH Joker 6-12 RT. Návod k obsluze. Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku 07/2008 Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku HORSCH Joker 6-12 RT Art.: 80800900 cs Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte!

Více

Jednotlivé části (str.3) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (8) (11) (10) 4

Jednotlivé části (str.3) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (8) (11) (10) 4 Jednotlivé části (str.3) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (8) (11) (10) 4 Str.3 str str 2)2 2) Montáž (str.4) 5 6 Demontáž (str.6) 7 8 Charakteristika (str.8) Str.10 POZOR! 9 Nastavení součástky s hračkou.

Více

Automatický teplovodní kotel

Automatický teplovodní kotel Automatický teplovodní kotel KTP 20 PELLET Původní provozní a montážní návod a Záruční list aktualizace 4/ 2011 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517 50 Častolovice,

Více

(kolektory SB 25+V, SB 25+H, SB 20+V, SB 20+H)

(kolektory SB 25+V, SB 25+H, SB 20+V, SB 20+H) Návod na montáž a provoz Návod na montáž a prevádzku CZ SK (kolektory SB 25+V, SB 25+H, SB 20+V, SB 20+H) Firma BAXI S.p.A. jako jeden z největších evropských výrobců teplotechniky pro domácnost (závěsné

Více

panda futura Návod k použití C Z 05.2010 rev. 004

panda futura Návod k použití C Z 05.2010 rev. 004 panda futura TM Návod k použití 2009 R82 /S. ll rights reserved. The R82 logo and the Panda Futura chairs are registered trademarks of R82 /S. 05.2010 rev. 004 OSH ezpečnost... 4 áruka... 4 Sedadla...

Více

HORSCH Tiger AS LT MT XL

HORSCH Tiger AS LT MT XL 07/2008 Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku HORSCH Tiger AS LT MT XL Art.: 80580902 cs Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte!

Více

m NEBEZPEČÍ V případě neuposlechnutí tohoto pokynu existuje vysoká pravděpodobnost těžkého zranění či smrti.

m NEBEZPEČÍ V případě neuposlechnutí tohoto pokynu existuje vysoká pravděpodobnost těžkého zranění či smrti. BF15D BF20D Děkujeme vám za zakoupení tohoto přívěsného lodního motoru Honda. Tento návod k obsluze platí pro přívěsné motory Honda BF15D/BF20D. Veškeré zde uvedené informace vycházejí z posledních údajů

Více

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Motory Energie Automatizace Paints Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu PŘEDMLUVA Elektrický motor je zařízení, které se využívá v průmyslovém

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Hliníkové žebříky a schůdky Vyrobeno v ALVE spol. s r.o. Před použitím pečlivě přečtěte návod k použití (obr.

NÁVOD K POUŽITÍ. Hliníkové žebříky a schůdky Vyrobeno v ALVE spol. s r.o. Před použitím pečlivě přečtěte návod k použití (obr. NÁVOD K POUŽITÍ Hliníkové žebříky a schůdky Vyrobeno v ALVE spol. s r.o. Před použitím pečlivě přečtěte návod k použití (obr. 1) Obrázek 1 1. Hlavní příčiny nehod, které nastávají při používání žebříků

Více

LI 680 PLUS LI 700 PLUS LIQ 700 PLUS

LI 680 PLUS LI 700 PLUS LIQ 700 PLUS LI 680 PLUS LI 700 PLUS LIQ 700 PLUS Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze LI 680 PLUS LI 700 PLUS LIQ 700 PLUS Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil

Více

SPIN11 KCE verze SNA1/A

SPIN11 KCE verze SNA1/A SPIN11 KCE verze SNA1/A Elektromechanický pohon pro pro výklopná vrata s horním vedením křídla, výklopná vrata s kloubovým výklopným mechanismem a pro sekční vrata Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze

Více

Model ESF 6161. Návod k použití

Model ESF 6161. Návod k použití M y č k a n á d o b í Model ESF 6161 CS Návod k použití Obsah Bezpečnostní pokyny 3 Instalace 4 Umístění pod pracovní desku 4 Vyrovnání na podlaze 4 Připojení vody 4 Připojení odpadní hadice 5 Elektrické

Více

í úvrať nasucho" a bez našroubované svíčky (např. při nákupu v obchodě). Pokud tak učiníte

í úvrať nasucho a bez našroubované svíčky (např. při nákupu v obchodě). Pokud tak učiníte Návod kroužku) V První žádném a velmi protáčet případě důležitý přes se bod nepokoušejte pro dvoutaktní dvoutaktní motory ABC motory (bez ABC pístního (s hliníkovým kroužku): pístem a tvrdé chromovanou

Více

TUMBLE DRYER SUŠILNI STROJ SUSZARKA DO BIELIZNY TCS 683 LT

TUMBLE DRYER SUŠILNI STROJ SUSZARKA DO BIELIZNY TCS 683 LT 800 / 900 1000 / 1200 800 / 900 1000 / 1200 kg 5 85' -105' 75' - 100' 110' - 130' 100' - 125' kg 2,5 45' - 60' 40' - 55' 60' - 75' 55' - 70' 650 kg 2 45' - 55' kg 1 25' - 35' A U T O R E V E R S E TUMBLE

Více

Tato povinnost se nevztahuje na škody vzniklé nevhodnou dopravou, výdejem, nesprávným používáním, použitím nedoporučených dílů atd.

Tato povinnost se nevztahuje na škody vzniklé nevhodnou dopravou, výdejem, nesprávným používáním, použitím nedoporučených dílů atd. Obecné informace Všechny generátory horké mlhy (tepelné rozprašovače s pulzujícím reaktivním motorem) Airfog odpovídají směrnici Rady EU 2004/108/EC «Elektromagnetická kompaktibilita», modely AR9E a AR35E

Více

Oferta bestsellerów / Bestsellerový program 2015/ 2016

Oferta bestsellerów / Bestsellerový program 2015/ 2016 Oferta bestsellerów / Bestsellerový program 2015/ 2016 www.berkemann.com OFERTA BESTSELLERÓW 2015 2016 BESTSELLEROVÝ PROGRAM 2015 2016 ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI W 1885 roku Heinrich Ad. Berkemann założył

Více