PŘÍRODOPIS, BIOLOGIE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍRODOPIS, BIOLOGIE"

Transkript

1 PŘÍRODOPIS, BIOLOGIE TROJLÍSTEK - PODPORA VÝUKY PŘÍRODOPISU, BIOLOGIE, FYZIKY A CHEMIE ŽÁKŮ VE VĚKU 11 AŽ 15 LET reg. č.: CZ.1.07/1.1.00/ PROJEKT JE REALIZOVÁN V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST A SPOLUFINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR

2 Obsah 1 Základy optiky Optické soustavy Optické členy pracují na základě zákonů lomu a odrazu paprsků Lom paprsků Zobrazování čočkou a rozptylkou Čočka Rozptylka Vady optických členů Lupa Mikroskop Jak vzniká v mikroskopu obraz Neobvyklé způsoby mikroskopování Mikrofotografie 20 2 Terénní odběry mikroorganismů Pomůcky ke sběru Měření v terénu Záznamy o sběru a vzorcích 27 3 Laboratoř Preparační nástroje a pomůcky Zdroj pokusných organismů Kultivace Okenní kultivace, krátkodobá kultura pro orientační pohled Kultivace na pevných půdách, růst kolonií, výběr kolonií, převod do sbírky Experimentální kultivace, jak nasadit pokus, jak zajistit stálou teplotu a intenzitu světla Metody preparace Fixovaný materiál, cytologie Studium na živých organismech Stanovení životního cyklu Určení generační doby a růstové křivky Studium pohybu Živná media Jednoduchá živná media s půdním odvarem Jednoduchá plně definovaná kultivační media 37 4 Závěr 39 1

3 Příručka pro biologii Příručka vznikla na základě projektu Trojlístek podpora výuky přírodopisu, biologie, fyziky a chemie žáků ve věku 11 až 15 let. Je zaměřena na zvládnutí základů optické mikroskopie a technik studia mikroorganismů získaných z lokálních zdrojů (řas, sinic, kvasinek, probiotických organismů). Naše publikace je metodický doplněk k laboratorní výuce. V první části představuje základy optických soustav a základy mikroskopie. Ve druhé se věnuje práci v laboratoři a popisuje základní techniky experimentální biologie. Nezapomíná ani na improvizace, které je nutno v minimálních pracovních podmínkách učinit. Doufáme, že příručka pro biologii bude platnou pomůckou pro učitele a žákům poodhalí krásu a tajemno mikroskopie. 2

4 1 Základy optiky Optické pomůcky a přístroje se ve studiu biologie využívají v terénu i při práci v laboratoři. Je jich celá řada od nejjednodušší lupy až ke složitému přístroji - mikroskopu. Ačkoliv se to na první pohled nemusí zdát, lupa i mikroskop mají společné optické členy. Pracují totiž na základě zákonů lomu a odrazu paprsků v prostředí o různých optických vlastnostech. Kdo se specializuje na mikroskopickou biologii, musí tyto zákony velmi důkladně znát. Stejně tak by měl vědět, jak ošetřovat světelný mikroskop, jak ho správně seřídit, a poznat jeho rozlišovací meze. 1.1 Optické soustavy Mikroskop je složité zařízení, které obsahuje několik optických soustav. Optická soustava je složena alespoň ze dvou optických členů, například spojné čočky a zrcadla. Právě na ty se v této části zaměříme Optické členy pracují na základě zákonů lomu a odrazu paprsků Odraz paprsků známe například ze zrcadla. U rovinného zrcadla je odraz úplný. To znamená, že všechny paprsky přicházející na plochu zrcadla se odrážejí ve stejném úhlu, v jakém na něj dopadly. Známe ale i polopropustná zrcadla. U těch je na základní skleněné desce napařena slabá odrazná vrstva, od které se část dopadajících paprsků odrazí a část prochází. O tom, v jakém poměru jsou odražené a procházející paprsky, rozhoduje hustota napařené vrstvičky. Základní schéma variant odrazu je uvedeno na obrázku 01 a obrázku 02. zrcadlo propustné zrcadlo propustný hranol Obrázek 01: Odraz paprsků - jak se paprsky odrážejí a jsou propouštěny optickými soustavami. 3

5 Paprsek dopadající na zrcadlo v úhlu 45 je odrážen ve stejném úhlu 45, takže dohromady 90, což nám v konkrétním případě umožňuje vidět za roh. Totéž platí i o složeném optickém hranolu. Prakticky se tohoto jevu využívá například při vytyčování pravých úhlů v terénu. ZDROJ SVĚTLA výstup 3. hranolu 2. hranol optická osa 1. hranol 3. hranol výstup 1. hranolu výstup 2. hranolu Obrázek 02: Odrazy a propustnosti možné v optických hranolech. V mikroskopové technice je někdy užíváno zrcadlo při tak zvaném kritickém způsobu osvětlení, tedy když není možné použití světelného zdroje. Hranoly jsou užívány zejména v binokulárním tubusu, popřípadě jako pomocný optický člen při fotografování. 4

6 1.1.2 Lom paprsků Lom paprsků známe například z pohledu do vody, v níž je částečně ponořen pokusný objekt. Zkuste to. Uvidíte, že se bude zdát kratší, než skutečně je. Lom paprsků je závislý na optické hustotě prostředí, kterým paprsek prochází. Optická hustota udává množství absorbovaného světla pohlceného v měřeném vzorku. Vzduch má optickou hustotu jedna, voda ji má vyšší. Při průchodu z prostředí opticky řidšího do prostředí opticky hustějšího se paprsky lámou v úhlu, který je závislý na optické hustotě nového prostředí. Schéma je na dalším obrázku 03. Lomu paprsků se běžně využívá v mikroskopii, kdy pomocí imersní (ponořené) optiky zvyšujeme rozlišovací schopnost optického systému. Bílý paprsek, který je složen z barev celého spektra, se lomí tak, že se rozkládá na jednotlivé barevné složky. Dopadá-li paprsek bílého světla z hustšího prostředí do řidšího, po lomu se rozkládá. Nejméně se odchyluje od původního směru paprsek červený, nejvíce modrý. MEZNÍ ÚHEL ÚPLNÝ ODRAZ LOM Sklo Sklo V z d u c h V z d u c h Obrázek 03: Lom paprsků jak se světlo láme při průchodu z opticky hustějšího prostředí do prostředí opticky řidšího. 5

7 1.2 Zobrazování čočkou a rozptylkou Čočka je optický člen s kladnou optickou mohutností, naopak rozptylka má optickou mohutnost zápornou. Optická mohutnost je veličina ukazující zakřivení čočky. Rozptylce se lidově říká také zmenšovací sklíčko a jako optický člen má mnoho funkcí při korekcích optických vad. Nás však budou více zajímat čočky Čočka Na počátku všeho je osa, tedy optická osa. Můžeme si ji představit jako paprsek běžící z nekonečna do nekonečna. Kdyby běžela jen tak, neměla by valného smyslu. Takových přímek může být nekonečně mnoho a velmi chaotických. Jiná situace nastane, když umístíme do prostoru čočku. Ta totiž ihned určí, kudy má optická osa běžet a umístí ji do svého optického středu (obrázek 04). Jakmile kolem běžící paprsky uvidí, že se vyskytlo něco, co jim dává řád, po průchodu čočkou se seřadí podle zajímavých pravidel. a b F f O f F c Obrázek 04: Průchod paprsků spojnou čočkou. Paprsek a, rovnoběžný s optickou osou, se láme do ohniska. Paprsek b, procházející optickým středem, pokračuje nezměněným směrem. Paprsek c, procházející ohniskem, pokračuje po průchodu spojnou čočkou rovnoběžně s optickou osou. 6

8 Nás teď zajímají paprsky, které jdou rovnoběžně s optickou osou, tedy kolmé na rovinu optického členu v tzv. optické rovině. Ty se po průchodu čočkou soustřeďují do ohniska (obr. 05), ležícího na optické ose označeného písmenem F. Jistě namítnete, že v tom případě musí existovat ještě jedno ohnisko pro paprsky letící opačným směrem. Máte pravdu. Druhé ohnisko také existuje a označujeme je písmenem F. Vzdálenost mezi optickým středem čočky a ohniskem je nazvána ohnisková vzdálenost a značíme ji symbolem f, pro opačný směr opět s apostrofem f. Jestli ohnisko skutečně existuje, se můžete jednoduše přesvědčit. Jakoukoli spojnou čočku postavte plochou ke slunci a tam, kde je ohnisko, uvidíte zářivý bod. Promítnete-li ohnisko na ruku, popálí Vás. Tímto způsobem se v Řecku tradičně zapaluje olympijský oheň. Jak je to s paprsky, které neběží rovnoběžně s osou, ale přesto čočkou projdou? Z hlediska zobrazení nás zajímají paprsky, které procházejí ohniskem. Ty po průchodu čočkou změní směr a dále jdou rovnoběžně s optickou osou (také obrázek 05). Paprsky, které projdou středem optického členu, se nezmění a pokračují dále svým původním směrem (také obrázek 05). Něco jsme se dozvěděli o třech základních směrech průchodu paprsků (tzv. konstrukčních paprsků), které budeme potřebovat pro vysvětlení, jak se zobrazí předmět. Věnujme se tedy zobrazování předmětu spojnou čočkou. Tu si pro zjednodušení nějak označíme v průmětu optické roviny. Pro náš výklad potřebujeme definovat ještě dvojnásobnou ohniskovou vzdálenost (2F, resp. 2F ) a určit si rovinu předmětovou a obrazovou. Tím si určíme směr paprsků, aby nás to nemýlilo (viz obr. 05). Předmět si označíme jako tradičně šipkou, ale může to být třeba slon, anebo bacil. Teď se ještě podíváme na obrázek 05, kdy je předmět umístěn v dvojnásobné ohniskové vzdálenosti. Jak vidíte, jeho skutečný obraz existuje v obrazové rovině také ve dvojnásobné ohniskové vzdálenosti. Je skutečný, převrácený a má stejnou velikost jako zobrazovaný předmět. PŘED MĚT Obrazová rovina 2F F f O f F 2F Předmětová rovina OBRAZ Obrázek 05: Konstrukční paprsky jak je předmět zobrazován spojnou čočkou. 7

9 Obrázek 06 ukazuje předmět za dvojnásobnou ohniskovou vzdáleností (směrem k nekonečnu). Jeho obraz existuje v obrazové rovině mezi dvojnásobnou ohniskovou vzdáleností a ohniskovou vzdáleností. Je skutečný, převrácený a zmenšený (to je případ běžné fotografie, kdy tento skutečný, převrácený a zmenšený obraz zachytíme na film nebo čip). PŘEDMĚT Obrazová rovina f F 2F 2F F f O Předmětová rovina OBRAZ Obrázek 6: Jak je předmět obrazově zmenšen (případ fotografie krajiny). Obrázek 07 znázorňuje stejnou situaci, je-li předmět mezi dvojnásobnou ohniskovou vzdáleností a ohniskovou vzdáleností. Obraz předmětu je v tomto případě v obrazové rovině za dvojnásobnou ohniskovou vzdáleností směrem k nekonečnu. Obraz je skutečný, převrácený a zvětšený. To je pro změnu případ makrofotografie, kdy tento skutečný, převrácený a zvětšený obraz zachytíme na film nebo čip. A je to i případ mikroskopie, kdy tento skutečný, převrácený a zvětšený obraz pozorujeme okulárem jako lupou. 2f 2F F f O Předmětová rovina Obrazová f F 2F rovina 2f Obrázek 07: Jak je předmět obrazově zvětšen (případ makrofotografie). 8

10 1.2.2 Rozptylka Zobrazování rozptylkou není pro nás jako uživatele tak důležité. Přesto si je ukážeme, abychom si alespoň zopakovali to, co zde již bylo řečeno o zobrazování čočkou. Obrázek 08 schematicky ukazuje zobrazení rozptylkou. Nyní je na vás, abyste si je zdůvodnili. f F optická osa Obrázek 08: Čočka rozptylná Vady optických členů Vady optických členů jsou pro zobrazování velmi důležité. Teorií optických vad a jejich odstraňováním se zabývá věda zvaná optika. Výklad optických vad a jejich odstranění je velmi rozsáhlý a odchyloval by se od tématu této příručky. Zájemce odkážeme na specializovanou literaturu. 9

11 1.3 Lupa Lupa tak se nazývá nejjednodušší, tolik potřebný, optický nástroj pro biologa. Můžete namítnout, že lupa je také spojná čočka a musí tedy zobrazovat stejně. To je sice pravda, rozdíl je ale v tom, že pozorovaný předmět je umístěn mezi ohniskovou vzdáleností a optickou rovinou spojné čočky, které teď říkáme lupa. V tomto uspořádání se reálný obraz nevytvoří. Obraz vznikne v naší mysli. Představa zobrazování lupou (tedy představa o vytvoření neskutečného, zvětšeného a nepřevráceného obrazu) je schematicky uvedena na obrázku 09. Lupa je tedy ono zvětšovací sklo, které umožní pozorovat předměty velikosti špendlíkové hlavičky, anebo nám zvětší písmenka, která jsou tak malá, že je bez lupy nepřečteme. Existují například knižní miniatury, které se prodávají i s příslušnou lupou. Je to ale i případ mikroskopu, kdy skutečný, převrácený a zvětšený obraz pozorujeme okulárem (což je vlastně lupa). V naší mysli ho pozorujeme jako neskutečný, přímý a zvětšený odraz. zdánlivý obraz předmět POZOROVATEL O f F F f Obrázek 09: Zobrazení lupou předmět je umístěn do prostoru ohniskové vzdálenosti. 10

12 1.4 Mikroskop Se znalostí zobrazování spojné čočky v obou variantách, tedy i lupy, a se znalostí lomu a odrazu si nyní můžeme rozebrat i chod paprsků v mikroskopu. Nejprve jeho hlavní prvky. Jak jsou umístěny, ukazuje obrázek mikroskopu s popisem (obr. 10). Obrázek 10: Kde najít jednotlivé části mikroskopu kritické osvětlení. 11

13 Stativ dříve se říkalo noha mikroskopu, ale můj učitel říkával: Pokud má mikroskop nohu, pak pouze proto, aby tě kopl, že mu ubližuješ. A měl pravdu. Hlavní mechanickou částí mikroskopu je stativ. Je to ono železo, na němž jsou vázány všechny ostatní části, ať již optické nebo mechanické. Stativ Světelný zdroj zajišťuje dobré osvětlení zorného pole mikroskopu, tedy té části preparátu, kterou právě zkoumáme. Může být pevně spojen se stativem mikroskopu, může být odnímatelný a znovu pevně nastavitelný ve stejné poloze, anebo u starších a starých typů nespojený pevně s mechanikou mikroskopu. V posledním případě je nutno světlo před prací nastavit a seřídit podle toho, co nám příslušný zdroj, např. slunce, dovolí. Součástí mechaniky světelného zdroje bývá tzv. polní clona. Ta vymezuje optimální svazek paprsků přicházejících ke kondenzoru (viz níže). Všechny nadbytečné paprsky odstraňuje, protože by svými odrazy dělaly obraz méně kvalitní. Zrcadlo zajišťuje odraz světelného zdroje (např. vlákna žárovky) k další optické soustavě, kterou je obvykle kondenzor (viz níže). Pochopitelně v mikroskopu může být zrcadel více. Obvykle jsou ve formě hranolů, polopropustných hranolů, polopropustných destiček - to záleží na výbavě mikroskopu. Protože se zabýváme pouze základy, mějme za zrcadlo pouze to, co nám vede cestu paprsků od světelného zdroje ke kondenzoru. Není-li světelný zdroj pevně spojen s mechanikou mikroskopu, pak zrcadlo vidíme obvykle jako kulaté a otáčivé v obou potřebných rovinách. Otáčení je nutné, hledáme-li vhodné světlo z cizího světelného zdroje. (Pochopitelně nemusíme hledat jenom světelný zdroj. Velmi brzy jsme ve škole dokázali seřídit mikroskop tak, že jsme pozorovali, jak pracují naše spolužačky (spolužáci)). Kondenzor Kondenzor je velmi důležitou optickou částí a říká se, že je tvůrcem dobrého obrazu s optimálním osvětlením a rozlišením. Jeho úkolem je promítnout obraz světelného zdroje do roviny preparátu a to v patřičné síle a bez zbytečných paprsků. Součástí kondenzoru bývá i aperturní clona, o které se zmíníme později. Existuje celá řada kondenzorů. Dělí se podle užití. My se pravidelně setkáváme s kondenzorem pro procházející světlo, někdy s kondenzorem pro fázový kontrast. To je již specielní zobrazování, pro nás však důležité, neboť nám umožňuje pozorovat organismy za živa, bez nutného barvení. Vidět řasy za 12

14 živa, sledovat jejich životní projevy a zaznamenávat změny během jejich životního cyklu, to je na laboratorní práci algologa to nekrásnější. Tím nechci podceňovat barvící techniky, ke kterým se také dostaneme. Stolek Stolek mikroskopu je ta část, na kterou klademe objekt ve formě preparátu. Musí zajistit rovinu a kolmost vzhledem k optické ose mikroskopu. To je jeho hlavní úkol. Tak byl také v minulosti chápán. Preparát byl držen svorkami a pohyb preparátem zajišťovaly ruce pozorovatele. Později přišly křížové stolky, které umožňují jemný pohyb preparátu ve směru podélném i příčném. A tak je známe dodnes. Preparát tak a teď budete v rozpacích. Copak je preparát optickým členem mikroskopu? Vidíte a je! Jen s tím rozdílem, že jeho optickou kvalitu určujeme sami svou Stolek šikovností při jeho přípravě. U ostatních optických členů nastavil optickou kvalitu někdo již při výrobě. Jak udělat kvalitní preparát si povíme v dalších kapitolách. Objektiv má výhradní postavení. Čím je kvalitnější, tím je naše pozorování přesnější. Musíme brát v úvahu, že jeho kvalita se musí shodovat s kvalitou ostatních Objektiv optických systémů mikroskopu. Vždyť nač by nám byl kvalitní objektiv bez kvalitního kondenzoru nebo s chybně nastaveným osvětlením? A to nemluvím o kvalitně zhotoveném preparátu, co nejtenčím a bez zbytečných přebytků zalévacího media, s čistým podložním i krycím sklem. Okulár je vlastně optický výstup mikroskopu, pomocí okulárů pozorujeme předmět na preparátu. Okulár Tubus je vzdálenost mezi objektivem a okulárem. U mikroskopu monokulárního je to jen trubka a pozorujeme pouze jedním okem. Tubus 13

15 Tubus u binokulárního mikroskopu je dán hranolovým systémem, který paprsky dělí do dvou okulárů. My potom pozorujeme oběma očima. Existuje ještě mikroskop trinokulární, kde je třetí výstup určen pro kameru. Obrázek 10a: Kde najít jednotlivé části mikroskopu osvětlení dle Köhlera. 14

16 1.4.1 Jak vzniká v mikroskopu obraz V předchozím textu jsme si vysvětlili úlohu optických členů pro konstrukci obrazu na základě pravidel geometrické optiky. To nám postačí pro pochopení vzniku obrazu v mikroskopu a k tomu, abychom uměli mikroskop dobře seřídit. Schéma chodu konstrukčních paprsků je na obr. 11. okulár předmět F objektiv F Fok skutečný obrácený zvětšený obraz O f POZOROVATEL F ok POZORUJEME zdánlivý obrácený zvětšený obraz Obrázek 11: Zobrazení mikroskopem jak pozorujeme obraz předmětu okulárem mikroskopu Zvětšení mikroskopu S pojmem rozlišovací schopnost a pojmem celkové zvětšení mikroskopu se setkáme velmi často. Je všeobecným omylem, že kvalita mikroskopu se pozná podle celkového zvětšení. To se určí snadno. Hodnota zvětšení uvedená na objektivu se vynásobí hodnotou zvětšení okuláru, popřípadě dalším faktorem uvedeným na binokulárním tubusu, a máme zvětšení daného optického páru. To nám ovšem nic neřekne o tom, jaké nejmenší detaily můžeme ještě rozlišit a jaké detaily už nerozlišíme. Z předchozího můžeme vyvodit, že velká zvětšení vyžadují, aby okulár i objektiv měly krátké ohniskové vzdálenosti. 15

17 Rozlišovací schopnost Rozlišovací schopnost závisí na rozlišovací schopnosti objektivu. Tu si můžeme přečíst na každém objektivu. Je to číslo uvedené pod zvětšením objektivu. Kvalitu mikroskopu (použitého zvětšení) charakterizuje tzv. rozlišovací mez. To je nejmenší vzdálenost dvou bodů, které ještě od sebe při pozorování rozlišíme. Na maličkých částicích mikroskopového preparátu se totiž světlo ohýbá, a tak se bod nezobrazuje jako bod, ale jako světelný kroužek. Z teorie ohybu vyvodil pan Abbe, že vzdálenost d mezi dvěma rozlišitelnými body je závislá na délce vlny záření, které dopadá na preparát kolmo a vyvodil vztah: d = vlnová délka / A, kde A je tzv. numerická apertura, daná dalším vztahem A= n * sin u, kde n je relativní index lomu prostředí mezi preparátem a objektivem, u je úhel mezi osou objektivu a krajním paprskem, který vystupuje z preparátu a je ještě zachycen objektivem. Z toho je zřejmé, že mikroskop rozliší blízké body tím lépe, čím užíváme kratší vlnové délky a čím větší je numerická apertura vyjadřující světelnou účinnost objektivu. To vysvětluje, proč se pro velká zvětšení klade mezi preparát a přední čočku objektivu kapalina o větším indexu lomu světla tzv. olejová imerze. 16

18 Dobré osvětlení a jeho nastavení Princip chodu paprsků v mikroskopu je uveden na obrázku 11. Ten ukazuje, že zrakem (pomocí okuláru) pozorujeme obrázek zdánlivý, obrácený a zvětšený. Plyne to z minulých zobrazení, kdy vlastně pozorujeme obraz skutečný, převrácený a zvětšený lupou, jejímž výsledkem je obraz zvětšený a zdánlivě přímý. 17

19 Praktické nastavení osvětlení a tím celého mikroskopu je poněkud komplikovanější. Rozeznáváme dva druhy osvětlení. Kritické a osvětlení podle Köhlera. Kritické osvětlení zobrazuje obrázek 12. zdroj světla aperturní clonka preparát objektiv ZRCADLO kondenzor Obrázek 12: Kritický způsob osvětlení aperturní clona kondenzoru slouží zároveň jako polní clona, omezující krajní paprsky. Osvětlovací systém je složen ze zrcátka, aperturní clony a kondenzoru. Zrcátko poskytuje pomocí odrazu rovnoběžný svazek paprsků, který je omezen aperturní clonou a kondensorem soustředěn do místa předmětu. Někdy je užíváno zrcátko vyduté, působící jako čočka, která soustřeďuje svazek paprsků ke kondenzoru. Nastavení je jednoduché. Na stolek mikroskopu vložíme preparát a pohybem hrubého ostření zaostříme na nějakou strukturu při menším zvětšení. Poté pohybem zrcátka nastavíme maximální osvětlení, které optimalizujeme pohybem kondenzoru. Poté vyjmeme okulár a ze vzdálenosti asi 25 cm pozorujeme zorné pole na zadní čočce objektivu. Pohneme-li aperturní clonou, uvidíme její pohyb do středu zorného pole. Rozevřeme ji tak, aby otevřela alespoň 9/10 zorného pole. Okulár vrátíme a pozorujeme, měníme zvětšení a světlo dále upravujeme. Osvětlení podle Köhlera (obr. 13) je dokonalý způsob, který zajišťuje při dobrém seřízení optimální osvětlení co do kvality i kvantity. Osvětlovací systém je složen ze světelného zdroje (obvykle speciální žárovka), sběrné čočky světelného zdroje, polní clony, aperturní clony a kondenzoru. 18

20 polní clonka aperturní clonka preparát zdroj světla objektiv sběrná čočka světelného zdroje Obrázek 13: Köhlerův princip osvětlení. obraz zdroje světla kondenzor Nastavení předpokládá několik kroků. Na stolek mikroskopu vložíme preparát a pohybem hrubého ostření zaostříme na nějakou strukturu při menším zvětšení. Pohybem sběrné čočky světelného zdroje promítneme obraz vlákna žárovky do roviny polní clony, přitom si pomáháme průsvitkou. Díváme se do okuláru (POZOR světlo může být příliš silné, je nutno je tlumit šedým filtrem) a posunem kondenzoru zaostříme obraz polní clonky v zorném poli. Je-li její obraz mimo střed zorného pole, provedeme její vycentrování justičními prvky na kondenzoru. Rozevřeme polní clonku tak, aby její okraj právě opustil zorné pole. Vyjmeme okulár a ze vzdálenosti asi 25 cm pozorujeme zorné pole na zadní čočce objektivu. Pohneme-li aperturní clonou, uvidíme její pohyb do středu zorného pole. Rozevřeme ji tak, aby otevřela alespoň 9/10 zorného pole. Okulár vrátíme a pozorujeme. Pro každé zvětšení je nutno tento postup korigovat v případě, že je naší snahou vidět všechny detaily, které nám užitá optika umožňuje svou rozlišovací schopností. Zvláště významné je to při pořizování fotozáznamů Neobvyklé způsoby mikroskopování Optická mikroskopie zaznamenala velký rozvoj, což je dáno rozvojem věd obecně. Pro naše skromné účely zatím postačí popsaná mikroskopie v procházejícím světle, která je pro algologa experimentátora v oblasti fyziologie řas nejdůležitější. Pozorujeme-li živé mikroorganismy, je užitečná 19

21 technika fázového kontrastu. Ta umožní pozorovat struktury buňky bez obarvení, a to během celého životního cyklu. Vyžaduje zvláštní optiku, kterou nahrazujeme optiku běžně užívanou. Podrobnostmi o této technice se nebudeme zabývat, jsou běžně k nalezení v literatuře Mikrofotografie Dokumentovat pozorované je součástí práce každého výzkumníka. Vedle kreslení, což je velmi důležitá technika, dnes poněkud podceňovaná, je mikrofotografie technikou nejobvyklejší. Schéma toho, jaký obraz pozorujeme (zdánlivý) a jaký obraz fotografujeme (skutečný) je uveden na obr. 14. Jistě si všechna pravidla na tomto obrázku zopakujete a uvědomíte si, co je k pořízení snímku potřeba. Asi si také vyvodíte, že máte-li fotoaparát zaostřen na nekonečno a výstupní pupila okuláru je přibližně stejných rozměrů jako vstupní pupila objektivu fotoaparátu (obvykle jako co největší ohnisková vzdálenost-teleobjektiv), můžeme pořídit snímek, sice nepříliš kvalitní, ale sloužící k hrubé orientaci a předloze pro kresbu. předmět objektiv skutečný obrácený zvětšený obraz okulár projektiv F ok SNÍMÁME KAMEROU F Fok 2F proj F 2F projektivu zdánlivý obrácený zvětšený obraz F projektivu POZORUJEME OKULÁREM Obrázek 14: Konstrukce reálného obrazu pro mikrofotografii co pozorujeme a co fotografujeme. Kvalitní fotografickou dokumentaci ovšem pořídíme pouze tehdy, jestliže jsme si vědomi, že snímáme reálný obraz v reálné vzdálenosti a reálným rozlišením. Dnes je možno pořídit pro fotografii nástavce na běžné digitální fotoaparáty, které zachytí obraz ve výborné kvalitě. Nástavec obvykle obsahuje optickou soustavu, která všechny požadavky na kvalitní záznam rozřeší. 20

22 Jinou oblastí je pořízení kinematografického záznamu technikou, které se říká mikrokinematografie. Jak název vypovídá, jde o techniku záznamu pohybu. Vědecká kinematografie se vyvíjela paralelně s vývojem technik filmu a její význam tkví zejména v popularizaci výsledků získaných v jiných vědeckých odvětvích. Na druhé straně je faktem, že celá řada buněčných mechanismů, zejména jejich dynamiky a kinetiky, byla objevena právě za pomoci mikrokinematografie. Můžeme se zařadit mezi výzkumníky, kteří budou navazovat na bohatou tradici a skvělé výsledky svých předchůdců? Jednoznačně můžeme konstatovat, že ano. Chce to pouze trpělivost, vůli stále se vzdělávat a sledovat literaturu oboru, který jsme si zvolili. Pochopitelně, že je nutné mít k disposici zařízení, které nám umožní pořizovat kontinuální záznam. Dále popíšeme postup a metodiky potřebné k pořízení časosběrného záznamu růstu mikroorganismů (např. řas, sinic, kvasinek, probiotických kultur). Pomůcky: (o vlastní laboratorní technice je pojednáno dále) mikroskop vybavený záznamem obrazu (fotoaparát ukládající snímky ve formátu JPG, či TIFF), pořizujeme-li záznam přesahující kapacitu paměťové karty, je třeba propojení s počítačem. kultivační komůrka (je možné sestavit na místě nebo využít hotových konstrukcí) kultivovanou suspenzi řasové kultury (možno i z přírodního, čerstvého sběru) počítač se softwarem skládajícím jednotlivé obrázky do sekvencí. Nejobtížnější je zajistit dobré kultivační podmínky během delší doby sledování. V případě některých organismů jsou to přibližně dva dny, během kterých dojde k dělení alespoň jedné buňky coenobia. Obr. 15 ukazuje schematicky několik jednorázových kultivačních komůrek, pomocí nichž můžeme pořídit krátkodobý záznam. Obrázek 15A ukazuje složení visuté kapky. Ta se hodí na pozorování při menším zvětšení. Ke stěnám distanční vložky je možno umístit kapku vody, aby preparát nevysychal. Montovaný preparát na obr 15B umožňuje pozorování při větších zvětšeních. Je-li pečlivě zhotoven, je možno dělat záznam i při imersním objektivu. Obrázek 15C ukazuje schéma Ranvierovy komůrky, která je vhodná pro dlouhodobější pozorování. Je-li těleso komůrky vysoké do dvou milimetrů, je možno použít i objektivy o větším zvětšení. Možností tvorby a konstrukce kultivačních komůrek je celá řada, některé jsou patentově chráněny. To platí zejména o konstrukcích, které umožňují průtok kultivačního media, měření teplot, ph a jiných parametrů, které jsou pro některé výzkumné úlohy nezbytné. Naše práce se však odehrává v prostředí, v němž pozorujeme životní projevy krátkodobě, zaznamenáváme je a obraz vyhodnocujeme pomocí statistických metod. 21

23 visutá kapka A krycí sklo suspenze organismů vazelínové těsnění podložní sklo organismy přirostlé na krycím skle montovaný preparát B suspenze organismů krycí sklo kapka vody vazelína tělo komůrky Ranvierova komůrka C Obrázek 15: Schéma jednoduchých kultivačních komůrek pro krátkodobou kultivaci v mikroskopu a pořízení kinematografického záznamu. 22

24 Obrázek 15a: Ukázka Ranvierovy komůrky vysoké 10 mm. Na obrázku 16 vidíte sestavu mikroskopu, kamery a kultivační komůrky, která umožnila výzkum životního cyklu mnoha mikroorganismů. Výsledek je možno vidět v přiloženém časosběrném záznamu. 23

25 Obrázek 16: Sestava mikroskopu, kamery, kultivační komůrky, eventuelně počítače se softwarem na časové ovládání kamery. Současné kamery umějí použít časosběrný režim bez nutnosti zapojení do počítače. Správně seřídit mikroskop a udělat kvalitní preparát je základem jakékoli mikroskopické práce. Jak ale správně připravit preparát pro optickou mikroskopii? Schéma je uvedeno na obrázku 17. objektiv krycí sklo cca 0,15 mm silné objekt v kapce vody kondenzor Obrázek 17: Schéma uložení preparátu na stolek optického mikroskopu Základem je podložní sklíčko. Sklo řádně očistíme a vyleštíme do sucha, neboť na čistotě použitých skel závisí kvalita výsledného obrazu. Na podložní sklo, asi doprostřed, umístíme malou kapku zkoumané buněčné suspense, nebo do kapky vody přeneseme zkoumaný objekt. Opatrně přiklopíme řádně očištěným a vyleštěným krycím sklíčkem a dbáme přitom na to, aby byl preparát bez bublin. Ty by byly vidět jako ostře ohraničené kruhy. Takto udělaný preparát vložíme na stolek mikroskopu, krycím sklem nahoru, směrem k objektivu. Jak jste asi z předchozího zjistili, použití objektivů o vysoké numerické apertuře je vázáno na přestup paprsků v podobném prostředí, tedy na prostředí o podobném indexu lomu, pokud chceme využít 24

26 rozlišovací schopnosti optiky. Imerzní technikou zvýšíme světelnost objektivu. Tato technika využívá imerzní tekutiny (imerzního oleje, vody přidané na podložní sklíčko), do které se vnoří objektiv optického mikroskopu. Tato technika je možná pouze s imerzním objektivem. paprsky, které jsou díky shodnému indexu lomu oleje a skla zachyceny optikou optika sklo objektivu index lomu 1,25 paprsek, který není optikou zachycen, protože index lomu vzduchu jej láme přechodové médium olej index lomu 1,51 olej vzduch index lomu 1,00 sklo Obrázek 18: Použití imerzního oleje. 25

27 2 Terénní odběry mikroorganismů Sběr přírodního materiálu a jeho dokumentace vyžadují naši pečlivost. Je nutné připravit si všechny pomůcky potřebné ke sběru materiálu a řádně je udržovat. Doporučujeme vytvořit si speciální odběrovou soupravu do terénu, včetně zápisníku a tužky. 2.1 Pomůcky ke sběru Pomůckou k odběru přírodního materiálu, může být jakýkoli nástroj, kterým oddělíme část vzorku, za účelem jeho pozdějšího podrobného studia. Během sběru vzorků jde vždy o (1) odběr na místě výskytu, (2) přemístění do vzorkovnice a (3) transport do laboratoře. Pokud nepředpokládáme studium živého materiálu a jeho následnou kultivaci, pak vzorek ve vzorkovnici ihned fixujeme (usmrtíme). Typem odběrových pomůcek se zabývá specializovaná literatura, pro naše účely postačí vyjmenovat několik základních. 1. Odběrové lahvičky (vzorkovnice, odběrovka) pro naše účely jsou vhodné pěti až desetimililitrové skleničky, někdy nazývané lékovky. Jsou skladné a mají obvykle dobře těsnící plastovou zátku. Můžeme ale použít i jiné lahvičky nebo zkumavky. Pro těsné uzavření může posloužit vhodná korková, či gumová zátka. Dbáme na to, aby hrdlo nebylo příliš úzké, abychom do odběrovky snadno vkládali větší části vzorku i delší vlákna. Pokud odebíráme vzorek vody s planktonem, pak je vhodnější asi půllitrová láhev, nejlépe z umělé hmoty, ta je nerozbitná. Opět by měla mít široké hrdlo pro pozdější snadnou manipulaci se vzorkem. 2. Miska na dělení vzorku - je velmi užitečná, potřebujeme-li si odebraný vzorek rozdělit, předběžně prohlédnout (třeba lupou) a do odběrovky přemístit jen tu část, která se nám zdá nejlepší. Pro tento účel skvěle vyhovuje petriho miska, ale může to být i jakákoli jiná miska, např. fotografická. 3. Lžička na škrábání nánosů na kamenech (bentosu). Vhodná je nerezová polévková lžíce, ale poslouží dobře nožík i pinzeta. 4. Pipetka na odběry planktonu výhodou je nerozbitná pipeta z umělé hmoty, která má zároveň i sací balonek. Pro odběry planktonu postačí menší pěti mililitrová. Pokud nemáme pipetu z plastu, postačí obyčejná skleněná, zakončená sacím balonkem, což může být obyčejný dětský dudlík. 5. Pinzeta pro odběr stačí hrubší pinzeta asi 15 cm dlouhá, seženeme-li delší, bude snadnější odebrat vzorek z nepřístupných míst. 6. Preparační tyčinky dobré pro práci v misce, když dělíme vzorek. Je vhodné mít alespoň dvě, dobře poslouží obyčejné špejle, ale preparační jehly jsou lepší. Ty si nakonec můžeme udělat sami. 26

M I K R O S K O P I E

M I K R O S K O P I E Inovace předmětu KBB/MIK SVĚTELNÁ A ELEKTRONOVÁ M I K R O S K O P I E Rozvoj a internacionalizace chemických a biologických studijních programů na Univerzitě Palackého v Olomouci CZ.1.07/2.2.00/28.0066

Více

Základní pojmy Zobrazení zrcadlem, Zobrazení čočkou Lidské oko, Optické přístroje

Základní pojmy Zobrazení zrcadlem, Zobrazení čočkou Lidské oko, Optické přístroje Optické zobrazování Základní pojmy Zobrazení zrcadlem, Zobrazení čočkou Lidské oko, Optické přístroje Základní pojmy Optické zobrazování - pomocí paprskové (geometrické) optiky - využívá model světelného

Více

Základy mikroskopování

Základy mikroskopování Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Čáslav, Masarykova 248 M o d e r n í b i o l o g i e reg. č.: CZ.1.07/1.1.32/02.0048 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM

Více

Typy světelných mikroskopů

Typy světelných mikroskopů Typy světelných mikroskopů Johann a Zacharias Jansenové (16. stol.) Systém dvou čoček délka 1,2 m 17. stol. Typy světelných mikroskopů Jednočočkový mikroskop 17. stol. Typy světelných mikroskopů Italský

Více

SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH

SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH MECHANIKA MOLEKULOVÁ FYZIKA A TERMIKA ELEKTŘINA A MAGNETISMUS KMITÁNÍ A VLNĚNÍ OPTIKA FYZIKA MIKROSVĚTA ODRAZ A LOM SVĚTLA 1) Index lomu vody je 1,33. Jakou rychlost má

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Zrcadla Zobrazení zrcadlem Zrcadla jistě všichni znáte z každodenního života ráno se do něj v koupelně díváte,

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Šablona III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

3. Optika III. 3.1. Přímočaré šíření světla

3. Optika III. 3.1. Přímočaré šíření světla 3. Optika III Popis soupravy: Souprava Haftoptik s níž je prováděn soubor experimentů Optika III je určena k demonstraci optických jevů pomocí segmentů se silnými magnety. Ty umožňují jejich fixaci na

Více

Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově 07_10_Zobrazování optickými soustavami 1

Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově 07_10_Zobrazování optickými soustavami 1 Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově 07_10_Zobrazování optickými soustavami 1 Ing. Jakub Ulmann Zobrazování optickými soustavami 1. Optické

Více

Geometrická optika. Optické přístroje a soustavy. převážně jsou založeny na vzájemné interakci světelného pole s látkou nebo s jiným fyzikálním polem

Geometrická optika. Optické přístroje a soustavy. převážně jsou založeny na vzájemné interakci světelného pole s látkou nebo s jiným fyzikálním polem Optické přístroje a soustav Geometrická optika převážně jsou založen na vzájemné interakci světelného pole s látkou nebo s jiným fzikálním polem Důsledkem této t to interakce je: změna fzikáln lních vlastností

Více

Mikroskop ECLIPSE E200 STUDENTSKÝ NÁVOD K POUŽITÍ. určeno pro studenty ČZU v Praze

Mikroskop ECLIPSE E200 STUDENTSKÝ NÁVOD K POUŽITÍ. určeno pro studenty ČZU v Praze Mikroskop ECLIPSE E200 STUDENTSKÝ NÁVOD K POUŽITÍ určeno pro studenty ČZU v Praze Mikroskop Nikon Eclipse E200 Světelný mikroskop značky Nikon (Eclipse E200) používaný v botanické cvičebně zvětšuje při

Více

Geometrická optika. předmětu. Obrazový prostor prostor za optickou soustavou (většinou vpravo), v němž může ležet obraz - - - 1 -

Geometrická optika. předmětu. Obrazový prostor prostor za optickou soustavou (většinou vpravo), v němž může ležet obraz - - - 1 - Geometrická optika Optika je část fyziky, která zkoumá podstatu světla a zákonitosti světelných jevů, které vznikají při šíření světla a při vzájemném působení světla a látky. Světlo je elektromagnetické

Více

OPTIKA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Sekunda

OPTIKA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Sekunda OPTIKA Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Sekunda Základní poznatky Zdroje světla světlo vzniká různými procesy (Slunce, žárovka, svíčka, Měsíc) Bodový zdroj Plošný zdroj Základní poznatky Optická prostředí

Více

Příloha C. zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku Mikroskopy pro LF MU 2013. TECHNICKÉ PODMÍNKY (technická specifikace)

Příloha C. zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku Mikroskopy pro LF MU 2013. TECHNICKÉ PODMÍNKY (technická specifikace) Příloha C zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku Mikroskopy pro LF MU 2013 TECHNICKÉ PODMÍNKY (technická specifikace) 1. část VZ: Laboratorní mikroskop s digitální kamerou a PC Položka č.1

Více

Praktické cvičení č. 1.

Praktické cvičení č. 1. Praktické cvičení č. 1. Cvičení 1. 1. Všeobecné pokyny ke cvičení, zápočtu a zkoušce Bezpečnost práce 2. Mikroskopie - mikroskop a mikroskopická technika - převzetí pracovních pomůcek - pozorování trvalého

Více

Lupa a mikroskop příručka pro učitele

Lupa a mikroskop příručka pro učitele Obecné informace Lupa a mikroskop příručka pro učitele Pro vysvětlení chodu světelných paprsků lupou a mikroskopem je nutno navázat na znalosti o zrcadlech a čočkách. Hodinová dotace: 1 vyučovací hodina

Více

Optika pro mikroskopii materiálů I

Optika pro mikroskopii materiálů I Optika pro mikroskopii materiálů I Jan.Machacek@vscht.cz Ústav skla a keramiky VŠCHT Praha +42-0- 22044-4151 Osnova přednášky Základní pojmy optiky Odraz a lom světla Interference, ohyb a rozlišení optických

Více

Optika OPTIKA. June 04, 2012. VY_32_INOVACE_113.notebook

Optika OPTIKA. June 04, 2012. VY_32_INOVACE_113.notebook Optika Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

GEOMETRICKÁ OPTIKA. Znáš pojmy A. 1. Znázorni chod význačných paprsků pro spojku. Čočku popiš a uveď pro ni znaménkovou konvenci.

GEOMETRICKÁ OPTIKA. Znáš pojmy A. 1. Znázorni chod význačných paprsků pro spojku. Čočku popiš a uveď pro ni znaménkovou konvenci. Znáš pojmy A. Znázorni chod význačných paprsků pro spojku. Čočku popiš a uveď pro ni znaménkovou konvenci. Tenká spojka při zobrazování stačí k popisu zavést pouze ohniskovou vzdálenost a její střed. Znaménková

Více

2. Optika II. 2.1. Zobrazování dutým zrcadlem

2. Optika II. 2.1. Zobrazování dutým zrcadlem 2. Optika II Popis stavebnice: jedná se o žákovskou verzi předcházející stavebnice, umístěné v lehce přenosném dřevěném kufříku. Experimenty, které jsou uspořádány v příručce, jsou určeny především pro

Více

Otázky z optiky. Fyzika 4. ročník. Základní vlastnosti, lom, odraz, index lomu

Otázky z optiky. Fyzika 4. ročník. Základní vlastnosti, lom, odraz, index lomu Otázky z optiky Základní vlastnosti, lom, odraz, index lomu ) o je světlo z fyzikálního hlediska? Jaké vlnové délky přísluší viditelnému záření? - elektromagnetické záření (viditelné záření) o vlnové délce

Více

Základní pojmy. Je násobkem zvětšení objektivu a okuláru

Základní pojmy. Je násobkem zvětšení objektivu a okuláru Vznik obrazu v mikroskopu Mikroskop se skládá z mechanické části (podstavec, stojan a stolek s křížovým posunem), osvětlovací části (zdroj světla, kondenzor, clona) a optické části (objektivy a okuláry).

Více

Ing. Jakub Ulmann. Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově

Ing. Jakub Ulmann. Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově 07_10_Zobrazování optickými soustavami II Ing. Jakub Ulmann Zobrazování optickými soustavami 1. Optické

Více

Optika. Zápisy do sešitu

Optika. Zápisy do sešitu Optika Zápisy do sešitu Světelné zdroje. Šíření světla. 1/3 Světelné zdroje - bodové - plošné Optická prostředí - průhledné (sklo, vzduch) - průsvitné (matné sklo) - neprůsvitné (nešíří se světlo) - čirá

Více

1. Teorie mikroskopových metod

1. Teorie mikroskopových metod 1. Teorie mikroskopových metod A) Mezi první mikroskopové metody patřilo barvení biologických preparátů vhodnými barvivy, což způsobilo ovlivnění amplitudy světla prošlého preparátem, který pak byl snadno

Více

5.2.12 Dalekohledy. y τ τ F 1 F 2. f 2. f 1. Předpoklady: 5211

5.2.12 Dalekohledy. y τ τ F 1 F 2. f 2. f 1. Předpoklady: 5211 5.2.12 Dalekohledy Předpoklady: 5211 Pedagogická poznámka: Pokud necháte studenty oba čočkové dalekohledy sestavit v lavicích nepodaří se Vám hodinu stihnout za 45 minut. Dalekohledy: už z názvu poznáme,

Více

Abstrakt: Úloha seznamuje studenty se základními pojmy geometrické optiky

Abstrakt: Úloha seznamuje studenty se základními pojmy geometrické optiky Úloha 6 02PRA2 Fyzikální praktikum II Ohniskové vzdálenosti čoček a zvětšení optických přístrojů Abstrakt: Úloha seznamuje studenty se základními pojmy geometrické optiky a principy optických přístrojů.

Více

Viková, M. : MIKROSKOPIE I Mikroskopie I M. Viková

Viková, M. : MIKROSKOPIE I Mikroskopie I M. Viková Mikroskopie I M. Viková LCAM DTM FT TU Liberec, martina.vikova@tul.cz MIKROSVĚT nano Poměry velikostí mikro 9 10 10 8 10 7 10 6 10 5 10 4 10 3 size m 2 9 7 5 3 4 8 1 micela virus světlo 6 písek molekula

Více

Technická specifikace předmětu veřejné zakázky

Technická specifikace předmětu veřejné zakázky předmětu veřejné zakázky Příloha č. 1c Zadavatel požaduje, aby předmět veřejné zakázky, resp. přístroje odpovídající jednotlivým částem veřejné zakázky splňovaly minimálně níže uvedené parametry. Část

Více

Rozdělení přístroje zobrazovací

Rozdělení přístroje zobrazovací Optické přístroje úvod Rozdělení přístroje zobrazovací obraz zdánlivý subjektivní přístroje lupa mikroskop dalekohled obraz skutečný objektivní přístroje fotoaparát projekční přístroje přístroje laboratorní

Více

Zákon odrazu. Úhel odrazu je roven úhlu dopadu, přičemž odražené paprsky zůstávají v rovině dopadu.

Zákon odrazu. Úhel odrazu je roven úhlu dopadu, přičemž odražené paprsky zůstávají v rovině dopadu. 1. ZÁKON ODRAZU SVĚTLA, ODRAZ SVĚTLA, ZOBRAZENÍ ZRCADLY, Dívejme se skleněnou deskou, za kterou je tmavší pozadí. Vidíme v ní vlastní obličej a současně vidíme předměty za deskou. Obojí však slaběji než

Více

Odraz světla na rozhraní dvou optických prostředí

Odraz světla na rozhraní dvou optických prostředí Odraz světla na rozhraní dvou optických prostředí Může kulová nádoba naplněná vodou sloužit jako optická čočka? Exponát demonstruje zaostření světla procházejícího skrz vodní kulovou čočku. Pohyblivý světelný

Více

Optika nauka o světle

Optika nauka o světle Optika nauka o světle 50_Světelný zdroj, šíření světla... 2 51_Stín, fáze Měsíce... 3 52_Zatmění Měsíce, zatmění Slunce... 3 53_Odraz světla... 4 54_Zobrazení předmětu rovinným zrcadlem... 4 55_Zobrazení

Více

Fotografický aparát. Fotografický aparát. Fotografický aparát. Fotografický aparát. Fotografický aparát. Fotografický aparát

Fotografický aparát. Fotografický aparát. Fotografický aparát. Fotografický aparát. Fotografický aparát. Fotografický aparát Michal Veselý, 00 Základní části fotografického aparátu tedy jsou: tělo přístroje objektiv Pochopení funkce běžných objektivů usnadní zjednodušená představa, že objektiv jako celek se chová stejně jako

Více

5.2.3 Duté zrcadlo I. Předpoklady: 5201, 5202

5.2.3 Duté zrcadlo I. Předpoklady: 5201, 5202 5.2.3 Duté zrcadlo I Předpoklady: 520, 5202 Dva druhy dutých zrcadel: Kulové zrcadlo = odrazivá plocha zrcadla je částí kulové plochy snazší výroba, ale horší zobrazení (pro přesné zobrazení musíme použít

Více

Fyzikální sekce přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM. Fyzikální praktikum 2

Fyzikální sekce přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM. Fyzikální praktikum 2 Fyzikální sekce přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM Fyzikální praktikum 2 Zpracoval: Markéta Kurfürstová Naměřeno: 16. října 2012 Obor: B-FIN Ročník: II Semestr: III

Více

2.1.18 Optické přístroje

2.1.18 Optické přístroje 2.1.18 Optické přístroje Předpoklad: 020117 Pomůck: kompletní optické souprav I kdž máme zdravé oči (správné brýle) a skvěle zaostřeno, neuvidíme všechno. Př. 1: Co děláš, kdž si chceš prohlédnout malé,

Více

MĚŘENÍ VLNOVÝCH DÉLEK SVĚTLA MŘÍŽKOVÝM SPEKTROMETREM

MĚŘENÍ VLNOVÝCH DÉLEK SVĚTLA MŘÍŽKOVÝM SPEKTROMETREM MĚŘENÍ VLNOVÝCH DÉLEK SVĚTLA MŘÍŽKOVÝM SPEKTROMETREM Difrakce (ohyb) světla je jedním z několika projevů vlnových vlastností světla. Z těchto důvodů světlo při setkání s překážkou nepostupuje dále vždy

Více

Název a číslo materiálu VY_32_INOVACE_ICT_FYZIKA_OPTIKA

Název a číslo materiálu VY_32_INOVACE_ICT_FYZIKA_OPTIKA Název a číslo materiálu VY_32_INOVACE_ICT_FYZIKA_OPTIKA OPTIKA ZÁKLADNÍ POJMY Optika a její dělení Světlo jako elektromagnetické vlnění Šíření světla Odraz a lom světla Disperze (rozklad) světla OPTIKA

Více

VY_32_INOVACE_FY.12 OPTIKA II

VY_32_INOVACE_FY.12 OPTIKA II VY_32_INOVACE_FY.12 OPTIKA II Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 Optická čočka je optická soustava dvou centrovaných

Více

Nejdůležitější pojmy a vzorce učiva fyziky II. ročníku

Nejdůležitější pojmy a vzorce učiva fyziky II. ročníku Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Nejdůležitější pojmy a vzorce učiva fyziky II. ročníku V tomto článku uvádíme shrnutí poznatků učiva II. ročníku

Více

Centrovaná optická soustava

Centrovaná optická soustava Centrovaná optická soustava Dvě lámavé kulové ploch: Pojem centrovaná optická soustava znamená, že splývají optické os dvou či více optických prvků. Základním příkladem takové optické soustav jsou dvě

Více

PRÁCE S MIKROSKOPEM Praktická příprava mikroskopického preparátu

PRÁCE S MIKROSKOPEM Praktická příprava mikroskopického preparátu PRÁCE S MIKROSKOPEM 1. Praktická příprava mikroskopického preparátu 2. a) Z objektu, jehož část, chceme pozorovat pomocí mikroskopu, musíme nejprve vytvořit mikroskopický preparát. Obr. č. 1 b) Pozorovaný

Více

Viková, M. : MIKROSKOPIE II Mikroskopie II M. Viková

Viková, M. : MIKROSKOPIE II Mikroskopie II M. Viková II Mikroskopie II M. Viková LCAM DTM FT TU Liberec, martina.vikova@tul.cz Osvětlovac tlovací soustava I Výsledkem Köhlerova nastavení je rovnoměrné a maximální osvětlení průhledného preparátu, ležícího

Více

Laboratorní práce č. 3: Měření vlnové délky světla

Laboratorní práce č. 3: Měření vlnové délky světla Přírodní vědy moderně a interaktivně SEMINÁŘ FYZIKY Laboratorní práce č. 3: Měření vlnové délky světla G Gymnázium Hranice Přírodní vědy moderně a interaktivně SEMINÁŘ FYZIKY Gymnázium G Hranice Test

Více

Software Dynamická geometrie v optice. Andreas Ulovec Andreas.Ulovec@univie.ac.at

Software Dynamická geometrie v optice. Andreas Ulovec Andreas.Ulovec@univie.ac.at PROMOTE MSc POPIS TÉMATU FYZIKA 4 Název Tematický celek Jméno a e-mailová adresa autora Cíle Obsah Pomůcky Software Dynamická geometrie v optice Optika Andreas Ulovec Andreas.Ulovec@univie.ac.at Užití

Více

7.ročník Optika Lom světla

7.ročník Optika Lom světla LOM SVĚTLA. ZOBRAZENÍ ČOČKAMI 1. LOM SVĚTLA NA ROVINNÉM ROZHRANÍ DVOU OPTICKÝCH PROSTŘEDÍ Sluneční světlo se od vodní hladiny částečně odráží a částečně proniká do vody. V čisté vodě jezera vidíme rostliny,

Více

VLNOVÁ OPTIKA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Optika - 3. ročník

VLNOVÁ OPTIKA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Optika - 3. ročník VLNOVÁ OPTIKA Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Optika - 3. ročník Vlnová optika Světlo lze chápat také jako elektromagnetické vlnění. Průkopníkem této teorie byl Christian Huyghens. Některé jevy se dají

Více

F - Lom světla a optické přístroje

F - Lom světla a optické přístroje F - Lom světla a optické přístroje Autor: Mgr. Jaromír Juřek Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. VARIACE 1 Tento dokument byl

Více

OPTICKÉ VLASTNOSTI OKA. ROZKLAD SVĚTLA HRANOLEM 1. OPTICKÉ VLASTNOSTI OKA

OPTICKÉ VLASTNOSTI OKA. ROZKLAD SVĚTLA HRANOLEM 1. OPTICKÉ VLASTNOSTI OKA OPTICKÉ VLASTNOSTI OKA. ROZKLAD SVĚTLA HRANOLEM 1. OPTICKÉ VLASTNOSTI OKA Stavbu lidského oka znáte z vyučování přírodopisu. Zopakujte si ji po dle obrázku. Komorová tekutina, oční čočka a sklivec tvoří

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ Zobrazení čočkou

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ Zobrazení čočkou Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Zobrazení čočkou Čočky, stejně jako zrcadla, patří pro mnohé z nás do běžného života. Někdo nosí brýle, jiný

Více

5.06 Teichmanovy krystaly (důkaz krve). Projekt Trojlístek

5.06 Teichmanovy krystaly (důkaz krve). Projekt Trojlístek 5. Forenzní chemie (chemie v kriminalistice) 5.06 Teichmanovy krystaly (důkaz krve). Projekt úroveň 1 2 3 1. Předmět výuky Metodika je určena pro vzdělávací obsah vzdělávacího předmětu Chemie. Chemie 2.

Více

příloha C zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu Mikroskopy pro LF MU TECHNICKÉ PODMÍNKY (technická specifikace)

příloha C zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu Mikroskopy pro LF MU TECHNICKÉ PODMÍNKY (technická specifikace) příloha C zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu Mikroskopy pro LF MU TECHNICKÉ PODMÍNKY (technická specifikace) Část 1 Stereomikroskop s digitální kamerou : - Konstrukce optiky CMO (Common

Více

ODRAZ A LOM SVĚTLA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Septima - Fyzika - Optika

ODRAZ A LOM SVĚTLA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Septima - Fyzika - Optika ODRAZ A LOM SVĚTLA Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Septima - Fyzika - Optika Odraz světla Vychází z Huygensova principu Zákon odrazu: Úhel odrazu vlnění je roven úhlu dopadu. Obvykle provádíme konstrukci pomocí

Více

Světlo 1) Světlo patří mezi elektromagnetické vlnění (jako rádiový signál, Tv signál) elmg. vlnění = elmg. záření

Světlo 1) Světlo patří mezi elektromagnetické vlnění (jako rádiový signál, Tv signál) elmg. vlnění = elmg. záření OPTIKA = část fyziky, která se zabývá světlem Studuje zejména: vznik světla vlastnosti světla šíření světla opt. přístroje (opt. soustavami) Otto Wichterle (gelové kontaktní čočky) Světlo 1) Světlo patří

Více

5.2.8 Zobrazení spojkou II

5.2.8 Zobrazení spojkou II 5.2.8 Zobrazení spojkou II Předpoklady: 5207 Př. 1: Najdi pomocí význačných paprsků obraz svíčky, jejíž vzdálenost od spojky je menší než její ohnisková vzdálenost. Postupujeme stejně jako v předchozích

Více

Měření závislosti indexu lomu kapalin na vlnové délce

Měření závislosti indexu lomu kapalin na vlnové délce Měření závislosti indexu lomu kapalin na vlnové délce TOMÁŠ KŘIVÁNEK Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, Brno Abstrakt V příspěvku je popsán jednoduchý experiment pro demonstraci a měření závislosti

Více

vede sice ke zvýšení kontrastu, zároveň se ale snižuje rozlišení a ostrost obrazu (Obr. 46).

vede sice ke zvýšení kontrastu, zároveň se ale snižuje rozlišení a ostrost obrazu (Obr. 46). 4. cvičení Metody zvýšení kontrastu obrazu (1. část) 1. Přivření kondenzorové clony nebo snížení kondenzoru vede sice ke zvýšení kontrastu, zároveň se ale snižuje rozlišení a ostrost obrazu (Obr. 46).

Více

h n i s k o v v z d á l e n o s t s p o j n ý c h č o č e k

h n i s k o v v z d á l e n o s t s p o j n ý c h č o č e k h n i s k o v v z d á l e n o s t s p o j n ý c h č o č e k Ú k o l : P o t ř e b : Změřit ohniskové vzdálenosti spojných čoček různými metodami. Viz seznam v deskách u úloh na pracovním stole. Obecná

Více

TRVALÝ PREPARÁT. Zhotovení roztěru

TRVALÝ PREPARÁT. Zhotovení roztěru TRVALÝ PREPARÁT Zhotovení trvalého preparátu zahrnuje usmrcení, fixování a barvení objektu. Podle způsobu zpracování rozeznáváme preparáty celkové (obsahují celý organismus), nátěrové, roztěrové, roztlakové,

Více

5.2.3 Duté zrcadlo I. Předpoklady: 5201, 5202

5.2.3 Duté zrcadlo I. Předpoklady: 5201, 5202 5.2.3 Duté zrcadlo I Předpoklady: 5201, 5202 Dva druhy dutých zrcadel: kulové = odrazivá plocha zrcadla je částí kulové plochy snazší výroba, ale horší zobrazení (aby se zobrazovalo přesně, musíme použít

Více

R8.1 Zobrazovací rovnice čočky

R8.1 Zobrazovací rovnice čočky Fyzika pro střední školy II 69 R8 Z O B R A Z E N Í Z R C A D L E M A Č O Č K O U R8.1 Zobrazovací rovnice čočky V kap. 8.2 je ke konstrukci chodu světelných paprsků při zobrazování tenkou čočkou použit

Více

25. Zobrazování optickými soustavami

25. Zobrazování optickými soustavami 25. Zobrazování optickými soustavami Zobrazování zrcadli a čočkami. Lidské oko. Optické přístroje. Při optickém zobrazování nemusíme uvažovat vlnové vlastnosti světla a stačí považovat světlo za svazek

Více

SVĚTLO A TMA HRANÍ SE SVĚTLEM

SVĚTLO A TMA HRANÍ SE SVĚTLEM SVĚTLO A TMA HRANÍ SE SVĚTLEM Při hraní si s paprskem kapesní svítilny můžeme provádět mnohé neobvyklé věci, které se světlem mohou přihodit. Například při prosvěcování skla nebo vody můžeme dostat světlo,

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í LABORATORNÍ PRÁCE Č. 34 MIKROSKOPIE

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í LABORATORNÍ PRÁCE Č. 34 MIKROSKOPIE LABORATORNÍ PRÁCE Č. 34 MIKROSKOPIE PRINCIP V chemické laboratoři se používá k některým stanovením tzv. mikrokrystaloskopie. Jedná se o použití optického mikroskopu při kvalitativních důkazech látek na

Více

Úkoly. 1 Teoretický úvod. 1.1 Mikroskop

Úkoly. 1 Teoretický úvod. 1.1 Mikroskop Úkoly 1. Z přiložených objektivů vyberte dva, použijte je jako lupy a změřte jejich zvětšení a zorná pole přímou metodou. Odhadněte maximální chyby měření. 2. Změřte zvětšení a zorná pole mikroskopu pro

Více

METALOGRAFIE I. 1. Úvod

METALOGRAFIE I. 1. Úvod METALOGRAFIE I 1. Úvod Metalografie je nauka, která pojednává o vnitřní stavbě kovů a slitin. Jejím cílem je zviditelnění struktury materiálu a následné studium pomocí světelného či elektronového mikroskopu.

Více

3. SVĚTELNÉ JEVY. Světelné zdroje. Rychlost světla.

3. SVĚTELNÉ JEVY. Světelné zdroje. Rychlost světla. 3. SVĚTELNÉ JEVY. Světelné zdroje. Rychlost světla. Pokud máme zdravý zrak, vidíme kolem sebe různé předměty, ze kterých do našeho oka přichází světlo. Předměty můžou být samy zdrojem světla (hvězdy, oheň,

Více

Protokol ke cvičení z Biologie vodních živočichů

Protokol ke cvičení z Biologie vodních živočichů Katedra zoologie a Ornitologická laboratoř Protokol ke cvičení z Biologie vodních živočichů Jméno : Obor,ročník : Datum : Úvod Cílem tohoto cvičení je praktická ukázka fixace a preparace vodních bezobratlých

Více

od 70mm (měřeno od zadní desky s axiálním výstupem) interní prvky opatřeny černou antireflexní vrstvou, centrální trubice s vnitřní šroubovicí

od 70mm (měřeno od zadní desky s axiálním výstupem) interní prvky opatřeny černou antireflexní vrstvou, centrální trubice s vnitřní šroubovicí Model QM-1 (s válcovým tubusem) QM-1 je základním modelem řady distančních mikroskopů Questar, které jsou celosvětově oceňovanými optickými přístroji zejména z hlediska extrémně precizní optiky a mechanického

Více

1 Základní pojmy a vztahy

1 Základní pojmy a vztahy 1 Ohniskové vzdálenosti a vady čoček a zvětšení optických přístrojů Pomůcky: Optická lavice s jezdci a držáky čoček, světelný zdroj pro optickou lavici, mikroskopický objektiv, Ramsdenův okulár v držáku

Více

PROTOKOL O PROVEDENÍ LABORATORNÍ PRÁCE. Pomůcky: Doplňte všechny části plamene kahanu a uveďte, jakou mají teplotu.

PROTOKOL O PROVEDENÍ LABORATORNÍ PRÁCE. Pomůcky: Doplňte všechny části plamene kahanu a uveďte, jakou mají teplotu. PROTOKOL O PROVEDENÍ LABORATORNÍ PRÁCE Jméno: Třída: Ch-II-1 Teplota plamene Spolupracovník: Hodnocení: Datum měření: Určení teploty plamene v jeho různých částech Pomůcky: Teorie: Doplňte všechny části

Více

17. března 2000. Optická lavice s jezdci a držáky čoček, světelný zdroj pro optickou lavici, mikroskopický

17. března 2000. Optická lavice s jezdci a držáky čoček, světelný zdroj pro optickou lavici, mikroskopický Úloha č. 6 Ohniskové vzdálenosti a vady čoček, zvětšení optických přístrojů Václav Štěpán, sk. 5 17. března 2000 Pomůcky: Optická lavice s jezdci a držáky čoček, světelný zdroj pro optickou lavici, mikroskopický

Více

ZOBRAZOVÁNÍ ROVINNÝM ZRCADLEM

ZOBRAZOVÁNÍ ROVINNÝM ZRCADLEM ZOBRAZOVÁNÍ ROVINNÝM ZRCADLEM Pozorně se podívejte na obrázky. Kterou rukou si nevěsta maluje rty? Na které straně cesty je automobil ve zpětném zrcátku? Zrcadla jsou vyleštěné, zpravidla kovové plochy

Více

Sešit pro laboratorní práci z chemie

Sešit pro laboratorní práci z chemie Sešit pro laboratorní práci z chemie téma: Příprava roztoků a měření ph autor: ing. Alena Dvořáková vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační

Více

Základy světelné mikroskopie

Základy světelné mikroskopie Základy světelné mikroskopie Kotrba, Babůrek, Knejzlík: Návody ke cvičením z biologie, VŠCHT Praha, 2006. zvětšuje max. 2000 max. 1 000 000 cca 0,2 mm stovky nm až desetiny nm rozlišovací mez = nejmenší

Více

OPTIKA - NAUKA O SVĚTLE

OPTIKA - NAUKA O SVĚTLE OPTIKA OPTIKA - NAUKA O SVĚTLE - jeden z nejstarších oborů yziky - studium světla, zákonitostí jeho šíření a analýza dějů při vzájemném působení světla a látky SVĚTLO elektromagnetické vlnění λ = 380 790

Více

Sada Optika. Kat. číslo 100.7200

Sada Optika. Kat. číslo 100.7200 Sada Optika Kat. číslo 100.7200 Strana 1 z 63 Všechna práva vyhrazena. Dílo a jeho části jsou chráněny autorskými právy. Jeho použití v jiných než zákonem stanovených případech podléhá předchozímu písemnému

Více

Název: Acidobazické indikátory

Název: Acidobazické indikátory Název: Acidobazické indikátory Autor: Mgr. Jiří Vozka, Ph.D. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: chemie, biologie, fyzika Ročník: 3. (1. ročník vyššího

Více

ZOBRAZOVÁNÍ ČOČKAMI. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Septima - Optika

ZOBRAZOVÁNÍ ČOČKAMI. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Septima - Optika ZOBRAZOVÁNÍ ČOČKAMI Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Septima - Optika Čočky Zobrazování čočkami je založeno na lomu světla Obvykle budeme předpokládat, že čočka je vyrobena ze skla o indexu lomu n 2

Více

OPTICKÝ KUFŘÍK OA1 410.9973 Návody k pokusům

OPTICKÝ KUFŘÍK OA1 410.9973 Návody k pokusům OPTICKÝ KUFŘÍK OA 40.9973 Návody k pokusům Učitelská verze NÁVODY K POKUSŮM OPTIKA 2 NÁVODY K POKUSŮM OPTIKA SEZNAM POKUSŮ ŠÍŘENÍ SVĚTLA Přímočaré šíření světla (..) Stín a polostín (.2.) ODRAZ SVĚTLA

Více

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE. Úloha 6: Geometrická optika. Abstrakt

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE. Úloha 6: Geometrická optika. Abstrakt FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE Datum měření: 8. 3. 2010 Úloha 6: Geometrická optika Jméno: Jiří Slabý Pracovní skupina: 4 Ročník a kroužek: 2. ročník, 1. kroužek, pondělí 13:30 Spolupracovala: Eliška

Více

IAM SMART F7.notebook. March 01, : : : :23 FYZIKÁLNÍ VELIČINY A JEJICH JEDNOTKY. tuna metr

IAM SMART F7.notebook. March 01, : : : :23 FYZIKÁLNÍ VELIČINY A JEJICH JEDNOTKY. tuna metr FYZIKÁLNÍ VELIČINY A JEJICH JEDNOTKY Sada interaktivních materiálů pro 7. ročník Fyzika CZ.1.07/1.1.16/02.0079 plocha čas délka hmotnost objem teplota Interaktivní materiály slouží k procvičování, upevňování

Více

Název: Čočková rovnice

Název: Čočková rovnice Název: Čočková rovnice Autor: Mgr. Lucia Klimková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět (mezipředmětové vztahy) : Fyzika (Matematika) Tematický celek: Optika Ročník: 5. (3.

Více

Zadání. Pracovní úkol. Pomůcky

Zadání. Pracovní úkol. Pomůcky Pracovní úkol Zadání 1. Z přiložených objektivů vyberte dva, použijte je jako lupy a změřte jejich zvětšení a zorná pole přímou metodou. Odhadněte maximální chybu měření. 2. Změřte zvětšení a zorná pole

Více

ZOBRAZOVÁNÍ ZRCADLY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Septima - Optika

ZOBRAZOVÁNÍ ZRCADLY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Septima - Optika ZOBRAZOVÁNÍ ZRCADLY Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Septima - Optika Úvod Vytváření obrazů na základě zákonů optiky je častým jevem kolem nás Základní principy Základní principy Zobrazování optickými přístroji

Více

VÝUKOVÝ SOFTWARE PRO ANALÝZU A VIZUALIZACI INTERFERENČNÍCH JEVŮ

VÝUKOVÝ SOFTWARE PRO ANALÝZU A VIZUALIZACI INTERFERENČNÍCH JEVŮ VÝUKOVÝ SOFTWARE PRO ANALÝZU A VIZUALIZACI INTERFERENČNÍCH JEVŮ P. Novák, J. Novák Katedra fyziky, Fakulta stavební, České vysoké učení technické v Praze Abstrakt V práci je popsán výukový software pro

Více

3.02 Dělení směsí, aneb i separace může být legrace (filtrace). Projekt Trojlístek

3.02 Dělení směsí, aneb i separace může být legrace (filtrace). Projekt Trojlístek 3. Separační metody 3.02 Dělení směsí, aneb i separace může být legrace (filtrace). Projekt úroveň 1 2 3 1. Předmět výuky Metodika je určena pro vzdělávací obsah vzdělávacího předmětu Chemie. Chemie 2.

Více

BLOK 3: (záznam pozorování, experimentu, bádání, apod.)

BLOK 3: (záznam pozorování, experimentu, bádání, apod.) BLOK 3: PROTOKOLY (záznam pozorování, experimentu, bádání, apod.) LABORATORNÍ PROTOKOLY Dva druhy: (1) Zápisky (poznámky) o vlastním průběhu práce (2) Zpráva (shrnutí) o výsledcích Ad (1). Věrný zápis

Více

akustika zvuk, zdroj zvuku šíření zvuku odraz zvuku tón, výška tónu kmitočet tónu hlasitost zvuku světlo, zdroj světla přímočaré šíření světla

akustika zvuk, zdroj zvuku šíření zvuku odraz zvuku tón, výška tónu kmitočet tónu hlasitost zvuku světlo, zdroj světla přímočaré šíření světla - určí, co je v jeho okolí zdrojem zvuku, pozná, že k šíření zvuku je nezbytnou podmínkou látkové prostředí - chápe odraz zvuku jako odraz zvukového vzruchu od překážky a dovede objasnit vznik ozvěny -

Více

Mikroskop, potřeby k mikroskopování (laboratorní práce)

Mikroskop, potřeby k mikroskopování (laboratorní práce) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.128/02.0055 Mikroskop, potřeby k mikroskopování (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-Př-6-01 Předmět: přírodopis Cílová skupina:

Více

1 Popis vzorku. 2 Detekční limit vyšetření. 3 Časová náročnost. 4 Zpracování vzorku. 4.1 Množství vzorku. 4.2 Odběr vzorků

1 Popis vzorku. 2 Detekční limit vyšetření. 3 Časová náročnost. 4 Zpracování vzorku. 4.1 Množství vzorku. 4.2 Odběr vzorků 1 Popis vzorku Podle tohoto postupu se vyšetřují vzorky různých druhů masných výrobků. Pomocí histochemického barvení lze prokázat přítomnost škrobových zrn a na jejich základě vyslovit podezření o použití

Více

5.3.5 Ohyb světla na překážkách

5.3.5 Ohyb světla na překážkách 5.3.5 Ohyb světla na překážkách Předpoklady: 3xxx Světlo i zvuk jsou vlnění, ale přesto jsou mezi nimi obrovské rozdíly. Slyšíme i to, co se děje za rohem x Co se děje za rohem nevidíme. Proč? Vlnění se

Více

Jednoduchý elektrický obvod

Jednoduchý elektrický obvod 21 25. 05. 22 01. 06. 23 22. 06. 24 04. 06. 25 28. 02. 26 02. 03. 27 13. 03. 28 16. 03. VI. A Jednoduchý elektrický obvod Jednoduchý elektrický obvod Prezentace zaměřená na jednoduchý elektrický obvod

Více

Rostlinná buňka příprava mikroskopického preparátu (laboratorní práce)

Rostlinná buňka příprava mikroskopického preparátu (laboratorní práce) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.128/02.0055 Rostlinná buňka příprava mikroskopického preparátu (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-Př-6-02 Předmět: přírodopis

Více

Fyzikální praktikum 2. 9. Závislost indexu lomu skla na vlnové délce. Refraktometr

Fyzikální praktikum 2. 9. Závislost indexu lomu skla na vlnové délce. Refraktometr Ústav fyziky kondenzovaných látek Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Fyzikální praktikum 9. Závislost indexu lomu skla na vlnové délce. Refraktometr Úkoly k měření Povinná část Měření

Více

Návod k laboratornímu cvičení. Alkoholy

Návod k laboratornímu cvičení. Alkoholy Úkol č. 1: Ověřování fyzikálních vlastností alkoholů Návod k laboratornímu cvičení Alkoholy Pomůcky: 3 velké zkumavky - A,B,C, hodinové sklíčko, kapátko nebo skleněná tyčinka Chemikálie: etanol (F), etan-1,2-

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Podle studijních textů k úloze [1] se divergence laserového svaku definuje jako

Podle studijních textů k úloze [1] se divergence laserového svaku definuje jako Úkoly 1. Změřte divergenci laserového svazku. 2. Z optické stavebnice sestavte Michelsonův interferometr. K rozšíření svazku sestavte Galileův teleskop. Ze známých ohniskových délek použitých čoček spočtěte,

Více

Základní vyšetření zraku

Základní vyšetření zraku Základní vyšetření zraku Až 80 % informací z okolí přijímáme pomocí zraku. Lidské oko je přibližně kulového tvaru o velikosti 24 mm. Elektromagnetické vlny o vlnové délce 400 až 800 nm, které se odrazily

Více