POSILOVACÍ VĚŽ MASTER POSILOVACIA VEŽA MASTER APOLLÓN ATLAS MASTER APOLLÓN MAS-HG1104D APOLLÓN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POSILOVACÍ VĚŽ MASTER POSILOVACIA VEŽA MASTER APOLLÓN ATLAS MASTER APOLLÓN MAS-HG1104D APOLLÓN"

Transkript

1 POSILOVACÍ VĚŽ MASTER POSILOVACIA VEŽA MASTER APOLLÓN ATLAS MASTER APOLLÓN MAS-HG04D APOLLÓN

2 UŽIVATELSKÝ MANUÁL / UŽIVATEĽSKÝ MANUÁL / INSTRUKCJA OBSŁUGI Děkujeme, že jste se rozhodli pro koupi našeho produktu. Ačkoliv vynakládáme velké úsilí k zajištění kvality každého našeho výrobku, ojediněle se mohou vyskytnout chybějící nebo vadné díly. V případě objevení jakýchkoliv závad na stroji či zaznamenáte-li chybějící části stroje, kontaktujte nás za účelem jeho nahrazení. Tento stroj je určen výhradně pro domácí použití. Základní informace: - Tento stroj je určen pouze pro domácí použití. Stroj není určen pro komerční účely a vyšší výkonnostní zatížení. - Nesprávné používání (jako např. nadměrné cvičení, prudké pohyby bez rozcvičení, špatné nastavení), mohou poškodit vaše zdraví. - Před začátkem cvičení, konzultujte váš zdravotní stav srdeční systém, krevní tlak, ortopedické problémy atd. se svým lékařem. - Výrobce není zodpovědný za jakékoliv zranění, škodu nebo selhání způsobené použitím tohoto výrobku či špatným sestavením a údržbou stroje. Bezpečnostní informace: Abyste zamezili úrazu či poškození stroje dodržujte následující pravidla: maximální nosnost stroje je 20 kg stroj je zařazen do třídy HC a není vhodný pro terapeutické cvičení stroj se nesmí používat v nevětraných místnostech vysoká teplota, vlhkost a voda nesmí přijít se strojem do styku před použitím si důkladně přečtěte návod na použití umístěte stroj na pevnou a rovnou plochu. Ujistěte se, že stojí pevně a bezpečně nechejte kolem stroje volnou plochu minimálně 2 metry na všechny strany nesprávné nebo nadměrné cvičení může vážně poškodit vaše zdraví ujistěte se, že páčky a další nastavovací mechanismy na kole nejsou v cestě při cvičení pravidelně kontrolujte všechny části. Pokud jsou poškozeny, stroj nepoužívejte a ihned poškozené části vyměňte nebo kontaktujte dodavatele pravidelně kontrolujte všechny šrouby a matice, zda jsou pořádně dotaženy nenechávejte děti a domácí zvířata bez dozoru na stroji či v blízkosti tento stroj není hračka uschovejte tento návod na použití pro případné objednání náhradních dílů v budoucnu Důležité: Vracejte zboží pouze v originálním balení, nebo balení, které je bezpečné pro přepravu a nemůže dojít k poškození stroje. SK Ďakujeme, že ste sa rozhodli pre kúpu nášho produktu. Vzhlľadom na to vynakladáme veľké úsilie k zaisteniu kvality každého našeho výrobku, ojedinele sa môžu vyskytnúť chybajuce alebo vadné diely. V prípade objavenia akýchkoľvek závad na stroji alebo zaznamenáte chýbajúcu časť stroja, kontaktujte nás za účelom jeho. Tento stroj je určený výhradne pre domáce použitie. Základné informácie: - Tento stroj je určený len pre domáce použitie. Stroj neni určený pre komerčné účely a vyššie výkonnostné zaľaženie. - Nesprávne používanie (ako napr. nadmerné cvičenie, prudké pohyby bez rozcvičení, nesprávne nastavenie), môžu poškodiť vaše zdravie. - Pred začiatkom cvičenia, konzultujte váš zdravotný stav srdcový systém, krvný tlak, ortopedické problémy atď. so svojím lekarom. - Výrobca neni zodpovedný za akékoľvek zranenie, škodu alebo zlyhanie zpôsobené použitím tohoto výrobku či nesprávnym zostavením a údržbou stroja. Bezpečnostné informácie: Abyste zamedzili úrazu či poškodeniu stroja dodržujte následujúce pravidlá: maximálna nosnosť stroja je 20 kg stroj je zaradený do triedy HC a neni vhodný pre terapeutické cvičenia stroj sa nesmie používať v nevetraných miestnostiach vysoká teplota, vlhkosť a voda nesmú prísť so strojom do styku pred použitím si dôkladne prečítajte návod na použitie umiestnite stroj na pevnú a rovnú plochu. Uistite sa, že stojí pevne a bezpečne nechajte okolo stroja volnú plochu minimálne 2 metre na všetky strany nesprávne alebo nadmerné cvičenie môže vážne poškodiť vaše zdravie uistite sa, že páčky a dalšie nastavovacie mechanismy neprekážajú v ceste pri cvičení pravidelne kontrolujte všetky časti. Ak sú poškodené, stroj nepoužívajte a ihneď poškodené časti vymeňte alebo kontaktujte dodávatela pravidelne kontrolujte všetky skrutky a matice, či sú poriadne dotiahnuté nenechávajte deti a domáce zvieratá bez dozoru na stroji či v blízkosti tento stroj neni hračka uschovajte tento návod na použitie pre prípadné objednanie náhradných dielov v budúcnosti Dôležité: Vracajte tovar len v originálnom balení, alebo balení, ktoré je bezpečné pre prepravu a nemôže dôjsť k poškodeniu stroja. 2

3 PL Dziękujemy za zakupienie naszego produktu. Z naszej strony dokładamy wszelkich starań, aby oferowane Państwu produkty miały najwyższą jakość. Mimo naszych starań, może się zdarzyć, że napotkacie Państwo na drobne usterki, jeżeli tak się stanie, prosimy o kontakt (również w sytuacji zauważenia braku którejś z części). Urządzenie to jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Podstawowe informacje: - Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Nie jest przeznaczone do fitness klubów czy do innego użytku komercyjnego. - Nieprawidłowe używanie (np. zbyt częste ćwiczenie, gwałtowne ruchy bez rozgrzewki, złe ustawienie) może prowadzić do kontuzji. - Przed rozpoczęciem ćwiczeń należy skonsultować się z lekarzem w kwestii: ciśnienia krwi, problemów ortopedycznych, stanu serca itd. - Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek kontuzje lub uszkodzenia, które powstaną w wyniku używania tego produktu lub w wyniku jego niewłaściwego złożenia czy konserwacji. Informacje dotyczące bezpieczeństwa: Aby zapobiec kontuzji lub uszkodzeniu urządzenia należy postępować zgodnie z poniższymi regułami: maksymalne obciążenie wynosi 20 kg urządzenie to należy do klasy HC i nie jest przeznaczone do ćwiczeń terapeutycznych urządzenia tego nie można używać w pomieszczeniach niezapewniających stałego dostępu do świeżego powietrza wysoka temperatura, wilgoć i woda nie mogą doprowadzić do uszkodzenia urządzenia przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi urządzenie to należy umieścić na płaskiej i stabilnej powierzchni. Należy upewnić się, że urządzenie jest stabilne i bezpieczne urządzenie to wymaga minimalnie 2 metrów wolnej przestrzeni wokół nieprawidłowe lub zbyt częste ćwiczenie może prowadzić do poważnego uszkodzenia zdrowia należy upewnić się, że żadne uchwyty ani inne części nie będą przeszkadzały w ćwiczeniach należy regularnie sprawdzać wszystkie części. W razie zauważenia usterki, nie należy korzystać z urządzenia, uszkodzoną część wymienić lub skontaktować się ze sprzedawcą należy regularnie sprawdzać czy wszystkie śruby i nakrętki są prawidłowo dociągnięte nie wolno zostawiać dzieci i zwierząt bez nadzoru w pobliżu urządzenia urządzenie to nie jest zabawką polecamy schować tę instrukcję obsługi w celu późniejszego zamówienia części zapasowych Uwaga: Towar można zwrócić tylko w oryginalnym opakowaniu lub opakowaniu, które jest bezpieczne przy transporcie, tak aby nie doszło do uszkodzenia. 3

4 4

5 5

6 ČÍSLO NUMER A B C D E F G H I J K L M N O P Q TABULKA SOUČÁSTEK / TANUĽA SÚČIASTOK / LISTA CZĘŚCI NÁZEV/ NÁZOV/ OPIS HLAVNÍ ZÁKLADNA /HLAVNÁ ZÁKLADŇA / PODSTAWA GŁÓWNA PŘEDNÍ ZÁKLADNA / PREDNÁ ZÁKLADŇA / PRZEDNIA PODSTAWA STABILIZACJI ZADNÍ ZÁKLADNA/ ZADNÁ ZÁKLADŇA / TYLNA PODSTAWA HLAVNÍ VERTIKÁLNÍ NOSNÍK / HLAVNÝ VERTIKALNÝ NOSNÍK / GŁÓWNA BELKA PIONOWA ZADNÍ VERTIKÁLNÍ NOSNÍK / ZADNÝ VERTIKALNÝ NOSNÍK / TYLNA BELKA PIONOWA PŘEDNÍ VRCHNÍ KŘÍŽOVÝ NOSNÍK / PREDNÝ VRCHNÝ NOSNÍK / PRZEDNI WSPORNIK ZADNÍ VRCHNÍ KŘÍŽOVÝ NOSNÍK / ZADNÝ VRCHNÝ KRÍŽOVÝ NOSNÍK / TYLNY WSPORNIK OPÉRA SEDADLA S NASTAVITELNOU VÝŠKOU /OPORA SEDADLA S NASTAVITEĽNOU VYŠKOU / RUCHOME PODPARCIE SIEDZENIA ROZŠÍŘENÍ PRO NOHY /ROZŠÍRENIE PRE NOHY / MODLITEWNIK PODPÉRA OPĚRADLA RUKOU/ POPRERA OPERADLA RÚK / RUCHOME PODPARCIE DESKI PODPÉRA SEDADLA/PODPERA SEDADLA / WSPORNIK SIEDZENIA PODPĚRA ROZŠÍŘENÍ PRO NOHY /PODPERA ROZŠÍRENIA PRE NOHY / PIONOWE PODPARCIE SIEDZENIA VRCHNÍ PRAVÁ PODPĚRA HRUDI /VRCNÁ PRAVÁ PODPERA HRUDI / PRAWE GÓRNE RAMIĘ VRCHNÍ LEVÁ PODPĚRA HRUDI /VRCHNÁ ĽAVÁ PODPERA HRUDI / LEWE GÓRNE RAMIĘ SPODNÍ PRAVÁ PODPĚRA HRUDI /SPODNÁ PRAVÁ PODPERA HRUDI / PRAWE DOLNE RAMIĘ SPODNÍ LEVÁ PODPĚRA HRUDI /SPODNÁ ĽAVÁ PODPERA HRUDI /LEWE DOLNE RAMIĘ PODPĚRA KLADKY /PODPERA KLADKY / PODPARCIE WIELOKRĄŻEK MNOŽSTVÍ/ Množstvo/ ILOŚĆ R OPĚRA/OPORA / BELKA S PŘÍTLAČNÁ VZPĚRA/PRÍTLAČNÁ VZPIERA / DŹWIG KLATKI PIERSOWEJ T RUKOJEŤ (A)/RUKOVä T (A) / MAŁY UCHWYT 2 U V PODPĚRA PRAVÉ RUKY / PODPERA PRAVEJ RUKY / RAMIĘ PRAWEJ RĘKI PODPĚRA LEVÉ RUKY/PODPERA ĽAVEJ RUKY / RAMIĘ LEWEJ RĘKI W RUKOJEŤ (B)/ RUKOVäŤ (B) / MAŁY UCHWYT (B) 2 X LEVÝ PEDÁL/ĽAVÝ PEDÁL / LEWY PEDAŁ Y PRAVÝ PEDÁL/PRAVÝ PEDÁL / PRAWY PEDAŁ Z VÁLEC/VÁLEC / WAŁY RUCHOME 2 AA ŽELEZNÝ KRYT/ŽELEZNÝ KRYT / ZASŁONA ŻELAZNA 2 AB VODICÍ TYČ/VODIACÁ TYČ / DRĄŻKI STOSU 2 6

7 AC AD AE AF SPOJNÁ DESKA KLADKY / SPODNÁ DOSKA KLADKY / DESECZKA ŁĄCZĄCA WIELOKRĄŻEK (A) SPOJNÁ DESKA KLADKY / SPODNÁ DOSKA KLADKY / DESECZKA ŁĄCZĄCA WIELOKRĄŻEK (B) SPOJNÁ DESKA KLADKY / SPODNÁ DOSKA KLADKY / DESECZKA ŁĄCZĄCA WIELOKRĄŻEK (C) OBLOUKOVÉ MADLO/ OBLÚKOVÉ MADLO / UCHWYT ŁUKOWY AG TÁHLO/ŤIAHLO / CIĄGŁO AH PĚNOVÁ TRUBKA/PENOVÁ TRUBKA / WAŁEK NOŻNY 2 AI AJ DESKA RPO NASTAVENÍ ZÁVAŽÍ /DOSKA PRE NASTAVENIE ZÁVAŽÍ / OBCIĄŻNIKI VRCHOLOVÁ DESKA/ VRCHOLOVÁ DOSKA / OBIĄŻNIK GÓRNY AK SPOJNÁ DESKA/SPOJNA DOSKA/ DESECZKA ŁĄCZĄCA 2 AL SPOJNÁ TRUBKA/SPOJNÁ TRUBKA / RURKA ŁĄCZĄCA AM KLADKA / KLADKA / WIELOKRĄŻEK 6 AN PODLOŽKA / PODLOŽKA /PODKŁADKA ČÍSLO NUMER TABULKA SOUČÁSTEK/ TABUĽA SÚČIASTOK / TABELKA CZĘŚCI NÁZEV/NÁZOV / OPIS 7 MNOŽSTVÍ ILOŚĆ SEDADLO (A) /SEDADLO (A) / TYLNE SIEDZENIE (A) 2 SEDADLO/SEDADLO / SIEDZENIE 3 SEDADLO (B) /SEDADLO (B) / SIEDZENIE 4 OPĚRADLO RUKOU/ OPERADLO RÚK / OPARCIE RĄK 2 5 POLSTROVANÁ OPĚRKA RUKOU/ ČALUNENÁ OPIERKA RÚK / DESKA 6 KOLÍK/KOLÍK / PRZETYCZKA 7 GUMOVÝ KROUŽEK/ GUMOVÝ KRÚŽOK / WIENIEC GUMOWY 2 8 KARABINA / KARABINA / KARABINEK 5 9 PĚNOVÝ VÁLEC/PENOVÝ VÁLEC / WAŁEK PIANKOWY 4 0 VELKÝ PĚNOVÝ VÁLEC/VEĽKÝ PENOVÝ VÁLEC / DUŻY WAŁEK PIANKOWY LOCK LEVER TUS/LOCK LEVER TUS / LOCK LEVER TUS 2 RYCHLOSTNÍ VÁLEČEK/RÝCHLOSTNÝ VALĆEK / WAŁEK 3 ŘETĚZ/REŤAZ / ŁAŃCUCH 2 4 DĚROVANÁ TYČ PRO NASTAVENÍ ZÁVAŽÍ /DIEROVANÁ TYČ PRE NASTAVENIE / SZPILKA REGULACJI OBCIĄŻENIA 5 SPECIÁLNÍ ŠROUB / ŠPECIÁLNÁ SKRUTKA / ŚRUBĄ SPECJALNĄ 2 6 ŠROUB M DVĚ PODLOŽKY + DVĚ POJISTNÉ MATICE /SKRUTKA M0x55+DVE PODLOŽKY + DVE POISTNÉ MATICE / ŚRUBA M0 55, 2 PODKŁADKI, 2 NAKRĘTKI ZABEZPIECZAJĄCE 7 ŠROUB M8 20/SKRUTKA M8x20 / ŚRUBA M LOCK NUT M2 + DVĚ PODLOŽKY /LOCK NUT M2 + DVE PODLOŽKY / LOCK NUT M2, 2 PODKŁADKI 9 ŠROUB M6 6/SKRUTKA M6x6 / ŚRUBA M ŠROUB M6 6 DVĚ PODLOŽKY + MATICE /SKRUTKA M6X6 DVE PODLOŽKY + MATICE / ŚRUBA M6X6, 2 PODKŁADKI, NAKĘTKI ŠROUB M PODLOŽKY/ SKRUTKA M8x20 + PODLOŽKY / ŚRUBA M8 20, PODKŁADKI ŠROUB M DVĚ PODLOŽKY + POJISTNÁ MATICE / SKRUTKA M8x40 + DVE PODLOŽKY + POISTNÁ MATICA

8 / ŚRUBA M8 40, 2 PODKŁADKI, NAKRĘTKA ZABEZPIECZAJĄCA ŠROUB M PODLOŽKY/ SKRUTKA M8x65 + PODLOŽKY / ŚRUBA M8 65, PODKŁADKI ŠROUB M POJISTNÁ MATICE /SKRUTKA M0x20 + POISTNÁ MATICA / ŚRUBA M0 20, NAKRĘTKA ZABEZPIECZAJĄCA ŠROUB M MATICE/ SKRUTKA M0x35 + MATICE / ŚRUBA M0 35, NAKRĘTKA ŠROUB M DVĚ PODLOŽKY + MATICE /SKRUTKA M0x65 + DVE PODLOŹKY + MATICE / ŚRUBA M0 65, 2 PODKŁADKI, NAKRĘTKA ŠROUB M DVĚ PODLOŽKY + MATICE /SKRUTKA M0x70 + DVE PODLOžKY + MATICE ŚRUBA M0 70, 2 PODKŁADKI, NAKRĘTKA ŠROUB M DVĚ PODLOŽKY + MATICE / SKRUTKA M0x75+ DVE PODLOŽKY + MATICE / ŚRUBA M0 75, 2 PODKŁADKI, NAKRĘTKA ŠROUB M DVĚ PODLOŽKY + POJISTNÁ MATICE / SKRUTKA M0x75 + DVE PODLOžKY + POISTNÁ MATICA / ŚRUBA M0 75, 2 PODKŁADKI, NAKRĘTKA ZABEZPICZAJĄCA ŠROUB M0 0 + DVĚ PODLOŽKY + POJISTNÁ MATICE / SKRUTKA M0x0 + DVE PODLOŽKY + POISTNÁ MATICA / ŚRUBA M0 0, 2 PODKŁADKI, NAKRĘTKA ZABEZPIECZAJĄCA ŠROUB M PODLOŽKY/SKRUTKA M2x20 + PODLOŽKY / ŚRUBA M2 20, PODKŁADKI ŠROUB M PODLOŽKY/SKRUTKA M2x70 + PODLOŽKY /ŚRUBA M2 70, PODKŁADKI 33 BŘIŠNÍ POPRUH/ BRUŠNÝ POPRUH / PAS BRZUCHA LANKO BEZ BALONKU/LANKO BEZ BALÓNIKA / LINKA BEZ BALONIKA LANKO S JEDNÍM A PŮL BALONKEM /LANKO S JEDNÝM A PÓL BALÓNIKOM / LINKA Z JEDNYM I PÓŁ BALONIKIEM LANKO S JEDNÍM BALONKEM/LANKO S JEDNÝM BALÓNIKOM / LINKA Z JEDNYM BALONIKEIM 37 PODLOŽKY / PODLOŽKY / PODKŁADKI 3 38 ŠROUB M0 45 / SKRUTKA M0x45 / ŚRUBA M ŠROUB M PODLOŽKA + MATICE / SKRUTKA M0x45 + PODLOŽKA + MATICA / ŚRUBA M PODKŁADKA + NAKRĘTKA ŠROUB M8x45 + PODLOŽKA + MATICE / SKRUTKA M8x45 + PODLOŽKA + MATICA / ŚRUBA M PODKŁADKA + NAKRĘTKA ŠROUB M x PODLOŽKA + MATICE / SKRUTKA M0x45 + 2x PODLOŽKA + MATICA / ŚRUBA M x PODKŁADKA + NAKRĘTKA

9 KROK CZ. PŘIPOJTE PŘEDNÍ ZÁKLADNU (B) K HLAVNÍ ZÁKLADNĚ (A) DVĚMA ŠROUBY M0*70 ČYTŘMI PODLOŽKAMI A DVĚMA MATICEMI (27) PODLE OBRÁZKU. 2. PŘIOJTE ZADNÍ ZÁKLADNU (C) K HLAVNÍ ZÁKLADNĚ (A) DVĚMA ŠROUBY M0*70 ČYTŘMI PODLOŽKAMI A DVĚMA MATICEMI (27) PODLE OBRÁZKU. 3. PŘIOJTE HLAVNÍ VERTIKÁLNÍ NOSNÍK (D) K HLAVNÍ ZÁKLADNĚ (A) DVĚMA ŠROUBY M0*70 ČYTŘMI PODLOŽKAMI A DVĚMA MATICEMI (27) PODLE OBRÁZKU. 4. PŘIPOJTE ZADNÍ VERTIKÁLNÍ NOSNÍK (E) K ZADNÍ ZÁKLADNĚ (C) DVĚMA ŠROUBY M0*70 ČYTŘMI PODLOŽKAMI A DVĚMA MATICEMI (27) PODLE OBRÁZKU. 5. PŘIPOJTE VODICÍ TYČE (AB) K ZADNÍ ZÁKLADNĚ (C) DVĚMA ŠROUBY M0*65+ ČYTŘMI PODLOŽKAMI + DVĚMA MATICEMI (26) DLE OBRÁZKU. 6. NASUŇTE GUMOVÉ KROUŽKY (7) NA VODICÍ TYČE (AB) 7. NASUŇTE KAŽDOU DESKU PRO URČENÍ ZÁVAŽÍ (AI) NA VODICÍ TYE (AB). 8. VLOŽTE DĚROVANOU TYČ (4) DO DESKY PRO URČENÍ ZÁVAŽÍ (AI). 9. NASUŇTE VRVHNÍ DESKU (AJ) NA VODICÍ TYČE (AB). SK:. PRIPOJTE PREDNÚ ZÁKLADŇU (B) K HLAVNEJ ZÁKLADNI (A) DVOMA SKRUTKAMI m0*70, ŠTYRMI PODLOŽKAMI A DVOMA MATICAMI (27) PODĽA OBRÁZKU. 2. PRIPOJTE ZADNÚ ZÁKLADŇU (C) K HLAVNEJ ZÁKLADNI (A) DVOMA SKRUTKAMI M0*70 ŠTYRMI PODLOŽKAMI A DVOMA MATICAMI (27) PODĽA OBRÁZKU. 3. PRIPOJTE HLAVNÝ VERTIKALNÝ NOSNÍK (D) K HLAVNEJ ZÁKLADNI (A) DVOMA SKRUTKAMI M0*70 ŠTYRMI PODLOŽKAMI A DVOMA MATICAMI (27) PODĽA OBRÁZKU. 4. PRIPOJTE ZADNÝ VERTIKALNÝ NOSNÍK (E) K ZADNEJ ZÁKLADNI (C) DVOMA 9

10 SKRUTKAMI M0*70 ŠTYRMI PODLOŽKAMI A DVOMA MATICAMI (27) PODĽA OBRÁZKU. 5. PRIPOJTE VODICÉ TYČE (AB) K ZADNEJ ZÁKLADNI (C) DVOMA SKRUTKAMI M0*65 + ŠTYRMI PODLOŽKAMI + DVOMA MATICAMI (26) PODĽA OBRÁZKU. 6. NASUŇTE GUMOVÉ KRÚžKY (7) NA VODIACÉ TYČE (AB). 7. NASUŇTE KAŽDÚ DOSKU PRE URČENIE ZÁVAŽí (AI) NA VODIACÚ TYČ (AB). 8. VLOŽTE DIEROVANÚ TYČ (4) DO DOSKY PRE URĆENIE ZÁVAŽÍ (AI). 9. NASUŇTE VRCHNÚ DOSKU (AJ) NA VODIACÉ TYĆE (AB). PL:. NALEŻY POŁĄCZYĆ PRZEDNIĄ PODSTAWĘ STABILIZACJI (B) DO PODSTAWY GŁÓWNEJ (A) ZA POMOCĄ 2 ŚRUB M0*70, 4 PODKŁADEK I 2NAKRĘTEK (27) WEDŁUG POBRAZKA 2.NALEŻY POŁĄCZYĆ TYLNĄ PODSTAWĘ (C) DO PODSTAWY GŁÓWNEJ (A) ZA POMOCĄ 2 ŚRUB M0*70, 4 PODKŁADEK I 2NAKRĘTEK (27) WEDŁUG POBRAZKA. 3. NALEŻY PRYMOCOWAĆ GŁÓWNĄ BELKĘ PIONOWĄ (D) DO PODSTAWY GŁÓWNEJ (A) ZA POMOCĄ 2 ŚRUB M0*70, 4 PODKŁADEK I 2NAKRĘTEK (27) WEDŁUG OBRAZKA. 4. NALEŻY PRZYMOCOWAĆ TYLNĄ BELKĘ PIONOWĄ (E) DO PODSTAWY GŁÓWNEJ (A) ZA POMOCĄ 2 ŚRUB M0*70, 4 PODKŁADEK I 2NAKRĘTEK (27) WEDŁUG OBRAZKA. 5. NALEŻY PRZYMOCOWAĆ DRĄŻKI STOSU (AB) DO PODSTAWY TYLNEJ (C) ZA POMOCĄ 2 ŚRUB M0*65, 4 PODKŁADEK I 2 NAKRĘTEK (26) WEDŁUG OBRAZKA 6. NALEŻY NASUNĄĆ WIEŃCE GUMOWE (7) NA DRĄŻKI STOSU (AB) 7. NALEŻY NASUNĄĆ WYSZYSTKIE OBCIĄŻNIKI (AI) NA DRĄŻKI STOSU (AB) 8. NALEŻY WSUNĄĆ SZPILKĘ REGULACJI OBCIĄŻENIA (4) DO OBCIĄŻNIKÓW (AI) 9. NALEŻY NASUNĄĆ OBCIĄŻNIK GÓRNY (AJ) NA DRĄŻKI STOSU (AB) KROK 2 0

11 CZ.PŘIPOJTE ZADNÍ KŘÍŽOVÝ NOSNÍK (G) K ZADNÍMU VERTIKÁLNÍMU NOSNÍKU (E) A VODICÍM TYČÍM (AB) DVĚMA ŠROUBY M0*65+ ČYTŘMI PODLOŽKAMI + DVĚMA MATICEMI (26) A ŠROUBEM M2*70 + PODLOŽKY PODLE OBRÁZKU. 2.PŘIPOJTE PŘEDNÍ KŘÍŽOVÝ NOSNÍK (F) K HLAVNÍMU VERTIKÁLNÍMU NOSNÍKU (D) A ZADNÍMU KŘÍŽOVÉMU NOSNÍKU (G) ČYTŘMI ŠROUBY M0*70 + OSMI PODLOŽKAMI + ČTYŘMI MATICEMI (27). SK: PRIPOJTE ZADNÝ KRÍŽOVÝ NOSNÍK (G) K ZADNÉMU VERTIKALNÉMU NOSNÍKU (E) A VODIACÍM TYČIAM (AB) DVOMA SKRUTKAMI M0*65 + ŠTYRMI PODLOŽKAMI + DVOMA MATICAMI (26ň A SKRUTKAMI M2*70 + PODLOŽKY PODĽA OBRÁZKU. 2.PRIPOJTE PREDNÝ KRÍŽOVÝ NOSNÍK (F) K HLAVNÉMU VERTIKALNÉMU NOSNÍKU (D) A ZADNÉMU KRÍŽOVÉMU NOSNÍKU (G) ŠTYRMI SKRUTKAMI M0*70 + ôsmimi PODLOŽKAMI + ŠTYRMI MATICAMI (27). PL:. NALEŻY PRZYMOCOWAĆ WSPORNIK TYLNY (G) DO TYLNEJ BARKI PIONOWEJ (E) I DO DRĄŻKÓW STOSU (AB) ZA POMOCĄ ŚRUB M0*65, 4 PODKŁADEK, 2 NAKRĘTEK (26) I ŚRUBY M2*70 I PODKŁADKI WEDŁUG OBRAZKA 2. NALEŻY PRZYMOCOWAĆ WSPORNIK PRZEDNI (F) DO GŁÓWNEJ BELKI PIONOWEJ (D) I DO WSPORNIKA TYLNEGO (G) ZA POMOCĄ 4 ŚRUB M0*70, 8 PODKŁADEK I 4 NAKRĘTEK (27). KROK 3

12 CZ. PŘIPOJTE ROZŠÍŘENÍ PRO NOHY (L) K HLAVNÍ ZÁKLADNĚ (A) DVĚMA ŠROUBY M0*70 ČYTŘMI PODLOŽKAMI A DVĚMA MATICEMI (27) PODLE OBRÁZKU. 2. PŘIPOJTE PODPĚRU SEDADLA (K) A SPOJNOU DESKU (AK) K HLAVNÍMU VERTIKÁLNÍMU NOSNÍKU(D) A PODPĚŘE PRO ROZŠÍŘENÍ NOHOU (L) ČTYŘMI ŠROUBY + OSMI PODLOŽKAMI + ČYTŘMI MATICEMI (28) DEL OBRÁZKU, 3. PŘIPOJTE ROZŠÍŘENÍ PRO NOHY (I) K PODPĚŘE PRO ROZŠÍŘENÍ PRO NOHY (L) ŠROUBY M0*75 + DVĚMA PODLOŽKAMI + POJISTNOU MATICÍ (29) PODLE OBRÁZKU. 4. PŘIPOJTE SEDADLO (2) K OPĚŘE SEDADLA S NASTAVITELNOU VÝŠKOU (H) ČYTŘMI ŠROUBY M6*6 + ČYTŘMI PODLOŽKAMI (9) PAK VLOŽTE OPĚRU SEDADLA S NASTVAITELNOU VÝŠKOU (H) K PODPĚŘE SEDADLA RYCHLOSTNÍM VÁLEČKEM (2) DLE OBRÁZKU. 5. PŘIPOJTE POLŠTÁŘ OPĚRADEL RUKOU (5) K OPĚŘE OPĚRADEL RUKOU (J) DVĚMA ŠROUBY M6*6 + DVĚMA PODLOŽKAMI (9) PAK VLOŽTE PODPĚRU OPĚRADEL RUKOU(J) DO ROZŠÍŘENÍ PRO NOHY (I) UZAMKNĚTE RYCHLOSTNÍM VÁLEČKEM (2) DLE OBRÁZKU. (2) 6. PŘIPOJTE ZADNÍ SEDADLO () K HLAVNÍMU VERTIKÁLNÍMU NOSNÍKU (DVĚMA ŠROUBYM8*20 (7) DLE OBRÁZKU. 7. VLOŽTE PĚNOVOU TRUBKU (AH) DO ROZŠÍŘENÍ RO NOHY (I) A PODPĚŘE ROZŠÍŘENÍ PRO NOHY (L), PAK NASŇTE PĚNOVÝ VÁLEČEK (9) NA PĚNOVOU TRUBKU (AH) DLE OBRÁZKU. SK:. PRIPOJTE ROZŠÍRENIE PRE NOHY (L) K HLAVNEJ ZÁKLADNI (A) DVOMA SKRUTKAMI M0*70, ŠTYRMI PODLOŽKAMI A DVOMA MATICAMI (27) PODĽA OBRÁZKU. 2. PRIPOJTE PODPERU SEDADLA (K) A SPOJNÚ DOSKU (AK) K HLAVNÉMU VERTIKALNÉMU NOSNÍKU (D) A PODPERE PRE ROZŠÍRENIE NôH (L) ŠTYRMI SKRTUKAMI + ôsmimi PODLOŽKAMI + ŠTYRMI MATICAMI (28) PODĽA OBRÁZKU. 3. PRIPOJTE ROZŠÍRENIA PRE NOHY (I) K PODPERE PRE ROZ ROZŠÍRENIA PRE NOHY (L), SKRUTKY M0*75 + DVOMA PODLOŽKAMI + POISTNOU MATICOU (29) PODĽA OBRÁZKU. 4. PRIPOJTE SEDADLO (2) K OPORE SEDADLA S NASTAVETEĽNOU VÝŠKOU (H) ŠTYRMI SKRUTKAMI M6*6 + ŠTYRMI PODLOŽKAMI (9), POTOM VLOŽTE OPIERKU SEDADLA S NASTVITEĽNOU VÝŠKOU (H) K PODPOERE SEDADLA RÝCHLOSNÝM VALČEKOM (2) PODĽA OBRÁZKU. 5. PRIPOJTE VANKÚŠ OPERADIEL RÚK (5) K OPIERKU OPERADIEL RÚK (J) DVOMA SKRUTKAMI M6*6 + DVOMI PODLOŽKAMI (9), POTOM VLOŽTE PODPERU OPERADIEL RÚK (J) DO ROZŠÍRENIA PRE NOHY (I), UZAMKNITE RÝCHLOSNÝM VALČEKOM (2) PODĽA OBRÁZKU. (2). 6. PRIPOJTE ZADNÉ SEDADLO ä) K HLAVNÉMU VERTIKALNÉMU NOSNÍKU DVOMA SKRUTKAMI M8*20 (7) PODĽA OBRÁZKU. 7. VLOŽTE PENOVÚ TRUBKU (AH) DO ROZŠÍRENIA PRE NOHY (I) A PODPORE ROZŠÍRENIA PRE NOHY (l), POTOM NASUŇTE PENOVÝ VALĆEK (9) NA PENOVÚ TRUBKU (AH) PODĽA OBRÁZKU. PL:. NALEŻY PRZYMOCOWAĆ PIONOWE PODPARCIE SIEDZENIA (L) DO PODSTAWY GŁÓWNEJ (A) ZA POMOCĄ 2 ŚRUB M0*70, 4 PODKŁADEK I 2 NAKRĘTEK (27) WEDŁUG OBRAZKA 2 NALEŻY PRZYMOCOWAĆ WSPORNIK SIEDZENIA (K) I DESECZKĘ ŁĄCZĄCA (AK) DO GŁÓWNEJ BELKI PIONOWEJ (D) I DO PIONOWEGO PODPARCIA SIEDZENIA (L) ZA POMOCĄ 4 ŚRUB, 8 PODKŁADEK I 4 NAKRĘTEK (28) WEDŁUG OBRAZKA 3. NALEŻY POŁĄCZYĆ MODLITEWNIK (I) DO PIONOWEGO PODPARCIA SIEDZENIA (L) ZA POMOCĄ ŚRUB M0*75, 2 PODKŁADEK I NAKRĘTKI ZABEZPIECZAJĄCEJ (29) WEDŁUG OBRAZKA. 4. NALEŻY PRZYMOCOWAĆ SIEDZENIE (2) DO RUCHOMEGO PODPARCIA SIEDZENIA (H) ZA POMOCĄ 4 ŚRUB M6*6, 4 NAKRĘTEK (9) I POTEM WŁOŻYĆ RUCHOME PODPARCIE 2

13 SIEDZENIA (H) DO WSPORNIKA SIEDZENIA ZA POMOCĄ WAŁKA (2) WEDŁUG OBRAZKA 5. NALEŻY PRZYMOCOWAĆ DESKĘ (5) DO RUCHOMEGO PODPARCIA DESKI (J) ZA POMOCĄ 2ŚRUB M6*6, 2 PODKŁADEK (9) A NASTĘPNIE WŁOŻYĆ RUCHOME PODPARCIE DESKI (J) DO MODLITEWNIKA (I) I ZAMKNĄĆ WAŁKIEM (2) WEDŁUG OBRAZKA (2). 6. NALEŻY PRZYMOCOWAĆ TYLNE SIEDZENIE () DO GŁÓWNEJ BELKI PIONOWEJ ZA POMOCĄ 2 ŚRUB M8*20 (7) WEDŁUG OBRAZKA 7. NALEŻY WŁOŻYĆ WAŁEK NOŻNY (AH) DO MODLITEWNIKA (I) I DO PIONOWEGO PODPARCIA SIEDZENIA (L), I POTEM NASUNĄĆ WAŁEK PIANKOWY (9) NA WAŁEKNOŻNY (AH) WEDŁUG OBRAZKA. KROK 4 CZ. PŘIPOJTE OPĚRU (R) A PODPĚRU KLADKOSTROJE (Q) K HLAVNÍMU VERTIKÁLNÍMU NOSNÍKU(D) DVĚMA ŠROUBY M0*75 + ČYTŘMI PODLOŽKAMI + DVĚMA MATICEMI (28) DLE OBRÁZKU. 2. PŘIPOJTE KAŽDÝ KLADKOSTROJ (AE) K PODPĚŘE KLADKOSTROJE (Q) DVĚMA ŠROUBY M0*0 ČTYŘMI PODLOŽKAMI A DVĚMA MATICEMI (30) DLE OBRÁZKU. 3. PŘIPOJTE PŘÍTLAČNOU VZPĚRU (S) K PŘEDNÍMU HORNÍMU KŘÍŽOVÉMU NOSNÍKU (F) SPOJNOU TRUBKOU (AL) A ŠROUBEM M2*55 + DVĚMA PODLOŽKAMI + DVĚMA POJISTNÝMI MATICEMI(6). 4. PŘIPOJTE HORNÍ PRAVOU & LEVOU OPĚRU HRUDI (M&N) K PŘÍTLAČNÉ VZPĚŘE (S) SPECIÁLNÍM ŠROUBEM (5) DLE OBRÁZKU. 5. VLOŽTE SPODNÍ PRAVOU & LEVOU OPĚRU HRUDI (O&P) K HORNÍ PRAVÉ & LEVÉ OPĚŘE HRUDI (M&N) UZMAKNĚTE RYCHLOSTNÍM VÁLEČKEM. (2). 6. NASUŇTE VLEKÝ PĚNOVÝ VÁLEC (0) NA SPODNÍ PRAVOU & LEVOU OPĚRU HRUDI (O&P) 7. PŘIPOJTE KAŽDOU RUKOJEŤ (T) KE PSODNÍ PRAVÉ & LEVÉ OPĚŘE HRUDI (O&P) ŠROUBY M2*20 + PODLOŽKAMI (3) A ŠROUBY M8*20 + PODLOŽKAMI(2). 3

14 SK:.PRIPOJTE OPORU (R) A PODPERU KLADKOSTROJA (Q) K HLAVNÉMU VERTIKALNÉMU NOSNÍKU (D) DVOMA SKRUTKAMI M0*75 + ŠTYRMI PODLOŽKAMI + DVOMA MATICAMI (28) PODĽA OBRÁZKU. 2.PRIPOJTE KAŽDÝ KLADKOSTROJ (AE) K PODPERE KLADKOSTROJA (Q) DVOMA SKRUTKAMI M0*0 ŠTYRMI PODLOŽKAMI A DVOMA MATICAMI (30) PODĽA OBRÁZKU. 3.PRIPOJTE PRÍTLAĆNOU VZPERU (S) K PREDNÉMU HORNÉMU KRÍŽOVNÉMU NOSNÍKU (F) SPOJNOU TRUBKOU (AL) A SKRUTKOU M2*55 + DVOMA PODLOŽKAMI + DVOMA POISTNÝMI MATICAMI (6). 4. PRIPOJTE HORNÚ PRAVÚ A ĽAVÚ OPORU HRUDI (M&N) K PríTLAČNEJ VZPERE (S) ŠPECIÁLNOU SKRUTKOU (5) PODĽA OBRÁZKU. 5. VLOŽTE SPODNÚ PRAVÚ A ĽAVÚ OPIERKU HRUDI (O&P) K HORNEJ PRAVEJ A ĽAVEJ OPORE HRUDI ( M&N), UZAMKNITE RÝCHLOSNÝM VALčEKOM (2). 6. NASUŇTE VEĽKÝ PENOVÝ VÁLEC (0) NA SPODNÚ PRAVÚ A ĽAVÚ OPORU HRUDI(O&P). 7. PRIPOJTE KAŽDÚ RUKOVäŤ (T) KU SPODNEJ PRAVEJ A ĽAVEJ OPORE HRUDI (O&P) SKRUTKAMI M2*20 + PODLOŽKAMI (3) A SKRUTKAMI M8*20 + PODLOŽKAMI (2). PL:. NALEŻY PRZYCZEPIĆ BELKĘ (R) I PODPARCIE WIELOKRĄŻKA (Q) DO GŁÓWNEJ BELKI PIONOWEJ (D) ZA POMOCĄ 2 ŚRUB M0*75, 4 PODKŁADEK I 2 NAKRĘTEK (28) WEDŁUG OBRAZKA. 2. NALEŻY PRZYMOCOWAĆ KAŻDY WIELOKRĄŻEK (AE) DO PODPARCIA WIELOKRĄŻKA (Q) ZA POMOCĄ 2 ŚRUB M0*0, 4 PODKŁADEK I 2 NAKRĘTEK (30) WEDŁUG OBRAZKA. 3. NALEŻY PRZYMOCOWAĆ DZWIG KLATKI PIERSOWEJ (S) DO PRZEDNIEGO GÓRNEGO WSPORNIKA (F) ZA POMOCĄ RURKI ŁĄCZĄCEJ (AL) I ŚRUBY M2*55, 2 PODKŁADEK I 2 NAKRĘTEK ZABEZPIECZAJĄCYCH (6) 4. NALEŻY PRZYMOCOWAĆ RRAWE I LEWE GÓRNE RAMIĘ (M&N) DO DZWIGU KLATKI PIERSOWEJ (S) ŚRUBĄ SPECJALNĄ (5) WEDŁUG OBRAZKA 5. NALEŻY WŁOŻYĆ PRAWE I LEWE DOLNE RAMIĘ (O&P) DO PRAWEGO I LEWEGO GÓRNEGO RAMIENIA (M&N) UŻYWAJĄC WAŁKA SPECJALNEGO (2) 6. NALEŻY NASUNĄĆ DUŻY WAŁEK PIANKOWY (0) NA PRAWE I TYLNE DOLNE RAMIĘ (O&P) 7. NALEŻY PRZYMOCOWAĆ KAŻDY MAŁY UCHWYT (T) DO PRWEGO I TYLNEGO DOLNEGO RAMIENIA (O&P) Z APOMOCĄ ŚRUB M2*20, PODKŁADEK (3) I ŚRUB M8*20 Z PODKŁADKAMI (2) 4

15 KROK 5 CZ. PŘIPOJTE PRAVOU & LEVOU PODPĚRU RUKY (U&V) K ZADNÍMU VERTIKÁLNÍMU NOSNÍKU (E) DVĚMA ŠROUBY M0*75 + ČYTŘMI PODLOŽKAMI + DVĚMA MATICEMI (28) DLE OBRÁZKU. 2. PŘIPOJTE RUKOJEŤ (W) K PODPĚRÁM RUKOU (U&V) ŠROUBEM M2*20 + VELKÝM PODLOŽKYM. (3). 3. PŘIPOJTE OPĚRADLO RUKY (4) KE KAŽDÉ PODPĚŘE RUKY (U&V) ŠROUBY M8*65 +PODLOŽKAMI(23). 4. PŘIPOJTE SEDADLO (3) K ZADNÍMU VERTIKÁLNÍMU NOSNÍKU (E) DVĚMA ŠROUBY M8*65 +PODLOŽKAMI (23). 5. PŘIPOJTE PRAVÝ A LEVÝ PEDÁL (X&Y) K ZADNÍMU VERTIKÁLNÍMU NOSNÍKU (E) POJISTNOU MATICÍ M2 + PODLOŽKYM (8) DLE OBRÁZKU. 6. PŘIPOJTE DVA VÁLCE (Z) KE KAŽDÉ STRANĚ ZADNÍHO VERTIKÁLNÍHO NOSNÍKU (E) POJISTNOU MATICÍ M2 + PODLOŽKYM (8) DLE OBRÁZKU. 7. PŘIPOJTE DVA VÁLCE (Z) K PRAVÉMU A LEVÉMU PEDÁLU (X&Y) ŠROUBY M8*40 + DVĚMA PODLOŽKAMI A POJJISTNOU MATICÍ (22) DLE OBRÁZKU. SK:. PRIPOJTE PRAVÚ A ĽAVÚ PODPRERU RUKY (U&V) K ZADNÉMU VERTIKALNÉMU NOSNÍKU (E) DVOMA SKRTUKAMI M0*75 + ŠTYRMI PODLOŽKAMI + DVOMI MATICAMI (28) PODĽA OBRÁZKU. 2. PRIPOJTE RUKOVäŤ (W) K PODPERÁM RÚK (U&V) SKRUTKAMI M2*20 + VEĽKÝMI PODLOŽKAMI (32). 3. PRIPOJTE OPERADLO RÚK (4) KU KAŽDEJ PODPERE RÚK (U&V) SKRUTKAMI M8*65 + PODLOŽKAMI (23). 4. PRIPOJTE SEDADLO (3) K ZADNÉMU VERTIKALNÉMU NOSNÍKU (E) DVOMA SKRUTKAMI M8*65 + PODLOŽKAMI (23) 5. PRIPOJTE PRAVÝ A ĽAVÝ PEDÁL (X&Y) K ZADNÉMU VERTIKALNÉMU NOSNÍKU (E) POISTNOU MATICOU M2 + POD (8) PODĽA OBRÁZKU. 6. PRIPOJTE DVO VÁLCE (Z) KU KAŽDEJ STRANE ZADNÉHO VERTIKALNÉHO 5

16 NOSNÍKA (E) POISTNOU MATICOU M2 + PODLOŽKAMI (8) PODĽA OBRÁZKU. 7. PRIPOJTE DVA VÁLCE (Z) K PRAVÉMU A ĽAVÉMU PEDÁLU (X&Y) SKRUTKAMI M8*40 + DVOMA PODLOŽKAMI A POISTOU MATICOU (22) PODĽA OBRÁZKU. PL:. NALEŻY PRZYMOCOWAĆ RAMIONA (U&V) DO TYLNEJ BELKI PIONOWEJ (E) ZA POMOCĄ 2 ŚRUB M0*75, 4 PODKŁADEK I 2 NAKRĘTEK (28) WEDŁUG OBRAZKA 2. NALEŻY PRZYMOCOWAĆ MAŁY UCHWYT (W) DO RAMION (U&V) ZA POMOCĄ ŚRUBY M2*20 I DUŻYCH PODKŁADEK (3) 3. NALEŻY PRZYMOCOWAĆ OPARCIE RĄK (4) DO KAŻDEGO RAMIENIA (U&V) ZA POMOCĄ ŚRUB M8*65 I PODKŁADEK (23). 4. NALEŻY PRZYMOCOWAĆ SIEDZENIE (3) DO TYLNEJ BELKI PIONOWEJ (E) ZA POMOCĄ 2 ŚRUB M8*65 I PODKŁADEK (23). 5. NALEŻY POŁACZYĆ PRAWY I LEWY PEDAŁ (X&Y) DO TYLNEJ BELKI PIONOWEJ (E) ZA POMOCĄ NAKRĘTKI ZABEZPIECZAJĄCEJ M2 I PODKŁADEK (8) WEDŁUG OBRAZKA 6. NALEŻY POŁĄCZYĆ 2 WAŁY RUCHOME (Z) DO KAÁZDEJ STRONY TYLNEJ BELKI PIONOWEJ (E) ZA POMOCĄ NAKRĘTKI ZABEZPIECZAJĄCEJ M2 I PODKŁADEK (8) WEDŁUG OBRAZKA 7. NALEŻY POŁĄCZYĆ 2 WAŁY RUCHOME (Z) DO PRAWEGO I LEWEGO PEDAŁA (X&Y) ZA POMOCĄ ŚRUBY M8*40, 2 PODKŁADEK I MAKRĘTKI ZABEZPIECZAJĄCEJ (22) WEDŁUG OBRAZKA. 6

17 CZ MONTÁŽ LAN. PŘIPOJTE LANKO BEZ BALONKU (36) PŘIPOJTE KONEC LANKA K HORNÍ PRAVÉ OPĚŘE HRUDI (M) ŠROUBEM M0*20 + POJISTNOU MATICÍ, KONEC LANKA NAHORU KLADKOSTROJEM, POD KLADKOSTROJEM 2, NAHORU KLADKOSTROJEM 3. ZAHÁKNĚTE KONEC PŘES HORNÍ LEVOU OPĚRU HRUDI (N) ŠROUBEM*20 + POJISTNOU MATICÍ (24). SK. MONTÁŹ LÁN. PRIPOJTE LANKO BEZ BALÓNIKA (36), PRIPOJTE KONIEC LANKA K HORNEEJ PRAVEJ OPORE HRUDI (M) SKRUTKAMI M0*20 + POISTNOU MATICOU, KONIEC LANKA HORE KLADKOSTROJOM, POD KLADKOSTROJOM 2,HORE KLADKOSTROJOM 3, ZAHÁKNITE KONIEC CEZ HORNÚ ĽAVÚ OPORU HRUDI (N) SKRUTKOU M*20 + POISTNOU MATICOU (24). PL INSTALACJA LINEK. POŁĄCZENIE LINKI BEZ BALONIKA (36). NALEŻY POŁĄCZYĆ KONIEC LINKI Z GÓRNYM PRAWYM RAMIENIEM (M) ŚRUBĄ M0*20, NAKRĘTKĄ ZABEZPICZAJĄCĄ. KONIEC LINKI NALEŻY CIĄGNĄĆ DO GÓRY WIELOKRĄŻKIEM, POD WIELOKRĄŻKIEM 2, DO GÓRY WIELOKRĄŻKIEM 3. NALEŻY ZAHACZYĆ KONIEC LINKI PRZEZ GÓRNE PRAWE RAMIĘ (N) ŚRUBĄ *20 I NAKRĘTKĄ ZABEZPIECZAJĄCĄ (24) CZ MONÁŽ LAN POZNÁMKA: PŘI TOMTO KROKU VYJMĚTE PROSÍM KLADKOSTROJE Z JEJICH MÍST. PŘIPOJTE LANKO S JEDNÍM A PŮL BALONKEM (35). VEZMĚTE KONEC S PŮL BALONKEM NAHORU KLADKOU (4&5), POD A OKOLO KLADKY 6 NAHORU KLADKOU 7. SK. MONTÁŽ LÁN POZNÁMKA : PRI TOMTO KROKU VYBERTE PROSíM KLADKOSTROJE Z ICH MIEST.. PRIPOJTE LANKO S JEDNÝM BALÓNIKOM A PÓL BALÓNIKOM (35) VEZMITE KONIEC S PÓL BALÓNIKOM, HORE KLADKOU (4a5), POD A OKOLO KLADKY 6 HORE KLADKOU 7. KROK 6-2 PL INSTALACJA LINEK UWAGA: PRZEPROWADZAJĄC TEN KROK NALEŻY WYJĄĆ WIELOKRĄŻKI Z ICH MIEJSC. POŁĄCZENIE LINKI Z JEDNYM I PÓŁ BALONIKIEM (35). NALEŻY PRZECIĄGNĄĆ KONIEC Z POŁÓWKĄ BALONIKA DO GÓRY KRĄŻKIEM (4&5), POD I WOKÓŁ KRĄŻKA 6 DO GÓRY KRĄŻKIEM 7. 7

18 CZ MONÁŽ LAN. PŘIPOJTE LANKO S JEDNÍM BALONKEM (34) VEZMĚTE KONEC LANA BEZ BALONK,PROTÁHNĚTE POD KLADKAMI 8&9, NAHORU A OKOLO KLADKY 0, POD KLADKOU, NAHORU A OKOLO KLADKY 2, DOLU A OKOLO KLADKY 3, NAHORU A OKOLO KLADKY 4&5 PAK PŘIPOJTE LANKO K DĚROVANÉ TYČI SKOBOU (8) A ŘETĚZEM (3) A ŠROUEBM M0*35 + POJISTNOU MATICÍ. (25). SK: MONTÁŽ LÁN. PRIPOJTE LANKO S JEDNÝM BALÓNIKOM (34) VEZMITE KONIEC LANA BEZ BALÓNIKA, PRETIAHNITE POD KLADKAMI 8&9,, HORE A OKOLO KLADKY 0, POD KLADKOU, HORE A OKOLO KLADKY 2, DOLE A OKOLO KLADKY 3, HORE A OKOLO KLADKY 4&5, POTOM PRIPOJTE LANKO K DIEROVANEJ TYČI SKOBOU (8) A REŤAZOU (3) A SKRUTKOU M0*35 + POISTNOU MATICOU (25). PL: MONTAŻ LINEK. POŁĄCZENIE LINKI Z JEDNYM BALONIKIEM (34) NALEŻY PRZECIĄGNĄĆ KONIEC LINKI BEZ BALONIKA POD KRĄŻKAMI 8&9, DO GÓRY I WOKÓŁ KRĄŻKA 0, POD KRĄŻKIEM, DO GÓRY I W OKÓŁ KRĄŻKA 2, W DÓŁ I WOKÓŁ KRĄŻKA 3, DO GÓRY I WOKÓŁ KRĄŻKA 4&5 I POTEM PRZYMOCOWAĆ LINKĘ DO SZPILKI REGULACJI OBCIĄŻENIA KARABINKIEM (8) ŁAŃCUCHEM (3) I ŚRUBĄ M0*35 Z NAKRĘTKĄ ZABEZPIECZAJĄCĄ (25). 8

19 KROK 7 CZ. NASAĎTE ŽELEZNÝ KRYT (AA) NA ZADNÍ VRCHNÍ KŘÍŽOVÝ NOSNÍK (G) A ZADNÍ ZÁKLADNĚ (C) POMOCÍ OSMI ŠROUBŮ M6*6 + ŠESTNÁCI PODLOŽKY + OSMI MATIC (20) PODLE OBRÁZKU. SK:. NASAĎTE ŽELEZNÝ KRYT (AA) NA ZADNÝ VRCHNÝ KRÍŽOVÝ NOSNíK (G) A ZADNEJ ZÁKLADNI (C)POMOCOU ôsmich SKRUTIEK M6*6 + ŠESTNÁSTIMI PODLOŽKAMI + ôsmimi MATICAMI (20) PODĽA OBRÁZKU. PL:. NALEŻY PRZYMOCOWAĆ ZASŁONĘ ŻELAZNĄ (AA) DO TYLNEGO GÓRNEGO WSPORNIKA (G) I DO DO TYLNEJ PODSTAWY (C) ZA POMOCĄ 8 ŚRUB M6*6, 6 PODKŁADEK I 8 NAKRĘTEK (20) WEDŁUG OBRAZKA. 9

20 Cvičení na posilovací věži / Ćwiczenie na atlasie: Upozornění: obrázky jsou pouze orientační, cviky jsou společné pro více druhů věží. Některé součásti tato věž nemá, proto tyto cviky nemůžete provádět. Uwaga: obrazki są tylko orientacyjne, ćwiczenia te są wspólne dla różnego rodzaju atlasów. Niektórych części atlas ten nie posiada i dlatego ćwiczenia nie mogą być przeprowadzane. 20

21 2

22 CZ Údržba Pravidelně provádějte běžnou údržbu stroje na základě vytížení stroje minimálně však po 20 hodinách provozu. Údržba zahrnuje:. Kontrolu všech pohyblivých částí stroje (osy, klouby převádějící pohyb, atd.), zda jsou dostatečně promazány. Pokud ne, ihned je namažte. Doporučujeme běžný olej pro kola a šicí stroje nebo silikonové oleje. 2. Pravidelná kontrola všech součástí šrouby a matice a pravidelné dotahování. 3. K údržbě čistoty použijte jen mýdlový roztok a ne čistící prostředky. 4. Skladujte věž vždy na suchém a teplém místě. UPOZORNĚNÍ Lavice musí být umístěn na rovné a pevné podložce. Před každým použitím výrobku zkontrolujte dotažení všech šroubů. SK Údržba Pravidelne prevádzajte bežnú údržbu stroja na základe vyťaženia stroja minimálne však po 20 hodinách prevádzky. Údržba zahrňuje:. Kontrolu všetkých pohyblivých častí stroja (osky, klby prevádzajúce pohyb, atď.), či sú dostatočne premazané. Ak nie, ihneď ich namažte. Doporučujeme bežný olej pre bicykle a šijacie stroje alebo silikonové oleje. 2. pravidelná kontrola všetkých častí skrutky a matice a pravidelné doťahovanie. 3. K údržbe čistoty použite len mydlový roztok a nie čistiace prostriedky. 4. Skladujte vežu vždy na suchom a teplom mieste. UPOZORNENIE. Lavica musí byť umiestnená na rovnej a pevnej podložke. Pred každým použitím výrobku skontrolujte dotiahnutie všetkých skrutiek. PL Konserwacja Należy regularnie przeprowadzać konserwację urządzenia w zależności od częstotliwości użytkowania urządzenia, lecz minimum po 20 godzinach użytkowania. Konserwacja obejmuje:. sprawdzianie wszystkich części ruchomych urządzenia (np. osi) czy są wystarczająco posmarowane. Jeżeli nie, należy natychmiast je posmarować. Polecamy zwykły olej do rowerów i maszyn do szycia lub oleje silikonowe. 2. regularne sprawdzanie wszystkich części śruby i nakrętki i reguralne dociąganie. 3. czyszczenie mydlanym roztworem a nie środkami do czyszczenia. 4. przechowywanie w suchym i ciepłym miejscu. OSTRZEŻENIE Ławka musi być umieszczona na płaskiej i stabilnej powierzchni. Przed każdym użyciem należy sprawdić dociągnięcie wszystkich śrub. CZ Copyright - autorská práva Společnost MASTER SPORT s.r.o. si vyhrazuje veškerá autorská práva k obsahu tohoto návodu k použití. Autorské právo zakazuje reprodukci částí tohoto návodu nebo jako celku třetí stranou bez výslovného souhlasu společnosti MASTER SPORT s.r.o.. Společnost MASTER SPORT s.r.o. pro použití informací, obsažených v tomto návodu k použití nepřebírá žádnou odpovědnost za jakýkoli patent. SK - Copyright - autorské práva Spoločnosť MASTER SPORT s.r.o. si vyhradzuje všetky autorské práva k obsahu tohoto návodu na použitie. Autorské právo zakazuje reprodukciu častí tohto návodu alebo ako celku treťou stranou bez výslovného súhlasu spoločnosti MASTER SPORT s.r.o.. Spoločnosť MASTER SPORT s.r.o. pre použitie informácií obsiahnutých v tomto návode na použitie nepreberá žiadnu zodpovednosť za akýkoľvek patent. PL - Copyright - prawo autorskie Firma MASTER SPORT s.r.o. zastrzega sobie wszelkie prawa autorskie do treści niniejszej instrukcji obsługi. Prawo autorskie zabrania kopiowania treści instrukcji w części lub też w całości przez osoby trzecie bez wyraźnej zgody MASTER SPORT s.r.o.. Firma MASTER SPORT s.r.o. za korzystanie z informacji zawartych w niniejszej instrukcji obsługi nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek patenty. 22

IN 1336 Bench lavička HERO

IN 1336 Bench lavička HERO N Á V O D N A P O U Ž I T Í IN 1336 Bench lavička HERO Děkujeme, že jste se rozhodli pro koupi našeho produktu. Ačkoliv vynakládáme velké úsilí k zajištění kvality každého našeho 1 výrobku, ojediněle se

Více

Šikmá lavička MASTER ŁAWKA SKOŚNA MAS-SUB2071

Šikmá lavička MASTER ŁAWKA SKOŚNA MAS-SUB2071 Šikmá lavička MASTER ŁAWKA SKOŚNA MAS-SUB2071 MONTÁŽNÍ INSTRUKCE / MONTÁŽNE INŠTRUKCIE / INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 CZ Děkujeme, že jste se rozhodli pro koupi našeho produktu. Ačkoliv vynakládáme velké úsilí

Více

MONTÁŽNÍ INSTRUKCE / MONTÁŽNE INŠTRUKCIE / INSTRUKCJA OBSŁUGI

MONTÁŽNÍ INSTRUKCE / MONTÁŽNE INŠTRUKCIE / INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 MONTÁŽNÍ INSTRUKCE / MONTÁŽNE INŠTRUKCIE / INSTRUKCJA OBSŁUGI!" #" # " $% "!# & #" # '! #! "# & ' # (! & ) * % # " " # + &,% # - # "! % & $!"#! "."!"! " $%& "# " #/ 0 1234 % % 56! # #!# # % %. % # 7

Více

Návod na použití PROFI insportline BRADLA RK4201

Návod na použití PROFI insportline BRADLA RK4201 Návod na použití PROFI insportline BRADLA RK4201 SERVIS A NÁHRADNÍ DÍLY ZAJIŠŤUJE DODAVATEL SEVEN SPORT s. r. o., Dělnická 957, 74901 Vítkov tel. +420 556300970, www.insportline.cz pre Slovensko: insportline

Více

Šikmá lavička MASTER MAS-SUB1011

Šikmá lavička MASTER MAS-SUB1011 Šikmá lavička MASTER MAS-SUB1011 1 MONTÁŽNÍ INSTRUKCE / MONTÁŽNE INŠTRUKCIE / INSTRUKCJA OBSŁUGI CZ Děkujeme, že jste se rozhodli pro koupi našeho produktu. Ačkoliv vynakládáme velké úsilí k zajištění

Více

Multifunkční posilovací bradla

Multifunkční posilovací bradla Multifunkční posilovací bradla Multifunkčné posilňovacie bradlá Multifunkcjonalna poręcz do ćwiczeń MAS4A013 UŽIVATELSKÝ MANUÁL / UŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL / INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 CZ Děkujeme, že jste se rozhodli

Více

UŽIVATELSKÝ MANÁL - CZ. IN 133 Posilovací věž insportline Easy

UŽIVATELSKÝ MANÁL - CZ. IN 133 Posilovací věž insportline Easy UŽIVATELSKÝ MANÁL - CZ IN 133 Posilovací věž insportline Easy Děkujeme, že jste se rozhodli pro koupi našeho produktu. Ačkoliv vynakládáme velké úsilí k zajištění kvality každého našeho výrobku, ojediněle

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 723 Posilovací věž insportline STAR

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 723 Posilovací věž insportline STAR UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 723 Posilovací věž insportline STAR Děkujeme, že jste se rozhodli pro koupi našeho produktu. Ačkoliv vynakládáme velké úsilí k zajištění kvality každého našeho výrobku, ojediněle

Více

Návod na použití ERGOMETER Eliptical DENVER

Návod na použití ERGOMETER Eliptical DENVER Návod na použití ERGOMETER Eliptical DENVER ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS ZAJIŠŤUJE: SEVEN SPORT s. r. o., Dělnická 5, 4 01 Vítkov www.insportline.cz tel/fax: +40 556 0 11, email: servis@insportline.cz pre

Více

POSILOVACÍ VĚŽ MASTER ZEUS

POSILOVACÍ VĚŽ MASTER ZEUS POSILOVACÍ VĚŽ MASTER ZEUS POSLOVACIA VEŽA MASTER ZEUS ATLAS MASTER ZEUS MAS-HG064D UŽIVATELSKÝ MANUÁL / UŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL / INSTRUKCJA OBSŁUGI CZ Děkujeme, že jste se rozhodli pro koupi našeho produktu.

Více

Samovzprná závsná hrazda MASTER

Samovzprná závsná hrazda MASTER Samovzprná závsná hrazda MASTER!" #" #" $% "!# & #" # '! # & ' # (! & ) * % # " " # + &,% # - # "! % & $!"#! "."!"! " " #/ 0 1234 % % 56! # # 1 !# # % %. % # 7 " # # 8 # " #. ## # % # #, 9 " # " # % #

Více

STYX POSILOVACÍ VĚŽ MASTER POSLOVACIA VEŽA MASTER STYX ATLAS MASTER STYX MAS-HG10

STYX POSILOVACÍ VĚŽ MASTER POSLOVACIA VEŽA MASTER STYX ATLAS MASTER STYX MAS-HG10 POSILOVACÍ VĚŽ MASTER POSLOVACIA VEŽA MASTER STYX ATLAS MASTER STYX MAS-HG10 STYX 1 UŽIVATELSKÝ MANUÁL / UŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL / INSTRUKCJA OBSŁUGI CZ Děkujeme, že jste se rozhodli pro koupi našeho produktu.

Více

Šikmá lavička MASTER nastavitelná

Šikmá lavička MASTER nastavitelná Šikmá lavička MASTER nastavitelná MAS4A092 MONTÁŽNÍ INSTRUKCE / MONTÁŽNE INŠTRUKCIE / INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 CZ Děkujeme, že jste se rozhodli pro koupi našeho produktu. Ačkoliv vynakládáme velké úsilí k

Více

POSILOVACÍ VĚŽ MASTER POSILOVACIA VEŽA MASTER TRITÓN ATLAS MASTER TRITÓN MAS-HG11 TRITÓN

POSILOVACÍ VĚŽ MASTER POSILOVACIA VEŽA MASTER TRITÓN ATLAS MASTER TRITÓN MAS-HG11 TRITÓN POSILOVACÍ VĚŽ MASTER POSILOVACIA VEŽA MASTER TRITÓN ATLAS MASTER TRITÓN MAS-HG11 TRITÓN 1 UŽIVATELSKÝ MANUÁL / UŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL / INSTRUKCJA OBSŁUGI CZ Děkujeme, že jste se rozhodli pro koupi našeho

Více

Schůdky k trampolíně - návod na sestavení - MASSCHOD

Schůdky k trampolíně - návod na sestavení - MASSCHOD CZ Schůdky k trampolíně - návod na sestavení - MASSCHOD 1 CZ Seznam dílů: Č. dílu popis kusy 1 noha 2 2 schod 2 3 spodní díl schůdků 1 5 plastová krytka 2 6 šroub M6x45 4 7 podložka 6mm 4 8 bezpečnostní

Více

& ' # (! & ) * % # " " # + &,% # - # "! % " #/ 0 1234 % % 56! # #!# # % %. % # 7 " # # 2 # " #. ## # % # #, 8 " $# " 4 " " " " %.

& ' # (! & ) * % #  # + &,% # - # ! % #/ 0 1234 % % 56! # #!# # % %. % # 7 # # 2 # #. ## # % # #, 8 $# 4   %. 1 !!" #" # " $% "!# & #" # '! # & ' # (! & ) * % # " " # + &,% # - # "! % & $!"#! "."!"! " " #/ 0 1234 % % 56! # #!# # % %. % # 7 " # # 2 # " #. ## # % # #, 8 " # " # % # # % " " # % " #. "# $# " 4 " "

Více

Posilovací lavice MASTER Hyperextenze Bench 45

Posilovací lavice MASTER Hyperextenze Bench 45 CZ Posilovací lavice MASTER Hyperextenze Bench 45 MAS4A011 UŽIVATELSKÝ MANUÁL 1 CZ Děkujeme, že jste se rozhodli pro koupi našeho produktu. Ačkoliv vynakládáme velké úsilí k zajištění kvality každého našeho

Více

ŠIKMÁ LAVIKA SUB1011

ŠIKMÁ LAVIKA SUB1011 ŠIKMÁ LAVIKA SUB1011 1 Manuál pro uživatele/manuál pre užívtea Dležitá bezpenostní doporuení / Dôležité bezpenostné doporuenia VAROVÁNÍ: Vnujte pozornost následujícím varováním díve, než zanete s montáží

Více

POSILOVACÍ VĚŽ MASTER ZEUS

POSILOVACÍ VĚŽ MASTER ZEUS CZ POSILOVACÍ VĚŽ MASTER ZEUS MAS-HG1064D UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ 1 CZ Děkujeme, že jste se rozhodli pro koupi našeho produktu. Ačkoliv vynakládáme velké úsilí k zajištění kvality každého našeho výrobku,

Více

Samovzpěrná závěsná hrazda MASTER

Samovzpěrná závěsná hrazda MASTER CZ Samovzpěrná závěsná hrazda MASTER MAS4A039 UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ Děkujeme, že jste se rozhodli pro koupi našeho produktu. Ačkoliv vynakládáme velké úsilí k zajištění kvality každého našeho výrobku,

Více

Posilovací lavice Hyperextenze Roman Chair

Posilovací lavice Hyperextenze Roman Chair Posilovací lavice Hyperextenze Roman Chair Posilňovacia lavica Hyperextenze Roman Chair Ławka Hyperextenze Roman Chair MAS4A010 UŽIVATELSKÝ MANUÁL / UŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL / INSTRUKCJA OBSŁUGI - 1 - CZ Děkujeme,

Více

Návod na použití. Šikmá lavička VARIO SERVIS A NÁHRADNÍ DÍLY ZAJIŠŤUJE DODAVATEL. SEVEN SPORT s. r. o., Dělnická 957, 749 01 Vítkov

Návod na použití. Šikmá lavička VARIO SERVIS A NÁHRADNÍ DÍLY ZAJIŠŤUJE DODAVATEL. SEVEN SPORT s. r. o., Dělnická 957, 749 01 Vítkov Návod na použití Šikmá lavička VARIO SERVIS A NÁHRADNÍ DÍLY ZAJIŠŤUJE DODAVATEL SEVEN SPORT s. r. o., Dělnická 957, 749 01 Vítkov tel. +420 556 300970, www.insportline.cz pre Slovensko: insportline s.r.o.,

Více

Fitness schod step UP bedýnka MASTER

Fitness schod step UP bedýnka MASTER Fitness schod step UP bedýnka MASTER MAS4A042 CZ Důležitá upozornění: 1. Před začátkem cvičení zkonzultujte váš zdravotní stav se svým lékařem. 2. Před použitím zkontrolujte, zda je vše bezpečné - pokud

Více

NÁVOD NA POUŽITIE. IN 133 Posilovacia veža insportline Easy

NÁVOD NA POUŽITIE. IN 133 Posilovacia veža insportline Easy NÁVOD NA POUŽITIE IN 33 Posilovacia veža insportline Easy Ďakujeme, že ste sa rozhodli pre kúpu nášho produktu. Vzhlľadom na to vynakladáme velké úsilie k zaisteniu kvality každého našeho výrobku, ojedinele

Více

Návod na použití IN 902 COMPUTER CY-20W

Návod na použití IN 902 COMPUTER CY-20W Návod na použití IN 902 COMPUTER CY-20W 1 Před použitím computeru si přečtěte následující instrukce. 2 Použití: A) symbol průměrné rychlosti zda je okamžitá vyšší či nižší než průměrná B) okamžitá rychlost

Více

Eliptický trenažér AIR I Návod na použití

Eliptický trenažér AIR I Návod na použití Eliptický trenažér AIR I Návod na použití SERVIS A NÁHRADNÍ DÍLY ZAJIŠŤUJE DODAVATEL INSPORTLINE, nám. J. Zajíce 3, 749 01 Vítkov tel. +420 556 300970, www.insportline.cz pro Slovensko: insportline s.r.o.,

Více

#" #" $% "!# & #" # '! # & ' # (! & ) * % # " " # + &,% # - # "! % " #/ 0 1234 % % 56! # #!# # % %. % # 7 " # # 2 # " #.

# # $% !# & # # '! # & ' # (! & ) * % #  # + &,% # - # ! % #/ 0 1234 % % 56! # #!# # % %. % # 7 # # 2 # #. !" #" #" $% "!# & #" # '! # & ' # (! & ) * % # " " # + &,% # - # "! % & $!"#! "."!"! " " #/ 0 34 % % 56! # #!# # % %. % # 7 " # # # " #. ## # % # #, 8 " # " # % # # % " " # % " #. "# $# " 4 " " " " %.

Více

Návod na použití Ergometer STRIKE

Návod na použití Ergometer STRIKE - 1 - Návod na použití Ergometer STRIKE ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS ZAJIŠŤUJE: SEVEN SPORT s. r. o., Dělnická 957, 749 01 Vítkov www.insportline.cz tel/fax: +420 556 770 191, email: servis@insportline.cz

Více

UŽIVATELSKÝ MANÁL - CZ IN 724 Posilovací věž insportline Athlet

UŽIVATELSKÝ MANÁL - CZ IN 724 Posilovací věž insportline Athlet UŽIVATELSKÝ MANÁL - CZ IN 724 Posilovací věž insportline Athlet Bezpečnostní informace: Abyste zamezili úrazu či poškození stroje dodržujte následující pravidla: Maximální nosnost stroje je 130 kg. Stroj

Více

návod na použití recumbent magnetic

návod na použití recumbent magnetic návod na použití recumbent magnetic 1 SERVIS A NÁHRADNÍ DÍLY ZAJIŠŤUJE DODAVATEL Roman Košťál, nám. J. Zajíce 3, 749 01 Vítkov tel. +420 556 300970, www.insportline.cz pro Slovensko: insportline s.r.o.,

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7186 Posilovací věž insportline Profigym C50

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7186 Posilovací věž insportline Profigym C50 UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7186 Posilovací věž insportline Profigym C50 1 OBSAH SCHÉMA... 3 PŘEHLED DÍLŮ... 4 MONTÁŽ... 8 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE... 18 2 SCHÉMA 3 PŘEHLED DÍLŮ 1 2 3 4 Přední nosník Zadní

Více

ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS ZAJIŠŤUJE: SEVEN SPORT s. r. o., Dělnická 957, 749 01 Vítkov

ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS ZAJIŠŤUJE: SEVEN SPORT s. r. o., Dělnická 957, 749 01 Vítkov ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS ZAJIŠŤUJE: SEVEN SPORT s. r. o., Dělnická 957, 749 01 Vítkov www.insportline.cz tel/fax: +420 556 770 191, email: servis@insportline.cz pre Slovensko: insportline s.r.o., Bratislavská

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN Stacionární lehátko insportline Stacy

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN Stacionární lehátko insportline Stacy UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 13429 Stacionární lehátko insportline Stacy OBSAH BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY... 3 SEZNAM DÍLŮ... 3 MONTÁŽNÍ KROKY... 4 KROK 1... 4 KROK 2... 4 KROK 3... 4 KROK 4... 5 KROK 5... 5 KROK

Více

Posilovací lavice MASTER Rocket MAS4A003

Posilovací lavice MASTER Rocket MAS4A003 CZ Posilovací lavice MASTER Rocket MAS4A003 Návod na použití 1 CZ Děkujeme, že jste se rozhodli pro koupi našeho produktu. Ačkoliv vynakládáme velké úsilí k zajištění kvality každého našeho výrobku, ojediněle

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7154 Posilovací věž insportline ProfiGym C90

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7154 Posilovací věž insportline ProfiGym C90 UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7154 Posilovací věž insportline ProfiGym C90 1 OBSAH DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ... 3 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 PŘEHLED DÍLŮ... 4 MONTÁŽ... 5 FÁZE I... 5 FÁZE II... 11 ZÁRUČNÍ

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7536 Posilovací stanice insportline PT80

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7536 Posilovací stanice insportline PT80 UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7536 Posilovací stanice insportline PT80 MAXIMÁLNÍ ZATÍŽENÍ: 135KG (300LB) 1 OBSAH BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 SCHÉMA... 4 SEZNAM DÍLŮ... 5 MONTÁŽ... 6 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE...

Více

seznam dílù WIND CBP zobrazení dílù 1:1 náøadí rozmìr èíslo dílu kusy samojistící matice M8 samojistící matice M6 podložka M6 podložka podložka M8

seznam dílù WIND CBP zobrazení dílù 1:1 náøadí rozmìr èíslo dílu kusy samojistící matice M8 samojistící matice M6 podložka M6 podložka podložka M8 seznam dílù 1/7 zobrazení dílù 1:1 náøadí rozmìr èíslo dílu kusy samojistící matice M8 samojistící matice M6 podložka M6 podložka podložka M8 orientaèní mìøítko plastová podložka M10 zobrazení WIND CBP

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7536 Posilovací stanice insportline PT80

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7536 Posilovací stanice insportline PT80 UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7536 Posilovací stanice insportline PT80 OBSAH BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 NÁKRES... 4 SEZNAM DÍLŮ... 5 MONTÁŽ... 8 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE... 11 2 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Posilovací

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7150 Posilovací stojan insportline Power rack PW100

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7150 Posilovací stojan insportline Power rack PW100 UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7150 Posilovací stojan insportline Power rack PW100 1 OBSAH DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ... 3 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 PŘEHLED DÍLŮ... 4 MONTÁŽ... 5 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE...

Více

Kroky a instrukce jak sestrojit stùl Kroky a inštrukcie ako zostroji stôl

Kroky a instrukce jak sestrojit stùl Kroky a inštrukcie ako zostroji stôl Kroky a instrukce jak sestrojit stùl Kroky a inštrukcie ako zostroji stôl 1/7 CZ - Krok 0 Otevøete krabici a umístìte na ní obì desky ( nejlépe na zemi ) SK - Krok 0 Otvorete krabicu a umiestnite na òu

Více

návod na použití Veslovací trenažér POWER MASTER IN 465 ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS ZAJIŠŤUJE:

návod na použití Veslovací trenažér POWER MASTER IN 465 ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS ZAJIŠŤUJE: návod na použití Veslovací trenažér POWER MASTER IN 465 ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS ZAJIŠŤUJE: SEVEN SPORT s. r. o., Dělnická 957, 749 01 Vítkov www.insportline.cz tel: +420 556 770 191, email: servis@insportline.cz

Více

INSTRUKCE PRO UŽIVATELE/ INŠTRUKCIE PRE UŽÍVATEĽA MAGNETICKÝ ROTOPED DUO

INSTRUKCE PRO UŽIVATELE/ INŠTRUKCIE PRE UŽÍVATEĽA MAGNETICKÝ ROTOPED DUO INSTRUKCE PRO UŽIVATELE/ INŠTRUKCIE PRE UŽÍVATEĽA MAGNETICKÝ ROTOPED DUO SERVIS A NÁHRADNÍ DÍLY ZAJIŠŤUJE DODAVATEL/ SERVIS A NÁHRADNÉ DIELY ZABEZPEČUJE DODAVATEĽ SEVEN SPORT s. r. o., Dělnická 957, 749

Více

POSILOVACÍ VĚŽ MASTER ARÉS MAS-HG14

POSILOVACÍ VĚŽ MASTER ARÉS MAS-HG14 CZ POSILOVACÍ VĚŽ MASTER ARÉS MAS-HG14 NÁVOD NA POUŽITÍ 1 CZ Děkujeme, že jste se rozhodli pro koupi našeho produktu. Ačkoliv vynakládáme velké úsilí k zajištění kvality každého našeho výrobku, ojediněle

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN Posilovač insportline AB Perfect Dual

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN Posilovač insportline AB Perfect Dual UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 12760 Posilovač insportline AB Perfect Dual OBSAH BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 POPIS ČÁSTÍ... 3 OBSAH BALENÍ... 4 MONTÁŽ... 4 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE... 5 2 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7237 Hyperextenze insportline Hero BTB10

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7237 Hyperextenze insportline Hero BTB10 UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7237 Hyperextenze insportline Hero BTB10 1 OBSAH SCHÉMA... 3 SEZNAM DÍLŮ... 4 MONTÁŽ... 4 NASTAVENÍ VÝŠKY OPĚRY... 6 SKLADOVÁNÍ... 6 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE... 7 2 SCHÉMA 3

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 1135 Protisměrné kladky Body-Solid Crossover Machine

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 1135 Protisměrné kladky Body-Solid Crossover Machine UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 1135 Protisměrné kladky Body-Solid Crossover Machine OBSAH BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 TECHNICKÁ SPECIFIKACE... 3 PŘEHLED SOUČÁSTEK... 4 SPOJOVACÍ NÁČINÍ... 6 DÍLCE SESTAVY... 7 KROKY

Více

ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS ZAJIŠŤUJE:

ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS ZAJIŠŤUJE: DĚTSKÁ HOUPAČKA LittleKid IN 2054 (SPSW-0170) ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS ZAJIŠŤUJE: SEVEN SPORT s.r.o. Dělnická 957, 749 01 Vítkov www.insportline.cz servis@insportline.cz VAROVÁNÍ: 1. TATO HOUPAČKA MUSÍ

Více

!" #" # " $% "!# &#" # '! # &'# (! &) *%# ""# + &,% # - # "! % &$!"#! "."!"! " "#. # ##%# #, 8" #"# % # % " #."#

! # # $% !# &# # '! # &'# (! &) *%# # + &,% # - # ! % &$!#! .!! #. # ##%# #, 8 ## % # % #.# !"!" #" # " $% "!# &#" # '! # &'# (! &) *%# ""# + &,% # - # "! % &$!"#! "."!"! " " # / 0 234 %% 56!##!# # % %.% #7 " ##2# "#. # ##%# #, 8" #"# % ## %"" # % " #."# $#" 4 " "" "%. SK 9 $::!" ;

Více

Šikmá lavička MASTER MAS-SUB2071

Šikmá lavička MASTER MAS-SUB2071 CZ Šikmá lavička MASTER MAS-SUB2071 NÁVOD K POUŽITÍ 1 CZ Děkujeme, že jste se rozhodli pro koupi našeho produktu. Ačkoliv vynakládáme velké úsilí k zajištění kvality každého našeho výrobku, ojediněle se

Více

Závěsný posilovací systém Návod k použití

Závěsný posilovací systém Návod k použití (CZ) Závěsný posilovací systém Návod k použití Popis výrobku MULTITRAINER je vhodný pro posilování všech svalových skupin pomocí váhy vlastního těla. Můžete jej používat doma, v tělocvičnách, i venku ve

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7378 Nastavitelná posilovací lavice Body Craft F602

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7378 Nastavitelná posilovací lavice Body Craft F602 UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7378 Nastavitelná posilovací lavice Body Craft F602 1 OBSAH ÚVODNÍ INFORMACE... 3 DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ... 3 SCHÉMA... 4 ILUSTROVANÝ PŘEHLED DÍLŮ... 5 SEZNAM DÍLŮ...

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 1149 Leg Press and Hack Squat Body-Solid GLPH 1100

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 1149 Leg Press and Hack Squat Body-Solid GLPH 1100 UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 1149 Leg Press and Hack Squat Body-Solid GLPH 1100 OBSAH BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 TECHNICKÁ SPECIFIKACE... 3 SEZNAM SOUČÁSTEK... 4 SEZNAM DÍLCŮ... 6 NÁVOD K SESTAVENÍ... 7 ZÁRUČNÍ

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7240 Nastavitelná šikmá lavice insportline Hero ABB90

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7240 Nastavitelná šikmá lavice insportline Hero ABB90 UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7240 Nastavitelná šikmá lavice insportline Hero ABB90 1 OBSAH SCHÉMA... 3 SEZNAM DÍLŮ... 3 MONTÁŽ... 4 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE... 5 2 SCHÉMA SEZNAM DÍLŮ OZNAČENÍ NÁZEV DÍLU

Více

Prodávající poskytuje na tento výrobek prvnímu majiteli záruku 2 roky ode dne prodeje

Prodávající poskytuje na tento výrobek prvnímu majiteli záruku 2 roky ode dne prodeje CZ Dveřní hrazda chrom - MAS-PU1210 Hrazda je vyrobena v základním provedení a to do zárubní šíře 60-90 cm. Nosnost: max. 100kg Návod na montáž: před montáží očistěte zárubně od mastnot. Při upínání hrazdy

Více

Basketbalová deska MASTER 127 x 71 cm s konstrukcí

Basketbalová deska MASTER 127 x 71 cm s konstrukcí - Basketbalová deska MASTER 127 x 71 cm s konstrukcí MASSPSB-15 CZ Děkujeme, že jste si zakoupili tento výrobek. V případě, že balení neobsahuje všechny části, nebo jsou poškozeny, kontaktujte prosím prodejce.

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 1287 GS348 Body-Solid Multipress

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 1287 GS348 Body-Solid Multipress UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 1287 GS348 Body-Solid Multipress OBSAH BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 TECHNICKÁ SPECIFIKACE... 3 OBSAH BALENÍ... 4 DÍLCE SESTAVY... 5 POSTUP SESTAVENÍ... 8 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE...

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7242 Posilovač lýtek insportline CLF10

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7242 Posilovač lýtek insportline CLF10 UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7242 Posilovač lýtek insportline CLF10 1 OBSAH SCHÉMA... 3 SEZNAM DÍLŮ... 3 MONTÁŽ... 5 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE... 7 2 SCHÉMA SEZNAM DÍLŮ OZNAČENÍ NÁZEV DÍLU POČET KUSŮ 1 Základna

Více

Návod na montáž záslepky. Krbová kamna Andrus Krbová pec Andrus

Návod na montáž záslepky. Krbová kamna Andrus Krbová pec Andrus Návod na montáž záslepky Krbová kamna Andrus Krbová pec Andrus CZ SK 0433317101400 CZ Úvod Srdečně děkujeme za zakoupení našeho výrobku! Před započetím montáže si prosím pečlivě prostudujte tento návod

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN Power Tower insportline X150

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN Power Tower insportline X150 UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 12433 Power Tower insportline X150 OBSAH UPOZORNĚNÍ... 3 BEZPEČNOST... 3 SKLADOVÁNÍ... 3 DOPORUČENÍ... 3 OBSAH BALENÍ... 4 DÍLY... 4 SPOJOVACÍ MATERIÁL... 5 MONTÁŽ... 6 SEZNAM

Více

Nafukovací raft MASTER R410

Nafukovací raft MASTER R410 Nafukovací raft MASTER R410! "#$%&'&()*+,-$./ 01"#$!+(+*-2 3"&'4 5.678$ 95&"#&'& ('%*4+5'&#(5*&78+,-$.: $8$"$.+&#;($#'&+2+5;6

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 11017 Klouzavý disk insportline Flux Dot

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 11017 Klouzavý disk insportline Flux Dot UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 11017 Klouzavý disk insportline Flux Dot OBSAH BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE... 3 2 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY VAROVÁNÍ: Z bezpečnostních důvodů si před použitím

Více

Rotoped SPARTAN Magnetic

Rotoped SPARTAN Magnetic Rotoped SPARTAN Magnetic 700 1001 Všeobecné pokyny Důležité: Přečtěte si všechny pokyny před použitím tohoto produktu. Uchovejte si tento manuál pro budoucí použití. Specifikace tohoto produktu se mohou

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN Samostojná bradla insportline Power Tower PT050

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN Samostojná bradla insportline Power Tower PT050 UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 12266 Samostojná bradla insportline Power Tower PT050 OBSAH BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 SEZNAM DÍLŮ... 4 MONTÁŽ... 4 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE... 5 2 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Posilovací

Více

SPINING ALPHA www.insportline.cz

SPINING ALPHA www.insportline.cz SPINING ALPHA www.insportline.cz -1- Návod na použití -2- Složení kola: KROK 1 Připevněte přední a zadní stabilizační tyč (6 a 7) k hlavní části (1) a připevněte je šrouby, matkami a podložkami (10,11,12).

Více

Návod na použití. Magnetický stepper SG8.5

Návod na použití. Magnetický stepper SG8.5 Návod na použití Magnetický stepper SG8.5 SERVIS A NÁHRADNÍ DÍLY ZAJIŠŤUJE DODAVATEL INSPORTLINE, nám. J. Zajíce 3, 749 01 Vítkov tel. +420 556 300970, www.insportline.cz pro Slovensko: insportline s.r.o.,

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7181 Multifunkční hrazda insportline Power Tower PT200

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7181 Multifunkční hrazda insportline Power Tower PT200 UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7181 Multifunkční hrazda insportline Power Tower PT200 1 OBSAH DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 SCHÉMA... 4 SEZNAM DÍLŮ... 5 MONTÁŽ... 6 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE... 8 2 DŮLEŽITÉ

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 8258 Hyperextenze / Římská lavice Body Craft F670

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 8258 Hyperextenze / Římská lavice Body Craft F670 UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 8258 Hyperextenze / Římská lavice Body Craft F670 1 OBSAH ÚVODNÍ INFORMACE... 3 DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ... 3 SEZNAM DÍLŮ... 4 SCHÉMA... 5 MONTÁŽ... 6 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY,

Více

Návod na použití Eliptický trenažér Insportline STONE

Návod na použití Eliptický trenažér Insportline STONE Návod na použití Eliptický trenažér Insportline STONE ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS ZAJIŠŤUJE: SEVEN SPORT s. r. o., Dělnická 957, 749 01 Vítkov www.insportline.cz tel/fax: +420 556 770 191, email: servis@insportline.cz

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7152 Posilovací stojan insportline Cable Column CC300

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7152 Posilovací stojan insportline Cable Column CC300 UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7152 Posilovací stojan insportline Cable Column CC300 1 OBSAH DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ... 3 PARAMETRY... 3 PŘEHLED DÍLŮ... 4 PŘEHLED SPOJOVACÍHO MATERIÁLU... 5 MONTÁŽ...

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 8257 Polohovatelná posilovací lavice Body Craft F320

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 8257 Polohovatelná posilovací lavice Body Craft F320 UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 857 Polohovatelná posilovací lavice Body Craft F30 OBSAH ÚVODNÍ INFORMACE... 3 DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ... 3 SEZNAM DÍLŮ... 4 SCHÉMA... 6 MONTÁŽ... 7 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY,

Více

Uživatelský manuál CZ IN 3098 Stůl na stolní tenis insportline FORTE Seznam dílů Označení a nákres Název Množství Šroub M6*50 8 Matice M6 12 Spojovací obdélník 2 Podložka 8 Šroub M8X30 10 Šroub M8*60 4

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 2733 Protisměrné Kladky Body-Solid Crossover Machine

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 2733 Protisměrné Kladky Body-Solid Crossover Machine UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 2733 Protisměrné Kladky Body-Solid Crossover Machine OBSAH BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 TECHNICKÁ SPECIFIKACE... 3 POTŘEBNÉ NÁŘADÍ... 4 SEZNAM SOUČÁSTEK... 4 SEZNAM DÍLCŮ... 5 NÁVOD

Více

Uživatelský manuál CZ IN 4526 Cyklotrenažér insportline ZEUS (SB-530) Důležitá bezpečnostní upozornění UPOZORNĚNÍ: Před zahájením jakéhokoliv cvičebního programu se poraďte s lékařem. Před prvním použitím

Více

UŽIVATELSKÝ MANÁL - CZ IN 1979 Veslovací trenažér insportline Ocean

UŽIVATELSKÝ MANÁL - CZ IN 1979 Veslovací trenažér insportline Ocean UŽIVATELSKÝ MANÁL - CZ IN 1979 Veslovací trenažér insportline Ocean 1 OBSAH SPOJOVACÍ MATERIÁL A NÁŘADÍ... 3 MONTÁŽ... 4 DÍLY... 4 KROK 1: Montáž předního nosníku.... 5 KROK 2: Montáž sedla... 5 KROK 3:

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN BE004 Žebřiny Benchmark Energy

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN BE004 Žebřiny Benchmark Energy UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN BE004 Žebřiny Benchmark Energy OBSAH TECHNICKÉ INFORMACE... 3 SEZNAM DÍLŮ... 3 NÁKRES... 4 MONTÁŽ... 4 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 5 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE... 5 2 NA ÚVOD Tyto

Více

SERVIS A NÁHRADNÍ DÍLY ZAJIŠŤUJE DODAVATEL/ SERVIS A NÁHRADNÉ DIELY ZABEZPEČUJE DODAVATEĽ

SERVIS A NÁHRADNÍ DÍLY ZAJIŠŤUJE DODAVATEL/ SERVIS A NÁHRADNÉ DIELY ZABEZPEČUJE DODAVATEĽ Návod na použití Gym Ball - rotační míč s úchyty IN 1798 SERVIS A NÁHRADNÍ DÍLY ZAJIŠŤUJE DODAVATEL/ SERVIS A NÁHRADNÉ DIELY ZABEZPEČUJE DODAVATEĽ SEVEN SPORT s. r. o., Dělnická 957, 749 01 Vítkov tel.

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN Chránič páteře dětský W-TEC (NF-3540 a NF-2210)

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN Chránič páteře dětský W-TEC (NF-3540 a NF-2210) UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 12076-2 Chránič páteře dětský W-TEC (NF-3540 a NF-2210) EN 1621-2:2014 Perte maximálně na 30 C Nežehlete Nesušte v sušičce Nečistěte chemicky Nebělte UPOZORNĚNÍ Pro správné používání

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7183 Stojan na 30mm kotouce insportline PR3010

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7183 Stojan na 30mm kotouce insportline PR3010 UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7183 Stojan na 30mm kotouce insportline PR3010 1 OBSAH SCHÉMA... 3 PŘEHLED DÍLŮ... 4 MONTÁŽ... 5 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE... 7 2 SCHÉMA 3 PŘEHLED DÍLŮ 1 2 3 Základna 4 Levý

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN BE006 Žebřiny Benchmark Olympic

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN BE006 Žebřiny Benchmark Olympic UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN BE006 Žebřiny Benchmark Olympic OBSAH ÚVOD... 3 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 ČÁSTI ZAŘÍZENÍ... 4 TECHNICKÉ PARAMETRY... 4 SEZNAM DÍLŮ... 4 MONTÁŽNÍ POSTUP... 5 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE...

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN BE001 Žebřiny Benchmark Kiddi

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN BE001 Žebřiny Benchmark Kiddi UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN BE001 Žebřiny Benchmark Kiddi OBSAH TECHNICKÉ INFORMACE... 3 SEZNAM DÍLŮ... 3 NÁKRES... 4 MONTÁŽ... 4 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 4 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE... 4 2 NA ÚVOD Tyto žebřiny

Více

SEVEN SPORT s. r. o., Dělnická 957, 749 01 Vítkov www.insportline.cz tel/fax: +420 556 770 191, email: servis@insportline.cz

SEVEN SPORT s. r. o., Dělnická 957, 749 01 Vítkov www.insportline.cz tel/fax: +420 556 770 191, email: servis@insportline.cz Návod na použití/ Návod na použitie Eliptický trenažér DRIVE ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS ZAJIŠŤUJE: SEVEN SPORT s. r. o., Dělnická 957, 749 0 Vítkov www.insportline.cz tel/fax: +420 556 770 9, email: servis@insportline.cz

Více

Uživatelský manuál CZ IN 3946 Pingpongový stůl insportline SUNNY2013A - outdoor K VENKOVNÍMU POUŽÍVÁNÍ 1 Před zahájením sestavování stolu a jeho prvním použitím si přečtěte návod na sestavení a bezpečnostní

Více

Držák pro montáž na stěnu Konzola pre montáž na stenu

Držák pro montáž na stěnu Konzola pre montáž na stenu 4-184-724-11(1) Držák pro montáž na stěnu Konzola pre montáž na stenu CZ SK Návod k instalaci Návod na použitie (pre zariadenie) WS-F1000 2010 Sony Corporation 4-184-724-11(1) Držák pro montáž na stěnu

Více

Držák - závěs na boxovací pytel MASTER MAS-DB023

Držák - závěs na boxovací pytel MASTER MAS-DB023 CZ Držák - závěs na boxovací pytel MASTER MAS-DB023 Návod k použití CZ Č. Název Specifikace Počet Šestihr. šroub M0*60 3 2 M0*20 3 Podložka φ0 7 4 Matice M0 3 5 Šroub M8*75 3 Prodávající poskytuje na tento

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7691 Masážní přístroj insportline C21

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7691 Masážní přístroj insportline C21 UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7691 Masážní přístroj insportline C21 1 Poznámka: Naše společnost si vyhrazuje právo měnit vzhled a charakteristiku výrobku bez povinnosti předchozího oznámení. OBSAH BEZPEČNOSTNÍ

Více

ELIPTICKÝ TRENAŽÉR MASTER AIR

ELIPTICKÝ TRENAŽÉR MASTER AIR ELIPTICKÝ TRENAŽÉR MASTER AIR UŽIVATELSKÝ MANUÁL / UŽIVATEĽSKÝ MANUÁL / INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 CZ: Děkujeme, že jste koupili náš výrobek. Přesto, že věnujeme veškeré úsilí, abychom zajistili nejlepší kvalitu

Více

Nenoste volné oblečení nebo modní doplňky během cvičení na AB Ringu Pro.

Nenoste volné oblečení nebo modní doplňky během cvičení na AB Ringu Pro. Art. Nr: 1142 Upozornění: Přečtěte si prosím tento manuál před úpoužitím zařízení. Maximální zátež přístroje AB Ringu je 120 kg Následující upozornění nejdete nalepená na etiketách na přístroji AB Ring,

Více

NÁVOD K POUŽITÍ dřevník SA023

NÁVOD K POUŽITÍ dřevník SA023 NÁVOD K POUŽITÍ dřevník SA023 Distributor: Steen QOS s.r.o., Bor 3, Karlovy Vary Distributor v SR: Sharks Slovakia s.r.o., Športová 198/61, Hozelec (CZ) PLASTOVÝ OBAL ODSTRAŇTE Z DOSAHU DĚTÍ, HROZÍ NEBEZPEČÍ

Více

Návod na použití - Magnetický rotoped PLUTO

Návod na použití - Magnetický rotoped PLUTO Návod na použití - Magnetický rotoped PLUTO ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS ZAJIŠŤUJE: SEVEN SPORT s. r. o., Dělnická 957, 749 01 Vítkov www.insportline.cz tel/fax: +420 556 770 191, email: servis@insportline.cz

Více

KOLOTOČ+HOUPAČKA 2v1

KOLOTOČ+HOUPAČKA 2v1 KOLOTOČ+HOUPAČKA 2v1 CZ Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosím, pečlivě si přečtěte tento návod k obsluze. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Předávate-li tento výrobek

Více

Návod na použití Posilovací věž STAR/ Návod na použitie Posilovacia veža STAR

Návod na použití Posilovací věž STAR/ Návod na použitie Posilovacia veža STAR Návod na použití Posilovací věž STAR/ Návod na použitie Posilovacia veža STAR ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS ZAJIŠŤUJE: SEVEN SPORT s. r. o., Dělnická 957, 749 01 Vítkov www.insportline.cz tel/fax: +420 556

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7247 Stojan na kotouče 30 mm insportline PR3002

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7247 Stojan na kotouče 30 mm insportline PR3002 UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7247 Stojan na kotouče 30 mm insportline PR3002 1 OBSAH SCHÉMA... 3 SEZNAM DÍLŮ... 3 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE... 4 2 SCHÉMA SEZNAM DÍLŮ Označení Název dílu Počet kusů 1 Základna

Více

Dětská jídelní židlička

Dětská jídelní židlička Dětská jídelní židlička Návod k obsluze www.babypoint.eu DŮLEŽITÉ, USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU: ČTĚTE POZORNĚ! VAROVÁNÍ! Odstraňte plastový obal, v němž byla židlička zabalena, z dosahu dětí, hrozí

Více

Pomocí vhodného nářadí přišroubujte šrouby koleních opěrek a pak připevněte opěrky na pohyblivá ramena přístroje.

Pomocí vhodného nářadí přišroubujte šrouby koleních opěrek a pak připevněte opěrky na pohyblivá ramena přístroje. Uživatelský manuál - CZ IN 3380 insportline ABS round PRO SEZNAM DÍLŮ Výkyvné ramena (2) Červený disk (1) Kolenní opěrky (2) Koncové krytky (4) Blokovací kolíky (4) Šrouby na kolenní opěrky (2) Chromované

Více

Plynová kamna MAGNUS GT500, GT550

Plynová kamna MAGNUS GT500, GT550 Plynová kamna MAGNUS GT500, GT550 Návod k instalaci, obsluze, údržbě a použití kamen URČENO K POUŽITÍ V ČESKÉ REPUBLICE PŘED UVEDNÍM KAMEN DO PROVOZU SI POZORNĚ PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY Plynová přenosná

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 9100 Twist Stepper insportline Jungy

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 9100 Twist Stepper insportline Jungy UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 900 Twist Stepper insportline Jungy OBSAH BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...3 OBSAH BALENÍ... NÁKRES... SEZNAM DÍLŮ... OVLÁDACÍ POKYNY...5 POČÍTAČ...5 MONTÁŽNÍ POKYNY...6 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY,

Více

cyklo trenažér ALPHA Návod na použití

cyklo trenažér ALPHA Návod na použití cyklo trenažér ALPHA Návod na použití SERVIS A NÁHRADNÍ DÍLY ZAJIŠŤUJE DODAVATEL SEVEN SPORT s. r. o., nám. J. Zajíce 3, 749 01 Vítkov tel. +420 556 300970, www.insportline.cz pro Slovensko: insportline

Více

Návod na použití ERGOMETER Eliptical DENVER

Návod na použití ERGOMETER Eliptical DENVER Návod na použití ERGOMETER Eliptical DENVER ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS ZAJIŠŤUJE: SEVEN SPORT s. r. o., Dělnická 957, 749 01 Vítkov www.insportline.cz tel/fax: +420 556 770 191, email: servis @insportline.cz

Více

HB-8242HP Magnetic bike TIRO 30

HB-8242HP Magnetic bike TIRO 30 HB-822HP Magnetic bike TIRO 30 Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku! Prosíme, pozorně si přečtěte následující instrukce v návodu krok po kroku. BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE Tento stroj je určen pouze k domácímu

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 4422 Cyklotrenažér insportline Jota

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 4422 Cyklotrenažér insportline Jota UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 4422 Cyklotrenažér insportline Jota OBSAH DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ... 3 SCHÉMA... 4 SEZNAM DÍLŮ... 5 MONTÁŽ... 7 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE... 9 2 DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ

Více