POSILOVACÍ VĚŽ MASTER POSILOVACIA VEŽA MASTER APOLLÓN ATLAS MASTER APOLLÓN MAS-HG1104D APOLLÓN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POSILOVACÍ VĚŽ MASTER POSILOVACIA VEŽA MASTER APOLLÓN ATLAS MASTER APOLLÓN MAS-HG1104D APOLLÓN"

Transkript

1 POSILOVACÍ VĚŽ MASTER POSILOVACIA VEŽA MASTER APOLLÓN ATLAS MASTER APOLLÓN MAS-HG04D APOLLÓN

2 UŽIVATELSKÝ MANUÁL / UŽIVATEĽSKÝ MANUÁL / INSTRUKCJA OBSŁUGI Děkujeme, že jste se rozhodli pro koupi našeho produktu. Ačkoliv vynakládáme velké úsilí k zajištění kvality každého našeho výrobku, ojediněle se mohou vyskytnout chybějící nebo vadné díly. V případě objevení jakýchkoliv závad na stroji či zaznamenáte-li chybějící části stroje, kontaktujte nás za účelem jeho nahrazení. Tento stroj je určen výhradně pro domácí použití. Základní informace: - Tento stroj je určen pouze pro domácí použití. Stroj není určen pro komerční účely a vyšší výkonnostní zatížení. - Nesprávné používání (jako např. nadměrné cvičení, prudké pohyby bez rozcvičení, špatné nastavení), mohou poškodit vaše zdraví. - Před začátkem cvičení, konzultujte váš zdravotní stav srdeční systém, krevní tlak, ortopedické problémy atd. se svým lékařem. - Výrobce není zodpovědný za jakékoliv zranění, škodu nebo selhání způsobené použitím tohoto výrobku či špatným sestavením a údržbou stroje. Bezpečnostní informace: Abyste zamezili úrazu či poškození stroje dodržujte následující pravidla: maximální nosnost stroje je 20 kg stroj je zařazen do třídy HC a není vhodný pro terapeutické cvičení stroj se nesmí používat v nevětraných místnostech vysoká teplota, vlhkost a voda nesmí přijít se strojem do styku před použitím si důkladně přečtěte návod na použití umístěte stroj na pevnou a rovnou plochu. Ujistěte se, že stojí pevně a bezpečně nechejte kolem stroje volnou plochu minimálně 2 metry na všechny strany nesprávné nebo nadměrné cvičení může vážně poškodit vaše zdraví ujistěte se, že páčky a další nastavovací mechanismy na kole nejsou v cestě při cvičení pravidelně kontrolujte všechny části. Pokud jsou poškozeny, stroj nepoužívejte a ihned poškozené části vyměňte nebo kontaktujte dodavatele pravidelně kontrolujte všechny šrouby a matice, zda jsou pořádně dotaženy nenechávejte děti a domácí zvířata bez dozoru na stroji či v blízkosti tento stroj není hračka uschovejte tento návod na použití pro případné objednání náhradních dílů v budoucnu Důležité: Vracejte zboží pouze v originálním balení, nebo balení, které je bezpečné pro přepravu a nemůže dojít k poškození stroje. SK Ďakujeme, že ste sa rozhodli pre kúpu nášho produktu. Vzhlľadom na to vynakladáme veľké úsilie k zaisteniu kvality každého našeho výrobku, ojedinele sa môžu vyskytnúť chybajuce alebo vadné diely. V prípade objavenia akýchkoľvek závad na stroji alebo zaznamenáte chýbajúcu časť stroja, kontaktujte nás za účelom jeho. Tento stroj je určený výhradne pre domáce použitie. Základné informácie: - Tento stroj je určený len pre domáce použitie. Stroj neni určený pre komerčné účely a vyššie výkonnostné zaľaženie. - Nesprávne používanie (ako napr. nadmerné cvičenie, prudké pohyby bez rozcvičení, nesprávne nastavenie), môžu poškodiť vaše zdravie. - Pred začiatkom cvičenia, konzultujte váš zdravotný stav srdcový systém, krvný tlak, ortopedické problémy atď. so svojím lekarom. - Výrobca neni zodpovedný za akékoľvek zranenie, škodu alebo zlyhanie zpôsobené použitím tohoto výrobku či nesprávnym zostavením a údržbou stroja. Bezpečnostné informácie: Abyste zamedzili úrazu či poškodeniu stroja dodržujte následujúce pravidlá: maximálna nosnosť stroja je 20 kg stroj je zaradený do triedy HC a neni vhodný pre terapeutické cvičenia stroj sa nesmie používať v nevetraných miestnostiach vysoká teplota, vlhkosť a voda nesmú prísť so strojom do styku pred použitím si dôkladne prečítajte návod na použitie umiestnite stroj na pevnú a rovnú plochu. Uistite sa, že stojí pevne a bezpečne nechajte okolo stroja volnú plochu minimálne 2 metre na všetky strany nesprávne alebo nadmerné cvičenie môže vážne poškodiť vaše zdravie uistite sa, že páčky a dalšie nastavovacie mechanismy neprekážajú v ceste pri cvičení pravidelne kontrolujte všetky časti. Ak sú poškodené, stroj nepoužívajte a ihneď poškodené časti vymeňte alebo kontaktujte dodávatela pravidelne kontrolujte všetky skrutky a matice, či sú poriadne dotiahnuté nenechávajte deti a domáce zvieratá bez dozoru na stroji či v blízkosti tento stroj neni hračka uschovajte tento návod na použitie pre prípadné objednanie náhradných dielov v budúcnosti Dôležité: Vracajte tovar len v originálnom balení, alebo balení, ktoré je bezpečné pre prepravu a nemôže dôjsť k poškodeniu stroja. 2

3 PL Dziękujemy za zakupienie naszego produktu. Z naszej strony dokładamy wszelkich starań, aby oferowane Państwu produkty miały najwyższą jakość. Mimo naszych starań, może się zdarzyć, że napotkacie Państwo na drobne usterki, jeżeli tak się stanie, prosimy o kontakt (również w sytuacji zauważenia braku którejś z części). Urządzenie to jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Podstawowe informacje: - Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Nie jest przeznaczone do fitness klubów czy do innego użytku komercyjnego. - Nieprawidłowe używanie (np. zbyt częste ćwiczenie, gwałtowne ruchy bez rozgrzewki, złe ustawienie) może prowadzić do kontuzji. - Przed rozpoczęciem ćwiczeń należy skonsultować się z lekarzem w kwestii: ciśnienia krwi, problemów ortopedycznych, stanu serca itd. - Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek kontuzje lub uszkodzenia, które powstaną w wyniku używania tego produktu lub w wyniku jego niewłaściwego złożenia czy konserwacji. Informacje dotyczące bezpieczeństwa: Aby zapobiec kontuzji lub uszkodzeniu urządzenia należy postępować zgodnie z poniższymi regułami: maksymalne obciążenie wynosi 20 kg urządzenie to należy do klasy HC i nie jest przeznaczone do ćwiczeń terapeutycznych urządzenia tego nie można używać w pomieszczeniach niezapewniających stałego dostępu do świeżego powietrza wysoka temperatura, wilgoć i woda nie mogą doprowadzić do uszkodzenia urządzenia przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi urządzenie to należy umieścić na płaskiej i stabilnej powierzchni. Należy upewnić się, że urządzenie jest stabilne i bezpieczne urządzenie to wymaga minimalnie 2 metrów wolnej przestrzeni wokół nieprawidłowe lub zbyt częste ćwiczenie może prowadzić do poważnego uszkodzenia zdrowia należy upewnić się, że żadne uchwyty ani inne części nie będą przeszkadzały w ćwiczeniach należy regularnie sprawdzać wszystkie części. W razie zauważenia usterki, nie należy korzystać z urządzenia, uszkodzoną część wymienić lub skontaktować się ze sprzedawcą należy regularnie sprawdzać czy wszystkie śruby i nakrętki są prawidłowo dociągnięte nie wolno zostawiać dzieci i zwierząt bez nadzoru w pobliżu urządzenia urządzenie to nie jest zabawką polecamy schować tę instrukcję obsługi w celu późniejszego zamówienia części zapasowych Uwaga: Towar można zwrócić tylko w oryginalnym opakowaniu lub opakowaniu, które jest bezpieczne przy transporcie, tak aby nie doszło do uszkodzenia. 3

4 4

5 5

6 ČÍSLO NUMER A B C D E F G H I J K L M N O P Q TABULKA SOUČÁSTEK / TANUĽA SÚČIASTOK / LISTA CZĘŚCI NÁZEV/ NÁZOV/ OPIS HLAVNÍ ZÁKLADNA /HLAVNÁ ZÁKLADŇA / PODSTAWA GŁÓWNA PŘEDNÍ ZÁKLADNA / PREDNÁ ZÁKLADŇA / PRZEDNIA PODSTAWA STABILIZACJI ZADNÍ ZÁKLADNA/ ZADNÁ ZÁKLADŇA / TYLNA PODSTAWA HLAVNÍ VERTIKÁLNÍ NOSNÍK / HLAVNÝ VERTIKALNÝ NOSNÍK / GŁÓWNA BELKA PIONOWA ZADNÍ VERTIKÁLNÍ NOSNÍK / ZADNÝ VERTIKALNÝ NOSNÍK / TYLNA BELKA PIONOWA PŘEDNÍ VRCHNÍ KŘÍŽOVÝ NOSNÍK / PREDNÝ VRCHNÝ NOSNÍK / PRZEDNI WSPORNIK ZADNÍ VRCHNÍ KŘÍŽOVÝ NOSNÍK / ZADNÝ VRCHNÝ KRÍŽOVÝ NOSNÍK / TYLNY WSPORNIK OPÉRA SEDADLA S NASTAVITELNOU VÝŠKOU /OPORA SEDADLA S NASTAVITEĽNOU VYŠKOU / RUCHOME PODPARCIE SIEDZENIA ROZŠÍŘENÍ PRO NOHY /ROZŠÍRENIE PRE NOHY / MODLITEWNIK PODPÉRA OPĚRADLA RUKOU/ POPRERA OPERADLA RÚK / RUCHOME PODPARCIE DESKI PODPÉRA SEDADLA/PODPERA SEDADLA / WSPORNIK SIEDZENIA PODPĚRA ROZŠÍŘENÍ PRO NOHY /PODPERA ROZŠÍRENIA PRE NOHY / PIONOWE PODPARCIE SIEDZENIA VRCHNÍ PRAVÁ PODPĚRA HRUDI /VRCNÁ PRAVÁ PODPERA HRUDI / PRAWE GÓRNE RAMIĘ VRCHNÍ LEVÁ PODPĚRA HRUDI /VRCHNÁ ĽAVÁ PODPERA HRUDI / LEWE GÓRNE RAMIĘ SPODNÍ PRAVÁ PODPĚRA HRUDI /SPODNÁ PRAVÁ PODPERA HRUDI / PRAWE DOLNE RAMIĘ SPODNÍ LEVÁ PODPĚRA HRUDI /SPODNÁ ĽAVÁ PODPERA HRUDI /LEWE DOLNE RAMIĘ PODPĚRA KLADKY /PODPERA KLADKY / PODPARCIE WIELOKRĄŻEK MNOŽSTVÍ/ Množstvo/ ILOŚĆ R OPĚRA/OPORA / BELKA S PŘÍTLAČNÁ VZPĚRA/PRÍTLAČNÁ VZPIERA / DŹWIG KLATKI PIERSOWEJ T RUKOJEŤ (A)/RUKOVä T (A) / MAŁY UCHWYT 2 U V PODPĚRA PRAVÉ RUKY / PODPERA PRAVEJ RUKY / RAMIĘ PRAWEJ RĘKI PODPĚRA LEVÉ RUKY/PODPERA ĽAVEJ RUKY / RAMIĘ LEWEJ RĘKI W RUKOJEŤ (B)/ RUKOVäŤ (B) / MAŁY UCHWYT (B) 2 X LEVÝ PEDÁL/ĽAVÝ PEDÁL / LEWY PEDAŁ Y PRAVÝ PEDÁL/PRAVÝ PEDÁL / PRAWY PEDAŁ Z VÁLEC/VÁLEC / WAŁY RUCHOME 2 AA ŽELEZNÝ KRYT/ŽELEZNÝ KRYT / ZASŁONA ŻELAZNA 2 AB VODICÍ TYČ/VODIACÁ TYČ / DRĄŻKI STOSU 2 6

7 AC AD AE AF SPOJNÁ DESKA KLADKY / SPODNÁ DOSKA KLADKY / DESECZKA ŁĄCZĄCA WIELOKRĄŻEK (A) SPOJNÁ DESKA KLADKY / SPODNÁ DOSKA KLADKY / DESECZKA ŁĄCZĄCA WIELOKRĄŻEK (B) SPOJNÁ DESKA KLADKY / SPODNÁ DOSKA KLADKY / DESECZKA ŁĄCZĄCA WIELOKRĄŻEK (C) OBLOUKOVÉ MADLO/ OBLÚKOVÉ MADLO / UCHWYT ŁUKOWY AG TÁHLO/ŤIAHLO / CIĄGŁO AH PĚNOVÁ TRUBKA/PENOVÁ TRUBKA / WAŁEK NOŻNY 2 AI AJ DESKA RPO NASTAVENÍ ZÁVAŽÍ /DOSKA PRE NASTAVENIE ZÁVAŽÍ / OBCIĄŻNIKI VRCHOLOVÁ DESKA/ VRCHOLOVÁ DOSKA / OBIĄŻNIK GÓRNY AK SPOJNÁ DESKA/SPOJNA DOSKA/ DESECZKA ŁĄCZĄCA 2 AL SPOJNÁ TRUBKA/SPOJNÁ TRUBKA / RURKA ŁĄCZĄCA AM KLADKA / KLADKA / WIELOKRĄŻEK 6 AN PODLOŽKA / PODLOŽKA /PODKŁADKA ČÍSLO NUMER TABULKA SOUČÁSTEK/ TABUĽA SÚČIASTOK / TABELKA CZĘŚCI NÁZEV/NÁZOV / OPIS 7 MNOŽSTVÍ ILOŚĆ SEDADLO (A) /SEDADLO (A) / TYLNE SIEDZENIE (A) 2 SEDADLO/SEDADLO / SIEDZENIE 3 SEDADLO (B) /SEDADLO (B) / SIEDZENIE 4 OPĚRADLO RUKOU/ OPERADLO RÚK / OPARCIE RĄK 2 5 POLSTROVANÁ OPĚRKA RUKOU/ ČALUNENÁ OPIERKA RÚK / DESKA 6 KOLÍK/KOLÍK / PRZETYCZKA 7 GUMOVÝ KROUŽEK/ GUMOVÝ KRÚŽOK / WIENIEC GUMOWY 2 8 KARABINA / KARABINA / KARABINEK 5 9 PĚNOVÝ VÁLEC/PENOVÝ VÁLEC / WAŁEK PIANKOWY 4 0 VELKÝ PĚNOVÝ VÁLEC/VEĽKÝ PENOVÝ VÁLEC / DUŻY WAŁEK PIANKOWY LOCK LEVER TUS/LOCK LEVER TUS / LOCK LEVER TUS 2 RYCHLOSTNÍ VÁLEČEK/RÝCHLOSTNÝ VALĆEK / WAŁEK 3 ŘETĚZ/REŤAZ / ŁAŃCUCH 2 4 DĚROVANÁ TYČ PRO NASTAVENÍ ZÁVAŽÍ /DIEROVANÁ TYČ PRE NASTAVENIE / SZPILKA REGULACJI OBCIĄŻENIA 5 SPECIÁLNÍ ŠROUB / ŠPECIÁLNÁ SKRUTKA / ŚRUBĄ SPECJALNĄ 2 6 ŠROUB M DVĚ PODLOŽKY + DVĚ POJISTNÉ MATICE /SKRUTKA M0x55+DVE PODLOŽKY + DVE POISTNÉ MATICE / ŚRUBA M0 55, 2 PODKŁADKI, 2 NAKRĘTKI ZABEZPIECZAJĄCE 7 ŠROUB M8 20/SKRUTKA M8x20 / ŚRUBA M LOCK NUT M2 + DVĚ PODLOŽKY /LOCK NUT M2 + DVE PODLOŽKY / LOCK NUT M2, 2 PODKŁADKI 9 ŠROUB M6 6/SKRUTKA M6x6 / ŚRUBA M ŠROUB M6 6 DVĚ PODLOŽKY + MATICE /SKRUTKA M6X6 DVE PODLOŽKY + MATICE / ŚRUBA M6X6, 2 PODKŁADKI, NAKĘTKI ŠROUB M PODLOŽKY/ SKRUTKA M8x20 + PODLOŽKY / ŚRUBA M8 20, PODKŁADKI ŠROUB M DVĚ PODLOŽKY + POJISTNÁ MATICE / SKRUTKA M8x40 + DVE PODLOŽKY + POISTNÁ MATICA

8 / ŚRUBA M8 40, 2 PODKŁADKI, NAKRĘTKA ZABEZPIECZAJĄCA ŠROUB M PODLOŽKY/ SKRUTKA M8x65 + PODLOŽKY / ŚRUBA M8 65, PODKŁADKI ŠROUB M POJISTNÁ MATICE /SKRUTKA M0x20 + POISTNÁ MATICA / ŚRUBA M0 20, NAKRĘTKA ZABEZPIECZAJĄCA ŠROUB M MATICE/ SKRUTKA M0x35 + MATICE / ŚRUBA M0 35, NAKRĘTKA ŠROUB M DVĚ PODLOŽKY + MATICE /SKRUTKA M0x65 + DVE PODLOŹKY + MATICE / ŚRUBA M0 65, 2 PODKŁADKI, NAKRĘTKA ŠROUB M DVĚ PODLOŽKY + MATICE /SKRUTKA M0x70 + DVE PODLOžKY + MATICE ŚRUBA M0 70, 2 PODKŁADKI, NAKRĘTKA ŠROUB M DVĚ PODLOŽKY + MATICE / SKRUTKA M0x75+ DVE PODLOŽKY + MATICE / ŚRUBA M0 75, 2 PODKŁADKI, NAKRĘTKA ŠROUB M DVĚ PODLOŽKY + POJISTNÁ MATICE / SKRUTKA M0x75 + DVE PODLOžKY + POISTNÁ MATICA / ŚRUBA M0 75, 2 PODKŁADKI, NAKRĘTKA ZABEZPICZAJĄCA ŠROUB M0 0 + DVĚ PODLOŽKY + POJISTNÁ MATICE / SKRUTKA M0x0 + DVE PODLOŽKY + POISTNÁ MATICA / ŚRUBA M0 0, 2 PODKŁADKI, NAKRĘTKA ZABEZPIECZAJĄCA ŠROUB M PODLOŽKY/SKRUTKA M2x20 + PODLOŽKY / ŚRUBA M2 20, PODKŁADKI ŠROUB M PODLOŽKY/SKRUTKA M2x70 + PODLOŽKY /ŚRUBA M2 70, PODKŁADKI 33 BŘIŠNÍ POPRUH/ BRUŠNÝ POPRUH / PAS BRZUCHA LANKO BEZ BALONKU/LANKO BEZ BALÓNIKA / LINKA BEZ BALONIKA LANKO S JEDNÍM A PŮL BALONKEM /LANKO S JEDNÝM A PÓL BALÓNIKOM / LINKA Z JEDNYM I PÓŁ BALONIKIEM LANKO S JEDNÍM BALONKEM/LANKO S JEDNÝM BALÓNIKOM / LINKA Z JEDNYM BALONIKEIM 37 PODLOŽKY / PODLOŽKY / PODKŁADKI 3 38 ŠROUB M0 45 / SKRUTKA M0x45 / ŚRUBA M ŠROUB M PODLOŽKA + MATICE / SKRUTKA M0x45 + PODLOŽKA + MATICA / ŚRUBA M PODKŁADKA + NAKRĘTKA ŠROUB M8x45 + PODLOŽKA + MATICE / SKRUTKA M8x45 + PODLOŽKA + MATICA / ŚRUBA M PODKŁADKA + NAKRĘTKA ŠROUB M x PODLOŽKA + MATICE / SKRUTKA M0x45 + 2x PODLOŽKA + MATICA / ŚRUBA M x PODKŁADKA + NAKRĘTKA

9 KROK CZ. PŘIPOJTE PŘEDNÍ ZÁKLADNU (B) K HLAVNÍ ZÁKLADNĚ (A) DVĚMA ŠROUBY M0*70 ČYTŘMI PODLOŽKAMI A DVĚMA MATICEMI (27) PODLE OBRÁZKU. 2. PŘIOJTE ZADNÍ ZÁKLADNU (C) K HLAVNÍ ZÁKLADNĚ (A) DVĚMA ŠROUBY M0*70 ČYTŘMI PODLOŽKAMI A DVĚMA MATICEMI (27) PODLE OBRÁZKU. 3. PŘIOJTE HLAVNÍ VERTIKÁLNÍ NOSNÍK (D) K HLAVNÍ ZÁKLADNĚ (A) DVĚMA ŠROUBY M0*70 ČYTŘMI PODLOŽKAMI A DVĚMA MATICEMI (27) PODLE OBRÁZKU. 4. PŘIPOJTE ZADNÍ VERTIKÁLNÍ NOSNÍK (E) K ZADNÍ ZÁKLADNĚ (C) DVĚMA ŠROUBY M0*70 ČYTŘMI PODLOŽKAMI A DVĚMA MATICEMI (27) PODLE OBRÁZKU. 5. PŘIPOJTE VODICÍ TYČE (AB) K ZADNÍ ZÁKLADNĚ (C) DVĚMA ŠROUBY M0*65+ ČYTŘMI PODLOŽKAMI + DVĚMA MATICEMI (26) DLE OBRÁZKU. 6. NASUŇTE GUMOVÉ KROUŽKY (7) NA VODICÍ TYČE (AB) 7. NASUŇTE KAŽDOU DESKU PRO URČENÍ ZÁVAŽÍ (AI) NA VODICÍ TYE (AB). 8. VLOŽTE DĚROVANOU TYČ (4) DO DESKY PRO URČENÍ ZÁVAŽÍ (AI). 9. NASUŇTE VRVHNÍ DESKU (AJ) NA VODICÍ TYČE (AB). SK:. PRIPOJTE PREDNÚ ZÁKLADŇU (B) K HLAVNEJ ZÁKLADNI (A) DVOMA SKRUTKAMI m0*70, ŠTYRMI PODLOŽKAMI A DVOMA MATICAMI (27) PODĽA OBRÁZKU. 2. PRIPOJTE ZADNÚ ZÁKLADŇU (C) K HLAVNEJ ZÁKLADNI (A) DVOMA SKRUTKAMI M0*70 ŠTYRMI PODLOŽKAMI A DVOMA MATICAMI (27) PODĽA OBRÁZKU. 3. PRIPOJTE HLAVNÝ VERTIKALNÝ NOSNÍK (D) K HLAVNEJ ZÁKLADNI (A) DVOMA SKRUTKAMI M0*70 ŠTYRMI PODLOŽKAMI A DVOMA MATICAMI (27) PODĽA OBRÁZKU. 4. PRIPOJTE ZADNÝ VERTIKALNÝ NOSNÍK (E) K ZADNEJ ZÁKLADNI (C) DVOMA 9

10 SKRUTKAMI M0*70 ŠTYRMI PODLOŽKAMI A DVOMA MATICAMI (27) PODĽA OBRÁZKU. 5. PRIPOJTE VODICÉ TYČE (AB) K ZADNEJ ZÁKLADNI (C) DVOMA SKRUTKAMI M0*65 + ŠTYRMI PODLOŽKAMI + DVOMA MATICAMI (26) PODĽA OBRÁZKU. 6. NASUŇTE GUMOVÉ KRÚžKY (7) NA VODIACÉ TYČE (AB). 7. NASUŇTE KAŽDÚ DOSKU PRE URČENIE ZÁVAŽí (AI) NA VODIACÚ TYČ (AB). 8. VLOŽTE DIEROVANÚ TYČ (4) DO DOSKY PRE URĆENIE ZÁVAŽÍ (AI). 9. NASUŇTE VRCHNÚ DOSKU (AJ) NA VODIACÉ TYĆE (AB). PL:. NALEŻY POŁĄCZYĆ PRZEDNIĄ PODSTAWĘ STABILIZACJI (B) DO PODSTAWY GŁÓWNEJ (A) ZA POMOCĄ 2 ŚRUB M0*70, 4 PODKŁADEK I 2NAKRĘTEK (27) WEDŁUG POBRAZKA 2.NALEŻY POŁĄCZYĆ TYLNĄ PODSTAWĘ (C) DO PODSTAWY GŁÓWNEJ (A) ZA POMOCĄ 2 ŚRUB M0*70, 4 PODKŁADEK I 2NAKRĘTEK (27) WEDŁUG POBRAZKA. 3. NALEŻY PRYMOCOWAĆ GŁÓWNĄ BELKĘ PIONOWĄ (D) DO PODSTAWY GŁÓWNEJ (A) ZA POMOCĄ 2 ŚRUB M0*70, 4 PODKŁADEK I 2NAKRĘTEK (27) WEDŁUG OBRAZKA. 4. NALEŻY PRZYMOCOWAĆ TYLNĄ BELKĘ PIONOWĄ (E) DO PODSTAWY GŁÓWNEJ (A) ZA POMOCĄ 2 ŚRUB M0*70, 4 PODKŁADEK I 2NAKRĘTEK (27) WEDŁUG OBRAZKA. 5. NALEŻY PRZYMOCOWAĆ DRĄŻKI STOSU (AB) DO PODSTAWY TYLNEJ (C) ZA POMOCĄ 2 ŚRUB M0*65, 4 PODKŁADEK I 2 NAKRĘTEK (26) WEDŁUG OBRAZKA 6. NALEŻY NASUNĄĆ WIEŃCE GUMOWE (7) NA DRĄŻKI STOSU (AB) 7. NALEŻY NASUNĄĆ WYSZYSTKIE OBCIĄŻNIKI (AI) NA DRĄŻKI STOSU (AB) 8. NALEŻY WSUNĄĆ SZPILKĘ REGULACJI OBCIĄŻENIA (4) DO OBCIĄŻNIKÓW (AI) 9. NALEŻY NASUNĄĆ OBCIĄŻNIK GÓRNY (AJ) NA DRĄŻKI STOSU (AB) KROK 2 0

11 CZ.PŘIPOJTE ZADNÍ KŘÍŽOVÝ NOSNÍK (G) K ZADNÍMU VERTIKÁLNÍMU NOSNÍKU (E) A VODICÍM TYČÍM (AB) DVĚMA ŠROUBY M0*65+ ČYTŘMI PODLOŽKAMI + DVĚMA MATICEMI (26) A ŠROUBEM M2*70 + PODLOŽKY PODLE OBRÁZKU. 2.PŘIPOJTE PŘEDNÍ KŘÍŽOVÝ NOSNÍK (F) K HLAVNÍMU VERTIKÁLNÍMU NOSNÍKU (D) A ZADNÍMU KŘÍŽOVÉMU NOSNÍKU (G) ČYTŘMI ŠROUBY M0*70 + OSMI PODLOŽKAMI + ČTYŘMI MATICEMI (27). SK: PRIPOJTE ZADNÝ KRÍŽOVÝ NOSNÍK (G) K ZADNÉMU VERTIKALNÉMU NOSNÍKU (E) A VODIACÍM TYČIAM (AB) DVOMA SKRUTKAMI M0*65 + ŠTYRMI PODLOŽKAMI + DVOMA MATICAMI (26ň A SKRUTKAMI M2*70 + PODLOŽKY PODĽA OBRÁZKU. 2.PRIPOJTE PREDNÝ KRÍŽOVÝ NOSNÍK (F) K HLAVNÉMU VERTIKALNÉMU NOSNÍKU (D) A ZADNÉMU KRÍŽOVÉMU NOSNÍKU (G) ŠTYRMI SKRUTKAMI M0*70 + ôsmimi PODLOŽKAMI + ŠTYRMI MATICAMI (27). PL:. NALEŻY PRZYMOCOWAĆ WSPORNIK TYLNY (G) DO TYLNEJ BARKI PIONOWEJ (E) I DO DRĄŻKÓW STOSU (AB) ZA POMOCĄ ŚRUB M0*65, 4 PODKŁADEK, 2 NAKRĘTEK (26) I ŚRUBY M2*70 I PODKŁADKI WEDŁUG OBRAZKA 2. NALEŻY PRZYMOCOWAĆ WSPORNIK PRZEDNI (F) DO GŁÓWNEJ BELKI PIONOWEJ (D) I DO WSPORNIKA TYLNEGO (G) ZA POMOCĄ 4 ŚRUB M0*70, 8 PODKŁADEK I 4 NAKRĘTEK (27). KROK 3

12 CZ. PŘIPOJTE ROZŠÍŘENÍ PRO NOHY (L) K HLAVNÍ ZÁKLADNĚ (A) DVĚMA ŠROUBY M0*70 ČYTŘMI PODLOŽKAMI A DVĚMA MATICEMI (27) PODLE OBRÁZKU. 2. PŘIPOJTE PODPĚRU SEDADLA (K) A SPOJNOU DESKU (AK) K HLAVNÍMU VERTIKÁLNÍMU NOSNÍKU(D) A PODPĚŘE PRO ROZŠÍŘENÍ NOHOU (L) ČTYŘMI ŠROUBY + OSMI PODLOŽKAMI + ČYTŘMI MATICEMI (28) DEL OBRÁZKU, 3. PŘIPOJTE ROZŠÍŘENÍ PRO NOHY (I) K PODPĚŘE PRO ROZŠÍŘENÍ PRO NOHY (L) ŠROUBY M0*75 + DVĚMA PODLOŽKAMI + POJISTNOU MATICÍ (29) PODLE OBRÁZKU. 4. PŘIPOJTE SEDADLO (2) K OPĚŘE SEDADLA S NASTAVITELNOU VÝŠKOU (H) ČYTŘMI ŠROUBY M6*6 + ČYTŘMI PODLOŽKAMI (9) PAK VLOŽTE OPĚRU SEDADLA S NASTVAITELNOU VÝŠKOU (H) K PODPĚŘE SEDADLA RYCHLOSTNÍM VÁLEČKEM (2) DLE OBRÁZKU. 5. PŘIPOJTE POLŠTÁŘ OPĚRADEL RUKOU (5) K OPĚŘE OPĚRADEL RUKOU (J) DVĚMA ŠROUBY M6*6 + DVĚMA PODLOŽKAMI (9) PAK VLOŽTE PODPĚRU OPĚRADEL RUKOU(J) DO ROZŠÍŘENÍ PRO NOHY (I) UZAMKNĚTE RYCHLOSTNÍM VÁLEČKEM (2) DLE OBRÁZKU. (2) 6. PŘIPOJTE ZADNÍ SEDADLO () K HLAVNÍMU VERTIKÁLNÍMU NOSNÍKU (DVĚMA ŠROUBYM8*20 (7) DLE OBRÁZKU. 7. VLOŽTE PĚNOVOU TRUBKU (AH) DO ROZŠÍŘENÍ RO NOHY (I) A PODPĚŘE ROZŠÍŘENÍ PRO NOHY (L), PAK NASŇTE PĚNOVÝ VÁLEČEK (9) NA PĚNOVOU TRUBKU (AH) DLE OBRÁZKU. SK:. PRIPOJTE ROZŠÍRENIE PRE NOHY (L) K HLAVNEJ ZÁKLADNI (A) DVOMA SKRUTKAMI M0*70, ŠTYRMI PODLOŽKAMI A DVOMA MATICAMI (27) PODĽA OBRÁZKU. 2. PRIPOJTE PODPERU SEDADLA (K) A SPOJNÚ DOSKU (AK) K HLAVNÉMU VERTIKALNÉMU NOSNÍKU (D) A PODPERE PRE ROZŠÍRENIE NôH (L) ŠTYRMI SKRTUKAMI + ôsmimi PODLOŽKAMI + ŠTYRMI MATICAMI (28) PODĽA OBRÁZKU. 3. PRIPOJTE ROZŠÍRENIA PRE NOHY (I) K PODPERE PRE ROZ ROZŠÍRENIA PRE NOHY (L), SKRUTKY M0*75 + DVOMA PODLOŽKAMI + POISTNOU MATICOU (29) PODĽA OBRÁZKU. 4. PRIPOJTE SEDADLO (2) K OPORE SEDADLA S NASTAVETEĽNOU VÝŠKOU (H) ŠTYRMI SKRUTKAMI M6*6 + ŠTYRMI PODLOŽKAMI (9), POTOM VLOŽTE OPIERKU SEDADLA S NASTVITEĽNOU VÝŠKOU (H) K PODPOERE SEDADLA RÝCHLOSNÝM VALČEKOM (2) PODĽA OBRÁZKU. 5. PRIPOJTE VANKÚŠ OPERADIEL RÚK (5) K OPIERKU OPERADIEL RÚK (J) DVOMA SKRUTKAMI M6*6 + DVOMI PODLOŽKAMI (9), POTOM VLOŽTE PODPERU OPERADIEL RÚK (J) DO ROZŠÍRENIA PRE NOHY (I), UZAMKNITE RÝCHLOSNÝM VALČEKOM (2) PODĽA OBRÁZKU. (2). 6. PRIPOJTE ZADNÉ SEDADLO ä) K HLAVNÉMU VERTIKALNÉMU NOSNÍKU DVOMA SKRUTKAMI M8*20 (7) PODĽA OBRÁZKU. 7. VLOŽTE PENOVÚ TRUBKU (AH) DO ROZŠÍRENIA PRE NOHY (I) A PODPORE ROZŠÍRENIA PRE NOHY (l), POTOM NASUŇTE PENOVÝ VALĆEK (9) NA PENOVÚ TRUBKU (AH) PODĽA OBRÁZKU. PL:. NALEŻY PRZYMOCOWAĆ PIONOWE PODPARCIE SIEDZENIA (L) DO PODSTAWY GŁÓWNEJ (A) ZA POMOCĄ 2 ŚRUB M0*70, 4 PODKŁADEK I 2 NAKRĘTEK (27) WEDŁUG OBRAZKA 2 NALEŻY PRZYMOCOWAĆ WSPORNIK SIEDZENIA (K) I DESECZKĘ ŁĄCZĄCA (AK) DO GŁÓWNEJ BELKI PIONOWEJ (D) I DO PIONOWEGO PODPARCIA SIEDZENIA (L) ZA POMOCĄ 4 ŚRUB, 8 PODKŁADEK I 4 NAKRĘTEK (28) WEDŁUG OBRAZKA 3. NALEŻY POŁĄCZYĆ MODLITEWNIK (I) DO PIONOWEGO PODPARCIA SIEDZENIA (L) ZA POMOCĄ ŚRUB M0*75, 2 PODKŁADEK I NAKRĘTKI ZABEZPIECZAJĄCEJ (29) WEDŁUG OBRAZKA. 4. NALEŻY PRZYMOCOWAĆ SIEDZENIE (2) DO RUCHOMEGO PODPARCIA SIEDZENIA (H) ZA POMOCĄ 4 ŚRUB M6*6, 4 NAKRĘTEK (9) I POTEM WŁOŻYĆ RUCHOME PODPARCIE 2

13 SIEDZENIA (H) DO WSPORNIKA SIEDZENIA ZA POMOCĄ WAŁKA (2) WEDŁUG OBRAZKA 5. NALEŻY PRZYMOCOWAĆ DESKĘ (5) DO RUCHOMEGO PODPARCIA DESKI (J) ZA POMOCĄ 2ŚRUB M6*6, 2 PODKŁADEK (9) A NASTĘPNIE WŁOŻYĆ RUCHOME PODPARCIE DESKI (J) DO MODLITEWNIKA (I) I ZAMKNĄĆ WAŁKIEM (2) WEDŁUG OBRAZKA (2). 6. NALEŻY PRZYMOCOWAĆ TYLNE SIEDZENIE () DO GŁÓWNEJ BELKI PIONOWEJ ZA POMOCĄ 2 ŚRUB M8*20 (7) WEDŁUG OBRAZKA 7. NALEŻY WŁOŻYĆ WAŁEK NOŻNY (AH) DO MODLITEWNIKA (I) I DO PIONOWEGO PODPARCIA SIEDZENIA (L), I POTEM NASUNĄĆ WAŁEK PIANKOWY (9) NA WAŁEKNOŻNY (AH) WEDŁUG OBRAZKA. KROK 4 CZ. PŘIPOJTE OPĚRU (R) A PODPĚRU KLADKOSTROJE (Q) K HLAVNÍMU VERTIKÁLNÍMU NOSNÍKU(D) DVĚMA ŠROUBY M0*75 + ČYTŘMI PODLOŽKAMI + DVĚMA MATICEMI (28) DLE OBRÁZKU. 2. PŘIPOJTE KAŽDÝ KLADKOSTROJ (AE) K PODPĚŘE KLADKOSTROJE (Q) DVĚMA ŠROUBY M0*0 ČTYŘMI PODLOŽKAMI A DVĚMA MATICEMI (30) DLE OBRÁZKU. 3. PŘIPOJTE PŘÍTLAČNOU VZPĚRU (S) K PŘEDNÍMU HORNÍMU KŘÍŽOVÉMU NOSNÍKU (F) SPOJNOU TRUBKOU (AL) A ŠROUBEM M2*55 + DVĚMA PODLOŽKAMI + DVĚMA POJISTNÝMI MATICEMI(6). 4. PŘIPOJTE HORNÍ PRAVOU & LEVOU OPĚRU HRUDI (M&N) K PŘÍTLAČNÉ VZPĚŘE (S) SPECIÁLNÍM ŠROUBEM (5) DLE OBRÁZKU. 5. VLOŽTE SPODNÍ PRAVOU & LEVOU OPĚRU HRUDI (O&P) K HORNÍ PRAVÉ & LEVÉ OPĚŘE HRUDI (M&N) UZMAKNĚTE RYCHLOSTNÍM VÁLEČKEM. (2). 6. NASUŇTE VLEKÝ PĚNOVÝ VÁLEC (0) NA SPODNÍ PRAVOU & LEVOU OPĚRU HRUDI (O&P) 7. PŘIPOJTE KAŽDOU RUKOJEŤ (T) KE PSODNÍ PRAVÉ & LEVÉ OPĚŘE HRUDI (O&P) ŠROUBY M2*20 + PODLOŽKAMI (3) A ŠROUBY M8*20 + PODLOŽKAMI(2). 3

14 SK:.PRIPOJTE OPORU (R) A PODPERU KLADKOSTROJA (Q) K HLAVNÉMU VERTIKALNÉMU NOSNÍKU (D) DVOMA SKRUTKAMI M0*75 + ŠTYRMI PODLOŽKAMI + DVOMA MATICAMI (28) PODĽA OBRÁZKU. 2.PRIPOJTE KAŽDÝ KLADKOSTROJ (AE) K PODPERE KLADKOSTROJA (Q) DVOMA SKRUTKAMI M0*0 ŠTYRMI PODLOŽKAMI A DVOMA MATICAMI (30) PODĽA OBRÁZKU. 3.PRIPOJTE PRÍTLAĆNOU VZPERU (S) K PREDNÉMU HORNÉMU KRÍŽOVNÉMU NOSNÍKU (F) SPOJNOU TRUBKOU (AL) A SKRUTKOU M2*55 + DVOMA PODLOŽKAMI + DVOMA POISTNÝMI MATICAMI (6). 4. PRIPOJTE HORNÚ PRAVÚ A ĽAVÚ OPORU HRUDI (M&N) K PríTLAČNEJ VZPERE (S) ŠPECIÁLNOU SKRUTKOU (5) PODĽA OBRÁZKU. 5. VLOŽTE SPODNÚ PRAVÚ A ĽAVÚ OPIERKU HRUDI (O&P) K HORNEJ PRAVEJ A ĽAVEJ OPORE HRUDI ( M&N), UZAMKNITE RÝCHLOSNÝM VALčEKOM (2). 6. NASUŇTE VEĽKÝ PENOVÝ VÁLEC (0) NA SPODNÚ PRAVÚ A ĽAVÚ OPORU HRUDI(O&P). 7. PRIPOJTE KAŽDÚ RUKOVäŤ (T) KU SPODNEJ PRAVEJ A ĽAVEJ OPORE HRUDI (O&P) SKRUTKAMI M2*20 + PODLOŽKAMI (3) A SKRUTKAMI M8*20 + PODLOŽKAMI (2). PL:. NALEŻY PRZYCZEPIĆ BELKĘ (R) I PODPARCIE WIELOKRĄŻKA (Q) DO GŁÓWNEJ BELKI PIONOWEJ (D) ZA POMOCĄ 2 ŚRUB M0*75, 4 PODKŁADEK I 2 NAKRĘTEK (28) WEDŁUG OBRAZKA. 2. NALEŻY PRZYMOCOWAĆ KAŻDY WIELOKRĄŻEK (AE) DO PODPARCIA WIELOKRĄŻKA (Q) ZA POMOCĄ 2 ŚRUB M0*0, 4 PODKŁADEK I 2 NAKRĘTEK (30) WEDŁUG OBRAZKA. 3. NALEŻY PRZYMOCOWAĆ DZWIG KLATKI PIERSOWEJ (S) DO PRZEDNIEGO GÓRNEGO WSPORNIKA (F) ZA POMOCĄ RURKI ŁĄCZĄCEJ (AL) I ŚRUBY M2*55, 2 PODKŁADEK I 2 NAKRĘTEK ZABEZPIECZAJĄCYCH (6) 4. NALEŻY PRZYMOCOWAĆ RRAWE I LEWE GÓRNE RAMIĘ (M&N) DO DZWIGU KLATKI PIERSOWEJ (S) ŚRUBĄ SPECJALNĄ (5) WEDŁUG OBRAZKA 5. NALEŻY WŁOŻYĆ PRAWE I LEWE DOLNE RAMIĘ (O&P) DO PRAWEGO I LEWEGO GÓRNEGO RAMIENIA (M&N) UŻYWAJĄC WAŁKA SPECJALNEGO (2) 6. NALEŻY NASUNĄĆ DUŻY WAŁEK PIANKOWY (0) NA PRAWE I TYLNE DOLNE RAMIĘ (O&P) 7. NALEŻY PRZYMOCOWAĆ KAŻDY MAŁY UCHWYT (T) DO PRWEGO I TYLNEGO DOLNEGO RAMIENIA (O&P) Z APOMOCĄ ŚRUB M2*20, PODKŁADEK (3) I ŚRUB M8*20 Z PODKŁADKAMI (2) 4

15 KROK 5 CZ. PŘIPOJTE PRAVOU & LEVOU PODPĚRU RUKY (U&V) K ZADNÍMU VERTIKÁLNÍMU NOSNÍKU (E) DVĚMA ŠROUBY M0*75 + ČYTŘMI PODLOŽKAMI + DVĚMA MATICEMI (28) DLE OBRÁZKU. 2. PŘIPOJTE RUKOJEŤ (W) K PODPĚRÁM RUKOU (U&V) ŠROUBEM M2*20 + VELKÝM PODLOŽKYM. (3). 3. PŘIPOJTE OPĚRADLO RUKY (4) KE KAŽDÉ PODPĚŘE RUKY (U&V) ŠROUBY M8*65 +PODLOŽKAMI(23). 4. PŘIPOJTE SEDADLO (3) K ZADNÍMU VERTIKÁLNÍMU NOSNÍKU (E) DVĚMA ŠROUBY M8*65 +PODLOŽKAMI (23). 5. PŘIPOJTE PRAVÝ A LEVÝ PEDÁL (X&Y) K ZADNÍMU VERTIKÁLNÍMU NOSNÍKU (E) POJISTNOU MATICÍ M2 + PODLOŽKYM (8) DLE OBRÁZKU. 6. PŘIPOJTE DVA VÁLCE (Z) KE KAŽDÉ STRANĚ ZADNÍHO VERTIKÁLNÍHO NOSNÍKU (E) POJISTNOU MATICÍ M2 + PODLOŽKYM (8) DLE OBRÁZKU. 7. PŘIPOJTE DVA VÁLCE (Z) K PRAVÉMU A LEVÉMU PEDÁLU (X&Y) ŠROUBY M8*40 + DVĚMA PODLOŽKAMI A POJJISTNOU MATICÍ (22) DLE OBRÁZKU. SK:. PRIPOJTE PRAVÚ A ĽAVÚ PODPRERU RUKY (U&V) K ZADNÉMU VERTIKALNÉMU NOSNÍKU (E) DVOMA SKRTUKAMI M0*75 + ŠTYRMI PODLOŽKAMI + DVOMI MATICAMI (28) PODĽA OBRÁZKU. 2. PRIPOJTE RUKOVäŤ (W) K PODPERÁM RÚK (U&V) SKRUTKAMI M2*20 + VEĽKÝMI PODLOŽKAMI (32). 3. PRIPOJTE OPERADLO RÚK (4) KU KAŽDEJ PODPERE RÚK (U&V) SKRUTKAMI M8*65 + PODLOŽKAMI (23). 4. PRIPOJTE SEDADLO (3) K ZADNÉMU VERTIKALNÉMU NOSNÍKU (E) DVOMA SKRUTKAMI M8*65 + PODLOŽKAMI (23) 5. PRIPOJTE PRAVÝ A ĽAVÝ PEDÁL (X&Y) K ZADNÉMU VERTIKALNÉMU NOSNÍKU (E) POISTNOU MATICOU M2 + POD (8) PODĽA OBRÁZKU. 6. PRIPOJTE DVO VÁLCE (Z) KU KAŽDEJ STRANE ZADNÉHO VERTIKALNÉHO 5

16 NOSNÍKA (E) POISTNOU MATICOU M2 + PODLOŽKAMI (8) PODĽA OBRÁZKU. 7. PRIPOJTE DVA VÁLCE (Z) K PRAVÉMU A ĽAVÉMU PEDÁLU (X&Y) SKRUTKAMI M8*40 + DVOMA PODLOŽKAMI A POISTOU MATICOU (22) PODĽA OBRÁZKU. PL:. NALEŻY PRZYMOCOWAĆ RAMIONA (U&V) DO TYLNEJ BELKI PIONOWEJ (E) ZA POMOCĄ 2 ŚRUB M0*75, 4 PODKŁADEK I 2 NAKRĘTEK (28) WEDŁUG OBRAZKA 2. NALEŻY PRZYMOCOWAĆ MAŁY UCHWYT (W) DO RAMION (U&V) ZA POMOCĄ ŚRUBY M2*20 I DUŻYCH PODKŁADEK (3) 3. NALEŻY PRZYMOCOWAĆ OPARCIE RĄK (4) DO KAŻDEGO RAMIENIA (U&V) ZA POMOCĄ ŚRUB M8*65 I PODKŁADEK (23). 4. NALEŻY PRZYMOCOWAĆ SIEDZENIE (3) DO TYLNEJ BELKI PIONOWEJ (E) ZA POMOCĄ 2 ŚRUB M8*65 I PODKŁADEK (23). 5. NALEŻY POŁACZYĆ PRAWY I LEWY PEDAŁ (X&Y) DO TYLNEJ BELKI PIONOWEJ (E) ZA POMOCĄ NAKRĘTKI ZABEZPIECZAJĄCEJ M2 I PODKŁADEK (8) WEDŁUG OBRAZKA 6. NALEŻY POŁĄCZYĆ 2 WAŁY RUCHOME (Z) DO KAÁZDEJ STRONY TYLNEJ BELKI PIONOWEJ (E) ZA POMOCĄ NAKRĘTKI ZABEZPIECZAJĄCEJ M2 I PODKŁADEK (8) WEDŁUG OBRAZKA 7. NALEŻY POŁĄCZYĆ 2 WAŁY RUCHOME (Z) DO PRAWEGO I LEWEGO PEDAŁA (X&Y) ZA POMOCĄ ŚRUBY M8*40, 2 PODKŁADEK I MAKRĘTKI ZABEZPIECZAJĄCEJ (22) WEDŁUG OBRAZKA. 6

17 CZ MONTÁŽ LAN. PŘIPOJTE LANKO BEZ BALONKU (36) PŘIPOJTE KONEC LANKA K HORNÍ PRAVÉ OPĚŘE HRUDI (M) ŠROUBEM M0*20 + POJISTNOU MATICÍ, KONEC LANKA NAHORU KLADKOSTROJEM, POD KLADKOSTROJEM 2, NAHORU KLADKOSTROJEM 3. ZAHÁKNĚTE KONEC PŘES HORNÍ LEVOU OPĚRU HRUDI (N) ŠROUBEM*20 + POJISTNOU MATICÍ (24). SK. MONTÁŹ LÁN. PRIPOJTE LANKO BEZ BALÓNIKA (36), PRIPOJTE KONIEC LANKA K HORNEEJ PRAVEJ OPORE HRUDI (M) SKRUTKAMI M0*20 + POISTNOU MATICOU, KONIEC LANKA HORE KLADKOSTROJOM, POD KLADKOSTROJOM 2,HORE KLADKOSTROJOM 3, ZAHÁKNITE KONIEC CEZ HORNÚ ĽAVÚ OPORU HRUDI (N) SKRUTKOU M*20 + POISTNOU MATICOU (24). PL INSTALACJA LINEK. POŁĄCZENIE LINKI BEZ BALONIKA (36). NALEŻY POŁĄCZYĆ KONIEC LINKI Z GÓRNYM PRAWYM RAMIENIEM (M) ŚRUBĄ M0*20, NAKRĘTKĄ ZABEZPICZAJĄCĄ. KONIEC LINKI NALEŻY CIĄGNĄĆ DO GÓRY WIELOKRĄŻKIEM, POD WIELOKRĄŻKIEM 2, DO GÓRY WIELOKRĄŻKIEM 3. NALEŻY ZAHACZYĆ KONIEC LINKI PRZEZ GÓRNE PRAWE RAMIĘ (N) ŚRUBĄ *20 I NAKRĘTKĄ ZABEZPIECZAJĄCĄ (24) CZ MONÁŽ LAN POZNÁMKA: PŘI TOMTO KROKU VYJMĚTE PROSÍM KLADKOSTROJE Z JEJICH MÍST. PŘIPOJTE LANKO S JEDNÍM A PŮL BALONKEM (35). VEZMĚTE KONEC S PŮL BALONKEM NAHORU KLADKOU (4&5), POD A OKOLO KLADKY 6 NAHORU KLADKOU 7. SK. MONTÁŽ LÁN POZNÁMKA : PRI TOMTO KROKU VYBERTE PROSíM KLADKOSTROJE Z ICH MIEST.. PRIPOJTE LANKO S JEDNÝM BALÓNIKOM A PÓL BALÓNIKOM (35) VEZMITE KONIEC S PÓL BALÓNIKOM, HORE KLADKOU (4a5), POD A OKOLO KLADKY 6 HORE KLADKOU 7. KROK 6-2 PL INSTALACJA LINEK UWAGA: PRZEPROWADZAJĄC TEN KROK NALEŻY WYJĄĆ WIELOKRĄŻKI Z ICH MIEJSC. POŁĄCZENIE LINKI Z JEDNYM I PÓŁ BALONIKIEM (35). NALEŻY PRZECIĄGNĄĆ KONIEC Z POŁÓWKĄ BALONIKA DO GÓRY KRĄŻKIEM (4&5), POD I WOKÓŁ KRĄŻKA 6 DO GÓRY KRĄŻKIEM 7. 7

18 CZ MONÁŽ LAN. PŘIPOJTE LANKO S JEDNÍM BALONKEM (34) VEZMĚTE KONEC LANA BEZ BALONK,PROTÁHNĚTE POD KLADKAMI 8&9, NAHORU A OKOLO KLADKY 0, POD KLADKOU, NAHORU A OKOLO KLADKY 2, DOLU A OKOLO KLADKY 3, NAHORU A OKOLO KLADKY 4&5 PAK PŘIPOJTE LANKO K DĚROVANÉ TYČI SKOBOU (8) A ŘETĚZEM (3) A ŠROUEBM M0*35 + POJISTNOU MATICÍ. (25). SK: MONTÁŽ LÁN. PRIPOJTE LANKO S JEDNÝM BALÓNIKOM (34) VEZMITE KONIEC LANA BEZ BALÓNIKA, PRETIAHNITE POD KLADKAMI 8&9,, HORE A OKOLO KLADKY 0, POD KLADKOU, HORE A OKOLO KLADKY 2, DOLE A OKOLO KLADKY 3, HORE A OKOLO KLADKY 4&5, POTOM PRIPOJTE LANKO K DIEROVANEJ TYČI SKOBOU (8) A REŤAZOU (3) A SKRUTKOU M0*35 + POISTNOU MATICOU (25). PL: MONTAŻ LINEK. POŁĄCZENIE LINKI Z JEDNYM BALONIKIEM (34) NALEŻY PRZECIĄGNĄĆ KONIEC LINKI BEZ BALONIKA POD KRĄŻKAMI 8&9, DO GÓRY I WOKÓŁ KRĄŻKA 0, POD KRĄŻKIEM, DO GÓRY I W OKÓŁ KRĄŻKA 2, W DÓŁ I WOKÓŁ KRĄŻKA 3, DO GÓRY I WOKÓŁ KRĄŻKA 4&5 I POTEM PRZYMOCOWAĆ LINKĘ DO SZPILKI REGULACJI OBCIĄŻENIA KARABINKIEM (8) ŁAŃCUCHEM (3) I ŚRUBĄ M0*35 Z NAKRĘTKĄ ZABEZPIECZAJĄCĄ (25). 8

19 KROK 7 CZ. NASAĎTE ŽELEZNÝ KRYT (AA) NA ZADNÍ VRCHNÍ KŘÍŽOVÝ NOSNÍK (G) A ZADNÍ ZÁKLADNĚ (C) POMOCÍ OSMI ŠROUBŮ M6*6 + ŠESTNÁCI PODLOŽKY + OSMI MATIC (20) PODLE OBRÁZKU. SK:. NASAĎTE ŽELEZNÝ KRYT (AA) NA ZADNÝ VRCHNÝ KRÍŽOVÝ NOSNíK (G) A ZADNEJ ZÁKLADNI (C)POMOCOU ôsmich SKRUTIEK M6*6 + ŠESTNÁSTIMI PODLOŽKAMI + ôsmimi MATICAMI (20) PODĽA OBRÁZKU. PL:. NALEŻY PRZYMOCOWAĆ ZASŁONĘ ŻELAZNĄ (AA) DO TYLNEGO GÓRNEGO WSPORNIKA (G) I DO DO TYLNEJ PODSTAWY (C) ZA POMOCĄ 8 ŚRUB M6*6, 6 PODKŁADEK I 8 NAKRĘTEK (20) WEDŁUG OBRAZKA. 9

20 Cvičení na posilovací věži / Ćwiczenie na atlasie: Upozornění: obrázky jsou pouze orientační, cviky jsou společné pro více druhů věží. Některé součásti tato věž nemá, proto tyto cviky nemůžete provádět. Uwaga: obrazki są tylko orientacyjne, ćwiczenia te są wspólne dla różnego rodzaju atlasów. Niektórych części atlas ten nie posiada i dlatego ćwiczenia nie mogą być przeprowadzane. 20

21 2

22 CZ Údržba Pravidelně provádějte běžnou údržbu stroje na základě vytížení stroje minimálně však po 20 hodinách provozu. Údržba zahrnuje:. Kontrolu všech pohyblivých částí stroje (osy, klouby převádějící pohyb, atd.), zda jsou dostatečně promazány. Pokud ne, ihned je namažte. Doporučujeme běžný olej pro kola a šicí stroje nebo silikonové oleje. 2. Pravidelná kontrola všech součástí šrouby a matice a pravidelné dotahování. 3. K údržbě čistoty použijte jen mýdlový roztok a ne čistící prostředky. 4. Skladujte věž vždy na suchém a teplém místě. UPOZORNĚNÍ Lavice musí být umístěn na rovné a pevné podložce. Před každým použitím výrobku zkontrolujte dotažení všech šroubů. SK Údržba Pravidelne prevádzajte bežnú údržbu stroja na základe vyťaženia stroja minimálne však po 20 hodinách prevádzky. Údržba zahrňuje:. Kontrolu všetkých pohyblivých častí stroja (osky, klby prevádzajúce pohyb, atď.), či sú dostatočne premazané. Ak nie, ihneď ich namažte. Doporučujeme bežný olej pre bicykle a šijacie stroje alebo silikonové oleje. 2. pravidelná kontrola všetkých častí skrutky a matice a pravidelné doťahovanie. 3. K údržbe čistoty použite len mydlový roztok a nie čistiace prostriedky. 4. Skladujte vežu vždy na suchom a teplom mieste. UPOZORNENIE. Lavica musí byť umiestnená na rovnej a pevnej podložke. Pred každým použitím výrobku skontrolujte dotiahnutie všetkých skrutiek. PL Konserwacja Należy regularnie przeprowadzać konserwację urządzenia w zależności od częstotliwości użytkowania urządzenia, lecz minimum po 20 godzinach użytkowania. Konserwacja obejmuje:. sprawdzianie wszystkich części ruchomych urządzenia (np. osi) czy są wystarczająco posmarowane. Jeżeli nie, należy natychmiast je posmarować. Polecamy zwykły olej do rowerów i maszyn do szycia lub oleje silikonowe. 2. regularne sprawdzanie wszystkich części śruby i nakrętki i reguralne dociąganie. 3. czyszczenie mydlanym roztworem a nie środkami do czyszczenia. 4. przechowywanie w suchym i ciepłym miejscu. OSTRZEŻENIE Ławka musi być umieszczona na płaskiej i stabilnej powierzchni. Przed każdym użyciem należy sprawdić dociągnięcie wszystkich śrub. CZ Copyright - autorská práva Společnost MASTER SPORT s.r.o. si vyhrazuje veškerá autorská práva k obsahu tohoto návodu k použití. Autorské právo zakazuje reprodukci částí tohoto návodu nebo jako celku třetí stranou bez výslovného souhlasu společnosti MASTER SPORT s.r.o.. Společnost MASTER SPORT s.r.o. pro použití informací, obsažených v tomto návodu k použití nepřebírá žádnou odpovědnost za jakýkoli patent. SK - Copyright - autorské práva Spoločnosť MASTER SPORT s.r.o. si vyhradzuje všetky autorské práva k obsahu tohoto návodu na použitie. Autorské právo zakazuje reprodukciu častí tohto návodu alebo ako celku treťou stranou bez výslovného súhlasu spoločnosti MASTER SPORT s.r.o.. Spoločnosť MASTER SPORT s.r.o. pre použitie informácií obsiahnutých v tomto návode na použitie nepreberá žiadnu zodpovednosť za akýkoľvek patent. PL - Copyright - prawo autorskie Firma MASTER SPORT s.r.o. zastrzega sobie wszelkie prawa autorskie do treści niniejszej instrukcji obsługi. Prawo autorskie zabrania kopiowania treści instrukcji w części lub też w całości przez osoby trzecie bez wyraźnej zgody MASTER SPORT s.r.o.. Firma MASTER SPORT s.r.o. za korzystanie z informacji zawartych w niniejszej instrukcji obsługi nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek patenty. 22

POSILOVACÍ VĚŽ MASTER ZEUS

POSILOVACÍ VĚŽ MASTER ZEUS POSILOVACÍ VĚŽ MASTER ZEUS POSLOVACIA VEŽA MASTER ZEUS ATLAS MASTER ZEUS MAS-HG064D UŽIVATELSKÝ MANUÁL / UŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL / INSTRUKCJA OBSŁUGI CZ Děkujeme, že jste se rozhodli pro koupi našeho produktu.

Více

POSILOVACÍ VĚŽ MASTER ZEUS

POSILOVACÍ VĚŽ MASTER ZEUS CZ POSILOVACÍ VĚŽ MASTER ZEUS MAS-HG1064D UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ 1 CZ Děkujeme, že jste se rozhodli pro koupi našeho produktu. Ačkoliv vynakládáme velké úsilí k zajištění kvality každého našeho výrobku,

Více

& ' # (! & ) * % # " " # + &,% # - # "! % " #/ 0 1234 % % 56! # #!# # % %. % # 7 " # # 2 # " #. ## # % # #, 8 " $# " 4 " " " " %.

& ' # (! & ) * % #   # + &,% # - # ! %  #/ 0 1234 % % 56! # #!# # % %. % # 7  # # 2 #  #. ## # % # #, 8  $#  4     %. 1 !!" #" # " $% "!# & #" # '! # & ' # (! & ) * % # " " # + &,% # - # "! % & $!"#! "."!"! " " #/ 0 1234 % % 56! # #!# # % %. % # 7 " # # 2 # " #. ## # % # #, 8 " # " # % # # % " " # % " #. "# $# " 4 " "

Více

Fitness schod step UP bedýnka MASTER

Fitness schod step UP bedýnka MASTER Fitness schod step UP bedýnka MASTER MAS4A042 CZ Důležitá upozornění: 1. Před začátkem cvičení zkonzultujte váš zdravotní stav se svým lékařem. 2. Před použitím zkontrolujte, zda je vše bezpečné - pokud

Více

Posilovací lavice MASTER Rocket MAS4A003

Posilovací lavice MASTER Rocket MAS4A003 CZ Posilovací lavice MASTER Rocket MAS4A003 Návod na použití 1 CZ Děkujeme, že jste se rozhodli pro koupi našeho produktu. Ačkoliv vynakládáme velké úsilí k zajištění kvality každého našeho výrobku, ojediněle

Více

UŽIVATELSKÝ MANÁL - CZ IN 724 Posilovací věž insportline Athlet

UŽIVATELSKÝ MANÁL - CZ IN 724 Posilovací věž insportline Athlet UŽIVATELSKÝ MANÁL - CZ IN 724 Posilovací věž insportline Athlet Bezpečnostní informace: Abyste zamezili úrazu či poškození stroje dodržujte následující pravidla: Maximální nosnost stroje je 130 kg. Stroj

Více

Plynová kamna MAGNUS GT500, GT550

Plynová kamna MAGNUS GT500, GT550 Plynová kamna MAGNUS GT500, GT550 Návod k instalaci, obsluze, údržbě a použití kamen URČENO K POUŽITÍ V ČESKÉ REPUBLICE PŘED UVEDNÍM KAMEN DO PROVOZU SI POZORNĚ PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY Plynová přenosná

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7237 Hyperextenze insportline Hero BTB10

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7237 Hyperextenze insportline Hero BTB10 UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7237 Hyperextenze insportline Hero BTB10 1 OBSAH SCHÉMA... 3 SEZNAM DÍLŮ... 4 MONTÁŽ... 4 NASTAVENÍ VÝŠKY OPĚRY... 6 SKLADOVÁNÍ... 6 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE... 7 2 SCHÉMA 3

Více

Uživatelský manuál CZ IN 4526 Cyklotrenažér insportline ZEUS (SB-530) Důležitá bezpečnostní upozornění UPOZORNĚNÍ: Před zahájením jakéhokoliv cvičebního programu se poraďte s lékařem. Před prvním použitím

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7242 Posilovač lýtek insportline CLF10

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7242 Posilovač lýtek insportline CLF10 UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7242 Posilovač lýtek insportline CLF10 1 OBSAH SCHÉMA... 3 SEZNAM DÍLŮ... 3 MONTÁŽ... 5 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE... 7 2 SCHÉMA SEZNAM DÍLŮ OZNAČENÍ NÁZEV DÍLU POČET KUSŮ 1 Základna

Více

SERVIS A NÁHRADNÍ DÍLY ZAJIŠŤUJE DODAVATEL/ SERVIS A NÁHRADNÉ DIELY ZABEZPEČUJE DODAVATEĽ

SERVIS A NÁHRADNÍ DÍLY ZAJIŠŤUJE DODAVATEL/ SERVIS A NÁHRADNÉ DIELY ZABEZPEČUJE DODAVATEĽ Návod na použití Gym Ball - rotační míč s úchyty IN 1798 SERVIS A NÁHRADNÍ DÍLY ZAJIŠŤUJE DODAVATEL/ SERVIS A NÁHRADNÉ DIELY ZABEZPEČUJE DODAVATEĽ SEVEN SPORT s. r. o., Dělnická 957, 749 01 Vítkov tel.

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 9100 Twist Stepper insportline Jungy

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 9100 Twist Stepper insportline Jungy UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 900 Twist Stepper insportline Jungy OBSAH BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...3 OBSAH BALENÍ... NÁKRES... SEZNAM DÍLŮ... OVLÁDACÍ POKYNY...5 POČÍTAČ...5 MONTÁŽNÍ POKYNY...6 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY,

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7691 Masážní přístroj insportline C21

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7691 Masážní přístroj insportline C21 UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7691 Masážní přístroj insportline C21 1 Poznámka: Naše společnost si vyhrazuje právo měnit vzhled a charakteristiku výrobku bez povinnosti předchozího oznámení. OBSAH BEZPEČNOSTNÍ

Více

cyklo trenažér ALPHA Návod na použití

cyklo trenažér ALPHA Návod na použití cyklo trenažér ALPHA Návod na použití SERVIS A NÁHRADNÍ DÍLY ZAJIŠŤUJE DODAVATEL SEVEN SPORT s. r. o., nám. J. Zajíce 3, 749 01 Vítkov tel. +420 556 300970, www.insportline.cz pro Slovensko: insportline

Více

Dětská jídelní židlička

Dětská jídelní židlička Dětská jídelní židlička Návod k obsluze www.babypoint.eu DŮLEŽITÉ, USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU: ČTĚTE POZORNĚ! VAROVÁNÍ! Odstraňte plastový obal, v němž byla židlička zabalena, z dosahu dětí, hrozí

Více

Pomocí vhodného nářadí přišroubujte šrouby koleních opěrek a pak připevněte opěrky na pohyblivá ramena přístroje.

Pomocí vhodného nářadí přišroubujte šrouby koleních opěrek a pak připevněte opěrky na pohyblivá ramena přístroje. Uživatelský manuál - CZ IN 3380 insportline ABS round PRO SEZNAM DÍLŮ Výkyvné ramena (2) Červený disk (1) Kolenní opěrky (2) Koncové krytky (4) Blokovací kolíky (4) Šrouby na kolenní opěrky (2) Chromované

Více

Návod na použití/ Návod na použitie Cyklotrenažér DELTA

Návod na použití/ Návod na použitie Cyklotrenažér DELTA Návod na použití/ Návod na použitie Cyklotrenažér DELTA SERVIS A NÁHRADNÍ DÍLY ZAJIŠŤUJE DODAVATEL/ SERVIS A NÁHRADNÉ DIELY ZABEZPEČUJE DODAVATEĽ SEVEN SPORT s. r. o., Dělnická 957, 749 01 Vítkov tel.

Více

Návod na použití. IN 1794 insportline Twist Stepper Big

Návod na použití. IN 1794 insportline Twist Stepper Big Návod na použití IN 1794 insportline Twist Stepper Big OBSAH DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ.... 2 POPIS PRODUKTU.... 3 ÚPRAVA PNUTÍ......3 INSTRUKCE PRO GUMOVÁ TÁHLA....4 INSTRUKCE PRO POSUVNÉ PEDÁLY...5

Více

návod na použití Posilovací věž PLUS IN 190

návod na použití Posilovací věž PLUS IN 190 návod na použití Posilovací věž PLUS IN 190 SERVIS A NÁHRADNÍ DÍLY ZAJIŠŤUJE DODAVATEL Roman Košťál, Dělnická 957, 749 01 Vítkov tel. 556 300970, www.insportline.cz pro Slovensko: insportline s.r.o., Rybárska

Více

Návod k použití insportline TRENTON

Návod k použití insportline TRENTON Návod k použití insportline TRENTON ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS ZAJIŠŤUJE: SEVEN SPORT s. r. o., Dělnická 957, 749 01 Vítkov www.insportline.cz tel/fax: +420 556 770 191, email: servis@insportline.cz pre

Více

VALNÍKOVÉ NÁSTAVBY VALNÍKOVÉ NADSTAVBY ZABUDOWY SKRZYNIOWE. Zdvojená podlaha CTD II / Zdvojená podlaha CTD II / Podwójna podłoga CTD II

VALNÍKOVÉ NÁSTAVBY VALNÍKOVÉ NADSTAVBY ZABUDOWY SKRZYNIOWE. Zdvojená podlaha CTD II / Zdvojená podlaha CTD II / Podwójna podłoga CTD II 2010/06/14 Zdvojená podlaha CTD II / Zdvojená podlaha CTD II / Podwójna podłoga CTD II Zdvojená podlaha valníku CTD II je složena z: CTD II podélných nosníků. Airline - upevňovacích profilů pro výškově

Více

tel. +420 556 300970, www.insportline.cz pre Slovensko: insportline s.r.o., Bratislavská 36, 911 05 Trenčín

tel. +420 556 300970, www.insportline.cz pre Slovensko: insportline s.r.o., Bratislavská 36, 911 05 Trenčín ávod na použití Magic gym I 1797 SERVIS A NÁHRADNÍ DÍLY ZAJIŠŤUJE DODAVATEL/ SERVIS A NÁHRADNÉ DIELY ZABEZPEČUJE DODAVATEĽ SEVEN SPORT s. r. o., Dělnická 957, 749 01 Vítkov tel. +420 556 300970, www.insportline.cz

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7256 Multifunkční posilovací věž insportline ProfiGym N40

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7256 Multifunkční posilovací věž insportline ProfiGym N40 UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7256 Multifunkční posilovací věž insportline ProfiGym N40 1 OBSAH BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ... 3 BALENÍ... 3 LIKVIDACE... 3 SEZNAM DÍLŮ... 4 MONTÁŽ... 8 POKYNY KE CVIČENÍ... 13 CVIKY...

Více

Návod na použití Eliptical ATLANTA WHITE IN 884

Návod na použití Eliptical ATLANTA WHITE IN 884 Návod na použití Eliptical ATLANTA WHITE IN 884 ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS ZAJIŠŤUJE: SEVEN SPORT s. r. o., Dělnická 957, 749 0 Vítkov www.insportline.cz tel/fax: +420 556 770 9, email: servis@insportline.cz

Více

Návod na použití/ Návod na použitie Posilování stroj WORK KING

Návod na použití/ Návod na použitie Posilování stroj WORK KING Návod na použití/ Návod na použitie Posilování stroj WORK KING! "#$%%&'''()"(* )"! +( "(,-. Upozornní/Upozornenie: 1. Ped zaátkem cviení konzultujte svj zdravotní stav se svým lékaem. Pred zaiatkom cvienia

Více

SERVIS A NÁHRADNÍ DÍLY ZAJIŠŤUJE DODAVATEL

SERVIS A NÁHRADNÍ DÍLY ZAJIŠŤUJE DODAVATEL Cyklotrenažér Insportline GAMA Návod na použití SERVIS A NÁHRADNÍ DÍLY ZAJIŠŤUJE DODAVATEL SEVEN SPORT s. r. o., nám. J. Zajíce 3, 749 01 Vítkov tel. +420 556 300970, www.insportline.cz pro Slovensko:

Více

DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K OBSLUZE

DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K OBSLUZE DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K OBSLUZE CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Pečlivě si přečtěte tento návod. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Rádi bychom požádali rodiče a ostatní odpovědné

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7597 Multifunkční posilovač insportline Magic BB

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7597 Multifunkční posilovač insportline Magic BB UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7597 Multifunkční posilovač insportline Magic BB 1 OBSAH ÚVODNÍ INFORMACE... 3 NÁVOD NA SESTAVENÍ... 4 CVIKY... 4 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE... 7 2 ÚVODNÍ INFORMACE Speciální

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Posilovací podložka SLIDE BOARD

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Posilovací podložka SLIDE BOARD UŽIVATELSKÝ MANUÁL Posilovací podložka SLIDE BOARD DŮLEŽITÉ: Před použitím si přečtěte pozorně následující pokyny použití a ponechte si manuál připravený pro případ potřeby. Vážení zákazníci, příznivci

Více

TAŽENÝ KARTÁČOVÝ SBĚRAČ PROVOZNÍ PŘÍRUČKA

TAŽENÝ KARTÁČOVÝ SBĚRAČ PROVOZNÍ PŘÍRUČKA TAŽENÝ KARTÁČOVÝ SBĚRAČ PROVOZNÍ PŘÍRUČKA BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA Nezapomeňte, že každé silové zařízení může způsobit zranění, pokud je ovládáno nesprávným způsobem nebo pokud uživatel nerozumí tomu, jak

Více

Nosnost 120 kg IN 121, IN 122 Nosnost 200 kg IN 420, IN 421, IN 422

Nosnost 120 kg IN 121, IN 122 Nosnost 200 kg IN 420, IN 421, IN 422 Uživatelský manuál IN 121 Gymnastický a masážní míč 65 cm IN 122 Gymnastický a masážní míč 75 cm IN 420 Gymnastický míč Super ball 55 cm IN 421 Gymnastický míč Super ball 65 cm IN 422 Gymnastický míč Super

Více

Nejedná se o kůlnu, nýbrž o komplexní řešení vašich problémů se skladováním

Nejedná se o kůlnu, nýbrž o komplexní řešení vašich problémů se skladováním Uživatelská příručka APEX 6x3 Nejedná se o kůlnu, nýbrž o komplexní řešení vašich problémů se skladováním Před zahájením montáže si pečlivě prostudujte tuto uživatelskou příručku - česky A-1070-2 519115

Více

CARDIO GYM NÁVOD K POUŽITÍ

CARDIO GYM NÁVOD K POUŽITÍ CARDIO GYM NÁVOD K POUŽITÍ DĚKUJEME VÁM ZA ZAKOUPENÍ TOHOTO VÝROBKU. Prosíme, přečtěte si pozorně tento návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Pokud výrobek předáváte dalšímu uživateli,

Více

www.mrakyhracek.cz Uživatelská příručka Sportrex (Model Q2010-2013)

www.mrakyhracek.cz Uživatelská příručka Sportrex (Model Q2010-2013) Uživatelská příručka Uživatelská příručka Sportrex (Model Q2010-2013) Uživatelskou příručku uschovejte! Tato uživatelská příručka byla zpracována pro Blahopřejeme Vám k zakoupení vozíku Qeridoo Sportrex!

Více

WP 2. Návod k použití

WP 2. Návod k použití WP 2 CZ Návod k použití Obecné Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Přečtěte si pokyny a odložte si je na bezpečném místě. Při předání spotřebiče další osobě

Více

Návod k použití Z 01379+02549_CZ_V3

Návod k použití Z 01379+02549_CZ_V3 Návod k použití CZ Z 01379+02549_CZ_V3 01379+02549_CZ.indd 1 15.10.2013 15:24:44 01379+02549_CZ.indd 2 15.10.2013 15:26:16 Obsah Bezpečnostní pokyny 4 Používání v souladu s určením 4 Nebezpečí zranění

Více

ORTHEO DISC základní cvičební program pro záda

ORTHEO DISC základní cvičební program pro záda ORTHEO DISC základní cvičební program pro záda 2 ORTHEO DISC Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosím, přečtěte si pečlivě návod k obsluze. Předáváte-li tento produkt další osobě,

Více

Cyklotrenažér BETA/ ROWER TRENINGOWY

Cyklotrenažér BETA/ ROWER TRENINGOWY Návod na použití/ Návod na použitie/ INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyklotrenažér BETA/ ROWER TRENINGOWY SERVIS A NÁHRADNÍ DÍLY ZAJIŠŤUJE DODAVATEL/ SERVIS A NÁHRADNÉ DIELY ZABEZPEČUJE DODAVATEĽ SEVEN SPORT s. r.

Více

Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek. Revised on 7-07-98

Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek. Revised on 7-07-98 Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek Revised on 7-07-98 Obsah: 1. Úvod...3 2. Technické údaje...4 3. Bezpečnost...5 3.1. Úvod...5 3.2. Popis bezpečnostních opatření...5 3.3. Bezpečnostní předpisy...5

Více

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití CZ Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní

Více

DULEŽITÉ INFORMACE BEZPECNOSTNÍ UPOZORNENÍ

DULEŽITÉ INFORMACE BEZPECNOSTNÍ UPOZORNENÍ DULEŽITÉ INFORMACE Trenažér sestavte podle pokynu uvedených v manuálu a používejte pouze originální dodané díly. Pred zahájením sestavování zkontrolujte, zda byly dodány všechny díly uvedené v seznamu

Více

Návod k použití - CZ. IN 7828 Odrážedlo Kawasaki KTR 12

Návod k použití - CZ. IN 7828 Odrážedlo Kawasaki KTR 12 Návod k použití - CZ IN 7828 Odrážedlo Kawasaki KTR 12 Před uvedením do provozu si bezpodmínečně přečtěte následující pokyny. Tento návod poté pečlivě uložte. Používání podle určeného účelu Pozor. Tato

Více

OKENNÍ SUŠÁK. s předzahrádkou ( 2v1 ) NÁVOD K MONTÁŽ A POUŽITÍ

OKENNÍ SUŠÁK. s předzahrádkou ( 2v1 ) NÁVOD K MONTÁŽ A POUŽITÍ OKENNÍ SUŠÁK s předzahrádkou ( 2v1 ) NÁVOD K MONTÁŽ A POUŽITÍ Tento výrobek je určen k montáži na rám plastového okna. Používejte jej výhradně k sušení prádla a k účelům, ke kterým je výrobek určen. Technický

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ. Nástěnné meteohodiny Professor RS6S. Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte.

NÁVOD NA POUŽITÍ. Nástěnné meteohodiny Professor RS6S. Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte. NÁVOD NA POUŽITÍ CZ Nástěnné meteohodiny Professor RS6S Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte. TECHNICKÉ PARAMETRY: Napájení: Hodinový strojek - 1x 1,5V AA/LR6 baterie

Více

Návod na použití. Posilovací vž PHANTON

Návod na použití. Posilovací vž PHANTON Návod na použití Posilovací vž PHANTON!"#$$%"&'() * +++,)-. )-/0123%4&##5$$&'"'-6 1-*7,)-.,-*- -81)1*!95"''&#-:( 421 32 6526704, email: insportline.reklamacie@stonline.sk 1 Dkujeme, že jste se rozhodli

Více

AB REVO. Návod k použití

AB REVO. Návod k použití AB REVO CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Před použitím si pozorně přečtěte návod k použití. Návod doporučujeme uschovat i pro pozdější nahlédnutí. Poznámka: Obrázky v návodu jsou pouze ilustrativní.

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FABIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FABIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FABIA DO centrální zamykání na dálkové ovládání Obsah balení 2x dvou vodičový servomotor 4x táhla 4x sada (4 šrouby, 1x objímka táhla, 1x úchytka) 1x kabelový svazek 2x pět vodičový

Více

GZ-48 GZ-70. Termoelektrická chladnička. Návod k použití Návod na obsluhu

GZ-48 GZ-70. Termoelektrická chladnička. Návod k použití Návod na obsluhu GZ-48 GZ-70 CZ SK Termoelektrická chladnička Termoelektrická chladnička Návod k použití Návod na obsluhu 1 Děkujeme Vám za koupi tohoto výrobku. Před použitím Vaší nové chladničky si prosím přečtěte tento

Více

Rychlovarná konvice Rychlovarná kanvica Czajnik

Rychlovarná konvice Rychlovarná kanvica Czajnik Rychlovarná konvice Rychlovarná kanvica Czajnik Sherry B-4321 Návod na použití Návod na obsluhu Instrukcja obsługi IV/12 CZ, SK, PL Isolit-Bravo spol. s r.o. 561 64 Jablonné nad Orlicí www.isolit-bravo.cz

Více

Přímý dovozce LED osvětlení

Přímý dovozce LED osvětlení Panel: TOR228 Příkon: 28W Prac. napětí: 230V AC Barev. teplota: 6000K - Studená bílá Tvar: Kulatý Vážení zákazníci! Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našich LED panelů. Jejich koupí jste získali kvalitní

Více

STAVEBNÍ MÍCHAČKY PRO SVÉPOMOCNÉ STAVEBNÍKY I PROFESIONÁLY CHP-80

STAVEBNÍ MÍCHAČKY PRO SVÉPOMOCNÉ STAVEBNÍKY I PROFESIONÁLY CHP-80 PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU STAVEBNÍ MÍCHAČKY PRO SVÉPOMOCNÉ STAVEBNÍKY I PROFESIONÁLY CHP-80 Příručka pro obsluhu a údržbu TATO PŘÍRUČKA JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ STROJE Důležité upozornění: Před spuštěním

Více

Cyklotrenažér / ROWER TRENINGOWY KAPARA IN 185

Cyklotrenažér / ROWER TRENINGOWY KAPARA IN 185 Návod na použití/ Návod na použitie/ INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyklotrenažér / ROWER TRENINGOWY KAPARA IN 185 SERVIS A NÁHRADNÍ DÍLY ZAJIŠŤUJE DODAVATEL/ SERVIS A NÁHRADNÉ DIELY ZABEZPEČUJE DODAVATEĽ SEVEN SPORT

Více

NÁVOD K OBSLUZE DRŽÁK NA TV M02022

NÁVOD K OBSLUZE DRŽÁK NA TV M02022 NÁVOD K OBSLUZE DRŽÁK NA TV M02022 Děkujeme za nákup tohoto produktu, doufáme, že s ním budete spokojeni. Pro správné a bezpečné zacházení si před montáží a používáním pečlivě prostudujte tento návod.

Více

Uživatelský manuál CZ IN 4332 Posilovač zápěstí Wrist Ball s počítadlem VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ 1. Předcházejte upuštění wrist ballu na tvrdý povrch, mohlo by dojít k poškození těžkého rotoru. 2. Nedotýkejte

Více

PT6300. Návod k použití

PT6300. Návod k použití PT6300 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu PT6300 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci systému.

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI

NÁVOD NA OBSLUHU INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI www.rmgastro.eu WATER SOFTENERS NÁVOD NA OBSLUHU INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI ZMĚKČOVAČE vody ZMIĘKCZACZE DO WODY LT-8 / LT-12 / LT-16 / LT-20 LTP-8 / LTP-12 / LTP-16 / LTP-20 Český výrobce zařízení pro

Více

Návod na použití/ Návod na použitie/ INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyklotrenažér / ROWER TRENINGOWY EPSILON

Návod na použití/ Návod na použitie/ INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyklotrenažér / ROWER TRENINGOWY EPSILON Návod na použití/ Návod na použitie/ INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyklotrenažér / ROWER TRENINGOWY EPSILON SERVIS A NÁHRADNÍ DÍLY ZAJIŠŤUJE DODAVATEL/ SERVIS A NÁHRADNÉ DIELY ZABEZPEČUJE DODAVATEĽ SEVEN SPORT s.

Více

WELL USB-M3K, USB IP telefon

WELL USB-M3K, USB IP telefon WELL USB-M3K, USB IP telefon Návod ke snadné instalaci Návod k jednoduchej inštalácii Uživatelská příručka / Návod pre uživatelov CZ Vážený zákazníku, děkujeme za Váš nákup a věříme, že budete s produktem

Více

TOLMAX TRX57 Tlačené rozmetadlo

TOLMAX TRX57 Tlačené rozmetadlo TOLMAX TRX57 Tlačené rozmetadlo Návod k použití a montážní návod Mikel s.r.o., obchodní a logistické centrum, výdejní místo internetového obchodu Záhumenní V 329, 763 02 Zlín-Louky (areál Pozemního stavitelství

Více

NÁVOD na údržbu, obsluhu a manipulaci

NÁVOD na údržbu, obsluhu a manipulaci NÁVOD na údržbu, obsluhu a manipulaci se školními tabulemi společnosti ŠKOTAB vertikal s.r.o. 1) Obecné zásady: Článek 1 Základní ustanovení Vážení zákazníku (dále jen odběratel ), děkujeme, že jste si

Více

POSILOVAČ BŘICHA AB ROLLER

POSILOVAČ BŘICHA AB ROLLER POSILOVAČ BŘICHA AB ROLLER Seznam součástek Díl Popis Počet 1 Držadlo 1 2 Tylní opěrka 1 3 Opěrka paží 2 4 Polstrování pod týl 1 5 Zajišťovací pevnostní šroub 4 6 Zajišťovací objímka 4 7 šroub 2 8 Počítač

Více

Návod k použití ET 78H502 S-604-01

Návod k použití ET 78H502 S-604-01 Návod k použití ET 78H502 S-604-01 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě Vážený zákazníku,

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

Návod k použití MUZ4 MM3

Návod k použití MUZ4 MM3 Návod k použití MUZ4 MM3 2 3 4 Ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě Vážený zákazníku, dle 13, odst.5 zákona č. 22/97 Sb. Vás ujišťujeme, že na všechny výrobky distribuované společností BSH domácí

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD Všeobecná ustanovení Rozpor s kupní smlouvou 616 ZÁRUČNÍ DOBA

REKLAMAČNÍ ŘÁD Všeobecná ustanovení Rozpor s kupní smlouvou 616 ZÁRUČNÍ DOBA OMINO 710 330x456x557 330x456x20 292x427x16 1x 1x 2 x1 3 x1 6 x4 22 x28 3mm 4mm 8x35mm 3,5x16mm 23 x6 60 x6 61 x18 4x10mm 15mm U 2 68 x12 71 x6 73 x12 12mm 7x50mm 5x40mm 80 x3 87 x6 92 x40 96 x4 340mm

Více

Sušicí a dobíjecí stojan UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CZ

Sušicí a dobíjecí stojan UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CZ Sušicí a dobíjecí stojan UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CZ www.irobot.cz verze 1.0 Důležité bezpečnostní informace Důležité bezpečnostní pokyny Toto zařízení není určené k tomu, aby jej obsluhovali děti a osoby

Více

CZ - SPORTOVNÍ ČLUN SÉRIE CHEYENNE Návod k použití Důležité bezpečnostní pokyny k použití sportovních člunů Před použitím člunu důkladně prostudujte

CZ - SPORTOVNÍ ČLUN SÉRIE CHEYENNE Návod k použití Důležité bezpečnostní pokyny k použití sportovních člunů Před použitím člunu důkladně prostudujte CZ - SPORTOVNÍ ČLUN SÉRIE CHEYENNE Návod k použití Důležité bezpečnostní pokyny k použití sportovních člunů Před použitím člunu důkladně prostudujte ISO 6185 BOAT DESIGN CATEGORY D Člun je navržen pro

Více

Návod k použití WM 14S741BY S-842-01

Návod k použití WM 14S741BY S-842-01 Návod k použití WM 14S741BY S-842-01 Uveďte pračku do provozu teprve po přečtení tohoto návodu a samostatného Návodu k instalaci! Dodržujte bezpečnostní pokyny na str. 8! Ekologická likvidace Obalový materiál

Více

Návod na použití/ Návod na použitie Eliptický trenažér ORION

Návod na použití/ Návod na použitie Eliptický trenažér ORION Návod na použití/ Návod na použitie Eliptický trenažér ORION ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS ZAJIŠŤUJE: SEVEN SPORT s. r. o., Dělnická 957, 749 01 Vítkov www.insportline.cz tel: +420 556 770 191, email: servis@insportline.cz

Více

Návod na použití MAG - MASTER IN 68

Návod na použití MAG - MASTER IN 68 Návod na použití MAG - MASTER IN 68 SERVIS A NÁHRADNÍ DÍLY ZAJIŠŤUJE DODAVATEL INSPORTLINE, nám. J. Zajíce 3, 749 01 Vítkov tel. +420 556 300970, www.insportline.cz pro Slovensko: insportline s.r.o., Rybárska

Více

VG 300 Barbecue gril. Návod k použití

VG 300 Barbecue gril. Návod k použití VG 300 Barbecue gril CZ Návod k použití Madlo Kryt Grilovací rošt Termostat Odkapávací miska Spodní kryt Noha Podstavec Tento spotřebič je určený pouze pro použití v domácnosti, nikoli pro komerční účely.

Více

Ceny. odvodnění 2015 711/CS/2

Ceny. odvodnění 2015 711/CS/2 Ceny odvodnění 2015 711/CS/2 CENÍK Zakázkové objednávky dle oceňování. Všechny ceny jsou netto v eurech. Výrobce si vyhrazuje právo na zavedení změn bez upozornění. INIOVÉ ODVODNĚNÍ 3/CS net EUR [mm] CASSIC

Více

AACT5R(červený) & AAT5G(zelený)

AACT5R(červený) & AAT5G(zelený) UŽIVATELSKÝ MANUÁL LASEROVÝ ZAMĚŘOVAČ AACT5R(červený) & AAT5G(zelený) Česky O firmě Sightmark Sightmark nabízí širokou škálu produktů, včetně puškohledů, kolimátorů, laserů, korekcí nastřelení, noktovizorů,

Více

Top Line 22. Konstrukční svoboda pro velké skříně

Top Line 22. Konstrukční svoboda pro velké skříně Konstrukční svoboda pro velké skříně Konstrukční svoboda pro velké skříně Kování pro posuvné dveře, zejména pro těžká křídla v ložnicových skříních. Speciální vozíky pro křídla s dřevěným nebo hliníkovým

Více

Reklamační řád Stillea Europe s.r.o.

Reklamační řád Stillea Europe s.r.o. Reklamační řád Stillea Europe s.r.o. Poslední revize: 1.1.2013 Obsah Obsah... 2 Reklamační řád... 3 Vyřízení reklamace... 3 Záruční podmínky... 3 Spotřební materiál... 7 Závěrečná ustanovení... 7 Reklamační

Více

Professor DL-04T NÁVOD K OBSLUZE. Elektrické topidlo s ventilátorem

Professor DL-04T NÁVOD K OBSLUZE. Elektrické topidlo s ventilátorem NÁVOD K OBSLUZE Elektrické topidlo s ventilátorem Professor DL-04T Před prvním použitím si důkladně přečtěte celý návod k obsluze a uschovejte pro případ pozdější potřeby. strana 1 Vážený zákazníku, děkujeme

Více

Návod k instalaci a montáži. Držák TV pro velkou obrazovku. Výr. č.: 970045

Návod k instalaci a montáži. Držák TV pro velkou obrazovku. Výr. č.: 970045 Návod k instalaci a montáži Držák TV pro velkou obrazovku Výr. č.: 970045 Nejprve Vám chceme poděkovat za Váš nákup. Obsah balení Označení Množství Popis 1 1 Nástěnná upínací deska 2 1 Levé upínací rameno

Více

Elektrický stacionární závitořez RIDGIG 1224

Elektrický stacionární závitořez RIDGIG 1224 RIDGID 1224 NÁVOD K OBSLUZE-CZ NÁVOD K OBSLUHE-SK Made in USA Elektrický stacionární závitořez RIDGIG 1224 Elektrický stacionární závitořez RIDGID 1224 je určen na řezání vnějších závitů, dělení trubek

Více

Dlaha Hallufix. Obsah soupravy dlahy. Funkce. cesky

Dlaha Hallufix. Obsah soupravy dlahy. Funkce. cesky Dlaha Hallufix používá se k léčbě vybočeného palce (Hallux valgus): nesprávná pozice základního kloubu palce indikuje se v mírných až středních případech vadného postavení palce, kdy je kloub pohyblivý,

Více

Posilovací stroj JETT579 - Návod k použití

Posilovací stroj JETT579 - Návod k použití Posilovací stroj JETT579 - Návod k použití Obsah ÚVOD... 3 DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 BEZPEČNOSTNÍ ETIKETY... 4 SESTAVENÍ POSILOVACÍHO STROJE... 5 NASTAVENÍ SEDLA (OBRÁZKY VLEVO, NEBO VPRAVO)...

Více

Inverzní boty - MAS4A053

Inverzní boty - MAS4A053 CZ Inverzní boty - MAS4A053 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Ulevují bolesti zad a kloubů Zlepšují držení těla Výborně pomáhají při cvičení Snižují tlak u kloubů a svalů Pomáhají předcházet a ulevovat běžným atletickým

Více

Uživatelský manuál CZ IN 4465 Rotoped insportline Jupiter MG UPOZORNĚNÍ: Pře zahájením vytrvalostního cvičení na tomto přístroji se poraďte s lékařem. Přístroj může používat každý, ale jeho trénink by

Více

Invalidní vozík J.O.B.

Invalidní vozík J.O.B. Invalidní vozík J.O.B. CENTROPROJEKT a.s. NÁVOD K POUŽITÍ... C PROHLÁŠENÍ O SHODĚ FAKSIMILIE NEATECH S.R.L. s oficiálním sídlem ve Via Ponte di Tappia č. 47, Neapol- Itálie a ředitelstvím ve Via A.Festa

Více

CZ Rychlý průvodce instalací SK Rýchly sprievodca inštaláciou

CZ Rychlý průvodce instalací SK Rýchly sprievodca inštaláciou CZ Rychlý průvodce instalací SK Rýchly sprievodca inštaláciou Obsah balení Obsah balenia Aktivace baterie pera Aktivácia batérie pera Nabíjení baterie Nabíjanie batérie Stav nabíjení Stav nabíjania Do

Více

POW63875 CS 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR. A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 DOPLŇKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO ZÁDOVÝ POSTŘIKOVAČ...

POW63875 CS 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR. A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 DOPLŇKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO ZÁDOVÝ POSTŘIKOVAČ... 1 10 2 11 4 3 5 1 12 2 11 4 3 POW63875 CS 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR. A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 DOPLŇKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO ZÁDOVÝ POSTŘIKOVAČ... 2 4.1 Čitění... 2 4.2 Provoz...

Více

Návod k používání a katalog náhradních dílů. SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie

Návod k používání a katalog náhradních dílů. SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie Návod k používání a katalog náhradních dílů SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie ANITA B, s.r.o. Průmyslová 2453/7 680 01 Boskovice Czech Republic fax: +420 515553628 tel: +420 516454774,516453496 e-mail: servis@anita.cz

Více

Návod k použití insportline AUSTIN

Návod k použití insportline AUSTIN Návod k použití insportline AUSTIN STEP 6 ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS ZAJIŠŤUJE: SEVEN SPORT s. r. o., Dělnická 957, 79 0 Vítkov www.insportline.cz tel/fax: +0 556 770 9, email: servis@insportline.cz pre

Více

Návod na použití. ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS ZAJIŠŤUJE: SEVEN SPORT s. r. o., Dělnická 957, 749 01 Vítkov. www.insportline.cz

Návod na použití. ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS ZAJIŠŤUJE: SEVEN SPORT s. r. o., Dělnická 957, 749 01 Vítkov. www.insportline.cz Návod na použití ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS ZAJIŠŤUJE: SEVEN SPORT s. r. o., Dělnická 957, 749 0 Vítkov www.insportline.cz tel/fax: +420 556 770 9, email: servis@insportline.cz pre Slovensko: insportline

Více

návod na použití CZ SK - Cyklotrenažér MASTER X-24 PL - Rower spiningowy MASTER X-24 návod na použitie/

návod na použití CZ SK - Cyklotrenažér MASTER X-24 PL - Rower spiningowy MASTER X-24 návod na použitie/ CZ SK - Cyklotrenažér MASTER X-24 PL - Rower spiningowy MASTER X-24 návod na použití návod na použitie/ CZ - emenový pohon SK - remeový pohon PL - napd paskowy 1 CZ Bezpenostní instrukce: Ped sestavením

Více

RÖMER VIP. Instrukcja użytkowania. Spis treści

RÖMER VIP. Instrukcja użytkowania. Spis treści RÖMER VIP Instrukcja użytkowania Cieszymy się, że nasz produkt RÖMER VIP może w bezpieczny sposób służyć Państwa dziecku w nowym okresie życia. Aby właściwie chronić dziecko, należy bezwzględnie przestrzegać

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ OCTAVIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ OCTAVIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání NÁVOD NA POUŽITÍ CZ OCTAVIA DO centrální zamykání na dálkové ovládání Obsah balení 1x kabelový svazek 1x řídící jednotka 2x dvu vodičový servomotor 2x pěti vodičový servomotor 2x dálkový ovladač 4x táhla

Více

www.ejouda.cz www.opra.cz

www.ejouda.cz www.opra.cz www.ejouda.cz www.opra.cz NÁVOD K MONTÁŽI PALIS GYM MODEL 1 Rozbalte stavebnici a zkontrolujte její úplnost. Stavebnice PALI GYM MODEL 1 obsahuje tyto komponenty: A-4 ks sloupek 70 x 70 x 2226 mm B-1 ks

Více

NÁVOD K OBSLUZE DÍLENSKÁ SKŘÍŇ 5 PLUS HFZCAIII ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE DÍLENSKÁ SKŘÍŇ 5 PLUS HFZCAIII ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

Uživatelský manuál CZ IN 3879 Běžecký pás insportline Cirrus 1 Poděkování Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Cvičením na tomto přístroji procvičujete Vaše svalstvo a zlepšujete tělesnou kondici.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Smirková Bruska

NÁVOD K OBSLUZE. Smirková Bruska NÁVOD K OBSLUZE SB Smirková Bruska INDEX 1. Použití 2. Technické údaje 3. Bezpečnostní zásady při používání brusky na podlahu 4. Ovládání stroje 5. Výměna nástrojů 6. Popis stroje, soupis náhradních dílů

Více

Záruční list/záručný list

Záruční list/záručný list sendvicovac_i-12_i-13_2305.indd, Spread 1 of 6 - Pages (12, 1) 09/08/05 10:22 AM Záruční list/záručný list Název výrobku/názov výrobku: Sendvičovač Sendvičovač BRAVO Typ: 2305 I-12 I-13 Napětí: 230 V ~

Více

Residenční záruka (25 let) Living Expression a Total design (třída zátěže 32)

Residenční záruka (25 let) Living Expression a Total design (třída zátěže 32) Residenční záruka (25 let) Living Expression a Total design (třída zátěže 32) Tato záruka se vztahuje na laminátové podlahy řady Pergo L i vi n g E x p r e s si o n a T o t a l d e s i g n (t ř í d y z

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD META Obsah reklamačního řádu: 1. OBECNÁ USTANOVENÍ

REKLAMAČNÍ ŘÁD META Obsah reklamačního řádu: 1. OBECNÁ USTANOVENÍ ,META skladovací technika s.r.o. U Smaltovny 2 (areál Sfinx) CZ-370 01 České Budějovice Czech Republic Tel: ++420-38-7316796 Fax: ++420-38-7316702 Email: meta@meta-online.cz Internet:www.meta-online.cz

Více

ZÁSTĚNA 507. vanová zástěna jednodílná

ZÁSTĚNA 507. vanová zástěna jednodílná vanová zástěna jednodílná ZÁSTĚNA 507 návod k instalaci a obsluze Vážení uživatelé! Blahopřejeme Vám k nákupu naší vanové zástěny. Česká společnost ARTTEC s.r.o. dodává na trh zboží v cenách, do nichž

Více